Garmin | GPSMAP 4010 | Quick Start Guide | Garmin GPSMAP 4010 pikaopas

Garmin GPSMAP 4010 pikaopas
Veneilypalvelun hakeminen ja navigoiminen siihen
Veneilypalvelun etsiminen ja navigoiminen siihen nykyisestä sijainnista:
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Avomeripalvelut.
2. Valitse haluamasi veneilypalveluluokka. Karttaplotteri näyttää lähimmät 50 sijaintia ja
etäisyyden niihin.
3. Valitse haluamasi veneilypalvelukohde. Näyttöön tulee tietoja valitusta veneilypalvelusta.
4. Navigoi suoraan sijaintiin valitsemalla Navigoi > Siirry. (Voit luoda reitin sijaintiin valitsemalla
Reitti.)
5. Seuraa näytön värillistä viivaa määränpäähän.
Veneilypalvelukohteiden luettelo
Siirry-kohde
Navigoiminen karttakohteeseen
Navigoiminen karttakohteeseen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
2. Valitse määränpää kartassa karttaosoittimella ( ) painamalla keinupainiketta.
3. Valitse Navigoi.
4. Valitsemalla Siirry voit navigoida paikkaan suoraan tai valitsemalla Reitti voit luoda reitin
paikkaan.
5. Seuraa navigointikartan värillistä viivaa määränpäähän.
Navigointikartta
Siirry-kohde
Reittipisteen merkitseminen
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi:
1. Paina MARK-painiketta missä tahansa näytössä.
2. Valitsemalla Muokkaa voit määrittää tietyn nimen, symbolin, veden syvyyden tai
lämpötilan tai lisätä kommentin.
Uuden reittipisteen luominen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
2. Valitse reittipisteeksi tallennettava paikka karttaosoittimella (
keinupainiketta.
3. Valitse Luo reittipiste.
) painamalla
Navigointikartta
Reittipisteen luominen tai poistaminen
Reittipisteen muokkaaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse muokattava reittipiste.
3. Valitse Katso > Muokkaa.
4. Valitse muutettava reittipisteen ominaisuus (Nimi, Symboli, Syvyys, Veden lämpö
tai Kommentti).
Reittipisteen poistaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse poistettava reittipiste.
3. Valitse Katso > Poista.
GPSMAP 4000 -sarja
®
pikaopas
Karttaplotterin virran kytkeminen ja katkaiseminen
Karttaplotterin käynnistäminen:
1. Paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Kun varoitusnäyttö avautuu, paina SELECT-painiketta.
Karttaplotterin sammuttaminen:
1. Paina virtapainiketta pitkään.
2. Jos yksi karttaplotteri on liitetty, siitä katkeaa virta. Jos useita karttaplottereita on liitetty,
näyttöön tulee kysymys, haluatko katkaista virran koko järjestelmästä. Voit katkaista virran
koko verkosta valitsemalla Kyllä tai siirtää karttaplotterin lepotilaan valitsemalla Ei.
Taustavalon ja väritilan säätäminen
Taustavalon tason säätäminen:
1. Kun karttaplotteriin on kytketty virta, paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Valitse Taustavalo.
3. Säädä taustavaloa:
• Voit määrittää karttaplotterin säätämään taustavalon automaattisesti ympäristön
valoisuuden mukaan valitsemalla Autom.
• Voit säätää taustavaloa manuaalisesti valitsemalla Ylös tai Alas tai keinupainikkeella.
Mies yli laidan -toiminnon käyttäminen
Mies yli laidan (MOB) -sijainnin merkitseminen ja navigoiminen siihen:
1. Paina MARK-painiketta missä tahansa näytössä.
2. Valitse Mies yli laidan.
3. Seuraa värillistä viivaa näytössä siihen kohtaan
asti, jossa Mies yli laidan -ominaisuus on otettu
käyttöön.
Automaattinen taustavaloanturi—havaitsee ympäristön
valoisuuden ja mahdollistaa taustavalon automaattisen säätämisen.
Mies yli laidan -sijainnin poistaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja >
Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse poistettava mies yli laidan -sijainti.
MOB-sijainnit merkitään -symbolilla.
3. Valitse Katso > Poista.
Keinupainike—voit siirtää karttaosoitinta ja antaa tietoja painamalla
ylä- tai alanuolta tai vasenta tai oikeaa nuolta.
Virta/taustavalo—kytke ja katkaise virta painamalla painiketta. Voit
säätää taustavaloa painamalla painiketta lyhyesti.
Alue (+/-)—voit lisätä ja vähentää kartan zoomausastetta
painamalla ylä (+)- ja alapainiketta (-).
SELECT—ilmoitusten kuittaaminen ja kohteiden valitseminen.
MARK—nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi.
Mies yli laidan
MENU—lisäasetusten näyttäminen useimmissa näytöissä.
HOME—palaaminen aloitusnäyttöön mistä tahansa.
Numeronäppäimistö (vain 4010/4210/4012/4212)—numeroiden ja
kirjainten lisääminen kenttiin keinupainikkeen käyttämisen sijasta.
Yhdistelmänäyttöjen käyttäminen
Näyttöyhdistelmien käyttäminen ja muuttaminen:
1. Yhdistelmien muokkausnäytön voi avata seuraavilla tavoilla:
• Paina Yhdistelmät-näytössä MENU-painiketta ja valitse Muuta yhdistelmä.
• Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät > Käyttämätön yhdistelmä (jos se on
käytettävissä).
2. Valitse Yhdistelmät-näytön mukautusvaihtoehto. Jos käytössä on BlueChart® g2 Vision®
-SD-kortti tai yhteys verkkolaitteisiin, kuten luotain ja tutka, käytettävissä on lisää
yhdistelmänäyttövaihtoehtoja.
• Valitse Toim. määrä ja valitse yhdistelmänäyttöjen määrä.
• Voit vaihtaa pysty- ja vaaka-asettelun välillä valitsemalla Asettelu.
• Voit näyttää tai piilottaa tietopalkin valitsemalla Tietopalkki.
• Valitse numeroitu vaihtoehto, kuten 1. Nav.kartta tai 2. Luotain voit valita näytettävän
yhdistelmänäytön.
Yhdistelmänäyttö 1
Väritilan säätäminen:
1. Paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Valitse Väritila.
3. Valitse Päivävärit, Yövärit tai Autom.
GPSMAP 4000 -sarjan näppäimistön käyttäminen
Yhdistelmänäyttö 2
Toimintopainikkeet—valitse asetus tarkasteltavaksi painamalla
asetuksen vieressä olevaa toimintopainiketta.
SD-korttipaikka—tähän voi asettaa BlueChart g2 Vision -SDkortin GPSMAP 4000 -sarjan karttaplotterin lisäominaisuuksien
käyttämistä varten. Korttipaikkaan voi myös asettaa tyhjän SD-kortin
käyttäjätietojen siirtämiseksi muihin GPSMAP 4000/5000 -sarjan
karttaplottereihin tai tietokoneeseen.
Vinkit ja pikavalikot
• Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä painamalla HOME-painiketta.
• Voit avata lisäasetukset päänäytöissä painamalla MENU-painiketta.
• Painamalla virtapainiketta lyhyesti voit säätää taustavaloa ja väritilaa.
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Garmin®, Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart® ja g2 Vision® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa
ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa.
Tietopalkki
© 2007–2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Elokuu 2010
Osanumero 190-00779-57 Rev. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising