Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument (new) | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument (new) Installeringsinstruksjoner

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument (new) Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for GMI 10-enheten
Følg instruksjonene nedenfor når du installerer det maritime instrumentet GMI 10, slik at du oppnår best mulig ytelse.
Hvis du har problemer med å installere enheten, kan du kontakte Garmin Produktsupport eller søke hjelp hos en
profesjonell installatør.
GMI 10-enheten vil kommunisere med NMEA 2000- eller NMEA 0183-kompatible sensorer og enheter, og den kan
vise informasjon om for eksempel hastighet, kurs, vanndybde og drivstoff når den er koblet til de riktige sensorene.
ADVARSEL: Les veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som lå i produktesken for å få advarsler
angående produktet og annen viktig informasjon.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg ved å fylle ut den elektroniske registreringen på www.garmin.com/registration/.
Skriv inn GMI 10-serienummeret i feltet som vises, for fremtidig bruk. Serienummeret finner du på et klistremerke på
baksiden av GMI 10-enheten.
Serienummer
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin hvis det er noe du lurer på når du installerer eller bruker GMI 10-enheten. USA: Kontakt Garmin
Produktsupport på telefon (913) 397-8200 eller (800) 800-1020, eller gå til www.garmin.com/support.
Europa: Kontakt Garmin (Europe) Ltd. på +44 (0) 870.8501241 (til Storbritannia) eller 0808.2380000 (i Storbritannia).
Pakkeliste og tilbehør
Før du installerer GMI 10-enheten, må du bekrefte at pakken inkluderer følgende deler. Hvis det mangler deler, må du
øyeblikkelig ta kontakt med Garmin-forhandleren.
Standardpakke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GMI 10-enhet
Beskyttende deksel
Festeanordninger for innbygging
Strøm-/dataledningsnett
2 NMEA 2000-T-kontakter
2 NMEA 2000-terminatorer (1 hann, 1 hunn)
1 NMEA 2000-droppkabel (2 m)
1 NMEA 2000-strømkabel (2 m), (3 A-sikring)
Installeringsinstruksjoner
Valgfritt tilbehør
• Ekstra NMEA 2000-nettverkskomponenter
Nødvendig verktøy
•
•
•
•
•
•
•
Løvsag eller 3 17/32-tommers (90 mm) hullsag
Boremaskin og borbits
Sentreringskjørner og hammer
Saks
Fil og sandpapir
Stjerneskrujern
Glidemiddel (valgfritt)
Installere og bruke GMI 10-enheten
1. Velg en plassering.
2. Bygg inn GMI 10-enheten.
3. Koble GMI 10-enheten til strøm.
4. Koble GMI 10-enheten til sensorer.
Januar 2008
190-00892-78 Rev. A
Trykt i Taiwan
Installeringsinstruksjoner
Trinn 1: Velge en plassering for GMI 10-enheten
Tenk over følgende når du velger installasjonsplasseringen:
• Sikten må være så god som mulig når du styrer fartøyet.
• Du må ha enkel tilgang til tastaturet til GMI 10-enheten.
• Stedet der enheten skal plasseres, må være robust nok til å tåle vekten av GMI 10-enheten og beskytte den mot
vibrasjon og støt.
• Det må være plass til ruting og tilkobling av strøm- og datakabler. Det bør minst være en klaring på 3 tommer (8 cm)
bak kabinettet.
• Er minst 9 1/2 tommer (241 mm) fra et magnetisk kompass for å unngå interferens.
• Monter GMI 10-enheten på et sted som ikke er utsatt for ekstreme temperaturforhold.
MERK: Temperaturområdet for GMI 10-enheten er fra 5 til 158 °F (fra -15 til 70 °C). Hvis enheten blir utsatt for
temperaturer utenfor dette området (under oppbevaring eller bruk), kan det føre til feil på LCD-skjermen eller andre
komponenter. Denne typen feil og følgene av dem dekkes ikke av produsentens begrensede garanti.
Trinn 2: Bygge inn GMI 10-enheten
I tillegg til fire av de medfølgende monteringsskruene (nummer 8 ANSI (4,2 × 1,4 DIN7981)) krever innbygd
montering av GMI 10-enheten følgende verktøy:
• Stjerneskrujern
• Boremaskin og borbits (se tabellen for pilothullstørrelse på side 3 for å velge riktig borbitsdimensjon) til å lage
monteringshull
• 3/8-tommers (10 mm) borbits til å lage pilothullet
• Løvsag
• Saks
• Sentreringskjørner og hammer
• Fil og sandpapir
• Glidemiddel (valgfritt)
• Forsenkerbor (for glassfiberinstallasjoner)
Merk: Kontroller at overflaten som du monterer GMI 10-enheten på, har nok ledig plass bak seg, slik at det er plass til GMI
10-enheten og de tilkoblede ledningene.
Slik bygger du inn GMI 10-enheten:
1. Malen for innbygging følger med i produktesken. Skjær til malen og kontroller at den passer inn der du ønsker å
bygge inn GMI 10-enheten.
2. Malen for innbygging har lim på baksiden. Fjern det beskyttende mellomlegget og fest malen på stedet der du vil
montere GMI 10-enheten.
3. Hvis du skal skjære ut hullet med en løvsag, og ikke en 3 17/32-tommers (90 mm) hullsag, bruker du en 3/8-tommers
(10 mm) borbits til å bore et pilothull som vist på malen for å begynne å skjære ut monteringsflaten.
4. Bruk løvsagen eller hullsagen på 3 17/32 tommer (90 mm) til å skjære ut monteringsflaten langs innsiden av den
stiplede linjen som er opptegnet på innbyggingsmalen. Bruk en fil og
sandpapir til å finjustere størrelsen på hullet.
5. Plasser GMI 10-enheten i utskjæringen for å se om de fire
monteringshullene er korrekt plassert etter at du har finjustert hullet.
Hvis de ikke er korrekt plassert, merker du av de riktige plasseringene
for de fire monteringshullene. Fjern GMI 10-enheten fra utskjæringen.
6. Bruk sentreringskjørneren til å trykke inn midten av hver av de fire
plasseringene til monteringshullene.
7. Bruk en borbit som angitt i tabellen over størrelser på styrehull, og bor de fire
monteringshullene.
GMI 10
Installeringsinstruksjoner
Materiale
Materialtykkelse
(tommer)
Materialtykkelse
(mm)
Hullstørrelse
(tommer)
Hullstørrelse
(mm)
Hullstørrelse
(bornummer)
fra 1/32 til 5/64
fra 0,76 til 2,03
0,128
3,25
30
fra /32 til /8
fra 2,28 til 9,52
0,147
3,73
26
Glassfiber – alle tykkelser
0,140
3,56
28
Høyverdig plast – alle tykkelser
0,125
3,17
1
Plywood (harpiksimpregnert) – installasjon av fagmann anbefales
0,144
3,66
27
Platemetall i
aluminiumslegering
3
3
/8
Tabell for pilothullstørrelse
Merk: Hvis du monterer kartplotteren i glassfiber, anbefales det å bruke et forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det ytterste laget med gelbelegg. Dette vil bidra til å hindre sprekkdannelse i gelbelegget når skruene
strammes til.
8. Plasser GMI 10-enheten i utskjæringen.
9. Fest de fire skruene godt gjennom GMI 10-enheten og inn i monteringshullene du boret.
Merk: Rustfrie stålskruer kan bli sittende fast hvis de skrues for hardt inn i glassfiber. Garmin anbefaler å påføre et rust- og
rivingshemmende glidemiddel på skruene før bruk.
10. Installer monteringsdekslene ved å klikke dem på plass.
Trinn 3: Koble GMI 10-enheten til strøm
GMI 10-enheten leveres med en kabelsamling som brukes til strømtilkobling, og som gjør det mulig å koble til eksterne
enheter med NMEA 0183 (side 6).
Den utbyttbare sikringen er en AGC/3AG-sikring på 1 ampere. Hvis det er nødvendig å forlenge strømledningene, skal
det brukes en ledning på 18 AWG. Hvis båten har et elektrisk system, kan det hende at du kan koble GMI 10-enheten
direkte til en ubrukt holder på den eksisterende sikringsblokken. Hvis du bruker båtens sikringsblokk, kan du fjerne den
innebygde sikringsholderen som følger med GMI 10-enheten. Du kan også koble GMI 10-enheten direkte til batteriet.
1 A-sikring
-
Jording på båten
1A
+
Til 7–32 volts
forsyning til båten
+
Til GMI 10-enheten
Sikringsblokk
Forsiktig: Den maksimale inngangsspenningen for GMI 10-enheten er 32 VDC. Ikke overskrid denne spenningen,
ettersom det kan skade GMI 10-enheten og gjøre garantien ugyldig.
Merk: Under en vanlig installering skal du bare bruke de røde og svarte ledningene. De andre ledningene brukes til NMEA
0183-tilkoblinger og trenger ikke å være tilkoblet for normal drift av GMI 10-enheten. Hvis du ønsker mer informasjon om
tilkobling til en NMEA 0183-kompatibel enhet, kan du se på side 6.
GMI 10
Installeringsinstruksjoner
Slik installerer du ledningsnettet:
1. Bruk et kontrollys eller et voltmeter for å fastslå polariteten til spenningskilden.
2. Koble den røde (+ eller positiv) ledningen til den positive spenningspolen. (Hvis du bruker båtens sikringsblokk,
fører du den positive koblingen via sikringen, som vist i diagrammet.)
3. Koble den svarte (- eller jord) ledningen til den negative spenningspolen.
4. Installer eller kontroller AGC/3AG-sikringen på 1 ampere (på sikringsblokken eller i den innebygde holderen).
5. Juster hakkene på kabelpluggen etter hakkene på baksiden av GMI 10-enheten. Sett kabelen i kontakten, og vri
låseringen mot klokken til den stopper.
Trinn 4: Koble GMI 10-enheten til sensorer
GMI 10-enheten kan kobles til sensorer ved hjelp av enten NMEA 2000 eller
NMEA 0183.
Koble til GMI 10-enheten via NMEA 2000
GMI 10-enheten leveres med NMEA 2000-kontaktene og -kabelen som er
nødvendig for enten å koble GMI 10-enheten til det eksisterende NMEA
2000-nettverket, eller for å bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk.
Hvis du vil ha mer informasjon om NMEA 2000, kan du gå til
www.garmin.com. Følg anvisningene og se på diagrammene på side 5 hvis du
enten vil koble GMI 10-enheten til det eksisterende NMEA 2000-nettverket,
eller hvis du vil bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk.
Strøm/data
NMEA 2000
Slik kobler du GMI 10-enheten til det eksisterende
NMEA 2000-nettverket:
1. Avgjør hvor du vil koble GMI 10-enheten til det eksisterende NMEA 2000-basisnettverket.
2. Koble den ene siden av en NMEA 2000-T-kontakt fra basisnettverket på et passende sted.
Hvis du må utvide NMEA 2000-basisnettverket, kobler du en egnet skjøteledning for NMEA 2000-basisnettverket
(ikke inkludert) til siden på T-kontakten som du koblet fra.
3. Legg til den medfølgende T-kontakten for GMI 10-enheten i NMEA 2000-basisnettverket ved å koble den til den
siden på T-kontakten som du koblet fra.
4. Før den medfølgende droppkabelen til bunnen av T-kontakten som du nettopp la til i NMEA 2000-nettverket.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du bruke en droppkabel som er inntil 20 fot (6 m) lang
(ikke inkludert).
5. Koble droppkabelen til T-kontakten og til GMI 10-enheten.
Forsiktig: Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten, bør det allerede være koblet til strøm. Ikke koble
den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000-nettverk. Det er bare én strømkilde som skal
være tilkoblet et NMEA 2000-nettverk.
Slik oppretter du et grunnleggende NMEA 2000-nettverk
1. Koble sammen sidene på de to T-kontaktene.
2. Den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen må kobles til en strømkilde på 12 volt via en bryter. Du kan om mulig
koble ledningen til tenningsbryteren på båten, eventuelt via en egnet tilleggsbryter (ikke inkludert).
3. Koble NMEA 2000-strømkabelen til en av T-kontaktene.
4. Koble den medfølgende NMEA 2000-droppkabelen til den andre T-kontakten og til GMI 10-enheten.
5. Legg til ekstra T-kontakter for hver sensor (ikke inkludert) du vil legge til i NMEA 2000-nettverket, og koble hver
sensor til en T-kontakt med en egnet droppkabel (ikke inkludert).
6. Koble de egnede terminatorene til hver ende av de sammenkoblede T-kontaktene.
Forsiktig: Du må koble den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til båtens tenningsbryter eller via en ekstern bryter.
GMI 10-enheten vil tappe batteriet for strøm hvis den er koblet til direkte.
GMI 10
Installeringsinstruksjoner
GMI 10
NMEA 2000enhet
(ikke inkludert)
NMEA 2000enhet
(ikke inkludert)
Droppkabel
(inkludert)
T-kontakt
(inkludert)
Eksisterende NMEA 2000-nettverk
Koble GMI 10-enheten til et eksisterende
NMEA 2000-nettverk
Tenningsbryter eller
innebygd bryter
Sikring
+
NMEA 2000enhet
(ikke inkludert)
-
12-volts batteri
Strømkabel
T-kontakter
Hunnterminator
Droppkabel
Ekstra
droppkabel og
T-kontakt
(ikke inkludert)
Hannterminator
Opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk
Merk:
• Hvis du vil legge flere sensorer til NMEA 2000-nettverket, følger du instruksjonene som følger med sensoren.
• Hvis du vil lære mer om NMEA 2000 og om å bygge et NMEA 2000-nettverk, kan du gå til www.garmin.com.
• GMI 10-enheten blir ikke forsynt med strøm fra NMEA 2000-nettverket, så den må kobles til strømkilden separat.
GMI 10
Installeringsinstruksjoner
Koble til GMI 10-enheten via NMEA 0183
GMI 10-enheten kan motta NMEA 0183-data fra én enhet. GMI 10-enheten viser de mottatte dataene, men kan ikke
sende dataene til en annen NMEA 0183-enhet eller sende dataene til et NMEA 2000-nettverk.
Bruk diagrammene for å koble en NMEA 0183-enhet til GMI 10-enheten. Bruk et skjermet, snodd ledningspar på
22 AWG ved forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene og forsegle dem med varmekrympingsrør.
GMI 10enhet
Farge
Funksjon
Rød
Strøm
Svart
Jord
Gul
Tilbehør på
>
Blå
Tx/A (+)
>
Hvit
Tx/B (-)
>
Brun
Rx/A (+)
>
Grønn
Rx/B (-)
Sikring
1A
Strøm-/datakabel for GMI 10-enheten
Eksempler:
+
12 volt
LEDNINGSFARGE
GMI 10enhet
Sikring
1A
Batteri
LEDNINGSFARGE
RØD
RØD
SVART
SVART
GUL
ORANSJE
>
BLÅ
HVIT
>
>
HVIT
HVIT/
ORANSJE
BRUN
>
GRØNN
GRÅ
HVIT
RØD
GPS 17/17x
NMEA 0183
HVS-antenne
>
>
>
>
Koble GMI 10-enheten til en GPS 17x NMEA 0183 HVS-antenne
+
GMI 10enhet
Sikring
1A
LEDNINGSFARGE
RØD
SVART
BRUN
Batteri
12 volt
LEDNING
RØD
STRØM, JORD
NMEA, JORD
NMEA 0183
Kompatibel enhet
Tx/A (+)
>
>
Tx/B (-)
GRØNN
>
>
Koble GMI 10-enheten til en standard NMEA 0183-enhet
Merk:
• Se i installasjonsinstruksjonene for den NMEA 0183-kompatible enheten for å identifisere hva som er
overføringskabler (TX) av typen A (+) og B (-).
• Hvis den NMEA 0183-kompatible enheten bare har én overføringskabel (Tx), kobler du den til den brune
ledningen (Rx/A) fra GMI 10-enheten og kobler den grønne ledningen (Rx/B) til jord.
• Den blå (Tx/A) og den hvite (Tx/B) ledningen brukes bare når du kobler GMI 10-enheten til en Garmin GPS
17/17x-antenne.
• Den gule (tilbehør på) ledningen brukes bare når du kobler GMI 10-enheten til en Garmin GPS 17/17x-antenne.
GMI 10
Installeringsinstruksjoner
PGN-informasjon for NMEA 2000
Bruk denne tabellen til å fastslå hvilken godkjent NMEA 2000 PGN-informasjon som kan sendes og mottas av en
GMI 10-enhet når den kommuniserer med en NMEA 2000-kompatibel enhet.
Motta
Send
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft, gruppefunksjon
126208
126464
Send/motta PGN-liste, gruppefunksjon
NMEA – kommander/forespør/
bekreft, gruppefunksjon
126992
Systemtid
126464
126996
Produktinformasjon
Send/motta PGN-liste,
gruppefunksjon
127250
Fartøykurs
126996
Produktinformasjon
127489
Motorparametre – dynamikk
127505
Væskenivå
128259
Hastighet – vannreferanse
128267
Vanndybde
129025
Posisjon – rask oppdatering
129026
COG og SOG – rask oppdatering
129029
GNSS-posisjonsdata
129044
Datum
129283
Distanse til kurslinje, XTE
129284
Navigasjonsdata
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
129539
GNSS-DOPer
129540
GNSS-sat. innen synsvidde
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Luftfuktighet
130314
Reelt trykk
GMI 10-enheten er
NMEA 2000-sertifisert
Setningsinformasjon for NMEA 0183
GMI 10-enheten kan motta de følgende godkjente NMEA 0183-setningene fra en NMEA 0183-kompatibel enhet:
BOD, BWC, DBT, DPT, GGA, GLL, GSA, GSV, HDG, HDM, MDA, MTW, MWD, MWV, RMB, RMC, VHW,
WPL og XTE.
GMI 10
Spesifikasjoner
Fysiske
Dimensjoner:
Vekt:
Kabler: Temperaturområde:
Trygg avstand fra et kompass:
Kabinett:
4 5/16 tommer (109 mm) B × 4 3/8 tommer (111 mm) H × 1 29/32 tommer (48 mm) D
9,6 oz (272 g)
strøm-/datakabel – 6 fot (1,8 m)
NMEA 2000-droppkabel og -strømkabel – 6 1/2 fot (2 m)
5 °F (-15 °C) til 158 °F (70 °C)
9 1/2 tommer (241 mm)
fullstendig tett, støtsikker plastlegering, vanntett i henhold til IEC 529 IPX7-
standarder
Strøm
Strøminntakskilde for GMI 10-enheten:
7–32 VDC
Sikring:
AGC/3AG – 1 A
Strømforbruk for GMI 10-enheten:
maks. 2,5 W.
Strøminntak for NMEA 2000: 9-16 VDC
LEN-nummer (Load Equivalency Number) for NMEA 2000: 2 (100 mA)
Samsvarserklæring
Garmin erklærer herved at denne GMI 10-enheten samsvarer med hovedkravene og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EF.
Hvis du vil lese den fullstendige samsvarserklæringen, kan du gå til Garmins webområde for ditt
Garmin-produkt: www.garmin.com/products/gmi10/. Klikk på Manuals (Brukerveiledninger),
og velg deretter Declaration of Conformity (Samsvarserklæring).
Programvarelisensavtale
VED Å BRUKE GMI 10-ENHETEN GODTAR DU FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR
PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med denne enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar form
gjennom normal bruk av produktet. Eiendomsrett og åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og er beskyttet i henhold til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om
opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og kodingen i Programvaren er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull forretningshemmelighet tilhørende Garmin. Du samtykker i at du
ikke skal dekompilere, demontere, endre, foreta omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form, eller lage
avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere Programvaren til et annet land i strid med
USAs eksportlover.
© Copyright 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 E 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA
Tlf. 913/397.8200
Faksnummer: 913/397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Storbritannia
Tlf. 44/0870.8501241 (til Storbritannia) eller 0808.2380000 (i Storbritannia)
Faksnummer: 44/0870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Faksnummer: 886/2.2642.9099
Delenummer 190-00892-78 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising