Garmin | GPSMAP 420/420s | Garmin GPSMAP 420/420s kratke upute

Garmin GPSMAP 420/420s kratke upute
Pronalaženje pomorske usluge i kretanje do nje
Označavanje međutočke ili Čovjek u moru (MOB)
Za označavanje svoje trenutne lokacije kao međutočke ili točke koja označava čovjeka
u moru:
1. Na bilo kojem zaslonu pritisnite MARK.
Za početak navigacije:
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo?.
2. Odaberite kategoriju.
2. Odaberite Natrag za spremanje međutočke, ili odaberite Čovjek u moru za označavanje
međutočke kao točke koja označava čovjeka u moru.
3. Odaberite odredište.
4. Odaberite Navigiraj do.
2. Pomoću pokazivača na karti (
postaviti kao međutočku.
) odaberite lokaciju koju želite
3. Pritisnite SELECT.
4. Odaberite Stvori međutočku.
6. Slijedite obojenu liniju na zaslonu do cilja.
Za premještanje međutočke na navigacijskoj karti:
1. Koristite pokazivač na karti ( ) kako biste istaknuli međutočku
na navigacijskoj karti i pritisnite SELECT.
Za prekid navigacije:
Na navigacijskoj karti odaberite MENU,
zatim odaberite Zaustavi navigaciju.
2. Odaberite Pregled. (Gumb Pregled prikazuje se samo kad se u
blizini nalazi više međutočaka.)
3. Dodirnite gumb za međutočku koju želite urediti > Pomakni.
Stvaranje
međutočke
4. Pritisnite SELECT kako biste spremili novu lokaciju.
Pretraživanje odredišta prema nazivu
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Traži po nazivu.
Uređivanje ili brisanje međutočke
Za uređivanje postojeće međutočke:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Upotrijebite višesmjernu tipku kako biste odabrali znakove i upisali barem dio naziva svog
odredišta.
2. Odaberite međutočku koju želite urediti.
3. Za prikaz 50 najbližih odredišta koja ispunjavaju vaše kriterije pritisnite SELECT.
3. Odaberite Uredi međutočku.
Za prelazak na neku lokaciju, odaberite lokaciju > Navigiraj do > Idi na.
4. Odaberite atribut međutočke koji želite promijeniti (Naziv, Simbol, Dubina, Temperatura
vode, Komentar ili Položaj).
Za brisanje međutočke ili MOB točke:
1. Na navigacijskoj karti upotrijebite pokazivač na karti ( ) kako biste istaknuli MOB točku na
navigacijskoj karti.
ILI
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite međutočku ili MOB točku koju želite izbrisati.
3. Odaberite Pregled > Izbriši (Gumb Pregled prikazuje se samo kad se u blizini nalazi više
međutočaka.)
Unos naziva
Pregled rezultata
pretraživanja
®
kratke upute
Za stvaranje nove međutočke:
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
5. Odaberite Idi na.
ILI
Odaberite Vodi do prilikom korištenja
unaprijed programirane kartice BlueChart®
g2 Vision® kako biste upotrijebili Automatsko
navođenje.
Serija GPSMAP 400/500
Uključivanje jedinice i traženje signala
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije.
Uključivanje i isključivanje jedinice
Za uključivanje jedinice pritisnite i otpustite tipku Napajanje. Kad
se pojavi zaslon s upozorenjem, za pregled početnog zaslona odaberite
Slažem se. Za isključivanje jedinice pritisnite i držite tipku Napajanje.
Primanje signala GPS satelita
Kad uključite jedinicu, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke
i odrediti trenutni položaj. Kad jedinica dobije satelitske signale, crtice
koje označavaju jačinu satelitskih signala pri vrhu početnog zaslona su
zelene
. Kad jedinica izgubi satelitske signale, zelene crtice nestaju
a ikona položaja prikazuje bljeskajući upitnik.
Početni zaslon
Dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći na adresi www.garmin.com.
Podešavanje postavki prikaza
NAPAJANJE/
NAPAJANJE/POZADINSKO OSVJETLJENJE—Pritisnite
POZADINSKO
i držite za uključivanje ili isključivanje uređaja; pritisnite i
OSVJETLJENJE
otpustite za prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja i dnevnog/
noćnog načina rada.
DOMET
DOMET (-/+)—Pritisnite za prilagođavanje dometa sonara,
VIŠESpovećavanje i smanjivanje karte, prelazak na prethodnu ili
MJERNA
sljedeću stranicu popisa, ili za podešavanje razine pozadinskog
TIPKA
osvjetljenja.
MARK
VIŠESMJERNA TIPKA—Pritišćite prema gore, dolje, lijevo
SELECT
ili desno za kretanje po izbornicima, isticanje polja i unos
MENU
podataka.
HOME
MARK—Pritisnite za označavanje međutočke.
SELECT—Pritisnite za odabir istaknutih stavki.
HOME—Pritisnite za povratak na početni zaslon.
MENU—Pritisnite za pristup dodatnim postavkama i konfiguracijskim opcijama; pritisnite za
povratak na prethodni zaslon kad je to moguće.
Pomicanje i zumiranje na navigacijskoj karti
Za podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
1. Pritisnite i otpustite Napajanje.
Koristite višesmjernu tipku za pomicanje pokazivača na karti ( ) s trenutne lokacije i
pomicanje na druga područja na navigacijskoj karti. Kad trenutni prikaz karte pomaknete preko
ruba, zaslon se pomiče dalje kako bi omogućio neprekidan prikaz karte.
Kako pomičete pokazivač na karti možete vidjeti
udaljenost i smjer od vašeg trenutnog položaja i
koordinate položaja pokazivača na karti u donjem
desnom kutu karte.
Pokazivač
Za pomicanje karte pritisnite gore, dolje lijevo ili
na karti
desno na višesmjernoj tipki.
2. Odaberite Pozadinsko osvjetljenje.
3. Za ručno podešavanje pozadinskog osvjetljenja pritisnite lijevo ili
desno na višesmjernoj tipki.
Napomena: Više puta pritisnite tipku Napajanje za
odabir između intenzivnog pozadinskog osvjetljenja, prigušenog
pozadinskog osvjetljenja i vaše osobne postavke.
Korištenje ruta i trasa
Korištenje tipkovnice
Za prebacivanje između dnevnog i noćnog
načina rada:
1. Pritisnite i otpustite Napajanje.
Za stvaranje rute sa svoje trenutne lokacije:
1. Na navigacijskoj karti pomoću pokazivača na karti (
pritisnite SELECT.
) istaknite odredište i
2. Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
3. Pomoću pokazivača na karti ( ) odaberite lokaciju na kojoj želite načiniti
posljednje skretanje prema svom odredištu.
4. Pritisnite SELECT. Ponovite ovaj korak za dodavanje još skretanja.
5. Pritisnite MENU za odustajanje, poništavanje posljednjeg skretanja ili
početak navigacije rutom.
Za stvaranje rute s druge lokacije:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute > Nova ruta.
2. Odaberite Koristi kartu ili Koristi popis međutočaka.
3. Ako odaberete Koristi kartu, pokazivač na karti ( ) koristite za odabir početne lokacije na kojoj
želite započeti novu rutu. Ako odaberete Koristi popis međutočaka, odaberite prvu međutočku na
ruti i pritisnite SELECT.
4. Odaberite mjesto prvog skretanja i pritisnite SELECT. Ponavljajte do dovršetka rute.
5. Odaberite MENU za spremanje rute.
6. Odaberite rutu za njezino uređivanje, brisanje, ili za navigaciju prema ruti.
Za uređivanje rute:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
2. Dodirnite rutu za uređivanje.
3. Odaberite Uredi rutu. Možete urediti naziv rute ili koristiti kartu ili popis skretanja za uređivanje
skretanja rute.
Za uključivanje zapisivanja trasa:
Iz bilo koje karte, osim karte Fish Eye 3D, odaberite MENU > Međutočke i trase > Trase >
Uključeno. Linija na karti označava vašu trasu.
Za brisanje zapisa trasa:
Iz bilo koje karte, osim karte Fish Eye 3D, odaberite MENU > Međutočke i trase > Aktivne trase >
Izbriši aktivnu trasu. Memorija trase se briše, trenutna trasa se i dalje zapisuje.
2. Odaberite Način rada boja.
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
3. Za prebacivanje između načina rada na
višesmjernoj tipki pritisnite lijevo ili desno.
Tipke za Domet (-/+) kontroliraju jačinu zumiranja koja je naznačena ljestvicom na dnu
navigacijske karte (
). Traka ispod broja predstavlja udaljenost na karti.
© 2009. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Dnevni način rada
Noćni način rada
Lipanj 2009.
190-01074-66 ver. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising