Garmin | GPSMAP 4010 | Installation guide | Garmin GPSMAP 4010 Installationsvejledning

Garmin GPSMAP 4010 Installationsvejledning
Installationsvejledning til GPSMAP® 4000/5000-serien
Plotteren og GPS-antennen i GPSMAP 4000/5000-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj og
monteringsudstyr. Dette er anført under hver sektion. Disse dele kan fås hos de fleste forhandlere af maritimt udstyr.
 Advarsel
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber.
bemærk
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er på den anden side af overfladen.
Monter plotteren i GPSMAP 4000/5000-serien på en placering, så du kan se displayet klart og uden reflekser og nemt kan anvende knapperne og berøringsskærmen.
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål til installationen af din GPSMAP 4000/5000-plotter. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til
www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande,
eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1242.
Før du installerer plotteren i GPSMAP 4000/5000-serien, skal du kontrollere, at pakken indeholder de elementer, der er vist på æsken. Hvis der mangler noget,
skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
 Advarsel
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Hvis du vil installere plotteren i GPSMAP 4000/5000-serien, skal du:
1. Montere plotteren i GPSMAP 4000/5000-serien (side 2).
2. Montere GPS-antennen (side 5).
3. Slutte enheden i GPSMAP 4000/5000-serien til strømforsyningen og til GPS-antennen (side 8–9).
4. Oprette et NMEA 2000-netværk, og slutte plotteren til et eksisterende NMEA 2000-netværk (side 10).
5. Slutte GPS 19x-antennen til NMEA 2000-netværket (side 10).
6. Sørge for, at plottersoftwaren er opdateret (side 20).
Denne vejledning dækker andre installationsmuligheder, selvom de ikke er nødvendige for at anvende GPSMAP 4000/5000-plotteren:
• Tilslutning af plotteren til andre Garmin Marine Network-kompatible enheder, som f.eks. en sendeenhed eller radar (side 15).
•
Tilslutning af plotteren til andre NMEA 0183-kompatible enheder, som f.eks. en VHF-radio med DSC (side 15).
•
Tilslutning af plotteren til en ekstern alarm (side 18).
•
Tilslutning af plotteren til en videoindgangskilde (side 19).
•
Tilslutning af plotteren til en ekstern videoskærm (side 19).
April 2012
Delnummer 190-01494-76 Rev. A
Trykt i Taiwan
Montering af plottere i GPSMAP 4000/5000-serien
Du kan montere plotteren i GPSMAP 4000/5000-serien på en af to måder. Du kan bruge det medfølgende beslag til at montere plotteren med monteringsbøjle, eller du
kan bruge den medfølgende skabelon og det medfølgende udstyr til at planmontere plotteren.
Bemærk
Du kan ikke montere plottere i GPSMAP 5015/5215-serien med monteringsbøjle. På grund af den større størrelse skal plottere i GPSMAP 5015/5215-serien planmonteres.
Montering af plottere i GPSMAP 4000/5000-serien med bøjlemontering
Brug det medfølgende beslag til at montere plotteren i GPSMAP 4000/5000-serien i en bøjle.
Værktøj (ikke inkluderet):
• Bor og borehoved
•
Skruetrækker
•
Blyant
•
Monteringsudstyr (skruer eller møtrikker, pakskiver og bolte)
BEMÆRK: Monteringsudstyr (skruer eller møtrikker, pakskiver og bolte) er ikke inkluderet. Hullerne i monteringsbøjlen er 5/16 tommer (7,9 mm) i diameter.
Vælg monteringsudstyr, som passer til hullerne i monteringsbøjlen, og fastgør det på den bedste måde til din specifikke monteringsoverflade. Størrelsen af det
borehoved, der skal bruges, afhænger af det monteringsudstyr, du vælger.
Sådan installerer du beslaget til monteringsbøjlen:
BEMÆRK: Du kan ikke montere plottere i GPSMAP 5015/5215-serien med monteringsbøjle.
På grund af den større størrelse skal plottere i GPSMAP 5015/5215-serien planmonteres.
1. Anvend monteringsbøjlen som skabelon til at markere placeringen af de fire monteringshuller.
Der skal være mindst 5 tommer (12,7 cm) friplads bag 4000/5000-plotteren til ledninger.
BEMÆRK: Monter en GPSMAP 4008/4208/5008/5208-plotter 31 1/2 tommer (80 cm) og en
GPSMAP 4010/4210/4012/4212/5012/5212-plotter 39 3/8 tommer (1 m) fra et magnetisk kompas
for at undgå interferens.
Monteringsskruer
Beslag til
monteringsbøjle
2. Brug et borehoved af den rette størrelse til at bore forboringshuller til dit monteringsudstyr.
3. Fastgør monteringsbøjlen til overfladen med skruer og låseskiver.
Sådan installerer du plotteren i GPSMAP 4000/5000-serien på
monteringsbøjlen:
1. Sæt monteringsknopperne løst på GPSMAP 4000/5000-plotteren.
2. Skub plotteren ind i monteringsbøjlen, og fastgør monteringsknopperne.
2
Monteringsknopper ×2
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
Planmontering af plottere i GPSMAP 4000/5000-serien
Den planmonteringsmetode, du skal bruge til din plotter, afhænger af modellen. Sørg for at følge instruktionerne for din plottermodel.
Planmontering af en plotter i GPSMAP 4008/4208/4012/4212-serien eller i GPSMAP 5008/5208/5012/5212-serien
Udstyr (inkluderet):
• Planmonteringsskabelon
Værktøj (ikke inkluderet):
• Nedstryger
•
Gummipakning
•
Afdækningstape
•
Fire 4-mm-monteringstapskruer med gevind
•
Saks
•
Fire 4-mm-pakskiver
•
Bor
•
Fire 4-mm-låseskiver
•
Borehoveder — 3/8 tommer (10 mm) og 4 mm
•
Fire 4-mm møtrikker
•
1
•
4 mm-stik eller -nøgle
•
Kørner og hammer
/16 tommers (2 mm) umrakonøgle (sekskantet)
Sådan planmonterer du en plotter i GPSMAP 4008/4208/4012/4212-serien eller i GPSMAP 5008/5208/5012/5212-serien:
1. Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken. Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads, hvor plotteren skal planmonteres.
NOTER:
• Sørg for, at den overflade, som du monterer plotteren på, har mindst 7 tommers (18 cm) friplads, hvor der er plads til plotteren og de forbundne ledninger.
• Sørg for, at der er ca. 1/2 tommers (13 mm) friplads til højre for plotteren for at få adgang til lågen til SD-kortet.
• Monter en 4008/4208/5008/5208-plotter 31 1/2 tommer (80 cm) og en 4012/4212/5012/5212-plotter 39 3/8 tommer (1 m) fra et magnetisk kompas for at undgå
interferens.
2. Skabelonen til fastmontering er klæbende på bagsiden. Fjern beskyttelsen, og sæt skabelonen fast på det valgte monteringssted.
3. Brug et borehoved på 3/8 tommer (10 mm) til at bore en eller flere af de fire forboringer i hjørnet af skabelonen for at starte udskæringen af monteringsoverfladen.
4. Brug nedstrygeren til at save monteringsfladen langs indersiden af den linje, der er tegnet på skabelonen. Brug en fil og sandpapir til at tilpasse hullets størrelse.
Bemærk
Vær meget forsigtig, når du saver dette hul. Der er kun ganske lidt plads mellem kabinettet og monteringshullerne.
5. Installer de fire monteringstapskruer ved at skrue dem ind bag på plotteren. Brug en umbrakonøgle på 1/16 tommer (2 mm) til at stramme monteringstapskruerne,
indtil de stopper. Tapskruerne er belagt med et genanvendeligt gevindlåsende lag, der påføres på fabrikken.
Bemærk
Brug ikke værktøj til at stramme monteringstapskruerne med. Dette kan medføre overstramning.
Undgå at overspænde – du kan ødelægge monteringstapskruerne eller monteringshullerne.
6. Anbring plotteren i hullet, og kontroller, at monteringstapskruerne er justeret med forboringshullerne på planmonteringsskabelonen, efter at du har skåret, slebet og
filet hullet. Hvis de ikke er det, skal du markere de steder, hvor tapskruerne skal føres gennem monteringsoverfladen.
7. Lav et mærke i midten af hvert af de 4 mm store monteringshuller med kørneren.
8. Bor de fire monteringshuller med 4-mm-boret.
9. Installer gummipakningen på bagsiden af plotteren. De øverste og nederste afsnit skal justeres med hullerne. Sideafsnittene skal justeres med hakkene i kabinettet
(til dækslet).
10. Anbring plotteren i det udskårne hul. De fire monteringstapskruer skal føres gennem de fire monteringshuller, der blev boret i trin 8.
11. Placer pakskiverne og låseskiverne over monteringstapskruerne. Fastgør derefter de sekskantede møtrikker oven på monteringstapskruerne. Stram alle fire
sekskantede møtrikker jævnt, indtil plotteren sidder tæt til monteringsoverfladen.
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
3
Låseskiver ×4
Plotter
Pakskiver ×4
Monteringstapskruer ×4
Gummipakning
Sekskantede møtrikker ×4
Monteringsoverflade
Planmontering af en GPSMAP 4008/4208/4012/4212/5008/5208/5012/5212-plotter
Planmontering af en plotter i GPSMAP 4010/4210-serien eller i GPSMAP 5015/5215-serien:
Udstyr (inkluderet):
• Planmonteringsskabelon
Værktøj (ikke inkluderet):
• Nedstryger
•
Gummipakning
•
Afdækningstape
•
Monteringsskruer (4,2 × 1,4 DIN7981/nummer 8 ANSI)
•
Saks
•
Bor
•
Borehoveder — 3/8 tommer (10 mm)
•
Kørner og hammer
•
Ikke-limende smørelse (valgfrit)
Sådan planmonterer du en plotter i GPSMAP 4010/4210-serien eller i GPSMAP 5015/5215-serien:
1. Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken. Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads, hvor plotteren skal planmonteres.
Noter:
• Sørg for, at den overflade, som du monterer plotteren på, har mindst 7 tommers (18 cm) friplads, hvor der er plads til plotteren og de forbundne ledninger, og
kontroller, at der er ca. 1/2 tommers (13 mm) friplads til højre for plotteren for at få adgang til lågen til SD-kortet.
• Monter en plotter i 4010/4210-serien 31 1/2 tommer (80 cm) og en plotter i 5015/5215-serien 23 5/8 tommer (60 cm) fra et magnetisk kompas for at undgå
interferens.
2. Skabelonen til fastmontering er klæbende på bagsiden. Fjern beskyttelseslaget, og sæt skabelonen
fast der, hvor plotteren skal monteres.
3. Brug et borehoved på 3/8 tommer (10 mm) til at bore et forboringshul inde i hjørnet af skabelonen for
at starte udskæringen af monteringsoverfladen.
4. Brug nedstrygeren til at save monteringsfladen langs indersiden af den linje, der er tegnet på
skabelonen. Brug en fil og sandpapir til at tilpasse hullets størrelse.
5. Hvis de øverste og nederste monteringsdæksler sidder foran på plotteren, skal de fjernes ved at
trække dem af i siderne.
Monteringsdæksler ×2
4
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
6. Placer plotteren i hullet, og sørg for, at monteringshullerne på plotteren er justeret med forboringshullerne på planmonteringsskabelonen, efter at du har savet, slebet
og filet hullet. Hvis ikke de er det, skal du markere de steder, hvor forboringshullerne skal være.
7. Lav et mærke i midten af hvert af monteringshullerne med kørneren.
8. Brug 3/8 tommers borehovedet til at bore forboringshullerne.
BEMÆRK: Hvis du monterer plotteren i fiberglas, anbefales det at bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning i kun det øverste lag af gelcoat.
Dette modvirke, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
9. Installer gummipakningen på bagsiden af plotteren. De øverste og nederste afsnit skal justeres med hullerne. Sideafsnittene skal justeres med hakkene i kabinettet
til soldækslet.
BEMÆRK: For at forhindre korrosion på metalkontakterne skal ubrugte stik (side 20) dækkes med de medfølgende vejrhætter.
10. Anbring plotteren i det udskårne hul.
11. Stram de medfølgende monteringsskruer gennem plotteren ind i forboringshullerne.
Bemærk: Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes. Garmin anbefaler, at man påfører skruen et rustfrit ikke-limende smøremiddel
før brug.
12. Sæt monteringsdækslerne på igen ved at trykke dem på plads.
Montering af GPS 19x-antennen
bemærk
Sørg for at følge de korrekte monteringsinstruktioner og de korrekte tilslutningsinstruktioner for den antenne, der fulgte med plotteren.
Du kan planmontere antennen, fastgøre den til en standardmarineholder eller installere antennen under fiberglasset.
Hensyn til monteringssted
For at sikre den bedste modtagelse skal du huske disse hensyn, når du vælger et monteringssted.
• Monter antennen et sted, hvor der er klart og frit udsyn til himmelen i alle retninger.
• Monter antennen et sted, der ikke er skygge fra bådens overbygning, en radarantenne eller
en mast ➊.
➊
➋
• Du skal undgå at montere GPS 19x-antennen højt oppe på masten på en sejlbåd, hvis
du vil undgå upræcise hastighedsvisninger, der er forårsaget af for megen krængning.
• Installer ikke antennen i nærheden af kilder med elektromagnetisk energi (EMI) ➋, f.eks. motoren
eller andet stort elektronisk marineudstyr.
➍
• Installer antennen mindst 3 fod (1 m) væk fra radarstrålens eller VHF-radioantennens bane ➌.
• Det er bedst at installere antennen over radarstrålens bane ➍.
• Det er acceptabelt at installere antennen over radarstrålens bane ➎.
• Monter antennen mindst 2 tommer (5 cm) væk fra et magnetisk kompas for at undgå interferens
med kompasset.
➌
➎
Verifikation af et monteringssted
1. Vælg et monteringssted.
2. Fastgør antennen midlertidigt der, hvor du ønsker at montere den.
3. Kontroller, at antennen fungerer korrekt på plotteren.
4. Hvis du oplever interferens med andre elektriske apparater, skal du finde en ny placering.
5. Gentag trin 3 og 4, indtil du finder et monteringssted, hvor antennen fungerer korrekt.
Når antennen fungerer korrekt, skal du fastgøre den permanent.
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
5
Montering af antennen på en overflade
1. Vælg et monteringssted til antennen, og kontroller, at den fungerer korrekt på monteringsstedet.
2. Klip planmonteringsskabelon ud, og kontroller, at antennen passer til det valgte monteringssted.
3. Fjern beskyttelseslaget bag på skabelonen, og sæt skabelonen på monteringsstedet.
4. Brug et 1/8 tommers (3,2 mm) borehoved til at bore de tre forboringshuller på skabelonen.
Bemærk
Hvis du monterer GPS 19x på fiberglas, anbefales det, at du bruger et forsænkningsbor til at udbore en frigangsforsænkning i det øverste lag af gelcoat (men ikke dybere). Det vil
medvirke til, at gelcoatlaget ikke revner, når du strammer skruerne.
5. Brug et 3/8 tommers (10 mm) borehoved til at bore et starthul til nedstrygeren, som angivet
på skabelonen.
6. Brug en nedstryger til at udskære hullet i midten, som er angivet på skabelonen.
7. Brug de tre M4-skruer ➊ til at fastgøre planmonteringsbeslaget ➋ på
monteringsoverfladen ➌.
➏
8. Sørg for, at den store pakning er på palds nederst på antennen ➍.
9. Før et NMEA 2000-dropkabel igennem midterhullet, og slut det til antennen ➎.
➊
10. Sæt antennen på planmonteringsbeslaget, og drej den med uret for at låse den på
plads.
11. Fastgør antennen til monteringsbeslaget med den medfølgende M3-sætskrue ➏.
➍
➎
➋
12. Før NMEA 2000-kablet væk fra kilder med elektronisk interferens.
13. Slut antennen til NMEA 2000-netværket.
Montering af antennen på en stage
➌
Ved hjælp af beslaget til stagemontering kan du installere antennen på en
standardmarinestageholder (medfølger ikke). En standard marinegevindstand har
følgende kendetegn:
• En ydre diameter (OD) på 1 tomme
• Gevind, der måler 14 gevind pr. tomme
Bemærk: En ekstern mobilantenne er ikke kombatibel med beslaget til stagemontering.
Montering af antennen med kablet ført udenpå stagen
➌
1. Vælg et monteringssted til antennen, og kontroller, at den fungerer korrekt på monteringsstedet.
2. Før et NMEA 2000-dropkabel gennem beslaget til stagemontering ➊.
➍
3. Placer kablet i den lodrette rille ➋ langs med foden af beslaget til stagemontering.
4. Fastgør beslaget til stagemontering på en standardmarinestageholderen (medfølger ikke).
Stram ikke beslaget for hårdt.
5. Tilslut NMEA 2000-dropkablet til antennen.
6. Sæt antennen på planmonteringsbeslaget, og drej den med uret ➌ for at låse den på plads.
7. Fastgør antennen til monteringsbeslaget med den medfølgende M3-sætskrue ➍.
8. Fastgør marinestageholderen til båden, hvis den ikke allerede er fastgjort.
9. Før NMEA 2000-kablet væk fra kilder med elektronisk interferens.
➊
10. Slut antennen til NMEA 2000-netværket.
11. Når antennen er installeret på stagemonteringen, skal du fylde hullet i kabeludgangen med marineforsegler (valgfrit).
Montering af antennen med kablet ført udenpå stagen
➋
1. Vælg et monteringssted til antennen, og kontroller, at den fungerer korrekt på monteringsstedet.
2. Fastgør midlertidigt en standardmarinestageholder (medfølger ikke) på det valgte monteringssted.
3. Marker stagens omtrentlige midte.
6
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
4. På det markerede sted skal du bruge et 3/4 tommers (19 mm) bor til at bore et hul, som kablet kan føres igennem.
5. Fastgør standardmarineholderen til båden (hardware medfølger ikke).
6. Fastgør beslaget til stagemontering ➊ på standardmarinestageholderen.
Stram ikke beslaget for hårdt.
7. Før et NMEA 2000-dropkabel gennem beslaget til stagemontering og stagen, og slut kablet til antennen.
8. Sæt antennen på planmonteringsbeslaget, og drej den med uret ➌ for at låse den på plads.
9. Fastgør antennen til monteringsbeslaget med den medfølgende M3-sætskrue ➍.
10. Før NMEA 2000-kablet væk fra kilder med elektronisk interferens.
11. Slut antennen til NMEA 2000-netværket.
12. Når antennen er installeret på stagemonteringen, skal du udfylde det lodrette kabelhak med marineforsegler (valgfrit).
Montering af antennen under en overflade
BEMÆRK
Når du vælger et sted til at installere monteringsbeslaget til skjult montering, skal du sørge for, at de medfølgende skruer ikke er for lange til overfladens tykkelse. Hvis de medfølgende
skruer ikke passer til overfladen, skal du bruge M4-skruer med den korrekte længde for at undgå at skade det øverste af monteringsoverfladen.
Antennen kan monteres under en fiberglasoverflade. Da antennen har svært ved at hente mobilsignaler gennem metal, anbefales det, at du bruger monteringsbeslaget
til skjult montering under en fiberglasoverflade.
1. Identificer monteringsstedet på fiberglasoverfladen ➊, og kontroller, at den fungerer
korrekt på monteringsstedet.
➊
2. Brug monteringsbeslaget til skjult montering ➋ som en skabelon, og marker de tre
forboringshuller ➌ på overfladen.
➎
3. Brug et 1/8 tommers (3,2 mm) borehoved til at bore de tre forboringshuller.
4. Sæt antennen på beslaget, og drej den med uret for at låse den på plads.
5. Fastgør antennen til monteringsbeslaget med den medfølgende M3-sætskrue ➍.
6. Fjern bagsiden på de selvklæbende puder ➎ på monteringsbeslaget til skjult montering.
7. Kontroller, at beslaget er justeret efter forboringshullerne, og fastklæb monteringsbeslaget
til skjult montering på overfladen.
8. Fastgør beslaget på overfladen ved hjælp af skruer med den rigtige længde.
➋
➌
➍
➏
9. Tilslut NMEA 2000-dropkablet til antennen ➏.
10. Før NMEA 2000-kablet væk fra kilder med elektronisk interferens.
11. Slut antennen til NMEA 2000-netværket.
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
7
Ledninger og kabler
Plottere i GPSMAP 4000/5000-serien fås med et strømkabel, et NMEA 2000-dropkabel, et 19-bens NMEA 0183-datakabel og et 17-bens marinevideokabel. Valgfri
Garmin Marine Network-komponenter anvender specialiserede Garmin Network-kabler. Afhængigt af installationen kan det være nødvendigt at bore huller for at føre
disse kablers forbindelsesender væk.
Der leveres Garmin-gummityller til at dække disse huller og opnå et fuldendt udseende.
Trim til denne linje til
marinevideokablet.
I visse installationer har du ikke brug for tyllerne. Tyllerne kan IKKE anvendes som vandtæt
forsegling. Smør en marineforsegler omkring tyllen og kablet efter installation. Glem ikke at
teste systemet, før du installerer og forsegler tyllerne. Køb flere tyller hos din Garmin-forhandler
eller direkte hos Garmin på www.garmin.com.
Brug dette hul
(uden trim) til
strøm-, NMEA-,
marinenetværks-, eller
GPS 17-kablerne.
Værktøj
• Bor
Split
• 1 1/4 tommers (31,7 mm) fladbor eller hulsav
• Hobbykniv
• Marineforsegler (valgfri)
Sådan installerer du kabeltyllen:
1. Marker det sted, hvor du vil føre kablet (strøm, NMEA 0183, NMEA 2000, Marine Video
eller Marine Network).
2. Brug et 1 1/4 tommers (31,7 mm) fladbor eller hulsav til at bore installationshullet.
3. Se diagrammet for at få oplysninger om, hvordan du lægger kablet i tyllen. Læg forsigtigt
kablet i tyllen.
4. Før kablet til plotteren, og test systemet.
5. Skil tyllen ad ved åbningen, og placer den rundt om kablet.
6. Skub tyllen hårdt ind i installationshullet, indtil den sidder fast. Tilfør marineforsegler efter
behov for at gøre kablet vejrbestandigt.
Montering af låseringe på kabler
Låseringene er pakket separat fra kablerne for at gøre kabelføringsprocessen nemmere.
Hver låsering er pakket i en lille pose med et nummer på etiketten, så den er nem at identificere. Når du har ført kablerne, kan du bruge følgende tabel til at finde de
korrekte låseringe til hvert kabel:
Kabel-
forbindelsesfarve
Strøm
Rød
NMEA 0183
Blå
Video
Gul
Nummer på låsering
Delnummer for udskiftningslåsering
➀
➁
➂
145-01653-00
145-01370-00
145-00666-02
Noter:
• NMEA 2000-kabler og -stik fås med forudinstallerede låseringe. Fjern ikke låseringen fra et NMEA 2000-kabel, mens du fører kablet.
• Valgfri Garmin Marine Network-komponenter anvender specialiserede Garmin Network-kabler (medfølger ikke). Hvert netværkskabel er også pakket med en
separat låsering i en pose, der er mærket med et ➃. Der må ikke bruges et netværkskabel med specifikke låseringe sammen med et GPSMAP 4000/5000-kabel.
Sådan monterer du en låsering på et kabel:
1. Før kablet væk fra kilder til elektronisk interferens, så kabelstikket er ved monteringsstedet for plotteren.
2. Brug ovenstående tabel til at finde den korrekte låsering til kablet, og find posen med låseringen ud fra nummeret.
3. Adskil de to halvdele af låseringen.
4. Juster de to halvdele af låseringen over kablet, og sæt dem sammen.
8
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
5. Indsæt O-ringen i enden af stikket.
Montering af en låsering
Tilslutning af strømkablet
GPSMAP 4000/5000-plotteren skal tilsluttes bådens strømforsyning. Anvend det 2-benede strømkabel, og tilslut strøm+ (rød) og jordkabler (sort).
noter:
• Brug 14-AWG-skærmet ledning, hvis du skal have et længere strømkabel.
• Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
9
Tilslutning af GPSMAP 4000/5000-plotteren og GPS 19x-antennen til dit NMEA 2000-netværk
Plotteren i GPSMAP 4000/5000-serien er pakket med de nødvendige NMEA 2000-stik og -kabler enten til tilslutning af GPSMAP 4000/5000-plotteren og GPS
19x-antennen til dit eksisterende NMEA 2000-netværk eller til at bygge et grundlæggende NMEA 2000-netværk. Du kan finde flere oplysninger om NMEA 2000 på
www.garmin.com.
Tilslutning til et eksisterende NMEA 2000-netværk
Hvis din båd allerede har et NMEA 2000-netværk installeret, skal du bruge de medfølgende T-stik og dropkablet til at tilslutte GPSMAP 4000/5000-plotteren og
GPS 19x-antennen til det eksisterende netværk.
Sådan tilslutter du GPSMAP 4000/5000-plotteren og GPS 19x til dit eksisterende NMEA 2000-netværk:
1. Find de rigtige steder at tilslutte GPSMAP 4000/5000-plotteren
og GPS 19x til din eksisterende NMEA 2000-samleskinne.
2. Frakobl den ene ende af et NMEA 2000 T-stik fra den
samleskinne, der er tættest på det sted, hvor du vil tilslutte
plotteren.
GPSMAP 4000/5000plotter
Hvis du får brug for at forlænge samleskinnen i
NMEA 2000-netværket, skal du tilslutte en passende
forlængerledning til NMEA 2000-samleskinnen (medfølger ikke)
på siden af det
T-stik, du har frakoblet.
GPS
19x-antenne
3. Slut et medfølgende T-stik i NMEA 2000-samleskinnen (til
plotteren).
4. Før det medfølgende dropkabel til plotteren og til toppen af
det T-stik, du har sat til dit NMEA 2000-netværk.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan
du bruge et dropkabel, der er op til 13 fod (4 m). Hvis du
har brug for mere kabel, kan du føje en forlængerledning
til NMEA 2000-samleskinnen ud fra retningslinjerne for
NMEA 2000.
Dropkabler
(medfølger)
NMEA 2000enhed
(medfølger ikke)
T-stik
(medfølger)
5. Frakobl den ene ende af et NMEA 2000 T-stik ud af den
samleskinne, der er tættest på det sted, hvor du vil tilslutte
GPS 19x-antennen.
Hvis du får brug for at forlænge samleskinnen i
NMEA 2000-netværket, skal du tilslutte en passende
forlængerledning til NMEA 2000-samleskinnen (medfølger ikke)
på siden af det
T-stik, du har frakoblet.
6. Slut et medfølgende T-stik til NMEA 2000-samleskinnen (til
GPS 19x-antennen).
7. Før et medfølgende drop-kabel fra GPS 19x-antennen til toppen
af T-stikket, der blev tilføjet til NMEA 2000-netværket.
Eksisterende NMEA 2000-netværk
(medfølger ikke)
Tilslutning af GPSMAP 4000/5000-plotteren og GPS 19x-antennen til
et eksisterende NMEA 2000-netværk
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et dropkabel, der er op til 13 fod (4 m). Hvis du har brug for mere kabel, kan du føje en
forlængerledning til NMEA 2000-samleskinnen ud fra retningslinjerne for NMEA 2000.
bemærk
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd, skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke tilslutte det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til et
eksisterende NMEA 2000-netværk.
NOTER:
• Diagrammet viser kun NMEA 2000-dataforbindelsen til en GPSMAP 4000/5000-plotter. Plotteren skal også tilsluttes strømforsyningen for at fungere. Se side 9.
• Én GPS-antenne kan give positionsdata til alle enheder på NMEA 2000-netværket. Du må ikke tilslutte flere GPS-antenner, hvis du bruger flere plottere.
10
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk
Hvis din båd ikke allerede har et eksisterende NMEA 2000-netværk installeret, skal du oprette et grundlæggende NMEA 2000-netværk. Du kan finde flere oplysninger
om NMEA 2000 på www.garmin.com.
Sådan opretter du et grundlæggende NMEA 2000-netværk
1. Forbind de tre medfølgende T-stik i siderne.
2. Tilslut de passende stik til hver ende af de kombinerede T-stik.
3. Slut det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til en 12 V DC-strømkilde via en afbryder. Forbind til tændingsafbryderen for båden, hvis det er muligt.
4. Tilslut NMEA 2000-strømkablet til toppen på et af T-stikkene.
5. Før og forbind de medfølgende NMEA 2000-dropkabler fra GPS 19x og GPSMAP 4000/5000-plotteren til toppen af de andre T-stik.
GPS
19x-antenne
GPSMAP 4000/5000plotter
Tænding eller
serieafbryder
Strømkabel
Sikring
+
12 V DC-batteri
-
Dropkabler
Hanstik
Hunstik
T-stik
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk
noter:
• Diagrammet viser kun NMEA 2000-dataforbindelsen til en GPSMAP 4000/5000-plotter. Plotteren skal også tilsluttes strømforsyningen for at fungere. Se side 9.
• Én GPS-antenne kan give positionsdata til alle enheder på NMEA 2000-netværket. Du må ikke tilslutte flere GPS-antenner, hvis du bruger flere plottere.
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
11
Tilslutning af et Garmin Marine Network
Det valgfrie Garmin Marine Network er et plug-and-play-system, som giver dataoverførsel med høj hastighed mellem flere Garmin-plottere og andre
netværkskompatible Garmin-enheder, såsom Garmin-ekkolodsenhed (GSD 22), en Garmin-radar (GMR 18 eller GMR 404/406) eller en XM-verjrmodtager
(GDL 30/30A). Plottere i GPSMAP 4000/5000-serien har tre netværksporte, som kan bruges til at tilslutte andre netværkskompatible plottere og enheder fra Garmin.
Hvis netværket kræver flere porte, skal du anvende en Garmin Marine Network-portudvider (GMS 10), eller en anden GPSMAP 4000/5000-enhed. Data fra hver
enkelt forbundet komponent deles af alle de Garmin-plottere, der er tilsluttet.
Noter:
• NMEA 0183-enheder skal alle sluttes til én plotter på netværket. Data bliver så delt med andre tilsluttede plottere via netværket.
• Tilslut alle plottere til NMEA 2000-netværket samt til Garmin Marine Network. NMEA 2000-data bliver ikke delt på Garmin Marine Network.
• Slut netværkskomponenter, såsom en Garmin GMR-radar, GSD-sender eller GDL XM-modtager til vejr til en hvilken som helst plotter i netværket eller til en
valgfri GMS 10 Network Port Expander. Data deles af alle plottere i netværket.
• Kartografidata fra BlueChart® g2 Vision deles mellem alle tilsluttede plottere fra GPSMAP 4000/5000-serien.
• Videoinput fra marinevideokablet kan kun ses på den plotter, som det er sluttet til.
• Du kan slutte en GPSMAP 4000/5000-plotter til et Marine Network med en plotter fra GPSMAP 3000-serien:
• De deler informationer om GPS 17 GPS-positioner og informationer til og fra NMEA 0183-standardenheder.
• De deler informationer fra tilsluttede netværkskompatible Garmin-enheder, såsom en ekkolodsenhed (GSD 22), en radar (GMR 18 eller GMR 404/406) eller
en XM-vejrmodtager (GDL 30/30A).
• Plottere i Garmin GPSMAP 3000-serien KAN IKKE dele kartografidata med plottere i GPSMAP 4000/5000-serien.
• Alle netværkskomponenter skal sluttes til bådens strømforsyningskilde i overensstemmelse med installationsvejledningen. De følgende diagrammer viser kun
netværksforbindelserne, ikke strømforbindelserne.
• For tiden er XM-vejr- og audio-tjenesterne kun tilgængelige i USA (de 48 sammenhængende stater). På grund af dette kan en tilsluttet XM-vejrmodtager
(GDL 30/30A) kun fungere i USA (de 48 sammenhængende stater).
12
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
Afprøv Garmin Marine Network-indstillingerne:
Garmin GPSMAP
4000/5000-plotter
Garmin GPSMAP
4000/5000-plotter
Marine Network med to plottere
Garmin marineradar
GDL 30/30A XM-vejrenhed
GSD 22 sendeenhed
xxxx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Til transducer
Garmin GPSMAP
4000/5000-plotter
Garmin GPSMAP
4000/5000-plotter
Udvidet Marine Network med to plottere
NOTER:
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network, skal være sluttet til bådens strømforsyning. Disse diagrammer viser netværksforbindelserne, men ikke
strømforbindelserne. Tilslut alle enheder i overensstemmelse med installationsvejledningen.
• Disse diagrammer viser Garmin Marine Network-forbindelserne, men ikke NMEA 2000- eller NMEA 0183-forbindelser.
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
13
Garmin marineradar
GSD 22 sendeenhed
xxxx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GMS 10 Marine Network-portudvider
Til transducer
GDL 30/30A
XM-vejrenhed
Garmin
GPSMAP 3000-plotter
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Tilslutning af en plotter i GPSMAP 4000/5000-serien til et eksisterende Garmin Marine Network
NOTER:
• Når du forbinder en plotter fra GPSMAP 4000/5000-serien til et eksisterende Garmin Marine Network, kan GMS 10 anvendes, men den er ikke nødvendig.
GPSMAP 4000/5000-plotteren har tre netværksporte og kan udvide antallet af porte. Slut GPS-antennen og de supplerende NMEA-enheder til enten den
eksisterende plotter i GPSMAP 3000-serien eller den nye plotter i GPSMAP 4000/5000-serien. Den eksisterende GPSMAP 3000-plotter og den nye
GPSMAP 4000/5000-plotter deler NMEA 0183-data og Garmin Marine Network-data, men de deler ikke kartografi.
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network, skal være sluttet til bådens strømforsyning. Dette diagram viser netværksforbindelserne, men det viser
ikke strømforbindelserne. Tilslut alle enheder i overensstemmelse med installationsvejledningen.
• Dette diagram viser Garmin Marine Network-tilslutningerne, men det viser ikke NMEA 2000- eller NMEA 0183-tilslutningerne.
14
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
Tilslutning af yderligere NMEA 0183-enheder
Det NMEA 0183-datakabel, der leveres med GPSMAP 4000/5000-plotteren, understøtter standard-NMEA 0183, som anvendes til at tilslutte forskellige NMEA 0183kompatible enheder, såsom VHF-radioer, NMEA-instrumenter, autopiloter eller en computer.
Grundlæggende NMEA 0183-tilslutning
Disse diagrammer illustrerer den grundlæggende NMEA 0183-tilslutning, der bruges til at tilslutte din GPSMAP 4000/5000-plotter til NMEA 0183-kompatible
enheder, som f.eks. en AIS- eller DSC-enhed. Hvis du vil have flere oplysninger om NMEA 0183-egenskaberne i GPSMAP 4000/5000-plotteren, skal du se afsnittet
om avanceret NMEA 0183-tilslutning (side 16).
+
BATTERI
10–35 V DC
-
ledningsfarve
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Sikring
7,5 A - 42 V
Strømkabel
NMEA 0183kabel
>
>
>
>
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
NMEA 0183-kompatibel
enhed
(AIS)
Hvid
Send A(+)
>
orange/hvid
send B(-)
Grå
Modtag A(+)
lyserød
modtag B(-)
>
>
>
Tilslutning til en NMEA 0183-kompatibel enhed (AIS)
+
BATTERI
10–35 V DC
-
ledningsfarve
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Sikring
7,5 A - 42 V
Strømkabel
NMEA 0183kabel
>
>
>
>
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
NMEA 0183-kompatibel
enhed
orange/hvid
hvid
Send
grå
Modtag
>
>
lyserød
ikke tilsluttet
Tilslutning til en enkeltlednings-NMEA 0183-kompatibel enhed
Noter:
• Hvis den NMEA 0183-kompatible enhed kun har én modtageledning (ingen A, B, + eller -), skal du ikke tilslutte den lyserøde ledning.
• Hvis den NMEA 0183-kompatible enhed kun har én sendeledning (ingen A, B, + eller -), skal du tilslutte den orange/hvide ledning til jord.
• Se i installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere sendeledningerne A(+) og B(-) og modtageledningerne A(+) og B(-).
• Brug 28-AWG-ledninger, der er skærmede og snoede, hvis du behøver længere ledninger.
• Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
15
Avanceret NMEA 0183-tilslutning
Enheden fra GPSMAP 4000/5000-serien har fire porte til at modtage NMEA 0183-data (RX-porte) og to porte til at sende NMEA 0183-data (TX-porte). Tilslut en
NMEA 0183-enhed pr. RX-port for at sende data til en plotter fra 4000/5000-serien. Paralleltilslut op til tre NMEA 0183-enheder til hver TX-port for at modtage data
fra en plotter fra 4000/5000-serien.
Hver RX- og TX-port har to ledninger, med påskriften A (+) og B (-) ifølge NMEA 0183-konventionen. Slut de tilsvarende ledninger A (+) og B (-) i hver port til
ledningerne A (+) og B (-) på din NMEA 0183-kompatible enhed. Se tabellen og ledningsdiagrammet, når du forbinder 4000/5000-plotteren til NMEA 0183-enheder.
Se i installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere sendeledningerne (TX) A(+) og B(-) og modtageledningerne (RX) A(+)
og B(-). Brug 28-AWG-ledninger, der er skærmede og snoede, hvis du behøver længere ledninger. Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
Noter:
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er portene på GPSMAP 4000/5000-plotterne ikke kædet sammen. Hvis f.eks. RX-porten på den
NMEA 0183-kompatible enhed er sluttet til TX-port 1 på GPSMAP 4000/5000-enheden, kan du tilslutte TX-porten på din NMEA 0183-kompatible enhed til RXport 1, port 2, port 3 eller port 4 på GPSMAP 4000/5000-enheden.
• Jordledningerne på NMEA 0183-datakablet fra GPSMAP 4000/5000-plotteren og din NMEA 0183-kompatible enhed skal begge være tilsluttet jord.
• Godkendte NMEA 0183-sætninger – GPBWC, GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRMB, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og Garmin
navnebeskyttede sætninger – PGRME, PGRMM og PGRMZ.
• GPSMAP 4000/5000-plotteren indeholder også understøttelse af WPL-sætning, DSC og ekkolods-NMEA 0183-input med understøttelse af DPT- (dybde) eller
DBT-, MTW- (vandtemperatur) og VHW-sætninger (vandtemperatur, hastighed og retning).
• Brug afsnittet Kommunikation fra menuen Opsætning på GPSMAP 4000/5000-plotteren for at opsætte NMEA 0183-kommunikation. Se brugervejledningen for at
få yderligere oplysninger.
Port
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
Ben-nummer
Modtageport 1
RX / A (+)
Hvid
1
RX / B (-)
Orange/hvid
2
RX / A (+)
Brun
5
RX / B (-)
Brun/hvid
6
Modtageport 3
RX / A (+)
Violet
9
RX / B (-)
Violet/hvid
10
Modtageport 4
RX / A (+)
Sort/hvid
11
RX / B (-)
Rød/hvid
12
Sendeport 1
TX / A (+)
Grå
3
TX / B (-)
Lyserød
4
TX / A (+)
Blå
7
TX / B (-)
Blå/hvid
8
Ikke relevant
GPS 17 ind
Grøn/hvid
13
Ikke relevant
GPS 17 ud
Grøn
14
Ikke relevant
ekstra
Modtageport 2
Sendeport 2
Stik
BEN 3
BEN 1
BEN 8
BEN 17
NMEA 0183-kabel
Endevisning
15
Ikke relevant
Alarm
Gul
16
Ikke relevant
Tilbehør til
Orange
17
Ikke relevant
Jord
Sort
18
Ikke relevant
ekstra
19
NMEA 0183-datakabel fra GPSMAP 4000/5000-serien
16
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
+
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Sikring
7,5 A - 42 V
Strømkabel
NMEA 0183kabel
Ledning
se tabellen
over
ledningsfarver
Batteri
10–35 V DC
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
NMEA 0183-kompatibel
enhed
>
RX / A(+)
tX / A (+)
>
>
>
>
RX / B(-)
tX / B(-)
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
>
Tilslutning til en standard NMEA 0183-kompatibel enhed med 2-vejskommunikation
Sikring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Strømkabel
NMEA 0183kabel
>
>
>
>
Ledning
se tabellen
over
ledningsfarver
+
Batteri
10–35 V DC
-
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
tX / A(+)
RX / A(+)
RX / B(-)
tX / B(-)
ELLER
ELLER
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhed
>
>
Tilslutning til en standard NMEA 0183-kompatibel enhed med envejskommunikation
+
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Sikring
7,5 A - 42 V
Strømkabel
NMEA 0183kabel
Ledning
se tabellen
over
ledningsfarver
Batteri
10–35 V DC
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
>
tX / A(+)
>
tX / B(-)
rX
NMEA 0183-kompatibel
enhed
>
Ikke tilsluttet
Tilslutning for at sende data til en NMEA 0183-kompatibel enhed med en enkeltlednings-TX-forbindelse
+
Sikring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Strømkabel
NMEA 0183kabel
>
>
Ledning
se tabellen
over
ledningsfarver
Rød (strøm)
Batteri
10–35 V DC
Ledning
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
NMEA 0183-kompatibel
enhed
rX / b(-)
rX / a(+)
tX
>
Tilslutning for at modtage data fra en NMEA 0183-kompatibel enhed med en enkeltlednings-RX-forbindelse
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
17
Tilslutning af en valgfri alarm
GPSMAP 4000/5000-plotteren kan bruges med en lampe, et horn eller begge dele for at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en meddelelse. Alarmen
behøver ikke at blive tilsluttet for, at GPSMAP 4000/5000-plotteren kan fungere. Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding, når alarmen lyder. Den
maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA. Hvis du vil skifte mellem visuelle alarmer og lydalarmer, skal
du installere en switch.
+
Batteri
10–35 V DC
-
Ledningsfarve
Sikring
7,5 A - 42 V
Sort (jord)
Strømkabel
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Rød (strøm)
Horn
NMEA 0183kabel
Lygte
Relæ
100 mA maks.
spolestrøm
Gul (alarm)
Tilslutning til en lygte, et horn eller begge dele.
Tilslutning til et DB-9 Pc serielt stik
GPSMAP 4008/4208/4010/4210/4012/4212/5008/5208/5012/5212-plottere kan tilsluttes til en pc med en seriel port ved at forbinde plotteren til et DB-9 serielt stik.
+
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Sikring
7,5 A - 42 V
Ledning
se tabellen
over
ledningsfarver
Batteri
10–35 V DC
DB-9 serielt
pc-stik
DB-9
bennumre
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Strømkabel
ben 5: jord
Sort (data JORD)
NMEA 0183kabel
>
>
>
>
RX / B(-)
RX / A(+)
Ben 3: tX
tX / A(+)
Ben 2: rX
TX / B(-)
Ikke tilsluttet
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Endevisning
Tilslutning til et DB-9 serielt pc-stik
18
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
Tilslutning til en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne
Hvis du allerede har en Garmin GPS 17 eller GPS 17 HVS installeret på din båd, kan du slutte den til GPSMAP 4000/5000-plotteren i
stedet for at installere den medfølgende GPS 19x. Tilslut den eksisterende GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne til det medfølgende 19-benede
NMEA 0183-kabel samt til bådens strømforsyning ved at se nedenstående diagram. Brug 22-AWG-skærmet ledning, hvis du skal have længere NMEA 0183-kabel
eller GPS 17 HVS-kabel. Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
Bemærk: Hvis du anvender mere end en Garmin plotter over et Garmin Marine Network, skal der kun sluttes én plotter til en GPS-antenne. GPS-signalet deles
mellem flere plottere, der er tilsluttet et Garmin Marine Network.
+
Ledningsfarve
Sikring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 4000/5000-plotter
Strømkabel
NMEA 0183kabel
>
>
Batteri
10–35 V DC
-
Ledningsfarve
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (jord)
Sort (jord)
Orange (tilb. til)
Gul (til)
Grøn (data ud)
Blå (data ind)
GRØN/hvid (data ind)
Hvid (data ud)
Sikring
1A
GPS 17- eller
GPS 17 HVSantenne
>
>
Tilslutning til en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne
Marinevideokabel
Det medfølgende 17-benede marinevideokabel giver mulighed for tilslutning af NTSC (National Television System Committee)/PAL (Phase Alternate
Line) composite-videokilder samt pc-skærm-udgang (4008/4208/4010/4210/5008/5208 = VGA-udgang, 4012/4212/5012/5212/5015/5215 = XGA-udgang).
Marinevideoindgange findes kun på den plotter, de er forbundet med, og sender ikke via Garmin Marine Network.
➊ & ➋ VIDEO 1 og VIDEO 2 indgange (RCA-stik) muliggør tilslutning af to separate NTSC-/PAL-kompatible videoenheder, som f.eks. VCR, DVD, TV eller et
videokamera. Plotteren kan vise én videoindgang ad gangen eller skifte mellem de to. Se brugervejledningen for at få yderligere oplysninger. Lyd fra en videokilde
skal sluttes til et separat stereo-/lydsystem. Videoudgangen fra videoenheden tilsluttes til video 1 (sort kabel) eller video 2 (gråt kabel) RCA-stikkene.
➌
Brug pc-skærmudgangsstikket (HD 15-bens) til fjernvisning af plotterdisplayet på en computerskærm. Skærmen til fjernvisning skal mindst have VGA-opløsning og
have multi-synk-funktionalitet.
Bemærk
➌
BEN 2
BEN 1
➋
BEN 7
BEN 17
➊
Marinevideokabel
Endevisning
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
Stik
Ben
Funktion
➊
RCA-1 center
2
Video 1 indgang (sort kappe)
RCA-1 ydre
6
Video 1 indgang, jord
➋
RCA-2 center
11
Video 2 indgang (grå kappe)
RCA-2 ydre
15
Video 2 indgang, jord
➌
HD-15 ben 1
1
VGA, analog-rød
HD-15 ben 2
4
VGA, analog-grøn
HD-15 ben 3
3
VGA, analog-blå
HD-15 ben 5
13
VGA, analog, jord
HD-15 ben 6
8
VGA, analog-rød, jord
HD-15 ben 7
8
VGA, analog-grøn, jord
HD-15 ben 8
8
VGA, analog-blå, jord
HD-15 ben 10
13
VGA, synk-jord
HD-15 ben 13
7
VGA, H-synk
HD-15 ben 14
12
VGA, V-synk
HD-15 Benkappe
9
VGA, generel afskærmning
19
Sådan foretager du de sidste tilslutninger til GPSMAP 4000/5000-plotteren
Når strømkablet og GPS-antennen (samt evt. ekstra Garmin Marine Network-enheder, NMEA 0183-enheder, NMEA 2000-forbindelser eller videoforbindelser) er
sluttet til båden, skal kablerne sluttes til GPSMAP 4000/5000-plotteren.
Der er syv stik bag på plotteren – et til strøm, tre til Garmin Marine Network-enheder, et til NMEA 0183-kablet, et til NMEA 2000-kablet og et til marinevideokablet.
Hvis du vil tilslutte strømkablet, NMEA 0183-kablet og marinevideokablet, skal du forsigtigt trykke kablet ind i den korrekte port bag på plotteren, indtil det sidder
fast. Pres ikke kablet for hårdt, da det kan beskadige benene. Når kablet er på plads, skal du dreje låseringen med uret, indtil den stopper.
Hvis du vil tilslutte et Garmin Marine Network-kabel eller et NMEA 2000 Micro-stikkabel, skal du forsigtigt trykke kablet ind i den korrekte port bag på plotteren,
indtil det sidder fast. Pres ikke kablet for hårdt, da det kan beskadige benene. Når kablet er på plads, skal du dreje låseringen med uret, indtil den sidder fast. Pas
på, at du ikke kommer til at overspænde låseringen.
NMEA 2000-kabel Micro-stik
Strømkabelstik
Marinevideokabelstik
Garmin Marine Network-stik
NMEA 0183-kabelstik
Stik i GPSMAP 4000/5000-serien
Opdatering af plottersoftwaren
Din plotter i GPSMAP 4000/5000-serien kan indeholde et SD-kort med softwareopdatering. Hvis det er tilfældet, skal du følge de instruktioner, der fulgte med kortet.
Hvis der ikke følger et SD-kort med en softwareopdatering med, skal du besøge www.garmin.com for at kontrollere, at din plottersoftware er den seneste. Hvis du vil
finde ud af, hvilken version af software din plotter har, skal du vælge eller trykke på Opsætning > System > Systeminformation.
20
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
Specifikationer
Specifikation
Enheder
Mål
Størrelse
4008, 4208
7 tommer H × 11 13/64 tommer B × 4 13/64 tommer D (176,9 × 284,4 × 106 mm)
4010, 4210
8 29/32 tommer H × 13 13/32 tommer B × 4 1/8 tommer D (226,9 × 340,4 × 105,1 mm)
4012, 4212
9 1/2 tommer H × 14 51/64 tommer B × 4 1/8 tommer D (240,5 × 375 × 105,1 mm)
5008, 5208
6 51/64 tommer H × 10 3/32 tommer B × 4 11/64 tommer D (173,5 × 256 × 105,9 mm)
5012, 5212
9 15/32 tommer H × 13 tommer B × 4 45/64 tommer D (240,5 × 330 × 119,2 mm)
5015, 5215
11 21/32 tommer H × 15 35/64 tommer B × 5 21/32 tommer D (295,8 × 394,9 × 143,8 mm)
4008, 4208
6 lb. (2,7 kg)
4010, 4210
8 lb. (3,6 kg)
4012, 4212
10 lb. (4,5 kg)
5008, 5208
6 lb. (2,7 kg)
5012, 5212
10 lb. (4,5 kg)
Vægt
Display
5015, 5215
12 lb. (5,4 kg)
4008, 4208
5 11/64 tommer H × 6 27/32 tommer B (131,4 × 174 mm)
4010, 4210
6 11/32 tommer H × 8 7/16 tommer B (161,4 × 214,2 mm)
4012, 4212
7 19/64 tommer H × 9 11/16 tommer B (184,3 × 245,8 mm)
5008, 5208
5 tommer H × 6 47/64 tommer B (128,2 × 170,9 mm)
5012, 5212
7 7/64 tommer H × 9 19/64 tommer B (180,49 × 235,97 mm)
5015, 5215
8 63/64 tommer H × 11 31/32 tommer B (228,1 × 304,1 mm)
Kabinet
Alle modeller
Fuldt tætnet, robust plast- og aluminiumlegering, vandtæt iht. standarden IEC 529-IPX
Temp. Område
Alle modeller
fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Sikkerhedsafstand for kompas
4008, 4208, 5008, 5208
31 1/2 tommer (80 cm)
4012, 4212, 5012, 5212
39 3/8 tommer (1 m)
4010, 4210
31 1/2 tommer (80 cm)
5015, 5215
23 5/8 tommer (60 cm)
Strøm
Specifikation
Enheder
Mål
Kilde
Alle modeller
10 - 35 V DC
Brug
4008, 4208
35 W maks. ved 10 volt DC
4010, 4210
40 W maks. ved 10 volt DC
4012, 4212
40 W maks. ved 10 volt DC
5008, 5208
35 W maks. ved 10 volt DC
5012, 5212
40 W maks. ved 10 volt DC
5015, 5215
60 W maks. ved 10 volt DC
Sikring
Alle modeller
7,5 A, 42 V hurtigvirkende
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN)
Alle modeller
2
NMEA 2000 Enhedsforbrug
Alle modeller
75 mA maks.
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
21
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Modtag
22
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126208
NMEA – Kommando/Anmodning/Anerkendelse af gruppefunktion
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
127250
Fartøjsretning
127250
Fartøjsretning
128259
Hastighed – i forhold til vandet
127489
Motorparametre – Dynamiske
128267
Vanddybde
127488
Motorparametre – hurtig opdatering
129025
Position – Hurtig opdatering
127505
Væskeniveau
129026
COG & SOG – Hurtig opdatering
128259
Hastighed – i forhold til vandet
129029
GNSS-positionsdata
128267
Vanddybde
129540
GNSS–satellitter kan ses
129025
Position – Hurtig opdatering
130306
Vinddata
129026
COG & SOG – Hurtig opdatering
130312
Temperatur
129029
GNSS-positionsdata
129539
GNSS DOP'er
129540
GNSS–satellitter kan ses
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
Plottere i GPSMAP 4000/5000-serien er
NMEA 2000-certificerede.
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
Installationsvejledning til GPSMAP 4000/5000-serien
For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (undtagen kortdata) i dine
Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
April 2012
Delnummer 190-01494-76 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising