Garmin | GPSMAP 5012 | Garmin GPSMAP 5012 hurtig referenceguide

Garmin GPSMAP 5012 hurtig referenceguide
Søgning efter og navigation til en marineservice
Sådan finder du og navigerer til en marineservice fra din nuværende position:
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Find > Offshore service.
2. Tryk på den type marineservice, du vil navigere hen til. Plotteren viser en liste over de
50 nærmeste positioner samt afstand og pejling hen til dem.
3. Tryk på den marineservice, du vil navigere hen til. Der vises et skærmbillede med oplysninger
om den marineservice, du har valgt.
4. Tryk på Naviger til > Kør til for at navigere direkte til positionen. (Eller tryk på Lav rute til for
at oprette en specifik rute til positionen).
5. Følg den farvede linje på skærmen til destinationen.
Liste over marineserviceemner
Kør til destination
Navigation til en destination på kortet
Sådan navigerer du til en destination på kortet:
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Kort > Navigationskort.
2. Tryk på det punkt på kortet, som du vil navigere til. En markør (
3. Tryk på Naviger til.
4. Tryk på Kør til for at navigere til positionen.
5. Følg linjen på navigationskortet til destinationen.
) markerer punktet.
Markering af et waypoint
Sådan markerer du din nuværende position som et waypoint:
1. Tryk på Marker fra en hvilken som helst skærm.
2. Tryk på Rediger for at angive et specifikt navn, symbol, vanddybde eller vandtemperatur,
eller for at tilføje en kommentar.
Sådan opretter du et nyt waypoint:
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Kort > Navigationskort.
2. Tryk på den position, du vil gemme som waypoint.
3. Tryk på Opret waypoint.
Navigationskort
Redigering eller sletning af et waypoint
Sådan redigerer du et waypoint:
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Kort > Navigationskort.
2. Tryk på waypointet på navigationskortet.
3. Tryk på knappen til det waypoint, du vil redigere.
4. Tryk på Rediger.
5. Tryk på den waypoint-attribut, du vil ændre (Navn, Symbol, Dybde, Vand temp. eller
Bemærkning).
Sådan sletter du et waypoint:
1. På skærmen Home trykker du på Information > Bruger data > Waypoints.
2. Tryk på det waypoint, du vil slette.
3. Tryk på Gennemse > Slet.
Navigationskort
Kør til destination
GPSMAP® 5000-serien
lynvejledning
Sådan tænder og slukker du enheden
Sådan tænder du for plotteren:
1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen.
2. Når advarselsskærmen vises, skal du trykke på OK.
Sådan markerer du og navigerer til en MOB-position (Mand over bord):
1. På skærmen Hjem trykker du på Mand over bord.
2. Tryk på Ja for at begynde at navigere til MOB-positionen.
Sådan slukker du for plotteren:
1. Tryk på Tænd/sluk-knappen, og hold den nede.
2. Hvis der er tilsluttet én plotter, slukkes plotteren. Hvis der er tilsluttet flere plottere, kommer der
en meddelelse frem med spørgsmålet: Vil du slukke for hele systemet. Tryk på Ja for at slukke
for hele netværket, eller tryk på Nej for at sætte plotteren i dvaletilstand.
Sådan sletter du en MOB-position:
1. På skærmen Hjem trykker du på Information >
Bruger data > Waypoints.
2. Tryk på den MOB-position, du ønsker at slette.
MOB-positioner er markeret med -symbolet.
3. Tryk på Gennemse > Slet.
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Justering af baggrundsbelysning og farvevalg
Sådan justerer du niveauet for baggrundsbelysningen:
1. Mens plotteren er tændt, skal du trykke kortvarigt på Tænd/sluk-tasten.
2. Tryk på Baggrundslys.
3. Vælg en mulighed for at justere baggrundsbelysningen:
• Hvis plotteren automatisk skal justere baggrundslyset til den omgivende belysning, skal du
trykke på Auto.
• Hvis du selv vil justere baggrundsbelysningen, skal du trykke længe på Op eller Ned eller
trykke på og trække lysstyrkelinjen.
Lysstyrkelinje
Sådan justerer du farvevalget:
1. Tryk kort på Tænd/sluk-knappen.
2. Tryk på Farvevalg.
3. Tryk på Dag farver, Nat farver eller Auto.
Oprettelse og redigering af ruter
Brug af MOB-funktionen (Mand over bord)
Mand over bord
Brug af kombinationsskærmbilleder
Sådan skifter du og får adgang til skærmkombinationer:
1. Gennemfør en af følgende handlinger for at adgang til skærmen Rediger kombination:
• Mens du får vist en kombinationsskærm, skal du trykke på Menu > Skift kombination.
• På skærmen Hjem trykker du på Kombinationer > Ubrugt kombi side (hvis der er
en åben).
2. Vælg en mulighed for at tilpasse skærmen Kombinationer. Hvis du har et BlueChart®
g2 Vision® SD-kort eller en tilslutning til netværksenheder som f.eks. ekkolod og radar,
vil der være flere valgmuligheder for kombinationsskærme.
• Tryk på Funktioner for at vælge antallet af kombinationsskærme.
• Tryk på Layout for at ændre til lodret eller vandret layout.
• Tryk på Data felter for at slå datafelter til eller fra.
• Tryk på en nummereret valgmulighed, f.eks.
1. Navigationskort
eller 2. Perspektiv 3D
Kombinationsskærm 1
i eksemplet, for
at vælge den
kombinationsskærm, du Kombinationsskærm 2
vil have vist.
Sådan opretter du en rute fra din nuværende position:
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Kort > Navigationskort.
2. Tryk på din destination på navigationskortet. Tryk på og træk skærmbilledet Navigation for
at panorere hen over kortet. Destinationen markeres
med .
3. Tryk på Naviger til > Lav rute til.
4. Tryk på den position, hvor du vil tilføje det sidste drej
til din destination.
5. Tryk på Tilføj drej.
6. For at tilføje yderligere drej skal du fortsætte med at
trykke på de steder, hvor du vil tilføje et drej (idet du
arbejder dig baglæns fra destinationen), og derefter
trykke på Tilføj drej.
7. Tryk på Færdig for at afslutte ruten, eller vælg
Annuller rute for at slette ruten.
Sådan opretter du en rute et andet sted:
1. På skærmen Hjem trykker du på Information >
Bruger data > Ruter > Ny rute > Brug kort.
2. Tryk på rutens startpunkt. Startpunktet markeres
med .
3. Tryk på Tilføj drej.
4. Tryk på positionen for det første drej.
5. Tryk på Tilføj drej. Gentag, indtil ruten er færdig.
Sådan redigerer du en rute:
1. På skærmen Hjem trykker du på Information > Bruger data > Ruter.
2. Tryk på den rute, du vil redigere.
3. Tryk på Gennemse > Rediger rute. Du kan redigere rutens navn eller drej eller slette ruten.
Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og dokumentation.
Garmin®, Gamin-logoet, GPSMAP®, BlueChart® og g2 Vision® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse
fra Garmin.
Datafelt
August 2010
© 2007–2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Delnummer 190-00803-56 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising