Garmin | GPSMAP 4010 | Garmin GPSMAP 4010 Korisnicki prirucnik za liniju proizvoda

Garmin GPSMAP 4010 Korisnicki prirucnik za liniju proizvoda
Serija GPSMAP 4000/5000
®
korisnički priručnik
© 2009–2011 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti,
preuzimati ili pohranjivati na bilo kojem mediju za pohranu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje
jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispisa jedne kopije ovog priručnika ili
dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o
autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda
te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke
Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, logotip Garmin, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® i MapSource® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ i UltraScroll™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin
Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. NMEA 2000® i logotip NMEA 2000
registrirani su trgovački znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). Windows® je
zaštićeni trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. XM® i XM WX Satellite Weather® registrirani su trgovački
znakovi tvrtke XM Satellite Radio Inc.
Uvod
Uvod
 UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Ovaj priručnik sadrži informacije o sljedećim proizvodima:
•
•
•
•
•
•
GPSMAP® 4008
GPSMAP 4010
GPSMAP 4012
GPSMAP 5008
GPSMAP 5012
GPSMAP 5015
Savjeti i prečaci
•
•
•
•
Odaberite Početna stranica s bilo kojeg zaslona za povratak na početni zaslon.
Odaberite Izbornik s bilo kojeg glavnog zaslona za pristup dodatnim postavkama.
Odaberite tipku Napajanje za podešavanje pozadinskog osvjetljenja i načina rada boja.
Držite tipku Napajanje za uključivanje ili isključivanje uređaja za iscrtavanje.
Oznake u priručniku
•
•
•
•
Kada dobijete uputu za odabir stavke:
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, pritisnite funkcijsku tipku uz desnu stranu zaslona.
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, prstom dodirnite tu stavku na zaslonu.
Kada dobijete uputu za odabir lokacije na zaslonu navigacije, vremena, radara ili sonara:
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, koristite višesmjernu tipku za odabir lokacije putem pokazivača ( ).
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite kartu za odabir lokacije putem pokazivača ( ).
Kada dobijete uputu za unos teksta ili numeričkih znakova:
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, koristite tipkovnicu na zaslonu.
Strelice (>) u tekstu ukazuju kako je stavke potrebno odabrati određenim redoslijedom. Na primjer, ako vidite
“odaberite Karte > Navigacijska karta,” trebate odabrati Karte, a zatim Navigacijska karta.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
iii
Sadržaj:
Sadržaj:
Uvod.................................................................iii
Savjeti i prečaci.........................................................iii
Oznake u priručniku..................................................iii
Početak rada....................................................1
Prednja i stražnja ploča............................................. 1
Uključivanje uređaja za iscrtavanje........................... 2
Isključivanje uređaja za iscrtavanje........................... 2
Početne postavke uređaja za iscrtavanje.................. 2
Primanje signala GPS satelita................................... 2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja................... 2
Podešavanje rada boja.............................................. 3
Umetanje i vađenje podatkovnih i memorijskih
kartica..................................................................... 3
Pregled informacija o sustavu................................... 3
Upoznavanje s početnim zaslonom........................... 4
Karte i 3D prikazi karte....................................5
Navigacijska karta..................................................... 5
Sustav za automatsko identificiranje....................... 15
Perspective 3D........................................................ 19
Radarsko prekrivanje.............................................. 21
BlueChart g2 Vision................................................. 21
Mariner’s Eye 3D..................................................... 22
Fish Eye 3D............................................................. 23
Ribolovna karta....................................................... 24
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti........... 25
Pregled fotografija orijentira iz zraka....................... 26
Animirani indikatori morskih mijena i struja............. 26
Detaljni podaci o cestama i točkama interesa......... 26
Automatsko navođenje............................................ 26
Kombinacije...................................................27
O zaslonu Kombinacije............................................ 27
Konfiguracija zaslona Kombinacije.......................... 27
Navigacija.......................................................31
Osnovna pitanja o navigaciji.................................... 31
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje.............. 31
Međutočke............................................................... 32
Rute......................................................................... 33
Trase....................................................................... 36
Navigacija uz Garmin sustav autopilota.................. 38
Kamo?............................................................39
Odredišta pomorskih usluga.................................... 39
Podaci plovila, almanaha i podaci
za okoliš.........................................................42
Podaci almanaha..................................................... 42
Podaci za okoliš...................................................... 44
Podaci plovila.......................................................... 47
Radar..............................................................63
Signali radara.......................................................... 63
Načini prikaza radara.............................................. 64
Određivanje cilja radarom....................................... 68
Međutočke i rute na radarskom zaslonu................. 72
Upoznavanje s radarskim prekrivanjem.................. 73
Optimizacija radarskog prikaza............................... 74
Izgled radarskog prikaza......................................... 80
Izgled prikaza radarskog prekrivanja....................... 84
Sonar..............................................................87
Prikazi sonara.......................................................... 87
Zapisnik temperature vode...................................... 88
Međutočke na zaslonu sonara................................ 88
Postavke zaslona sonara........................................ 89
Frekvencije.............................................................. 91
Izgled zaslona sonara............................................. 92
Alarmi sonara.......................................................... 94
Konfiguriranje sonde............................................... 95
Digitalno selektivno pozivanje.....................97
Uređaj za iscrtavanje i funkcija VHF radio
uređaja.................................................................. 97
Uključivanje DSC-a................................................. 97
Upoznavanje s DSC popisom................................. 97
Dolazni pozivi u pomoć........................................... 98
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF
radija..................................................................... 98
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni
s uređaja za iscrtavanje........................................ 98
Praćenje položaja.................................................... 99
Pojedinačni rutinski pozivi..................................... 100
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do AIS
cilja..................................................................... 101
Dodatak........................................................102
Specifikacije.......................................................... 102
Kalibracija uređaja iz serije GPSMAP 5000 sa
zaslonom osjetljivim na dodir.............................. 103
Snimke zaslona..................................................... 103
Prikaz lokacija GPS satelita.................................. 103
Informacije o sustavu............................................ 103
NMEA 0183 i NMEA 2000..................................... 104
Registracija uređaja............................................... 107
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke
Garmin................................................................ 107
Izjava o usklađenosti............................................. 107
Licencni ugovor za softver..................................... 107
Indeks...........................................................108
Konfiguracija uređaja....................................51
Osnovna pitanja za konfiguriranje uređaja.............. 51
Način rada simulatora............................................. 51
Konfiguracija prikaza............................................... 52
Navigacijske preference.......................................... 52
Informacije o vašem plovilu..................................... 59
Alarmi...................................................................... 59
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje.......... 60
Konfiguracija umreženog uređaja............................ 62
iv
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Početak rada
Početak rada
Prednja i stražnja ploča
➋
➎
➊
➌
➍
➏
➐
➑
GPSMAP 4012
➊
➋
➑
GPSMAP 5008
Element Opis
➊
Tipka napajanja
➋
Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
➌
Tipke za domet
➍
Višesmjerna tipka
➎
Funkcijske tipke
➏
Gumbi MARK, SELECT, MENU i HOME
➐
Numerička tipkovnica (samo za 4012 i 4212)
➑
Utor za podatkovnu karticu
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
1
Početak rada
➋
➌
➊
➍
Element
Opis
➊
Mrežni priključci
➋
NMEA 2000 priključak
➌
Priključak napajanja
➍
Video priključak
➎
NMEA 0183 priključak
➎
Uključivanje uređaja za iscrtavanje
Odaberite
.
Isključivanje uređaja za iscrtavanje
Držite
.
Početne postavke uređaja za iscrtavanje
Prilikom prvog uključivanja uređaja za iscrtavanje potrebno je konfigurirati niz početnih postavki. Te postavke moraju se
konfigurirati i prilikom vraćanja originalnih tvorničkih postavki (str. 104). Svaku od tih postavki možete ažurirati i kasnije.
Konfiguriranje Početnih postavki uređaja za iscrtavanje
Slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali početne postavke.
Primanje signala GPS satelita
Nakon uključivanja uređaja za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj.
Kad uređaj za iscrtavanje dobije satelitske signale, crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala pri vrhu početnog
zaslona su zelene
. Nakon što uređaj za iscrtavanje izgubi satelitske signale, zelene crtice nestaju
i na zaslonu
karte će se prikazati trepćući upitnik za ikonu vozila (plovila).
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi www.garmin.com/aboutGPS.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Pozadinsko osvjetljenje >
Pozadinsko osvjetljenje.
savjet: Odaberite iz bilo kojeg zaslona za otvaranje zaslona prikaza.
2. Podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
• Odaberite Automatski kako biste omogućili uređaj za iscrtavanje automatski podesi pozadinsko osvjetljenje
na temelju osvjetljenja u prostoru.
• Odaberite Gore ili Dolje kako biste ručno podesili pozadinsko osvjetljenje.
2
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Početak rada
Podešavanje rada boja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Pozadinsko osvjetljenje.
savjet: Odaberite iz bilo kojeg zaslona za otvaranje zaslona prikaza.
2. Odaberite Način rada boja.
3. Odaberite Dnevne boje, Noćne boje ili Automatski.
Automatske postavke automatski mijenjaju shemu boja na osnovi vremena izlaska i zalaska sunca.
Umetanje i vađenje podatkovnih i memorijskih kartica
Za prikaz satelitskih slika visoke rezolucije i usporednih fotografija luka, marina i drugih točaka interesa iz zraka, možete
umetnuti dodatne podatkovne kartice BlueChart® g2 Vision®. Možete umetnuti prazne SD memorijske kartice za prijenos
podataka poput međutočaka, ruta i trasa do drugog kompatibilnog Garmin uređaja za iscrtavanje ili računala (str. 60).
Utor za podatkovnu karticu nalazi se s prednje strane uređaja za iscrtavanje.
•
•
Otvorite pristupna vratašca, umetnite podatkovnu karticu u utor (naljepnica ➊ neka bude okrenuta u desno kod verzije
s okomitim utorom, a prema gore kod verzije s vodoravnim utorom) i pritišćite karticu dok ne sjedne na mjesto.
Ponovo pritisnite podatkovnu ili memorijsku karticu u utor i otpustite je kako biste izbacili karticu.
➊
Vodoravni utor SD kartice
➊
Okomiti utor SD kartice
Pregled informacija o sustavu
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, informacije o dodatnoj karti (ako postoji) i ID broj uređaja.
Ove vam informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
3
Početak rada
Upoznavanje s početnim zaslonom
Za pristup svim ostalim zaslonima koristite Početni zaslon.
Napomena: Opcije na ovom zaslonu variraju, ovisno o vrsti uređaja za iscrtavanje i dodatnih priključenih uređaja.
Početni zaslon uređaja iz serije GPSMAP 4000 Početni zaslon uređaja iz serije GPSMAP 5000
Stavka izbornika
Karte
Sonar
Kombinacije
Informacije
Oznaka
Kamo?
Radar
Vrijeme
Konfiguracija
Čovjek u moru
4
Opis
Omogućavanje pristupa navigacijskoj karti, kartama Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D,
ribolovnoj karti i radarskom prekrivanju (str. 5).
Napomena: karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su samo ako koristite podatkovnu
karticu BlueChart g2 Vision (str. 21). Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu
karticu BlueChart g2 Vision ili BlueChart g2 ili pak ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
Postavljanje i pružanje informacija o sonaru (dostupno samo ako je uređaj za iscrtavanje povezan
s modulom Garmin sonara) (str. 87).
Postavljanje podijeljenog zaslona za prikaz karte, sonara, radara, podataka o motoru i gorivu i
videozapisa na zaslonu koji je podijeljen na dva ili tri dijela (str. 27).
Prikaz informacija, uključujući plimu i oseku, struje, podatke o nebu, korisničke podatke, informacije
o drugim plovilima, mjerače i video informacije (str. 42).
Označavanje, uređivanje ili brisanje trenutne lokacije kao međutočke ili lokacije čovjeka u moru
(str. 33).
Pružanje navigacijskih značajki (str. 39).
Postavljanje i prikaz radara (dostupno samo ako je uređaj za iscrtavanje povezan s brodskim radarom
tvrtke Garmin) (str. 63).
(samo Sjeverna Amerika) postavljanje i prikaz raznih vremenskih parametara, uključujući padaline,
prognozu, ribolov, uvjete na moru i vidljivost (dostupno samo ako je uređaj za iscrtavanje povezan s
modulom za vrijeme i ako imate XM® pretplatu). Pogledajte XM WX Satellite Weather® i dodatak XM
Satellite Radio (samo Sjeverna Amerika).
Omogućavanje pregleda i uređivanja postavki uređaja za iscrtavanje i sustava (str. 51).
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke i postavljanje kursa na prethodno označenu
lokaciju (str. 33).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
Karte i 3D prikazi karte
Svi uređaji za iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000/5000 imaju osnovnu slikovnu kartu. Uređaji za iscrtavanje iz serije
GPSMAP 4208, 4210, 4212, 5208, 5212 i 5215 imaju ugrađenu detaljnu BlueChart g2 kartografiju pučine za vode
SAD-a. Karte i 3D prikazi karte navedeni u nastavku dostupni su na uređaju za iscrtavanje.
Napomena: Prikazi karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupni su jedino ako koristite podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision (str. 21). Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2
Vision ili BlueChart g2 ili pak ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
Smjer
Navigacijska karta
3D perspektiva
Mariner’s Eye 3D
Fish Eye 3D
Ribolovna karta
Radarsko
prekrivanje
Opis
Prikazuje podatke o navigaciji koji su dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim kartama,
ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele, mjerenja dubine, marine i stanice za
predviđanje morskih mijena u zračnom prikazu (str. 5).
Prikazuje pregled odozgo i iza plovila za vizualnu pomoć u navigaciji (str. 19).
Prikazuje detaljan, 3‑dimenzionalni prikaz odozgo i iza plovila za vizualnu pomoć u navigaciji
(str. 22).
Nudi vizualni prikaz morskog dna prema informacijama s karte (str. 23).
Uklanja navigacijske podatke s karte istovremeno pojačavajući obrise dna radi očitavanja dubine
(str. 24).
Dodaje radarske informacije na navigacijsku ili ribolovnu kartu (str. 73).
Navigacijska karta
Navigacijska karta koristi se za planiranje kursa, prikazivanje informacija karte i kao pomagalo pri navigaciji
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
➍
➊
➎
➋
➏
➌
➐
Navigacijska karta s BlueChart g2 Vision podacima
➊
Pomorske usluge
➎
Vaše plovilo
➋
Izložena olupina
➏
Plutača
➌
Podvodna olupina
➐
Skala zumiranja
➍
Svjetionik
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Razina zumiranja označena je brojem mjerila pri dnu navigacijske karte (
udaljenost na karti.
•
•
). Traka ispod broja mjerila predstavlja
Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, pritisnite tipke Domet (-/+) za smanjivanje i povećavanje slike.
Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite gumbe
i
za smanjivanje i povećavanje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
5
Karte i 3D prikazi karte
Simboli karte
Karte BlueChart g2 i BlueChart g2 Vision koriste grafičke simbole za opis značajki karte, koji su usklađeni sa standardima
za američke i međunarodne karte. U nastavku su prikazani neki, ali ne i svi, od uobičajenih simbola koje biste mogli
vidjeti.
Ikona
Opis
Stanica za mjerenje morskih struja
Informacije
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje morskih
mijena
Dostupna fotografija iz zraka
Dostupna fotografija iz iste
perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije konture dubine (s dubokom vodom predstavljenom bijelom
bojom), pojaseve morskih mijena, podatke o dubini (kao što su opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska sredstva
i simbole te područja s preprekama i kabelima.
Kretanje prema točki na karti
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale
opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Napomena: Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili
BlueChart g2 ili pak ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Radarsko prekrivanje.
Odaberite gdje želite ići.
Odaberite Navigiraj do.
Odaberite opciju:
• Odaberite Idi na kako biste navigirali izravno do lokacije.
• Odaberite Ruta do kako biste stvorili rutu do lokacije, uključujući skretanja (str. 34).
• Odaberite Vodi do za korištenje automatskog navođenja (str. 26).
6. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači
da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za
minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 53).
7. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
1.
2.
3.
4.
5.
Pomicanje navigacijske ili ribolovne karte
Možete se pomaknuti sa svoje trenutne lokacije na druga područja na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti ili na
radarskom prekrivanju.
Napomena: Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili
BlueChart g2 ili pak ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte. Radarsko prekrivanje dostupno je kad je
uspostavljena veza s kompatibilnim radarom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Radarsko prekrivanje.
6
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, kartu pomaknite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite i povucite navigacijski zaslon za pomicanje karte.
Kad kartu pomaknete preko ruba, zaslon se pomiče dalje kako bi omogućio neprekidan prikaz karte. Ikona položaja
(
) ostaje na vašoj trenutnoj lokaciji. Ako ikona položaja nakon pomicanja nestane s karte, prikazat će se prozorčić
(metnuta karta) s lijeve strane zaslona pomoću kojega ćete moći pratiti svoj trenutni položaj. Lokacija koordinata
pokazivača prikazuje se u gornjem lijevom kutu karte, zajedno s udaljenošću i smjerom pokazivača s vaše trenutne
lokacije.
➊
➋
➌
➎
➍
➊
Koordinate za pokazivač
➋
Smjer i udaljenost pokazivača od trenutne lokacije
➌
Pokazivač
➍
Umetnuta karta
➎
Mogućnosti pomicanja
4. Odaberite Zaustavi pomicanje kako biste zaustavili pomicanje i vratili zaslon na trenutnu lokaciju.
Prikaz umetnute karte
Možete kontrolirati hoće li se umetnuta karta prikazati na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 ili BlueChart g2
Vision, ili ažuriranjem karte koja je posljednja ugrađena.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Radarsko prekrivanje.
Odaberite Izbornik > Postavljanje karte > Umetnuta karta.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi za prikaz umetnute karte u svakom trenutku.
• Odaberite Isključi kako se umetnuta karta ne bi nikad prikazala.
• Odaberite Automatski za prikaz umetnute karte tijekom pomicanja, samo kada se ikona položaja (
može vidjeti na zaslonu.
) više ne
Konfiguriranje izgleda simbola međutočke
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Radarsko prekrivanje.
3. Odaberite Izbornik > Međutočke i trase > Prikaz međutočke.
4. Odaberite simbol međutočke.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
7
Karte i 3D prikazi karte
5. Dovršenje postupka:
• Odaberite Oznaka za prikaz naziva i simbola.
• Odaberite Komentar za prikaz komentara koje ste dodali.
• Odaberite Simbol samo za prikaz simbola.
• Odaberite Sakrij za sakrivanje simbola.
Postavljanje boje aktivne trase
Pogledajte (str. 37).
Prikazivanje ili skrivanje trasa u boji
Možete odrediti boju trase (str. 37) i tada prikazati ili sakriti sve trase u toj boji.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Radarsko prekrivanje.
Odaberite Izbornik > Međutočke i trase > Prikaz trasa.
Odaberite boju za prikazivanje ili sakrivanje svih trasa te boje.
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Možete pregledati informacije o lokaciji ili objektu na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Radarsko prekrivanje.
3. Odaberite lokaciju ili objekt.
Uz desnu stranu karte prikazat će se popis opcija. Prikazane opcije mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili
objekt.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Pregled kako biste pregledali pojedinosti objekata koji se nalaze u blizini pokazivača. (Pregled se neće
prikazati ako se pokazivač ne nalazi u blizini objekta. Ako se pokazivač nalazi u blizini samo jednog objekta,
prikazat će se naziv objekta.)
• Odaberite Navigiraj do za prelazak na odabranu lokaciju (str. 6).
• Odaberite Stvori međutočku kako biste označili međutočku na lokaciji pokazivača.
• Odaberite Izmjeri udaljenost za pregled udaljenosti i smjera objekta sa svoje trenutne lokacije. Informacije će
se prikazati u gornjem lijevom kutu zaslona. Odaberite Postavi referencu za mjerenje od lokacije koja nije vaša
trenutna lokacija.
• Odaberite Informacije za prikaz morskih mijena (str. 42), struja (str. 43), neba (str. 44), napomena na karti ili
informacija o lokalnim uslugama blizu pokazivača.
• Odaberite Prekini usmjeravanje za uklanjanje usmjerivača sa zaslona. Odaberite Zaustavi pomicanje kako biste
zaustavili pomicanje i vratili zaslon na trenutnu lokaciju.
8
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
Pregled dodatnih informacija o objektu
Možete pregledavati informacije o stavkama karte, međutočkama i kartama na zaslonu.
Napomena: Prikazi karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupni su jedino ako koristite podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision (str. 21). Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2
Vision ili BlueChart g2 ili pak ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite objekt ➊.
➋
➊
4. Odaberite gumb s nazivom stavke za prikaz informacija ➋.
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena prikazuju se na karti s ikonom stanice za predviđanje morskih
mijena ( ). Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje morskih mijena kako biste mogli predvidjeti
razinu morske mijene u različitim trenucima ili u različite dane (str. 42).
Napomena: Ribolovna karta i ikone stanice za predviđanje morskih mijena dostupne su uz unaprijed programiranu
podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Radarsko prekrivanje.
3. Odaberite ikonu stanice za predviđanje morskih mijena.
Informacije o smjeru morske mijene ➊ i razini morske mijene ➋ prikazuju se pored ikone.
➌
➋
➊
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite gumb s nazivom stanice ➌.
• Odaberite Pregled ako se u blizini nalazi više stavki i odaberite gumb s nazivom stanice.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
9
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz i konfiguriranje morskih mijena i struja
Informacije o morskim mijenama i strujama možete prikazati na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavljanje karte.
Odaberite Morske mijene/struje.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi kako bi se na karti prikazali indikatori stanica za mjerenje struja i stanica za predviđanje
morskih mijenja ili Isključi kako biste sakrili indikatore stanica za mjerenje morskih struja i stanice za
predviđanje morskih mijena.
• Odaberite Animirano za prikaz animiranih pokazivača stanica za predviđanje morskih mijena i animiranih
pokazivača smjera struje na karti (str. 26).
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim
vrstama navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i prepreke. Na str. 13 potražite informacije o konfiguraciji
i izgledu navigacijskih simbola.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je samo ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision (str. 21).
Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili BlueChart g2 ili pak ako
vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
3. Kursorom odaberite navigacijsku oznaku.
Prikazat će se opcija s prikazom navigacijske oznake, npr. Svjetionik ili Svjetlo.
4. Odaberite naziv navigacijske oznake (ili odaberite Pregled i zatim naziv navigacijske oznake) kako biste pregledali
pojedinosti o navigacijskoj oznaci.
Izgled navigacijske karte
Promjena orijentacije karte
Možete postaviti perspektivu karte na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
10
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavljanje karte.
Odaberite Izgled karte.
Odaberite Orijentacija.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Sjever gore za postavljanje vrha karte na smjer prema sjeveru.
• Odaberite Smjer gore za postavljanje vrha karte u skladu s podacima o smjeru primljenima sa senzora smjera,
poznatog i kao magnetski smjer, ili za upotrebu GPS podataka o smjeru. Linija smjera se na zaslonu prikazuje
okomito.
• Odaberite Kurs gore i postavite kartu tako da smjer navigacije uvijek bude okrenut prema gore.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
Promjena pojedinosti zumiranja na karti
Možete podesiti količinu pojedinosti koja se prikazuje na karti pri različitim razinama zumiranja, za navigacijsku ili
za ribolovnu kartu.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik > Postavljanje karte > Izgled karte > Pojedinosti.
Odaberite razinu pojedinosti.
Odabir karte svijeta
Možete koristiti osnovnu kartu svijeta ili satelitske slike na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta i satelitske slike dostupne su ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Osnovna karta svijeta dostupna je na svim uređajima za iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000/5000.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik > Postavljanje karte > Izgled karte.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Karta svijeta > Puna za prikaz satelitskih slika na karti.
• Odaberite Karta svijeta > Osnovna za prikaz osnovnih podataka karte na karti.
Prikaz i konfiguriranje linije smjera
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u smjeru kretanja. Izgled linije smjera možete konfigurirati
za navigacijsku kartu, ribolovnu kartu ili radarsko prekrivanje.
Linija smjera
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Radarsko prekrivanje.
Odaberite Izbornik.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Postavljanje karte > Izgled karte na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
• Odaberite Postavke > Postavljanje karte na radarskom prekrivanju.
5. Odaberite Linija smjera > Prikaz.
6. Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost > Promijeni udaljenost. Unesite udaljenost do kraja linije smjera. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Vrijeme > Promijeni vrijeme. Unesite vrijeme potrebno da se dostigne kraj linije smjera.
Odaberite Gotovo.
1.
2.
3.
4.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
11
Karte i 3D prikazi karte
Odabir izvora linije smjera
Izvor prikaza linije smjera na uređaju za iscrtavanje određuje se pomoću postavke izvora linije smjera (Automatski ili
GPS smjer) te ovisno o tome jesu li dostupne informacije o smjeru iz senzora smjera.
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ako su dostupne informacije o smjeru iz senzora smjera, a izvor smjera postavljen je na Automatski, i linija smjera
i ikona vozila poravnat će se sa smjerom iz senzora.
Ako su dostupne informacije o smjeru iz senzora smjera, a izvor smjera postavljen je na GPS smjer, linija smjera
poravnat će se s GPS smjerom, ali će se ikona vozila poravnati sa smjerom iz senzora.
Ako nisu dostupne informacije o smjeru iz senzora smjera, i linija smjera i ikona vozila poravnat će se s GPS smjerom.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavljanje karte.
Odaberite Izgled karte > Linija smjera > Izvor.
Dovršenje postupka:
• Odaberite GPS smjer.
• Odaberite Automatski.
Prikaz i konfiguriranje podataka o dubini točke
Na navigacijskoj karti možete uključiti podatke o dubini i postaviti opasnu dubinu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavljanje karte > Izgled karte >
Dubine točke > Uključi.
2. Odaberite Dubine točke > Opasno.
3. Unesite opasnu dubinu.
4. Odaberite Gotovo.
Konfiguriranje sjenčanja dubine
Možete prilagoditi izgled sjenčanja dubine na navigacijskoj karti.
Napomena: Sjenčanje dubine dostupno je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 ili
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavljanje karte > Izgled karte >
Sigurnosno sjenčanje.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Ručno (ili Promijeni dubinu), unesite dubinu i odaberite Gotovo. Područja na karti s dubinom manjom
od navedene osjenčana su plavim, a područja s dubinom većom od navedene osjenčana su bijelim. Kontura će se
uvijek iscrtati na odabranoj dubini ili dublje.
• Odaberite Automatski za korištenje dubine s karte g2 ili g2 Vision.
12
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz i konfiguriranje navigacijskih simbola
Možete prikazati i konfigurirati izgled navigacijskih simbola na navigacijskoj i ribolovnoj karti ili radarskom prekrivanju.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Navigacijska karta > Izbornik > Postavljanje karte > Izgled karte > Simboli.
• Odaberite Ribolovna karta > Izbornik > Postavljanje karte > Izgled karte.
• Odaberite Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte > Simboli.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Veličina navigacijske oznake za postavljanje veličine navigacijskih simbola prikazanih na karti.
Odaberite veličinu.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > NOAA za prikaz NOAA simbola navigacijske oznake postavljenog na
karti.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > IALA za prikaz IALA simbola navigacijske oznake postavljenog na karti.
Prikaz dodatnih pojedinosti karte
Na navigacijskoj karti možete prikazati kopnene točke interesa, sektore svjetla, granice karte i foto točke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavljanje karte > Izgled karte >
Simboli.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Kopnene točke interesa > Uključi za prikaz točaka interesa na kopnu.
• Odaberite Sektori svjetla za prikaz sektora u kojemu je vidljivo navigacijsko svjetlo. Odaberite Uključi za prikaz
sektora svjetla u svakom trenutku ili odaberite Automatski kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
filtriranje sektora svjetla ovisno o razini zumiranja.
• Odaberite Granice karte > Uključi za prikaz područja koja karte pokrivaju prilikom korištenja podatkovne kartice
BlueChart g2 Vision.
• Odaberite Foto točke > Uključi za prikaz ikona fotoaparata prilikom korištenja podatkovne kartice BlueChart g2
Vision. Time ćete omogućiti pregled fotografija orijentira iz zraka (str. 26).
Promjena ikone vozila
Kao ikonu vozila na karti možete postaviti veliki, srednji ili mali prikaz plovila ili trokut.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavljanje karte > Izgled karte >
Simboli > Ikona vozila.
2. Odaberite željenu ikonu za prikaz plovila na navigacijskoj karti i ribolovnoj karti.
Prikaz servisnih pomorskih točaka
Servisne točke prikazuju lokacije na kojima se može obaviti pomorsko održavanje i dobiti usluge popravka.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavljanje karte > Servisne točke >
Uključi.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
13
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz i konfiguriranje ruža
Na navigacijskoj karti i na ribolovnoj karti možete prikazati ružu kompasa ➊ oko plovila, koja prikazuje smjer kompasa
okrenut u smjeru plovila. Smjer stvarnog ili manifesnog vjetra prikazat će se ➋ ako je uređaj za iscrtavanje priključen na
kompatibilni pomorski senzor vjetra.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
➋
1.
2.
3.
4.
➊
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik > Postavljanje karte > Ruže.
Odaberite vrstu ruže (Stvarni vjetar, Manifesni vjetar ili Kompas).
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 58).
Prikaz i konfiguriranje podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 56).
Korištenje međutočaka
Vidi “Međutočke” (str. 32).
Korištenje trasa
Vidi “Trase” (str. 36).
14
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućava vam identifikaciju i praćenje drugih plovila.
O programu AIS
AIS vas upozorava na promet u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, uređaj za iscrtavanje moći će prikazati
neke AIS informacije o drugim plovilima koja se nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom i koja aktivno
emitiraju AIS informacije. Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet pomorske mobilne službe
(MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja plovila, najbliži pristup
i vrijeme do najbližeg pristupa.
➊
➍
➋
➎
➏
➌
Određivanje AIS cilja na navigacijskoj karti
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol
Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu trokut pokazuje označava smjer
➊
u kojemu se AIS plovilo kreće.
AIS cilj je odabran.
➋
➌
➍
➎
➏
AIS cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija pridružena cilju označava smjer cilja.
MMSI, brzina i smjer plovila prikazuju se ispod cilja ako su postavke pojedinosti podešene na
Prikaži (str. 16). Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će se natpis poruke.
AIS cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s plovila izgubljen, a uređaj za
iscrtavanje prikazuje natpis poruke s upitom treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti
plovilo, s karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
U dometu je opasni AIS cilj. Cilj treperi dok se oglašava alarm i prikazuje se natpis poruke. Nakon
što je alarm potvrđen, puni crveni trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i smjer
cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni Isključen, cilj će treperiti, ali zvučni alarm se neće oglasiti
i natpis alarma se neće prikazati (str. 17). Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će se
natpis poruke.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja opasnom cilju, a brojevi pored simbola
označavaju vrijeme do najbliže točke približavanja tom cilju.
Opasan cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS prijenos s plovila izgubljen, a uređaj za
iscrtavanje prikazuje natpis poruke s upitom treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti
plovilo, s karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog opasnog cilja.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
15
Karte i 3D prikazi karte
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku
neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane
linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera (str. 16). Ako aktivirani AIS cilj ne emitira podatke o brzini
ili se plovilo ne pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini
skretanja koje emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu iz aktiviranog AIS cilja ➊, planirani kurs ➋ cilja
izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer kojim cilj skreće, a koji se također temelji
na podacima o brzini skretanja, određen je smjerom zavoja ➌ na krajevima linije smjera ➍. Dužina zavoja se ne mijenja.
➋
➊
➍
➌
Cilj s planiranim kursom, smjerom i smjerom skretanja
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru ➎ dođu iz aktiviranog AIS cilja ➏ bez navođenja podataka o brzini skretanja,
planirani kurs ➐ cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.
➐
➏
➎
Cilj s planiranim kursom i smjerom
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > AIS > Isključeno.
Funkcija AIS onemogućena je na svim kartama i 3D prikazima karti. To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS
plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i određivanja cilja AIS plovila te prikaz podataka o AIS plovilima.
Prikaz AIS i MARPA plovila na karti ili na 3D prikazu karte
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila. Mini automatsko radarsko
sredstvo za iscrtavanje ili Mini Automatic Radar Plotting Aid (MARPA) funkcionira s radarom (str. 68).
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D prikazu karte. Raspon prikaza i postavke MARPA
konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju se samo na tu kartu ili na taj 3D prikaz karte. Pojedinosti,
planirani smjer i postavke staza konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju se na sve karte i na sve
3D prikaze karte.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je samo ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili BlueChart g2 ili pak ako
vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
16
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D ili Radarsko prekrivanje.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > Postavljanje zaslona.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Raspon prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila.
Odaberite udaljenost.
• Odaberite MARPA > Prikaži za prikaz za prikaz plovila s oznakom MARPA.
Napomena: Ova opcija nije dostupna za radarsko prekrivanje budući da ne možete sakriti oznake MARPA
na zaslonu radarskog prekrivanja (str. 68).
• Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS i oznakom MARPA.
• Odaberite Planirani smjer, unesite vrijeme za planirani smjer za plovila s aktivacijom AIS i oznakom MARPA
i odaberite Gotovo.
• Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze i zatim odaberite duljinu trase prikazane pomoću staze.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D ili Radarsko prekrivanje.
Odaberite AIS plovilo.
Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS
plovilo.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D ili Radarsko prekrivanje.
Odaberite AIS plovilo.
Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D ili Radarsko prekrivanje.
Odaberite AIS plovilo.
Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS i MARPA. MARPA funkcionira uz radar (str. 68). Sigurna zona
koristit se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi. Sve postavke alarma za sudar u sigurnoj zoni primjenjuju se na
sve karte, na sve 3D prikaze karte, na sve načine prikaza radara i na radarsko prekrivanje.
Napomena: alarm za sudar u sigurnoj zoni automatski se postavlja na Uključeno pri svakom uključivanju uređaja za
iscrtavanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > Alarm za sudar > Uključi.
Kada objekt s oznakom MARPA ili plovilo s aktivacijom AIS uđu u prsten sigurne zone oko vašeg plovila, prikazuje
se natpis poruke i oglašava se alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Postavkom Isključeno onemogućava
se natpis poruke i zvučni alarm, ali objekt na zaslonu i dalje ostaje označen kao opasan.
2. Odaberite Domet kako biste postavili izmjereni polumjer obruča sigurne zone na određenu udaljenost od 500 stopa
do 2 nautičke milje (ili od 150 m do 3 km, odnosno od 500 stopa do 2 milje).
3. Odaberite udaljenost.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
17
Karte i 3D prikazi karte
4. Odaberite Vrijeme do za oglašavanje alarma ako AIS ili MARPA ustanovi da će cilj ući u sigurnu zonu u vremenu
unutar definiranog vremenskog intervala (od 1 do 24 minute).
5. Odaberite vrijeme.
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je samo ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili BlueChart g2 ili pak
ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D ili Radarsko prekrivanje.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > Popis > Prikaži.
Odaberite vrstu prijetnji koju želite uključiti na popis (Sve prijetnje, samo AIS prijetnje ili samo MARPA prijetnje).
Upućivanje poziva do AIS cilja
Vidi “Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do AIS cilja” (str. 100).
O AIS odašiljačima za potragu i spašavanje
AIS odašiljači za potragu i spašavanje (AIS-SART ili SART) samostalni su uređaji koji nakon aktiviranja prenose izvješća
o položaju u slučaju nužde. SART odašiljači razlikuju se od AIS odašiljača pa tako i izgledaju drugačije od standardnih
AIS simbola na uređaju za iscrtavanje. Umjesto praćenja SART odašiljača za izbjegavanje sudara, koristite SART odašiljač
za pronalaženje i određivanje položaja određenog plovila.
Navigacija do SART odašiljača
Nakon što primite signal od SART odašiljača, pojavit će se alarm signala pomoći.
Odaberite Pregled > Idi na za početak navigacije do SART odašiljača.
Simboli određivanja AIS-SART cilja
Simbol
Opis
AIS-SART odašiljač. Ovaj simbol odaberite ako želite pregledati
više informacija o SART odašiljaču te ako želite započeti
navigaciju.
Izgubljen AIS-SART odašiljač.
Ispitivanje AIS-SART odašiljača. Ovaj se simbol javlja kad plovilo
započne ispitivanje SART uređaja, ono ne predstavlja stvarnu
opasnost. Ove ispitne simbole i upozorenja možete onemogućiti.
Izgubljeno ispitivanje AIS-SART odašiljača.
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS-SART odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
upozorenja na ispitivanje AIS-SART zanemaruju se prema zadanim postavkama. Ako želite ispitati AIS SART uređaj,
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju za iscrtavanje.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguriranje > Ostala plovila > AIS SART ispitivanje.
18
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
Perspective 3D
Perspective 3D pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je
prikaz koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanala i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Perspective 3D.
3D perspektiva
Navigacijska karta
Prilagođavanje pregleda
• Približite pregled plovilu i spustite se do vode:
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, pritisnite tipku Domet (+).
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite gumb
.
• Odmaknite prikaz od plovila:
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, pritisnite tipku Domet (-).
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite gumb
.
Mjerilo (
) će se odmah prikazati pri dnu zaslona.
Zakretanje prikaza Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D
Na prikazima Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D možete se zakretati oko svoje trenutne lokacije.
Napomena: Prikazi karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupni su jedino ako koristite podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision (str. 21).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Mariner’s Eye 3D, Perspective 3D ili Fish Eye 3D.
3. Dovršenje postupka:
• Za uređaje iz serije GPSMAP 4000, pritisnite lijevo ili desno na Višesmjernoj tipki za zakretanje 3D prikaza.
• Za uređaje iz serije GPSMAP 5000, dodirnite i povucite Navigacijski zaslon u lijevo ili desno za zakretanje 3D
prikaza.
4. Odaberite Zaustavi pomicanje kako biste zaustavili zakretanje i vratili zaslon na trenutnu lokaciju.
Izgled karte 3D perspektive
Prikaz prstena dometa
Prsteni dometa pomažu vam pri vizualizaciji udaljenosti na 3D perspektivi ili karti Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik > Izgled karte > Prsteni dometa > Uključi.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
19
Karte i 3D prikazi karte
Odabir širine linije
Možete označiti širinu navigacijske linije koja se prikazuje na kartama 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Odaberite Izbornik > Izgled karte > Širina linije.
Unesite širinu.
Odaberite Gotovo.
Prikaz površinskog radara
Za prikaz površinskog radara, uređaj za iscrtavanje mora biti povezan s brodskim radarom.
Na kartama Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D možete prikazati povrate radara s površine vode.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
3D perspektiva s informacijama površinskog radara
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik > Površinski Radar > Uključi.
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 58).
Prikaz i konfiguriranje podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 56).
Korištenje međutočaka i trasa
Vidi “Međutočke” (str. 32) ili “Trase” (str. 36).
20
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
Radarsko prekrivanje
Kad svoj uređaj za iscrtavanje povežete s dodatnim pomorskim radarom tvrtke Garmin, moći ćete koristiti radarsko
prekrivanje za prekrivanje informacija radara na navigacijskoj ili ribolovnoj karti (str. 73).
BlueChart g2 Vision
Dodatna, unaprijed programirana podatkovna kartica BlueChart g2 Vision omogućava vam da izvučete maksimum iz svog
uređaja za iscrtavanje. Osim detaljnog prikaza pomorskih karata, BlueChart g2 Vision posjeduje sljedeće značajke:
Smjer
Mariner’s Eye 3D
Fish Eye 3D
Ribolovne karte
Satelitske slike
visoke rezolucije
Fotografije iz zraka
Detaljni podaci o
cestama i točkama
interesa
Automatsko
navođenje
Opis
Donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza plovila za tro‑dimenzionalnu pomoć u navigaciji. Karta
BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D detaljnija je od prethodno učitanih podataka (str. 22).
Donosi podvodni, trodimenzionalni pogled koji vizualno prikazuje morsko dno prema informacijama
s karte (str. 23).
Prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja
je za ribolov na pučini, u dubokom moru (str. 24).
Nudi satelitske slike visoke rezolucije za realističan prikaz kopna i vodenih površina na
navigacijskoj karti (str. 25).
Prikaz marina i drugih navigacijski značajnih fotografija iz zraka pomoću kojih možete vizualizirati
svoje okruženje (str. 26).
Prikaz cesti, restorana i drugih točaka interesa uzduž obale (str. 26).
Koristi određene podatke o sigurnoj dubini i visini te podatke karte radi određivanja najboljeg kursa
do odredišta (str. 26).
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision
OBAVIJEST
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision nisu vodootporne. Dok ne koristite karticu, čuvajte je originalnoj ambalaži i ne
izlažite je suncu ili kiši kako je ne biste oštetili.
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision podložne su oštećenju zbog statičkog elektriciteta. U uvjetima niske vlažnosti
prije rukovanja karticom trebali biste se uzemljiti pomoću velikog metalnog predmeta kako biste spriječili oštećivanje
kartice.
Možete razmjenjivati kartografske podatke BlueChart g2 Vision s podatkovne kartice umetnute u jedan od uređaja za
iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000 ili GPSMAP 5000 sa svim uređajima za iscrtavanje iz serija GPSMAP 4000, 5000,
6000 i 7000 koji su priključeni u mrežu Garmin Marine Network (str. 104). Kartografija BlueChart g2 Vision kompatibilna
je samo s uređajima iz serije GPSMAP 4000 i novijim uređajima za iscrtavanje. Prethodni modeli uređaja za iscrtavanje
kompatibilni s mrežom Garmin Marine Network (npr. uređaji iz serije GPSMAP 3000) mogu se povezati s mrežom, ali ne
mogu zajednički koristiti BlueChart g2 Vision podatke.
Podaci s podatkovne kartice BlueChart g2 Vision ne mogu se prenositi na računalo u svrhu stvaranja sigurnosnih kopija
ili prikazivanja. Podatkovnu karticu možete koristiti samo na GPS uređajima tvrtke Garmin kompatibilnima s proizvodom
BlueChart g2 Vision ili s uređajima Garmin HomePort™.
Možete umetnuti ili izvaditi podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision dok vam je uređaj za iscrtavanje uključen ili isključen
(str. 3).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
21
Karte i 3D prikazi karte
Mariner’s Eye 3D
Podatkovna kartica BlueChart g2 Vision donosi kartu Mariner’s Eye 3D koja pruža detaljan 3‑dimenzionalni prikaz iznad
i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom navigacije kroz
nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i prilikom određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke
ili sidrišta.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D.
Mariner’s Eye 3D s prstenima dometa
Navigacijska karta
Prilagođavanje pregleda
Vidi “Prilagođavanje pregleda” (str. 19).
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Vidi “Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama” (str. 10).
Izgled karte Mariner’s Eye 3D
Prilagođavanje izgleda 3D terena
Možete odabrati način prikaza podataka karte na 3D terenu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D > Izbornik > Izgled karte > Stil.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Klasično za upotrebu shema boja koje označavaju 3D teren.
• Odaberite Karte za 3D prikaz kartografskih podataka.
• Odaberite Fotografije za 3D prikaz satelitskih slika i kartografskih podataka.
Prikaz ili skrivanje boja opasnosti
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D > Izbornik > Izgled karte > Boje opasnosti.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi za prikaz plitke vode i kopna u različitim bojama. Plava predstavlja duboku vodu, žuta plitku,
a crvena vrlo plitku vodu.
• Odaberite Isključi za prikaz kopna onako kako se vidi s vode.
Mariner’s Eye 3D, boje opasnosti isključene
22
Mariner’s Eye 3D, boje opasnosti uključene
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz prstena dometa
Vidi “Prikaz prstena dometa” (str. 19).
Odabir izgleda sigurne dubine
Možete postaviti izgled sigurne dubine za Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Ova postavka utječe samo na izgled boja opasnosti na karti Mariner’s Eye 3D. Ona ne utječe na postavku
automatskog navođenja za dubinu sigurne vode (str. 53) ili na postavku sonara za alarm za plitku vodu (str. 94).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D > Izbornik > Izgled karte > Sigurna dubina.
2. Unesite dubinu.
3. Odaberite Gotovo.
Odabir širine linije
Vidi “Odabir širine linije” (str. 20).
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 58).
Prikaz površinskog radara
Vidi “Prikaz površinskog radara” (str. 20).
Prikaz i konfiguriranje podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 56).
Korištenje međutočaka i trasa
Vidi “Međutočke” (str. 32) ili “Trase” (str. 36).
Fish Eye 3D
Pomoću linija kontura dubine kartografije BlueChart g2 Vision, Fish Eye 3D omogućuje prikaz morskog dna ili jezera.
Jata riba označena su crvenim, zelenim i žutim sferičnim oblicima. Crvena boja označava najveća jata, a zelena najmanja.
Fish Eye 3D
Prilagođavanje pregleda
Vidi “Prilagođavanje pregleda” (str. 19).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
23
Karte i 3D prikazi karte
Izgled karte Fish Eye 3D
Označavanje smjera prikaza karte Fish Eye 3D
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik > Pregled.
2. Odaberite Pramac, Krma, Lijeva strana ili Desna strana.
Prikaz sonarnog stošca na karti
Možete prikazati stožac koji označava područje prekriveno sondom.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik > Sonarni stožac > Uključi.
Prikaz pronađenih riba
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik > Simboli riba > Uključi.
Prikaz trasa
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik > Trase > Uključi.
Prikaz podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 56).
Ribolovna karta
Koristite Ribolovnu kartu za detaljni prikaz kontura dna i mjerenja dubine na karti.
Ribolovna karta
Navigacijska karta
Ribolovna karta koristi detaljne batimetrijske podatke na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision
i najbolja je za ribolov na pučini, u dubokom moru.
Izgled ribolovne karte
Korištenje međutočaka
Vidi “Međutočke” (str. 32).
Korištenje trasa
Vidi “Trase” (str. 36).
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 58).
Prikaz navigacijskih oznaka
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovna karta > Izbornik > Navigacijske oznake > Uključi.
Prikaz podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 56).
24
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke
rezolucije prilikom korištenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision.
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja.
Ako ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u području BlueChart g2 Vision, povećajte razinu zumiranja pomoću tipke
Domet (+) (uređaji iz serije GPSMAP 4000) ili gumba
(uređaji iz serije GPSMAP 5000). Možete i povećati razinu
detalja promjenom pojedinosti zumiranja na karti (str. 11).
1. Na početnom zaslonu odaberite Navigacijska karta > Izbornik > Postavljanje karte > Fotografije.
2. Dovršenje postupka:
• Za prikaz standardnih kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim fotografijama, odaberite Samo
kopno.
• Za prikaz fotografija na vodi i kopnu uz određeno zatamnjenje odaberite Foto-karta. Za podešavanje zatamnjenja
fotografije odaberite i držite Gore ili Dolje. Što je postotak veći, više će satelitskih fotografija pokrivati i kopno
i vodu.
Prekrivanje fotografijama isključeno
Prekrivanje fotografijama samo za kopno
Foto-karta pri 50%
Foto-karta pri 100%
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
25
Karte i 3D prikazi karte
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Prije nego što omogućite pregled fotografija iz zraka na navigacijskoj karti, uključite postavku za foto točke (str. 13).
Unaprijed programirane podatkovne kartice BlueChart g2 Vision sadrže fotografije mnogih orijentira, marina i luka iz
zraka. Koristite ove fotografije kako biste se orijentirali odnosno upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Odaberite ikonu fotoaparata.
• Standardna ikona fotoaparata ( ) označava fotografiju iz zraka.
• Ikona fotoaparata sa stošcem (
) označava fotografiju iz iste perspektive. Fotografija slikana iz položaja
fotoaparata, u smjeru u kojem pokazuje stožac.
3. Odaberite Pregled > Zračna fotografija.
Napomena: Pritisnite tipke Domet (-/+) uređaji iz serije GPSMAP 4000) ili dodirnite
ili
(uređaji iz serije
GPSMAP 5000) za smanjivanje i povećavanje slike prilikom pregleda fotografije iz zraka na cijelom zaslonu.
Animirani indikatori morskih mijena i struja
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera struje
na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. Kako biste to omogućili, podaci o stanici za predviđanje morskih mijena i podaci
o smjeru struje moraju biti dostupni na prethodno učitanoj karti ili području BlueChart g2 Vision. Morate odabrati i
vrijednost Animirano za postavku Morske mijene/struje (str. 10).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se na karti u obliku okomitog grafikona sa
strelicom. Crvena strelica okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava strelica okrenuta
prema gore označava plimu u porast. Nakon što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za
predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat će se visina plime u stanici.
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti. Smjer svake od strelica označava smjer
struje na određenoj lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine struje na toj lokaciji.
Nakon što premjestite pokazivač preko pokazivača smjera struje, iznad pokazivača smjera prikazat će
se specifična brzina struje na toj lokaciji.
Pokazivač
smjera
Boja
Trenutni raspon
brzine
Žuta
0 do 1 čvora
Stanica za
predviđanje
morskih
mijena s
opadajućom
plimom
Narančasta 1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Pregled informacija stanice za struje
Vidi “Informacije o strujama” (str. 43).
Detaljni podaci o cestama i točkama interesa
BlueChart g2 Vision sadrži detaljne podatke o cestama i točkama interesa, koji uključuju iznimno detaljizirane obalne ceste
i točke interesa kao što su restorani, konačišta, lokalne atrakcije i ostalo.
Traženje i prelazak na točke interesa
Vidi “Kamo?” (str. 39).
Automatsko navođenje
Automatskim navođenjem automatski se stvara i predlaže najbolji put do odredišta, na temelju dostupnih kartografskih
podataka BlueChart g2 Vision. Automatsko navođenje dostupno je prilikom navigacije do odredišta pomoću naredbe
Vodi do (str. 32).
Konfiguriranje postavki automatskog navođenja
Vidi “Konfiguracija linije automatskog navođenja” (str. 53).
26
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Kombinacije
Kombinacije
O zaslonu Kombinacije
Zaslon Kombinacije istovremeno prikazuje kombinaciju različitih zaslona. Broj dostupnih opcija na zaslonu Kombinacije
ovisi o dodatnim mrežnim uređajima koje ste povezali s uređajem za iscrtavanje te o tome koristite li dodatnu podatkovnu
karticu BlueChart g2 Vision. Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000 možete kombinirati do tri zaslona, a kod uređaja iz
serije GPSMAP 5000 do četiri zaslona.
Konfiguracija zaslona Kombinacije
Odabir kombinacije
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
Prilagođavanje zaslona Kombinacije
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite Izbornik > Promijeni kombinaciju.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Funkcije kako biste odabrali broj kombiniranih zaslona. Odaberite broj.
• Odaberite Izgled > Vert. za vertikalan izgled zaslona.
• Odaberite Izgled > Horiz. za horizontalan izgleda zaslona.
• Odaberite Traka s podacima > Uključi za prikaz okomite trake ➊ s podatkovnim poljima.
• Odaberite numeriranu opciju, npr. 1. Navigacijska karta ili 2. Sonar na slici prikazanoj u nastavku kako biste
promijenili vrstu informacija koja se prikazuje na odgovarajućem zaslonu ➋.
5. Odaberite Gotovo.
➋
➊
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
27
Kombinacije
Podatkovna polja na kombiniranom zaslonu
Polja s podacima mogu se pojaviti na kombiniranim zaslonima, a koja pružaju instantne podatke u realnom vremenu.
Polje maske podataka za svaku kombinaciju može se zasebno konfigurirati.
Dostupno je nekoliko kombiniranih zaslona s podatkovnim maskama. Možete odabrati podatkovna polja ➊ koja će se
prikazivati unutar svake podatkovne maske.
➊
Dodavanje podatkovnog polja
Zaslon Kombinacije može prikazati do šest podatkovnih polja kod uređaja iz serije GPSMAP 4000 te do osam podatkovnih
polja kod uređaja iz serije GPSMAP 5000.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
Odaberite kombinaciju.
Odaberite podatkovno polje koje nije iskorišteno ➊.
Odaberite vrstu podataka prikazanih u polju.
Dostupne se podatkovne opcije mijenjaju u skladu s konfiguracijom uređaja za iscrtavanje i mreže.
➊
Uklanjanje podatkovnog polja
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite podatkovno polje koje sadrži podatke.
4. Odaberite Ništa.
28
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Kombinacije
Uređivanje podatkovnog polja
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite podatkovno polje.
4. Odaberite vrstu podataka prikazanih u polju.
Dostupne se podatkovne opcije mijenjaju u skladu s konfiguracijom uređaja za iscrtavanje i mreže.
Pregled podataka s instrumenata
Na zaslonu s kombinacijama možete pregledati mjerače motora ili mjerače goriva.
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
Odaberite kombinaciju.
Odaberite Izbornik > Promijeni kombinaciju.
Odaberite numeriranu opciju.
Dovršite postupak za prikaz mjerača na zaslonu s kombinacijama:
• Za prikaz mjerača motora odaberite Instrumenti > Motor > Gotovo.
• Za prikaz mjerača goriva odaberite Instrumenti > Gorivo > Gotovo.
Kretanje kroz zaslone instrumenata
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju koja sadrži zaslon s podacima s instrumenata.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000 odaberite ikonu iz donjeg desnog kuta koja predstavlja zaslon mjerača koji
želite pregledati.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite lijevu i desnu strelicu ispod mjerača.
Uređaj za iscrtavanje prikazat će sljedeći zaslon s mjeračem goriva ili zaslon s mjeračem motora.
4. Ponovite 3. korak kako biste pregledali sve zaslone mjerača.
Prilagođavanje podataka s instrumenata
Vidi “Mjerači motora” (str. 47) ili “Mjerači goriva” (str. 49).
Aktivni zaslon
Najveći zaslon na zaslonu s kombinacijama naziva se aktivni zaslon. Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000 možete prebaciti
sadržaj koji se prikazuje na aktivnom zaslonu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite ikonu ➊ iz donjeg desnog kuta koja predstavlja zaslon koji želite prikazati na aktivnom zaslonu.
➊
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
29
Kombinacije
Upotreba prikaza preko cijelog zaslona
Možete prikazati sadržaj s bilo kojeg kombiniranog zaslona preko cijelog zaslona uređaja za iscrtavanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000 provjerite nalazi li se kombinirani zaslon koji želite prikazati preko čitavog
zaslona uređaja za iscrtavanje na aktivnom zaslonu. Ako ne, odaberite ikonu iz donjeg desnog kuta koja predstavlja
zaslon koji želite prikazati preko cijelog zaslona uređaja za iscrtavanje.
4. Dovršite radnju za pregled cijelog zaslona uređaja za iscrtavanje:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, aktivni zaslon pomaknite pomoću Višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite kombinirani zaslon.
5. Dovršite postupak za povratak na zaslon Kombinacije:
• Na radarskom zaslonu odaberite Prekini usmjeravanje.
• Na zaslonu karte odaberite Zaustavi pomicanje.
• Na zaslonu sonara ili videozapisa odaberite Nazad.
• Na zaslonu mjerača odaberite jedno od sljedećeg:
◦◦ Za uređaje iz serije GPSMAP 4000, odaberite Nazad.
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite zaslon instrumenata.
30
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Navigacija
Navigacija
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Kako načiniti točku uređaja za iscrtavanje u
smjeru u kojemu želim ići?
Kako postići da me uređaj za iscrtavanje
navodi ravnom linijom (umanjujući odstupanja
na minimum) do lokacije koristeći najkraći put
od trenutne lokacije?
Kako postići da me uređaj za iscrtavanje
navodi do lokacije zaobilazeći pritom
prepreke?
Kako postići da uređaj za iscrtavanje upravlja
automatskim pilotom?
Može li uređaj za iscrtavanje stvoriti putanju
za mene?
Kako promijeniti postavke automatskog
navođenja za svoje plovilo?
Odgovori
Krećite se pomoću opcije Idi na. Vidi “Postavljanje i praćenje izravnog kursa
pomoću opcije Idi na” (str. 32).
Odredite rutu s jednom dionicom i krećite se njome pomoću opcije Ruta do
(str. 34).
Odredite rutu s više dionica i krećite se njome pomoću opcije Ruta do.
Vidi “Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije” (str. 34).
Krećite se pomoću opcije Ruta do (str. 34).
Napomena: Za kretanje rutom koju je stvorila značajka Automatskog
navođenja s automatskim pilotom, vaš uređaj za iscrtavanje mora biti
povezan s uređajem za iscrtavanje iz serije Garmin GHP putem mreže
NMEA 2000.
Ako imate podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision, krećite se pomoću
automatskog navođenja. Vidi “Postavljanje i praćenje kursa pomoću
automatskog navođenja” (str. 32).
Vidi “Konfiguracija linije automatskog navođenja” (str. 53).
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje
Za navigaciju pomoću uređaja iz serije GPSMAP 4000 ili 5000, prvo morate odabrati odredište, postaviti kurs ili stvoriti
rutu i pratiti kurs ili rutu. Možete slijediti kurs ili rutu na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je samo ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili BlueChart g2 ili pak
ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
Odredišta
Možete odabrati odredište pomoću navigacijske karte ili ribolovne karte, ili možete odabrati odredište pomoću značajke
Kamo?.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Odaberite odredište do kojega želite doći.
Odabir odredišta pomoću izbornika Kamo?
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo?.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Međutočke za pregled popisa prethodno učitanih lokacija i lokacija koje ste prethodno označili (str. 32).
• Odaberite Rute za pregled popisa ruta koje ste prethodno spremili (str. 33).
• Odaberite Trase za pregled popisa spremljenih trasa (str. 36).
• Odaberite Usluge na pučini za pregled popisa marina i ostalih točaka interesa na pučini, navedenih prema nazivu
(str. 39).
• Odaberite Traži po nazivu za traženje međutočaka, ruta, trasa i točaka interesa na pučini prema nazivu (str. 40).
3. Odaberite odredište.
Kursovi
Možete postaviti i slijediti kurs prema odredištu koristeći neku od ove tri metode: Idi na, Ruta do ili Vodi do.
•
•
Idi na—vodi vas izravno na odredište.
Ruta do—stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja omogućava i dodatna skretanja.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
31
Navigacija
•
Vodi do—koristi podatke BlueChart g2 Vision karte za predlaganje najboljeg puta do odredišta pomoću automatskog
navođenja. Za prikazivanje ove mogućnosti morate koristiti podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi na
 OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale
opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije do odabranog odredišta.
1. Odabir odredišta pomoću karte ili opcije Kamo? (str. 31).
2. Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni
kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
3. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Napomena: Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta ili se
vratite do grimizne linije (izravni kurs).
Stvaranje i praćenje nove rute pomoću opcije Ruta do
Vidi “Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije” (str. 34).
Praćenje spremljene rute pomoću opcije Ruta do
Vidi “Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom” (str. 40).
Postavljanje i praćenje kursa pomoću automatskog navođenja
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
1. Odabir odredišta pomoću karte ili opcije Kamo? (str. 31).
2. Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
3. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom automatskog navođenja.
Napomena: Siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači kako automatsko navođenje ne može izračunati
dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu
visinu prepreke (str. 53).
4. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Međutočke
Možete spremiti do 5000 međutočaka s korisnički definiranim nazivom, simbolom, dubinom, temperaturom vode i
komentarom za svaku međutočku.
značavanje trenutne lokacije kao međutočke
Dovršenje postupka:
•
•
Za uređaje iz serije GPSMAP 4000, odaberite Označi na bilo kojem zaslonu.
Za uređaje iz serije GPSMAP 5000, odaberite Označi na vrhu zaslona.
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke > Nova međutočka.
2. Odredite lokaciju međutočke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli međutočku dok gledate kartu. Odaberite Odaberi.
• Odaberite Unesite položaj kako biste premjestili međutočku upotrebom koordinata. Odaberite Gotovo.
3. Prema potrebi možete imenovati međutočku i navesti druge informacije o njoj. Odaberite međutočku na desnoj strani
zaslona i odaberite Uredi međutočku.
• Odaberite Naziv. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol. Odaberite novi simbol.
32
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Navigacija
•
•
•
Odaberite Dubina. Odaberite Gotovo.
Odaberite Temp. vode. Odaberite Gotovo.
Odaberite Komentar. Odaberite Gotovo.
Označavanje i navigacija do MOB lokacije
Kad označite međutočku možete je označiti kao lokaciju čovjeka u moru (MOB).
Na bilo kojem zaslonu odaberite Označi > Čovjek u moru.
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj za iscrtavanje određuje kurs natrag do označene
lokacije putem značajke Idi na.
Pregled popisa svih međutočaka
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
Uređivanje spremljene međutočke
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite međutočku.
3. Odaberite Pregled > Uredi.
4. Odaberite opciju:
• Odaberite Naziv. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol. Odaberite novi simbol.
• Odaberite Dubina. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Temp. vode. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Komentar. Odaberite Gotovo.
Stvaranje nove međutočke s popisa međutočaka
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke > Nova međutočka.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Unos koordinata kako biste stvorili novu međutočku unosom mrežnih koordinata.
• Odaberite Koristi kartu kako biste odabrali novu međutočku na karti.
• Odaberite Koristi tren. pol. kako biste stvorili novu međutočku na svojoj trenutnoj lokaciji.
Pomicanje spremljene međutočke
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite međutočku.
3. Odaberite Pregled > Pomakni.
4. Naznačite novu lokaciju međutočke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli međutočku dok gledate kartu. Odaberite Premjesti međutočku.
• Odaberite Unesite položaj kako biste premjestili međutočku upotrebom koordinata. Odaberite Gotovo.
Brisanje međutočke ili točke MOB
Možete izbrisati spremljenu međutočku ili MOB.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite međutočku ili MOB.
3. Odaberite Pregled > Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih podataka >
Međutočke > Sve.
Kopiranje međutočaka
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 60).
Rute
Možete stvoriti i spremiti do 20 ruta. Svaka ruta može sadržavati do 250 međutočaka.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
33
Navigacija
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i odmah njome navigirati. Ovaj postupak ne sprema
rutu ili podatke o međutočki.
Napomena: Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili
BlueChart g2 ili pak ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karta.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Dodirnite odredište ➊ pomoću pokazivača.
➊
4. Odaberite Navigiraj do > Napravi rutu do.
5. Odaberite lokaciju ➋ na kojoj želite izvesti posljednje skretanje prema svom odredištu ➌ :
6. Odaberite Dodaj skretanje.
➋
➌
7. Prema potrebi ponovite korake 5 i 6 te dodajte još skretanja, krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije
plovila.
Zadnje skretanje koje dodate trebalo bi biti prvo skretanje od vaše trenutne lokacije. To bi trebalo biti skretanje koje je
najbliže plovilu.
8. Kad se ruta dovrši, odaberite Gotovo.
napomena: Pomaknete li pokazivač nakon odabira posljednjeg skretanja, ali prije odabira Gotovo, ruti će se dodati
dodatno skretanje.
9. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
10. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Kad stignete na odredište, prikazuje se upit za spremanje odredišta.
34
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Navigacija
11. Dovršenje postupka:
• Odaberite Ne.
• Odaberite Da > Uredi rutu > Naziv. Unesite naziv rute. Odaberite Gotovo.
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće međutočke. Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka
druga lokacija.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute > Nova ruta.
2. Odaberite početnu točku ➊ rute:
• Odaberite Koristi kartu. Odaberite lokaciju na karti.
• Odaberite Koristi popis međutočaka i odaberite spremljenu međutočku.
➊
3. Odaberite Dodaj skretanje kako biste označili početnu točku rute.
4. Odaberite lokaciju na kojoj želite izvršiti sljedeće skretanje ➋ :
• Odaberite Koristi kartu. Odaberite lokaciju na karti.
• Odaberite Koristi popis međutočaka i odaberite spremljenu međutočku.
5. Odaberite Dodaj skretanje.
Uređaj za iscrtavanje označava položaj skretanja međutočkom.
6. Prema potrebi ponovite korake 4 i 5 kako biste dodali još skretanja.
7. Odaberite krajnje odredište ➌ :
• Odaberite Koristi kartu. Odaberite lokaciju na karti.
• Odaberite Koristi popis međutočaka i odaberite spremljenu međutočku.
➌
➋
8. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
35
Navigacija
Prikaz popisa spremljenih ruta
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
Dodirnite rutu za uređivanje.
Odaberite Pregled > Uredi rutu.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naziv. Unesite ime. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Uredi skretanja > Koristi kartu. Odaberite skretanje na karti. Odaberite Uredi skretanje >
Pomakni skretanje. Odaberite novu lokaciju skretanja na karti. Odaberite Dodaj skretanje > Gotovo.
• Odaberite Uredi skretanja > Koristi popis skretanja. Odaberite međutočku s popisa. Odaberite Pregled >
Pomakni > Unos položaja. Unesite novu lokaciju skretanja. Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene rute
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite Pregled > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Na početnom zaslonu odaberite Informacija > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih podataka > Rute.
Zaobilaženje međutočke na spremljenoj ruti
Možete započeti s navigacijom spremljenom rutom s bilo koje međutočke na ruti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju rutom blizu točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju rutom blizu točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna.
• Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući je za određenu udaljenost (str. 41).
Odaberite međutočku za koju želite da bude sljedeće skretanje u vašoj ruti.
Odaberite Ruta do.
Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Kopiranje ruta
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 60).
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti.
Trase možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz trasa
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik > Međutočke i trase > Trase > Uključi.
Linija ➊ na karti označava vašu trasu.
36
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Navigacija
➊
Postavljanje boje aktivne trase
Možete odabrati boju vaše trenutne trase.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase > Boja trase.
2. Odaberite boju trase.
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremi aktivnu trasu.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite vrijeme početka trenutačne trase ili opciju Ponoć, ako je ponuđena.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3. Odaberite Spremi.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
Uređivanje spremljene trase
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2. Odaberite trasu.
3. Odaberite Odaberi > Uredi trasu.
4. Dovršite postupak.
• Odaberite Naziv. Promijenite naziv. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Boja i odaberite boju trase.
Spremanje trase kao rute
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2. Odaberite trasu.
3. Odaberite Odaberi > Uredi trasu > Spremi rutu.
Brisanje spremljene trase
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2. Odaberite trasu.
3. Odaberite Odaberi > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih trasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih podataka >
Spremljene trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Prati aktivnu trasu.
2. Dovršenje postupka:
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
37
Navigacija
• Odaberite vrijeme početka trenutačne trase ili opciju Ponoć, ako je ponuđena.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3. Odaberite Prati trasu.
4. Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
5. Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje aktivne trase
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Izbriši aktivnu trasu.
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati zabilježena.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase > Način snimanja.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Do punjenja za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za trase.
• Odaberite Kružno za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije podatke novima.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje trase. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase > Interval >
Interval.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost za snimanje trase na temelju udaljenosti između točaka. Odaberite Promjena. Postavite
udaljenost. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Vrijeme za snimanje trase na temelju vremenskog intervala. Odaberite Promjena. Postavite vrijeme.
Odaberite Gotovo.
• Odaberite Rezolucija za bilježenje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od kursa. Odaberite Promjena.
Unesite maksimalnu dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke trase. Odaberite Gotovo.
3. Odaberite Gotovo.
Kopiranje trasa
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 60).
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih podataka > Sve.
Navigacija uz Garmin sustav autopilota
Ako ste prilikom početka navigacije (Idi na, Ruta do ili Vodi do) spojeni preko mreže National Marine Electronics
Association (NMEA) 2000 (Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) na kompatibilni autopilot tvrtke Garmin
(kao što je GHP™ 10), prikazuje se upit za uključivanje autopilota.
38
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Kamo?
Kamo?
Koristite opciju Kamo? na početnom zaslonu možete koristiti za pretraživanje i kretanje do obližnjih crpki, servisa i
ostalih usluga, kao i međutočaka te ruta koje ste stvorili.
Odredišta pomorskih usluga
NAPOMENA: Ova značajka ne mora biti dostupna u svim područjima.
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na kojima se nude pomorske usluge.
Navigiranje do odredišta pomorskih usluga
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale
opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Napomena: Automatsko navođenje dostupno je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom BlueChart g2
Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Usluge na pučini.
2. Odaberite kategoriju pomorske usluge koju želite.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis od 50 najbližih lokacija te udaljenost i smjer do svake lokacije.
3. Odaberite odredište.
Savjet: Odaberite Sljedeća stranica za prikaz dodatnih informacija ili prikaz lokacije na karti.
4. Odaberite Navigiraj do.
5. Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
6. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači da
automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za minimalnu
sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 53).
7. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Zaslon Idi na
Navođenje na zaslon (BlueChart g2 Vision)
Zaustavljanje navigacije
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Zaustavljanje navigacije.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
39
Kamo?
Traženje odredišta i kretanje prema njemu
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale
opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga možete pretraživati prema nazivu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Traži po nazivu.
2. Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.
3. Odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju kriterijima vašeg pretraživanja.
4. Odaberite lokaciju.
5. Odaberite Navigiraj do.
6. Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
7. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači da
automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za minimalnu
sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 53).
8. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Pretraživanje i navigacija na spremljenu međutočku
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno
uočite i izbjegavajte kopno, vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale
opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa međutočaka i navigacije njima, morate stvoriti i spremiti barem jednu
međutočku (str. 32).
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Međutočke.
Odaberite međutočku.
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
5. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači kako
automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja zbog postavki za minimalnu sigurnu
dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 53).
6. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
1.
2.
3.
4.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa međutočaka i navigacije njima, morate stvoriti i spremiti barem jednu
međutočku (str. 35).
40
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Kamo?
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni
kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
5. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Napomena: Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta ili se
vratite do grimizne linije (izravni kurs).
1.
2.
3.
4.
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa međutočaka i navigacije njima, morate stvoriti i spremiti barem jednu
međutočku (str. 35).
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Pregled > Navigiraj do.
Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući je za određenu udaljenost.
Odaberite Pomak.
Unesite udaljenost pomaka.
Odaberite Gotovo.
Naznačite kako navigirati rutom:
• Odaberite Naprijed - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna,
pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Naprijed - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna,
pa do desne strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna,
pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna,
pa do desne strane originalne rute.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni
kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s vašim
plovilom.
9. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
10. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Napomena: Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta ili se
vratite do grimizne linije (izravni kurs).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa međutočaka i navigacije njima, morate stvoriti i spremiti barem jednu
međutočku (str. 37).
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Trase.
Odaberite trasu.
Odaberite Prati trasu.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja trase određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja trase određena kao odredišna.
5. Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
6. Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
1.
2.
3.
4.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
41
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Zaslon s informacijama prikazuje informacije o morskim mijenama, strujama, nebu, mjeračima i videozapisima.
Podaci almanaha
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena
Zaslon Morske mijene prikazuje informacije o stanici za predviđanje morskih mijena ➊ za određeni datum i vrijeme ➋,
uključujući razinu plime ➌, i vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke ➍. Uređaj za iscrtavanje prema zadanim
postavkama prikazuje informacije o morskim mijenama za posljednju promatranu stanicu za predviđanje morskih mijena,
za današnji datum i trenutno vrijeme.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Morske mijene.
➊
➌
➋
➍
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena
Pregled informacija o stanicama za predviđanje morskih mijena u blizini
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Morske mijene > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena za drugi datum
Možete naznačiti datum za koji želite vidjeti informacije stanice za predviđanje morskih mijena.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Morske mijene > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promjena datuma za prikaz informacija o morskim mijenama za drugi datum. Unesite datum.
Odaberite Gotovo.
• Odaberite Trenutni datum/vrijeme za prikaz informacija o morskim mijenama za trenutnu datum i vrijeme.
• Odaberite Sljedeći dan za prikaz informacija o morskim mijenama na dan nakon prikazanog datuma.
• Odaberite Prethodni dan za prikaz informacija o morskim mijenama na dan prije prikazanog datuma.
42
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Informacije o strujama
Napomena: Informacije o stanicama za mjerenje morskih struja dostupne su uz podatkovnu karticu BlueChart g2
Vision.
Na zaslonu sa strujama prikazuju se informacije o stanici za mjerenje morskih struja ➊ za određeni datum i vrijeme,
uključujući i trenutnu brzinu i razinu ➋. Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje informacije
o strujama za posljednju promatranu stanicu za mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Struje.
➊
➋
Informacije stanice za mjerenje morskih struja
Pregled informacija o stanicama za mjerenje morskih struja u blizini
Napomena: Informacije o stanicama za mjerenje morskih struja dostupne su uz karticu BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacija > Morske mijene/struje > Struje > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
Konfiguriranje informacija o stanicama za mjerenje morskih struja
Možete naznačiti datum za koji želite vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja i te informacije možete vidjeti
u obliku karte ili izvješća.
Napomena: Informacije o stanicama za mjerenje morskih struja dostupne su uz podatkovnu karticu BlueChart g2
Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacija > Morske mijene/struje > Struje > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promijeni datum > Ručno za prikaz morskih mijena za drugi datum. Unesite datum. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Promijeni datum > Trenutni datum/vrijeme za prikaz informacija za trenutni datum.
• Odaberite Prikaži izvješće za prikaz izvješća o strujama za odabranu stanicu. Izvješće uključuje razine vode bez
struja, poplave i oseke.
• Odaberite Sljedeći dan za prikaz informacija o strujama na dan nakon prikazanog datuma.
• Odaberite Prethodni dan za prikaz informacija o strujama na dan prije prikazanog datuma.
• Odaberite ili za promjenu vremena u intervalima od 4 do 5 minuta.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
43
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Informacije o nebu
Zaslon Nebo prikazuje informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom
položaju sunca ➊ i mjeseca ➋. Prema zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije o nebu za današnji
datum i trenutno vrijeme. Sredina zaslona ➌ predstavlja nebeski svod, a krajnji vanjski prsteni predstavljaju horizont ➍.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Nebo.
➋
➊
➍
➌
Informacije o nebu
Pregled informacija o nebu za drugi datum
Možete odabrati datum i vrijeme za koje želite vidjeti informacije o nebu, a možete vidjeti i mjesečevu mijenu za odabrani
datum i vrijeme.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Nebo.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promijeni vrijeme za prikaz informacija za određeno vrijeme na taj datum. Za unos novog vremena
odaberite Gore ili Dolje.
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promjena datuma > Ručno. Unesite datum. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Promijeni datum > Trenutni datum/vrijeme za prikaz informacija za trenutni datum.
• Za prikaz mjesečeve mijene u određeno vrijeme i datum odaberite Mjesečeva mijena. Odaberite Prikaz neba za
povratak na Prikaz neba prilikom pregleda Mjesečeve mijene.
Podaci za okoliš
Grafikoni podataka za okoliš
Možete vidjeti i konfigurirati grafikone podataka za okoliš raznih vrsta, uključujući brzinu vjetra, kut vjetra, temperaturu
zraka, temperaturu vode, atmosferski tlak i dubinu. Grafikoni prikazuju trendove podataka u određenom vremenskom
razdoblju. Na zaslonu Kombinacije možete uključiti jedan ili više grafikona (str. 27).
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonima potrebni su razni senzori, sonde ili antene. Informacije o povezivanju
uređaja za iscrtavanje s perifernim uređajima putem NMEA 2000 mreže potražite pod Tehnički dokument za Garmin
NMEA 2000 proizvode na priloženom CD-u.
44
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Konfiguriranje grafikona
Možete podesiti mjerilo i trajanje grafikona Atmosferskog tlaka i Dubine. Trajanje predstavlja vremenski interval koji se
prikazuje na grafikonu, a mjerilo predstavlja raspon izmjerenih podataka koji se prikazuju na grafikonu, uključujući
i specifične maksimalne i minimalne vrijednosti.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni.
Odaberite Atmo. tlak ili Dubina.
Odaberite Postavljanje grafikona.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Trajanje i odaberite Gore ili Dolje za postavljanje trajanja.
• Odaberite Mjerilo. Odaberite Gore, Dolje ili Automatski. Ako odaberete Automatski, uređaj za iscrtavanje će
postaviti optimalne minimalne i maksimalne vrijednosti za raspon, na temelju uvjeta okruženja. Nakon što uređaj
za iscrtavanje primi nove podatke o uvjetima okruženja, automatski će im prilagoditi mjerilo.
• Odaberite Ponovo postavi mjerilo kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili postavljanje optimalnih minimalnih
i maksimalnih vrijednosti za raspon, na temelju uvjeta okruženja. Ponovno postavi mjerilo prikazuje se jedino ako
je Automatski već odabrano za Mjerilo.
• Jedino za Atmosferski tlak, odaberite Ref. tlak pa odaberite referentno vrijeme korišteno za izračunavanje trenda
barometra prikazanog u gornjem lijevom kutu grafikona.
Podaci za brzinu vjetra
Odabir stvarnog, manifesnog ili prizemnog vjetra za grafikon vjetra
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu brzine vjetra, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati s perifernim uređajima
navedenima u nastavku.
Brzina vjetra
Manifesni
vjetar
Opis
Prikazuje podatke za brzinu vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu
koje se kreće.
Stvarni vjetar Prikazuje podatke za brzinu vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu koje
stoji. Za preciznije podatke, postavku za izvor brzine
vjetra trebalo bi postaviti na Automatski (str. 52).
Prizemni vjetar Prikazuje podatke za brzinu vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na obali.
Obvezni senzori
Senzor vjetra.
Senzor vjetra i senzor brzine kroz vodu; ili senzor
vjetra i GPS antena.
Senzor vjetra, senzor brzine kroz vodu, senzor
smjera i GPS antena; ili senzor vjetra i GPS antena;
ili senzor vjetra, senzor brzine kroz vodu i senzor
smjera.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Brzina vjetra.
2. Odaberite vrstu podataka za brzinu vjetra između onih ponuđenih na grafikonu (Manifesni vjetar, Stvarni vjetar ili
Prizemni vjetar).
Konfiguriranje izvora brzine vjetra
Možete specificirati hoće li se podaci o brzini plovila prikazani na kompasu temeljiti na brzini kroz vodu ili GPS brzini.
Brzina kroz vodu je očitanje brzine sa senzora-brzine kroz vodu, a GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Izvori brzine.
2. Odaberite Vjetar.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Brzina vjetra za označavanje izračunate brzine vjetra na temelju podataka senzora brzine vjetra.
• Odaberite GPS brzina za označavanje izračunate brzine vjetra na temelju podataka GPS antene.
• Odaberite Automatski ako želite da uređaj za iscrtavanje automatski odabere izvor podataka o brzini.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
45
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Podaci o kutu vjetra
Pregled grafikona s podacima o kutu vjetra
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu brzine vjetra, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati s perifernim uređajima
navedenima u nastavku.
Kut vjetra
Manifesni
vjetar
Opis
Prikazuje podatke za smjer vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu
koje se kreće. Radi se o manifesnom kutu vjetra,
koji se izračunava u odnosu na pramac plovila
i prikazuje u stupnjevima ulijevo ili stupnjevima
udesno.
Stvarni vjetar Prikazuje podatke za smjer vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu
koje stoji. Radi se o stvarnom kutu vjetra, koji se
izračunava u odnosu na pramac plovila i prikazuje
u stupnjevima ulijevo ili stupnjevima udesno. Za
preciznije podatke, postavku za izvor brzine vjetra
trebalo bi postaviti na Automatski (str. 52).
Prizemni vjetar Prikazuje podatke za smjer vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na obali.
Radi se o prizemnom kutu vjetra, koji se izračunava
u odnosu na sjever i prikazuje u stupnjevima u
smjeru kazaljke na satu. Sjever može biti stvarni
sjever, magnetski sjever ili mrežni sjever, ovisno o
konfiguraciji postavke referentne vrijednosti smjera
(str. 54).
Obvezni senzori
Senzor vjetra.
Senzor vjetra i senzor brzine; ili senzor vjetra i GPS
antena.
Senzor vjetra, senzor brzine kroz vodu, senzor
smjera i GPS antena; ili senzor vjetra i GPS antena;
ili senzor vjetra, senzor brzine kroz vodu i senzor
smjera.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Kut vjetra.
2. Odaberite vrstu podataka za smjer vjetra između onih ponuđenih na grafikonu (Manifesni vjetar, Stvarni vjetar ili
Prizemni vjetar).
Podaci o temperaturi zraka i vode
Pregled grafikona s temperaturom zraka i vode
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu s temperaturom vode, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati sa senzorom
temperature vode ili sondom koja ima mogućnost mjerenja temperature. Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu
s temperaturom zraka, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati sa senzorom temperature zraka.
Ako ste uključili i konfigurirali alarm za temperaturu vode (str. 94), grafikon će crvenom bojom prikazati sve podatke
o temperaturi vode koji su 2°F (1,1°C) iznad ili ispod temperature određene za alarm.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Temperatura.
2. Odaberite vrstu informacija o temperaturi između onih ponuđenih na grafikonu (Temp. zraka ili Temp. vode).
Podaci o atmosferskom tlaku
Pregled grafikona s atmosferskim tlakom
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu s atmosferskim tlakom, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati sa senzorom
barometarskog tlaka.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Atm. tlak.
Podaci o dubini
Pregled grafikona dubine
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu dubine, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati sa sondom koja ima
mogućnost mjerenja dubine.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Dubina.
Ako ste uključili i konfigurirali alarme za plitku i duboku vodu (str. 94), grafikon će crvenom bojom prikazati sve
podatke o dubini vode koji su manji od dubine navedene za alarm za plitku vodu, a crvenom bojom će prikazati i
sve podatke o dubini vode koji su veći od dubine navedene za alarm za duboku vodu.
46
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Podaci plovila
Mjerači motora i goriva
Prikaz mjerača motora
Za pregled mjerača motora morate biti povezani s mrežom NMEA 2000 koja može očitati podatke motora. Pojedinosti
potražite u Uputama za instalaciju serije GPSMAP 4000/5000.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori.
Kretanje kroz zaslone mjerača goriva i motora
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori.
2. Prijeđite s jednog zaslona s mjeračem na drugi:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, koristite višesmjernu tipku.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, odaberite lijevu i desnu strelicu na vrhu stranice.
Uređaj za iscrtavanje će prikazati sljedeći zaslon s mjeračem motora ili mjeračem goriva.
3. Ponovite 2. korak za kretanje kroz sve zaslone s mjeračima motora i mjeračima goriva.
Prilagođavanje ograničenja mjerača goriva i motora
Možete konfigurirati do četiri vrijednosti za svaki mjerač motora ili mjerač goriva kako biste odredili gornje i donje
ograničenje mjerača i raspon željenog standardnog rukovanja. Kada vrijednost prekorači raspon standardnog rukovanja,
lice mjerača ili traka postaju crveni.
Postavka
Minimalno mjerilo
Opis
Ova vrijednost je manja od deklariranog minimuma i predstavlja donje ograničenje mjerača.
Ova postavka nije dostupna na svim mjeračima.
Maksimalno mjerilo
Ova vrijednost je veća od deklariranog maksimuma i predstavlja gornje ograničenje mjerača.
Ova postavka nije dostupna na svim mjeračima.
Deklarirani minimum Predstavlja minimalnu vrijednost raspona standardnog rukovanja.
Deklarirani maksimum Predstavlja maksimalnu vrijednost raspona standardnog rukovanja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik > Postavke mjerača > Postavljanje
ograničenja mjerača.
2. Odaberite mjerač.
3. Odaberite Način rada > Prilagođeno.
4. Odaberite ograničenje mjerača koje želite postaviti (Min. mjerilo, Maks. mjerilo, Deklarirani minimum ili
Deklarirani maksimum).
5. Odaberite Uključi.
6. Odaberite željeno ograničenje s popisa.
7. Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite korake 4 do 6.
Aktiviranje alarma statusa za mjerače motora i mjerače goriva
Ako ste aktivirali alarme statusa mjerača, nakon što motor putem NMEA 2000 mreže pošalje poruku o upozorenju,
prikazat će se poruka alarma statusa mjerača. Ovisno o vrsti alarma, lice mjerača ili traka postaju crveni.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik > Postavke mjerača > Alarmi statusa > Uključi.
Prilagođavanje alarma statusa mjerača goriva i motora
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik > Postavke mjerača > Alarmi statusa >
Prilagođeno.
2. Odaberite jedan ili više alarma za mjerač motora ili mjerač goriva koje želite uključiti ili isključiti.
3. Odaberite Natrag.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
47
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Odabir vrste mjerača goriva
Možete postaviti vrstu mjerača koji se prikazuju na prvoj stranici mjerača motora. Ako imate jedan ili dva motora, možete
pregledavati analogne ili digitalne mjerače. Ako imate tri ili više motora, možete pregledavati samo digitalne mjerače.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik > Postavke mjerača > Stil.
Analogni mjerači
Digitalni mjerači
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima
Digitalni mjerači motora mogu prikazati informacije za maksimalno četiri motora. Analogni mjerači motora mogu
prikazati informacije za maksimalno dva motora.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik > Postavke mjerača > Odabir motora >
Br. motora.
2. Odaberite broj motora.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Natrag.
• Dovršite korake 2 i 3 “Odabir motora prikazanih na mjeračima” (str. 48) za odabir motora za koje će se informacije
prikazati na mjeračima.
Odabir motora prikazanih na mjeračima
Ručno odaberite broj motora prikazanih na mjeračima motora (str. 48) prije nego dobijete mogućnost odabira motora za
koje se informacije prikazuju na mjeračima.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik > Postavke mjerača > Odabir motora.
2. Odaberite Prvi motor.
3. Odaberite motor za koji želite vidjeti podatke na prvom mjeraču ili traci.
Na primjer, odaberete li “Motor 2,” mjerač ili traka prvog motora prikazuje podatke o motoru identificiranom kao
“Motor 2” u mreži NMEA 2000.
4. Prema potrebi ponovite 2. i 3. korak za drugu, treću i četvrtu traku ili mjerač motora.
5. Odaberite Natrag.
48
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Mjerači goriva
Iznad i ispod brzinomjera, u središtu stranice Mjerači goriva prikazuju se najviše dva mjerača goriva, gornji i donji mjerač.
Za dohvat podataka prikazanih na mjeračima goriva potrebni su senzori razine goriva u spremnicima goriva ili senzor
protoka goriva.
Ako koristite samo senzor protoka goriva, količina goriva u plovilu je procijenjena razina goriva koja se temelji na ukupnoj
veličini spremnika, zabilježenoj količini goriva u spremnicima i protoku goriva.
Broj i konfiguracija mjerača goriva koji se prikazuju temelje se na broju i vrsti senzora podataka o gorivu na plovilu, kao
što je prikazano u nastavku.
0 senzora razine goriva
0 senzora protoka
goriva
1 ili više senzora
protoka goriva
1 senzor razine goriva
2 ili više senzora razine goriva
Ne prikazuju se mjerači
Javlja se 1 mjerač goriva. Pojavljuju se 2 mjerača goriva.
goriva.
Javlja se 1 mjerač goriva s
Javlja se 1 mjerač goriva. Pojavljuju se 2 mjerača goriva.
procijenjenom razinom goriva.
Prikaz mjerača goriva
Za prikaz informacija o gorivu, uređaj za iscrtavanje mora biti spojen s vanjskim senzorom za gorivo kao što je Garmin
GFS™ 10.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori.
2. Prijeđite sa zaslona s mjeračem motora na zaslon s mjeračem goriva:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, koristite višesmjernu tipku.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, odaberite lijevu i desnu strelicu na vrhu stranice.
Prilagođavanje ograničenja mjerača
Vidi “Prilagođavanje ograničenja mjerača goriva i motora” (str. 47).
Aktiviranje i prilagođavanje alarma mjerača
Vidi “Aktiviranje alarma statusa mjerača goriva i motora” (str. 47) i “Prilagođavanje alarma statusa mjerača goriva
i motora” (str. 47).
Sinkroniziranje očitanja mjerača goriva s razinama goriva
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik.
2. Dovršenje postupka:
• Kad vam spremnici budu puni, odaberite Napuni sve spremnike. Razina goriva se ponovno postavlja na
maksimalni kapacitet. Uskladite je ako je to potrebno.
• Ako spremnik niste napunili do kraja, odaberite Dodaj gorivo plovilu. Unesite količinu dodanog goriva.
Odaberite Gotovo. Prikazat će se procjena dodanog goriva. Uskladite je ako je to potrebno.
• Odaberite Postavi ukupno gorivo za ručno određivanje količine goriva u spremnicima. Unesite količinu
goriva. Odaberite Gotovo.
Odabir izvora podataka za potrošnju goriva
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik > Postavke mjerača.
2. Naznačite izvor podataka o brzini koji se koriste za izračun potrošnje goriva:
• Odaberite Potrošnja goriva > GPS brzina.
• Odaberite Potrošnja goriva > Voda za korištenje podataka s kotačića za brzinu.
Mjerači puta
Pregled mjerača puta
Mjerači puta prikazuju informacije za odometar, brzinu, vrijeme i gorivo vašeg trenutnog puta.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Put.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
49
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Ponovno postavljanje mjerača puta
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Put.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Ponovo postavi put kako biste sva očitanja za trenutni put postavili na 0,0.
• Odaberite Ponovo postavi maksimalnu brzinu kako biste maksimalno očitanje brzine postavili na 0,0.
• Odaberite Ponovo postavi odometar kako biste očitanja odometra postavili na 0,0.
• Odaberite Ponovo postavi sve kako biste sva očitanja postavili na 0,0.
Pregled videozapisa
Uređaj za iscrtavanje može prikazati videozapis ako ste s jednim ili više video izvora povezani pomoću priloženog
videokabela. Pojedinosti opisuju Upute za instalaciju uređaja GPSMAP serije 4000/5000.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video.
Odabir video izvora
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video > Izbornik.
2. Odaberite Izvor.
3. Odaberite Video 1 ili Video 2 za označavanje izvora videozapisa i prikaz videozapisa.
Konfiguriranje prikaza videozapisa
Prije no što konfigurirate izgled videozapisa, morate podesiti postavku izvora videozapisa na Video 1 ili Video 2 (str. 50).
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video > Izbornik.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Omjer > Razvuci za prikaz videozapisa putem razvučenog omjera. Videozapis ne možete razvući preko
dimenzija koje nudi povezani video uređaj i možda neće ispuniti čitav zaslon.
• Odaberite Omjer > Standardni za prikaz videozapisa pomoću standardnog omjera širine i visine slike.
• Odaberite Svjetlina. Odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Odaberite Zasićenost za podešavanje zasićenosti boja. Odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Odaberite Kontrast. Odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Odaberite Standardno. Odaberite izvor formata videozapisa (PAL ili NTSC). Odaberite Automatski kako biste
uređaju za iscrtavanje omogućili automatski odabir formata izvora.
Izmjenjivanje više video izvora
Ako imate dva ili više video izvora, možete ih izmjenjivati upotrebom posebnog vremenskog intervala.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video > Izbornik > Izvor > Izmjenično.
2. Odaberite trajanje prikazivanja svakog videozapisa.
50
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Konfiguracija uređaja
Konfiguracija uređaja
Osnovna pitanja za konfiguriranje uređaja
Pitanje
Kako podesiti količinu pojedinosti koje se prikazuju
na karti?
Kako promijeniti postavku vremenske zone?
Kako promijeniti postavku jezika?
Kako podesiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja?
Kako prikazati vrpcu kompasa pri vrhu karte?
Kako promijeniti boju aktivne trase?
Kako izbrisati zapisnik trase na karti?
Kako prenijeti međutočke na memorijsku karticu?
Kako izbrisati sve međutočke, rute i trase?
Kako provjeriti verziju softvera i verziju karte na uređaju
za iscrtavanje?
Odgovori
Vidi “Promjena pojedinosti zumiranja na karti” (str. 11).
Vidi “Konfiguriranje vremena” (str. 55).
Vidi “Postavljanje jezika” (str. 52).
Vidi “Podešavanje pozadinskog osvjetljenja” (str. 2).
Vidi “Prikaz podatkovne trake vrpce kompasa” (str. 58).
Vidi “Postavljanje boje aktivne trase” (str. 37).
Vidi “Brisanje aktivne trase” (str. 38).
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 60).
Vidi “Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa” (str. 38).
Vidi “Pregled informacija o sustavu” (str. 3).
Način rada simulatora
 UPOZORENJE
Nemojte pokušavati navigirati u načinu rada simulatora jer je GPS prijemnik isključen. Sve prikazane crtice koje
označavaju jačinu satelitskih signala su simulacije i ne predstavljaju jačinu stvarnih satelitskih signala.
Način rada simulatora isključuje GPS prijemnik za upotrebu u zatvorenom prostoru ili za vježbu pomoću uređaja
za iscrtavanje. U načinu rada simulatora uređaj za iscrtavanje ne prati satelite.
Uključivanje načina rada simulatora
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Simulator > Uključi.
Konfiguriranje načina rada simulatora
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Simulator > Postavljanje.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Brzina. Unesite brzinu plovila u način rada simulatora. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Kontrola trase. Odaberite Automatska trasa kako biste omogućili automatsko postavljanje
smjera na uređaju za iscrtavanje ili odaberite Korisnička trasa za ručno postavljanje smjera.
• Odaberite Postavljanje položaja. Odaberite simulirani položaj plovila. Odaberite Odaberi.
• Odaberite Postavi vrijeme. Unesite simulirano vrijeme. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Postavi datum. Unesite simulirani datum. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
51
Konfiguracija uređaja
Konfiguracija prikaza
Postavljanje zvuka
Možete odrediti kada će uređaj za iscrtavanje ispuštati zvučne signale.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Biper.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Samo alarmi kako bi se uređaj za iscrtavanje oglasio samo prilikom pokretanja alarma
(zadana postavka).
• Odaberite Tipka i alarm kako bi se uređaj za iscrtavanje oglasio u slušaju pritiska na tipku i u slučaju
pokretanja alarma.
Postavljanje jezika
Možete odabrati jezik koji će koristiti uređaj za iscrtavanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jezik.
2. Odabir jezika.
Navigacijske preference
Postavke rute
Odabir vrste oznake rute
Možete odabrati vrstu oznaka koje će se prikazati uz skretanja rute na karti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Oznake rute.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Prikaz naziva za označavanje skretanja na ruti pomoću naziva međutočaka.
• Odaberite Prikaz broja kako biste skretanja na ruti označili brojevima, npr. Skretanje 1 i Skretanje 2.
Konfiguriranje prijelaza skretanja na ruti
Možete odrediti koliko prije skretanja, vremenski ili prostorno, želite prijeći na sljedeću dionicu. Povećate li ovu
vrijednost, možete poboljšati preciznost sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili linijom za automatsko navođenje
s više skretanja ili pri višim brzinama. Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost sustava autopilota možete
poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Skretanje - prijelaz > Aktivacija.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vrijeme. Odaberite Promijeni vrijeme. Unesite vrijeme.
• Odaberite Udaljenost. Odaberite Promijeni udaljenost. Unesite udaljenost.
3. Odaberite Gotovo.
Konfiguriranje izvora podataka o brzini
Možete navesti izvor podataka o brzini koji se koriste za izračun stvarne brzine vjetra ili potrošnje goriva. Brzina kroz
vodu je očitanje brzine sa senzora-brzine kroz vodu, a GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Izvori brzine.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vjetar i naznačite hoće li izračunati podaci za brzinu vjetra doći sa senzora za brzinu za vodu ili će se
temeljiti na GPS brzini ili će pak uređaj za iscrtavanje automatski odabrati izvor s podacima o brzini.
• Odaberite Potrošnja goriva i naznačite hoće li podaci o brzini koji se koriste za izračun potrošnje goriva doći sa
senzora za brzinu kroz vodu ili će se temeljiti na GPS brzini.
52
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Konfiguracija uređaja
Konfiguracija linije automatskog navođenja
Možete postaviti podatke koje će uređaj za iscrtavanje koristiti prilikom izračuna linije automatskog navođenja.
Napomena: Automatsko navođenje dostupno je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom BlueChart g2
Vision.
Sigurna dubina vode i sigurna visina prepreke
 OPREZ
Postavke za sigurnu dubinu i sigurnu visinu utječu na način na koji uređaj za iscrtavanje izračunava liniju automatskog
navođenja. Ako u određenom području nije poznata dubina vode ili visina prepreke, za to područje se neće izračunati linija
automatskog navođenja. Ako je područje na početku ili na kraju linije automatskog navođenja pliće od sigurne dubine vode
ili niže od sigurne visine prepreke, za to područje se neće izračunati linija automatskog navođenja. Na karti se kurs kroz ta
područja prikazuje kao siva linija. Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će se poruka upozorenja.
Postavljanje sigurne dubine vode i sigurne visine prepreke
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje.
2. Odaberite Sigurna dubina kako biste postavili minimalnu dubinu (podaci o dubini na karti) koju će uređaj za
iscrtavanje koristiti prilikom izračunavanja linije automatskog navođenja.
3. Unesite minimalnu sigurnu dubinu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Sigurna visina kako biste postavili minimalnu visinu (podaci o dubini na karti) mosta ispod kojeg vaše
plovilo može sigurno proći.
6. Unesite minimalnu sigurnu visinu.
7. Odaberite Gotovo.
Udaljenost od obale - postavka automatskog navođenja
Postavka Udaljenost od obale označava željenu udaljenost linije automatskog navođenja od obale. Linija automatskog
navođenja može se pomaknuti ako promijenite ovu postavku tijekom navigacije.
Postavljanje udaljenosti od obale
Dostupne vrijednosti za postavku Udaljenost od obale (Najbliže, Blizu, Normalno, Daleko ili Najdalje) relativne su, a ne
apsolutne. Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja postavljena na odgovarajućoj udaljenosti od obale,
smještaj linije automatskog navođenja možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju
navigaciju kroz uske vodene putove.
1. Pristanite plovilom ili bacite sidro.
2. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost
od obale > Normalno.
3. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
4. Pokazivačem odaberite odredište na koje ste prethodno navigirali.
5. Odaberite Navigiraj do > Vodi do.
6. Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate
prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
7. Dovršenje postupka:
• Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući, odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju.
Prijeđite na korak 11.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim preprekama, na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Preference > Navigacija > Auto-navođenje > Udaljenost od obale > Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka, na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija >
Preference > Navigacija > Auto-navođenje > Udaljenost od obale > Blizu.
8. Ako ste u 7. koraku odabrali Blizu ili Daleko, pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite obilazi li
linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost
od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju automatskog
navođenja, osim ako odredište odabrano u 4. koraku ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
53
Konfiguracija uređaja
9. Dovršenje postupka:
• Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući, odaberite Izbornik > Opcije za navigaciju >
Zaustavi navigaciju. Prijeđite na korak 11.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim preprekama, na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Preference > Navigacija > Auto-navođenje > Udaljenost od obale > Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka, na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija >
Preference > Navigacija > Auto-navođenje > Udaljenost od obale > Najbliže.
10. Ako ste u 9. koraku odabrali Najdalje ili Najbliže, pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite obilazi
li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost
od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju automatskog
navođenja, osim ako odredište odabrano u 4. koraku ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
11. Još najmanje jednom ponovite korake 1-10, svaki puta koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate
s funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Postavljanje referentne vrijednosti smjera
Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice > Smjer.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Auto. magnet. odst. (automatsko magnetsko odstupanje) za automatsko postavljanje magnetske
deklinacije vašeg položaja.
• Odaberite Stvarni za postavljanje stvarnog sjevera kao referentnog smjera.
• Odaberite Mreža za postavljanje mrežnog sjevera kao referentnog smjera (000º).
• Odaberite Korisn. magnet. odst. za ručno postavljanje vrijednosti magnetskog odstupanja. Unesite vrijednost
magnetskog odstupanja. Odaberite Gotovo.
Koordinatni sustavi
Postavljanje formata položaja ili koordinatnih sustava za podatke na karti
Možete postaviti format položaja u kojemu će se prikazati očitanje dane lokacije i koordinatni sustav oko kojega je
strukturirana karta. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.
Napomena: Ne mijenjajte format položaja ili koordinatni sustav za podatke na karti ako ne koristite kartu koja koristi
drugi format položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Format položaja kako biste postavili format položaja u kojemu će se prikazati očitanje dane lokacije
i odaberite format položaja.
• Odaberite Podaci na karti kako biste postavili koordinatni sustav u kojem je karta strukturirana i odaberite
koordinatni sustav.
54
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Konfiguracija uređaja
Konfiguriranje vremena
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice > Vrijeme.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Format za vrijeme i postavite standard za praćenje vremena. Odaberite 12 sati, 24 sata ili UTC
(univerzalne vremenske koordinate).
• Odaberite Vremenska zona za odabir vremenske zone.
• Odaberite Ljetno vrijeme. Odaberite Uključi, Isključi ili Automatski.
Mjerne jedinice
Možete postaviti mjerne jedinice koje će uređaj za iscrtavanje prikazivati koristeći standardizirani sustav mjerenja ili
stvaranjem prilagođenog sustava mjerenja.
Odabir standardiziranog sustava mjerenja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice > Jedinice sustava.
2. Odaberite Statutne (mph, ft, ºF), Metričke (kph, m, ºC) ili Nautičke (kt, ft, ºF).
Stvaranje prilagođenog sustava mjerenja
Za prikaz informacija o dubini i temperaturi morate primati podatke o dubini od NMEA sonara ili morate koristiti Garmin
modul zvučnog lokatora.
Mjerne jedinice možete birati pojedinačno i stvoriti prilagođeni sustav mjerenja za zaslon uređaja za iscrtavanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice > Jedinice sustava > Prilagođeno.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Dubina i zatim odaberite Stope, Hvati ili Metri.
• Odaberite Temperatura te odaberite Fahrenheita ili Celzija.
• Odaberite Udaljenost i zatim odaberite Milje, Kilometri, Nautički (nm, ft) ili Nautički (nm, m).
• Odaberite Brzina > Brzina plovila te odaberite Milje na sat, Kilometri na sat ili Čvorovi.
• Odaberite Brzina > Brzina vjetra te odaberite Milje na sat, Metara u sekundi ili Čvorovi.
• Odaberite Nadmorska visina te odaberite Stope ili Metri.
• Odaberite Obujam te odaberite Litre, US galoni ili UK galoni.
• Odaberite Tlak > Tlak mjerača te odaberite kPa ili psi.
• Odaberite Tlak > Atm. tlak te odaberite Milibari ili Inči žive.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
55
Konfiguracija uređaja
Podatkovne trake
Na određenim kartama i 3D prikazima karata, prikazima radara i kombiniranim zaslonima prikazuju se podatkovne trake
➊. Podatkovna traka za svaku kartu ili jedan 3D prikaz karte potrebno je konfigurirati zasebno.
➊
3D perspektiva s podatkovnim trakama
Dostupno je nekoliko podatkovnih traka. Možete odabrati podatkovna polja koja će se prikazivati unutar svake podatkovne
trake. Kada se brojevi podatkovne trake prikazuju na karti, navigacijski umetak se prikazuje tijekom navigacije.
Prikaz podatkovne trake krstarenja
Podatkovna traka krstarenja prikazuje se tijekom kretanja prema odredištu. Prikazuje podatke o GPS brzini, GPS smjeru,
dubini i GPS položaju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik > Podatkovne trake > Krstarenje > Uključi.
Konfiguriranje podatkovne trake krstarenja
Prije konfiguriranja podatkovne trake krstarenja, trebali biste je prikazati (str. 56).
Podatkovna traka krstarenja podijeljena je u četiri dijela, a svaki dio prikazuje se u drugom kutu karte. Možete odabrati
vrstu podataka koja se prikazuje u svakom od dijelova podatkovne trake.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
Odaberite Izbornik > Podatkovne karte > Krstarenje > Postavke podatkovnih traka.
Odaberite Gore lijevo.
Odaberite vrstu podataka koja će se prikazati u gornjem lijevom dijelu podatkovne trake.
Ponovite 4. i 5. korak za dijelove podatkovne trake Gore desno, Dolje lijevo i Dolje desno.
Prikaz navigacijske podatkovne trake
Navigacijska podatkovna traka prikazuje se u retku pri vrhu karte. Navigacijska podatkovna traka može prikazati podatke
o udaljenosti do odredišta, dolasku, izvan kursa, smjeru i sljedećem skretanju.
1.
2.
3.
4.
56
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
Odaberite Izbornik > Podatkovne trake > Navigacija.
Odaberite Uključi ili Automatski.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Konfiguracija uređaja
Konfiguriranje navigacijske podatkovne traka
Prije konfiguriranja podatkovne trake krstarenja, trebali biste je prikazati (str. 56).
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
Odaberite Izbornik > Podatkovne trake > Navigacija > Postavke podatkovnih traka.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Dionica rute. Odaberite Uključi za prikaz ispravljene brzine za međutočku prilikom navigacije rutom ili
linijom automatskog navođenja (str. 58).
• Odaberite Sljedeće skretanje > Udaljenost za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju udaljenosti.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Vrijeme za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju vremena.
• Odaberite Odredište te odaberite Udaljenost, Vrijeme do odredišta ili Dolazak za označavanje načina
prikazivanja podataka o odredištu.
Podatkovne trake Ribolov, Gorivo i Jedrenje
Traka s podacima
Ribarski
Gorivo
Jedrenje
Prikazani podaci
Dubina, temperatura vode i brzina kroz vodu
Potrošnja goriva, preostalo gorivo, domet i potrošnja goriva
Brzina vode, brzina vjetra, kut vjetra i ispravljena brzina vjetra
Prikaz podatkovnih traka Ribolov, Gorivo ili Jedrenje
Podatkovne trake za ribolov, gorivo i jedrenje prikazuju se u retku na dnu karte. U određenom trenutku može se prikazati
samo jedna od tih podatkovnih traka.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik > Podatkovne trake > Ribolov > Uključi.
• Odaberite Izbornik > Podatkovne trake > Gorivo > Uključi.
• Odaberite Izbornik > Podatkovne trake > Jedrenje > Uključi.
Napomena: Prikaže li se jedna od ove tri podatkovne trake, druge dvije podatkovne trake automatski će se sakriti.
Postavljanje stvarnog ili manifestnog vjetra za podatkovnu traku Jedrenje
Prije konfiguriranja podatkovne trake krstarenja, trebali biste je prikazati (str. 57).
Možete odabrati vrstu podataka o vjetru koja se prikazuje na podatkovnoj traci jedrenja.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
Odaberite Izbornik > Podatkovne trake > Jedrenje.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Vjetar > Manifesni za prikaz protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu koje se kreće.
• Odaberite Vjetar > Stvarni za prikaz protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu koje stoji.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
57
Konfiguracija uređaja
Ispravljena brzina vjetra i ispravljena brzina za međutočku u podatkovnim trakama
Uređaj za iscrtavanje automatski se prebacuje između prikazivanja ispravljene brzine vjetra i ispravljene brzine za
međutočku u podatkovnim trakama.
Ispravljena brzina za međutočku prikazuje se pod sljedećim uvjetima:
•
Dio navigacijske podatkovne trake s dionicom rute prikazuje ispravljenu brzinu za međutočku tijekom navigacije
rutom ili linijom automatskog navođenja.
• Podatkovna traka jedrenja prikazuje ispravljenu brzinu za međutočku dok se krećete rutom ili linijom za automatsko
navođenje, a dio navigacijske podatkovne trake s dionicom rute je isključen.
Ispravljena brzina vjetra prikazuje se pod sljedećim uvjetima:
•
•
Podatkovna traka za jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra dok se ne krećete rutom ili linijom za automatsko
navođenje.
Podatkovna traka za jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra ako je dio navigacijske podatkovne trake s dionicom
rute uključen i navigirate rutom.
Prikaz vrpce kompasa na karti
Vrpca kompasa pojavljuje se u retku pri vrhu karte ili 3D prikaza karte. Prikazuje trenutni smjer, a prilikom navigacije
prikazuje se pokazivač koji prikazuje smjer do željenog kursa.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik > Podatkovne trake > Vrpca kompasa > Uključi.
Druga plovila
Možete prikazati i konfigurirati informacije o drugim plovilima za navigacijsku kartu, ribolovnu kartu, Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Za konfiguriranje informacija sustava za automatsko identificiranje za druga plovila, uređaj za iscrtavanje
mora biti povezan s vanjskim AIS uređajem. MARPA zahtijeva korištenje senzora za smjer. Senzor za smjer mora koristiti
izlaznu NMEA 0183 poruku HDM ili HDG. Vidi “O programu MARPA” (str. 68).
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Vidi “Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji” (str. 18).
Konfiguriranje izgleda drugih plovila
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je samo ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili BlueChart g2 ili pak ako
vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1.
2.
3.
4.
58
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > Postavljanje zaslona.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Raspon prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila.
Odaberite udaljenost.
• Odaberite MARPA > Prikaži za prikaz informacija o plovilima s oznakom MARPA.
• Za prikaz pojedinosti o drugim plovilima odaberite Pojedinosti > Prikaži.
• Odaberite Planirani smjer prilikom postavljanja vremena za planirani smjer kod plovila s oznakom MARPA.
Unesite smjer. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Staze za prikaz trasa AIS plovila. Odaberite duljinu prikazane trase pomoću staze.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Konfiguracija uređaja
Informacije o vašem plovilu
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu
Koristite li sondu koja ima mogućnost mjerenja brzine, uređaj za mjerenje brzine možete kalibrirati.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo > Kalibracija brzine kroz vodu.
2. Slijedite upute na zaslonu.
Napomena: Ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne očitava brzinu, prikazuje se poruka “Brzina
je premala”. Odaberite OK i sigurno povećajte brzinu plovila. Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite plovilo i
provjerite nije li se kotačić senzora brzine zaglavio. Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli dobro
spojeni. Ako nastavite dobivati poruku, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo > Kapacitet goriva.
2. Unesite kombinirani kapacitet goriva za sve spremnike svog plovila:
3. Odaberite Gotovo.
Alarmi
Zadano su svi alarmi isključeni, osim alarma za odredište i meteoroloških alarma. Kako bi alarmi radili, uređaj za
iscrtavanje mora biti uključen.
Navigacijski alarmi
Postavljanje alarma za dolazak
Možete postaviti oglašavanje alarma kad se nađete na određenoj udaljenosti ili određeno vrijeme od skretanja ili odredišne
međutočke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija > Dolazak.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vrsta. Možete odabrati želite li oglašavanje alarma za dolazak samo dok se približavate odredištima ili
dok se približavate odredištima i skretanjima.
• Odaberite Aktivacija. Naznačite hoće li se alarm za dolazak aktivirati na temelju Vremena do dolaska ili na
temelju Udaljenosti do dolaska.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promijeni vrijeme (ako je aktivacija podešena na Vrijeme) za označavanje koliko prije dolaska
(u minutama) se alarm treba oglasiti. Unesite vrijeme. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Promijeni udaljenost (ako je aktivacija podešena na Udaljenost) na kolikoj udaljenosti od dolaska
(u jedinicama udaljenosti) se alarm treba oglasiti. Unesite udaljenost. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma vučenja sidra
Možete postaviti oglašavanje alarma u slučaju prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija > Vučenje sidra > Uključi.
2. Unesite prijeđenu udaljenost koja će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
59
Konfiguracija uređaja
Postavljanje alarma za skretanje s kursa
Možete postaviti oglašavanje alarma kad skrenete s kursa za određenu udaljenost.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija > Izvan kursa > Uključi.
2. Unesite udaljenost skretanja s kursa koja će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Alarmi sustava
Postavljanje alarma sata
Možete postaviti alarm pomoću sistemskog (GPS) sata.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sustav > Sat > Uključi.
2. Unesite vrijeme koje će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma napona uređaja
Možete postaviti alarm za slabu bateriju na korisnički odabranu vrijednost.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sustav > Napon uređaja > Uključi.
2. Unesite napon koji će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za pogrešku GPS preciznosti
Možete postaviti oglašavanje alarma ako se preciznost GPS lociranja nađe izvan korisnički određene vrijednosti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sustav > Preciznost GPS-a > Uključi.
2. Unesite preciznost GPS lociranja koja će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za ukupno gorivo
Za očitanje podataka o potrošnji goriva, uređaj za iscrtavanje mora biti povezan s vanjskim senzorom za gorivo.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju
ste odredili.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Gorivo > Ukupno gorivo > Uključi.
2. Unesite količinu goriva koja će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Alarm za sudar
Vidi “Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni” (str. 17).
Postavljanje alarma sonara
Vidi “Alarmi sonara” (str. 93).
Postavljanje meteoroloških alarma
Pogledajte XM WX Satellite Weather® i dodatak XM Satellite Radio (samo Sjeverna Amerika).
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje
Kopiranje međutočaka, ruta i trasa na uređaj za iscrtavanje
Prije kopiranja MapSource® ili HomePort™ podataka na uređaj za iscrtavanje, izvršite sljedeće radnje:
•
•
60
Prilikom prvog kopiranja HomePort ili MapSource podataka na uređaj za iscrtavanje s memorijske kartice, pripremite
memorijsku karticu tako da je umetnete u uređaj za iscrtavanje i omogućite snimanje datoteke na nju. U toj će se
datoteci nalaziti informacije potrebne za HomePort ili MapSource formatiranje podataka.
Na računalu provjerite verziju programa MapSource pritiskom na Pomoć > O programu MapSource. Ako je verzija
softvera starija od verzije 6.12.2, ažurirajte je na trenutnu verziju pritiskom na Pomoć > Provjera ažuriranja softvera
ili idite na www.garmin.com.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Konfiguracija uređaja
1. Dovršenje postupka:
• Kopirajte HomePort podatke na pripremljenu memorijsku karticu (pomoću čitača podatkovne kartice koji je spojen
s računalom) u skladu s postupkom koji je opisan u sustavu pomoći HomePort.
• Kopirajte MapSource podatke na pripremljenu memorijsku karticu (pomoću čitača podatkovne kartice koji je
spojen s računalom) u skladu s postupkom koji je opisan u sustavu pomoći MapSource.
2. Kopirajte podatke s podatkovne kartice na uređaj za iscrtavanje. Vidi “Kopiranje podataka s podatkovne kartice”
(str. 61).
Kopiranje podatka s podatkovne kartice
1. Umetnite podatkovnu karticu u utor za podatkovnu karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Spoji s kartice za prijenos podataka s podatkovne kartice na uređaj za iscrtavanje i njihovo
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima.
• Odaberite Zamijeni s kartice za prijenos podataka s podatkovne kartice na uređaj za iscrtavanje i izmjenu
postojećih korisničkih podataka na uređaju za iscrtavanje.
4. Ako je navedeno više datoteka, odaberite naziv datoteke s popisa.
Kopiranje međutočaka, ruta i trasa na memorijsku karticu
1. Umetnite podatkovnu karticu u utor za podatkovnu karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica > Spremi na
karticu.
3. Naznačite naziv nove datoteke:
• Odaberite naziv datoteke s popisa.
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu datoteku. Unesite naziv datoteke. Odaberite Gotovo.
4. Odaberite Spremi na karticu.
Naziv datoteke spremit će se uz ekstenziju .ADM.
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu
Možete kopirati karte s uređaja za iscrtavanje na memorijsku karticu za upotrebu uz HomePort.
1. Umetnite podatkovnu karticu u utor za podatkovnu karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica.
3. Odaberite Kopiraj ugrađenu kartu > Početak kopiranja kako biste kopirali karte koje su učitane u vaš uređaj
za iscrtavanje na memorijsku karticu.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
61
Konfiguracija uređaja
Kopiranje međutočaka, ruta i trasa na ili sa svih umreženih uređaja za iscrtavanje
Možete prenijeti informacije o međutočkama, rutama i trasama s jednog od uređaja za iscrtavanje povezanog s mrežom
Garmin Marine Network na svaki drugi uređaj za iscrtavanje povezan s pomorskom mrežom.
1. Spojite uređaj za iscrtavanje s mrežom Garmin Marine Network pomoću mrežnog priključka na poleđini uređaja za
iscrtavanje i mrežnog kabela Garmin.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Mreža.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Kloniraj korisničke podatke za prijenos podataka s uređaja za iscrtavanje na druge umrežene uređaje
za iscrtavanje. Postojeći podaci na tim uređajima za iscrtavanje su prebrisani.
• Odaberite Spoji korisničke podatke za prijenos podataka između svih umreženih uređaja za iscrtavanje.
Jedinstveni podaci kombiniraju se s postojećim podacima na svakom uređaju za iscrtavanje.
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1. Umetnite podatkovnu karticu u utor za podatkovnu karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica > Spremi na
karticu.
3. Izvršite jednu od sljedećih radnji za naznačivanje naziva datoteke čiju sigurnosnu kopiju želite napraviti:
• Odaberite naziv datoteke s popisa.
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu datoteku. Unesite naziv datoteke. Odaberite Gotovo.
4. Odaberite Spremi na karticu.
Naziv datoteke spremit će se uz ekstenziju .ADM.
5. Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite je u čitač podatkovne kartica koji je povezan s
računalom.
6. Dovršenje postupka:
• U programu Windows®, pritisnite Start > My Computer > Secure Digital storage device > Garmin > UserData.
• U programu Apple OS X, otvorite ikonu memorijske kartice na radnoj površini, a zatim otvorite Garmin >
UserData.
7. Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje mjesto na računalu.
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na uređaj za iscrtavanje
1. Umetnite memorijsku karticu u čitač podatkovnih kartica koji je spojen s računalom.
2. Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na memorijsku karticu, u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
3. Umetnite memorijsku karticu u utor za podatkovnu karticu na uređaju za iscrtavanje.
4. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica > Zamijeni
s kartice.
Konfiguracija umreženog uređaja
Pregled povezanih uređaja mreže Garmin Marine Network
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Pomorska mreža.
Svaki povezani uređaj nalazi se na popisu s lijeve strane zaslona.
Dodjela naziva mrežnom uređaju Garmin Marine Network
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Pomorska mreža.
2. Odaberite uređaj.
3. Odaberite Pregled.
4. Unesite naziv za uređaj.
5. Odaberite Gotovo.
62
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Radar
 UPOZORENJE
Pomorski radar odašilje energiju mikrovalova koja može biti opasna za ljude i životinje. Prije početka radarskog
odašiljanja, provjerite je li područje oko radara slobodno. Radar odašilje zraku 12° iznad i ispod linije koja je vodoravni
produžetak iz središta radara. Nemojte gledati izravno u radar jer su oči najosjetljiviji dijelovi tijela.
Kad svoj uređaj za iscrtavanje povežete s dodatnim pomorskim radarom tvrtke Garmin kao što je GMR™ 404/406 ili
GMR 18/24, možete vidjeti više informacija o svojoj okolini. Pomorski radar povezuje se preko mreže Garmin Marine
Network i zajednički koristi podatke radara sa svim umreženim uređajima za iscrtavanje.
Pomorski radar tvrtke Garmin odašilje usku zraku energije mikrovalova dok se rotira za 360°. Kad odaslana energije
dostigne cilj, dio te energije vraća se radaru.
Signali radara
Emitiranje radarskih signala
1. Dok je uređaj za iscrtavanje isključen spojite radar kao što je opisano u uputama za montažu radara.
2. Uključite mrežu.
Radar se zagrijava i prikazuje se odbrojavanje koje će vas upozoriti kada radar bude spreman.
NAPOMENA: Radar nakon zagrijavanja prelazi u način mirovanja, što je sigurnosna značajka. To vam daje priliku da
provjerite je li područje oko skenera slobodno prije početka radarskog odašiljanja.
3. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
4. Odaberite Luka, Pučina, Dvostruki domet, Straža ili Radarsko prekrivanje.
Tijekom pokretanja radara prikazat će se poruka s odbrojavanjem, a prikazat će se i poruka “Spreman na odašiljanje”.
5. Odaberite Izbornik > Radarsko odašiljanje.
Na nekoliko trenutaka prikazat će se poruka “Početak vrtnje”, a zatim će radar početi stvarati sliku.
Prekid emitiranja radarskih signala
S radarskog zaslona odaberite Izbornik > Radar u mirovanju.
Podešavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu
Skala zumiranja (radarski domet) predstavlja udaljenost od vašeg položaja (središte) do krajnjeg vanjskog prstena. Svaki
prsten predstavlja ravnomjerni dio skale zumiranja. Na primjer, ako je skala zumiranja postavljena na tri milje, svaki prsten
predstavlja jednu milju od središta.
•
•
Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite
i .
Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, pritisnite tipke Domet (-/+).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
63
Radar
Načini prikaza radara
Radarski zaslon ima pet standardnih načina rada. Svaki način rada možete koristiti samo uz kompatibilni radar (str. 64).
•
•
•
•
•
Način rada Krstarenje—prikazuje prikupljene radarske informacije preko cijelog zaslona.
Način rada Luka—namijenjen za upotrebu samo u vodama unutrašnjosti, ovaj način rada najbolje funkcionira s
radarskim signalima kratkog dometa (2 nm ili manje).
Način rada Pučina—namijenjen za upotrebu u otvorenim vodama, ovaj način rada najbolje funkcionira s radarskim
signalima dugog dometa.
Način rada Dvostruki domet—omogućava istovremeni pregled podataka radara kratkog dometa i dugog dometa.
Način rada Straža—omogućava postavljanje radara u način rada tempiranog emitiranja u kojemu možete konfigurirati
radarsko odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U načinu rada Straža možete omogućiti zonu pod
nadzorom i na taj način identificirati sigurnu zonu oko plovila.
Način rada
radara
Kompatibilni radar
Krstarenje
Luka
Pučina
Dvostruki
domet
Straža
x
GMR 20, 21, 40, 41
GMR 18, 18 HD, 24,
24 HD
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
x
x
x
Način rada Krstarenje
Način rada Krstarenje standardno je stanje radara za radar GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 i 406.
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Krstarenje, radar će prijeći u način rada za stalni prijenos
i onemogućiti zone pod nadzorom.
Prikaz načina rada Krstarenje
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Krstarenje.
Prikazat će se prikupljene radarske informacije preko cijelog zaslona. Vaš položaj je u središtu zaslona, a prsteni
dometa ➊ omogućuju procjenu udaljenosti. Udaljenost između prstena ➋ i dometa radara ➌ prikazuje se na dnu
zaslona.
➊
➌
➋
Način rada Krstarenje
64
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Način rada Luka
Način rada Luka standardno je stanje radara za upotrebu u vodama unutrašnjosti, s radarom GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD ili 1206 xHD. Način rada Luka najbolje funkcionira s radarskim signalima kratkog dometa (2 nm ili manje).
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Luka, radar će prijeći u način rada za stalni prijenos
i onemogućiti zone pod nadzorom.
Prikaz načina rada Luka
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Luka.
Način rada Luka
Način rada Pučina
Način rada Pučina standardno je stanje radara za upotrebu u otvorenim vodama, s radarom GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD ili 1206 xHD.
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Pučina, radar će prijeći u način rada za stalni prijenos
i onemogućiti zone pod nadzorom.
Prikaz načina rada Pučina
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Pučina.
Način rada Pučina
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
65
Radar
Način rada Dvostruki domet
Način rada Dvostruki domet omogućava istovremeni pregled podataka radara kratkog dometa i dugog dometa, s radarom
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD. Oba pregleda radara u ovom načinu rada mogu biti naročito korisna
tijekom noći ili u slučaju surovog vremena.
Podaci rada kratkog radara prikazuju se s lijeve strane ➊ zaslona dvostrukog dometa, a domet signala ne može premašiti
3 nm (4 km). Podaci radara dugog dometa prikazuju se s desne strane ➋ zaslona dvostrukog dometa, a domet signala mora
biti veći od dometa signala prikazanog na zaslonu kratkog dometa. Zaslon kratkog dometa usporediv je s načinom rada
Luka, a zaslon dugog dometa usporediv je s načinom rada Pučina.
➊
➋
Način rada Dvostruki domet
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Dvostruki domet, radar će prijeći u način rada za stalni
prijenos i onemogućiti zone pod nadzorom. Ako iz načina rada Luka ili načina rada Pučina prijeđete u način rada Dvostruki
domet, svi MARPA ciljevi će se poništiti i nećete moći primati MARPA ciljeve dok ne napustite način rada Dvostruki
domet.
Prikaz načina rada Dvostruki domet
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Dvostruki domet.
Način rada Straža
Način rada Straža omogućava postavljanje radara u način rada tempiranog emitiranja u kojemu možete konfigurirati
radarsko odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U ovom načinu rada možete omogućiti i zonu pod nadzorom
koja označava sigurnu zonu oko plovila i oglašava alarm kad objekt očitan radarom uđe u zonu. Način rada Straža radi sa
svim modelima radara GMR tvrtke Garmin.
Prikaz načina rada Straža
NAPOMENA: Ako prijeđete u način rada Straža, a opcija MARPA je u tom načinu rada onemogućena, svi MARPA ciljevi
će se poništiti i nećete moći primati MARPA ciljeve dok ne napustite način rada Straža. Ako je opcija MARPA omogućena
u načinu rada Straža, neće se poništiti svi MARPA ciljevi.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža.
Omogućavanje opcije MARPA u načinu rada Straža
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže > MARPA > Uključi.
Omogućavanje tempiranog emitiranja
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže > Tempirano emitiranje > Uključi.
66
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Postavljanje vremena emitiranja i mirovanja
Prije mogućnosti postavljanja vremena emitiranja i mirovanja, potrebno je omogućiti tempirano emitiranje (str. 66).
Kako biste uštedjeli energiju, možete označiti vrijeme mirovanja radara i vrijeme odašiljanja za primjenu periodičnog
emitiranja radarskih signala u određenim intervalima.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže.
Odaberite Vrijeme mirovanja.
Unesite vremenski interval između emitiranja radarskih signala.
Odaberite Gotovo.
Odaberite Vrijeme emitiranja.
Unesite duljinu emitiranja svih radarskih signala.
Odaberite Gotovo.
Omogućavanje zone pod nadzorom
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže > Omogući zonu pod nadzorom.
Definiranje djelomične zone pod nadzorom
Prije mogućnosti definiranja granica zone potrebno je omogućiti zonu pod nadzorom (str. 67).
Možete definirati granice zone pod nadzorom koja ne obuhvaća plovilo u cjelini.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže > Prilagodi
zonu pod nadzorom > Pomakni zonu pod nadzorom > Kut 1.
2. Podešavanje lokacije kuta zone pod nadzorom:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, koristite višesmjernu tipku i strelice na zaslonu
(
i ).
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite kut zone pod nadzorom i povucite ga.
3. Odaberite Kut 2 i ponovite 2. korak kako biste podesili lokaciju drugog kuta zone pod
nadzorom.
4. Odaberite Gotovo.
Kut 1
Kut 2
Definiranje cirkularne zone pod nadzorom
Prije mogućnosti definiranja granica zone potrebno je omogućiti zonu pod nadzorom (str. 67).
Možete definirati cirkularnu zonu pod nadzorom koja u potpunosti obuhvaća plovilo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže > Prilagodi zonu pod nadzorom >
Pomakni zonu pod nadzorom.
Napomena: Zona pod nadzorom prikazuje se kao djelomična zona pod nadzorom tijekom faza 2 i 3 ovog postupka.
2. Podesite unutarnji prsten zone pod nadzorom:
Kružno
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, koristite višesmjernu tipku i strelice na zaslonu
(
i ).
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite kut zone pod nadzorom i povucite ga.
3. Odaberite Kut 2 i ponovite 2. korak kako biste podesili lokaciju vanjskog prstena zone pod
nadzorom.
4. Odaberite Krug > Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
67
Radar
Određivanje cilja radarom
Određivanje cilja radara omogućava identifikaciju i praćenje objekata.
O programu MARPA
MARPA se koristi prvenstveno za izbjegavanje sudara kroz određivanje cilja i praćenje objekata.
Želite li koristiti program MARPA, potrebno je dodijeliti oznaku MARPA cilj. Radarski sustav automatski nadzire
označeni objekt i pruža vam informacije o objektu, uključujući i domet, smjer, brzinu, GPS smjer, najbliži pristup i vrijeme
do najbližeg pristupa. MARPA označava status svakog od označenih objekata (traženje, izgubljeno, praćenje ili opasno),
a uređaj za iscrtavanje može oglasiti alarm za sudar ako objekt uđe u sigurnu zonu.
➌
➊
➍
➋
➎
Simboli određivanja MARPA cilja
Simbol
➊
➋
➌
➍
➎
68
Opis
Preuzimanje cilja. Koncentrični, isprekidani zeleni prsteni šire se iz cilja dok se radar fokusira oko njega.
Cilj je pronađen. Puni zeleni prsten označit će lokaciju cilja oko kojeg se radar fokusirao. Isprekidana
zelena linija pridružena krugu označava planirani kopneni ili GPS smjer cilja.
Najbliža točka približavanja i vrijeme do najbliže točke približavanja opasnom cilju.
U dometu je opasni cilj. Crveni prsten treperi s cilja dok se oglašava alarm i prikazuje se natpis poruke.
Nakon što je alarm potvrđen, puna crvena točka kojoj je pridružena isprekidana crvena linija označava
lokaciju i planirani kopneni kurs ili GPS smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj će
treperiti, ali zvučni alarm se neće oglasiti i natpis alarma se neće prikazati (str. 17).
Cilj je izgubljen. Puni zeleni prsten preko kojega prelazi znak X znači kako se radar ne može fokusirati
na cilj.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Dodjela oznake MARPA objektu
Napomena: MARPA zahtijeva upotrebu senzora smjera i aktivni GPS signal. Senzor smjera mora navesti broj
NMEA 2000 grupe parametara (PGN) 127250 ili izlaznu poruku NMEA 0183 HDM ili HDG.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite objekt ili lokaciju ➊.
Odaberite Preuzmi cilj ➋.
➋
➊
Uklanjanje oznake MARPA iz ciljnog objekta
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite ciljani objekt.
Odaberite MARPA cilj > Ukloni.
Pregled informacija o objektu s oznakom MARPA
Možete pregledati domet, smjer, brzinu i ostale informacije o objektu s oznakom MARPA.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite ciljani objekt.
Odaberite MARPA cilj.
Prekid određivanja cilja radarom
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite ciljani objekt.
Odaberite Prekini usmjeravanje.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Vidi “Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni” (str. 17).
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Na bilo kojem pregledu radara ili radarskog prekrivanja možete vidjeti i prilagoditi izgled popisa AIS i MARPA prijetnji.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet, Straža ili Radarsko prekrivanje.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik > Druga plovila > Popis > Prikaži za otvaranje popisa u načinu rada Krstarenje, Luka,
Pučina, Dvostruki domet, Straža Radarsko prekrivanje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
69
Radar
Otvorite popis u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik >
Druga plovila > Popis > Prikaži. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite Lijevo > Druga plovila >
Popis > Prikaži.
4. Odaberite vrstu prijetnji koju želite uključiti na popis (Sve prijetnje, samo MARPA prijetnje ili samo AIS prijetnje).
•
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom zaslonu. Ako se bilo koja postavka (osim postavke Raspon
AIS prikaza) konfigurira za jedan način rada radara, ta će se postavka primijeniti i na sve druge načine rada radara, osim
radarskog prekrivanja. Pojedinosti i postavke planiranog smjera konfigurirane za jedan način rada radara primjenjuju se u
svakom drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > Postavljanje zaslona.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Raspon prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila.
Odaberite udaljenost.
• Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS i oznakom MARPA.
• Odaberite Planirani smjer za postavljanje vremena za planirani smjer za plovila s aktivacijom AIS i oznakom
MARPA. Unesite vrijeme. Odaberite Gotovo.
ARM i EBL
Označavanje raspona varijable (VRM) i elektroničke linije smjera (EBL) mjere udaljenost i smjer od vašeg plovila do
ciljnog objekta. Na radarskom zaslonu VRM se prikazuje u obliku kruga koji okružuje trenutnu lokaciju plovila, a EBL
se prikazuje u obliku linije koja započinje na trenutnoj lokaciji vašeg plovila i križa se s VRM-om. Križanje je cilj za
VRM i EBL.
Prikaz za VRM i EBL
VRM i EBL konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Dvostruki domet.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik > Prikaži VRM/EBL za način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP
4000 odaberite
> Izbornik > Prikaži VRM/EBL. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite Lijevo >
Prikaži VRM/EBL.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP
4000 odaberite
> Izbornik > Prikaži VRM/EBL. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite Desno >
Prikaži VRM/EBL.
70
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Podešavanje za VRM i EBL
Prije omogućavanja njihovog podešavanja, potrebno je prikazati VRM i EBL (str. 70).
Možete podesiti promjer za VRM i kut za EBL, čime ćete pomaknuti točku križanja VRM-a i EBL-a. VRM i EBL
konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Dvostruki domet.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL za načine rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL. Kod uređaja iz
serije GPSMAP 5000 odaberite > Lijevo > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL. Kod uređaja iz
serije GPSMAP 5000 odaberite Desno > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
4. Odaberite novu lokaciju za točku križanja VRM-a i EBL-a.
5. Odaberite Gotovo.
Mjerenje raspona i smjera do ciljnog objekta
Prije omogućavanja njihovog podešavanja, potrebno je prikazati VRM i EBL (str. 70).
VRM i EBL konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Dvostruki domet.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL za načine rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL. Kod uređaja iz
serije GPSMAP 5000 odaberite > Lijevo > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL. Kod uređaja iz
serije GPSMAP 5000 odaberite Desno > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
4. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, pomoću višesmjerne tipke podesite promjer za VRM i kut za EBL kako bi
točka križanja VRM-a i EBL-a bila na ciljnoj lokaciji.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite ciljnu lokaciju.
Raspon i smjer do ciljne lokacije prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.
5. Odaberite Gotovo.
Prikaz udaljenosti do točke na radarskom zaslonu
Možete odabrati točku na radarskom zaslonu kako biste u gornjem lijevom kutu zaslona prikazali udaljenost i smjer te
lokacije od vaše trenutne lokacije.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Dvostruki domet.
3. Odaberite željenu lokaciju na zaslonu radara.
Udaljenost i smjer prema odabranoj lokaciji prikazuje se u gornjem lijevom kutu zaslona.
4. Odaberite Prekini usmjeravanje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
71
Radar
Međutočke i rute na radarskom zaslonu
Označavanje međutočke na radarskom zaslonu
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada radara.
3. Odaberite lokaciju.
4. Odaberite Stvori međutočku.
Prikazivanje ili skrivanje međutočaka na zaslonu radara
Možete prikazati međutočke koje se nalaze unutar raspona prikazanog na radarskom zaslonu. Ova se postavka ne
primjenjuje na radarsko prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Međutočke.
2. Dovršenje postupka:
• Za prikaz svih međutočaka odaberite Prikaži.
• Odaberite Samo navigacija za prikaz samo onih međutočaka koje su pridružene trenutno aktivnoj ruti.
• Odaberite Sakrij za skrivanje svih međutočaka.
Navigacija spremljenom rutom na radarskom zaslonu
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa međutočaka i navigacije njima, morate stvoriti i spremiti barem jednu
međutočku (str. 33). Kako biste mogli pregledati rutu na radarskom zaslonu, moraju se prikazati linije navigacije (str. 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
Ruta se prikazuje u obliku grimizne linije s označenom početnom točkom, odredištem i skretanjima.
Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Navigacija paralelno sa spremljenom rutom na radarskom zaslonu
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa međutočaka i navigacije njima, morate stvoriti i spremiti barem jednu
međutočku (str. 33). Kako biste mogli pregledati rutu na radarskom zaslonu, moraju se prikazati linije navigacije (str. 82).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
72
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Navigiraj do.
Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući je za određenu udaljenost.
Odaberite Pomak.
Unesite udaljenost pomaka.
Odaberite Gotovo.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna,
pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Naprijed - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna,
pa do desne strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna,
pa do lijeve strane originalne rute.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Odaberite Unatrag - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna,
pa do desne strane originalne rute.
9. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
10. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
Ruta se prikazuje u obliku grimizne linije s označenom početnom točkom, odredištem i skretanjima.
11. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
12. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
•
Upoznavanje s radarskim prekrivanjem
Radarsko prekrivanje dodaje radarske informacije na navigacijsku ili ribolovnu kartu. Podaci se u radarskom prekrivanju
prikazuju na temelju posljednjeg korištenog načina rada radara (Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža), a sve konfiguracijske
postavke primijenjene na radarsko prekrivanje primjenjuju se i na posljednji korišteni način rada radara. Npr., ako koristite
način rada Luka, a zatim prijeđete na radarsko prekrivanje, radarsko prekrivanje prikazat će podatke radara za način rada
Luka. Ako ste promijenili postavku osjetljivosti pomoću izbornika Radarsko prekrivanje, postavka osjetljivosti za način
rada Luka promijenit će se automatski.
Radarsko prekrivanje ne prikazuje podatke na temelju načina rada radara Dvostruki domet, a konfiguracijske postavke
primijenjene na prekrivanje ne primjenjuju se na način rada Dvostruki domet.
Radarsko prekrivanje na navigacijskoj karti
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte
Koristite li radarsko prekrivanje, uređaj za iscrtavanje poravnat će podatke radara s podacima karte na temelju smjera
plovila, koji se prema zadanim postavkama temelji na podacima senzora magnetskog smjera koji je povezan putem
NMEA 0183 ili NMEA 2000 mreže. Ako senzor smjera nije dostupan, smjer plovila temeljit će se na podacima
GPS praćenja.
Podaci GPS praćenja upućuju na smjer kojim se plovilo kreće, ali ne i smjer u kojem je plovilo usmjereno. Ako se plovilo
zanosi unatrag ili bočno zbog struje ili vjetra, radarsko prekrivanje možda se neće savršeno poravnati s podacima karte.
Ovu bi situaciju trebalo izbjeći upotrebom podataka za usmjerenje plovila s elektroničkog kompasa.
Ako se smjer plovila temelji na podacima sa senzora magnetskog smjera ili automatskog pilota, podaci o smjeru mogli
bi biti kompromitirani zbog neodgovarajućih postavki, mehaničkog kvara, magnetskih smetnji ili drugih faktora. Ako su
podaci smjera kompromitirani, radarsko prekrivanje možda se neće savršeno poravnati s podacima karte.
Prikaz radarskog prekrivanja
Radarsko prekrivanje prikazuje podatke na temelju posljednjeg korištenog načina rada radara.
Na početnom zaslonu pritisnite Radar > Radarsko prekrivanje.
Radarska slika pojavljuje se u narančastoj boji i prekriva navigacijsku kartu.
Povećavanje i smanjivanje radarskog prekrivanja zumiranjem
Zumiranje tijekom pomicanja karte utječe samo na skalu zumiranja karte. Radarski domet ostaje isti. Zumiranje u trenutku
dok je karta fiksirana na plovilo (ne pomiče se) utječe samo na skalu zumiranja karte i radarski domet.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
73
Radar
Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, pritisnite tipke Domet (-/+) za smanjivanje i povećavanje slike.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, dodirnite
i
za smanjivanje i povećavanje.
Odabir vrste karte za radarsko prekrivanje
Možete označiti hoće li se navigacijska ili ribolovna karta prikazati pod radarskim prekrivanjem.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vrsta karte > Navigacija.
• Odaberite Vrsta karte > Ribolov.
Optimizacija radarskog prikaza
Prikaz radara za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža možete optimizirati pojedinačno i za svaki zaslon u načinu
rada Dvostruki domet.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Odaberite radarski domet (str. 74).
4. Vratite zadanu vrijednost postavke osjetljivosti (str. 76).
5. Vratite zadanu vrijednost postavke za morske smetnje (str. 77).
6. Vratite zadanu vrijednost postavke za smetnje zbog kiše (str. 78).
7. Vratite zadanu vrijednost postavke FTC (str. 78).
8. Vratite zadanu vrijednost postavke unakrsnog razgovora (str. 80).
9. Ručno podesite postavku osjetljivosti (str. 76).
10. Ručno podesite postavku za morske smetnje (str. 78).
11. Ručno podesite postavke za smetnje zbog kiše i FTC (str. 79).
74
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Više o dometu radarskih signala
Domet radarskih signala označava duljinu pulsirajućih signala koje radar odašilje i prima. Povećanjem dometa radar
odašilje dulje impulse kako bi dosegao udaljene ciljeve. I bliži ciljevi, naročito kiša i valovi, reflektiraju dulje impulse,
što može uzrokovati šum na radarskom zaslonu. Pregled informacija o ciljevima duljeg dometa može smanjiti količinu
prostora dostupnog na radarskom zaslonu za pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa, osim ako ne koristite način
rada Dvostruki domet (str. 66).
Savjeti za odabir radarskog dometa
•
•
•
Odredite koje informacije želite vidjeti na radarskom prikazu. Npr., trebaju li vam informacije o uvjetima u vodi oko
vas ili o ribama i prometu ili vas pak više zanimaju udaljeni vremenski uvjeti?
Procijenite uvjete okruženja u kojemu koristite radar. U surovim vremenskim uvjetima, radarski signali duljeg dometa
mogu povećati smetnje na radarskom zaslonu i otežati pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa. U kišnim
uvjetima, radarski signali kraćeg dometa mogu vam omogućiti učinkovitiji pregled informacija o objektima u blizini
ako su postavke za smetnje zbog kiše i FTC optimalno konfigurirane.
Odaberite najkraći učinkoviti raspon, s obzirom na razlog upotrebe radara i trenutne uvjete okruženja.
Odabir radarskog dometa
Vidi “Podešavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu” (str. 63).
Više o osjetljivosti i smetnjama
Možete upravljati osjetljivošću radarskog prijemnika. Zadana postavka za osjetljivost (Automatski) automatski jednom
podešava osjetljivost na temelju prosječnih uvjeta, dometa radarskih signala i odabranom načinu rada radara. Uređaj za
iscrtavanje neće automatski ponovno podesiti osjetljivost kao odgovor na uvjete koji se mijenjaju. Želite li optimizirati
izgled radara za određene uvjete, ručno podesite osjetljivost (str. 76).
Šumovi su smetnje koje uzrokuje neželjena refleksija radarskih signala od nevažnih ciljeva. Zajednički izvori šumova
uključuju padaline, morske valove i obližnje radarske izvore.
Konfiguracijske postavke i vrsta radara
Dok koristite GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ili 406, sve postavke osjetljivosti i šumova konfigurirane
za upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuju se u svakom drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
Dok koristite radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD, postavke osjetljivosti i šumova konfigurirane za
upotrebu u jednom načinu rada radara prema ovoj se tablici mogu i ne moraju primijeniti na ostale načine rada radara.
Postavka
Način rada radara
Luka, Pučina, Straža
Dvostruki domet: Lijevi zaslon
Dvostruki domet: Desni zaslon
Osjetljivost
Zasebno konfiguriranje Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
Morske smetnje
Zasebno konfiguriranje Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
Smetnje zbog kiše Zasebno konfiguriranje Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
FTC
Zasebno konfiguriranje Jedno konfiguriranje za lijevi i desni zaslon
Unakrsni razgovor Jedno konfiguriranje za sve načine rada
Dok koristite radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD, posljednje postavke osjetljivosti i šumova
konfigurirane za upotrebu u bilo kojem načinu rada radara automatski se primjenjuju na radarsko prekrivanje. Npr., ako
osjetljivost za način rada Luka postavite na 50%, osjetljivost za radarsko prekrivanje automatski će se postaviti na 50%.
Ako nakon toga osjetljivost za način rada Pučina postavite na 40%, osjetljivost za radarsko prekrivanje automatski će se
postaviti na 40%.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
75
Radar
Zadane postavke osjetljivosti i smetnji
Postavka
Zadana vrijednost
Osjetljivost
Automatski
Morske smetnje
Mirno, Srednje ili
Nemirno
Smetnje zbog kiše
Uključi
FTC
Uključi
Unakrsni razgovor
Uključi
Upute
Vidi “Automatsko podešavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu” (str. 76).
Vidi “Vraćanje zadane postavke za morske smetnje” (str. 77).
Vidi “Vraćanje zadane postavke zbog kiše” (str. 78).
Vidi “Vraćanje zadane postavke FTC” (str. 78).
Vidi “Podešavanje smetnji zbog unakrsnog razgovora na radarskom zaslonu”
(str. 80).
Automatsko podešavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Automatski je zadana vrijednost za postavku osjetljivosti. Automatska postavka osjetljivosti za svaki od načina rada
radara optimizirana je za taj način rada i može se razlikovati od automatske postavke osjetljivosti koja se koristi za drugi
način rada.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik > Osjetljivost > Automatski za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP
4000 odaberite
> Izbornik > Osjetljivost > Automatski. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite
Lijevo > Osjetljivost > Automatski.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP
4000 odaberite
> Izbornik > Osjetljivost > Automatski. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite
Desno > Osjetljivost > Automatski.
Uređaj za iscrtavanje jednom osjetljivost postavlja automatski, na temelju prosječnih uvjeta, dometa radarskih signala
i odabranog načina rada radara. Uređaj za iscrtavanje neće automatski ponovno podesiti osjetljivost kao odgovor na
uvjete koji se mijenjaju.
Ručno podešavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Možete ručno podesiti osjetljivost za optimalne karakteristike radara koji u obzir uzima stvarne uvjete.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite
Lijevo > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite
Desno > Osjetljivost.
4. Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost, sve dok se na radarskom zaslonu ne prikažu svjetalca.
Podaci na radarskom zaslonu osvježavaju se svakih nekoliko sekundi. Zbog toga se učinci ručnog podešavanja
osjetljivosti možda neće pojaviti odmah. Osjetljivost podešavajte polako.
5. Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok svjetalca ne nestanu.
6. Ako se plovila, kopno ili drugi ciljevi nalaze unutar dometa, odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
ciljevi ne počnu treperiti.
7. Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost sve dok se plovila, kopno ili drugi ciljevi ne prikažu jasno osvijetljeni
na radarskom zaslonu.
8. Prema potrebi minimizirajte prikaz velikih objekata u blizini (str. 77).
9. Prema potrebi minimizirajte prikaz smetnji s bočne strane (str. 77).
76
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini
Ciljevi značajne veličine u blizini, kao što su zidovi pristaništa, mogu uzrokovati vrlo svijetlu sliku cilja na radarskom
zaslonu. Ova slika može smanjiti manje mete koje se nalaze u blizini.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP
4000 odaberite
> Izbornik > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite Lijevo >
Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP
4000 odaberite
> Izbornik > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite Desno >
Osjetljivost.
4. Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok manji ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji zbog velikih objekata u blizini manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi
treperiti ili nestati s radarskog zaslona.
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom zaslonu
Smetnje s bočne strane mogu izgledati kao crte koje se šire prema van iz cilja u obliku polukruga. Efekte s bočne strane
možete izbjeći smanjivanjem osjetljivosti ili radarskog dometa.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite
Lijevo > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite
Desno > Osjetljivost.
4. Odaberite Dolje za smanjivanje osjetljivosti sve dok polukružni, iscrtani uzorak ne nestane sa zaslona radara.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji s bočne strane manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili
nestati s radarskog zaslona.
Vraćanje zadane postavke za morske smetnje
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Morske mijene.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > Morske mijene. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 5000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Morske smetnje.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > Morske mijene. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 5000 odaberite Desno > Odbijanje buke > Morske smetnje.
4. Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru: Nemirno, Srednje ili Mirno.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
77
Radar
Podešavanje morskih smetnji na radarskom zaslonu
Možete podesiti pojavljivanje smetnji uzrokovanih nemirnim morem. Postavka za morske smetnje utječe na pojavljivanje
obližnjih smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje udaljenih smetnji i ciljeva. Viša postavka za morske smetnje
smanjuje pojavljivanje smetnji uzrokovanih valovima u blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u
blizini.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Morske mijene.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > Morske mijene. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 5000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Morske smetnje.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > Morske mijene. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 5000 odaberite Desno > Odbijanje buke > Morske smetnje.
4. Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru: Nemirno, Srednje ili Mirno.
5. Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje pojavljivanja morskih smetnji sve dok drugi ciljevi ne
budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane uvjetima na moru mogle bi još uvijek biti vidljive.
Vraćanje zadane postavke FTC
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Odbijanje buke > FTC > Isključi.
• Konfigurirajte postavku za oba zaslona u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000
odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > FTC > Isključi. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite
Lijevo > Odbijanje buke > FTC > Isključi.
Vraćanje zadane postavke za smetnje zbog kiše
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše >
Isključi.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše > Isključi. Kod uređaja
iz serije GPSMAP 5000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše > Isključi.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše > Isključi. Kod uređaja
iz serije GPSMAP 5000 odaberite Desno > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše > Isključi.
78
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Podešavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu
Možete podesiti pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom. I smanjivanjem radarskog dometa možete umanjiti smetnje zbog
kiše (str. 63).
Postavka
FTC
Smetnje
zbog kiše
Opis
Ova postavka utječe na pojavljivanje velikih magličastih smetnji koje uzrokuje kiša na bilo kojoj udaljenosti.
Ova postavka utječe na pojavljivanje ciljeva i smetnji zbog kiše u blizini više nego što utječe na pojavljivanje
udaljenih ciljeva i smetnji zbog kiše. Viša postavka za smetnje zbog kiše smanjuje pojavljivanje smetnji
uzrokovanih kišom u blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u blizini.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Odbijanje buke > FTC.
• Konfigurirajte postavku za oba zaslona u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000
odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > FTC. Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 odaberite Lijevo >
Odbijanje buke > FTC.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Visoko, Srednje ili Nisko za smanjivanje ili povećavanje izgleda smetnji zbog kiše ako koristite radar
GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ili 406. Drugi ciljevi trebali bi ostati jasno vidljivi na radarskom
zaslonu.
• Ako koristite radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD, ili 1206 xHD, odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili
povećavanje pojavljivanja smetnji zbog kiše. Drugi ciljevi trebali bi ostati jasno vidljivi na radarskom zaslonu. Ako
je postavka FTC veća od 50%, razmislite o smanjivanju radarskog dometa.
5. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 5000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 4000 odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 5000 odaberite Desno > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše.
6. Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje pojavljivanja smetnji zbog kiše u blizini sve dok drugi
ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane kišom mogle bi još uvijek biti vidljive.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
79
Radar
Podešavanje smetnji zbog unakrsnog razgovora na radarskom zaslonu
Možete smanjiti pojavljivanje smetnji uzrokovano utjecajima s drugog radarskog izvora u blizini. Uključeno je zadana
vrijednost za postavku unakrsnog razgovora.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 75).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Unakrsni razgovor >
Uključi.
• Konfigurirajte postavku za oba zaslona u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000
odaberite
> Izbornik > Odbijanje buke > Unakrsni razgovor > Isključi. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 5000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Unakrsni razgovor > Isključi.
Izgled radarskog prikaza
Postavke podatkovnih traka
Podatkovne trake mogu se prikazati u svim načinima rada radara i pružaju instantne podatke u realnom vremenu.
Sve podatkovne trake konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara prikazuju se i u svakom drugom načinu
rada radara. Sve podatkovne trake konfigurirane za upotrebu u radarskom prekrivanju prikazuju se samo u radarskom
prekrivanju i potrebno ih je zasebno konfigurirati.
Dostupno je nekoliko podatkovnih maski radara. Možete odabrati podatkovna polja koja će se prikazivati unutar svake
podatkovne maske.
Kada se prikaz brojeva prikazuje na radarskom zaslonu, navigacijski umetak se prikazuje tijekom navigacije. Vrpca
kompasa može se prikazati ili sakriti u svakoj maski.
Prikaz podatkovne trake krstarenja na radarskom zaslonu
Podatkovna traka krstarenja prikazuje podatke o GPS brzini, GPS smjeru, dubini i GPS položaju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Krstarenje > Uključi.
Konfiguriranje podatkovne trake krstarenja na radarskom zaslonu
Prije konfiguriranja podatkovne trake krstarenja, trebali biste je prikazati (str. 80).
Podatkovna traka krstarenja podijeljena je u četiri dijela, a svaki dio prikazuje se u drugom kutu radarskog zaslona.
Možete odabrati vrstu podataka koja se prikazuje u svakom od dijelova podatkovne trake.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Krstarenje > Postavljanje podatkovnih traka.
Odaberite Gore lijevo.
Odaberite vrstu podataka koja će se prikazati u gornjem lijevom dijelu podatkovne trake.
Ponovite 4. i 5. korak za dijelove podatkovne trake Gore desno, Dolje lijevo i Dolje desno.
Prikaz navigacijske podatkovne trake na radarskom zaslonu
Navigacijska podatkovna traka prikazuje se u retku pri vrhu radarskog zaslona. Navigacijska podatkovna traka može
prikazati podatke o dolasku, udaljenosti do odredišta, izvan kursa, smjeru i sljedećem skretanju.
1.
2.
3.
4.
80
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Navigacija.
Odaberite Uključi ili Automatski.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Konfiguriranje navigacijske podatkovne trake na radarskom zaslonu
Prije konfiguriranja podatkovne trake krstarenja, trebali biste je prikazati (str. 80).
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Navigacija > Postavljanje podatkovnih traka.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Dionica rute. Odaberite Uključi za prikaz ispravljene brzine za međutočku prilikom navigacije rutom
ili linijom automatskog navođenja.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Udaljenost za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju udaljenosti.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Vrijeme za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju vremena.
• Odaberite Odredište te odaberite Udaljenost, Vrijeme do odredišta ili Dolazak za označavanje načina
prikazivanja podataka o odredištu.
Podatkovne trake Ribolov, Gorivo i Jedrenje
Traka s
Prikazani podaci
podacima
Ribarski
Dubina, temperatura vode i brzina kroz vodu
Gorivo
Potrošnja goriva, preostalo gorivo, domet i potrošnja goriva
Jedrenje
Brzina kroz vodu, brzina vjetra, kut vjetra i ispravljena brzina vjetra
Prikaz podatkovnih traka Ribolov, Gorivo i Jedrenje na radarskom zaslonu
Podatkovne trake za ribolov, gorivo i jedrenje prikazuju se u retku na dnu radarskog zaslona. U određenom trenutku može
se prikazati samo jedna od tih podatkovnih traka.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Ribolov > Uključi za prikaz podatkovne trake
ribolova.
• Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Gorivo > Uključi za prikaz podatkovne trake
goriva.
• Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Jedrenje > Uključi za prikaz podatkovne trake
jedrenja.
Napomena: Prikaže li se jedna od ove tri podatkovne trake, druge dvije podatkovne trake automatski će se sakriti.
Postavljanje stvarnog ili manifestnog vjetra za podatkovnu traku Jedrenje
Prije konfiguriranja podatkovne trake jedrenja trebali biste je prikazati (str. 81).
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Jedrenje.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Vjetar > Manifesni za prikaz protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu koje se kreće.
• Odaberite Vjetar > Stvarni za prikaz protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu koje stoji.
Ispravljena brzina vjetra i ispravljena brzina za međutočku u podatkovnim trakama
Vidi “Način prikaza ispravljene brzine vjetra i ispravljene brzine za međutočku u podatkovnim trakama” (str. 58).
Prikaz vrpce kompasa na zaslonu radarskog prekrivanja
Podatkovna traka vrpce kompasa prikazuje se u retku pri vrhu zaslona radarskog prekrivanja, iznad navigacijske
podatkovne trake. Prikazuje trenutni smjer, a prilikom navigacije prikazuje se pokazivač koji prikazuje smjer do
željenog kursa.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Radarsko prekrivanje.
3. Odaberite Izbornik > Postavljanje > Podatkovne trake > Vrpca kompasa > Uključi.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
81
Radar
Postavke radarskog prikaza
Postavljanje sheme boja radara
Možete postaviti shemu boja koja se koristi za sve radarske zaslone. Ova se postavka ne primjenjuje na radarsko
prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Shema boja.
2. Odaberite Bijelo, Crno (na načine rada po noći) ili Plavo.
Postavljanje orijentacije radarskog prikaza
Možete postaviti perspektivu radarskog prikaza. Postavka orijentacije odnosi se na svaki način rada radara. Ova se
postavka ne primjenjuje na radarsko prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Orijentacija.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Smjer gore za postavljanje vrha karte u skladu s podacima o smjeru primljenima sa senzora smjera
(poznat i kao magnetski smjer). Linija smjera se na zaslonu prikazuje okomito.
• Odaberite Sjever gore za postavljanje vrha karte na smjer prema sjeveru.
• Odaberite Kurs gore i postavite kartu tako da smjer navigacije uvijek bude okrenut prema gore.
Pomicanje polja prikaza na radarskom zaslonu
Možete automatski pomaknuti svoju trenutnu lokaciju prema dnu zaslona prema povećanju brzine. Za najbolje rezultate
unesite najveću brzinu. Ova postavka vrijedi za svaki način rada radara. Ova se postavka ne primjenjuje na radarsko
prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Predviđanje brzine > Uključi.
2. Unesite brzinu.
3. Odaberite Gotovo.
Postavke navigacije radara
Prikaz linije smjera na radarskom zaslonu
Na radarskom zaslonu možete prikazati produžetak od pramca plovila u smjeru putovanja. Ova se postavka ne primjenjuje
na radarsko prekrivanje.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Linija smjera > Prikaži.
Prikaz i skrivanje prstena dometa na radarskom zaslonu
Prsteni dometa pomažu u vizualizaciji udaljenosti na radarskom zaslonu. Ova se postavka ne primjenjuje na radarsko
prekrivanje.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Prsteni > Prikaži.
Prikaz linija navigacije na radarskom zaslonu
Linije navigacije označavaju kurs koji ste postavili pomoću opcija Ruta do, Vodi do ili Idi na. Ova se postavka ne
primjenjuje na radarsko prekrivanje.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Navigacijske linije > Prikaži.
Prikazivanje ili skrivanje međutočaka na zaslonu radara
Vidi “Prikaz međutočaka na radarskom zaslonu” (str. 72).
82
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Postavke antene i radarskog uređaja za skeniranje
Postavljanje brzine rotacije antene
Napomena: Brzinu rotacije možete postaviti samo za radar GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD ili 1206 xHD. Antena se u načinu rada Dvostruki domet ne okreće velikom brzinom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Brzina zakretanja.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Normalna brzina.
• Odaberite Velika brzina za povećavanje brzine rotacije antene, čime se povećava frekvencija ažuriranja zaslona.
Postavljanje veličine antene radara
Za optimizaciju slike radara potrebno je naznačiti veličinu antene radara. Sve dok ne odredite veličinu antene, prikazivat
će se poruka “Radar je potrebno konfigurirati”.
Napomena: Veličinu antene možete postaviti samo za radar GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili
1206 xHD.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Veličina antene.
2. Odaberite 4 stope ili 6 stopa.
Uključivanje i konfiguriranje zone bez radarskog odašiljanja
Možete naznačiti područje unutar kojega radarski skener neće odašiljati signale.
Napomena: Možete postaviti zonu bez radarskog odašiljanja samo za radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili
1206 xHD.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Omogući zonu bez odašiljanja.
Zona bez odašiljanja na radarskom zaslonu naznačena je osjenčanim područjem.
2. Odaberite Kut 1 > Podesi > Pomakni.
3. Odaberite Gore ili Dolje kako biste podesili veličinu zone bez odašiljanja.
4. Odaberite Kut 2 > Podesi > Pomakni.
5. Odaberite Gore ili Dolje kako biste podesili veličinu zone bez odašiljanja.
Pomak prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski uređaj
za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
1. Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2. Izmjerite smjer cilja na radaru.
3. Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak prednjeg dijela plovila.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila morate izmjeriti potencijalni pomak prednjeg dijela plovila
(pogledajte prethodnu proceduru).
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u svakom
drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Prednji dio plovila.
2. Za podešavanje pomaka odaberite i držite Gore ili Dolje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
83
Radar
Izgled prikaza radarskog prekrivanja
Podešavanje osjetljivosti i smetnji na radarskom prekrivanju
Vidi “Više o osjetljivosti i smetnjama” (str. 75).
Postavljanje orijentacije prikaza radarskog prekrivanja
Vidi “Promjena orijentacije karte” (str. 10).
Postavljanje podatkovnih traka za radarsko prekrivanje
Vidi “Postavke podatkovnih traka” (str. 80).
Postavke trasa i međutočaka
Prikaz trasa na radarskom prekrivanju
Možete odrediti hoće li se trasa plovila prikazati na radarskom prekrivanju.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Međutočke i trase > Trase > Uključi.
Upravljanje trasama
Vidi “Trase” (str. 36).
Odabir vrste oznake međutočke
Na radarskom prekrivanju možete odabrati vrstu oznaka prikazanih uz međutočke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Međutočke i trase > Prikaz
međutočke > Prikaz.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Oznaka kako biste označili međutočke pomoću oznaka.
• Odaberite Komentar za prikaz komentara u obliku oznaka međutočaka.
• Odaberite Simbol za označavanje međutočaka pomoću simbola.
Upravljanje međutočkama
Vidi “Međutočke” (str. 32).
Postavke alarma i drugih plovila
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Vidi “Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni” (str. 17).
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Vidi “Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji” (str. 69).
Prikaz drugih plovila na radarskom prekrivanju
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom prekrivanju. Postavka raspona prikaza konfigurirana za
radarsko prekrivanje primjenjuje se samo na radarsko prekrivanje. Pojedinosti i postavke planiranog smjera konfigurirane
za radarsko prekrivanje primjenjuju se i na sve načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Druga plovila > Postavke zaslona.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Raspon prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila.
Odaberite udaljenost.
• Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS i oznakom MARPA.
• Odaberite Planirani smjer za postavljanje vremena za planirani smjer za plovila s aktivacijom AIS i oznakom
MARPA. Unesite smjer. Odaberite Gotovo.
• Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze i zatim odaberite duljinu trase prikazane pomoću staze.
84
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Radar
Postavke prikaza za navigaciju radarskim prekrivanjem
Promjena pojedinosti zumiranja na karti
Možete podesiti količinu pojedinosti za radarsko prekrivanje koje se prikazuju na karti, pri različitim razinama zumiranja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte >
Pojedinosti.
2. Odaberite razinu pojedinosti.
Prikaz i konfiguriranje linije smjera
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u smjeru kretanja. Izgled linije smjera možete konfigurirati na
radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte >
Linija smjera.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost > Promijeni udaljenost za postavljanje udaljenosti do kraja linije smjera. Unesite
udaljenost.
• Odaberite Vrijeme > Promijeni vrijeme za postavljanje vremena potrebnog za dostizanje kraja linije smjera.
Unesite vrijeme.
3. Odaberite Gotovo.
Prikaz umetnute karte tijekom pomicanja
Možete kontrolirati hoće li se umetnuta karta prikazati tijekom pomicanja radarskog prekrivanja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte >
Umetnuta karta.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi za prikaz umetnute karte u svakom trenutku.
• Odaberite Automatski za prikaz umetnute karte samo kada se ikona položaja (
) više ne može vidjeti na
zaslonu.
Prikaz i konfiguriranje podataka o dubini točke
Na radarskom prekrivanju možete uključiti podatke o dubini i postaviti opasnu dubinu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte >
Dubine točke > Uključi.
2. Odaberite Dubine točke > Opasno.
3. Unesite opasnu dubinu.
4. Odaberite Gotovo.
Prikaz i konfiguriranje navigacijskih simbola
Možete prikazati i konfigurirati izgled navigacijskih simbola na radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte >
Simboli.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Veličina navigacijske oznake za postavljanje veličine navigacijskih simbola prikazanih na karti.
Odaberite veličinu.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > NOAA za prikaz NOAA simbola navigacijske oznake postavljenog na
karti.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > IALA za prikaz IALA simbola navigacijske oznake postavljenog na karti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
85
Radar
Prikaz dodatnih pojedinosti karte
Možete prikazati dodatne informacije na radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte >
Simboli.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Kopnene točke interesa > Uključi za prikaz točaka interesa na kopnu.
• Odaberite Sektori svjetla za prikaz sektora u kojemu je vidljivo navigacijsko svjetlo. Odaberite Uključi za
filtriranje sektora svjetla, ovisno o razini zumiranja.
• Odaberite Granice karte > Uključi za prikaz područja koja karte pokrivaju prilikom korištenja podatkovne kartice
BlueChart g2 Vision.
• Odaberite Foto točke > Uključi za prikaz ikona fotoaparata prilikom korištenja podatkovne kartice BlueChart g2
Vision.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Vidi “Pomak prednjeg dijela plovila” (str. 83).
86
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Sonar
Sonar
Ako je povezan s dodatnim sonarnim modulom Garmin GSD 22/24/26, uređaj za iscrtavanje možete koristiti kao tragač
za ribom. GSD 22/24/26 povezuje se preko pomorske mreže Garmin Marine Network i dijeli podatke sonara sa svakim
uređajem za iscrtavanje povezanim s mrežom. Modeli GSD 22 i GSD 24/26 imaju manje razlike u značajkama i opcijama.
Sve razlike navedene su u odgovarajućim poglavljima u nastavku.
Prikazi sonara
Prikaz sonara preko cijelog zaslona
Prikaz sonara preko cijelog zaslona prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima sonara sonde. Mjerilo dosega s
desne strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon pomiče zdesna ulijevo. Sonar možete prikazati
preko cijelog zaslona odabirom Sonar > Cijeli zaslon na početnom zaslonu.
Dubina,
temperatura i brzina
kroz vodu
Podvodni cilj
Raspon
Dno
GPS brzina i GPS
smjer
Frekvencija sonde
Prikaz sonara preko cijelog zaslona
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog
grafikona na istom zaslonu. Sonar s podijeljenim zumiranjem možete prikazati odabirom Sonar > Podijeljeno zumiranje
s početnog zaslona.
Zumirano mjerilo
dubine
Prozor za zumiranje
Razina zumiranja
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Prikaz podijeljene frekvencije pokazuje podatke sonara jedne frekvencije, primjerice 200 kHz, s lijeve strane zaslona,
a druge frekvencije, primjerice 50 kHz, s desne strane zaslona. Sonar s podijeljenom frekvencijom možete prikazati
odabirom Sonar > Podijeljena frekvencija s početnog zaslona. Na uređaju GSD 26 u prikazu podijeljene frekvencije
možete zasebno konfigurirati zum, liniju dubine i značajku a-scope dvije frekvencije.
Napomena: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva korištenje sonde dvostruke frekvencije.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
87
Sonar
Frekvencije
sonde
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Zapisnik temperature vode
Ako koristite sondu s mogućnošću mjerenja temperature, zapisnik temperature prikazuje očitanja temperature tijekom
vremena. Zapisnik temperature možete pregledati odabirom Sonar > Temp vode s početnog zaslona.
Postavljanje raspona zapisnika temperature i vremenskih mjerila
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Temp. vode.
2. Odaberite Izbornik.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Trajanje za postavljanje mjerila proteklog vremena. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem mjerila
proteklog vremena možete vidjeti odstupanja temperature u dužem vremenskom razdoblju.
• Odaberite Mjerilo za postavljanje mjerila za raspon temperature. Zadana postavka je 4 stupnja. Povećavanjem
mjerila za raspon temperature možete vidjeti više odstupanja u temperaturi.
Temperatura
i dubina
Temperaturni
raspon
Proteklo
vrijeme
Zapisnik temperature vode
Međutočke na zaslonu sonara
Pauziranje zaslona sonara
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Pauziraj sonar.
88
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Sonar
Stvaranje međutočke na zaslonu sonara
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Pauziraj sonar.
4. Postavite lokaciju međutočke pomoću točke križanja linije dubine i linije udaljenosti:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, točku križanja pomaknite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite i povucite točku križanja.
5. Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Stvori međutočku.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Nova međutočka.
Postavke zaslona sonara
Zaslon sonara možete odrediti i podesiti za sve prikaze sonara.
Postavljanje razine zuma
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Zum.
4. Dovršenje postupka:
• Kod modela GSD 22 odaberite 2x automatsko zumiranje ili 4x automatsko zumiranje za dvostruko ili
četverostruko zumiranje podataka sonara.
• Kod modela GSD 22 odaberite Ručno zumiranje za ručno postavljanje razine dubine povećanog područja.
Odaberite Pregled prema gore ili Pregled prema dolje za postavljanje dubine povećanog područja. Odaberite
Povećaj ili Smanji za povećavanje ili smanjivanje povećanog područja. Odaberite Gotovo.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Postavi zum za ručno postavljanje raspona dubine povećanog područja.
Odaberite Pregled prema gore ili Pregled prema dolje za postavljanje dubine povećanog područja. Odaberite
Povećaj ili Smanji za povećavanje ili smanjivanje povećanog područja. Odaberite Automatski za automatsko
podešavanje dubine povećanog područja. Odaberite Gotovo.
• Kod modela GSD 22 i GSD 24/26 odaberite Fiksirano dno za povećavanje ili smanjivanje dubine dna, a zatim
odaberite Gore ili Dolje za postavljanje dometa dubine povećanog područja. Odaberite Gotovo.
Podešavanje osjetljivosti
Možete odrediti razinu detalja koji se prikazuju na zaslonu sonara. Za dodatne pojedinosti povećajte osjetljivost. Ako je
zaslon prenatrpan, smanjite osjetljivost. Kod modela GSD 24 i GSD 26 osjetljivost svake frekvencije možete postaviti
zasebno.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Osjetljivost.
Ako je potrebno, odaberite frekvenciju.
Odaberite opciju za postavljanje osjetljivosti.
Odaberite Natrag.
Podešavanje dometa mjerila dubine
Možete podesiti domet mjerila dubine koji se prikazuje s desne strane zaslona.
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Domet.
Odaberite opciju.
Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
89
Sonar
Podešavanje dometa i osjetljivosti s prečacima
• Ako koristite uređaj serije GPSMAP 6000/7000 s modelom GSD 22 ili GSD 24/26, odaberite + i - za podešavanje
dometa.
• Ako koristite uređaj GPSMAP 6000 serije GSD 24/26, u prikazu sonara preko cijelog zaslona odaberite tipku
Odabir za promjenu između podešavanja osjetljivosti i dometa, ako je potrebno. Odaberite + i - za podešavanje
dometa ili osjetljivosti.
• Ako koristite uređaj GPSMAP 7000 serije GSD 24/26, u prikazu sonara preko cijelog zaslona, a u načinu ručnog
podešavanja osjetljivosti (page 89), odaberite + i - pri dnu zaslona kako biste podesili osjetljivost.
Postavljanje brzine pomicanja sonara
Možete postaviti brzinu pri kojoj će se sonar pomicati s desna na lijevo.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik.
Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više informacija.
5. Odaberite Brzina pomicanja.
6. Dovršenje postupka:
• Kod ručnog podešavanja brzine pomicanja odaberite Ultrascroll®, Brzo, Srednje ili Sporo.
• Ako koristite senzor brzine kroz vodu ili sondu koja očitava brzinu, odaberite Automatski kako biste automatski
podesili brzinu pomicanja s brzinom plovila kroz vodu.
1.
2.
3.
4.
Podešavanje postavke kretanja slike
Možete povećati brzinu pri kojoj se slika sonara kreće na način da se na zaslonu iscrtava više od jednog stupca podataka za
svaki stupac primljenih podataka sa sonara. Na primjer, postavka 2/1 iscrtava dva stupca informacija po skupu povratnih
podataka sa sonde. To je korisno ako sondu koristite u većim dubinama.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik.
Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Izgled.
5. Odaberite Kret. slike.
6. Odaberite postavku kretanja slike.
1.
2.
3.
4.
Pomicanje zaslona sonara
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Fokus zaslona sonara možete pomaknuti na određenu dubinu ako želite precizniji zaslon sonara. Ako pomaknete fokus,
podaci se neće prikupljati za područja koja su izvan odabranog dometa.
1.
2.
3.
4.
5.
90
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Više > Promjena.
Odaberite Gore i Dolje za podešavanje prikaza.
Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Sonar
Konfiguriranje naprednih postavki sonara
Napomena: Ove značajke dostupne su jedino kod modela GSD 24 i GSD 26.
Prije nego konfigurirate Izvor temp., morate imati GSD 26 i više od jednog senzora temperature vode, odnosno sonde s
mogućnošću mjerenja temperature vode.
Kod modela GSD 24 i GSD 26 možete konfigurirati različite zaslone sonara i postavke izvora podataka.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Više > Napredno.
Odaberite jednu ili više opcija:
• Odaberite Odašiljanje kako biste zaustavili odašiljanje sonde.
• Odaberite TVG kako biste podesili osjetljivost ovisno o vremenu, što može smanjiti buku.
• Odaberite Razvlačenje dubinomjera kako biste podesili način prikaza objekata na zaslonu. Ako je jeka suviše
široka, objekti će se međusobno prekriti. Ako je jeka suviše uska, objekti bi mogli biti maleni i teško pregledni.
• Odaberite Praćenje po dnu kako biste odabrali frekvenciju koju želite koristiti za određivanje dubine.
• Kod modela GSD 26 odaberite Izvor temp. kako biste odredili sondu temperature vode ili sondu s mogućnošću
mjerenja temperature vode kao izvor za zapisnik temperature vode.
Frekvencije
Odabir frekvencija
Možete odabrati koje frekvencije želite koristiti uz sondu dvostruke frekvencije. Kod modela GSD 26 možete koristiti
chirp frekvenciju kako biste prikazali više detalja o objektima na zaslonu.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Frekvencija.
Dovršenje postupka:
• Odaberite 200 kHz za prikaz podataka signala sonara od 200 kHz. To je korisno uglavnom kada se radi o plićim
vodama unutrašnjosti.
• Odaberite 50 kHz za prikaz podataka signala sonara od 50 kHz. To je korisno uglavnom za dublje vode.
• Kod modela GSD 22 ili GSD 24 odaberite Dvostruki za prikaz podataka frekvencija od 200 kHz i 50 kHz
• Kod modela GSD 26 sa širokopojasnom sondom odaberite Visoki Chirp za odašiljanje chirp signala putem kanala
visoke frekvencije.
• Kod modela GSD 26 sa širokopojasnom sondom odaberite Niski Chirp za odašiljanje chirp signala putem kanala
niske frekvencije.
Upravljanje frekvencijama
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 26.
Model GSD 26 možete postaviti da radi pri raznim popularnim i diskretnim frekvencijama za ribarenje. Za maksimalno
prodiranje u dubinu frekvenciju postavite na nisku postavku.
Postavljanje novih frekvencija
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Frekvencija > Upravljanje frekvencijama.
Odaberite Novi popis.
Odaberite Visoki ili Niski.
Unesite frekvenciju:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
91
Sonar
Postavke buke i smetnji
Postavke odbijanja buke omogućuju smanjenje smetnji i osjetljivosti na zaslonu sonara. Kod modela GSD 24 i GSD 26
postavke odbijanja buke možete zasebno postaviti za svaku frekvenciju.
Prikaz površinskog šuma
Možete postaviti i hoće li se na zaslonu sonara pojavljivati povratne informacije sonara u blizini površine vode. Sakrijte
šum površine kako biste smanjili buku.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik.
Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Odbijanje buke.
5. Odaberite Buka na površini > Prikaži.
1.
2.
3.
4.
Podešavanje odbijanja buke
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 22.
Ako ste ručno povećali ili smanjili postavku osjetljivosti (page 89), možete umanjiti prikazivanje slabih povratnih
informacija sonara povećavanjem odbijanja buke.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Odbijanje buke.
Odaberite Gore ili Dolje.
Smanjivanje smetnji
Napomena: Ove značajke dostupne su jedino kod modela GSD 24 i GSD 26.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Više > Odbijanje buke.
Odaberite jednu ili više opcija:
• Odaberite Smetnje kako biste smanjili utjecaj unakrsnog razgovora i električnih smetnji.
• Odaberite Ograničenje boje kako biste sakrili dio palete boja i uklonili područja slabije buke.
• Odaberite Uglađivanje kako bi sonar izgledao konzistentnije u dubljim vodama.
Izgled zaslona sonara
Prikaz i konfiguriranje linije dubine
Možete odrediti hoće li se prikazati brza referentna linija dubine na zaslonu sonara.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik.
Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Izgled.
5. Odaberite Linija dubine > Prikaži.
6. Postavite dubinu referentne linije:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, koristite višesmjernu tipku.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite i povucite liniju.
1.
2.
3.
4.
92
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Sonar
A-Scope prikaz
A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu zaslona koja trenutno prikazuje raspon ciljeva uz mjerilo.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik.
Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Izgled.
5. Odaberite A-Scope > Uključeno.
6. Kod modela GSD 24/26 odaberite vrijeme držanja vrha.
1.
2.
3.
4.
Prikaz brojeva prekrivanja
Za prikaz informacija o brzini kroz vodu potreban vam je priključen i instaliran senzor brzine kroz vodu ili sonda koja
ima mogućnost mjerenja brzine. Za prikaz informacija o temperaturi vode potreban vam je instaliran i priključen senzor
temperature vode ili sonda koja ima mogućnost mjerenja temperature.
Na zaslonima sonara možete prikazati informacije poput napona jedinice i informacija navigacije. Navigacijski podaci
uvijek uključuju GPS brzinu i GPS smjer te informacije o smjeru i odstupanju od kursa prilikom navigacije.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik.
Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Izgled.
5. Odaberite Prikaz brojeva.
6. Odaberite opciju za svaku vrstu podataka.
Ako odaberete Automatski i ako sonda ima tu mogućnost, podaci će se prikazati na zaslonu sonara.
1.
2.
3.
4.
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 22.
Možete odrediti na koji će način sonar tumačiti pronađene ribe.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Izgled > Simboli riba.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite
pronađenih riba kao simbola s pozadinskim informacijama sonara.
• Odaberite
za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s pozadinskim informacijama sonara i informacijama o
ciljnoj dubini.
• Odaberite
za prikaz podvodnih objekata kao simbola.
• Odaberite
za prikaz podvodnih objekata kao simbola s informacijama o dubini.
Prikaz i konfiguriranje značajke Whiteline
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 22.
Možete označiti najjači signal od dna kako biste lakše definirali tvrdoću ili mekoću signala.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Izgled > Whiteline.
2. Dovršenje postupka:
• Za uključivanje linije dna s najosjetljivijom postavkom odaberite Visoko. Gotovo sve snažne povratne informacije
označene su bijelom bojom.
• Za uključivanje linije dna s mnogim snažnim povratnim informacijama označenim bijelom bojom odaberite
Srednje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
93
Sonar
•
Za uključivanje linije dna s najmanje osjetljivom postavkom odaberite Nisko. Samo su najsnažnije povratne
informacije označene bijelom bojom.
Označavanje dubine
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Možete označiti najjači signal od dna kako biste lakše definirali tvrdoću ili mekoću signala.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Više > Izgled > Dubina > Isključeno.
Postavljanje sheme boja
Možete postaviti shemu boja za sve zaslone sonara.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik.
Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više informacija.
5. Odaberite Izgled > Shema boja.
6. Odaberite opciju.
1.
2.
3.
4.
Postavljanje osjetljivosti boje
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Možete podesiti osjetljivost boje kako biste povećali ili smanjili vizualni intenzitet zaslona sonara.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Više > Izgled > Osjetljivost boje.
Odaberite opciju.
Alarmi sonara
Postavljanje alarma za plitku i duboku vodu
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar.
2. Odaberite Plitka voda > Uključi kako biste oglasili alarm kad dubina bude manja od navedene vrijednosti.
3. Unesite dubinu koja aktivira alarm za plitku vodu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Duboka voda > Uključi kako biste oglasili alarm kad dubina bude veća od navedene vrijednosti.
6. Unesite dubinu koja aktivira alarm za duboku vodu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za temperaturu vode
Možete postaviti oglašavanje alarma kad sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od navedene
temperature.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Temperatura vode > Uključi.
2. Unesite temperaturu vode:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
94
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Sonar
Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za ribu
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 22.
Možete postaviti oglašavanje alarma kad uređaj za iscrtavanje prepozna podvodni objekt određenih dimenzija.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Riba.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite
za oglašavanje alarma za sve veličine ribe.
• Odaberite
za oglašavanje alarma samo za srednju i veliku ribu.
• Odaberite
za oglašavanje alarma samo za veliku ribu.
Postavljanje alarma granica za ribu
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Možete postaviti oglašavanje alarma nakon što uređaj za iscrtavanje prepozna podvodni objekt pri određenoj dubini i
rasponu boja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Riba > Konture.
2. Odaberite Vrh.
3. Unesite udaljenost od vrha za prikaz alarma za objekte u blizini površine:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Dno.
6. Unesite udaljenost do dna pri kojoj želite da se alarm oglasi za objekte u blizini dna vode:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
8. Odaberite Intenzitet.
9. Odaberite boju i odaberite Natrag.
Postavljanje alarma za ribu na dnu
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Možete postaviti oglašavanje alarma nakon što uređaj za iscrtavanje prepozna podvodni objekt pri određenom dometu na
dnu i rasponu boja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Riba > Dno.
2. Odaberite Raspon.
3. Unesite udaljenost do dna pri kojoj želite da se alarm oglasi za objekte u blizini dna vode:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Intenzitet.
6. Odaberite boju i odaberite Natrag.
Konfiguriranje sonde
Postavljanje dubine kobilice
Dubina kobilice prilagođava površinska očitanja dubini kobilice, tako da se dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto
od lokacije sonde. Unesite pozitivan broj za dubinu kobilice. Možete unijeti negativni broj kako biste nadoknadili za velika
plovila koja mogu povući nekoliko metara vode.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
95
Sonar
.
Izmjerite dubinu kobilice na temelju položaja sonde:
Sonda u razini vode
• Ako je sonda postavljena u razini vode, izmjerite
Pozitivni (+) broj pokazuje
udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila.
dubinu u odnosu na dno
Tu vrijednost unesite u 3. koraku u obliku
kobilice.
pozitivnog broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice,
izmjerite udaljenost od sonde do razine vode.
Tu vrijednost unesite u 3. koraku u obliku
negativnog broja.
Sonda na dnu kobilice
2. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Moj
Negativni (-) broj pokazuje
brod > Dubina kobilice.
dubinu u odnosu na
površinu.
3. Unesite dubinu kobilice koju ste izmjerili u koraku 1:
Dubina kobilice
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, udaljenost
izmjerenu u 1. koraku unesite pomoću
višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Na temelju lokacije sonde provjerite jeste li unijeli pozitivan ili
negativan broj.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 pomoću zaslonske tipkovnice unesite udaljenost izmjerenu u 1 koraku. Na
temelju lokacije sonde provjerite jeste li unijeli pozitivan ili negativan broj.
4. Odaberite Gotovo.
Postavljanje pomaka temperature vode
Morate imati senzor za temperaturu vode ili sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature.
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa senzora s mogućnošću mjerenja temperature.
1. Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i
povezana je s uređajem za iscrtavanje.
2. Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
3. Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u 1. koraku od temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u 5. koraku u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s uređajem
za iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona zaista jest. Tu vrijednost unesite u 5. koraku u obliku
negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za iscrtavanje temperaturu vode izmjeri toplijom nego što ona zaista
jest.
4. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo > Pomak temperature.
5. Unesite pomak izračunat u 3. koraku:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, pomak temperature unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke
tipkovnice.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000, pomak temperature unesite pomoću zaslonske tipkovnice.
6. Odaberite Gotovo.
Podešavanje postavki sonde
Napomena: Ove značajke dostupne su jedino kod modela GSD 24 i GSD 26.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Više > Instalacija.
Odaberite jednu ili više opcija:
• Odaberite Brzina prijenosa kao pomoć u smanjenju smetnji. Brzinu prijenosa možete povećati kako biste povećali
i brzinu kretanja, ali bi time mogli uzrokovati i smetnje.
• Odaberite Prijenos snage za smanjenje zvonjave sonde u blizini površine. Smanjite snagu prijenosa za smanjenje
zvonjave.
• Odaberite Širina filtra kako biste odredili rubove objekata. Kraći filtar odredit će rubove objekata. Dulji filtri
napravit će mekše rubove, ali može smanjiti buku.
• Odaberite Dijagnostike sonde ako želite prikazati detalje o sondi.
96
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Digitalno selektivno pozivanje
Digitalno selektivno pozivanje
Uređaj za iscrtavanje i funkcija VHF radio uređaja
U sljedećoj tablici navedene su značajke koje su dostupne kad priključite svoj uređaj za iscrtavanje na VHF radio putem
NMEA 0183 ili NMEA 2000 mreže.
Funkcija
NMEA 0183 VHF NMEA 2000 VHF Garmin NMEA
radio
radio
0183 VHF radio
X
X
X
Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS
položaj na radio. U slučaju mogućnosti radio
prijenosa, informacije o GPS položaju odašilju
se putem DSC poziva.
Uređaj za iscrtavanje može primiti DSC poziv u X
pomoć i informacije o položaju s radija (str. 98).
Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje
X
plovila koja šalju izvješća o položaju (str. 99).
Pomoću uređaja za iscrtavanje možete brzo
postaviti i poslati pojedinosti pojedinačnog
rutinskog poziva na svoj Garmin VHF radio
uređaj (str. 100).
Kad s radija uputite poziv u pomoć za čovjeka
u moru, uređaj za iscrtavanje će prikazati
zaslon za čovjeka u moru i od vas zatražiti
prelazak na točku s čovjekom na moru (str. 98).
Nakon što uputite poziv u pomoć za čovjeka
u moru s uređaja za iscrtavanje, radio će
prikazati stranicu Poziv u pomoć kako biste
uputili poziv u pomoć za čovjeka u moru
(str. 98).
Garmin NMEA
2000 VHF radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Uključivanje DSC-a
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > DSC.
Upoznavanje s DSC popisom
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100
unosa. DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv
na popisu poziva.
Pregled DSC popisa
Za pregled DSC popisa, svoj uređaj morate povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
97
Digitalno selektivno pozivanje
Dodavanje DSC kontakta
Plovilo možete dodati na svoj DSC popis. Možete upućivati pozive DSC kontaktu s uređaja za iscrtavanje (str. 100).
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis > Dodaj kontakt.
Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.
Odaberite Gotovo.
Unesite naziv plovila.
Odaberite Gotovo.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su vaš Garmin uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani s NMEA 0183 ili NMEA 2000 uređajem, uređaj za
iscrtavanje upozorit će vas kad VHF radio primi DSC poziv u pomoć. Ako su s pozivom u pomoć poslani podaci
o položaju i ti će podaci biti dostupni i zabilježeni s pozivom.
Simbol
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja
DSC poziva u pomoć.
Pregled izvješća o DSC pozivu u pomoć
Vidi “Pregled izvješća o položaju” (str. 99).
Pozivanje plovila u nevolji
Vidi “Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva” (str. 100).
Kretanje prema plovilu u nevolji
Simbol
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja
DSC poziva u pomoć.
Vidi “Kretanje prema praćenom plovilu” (str. 99).
Stvaranje međutočke na položaju plovila u nevolji
Vidi “Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila” (str. 99).
Uređivanje informacija u izvješću o DSC pozivu
Vidi “Uređivanje informacijama u izvješću o položaju” (str. 99).
Brisanje izvješća o DSC pozivu
Vidi “Brisanje izvješća o položaju” (str. 99).
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA 2000-kompatibilnim radio uređajem i uputite DSC
poziv u pomoć za čovjeka u moru sa svog radio uređaja, vaš Garmin uređaj za iscrtavanje prikazat će zaslon s čovjekom
u moru i od vas zatražiti prelazak na točku s čovjekom u moru. Ako je vaš Garmin sustav autopilota povezan s mrežom,
uređaj za iscrtavanje će od vas zatražiti pokretanje Williamsonovog skretanja ka točki s čovjekom u moru.
Ako poništite poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radija, zaslon uređaja za iscrtavanje koji od vas traži aktivaciju
navigacije do lokacije s čovjekom u moru prestat će se prikazivati.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s uređaja za iscrtavanje
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA 2000-kompatibilnim radio uređajem i aktivirate
navigaciju do lokacije s čovjekom u moru, radio uređaj će prikazati stranicu Poziv u pomoć kako biste brzo mogli uputiti
poziv u pomoć za čovjeka u moru.
Za upućivanje poziva u pomoć na radio uređaju pritisnite i držite pritisnutom tipku POMOĆ barem tri sekunde.
Informacije o upućivanju poziva u pomoć s radio uređaja potražite u korisničkom priručniku Garmin VHF radio. Možete
označiti točku MOB i prijeći na nju (str. 33).
98
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Digitalno selektivno pozivanje
Praćenje položaja
Kad svoj Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radijem koristeći NMEA 0183, moći ćete pratiti plovila koja
šalju izvješća o položajima. Ova značajka dostupna je i na NMEA 2000, uz uvjet da plovilo šalje ispravne PGN podatke
(PGN 129808; informacije o DSC pozivima).
Svaki primljeni poziv za izvješće o položaju bilježi se u DSC popisu (str. 97).
Pregled izvješća o položaju
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Pregled.
4. Između pojedinosti izvješća o položaju i navigacijske karte koja označava lokaciju krećite se biranjem opcija Sljedeća
stranica ili Prethodna stranica.
Pozivanje praćenog plovila
Vidi “Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva” (str. 100).
Kretanje prema praćenom plovilu
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Pregled > Navigiraj do.
4. Odaberite Idi na ili Ruta do (str. 31).
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Pregled > Sljedeća stranica > Stvori međutočku.
Uređivanje informacija na izvješću o položaju
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Pregled > Uredi.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naziv. Unesite naziv plovila. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol i odaberite novi simbol. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Komentar. Unesite komentar. Odaberite Gotovo.
• Ako vaš radio prati položaj plovila, odaberite Staza > Prikaži za prikaz linije staze plovila.
• Odaberite Linija staze. Odaberite boju za liniju staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Pregled > Briši izvješće.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
99
Digitalno selektivno pozivanje
Staze plovila na navigacijskoj karti
Možete pregledati staze za sva praćena plovila na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, prikazu karte Mariner’s Eye 3D
i radarskom prekrivanju. Prema zadanim postavkama, crna točka ➊ prikazuje se za svaki prethodno prijavljen položaj
praćenog plovila, a simbol plave zastave ➋ označava posljednji prijavljeni položaj plovila. Prikazat će se i crna linija
➌ koja označava stazu plovila.
Za pregled staza praćenih plovila potrebno je omogućiti postavku DSC staza (str. 100).
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je samo ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili BlueChart g2 ili pak
ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
➋
➊
➌
Staza plovila na navigacijskoj karti
Prikaz i postavljanje trajanja staza za sva praćena plovila
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je samo ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili BlueChart g2 ili pak ako
vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > DSC > DSC staze.
Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na karti ili 3D prikazu karte.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.
Pojedinačni rutinski pozivi
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF NMEA 2000 kompatibilnim radio uređajem, moći ćete
koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva. Nakon što uspostavite pojedinačni
rutinski poziv s uređaja za iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite komunicirati (str. 100). Radio
uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim pozivom.
Odabir DSC kanala
Napomena: Odabir DSC kanala ograničen je na sljedeće kanale koji su dostupni u svim frekvencijskim opsezima:
6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 ili 77. Zadani kanal je 72. Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje
koristit će taj kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog kanala.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
Odaberite Pregled > Poziv pomoću radio uređaja > Kanal.
Odaberite kanal.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu nije
programiran MMSI broj.
100
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Dodatak
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3. Odaberite Pregled > Poziv pomoću radio uređaja > Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio uređaj.
4. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do AIS cilja
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF NMEA 2000 kompatibilnim radio uređajem, moći
ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do cilja sustava za automatsko
identificiranje (AIS). Prije upućivanja poziva možete odabrati DSC kanal koji nije zadani kanal, kanal 72 (str. 100).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000 AIS cilj odaberite pomoću višesmjerne tipke
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000 dodirnite AIS cilj .
4. Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja > Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio uređaj.
5. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
.
101
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Specifikacija
Uređaji
Mjerenje
Veličina
GPSMAP 4008, 4208
7” V × 11,2” Š × 4,2” D (176,9 × 284,4 × 106 mm)
GPSMAP 4010, 4210
8,9” V × 13,4” Š × 4,13” D (226,9 × 340,4 × 105,1 mm)
GPSMAP 4012/4212
9,5” V × 14,8” Š × 4,13” D (240,5 × 375 × 105,1 mm)
GPSMAP 5008, 5208
6,8” V × 10,1” Š × 4,17” D (173,5 × 256 × 105,9 mm)
GPSMAP 5012, 5212
9,47” V × 13” Š × 4,7” D (240,5 × 330 × 119,2 mm)
GPSMAP 5015, 5215
11,65” V × 15,55” Š × 5,66” D (295,8 × 394,9 × 143,8 mm)
GPSMAP 4008, 4208
6 lb. (2,7 kg)
GPSMAP 4010, 4210
8 lb. (3,5 kg)
GPSMAP 4012/4212
10 lb. (4,5 kg)
GPSMAP 5008, 5208
6 lb. (2,7 kg)
GPSMAP 5012, 5212
9 lb. (4,3 kg)
GPSMAP 5015, 5215
12 lb. (5,4 kg)
GPSMAP 4008, 4208
5,17” V × 6,85” Š (131,4 × 174 mm)
GPSMAP 4010, 4210
6,35” V × 8,43” Š (161,4 × 214,2 mm)
GPSMAP 4012/4212
7,3” V × 9,7” Š (184,3 × 245,8 mm)
GPSMAP 5008, 5208
5” V × 6,73” Š (128,2 × 170,9 mm)
GPSMAP 5012, 5212
7,11” V × 9,3” Š (180,49 × 235,97 mm)
GPSMAP 5015, 5215
8,98” V × 11,97” Š (228,1 × 304,1 mm)
Kućište
Svi modeli
Potpuno zabrtvljeno, plastika visoke otpornosti i aluminijska slitina,
vodootporno prema standardu IEC 60529 IPX-7
Temp. Domet
Svi modeli
Od 5°F do 131°F (od -15°C do 55°C)
Sigurna
udaljenost od
kompasa
GPSMAP 4008, 4208,
5008, 5208
31,5 in. (80 cm)
GPSMAP 4010, 4210
39,4 in. (1 m)
GPSMAP 4012, 4212,
5012, 5212
39,4 in. (1 m)
Težina
Prikaz
Hg
GPSMAP 5015, 5215
15,8 in. (40 cm)
- Lampe unutar ovog proizvoda mogu sadržavati živu i moraju se reciklirati ili odložiti u skladu s lokalnim, federalnim
ili državnim zakonima. Dodatne informacije potražite na: www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Napajanje
Specifikacija
tlaka
Upotreba
Uređaji
Svi modeli
GPSMAP 4008, 4208, 5008, 5208
GPSMAP 4010, 4210, 4012, 4212,
5012, 5212
GPSMAP 5015, 5215
Osigurač
NMEA 2000 faktor jednakosti opterećenja (LEN)
NMEA 2000 iscrtavanje
102
Svi modeli
Svi modeli
Svi modeli
Mjerenje
10─35 Vdc
35 W maks. pri 10 V
istosmjerne struje
40 W maks. pri 10 V
istosmjerne struje
60 W maks. pri 10 V
istosmjerne struje
7,5 A, 42 V brzo-djelujući
2
75 mA maksimum
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Dodatak
Kalibracija uređaja iz serije GPSMAP 5000 sa zaslonom osjetljivim na dodir
Uređaj za iscrtavanje iz serije GPSMAP 5000 sa zaslonom osjetljivim na dodir inače ne zahtijeva kalibraciju. Ipak, ako se
čini da gumbi ne funkcioniraju pravilno, koristite sljedeći postupak za kalibraciju zaslona.
1. Dok je uređaj za iscrtavanje isključen, pritisnite tipku napajanja.
Prikazat će se zaslon s upozorenjem.
2. Dodirnite bilo koji dio crne površine zaslona i nastavite ga dodirivati oko 15 sekundi dok se ne prikaže zaslon za
kalibraciju.
3. Slijedite upute na zaslonu do pojavljivanja poruke “Kalibracija dovršena”.
4. Dodirnite OK.
Snimke zaslona
Napomena: Želite li napraviti snimku zaslona koristeći uređaj GPSMAP 5008, 5208, 5012, 5212, 5015 ili 5215,
morate koristiti Garmin RF bežični daljinski upravljač.
Možete napraviti snimku bilo kojeg zaslona koji se prikazuje na uređaju za iscrtavanje u obliku bitmap (.BMP) datoteke
i tu datoteku prenijeti na svoje računalo.
Snimanje zaslona
1.
2.
3.
4.
Umetnite podatkovnu karticu u utor za podatkovnu karticu na uređaju za iscrtavanje.
Odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Snimanje zaslona > Uključi.
Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.
Napravite snimku zaslona:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 4000, pritisnite i držite tipku HOME (Početno) barem šest sekundi.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 5000, pritisnite i držite tipku HOME (Početno) na Garmin RF bežičnom
daljinskom upravljaču barem šest sekundi.
Prikazat će se prozor Zaslon snimljen.
5. Odaberite OK.
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1. Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite je u čitač podatkovne kartica koji je povezan
s računalom.
2. Dovršenje postupka:
• U programu Windows®, pritisnite Start > My Computer > Secure Digital storage device > Garmin > scrn.
• U programu Apple OS X, otvorite ikonu memorijske kartice na radnoj površini, a zatim otvorite Garmin > scrn.
3. Kopirajte .BMP datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju lokaciju na računalu.
Prikaz lokacija GPS satelita
Možete vidjeti relativan položaj GPS satelita na nebu.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > GPS.
Informacije o sustavu
Pregledinformacija o sustavu
Vidi “Pregled informacija o sustavu” (str. 3).
Prikaz zapisnika događaja
Zapisnik događaja prikazuje popis sistemskih događaja.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu > Zapisnik događaja.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
103
Dodatak
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik korisničke
podrške tvrtke Garmin mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi učitavanja podataka o pomorskoj mreži.
1. Umetnite podatkovnu karticu u utor za podatkovnu karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu > Uređaji Garmin > Spremi na karticu.
3. Izvadite memorijsku karticu.
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje
Napomena: Ovim postupkom brišu se svi podaci o postavkama koje ste unijeli.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu > Tvorničke postavke > Ponovno
postavljanje.
2. Odaberite Da.
Komunikacija s bežičnim uređajima
Spajanje bežičnog uređaja
Možete dopustiti spajanje bežičnog uređaja, npr. daljinskog upravljača ili optičkog miša, za komunikaciju s uređajem za
iscrtavanje.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Bežični uređaji > Nove veze > Da.
Isključivanje bežičnog uređaja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Bežični uređaji.
2. Odaberite bežični uređaj.
3. Odaberite Prekini vezu.
Garmin Marine Network
Garmin Marine Network omogućuje brzo i jednostavno zajedničko korištenje podataka s perifernih uređaja tvrtke Garmin
na uređajima za iscrtavanje tvrtke Garmin. Uređaj za iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000/5000 možete povezati u Garmin
Marine Network kako biste mogli primati i razmjenjivati podatke s drugim uređajima i uređajima za iscrtavanje koji su
kompatibilni s pomorskom mrežom.
Prijenos podataka preko Garmin Marine Network
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 60).
Konfiguriranje umreženih uređaja
Vidi “Konfiguracija umreženog uređaja” (str. 62).
NMEA 0183 i NMEA 2000
Uređaj za iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000/5000 može primati podatke iz uređaja usklađenih s NMEA 0183 i nekih
uređaja usklađenih s NMEA 2000 povezanih s postojećom NMEA 2000 mrežom na vašem plovilu.
NMEA 0183
NMEA 0183 kabel za podatke uključen s uređajima za iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000/5000 podržava standard
NMEA 0183, koji se koristi za povezivanje različitih uređaja usklađenih s NMEA 0183, kao što su VHF radio-prijemnici,
NMEA instrumenti, automatski piloti, senzori vjetra i senzori smjera.
Uređaji za iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000/5000 mogu primati podatke od najviše četiri uređaja usklađenih
s NMEA 0183 i slati GPS podatke prema najviše šest uređaja usklađenih s NMEA 0183.
Informacije o povezivanju uređaja za iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000/5000 s neobaveznim uređajem usklađenim
s NMEA 0183 potražite u Uputama za instalaciju uređaja iz serije GPSMAP 4000/5000.
104
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Dodatak
Odobreni NMEA 0183 izvodi
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE i vlasnički izvodi tvrtke Garmin­PGRME, PGRMM i PGRMZ.
Ovaj uređaj za iscrtavanje uključuje i podršku za WPL izvod, DSC i NMEA 0183 sonarni ulaz s podrškom za izvode
DPT (dubina) ili DBT, MTW (temperatura vode) i VHW (temperatura vode, brzina i smjer).
Konfiguriranje izlaznih izvoda NMEA 0183
Možete konfigurirati način na koji uređaj za iscrtavanje obrađuje izlazne izvode NMEA 0183.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > Izlazne poruke.
Odaberite postavku: Sonar, Ruta, Sustav ili Garmin.
Odaberite jedan ili više izlaznih izvoda NMEA 0183.
Za konfiguriranje dodatnih postavki ponovite korake 2 i 3.
Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od priključaka NMEA 0183
Možete konfigurirati ulazno/izlazni format priključaka koji se koriste za povezivanje uređaja za iscrtavanje s vanjskim
NMEA uređajima, računalom ili drugim uređajima tvrtke Garmin.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > Vrste priključaka.
2. Odaberite ulazni ili izlazni priključak.
3. Odaberite ulazni/izlazni format:
• Odaberite NMEA Standard za podršku ulazu ili izlazu standardnih NMEA 0183 podataka, DSC i podršku za ulaz
NMEA sonara za DPT, MTW i VHW izvode.
• Odaberite NMEA visoke brzine za podršku ulazu ili izlazu standardnih 0183 podataka za većinu AIS prijemnika.
• Odaberite Garmin za podršku ulazu ili izlazu vlastitih podataka tvrtke Garmin za povezivanje sa softverom tvrtke
Garmin.
4. Ponovite 3. korak za konfiguriranje dodatnih ulaznih/izlaznih priključaka.
Postavljanje decimalne preciznosti za NMEA izlaz 0183 položaja
Možete podesiti broj znamenaka s desne strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza 0183 položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > NMEA 0183 - postavljanje >
Preciznost položaja.
2. Odaberite Dvije znamenke, Tri znamenke ili Četiri znamenke.
Postavljanje decimalne preciznosti za NMEA 0183 Cross Track Error (XTE) izlaz
Možete podesiti broj znamenaka s desne strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza 0183 XTE.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > XTE preciznost.
2. Odaberite Dvije znamenke ili Tri znamenke.
Konfiguriranje identifikacije međutočke
Možete konfigurirati način na koji uređaj za iscrtavanje prikazuje identifikatore međutočke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > NMEA 0183 - postavljanje > ID oznake
međutočaka.
2. Odaberite Nazivi ili Brojevi.
Ponovno postavljanje zadanih komunikacijskih postavki za NMEA 0183
Možete ponovo postaviti NMEA 0183 postavke na njihove zadane vrijednosti.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > Zadane postavke > OK.
Pregled dijagnostičkih podataka za NMEA 0183
Zaslon NMEA 0183 dijagnostike alat je za rješavanje problema koji koriste montažeri u svrhu provjere šalju li se podaci
NMEA 0183 kroz sustav.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > NMEA 0183 - postavljanje > Dijagnostika.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
105
Dodatak
NMEA 2000
Uređaji za iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000/5000 certificirani su za NMEA 2000 i mogu primati podatke s mreže
NMEA 2000 koja je instalirana na plovilu u svrhu prikaza određenih informacija, poput dubine, brzine, temperature vode,
brzine i smjera vjetra i podataka o motoru.
Motorima i spremnicima možete i dodijeliti nazive, radi lakše identifikacije njihovog položaja na plovilu.
Pojedinosti o povezivanju uređaja za iscrtavanje iz serije GPSMAP 4000/5000 s postojećom mrežom NMEA 2000 i prikaz
podržanih NMEA 2000 PGN brojevima potražite u Uputama za instalaciju uređaja iz serije GPSMAP 4000/5000.
Pregled popisa mrežnih uređaja NMEA 2000
Možete pregledati uređaji koji su spojeni u mrežu NMEA 2000.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 2000 > Popis uređaja.
2. Odaberite uređaj za popis opcija.
Označavanje motora brojevima
Na glavnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Označi uređaje >
Prom. oznake motora > Koristi brojeve.
Označavanje motora nazivima
1. Na glavnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Označi uređaje >
Prom. oznake motora > Odabir naziva.
2. Odaberite motor kojem želite dodijeliti naziv.
3. Odaberite položaj motora: Lijevo (L), Sredina (S), Desno (D), Pramac (P) ili Krma (K).
4. Odaberite oznaku za motor koju želite koristiti.
5. Ponovite korake 2 do 4 za označavanje dodatnih motora, ako je primjenjivo, pa odaberite Gotovo.
Označavanje spremnika brojevima
1. Na glavnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Označi uređaje >
Prom. oznake sprem.
2. Odaberite vrstu spremnika kojem želite dodijeliti oznaku.
3. Odaberite Koristi brojeve.
Označavanje spremnika nazivima
1. Na glavnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Označi uređaje >
Prom. oznake sprem.
2. Odaberite vrstu spremnika kojem želite dodijeliti oznaku.
3. Odaberite Odabir naziva.
4. Odaberite spremnik.
5. Odaberite položaj spremnika: Lijevo (L), Sredina (S), Desno (D), Pramac (P) ili Krma (K).
6. Odaberite oznaku za spremnik koju želite koristiti.
7. Ponovite korake 4 do 6 za označavanje dodatnih motora, ako je primjenjivo, pa odaberite Gotovo.
106
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Dodatak
Odabir preferiranog izvora podataka
Ako je dostupno više izvora podataka, možete odabrati izvor podataka koji želite koristiti.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Preferirani izvori.
Odaberite vrstu podataka.
Odaberite Promijeni izvor.
Odaberite izvor podataka.
Prijenos NMEA 0183 podataka putem NMEA 2000 mreže
Možete uključiti, konfigurirati ili isključiti preusmjeravanje podataka. Do preusmjeravanja podataka dolazi kada uređaj
za iscrtavanje uzme NMEA 0183 podatke koje prima s izvora, formatira ih u NMEA 2000 podatke, a zatim ih šalje putem
NMEA 2000 sabirnice.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 2000 > Preusmjeravanje
podataka.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi kako biste omogućili preusmjeravanje podataka s uređaja za iscrtavanje.
• Odaberite Automatski kako biste uređajima za iscrtavanje na mreži NMEA 2000 omogućili međusobno
usklađivanje i odredili koji će uređaj za iscrtavanje izvršiti ovu funkciju. Samo jedan uređaj za iscrtavanje
na mreži NMEA 2000 odjednom može premostiti NMEA 0183 podatke putem NMEA 2000 sabirnice.
Svi uređaji serije GPSMAP 4000 i 5000 certificirani su za NMEA 2000.
Registracija uređaja
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije.
1. Posjetite my.garmin.com.
2. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke Garmin
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, obratite se Službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.
•
•
•
Nalazite li se u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support ili se obratite u tvrtku Garmin USA na telefonski
broj (913) 397-8200 ili (800) 800-1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj 0808 2380000.
Nalazite li se u Europi, posjetite www.garmin.com/support i pritisnite Korisnička podrška za informacije o podršci
u tuzemstvu ili se obratite tvrtki Garmin (Europe) Ltd. na broj telefona +44 (0) 870.8501241.
Izjava o usklađenosti
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje kako ovaj uređaj udovoljava osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ. Ako želite pročitati Izjavu o usklađenosti, posjetite www8.garmin.com/compliance.
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA ZA ISCRTAVANJE PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA
SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/ili davatelji
sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima o
autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su struktura,
organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja trećih strana te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja - trećih strana.
Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera,
svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na Softveru. Obvezujete se da
nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone
o kontroli izvoza bilo koje druge primjenjive države.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
107
Indeks
Indeks
Symbols
3D perspektiva
AIS 18
informacije o objektu 8, 9
MARPA 18
podatkovne trake 56
površinski radar 20
prsteni dometa 19
širina linije 20
A
AIS
određivanje cilja 15, 101
prijetnje 18, 69
radar 70
SART 18
aktivne trase
brisanje 38
ponovno trasiranje 37
spremanje 37
alarmi
dolazak 59
duboka voda 94
izvan kursa 60
napon uređaja 60
navigacija 59
plitka voda 94
preciznost GPS-a 60
riba 95
sat 60
sonar 93, 94
sudar 15, 17, 69
sustav 60
temperatura vode 94
ukupno gorivo 60
vučenje sidra 59
alarm napona uređaja 60
alarm sata 60
alarm vučenja sidra 59
alarm za dolazak 59
alarm za duboku vodu 94
alarm za plitku vodu 94
alarm za ribu 95
alarm za skretanje s kursa 60
alarm za sudar 15, 17, 69
alarm za sudar u sigurnoj zoni 17, 69
alarm za temperaturu vode 94
alarm za ukupno gorivo 60
animirane morske mijene, struje 10, 26
antena
brzina zakretanja 83
veličina 83
Automatsko navođenje 32, 39
BlueChart g2 Vision 26
linija 53
navigacija 6
udaljenost od obale 53
autopilot 38
B
BlueChart g2 Vision
Fish Eye 3D 23
fotografije iz zraka 13
granice karte 13
108
Mariner’s Eye 3D 22
podatkovne kartice 21
simboli karte 6
Točke int. 26
boje opasnosti 22
buka
FTC 75, 78, 79
kiša 75, 78, 79
more 75, 77, 78
unakrsni razgovor 75
vrsta radara 75
zadane postavke 76
C
chirp 91
čovjek u moru 4, 33
temperatura zraka 46
grafikon kuta vjetra 46
I
IALA simboli 13, 85
ID broj 3
ID broj jedinice 3
Idi na 31, 39
informacije o objektu 8, 9
informacije o sustavu 103
ispravljena brzina vjetra 58
ispravljena brzina za međutočku 58
izvješće o položaju 99
J
jezik 2, 52
D
deklarirani maksimum 47
deklarirani minimum 47
digitalno selektivno pozivanje
kanali 100
kontakti 97
uključivanje 97
dno
linija dna 93
praćenje 91
dodaj skretanje 34
druga plovila
AIS 58, 69
MARPA 58, 69
planirani smjer 58, 70, 84
staze 58, 70, 84, 100
dubina kobilice 95
E
EBL
mjerenje 71
prikaz 70
F
Fish Eye 3D
informacije o objektu 8, 9
podatkovne trake 56
podvodni objekti 24
sonarni stožac 24
trase 24
format položaja 54
fotografije 26
fotografije iz zraka 21, 26
foto točke 13, 86
FTC 75, 78, 79
G
Garmin Marine Network 62
GPS
alarm preciznosti 60
signali 2
grafikon brzine vjetra 45
grafikoni
atmosferski tlak 46
brzina vjetra 45
dubina 46
konfiguriranje 45
kut vjetra 46
podaci za okoliš 44
temperatura vode 46
K
Kamo? 39
kapacitet goriva 59
karte
granice 13
navigacija 5
pojedinosti 13
ribolov 21
simboli 6, 13, 85
kombinacije
aktivni zaslon 29
funkcije 27
izgled 27
odabir 27
podaci s instrumenata 29
prilagođavanje 27
promjena 28
koordinatni sustavi 54
kopnene točke interesa 13, 86
L
linija smjera 11, 82, 85
linije navigacije 82
ljetno vrijeme 55
M
magnetska varijacija 54
magnetski smjer 10, 82
maksimalno mjerilo 47
manifesni vjetar 57, 81
Mariner’s Eye 3D
AIS 18
boje opasnosti 22
informacije o objektu 8, 9
MARPA 18
podatkovne trake 56
površinski radar 20
prsteni dometa 19
satelitske slike 22
sigurna dubina 23
širina linije 20
MARPA
Način rada Straža 66
određivanje cilja 68
označeni objekt 69
prijetnje 18, 69
međutočke
brisanje 33
čovjek u moru 33
Kamo? 31
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Indeks
kopiranje 61
kretanje prema 40
oznake 84
pomicanje 33
popis 33
praćeno plovilo 99
radar 72
sonar 88
stvaranje 8, 72
trenutna lokacija 32
uređivanje 33
zaobilazak u ruti 36
memorijska kartica 3, 61
minimalno mjerilo 47
mjerači
alarmi statusa 47
analogni 48
digitalni 48
gorivo 49
maksimalne vrijednosti 47
motor 47
ograničenja 47
put 49
vrsta 48
mjerači goriva
alarmi statusa 47
konfiguriranje 47
potrošnja goriva 49
prikaz 49
sinkroniziranje s gorivom 49
zaslon s kombinacijama 29
mjerači motora 47
alarmi statusa 47
konfiguriranje 47
mijenjanje zaslona 47
zaslon s kombinacijama 29
mjerači puta 49
mjerne jedinice 55
morske smetnje 75, 78
N
način rada boja 3
način rada Dvostruki domet 66
način rada Luka 65
način rada Pučina 65
način rada simulatora 51
način rada Straža
MARPA 66
tempirano emitiranje 66
zona pod nadzorom 67
Način rada za krstarenje 64
navigacijska karta
AIS 18
fotografije iz zraka 26
foto točke 13
granice karte 13
informacije o objektu 8, 9
karta svijeta 11
kopnene točke interesa 13
linija smjera 11
MARPA 18
navigacijski simboli 13
opasna dubina 12
orijentacija 10
podatkovne trake 56
pojedinosti zumiranja 11
pomicanje 6
pomorske servisne točke 13
Radarsko prekrivanje 21, 74
ruže 14
satelitske slike 11
sektori svjetla 13
sjenčanje dubine 12
staze plovila 100
zumiranje 5
navigacijska podatkovna traka 56
navigacijske oznake 13, 24, 85
navigacijski alarmi 59
NMEA 0183 104
NMEA 2000 106
NOAA simboli 13, 85
numerička tipkovnica 1
O
obilazak
kobilica 95
temperatura vode 96
odbijanje buke 75
odredišta 31
Kamo? 31
kretanje prema 40
navigacijska karta 31
odabir 31
određivanje cilja 68
opasna dubina 12
osjetljivost
bočne strane 77
radar 75
sonar 89
veliki objekti 77
vrsta radara 75
zadana postavka 76
osjetljivost ovisno o vremenu 91
P
početni zaslon 4
podaci
kopiranje 60
sigurnosno kopiranje 62
podaci o brzini 45, 52
podaci o dubini točke 12, 85
podaci o točki interesa 13, 21, 26, 86
podaci s instrumenata
biciklizam 29
kombinacije 29
podatkovna traka jedrenja 57, 81
podatkovna traka krstarenja 56, 80
podatkovna traka vrpce kompasa 58, 82
podatkovna traka za gorivo 57, 81
podatkovna traka za ribolov 57, 81
podatkovne kartice 3
BlueChart g2 Vision 21
podatkovne trake
gorivo 57, 81
jedrenje 57, 81
krstarenje 56, 80
navigacija 56
radar 80
ribolov 57, 81
vrpca kompasa 58, 82
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
podatkovno polje s kombinacijama
dodavanje 28
uređivanje 29
vađenje 28
podvodni objekti 24, 87, 91, 93, 95, 96
pomak
prednji dio plovila 83
temperatura vode 94, 95
pomak prednjeg dijela plovila 83
pomak temperature vode 94, 95, 96
pomicanje
karte 6
umetnuta karta 7, 85
pomorske usluge 13, 31, 39
ponovno postavljanje 104
postavke
AIS 16
alarm za ribu 95
alarm za sudar 17, 69
Automatsko navođenje 53
automatsko uključivanje 52
bežični uređaji 104
boja trase 37
boje opasnosti 22
brzina - izvori 45, 52
brzina pomicanja 90
brzina zakretanja 83
datum karte 54
dolazak 59
domet 89
DSC 97
dubina kobilice 95
dubine točke 12, 85
duboka voda 94
format položaja 54
format za vrijeme 55
fotografije 25
foto točke 13, 86
frekvencija 91
FTC 78
generator zvučnog signala 52
GPS 103
granice karte 13, 86
ID oznake međutočaka 105
informacije o sustavu 104
interval 38
izlazne poruke 105
izvan kursa 60
jedinice brzine 55
jedinice jačine zvuka 55
jedinice sustava 55
jedinice tlaka 55
jedinice udaljenosti 55
jedinice visine 55
jedinice za dubinu 55
jedinice za temperaturu 55
kalibracija brzine kroz vodu 59
kapacitet goriva 59
karta svijeta 11
kopnene točke interesa 13, 86
linija dna 92, 93
linija dubine 91, 92
linija smjera 11, 82, 85
ljetno vrijeme 55
109
Indeks
morske mijene/struje 25
morske smetnje 77
način rada boja 3
način snimanja 38
napon uređaja 60
navigacijska podatkovna traka 56, 80
navigacijske linije 82
NMEA 0183 - postavljanje 104
NMEA 2000 - popis uređaja 106
NMEA 2000 - postavljanje 106
orijentacija 10, 82
osjetljivost 76, 89
oznake rute 52
planirani smjer 16, 70, 84
plitka voda 94
podatkovna traka jedrenja 57, 81
podatkovna traka krstarenja 56, 80
podatkovna traka vrpce kompasa 58
podatkovna traka za gorivo 57, 81
podatkovna traka za ribolov 57, 81
podatkovne trake 56
pojedinosti 11, 16, 70, 84, 85
pomak temperature 94, 95, 96
pomorska mreža 62
površinski radar 20
pozadinsko osvjetljenje 2
preciznost GPS-a 60
preciznost položaja 105
prednji dio plovila 83
predviđanje brzine 82
preferirani izvori 107
preusmjeravanje podataka 107
prikaz 24
prikaz brojeva 93
prikaži VRM/EBL 70
prsteni 82
prsteni dometa 19
raspon prikaza 16, 70, 84
ruže 14
sat 60
sektori svjetla 13, 86
servisne točke 13
shema boja 82, 94
sigurna dubina 23, 53
sigurna visina 53
sigurnosno sjenčanje 12
simboli 13
simboli riba 24, 93
simulator 51
širina linije 20
skretanje - prijelaz 52
smetnje zbog kiše 78
smjer 54
snimanje zaslona 103
sonarni stožac 24
stil 22
šum površine 92
temperatura vode 94
udaljenost od obale 53
ukupno gorivo 60
umetnuta karta 7, 85
unakrsni razgovor 80
veličina antene 83
veličina navigacijske oznake 85
vremenska zona 55
110
vrijeme 55
vrijeme mirovanja 67
vrpca kompasa 81
vrsta karte 74
vrsta navigacijske oznake 85
vrste priključaka 105
vučenje sidra 59
zona bez odašiljanja 83
zumiranje 89
postavljanje sonde 91, 96
površinski radar 20
pozadinsko osvjetljenje 2
pozivi u pomoć 98
praćenje položaja 99
prednja ploča 1
preferirani izvor podataka 107
prikaz podijeljene frekvencije 87
prikaz podijeljenog zumiranja 87, 88
prikaz preko cijelog zaslona 87
prsteni dometa 19
R
računalni podaci 50
radar
AIS 70
brzina rotacije antene 83
buka 75
domet 63, 74
emitiranje 63
kratka vremenska konstanta 78, 79
linija smjera 82
linije navigacije 82
načini prikaza 64
način rada Dvostruki domet 66
način rada Luka 65
način rada Pučina 65
Način rada Straža 66
način rada za krstarenje 64
odbijanje buke 75
optimizacija prikaza 74
orijentacija 82
osjetljivost 75
polje prikaza 82
pomak prednjeg dijela plovila 83
shema boja 82
skala zumiranja 63
tempirano emitiranje 66
veličina antene 83
vrste 64, 75
zaslon s prekrivanjem 73
zona bez odašiljanja 83
radarsko odašiljanje 63
Radarsko prekrivanje
karte 21, 73, 74
međutočke 84
prikaz 73
trase 84
zumiranje 73
referenca smjera 54
registracija proizvoda 107
ribolovna karta
AIS 18
informacije o objektu 8, 9
karta svijeta 11
linija smjera 11
MARPA 18
navigacija 6
navigacijske oznake 13, 24
orijentacija karte 10
podatkovne trake 56
pojedinosti zumiranja 11
pomicanje 6
Radarsko prekrivanje 21, 74
ruže 14
satelitske slike 11, 25
stanice za plimu 9
struje 10
umetnuta karta 7
Ruta do 31, 39
rute
brisanje 36
Kamo? 31
kopiranje 61
međutočke 35
navigacija 34, 40, 72
navigacija naprijed 41, 72
navigacija unatrag 41, 72
paralelna navigacija 41, 72
prikaz popisa 36
radar 72
skretanja 33, 35, 52
stvaranje 34, 35
trenutna lokacija 34
uređivanje 36
vrsta oznake 52
zaobilaženje međutočke 36
ruže 14
ruže kompasa 14
S
SART 18
satelitske slike 21, 22, 25
satelitski signali 2
SD kartica 3
sektori svjetla 13
shema boja
radar 82
sonar 94
sigurna dubina 23, 53
sigurna visina 53
simboli 6, 13, 85
širina linije 20
sjenčanje dubine 12
skala zumiranja 63
smetnje s bočne strane 77
smetnje zbog kiše 75, 78
smetnje zbog velikih objekata 77
smjer 82
smjer prema sjeveru 10, 82
sonar
alarmi 93, 94
brzina pomicanja 90
buka 92
frekvencije 91
izgled 89
linija dna 92, 93
linija dubine 91, 92
mjerilo dubine 89
osjetljivost 89
osjetljivost boje 94
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
Indeks
podvodni objekti 93
prikaz brojeva 93
prikazi 87
shema boja 94
stožac 24
šum površine 92
specifikacije 102
stanice za mjerenje morskih struja
indikatori 10, 26
izvješća 43
u blizini 43
stanice za plimu
indikatori 10, 26
u blizini 42
staza 31
staze plovila
prikaz 100
trajanje 100
stražnja ploča 1
stvarni sjever 54
stvarni vjetar 57, 81
T
tempirano emitiranje 66
tipka napajanja 1
tipke
domet 1, 5, 19
višefunkcijske iii, 1
tipke dometa 5
trase
aktivne 37
brisanje 37
Kamo? 31
kopiranje 61
navigacija 41
popis 37
prikaz 36
Radarsko prekrivanje 84
snimanje 38
spremanje 37
spremanje u obliku rute 37
uređivanje 37
uređivanje/brisanje 24
TVG 91
tvorničke postavke 2, 104
voda
brzina 59
vrijeme
format 55
prikaz 55
zona 55
VRM
mjerenje 71
prikaz 70
prilagođavanje 71
Z
zapisnik događaja 83
zapisnik temperature vode 88
zapisnik trase
interval 38
memorija 38
zapis temperature 88
zaslon osjetljiv na dodir 103
zona bez odašiljanja 83
zona pod nadzorom 67
zumiranje 5, 19, 26, 85
sonar 89
U
udaljenost od obale 53
ukupno gorivo 60
umetnuta karta 7, 85
unakrsni razgovor 75, 80
upravljanje podacima 60
utor za SD kartice 1, 3
V
verzija osnovne karte 3
verzija softvera 3
VHF radio
DSC kanal 100
pojedinačni rutinski pozivi 100
pozivanje AIS cilja 101
pozivi u pomoć 98
video
izvor 50
konfiguriranje 50
prikaz 50
višefunkcijske tipke iii
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 4000/5000
111
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka) tijekom vijeka trajanja
proizvoda tvrtke Garmin posjetite web-mjesto tvrtke Garmin, www.garmin.com.
© 2009–2011 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Listopad 2011.
Broj dijela 190-01077-46 ver. C
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising