Garmin | GPSMAP 420/420s | Quick Start Guide | Garmin GPSMAP 420/420s pikaopas

Garmin GPSMAP 420/420s pikaopas
Veneilypalvelun hakeminen ja navigoiminen siihen
Reittipisteen tai mies yli laidan (MOB) -pisteen merkitseminen
Navigoinnin aloittaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Minne.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi tai MOB-pisteeksi:
1. Paina MARK-painiketta missä tahansa näytössä.
2. Valitse luokka.
2. Tallenna reittipiste valitsemalla Takaisin tai merkitse reittipiste MOB-pisteeksi valitsemalla
Mies yli laidan.
3. Valitse ajokohde.
Uuden reittipisteen luominen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
4. Valitse Navigoi.
5. Valitse Mene.
TAI
Jos käytössä on esiohjelmoitu BlueChart® g2
Vision® -kortti ja haluat käyttää automaattista
opastusta, valitse Opastus.
2. Valitse reittipisteeksi merkittävä paikka karttaosoittimella (
4. Valitse Luo reittipiste.
Reittipisteen siirtäminen navigointikartassa:
1. Korosta reittipiste merikartassa karttaosoittimella (
SELECT-painiketta.
Navigoinnin lopettaminen:
Paina merikartassa MENU-painiketta ja valitse
Lopeta navigointi.
) ja paina
2. Valitse Katso. (Katso-painike näkyy ainoastaan, kun lähistöllä on
useita reittipisteitä.)
3. Valitse muokattavan reittipisteen painike > Siirrä.
Luo reittipiste
4. Tallenna uusi sijainti painamalla SELECT-painiketta.
Määränpään hakeminen nimellä
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Etsi nimellä.
2. Valitse merkkejä keinupainikkeella ja kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.
3. Painamalla SELECT-painiketta voit näyttää lähimmät 50 määränpäätä, jotka täyttävät hakuehdot.
Voit mennä sijaintiin valitsemalla sen > Navigoi > Mene.
Reittipisteen luominen tai poistaminen
Aiemman reittipisteen muokkaaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse muokattava reittipiste.
3. Valitse Muokkaa reittipistettä.
4. Valitse muutettava reittipisteen ominaisuus (Nimi, Symboli, Syvyys, Veden lämpö,
Kommentti tai Sijainti).
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen:
1. Korosta reittipiste tai MOB-piste merikartassa karttaosoittimella (
TAI
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
).
2. Valitse poistettava reittipiste tai MOB-piste.
3. Valitse Katso > Poista (Katso-painike näkyy ainoastaan, kun lähistöllä on vähintään kaksi
reittipistettä.)
Anna nimi
Näytä hakutulokset
®
pikaopas
).
3. Paina SELECT-painiketta.
6. Seuraa näytön värillistä viivaa määränpäähän.
GPSMAP 400/500
Laitteen käynnistäminen ja signaalin hakeminen
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Voit kytkeä laitteeseen virran painamalla virtapainiketta. Kun
varoitusnäyttö avautuu, avaa aloitusnäyttö valitsemalla Hyväksyn.
Voit katkaista laitteesta virran painamalla virtapainiketta.
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
Kun käynnistät laitteen, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen
sijainti hakemalla satelliittitietoja. Kun laite havaitsee satelliittisignaaleja,
aloitusnäytön yläreunassa olevat satelliittisignaalin voimakkuuspalkit ovat
vihreät
. Kun laite lakkaa vastaanottamasta satelliittisignaaleja, vihreät
palkit katoavat
ja sijaintikuvakkeessa vilkkuu kysymysmerkki.
Reittien ja jälkien käyttäminen
Näppäimistön käyttäminen
VIRTA/TAUSTAVALO—voit kytkeä ja katkaista virran
painamalla painiketta pitkään ja säätää taustavaloa sekä päiväja yötilaa painamalla painiketta lyhyesti.
VIRTA/
TAUSTAVALO
ALUE
Reitin luominen nykyisestä sijainnista:
1. Korosta määränpää merikartassa karttaosoittimella (
SELECT-painiketta.
ALUE (-/+)—painamalla voit säätää luotaimen aluetta,
lähentää tai loitontaa karttaa, siirtyä sivun eteen- tai taaksepäin
luetteloissa tai säätää taustavalon kirkkautta.
Keinupainike
2. Valitse Navigoi > Reitti.
MARK
3. Valitse karttaosoittimella ( ) sijainti, johon haluat sijoittaa viimeisen
käännöksen määränpäätä kohti.
KEINUPAINIKE—voit selata valikkoja, korostaa kenttiä ja
antaa tietoja painamalla keinupainikkeen ylä- ja alanuolta tai
vasenta ja oikeaa nuolta.
SELECT
4. Paina SELECT-painiketta. Voit lisätä käännöksiä toistamalla tätä vaihetta.
MENU
5. Painamalla MENU-painiketta voit peruuttaa, kumota viimeisimmän
käännöksen tai aloittaa reitin navigoimisen.
MARK—painamalla voit merkitä reittipisteen.
HOME
SELECT—painamalla voit valita korostettuja kohteita.
Aloitusnäyttö
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.
HOME—painamalla voit palata aloitusnäyttöön.
MENU—painamalla voit avata lisä- ja määritysasetuksia. Joissakin tilanteissa voit palata
edelliseen näyttöön painamalla.
) ja paina
Reitin luominen toiseen sijaintiin:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi reitti.
2. Valitse Käytä karttaa tai Käytä reittipisteluetteloa.
3. Jos valitset Käytä karttaa, valitse karttaosoittimella ( ) uuden reitin aloituspiste. Jos valitset
Käytä reittipisteluetteloa, valitse reitin ensimmäinen reittipiste ja paina SELECT-painiketta.
4. Valitse ensimmäisen käännöksen kohta ja paina SELECT-painiketta. Toista, kunnes reitti on valmis.
5. Tallenna reitti valitsemalla MENU.
Näyttöasetusten muuttaminen
Merikartan vieritys ja zoomaaminen
Taustavalon säätäminen:
1. Paina virtapainiketta.
Keinupainikkeella voit siirtää karttaosoittimen ( ) pois nykyisestä sijainnista ja tarkastella
merikartan muita osia. Kun siirryt nykyisen karttanäytön reunan yli, laite vierittää karttaa
eteenpäin.
2. Valitse Taustavalo.
3. Voit säätää taustavaloa manuaalisesti painamalla keinupainikkeen
vasenta tai oikeaa nuolta.
Siirtäessäsi karttaosoitinta voit tarkastella etäisyyttä
ja suuntaa nykyisestä sijainnista katsoen sekä
karttaosoittimen sijaintikoordinaatteja kartan oikeassa
alakulmassa.
Huomautus: painamalla virtapainiketta toistuvasti voit vaihtaa
taustavalon enimmäis- ja vähimmäiskirkkauden sekä manuaalisen
asetuksen välillä.
Karttaosoitin
Siirtyminen päivä- ja yötilan välillä
1. Paina virtapainiketta.
Voit vierittää karttaa painamalla keinupainikkeen
ylä- tai alanuolta tai vasenta tai oikeaa nuolta.
6. Valitsemalla reitin voit muokata reittiä, poistaa sen tai navigoida sen.
Reitin muokkaaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa reittiä. Voit muokata reitin nimeä tai käännöksiä kartan tai käännösluettelon
avulla.
Jälkilokin ottaminen käyttöön:
Valitse missä tahansa muussa kartassa paitsi kalanäkymä 3D:ssa MENU > Reittipisteet & jäljet >
Jäljet > Käytössä. Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen:
Valitse missä tahansa muussa kartassa paitsi kalanäkymä 3D:ssa MENU > Reittipisteet & jäljet >
Aktiiviset jäljet > Tyhjennä aktiivinen jälki. Jälkimuisti tyhjennetään ja nykyisen jäljen tallennusta
jatketaan.
2. Valitse Väritila.
3. Voit vaihtaa tilaa painamalla keinupainikkeen
vasenta tai oikeaa nuolta.
Lähentäminen ja loitontaminen kartalla
Alue (+/-) -painikkeilla hallitaan zoomaustasoa, joka näkyy merikartan alareunan
mittakaavaosoittimessa (
). Luvun alapuolella oleva palkki osoittaa etäisyyden kartassa.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Päivätila
Yötila
Kesäkuu 2009
190-01074-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising