Garmin | GPS 72H | User guide | Garmin GPS 72H kayttoopas

Garmin GPS 72H kayttoopas
GPS 72H
käyttöopas
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: (913) 397-8200 tai
(800) 800-1020
Faksi: (913) 397-8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR UK
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata
tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei
toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen
kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen
päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio
sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version
luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden
muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa
muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja
tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla
osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, TracBack® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Näitä tavaramerkkejä ei saa
käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
Syyskuu 2009
Osanumero 190-01119-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
ue lisätietoja varoituksista ja
L
muista tärkeistä seikoista laitteen
mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja
-oppaasta.
Oppaan merkintätavat
Kun oppaassa neuvotaan painamaan
jotakin, paina laitteen painikkeita.
Valitse luettelon kohteita keinupainik­
keella ja paina ENTER-painiketta.
Tekstissä käytetyt pienet nuolet (>)
kehottavat valitsemaan useita kohteita
peräkkäin, kuten “Paina PAGEpainiketta > ENTER-painiketta >
valitse JÄLJET”.
GPS 72H -käyttöopas
Vinkit ja pikavalikot
• Voit palata päävalikkoon miltä
tahansa sivulta painamalla MENUpainiketta kahdesti.
• Voit säästää akkuja poistamalla
GPS-toiminnon käytöstä, kun et
navigoi laitteen avulla. Lisätietoja
on sivulla 41.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja
rekisteröimällä tuotteen. Siirry
sivustoomme osoitteessa
http://my.garmin.com. Säilytä
alkuperäinen kuitti tai sen kopio
turvallisessa paikassa.
Johdanto
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja GPS 72H -laitteen
käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin
.com/support tai Garmin USA, puh.
(913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia (Garmin Europe Ltd.):
0808 2380000.
Sarjanumero
Sarjanumero sijaitsee laitteen
taustapuolella oikeassa alakulmassa.
Valinnaiset lisävarusteet
Luettelo saatavilla olevista
lisävarusteista on osoitteessa
http://buy.garmin.com.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com
/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact
Support. Voit ottaa yhteyttä Garmin
(Europe) Ltd.:hen myös puhelimitse:
+44 (0) 870 8501241.
ii
GPS 72H -käyttöopas
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto................................... i
Oppaan merkintätavat...................... i
Vinkit ja pikavalikot........................... i
Tuotteen rekisteröiminen.................. i
Garminin yhteystiedot...................... ii
Sarjanumero.................................... ii
Valinnaiset lisävarusteet.................. ii
Aloitus...................................... 1
Akkujen asettaminen paikoilleen..... 2
Painikkeet........................................ 3
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen............................... 4
Keinupainikkeen käyttäminen.......... 4
Rannehihnan kiinnittäminen............ 5
GPS-satelliittisignaalien
hakeminen.................................... 5
Taustavalon säätäminen.................. 5
GPS 72H -laitteen
käyttäminen............................. 6
Reittipisteiden luominen ja
käyttäminen.................................. 6
GO TO -painikkeen käyttäminen..... 9
Jälkien käyttäminen......................... 9
Reittien luominen........................... 11
Pääsivut.................................. 13
Karttasivu...................................... 14
Kompassisivu................................ 16
Maantiesivu................................... 17
Aktiivisen reitin sivu....................... 18
GPS-tietosivu................................ 19
Asetukset............................... 20
Ajotietokone................................... 20
Jäljet.............................................. 21
Pisteet........................................... 21
Reitit.............................................. 22
Läheisyys...................................... 22
Kierto............................................. 23
Järjestelmätiedot........................... 23
Määritä.......................................... 24
Tietokenttien asetukset.................. 30
Veneilynavigointi................... 34
GPS 72H -laitteen
kiinnittäminen.............................. 34
Veneilytietojen
vastaanottaminen....................... 37
Virta-/datakaapelin kytkeminen..... 38
GPS 72H -käyttöopasiii
Johdanto
Liite......................................... 40
Laitteen liittäminen
tietokoneeseen........................... 40
Akkutiedot...................................... 41
Näytön puhdistaminen................... 41
GPS 72H -laitteen nollaaminen..... 41
Tekniset tiedot............................... 42
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus.................. 44
Vaatimustenmukaisuusva­kuutus... 44
Hakemisto.............................. 45
iv
GPS 72H -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Sisäinen
antenni
Akkulokero
Painikkeet
Sarjaportti
(suojuksen
alla)
Näyttöruutu
GPS 72H -käyttöopas
mini-USBportti
(suojuksen
alla)
Aloitus
Akkujen asettaminen
paikoilleen
GPS 72H -laitteessa käytetään kahta
AA-akkua Käytä alkali-, NiMH- tai
litiumakkuja. Parhaan tuloksen saat
käyttämällä esiladattuja NiMH- tai
litiumakkuja.
Akkujen asettaminen paikoilleen:
1. Käännä D-rengasta 1/4 kierrosta
vastapäivään ja irrota kansi.
2. Aseta akut paikoilleen. Varmista
napojen suunta.
3. Aseta akkukotelon kansi takaisin
paikalleen.
Akkujen pitkäaikainen
säilyttäminen
Poista akut, jos et aio käyttää GPS 72H
-laitetta useisiin kuukausiin. Tallennetut
tiedot eivät häviä, kun akut poistetaan.
D-rengas
Akkulokero
Lukitustapin
paikka
GPS 72H -käyttöopas
Aloitus
ZOOM IN
ZOOM
OUT
GO TO/
MOB
PAGE
MENU
Virta
QUIT
Painikkeet
ENTER/
MARK
Keinupainike
QUIT—painamalla painiketta voit
palata edelliselle sivulle ja selata
pääsivuja käänteisessä järjestyksessä.
ZOOM OUT—painamalla painiketta
voit loitontaa karttaa.
PAGE—painamalla painiketta voit
selata pääsivuja.
Virtapainike—painamalla painiketta
pitkään voit käynnistää tai sammuttaa
laitteen. Voit säätää taustavaloa
painamalla painiketta lyhyesti.
MENU—painamalla painiketta lyhyesti
voit avata nykyisen sivun valikon.
Voit avata päävalikon painamalla
painiketta kahdesti.
GO TO/MOB—painamalla painiketta
voit aloittaa tai lopettaa navigoinnin
reittipisteeseen. Painamalla painiketta
pitkään (mies yli laidan -toiminto) voit
tallentaa nykyisen sijainnin ja aloittaa
navigoinnin siihen.
ENTER/MARK—painamalla
painiketta voit valita valikkokohdan,
tietokentän tai asetuksen. Painamalla
painiketta pitkään voit tallentaa
nykyisen sijainnin.
ZOOM IN—painamalla painiketta voit
lähentää karttaa.
GPS 72H -käyttöopas
Keinupainike—voit selata sivun koh­
teita painamalla painiketta eri suuntiin.
Aloitus
Virran kytkeminen ja
katkaiseminen
1. Käynnistä laite
-painikkeella.
2. Katkaise virta laitteesta painamalla
-painiketta.
Keinupainikkeen
käyttäminen
Keinupainikkeella voit
• Selata luetteloita.
• Korostaa kenttiä, näytön painikkeita
tai kuvakkeita.
• Siirtää karttaosoitinta.
• Lisätä tai muokata tekstiä ja
numeroita.
Muokkaaminen keinupainikkeella:
HUOMAUTUS: seuraavassa
esimerkissä muokataan reittipisteen
nimeä Merkitse piste -sivulla.
1. Korosta nimikenttä keinupainikkeella
ja paina ENTER-painiketta.
2. Tyhjennä nimikenttä painamalla
keinupainiketta vasemmalle.
3. Selaa numero- ja kirjainluetteloa
painamalla keinupainiketta ylös.
4. Kirjoita seuraava kirjain painamalla
keinupainiketta oikealle.
5. Paina ENTER-painiketta, kun olet
valmis.
GPS 72H -käyttöopas
Aloitus
Rannehihnan
kiinnittäminen
1. Pujota rannehihnan lenkki laitteen
pohjassa olevasta aukosta.
2. Ohjaa hihna lenkin läpi ja vedä
kireälle.
GPS-tietosivun palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden.
Kun palkit ovat täysinäisiä, GPS 72H
on löytänyt satelliittisignaaleja.
Lisätietoja on sivulla 19.
Taustavalon säätäminen
1. Paina
-painiketta lyhyesti.
2. Säädä kontrasti ja kirkkaus
keinupainikkeella.
Kirkkaus
Kontrasti
GPS-satelliittisignaalien
hakeminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois
korkeiden rakennusten ja puiden
luota.
2. Käynnistä laite. Satelliittisignaalien
löytämiseen voi mennä muutama
minuutti.
GPS 72H -käyttöopas
Taustavalon ajan säätäminen:
1. Valitse päävalikosta Määritä >
Taustavalon aikakatkaisu.
2. Valitse, miten kauan taustavalo
palaa, ja paina ENTER-painiketta.
GPS 72H -laitteen käyttäminen
GPS 72H -laitteen
käyttäminen
Reittipisteiden luominen
ja käyttäminen
Reittipisteet ovat sijainteja tai
maamerkkejä, joita voi tallentaa
GPS 72H -laitteeseen. Voit lisätä
reittipisteitä reiteille ja navigoida
suoraan valittuun reittipisteeseen.
Reittipisteitä voi luoda kolmella tavalla.
Voit merkitä nykyisen sijainnin, luoda
reittipisteen karttaan tai määrittää
reittipisteen koordinaatit manuaalisesti.
Nykyisen sijainnin
merkitseminen
Nykyisen sijainnin merkitseminen
edellyttää kelvollista sijainnin
määritystä.
Reittipisteen
kuvake
Reittipisteen
nimi
Merkitse reittipiste -sivu
Nykyisen sijainnin merkitseminen:
1. Paina MARK-painiketta, kunnes
Merkitse piste -sivu tulee näyttöön.
2. Uusi reittipiste saa oletusarvoisen
kolminumeroisen nimen ja symbolin.
• Voit hyväksyä reittipisteen ja sen
oletustiedot valitsemalla OK.
• Jos haluat muuttaa reittipisteen
tietoja, valitse asianmukainen
kenttä. Kun olet tehnyt
muutokset, valitse OK.
GPS 72H -käyttöopas
GPS 72H -laitteen käyttäminen
Reittipisteiden luominen kartan
avulla
1. Siirrä karttaosoitin karttasivulla
merkittävään karttakohteeseen
keinupainikkeella.
2. Kopioi karttaosoittimen sijainti
ja avaa uuden reittipisteen sivu
painamalla ENTER-painiketta.
3. Valitse OK.
Reittipisteiden luominen
valmiiden koordinaattien avulla
1. Avaa Merkitse piste -sivu painamalla
ENTER-painiketta pitkään.
2. Valitse Sijainti-kenttä.
3. Määritä uuden sijainnin koordinaatit
keinupainikkeella.
4. Paina ENTER-painiketta.
Reittipisteiden muokkaaminen
Reittipisteiden symbolin, nimen,
huomautuksen, sijainnin ja korkeuden
voi muuttaa. Halutessasi voit myös
näyttää reittipisteen nimen kartassa.
Reittipisteen muokkaaminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Pisteet > Reittipiste.
2. Valitse muokattava reittipiste.
3. Voit tehdä muutoksia
keinupainikkeella ja ENTERpainikkeella.
4. Valitse OK.
GPS 72H -käyttöopas
GPS 72H -laitteen käyttäminen
Reittipisteen poistaminen:
1. Valitse haluamasi reittipiste
reittipistesivulla.
2. Paina MENU-painiketta > valitse
Poista reittipiste > Kyllä.
Huomautus: poistettua reittipistettä
ei voi palauttaa GPS 72H -laitteesta.
Reittipisteen projisointi
Voit luoda uuden reittipisteen
projisoimalla etäisyyden ja suuntiman
sijainnista uuteen sijaintiin.
Reittipisteen laatiminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Pisteet > Reittipiste.
2. Valitse projisoitava reittipiste.
Reittipisteen tietosivu avautuu.
3. Paina MENU-painiketta > valitse
Projisoi sijainti. Projisoi sijainti -sivu
avautuu.
4. Kirjoita etäisyys ja suuntima
projisoituun reittipisteeseen
vastaaviin kenttiin.
5. Valitse Tallenn.��
GPS 72H -käyttöopas
GPS 72H -laitteen käyttäminen
GO TO -painikkeen
käyttäminen
Jälkien käyttäminen
1. Paina GO TO -painiketta.
2. Valitse Reittipiste.
3. Valitse haluamasi reittipiste.
Jälkilokin tallennus alkaa heti, kun
GPS 72H löytää satelliittisignaaleja.
Nykyisen jälkilokin käyttämä muistin
prosenttiosuus näkyy Jäljet-sivun
yläreunassa.
Voit etsiä reittipisteen nopeasti
painamalla GO TO -painiketta milloin
tahansa.
Mies yli laidan
Jos joku putoaa veneestäsi, tallenna
nykyinen sijainti painamalla MOBpainiketta pitkään. Aloita navigointi
kyseiseen pisteeseen valitsemalla Kyllä.
Jälkitoiminto luo karttasivulle matkan
aikana sähköisen jälkilokin. Jälkiloki
sisältää tietoja polun varrella olevista
pisteistä.
Jälkilokin tyhjentäminen:
1. Avaa päävalikko painamalla MENUpainiketta kahdesti.
2. Valitse Jäljet.
3. Valitse Pyyhi > Kyllä.
Lisätietoja veneilynavigoinnista on
sivuilla 34–39.
GPS 72H -käyttöopas
GPS 72H -laitteen käyttäminen
Jälkilokin määrittäminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
Jäljet.
2. Valitse MENU > Määritä jälkiloki.
• Kierrä kun täynnä—jälkiloki
korvaa vanhimmat tiedot uusilla
tiedoilla.
• Tallennustapa—valitse jälkien
tallennustapa. Valitse Etäisyys,
Aika tai Auto. Jos tallennustapa
on aika tai etäisyys, voit
määrittää aika- tai etäisyysvälin
manuaalisesti. Valitsemalla Auto
voit luoda jäljistä optimaalisen
esityksen tallentamalla jäljet
vaihtelevassa tahdissa.
• Aikaväli—valitse jälkilokin
tallennustahti. Jos pisteitä
tallennetaan usein, jälki on
yksityiskohtainen, mutta jälkiloki
täyttyy nopeasti.
10
Koko jälkilokin tallentaminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
Jäljet.
2. Valitse Tallenn. > Koko loki.
Jälkilokin osittainen tallentaminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
Jäljet.
2. Valitse Tallenn.
3. Valitse lokin tallennettava osa
luettelosta.
4. Valitse OK.
Jäljen näyttäminen kartassa:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
Jäljet.
2. Valitse tarkasteltava jälki.
3. Valitse Kartt.
GPS 72H -käyttöopas
GPS 72H -laitteen käyttäminen
Tallennetun jäljen navigoiminen
TracBack®-navigointi luo reitin
automaattisesti tallennetun jäljen
jälkipisteistä.
TracBack-toiminnon käyttäminen:
1. Valitse tallennettu jälki Jäljet-sivulla.
2. Valitse TracBack.
3. Valitse Alkuperäinen tai Käännä.
Aktiivisen jäljen sivulla jäljen nimi on
TracBack.
Reittipisteen luominen tallennettuun
jälkeen:
1. Valitse tallennettu jälki Jäljet-sivulla.
2. Valitse Kartt.
3. Siirrä karttaosoitin keinupainikkeella
jäljen pisteeseen, jonka haluat
merkitä reittipisteeksi.
4. Paina ENTER-painiketta.
Reittien luominen
Reitti on reittipisteiden sarja, joka
johtaa määränpäähän. Reitillä on
oltava vähintään kaksi ja enintään
50 reittipistettä. GPS 72H -laitteeseen
voi tallentaa enintään 50 reittiä. Voit
luoda reitin tai muuttaa sitä Reititsivulla ja lisätä reittipisteitä reitille.
Voit luoda reittejä myös MapSource®toiminnolla.
Reitin luominen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Reitit.
2. Valitse Uusi.
3. Painamalla MENU-painiketta voit
lisätä reittipisteen kartasta tai
tallennetuista reittipisteistä.
4. Lisää piste reitille valitsemalla OK.���
5. Voit lisätä reittipisteitä reitille
toistamalla vaiheita 2 - 4.
6. Paina MENU-painiketta > valitse
Aloita navigointi.
GPS 72H -käyttöopas11
GPS 72H -laitteen käyttäminen
Reitin navigoiminen
Tallennetun reitin navigoiminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Reitit.
2. Valitse tallennettu reitti.
3. Paina MENU-painiketta > valitse
Aloita navigointi.
Reitin muokkaaminen
Reitti-sivulla voit muokata reittiä,
muuttaa reitin nimen ja tarkastella reitin
pisteitä.
Reitin nimen muuttaminen:
1. Paina MENU-painiketta kahdesti >
valitse Reitit.
2. Valitse tallennettu reitti.
3. Valitse reitin nimi Reitti-sivun
yläreunasta.
4. Muuta reitin nimeä keinupainikkeella
ja ENTER-painikkeella.
12
GPS 72H -käyttöopas
Pääsivut
Pääsivut
Kaikki laitteen käyttämiseen tarvittavat
tiedot ovat viidellä pääsivulla:
GPS-tietosivulla, karttasivulla,
kompassisivulla, maantiesivulla ja
aktiivisen reitin sivulla.
GPS-tiedot
Sivu
• Voit selata pääsivuja painamalla
PAGE-painiketta.
• Voit avata näiden sivujen valikon
painamalla MENU-painiketta.
• Valitse muutettava asetus
keinupainikkeella ja ENTERpainikkeella.
• Avaa päävalikko painamalla MENUpainiketta kahdesti.
Karttasivu
Aktiivisen reitin
sivu
Kompassisivu
Maantiesivu
GPS 72H -käyttöopas13
Pääsivut
Karttasivu
Jälkilokin tyhjentäminen:
1. Valitse päävalikosta Jäljet > Pyyhi.
2. Valitse Kyllä.
Tietoken­
tät
Sijainti­
kuvake
Zoomaus­
mittakaava
Kartta­
osoitin
Karttasivu
Sijaintisi kartalla näet (-kuvakkeesta.
Kulkiessasi sijaintikuvake jättää jäljen
(polku). Myös reittipisteiden nimet ja
kuvakkeet näkyvät kartassa.
HUOMAUTUS: voit loitontaa OUTpainikkeella ja lähentää IN-painikkeella.
Kartan näyttäminen pohjoinen
ylöspäin:
1. Paina karttasivulla MENU-painiketta.
2. Valitse Määritä kartta > Yleinen >
Suunta > Pohj. ylös.
14
Kun liikutat karttaosoitinta karttasivulla,
matka, suuntima ja karttaosoittimen
sijainti näkyvät kartan yläreunassa.
Kahden karttapisteen välisen
etäisyyden mittaaminen:
1. Paina karttasivulla MENU
-painiketta > valitse Mittaa etäisyys.
2. Siirrä karttaosoitin johonkin toiseen
pisteeseen kartassa. Pisteiden
etäisyys näkyy tietokentissä.
Karttasivun kenttien muuttaminen:
1. Paina MENU-painiketta > valitse
Määritä sivun näyttö.
2. Valitse kartassa näytettävien
tietokenttien koko ja rivien määrä.
GPS 72H -käyttöopas
Pääsivut
Tietokentän muuttaminen:
1. Paina MENU-painiketta > valitse
Muuta tietokenttiä. Ensimmäinen
tietokenttä näkyy valittuna.
2. Avaa tietokenttien luettelo painamalla
ENTER-painiketta. Lisätietoja
tietokenttien kuvauksista on
sivuilla 30–33.
3. Valitse tietokenttä.
4. Voit muuttaa muita tietokenttiä
keinupainikkeella ja ENTERpainikkeella.
Kartan suunta
Jos valitset Pohj. ylös, kartta näkyy
paperikartan tavoin. Jos valitset
Jälki ylös, kartan suunta määräytyy
kulkusuunnan mukaan.
1. Paina MENU-painiketta > valitse
Määritä kartta > Yleinen.
2. Valitse Suunta.
3. Voit muuttaa kartan suuntaa
keinupainikkeella ja ENTERpainikkeella.
Karttasivun asetukset
Koko karttanäyttö—piilottaa
tietokentät ja laajentaa kartan koko
näyttöön.
ittaa etäisyys—voit mitata kahden
M
pisteen välisen etäisyyden. Lisätietoja
on sivulla 14.
Määritä sivun näyttö—voit valita
tietokenttien rivimäärän ja kentissä
käytetyn tekstin koon.
uuta tietokenttiä—voit valita
M
tietokentissä näytettyjen tietojen tyypin.
Lisätietoja tietokenttien kuvauksista on
sivuilla 30–33.
Määritä kartta—sisältää karttasivun
asetukset välilehtivalikossa.
• Yleinen-välilehti—voit mukauttaa
kartan yksityiskohtien määrää,
suuntaa ja zoomaustasoa.
GPS 72H -käyttöopas15
Pääsivut
• Kartt-välilehti—voit ottaa käyttöön
tai poistaa käytöstä MapSourcen®
ja mukauttaa leveys- ja pituuspiiri­
ruudukon etäisyyttä sekä ruudukon
merkintöjä.
• Reittipiste-välilehti—reittipisteiden
ja aktiivisen reitin reittipisteiden
koko- ja zoomausasetus.
• Piste-välilehti—Merimerkki-,
Kohdepisteet-, Geo- ja
Liittymä-asetuksen koko- ja
zoomausasetukset.
• Viiva-välilehti—Jälkiloki-, Tall.
jäljet- ja Aktiiv. reitti -toiminnon
zoomausasteasetukset ja
Suuntimaviiva-asetuksen ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä.
• Kaupunki-välilehti—Suuri
kaupunki-, Keskisuuri kaupunki- ja
Pieni kaupunki -asetusten teksti- ja
zoomausasteasetukset.
• Muu-välilehti—Tarkkuusrengas- ja
Suuntaviiva-asetuksen ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä.
16
Voit palauttaa karttasivun oletukset
valitsemalla MENU > Määritä Kartt >
MENU > Palauta tehdasas.
Kompassisivu
Kompassisivu ohjaa kohteeseen
graafisen kompassinäytön ja suuntiman
osoittimen tai suuntaosoittimen avulla.
Pystyviiva
Suuntiman
osoitin
Kompassisivu
Pyörivä kompassirengas osoittaa
ajosuunnan. Suuntiman osoitin ja
suuntaosoitin osoittavat suunnan
(suuntiman tai ajosuunnan)
määränpäähän suhteessa nykyiseen
suuntaan. Valitse suuntiman osoitin tai
suuntaosoitin opastusta varten.
GPS 72H -käyttöopas
Pääsivut
Kompassisivun asetukset
Tietokentät—voit valita, miten monta
tietokenttää näkyy kompassisivulla.
Muuta tietokenttiä—voit valita, minkä
tyyppisiä tietoja tietokentissä näkyy.
Maantiesivu
Maantiesivua käytetään navigointiin,
kun seurattava reitti on suoraviivainen.
Voit navigoida maantiesivulla
seuraamalla tietä. Jos maantie
alkaa kääntyä oikealle, käänny
oikealle, kunnes kolmio on maantien
keskikohdassa olevan valkoisen viivan
kohdassa ja maantien suunta on näytön
yläreunaa kohti. Kun lähestyt käännöstä,
näyttöön tulee Lähestyt käännöstä
-ilmoitus. Kun lähestyt määränpäätä,
näyttöön tulee Saavut määränpäähän
-ilmoitus.
Maantiesivun asetukset
Määritä sivun näyttö—voit valita
tietokenttärivien tekstin koon ja rivien
määrän.
Muuta tietokenttiä—voit valita
tietokentissä näytettyjen tietojen tyypin.
Määritä moottoritie—maantien
asetukset.
• Määritä moottoritie—Viivavälilehdessä voit ottaa käyttöön
ja poistaa käytöstä Aktiiv. etappi-,
Aktiiv. reitti-, Jälkiloki- ja Tall. jäljet
-asetuksia.
◦ Aktiiv. etappi—kun asetus ei
ole käytössä, aktiivinen etappi ei
näy maantien kuvassa.
◦ Aktiiv. reitti—kun asetus ei ole
käytössä, maantien kuva ei näy.
◦ Jälkiloki—kun asetus ei ole
käytössä, jälkiloki ei näy.
GPS 72H -käyttöopas17
Pääsivut
◦ Tall. jäljet—kun asetus ei ole
käytössä, tallennetut jäljet eivät
näy.
• Reittipiste—Reittipiste-välilehdessä
voit ottaa käyttöön ja poistaa
käytöstä Seuraava-, Reitti- ja Muuasetukset.
◦ Seuraava—määrittää, näkyykö
reitin seuraava reittipiste.
Jos asetus on käytössä, reitin
seuraava reittipiste näkyy.
Jos asetus on käytössä, mutta
Reitti-asetus ei ole käytössä,
ainoastaan reitin seuraava
reittipiste näkyy.
◦ Reitti—määrittää, näkyvätkö
reitin reittipisteet. Jos asetus ei
ole käytössä, reitin reittipisteet
eivät ole maantien kuvassa.
◦ Muu—määrittää, näkyvätkö
läheiset reittipisteet.
18
Aktiivisen reitin sivu
Jos navigoit reittiä, reitin tiedot näkyvät
aktiivisen reitin sivulla.
Aktiivisen reitin sivun asetukset
Käytä karttaa—siirtyy karttasivulle.
Lisää reittipiste—voit lisätä valmiin
reittipisteen aktiiviselle reitille.
Poista reittipiste—voit poistaa
reittipisteen aktiiviselta reitiltä.
Käännä reitti—muuttaa aktiivisen
reitin käänteiseksi, jolloin
viimeinen reittipiste näkyy luettelon
ensimmäisenä.
Reitin suunnittelu—voit suunnitella
tulevia reittejä määrittämällä nopeuden,
polttoaineen virtauksen, lähtöajan
ja lähtöpäivän. Polttoaineen virtaus
mitataan yksikköinä tunnissa.
GPS 72H -käyttöopas
Pääsivut
HUOMAUTUS: tarkista
suorituskykytiedot ajoneuvon
käyttöoppaasta.
Aktiiv. reitti- ja Reitti-sivulla näkyvät
reitin etapin matkatiedot, kuten suunta,
ETA, polttoaine pisteeseen, etapin
polttoaine, etapin aika, auringonnousu
ja -lasku pisteessä, aika pisteeseen ja
etapin matka. Voit tarkastella tiettyjä
kenttiä siirtymällä kentästä toiseen
keinupainikkeella.
Lopeta navigointi—lopettaa aktiivisen
reitin navigoinnin.
GPS-tietosivu
GPS-tietosivulla näkyvät nopeus,
korkeus, arvioitu tarkkuus, vastaan­
ottimen tila, satelliittien sijainnit,
satelliittisignaalin voimakkuus, päiväys,
kellonaika ja GPS-vastaanottimen
nykyinen sijainti.
Vastaan­
ottimen
tila
Satelliitin
sijainti
Tietokentät
Signaalin
voimak­
kuus
Aika
Päivä­
määrä
Sijainti
GPS-tietosivu
GPS-tietosivun asetukset
Käynnistä/lopeta simulointi—voit
ottaa käyttöön ja poistaa käytöstä
GPS-simulaattorin.
Jälki ylös / Pohj. ylös—osoittaa,
näytetäänkö satelliitit siten, että
pohjoinen on näytön yläreunassa vai
siten, että jäljen ajosuunta on näytön
yläreunassa.
Uusi korkeus—tässä voit määrittää
uuden korkeuden.
Uusi sijainti—käytä, jos olet siirtänyt
GPS 72H -laitetta yli 1000 kilometriä
(600 mailins).
GPS 72H -käyttöopas19
Asetukset
Asetukset
Ajotietokone
Päävalikko sisältää asetuksia ja
toimintoja, joita ei ole pääsivuilla ja
alivalikoissa. Päävalikko on avattavissa
miltä tahansa sivulta painamalla
MENU-painiketta kahdesti. Voit
valita valikkokohdan tai mukauttaa
asetusta keinupainikkeella ja ENTERpainikkeella.
Valikko­
asetukset
Käytetty
muisti
Akkuvirta
Taustavalo
Lisätietoja ajotietokonesivun
tietokentistä on sivuilla 30–33.
Ajotietokoneen asetukset
Ajotietokonesivulla voit painaa MENUpainiketta ja valita vaihtoehdon.
Nollaa osam.—nollaa kaikki muut
tietokentät, paitsi maksiminopeuden ja
matkamittarin.
Nollaa maks nopeus—nollaa
maksiminopeuden.
Nollaa matkamittari—nollaa
matkamittarin.
Päävalikkosivu
Ajotietokone-sivu
20
GPS 72H -käyttöopas
Asetukset
Jäljet
Lisätietoja jäljistä on sivulla 9.
Jälkiasetukset
Paina jälkien päävalikkosivulla MENUpainiketta > valitse vaihtoehto.
Pisteet
Poista tall. jälki—poistaa tallennetun
jäljen.
Poista kaikki jäljet—poistaa kaikki
tallennetut jäljet.
Määritä jälkiloki—jälkilokin
asetusvalikko avautuu.
• Tallenna—valitse Pois, Kierrä
kun täynnä tai Lopeta kun täynnä.
Jos Kierrä kun täynnä on valittu ja
jälkimuisti täyttyy, vanhin jälkipiste
poistetaan ja uusi piste lisätään
jäljen loppuun.
• Tallennustapa—valitse Auto,
Aika tai Etäisyys.
• Aikaväli—voit valita tai kirjoittaa
tallennustavan aikavälin.
GPS 72H -käyttöopas
Reittipisteet valitaan ja luodaan Pisteetsivulla.
Reittipisteen asetukset -valikko
Etsi nimeltä / Etsi lähin—valitse
reittipisteluettelon hakutapa.
Etsi lähin—näyttää luettelon
lähimmistä reittipisteistä sadan mailin
säteellä. Lähimmät reittipisteet ovat
luettelon alussa.
Etsi nimeltä—näyttää kaikkien
käyttäjän reittipisteiden luettelon.
Voit kirjoittaa reittipisteen nimen
tietokenttään tai selata luetteloa.
Kun kirjoitat reittipisteen nimen,
laite päivittää reittipisteluettelon siten,
että siinä näkyvät reittipisteet, jotka
sisältävät kirjoittamiasi kirjaimia.
21
Asetukset
Voit jatkaa nimen kirjoittamista tai
selata luetteloa painamalla ENTERpainiketta.
Lisätietoja reiteistä on sivulla 11.
Poista reittipiste—poistaa valitun
reittipisteen.
Läheisyysreittipisteet antavat
hälytyksen, kun lähestyt ennalta
määritettyä aluetta. Kun lisäät
reittipisteen läheisyysluetteloon,
määrität alueen, jolla hälytys annetaan.
Voit ottaa läheisyyshälytyksen käyttöön
tai poistaa sen käytöstä.
Poista symbolin muk.—poistaa kaikki
reittipisteet, joilla on sama symboli kuin
valitulla reittipisteellä.
Lisätietoja reittipisteistä on sivulla 6.
Reitit
Reitit-sivun asetukset
Aloita/Lopeta navigointi—aloittaa tai
lopettaa reitin navigoimisen.
Kopioi reitti—kopioi valitun reitin.
Poista reitti—poistaa valitun reitin.
Poista kaikki reitit—poistaa kaikki
reitit Reitit-sivulta.
22
Läheisyys
Läheisyys-asetukset
Lisää reittipiste—näyttää Pisteetvalikon. Valitse piste, joka lisätään
läheisyysluetteloon. Kun Alue-kenttä
on valittu, paina ENTER-painiketta ja
määritä alue, jolla hälytys annetaan. Voit
lisätä reittipisteen myös korostamalla
merkinnän katkoviivan ja painamalla
ENTER-painiketta.
GPS 72H -käyttöopas
Asetukset
Poista piste—poistaa valitun
reittipisteen läheisyysluettelosta.
Poista kaikki—poistaa kaikki
reittipisteet läheisyysluettelosta.
Kierto
Kierto-valikosta voit katsella Aurinkoja kuu- tai Metsästys ja kalastus -tietoja.
Aurinko ja kuu
Aurinko ja kuu -sivulla näkyy tietyn
päivämäärän auringonnousu- ja
-laskuaika, kuunnousu-, ja -laskuaika
sekä kuun vaihe.
Aurinko ja kuu -sivun avaaminen:
• Valitsemalla Aurinko ja kuu voit
tarkastella auringonnousua ja
-laskua sekä kuun vaiheita.
• Voit muuttaa päiväystä ja aikaa
keinupainikkeella ja ENTERpainikkeella.
GPS 72H -käyttöopas
Metsästys ja kalastus
Metsästys- ja kalastuskalenterissa
näkyvät nykyisen sijainnin parhaiden
metsästys- ja kalastusaikojen ennusteet.
Metsästys ja kalastus -sivun
avaaminen:
• Valitsemalla Metsästys ja
kalastus voit tarkastella
nykyisen sijainnin metsästysja kalastusennusteita.
• Voit muuttaa päiväystä ja aikaa
keinupainikkeella ja ENTERpainikkeella.
Järjestelmätiedot
Valitsemalla Järjestelmätiedot
voit näyttää GPS 72H -laitteen
ohjelmistoversion ja laitteen
tunnusnumeron.
23
Asetukset
Määritä
Määritä-valikko koostuu välilehdistä.
Kukin välilehti sisältää asetuksia, joilla
määritetään, miten GPS 72H toimii. Voit
muuttaa asetuksia keinupainikkeella ja
ENTER-painikkeella.
Yleinen-välilehti
Yleinen-välilehti sisältää vastaanottimen
Tila-, WAAS-, Taustavalon ajastus-,
Summeri- ja Kieli-asetukset.
Yleinen-välilehtisivu
Tila—voit valita jonkin seuraavista
käyttötiloista:
• Normaali—oletusarvoinen, tehtaalla
asetettu tila. Tällä asetuksella saat
parhaan suorituskyvyn.
24
• Akunsäästö—optimoi
GPS 72H -laitteen säästämään akun
virtaa. Näyttö saattaa päivittyä
tavallista hitaammin, mutta
akkujen virta kestää huomattavasti
kauemmin. Akunsäästö-tilassa
GPS 72H ei vastaanota WAASsatelliittisignaaleja. Lisätietoja
akuista on sivuilla 2 ja 41.
• Simulaattori—poistaa GPSvastaanottimen käytöstä ja simuloi
satelliittivastaanottoa.
WAAS—lyhenne sanoista Wide
Area Augmentation System. WAAStoiminnolla voit kasvattaa GPS 72H
-laitteen tarkkuuden noin kolmeen
metriin.
Taustavalon aikakatkaisu—valitse,
miten kauan taustavalo palaa.
Summeri—voit määrittää merkkiäänen
painikkeita ja viestejä tai vain viestejä
varten.
GPS 72H -käyttöopas
Asetukset
Kieli—määritä GPS 72H -laitteen
näyttökieli.
Tämä päivä—näyttää nykyisen päivän
GPS-tietojen perusteella.
Aika-välilehti
Aika-välilehti sisältää aikaan liittyvät
asetukset.
Nykyinen aika—näyttää nykyisen
kellonajan aika-asetusten ja GPStietojen perusteella.
Yksikkö-välilehti
Yksikkö-välilehdessä voit mukauttaa
useiden tietotyyppien yksikön.
Yksikköjä käytetään niihin liittyvissä
GPS 72H -laitteen tietokentissä.
Aika-välilehtisivu
Aikamuoto—valitse 12 tai 24 tunnin
kello.
Aikavyöhyke—valitse asianmukainen
aikavyöhyke.
Kesäaika—valitsemalla Kyllä voit
ottaa kesäajan käyttöön, valitsemalla
Ei voit ohittaa sen ja valitsemalla Auto
voit määrittää laitteen siirtymään kesäja talviaikaan automaattisesti.
GPS 72H -käyttöopas
Yksikkö-välilehtisivu
Korkeus—valitse korkeuden
mittayksiköksi jalka tai metri.
25
Asetukset
Syvyys—määritä syvyyden
mittayksiköksi jalka, syli tai metri.
GPS 72H -laitteen on oltava liitettynä
NMEA-laitteeseen, jossa on käytössä
DPT- tai DBT-määritys. Lisätietoja on
sivulla 34.
Etäisyys ja nopeus—valitse Merimaili,
Am. maili tai Metrinen.
Lämpötila—valitse Fahrenheit tai
Celsius.
nopeuden ja suunnan aika-asetuksessa
määritettyyn tahtiin. Lisätietoja aikaasetuksen muuttamisesta on sivulla 25.
Sijainti-välilehti
Sijainti-välilehti sisältää Sijaintimuoto-,
Karttadatum-, Pohjoisen viite- ja
Eranto-asetukset. Asetuksia käytetään
koko laitteen kentissä.
Suuntanäyttö—valitse Numeriset
asteet, Suuret kirjaimet tai Mils. Tätä
asetusta käytetään kaikissa suuntaan
liittyvissä kentissä.
Nopeusvaimen.—valitse Auto tai
Käyt. Jos valitset Käyt., näyttöön tulee
Sekunteja-kenttä. Voit määrittää oman
asetuksen korostamalla Sekuntejakentän ja painamalla ENTERpainiketta. Kun olet valmis, tallenna
painamalla ENTER-painiketta. Kun
käytät omaa asetusta, GPS 72H laskee
26
Sijainti-välilehtisivu
Sijaintimuoto—voit valita 29 muodon
joukosta.
Karttadatum—kuvaa maantieteellisiä
sijainteja tutkimuksia, karttoja ja
navigointia varten, mutta ei ole
varsinainen kartta GPS 72H -laitteessa.
GPS 72H -käyttöopas
Asetukset
Saatavilla on yli 100 datumia. Vaihda
karttadatumia ainoastaan, jos käytät
karttaa tai painettua karttaa, jonka
selitteessä mainitaan jokin muu datum.
Ilmoitus: Väärän karttadatumin
valitseminen voi aiheuttaa
merkittäviä sijaintivirheitä. Jos et
ole varma, käytä oletusarvoista
WGS 84 -datumia. Sillä saat parhaan
kokonaistehon.
Pohjoisen viite—kulkusuuntatietojen
laskennassa käytetyn viittauksen
määrittäminen.
• Auto—tarjoaa magneettisen
pohjoisen suuntaviittauksia, jotka
määritetään automaattisesti nykyisen
sijainnin perusteella.
• Tosi—näyttää todellisen pohjoisen
viitteeseen perustuvia suuntatietoja.
• Grid—tarjoaa ruudukon pohjoisen
viitteeseen perustuvia suuntatietoja.
GPS 72H -käyttöopas
• Käyt.—voit määrittää magneettisen
muuntelun nykyisessä sijainnissa,
tarjoaa magneettisen pohjoisen
suuntaviittauksia antamasi arvon
perusteella.
HUOMAUTUS: jos valitset Käyt.,
päivitä magneettinen muuntelu ajoittain
kulloisessakin sijainnissasi.
Ilmoitus: jos asetusta ei päivitetä,
GPS 72H -laitteen näyttämät tiedot
voivat poiketa merkittävästi ulkoisten
viittausten (kuten magneettisen
kompassin) tiedoista.
Eranto—näyttää magneettisen
muuntelun nykyisessä sijainnissa.
Jos valitset Pohjoisen viite -asetukseksi
Käyt., magneettinen muuntelu
kirjoitetaan tähän kenttään.
27
Asetukset
Hälytykset-välilehti
Hälytykset-välilehti sisältää
Ankkurihälytys-, Lähestymis ja
saapumis-, Pois suunnasta-, Matala
vesi- ja Syvä vesi -asetukset. Näillä
asetuksilla määritetään, kuuluuko
laitteesta varoitusääni ja näkyykö siinä
hälytysviesti.
Hälytykset-välilehtisivu
Ankkurihälytys—laite hälyttää, kun
vene on ajautunut määritetyn etäisyyden
ulkopuolelle.
Lähestymis ja saapumis—laite
hälyttää, kun lähestyt käännöstä tai
saavut määränpäähän.
28
• Automaattinen—laite hälyttää
nopeuden mukaan 15–90 sekuntia
ennen kuin saavut määränpäähän.
• Etäisyys ja Aika—laite hälyttää
määritetyn etäisyyden tai ajan
päässä.
Pois suunnasta—laite hälyttää, kun
olet määritettyä etäisyyttä kauempana
suunnasta.
Matala vesi—edellyttää tietoja NMEAlaitteesta, jossa on DPT-määritys.
Laite hälyttää, kun veden syvyys
on määritettyä syvyyttä pienempi.
Lisätietoja NMEA-yhteyksistä on
sivulla 38.
Syvä vesi—edellyttää tietoja NMEAlaitteesta, jossa on DPT-määritys.
Laite hälyttää, kun veden syvyys
on määritettyä syvyyttä suurempi.
Lisätietoja NMEA-yhteyksistä on
sivulla 38.
GPS 72H -käyttöopas
Asetukset
Liitännät-välilehti
Liitännät-välilehdessä on kaksi kenttää:
Sarjatietomuoto ja USB.
Liitännät-välilehtisivu
Sarjatietomuoto—GPS 72H
-laitteen ja muiden sähkölaitteiden
tiedonsiirtoasetukset.
• GARMIN—mahdollistaa yhteyden
GPS 72H -laitteesta GARMINohjelmistoihin ja muihin GARMIN
GPS -laitteisiin.
• GARMIN DGPS—mahdollistaa
yhteyden GPS 72H -laitteen ja
GARMIN-differentiaalikorjauslait­
teiden välillä. GPS 72H -laitteen
GPS 72H -käyttöopas
differentiaalivastaanotin voi
etsiä käytettävissä olevan DGPSlähettimen tai laite voi virittää
differentiaalivastaanottimen läheisen
DGPS-lähettimen taajuudelle.
• NMEA—GPS 72H -laite voi
lähettää NMEA 0183 -tietoja, joiden
versio on 2.3. Lisäksi GPS 72H voi
hyväksyä NMEA-tietoja jostakin
toisesta NMEA-laitteesta, kuten
kaikuluotaimesta. Siirtonopeus
(tiedonsiirtonopeus bitteinä
sekunnissa) näkyy Baudi-kentässä.
Lisätietoja NMEA-yhteyksistä on
sivulla 38.
• Teksti ulos—GPS 72H voi näyttää
yksinkertaisia tekstitietoja.
• RTCM In—GPS 72H voi hyväksyä
RTCM-laitteen lähettämiä DGPStietoja SC-104-muodossa.
29
Asetukset
• RTCM In/NMEA Out—
GPS 72H voi käyttää tiedonsiir­
rossa NMEA 0183 (version 2.3
määritykset)-, GPRMC-, GPGGA-,
GPGSA-, GPGSV-, GPGLL-,
GPBOD-, GPRTE- ja GPWPLmuotoa. Lisätietoja NMEAyhteyksistä on sivulla 38.
• RTCM In/Text Out—GPS 72H voi
näyttää yksinkertaisia tekstitietoja,
jotka sisältävät päiväys-, aika-,
sijainti- ja nopeustietoja.
• Ei—poistaa käytöstä kaikki
sarjayhteydet.
USB—näyttää laitteen yhteyden
tietokoneeseen. Lisätietoja on sivulla 40.
30
Tietokenttien asetukset
Seuraavassa taulukossa esitellään kaikki
GPS 72H -laitteen tietokentät ja niiden
kuvaukset.
Tietokenttä
Kuvaus
(Velocity Made
Good) VMG
Nopeus,
jolla lähestyt
määränpäätä
reitillä. Katso
sivua 38.
Aika
Nykyinen
vuorokaudenaika
aika-asetusten
perusteella. Katso
sivua 25.
Aika liikkeellä
Kokonaisaika,
jonka GPS 72H on
ollut liikkeellä.
Aikaa määränp
Arvio siitä, miten
pian saavutat GO
TO-määränpään
tai reitin lopullisen
määränpään.
GPS 72H -käyttöopas
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Aikaa seur.
Arvio siitä, miten
pian saavutat GO
TO-määränpään
tai reitin seuraavan
määränpään.
Kesk. nopeus
(keskiarvo)
GPS 72H -laitteen
keskimääräinen
nopeus liikkeessä.
Kok.
keskinopeus
(keskiarvo)
GPS 72H -laitteen
keskimääräinen
nopeus sekä
liikkuessa että
pysähtyneenä
viimeisimmän
ajan nollauksen
jälkeen.
Etäisyys seuraav Etäisyys
(etäisyys)
nykyisestä
sijainnista GO
TO-sijaintiin
tai seuraavaan
määränpäähän.
Kok. osa-aika
Laitteen koko
käyttöaika
aikamittarin
viimeisimmän
nollauksen
jälkeen.
Jälki
Korkeus
Korkeus meren­
pinnasta (MSL).
Etäisyys
määränp
(etäisyys)
Etäisyys
nykyisestä
sijainnista GO
TO-sijaintiin
tai lopulliseen
määränpäähän.
Kulkusuunta
suhteessa
maasijaintiin.
GPS 72H -käyttöopas31
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Käännös
Määränpään
suuntiman
ja nykyisen
kulkusuunnan
välinen kulman
muutos (asteina).
L merkitsee
käännöstä
vasemmalle.
R merkitsee
käännöstä
oikealle.
Osamatka
Muuttuva luku,
kuljettu matka
edellisen
nollauksen
jälkeen. Katso
sivua 20.
Osoitin
Tietokentän
nuoli osoittaa
kulkusuuntaan.
Pois suunnasta
Etäisyys
(vasemmalle
tai oikealle)
alkuperäisestä
reitistä.
Saap.aika
määrän (arvioitu
saapumisaika)
Arvio ajasta, jolloin
saavut GO TOmääränpäähän
tai lopulliseen
reittipisteeseen.
Maksiminopeus
Enimmäisnopeus.
Nopeus
Nykyinen
nopeuslukema.
Nopeus veteen
Veneen nopeus
suhteessa veteen.
Tietojen saaminen
edellyttää NMEA
0183 -laiteyhteyttä.
Katso sivua 38.
32
GPS 72H -käyttöopas
Asetukset
Tietokenttä
Kuvaus
Tietokenttä
Kuvaus
Saap.aika
seuraav (arvioitu
saapumisaika)
Arvio ajasta, jolloin
saavut GO TOmääränpäähän
tai seuraavaan
reittipisteeseen.
Takaisin
suunnal.
Suunta, johon
sinun on
kuljettava, kun
haluat palata
reitille.
Suunta
Suunta
aloitussijainnista
määränpäähän.
Tarkkuus
GPS-signaalin
tarkkuus.
Suuntima
Suunta nykyisestä
sijainnista
määränpäähän.
Veden lämpö
Syvyys
Veden syvyys.
Tie­to­jen saa­minen edellyttää
NMEA 0183
-laiteyhteyttä.
Veden lämpötila.
Tietojen saaminen
edellyttää NMEA
0183 -laiteyhteyttä.
Katso sivua 38.
GPS 72H -käyttöopas33
Veneilynavigointi
Veneilynavigointi
GPS 72H -laitetta voi käyttää
veneilynavigointiin kannettavana tai
kiinnitettynä laitteena.
HUOMAUTUS: valitse
kiinnitysvälineet sen mukaan, millaiseen
pintaan teline kiinnitetään.
Teline
Sankatelineen
nuppi
GPS 72H -laitteen
kiinnittäminen
Laitteen mukana voidaan toimittaa
veneteline, tai sen voi ostaa valinnaisena
lisävarusteena.
Asennukseen tarvittavat
välineet
• Pora
• Ruuvitaltta (risti- tai tasapäinen)
• Kolme pulttia (nro 8) ja vastaavat
mutterit ja aluslaatat sekä 4 mm:n
(5/32 tuuman) poranterä, tai kolme
lieriökantaista ruuvia (nro 8) ja
1,5 mm:n (1/16 tuuman) poranterä.
34
Kiertoalusta
Sankateline
Telineen asentaminen kiinteään
asentoon
Valitse asennuspaikka, jossa laitteen
näkyvyys on optimaalinen ja sen
näppäimistöä voi käyttää helposti.
Valitse asennuspaikka, joka kestää
laitteen painon ja suojaa laitetta
tärinältä.
Ilmoitus: älä sijoita laitetta
paikkaan, jossa se altistuu suurille
lämmönvaihteluille.
GPS 72H -käyttöopas
Veneilynavigointi
1. Irrota sankatelineen nuppi.
Sankatelineen
nuppi
Sankateline
Kiertoalusta
2. Merkitse kolmen aloitusreiän paikka
kiinnityspintaan sankatelineen avulla.
Sankateline
3. Jos kiinnität alustan pulteilla,
poraa kolme 4 mm:n (5/32 tuuman)
aloitusreikää.
HUOMAUTUS: Jos kiinnität alustan
ruuveilla, poraa 1,5 mm:n (1/16 tuuman)
aloitusreiät merkitsemiisi kohtiin.
Aloitusreikien syvyyden pitäisi olla
enintään puolet ruuvin pituudesta.
4. Kiinnitä sankateline kolmella pultilla
tai ruuvilla. Älä kiristä niitä liian
tiukalle.
5. Kohdista telineen kiinnitysaukko
sankatelineen reikien kohtaan ja
kiinnitä se sankatelineen nupilla.
Telineen asentaminen
kiertoasentoon
1. Irrota alustan nuppi. Siirrä nuppi ja
kiertoalusta sivuun.
2. Irrota sankatelineen nuppi. Irrota
sankateline telineestä.
3. Merkitse kolmen reiän paikat
kiertoalustan avulla.
GPS 72H -käyttöopas35
Veneilynavigointi
Katselukulman säätäminen
Kiertoalusta
1. Kallista GPS-laitetta löysäämällä
nuppia.
2. Kierrä koko telinettä löysäämällä
kiertoalustan sankatelineen nuppia.
4. Jos kiinnität alustan pulteilla, poraa
kolme 4 mm:n (5/32 tuuman) reikää.
HUOMAUTUS: Jos kiinnität alustan
ruuveilla, poraa 1,5 mm:n (1/16 tuuman)
aloitusreiät merkitsemiisi kohtiin.
Aloitusreikien syvyyden pitäisi olla
enintään puolet ruuvin pituudesta.
Nuppi
3. Säädä katselukulma ja kiristä nupit.
5. Kiinnitä kiertoalusta kolmella pultilla
tai ruuvilla. Älä kiristä niitä liian
tiukalle.
6. Kohdista telineen kiinnitysaukko
sankatelineen reikien kohtaan ja
kiinnitä se sankatelineen nupilla.
36
GPS 72H -käyttöopas
Veneilynavigointi
Laitteen asentaminen
kiinnitystelineeseen
1. Etsi kotelon sivuissa olevat urat.
2. Kohdista laitteen urat laitteen
telineen vastaaviin kielekkeisiin ja
työnnä laite alaspäin telineeseen.
3. Kiinnitä laite telineeseen kääntämällä
lukituskahvaa vasemmalle.
Ura
Lukituskahva
Veneilytietojen
vastaanottaminen
VMG-tietojen vastaanottaminen
edellyttää laiteyhteyttä NMEA 0183
-yhteensopivaan nopeusanturiin. Veden
lämpötilatietojen vastaanottaminen
edellyttää laiteyhteyttä NMEA 0183
-yhteensopivaan lämpöanturiin.
HUOMAUTUS: jos haluat vastaanottaa
veden nopeus- ja lämpötilatietoja,
liitä laitteeseen veden nopeus- ja
lämpöanturi.
GPS 72H -käyttöopas37
Veneilynavigointi
Virta-/datakaapelin kytkeminen
Virta-/datakaapelilla GPS 72H -laite kytketään 8-35 voltin verkkovirtaan ja ulkoisiin
laitteisiin. Kaavion värikoodi osoittaa johdinsarjan asianmukaiset kiinnitykset.
Vaihtosulake on 2,0 ampeerin AGC/3AG-sulake.
Väri
Toiminto
Punainen
Virta
Musta
Maadoitus
>
Ruskea
>
Valkoinen
Datalähetys (Tx)
Datavastaanotto
(Rx)
GPS 72H -laitteen virta-/datakaapeli
Liittäminen
Seuraavia ulkoisten laitteiden liitäntätapoja tuetaan: GARMINin oma differentiaaliGPS (DGPS), NMEA 0183 -versio 2.3, ASCII-teksti ja RTCM SC-104 -tulo
(versio 2.0).
38
GPS 72H -käyttöopas
Veneilynavigointi
Seuraavat ovat NMEA 0183 -version 2.3 määrityksiä:
• Hyväksytyt määritykset—GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL,
GPBOD, GPRTE ja GPWPL.
• Omat määritykset—PGRME, PGRMZ ja PSLIB. GPS 72H sisältää myös
NMEA-tulon, joka tukee DPT-, MTW- ja VHW-määrityksiä.
+ Akku
JOHTO
VÄRI
PUN.
MUSTA
GPS 72H
>
>
-
8–32 Vdc
JOHTO
RUSK.
PUN.
POWER GND
NMEA GND
V.otto
VALK.
Läh.
>
>
NMEA 0183yhteensopiva
laite
GPS 72H -laitteen kytkeminen NMEA 0183 -vakiolaitteeseen
HUOMAUTUS: tarkista lähetys (Tx)- ja vastaanotto (Rx) -liitännät NMEA 0183
-yhteensopivan laitteen asennusohjeista.
GPS 72H -käyttöopas39
Liite
Liite
Laitteen liittäminen
tietokoneeseen
1. Liitä USB-kaapelin pienempi liitin
laitteen taustapuolella (suojuksen
alla) olevaan mini-USB-porttiin.
2. Liitä USB-kaapelin kookkaampi liitin
tietokoneen USB-porttiin.
HUOMAUTUS: voit tarkistaa
yhteyden painamalla MENU-painiketta
kahdesti > valitsemalla Määritä >
Liitännät > Yhdistetty.
40
Jälkien, reittien ja reittipisteiden
siirtäminen
Jälkiä, reittejä ja reittipisteitä voi
siirtää laitteen ja tietokoneen välillä
MapSourcen avulla.
HUOMAUTUS: lisätietoja
MapSourcesta on osoitteessa
www.garmin.com.
Jälkien, reittien ja reittipisteiden
siirtäminen MapSourceen ja
MapSourcesta:
1. Liitä laite tietokoneeseen USBkaapelilla.
2. Avaa MapSource tietokoneessa.
3. Valitse siirrettävät jäljet, reitit tai
reittipisteet.
4. Valitse MapSourcen Siirrä-valikosta
Vastaanota laitteesta tai Lähetä
laitteeseen.
GPS 72H -käyttöopas
Liite
Akkutiedot
VAROITUS: Älä irrota akkua
terävällä esineellä. Kysy lisätietoja
akkujen hävittämisestä paikallisesta
jätehuollosta.
Akun käyttöiän optimoiminen
Käytä laadukkaita akkuja, jotta
suorituskyky ja akun käyttöikä olisi
optimaalinen.
Voit maksimoida akun käyttöiän
seuraavien ohjeiden avulla:
Näytön puhdistaminen
Käytä pehmeää, nukkaamatonta liinaa.
Käytä vettä, isopropyylialkoholia tai
silmälasien puhdistusainetta. Kostuta
liina nesteellä ja pyyhi näyttö varovasti.
GPS 72H -laitteen
nollaaminen
Jos GPS 72H lakkaa toimimasta, voit
nollata laitteen poistamalla akut ja
asettamalla ne takaisin paikoilleen.
• Älä käytä taustavaloa liikaa, koska
se lyhentää akun käyttöaikaa
merkittävästi.
• Pienennä taustavalon aikakatkaisun
arvoa. Katso sivua 24.
• Poista GPS käytöstä, kun et käytä
sitä.
GPS 72H -käyttöopas41
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset
Mitat: L × K × S
3,0 × 6,9 × 15,75 cm
(1,2 ×2,7 × 6,2 tuumaa)
Paino: 224 g (7,9 unssia)
Näyttö: suurikontrastinen FSTN,
4-harmaasävytason näyttö
(120 × 160 kuvapistettä)
Kotelo: täysin koteloitu, kelluva,
kestävä muoviseos, vesitiivis
IEC 529-IPX-7 -standardin
mukaan
Lämpö- alue: -15 to 60 °C (5 to 140 °F)
Suorituskyky
Akunkesto: 18 tuntia Akunsäästötilassa
Vastaanotin: differentiaalivalmis
12 rinnakkaiskanavan vastaanotin
42
Hakuajat: noin 3 sekuntia
(kuumakäynnistys)
noin 32 sekuntia
(lämminkäynnistys)
noin 39 sekuntia
(kylmäkäynnistys)
Päivitystahti: 1/sekunti, jatkuva
GPS-tarkkuus: *< 15 metriä
(49 jalkaa) RMS 95 % tyypillinen
DGPS (USCG) -tarkkuus: 3–5 metriä
(10–16 jalkaa), 95 % tyypillinen
DGPS (WAAS) -tarkkuus: 3 metriä
(10 jalkaa) 95 % tavallisesti
DGPS-korjausten kanssa
Nopeuden tarkkuus: 0,1 solmua, RMS,
tasainen tila
Dynamiikka: 6 g
* Tarkkuus heikkenee 100 m 2DRMS
Yhdysvaltain puolustusministeriön Selective
Availability -ohjelman puitteissa.
GPS 72H -käyttöopas
Liite
Virta
Akut: kaksi 1,5 voltin AA-akkua1
DGPS: 3 m (10 jalkaa) 95 %
tyypillinen*
Lähde: 8–35 V DC
* WAAS (Wide Area Augmentation System)
-tarkkuus Pohjois-Amerikassa.
Sulake: AGC/3AG - 2,0 ampeeria
GPS 72H -laitteen lämpötila-alue saattaa
ylittää joidenkin akkujen käyttölämpötilan.
Alkaliakut saattavat haljeta kuumassa.
Alkaliakkujen kapasiteetti heikkenee
merkittävästi, kun lämpötila laskee. Käytä
litiumakkuja, jos käytät GPS 72H -laitetta
jäätymispisteen alittavissa lämpötiloissa.
Näytön taustavalon liiallinen käyttö lyhentää
akunkestoa merkittävästi.
1
Nopeus: 0,1 m/s, tasainen tila
Liitännät: Garminin oma (USB)
Tietojen säilyvyys: määrittämätön,
muistiparistoa ei tarvita
Tarkkuus
GPS: <10 m (33 jalkaa), 95 %
tyypillinen*
* Tarkkuus heikkenee 100 m 2DRMS
Yhdysvaltain puolustusministeriön Selective
Availability -ohjelman puitteissa.
GPS 72H -käyttöopas43
Liite
Ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ GPS 72H LAITETTA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY
SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT.
LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen
käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa
binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön
yhteydessä. Ohjelmiston nimi sekä omistusja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on
Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain
sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien
ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä
hyväksyy, että ohjelmiston rakenne, järjestys
ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita
liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen
ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana
liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei
pura, muuta, käännä takaisin tai muunna
ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy
44
siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa
mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
Vaatimustenmukaisuusva­
kuutus
Garmin vakuuttaa täten, että GPS 72H
on direktiivin 1999/5/EY olennaisten
vaatimusten ja muiden määräysten mukainen.
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com.
GPS 72H -käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
A
aika
aikavyöhyke 25
kesäaika 25
muoto 25
päivämäärä 25
ajotietokone
asetusten nollaaminen
20
aktiivinen legi 17
aktiivisen reitin sivu
kartan käyttäminen 18
navigoinnin
pysäyttäminen 19
reitin kääntäminen 18
reittipisteen lisääminen
18
akut
asentaminen ii
käytettävä tyyppi 2
käyttöiän optimoiminen
41
säästötila 42
tallennus 2
ankkurin laahaus 28
Asetus-valikko
Aika-välilehti 25
Hälytykset-välilehti 28
Liitännät-välilehti 29
Sijainti-välilehti 26
Yksikkö-välilehti 25
Yleiset-välilehti 24
Aurinko ja kuu 23
E
ENTER-painike 3
etäisyyden mittaaminen 15
etäisyys
mittaaminen 14
G
Garmin-tuotetuki ii
GO TO -painike 9
GPS-tarkkuus 42
GPS-tietosivu
jälki ylös / pohjoinen
ylös 19
GPS 72H
nollaaminen 41
puhdistaminen 41
tekniset tiedot 42
tietokentät 30
yhteyden
muodostaminen
tietokoneeseen 40
GPS 72H -laitteen
nollaaminen 41
H
hälytin 24
Hälytykset-välilehti
ankkurin laahaus 28
lähestyminen ja
saapuminen 28
matala vesi 28
suuntapoikkeama 28
syvä vesi 28
J
jäljet
jälkilokin tyhjentäminen
7
määrittäminen 10
navigoiminen 11
poistaminen 21
siirtäminen 40
järjestelmätiedot 23
GPS 72H -käyttöopas45
Hakemisto
K
karttadatum 26
karttaosoitin 14
karttasivu
koko näyttö 15
laske etäisyys 14
määritä sivun näyttö 15
suunta 15
tietokenttien
muuttaminen 15
zoomausmittakaava 14
keinupainike 3, 4
Kesäaika 25
kieliasetus 25
Kierto-valikko
Aurinko ja kuu 23
Metsästys & Kalastus
23
kompassisivu
suuntiman osoitin 16
tietokenttien
muuttaminen 17
korkeus 25
46
L
Läheisyyshälytys 22
läheisyysluettelo 22
läheisyysreittipisteet
lisääminen 22
poistaminen 23
laitteen puhdistaminen 41
laitteen tunnusnumero 23
lämpötila 26
Liitännät-välilehti
sarjatietomuoto 29
tiedonsiirtoasetukset 29
USB 30
liittäminen 38
lisävarusteet ii
maksiminopeuden
nollaaminen 20
MapSource
jälkien siirtäminen 40
reittien siirtäminen 40
reittipisteiden
siirtäminen 40
MARK-painike 3
matala vesi 28
matka ja nopeus 26
matkamittari 20
Metsästys & Kalastus 23
mini-USB 1, 40
MOB-painike 3
mukautetut tietokentät 30
M
maantiesivu
aktiivinen reitti 17
asetus 17
jälkiloki 17
tietokenttien
muuttaminen 17
määritä matka uudelleen 20
magneettinen poikkeama
27
N
navigoiminen
pysäyttäminen 15
reitti 12
tallennettu jälki 11
NMEA 29
kaapelointi 39
nopeussuodatin 26
Nopeus veteen 32, 37
nykyinen aika 25
GPS 72H -käyttöopas
Hakemisto
O
ohjelmiston
käyttöoikeussopimus
44
P
pääsivut
aktiivisen reitin sivu 18
GPS-tietosivu 19
karttasivu 14
kompassisivu 16
maantiesivu 17
päävalikko
käyttäminen 13
vaihtoehdot 20–33
PAGE-painike 3
painikkeet 3
päivämäärä 25
pisteet 21
Pohjoinen ylös 19
pohjoisen viite 27
R
rannehihna 5
reitit
kopioiminen 22
luominen 11
muokkaaminen 12
nimen vaihtaminen 12
poistaminen 22
siirtäminen 40
vaihtoehdot 22
reittipisteen projisointi 8
reittipisteet
lähimmän etsiminen 21
luominen 7
muokkaaminen 7
poistaminen 8
poistaminen merkin
mukaan 22
projisoiminen 8
siirtäminen 40
vaihtoehdot 21
Reitti ylös 19
rekisteröinti i
RTCM 29
S
sarjanumero ii
satelliittisignaalit
etsiminen 5
signaalin voimakkuus
19
sijainnin merkitseminen 6
sijaintikuvake 14
sijaintimuoto 26
simulaattori 24
simuloitu GPS 19
suunnan näyttö 26
suuntapoikkeama 28
suuntima 33
syvä vesi 28
syvyys 26, 33
T
taustavalo 5
aikakatkaisu 5
säätäminen 5
tekniset tiedot 42
tietokentät
kuvaukset 30
muuttaminen 14
tietokone
yhteyden
muodostaminen 40
yhteyden tarkistaminen
40
TracBack 11
tuotteen rekisteröiminen i
GPS 72H -käyttöopas47
Hakemisto
U
USB 40
uusi sijainti 19
Z
zoomaaminen 3
zoomausmittakaava 14
V
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 44
valinnaiset lisävarusteet ii
Veden lämpö 33, 37
veneilykäyttö
liittäminen 38
NMEA-liitäntä 38
venekiinnitys
asentaminen 34–37
virtajohto/datakaapeli 38
virtapainike 3, 4
VMG 30, 37
W
WAAS 24
Y
yhteystiedot ii
Yleiset-välilehti
kielen valinta 25
taustavaloasetus 24
tila 24
WAAS 24
48
GPS 72H -käyttöopas
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset
ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin
Web-sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Syyskuu 2009
Osanumero 190-01119-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising