Garmin | GPSMAP 420/420s | User manual | Garmin GPSMAP 420/420s Korisnički priručnik

Garmin GPSMAP 420/420s Korisnički priručnik
Serija GPSMAP 400/500
®
korisnički priručnik
© 2009. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tel. (913) 397,8200 ili (800) 800,1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Tel. +44 (0) 870,8501241 (izvan Ujedinjenog Kraljevstva)
0808 2380000 (u Velikoj Britaniji)
Faks +44 (0) 870,8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Tel. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili pohranjivati na bilo
kojem mediju za pohanu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij
za pohranu radi pregledavanja i ispis jedne kopije ovog priručnika ili dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati
cjelokupni tekst ove obavijesti o autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze
da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne
informacije o korištenju i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, Garmin logo, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® i MapSource® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica registrirani u SAD-u i drugim
državama. Ultrascroll™, myGarmin i GFS trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja
tvrtke Garmin. NMEA 2000® i logotip NMEA 2000 registrirani su trgovački znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association).
Windows® je zaštićeni trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.
Lipanj 2009.
Broj dijela 190-01074-46 Ver. A
Tiskano u Tajvanu
Uvod
Uvod
Ovaj priručnik sadrži informacije o sljedećim proizvodima:
GPSMAP 420/420s
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 520/520s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 550/550s
GPSMAP 551/551s
®
GPSMAP 450/450s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 525/525s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 555/555s
GPSMAP 556/556s
Savjeti i prečaci
• Pritisnite HOME na bilo kojem zaslonu za povratak na početni
zaslon.
• Pritisnite MENU na bilo kojem glavnom zaslonu za pristup
naprednim postavkama.
• Pritisnite i otpustite tipku Napajanje za prilagođavanje postavki
prikaza.
Brze veze
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uključivanje ili isključivanje jedinice: stranica 3.
Primanje signala GPS satelita: stranica 5.
Umetanje i vađenje SD kartica: stranica 6.
Vraćanje tvorničkih postavki: stranica 6.
Korištenje navigacijske karte: stranica 8.
Promjena postavki karte: stranica 12.
Navigacija do odredišta: stranica 22.
Stvaranje i korištenje međutočaka: stranica 24.
Konfiguriranje postavki sustava: stranica 37.
Korištenje sonara: stranica 44.
Upozorenja i poruke: str. 56.
Oznake u priručniku
Kada se u priručniku nalazi uputa za odabir stavke, takav tekst sadrži
male strelice (>). One označavaju kako na zaslonu trebate označiti niz
tipki pomoću višesmjerne tipke, a zatim pritisnuti tipku SELECT
nakon svake stavke. Primjerice, ako vidite “, odaberite Karte >
Navigacijska karta,” trebate označiti Karte i pritisnuti SELECT.
Zatim označite Navigacijska karta i ponovno pritisnite SELECT.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Uvod
Sadržaj:
Uvod........................................................................................i
Savjeti i prečaci.............................................................................. i
Oznake u priručniku....................................................................... i
Brze veze....................................................................................... i
Izjava o usklađenosti (DoC)..........................................................iv
Registracija proizvoda...................................................................iv
Kontakt s tvrtkom Garmin.............................................................iv
Početak rada.........................................................................1
Pregled jedinice............................................................................ 1
Uključivanje i isključivanje jedinice................................................ 3
Inicijalizacija postavki jedinice....................................................... 3
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja...................................... 4
Korištenje tipkovnice..................................................................... 5
Primanje signala GPS satelita...................................................... 5
Upotreba načina rada simulatora.................................................. 6
Pregledinformacija o sustavu........................................................ 6
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki............................................ 6
Umetanje i uklanjanje SD kartica.................................................. 6
Upoznavanje sa početnim zaslonom............................................ 7
Korištenje karata..................................................................8
Korištenje navigacijske karte........................................................ 8
Promjena postavki navigacijske karte......................................... 12
Korištenje podijeljene navigacijske karte.................................... 14
Korištenje 3D perspektive........................................................... 15
ii
Korištenjekarte Mariner’s Eye 3D............................................... 16
Korištenje Fish Eye 3D............................................................... 17
Korištenje ribolovnih karata......................................................... 18
Omogućite satelitske slike visoke rezolucije............................... 19
Pregled zračnih fotografija.......................................................... 20
Pregled informacija stanica za mjerenje morskih struja.............. 20
Detaljne informacije o cestama i točkama interesaa................... 21
Korištenje automatskog navođenja............................................. 21
Korištenje zaslona Karta/sonar................................................... 21
Kamo?.................................................................................22
Kretanje prema odredištu............................................................ 22
Stvaranje i korištenje međutočaka.............................................. 24
Stvaranje i korištenje ruta........................................................... 25
Upotreba trasa............................................................................ 26
Korištenje dodatka BlueChart g2 Vision..................................... 28
Navigacija uz Garmin sustav autopilota...................................... 29
Pregled informacija............................................................30
Pregled kompasa........................................................................ 30
Pregled brojeva........................................................................... 30
Pregled informacija o putu.......................................................... 31
Prikaz mjerača goriva................................................................. 31
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena....... 32
Pregledinformacija o strujama.................................................... 32
Pregled korisničkih podataka...................................................... 33
Pregled drugih plovila................................................................. 35
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Uvod
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje..............................37
Konfiguriranje postavki sustava.................................................. 37
Konfiguriranje mjernih jedinica.................................................... 37
Promjena jezika sustava............................................................. 38
Konfiguriranjepreferenci navigacije............................................. 38
Konfiguriranje postavki komunikacije.......................................... 39
Postavljanje alarma..................................................................... 40
Postavljanje alarma za ukupno gorivo........................................ 41
Konfiguracija plovila.................................................................... 42
Konfiguriranje drugih plovila........................................................ 43
Korištenje sonara...............................................................44
Upoznavanje sa značajkom Cijeli zaslon.................................... 44
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljena frekvencija..................... 44
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljeno zumiranje....................... 45
Upoznavanje sa zaslonom Zapis temperature............................ 45
Postavljanje sonara..................................................................... 46
Napredne postavke sonara......................................................... 47
Digitalno selektivno pozivanje (DSC)...............................49
Korištenje uređaja za iscrtavanje s VHF radiouređajem............. 49
Dodavanje DSC kontakta............................................................ 50
Pregled DSC popisa................................................................... 50
Primanje poziva u pomoć............................................................ 50
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija........... 51
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s uređaja za
iscrtavanje................................................................................ 51
Praćenje položaja....................................................................... 51
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva................................. 52
Pozivanje AIS cilja....................................................................... 53
Dodatak...............................................................................54
Specifikacije................................................................................ 54
Alarmi i poruke............................................................................ 55
Snimanje zaslona........................................................................ 58
Održavanje uređaja..................................................................... 59
Licencni ugovor za softver.......................................................... 60
Indeks..................................................................................61
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
iii
Uvod
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji
sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Hg - lampe unutar ovog proizvoda mogu
sadržavati živu i moraju se reciklirati ili
odložiti u skladu s lokalnim, federalnim ili
državnim zakonima.
Više informacija potražite na stranici:
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Izjava o usklađenosti (DoC)
Ovime tvrtka Garmin izjavljuje da su uređaji iz serija
GPSMAP 400 i GPSMAP 500 u skladu s osnovnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama direktive 1999/5/EC.
Kako biste pogledali cijelu Izjavu o usklađenosti, posjetite web-mjesto
tvrtke Garmin za svoj Garmin proizvod: www.garmin.com.
iv
Registracija proizvoda
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online
registracije već danas. Posjetite http://my.garmin.com. Pospremite
originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontakt s tvrtkom Garmin
Imate li pitanja u vezi s uređajem, obratite se službi za korisničku
podršku tvrtke Garmin. Ako se nalazite u SAD-u, posjetite
www.garmin.com/support, ili se obratite u tvrtku Garmin USA
na telefonski broj (913) 397-8200 ili (800) 800-1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd.
na telefonski broj 0808 2380000.
Ako se nalazite u Europi, idite na www.garmin.com/support
i pritisnite Contact Support za informacije o podršci u
tuzemstvu ili se obratite tvrtki Garmin (Europe) Ltd. na broj
telefona +44 (0) 870,8501241.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Početak rada
Početak rada
Pregled jedinice
NAPAJANJE/
POZADINSKO
OSVJETLJENJE
DOMET (-/+)
VIŠESMJERNA
TIPKA
MARK
SELECT
MENU
HOME
Napajanje/podaci
Vanjska GPS antena
GPSMAP 520/525/550/555
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Utor SD kartice
GPSMAP 526 prikazan
Početak rada
Vanjska GPS
antena
Napajanje/
podaci
GPSMAP 420/450
NMEA 2000®
Vanjska GPS
antena
Napajanje/
podaci
GPSMAP 526/556
GPSMAP 421/451 521/551
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Početak rada
Uključivanje i isključivanje jedinice
Za uključivanje jedinice pritisnite i držite tipku Napajanje. Kad se
pojavi zaslon s upozorenjem, za otvaranje početnog zaslona odaberite
Slažem se.
Napomena: Kada prvi put uključite uređaj, morate konfigurirati
početne postavke. Vidi “Inicijalizacija postavki jedinice.”
Za isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku
Napajanje.
Inicijalizacija postavki jedinice
Kada prvi put uključite uređaj, morate konfigurirati početne postavke.
Napomena: Ove postavke možete promijeniti kasnije pomoću
zaslona Konfiguracija (stranica 6).
Jezik—odaberite jezik za prikazivanje na zaslonu.
Dobrodošli—odaberite OK.
Demonstracijski način rada—odaberite Ne. (Ova je opcija dostupna
samo prilikom prvog uključivanja jedinice.
NMEA uređaji—ako su NMEA 0183 uređaji priključeni na serijski
priključak, navedite o kojim je priključcima riječ.
AIS prijemnik (nije dostupan ako odaberete Ništa za NMEA
uređaji—Odaberite Da ako je jedan od uređaja priključenih na
serijski priključak AIS prijemnik.
Format položaja—odredite koordinatni sustav koji će se koristiti za
određivanje položaja.
Format vremena—navedite želite li vrijeme prikazivati u 12‑satni,
24‑satni ili UTC (Universal Time Code) formatu.
Početni zaslon
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Jedinice sustava—navedite jedinice za mjerenja na zaslonu kao što su
Statutne, Metričke ili Nautičke.
Početak rada
Minimalna sigurna dubina—odredite minimalnu sigurnu dubinu svog
plovila. Više informacija potražite u specifikacijama svog plovila.
Alarm za plitku vodu—dostupan je samo ako primate podatke o
dubini od NMEA sonara. Odaberite Da ili Ne.
Minimalni prostor iznad plovila—odredite minimalni prostor iznad
svog plovila. Više informacija potražite u specifikacijama svog plovila.
AIS raspon alarma—odaberite udaljenost na kojoj će se alarm oglasiti
ako se AIS plovilo približava vašem plovilu (stranica 43).
Vrijeme do AIS alarma—odaberite vrijeme unutar kojeg će se alarm
oglasiti ako je AIS plovilo na trasi koja se siječe sa sigurnom zonom
oko vašeg plovila (stranica 43).
Ako je detektiran kotač za brzinu u vodi, prikazat će se poruka s
pitanjem želite li ga kalibrirati odmah. Odaberite Da ili Ne.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Pritisnite i otpustite Napajanje.
2. Odaberite Pozadinsko osvjetljenje.
Kako bi se omogućilo da uređaj automatski namjesti pozadinsko
osvjetljenje prema ambijentalnoj rasvjeti, odaberite Auto pozadinsko
osvjetljenje (dostupno samo na modelima GPSMAP 525, 526, 555 i
556).
Za prebacivanje između dnevnog i noćnog načina rada:
1. Pritisnite i otpustite Napajanje.
2. Odaberite Način rada boja.
3. Pritisnite lijevo ili desno na višesmjernoj tipki za prebacivanje
između načina rada.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Početak rada
NAPAJANJE/POZADINSKO OSVJETLJENJE—Pritisnite i
držite za uključivanje ili isključivanje uređaja; pritisnite i pustite za
namještanje pozadinskog osvjetljenja u dnevnom i noćnom načinu rada.
DOMET (-/+)—Pritisnite za ugađanje dometa sonara. Pritisnite za
povećavanje i smanjivanje karte. Pritisnite za kretanje gore ili dolje po
popisu.
VIŠESMJERNA TIPKA—Pritišćite prema gore, dolje, lijevo ili desno
za kretanje po izbornicima, označavanje polja i unos podataka.
MARK—Pritisnite za označavanje međutočke.
SELECT—Pritisnite za odabir označenih stavki.
HOME—Pritisnite za povratak na početni zaslon.
Korištenje tipkovnice
NAPAJANJE/
POZADINSKO
OSVJETLJENJE
DOMET (-/+)
VIŠESMJERNA TIPKA
MARK
SELECT
MENU
HOME
MENU—Pritisnite za pristup dodatnim postavkama i opcijama
konfiguracije; pritisnite za povratak na prethodni zaslon kada je tako
naznačeno.
Primanje signala GPS satelita
Kad uključite jedinicu, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke
i odrediti trenutačni položaj. Kad jedinica dobije satelitske signale,
crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala pri vrhu početnog
zaslona su zelene
. Kad jedinica izgubi satelitske signale, zelene
crtice nestaju,
a ikona položaja prikazuje bljeskajući upitnik.
Više informacija o GPS-u potražite na web-mjestu tvrtke Garmin na
adresi www.garmin.com/aboutGPS.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Početak rada
Upotreba načina rada simulatora
Način rada Simulator isključuje GPS prijemnik za korištenje
u zatvorenom prostoru ili za vježbu. U načinu rada simulatora
jedinica ne prati satelite.
Oprez: nemojte se pokušavati kretati dok koristite način rada
Simulator jer je GPS prijemnik isključen. Sve prikazane crtice
koje označavaju jačinu satelitskih signala samo su simulacije i ne
predstavljaju jačinu stvarnih satelitskih signala.
Za uključivanje načina rada Simulatora:
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav >
Simulator.
2. Za postavljanje brzine, kontrole trase i položaja odaberite
Postavljanje.
Pregledinformacija o sustavu
Može se prikazati verzija softvera, verzija osnovne karte i ID broj
uređaja za iscrtavanje. Ove vam informacije mogu biti potrebne za
ažuriranje softvera sustava ili za kupovinu dodatnih kartografskih
podataka.
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki
NAPOMENA: ovaj postupak briše sve podatke koje ste unijeli.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav >
Informacije o sustavu > Tvorničke postavke.
2. Odaberite Da za vraćanje svih tvorničkih postavki ili odaberite Ne
za odustajanje. Uređaj se ponovno pokreće i traži da prilagodite
postavke (stranica 3).
Umetanje i uklanjanje SD kartica
Vaša jedinica podržava kartice Secure Digital (SD). Za prikaz
satelitskih slika visoke rezolucije i usporednih fotografija luka, marina i
drugih točaka interesa iz zraka, umetnite dodatne SD kartice BlueChart®
g2 Vision®. Umetnite prazne SD kartice za prijenos podataka poput
međutočaka, ruta i trasa do druge kompatibilne Garmin jedinice ili
računala (stranica 34). Utor za SD karticu smješten je u donjem desnom
kutu jedinice.
Za umetanje SD kartice otvorite pristupna vratašca i pritišćite SD
kartico dok ne čujete zvuk klikanja. Za vađenje kartice iz uređaja za
iscrtavanje ponovo je pritisnite i otpustite.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav >
Informacije o sustavu.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Početak rada
• Sonar—postavljanje i pristup informacijama sonara (stranica 44).
Napomena: Ova je opcija dostupna samo ako imate ugrađeni sonar
(modeli koji nakon broja imaju i slovo “s” kao što je GPSMAP 526s) ili
ako imate sondu priključenu na vanjski sonarni modul, kao što je Garmin
GSD 20/21/22.
Napomena: Ako koristite SD karticu za prijenos međutočaka
iz programa MapSource®, ažurirajte u najnoviju verziju programa
MapSource pritiskom na Pomoć > Provjera ažuriranja softvera ili
provjerite web-mjesto tvrtke Garmin na adresi www.garmin.com.
• Karta/sonar—postavljanje zaslona za pregled karte i sonara na
podijeljenom zaslonu (stranica 21).
• Kamo?—pristup navigacijskim značajkama (stranica 22).
• Informacije—pregled informacija koje obuhvaćaju opcije
upravljačke ploče, podatke o plimi, strujama, nebu, korisničkih
podataka i podataka o drugim plovilima (stranica 30).
• Konfiguriranje—pristup postavkama uređaja i sustava
(stranica 37).
Upoznavanje sa početnim zaslonom
Za pristup svim ostalim zaslonima koristite Početni zaslon. Pritisnite
HOME na bilo kojem zaslonu za povratak na početni zaslon.
• Karte—odabire navigacijske, ribolovne, karte 3D perspektive,
Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D i podijeljene navigacijske karte.
Napomena: Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D i ribolovne karte
dostupne su samo ako koristite BlueChart g2 Vision SD karticu.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Korištenje karata
Vaš uređaj za iscrtavanje ima slikovnu kartu svijeta, ugrađenu detaljnu
kartu američkih jezera ili BlueChart g2 kartografske podatke za
američku obalu ili određenu državu.
• Navigacijska karta—prikazuje sve relevantne navigacijske podatke
dostupne na prethodno učitanim kartama, uključujući plutače,
svjetla, kabele, očitanja dubine, marine i stanice za plimu u zračnom
prikazu.
• 3D perspektiva—pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i
predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo.
• Podijeljena navigacijska karta—istodobno prikazuje dvije
različite razine zumiranja navigacijske karte.
Ribarske karte i Fish Eye 3D prikazi dostupni su kad koristite dodatne
unaprijed programirane SD kartice BlueChart g2 Vision.
• Mariner’s Eye 3D—nudi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza plovila
te pruža trodimenzionalnu pomoć u navigaciji. Karta BlueChart
g2 Vision Mariner’s Eye 3D detaljnija je od prethodno učitanih
podataka.
Napomena: Ako koristite GPSMAP 420/421/520/521/525/526 (što
obuhvaća i “s” modele), morate unijeti dodatnu prethodno programiranu
SD karticu BlueChart g2 Vision za pregled detaljnih navigacijskih i
Mariner’s Eye karti.
Korištenje navigacijske karte
Navigacijska karta koristi se za planiranje kursa, prikazivanje
informacija karte i kao pomagalo pri navigaciji.
Za pristup navigacijskoj karti s početnog zaslona odaberite
Karte > Navigacijska karta.
• Ribolovne karte—donosi prikaz karte s pojačanim prikazom
kontura dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja
je za ribolov na pučini, u dubokom moru.
• Fish Eye 3D—nudi vizualni 3D prikaz morskog dna prema
informacijama s karte.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Druga plovila—pregled informacija o drugim plovilima ako je vaš
uređaj za iscrtavanje priključen na AIS (Automatic Identification
System) ili DSC (Digital Selective Calling) uređaj (stranica 49).
Vaše plovilo
Stanica za
predviđanje
morskih mijena
Izložena
olupina
Svjetionik
Zaustavi navigaciju—zaustavljanje navigacije do odredišta (dostupno
samo prilikom navigacije).
Podatkovne trake—prikaz ili skrivanje podataka o krstarenju,
navigaciji, ribolovu i jedrenju.
Svjetlo
Pomorske
usluge
Izložena
stijena
Skala
zumiranja
Navigacijska karta uz g2 Vision
Izbornik navigacijske karte
Podatkovne
trake
Za pristup dodatnim postavkama ili opcijama za navigacijske karte
pritisnite MENU.
Karta preko cijelog zaslona—prikaz navigacijske ili ribarske karte
preko cijelog zaslona, bez brojeva.
Međutočke i trase—prikaz, dodavanje i konfiguriranje međutočaka
(stranica 24) i trasa (stranica 26).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
• Krstarenje—uključite ili isključite podatkovnu traku o GPS
brzini, GPS smjeru, dubini i GPS položaju. Odaberite Postavke
podatkovnih traka i konfigurirajte položaj podataka na zaslonu.
• Navigacija—uključite ili isključite podatkovnu traku s udaljenosti
do odredišta, dolaskom, izvan kursa i smjerom. Odaberite
Automatski za uključivanje navigacijske podatkovne trake uvijek
kada navigirate do odredišta. Odaberite Postavke podatkovnih
traka za konfiguraciju opcija dionice rute, sljedećeg skretanja i
odredišta.
• Ribolov—uključite ili isključite podatkovnu traku s dubinom,
temperaturom i brzinom vode.
• Gorivo—uključite ili isključite podatkovnu traku s potrošnjom
goriva, preostalom gorivu i dometom.
• Jedrenje—uključite ili isključite podatkovnu traku s brzinom
vode, vjetrom, kutom vjetra i ispravljenom brzinom vjetra (VMG).
Odaberite Vjetar i odaberite između brzine i kuta stvarnog i
manifesnog vjetra.
Pojašnjavanje načina prikaza ispravljene brzine
vjetra i ispravljene brzine za međutočku u
podatkovnim trakama
Uređaj za iscrtavanje automatski se prebacuje između prikazivanja
ispravljene brzine vjetra (VMG) i ispravljene brzine za međutočku u
podatkovnim trakama.
10
ispravljena brzina za međutočku prikazuje se pod sljedećim uvjetima:
• Podatkovna traka Dionica rute prikazuje ispravljenu brzinu
za međutočku dok se krećete rutom ili linijom za automatsko
navođenje.
• Podatkovna traka Jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu za
međutočku dok se krećete rutom ili linijom za automatsko
navođenje ako je podatkovna traka Dionica rute isključena.
ispravljena brzina vjetra prikazuje se pod sljedećim uvjetima:
• Podatkovna traka Jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra dok se
ne krećete rutom ili linijom za automatsko navođenje.
• Podatkovna traka Jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra ako
podatkovna traka Dionica rute uključena.
Postavljanje karte—prilagodba postavki navigacijske karte
(stranica 12).
Upoznavanje s podacima karte
Karte BlueChart g2 i BlueChart g2 Vision koriste grafičke simbole
za opis značajki karte, koji su usklađeni sa standardima za američke i
međunarodne karte.
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije konture
dubine (s dubokom vodom predstavljenom bijelom bojom), pojaseve
morskih mijena, podatke o dubini (kao što su opisani na izvornoj
papirnatoj karti), navigacijska sredstva i simbole te područja s
preprekama i kabelima.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Kretanje prema odredištu na karti
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Podijeljena
navigacijska karta.
3. Pomoću višesmjerne tipke odaberite točku na karti do koje želite ići.
4. Pritisnite SELECT.
5. Odaberite Navigiraj do.
6. Odaberite Idi na (ili Vodi do) prilikom korištenja unaprijed
programirane kartice BlueChart g2 Vision za Automatsko
navođenje).
7. Slijedite obojenu liniju na zaslonu do cilja.
Za pomicanje karte pritisnite gore, dolje lijevo ili desno na
višesmjernoj tipki.
Pokazivač
karte
Informacije o stvaranju rute do točke na karti potražite na str. 25.
Pomicanje navigacijske karte
Pomoću višesmjerne tipke pomaknite pokazivač na karti ( ) dalje
od svoje trenutačne lokacije i pomaknite ga do drugih područja na
navigacijskoj karti. Kad trenutni prikaz karte pomaknete preko ruba,
zaslon se pomiče dalje kako bi omogućio neprekidan prikaz karte.
Kako pomičete strelicu možete vidjeti udaljenost i smjer od vašeg
trenutnog položaja i koordinate položaja strelice u donjem desnom
kutu karte.
Za zaustavljanje pomicanja pritisnite MENU, a zatim odaberite
Zaustavi pomicanje.
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Tipke za Domet (-/+) kontroliraju razinu zumiranja koju naznačuje
mjerilo pri dnu navigacijske karte (
). Traka ispod broja
predstavlja udaljenost na karti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50011
Korištenje karata
Pristup dodatnim informacijama o objektu
Strelicu ( ) koristite za pregled informacija o stavkama karte i
međutočkama na zaslonu.
Pristup dodatnim informacijama o objektu:
1. Na navigacijskoj karti strelicom označite stavku i pritisnite SELECT.
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena pojavljuju se na
karti s ikonom pojedinosti koja prikazuje relevantnu razinu morske
mijene. Kako biste predvidjeli razinu morske mijene u različitim
trenucima ili različitih dana, možete pregledati detaljni grafikon stanice
za predviđanje morskih mijena.
Pomoću pokazivača na karti ( ) označite ikonu stanice za
predviđanje morskih mijena ( ) i pritisnite SELECT.
Odabrana
stavka
Za dodatne informacije o plimama pogledajte stranica 32.
Promjena postavki navigacijske karte
Za promjenu postavki karte na početnom zaslonu odaberite Karte >
Navigacijska karta > MENU > Postavljanje karte.
Fotografije—postavlja satelitske slike visoke rezolucije na Isključeno,
Samo kopno ili Uključeno. Satelitske slike visoke rezolucije dostupne
su samo prilikom korištenja SD kartice BlueChart g2 Vision.
2. Odaberite stavku. Ako u području postoji više stavki, odaberite
Pregled, a zatim odaberite stavku.
Morske mijene/struje—uključivanje ili isključivanje prikaza morskih
mijena i struja (stranica 32).
Servisne točke—uključivanje ili isključivanje prikaza pomorskih
servisnih točaka.
Ruže—prikaz ruže kompasa oko plovila koji označava smjer kompasa.
Smjer stvarnog ili manifesnog vjetra prikazuje se ako je uređaj
priključen na kompatibilni pomorski senzor vjetra.
12
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Pojedinosti—prilagođava detaljnost prikaza na karti pri različitim
razinama zumiranja.
Indikator
smjera vjetra
Ruža kompasa
Za manje
pojedinosti na karti
pritisnite lijevo na
višesmjernoj tipki.
Za više pojedinosti
na karti pritisnite
desno na
višesmjernoj
tipki.
Promjena izgleda karte
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta >
MENU > Postavljanje karte > Izgled karte.
Orijentacija—promjena perspektive prikaza karte.
• Sjever gore—postavlja vrh prikaza karte prema sjeveru.
• Smjer gore—postavlja prikaz karte prema trenutnom smjeru trase.
• Kurs gore—postavlja kartu tako da je smjer navigacije uvijek gore.
Ako je prikazana, linija smjera se na zaslonu pojavljuje okomito.
Linija smjera—crta se produžetak od pramca plovila u smjeru
kretanja.
• Isključeno—isključuje liniju smjera.
• Udaljenost—postavlja udaljenost do kraja linije smjera.
• Vrijeme—postavlja vrijeme potrebno da se dostigne kraj linije
smjera.
Karta svijeta—prikazuje osnovnu kartu svijeta ili satelitske slike
(ako odaberete Karta čitavog svijeta).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50013
Korištenje karata
Dubine točke—uključuje i isključuje podatke o dubini te služi za
postavljanje opasne dubine.
Sigurnosno sjenčanje—označava odabranu dubinu. Područja s
dubinom manjom od navedene osjenčana su plavim, a područja s
dubinom većom od navedene osjenčana su bijelim. Granica će se uvijek
iscrtati na odabranoj dubini ili dublje.
Korištenje podijeljene navigacijske karte
Podijeljenu navigacijsku kartu koristite za istodobni dvaju različitih
razina zumiranja.
Simboli—promjena preferenci za simbole.
• Veličina navigacijske oznake—prilagodba veličine navigacijskih
simbola prikazanih na karti.
• Vrsta navigacijske oznake—odabir skupa navigacijskih simbola
(NOAA ili IALA).
• Kopnene točke interesa—uključivanje ili isključivanje prikaza
kopnenih točaka interesa.
• Sektori svjetla—uključivanje i isključivanje sektora u kojem je
vidljivo navigacijsko svjetlo. Odaberete li Uključeno, na taj način
ćete filtrirati sektore svjetla, ovisno o razini zumiranja.
• Granice karte—uključuje granice karte prilikom korištenja SD
kartice BlueChart g2 Vision kako biste vidjeli koje područje karta
obuhvaća.
• Foto točke—uključivanje ili isključivanje ikona fotoaparata
(stranica 20) prilikom korištenja SD kartice BlueChart g2 Vision.
14
Podijeljena navigacijska karta
(s karticom BlueChart g2 Vision)
Gornja polovica zaslona zumirana je 10 puta više od donje polovice
zaslona. Tipke Domet (-/+) kontroliraju razinu zumiranja.
Pritisnite MENU za pregled dodatnih postavki (stranica 9).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Korištenje 3D perspektive
3D perspektiva pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i
predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan
prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene,
mostove ili kanale i koristan je prilikom određivanja ulaznih i izlaznih
ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
Za pristup zaslonu 3D perspektive na početnom zaslonu odaberite
Karte > 3D perspektiva.
Pritisnite tipku Domet (+) za pomicanje prikaza bliže plovilu i površini
vode. Pritisnite tipku Domet (-) za pomicanje prikaza dalje od plovila.
Za pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama poput
svjetionika, svjetala i prepreka:
1. Pomoću višesmjerne tipke pokažite prema navigacijskoj oznaci.
Kad se pokazivač nalazi iznad navigacijske oznake, navigacijska
oznaka je označena.
2. Pritisnite SELECT za pregled pojedinosti o navigacijskoj oznaci.
Postavke 3D perspektive
Za pristup dodatnim postavkama ili mogućnostima sa zaslona 3D
perspektive, odaberite MENU.
Međutočke i trase—prikaz, dodavanje i konfiguriranje međutočaka i
trasa.
• Trase—uključivanje ili isključivanje trasa (stranica 26).
• Međutočke—pregled, sortiranje ili filtriranje postojećih međutočaka
ili stvaranje novih.
• Nova međutočka—uređivanje, brisanje ili stvaranje nove
međutočke.
• Aktivne trase—upravljanje trasama (stranica 26).
• Spremljene trase—pregled popisa spremljenih trasa.
Druga plovila—pregled informacija o drugim plovilima. Za pregled
informacija o drugim plovilima jedinica mora biti povezana s vanjskim
AIS (sustav za automatsko identificiranje) ili DSC (digitalno selektivno
pozivanje) uređajem.
Podatkovne trake (stranica 9)—prikaz ili skrivanje podataka o
krstarenju, navigaciji, ribolovu, jedrenju ili vrpci kompasa. Kada je
uključena, vrpca kompasa prikazana je na vrhu zaslona 3D perspektive
kao grafički prikaz smjera.
Izgled karte—prilagođavanje karte 3D perspektive.
• Prsteni dometa—uključivanje ili isključivanje prstena dometa radi
omogućavanja procjene udaljenosti.
• Širina navigacijske linije—prilagođava širinu linije kursa koja se
iscrtava prilikom navigacije. Ova postavka također utječe na rute
(Ruta do), ali ne utječe na automatsko navođenje (Vodi do).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50015
Korištenje karata
Korištenjekarte Mariner’s Eye 3D
SD kartica BlueChart g2 Vision omogućuje karta Mariner’s Eye 3D
koja pruža detaljan trodimenzionalni prikaz iznad i iza plovila (prema
kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz
koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene,
mostove ili kanala i koristan je prilikom određivanja ulaznih i izlaznih
ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
Pritisnite tipku Domet (+) za pomicanje prikaza bliže plovilu i površini
vode. Pritisnite tipku Domet (-) za pomicanje prikaza dalje od plovila.
Mjerilo se (
) privremeno prikazuje pri dnu zaslona.
Za pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama poput
svjetionika, svjetala i prepreka:
1. Pomoću višesmjerne tipke pokažite prema navigacijskoj oznaci.
Kad se pokazivač nalazi iznad navigacijske oznake, navigacijska
oznaka je označena.
2. Pritisnite SELECT za pregled pojedinosti o navigacijskoj oznaci.
Postavke karte Mariner’s Eye 3D
Za pristup dodatnim postavkama ili mogućnostima sa zaslona Mariner’s
Eye 3D, pritisnite MENU.
Za postavke i opcije vezane uz međutočke i trase, druga vozila i
podatkovne trake vidi “Izbornik navigacijske karte” na stranici 9.
Za prilagođavanje izgleda na zaslonu Mariner’s Eye 3D odaberite
MENU > Prikaz karte.
Stil—odaberite način prikaza podataka karte na 3D terenu.
Mariner’s Eye 3D
16
Navigacijske karte
• Klasični—upotreba shema boja za označavanje 3D terena.
• Karte—omogućavanje kartografskih podataka u 3D prikazu.
• Fotografije—omogućavanje satelitskih fotografija uz kartografske
podatke.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Boje opasnosti—uključivanje ili isključivanje boja opasnosti. Postavka
Isključeno prikazuje kopno onako kako se vidi s vode. Postavka
Uključeno plićake i kopno označava ljestvicom boja. Plava predstavlja
duboku vodu, žuta plitku, a crvena vrlo plitku vodu.
Širina navigacijske linije—prilagođava širinu linije kursa koja se
iscrtava prilikom navigacije. Ova postavka također utječe na rute
(Ruta do), ali ne utječe na automatsko navođenje (Vodi do).
Korištenje Fish Eye 3D
Pomoću linija kontura dubine kartografije BlueChart g2 Vision, Fish
Eye 3D omogućuje prikaz morskog dna ili jezera. Ugodite prikaz
pomoću tipki za Domet.
Napomena: Za primanje podataka sonara morate imati model
koji nakon broja ima slovo “s” (na primjer GPSMAP 420s) i sondu
priključenu na pomorsku mrežu.
Postavke karte 3D pod vodom
Za pristup dodatnim postavkama ili mogućnostima za zaslon Mariner’s
Eye 3D odaberite MENU.
Pregled—odabir pogleda ispod vode za pramac, krmu, lijevi ili desni
bok.
Mariner’s Eye 3D
(Boje vodene opasnosti)
Prsteni dometa—uključivanje ili isključivanje prstena dometa radi
omogućavanja procjene udaljenosti.
Sigurna dubina—prilagodba dubine pri kojoj crvena predstavlja plitku
vodu.
Sonarni stožac (dostupno samo ako je priključen sonar)—uključivanje
i isključivanje stošca u kojem se prikazuje područje pokriveno vašom
sondom.
Simboli riba (dostupno samo ako je priključen sonar)—prikaz
podvodnih ciljeva (kao što su ribe). Ciljevi su označeni crvenim,
zelenim i žutim krugovima. Crvena boja označava najveće ciljeve,
a zelena najmanje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50017
Korištenje karata
Ribolovna karta koristi detaljne batimetrijske podatke na unaprijed
programiranoj SD kartici BlueChart g2 Vision i najbolja je za ribolov
na pučini, u dubokom moru.
Podvodni
objekti
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovne karte.
3D pod vodom
Trase—uključuje ili isključuje zapis trasa.
Podatkovne trake—prikaz ili skrivanje podataka o krstarenju,
navigaciji, ribolovu i jedrenju na zaslonu (str. 9).
Korištenje ribolovnih karata
Koristite Ribolovnu kartu za detaljni, nesmetan prikaz kontura dna na
karti.
18
Za pristup dodatnim postavkama ili opcijama s ribolovne karte
MENU.
Navigacijske oznake—prikazuje navigacijske oznake kao što su
svjetionici, svjetla i prepreke.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Za postavke i opcije vezane uz kartu preko cijelog zaslona, međutočke i
trase, druga vozila i podatkovne trake vidi “Izbornik navigacijske karte”
na stranici 9.
Za prilagođavanje izgleda zaslona ribolovne karte odaberite
MENU > Postavljanje karte (stranica 12).
Napomena: Kad su omogućene, satelitske slike visoke rezolucije
prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja. Ako ne možete vidjeti
slike visoke rezolucije u svojoj regiji dodatka BlueChart g2 Vision,
povećajte razinu zumiranja putem tipke Domet (+) ili postavite razinu
pojedinosti na veću vrijednost (stranica 13).
Omogućite satelitske slike visoke rezolucije
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba
dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije prilikom
korištenja SD kartice BlueChart g2 Vision.
Za omogućavanje satelitskih slika:
1. Tijekom pregledavanja navigacijske karte pritisnite MENU.
2. Odaberite Postavljanje karte > Fotografije.
3. Odaberite jedno od sljedećeg:
• Isključeno—na karti se prikazuju standardne informacije karte.
• Samo kopno—standardne informacije karte se prikazuju na
vodi, a kopno je prekriveno fotografijama.
• Uključeno—fotografije prekrivaju i vodu i kopnu uz određeno
zatamnjenje. Što je postotak veći, više će satelitskih fotografija
pokrivati i kopno i vodu.
Prekrivanje
fotografijama isključeno
Prekrivanje
fotografijama na 50%
Prekrivanje fotografijama
samo za kopno
Prekrivanje
fotografijama na 100%
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50019
Korištenje karata
Pregled zračnih fotografija
Unaprijed programirane SD kartice BlueChart g2 Vision sadrže
fotografije iz zraka mnogih orijentira, marina i luka. Koristite ove
fotografije kako biste se orijentirali odnosno upoznali s marinom ili
lukom prije dolaska.
Za pristup fotografijama iz zraka s navigacijske karte:
Pomoću višesmjerne tipke označite ikonu kamere pokazivačem i
odaberite Zračne fotografije ili Pregled.
Perspektiva
Odozgo
Zračna fotografija
Napomena: Pomoću tipki Domet (-/+) možete zumirati zračne
fotografije prilikom pregleda na punom zaslonu.
Pregled informacija stanica za mjerenje
morskih struja
Ako su u području BlueChart g2 Vision regiji
dostupne stanice za praćenje morskih struja, one se na
navigacijskoj karti pojavljuju kao istaknute strelice. Te
ikone s pojedinostima prikazuju brzinu i smjer struje na
prvi pogled. Odaberite Pregled ili naziv stanice kako
Ikona stanice
za mjerenje
biste prikazali grafikon struja.
morskih struja
20
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Korištenje karata
Detaljne informacije o cestama i točkama
interesaa
BlueChart g2 Vision sadrži detaljne podatke o cestama i točkama
interesa, koji uključuju detaljne obalne ceste i točke interesa kao što su
restorani, konačišta, lokalne atrakcije i ostalo. Upute o pretraživanju i
navigaciji do ovih točaka interesa potražite u dijelu “Kamo?”, (str. 22).
Prikaz podijeljenog zaslona karte/sonara:
1. Na početnom zaslonu odaberite Karta/sonar.
2. Odaberite vrstu karte za podijeljeni zaslon.
Zaslon
navigacijske
karte
Korištenje automatskog navođenja
Automatsko navođenje automatski predlaže rute na temelju dostupnih
informacija karte proizvoda BlueChart g2 Vision. Na str. 38 potražite
upute o postavljanju automatskog navođenja za svoje plovilo.
Odjeljak “Kamo?” na stranici 22 sadrži dodatne informacije o upotrebi
automatskog navođenja.
Korištenje zaslona Karta/sonar
Napomena: Zaslon Karta/sonar, kao i zaslon Sonar, dostupan je samo
kada koristite model omogućen za sonar s priključenom sondom.
Zaslon karte/sonara koristite za istovremeni prikaz sonara i navigacijske
karte, ribarske karte, te karata Mariner’s Eye 3D ili Fish Eye 3D.
Zaslon
sonara
Kombinacija navigacija/sonar
Za pristup dodatnim postavkama ili opcijama za zaslon karte/sonara
pritisnite MENU.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50021
Kamo?
Kamo?
Opciju Kamo? na početnom zaslonu možete koristiti za pretraživanje
i kretanje do međutočaka, ruta, trasa i usluga kao što su obližnje crpke,
servisi i rampe.
Napomena: morate stvoriti međutočke i rute prije kretanja do njih.
Do odredišta se možete kretati pomoću jedne od triju metoda: Idi na,
Ruta do ili Vodi do.
Kretanje prema odredištu
Možete pretraživati i kretati se do međutočaka, ruta, trasa i usluga kao
što su obližnje crpke, servisi i rampe.
Za početak navigacije:
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo?.
2. Odaberite kategoriju na koju želite prijeći.
• Idi na—vodi vas izravno na odredište.
• Ruta do—stvara rutu od vaše lokacije do odredišta omogućavajući
vam dodavanje skretanja ruti.
• Vodi do—pretražuje podatke BlueChart g2 Vision karte za
predlaganje najboljeg puta do odredišta. Za pojavljivanje ove
mogućnosti morate koristiti SD karticu BlueChart g2 Vision.
Oprez: Opcija Vodi do ne osigurava izbjegavanje prepreka i premale
dubine. Iz sigurnosnih razloga uvijek riješite sva neslaganja ili pitanja
prije no što nastavite s navigacijom.
3. Odaberite odredište.
22
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Kamo?
Napomena: Pritisnite desnu ili lijevu strelicu za pregled dodatnih
informacija ili za prikaz lokacija na karti.
4. Odaberite Navigiraj do.
5. Odaberite Idi na.
ILI
Odaberite Vodi do prilikom korištenja unaprijed programirane kartice
BlueChart g2 Vision kako biste upotrijebili Automatsko navođenje.
6. Slijedite obojenu liniju na zaslonu do cilja.
Za prekid navigacije:
Pritisnite MENU i odaberite Zaustavi navigaciju.
Za pretraživanje odredišta prema nazivu:
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Traži po nazivu.
2. Pomoću višesmjerne tipke odaberite znakove i upišite barem dio
naziva svog odredišta.
3. Pritisnite SELECT za prikaz 50 najbližih odredišta koja ispunjavaju
vaše kriterije pretraživanja.
4. Odaberite lokaciju > Navigiraj do > Idi na ili Ruta do (ili Vodi do
kada koristite prethodno programiranu karticu BlueChart g2 Vision).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50023
Kamo?
Stvaranje i korištenje međutočaka
Možete spremiti do 1.500 međutočaka (3.000 međutočaka za modele
GPSMAP 421/451/521/551/526/556, što obuhvaća i modele sa
slovom “s”) s korisnički definiranim nazivom, simbolom, dubinom,
temperaturom vode i komentarom za svaku međutočku.
Za stvaranje nove međutočke:
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Koristite pokazivač na karti ( ) za odabir lokacije koju želite
označiti kao međutočku.
3. Pritisnite SELECT.
4. Odaberite Stvori međutočku.
Za označavanje svoje trenutne lokacije kao međutočke:
Na bilo kojem zaslonu pritisnite tipku MARK.
• Uredi međutočku—označavanje određenog naziva, simbola,
dubine ili temperature vode.
• Izbriši—briše međutočku.
• Čovjek u moru—postavlja trenutačnu lokaciju kao lokaciju
čovjeka u moru.
• Strelica udesno ili ulijevo—prebacuje se između informacija o
međutočki i navigacijskoj karti.
Za uređivanje postojeće međutočke:
1. Na navigacijskoj karti možete koristiti pokazivač na karti ( ) za
označavanje međutočke na navigacijskoj karti.
ILI
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Međutočke.
2. Odaberite međutočku koju želite urediti.
3. Odaberite Uredi međutočku.
4. Odaberite atribut međutočke koji želite promijeniti (Naziv, Simbol,
Dubina, Temperatura vode, Komentar ili Položaj).
Za premještanje međutočke na navigacijskoj karti:
1. Odaberite međutočku na navigacijskoj karti.
2. Odaberite Pregled. (Gumb Pregled prikazuje se samo kad se u
blizini nalazi više međutočaka.)
3. Dodirnite gumb za međutočku koju želite urediti.
4. Odaberite Pomakni.
5. Pritisnite SELECT za spremanje nove lokacije ili pritisnite MENU za
otkazivanje premještanja.
Za prikaz popisa svih međutočaka:
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Međutočke.
Napomena: Ako odaberete MARK stvorit ćete međutočku samo na
svojoj trenutačnoj lokaciji.
24
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Kamo?
Za brisanje međutočke ili MOB točke:
1. Na navigacijskoj karti možete koristiti pokazivač na karti ( ) za
označavanje međutočke ili MOB točke na navigacijskoj karti.
ILI
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Međutočke.
2. Odaberite međutočku ili MOB koje želite izbrisati.
3. Odaberite Pregled > Izbriši (gumb Pregled prikazuje se samo kad
je u blizini više međutočaka).
Stvaranje i korištenje ruta
Možete stvoriti i spremiti do 20 ruta (100 ruta za modele GPSMAP
421/451/521/551/526/556, što obuhvaća i “s” modele), te do
250 međutočaka za svaku.
Za stvaranje rute sa svoje trenutne lokacije:
1. Na navigacijskoj karti možete odabrati svoje odredište pomoću
pokazivača na karti ( ).
2. Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
3. Pomoću pokazivača na karti ( ) možete odabrati lokaciju na kojoj
želite napraviti zadnje skretanje prema svom odredištu.
4. Pritisnite SELECT. Ponovite ovaj korak za dodavanje još skretanja.
5. Pritisnite MENU za otkazivanje, poništavanje zadnjeg skretanja ili
početak navigacije rutom.
Za stvaranje rute s druge lokacije:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Rute > Nova ruta.
2. Odaberite Koristi kartu ili Koristi popis međutočaka.
3. Ako odaberete Koristi kartu, pomoću pokazivača na karti ( )
odaberite početnu lokaciju na kojoj želite započeti novu rutu. Ako
odaberete Koristi popis međutočaka, najprije odaberite međutočku
na ruti.
4. Odaberite mjesto prvog skretanja i pritisnite SELECT. Ponavljajte do
dovršetka rute.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50025
Kamo?
5. Odaberite MENU za spremanje rute.
6. Odaberite rutu za uređivanje rute, brisanje rute ili navigaciju rutom.
Za stvaranje rute pomoću automatskog navođenja (prilikom
korištenja unaprijed programirane kartice BlueChart g2 Vision):
1. Na navigacijskoj karti odaberite svoje odredište.
2. Odaberite Navigiraj do > Vodi do. Ruta biva izračunata.
NAPOMENA: Put automatskog navođenja možete promijeniti u rutu
označavanjem kraja puta i odabirom Navigiraj do > Ruta do. Put
automatskog navođenja ostaje na zaslonu što vam omogućuje njegovo
praćenje tijekom stvaranja rute.
Za uređivanje rute:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Rute.
2. Dodirnite rutu za uređivanje.
3. Odaberite Uredi rutu. Možete urediti naziv rute ili na karti ili popisu
skretanja urediti skretanja na ruti.
26
Brisanje rute:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Rute.
2. Odaberite rutu za brisanje.
3. Odaberite Izbriši > OK.
Za zaobilaženje međutočke na ruti:
1. Stvorite rutu kako je već opisano.
2. Odaberite međutočku koja slijedi nakon međutočke koju zaobilazite.
3. Odaberite Kretanje do > Idi na (ili Ruta do).
Upotreba trasa
Trasa je zapis vašeg puta. Trasa koja se trenutno bilježi je aktivna trasa.
Aktivna se trasa može spremiti.
Za uključivanje zapisivanja trasa:
Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU >
Međutočke i trase > Trase > Uključeno. Linija na karti označava
vašu trasu.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Kamo?
Za brisanje zapisa trasa:
Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU >
Međutočke i trase > Aktivne trase > Izbriši aktivnu trasu.
Memorija trase se briše, trenutna trasa se i dalje zapisuje.
Za ponovni prolazak aktivnom trasom:
1. Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU >
Međutočke i trase > Aktivne trase > Prati aktivnu trasu.
2. Odaberite vrijeme početka trenutačne trase ili Cijeli zapisnik.
3. Slijedite liniju u boji na zaslonu.
Za spremanje aktivne trase:
1. Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU >
Međutočke i trase > Aktivne trase > Spremi aktivnu trasu.
2. Odaberite vrijeme početka trenutne trase (ili Ponoć, ako je
prikazana, ili Cijeli zapisnik.
3. Za dodjelu naziva trasi, promjenu boje trase ili spremanje kao rute
odaberite Uredi trasu.
Za uređivanje ili brisanje spremljene trase:
1. Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU >
Međutočke i trase > Spremljene trase.
2. Odaberite trasu koju želite urediti ili izbrisati.
3. Odaberite Uredi trasu za promjenu naziva ili boje trase ili odaberite
Izbriši za brisanje trase.
Za postavljanje opcija aktivne trase:
Na navigacijskoj karti ili karti 3D perspektive odaberite MENU >
Međutočke i trase > Aktivna trasa > Opcije aktivne trase.
Način snimanja—odaberite Isključeno, Do punjenja ili Kružno.
• Isključeno—ne stvara zapis trase.
• Do punjenja—zapisuje trasu do popunjavanja memorije za trase.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50027
Kamo?
• Kružno—stalno zapisuje trasu, zamjenjujući najstarije podatke
novima.
Interval zapisivanja—definira učestalost zapisivanja točaka trase.
Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni memoriju.
• Interval—određuje postavlja li se interval prema udaljenosti,
vremenu ili rezoluciji. (Odaberite Promjena kako biste postavili
vrijednost.)
• Udaljenost—zapisuje trasu na temelju udaljenosti između točaka.
• Vrijeme—zapisuje trasu na temelju vremenskog intervala.
• Rezolucija—zapisuje trasu na temelju odstupanja od kursa. Ta
se postavka preporučuje za što učinkovitiju upotrebu memorije.
Vrijednost udaljenosti (Promjena) predstavlja maksimalnu
dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke trase.
• Promjena—određuje vrijednost intervala.
Boja trase—određuje boju iscrtavanja trase.
Korištenje dodatka BlueChart g2 Vision
Neobavezne unaprijed programirane SD kartice BlueChart g2 Vision
omogućuju vam iskorištavanje vaše jedinice u potpunosti. Osim
detaljnog prikaza pomorskih karata, BlueChart g2 Vision posjeduje
sljedeće značajke:
28
• 3D pogled iznad vode—prikazuje pogled vidljiv s mjesta iznad
i iza plovila radi pomoći u navigaciji. Karta BlueChart g2 Vision
Mariner’s Eye 3D detaljnija je od prethodno učitanih podataka
(stranica 16).
• Fish Eye 3D—nudi vizualni 3D prikaz morskog dna prema
informacijama s karte.
• Ribolovne karte—donosi prikaz karte s pojačanim prikazom
kontura dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za
ribolov na pučini, u dubokom moru.
• Satelitske slike visoke rezolucije—satelitske slike visoke
rezolucije služe kao realističan prikaz kopna i vodenih površina na
navigacijskoj karti.
• Zračne fotografije—prikazuje marine i druge navigacijski značajne
zračne fotografije kako biste mogli vizualizirati svoje okruženje.
• Detaljni podaci o cestama i točkama interesa—prikazuje ceste,
restorane i druge točke interesa (POI) duž obale.
• Podaci o morskim strujama—prikazuje podatke stanice za
praćenje morskih struja (stranica 32).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Kamo?
• Automatsko navođenje—koristi navedenu sigurnu dubinu
plovila i podatke karte za određivanje najboljeg kursa do
odredišta (stranica 38).
Napomena: Podaci sa SD kartice BlueChart g2 Vision ne mogu se
prenositi na računalo u svrhu stvaranja sigurnosnih kopija i prikazivanja.
SD karticu možete koristiti samo na GPS jedinicama tvrtke Garmin
kompatibilnima s proizvodom BlueChart g2 Vision.
Navigacija uz Garmin sustav autopilota
Dok pokrećete bilo kakvu vrstu navigacije (Idi na, Ruta do, Vodi do
ili Slijedi trasu), a ako ste spojeni na kompatibilan Garmin sustav
autopilota, odzivnik će od vas zatražiti pokretanje autopilota.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50029
Pregled informacija
Pregled informacija
Na zaslonu informacija možete pristupiti informacijama o mjeračima na
upravljačkoj ploči, morskim mijenama, strujama, korisničkim podacima
i drugim plovilima.
Pregled kompasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča >
Kompas.
Pregled brojeva
Možete pregledati i prilagoditi numeričke podatke, uključujući dubinu,
GPS informacije i navigacijske podatke. Možete prilagoditi broj
prikazanih polja i vrstu podataka za svako polje. Možete pregledati do
šest polja s numeričkim informacijama.
Za pregled zaslona s brojevima na početnom zaslonu odaberite
Informacije > Upravljačka ploča > Brojevi.
Za prilagođavanje zaslona brojeva:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča >
Brojevi.
2. Pritisnite MENU i odaberite Konfiguracija.
30
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
3. Odaberite broj polja za prikaz (3, 4, 5 ili 6).
4. Odaberite informacije koje će se prikazivati u svakom polju.
Za ponovno postavljanje informacija o putovanju, maksimalne
brzine, odometra ili svih vrijednosti pritisnite MENU tijekom pregleda
informacija o putovanju.
Pregled informacija o putu
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča >
Put.
Prikaz mjerača goriva
Za prikaz mjerača goriva s početnog zaslona odaberite Informacije
> Upravljačka ploča > Gorivo. Prikazuju se razina goriva u svakom
spremniku, ukupna preostala količina goriva, domet krstarenja,
protok goriva za svaki motor, ukupni protok goriva, potrošnja goriva
za svaki spremnik i ukupna potrošnja goriva.
Napomena: Za prikaz informacija o gorivu, jedinica mora biti
spojena s vanjskim senzorom za gorivo kao što je Garmin GFS™ 10.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50031
Pregled informacija
Za sinkroniziranje mjerača goriva s gorivom:
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Upravljačka ploča >
Gorivo > MENU.
• Napuni sve spremnike—provjerite je li vam spremnik pun.
Prikazuje se procjena količine goriva. Uskladite je ako je to
potrebno.
• Dodaj gorivo plovilu—odaberite ako spremnik niste napunili do
kraja. Prikazuje se procjena natočenog goriva. Uskladite je ako je
to potrebno.
• Postavi ukupno gorivo—odaberite za ručno određivanje
količine goriva u spremnicima.
• Potrošnja goriva—odaberite Brzina GPS-a ili Brzina kroz vodu
(koristeći podatke s kotačića za brzinu) za izračun potrošnje
goriva.
Pregled informacija stanice za predviđanje
morskih mijena
Napomena: Za pregled informacija stanice za predviđanje morskih
mijena mora se koristiti kartica BlueChart g2 Vision.
1. Odaberite Informacije > Morske mijene i struje > Morske mijene.
2. Odaberite stanicu za predviđanje morskih mijena. Prikazane su
informacije stanice za predviđanje morskih mijena.
Odaberite Promjena datuma > Ručno za prikaz informacija o
morskim mijenama za drugi datum.
Odaberite Prikaži izvješće za pregled izvješća o strujama pojedine
stanice za mjerenje morskih struja.
Pregledinformacija o strujama
Za pregled informacija u strujama koristite zaslon Predviđanje struja.
Napomena: Za pregled informacija stanice za mjerenje morskih
struja mora se koristiti kartica BlueChart g2 Vision.
1. Odaberite Informacije > Morske mijene i struje > Struje.
2. Odaberite stanicu za mjerenje morskih struja. Prikazane su
informacije stanice za mjerenje morskih struja.
32
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
Pregled korisničkih podataka
Za prikaz korisničkih podataka na početnom zaslonu odaberite
Informacije > Korisnički podaci.
Međutočke—pregled popisa svih spremljenih međutočaka
(stranica 15).
Rute—pregled popisa spremljenih ruta (stranica 25).
Trase—pregled popisa spremljenih trasa (stranica 26).
Prijenos podataka—prijenos međutočaka, ruta i trasa sa i na SD
karticu ili mrežu.
Brisanje korisničkih podataka—izbrišite sve korisničke međutočke,
rute i trase.
Odaberite Primjena datuma > Ručno za pregled informacija stanice
za mjerenje morskih struja za drugi datum.
Odaberite Prikaži izvješće za pregled izvješća o predviđanju
morskih struja za odabranu stanicu.
Napomena: Podatke stanica za predviđanje morskih mijena i
mjerenje morskih struja možete odabrati izravno s navigacijske karte.
Za kopiranje ili spajanje podataka programa MapSource na
uređaj za iscrtavanje:
1. Umetnite SD karticu u uređaj za iscrtavanje radi prijenosa datoteke.
Datoteka sadrži informacije koje MapSource treba za formatiranje
podataka. To treba učiniti samo prvi puta kada se podaci karte
MapSource prenose na uređaj za iscrtavanje s pojedine SD kartice.
2. Na računalu provjerite verziju programa MapSource pritisnuvši
Pomoć > O programu MapSource. Ako je verzija starija od verzije
6.12.2, ažurirajte je na najnoviju verziju pritiskom na Pomoć >
Provjera ažuriranja softvera ili posjetite web-mjesto tvrtke Garmin
na adresi www.garmin.com.
3. Umetnite SD karticu u čitač SD kartica koji je spojen s računalom.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50033
Pregled informacija
4. U programu MapSource pritisnite Prijenos > Pošalji uređaju.
5. U prozoru Pošalji uređaju odaberite pogon čitača SD kartice i vrste
podataka koje želite kopirati na uređaj za iscrtavanje.
6. Pritisnite Pošalji.
7. Umetnite SD karticu u uređaj za iscrtavanje.
8. Na početnoj stranici uređaja za iscrtavanje odaberite Informacije >
Korisnički podaci > Prijenos podataka.
9. Napravite jedno od sljedećeg:
• Odaberite Spoji s kartice za prijenos podataka sa SD kartice
na uređaj za iscrtavanje i njihovo kombiniranje s postojećim
korisničkim podacima.
• Odaberite Zamijeni s kartice kako biste prebrisali podatke s
uređaja.
10. Odaberite naziv datoteke s popisa. Podaci se prenose sa SD kartice
na uređaj za iscrtavanje.
Za prijenos podataka (međutočaka, ruta, trasa) na SD karticu:
1. Umetnite SD karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani jedinice.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Prijenos podataka > Spremi na karticu.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
• Odaberite naziv datoteke s popisa.
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu datoteku.
Unesite naziv datoteke pomoću višesmjerne tipke i odaberite
Gotovo.
4. Odaberite Da za spremanje međutočaka, ruta i trasa na SD karticu.
Naziv datoteke spremit će se uz ekstenziju .ADM.
34
Prijenos ��������������������������������������������������
podataka (međutočaka, ruta, trasa) sa SD kartice:
1. Umetnite SD karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani jedinice.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci>
Prijenos podataka.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
• Odaberite Spoji s kartice za prijenos podataka sa SD kartice
na uređaj za iscrtavanje i njihovo kombiniranje s postojećim
korisničkim podacima.
• Odaberite Zamijeni s kartice kako biste prebrisali podatke s
uređaja za iscrtavanje.
4. Odaberite naziv datoteke s popisa. Podaci se prenose sa SD kartice
na uređaj za iscrtavanje.
Kopiranje ugrađenih karata na SD karticu:
1. Umetnite SD karticu (najmanje 4 GB) u utor za SD karticu na
prednjoj strani jedinice.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Prijenos podataka > Kopiraj ugrađenu kartu za kopiranje karata
učitanih u uređaj za iscrtavanje na SD karticu.
Za prijenos podataka s NMEA 2000 mreže ili na nju:
1. Povezivanje uređaja s NMEA 2000 mrežom. (Pogledajte Upute za
instaliranje GPSMAP 4000/5000.)
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Pregled informacija
Napomena: Samo sljedeći uređaji su kompatibilni sa standardom
NMEA 2000:
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Prijenos podataka > Mreža.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
• Odaberite Kloniraj korisničke podatke za prijenos međutočaka,
ruta i trasa do drugih uređaja za iscrtavanje povezanih s mrežom.
Postojeći podaci na tim uređajima za iscrtavanje su prebrisani.
• Odaberite Spoji korisničke podatke za prijenos podataka
između uređaja za iscrtavanje povezanih s mrežom. Jedinstveni
podaci kombiniraju se s postojećim podacima na svakom uređaju
za iscrtavanje.
Za stvaranje sigurnosne kopije na računalu:
1. Umetnite SD karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani jedinice.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci >
Prijenos podataka > Spremi na karticu.
3. Napravite jedno od sljedećeg:
• Odaberite naziv datoteke s popisa.
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu datoteku.
Unesite naziv datoteke pomoću višesmjerne tipke i pritisnite
Select (Odabir).
4. Izvadite SD karticu iz uređaja i uložite je u čitač SD kartica koji je
povezan s računalom.
5. Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\UserData na SD
kartici.
6. Kopirajte odgovarajuću .ADM datoteku s kartice na bilo koje mjesto
na računalu.
®
Za povrat sigurnosne kopije podataka na uređaj za iscrtavanje:
1. Kopirajte odgovarajuću .ADM datoteku s računala na SD karticu, u
mapu Garmin\UserData.
2. Umetnite SD karticu u uređaj za iscrtavanje.
3. Na početnom zaslonu uređaja za iscrtavanje odaberite Informacije
> Korisnički podaci > Prijenos podataka > Zamijeni s kartice.
Za brisanje svih međutočaka, ruta i trasa:
1. Na početnom zaslonu uređaja za iscrtavanje odaberite Informacije
> Korisnički podaci > Brisanje korisničkih podataka.
2. Odaberite Međutočke, Rute, Spremljene trase ili Sve.
3. Odaberite OK za brisanje podataka.
Pregled drugih plovila
za pregled informacija o drugim plovilima na početnom zaslonu
odaberite Informacije > Druga plovila.
Napomena: Za pregled informacija o drugim plovilima jedinica
mora biti povezana s vanjskim AIS (Automatic Identification System) ili
DSC (Digital Selective Calling) uređajem. Vidi stranicu 49 za dodatne
podatke.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50035
Pregled informacija
AIS List (AIS popis)—pregled informacija o svim plovilima koje vaš
uređaj nadzire. AIS popis prikazuje MMSI brojeva ili (ako plovilo
emitira) nazive AIS plovila i sortira se po dometu. Na vrhu popisa bit će
polovilo koje je najbliže vašem.
DSC popis—pregled 100 posljednjih poziva. DSC popis prikazuje
najnovije pozive s plovila. Ako je drugi poziv zaprimljen s istog plovila,
zamjenjuje prvi poziv na popisu poziva.
Odaberite Opcije za sortiranje poziva po nazivu, vrsti, MMSI broju,
udaljenosti od vašeg plovila ili vremenu primanja poziva.
Odaberite Opcije > Izbriši sve za brisanje svih poziva s popisa.
Dodavanje DSC kontakta:
1. Odaberite Dodaj kontakt.
2. Pomoću višesmjerne tipke unesite MMSI broj plovila.
3. Pomoću višesmjerne tipke unesite naziv plovila.
36
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Za konfiguriranje postavki jedinice koristite zaslon Konfiguracija.
Konfiguriranje postavki sustava
Za promjenu općih postavki sustava na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Sustav.
Simulator—uključivanje i isključivanje načina rada simulatora.
Odaberite Postavljanje za postavljanje opcija simulatora, kao što su
simulirani položaj, brzina i smjer.
Generator zvučnog signala/Prikaz—odaberite Generator zvučnog
signala kako biste odredili slučajeve u kojima jedinica proizvodi
zvučne signale. Odaberite Zaslon > Pozadinsko osvjetljenje za
posvjetljivanje ili potamnjivanje pozadinskog osvjetljenja. Odaberite
Zaslon > Način rada boja za prebacivanje između dnevnog i noćnog
načina rada (stranica 4).
Automatsko napajanje (GPSMAP 421/451/521/551/526/556,
uključujući i “S” modele)—postavljanje Automatskog napajanja na
Uključeno ili Isključeno. Ako se odabere Uključivanje, uređaj za
iscrtavanje automatski se uključuje pri pojavi napajanja, osim u slučaju
da se uređaj za iscrtavanje prije nestanka napajanja isključi tipkom
Napajanje.
GPS—pregled GPS satelita.
• Pregled neba—pregled konstelacije GPS satelita.
• WAAS/EGNOS—prebacivanje između opcija WAAS (u Sjevernoj
Americi) i EGNOS (u Europi). WAAS/EGNOS može dati preciznije
podatke o GPS položaju. No, kada koristite WAAS ili EGNOS,
uređaju treba dulje vrijeme za pronalaženje satelita.
• Filtar brzine—odaberite Uključeno, Isključeno ili Automatski.
Filtar brzine računa prosječnu brzinu kretanja plovila u kratkom
vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile ujednačenije.
Informacije o sustavu—prikaz informacija o sustavu i vraćanje
tvorničkih postavki. Gumb Spremi na karticu služi kao alat za
rješavanje problema; predstavnik korisničke podrške tvrtke Garmin
mogao bi od vas zatražiti korištenje tog gumba za učitavanje podataka o
pomorskoj mreži.
Zapisnik događaja—prikazuje popis sistemskih događaja. Dodatne
informacije prikazuju se pritiskom događaja.
Konfiguriranje mjernih jedinica
Za promjenu mjernih jedinica na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Preference > Jedinice.
Jedinice sustava—globalna postavka koja definira pojedine jedinice
mjere: Statutne (mh, ft, ºF), Metričke (kh, m, ºC), Nautičke (kt, ft,
ºF) ili Prilagođene. Za pojedinačno definiranje mjernih jedinica dubine,
temperature, udaljenosti, brzine, nadmorske visine, volumena i pritiska
odaberite Prilagođeno.
Napomena: za pregled informacija o dubini i temperaturi vode
morate primati podatke o dubini NMEA sonara ili koristiti Garmin
sonarni modul.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50037
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Smjer—postavljanje referentne vrijednost koja se koristi u
izračunavanju smjera.
• Automatski magnetski—automatsko postavljanje magnetske
deklinacije vašeg položaja.
• Točno—postavlja pravi sjever kao referentnu vrijednost smjera.
• Mreža—postavlja mrežni sjever kao referencu smjera (000º).
• Korisnički magnetski—omogućuje vam postavljanje vrijednosti
magnetske varijacije.
Format položaja—promjena stila koordinata u kojem se pojavljuje
dano očitanje lokacije. Format položaja treba mijenjati samo ako
koristite kartu koja navodi drugi format položaja.
Datum karte—promijenite koordinatni sustav u kojem je karta
strukturirana. Datum karte treba mijenjati samo ako koristite kartu koja
navodi drugi datum karte.
Vrijeme—postavlja opcije vremena.
• Format vremena—odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format
vremena.
• Vremenska zona—postavite vremensku zonu koju želite prikazati
za vremenska očitanja.
• DST (Ljetno računanje vremena)—odaberite Isključeno, Uključeno
ili Automatski. Postavka Automatski sama uključuje ili isključuje
ljetno računanje vremena ovisno o dobu godine.
38
Promjena jezika sustava
Za promjenu jezika sustava na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Preference > Jezik, a zatim odaberite jezik.
Konfiguriranjepreferenci navigacije
Za promjenu preferenci navigacije na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Preference > Navigacija.
Oznake rute—za spremljene rute ovime se određuje hoće li skretanja
na ruti biti označena brojem (Skretanje 1, skretanje 2 i tako dalje) ili
nazivom međutočke ili će opis skretanja biti skriven.
Skretanje - prijelaz—odredite koliko prije skretanja, vremenski ili
prostorno, želite prijeći na sljedeću dionicu.
Brzina - izvori—odredite senzor koji će se koristiti za brojeve za vjetar
i potrošnju goriva. OdaberiteVjetar ili Potrošnja goriva za odabir
između vode (senzor brzine u vodi) i sustava GPS (iz izračunate GPS
brzine).
Automatsko navođenje—postavljanje parametara automatskog
navođenja:
• Sigurna dubina—postavljanje minimalne dopuštene dubine
(odnosi se na dubinu datuma na karti) prilikom izračunavanja puta
automatskog navođenja. Sigurna dubina manja od jednog metra pri
automatskom navođenju nije dozvoljena.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
• Sigurna visina—postavljanje minimalne visine (odnosi se na visinu
datuma na karti) mosta ispod kojeg vaše plovilo može sigurno proći.
• Udaljenost od obale—postavite sigurnu udaljenost plovila od
obale: Najbliže, Blizu, Normalno, Daleko ili Najdalje.
Konfiguriranje postavki komunikacije
Za promjenu postavki komunikacije na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Komunikacije.
Serijski priključak 1—konfigurira ulazni/izlazni format serijskog
priključka 1 koji se koristi za povezivanje uređaja za iscrtavanje s
vanjskim NMEA uređajima, računalom ili drugim uređajima tvrtke
Garmin.
Serijski priključak 2—konfigurira ulazni/izlazni format serijskog
priključka 2 koji se koristi za povezivanje uređaja za iscrtavanje s
vanjskim NMEA uređajima, računalom ili drugim uređajima tvrtke
Garmin.
• Garmin prijenos podataka—podržava ulaz ili izlaz podataka
u vlasništvu tvrtke Garmin za komunikaciju sa softverom tvrtke
Garmin.
• Prijenos putem Garmin udaljenog sonara (GPSMAP
420/450/520/550/525/555)—podržava ulaz ili izlaz podataka sa
sonara tvrtke Garmin za komunikaciju sa softverom tvrtke Garmin.
• NMEA Standard—podržava ulaz ili izlaz standardnih NMEA 0183
podataka, DSC i podršku za ulaz NMEA sonara za DPT, MTW i
VHW izvode.
• Brzi NMEA—podržava ulaz ili izlaz standardnih 0183 podataka za
većinu AIS prijemnika.
NMEA 0183 postavljanje—omogućite ili onemogućite izlazne
NMEA 0183 poruke za sonar, rutu, sustav i Garmin NMEA postavke.
Za omogućavanje NMEA 0183 izlaznih izvoda:
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije >
NMEA 0183 postavljanje.
2. Odaberite postavku (Sonar, Ruta, Sustav ili Garmin).
3. Odaberite izlazni izvod standarda NMEA 0183 za uključivanje ili
isključivanje izlaza podataka.
• Preciznost položaja—prilagodite broj znamenki (Dvije
znamenke, Tri znamenke ili Četiri znamenke) s desne
strane decimalne točke za prijenos NMEA izvoda.
• ID oznake međutočaka—odredite kako će uređaj označavati
međutočke (Nazivi ili Brojevi).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50039
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
NMEA 2000 uređaji—prikazuje popis NMEA 2000 uređaja na vašoj
mreži. Ako uređaj standarda NMEA 2000 raspolaže postavkama ili
opcijama, odabirom uređaja možete pristupiti popisu opcija.
Napomena: Samo sljedeći uređaji su kompatibilni sa standardom
NMEA 2000:
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
CANet uređaji—prikazuje popis CANet uređaja na vašoj mreži. Ako
uređaj standarda CANet raspolaže postavkama ili opcijama, odabirom
uređaja možete pristupiti popisu opcija.
Napomena: Samo modeli GPSMAP 420/450/520/550/525/555
(uključujući i “s” modele) kompatibilni su sa standardom CANet:
Postavljanje alarma
Jedinicu možete postaviti na oglašavanje zvučnim signalom prilikom
zadovoljavanja određenih uvjeta. Zadano su svi alarmi isključeni.
Za postavljanje alarma:
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi.
2. Odaberite funkciju alarma.
3. Odaberite alarm.
4. Odaberite Uključeno za uključivanje alarma.
5. Navedite podatke za alarm.
40
Postavljanje navigacijskih alarma
Za postavljanje navigacijskog alarma s početnog zaslona odaberite
Konfiguracija > Alarmi > Navigacija.
Dolazak—postavite alarm da se uključi na određenoj udaljenosti ili
određeno vrijeme prije skretanja ili međutočke.
• Vrsta—odaberite želite li oglašavanje alarma za dolazak samo
dok se približavate odredištima ili dok se približavate sretanjima i
odredištima. Odaberite Isključeno za onemogućavanje alarma za
dolazak.
• Aktivacija—odaberite želite li da se alarm za dolazak oglasi za
vrijeme do dolaska ili za udaljenost do dolaska.
• Promjena vremena / Promjena udaljenosti—ako vam je
Aktivacija postavljena na Vrijeme, odaberite Promjena vremena
kako biste odredili na koliko bi se minuta prije dolaska alarm trebao
oglasiti. Ako vam je Aktivacija postavljena na Udaljenost, odaberite
Promjena udaljenosti kako biste odredili na kojoj bi se udaljenosti
prije dolaska alarm trebao oglasiti. Pomoću višesmjerne tipke
promijenite vrijeme ili udaljenost.
Vučenje sidra—postavljanje alarma koji se uključuje prilikom prelaska
određene udaljenost.
Izvan kursa—postavite alarm koji se uključuje kad se za određenu
udaljenost odmaknete od kursa.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Postavljanje alarma sustava
Za postavljanje alarma sustava na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Alarmi > Sustav.
Sat—postavljanje alarma pomoću sistemskog (GPS) sata. Jedinica
mora biti uključena kako bi satni alarm radio.
Baterija—postavljanje alarma za slabu bateriju na korisnički odabranu
vrijednost.
Preciznost GPS-a—postavljanje alarma da se oglasi kad se preciznost
GPS-a nađe izvan navedene vrijednosti.
Postavljanje alarma sonara
Za postavljanje alarma sonara na početnom zaslonu Konfiguracija
> Alarmi > Sonar.
Napomena: Za konfiguriranje alarma sonara morate primati podatke
o dubini od NMEA sonara ili pomoću sonarnog modula tvrtke Garmin.
Plitka voda—postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode
veća od navedene vrijednosti.
Duboka voda—postavljanje alarma da se oglasi kada je dubina vode
veća od navedene vrijednosti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Temperatura vode—postavite alarm da se oglasi kad sonda prijavi
temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od navedene temperature.
Riba—postavljanje alarma da se oglasi kad uređaj otkrije ribu
navedenih simbola.
—oglašavanje alarma za sve veličine ribe.
—oglašavanje alarma samo za srednju i veliku ribu.
—oglašavanje alarma samo za veliku ribu.
Postavljanje alarma za ukupno gorivo
Uređaj za iscrtavanje možete konfigurirati za oglašavanje alarma kad
ukupna količina preostale količine goriva na plovilu dođe do razine
koju ste odredili.
Napomena: za primanje informacija o razini goriva, jedinica mora
biti spojena s vanjskim senzorom za gorivo kao što je Garmin GFS 10.
Omogućavanje alarma za ukupno gorivo i postavljanje razine
alarma za gorivo:
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Gorivo>
Ukupna količina > Uključeno (ili Isključeno).
2. Ako odaberete Uključeno, pomoću višesmjerne tipke postavite
razinu goriva na kojoj se alarm treba oglasiti.
41
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Konfiguracija plovila
Za konfiguriranje postavki plovila na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Moje plovilo.
Dubina kobilice—prilagođavanje očitanja dubini kobilice, tako da se
dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije sonde. Unesite
pozitivan broj za dubinu kobilice. Za velika plovila koja mogu gaziti
nekoliko metara možete unijeti i negativan broj.
Prilagođavanje dubine kobilice:
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo >
Dubina kobilice.
2. Pomoću višesmjerne tipke unesite izmjerenu udaljenost od lokacije
sonde do vodene linije ili do kobilice plovila.
• Ako mjerite do kobilice (sonda postavljena u razini površine
vode), upišite (+) pozitivan broj. Ovo pokazuje dubinu od dna
kobilice.
• Ako mjerite do razine vode (sonda postavljena na donjem dijelu
kobilice), upišite (-) negativan broj. Ovo pokazuje dubinu od
površine vode.
3. Odaberite Gotovo kako biste prihvatili broj.
Sonda na površini
Pozitivni (+) broj
pokazuje dubinu u
odnosu na dno kobilice.
Sonda na
dnu kobilice
Negativni (-) broj
pokazuje dubinu u
odnosu na površinu.
Pomak temperature—postavljanje pomaka temperature za senzor
temperature na sondi.
Baždarenje brzine kroz vodu—za baždarenje senzora brzine koristite
ovaj izbornik. Slijedite upute za kalibraciju na zaslonu. Ako nemate
senzor brzine, ovaj se izbornik neće prikazati.
Napomena: ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine
ne očitava brzinu, prikazuje se poruka “Brzina je premala”. Odaberite
OK i oprezno povećajte brzinu plovila. Ako se poruka ponovo pojavi,
zaustavite plovilo i provjerite nije li se kotačić senzora brzine zaglavio.
Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li kabeli dobro spojeni.
Ako nastavite dobivati poruku, obratite se službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin.
Kapacitet goriva—unesite ukupni kapacitet spremnika za gorivo svog
plovila.
42
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Konfiguriranje uređaja za iscrtavanje
Konfiguriranje drugih plovila
Za konfiguriranje postavki plovila koja nisu vaša na početnom
zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila.
NAPOMENA: za konfiguriranje AIS ili DSC informacija za druga
plovila jedinica mora biti povezana s vanjskim AIS ili DSC uređajem.
AIS—uključite ili isključite AIS (sustav za automatsko identificiranje).
AIS vas upozorava na promet u području obavještavajući vas o
ID-ovima plovila, položaju, kursu i brzini plovila opremljenih
transponderom koja se nalaze unutar dometa.
DSC—uključite DSC (digitalno selektivno pozivanje).
AIS alarm—uključivanje i isključivanje sigurne zone oko vašeg
plovila. To se koristi za izbjegavanje sudara i zona se može prilagoditi.
Za prilagođavanje postavki sigurne zone:
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila >
AIS alarm.
• Domet—promijenite izmjereni polumjer obruča sigurne zone
na određenu udaljenost od 500 stopa. do 2 nautičke milje
(ili od 150 m do 3 km, odnosno od 500 stopa do 2 milje).
• Vrijeme do (sigurne zone)—uključuje alarm ako AIS ili MARPA
utvrdi da će ciljno plovilo ući u sigurnu zonu unutar definiranog
vremenskog razdoblja (od 1 do 24 minute).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
43
Upotreba sonara
Korištenje sonara
Kada je priključena sonda, sljedeće uređaje za iscrtavanje je moguće
koristiti prilikom traženja riba:
GPSMAP 420s
GPSMAP 421s
GPSMAP 520s
GPSMAP 521s
GPSMAP 550s
GPSMAP 551s
GPSMAP 450s
GPSMAP 451s
GPSMAP 525s
GPSMAP 526s
GPSMAP 555s
GPSMAP 556s
Upoznavanje sa značajkom Cijeli zaslon
Za prikaz podataka sonara u obliku grafikona preko cijelog zaslona,
odaberite mogućnost Cijeli zaslon.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Cijeli zaslon.
Dubina
Temperatura
Brzina
Podvodni
objekti
Domet
Frekvencija
sonde ili
širina zrake
Cijeli zaslon
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljena
frekvencija
Zaslon Podijeljena frekvencija koristite (samo za sonde s dvostrukom
frekvencijom) kako biste na istom zaslonu vidjeli frekvencije od
50 kHz i 200 kHz. Grafikon frekvencije od 50 kHz nalazi se na lijevoj
strani, dok se na desnoj strani nalazi prikaz frekvencije od 200 kHz.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Podijeljena frekvencija.
44
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Upotreba sonara
Dubina, temperatura i brzina
Dubina, temperatura i brzina
Domet
prozor za
zumiranje
Zumirana
skala dubine
Domet
Razina
zumiranja
Frekvencije
Podijeljena frekvencija
Upoznavanje sa zaslonom Podijeljeno
zumiranje
Zaslon Podijeljeno zumiranje koristite kako biste pregledali sve podatke
sonara s grafikona te zumirani dio na istom zaslonu.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Podijeljeno zumiranje.
Frekvencija sonde ili širina zrake
Podijeljeno zumiranje
Upoznavanje sa zaslonom Zapis
temperature
Ako koristite sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature,
na zaslonu Zapis temperature nalazi se grafički zapisnik očitanja
temperature za određeno vremensko razdoblje. U gornjem lijevom
kutu prikazuju se trenutačna temperatura i dubina.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Zapis temperature.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
45
Upotreba sonara
Pritisnite MENU za postavljanje trajanja i veličine zapisa.
Simboli riba—postavite kako će sonar tumačiti pronađene ribe.
Jedinica ne obrađuje povratne podatke sonara
(zadano).
Temperatura
i dubina
Pronađene ribe prikazuju se kao simboli. Prikazuju se
pozadinske informacije sonara, praveći razliku između
riba i strukture.
Temperatura
domet
Vrijeme
proteklo:
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli s prikazanim
pozadinskim informacijama. Prikazana je i ciljna dubina
svakog simbola.
Pronađene ribe prikazuju se kao simboli. Ne prikazuju se
pozadinske informacije.
Zapis temperature
Temperatura se prikazuje na desnoj strani, dok se pri dnu prikazuje
proteklo vrijeme. Grafikon se pomiče ulijevo prilikom dobivanja
informacija.
Postavljanje sonara
Podvodni objekti prikazuju se kao simboli bez prikazanih
pozadinskih informacija. Prikazana je ciljna dubina svakog
simbola.
Brzina micanja kursora—prilagodite brzinu kojom se sonar pomiče
s desna na lijevo (Ultrascroll™, Brzo, Srednje ili Sporo). Ako koristite
sondu koja ima mogućnost mjerenja brzine, odaberite Automatski kako
biste brzinu pomicanja automatski prilagodili brzini kretanja plovila
kroz vodu.
Za određivanje i prilagođavanje postavki zajedničkih svim zaslonima
sonara koristite zaslon Postavljanje sonara.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavljanje sonara.
46
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Upotreba sonara
Linija dna—označava najjači signal s dna kako bi pomoglo
identificiranju tvrdoći ili mekanosti.
• Isključeno (zadana vrijednost)—isključuje liniju dna.
• Visoko—postavka velike osjetljivost. Gotovo sve snažne povratne
informacije označene su bijelom bojom.
• Srednje—brojne snažne povratne informacije označene su bijelom
bojom.
• Nisko—postavka najmanje osjetljivosti. Samo su najsnažnije
povratne informacije označene bijelom bojom.
Shema boja—odaberite Bijelo ili Plavo. Ovo utječe na pozadinu svih
zaslona sonara, ali ne mijenja zaslon Zapis temperature.
Šum na površini—prikazuje ili skriva povratne informacije sonara u
blizini površine vode. Sakrijte šum površine kako biste smanjili buku.
Podatkovne trake—prikaz ili skrivanje napona akumulatora,
temperature vode, brzine kroz vodu (ako vaša sonda to omogućuje),
krstarenja i navigacije.
Napomena: Za prikaz temperature vode ili brzine u vodi, priključena
sonda mora imati mogućnost mjerenja temperature vode, brzine u vodi
ili oboje. Odaberite Automatski za prikaz vrijednosti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Napredne postavke sonara
Za prilagođavanje naprednih postavki sonara, tijekom prikazivanja
zaslona sonara pritisnite MENU.
Pauziraj sonar—Zaustavlja pomicanje zaslona sonara.
Za označavanje međutočke na odabranoj dubini:
1. Tijekom pregleda zaslona sonara pritisnite MENU > Pauziraj sonar.
2. Pomoću višesmjerne tipke postavite pokazivač iznad ribe ili
strukture koju želite označiti.
3. Pritisnite SELECT.
Na zaustavljenom zaslonu pritisnite MENU > Nastavi za nastavak
pomicanja.
Domet—ugađanje dometa skale dubina na desnoj strani zaslona
(Automatski ili za ručno ugađanje Desno ili Lijevo).
Osjetljivost—kontrolira osjetljivost prijemnika sonara (Automatski ili
za ručno ugađanje Desno ili Lijevo). Za dodatne pojedinosti povećajte
osjetljivost. Ako je zaslon prenatrpan, smanjite osjetljivost.
Frekvencija—prilikom korištenja sonde s dvostrukom frekvencijom
odaberite prikaz frekvencija na zaslonu (200kHz, 50kHz, Dvostruko,
ili Automatski).
47
Upotreba sonara
Zumiranje—povećajte dio prikaza na cijelom zaslonu. Zumiranje je
isključeno ili je zadano postavljeno na Bez zumiranja. Dostupne su
četiri opcije:
•
•
•
•
•
Bez zumiranja—isključuje zumiranje.
2x zumiranje—dvostruko povećanje.
4x zumiranje—četverostruko povećanje.
Fiksirano dno—zaključava prozor za zumiranje pri dnu.
Podijeljeno zumiranje—prikazuje zaslon podijeljenog zumiranja
(stranica 45).
Linija dubine—brzo zadavanje specifične dubine (Prikaži ili Sakrij).
Za postavljanje dubine referentne linije odaberite Prikaži, a zatim
pritisnite gore ili dolje na višesmjernoj tipki.
48
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Digitalno selektivno pozivanje
Digitalno selektivno pozivanje (DSC)
Korištenje uređaja za iscrtavanje s VHF radiouređajem
U sljedećoj tablici navedene su značajke koje su dostupne kad priključite svoj uređaj za iscrtavanje na VHF radio putem NMEA 0183 ili
NMEA 2000 mreže.
Značajka
NMEA 0183
VHF radio
NMEA 2000
VHF radio
Garmin NMEA
0183 VHF radio
Garmin NMEA
2000 VHF radio
Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS položaj
na radio. U slučaju mogućnosti radio prijenosa,
informacije o GPS položaju odašilju se putem DSC
poziva.
X
X
X
X
Uređaj za iscrtavanje može primiti DSC poziv u
pomoć i informacije o položaju s radija.
X
X
X
X
Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje plovila
koja šalju izvješća o položaju.
X
X
X
X
Brzo postavite i pošaljite pojedinosti poziva
pojedinačne rute na Garmin VHF radiju.
X
Kad s radija uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru,
uređaj za iscrtavanje će prikazati zaslon za čovjeka u
moru i od vas zatražiti prelazak na točku s čovjekom
na moru.
X
Nakon što uputite poziv u pomoć za čovjeka u moru
s uređaja za iscrtavanje, radio će prikazati stranicu
Poziv u pomoć kako biste uputili poziv u pomoć za
čovjeka u moru.
X
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
49
Digitalno selektivno pozivanje
Uključivanje ili isključivanje DSC-a:
1. Odaberite Konfiguracija > Druga plovila.
2. Odaberite DSC za uključivanje ili isključivanje.
Dodavanje DSC kontakta
Možete upućivati pozive DSC kontaktu s uređaja za iscrtavanje. Na
stranici 52 potražite informacije upućivanju pojedinačnog rutinskog
poziva.
1. Prilikom pregleda karte pritisnite MENU > Druga plovila > DSC >
DSC popis > Dodaj kontakt.
2. Pomoću višesmjerne tipke unesite MMSI broj plovila (identitet
pomorske mobilne službe) i pritisnite SELECT.
3. Pomoću tipkovnice na zaslonu unesite naziv plovila i odaberite
Gotovo.
Pregled DSC popisa
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih
DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100 unosa. DSC popis
prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi poziv zaprimljen s
istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu poziva.
Na zaslonu karte pritisnite MENU > Druga plovila > DSC > DSC
popis.
50
Primanje poziva u pomoć
Ako su vaš Garmin uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani s
NMEA 0183 ili NMEA 2000 uređajem, uređaj za iscrtavanje upozorit
će vas kad VHF radio primi DSC poziv u pomoć. Ako su s pozivom
u pomoć poslani podaci o položaju i ti će podaci biti dostupni i
zabilježeni s pozivom.
Simbol
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja DSC poziva u
pomoć.
Nakon primanja DSC poziva u pomoć:
1. Odaberite Pregled za pregled pojedinosti o pozivu.
2. Napravite jedno od sljedećeg:
• Odaberite Poziv pomoću radio uređaja za upućivanje
pojedinačnog rutinskog poziva plovilima u nevolji (stranica 52).
Ova opcija bit će dostupna samo koristite li Garmin NMEA 2000kompatibilan VHF radio.
• Odaberite Uredi za uređivanje naziva plovila i dodajte komentar.
Ako vaš radio prati položaj plovila, odaberite Staza za prikaz
ili skrivanje linije staze plovila i odaberite Linija staze kako
biste promijenili boju linije. Odaberite Briši izvješće za brisanje
izvješća o pozivima. Odaberite Stvori međutočku na položaju
poslanom uz poziv u pomoć.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Digitalno selektivno pozivanje
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s
VHF radija
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA
2000-kompatibilnim radio uređajem i uputite DSC poziv u pomoć za
čovjeka u moru sa svog radio uređaja, vaš Garmin uređaj za iscrtavanje
prikazat će zaslon s čovjekom u moru i od vas zatražiti prelazak
na točku s čovjekom u moru. Ako je vaš Garmin sustav autopilota
povezan s mrežom, uređaj za iscrtavanje će od vas zatražiti pokretanje
Williamsonovog skretanja ka točki s čovjekom u moru.
Ako otkažete poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radio uređaja,
zaslon za čovjeka u moru više se ne prikazuje.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s
uređaja za iscrtavanje
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA
2000-kompatibilnim radio uređajem i aktivirate navigaciju do lokacije
s čovjekom u moru, radio uređaj će prikazati stranicu Poziv u pomoć
i uputiti poziv u pomoć za čovjeka u moru. Za upućivanje poziva u
pomoć na radio uređaju pritisnite i držite pritisnutom tipku POMOĆ
barem tri sekunde.
Informacije o upućivanju poziva u pomoć s Garmin radio uređaja
potražite u korisničkom priručniku Garmin VHF radio. Informacije o
aktivaciji navigacije do lokacije s čovjekom u moru potražite na str. 24.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Praćenje položaja
Kad svoj Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radijem
koristeći NMEA 0183, moći ćete pratiti plovila koja šalju izvješća o
položajima. Ova značajka dostupna je i na NMEA 2000, uz uvjet da
plovilo šalje ispravne PGN podatke (PGN 129808; informacije o DSC
pozivima).
Svaki primljeni poziv za izvješće o položaju bilježi se u DSC popisu.
(stranica 36).
Prikaz popisa izvješća o položajima:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila >
DSC popis.
2. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
• Odaberite Poziv pomoću radio uređaja za upućivanje
pojedinačnog rutinskog radio poziva plovilu koje je poslalo
izvješće o položaju. Ova opcija bit će dostupna samo koristite
li Garmin NMEA 2000-kompatibilan VHF radio.
• Odaberite Uredi za uređivanje naziva plovila i simbola plovila te
dodajte komentar. Ako vaš radio prati položaj plovila, odaberite
Staza za prikaz ili skrivanje linije staze plovila i odaberite Linija
staze kako biste promijenili boju linije. Odaberite Briši izvješće
za brisanje izvješća o pozivima. Odaberite Stvori međutočku na
položaju poslanom uz poziv u pomoć.
• Odaberite Briši izvješće za brisanje izvješća o pozivima.
51
Digitalno selektivno pozivanje
• Odaberite Navigiraj do i zatim Idi do ili Ruta do lokacije poslane
s izvješćem o položaju (stranica 11).
Konfiguriranje staza plovila na navigacijskoj karti
Ako vam je uređaj za iscrtavanje konfiguriran za prikaz staza,
navigacijska karta prikazat će crnu točku za svaki dojavljeni položaj,
crnu liniju koja označava stazu plovila te simbol plave zastave
koji
označava posljednji dojavljeni položaj.
Postavljanje trajanja prikazanih točaka staze:
1. Na zaslonu karte pritisnite MENU > Druga plovila > DSC > DSC
staze.
2. Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na
navigacijskoj karti. Na primjer, ako odaberete 4 sata, za praćena
plovila će se prikazati sve točke staze (koje nisu starije od četiri
sata).
Isključivanje linija staze za praćena plovila:
1. Na zaslonu karte pritisnite MENU > Druga plovila > DSC > DSC
staze.
2. Odaberite Isključi kako biste isključili staze za svako od plovila.
Prikaz ili skrivanje linije staze za određeno plovilo koje šalje
izvješća o položaju:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila >
DSC > DSC popis.
2. Odaberite plovilo s popisa > Uredi.
3. Odaberite Staza.
52
Promjena simbola i boje linije staze plovila:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila >
DSC popis.
2. Odaberite plovilo s popisa > Uredi.
3. Odaberite opciju:
• Odaberite Simbol za uređivanje simbola.
• Odaberite Linija staze za uređivanje boje linije.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF
NMEA 2000 kompatibilnim radio uređajem, moći ćete koristiti
sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje pojedinačnog rutinskog
poziva. Nakon što uspostavite pojedinačni rutinski poziv s uređaja
za iscrtavanje, moći ćete odabrati jedan od sljedećih kanala putem
kojeg želite komunicirati. Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim
pozivom.
Odabir DSC kanala ograničen je na sljedeće kanale koji su dostupni u
svim frekvencijskim opsezima: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69,
71, 72, 73 ili 77.
NAPOMENA: Zadani kanal je 72. Međutim, možete odabrati Kanal
i s popisa odabrati drugi kanal. Ako odaberete drugi kanal, uređaj za
iscrtavanje koristi taj kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv
preko drugog kanala.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Digitalno selektivno pozivanje
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva:
1. Prilikom pregleda karte pritisnite MENU > Druga plovila > DSC >
DSC popis.
2. Odaberite stanicu za pozivanje s popisa.
3. Odaberite Pregled > Poziv pomoću radio uređaja.
4. Odaberite Pošalji za slanje podataka o pozivu na radio uređaj.
5. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
Pozivanje AIS cilja
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF
NMEA 2000 kompatibilnim radio uređajem, moći ćete koristiti sučelje
uređaja za iscrtavanje za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do
cilja sustava za automatsko identificiranje (AIS). Dodatne informacije o
odabiru kanala koji nije zadani (kanal 72) potražite na (stranici 52).
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do AIS cilja:
1. Tijekom pregleda karte pomoću višesmjerne tipke odaberite AIS
cilj .
2. Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja.
3. Odaberite Pošalji za slanje podataka o pozivu na radio uređaj.
4. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
53
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Veličina: Serija 400: Š × V × D: 14,5 cm × 12,7 cm × 7,6 cm
(5,7 inča. × 5,0 inča. × 3,0 inča.)
Serija 500: Š × V × D: 15,0 cm × 16,3 cm × 7,4 cm
(5,9 inča. × 6,4 inča. × 2,9 inča.)
Težina: Serija 400: 560 g (1,30 lb.)
Serija 500: 800 g (1,75 lb.)
Zaslon: GPSMAP 420/421/450/451: 10,6 cm dijagonalno (4.0 inča.),
QVGA zaslon s podesivom svjetlinom, 320 × 234 piksela.
GPSMAP 520/521/550/551: 12,7 cm dijagonalno (5,0 inča.),
QVGA zaslon s podesivom svjetlinom, 320 × 240 piksela.
GPSMAP 525/526/555/556: 12,7 cm dijagonalno (5,0 inča.),
Full VGA zaslon s podesivom svjetlinom, 640 × 480 piksela,
s mogućih 4,096 boja.
Kućište: Potpuno zabrtvljeno, plastika visoke otpornosti, vodootporno
prema IEC 529 IPX7 standardima.
Raspon temperature: Od -15 ºC do 55 ºC (od 5ºF do 131ºF)
Sigurna udaljenost od kompasa: 95 cm (38 inča)
54
Performanse
Prijemnik: podržava WAAS, 12 paralelnih kanala, podržava
diferencijal
Vremena pronalaženja:*
GPSMAP 420/420s
GPSMAP 450/450s
GPSMAP 520/520s
GPSMAP 525/525s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
GPSMAP 550/550s
GPSMAP 555/555s
Zagrijan: Oko 15 sekundi
Hladan: Oko 45 sekundi
AutoLocate® (vraćanje na tvorničke postavke): oko 2 minute
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 551/551s
Zagrijan: Oko 1 sekunde
Hladan: Oko 38 sekundi
AutoLocate (vraćanje na tvorničke postavke): oko 45 sekundi
*Prosječna vremena pronalaženja za statični prijamnik s
neometanim pogledom prema nebu.
Brzina ažuriranja: 1/sekunda, neprestano
Preciznost GPS-a:
Položaj: <15 m (49 stopa.), 95% tipično
Brzina: 0,164 st./sek. 0,05 m/sek. u mirnom stanju
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Dodatak
Preciznost WAAS-a:
Položaj: <3 metra (10 stopa.), 95% tipično*
Brzina: 0,05 m/sek. u mirnom stanju
Dinamika: 6 g
Napajanje
Izvor napajanja: 10–32 Vdc
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 556/556s
Izvor napajanja: 10–35 Vdc
GPSMAP 420/420s
GPSMAP 450/450s
GPSMAP 520/520s
GPSMAP 525/525s
GPSMAP 550/550s
GPSMAP 555/555s
Upotreba: 15 W maks pri 13,8 V istosmjerne struje
Osigurač: AGC/3AG - 3.0 A
Sonar
Napajanje: 1 kW sonda, 1.000 W (RMS), 8.000 W (od vrha do vrha)*;
Dvostruka frekvencija, 500 W (RMS), 4.000 W (od vrha do vrha);
Dvostruka frekvencija, 400 W (RMS), 3.200 W (od vrha do vrha);
Frekvencija: 50/200 kHz (dvostruka frekvencija i 1 kW),
80/200 kHz (dvostruki snop)
Dubina: 762 m (2.500 stopa) (1 kW), 457 m (1.500 stopa)
(dvostruka frekvencija), 274 m (900 ft) (dvostruki snop)**
*sonde od 1 kW podržavaju samo modeli GPSMAP 525s/526s/
555s/556s.
**Kapacitet dubine ovisi o slanosti vode, vrsti dna i drugim
uvjetima u vodi.
Alarmi i poruke
Uređaj koristi sustav zaslonskih poruka kako bi vas upozorio o radnim
karakteristikama uređaja. Kad se poruka pojavi, za njenu potvrdu
pritisnite tipku MENU.
AIS: Opasni cilj—prikazuje MMSI (identitet pomorske mobilne
službe) za opasni cilj.
Alarm baterije—napunjenost baterije manja je od vrijednosti koju ste
unijeli tijekom postavljanja alarma baterije.
Alarm na duboku vodu—dosegnuta je dubina alarma na duboku vodu.
Alarm na temperaturu vode—sonar je izvijestio o temperaturi koja je
iznad, ispod, unutar ili izvan navedenih vrijednosti.
Alarm sata—uključio se alarm.
Alarm točnosti—preciznost GPS-a izvan je korisnički postavljene
vrijednosti.
Alarm vučenja sidra—otplutali ste izvan navedenog opsega
udaljenosti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
55
Dodatak
Alarm za plitku vodu—dosegnuta je dubina alarma za plitku vodu.
Alarm za ribu—kada je detektirana riba čuje se zvučni signal
(ako je omogućen). Ovaj alarm ne prikazuje natpis poruke.
Alarm za skretanje s kursa—skrenuli ste s kursa za udaljenost
postavljenju u alarmu za skretanje s kursa.
Antenski ulaz je uzemljen—neki dio antenskog kabela dodiruje šasiju.
Dolazak na [naziv međutočke]—stigli ste na odredišnu točku. Kad se
ta poruka prikaže, možete odabrati Zaustavi navigaciju.
Isteklo vrijeme za sonar—došlo je do internog problema s uređajem.
Obratite se dobavljaču ili službi za korisničku podršku tvrtke Garmin
jer je uređaj potrebno servisirati.
Izgubljen signal satelita—uređaj je izgubio satelitske signale.
Provjerite priključke antene ili se pokušajte pomaknuti na lokaciju s
nesmetanim pogledom na nebo.
Izgubljen signal sonara—prekinuta je veza s vanjskim sonarskim
uređajem na koji ste bili priključeni ili je uređaj iz nekog razloga
izgubio mogućnost komunikacije sa sonarskim uređajem.
Izvješće DSC položaja primljeno je od—prikazuje MMSI ili njemu
pridružen naziv.
Karte se mogu otključati—podaci na podatkovnoj kartici nisu
otključani za uređaj. Obratite se svojem zastupniku ili službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
56
Korisnička kartica ne može se pročitati—došlo je do pogreške
prilikom čitanja kartice; izvadite je i ponovno umetnite. Ako se problem
nastavi, obratite se svojem zastupniku ili službi za korisničku podršku
tvrtke Garmin.
Korisnička kartica nije pronađena, umetnite karticu—došlo je do
pokušaja prijenosa korisničkih podataka, a u utoru za SD karticu se ne
nalazi SD kartica s korisničkim podacima.
Međutočka već postoji—unijeli ste naziv međutočke koji već postoji
u memoriji. Izmijenite naziv međutočke ili izbrišite međutočku iz
memorije.
Memorija direktorija je puna, unos se ne može stvoriti—DSC
direktorij dosegao je maksimum od 100 kontakata. Izbrišite nepotrebne
kontakte kako biste dodali nove.
Memorija međutočaka je puna—iskoristili ste svih dostupnih
1.500 međutočaka. Izbrišite međutočke koje vam nisu potrebne
kako biste oslobodili prostor za nove unose.
Memorija trase je puna, trasa se ne može stvoriti—memorija zapisa
trasa je puna. Prije spremanja dodatnih podataka u zapis trasa morate
izbrisati stare podatke kako biste oslobodili prostor u memoriji.
Memorija za međutočke u ruti je popunjena—ne može se spremiti
više međutočaka.
MMSI nije valjan—unesite valjani MMSI.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Dodatak
Na korisničku karticu se ne može pisati, kartica je samo za
čitanje—SD kartica u uređaju ima zaštitu od kopiranja.
Plovilo se ne kreće dovoljno brzo za kalibraciju—plovilo se ne kreće
dovoljno brzo da bi kotačić za brzinu mogao procijeniti točnu brzinu.
Na korisničku karticu se ne može pisati, možda je puna—došlo je
do pogreške prilikom čitanja kartice; izvadite je i ponovno umetnite.
Ako se problem nastavi, obratite se svojem zastupniku ili službi za
korisničku podršku tvrtke Garmin.
Pogreška baze podataka—interni problem s uređajem. Obratite se
dobavljaču ili službi za korisničku podršku tvrtke Garmin jer je uređaj
potrebno servisirati.
Napon baterije je previsok—prevelik ulazni napon—uređaj se
isključuje u roku od 10 sekundi. Smanjite napon na 35 volti istosmjerne
struje ili manje.
Ne mogu se pročitati tako niski naponi, ograničeno na dno
raspona—vrijednost napona u postavci alarma baterije niža je od
napona kad se uređaj automatski isključuje.
Ne mogu se pročitati tako visoki naponi, ograničeno na vrh
raspona—vrijednost napona u postavci alarma baterije viša je od one
koju uređaj može pročitati.
Nekompatibilan signal sonara—potrebno je ažurirati softver vanjskog
sonarskog uređaja na koji ste priključeni.
Nisu pronađene međutočke/rute/trase/korisničke međutočke—
pokušan je prijenos korisničkih podataka s SD kartice koja ne sadrži
navedenu vrstu podataka. Provjerite sadrži li SD kartica podatke za
prijenos.
NMEA dubina je ispod sonde—morate unijeti odgovarajuću dubinu
kobilice za sondu (stranica 42).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Potrebna je kartica—U utor za SD karticu na vaše uređaju mora biti
umetnuta SD kartica kako bi se izvršila funkcija koju ste zatražili.
Poziv u pomoć—primljen je DSC poziv upomoć. Poduzmite
odgovarajuće mjere.
Prijenos je dovršen—jedinica je završila s prijenosom ili
preuzimanjem informacija s priključenog uređaja.
Ruta je puna—ruti ste pokušali dodati više od 250 točaka. Smanjite
broj točaka ili stvorite još jednu rutu.
Ruta skraćena—ruta prenesena s drugog uređaja ima više od
250 međutočaka pa je skraćena.
Ruta već postoji—unijeli ste naziv rute koji već postoji u memoriji.
Promijenite naziv rute ili izbrišite naziv prethodne rute.
Senzor brzine kroz vodu ne radi—nije utvrđen senzor brzine.
Provjerite kabele.
Skraćena trasa—prenesena trasa ne stane u cijelosti u memoriju.
Izbrisane su najstarije točke zapisa trasa kako bi se oslobodio prostor
za novije podatke.
57
Dodatak
Sonda nije spojena, sonar je isključen—sonda nije priključena, došlo
je do pogreške na kabelu ili sondi ili je kabel sonde isključen. Ako
se kabel sonde isključi dok je uređaj uključen, ponovno ga spojite i
uključite napajanje.
Upozorenje: Početni i završni položaj rute automatskog navođenja
pomaknut je zbog postavki sigurne dubine—ruta automatskog
navođenja izračunata je prije pomicanja početne i završne točke zbog
postavki sigurne dubine.
Stavka u direktoriju s tom MMSI oznakom već postoji—MMSI broj
je već u DSC direktoriju. Koristite drugi broj.
Zapis trase je pun—zapis trasa je pun i snimanje trase je isključeno.
Za snimanje dodatnih točaka trase morate očistiti zapis trasa i uključiti
snimanje trase. Ova se poruka prikazuje samo ako je postavka snimanja
trase postavljena na opciju “Stani kad je puno”.
Trasa već postoji [naziv trase]—unijeli ste naziv trase koji je već
spremljen u memoriji. Izmijenite naziv trase ili izbrišite trasu iz
memorije.
Ulaz/izlaz iz ciljne (temperature vode)—ciljana temperatura vode
je temperatura 2 °F (1,1 °C) iznad ili ispod temperature postavljene u
alarmu za temperaturu vode. Ove se poruke prikazuju kad ulazite ili
napuštate tu zonu.
Ulazak u nesigurno područje—Plovilo se približava nesigurnom
području, kako je definirano u vašim postavkama konfiguracije.
Ulazak u sigurno područje—Plovilo se približava sigurnom području,
kako je definirano u vašim postavkama konfiguracije.
58
Snimanje zaslona
Snimku zaslona ili bilo koji drugi zaslon prikazan na vašem uređaju
možete snimiti kao bitmap (.BMP) datoteku i kopirati je na svoje
računalo.
Snimanje slika zaslona:
1. Umetnite SD karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani jedinice.
2. Odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz.
3. Odaberite Snimanje zaslona kako biste uključili snimanje zaslona.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Dodatak
4. Kada ste na zaslonu koji želite snimiti, pritisnite i držite gumb HOME
najmanje šest sekundi.
5. Nakon što se prikaže prozor Zaslon snimljen, odaberite OK.
Kopiranje snimki zaslona na računalo:
1. Uklonite SD karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite je u čitač SD
kartica koji je povezan s računalom.
2. Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na SD kartici.
3. Kopirajte odgovarajuću .BMP datoteku s kartice na bilo koje mjesto
na računalu.
Održavanje uređaja
Kućište je izrađeno od visokokvalitetnih materijala i ne zahtijeva
održavanje od strane korisnika, osim čišćenja.
Čišćenje kućišta
Vanjski dio kućišta (osim zaslona) očistite krpom namočenom u
blagoj otopini sredstva za čišćenje, a osušite brisanjem suhom krpom.
Izbjegavajte koristiti kemijska sredstva ili otopine koje bi mogle oštetiti
plastične dijelove.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Čišćenje zaslona
Leća na zaslonu prekrivena je posebnim antirefleksivnim slojem
osjetljivim na ulja, vosak i abrazivna sredstva za čišćenje. Sredstva
za čišćenje koja sadržavaju amonijak, alkohol, abrazivna sredstva ili
deterdžente protiv masnoća mogu oštetiti antirefleksivni sloj. Izuzetno
je važno da leću čistite sredstvom za čišćenje leća (koje je definirano
kao neopasno za antirefleksivne slojeve) i čistom krpom.
NMEA 2000
Uređaji za iscrtavanje serije GPSMAP 400 i GPSMAP 500 certificirani
su za NMEA 2000 i mogu primati podatke s mreže standarda NMEA
2000 koja je instalirana na plovilu.
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Za povezivanje jednog od ovih uređaja za iscrtavanje s postojećom
NMEA 2000 mrežom i pregled popisa podržanih NMEA 2000 PGN
brojeva, pogledajte Upute za instalaciju modela iz serija GPSMAP
400/500.
59
Dodatak
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA
I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin vam daje ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj
uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada
proizvoda. Tvrtka Garmin zadržava naslov te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva
unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i zaštićen zakonima o autorskim
pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Dalje
potvrđujete da su struktura, organizacija i šifra Softvera važne poslovne tajne tvrtke
Garmin te da izvorna šifra Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin.
Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto
sastavljanje, obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi
oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete
izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o
kontroli izvoza SAD-a.
60
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Indeks
Indeks
Simboli
3D perspektiva 15
A
AIS 36, 43, 53
AIS Alarm 43
alarmi 40, 55–58
AIS 43
baterija 41
duboka voda 41
gorivo 41
navigacija 40
plitka voda 41
Preciznost GPS-a 41
riba 41
sat 41
sigurna zona 43
sonar 41
sudar 43
temperatura vode 41
Alarmi sustava 41
alarmi za dolazak 40
alarm za sudar 43
Automatski magnetski 38
automatsko navođenje 21, 38
autopilot 29
B
Bez zumiranja 48
Biper/Zaslon 37
BlueChart g2 Vision
upotreba 28–32
boje, opasnost 17
Boje opasnosti 17
Brisanje korisničkih podataka 33
brisanje međutočke 25
brojevi
prikaz 30
prikaz brojeva 10
prilagođavanje 30
broj ID-a 6
Brze veze i
Brzina - izvori 38
brzina pomicanja 46
C
cijeli zaslon, sonar 44
Čovjek u moru 24, 51
D
datum karte 38
Domet (sonar) 47
Druga plovila 43
DSC 43, 49
kontakt 50
popis 50
dubina kobilice 42
dubina međutočke 47
dubine točke 14
E
EGNOS 37
Ekran 37
F
fiksirano dno 48
Filtar brzine 37
fish eye 3D 17
postavke 17
fizičke specifikacije 54
Format položaja 38
fotografije 12
fotografije iz zraka 20
frekvencija 47
G
GPS 5, 37, 54
gumbi 5
I
ID broj jedinice 6
idi na 22
ID oznake put. točaka 39
informacije o kontaktu, Garmin iv
informacije o objektu
pristup 12
Informacije o sustavu 37
prikaz 6
isključivanje uređaja 3
Izjava o usklađenosti iv
izvor napajanja 55
J
Jezik 38
K
Kalibracija brzine kroz vodu 42
kamo 22
Kapacitet goriva 42
karte
fish eye 3D 17
mariner’s eye 3D 16
navigacija 8
pojedinosti 13
postavke 12
ribolov 18
Kompas 30
Komunikacije 39
korisnički podaci
brisanje 33
prijenos 34
prikaz 33
vraćanje 34
kurs gore 13
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50061
Indeks
L
licencni ugovor za softver 60
linija dna 47
linija dubine 48
Linija smjera 13
M
MapSource podaci 33
mariner’s eye 3D
boje 17
međutočke 15
brisanje 24, 25
dubina 47
označavanje trenutne lokacije 24
pomicanje 24
prikaz 33
stvaranje 24
uređivanje postojećeg 15, 24
mjerači
gorivo 31
mjerači goriva 31
mjerne jedinice 37
Moje plovilo 42
Morske mijene/struje 12
Mrežni (sjever) 38
N
Navigacija do 11, 23, 25, 26, 52
navigacijske karte 8
62
navigacijske preference 38
Navigacijski alarmi 40
NMEA 0183 postavljanje 39
NMEA 2000 postavljanje 40
NMEA High Speed 39
NMEA Standard 39
Nova međutočka 15
O
odometar 31
osigurač 55
osjetljivost 47
označavanje trenutne lokacije 24
P
Pauziraj sonar 47
podaci
prijenos 34
podaci karte 10
Podatkovne trake
3D karta u perspektivi 15
fish eye 3D karta 18
Navigacijska karta 9
sonar 47
Podijeljena frekvencija 44
Podijeljeno zumiranje 45
pojedinosti 13
Pomak temperature 42
poruke 55
postavke
alarmi 40
fish eye 3D 17
inicijalizacija 3
jezik 38
karta 12
komunikacije 39
mjerne jedinice 37
navigacijske preference 38
sustav 37
postavke sigurne zone 43
Postavke sonara 46
postavke sustava 37
Postavljanje serijskog priključka 39
pozadinsko osvjetljenje
prilagođavanje 4
Pozivi u pomoć 50
praćenje položaja 51
Preciznost položaja 39
premještanje međutočke 24
Prijenos Garmin podataka 39
Prijenos podataka 33
prijenos podataka 33, 34
prikaz
druga plovila 35
korisnički podaci 33
stanice za plimu 32
struje 32
Prikaz neba 37
prilagođavanje
postavke karte 12
Prsteni dometa 15, 17
Putni odometar 31
R
radio 49
registracija proizvoda iv
registriranje vašeg uređaja iv
ribarska karta 18
ruta do 22
rute
brisanje 26
oznake 38
prikaz 33
stvaranje 25
uređivanje 26
ruža kompasa 12
Ruže 12
S
satelitske slike
omogućavanje 19
SD kartice
umetanje 6
vađenje 6
Servisne točke 12
Shema boja 47
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/500
Indeks
Sig. sjenčanje 14
Sigurna dubina 17, 38
sigurna visina 39
simboli 14
Simboli riba 17, 46
simulator 37
način rada 6
Širina prometnice 15, 17
sjever
istinito 38
magnetski 38
mreža 38
sjever gore 13
Skretanje - prijelaz 38
smjer 38
Smjer gore 13
snimke zaslona 58
sonar
brzina pomicanja 46
cijeli zaslon 44
napredne postavke 47
podijeljena frekvencija 44
podijeljeno zumiranje 45
postavljanje 46–47
specifikacije 55
stožac 17
zapis temperature 45
sonda
dvostruka frekvencija 47
specifikacije 54
Spremi na karticu 34, 35, 37
stanice za mjerenje morskih struja 32
stanice za plimu 32
pregled informacija 12
stvaranje sigurnosnih kopija podataka
35
Stvarni (sjever) 38
Šum površine 47
T
temperatura vode 58
tipka HOME 5
tipka MENU 5
tipka Napajanje/Pozadinsko
osvjetljenje 5
tipka SELECT 5
tipke za raspon 5
tipkovnica 5
Točke interesa (POI) 14, 21, 28
trase 18, 26
tvorničke postavke
vraćanje 6
V
verzija (softver) 37
verzija softvera 37
VHF radio 49
višesmjerna tipka 5
vodi do 22
vraćanje tvorničkih postavki 6
Vrijeme (opcije) 38
vrpca kompasa 15
Vrsta navigacijske oznake 14
W
WAAS 37
Z
Zapis temperature 45
zaslon karte/sonara
upotreba 21
zumiranje 48
2X 48
4X 48
podjela 48
U
Udaljenost od obale 39
upravljačka ploča 30
uređivanje postojeće međutočke 24
uređivanje rute 26
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP 400/50063
Najnovija besplatna ažuriranja softvera (osim podataka karata) tijekom trajanja vaših
proizvoda tvrtke Garmin pronaći ćete na web-mjestu tvrtke Garmin na adresi www.garmin.com.
© 2009. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Lipanj 2009.
Broj dijela 190-01074-46 Ver. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising