Garmin | GPSMAP 4010 | Garmin GPSMAP 4010 kratke upute

Garmin GPSMAP 4010 kratke upute
Pronalaženje pomorske usluge i kretanje do nje
Za pronalazak i navigiranje do pomorske usluge s trenutne lokacije:
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Usluge na pučini.
2. Odaberite kategoriju pomorske usluge koju želite. Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis od 50
najbližih lokacija te njihove udaljenosti i smjerove.
3. Odaberite stavku pomorskih usluga do koje želite navigirati. Prikazat će se zaslon koji sadrži
informacije o odabranoj pomorskoj usluzi.
4. Odaberite Navigiraj do > Idi na kako biste navigirali direktno do lokacije (ili odaberite Ruta do
kako biste stvorili posebnu rutu do lokacije).
5. Slijedite obojenu liniju na zaslonu do cilja.
Popis stavki pomorske usluge
Odlazak na odredište
Kretanje prema odredištu na mapi
Za kretanje prema odredištu na mapi:
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Pritisnuvši višesmjernu tipku pomoću pokazivača karte ( ) označite točku na karti kamo
želite ići.
3. Odaberite Kretanje do.
4. Odaberite Idi na ako želite ići izravno prema željenoj lokaciji ili Ruta do ako želite kreirati put
do željene lokacije.
5. Slijedite obojenu liniju na navigacijskoj karti do cilja.
Navigacijske karte
Odlazak na odredište
Označavanje međutočke
Za označavanje svoje trenutne lokacije kao međutočke:
1. Na bilo kojem zaslonu pritisnite MARK (Označi).
2. Za dodjeljivanje naziva, simbola, dubine vode, temperature vode ili dodavanje komentara
odaberite Uredi.
Za stvaranje nove međutočke:
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Pritisnuvši višesmjernu tipku pomoću pokazivača karte ( ) označite lokaciju koju želite
spremiti kao međutočku.
3. Odaberite Stvori međutočku.
Navigacijske karte
Uređivanje ili brisanje međutočke
Za uređivanje međutočke:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite međutočku koju želite urediti.
3. Odaberite Pregled > Uredi.
4. Odaberite atribut međutočke koji želite promijeniti (Naziv, Simbol, Dubina, Temperatura
vode ili Komentar).
Brisanje međutočke:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite međutočku koju želite izbrisati.
3. Odaberite Pregled > Izbriši.
GPSMAP serije 4000
®
kratke upute
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja za iscrtavanje:
1. Pritisnite i pustite tipku Napajanje.
2. Kad se pojavi zaslon s upozorenje pritisnite SELECT (Odabir).
Za isključivanje uređaja za iscrtavanje:
1. Pritisnite i držite tipku Napajanje.
2. Ako je povezan samo jedan uređaj za iscrtavanje, uređaj se isključuje. Ako je povezano više
uređaja za iscrtavanje, pojavljuje se odzivnik s upitom želite li isključiti cijeli sustav. Odaberite
Da ako želite isključiti cijelu mrežu ili Ne za postavljanje uređaja u stanje mirovanja.
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i boje
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
1. Kada je uređaj za iscrtavanje uključen pritisnite i otpustite tipku Napajanje.
2. Odaberite Pozadinsko osvjetljenje.
3. Odabir opcije za podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
• Ako želite da uređaj za iscrtavanje automatski podesi pozadinsko osvjetljenje zaslona
prema ambijentalnom osvjetljenju, odaberite Automatski.
• Za ručno prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja odaberite Gore, Dolje ili upotrijebite
višesmjernu tipku.
Prilagođavanje načina rada boja:
1. Pritisnite i pustite tipku Napajanje.
2. Odaberite Način rada boja.
3. Odaberite Dnevne boje, Noćne boje ili Automatski.
Korištenje funkcije Čovjek u moru
Upotreba tipkovnice uređaja GPSMAP serije 4000
Za označavanje i navigiranje do lokacije Čovjek u moru (MOB):
1. Na bilo kojem zaslonu pritisnite MARK (Označi).
2. Odaberite Čovjek u moru.
3. Slijedite obojenu liniju na zaslonu do točke
na kojoj je aktivirana značajka MOB.
Za brisanje MOB lokacije:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije >
Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite MOB lokaciju koju želite izbrisati.
MOB lokacije označene su simbolom .
3. Odaberite Pregled > Izbriši.
Automatski senzor pozadinskog osvjetljenja—mjeri razinu
ambijentalne rasvjete i omogućuje automatsko podešavanje
pozadinskog osvjetljenja.
Napajanje/pozadinsko osvjetljenje—dugotrajnijim pritiskom uključuje
se i isključuje uređaj. Kratkim pritiskom podešava se pozadinsko
osvjetljenje.
Raspon (+/-)—pritiskom nagore (+) ili nadolje (-) povećava se ili
smanjuje veličina prikaza mape.
Višesmjerna tipka—pritiskom na lijevu, desnu, gornju ili donju stranu
tipke pomiče se pokazivač i unose podaci.
SELECT (Odabir)—pritiskom se potvrđuju poruke i odabiru stavke.
MARK (Označi)—pritiskom se trenutni položaj označava kao
međutočka.
MENU (Izbornik)—pritiskom se prikazuju dodatne mogućnosti većine
zaslona.
HOME (Početno)—povratak na početni zaslon u bilo kojem trenutku.
Čovjek u moru
Numerička tipkovnica (samo modeli 4010/4210/4012/4212)—služi za
unos brojeva i slova u polja umjesto višesmjerne tipke.
Upotreba kombiniranih zaslona
Za pristup i izmjenu kombiniranih zaslona:
1. Za pristup zaslonu Uređivanje kombinacije obavite neku od sljedećih akcija:
• U zaslonu Kombinacije pritisnite MENU (Izbornik), a zatim odaberite Promijeni
kombinaciju.
• Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije > Nekorištena kombinacija (ako je
dostupno).
2. Odaberite opciju za prilagođavanje zaslona Kombinacije. Ako imate BlueChart®
g2 Vision® SD karticu ili ste priključeni na mrežne uređaje poput sonara i radara, bit će
dostupno više opcija za kombinirani zaslon.
• Odaberite Funkcije kako biste odabrali broj kombiniranih zaslona.
• Odaberite Izgled kako biste promijenili izgled na okomiti ili vodoravni.
• Dodirnite Podatkovna traka za uključivanje i isključivanje trake s podacima.
• Odaberite numeriranu opciju kao što je 1. Navigacijska karta ili 2. Sonar u primjeru
niže kako biste odabrali kombinirani zaslon za prikaz.
Kombinirani zaslon 1
Kombinirani zaslon 2
Višefunkcijske tipke—pritiskom na Višefunkcijsku tipku pokraj opcije
odabire se opcija koju želite prikazati.
Utor za SD karticu—ulaganjem SD kartice BlueChart g2 Vision
možete pristupiti dodatnim mogućnostima uređaja GPSMAP serije
4000. Umetanjem prazne SD kartice možete prenositi korisničke
podatke na druge uređaje za iscrtavanje GPSMAP serije 4000/5000.
Savjeti i prečaci
• Pritisnite HOME (Početno) na bilo kojem zaslonu kako biste se vratili na Glavni ekran.
• Pritisnite MENU (Izbornik) na bilo kojem od glavnih zaslona za pristup naprednim postavkama.
• Pritisnite i otpustite tipku Napajanje kako biste prilagodili pozadinsko osvjetljenje i boje.
Dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći na adresi www.garmin.com.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži
upozorenja i druge važne informacije.
Garmin®, logotip tvrtke Garmin, GPSMAP®, BlueChart® i g2 Vision® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili
njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
© 2007–2010 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Podatkovna traka
Kolovoz 2010.
Broj dijela 190-00779-66 Ver. C
Tiskano na Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising