Garmin | GPSMAP 6008 | Quick Start Guide | Garmin GPSMAP 6008 Pikaopas

Garmin GPSMAP 6008 Pikaopas
Reitin luominen ja navigoiminen
Navigoiminen kartan avulla
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista
Navigoiminen kartan pisteeseen
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart® g2 Vision®
-muistikortin kanssa.
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti
kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat
vesialueet ja muut esteet.
Voit luoda reitin meri- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen heti. Reitti- tai reittipistetietoja ei
tallenneta.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartta.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Paina GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa
keinupainiketta ja valitse kohde
kohdistimella ( ).
• Kosketa GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa
kohdetta kohdistimella ( ).
Määränpää valittu
4. Valitse Navigoi > Reitti.
5. Määritä kohta, johon haluat asettaa viimeisen
käännöksen määränpäätä kohti:
• Paina GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa
keinupainiketta ja valitse viimeisen käännöksen
sijainti kohdistimella.
• Kosketa GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa
viimeisen käännöksen sijaintia kohdistimella.
6. Valitse Lisää käännös.
Käännös valittu
7. Jos haluat lisätä käännöksiä, toista vaiheita 5 ja 6.
Aloita määränpäästä ja siirry vähitellen lähemmäksi veneen nykyistä sijaintia.
Lisää viimeksi käännös, jonka kohdassa haluat kääntyä ensimmäisen kerran nykyisen sijaintisi
jälkeen. Sen pitäisi olla venettä lähimpänä oleva käännös.
8. Valitse Valmis, kun reitti on valmis.
9. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
10. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
 VAROITUS
Käytettäessä Mene-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia
vesialueita. Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision
-muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse, minne haluat mennä:
• Paina GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa keinupainiketta ja valitse sijainti
kohdistimella ( ).
• Kosketa GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa merikarttaa ja valitse sijainti kohdistimella ( ).
4. Valitse Navigoi.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Navigoi suoraan sijaintiin valitsemalla Mene.
• Luo sijaintiin reitti käännöksineen valitsemalla Reitti.
• Käytä automaattista opastusta valitsemalla Opastus.
6. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä
mahdollisesti oleva harmaa viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa
automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen
minimikorkeusasetuksesta.
7. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Siirry
Opastus (BlueChart g2 Vision)
GPSMAP 6000/7000 -sarja
®
pikaopas
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Karttapiirturin käynnistäminen
Paina
virtapainiketta.
Karttapiirturin sammuttaminen
Paina
Taustavalon säätäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Hälytin/näyttö > Taustavalo > Taustavalo.
2. Säädä taustavalo:
• Valitsemalla Autom. voit antaa karttapiirturin säätää taustavalon automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan.
• Valitsemalla Ylös tai Alas voit säätää taustavaloa manuaalisesti.
Väritilan säätäminen
virtapainiketta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Hälytin/näyttö > Väritila.
2. Valitse Päivävärit, Yövärit tai Autom..
Reittipisteen tai mies yli laidan -paikan
merkitseminen
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse aloitusnäytössä MARK (Merkitse).
Reittipisteen luominen johonkin toiseen sijaintiin
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste > Siirrä.
2. Määritä reittipisteen sijainti.
• Valitsemalla Käytä karttaa voit siirtää reittipistettä katsellessasi karttaa. Valitse
GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa uusi sijainti kartasta keinupainikkeella. Kosketa
GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa uutta sijaintia kartassa. Valitse Siirrä reittipiste.
• Valitsemalla Merkitse sijainti voit siirtää reittipistettä koordinaattien avulla. Määritä
GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa uuden sijainnin koordinaatit keinupainikkeella.
Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigointi siihen
Kun merkitset reittipisteen, voit määrittää sen mies yli
laidan (MOB, Man OverBoard) -reittipisteeksi.
Valitse missä tahansa näytössä MARK (Merkitse) >
Mies yli laidan.
Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen
MOB-pisteen, ja karttapiirturi määrittää reitin takaisin
merkittyyn sijaintiin Siirry-toiminnolla.
Mies yli laidan
Navigoiminen veneilypalveluun
Taustavalon ja väritilan säätäminen
Karttaplotterin virran kytkeminen tai katkaiseminen
Yhdistelmänäyttöjen käyttäminen
Yhdistelmän valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
Yhdistelmänäytön mukauttaminen
Huomautus: Voit valita ainoastaan karttapiirturissa käytettävissä olevia vaihtoehtoja.
Voit lisätä käytettävissä olevien näyttöjen määrää käyttämällä BlueChart g2 Vision -muistikortia
tai lisäämällä verkkolaitteita, kuten luotain ja tutka.
Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
Valitse yhdistelmä.
Valitse MENU (Valikko) > Muuta yhdistelmä.
Valitse jokin seuraavista:
Yhdistelmä­
• Valitse Toiminnot ja valitse yhdis­
näyttö 1
telmänäyttöjen määrä. Valitse luku.
• Valitsemalla Asettelu > Pysty voit
Yhdistelmä­
järjestää näytöt pystysuuntaisesti.
näyttö 2
• Valitsemalla Asettelu > Vaaka voit
Tietopalkki
järjestää näytöt vaakasuuntaisesti.
• Valitsemalla Tietopalkki > Käytössä
voit näyttää vaakapalkin, joka sisältää
tietokentät.
• Valitsemalla numeroidun vaihtoehdon, kuten 1. Merikartta tai 2. Luotain yllä olevassa
kuvassa voit muuttaa vastaavassa näytössä näkyvien tietojen tyypin.
5. Valitse Valmis.
1.
2.
3.
4.
Navigoiminen veneilypalvelukohteeseen
 VAROITUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja.
Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti
kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat
vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-ominaisuutta suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai
matalia vesialueita. Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat
vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: automaattinen opastus on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision
-muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Avomeren palvelut.
2. Valitse haluamasi veneilypalveluluokka.
Karttaplotteri näyttää lähimmät 50 sijaintia ja etäisyyden niihin.
3. Valitse ajokohde.
VIHJE: valitsemalla Seuraava sivu voit tarkastella lisätietoja tai näyttää sijainnin kartassa.
4. Valitse Navigoi.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Navigoi suoraan sijaintiin valitsemalla Siirry.
• Luo sijaintiin reitti käännöksineen valitsemalla Reitti.
• Käytä automaattista opastusta valitsemalla Opastus.
6. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä
mahdollisesti oleva harmaa viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa
automaattisen opastuksen viivasta. Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja
esteen minimikorkeusasetuksesta.
7. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Gamin-logo, GPSMAP®, BlueChart® ja g2 Vision® ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
© 2009 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Joulukuu 2009
Osanumero 190-01120-57 versio A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising