Garmin | GPSMAP 420/420s | Garmin GPSMAP 420/420s verkorte handleiding

Garmin GPSMAP 420/420s verkorte handleiding
Een maritieme dienst zoeken en ernaartoe navigeren
Ga als volgt te werk als u uw huidige positie als waypoint of een man-overboordpositie wilt markeren:
1. Druk ongeacht het scherm dat wordt weergegeven op MARK.
2. Selecteer Terug als u de waypoint wilt opslaan of Man-over-boord als u de waypoint als
M.O.B.-punt wilt aanmerken.
Beginnen met navigeren:
1. Selecteer in het beginscherm Waarheen?
2. Selecteer een categorie.
3. Selecteer een bestemming.
4. Selecteer Navigeer naar.
5. Selecteer Ga naar.
OF:
Selecteer Begeleid naar als u een
voorgeprogrammeerde BlueChart® g2
Vision®-kaart voor automatische begeleiding
gebruikt.
6. Volg de gekleurde lijn op het scherm naar
de bestemming.
Een nieuw waypoint maken:
1. Selecteer in het beginscherm Kaarten > Navigatiekaart.
2. Selecteer met de kaartwijzer ( ) de locatie die u als waypoint
wilt aanmerken.
3. Druk op SELECT.
4. Selecteer Waypoint maken.
Stoppen met navigeren:
Druk op de navigatiekaart op MENU en selecteer Stop navigeren.
Bestemming zoeken op naam
1. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Zoek op naam.
2. Gebruik de tuimelschakelaar om tekens te selecteren en minimaal een deel van de naam
van uw bestemming te spellen.
3. Druk op SELECT om de 50 dichtstbijzijnde bestemmingen weer te geven die met uw
zoekcriteria overeenkomen.
Selecteer als u naar de locatie wilt gaan achtereenvolgens de locatie > Navigeren naar >
Ga naar.
Voer de naam in
Een waypoint of M.O.B.-positie markeren
Bekijk de
zoekresultaten
Een waypoint op de navigatiekaart verplaatsen:
1. Gebruik de kaartwijzer ( ) om het waypoint op de navigatiekaart
te markeren en druk op SELECT.
2. Selecteer Herzie. (De knop Herzie wordt alleen weergegeven
Waypoint maken
wanneer er meer dan één waypoint in de buurt is.)
3. Selecteer de knop voor het waypoint dat u wilt bewerken > Verplaatsen.
4. Druk op SELECT als u de nieuwe locatie wilt opslaan.
Een waypoint bewerken of verwijderen
Een bestaand waypoint wijzigen:
1. Selecteer in het beginscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
2. Selecteer het waypoint dat u wilt bewerken.
3. Selecteer Wijzig waypoint.
4. Selecteer het kenmerk van het waypoint dat u wilt wijzigen (Naam, Symbool, Diepte,
Watertemp., Commentaar of Positie).
Een waypoint of M.O.B.-positie verwijderen:
1. Gebruik de kaartwijzer ( ) op de navigatiekaart om het waypoint of de M.O.B.-positie op
de navigatiekaart te markeren.
OF
Selecteer in het beginscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints.
2. Selecteer het waypoint of de M.O.B.-positie die u wilt verwijderen.
3. Selecteer Lees > Verwijder (De knop Lees wordt alleen weergegeven als er meerdere
waypoints in de nabijheid zijn.)
GPSMAP 400/500-serie
®
verkorte handleiding
Het toestel inschakelen en een signaal ontvangen
ees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en
L
andere belangrijke informatie.
Het toestel in- of uitschakelen
Als u het toestel wilt inschakelen, dient u kort te drukken op de aan-uitknop.
Als er een scherm met een waarschuwing wordt weergegeven, selecteer dan
Akkoord om het beginscherm weer te geven. Als u het toestel wilt
uitschakelen, dient u kort te drukken op de aan-uitknop.
GPS-satellietsignalen ontvangen
Wanneer u het toestel voor het eerst inschakelt, moet de GPS-ontvanger de
gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele locatie bepalen. Wanneer
het toestel satellietsignalen ontvangt, worden de signaalsterktebalken bovenin
het beginscherm groen
. Wanneer het toestel de satellietsignalen verliest,
verdwijnen de groene balken
en wordt het positiepictogram weergegeven
als knipperend vraagteken.
Ga naar www.garmin.com voor meer documentatie en informatie.
Beginscherm
De scherminstellingen wijzigen
AAN-UIT
AAN/UIT/SCHERMVERLICHTING: indrukken en ingedrukt
SCHERMVERhouden als u het toestel in of uit wilt schakelen; indrukken en
LICHTING
loslaten als u de schermverlichting en de dag- en nachtmodi wilt
BEREIK
wijzigen.
BEREIK (-/+): indrukken om het bereik van het echolood aan
TUIMELKNOP
te passen, in en uit te zoomen op een kaart, omhoog of omlaag te
MARK
gaan in een lijst of om het niveau van de schermverlichting aan
te passen.
SELECT
Tuimelknop: indrukken omhoog, omlaag, links of rechts om
MENU
door menu’s te gaan, velden te markeren en gegevens in te
voeren.
HOME
MARK: indrukken om een waypoint te markeren.
SELECT: indrukken om gemarkeerde items te selecteren.
HOME: indrukken om terug te keren naar het beginscherm.
MENU: indrukken om toegang te krijgen tot extra instellingen en configuratieopties; indrukken om
terug te keren naar het vorige scherm.
Zoomen en schuiven over de navigatiekaart
De schermverlichting aanpassen:
1. Druk kort op de aan-uitknop.
2. Selecteer Verlichting.
3. Druk links of rechts op de tuimelknop als u de schermverlichting
handmatig wilt aanpassen.
Gebruik de tuimelschakelaar om de kaartwijzer ( ) van uw huidige positie naar andere gebieden
op de navigatiekaart te verplaatsen. Als u voorbij de rand van de huidige kaart schuift, schuift het
scherm mee, zodat de route die u volgt continu zichtbaar blijft.
Wanneer u de kaartwijzer verplaatst, kunt u rechtsonder
op de kaart de afstand en koers vanaf uw huidige locatie
zien alsmede de coördinaten van de kaartwijzer.
Als u over de kaart wilt schuiven, dient u omhoog,
Kaartwijzer
omlaag, links of rechts op de tuimelknop te drukken.
Opmerking: druk herhaaldelijk op de aan-uitknop
om te kiezen tussen maximale schermverlichting, minimale
schermverlichting en uw handmatige instelling.
Schakelen tussen dagmodus en
nachtmodus:
1. Druk kort op de aan-uitknop.
2. Selecteer Kleurmodus.
3. Druk links of rechts op de tuimelknop om
tussen de modi heen en weer te schakelen.
Routes en tracks gebruiken
Het toetsenbord gebruiken
Op de kaart in- en uitzoomen
De knoppen (-/+) van het bereik bepalen het zoomniveau, dat wordt aangegeven in een schaal
onderin op de navigatiekaart (
). Het balkje onder het cijfer geeft de afstand op de kaart weer.
Een route vanaf uw huidige locatie berekenen
1. Gebruik de kaartwijzer ( ) op de navigatiekaart om uw bestemming
te markeren en druk op SELECT.
2. Selecteer Navigeer na > Route naar.
3. Gebruik de kaartwijzer ( ) om de locatie te selecteren waarop u de
laatste koerswijziging naar uw bestemming wilt maken.
4. Druk op SELECT. Herhaal deze stap als u koerswijzigingen wilt
toevoegen.
5. Druk op MENU als u wilt annuleren, de vorige koerswijziging ongedaan
wilt maken of de route wilt gaan navigeren.
Een route vanaf een andere locatie berekenen:
1. Selecteer in het beginscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes > Nieuwe route.
2. Selecteer Gebruik kaart of Gebruik waypointlijst.
3. Als u Gebruik kaart selecteert, gebruik dan de kaartwijzer ( ) om de locatie te selecteren
waarop u de nieuwe route wilt beginnen. Als u Gebruik waypointlijst selecteert, selecteer
dan het eerste waypoint op de route en druk op SELECT.
4. Kies de locatie voor de eerste koerswijziging en druk op SELECT. Herhaal dit tot de route
compleet is.
5. Selecteer MENU als u de route wilt opslaan.
6. Selecteer de route als u de route wilt bewerken, verwijderen of de route wilt navigeren.
Een route bewerken:
1. Selecteer in het beginscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes.
2. Selecteer de route die u wilt bewerken.
3. Selecteer Wijzig route. U kunt de naam van de route bewerken of de kaart of lijst met
koerswijzigingen gebruiken om de koerswijzigingen in de route te bewerken.
Het tracklogboek inschakelen:
Selecteer vanuit elke willekeurige kaart behalve vanuit Visoog 3D achtereenvolgens MENU >
Waypoints en tracks > Tracks > Aan. Een lijn achter uw boot op de kaart geeft uw route aan.
De actieve track wissen:
Selecteer vanuit elke willekeurige kaart behalve vanuit Visoog 3D achtereenvolgens MENU >
Waypoints en tracks > Actieve tracks > Wis actieve track. Het trackgeheugen is gewist;
de huidige track wordt nog steeds opgenomen.
© 2009 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Dagmodus
Nachtmodus
Juni 2009
190-01074-55 Rev. A
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising