Garmin | GMI™ 10 Marine Instrument (new) | Installation guide | Garmin GMI™ 10 Marine Instrument (new) Installationsvejledning

Garmin GMI™ 10 Marine Instrument (new) Installationsvejledning
Installationsvejledning til GMI 10
For optimal ydeevne skal du installere dit GMI 10 Marine-instrument i overensstemmelse med følgende vejledning.
Hvis der opstår problemer under installationen, skal du kontakte Garmins produktsupport eller søge hjælp hos en
fagmand.
GMI 10 kan kommunikere med NMEA 2000- eller NMEA 0183-kompatible sensorer og enheder og kan vise
information om f.eks. hastighed, kurs, vanddybde og brændstof, når den er tilsluttet de rigtige sensorer.
ADVARSEL: Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at gennemføre vores onlineregistrering på www.garmin.com/registration/.
Til senere brug bør du skrive serienummeret på din GMI 10 på den angivne plads nedenfor. Serienummeret findes på en
mærkat bag på GMI 10.
Serienummer
Kontakt Garmin
Kontakt Garmin, hvis du har spørgsmål til installationen af din GMI 10. I USA kan du kontakte Garmins
produktsupport på telefon: (913) 397-8200 eller (800) 800-1020 eller besøge www.garmin.com/support/.
I Europa kan du kontakte Garmin (Europa) Ltd. på telefon +44 (0) 870.8501241 (uden for Storbritannien) eller på
0808 2380000 (i Storbritannien).
Pakkeliste og tilbehør
Før du installerer din GMI 10, bør du kontrollere, at din pakke indeholder følgende dele. Hvis der mangler noget,
skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Standardpakke
•
•
•
•
•
•
•
•
•
GMI 10-enhed
Beskyttende dækning
Fastmonter udstyr
Ledningsnet til strøm/data
2 NMEA 2000 T-stik
2 NMEA 2000-stik (1 han, 1 hun)
1 NMEA 2000-dropkabel (2 m)
1 NMEA 2000-strømkabel (2 m), (3 A-sikring)
Installationsvejledning
Valgfrit tilbehør
• Ekstra NMEA 2000-netværkskomponenter
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
•
•
•
Nedstryger eller hulsav på 3 17/32'' (90 mm)
Bor og borehoveder
Kørner og hammer
Saks
Fil og sandpapir
Stjerneskruetrækker
Ikke-limende smørelse (valgfrit)
Sådan installerer og bruger du din GMI 10
1. Vælg en placering.
2. Fastmonter GMI 10.
3. Tilslut GMI 10 til strømmen.
4. Tilslut GMI 10 til sensorer.
Januar, 2008
190-00892-76 Rev. A
Trykt i Taiwan
Installationsvejledning
Trin 1: Vælg en placering til GMI 10
Overvej følgende, når du vælger en installationsplacering:
•
•
•
•
Sikrer optimal visning, mens du styrer fartøjet.
Giver nem adgang til tastaturet på GMI 10.
Den er stærk nok til at understøtte GMI 10’s vægt og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
Giver plads nok til ledningsføring og tilslutning af kabler til strøm og data. Der skal være mindst 8 cm bag ved
kabinettet.
• Er mindst 9 1/2” (241 mm) fra et magnetisk kompas for at undgå interferens.
• Montér GMI 10 på et sted, der ikke er udsat for ekstreme temperaturforhold.
BEMÆRK: Temperaturintervallet for GMI 10 er fra -15 °C til 70 °C. Længere tids temperaturpåvirkning uden for dette
interval (ved opbevaring eller drift) kan forårsage fejl på LCD-skærmen eller andre komponenter. Denne type fejl og
relaterede konsekvenser er ikke dækket af producentens begrænsede garanti.
Trin 2: Fastmonter GMI 10
Udover fire af de medfølgende monteringsskruer (nummer 8 ANSI (4,2 × 1,4 DIN7981)) kræves der følgende værktøjer
til fastmontering af GMI 10:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Stjerneskruetrækker
Bor og borehoved (se Tabel over forboringshuller på side 3 for størrelsen på borehovedet) til monteringshuller
borehoved på 3/8" (10 mm) bor til forboringshul
Nedstryger
Saks
Kørner og hammer
Fil og sandpapir
Smørelse, der ikke limer (valgfrit)
Forsænkningshoved (til fiberglasinstallationer)
Bemærk: Sørg for, at der er tilstrækkelig åben plads på den overflade, hvor du monterer GMI 10, til GMI 10 og tilsluttede
kabler.
Sådan planmonterer du GMI 10:
1. Skabelonen til fastmontering følger med i produktæsken. Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den
plads, hvor GMI 10 skal fastmonteres.
2. Skabelonen til fastmontering er klæbende på bagsiden. Fjern beskyttelsen, og sæt skabelonen fast der, hvor GMI
10 skal fastmonteres.
3. Hvis du skærer hullet med en nedstryger og ikke en hulsav på 3 17/32" (90 mm), skal du bruge et borehoved på 3/8"
(10 mm) til at bore et forboringshul som angivet på skabelonen for at starte udskæringen af monteringsoverfladen.
4. Hvis du bruger nedstrygeren eller hulsaven på 3 17/32 " (90 mm), skal du
skære monteringsoverfladen langs indersiden af den linje, der er tegnet på
skabelonen. Brug en fil og sandpapir til at tilpasse hullets størrelse.
5. Placer GMI 10 i det udskårne hul for at kontrollere, at de fire
monteringshuller er korrekte, efter at du har tilpasset hullet. Hvis ikke de er
det, skal du markere de korrekte steder til de fire monteringshuller. Fjern
GMI 10 fra det udskårne hul.
6. Lav et mærke i midten af hvert af de fire monteringshuller med kørneren.
7. Bor de fire monteringshuller med et borehoved som angivet i Tabel over
forboringshuller.
GMI 10
Installationsvejledning
Materiale
Materialetykkelse (")
Materialetykkelse (mm)
Hulstørrelse
(")
Hulstørrelse
(mm)
Hulstørrelse
(Bornummer)
Plade af
aluminiumlegering
fra 1/32 til 5/64
fra 0,76 til 2,03
0,128
3,25
30
fra /32 til /8
fra 2,28 til 9,52
0,147
3,73
26
Fiberglas - alle tykkelser
0,140
3,56
28
Kraftigt plastik - alle tykkelser
0,125
3,17
1
Krydsfiner (harpiksimprægneret) - Installation ved fagmand anbefales
0,144
3,66
27
3
3
/8
Tabel over forboringshuller
Bemærk: Hvis du monterer plotteren i fiberglas, kan det anbefales at bruge et forsænkningshoved til at bore en
frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat. Det vil medvirke til, at gelcoatlaget ikke revner, når du strammer
skruerne
8. Placer GMI 10 i det udskårne hul.
9. Stram de fire monteringsskruer gennem GMI 10 ind i de borede monteringshuller.
Bemærk: Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes. Garmin anbefaler, at man påfører skruen
et rustfrit ikke-limende smøremiddel før brug.
10. Installer monteringsdækslerne ved at trykke dem på plads.
Trin 3: Tilslut GMI 10 til strømmen
GMI 10 leveres med en kabelforbindelse, der forbinder den med strømkilden og giver en grænseflade til tilslutning af
eksterne enheder med NMEA 0183 (side 6).
Erstatningssikringen er en AGC/3AG – 1 A-sikring. Hvis det er nødvendigt at forlænge strømledningerne, skal du
bruge 18 AWG. Hvis din båd har et elektrisk system, kan du evt. slutte din GMI 10 direkte til en ubrugt plads på din
nuværende sikringsholder. Hvis du bruger sikringsholderen, skal du fjerne den in-line sikringsholder, der følger med
GMI 10. Du kan også slutte GMI 10 direkte til batteriet.
1 A-sikring
-
Jording på båden
1A
+
Til bådens 7–32 Vdc
strømforsyning
+
Til GMI 10
Sikringsholder
Advarsel: Maksimal indgangsspænding på GMI 10 er 32 Vdc. Overskrid ikke denne spænding, da GMI 10 kan tage
skade, og garantien vil bortfalde.
Bemærk: Under en almindelig installation skal du kun bruge den røde og den sorte ledning. De andre ledninger bruges
til NMEA 0183-tilslutninger, og de behøver ikke at tilsluttes for normal betjening af GMI 10. For yderligere oplysninger om
tilslutning til en NMEA 0183-kompatibel enhed, skal du se side 6.
GMI 10
Installationsvejledning
Sådan installerer du ledningsnettet:
1. Brug en testlampe eller et voltmeter for at fastsætte polariteten på spændingskilden.
2. Tilslut den røde (+ eller positiv) ledning til den positive spændingstilslutning. (Hvis du bruger bådens sikringsholder,
skal du føre den positive tilslutning gennem sikringen som vist på tegningen.)
3. Slut den sorte (- eller jord) ledning til den negative spændingstilslutning.
4. Installer eller kontroller AGC/3AG – 1 A-sikringen (på sikringsholderen eller i den in-line monterede sikringsholder).
5. Tilpas hakkene i kabelstikket og på bagsiden af GMI 10. Sæt kablet ind i tilslutningen, og drej låseringen mod uret,
indtil den stopper.
Trin 4: Tilslut GMI 10 til sensorer
GMI 10 kan tilsluttes sensorer ved hjælp af enten NMEA 2000 eller NMEA
0183.
Tilslutning af GMI 10 via NMEA 2000
GMI 10 er pakket med de nødvendige NMEA 2000-stik og -kabler til
tilslutning af enten GMI 10 til dit eksisterende NMEA 2000-netværk eller til
at bygge et grundlæggende NMEA 2000-netværk. Du kan få flere oplysninger
om NMEA 2000 på www.garmin.com. Følg vejledningen, og se oversigterne
på side 5 for enten at tilslutte GMI 10 til dit eksisterende NMEA 2000-netværk
eller for at bygge et grundlæggende NMEA 2000-netværk.
Sådan sluttes GMI 10 til dit eksisterende NMEA 2000-netværk:
Strømdata
NMEA 2000
1. Find ud af, hvor du vil tilslutte GMI 10 til din eksisterende
NMEA 2000-samleskinne (backbone).
2. Tag den ene ende af et NMEA 2000 T-stik ud af samleskinnen på et egnet sted.
Hvis du får brug for at forlænge NMEA 2000-samleskinnen, skal du tilslutte en passende forlængerledning til
NMEA 2000-samleskinnen (medfølger ikke) på siden af det T-stik, du har taget ud.
3. Tilføj det medfølgende T-stik til GMI 10 i NMEA 2000-samleskinnen ved at tilslutte det til den ende af det
T-stik, du har taget ud.
4. Før det medfølgende dropkabel til det nederste af det T-stik, du lige har tilføjet til dit NMEA 2000-netværk.
Hvis ikke det medfølgende dropkabel er langt nok, kan du bruge et dropkabel, der er op til 6 m langt
(medfølger ikke).
5. Tilslut dropkablet til T-stikket og GMI 10.
Advarsel: Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd, skulle det allerede være tilsluttet
strømforsyningen. Du må ikke tilslutte det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA 2000-netværk,
da kun én strømkilde må være tilsluttet et NMEA 2000-netværk.
Sådan opretter du et grundlæggende NMEA 2000-netværk
1. Slut de to T-stik sammen i siderne.
2. Det medfølgende NMEA 2000-strømkabel skal tilsluttes en 12 Vdc-strømkilde via en afbryder. Tilslut til
tændingsafbryderen for båden, hvis det er muligt, eller via en ekstra egnet afbryder (medfølger ikke).
3. Tilslut NMEA 2000-strømkablet til et af T-stikkene.
4. Tilslut det medfølgende NMEA 2000-dropkabel til det andet T-stik og til GMI 10.
5. Tilføj yderligere T-stik for hver sensor (medfølger ikke), hvis du vil tilføje den til NMEA 2000-netværket, og tilslut hver
sensor til et T-stik med det rigtige dropkabel (medfølger ikke).
6. Tilslut de passende stik til hver ende af de kombinerede T-stik.
Advarsel: Du skal tilslutte det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til bådens tændingsafbryder eller via en ekstern
afbryder. GMI 10 vil langsomt dræne batteriet, hvis det tilsluttes direkte.
GMI 10
Installationsvejledning
GMI 10
NMEA
2000-enhed
(medfølger ikke)
NMEA
2000-enhed
(medfølger ikke)
Dropkabel
(medfølger)
T-stik
(medfølger)
Eksisterende NMEA 2000-netværk
Tilslutning af GMI 10 til et eksisterende NMEA 2000-netværk
Tænding eller
serie afbryder
Sikring
+
NMEA 2000enhed
(medfølger ikke)
-
12 Vdc-batteri
Dropkabel
Strømkabel
T-stik
Hunstik
Ekstra
dropkabel
og T-stik
(medfølger ikke)
Hanstik
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk
Bemærkning:
• Hvis du vil tilføje ekstra sensorer til dit NMEA 2000-netværk, skal du følge den vejledning, der fulgte med
sensoren.
• Hvis du vil have flere oplysninger om NMEA 2000 og om opbygning af et NMEA 2000-netværk, skal du besøge
www.garmin.com.
• GMI 10 får ikke strøm af NMEA 2000-netværket. Den skal tilsluttes separat til strømkilden.
GMI 10
Installationsvejledning
Tilslutning af GMI 10 via NMEA 0183
GMI 10 kan modtage NMEA 0183-data fra én enhed. GMI 10 viser de modtagne data, men den kan ikke sende dataene
til en anden NMEA 0183-enhed eller sende dataene til et NMEA 2000-netværk.
Brug diagrammerne til at slutte en NMEA 0183-enhed til GMI 10. Brug 22-AWG 2-leder skærmede kabler, hvis du
behøver længere ledninger. Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
GMI 10
Enhed
Farveskærm
Funktion
Rød
Strøm
Sort
Jord
Gul
Tilbehør til
>
Blå
Tx/A(+)
>
Hvid
Tx/B(-)
>
Brun
Rx/A(+)
>
Grøn
Rx/B(-)
Sikring
1A
Strøm-/datakabel til GMI 10
Eksempler:
+
LEDNINGSFARVE
GMI 10
Enhed
Sikring
Batteri
12 Vdc
LEDNINGSFARVE
RØD
RØD
1A
SORT
SORT
GUL
ORANGE
>
BLÅ
HVID
HVID
HVID/
ORANGE
>
>
BRUN
>
GRØN
GRÅ
HVID/
RØD
GPS 17/17x
NMEA 0183
HVS-antenne
>
>
>
>
Tilslutning af GMI 10 til en GPS 17x NMEA 0183 HVS-antenne
+
GMI 10
Enhed
Sikring
1A
LEDNINGSFARVE
RØD
SORT
BRUN
Batteri
12 Vdc
LEDNING
RØD
STRØM JORD
NMEA JORD
NMEA 0183
Kompatibel enhed
Tx/A (+)
>
>
GRØN
Tx/B (-)
>
>
Tilslutning af GMI 10 til en NMEA 0183-standardenhed
Bemærkning:
• Se i installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere data-ud ledningerne (TX)
A(+) og B(-).
• Hvis din NMEA 0183-kompatible enhed kun har én data-ud ledning (Tx), skal du slutte den til den brune ledning
(Rx/A) fra GMI 10 og slutte den grønne ledning (Rx/B) til jord.
• Den blå (Tx/A) og hvide (Tx/B) ledning bruges kun, når GMI 10 sluttes til en Garmin GPS 17/17x-antenne.
• Den gule ledning (tilbehør tilsluttet) bruges kun, når GMI 10 sluttes til en Garmin GPS 17/17x-antenne.
GMI 10
Installationsvejledning
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Brug denne tabel til at finde de godkendte NMEA 2000 PGN-oplysninger, der kan modtages og sendes af en GMI 10
ved kommunikation med en NMEA 2000-kompatibel enhed.
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/
Anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126992
Systemtid
126464
126996
Produktoplysninger
Send/Modtag gruppefunktion for
PGN-oversigt
127250
Fartøjsretning
126996
Produktoplysninger
127489
Motorparametre - Dynamiske
127505
Væskeniveau
128259
Hastighed - i forhold til vandet
128267
Vanddybde
129025
Position - Hurtig opdatering
129026
COG & SOG - Hurtig opdatering
129029
GNSS-positionsdata
129044
Datum
129283
Cross Track fejl
129284
Navigationsdata
129285
Navigation - Rute-/WP-oplysninger
129539
GNSS DOP’er
129540
GNSS–satellitter kan ses
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Aktuelt tryk
GMI 10 er
NMEA 2000-certificeret
NMEA 0183-sætningsoplysninger
GMI 10 kan modtage følgende godkendte NMEA 0183-sætninger fra en NMEA 0183-kompatibel enhed:
BOD, BWC, DBT, DPT, GGA, GLL, GSA, GSV, HDG, HDM, MDA, MTW, MWD, MWV, RMB, RMC, VHW, WPL
og XTE.
GMI 10
Specifikationer
Fysisk
Mål:
Vægt:
Kabler: Temperaturinterval:
Sikkerhedsafstand for kompas:
Kabinetmateriale:
4 5/16" (109 mm) B × 4 3/8" (111 mm) H × 1 29/32" (48 mm) D
272 g
Strøm-/datakabel - 6 fod (1,8 m) NMEA 2000-dropkabel og strømkabel - 6 1/2 fod (2 m)
5 °F (-15 °C) til 158 °F (70 °C)
9 1/2” (241 mm)
Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht. standarden IEC 529 IPX7
Strøm
GMI 10’s kilde til strømtilførsel: 7–32 Vdc
Sikring:
AGC/3AG – 1 A
GMI 10’s strømforbrug: 2,5 W maks.
NMEA 2000’s strømtilførsel:
9-16 Vdc
NMEA 2000 LEN (Load Equivalency Number): 2 (100 mA)
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at denne GMI 10 overholder de grundlæggende krav og andre relevante
bestemmelser i direktivet 1999/5/EC.
Hvis du vil se hele overensstemmelseserklæringen vedr. dit Garmin-produkt, kan du besøge Garmins
websted: www.garmin.com/products/gmi10/. Klik på Manuals, og vælg derefter linket Declaration of
Conformity.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE GMI 10 ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”) i binær udførbar form ved normal brug af produktet.
Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret.
Endvidere bekræfter du, at softwarens struktur, organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder, ejet af Garmin, og at softwaren i
kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke
må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt
af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til noget land i strid med USA’s love om
eksportregulering.
© Copyright 2008 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 E 151st Street, Olathe, Kansas 66062 USA
Tlf. 913/397.8200
Fax 913/397.8282
Garmin (Europa) Ltd
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB UK.
Tlf. 44/0870.8501241 (uden for Storbritannien) eller 0808 2380000 (kun Storbritannien)
Fax 44/0870.8501251
Garmin Corporation
Nr. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. 886/2.2642.9199
Fax 886/2.2642.9099
Delnummer 190-00892-76 Rev. A
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising