Garmin | GPSMAP 5012 | Quick Start Guide | Garmin GPSMAP 5012 pikaopas

Garmin GPSMAP 5012 pikaopas
Veneilypalvelun hakeminen ja navigoiminen siihen
Reittipisteen merkitseminen
Veneilypalvelun etsiminen ja navigoiminen siihen nykyisestä sijainnista:
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Avomeripalvelut.
2. Valitse haluamasi veneilypalveluluokka. Karttaplotteri näyttää lähimmät 50 sijaintia ja
etäisyyden niihin.
3. Valitse haluamasi veneilypalvelukohde. Näyttöön tulee tietoja valitusta veneilypalvelusta.
4. Navigoi suoraan sijaintiin valitsemalla Navigoi > Siirry. (Voit luoda reitin sijaintiin valitsemalla
Reitti.)
5. Seuraa näytön värillistä viivaa määränpäähän.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi:
1. Valitse Mark missä tahansa näytössä.
2. Valitsemalla Muokkaa voit määrittää tietyn nimen, symbolin, veden syvyyden tai lämpötilan
tai lisätä kommentin.
Veneilypalvelukohteiden luettelo
Navigointikartta
Siirry-kohde
Reittipisteen luominen tai poistaminen
Navigoiminen karttakohteeseen
Navigoiminen karttakohteeseen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
2. Kosketa sitä kartan kohtaa, johon haluat navigoida. Kohta merkitään osoittimella (
3. Valitse Navigoi.
4. Navigoi suoraan sijaintiin valitsemalla Siirry.
5. Seuraa navigointikartan viivaa määränpäähän.
Uuden reittipisteen luominen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
2. Kosketa paikkaa, jonka haluat tallentaa reittipisteeksi.
3. Valitse Luo reittipiste.
).
Reittipisteen muokkaaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
2. Valitse reittipiste navigointikartassa.
3. Valitse muokattavan reittipisteen painike.
4. Valitse Muokkaa.
5. Valitse muutettava reittipisteen ominaisuus (Nimi, Symboli, Syvyys, Veden lämpö
tai Kommentti).
Reittipisteen poistaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse poistettava reittipiste.
3. Valitse Katso > Poista.
Navigointikartta
Siirry-kohde
GPSMAP 5000 -sarja
®
pikaopas
Virran kytkeminen ja katkaiseminen
Karttaplotterin käynnistäminen:
1. Paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Kun varoitusnäyttö avautuu, valitse Hyväksyn.
Mies yli laidan (MOB) -sijainnin merkitseminen ja navigoiminen siihen:
1. Valitse aloitusnäytössä Mies yli laidan.
2. Aloita navigointi MOB-reittipisteeseen valitsemalla Kyllä.
Karttaplotterin sammuttaminen:
1. Paina virtapainiketta pitkään.
2. Jos yksi karttaplotteri on liitetty, karttaplotterista katkeaa virta. Jos useita karttaplottereita on
liitetty, näyttöön tulee kysymys, haluatko katkaista virran koko järjestelmästä. Voit katkaista
virran koko verkosta valitsemalla Kyllä tai siirtää karttaplotterin lepotilaan valitsemalla Ei.
Mies yli laidan -sijainnin poistaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja >
Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse poistettava MOB-sijainti.
MOB-sijainnit on merkitty -symbolilla.
3. Valitse Katso > Poista.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta
Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Taustavalon ja väritilan säätäminen
Taustavalon tason säätäminen:
1. Kun karttaplotteriin on kytketty virta, paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Valitse Taustavalo.
3. Säädä taustavaloa:
• Voit määrittää laitteen säätämään taustavalon automaattisesti ympäristön valoisuuden
mukaan valitsemalla Autom.
• Voit säätää taustavaloa manuaalisesti painamalla Ylös- tai Alas-painiketta pitkään ja
vetämällä kirkkauden liukusäädintä.
Kirkkauspalkki
Väritilan säätäminen:
1. Paina virtapainiketta lyhyesti.
2. Valitse Väritila.
3. Valitse Päivävärit, Yövärit tai Autom.
Reittien luominen ja muokkaaminen
Mies yli laidan -toiminnon käyttäminen
Mies yli laidan
Yhdistelmänäyttöjen käyttäminen
Näyttöyhdistelmien käyttäminen ja muuttaminen:
1. Yhdistelmien muokkausnäytön voi avata seuraavilla tavoilla:
• Valitse yhdistelmänäytössä Menu > Muuta yhdistelmä.
• Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät > Käyttämätön yhdist. (jos se on käytettävissä).
2. Valitse Yhdistelmät-näytön mukautusvaihtoehto. Jos käytössä on BlueChart® g2 Vision®
-SD-kortti tai yhteys verkkolaitteisiin, kuten luotain ja tutka, käytettävissä on lisää
yhdistelmänäyttövaihtoehtoja.
• Valitse yhdistelmänäyttöjen määrä valitsemalla Toim. määrä.
• Voit vaihtaa pysty- ja vaaka-asettelun välillä valitsemalla Asettelu.
• Voit näyttää tai piilottaa tietopalkin valitsemalla Tietopalkki.
• Valitsemalla numeroidun vaihtoehdon, kuten
1. Nav.kartta tai
2. Perspective 3D
Yhdistelmänäyttö
voit valita näytettävän
1
yhdistelmänäytön.
Yhdistelmänäyttö
2
Reitin luominen nykyisestä sijainnista:
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
2. Kosketa määränpäätä navigointikartassa. Voit vierittää karttaa koskettamalla ja vetämällä
merikarttanäyttöä. Määränpään osoittaa .
3. Valitse Navigoi > Reitti.
4. Kosketa kohtaa, johon haluat asettaa viimeisen
käännöksen määränpäätä kohti.
5. Valitse Lisää käännös.
6. Voit lisätä käännöksiä koskettamalla edelleen
kohtaa, johon haluat lisätä käännöksen (siirry
aina määränpäästä lähtöpistettä kohti) ja valitse
Lisää käännös.
7. Viimeistele reitti valitsemalla Valmis tai poista reitti
valitsemalla Peruuta reitti.
Reitin luominen toiseen sijaintiin:
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot >
Reitit > Uusi reitti > Käytä karttaa.
2. Valitse reitin aloituspiste. Aloituspisteen osoittaa .
3. Valitse Lisää käännös.
4. Valitse ensimmäisen käännöksen kohta.
5. Valitse Lisää käännös. Toista, kunnes reitti on valmis.
Reitin muokkaaminen:
1. Valitse aloitusnäytössä Tietoja > Käyttäjätiedot > Reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Katso > Muokkaa reittiä. Voit muokata reitin nimeä tai käännöksiä tai poistaa reitin.
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart® ja g2 Vision® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa
ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista
lupaa.
Tietopalkki
Elokuu 2010
© 2007–2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Osanumero 190-00803-57 Rev. C
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising