Garmin | GPSMAP 420/420s | User manual | Garmin GPSMAP 420/420s brugervejledning

Garmin GPSMAP 420/420s brugervejledning
GPSMAP 400/500-serien
®
brugervejledning
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200 eller (800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tlf. +44 (0) 870 850 1241 (uden for Storbritannien)
0808 238 0000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tlf. +886 2 2642 9199
Fax +886 2 2642 9099
Alle rettigheder reserveret. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning
på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af
vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt
forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til
at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins hjemmeside (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande.
Ultrascroll™, myGarmin og GFS er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA 2000®- og
NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre
lande.
Juni 2009
Delnummer 190-01074-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Introduktion
Introduktion
Denne vejledning indeholder oplysninger om følgende produkter:
GPSMAP® 420/420s
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 520/520s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 550/550s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 450/450s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 525/525s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 555/555s
GPSMAP 556/556s
Tip og genveje
• Tryk på HOME i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen
Hjem.
• Tryk på MENU i alle overordnede skærmbilleder for at få adgang til
avancerede indstillinger.
• Tryk kort på Tænd/sluk-knappen for at justere
skærmindstillingerne.
trykke på SELECT. Fremhæv derefter Navigationskort, og tryk på
SELECT igen.
Hurtige links
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tænd og sluk for enheden: side 3.
Indsamling af GPS-satellitsignaler: side 5.
Indsættelse og fjernelse af SD-kort: side 6.
Gendannelse af fabriksindstillinger: side 6.
Brug af navigationskort: side 8.
Ændring af kortindstillinger: side 12.
Navigation til en destination: side 22.
Oprettelse og brug af waypoints: side 24.
Konfiguration af systemindstillinger: side 37.
Brug af ekkoloddet: side 44.
Alarmer og meddelelser: side 55.
Generelt om brugervejledningen
Når du i denne vejledning får besked på at vælge et emne,
vises små pile (>) i teksten. De betyder, at du skal markere en
serie af emner på skærmen ved hjælp af Vippeknappen og trykke
på tasten SELECT efter hvert emne. Hvis du for eksempel ser
“vælg Kort > Navigationskort”, skal du fremhæve Kort og
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion..................................................................................... i
Tip og genveje........................................................................................... i
Generelt om brugervejledningen............................................................... i
Hurtige links............................................................................................... i
Overensstemmelseserklæring..................................................................iv
Produktregistrering...................................................................................iv
Kontakt Garmin.........................................................................................iv
Sådan kommer du i gang.............................................................. 1
Oversigt over enheden............................................................................. 1
Tænd og sluk for enheden........................................................................ 3
Initialisering af enhedens indstillinger....................................................... 3
Justering af baggrundslys......................................................................... 4
Brug af tastatur......................................................................................... 5
Indsamling af GPS-signaler...................................................................... 5
Brug af simulatortilstand........................................................................... 6
Visning af systeminformation.................................................................... 6
Gendannelse af fabriksindstillinger........................................................... 6
Indsættelse og fjernelse af SD-kort.......................................................... 6
Beskrivelse af skærmen Hjem.................................................................. 7
Brug af kort.................................................................................... 8
Brug af navigationskortet.......................................................................... 8
Ændring af navigationskortindstillinger................................................... 12
Brug af det delte navigationskort............................................................ 14
Brug af Perspektiv 3D............................................................................. 15
ii
Brug af Overflade 3D.............................................................................. 16
Brug af Undervands 3D.......................................................................... 17
Brug af fiskekort...................................................................................... 18
Aktivering af satellitbilleder med høj opløsning...................................... 19
Visning af luftfotos.................................................................................. 20
Visning af oplysninger fra strømforholdsstationer................................... 20
Detaljerede vej- og POI-data.................................................................. 21
Brug af automatisk guidning................................................................... 21
Brug af skærmen Kort/ekkolod............................................................... 21
Find............................................................................................... 22
Navigation til en destination.................................................................... 22
Oprettelse og brug af waypoints............................................................. 24
Oprettelse og brug af ruter..................................................................... 25
Brug af spor............................................................................................ 26
Brug af BlueChart g2 Vision................................................................... 28
Navigation med en Garmin-autopilot...................................................... 29
Visning af oplysninger................................................................ 30
Visning af et kompas.............................................................................. 30
Visning af tal........................................................................................... 30
Visning af rejseoplysninger..................................................................... 31
Visning af brændstofmålere . ................................................................. 31
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer......................................... 32
Visning af oplysninger om strømforhold................................................. 32
Visning af brugerdata.............................................................................. 33
Visning af andre fartøjer......................................................................... 35
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Introduktion
Konfiguration af plotteren.......................................................... 37
DSC (Digital Selective Calling)................................................... 49
Brug af ekkoloddet...................................................................... 44
Appendiks.................................................................................... 54
Konfiguration af systemindstillinger........................................................ 37
Konfiguration af måleenheder................................................................ 37
Ændring af systemsprog......................................................................... 38
Konfiguration af navigationspræferencer................................................ 38
Konfiguration af kommunikationsindstillinger......................................... 39
Indstilling af alarmer............................................................................... 40
Indstilling af alarmen Total brændstof ombord........................................ 41
Konfiguration af Min båd......................................................................... 42
Konfiguration af Andre fartøjer................................................................ 43
Beskrivelse af den fulde skærm............................................................. 44
Beskrivelse af skærmen Split frekvens................................................... 44
Beskrivelse af skærmen Split zoom....................................................... 45
Beskrivelse af skærmen Temp. log......................................................... 45
Indstilling af ekkolod............................................................................... 46
Avancerede ekkolodsindstillinger........................................................... 47
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af plotteren sammen med en VHF-radio........................................ 49
Tilføjelse af en DSC-kontakt................................................................... 50
Visning af DSC-listen.............................................................................. 50
Modtagelse af nødopkald....................................................................... 50
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio.......................... 51
Mand over bord-nødopkald iværksat fra plotteren.................................. 51
Positionssporing..................................................................................... 51
Foretagelse af et individuelt rutineopkald............................................... 52
Opkald til et AIS-mål............................................................................... 53
Specifikationer........................................................................................ 54
Alarmer og meddelelser......................................................................... 55
Optagelse af screenshots....................................................................... 58
Vedligeholdelse af enheden................................................................... 59
Softwarelicensaftale............................................................................... 60
Indeks........................................................................................... 61
iii
Introduktion
S e guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for
at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Hg – lamperne i produktet kan indeholde kviksølv
og skal genbruges eller bortskaffes i henhold til
gældende lovgivning.
Der findes flere oplysninger på
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at GPSMAP 400-serien og GPSMAP
500-serien er i overensstemmelse med de essentielle krav og
andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC.
Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på
Garmin-webstedet: www.garmin.com.
iv
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag!
Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering, eller en
kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring
brugen af din enhed. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til
www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på telefon
(913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Oversigt over enheden
TÆND/SLUK/
BAGGRUNDSLYS
OMRÅDE (+/-)
VIPPEKNAP
MARK
SELECT
MENU
HOME
Strøm/data
Ekstern GPSantenne
GPSMAP 520/525/550/555
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
SD-kortstik
GPSMAP 526 vist
Sådan kommer du i gang
Ekstern GPSantenne
Strøm/data
GPSMAP 420/450
NMEA 2000®
Ekstern GPSantenne
Strøm/data
GPSMAP 526/556
GPSMAP 421/451 521/551
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Tænd og sluk for enheden
Du tænder for enheden ved at trykke og slippe Tænd/sluk-knappen.
Når advarselsskærmen vises, skal du vælge Jeg accepterer for at få vist
skærmen Hjem.
Bemærk: Første gang du tænder for enheden, skal du konfigurere de
grundlæggende indstillinger. Se “Initialisering af enhedens indstillinger”.
Du slukker for enheden ved at trykke og holde på
Tænd/sluk-knappen.
Initialisering af enhedens indstillinger
Første gang du tænder for enheden, skal du konfigurere de grundlæggende
indstillinger.
Bemærk: Du kan ændre disse indstillinger senere vha. skærmen
Opsætning (side 6).
Sprog - vælg det sprog, der skal vises på skærmen.
Velkommen - vælg OK.
Butiks demonstration - vælg NEJ. (Denne funktion er kun tilgængelig,
første gang enheden tændes).
NMEA-enheder - hvis du har NMEA 0183-enheder tilsluttet til en seriel
port, skal du her specificere, hvilke porte der er tilsluttet.
AIS-modtager (er ikke tilgængelig, hvis du vælger Ingen for NMEAenheder) - vælg Ja, hvis en af enhederne, som er tilsluttet en seriel port,
er en AIS-modtager (Automatic Identification System).
Positions format - angiv det koordinatsystem, der skal bruges til
positionsaflæsninger.
Tids format - angiv, om du vil have tiden vist i formatet 12 timer,
24 timer eller UTC (Universal Time Code).
Skærmen Hjem
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
System enheder - angiv enheder til målinger på skærmen som Statute,
Metrisk eller Nautisk.
Sådan kommer du i gang
Minimum sikker dybde - vælg den mindste sikkerhedsdybde for din båd.
Du kan finde flere informationer i bådens specifikationer.
Lavvands alarm - kun tilgængelig, hvis du modtager dybdedata med
NMEA-ekkolod. Vælg Ja eller Nej.
Minimum frihøjde - vælg den mindste frihøjde for din båd. Du kan finde
flere informationer i bådens specifikationer.
Område for kollisionsalarm - vælger den afstand, inden for hvilken en
alarm vil lyde, hvis et AIS-fartøj nærmer sig din båd (side 43).
Kollisionsalarm til - vælger det tidsrum, inden for hvilket en alarm vil
lyde, hvis et AIS-fartøjs kurs vil skære sikkerhedszonen omkring din båd
(side 43).
Hvis et vandhastighedshjul registreres, vil en meddelelse spørge, om du vil
kalibrere det nu. Vælg Ja eller Nej.
Justering af baggrundslys
1. Tryk kort på
Tænd/sluk-knappen.
2. Vælg Baggrundslys.
For at få enheden til at justere baggrundslyset automatisk efter den
omgivende belysning, skal du vælge Auto belysning (automatisk
baggrundslys er kun tilgængeligt på GPSMAP 525, 526, 555 og 556).
Sådan skifter du mellem dag- og nattilstand:
1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen.
2. Vælg Farve valg.
3. Tryk til venstre eller til højre på Vippeknappen for at skifte mellem
tilstandene.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
TÆND/SLUK/BAGGRUNDSLYS - tryk og hold nede for at tænde eller
slukke for enheden, tryk kort for at justere baggrundslys samt dag- og
nattilstande.
OMRÅDE (-/+) - Tryk for at justere ekkoloddets område. Tryk for at
zoome ind eller ud på et kort. Tryk for at rulle en side op eller ned i lister.
VIPPEKNAP - Tryk op, ned, mod venstre eller mod højre for at gå
igennem menuer, markere felter eller indtaste data.
MARK - Tryk for at markere et waypoint.
SELECT - Tryk for at vælge fremhævede emner.
HOME - Tryk for at vende tilbage til skærmen Hjem.
Brug af tastatur
MENU - Tryk for at få adgang til yderligere indstillinger og
konfigurationsmuligheder; tryk for at gå tilbage til forrige skærm,
når det indikeres.
TÆND/SLUK/
BAGGRUNDSLYS
OMRÅDE (+/-)
VIPPEKNAP
MARK
SELECT
MENU
HOME
Indsamling af GPS-signaler
Når du tænder for enheden, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata
og bestemme den aktuelle position. Når enheden finder satellitsignaler,
lyser signalstyrkesøjlerne øverst på skærmen Hjem grønt
.
Når enheden mister satellitsignalerne, forsvinder de grønne søjler
,
og positionsikonet viser et blinkende spørgsmålstegn.
Hvis du ønsker at få flere oplysninger om GPS, kan du besøge Garmins
websted på www.garmin.com/aboutGPS.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Brug af simulatortilstand
Simulatortilstand slukker for GPS-modtageren for indendørs brug eller til
øvelser. Enheden sporer ikke satellitter i simulatortilstand.
ADVARSEL: Prøv ikke at navigere vha. Simulatortilstand, da GPSmodtageren er slukket. De linjer med satellitsignalstyrke, der vises, er kun
simuleringer, og de repræsenterer ikke styrken af de faktiske satellitsignaler.
Sådan aktiverer du simulatortilstand:
1. Vælg Opsætning > System > Simulator på skærmen Hjem.
2. Vælg Opsætning for at indstille hastighed, sporkontrol og position.
Visning af systeminformation
Du kan få vist softwareversionen, konturkortversionen og enheds-idnummeret for din plotter. Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at
kunne opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Opsætning > System > System information på skærmen Hjem.
Gendannelse af fabriksindstillinger
BEMÆRK: Denne procedure sletter alle de oplysninger, som du har tilføjet.
1. Vælg Opsætning > System > System information >
Fabriksindstillinger på skærmen Hjem.
2. Vælg Ja for at gendanne alle fabriksindstillinger, eller vælg Nej for at
annullere. Enheden genstarter og beder dig om at justere enhedens
indstillinger (side 3).
Indsættelse og fjernelse af SD-kort
Enheden understøtter SD-kort (Secure Digital). Indsæt BlueChart® g2
Vision® SD-kort (ekstraudstyr) for at se højopløselige satellitbilleder og
luftfotos af havne, marinaer og andre bestemmelsessteder. Indsæt tomme
SD-kort for at overføre data, f.eks. waypoints, ruter og spor, til en anden
kompatibel Garmin-enhed eller en computer (side 34). SD-kortlæser findes
i nederste højre hjørne på enheden.
Du indsætter SD-kortet ved at åbne adgangslåget og trykke SD-kortet ind,
til der lyder et klik. Tryk på kortet igen, og udløs det, så du kan tage det ud
af plotteren.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Sådan kommer du i gang
• Ekkolod - konfigurer og få adgang til ekkolodsoplysninger (side 44).
Note: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har en enhed med et
indbygget ekkolodsmodul (modelnumre, som ender på et “s” som f.eks.
GPSMAP 526s), eller hvis du har en transducer, som er tilsluttet til et
eksternt ekkolod, f.eks. Garmin GSD 20/21/22.
Bemærk: Hvis du bruger et SD-kort til at overføre waypoints fra
MapSource®, skal du opdatere til den nyeste version af MapSource ved
at klikke på Hjælp > Kontroller, om der er nye opdateringer, eller se
Garmins websted på www.garmin.com.
• Kort/ekkolod - opsæt skærmen til at vise et kort og ekkolod på en delt
skærm (side 21).
• Find - få adgang til navigationsfunktioner (side 22).
• Information - få vist informationer herunder instrumentbrætfunktioner,
strømforhold, himmellegemer, brugerdata og information om andre
fartøjer (side 30).
• Konfigurer - adgang til enheds- og systemindstillinger (side 37).
Beskrivelse af skærmen Hjem
Brug skærmen Hjem til at få adgang til alle andre skærme. Tryk på HOME
i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem.
• Kort - vælger kortene Navigation, Fiske, Perspektiv 3D, Overflade 3D,
Undervands 3D og delte navigationskort.
Bemærk: Overflade 3D, Undervands 3D og Fiskekort er kun
tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Brug af kort
Din plotter har et kort, der dækker hele verden, samt et detaljeret kort over
indsøer i USA eller BlueChart g2-kartografi for enten USA’s kystlinje eller
et specifikt lands kystlinje.
• Navigations kort - viser alle relevante navigationsdata, der er
tilgængelige på dine forudindlæste kort, inklusive bøjer, lys, kabler,
dybdespotninger, marinaer og tidevandsstationer i visning ovenfra.
• Perspektiv 3D - giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til
din rute) og bruges som visuel navigationshjælp.
• Delt navigationskort - viser to forskellige zoomniveauer på
navigationskortet på samme tid.
Fiskekort og undervands 3D-visninger er tilgængelige, hvis du bruger
BlueChart g2 Vision-forudprogrammerede SD-kort (ekstraudstyr).
• Overflade 3D - giver et fugleperspektiv fra oven og bag din båd som
tredimensionel navigationshjælp. BlueChart g2 Vision-overflade 3D er
mere detaljeret end de forudindlæste data.
Bemærk: Hvis du bruger en GPSMAP 420/421/520/521/525/526
(inklusive “s”-modeller), skal du indsætte et BlueChart g2 Vision
forprogrammeret SD-kort (ekstraudstyr) for at vise detaljerede
navigationskort og overflade 3D-kort.
Brug af navigationskortet
Brug navigationskortet til at planlægge din kurs, til at se kortoplysninger og
som navigationshjælp.
Du får adgang til et navigationskort på skærmen Hjem ved at vælge
Kort > Navigationskort.
• Fiske kort - viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på åbent hav.
• Undervands 3D - en undervandsvisning i 3D, der visuelt
repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Andre fartøjer - vis oplysninger om andre fartøjer, hvis din plotter er
tilsluttet til en ekstern AIS- (Automatic Identification System) eller DSC(Digital Selective Calling) enhed (side 49).
Din båd
Synligt
vrag
Tidevandsstation
Stop navigation - stop navigation til din destination (kun tilgængelig under
navigation).
Signal
Datafelter - vis eller skjul tal for cruising, navigation, fiskeri, brændstof
eller sejlads.
Fyr
Marineservice
Synlig
klippe
Zoomskala
Navigationskort med g2 Vision
Menuen Navigationskort
Datafelter
Du kan få adgang til yderligere indstillinger eller funktioner for
navigationskortet ved at trykke på MENU.
Fuldskærmskort - viser navigations- eller fiskekortet på hele skærmen,
uden tal.
Waypoints og spor - vis, tilføj og konfigurer waypoints (side 24) og spor
(side 26).
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
• Cruising - aktiver eller deaktiver datafelterne GPS-hastighed,
GPS-kurs, Dybde og GPS-position. Vælg Konfiguration af datafelt for
at konfigurere dataenes position på skærmen.
• Navigation - aktiver eller deaktiver datafelterne Distance til destination,
Ankomst, Afvigelse og Pejling til waypoint. Vælg Auto for at aktivere
datafeltet Navigation, når du navigerer til en destination. Vælg
Konfiguration af datafelt for at konfigurere funktionerne Ruteslag,
Næste sving og Destination.
• Fiske - aktiver eller deaktiver datafelterne Dybde, Vandtemperatur og
Fart gennem vand.
• Brændstof - aktiver eller deaktiver datafelterne Brændstofforbrug,
Resterende brændstof, Område og Brændstoføkonomi.
• Sejler - aktiver eller deaktiver datafelterne Fart gennem vand,
Vind hastighed, Vindvinkel og Wind Velocity Made Good (VMG).
Vælg Vind for at skifte mellem Sand vindvinkel og Relativ vindvinkel.
Beskrivelse af, hvordan Vind VMG og Waypoint VMG
optræder i datafelterne
Plotteren skifter automatisk mellem visning af Vind VMG og Waypoint
VMG i datafelterne
10
Waypoint VMG vises under disse forhold:
• Datafeltet Ruteslag viser Waypoint VMG, når du navigerer en rute eller
en automatisk guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser Waypoint VMG, når du navigerer en rute eller en
automatisk guidelinje, og du deaktiverer datafeltet Ruteslag.
Vind-WMG vises under disse forhold:
• Datafeltet Sejler viser Vind VMG, når du ikke navigerer en rute eller en
automatisk guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser Vind VMG, når datafeltet Ruteslag er aktiveret.
Kort opsætning - tilpas indstillinger for navigationskort (side 12).
Beskrivelse af kortdata
BlueChart g2 og BlueChart g2 Vision-kort anvender grafiske symboler
til angive kortfunktioner, der følger standarderne for amerikanske og
internationale kort.
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter
dybdekonturlinjer (med dybt vand illustreret med hvidt), tidevandszoner,
spotdybde (som illustreret på oprindelige papirkort), navigationshjælp
og -symboler samt forhindringer og kabelområder.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Navigation til en destination på kortet
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
Du panorerer på kortet ved at trykke op, ned, til højre eller til venstre på
Vippeknappen.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Delt navigationskort.
3. Brug vippeknappen til at vælge det punkt på kortet, hvor du gerne
vil hen.
4. Tryk på SELECT.
5. Vælg Naviger til.
6. Vælg Go To (eller Guide til, når der anvendes et forprogrammeret
BlueChart g2 Vision-kort til automatisk guidning).
Kortmarkør
7. Følg den farvede linje på skærmen til destinationen.
Hvis du vil oprette en rute til et punkt på kortet, skal du se på side 25.
Panorering på navigationskortet
Brug Vippeknappen til at flytte kortmarkøren ( ) væk fra din aktuelle
position og rulle til andre områder af navigationskortet. Når du panorerer
forbi kanten på den aktuelle kortvisning, bevæger skærmen sig fremad for
at fortsætte kortdækningen.
Mens du bevæger kortmarkøren, kan du se afstanden og kursen fra din
aktuelle position samt koordinaterne for markørens position i kortets
nederste højre hjørne.
Du stopper panorering ved at trykke på MENU og derefter vælge Stop
panorering.
Zoom ind og ud på kortet
Tasterne Område (-/+) styrer zoomniveauet, som angives på skalaen
nederst på navigationskortet (
). Linjen under tallet angiver distancen
på kortet.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning11
Brug af kort
Adgang til andre emneinformationer
Brug kortmarkøren ( ) til at vise oplysninger om kortelementer,
waypoints og kort på skærmen.
Sådan får du adgang til andre emneinformationer:
1. Fremhæv et emne på navigationskortet med kortmarkøren, og tryk på
SELECT.
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
Oplysninger fra tidevandsstationer vises på kortet med et detaljeret ikon,
der viser det aktuelle tidevandsniveau. Du kan få vist en uddybende graf
over en tidevandsstation til udsigter for tidevandsniveauet på forskellige
tidspunkter eller forskellige dage.
Brug kortmarkøren ( ) til at fremhæve et ikon for tidevandsstation
( ), og tryk på SELECT.
Der er flere oplysninger om tidevand på side 32.
Valgt
emne
Ændring af navigationskortindstillinger
Du kan ændre kortindstillingerne på skærmen Hjem ved at vælge Kort >
Navigationskort > MENU > Opsætning af kort.
Fotos - indstiller satellitbilleder i høj opløsning til Fra, Kun land eller Til.
Det er kun muligt at få satellitbilleder i høj opløsning, når man anvender et
BlueChart g2 Vision SD-kort.
Tidevand/strømforhold - slår tidevand og strømforhold til eller fra
(side 32).
Servicepunkter - slår marineservicepunkter til eller fra.
2. Vælg emnet. Hvis der er mere end ét emne i området, skal du vælge
Gense og derefter vælge emnet.
12
Roser - viser en kompasrose omkring din båd med indikation af
kompasretningen. Sand vindretning eller relativ vindretning vises,
hvis enheden er tilsluttet en kompatibel marinevindsensor.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Detalje - justerer antallet af detaljer, der vises på kortet ved forskellige
zoomniveauer.
Vindretningsindikator
Kompasrose
Tryk til venstre på
Vippeknappen
for at få færre
kortdetaljer.
Tryk til højre på
Vippeknappen
for at få flere
kortdetaljer.
Ændring af kortets udseende
På skærmen Hjem vælger du Kort > Navigationskort > MENU >
Opsætning af kort > Kortets udseende.
Orientering - skift perspektiv for kortvisningen.
• Nord op - indstiller den øverste kortvisning til nordlig retning.
• Kurs op - indstiller kortvisningen til den aktuelle sporretning.
• Rute op - indstiller kortet, så retningen for navigation altid er opad.
Kurslinjen vises lodret på skærmen, hvis den vises.
Kurslinje - trækker en forlængelseslinje fra bådens stævn i sejlretningen.
• Fra - slår kurslinjen fra.
• Distance - angiver distancen til slutningen af kurslinjen.
• Tid - angiver, hvor lang tid der er, til du når slutningen af kurslinjen.
Verdenskort - viser et basalt verdenskort eller et satellitbillede (når Fuldt
verdenskort er valgt).
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning13
Brug af kort
Spot dybder - slå dybdespotninger til eller fra, og angiv en farlig dybde.
Sik.regulering - identificerer en valgt dybde. Områder med mindre dybde
end den specificerede værdi vises med blå skygge, mens områder med
større dybde end den specificerede dybde vises med hvid skygge.
Skyggen er altid tegnet ved den valgte dybde eller dybere.
Brug af det delte navigationskort
Brug det delte navigationskort til at vise to forskellige zoomniveauer på
navigationskortet på samme tid.
Symboler - ændrer symbolpræferencerne.
• Navigationssymbol-størrelse - justerer størrelsen på de
navigationssymboler, der vises på kortet.
• Navigationssymbol-type - angiver navigationssymbolsættet
(NOAA eller IALA).
• POI’er til lands - aktiverer eller deaktiverer visningen af POI’er
(interessepunkter) til lands.
• Fyrvinkler - aktiverer eller deaktiverer den sektor, hvor et
navigationslys er synligt. Hvis du vælger Til, bortfiltreres fyrvinkler
afhængigt af zoomniveauet.
• Kort omrids - slå kortomrids til, når du anvender BlueChart g2 Vision
SD-kort, og du ønsker at se, hvilket område kortene dækker.
• Fotopunkter - aktiverer eller deaktiverer kameraikoner (side 20) ved
brug af et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Delt navigationskort
(med et BlueChart g2 Vision-kort)
Den øverste halvdel af skærmen er zoomet 10 gange længere ind end den
nederste halvdel af skærmen. Tasterne Område (-/+) styrer zoomniveauet.
Tryk på MENU for at få vist yderligere indstillinger (side 9).
14
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Brug af Perspektiv 3D
Perspektiv 3D giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din
rute) og bruges som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når
du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler. Den er
også til hjælp, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede
havne og ankerpladser.
Du kan få adgang til Perspektiv 3D på skærmen Hjem ved at vælge
Kort > Perspektiv 3D.
Tryk på tasten Område (+) for at flytte visningen tættere på din båd og
lavere ned mod vandet. Tryk på tasten Område (-) for at flytte visningen
væk fra båden.
Visning af detaljer om navigationssymboler som signaler,
lys og forhindringer:
1. Brug Vippeknappen til at pege på navigationssymbolet. Når markøren
er over navigationssymbolet, er dette fremhævet.
2. Tryk på SELECT for at vise oplysninger om navigationssymbolet.
Indstillinger for Perspektiv 3D
For at få adgang til yderligere indstillinger eller valgmuligheder på
skærmen Perspektiv 3D skal du trykke på MENU.
• Waypoints - vis, sorter, eller filtrer eksisterende waypoints,
eller opret nye.
• Nyt waypoint - rediger, slet eller opret et nyt waypoint.
• Aktive spor - administrer spor (side 26).
• Gemte spor - viser en liste over spor, der er blevet gemt.
Andre fartøjer - se oplysninger om andre fartøjer. Hvis du vil have vist
oplysninger om andre fartøjer, skal din enhed være sluttet til en ekstern
AIS- (Automatic Identification System) eller DSC- (Digital Selective
Calling) enhed.
Datafelter (side 9) - vis eller skjul cruising, navigation, fiskeri, brændstof,
sejladstal eller kompastape. Når denne er aktiveret, vises kompastape
øverst på skærmen Perspektiv 3D som en grafisk repræsentation af en kurs.
Kortets udseende - tilpas Perspektiv 3D-kortet.
• Områderinge - aktiverer eller deaktiverer områderingene for at
muliggøre distancemåling.
• Rute bredde - juster bredden på den rutelinje, der trækkes, når du
navigerer. Denne indstilling påvirker også ruter (Lav rute til), men den
påvirker ikke automatisk guidning (Guide til).
Waypoints og spor - vis, tilføj og konfigurer waypoints og spor.
• Spor - aktiver eller deaktiver spor (side 26).
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning15
Brug af kort
Brug af Overflade 3D
Et BlueChart g2 Vision SD-kort tilbyder Overflade 3D, der giver en
tredimensionel visning fra oven og bag din båd (i henhold til din rute).
Det er beregnet som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig,
når du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler.
Den er også til hjælp, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved
fremmede havne og ankerpladser.
Tryk på tasten Område (+) for at flytte visningen tættere på din båd
og lavere ned mod vandet. Tryk på tasten Område (-) for at flytte
visningen væk fra båden. Skalaen (
) vises midlertidigt nederst på
skærmen.
Visning af detaljer om navigationssymboler som signaler,
lys og forhindringer:
1. Brug Vippeknappen til at pege på navigationssymbolet. Når markøren
er over navigationssymbolet, er dette fremhævet.
2. Tryk på SELECT for at vise oplysninger om navigationssymbolet.
Indstillinger for Overflade 3D
For at få adgang til yderligere funktioner eller valgmuligheder på skærmen
Overflade 3D skal du trykke på MENU.
Du finder indstillinger og funktioner i relation til Waypoints og spor,
Andre fartøjer og Datafelter under Menuen Navigationskort på side 9.
Du kan tilpasse udseendet af skærmen Overflade 3D ved at vælge
MENU > Kortets udseende.
Stil - vælger, hvordan kortdata vises over 3D-terræn.
Overflade 3D
16
Navigationskort
• Klassisk - anvender farveskemaer til at indikere 3D-terræn.
• Kort - leverer kortoplysninger i 3D-visning.
• Fotos - leverer satellitfotobilleder udover kortoplysninger.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Farefarver - aktiverer eller deaktiverer farefarver. Indstillingen Fra viser
land, som du ville se det fra vandet. Indstillingen Til viser lavt vand og land
med en farveskala. Blå angiver dybt vand, gul angiver lavt vand, og rødt
angiver meget lavt vand.
Rute bredde - juster bredden på den rutelinje, der trækkes, når du
navigerer. Denne indstilling påvirker også ruter (Lav rute til), men den
påvirker ikke automatisk guidning (Guide til).
Brug af Undervands 3D
Ved hjælp af dybdekonturlinjerne fra BlueChart g2 Vision-kartografien
giver Undervands 3D en undervandsvisning af hav- eller søbunden.
Brug tasterne Område til at justere visningen.
Bemærk: Du skal have en enhed i “s”-serien (f.eks. en GPSMAP 420s)
og en transducer, der er kablet gennem et marinenetværk, for at modtage
ekkolodsoplysninger.
Indstillinger for Undervands 3D
For at få adgang til yderligere funktioner eller valgmuligheder på skærmen
Undervands 3D skal du trykke på MENU.
Vis - vælger undervandsvisning af for, agter, bagbord eller styrbord.
Overflade 3D
(Farver på vandfarer)
Områderinge - aktiverer eller deaktiverer områderingene for at muliggøre
distancemåling.
Sikker dybde - justerer dybden, hvor rød indikerer farlige dybder.
Ekkolodskegle (kun tilgængelig, hvis der findes ekkolod) - slår visning af
din transducers dækningsområde til eller fra.
Fiskesymboler (kun tilgængelig, hvis der findes ekkolod) - viser ikkebundfaste mål (f.eks. fisk). Målene angives med røde, grønne og gule
kugler. Rød angiver de største mål, mens grøn indikerer de mindste mål.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning17
Brug af kort
Fiskekortet anvender detaljerede dybhavsmålingsdata på et
forprogrammeret BlueChart g2 Vision SD-kort og virker bedst ved
dybhavsfiskeri på åbent hav.
Ikke-bundfaste
mål
Vælg Kort > Fiske kort på skærmen Hjem.
Undervands 3D
Spor - aktiver eller deaktiver sporloggen.
Datafelter - vis eller skjul tal for cruising, navigation, fiskeri, brændstof
eller sejlads (side 9).
Brug af fiskekort
Brug fiskekortet for at få en detaljeret forhindringsfri visning af
bundkonturerne på kortet.
18
Du kan få adgang til yderligere indstillinger eller funktioner for
navigationskortet ved at trykke på MENU.
Navigationssymboler - viser navigationshjælpemidler som signaler,
lys og forhindringer.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Du finder indstillinger og funktioner i relation til Fuldskærmskort,
Waypoints og spor, Andre fartøjer og Datafelter under “Menuen
Navigationskort” på side 9.
Fiskekortskærmens udseende tilpasses ved at vælge MENU >
Opsætning af kort (side 12).
Bemærk: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj opløsning
kun ved lavere zoomniveauer. Hvis du ikke kan se højopløsningsbillederne
i dit BlueChart g2 Vision-område, skal du enten zoome mere ind vha. tasten
Område (+) eller indstille et højere detaljeniveau (side 13).
Aktivering af satellitbilleder med høj
opløsning
Du kan lægge satellitbilleder i høj opløsning på land- eller havdelene eller
begge på navigationskortet, når du bruger et forprogrammeret BlueChart g2
Vision SD-kort.
Sådan aktiverer du satellitbilleder:
1. Tryk på MENU, mens du får vist navigationskortet.
2. Vælg Kort opsætning > Fotos.
Fotooverlay fra
Kun land-fotooverlay
Fotooverlay ved 50%
Fotooverlay ved 100%
3. Vælg mellem følgende muligheder:
• Fra - standardkortinformation vises på kortet.
• Kun land - standardkortinformation vises på vand med fotos,
der dækker landjorden.
• Til - fotos dækker både vand og land ved en angivet uklarhed.
Jo højere du angiver procentdelen, i jo større grad vil
satellitbillederne dække både land og vand.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning19
Brug af kort
Visning af luftfotos
Forprogrammerede BlueChart g2 Vision SD-kort indeholder luftfotos af
mange landmærker, marinaer og havne. Brug disse fotos til at orientere
dig i forhold til omgivelserne eller for at få et indtryk af en marina eller en
havn inden ankomst.
Adgang til luftfotos fra navigationskortet:
Brug Vippeknappen til at fremhæve et kameraikon med markøren,
og vælg Luftfoto eller Gense.
Perspektiv
Frihøjde
Luftfoto
Bemærk: Brug tasterne Område til at zoome ind og ud, mens du viser
luftfotoet i fuldskærmsvisning.
Visning af oplysninger fra
strømforholdsstationer
Hvis strømforholdsstationer er tilgængelige i dit BlueChart g2 Visionområde, vises de på navigationskortet som en markeret
pil. Disse ikoner viser en strøms hastighed og retning på
én gang. Vælg Gense eller navnet på stationen for at få
vist en strømgraf.
Ikon for
strømforholdsstation
20
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af kort
Detaljerede vej- og POI-data
BlueChart g2 Vision indeholder detaljerede vej- og POI-data (data om
interessepunkter), herunder meget detaljerede kystveje og POI’er som
f.eks. restauranter, overnatningsmuligheder, lokale seværdigheder og meget
mere. Hvis du ønsker instruktioner om at søge efter og navigere til disse
POI’er, kan du se afsnittet Find, der starter på side 22.
Skærmen
Navigationskort
Brug af automatisk guidning
Automatisk guidning foreslår automatisk ruter på baggrund af tilgængelige
BlueChart g2 Vision-kortoplysninger. Se side 38 for vejledning i, hvordan
du indstiller automatisk guidning til din båd. Afsnittet “Find” på side 22 har
flere oplysninger om, hvordan du bruger automatisk guidning.
Brug af skærmen Kort/ekkolod
Bemærk: Skærmen Kort/ekkolod er ligesom skærmen Ekkolod
tilgængelig, hvis du bruger et ekkolodsmodul, som har tilkoblet en
transducer.
Skærmen Ekkolod
Kombination af navigation og ekkolod
Du kan få adgang til andre indstillinger og valgmuligheder til
kort-/ekkolodskærmen ved at trykke på MENU.
Brug skærmen Kort/ekkolod til at vise navigationskort, fiskekort,
Overflade 3D eller Undervands 3D og ekkolod på samme tid.
Sådan vises en delt kort-/ekkolodskærm:
1. Vælg Kort/ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg korttypen på den delte skærm.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning21
Find
Find
Brug funktionen Find på skærmen Hjem til at søge efter og navigere til
waypoints, ruter, spor og tjenester såsom nærliggende brændstoftanke,
værksteder og ramper.
Bemærk: Du skal oprette waypoints og ruter, før du kan navigere til dem.
Navigation til en destination
Du kan søge efter og navigere til waypoints, ruter, spor og tjenester såsom
nærliggende brændstoftanke, værksteder og ramper.
Sådan begynder du at navigere:
1. På skærmen Hjem vælger du Find.
2. Vælg den kategori, du vil navigere hen til.
Du kan navigere til en destination ved hjælp af tre metoder: Go To,
Lav rute til eller Guide til.
• Go To - tager dig direkte til din destination.
• Lav rute til - opretter en rute fra din placering til en destination,
og giver dig mulighed for at tilføje sving til ruten.
• Guide til - søger i BlueChart g2 Vision-kortdata for at finde den bedste
vej til din destination. Du skal bruge et BlueChart g2 Vision SD-kort for
at få vist denne indstilling.
Advarsel: Guide til tager ikke hensyn til lavt vand og forhindringer.
Du skal for sikkerhedens skyld altid løse evt. uoverensstemmelser eller
spørgsmål, før du fortsætter navigationen.
3. Vælg en destination.
22
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Find
Bemærk: Tryk på den højre eller venstre pil for at vise yderligere
oplysninger eller for at vise positionen på et kort.
4. Vælg Naviger til.
5. Vælg Go To.
ELLER
Vælg Guide til, når du bruger et forudprogrammeret BlueChart g2
Vision-kort til at bruge automatisk guidning.
6. Følg den farvede linje på skærmen til destinationen.
Sådan stopper du navigation:
Tryk på MENU, og vælg Stop navigation.
Sådan søger du efter en destination via navnet:
1. På skærmen Hjem vælger du Find > Søg efter navn.
2. Brug Vippeknappen til at vælge tegn, og stav i det mindste en del af
navnet på din destination.
3. Vælg SELECT for at få vist de nærmeste 50 destinationer,
som indeholder søgekriterierne.
4. Vælg positionen > Naviger til > Go To eller Lav rute til (eller Guide til,
når du bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-kort).
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning23
Find
Oprettelse og brug af waypoints
Du kan gemme op til 1.500 waypoints (3.000 waypoints på modellerne
GPSMAP 421/451/521/551/526/556, inklusive “s”-modeller) med et
brugerdefineret navn, symbol, dybde, vandtemperatur og kommentar for
hvert enkelt waypoint.
Sådan opretter du et nyt waypoint:
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Brug kortmarkøren (
et waypoint.
) til at vælge den destination, du vil oprette som
3. Tryk på SELECT.
4. Vælg Opret waypoint.
Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint:
Tryk på tasten MARK på en vilkårlig skærm.
• Rediger waypoint - angiv et specifikt navn, symbol, vanddybde eller
vandtemperatur.
• Slet - sletter waypointet.
• Mand over bord - angiver den aktuelle position som Mand over
bord-placering.
• Højre eller venstre pil - skifter mellem waypointoplysninger og
navigationskortet.
Sådan redigerer du et eksisterende waypoint:
1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at fremhæve waypointet
på navigationskortet.
ELLER
Vælg på skærmen Hjem Information > Bruger data > Waypoints.
2. Vælg det waypoint, som du vil redigere.
3. Vælg Rediger waypoint.
4. Vælg den waypoint-attribut, du vil ændre (Navn, Symbol, Dybde,
Vand temp., Kommentar eller Position).
Sådan flytter du waypointet på navigationskortet:
1. Vælg waypointet på navigationskortet.
2. Vælg Gense. (Knappen Gense vises kun, når der er mere end ét
waypoint i nærheden).
3. Vælg knappen til det waypoint, du vil redigere.
4. Vælg Flyt.
5. Tryk på SELECT for at gemme den nye position, eller tryk på MENU for
at annullere handlingen.
Sådan får du vist en liste over alle waypoints:
På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data >
Waypoints.
Bemærk: Hvis du vælger MARK, oprettes der kun et waypoint på din
aktuelle position.
24
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Find
Sådan sletter du et waypoint eller en MOB:
1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at fremhæve waypointet
eller MOB’en på navigationskortet.
ELLER
På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data >
Waypoints.
2. Vælg det waypoint eller den MOB, du vil slette.
3. Vælg Gense > Slet (knappen Gense vises kun, hvis der er mere end et
waypoint i nærheden).
Oprettelse og brug af ruter
Du kan oprette eller gemme op til 20 ruter (100 ruter på modellerne
GPSMAP 421/451/521/551/526/556, inklusive “s”-modeller) med op til
250 waypoints hver.
Sådan opretter du en rute fra din nuværende position:
1. Brug kortmarkøren ( ) på navigationskortet til at vælge din destination.
5. Tryk på MENU for at annullere, for at fortryde den sidste drejning eller
for at begynde at navigere ruten.
2. Vælg Naviger til > Lav rute til.
Sådan opretter du en rute et andet sted:
1. Vælg Information > Bruger data > Ruter > Ny rute på skærmen Hjem.
3. Brug kortmarkøren ( ) til at vælge den position, hvor du vil foretage
den sidste drejning mod din destination.
4. Tryk på SELECT. Gentag dette trin for at tilføje yderligere drejninger.
2. Vælg Brug kort eller Brug waypoint-liste.
3. Hvis du vælger Brug kort, skal du bruge kortmarkøren ( ) til at vælge
den indledende position, hvor du ønsker at starte den nye rute.
Hvis du vælger Brug waypoint-liste, skal du vælge det første waypoint
på ruten.
4. Vælg positionen for den første drejning, og tryk på SELECT. Gentag,
indtil ruten er færdig.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning25
Find
5. Vælg MENU for at gemme ruten.
6. Vælg ruten for at redigere ruten, slette ruten eller navigere til ruten.
Sådan opretter du en rute ved brug af automatisk guidning
(når du bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-kort):
1. Vælg din destination på navigationskortet.
2. Vælg Naviger til > Guide til. Din rute beregnes.
BEMÆRK: Du kan ændre den automatiske guidning-sti til en rute ved at
vælge slutningen af stien og vælge Naviger til > Lav rute til. Automatisk
guidning-stien forbliver på skærmen, så du kan spore den, mens du opretter
en rute.
Sådan redigerer du en rute:
1. Vælg Information > Bruger data > Ruter på skærmen Hjem.
Sådan springer du et waypoint over på en rute:
1. Opret en rute som beskrevet tidligere.
2. Vælg det waypoint, der efterfølger det waypoint, du vil springe over.
3. Vælg Naviger til > Go To (eller Lav rute til).
Brug af spor
Et spor er en registrering af din rute. Det spor, der aktuelt registreres,
er dit aktive spor. Et aktivt spor kan gemmes.
Aktivering af sporloggen:
Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Spor > Til. En stilinje på kortet viser dit spor.
2. Vælg den rute, du vil redigere.
3. Vælg Rediger rute. Du kan redigere rutens navn eller bruge kortet eller
drejlisten til at redigere rutens drejninger.
Sådan sletter du en rute:
1. Vælg Information > Bruger data > Ruter på skærmen Hjem.
2. Vælg den rute, du vil slette.
3. Vælg Slet > OK.
26
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Find
Sådan sletter du det aktive spor:
Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Aktive spor > Ryd aktivt spor. Sporhukommelsen slettes.
Det aktuelle spor registreres fortsat.
Sådan følger du det aktive spor:
1. Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Aktive spor > Følg aktivt spor.
2. Vælg enten det tidspunkt, hvor det aktive spor begyndte, eller Hele log.
3. Følg den farvede linje på skærmen.
Sådan redigeres eller slettes et gemt spor:
1. Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Gemte spor.
2. Vælg det spor, du vil redigere eller slette.
Sådan gemmer du det aktive spor:
1. Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Aktive spor > Gem aktivt spor.
2. Vælg enten det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte (eller Midnat,
hvis det vises), eller Hele log.
3. Hvis du vil navngive et spor, ændre dets farve eller gemme det som en
rute, skal du vælge Rediger spor.
3. Vælg Rediger spor for at ændre dets navn eller farve, eller vælg Slet
for at slette sporet.
Sådan indstiller du aktive sporvalg:
Vælg fra kortene Navigation eller Perspektiv 3D: MENU > Waypoints
og spor > Aktive spor > Aktive spor valg.
Optage metode - vælg Fra, Fyld eller Forfra.
• Fra - registrerer ikke en sporlog.
• Fyld - registrerer en sporlog, indtil hukommelsen er fuld.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning27
Find
• Forfra - registrer kontinuerligt sporloggen og erstatter de ældste
spordata med nye data.
Optageinterval - definerer den frekvens, som sporet skal registreres
med. Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater, men det fylder
hurtigere sporloggen op.
• Interval - angiver, om intervallet skal bestemmes efter afstand, tid eller
opløsning. (Vælg Skift for at indstille værdien).
• Distance - registrerer sporet på baggrund af distance mellem punkter.
• Tid - registrerer sporet på baggrund af et tidsinterval.
• Opløsning - registrerer sporet på baggrund af afvigelse fra din kurs.
Denne indstilling anbefales til optimal udnyttelse af hukommelsen.
Distanceværdien (Skift) er den maksimale fejlmargin, der tillades fra
den sande kurs, før der registreres et sporpunkt.
• Skift - indstiller værdien for intervallet.
Spor farve - angiver farven for sporet.
• Overflade 3D - giver et fugleperspektiv fra oven og bag din båd.
Til visuel navigationshjælp. BlueChart g2 Vision-overflade 3D er mere
detaljeret end de forudindlæste data (side 16).
• Undervands 3D - en undervandsvisning i 3D, der visuelt
repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne.
• Fiske kort - viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på åbent hav.
• Satellitbilleder i høj opløsning - satellitbilleder i høj opløsning,
der giver realistiske billeder af land og hav på navigationskortet.
• Luftfotos - få vist lystbådehavne og andre navigationsrelevante
luftfotos, der hjælper dig med at visualisere dine omgivelser.
• Detaljerede veje og POI-data - få vist veje, restauranter og andre
interessepunkter (POI’er) langs kysten.
• Strømforholdsdata - få vist en oversigt over oplysninger fra
strømforholdsstationer (side 32).
Brug af BlueChart g2 Vision
Forprogrammerede BlueChart g2 Vision SD-kort (ekstraudstyr) giver dig
mulighed for at udnytte din enhed mest muligt. Ud over detaljerede søkort
har BlueChart g2 Vision følgende funktioner:
28
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Find
• Automatisk guidning - bruger den specificerede båds sikkerhedsdybde
og kortdata til at bestemme den bedste rute til din destination (side 38).
Bemærk: Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra SD-kortet
til din computer med henblik på visning eller som sikkerhedskopi. Du kan
kun anvende SD-kortet på Garmin GPS-enheder, der er kompatible med
BlueChart g2 Vision.
Navigation med en Garmin-autopilot
Når du starter en hvilken som helst type navigation (Go To, Lav rute til,
Guide til eller Følg spor), bliver du spurgt, om du vil bruge autopiloten,
hvis du er tilsluttet en kompatibel Garmin-autopilot.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning29
Visning af oplysninger
Visning af oplysninger
Brug skærmen Information til at få adgang til oplysninger om
instrumentbrætmålere, tidevand, strømforhold, brugerdata og andre fartøjer.
Visning af et kompas
Vælg på skærmen Hjem: Information > Instrumentbræt > Kompas.
Visning af tal
Du kan vise og tilpasse numeriske data, inklusive vanddybde,
GPS-oplysninger og navigationsoplysninger. Du kan tilpasse antallet af
viste felter samt typen af oplysninger, der skal vises i hvert enkelt felt.
Du kan vise op til seks felter med numeriske oplysninger.
Du får vist talskærmen ved på skærmen Hjem at vælge Information >
Instrumentbræt > Tal.
Tilpasning af talskærmen:
1. Vælg på skærmen Hjem: Information > Instrumentbræt > Tal.
2. Tryk på MENU, og vælg Opsætning.
30
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
3. Vælg antallet af felter, der skal vises (3, 4, 5 eller 6).
4. Vælg den oplysning, der skal vises i hvert felt.
Du kan nulstille rejseoplysninger, maksimumhastighed, totaltæller
eller alle værdier ved at trykke på MENU, mens du får vist
rejseoplysningerne.
Visning af rejseoplysninger
På skærmen Hjem skal du vælge Information > Instrumentbræt >
Trip.
Visning af brændstofmålere
For at vise brændstofmålere skal du på skærmen Hjem vælge:
Information > Instrumentbræt > Brændstof. Brændstofniveau i hver
tank, samlet mængde resterende brændstof, brændstofflow for hver
motor, samlet brændstofflow, brændstoføkonomi for hver tank samt
samlet brændstoføkonomi vises.
Bemærk: For at kunne få vist oplysninger om brændstofforbrug
skal din enhed være tilsluttet en ekstern brændstofsensor som f.eks.
Garmin GFS™ 10.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning31
Visning af oplysninger
Sådan synkroniseres brændstofmålerne med brændstoffet:
På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Instrumentbræt >
Brændstof > MENU.
• Fyld alle tanke - vælges, når tanken er fuld. Der vises et estimat
over brændstofkapaciteten. Juster estimatet om nødvendigt.
• Kom brændstof på båden - vælges, hvis du har tanket mindre,
end hvad der kan være i en fuld tank. Der vises et estimat over
den mængde brændstof, der er blevet tanket. Juster estimatet om
nødvendigt.
• Indstil total brændstof ombord - vælg denne mulighed for at
angive den samlede mængde brændstof i dine tanke.
• Brændstoføkonomi - vælg enten GPS-hastighed eller Fart
gennem vand (vha. data fra et hastighedshjul) til beregning af
brændstoføkonomi.
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om tidevand for en
anden dato.
Bemærk: Du skal bruge et BlueChart g2 Vision-kort for at få vist
oplysninger fra tidevandsstationer.
Vælg Vis rapport for at få vist tidevandsudsigten fra den valgte station.
1. Vælg Information > Tidevand og strømforhold > Tidevand.
2. Vælg en tidevandsstation. Oplysninger fra tidevandsstationen vises.
Visning af oplysninger om strømforhold
Brug skærmen Aktuel forudsigelse for at få vist oplysninger om
strømforhold.
Bemærk: Du skal bruge et BlueChart g2 Vision-kort for at få vist
oplysninger om strømforhold.
1. Vælg Information > Tidevand og strømforhold > Strøm.
32
2. Vælg en strømforholdsstation. Oplysninger fra strømforholdsstationen
vises.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
Visning af brugerdata
Hvis du vil se brugerdata, skal du på skærmen Hjem vælge
Information > Bruger data.
Waypoints - få vist en liste over alle gemte waypoints (side 15).
Ruter - få vist en liste over gemte ruter (side 25).
Spor - få vist en liste over gemte spor (side 26).
Data overførsel - overfør waypoints, ruter og spor til og fra et SD-kort
eller netværk.
Ryd brugerdata - slet alle brugerdefinerede waypoints, ruter og spor.
Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om strømforhold for
en anden dato.
Vælg Vis rapport for at få vist en rapport om tidevandsforhold fra den
valgte station.
Bemærk: Du kan vælge information fra både tidevandsstation og
strømforholdsstation direkte fra navigationskortet.
Sådan kopierer eller sammenfletter du MapSource-data til din
plotter:
1. Indsæt et SD-kort i din plotter, så du kan lægge en fil over på SD-kortet.
Denne fil leverer oplysninger, som MapSource anvender til at formatere
data. Processen skal kun udføres første gang, du kopierer eller
sammenfletter MapSource-data til din plotter fra et bestemt SD-kort.
2. Kontroller den MapSource-version, du har på din computer, ved at klikke
på Hjælp > Om MapSource. Hvis versionen er ældre end 6.12.2, skal
du opdatere til den nyeste version ved at klikke på Hjælp > Kontroller,
om der er nye opdateringer eller se Garmins websted på
www.garmin.com.
3. Indsæt SD-kortet i en SD-kortlæser tilknyttet din computer.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning33
Visning af oplysninger
4. Fra MapSource skal du klikke på Overfør > Send til enhed.
5. Fra vinduet Send til enhed skal du vælge det drev, der er tilknyttet SDkortlæseren, samt de datatyper, du vil kopiere til plotteren.
6. Klik på Send.
7. Indsæt SD-kortet i din plotter.
8. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data >
Data overførsel.
9. Gør et af følgende:
• Vælg Hent data fra kassette for at overføre data fra SD-kortet til
plotteren og kombinere dem med eksisterende brugerdata.
• Vælg Erstat fra kassette for at overskrive dataene på din plotter.
10. Vælg filnavnet på listen. Dataene overføres fra SD-kortet til plotteren.
Sådan overfører du data (waypoints, ruter, spor) til et SD-kort:
1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden.
2. På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Bruger data >
Data overførsel > Gem på kassette.
3. Gør et af følgende:
• Vælg filnavnet på listen.
Sådan �����������������������������������������������������������
overfører du data (waypoints, ruter, spor) fra et SD-kort:
1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden.
2. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data >
Data overførsel.
3. Gør et af følgende:
• Vælg Hent data fra kassette for at overføre data fra SD-kortet til
plotteren og kombinere dem med eksisterende brugerdata.
• Vælg Erstat fra kassette for at overskrive emner på din plotter.
4. Vælg filnavnet på listen. Dataene overføres fra SD-kortet til plotteren.
Kopiering af indbyggede kort til et SD-kort:
1. Indsæt et SD-kort (på mindst 4 GB) i SD-kortstikket på forsiden af
enheden.
2. På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Bruger data >
Data overførsel > Kopier indbygget kort for at kopiere de kort,
som er indlæst på din plotter, over på SD-kortet.
Sådan overfører du data til eller fra et NMEA 2000-netværk:
1. Tilslut enheden til et NMEA 2000-netværk. (Se installationsvejledningen
til GPSMAP 4000/5000).
• Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Indtast filnavnet ved hjælp af
Vippeknappen, og vælg Udført.
4. Vælg Ja for at gemme waypoints, ruter og spor på SD-kortet.
Filnavnet gemmes som .ADM.
34
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Visning af oplysninger
Bemærk: Kun de følgende enheder er NMEA 2000-kompatible:
GPSMAP 451/451s GPSMAP 551/551s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
2. På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data >
Data overførsel > Netværk.
3. Gør et af følgende:
5. Fra Windows Explorer skal du åbne mappen Garmin\UserData på
SD-kortet.
®
6. Kopier den pågældende .ADM-fil på kortet, og sæt den ind et sted på
computeren.
Gendannelse af data til din plotter:
1. Kopier den pågældende .ADM-fil fra computeren og over på et SD-kort i
mappen Garmin\UserData.
• Vælg Klon bruger data for at overføre waypoints, ruter og spor til
andre plottere, der er sluttet til netværket. Eksisterende brugerdata
overskrives på disse plottere.
2. Indsæt SD-kortet i din plotter.
• Vælg Flet bruger data for at overføre data mellem alle de
plottere, der er sluttet til netværket. Entydige data kombineres med
eksisterende data på hver plotter.
Sådan sletter du alle waypoints, ruter og spor:
1. På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Ryd bruger
data.
Sikkerhedskopiering af data på en computer:
1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden.
2. På skærmen Hjem skal du vælge: Information > Bruger data >
Data overførsel > Gem på kassette.
3. Gør et af følgende:
• Vælg filnavnet på listen.
• Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Indtast filnavnet ved at
bruge Vippeknappen, og tryk på SELECT.
4. Fjern SD-kortet fra enheden, og isæt det i en SD-kortlæser,
der er tilknyttet en computer.
3. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data >
Data overførsel > Erstat fra kassette.
2. Vælg Waypoints, Ruter, Gemte spor eller Alle.
3. Vælg OK for at slette dataene.
Visning af andre fartøjer
Hvis du vil have vist information om andre både, skal du på skærmen
Hjem vælge Information > Andre fartøjer.
Bemærk: Hvis du vil have vist oplysninger om andre både, skal din
enhed være sluttet til en ekstern AIS- (Automatic Identification System) eller
DSC- (Digital Selective Calling) enhed. Se side 49 for at få flere oplysninger.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning35
Visning af oplysninger
AIS-liste - få vist oplysninger om alle de både, din enhed overvåger.
AIS-listen viser MMSI’erne eller (hvis båden sender det) navnene på
AIS-bådene, sorteret efter område. Den båd, der er tættest på din båd,
vises øverst på listen.
DSC-liste - få vist de seneste 100 opkald. DSC-listen viser de seneste
opkald fra en båd. Hvis der modtages et andet opkald fra samme båd,
erstatter det det første opkald på listen.
Vælg Indstillinger for at sortere opkald efter navn, type, MMSI, afstand
fra din båd eller tidspunktet, hvor opkaldet blev modtaget.
Vælg Indstillinger > Slet alle for at slette alle opkald fra listen.
Sådan tilføjer du en DSC-kontakt:
1. Vælg Tilføj kontakt.
2. Brug Vippeknappen til at indtaste fartøjets MMSI-nummer.
3. Brug Vippeknappen til at indtaste fartøjets navn.
36
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af plotteren
Konfiguration af plotteren
Brug skærmen Opsætning til at konfigurere enhedsindstillinger.
Konfiguration af systemindstillinger
For at ændre generelle systemindstillinger skal du vælge Opsætning >
System på skærmen Hjem.
Simulator - angiv Simulatortilstand til Til eller Fra. Vælg Opsætning
for at indstille simulatorvalg som f.eks. simuleret position, hastighed og
retning.
Bipper/display - vælg Bipper til, når enheden frembringer lyde.
Vælg Display > Baggrundslys for at gøre baggrundslyset lysere eller
mørkere. Vælg Display > Farve valg for at skifte mellem Dagtilstand og
Nattilstand (side 4).
Auto tænding (GPSMAP 421/451/521/551/526/556, inklusive “s”modeller) - slå automatisk tænding Til eller Fra. Når Til er valgt, tændes
plotteren automatisk, når strømforsyningen aktiveres, medmindre plotteren
er slukket ved brug af Tænd/sluk-knappen, før strømmen fjernes.
GPS - få vist GPS-satellitter.
• Satellitvisning - se GPS-satellitkonstellationen.
• WAAS/EGNOS - slå WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS (i Europa)
til eller fra. WAAS/EGNOS kan give mere nøjagtige oplysninger om
GPS-positionen. Når WAAS eller EGNOS anvendes, er enheden dog
længere tid om at oprette satellitforbindelse.
• Fartfilter - vælg Til, Fra eller Auto. Fartfiltret beregner en
gennemsnitshastighed for din båd over en kort periode, hvilket sikrer
jævnere fartværdier.
Systeminformation - vis systeminformation, og gendan
fabriksindstillinger. Knappen Gem på kassette fungerer som et
fejlsøgningsværktøj. En repræsentant for Garmins produktsupport vil
muligvis bede dig om at bruge denne funktion for at hente data om din
plotter.
Hændelseslog - viser en liste over systembegivenheder. Vælg hændelsen
for at få vist yderligere oplysninger.
Konfiguration af måleenheder
Du skal vælge Opsætning > Præferencer > Enheder på skærmen
Hjem for at skifte måleenheder.
System enheder - global indstilling, der definerer enkelte måleenheder på
en gang: Statute (mh, ft, ºF), Metrisk (kh, m, ºC), Nautisk (kt, ft, ºF)
eller Brugerdefineret. Vælg Brugerdefineret for at definere enheder for
dybde, temperatur, afstand, fart, højde, størrelse og tryk.
Bemærk: Du skal kunne modtage dybdedata med NMEAekkolod eller bruge et Garmin ekkolodsmodul for at få vist dybde- og
temperaturoplysninger.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning37
Konfiguration af plotteren
Kurs - angiver den reference, der bruges til at beregne kursoplysninger.
• Auto magnetisk - indstiller automatisk din positions magnetiske
deklination.
• Sand - indstiller det geografiske nord som kursreference.
• Grid - indstiller grid nord som kursreference (000º).
• Bruger magnetisk - giver dig mulighed for at indstille værdien for den
magnetiske variation.
Positions format - skift den koordinattype, som en given koordinatlæsning
vises i. Skift kun positionsformat, hvis du bruger et kort eller søkort,
der angiver et andet positionsformat.
Kort datum - skift det koordinatsystem, som kortet er struktureret i.
Du skal kun ændre kortdatum, hvis du anvender et kort, der angiver en
anden kortdatum.
Tid - angiv tidsindstillingerne.
• Tids format - vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.
• Tidszone - indstil den tidszone, som du ønsker at få vist.
• DST (sommertid) - vælg Fra, Til eller Auto. Den automatiske
indstilling slår sommertid til eller fra afhængigt af årstid.
38
Ændring af systemsprog
Du kan skifte systemsprog på skærmen Hjem ved at vælge
Opsætning > Præferencer > Sprog og derefter vælge sproget.
Konfiguration af navigationspræferencer
Hvis du vil redigere dine navigationspræferencer, skal du vælge
Opsætning > Præferencer > Navigation på skærmen Hjem.
Ruteetiketter - for gemte ruter bestemmer denne funktion,
om rutedrejningerne skal indikeres med tal (Drej 1, Drej 2 osv.) eller med
waypoint-navn, eller om beskrivelsen af drejninger skal være skjult.
Drejningsovergang - indstil, hvor lang tid før eller hvor langt fra en
drejning på en rute du skal bruge som overgang til næste slag.
Hastighedskilder - specificer den sensor, der anvendes til vindtal og
brændstoføkonomi. Tryk på Vind eller Brændstoføkonomi for at skifte
mellem vand (fra en vandhastighedssensor) og GPS (fra den beregnede
GPS-hastighed).
Auto guide - indstil parametre for automatisk guidning:
• Sikker dybde - indstil minimumdybde (refererende til dybdedatum på
søkort), der tillades ved beregning af en vej til automatisk guidning.
En sikker dybe på mindre end 1 meter er ikke tilladt ved brug af
automatisk guidning.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af plotteren
• Sikker højde - indstil minimumhøjden (refererende til højdedatum på
søkortet), som båden kan sejle sikkert under.
• Afstand til kystlinje - indstil sikkerhedsafstanden for båden til kysten:
Nærmest, Nær, Normal, Langt eller Længst.
Konfiguration af kommunikationsindstillinger
For at ændre kommunikationsindstillingerne skal du på skærmen Hjem
vælge Opsætning > Kommunikation.
Seriel port 1 - konfigurerer det input-/outputformat for seriel port 1,
der skal bruges, når du slutter din plotter til eksterne NMEA-enheder,
en computer eller andre enheder fra Garmin.
Seriel port 2 (hvis understøttet) - konfigurerer det input-/outputformat for
seriel port 2, der skal bruges, når du slutter din plotter til eksterne NMEAenheder, en computer eller andre enheder fra Garmin.
• Garmin dataoverførsel - understøtter input eller output fra Garmins
navnebeskyttede data til kommunikation med software fra Garmin.
• Garmin fjernoverførsel for ekkolod (GPSMAP 420/450/520/550/
525/555) - understøtter input eller output af Garmins navnebeskyttede
ekkolodsdata til kommunikation med software fra Garmin.
• NMEA Standard - understøtter input eller output fra standarddata fra
NMEA 0183, DSC og ekkolod NMEA-inputsupport til DPT-, MTW- og
VHW-sætninger.
• NMEA High Speed - understøtter input eller output fra standard 0183data til de fleste AIS-modtagere.
NMEA 0183 opsætning - aktiverer eller deaktiverer NMEAoutputsætninger til ekkolods-, rute-, system- og Garmin NMEAindstillinger.
Sådan aktiverer eller deaktiverer du NMEA 0183-outputsætninger:
1. På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Kommunikation >
NMEA 0183 opsætning.
2. Vælg en indstilling (Ekkolod, Rute, System eller Garmin).
3. Vælg den NMEA 0183-outputsætning, der skal slå output til eller fra.
• Pos. nøjagtighed - juster antallet af cifre (To cifre, Tre cifre eller Fire
cifre) til højre for kommaet til transmission af NMEA-output.
• Waypoint ID’er - vælg, hvordan enheden identificerer waypoint-koder
(Navne eller Tal).
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning39
Konfiguration af plotteren
NMEA 2000-enheder - opretter en liste over de NMEA 2000enheder, der findes på dit netværk. Hvis NMEA 2000-enheden har
konfigurationsvalgmuligheder eller -indstillinger, skal du vælge den
pågældende enhed for at få vist en liste over valgmulighederne.
Bemærk: Kun de følgende enheder er NMEA 2000-kompatible:
GPSMAP 451/451s GPSMAP 551/551s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
CANet-enheder - opretter en liste over CANet-enhederne på dit
netværk. Hvis en CANet-enhed har konfigurationsvalgmuligheder eller
-indstillinger, skal du vælge den pågældende enhed for at få vist en liste
over valgmulighederne.
Bemærk: Kun GPSMAP 420/450/520/550/525/555 (inklusive “s”modeller) er CANet-kompatible:
Indstilling af alarmer
Du kan indstille enheden til at udløse en alarm, når der opstår særlige
forhold. Som standard er alle alarmer deaktiverede.
Sådan indstiller du en alarm:
1. På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Alarmer.
Indstilling af navigationsalarmer
For at indstille en navigationsalarm skal du på skærmen Hjem vælge
Opsætning > Alarmer > Navigation.
Ankomst - indstil en alarm til at lyde, når du er inden for en specificeret
afstand eller tid til et sving eller destinationswaypoint.
• Type - vælg, om ankomstalarmer kun skal afspilles, når du nærmer
dig destinationer, eller når du nærmer dig enten drejninger eller
destinationer. Vælg Fra for at deaktivere ankomstalarmer.
• Aktivering - angiv, om ankomstalarmen skal udløses efter tid til
ankomst eller afstand til ankomst.
• Skift tid/Skift distance - hvis Aktivering er indstillet til Tid, skal du
vælge Skift tid for at angive antallet af minutter før ankomst, hvor
alarmen skal afspilles. Hvis Aktivering er indstillet til Distance, skal du
vælge Skift distance for at angive distancen før ankomst, hvor alarmen
skal afspilles. Brug Vippeknappen til at ændre tid eller afstand.
Ankervagt - indstil en alarm til at lyde, når du overskrider en specificeret
afdriftsdistance.
Kursafvigelse - indstil en alarm til at lyde, når du når en kursafvigelse på
en specificeret afstand.
2. Vælg en alarmkategori.
3. Vælg en alarm.
4. Vælg Til for at slå alarmen til.
5. Angiv alarminformation
40
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af plotteren
Indstilling af systemalarmer
For at indstille en systemalarm skal du på skærmen Hjem vælge
Opsætning > Alarmer > System.
Vækkeur - indstil en alarm ved hjælp af systemuret (GPS). Enheden skal
være tændt, for at vækkeuret virker.
Batteri - indstil en alarm til at blive udløst, når batteriet når en specificeret
lav spænding.
GPS-nøjagtighed - indstil en alarm til at lyde, når GPS-nøjagtigheden
kommer uden for den angivne værdi.
Indstilling af ekkolodsalarmer
For at indstille en ekkolodsalarm skal du på skærmen Hjem vælge
Opsætning > Alarmer > Ekkolod.
Bemærk: Du skal kunne modtage dybdedata med NMEA-ekkolod eller
bruge et Garmin ekkolodsmodul for at konfigurere ekkolodsalarmer.
Lavt vand - indstil en alarm, der skal lyde, når dybden bliver mindre end
den angivne værdi.
Dybt vand - indstil en alarm, der skal lyde, når dybden bliver større end
den angivne værdi.
Vandtemperatur - indstil en alarm til at lyde, når transduceren rapporterer
en temperatur, der er 2°F (1,1°C) over eller under den angivne temperatur.
Fisk - indstil en alarm til at lyde, når enheden registrerer et mål under
båden, der passer til de specificerede symboler.
- der lyder en alarm ved alle størrelser fisk.
- der lyder kun en alarm ved medium størrelse
og store fisk.
- der lyder kun en alarm ved store fisk.
Indstilling af alarmen Total brændstof ombord
Du kan indstille plotteren til at afspille en alarm, når den samlede mængde
resterende brændstof når det specificerede niveau.
Bemærk: Før du kan få vist oplysninger om brændstofforbrug, skal din
enhed være tilsluttet en ekstern brændstofsensor som f.eks. Garmin GFS 10.
Aktivering af alarmen Total brændstof ombord og indstilling af
brændstofalarmniveauet:
1. På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Alarmer > Brændstof >
Total brændstof ombord > Til (eller Fra).
2. Hvis du vælger Til, skal du bruge Vippeknappen til at angive
brændstofniveauet, hvor alarmen skal lyde.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
41
Konfiguration af plotteren
Konfiguration af Min båd
Du kan konfigurere indstillinger for din båd ved på skærmen Hjem at
vælge Opsætning > Min båd.
Køl offset - udlign overfladelæsningen af en køls dybde, så du kan måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra transducerens
placering. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et negativt tal,
så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan trække flere meter vand.
Sådan foretager du køl offset:
1. Vælg Opsætning > Min båd > Køl offset på skærmen Hjem.
Transducer ved overfladen
Et (+) positivt tal viser dybden
ved bunden af kølen.
Transducer nederst på kølen
Et (-) negativt tal viser dybden
fra overfladen.
2. Brug Vippeknappen til at angive den målte afstand fra transducerens
placering til vandlinjen eller bådens køl.
• Hvis du måler ned til kølen (transduceren er installeret i vandlinjen),
skal du angive et (+) positivt tal. Dette viser dybden ved kølens bund.
• Hvis du måler op til vandlinjen (transduceren er installeret på
kølens bund), skal du angive et (-) negativt tal. Det viser dybden fra
overfladen.
3. Tryk på Udført for at acceptere tallet.
Temp. Offset - indstil temperaturoffset for temperatursensoren på din
transducer.
Juster fart gennem vandet - brug denne menu til at justere fart gennem
vand. Følg vejledningen på skærmen for at justere farten. Hvis du ikke
bruger en transducer med hastighedssensor, vises denne menu ikke.
Bemærk: Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller
hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden, vises meddelelsen
“Hastighed for lav”. Vælg OK, og øg sikkert bådens fart. Hvis denne besked
vises igen, skal du standse båden og kontrollere, at hastighedssensorhjulet
ikke sidder fast. Hvis hjulet kan dreje rundt uden modstand, skal du
kontrollere kabelforbindelsen. Hvis denne besked vises igen, skal du
kontakte Garmins produktsupport.
Brændstofkapacitet - indtast din båds samlede brændstofkapacitet.
42
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Konfiguration af plotteren
Konfiguration af Andre fartøjer
Hvis du vil konfigurere indstillinger for andre både end din egen, skal du
på skærmen Hjem vælge Opsætning > Andre fartøjer.
BEMÆRK: Når du vil konfigurere AIS- eller DSC-oplysninger for andre
både, skal enheden sluttes til en ekstern AIS- eller DSC-enhed.
AIS - tænd eller sluk for AIS (Automatic Identification System). AIS
alarmerer dig mht. trafik i området ved at vise id, position, kurs og fart for
de både, der befinder sig inde i området og er udstyret med transponder.
DSC - tænd eller sluk DSC (Digital Selective Calling).
AIS-alarm - aktiver eller deaktiver en sikkerhedszone omkring din båd.
Funktionen bruges til at undgå kollisioner, og zonen kan tilpasses.
Tilpasning af sikkerhedszoneindstillinger:
På skærmen Hjem vælger du Opsætning > Andre fartøjer > AISalarm.
• Område - skift den målte radius for sikkerhedszonen til en bestemt
afstand fra 500 ft. til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra 500 ft.
til 2,0 mi).
• Tid til (sikkerhedszone) - afspiller en alarm, hvis AIS eller MARPA
registrerer, at et mål vil overskride sikkerhedszonen inden for det
angivne tidsinterval (fra 1 til 24 minutter).
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
43
Brug af ekkoloddet
Brug af ekkoloddet
Ved tilslutning til en transducer kan de følgende plottere bruges til at
registrere fisk:
GPSMAP 420s
GPSMAP 421s
GPSMAP 520s
GPSMAP 521s
GPSMAP 550s
GPSMAP 551s
GPSMAP 450s
GPSMAP 451s
GPSMAP 525s
GPSMAP 526s
GPSMAP 555s
GPSMAP 556s
Beskrivelse af den fulde skærm
Vælg funktionen Fuld skærm for at få vist en graf i fuld skærm af
transducerens ekkolodaflæsninger.
Vælg Ekkolod > Fuld skærm på skærmen Hjem.
Dybde
Temperatur
Fart
Ikke-bundfaste
mål
Område
Transducerfrekvens
eller strålebredde
Fuld skærm
Beskrivelse af skærmen Split frekvens
Brug skærmen Split frekvens (kun transducere med dobbeltfrekvens)
til at få vist både 50 kHz- og 200 kHz-frekvensen på den samme skærm.
En 50 kHz frekvensgraf vises til venstre, og en 200 kHz frekvensgraf vises
til højre.
Vælg Ekkolod > Split frekvens på skærmen Hjem.
44
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af ekkoloddet
Dybde, temperatur og fart
Dybde, temperatur
og fart
Område
Vinduet
Zoom
Indzoomet
dybdeskala
Område
Zoomniveau
Frekvenser
Splitfrekvens
Beskrivelse af skærmen Split zoom
Brug skærmen Split zoom til at få vist samtlige ekkoloddata på grafen og
en indzoomet del på samme skærm.
Vælg Ekkolod > Split zoom på skærmen Hjem.
Transducerfrekvens eller
strålebredde
Split zoom
Beskrivelse af skærmen Temp. log
Hvis du bruger en transducer, der kan måle temperatur, vil skærmen Temp.
log indeholde en grafisk log over temperaturaflæsninger over tid.
Den aktuelle temperatur og dybden vises i øverste venstre hjørne.
Vælg på skærmen Hjem Ekkolod > Temp. log.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
45
Brug af ekkoloddet
Tryk på MENU for at indstille varighed og skala for loggen.
Fiske symboler - indstil, hvordan ekkoloddet skal fortolke
ikke-bundfaste mål.
Enheden fortolker ikke returdata fra ekkoloddet (standard).
Temp.
og
dybde
Ikke-bundfaste mål vises som symboler. Der vises
baggrundsoplysninger fra ekkoloddet, hvilket gør det nemmere
at se forskel på fisk og strukturer.
Temperatur
område
Tid
forløbet:
Ikke-bundfaste mål vises som symboler med visning af
baggrundsoplysninger. Måldybden for hvert symbol vises også.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler. Der vises ingen
baggrundsoplysninger.
Ikke-bundfaste mål vises som symboler uden visning af
baggrundsoplysninger. Måldybden for hvert symbol vises.
Temp. log
Temperaturen vises langs den højre side, og tiden, der er gået, vises langs
bunden. Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger.
Rullehastighed - juster, hvor hurtigt ekkoloddet skal rulle fra venstre
til højre (Ultrascroll™, Hurtig, Medium, eller Langsom). Hvis du
bruger en hastighedskompatibel transducer, skal du vælge Auto for at få
rullehastigheden til automatisk at justere sig efter bådens vandhastighed.
Indstilling af ekkolod
Brug skærmen Ekkolods opsætning til at definere og justere indstillinger,
der gælder for alle ekkolodsskærme.
Vælg på skærmen Hjem Ekkolod > Ekkolods opsætning.
46
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Brug af ekkoloddet
Hvidlinje - fremhæver de stærkeste signaler fra bunden, så det bliver
nemmere at skelne mellem hårde og bløde konturer.
• Fra (standard) - slår hvidlinje fra.
• Høj - den mest følsomme indstilling. Næsten alle stærke returneringer
fremhæves med hvidt.
• Medium - mange stærke returneringer fremhæves med hvidt.
• Lav - den mindst følsomme indstilling. Kun de stærkeste returneringer
fremhæves med hvidt.
Farve skema - vælg Hvid eller Blå. Dette ændrer baggrunden på alle
ekkolodsskærme, men det ændrer ikke skærmen Temp. log.
Overflade støj - vis eller skjul ekkolodsreturneringer nær vandets
overflade. Skjul overfladestøj for at undgå rod.
Datafelter - vis eller skjul batterispænding, vandtemperatur, fart gennem
vandet (hvis din transducer kan vise det), cruising og navigation.
Bemærk: For at kunne vise vandtemperatur eller fart gennem vandet
skal den tilsluttede transducer være i stand til at måle vandtemperatur,
fart gennem vandet eller begge dele. Vælg Auto for at vise værdierne.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Avancerede ekkolodsindstillinger
Du justerer de avancerede ekkolodsindstillinger ved at trykke på MENU,
når du får vist et ekkolodskærmbillede.
Ekkolod pause - stopper ekkolodskærmens rulning.
Sådan markeres et waypoint i en valgt dybde:
1. Tryk, mens du viser en ekkolodskærm, på MENU > Ekkolod pause.
2. Brug Vippeknappen til at placere markøren over den fisk eller struktur,
som du ønsker at afmærke.
3. Tryk på SELECT.
Tryk, mens skærmen er på pause, på MENU > Genoptag for at
fortsætte rulning.
Område - justerer området af dybdeskalaen i højre side af skærmen
(Auto, eller ved manuel justering: Højre eller Venstre).
Gain - kontrollerer ekkolodsmodtagerens følsomhed (Auto, eller ved
manuel justering: Højre eller Venstre). Du kan få vist flere detaljer ved at
øge gain. Hvis skærmen virker rodet, skal du reducere gain.
Frekvens - når du bruger en transducer med dobbeltfrekvens, skal du
vælge, hvordan frekvenserne vises på skærmen (200kHz, 50kHz,
Dob. eller Auto).
47
Brug af ekkoloddet
Zoom - zoom ind på et afsnit af den fulde skærm. Zoom er deaktiveret eller
indstillet til Ingen zoom som standard. Der er fire muligheder:
• Ingen zoom - deaktiverer zoom.
• 2x zoom - dobbelt forstørrelse.
• 4x zoom - firedobbelt forstørrelse.
• Bund lås - låser zoomvinduet til bunden.
• Split zoom - viser skærmen Split zoom (side 45).
Dybdelinje - få hurtigt vist en bestemt dybde (Vis eller Skjul).
Referencens dybde indstilles ved at vælge Vis og derefter trykke op eller
ned på Vippeknappen.
48
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Digital Selective Calling
DSC (Digital Selective Calling)
Brug af plotteren sammen med en VHF-radio
Følgende tabel indikerer de funktioner, der er tilgængelige, når du slutter din plotter til en VHF-radio over et NMEA 0183- eller NMEA 2000-netværk.
Funktion
NMEA 0183
VHF-radio
NMEA 2000
VHF-radio
Garmin NMEA
0183 VHF-radio
Garmin NMEA
2000 VHF-radio
Plotteren kan overføre din GPS-position til din
radio. Hvis din radio er kompatibel, overføres GPSpositionsoplysningerne sammen med DSC-opkald.
X
X
X
X
Plotteren kan modtage DSC-nødopkald og
positionsoplysninger fra radioen.
X
X
X
X
Plotteren kan spore placeringen af fartøjer, der sender
positionsrapporter.
X
X
X
X
Lav en hurtig opsætning, og send detaljer om individuelle
rutineopkald til din Garmin VHF-radio.
X
Når du iværksætter et mand over bord-nødopkald fra din
radio, viser plotteren skærmen for mand over bord og
beder dig navigere til mand over bord-punktet.
X
Når du iværksætter et mand over bord-nødopkald
fra plotteren, viser radioen nødopkaldssiden for at
iværksætte et mand over bord-nødopkald.
X
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
49
Digital Selective Calling
Sådan aktiverer eller deaktiverer du DSC:
1. Vælg Opsætning > Andre fartøjer.
2. Vælg DSC for slå funktionen til eller fra.
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan foretage opkald til en DSC-kontakt fra plotteren. Se side 52 for at
få oplysninger om, hvordan du foretager et individuelt rutineopkald.
1. Tryk, mens du viser et kort, på MENU > Andre fartøjer > DSC >
DSC-liste > Tilføj kontakt.
2. Brug Vippeknappen til at indtaste fartøjets MMSI-nummer (Maritime
Mobile Service Identity), og tryk på SELECT.
3. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste fartøjet, og vælg Udført.
Visning af DSC-listen
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige DSC-kontakter,
du har indtastet. DSC-listen kan indeholde op til 100 poster. DSC-listen
viser de seneste opkald fra en båd. Hvis der modtages et andet opkald fra
samme båd, erstatter det det første opkald i opkaldslisten.
Fra en kortskærm skal du trykke på MENU > Andre fartøjer > DSC >
DSC-liste.
50
Modtagelse af nødopkald
Hvis din Garmin-plotter og VHF-radio er tilsluttede via NMEA 0183 eller
NMEA 2000, alarmerer din plotter dig, når din VHF-radio modtager et
DSC-nødopkald. Hvis der er blevet sendt positionsoplysninger sammen
med nødopkaldet, vil disse oplysninger også være tilgængelige og optages
sammen med opkaldet.
Symbolet
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet på det tidspunkt, hvor DSC-nødopkaldet blev
sendt.
Når du modtager et DSC-nødopkald:
1. Vælg Gense for at få vist detaljer omkring opkaldet.
2. Gør et af følgende:
• Vælg Opkald med radio for at opsætte et individuelt rutineopkald
med radioen for at kalde det nødstedte fartøj op (side 52). Denne
funktion er kun tilgængelig, hvis du bruger en Garmin NMEA 2000kompatibel VHF-radio.
• Vælg Rediger for at redigere fartøjets navn og tilføje en kommentar.
Hvis din radio sporer fartøjets position, skal du vælge Sti for at få vist
eller skjule fartøjets stilinje og vælge Sti-linje for at ændre linjens
farve. Vælg Ryd rapport for at slette opkaldsrapporten. Vælg Opret
waypoint for at indstille et waypoint ved den position, der blev sendt
med nødopkaldet.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Digital Selective Calling
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en
VHF-radio
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel
radio, og du iværksætter et mand over bord-DSC-nødopkald fra din
radio, viser din Garmin-plotter skærmen for mand over bord og beder
dig navigere til mand over bord-punktet. Hvis du har et Garminautopilotsystem tilsluttet netværket, vil din plotter bede dig om at foretage
et Williamsons turn til mand over bord-punktet.
Hvis du annullerer mand over bord-nødopkaldet på radioen, vises skærmen
Mand over bord ikke længere.
Mand over bord-nødopkald iværksat fra
plotteren
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel
radio, og du aktiverer navigation til en mand over bord-placering, viser
radioen siden Nødopkald for at iværksætte et mand over bord-nødopkald.
På radioen skal du trykke på knappen NØDOPKALD og holde den nede i
mindst tre sekunder for at sende nødopkaldet.
Der findes oplysninger om foretagelse af nødopkald fra din Garmin-radio i
brugervejledningen til din Garmin VHF-radio. Der findes oplysninger om,
hvordan du aktiverer navigation til en position for mand over bord på
side 24.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Positionssporing
Når du slutter din Garmin-plotter til en VHF-radio ved hjælp af NMEA
0183, kan du spore fartøjer, der sender positionsrapporter. Denne funktion
er også tilgængelig på NMEA 2000, forudsat at fartøjerne sender de
korrekte PGN-data (PGN 129808, DSC-opkaldsoplysninger).
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på DSC-listen
(side 36).
Sådan får du vist en liste over positionsrapporter:
1. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Andre fartøjer >
DSC-liste.
2. Vælg mellem følgende muligheder:
• Vælg Opkald med radio for at opsætte et individuelt rutineopkald
med radioen for at kalde det nødstedte fartøj op. Denne funktion er
kun tilgængelig, hvis du bruger en Garmin NMEA 2000-kompatibel
VHF-radio.
• Vælg Rediger for at redigere fartøjets navn og symbol og for at
tilføje en kommentar. Hvis din radio sporer fartøjets position,
skal du vælge Sti for at få vist eller skjule fartøjets stilinje og vælge
Sti-linje for at ændre linjens farve. Vælg Ryd rapport for at slette
opkaldsrapporten. Vælg Opret waypoint for at indstille et waypoint
ved den position, der blev sendt med nødopkaldet.
• Vælg Ryd rapport for at slette opkaldsrapporten.
51
Digital Selective Calling
• Vælg Naviger til for at gå til eller lave en rute til den position,
der blev sendt med positionsrapporten (side 11).
Konfiguration af fartøjsstier på navigationskortet
Hvis du har konfigureret din plotter til at vise stier, viser navigationskortet
en sort prik for hver rapporteret position. En sort linje repræsenterer
fartøjets rute, og et
blåt flagsymbol indikerer den sidst rapporterede
position.
Sådan angiver du varigheden for viste stipunkter:
1. Fra en kortskærm skal du vælge MENU > Andre fartøjer > DSC >
DSC-stier.
2. Vælg antallet af timer for at få vist sporede fartøjer på navigationskortet.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter (som er mindre end
4 timer gamle) for sporede fartøjer.
Sådan deaktiverer du stilinjer for sporede fartøjer:
1. Fra en kortskærm skal du vælge MENU > Andre fartøjer > DSC >
DSC-stier.
2. Vælg Fra for at deaktivere stier for hvert enkelt fartøj.
Sådan viser eller skjuler du stilinjen for et bestemt fartøj,
der sender positionsrapporter:
1. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Andre fartøjer >
DSC > DSC-liste.
2. Vælg fartøjet fra listen > Rediger.
52
3. Vælg Sti.
Sådan ændrer du symbolet og farven for stilinjen for et fartøj:
1. På skærmen Hjem skal du vælge Information > Andre fartøjer >
DSC-liste.
2. Vælg fartøjet fra listen > Rediger.
3. Vælg en funktion:
• Vælg Symbol for at redigere symbolet.
• Vælg Sti-linje for at redigere linjefarven.
Foretagelse af et individuelt rutineopkald
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA 2000kompatibel radio, kan du benytte plottergrænsefladen til at konfigurere et
individuelt rutineopkald. Når du konfigurerer et individuelt rutineopkald fra
din plotter, kan du vælge en af følgende kanaler, som du vil kommunikere
på. Radioen sender denne forespørgsel sammen med dit opkald.
Valget af en DSC-kanal er begrænset til de kanaler, der er tilgængelige i
alle frekvensbånd: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77.
BEMÆRK: Standardkanalen er 72. Du skal dog vælge Kanal for at vælge
en anden kanal på listen. Hvis du vælger en anden kanal, anvender plotteren
denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du ringer ved brug af en anden
kanal.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Digital Selective Calling
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald:
1. Mens du får vist et kort, skal du vælge MENU > Andre fartøjer > DSC >
DSC-liste.
2. Vælg den station, du vil kalde, på listen.
3. Vælg Gense > Opkald med radio.
4. Vælg Send for at sende oplysningerne om opkaldet til radioen.
5. På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.
Opkald til et AIS-mål
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA 2000kompatibel radio, kan du benytte plottergrænsefladen til at konfigurere et
individuelt rutineopkald til et AIS-mål. Du kan finde flere oplysninger om,
hvordan du vælger en anden kanal end standardkanalen (kanal 72) på
(side 52).
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AIS-mål:
1. Brug Vippeknappen, mens du viser et kort, for at vælge et AIS-mål
.
2. Vælg AIS-fartøj > Opkald med radio.
3. Vælg Send for at sende oplysningerne om opkaldet til radioen.
4. På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
53
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Størrelse: 400-serien: B × H × D: 14,5 cm × 12,7 cm × 7,6 cm
(5,7" × 5,0" × 3,0")
500-serien: B × H × D: 15,0 cm × 16,3 cm × 7,4 cm
(5,9" × 6,4" × 2,9")
Vægt:
400-serien: 560 g (1,30 lb.)
500-serien: 800 g (1,75 lb.)
Display: GPSMAP 420/421/450/451: 10,6 cm diagonal (4,0"),
QVGA-display med justerbar lysstyrke, 320 × 234 pixel.
GPSMAP 520/521/550/551: 12,7 cm diagonal (5,0"),
QVGA-display med justerbar lysstyrke, 320 × 240 pixel.
GPSMAP 525/526/555/556: 12,7 cm diagonal (5,0"),
Full VGA-display med justerbar lysstyrke, 640 × 480 pixel,
kan vise 4.096 farver.
Kabinet: Fuldt tætnet, robust plastlegering, vandtæt iht.
standarden IEC 529 IPX7.
Temp. område: Fra -15 ºC til 55 ºC (fra 5º F til 131 ºF)
Sikkerhedsafstand for kompas: 95 cm (38")
54
Ydeevne
Modtager: Differential-parat WAAS-kompatibel modtager med
12 parallelle kanaler
Erhvervelsestider:*
GPSMAP 420/420s
GPSMAP 450/450s
GPSMAP 520/520s
GPSMAP 525/525s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
GPSMAP 550/550s
GPSMAP 555/555s
Varm: Ca. 15 sekunder
Kold: Ca. 45 sekunder
AutoLocate® (nulstilling til fabriksindstillinger):
Ca. 2 minutter
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
Varm: Ca. 1 sekund
Kold: Ca. 38 sekunder
AutoLocate (nulstilling til fabriksindstillinger):
Ca. 45 sekunder
*Gennemsnitlige erhvervelsestider for en stationær modtager
med frit udsyn til himlen.
Opdateringshastighed: 1/sekund, vedvarende
GPS-nøjagtighed:
Position: 15 m (< 49 ft.), 95 % typisk
Hastighed: 0,05 m/sek. 0,164 ft./sek. rolig tilstand
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Appendiks
WAAS-nøjagtighed:
Position: 3 m (< 10 ft.), 95 % typisk*
Hastighed: 0,05 m/sek. rolig tilstand
Dynamik: 6 g
Strøm
Strømkilde: 10–32 V DC
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
Strømkilde: 10–35 V DC
GPSMAP 420/420s
GPSMAP 520/520s
GPSMAP 550/550s
Anvendelse: 15 W maks. ved 13,8 V DC
Sikring: AGC/3AG - 3,0 A
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
GPSMAP 450/450s
GPSMAP 525/525s
GPSMAP 555/555s
Ekkolod
Effekt:
1 kW transducer, 1.000 W (RMS),
8.000 W (spids til spids)*;
Dobbelt frekvens, 500 W (RMS), 4.000 W (spids til spids);
Dobbeltstråle, 400 W (RMS), 3.200 W (spids til spids)
Frekvens: 50/200 kHz (dobbelt frekvens og 1 kW),
80/200 kHz (dobbeltstråle)
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Dybde:
762 m (2.500 ft.) (1 kW), 457 m (1.500 ft.)
(dobbelt frekvens), 274 m (900 ft.) (dobbeltstråle)**
*1 kW-transducere er kun understøttet af
GPSMAP 525s/526s/555s/556s-enhederne.
**Dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold, bundtype
og andre vandforhold.
Alarmer og meddelelser
Enheden bruger skærmmeddelelser til at informere dig om
driftsegenskaberne. Når en meddelelse vises, skal du trykke på MENU for
at anerkende meddelelsen.
Advarsel: Auto guide rutens start- og slutpunkt er flyttet på grund af
“sikker dybde” opsætningen - den auto-guidede rute blev beregnet,
men start- og slutpositionerne blev flyttet på grund af indstillinger for
sikker dybde.
AIS: Farligt mål - viser MMSI (Maritime Mobile Service Identity) for det
farlige mål.
Alarm ud - alarmen har lydt.
Anker alarm - du er drevet uden for det specificerede afstandsområde.
Ankomst til [waypointnavn] - du er ankommet til destinationswaypointet. Du kan Stop navigation, når denne meddelelse vises.
55
Appendiks
Antenne input kortsluttet - en del af antenneledningen har kontakt med
kabinettet.
Båden bevæger sig for langsomt til kalibrering - båden bevæger sig ikke
hurtigt nok til, at hastighedshjulet kan bestemme en gyldig fart.
Batteri alarm - batterispændingen er faldet til under den værdi, du har
indtastet i Opsætning af batterialarm.
Batteri spænding er for høj - indgangsspændingen er for høj - enheden
slukkes efter 10 sekunder. Reducer indgangsspændingen til 35 V DC eller
mindre.
Database fejl - internt problem med enheden. Kontakt din forhandler eller
Garmins produktsupport, så du kan få produktet serviceret.
Datakassette ikke fundet. Indsæt kassette - forsøgte at overføre
brugerdata, uden at der findes et SD-kort i SD-kortstikket.
DSC-positions rapport modtaget fra - viser MMSI eller navn, som er
knyttet til en MMSI.
Dybvands alarm - Dybvandsalarm lyder, når vanddybden for
dybvandsalarmen er nået.
Ekkolods service inkompatibel - den eksterne ekkolodsenhed, som du er
tilsluttet til, har brug for en softwareopdatering.
56
Ekkolods service tabt - den eksterne ekkolodsenhed, som du var tilsluttet
til, er blevet koblet fra enheden, eller enheden har af en eller anden grund
mistet kommunikationsforbindelsen til ekkolodsenheden.
Ekkolods timeout - der er et internt problem med enheden. Kontakt din
forhandler eller Garmins produktsupport, så du kan få produktet serviceret.
Fiske alarm - der lyder et bip (hvis aktiveret), når der registreres en fisk.
Denne alarm udløser ikke et meddelelsesbanner.
Forkert MMSI - indtast en gyldig MMSI.
Indtaste (efterlade) målvandtemperatur - Målvandtemperaturen er
2 °F (1,1 °C) højere eller lavere end den temperatur, der er angivet i
vandtemperaturalarmen. Disse meddelelser vises, når du kommer ind i eller
forlader denne zone.
Ingen waypoints/ruter/spor/brugerwaypoints fundet - forsøgte at
overføre brugerdata fra et SD-kort, som ikke indeholder den specificerede
datatype. Kontroller, at SD-kortet indeholder data til overførsel.
Kan ikke læse datakassette - fejl ved læsning af kassette; fjern og
genindsæt. Kontakt din forhandler eller Garmins produktsupport,
hvis problemet ikke forsvinder.
Kan ikke læse så høje spændinger, begrænset til toppen af
rækkevidden - spændingsværdien i opsætningen af batterialarmen er
højere, end enheden kan læse.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Appendiks
Kan ikke læse så lave spændinger, begrænset til bunden af
rækkevidden - spændingsværdien i opsætningen af batterialarmen er
lavere end den spænding, hvor enheden automatisk slukkes.
Listen er fuld. Nyt emne kan ikke dannes - DSC-listen har nået
maksimum på 100 kontakter. Slet unødvendige kontakter for at kunne
tilføje nye.
Kan ikke skrive til datakassette, kassetten er skrivebeskyttet SD-kortet i enheden indeholder kopibeskyttelse af data.
NMEA dybden er under transduceren - du skal indtaste en passende køl
offset for transduceren (side 42).
Kan ikke skrive til datakassette, kassetten kan være fyldt - fejl ved
læsning af kassette; fjern og genindsæt. Kontakt din forhandler eller
Garmins produktsupport, hvis problemet ikke forsvinder.
Nød opkald - der er modtaget et DSC-nødopkald. Træf passende
foranstaltninger.
Kassette nødvendig - Enheden skal have et SD-kort indsat i SD-kortstikket
for at kunne udføre den funktion, du anmodede om.
Kort kan ikke åbnes - data på datakortet er ikke låst op til enheden.
Kontakt din forhandler eller Garmins produktsupport.
Kursafvigelses alarm - du har afveget fra kursen med den afstand, som er
indstillet i alarmen for kursafvigelse.
Nøjagtigheds alarm - GPS-nøjagtigheden er kommet uden for den
brugerindstillede værdi.
Overførsel gennemført - enheden er færdig med at uploade eller
downloade information til den tilsluttede enhed.
På vej ind i sikkert område - båden nærmer sig et sikkert område som
defineret i dine konfigurationsindstillinger.
Lavvands alarm - vanddybden for lavvandsalarmen er nået.
På vej ind i usikkert område - båden nærmer sig et usikkert område som
defineret i dine konfigurationsindstillinger.
Liste emne med denne MMSI findes allerede - MMSI-nummeret findes
allerede på DSC-listen. Brug et andet nummer.
Rute afkortet - en uploadet rute fra en anden enhed har mere end
250 waypoints og er blevet afkortet for at passe.
Rute fuld - du har forsøgt at tilføje mere end 250 punkter til en rute.
Reducer antallet af punkter, eller opret en anden rute.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
57
Appendiks
Ruten findes allerede - du har indtastet et rutenavn, som allerede findes
i hukommelsen. Indtast et andet rutenavn, eller slet det eksisterende
rutenavn.
Rute-waypointhukommelse fuld - der kan ikke gemmes yderligere
rutewaypoints.
Satellitmodtagelse tabt - enheden har mistet satellitsignaler. Kontroller
antenneforbindelserne, eller prøv at bevæge dig til et sted med frit udsyn til
himlen.
Spor afkortet - et fuldt, uploadet spor kan ikke være i hukommelsen.
De ældste sporlogpunkter blev slettet for at gøre plads til de nyeste data.
Spor findes allerede [spornavn] - du har indtastet et gemt spornavn,
som allerede findes i hukommelsen. Indtast et andet spornavn, eller slet det
eksisterende spor.
Spor log fuld - sporloggen er fuld, og sporregistrering er blevet slået
fra. For at registrere flere sporpunkter skal du rydde sporloggen og slå
sporregistrering til. Dette vises kun, hvis sporregistrering er indstillet til
“Stop når fyldt”.
Sporhukommelse er fyldt, kan ikke oprette spor - sporloghukommelsen
er fyldt. Der kan ikke gemmes yderligere sporlogdata, uden at der slettes
gamle data for at frigøre plads i hukommelsen.
Transducer afbrudt, ekkolod slukket - der er ikke tilsluttet en transducer,
der er fejl på et kabel, eller en transducer eller transducerens kabel er blevet
frakoblet. Hvis transducerkablet fjernes, mens enheden er tændt, skal du
slukke enheden og tænde den igen.
Vandhastighedssensor fungerer ikke - vandhastighedssensoren blev ikke
fundet. Kontroller forbindelserne.
Vandtemperatur alarm - ekkoloddet har rapporteret en temperatur over,
under, inden for eller uden for de specificerede værdier.
Waypoint findes allerede - du har indtastet et waypoint-navn, som
allerede findes i hukommelsen. Indtast et andet waypointnavn, eller slet det
eksisterende waypoint.
Waypoint hukommelse fuld - du har brugt alle de tilgængelige
1.500 waypoints. Slet uønskede waypoints for at gøre plads til nye poster.
Optagelse af screenshots
Du kan optage et screenshot af ethvert skærmbillede, der vises på enheden,
som en bitmap-bil (.BMP) og derefter overføre den til din computer.
Sådan optager du screenshots:
1. Indsæt et SD-kort i SD-kortstikket på forsiden af enheden.
2. Vælg Opsætning > System > Bipper/display.
3. Vælg Gem screenshot for at indstille optagelse af screenshots til Til.
58
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Appendiks
4. Når du er i et skærmbillede, som du ønsker at gemme, skal du trykke på
knappen HOME og holde den inde i mindst seks sekunder.
5. Vælg OK, når vinduet Screenshot optaget vises.
Kopiering af screenshots til computeren:
1. Fjern SD-kortet fra plotteren, og sæt det i en SD-kortlæser, der er
tilknyttet en computer.
2. Fra Windows Explorer skal du åbne mappen Garmin\scrn på SD-kortet.
3. Kopier den pågældende .BMP-fil på kortet, og sæt den ind et sted på
computeren.
NMEA 2000
GPSMAP 400- og GPSMAP 500-serien er NMEA 2000-certificerede og
kan modtage data fra et NMEA 2000-netværk, som er installeret i båden.
GPSMAP 451/451s GPSMAP 551/551s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Du kan finde oplysninger om tilslutning af en af disse plottere til et
eksisterende NMEA 2000-netværk samt en liste over understøttede NMEA
2000 PGN-numre i installationsvejledningen til GPSMAP 400/500-serien.
Vedligeholdelse af enheden
Kabinettet er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover rengøring.
Rengøring af kabinettet
Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en klud, der er
fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af.
Undgå kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af skærmen
Enhedens linse er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er følsomt
over for hudfedt, voks og skuremidler. Rengøringsmidler, der indeholder
ammoniak, alkohol, slibemiddel eller affedtende midler, skader anti-reflekslaget. Det er vigtigt at rengøre skærmen med brillerens (der er angivet som
sikker til anti-refleks-flader) og en ren og fnugfri klud.
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
59
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE ENHEDEN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE
OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
Garmin giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed (“Softwaren”)
i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret
og internationale aftaler om ophavsret. Du bekræfter endvidere, at softwarens struktur,
organisering og kode er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin, og at softwaren
i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins ejendom.
Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres,
modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke
må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du
ikke må eksportere eller reeksportere softwaren til noget land i strid med USA’s love om
eksportregulering.
60
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Indeks
Indeks
A
Afstand til kystlinje 39
AIS 36, 43, 53
aktuelle stationer 32
alarmer 40, 55–58
AIS 43
batteri 41
brændstof 41
dybt vand 41
ekkolod 41
fisk 41
GPS-nøjagtighed 41
kollision 43
lavt vand 41
navigation 40
sikkerhedszone 43
vækkeur 41
vandtemperatur 41
Andre fartøjer 43
ankomstalarmer 40
automagnetisk 38
automatisk guidning 21, 38
autopilot 29
B
baggrundslys
justering 4
Bipper/display 37
BlueChart g2 Vision
brug af 28–32
Brændstofkapacitet 42
brændstofmålere 31
brugerdata
overføre 34
rydde 33
sikkerhedskopiering 34
visning 33
bundlås 48
D
data
overfør 34
Datafelter
ekkolod 47
Navigationskort 9
perspektiv 3D-kort 15
undervands 3D-kort 18
Dataoverførsel 33
detalje 13
Display 37
Drejningsovergang 38
DSC 43, 49
kontakt 50
liste 50
dybde-waypoint 47
dybdelinje 48
E
EGNOS 37
ekkolod
avancerede indstillinger 47
fuld skærm 44
kegle 17
opsætte 46–47
rullehastighed 46
specifikationer 55
splitfrekvens 44
split zoom 45
temperatur data 45
Ekkolod pause 47
Ekkolods opsætning 46
emneinformationer
adgang 12
enhedens id-nummer 6
F
fabriksindstillinger
gendanne 6
Farefarver 17
Fartfilter 37
Fartkilder 38
farver, fare 17
Farveskema 47
Find 22
fiske kort 18
Fiskesymboler 17, 46
flyt et waypoint 24
fotos 12
frekvens 47
fuld skærm, ekkolod 44
fysiske specifikationer 54
G
gain 47
Garmin data overførsel 39
Gem på kassette 34, 35, 37
gendannelse af fabriksindstillinger 6
go to 22
GPS 5, 37, 54
Grid (nord) 38
guide til 22
H
HOME-tast 5
Hvidlinje 47
I
id-nummer 6
indstillinger
alarmer 40
initialisere 3
kommunikation 39
kort 12
måleenheder 37
navigationspræferencer 38
sprog 38
system 37
undervands 3D 17
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning61
Indeks
Ingen zoom 48
Instrumentbræt 30
Interessepunkter (POI) 14, 21, 28
J
Juster fart gennem vandet 42
K
knapper 5
kollisionsalarm 43
køl offset 42
Kommunikation 39
Kompas 30
kompasrose 12
kompastape 15
kontaktoplysninger, Garmin iv
kort
detalje 13
fiske 18
indstillinger 12
navigation 8
overflade 3D 16
undervands 3D 17
kortdata 10
kort datum 38
kurs 38
Kurslinje 13
kurs op 13
L
M
måleenheder 37
målere
brændstof 31
Mand over bord 24, 51
MapSource-data 33
marker aktuel position 24
meddelelser 55
MENU-tast 5
Min båd 42
N
Navigationsalarmer 40
navigationskort 8
navigationspræferencer 38
Navigationssymbol-type 14
Naviger til 11, 23, 25, 26, 52
NMEA 0183 opsætning 39
NMEA 2000 opsætning 40
NMEA High Speed 39
NMEA Standard 39
Nødopkald 50
nord
grid 38
magnetisk 38
sand 38
nord op 13
Nyt waypoint 15
O
Område (ekkolod) 47
Områderinge 15, 17
Områdetaster 5
Opsætning af seriel port 39
overensstemmelseserklæring iv
overflade 3D
farver 17
Overfladestøj 47
overførsel af data 33, 34
P
Perspektiv 3D 15
Pos. nøjagtighed 39
Positionsformat 38
positionssporing 51
produktregistrering iv
R
radio 49
rediger eksisterende waypoint 24
rediger en rute 26
registrering af dit produkt iv
Roser 12
rullehastighed 46
Rutebredde 15, 17
rute op 13
ruter
etiketter 38
oprette 25
redigere 26
slette 26
visning 33
Ryd bruger data 33
S
Sand (nord) 38
satellitbilleder
aktivere 19
Satellitvisning 37
screenshots 58
SD-kort
fjerne 6
indsætte 6
SELECT-tast 5
Servicepunkter 12
Sik.regulering 14
Sikker dybde 17, 38
sikkerhedskopiering af data 35
sikkerhedszoneindstillinger 43
Sikker højde 39
sikring 55
simulator 37
tilstand 6
skærmen Kort/ekkolod
brug af 21
lav rute til 22
luftfotos 20
62
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning
Indeks
slet et waypoint 25
sluk for enheden 3
softwarelicensaftale 60
softwareversion 37
specifikationer 54
Splitfrekvens 44
Split zoom 45
spor 18, 26
spotdybder 14
Sprog 38
strømkilde 55
symboler 14
Systemalarmer 41
systemindstillinger 37
Systeminformation 37
visning 6
T
Tænd/sluk/baggrundslys-tast 5
tal
data felter 10
tilpasse 30
visning 30
tastatur 5
Temp.log 45
Temp. offset 42
Tid (indstillinger) 38
Tidevand/strømforhold 12
tidevandsstationer 32
visning af oplysninger 12
tilpasse
kortindstillinger 12
totaltæller 31
transducer
dobbeltfrekvens 47
Triptæller 31
U
Z
zoom 48
2x 48
4x 48
split 48
undervands 3D 17
indstillinger 17
V
vandtemperatur 56
version (software) 37
VHF-radio 49
Vippeknap 5
visning
andre både 35
brugerdata 33
strømforhold 32
tidevandsstationer 32
W
WAAS 37
Waypoint ID’er 39
waypoints 15
dybde 47
flytte 24
marker aktuel position 24
oprette 24
redigere eksisterende 15, 24
slette 24, 25
visning 33
GPSMAP 400/500-serien brugervejledning63
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Juni 2009
Delnummer 190-01074-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising