Garmin | GPSMAP 6008 | Garmin GPSMAP 6008 lynvejledning

Garmin GPSMAP 6008 lynvejledning
Oprettelse og navigation af en rute
Oprettelse og navigation af en rute fra din nuværende position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på navigations- eller fiskekortet. Med denne
fremgangsmåde gemmes ruten eller waypoint-dataene ikke.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart® g2 Vision®-datakort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiske kort.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-serien skal du bruge
Vippeknappen for at vælge en destination
vha. markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-serien skal du trykke på en
destination vha. markøren ( ).
Valgt destination
4. Vælg Naviger til > Lav rute til.
5. Angiv den position, hvor du vil tilføje det sidste
drej til din destination:
• For GPSMAP 6000-serien skal du bruge
Vippeknappen for at vælge en position for
sidste drej vha. markøren.
• For GPSMAP 7000-serien skal du trykke på en
position for sidste drej vha. markøren.
6. Vælg Tilføj drej.
7. Hvis du vil tilføje ekstra drej, skal du gentage
Valgt drej
trin 5 og 6, hvor du arbejder dig baglæns fra
destinationen til din båds nuværende position.
Det sidste drej, du tilføjer, skal placeres der, hvor du gerne vil foretage det første drej i forhold til
din nuværende position. Det skal være det drej, der er tættest på din båd.
8. Vælg Udført, når ruten er færdig.
9. Gennemse den kurs, der er angivet af den magentarøde linje.
10. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Navigation ved hjælp af et kort
Navigation til et punkt på kortet
 FORSIGTIG
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør
omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre
forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand.
Anvend visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiske kort.
3. Vælg, hvor du vil hen:
• For GPSMAP 6000-serien skal du trykke på Vippeknappen for at vælge positionen vha.
markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-serien skal du trykke på navigationskortet for at vælge positionen vha.
markøren ( ).
4. Vælg Naviger til.
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Go To for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen inklusive drej.
• Vælg Guide til for at bruge automatisk guidning.
6. Gennemse den kurs, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger automatisk guidning, angiver en grå linje på en hvilken som
helst del af den magentarøde linje, at automatisk guidning ikke kan beregne den del af den
automatiske guidelinje. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og
højde af forhindringer.
7. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Go To
Guide til (BlueChart g2 Vision)
GPSMAP 6000/7000-serien
®
lynvejledning
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se
produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Aktivering af plotteren
Tryk kort på
Tænd/sluk-knappen.
Deaktivering af plotteren
Tryk og hold
Tænd/sluk-knappen.
Justering af baggrundslys
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Opsætning > System > Bipper/display > Baggrundslys >
Baggrundslys.
2. Juster baggrundslyset:
• Vælg Auto for at tillade plotteren at justere baggrundslyset automatisk i forhold til den
omgivende belysning.
• Vælg Op eller Ned for at justere baggrundslyset manuelt.
Justering af farvevalg
1. Vælg Opsætning > System > Bipper/display > Farve valg på skærmen Hjem.
2. Vælg Dag farver, Nat farver eller Auto.
Brug af kombinationsskærmene
Markering af et waypoint eller en MOB-position
Markering af din nuværende position som et waypoint
Vælg Mark (Marker) på skærmen Hjem.
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1. Vælg Information > Bruger data > Waypoints > Nyt waypoint > Flyt på skærmen Hjem.
2. Angiv waypointets position:
• Vælg Brug kort til at flytte waypointet, mens der vises et kort. For GPSMAP 6000-serien
skal du bruge Vippeknappen til at vælge en ny position på kortet. For GPSMAP 7000-serien
skal du trykke på en ny position på kortet. Vælg Flyt waypoint.
• Vælg Indtast position for at flytte waypointet vha. koordinater. For GPSMAP 6000-serien
skal du bruge Vippeknappen for at indtaste koordinaterne for den nye position. For
GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
Markering af og navigation til en MOB-position
Når du markerer et waypoint, kan du angive det som en
MOB-position (Mand over bord).
Vælg Mark (Marker) > Mand over bord fra en
hvilken som helst skærm.
Et internationalt MOB-symbol markerer det aktive
MOB-punkt, og plotteren sætter en kurs til den
markerede position vha. funktionen Go To.
Mand over bord
Navigation til en marineservice
Justering af baggrundslyset og farvevalg
Aktivering og deaktivering af plotteren
Valg af en kombination
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
Tilpasning af kombinationsskærmen
Bemærk: Du kan kun vælge imellem de indstillinger, der er tilgængelige for din plotter. For at
forhøje antallet af tilgængelige skærme skal du bruge et BlueChart g2 Vision-datakort eller tilføje
netværksenheder som f.eks. ekkolod og radar.
Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
Vælg en kombination.
Vælg Menu > Skift kombination.
Fuldfør en handling:
Kombina­
• Vælg Funktioner for at vælge
tionsskærm 1
antallet af kombinationsskærme.
Vælg et antal.
Kombina­
• Vælg Layout > Lodret for at arran­ tionsskærm 2
gere skærmene i et lodr et layout.
Datapanel
• Vælg Layout > Vandret for at
arrangere skærmene i et vandret
layout.
• Vælg Datapanel > Til for at vise det vandrette panel, der indeholder datafelterne.
• Vælg en nummereret valgmulighed, f.eks. 1. Navigations kort eller 2. Ekkolod på billedet
ovenover for at ændre den type oplysninger, der vises på den tilsvarende skærm.
5. Vælg Udført.
1.
2.
3.
4.
Navigation til en marineservicedestination
 FORSIGTIG
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske
kortoplysninger. Disse data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør
omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre
forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand.
Anvend visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Bemærk: Du kan få Auto guidning med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem skal du vælge Find > Offshore service.
2. Vælg den type marineservice, du vil navigere hen til.
Plotteren viser en liste over de 50 nærmeste positioner samt afstand og pejling hen til dem.
3. Vælg en destination.
Tip: Vælg Næste side for at få vist yderligere oplysninger eller for at få vist positionen på
et kort.
4. Vælg Naviger til.
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Go To for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen inklusive drej.
• Vælg Guide til for at bruge automatisk guidning.
6. Gennemse den kurs, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger automatisk guidning, angiver en grå linje på en hvilken som
helst del af den magentarøde linje, at automatisk guidning ikke kan beregne den del af den
automatiske guidelinje. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og
højde af forhindringer.
7. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Gå ind på www.garmin.com for at få yderligere oplysninger og dokumentation.
Garmin®, Gamin-logoet, GPSMAP®, BlueChart® og g2 Vision® er varemærker tilhørende
Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
© 2009 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
December 2009
Delnummer 190-01120-56 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising