Garmin | GPSMap 421 | User guide | Garmin GPSMAP 421 kayttoopas

Garmin GPSMAP 421 kayttoopas
GPSMAP 400/500
®
-käyttöopas
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Puhelin: (913) 397.8200 tai (800) 800.1020
Faksi: (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Puhelin: +44 (0) 870.8501241 (Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Shijr, Taipei County, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää
kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen
tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta
ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on
Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa
maissa. Ultrascroll™, myGarmin ja GFS ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. NMEA 2000® ja
NMEA 2000 -logo ovat National Maritime Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
Kesäkuu 2009
Osanumero 190-01074-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Johdanto
Johdanto
Tässä oppaassa on tietoja seuraavista laitteista:
GPSMAP 420/420s
GPSMAP 421/421s
GPSMAP 520/520s
GPSMAP 521/521s
GPSMAP 550/550s
GPSMAP 551/551s
®
GPSMAP 450/450s
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 525/525s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 555/555s
GPSMAP 556/556s
Vinkit ja pikavalikot
• Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä painamalla
HOME-painiketta.
• Voit avata lisäasetukset päänäytöissä painamalla MENU-painiketta.
• Voit muuttaa näyttöasetuksia painamalla virta painiketta.
Pikalinkit
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Virran kytkeminen ja katkaiseminen: sivu 3.
GPS-satelliittisignaalien hakeminen: sivu 5.
SD-korttien asettaminen ja poistaminen: sivu 6.
Tehdasasetusten palauttaminen: sivu 6.
Merikartan käyttäminen: sivu 8.
Kartta-asetusten muuttaminen: sivu 12.
Navigoiminen kohteeseen: sivu 22.
Reittipisteiden luominen ja käyttäminen: sivu 24.
Järjestelmän asetusten määrittäminen: sivu 37.
Luotaimen käyttäminen: sivu 44.
Hälytykset ja ilmoitukset: sivu 55.
Oppaan merkintätavat
Kun tässä oppaassa neuvotaan valitsemaan kohde, tekstissä on pieniä
nuolia (>). Ne kehottavat koskettamaan useita kohteita peräkkäin
keinupainikkeella ja painamalla kunkin valinnan jälkeen SELECTpainiketta. Jos tekstissä lukee esimerkiksi “valitse Kartat > Merikartta,”
valitse Kartat ja. paina SELECT-painiketta. Valitse sen jälkeen
Merikartta ja paina SELECT-painiketta uudelleen.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto.................................................................................... i
Vinkit ja pikavalikot.............................................................................. i
Oppaan merkintätavat......................................................................... i
Pikalinkit............................................................................................... i
Vaatimustenmukaisuusvakuutus....................................................... iv
Tuotteen rekisteröiminen................................................................... iv
Garminin yhteystiedot........................................................................ iv
Aloitus....................................................................................... 1
Laitteen esittely...................................................................................1
Virran kytkeminen ja katkaiseminen...................................................3
Laitteen asetusten alustaminen..........................................................3
Taustavalon säätäminen.....................................................................4
Näppäimistön käyttäminen.................................................................5
GPS-satelliittisignaalien hakeminen...................................................5
Simulointitilan käyttäminen.................................................................6
Järjestelmätietojen tarkasteleminen...................................................6
Alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen...................................6
SD-korttien asettaminen ja poistaminen.............................................6
Aloitusnäyttö.......................................................................................7
Karttojen käyttäminen.............................................................. 8
Merikartan käyttäminen......................................................................8
Merikartan asetusten muuttaminen..................................................12
Jaetun merikartan käyttäminen.........................................................14
ii
3-ulotteinen-näkymän käyttäminen...................................................15
3D-veneilynäkymän käyttäminen......................................................16
Kalanäkymä 3D:n käyttäminen.........................................................17
Kalastuskarttojen käyttäminen..........................................................18
Tarkkojen satelliittikuvien ottaminen käyttöön..................................19
Ilmakuvien katseleminen..................................................................20
Virtausaseman tietojen tarkasteleminen...........................................20
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot....................................................21
Automaattisen opastuksen käyttäminen...........................................21
Kartta/Kaiku-näytön käyttäminen......................................................21
Minne?..................................................................................... 22
Navigoiminen kohteeseen................................................................22
Reittipisteiden luominen ja käyttäminen...........................................24
Reittien luominen ja käyttäminen......................................................25
Jälkien käyttäminen..........................................................................26
BlueChart g2 Visionin käyttäminen...................................................28
Navigoiminen Garminin automaattiohjauslaitteella...........................29
Tietojen tarkasteleminen....................................................... 30
Kompassin tarkasteleminen..............................................................30
Numeroiden tarkasteleminen............................................................30
Matkatietojen tarkasteleminen..........................................................31
Polttoainemittareiden tarkasteleminen..............................................31
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen.....................................32
Virtaustietojen tarkasteleminen.........................................................32
Käyttäjätietojen tarkasteleminen.......................................................33
Muiden alusten tarkasteleminen.......................................................35
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Johdanto
Karttapiirturin asetusten määrittäminen.............................. 37
Digital Selective Calling (DSC).............................................. 49
Luotaimen käyttäminen......................................................... 44
Liite.......................................................................................... 54
Järjestelmäasetusten määrittäminen................................................37
Mittayksiköiden määrittäminen.........................................................37
Järjestelmän kielen vaihtaminen.......................................................38
Navigointiasetusten määrittäminen...................................................38
Yhteysasetusten määrittäminen.......................................................39
Hälytysten määrittäminen.................................................................40
Polttoainetta yhteensä -hälytyksen määrittäminen...........................41
Oman veneen määrittäminen...........................................................42
Muiden alusten määrittäminen..........................................................43
Koko näyttö.......................................................................................44
Jaettu taajuusnäyttö..........................................................................44
Jaettu zoomausnäyttö.......................................................................45
Lämpölokinäyttö................................................................................45
Luotaimen määrittäminen.................................................................46
Luotaimen lisäasetukset...................................................................47
Karttapiirturin käyttäminen VHF-radion kanssa................................49
DSC-yhteyden lisääminen................................................................50
DSC-luettelon tarkasteleminen.........................................................50
Hätäkutsujen vastaanottaminen.......................................................50
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta..........................................51
Mies yli laidan -hätäkutsut karttapiirturista........................................51
Sijainnin seuranta.............................................................................51
Erillisen rutiinikutsun aloittaminen.....................................................52
AIS-kohteen kutsuminen...................................................................53
Tekniset tiedot..................................................................................54
Hälytykset ja ilmoitukset...................................................................55
Kuvaotokset......................................................................................58
Laitteen huoltaminen........................................................................59
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus....................................................60
Hakemisto............................................................................... 61
GPSMAP 400/500 -käyttöopasiii
Johdanto
ue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
L
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Hg - tuotteen sisällä olevat lamput sisältävät
elohopeaa. Ne on hävitettävä tai kierrätettävä
paikallisten lakien mukaisesti.
Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että GPSMAP 400- ja GPSMAP 500
-laitteet ovat direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja
muiden määräysten mukainen.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry
osoitteeseen http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen
kopio turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja laitteen käyttämisestä, ota yhteys Garminin
tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin
(Garmin USA): (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset
tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti voit ottaa yhteyttä
puhelimitse numeroon +44 (0) 870.8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta
osoitteessa www.garmin.com.
iv
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Laitteen esittely
VIRTA/
TAUSTAVALO
RANGE (-/+)
Keinupainike
MARK
SELECT
MENU
HOME
Virta/data
Ulkoinen
GPS-antenni
GPSMAP 520/525/550/555
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
SD-korttipaikka
kuvassa GPSMAP 526
Aloitus
Ulkoinen GPSantenni
Virta/data
GPSMAP 420/450
NMEA 2000®
Ulkoinen GPSantenni
Virta/data
GPSMAP 526/556
GPSMAP 421/451521/551
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Aloitus
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Voit kytkeä laitteeseen virran painamalla virtapainiketta. Kun
varoitusnäyttö avautuu, avaa aloitusnäyttö valitsemalla Hyväksyn.
Huomautus: Laitteen ensimmäisen käynnistyksen jälkeen on
määritettävä alkuasetukset. Katso kohtaa Laitteen asetusten alustaminen.
Voit katkaista laitteesta virran painamalla
virtapainiketta.
Laitteen asetusten alustaminen
Laitteen ensimmäisen käynnistyksen jälkeen on määritettävä alkuasetukset.
Huomautus: Asetuksia voi muuttaa myöhemmin Määritä-näytössä
(sivu 6).
Kieli—näytön kielen valitseminen.
Tervetuloa—valitse OK.
Tallenna demo—valitse EI. (Tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan,
kun laite käynnistetään ensimmäisen kerran.
NMEA-laitteet—jos NMEA 0183 -laitteita on liitetty sarjaporttiin, määritä
käytössä olevat portit.
AIS-vastaanotin (ei käytettävissä, jos valitset NMEA-laitteet-kohdassa
Ei mitään—valitse Kyllä, jos jokin sarjaporttiin liitetyistä laitteista on AIS
(automatic identification system) -vastaanotin.
Sijaintimuoto—määritä sijaintilukemien koordinaattijärjestelmä.
Aikamuoto—määritä kellonajan näyttömuodoksi 12 tuntia, 24 tuntia tai
UTC (Universal Time Code).
Aloitusnäyttö
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Järjestelmän yksiköt—määritä näytön mittayksiköiksi Mitat, Metrinen
tai Nautical.
Aloitus
Minimiturvasyvyys—valitse veneen vähimmäisturvasyvyys. Lisätietoja
on veneen teknisissä tiedoissa.
Matalanveden hälytys—käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat NMEAluotaimen syvyystietoja. Valitse Kyllä tai Ei.
Minimialituskorkeus—valitse veneen vähimmäisalituskorkeus. Lisätietoja
on veneen teknisissä tiedoissa.
AIS-hälytysalue—valitse, miten lähelle venettäsi AIS-aluksen on tultava,
jotta laite antaa hälytyksen (sivu 43).
AIS-häl. al.aika—valitse, minkä ajan kuluessa laite antaa hälytyksen, jos
AIS-alus on osumassa veneesi ympärillä olevalle turva-alueelle (sivu 43).
Jos nopeuskiekko havaitaan, näyttöön tulee kysymys, haluatko kalibroida
sen nyt. Valitse Kyllä tai Ei.
Taustavalon säätäminen
1. Paina lyhyesti
virtapainiketta.
2. Valitse Taustavalo.
Jotta laite säätää taustavalon automaattisesti ympäristön valoisuuden
mukaan, valitse Autom. taustav. (automaattinen taustavalo on
käytettävissä ainoastaan GPSMAP 525-, 526-, 555- ja 556-laitteessa).
Siirtyminen päivä- ja yötilan välillä:
1. Paina lyhyesti virtapainiketta.
2. Valitse Väritila.
3. Voit vaihtaa tilaa painamalla keinupainikkeen vasenta tai oikeaa nuolta.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Aloitus
VIRTA/TAUSTAVALO—voit kytkeä ja katkaista virran painamalla
painiketta pitkään ja säätää taustavaloa sekä päivä- ja yötilaa painamalla
painiketta lyhyesti.
ALUE (-/+)—säädä luotaimen aluetta painamalla painiketta. Voit lähentää
tai loitontaa karttaa painamalla tätä. Voit siirtyä edelliselle tai seuraavalle
luettelosivulle painamalla tätä.
KEINUPAINIKE—voit selata valikkoja, korostaa kenttiä ja antaa tietoja
painamalla keinupainikkeen ylä- ja alanuolta tai vasenta ja oikeaa nuolta.
MARK—painamalla voit merkitä reittipisteen.
SELECT—painamalla voit valita korostettuja kohteita.
HOME—painamalla voit palata aloitusnäyttöön.
Näppäimistön käyttäminen
MENU—painamalla voit avata lisä- ja määritysasetuksia. Joissakin
tilanteissa voit palata edelliseen näyttöön painamalla.
VIRTA/
TAUSTAVALO
RANGE (-/+)
Keinupainike
MARK
SELECT
MENU
HOME
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
Kun käynnistät laitteen, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen
sijainti hakemalla satelliittitietoja. Kun laite havaitsee satelliittisignaaleja,
aloitusnäytön yläreunassa olevat satelliittisignaalin voimakkuuspalkit ovat
vihreät
. Kun laite lakkaa vastaanottamasta satelliittisignaaleja, vihreät
palkit katoavat
ja sijaintikuvakkeessa vilkkuu kysymysmerkki.
Lisätietoja GPS-signaaleista on Garminin sivustossa osoitteessa
www.garmin.com/aboutGPS.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Aloitus
Simulointitilan käyttäminen
Simulointitilassa GPS-vastaanotin ei ole käytössä sisäkäyttöä tai
harjoittelua varten. Simulointitilassa laite ei seuraa satelliitteja.
VAROITUS: Älä yritä navigoida simulointitilassa, koska GPSvastaanotin on pois käytöstä. Mahdollisesti näkyvät satelliittisignaalien
voimakkuuspalkit ovat simuloituja. Ne eivät osoita todellisten
satelliittisignaalien voimakkuutta.
Simulointitilan ottaminen käyttöön:
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Simulaattori.
2. Valitsemalla Asetus voit määrittää nopeuden, reitinhallinnan ja sijainnin.
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Voit näyttää karttapiirturin ohjelmistoversion, peruskartan version
ja laitetunnuksen. Saatat tarvita näitä tietoja järjestelmäohjelmiston
päivitykseen tai lisäkarttatietojen ostamiseen.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot.
Alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
HUOMAUTUS: tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot >
Tehdasasetukset.
2. Palauta kaikki tehdasasetukset valitsemalla Kyllä tai peruuta
valitsemalla Ei. Laite käynnistyy uudelleen ja kehottaa muuttamaan
laitteen asetuksia (sivu 3).
SD-korttien asettaminen ja poistaminen
Laite tukee SD (Secure Digital) -kortteja. Asettamalla laitteeseen
valinnaisen BlueChart® g2 Vision® -SD-kortin voit tarkastella tarkkoja
satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista, venesatamista ja muista
kohdepisteistä. Asettamalla laitteeseen tyhjän SD-kortin voit siirtää
esimerkiksi reittipisteitä, reittejä ja jälkiä toiseen yhteensopivaan Garminlaitteeseen tai tietokoneeseen (sivu 34). SD-korttipaikka sijaitsee laitteen
oikeassa alakulmassa.
Voit asettaa SD-kortin laitteeseen avaamalla korttipaikan ja napsauttamalla
SD-kortin paikalleen. Poista kortti karttapiirturista painamalla sitä
uudelleen sisäänpäin ja vapauttamalla se.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Aloitus
• Kaiku—voit määrittää luotaimen ja tarkastella sen tietoja (sivu 44).
Huomautus: tämä vaihtoehto on käytettävissä ainoastaan, jos laitteessa
on sisäinen kaikuluotain (mallinumerot, joiden lopussa on s-kirjain, kuten
GPSMAP 526s), tai jos käytössä on kaikuanturi, joka on liitetty ulkoiseen
kaikuluotaimeen, kuten Garmin GSD 20/21/22.
Huomautus: jos siirrät reittipisteitä MapSourcesta® SD-kortin
avulla, päivitä MapSourcen uusin versio valitsemalla Ohje > Tarkista
ohjelmistopäivitykset tai siirtymällä Garminin sivustoon osoitteessa
www.garmin.com.
• kartta/Kaiku—kartan ja luotaimen näyttäminen jaetussa näytössä
(sivu 21).
• Minne?—navigointiominaisuuksien käyttäminen (sivu 22).
• Tiedot—voit näyttää tietoja esimerkiksi kojelauta-asetuksista,
vuorovesistä, virtauksista, taivaankappaleista, käyttäjätiedoista ja
muista veneistä (sivu 30).
• Määritä—laitteen ja järjestelmän asetusten käyttäminen (sivu 37).
Aloitusnäyttö
Aloitusnäytöstä voit käyttää kaikkia muita näyttöjä. Voit palata
aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä painamalla HOME-painiketta.
• Kartat—voit valita meri-, kalastus-, 3-ulotteinen-, 3D-veneilynäkymä-,
kalanäkymä 3D -kartan tai jaetun merikartan.
Huomautus: 3D-veneily-, kalanäkymä 3D- ja kalastuskartat ovat
käytettävissä ainoastaan, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Karttojen käyttäminen
Karttapiirturissa on maailmanlaajuinen kuvakartta, yksityiskohtainen kartta
Yhdysvaltain sisämaan järvistä tai Yhdysvaltain rannikon tai tietyn maan
BlueChart g2 -karttatiedot.
• Merikartta—näyttää kaikki esiladattujen karttojen oleelliset
navigointitiedot, kuten poijut, loistot, kaapelit, syvyysluotaukset,
venesatamat ja vuorovesiasemat ylhäältäpäin.
• 3-ulotteinen näkymä—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi.
• Jaettu merikartta—näyttää merikartan lähennettynä kahdelle eri
etäisyydelle samanaikaisesti.
Kalastuskartat ja Kalastusnäkymä 3D ovat käytettävissä, kun käytetään
valinnaisia, esiohjelmoituja Blue Chart g2 Vision -SD-kortteja.
• 3D-veneilynäkymä—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi. BlueChart g2 Visionin Veneilijä 3D -näkymä
on yksityiskohtaisempi kuin esiladatut tiedot.
Huomautus: jos käytössä on GPSMAP 420/421/520/521/525/526
(mukaan lukien s-mallit), yksityiskohtaisen merikartan ja veneilynäkymän
tarkasteleminen edellyttää valinnaisen, esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision
-SD-kortin asettamista laitteeseen.
Merikartan käyttäminen
Merikartan avulla voit suunnitella reitin, tarkastella kartan tietoja sekä
navigoida.
Voit avata merikartan valitsemalla aloitusnäytössä
Kartat > Merikartta.
• Kalastuskartta—näyttää kartan ilman navigointitietoja ja siten, että
pohjan muodot näkyvät korostettuina. Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
• Kalanäkymä 3D—vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven
pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Muut alukset—voit tarkastella tietoja muista aluksista, jos karttapiirturi on
liitetty ulkoiseen AIS (Automatic Identification System)- tai DSC (Digital
Selective Calling) -laitteeseen (sivu 49).
Oma vene
Vuorovesiasema
Näkyvä hylky
Radiomajakka
Lopeta navigointi—lopeta navigointi määränpäähän (käytettävissä
ainoastaan navigoinnin aikana).
Tietopalkit—näytä tai piilota liiketieto-, navigointi-, kalastus-, polttoainetai purjehdusnumerot.
Loisto
Veneilypalveluja
Näkyvä kari
Zoomausmittakaava
Merikartta ja g2 Vision
Merikartta-valikko
Tietopalkit
Voit käyttää merikartan lisäasetuksia painamalla MENU-painiketta.
Koko näyttö—meri- tai kalastuskartan näyttäminen koko näytössä ilman
numeroita.
Reittipisteet & jäljet—voit tarkastella, lisätä ja määrittää reittipisteitä
(sivu 24) ja jälkiä (sivu 26).
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
• Liiketiedot—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä GPS-nopeuden,
GPS-suunnan, syvyyden ja GPS-sijainnin tietopalkin. Valitsemalla
Tietopalkin asetukset voit määrittää tietojen sijainnin näytössä.
• Navigointi—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Matka määränpäähän-,
Saavut-, Suuntapoikkeama- ja Suuntima-tietopalkin. Valitsemalla
Autom. voit ottaa käyttöön navigointitietopalkin aina, kun navigoit
määränpäähän. Valitsemalla Tietopalkin asetukset voit määrittää
reittietapin, seuraavan käännöksen ja määränpään asetukset.
• Kalastus—voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä syvyyden, veden
lämpötilan ja vesinopeuden tietopalkin.
• Polttoaine—voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä
polttoainekulutuksen, jäljellä olevan polttoaineen,
alueen ja polttoaineen hinnan tietopalkin.
• Purjehdus—voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä vesinopeuden,
tuulen nopeuden, tuulen kulman ja tuulen nopeuden etujen tietopalkin.
Valitsemalla Tuuli voit näyttää vuorotellen todellisen ja suhteellisen
tuulen nopeuden ja kulman.
Tuulen nopeuden etujen ja reittipisteen nopeuden
etujen näyttäminen tietopalkeissa
Karttapiirturi näyttää automaattisesti tuulen nopeuden edut ja reittipisteen
nopeuden edut tietopalkeissa.
10
Reittipisteen nopeuden edut näkyvät seuraavilla ehdoilla:
• Reittipisteen nopeuden edut näkyvät reittietapin tietopalkissa, kun
navigoit reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa pitkin.
• Reittipisteen nopeuden edut näkyvät reittietapin tietopalkissa, kun
navigoit reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa pitkin ja poistat
reittietapin tietopalkin käytöstä.
Tuulen nopeuden edut näkyvät seuraavilla ehdoilla:
• Tuulen nopeuden edut näkyvät purjehduksen tietopalkissa, kun et
navigoi reittiä tai automaattisen opastuksen viivaa pitkin.
• Tuulen nopeuden edut näkyvät purjehduksen tietopalkissa, kun
reittietapin tietopalkki on käytössä.
Kartta-asetus—mukauta merikartan asetuksia (sivu 12).
Karttatiedot
BlueChart g2- ja BlueChart g2 Vision -kartoissa kartan ominaisuudet
merkitään graafisilla symboleilla, jotka noudattavat sekä Yhdysvaltain
että muiden maiden merkintätapoja.
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat syvyyskäyräviivat
(syvä vesi näkyy valkoisena), vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet,
syvyysluotaukset (alkuperäisen paperikartan mukaan), navigointiohjeet
ja -symbolit sekä tiedot esteistä ja alueista, joilla on kaapeleita.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Navigoiminen kartan pisteeseen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Voit vierittää karttaa painamalla keinupainikkeen ylä- tai alanuolta tai
vasenta tai oikeaa nuolta.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta tai Jaettu merikartta.
3. Valitse keinupainikkeella kartasta piste, johon haluat mennä.
4. Paina SELECT-painiketta.
5. Valitse Navigoi.
6. Valitse Mene (tai Opastus käytettäessä esiohjelmoitua BlueChart g2
Vision -korttia ja automaattista opastusta).
Karttaosoitin
7. Seuraa näytön värillistä viivaa määränpäähän.
Lisätietoja reitin luomisesta kartan pisteeseen on sivulla 25.
Merikartan vierittäminen
Keinupainikkeella voit siirtää karttaosoittimen ( ) pois nykyisestä
sijainnista ja tarkastella merikartan muita osia. Kun siirryt nykyisen
karttanäytön reunan yli, laite vierittää karttaa eteenpäin.
Siirtäessäsi karttaosoitinta voit tarkastella etäisyyttä ja suuntaa nykyisestä
sijainnista katsoen sekä karttaosoittimen sijaintikoordinaatteja kartan
oikeassa alakulmassa.
Voit lopettaa vierityksen painamalla MENU-painiketta ja valitsemalla
Lopeta vieritys.
Lähentäminen ja loitontaminen kartalla
Alue (+/-) -painikkeilla hallitaan zoomaustasoa, joka näkyy merikartan
alareunan mittakaavaosoittimessa (
). Luvun alapuolella oleva
palkki osoittaa etäisyyden kartassa.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas11
Karttojen käyttäminen
Kohteiden lisätietojen käyttäminen
Karttaosoittimella ( ) voit tarkastella näytön kartan kohteiden,
reittipisteiden ja karttojen tietoja.
Kohteiden lisätietojen käyttäminen:
1. Korosta kohde merikartassa karttaosoittimella ja paina SELECTpainiketta.
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
Vuorovesiasemien tiedot näkyvät kartassa siten, että yksikohtainen kuvake
osoittaa vuorovesitason. Vuorovesiaseman yksityiskohtaisen kaavion avulla
voit ennustaa vuoroveden tasoa eri kellonaikoina tai eri päivinä.
Korosta karttaosoittimella (
SELECT-painiketta.
) vuorovesiaseman kuvake (
) ja paina
Lisätietoja vuorovesistä on sivulla 32.
Merikartan asetusten muuttaminen
Valittu
kohde
Voit muuttaa kartta-asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä Kartat >
Merikartta > MENU > Kartta-asetus.
Valokuvat—määrittää tarkkojen satelliittikuvien asetukseksi Ei käytössä,
Vain maata tai Käytössä. Tarkat satelliittikuvat ovat käytettävissä vain
käytettäessä BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Vuorovedet/Virtaukset—vuorovesi- ja virtaustietojen ottaminen käyttöön
ja poistaminen käytöstä (sivu 32).
Palvelupisteet—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä veneilypalvelupisteiden
näyttämisen.
2. Valitse kohde. Jos alueella on useita kohteita, valitse Katso ja valitse
sitten kohde.
12
Ruusut—näyttää veneen ympärillä kompassiruusun, joka osoittaa
kompassin suunnan. Todellisen tuulen tai suhteellisen tuulen suunta
näkyy, jos laite on liitetty yhteensopivaan merituulitunnistimeen.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Yksityiskohta—voit säätää, miten paljon kartassa näkyy yksityiskohtia eri
zoomaustasoilla.
Tuulen suunnan
osoitin
Kompassiruusu
Voit vähentää
kartan
yksityiskohtien
määrää
painamalla
keinupainikkeen
vasenta nuolta.
Voit lisätä kartan
yksityiskohtien
määrää
painamalla
keinupainikkeen
oikeaa nuolta.
Kartan ulkoasun muuttaminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > MENU > Kartta-asetus >
Kartan ulkoasu.
Suuntaus—muuta kartan perspektiiviä.
• Pohj. ylös—pohjoissuunta näkyy kartan yläreunassa.
• Suunta ylös—nykyisen jäljen suunta näkyy kartan yläreunassa.
• Suunta ylös—kartan navigointisuunta on aina ylöspäin. Jos keulaviiva
näkyy näytössä, se on pystysuorassa.
Keulaviiva—jatkaa veneen keulaviivaa matkustussuuntaan.
• Ei käytössä—keulaviivan poistaminen käytöstä.
• Etäisyys—näyttää etäisyyden viivan päässä.
• Aika—näyttää ajan, joka kuluu ennen kuin saavutat keulaviivan pään.
Maailmankartta—näyttää maailman peruskartan tai satelliittikuvia
(kun Koko maailman kartta on valittu).
GPSMAP 400/500 -käyttöopas13
Karttojen käyttäminen
Pistesyvyydet—syvyysluotauksen ottaminen käyttöön tai poistaminen
käytöstä sekä vaarallisen syvyyden asettaminen.
Turvavarjostus—osoittaa valitun syvyyden. Määritettyä arvoa
matalammat alueet varjostetaan sinisellä, ja määritettyä arvoa syvemmät
alueet valkoisella. Laite piirtää varjostuksen aina vähintään valitun
syvyyden kohtaan tai sitä syvempään kohtaan.
Jaetun merikartan käyttäminen
Jaetussa merikartassa voit näyttää merikartan lähennettynä kahdelle eri
etäisyydelle samanaikaisesti.
Symbolit—symboliasetusten muuttaminen.
• Merimerkin koko—säädä kartassa näkyvien merimerkkisymbolien
kokoa.
• Merimerkin tyyppi—määritä merimerkin merkistö (NOAA tai IALA).
• POI:t maalla—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä maalla olevien
kohdepisteiden näyttämisen.
• Valosektorit—ota käyttöön tai poista käytöstä sektori, jossa
navigointivalo on näkyvissä. Jos valitset Käytössä, valosektorit
suodatetaan zoomaustason mukaan.
• Karttarajat—voit ottaa käyttöön kartan rajat, kun käytät BlueChart g2
Vision -SD-korttia ja haluat nähdä alueet, jotka kartat kattavat.
• Valokuvapisteet—ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä kamerakuvakkeet
(sivu 20) käytettäessä BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Jaettu merikartta
(käytettäessä BlueChart g2 Vision -korttia)
Näytön yläosa lähennetään 10-kertaisesti lähemmäs kuin näytön alaosa.
Zoomaustasoa hallitaan Alue (-/+) -painikkeilla.
Voit tarkastella lisäasetuksia painamalla MENU-painiketta (sivu 9).
14
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
3-ulotteinen-näkymän käyttäminen
3-ulotteinen näkymä on näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa vaikeakulkuisia
matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa vieraiden
satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Voit avata 3-ulotteinen-näkymän valitsemalla aloitusnäytössä Kartat >
3-ulotteinen.
Painamalla Alue (+) -painiketta voit siirtää näkymää lähemmäs venettä
ja vettä. Painamalla Alue (-) -painiketta voit siirtää näkymää kauemmas
veneestä.
Tietojen näyttäminen merimerkeistä, kuten majakat, loistot ja
esteet:
1. Osoita merimerkkiä keinupainikkeella. Kun kohdistin on merimerkin
päällä, merimerkki korostetaan.
2. Voit näyttää tietoja merimerkistä painamalla SELECT-painiketta.
3-ulotteinen-asetukset
Voit avata lisäasetukset 3-ulotteinen-näkymän näytössä valitsemalla
MENU.
Reittipisteet & jäljet—voit tarkastella, lisätä ja määrittää reittipisteitä ja
jälkiä.
• Reittipisteet—tarkastele, lajittele tai suodata aiempia reittipisteitä tai
luo uusia.
• Uusi reittipiste—luo tai poista uusi reittipiste tai muokkaa sitä.
• Aktiiviset jäljet—jälkien hallinta (sivu 26).
• Tallennetut jäljet—tarkastele tallennettujen jälkien luetteloa.
Muut alukset—tarkastele muiden alusten tietoja. Muiden alusten tietojen
tarkasteleminen edellyttää laitteeseen liitettyä ulkoista AIS (Automatic
Identification System)- tai DSC (Digital Selective Calling) -laitetta.
Tietopalkit (sivu 9)—voit näyttää tai piilottaa liike-, navigointi-, kalastus-,
polttoaine- tai purjehdusnumerot tai kompassinauhan. Kun kompassinauha
on käytössä, se näkyy 3-ulotteinen-näytön yläreunassa kulkusuunnan
graafisena osoittimena.
Kartan ulkoasu—mukauta 3-ulotteinen-karttaa.
• Aluerenkaat—mittaa etäisyyden ottamalla aluerenkaat käyttöön tai
poistamalla ne käytöstä.
• Väylän leveys—voit säätää navigointiviivan leveyttä. Tämä asetus
vaikuttaa myös reitteihin (Reitti) muttei automaattiseen opastukseen
(Opastus).
• Jäljet—jälkien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä (sivu 26).
GPSMAP 400/500 -käyttöopas15
Karttojen käyttäminen
Mariner’s Eye 3D käyttäminen
BlueChart g2 Vision -SD-kortti sisältää Mariner’s Eye 3D, joka on
yksityiskohtainen kolmiulotteinen näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
(reitin mukaan) navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä
tunnistaa vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Painamalla Alue (+) -painiketta voit siirtää näkymää lähemmäs venettä
ja vettä. Painamalla Alue (-) -painiketta voit siirtää näkymää kauemmas
veneestä. Mittakaava (
) näkyy väliaikaisesti näytön alareunassa.
Tietojen näyttäminen merimerkeistä, kuten majakat, loistot ja
esteet:
1. Osoita merimerkkiä keinupainikkeella. Kun kohdistin on merimerkin
päällä, merimerkki korostetaan.
2. Voit näyttää tietoja merimerkistä painamalla SELECT-painiketta.
Mariner’s Eye 3D asetukset
Voit avata lisäasetukset Mariner’s Eye 3D näytössä painamalla
MENU-painiketta.
Lisätietoja reittipisteiden ja jälkien, muiden alusten ja tietopalkkien
asetuksista on Merikartta-valikko-kohdassa sivulla 9.
Voit mukauttaa Mariner’s Eye 3D ulkoasua valitsemalla MENU > Kartan
ulkoasu.
Tyyli—valitsee, miten karttatiedot näytetään 3D-maastossa.
Mariner’s Eye 3D
16
Merikartta
• Klassikko—osoittaa 3D-maaston väreillä.
• Kartat—näyttää karttatiedot 3D-näkymässä.
• Valokuvat—näyttää satelliittivalokuvia karttatietojen lisäksi.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Vaaran värit—vaaran värien ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä.
Ei käytössä-asetus näyttää maan vedestä katsottuna. Käytössä-asetus
näyttää matalan veden ja maa-alueet värillisinä. Sininen merkitsee syvää
vettä, keltainen matalaa vettä ja punainen erittäin matalaa vettä.
Väylän leveys—voit säätää navigointiviivan leveyttä. Tämä asetus
vaikuttaa myös reitteihin (Reitti) muttei automaattiseen opastukseen
(Opastus).
Fish Eye 3D:n käyttäminen
Fish Eye 3D näyttää vedenalaisen näkymän meren tai järven pohjasta
BlueChart g2 Vision -kartan pohjaviivojen avulla. Säädä näkymää Aluepainikkeilla.
Huomautus: luotaintietojen vastaanottaminen edellyttää s-sarjan laitetta
(kuten GPSMAP 420s) ja marine network -verkkoon liitettyä kaikuanturia.
Fish Eye 3D:n asetukset
Voit avata lisäasetukset Fish Eye 3D:n näytössä painamalla MENUpainiketta.
Näytä—valitsee kalanäkymäksi keulan, perän, paapuurin tai tyyrpuurin.
Mariner’s Eye 3D
(Vesivaaran värit)
Aluerenkaat—mittaa etäisyyden ottamalla aluerenkaat käyttöön tai
poistamalla ne käytöstä.
Turvallinen syvyys—voit säätää syvyyttä, josta lähtien vaarallinen syvyys
osoitetaan punaisella.
Kaikukeila (käytettävissä ainoastaan luotaimen yhteydessä)—voit ottaa
käyttöön tai poistaa käytöstä keilan, joka osoittaa kaikuanturin kattaman
alueen.
Kalakuvakkeet (käytettävissä ainoastaan luotaimen yhteydessä)—näyttää
vedenalaiset kohteet, kuten kalat. Kohteet näkyvät punaisina, vihreinä
ja keltaisina ympyröinä. Punainen osoittaa suurimmat kohteet ja vihreä
pienimmät.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas17
Karttojen käyttäminen
Kalastuskartta hyödyntää esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -SDkortin yksityiskohtaisia syvyysmittaustietoja ja soveltuu parhaiten
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
Vedenalaiset
kohteet
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta.
Fish Eye 3D
Jäljet—jälkilokin ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä.
Tietopalkit—näytä tai piilota liiketieto-, navigointi-, kalastus-, polttoainetai purjehdusnumerot (sivu 9).
Kalastuskarttojen käyttäminen
Kalastuskartta on yksityiskohtainen, esteetön näkymä pohjan
pinnanmuodoista.
18
Voit käyttää kalastuskartan lisäasetuksia painamalla MENU-painiketta.
Merimerkit—näyttää navigointiapumerkkejä, kuten majakoita, loistoja ja
esteitä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Lisätietoja koko näytön, reittipisteiden ja jälkien, muiden alusten ja
tietopalkkien asetuksista on Merikartta-valikko-kohdassa sivulla 9.
Voit mukauttaa kalastuskarttanäytön ulkoasua valitsemalla MENU >
Kartta-asetus (sivu 12).
Huomautus: tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan käytettäessä
pientä zoomaustasoa. Jos BlueChart g2 Vision -alueen päällä ei näy kuvia,
lähennä Alue (+) -painikkeella tai määritä näkymä yksityiskohtaisemmaksi
(sivu 13).
Tarkkojen satelliittikuvien ottaminen käyttöön
Tarkkoja satelliittikuvia voi tarkastella merikartan maa- tai merialueen tai
molempien osien päällä käytettäessä esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision
-SD-korttia.
Satelliittikuvien ottaminen käyttöön:
1. Paina merikartassa MENU-painiketta.
2. Valitse Kartta-asetus > Valokuvat.
3. Valitse yksi seuraavista:
• Ei käytössä—kartassa näytetään kartan vakiotiedot.
Kuvat eivät käytössä
Kuvat vain maan päällä
Kuvat, peitto 50 %
Kuvat, peitto 100 %
• Vain maata—veden kohdassa näytetään kartan vakiotiedot ja maan
päällä valokuvia.
• Käytössä—veden ja maan päällä näytetään valokuvia, joiden
läpinäkyvyys on määritettävissä. Satelliittikuvat peittävät maata ja
vettä sitä enemmän mitä suuremmaksi prosenttiluku määritetään.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas19
Karttojen käyttäminen
Ilmakuvien katseleminen
Esiohjelmoidut BlueChart g2 Vision -SD-kortit sisältävät ilmakuvia
monista maamerkeistä, venesatamista ja satamista. Kuvien avulla voit
määrittää sijaintisi ympäristössä tai tutustua venesatamaan tai satamaan
ennen saapumista.
Ilmakuvien avaaminen merikartassa:
Korosta kamerakuvake siirtämällä kohdistinta keinupainikkeella ja
valitse Ilmakuva tai Katso.
Perspektiivi
Yläpuolelta
Virtausaseman tietojen tarkasteleminen
Ilmakuva
Huomautus: Alue (-/+) -painikkeilla voit lähentää ja loitontaa
ilmakuvaa koko näytön näkymässä.
Jos virtausasemat ovat käytettävissä BlueChart g2 Vision -alueella,
ne näkyvät merikartassa korostettuina nuolina. Näistä kuvakkeista
näet virtauksen nopeuden ja suunnan nopeasti.
Voit tarkastella virtauskaaviota valitsemalla
Katso-painikkeen tai aseman nimen.
Virtausasemakuvake
20
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttojen käyttäminen
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot
BlueChart g2 Vision sisältää tietoja teistä ja kohdepisteistä, kuten
rannikkoteistä ja ravintoloista, yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä.
Lisätietoja kiinnostavien kohteiden etsimisestä ja navigoimisesta
niihin on Minne?-kohdassa sivulla 22.
Merikarttanäyttö
Automaattisen opastuksen käyttäminen
Automaattinen opastus ehdottaa automaattisesti reittiä käytettävissä
olevien BlueChart g2 Vision -karttatietojen perusteella. Lisätietoja veneen
automaattisen opastuksen määrittämisestä on sivulla 38. Minne?-osassa
sivulla 22 on lisätietoja automaattisen opastuksen käyttämisestä.
Luotainnäyttö
Kartta/Kaiku-näytön käyttäminen
Huomautus: Kartta/Kaiku-näyttö, kuten Luotain-näyttökin,
on käytettävissä ainoastaan, kun käytetään luotainlaitetta, johon
on liitetty kaikuanturi.
Navigointi-/luotainyhdistelmä
Voit käyttää kartta-/kaikunäytön lisäasetuksia painamalla MENUpainiketta.
Kartta/Kaiku-näytössä voit tarkastella merikarttaa, kalastuskarttaa, 3Dveneilynäkymää tai 3D-kalastusnäkymää ja luotaintietoja samanaikaisesti.
Jaetun kartta-/luotainnäytön avaaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartta/Kaiku.
2. Valitse jaetun näytön kartan tyyppi.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas21
Minne?
Minne?
Aloitusnäytön Minne? -kohdassa voit hakea läheisiä huoltoasemia,
korjaamoita, palveluja, reittipisteitä, reittejä ja jälkiä ja matkustaa niihin.
Huomautus: Reittipisteitä ja reittejä on luotava, ennen kuin niihin voi
matkustaa.
Navigoiminen kohteeseen
Voit etsiä reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja palveluja, kuten läheisiä
huoltoasemia ja ramppeja ja matkustaa niiden luo.
Navigoinnin aloittaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Minne?.
2. Valitse haluamasi luokka.
Voit navigoida määränpäähän kolmella tavalla: Mene, Reitti tai Opastus.
• Mene—matkustaa määränpäähän suoraan.
• Reitti—luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Reitille voi
lisätä käännöksiä.
• Opastus—ehdottaa parasta reittiä määränpäähän BlueChart g2 Vision
-karttatietojen perusteella. Asetus näkyy vain, jos käytät BlueChart g2
Vision -SD-korttia.
Varoitus: Opastus-vaihtoehto ei takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä
matalaa väylää. Turvallisuussyistä kaikki eroavuudet ja epäselvyydet on
selvitettävä ennen navigoinnin jatkamista.
3. Valitse määränpää.
22
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Minne?
Huomautus: painamalla vasenta tai oikeaa nuolta voit näyttää lisätietoja
tai näyttää sijainnin kartassa.
4. Valitse Navigoi.
5. Valitse Mene.
TAI
Jos käytössä on esiohjelmoitu BlueChart g2 Vision -kortti, ja haluat
käyttää automaattista opastusta, valitse Opastus.
6. Seuraa näytön värillistä viivaa määränpäähän.
Navigoinnin lopettaminen:
Paina MENU-painiketta ja valitse Lopeta navigointi.
Määränpään hakeminen nimellä
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Etsi nimellä.
2. Valitse merkkejä keinupainikkeella ja kirjoita vähintään osa
määränpään nimestä.
3. Painamalla SELECT-painiketta voit näyttää lähimmät 50 määränpäätä,
jotka täyttävät hakuehdot.
4. Valitse sijainti > Navigoi > Mene tai Reitti (tai Opastus, jos käytät
esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -korttia).
GPSMAP 400/500 -käyttöopas23
Minne?
Reittipisteiden luominen ja käyttäminen
Voit tallentaa enintään 1 500 reittipistettä (3 000 reittipistettä malleissa
GPSMAP 421/451/521/551/526/556, mukaan lukien s-mallit) ja jokaiselle
reittipisteelle käyttäjän määrittämän nimen, symbolin, syvyyden, veden
lämpötilan ja kommentin.
Uuden reittipisteen luominen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
2. Valitse reittipisteeksi merkittävä paikka karttaosoittimella (
).
3. Paina SELECT-painiketta.
4. Valitse Luo reittipiste.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi:
Paina MARK-painiketta missä tahansa näytössä.
• Muokkaa reittipistettä—määritä nimi, symboli, veden syvyys tai
veden lämpötila.
Aiemman reittipisteen muokkaaminen:
1. Korosta reittipiste merikartassa karttaosoittimella ( ).
TAI
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse muokattava reittipiste.
3. Valitse Muokkaa reittipistettä.
4. Valitse muutettava reittipisteen ominaisuus (Nimi, Symboli, Syvyys,
Veden lämpö, Kommentti tai Sijainti).
Reittipisteen siirtäminen merikartassa:
1. Valitse reittipiste merikartassa.
2. Valitse Katso. (Katso-painike näkyy ainoastaan, kun lähistöllä on useita
reittipisteitä.)
3. Valitse muokattavan reittipisteen painike.
4. Valitse Siirrä.
• Poista—poista reittipiste.
5. Tallenna uusi sijainti painamalla SELECT-painiketta tai peruuta siirto
painamalla MENU-painiketta.
• Mies yli laidan—määrittää nykyisen sijainnin Mies yli laidan
-sijainniksi.
Kaikkien reittipisteiden luettelon näyttäminen:
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
• Vasen tai oikea nuoli—siirry reittipisteen tietojen ja merikartan
välillä.
Huomautus: valitsemalla MARK voit luoda reittipisteen vain nykyiseen
sijaintiin.
24
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Minne?
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen:
1. Korosta reittipiste tai MOB-piste merikartassa karttaosoittimella (
TAI
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
).
2. Valitse poistettava reittipiste tai MOB-piste.
3. Valitse Katso > Poista (Katso-painike näkyy ainoastaan, kun lähistöllä
on vähintään kaksi reittipistettä).
Reittien luominen ja käyttäminen
Voit luoda enintään 20 reittiä (100 reittiä malleissa GPSMAP
421/451/521/551/526/556, mukaan lukien s-mallit), ja kuhunkin
enintään 250 reittipistettä.
Reitin luominen nykyisestä sijainnista:
1. Valitse määränpää merikartassa karttaosoittimella (
).
2. Valitse Navigoi > Reitti.
3. Valitse karttaosoittimella ( ) sijainti, johon haluat sijoittaa viimeisen
käännöksen määränpäätä kohti.
4. Paina SELECT-painiketta. Voit lisätä käännöksiä toistamalla tätä
vaihetta.
5. Painamalla MENU-painiketta voit peruuttaa, kumota viimeisimmän
käännöksen tai aloittaa reitin navigoimisen.
Reitin luominen toiseen sijaintiin:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi reitti.
2. Valitse Käytä karttaa tai Käytä reittipisteluetteloa.
3. Jos valitset Käytä karttaa, valitse karttaosoittimella ( ) uuden
reitin aloituspiste. Jos valitset Käytä reittipisteluetteloa, valitse
reitin ensimmäinen reittipiste.
4. Valitse ensimmäisen käännöksen kohta ja paina SELECT-painiketta.
Toista, kunnes reitti on valmis.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas25
Minne?
5. Tallenna reitti valitsemalla MENU.
6. Valitsemalla reitin voit muokata reittiä, poistaa sen tai navigoida sen.
Reitin käyttäminen automaattisen opastuksen avulla (käytettäessä
esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -korttia):
1. Valitse määränpää merikartassa.
2. Valitse Navigoi > Opastus. Laite laskee reitin.
HUOMAUTUS: Reitin automaattisen opastuksen polkua voi muuttaa
valitsemalla polun lopun ja Navigoi > Reitti. Automaattisen opastuksen
polku jää näyttöön, missä voit seurata sitä reitin luomisen aikana.
Reitin muokkaaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
Reitin reittipisteen ohittaminen:
1. Luo reitti edellä mainitulla tavalla.
2. Valitse ohitettavaa reittipistettä seuraava reittipiste.
3. Valitse Navigoi > Mene (tai Reitti).
Jälkien käyttäminen
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Kullakin hetkellä tallennettava jälki on
aktiivinen jälki. Aktiivisen jäljen voi tallentaa.
Jälkilokin ottaminen käyttöön:
Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipisteet & jäljet >
Jäljet > Käytössä. Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Muokkaa reittiä. Voit muokata reitin nimeä tai käännöksiä kartan
tai käännösluettelon avulla.
Reitin poistaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
2. Valitse poistettava reitti.
3. Valitse Poista > OK.
26
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Minne?
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen:
Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipisteet & jäljet >
Aktiiviset jäljet > Tyhjennä aktiivinen jälki. Jälkimuisti tyhjennetään
ja nykyisen jäljen tallennusta jatketaan.
Aktiivisen jäljen seuraaminen:
1. Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipisteet & jäljet >
Aktiiviset jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.
2. Valitse joko nykyisen jäljen aloitusaika tai Koko loki.
3. Seuraa värillistä viivaa näytössä.
Tallennetun jäljen muokkaaminen tai poistaminen:
1. Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipisteet & jäljet >
Tallenn. jäljet.
2. Valitse muokattava tai poistettava jälki.
Aktiivisen jäljen tallentaminen:
1. Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipisteet & jäljet >
Aktiiviset jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.
2. Valitse joko nykyisen jäljen aloitusaika (tai Keskiyö, jos se näkyy) tai
Koko loki.
3. Voit nimetä jäljen, vaihtaa sen värin tai tallentaa sen reittinä valitsemalla
Muokkaa jälkeä.
3. Valitsemalla Muokkaa jälkeä voit muuttaa jäljen nimen tai värin ja
valitsemalla Poista voit poistaa jäljen.
Aktiivisen jäljen asetusten määrittäminen:
Valitse meri- tai 3-ulotteinen-kartassa MENU > Reittipisteet & jäljet >
Aktiiviset jäljet > Aktiiv. jäljen asetukset.
Tallennustila—valitse Ei käytössä, Täytä tai Kierrä.
• Ei käytössä—ei tallenna jälkilokia.
• Täytä—tallentaa jälkilokia, kunnes jälkimuisti täyttyy.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas27
Minne?
• Kierrä—tallentaa jälkilokia jatkuvasti ja korvaa vanhimmat jälkitiedot
uusilla tiedoilla.
Tallennusväli—määrittää jälkipisteiden piirtotiheyden. Jälkiloki on sitä
tarkempi mitä tiheämmin pisteitä tallennetaan, mutta se myös täyttyy
nopeammin.
• Aikaväli—aikavälin määrittäminen etäisyyden, ajan tai tarkkuuden
mukaan. (Voit määrittää arvon valitsemalla Muuta.)
• Etäisyys—tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan.
• Aika—tallentaa jäljen aikavälin mukaan.
• Tarkkuus—tallentaa jälkilokin jäljen erannon mukaan. Tämä asetus
käyttää muistia tehokkaimmin. Etäisyysarvo (Muuta) on suurin sallittu
poikkeama todelliselta reitiltä, ennen kuin laite tallentaa jälkipisteen.
• Muuta—aikavälin arvon asettaminen.
Jäljen väri—määritä jälkiviivan väri.
• Mariner’s Eye 3D—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi. BlueChart g2 Visionin 3D-veneilynäkymä on
yksityiskohtaisempi kuin esiladatut tiedot (sivu 16).
• Fish Eye 3D—vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven pohja
näkyy kartan tietojen mukaisesti.
• Kalastuskartat—näyttää kartan ilman navigointitietoja ja siten, että
pohjan muodot näkyvät korostettuina. Tämä kartta soveltuu hyvin
rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
• Tarkat satelliittikuvat—tarkkojen satelliittikuvien avulla maa- ja
vesialueet voidaan näyttää todenmukaisesti merikartassa.
• Ilmakuvat—venesatamien ja muiden navigoinnin kannalta
merkittävien ilmakuvien avulla voit tarkkailla ympäristöä.
• Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot—rannikolla olevien teiden,
ravintoloiden ja muiden kiinnostavien kohteiden tarkasteleminen.
• Virtaustiedot—näyttää virtausasemien tiedot (sivu 32).
BlueChart g2 Vision käyttäminen
Valinnaisten, esiohjelmoitujen BlueChart g2 Vision -SD-korttien avulla voit
hyödyntää laitetta tehokkaimmin. Yksityiskohtaisten merikarttojen lisäksi
BlueChart g2 Vision sisältää seuraavat ominaisuudet:
28
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Minne?
• Autom. opastus—määrittää parhaan reitin kohteeseen veneen
määritetyn turvallisen syvyyden ja karttatietojen avulla (sivu 38).
Huomautus: BlueChart g2 Vision -tietoja ei voi siirtää SD-kortilta
tietokoneeseen varmuuskopiointia tai tarkastelemista varten. SD-korttia
voi käyttää ainoastaan BlueChart g2 Vision -yhteensopivissa Garmin GPS
-laitteissa.
Navigoiminen Garminin
automaattiohjauslaitteella
Kun aloitat navigoinnin (Mene, Reitti, Opastus tai Seuraa jälkeä)
ja laite on liitetty yhteensopivaan Garmin-automaattiohjauslaitteeseen,
saat kehotteen ottaa käyttöön automaattiohjauslaitteen.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas29
Tietojen tarkasteleminen
Tietojen tarkasteleminen
Tiedot-näytössä voit näyttää tietoja kojelaudan mittareista, vuorovesistä,
virtauksista, käyttäjätiedoista ja muista aluksista.
Kompassin tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelauta > Kompassi.
Numeroiden tarkasteleminen
Laitteessa voi tarkastella ja mukauttaa numerotietoja, kuten syvyys-, GPSja navigointitietoja. Voit mukauttaa näkyvien kenttien määrää ja kunkin
kentän tietotyyppiä. Voit näyttää enintään kuusi numerokenttää.
Voit avata numeronäytön valitsemalla aloitusnäytössä Tiedot >
Kojelauta > Numerot.
Numeronäytön mukauttaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelauta > Numerot.
2. Paina MENU-painiketta ja valitse Määritä.
30
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
3. Valitse näytettävien kenttien määrä (3, 4, 5 tai 6).
4. Valitse kussakin kentässä näytettävät tiedot.
Voit nollata matkatiedot, maksiminopeuden, matkamittarin tai kaikki arvot
painamalla MENU-painiketta tarkastellessasi matkan tietoja.
Polttoainemittareiden tarkasteleminen
Matkatietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelauta > Matka.
Voit tarkastella analogisia tai digitaalisia moottorin mittareita valitsemalla
aloitusnäytössä Tiedot > Kojelauta > Polttoaine. Näet kunkin säiliön
polttoainemäärän, jäljellä olevan polttoaineen määrän, ajoalueen, kunkin
moottorin polttoaineen virtauksen, polttoaineen kokonaisvirtauksen,
kunkin säiliön polttoaineen hinnan ja polttoaineen kokonaishinnan.
Huomautus: polttoainetietojen tarkasteleminen edellyttää yhteyttä
ulkoiseen polttoainetunnistimeen, kuten Garmin GFS™ 10 -laitteeseen.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas31
Tietojen tarkasteleminen
Polttoainemittareiden ja polttoaineen synkronoiminen:
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelauta > Polttoaine > MENU.
• Täytä kaikki säiliöt—valitse, kun säiliö on täynnä. Polttoaineen
kokonaismäärän arvio tulee näyttöön. Säädä sitä tarvittaessa.
• Lisää polttoainetta veneeseen—valitse, kun et ole täyttänyt säiliötä
kokonaan. Näyttöön tulee arvio lisätyn polttoaineen määrästä. Säädä
sitä tarvittaessa.
• Aseta koko polttoainem.—valitse tämä ja määritä polttoaineen
kokonaismäärä säiliöissä.
• Polttoainehinta—valitse polttoainehinnan laskemista varten
GPS-nopeus tai Vesinopeus (käyttämällä nopeuskiekon tietoja).
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
Huomautus: vuorovesiasematietojen tarkasteleminen edellyttää
BlueChart g2 Vision -korttia.
1. Valitse Tiedot > Vuorov. & virt. > Vuorovedet.
2. Valitse vuorovesiasema. Vuorovesiaseman tiedot tulevat näyttöön.
Voit tarkastella jonkin muun päivän vuorovesitietoja valitsemalla Muuta
päivä > Manuaalinen.
Valitsemalla Näytä raportti voit näyttää valitun aseman
vuorovesiennusteraportin.
Virtaustietojen tarkasteleminen
Virtausennuste-näytössä voit tarkastella virtaustietoja.
Huomautus: virtausasematietojen tarkasteleminen edellyttää BlueChart
g2 Vision -korttia.
1. Valitse Tiedot > Vuorov. & virt. > Virtaukset.
2. Valitse virtausasema. Virtausaseman tiedot tulevat näyttöön.
32
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
Käyttäjätietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella käyttäjätietoja valitsemalla aloitusnäytössä Tiedot >
Käyttäjätiedot.
Reittipisteet—kaikkien tallennettujen reittipisteiden luettelon näyttäminen
(sivu 15).
Reitit—tallennettujen reittien luettelon tarkasteleminen (sivu 25).
Jäljet—tallennettujen jälkien luettelon näyttäminen (sivu 26).
Tiedonsiirto—reittipisteiden, reittien ja jälkien siirtäminen SD-kortille ja
-kortilta tai verkosta.
Poista käyttäjätiedot—kaikkien käyttäjän määrittämien reittipisteiden,
reittien ja jälkien poistaminen.
Voit tarkastella jonkin muun päivän virtausasematietoja valitsemalla
Muuta päivä > Manuaalinen.
Valitsemalla Näytä raportti voit näyttää valitun aseman
virtausennusteraportin.
Huomautus: vuorovesi- ja virtausasematietoja voi tarkastella suoraan
merikartassa.
MapSource-tietojen kopioiminen tai yhdistäminen karttapiirturiin:
1. Aseta SD-kortti karttapiirturiin, jotta laite voi tallentaa tiedoston sille.
Tiedosto sisältää MapSource-muotoilutietoja. Tämä tarvitsee tehdä
vain ensimmäisellä kerralla, kun kopioit tai yhdistät MapSource-tietoja
karttapiirturiin tietyltä SD-kortilta.
2. Tarkista MapSource-versio tietokoneessa valitsemalla Ohje >
Tietoja MapSourcesta. Jos versio on vanhempi kuin 6.12.2,
päivitä se uusimpaan versioon valitsemalla Ohje > Tarkista
ohjelmistopäivitykset tai siirtymällä Garminin sivustoon
osoitteessa www.garmin.com.
3. Aseta SD-kortti tietokoneen SD-kortinlukijaan.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas33
Tietojen tarkasteleminen
4. Valitse MapSourcessa Siirrä > Lähetä laitteeseen.
5. Valitse Lähetä laitteeseen -ikkunassa SD-kortinlukijan asema ja
karttapiirturiin kopioitavien tietojen tyypit.
4. Valitsemalla Kyllä voit tallentaa reittipisteet, reitit ja jäljet SD-kortille.
Tiedosto tallennetaan .ADM-muotoon.
6. Valitse Lähetä.
Tietojen ��������������������������������������������������������������
(reittipisteiden, reittien, jälkien) siirtäminen SD-kortilta:
1. Aseta SD-kortti laitteen etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
7. Aseta SD-kortti karttapiirturiin.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto.
8. Valitse karttapiirturin aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot >
Tiedonsiirto.
3. Tee jokin seuraavista:
9. Tee jokin seuraavista:
• Siirrä tietoja SD-kortilta karttapiirturiin ja yhdistä ne aikaisempiin
käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä kortin tiedot.
• Korvaa karttapiirturin tiedot valitsemalla Korvaa kortin tiedoilla.
10. Valitse tiedostonimi luettelosta. Tiedot siirretään SD-kortilta
karttapiirturiin.
Tietojen (reittipisteiden, reittien, jälkien) siirtäminen SD-kortille:
1. Aseta SD-kortti laitteen etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto >
Tallenna kortille.
3. Tee jokin seuraavista:
• Valitse tiedostonimi luettelosta.
• Luo uusi tiedosto valitsemalla Lisää uusi tiedosto. Kirjoita
tiedostonimi keinupainikkeen avulla ja valitse Valmis.
34
• Siirrä tietoja SD-kortilta karttapiirturiin ja yhdistä ne aikaisempiin
käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä kortin tiedot.
• Korvaa karttapiirturin tiedot valitsemalla Korvaa kortin tiedoilla.
4. Valitse tiedostonimi luettelosta. Tiedot siirretään SD-kortilta
karttapiirturiin.
Sisäisten karttojen kopioiminen SD-kortille:
1. Aseta SD-kortti (tilaa vähintään 4 Gt) laitteen etupuolella olevaan
SD-korttipaikkaan.
2. Kopioi karttapiirturiin ladatut kartat SD-kortille valitsemalla
aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kopioi sis.
kartta.
Tietojen siirtäminen NMEA 2000 -verkkoon tai -verkosta:
1. Liitä laite NMEA 2000 -verkkoon. (Lisätietoja on GPSMAP 4000/5000
-laitteen asennusohjeissa.)
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Tietojen tarkasteleminen
Huomautus: ainoastaan seuraavat laitteet ovat NMEA 2000
-yhteensopivia:
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
5. Avaa Windowsin Resurssienhallinnassa SD-kortin Garmin\UserDatakansio.
®
6. Kopioi asianmukainen .ADM-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi
kansioon tietokoneessa.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto >
Verkko.
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttapiirturiin:
1. Kopioi asianmukainen .ADM-tiedosto tietokoneesta SD-kortin Garmin\
UserData-kansioon.
3. Tee jokin seuraavista:
2. Aseta SD-kortti karttapiirturiin.
• Valitsemalla Kopioi käyttäjätiedot voit siirtää reittipisteitä,
reittejä ja jälkiä toisiin verkkoon liitettyihin karttapiirtureihin.
Kyseisten karttapiirtureiden aiemmat tiedot korvataan.
• Valitsemalla Yhdistä käyttäjätiedot voit siirtää tietoja kaikkien
verkkoon liitettyjen karttapiirtureiden välillä. Ainutkertaiset tiedot
yhdistetään kussakin karttapiirtureissa valmiiksi oleviin tietoihin.
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen:
1. Aseta SD-kortti laitteen etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto >
Tallenna kortille.
3. Tee jokin seuraavista:
• Valitse tiedostonimi luettelosta.
• Luo uusi tiedosto valitsemalla Lisää uusi tiedosto. Kirjoita
tiedostonimi keinupainikkeen avulla ja valitse Valitse.
4. Poista SD-kortti laitteesta ja aseta se tietokoneen SD-kortinlukijaan.
3. Valitse karttapiirturin aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot >
Tiedonsiirto > Korvaa kortin tiedoilla.
Kaikkien reittipisteiden, reittien ja jälkien poistaminen:
1. Valitse karttapiirturin aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot >
Poista käyttäjätiedot.
2. Valitse Reittipisteet, Reitit Tallenn. jäljet tai Kaikki.
3. Poista tiedot valitsemalla OK.
Muiden alusten tarkasteleminen
Voit tarkastella muiden veneiden tietoja valitsemalla aloitusnäytössä
Tiedot > Muut alukset.
Huomautus: Muiden alusten tietojen tarkasteleminen edellyttää
laitteeseen liitettyä ulkoista AIS (Automatic Identification System)- tai
DSC (Digital Selective Calling) -laitetta. Lisätietoja on sivulla 49.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas35
Tietojen tarkasteleminen
AIS-luettelo—voit näyttää tiedot kaikista veneistä, joita laite tarkkailee.
AIS-luettelossa näkyvät MMSI-tunnukset tai AIS-veneiden nimet (jos
veneet tukevat niiden lähettämistä). Luettelo on lajiteltu alueen mukaan.
Venettäsi lähimpänä oleva vene näkyy luettelossa ensimmäisenä.
DSC-luettelo—viimeisimpien 100 kutsun näyttäminen. DSC-luettelossa
näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos samasta veneestä tulee toinen kutsu,
se korvaa ensimmäisen kutsun luettelossa.
Valitsemalla Asetukset voit lajitella kutsuja nimen, tyypin, MMSI:n,
etäisyyden veneestäsi tai kutsun vastaanottoajan mukaan.
Voit poistaa kaikki kutsut luettelosta valitsemalla Asetukset > Poista
kaikki.
DSC-yhteystiedon lisääminen:
1. Valitse Lisää yhteys.
2. Kirjoita aluksen MMSI-numero keinupainikkeella.
3. Kirjoita aluksen nimi keinupainikkeella.
36
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttapiirturin asetusten määrittäminen
Karttapiirturin asetusten määrittäminen
Voit määrittää laitteen asetukset Määritä-näytössä.
Järjestelmäasetusten määrittäminen
Voit muuttaa järjestelmän yleisiä asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä
Määritä > Järjestelmä.
Simulaattori—valitse simulointitilan ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä. Valitsemalla Asetus voit määrittää simulointiasetukset, kuten
simuloidun sijainnin, nopeuden ja suunnan.
Hälytin/näyttö—määritä laitteen äänimerkkiasetukset valitsemalla
Hälytin. Valitsemalla Näyttö > Taustavalo voit lisätä tai vähentää
taustavalon kirkkautta. Valitsemalla Näyttö > Väritila voit vaihtaa
päivätilasta yötilaan ja päinvastoin (sivu 4).
Autom.käynn. (GPSMAP 421/451/521/551/526/556, mukaan lukien
s-mallit)—automaattisen käynnistyksen ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä. Kun Käytössä on valittu, karttapiirturi käynnistyy
automaattisesti aina saadessaan virtaa, ellei karttapiirturia ole sammutettu
virtapainikkeella ennen virran katkaisemista.
GPS—GPS-satelliittien tarkasteleminen.
• Taivasnäkymä—tarkastele GPS-satelliittiryhmää.
• WAAS/EGNOS—ota WAAS (Pohjois-Amerikassa)- tai EGNOS
(Euroopassa) -ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä. WAAS/
EGNOS tarjoaa tavallista tarkempia GPS-sijaintietoja. Käytettäessä
WAAS- tai EGNOS-ominaisuutta satelliittihaku kuitenkin kestää
tavallista kauemmin.
• Nopeussuodatin—valitse Käytössä, Ei käytössä tai Autom..
Nopeussuodatin laskee veneen nopeuden keskiarvon lyhyellä
ajanjaksolla nopeusarvojen tasoittamiseksi.
Järjestelmätiedot—järjestelmätietojen tarkasteleminen ja tehdasasetusten
palauttaminen. Tallenna kortille -painike on vianmääritystyökalu Garminin tuotetuen edustaja saattaa pyytää sinua hakemaan sen avulla
tietoja karttapiirturista.
Tapahtumaloki—näyttää järjestelmän tapahtumien luettelon.
Voit tarkastella tietyn tapahtuman tietoja valitsemalla tapahtuman.
Mittayksiköiden määrittäminen
Voit vaihtaa mittayksikköä valitsemalla aloitusnäytössä Määritä >
Asetukset > Yksikkö.
Järjestelmän yksiköt—yleisasetus, joka määrittää yksittäiset mittayksiköt
kerralla: Mitat (mh, ft, ºF), Metrinen (kh, m, ºC), Nautical (kt, ft, ºF) tai
Mukautettu. Valitsemalla Mukautettu voit määrittää yksitellen syvyyden,
lämpötilan, etäisyyden, nopeuden, korkeuden, tilavuuden ja paineen
yksiköt yksitellen.
Huomautus: Syvyystietojen tarkasteleminen edellyttää NMEAluotaimen syvyystietojen vastaanottamista tai Garmin-luotainmoduulin
käyttämistä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas37
Karttapiirturin asetusten määrittäminen
Suunta—kulkusuuntatietojen laskennassa käytetyn viittauksen
määrittäminen.
• Autom. pohjoinen—määrittää sijainnin magneettisen deklinaation
automaattisesti.
• Tosi—määrittää pohjoisen suuntaviittaukseksi.
• Grid—määrittää pohjoisgridin suuntaviittaukseksi (000º).
• Käyttäjän pohjoinen—käyttäjä voi määrittää magneettisen vaihtelun
arvon.
Sijaintimuoto—tietyn sijaintilukeman näyttökoordinaattityylin
muuttaminen. Vaihda sijaintimuotoa ainoastaan, jos käyttämässäsi kartassa
määritetään jokin muu sijaintimuoto.
Järjestelmän kielen vaihtaminen
Voit vaihtaa järjestelmän kielen valitsemalla aloitusnäytössä Määritä >
Asetukset > Kieli ja valitsemalla kielen.
Navigointiasetusten määrittäminen
Voit muuttaa navigointiasetuksia valitsemalla aloitusnäytössä Määritä >
Asetukset > Navigointi.
Reittimerkinnät—määrittää, osoitetaanko tallennettujen reittien
käännökset luvuilla (käännös 1, käännös 2 ja niin edelleen) vai
reittipisteen nimellä, vai piilotetaanko käännösten kuvaukset.
Käännössiirto—määritä, miten paljon ennen käännöstä (ajan tai matkan
mukaan) siirryt seuraavalle etapille.
Karttadatum—kartan rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän
muuttaminen. Muuta karttadatumia vain, jos käyttämässäsi kartassa
tarvitaan jotakin tiettyä datumia.
Nopeuslähteet—määritä tuulilukujen ja polttoaineen hinnan laskemiseen
käytettävä tunnistin. Valitsemalla Tuuli tai Polttoaineen hinta voit valita
veden (veden nopeusanturi) tai GPS:n (laskettu GPS-nopeus).
Aika—aika-asetusten määrittäminen.
Autom. opastus—määritä automaattisen opastuksen parametrit.
• Ajan esitys—valitse kellonajan näyttömuodoksi 12 tuntia, 24 tuntia
tai UTC.
• Aikavyöhyke—aikalukemien aikavyöhykkeen määrittäminen.
• DST (kesäaika, Daylight Saving Time)—valitse Ei käytössä, Käytössä
tai Autom.. Automaattiasetus siirtää laitteen kesä- ja talviaikaan
automaattisesti vuodenajan mukaan.
• Turval. syvyys—määritä sallittu vähimmäissyvyys (kartan
syvyystiedot) automaattisen opastusreitin laskemisen yhteydessä.
Alle yhden metrin turvallinen syvyys ei kelpaa, kun käytetään
automaattista reititystä.
38
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttapiirturin asetusten määrittäminen
• Turval. korkeus—määritä sellaisen sillan vähimmäiskorkeus
(kartan korkeustiedot), jonka alitse vene voi kulkea turvallisesti.
• Rantaviivan etäisyys—määritä turvallinen etäisyys veneestä rannalle:
Lähin, Lähellä, Tavallinen, Kaukana tai Kauimmaisin.
Yhteysasetusten määrittäminen
Voit muuttaa yhteysasetuksia valitsemalla aloitusnäytössä Määritä >
Yhteydet.
Sarjaportti 1—valitse sarjaportin 1 käytettävä liitäntämuoto, kun laite
liitetään ulkoisiin NMEA-laitteisiin, tietokoneeseen tai muihin Garminlaitteisiin.
Sarjaportti 2 (jos tuettu)—valitse sarjaportin 2 käytettävä liitäntämuoto,
kun laite liitetään ulkoisiin NMEA-laitteisiin, tietokoneeseen tai muihin
Garmin-laitteisiin.
• Garmin-tiedonsiirto—tukee Garminin tietojen syöttämistä ja
tuottamista Garmin-ohjelmistojen käyttöä varten.
• Garmin-etäluotainsiirto (GPSMAP 420/450/520/550/525/555)—tukee
Garminin tietojen syöttämistä ja tuottamista Garmin-ohjelmistojen
käyttöä varten.
• NMEA Standard—NMEA 0183 -vakio- ja DSC-tietojen lähetys- tai
vastaanottotuki ja NMEA-luotaintietojen vastaanottotuki DPT-, MTWja VHW-lauseille.
• NMEA High Speed—tukee useimpien AIS-vastaanotinten 0183vakiotietojen lähettämistä ja vastaanottamista.
NMEA 0183 -asetus—NMEA 0183 -lähetyslauseiden ottaminen käyttöön
ja poistaminen käytöstä luotain-, reitti-, järjestelmä- ja Garmin NMEA
-asetuksia varten.
NMEA 0183 -lähetyslauseiden ottaminen käyttöön ja poistaminen
käytöstä:
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus.
2. Valitse asetus (Kaiku, Reitti, Järjestelmä tai Garmin).
3. Ota NMEA 0183 -lähetyslause käyttöön tai poista se käytöstä
koskettamalla sitä.
• Sijainti tarkkuus—säädä NMEA-lähetyksen desimaalien määrä
(Kaksi merkkiä, Kolme merkkiä tai Neljä merkkiä).
• Reittipistetunnukset—valitse, miten laite näyttää reittipisteiden
tunnisteet (Nimet tai Numerot).
GPSMAP 400/500 -käyttöopas39
Karttapiirturin asetusten määrittäminen
NMEA 2000 -laitteet—näyttää verkossa olevat NMEA 2000 -laitteet.
Jos NMEA 2000 -laitteessa on määritysasetuksia, voit tarkastella laitteen
asetuksia valitsemalla laitteen.
Huomautus: ainoastaan seuraavat laitteet ovat NMEA 2000
-yhteensopivia:
Navigointihälytysten määrittäminen
Voit määrittää navigointihälytyksen valitsemalla aloitusnäytössä Määritä
> Hälytykset > Navigointi.
Saavut—hälytys, joka ilmoittaa, kun olet tietyllä etäisyydellä tai tietyn
ajoajan päässä käännöksestä tai määränpäästä.
Laite voidaan määrittää antamaan äänimerkki tietyissä tilanteissa.
Kaikki hälytykset ovat oletusarvoisesti pois käytöstä.
• Tyyppi—valitse, haluatko hälytysäänimerkin vain lähellä määränpäitä
vai lähellä käännöksiä tai määränpäitä. Voit poistaa saapumishälytykset
käytöstä valitsemalla Ei käytössä.
• Aktivointi—valitse, käynnistääkö saapumishälytyksen aika vai matka
määränpäähän.
• Muuta aika/Muuta matka—jos Aktivointi-kohdassa on valittu Aika,
valitsemalla Muuta aika voit määrittää minuutteina, miten paljon
ennen määränpäätä hälytysääni kuuluu. Jos Aktivointi-kohdassa on
valittu Matka, valitsemalla Muuta matka voit määrittää kilometreinä,
miten paljon ennen määränpäätä hälytys kuuluu. Voit muuttaa aikaa tai
matkaa keinupainikkeella.
Ank. laahaus—hälytys, joka ilmoittaa, kun ylität määritetyn
laahausetäisyyden.
Hälytyksen määrittäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset.
Pois linjalta—hälytys, joka ilmoittaa, kun olet tietyn matkan päässä
reitiltä.
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
CANet-laitteet—näyttää verkossa olevat CANet-laitteet. Jos CANetlaitteessa on määritysasetuksia, voit tarkastella laitteen asetuksia
valitsemalla laitteen.
Huomautus: ainoastaan GPSMAP 420/450/520/550/525/555-laitteet
(mukaan lukien s-mallit) ovat CANet-yhteensopivia:
Hälytysten määrittäminen
2. Valitse hälytysluokka.
3. Valitse hälytys.
4. Ota hälytys käyttöön valitsemalla Käytössä.
5. Määritä hälytystiedot.
40
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttapiirturin asetusten määrittäminen
Järjestelmän hälytysten määrittäminen
Voit määrittää järjestelmän hälytyksen valitsemalla aloitusnäytössä
Määritä > Hälytykset > Järjestelmä.
Kello—määritä hälytys järjestelmän kellon (GPS) avulla. Laitteen virran
on oltava kytkettynä, jotta kellohälytys toimii.
Akku—hälytys, joka ilmoittaa, kun akun varaustila saavuttaa määritetyn
alhaisen tason.
GPS-tarkkuus—hälytys, joka ilmoittaa, kun GPS-sijaintitarkkuus on
määritettyä arvoa pienempi.
Luotaimen hälytysten määrittäminen
Voit määrittää luotainhälytyksen valitsemalla aloitusnäytössä Määritä >
Hälytykset > Luotain.
Huomautus: luotainhälytysten määrittäminen edellyttää NMEAluotaimen syvyystietojen vastaanottamista tai Garmin-luotainmoduulin
käyttämistä.
Matala vesi—määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun syvyys on
määritettyä arvoa alhaisempi.
Kala—hälytys, joka ilmoittaa määritettyjen kuvakkeiden mukaisen
vedenalaisen kohteen.
—äänimerkki kuuluu kaikenkokoisten kalojen
yhteydessä.
—äänimerkki kuuluu ainoastaan keskikokoisten ja
suurten kalojen yhteydessä.
—äänimerkki kuuluu ainoastaan suurten kalojen
yhteydessä.
Polttoainetta yhteensä -hälytyksen
määrittäminen
Voit määrittää karttapiirturin antamaan äänimerkin, kun jäljellä olevan
polttoaineen kokonaismäärä saavuttaa määritetyn tason.
Huomautus: polttoainetietojen vastaanottaminen edellyttää yhteyttä
ulkoiseen polttoainetunnistimeen, kuten Garmin GFS 10 -laitteeseen.
Syvä vesi—määrittää laitteesta kuulumaan äänimerkin, kun syvyys on
määritettyä arvoa suurempi.
Polttoainetta yhteensä -hälytyksen ottaminen käyttöön ja
polttoainehälytyksen tason määrittäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Polttoaine >
Polttoainetta yhteensä > Käytössä (tai Ei käytössä).
Veden lämpö—hälytys, joka ilmoittaa, kun kaikuanturi havaitsee
määritettyä lämpötilaa 1,1 °C korkeamman tai alhaisemman lämpötilan.
2. Jos valitset Käytössä, määritä keinupainikkeella, minkä
polttoainemäärän kohdalla laitteesta kuuluu äänimerkki.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
41
Karttapiirturin asetusten määrittäminen
Oman veneen määrittäminen
Voit määrittää veneen asetukset valitsemalla aloitusnäytössä Määritä >
Oma vene.
Köliasetus—määritä pintalukeman tasoitus kölin syvyyden mukaan,
jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin sijainnin sijasta.
Antamalla positiivisen luvun voit määrittää kölin tasoituksen. Antamalla
negatiivisen luvun voit kompensoida suuren uppouman alusta, joka saattaa
uida muutaman metrinkin syvyydessä.
Kaikuanturi pinnassa
Positiivinen (+) luku osoittaa
syvyyden kölin pohjasta.
Kaikuanturi kölin
pohjassa
Negatiivinen (-) luku osoittaa
syvyyden pinnasta.
Köliasetuksen säätäminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Köliasetus.
2. Määritä keinupainikkeella mitattu etäisyys kaikuanturin sijainnista
vedenpintaan tai veneen köliin.
• Jos mittaat alaspäin köliin asti (kaikuanturi asennettu vesirajaan),
anna positiivinen (+) luku. Tämä näyttää syvyyden kölin pohjasta.
• Jos mittaat ylöspäin vesilinjaan asti (kaikuanturi asennettu kölin
pohjaan), anna negatiivinen (-) luku. Tämä näyttää syvyyden
pinnassa.
3. Hyväksy luku valitsemalla Valmis.
Lämpöt. poikkeama—määritä kaikuanturin lämpötilatunnistimen
lämpötilan poikkeama.
Kalibroi nopeus veteen—tässä valikossa voit kalibroida nopeutta
mittaavan laitteen. Noudata näyttöön tulevia kalibrointiohjeita.
Jos et käytä nopeutta mittaavaa laitetta, tämä valikko ei näy.
Huomautus: Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin
ei havaitse nopeutta, näyttöön tulee ilmoitus liian alhaisesta nopeudesta.
Valitse OK ja lisää veneen nopeutta turvallisesti. Jos ilmoitus tulee näyttöön
uudelleen, pysäytä vene ja varmista, että nopeustunnistimen kiekko ei ole
juuttunut. Jos kiekko pyörii normaalisti, tarkista kaapeliliitännät. Jos ilmoitus
näkyy uudelleen, ota yhteys Garminin tuotetukeen.
Polttoainekapasiteetti—määritä veneen polttoainekapasiteetti.
42
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Karttapiirturin asetusten määrittäminen
Muiden alusten määrittäminen
Voit määrittää muiden veneiden asetuksia valitsemalla aloitusnäytössä
Määritä > Muut alukset.
HUOMAUTUS: muiden veneiden AIS- tai DSC-tietojen määrittäminen
edellyttää yhteyttä laitteesta ulkoiseen AIS- tai DSC-laitteeseen.
AIS—AIS (Automatic Identification System) -järjestelmän ottaminen
käyttöön ja poistaminen käytöstä. AIS ilmoittaa alueen liikenteestä
antamalla tunnus-, sijainti-, kurssi- ja nopeustietoja alueella olevista
veneistä, joissa on lähetin-vastaanotin.
DSC—DSC (Digital Selective Calling) -toiminnon ottaminen käyttöön ja
poistaminen käytöstä.
AIS-hälytys—turva-alueen ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä
veneen ympärillä. Sitä käytetään estämään törmäyksiä, ja sitä voidaan
mukauttaa:
Turva-alueasetusten mukauttaminen:
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > AIS-hälytys.
• Alue—muuta turva-aluerenkaan mitattu halkaisija välillä 500 jalkaa
–20 nm (150 m–3,0 km tai 500 jalkaa –2,0 mi).
• Aikaa jäl. (turva-alue)—laite antaa äänimerkin, jos AIS tai MARPA
havaitsee, että kohde osuu turvavyöhykkeelle määritetyn ajan
kuluessa (1 - 24 min).
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
43
Luotaimen käyttäminen
Luotaimen käyttäminen
Kaikuanturiin liitettynä seuraavia karttapiirtureita voi käyttää
kalastustutkina:
GPSMAP 420s
GPSMAP 421s
GPSMAP 520s
GPSMAP 521s
GPSMAP 550s
GPSMAP 551s
GPSMAP 450s
GPSMAP 451s
GPSMAP 525s
GPSMAP 526s
GPSMAP 555s
GPSMAP 556s
Koko näyttö
Valitsemalla Koko näyttö -vaihtoehdon voit näyttää kaikuanturin
luotainlukemat koko näytössä.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Koko näyttö.
Syvyys
Lämpötila
Nopeus
Vedenalaiset
kohteet
Alue
Kaikuanturin
taajuus tai keilan
leveys
Koko näyttö
Jaettu taajuusnäyttö
Jaetussa taajuusnäytössä (vain kaksoistaajuuskaikuanturi) voit tarkastella
sekä 50 kHz:n että 200 kHz:n taajuutta samassa näytössä. Vasemmalla
näkyy 200 kHz:n taajuusdiagrammi ja oikealla 50 kHz:n diagrammi.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Jaettu taajuus.
44
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Luotaimen käyttäminen
Syvyys, lämpötila ja nopeus
Syvyys, lämpötila ja
nopeus
Alue
Zoomausikkuna
Lähennetty
syvyysskaala
Alue
Zoomaustaso
Taajuudet
Jaettu taajuus
Jaettu zoomausnäyttö
Jaetussa zoomausnäytössä voit tarkastella koko diagrammin luotaintietoja
ja sen lähennettyä osaa samassa näytössä.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Jaettu Zoom.
Kaikuanturin taajuus tai
keilan leveys
Jaettu zoomaus
Lämpölokinäyttö
Jos käytät lämpötilan mittaavaa kaikuanturia, lämpölokinäytössä näkyy
ajan kuluessa kerättyjen lämpötilalukemien graafinen loki. Nykyinen
lämpötila ja syvyys näkyvät vasemmassa yläkulmassa.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Lämpöloki.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
45
Luotaimen käyttäminen
Määritä lokin kesto ja asteikko painamalla MENU-painiketta.
Kalakuvakkeet—määritä, miten laite tulkitsee vedenalaiset kohteet.
Laite ei tulkitse luotaintietoja (oletus).
Lämpö ja
syvyys
Vedenalaiset kohteet näkyvät kuvakkeina. Näyttöön tulee
taustaluotaintietoja, mikä helpottaa kalojen erottamista
rakenteista.
Lämpötila
-alue
Vedenalaiset kohteet näkyvät kuvakkeina taustatietoineen.
Myös kunkin kuvakkeen kohdesyvyys näkyy.
Vedenalaiset kohteet näkyvät kuvakkeina. Taustatietoja ei näy.
Kulunut
aika
Vedenalaiset kohteet näkyvät kuvakkeina ilman taustatietoja.
Kunkin kuvakkeen kohdesyvyys näkyy.
Lämpöloki
Lämpötila näkyy oikeassa reunassa ja kulunut aika alareunassa. Diagrammi
vierittyy vasemmalle, kun laite vastaanottaa tietoja.
Kaikunopeus—voit säätää, millä nopeudella kaiku vierittyy oikealta
vasemmalle (Ultrascroll™, Nopea, Normaali tai Hidas). Jos käytössä on
nopeutta mittaava kaikuanturi, voit määrittää piirtonopeuden säätymään
automaattisesti aluksen nopeuden mukaan valitsemalla Autom..
Luotaimen määrittäminen
Luotaimen määritysnäytössä voit määrittää kaikkien luotainnäyttöjen
asetukset.
Valitse aloitusnäytössä Kaiku > Kaiun asetus.
46
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Luotaimen käyttäminen
Harmaalinja—korostaa vahvimman signaalin ja osoittaa siten sen
voimakkuuden tai heikkouden.
• Ei käytössä (oletus)—poistaa harmaalinjan käytöstä.
• Korkea—herkin asetus. Lähes kaikki vahvat tulokset näkyvät
valkoisina.
• Normaali—monet vahvimmista tuloksista näkyvät valkoisina.
• Matala—vähiten herkkä asetus. Vain vahvimmat tulokset näkyvät
valkoisina.
Värikaavio—valitse Valkoinen tai Sininen. Tämä vaikuttaa kaikkien
luotainnäyttöjen taustaan, muttei muuta Lämpöloki-näyttöä.
Luotaimen lisäasetukset
Voit säätää luotaimen lisäasetuksia painamalla luotainnäytössä MENUpainiketta.
Luotaimen tauko—pysäyttää kaikunäytön vierityksen.
Reittipisteen merkitseminen valittuun syvyyteen:
1. Paina kaikunäytössä MENU-painiketta > Luotaimen tauko.
2. Vie kohdistin keinupainikkeella kalan tai merkittävän rakenteen päälle.
3. Paina SELECT-painiketta.
Jatka vieritystä painamalla pysäytetyssä näytössä MENU-painiketta >
Jatka.
Pintakohina—näytä tai piilota vedenpinnan lähellä olevat luotaintulokset.
Voit vähentää turhan tiedon näkymistä piilottamalla pintakohinan.
Alue—säädä syvyysasteikon aluetta näytön oikeassa reunassa (Autom. tai
säädä manuaalisesti: Oikea tai Vasen).
Tietopalkit—voit näyttää tai piilottaa akun latauksen, veden lämpötilan
tai nopeuden vedessä (jos kaikuanturi pystyy siihen), matkanopeuden ja
navigoinnin.
Herkkyys—hallitsee luotainvastaanottimen herkkyyttä (Autom. tai
manuaalinen säätäminen: Oikea tai Vasen). Voit näyttää enemmän
yksityiskohtia kasvattamalla herkkyysasetusta. Jos näyttö on liian täynnä,
vähennä herkkyyttä.
Huomautus: veden lämpötilan tai nopeuden veteen näyttäminen
edellyttää, että liitetty kaikuanturi pystyy mittaamaan veden lämpötilan,
nopeuden veteen tai molemmat. Näytä arvot valitsemalla Autom..
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Taajuus—kun käytät kaksoistaajuuskaikuanturia, valitse miten taajuudet
näkyvät näytössä (200kHz, 50kHz, Kaksois tai Autom.).
47
Luotaimen käyttäminen
Zoom—voit lähentää koko näytön osaa. Zoomaus on oletusarvoisesti pois
käytöstä Ei zoomia. Valittavissa on neljä vaihtoehtoa:
• Ei zoomia—zoomauksen poistaminen käytöstä.
• 2x zoom—kaksinkertainen suurennus.
• 4x zoom—nelinkertainen suurennus.
• Pohjan lukitus—zoomausikkunan lukitseminen näytön alareunaan.
• Jaettu zoomaus—näyttää jaetun zoomausnäytön (sivu 45).
Syvyysviiva—viittaaminen nopeasti tiettyyn syvyyteen (Näytä tai Piilota).
Voit määrittää viittausviivan syvyyden valitsemalla Näytä ja painamalla
keinupainiketta ylös- tai alaspäin.
48
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Digital Selective Calling
Digital Selective Calling (DSC)
Karttapiirturin käyttäminen VHF-radion kanssa
Seuraavassa taulukossa näkyvät ominaisuudet ovat käytettävissä, kun liität karttapiirturin VHF-radioon NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon kautta.
Ominaisuus
NMEA 0183
VHF -radio
NMEA 2000
VHF -radio
Garmin NMEA
0183 VHF -radio
Garmin NMEA
2000 VHF -radio
Karttapiirturi voi siirtää GPS-sijaintisi radioon.
GPS-sijaintitiedot lähetetään DSC-kutsuissa,
jos radio tukee sitä.
X
X
X
X
Karttapiirturi voi vastaanottaa DSC-hätäkutsuja ja
sijaintitietoja radiosta.
X
X
X
X
Karttapiirturi voi tarkkailla sijaintiraportteja lähettävien
alusten sijaintia.
X
X
X
X
Määritä ja lähetä nopeasti erillisten rutiinikutsujen tietoja
Garmin VHF -radioon.
X
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun radiolla,
karttapiirturi näyttää mies yli laidan -näytön ja
kehottaa navigoimaan mies yli laidan -pisteeseen.
X
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun karttapiirturista,
radio näyttää Hätäkutsu-sivun mies yli laidan -hätäkutsun
aloittamiseksi.
X
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
49
Digital Selective Calling
DSC:n ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä:
1. Valitse Määritä > Muut alukset.
2. Valitsemalla DSC voit ottaa sen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
DSC-yhteyden lisääminen
Voit soittaa DSC-yhteyshenkilölle karttapiirturista. Katso
sivulta 52 lisätietoja erillisistä rutiinikutsuista.
1. Paina tarkastellessasi karttaa MENU-painiketta > Muut alukset >
DSC > DSC-luettelo > Lisää yhteys.
2. Valitse keinupainikkeella aluksen MMSI (Maritime Mobile Service
Identity) -numero ja paina SELECT-painiketta.
3. Kirjoita aluksen nimi näyttönäppäimistöllä ja valitse Valmis.
DSC-luettelon tarkasteleminen
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSCyhteystietojen loki. DSC-luettelossa voi olla enintään 100 merkintää.
DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos samasta veneestä
tulee toinen kutsu, se korvaa ensimmäisen kutsun luettelossa.
Paina karttanäytössä MENU-painiketta > Muut alukset > DSC >
DSC-luettelo.
50
Hätäkutsujen vastaanottaminen
Jos Garmin-karttapiirturi ja VHF-radio on liitetty NMEA 0183- tai NMEA
2000 -verkon kautta, karttapiirturi hälyttää, kun VHF-radio vastaanottaa
DSC-hätäkutsun. Jos hätäkutsun mukana lähetettiin sijaintitietoja, myös ne
ovat käytettävissä, ja ne tallennetaan kutsun kanssa.
-symboli osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen
sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
Kun vastaanotat DSC-hätäkutsun:
1. Katso kutsun tiedot valitsemalla Katso.
2. Tee jokin seuraavista:
• Valitsemalla Soita radion kautta voit määrittää erillisen rutiinikutsun
ja soittaa hädässä olevalle alukselle (sivu 52). Tämä vaihtoehto
on käytettävissä ainoastaan, jos käytät Garmin NMEA 2000 yhteensopivaa VHF-radiota.
• Valitsemalla Muokkaa voit muokata aluksen nimeä ja lisätä
kommentin. Jos radio tarkkailee aluksen sijaintia, valitsemalla Polku
voit näyttää tai piilottaa aluksen polkuviivan. Valitsemalla Polkuviiva
voit vaihtaa viivan värin. Voit poistaa kutsuraportin valitsemalla Tyhj.
raportti. Valitsemalla Luo reittipiste voit määrittää reittipisteen
hätäkutsussa lähetettyyn sijaintiin.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Digital Selective Calling
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta
Kun Garmin-karttapiirturi on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan
radioon ja aloitat radiosta mies yli laidan -DSC-hätäkutsun, Garminkarttapiirturi näyttää mies yli laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan
mies yli laidan -pisteeseen. Jos käytössä on verkkoon liitetty Garminautomaattiohjausjärjestelmä, karttapiirturi kehottaa aloittamaan
Williamsonin käännöksen mies yli laidan -pisteeseen.
Jos peruutat mies yli laidan -hätäkutsun radiolla, mies yli laidan -näyttö ei
näy enää.
Mies yli laidan -hätäkutsut karttapiirturista
Kun Garmin-karttapiirturi on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan
radioon ja aktivoit navigoinnin mies yli laidan -sijaintiin, radio näyttää
Hätäkutsu-sivun mies yli laidan -hätäkutsun aloittamiseksi. Lähetä
hätäkutsu painamalla radion DISTRESS-painiketta vähintään kolme
sekuntia.
Tietoja hätäkutsujen soittamisesta Garmin-radiolla on Garmin VHF
-radion käyttöoppaassa. Tietoja navigoinnin aktivoimisesta mies yli
laidan -sijaintiin on sivulla 24.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Sijainnin seuranta
Kun liität Garmin-karttapiirturin VHF-radioon NMEA 0183 -verkon
kautta, voit seurata sijaintiraportteja lähettäviä aluksia. Tämä ominaisuus
on käytettävissä myös NMEA 2000 -verkossa, kunhan alus lähettää oikeita
PGN-tietoja (PGN 129808, DSC Call Information).
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon. (sivu 36).
Sijaintiraporttiluettelon tarkasteleminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse jokin seuraavista vaihtoehdoista:
• Valitsemalla Soita radion kautta voit määrittää erillisen rutiinikutsun
ja soittaa alukselle, joka lähetti sijaintiraportin. Tämä vaihtoehto
on käytettävissä ainoastaan, jos käytät Garmin NMEA 2000 yhteensopivaa VHF-radiota.
• Valitsemalla Muokkaa voit muokata aluksen nimeä ja symbolia ja
lisätä kommentin. Jos radio tarkkailee aluksen sijaintia, valitsemalla
Polku voit näyttää tai piilottaa aluksen polkuviivan. Valitsemalla
Polkuviiva voit vaihtaa viivan värin. Voit poistaa kutsuraportin
valitsemalla Tyhj. raportti. Valitsemalla Luo reittipiste voit
määrittää reittipisteen hätäkutsussa lähetettyyn sijaintiin.
• Voit poistaa kutsuraportin valitsemalla Tyhj. raportti.
51
Digital Selective Calling
• Valitsemalla Navigoi voit mennä tai muodostaa reitin
sijaintiraportissa lähetettyyn sijaintiin (sivu 11).
Alusten polkujen määrittäminen merikartassa
3. Valitse Polku.
Aluksen polkuviivan symbolin ja värin vaihtaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
Jos karttapiirturi on määritetty näyttämään polut, merikartassa näkyy musta
piste kunkin ilmoitetun sijainnin kohdassa, musta viiva, joka osoittaa
aluksen polun, ja sininen lippusymboli, joka osoittaa viimeisimmän
ilmoitetun sijainnin.
3. Valitse vaihtoehto:
Reittipisteiden näyttöajan määrittäminen:
1. Paina karttanäytössä MENU-painiketta > Muut alukset > DSC >
DSC-reitit.
Erillisen rutiinikutsun aloittaminen
2. Valitse, miten monen tunnin ajan seuratut alukset näkyvät merikartassa.
Jos valitset esimerkiksi 4 tuntia, kaikki seurattujen alusten reittipisteet
(alle neljä tuntia sitten ilmoitetut) näkyvät.
Seurattujen alusten polkuviivojen poistaminen käytöstä:
1. Paina karttanäytössä MENU-painiketta > Muut alukset > DSC >
DSC-reitit.
2. Valitsemalla Ei käytössä voit poistaa käytöstä kaikkien alusten
polkuviivat.
Sijaintiraportteja lähettävän aluksen polkuviivan näyttäminen ja
piilottaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC > DSC-luettelo.
2. Valitse alus luettelosta > Muokkaa.
52
2. Valitse alus luettelosta > Muokkaa.
• Muokkaa symbolia valitsemalla Symboli.
• Muokkaa viivan väriä valitsemalla Polkuviiva.
Kun liität Garmin-karttapiirturin Garmin VHF NMEA 2000 yhteensopivaan radioon, voit aloittaa erillisen rutiinikutsun karttapiirturin
käyttöliittymässä. Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttapiirturissa,
voit valita kanavaksi jonkin seuraavista. Radio lähettää tämän pyynnön
kutsussa.
DSC-kanavana voi käyttää ainoastaan kaikilla taajuuskaistoilla
käytettävissä olevia kanavia: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69,
71, 72, 73 tai 77.
HUOMAUTUS: Oletuskanava on 72. Valitsemalla Kanava voit kuitenkin
valita luettelosta jonkin toisen kanavan. Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttapiirturi käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten jonkin
toisen kanavan.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Digital Selective Calling
Erillisen rutiinikutsun aloittaminen:
1. Paina karttanäkymässä MENU-painiketta > Muut alukset > DSC >
DSC-luettelo.
2. Valitse luettelosta asema kutsua varten.
3. Valitse Katso > Soita radion kautta.
4. Valitsemalla Lähetä voit lähettää kutsun tiedot radioon.
5. Valitse Garmin VHF -radiossa Soita.
AIS-kohteen kutsuminen
Kun liität Garmin-karttapiirturin Garmin VHF NMEA 2000 yhteensopivaan radioon, voit aloittaa erillisen rutiinikutsun AIS-kohteeseen
karttapiirturin käyttöliittymässä. Lisätietoja muun kuin oletuskanavan
(kanava 72) valitsemisesta on (sivulla 52).
Erillisen rutiinikutsun aloittaminen AIS-kohteeseen:
1. Valitse kartassa keinupainikkeella AIS -kohde .
2. Valitse AIS-alus > Soita radion kautta.
3. Valitsemalla Lähetä voit lähettää kutsun tiedot radioon.
4. Valitse Garmin VHF -radiossa Soita.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
53
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Koko:
Paino:
400: L × K × S: 14,5 × 12,7 × 7,6 cm
(5,7 × 5,0 × 3,0 tuumaa)
500: L × K × S: 15,0 × 16,3 × 7,4 cm
(5,9 × 6,4 × 2,9 tuumaa)
400: 560 g (1,30 paunaa)
500: 800 g (1,75 paunaa)
Näyttö: GPSMAP 420/421/450/451: lävistäjä 10,6 cm (4,0 tuumaa),
QVGA-näyttö, säädettävä kirkkaus, 320 × 234 kuvapistettä.
GPSMAP 520/521/550/551: lävistäjä 12,7 cm (5,0 tuumaa),
QVGA-näyttö, säädettävä kirkkaus, 320 × 240 kuvapistettä.
GPSMAP 525/526/555/556: lävistäjä 12,7 cm (5,0 tuumaa),
VGA-näyttö, säädettävä kirkkaus, 640 × 480 kuvapistettä,
4 096 väriä.
Kotelo: täytin koteloitu, kestävä muoviseos, vesitiivis
IEC 529 IPX7 -standardien mukaan.
Lämpötilat: -15–55 ºC (5ºF–131ºF)
Kompassin turvaväli: 95 cm (38,0 tuumaa)
54
Suorituskyky -
vastaanotin: differentiaalivalmis 12 rinnakkaiskanavan
WAAS-yhteensopiva vastaanotin
Hakuajat:*
GPSMAP 420/420s GPSMAP 450/450s
GPSMAP 520/520s GPSMAP 525/525s
GPSMAP 526/526s GPSMAP 556/556s
GPSMAP 550/550s GPSMAP 555/555s
Lämmin: noin 15 sekuntia
Kylmä: noin 45 sekuntia
AutoLocate® (tehdasasetusten nollaus): noin 2 minuuttia
GPSMAP 421/421s GPSMAP 451/451s
GPSMAP 521/521s GPSMAP 551/551s
Lämmin: noin 1 sekunti
Kylmä: noin 38 sekuntia
AutoLocate (tehdasasetusten nollaus): noin 45 sekuntia
*Keskimäärin, kun vastaanotin on paikallaan ja taivas on kirkas.
Päivitystahti: 1/sekunti, jatkuva
GPS-tarkkuus:
Sijainti: 15 m (<49 jalkaa), 95 % tyypillinen
Nopeus: 0,05 m/s, (0,164 jalkaa/s), tasainen tila
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Liite
WAAS-tarkkuus:
Sijainti: 3 m (<10 jalkaa), 95 % tyypillinen*
Nopeus: 0,05 m/s, tasainen tila
Dynamiikka: 6 g
Virta
Virtalähde: 10–32 Vdc
GPSMAP 421/421s GPSMAP 451/451s
GPSMAP 521/521s GPSMAP 526/526s
GPSMAP 551/551s GPSMAP 556/556s
Virtalähde: 10–35 Vdc
GPSMAP 420/420s GPSMAP 450/450s
GPSMAP 520/520s GPSMAP 525/525s
GPSMAP 550/550s GPSMAP 555/555s
Käyttö: enintään 15 W, 13,8 Vdc
Sulake: AGC/3AG - 3,0 A
Luotain
Virta:
1 kW:n kaikuanturi, 1,000 W (RMS),
8,000 W (huipputeho)*;
Kaksoistaajuus, 500 W (RMS), 4 000 W (huipputeho);
Kaksoiskeila, 400 W (RMS), 3 200 W (huipputeho)
Taajuus: 50/200 kHz (kaksoistaajuus ja 1 kW), 80/200 kHz (kaksoiskeila)
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Syvyys: 762 m (2 500 jalkaa) (1 kW), 457 m (1 500 jalkaa)
(kaksoistaajuus),
274 m (900 jalkaa) (kaksoiskeila)**
*1 kW:n kaikuantureita tukevat ainoastaan GPSMAP 525s/526s/
555s/556s-laitteet.
**Syvyyskapasiteetti määräytyy veden suolaisuuden, pohjan
tyypin ja muiden vesiolosuhteiden mukaan.
Hälytykset ja ilmoitukset
Laitteen ilmoitusjärjestelmä ilmoittaa laitteen käyttöominaisuuksista. Kun
näyttöön tulee ilmoitus, kuittaa se painamalla MENU-painiketta.
AIS: Vaarallinen kohde—näyttää vaarallisen kohteen MMSI (Maritime
Mobile Service Identity) -tunnuksen.
Akkuhälytys—akun lataus on Akkuhälytys-kohdassa määritettyä
alhaisempi.
Akun jännite on liian korkea—tulojännite on liian suuri. Laitteen virta
katkeaa 10 sekunnin kuluttua. Vähennä tulojännitteeksi enintään 35 Vdc.
Ankkurihälytys—olet ajautunut pois määritetyltä etäisyysalueelta.
Antennisyöttö oikosulussa—jokin antennin johdinten osa koskettaa
runkoa.
55
Liite
DSC-sijaintitiedot—näyttää MMSI:n tai MMSI:n nimen.
Hätäkutsu—DSC-hätäkutsu on vastaanotettu. Toimi asianmukaisesti.
Ei voi avata karttoja—laitteen muistikortin tietoja ei ole avattu.
Ota yhteys myyjään tai Garminin tuotetukeen.
Jälki lyhennetty—ladattu jälki ei mahdu kokonaan muistiin. Vanhimmat
jälkilokin pisteet poistettiin, jotta uusimmat tiedot mahtuvat muistiin.
Ei voi kirjoittaa muistikortille. Kortti on vain luettavissa—laitteen
SD-kortti on kopiosuojattu.
Jälki on jo olemassa [jäljen nimi]—annoit tallennetun jäljen nimen,
joka on jo muistissa. Muuta jäljen nimeä tai poista aiempi jälki.
Ei voi kirjoittaa muistikortille. Kortti voi olla täynnä.—kortin
lukuvirhe. Poista se ja aseta se uudelleen. Jos ongelma ei häviä,
ota yhteys myyjään tai Garminin tuotetukeen.
Jälkiloki täynnä—jälkiloki on täynnä, ja jäljen tallentaminen on
lopetettu. Jos haluat tallentaa lisää jäljen pisteitä, tyhjennä jälkiloki ja
ota jäljen tallentaminen käyttöön. Varoitus näkyy ainoastaan, kun jäljen
tallennusasetus on Pysäytä kun täysi.
Ei voi lukea korttia—kortin lukuvirhe. Poista se ja aseta se uudelleen.
Jos ongelma ei häviä, ota yhteys myyjään tai Garminin tuotetukeen.
Ei voi lukea näin korkeita jännitteitä, on rajoitettu alueen
ulkopuolelle—Akkuhälytys-kohdan jännitearvo on korkeampi kuin mitä
laite pystyy lukemaan.
Ei voi näyttää näin matalaa jännitettä, asteikon alaraja alitettu—
Akkuhälytys-kohdan jännitearvo on alempi kuin mitä laite pystyy
lukemaan.
Hakemistomuisti on täynnä, ei voi luoda merkintää—DSC-hakemiston
enimmäismäärä, 100 yhteystietoa, on saavutettu. Poista tarpeettomia
yhteystietoja, jotta voit lisätä uusia.
56
Jälkimuisti on täynnä, jälkeä ei voi luoda—jälkilokimuisti on täynnä.
Tämän jälkeen ei voi tallentaa lisää tietoja, ennen kuin muistitilaa on
vapautettu poistamalla vanhoja tietoja.
Kaikuanturia ei ole kytketty, luotain sammutettu—kaikuanturia ei ole
liitetty, kaapeli tai kaikuanturi on viallinen tai kaikuanturin kaapeli on
irronnut. Jos kaikuanturin kaapeli on irronnut, kun laite on ollut käynnissä,
kytke kaapeli uudelleen ja katkaise ja kytke virta.
Kaikusignaali poikki—ulkoisen kaikusignaalilaitteen yhteys on katkaistu,
tai laite on menettänyt yhteyden kaikusignaalilaitteeseen jostakin muusta
syystä.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Liite
Kalahälytys—laitteesta kuuluu äänimerkki (jos toiminto on käytössä),
kun laite havaitsee kalan. Tämä hälytys ei näytä ilmoitusta.
Reittipiste on olemassa—annoit reittipisteen nimen, joka on jo muistissa.
Muuta reittipisteen nimeä tai poista aiempi reittipiste.
Kellohälytys—laitteesta on kuulunut hälytysääni.
Reittipisteitä/reittejä/jälkiä/käyttäjän reittipisteitä ei löytynyt—
käyttäjätietoja yritettiin siirtää SD-kortilta, jolla ei ole määritetyn tyyppisiä
tietoja. Varmista, että SD-kortilla on siirrettäviä tietoja.
Luotain aikakatkaisu—laitteessa on sisäinen ongelma. Ota yhteys
myyjään tai Garminin tuotetukeen laitteen huoltamiseksi.
Matalanveden hälytys—Matalanveden hälytys -kohdan syvyys on
saavutettu.
Muistikorttia ei löydy. Laita kortti pesään.—käyttäjätietoja yritettiin
siirtää siten, että SD-korttipaikassa ei ollut käyttäjätietoja sisältävää
SD-korttia.
NMEA-syvyys on anturin alta—määritä kaikuanturille asianmukainen
Köliasetus (sivu 42).
Nopeusanturi ei toimi—nopeustunnistinta ei havaittu. Tarkista liitännät.
Reitti lyhennetty—toisesta laitteesta ladatulla reitillä on yli
250 reittipistettä, joten reitti sovitettiin laitteeseen lyhentämällä sitä.
Reitti on jo olemassa—annoit reitin nimen, joka on jo muistissa. Muokkaa
reitin nimeä tai poista reitin edellinen nimi.
Reitti on täynnä—yritit lisätä reitille yli 250 pistettä. Vähennä pisteiden
määrää tai luo toinen reitti.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Reittipistemuisti täynnä—olet käyttänyt kaikki 1500 käytettävissä olevaa
reittipistettä. Vapauta tilaa uusille merkinnöille poistamalla tarpeettomia
reittipisteitä.
Reittipistemuisti täynnä—reitille ei voi tallentaa enempää reittipisteitä.
Saavut [reittipisteen nimi]—olet saapunut määränpäähän. Voit lopettaa
navigoinnin, kun tämä ilmoitus tulee näyttöön.
Saavutettu tavoiteltu veden lämpöalue/Poistutaan tavoitellulta veden
lämpöalueelta—veden lämpö on 1,1 °C veden lämpö -hälytyskohdan
arvoa alhaisempi. Nämä ilmoitukset tulevat näyttöön, kun saavutat alueen
tai poistut siltä.
Satelliittiyhteys katkennut—laitteen satelliittiyhteys on katkennut.
Tarkista antennin liitännät tai siirry paikkaan, josta on hyvä näkyvyys
taivaalle.
Siirto valmis—laite on lopettanut tietojen lataamisen liitettyyn laitteeseen.
57
Liite
Suuntapoikkeamahälytys—olet Suuntapoikkeamahälytys-kohdassa
määritetyn etäisyyden ulkopuolella.
Veden lämpötilahälytys—luotain ilmoitti lämpötilan, joka on
määritettyjen arvojen ylä-, ala-, sisä- tai ulkopuolella.
Syvänveden hälytys—Syvänveden hälytys -kohdan syvyys on saavutettu.
Vene ei liiku riittävän nopeasti kalibrointiin—vene ei liiku tarpeeksi
nopeasti, jotta nopeuskiekko voisi mitata nopeuden luotettavasti.
Tarkkuushälytys—GPS-tarkkuus on käyttäjän määrittämää tasoa
alhaisempi.
Väärä MMSI—anna kelvollinen MMSI.
Tietokantavirhe—laitteen sisäinen ongelma. Ota yhteys myyjään tai
Garminin tuotetukeen laitteen huoltamiseksi.
Yhteensopimaton kaikupalvelu—ulkoinen luotainlaite tarvitsee
ohjelmapäivityksen.
Turva-alue lähestyy—vene lähestyy kokoonpanoasetuksissa määritettyä
turva-aluetta.
Kuvaotokset
Tämän MMSI:n hakemistokohde on jo olemassa—MMSI-numero on jo
DSC-hakemistossa. Käytä jotakin toista numeroa.
Vaara-alue lähestyy—vene lähestyy kokoonpanoasetuksissa määritettyä
vaara-aluetta.
Vaatii kortin—pyytämäsi toiminto edellyttää SD-kortin asettamista
laitteen SD-korttipaikkaan.
Voit ottaa kuvaotoksen mistä tahansa laitteen näytöstä ja tallentaa sen
bittikarttana (.BMP) tietokoneeseen.
Kuvan sieppaus:
1. Aseta SD-kortti laitteen etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse Määritä > Järjestelmä > Hälytin/näyttö.
3. Valitsemalla Kuvaotos voit ottaa kuvaotostoiminnon käyttöön.
Varoitus: Auto-opastuksen alku- ja päätepistettä siirretty
syvyysasetusten vuoksi—automaattisen opastuksen reitti on laskettu,
mutta aloitus- ja lopetuskohtia siirrettiin syvyysasetusten vuoksi.
58
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Liite
4. Kun olet näytössä, josta haluat kuvaotoksen, paina HOME-painiketta
vähintään kuuden sekunnin ajan.
5. Valitse OK, kun otetun kuvaotoksen ikkuna tulee näyttöön.
Kuvaotosten kopioiminen tietokoneeseen:
1. Poista SD-kortti karttapiirturista ja aseta se tietokoneen
SD-kortinlukijaan.
2. Avaa Resurssienhallinnassa SD-kortin Garmin\scrn-kansio.
3. Kopioi asianmukainen .BPM-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi
kansioon tietokoneessa.
NMEA 2000
Seuraavilla GPSMAP 400- ja GPSMAP 500 -karttapiirtureilla on NMEA
2000 -sertifiointi, ja ne vastaanottavat tietoja veneeseen asennetusta NMEA
2000 -verkosta.
GPSMAP 451/451s
GPSMAP 551/551s
GPSMAP 526/526s
GPSMAP 556/556s
Lisätietoja näiden karttapiirtureiden liittämisestä valmiiseen NMEA 2000
-verkkoon ja tuetuista NMEA 2000 PGN -numeroista on GPSMAP 400/500
-laitteiden asennusohjeissa.
Laitteen huoltaminen
Laitteen kotelo on valmistettu erittäin korkealaatuisista materiaaleista eikä
se vaadi muuta kunnossapitoa kuin puhdistamista.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista järjestelmän kotelon ulkopinta (näyttöä lukuun ottamatta) mietoon
pesuaineeseen kostutetulla liinalla ja pyyhi kuivaksi. Älä käytä kemiallisia
puhdistusaineita ja liuottimia, jotka voivat vahingoittaa muoviosia.
Näytön puhdistaminen
Näytön linssin pinnassa on erityinen häikäisynestopinnoite, joka on
herkkä ihon rasvalle, vahoille ja hankauspuhdistusaineille. Ammoniakkia,
alkoholia, hankaavia aineita tai rasvanpoistoaineita sisältävät
puhdistusaineet vahingoittavat häikäisynestopinnoitetta. Linssi on
puhdistettava silmälasien linssinpuhdistusaineella (joka on määritetty
turvalliseksi häkäisynestopinnoille) ja puhtaalla, nukkaamattomalla
kankaalla.
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
59
Liite
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ LAITETTA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin myöntää käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään ohjelmistoon
(Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä.
Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin omaisuutta ja Yhdysvaltain sekä
kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että
ohjelmiston rakenne, järjestys ja lähdekoodi sisältää Garminin arvokkaita liikesalaisuuksia,
ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä
lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen
luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että
ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien
vastaisesti.
60
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
Symbolit
3-ulotteinen 15
3D-veneilynäkymä
värit 17
A
aiemman reittipisteen muokkaaminen 24
Aika (asetukset) 38
AIS 36, 43, 53
AIS-hälytys 43
Alue (kaiku) 47
Alue-painikkeet 5
Aluerenkaat 15, 17
asetukset
alustaminen 3
hälytykset 40
järjestelmä 37
kalanäkymä 3D 17
kartta 12
kieli 38
mittayksiköt 37
navigointiasetukset 38
yhteydet 39
automaattinen opastus 21, 38
automaattinen pohjoinen 38
automaattiohjaus 29
B
BlueChart g2 Vision
käyttäminen 28–32
D
DSC 43, 49
luettelo 50
yhteystiedot 50
E
polttoaine 41
syvä vesi 41
törmäys 43
turva-alue 43
veden lämpö 41
harmaalinja 47
Hätäkutsut 50
herkkyys 47
HOME-painike 5
EGNOS 37
Ei zoomia 48
I
F
J
fyysiset tiedot 54
G
Garmin-tiedonsiirto 39
GPS 5, 37, 54
Grid (pohjoinen) 38
H
hälytin/näyttö 37
hälytykset 40, 55–58
AIS 43
akku 41
GPS-tarkkuus 41
kalat 41
kello 41
luotain 41
matala vesi 41
navigointi 40
ilmakuvat 20
Jaettu taajuus 44
Jaettu zoom 45
jäljet 18, 26
Järjestelmähälytykset 41
järjestelmän asetukset 37
järjestelmätiedot 37
tarkasteleminen 6
K
Käännössiirto 38
kaikuanturi
kaksoistaajuus 47
kaikunopeus 46
Kaiun asetukset 46
kalakuvakkeet 17, 46
kalanäkymä 3D 17
asetukset 17
kalastuskartta 18
kalibroi nopeus veteen 42
kartat
3D-veneilynäkymä 16
asetukset 12
kalanäkymä 3D 17
kalastus 18
navigointi 8
yksityiskohta 13
Kartta/Kaiku-näyttö
käyttäminen 21
karttadatum 38
karttatiedot 10
käyttäjätiedot
poistaminen 33
siirtäminen 34
tarkasteleminen 33
varmuuskopioiminen 34
käyttäjätietojen poistaminen 33
keinupainike 5
Keulaviiva 13
Kieli 38
Kohdepisteet (POI) 14, 21, 28
kohdetiedot
käyttäminen 12
kojelauta 30
koko näyttö, luotain 44
köliasetus 42
kompassi 30
kompassinauha 15
kompassiruusu 12
kulkusuunta 38
kuvaotokset 58
GPSMAP 400/500 -käyttöopas61
Hakemisto
L
laitteen tunnusnumero 6
lämpöloki 45
Lämpötilan poikkeama 42
Luotaimen tauko 47
luotain
jaettu taajuus 44
jaettu zoom 45
kaikunopeus 46
keila 17
koko näyttö 44
lämpöloki 45
lisäasetukset 47
määrittäminen 46–47
tekniset tiedot 55
M
MapSource-tiedot 33
Matkamittari 31
matkamittari 31
mene 22
MENU-painike 5
merikartat 8
Merimerkin tyyppi 14
mies yli laidan 24, 51
Minne 22
mittarit
polttoaine 31
mittayksiköt 37
mukauttaminen
kartta-asetukset 12
Muut alukset 43
62
N
näppäimistö 5
navigoi 11, 23, 25, 26, 52
navigointiasetukset 38
Navigointihälytykset 40
Näyttö 37
NMEA 0183 -asetus 39
NMEA 2000 -asetus 40
NMEA High Speed 39
NMEA Standard 39
Nopeuslähteet 38
nopeussuodatin 37
numerot
mukauttaminen 30
peittonumerot 10
tarkasteleminen 30
nykyisen sijainnin merkitseminen 24
O
ohjelmiston käyttöoikeussopimus 60
ohjelmistoversio 37
oma vene 42
opastus 22
P
painikkeet 5
Palvelupisteet 12
Pikalinkit i
pintakohina 47
pohjan lukitus 48
pohjoinen
grid 38
magneettinen 38
tosi 38
pohjoinen ylös 13
polttoainekapasiteetti 42
polttoainemittarit 31
R
radio 49
Rantaviivan etäisyys 39
reitin muokkaaminen 26
reitit
luominen 25
merkinnät 38
muokkaaminen 26
poistaminen 26
tarkasteleminen 33
reitti 22
reittipisteen poistaminen 25
reittipisteen siirtäminen 24
reittipisteen syvyys 47
reittipisteet 15
luominen 24
muokkaa aiempaa 15, 24
nykyisen sijainnin merkitseminen 24
poistaminen 24, 25
siirtäminen 24
syvyys 47
tarkasteleminen 33
Reittipistetunnukset 39
Ruusut 12
S
saapumishälytykset 40
sarjaporttiasetukset 39
satelliittikuvat
ottaminen käyttöön 19
SD-kortit
asettaminen 6
poistaminen 6
SELECT-painike 5
sijainnin seuranta 51
Sijainti- tarkkuus 39
Sijaintimuoto 38
simulaattori 37
tila 6
sulake 55
Suunta ylös 13
suunta ylös 13
symbolit 14
syvyys 14
syvyysviiva 48
T
taajuus 47
Taivasnäkymä 37
Tallenna kortille 34, 35, 37
tarkasteleminen
käyttäjätiedot 33
muut veneet 35
virtaukset 32
vuorovesiasemat 32
GPSMAP 400/500 -käyttöopas
Hakemisto
taustavalo
säätäminen 4
tehdasasetukset
palauttaminen 6
tehdasasetusten palauttaminen 6
tekniset tiedot 54
tiedonsiirto 33
tiedot
siirtäminen 34
tietojen siirtäminen 33, 34
tietojen varmuuskopioiminen 35
Tietopalkit
3-ulotteinen-kartta 15
kalanäkymä 3D -kartta 18
luotain 47
merikartta 9
törmäyshälytys 43
Tosi (pohjoinen) 38
tunnusnumero 6
tuotteen rekisteröiminen iv
turva-alueen asetukset 43
turvallinen korkeus 39
Turvallinen syvyys 17, 38
turvavarjostus 14
U
Uusi reittipiste 15
V
Vaaran värit 17
Vaatimustenmukaisuusvakuutus iv
valokuvat 12
värikaavio 47
värit, vaara 17
väylän leveys 15, 17
veden lämpötila 57
versio (ohjelmisto) 37
VHF-radio 49
viestit 55
virran katkaiseminen laitteesta 3
Virta/taustavalo-painike 5
virtalähde 55
virtausasemat 32
Vuorovedet/Virtaukset 12
vuorovesiasemat 32
tietojen tarkasteleminen 12
Z
zoomaaminen 48
2x 48
4x 48
jaettu 48
W
WAAS 37
Y
yhteydet 39
yhteystiedot, Garmin iv
yksityiskohta 13
GPSMAP 400/500 -käyttöopas63
Viimeisimmät maksuttomat ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin tuotteiden käyttöiän aikana ovat saatavissa Garminin sivustosta osoitteessa www.garmin.com.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Kesäkuu 2009
Osanumero 190-01074-37 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising