Garmin | GPSMAP 4010 | User guide | Garmin GPSMAP 4010 kayttoopas

Garmin GPSMAP 4010 kayttoopas
GPSMAP 4000/5000
®
-käyttöopas
© 2009–2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen
ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden
kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion
tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen
päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia
niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän
tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka
on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ ja UltraScroll™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. NMEA 2000® ja NMEA 2000 -logo ovat National Maritime
Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
XM® ja XM WX Satellite Weather® ovat XM Satellite Radio Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Johdanto
Johdanto
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Tässä oppaassa on tietoja seuraavista laitteista:
•
•
•
•
•
•
GPSMAP® 4008
GPSMAP 4010
GPSMAP 4012
GPSMAP 5008
GPSMAP 5012
GPSMAP 5015
Vinkit ja pikavalikot
•
•
•
•
Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä valitsemalla Koti.
Voit avata lisäasetukset mistä tahansa päänäytöstä valitsemalla Menu.
Valitsemalla virtapainikkeen voit säätää taustavaloa ja väritilaa.
Painamalla virtapainiketta pitkään voit käynnistää ja sammuttaa karttaplotterin.
Oppaan merkintätavat
•
Kun oppaassa kehotetaan valitsemaan kohde:
◦◦ GPSMAP 4000: paina laitteen näytön oikeassa reunassa olevaa toimintopainiketta.
◦◦ GPSMAP 5000: kosketa kyseistä kohdetta laitteen näytössä.
•
Kun oppaassa kehotetaan valitsemaan sijainti navigointi-, sää-, tutka- tai luotainnäytössä:
◦◦ GPSMAP 4000: paina keinupainiketta ja valitse kohde kohdistimella (
◦◦ GPSMAP 5000: kosketa karttaa ja valitse sijainti kohdistimella ( ).
•
).
Kun oppaassa kehotetaan kirjoittamaan tekstiä tai numeromerkkejä:
◦◦ GPSMAP 4000: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
◦◦ GPSMAP 5000 -sarja: käytä näyttönäppäimistöä.
•
Tekstissä olevat nuolet (>) osoittavat, että kohteet valitaan peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi “valitse Kartat >
Navigointikartta”, valitse Kartat ja Navigointikartta.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
iii
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Johdanto..................................................... iii
Vinkit ja pikavalikot............................................... iii
Oppaan merkintätavat.......................................... iii
Aloitus.......................................................... 1
Etu- ja takapaneelit................................................1
Karttaplotterin käynnistäminen..............................2
Karttaplotterin sammuttaminen.............................2
Karttaplotterin alkuasetukset.................................2
GPS-satelliittisignaalien hakeminen......................2
Taustavalon säätäminen........................................2
Väritilan säätäminen..............................................3
Muistikorttien asettaminen ja poistaminen............3
Järjestelmätietojen tarkasteleminen......................3
Tietoja aloitusnäytöstä...........................................4
Kartat ja 3D-karttanäkymät......................... 5
Navigointikartta......................................................5
Automaattinen tunnistusjärjestelmä....................15
Perspective 3D....................................................19
Päällekkäistutka..................................................21
BlueChart g2 Vision.............................................21
3D-veneilynäkymä...............................................22
Fish Eye 3D.........................................................23
Kalastuskartta......................................................24
Satelliittikuvien näyttäminen
navigointikartassa.............................................25
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen . .......26
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot...................26
ksityiskohtaiset tie- ja kohdepistetiedot...............26
Automaattinen opastus........................................26
Yhdistelmät................................................ 27
Tietoja Yhdistelmät-näytöstä...............................27
Yhdistelmät-näytön määrittäminen......................27
Navigointi................................................... 31
Perustietoa navigoinnista....................................31
Navigointi käyttäen karttaplotteria.......................31
Reittipisteet..........................................................32
Reitit....................................................................33
Jäljet....................................................................36
Navigoiminen Garminin
automaattiohjauslaitteella.................................38
Minne?........................................................ 39
Veneilypalveluja tarjoavat kohteet.......................39
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot........ 42
Oman veneen tiedot............................................59
Hälytykset............................................................59
Karttaplotterin tietojen hallinta.............................60
Verkkolaitteen määrittäminen..............................62
Tutka........................................................... 63
Tutkan signaalit...................................................63
Tutkanäyttötilat....................................................64
Tähtääminen tutkalla...........................................68
Reittipisteet ja reitit tutkanäytössä.......................72
Tietoja päällekkäistutkasta..................................73
Tutkanäytön optimointi........................................74
Tutkanäytön ulkoasu...........................................80
Päällekkäistutkanäytön ulkoasu..........................84
Luotain........................................................ 87
Luotainnäkymät...................................................87
Veden lämpöloki..................................................88
Reittipisteet luotainnäytössä................................88
Luotainnäytön asetukset.....................................89
Taajuudet.............................................................91
Luotainnäytön ulkoasu........................................92
Luotaimen hälytykset...........................................94
Kaikuanturin määrittäminen.................................95
Digital Selective Calling............................ 97
Karttaplotterin ja VHF-radion toiminnot...............97
DSC:n käynnistäminen . .....................................97
Tietoja DSC-luettelosta........................................97
Tulevat hätäpuhelut.............................................98
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta.............98
Mies yli laidan -hätäkutsut karttaplotterista.........98
Sijainnin seuranta................................................98
Erilliset rutiinikutsut............................................100
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle.....................101
Liite........................................................... 102
Tekniset tiedot...................................................102
GPSMAP 5000 -sarjan kosketusnäytön
kalibrointi.........................................................103
Kuvaotokset.......................................................103
GPS-satelliittien sijaintien tarkasteleminen.......103
Järjestelmätiedot...............................................103
NMEA 0183 ja NMEA 2000...............................104
Laitteen rekisteröiminen....................................107
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen.......107
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.......................107
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus.....................107
Liite........................................................... 108
Kalenteritiedot.....................................................42
Ympäristötiedot...................................................44
Venetiedot...........................................................47
Laitteen määrittäminen............................. 51
Laitteen perusmääritystä koskevia
kysymyksiä.......................................................51
Simulointitila........................................................51
Näytön määrittäminen.........................................52
Navigointiasetukset.............................................52
d
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Etu- ja takapaneelit
➋
➎
➊
➌
➍
➏
➐
➑
GPSMAP 4012
➊
➋
➑
GPSMAP 5008
Kohde
Kuvaus
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Virtapainike
Automaattinen taustavalotunnistin
Aluepainikkeet
keinupainike
Toimintopainikkeet
MARK-, SELECT-, MENU- ja HOME-painikkeet
Numeronäppäimet (ainoastaan 4012 ja 4212)
Muistikorttipaikka
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
1
Aloitus
➋
➊
➍
➎
Kohde Kuvaus
Verkkoliitännät
➊
➋
➌
➍
➎
NMEA 2000 -liitäntä
Virtaliitin
Videoliitäntä
NMEA 0183 -liitäntä
Karttaplotterin käynnistäminen
Valitse
.
Karttaplotterin sammuttaminen
Paina
painiketta pitkään.
Karttaplotterin alkuasetukset
Laitteen ensimmäisen käynnistyksen jälkeen on määritettävä tietyt alkuasetukset. Nämä asetukset on määritettävä
myös, kun tehdasasetukset palautetaan (sivu 104). Voit päivittää nämä asetukset myöhemmin.
Karttaplotterin alkuasetusten määrittäminen
Määritä alkuasetukset seuraamalla näytön ohjeita.
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Kun karttaplotteri havaitsee satelliittisignaaleja, aloitusnäytön yläreunassa olevat satelliittisignaalin
voimakkuuspalkit ovat vihreät
. Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja, vihreät palkit katoavat
ja
karttanäytössä olevan ajoneuvokuvakkeen (vene) päälle tulee vilkkuva kysymysmerkki.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Taustavalon säätäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Summeri/näyttö > Taustavalo > Taustavalo.
vihje: valitsemalla missä tahansa näytössä voit avata näytön.
2. Säädä taustavalo:
• Valitsemalla Autom. voit antaa karttaplotterin säätää taustavalon automaattisesti ympäristön valoisuuden
mukaan.
• Valitsemalla Ylös tai Alas voit säätää taustavaloa manuaalisesti.
2
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Aloitus
Väritilan säätäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Summeri/näyttö > Taustavalo.
vihje: valitsemalla missä tahansa näytössä voit avata näytön.
2. Valitse Päivä/yötila.
3. Valitse Päivävärit, Yövärit tai Autom.
Autom.-asetus vaihtaa värit automaattisesti auringonnousu- ja -laskuaikojen mukaan.
Muistikorttien asettaminen ja poistaminen
Asettamalla laitteeseen valinnaisen BlueChart® g2 Vision® -muistikortin voit tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja
ilmakuvia satamista, venesatamista ja muista kohdepisteistä. Asettamalla laitteeseen tyhjän SD-muistikortin voit
siirtää esimerkiksi reittipisteitä, reittejä ja jälkiä toiseen yhteensopivaan Garmin-karttaplotteriin tai tietokoneeseen
(sivu 60). Muistikorttipaikka sijaitsee karttaplotterin etuosassa.
•
•
Avaa korttipaikka, aseta muistikortti (merkintä ➊ oikealla, jos korttipaikka on pystysuuntainen, tai ylöspäin, jos
korttipaikka on vaakasuuntainen) korttipaikkaan ja työnnä sitä sisäänpäin, kunnes kuulet napsahduksen.
Voit poistaa kortin laitteesta painamalla korttia sisäänpäin lyhyesti ja vapauttamalla sen.
➊
➊
Vaakasuuntainen
SD-korttipaikka
Pystysuuntainen
SD-korttipaikka
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Voit näyttää karttaplotterin ohjelmistoversion, peruskarttaversion, mahdolliset kartan lisätiedot ja laitetunnuksen.
Saatat tarvita näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai lisäkarttatietojen ostamiseen.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
3
Aloitus
Tietoja aloitusnäytöstä
Aloitusnäytöstä voit käyttää kaikkia muita näyttöjä.
Huomautus: näytön vaihtoehdot vaihtelevat karttaplotterin tyypin ja liitettyjen valinnaisten laitteiden mukaan.
GPSMAP 4000 -sarjan aloitusnäyttö
Valikkokohta
Kartat
Luotain
Yhdistelmät
Tiedot
Mark
Minne?
Tutka
Sää
Kokoonpanon
määrittäminen
Mies yli laidan
4
GPSMAP 5000 -sarjan aloitusnäyttö
Kuvaus
Voit käyttää toimintoja Navigointikartta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D,
Kalastuskartta ja Päällekkäistutka (sivu 5).
Huomautus: Mariner’s Eye 3D ja Fish Eye 3D ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät
BlueChart g2 Vision -SD-korttia (sivu 21). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart
g2 Vision -muistikorttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee
kalastuskarttoja.
Määrittää ja näyttää luotaintiedot (valittavissa vain, jos karttaplotteri on liitetty Garminluotainmoduuliin) (sivu 87).
Määrittää jaetun näytön, jonka kahdessa tai kolmessa kentässä näkyvät kartta-, luotain-, tutka-,
moottori- ja polttoainetiedot sekä videokuva (sivu 27).
Voit tarkastella esimerkiksi vuorovesi-, virtaus-, taivaankappale-, käyttäjä-, vene-, mittari- ja
videotietoja (sivu 42).
Nykyisen sijaintipaikan tallennus reittipisteeksi tai mies yli laidan -tiedoksi tai tietojen muokkaus
tai poisto (sivu 33).
Sisältää navigointitoiminnot (sivu 39).
Määrittää ja näyttää tutkan (valittavissa vain, jos karttaplotteri on liitetty Garmin-meritutkaan)
(sivu 63).
(Vain Pohjois-Amerikka) määrittää ja näyttää erilaiset säätiedot, kuten sademäärän, ennusteen,
kalastus- ja meriolosuhteet sekä näkyvyyden (valittavissa vain, jos karttaplotteri on liitetty
säämoduuliin ja käytössä on XM®-palvelutilaus). Lisätietoja on liitteissä XM WX Satellite
Weather® ja XM Satellite Radio Supplement (vain Pohjois-Amerikka).
Voit tarkastella ja muokata karttaplotterin ja järjestelmän asetuksia (sivu 51).
Nykyinen sijainti merkitään reittipisteeksi ja karttaplotteri määrittää reitin takaisin merkittyyn
sijaintiin (sivu 33).
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kaikissa GPSMAP 4000/5000 -karttaplottereissa on peruskuvakartta. GPSMAP 4208-, 4210-, 4212-, 5208-, 5212ja 5215-karttaplottereissa on valmiina yksityiskohtaiset Yhdysvaltain BlueChart g2 -rannikkokartat. Karttaplotterissa
on valmiina alla luetellut kartat ja 3D-karttanäkymät.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D- ja Fish Eye 3D -karttanäkymät ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät
BlueChart g2 Vision -muistikorttia (sivu 21). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision
-muistikorttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
Kulkusuunta
Navigointikartta
Kuvaus
Näyttää navigointitiedot, jotka ovat käytettävissä esiladatuissa kartoissa ja mahdollisissa
lisäkartoissa. Kortti sisältää tiedot poijuista, loistoista, kaapeleista, syvyysluotaukset sekä
venesatamat ja vuorovesiasemat ylhäältäpäin (sivu 5).
Näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi (sivu 19).
Yksityiskohtainen kolmiulotteinen näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi
(sivu 22).
Vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti
(sivu 23).
Näyttää kartan ilman navigointitietoja siten, että ainoastaan pohjan pinnanmuodot ja
syvyysluotaukset näkyvät (sivu 24).
Näyttää tutkatiedot navigointi- ja kalastuskartan päällä (sivu 73).
Perspective 3D
Mariner’s Eye 3D
Fish Eye 3D
Kalastuskartta
Päällekkäistutka
Navigointikartta
Navigointikartan avulla voit suunnitella reitin, tarkastella kartan tietoja sekä navigoida.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
➍
➊
➎
➋
➏
➌
➐
Navigointikartta ja BlueChart g2 Vision -tiedot
➊
➋
➌
➍
Venepalvelut
Näkyvä hylky
Vedenalainen hylky
Radiomajakka
Lähentäminen ja loitontaminen kartassa
Zoomaustaso näkyy navigointikartan alareunassa (
kartassa.
•
•
➎
➏
➐
Oma vene
Poiju
Zoomausmittakaava
). Luvun alapuolella oleva palkki osoittaa etäisyyden
GPSMAP 4000 -sarja: lähennä ja loitonna Alue (-/+) -painikkeilla.
GPSMAP 5000 -sarja: Lähennä ja loitonna
- ja
-painikkeilla.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
5
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Karttamerkit
BlueChart g2- ja BlueChart g2 Vision -kartoissa kartan ominaisuudet merkitään graafisilla symboleilla, jotka
noudattavat sekä Yhdysvaltain että muiden maiden merkintätapoja. Alla näkyy joitakin tavallisimpia käytössä olevia
symboleja.
Kuvake
Kuvaus
Virtausasema
Tiedot
Venepalvelut
Vuorovesiasema
Ylhäältä päin otettu kuva
käytettävissä
Perspektiivivalokuva
käytettävissä
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat syvyyskäyräviivat (syvä vesi näkyy valkoisena),
vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet, syvyysluotaukset (alkuperäisen paperikartan mukaan), navigointiohjeet ja
-symbolit sekä tiedot esteistä ja alueista, joilla on kaapeleita.
Navigoiminen kartan pisteeseen
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät takaa,
että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät
reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SDkorttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta tai Päällekkäistutka.
Valitse, minne haluat mennä.
Valitse Navigoi.
Valitse vaihtoehto:
• Navigoi suoraan sijaintiin valitsemalla Siirry.
• Luo sijaintiin reitti käännöksineen valitsemalla Reitti (sivu 34).
• Valitse Opastus, kun haluat käyttää automaattista opastusta (sivu 26).
6. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu
veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 53).
7. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
1.
2.
3.
4.
5.
Navigointi- tai kalastuskartan vierittäminen
Voit vierittää navigointi- tai kalastuskarttaa tai päällekkäistutkaa etäämmälle nykyisestä sijainnista ja muille alueille.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SDkorttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja. Päällekkäistutka on käytettävissä, kun laite on liitetty
yhteensopivaan tutkaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta tai Päällekkäistutka.
6
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 4000 -sarja: vieritä karttaa keinupainikkeella.
• GPSMAP 5000 -sarja: vieritä karttaa koskettamalla ja vetämällä.
Kun siirryt nykyisen kartan reunan yli, laite vierittää karttaa eteenpäin. Sijaintikuvake (
) pysyy nykyisessä
sijainnissa. Jos sijaintikuvake häviää kartasta vieritettäessä, näytön vasempaan reunaan ilmestyy pieni ikkuna
(iitekartta), jotta voit tarkkailla nykyistä sijaintiasi. Kartan vasemmassa yläkulmassa näkyvät kohdistimen
sijainnin koordinaatit sekä etäisyys ja suunta suhteessa nykyiseen sijaintiin.
➊
➋
➌
➎
➍
➊
➋
➌
➍
➎
Kohdistimen koordinaatit
Osoittimen etäisyys ja suunta nykyisestä sijainnista
Kohdistin
Liitekartta
Vieritysvaihtoehdot
4. Valitsemalla Lopeta vieritys voit palauttaa navigointikartan nykyiseen sijaintiin.
Liitekartan näyttäminen
Voit määrittää, näkyykö navigointi- tai kalastuskartassa myös liitekartta.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, kun käytetään esiohjelmoitua BlueChart g2- tai BlueChart g2
Vision -muistikorttia tai päivittämällä uusin sisäinen kartta.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta tai Päällekkäistutka.
Valitse Menu > Kartta-asetus > Liitekartta.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, jos haluat liitekartan näkyvän jatkuvasti.
• Valitse Pois, jos et halua näyttää liitekarttaa lainkaan.
• Valitse Automaattinen, jos haluat liitekartan näkyvän vierityksen aikana silloin, kun sijaintikuvake (
ei enää näy näytössä.
)
Reittipistesymbolien ulkoasun määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta tai Päällekkäistutka.
3. Valitse Valikko > Reittipisteet & jäljet > Reittipisteen näyttö.
4. Valitse reittipistesymboli.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
7
Kartat ja 3D-karttanäkymät
5. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Merkintä voit näyttää nimen ja symbolin.
• Valitsemalla Kommentti voit näyttää lisäämäsi kommentit.
• Valitsemalla Symboli voit näyttää ainoastaan symbolin.
• Valitsemalla Piilota voit piilottaa symbolin.
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
Katso (sivu 37).
Värillisten jälkien näyttäminen tai piilottaminen
Voit määrittää jälkien värin (sivu 37) ja näyttää tai piilottaa kaikki tietyn väriset jäljet.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta tai Päällekkäistutka.
Valitse Valikko > Reittipisteet & jäljet > Jälkinäyttö.
Voit näyttää tai piilottaa kaikki tietyn väriset jäljet valitsemalla värin.
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa
Voit näyttää navigointi- tai kalastuskartassa tietoja sijainnista tai kohteesta.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta tai Päällekkäistutka.
3. Valitse sijainti tai kohde.
Kartan oikeaan reunaan tulee vaihtoehtojen luettelo. Luettelon vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, minkä
sijainnin tai kohteen valitsit.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Tarkastele kohdistimen lähellä olevien kohteiden tietoja valitsemalla Katso. (Katso ei näy, jos kohdistin ei
ole lähellä kohdetta. Jos kohdistin on vain yhden kohteen lähellä, kohteen nimi näkyy.)
• Voit navigoida valittuun paikkaan valitsemalla Navigoi (sivu 6).
• Voit luoda nykyisestä sijainnista reittipisteen valitsemalla Luo reittipiste.
• Valitse Laske etäisyys, jos haluat nähdä etäisyyden ja suunnan kohteeseen nykyisestä sijainnista. Tiedot
näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa olevassa ikkunassa. Valitsemalla Aseta viite voit laskea etäisyyden
jostakin muusta paikasta kuin nykyisestä sijainnista.
• Valitsemalla Tietoja voit näyttää vuorovesitiedot (sivu 42), virtaustiedot (sivu 43), taivaankappaleiden tiedot
(sivu 44), karttamerkinnät tai tiedot kohdistimen lähellä olevista paikallisista palveluista.
• Valitsemalla Lopeta osoitus voit poistaa osoittimen näytöstä. Valitsemalla Lopeta vieritys voit palauttaa
navigointikartan nykyiseen sijaintiin.
8
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kohteiden lisätietojen näyttäminen
Voit tarkastella näytön kartan kohteiden, reittipisteiden ja karttojen tietoja.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D- ja Fish Eye 3D -karttanäkymät ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät
BlueChart g2 Vision -muistikorttia (sivu 21). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision
-muistikorttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse kohde ➊.
➋
➊
4. Näet tiedot valitsemalla kohteen nimellä varustetun painikkeen ➋.
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
Vuorovesiasemien tiedot näkyvät kartassa vuorovesiaseman kuvakkeen ( ) kanssa. Vuorovesiaseman
yksityiskohtaisen kaavion avulla voit ennustaa vuoroveden tasoa eri kellonaikoina tai eri päivinä (sivu 42).
Huomautus: kalastuskartta ja vuorovesiasemien kuvakkeet ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta tai Päällekkäistutka.
3. Valitse vuorovesiaseman kuvake.
Vuoroveden suunta ➊- ja korkeustiedot ➋ näkyvät kuvakkeen lähellä.
➌
➋
➊
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse aseman nimellä varustettu painike ➌.
• Jos lähistöllä on useita kohteita, valitse Katso ja valitse kohteen nimellä varustettu painike.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
9
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Vuorovesi- ja virtaustietojen näyttäminen ja määrittäminen
Vuorovesi- ja virtaustietoja voi tarkastella navigointi- tai kalastuskartassa.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Menu.
Valitse Kartta-asetus.
Valitse Vuorovedet/Virtaukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Käytössä voit näyttää virtaus- ja vuorovesiasemat kartassa. Valitsemalla Pois voit piilottaa
virtaus- ja vuorovesiasemat.
• Valitse Animoitu, jos haluat näyttää virtaus- ja vuorovesiasemat animoituina kartassa (sivu 26).
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Näytöissä Navigointikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D voi tarkastella tietoja erilaisista
merimerkeistä, esimerkiksi majakoista, loistoista ja esteistä. Katso lisätietoja merimerkkisymbolien ulkoasun
määrittämisestä sivu 13.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -karttanäkymä on käytettävissä ainoastaan, jos käytät BlueChart g2 Vision
-muistikorttia (sivu 21). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia tai BlueChart
g2 -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse merimerkki kohdistimella.
Näyttöön tulee kuvaus merimerkistä, kuten Radiomajakka tai Loisto.
4. Katso merimerkin tiedot valitsemalla merimerkin nimi (tai Katso ja merimerkin nimi).
Navigointikartan ulkoasu
Kartan suunnan vaihtaminen
Voit määrittää kartan perspektiivin navigointi- tai kalastuskartassa.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko.
Valitse Kartta-asetus.
Valitse Kartan ulkoasu.
Valitse Suuntaus.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Pohjoinen ylös, jos haluat pohjoissuunnan näkyvän kartan yläreunassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat määrittää kulkusuunnan näkymään kartan yläreunassa. Tiedot saadaan
suuntatunnistimelta, jota kutsutaan myös magneettiseksi ohjaussuunnaksi, tai käyttäen GPS-vastaanottimen
tietoja. Keulaviiva näkyy näytössä pystysuorassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat kartan näkyvän niin, että navigointisuunta on aina ylöspäin.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kartan zoomauksen muuttaminen
Voit säätää, miten paljon meri- tai kalastuskartassa näkyy yksityiskohtia eri zoomaustasoilla.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Menu > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu > Yksityiskohta.
Valitse kartan tarkkuus.
Maailmankartan valitseminen
Voit käyttää meri- tai kalastuskartassa joko maailman peruskuvakarttaa tai satelliittikuvia.
Huomautus: Kalastuskartta ja satelliittikuvat ovat valmiina BlueChart g2 Vision -muistikortilla. Maailman
peruskuvakartta on valmiina kaikissa GPSMAP 4000- ja 5000-sarjan karttaplottereissa.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Menu > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Maailmankartta > Täynnä, jos haluat karttaan satelliittikuvat.
• Valitsemalla Maailmankartta > Perus voit näyttää kartassa peruskarttatiedot.
Keulaviivan näyttäminen ja määrittäminen
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa matkustussuuntaan. Voit määrittää keulaviivan näyttötavan navigointi- tai
kalastuskartassa tai päällekkäistutkassa.
Keulaviiva
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta tai Päällekkäistutka.
Valitse Valikko.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse navigointi- tai kalastuskartassa Kartta-asetus > Kartan ulkoasu.
• Valitse päällekkäistutkassa Asennus > Kartta-asetus.
5. Valitse Keulaviiva > Näyttö.
6. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Etäisyys > Vaihda etäisyys. Määritä etäisyys keulaviivan päähän. Valitse Valmis.
• Valitse Aika > Muuta aika. Määritä aika, joka kuluu ennen, kuin saavutat keulaviivan pään. Valitse Valmis.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
11
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Keulaviivan lähteen valitseminen
Keulaviivan näyttölähde karttaplotterissa määräytyy keulaviivan lähdeasetuksen (Autom. tai GPS-suunta) mukaan
ja sen mukaan, ovatko kulkusuuntatiedot käytettävissä kompassianturista.
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jos käytettävissä on kulkusuuntatietoja kompassianturista ja suuntalähde on Autom., sekä keulaviiva että
ajoneuvokuvake mukautetaan anturin kulkusuuntaan.
Jos käytettävissä on kulkusuuntatietoja kompassianturista ja suuntalähde on GPS-suunta, keulaviiva kohdistetaan
GPS-suuntaan, mutta ajoneuvokuvake kohdistetaan anturin kulkusuuntaan.
Jos käytettävissä ei ole kulkusuuntatietoja kompassianturista, sekä keulaviiva että ajoneuvokuvake kohdistetaan GPSsuuntaan.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko.
Valitse Kartta-asetus.
Valitse Kartan ulkoasu > Otsikkorivi > Lähde.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse GPS-suunta.
• Valitse Autom.
Syvyysluotauksen näyttäminen ja määrittäminen
Navigointikartassa voi näyttää syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > Menu > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu >
Syvyysarvo > Käytössä.
2. Valitse Pistesyvyydet > Vaarallinen.
3. Anna vaarallinen syvyys.
4. Valitse Valmis.
Syvyyden varjostuksen määrittäminen
Voit mukauttaa navigointikartan näyttämää turvasyvyyden varjostusta.
Huomautus: syvyyden varjostus on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2- tai BlueChart g2 Vision
-muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > Menu > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu >
Turvavarjostus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Manuaalinen (tai Vaihda syvyys), määritä syvyys ja valitse Valmis. Määritettyä arvoa matalammat
alueet varjostetaan kartassa sinisellä ja määritettyä arvoa syvemmät alueet valkoisella. Laite piirtää käyrän
aina vähintään valitun syvyyden kohtaan tai sitä syvempään kohtaan.
• Valitsemalla Automaattinen voit käyttää g2- tai g2 Vision -kartan syvyyttä.
12
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Merimerkkisymbolien näyttäminen ja määrittäminen
Voit määrittää ja näyttää navigointi- tai kalastuskartan tai päällekkäistutkan merimerkkisymbolien ulkoasun.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Navigointikartta > Menu > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu > Symbolit.
• Valitse Kalastuskartta > Menu > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu.
• Valitse Päällekkäistutka > Menu > Asennus > Kartta-asetus > Symbolit.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Määritä kartassa näkyvien merimerkkisymbolien koko valitsemalla Merimerkin koko. Valitse koko.
• Näytä NOAA:n merimerkistö valitsemalla Merimerkin tyyppi > NOAA.
• Näytä IALA:n merimerkistö valitsemalla Merimerkin tyyppi > IALA.
Kartan lisätietojen näyttäminen
Voit näyttää maalla olevat kohdepisteet, valosektorit, karttarajat ja valokuvapisteet navigointikartassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > Menu > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu > Symbolit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Näytä maalla olevat kohdepistekuvakkeet valitsemalla POI:t maalla > Käytössä.
• Näytä sektori, jossa navigointivalo on näkyvissä, valitsemalla Valosektorit. Valitse Käytössä, jos haluat
valosektoreiden näkyvän aina tai valitse Autom., kun haluat antaa karttaplotterin suodattaa valosektoreiden
näyttämistä zoomaustason mukaan automaattisesti.
• Valitse Karttarajat > Käytössä, kun käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia ja haluat nähdä alueet, jotka
kartat kattavat.
• Valitse Valokuvapisteet > Käytössä, kun käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia ja haluat näyttää
kamerakuvakkeet. Näin voit nähdä maamerkeistä ilmavalokuvat (sivu 26).
Ajoneuvokuvakkeen vaihtaminen
Voit valita ajoneuvokuvakkeeksi suuren, keskikokoisen tai pienen veneen tai kolmion.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > Menu > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu > Symbolit >
Ajoneuvokuvake.
2. Valitse kuvake, jonka haluat edustavan venettä navigointi- ja kalastuskartassa.
Veneilypalvelupisteiden näyttäminen
Palvelupisteet osoittavat sijainteja, joista saa veneiden huolto- ja korjauspalveluja.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta > Menu > Kartta-asetus > Palvelupisteet > Käytössä.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
13
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Ruusujen näyttäminen ja määrittäminen
Navigointi- tai kalastuskartassa voit näyttää kompassiruusun ➊ veneesi ympärillä. Se osoittaa kompassisuunnan
veneen kulkusuuntaan nähden. Todellisen tuulen tai suhteellisen tuulen suunta näkyy ➋, jos karttaplotteri on liitetty
yhteensopivaan merituulitunnistimeen.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
➋
1.
2.
3.
4.
➊
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Menu > Kartta-asetus > Ruusut.
Valitse ruusun tyyppi (Tosituuli, Suhteellinen tuuli tai Kompassi).
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten ulkoasun määrittäminen (sivu 58).
Tietopalkkien näyttäminen ja määrittäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 56).
Reittipisteiden käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 32).
Jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Jäljet (sivu 36).
14
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Automaattinen tunnistusjärjestelmä
AIS-järjestelmä (Automatic Identification Järjestelmä) auttaa tunnistamaan ja jäljittämään muita aluksia.
Tietoja AIS-järjestelmästä
AIS ilmoittaa alueen liikenteestä. Ollessaan yhteydessä ulkoiseen AIS-laitteeseen karttaplotteri voi näyttää joitakin
AIS-tietoja muista alueella olevista aluksista, joissa on transponderi ja jotka lähettävät AIS-tietoja aktiivisesti.
Tällaisesta aluksesta raportoitavia tietoja ovat MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service Identity), sijainti, GPSnopeus, GPS-suunta, aika, joka aluksen sijainnin edellisestä raportoinnista on kulunut, lähin sijainti omaan
veneeseen nähden ja siihen kuluva aika.
➊
➍
➋
➎
➏
➌
AIS-kohde navigointikartassa
AIS-kohdesymbolit
Symboli
Kuvaus
➊
AIS-alus. Alus lähettää AIS-tietoja. Suunta, johon kolmio osoittaa, näyttää AIS-aluksen
kulkusuunnan.
AIS-kohde on valittu.
➋
AIS-kohde on aktivoitu. Kohde näkyy kartassa suurempana. Kohteessa kiinni oleva vihreä
viiva näyttää sen kulkusuunnan. Aluksen MMSI-tieto, nopeus ja suunta näkyvät kohteen alla,
jos yksityiskohta-asetuksena on Näytä (sivu 16). Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa,
näyttöön tulee tähän liittyvä ilmoitus.
AIS-kohde on menetetty. Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AIS-lähetyksen signaalia ei
saada, ja karttaplotterin näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen
jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen kohteen symboli poistuu kartasta tai
3D-karttanäkymästä.
Vaarallinen AIS-kohde alueella. Kohteen symboli vilkkuu, laitteesta kuuluu äänimerkki, ja
näyttöön tulee varoitus. Kun hälytys on kuitattu, punaisella viivalla varustettu punainen kiinteä
kolmio näyttää kohteen sijainnin ja kulkusuunnan. Jos törmäyshälytyksen turva-alueen
määrityksenä on Pois, kohde vilkkuu, mutta äänimerkki ei soi eikä varoitusta näytetä
(sivu 17). Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee tähän liittyvä ilmoitus.
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen lähimmän lähestymispisteen, ja symbolin
vieressä olevat numerot näyttävät kulkuajan tähän pisteeseen.
➌
➍
➎
➏
Vaarallinen kohde on menetetty. Punainen X tarkoittaa, että aluksen AIS-lähetyksen signaalia
ei saada, ja karttaplotterin näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen
jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen vaarallisen kohteen symboli poistuu
kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
15
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa kulkusuunnan ja suuntaviivan pohjaan nähden, kohteen kulkusuuntatiedot näkyvät
kartassa AIS-kohdesymboliin kiinnittyneenä kiinteänä viivana. Keulaviiva ei näy 3D-karttanäkymässä.
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Projisoidun
navigointiviivan pituus perustuu projisoidun kulkusuunta-asetuksen arvoon (sivu 16). Jos aktivoitu AIS-kohde ei
lähetä nopeustietoja tai alus ei liiku, projisoitu navigointiviiva ei näy. Muutokset nopeudessa, suuntaviivassa pohjaan
nähden tai kääntymistiedot, joita alus lähettää, voivat vaikuttaa projisoidun navigointiviivan laskentaan.
Kun aktivoitu AIS-kohde ➊ lähettää suuntaviivan pohjaan nähden, kulkusuunnan ja kääntymistiedot, kohteen
projisoitu reitti ➋ lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden ja kääntymistiedoista. Suunta, johon kohde on
kääntymässä, mikä perustuu myös saatuihin kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan ➍ päässä näkyvällä
väkäsellä ➌. Väkäsen pituus ei muutu.
➋
➊
➍
➌
Kohde ja projisoitu suunta, kulkusuunta ja käännöksen suunta
Kun aktivoitu AIS-kohde ➏ lähettää suuntaviivan pohjaan nähden ja kulkusuunnan ➎, mutta ei ROT-tietoja,
kohteen projisoitu reitti ➐ lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden.
➐
➏
➎
Kohde ja projisoitu suunta ja kulkusuunta
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Muut alukset > AIS > Pois.
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot poistetaan käytöstä. Tämä sisältää AIS-alusten
seurannan ja jäljityksen, törmäyshälytykset, joita AIS-alusten seurannan ja jäljityksen perusteella lasketaan, ja
AIS-alusten tietojen näyttämisen.
AIS- ja MARPA-alusten näyttäminen kartassa tai 3D-karttanäkymässä
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista
aluksista. MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) -avustin toimii yhdessä tutkan kanssa (sivu 68).
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Näyttöalue ja MARPA-asetukset,
jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3D-karttanäkymälle, koskevat vain kyseistä karttaa tai 3D-karttanäkymää.
Tiedot, projisoitu kulkusuunta ja jäljitysasetukset, jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3D-karttanäkymälle,
koskevat kaikkia karttoja tai kaikkia 3D-karttanäkymiä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -karttanäkymä on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision- tai BlueChart g2 -muistikorttia tai jos laitteen
sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
16
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D tai Päällekkäistutka.
Valitse Valikko > Muut alukset > Näytön asetukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse etäisyys.
• Valitsemalla MARPA > Näytä voit näyttää MARPA-merkityt alukset.
huomautus: tämä ei ole käytettävissä päällekkäistutkassa, koska MARPA-merkintöjä ei voi piilottaa
päällekkäistutkassa (sivu 68).
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AIS-aktivoiduista ja MARPA-merkityistä aluksista.
• Valitse Projisoitu suunta, anna AIS-aktivoitujen ja MARPA-merkittyjen alusten projisoitu suunta-aika ja
valitse Valmis.
• Näytä AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja valitse polkua käytettäessä näkyvän jäljen pituus.
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
Huomautus: kalastuskartta ja Mariner's Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D tai Päällekkäistutka.
Valitse AIS-alus.
Valitse AIS-alus > Aktivoi kohde.
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPS-nopeus ja GPS-suunta sekä muita seurattavasta AISaluksesta raportoitavia tietoja.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D tai Päällekkäistutka.
Valitse AIS-alus.
Valitse AIS-alus.
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
Huomautus: kalastuskartta ja Mariner's Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D tai Päällekkäistutka.
Valitse AIS-alus.
Valitse AIS alus > Poista käytöstä.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain AIS- ja MARPA-järjestelmien kanssa. MARPA
toimii tutkan kanssa (sivu 68). Turva-aluetta käytetään törmäyksen estämiseksi, ja sen voi mukauttaa. Kaikki
törmäyshälytyksen turva-alueasetukset koskevat kaikkia karttoja, kaikkia 3D-karttanäkymiä, kaikkia tutkatiloja ja
Päällekkäistutka-toimintoa.
Huomautus: turva-alue törmäyshälytykselle on automaattisesti Käytössä aina, kun käynnistät karttaplotterin.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > Törmäyshälytys > Käytössä.
Kun MARPA-merkitty kohde tai AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle turvavyöhykkeelle, näyttöön
tulee varoitus. Lisäksi kohde merkitään näytössä vaaralliseksi. Ei käytössä -asetus estää varoituksen näyttämisen
ja äänimerkin, mutta kohde merkitään näytössä edelleen vaaralliseksi.
2. Valitse Alue, kun haluat muuttaa turva-aluerenkaan mitatun halkaisijan välillä 150 m–3,0 km (500 jalkaa - 2,0
nm (tai 150 m - 3,0 km tai 500 jalkaa - 2,0 mailia).
3. Valitse etäisyys.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
17
Kartat ja 3D-karttanäkymät
4. Valitsemalla Aikaa jäljellä laite antaa äänimerkin, jos AIS tai MARPA havaitsee, että kohde osuu
turvavyöhykkeelle määritetyn ajan kuluessa (1 - 24 min).
5. Valitse aika.
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -karttanäkymä on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D tai Päällekkäistutka.
Valitse Menu > Muut alukset > Luettelo > Näytä.
Valitse luetteloon lisättävien uhkien tyyppi (Kaikki uhkat, vain AIS-uhkat tai vain MARPA-uhkat).
Puhelun soittaminen AIS-uhalle
Katso kohtaa Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle (sivu 100).
Tietoja AIS-haku- ja pelastuslähettimistä
AIS-haku- ja pelastuslähettimet (AIS-SART tai SART) ovat itsenäisiä laitteita, jotka lähettävät aktivoituina
hätäsijaintiraportteja. SART-lähetykset poikkeavat AIS-vakiolähetyksistä, joten ne näyttävät karttaplotterissa
erilaisilta kuin AIS-vakiosymbolit. SART-lähetyksiä ei seurata törmäysten välttämiseksi, vaan aluksen löytämiseksi
ja auttamiseksi.
Navigoiminen SART-lähetyspaikkaan
Kun laite vastaanottaa SART-lähetyksen, hätäsignaali tulee näkyviin.
Aloita navigointi SART-lähetyksen luo valitsemalla Katso > Siirry.
AIS-SART-kohdesymbolit
Symboli
Kuvaus
AIS-SART-lähetys. Valitsemalla tämän symbolin näet
lisätietoja SART-lähetyksestä ja voit aloittaa navigoinnin.
AIS-SART-lähetys on katkennut.
AIS-SART-lähetystesti. Tämä symboli näkyy, kun alus aloittaa
SART-laitteen testin. Se ei merkitse todellista hätätilannetta.
Voit poistaa nämä testisymbolit ja -hälytykset käytöstä.
AIS-SART-lähetystesti on katkennut.
AIS-SART-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön
Testihälytysten ja -symbolien välttämiseksi ruuhkaisilla alueilla, esimerkiksi venesatamissa, AIS-SARTtestihälytykset ohitetaan oletusarvoisesti. Jos haluat testata AIS SART -laitetta, karttaplotteri on otettava käyttöön,
jotta testihälytysten vastaanottaminen on mahdollista.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Muut alukset > AIS SART -testi.
18
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Perspective 3D
Perspective 3D -näkymä on näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen
navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien
tai ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > 3-ulotteinen.
3-ulotteinen
Navigointikartta
Näkymän säätäminen
•
Näkymän siirtäminen lähemmäs venettä ja vedenpintaa:
◦◦ GPSMAP 4000 -sarja: paina Alue (+) -painiketta.
◦◦ GPSMAP 5000 -sarja: kosketa
-painiketta.
•
Näkymän siirtäminen kauemmas veneestä:
◦◦ GPSMAP 4000 -sarja: paina Alue (-) -painiketta.
◦◦ GPSMAP 5000 -sarja: kosketa
-painiketta.
Mittakaava (
) näkyy hetken ajan ruudun alaosassa.
Perspective 3D-, Mariner’s Eye 3D- tai Fish Eye 3D -näkymän kiertäminen
Voit kiertää Perspective 3D-, Mariner’s Eye 3D- tai Fish Eye 3D -karttanäkymää nykyisen sijaintisi ympärillä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D- ja Fish Eye 3D -karttanäkymät ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät
BlueChartg2Vision -muistikorttia (sivu 21).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Mariner’s Eye 3D, Perspective 3D tai Fish Eye 3D.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 4000 -sarja: kierrä 3D-näkymää painamalla keinupainiketta vasemmalle tai oikealle.
• GPSMAP 5000 -sarja: kierrä 3D-näkymää koskettamalla ja vetämällä navigointinäkymää vasemmalle tai
oikealle.
4. Valitsemalla Lopeta vieritys voit palauttaa navigointikartan nykyiseen sijaintiin.
3-ulotteisen kartan ulkoasu
Aluerenkaiden näyttäminen
Aluerenkaiden avulla voi havainnollistaa etäisyyksiä 3-ulotteisessa kartassa tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: 3D-veneilynäkymä on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Menu > Kartan ulkoasu > Aluerenkaat > Käytössä.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
19
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Väylän leveyden valinta
Voit ilmaista 3-ulotteisessa näkymässä tai 3D-veneilynäkymässä näytettävän navigointiväylän leveyden.
Huomautus: 3D-veneilynäkymä on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse Menu > Kartan ulkoasu > Väylän leveys.
Määritä leveys.
Valitse Valmis.
Pintatutkan näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä meritutkaan, jotta pintatutkan voi näyttää.
Voit näyttää tutkan signaalien palautumisen vedenpinnasta Perspective 3D- tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: 3D-veneilynäkymä on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
3-ulotteinen ja pintatutkatiedot
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Menu > Pintatutka > Käytössä.
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten ulkoasun määrittäminen (sivu 58).
Tietopalkkien näyttäminen ja määrittäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 56).
Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 32) tai Jäljet (sivu 36).
20
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Päällekkäistutka
Kun liität karttaplotterin valinnaiseen Garmin-meritutkaan, päällekkäistutkan avulla voit näyttää tutkatietoja
navigointikartan tai kalastuskartan päällä (sivu 73).
BlueChart g2 Vision
Valinnaisen, esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin avulla voit hyödyntää karttaplotteria tehokkaammin.
Yksityiskohtaisten navigointikarttojen lisäksi BlueChart g2 Vision sisältää seuraavat ominaisuudet:
Kulkusuunta
3D-veneilynäkymä
Kuvaus
Näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi. BlueChart g2 Visionin Mariner’s
Eye 3D on yksityiskohtaisempi kuin esiladatut tiedot (sivu 22).
Fish Eye 3D
Vedenalainen näkymä, jossa meren tai järven pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti
(sivu 23).
Kalastuskartat
Kartan näyttäminen ilman navigointitietoja pohjan muodot korostettuina. Tämä kartta soveltuu
hyvin rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä (sivu 24).
Tarkat satelliittikuvat Tarkkojen satelliittikuvien avulla maa- ja vesialueet voidaan näyttää todenmukaisesti
navigointikartassa (sivu 25).
Ilmakuvat
Venesatamien ja muiden navigoinnin kannalta merkittävien ilmakuvien avulla voit tarkkailla
ympäristöä (sivu 26).
Yksityiskohtaiset tie- Näyttää rannikon tiet, ravintolat ja muut kohdepisteet (POI, points of interest) (sivu 26).
ja POI-tiedot
Automaattinen
opastus
Päättelee määritettyjen turvallisen syvyyden ja korkeuden sekä karttatietojen avulla parhaan
reitin määränpäähän (sivu 26).
BlueChart g2 Vision -muistikortit
HUOMAUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortit eivät ole vedenkestäviä. Kun et käytä korttia, säilytä se vaurioitumisen
välttämiseksi alkuperäispakkauksessaan varmassa paikassa, jossa se ei jää auringonvaloon tai sateeseen.
Staattinen sähkö saattaa vioittaa BlueChart g2 Vision -muistikortteja. Jos ympäristön kosteus on pieni, maadoita
itsesi kortin vaurioitumisen välttämiseksi suureen metalliesineeseen ennen kortin käsittelyä.
Voit jakaa BlueChart g2 Vision -karttatietoja GPSMAP 4000- tai GPSMAP 5000 -sarjan karttaplotteriin asetetulta
muistikortilta kaikkien Garmin Marine Networkiin liitettyjen GPSMAP 4000-, 5000-, 6000- ja 7000-sarjan
karttaplotterien kanssa (sivu 104). BlueChart g2 Vision -karttatiedot ovat yhteensopivia vain GPSMAP 4000 -sarjan
ja sitä uudempien karttaplotterien kanssa. Aiemmat Garmin Marine Network -yhteensopivat karttaplotterimallit
(kuten GPSMAP 3000 -sarja) voidaan liittää verkkoon, mutta ne eivät voi jakaa BlueChart g2 Vision -tietoja.
BlueChart g2 Vision -tietoja ei voi siirtää muistikortilta tietokoneeseen varmuuskopiointia tai tarkastelemista
varten. Muistikorttia voi käyttää ainoastaan BlueChart g2 Vision -yhteensopivissa Garmin GPS -laitteissa ja Garmin
HomePort™ -ohjelmistossa.
BlueChart g2 Vision -muistikortin voi asettaa karttaplotteriin laitteen virran ollessa kytkettynä tai katkaistuna
(sivu 3).
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
21
Kartat ja 3D-karttanäkymät
3D-veneilynäkymä
BlueChart g2 Vision -SD-kortti sisältää Mariner’s Eye 3D -näkymän, joka on yksityiskohtainen kolmiulotteinen
näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta (reitin mukaan) navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien tai
ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > 3D-veneilynäkymä.
3D-veneilynäkymä ja aluerenkaat
Navigointikartta
Näkymän säätäminen
Katso kohtaa Näkymän säätäminen (sivu 19).
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Katso kohtaa Merimerkkien tietojen näyttäminen (sivu 10).
Kartan ulkoasu 3D-veneilynäkymässä
3D-maaston ulkoasun mukauttaminen
Voit valita, kuinka karttatiedot näkyvät 3D-maaston mukaisesti.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D > Valikko > Kartan ulkoasu > Tyyli.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Perinteinen, jos haluat näyttää 3D-maaston erot värikaavion avulla.
• Valitse Kartat, kun haluat kartan tietojen näkyvän kolmiulotteisessa näkymässä.
• Valitse Valokuvat, kun haluat satelliittikuvien ja karttatietojen näkyvän kolmiulotteisessa näkymässä.
Vaaran värien näyttäminen tai piilottaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D > Valikko > Kartan ulkoasu > Vaaran värit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, kun haluat näyttää matalat vesialueet ja maan väreillä. Sininen merkitsee syvää vettä,
keltainen matalaa vettä ja punainen erittäin matalaa vettä.
• Valitse Ei käytössä, kun haluat näyttää maa-alueet vedestä katsottuna.
3D-veneilynäkymä,
vaaran värit ei käytössä
22
3D-veneilynäkymä,
vaaran värit käytössä
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Aluerenkaiden näyttäminen
Katso kohtaa Aluerenkaiden näyttäminen (sivu 19).
Turvallisen syvyyden ulkoasun valitseminen
Voit määrittää turvallisen syvyyden ulkoasun 3D-veneilynäkymässä.
Huomautus: Tämä asetus vaikuttaa vain vaaran värien ulkoasuun 3D-veneilynäkymässä. Se ei vaikuta
turvallisen syvyyden automaattisen opastuksen asetukseen (sivu 53) tai luotaimen matalanveden hälytyksen
asetukseen (sivu 94).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D > Valikko > Kartan ulkoasu > Turvasyvyys.
2. Määritä syvyys.
3. Valitse Valmis.
Väylän leveyden valinta
Katso kohtaa Väylän leveyden valinta (sivu 20).
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten ulkoasun määrittäminen (sivu 58).
Pintatutkan näyttäminen
Katso kohtaa Pintatutkan näyttäminen (sivu 20).
Tietopalkkien näyttäminen ja määrittäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 56).
Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 32) tai Jäljet (sivu 36).
Fish Eye 3D
Fish Eye 3D näyttää vedenalaisen näkymän meren tai järven pohjasta BlueChart g2 Vision -kartan pohjaviivojen
avulla.
Vedenalaiset kohteet (kuten kalat) näkyvät punaisina, vihreinä ja keltaisina ympyröinä. Punainen osoittaa suurimmat
kohteet ja vihreä pienimmät.
Fish Eye 3D
Näkymän säätäminen
Katso kohtaa Näkymän säätäminen (sivu 19).
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
23
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kartan ulkoasu Fish Eye 3D:ssä
Suunnan ilmaisu Fish Eye 3D -karttanäkymässä
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Menu > Näytä.
2. Valitse Keula, Perä, Paapuuri tai Tyyrpuuri.
Kaikukeilan näyttäminen kartassa
Kartassa voi näyttää kaikuanturin kattaman alueen keilan.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Menu > Kaikukeila > Käytössä.
Vedenalaisten kohteiden näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Menu > Kalakuvakkeet > Käytössä.
Jälkien näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Menu > Jäljet > Käytössä.
Tietopalkkien näyttäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 56).
Kalastuskartta
Kalastuskartta on yksityiskohtainen, esteetön näkymä pohjan pinnanmuodoista ja syvyysluotauksista.
Kalastuskartta
Navigointikartta
Kalastuskartta hyödyntää esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -SD-kortin yksityiskohtaisia syvyysmittaustietoja ja
soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
Kalastuskartan ulkoasu
Reittipisteiden käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 32).
Jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Jäljet (sivu 36).
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten ulkoasun määrittäminen (sivu 58).
Merimerkkien näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta > Menu > Merimerkit > Käytössä.
Tietopalkkien näyttäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 56).
24
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Satelliittikuvien näyttäminen navigointikartassa
Tarkkoja satelliittikuvia voi tarkastella navigointikartan maa- tai merialueen tai molempien osien päällä käytettäessä
esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
HUOMAUTUS: Tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan käytettäessä matalaa zoomaustasoa. Jos tarkat kuvat eivät
näy BlueChart g2 Vision -alueella, lähennä lisää Alue (+) -painikkeella (GPSMAP 4000 -sarja) tai
-painikkeella
(GPSMAP 5000 -sarja). Voit myös lisätä yksityiskohtien määrää muuttamalla kartan zoomausta (sivu 11).
1. Valitse aloitusnäytössä Navigointikartta > Menu > Kartta-asetus > Valokuvat.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Vain maata, jos haluat näyttää veden kohdassa kartan vakiotiedot ja maan päällä valokuvia.
• Valitse Valokuvakartta, jos haluat näyttää veden ja maan päällä valokuvia, joiden läpinäkyvyys on
määritettävissä. Säädä valokuvan läpinäkyvyyttä valitsemalla se ja painamalla ylä- tai alanuolta.
Satelliittikuvat peittävät maata ja vettä sitä enemmän, mitä suuremmaksi prosenttiluku määritetään.
Kuvat eivät käytössä
Valokuvakartta - 50 %
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kuvat vain maan päällä
Valokuvakartta - 100 %
25
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen
Maamerkkien ilmakuvien näyttäminen navigointikartassa edellyttää, että Valokuvapisteet-asetus otetaan käyttöön
(sivu 13).
Esiohjelmoidut BlueChart g2 Vision -SD-kortit sisältävät ilmakuvia monista maamerkeistä, venesatamista ja
satamista. Kuvien avulla voit määrittää sijaintisi ympäristössä tai tutustua venesatamaan tai satamaan ennen
saapumista.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
2. Valitse yksi kamerakuvake.
• Vakiokamerakuvake ( ) merkitsee ylhäältä päin otettua kuvaa.
• Kamerakuvake, jossa on kartio (
), merkitsee perspektiivivalokuvaa. Kuva on otettu kameran
sijainnista kartion osoittamaan suuntaan.
3. Valitse Katso > Ilmakuva.
Huomautus: voit lähentää ja loitontaa ilmakuvaa koko näytössä Alue (-/+) -painikkeilla (GPSMAP 4000 -sarja)
tai koskettamalla - tai -kohtaa (GPSMAP 5000 -sarja).
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot
Voit näyttää vuorovesiasemien ja virtausten tiedot animoituina navigointikartassa tai kalastuskartassa. Tätä varten
vuorovesiasemien ja virtausten tietojen on oltava esiladatussa kartassa tai BlueChart g2 Vision -alueella. Valitse
lisäksi Vuorovedet/Virtaukset-asetukseksi Animoitu (sivu 10).
Vuorovesiaseman symboli näkyy kartassa nuolella varustettuna pystysuuntaisena palkkina. Alaspäin osoittava
punainen nuoli tarkoittaa laskuvettä ja ylöspäin osoittava punainen nuoli nousuvettä. Kun siirrät kohdistimen
vuorovesiaseman symbolin päälle, sen yläpuolelle tulee tieto vuoroveden korkeudesta
kyseisen aseman luona.
Virtauksen suunnan symbolit näkyvät kartassa nuolina. Kunkin nuolen suunta näyttää
virtauksen suunnan kartan tietyssä kohdassa. Virtausnuolen väri näyttää virtauksen nopeuden
Vuorovesiasema
kyseisessä kohdassa. Kun siirrät kohdistimen virtauksen suunnan symbolin päälle, sen
ja laskuveden aika
yläpuolelle tulee virran nopeus kyseisessä kohdassa.
Suuntasymboli
Väri
Nykyinen nopeusalue
Keltainen
0–1 solmua
Oranssi
1–2 solmua
punainen
Vähintään 2 solmua
Virtausaseman tietojen tarkasteleminen
Katso kohtaa Virtaustiedot (sivu 43).
ksityiskohtaiset tie- ja kohdepistetiedot
BlueChart g2 Vision sisältää tietoja teistä ja kohdepisteistä (POI), kuten rannikkoteistä ja ravintoloista,
yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä.
POI-kohteiden etsiminen ja navigoiminen niihin
Katso kohtaa Minne? (sivu 39).
Automaattinen opastus
Automaattinen opastus ehdottaa automaattisesti reittiä käytettävissä olevien BlueChart g2 Vision -karttatietojen
perusteella. Automaattinen opastus on käytettävissä, kun navigoit kohteeseen Opastus-toiminnolla (sivu 32).
Automaattisen opastuksen asetusten määrittäminen
Katso kohtaa Automaattisen opastuksen reitin määritykset (sivu 53).
26
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Yhdistelmät
Yhdistelmät
Tietoja Yhdistelmät-näytöstä
Yhdistelmät-näytössä voit tarkastella samanaikaisesti useita näyttöjä. Yhdistelmät-näytössä mahdollisten
vaihtoehtojen määrä määräytyy sen mukaan, miten monta valinnaista verkkolaitetta karttaplotteriin on liitetty ja
onko käytössä valinnainen BlueChart g2 Vision -SD-kortti. GPSMAP 4000 -sarjaan voi yhdistää enintään kolme
näyttöä ja GPSMAP 5000 -sarjaan enintään neljä näyttöä.
Yhdistelmät-näytön määrittäminen
Yhdistelmän valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
Yhdistelmänäytön mukauttaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muuta yhdistelmä.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Toim. määrä ja valitse yhdistelmänäyttöjen määrä. Valitse luku.
• Valitsemalla Asettelu > Pysty voit järjestää näytöt pystysuuntaisesti.
• Valitsemalla Asettelu > Vaaka voit järjestää näytöt vaakasuuntaisesti.
• Valitsemalla Tietopalkki > Käytössä voit näyttää vaakapalkin ➊, joka sisältää tietokentät.
• Valitsemalla numeroidun vaihtoehdon, kuten 1. Nav.kartta tai 2. Luotain (ks. alla oleva kuva), kun haluat
vaihtaa kohteena olevan näytön sisältämän tiedon tyypin ➋.
5. Valitse Valmis.
➋
➊
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
27
Yhdistelmät
Yhdistelmät-näytön tietokentät
Tietokenttiä voidaan käyttää yhdistelmänäytöissä. Niistä voi tarkistaa reaaliaikaisia tietoja nopeasti. Kunkin
yhdistelmän päällekkäistietokentät voidaan määrittää erikseen.
Käytettävissä on useita yhdistelmänäyttöjen päällekkäistietoja. Voit valita, mitkä tietokentät ➊ näkyvät missäkin
päällekkäisissä tiedoissa.
➊
Tietokentän lisääminen
Yhdistelmät-näyttöön mahtuu GPSMAP 4000 -sarjassa enintään kuusi tietokenttää ja GPSMAP 5000 -sarjassa
enintään kahdeksan tietokenttää.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
Valitse yhdistelmä.
Valitse käyttämätön tietokenttä ➊.
Valitse kentässä näytettävän tiedon tyyppi.
Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat karttaplotterin ja verkon kokoonpanon mukaan.
➊
Tietokentän poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse tietoja sisältävä tietokenttä.
4. Valitse Ei mitään.
28
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Yhdistelmät
Tietokentän muokkaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse tietokenttä.
4. Valitse kentässä näytettävän tiedon tyyppi.
Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat karttaplotterin ja verkon kokoonpanon mukaan.
Mittaritietojen näyttäminen
Yhdistelmänäytössä voi näyttää moottorin mittarit tai polttoainetietojen mittarit.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
Valitse yhdistelmä.
Valitse Valikko (MENU) > Muuta yhdistelmä.
Valitse numeroitu vaihtoehto.
Valitse mittaritoiminto, joka yhdistelmänäytössä näkyy:
• Valitsemalla Laitteisto > Moottori > Valmis voit näyttää moottorien mittarit.
• Valitsemalla Laitteisto > Polttoaine > Valmis voit näyttää polttoainemittarit.
Mittarinäyttöjen selaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä, joka sisältää halutut mittaritiedot sisältävän näytön.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 4000 -sarja: valitse oikeassa alakulmassa oleva kuvake, joka vastaa selattavaa mittarinäyttöä.
• GPSMAP 5000 -sarja: käytä mittarin alapuolella olevia vasen/oikea-nuolinäppäimiä.
Karttaplotteri näyttää seuraavan polttoainetiedon tai moottorin mittarin näytön.
4. Selaa läpi kaikki mittarinäytöt toistamalla vaihe 3.
Mittaritietojen mukauttaminen
Katso kohtaa Moottorin mittarit (sivu 47) tai Polttoainemittarit (sivu 49).
Korostettu näyttö
Yhdistelmänäytön suurin näyttö on Korostettu näyttö. GPSMAP 4000 -sarjan laitteissa voidaan vaihtaa korostetun
näytön sisältöä.
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse oikeassa alakulmassa oleva kuvake ➊, joka vastaa korostetussa näytössä näytettävää näyttöä.
➊
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
29
Yhdistelmät
Koko näytön näkymän käyttäminen
Voit näyttää haluamasi yhdistelmänäytön karttaplotterin koko näytössä.
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. GPSMAP 4000 -sarja: varmista, että karttaplotterin koko näytön näkymään haluttu yhdistelmänäyttö on
korostetussa näytössä. Jos näin ei ole, valitse oikeassa alakulmassa oleva kuvake, joka vastaa näyttöä, jonka
haluat nähdä karttaplotterin koko näytön näkymässä.
4. Valitse jokin seuraavista, kun haluat nähdä karttaplotterin koko näytön näkymässä:
• GPSMAP 4000 -sarja: vieritä korostetun näytön sisältöä keinupainikkeella.
• GPSMAP 5000 -sarja: kosketa yhdistelmänäyttöä.
5. Valitse jokin seuraavista, kun haluat palata yhdistelmänäyttöön:
• Valitse tutkanäytössä Lopeta osoitus.
• Valitse karttanäytössä Lopeta vieritys.
• Valitse luotain- tai videonäytössä Takaisin.
• Tee mittarinäytössä jompikumpi seuraavista:
◦◦ GPSMAP 4000 -sarja: valitse Takaisin.
◦◦ GPSMAP 5000 -sarja: kosketa laitteistonäyttöä.
30
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Navigointi
Navigointi
Perustietoa navigoinnista
Kysymys
Vastaa
Kuinka saan karttaplotterin osoittamaan
suunnan, johon haluan mennä (suuntiman)?
Kuinka saan karttaplotterin opastamaan
minut suoraa reittiä pitkin (mahdollisimman
vähän jäljen ylitystä) kohteeseen
mahdollisimman lyhyttä reittiä pitkin
nykyisestä sijainnista?
Kuinka saan karttaplotterin opastamaan
minut kohteeseen välttämällä samalla
esteitä?
Kuinka saan karttaplotterin ohjaamaan
automaattiohjauslaitetta?
Navigoi Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa Suoran reitin määrittäminen ja
noudattaminen Siirry-toiminnolla (sivu 32).
Muodosta yhden etapin reitti ja navigoi sitä pitkin Reitti-toiminnolla
(sivu 34).
Muodosta monen etapin reitti ja navigoi sitä pitkin Reitti-toiminnolla.
Katso kohtaa Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista
(sivu 34).
Navigoi Reitti-toiminnolla (sivu 34).
Huomautus: jotta voit navigoida automaattisella opastuksella luotua
reittiä käyttäessäsi automaattiohjauslaitetta, karttaplotteri on liitettävä
Garmin GHP -sarjan automaattiohjauslaitteeseen NMEA 2000 -verkon
kautta.
Voiko karttaplotteri luoda polun puolestani? Jos sinulla on BlueChart g2 Vision -muistikortti, navigoi käyttäen
Automaattinen opastus -toimintoa. Katso kohtaa Reitin määrittäminen
ja noudattaminen automaattisella opastuksella (sivu 32).
Miten muutan veneeni Automaattinen
Katso kohtaa Automaattisen opastuksen reitin määritykset (sivu 53).
opastus -asetukset?
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Navigointi GPSMAP 4000- tai 5000 -sarjan karttaplotterilla edellyttää ensin määränpään valintaa, suunnan
asettamista tai reitin luomista ja suunnan tai reitin seuraamista. Voit noudattaa suuntaa tai reittiä, joka näkyy
navigointikartassa, kalastuskartassa tai Perspective 3D- tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -karttanäkymä on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
Määränpäät
Voit valita määränpäitä navigointi- tai kalastuskartassa tai Minne? -valinnalla.
Määränpään valitseminen navigointikartasta
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
2. Valitse haluamasi määränpää.
Määränpään valitseminen Minne?-valikosta
1. Valitse aloitusnäytössä Minne?
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Reittipisteet, jos haluat nähdä luettelon esiladatuista sijainneista ja aikaisemmin merkitsemistäsi
sijainneista (sivu 32).
• Valitse Reitit, jos haluat nähdä luettelon aikaisemmin tallentamistasi reiteistä (sivu 33).
• Valitse Jäljet, jos haluat nähdä luettelon tallennetuista jäljistä (sivu 36).
• Valitse Avomeripalvelut, jos haluat nähdä luettelon venesatamista ja muista luetelluista avomeren
kohdepisteistä nimen perusteella (sivu 39).
• Valitse Etsi nimellä, jos etsit reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja avomeren kohdepisteitä nimen perusteella
(sivu 40).
3. Valitse ajokohde.
Reitit
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa seuraavilla valinnoilla: Siirry, Reitti tai Opastus.
•
•
Siirry—matkustaa määränpäähän suoraan.
Reitti—luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Voit lisätä käännöksiä matkan varrella.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
31
Navigointi
•
Opastus—ehdottaa parasta reittiä määränpäähän BlueChart g2 Vision -karttatietojen perusteella. Asetus näkyy vain,
jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia.
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirry-toiminnolla
 MUISTUTUS
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Voit määrittää suoran reitin kohteeseen ja noudattaa sitä nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.
1. Valitse määränpää kartasta tai Siirry-toiminnolla (sivu 31).
2. Valitse Navigoi > Siirry.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentanvärisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen
viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja
siirtyy veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
3. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Huomautus: kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa (korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa
takaisin magentanvärisen viivan kohtaan (suora reitti).
Uuden reitin luominen ja noudattaminen Reitti-toiminnolla
Katso kohtaa Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista (sivu 34).
Tallennetun reitin noudattaminen Reitti-toiminnolla
Katso kohtaa Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä (sivu 40).
Reitin määrittäminen ja noudattaminen automaattisella opastuksella
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät takaa,
että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät
reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
1. Valitse määränpää kartasta tai Siirry-toiminnolla (sivu 31).
2. Valitse Navigoi > Opastus.
3. Tarkista magentalla värillä merkitty automaattisen opastuksen reitti.
Huomautus: Magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa viiva osoittaa, että automaattinen
opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta
ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 53).
4. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Reittipisteet
Laitteeseen voi tallentaa enintään 5 000 reittipistettä. Käyttäjä voi valita kunkin reittipisteen nimen, symbolin,
syvyyden ja veden lämpötilan ja kirjoittaa siitä lisätietoja.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse jokin seuraavista:
•
•
GPSMAP 4000 -sarja: valitse Mark missä tahansa näytössä.
GPSMAP 5000 -sarja: kosketa Mark-kohtaa näytön yläosassa.
Reittipisteen luominen johonkin toiseen sijaintiin
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste.
2. Määritä reittipisteen sijainti.
• Valitsemalla Käytä karttaa voit siirtää reittipistettä katsellessasi karttaa. Valitse Valitse.
• Valitsemalla Merkitse sijainti voit siirtää reittipistettä koordinaattien avulla. Valitse Valmis.
3. Tarvittaessa voit nimetä reittipisteen ja antaa siitä lisätietoja. Valitse reittipiste näytön oikeasta reunasta ja valitse
Muokkaa reittipistettä.
• Valitse Nimi. Valitse Valmis.
• Valitse Symboli. Valitse uusi symboli.
32
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Navigointi
• Valitse Syvyys. Valitse Valmis.
• Valitse Veden lämpö. Valitse Valmis.
• Valitse Kommentti. Valitse Valmis.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigointi siihen
Kun merkitset reittipisteen, voit määrittää sen mies yli laidan (MOB, Man OverBoard) -reittipisteeksi.
Valitse missä tahansa näytössä Merkitse > Mies yli laidan.
Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen MOB-pisteen, ja karttaplotteri määrittää reitin takaisin
merkittyyn sijaintiin Siirry-toiminnolla.
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse Katso > Muokkaa.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse Nimi. Valitse Valmis.
• Valitse Symboli. Valitse uusi symboli.
• Valitse Syvyys. Valitse Valmis.
• Valitse Veden lämpö. Valitse Valmis.
• Valitse Kommentti. Valitse Valmis.
Uuden reittipisteen luominen reittipisteluettelosta
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteluettelo > Uusi reittipiste.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Syötä koordinaatit voit luoda uuden reittipisteen kirjoittamalla ruudukkokoordinaatit.
• Valitsemalla Käytä karttaa voit valita uuden reittipisteen kartassa.
• Valitsemalla Käytä nykyistä sijaintia voit luoda uuden reittipisteen nykyiseen sijaintiin.
Tallennetun reittipisteen siirtäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse Katso > Siirrä.
4. Anna reittipisteen uusi sijaintipaikka:
• Valitsemalla Käytä karttaa voit siirtää reittipistettä katsellessasi karttaa. Valitse Siirrä reittipiste.
• Valitsemalla Merkitse sijainti voit siirtää reittipistettä koordinaattien avulla. Valitse Valmis.
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
Voit poistaa tallennetun reittipisteen tai MOB-pisteen.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse reittipiste tai MOB-piste
3. Valitse Tarkastele > Poista.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Pyyhi käyttäjän tiedot > Reittipisteet > Kaikki.
Reittipisteiden kopioiminen
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 60).
Reitit
Voit luoda ja tallentaa enintään 20 reittiä. Jokainen reitti voi sisältää enintään 250 reittipistettä.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
33
Navigointi
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista
Voit luoda reitin navigointi- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen heti. Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SDkorttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartta.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse määränpää ➊ kohdistimella.
➊
4. Valitse Navigoi > Reitti.
5. Valitse kohta ➋ johon haluat asettaa viimeisen käännöksen määränpäätä kohti ➌.
6. Valitse Lisää käännös.
➌
➋
7. Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 5 ja 6. Aloita määränpäästä ja siirry veneen nykyistä
sijaintia kohti.
Lisää viimeksi käännös, jonka kohdassa haluat kääntyä ensimmäisen kerran nykyisen sijaintisi jälkeen. Sen
pitäisi olla venettä lähimpänä oleva käännös.
8. Valitse Valmis, kun reitti on valmis.
huomautus: jos siirrät kohdistinta, kun olet valinnut viimeisen käännöksen mutta ennen kuin olet valinnut
Valmis, reittiin lisätään käännös.
9. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
10. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Kun olet saapunut määränpäähän, saat kehotteen tallentaa reitin.
34
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Navigointi
11. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Ei.
• Valitse Kyllä > Muokkaa reittiä > Nimi. Anna reitin nimi. Valitse Valmis.
Reitin luominen ja tallentaminen
Tämä toiminto tallentaa reitin ja kaikki sen reittipisteet. Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen
sijainti.
1. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Reitit > Uusi reitti.
2. Valitse reitin aloituspiste ➊ of the route:
• Valitse Käytä karttaa. Valitse jokin paikka kartassa.
• Valitse Käytä reittipisteluetteloa ja valitse tallennettu reittipiste.
➊
3. Merkitse reitin aloituspiste valitsemalla Lisää käännös.
4. Valitse sijainti, jossa haluat tehdä seuraavan käännöksen ➋:
• Valitse Käytä karttaa. Valitse jokin paikka kartassa.
• Valitse Käytä reittipisteluetteloa ja valitse tallennettu reittipiste.
5. Valitse Lisää käännös.
Karttaplotteri merkitsee käännöksen sijaintipaikan reittipisteellä.
6. Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 4 ja 5.
7. Valitse määränpää ➌:
• Valitse Käytä karttaa. Valitse jokin paikka kartassa.
• Valitse Käytä reittipisteluetteloa ja valitse tallennettu reittipiste.
➌
➋
8. Valitse Valmis.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
35
Navigointi
Tallennettujen reittien tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
Valitse muokattava reitti.
Valitse Tarkastele > Muokkaa reittiä.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi. Anna nimi. Valitse Valmis.
• Valitse Muok. käännöksiä > Käytä karttaa. Valitse käännös kartassa. Valitse Muokkaa käännöstä >
Siirrä käännös. Valitse uuden käännöksen kohta kartassa. Valitse Lisää käännös > Valmis.
• Valitse Muok. käännöksiä > Käyt kään.luet. Valitse reittipiste luettelosta. Valitse Katso > Siirrä > Syötä
koordinaatit. Anna uuden käännöksen sijainti. Valitse Valmis.
Tallennetun reitin poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Tarkastele > Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot > Reitit.
Tallennetun reitin reittipisteen ohittaminen
Voit alkaa navigoida tallennettua reittiä mistä tahansa sen reittipisteestä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisen aloituspisteen läheltä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
• Valitse Poikkeama, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta tietyn poikkeamaetäisyyden päässä (sivu 41).
Valitse reittipiste, josta haluat reitin seuraavan käännöskohdan.
Valitse Reitti.
Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Reittien kopioiminen
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 60).
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Parhaillaan tallennettavaa jälkeä kutsutaan aktiiviseksi jäljeksi, ja sen voi
tallentaa muistiin. Voit näyttää jäljet kaikissa kartoissa tai 3D-karttanäkymässä.
Jälkien näyttäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko > Reittipisteet & jäljet > Jäljet > Käytössä.
Kartassa näkyvä viiva ➊ osoittaa jäljen.
36
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Navigointi
➊
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
Voit valita nykyisen jäljen värin.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset > Jäljen väri.
2. Valitse jäljen väri.
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse nykyisen jäljen aloitusaika tai Keskiyö, jos se näkyy.
• Valitse Koko loki.
3. Valitse Tallenna.
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
Tallennetun jäljen muokkaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Valitse > Muokkaa jälkeä.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi. Muuta nimi. Valitse Valmis.
• Valitse Väri ja valitse jäljen väri.
Jäljen tallentaminen reitiksi
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Valitse > Muokkaa jälkeä > Tallenna reitti.
Tallennetun jäljen poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Valitse > Poista.
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot > Tallennetut jäljet.
Aktiivisen jäljen seuraaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.
2. Valitse jokin seuraavista:
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
37
Navigointi
• Valitse nykyisen jäljen aloitusaika tai Keskiyö, jos se näkyy.
• Valitse Koko loki.
3. Valitse Seuraa jälkeä.
4. Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
5. Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tyhjennä aktiivinen jälki.
Jälkimuisti tyhjennetään ja nykyisen jäljen tallennusta jatketaan.
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset > Tallennustila.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Täytä, kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti on täynnä.
• Valitse Kierrä, kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla vanhimmat jälkitiedot uusimmilla.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan. Jälkiloki on sitä tarkempi mitä tiheämmin pisteitä
tallennetaan, mutta se myös täyttyy nopeammin.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset > Väli > Väli.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Etäisyys, kun haluat tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan. Valitse Muuta. Määritä
etäisyys. Valitse Valmis.
• Valitse Aika, kun haluat tallentaa jäljen aikavälin mukaan. Valitse Muuta. Aseta aika. Valitse Valmis.
• Valitse Tarkkuus, kun haluat tallentaa jälkilokin jäljen erannon mukaan. Valitse Muuta. Määritä suurin
sallittu poikkeama todelliselta reitiltä, ennen kuin laite tallentaa jälkipisteen. Valitse Valmis.
3. Valitse Valmis.
Jälkien kopioiminen
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 60).
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien poistaminen
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot > Kaikki.
Navigoiminen Garminin automaattiohjauslaitteella
Kun aloitat navigoinnin (Siirry, Reitti tai Opastus) ja olet NMEA (National Marine Electronics Association) 2000
-verkon kautta yhteydessä yhteensopivaan Garmin-automaattiohjauslaitteeseen (kuten GHP™ 10), saat kehotteen
ottaa käyttöön automaattiohjauslaitteen.
38
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Minne?
Minne?
Aloitusnäytön Minne? -vaihtoehtoa, kun haluat etsiä lähialueella olevia polttoaine-, korjaus- ym. muita palveluja
sekä luomiasi reittipisteitä ja reittejä.
Veneilypalveluja tarjoavat kohteet
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Karttaplotteri sisältää tiedot tuhansista veneilypalveluja tarjoavista kohteista.
Navigointi veneilypalvelujen kohteeseen
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät takaa,
että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät
reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: automaattinen opastus on käytettävissä, kun käytetään esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -korttia.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Avomeripalvelut.
2. Valitse haluamasi veneilypalveluluokka.
Karttaplotteri näyttää lähimmät 50 sijaintia ja etäisyyden niihin.
3. Valitse ajokohde.
Vihje: Valitsemalla Seuraava sivu voit tarkastella lisätietoja tai näyttää sijainnin kartassa.
4. Valitse Navigoi.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Siirry.
• Valitse Reitti.
• Valitsemalla Opastus voit käyttää automaattista opastusta.
6. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu
veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 53).
7. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Siirry-näyttö
Opastus-näyttö (BlueChart g2 Vision)
Navigoinnin pysäyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Lopeta navigointi.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
39
Minne?
Määränpään etsiminen ja navigoiminen sinne
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät takaa,
että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät
reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Voit etsiä tallennettuja reittipisteitä, tallennettuja reittejä, tallennettuja jälkiä ja venepalvelukohteita nimellä.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Etsi nimellä.
2. Kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.
3. Valitse Valmis.
Laite näyttää 50 lähintä hakuehdot täyttävää kohdetta.
4. Valitse sijainti.
5. Valitse Navigoi.
6. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Siirry.
• Valitse Reitti.
• Valitsemalla Opastus voit käyttää automaattista opastusta.
7. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu
veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 53).
8. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi kohteeseen
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät takaa,
että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät
reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Ennen kuin voit selata reittipisteluetteloa ja navigoida kohteisiin, sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi
reittipiste (sivu 32).
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Siirry.
• Valitse Reitti.
• Valitsemalla Opastus voit käyttää automaattista opastusta.
5. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu
veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 53).
6. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
1.
2.
3.
4.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi kuljettu reitti (sivu 35).
40
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Minne?
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentanvärisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen
viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja
siirtyy veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
5. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa (korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa
takaisin magentanvärisen viivan kohtaan (suora reitti).
1.
2.
3.
4.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin mukaan
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi kuljettu reitti (sivu 35).
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Katso > Navigoi.
4. Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
5. Valitse Poikkeama.
6. Anna poikkeamaetäisyys.
7. Valitse Valmis.
8. Valitse tapa, jolla navigoit reittiä:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentanvärisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen
viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja
siirtyy veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
9. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
10. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa (korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa
takaisin magentanvärisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen mukaan
Ennen kuin voit selata jälkiluetteloa ja navigoida niiden mukaan, sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi
jälki (sivu 37).
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Jäljet.
Valitse jälki.
Valitse Seuraa jälkeä.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida jälkeä pitkin sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
5. Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
6. Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
41
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Tietoja-näytössä on tietoja vuorovesistä, virtauksista, taivaankappaleista, mittareista ja videosta.
Kalenteritiedot
Vuorovesiasemien tiedot
Vuorovedet-näytössä on tietyn vuorovesiaseman tietoja ➊ tietylle päivämäärälle ja kellonajalle ➋, mukaan lukien
vuoroveden korkeus ➌ ja seuraavan nousu- ja laskuveden ajankohta ➍. Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti
vuorovesitiedot viimeksi näytetyn aseman ja kuluvan päiväyksen ja kellonajan osalta.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Vuorovedet.
➊
➋
➌
➍
Vuorovesiasemien tiedot
Tietojen näyttäminen lähellä olevasta vuorovesiasemasta
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Vuorovedet/Virtaukset > Vuorovedet > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
Muun päivän vuorovesiasematietojen näyttäminen
Voit valita päivämäärän, jonka osalta vuorovesiasemien tiedot näkyvät.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Vuorovedet/Virtaukset > Vuorovedet > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Voit tarkastella jonkin muun päivän vuorovesitietoja valitsemalla Muuta päivä. Määritä päiväys. Valitse
Valmis.
• Valitsemalla Päiväys/aika voit näyttää tämänhetkiset tiedot.
• Valitse Seuraava päivä, jos haluat nähdä vuorovesitiedot näyttöpäivää seuraavalta päivältä.
• Valitse Edellinen päivä, jos haluat nähdä vuorovesitiedot näyttöpäivää edeltävältä päivältä.
42
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Virtaustiedot
Huomautus: BlueChart g2 Vision -muistikortti sisältää virtausasematiedot.
Virtaukset-näyttö näyttää tiedot virtausasemasta ➊ tietyn päivän ja kellonajan osalta. Tietoihin sisältyy myös
virtauksen nopeus ja pinnan taso ➋. Karttaplotteri näyttää oletuksena virtaustiedot viimeksi näytetyn virtausaseman
ja kuluvan päiväyksen ja kellonajan osalta.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Virtaukset.
➊
➋
Virtausaseman tiedot
Tietojen näyttäminen lähellä olevasta virtausasemasta
Huomautus: BlueChart g2 Vision -kortti sisältää virtausasematiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Vuorovedet/Virtaukset > Virtaukset > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
Virtausaseman tietojen määrittäminen
Voit valita päivämäärän, jonka osalta virtausaseman tiedot näkyvät, ja voit näyttää tiedot kartta- tai
raporttimuodossa.
Huomautus: BlueChart g2 Vision -muistikortti sisältää virtausasematiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Vuorovedet/Virtaukset > Virtaukset > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Voit tarkastella jonkin muun päivän vuorovesitietoja valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen. Määritä
päiväys. Valitse Valmis.
• Valitsemalla Muuta päivä > Päiväys/aika voit näyttää tämän päivän vuorovesitiedot.
• Valitsemalla Näytä raportti voit näyttää valitun aseman virtausraportin. Raportti sisältää tiedot seisovan
veden sekä enimmäislaskuveden ja enimmäisnousuveden tasoista.
• Valitse Seuraava päivä, jos haluat nähdä virtaustiedot näyttöpäivää seuraavalta päivältä.
• Valitse Edellinen päivä, jos haluat nähdä virtaustiedot näyttöpäivää edeltävältä päivältä.
• Valitsemalla tai voit muuttaa aikaa 4 tai 5 minuutin tarkkuudella.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
43
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Tiedot taivaankappaleista
Taivaan-näyttö näyttää tiedot kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen sekä kuunkierron osalta ja lisäksi auringon
➊ ja kuun ➋ sijaintiarviotietoja taivaalla. Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti tiedot taivaankappaleista kuluvan
päivän ja kellonajan osalta. Näytön keskikohta ➌ näyttää yläpuolella olevan taivaan ja uloimmat renkaat
horisontin ➍.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Taivaan.
➋
➊
➍
➌
Tiedot taivaankappaleista
Muun päivän taivaankappaletietojen näyttäminen
Voit valita päiväyksen ja kellonajan, joiden osalta haluat nähdä taivaankappaletiedot, ja voit myös näyttää
kuunkierron valitun päiväyksen ja kellonajan osalta.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Taivaan.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Muuta aika, jos haluat nähdä tiedot päiväyksen tietyn kellonajan osalta. Anna uusi aika valitsemalla
Ylös tai Alas.
• Voit tarkastella jonkin muun päivän tietoja valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen. Määritä päiväys.
Valitse Valmis.
• Valitsemalla Muuta päivä > Päiväys/aika voit näyttää tämän päivän tiedot.
• Valitse Kuunkierto, jos haluat nähdä kuunkierron tietyn päivän ja kellonajan osalta. Valitsemalla
Taivasnäkymä voit palata taivasnäkymään kuunkiertonäytöstä.
Ympäristötiedot
Ympäristötietojen kaaviot
Voit määrittää ja näyttää kaaviot erityyppisistä ympäristötiedoista, joita ovat esimerkiksi tuulen nopeus, tuulen
kulma, ilman lämpötila, veden lämpötila, ilmanpaine ja syvyys. Kaavioista näkee pitkän aikavälin tiedot. Voit valita
yhden tai useita kaavioita yhdistelmänäyttöön (sivu 27).
Kaavioissa näytettävien tietojen lukemiseen tarvitaan erilaisia antureita, kaikuantureita tai antenneja. Tietoja
karttaplotterin liittämisestä oheislaitteisiin käyttämällä NMEA 2000 -verkkoa on mukana toimitetun CD-levyn
Technical Reference for Garmin NMEA 2000 Products -oppaassa.
44
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Kaavion määrittäminen
Voit määrittää ilmanpaine- ja syvyyskaavioiden asteikon ja keston. Kesto tarkoittaa kaaviossa näytettävää aikaväliä
ja asteikko tarkoittaa kaaviossa näytettävien, mitattujen tietojen aluetta, mukaan lukien tietyt enimmäis- ja
vähimmäisarvot.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Kaaviot.
Valitse Ilman paine tai Syvyys.
Valitse Kaavion asetus.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Kesto ja Ylös tai Alas voit määrittää keston.
• Valitse Asteikko. Valitse ylä- tai alanuoli tai Auto. Kun valitset Autom., karttaplotteri asettaa alueen
optimaaliset vähimmäis- ja enimmäisarvot ympäristöolosuhteiden perusteella. Kun karttaplotteri saa uutta
tietoa ympäristöolosuhteista, se säätää asteikon automaattisesti.
• Valitse Nollaa asteikko, jos annat karttaplotterin asettaa alueen optimaaliset vähimmäis- ja enimmäisarvot
ympäristöolosuhteiden perusteella. Nollaa asteikko näkyy ainoastaan, kun Asteikko-kohdassa on jo valittu
Automaattinen.
• Valitse ainoastaan ilmanpainetta varten Paine viittaus ja valitse viiteaika, jonka perusteella lasketaan
kaavion vasemmassa yläkulmassa näkyvä ilmanpainemittarin kehitys.
Tuulen nopeustiedot
Suhteellisen tuulen, tosituulen tai maantason tuulen valitseminen tuulikaaviossa
Karttaplotterin on oltava liitettynä alla mainittuihin oheislaitteisiin, jotta tuulen nopeuskaavion tiedot voidaan lukea.
Tuulen nopeus Kuvaus
Suhteellinen
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa
tuuli
liikkeessä.
Tosituuli
Maant. tuuli
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa
paikallaan. Tarkkojen tietojen näyttämiseksi
tuulen nopeuden lähteen asetuksena on oltava
Automaattinen (sivu 52).
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa
rannassa.
Tarvittavat tunnistimet
Tuulianturi.
Tuulianturi ja nopeus veteen -anturi, tai
tuulianturi ja GPS-antenni.
Tuulianturi, nopeus veteen -anturi,
suuntatunnistin ja GPS-antenni, tai tuulianturi
ja GPS-antenni, tai tuulianturi, nopeus veteen
-anturi ja suuntatunnistin.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Kaaviot > Tuulen nopeus.
2. Valitse kaaviossa näytettävän tuulen nopeustiedon tyyppi (Suhteellinen tuuli, Tosituuli tai Maantason tuuli).
Tuulen nopeuslähteiden määrittäminen
Voit määrittää, perustuvatko kompassissa näkyvät aluksen nopeustiedot nopeus veteen -arvoon vai GPS-nopeuteen.
Nopeus veteen -tieto on veden nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus lasketaan veneen GPSsijainnin perusteella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Nopeuslähteet.
2. Valitse Tuuli.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Nopeus veteen voit määrittää, että laskettu tuulen nopeus perustuu veden nopeusanturin
tietoihin.
• Valitsemalla GPS-nopeus voit määrittää, että laskettu tuulen nopeus perustuu GPS-antennin tietoihin.
• Valitsemalla Automaattinen voit antaa karttaplotterin valita nopeustietojen lähteen automaattisesti.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
45
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Tuulikulmatiedot
Tuulikulmatietojen kaavion näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä alla mainittuihin oheislaitteisiin, jotta tuulen nopeuskaavion tiedot voidaan lukea.
tuulen kulma
Suhteellinen
tuuli
Tosituuli
Maant. tuuli
Kuvaus
Tarvittavat tunnistimet
Näyttää tuulen suunnan mitatun ilmavirtauksen
perusteella veneen ollessa liikkeessä. Tämä
on tuulen suhteellinen kulma, joka lasketaan
suhteessa veneen keulaan ja joka esitetään
asteina paapuuriin tai asteina tyyrpuuriin.
Näyttää tuulen suunnan mitatun ilmavirtauksen
perusteella veneen ollessa paikallaan. Tämä
on tuulen todellinen kulma, joka lasketaan
suhteessa veneen keulaan ja joka esitetään
asteina paapuuriin tai asteina tyyrpuuriin.
Tarkkojen tietojen näyttämiseksi tuulen nopeuden
lähteen asetuksena on oltava Automaattinen
(sivu 52).
Näyttää tuulen suunnan mitatun ilmavirtauksen
perusteella veneen ollessa rannassa.
Tämä on tuulen maantason tuulikulma, joka
lasketaan suhteessa pohjoiseen ja joka
esitetään asteina myötäpäivään. Pohjoinen
voi olla suuntaviittauksen asetuksen mukaan
todellinen pohjoinen, magneettinen pohjoinen tai
pohjoisgrid (sivu 54).
Tuulianturi.
Tuulianturi ja nopeusanturi, tai tuulianturi ja
GPS-antenni.
Tuulianturi, nopeus veteen -anturi,
suuntatunnistin ja GPS-antenni, tai tuulianturi
ja GPS-antenni, tai tuulianturi, nopeus veteen
-anturi ja suuntatunnistin.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Kaaviot > Tuulikulma.
2. Valitse kaaviossa näytettävän tuulen suuntatiedon tyyppi (Suhteellinen tuuli, Tosituuli tai Maantason tuuli).
Ilman ja veden lämpötilatiedot
Ilman ja veden lämpötilakaavion näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä veden lämpötilatunnistimeen tai lämpötilan mittaavaan kaikuanturiin, jotta tiedot
voidaan näyttää veden lämpötilakaaviossa. Karttaplotterin on oltava liitettynä ilman lämpötilatunnistimeen, jotta
tiedot voidaan näyttää ilman lämpötilakaaviossa.
Jos veden lämpötilahälytys on määritettynä ja toiminnassa (sivu 94), kaavio näyttää punaisena veden lämpötilan,
joka on 2 °F (1,1 °C) asetetun lämpötilan hälytysrajan ylä- tai alapuolella.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Kaaviot > Lämpötila.
2. Valitse kaaviossa näytettävä lämpötilatieto (Ilman lämpö tai Veden lämpö).
Ilmanpainetiedot
Ilmanpainekaavion näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä ilmanpainetunnistimeen, jotta tiedot voidaan näyttää ilmanpainekaaviossa.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Kaaviot > Ilman paine.
Syvyystiedot
Syvyyskaavion näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä syvyyden tunnistavaan kaikuanturiin, jotta tiedot voidaan näyttää
syvyyskaaviossa.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Kaaviot > Syvyys.
Jos matalan veden ja syvän veden hälytykset ovat määritettyinä ja toiminnassa (sivu 94), kaavio näyttää
punaisena veden syvyystiedot, jotka ovat asetetun matalan veden hälytysrajan alapuolella, ja punaisena veden
syvyystiedot, jotka ovat asetetun syvän veden hälytysrajan yläpuolella.
46
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Venetiedot
Moottori- ja polttoainemittarit
Moottorin mittareiden tarkasteleminen
Moottorin mittareiden näyttäminen edellyttää yhteyttä NMEA 2000 -verkkoon, joka pystyy havaitsemaan
moottoritietoja. Lisätietoja on GPSMAP 4000/5000 -asennusohjeissa.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit.
Moottorin ja polttoainemittarin näyttöjen selaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit.
2. Siirtyminen mittarinäyttöjen välillä:
• GPSMAP 4000 -sarja: käytä keinupainiketta.
• GPSMAP 5000 -sarja: valitse sivun yläreunassa olevat nuolipainikkeet vasemmalle ja oikealle.
Karttaplotteri näyttää moottorin seuraavan mittarin tai polttoainemittarin näytön.
3. Selaa moottorin mittareiden ja polttoainemittarin näyttöjä toistamalla vaihetta 2.
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen mukauttaminen
Voit määrittää enintään neljä arvoa kullekin moottorin mittarille tai polttoainemittarille, asettaa mittarin ylä- ja
alarajat ja halutun peruskäyttötilan alueen. Kun arvo ylittää peruskäyttötilan alueen, mittaritaulu tai palkki muuttuu
punaiseksi.
Asetus
Asteikkominimi
Asteikkomaksimi
Nimellisminimi
Nimellismaksimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kuvaus
Tämä arvo on pienempi kuin nimellisminimi, ja se vastaa mittarin alarajaa. Tämä asetus ei ole
käytettävissä kaikissa mittareissa.
Tämä arvo on suurempi kuin nimellismaksimi, ja se vastaa mittarin ylärajaa. Tämä asetus ei ole
käytettävissä kaikissa mittareissa.
Tämä arvo vastaa peruskäyttötilan alueen minimiarvoa.
Tämä arvo vastaa peruskäyttötilan alueen maksimiarvoa.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit > Menu > Mittariasetus > Aseta mittarin rajat.
Valitse mittari.
Valitse Tila > Mukautettu.
Valitse määritettävä mittariraja (Asteikkominimi, Asteikkomaksimi, Nimellisminimi tai Nimellismaksimi).
Valitse Käytössä.
Valitse haluamasi raja luettelosta.
Toista vaiheet 4–6, jos haluat määrittää lisää mittarirajoja.
Moottorin ja polttoainemittarien tilahälytysten aktivoiminen
Jos olet aktivoinut mittaritilan hälytykset ja moottori lähettää varoituksen tilailmoituksen NMEA 2000 -verkon
kautta, mittaritilan hälytys tulee näyttöön. Mittaritaulu tai palkki voi hälytyksen tyypin mukaan muuttua punaiseksi.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit > Menu > Mittariasetus > Tilahälytykset > Käytössä.
Moottorin ja polttoainemittarin tilahälytysten mukauttaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit > Menu > Mittariasetus > Tilahälytykset > Mukautettu.
2. Valitse käyttöön otettavat tai käytöstä poistettavat moottorin mittarit tai polttoainemittarit.
3. Valitse Takaisin.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
47
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Moottorimittarin tyypin valitseminen
Voit määrittää tyypin mittareille, jotka näkyvät ensimmäisellä moottorimittarin sivulla. Jos veneessä on yksi tai
kaksi moottoria, voit ottaa käyttöön joko analogiset tai digitaaliset mittarit. Jos veneessä on kolme tai tätä useampia
moottoreita, voit ottaa käyttöön vain digitaaliset mittarit.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit > Menu > Mittariasetus > Tyyli.
Analogiset mittarit
Digitaaliset mittarit
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän valitseminen
Digitaalisilla moottorimittareilla voidaan näyttää kaikkiaan neljän moottorin tiedot. Analogisilla moottorimittareilla
voidaan näyttää kaikkiaan kahden moottorin tiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit > Menu > Mittariasetus > Moottorin valinta > Moottorien
määrä.
2. Valitse moottoreiden määrä.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Takaisin.
• Valitse moottorit, joiden tiedot näkyvät mittareissa, tekemällä kohdan Mittareissa näytettävien moottoreiden
valitseminen (sivu 48) kohdat 2 ja 3.
Mittareissa näytettävien moottoreiden valitseminen
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrä on valittava manuaalisesti (sivu 48), ennen kuin voit valita moottorit,
joiden tiedot mittareissa näkyvät.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit > Menu > Mittariasetus > Moottorin valinta.
2. Valitse 1. moottori.
3. Valitse moottori, josta haluat nähdä tiedot ensimmäisessä mittarissa tai palkissa.
Esimerkki: jos valitset moottorin 2, ensimmäinen moottorin mittari tai palkki näyttää tiedot moottorista, jonka
NMEA 2000 -verkko tunnistaa moottoriksi 2.
4. Toista vaiheet 2 ja 3 tarvittaessa toisen, kolmannen ja neljännen moottorin mittarin tai palkin osalta.
5. Valitse Takaisin.
48
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Polttoainemittarit
Enintään kaksi polttoainemittaria, ylempi ja alempi, voidaan näyttää nopeusmittarin ylä- ja alapuolella
polttoainemittareiden sivun keskellä. Polttoainesäiliöissä on oltava polttoaineen tasoanturit tai virtausanturi, jotta
tiedot voidaan näyttää polttoainemittareissa.
Jos käytössä on vain polttoaineen virtausanturi, näytettävä veneen polttoaineen määrä on arvioitu taso, joka perustuu
säiliön tai säiliöiden kokoon, säiliöiden ilmoitettuun polttoainemäärään ja polttoaineen virtausnopeuteen.
Näytettävien polttoainemittareiden määrä ja määritykset perustuvat veneen polttoainetietojen antureiden
lukumäärään ja tyyppiin, kuten alla.
0 polttoaineen
virtausanturia
1 tai useampia
polttoaineen
virtausantureita
0 polttoaineen tasoanturia
1 polttoaineen
tasoanturi
2 polttoaineen tasoanturia tai
enemmän
Yhtään polttoainemittarit ei
näytetä.
1 ypolttoainemittari ja
arvioitu polttoainetaso
näkyvät.
1 polttoainemittari näkyy. 2 polttoainemittaria näkyy.
1 polttoainemittari näkyy. 2 polttoainemittaria näkyy.
Polttoainemittareiden tarkasteleminen
Polttoainetietojen tarkasteleminen edellyttää yhteyttä ulkoiseen polttoainetunnistimeen, kuten Garmin GFS™ 10
-laitteeseen.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit.
2. Siirtyminen moottorin mittarinäytöistä polttoaineen mittarinäyttöihin:
• GPSMAP 4000 -sarja: käytä keinupainiketta.
• GPSMAP 5000 -sarja: valitse sivun yläreunassa olevat nuolipainikkeet vasemmalle ja oikealle.
Mittarin rajojen mukauttaminen
Katso kohtaa Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen mukauttaminen (sivu 47).
Mittarihälytysten aktivointi ja mukauttaminen
Katso kohtaa Moottorin ja polttoainemittarin tilahälytysten aktivointi (sivu 47) ja Moottorin ja polttoainemittarin
tilahälytysten mukauttaminen (sivu 47).
Polttoainemittareiden lukemien synkronointi polttoainetasojen mukaan
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit > Menu.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Täytä kaikki säiliöt, kun säiliöt ovat täynnä. Tämä asettaa polttoainetason maksimikapasiteetin
mukaan. Säädä sitä tarvittaessa.
• Valitse Lisää polttoainetta veneeseen, kun et ole täyttänyt säiliötä kokonaan. Anna lisätyn polttoaineen
määrä. Valitse Valmis. Näyttöön tulee arvio lisätyn polttoaineen määrästä. Säädä sitä tarvittaessa.
• Valitse Aseta koko polttoainemäärä, jos haluat määrittää polttoaineen kokonaismäärän säiliöissä. Anna
polttoaineen määrä. Valitse Valmis.
Polttoainetehokkuuden tietolähteen valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Moottorit > Menu > Mittariasetus.
2. Valitse lähde nopeustiedoille, jonka mukaan polttoainehinta lasketaan:
• Valitse Polttoainehinta > GPS-nopeus.
• Valitse Polttoainehinta > Vesi, jos haluat käyttää nopeuskiekon tietoja.
Matkamittarit
Matkamittareiden näyttäminen
Matkamittareissa näkyvät nykyisen matkan matkamittari-, nopeus-, aika- ja polttoainetiedot.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Matka.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
49
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Matkamittareiden nollaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Matka.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Määritä matka uudelleen, jos haluat asettaa nykyisen matkan kaikiksi lukemiksi 0,0.
• Valitse Nollaa maksiminopeus, jos haluat asettaa maksiminopeuden lukemaksi to 0,0.
• Valitse Nollaa matkamittari, jos haluat asettaa matkamittarin lukemaksi 0,0.
• Valitse Nollaa kaikki, jos haluat asettaa kaikiksi lukemiksi 0,0.
Videokuvan katsominen
Karttaplotteri voi näyttää videokuvaa, jos laite on liitetty toimituksen mukana tulevalla videokaapelilla vähintään
yhteen videolähteeseen. Lisätietoja on GPSMAP 4000/5000 -laitteiden asennusohjeissa.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Video.
Videolähteen valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Video > Menu.
2. Valitse Lähde.
3. Valitse videosyöte ja näytä videosyöte valitsemalla Video 1 tai Video 2.
Videon ulkoasun määrittäminen
Valitse videon Lähde-asetukseksi Video 1 tai Video 2, jotta voit määrittää videon ulkoasun (sivu 50).
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Video > Menu.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Muoto > Venytä, jos haluat näyttää videokuvan venytetyn kuvasuhteen mukaisena. Videokuvaa voi
venyttää enintään liitettynä olevan videolaitteen mittojen mukaisesti, eikä kuva ehkä täytä koko näyttöä.
• Valitse Muoto > Vakio, jos haluat näyttää videokuvan vakiokuvasuhteen mukaisena.
• Valitse Kirkkaus. Valitse ylä- tai alanuoli tai Auto.
• Säädä värien kylläisyyttä valitsemalla Värikylläisyys. Valitse ylä- tai alanuoli tai Auto.
• Valitse Kontrasti. Valitse ylä- tai alanuoli tai Auto.
• Valitse Vakio. Valitse videolähteen muoto (PAL tai NTSC). Valitse Automaattinen, jos annat karttaplotterin
valita lähteen muodon automaattisesti.
Vaihtaminen useiden videolähteiden välillä
Jos käytössä on kaksi tai useampia videolähteitä, voit vaihtaa niiden välillä käyttämällä asetettavaa aikaväliä.
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Video > Menu > Lähde > Vuorotteleva.
2. Valitse aika, jonka kukin videokuva näkyy.
50
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Laitteen määrittäminen
Laitteen perusmääritystä koskevia kysymyksiä
Kysymys
Vastaa
Miten säädän kartan yksityiskohtien määrää?
Miten muutan aikavyöhykeasetusta?
Miten muutan kieliasetusta?
Miten säädän taustavalon kirkkautta?
Miten näytän kompassinauhan kartan yläreunassa?
Katso kohtaa Kartan zoomauksen muuttaminen (sivu 11).
Katso kohtaa Ajan määrittäminen (sivu 55).
Katso kohtaa Kielimääritykset (sivu 52).
Katso kohtaa Taustavalon säätäminen (sivu 2).
Katso kohtaa Kompassinauhan näyttäminen kartassa
(sivu 58).
Katso kohtaa Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
(sivu 37).
Katso kohtaa Aktiivisen jäljen tyhjentäminen (sivu 38).
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 60).
Katso kohtaa Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien
ja jälkien poistaminen (sivu 38).
Katso kohtaa Järjestelmätietojen tarkasteleminen (sivu 3).
Miten muutan aktiivisen jäljen värin?
Miten poistan kartan jälkilokin?
Miten siirrän reittipisteet muistikortille?
Miten poistan kaikki reittipisteet, reitit ja jäljet?
Miten tarkistan karttaplotterin ohjelmistoversion ja
karttaversion ?
Simulointitila
 VAROITUS
Älä yritä navigoida simulointitilassa, koska GPS-vastaanotin on poissa käytöstä. Mahdollisesti näkyvät
satelliittisignaalien voimakkuuspalkit ovat simuloituja. Ne eivät osoita todellisten satelliittisignaalien voimakkuutta.
Simulointitilassa GPS-vastaanotin ei ole käytössä sisäkäyttöä tai harjoittelua varten. Simulointitilassa laite ei seuraa
satelliitteja.
Simulaattoritilan ottaminen käyttöön
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Simulaattori > Käytössä.
Simulaattoritilan määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Simulaattori > Määritä.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nopeus. Anna veneen nopeus simulointitilassa. Valitse Valmis.
• Valitse Jäljenhallinta. Valitse Automaattinen jälki, jos haluat antaa karttaplotterin asettaa kulkusuunnan
automaattisesti tai valitse Käyttäjän jälki, jos haluat asettaa kulkusuunnan manuaalisesti.
• Valitse Määritä sijainti. Valitse veneen simuloitu sijainti. Valitse Valitse.
• Valitse Aseta aika. Anna simuloitu aika. Valitse Valmis.
• Valitse Aseta päiväys. Anna simuloitu päiväys. Valitse Valmis.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
51
Laitteen määrittäminen
Näytön määrittäminen
Äänen määritykset
Voit määrittää tapaukset, jolloin karttaplotteri antaa äänimerkin.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Hälytys/Näyttö > Hälytin.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Vain hälytykset, jos haluat karttaplotterin antavan äänimerkin vain hälytysten aktivoituessa (oletus).
• Valitse Painike ja hälytys, jos haluat karttaplotterin antavan äänimerkin, kun näppäimiä painetaan ja kun
hälytykset aktivoituvat.
Kielimääritykset
Voit valita karttaplotterin näyttökielen.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Kieli.
2. Valitse haluamasi kieli.
Navigointiasetukset
Reittiasetukset
Reittipistetyypin valinta
Voit valita tunnustyypin, joka näkyy reitin käännöksen yhteydessä kartassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Reittimerkinnät.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näytä nimi, jos haluat tunnistaa reitin käännökset reittipisteiden nimien avulla.
• Valitse Näytä numero, jos haluat tunnistaa reitin käännökset numeroiden avulla, esimerkiksi Käännös 1 ja
Käännös 2.
Reitin käännössiirtojen määrittäminen
Määritä, miten paljon ennen käännöstä siirryt seuraavalle etapille. Tämän arvon lisääminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta navigoitaessa reittiä tai automaattiohjausviivaa, jolla on usein käännöksiä,
tai suurella nopeudella. Jos reitti on suora tai nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Käännössiirto > Aktivointi.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Aika. Valitse Muuta aika. Anna aika.
• Valitse Etäisyys. Valitse Vaihda etäisyys. Anna matka.
3. Valitse Valmis.
Nopeuden tietolähteiden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden tietolähteen, jonka perusteella lasketaan tuulen todellinen nopeus tai polttoainehinta.
Nopeus veteen -tieto on veden nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus lasketaan veneen GPSsijainnin perusteella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Nopeuslähteet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tuuli ja määritä, luetaanko laskettu tuulen nopeustieto Nopeus veteen -anturista, jos se perustuu
GPS-nopeuteen, vai valitseeko karttaplotteri nopeustiedon lähteen automaattisesti.
• Valitse Polttoainehinta ja määritä, luetaanko polttoainetehokkuuden laskennassa käytettävä nopeustieto
Nopeus veteen -anturista vai perustuuko se GPS-nopeuteen.
52
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
Voit määrittää tiedon, jota karttaplotteri käyttää laskiessaan automaattisen opastuksen reittiä.
Huomautus: automaattinen opastus on käytettävissä, kun käytetään esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -korttia.
Veden minimiturvasyvyys ja esteen minimikorkeus
 MUISTUTUS
Turvasyvyys- ja Turvakorkeus-asetukset vaikuttavat siihen, kuinka karttaplotteri laskee automaattisen opastuksen
reitin. Jos alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei tunneta, järjestelmä ei laske automaattisen
opastuksen reittiä kyseiseltä alueelta. Jos automaattisen opastuksen reitin alussa tai lopussa olevalla alueella on
matalampaa kuin asetuksena oleva veden minimiturvasyvyys, tai asetettu esteen minimikorkeus ei siellä riitä,
järjestelmä ei laske automaattisen opastuksen reittiä kyseiseltä alueelta. Kartassa kyseiset alueet läpäisevä reitti
näkyy harmaana viivana. Kun vene tulee tällaiselle alueelle, näyttöön tulee varoitus.
Veden minimiturvasyvyyden ja esteen minimikorkeuden määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Automaattinen opastus.
2. Valitse Turvasyvyys, kun haluat asettaa vähimmäissyvyyden (kartan syvyystiedon), jota karttaplotteri käyttää
automaattisen opastuksen reitin laskennassa.
3. Anna minimiturvasyvyys.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Turvakorkeus, kun haluat asettaa vähimmäiskorkeuden (kartan korkeustiedon) sillalle, jonka alta vene
voi turvallisesti kulkea.
6. Anna minimiturvakorkeus.
7. Valitse Valmis.
Rantaviivan etäisyyden automaattiopastusasetus
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle rantaviivaa automaattiopastusviiva sijoitetaan.
Automaattiopastusviiva voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin aikana.
Rantaviivaetäisyyden määrittäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksen käytettävissä olevat arvot (Lähin, Lähellä, Normaali Kaukana ja Kauimmaisin)
ovat suhteellisia, eivät ehdottomia. Voit varmistaa, että automaattiopastusviiva sijoitetaan sopivalle etäisyydelle
rantaviivasta ja voit arvioida viivan sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä, joihin on navigoitava kapean
vesiväylän kautta.
1. Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Normaali.
3. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
4. Valitse kohdistimella määränpää, johon olet navigoinut aiemmin.
5. Valitse Navigoi > Opastus.
6. Tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö viiva tunnetut esteet turvallisesti ja
mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
7. Valitse jokin seuraavista:
• Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse Valikko > Lopeta navigointi. Jatka vaiheesta 11.
• Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja esteitä, valitse aloitusnäytössä Asetus > Asetukset >
Navigointi > Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Kaukana.
• Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian leveitä, valitse aloitusnäytössä Asetus > Asetukset >
Navigointi > Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähellä.
8. Jos valitsit vaiheessa 7 Lähellä tai Kaukana, tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö viiva
tunnetut esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena
olisikin Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta automaattisen opastuksen reitin viivaa, ellei
vaiheessa 4 valittu määränpää edellytä navigointia kapean vesitien kautta.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
53
Laitteen määrittäminen
9. Valitse jokin seuraavista:
• Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse Valikko (MENU) > Navigointiasetukset > Lopeta
navigointi. Jatka vaiheesta 11.
• Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja esteitä, valitse aloitusnäytössä Asetus > Asetukset >
Navigointi > Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Kauimmaisin.
• Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian leveitä, valitse aloitusnäytössä Asetus > Asetukset >
Navigointi > Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähin.
10. Jos valitsit vaiheessa 9 Kauimmaisin tai Lähin, tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö
viiva tunnetut esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena
olisikin Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta automaattisen opastuksen reitin viivaa, ellei
vaiheessa 4 valittu määränpää edellytä navigointia kapean vesitien kautta.
11. Toista vaiheet 1-10 vielä vähintään kerran käyttämällä joka kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten
Rantaviivan etäisyys -asetus toimii.
Suuntaviittauksen määrittäminen
Voit määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään kulkusuuntatietojen laskentaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö > Kulkusuunta.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Automaattinen pohjoinen (automaattinen magneettinen muuntelu), jos haluat määrittää sijainnin
magneettisen deklinaation automaattisesti.
• Valitse Tosi, jos haluat määrittää suuntaviittaukseksi todellisen pohjoisen.
• Valitse Grid, jos haluat määrittää suuntaviittaukseksi pohjoisgrid (000º).
• Valitse Käyttäjän pohjoinen, jos haluat määrittää magneettisen vaihtelun manuaalisesti. Aseta magneettinen
vaihtelu. Valitse Valmis.
Koordinaattijärjestelmät
Sijaintimuodon tai karttadatumin koordinaattijärjestelmien määrittäminen
Voit määrittää sijaintimuodon, jossa annettu sijainnin lukema näkyy, ja kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Huomautus: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Sijaintimuoto, jos haluat ottaa käyttöön sijaintimuodon, jossa annettu sijaintilukema näkyy, ja valitse
sijaintimuoto.
• Valitse Karttadatum, jos haluat ottaa käyttöön kartan rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän, ja
valitse koordinaattijärjestelmä.
54
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Ajan määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö > Aika.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Aikamuoto, jos haluat määrittää kellonajan esitysmuodon. Valitse 12 tuntia, 24 tuntia tai UTC
(Universal Time Coordinate eli GMT-aika).
• Valitse aikavyöhyke valitsemalla Aikavyöhyke.
• Valitse Kesäaika. Valitse Käytössä, Pois tai Automaattinen.
Mittayksiköt
Voit määrittää karttaplotterin näyttämät mittayksiköt käyttäen joko standardoitua mittayksikköjärjestelmää tai
luomalla mukautetun mittayksikköjärjestelmän.
Standardoidun mittayksikköjärjestelmän valinta
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö > Järjestelmän yksiköt.
2. Valitse Maili (mph, ft, ºF), Metrimitta (kph, m, ºC) tai Merenkulku (kt, ft, ºF).
Mukautetun mittayksikköjärjestelmän luominen
Syvyys- ja lämpötilatietojen tarkasteleminen edellyttää NMEA-luotaimen syvyystietojen vastaanottamista tai
Garmin-luotainmoduulin käyttämistä.
Voit valita yksittäiset mittayksiköt, joilla luot karttaplotterin näytölle mukautetun mittayksikköjärjestelmän.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö > Järjestelmän yksiköt > Mukautettu.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Syvyys ja valitse Jalkaa, Syltä tai Metriä.
• Valitse Lämpötila ja valitse Fahrenheit tai Celsius.
• Valitse Etäisyys ja valitse Mailia, Kilometriä, Merenkulku (nm, ft) tai Merenkulku (nm, m).
• Valitse Nopeus > Tuulen nopeus ja valitse Mailia tunnissa, Kilometriä tunnissa tai Solmua.
• Valitse Nopeus > Tuulen nopeus ja valitse Mailia tunnissa, Metriä sekunnissa tai Solmua.
• Valitse Korkeus ja valitse Jalkaa tai Metriä.
• Valitse Äänenvoimakkuus ja valitse Litraa, Gallonaa (US) tai Gallonaa (UK).
• Valitse Paine > Paineanturi ja valitse kPa tai psi.
• Valitse Paine > Ilmanpaine ja valitse Millibaaria tai Elohopeatuumaa.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
55
Laitteen määrittäminen
Tietopalkit
Tietopalkkeja ➊ on tietyissä kartoissa ja 3D-karttanäkymissä, tutkanäkymissä ja yhdistelmänäytöissä. Kunkin
kartan tai 3D-karttanäkymän tietopalkki on määritettävä erikseen.
➊
3-ulotteinen ja tietopalkit
Käytettävissä on useita tietopalkkeja. Voit valita, mitkä tietokentät näkyvät missäkin tietopalkissa. Kun tietopalkkien
numerot näkyvät kartassa, navigoinnin liitekartta näkyy navigoinnin aikana.
Liiketietojen näyttäminen tietopalkissa
Liiketietojen tietopalkki näkyy navigoitaessa määränpäähän. Se näyttää GPS-nopeuden, GPS-suunnan, syvyyden ja
GPS-sijaintitiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Menu > Tietopalkit > Liiketiedot > Käytössä.
Liiketietojen tietopalkin määrittäminen
Avaa liiketietojen tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 56).
Liiketietojen tietopalkki koostuu neljästä osasta, joista jokainen näkyy tutkanäytön eri kulmissa. Voit valita
tietopalkin jokaiselle osalle oman tietotyypin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
Valitse Menu > Tietopalkit > Liiketiedot > Tietopalkin asetukset.
Valitse Ylävasen.
Valitse tietotyyppi, joka näkyy tietopalkin vasemmassa yläosassa.
Toista vaiheet 4 ja 5 tietopalkin kohdassa Yläoikea, Alavasen ja Alaoikea.
Navigoinnin tietopalkin näyttäminen
Navigoinnin tietopalkki näkyy tutkanäytön yläosan poikki kulkevalla rivillä. Navigoinnin tietopalkki voi näyttää
etäisyyden määränpäähän, saapumisajan, suuntapoikkeaman, suuntiman ja seuraavan käännöksen.
1.
2.
3.
4.
56
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
Valitse Menu > Tietopalkit > Navigointi.
Valitse Käytössä tai Automaattinen.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Navigoinnin tietopalkin määrittäminen
Avaa navigoinnin tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 56).
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
Valitse Menu > Tietopalkit > Navigointi > Tietopalkin asetukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Reittietappi. Valitse Käytössä, jos haluat näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa reittiä tai
automaattisen opastuksen mukaista reittiä (sivu 58).
• Valitse Seur. käänn. > Etäisyys, jos haluat näyttää etäisyyteen perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Seur. käänn. > Aika, jos haluat näyttää aikaan perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Määränpää ja valitse Etäisyys, Aika määränpäähän tai Saavut, kun haluat valita
määränpäätietojen esitystavan.
Kalastus-, Polttoaine- ja Purjehdus-tietopalkit
Tietopalkki
Kalastus
Polttoaine
Purjehdus
Näytetyt tiedot
Syvyys,veden lämpötila ja nopeus veteen
Polttoaineen kulutus, jäljellä oleva polttoaine, ajomatka ja polttoainehinta
Nopeus veteen, tuulen nopeus, tuulen kulma ja tuulen nopeuden edut.
Kalastuksen, polttoaineen tai purjehduksen tietopalkkien näyttäminen
Kalastuksen, polttoaineen ja purjehduksen tietopalkit näkyvät tutkanäytön alaosan poikki kulkevalla rivillä. Vain
yksi näistä kolmesta tietopalkista voi olla näkyvissä kerralla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Kalastus > Käytössä.
• Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Polttoaine > Käytössä.
• Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Purjehdus > Käytössä.
Huomautus: kun valitset yhden näistä kolmesta tietopalkista, muut kaksi tietopalkkia piilotetaan
automaattisesti.
Tosituulen tai suhteellisen tuulen määritys Purjehdus-tietopalkkia varten
Avaa purjehduksen tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 57).
Voit valita purjehduksen tietopalkissa näytettävän tuulen tyypin.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
Valitse Menu > Tietopalkit > Purjehdus.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tuuli > Suhteellinen, jos haluat näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa liikkeessä.
• Valitse Tuuli > Tosi, jos haluat näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa paikallaan.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
57
Laitteen määrittäminen
Tuulen ja reittipisteen nopeuden edut -tietojen näyttäminen Tietopalkeissa
Karttaplotteri näyttää tuulen nopeuden edut- ja reittipisteen nopeuden edut -tiedot tietopalkissa automaattisesti.
Reittipisteen nopeuden edut näkyvät seuraavissa olosuhteissa:
•
•
Navigoinnin tietopalkin Reittietappi-osa näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa pitkin reittiä tai
automaattisen opastuksen reittiä.
Purjehduksen tietopalkki näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa pitkin reittiä tai automaattisen opastuksen
reittiä, kun lopetat tietopalkin reittietappi-osan näyttämisen.
Tuulen nopeuden edut näkyvät seuraavissa olosuhteissa:
•
•
Tuulen nopeuden edut näkyvät purjehduksen tietopalkissa, kun et navigoi reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa
pitkin.
Purjehduksen tietopalkki näyttää tuulen nopeuden edut, kun navigoinnin tietopalkin Reittietappi-osa on käytössä ja
navigoit pitkin reittiä.
Kompassinauhan näyttäminen kartassa
Kompassinauha näkyy kartan tai 3D-karttanäkymän yläosan poikki kulkevalla rivillä. Se näyttää nykyisen
kulkusuunnan ja symbolin, joka osoittaa navigoinnin aikana halutun reitin mukaisen suuntiman.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Menu > Tietopalkit > Kompassinauha > Käytössä.
Muut alukset
Voit määrittää muiden alusten tiedot ja näyttää ne navigointikartassa, kalastuskartassa tai Perspective 3D- tai
Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: muiden veneiden AIS (Automatic Identification System) -tietojen määrittäminen edellyttää
yhteyttä karttaplotterista ulkoiseen AIS-laitteeseen. MARPA edellyttää suuntatunnistimen käyttämistä.
Suuntatunnistimen on käytettävä NMEA 0183 -lausetta HDM tai HDG. Katso kohtaa Tietoja MARPA-järjestelmästä
(sivu 68).
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
Katso kohtaa AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen (sivu 18).
Muiden alusten ulkoasun määrittäminen
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -karttanäkymä on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision- tai BlueChart g2 -muistikorttia tai jos laitteen
sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1.
2.
3.
4.
58
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse Valikko > Muut alukset > Näytön asetukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse etäisyys.
• Valitse MARPA > Näytä, kun haluat nähdä MARPA-merkityt alukset.
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot muista aluksista.
• Valitse Projisoitu suunta, kun haluat määrittää projisoidun suunnan ajan MARPA-merkityille aluksille.
Määritä kulkusuunta. Valitse Valmis.
• Valitse Polut, kun haluat nähdä AIS-alusten jäljet. Valitse polun avulla näytettävän jäljen pituus.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Oman veneen tiedot
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi
Jos veneessä on nopeutta mittaava kaikuanturi, voit kalibroida laitteen.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Kalibroi nopeus veteen.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Huomautus: Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin ei havaitse nopeutta, näyttöön
tulee ilmoitus liian pienestä nopeudesta. Valitse OK ja lisää veneen nopeutta turvallisesti. Jos ilmoitus
näkyy uudelleen, pysäytä vene ja varmista, että nopeustunnistimen kiekko ei ole juuttunut. Jos kiekko pyörii
normaalisti, tarkista kaapeliliitännät. Jos ilmoitus näkyy uudelleen, ota yhteys Garminin tuotetukeen.
Veneen polttoainekapasiteetin määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Polttoainekapasiteetti.
2. Anna veneen kaikkien säiliöiden yhdistetty polttoainekapasiteetti:
3. Valitse Valmis.
Hälytykset
Kaikki hälytykset paitsi kohde- ja säähälytykset ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. Karttaplotterin on oltava
käynnissä, jotta hälytykset toimivat.
Navigointihälytykset
Saapumishälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun olet tietyn etäisyyden tai ajan päässä käännöksestä tai määränpään
reittipisteestä.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi > Saavut.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tyyppi. Valitse, haluatko saapumisen hälytysäänimerkin vain lähellä määränpäitä vai lähellä
määränpäitä ja käännöksiä.
• Valitse Aktivointi. Valitse, haluatko saapumisen hälytysäänimerkin aktivoituvan saapumisen ajan vai
etäisyyden perusteella.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Muuta aika (jos aktivoinnin asetus on Aika) ja määritä, miten paljon ennen saapumista (minuutteina)
laitteesta kuuluu hälytys. Anna aika. Valitse Valmis.
• Valitse Vaihda etäisyys (jos aktivoinnin asetus on Etäisyys) ja määritä, miten paljon ennen saapumista
(etäisyyden yksikköinä) laitteesta kuuluu hälytys. Anna matka. Valitse Valmis.
Ankkurihälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene ylittää ankkurissa olleessaan tietyn laahausetäisyyden.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi > Ankkurin laahaus > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva laahausetäisyys.
3. Valitse Valmis.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
59
Laitteen määrittäminen
Suuntapoikkeamahälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene poikkeaa asetusta reitistä tietyn etäisyyden verran.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi > Pois suunnasta > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva suuntapoikkeama.
3. Valitse Valmis.
Järjestelmähälytykset
Kellohälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen käyttäen järjestelmän (GPS) kelloa.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä > Kello > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva aika.
3. Valitse Valmis.
Akun jännitehälytyksen määrittäminen
Voit asettaa hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun varaustila saavuttaa määritetyn alhaisen tason.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä > Laitteen jännite > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva jännitearvo.
3. Valitse Valmis.
GPS-tarkkuushälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPS-sijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä > GPS-tarkkuus > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva GPS-sijaintitarkkuus.
3. Valitse Valmis.
Polttoainetta yhteensä -hälytyksen määrittäminen
Karttaplotteri on liitettävä ulkoiseen polttoaineanturiin, jotta polttoainetehokkuuden tiedot voidaan lukea.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Polttoaine > Polttoainetta yhteensä > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva polttoainemäärä.
3. Valitse Valmis.
Törmäyshälytys
Katso kohtaa Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle (sivu 17).
Luotaimen hälytysten määrittäminen
Katso kohtaa Luotaimen hälytykset (sivu 93).
Säähälytysten määrittäminen
Lisätietoja on liitteissä XM WX Satellite Weather® ja XM Satellite Radio Supplement (vain Pohjois-Amerikka).
Karttaplotterin tietojen hallinta
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen karttaplotteriin
Ennen kuin voit aloittaa MapSource®- tai HomePort™-tietojen kopioinnin karttaplotteriin, sinun on tehtävä seuraavat
toimet:
•
•
60
Kun ensimmäisen kerran kopioit HomePort- tai MapSource-tietoja karttaplotteriin muistikortille, muistikortti on
alustettava asettamalla se karttaplotteriin ja antamalla karttaplotterin tallentaa sille tarvittava tiedosto. Tiedosto sisältää
asetukset, joilla HomePort tai MapSource osaavat muotoilla tiedot oikealla tavalla.
Tarkista tietokoneen MapSource-versio valitsemalla Ohje > Tietoja MapSourcesta. Jos ohjelmistoversio on vanhempi
kuin 6.12.2, päivitä se nykyiseksi versioksi valitsemalla Ohje > Tarkista ohjelmistopäivitykset tai osoitteessa
www.garmin.com.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Laitteen määrittäminen
1. Valitse jokin seuraavista:
• Kopioi HomePort-tiedot alustetulle muistikortille (käyttäen tietokoneen muistikortinlukijaa) noudattamalla
HomePort-ohjejärjestelmän ohjeita.
• Kopioi MapSource-tiedot alustetulle muistikortille (käyttäen tietokoneen muistikortinlukijaa) noudattamalla
MapSource-ohjejärjestelmän ohjeita.
2. Kopioi tiedot muistikortilta karttaplotteriin. Katso kohtaa Tietojen kopiointi muistikortilta (sivu 61).
Tietojen kopiointi muistikortilta
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan muistikorttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Siirrä tietoja SD-kortilta karttaplotteriin ja yhdistä ne aikaisempiin käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä
kortin tiedot.
• Valitse Korvaa kortin tiedoilla, jos haluat siirtää tiedot muistikortilta karttaplotteriin ja korvata
karttaplotterin aiemmat käyttäjätiedot.
4. Valitse tiedostonimi luettelosta, jos tiedostoja on useita.
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen karttaplotteriin
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan muistikorttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti > Tallenna kortille.
3. Anna uuden tiedoston nimi:
• Valitse tiedostonimi luettelosta.
• Luo uusi tiedosto valitsemalla Lisää uusi tiedosto. Anna tiedostonimi. Valitse Valmis.
4. Valitse Tallenna kortille.
Tiedosto tallennetaan .ADM-muotoon.
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille
Voit kopioida karttoja karttaplotterista muistikortille HomePort-käyttöä varten.
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan muistikorttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti.
3. Kopioi karttaplotteriin ladatut kartat muistikortille valitsemalla Kopioi sisäinen kartta > Aloita kopiointi.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
61
Laitteen määrittäminen
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopiointi kaikkiin verkon karttaplottereihin tai
karttaplottereista
Voit siirtää reittipiste-, reitti- ja jälkitietoja Garmin Marine Networkiin liitetystä karttaplotterista kaikkiin muihin
verkkoon liitettyihin karttaplottereihin.
1. Liitä karttaplotteri Garmin Marine Networkiin liittämällä Garminin verkkokaapeli karttaplotterin taakse ja
verkkoliitäntään.
2. Valitse aloitusnäytössä Informaatio > Käyttäjän tiedot > Tiedonsiirto > Verkko.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Kopioi käyttäjätiedot, jos haluat siirtää tiedot karttaplotterista verkon toisiin karttaplottereihin.
Kyseisten karttaplottereiden aiemmat tiedot korvataan.
• Valitsemalla Yhdistä käyttäjätiedot voit siirtää tietoja kaikkien verkkoon liitettyjen karttaplotterien välillä.
Ainutkertaiset tiedot yhdistetään kussakin karttaplotterissa valmiiksi oleviin tietoihin.
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan muistikorttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti > Tallenna kortille.
3. Anna varmuuskopiointitiedoston nimi tekemällä jokin seuraavista:
• Valitse tiedostonimi luettelosta.
• Luo uusi tiedosto valitsemalla Lisää uusi tiedosto. Anna tiedostonimi. Valitse Valmis.
4. Valitse Tallenna kortille.
Tiedosto tallennetaan .ADM-muotoon.
5. Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen muistikortinlukijaan.
6. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Windowsissa® Käynnistä > Oma tietokone > Suojattu digitaalinen tallennuslaite > Garmin >
UserData.
• Avaa Apple OS X:ssä muistikortin symboli työpöydällä ja avaa Garmin > UserData.
7. Kopioi varmuuskopiotiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon tietokoneessa.
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttaplotteriin
1. Aseta muistikortti tietokoneen muistikortinlukijaan.
2. Kopioi varmuuskopiotiedosto tietokoneesta muistikortin Garmin\UserData-kansioon.
3. Aseta muistikortti karttaplotterin muistikortinlukijaan.
4. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti > Korvaa kortin tiedoilla.
Verkkolaitteen määrittäminen
Liitettyjen Garmin Marine Network -laitteiden tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > Marine Network.
Kaikki liitetyt laitteet näkyvät näytön vasemmassa reunassa.
Garmin Marine Network -laitteen nimeäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > Marine Network.
2. Valitse laite.
3. Valitse Tarkastele.
4. Kirjoita laitteen nimi.
5. Valitse Valmis.
62
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
Tutka
 VAROITUS
Meritutka säteilee mikroaaltoenergiaa, joka saattaa olla haitallista ihmisille ja eläimille. Varmista ennen tutkan
käyttämistä, että tutkan ympärillä oleva alue on vapaa. Tutkan keila on vaakasuora, ja sen korkeus on 24°. Vältä
katsomasta tutkaan suoraan, koska silmät ovat kehon herkin osa.
Kun liität karttaplotterin valinnaiseen Garmin-meritutkaan, kuten GMR™ 404/406 tai GMR 18/24, saat käyttöön
tavallista enemmän tietoja ympäristöstä. Tutka liitetään Garmin Marine Networkiin, missä se jakaa tietoja kaikkien
verkkoon liitettyjen karttaplotterien kanssa.
Garmin-meritutka lähettää kapeaa mikroaaltokeilaa pyöriessään ympäri. Kun keila osuu kohteeseen, osa energiasta
heijastuu takaisin tutkaan.
Tutkan signaalit
Tutkan signaalien lähettäminen
1. Kun karttaplotterista on katkaistu virta, liitä tutka sen asennusohjeiden mukaisesti.
2. Käynnistä verkko.
Tutka alkaa lämmetä, ja käynnistymisen kestoaika näkyy laskurissa.
HUOMAUTUS: Turvallisuuden vuoksi tutka siirtyy valmiustilaan lämmittyään. Siten voit varmistaa ennen
tutkan käyttämistä, että sen ympäristössä ei ole esteitä.
3. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
4. Valitse Satama, Avomeri, Kaksoisalue, Sentry tai Päällekkäistutka.
Lämpenemisen aikana näytössä näkyy laskuri, ja kun tutka on valmis, näyttöön tulee ilmoitus Valmis lähettäm.
5. Valitse Menu > Tutkalähetys.
Lämmittää-ilmoitus näkyy hetkisen, ja tutka alkaa piirtää kuvaa.
Tutkan signaalien lähetyksen lopettaminen
Valitse tutkanäytöstä Menu > Perusasetukset.
Zoomausmittakaavan säätö tutkanäytössä
Zoomausmittakaava, jota kutsutaan myös tutkan kantamaksi, tarkoittaa etäisyyttä omasta sijainnistasi (keskusta)
ulkoreunaan. Kukin rengas on tasaisen välimatkan päässä viereisistä. Jos zoomausaste on esimerkiksi 3 kilometriä,
kukin rengas on kilometrin päässä edellisestä.
•
•
GPSMAP 5000 -sarja: kosketa - ja -kohtaa.
GPSMAP 4000 -sarja: paina Alue-painikkeita (-/+).
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
63
Tutka
Tutkanäyttötilat
Tutkanäytössä on viisi vakiokäyttötilaa. Kukin tila on käytettävissä vain yhteensopivan tutkan kanssa (sivu 64).
•
•
•
•
•
Liiketiedot-tila—näyttää saaduista tutkatiedoista koko näytön kuvan.
Satama-tila—tarkoitettu sisävesille ja toimii parhaiten lyhyen kantaman tutkasignaalien kanssa (enintään 2 nm).
Avomeri-tila—tarkoitettu avovesille ja toimii parhaiten pitkän kantaman tutkasignaalien kanssa.
Kaksoisalue-tila—näyttää vierekkäin sekä lyhyen että pitkän kantaman tutkasignaalien tuottamat tiedot.
Sentry-tila—tutkan voi asettaa ajastettuun lähetystilaan, jossa voidaan määrittää virran säästämiseksi lähetys- ja
valmiusaikajakso. Lisäksi Sentry-tilassa voi määrittää hälytysalueen, joka merkitsee turva-aluetta veneen ympärillä.
Tutkatila
Yhteensopiva tutka
GMR 20, 21, 40, 41
Liiketiedot
Satama
Avomeri
Kaksoisalue
Sentry
GMR 18, 18 HD, 24,
24 HD
GMR 404, 406
X
X
X
X
X
X
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204
xHD, 1206 xHD
X
X
X
X
Liiketiedot-tila
Liiketietotila on peruskäyttötila tutkamalleille GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ja 406.
Huomautus: jos siirryt Sentry-tilasta Liiketiedot-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
mahdolliset hälytysalueet.
Liiketiedot-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Liiketiedot.
Kerätyt tutkatiedot näkyvät koko näytössä. Oma sijaintisi on näytön keskellä, ja aluerenkaat ➊ näyttävät
etäisyyttä. Renkaiden etäisyys ➋ ja tutkan alue ➌ näkyvät näytön alareunassa.
➊
➌
➋
Liiketiedot-tila
64
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
Satama-tila
Satamatila on peruskäyttötila sisävesillä tutkamalleille GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
Satamatila toimii parhaiten lyhyen kantaman tutkasignaalien kanssa (enintään 2 NM).
Huomautus: jos siirryt Sentry-tilasta Satama-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
mahdolliset hälytysalueet.
Satama-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Satama.
Satama-tila
Avomeri-tila
Avomeritila on peruskäyttötila avovesillä tutkamalleille GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
Huomautus: jos siirryt Sentry-tilasta Avomeri-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
mahdolliset hälytysalueet.
Avomeri-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Avomeri.
Avomeri-tila
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
65
Tutka
Kaksoisalue-tila
Kaksoisalue-tila näyttää vierekkäin sekä lyhyen että pitkän kantaman tutkasignaalien tuottamat tiedot tutkamalleille
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD. Tässä tilassa näytettävät kahden tutkan näkymät voivat olla
käyttökelpoisia erityisesti yöllä tai huonossa säässä.
Lyhyen kantaman tutkatiedot näkyvät vasemmalla ➊, ja signaalin kattavuusalue on enintään 3 nm (4 km). Pitkän
kantaman tutkatiedot näkyvät oikealla ➋, ja signaalin kattavuusalueen on oltava suurempi kuin lyhyen kantaman
näytössä. Lyhyen kantaman näyttö vastaa Satama-tilaa ja pitkän kantaman näyttö vastaa Avomeri-tilaa.
➊
➋
Kaksoisalue-tila
Huomautus: Jos siirryt Sentry-tilasta Kaksoisalue-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
mahdolliset hälytysalueet. Jos siirryt Satama- tai Avomeri-tilasta Kaksoisalue-tilaan, kaikki MARPA-kohteet
peruutetaan ja MARPA-kohteiden tietoja saadaan vasta Kaksoisalue-tilasta poistumisen jälkeen.
Kaksoisalue-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Kaksoisalue.
Sentry-tila
Sentry-tilassa tutkan voi asettaa ajastettuun lähetystilaan, jossa voidaan määrittää virran säästämiseksi lähetys- ja
valmiusaikajakso. Lisäksi tässä tilassa voi määrittää hälytysalueen, joka merkitsee turva-aluetta veneen ympärillä.
Jos tutka havaitsee tällä alueella kohteen, laite antaa äänimerkin. Sentry-tila toimii kaikkien Garmin GMR -mallisten
tutkien kanssa.
Sentry-tilan näyttäminen
HUOMAUTUS: Jos asetat tutkan Sentry-tilaan ja MARPA-tietojen näyttö on Sentry-tilassa estettynä, kaikki
MARPA-kohteet peruutetaan ja MARPA-kohteiden tietoja saadaan vasta Sentry-tilasta poistumisen jälkeen. Jos
MARPA-tietojen näyttö on Sentry-tilassa käytössä, MARPA-kohteita ei peruuteta.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry.
MARPA-tilan ottaminen käyttöön Sentry-tilassa
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Menu > Sentry-asetukset > MARPA > Käytössä.
Ajastetun lähetyksen ottaminen käyttöön
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko > Sentry-asetukset > Ajastettu lähetys > Käytössä.
66
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
Valmius- ja lähetysaikojen määrittäminen
Ajastetun lähetyksen on oltava käytössä, ennen kuin valmius- ja lähetysaikoja voi määrittää (sivu 66).
Virran säästämiseksi voit asettaa tutkan tietyksi ajaksi valmiustilaan ja vastaavasti lähetystilaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko > Sentry-asetukset.
Valitse Valmiusaika.
Anna tutkan signaalien lähetysten välinen ajanjakso.
Valitse Valmis.
Valitse Lähetysaika.
Anna tutkan kunkin signaalilähetyksen kesto.
Valitse Valmis.
Hälytysalueen ottaminen käyttöön
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko > Sentry-asetukset > Hälytysalue käyttöön.
Osittaisen hälytysalueen määrittäminen
Hälytysalue on otettava käyttöön, ennen kuin vyöhykkeen rajat voi määrittää (sivu 67).
Hälytysalueeksi voi määrittää vyöhykkeen, jonka rajat eivät sulje sisäänsä koko venettä.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Menu > Sentry-asetukset > Säädä
hälytysalue > Siirrä hälytysaluetta > Kulma 1.
2. Hälytysalueen kulman sijainnin säätäminen:
• GPSMAP 4000 -sarja: käytä keinupainiketta ja näyttönäppäimistön nuolia
(
ja ).
• GPSMAP 5000 -sarja: kosketa hälytysalueen kulmaa ja vedä.
3. Valitse Kulma 2 ja säädä hälytysalueen toisen kulman sijaintia toistamalla vaihe 2.
4. Valitse Valmis.
Kulma 1
Kulma 2
Pyöreän hälytysalueen määrittäminen
Hälytysalue on otettava käyttöön, ennen kuin vyöhykkeen rajat voi määrittää (sivu 67).
Voit määrittää pyöreän hälytysalueen, joka sulkee sisäänsä koko veneen.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Menu > Sentry-asetukset > Säädä hälytysalue >
Siirrä hälytysaluetta.
Huomautus: hälytysalue näkyy osittaisena hälytysalueena tämän kohdan vaiheissa 2 ja 3.
2. Hälytysalueen sisemmän renkaan säätäminen:
• GPSMAP 4000 -sarja: käytä keinupainiketta ja näyttönäppäimistön nuolia
(
ja ).
• GPSMAP 5000 -sarja: kosketa hälytysalueen kulmaa ja vedä.
3. Valitse Kulma 2 ja säädä hälytysalueen ulomman renkaan sijaintia toistamalla vaihe 2.
4. Valitse Ympyrä > Valmis.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Pyöreä
67
Tutka
Tähtääminen tutkalla
Tähtääminen tutkalla mahdollistaa kohteiden tunnistamisen ja jäljityksen.
Tietoja MARPA-järjestelmästä
MARPA-järjestelmää käytetään ensisijaisesti estämään törmäyksiä kohteiden tunnistamisen ja jäljityksen avulla.
MARPAn käyttämiseksi kohteelle on määritettävä MARPA-tunnus. Tutkajärjestelmä seuraa tunnuksen saanutta
kohdetta automaattisesti ja antaa sitä koskevia tietoja, esimerkiksi etäisyyden, suuntiman, nopeuden, GPS-suunnan
sekä lähimmän sijainnin omaan veneeseen nähden ja siihen kuluvan ajan. MARPA näyttää jokaisen tunnuksen
saaneen kohteen tilan (etsintä, kadonnut, jäljitys tai vaarallinen) ja karttaplotteri antaa törmäysvaroituksen
äänimerkin, jos kohde tulee venettä ympäröivälle turvavyöhykkeelle.
➌
➊
➍
➋
➎
MARPA-kohdesymbolit
Symboli
➊
➋
➌
➍
➎
68
Kuvaus
Kohteen hakeminen. Samankeskiset, katkoviivoitetut vihreät renkaat säteilevät kohteesta tutkan
lukittuessa siihen.
Kohde on haettu. Kiinteä vihreä rengas näyttää kohteen sijainnin, johon tutka on lukittunut.
Ympyrään kiinnittynyt katkoviivoitettu vihreä viiva näyttää projisoidun reitin pohjaan nähden tai
kohteen GPS-kulkusuunnan.
Lähin lähestymispiste ja kulkuaika lähinnä vaarallista kohdetta olevaan pisteeseen.
Vaarallinen kohde alueella. Punainen rengas vilkkuu kohteesta, äänimerkki soi ja näyttöön tulee
varoitus. Kun hälytys on kuitattu, kiinteä punainen piste, jossa on kiinni katkoviivoitettu punainen
viiva, ilmaisee sijainnin ja projisoidun reitin pohjaan nähden tai kohteen GPS-kulkusuunnan. Jos
törmäyshälytyksen turva-alueen määrityksenä on Pois, kohde vilkkuu, mutta äänimerkki ei kuulu
eikä varoitusta näytetä (sivu 17).
Yhteys kohteeseen katkesi. Kiinteä vihreä rengas, jonka läpi kulkee X, ilmaisee, että tutka ei voinut
lukittua kohteeseen.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
MARPA-tunnuksen määritys kohteelle
Huomautus: MARPA edellyttää suuntatunnistimen ja aktiivisen GPS-signaalin käyttämistä. Suuntatunnistimen
on käytettävä NMEA 2000 -parametriryhmän numeroa (PGN) 127250 tai NMEA 0183 HDM- tai HDG-lausetta.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse kohde tai sijainti ➊.
Valitse Valitse kohde ➋.
➋
➊
MARPA-tunnuksen poistaminen kohteelta
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse kohde.
Valitse MARPA-kohde > Poista.
Tietojen näyttäminen MARPA-tunnuskohteesta
MARPA-tunnuksella varustetusta kohteesta voi näyttää esimerkiksi etäisyyden, suuntiman tai nopeuden.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse kohde.
Valitse MARPA-kohde.
Tutkalla osoittamisen lopettaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse kohde.
Valitse Lopeta osoitus.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Katso kohtaa Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle (sivu 17).
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
Voit tarkastella ja muokata kaikissa tutka- tai päällekkäistutkanäkymissä AIS- ja MARPA-uhkien luetteloa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue, Sentry tai Päällekkäistutka.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Menu > Muut alukset > Luettelo > Näytä voit avata luettelon vastaavassa tilassa.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
69
Tutka
• Avaa luettelo Kaksoisalue-tilassa. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu > Muut alukset >
Luettelo > Näytä. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Muut alukset > Luettelo > Näytä.
4. Valitse luetteloon lisättävien uhkien tyyppi (Kaikki uhkat, vain MARPA-uhat tai vain AIS-uhat).
AIS-alusten näyttäminen tutkanäytössä
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista
aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät tutkanäytössä. Jos jokin asetus (paitsi AIS-näyttöalue) on määritetty
jotakin tutkatilaa varten, samaa asetusta käytetään kaikissa muissakin tutkatiloissa paitsi päällekkäistutkassa.
Yhdelle tutkatilalle määritettyjä tietoja ja projisoituja kulkusuunta-asetuksia käytetään kaikille muillekin
tutkatiloille, myös tutkanäytössä.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Muut alukset > Näytön asetukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse etäisyys.
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AIS-aktivoiduista ja MARPA-merkityistä aluksista.
• Valitse Proj. suunta, kun haluat määrittää projisoidun suunnan ajan AIS-aktivoiduille ja MARPA-merkityille
aluksille. Anna aika. Valitse Valmis.
VRM ja EBL
VRM (Variable Range Marker)- ja EBL (Electronic Bearing Line) -työkaluilla mitataan etäisyys ja suuntima
veneestä kohteeseen. VRM näkyy tutkanäytössä ympyränä, jonka keskipisteenä on oman veneen sijaintipaikka, ja
EBL näkyy viivana, joka alkaa veneen sijaintipaikasta ja leikkaa VRM-ympyrän. Leikkauspiste on VRM:n ja EBL:n
kohde.
VRM- ja EBL-tietojen näyttäminen
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Kaksoisalue.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Näytä VRM/EBL liiketieto-, satama- tai avomeritilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
Näytä VRM/EBL. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Näytä VRM/EBL.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
Näytä VRM/EBL. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea > Näytä VRM/EBL.
70
> Menu >
> Menu >
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
VRM- ja EBL-tietojen muokkaaminen
VRM- ja EBL-tiedot on tuotava näyttöön, jotta niitä voi muokata (sivu 70).
Voit muuttaa VRM-ympyrän halkaisijaa ja EBL-viivan kulmaa, mikä siirtää VRM:n ja EBL:n leikkauspistettä.
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Kaksoisalue.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL liiketieto-, satama- tai avomeritilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Säädä VRM/EBL > Siirrä
VRM/EBL.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Säädä VRM/EBL > Siirrä
VRM/EBL.
4. Valitse uusi sijainti VRM:n ja EBL:n leikkauspisteelle.
5. Valitse Valmis.
Etäisyyden ja suuntiman mittaus kohteeseen
VRM- ja EBL-tiedot on tuotava näyttöön, jotta niitä voi muokata (sivu 70).
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Kaksoisalue.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL liiketieto-, satama- tai avomeritilaa varten.
> Menu >
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Säädä VRM/EBL > Siirrä
VRM/EBL.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Säädä VRM/EBL > Siirrä
VRM/EBL.
4. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 4000 -sarja: säädä keinupainikkeella VRM-halkaisija ja EBL-kulma, jotta VRM:n ja EBL:n
leikkauspiste on kohdesijainnissa.
• GPSMAP 5000 -sarja: kosketa kohdesijaintia.
Etäisyys ja suuntima kohdesijaintiin näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa.
5. Valitse Valmis.
Tutkanäytön pisteen etäisyyden näyttäminen
Valitsemalla pisteen tutkanäytössä voit näyttää kyseisen sijainnin etäisyyden ja suunnan nykyisestä sijainnista
näytön vasemmassa yläkulmassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Kaksoisalue.
3. Valitse haluamasi sijainti tutkanäytössä.
Etäisyys ja suuntima valittuun sijaintiin näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa.
4. Valitse Lopeta osoitus.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
71
Tutka
Reittipisteet ja reitit tutkanäytössä
Reittipisteen merkintä tutkanäytössä
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse haluamasi tutkatila.
3. Valitse sijainti.
4. Valitse Luo reittipiste.
Reittipisteiden näyttäminen tai piilottaminen tutkanäytössä
Voit näyttää tai piilottaa reittipisteet, jotka tutkanäytön näyttöalalla. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Reittipisteet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Näytä voit näyttää kaikki reittipisteet.
• Valitsemalla Vain navigointi voit näyttää ainoastaan nykyiseen aktiiviseen reittiin liittyvät reittipisteet.
• Voit piilottaa kaikki reittipisteet valitsemalla Piilota.
Navigointi tallennettua reittiä pitkin tutkanäytössä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi kuljettu reitti (sivu 33). Navigointiviivojen on oltava näkyvissä, jotta reitti näkyy tutkanäytössä
(sivu 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
Reitti näkyy magentan värisenä viivana, johon on merkitty aloituspiste, määränpää ja käännökset.
Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Navigointi tallennetun reitin mukaan tutkanäytössä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi kuljettu reitti (sivu 33). Navigointiviivojen on oltava näkyvissä, jotta reitti näkyy tutkanäytössä
(sivu 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
72
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Navigoi.
Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
Valitse Poikkeama.
Anna poikkeamaetäisyys.
Valitse Valmis.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
9. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
10. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
Reitti näkyy magentan värisenä viivana, johon on merkitty aloituspiste, määränpää ja käännökset.
11. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
12. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Tietoja päällekkäistutkasta
Päällekkäistutka näyttää tutkatiedot navigointikartan tai kalastuskartan päällä. Päällekkäistutkan näyttämät tiedot
perustuvat viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan (Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry), ja päällekkäistutkan
kaikkia määritysasetuksia käytetään myös viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan. Esimerkki: jos käytössä
on Satama-tila ja siirryt siitä päällekkäistutkaan, päällekkäistutka näyttää Satama-tilan tutkatiedot. Jos muutat
vahvistusasetusta käyttäen päällekkäistutkan valikkoa, Satama-tilan vahvistusasetus muuttuu automaattisesti.
Päällekkäistutka ei näytä tietoja, jotka perustuvat Kaksoisalue-tutkatilaan eikä vahvistuksen määritysasetuksia
käytetä Kaksoisalue-tilalle.
Päällekkäistutka navigointikartassa
Päällekkäistutkan ja karttatietojen kohdistus
Käytettäessä päällekkäistutkaa karttaplotteri kohdistaa tutkatiedot karttatietojen kanssa veneen kulkusuunnan
perusteella. Kulkusuunnan tiedot perustuvat oletuksena liitettynä olevan magneettisen suuntatunnistimen tuottamiin
tietoihin NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkosta. Jos suuntatunnistinta ei ole käytössä, veneen kulkusuunta perustuu
GPS-seurantatietoihin.
GPS-seurantatiedot näyttävät suunnan, johon vene liikkuu, eikä suuntaa, johon veneen keula osoittaa. Jos vene
ajelehtii taaksepäin tai sivusuunnassa virran tai tuulen vuoksi, päällekkäistutka ei ehkä pysty kohdistamaan tietoja
karttatietojen kanssa täydellisesti. Vältä tämä käyttämällä sähköisen kompassin tuottamia veneen kulkusuuntatietoja.
Jos veneen kulkusuunta perustuu magneettisen suuntatunnistimen tai automaattiohjauksen tuottamiin tietoihin,
kulkusuuntatietojen tarkkuus voi heikentyä väärän määrityksen, mekaanisen toimintahäiriön, magneettisen häiriön
tai muiden syiden vuoksi. Jos kulkusuuntatietojen tarkkuus heikentyy, päällekkäistutka ei ehkä pysty kohdistamaan
tietoja karttatietojen kanssa täydellisesti.
Päällekkäistutkan näyttäminen
Päällekkäistutkan näyttämät tiedot perustuvat viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Päällekkäistutka.
Tutkakuva näkyy oranssina navigointikartan päällä.
Päällekkäistutkan lähentäminen ja loitontaminen
Zoomaaminen kartan vierittämisen aikana vaikuttaa ainoastaan kartan zoomausasteeseen. Tutkan alue pysyy
samana. Zoomaaminen kartan ollessa lukittuna veneeseen (ei vieritystä) vaikuttaa kartan zoomausasteeseen ja tutkan
alueeseen.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
73
Tutka
Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 4000 -sarja: lähennä ja loitonna Alue (-/+) -painikkeilla.
• GPSMAP 5000 -sarja: Lähennä ja loitonna
- ja
-painikkeilla.
Karttatyypin valinta päällekkäistutkalle
Voit valita, näkyykö navigointikartta tai kalastuskartta päällekkäistutkan alla.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Päällekkäistutka > Menu > Asennus > Kartta-asetus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Karttatyyppi > Navigointi.
• Valitse Karttatyyppi > Kalastus.
Tutkanäytön optimointi
Tutkanäytön voi optimoida erikseen Liiketiedot-, Satama-, Avomeri- tai Sentry-tilalle sekä Kaksoisalue-tilan
molemmille näytöille.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse tutkan alue (sivu 75).
4. Palauta herkkyysasetuksen oletusarvo (sivu 76).
5. Palauta aaltovälkkeen asetuksen oletusarvo (sivu 77).
6. Palauta sateen aiheuttamien häiriöiden asetuksen oletusarvo (sivu 78).
7. Palauta FTC-asetuksen oletusarvo (sivu 78).
8. Palauta ylikuulumisasetuksen oletusarvo (sivu 80).
9. Säädä vahvistusasetus manuaalisesti (sivu 76).
10. Säädä aaltovälkkeen asetus manuaalisesti (sivu 77).
11. Säädä sateen vaimennus- ja FTC-asetus manuaalisesti (sivu 79).
74
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
Tietoja tutkasignaalien kantamasta
Tutkasignaalin kantama ilmaisee tutkan lähettämän ja vastaanottaman signaalilähetyksen pulssin pituuden.
Kantaman suurentuessa tutka lähettää pitempiä pulsseja kaukana olevien kohteiden saavuttamiseksi. Lähempänä
olevat kohteet, etenkin sade ja aallot, myös heijastavat pitempiä pulsseja, mikä voi lisätä tutkanäytön kohinaa.
Lisäksi tietojen näyttö kauempana olevista kohteista voi vähentää tutkanäytössä olevaa tilaa, joka on varattu lyhyen
kantaman kohteille, ellei käytössä ole Kaksoisalue-tila (sivu 66).
Tutkan kantaman valintaa koskevia vihjeitä
•
•
•
Selvitä, mitä tietoja tarvitset tutkanäyttöön. Esimerkki: tarvitsetko tietoja lähialueiden sääolosuhteista tai kohteista ja
liikenteestä, vai ovatko tiedot etäisempien alueiden sääoloista tärkeämpiä?
Arvioi ympäristöolosuhteet, joissa tutkaa käytetään. Etenkin huonolla säällä pitkän kantaman tutkasignaalit voivat
lisätä tutkanäytön välkettä, jolloin on vaikeampi nähdä tietoja lyhyen kantaman kohteista. Sateessa lyhyen kantaman
tutkasignaalien avulla voi nähdä lähellä olevien kohteiden tietoja tehokkaammin, jos sateen vaimennus- ja FTCasetukset on määritetty optimaalisesti.
Valitse lyhyin tehokas kantama tutkan käytön syyn ja sääolosuhteiden mukaan.
Tutkan kantaman valinta
Katso kohtaa Zoomausmittakaavan säätö tutkanäytössä (sivu 63).
Tietoja herkkyys- ja välkeasetuksista
Tutkavastaanottimen herkkyyttä voi säätää. Herkkyyden oletusasetus Autom. asettaa herkkyyden automaattisesti
yhden kerran keskimääräisten olosuhteiden, tutkasignaalin kantaman ja valitun tutkatilan perusteella. Olosuhteiden
muuttuessa karttaplotteri ei säädä herkkyyttä uudelleen automaattisesti. Säädä herkkyys manuaalisesti tutkan
ulkoasun optimoimiseksi erikoisolosuhteita varten (sivu 76).
Välke tarkoittaa häiriöitä, jotka johtuvat tutkasignaalien heijastumisesta merkityksettömistä kohteista. Välkkeen
tavallisia lähteitä ovat sade, aallot ja lähellä olevat tutkalähteet.
Tääritysasetukset ja tutkan tyyppi
Käytettäessä GMR-mallia 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 tai 406 kaikki yhden tutkatilan herkkyyden ja
välkkeen asetukset otetaan käyttöön myös kaikille muille tutkatiloille ja päällekkäistutkalle.
Käytettäessä tutkamallia GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD tai 1206 xHD yhden tutkatilan herkkyyden ja
välkkeen asetukset voidaan ottaa käyttöön muille tutkatiloille tämän taulukon mukaisesti.
Asetus
Tutkatila
Satama, Avomeri, Sentry
Kaksoisalue: Vasen ruutu
Herkkyys
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä kerran kaikille tiloille
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä kerran sekä vasemmalle että oikealle näytölle
Merihäiriö
Sateen välke
FTC
Ylikuuluminen
Kaksoisalue: Oikea ruutu
Käytettäessä tutkamallia GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD tai 1206 xHD viimeksi valitut tutkatilan herkkyyden
ja välkkeen asetukset otetaan käyttöön päällekkäistutkalle automaattisesti. Esimerkki: jos herkkyydeksi on Satamatilassa asetettu 50 %, päällekkäistutkan herkkyydeksi tulee automaattisesti 50 %. Jos Avomeri-tilan herkkyydeksi
asetetaan myöhemmin 40 %, päällekkäistutkan herkkyydeksi tulee automaattisesti 40 %.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
75
Tutka
Herkkyyden ja välkkeen oletusasetukset
Asetus
Herkkyys
Oletusarvo
Ohjeet
Autom.
Katso kohtaa Herkkyyden automaattinen säätö tutkanäytössä
(sivu 76).
Katso kohtaa Aaltovälkkeen oletusasetuksen palauttaminen (sivu 77).
Katso kohtaa Sateen välkkeen oletusasetuksen palauttaminen
(sivu 78).
Katso kohtaa FTC-oletusasetuksen palauttaminen (sivu 78).
Katso kohtaa Ylikuulumisen säätäminen tutkanäytössä (sivu 80).
Sateen välke
Tyyni, Normaali tai Kova
Ei käytössä
FTC
Ei käytössä
Merihäiriö
Ylikuuluminen Käytössä
Herkkyyden automaattinen säätö tutkanäytössä
Herkkyysasetuksena on oletuksen mukaisesti Autom. Kunkin tutkatilan automaattinen herkkyysasetus
optimoidaan kyseiselle tilalle, ja se saattaa poiketa toisen tilan automaattisesta herkkyysasetuksesta.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Herkkyys > Automaattinen liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Herkkyys > Automaattinen. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Herkkyys > Automaattinen.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Herkkyys > Automaattinen. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Herkkyys > Automaattinen.
Karttaplotteri asettaa herkkyyden automaattisesti yhden kerran keskimääräisten olosuhteiden, tutkasignaalin
kantaman ja valitun tutkatilan perusteella. Olosuhteiden muuttuessa karttaplotteri ei säädä herkkyyttä uudelleen
automaattisesti.
Herkkyyden manuaalinen säätö tutkanäytössä
Herkkyyden voi säätää manuaalisesti. Näin voidaan varmistaa, että tutkan suorituskyky vastaa optimaalisesti
todellisia olosuhteita.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Herkkyys liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Herkkyys. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Herkkyys.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Herkkyys. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Herkkyys.
4. Lisää herkkyyttä painamalla ylänuolta, kunnes tutkanäyttöön alkaa tulla pieniä täpliä.
Tutkanäytön tiedot päivitetään muutaman sekunnin välein. Siksi manuaalisesti tehdyn herkkyyssäädön tulokset
eivät välttämättä näy heti. Säädä herkkyyttä hitaasti.
5. Vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes täplät katoavat.
6. Jos kantoalueella on veneitä, maata tai muita kohteita, vähennä herkkyyttä painamalla alanuolta, kunnes kohteet
alkavat vilkkua.
7. Lisää herkkyyttä painamalla ylänuolta, kunnes veneet, maa tai muut kohteet näkyvät tutkanäytössä tasaisen
kirkkaina.
8. Pienennä läheisten suurten kohteiden kokoa tarvittaessa (sivu 76).
9. Pienennä sivukeilakaikujen kokoa tarvittaessa (sivu 77).
Lähellä olevien suurten kohteiden aiheuttamien häiriöiden vähentäminen
Lähellä olevat suurehkot kohteet, kuten laiturimuurit, voivat aiheuttaa kohteen näkymisen tutkanäytössä erittäin
kirkkaana. Tämä kuva voi haitata lähellä olevien pienempien kohteiden näkyvyyttä.
76
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Herkkyys liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Herkkyys. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Herkkyys.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Herkkyys. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Herkkyys.
4. Vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes pienemmät kohteet näkyvät tutkanäytössä selkeästi.
Kun herkkyyttä vähennetään lähellä olevien suurehkojen kohteiden aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi,
pienehköt tai etäämpänä olevat kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat tutkanäytöstä.
Sivukeilakaikujen häiriöiden pienentäminen tutkanäytössä
Sivukeilakaikujen aiheuttamat häiriöt voivat näkyä kohteesta poispäin suuntautuvina, puoliympyrän muotoisina
viivoina. Sivukeilakaikujen vaikutuksia voidaan välttää vähentämällä herkkyyttä tai tutkan kantamaa.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Herkkyys liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Herkkyys. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Herkkyys.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Herkkyys. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Herkkyys.
4. Vähennä herkkyyttä valitsemalla Alas, kunnes puoliympyrän muotoiset viivat katoavat tutkanäytöstä.
Kun herkkyyttä vähennetään sivukeilakaikujen aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi, pienehköt tai etäämpänä
olevat kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat tutkanäytöstä.
Aaltovälkkeen oletusasetuksen palauttaminen
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen
herkkyysasetusta saatetaan käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Kohinan poisto > Merihäiriö liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > Merihäiriö. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan poisto > Merihäiriö.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > Merihäiriö. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Kohinan poisto > Merihäiriö.
4. Valitse asetus, joka vastaa meriolosuhteita: Kova, Normaali tai Tyyni.
Aaltovälkkeen säätäminen tutkanäytössä
Myrskyävän meren aiheuttamia herkkyyshäiriöitä voi kompensoida. Merihäiriö-asetus vaikuttaa lähellä ilmenevän
välkkeen ja kohteiden ulkoasuun enemmän kuin etäämpänä ilmenevän välkkeen ja kohteiden ulkoasuun. Suurempi
merihäiriöasetus vaimentaa lähellä olevien aaltojen aiheuttamaa välkettä, mutta se voi myös heikentää lähellä
olevien kohteiden näkyvyyttä tai estää niiden näkymisen kokonaan.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen
herkkyysasetusta saatetaan käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
77
Tutka
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Kohinan poisto > Merihäiriö liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > Merihäiriö. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan poisto > Merihäiriö.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > Merihäiriö. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Kohinan poisto > Merihäiriö.
4. Valitse asetus, joka vastaa meriolosuhteita: Kova, Normaali tai Tyyni.
5. Vähennä tai lisää aaltovälkkeen näkymistä painamalla ylä- tai alanuolta, kunnes muut kohteet näkyvät
tutkanäytössä selkeästi.
Meriolosuhteiden aiheuttama välke voi edelleen näkyä.
FTC-oletusasetuksen palauttaminen
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä FTC-asetusta saatetaan käyttää
toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Kohinan poisto > FTC > Pois liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä asetus Kaksoisalue-tilan molemmille näytöille. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > FTC > Pois. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan poisto > FTC > Pois.
Sateen välkkeen oletusasetuksen palauttaminen
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen
herkkyysasetusta saatetaan käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Kohinan poisto > Sadehäiriö > Pois liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > Sadehäiriö > Pois. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan poisto >
Sadehäiriö > Pois.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > Sadehäiriö > Pois. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Kohinan poisto >
Sadehäiriö > Pois.
78
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
Sateen välkkeen säätäminen tutkanäytössä
Voit säätää sateen aiheuttaman välkkeen ulkoasua. Lisäksi tutkan kantaman pienentäminen voi pienentää sateen
aiheuttamaa välkettä (sivu 63).
Asetus
FTC
Sateen välke
Kuvaus
Tämä asetus vaikuttaa sateen aiheuttamien suurten, usvaisten välkemassojen ulkoasuun kaikilla
etäisyyksillä.
Tämä asetus vaikuttaa enemmän lähialueella olevan sadevälkkeen ja kohteiden ulkoasuun kuin
kaukaisemman sadevälkkeen ja kohteiden ulkoasuun. Suurempi sadevälkeasetus vähentää
lähellä olevan sateen aiheuttamaa välkettä, mutta se voi myös heikentää lähellä olevien kohteiden
näkyvyyttä tai estää niiden näkymisen kokonaan.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä sateen välkkeen ja FTCherkkyyden asetusta saatetaan käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Kohinan poisto > FTC liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä asetus Kaksoisalue-tilan molemmille näytöille. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > FTC. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan poisto > FTC.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Vähennä tai lisää sateen välkkeen näkymistä valitsemalla Korkea, Normaali tai Matala, jos käytössä on
tutkamalli GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 tai 406. Muiden kohteiden tulee jäädä selkeästi
näkyviin tutkanäytössä.
• Vähennä tai lisää sateen välkkeen näkymistä painamalla ylä- tai alanuolta, jos käytössä on tutkamalli
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD tai 1206 xHD. Muiden kohteiden tulee jäädä selkeästi näkyviin
tutkanäytössä. Jos FTC-asetus on yli 50 %, kannattaa harkita tutkan kantaman pienentämistä.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Kohinan poisto > Sadehäiriö liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa varten.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > Sadehäiriö. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan poisto > Sadehäiriö.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > Sadehäiriö. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Oikea > Kohinan poisto > Sadehäiriö.
6. Vähennä tai lisää läheisen sadevälkkeen näkymistä painamalla ylä- tai alanuolta, kunnes muut kohteet näkyvät
tutkanäytössä selkeästi.
Sateen aiheuttama välke voi edelleen näkyä.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
79
Tutka
Ylikuulumisen säätäminen tutkanäytössä
Voit vähentää lähistöllä käytettävän toisen tutkan aiheuttamia häiriöitä. Häiriönestoasetuksena on oletuksen
mukaisesti Käytössä.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä häiriönestoasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 75).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Menu > Kohinan poisto > Ylikuuluminen > Käytössä liiketieto-, satama-, avomeri- tai Sentry-tilaa
varten.
• Määritä asetus Kaksoisalue-tilan molemmille näytöille. GPSMAP 4000 -sarja: valitse
> Menu >
Kohinan poisto > Ylikuuluminen > Käytössä. GPSMAP 5000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan poisto >
Ylikuuluminen > Käytössä.
Tutkanäytön ulkoasu
Tietopalkkiasetukset
Tietopalkkeja voi näkyä kaikissa tutkatiloissa, ja niistä saat reaaliaikaista tietoa nopeasti.
Kaikki yhdelle tutkatilalle määritetyt tietopalkit näkyvät kaikissa muissa tutkatiloissa. Kaikki päällekkäistutkalle
määritetyt tietopalkit näkyvät vain päällekkäistutkassa, ja ne on määritettävä erikseen.
Käytettävissä on useita päällekkäisiä tutkatietoja. Voit valita, mitkä tietokentät näkyvät missäkin päällekkäisissä
tiedoissa.
Kun päällekkäiset numerot näkyvät tutkanäytössä, navigoinnin liitekartta näkyy navigoinnin aikana.
Kompassinauhan voi näyttää tai piilottaa kussakin päällekkäisnäkymässä.
Liiketietojen tietopalkin näyttäminen tutkanäytössä
Liiketietojen tietopalkki näyttää GPS-nopeuden, GPS-kulkusuunnan, syvyyden ja GPS-sijaintitiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
3. Valitse Menu > Tutka-asetus > Tietopalkit > Liiketiedot > Käytössä.
Liiketietojen tietopalkin määrittäminen tutkanäytössä
Avaa liiketietojen tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 80).
Liiketietojen tietopalkki koostuu neljästä osasta, joista jokainen näkyy tutkanäytön eri kulmissa. Voit valita
tietopalkin jokaiselle osalle oman tietotyypin.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse Menu > Tutka-asetus > Tietopalkit > Liiketiedot > Tietopalkin asetukset.
Valitse Ylävasen.
Valitse tietotyyppi, joka näkyy tietopalkin vasemmassa yläosassa.
Toista vaiheet 4 ja 5 tietopalkin kohdassa Yläoikea, Alavasen ja Alaoikea.
Navigoinnin tietopalkin näyttäminen tutkanäytössä
Navigoinnin tietopalkki näkyy tutkanäytön yläosan poikki kulkevalla rivillä. Navigoinnin tietopalkki voi näyttää
saapumisajan, etäisyyden määränpäähän, suuntapoikkeaman, suuntiman ja seuraavan käännöksen.
1.
2.
3.
4.
80
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse Menu > Tutka-asetus > Tietopalkit > Navigointi.
Valitse Käytössä tai Automaattinen.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
Navigoinnin tietopalkin määrittäminen tutkanäytössä
Avaa navigoinnin tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 80).
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse Menu > Tutka-asetus > Tietopalkit > Navigointi > Tietopalkin asetukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Reittietappi. Valitse Käytössä, jos haluat näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa reittiä tai
automaattisen opastuksen mukaista reittiä.
• Valitse Seuraava käännös > Etäisyys, jos haluat näyttää etäisyyteen perustuvat seuraavan käännöksen
tiedot.
• Valitse Seuraava käännös > Aika, jos haluat näyttää aikaan perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Määränpää ja valitse Etäisyys, Aika määränpäähän tai Saavut, kun haluat valita
määränpäätietojen esitystavan.
Kalastus-, Polttoaine- ja Purjehdus-tietopalkit
Tietopalkki
Kalastus
Polttoaine
Purjehdus
Näytetyt tiedot
Syvyys,veden lämpötila ja nopeus veteen
Polttoaineen kulutus, jäljellä oleva polttoaine, ajomatka ja polttoainehinta
Nopeus veteen, tuulen nopeus, tuulen kulma ja tuulen nopeuden edut (VMG).
Kalastus-, Polttoaine- ja Purjehdus-tietopalkkien näyttäminen tutkanäytössä
Kalastuksen, polttoaineen ja purjehduksen tietopalkit näkyvät tutkanäytön alaosan poikki kulkevalla rivillä. Vain
yksi näistä kolmesta tietopalkista voi olla näkyvissä kerralla.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Näytä kalastuksen tietopalkki valitsemalla Menu > Tutka-asetus > Tietopalkit > Kalastus > Käytössä.
• Näytä polttoaineen tietopalkki valitsemalla Menu > Tutka-asetus > Tietopalkit > Polttoaine > Käytössä.
• Näytä purjehduksen tietopalkki valitsemalla Menu > Tutka-asetus > Tietopalkit > Purjehdus > Käytössä.
Huomautus: kun valitset yhden näistä kolmesta tietopalkista, muut kaksi tietopalkkia piilotetaan
automaattisesti.
Tosituulen tai suhteellisen tuulen määritys Purjehdus-tietopalkkia varten
Avaa purjehduksen tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 81).
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse Menu > Tutka-asetus > Tietopalkit > Purjehdus.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tuuli > Suhteellinen, jos haluat näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa liikkeessä.
• Valitse Tuuli > Tosi, jos haluat näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa paikallaan.
Tuulen ja reittipisteen nopeuden edut -tietojen näyttäminen Tietopalkeissa
Katso kohtaa Tuulen ja reittipisteen nopeuden edut -tietojen näyttäminen tietopalkeissa (sivu 58).
Kompassinauhan näyttäminen päällekkäistutkanäytössä
Kompassinauhan tietopalkki näkyy päällekkäistutkanäytön yläosan poikki kulkevalla rivillä, navigoinnin tietopalkin
yläpuolella. Se näyttää nykyisen kulkusuunnan ja symbolin, joka osoittaa navigoinnin aikana halutun reitin
mukaisen suuntiman.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Päällekkäistutka.
3. Valitse Menu > Asennus > Tietopalkit > Kompassinauha > Käytössä.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
81
Tutka
Tutkanäyttöasetukset
Tutkan värikaavion määrittäminen
Voit määrittää värivalikoiman, jota käytetään kaikissa tutkanäytöissä. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Värikaavio.
2. Valitse Valkoinen, Musta (yötilan värit) tai Sininen.
Tutkanäytön suunnan määrittäminen
Voit määrittää tutkanäytön perspektiivin. Suunta-asetus vaikuttaa jokaiseen tutkatilaan. Tämä asetus ei koske
päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Suuntaus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Suunta ylös, jos haluat määrittää kulkusuunnan näkymään kartan yläreunassa. Tiedot saadaan
suuntatunnistimelta, jota kutsutaan myös magneettiseksi ohjaussuunnaksi. Keulaviiva näkyy näytössä
pystysuorassa.
• Valitse Pohjoinen ylös, jos haluat pohjoissuunnan näkyvän kartan yläreunassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat kartan näkyvän niin, että navigointisuunta on aina ylöspäin.
Katselukulman vaihtaminen tutkanäytössä
Voit siirtää nykyistä sijaintipaikkaasi automaattisesti kohti näytön alareunaa sen mukaan, kun nopeus lisääntyy. Saat
parhaan tuloksen määrittämällä enimmäisnopeuden. Tämä asetus vaikuttaa jokaiseen tutkatilaan. Tämä asetus ei
koske päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Look-Ahd Spd > Käytössä.
2. Anna nopeus.
3. Valitse Valmis.
Tutkan navigointiasetukset
Keulaviivan näyttäminen tutkanäytössä
Voit näyttää veneen keulasta jatkuvan viivan kulkusuunnassa tutkanäytössä. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Keulaviiva > Näytä.
Aluerenkaiden näyttäminen ja piilottaminen tutkanäytössä
Aluerenkaiden avulla voi havainnollistaa etäisyyksiä tutkanäytössä. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Renkaat > Näytä.
Navigointiviivojen näyttäminen tutkanäytössä
Navigointiviivat näyttävät reitin, joka on määritetty toiminnoilla Reitti, Opastus tai Siirry. Tämä asetus ei koske
päällekkäistutkaa.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Navigointiviivat > Näytä.
Reittipisteiden näyttäminen ja piilottaminen tutkanäytössä
Katso kohtaa Reittipisteiden näyttäminen tutkanäytössä (sivu 72).
82
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
Tutkan skannerin ja antennin asetukset
Antennin kiertonopeuden määrittäminen
Huomautus: Kiertonopeuden voi määrittää vain tutkamalleille GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604
xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD. Antenni ei kierrä nopeasti Kaksoisalue-tilassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Kiertonopeus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Normaali nopeus.
• Valitse Nopea, jos haluat lisätä antennin nopeutta, mikä lisää näytön päivitysnopeutta.
Tutkan antennin koon määrittäminen
Voit optimoi tutkan kuvan laadun ilmoittamalla tutkan antennin koon. Niin kauan kuin antennin kokoa ei ole
määritetty, näytössä näkyy Tutka on määritettävä -ilmoitus.
Huomautus: antennin koon voi märittää vain tutkamalleille GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja
1206 xHD.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Antennin koko.
2. Valitse 4 jalkaa tai 6 jalkaa.
Tutkan signaalilähetyksen vyöhyke-eston käyttöönotto
Voit ilmoittaa alueen, jolla tutkan skanneri ei lähetä signaaleja.
Huomautus: tutkan signaalilähetyksen vyöhyke-eston voi määrittää vain tutkamalleille GMR 604 xHD, 606
xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ei signaalia vyöhykkeellä.
Vyöhyke, jolla tutka ei lähetä signaalia, näkyy tutkanäytössä varjostettuna.
2. Valitse Kulma 1 > Säädä > Siirrä.
3. Säädä vyöhykekokoa, jolla tutka ei lähetä signaalia, valitsemalla Ylös tai Alas.
4. Valitse Kulma 2 > Säädä > Siirrä.
5. Säädä vyöhykekokoa, jolla tutka ei lähetä signaalia, valitsemalla Ylös tai Alas.
Veneen keulan poikkeama-arvo
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa
veneen keskiviivan kanssa.
Veneen keulan mahdollisen poikkeaman mittaaminen
1. Ota magneettisella kompassilla optinen suuntima näkyvissä olevasta, paikallaan pysyvästä kohteesta.
2. Mittaa suuntima kohteeseen tutkalla.
3. Jos suuntiman poikkeama on yli +/- 1°, määritä veneen keulan poikkeama.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Veneen keulan mahdollinen poikkeama on mitattava ennen sen määritystä (katso edellistä toimenpidettä).
Yhdelle tutkatilalle määritettyä veneen keulan poikkeama-asetusta käytetään kaikille muille tutkatiloille ja
päällekkäistutkalle.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Veneen keula.
2. Säädä poikkeama-arvoa valitsemalla se ja painamalla ylä- tai alanuolta.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
83
Tutka
Päällekkäistutkanäytön ulkoasu
Päällekkäistutkan herkkyyden ja välkkeen säätäminen
Katso kohtaa Tietoja herkkyys- ja välkeasetuksista (sivu 75).
Päällekkäistutkanäytön suunnan määrittäminen
Katso kohtaa Kartan suunnan vaihtaminen (sivu 10).
Tietopalkkien määrittäminen päällekkäistutkalle
Katso kohtaa Tietopalkkiasetukset (sivu 80).
Jälkien ja reittipisteiden asetukset
Jälkien näyttäminen päällekkäistutkassa
Voit määrittää, näkyvätkö aluksen jäljet päällekkäistutkassa.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko > Reittipisteet & jäljet > Jäljet > Käytössä.
Jälkien hallinta
Katso kohtaa Jäljet (sivu 36).
Reittipistetunnuksen tyyppi
Voit valita tunnustyypin, joka näkyy reittipisteiden yhteydessä päällekkäistutkassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Menu > Reittipisteet ja jäljet > Reittipisteen näyttö >
Näyttö.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Merkintä, jos haluat nähdä tunnuksia käyttävät reittipisteet.
• Valitse Kommentti, jos haluat näyttää reittipisteen tunnuksina kommentteja.
• Valitse Symboli, jos haluat nähdä symboleja käyttävät reittipisteet.
Reittipisteiden hallinta
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 32).
Hälytykset ja muut alusasetukset
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Katso kohtaa Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle (sivu 17).
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
Katso kohtaa AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen (sivu 69).
Muiden alusten näyttäminen päällekkäistutkassa
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista
aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät tutkanäytössä. Päällekkäistutkalle määritettyä näyttöalueasetusta
käytetään vain päällekkäistutkalle. Päällekkäistutkalle määritettyjä tietoja ja projisoituja kulkusuunta-asetuksia
käytetään myös kaikille tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Menu > Muut alukset > Näytön asetukset.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse etäisyys.
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AIS-aktivoiduista ja MARPA-merkityistä aluksista.
• Valitse Proj. suunta, kun haluat määrittää projisoidun suunnan ajan AIS-aktivoiduille ja MARPA-merkityille
aluksille. Määritä kulkusuunta. Valitse Valmis.
• Näytä AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja valitse polkua käytettäessä näkyvän jäljen pituus.
84
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Tutka
Päällekkäistutkan navigointinäytön asetukset
Kartan zoomauksen muuttaminen
Voit säätää kartassa eri zoomaustasoille päällekkäistutkalle näytettävien tietojen määrä.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko > Määritä > Kartta-asetus > Yksityiskohta.
2. Valitse kartan tarkkuus.
Keulaviivan näyttäminen ja määrittäminen
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa matkustussuuntaan. Voit määrittää päällekkäistutkassa näytettävän keulaviivan
ulkoasun.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Menu > Asennus > Kartta-asetus > Keulaviiva.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Etäisyys > Vaihda etäisyys voit asettaa etäisyyden keulaviivan päähän. Anna matka.
• Valitse Aika > Muuta aika ja määritä aika keulaviivan loppuun. Anna aika.
3. Valitse Valmis.
Liitekartan näyttäminen vierityksen aikana
Voit valita, näkyykö päällekkäistutkan vierityksen aikana liitekartta.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Menu > Asennus > Kartta-asetus > Liitekartta.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, jos haluat liitekartan näkyvän jatkuvasti.
• Valitse Automaattinen, jos haluat liitekartan näkyvän vierityksen aikana vain, kun sijaintikuvake (
enää näy näytössä.
) ei
Syvyysluotauksen näyttäminen ja määrittäminen
Päällekkäistutkassa voi näyttää syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Menu > Asennus > Kartta-asetus > Syvyysarvo >
Käytössä.
2. Valitse Pistesyvyydet > Vaarallinen.
3. Anna vaarallinen syvyys.
4. Valitse Valmis.
Merimerkkisymbolien näyttäminen ja määrittäminen
Voit määrittää merimerkkisymbolien ulkoasun ja näyttää ne päällekkäistutkassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Menu > Asennus > Kartta-asetus > Symbolit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Määritä kartassa näkyvien merimerkkisymbolien koko valitsemalla Merimerkin koko. Valitse koko.
• Näytä NOAA:n merimerkistö valitsemallaMerimerkin tyyppi > NOAA.
• Näytä IALA:n merimerkistö valitsemalla Merimerkin tyyppi > IALA.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
85
Tutka
Kartan lisätietojen näyttäminen
Päällekkäistutkassa voi näyttää lisätietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Menu > Asennus > Kartta-asetus > Symbolit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Näytä maalla olevat kohdepistekuvakkeet valitsemallaPOI:t maalla > Käytössä.
• Näytä sektori, jossa navigointivalo on näkyvissä, valitsemalla Valosektori. Suodata valosektoreiden
näyttämistä zoomaustason mukaan valitsemalla Käytössä.
• Valitse Karttarajat > Käytössä, kun käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia ja haluat nähdä alueet, jotka
kartat kattavat.
• Valitse Valokuvapisteet > Käytössä, kun käytät BlueChart g2 Vision -korttia ja haluat näyttää
kamerakuvakkeet.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Katso kohtaa Veneen keulan poikkeama-arvo (sivu 83).
86
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Luotain
Luotain
Valinnaiseen Garmin GSD 22/24/26 -luotainmoduuliin ja kaikuanturiin liitettyä karttaplotteria voi käyttää
kalastustutkana. GSD 22/24/26 muodostaa yhteyden Garmin Marine Networkin kautta ja jakaa luotaintietoja
kaikkien verkkoon liitettyjen karttaplotterien kanssa. GSD 22- ja GSD 24/26 -mallien toiminnot ja ominaisuudet
poikkeavat toisistaan hiukan. Mahdolliset erot esitellään asianmukaisissa kohdissa jäljempänä.
Luotainnäkymät
Koko näytön luotainnäkymä
Koko näytön luotainnäkymä näyttää kaikuanturin lähettämät luotainlukemat koko näytössä. Näytön oikeassa
reunassa näkyvä aluekoko osoittaa havaittujen kohteiden syvyyden, kun näytön kuva vierittyy oikealta vasemmalle.
Voit avata koko näytön luotainnäkymän valitsemalla aloitusnäytössä Luotain > Koko näyttö.
Syvyys, lämpötila ja
nopeus veteen
Vedenalainen kohde
Alue
Pohja
GPS-nopeus ja
GPS-suunta
Kaikuanturin taajuus.
Koko näytön luotainnäkymä
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Luotainnäkymän jaettu zoomaus näyttää luotainlukemat koko näytön kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion
suurennetun osan samassa näytössä. Voit avata jaetun zoomauksen luotainnäkymän valitsemalla aloitusnäytössä
Luotain > Jaettu zoom.
Lähennetty
syvyysskaala
Zoomausikkuna.
Zoomaustaso
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Jaetun taajuuden luotainnäkymässä näkyvät tietyn taajuuden (kuten 200 kHz) luotaintiedot vasemmalla ja toisen
taajuuden (kuten 50 kHz) tiedot oikealla. Voit avata jaetun taajuuden luotainnäkymän valitsemalla aloitusnäytössä
Luotain > Jaettu taajuus. GSD 26 -laitteella voit määrittää kahden taajuuden zoomauksen, syvyysviivan ja
a-scopen erikseen jaetun taajuuden näkymässä.
Huomautus: jaetun taajuuden luotainnäkymä edellyttää kaksoistaajuuksisen kaikuanturin käyttöä.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
87
Luotain
Kaikuanturin
taajuudet
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Veden lämpöloki
Jos käytät veden lämpötilan mittaavaa kaikuanturia, lämpölokissa näkyvät veden lämpölukemat ajan kuluessa. Voit
näyttää lämpölokin valitsemalla aloitusnäytössä Luotain > Veden lämpö.
Lämpölokin näyttöala- ja aikaskaalan määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Veden lämpö.
2. Valitse Menu.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Määritä aikavalinnainen skaala valitsemalla Kestoaika. Oletusasetus on 10 minuuttia. Suurentamalla aikaasteikkoa voit nähdä lämpötilavaihtelut pidemmältä aikaväliltä.
• Määritä lämpötila-alueen asteikko valitsemalla Asteikko. Oletusasetus on 4 astetta. Lisäämällä lämpötilaasteikkoa voit näyttää enemmän lämpötilan vaihteluita.
Lämpötila ja
syvyys
Lämpötilaalue
Kulunut
aika
Veden lämpöloki
Reittipisteet luotainnäytössä
Luotainnäytön tauon määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Luotaimen tauko.
88
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Luotain
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Luotaimen tauko.
4. Määritä reittipisteen sijainti käyttäen syvyysviivan ja etäisyysviivan leikkauspistettä:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse leikkauspiste keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa ja vedä leikkauspistettä.
5. Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Luo reittipiste.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Uusi reittipiste.
Luotainnäytön asetukset
Voit määrittää ja säätää kaikkien luotainnäkymien luotainnäyttöä.
Zoomaustason määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Zoomaus.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla GSD 22 -laitteessa 2x automaattinen zoom tai 4x automaattinen zoom voit lähentää
luotaintiedot kaksin- tai kolminkertaisella suurennuksella.
• Valitsemalla GSD 22 -laitteessa Manuaalinen zoomaus voit määrittää suurennetun alueen syvyysalueen
manuaalisesti. Määritä suurennetun alueen syvyys valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas. Lisää tai vähennä
suurennetun alueen suurennusta valitsemalla Lähennä tai Loitonna. Valitse Valmis.
• Valitsemalla GSD 24/26 -laitteessa Aseta zoom voit määrittää suurennetun alueen syvyysalueen
manuaalisesti. Määritä suurennetun alueen syvyys valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas. Lisää tai vähennä
suurennetun alueen suurennusta valitsemalla Lähennä tai Loitonna. Valitsemalla Automaattinen voit
säätää suurennetun alueen syvyyden automaattisesti. Valitse Valmis.
• Lähennä luotaintiedot pohjasyvyydestä GSD 22- ja GSD 24/26 -laitteessa valitsemalla Pohjan lukitus ja
määritä suurennetun alueen syvyysalue valitsemalla Ylös tai Alas. Valitse Valmis.
Herkkyyden säätäminen
Voit määrittää luotainnäytön yksityiskohtien määrän. Voit näyttää lisää yksityiskohtia suurentamalla
herkkyysasetusta. Jos näyttö on liian täynnä, pienennä herkkyyttä. GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa voit määrittää
kunkin taajuuden herkkyyden erikseen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Herkkyys.
Valitse tarvittaessa taajuus.
Valitse vaihtoehto herkkyyden määrittämistä varten.
Valitse Takaisin.
Syvyysasteikon alueen säätäminen
Voit säätää näytön oikeassa reunassa näkyvää syvyysskaalaa.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Alue.
Valitse vaihtoehto.
Valitse Valmis.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
89
Luotain
Alueen ja herkkyyden säätäminen pikavalinnoilla
• Kun käytät GPSMAP 6000/7000 -sarjan laitetta ja GSD 22- tai GSD 24/26 -laitetta, säädä aluetta
valitsemalla + ja -.
• Kun käytät GPSMAP 6000 -sarjan laitetta ja GSD 24/26 -laitetta, voit siirtyä tarvittaessa herkkyyden ja
alueen säätönäytön välillä valitsemalla koko näytön luotainnäytössä Valitse-painikkeen. Voit säätää aluetta
tai herkkyyttä valitsemalla + ja -.
• Kun käytät GPSMAP 7000 -sarjan laitetta ja GSD 24/26 -laitetta ja herkkyys on säädetty manuaalisesti,
(page 89), voit säätää herkkyyttä valitsemalla koko näytön luotainnäkymän alareunasta + ja -.
Luotainnäytön kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla luotainnäyttö vierittyy oikealta vasemmalle.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää.
5. Valitse Kaikunopeus.
6. Valitse jokin seuraavista:
• Aseta piirtonopeus manuaalisesti valitsemalla Ultrascroll®, Nopea, Keskitaso tai Hidas.
• Valitse Automaattinen, jos haluat piirtonopeuden mukautuvan automaattisesti veneen nopeuden mukaan,
kun käytössä on veden nopeusanturi tai nopeutta mittaava kaikuanturi.
1.
2.
3.
4.
Kuvansiirron säätäminen
Voit lisätä luotainkuvan siirtonopeutta antamalla laitteen piirtää useita tietosarakkeita kutakin vastaanotettua
luotaintietosaraketta kohden. Esimerkiksi 2/1-asetuksella laite piirtää näyttöön kaksi tietosaraketta luotaimesta
saatuja luotaintietoja kohti. Tämä on kätevää, kun luotainta käytetään syvässä vedessä.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Ulkoasu.
5. Valitse Kuvan siirto.
6. Valitse kuvansiirtoasetus.
1.
2.
3.
4.
Luotainnäytön siirtäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Voit siirtää luotainnäytön kohdistuksen tiettyyn syvyyteen luotainnäytön tarkentamiseksi. Kun siirrät kohdistuksen,
tietoja ei kerätä valitun alueen ulkopuolelta.
1.
2.
3.
4.
5.
90
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Lisää > Siirto.
Säädä näkymää valitsemalla Ylös ja Alas.
Valitse Valmis.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Luotain
Luotaimen lisäasetusten määrittäminen
Huomautus: nämä ominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Lämpötilan lähde -asetuksen määrittäminen edellyttää GSD 26 -laitetta ja useita veden lämpötilatunnistimia tai
lämpötilan mittaavia kaikuantureita.
GSD 24- ja GSD 26 -laitteilla voi määrittää useita luotainnäytön ja tietolähteen asetuksia.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Lisää > Lisäasetukset.
Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Valitsemalla Lähetys voit estää kaikuanturia lähettämästä.
• Valitsemalla TVG voit säätää ajan mukaan vaihtuvaa herkkyyttä, mikä voi vähentää häiriöitä.
• Valitsemalla Kaiun venytys voit säätää kohteiden näkymistä näytössä. Jos kaiku on liian leveä, kohteet
sulautuvat yhteen. Jos kaiku on liian kapea, kohteet voivat olla pieniä ja vaikeasti nähtäviä.
• Valitsemalla Pohjan seuranta voit valita, minkä taajuuden avulla syvyys määritetään.
• Valitsemalla GSD 26 -laitteessa Lämpötilan lähde voit valita, mitä veden lämpötilatunnistinta tai lämpötilan
mittaavaa kaikuanturia käytetään veden lämpölokin lähteenä.
Taajuudet
Taajuuksien valitseminen
Voit määrittää, mitä taajuuksia käytetään käytettäessä kaksitaajuuksista kaikuanturia. GSD 26 -laitteessa voi käyttää
chirp-taajuutta, jotta kohteet näkyvät tavallista selkeämpinä näytössä.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Taajuus.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse 200 kHz, jos haluat näyttää 200 kHz:n luotainsignaalin tiedot. Tämä on kätevää pääasiassa matalilla
sisävesillä.
• Valitse 50 kHz, jos haluat näyttää 50 kHz:n luotainsignaalin tiedot. Tämä on kätevää pääasiassa syvillä
vesillä.
• Valitsemalla GSD 22- tai GSD 24 -laitteessa Kaksois voit näyttää sekä 200 kHz:n että 50 kHz:n tiedot
• Jos käytät GSD 26 -laitetta laajakaistaisen kaikuanturin kanssa ja valitset Korkea Chirp, voit lähettää chirpsignaalia korkeataajuuksisella kanavalla.
• Jos käytät GSD 26 -laitetta laajakaistaisen kaikuanturin kanssa ja valitset Matala Chirp, voit lähettää chirpsignaalia matalataajuuksisella kanavalla.
Taajuuksien hallinta
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 26 -laitteessa.
GSD 26 -laitteen voi määrittää käyttämään monia suosittuja, erityisesti kalastukselle tarkoitettuja taajuuksia. Paras
syvyyden läpäisy saavutetaan määrittämällä taajuus pieneksi.
Uusien taajuuksien määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Taajuus > Taajuudenhallinta.
Valitse Uusi esiasetus.
Valitse Korkea tai Matala.
Anna taajuus:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
91
Luotain
Kohina- ja häiriöasetukset
Kohinan poistoasetusten avulla voit vähentää luotainnäytön häiriöitä ja välkettä. GSD 24- ja GSD 26 -laitteissa voit
muuttaa kunkin taajuuden kohinanpoistoasetuksia erikseen.
Pintakohinan näyttäminen
Voit määrittää, näkyvätkö vedenpinnan läheltä olevat tiedot luotainnäytössä. Voit vähentää turhan tiedon näkymistä
piilottamalla pintakohinan.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Kohinan poisto.
5. Valitse Pintakohina > Näytä.
1.
2.
3.
4.
Kohinan poiston säätäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 22 -laitteessa.
Jos olet lisännyt tai vähentänyt herkkyysasetusta manuaalisesti (page 89), voit minimoida näkyvien heikkojen
luotaintietojen määrän lisäämällä kohinan poistoa.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Kohinan poisto.
Paina ylä- tai alanuolta.
Häiriöiden vähentäminen
Huomautus: nämä ominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Lisää > Kohinan poisto.
Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Valitsemalla Häiriö voit poistaa ylikuulumisen ja sähköisten häiriöiden vaikutuksen.
• Valitsemalla Värirajoitus voit vähentää heikon välkkeen kenttiä piilottamalla osan väripaletista.
• Valitsemalla Pehmennys voit lisätä luotainnäytön yhdenmukaisuutta syvässä vedessä.
Luotainnäytön ulkoasu
Syvyysviivan näyttäminen ja määrittäminen
Voit määrittää, näkyykö luotainnäytössä syvyysviivan pikaviite.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Ulkoasu.
5. Valitse Syvyysviiva > Näytä.
6. Määritä viiteviivan syvyys:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa ja vedä viivaa.
1.
2.
3.
4.
92
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Luotain
A-Scope-asetuksen näyttäminen
A-Scope on näytön oikeassa reunassa näkyvä vilkkuva pystytunnistin, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Ulkoasu.
5. Valitse A-Scope > Käytössä.
6. Valitse GSD 24/26 -laitteessa huippupitoaika.
1.
2.
3.
4.
Päällekkäisten numeroiden näyttäminen
Jos haluat näyttää veden nopeustiedot, asennettuna ja liitettynä on oltava veden nopeusanturi tai nopeutta mittaava
kaikuanturi. Jos haluat näyttää veden lämpötilatiedot, asennettuna ja liitettynä on oltava veden lämpötilatunnistin tai
lämpötilan mittaava kaikuanturi.
Luotainnäytöissä voi näyttää tietoja, kuten laitteen jännitteen ja navigointitietoja. Navigointitietoihin sisältyy aina
navigoinnin aikana GPS-nopeus ja GPS-kulkusuunta sekä suuntima ja suuntapoikkeama.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Ulkoasu.
5. Valitse Päällekkäiset numerot.
6. Valitse kunkin tietotyypin vaihtoehto.
Karttaplotteri näyttää tiedot luotainnäytössä, jos valitset Automaattinen ja jos kaikuanturi pystyy siihen.
1.
2.
3.
4.
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 22 -laitteessa.
Voit määrittää tavan, jolla luotain tulkitsee vedenalaiset kohteet.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Kaiun asetukset > Ulkoasu > Kalakuvakkeet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse , jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia taustatietoja.
• Valitse , jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia taustatietoja
ja kohteen syvyystiedot.
• Valitse , jos haluat näyttää vedenalaiset kohteet symboleina.
• Valitse , jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia taustatietoja.
Harmaalinjan näyttäminen ja määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 22 -laitteessa.
Voit määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Kaiun asetukset > Ulkoasu > Whiteline.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Korkea, jos otat käyttöön herkimmän asetuksen harmaalinjan. Lähes kaikki vahvat tulokset näkyvät
valkoisina.
• Valitse Keskitaso, jos otat käyttöön harmaalinjan, jossa monet vahvat paluusignaalit korostetaan valkoisella.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
93
Luotain
• VValitse Matala, jos otat käyttöön vähimmän herkän asetuksen harmaalinjan. Vain vahvimmat tulokset
näkyvät valkoisina.
Reunan korostaminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Voit määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Lisää > Ulkoasu > Reuna > Pois.
Värikaavion määrittäminen
Voit määrittää värivalikoiman, jota käytetään kaikissa luotainnäytöissä.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu.
Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää.
5. Valitse Ulkoasu > Värikaavio.
6. Valitse vaihtoehto.
1.
2.
3.
4.
Värin vahvistuksen määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Säätämällä värin vahvistusta voit lisätä tai vähentää luotainnäytön visuaalista voimakkuutta.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Lisää > Ulkoasu > Värin vahvistus.
Valitse vaihtoehto.
Luotaimen hälytykset
Matalan veden ja syvän veden hälytysten määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain.
2. Valitse Matala vesi > Käytössä, jos haluat hälytysäänimerkin kuuluvan, kun syvyys on pienempi kuin asetettu
arvo.
3. Anna syvyys, joka aktivoi matalan veden hälytyksen:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Syvä vesi > Käytössä, jos haluat hälytysäänimerkin kuuluvan, kun syvyys on suurempi kuin asetettu
arvo.
6. Anna syvyys, joka aktivoi syvän veden hälytyksen:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
Veden lämpötilahälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai alhaisemman lämpötilan.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Veden lämpö > Käytössä.
2. Anna veden lämpötila:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
94
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Luotain
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
Kalahälytyksen määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 22 -laitteessa.
Voit määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun karttaplotteri havaitsee tietynkokoisen vedenalaisen kohteen vedessä.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Kala.
2. Valitse jokin seuraavista:
, kun haluat hälytyksen kaiken kokoisista kaloista.
• Valitse
• Valitse
, kun haluat hälytyksen vain keskikokoisista ja suurista kaloista.
• Valitse , kun haluat hälytyksen vain suurista kaloista.
Kalastusrajahälytyksen määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Voit määrittää hälytyksen, kun karttaplotteri havaitsee vedenalaisen kohteen määritetyllä syvyysalueella ja
määritetyllä värialueella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Kala > Käyrä.
2. Valitse Ylin.
3. Määrittämällä etäisyyden yläreunasta voit näyttää hälytyksen pinnan lähellä olevista kohteista:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Pohja.
6. Määrittämällä etäisyyden pohjasta voit näyttää hälytyksen pohjan lähellä olevista kohteista:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
8. Valitse Teho.
9. Valitse väri ja Takaisin.
Pohjan kalahälytyksen määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Voit määrittää hälytyksen, kun karttaplotteri havaitsee vedenalaisen kohteen määritetyllä syvyysalueella pohjasta ja
määritetyllä värialueella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Kala > Pohja.
2. Valitse Väli.
3. Määrittämällä etäisyyden pohjasta voit näyttää hälytyksen pohjan lähellä olevista kohteista:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Teho.
6. Valitse väri ja Takaisin.
Kaikuanturin määrittäminen
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi pintalukeman kölin syvyyden mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin
sijainnin sijasta. Antamalla positiivisen luvun voit määrittää kölin tasoituksen. Syöttämällä negatiivisen luvun voit
kompensoida suuren uppouman alusta, joka saattaa uida muutaman metrinkin syvyydessä.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
95
Luotain
1. Mittaa köliasetus kaikuanturin sijainnin mukaan:
Kaikuanturi vesilinjassa
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan, mittaa
Positiivinen (+) luku osoittaa
etäisyys anturin sijaintipaikasta veneen köliin.
syvyyden kölin pohjasta.
Anna tämä arvo vaiheessa 3 positiivisena
numerona.
• Jos anturi on sijoitettu kölin pohjaan, mittaa
etäisyys anturista vesilinjaan. Anna tämä arvo
vaiheessa 3 negatiivisena numerona.
Kaikuanturi kölin pohjassa
2. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene >
Negatiivinen (-) luku osoittaa
Köliasetus.
syvyyden pinnasta.
3. Anna vaiheessa 1 mitattu köliasetus:
Köliasetus
• GPSMAP 6000 -sarja: aseta vaiheessa 1
mitattu etäisyys keinupainikkeella tai
numeronäppäimillä. Varmista, että annat anturin sijaintipaikan perusteella positiivisen tai negatiivisen
numeron.
• GPSMAP 7000 -sarja: anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys näyttönäppäimistöllä. Varmista, että annat anturin
sijaintipaikan perusteella positiivisen tai negatiivisen numeron.
4. Valitse Valmis.
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Veneessä on oltava veden lämpötilatunnistin tai lämpötilan mittaava kaikuanturi.
Lämpötilapoikkeama kompensoi lämpötilatunnistimen tuottaman lämpötilalukeman.
1. Mittaa veden lämpötila karttaplotteriin liitetyllä lämpötilatunnistimella tai lämpötilan mittaavalla kaikuanturilla.
2. Mittaa veden lämpötila käyttäen toista, tarkaksi tiedettyä lämpötilatunnistinta tai lämpömittaria.
3. Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos karttaplotteriin
liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena
numerona, jos karttaplotteriin liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista lämpimämmäksi.
4. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Lämpötilapoikkeama.
5. Anna vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama:
• GPSMAP 6000 -sarja: anna lämpötilapoikkeama keinupainikkeella tai numeronäppäimillä.
• GPSMAP 7000 -sarja: anna lämpötilapoikkeama näyttönäppäimistöllä.
6. Valitse Valmis.
Kaikuanturin asetusten säätäminen
Huomautus: nämä ominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Lisää > Asennus.
Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Valitsemalla Lähetysnopeus voit vähentää itse laitteen aiheuttamia häiriöitä. Lisäämällä lähetysnopeutta voi
lisätä kaikunopeutta, mutta se myös aiheuttaa häiriöitä.
• Valitsemalla Lähetysteho voit vähentää kaikuanturin soimista pinnan lähellä. Voit vähentää soimista
vähentämällä lähetystehoa.
• Valitsemalla Suodattimen leveys voit määrittää kohteen reunat. Tavallista lyhyempi suodatin korostaa
kohteiden reunat. Pidemmät suodattimet pehmentävät kohteiden reunoja, mutta voivat myös vähentää
kohinaa.
• Valitsemalla Kaikuanturin diagnostiikka voit näyttää kaikuanturin tiedot.
96
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Digital Selective Calling
Digital Selective Calling
Karttaplotterin ja VHF-radion toiminnot
Seuraavassa taulukossa näkyvät ominaisuudet ovat käytettävissä, kun liität karttaplotterin VHF-radioon NMEA
0183- tai NMEA 2000 -verkon kautta.
Toiminto
NMEA 0183 VHF NMEA 2000 VHF Garmin NMEA Garmin NMEA
-radio
-radio
0183 VHF -radio 2000 VHF -radio
Karttaplotteri voi siirtää GPS-sijaintisi
X
radioon. GPS-sijaintitiedot lähetetään DSCkutsuissa, jos radio tukee sitä.
Karttapiirturi voi vastaanottaa DSCX
hätäkutsuja ja sijaintitietoja radiosta
(sivu 98).
Karttaplotteri voi tarkkailla sijaintiraportteja X
lähettävien alusten sijaintia (sivu 98).
Karttaplotteria käyttäen voit määrittää ja
lähettää erillisen rutiinikutsun tietoja Garmin
VHF-radioon (sivu 100).
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun
radiolla, karttaplotteri näyttää mies yli laidan
-näytön ja kehottaa navigoimaan mies yli
laidan -pisteeseen (sivu 98).
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun
karttaplotterista, radio näyttää Hätäkutsusivun mies yli laidan -hätäkutsun
aloittamiseksi (sivu 98).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DSC:n käynnistäminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > DSC.
Tietoja DSC-luettelosta
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSC-yhteystietojen loki. DSC-luettelossa voi olla enintään
100 merkintää. DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos samasta veneestä tulee toinen kutsu, se korvaa
ensimmäisen kutsun luettelossa.
DSC-luettelon tarkasteleminen
Jos haluat nähdä DSC-luettelon, karttaplotterin on oltava liitettynä DSC-järjestelmää tukevaan VHF-radioon.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > DSC-luettelo.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
97
Digital Selective Calling
DSC-yhteystiedon lisääminen
Voit lisätä oman aluksesi omaan DSC-luetteloosi. Voit soittaa DSC-yhteyshenkilölle karttaplotterista (sivu 100).
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > DSC-luettelo > Lisää yhteys.
Anna aluksen MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service Identity).
Valitse Valmis.
Anna aluksen nimi.
Valitse Valmis.
Tulevat hätäpuhelut
Jos Garmin-karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon kautta, karttaplotteri
hälyttää, kun VHF-radio vastaanottaa DSC-hätäkutsun. Jos hätäkutsun mukana lähetettiin sijaintitietoja, myös ne
ovat käytettävissä, ja ne tallennetaan kutsun kanssa.
-symboli osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen sijainnin navigointikartassa DSC-hätäkutsun
lähetysaikana.
DSC-hätäkutsuraportin näyttäminen
Katso kohtaa Sijaintiraportin näyttäminen (sivu 99).
Soittaminen hätäkutsun lähettäneelle alukselle
Katso kohtaa Erillinen rutiinikutsu (sivu 100).
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo
-symboli osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen sijainnin navigointikartassa DSC-hätäkutsun
lähetysaikana.
Katso kohtaa Navigointi jäljitetyn aluksen luo (sivu 99).
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen sijainnista
Katso kohtaa Reittipisteen luominen jäljitetyn aluksen sijainnista (sivu 99).
DSC-kutsuraportin tietojen muokkaaminen
Katso kohtaa Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen (sivu 99).
DSC-kutsuraportin poistaminen
Katso kohtaa Sijaintiraportin poistaminen (sivu 99).
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta
Kun Garmin-karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon ja aloitat radiosta mies yli
laidan -DSC-hätäkutsun, Garmin-karttaplotteri näyttää mies yli laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan mies yli
laidan -pisteeseen. Jos käytössä on verkkoon liitetty Garmin-automaattiohjausjärjestelmä, karttaplotteri kehottaa
aloittamaan Williamsonin käännöksen mies yli laidan -pisteeseen.
Jos peruutat mies yli laidan -hätäkutsun radiolla, kehote aktivoida navigointi mies yli laidan -sijaintiin poistuu
näytöstä.
Mies yli laidan -hätäkutsut karttaplotterista
Kun Garmin-karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon ja aktivoit navigoinnin mies yli
laidan -sijaintiin, radio näyttää Hätäkutsu-sivun mies yli laidan -hätäkutsun aloittamiseksi.
Lähetä hätäkutsu painamalla radion DISTRESS-painiketta vähintään kolme sekuntia
Tietoja hätäkutsujen soittamisesta radiolla on Garmin VHF -radion käyttöoppaassa. Voit merkitä MOB-sijainnin ja
navigoida siihen (sivu 33).
Sijainnin seuranta
Kun liität Garmin-karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 -verkon kautta, voit seurata sijaintiraportteja lähettäviä
aluksia. Tämä ominaisuus on käytettävissä myös NMEA 2000 -verkossa, kunhan alus lähettää oikeita PGN-tietoja
(PGN 129808, DSC Call Information).
98
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Digital Selective Calling
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon (sivu 97).
Sijaintiraportin näyttäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Tarkastele.
4. Valitse Seuraava sivu tai Edellinen sivu, kun haluat siirtyä sijaintiraportin tietojen ja navigointikartan
merkintäkohdan välillä.
Soittaminen jäljitettyyn alukseen
Katso kohtaa Erillinen rutiinikutsu (sivu 100).
Navigointi jäljitettyyn alukseen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Katso > Navigoi.
4. Valitse Siirry tai Reitti (sivu 31).
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen sijainnista
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Katso > Seuraava sivu > Luo reittipiste.
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Katso > Muokkaa.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi. Anna aluksen nimi. Valitse Valmis.
• Valitse Symboli ja valitse uusi symboli. Valitse Valmis.
• Valitse Kommentti. Kirjoita kommentti. Valitse Valmis.
• Valitse Polku > Näytä, jos haluat näyttää aluksen polun, mikäli radiosi jäljittää aluksen sijaintia.
• Valitse Polkuviiva. Valitse polun viivan väri.
Sijaintiraporttikutsun poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Katso > Tyhjennä raportti.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
99
Digital Selective Calling
Alusten polut navigointikartassa
Voit näyttää kaikkien jäljitettyjen alusten polut navigointikartassa, kalastuskartassa, Mariner’s Eye 3D -näkymässä
ja päällekkäistutkassa. Jäljitetyn aluksen kukin ilmoitettu sijainti näkyy oletuksena mustana pisteenä ➊, ja sininen
lippusymboli ➋ näyttää aluksen viimeisimmän ilmoitetun sijainnin. Lisäksi aluksen polku näkyy kartassa mustana
viivana ➌.
Sinun on otettava käyttöön DSC-polut-asetus, jos haluat nähdä jäljitettyjen alusten polut (sivu 100).
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -karttanäkymä on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
➋
➊
➌
Aluksen polku navigointikartassa
Kaikkien jäljitettyjen alusten polun kestoajan määrittäminen ja näyttäminen
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -karttanäkymä on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Navigointikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse Menu > Muut alukset > DSC > DSC-reitit.
Valitse tuntimäärä, jonka ajan haluat jäljitettyjen alusten jäljen näkyvän kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
Esimerkki: jos valitset 4 tuntia, kaikki alle neljä tuntia vanhat jäljet näkyvät kaikista jäljitetyistä aluksista.
Erilliset rutiinikutsut
Kun liität Garmin-karttaplotterin Garmin VHF NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon, voit aloittaa erillisen
rutiinikutsun karttaplotterin käyttöliittymässä. Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttaplotterissa, voit valita
käytettävän DSC-kanavan (sivu 100). Radio lähettää tämän pyynnön kutsussa.
DSC-kanavan valitseminen
Huomautus: DSC-kanavana voi käyttää ainoastaan kaikilla taajuuskaistoilla käytettävissä olevia kanavia:
6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 tai 77. Oletuskanava on 72. Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttaplotteri käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten jonkin toisen kanavan.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tietoja > DSC-luettelo.
Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
Valitse Katso > Soita radion kautta > Kanava.
Valitse kanava.
Erillinen rutiinikutsu
Huomautus: kun kutsu tehdään karttaplotterista, mutta radiolla ei ole ohjelmoitua MMSI-numeroa, radio ei ota
kutsutietoja vastaan.
100
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Liite
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > DSC-luettelo.
2. Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3. Valitse Katso > Soita radion kautta > Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
4. Valitse Garmin VHF -radiossa Soita.
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle
Kun liität Garmin-karttaplotterin Garmin VHF NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon, voit aloittaa erillisen
rutiinikutsun AIS-kohteeseen karttaplotterin käyttöliittymässä. Ennen kutsun aloittamista voit valita DSC-kanavaksi
muun kuin oletuksena käytettävän kanavan 72 (sivu 100).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 4000 -sarja: valitse keinupainikkeella AIS-kohde
• GPSMAP 5000 -sarja: kosketa AIS-kohdetta .
4. Valitse AIS-alus > Soita radion kautta > Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
5. Valitse Garmin VHF -radiossa Soita
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
.
101
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Tekniset tiedot
Laitteet
Mittatiedot
Koko
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
GPSMAP 4008, 4208
GPSMAP 4010, 4210
GPSMAP 4012, 4212
GPSMAP 5008, 5208
GPSMAP 5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
Kaikki mallit
K x L x S 7 × 11,2 × 4,2 tuumaa (176,9 × 284,4 × 106 mm)
K x L x S 8,9 × 13,4 × 4,13 tuumaa (226,9 × 340,4 × 105,1 mm)
K x L x S 9,5 × 14,8 × 4,13 tuumaa (240,5 × 375 × 105,1 mm)
K x L x S 6,8 × 10,1 × 4,17 tuumaa (173,5 × 256 × 105,9 mm)
K x L x S 9,47 × 13 × 4,7 tuumaa (240,5 × 330 × 119,2 mm)
K x L x S 11,65 × 15,55 × 5,66 tuumaa (295,8 × 394,9 × 143,8 mm)
6 paunaa (2,7 kg)
8 paunaa (3,5 kg)
10 paunaa (4,5 kg)
6 paunaa (2,7 kg)
9 paunaa (4,3 kg)
12 paunaa (5,4 kg)
K x L 5,17 × 6,85 tuumaa (131,4 × 174 mm)
K x L 6,35 × 8,43 tuumaa (161,4 × 214,2 mm)
K x L 7,3 × 9,7 tuumaa (184,3 × 245,8 mm)
K x L 5 × 6,73 tuumaa (128,2 × 170,9 mm)
K x L 7,11 × 9,3 tuumaa (180,49 × 235,97 mm)
K x L 8,98 × 11,97 tuumaa (228,1 × 304,1 mm)
Täysin koteloitu, kestävä muovin ja alumiinin seos, vesitiivis IEC 60529
IPX-7 -standardin mukaan.
5–131 °F (-15–55 °C)
31,5 tuumaa (80 cm)
Paino
Näyttö
Kotelo
Lämpötila- alue Kaikki mallit
Kompassin
GPSMAP 4008, 4208,
turvaväli
5008, 5208
GPSMAP 4010, 4210 39,4 tuumaa (1 m)
GPSMAP 4012, 4212, 39,4 tuumaa (1 m)
5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215 15,8 tuumaa (40 cm)
Tuotteen
sisällä
olevat lamput sisältävät elohopeaa. Ne on hävitettävä tai kierrätettävä paikallisten lakien
Hg
mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Virta
Tekniset tiedot
Laitteet
Mittatiedot
Lähde
Käyttö
Kaikki mallit
GPSMAP 4008, 4208, 5008, 5208
GPSMAP 4010, 4210, 4012, 4212,
5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
Kaikki mallit
Kaikki mallit
10─35 Vdc
Enintään 35 W / 10 Vdc
enintään 40 W / 10 Vdc
enintään 60 W / 10 Vdc
7,5 A, 42 V nopea
2
Kaikki mallit
Enintään 75 mA
Sulake
NMEA 2000 LEN -numero (Load Equivalency
Number)
NMEA 2000 -virrankulutus
102
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Liite
GPSMAP 5000 -sarjan kosketusnäytön kalibrointi
GPSMAP 5000 -sarjan karttaplotterin kosketusnäyttö ei tavallisesti edellytä kalibrointia. Jos painikkeet eivät
kuitenkaan näytä toimivan oikein, kalibroi näyttö seuraavasti.
1. Kun virta on katkaistu karttaplotterista, paina virtapainiketta .
Varoitusnäyttö avautuu.
2. Kosketa näytön mustaa osaa noin 15 sekuntia, kunnes kalibrointinäyttö avautuu.
3. Seuraa näytön ohjeita, kunnes näyttöön tulee ilmoitus Kalibrointi valmis.
4. Valitse OK.
Kuvaotokset
Huomautus: kuvaotosten ottaminen GPSMAP 5008-, 5208-, 5012-, 5212-, 5015- tai 5215-laitteella edellyttää
langatonta Garmin RF -kaukosäädintä.
Karttaplotterin näytöstä otettu kuvaotos tallentuu muistiin .BMP-bittikarttatiedostona, jonka voi siirtää
tietokoneeseen.
Kuvaotoksen ottaminen
1.
2.
3.
4.
Aseta muistikortti karttaplotterin etupuolella olevaan muistikorttipaikkaan.
Valitse Määritä > Järjestelmä > Summeri/näyttö > Kuvaotos > Käytössä.
Siirry näyttöön, jonka kuvan haluat siepata.
Ota näyttökuva:
• GPSMAP 4000 -sarja: paina HOME-painiketta vähintään kuusi sekuntia.
• GPSMAP 5000 -sarja: paina langattoman Garmin RF -kaukosäätimen HOME-painiketta vähintään kuusi
sekuntia.
Kuvaotos otettu -valintaikkuna avautuu.
5. Valitse OK.
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen
1. Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen muistikortinlukijaan.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Windowsissa® Käynnistä > Oma tietokone > Suojattu digitaalinen tallennuslaite > Garmin >
scrn.
• Avaa Apple OS X:ssä muistikortin symboli työpöydällä ja avaa Garmin > scrn.
3. Kopioi .BMP-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon tietokoneessa.
GPS-satelliittien sijaintien tarkasteleminen
Voit tarkastella taivaalla olevien GPS-satelliittien suhteellista sijaintia.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > GPS.
Järjestelmätiedot
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Katso kohtaa Järjestelmätietojen tarkasteleminen (sivu 3).
Tapahtumalokin tarkasteleminen
Tapahtumalokissa näkyy järjestelmän tapahtumien luettelo.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot > Tapahtumaloki.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
103
Liite
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille
Voit tallentaa järjestelmätiedot muistikortille mahdollista vianmääritystä varten. Garminin tuotetuen edustaja voi
pyytää saada nämä tiedot määritystietojen lataamiseksi Marine Network -verkosta.
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan muistikorttipaikkaan.
2. Valitse Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot > Garmin-laitteet > Tallenna kortille.
3. Irrota muistikortti.
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
Huomautus: tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot > Tehdasasetukset > Palauta.
2. Valitse Kyllä.
Tiedonsiirto langattomien laitteiden kanssa
Langattoman laitteen liittäminen
Voit sallia langattomien laitteiden, kuten kaukosäätimen tai optisen hiiren, olla yhteydessä karttaplotteriin.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > Langattomat laitteet > Uudet liitännät > Kyllä.
Langattoman laitteen yhteyden katkaiseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > Langattomat laitteet.
2. Valitse langaton laite.
3. Valitse Irrota.
Garmin Marine Network
Garmin Marine Networkin avulla voit jakaa Garmin-laitteiden tietoja Garmin-karttaplotterien välillä nopeasti ja
helposti. Voit liittää GPSMAP 4000- ja 5000-sarjan karttaplotterin Garmin Marine Networkiin ja vastaanottaa ja
jakaa tietoja muiden Marine Network -yhteensopivien laitteiden ja karttaplotterien kanssa.
Tietojen siirtäminen Garmin Marine Networkissa
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 60).
Verkkolaitteiden määrittäminen
Katso kohtaa Verkkolaitteen määrittäminen (sivu 62).
NMEA 0183 ja NMEA 2000
GPSMAP 4000- ja 5000-sarjan karttaplotteri hyväksyy tietoja sekä NMEA 0183 -yhteensopivista laitteista että
joistakin NMEA 2000 -laitteista, jotka on liitetty veneen NMEA 2000 -verkkoon.
NMEA 0183
GPSMAP 4000- ja 5000-sarjan karttaplotterien mukana toimitettu NMEA 0183 -datakaapeli tukee NMEA 0183
-standardia, jolla voidaan liittää useita NMEA 0183 -yhteensopivia laitteita, kuten VHF-radioita, NMEA-välineitä,
automaattiohjauksia, tuuliantureita ja suuntatunnistimia.
GPSMAP 4000- ja 5000-sarjan karttaplotterit vastaanottavat tietoja enintään neljästä NMEA 0183 -yhteensopivasta
laitteesta ja lähettävät GPS-tietoja enintään kuuteen NMEA 0183 -yhteensopivaan laitteeseen.
Lisätietoja GPSMAP 4000/5000 Series -karttaplotterin liittämisestä valinnaisiin NMEA 0183 -yhteensopiviin
laitteisiin on GPSMAP 4000/5000 -asennusohjeissa.
104
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Liite
Hyväksytyt NMEA 0183 -määritykset
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE ja Garminin määritykset PGRME, PGRMM ja PGRMZ.
Lisäksi karttaplotteri tukee WPL- ja DSC-määritystä sekä luotaimen NMEA 0183 -syöttöä ja DPT- (syvyys) tai
DBT-, MTW (veden lämpötila)- ja VHW (veden lämpötila, nopeus ja suunta) -määrityksiä.
NMEA 0183 -lähetyslauseiden määrittäminen
Voit määrittää, kuinka karttaplotteri tunnistaa NMEA 0183 -lähetyslauseet.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > NMEA 0183 -asetus > Lähetyslauseet.
Valitse asetus: Kaikuluotain, Reitti, Järjestelmä tai Garmin.
Valitse vähintään yksi NMEA 0183 -lähetyslause.
Voit määrittää lisäasetuksia toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Tietoliikennemuodon määrittäminen kullekin NMEA 0183 -portille
Voit valita kullekin portille käytettävän liitäntämuodon, kun karttaplotteri liitetään ulkoisiin NMEA-laitteisiin,
tietokoneeseen tai muihin Garmin-laitteisiin.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > NMEA 0183 -asetus > Porttityypit.
2. Valitse tulo- tai lähtöportti.
3. Valitse portin liitäntämuoto:
• NMEA Standard tukee NMEA 0183 -vakio- ja DSC-tietojen lähetystä tai vastaanottoa ja NMEAluotaintietojen vastaanottoa DPT-, MTW- ja VHW-lauseille.
• NMEA High Speed tukee useimpien AIS-vastaanotinten 0183-vakiotietojen lähettämistä ja vastaanottamista.
• Garmin tukee Garminin tietojen syöttämistä ja tuottamista Garmin-ohjelmistojen käyttöä varten.
4. Voit määrittää lisää tulo- tai lähtöportteja toistamalla vaiheen 3.
NMEA 0183 -sijaintilähetyksen desimaalitarkkuuden asettaminen
Voit säätää NMEA 0183 -sijaintilähetyksen desimaalien määrää.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > NMEA- tarkkuus.
2. Valitse 2 numeroa, 3 numeroa tai 4 numeroa.
NMEA 0183 XTE (Cross Track Error) -lähetyksen desimaalitarkkuuden asettaminen
Voit säätää NMEA 0183 XTE -lähetyksen desimaalien määrää.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > NMEA 0183 -asetus > XTE-tarkkuus.
2. Valitse Kaksi merkkiä tai Kolme merkkiä.
Reittipistetunnusten määrittäminen
Voit määrittää tavan, jolla karttaplotteri näyttää reittipistetunnukset.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Reittipiste.
2. Valitse Nimet tai Numerot.
NMEA 0183 -tiedonsiirron oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa NMEA 0183 -asetukset käyttämään oletusarvoja.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > NMEA 0183 -asetus > Oletukset > OK.
NMEA 0183 -diagnostiikkatietojen tarkasteleminen
NMEA 0183 -diagnostiikkanäyttö on vianmääritystyökalu, jolla asentajat voivat varmistaa, että NMEA 0183 -tiedot
lähetetään järjestelmässä oikein.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Diagnostiikka.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
105
Liite
NMEA 2000
GPSMAP 4000- ja 5000 -sarjan karttaplottereilla on NMEA 2000 -sertifiointi, ja ne vastaanottavat tietoja veneeseen
asennetusta NMEA 2000 -verkosta. Voit tarkastella tietoja, kuten syvyys, nopeus, veden lämpötila, tuulen nopeus ja
suunta. Lisäksi toiminto näyttää moottorin tiedot.
Voit myös nimetä moottorit ja säiliöt, jotta tunnistat niiden sijainnin veneessä helpommin.
Lisätietoja GPSMAP 4000- tai GPSMAP 5000 -karttaplotterien liittämisestä valmiiseen NMEA 2000 -verkkoon
sekä tuetuista NMEA 2000 PGN -luvuista on GPSMAP 4000/5000 -asennusohjeissa.
NMEA 2000 -verkkolaiteluettelon näyttäminen
Voit tarkastella NMEA 2000 -verkkoon liitettyjä laitteita.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > NMEA 2000 -asetus > Laiteluettelo.
2. Valitse käsittelyn kohteeksi haluamasi laite.
Moottorien merkitseminen numeroilla
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laitteiden tunnukset > Vaihda moottorien
tunn. > Käytä numeroita.
Moottorien merkitseminen nimillä
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laitteiden tunnukset > Vaihda
moottorien tunn. > Valitse nimet.
2. Valitse nimettävä moottori.
3. Valitse moottorin sijainti: Paapuuri (P), Keskikohta (K), Tyyrpuuri (S), Keula (F) tai Perä (A).
4. Valitse moottorin merkintä.
5. Merkitse tarvittaessa muut moottorit toistamalla vaiheita 2 - 4. Valitse lopuksi Valmis.
Säiliöiden merkitseminen numeroilla
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laitteiden tunnukset > Vaihda
säiliötunnus.
2. Valitse merkittävän säiliön tyyppi.
3. Valitse Käytä numeroita.
Säiliöiden merkitseminen nimillä
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laitteiden tunnukset > Vaihda
säiliötunnus.
2. Valitse merkittävän säiliön tyyppi.
3. Valitse Valitse nimet.
4. Valitse säiliö.
5. Valitse säiliön sijainti: Paapuuri (P), Keskikohta (K), Tyyrpuuri (S), Keula (F) tai Perä (A).
6. Valitse säiliön merkintä.
7. Merkitse muut säiliöt tarvittaessa toistamalla vaiheita 4 - 6. Valitse lopuksi Valmis.
Halutun tietolähteen valinta
Jos käytettävissä on useita tietolähteitä, voit valita niistä haluamasi.
1.
2.
3.
4.
106
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > Halutut lähteet.
Valitse tietotyyppi.
Valitse Vaihda lähde.
Valitse tietolähde.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Liite
NMEA 0183 -tietojen lähettäminen NMEA 2000 -verkossa
Voit käynnistää, määrittää tai poistaa käytöstä lähtösilloituksen. Lähtösilloitus merkitsee sitä, kun karttaplotteri
muuntaa jostakin lähteestä vastaanottamansa NMEA 0183 -tiedot NMEA 2000 -tiedoiksi ja lähettää ne NMEA 2000
-väylän kautta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Viestintä > NMEA 2000 -asetus > Lähtösilloitus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, jos haluat ottaa käyttöön lähtösilloituksen karttaplotterista.
• Valitse Autom., jos haluat antaa NMEA 2000 -verkon karttaplotterien neuvotella keskenään, mikä niistä
tekee tämän toiminnon. Vain yksi NMEA 2000 -verkossa olevista karttaplottereista voi kerrallaan silloittaa
NMEA 0183 -tiedot NMEA 2000 -väylän kautta.
Kaikilla GPSMAP 4000- ja 5000-sarjan laitteilla on NMEA 2000 -sertifiointi.
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään.
1. Siirry osoitteeseen my.garmin.com.
2. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
•
•
•
Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA): (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support.
Vastaavasti voit soittaa numeroon +44 (0) 870 8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten
mukainen. Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteesta www8.garmin.com/compliance.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ KARTTAPLOTTERIA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt (Garmin) myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi
sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja
Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että
ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/
tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta,
käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
107
Liite
Liite
Symbols
3-ulotteinen
AIS 18
aluerenkaat 19
kohdetiedot 8, 9
MARPA 18
pintatutka 20
tietopalkit 56
väylän leveys 20
A
aerial photos 26
aika
alue 55
muoto 55
näyttö 55
AIS
SART 18
tähtääminen 15, 101
threats 18
tutka 70
uhat 18, 69
ajan mukaan vaihtuva herkkyys 91
ajastettu lähetys 66
aktiiviset jäljet
jäljen seuraaminen 37
poistaminen 38
tallentaminen 37
akun jännitehälytys 60
alarms
collision 17
sonar 93
aloitusnäyttö 4
aluepainikkeet 5
aluerenkaat 19, 82
alusten polut
kesto 100
näyttäminen 100
animated currents, tides 10, 26
animoidut virtaukset, vuorovesi 10, 26
ankkurihälytys 59
antenna
rotation speed 83
antenni
kiertonopeus 83
koko 83
asetukset
aika 55
aikamuoto 55
aikavyöhyke 55
AIS 16
alue 89
aluerenkaat 19, 82
ankkurin laahaus 59
antennin koko 83
automaattinen käynnistys 52
Automaattinen opastus 53
DSC 97
etäisyyden yksiköt 55
FTC 78
GPS 103
GPS-tarkkuus 60
halutut lähteet 106
hälytin 52
harmaalinja 92
herkkyys 76, 89
jäljen väri 37
järjestelmän yksiköt 55
järjestelmätiedot 104
käännössiirto 52
kaikukeila 24
kaikunopeus 90
kalahälytys 95
108
kalakuvakkeet 24, 93
kalastus-tietopalkki 57, 81
kalibroi nopeus veteen 59
karttadatum 54
karttarajat 13, 86
karttatyyppi 74
katsominen 24
kello 60
kesäaika 55
keulaviiva 11, 82, 85
kiertonopeus 83
köliasetus 95
kompassinauha 81
kompassinauha-tietopalkki 58
korkeuden yksiköt 55
kuvaotos 103
lähetyslauseet 105
lähtösilloitus 107
laitteen jännite 60
lämpötilan poikkeama 94, 96
lämpötilan yksiköt 55
langattomat laitteet 104
liiketiedot-tietopalkki 56, 80
liitekartta 7, 85
look-ahd spd 82
maailmankartta 11
marine network 62
matala vesi 94
merihäiriö 77
merimerkin koko 85
merimerkin tyyppi 85
navigoinnin tietopalkki 56, 80
navigointiviivat 82
näytä VRM/EBL 70
näyttöalue 16, 70, 84
NMEA 0183 -asetus 104
NMEA 2000 -asetus 106
NMEA 2000 -laiteluettelo 106
nopeuslähteet 45, 52
nopeusyksiköt 55
päällekkäiset numerot 93
paineyksiköt 55
palvelupisteet 13
pintakohina 92
pintatutka 20
POI:t maalla 13, 86
polttoainekapasiteetti 59
polttoaine-tietopalkki 57, 81
polttoainetta yhteensä 60
porttityypit 105
projis. suunta 16, 70, 84
purjehdus-tietopalkki 57, 81
rantaviivan etäisyys 53
reittimerkinnät 52
reittipistetunnukset 105
renkaat 82
ruusut 14
saapuminen 59
sateen välke 78
signaalin esto vyöhykkeellä 83
sijaintimuoto 54
sijainti tarkkuus 105
simulaattori 51
suunta 54
suuntapoikkeama 60
suuntaus 10, 82
symbolit 13
syvä vesi 94
syvyys 12, 85
syvyysviiva 91, 92
syvyysyksiköt 55
taajuus 91
tallennustila 38
taustavalo 2
tiedot 16, 70, 84
tietopalkit 56
tilavuusyksiköt 55
törmäyshälytys 17, 69
turvakorkeus 53
turvasyvyys 23, 53
turvavarjostus 12
tyyli 22
vaaran värit 22
väli 38
valmiusaika 67
valokuvapisteet 13, 86
valokuvat 25
valosektorit 13, 86
värikaavio 82, 94
väritila 3
väylän leveys 20
veden lämpö 94
veneen keula 83
vuorovedet/virtaukset 25
whiteline 93
yksityiskohdat 11, 85
ylikuuluminen 80
zoomaaminen 89
asteikkomaksimi 47
asteikkominimi 47
Auto Guidance
BlueChart g2 Vision 26
navigation 6
Automaattinen opastus
BlueChart g2 Vision 26
meri 6
rantaviivan etäisyys 53
viiva 53
automaattiohjaus 38
Avomeri-tila 65
B
BlueChart g2 Vision
Fish Eye 3D 23
ilmakuvat 13
karttamerkit 6
karttarajat 13
Mariner's Eye 3D 22
Mariner's Eye 3D 22
muistikortit 21
POIs 26
POI:t 26
C
charts
details 13
symbols 13
chirp 91
clutter
FTC 79
rain 78, 79
collision alarm 17
color scheme
radar 82
combinations
focus screen 29
compass roses 14
compass tape data bar 82
courses 34
cross talk 80
cruising data bar 80
current stations
indicators 10, 26
D
dangerous depth 12
data bars
compass tape 82
cruising 80
navigation 80
radar 80
data cards 3
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Liite
depth shading 12
digital selective calling
kanavat 100
käynnistäminen 97
yhteystiedot 98
E
EBL
mittaaminen 71
näyttäminen 70
etupaneeli 1
F
factory settings 2
Fish Eye 3D
jäljet 24
kaikukeila 24
kohdetiedot 8, 9
sonar cone 24
suspended targets 24
tietopalkit 56
tracks 24
vedenalaiset kohteet 24
fishing chart
AIS 18
currents 10
heading line 11
map orientation 10
MARPA 18
navaids 13
navigation 6
roses 14
satellite imagery 11, 25
world map 11
zoom detail 11
front-of-boat offset 83
FTC 75, 78, 79
G
Garmin Marine Network 62
GPS
signaalit 2
tarkkuushälytys 60
H
haluttu tietolähde 106
hälytykset
ankkurin laahaus 59
GPS-tarkkuus 60
järjestelmä 60
kala 95
kello 60
laitteen jännite 60
luotain 93, 94
matala vesi 94
meri 59
polttoainetta yhteensä 60
saapuminen 59
suuntapoikkeama 60
syvä vesi 94
törmäys 15, 17, 69
veden lämpötila 94
hälytysalue 67
hätäkutsut 98
hazard colors 22
heading 82
heading line 11, 82
herkkyys
luotain 89
oletusasetus 76
sivukeilat 77
suuret kohteet 76
tutka 75
tutkan tyyppi 75
I
IALA-symbolit 13, 85
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
ilmakuvat 21, 26
J
jaettu taajuusnäyttö 87, 89
jaettu zoomaus 87, 88
jäljet
aktiivinen 37
kopiointi 61
luettelo 37
Minne? 31
muokkaaminen 37
muokkaaminen/poistaminen 24
navigoiminen 41
näyttäminen 36
Päällekkäistutka 84
poistaminen 37
tallentaminen 37, 38
tallentaminen reitiksi 37
jälkiloki
muisti 38
väli 38
järjestelmätiedot 103
K
kaaviot
ilman lämpötila 46
ilmanpaine 46
määrittäminen 45
syvyys 46
tuulen nopeus 45
tuulikulma 46
veden lämpötila 46
ympäristötiedot 44
kaikuanturin määritys 91, 96
Kaksoisalue-tila 66
kalahälytys 95
kalastuskartta
AIS 18
kartan suunta 10
keulaviiva 11
kohdetiedot 8, 9
liitekartta 7
maailmankartta 11
MARPA 18
meri 6
merimerkit 13, 24
Päällekkäistutka 21, 74
ruusut 14
satelliittikuvat 11, 25
tietopalkit 56
vieritys 6
virtaukset 10
vuorovesiasemat 9
zoomauskohta 11
kalastus-tietopalkki 57, 81
kartat
kalastus 21
meri 5
rajat 13
symbolit 6, 13, 85
tiedot 13
kellohälytys 60
kesäaika 55
keulaviiva 11, 82, 85
keys
range 19
kielet 2, 52
kohdetiedot 8, 9
kohinan poisto 75
koko näytön näkymä 87
köliasetus 95
kompassinauha-tietopalkki 58, 82
kompassiruusut 14
koordinaattijärjestelmät 54
kosketusnäyttö 103
L
laitteen tunnusnumero 3
lämpöloki 88
lane width 20
liiketiedot-tietopalkki 56, 80
Liiketiedot-tila 64
liitekartta 7, 85
lisää käännös 34
luotain
hälytykset 93, 94
harmaalinja 92
herkkyys 89
kaikunopeus 90
keila 24
kohina 92
näkymät 87
päällekkäiset numerot 93
pintakohina 92
syvyysskaala 89
syvyysviiva 91, 92
taajuudet 91
ulkoasu 89
värikaavio 94
värin vahvistus 94
vedenalaiset kohteet 93
whiteline 93
M
määränpäät 31
Minne? 31
navigointikartta 31
navigointi kohteeseen 40
valitseminen 31
magneettinen ohjaussuunta 10, 82
magneettinen vaihtelu 54
magnetic heading 82
Mariner's Eye 3D
AIS 18
aluerenkaat 19
kohdetiedot 8, 9
MARPA 18
pintatutka 20
satelliittikuvat 22
tietopalkit 56
turvasyvyys 23
vaaran värit 22
väylän leveys 20
Mariner's Eye 3D
AIS 18
hazard colors 22
lane width 20
MARPA 18
range rings 19
safe depth 23
satellite imagery 22
surface radar 20
marine services 13
MARPA
merkitty kohde 69
Sentry-tila 66
tähtääminen 68
threats 18
uhat 18, 69
matalanveden hälytys 94
matkamittarit 49
memory card 3
merihäiriö 75, 77
merimerkit 13, 24, 85
mies yli laidan 4, 33
Minne? 39
mittarit
analoginen 48
digitaalinen 48
maksimiarvot 47
matka 49
moottori 47
109
Liite
polttoaine 49
rajoitukset 47
tilahälytykset 47
tyyppi 48
mittaritiedot
selaaminen 29
yhdistelmät 29
mittayksiköt 55
moottorin mittarit 47
määrittäminen 47
näyttöjen selaaminen 47
tilahälytykset 47
yhdistelmänäyttö 29
muistikortit 3
BlueChart g2 Vision 21
muistikortti 3, 61
muut alukset
AIS 58, 69
MARPA 58, 69
polut 58, 70, 84, 100
projisoitu kulkusuunta 58, 70, 84
N
navaids 13
navigation chart
aerial photos 26
AIS 18
dangerous depth 12
depth shading 12
heading line 11
land-based POIs 13
marine service points 13
MARPA 18
navaid symbols 13
orientation 10
roses 14
satellite imagery 11
world map 11
zoom detail 11
navigation data bar 80
navigation lines 82
navigoinnin tietopalkki 56
navigointihälytykset 59
navigointikartta
AIS 18
alusten polut 100
ilmakuvat 26
karttarajat 13
keulaviiva 11
kohdetiedot 8, 9
maailmankartta 11
MARPA 18
merimerkkisymbolit 13
Päällekkäistutka 21, 74
POI:t maalla 13
ruusut 14
satelliittikuvat 11
suuntaus 10
syvyyden varjostus 12
tietopalkit 56
vaarallinen syvyys 12
valokuvapisteet 13
valosektorit 13
veneilypalvelupisteet 13
vieritys 6
zoomaaminen 5
zoomauskohta 11
navigointiviivat 82
nimellismaksimi 47
nimellisminimi 47
NMEA 0183 104
NMEA 2000 106
NOAA-symbolit 13, 85
nollaaminen 104
nopeustiedot 45, 52
north heading 82
110
numeronäppäimistö 1
O
offset
front of boat 83
water temperature 94
ohjelmistoversio 3
Opastus 32, 39
P
Päällekkäistutka
jäljet 84
kartat 21, 73, 74
näyttäminen 73
reittipisteet 84
zoomaaminen 73
painikkeet
alue 1, 5, 19
pehmeä iii, 1
PC-tiedot 50
Perspective 3D
AIS 18
lane width 20
MARPA 18
range rings 19
surface radar 20
peruskarttaversio 3
photos 26
pintatutka 20
pohja
jäljitys 91
whiteline 93
pohjoissuunta 10, 82
POI data 13
poikkeama
köli 95
veden lämpötila 96
POI-tiedot 13, 21, 26, 86
POI:t maalla 13, 86
polttoainekapasiteetti 59
polttoainemittarit
määrittäminen 47
polttoaineen synkronoiminen 49
polttoainehinta 49
tarkasteleminen 49
tilahälytykset 47
yhdistelmänäyttö 29
polttoaine-tietopalkki 57, 81
polttoainetta yhteensä 60
polttoainetta yhteensä -hälytys 60
purjehdus-tietopalkki 57, 81
R
radar
antenna rotation speed 83
color scheme 82
field of view 82
front-of-boat offset 83
heading line 82
navigation lines 82
orientation 82
range rings 82
rain clutter 78
range rings 19, 82
rantaviivan etäisyys 53
reitit 31
käännökset 35, 52
kopiointi 61
luettelon näyttäminen 36
luominen 35
Minne? 31
muokkaaminen 36
navigoiminen 40, 72
navigointi eteenpäin 41, 72
navigointi reitin mukaan 41, 72
navigointi taaksepäin 41, 72
poistaminen 36
reittipisteen ohittaminen 36
reittipisteet 35
tunnuksen tyyppi 52
tutka 72
Reitti 31, 39
reittipisteen nopeuden edut 58
reittipisteet
jäljitettävä alus 99
kopiointi 61
luettelo 33
luominen 8, 72
luotain 88
merkinnät 84
mies yli laidan 33
Minne? 31
muokkaaminen 33
navigointi kohteeseen 40
nykyinen sijainti 32
poistaminen 33
reittipisteen ohittaminen 36
siirtäminen 33
tutka 72
roses 14
routes
creating 34
navigating 34
present location 34
turns 33
Route To 34
ruusut 14
S
saapumishälytys 59
safe depth 23
safe zone collision alarm 17
SART 18
Satama-tila 65
sateen välke 75, 78
satelliittikuvat 21, 22, 25
satelliittisignaalit 2
satellite imagery 22, 25
SD card slot 3
SD-korttipaikka 1, 3
secure digital card 3
secure digital (SD) -kortti 3
Sentry-tila
ajastettu lähetys 66
hälytysalue 67
MARPA 66
settings
AIS 16
backlight 2
chart borders 13
collision alarm 17
color scheme 82
compass tape 81
crosstalk 80
cruising data bar 80
depth line 91
detail 11
details 16
display range 16
fish symbols 24
front of boat 83
GPS 103
hazard colors 22
heading line 11, 82
land POIs 13
lane width 20
light sectors 13
look-ahd spd 82
navaid size 13
navaid type 13
navigation data bar 80
nav lines 82
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
Liite
orientation 10, 82
output sentences 105
photo points 13
photos 25
port types 105
posn. precision 105
proj. heading 16
rain clutter 78
range rings 19, 82
rings 82
roses 14
rotation spd 83
safe depth 23
safety shading 12
service points 13
sonar cone 24
spot depths 12
style 22
surface radar 20
symbols 13
temp offset 94
tides/currents 25
view 24
whiteline 92
world map 11
signaalin esto vyöhykkeellä 83
Siirry 31, 39
siirtymä
veden lämpötila 94
veneen keula 83
sijainnin seuranta 98
sijaintimuoto 54
sijaintiraportti 99
simulointitila 51
sivukeilakaikujen häiriöt 77
sonar
alarms 93
cone 24
depth line 91
whiteline 92
spot depth soundings 12
suhteellinen tuuli 57, 81
surface radar 20
suspended targets 24
suunta 82
suuntapoikkeamahälytys 60
suuntaviittaus 54
suurten kohteiden häiriöt 76
symbolit 6, 13, 85
symbols 13
syvänveden hälytys 94
syvyyden varjostus 12
syvyysluotaukset 12, 85
T
tähtääminen 68
takapaneeli 1
tapahtumaloki 83
taustavalo 2
tehdasasetukset 2, 104
tekniset tiedot 102
tide stations
indicators 10, 26
tiedot
kopiointi 60
varmuuskopio 62
tietojen hallinta 60
tietopalkit
kalastus 57, 81
kompassinauha 58, 82
liiketiedot 56, 80
meri 56
polttoaine 57, 81
purjehdus 57, 81
tutka 80
todellinen pohjoinen 54
GPSMAP® 4000/5000 -käyttöopas
toimintopainikkeet iii
törmäyshälytys 15, 17, 69
tosituuli 57, 81
tracks
editing/deleting 24
tunnusnumero 3
tuotteen rekisteröiminen 107
turva-alue törmäyshälytykselle 17, 69
turvakorkeus 53
turvasyvyys 23, 53
tutka
AIS 70
ajastettu lähetys 66
alue 63, 75
aluerenkaat 82
antennin kiertonopeus 83
antennin koko 83
Avomeri-tila 65
fast time constant 78, 79
herkkyys 75
Kaksoisalue-tila 66
katselukulma 82
keulaviiva 82
kohinan poisto 75
lähettäminen 63
liiketiedot-tila 64
navigointiviivat 82
näytön optimointi 74
näyttötilat 64
päällekkäisnäyttö 73
Satama-tila 65
Sentry-tila 66
signaalin esto vyöhykkeellä 83
suuntaus 82
tyypit 64, 75
välke 75
värikaavio 82
veneen keulan poikkeama-arvo 83
zoomausmittakaava 63
tutkalähetys 63
tuulen kulmakaavio 46
tuulen nopeuden edut 58
tuulen nopeuskaavio 45
TVG 91
video
lähde 50
määrittäminen 50
tarkasteleminen 50
vieritys
kartat 6
liitekartta 7, 85
virtapainike 1
virtausasemat
ilmaisimet 10, 26
lähistöllä 43
raportit 43
VRM
mittaaminen 71
näyttäminen 70
säätäminen 71
vuorovesiasemat
ilmaisimet 10, 26
lähistöllä 42
W
water temperature offset 94
Y
yhdistelmät
asettelu 27
korostettu näyttö 29
mittaritiedot 29
mukauttaminen 27
tietokentät 28
toiminnot 27
valitseminen 27
yhdistelmätietokenttä
lisääminen 28
muokkaaminen 29
poistaminen 28
ylikuuluminen 75, 80
Z
zoom 19
zoomaaminen 5, 19, 26, 85
luotain 89
zoomausmittakaava 63
V
vaarallinen syvyys 12
vaaran värit 22
välke
aallot 75, 77
FTC 75, 78, 79
oletusasetukset 76
sade 75, 78, 79
tutkan tyyppi 75
ylikuuluminen 75
valokuvapisteet 13, 86
valokuvat 26
valosektorit 13
värikaavio
luotain 94
tutka 82
väritila 3
väylän leveys 20
vedenalaiset kohteet 24, 87, 91, 93, 95, 96
veden lämpöloki 88
veden lämpötilahälytys 94
veden lämpötilapoikkeama 94, 96
veneen keulan poikkeama-arvo 83
venepalvelut 13, 31, 39
vesi
nopeus 59
VHF-radio
AIS-kohteen kutsuminen 101
DSC-kanava 100
erilliset rutiinikutsut 100
hätäkutsut 98
111
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Lokakuu 2011
Osanumero 190-01077-37 Rev. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising