Garmin | GPSMAP 4010 | Garmin GPSMAP 4010 Asennusohjeet

Garmin GPSMAP 4010 Asennusohjeet
GPSMAP® 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteri ja GPS-antenni on asennettava oikein seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tarvitset asianmukaiset, kussakin osassa
mainitut kiinnittimet, työkalut ja pidikkeet. Niitä on saatavissa useimmista veneilytarvikeliikkeistä.
Varoitus
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.
ilmoitus
Tarkista aina ennen poraamista ja sahaamista poraus- tai leikkauspinnan taustapuoli.
Kiinnitä GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteri paikkaan, jossa näyttö on nähtävissä selkeästi ja ilman heijastuksia ja säätimet tai kosketusnäyttö ovat
käytettävissä helposti.
Ota yhteys Garmin-tuotetukeen, jos haluat lisätietoja GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin käyttämisestä. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai
puhelin (Garmin USA): (913) 397 8200 tai (800) 800 1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti voit soittaa numeroon
+44 (0) 870 8501242 (Garmin Europe Ltd.).
Varmista ennen GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin asentamista, että sen pakkaus sisältää kaikki pakkauksessa mainitut osat. Jos osia puuttuu,
ota heti yhteys Garmin-myyjään.
varoitus
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja ‑oppaasta.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin asennus edellyttää seuraavia:
1. Kiinnitä GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteri (sivu 2).
2. Kiinnitä GPS-antenni (sivu 5).
3. Liitä GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laite virtalähteeseen ja GPS-antenniin (sivut 8-9).
4. Luo NMEA 2000 ‑verkko tai liitä karttaplotteri olemassa olevaan NMEA 2000 ‑verkkoon (sivu 10).
5. Liitä GPS 19x ‑antenni NMEA 2000 ‑verkkoon (sivu 10).
6. Varmista, että karttaplotterin ohjelmisto on ajan tasalla (sivu 20).
Tämä käyttöopas kattaa muitakin asennusvaihtoehtoja, vaikka ne eivät ole välttämättömiä GPSMAP 4000/5000 ‑karttaplotterin käyttämiseksi:
• Karttaplotterin liittäminen muihin Garmin Marine Network ‑yhteensopiviin laitteisiin, kuten luotaimeen tai tutkaan (sivu 15).
•
Karttaplotterin liittäminen muihin NMEA 0183 ‑yhteensopiviin laitteisiin, kuten DSC-järjestelmää tukevaan VHF-radioon (sivu 15).
•
Karttaplotterin liittäminen ulkoiseen hälytykseen (sivu 18).
•
Karttaplotterin liittäminen videotulolähteeseen (sivu 19).
•
Karttaplotterin liittäminen ulkoiseen videonäyttöön (sivu 19).
Kesäkuu 2012
190-01494-77_0A
Painettu Taiwanissa
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin kiinnittäminen
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin voi kiinnittää kahdella tavalla. Sen voi kiinnittää mukana toimitetun sankatelineen avulla taikka sen voi kiinnittää
tasoon käyttämällä mukana toimitettua mallia ja tarvikkeita.
Ilmoitus
GPSMAP 5015/5215 ‑karttaplottereita ei voi kiinnittää sankatelineellä. GPSMAP 5015/5215 ‑karttaplotterit on kiinnitettävä tasoon suuren kokonsa vuoksi.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin sankakiinnitys
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin voi kiinnittää mukana toimitetulla sankatelineellä.
Tarvittavat työkalut (ei mukana):
• Pora ja poranterä
•
Ruuvitaltta
•
Lyijykynä
•
Kiinnitystarvikkeet (ruuvit tai mutterit, aluslaatat ja pultit)
HUOMAUTUS: Kiinnitystarvikkeita (ruuveja tai muttereita, aluslaattoja ja pultteja) ei toimiteta laitteen mukana. Sankatelineen reikien halkaisija on 7,9
mm (5/16 tuumaa). Valitse sankatelineen reikiä vastaavat kiinnitystarvikkeet, joilla teline kiinnittyy tukevasti kiinnityspintaan. Tarvittavan poranterän koko
määräytyy valittujen kiinnitystarvikkeiden perusteella.
Sankatelineen asentaminen:
HUOMAUTUS: GPSMAP 5015/5215 ‑karttaplottereita ei voi kiinnittää sankatelineellä. GPSMAP 5015/5215 ‑karttaplotterit on kiinnitettävä tasoon
suuren kokonsa vuoksi.
1. Merkitse neljän kiinnitysreiän paikat sankatelineen avulla. Jätä vähintään 12,7 cm (5 tuumaa) vapaata
tilaa 4000/5000-sarjan karttaplotterin taakse kaapelointia varten.
HUOMAUTUS: kiinnitä GPSMAP 4008/4208/5008/5208 ‑karttaplotteri 80 cm:n (31 1/2 tuuman)
päähän ja GPSMAP 4010/4210/4012/4212/5012/5212 ‑karttaplotteri 1 metrin (39 3/8 tuuman) päähän
magneettisesta kompassista häiriöiden välttämiseksi.
Kiinnitysruuvit
Sankateline
2. Poraa aloitusreiät kiinnitystarvikkeita varten sopivan kokoisella poranterällä.
3. Kiinnitä sankateline pintaan ruuveilla ja aluslaatoilla.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin asentaminen sankatelineeseen:
1. Liitä kiinnitysnupit löysästi GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteriin.
2. Liu'uta karttaplotteri sankatelineeseen ja kiristä kiinnitysnupit.
Kiinnitysnupit ×2
2
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin tasokiinnitys
Karttaplotterin tasokiinnitystapa määräytyy mallin mukaan. Noudata karttaplotterin mallin mukaisia ohjeita.
GPSMAP 4008/4208/4012/4212- tai GPSMAP 5008/5208/5012/5212 -karttaplotterin tasokiinnitys
Tarvikkeet (mukana):
• Tasokiinnitysmalli
Tarvittavat työkalut (ei mukana):
• Kuviosaha
•
Kumitiiviste
•
Maalarinteippiä
•
Neljä kierteellistä 4 mm:n kiinnitysnastaa
•
Sakset
•
Neljä litteää 4 mm:n aluslaattaa
•
Pora
•
Neljä litteää 4 mm:n lukituslaattaa
•
Poranterät—9,5 mm (3/8 tuumaa) ja 4 mm
•
Neljä 4 mm:n mutteria
•
2 mm:n (1/16 tuuman) kuusiokoloavain
•
4 mm:n ruuvi- tai hylsyavain
•
Naskali ja vasara
GPSMAP 4008/4208/4012/4212- tai GPSMAP 5008/5208/5012/5212 -karttaplotterin tasokiinnitys:
1. Tasokiinnitysmalli toimitetaan laitteen mukana. Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat tasokiinnittää karttaplotterin.
HUOMAUTUKSET:
• Varmista, että karttaplotterin kiinnityspinnan takana on vähintään 18 cm (7 tuumaa) vapaata tilaa karttaplotteria ja siihen liitettyjä kaapeleita varten.
• Jätä myös noin 13 mm (1/2 tuumaa) vapaata tilaa karttaplotterin oikealle puolelle SD-kortin suojuksen käyttämiseksi.
• Kiinnitä 4008/4208/5008/5208-karttaplotteri 80 cm:n (31 1/2 tuuman) ja 4012/4212/5012/5212-karttaplotteri 1 metrin (39 3/8 tuuman) päähän
magneettisesta kompassista häiriöiden välttämiseksi.
2. Tasokiinnitysmallin takana on tarra. Irrota suojus ja kiinnitä malli kiinnityskohtaan.
3. Poraa 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä mallin kulman sisäpuolelle vähintään yksi neljästä aloitusreiästä, josta voit aloittaa kiinnityspinnan sahaamisen.
4. Sahaa kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin yhtenäisen viivan mukainen aukko kuviosahalla. Viimeistele aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
Ilmoitus
Ole erityisen varovainen, kun sahaat tätä aukkoa. Kotelon ja kiinnitysreikien välissä on vain vähän tilaa.
5. Asenna neljä kiinnitysnastaa ruuvaamalla ne karttaplotterin taustapuolelle. Kiristä kiinnitysnastat 2 mm:n (1/16 tuuman) kuusiokoloavaimella niin tiukalle kuin
saat. Nastat on pinnoitettu tehtaalla uudelleenkäytettävällä kierteet lukitsevalla aineella.
ilmoitus
Älä kiristä kiinnitysnastoja sähkötyökaluilla. Muutoin kiristät ne ehkä liian tiukalle.
Älä kiristä nastoja liian tiukalle - kiinnitysnasta tai -reiät voivat vioittua.
6. Aseta karttaplotteri aukkoon. Varmista, että kiinnitysnastat osuvat tasokiinnitysmallin aloitusreikien kohtaan, kun olet sahannut ja hionut aukon. Jos niin ei
ole, merkitse kohdat, joissa nastat lävistävät kiinnityspinnan.
7. Lovea 4 mm:n kiinnitysreikien keskikohdat naskalilla.
8. Poraa neljä aloitusreikää 4 mm:n poranterällä.
9. Asenna kumitiiviste karttaplotterin taakse. Ylä- ja alaosat osuvat reikien kohtaan. Sivuosat osuvat kotelon loviin (kantta varten).
10. Aseta karttaplotteri aukkoon. Kiinnitysnastojen pitäisi kohdistua vaiheessa 8 porattuihin kiinnitysreikiin.
11. Aseta litteät aluslaatat ja lukitusaluslaatat kiinnitysnastojen päälle. Kierrä kuusiomutterit kiinnitysnastoihin. Kiristä kaikkia neljää kuusiomutteria tasaisesti,
kunnes karttaplotteri on tiiviisti kiinnityspintaa vasten.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
3
Lukituslaatat ×4
Karttaplotteri
Litteät aluslaatat ×4
Kiinnitysnastat ×4
Kumitiiviste
Kuusiomutterit ×4
Kiinnityspinta

GPSMAP 4008/4208/4012/4212/5008/5208/5012/5212 ‑karttaplotterin tasokiinnitys
GPSMAP 4010/4210- tai GPSMAP 5015/5215 ‑karttaplotterin tasokiinnitys:
Tarvikkeet (mukana):
• Tasokiinnitysmalli
Tarvittavat työkalut (ei mukana):
• Kuviosaha
•
Kumitiiviste
•
Maalarinteippiä
•
Kiinnitysruuvit (4,2 × 1,4 DIN7981 / nro 8 ANSI)
•
Sakset
•
Pora
•
Poranterät—9,5 mm (3/8 tuumaa)
•
Naskali ja vasara
•
Juuttumista estävää voiteluainetta (valinnainen)
GPSMAP 4010/4210- tai GPSMAP 5015/5215 ‑karttaplotterin tasokiinnitys:
1. Tasokiinnitysmalli toimitetaan laitteen mukana. Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat tasokiinnittää karttaplotterin.
Huomautukset:
• Varmista, että karttaplotterin kiinnityspinnan takana on vähintään 18 cm (7 tuumaa) vapaata tilaa karttaplotteria ja siihen liitettyjä johtoja varten.
Jätä myös noin 13 mm (1/2 tuumaa) vapaata tilaa karttaplotterin oikealle puolelle SD-kortin suojuksen käyttämiseksi.
• Kiinnitä 4010/4210-karttaplotteri 80 cm:n (31 1/2 tuuman) ja 5015/5215-karttaplotteri 60 cm:n (23 5/8 tuuman) päähän magneettisesta kompassista
häiriöiden välttämiseksi.
2. Tasokiinnitysmallin takana on tarra. Irrota suojus ja kiinnitä malli paikkaan, johon haluat kiinnittää karttaplotterin.
3. Poraa 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä mallin kulman sisäpuolelle aloitusreikä, josta voit aloittaa kiinnityspinnan sahaamisen.
4. Sahaa kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin yhtenäisen viivan mukainen aukko kuviosahalla. Viimeistele aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla.
5. Jos ylä- ja alapuolen kiinnityssuojukset ovat liitettyinä karttaplotterin etupuolelle, napsauta ne
irti reunoista.
Kiinnityssuojukset ×2
4
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
6. Aseta karttaplotteri aukkoon. Varmista, että karttaplotterissa olevat kiinnitysreiät osuvat tasokiinnitysmallin aloitusreikien kohtaan, kun olet sahannut ja
hionut aukon. Jos näin ei ole, merkitse aloitusreikien kohdat.
7. Lovea kiinnitysreikien keskikohdat naskalilla.
8. Poraa aloitusreiät 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä.
HUOMAUTUS: Jos kiinnität karttaplotteria lasikuituun, reiät on suositeltavaa senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään) upotusporanterällä.
Siten pintakerros ei halkea, kun ruuvit kiristetään.
9. Asenna kumitiiviste karttaplotterin taakse. Ylä- ja alaosat osuvat reikien kohtaan. Sivuosat osuvat kotelon loviin aurinkosuojusta varten.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät (sivu 20) korroosion estämiseksi mukana toimitetuilla suojuksilla.
10. Aseta karttaplotteri aukkoon.
11. Kiristä mukana toimitetut kiinnitysruuvit karttaplotterin läpi aloitusreikiin.
Huomautus: Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ruuvit saattavat jumiutua, kun niitä käytetään lasikuitupinnassa ja niitä kiristetään liikaa.
Garmin suosittelee, että levität ruuviin kitkasyöpymistä ja ruostumattoman teräksen juuttumista estävää voiteluainetta ennen käyttöä.
12. Aseta kiinnityssuojukset paikoilleen napsauttamalla.
GPS 19x ‑antennin kiinnittäminen
ilmoitus
Asenna karttaplotterin mukana toimitettu antenni oikeiden kiinnitys- ja kytkentäohjeiden mukaisesti.
Antennin voi kiinnittää pintaan, veneen pylvästelineeseen tai lasikuidun alle.
Huomioitavaa valittaessa kiinnityspaikkaa
Huomioi nämä seikat valitessasi kiinnityspaikkaa, jotta vastaanotto olisi mahdollisimman hyvä.
• Kiinnitä antenni paikkaan, josta on esteetön näkyvyys taivaalle kaikkiin suuntiin.
• Kiinnitä antenni paikkaan, jossa se ei jää veneen kansirakenteiden, tutkalaitteen tai maston ➊ varjoon.
• Vältä GPS-antennin kiinnittämistä purjeveneessä korkealle mastoon, missä kallistukset voivat
heikentää nopeuslukemien tarkkuutta.
• Älä asenna antennia sähkömagneettisten häiriöiden lähteiden lähelle ➋, esimerkiksi moottorin
tai veneen muiden suurten sähkölaitteiden lähelle.
• Asenna antenni vähintään 1 metrin (3 jalan) päähän mahdollisesta tutkakeilasta tai
VHF-radioantennista ➌.
• Antennin paras asennuspaikka on tutkakeilan radan yläpuolella ➍.
• Antennin voi asentaa on tutkakeilan radan alapuolelle ➎.
• Asenna antenni vähintään 5 cm:n (2 tuuman) päähän magneettisesta kompassista, jotta kompassi ei
häiritse antennin toimintaa.
Kiinnityspaikan varmistaminen
➊
➋
➍
➌
➎
1. Valitse kiinnityskohta.
2. Kiinnitä antenni tilapäisesti valitsemaasi kohtaan.
3. Testaa antennin toiminta karttaplotterin kanssa.
4. Jos muut sähkölaitteet aiheuttavat häiriöitä, kokeile jotakin muuta paikkaa.
5. Toista vaiheita 3 ja 4, kunnes löydät kiinnityspaikan, jossa antenni toimii oikein.
Kun olet varmistanut, että antenni toimii kiinnityspaikassa, kiinnitä antenni pysyvästi.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
5
Antennin kiinnittäminen pintaan
1. Valitse antennin kiinnityspaikka ja varmista, että antenni toimii siinä.
2. Tasaa pintakiinnitysmalli ja varmista, että antenni mahtuu valitsemaasi kiinnityspaikkaan.
3. Irrota suojus mallin takaa ja kiinnitä malli kiinnityskohtaan.
4. Poraa malliin merkityt neljä aloitusreikää 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
Ilmoitus
Jos kiinnität GPS 19x ‑antennia lasikuituun, reiät on suositeltavaa senkata pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään) upotusporanterällä. Siten pintakerros ei
halkea, kun ruuvit kiristetään.
5. Poraa 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä malliin merkitty aloitusreikä kuviosahan
terää varten.
6. Sahaa keskiaukko kuviosahalla mallin mukaan.
➏
7. Kiinnitä pintakiinnityspidike ➋ kolmella M4-ruuvilla ➊ kiinnityspintaan ➌.
8. Varmista, että suuri tiiviste on paikallaan antennin alaosassa ➍.
9. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli keskiaukosta ja liitä se antenniin ➎.
➊
10. Aseta antenni pintakiinnityspidikkeeseen ja lukitse antenni paikalleen kääntämällä
sitä myötäpäivään.
11. Kiinnitä antenni kiinnityspidikkeeseen M3-ruuvilla ➏.
➋
12. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli siten, että se ei altistu sähköisten
häiriöiden lähteille.
13. Liitä antenni NMEA 2000 -verkkoon.
➍
➎
➌
Antennin kiinnittäminen pylvääseen
Pylväspidikkeen avulla antennin voi asentaa veneen vakiopylvästelineeseen (lisävaruste).
Kierteisellä veneen vakiopylväällä on seuraavat ominaisuudet:
• Ulkohalkaisija 1 tuuma
• 14 kierrettä tuumalla
Huomautus: ulkoinen mobiiliantenni ei ole yhteensopiva vakiopylväspidikkeen kanssa.
Antennin kiinnittäminen siten, että kaapeli ohjataan pylvään ulkopuolelta
1. Valitse antennin kiinnityspaikka ja varmista, että antenni toimii siinä.
2. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli pylväspidikkeen ➊ läpi.
3. Aseta kaapeli pylväspidikkeen alaosassa olevaan pystyhahloon ➋.
4. Kierrä pylväspidike veneen vakiopylvästelineeseen (lisävaruste).
➌
Älä kiristä pidikettä liian tiukalle.
➍
5. Liitä NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli antenniin.
6. Aseta antenni pylväspidikkeeseen ja lukitse antenni paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään ➌.
7. Kiinnitä antenni pidikkeeseen M3-ruuvilla ➍.
8. Kiinnitä pylvästeline veneeseen, jos et ole jo tehnyt niin.
9. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli siten, että se ei altistu sähköisten häiriöiden lähteille.
10. Liitä antenni NMEA 2000 -verkkoon.
11. Kun antenni on asennettu pylväskiinnitykseen, tuki kaapelin pystyhahlo merivedenkestävällä
tiivistysaineella (valinnainen).
Antennin kiinnittäminen siten, että kaapeli ohjataan pylvään läpi
1. Valitse antennin kiinnityspaikka ja varmista, että antenni toimii siinä.
2. Aseta veneen vakiopylvästeline (lisävaruste) tilapäisesti valitsemaasi kiinnityspaikkaan.
➊
➋
3. Merkitse pylvään likimääräinen keskikohta.
6
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
4. Poraa merkitsemääsi kohtaan reikä kaapelia varten 19 mm:n (3/4 tuuman) poranterällä.
5. Kiinnitä pylvästeline veneeseen (tarvikkeet ovat lisävarusteita).
6. Kierrä pylväspidike ➊ veneen pylvästelineeseen.
Älä kiristä pidikettä liian tiukalle.
7. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli pylväspidikkeen ja pylvään läpi ja liitä kaapeli antenniin.
8. Aseta antenni pylväspidikkeeseen ja lukitse antenni paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään ➌.
9. Kiinnitä antenni pidikkeeseen mukana toimitetulla M3-ruuvilla ➍.
10. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli siten, että se ei altistu sähköisten häiriöiden lähteille.
11. Liitä antenni NMEA 2000 -verkkoon.
12. Kun GA 30 on asennettu pylväskiinnitykseen, tuki kaapelin pystyhahlo merivedenkestävällä tiivistysaineella (valinnainen).
Antennin kiinnittäminen pinnan alle
ILMOITUS
Kun valitset asennuspaikkaa kannen alle asennettavalle telineelle, varmista että mukana toimitetut ruuvit eivät ole liian pitkiä pinnan paksuuteen verrattuna.
Jos ruuvit eivät sovi käytettäviksi pinnalla, hanki itse sopivan pituiset M4-ruuvit, jotta kiinnityspinnan yläpuoli ei vahingoitu.
Antennin voi kiinnittää lasikuitupinnan alle. Koska antenni ei hae matkapuhelinsignaalia kunnolla metallin läpi, kannen alle asennettavaa telinettä suositellaan
käytettäväksi lasikuitupinnan alla.
1. Valitse kiinnityskohta lasikuitupinnalla ➊ ja varmista, että antenni toimii siinä.
2. Käytä kannen alle asennettavaa telinettä ➋ mallina, kun merkitset kolmen aloitusreiän
sijainnit ➌ pintaan.
➊
3. Poraa kolme merkittyä aloitusreikää 3,2 mm:n (1/8 tuuman) poranterällä.
➎
4. Aseta antenni pidikkeeseen ja lukitse antenni paikalleen kääntämällä sitä myötäpäivään.
5. Kiinnitä antenni pidikkeeseen mukana toimitetulla M3-ruuvilla ➍.
6. Irrota kannen alle kiinnitettävän telineen tarrojen ➎ suojukset.
7. Varmista, että teline osuu aloitusreikien kohtaan ja kiinnitä kannen alle asennettava
teline pintaan.
8. Kiinnitä teline pintaan sopivan pituisilla ruuveilla.
9. Liitä NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli antenniin ➏.
➋
➌
➍
➏
10. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli siten, että se ei altistu sähköisten häiriöiden lähteille.
11. Liitä antenni NMEA  2000 -verkkoon.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
7
Kytkennät ja kaapelit
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin mukana toimitetaan virtajohto, NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli, 19-nastainen NMEA 0183 ‑datakaapeli ja
17-nastainen merivideokaapeli. Valinnaisissa Garmin Marine Network -osissa käytetään erityisiä Garminin verkkokaapeleita. Asennuksen mukaan näiden
kaapeleiden liitinpäitä varten on ehkä porattava reikiä.
Garmin toimittaa kumiset vahvistusrenkaat, joilla nämä reiät voi peittää.
Joissakin asennuksissa vahvistusrenkaita ei tarvita. Vahvistusrenkaat EIVÄT ole vesitiiviitä.
Levitä merivedenkestävää tiivistysainetta vahvistusrenkaan ja kaapelin ympärille asennuksen
jälkeen. Testaa järjestelmä ennen vahvistusrenkaiden asentamista ja tiivistämistä. Voit ostaa lisää
vahvistusrenkaita Garmin-myyjältä tai suoraan Garminilta osoitteesta www.garmin.com.
Tasaa tähän
viivaan asti
merivideokaapelia varten.
Työkalut
•
•
•
•
Pora
31,7 mm:n (1 1/4 tuuman) lattaporanterä tai reikäsaha
Mattoveitsi
Merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
Käytä tätä aukkoa
(ei tasausta)
virtajohtoa tai
NMEA 0183-,
Marine Networktaikka
NMEA 2000
-kaapelia
varten.
Halkio
Kaapelin vahvistusrenkaan asentaminen:
1. Merkitse kohta, josta haluat ohjata kaapelin (virtajohdon tai NMEA 0183-,
NMEA 2000-, merivideo- tai Marine Network ‑kaapelin).
2. Poraa asennusreikä 31,7 mm:n (1 1/4 tuuman) lattaporanterällä tai reikäsahalla.
3. Katso tasausohjeet kaaviosta. Tasaa vahvistusrenkaan kaapeliaukko varovasti
tarvittaessa.
4. Ohjaa kaapeli karttaplotteriin ja testaa järjestelmä.
5. Levitä vahvistusrengas auki halkion kohdasta ja aseta rengas kaapelin ympärille.
6. Työnnä vahvistusrengas paikalleen asennusreikään. Levitä merivedenkestävää
tiivistysainetta tarpeen mukaan kaapelin tiivistämiseksi.
Lukitusrenkaiden asentaminen kaapeleihin
Lukitusrenkaat on pakattu erilleen kaapeleista kaapelien ohjaamisen helpottamiseksi.
Kukin lukitusrengas on pakattu pieneen pussiin, jossa on numero tunnistamisen helpottamiseksi. Kun olet ohjannut kaapelit, tarkista kunkin kaapelin oikea
lukitusrengas seuraavasta taulukosta:
Kaapeli
Liittimen väri
Virta
Punainen
NMEA 0183
Sininen
Video
Keltainen
Lukitusrenkaan
numero
➀
➁
➂
Vaihtolukitusrenkaan
osanumero
010-11170-01
010-11170-02
010-11170-00
Huomautukset:
• Lukitusrenkaat on asennettu valmiiksi NMEA 2000 ‑kaapeleihin ja -liittimiin. Älä irrota lukitusrengasta NMEA 2000 ‑kaapelista, kun ohjaat kaapelia.
• Valinnaisissa Garmin Marine Network -osissa käytetään erityisiä Garminin verkkokaapeleita (lisävaruste). Myös kukin verkkokaapeli on pakattu erillisen
lukitusrenkaan kanssa pussiin, jossa on merkintä ➃. Älä käytä verkkokaapelikohtaista lukitusrengasta GPSMAP 4000/5000 ‑kaapelin kanssa.
Lukitusrenkaan asentaminen kaapeliin:
1. Ohjaa kaapeli siten, että se ei altistu sähköisten häiriöiden lähteille, jotta kaapeliliitin on karttaplotterin kiinnityskohdassa.
2. Tarkista kaapelikohtainen lukitusrengas edellä olevasta taulukosta ja etsi lukitusrenkaan pussi numeron perusteella.
3. Irrota lukitusrenkaan puoliskot toisistaan.
4. Kohdista lukitusrenkaat puoliskot kaapelin ympäri ja napsauta ne yhteen.
5. Kiinnitä O-rengas liittimen päähän.
8
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet

Lukitusrenkaan asentaminen
Virtajohdon kytkeminen
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteri on liitettävä veneen virtalähteeseen. Käytä mukana toimitettua 2-nastaista virtajohtoa ja liitä virtajohto (punainen)
ja maadoitusjohto (musta).
huomautukset:
• Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla 14 AWG -kaapelilla.
• Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
9
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin ja GPS 19x ‑antennin liittäminen NMEA 2000 ‑verkkoon
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin mukana toimitetaan tarvittavat NMEA 2000 ‑liittimet ja -kaapeli, joilla GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteri
ja GPS 19x ‑antenni voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon tai joilla voidaan luoda perustason NMEA 2000 ‑verkko. Lisätietoja NMEA 2000
‑järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com.
Liittäminen nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon
Jos veneeseen on jo asennettu NMEA 2000 ‑verkko, liitä GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteri ja GPS 19x ‑antenni mukana toimitetuilla T-liittimillä ja
yksittäiskytkentäkaapelilla nykyiseen verkkoon.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin ja GPS 19x ‑antennin liittäminen nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon:
1. Valitse sopivat paikat GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin ja GPS 19x ‑antennin liittämiseksi nykyiseen NMEA 2000 ‑runkoon.
2. Irrota NMEA 2000 ‑T-liittimen toinen reuna rungosta lähinnä
sitä kohtaa, johon haluat liittää karttaplotterin.
Jos NMEA 2000 ‑runkoa on jatkettava, liitä asianmukainen
NMEA 2000 ‑rungon jatkokaapeli (lisävaruste) irrottamasi
T-liittimen reunaan.
GPSMAP 4000/5000
‑sarjan karttaplotteri
3. Liitä mukana toimitettu T-liitin NMEA 2000 ‑runkoon
(karttaplotteria varten).
GPS 19x
-antenni
4. Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli
karttaplotteriin ja sen T-liittimen yläosaan, jonka lisäsit
NMEA 2000 ‑verkkoosi.
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole
tarpeeksi pitkä, voit jatkaa sitä enintään 4 m (13 jalkaa).
Jos tarvitset tätä enemmän kaapelia, lisää jatkokaapeli
NMEA 2000 ‑runkoon NMEA 2000 ‑ohjeiden mukaisesti.
5. Irrota NMEA 2000 ‑T-liittimen toinen reuna rungosta lähinnä
sitä kohtaa, johon haluat liittää GPS 19x ‑antennin.
Jos NMEA 2000 ‑runkoa on jatkettava, liitä asianmukainen
NMEA 2000 ‑rungon jatkokaapeli (lisävaruste) irrottamasi
T-liittimen reunaan.
Yksittäiskytkentäkaapelit
(mukana)
NMEA 2000
‑laite
(ei mukana)
T-liittimet
(mukana)
6. Liitä mukana toimitettu T-liitin NMEA 2000 ‑runkoon
(GPS 19x ‑antennia varten).
7. Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli
GPS 19x ‑antenniin ja sen T-liittimen yläosaan,
jonka lisäsit NMEA 2000 ‑verkkoosi.
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole
tarpeeksi pitkä, voit jatkaa sitä enintään 4 m (13 jalkaa).
Jos tarvitset tätä enemmän kaapelia, lisää jatkokaapeli
NMEA 2000 ‑runkoon NMEA 2000 ‑ohjeiden mukaisesti.
Nykyinen NMEA 2000 ‑verkko
(ei mukana)
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin ja GPS 19x ‑antennin liittäminen
nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon
ilmoitus
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 ‑verkko, se on todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä mukana toimitettua NMEA 2000 ‑virtajohtoa nykyiseen
NMEA 2000 ‑verkkoon.
HUOMAUTUKSET:
• Kaaviossa näkyy ainoastaan NMEA 2000 ‑datayhteys GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteriin. Karttaplotteri on liitettävä sen lisäksi virtalähteeseen.
Muutoin se ei toimi. Katso sivua 9.
• Yksi GPS-antenni riittää hakemaan sijaintitiedot jokaiselle NMEA 2000 ‑verkon laitteelle. Älä liitä useita GPS-antenneja, jos käytät useita
karttaplottereita.
10
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen
Jos veneeseen ei ole vielä asennettu NMEA 2000 ‑verkkoa, sinun on luotava perustason NMEA 2000 ‑verkko. Lisätietoja NMEA 2000 ‑järjestelmästä on
osoitteessa www.garmin.com.
Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen
1. Liitä mukana toimitetut kolme T-liitintä toisiinsa reunoistaan.
2. Liitä asianmukaiset päätevastukset yhteen liitettyjen T-liittimien päihin.
3. Kytke mukana toimitettu NMEA 2000 ‑virtajohto 12 Vdc:n virtalähteeseen kytkimen kautta. Kytke se mahdollisuuksien mukaan veneen käynnistyskytkimeen.
4. Liitä NMEA 2000 ‑virtajohto yhden T-liittimen yläosaan.
5. Ohjaa ja liitä mukana toimitetut NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapelit GPS 19x ‑antennista ja GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterista muiden
T-liitinten yläosiin.
GPS 19x
-antenni
GPSMAP 4000/5000
‑sarjan karttaplotteri
Käynnistyskytkin tai
johtoon sisältyvä kytkin
Sulake
+
12 Vdc:n akku
-
Virtajohto
Yksittäiskytkentäkaapelit
Urospäätevastus
Naaraspäätevastus
T-liittimet

Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen
huomautukset:
• Kaaviossa näkyy ainoastaan NMEA 2000 ‑datayhteys GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteriin. Karttaplotteri on liitettävä sen lisäksi virtalähteeseen.
Muutoin se ei toimi. Katso sivua 9.
• Yksi GPS-antenni riittää hakemaan sijaintitiedot jokaiselle NMEA 2000 ‑verkon laitteelle. Älä liitä useita GPS-antenneja, jos käytät useita
karttaplottereita.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
11
Garmin Marine Networkin kaapelointi
Valinnainen Garmin Marine Network on plug-and-play-järjestelmä, joka mahdollistaa nopean tiedonsiirron useiden Garmin-karttaplottereiden ja muiden
verkkotoimintoja tukevien Garmin-laitteiden välillä (esimerkiksi Garminin luotainlaite (GSD 22), Garminin tutka (GMR 18 tai GMR 404/406) tai
XM Weather ‑vastaanotin (GDL 30/30A)). GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplottereissa on kolme verkkoporttia, joihin voi liittää muita Garminin
verkkotoimintoja tukevia karttaplottereita ja laitteita. Jos verkkoa varten tarvitaan tätä enemmän portteja, käytä Garmin Marine Network ‑porttitoistinta
(GMS 10) tai toista GPSMAP 4000/5000 ‑karttaplotteria. Kaikki liitetyt Garmin-karttaplotterit voivat käyttää kaikkien liitettyjen laitteiden tietoja.
Huomautukset:
• Kaikki NMEA 0183 ‑laitteet on kytkettävä yhteen verkossa olevaan karttaplotteriin. Sen jälkeen tiedot jaetaan verkon kautta muille liitetyille
karttaplottereille.
• Liitä kaikki karttaplotterit NMEA 2000 ‑verkkoon ja Garmin Marine Networkiin. NMEA 2000 ‑tietoja ei jaeta Garmin Marine Networkissa.
• Liitä verkon osat, kuten Garmin GMR ‑tutka, GSD-luotain tai GDL XM Weather ‑vastaanotin, mihin tahansa verkon karttaplotteriin tai valinnaiseen
GMS 10 ‑verkkoporttilaajentimeen. Tiedot jaetaan kaikkien verkkoon liitettyjen karttaplottereiden kanssa.
• BlueChart® g2 Vision ‑karttatiedot jaetaan kaikkien liitettyjen GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterien kanssa.
• Merivideokaapelin kautta tuleva videokuva on tarkasteltavissa siinä karttaplotterissa, johon kaapeli on liitetty.
• GPSMAP 4000/5000 ‑karttaplotterin voi liittää Marine Networkiin GPSMAP 3000 ‑sarjan karttaplotterin kanssa:
• Ne jakavat GPS 17 GPS ‑sijaintitietoja ja muita tietoja NMEA 0183 ‑vakiolaitteiden kanssa.
• Ne jakavat tietoja liitetyistä, verkkotoimintoja tukevista Garmin-laitteista, kuten luotainlaitteesta (GSD 22), tutkasta (GMR 18 tai GMR 404/406) tai
XM Weather ‑vastaanottimesta (GDL 30/30A).
• Garminin GPSMAP 3000 ‑sarjan karttaplotterit EIVÄT VOI jakaa karttatietoja GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterien kanssa.
• Kaikki verkon osat on liitettävä veneen virtalähteeseen kunkin osan asennusohjeiden mukaisesti. Seuraavat kaaviot sisältävät ainoastaan verkkoliitännät,
eivät virtaliitäntöjä.
• XM Weather- ja -äänipalvelu on tällä hetkellä käytettävissä ainoastaan Yhdysvalloissa (mannerosavaltioissa). Siksi liitetty XM Weather ‑vastaanotin
(GDL 30/30A) toimii ainoastaan Yhdysvalloissa (mannerosavaltioissa).
12
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
Esimerkkejä Garmin Marine Network -asennuksista:
Garmin
GPSMAP 4000/5000
‑sarjan karttaplotteri
Garmin
GPSMAP 4000/5000
‑sarjan karttaplotteri
Marine Network ja kaksi karttaplotteria

Garmin-meritutka
GDL 30/30A XM Weather ‑laite
GSD 22 -luotainyksikkö
xxxx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kaikuanturiin
Garmin
GPSMAP 4000/5000
‑sarjan karttaplotteri

Garmin
GPSMAP 4000/5000
‑sarjan karttaplotteri
Laajennettu Marine Network ja kaksi karttaplotteria
HUOMAUTUKSET:
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitetyt laitteet on liitettävä veneen virtalähteeseen. Nämä kaaviot sisältävät verkkoliitännät, mutta eivät virtaliitäntöjä.
Kytke kukin laite asianmukaisten asennusohjeiden mukaan.
• Nämä kaaviot sisältävät Garmin Marine Network ‑liitännät, mutta eivät NMEA 2000- tai NMEA 0183 ‑liitäntöjä.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
13
Garmin-meritutka
GSD 22 -luotainyksikkö
xxxx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kaikuanturiin
GMS 10 -verkkoporttilaajennus
GDL 30/30A
XM Weather ‑vastaanotin
Garmin
GPSMAP 3000 ‑sarjan
karttaplotteri

Garmin
GPSMAP 4000/5000
‑sarjan karttaplotteri
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin liittäminen nykyiseen Garmin Marine Networkiin
HUOMAUTUKSET:
• Kun liität GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteria olemassa olevaan Garmin Marine Networkiin, GMS 10 ‑porttitoistinta voi käyttää, mutta se
ei ole välttämätöntä. GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterissa on kolme verkkoporttia, ja sitä voi käyttää porttilaajentimena. Kytke GPS-antenni
ja muut NMEA-laitteet joko nykyiseen GPSMAP 3000 ‑sarjan karttaplotteriin tai uuteen GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteriin. Nykyinen
GPSMAP 3000 ‑sarjan karttaplotteri ja uusi GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteri jakavat keskenään NMEA 0183 ‑tietoja ja Garmin Marine
Network ‑tietoja, mutteivät karttatietoja.
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitetyt laitteet on liitettävä veneen virtalähteeseen. Tämä kaavio sisältää verkkoliitännät, mutta ei virtaliitäntöjä.
Kytke kukin laite asianmukaisten asennusohjeiden mukaan.
• Tämä kaavio sisältää Garmin Marine Network ‑liitännät, mutta ei NMEA 2000- tai NMEA 0183 ‑liitäntöjä.
14
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
Muiden NMEA 0183 ‑laitteiden kytkeminen
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin mukana toimitettu NMEA 0183 ‑datakaapeli tukee NMEA 0183 ‑standardia, jolla voidaan liittää useita
NMEA 0183 ‑yhteensopivia laitteita, kuten VHF-radioita, NMEA-välineitä, automaattiohjauksia ja tietokoneita.
NMEA 0183 ‑peruskytkentä
Nämä kaaviot sisältävät NMEA 0183 ‑peruskytkennät, joilla voi liittää GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin NMEA 0183 ‑yhteensopiviin laitteisiin,
kuten AIS- tai DSC-laitteeseen. Lisätietoja GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin NMEA 0183 ‑ominaisuuksista on kohdassa, jossa käsitellään
NMEA 0183 ‑lisäkytkentää (sivu 16).

+
AKKU
10–35 Vdc
-
johtimen väri
Sulake
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplotteri
Johdin
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (virran maadoitus)
Virtajohto
Musta (data, maad.)
NMEA 0183
‑kaapeli
Valkoinen
Lähettävä A(+)
>
oranssi/valkoinen
lähettävä B(-)
Harmaa
Vastaanottava A(+)
vaaleanpunainen
vastaanottava B(-)
>
>
>
>
>
>
>
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
(AIS)
Musta (data, maad.)
Kytkeminen NMEA 0183 ‑yhteensopivaan laitteeseen (AIS)

+
AKKU
10–35 Vdc
Johdin
johtimen väri
Sulake
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplotteri
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
>
>
>
>
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta (virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
oranssi/valkoinen
valkoinen
Lähetys
harmaa
Vastaanotto
vaaleanpunainen
>
>
ei kytketty
Kytkeminen yksipäiseen NMEA 0183 ‑yhteensopivaan laitteeseen
Huomautukset:
•
•
•
•
•
Jos NMEA 0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi vastaanottava johdin (ei A, B, + tai -), jätä vaaleanpunainen johdin kytkemättä.
Jos NMEA 0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi lähettävä johdin (ei A, B, + tai -), kytke oranssi/valkoinen johdin maadoitukseen.
Tarkista NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen asennusohjeista lähettävät A(+)- ja B(-)-johtimet sekä vastaanottavat A(+)- ja B(-)-johtimet.
Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28 AWG ‑kaapelilla.
Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
15
NMEA 0183 ‑lisäkytkentä
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterissa on neljä porttia NMEA 0183 ‑tietojen vastaanottamiseen (RX-portit) ja kaksi NMEA 0183 ‑tietojen
lähettämiseen (TX-portit). Kytke yksi NMEA 0183 ‑laite kuhunkin RX-porttiin tietojen lähettämiseksi 4000/5000-sarjan karttaplotteriin. Kytke enintään
kolme NMEA 0183 ‑laitetta rinnakkain kuhunkin TX-porttiin tietojen vastaanottamiseksi 4000/5000-sarjan karttaplotterista.
Kussakin RX- ja TX-portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183 ‑käytännön mukaiset merkinnät A (+) ja B (-). Liitä kunkin portin vastaavat A (+)- ja
B (-) ‑johtimet NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen A (+)- ja B (-) ‑johtimiin. Katso taulukkoa ja kytkentäkaavioita, kun liität 4000/5000-karttaplotteria
NMEA 0183 ‑laitteisiin.
Tarkista NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen asennusohjeista lähettävät (TX) A(+)- ja B(-)-johtimet sekä vastaanottavat (RX) A(+)- ja B(-)-johtimet.
Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28 AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.
Huomautukset:
• Jotta kaksisuuntainen tiedonsiirto NMEA 0183 ‑laitteen kanssa onnistuu, GPSMAP 4000/5000 ‑karttaplottereiden portit eivät ole linkitettyjä. Jos
esimerkiksi NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen RX-portti on kytketty GPSMAP 4000/5000 ‑laitteen TX-porttiin 1, voit kytkeä NMEA 0183
‑yhteensopivan laitteen TX-portin GPSMAP 4000/5000 ‑laitteen RX-porttiin 1, 2, 3 tai 4.
• GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin ja NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen NMEA 0183 ‑datakaapelin maadoitusjohtimet on maadoitettava.
• Hyväksytyt NMEA 0183 ‑määritykset—GPBWC, GPRMC, GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPGLL, GPBOD, GPRMB, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE sekä Garminin omat määritykset­—PGRME, PGRMM ja PGRMZ.
• Lisäksi GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteri tukee WPL- ja DSC-määritystä sekä luotaimen NMEA 0183 ‑syöttöä ja DPT (syvyys)- tai DBT-,
MTW (veden lämpötila)- ja VHW (veden lämpötila, nopeus ja suunta) ‑määrityksiä.
• Määritä NMEA 0183 ‑yhteydet GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin Asetus-valikon kohdassa Viestintä. Lisätietoja on käyttöoppaassa.
Portti
Johtimen toiminto
Johtimen väri
Nastan numero
Vastaanottava
portti 1
RX / A (+)
Valkoinen
1
RX / B (-)
Oranssi/valkoinen
2
Vastaanottava
portti 2
RX / A (+)
Ruskea
5
RX / B (-)
Ruskea/valkoinen
6
Vastaanottava
portti 3
RX / A (+)
Violetti
9
RX / B (-)
Violetti/valkoinen
10
Vastaanottava
portti 4
RX / A (+)
Musta/valkoinen
11
rX / B (-)
Punainen/valkoinen
12
Lähettävä
portti 1
tX / A (+)
Harmaa
3
tX / B (-)
Vaaleanpunainen
4
Lähettävä
portti 2
tX / A (+)
Sininen
7
tX / B (-)
Sininen/valkoinen
8
Ei mitään
GPS 17 (tulo)
Vihreä/valkoinen
13
Ei mitään
GPS 17 (lähtö)
Vihreä
14
Ei mitään
ylimääräinen
Ei mitään
Hälytys
Keltainen
16
Ei mitään
Lisävarusteliitäntä
Oranssi
17
Ei mitään
Maadoitus
Musta
18
-
ylimääräinen
Liitin
Pin 3
Pin 1
Pin 8
Pin 17
NMEA 0183 -kaapeli:
näkymä päästä
15
19
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan NMEA 0183 ‑datakaapeli

16
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
+
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
Garmin
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplotteri
Sulake
7,5 A - 42 V
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
Akku
10–35 Vdc
Johdin
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta (virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
NMEA 0183 ‑yhteensopiva
laite
>
RX / A(+)
tX / A (+)
>
>
>
>
RX / B(-)
tX / B(-)
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
>
Kytkeminen NMEA 0183 ‑yhteensopivaan vakiolaitteeseen, kaksisuuntainen tiedonsiirto

+
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
Sulake
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplotteri
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
Akku
10–35 Vdc
-
Johdin
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta (virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
>
>
RX / A(+)
tX / A(+)
RX / B(-)
tX / B(-)
TAI
TAI
>
>
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
NMEA 0183 ‑yhteensopiva
laite
>
>
Kytkeminen NMEA 0183 ‑yhteensopivaan vakiolaitteeseen, yksisuuntainen tiedonsiirto

+
Garmin
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplotteri
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
Sulake
7,5 A - 42 V
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
Akku
10–35 Vdc
Johdin
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta (virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
>
tX / A(+)
>
tX / B(-)
rX
>
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
Ei kytketty
Kytkeminen tietojen lähettämiseksi NMEA 0183 ‑yhteensopivaan laitteeseen, yksijohtiminen TX-liitäntä

+
Garmin
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplotteri
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
Sulake
7,5 A - 42 V
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
>
>
Punainen (virta)
Akku
10–35 Vdc
Johdin
Punainen (virta)
Musta (virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
rX / b(-)
rX / a(+)
tX
>
Kytkeminen tietojen vastaanottamiseksi NMEA 0183 ‑yhteensopivasta laitteesta, yksijohtiminen RX-liitäntä
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
17
Kytkentä valinnaiseen hälytykseen
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteria voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa hälytyksen antamiseksi, kun karttaplotteri näyttää ilmoituksen.
Hälytystä ei tarvitse liittää, jotta GPSMAP 4000/5000 ‑karttaplotteri toimii. Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu laitteesta.
Enimmäisvirta on 100 mA, ja relettä tarvitaan karttaplotterista tulevaksi sähkövirraksi 100 mA. Asenna kytkin, jos haluat valintamahdollisuuden visuaalisen
hälytyksen ja hälytysäänen välillä.
+
Akku
10–35 Vdc
-
Johtimen
väri
Sulake
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplotteri
Punainen (virta)
Musta (maadoitus)
Virtajohto
Torvi
NMEA 0183
‑kaapeli

Keltainen (hälytys)
Lamppu
Rele
100 ma max
käämin virta
Kytkeminen lamppuun, torveen tai molempiin.
Kytkeminen tietokoneen DB-9-sarjaliitäntään
GPSMAP 4008/4208/4010/4210/4012/4212/5008/5208/5012/5212 ‑karttaplotterit voidaan liittää tietokoneen DB-9-sarjaliitäntään.

+
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
Garmin
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplotteri
Sulake
7,5 A - 42 V
Akku
10–35 Vdc
-
Punainen (virta)
Musta (virran maadoitus)
Virtajohto
Tietokoneen DB-9
-sarjaliitäntä
DB-9nastojen
numerot
nasta 5: maad.
Musta (data, maad.)
NMEA 0183
‑kaapeli
>
>
>
>
RX / B(-)
RX / A(+)
Nasta 3: tX
tX / A(+)
Nasta 2: rX
TX / B(-)
Ei kytketty
>
>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
: näkymä päästä
Kytkeminen tietokoneen DB-9-sarjaliitäntään
18
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
Kytkeminen GPS 17- tai GPS 17 HVS ‑antenniin
Jos veneeseen on jo asennettu Garmin GPS 17 tai GPS 17 HVS, sen voi kytkeä GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteriin mukana toimitetun GPS 19x
‑antennin sijasta. Kytke nykyinen GPS 17- tai GPS 17 HVS ‑antenni mukana toimitettuun 19-nastaiseen NMEA 0183 ‑kaapeliin ja veneen virtalähteeseen
seuraavan kaavion mukaisesti. Voit jatkaa NMEA 0183- tai GPS 17 HVS ‑kaapelia tarvittaessa suojatulla 22 AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä
ne kutistemuovilla.
Huomautus: Jos käytät useita Garmin-karttaplottereita Garmin Marine Networkissa, älä kytke GPS-antenniin useita karttaplottereita. Garmin Marine
Networkiin liitetyt karttaplotterit jakavat GPS-signaalin keskenään.
+
Johtimen
väri
Sulake
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplotteri
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli

Merivideokaapeli
Akku
10–35 Vdc
-
Johtimen
väri
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta (maadoitus)
Musta (maadoitus)
Oranssi (ACC käytössä)
Keltainen (käytössä)
Vihreä (datalähtö)
Sininen (datatulo)
>
VIHREÄ/valkoinen (datatulo)
>
Valkoinen (datalähtö)
Sulake
1A
GPS 17 tai
GPS 17 HVS
antenni
>
>
Kytkeminen GPS 17- tai GPS 17 HVS ‑antenniin
Mukana toimitettu 17-nastainen merivideokaapeli mahdollistaa NTSC (National Television System Committee)/PAL (Phase Alternate Line)
‑komposiittivideolähteiden syötön sekä lähdön tietokoneen näyttöön (4008/4208/4010/4210/5008/5208 = VGA-lähtö, 4012/4212/5012/5212/5015/
5215 = XGA-lähtö). Merivideosyöttö on mahdollinen ainoastaan siinä karttaplotterissa, johon kaapeli on liitetty, eikä tietoja lähetetä Garmin Marine
Networkin kautta.
➊ ja ➋ eli VIDEO 1- ja VIDEO 2 ‑tuloliitännät (RCA-liitännät) mahdollistavat syötön kahdesta erillisestä NTSC/PAL-yhteensopivasta videolaitteesta, kuten
videonauhurista, DVD-soittimesta, televisiosta tai videokamerasta. Karttaplotteri voi näyttää yhden videosyötteen kerralla tai vaihdella kahden syötteen
välillä. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Videolähteen äänisyöttö on liitettävä erilliseen stereo-/äänentoistojärjestelmään. Videolaitteiden videosyöte liitetään
Video 1 (musta kaapeli)- tai Video 2 (harmaa kaapeli) ‑RCA-liitäntään.
➌ Tietokonenäyttösyötön (15-nastainen HD) liitännän kautta karttaplotterin näytön kuva voidaan siirtää tietokoneen näyttöön. Etänäytössä on oltava
käytettävissä vähintään VGA-tarkkuus, ja siinä on oltava multi-sync-ominaisuus.
Huomautus
➌
Pin 1
Pin 2
➋
Pin 7
Pin 17
➊
Liitin
Nasta
Toiminto
➊
RCA-1 (keski)
2
Video 1 in (musta)
RCA-1 (ulko)
6
Video 1 in, maad.
➋
RCA-2 (keski)
11
Video 2 in (harmaa)
RCA-2 (ulko)
15
Video 2 in, maad.
➌
HD-15, nasta 1
1
VGA, analog., pun.
HD-15, nasta 2
4
VGA, analog., vihr.
HD-15, nasta 3
3
VGA, analog., sin.
HD-15, nasta 5
13
VGA, analog., maad.
HD-15, nasta 6
8
VGA, analog., pun., maad.
HD-15, nasta 7
8
VGA, analog., vihr., maad.
HD-15, nasta 8
8
VGA, analog., sin., maad.
HD-15, nasta 10
13
VGA, synkr., maad.
HD-15, nasta 13
7
VGA, H-synkr.
HD-15, nasta 14
12
VGA, V-synkr.
HD-15-nastan kuori
9
VGA, yleissuojus
Merivideokaapeli:
näkymä päästä
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
19
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin viimeiset liitännät
Kun virtajohto ja GPS-antenni (sekä mahdolliset Garmin Marine Network ‑laitteet, NMEA 0183 ‑laitteet, NMEA 2000 ‑laitteet tai videolaitteet) on liitetty
veneeseen, kaapelit on liitettävä GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotteriin.
Karttaplotterin taustapaneelissa on seitsemän liitäntää: virtaliitäntä, kolme Garmin Marine Network ‑laitteiden liitäntää, NMEA 0183 ‑kaapelin liitäntä,
NMEA 2000 ‑kaapelin liitäntä ja merivideokaapelin liitäntä.
Liitä virtajohto, NMEA 0183 ‑kaapeli ja merivideokaapeli työntämällä kaapelin liitin tukevasti oikeaan karttaplotterin taustapaneelin porttiin. Älä työnnä
liian kovaa, jotta liittimen nastat eivät vahingoitu. Kun kaapeli on paikallaan, käännä lukitusrengasta myötäpäivään, kunnes se pysähtyy.
Liitä Garmin Marine Network ‑kaapeli tai NMEA 2000 ‑mikroliitinkaapeli työntämällä kaapelin liitin tukevasti oikeaan karttaplotterin taustapaneelin porttiin.
Älä työnnä liian kovaa, jotta liittimen nastat eivät vahingoitu. Kun kaapeli on paikallaan, käännä lukitusrengasta myötäpäivään, kunnes se on tiukalla. Älä
kiristä lukitusrengasta liian tiukalle.
NMEA 2000 ‑kaapelin
mikroliitin
Virtajohdon liitin
Merivideokaapelin
liitäntä
Garmin Marine Network
-liitännät
NMEA 0183
‑kaapelin liitin

GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan liitännät
Karttaplotterin ohjelmiston päivittäminen
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterin mukana toimitetaan ehkä SD-kortti ohjelmistopäivitystä varten. Toimi siinä tapauksessa kortin mukana
toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
Jos et ole saanut SD-korttia ohjelmistopäivitystä varten, tarkista karttaplotterin ohjelmiston ajantasaisuus osoitteesta www.garmin.com. Tarkista karttaplotterin
ohjelmistoversio valitsemalla kohta tai koskettamalla kohtaa Asetus > Järjestelmä > Järjestelmätiedot.
20
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Laitteet
Mittatiedot
Koko
4008, 4208
K x L x S 176,9 × 284,4 × 106 mm (7 × 11 13/64 × 4 13/64 tuumaa)
4010, 4210
K x L x S 226,9 × 340,4 × 105,1 mm (8 29/32 × 13 13/32 × 4 1/8 tuumaa)
4012, 4212
K x L x S 240,5 × 375 × 105,1 mm (9 1/2 × 14 51/64 × 4 1/8 tuumaa)
5008, 5208
K x L x S 173,5 × 256 × 105,9 mm (6 51/64 × 10 3/32 × 4 11/64 tuumaa)
5012, 5212
K x L x S 240,5 × 330 × 119,2 mm (9 15/32 × 13 × 4 45/64 tuumaa)
5015, 5215
K x L x S 295,8 × 394,9 × 143,8 mm (11 21/32 × 15 35/64 × 5 21/32 tuumaa)
4008, 4208
2,7 kg (6 paunaa)
4010, 4210
3,6 kg (8 paunaa)
4012, 4212
4,5 kg (10 paunaa)
5008, 5208
2,7 kg (6 paunaa)
5012, 5212
4,5 kg (10 paunaa)
5015, 5215
5,4 kg (12 paunaa)
4008, 4208
K x L 131,4 × 174 mm (5 11/64 × 6 27/32 tuumaa)
4010, 4210
K x L 161,4 × 214,2 mm (6 11/32 × 8 7/16 tuumaa)
4012, 4212
K x L 184,3 × 245,8 mm (7 19/64 × 9 11/16 tuumaa)
5008, 5208
K x L 128,2 × 170,9 mm (5 × 6 47/64 tuumaa)
5012, 5212
K x L 180,49 × 235,97 mm (7 7/64 × 9 19/64 tuumaa)
Paino
Näyttö
5015, 5215
K x L 228,1 × 304,1 mm (8 63/64 × 11 31/32 tuumaa)
Kotelo
Kaikki mallit
Täysin koteloitu, kestävä muovin ja alumiinin seos, vesitiivis IEC 529-IPX -standardin mukaan.
Lämpötilat
Kaikki mallit
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Kompassin
turvaväli
4008, 4208, 5008, 5208
80 cm (31 1/2 tuumaa)
4012, 4212, 5012, 5212
1 m (39 3/8 tuumaa)
4010, 4210
80 cm (31 1/2 tuumaa)
5015, 5215
60 cm (23 5/8 tuumaa)
Virta
Tekniset tiedot
Laitteet
Mittatiedot
Lähde
Kaikki mallit
10 - 35 Vdc
Käyttö
4008, 4208
Enintään 35 W, 10 Vdc
4010, 4210
Enintään 40 W, 10 Vdc
4012, 4212
Enintään 40 W, 10 Vdc
5008, 5208
Enintään 35 W, 10 Vdc
5012, 5212
Enintään 40 W, 10 Vdc
5015, 5215
Enintään 60 W, 10 Vdc
Sulake
Kaikki mallit
7,5 A, 42 V nopea
NMEA 2000 LEN -numero
(Load Equivalency Number)
Kaikki mallit
2
NMEA 2000 ‑laitteen virrankulutus
Kaikki mallit
Enintään 75 mA
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
21
NMEA 2000 PGN ‑tiedot
Vastaanotto
22
Lähetys
059392
ISO-kuittaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA - komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126208
NMEA - komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126464
Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126464
Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126992
Järjestelmän aika
126996
Tuotetiedot
126996
Tuotetiedot
127250
Aluksen suunta
127250
Aluksen suunta
128259
Nopeus - vesiviittaus
127489
Moottorin parametrit - dynaaminen
128267
Veden syvyys
127488
Moottorin parametrit - nopea päivitys
129025
Sijainti - nopea päivitys
127505
Nestetaso
129026
COG & SOG - nopea päivitys
128259
Nopeus - vesiviittaus
129029
GNSS-sijaintitiedot
128267
Veden syvyys
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
129025
Sijainti - nopea päivitys
130306
Tuulitiedot
130312
Lämpötila
129026
COG & SOG - nopea päivitys
129029
GNSS-sijaintitiedot
129539
GNSS-DOPit
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
130306
Tuulitiedot
130310
Ympäristöparametrit
130311
Ympäristöparametrit
130312
Lämpötila
130313
Ilmankosteus
130314
Todellinen ilmanpaine
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan
karttaplottereilla on
NMEA 2000 -sertifiointi.
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan laitteen asennusohjeet
23
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising