Garmin | GPS 152 | Garmin GPS 152 PL instrukcja instalacji

Garmin GPS 152 PL instrukcja instalacji
Instrukcja instalacji uchwytu morskiego dla GPSMAP® 620
Zainstaluj uchwyt morski do GPSMAP 620 na Twojej łodzi zgodnie z poniższą instrukcją. Będziesz potrzebował odpowiednich narzędzi by
to wykonać. Podczas wiercenia używaj gogli ochronnych, maski przeciwpyłowej, oraz słuchawek bądź zatyczek chroniących słuch. Podczas
wiercenia zawsze sprawdzaj drugą stronę wierconej powierzchni.
Jeśli napotkasz trudności podczas instalacji urządzenia, skontaktuj się z wykwalifikowanym monterem lub Pomocą Techniczną firmy
Garmin. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących urządzenia GPSMAP 620 prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej firmy Garmin.
Jeśli znajdujesz się w USA, odwiedź stronę www.garmin.com/support lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin USA, dzwoniąc pod
numer (913) 397 8200 lub (800) 800 1020.
Jeśli znajdujesz się w Wielkiej Brytanii, skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer 0808 2380000.
Jeśli znajdujesz się w Europie, odwiedź stronę www.garmin.com/support i kliknij opcję Contact Support, aby uzyskać informacje o pomocy
technicznej dostępnej w poszczególnych krajach lub skontaktuj się telefonicznie z firmą Garmin (Europe) Ltd., dzwoniąc pod numer
+44 (0) 870 8501241.
Przed rozpoczęciem instalacji uchwytu morskiego do GPSMAP 620 upewnij się, że opakowanie zawiera wszystkie elementy wyszczególnione
na pudełku. Jeśli brakuje jakichkolwiek części, skontaktuj się bezzwłocznie z dealerem Garmin.
Zobacz rozdział Ważne informacje i ostrzeżenia znajdujący się na końcu instrukcji obsługi urządzenia.
Poniższa instrukcja opisuje trzy główne kroki instalacji uchwytu morskiego do GPSMAP 620:
1. Wybór odpowiedniego umiejscowienia.
2. Instalacja podstawy oraz montaż uchwytu do podstawy.
3. Podłączanie uchwytu do źródła zasilania.
Instrukcja zawiera także dodatkowe kroki opisujące podłączanie GPSMAP 620 do opcjonalnych urządzeń zewnętrznych:
• Podłączanie uchwytu morskiego GPSMAP 620 do urządzeń kompatybilnych z NMEA 0183, takich jak radio VHF z funkcją DSC.
• Podłączanie uchwytu morskiego do zewnętrznego źródła dźwięku.
Krok 1: Wybór odpowiedniego umiejscowienia dla uchwytu GPSMAP 620
Rozważ następujące uwagi podczas wyboru umiejscowienia uchwytu:
• Miejsce powinno zapewniać odpowiednią widoczność oraz pozwalać na dostęp do ekranu podczas kierowania łodzią.
• Powierzchnia musi być wystarczająco silna aby wytrzymać ciężar odbiornika GPSMAP 620 oraz chronić go przed nadmiernymi wibracjami.
• Wybrana lokacja musi znajdować się w odległości co najmniej 43 cm od kompasu magnetycznego aby zapobiec zakłóceniom
elektromagnetycznym zniekształcającym wskazania kompasu.
• Urządzenie nie może być narażone na działanie zbyt wysokich temperatur. GPSMAP 620 pracuje w zakresie temperatur: -15°C do 55°C.
Krok 2: Instalacja podstawy oraz montaż uchwytu do podstawy
Zainstaluj uchwyt na konsoli lub nad głową. Do montażu potrzebne będą następujące narzędzia (nie znajdujące się w zestawie):
• Trzy 4 mm śruby maszynowe z płaskim łbem wraz z pasującymi podkładkami i nakrętkami, lub trzy samogwintujące wkręty (4 mm). Nie
używaj śrub i wkrętów z łbem stożkowym.
• Śrubokręt krzyżowy
• Wiertarka
Aby zainstalować podstawę uchwytu morskiego:
1. Odłącz obrotowy krążek ➊ od podstawy uchwytu ➋ przez poluzowanie gałki ➌.
2. Używając krążka jako wzoru zaznacz umiejscowienie trzech śrub na powierzchni do której chcesz
przymocować uchwyt.
3. Wywierć otwory w zaznaczonych miejscach.
• Jeśli używasz śrub maszynowych numer 8 (4 mm) wywierć trzy otwory o średnicy 5 mm.
• Jeśli używasz wkrętów samogwintujących numer 8 (4 mm) wywierć trzy otwory o średnicy 3.2 mm
nie głębsze niż połowa długości wkręta.
4. Przymocuj krążek do podłoża za pomocą śrub lub wkrętów.
5. Przymocuj podstawę uchwytu do krążka za pomocą gałki..
Sierpień 2012
Numer katalogowy 190-01006-80 Rev. B
➍
➎
➌
➋
➊
Wydrukowano w Tajwanie
Aby przymocować uchwyt do podstawy:
1. Dopasuj slot na tylnej części uchwytu ➍ do pręta na podstawie ➎.
2. Dostosuj kąt zamocowania uchwytu i zabezpiecz w wybranej pozycji za pomocą gałki na końcu pręta.
3. Obróć podstawę w żądanym kierunku i dokręć gałkę ➌.
Krok 3: Podłączanie uchwytu do źródła zasilania
• Podłącz kabel zasilający uchwyt do źródła prądu (11 do 32 Vdc) na Twojej łodzi.
• Jeśli niezbędne jest przedłużenie kabla, użyj przewodu 20 AWG.
• Jeśli Twoja łódź ma instalację elektryczną, możesz podłączyć uchwyt bezpośrednio do wolnego gniazda w skrzynce bezpieczników.
Możesz także podłączyć uchwyt bezpośrednio do akumulatora.
• Jeśli bezpiecznik wymaga wymiany, użyj bezpiecznika AGC/3AG 2.5 A.
Wskazówka: Podczas standardowej instalacji podłącz tylko czerwony oraz czarny przewód. Reszta przewodów nie musi być podłączona aby
GPSMAP 620 funkcjonował normalnie. Informacje na temat podłączania dodatkowych urządzeń kompatybilnych z NMEA 0183 znajdują się poniżej.
Aby podłączyć uchwyt do źródła zasilania:
1. Użyj próbnika lub woltomierza aby zbadać biegunowość źródła prądu.
2. Podłącz czerwony (+) przewód do dodatniego bieguna źródła prądu. Jeśli podłączasz urządzenie do skrzynki bezpieczników, poprowadź
dodatni przewód przez bezpiecznik.
3. Podłącz czarny (-) przewód do ujemnego bieguna źródła prądu.
Opcjonalnie: Podłączanie urządzenia kompatybilnego z NMEA 0183
Możesz podłączyć uchwyt morski GPSMAP 620 do urządzeń kompatybilnych z NMEA 0183 takich jak radio VHF. GPSMAP 620 ma dwa
porty NMEA 0183 i może komunikować się z dwoma urządzeniami kompatybilnymi z NMEA 0183. Odnieś się do poniższego diagramu
podczas podłączania uchwytu do urządzeń kompatybilnych z NMEA 0183.
Wskazówki:
• Jeśli podłączasz urządzenie NMEA 0183, które komunikuje się w dwie strony, Użyj odpowiednich przewodów TX oraz RX dla danego
portu. Na przykład jeśli używasz portu 1 TX (przewód żółty) musisz także użyć portu 1 RX (przewód niebieski). Podobnie jeśli używasz
portu 2 TX (przewód brązowy) musisz także użyć portu 2 RX (przewód biały).
• Jeśli urządzenie NMEA 0183, które podłączasz, jedynie przesyła lub odbiera (komunikacja w jedną stronę), podłącz odpowiedni przewód
RX lub TX oraz pozostaw drugi przewód tego portu niepodłączony.
• Odnieś się do instrukcji obsługi urządzenia NMEA 0183 aby sprawdzić oznaczenia przewodów oraz uzyskać informacje o konfiguracji.
• Jeśli jesteś zmuszony przedłużyć kable NMEA 0183 użyj przewodów 28 AWG.
+
BEZPIECZNIK
2.5 A
>
UCHWYT MORSKI DO
GPSMAP 620
>
Kolor
PRZEWODU
CZERWONY
(ZASILANIE)
-
akumulator
11–32 VDC
PRZEWÓD
CZERWONY
(ZASILANIE)
CZARNY (MASA)
CZARNY (MASA)
żółty (Port 1 TX)
lub
brązowy (Port 2 TX)
NMEA 0183 RX
Niebieski (Port 1 rx)
lub
biały (port 2 rx)
NMEA 0183 tX
>
>
Urządzenie
kompatybilne z
NMEA 0183
Podłączanie uchwytu GPSMAP 620 do urządzenia kompatybilnego z NMEA 0183
Opcjonalnie: Podłączanie do zewnętrznego źródła dźwięku
Użyj stereofonicznego przewodu jack 3.5 mm aby połączyć uchwyt morski GPSMAP 620 z zewnętrznym
źródłem dźwięku.
Funkcja
Kolor
Kanał lewy
Fioletowy
Możesz także podłączyć zewnętrzne urządzenie audio za pomocą przewodów umieszczonych w uchwycie.
W tabeli umieszczono kolory identyfikujące przewody. Do przedłużenia kabli użyj przewodów 28 AWG.
Kanał prawy
Pomarańczowy
Masa
Zielony
Podłączanie kabla audio
© 2010-2012 Garmin Ltd. oraz podmioty zależne
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising