Garmin | GPSMAP 5012 | Garmin GPSMAP 5012 kratke upute

Garmin GPSMAP 5012 kratke upute
Pronalaženje pomorske usluge i navigiranje do nje
Za pronalazak i navigiranje do pomorske usluge s trenutne lokacije:
1. Na početnom zaslonu dodirnite Kamo? > Usluge na pučini.
2. Dodirnite željenu kategoriju pomorske usluge. Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis od 50
najbližih lokacija te njihove udaljenosti i smjerove.
3. Dodirnite kategoriju pomorske usluge koju želite posjetiti. Pojavljuje se zaslon koji sadrži
informacije o odabranoj pomorskoj usluzi.
4. Dodirnite Navigiraj do > Idi na kako biste navigirali direktno do lokacije (ili dodirnite Ruta do
kako biste stvorili posebnu rutu do lokacije).
5. Slijedite obojenu liniju na zaslonu do cilja.
Popis stavki pomorske usluge
Odlazak na odredište
Kretanje prema odredištu na mapi
Za kretanje prema odredištu na mapi:
1. Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
2. Na karti pritisnite točku do koje želite krenuti. Pokazivač ( ) će označiti to mjesto.
3. Dodirnite Kretanje do.
4. Dodirnite Idi na kako biste navigirali izravno do lokacije.
5. Slijedite liniju na navigacijskoj karti do cilja.
Označavanje međutočke
Za označavanje svoje trenutne lokacije kao međutočke:
1. Na bilo kojem zaslonu dodirnite Oznaka.
2. Za dodjeljivanje naziva, simbola, dubine vode, temperature vode ili dodavanje komentara
dodirnite Uredi.
Za stvaranje nove međutočke:
1. Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
2. Pritisnite točku koju želite spremiti kao međutočku.
3. Dodirnite Stvori međutočku.
Navigacijske karte
Uređivanje ili brisanje međutočke
Za uređivanje međutočke:
1. Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
2. Dodirnite međutočku na navigacijskoj karti.
3. Dodirnite gumb međutočke koju želite uređivati.
4. Dodirnite Uredi.
5. Dodirnite atribut međutočke koji želite promijeniti (Naziv, Simbol, Dubina, Temperatura
vode ili Komentar).
Brisanje međutočke:
1. Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Dodirnite međutočku koju želite urediti.
3. Dodirnite Pregled > Izbriši.
Navigacijske karte
Odlazak na odredište
GPSMAP serije 5000
®
kratke upute
Uključivanje i isključivanje uređaja
Za uključivanje uređaja za iscrtavanje:
1. Pritisnite i pustite tipku Napajanje.
2. Kad se pojavi zaslon s upozorenjem dodirnite Slažem se.
Za isključivanje uređaja za iscrtavanje:
1. Pritisnite i držite tipku Napajanje.
2. Ako je povezan samo jedan uređaj za iscrtavanje, on se isključuje. Ako je povezano više
uređaja za iscrtavanje, pojavljuje se odzivnik s upitom želite li isključiti cijeli sustav. Odaberite
Da ako želite isključiti cijelu mrežu ili Ne za postavljanje uređaja za iscrtavanje u stanje
mirovanja.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži
upozorenja i druge važne informacije.
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i boje
Za podešavanje razine pozadinskog osvjetljenja:
1. Kada je uređaj za iscrtavanje uključen pritisnite i odmah pustite tipku Napajanje.
2. Dodirnite Pozadinsko osvjetljenje.
3. Odabir opcije za podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
• Ako želite da uređaj automatski podesi pozadinsko osvjetljenje zaslona prema
ambijentalnom osvjetljenju, dodirnite Automatski.
• Za ručno podešavanje pozadinskog osvjetljenja dodirnite i držite Gore ili Dolje ili dodirnite i
povucite traku osvijetljenosti.
Traka osvijetljenosti
Prilagođavanje načina rada boja:
1. Pritisnite i pustite tipku Napajanje.
2. Dodirnite Način rada boja.
3. Dodirnite Dnevne boje, Noćne boje ili Automatski.
Stvaranje i uređivanje ruta
Korištenje funkcije Čovjek u moru
Za označavanje i navigiranje do lokacije Čovjek u moru (MOB):
1. Na početnom zaslonu pritisnite Čovjek u moru.
2. Dodirnite Da za početak navigacije prema MOB lokaciji.
Za brisanje MOB lokacije:
1. Na početnom zaslonu dodirnite Informacije >
Korisnički podaci > Međutočke.
2. Dodirnite MOB lokaciju koju želite izbrisati.
MOB lokacije označene su simbolom .
3. Dodirnite Pregled > Izbriši.
Čovjek u moru
Upotreba kombiniranih zaslona
Za pristup i izmjenu kombiniranih zaslona:
1. Za pristup zaslonu Uređivanje kombinacija obavite neku od sljedećih akcija:
• Za vrijeme prikaza kombiniranog zaslona dodirnite Izbornik > Promjena kombinacije.
• Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije > Nekorištena kombinacija (ako je
dostupno).
2. Odaberite opciju za prilagođavanje zaslona Kombinacije. Ako imate BlueChart®
g2 Vision® SD karticu ili ste priključeni na mrežne uređaje poput sonara i radara, bit će
dostupno više opcija za kombinirani zaslon.
• Dodirnite Funkcije kako biste odabrali broj kombiniranih zaslona.
• Dodirnite Izgled kako biste promijenili izgled na okomiti ili vodoravni.
• Dodirnite Podatkovna traka za uključivanje i isključivanje trake s podacima.
• Dodirnite numeriranu
Kombinirani
opciju kao što je
zaslon 1
1. Navigacijska karta
Kombinirani
ili 2. Perspective 3D u
zaslon 2
primjeru niže kako biste
odabrali kombinirani
Podatkovna
zaslon za prikaz.
traka
Za stvaranje rute sa svoje trenutne lokacije:
1. Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
2. Dodirnite svoje odredište na navigacijskoj karti. Dodirnite i povucite navigacijski zaslon za
pomicanje karte. Odredište je označeno znakom .
3. Dodirnite Kretanje do > Ruta do.
4. Dodirnite lokaciju na kojoj želite izvesti posljednje
skretanje prema svom odredištu.
5. Dodirnite Dodaj skretanje.
6. Za dodavanje dodatnih skretanja nastavite dodirivati
lokacije na kojima želite skrenuti (radeći unatrag od
odredišta) te dodirnite Dodaj skretanje.
7. Za dovršetak rute dodirnite Gotovo, a za brisanje
rute Poništi rutu.
Za stvaranje rute s druge lokacije:
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije >
Korisnički podaci > Rute > Nova ruta > Koristi
kartu.
2. Dodirnite početnu točku rute. Znak
označava
početnu točku.
3. Dodirnite Dodaj skretanje.
4. Dodirnite lokaciju prvog skretanja.
5. Dodirnite Dodaj skretanje. Ponavljajte do dovršetka
rute.
Za uređivanje rute:
1. Na početnom zaslonu pritisnite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
2. Dodirnite rutu koju želite urediti.
3. Dodirnite Pregled > Uredi rutu. Sada možete urediti naziv rute ili skretanja, ili izbrisati rutu.
Dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći na adresi www.garmin.com.
Garmin®, logotip tvrtke Garmin, GPSMAP®, BlueChart® i g2 Vision® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili
njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog
dopuštenja tvrtke Garmin.
Kolovoz 2010
© 2007–2010 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Broj dijela 190-00803-66 Ver. C
Tiskano na Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising