Garmin | GPSMAP 6008 | Garmin GPSMAP 6008 Asennusohjeet

Garmin GPSMAP 6008 Asennusohjeet
GPSMAP® 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
 Varoitus
Pidä turvalaseja, korvasuojaimia ja hengityssuojusta, kun poraat, sahaat tai hiot osia.
Ilmoitus
Kun poraat tai sahaat, tarkista aina, mitä pinnan toisella puolella on, jottet vahingoita venettä.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri ja GPS-antenni on asennettava oikein seuraavien ohjeiden mukaisesti. Tarvitset asianmukaiset, kussakin osassa
mainitut kiinnittimet, työkalut ja pidikkeet. Niitä on saatavissa useimmista veneilytarvikeliikkeistä.
Ota yhteys Garmin®-tuotetukeen, jos haluat lisätietoja GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin käyttämisestä. Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai
puhelin (Garmin USA): (913) 397 8200 tai (800) 800 1020. Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd:n puhelin: 0808 2380000. Eurooppa: osoitteessa
www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact Support. Vastaavasti voit soittaa numeroon +44 (0) 870 8501241
(Garmin Europe Ltd.).
Varmista ennen GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin asentamista, että sen pakkaus sisältää kaikki pakkauksessa mainitut osat. Jos osia puuttuu, ota heti
yhteys Garmin-myyjään.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa
paikassa.
Kirjoita GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin ja GPS-antennin sarjanumerot muistiin niille varattuun tilaan myöhempää käyttöä varten. Sarjanumerot
sijaitsevat laitteen taustapuolella tarrassa.
Karttaplotterin sarjanumero:
GPS-antennin sarjanumero:
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin asennus edellyttää seuraavia:
1. Kiinnitä GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri (sivu 2).
2. Kiinnitä GPS-antenni (sivu 4).
3. Liitä GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri virtalähteeseen (sivu 7).
4. Liitä GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri ja GPS-antenni nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon tai luo yksinkertainen NMEA 2000 ‑verkko (sivu 8).
5. Varmista, että karttaplotterin ohjelmisto on ajan tasalla (sivu 17).
Seuraavat valinnaiset asennusvaihtoehdot eivät ole pakollisia GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin käyttämiseksi. Ne mainitaan
käyttömukavuuden lisäämiseksi:
• Karttaplotterin liittäminen muihin Garmin Marine Network ‑yhteensopiviin laitteisiin, kuten luotaimeen tai tutkaan (sivu 9).
•
Karttaplotterin liittäminen GPS 17- tai GPS 17 HVS ‑antenniin (sivu 15).
•
Karttaplotterin liittäminen muihin NMEA 0183 ‑yhteensopiviin laitteisiin, kuten DSC-järjestelmää tukevaan VHF-radioon (sivu 12).
•
Karttaplotterin liittäminen ulkoiseen hälytykseen (sivu 15).
•
Karttaplotterin liittäminen videotulolähteeseen, tietokoneeseen tai ulkoiseen videonäyttöön (sivu 16).
Kesäkuu 2012
190-01495-77_0A
Painettu Taiwanissa
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin kiinnittäminen
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin voi kiinnittää kahdella tavalla. Sen voi kiinnittää mukana toimitetun sankatelineen avulla taikka sen voi kiinnittää
tasoon käyttämällä mukana toimitettua mallia ja tarvikkeita.
Kiinnitä GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri paikkaan, jossa näyttö on nähtävissä selkeästi ja ilman heijastuksia ja säätimet tai kosketusnäyttö ovat
käytettävissä helposti.
Huomautus: GPSMAP 7015/7215 ‑karttaplottereita ei voi kiinnittää sankatelineellä. GPSMAP 7015- tai GPSMAP 7215 ‑karttaplotteri on kiinnitettävä
tasoon suuren kokonsa vuoksi.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin sankakiinnitys
GPSMAP 6008-, 6208-, 6012-, 6212-, 7012- tai GPSMAP 7212 ‑karttaplotterin voi kiinnittää mukana toimitetulla sankatelineellä.
Tarvittavat työkalut (ei mukana):
• Pora ja poranteriä
•
Lyijykynä
•
Kiinnitystarvikkeet (ruuvit tai mutterit, aluslaatat ja pultit)
Huomautus: Sankakiinnitystarvikkeita (ruuveja tai muttereita, aluslaattoja ja pultteja) ei toimiteta laitteen mukana. Sankatelineen reikien halkaisija on
7,9 mm (5/16 tuumaa). Valitse sankatelineen reikiä vastaavat kiinnitystarvikkeet, joilla teline kiinnittyy tukevasti kiinnityspintaan. Tarvittavan poranterän koko
määräytyy valittujen kiinnitystarvikkeiden perusteella.
Sankatelineen asentaminen:
Huomautus: GPSMAP 7015/7215 ‑karttaplottereita ei voi kiinnittää sankatelineellä. GPSMAP 7015- tai GPSMAP 7215 ‑karttaplotteri on kiinnitettävä tasoon
suuren kokonsa vuoksi.
1. Merkitse neljän kiinnitysreiän paikat sankatelineen avulla. Jätä vähintään 12,7 cm (5 tuumaa) vapaata tilaa 6000/7000-sarjan karttaplotterin taakse
kaapelointia varten.
HUOMAUTUS: kiinnitä GPSMAP 6008/6208 ‑karttaplotterit 38,1 cm:n (15 tuuman), GPSMAP 6012/6212 ‑karttaplotterit 40,6 cm:n (16 tuuman) ja
GPSMAP 7012/7212 ‑karttaplotterit 63,5 cm:n (25 tuuman) päähän magneettisesta kompassista häiriöiden välttämiseksi.
2. Poraa aloitusreiät kiinnitystarvikkeita varten sopivan kokoisella poranterällä.
3. Kiinnitä sankateline pintaan ruuveilla ja aluslaatoilla.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin asentaminen sankatelineeseen:
1. Liitä kiinnitysnupit löysästi GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteriin.
2. Liu'uta karttaplotteri sankatelineeseen ja kiristä kiinnitysnupit.
Kiinnitysnuppi
Sankateline
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin asentaminen sankatelineeseen
2
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin tasokiinnitys
Tarvikkeet (mukana):
• Tasokiinnitysmalli
Tarvittavat työkalut (ei mukana):
• Kuviosaha
•
Kumitiiviste
•
Sakset
•
Neljä mutterilevyä tasokiinnitykseen
•
Pora
•
Neljä 60 mm:n M3 × 0,5 ‑ruuvia (mutterilevyn kiinnittämiseksi
kiinnityspintaan)
•
Poranterät—9,5 mm (3/8 tuumaa), 7,2 mm (9/32 tuumaa) ja 3,5 mm
(9/64 tuumaa)
•
Neljä M4 × 0,7 ‑ruuvia (karttaplotterin kiinnittämiseksi mutterilevyyn)
•
Ristipääruuvitaltta (nro 2)
•
Neljä 7 mm:n nailonaluslaattaa (M4 × 0,7 ‑ruuveille)
•
Naskali ja vasara
•
Viila ja hiekkapaperia
1. Tasokiinnitysmalli toimitetaan laitteen mukana. Tasaa malli ja varmista, että se mahtuu kohtaan, johon haluat tasokiinnittää karttaplotterin.
Huomautukset:
•
Varmista, että karttaplotterin kiinnityspinnan takana on tarpeeksi vapaata tilaa karttaplotteria ja siihen liitettyjä kaapeleita varten. Tarkista karttaplotterin
tarvitsema tila tasokiinnitysmallin kaaviosta.
•
Varmista, että karttaplotterin oikealla puolella on tasokiinnitysmallin mukaan vähintään 13 mm (1/2 tuumaa) SD-kortin suojuksen käyttämiseksi.
•
Varmista, että ilma pääsee kiertämään tarpeeksi kiinnityspinnan takana, jotta karttaplotteri ei ylikuumene.
•
Kiinnitä GPSMAP 6008/6208 ‑karttaplotterit 38,1 cm:n (15 tuuman), GPSMAP 6012/6212 ‑karttaplotterit 40,6 cm:n (16 tuuman), GPSMAP 7012/7212
‑karttaplotterit 63,5 cm:n (25 tuuman) ja 7015/7215 ‑karttaplotterit 43,2 cm:n (17 tuuman) päähän magneettisesta kompassista häiriöiden välttämiseksi.
2. Tasokiinnitysmallin takana on tarra. Irrota suojus ja kiinnitä malli paikkaan, johon haluat tasokiinnittää karttaplotterin.
3. Poraa 9,5 mm:n (3/8 tuuman) poranterällä mallin kulman sisäpuolelle vähintään yksi neljästä aloitusreiästä, josta voit aloittaa kiinnityspinnan sahaamisen.
4. Sahaa kiinnityspintaan tasokiinnitysmallin yhtenäisen viivan mukainen aukko kuviosahalla. Viimeistele aukon koko viilalla ja hiekkapaperilla. Ole erityisen
varovainen, kun sahaat tätä aukkoa. Kotelon ja kiinnitysreikien välissä on vain vähän tilaa.
5. Aseta karttaplotteri aukkoon. Varmista, että karttaplotterissa olevat kiinnitysreiät osuvat tasokiinnitysmallin suurempien 7,2 mm:n (9/32 tuuman) reikien
kohtaan, kun olet sahannut ja hionut aukon. Jos ne eivät osu kohdakkain, merkitse uudet suurempien reikien kohdat.
6. Lovea suurempien 7,2 mm:n (9/32 tuuman) reikien keskikohdat naskalilla.
7. Poraa suuremmat neljä reikää 7,2 mm:n (9/32 tuuman) poranterällä.
8. Aseta mutterilevy yhden vaiheessa 7 poraamasi suuremman reiän päälle. Varmista, että mutterilevyssä
oleva pienempi 3,5 mm:n (9/64 tuuman) reikä osuu mallin pienemmän reiän kohtaan. Jos ne eivät osu
kohdakkain, merkitse uusi pienemmän reiän kohta. Toista tämä mallin jokaisessa kulmassa.
Kiinnitä mutterilevy
kiinnityspintaan neljällä
60 mm:n M3 × 0,5 ‑ruuvilla
9. Lovea pienempien 3,5 mm:n (9/64 tuuman) reikien keskikohdat naskalilla.
10. Irrota tasokiinnitysmalli kiinnityspinnasta.
11. Aloita kiinnityskohdan yhdestä kulmasta ja aseta mutterilevy kiinnityspinnan taakse siten,
että suuri ja pieni reikä ovat kohdakkain. Mutterilevyn korkeamman osan pitäisi sopia
suurempaan reikään.
12. Kiinnitä mutterilevy mukana toimitetulla 60 mm:n M3 × 0,5 ‑ruuvilla pienempään 3,5 mm:n
(9/64 tuuman) reikään.
Kiinnitä karttaplotteri mutterilevyyn
70 mm:n M4 × 0,7 ‑ruuvilla
Tasokiinnityksen mutterilevy
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
3
Mutterilevy (×4)
70 mm:n M4×0,7
‑ruuvi (×4)
60 mm:n M3×0,5
‑ruuvi (×4)
Kiinnityspinta
Kumitiiviste
(4 kpl)
GPSMAP 6000- tai 7000-sarjan karttaplotterin tasokiinnitys
13. Toista vaiheet 11–12 kunkin mutterilevyn ja kiinnityspinnan kolmen muun kulman kohdalla.
14. Asenna kumitiiviste karttaplotterin taakse. Ylä- ja alaosat osuvat reikien kohtaan.
15. Jos karttaplotterin taustapuoli jää ulottumattomiin kiinnityksen jälkeen, liitä kaikki tarvittavat
kaapelit karttaplotteriin, ennen kuin asetat sen aukkoon.
16. Aseta karttaplotteri aukkoon.
17. Kiinnitä karttaplotteri kiinnityspintaan mukana toimitetuilla 70 mm:n M4 × 0,7 ‑ruuveilla ja
mustilla 7 mm:n nailonaluslevyillä.
HUOMAUTUS: peitä käyttämättömät metalliliitännät (sivu 17) korroosion estämiseksi mukana
toimitetuilla suojuksilla.
18. Aseta kiinnityssuojukset paikoilleen napsauttamalla.
Kiinnityssuojukset (×2)
GPS-antennin kiinnittäminen
GPS-antennin voi kiinnittää pintaan, liittää 1 tuuman vakiokierreputkikiinnitykseen (14 kierrettä tuumalla—lisävaruste) tai asentaa lasikuidun alle.
Valitse GPS-antennille sopiva paikka veneessä. Varmista paras mahdollinen vastaanotto kiinnittämällä GPS-antenni paikkaan, josta on hyvä näkyvyys
taivaalle kaikkiin suuntiin.
• Älä kiinnitä GPS-antennia veneen kansirakenteiden, tutka-antennin tai maston varjoon.
• Vältä GPS-antennin kiinnittämistä purjeveneessä korkealle mastoon, missä kallistukset voivat
heikentää nopeuslukemien tarkkuutta.
• GPS-antennin lukemat ovat tarkimpia, kun antenni on mahdollisimman lähellä veden pintaa.
• Kiinnitä GPS-antenni vähintään 1 metrin (3 jalan) päähän mahdollisesta tutkakeilasta tai
VHF-radioantennista (mieluiten niiden yläpuolelle).
Kiinnitä antenni väliaikaisesti valitsemaasi kiinnityspaikkaan ja testaa, että se toimii oikein. Jos muut
sähkölaitteet aiheuttavat häiriöitä, kokeile jotakin muuta paikkaa. Kun antenni toimii oikein, kiinnitä
se pysyvästi.
Tarvittavat työkalut (ei mukana):
• Pora ja poranteriä
Parempi
Paras
Hyvä
SS BARNETT
EMI
EMI (sähkömagneettiset häiriöt)
koneen osista
Yläpuoli - paras
Alapuoli - OK
1m
(3 jalkaa)
VHF-radioantenni
•
Ruuvitalttoja
Tutka
•
Merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
GPS-antennin sijoitustiedot
4
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
GPS-antennin pintakiinnitys
➋
1. Käytä pintakiinnityspidikettä kiinnitysmallina seuraavasti:
•
Merkitse kolmen ruuvin paikat pintaan naskalilla.
•
Merkitse lyijykynällä kaapelinreikä pidikkeen keskikohdassa.
•
Aseta pintakiinnityspidike sivuun. Älä poraa pintakiinnityspidikkeen läpi.
GPSantenni
➊
➌
2. Poraa 3 mm:n (1/8 tuuman) aloitusreiät kolmeen merkittyyn kohtaan.
Huomautus: Jos kiinnität GPS-antennia lasikuituun, reiät on suositeltavaa senkata
pintakerroksen läpi (mutta ei syvempään) upotusporanterällä. Siten pintakerros ei halkea,
kun ruuvit kiristetään.
Kumitiiviste
Pintakiinnityspidike
Tiivistepehmuste
3. Sahaa kaapelinreikä keskikohtaan 25 mm:n (1 tuuman) reikäsahalla.
4. Aseta tiivistepehmuste pintakiinnityspidikkeen alle. Kohdista ruuvinreiät.
5. Kiinnitä pintakiinnityspidike kiinnityspintaan mukana toimitetuilla M4-ruuveilla.
Kiinnityspinta
6. Ohjaa NMEA 2000 ‑kaapeli 25 mm:n (1 tuuman) kaapelinreiästä ja liitä se GPS-antenniin.
7. Varmista, että suuri kumitiiviste on paikallaan GPS-antennin alaosassa. Aseta antenni
pintakiinnityspidikkeeseen ➊ ja lukitse se paikalleen ➋ kääntämällä sitä myötäpäivään.
8. Kiinnitä antenni kiinnityspidikkeeseen mukana toimitetulla M3-ruuvilla ➌.
9. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli siten, että se ei altistu sähköisten häiriöiden lähteille, ja liitä se NMEA 2000 ‑verkkoon (sivu 8).
GPS-antennin kiinnittäminen pylvääseen
GPS-antenniin kiinnitetyllä pylväskiinnityssovittimella voit asentaa sen 1 tuuman kierreputkikiinnitykseen (14 kierrettä tuumalla—lisävaruste).
NMEA 2000 ‑kaapelin voi ohjata pylvään läpi tai sen ulkopuolelta.
GPS-antennin kiinnittäminen siten, että kaapeli on pylvään ulkopuolella:
1. Ohjaa NMEA 2000 ‑kaapeli pylväskiinnityssovittimen läpi ja aseta kaapeli sovittimen alaosassa olevaan pystyhahloon.
2. Kierrä pylväskiinnityssovitin 1 tuuman kierreputkikiinnitykseen (14 kierrettä tuumalla—lisävaruste). Älä kiristä sovitinta liian tiukalle.
3. Liitä NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli GPS-antenniin.
4. Aseta GPS-antenni pylväskiinnityssovittimeen ➊ ja lukitse antenni paikalleen kääntämällä sitä
myötäpäivään ➋.
➌
5. Kiinnitä antenni sovittimeen mukana toimitetulla M3-ruuvilla ➌.
6. (Valinnainen) Kun GPS-antenni on asennettu pylväskiinnitykseen, tuki kaapelin pystyhahlo
merivedenkestävällä tiivistysaineella.
7. Kiinnitä pylväskiinnitys veneeseen, jos et ole jo tehnyt niin.
8. Ohjaa kaapeli siten, että se ei altistu sähköisten häiriöiden lähteille, ja liitä se NMEA 2000
‑verkkoon (sivu 8).
➋
GPSantenni
➊
GPS-antennin kiinnittäminen siten, että kaapeli on pylvään sisäpuolella:
1. Aseta tavallinen 1 tuuman kierreputkikiinnitys (14 kierrettä tuumalla—lisävaruste) haluamaasi
paikkaan ja merkitse pylvään keskikohta suunnilleen.
2. Poraa kaapelia varten reikä 19 mm:n (3/4 tuuman) poranterällä.
3. Kiinnitä kiinnitys veneeseen.
4. Kierrä pylväskiinnityssovitin pylvääseen. Älä kiristä sovitinta liian tiukalle.
5. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli pylvään läpi ja liitä se GPS-antenniin.
Pylväskiinnityssovitin
Kaapelin
pystyhahlo
6. Aseta GPS 19x ‑antenni pylväskiinnityssovittimeen ➊ ja lukitse antenni paikalleen kääntämällä sitä
myötäpäivään ➋.
7. Kiinnitä antenni sovittimeen mukana toimitetulla M3-ruuvilla ➌.
8. (Valinnainen) Kun GPS 19x on asennettu pylväskiinnitykseen, tuki kaapelin pystyhahlo merivedenkestävällä tiivistysaineella.
9. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli siten, että se ei altistu sähköisten häiriöiden lähteille, ja liitä se NMEA 2000 ‑verkkoon (sivu 8).
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
5
GPS 19x ‑antennin kiinnittäminen kannen alle
GPS 19x ‑antennin voi kiinnittää lasikuitupinnan alapuolelle kannen alle kiinnitettävän telineen tarroilla. GPS 19x ei hae satelliittisignaaleja metallin läpi—
kannen alle asennettavaa telinettä voi käyttää ainoastaan lasikuitupinnan alapuolella.
1. Valitse GPS 19x ‑antennin asennuspaikka lasikuitupinnassa.
2. Kiinnitä tarrat kannen alle kiinnitettävään telineeseen.
3. Aseta GPS 19x ‑antenni telineeseen.
4. Kiinnitä teline kiinnityspintaan tarroilla.
5. Kiinnitä teline kiinnityspintaan ruuveilla. Ole erittäin varovainen, jotta ruuvit eivät lävistä kannen yläpintaa.
6. Liitä NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli GPS 19x ‑antenniin.
7. Ohjaa NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapeli siten, että se ei altistu sähköisten häiriöiden lähteille, ja liitä se NMEA 2000 ‑verkkoon (sivu 8).
Kiinnityspinta
Tarralevyt
GPS 19x
-antenni
Kannen alle
kiinnitettävä teline
Kaapelien kytkeminen
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin mukana toimitetaan seuraavat kaapelit:
•
•
•
•
Kaksinastainen virtajohto
19-nastainen NMEA 0183 ‑datakaapeli
17-nastainen merivideokaapeli (GPSMAP 7015/7215 ‑karttaplotterin mukana toimitetaan kaksi merivideokaapelia)
NMEA 2000 ‑kaapelit ja -liitännät
Lukitusrenkaiden asentaminen kaapeleihin
Lukitusrenkaat on pakattu erilleen kaapeleista kaapelien ohjaamisen helpottamiseksi. Kukin lukitusrengas on pakattu pieneen pussiin, jossa on numero
tunnistamisen helpottamiseksi. Kun olet ohjannut kaapelit, tarkista kunkin kaapelin oikea lukitusrengas seuraavasta taulukosta:
Kaapeli
Virta
Liittimen väri
Punainen
NMEA 0183
Sininen
Video
Keltainen
Video 2
(vain 7015/7215)
Purppura
Lukitusrenkaan numero
➀
➁
➂
➂
Vaihtolukitusrenkaan osanumero
010-11170-01
010-11170-02
010-11170-00
010-11170-00
Huomautukset:
• Lukitusrenkaat on asennettu valmiiksi NMEA 2000 ‑kaapeleihin ja -liittimiin. Älä irrota lukitusrengasta NMEA 2000 ‑kaapelista, kun ohjaat kaapelia.
• Valinnaisissa Garmin Marine Network -osissa käytetään erityisiä Garminin verkkokaapeleita (lisävaruste). Myös kukin verkkokaapeli on pakattu erillisen
lukitusrenkaan kanssa pussiin, jossa on merkintä ➃. Älä käytä verkkokaapelikohtaista lukitusrengasta GPSMAP 6000/7000 ‑kaapelin kanssa.
6
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
Lukitusrenkaan asentaminen kaapeliin:
1. Ohjaa kaapeli siten, että se ei altistu sähköisten häiriöiden lähteille, jotta kaapeliliitin on karttaplotterin kiinnityskohdassa.
2. Tarkista kaapelikohtainen lukitusrengas edellä olevasta taulukosta ja etsi lukitusrenkaan pussi numeron perusteella.
3. Irrota lukitusrenkaan puoliskot toisistaan.
4. Kohdista lukitusrenkaat puoliskot kaapelin ympäri ja napsauta ne yhteen.
5. Kiinnitä O-rengas liittimen päähän.
Lukitusrenkaan asentaminen
Kaapelien vahvistusrenkaiden asentaminen
Asennuksen mukaan GPSMAP-kaapeleiden liitinpäitä varten on ehkä porattava reikiä. Nämä reiät voi peittää mukana toimitetuilla kumisilla
vahvistusrenkailla. Joissakin asennuksissa vahvistusrenkaita ei tarvita. Vahvistusrenkaat EIVÄT ole vesitiiviitä. Tiivistä kohta levittämällä merivedenkestävää
tiivistysainetta vahvistusrenkaan ja kaapelin ympärille asennuksen jälkeen.
Tasaa tähän viivaan asti
Käytä tätä aukkoa
Testaa järjestelmä ennen vahvistusrenkaiden asentamista ja tiivistämistä.
merivideokaapelia varten.
(ei tasausta) virtajohtoa
Voit ostaa lisää vahvistusrenkaita Garmin-myyjältä tai suoraan Garminilta
tai NMEA 0183-,
Marine Networkosoitteesta www.garmin.com.
Tarvittavat työkalut
•
•
•
•
Pora
31,7 mm:n (1 1/4 tuuman) lattaporanterä tai reikäsaha
Mattoveitsi
Merivedenkestävää tiivistysainetta (valinnainen)
taikka NMEA 2000
‑kaapelia varten
Halkio
Kaapelin vahvistusrenkaan asentaminen:
1. Merkitse kohta, josta haluat ohjata kaapelin (virtajohdon tai NMEA 0183-,
NMEA 2000 ‑merivideo- tai Marine Network ‑kaapelin).
2. Poraa asennusreikä 31,7 mm:n (1 1/4 tuuman) lattaporanterällä tai reikäsahalla.
3. Katso tasausohjeet sivun 7 kaaviosta. Tasaa vahvistusrenkaan kaapeliaukko
varovasti tarvittaessa.
4. Ohjaa kaapeli karttaplotteriin ja testaa järjestelmä.
5. Levitä vahvistusrengas auki halkion kohdasta ja aseta rengas kaapelin ympärille.
6. Työnnä vahvistusrengas paikalleen asennusreikään.
7. Tiivistä asennusaukko merivedenkestävällä tiivistysaineella (valinnainen).
Virtajohdon kytkeminen
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri on liitettävä veneen virtalähteeseen.
1. Ohjaa mukana toimitettu 2-nastainen virtajohto veneen akkuun ja karttaplotteriin.
2. Kytke virtajohdin (punainen) ja maadoitusjohdin (musta) akun napoihin.
Huomautukset:
•
Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla 14 AWG -kaapelilla.
•
Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
7
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin ja GPS 19x ‑antennin liittäminen NMEA 2000
‑verkkoliitäntöihin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin mukana toimitetaan tarvittavat NMEA 2000 ‑liittimet ja -kaapeli, joilla GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri
ja GPS 19x ‑antenni voidaan liittää nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon tai joilla voidaan luoda perustason NMEA 2000 ‑verkko. Lisätietoja NMEA 2000
‑järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com.
Jos NMEA 2000 on sinulle uusi asia, lisätietoja on mukana toimitetulla CD-levyllä olevan Garmin NMEA 2000 ‑tuotteiden tekninen käsikirja ‑oppaan
kohdassa NMEA 2000 ‑verkon perusteet. Voit myös valita Manuals-linkin karttaplotterin tuotesivulla osoitteessa www.garmin.com. Se voi olla esimerkiksi
www.garmin.com/products/GPSMAP7212/.
Liittäminen nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon
Jos veneeseen on jo asennettu NMEA 2000 ‑verkko, liitä GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri ja GPS 19x ‑antenni mukana toimitetuilla T-liittimillä ja
yksittäiskytkentäkaapelilla nykyiseen verkkoon.
Ilmoitus
Jos veneessä on valmis NMEA 2000 ‑verkko, se on todennäköisesti jo liitetty virtalähteeseen. Älä liitä mukana toimitettua NMEA 2000 ‑virtajohtoa nykyiseen
NMEA 2000 ‑verkkoon.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin ja GPS 19x ‑antennin liittäminen nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon:
1. Valitse sopivat paikat GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin ja GPS 19x ‑antennin liittämiseksi nykyiseen NMEA 2000 ‑runkoon.
2. Irrota NMEA 2000 ‑T-liittimen toinen reuna rungosta lähinnä sitä kohtaa, johon haluat liittää karttaplotterin.
Jos NMEA 2000 ‑runkoa on jatkettava, liitä asianmukainen
NMEA 2000 ‑rungon jatkokaapeli (lisävaruste) irrottamasi
T-liittimen reunaan.
3. Liitä mukana toimitettu T-liitin NMEA 2000 ‑runkoon
(karttaplotteria varten).
GPSMAP 6000/7000
‑sarjan karttaplotteri
4. Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli
karttaplotteriin ja sen T-liittimen yläosaan, jonka lisäsit
NMEA 2000 ‑verkkoosi.
GPS 19x
-antenni
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole
tarpeeksi pitkä, voit jatkaa sitä enintään 4 m (13 jalkaa).
Jos tarvitset tätä enemmän kaapelia, lisää jatkokaapeli
NMEA 2000 ‑runkoon NMEA 2000 ‑ohjeiden mukaisesti.
5. Irrota NMEA 2000 ‑T-liittimen toinen reuna rungosta lähinnä
sitä kohtaa, johon haluat liittää GPS 19x ‑antennin.
Jos NMEA 2000 ‑runkoa on jatkettava, liitä asianmukainen
NMEA 2000 ‑rungon jatkokaapeli (lisävaruste) irrottamasi
T-liittimen reunaan.
NMEA 2000
‑laite
(ei mukana)
Yksittäiskytkentäkaapelit
(mukana)
T-liittimet
(mukana)
6. Liitä mukana toimitettu T-liitin NMEA 2000 ‑runkoon
(GPS 19x ‑antennia varten).
7. Ohjaa mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli
GPS 19x ‑antenniin ja sen T-liittimen yläosaan, jonka
lisäsit NMEA 2000 ‑verkkoosi.
Jos mukana toimitettu yksittäiskytkentäkaapeli ei ole
tarpeeksi pitkä, voit jatkaa sitä enintään 4 m (13 jalkaa).
Jos tarvitset tätä enemmän kaapelia, lisää jatkokaapeli
NMEA 2000 ‑runkoon NMEA 2000 ‑ohjeiden mukaisesti.
Huomautukset:
8
Nykyinen NMEA 2000 ‑verkko
(ei mukana)
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin ja GPS 19x ‑antennin liittäminen
nykyiseen NMEA 2000 ‑verkkoon
•
Kaaviossa sivulla 8 näkyy ainoastaan NMEA 2000
‑datayhteys GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteriin.
Karttaplotteri on liitettävä sen lisäksi virtalähteeseen. Muutoin se ei toimi.
•
Yksi GPS-antenni riittää hakemaan sijaintitiedot jokaiselle NMEA 2000 ‑verkon laitteelle. Älä liitä useita GPS-antenneja, jos käytät useita
karttaplottereita.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen
GPS 19x
-antenni
Jos veneeseen ei ole vielä asennettu NMEA 2000 ‑verkkoa, sinun on
luotava perustason NMEA 2000 ‑verkko.
Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen:
1. Liitä mukana toimitetut kolme T-liitintä toisiinsa reunoistaan.
2. Liitä päätevastukset yhteen liitettyjen T-liittimien päihin.
GPSMAP 6000/7000
‑sarjan karttaplotteri
3. Kytke mukana toimitettu NMEA 2000 ‑virtajohto 12 Vdc:n
virtalähteeseen kytkimen kautta. Kytke virtajohto mahdollisuuksien
mukaan veneen käynnistyskytkimeen.
4. Liitä NMEA 2000 ‑virtajohto yhden T-liittimen yläosaan.
5. Ohjaa ja liitä mukana toimitetut NMEA 2000 ‑yksittäiskytkentäkaapelit
GPS 19x ‑antennista ja GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterista
muiden T-liitinten yläosiin.
Huomautukset:
•
Kaaviossa näkyy ainoastaan NMEA 2000 ‑datayhteys
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteriin. Karttaplotteri on
liitettävä sen lisäksi virtalähteeseen. Muutoin se ei toimi (sivu 7).
•
Yksi GPS-antenni riittää hakemaan sijaintitiedot jokaiselle
NMEA 2000 ‑verkon laitteelle. Älä liitä useita GPS-antenneja,
jos käytät useita karttaplottereita.
Garmin Marine Networkin kaapelointi
Käynnistyskytkin tai
johtoon sisältyvä kytkin
+
-
12 Vdc:n akku
Naaraspäätevastus
Sulake
NMEA 2000
‑virtakaapeli
Yksittäiskytkentäkaapelit
Valinnainen Garmin Marine Network on plug-and-play-järjestelmä, joka
mahdollistaa nopean tiedonsiirron useiden Garmin-karttaplottereiden ja
muiden verkkotoimintoja tukevien Garmin-laitteiden välillä (esimerkiksi
Garminin luotainlaite (GSD 22) tai Garminin tutka (GMR™ 18 HD tai
T-liittimet
GMR 1206 xHD). GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplottereissa on
kolme verkkoporttia, joihin voi liittää muita Garminin verkkotoimintoja
Perustason NMEA 2000 ‑verkon luominen
tukevia karttaplottereita ja laitteita. Jos verkkoa varten tarvitaan tätä
enemmän portteja, käytä Garmin Marine Network ‑porttitoistinta (GMS 10) tai toista GPSMAP 6000/7000 ‑karttaplotteria. Kaikki liitetyt
Garmin-karttaplotterit voivat käyttää kaikkien liitettyjen laitteiden tietoja.
Urospäätevastus
Huomautukset:
• Kaikki NMEA 0183 ‑laitteet on kytkettävä yhteen verkossa olevaan karttaplotteriin. Sen jälkeen tiedot jaetaan verkon kautta muille liitetyille
karttaplottereille.
• Liitä kaikki karttaplotterit NMEA 2000 ‑verkkoon ja Garmin Marine Networkiin. NMEA 2000 ‑tietoja ei jaeta Garmin Marine Networkissa.
• Liitä verkon osat, kuten Garmin GMR ‑tutka tai GSD-luotain, mihin tahansa verkon karttaplotteriin tai valinnaiseen GMS 10 ‑verkkoporttilaajentimeen.
Tiedot jaetaan kaikkien verkkoon liitettyjen karttaplottereiden kanssa.
• BlueChart® g2 Vision® ‑karttatiedot jaetaan kaikkien liitettyjen GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan ja GPSMAP 4000/5000 ‑sarjan karttaplotterien kanssa.
• Merivideokaapelin kautta tuleva videokuva on tarkasteltavissa ainoastaan liitetyssä karttaplotterissa.
• GPSMAP 6000/7000 ‑karttaplotterin voi liittää Marine Networkiin GPSMAP 3000 ‑sarjan karttaplotterin kanssa:
◦◦ Ne jakavat GPS-sijaintitietoja ja muita tietoja NMEA 0183 ‑vakiolaitteiden kanssa.
◦◦ Ne jakavat tietoja liitetyistä, verkkotoimintoja tukevista Garmin-laitteista, kuten luotainlaitteesta (GSD 22) tai tutkasta (GMR 18 HD tai
GMR 1206 xHD).
◦◦ Garminin GPSMAP 3000 ‑sarjan karttaplotterit eivät voi jakaa karttatietoja GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterien kanssa.
• Kaikki verkon osat on liitettävä veneen virtalähteeseen kunkin osan asennusohjeiden mukaisesti. Seuraavat kaaviot sisältävät ainoastaan verkkoliitännät,
eivät virtaliitäntöjä.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
9
Garmin Marine Network ‑kaapeli:
• Garmin Marine Network ‑kaapelissa (lisävaruste) on lukitusrengas, joka kiinnittää kaapelin karttaplotteriin
tai Marine Network ‑laitteeseen. Kokonsa vuoksi lukitusrengasta ei kiinnitetä verkkokaapeliin tehtaalla,
jotta se olisi mahdollisimman helppo asentaa veneeseen.
• Kun kaapeli on liitetty karttaplotteriin tai verkkolaitteeseen, napsauta lukitusrengas kiinni liittimen ympärille
ja aseta kuminen aluslaatta paikalleen kaapelin mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
Huomautus: Garmin Marine Network ‑kaapelin mukana toimitettua lukitusrengasta ei saa käyttää
minkään muun GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin mukana toimitetun kaapelin kanssa.
Esimerkkejä Garmin Marine Network -asennuksista:
Seuraavissa kuvissa on esimerkkejä yleisistä Garmin Marine Network -asennuksista. Kuvissa näkyvät
ainoastaan laitteiden väliset Garmin Marine Network ‑kaapeliliitännät. Kaavioissa ei näy virtaliitäntöjä. Kytke kukin laite virtalähteeseen asianmukaisten
asennusohjeiden mukaan.
Garmin
GPSMAP 6000/7000
‑sarjan karttaplotteri
Garmin
GPSMAP 6000/7000
‑sarjan karttaplotteri
Marine Network ja kaksi karttaplotteria
GDL 30A XM® Weather ‑vastaanotin
GSD 22 ‑luotain
xxxx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kaikuanturiin
Garmin-meritutka
Garmin
GPSMAP 6000/7000
‑sarjan karttaplotteri
Garmin
GPSMAP 6000/7000
‑sarjan karttaplotteri
Laajennettu Marine Network ja kaksi karttaplotteria
10
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
GSD 22 -luotainyksikkö
xxxx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kaikuanturiin
GMS 10 -verkkoporttilaajennus
Garmin-meritutka
GDL 30A
XM Weather ‑vastaanotin
Garmin
GPSMAP 3000 ‑sarjan
karttaplotteri
Garmin
GPSMAP 6000/7000
‑sarjan karttaplotteri
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin liittäminen nykyiseen Garmin Marine Networkiin
Huomautukset:
• Kaikki Garmin Marine Networkiin liitetyt laitteet on liitettävä veneen virtalähteeseen. Nämä kaaviot sisältävät verkkoliitännät, mutta eivät virtaliitäntöjä.
Kytke kukin laite asianmukaisten asennusohjeiden mukaan.
• Nämä kaaviot sisältävät Garmin Marine Network ‑liitännät, mutta eivät NMEA 2000- tai NMEA 0183 ‑liitäntöjä.
• Kun liität GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteria olemassa olevaan Garmin Marine Networkiin, GMS 10 ‑porttitoistinta voi käyttää, mutta se ei ole
välttämätöntä. GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterissa on kolme verkkoporttia, ja sitä voi käyttää porttilaajentimena. Kytke GPS-antenni ja muut
NMEA-laitteet joko nykyiseen karttaplotteriin tai uuteen GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteriin. Nykyinen karttaplotteri ja uusi GPSMAP 6000/7000
‑sarjan karttaplotteri jakavat keskenään NMEA 0183 ‑tietoja ja Garmin Marine Network ‑tietoja.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
11
Muiden NMEA 0183 ‑laitteiden kytkeminen
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin mukana toimitettu NMEA 0183 ‑datakaapeli tukee NMEA 0183 ‑standardia, jolla voidaan liittää useita
NMEA 0183 ‑yhteensopivia laitteita, kuten VHF-radioita, NMEA-välineitä, automaattiohjauksia ja tietokoneita.
NMEA 0183 ‑peruskytkentä
Nämä kaaviot sisältävät NMEA 0183 ‑peruskytkennät, joilla voi liittää GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin NMEA 0183 ‑yhteensopiviin laitteisiin,
kuten AIS- tai DSC-laitteeseen. Lisätietoja GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin NMEA 0183 ‑ominaisuuksista on kohdassa NMEA 0183 ‑lisäkytkentä
(sivu 13).
+
AKKU
10–35 Vdc
-
johtimen väri
Garmin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
karttaplotteri
Sulake
7,5 A - 42 V
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
Johdin
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta (virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
>
Valkoinen
Lähettävä A(+)
>
>
>
>
oranssi/valkoinen
lähettävä B(-)
Harmaa
Vastaanottava A(+)
vaaleanpunainen
vastaanottava B(-)
>
>
>
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
(AIS)
Kytkeminen NMEA 0183 ‑yhteensopivaan laitteeseen (AIS)
+
AKKU
10–35 Vdc
Johdin
johtimen väri
Sulake
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
karttaplotteri
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
-
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta (virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
>
oranssi/valkoinen
>
>
>
valkoinen
Lähetys
harmaa
Vastaanota
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
>
>
vaaleanpunainen
ei kytketty
Kytkeminen yksipäiseen NMEA 0183 ‑yhteensopivaan laitteeseen
Huomautukset:
•
•
•
•
•
12
Jos NMEA 0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi vastaanottava johdin (ei A, B, + tai -), jätä vaaleanpunainen johdin kytkemättä.
Jos NMEA 0183 ‑yhteensopivassa laitteessa on vain yksi lähettävä johdin (ei A, B, + tai -), kytke oranssi/valkoinen johdin maadoitukseen.
Tarkista NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen asennusohjeista lähettävät A(+)- ja B(-)-johtimet sekä vastaanottavat A(+)- ja B(-)-johtimet.
Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28 AWG ‑kaapelilla.
Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
NMEA 0183 ‑lisäkytkentä
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterissa on neljä porttia NMEA 0183 ‑tietojen vastaanottamiseen (RX-portit) ja kaksi NMEA 0183 ‑tietojen
lähettämiseen (TX-portit). Kytke yksi NMEA 0183 ‑laite kuhunkin RX-porttiin tietojen lähettämiseksi 6000/7000-sarjan karttaplotteriin. Kytke enintään
kolme NMEA 0183 ‑laitetta rinnakkain kuhunkin TX-porttiin tietojen vastaanottamiseksi 6000/7000-sarjan karttaplotterista.
Kussakin RX- ja TX-portissa on 2 johdinta, joissa on NMEA 0183 ‑käytännön mukaiset merkinnät A (+) ja B (-). Liitä kunkin portin vastaavat A (+)- ja
B (-) ‑johtimet NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen A (+)- ja B (-) ‑johtimiin. Katso taulukkoa ja kytkentäkaavioita, kun liität 6000/7000-karttaplotteria
NMEA 0183 ‑laitteisiin.
Tarkista NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen asennusohjeista lähettävät (TX) A (+)- ja B (-) ‑johtimet sekä vastaanottavat (RX) A (+)- ja
B (-) ‑johtimet. Voit jatkaa kaapeleita tarvittaessa suojatulla, kierretyllä 28 AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä ne kutistemuovilla.
Huomautukset:
• Jotta kaksisuuntainen tiedonsiirto NMEA 0183 ‑laitteen kanssa onnistuu, GPSMAP 6000/7000 ‑karttaplottereiden portit eivät ole linkitettyjä. Jos
esimerkiksi NMEA-yhteensopivan laitteen RX-portti on kytketty GPSMAP 6000/7000 ‑laitteen TX-porttiin 1, voit kytkeä NMEA 0183 ‑yhteensopivan
laitteen TX-portin GPSMAP 6000/7000 ‑laitteen RX-porttiin 1, 2, 3 tai 4.
• GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin ja NMEA 0183 ‑yhteensopivan laitteen NMEA 0183 ‑datakaapelin maadoitusjohtimet on maadoitettava.
• Hyväksytyt NMEA 0183 ‑määritykset—GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE sekä Garminin omat määritykset­—PGRME, PGRMM, ja PGRMZ.
• Lisäksi GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri tukee WPL- ja DSC-määritystä sekä luotaimen NMEA 0183 ‑syöttöä ja DPT (syvyys)- tai DBT-,
MTW (veden lämpötila)- ja VHW (veden lämpötila, nopeus ja suunta) ‑määrityksiä.
• Määritä NMEA 0183 ‑yhteydet GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin valitsemalla Asetus > Viestintä. Lisätietoja on GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
käyttöoppaassa.
Portti
Johtimen toiminto
Johtimen väri
Nastan numero
Vastaanottava
portti 1
RX / A (+)
Valkoinen
1
RX / B (-)
Oranssi/valkoinen
2
Vastaanottava
portti 2
RX / A (+)
Ruskea
5
RX / B (-)
Ruskea/valkoinen
6
Vastaanottava
portti 3
RX / A (+)
Violetti
9
RX / B (-)
Violetti/valkoinen
10
Vastaanottava
portti 4
RX / A (+)
Musta/valkoinen
11
rX / B (-)
Punainen/valkoinen
12
Lähettävä
portti 1
tX / A (+)
Harmaa
3
tX / B (-)
Vaaleanpunainen
4
Lähettävä
portti 2
tX / A (+)
Sininen
7
tX / B (-)
Sininen/valkoinen
8
Ei mitään
GPS 17 (tulo)
Vihreä/valkoinen
13
Ei mitään
GPS 17 (lähtö)
Vihreä
14
Ei mitään
ylimääräinen
Liitin
Pin 1
Pin 3
Pin 8
Pin 17
NMEA 0183 -kaapeli:
näkymä päästä
15
Ei mitään
Hälytys
Keltainen
16
Ei mitään
Lisävarusteliitäntä
Oranssi
17
Ei mitään
Maadoitus
Musta
-
ylimääräinen
18
19
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan NMEA 0183 ‑datakaapeli
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
13
+
Sulake
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
karttaplotteri
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
Akku
10–35 Vdc
Johdin
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta
(virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
>
RX / A(+)
tX / A (+)
>
>
>
>
RX / B(-)
tX / B(-)
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
>
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
Kytkeminen NMEA 0183 ‑yhteensopivaan vakiolaitteeseen, kaksisuuntainen tiedonsiirto
Sulake
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
karttaplotteri
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
+
Akku
10–35 Vdc
-
Johdin
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta
(virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
>
>
RX / A(+)
tX / A(+)
RX / B(-)
tX / B(-)
TAI
TAI
>
>
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
>
>
Kytkeminen NMEA 0183 ‑yhteensopivaan vakiolaitteeseen, yksisuuntainen tiedonsiirto
+
Garmin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
karttaplotteri
Sulake
7,5 A - 42 V
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
Akku
10–35 Vdc
Johdin
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta
(virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
>
tX / A(+)
>
tX / B(-)
rX
>
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
Ei kytketty
Kytkeminen tietojen lähettämiseksi NMEA 0183 ‑yhteensopivaan laitteeseen, yksijohtiminen TX-liitäntä
+
Garmin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
laite
Sulake
7,5 A - 42 V
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
>
>
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
Akku
10–35 Vdc
Johdin
Punainen (virta)
Punainen (virta)
Musta
(virran maadoitus)
Musta
(virran maadoitus)
Musta (data, maad.)
Musta (data, maad.)
NMEA 0183
‑yhteensopiva
laite
rX / b(-)
rX / a(+)
tX
>
Kytkeminen tietojen vastaanottamiseksi NMEA 0183 ‑yhteensopivasta laitteesta, yksijohtiminen RX-liitäntä
14
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
Kytkeminen lamppuun tai torveen (valinnainen)
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteria voi käyttää lampun, torven tai molempien kanssa hälytyksen antamiseksi, kun karttaplotteri näyttää ilmoituksen.
Hälytystä ei tarvitse liittää, jotta GPSMAP 6000/7000 ‑karttaplotteri toimii. Hälytyspiiri siirtyy pienjännitteiseen tilaan, kun hälytys kuuluu laitteesta.
Enimmäisvirta on 100 mA, ja relettä tarvitaan karttaplotterista tulevaksi sähkövirraksi 100 mA. Jos haluat vaihdella visuaalisten hälytysten ja äänihälytysten
välillä manuaalisesti, asenna SPST (single-pole, single-throw) ‑kytkimet.
+
-
Akku
10–35 Vdc
Johtimen
väri
Sulake
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
karttaplotteri
Punainen (virta)
Musta (maadoitus)
Virtajohto
Torvi
NMEA 0183
‑kaapeli
Keltainen (hälytys)
Lamppu
Rele
100 ma max
käämin virta
Liittäminen lamppuun, torveen tai molempiin
Kytkeminen tietokoneen DB-9-sarjaliitäntään
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplottereita voi liittää tietokoneen DB-9-sarjaliitäntään.
+
Garmin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
karttaplotteri
Sulake
7,5 A - 42 V
Akku
10–35 Vdc
Johdin
tarkista johtimien
värit taulukosta
-
Punainen (virta)
Musta (virran maadoitus)
Virtajohto
Tietokoneen DB-9
-sarjaliitäntä
DB-9nastojen
numerot
nasta 5: maad.
1
2
3
4
5
Musta (data, maad.)
NMEA 0183
‑kaapeli
RX / B(-)
>
>
>
>
RX / A(+)
Nasta 3: tX
tX / A(+)
Nasta 2: rX
>
>
TX / B(-)
6
7
8
9
: näkymä päästä
Ei kytketty
Kytkeminen tietokoneen DB-9-sarjaliitäntään
Kytkeminen GPS 17- tai GPS 17 HVS ‑antenniin
Jos veneeseen on jo asennettu Garmin GPS 17 tai GPS 17 HVS, sen voi kytkeä GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteriin mukana toimitetun GPS 19x
‑antennin sijasta. Kytke nykyinen GPS 17- tai GPS 17 HVS ‑antenni mukana toimitettuun 19-nastaiseen NMEA 0183 ‑kaapeliin ja veneen virtalähteeseen
seuraavan kaavion mukaisesti. Voit jatkaa NMEA 0183- tai GPS 17 HVS ‑kaapelia tarvittaessa suojatulla 22 AWG ‑kaapelilla. Juota kaikki liitännät ja tiivistä
ne kutistemuovilla.
Huomautus: Jos käytät useita Garmin-karttaplottereita Garmin Marine Networkissa, älä kytke GPS-antenniin useita karttaplottereita. Garmin Marine
Networkiin liitetyt karttaplotterit jakavat GPS-signaalin keskenään.
+
Johtimen
väri
Garmin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan
karttaplotteri
Sulake
7,5 A - 42 V
Virtajohto
NMEA 0183
‑kaapeli
Akku
10–35 Vdc
-
Punainen (virta)
Musta (maadoitus)
Oranssi (acc. käytössä)
> Vihreä (datalähtö)
VIHREÄ/valkoinen (datatulo)
>
Johtimen
väri
Punainen (virta)
Sulake
1A
Musta (maadoitus)
Keltainen (käytössä)
Sininen (datatulo)
Valkoinen (datalähtö)
>
>
GPS 17 tai
GPS 17 HVS
antenni
Kytkeminen GPS 17- tai GPS 17 HVS ‑antenniin
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
15
Videokaapelien kytkeminen
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplottereihin voi syöttää videokuvaa ja kuvaa voi siirtää ulkoiseen näyttöön käyttämällä mukana toimitettua 17-nastaista
merivideokaapelia. GPSMAP 7015/7215 ‑karttaplotterien mukana toimitetaan toinenkin 17-nastainen merivideokaapeli lisävideolähteitä varten.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterit tukevat NTSC (National Television System Committee)- ja PAL (Phase Alternate Line) ‑komposiittivideolähteitä
sekä siirtoa tietokoneen näyttöön (6008/6208 = VGA-lähtö, 6012/6212/7012/7212/7015/7215 = XGA-lähtö). Merivideosyöttö on mahdollinen ainoastaan
siinä karttaplotterissa, johon kaapeli on liitetty, eikä tietoja lähetetä Garmin Marine Networkin kautta. Lisätietoja merivideotoiminnosta on liitteessä (sivu 19).
Ensisijainen videokaapeli (video—keltainen liitäntä)
Tämä kaapeli toimitetaan kaikkien GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterien mukana. Se liitetään karttaplotterin taustapaneelin keltaiseen videoliitäntään.
Tämä kaapeli tukee kahta erillistä komposiittivideolähdettä ja mahdollistaa videosyötön ulkoiseen tietokonenäyttöön.
➊
➊
➋
Ensisijainen videokaapeli
➊ Video 1- ja Video 2 ‑tuloliitännät (RCA-liitännät) mahdollistavat syötön kahdesta erillisestä NTSC/PAL-yhteensopivasta komposiittivideolaitteesta, kuten
videonauhurista, DVD-soittimesta, televisiosta tai videokamerasta. Karttaplotteri voi näyttää yhden videosyötteen kerralla tai vaihdella kahden syötteen
välillä. Lisätietoja on GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan käyttöoppaassa. Videolähteen äänisyöttö on liitettävä erilliseen stereo-/äänentoistojärjestelmään.
➋ Tietokonenäyttösyötön (15-nastainen HD) liitännän kautta karttaplotterin näytön kuva voidaan siirtää tietokoneen näyttöön. Etänäytössä on oltava
käytettävissä vähintään VGA-tarkkuus, ja siinä on oltava multi-sync-ominaisuus. Varmista häiriöiden välttämiseksi, että liitetyn näytön maadoitusjohto
on liitetty samaan maadoitukseen kuin GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteri.
Toissijainen videokaapeli (video 2—purppuranvärinen liitäntä)
Tämä kaapeli toimitetaan GPSMAP 7015/7215 ‑karttaplotterien mukana. Se ei ole yhteensopiva minkään muun GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin
kanssa. Tämä kaapeli liitetään GPSMAP 7015/7215 ‑karttaplotterin taustapaneelin purppuranväriseen liitäntään. Se tukee kahta komposiittivideolähdettä,
S-Video-lähdettä ja tietokoneen VGA-tuloa.
➌
➌
➍
➎
Toissijainen videokaapeli (vain GPSMAP 7015/7215)
➌ V ideo 3- ja Video 4 ‑tuloliitännät (RCA-liitännät) mahdollistavat syötön kahdesta NTSC/PAL-yhteensopivasta komposiittivideolaitteesta, kuten
videonauhurista, DVD-soittimesta, televisiosta tai videokamerasta. GPSMAP 7015/7215 ‑karttaplotteri voi näyttää kerralla enintään neljää videosyöttöä,
tai siitä voi katsella vuorotellen kaikkia liitettyjä videotuloja. Lisätietoja on GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan käyttöoppaassa. Videolähteen äänisyöttö on
liitettävä erilliseen stereo-/äänentoistojärjestelmään.
➍ Liitä tietokone tietokoneen näyttöliitäntään (15 nastan HD), jotta voit käyttää GPSMAP 7015/7215 ‑karttaplotteria tietokonenäyttönä. Lisätietoja on
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan käyttöoppaassa.
➎ S-Video In (S-Video-liitäntä) tukee NTSC/PAL-yhteensopivia S-Video-laitteita, kuten videonauhuria, DVD-soitinta, televisiota tai videokameraa.
S-Video-liitäntä takaa laadukkaamman videosignaalin kuin komposiittivideoliitäntä.
16
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin viimeiset liitännät
Kun virtajohto ja GPS-antenni (sekä mahdolliset Garmin Marine Network ‑laitteet, NMEA 0183 ‑laitteet, NMEA 2000 ‑laitteet tai videolaitteet) on liitetty
veneeseen, liitä kaapelit GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotteriin.
Huomautus: lukitusrenkaat on asennettava, ennen kuin kaapelit liitetään karttaplotteriin (sivu 6).
Kaapelin liittäminen GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin takapaneeliin:
1. Työnnä kaapeli tukevasti oikeaan porttiin karttaplotterin taustapuolella. Älä työnnä liian kovaa, jotta liittimen nastat eivät vahingoitu.
2. Kun kaapeli on paikallaan, käännä lukitusrengasta myötäpäivään, kunnes se on tiukalla. Älä kiristä lukitusrengasta liian tiukalle.
➊
➋
➊
➊
➌
➍
➎
➏
GPSMAP 6008/6208/6012/6212/7012/7212 ‑liitännät
➋
➊
➊
➍
➎
➊
➌
➐
➏
GPSMAP 7015/7215 ‑liitännät
➊ Garmin Marine Network ‑liitännät (×3) (musta)
➋ NMEA 2000 ‑liitäntä (musta)
➌ NMEA 0183 ‑liitäntä (sininen)
➍ Virtaliitäntä (punainen)
➎ Videoliitäntä (keltainen)
➏ Maadoituskahva (ei käytetä tyypillisessä asennuksessa)
➐ Video 2 ‑liitäntä (vain GPSMAP 7015/7215) (purppura)
Karttaplotterin ohjelmiston päivittäminen
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplotterin mukana toimitetaan ehkä SD-kortti ohjelmistopäivitystä varten. Toimi siinä tapauksessa kortin mukana
toimitettujen ohjeiden mukaisesti.
Jos et ole saanut SD-korttia ohjelmistopäivitystä varten, tarkista karttaplotterin ohjelmiston ajantasaisuus osoitteesta www.garmin.com. Tarkista karttaplotterin
ohjelmistoversio valitsemalla kohta tai koskettamalla kohtaa Asetus > Järjestelmä > Järjestelmätiedot.
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
17
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Tekniset tiedot
Koko
Laitteet
Mittatiedot
GPSMAP 6008, 6208
L × K × S: 291,5 x 187,8 x 148,5 mm (11 1/2 × 7 3/8 × 5 7/8 tuumaa)
GPSMAP 6012, 6212
L × K × S: 381,7 x 251,2 x 148,7 mm (15 1/32 × 9 57/64 × 5 27/32 tuumaa)
GPSMAP 7012, 7212
L × K × S: 336,8 x 251,5 x 147,8 mm (13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32 tuumaa)
GPSMAP 7015, 7215
L × K × S: 394,9 x 300,7 x 148,5 mm (15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8 tuumaa)
Paino
GPSMAP 6008, 6208
5,12 kg (11 paunaa 5 unssia)
GPSMAP 6012, 6212
7,23 kg (15 paunaa 15 unssia)
GPSMAP 7012, 7212
6,94 kg (15 paunaa 5 unssia)
GPSMAP 7015, 7215
7,87 kg (17 paunaa 6 unssia)
Näyttö
GPSMAP 6008, 6208
L × K: 174 x 131,3 mm (6 3/4 × 5 1/8 tuumaa)
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212
L × K: 245,8 x 184,3 mm (9 11/16 × 7 1/4 tuumaa)
GPSMAP 7015, 7215
L × K: 304,1 x 228,1 mm (12 × 9 tuumaa)
Kotelo
Kaikki mallit
Täysin koteloitu, kestävä muovin ja alumiinin seos, vesitiivis IEC 60529 IPX-7 -standardin mukaan.
Lämpötilat
Kaikki mallit
-15 - 55 °C (5 - 131 °F)
Kompassin
GPSMAP 6008, 6208
38,1 cm (15 tuumaa)
turvaväli
GPSMAP 6012, 6212
40,6 cm (16 tuumaa)
GPSMAP 7012, 7212
63,5 cm (25 tuumaa)
GPSMAP 7015, 7215
43,2 cm (17 tuumaa)
- Tuotteen sisällä olevat lamput sisältävät elohopeaa. Ne on hävitettävä tai kierrätettävä paikallisten lakien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa
Hg www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
GPS-suorituskyky
Tekniset tiedot
Vastaanotin
Hakuaika
Päivitystahti
Tarkkuus
Parametri
Lämmin
Kylmä
Uudelleenhakuaika
GPS
DGPS
Nopeus
Virta
Tekniset tiedot
Lähde
Käyttö
Sulake
NMEA 2000 LEN -numero
(Load Equivalency Number)
NMEA 2000 -virrankulutus
Mittatiedot
GPS19x: erittäin herkkä differentiaalivalmis, 12 rinnakkaiskanavan WAAS-yhteensopiva vastaanotin
Noin 38 s (laite samassa paikassa tai lähellä paikkaa, jossa satelliitit on äskettäin haettu)
Noin 45 s (laitetta siirretty vähintään 800 km [500 mailia] virran katkaisemisen jälkeen)
< 2 sekuntia
1/s, jatkuva
< 10 m (33 jalkaa) 95 % tyypillinen
3 – 5 m (10 – 16 jalkaa) 95 % tyypillinen (WAAS/EGNOS-tarkkuus)
0,05 m/s, tasainen tila
Laitteet
Kaikki mallit
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Kaikki mallit
Kaikki mallit
Mittatiedot
10-35 Vdc
Enintään 35 W, 10 Vdc
Enintään 45 W, 10 Vdc
Enintään 65 W, 10 Vdc
7,5 A, 42 V nopea
2
Kaikki mallit
Enintään 75 mA
NMEA 2000 PGN ‑tiedot
Vastaanota
18
Lähetys
059392
ISO-kuittaus
059392
ISO-kuittaus
059904
ISO-pyyntö
059904
ISO-pyyntö
060928
ISO-osoiteväite
060928
ISO-osoiteväite
126208
NMEA - komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126208
NMEA - komento/pyyntö/kuittausryhmätoiminto
126464
Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126464
Lähetyksen/vastaanoton PGN-luetteloryhmätoiminto
126992
Järjestelmän aika
126996
Tuotetiedot
126996
Tuotetiedot
127250
Aluksen suunta
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
Vastaanota
Lähetys
127250
Aluksen suunta
127258
Magneettinen eranto
127489
Moottorin parametrit - dynaaminen
128259
Nopeus - vesiviittaus
127488
Moottorin parametrit - nopea päivitys
128267
Veden syvyys
127493
Lähetysparametrit, dynaaminen
129025
Sijainti - nopea päivitys
127505
Nestetaso
129026
COG & SOG - nopea päivitys
128259
Nopeus - vesiviittaus
129029
GNSS-sijaintitiedot
128267
Veden syvyys
129283
XTE (Cross Track Error)
129025
Sijainti - nopea päivitys
129284
Navigointitiedot
129026
COG & SOG - nopea päivitys
129285
Navigointireitin / reittipisteen tiedot
129029
GNSS-sijaintitiedot
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
129038
AIS-luokan A sijaintiraportti
130306
Tuulitiedot
129039
AIS-luokan B sijaintiraportti
130312
Lämpötila
129040
AIS-luokan B laajennettu sijaintiraportti
129539
GNSS-DOPit
129540
GNSS-satelliitit näkyvissä
129794
AIS-luokan A staattiset tiedot ja matkakohtaiset tiedot
129808
DSC-soittotiedot
129809
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa A
129810
AIS-luokan B staattisten "CS"-tietojen raportti, osa B
130306
Tuulitiedot
130310
Ympäristöparametrit
130311
Ympäristöparametrit
130312
Lämpötila
130313
Ilmankosteus
130314
Todellinen ilmanpaine
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan karttaplottereilla on
NMEA 2000 -sertifiointi.
Merivideokaapelin nastojen määritykset
Nasta 2
Nasta 1
Nasta 7
Nasta 11
Nasta 16
Nasta 17
Ensisijainen
merivideokaapeli
Liitin
RCA 1 (keski)
RCA 1 (ulko)
RCA 2 (keski)
RCA 2 (ulko)
HD-15, nasta 1
HD-15, nasta 2
HD-15, nasta 3
HD-15, nasta 5
HD-15, nasta 6
HD-15, nasta 7
HD-15, nasta 8
HD-15, nasta 10
HD-15, nasta 13
HD-15, nasta 14
HD-15-kuori
Nasta
2
6
11
15
1
4
3
13
8
8
8
13
7
12
9
Toiminto
Videotulo 1
Video 1, maad.
Videotulo 2
Video 2, maad.
VGA, analog.—pun.
VGA, analog.—vihr.
VGA, analog.—sin.
VGA, analog.—maad.
VGA, analog.—pun., maad.
VGA, analog.—vihr., maad.
VGA, analog.—sin., maad.
VGA, synkr., maad.
VGA, vaakasynkr.
VGA, pystysynkr.
VGA, yleissuojus
Ensisijaisen merivideokaapelin nastojen määritykset
GPSMAP 6000/7000 ‑sarjan asennusohjeet
19
Liitin
RCA 1 (keski)
RCA 1 (ulko)
RCA 2 (keski)
RCA 2 (ulko)
HD-15, nasta 1
HD-15, nasta 2
Nasta 2
Nasta 1
HD-15, nasta 3
Nasta 11
Nasta 7 HD-15, nasta 5
HD-15, nasta 6
Nasta 17
Nasta 16 HD-15, nasta 7
HD-15, nasta 8
HD-15, nasta 10
Toissijainen
HD-15, nasta 13
merivideokaapeli
HD-15, nasta 14
(vain 7015/7215)
HD-15-kuori
S-Video-nasta 3
S-Video-nasta 1
S-Video-nasta 4
S-Video-nasta 2
Nasta
2
6
11
10
1
4
3
13
8
8
8
13
7
12
9
16
14
17
15
Toiminto
Videotulo 3
Video 3, maad.
Videotulo 4
Video 4, maad.
VGA, analog.—pun.
VGA, analog.—vihr.
VGA, analog.—sin.
VGA, analog.—maad.
VGA, analog.—pun., maad.
VGA, analog.—vihr., maad.
VGA, analog.—sin., maad.
VGA, synkr., maad.
VGA, vaakasynkr.
VGA, pystysynkr.
VGA, yleissuojus
S-Video In, luminanssi
S-Video In, luminanssi, maad.
S-Video In, krominanssi
S-Video In, krominanssi, maad.
Nasta 3
Nasta 4
Nasta 1
Nasta 2
S-Video In
Nasta 1
Nasta 5
Nasta 11
Nasta 15
VGA In
Toissijaisen merivideokaapelin nastojen määritykset (vain GPSMAP 7015/7215)
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään tallennusvälineeseen ilman Garminin
ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun
sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio
sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia niiden sisältöön
ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin
tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart® ja g2 Vision® ovat Garmin Ltd:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. NMEA 2000® on National Marine Electronics Associationin rekisteröity tavaramerkki.
XM® ja XM WX Satellite Weather® ovat XM Satellite Radio Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteessa www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising