Garmin | GPSMAP 4010 | Garmin GPSMAP 4010 verkorte handleiding

Garmin GPSMAP 4010 verkorte handleiding
Een maritieme dienst zoeken en ernaartoe navigeren
Een waypoint markeren
Vanaf uw huidige positie naar een maritieme dienst zoeken en er naartoe navigeren:
1. Selecteer in het startscherm Waarheen? > Buitengaats diensten.
Uw huidige locatie als een waypoint markeren:
1. Druk ongeacht het scherm dat wordt weergegeven op MARK.
2. Selecteer de maritieme dienst waar u naartoe wilt navigeren. De kaartplotter geeft een lijst met de 50
dichtstbijzijnde posities en de afstand en peiling tot deze posities weer.
2. Selecteer Wijzig om een specifieke naam, symbool, waterdiepte, watertemperatuur of een
opmerking op te geven.
3. Selecteer de maritieme dienst waar u naartoe wilt navigeren. Er wordt een scherm met informatie over de
geselecteerde maritieme dienst weergegeven.
Een nieuw waypoint maken:
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart.
4. Selecteer Navigeren naar > Ga naar om rechtstreeks naar de locatie te navigeren. (Of tik op Route
naar om een specifieke route naar de locatie te maken.)
5. Volg de gekleurde lijn op het scherm naar de bestemming.
Lijst met maritieme diensten
2. Druk op de tuimelknop om met de kaartwijzer (
opslaan.
) de locatie te selecteren die u als waypoint wilt
3. Selecteer Creëer waypoint.
Naar bestemming gaan
Naar een bestemming op de kaart navigeren
Navigatiekaart
Een waypoint bewerken of verwijderen
Naar een bestemming op de kaart navigeren:
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Navigatiekaart.
Een waypoint bewerken:
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
2. Druk op de tuimelknop om met de kaartwijzer (
wilt gaan.
2. Selecteer het waypoint dat u wilt bewerken.
) het punt op de kaart te selecteren waar u naartoe
3. Selecteer Herzie > Wijzig.
3. Selecteer Navigeren naar.
4. Selecteer Ga naar om direct naar de locatie te navigeren, of Route naar om een specifieke route naar
de locatie te maken.
5. Volg de gekleurde lijn op de navigatiekaart naar de bestemming.
4. Selecteer het kenmerk van het waypoint dat u wilt wijzigen (Naam, Symbool, Diepte, Watertemp.
of Opmerking).
Een waypoint verwijderen:
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
2. Selecteer het waypoint dat u wilt verwijderen.
3. Selecteer Herzie > Wis.
Navigatiekaart
Naar bestemming gaan
GPSMAP 4000-serie
®
verkorte handleiding
De functie Man-over-boord gebruiken
De kaartplotter in- of uitschakelen
De kaartplotter inschakelen:
1. Druk kort op de aan-uitknop
.
2. Druk op SELECT als er een scherm met een waarschuwing wordt weergegeven.
De kaartplotter uitschakelen:
1. Houd de aan-uitknop ingedrukt.
2. Als er één kaartplotter is aangesloten, wordt deze uitgeschakeld. Als er meerdere kaartplotters zijn
aangesloten, wordt u gevraagd of u het gehele systeem wilt uitschakelen. Selecteer Ja als u het gehele
netwerk wilt uitschakelen of Nee als u de kaartplotter in de slaapstand wilt zetten.
Het toetsenbord van de GPSMAP 4000-serie gebruiken
Een MOB-locatie (man-over-boord) markeren en er naartoe navigeren:
1. Druk ongeacht het scherm dat wordt weergegeven
op MARK.
Sensor voor automatische schermverlichting: detecteert licht uit de
omgeving, zodat de schermverlichting automatisch kan worden aangepast.
Aan-uitknop/schermverlichting: houd de knop ingedrukt om
de kaartplotter aan of uit te zetten. Druk kort op de knop om de
schermverlichting aan te passen.
Bereik (+/-): druk op (+) of (-) om in of uit te zoomen op de kaart.
2. Selecteer Man-over-boord.
3. Volg de gekleurde lijn op het scherm naar de plaats
waar de MOB-functie werd geactiveerd.
Een MOB-positie verwijderen:
1. Selecteer in het startscherm Informatie >
Gebruikersgegevens > Waypoints.
2. Selecteer de MOB-positie die u wilt verwijderen.
MOB-posities worden aangeduid met het
symbool .
Tuimelknop: druk hierop naar boven, beneden, links of rechts om de
kaartwijzer te verplaatsen en gegevens in te voeren.
SELECT: druk hierop om berichten te bevestigen en items te selecteren.
MARK: druk hierop om uw huidige locatie als een waypoint te markeren.
Man-over-boord
MENU: druk hierop voor meer opties in de meeste schermen.
3. Selecteer Herzie > Wis.
De schermverlichting en kleurmodus aanpassen
De schermverlichting aanpassen:
1. Druk als de kaartplotter is ingeschakeld kort op de aan-uitknop
.
HOME: druk hierop om terug te keren naar het startscherm.
•
Druk in het combinatiescherm op MENU en selecteer Wijzig combinatie.
3. Selecteer een optie om de schermverlichting in te schakelen:
•
Selecteer in het startscherm Combinaties > Ongebruikte combo (indien beschikbaar).
Als u wilt dat de kaartplotter de schermverlichting automatisch aan het omgevingslicht aanpast,
kunt u Auto selecteren.
•
Als u de schermverlichting handmatig wilt aanpassen, selecteer dan Op of Neer of gebruik de
tuimelknop.
2. Selecteer een optie om het combinatiescherm aan te passen. Als u een BlueChart® g2 Vision®
SD-kaart hebt of bent verbonden met netwerktoestellen zoals een echolood en radar, zijn er meer
combinatieschermen mogelijk.
•
Selecteer Functies om het aantal combinatieschermen te selecteren.
•
Selecteer Indeling als u de verticale of horizontale indeling wilt wijzigen.
•
Selecteer Databalk als u de gegevensbalk wilt in- of uitschakelen.
•
Selecteer een genummerde optie, zoals 1. Nav.kaart of 2. Echolood in het voorbeeld, om het
weer te geven combinatiescherm te selecteren.
Combinatiescherm 1
De kleurmodus aanpassen:
1. Druk kort op de aan-uitknop
.
2. Selecteer Kleurmodus.
3. Selecteer Dagkleuren, Nachtkleuren of Auto.
Softkeys: druk op de softkey naast de optie die u wilt weergeven om deze
te selecteren.
Toegang tot schermcombinaties en deze wijzigen:
1. Voer een van de volgende acties uit om toegang te krijgen tot het scherm Wijzig combinatie:
2. Selecteer Schermverlichting.
•
Numeriek toetsenbord (alleen 4010/4210/4012/4212): hiermee kunt u
cijfers en letters in de velden invoeren, in plaats van met de tuimelknop.
Combinatieschermen gebruiken
Combinatiescherm 2
SD-kaartsleuf: plaats een BlueChart g2 Vision SD-kaart voor meer functies
op uw kaartplotter uit de GPSMAP 4000-serie. Plaats een lege SD-kaart
als u gegevens wilt overbrengen naar andere kaartplotters van de
GPSMAP 4000/5000-serie of een pc.
Tips en snelkoppelingen
• In elk scherm kunt u op HOME drukken om direct terug te keren naar het startscherm.
• Druk in een van de hoofdschermen op MENU om de geavanceerde instellingen te openen.
• Druk kort op de aan-uitknop om de schermverlichting en kleurmodus aan te passen.
Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor
productwaarschuwingen en andere belangrijke informatie.
Garmin®, het Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart® en g2 Vision® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen,
geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van Garmin.
Gegevensbalk
© 2007–2010 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Augustus 2010
Onderdeelnummer 190-00779-55 Rev. C
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising