Garmin | GPSMAP 6008 | User manual | Garmin GPSMAP 6008 Brugervejledning

Garmin GPSMAP 6008 Brugervejledning
GPSMAP 6000/7000-enheder
brugervejledning
®
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Tlf. (913) 397 8200
eller (800) 800 1020
Fax (913) 397 8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannien
Tlf. +44 (0) 870 850 1241
(uden for Storbritannien)
0808 238 0000 (kun i Storbritannien)
Fax +44 (0) 870 850 1251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
(R.O.C.)
Tlf. (+886) 2 2642 9199
Fax (+886) 2 2642 9099
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller
gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet
tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medie
til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af
vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af
vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til
at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted
(www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ og UltraScroll™ er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA 2000® og NMEA 2000-logoet
er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og
andre lande. XM® og XM WX Satellite Weather® er registrerede varemærker tilhørende XM Satellite Radio Inc.
Introduktion
Introduktion
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Denne vejledning indeholder oplysninger om følgende produkter:
• GPSMAP® 6008
• GPSMAP 6208
• GPSMAP 6012
• GPSMAP 6212
• GPSMAP 7012
• GPSMAP 7212
• GPSMAP 7015
• GPSMAP 7215
Tip og genveje
•
•
•
•
Vælg Hjem (HOME) i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem.
Vælg Menu (MENU) i alle skærmbilleder for at åbne yderligere indstillinger.
Tryk på, og slip Tænd/sluk-knappen for at justere skærmindstillingerne for baggrundslys og farvevalg.
Tryk og hold Tænd/sluk-knappen nede for at tænde og slukke for plotteren.
Generelt om brugervejledningen
Når du i denne vejledning får besked på at vælge et emne, skal du enten trykke på funktionsknappen langs højre
side af skærmen (GPSMAP 6000-enheder) eller trykke på emnet på skærmen (GPSMAP 7000-enheder) for at vælge
det. Små pile (>) i teksten angiver, at du skal vælge hvert element i rækkefølge. Hvis du f.eks. får vist “vælg Kort
> Navigationskort”, skal du trykke på funktionsknappen Kort (GPSMAP 6000-enheder) eller trykke på Kort
(GPSMAP 7000-enheder)
og derefter vælge Navigationskort.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
i
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion.................................................i
Tip og genveje..................................................... i
Generelt om brugervejledningen......................... i
Sådan kommer du i gang.......................... 1
For- og bagpaneler............................................. 1
Aktivering af plotteren......................................... 3
Deaktivering af plotteren.................................... 3
Indledende plotterindstillinger............................. 3
Justering af baggrundslys.................................. 3
Justering af farvevalg......................................... 3
Indsættelse og fjernelse af data- og
hukommelseskort............................................. 4
Visning af systeminformation.............................. 4
Om skærmen Hjem............................................ 5
Kort og 3D-kortvisninger.......................... 6
Navigationskort................................................... 6
Automatisk identifikationssystem..................... 14
Perspektiv 3D................................................... 19
Radar Overlay.................................................. 21
BlueChart g2 Vision.......................................... 21
Overflade 3D.................................................... 22
Undervands 3D................................................ 24
Fiskekort........................................................... 25
Visning af satellitbilleder på
navigationskortet............................................ 25
Visning af luftfotos af landmærker.................... 26
Animerede indikatorer for tidevand og
strøm.............................................................. 27
Detaljerede veje og POI-data........................... 27
Auto guidning................................................... 27
Kombinationer.........................................28
Om skærmen Kombinationer........................... 28
Konfiguration af skærmen Kombinationer........ 28
Navigation................................................32
Grundlæggende spørgsmål om navigation...... 32
Navigation med en plotter................................ 32
Waypoints......................................................... 34
Ruter................................................................. 35
Spor.................................................................. 39
Sletning af alle waypoints, ruter og spor.......... 41
Find...........................................................42
Marineservicedestinationer.............................. 42
Almanak-, omgivelses- og
fartøjsdata................................................46
Almanakdata.................................................... 46
Omgivelsesdata................................................ 48
Fartøjsdata....................................................... 51
ii
Enhedskonfiguration............................... 57
Grundlæggende spørgsmål om
enhedskonfiguration....................................... 57
Simulatortilstand............................................... 57
Automatisk aktivering af plotteren.................... 58
Displaykonfiguration......................................... 58
Navigationspræferencer................................... 58
Information om din båd..................................... 66
Alarmer............................................................. 67
Styring af plotterdata........................................ 69
Konfiguration af netværksenhed...................... 71
Radar........................................................72
Udsendelse af radarsignaler............................ 72
Stop udsendelsen af radarsignaler................... 72
Justering af zoomskalaen på skærmen
Radar............................................................. 72
Radarvisningstilstande..................................... 72
Radarmarkering................................................ 77
Waypoints og ruter på skærmen Radar............ 81
Om Radar Overlay........................................... 83
Optimering af radarvisningen........................... 84
Radarvisning.................................................... 91
Visning af Radar Overlay.................................. 96
Ekkolod....................................................99
Ekkolodsvisninger............................................ 99
Vandtemperaturlog......................................... 100
Waypoints på skærmen Ekkolod.................... 100
Indstillinger for skærmen Ekkolod.................. 101
Frekvenser..................................................... 103
Indstillinger for Støj og Interferens................. 104
Ekkolodskærmens udseende......................... 104
Ekkolodsalarmer............................................. 106
Konfiguration af transducer............................ 107
Digitalt selektivt opkald........................ 109
Tilsluttet plotter og VHF-radiofunktionalitet..... 109
Aktivering af DSC........................................... 109
Om DSC-listen................................................ 109
Indgående nødopkald..................................... 110
Mand over bord-nødopkald iværksat
fra en VHF-radio...........................................111
Mand over bord-nødopkald iværksat fra
plotteren........................................................111
Positionssporing..............................................111
Individuelle rutineopkald................................. 113
Appendiks.............................................. 115
Specifikationer................................................ 115
Kalibrering af berøringsskærmen på
GPSMAP 7000-enheder.............................. 116
Screenshots................................................... 116
Visning af GPS-satellitpositioner.................... 116
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Introduktion
Systeminformation.......................................... 116
NMEA 0183 og NMEA 2000........................... 118
Produktregistrering......................................... 120
Kontakt Garmin.............................................. 120
Overensstemmelseserklæring........................ 120
Softwarelicensaftale....................................... 120
Indeks.....................................................121
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
iii
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
For- og bagpaneler
➋
➎
➊
➌
➍
➏
➐
➑
GPSMAP 6012 og 6212 set forfra
➊
➋
➑
GPSMAP 7015 og 7215 set forfra
➊ Tænd/sluk-knappen
➋ Automatisk sensor til baggrundslys
➌ Områdeknapper
➍ Vippeknap
➎ Funktionsknapper
➏ Knapperne Marker (MARK), Vælg (SELECT), Menu (MENU) og Hjem (HOME)
➐ Numerisk tastatur (kun 6012 og 6212)
➑ SD-kortstik
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
1
Sådan kommer du i gang
➋➌ ➍ ➎
➊
GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 og 7212 set bagfra
➊
➋
➌
➎
➍
GPSMAP 7015 og 7215 set bagfra
➊ Netværksstik
➋ NMEA 2000-stik
➌ NMEA 0183-stik
➍ Strømstik
➎ Video- (gul) og VGA-stik (lilla)
2
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Sådan kommer du i gang
Aktivering af plotteren
Tryk på, og slip
Tænd/sluk-knappen.
Deaktivering af plotteren
Tryk og hold
Tænd/sluk-knappen nede.
Indledende plotterindstillinger
Første gang du tænder for plotteren, skal du konfigurere en række grundlæggende indstillinger.
Disse indstillinger skal også være konfigureret, når de oprindelige fabriksindstillinger gendannes
(side 117). Alle disse indstillinger kan opdateres senere. Følg instruktionerne på skærmen.
Bemærk: Hvis du vil kalibrere fart gennem vandet, skal du have en hastighedskompatibel transducer tilsluttet en
GSD™ 22- eller NMEA 0183-kompatibel vandhastighedssensor.
Modtagelse af GPS-satellitsignaler
Når du tænder for plotteren, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position. Når
plotteren indsamler satellitsignaler, lyser signalstyrkesøjlerne øverst på skærmen Hjem grønt
. Når plotteren
mister satellitsignaler, forsvinder de grønne søjler
, og et blinkende spørgsmålstegn vises på bådikonet på
kortskærmen.
Hvis du ønsker at få flere oplysninger om GPS, kan du besøge Garmins websted på
www.garmin.com/aboutGPS.
Justering af baggrundslys
1. Fra skærmen Hjem skal du vælge Opsætning > System > Bipper/display > Baggrundslys > Baggrundslys.
2. Juster baggrundslyset:
• Vælg Auto for at lade plotteren justere baggrundslyset automatisk i forhold til den omgivende belysning.
• Vælg Op eller Ned for at justere baggrundslyset manuelt.
Justering af farvevalg
1. Vælg Opsætning > System > Bipper/display > Farve valg på skærmen Hjem.
2. Vælg Dag farver, Nat farver eller Auto.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
3
Sådan kommer du i gang
Indsættelse og fjernelse af data- og hukommelseskort
Din plotter understøtter SD-kort. Indsæt BlueChart® g2 Vision®-datakort for at se satellitbilleder i høj opløsning samt
luftfotos af havne, marinaer og andre bestemmelsessteder. Indsæt tomme hukommelseskort for at overføre data,
f.eks. waypoints, ruter og spor, til en anden kompatibel Garmin-plotter eller en computer (side 69). SD-kortstikket
sidder foran på plotteren.
• Åbn lågen, indsæt datakortet eller hukommelseskortet i kortstikket, og tryk på kortet, indtil det klikker på plads.
• Tryk datakortet eller hukommelseskortet ind i kortstikket igen, og slip det for at skubbe kortet ud.
Kortetiket
Vandret SD-kortstik
Kortetiket
Lodret SD-kortstik
Visning af systeminformation
Du kan se softwareversionen, konturkortversionen, eventuelle supplerende kortoplysninger og enhedens id-nummer.
Du skal muligvis bruge disse oplysninger for at kunne opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Opsætning > System > Systeminformation på skærmen Hjem.
4
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Sådan kommer du i gang
Om skærmen Hjem
Du kan bruge skærmen Hjem til at få adgang til alle andre skærme.
Bemærk: Indstillinger på denne skærm varierer, afhængigt af plottertype og eventuelle tilsluttede
netværksenheder (ekstraudstyr).
Skærmen Hjem i GPSMAP 6000-enheder
Skærmen Hjem i GPSMAP 7000-enheder
• Kort - giver dig mulighed for at åbne Navigationskort, Perspektiv 3D, Overflade 3D, Undervands 3D, Fiskekort
og Radar Overlay (side 6).
Bemærk: Overflade 3D, Undervands 3D og Fiskekort er kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2
Vision-datakort (side 21).
• Ekkolod - indstiller og angiver informationer om ekkolod (kun tilgængelig, hvis plotteren er tilsluttet et Garminekkolodsmodul) (side 99).
• Kombinationer - indstiller skærmen til at få vist kort, ekkolod, radar og video på en opdelt skærm med to, tre
eller fire felter (side 28).
• Information - få vist informationer, bl.a. om tidevand, strømforhold, himmellegemer, brugerdata, andre både,
målere og video (side 46).
• Marker (MARK) - markerer, redigerer eller sletter din nuværende position som et waypoint eller en mand over
bord-position (side 34).
• Find - angiver navigationsfunktioner (side 42).
• Radar - indstiller og viser radar (kun tilgængelig, hvis plotteren er tilsluttet et radarmodul)
(side 72).
• Vejr - (kun Nordamerika) indstiller og viser forskellige vejrparametre, inklusive nedbørs-,
udsigts-, fiske- og havforhold samt sigtbarhed (kun tilgængelig, hvis plotteren er tilsluttet et vejrmodul, og du har
et XM®-abonnement). Se XM WX Satellite Weather® og XM Satellite
Radio Supplement (kun Nordamerika).
• Opsætning - giver dig mulighed for at se og redigere dine plotter- og systemindstillinger (side 57).
• Mand over bord - markerer din nuværende position som et waypoint og angiver en kurs tilbage til den
markerede position. (side 34).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
5
Kort og 3D-kortvisninger
Kort og 3D-kortvisninger
Alle GPSMAP 6000/7000-plottere har et grundlæggende verdensomspændende billedkort. GPSMAP 6208-, 6212-,
7212- og 7215-plottere har indbyggede detaljeret BlueChart g2 offshore-kartografi for amerikanske farvande. De
kort og 3D-kortvisninger, der er vist nedenfor, er tilgængelige på plotteren.
Bemærk: Fiskekortet, Overflade 3D og Undervands 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2
Vision-datakort (side 21).
• Navigationskort - viser navigationsdata, der er tilgængelige på dine forudindlæste kort og fra eventuelle
supplerende kort. Dataene inkluderer bøjer, lys, kabler, dybdespotninger, marinaer og tidevandsstationer i
visning ovenfra (side 6).
• Perspektiv 3D - en visning fra oven og bag din båd som en visuel navigationshjælp (side 19).
• Overflade 3D - viser en detaljeret tredimensionel visning fra oven og bag båden som en visuel navigationshjælp
(side 22).
• Fiskekort - fjerner navigationsdata fra kortet, mens det forstærker bundkonturer og dermed letter
dybdegenkendelse (side 25).
• Undervands 3D - giver en undervandsvisning, der visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne
(side 24).
Navigationskort
Brug navigationskortet til at planlægge din kurs, til at se kortoplysninger og som navigationshjælp.
Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
Signal
Marineservice
Din båd
Synligt vrag
Bøje
Oversvømmet
vrag
Zoomskala
Navigationskort med BlueChart g2 Vision-data
Zoom ind og ud på kortet
Zoomniveauet er angivet af tallene nederst på navigationskortet (
). Linjen under tallet angiver distancen på
kortet.
Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du trykke på Områdeknapperne (-/+) for at zoome ud og ind.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på knapperne
og
for at zoome ud og ind.
6
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Kortsymboler
BlueChart g2 og BlueChart g2 Vision-kort anvender grafiske symboler til at angive kortfunktioner, der følger
standarderne for amerikanske og internationale kort. Nogle af de fælles symboler,
du muligvis kan se, omfatter, men er ikke begrænset til, dem, der er vist nedenfor.
Ikon
Beskrivelse
Strømforholdsstation
Ikon
Information
Beskrivelse
Marineservice
Tidevandsstation
Ikon
Beskrivelse
Foto fra oven tilgængeligt
Perspektivfoto
tilgængeligt
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter dybdekonturlinjer (med dybt vand illustreret med
hvidt), tidevandszoner, spotdybde (som illustreret på oprindelige papirkort), navigationshjælp og -symboler samt
forhindringer og kabelområder.
Navigation til en destination på kortet
 FORSIGTIG
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør
omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på
ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg, hvor du vil hen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge positionen ved hjælp af markøren
( ).
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på navigationskortet for at vælge positionen ved hjælp af
markøren ( ).
4. Vælg Naviger til.
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Go To for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen inklusive drej.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning (side 27).
6. Gennemse den kurs, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af
den magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 59).
7. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
7
Kort og 3D-kortvisninger
Panorering på navigations- eller fiskekortet
Du kan panorere væk fra din nuværende position og til andre områder på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at panorere på kortet.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på og trække navigationsskærmen for at panorere på kortet.
Positionsikonet ( ) bliver på din nuværende position. Hvis positionsikonet forlader kortet,
når du panorerer, vises et lille vindue (oversigtskort) til venstre på skærmen, så du kan holde
styr på din nuværende position. Markørens koordinatposition vises i det øverste venstre hjørne
på kortet sammen med markørens afstand og pejling fra din nuværende position.
Markørkoordinater
Markørafstand
og -pejling fra
den nuværende
position
Markør
Valgmuligheder
for panorering
Oversigtskort
4. Vælg Stop panorering for at stoppe panorering og vende tilbage til skærmen med din nuværende position.
Visning af et oversigtskort
Du kan kontrollere, om et oversigtskort vises på navigationskortet eller på fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu (MENU) > Kort opsætning > Oversigtskort.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist et oversigtskort hele tiden.
• Vælg Auto for at få vist et oversigtskort, mens du panorerer, kun når positionsikonet ( ) ikke længere er
synligt på skærmen.
8
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Visning af positions- og objektinformation på et kort
Du kan få vist information om en position eller et objekt på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg en position eller et objekt.
En liste over muligheder vises i højre side af kortet. De muligheder, der vises, varierer ud fra den position eller
det objekt, du har valgt.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Gennemse for at se oplysninger om objekter i nærheden af markøren. (Gennemse vises ikke, hvis
markøren ikke er i nærheden af et objekt. Hvis markøren kun er i nærheden af ét objekt, vises navnet på
objektet).
• Vælg Naviger til for at navigere til den valgte position (side 7).
• Vælg Opret waypoint for at markere et waypoint på markørens placering.
• Vælg Mål distance for at få vist afstanden og pejlingen for objektet fra din nuværende position.
Oplysningerne vises i det øverste venstre hjørne på skærmen. Vælg Indstil reference for at måle fra en
anden position end den nuværende position.
• Vælg Information for at få vist tidevand (side 46), strøm (side 47), himmellegemer (side 48), kortnoter eller
lokale serviceoplysninger i nærheden af markøren.
Visning af yderligere objektinformation
Du kan få vist information om kortelementer, waypoints og kort på skærmen.
Bemærk: Fiskekortet, Overflade 3D og Undervands 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2
Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg et objekt.
4. Vælg knappen med navnet på det element, hvor du vil have vist oplysningerne.
Andre
emneinformationer
Valgt emne
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
9
Kort og 3D-kortvisninger
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
Oplysninger fra tidevandsstationer vises på kortet med et ikon for tidevandsstationen. Du kan få vist en detaljeret
graf for en tidevandsstation som en hjælp til at forudsige tidevandsniveauet på forskellige tidspunkter eller på
forskellige dage (side 46).
Bemærk: Ikonerne for fiskekortet og tidevandsstationen er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2
Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg et ikon for tidevandsstationen ( ).
Oplysningerne om tidevandsretningen og tidevandsniveauet vises i nærheden af ikonet.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg knappen med stationsnavnet.
• Vælg Gennemse, hvis mere end et element er i nærheden, og vælg knappen med stationsnavnet.
Detaljeret
information om
tidevandsstation
Tidevandsniveau
Tidevandsretning pil
Visning og konfiguration af tidevand og strømforhold
Du kan få vist oplysninger om tidevand og strømforhold på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu (MENU) > Kort opsætning > Tidevand/strømforhold.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist indikatorerne for den aktuelle station og tidevandsstation på kortet.
• Vælg Animeret for at få vist animerede indikatorer for tidevandsstation og animerede indikatorer for
strømretning på kortet (side 27).
10
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Navigationskortets udseende
Ændring af kortretningen
Du kan indstille kortets perspektiv på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu (MENU) > Kort opsætning > Kort Udseende > Orientering.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Nord op for at indstille det øverste af kortet til en nordlig kurs.
• Vælg Kurs op for at indstille det øverste af kortet i henhold til de kursdata, der er modtaget fra en
kurssensor, også kendt som en magnetisk kurs, eller for at bruge GPS-kursdata. Kurslinjen vises lodret på
skærmen.
• Vælg Rute op for at indstille kortet, så navigationsretningen altid er op.
Ændring af kortets zoomdetaljer
Du kan justere den mængde af detaljer, der vises på kortet ved forskellige zoomniveauer,
for navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu (MENU) > Kort opsætning > Kortets udseende > Detalje.
4. Vælg et detaljeniveau.
Valg af verdenskort
Du kan bruge enten et grundlæggende verdenskort eller et satellitbillede på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Ikonerne for fiskekortet og satellitbillederne er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2
Vision-datakort. Det grundlæggende verdenskort er tilgængeligt på alle GPSMAP 6000/7000-plottere.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu (MENU) > Kort opsætning > Kortets udseende.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Verdenskort > Fuld for at få vist satellitbilleder på kortet.
• Vælg Verdenskort > Grundlæggende for at få vist grundlæggende kortdata på kortet.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
11
Kort og 3D-kortvisninger
Visning og konfiguration af kurslinjen
Kurslinjen er en udvidelse, der er tegnet på kortet fra bådens bov i sejlretningen. Du kan konfigurere kurslinjens
udseende for navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu (MENU) > Kort opsætning > Kortets udseende > Kurs linje.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Afstand for at indstille afstanden til enden af kurslinjen. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge
Vippeknappen eller det numeriske tastatur til at angive afstanden. For GPSMAP 7000-serien skal du
bruge tastaturet på skærmen.
• Vælg Tid for at indstille tiden, indtil du når enden af kurslinjen. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge
Vippeknappen eller det numeriske tastatur til at angive tiden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge
tastaturet på skærmen.
5. Vælg Udført.
Kurslinje
Visning og konfiguration af spotdybder
På navigationskortet kan du aktivere spotdybder og indstille en farlig dybde.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu (MENU) > Kort opsætning > Kortets udseende >
Spot dybder > Til på skærmen Hjem.
2. Vælg Spot dybder > Farlig.
3. Angiv den farlige dybde:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
12
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Konfiguration af dybdevisning
Du kan tilpasse udseendet af dybdevisning på navigationskortet.
Bemærk: Dybdevisning er tilgængelig med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu (MENU) > Kort opsætning > Kortets udseende >
Sik.regulering på skærmen Hjem.
2. Vælg en dybde.
Områder med mindre dybde end den specificerede værdi vises med blå skygge, mens områder med større dybde
end den specificerede værdi vises med hvid skygge. Konturen er altid tegnet ved den valgte dybde eller dybere.
Visning og konfiguration af navigationssymboler
Du kan få vist og konfigurere udseendet af navigationssymboler på navigationskortet eller fiskekortet.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Navigationskort > Menu (MENU) > Kort opsætning > Kortets udseende > Symboler.
• Vælg Fiskekort > Menu (MENU) > Kort opsætning > Kortets udseende.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Navigationssymbol-str. for at indstille størrelsen af navigationssymboler, der vises på kortet. Vælg en
størrelse.
• Vælg Nav.sym-type > NOAA for at få vist NOAA-navigationssymbolsættet på kortet.
• Vælg Nav.sym-type > IALA for at få vist IALA-navigationssymbolsættet på kortet.
Visning af yderligere kortdetaljer
Du kan få vist yderligere oplysninger på navigationskortet.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu (MENU) > Kort opsætning > Kortets udseende > Symboler på
skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg POI’er til lands > Til for at få vist landbaserede bestemmelsessteder (POI’er).
• Vælg Fyrvinkler for at få vist vinklen, hvor et navigationslys er synligt. Vælg Til for at få vist
fyrvinkler hele tiden, eller vælg Auto for at lade plotteren automatisk filtrere fyrvinkler væk afhængigt af
zoomniveauet.
• Vælg Kort omrids > Til for at vist de områder, som kortet dækker, når du bruger et BlueChart g2 Visiondatakort.
• Vælg Fotopunkter > Til for at få vist kameraikoner, når du bruger et BlueChart g2 Vision-datakort. Dette
giver dig mulighed for at se luftfotos af landemærker (side 26).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
13
Kort og 3D-kortvisninger
Visning af marineservicepunkter
Vælg Kort > Navigationskort > Menu (MENU) > Kort opsætning > Servicepunkter > Til på skærmen Hjem.
Visning og konfiguration af roser
På navigationskortet eller fiskekortet kan du få vist en kompasrose rundt om båden, der angiver kompasretningen.
Sand vindretning eller relativ vindretning vises, hvis plotteren er tilsluttet en kompatibel marinevindsensor.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu (MENU) > Kort opsætning > Roser.
4. Vælg en rosetype (Kompas, Sand vind eller Relativ vind).
Vindretningsindikator
Kompasrose
Visning af andre fartøjer
Se “Konfiguration af udseendet af andre fartøjer” (side 66).
Visning og konfiguration af datafelter
Se “Datafelter” (side 62).
Brug af waypoints
Se “Waypoints” (side 34).
Brug af spor
Se “Spor” (side 39).
Automatisk identifikationssystem
Med det automatiske identifikationssystem (AIS) kan du identificere og spore andre fartøjer.
Om AIS
AIS underretter dig om trafik i området. Når plotteren er tilsluttet en ekstern AIS-enhed, kan den vise AISoplysninger om andre fartøjer, der er inden for området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger. De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj, inkluderer MMSI (Maritime Mobile
Service Identity), positionen, GPS-hastigheden, GPS-kursen, den tid, der er gået, siden den sidste position, hvor
fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til den nærmeste indsejling.
14
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
AIS-mål
Farligt AISmål
AIS-målsporing
Tætteste punkt og
tidspunkt for ankomst til
farligt mål
Tabt, farligt
AIS-mål
Tabt AIS-mål
AIS-sporing på navigationskortet
AIS-markeringssymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS-fartøj. Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger. Den retning, som trekanten peger,
angiver den retning, som AIS-fartøjet bevæger sig i.
Mål er valgt.
Mål er aktiveret. Målet virker større på kortet. En grøn linje, der er tilknyttet målet, angiver
målets kurs. Fartøjets MMSI, hastighed og retning vises under målet, hvis detaljeindstillin­
gerne er blevet angivet til Vis (side 16). Hvis AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt,
vises en besked.
Mål er gået tabt. Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra fartøjet er gået tabt, og plotteren
viser en besked, der spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op med at spore
fartøjet, forsvinder symbolet for tabt mål fra kortet eller 3D-kortvisningen.
Farligt mål inden for området. Målet blinker, mens en alarm udløses, og en besked vises.
Når alarmen er blevet registreret, angives positionen og målets kurs af en helt rød trekant
med en rød linje tilknyttet. Hvis kollisionsalarm i sikker zone er blevet indstillet til Fra,
blinker målet, men lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden vises ikke (side 17).
Hvis AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt, vises en besked.
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste indsejlingspunkt til et farligt mål, og tallet i
nærheden af symbolet angiver tiden til den nærmeste indsejling til det pågældende mål.
Farligt mål er gået tabt. Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen fra fartøjet er gået tabt,
og plotteren viser en besked, der spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder
op med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for farligt mål fra kortet eller 3D-kortvisningen.
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et aktiveret AIS-mål, vises kursen for målet på et kort
som en linje, der er knyttet til AIS-målsymbolet. En kurslinje vises ikke på en 3D-kortvisning.
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet linje på et kort eller en
3D-kortvisning. Længden af den beregnede kurslinje er baseret på værdien af den beregnede kursindstilling
(side 16). Hvis et aktiveret AIS-mål ikke sender oplysninger om hastighed, eller hvis fartøjet ikke bevæger sig,
vises en beregnet kurslinje ikke. Oplysninger om ændringer i hastighed, kurs over grunden eller drejehastighed, der
udsendes af fartøjet, kan påvirke beregningen af den beregnede kurslinje.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
15
Kort og 3D-kortvisninger
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed er angivet af et aktiveret AIS-mål, beregnes den
beregnede kurs for målet ud fra oplysninger om kurs over grunden samt drejehastighed. Den retning, som målet
drejer, som også er baseret på oplysningerne om drejehastigheden, er angivet af krogens retning for enden af
kurslinjen. Længden af krogen ændrer sig ikke.
Beregnet kurs
Aktiveret
farligt mål
Retning
MMSI
Drejeretning
Mål med kurs over grunden, kurs og drejehastighed
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs er angivet af et aktiveret AIS-mål, men der ikke er angivet
oplysninger om drejehastighed, er den beregnede kurs for målet beregnet ud fra oplysninger om kurs over grunden.
Beregnet kurs
Aktiveret
mål
MMSI
Kurs
Mål med kurs over grunden og kurs
Deaktivering af AIS-modtagelse
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.
Vælg Opsætning > Andre fartøjer > AIS > Fra på skærmen Hjem.
Alle AIS-funktioner på alle kort og på alle 3D-kortvisninger deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøjsmålsporing og sporing, kollisionsalarmer, der stammer fra AIS-fartøjs-målsporing, og visningen af oplysninger
om AIS-fartøjer.
Visning af AIS- og MARPA-fartøjer på et kort eller en 3D-kortvisning
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra andre fartøjer.
MARPA-funktioner (Mini Automatic Radar Plotting Aid) fungerer med radar (side 77).
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på et kort eller en 3D-kortvisning. Displayområde og MARPAindstillinger, der er konfigureret for ét kort eller én 3D-kortvisning, gælder kun for det pågældende kort eller den
pågældende 3D-kortvisning. Detaljer, beregnet kurs og stiindstillinger,
der er konfigureret for ét kort eller én 3D-kortvisning, gælder for alle kort og alle 3D-kortvisninger.
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg Menu (MENU) > Andre fartøjer > Displaykonfiguration.
4. Fuldfør en handling:
16
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Vælg Displayomr. for at angive afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer vises. Vælg en distance.
Vælg MARPA > Vis for at få vist MARPA-markerede fartøjer.
Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede og MARPA-markerede fartøjer.
Vælg Beregnet kurs for at angive den beregnede tid for kurs for AIS-aktiverede og
MARPA-markerede fartøjer. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen
eller det numeriske tastatur for at angive tiden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på
skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Stier for at få vist AIS-fartøjernes stier. Vælg længden af den sti, der vises ved hjælp
af en sti.
•
•
•
•
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge et AIS-fartøj.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på et AIS-fartøj.
4. Vælg AIS-fartøj > Aktiver mål.
Visning af oplysninger om et AIS-fartøj, der er sat som mål
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPS-kurs og andre oplysninger, der bliver rapporteret som
et AIS-fartøj, der er sat som mål.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge et AIS-fartøj.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på et AIS-fartøj.
4. Vælg AIS-fartøj.
Deaktivering af et mål for et AIS-fartøj
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge AIS-fartøjet.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på AIS-fartøjet.
4. Vælg AIS-fartøj > Deaktiver.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS og MARPA. MARPA-funktioner fungerer med radar (side 77).
Den sikre zone bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses. Alle indstillinger for kollisionsalarm i sikker zone
gælder for alle kort, alle 3D-kortvisninger, alle radartilstande og til Radar Overlay.
1. Vælg Opsætning > Andre fartøjer > Kollisionsalarm > Til på skærmen Hjem.
En besked vises, og alarmen udløses, når et MARPA-markeret objekt eller et AIS-aktiveret
fartøj kommer ind i sikkerhedszonen (ringen rundt om båden). Objektet bliver også angivet
som farligt på skærmen. Indstillingen Fra deaktiverer beskeden og lydalarmen, men objektet
er stadig angivet som farligt på skærmen.
2. Vælg Område for at ændre den målte radius for sikkerhedszonen til en bestemt afstand fra
500 ft. til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra 500 ft. til 2,0 miles).
3. Vælg en distance.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
17
Kort og 3D-kortvisninger
4. Vælg Tid til for at afspille en alarm, hvis AIS eller MARPA bestemmer, at et mål vil overskride sikkerhedszonen
inden for det angivne tidsinterval (fra 1 til 24 minutter).
5. Vælg en tid.
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg Menu (MENU) > Andre fartøjer > Liste > Vis.
4. Vælg de typer af trusler, der skal medtages på listen (Alle trusler, Kun MARPA-trusler eller Kun AIS-trusler).
Sådan foretager du et opkald til et AIS-mål
Se “Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AIS-mål” (side 114).
Om AIS Eftersøgnings-/redningssendere
AIS Eftersøgnings-/redningssendere (AIS-SART eller SART) er uafhængige enheder, der sender
nødpositionsrapporter, når de aktiveres. SART-udsendelser er anderledes end AIS-standardudsendelser, og de ser
anderledes ud end AIS-standardsymbolerne på plotteren. I stedet for sporing af en SART-udsendelse for at undgå
kollisioner kan du spore en SART-udsendelse for at finde og assistere et fartøj.
Navigation til en SART-udsendelse
Når du modtager en SART-udsendelse, vises en nødsignalalarm.
Vælg Gennemse > Go To for at begynde navigation til SART-udsendelse.
AIS-SART-målsymboler
AIS-SART-udsendelse. Du kan vælge dette symbol for at få vist flere oplysninger om SARTudsendelsen og starte navigationen.
AIS-SART-udsendelsen tabt.
AIS-SART-udsendelsestest. Dette symbol vises, når et fartøj starter en test af deres SARTenhed, og det repræsenterer ikke en sand nødsituation. Du kan deaktivere disse testsymboler
og advarsler.
AIS-SART-udsendelsestest mistet.
Aktiverer AIS-SART-udsendelsestestadvarsler
For at undgå et stort antal testadvarsler og -symboler i områder med mange både, f.eks. marinaer, ignoreres AISSART-testadvarsler som standard. Aktiver plotteren, så du kan modtage testadvarsler, når du skal teste en AIS
SART-enhed.
Fra skærmen Hjem vælger du Opsætning > Andre fartøjer > AIS SART Test.
18
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Perspektiv 3D
Perspektiv 3D giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din kurs) og bruges som visuel
navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler.
Den er også til hjælp, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne og ankerpladser.
Vælg Kort > Perspektiv 3D på skærmen Hjem.
Perspektiv 3D
Navigationskort
Justering af visningen
• Flyt visningen tættere på din båd og længere ned mod vandet:
◦◦ For GPSMAP 6000-enheder skal du trykke på Områdeknappen (+).
◦◦ For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke knappen
.
• Flyt visningen væk fra båden:
◦◦ For GPSMAP 6000-enheder skal du trykke på Områdeknappen (-).
◦◦ For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke knappen
.
Skalaen (
) vises et øjeblik nederst på skærmen.
Visning af detaljer om navigationssymboler
Fra navigationskortet, fiskekortet, Perspektiv 3D eller Overflade 3D kan du få vist detaljer om forskellige typer
navigationssymboler, inklusive signaler, fyr og forhindringer.
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge et navigationssymbol ved hjælp af
markøren
( ).
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge berøringsskærmen til at vælge et navigationssymbol ved hjælp af
markøren ( ).
Der vises en indstilling, der beskriver navigationssymbolet, som f.eks. Signal eller Fyr.
4. Vælg en indstilling for navigationen.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
19
Kort og 3D-kortvisninger
Udseende af Perspektiv 3D
Visning af områderinge
Områderingene hjælper dig med at visualisere afstande på Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
Bemærk: Overflade 3D er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg Menu (MENU) > Kortets udseende > Områderinge > Til.
Valg af en rutebredde
Du kan angive bredden af sejlruten, der vises i Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
Bemærk: Overflade 3D er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg Menu (MENU) > Kortets udseende > Rute bredde.
4. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at angive
bredden.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen til at angive bredden.
5. Vælg Udført.
Visning af overfladeradar
Plotteren skal være tilsluttet en marineradar for at få vist overfladeradar.
I Perspektiv 3D eller Overflade 3D kan du få vist radarresultater fra vandets overflade.
Bemærk: Overflade 3D er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
Perspektiv 3D med overfladeradarinformationer
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg Menu (MENU) > Overfladeradar > Til.
Visning af andre fartøjer
Se “Konfiguration af udseendet af andre fartøjer” (side 66).
Visning og konfiguration af datafelter
Se “Datafelter” (side 62).
Brug af waypoints og spor
Se “Waypoints” (side 34) eller “Spor” (side 39).
20
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Radar Overlay
Når du slutter plotteren til en Garmin marineradar (ekstraudstyr), kan du bruge Radar Overlay til at overlejre
radaroplysninger på navigationskortet eller på fiskekortet (side 83).
BlueChart g2 Vision
Med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort (ekstraudstyr) kan du få mest muligt ud af din plotter. Ud
over detaljerede søkort har BlueChart g2 Vision følgende funktioner:
• Overflade 3D - giver en visning fra oven og bag din båd som en tredimensionel visuel navigationshjælp.
BlueChart g2 Vision-overflade 3D er mere detaljeret end de forudindlæste
data (side 22).
• Undervands 3D - giver en tredimensionel undervandsvisning, der visuelt repræsenterer havbunden iht.
kortoplysningerne (side 24).
• Fiskekort - viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden navigationsdata. Dette kort er ideelt til
dybhavsfiskeri på åbent hav (side 25).
• Satellitbilleder i høj opløsning - giver satellitbilleder i høj opløsning, der giver realistiske billeder af land og
hav på navigationskortet (side 25).
• Luftfotos - viser lystbådehavne og andre navigationsrelevante luftfotos, der hjælper dig med at visualisere dine
omgivelser (side 26).
• Detaljerede veje og POI-data - viser veje, restauranter og andre bestemmelsessteder (POI’er) langs kysten
(side 27).
• Auto guidning - bruger specifikke data om sikker dybde, sikker højde og kortdata til at bestemme den bedste
rute til din destination (side 27).
BlueChart g2 Vision-datakort
BEMÆRK
BlueChart g2 Vision-datakort er ikke vandtætte. Når du ikke bruger kortet, skal du opbevare det sikkert i den
originale indpakning og gemme det væk, så det ikke udsættes for sol og regn for at undgå at beskadige kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort er modtagelige for skade fra statisk elektricitet. I omgivelser med lav fugtighed
skal du sørge for at have jordforbindelse via en stor metalgenstand, inden du håndterer kortet, for at forhindre
at beskadige kortet.
Du kan dele BlueChart g2 Vision-kartografidata fra et datakort, der er indsat i en GPSMAP 6000- eller GPSMAP
7000-plotter, med alle GPSMAP 4000-enheder, 5000-enheder, 6000-enheder og 7000-enheder, der er tilsluttet
Garmin Marine Network (side 117). BlueChart g2 Vision-kartografi er kun kompatibel med GPSMAP 4000-enheder
og nyere plottere. Tidligere Garmin Marine Network-kompatible plottermodeller (f.eks. GPSMAP 3000-enheder)
kan tilsluttes dit netværk, men de kan ikke dele BlueChart g2 Vision-data.
Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra datakortet til din computer med henblik på visning eller som
sikkerhedskopi. Du kan kun anvende datakortet på Garmin GPS-enheder, der er kompatible med BlueChart g2
Vision.
Du kan indsætte eller fjerne et BlueChart g2 Vision-datakort, mens din plotter er tændt eller slukket
(side 4).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
21
Kort og 3D-kortvisninger
Overflade 3D
Et BlueChart g2 Vision-datakort tilbyder Overflade 3D, der giver en detaljeret tredimensionel visning fra oven og
bag din båd (i henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når du navigerer
omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler, eller når du forsøger at finde indsejlingen og udsejlingen ved
fremmede havne og ankerpladser.
Vælg Kort > Overflade 3D på skærmen Hjem.
Overflade 3D med områderinge
Navigationskort
Justering af visningen
Se “Justering af visningen” (side 19).
Visning af detaljer om navigationssymboler
Se “Visning af detaljer om navigation” (side 19).
Udseende af Overflade 3D
Tilpasning af udseendet af 3D-terræn
Du kan vælge, hvordan kortdata vises over 3D-terræn.
1. Tryk på Kort > Overflade 3D > Menu (MENU) > Kortets udseende > Type på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Klassisk for at bruge farveskalaer til at angive 3D terræn.
• Vælg Kort for at angive kortoplysninger i en 3D visning.
• Vælg Fotos for at angive satellitbilleder og kortoplysninger i en 3D visning.
22
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Sådan viser eller skjuler du farefarver
1. Tryk på Kort > Overflade 3D > Menu (MENU) > Kortets udseende > Farefarver på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist lavt vand og land med en farveskala. Blå angiver dybt vand, gul angiver lavt vand, og
rødt angiver meget lavt vand.
• Vælg Fra for at få vist land som set fra vandet.
Overflade 3D, farefarver fra
Overflade 3D, farefarver til
Visning af områderinge
Se “Visning af områderinge” (side 20).
Valg af sikker dybde
Du kan angive udseendet for en sikker dybde for Overflade 3D.
Bemærk: Denne indstilling påvirker kun udseendet af farefarver i Overflade 3D. Den påvirker ikke
sikkerhedsindstillingen for vanddybde for Auto guidning (side 59) eller alarmindstillingen for lavt vand (side 105).
1. Tryk på Kort > Overflade 3D > Menu (MENU) > Kortets udseende > Sikker dybde på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at angive
dybden.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen til at angive dybden.
3. Vælg Udført.
Valg af en rutebredde
Se “Valg af en rutebredde” (side 20).
Visning af andre fartøjer
Se “Konfiguration af udseendet af andre fartøjer” (side 66).
Visning af overfladeradar
Se “Visning af overfladeradar” (side 20).
Visning og konfiguration af datafelter
Se “Datafelter” (side 62).
Brug af waypoints og spor
Se “Waypoints” (side 34) eller “Spor” (side 39).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
23
Kort og 3D-kortvisninger
Undervands 3D
Ved hjælp af dybdekonturlinjerne fra BlueChart g2 Vision-kartografien giver Undervands 3D en undervandsvisning
af hav- eller søbunden.
Ikke-bundfaste mål (som f.eks. fisk) indikeres med røde, grønne og gule kugler. Rød indikerer de største mål, mens
grøn indikerer de mindste.
Undervands 3D
Justering af visningen
Se “Justering af visningen” (side 19).
Udseende af Undervands 3D
Angivelse af retningen på kortvisningen af Undervands 3D
1. Vælg Kort > Undervands 3D > Menu (MENU) > Vis på skærmen Hjem.
2. Vælg For, Agter, Bagbord eller Styrbord.
Visning af en ekkolodskegle på kortet
Du kan få vist en kegle, der angiver det område, der er dækket af transduceren.
Vælg Kort > Undervands 3D > Menu (MENU) > Ekkolodskegle > Til på skærmen Hjem.
Visning af ikke-bundfaste mål
Vælg Kort > Undervands 3D > Menu (MENU) > Fiskesymbol. > Til på skærmen Hjem.
Visning af spor
Vælg Kort > Undervands 3D > Menu (MENU) > Spor > Til på skærmen Hjem.
Visning af datafelter
Se “Datafelter” (side 62).
24
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Fiskekort
Brug fiskekortet for at få en detaljeret visning af bundkonturerne og dybdespotninger på kortet.
Fiske kort
Navigationskort
Fiskekortet anvender detaljerede dybhavsmålingsdata på et forprogrammeret BlueChart g2
Vision-datakort og virker bedst ved dybhavsfiskeri på åbent hav.
Fiskekortets udseende
Brug af waypoints
Se “Waypoints” (side 34).
Brug af spor
Se “Spor” (side 39).
Visning af andre fartøjer
Se “Konfiguration af udseendet af andre fartøjer” (side 66).
Visning af navigationssymboler
Vælg Kort > Fiskekort > Menu (MENU) > Navig.symboler > Til på skærmen Hjem.
Visning af datafelter
Se “Datafelter” (side 62).
Visning af satellitbilleder på navigationskortet
Du kan overlejre satellitbilleder i høj opløsning på land- eller havdelene eller begge på navigationskortet, når du
bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
BEMÆRK: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj opløsning kun ved lavere
zoomniveauer. Hvis ikke du kan se billederne i høj opløsning i dit BlueChart g2 Vision-område,
kan du zoome yderligere ind ved at vælge Områdeknappen (+) (GPSMAP 6000-enheder) eller knappen
(GPSMAP 7000-enheder). Du kan også angive et højere detaljeniveau ved at ændre kortets zoomdetalje (side 11).
1. Vælg Navigationskort > Menu (MENU) > Kort opsætning > Fotos på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Kun land for at få vist standardbaserede kortoplysninger om vandet, med fotos,
der overlejrer land.
• Vælg Fotokort for at få vist fotos af både vand og land ved en specificeret uklarhed.
Vælg og hold Op eller Ned nede for at justere uklarheden for fotos. Jo højere du angiver procentdelen, i jo
højere grad vil satellitbillederne dække både land og vand.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
25
Kort og 3D-kortvisninger
Fotooverlay fra
Kun land-fotooverlay
Fotokort ved 50 %
Fotokort ved 100 %
Visning af luftfotos af landmærker
Inden du kan se luftfotos på navigationskortet, skal du aktivere indstillingen Fotopunkter (side 13).
Forudprogrammerede BlueChart g2 Vision-datakort indeholder luftfotos af mange landmærker, marinaer og havne.
Brug disse fotos til at orientere dig i forhold til omgivelserne eller for at få et indtryk af en marina eller havn inden
ankomst.
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kameraikon.
• Et standardkameraikon ( ) angiver et foto fra oven.
• Et kameraikon med en kegle (
) angiver et perspektivfoto. Fotoet blev taget fra kameraets placering
og peger i retning af keglen.
3. Vælg Gennemse > Luftfoto.
Bemærk: Tryk på områdeknapperne (-/+) (GPSMAP 6000-enheder), eller tryk på
eller
(GPSMAP
7000-enheder) for at zoome ud og ind, mens du ser luftfotoet på fuld skærm.
26
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kort og 3D-kortvisninger
Animerede indikatorer for tidevand og strøm
Du kan få vist animerede indikatorer for tidevandsstationer og strømretning på navigationskortet eller fiskekortet.
For at gøre det skal oplysningerne om tidevandsstation og strømretning være tilgængelige i dit forudindlæste kort
eller dit BlueChart g2 Vision-område. Du skal også vælge den animerede værdi for indstillingen Tidevand/strøm
(side 10).
Der vises en indikator for en tidevandsstation på kortet som en lodret
søjlegraf med en pil. En rød pil, der peger nedad, angiver faldende tidevand,
og en blå pil, der peger opad, angiver stigende tidevand. Når du flytter
markøren hen over indikatoren for tidevand, vises højden for tidevandet
ved stationen oven over indikatoren for tidevandsstationen.
Tidevandsstation
med faldende
Indikatorerne for strømretning vises som pile på kortet. Retningen for hver pil angiver
tidevand
retningen for strømmen ved en bestemt position på kortet. Farven på den aktuelle pil angiver
hastigheden på strømmen for den pågældende position. Når du flytter markøren hen over
indikatoren for strømretning, vises hastigheden for strømmen ved positionen oven over indikatoren for retning.
Retning­
sindikator
Farve
Gul
Aktuelt
hastighedsinterval
0 til 1 knob
Orange
1 til 2 knob
Rød
2 eller flere knob
Visning af oplysninger fra strømforholdsstationer
Se “Oplysninger om strømforhold” (side 47).
Detaljerede veje og POI-data
BlueChart g2 Vision indeholder detaljerede vej- og POI-data, herunder meget detaljerede kystveje
og POI’er, som f.eks. restauranter, overnatningsmuligheder, lokale seværdigheder og meget mere.
Søgning efter og navigering til POI’er
Se “Find” (side 42).
Auto guidning
Auto guidning opretter og foreslår automatisk den bedste vej til en destination, baseret på de tilgængelige BlueChart
g2 Vision-kortoplysninger. Auto guidning er kun tilgængelig, når du
navigerer til en destination ved hjælp af Guide til (side 33).
Konfiguration af indstillinger for Auto guidning
Se “Konfigurationer af Automatisk guidelinje” (side 59).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
27
Kombinationer
Kombinationer
Om skærmen Kombinationer
Skærmen Kombinationer viser kombinationen af forskellige skærme på samme tid. Antallet af muligheder, der er
til rådighed på skærmen Kombinationer, afhænger af de netværksenheder (ekstraudstyr), som du har sluttet til din
plotter, og af om du bruger BlueChart g2 Vision-datakort (ekstraudstyr). Du kan kombinere op til tre skærme på
GPSMAP 6000-enheder og op til fire skærme på GPSMAP 7000-enheder. Når du har valgt en kombination, kan du
tilpasse den.
Data felter
Fokusskærm
Skift fokusskærm
(kun 6000-enheder)
Konfiguration af skærmen Kombinationer
Valg af en kombination
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
Tilpasning af skærmen Kombinationer
Bemærk: Du kan kun vælge imellem de indstillinger, der er tilgængelige for din plotter. For at forhøje antallet af
tilgængelige skærme skal du bruge et BlueChart g2 Vision-datakort eller tilføje netværksenheder som f.eks. ekkolod
og radar.
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg Menu (MENU) > Skift kombination.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Funktioner for at vælge antallet af kombinationsskærme. Vælg et antal.
• Vælg Layout > Lodret for at arrangere skærmene i et lodret layout.
• Vælg Layout > Vandret for at arrangere skærmene i et vandret layout.
• Vælg Data felter > Til for at få vist det vandrette panel, der indeholder datafelterne.
• Vælg en nummereret valgmulighed, f.eks. 1. Navigations kort eller 2. Ekkolod på billedet nedenfor for at
ændre den type information, der vises på den tilsvarende skærm.
28
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kombinationer
Kombinationsskærm 1
Kombinationsskærm 2
Datafelt
5. Vælg Udført.
Tilføjelse af et datafelt
Skærmen Kombinationer kan vise op til seks datafelter i GPSMAP 6000-enheder og op til otte datafelter i GPSMAP
7000-enheder.
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg et datafelt, der ikke er brugt.
4. Vælg den type data, der vises i feltet.
De tilgængelige datavalgmuligheder varierer afhængigt af plotterens og netværkets konfiguration.
Datafelt,
der ikke
er brugt
Fjernelse af et datafelt
1.
2.
3.
4.
Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
Vælg en kombination.
Vælg et datafelt, der indeholder data.
Vælg Ingen.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
29
Kombinationer
Redigering af et datafelt
1.
2.
3.
4.
Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
Vælg en kombination.
Vælg et datafelt.
Vælg den type data, der vises i feltet.
De tilgængelige datavalgmuligheder varierer afhængigt af plotterens og netværkets konfiguration.
Visning af data om instrumentering
Du kan se motormålere eller brændstofmålere på en kombinationsskærm.
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg Menu (MENU) > Skift kombination.
4. Vælg en nummereret valgmulighed.
5. Fuldfør en handling for at få vist målere på en kombinationsskærm:
• Vælg Instrumentering > Motor > Udført for at få vist motormålere.
• Vælg Instrumentering > Brændstof > Udført for at få vist brændstofmålere.
Navigering igennem instrumenteringsskærmene
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination, der indeholder en skærm med data om instrumentering.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du vælge ikonet i nederste højre hjørne, som repræsenterer en målerskærm,
du vil navigere igennem.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du vælge venstre og højre pil under måleren.
Plotteren viser den næste skærm for brændstofmåler eller motormåler.
4. Gentag trin 3 for at navigere igennem alle målerskærme.
Tilpasning af data om instrumentering
Se “Motormålere” (side 51) eller “Brændstofmålere” (side 53).
Fokusering på en skærm
Den største skærm på en kombinationsskærm kaldes fokuseringsskærmen. I GPSMAP 6000-enheder kan du skifte
det indhold, der vises på fokuseringsskærmen.
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg ikonet i det nederste højre hjørne, som repræsenterer den skærm, du vil se på fokuseringsskærmen.
30
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Kombinationer
Brug af visning på fuld skærm
Du kan se indholdet af en hvilken som helst kombinationsskærm på plotterens fulde skærm.
Bemærk: For GPSMAP 6000-enheder skal kombinationsskærmen være på fokuseringsskærmen, inden den kan
vises på plotterens fulde skærm.
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. For GPSMAP 6000-enheder skal du sikre dig, at den kombinationsskærm, du vil se på plotterens fulde skærm,
er på fokuseringsskærmen. Hvis ikke det er tilfældet, skal du vælge ikonet i det nederste højre hjørne, som
repræsenterer den skærm, du vil se på plotterens fulde skærm.
4. Fuldfør en handling for at få vist plotterens fulde skærm:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at panorere på fokuseringsskærmen.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på en kombinationsskærm.
5. Fuldfør en handling for at vende tilbage til skærmen Kombinationer:
• Vælg Stop pil pegning på skærmen Radar.
• Vælg Stop panorering på en kortskærm.
• Vælg Tilbage på en ekkolodsskærm eller videoskærm.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
31
Navigation
Navigation
Grundlæggende spørgsmål om navigation
Spørgsmål
Svar
Hvordan får jeg plotteren til at pege i den retning,
jeg ønsker at gå (pejling)?
Naviger ved hjælp af Go To. Se “Sådan indstiller og
følger du en direkte kurs vha. Go To” (side 33).
Hvordan får jeg enheden til at guide mig langs
en lige linje (ved at minimere krydsspor) til en
position ved hjælp af den korteste afstand fra den
nuværende position?
Lav en rute med et enkelt ben, og naviger ved hjælp af
Lav rute til (side 35).
Hvordan får jeg enheden til at guide mig til en
position, så jeg undgår forhindringer?
Lav en rute med flere ben, og naviger ved hjælp af
Lav rute til. Se “Oprettelse og navigation af en rute
fra din nuværende position” (side 35).
Hvordan får jeg enheden til at styre min
automatiske pilot?
Naviger ved hjælp af Lav rute til (side 35).
Kan enheden oprette en vej for mig?
Hvis du har et BlueChart g2 Vision-datakort, skal
du navigere ved hjælp af Auto guidning. Se “Sådan
indstiller og følger du en kurs vha. Auto guidning”
(side 33).
Hvordan ændrer jeg indstillingerne for Auto guidning Se “Konfigurationer af Automatisk guidelinje”
for min båd?
(side 59).
Navigation med en plotter
Hvis du vil navigere ved hjælp af en GPSMAP 6000- eller 7000-plotter, skal du først vælge en destination, angive en
kurs eller oprette en rute og følge kursen eller ruten. Du kan følge kursen
eller ruten på navigationskortet, fiskekortet, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
Destinationer
Du kan vælge destinationer ved hjælp af forskellige kort og 3D-kortvisninger, eller du kan vælge en destination ved
hjælp af funktionen Find.
Valg af en destination vha. navigationskortet
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Vælg, hvor du vil hen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge destinationen ved hjælp af markøren
( ).
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på navigationskortet for at vælge destinationen ved hjælp af
markøren
( ).
Valg af en destination vha. Find
1. Vælg Find på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Waypoints for at få vist en liste over forudindlæste positioner og positioner, du har markeret tidligere
(side 34).
• Vælg Ruter for at få vist en liste over ruter, du har gemt tidligere (side 35).
• Vælg Spor for at få vist en liste over registrerede spor (side 39).
32
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Navigation
• Vælg Offshore Service for at få vist en liste over marinaer og andre offshore-punkter, der har interesse, efter
navn (side 42).
• Vælg Søg efter navn for at søge efter waypoints, ruter, spor og offshore-punkter, der har interesse, efter navn
(side 43).
3. Vælg en destination.
Kurser
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af en af tre metoder: Go To, Lav rute til eller Guide til.
• Go To - tager dig direkte til din destination.
• Lav rute til - opretter en rute fra din position til en destination og giver dig mulighed for at tilføje drej til ruten.
• Guide til - bruger BlueChart g2 Vision-kortdata til at foreslå den bedste vej til din destination ved hjælp af Auto
guidning. Du skal bruge et BlueChart g2 Vision SD-datakort for at få vist denne indstilling.
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved hjælp af Go To
 FORSIGTIG
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Du kan indstille og følge en direkte kurs fra din nuværende position til en valgt destination.
1. Vælg en destination ved hjælp af et kort eller Find (side 32).
2. Vælg Naviger til > Go To.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje,
som repræsenterer den korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen. Den korrigerede kurs er
dynamisk, og den bevæger sig med båden, når du afviger fra kursen.
3. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Bemærk: Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs) for at nå til din destination
eller styre tilbage til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan opretter og følger du en ny rute vha. Lav rute til
Se “Oprettelse og navigation af en rute fra din nuværende position” (side 35).
Sådan følger du en gemt rute vha. Lav rute til
Se “Sådan finder og navigerer du en gemt rute” (side 44).
Sådan indstiller og følger du en kurs vha. Auto guidning
 FORSIGTIG
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør
omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
1. Vælg en destination ved hjælp af et kort eller Find (side 32).
2. Vælg Naviger til > Guide til.
3. Gennemse den kurs, der er angivet af den magentarøde automatiske guidelinje.
Bemærk: En grå linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje angiver, at Auto guidning ikke
kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde
og højde på forhindringer (side 59).
4. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
33
Navigation
Waypoints
Du kan gemme op til 5000 waypoints med brugerdefineret navn, symbol, dybde, vandtemperatur og kommentar til
hvert waypoint.
Markering af din nuværende position som et waypoint
Vælg Marker (MARK) på skærmen Hjem.
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1. Vælg Information > Bruger data > Waypoints > Nyt waypoint > Flyt på skærmen Hjem.
2. Angiv waypointets position:
• Vælg Brug kort til at flytte waypointet, mens der vises et kort. For GPSMAP 6000-serien skal du bruge
Vippeknappen til at vælge en ny position på kortet. For GPSMAP 7000-serien skal du trykke på en ny
position på kortet. Vælg Flyt waypoint.
• Vælg Indtast position for at flytte waypointet vha. koordinater. For GPSMAP 6000-serien skal du bruge
Vippeknappen for at indtaste koordinaterne for den nye position. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge
tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
Markering og navigering til en MOB-position
Når du markerer et waypoint, kan du angive det som en MOB-position (Mand over bord).
Vælg Marker (MARK) > Mand over bord fra en hvilken som helst skærm.
Et internationalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punkt, og plotteren sætter en kurs til den markerede
position vha. funktionen Go To.
Visning af en liste over alle waypoints
Vælg Information > Bruger data > Waypoints på skærmen Hjem.
Redigering af et gemt waypoint
1.
2.
3.
4.
34
Vælg Information > Bruger data > Waypoints på skærmen Hjem.
Vælg et waypoint.
Vælg Gennemse > Rediger.
Fuldfør en handling:
• Vælg Navn. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive navnet. For GPSMAP
7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Symbol. Vælg et nyt symbol.
• Vælg Dybde. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at
angive dybden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Vand temp. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur
for at angive vandtemperaturen. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg
Udført.
• Vælg Kommentar. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive kommentaren.
For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Navigation
Flytning af et gemt waypoint
1.
2.
3.
4.
Vælg Information > Bruger data > Waypoints på skærmen Hjem.
Vælg et waypoint.
Vælg Gennemse > Flyt.
Angiv en position for waypointet:
• Vælg Brug kort til at flytte waypointet, mens der vises et kort. For GPSMAP 6000-serien skal du bruge
Vippeknappen til at vælge en ny position på kortet. For GPSMAP 7000-serien skal du trykke på en ny
position på kortet. Vælg Flyt waypoint.
• Vælg Indtast position for at flytte waypointet vha. koordinater. For GPSMAP 6000-serien skal du bruge
Vippeknappen for at indtaste koordinaterne for den nye position. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge
tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
Sletning af et waypoint eller MOB
Du kan slette et waypoint eller MOB, der er blevet gemt.
1. Vælg Information > Bruger data > Waypoints på skærmen Hjem.
2. Vælg et waypoint eller MOB.
3. Vælg Gennemse > Slet.
Sletning af alle waypoints
Vælg Information > Bruger data > Ryd bruger data > Waypoints > Alle på skærmen Hjem.
Kopiering af waypoints
Se “Styring af plotterdata” (side 69).
Ruter
Du kan oprette og gemme op til 20 ruter. Hver rute kan indeholde op til 250 waypoints.
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på navigations- eller fiskekortet. Med denne fremgangsmåde
gemmes ruten eller waypoint-dataene ikke.
Bemærk: Fiskekortet kan fås med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge en destination ved hjælp af markøren
( ).
• For GPSMAP 7000-serien skal du trykke på en destination vha. markøren ( ).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
35
Navigation
Destination
valgt
4. Vælg Naviger til > Lav rute til.
5. Angiv den position, hvor du vil tilføje det sidste drej til din destination:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge en position for sidste drej ved hjælp af
markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på en position for sidste drej ved hjælp af markøren
( ).
6. Vælg Tilføj drej.
Drej-position
valgt
Destination
7. Hvis du vil tilføje ekstra drej, skal du gentage trin 5 og 6, hvor du arbejder dig baglæns fra destinationen til din
båds nuværende position.
Det sidste drej, du tilføjer, skal placeres der, hvor du gerne vil foretage det første drej i forhold til din nuværende
position. Det skal være det drej, der er tættest på din båd.
8. Vælg Udført, når ruten er færdig.
9. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
10. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
36
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Navigation
Sådan opretter og gemmer du en rute
Denne fremgangsmåde gemmer ruten og alle de tilhørende waypoints.
1. Vælg Information > Bruger data > Ruter > Ny rute på skærmen Hjem.
2. Vælg rutens startpunkt:
• Vælg Brug kort. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge
en position på kortet. For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på en position på kortet.
• Vælg Brug waypoint-liste, og vælg et gemt waypoint.
startet
punkt
3. Vælg Tilføj drej for at markere rutens startpunkt.
4. Angiv den position, hvor du vil lave det næste drej:
• Vælg Brug kort. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge en position på
kortet. For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på en position på kortet.
• Vælg Brug waypoint-liste, og vælg et gemt waypoint.
5. Vælg Tilføj drej.
Plotteren markerer drejets position med et waypoint.
6. Hvis du vil tilføje yderligere drej, skal du gentage trin 4 og 5.
7. Vælg en destination:
• Vælg Brug kort. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge en position på
kortet. For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på en position på kortet.
• Vælg Brug waypoint-liste, og vælg et gemt waypoint.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
37
Navigation
Destination
Drej
startet
punkt
8. Vælg Udført.
Visning af en liste over gemte ruter
Vælg Information > Bruger data > Ruter på skærmen Hjem.
Redigering af en gemt rute
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten indeholder.
1. Vælg Information > Bruger data > Ruter på skærmen Hjem.
2. Vælg den rute, du vil redigere.
3. Vælg Gennemse > Rediger rute.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Navn. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive navnet. For GPSMAP
7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Rediger drej > Brug kort. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge
en drejeposition på kortet. For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på en drejeposition på kortet. Vælg
Udført.
• Vælg Rediger drej > Brug drejliste. Vælg et waypoint på listen. Vælg Udført.
Sletning af en gemt rute
1. Vælg Information > Bruger data > Ruter på skærmen Hjem.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Gennemse > Slet.
Sletning af alle gemte ruter
Vælg Information > Bruger data > Ryd bruger data > Ruter på skærmen Hjem.
Sådan springer du over et waypoint på en gemt rute
Du kan begynde at navigere en gemt rute fra et hvilket som helst waypoint på ruten.
1. På skærmen Hjem skal du vælge Find > Ruter.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Naviger til.
38
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Navigation
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Bagud for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Offset for at navigere parallelt med ruten, forskudt fra den af en specifik afstand (side 44).
5. Vælg det waypoint, du ønsker skal være det næste drej på din rute:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge waypointet.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på waypointet.
6. Vælg Lav rute til.
7. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
8. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Kopiering af ruter
Se “Styring af plotterdata” (side 69).
Spor
Et spor er en registrering af bådens vej. Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor,
og det kan gemmes. Du kan få vist spor i hvert kort eller i hver 3D-kortvisning.
Visning af spor
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu (MENU) > Waypoints og spor > Spor > Til.
En stilinje på kortet viser dit spor.
Spor
Indstilling af farven på det aktive spor
1. Vælg Information > Bruger data > Spor > Aktivt spor valg > Sporingsfarve.
2. Vælg en sporingsfarve.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
39
Navigation
Sådan gemmer du det aktive spor
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1. På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Spor > Gem aktivt spor.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte eller Midnat, hvis det vises.
• Vælg Hele log.
3. Vælg Gem.
Visning af en liste over gemte spor
På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Spor > Gemte spor.
Redigering af et gemt spor
1.
2.
3.
4.
På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Spor > Gemte spor.
Vælg et spor.
Vælg Vælg (SELECT) > Rediger spor.
Fuldfør en handling:
• Vælg Navn. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive navnet.
For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Farve, og vælg en farve til sporet.
Sådan gemmer du sporet som en rute
1. På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Spor > Gemte spor.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Vælg (SELECT) > Rediger spor > Gem rute.
Sletning af et gemt spor
1. På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Spor > Gemte spor.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Vælg (SELECT) > Slet.
Sletning af alle gemte spor
Vælg Information > Bruger data > Ryd bruger data > Spor på skærmen Hjem.
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen
1. På skærmen Hjem vælger du Information > Bruger data > Spor > Følg aktivt spor.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte eller Midnat, hvis det vises.
• Vælg Hele log.
3. Vælg Følg spor.
4. Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
5. Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
40
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Navigation
Rydning af det aktive spor
Vælg Information > Bruger data > Spor > Ryd aktivt spor på skærmen Hjem.
Sporhukommelsen ryddes, og det aktuelle spor registreres fortsat.
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering
1. Vælg Information > Bruger data > Spor > Aktivt spor valg > Optage metode på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil sporhukommelsen er fuld.
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du overskriver de gamle spordata med nye data.
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige
resultater, men det fylder hurtigere sporloggen op.
1. Vælg Information > Bruger data > Spor > Aktivt spor valg > Interval > Interval på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Afstand for at registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter. Vælg Skift for at indstille
afstanden. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur. For
GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
Vælg Udført.
• Vælg Tid for at registrere sporet baseret på et tidsinterval. Vælg Skift for at indstille tiden.
For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Opløsning for at registrere sporloggen baseret på en varians fra din kurs. Denne indstilling anbefales
til optimal udnyttelse af hukommelsen. Vælg Skift for at angive den maksimale afvigelse, der er tilladt fra
den sande kurs, inden registrering af et sporpunkt. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen
eller det numeriske tastatur. For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg
Udført.
3. Vælg Udført.
Kopiering af spor
Se “Styring af plotterdata” (side 69).
Sletning af alle waypoints, ruter og spor
Vælg Information > Bruger data > Ryd bruger data > Alle på skærmen Hjem.
Navigation med en Garmin-autopilot
Når du starter en hvilken som helst type navigation (Go To, Lav rute til, Guide til eller Følg spor), bliver du spurgt,
om du vil bruge autopiloten, hvis du er tilsluttet en kompatibel Garmin-autopilot (f.eks. GHP™ 10).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
41
Find
Find
Brug funktionen Find på skærmen Hjem til at søge efter og navigere til nærliggende brændstof, reparation og andre
tjenester, samt waypoints og ruter, du har oprettet.
Marineservicedestinationer
BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.
Plotteren indeholder oplysninger om tusindvis af destinationer, der tilbyder marineservice.
Navigering til en marineservicedestination
 FORSIGTIG
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør
omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Bemærk: Du kan få Auto guidning med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem skal du vælge Find > Offshore service.
2. Vælg den type marineservice, du vil navigere hen til.
Plotteren viser en liste over de 50 nærmeste positioner samt afstand og pejling hen til dem.
3. Vælg en destination.
Tip: Vælg Næste side for at få vist yderligere oplysninger eller for at få vist positionen på
et kort.
4. Vælg Naviger til.
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Go To.
• Vælg Lav rute til.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning.
6. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af
den magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 59).
7. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Skærmen Go To
42
Skærmen Guide til (BlueChart g2 Vision)
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Find
Afbrydelse af navigation
På skærmen Hjem vælger du Find > Stop navigation.
Søgning efter og navigering til en destination
 FORSIGTIG
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør
omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Du kan søge efter gemte waypoints, gemte ruter, gemte spor og marineservicedestinationer efter navn.
1. På skærmen Hjem skal du vælge Find > Søg efter navn.
2. Fuldfør en handling for at stave mindst en del af navnet på din destination:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge tegn.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
De 50 nærmeste destinationer, som indeholder dine søgekriterier, vises.
4. Vælg positionen.
5. Vælg Naviger til.
6. Fuldfør en handling:
• Vælg Go To.
• Vælg Lav rute til.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning.
7. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af
den magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 59).
8. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det
 FORSIGTIG
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør
omhyggeligt sammenholde kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og
andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Inden du kan gennemse en liste over waypoints og navigere til dem, skal du oprette og gemme mindst ét waypoint
(side 34).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
43
Find
På skærmen Hjem skal du vælge Find > Waypoints.
Vælg et waypoint.
Vælg Naviger til.
Fuldfør en handling:
• Vælg Go To.
• Vælg Lav rute til.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning.
5. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del
af den magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje, hvilket
skyldes sikkerhedsindstillingen for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 59).
6. Følg den magentarøde linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
1.
2.
3.
4.
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af dem, skal du oprette og gemme mindst én rute (side 37).
1. På skærmen Hjem skal du vælge Find > Ruter.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Naviger til.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Bagud for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje,
som repræsenterer den korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med båden, når du afviger fra kursen.
5. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
6. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Bemærk: Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs) for at nå til din destination
eller styre tilbage til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt rute
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af dem, skal du oprette og gemme mindst én rute (side 37).
1. På skærmen Hjem skal du vælge Find > Ruter.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Gennemse > Naviger til.
4. Vælg Offset for at navigere parallelt med ruten, forskudt fra den af en specifik afstand.
44
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Find
5. Vælg Offset.
6. Angiv forskydningsafstanden:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
8. Angiv, hvordan du skal navigere til ruten:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til
venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til
højre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt,
da ruten blev oprettet, til venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt,
da ruten blev oprettet, til højre for den oprindelige rute.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje,
som repræsenterer den korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med båden, når du afviger fra kursen.
9. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
10. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Bemærk: Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs) for at nå til din destination
eller styre tilbage til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan finder og navigerer du et registreret spor
Inden du kan gennemse en liste over spor og navigere dem, skal du registrere og gemme mindst ét spor (side 40).
1. På skærmen Hjem skal du vælge Find > Spor.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Følg spor.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere sporet fra det startpunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
• Vælg Bagud for at navigere sporet fra det destinationspunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
5. Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
6. Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
45
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Brug skærmen Information til at se oplysninger om tidevand, strømforhold, himmellegemer,
målere og video.
Du kan også vælge oplysninger om tidevand, strømforhold og himmellegemer for en specifik station direkte på
navigationskortet. Vælg området i nærheden af den ønskede station, vælg Information,
og vælg Tidevand, Strømforhold eller Himmellegeme.
Almanakdata
Oplysninger om tidevandsstation
Skærmen Tidevand viser oplysninger om en tidevandsstation for en bestemt dato og et bestemt tidspunkt, inklusive
højden på tidevandet og tidspunktet for næste høj- og lavvande. Som standard viser plotteren oplysninger for den
senest viste tidevandsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt.
Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Tidevand på skærmen Hjem.
Tidevandsstation
Tidevandsniveau
ved lokal tid
Lokal tid
Tidspunkt for
det næste
højvande
Oplysninger om tidevandsstation
Visning af oplysninger om en nærliggende tidevandsstation
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Tidevand > Nærliggende stationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
Visning af oplysninger om tidevandsstation for en anden dato
Du kan angive datoen for oplysningerne for den tidevandsstation, der skal vises.
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Tidevand > Nærliggende stationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift dato for at få vist information om tidevand for en anden dato. For GPSMAP
6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive datoen. For GPSMAP 7000-serien
skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Næste dag for at få vist oplysninger om tidevand for dagen efter den viste dato.
• Vælg Forrige dag for at få vist oplysninger om tidevand for dagen før den viste dato.
46
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Oplysninger om strømforhold
Bemærk: Oplysninger om strømforholdsstationer er tilgængelige med et BlueChart g2
Vision-kort.
Skærmen Strømforhold viser oplysninger om en strømforholdsstation for en bestemt dato og et bestemt tidspunkt,
inklusive strømhastigheden og -niveauet. Som standard viser plotteren strømoplysninger for den senest viste
strømforholdsstation og for den aktuelle dato og det
aktuelle tidspunkt.
Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Strømforhold på skærmen Hjem.
Strømforholdsstation
Strømniveau
ved lokal tid
Oplysninger om strømforholdsstation
Visning af oplysninger om en nærliggende strømforholdsstation
Bemærk: Oplysninger om strømforholdsstationer er tilgængelige med et BlueChart g2 Vision-kort.
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Strømforhold > Nærliggende stationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
Konfiguration af oplysninger om strømforholdsstation
Du kan angive datoen for oplysningerne om den strømforholdsstation, der skal vises, og du kan vise oplysningerne i
et kort eller rapportformat.
Bemærk: Oplysninger om strømforholdsstationer er tilgængelige med et BlueChart g2 Vision-kort.
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Strømforhold > Nærliggende stationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om tidevand for en anden dato.
For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive datoen.
For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Vis rapport for at få vist en rapport om strømforhold fra den valgte station.
Rapporten indeholder niveauer for stille vand, flod og ebbe.
• Vælg Næste dag for at få vist oplysninger om strømforhold for dagen efter den viste dato.
• Vælg Forrige dag for at få vist oplysninger om strømforhold for dagen før den viste dato.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
47
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Oplysninger om himmellegemer
Skærmen Himmellegemer viser oplysninger om solopgang, solnedgang, måneopgang, månenedgang, månefase og
solens og månens omtrentlige position på himlen. Som standard viser plotteren oplysninger om himmellegemer for
den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt.
Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Himmellegemer på skærmen Hjem.
Månens position
Solens position
Vindue med
visning af himlen
Horisont
Frihøjde
Oplysninger om himmellegemer
Visning af oplysninger om himmellegemer for en anden dato
Du kan vælge en dato og et tidspunkt, som du vil have vist oplysninger om himmellegemer for,
og du kan få vist månefasen for den valgte dato og det valgte tidspunkt.
1. Vælg Information > Tidevand/strømforhold > Himmellegemer på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift tid for at få vist oplysninger for et bestemt tidspunkt på den pågældende dato.
Vælg Op eller Ned for at angive et nyt tidspunkt.
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om tidevand for en anden dato.
For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive datoen.
For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Månefase for at få vist månefasen på den angivne dato og det angivne tidspunkt.
Omgivelsesdata
Grafer over omgivelsesdata
Du kan se og konfigurere grafer over forskellige typer af omgivelsesdata, inklusive vindhastighed, vindvinkel,
lufttemperatur, vandtemperatur, atmosfærisk tryk og dybde. Graferne viser datatendenser over en given periode. Du
kan inkludere en eller flere grafer på skærmen Kombinationer (side 28).
48
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Der kræves forskellige sensorer, transducere eller antenner for at gemme data, der vises på
graferne. Hvis du vil have oplysninger om tilslutning af plotteren til eksterne enheder ved hjælp
af et NMEA 2000-netværk, skal du se Teknisk reference for Garmin NMEA 2000-produkter på
den medfølgende cd.
Konfiguration af en graf
Du kan indstille skalaen og varigheden for hver graf. Varigheden repræsenterer tidsintervallet,
der vises på grafen, og skalaen repræsenterer området for de målte data, der vises på grafen,
inklusive specifikke maksimum- og minimumværdier.
1. Vælg Information > Grafer på skærmen Hjem.
2. Vælg en type graf (Vindhastighed, Vindvinkel, Temperatur, Atmosfær. tryk eller Dybde).
3. Vælg Grafopsætning.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Varighed, og vælg Op eller Ned for at indstille varigheden.
• Vælg Skala. Vælg Op, Ned eller Auto. Når du vælger Auto, indstiller plotteren de optimale minimum- og
maksimumværdier for området baseret på de omgivende forhold. Når plotteren modtager nye data om de
omgivende forhold, justerer den automatisk skalaen.
• Vælg Nulstil skala for at lade plotteren indstille de optimale minimum- og maksimumværdier for området
baseret på de omgivende forhold.
Vindhastighedsdata
Visning af grafen over vindhastighed
Plotteren skal være tilsluttet de eksterne enheder, der er angivet nedenfor, for at gemme de data,
der vises på grafen over vindhastighed.
Vindhastighed
Relativ vind
Sand vind
Jordvind
Beskrivelse
Viser data om vindhastighed baseret på
luftstrømmen for en båd i bevægelse.
Viser data om vindhastighed baseret
på luftstrømmen for en båd, der ligger
stille. For at opnå de mest nøjagtige data
skal indstillingen for Vindhastighedskilde
indstilles til Auto (side 59).
Viser data om vindhastighed baseret på
luftstrømmen for en båd, der ligger på land.
Obligatoriske sensorer
En vindsensor.
En Vindsensor og hastighedssensor,
eller en vindsensor og en GPS-antenne
En vindsensor, en vandhastighedssensor,
en kurssensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor, en vandhastighedssensor
og en kurssensor.
1. Vælg Information > Grafer > Vindhastighed på skærmen Hjem.
2. Vælg den type vindhastighedsdata, der er inkluderet på grafen (Relativ vind, Sand vind eller Jordvind).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
49
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Data om vindvinkel
Visning af grafen over data om vindvinkel
Plotteren skal være tilsluttet de eksterne enheder, der er angivet nedenfor, for at gemme de data,
der vises på grafen over vindhastighed.
Vindvinkel
Relativ vind
Sand vind
Jordvind
Beskrivelse
Viser data om vindretning baseret på
luftstrømmen for en båd i bevægelse.
Dette er Relativ vindvinkel, der beregnes
ud fra bådens bov, og som vises i grader
bagbord eller grader styrbord.
Viser data om vindretning baseret på
luftstrømmen for en båd, der ligger stille.
Dette er Sand vindvinkel, der beregnes ud fra
bådens bov, og som vises i grader bagbord eller
grader styrbord. For at opnå de mest nøjagtige
data skal indstillingen for Vindhastighedskilde
indstilles til Auto (side 59).
Viser data om vindretning baseret på
luftstrømmen for en båd, der ligger på land.
Dette er Jordvindvinkel, der beregnes ud
fra nord, og som vises i grader med uret.
Nord kan være geografisk nord, magnetisk
nord eller net nord, afhængigt af konfigurationen
for referenceindstillingen for kurs (side 61).
Obligatoriske sensorer
En vindsensor.
En Vindsensor og hastighedssensor, eller en
vindsensor og en GPS-antenne
En vindsensor, en vandhastighedssensor,
en kurssensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor og en GPS-antenne, eller
en vindsensor, en vandhastighedssensor
og en kurssensor.
1. Vælg Information > Grafer > Vindvinkel på skærmen Hjem.
2. Vælg den type vindretningsdata, der er inkluderet på grafen (Relativ vind, Sand vind eller Jordvind).
Data om luft- og vandtemperatur
Visning af grafen over luft- og vandtemperatur
Plotteren skal være tilsluttet en vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle temperatur, for at gemme de
data, der vises på grafen over vandtemperatur. Plotteren skal være tilsluttet en lufttemperatursensor for at gemme de
data, der vises på grafen over lufttemperatur.
Hvis du har aktiveret og konfigureret vandtemperaturalarmen (side 105), vises grafen med rødt,
de steder, hvor vandtemperaturdataene er 2°F (1,1°C) over eller under den temperatur, der er
angivet for alarmen.
1. Vælg Information > Grafer > Temperatur på skærmen Hjem.
2. Vælg den type temperaturinformation, der er inkluderet på grafen (Lufttemp. eller Vand temp).
Data for atmosfærisk tryk
Visning af grafen over atmosfærisk tryk
Plotteren skal være tilsluttet en barometer-tryksensor for at gemme de data, der vises på grafen over atmosfærisk
tryk.
Vælg Information > Grafer > Atmosfær. tryk på skærmen Hjem.
50
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Dybdedata
Visning af dybdegrafen
Plotteren skal være tilsluttet en transducer, der kan måle dybde, for at gemme de data, der vises på dybdegrafen.
Vælg Information > Grafer > Dybde på skærmen Hjem.
Hvis du har aktiveret og konfigureret alarmer for lavt vand og dybt vand (side 105), vises grafen med rødt de
steder, hvor dybdedata er mindre end den dybde, der er angivet for alarmen for lavt vand, og de steder, hvor
dybdedata er større end den dybde, der er angivet for alarmen for dybt vand.
Fartøjsdata
Motormålere
Visning af motormålere
Du skal være tilsluttet et NMEA (National Marine Electronics Association) 2000-netværk,
der kan registrere motordata, for at få vist motormålere. Se Installationsvejledningen til
GPSMAP 6000/7000-serien, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Vælg Information > Motorer på skærmen Hjem.
Navigering igennem skærmene for motor- og brændstofmåler
1. Vælg Information > Motorer på skærmen Hjem.
2. Flyt fra en målerskærm til den næste:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du vælge de venstre og højre pile øverst på siden.
Plotteren viser den næste skærm for motormåler eller brændstofmåler.
3. Gentag trin 2 for at navigere igennem alle skærmene for motormåler og brændstofmåler.
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmåler
Du kan konfigurere op til fire værdier for hver motormåler eller brændstofmåler for at angive de øvre og nedre
grænser for måleren og intervallet for den ønskede standarddrift. Når værdien overstiger intervallet for standarddrift,
bliver målerens overflade eller panel rødt.
Indstilling
Skalaminimum
Beskrivelse
Denne værdi er mindre end skalaminimum, og den repræsenterer den nedre grænse for
måleren. Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle målere.
Skalamaksimum Denne værdi er større end skalamaksimum, og den repræsenterer den øvre grænse for
måleren. Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle målere.
Arbejdsminimum Repræsenterer minimumværdien for standarddriftintervallet.
Arbejdsmaksimum Repræsenterer maksimumværdien for standarddriftintervallet.
1. Vælg Information > Motorer > Menu (MENU) > Måleropsætning > Indstil målergrænser på skærmen
Hjem.
2. Vælg en måler.
3. Vælg Tilstand > Brugerdefineret.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
51
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
4. Vælg den målergrænse, du vil indstille (Skalaminimum, Skalamaksimum, Arbejdsminimum eller
Arbejdsmaksimum).
5. Vælg Til.
6. Angiv målergrænsen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Gentag trin 4 til 6 for at indstille flere målergrænser.
Aktivering af alarmer for motor- og brændstofmåler
Hvis du har aktiveret alarmer for målerstatus, når motoren sender en statusmeddelelse over NMEA 2000-netværket,
vises en alarmmeddelelse for målerstatussen. Målerens overflade eller panel bliver rødt afhængigt af alarmtypen.
Vælg Information > Motorer > Menu (MENU) > Måleropsætning > Status alarmer > Til på skærmen Hjem.
Tilpasning af alarmer for motor- og brændstofmåler
1. Vælg Information > Motorer > Menu (MENU) > Måleropsætning > Status Alarmer > Brugerdefineret på
skærmen Hjem.
2. Vælg en eller flere alarmer for motormåler eller brændstofmåler.
3. Vælg Tilbage.
Valg af motormålertype
Du kan indstille, hvilken type målere der skal vises på den første side for motormåleren. Hvis du har en eller to
motorer, kan du få vist enten analoge eller digitale målere. Hvis du har tre eller flere motorer, kan du kun få vist
digitale målere.
Vælg Information > Motorer > Menu (MENU) > Måleropsætning > Type på skærmen Hjem.
Analoge målere
Digitale målere
Valg af antallet af motorer, der vises i målere
De digitale motormålere kan vise oplysninger for op til fire motorer. De analoge motormålere kan vise oplysninger
for op til to motorer.
1. Vælg Information > Motorer > Menu (MENU) > Måleropsætning > Motorvalg > Antal motorer.
2. Vælg antallet af motorer.
3. Vælg Tilbage.
52
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Valg af motorer, der vises i målere
Du skal manuelt vælge antallet af motorer, der vises i motormålerne (side 52), inden du kan vælge de motorer, hvis
oplysninger skal vises i målerne.
1. Vælg Information > Motorer > Menu (MENU) > Måleropsætning > Motorvalg på skærmen Hjem.
2. Vælg Første motor.
3. Angiv nummeret på den motor (1 til 8), som du vil have vist oplysninger for i den første måler eller det første
panel:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
Hvis du f.eks. vælger “6”, viser den første motormåler eller det første panel oplysninger for den motor, der er
identificeret som “Motor6” på NMEA 2000-netværket.
4. Vælg Udført.
5. Gentag trin 3 og 4 for anden, tredje og fjerde motormåler eller panel efter behov.
Brændstofmålere
Maksimum to brændstofmålere, en øvre måler og en nedre måler, vises over og under speedometeret på midten af
siden med brændstofmålere. Du skal have brændstofniveausensorer i brændstoftankene eller en brændstofflowsensor
for at gemme de data, der vises i brændstofmålerne.
Hvis du kun bruger en brændstofflowsensor, er mængden af brændstof ombord lig med det estimerede
brændstofniveau, og det er baseret på brændstoftankens totale størrelse, den registrerede mængde af brændstof i
tankene og brændstofflowhastigheden.
Antallet og konfigurationen af brændstofmålere, der vises, er baseret på antallet og typen af brændstofdatasensorer
ombord som vist nedenfor.
0 brændstoff­
lowsensorer
1 eller flere
brændstoff­
lowsensorer
0 brændstofni­
veausensorer
Der vises ikke nogen
brændstofmålere.
Øvre brændstofmåler
vises med estimeret
brændstofniveau.
1 brændstofni­
veausensor
Øvre brændstofmåler
vises.
Øvre brændstofmåler
vises.
2 eller flere
brændstofniveau­sensorer
Øvre og nedre brændstofmåler
vises.
Øvre og nedre brændstofmåler
vises.
Visning af brændstofmålere
For at kunne få vist oplysninger om brændstofforbrug skal din plotter være tilsluttet en ekstern brændstofsensor,
f.eks. Garmin GFS™ 10.
1. Vælg Information > Motorer på skærmen Hjem.
2. Flyt fra skærmene med motormålere til skærmen med brændstofmåler:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du vælge de venstre og højre pile øverst på siden.
Tilpasning af målergrænser
Se “Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmåler” (side 51).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
53
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Aktivering og tilpasning af måleralarmer
Se “Aktivering af alarmer for motor- og brændstofmåler” (side 52) og “Tilpasning af alarmer for motor- og
brændstofmåler” (side 52).
Synkronisering af aflæsninger på brændstofmåler med brændstofniveauer
1. Vælg Information > Motorer > Menu (MENU) på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Fyld alle tanke, når dine tanke er fulde. Brændstofniveauet bliver nulstillet til den maksimale
kapacitet. Juster estimatet om nødvendigt.
• Vælg Kom brændstof på båden, hvis du har tanket mindre, end hvad der kan være i en fuld tank. For
GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at angive mængden
af brændstof, der er kommet på. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg
Udført. Et estimat af det brændstof, der er kommet på, vises. Juster estimatet om nødvendigt.
• Vælg Sæt ttl brænds. ombd. for at angive den samlede mængde brændstof i dine tanke.
For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at angive
brændstofmængden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
Valg af datakilde til brændstoføkonomi
1. Vælg Information > Motorer > Menu (MENU) > Måleropsætning på skærmen Hjem.
2. Angiv kilden til de hastighedsdata, der bruges til beregning af brændstoføkonomien:
• Vælg Brændstoføkonomi > GPS-hastighed.
• Vælg Brændstoføkonomi > Fart g. vand for at bruge data fra et hastighedshjul.
Turmålere
Visning af turmålere
Vælg Information > Tur på skærmen Hjem.
Distancetæller, hastighed, tid og brændstofoplysninger for turen vises.
Nulstilling af turmålere
1. Vælg Information > Tur på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Nulstil triptæller for at indstille alle aflæsninger for den aktuelle tur til 0,0.
• Vælg Nulstil maks. hastighed for at indstille aflæsningen for den maksimale hastighed til 0,0.
• Vælg Nulstil distancetæller for at indstille distancetælleraflæsningen til 0,0.
• Vælg Nulstil alle for at indstille alle aflæsninger til 0,0.
54
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Visning af video
Plotteren kan vise video, hvis du er tilsluttet en eller flere videokilder ved hjælp af det medfølgende videokabel. En
GPSMAP 7015- eller 7215-plotter kan også vise data i realtid fra en pc, hvis plotteren er tilsluttet pc’en via VGAindgangsporten (side 2). Se Installationsvejledningen til GPSMAP 6000/7000-serien, hvis du ønsker yderligere
oplysninger.
Vælg Information > Video på skærmen Hjem.
Valg af videokilde
1. Vælg Information > Video > Menu (MENU) på skærmen Hjem.
2. Vælg Kilde.
3. Angiv kilden til videofeedet:
• For GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 eller 7212 skal du vælge Video 1 eller Video 2 for at få vist
videoindgangen. For GPSMAP 7015 eller 7215 skal du vælge Video 1, Video 2, Video 3 eller Video 4.
• For GPSMAP 7015 eller 7215 skal du vælge S-Video, hvis du bruger et S-Video-stik.
• For GPSMAP 7015 eller 7215 skal du vælge VGA-input for at få vist data i realtid fra en pc. Plotterens
display minder om en computerskærm og indeholder ikke knapperne Home (Hjem), Marker (MARK) eller
Menu (MENU).
• For GPSMAP 7015 eller 7215 skal du vælge Quad Video for at få vist fire RCA-videoindgange samtidigt.
Konfiguration af videoens udseende
Inden du kan konfigurere videoens udseende, skal du indstille videokildens indstilling til S-Video, Video 1, Video 2,
Video 3, Video 4 eller Quad Video (side 55).
1. Vælg Information > Video > Menu (MENU) på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Synsvinkel > Stræk for at få vist videoen i et udstrakt formatforhold. Videoen kan
ikke udstrækkes længere end de mål, der er angivet af den tilsluttede videoenhed, og den
kan muligvis ikke fylde hele skærmen.
• Vælg Synsvinkel > Standard for at få vist videoen i et standardformatforhold.
• Vælg Lysstyrke. Vælg Op, Ned eller Auto.
• Vælg Mætning for at justere farvemætningen. Vælg Op, Ned eller Auto.
• Vælg Kontrast. Vælg Op, Ned eller Auto.
• Vælg Standard. Vælg videoens kildeformat (PAL eller NTSC). Vælg Auto for at lade plotteren vælge
kildeformatet automatisk.
Skift mellem flere videokilder
Hvis du har to eller flere videokilder, kan du skifte mellem dem ved hjælp af et bestemt tidsinterval.
1. Vælg Information > Video > Menu (MENU) > Kilde > Skift på skærmen Hjem.
2. Vælg den tid, hver video skal vises.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
55
Almanak-, omgivelses- og fartøjsdata
Konfiguration af VGA-display
Inden du kan konfigurere tilstanden for VGA-visning på en GPSMAP 7015- eller 7215-plotter,
skal du indstille videokildens indstilling til VGA-input (side 55).
1. Vælg Information > Video på skærmen Hjem.
2. Tryk et vilkårligt sted på skærmen.
En visning på skærmen vises.
3. Fuldfør en handling:
• Tryk på pilene til lysstyrke for at justere skærmens lysstyrke.
• Tryk på pilene til kontrast for at justere skærmens kontrast.
Afslutning af VGA-visning
1. Vælg Information > Video på skærmen Hjem.
2. Tryk et vilkårligt sted på skærmen.
En visning på skærmen vises.
3. Tryk på ikonet for visningstilstand i øverste venstre hjørne.
Videomenuen vises.
4. Vælg Kilde.
5. Vælg en ny værdi for videokildens indstilling (side 55).
56
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Enhedskonfiguration
Enhedskonfiguration
Grundlæggende spørgsmål om enhedskonfiguration
Spørgsmål
Hvordan justerer jeg mængden af detaljer vist på
kortet?
Hvordan ændrer jeg indstillingerne for tidszone?
Hvordan ændrer jeg sprogindstillingerne?
Hvordan justerer jeg baggrundslysets lysstyrke?
Hvordan viser jeg kompastape øverst på kortet?
Hvordan ændrer jeg farven på det aktive spor?
Hvordan sletter jeg sporloggen på kortet?
Hvordan overfører jeg waypoints til et
hukommelseskort?
Hvordan sletter jeg alle waypoints, ruter og spor?
Hvordan kontrollerer jeg softwareversionen og
kortversionen på plotteren?
Svar
Se “Ændring af kortets zoomdetaljer” (side 11).
Se “Konfiguration af tiden” (side 61).
Se “Indstilling af sprog” (side 58).
Se “Justering af baggrundslys” (side 3).
Se “Visning af datafeltet for kompastape” (side 65).
Se “Indstilling af farven på det aktive spor” (side 39).
Se “Rydning af det aktive spor” (side 41).
Se “Styring af plotterdata” (side 69).
Se “Sletning af alle gemte waypoints, ruter og spor”
(side 41).
Se “Visning af systeminformation” (side 4).
Simulatortilstand
 ADVARSEL
Prøv ikke at navigere vha. Simulatortilstand, da GPS-modtageren er slukket. De linjer med satellitsignalstyrke,
der vises, er simuleringer, og de repræsenterer ikke styrken af de faktiske satellitsignaler.
Simulatortilstand slukker for GPS-modtageren mhp. indendørs brug eller til øvelser med plotteren. Plotteren sporer
ikke satellitter i simulatortilstand.
Aktivering af simulatortilstand
Vælg Opsætning > System > Simulator > Til på skærmen Hjem.
Konfiguration af simulatortilstand
1. Vælg Opsætning > System > Simulator > Opsætning på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Hastighed. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur til
at angive bådens hastighed i simulatortilstand. For GPSMAP
7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Spor kontrol. Vælg Auto spor for at lade plotteren indstille kursen automatisk, eller vælg Bruger
spor for at indstille kursen manuelt.
• Vælg Indsæt position. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge bådens
simulerede position. For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på navigationskortet. Vælg Vælg
(SELECT).
• Vælg Indstil tid. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur
for at angive tiden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Indstil dato. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive datoen. For
GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
57
Enhedskonfiguration
Automatisk aktivering af plotteren
Vælg Opsætning > System > Tænd automatisk på skærmen Hjem.
Når du vælger Til, tænder plotteren automatisk, hver gang der anvendes strøm. Når du vælger Fra, skal plotteren
tændes med Tænd/sluk-knappen.
Bemærk: Hvis Tænd automatisk er indstillet til Til, og plotteren er slukket ved hjælp af
Tænd/sluk-knappen, og strømmen fjernes og derefter tilsluttes igen inden for mindre end to minutter, skal du
muligvis trykke på Tænd/sluk-knappen for at genstarte plotteren.
Displaykonfiguration
Indstilling af lyden
Du kan indstille, hvornår plotteren skal lave lyde.
1. Vælg Opsætning > System > Bipper/Display > Bipper på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Kun alarmer for at få plotteren til kun at bippe, når alarmer udløses (standard).
• Vælg Nøgle og alarm for at få plotteren til at bippe, når der trykkes på knapper, og alarmer udløses.
Indstilling af sprog
Du kan vælge det sprog, der vises på plotteren.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Sprog på skærmen Hjem.
2. Vælg et sprog.
Navigationspræferencer
Ruteindstillinger
Valg af ruteetikettype
Du kan vælge typen af etiketter, der vises med rutedrej, på kortet.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Ruteetiketter på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Vis navn for at identificere rutedrej ved hjælp af navne på waypoints.
• Vælg Vis nummer for at identificere rutedrej ved hjælp af tal, som f.eks. Drej 1 og Drej 2.
Konfiguration af rutedrejningsovergange
Du kan indstille, hvor lang tid før eller hvor langt fra et drej på en rute du skal bruge som overgang til næste ruteben.
Hæves denne værdi, kan det være med til at forbedre autopilotens præcision, når du navigerer en rute eller en
automatisk guidelinje med mange drej eller ved høj hastighed. Det kan forbedre autopilotens præcision at sænke
denne værdi på mere lige ruter eller ved lavere hastigheder.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Drejningsovergang > Aktivering på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Tid. Vælg Skift tid. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske
tastatur for at angive tiden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
• Vælg Afstand. Vælg Skift afstand. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det
numeriske tastatur til at angive afstanden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
58
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Enhedskonfiguration
Konfiguration af kilder til hastighedsdata
Du kan angive kilden til de hastighedsdata, som bruges til at beregne sand vindhastighed eller brændstoføkonomi.
Fart gennem vandet er hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor,
og GPS-hastigheden er beregnet ud fra din GPS-position.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Hastighedskilder på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Vind, og angiv, om de beregnede vindhastighedsdata kommer fra en
Fart g. vand-sensor, om de er baseret på GPS-hastighed, eller om plotteren
automatisk vælger en kilde til hastighedsdata.
• Vælg Brændstoføkonomi, og angiv, om de hastighedsdata, der bruges til at beregne brændstoføkonomi,
kommer fra en Fart g. vand-sensor, eller om de er baseret på
GPS-hastighed.
Konfigurationer af Automatisk guidelinje
Du kan indstille de data, som plotteren bruger ved beregning af en automatisk guidelinje.
Bemærk: Du kan få Auto guidning med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
Sikker vanddybde og sikker højde på forhindringer
 FORSIGTIG
Indstillingerne for Sikker højde og Sikker dybde påvirker, hvordan plotteren beregner den automatisk
guidelinje. Hvis et område har en ukendt vanddybde eller en ukendt højde på forhindringer, bliver den
automatiske guidelinje ikke beregnet i det pågældende område. Hvis et område i starten eller slutningen af
en automatisk guidelinje har mindre dybde end den sikre vanddybde eller er lavere end den sikre højde på
forhindringer, bliver den automatiske guidelinje ikke beregnet i det pågældende område. Kursen igennem disse
områder vises som en grå linje på kortet. Når din båd kommer ind i
et af disse områder, vises en meddelelse.
Indstilling af sikker vanddybde og sikker højde på forhindringer
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Auto guidning på skærmen Hjem.
2. Vælg Sikker dybde for at indstille den minimumsdybde (kortfikspunkt for dybde),
plotteren bruger ved beregning af en automatisk guidelinje.
3. Angiv den sikre minimumsdybde:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Sikker højde for at indstille minimumshøjden (kortfikspunkt for højde) for en bro,
som din båd kan sejle sikkert under.
6. Angiv den sikre minimumshøjde:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
59
Enhedskonfiguration
Indstilling af Auto guidning til afstand til kystlinje
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at den automatiske guidelinje skal placeres.
Den automatiske guidelinje kan flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under navigering.
Indstilling af afstand fra kysten
De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til kystlinje (Nærmest, Nær, Normal, Langt eller Længst) er
relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at den automatiske guidelinje er placeret i passende afstand fra kysten, kan
du vurdere placeringen af den automatiske guidelinje ved hjælp
af en eller flere velkendte destinationer, der kræver navigation igennem et smalt sejlbart farvand.
1. Læg båden i dok, eller smid ankeret.
2. Vælg Opsætning > Præferencer > Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje > Normal på skærmen
Hjem.
3. Vælg en destination, som du tidligere har navigeret til:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge destinationen ved hjælp af markøren
( ).
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på navigationskortet for at vælge destinationen ved hjælp af
markøren
( ).
4. Vælg Naviger til > Guide til.
5. Gennemse placeringen af den automatiske guidelinje. Afgør, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer,
og om drej giver en effektiv sejlads.
6. Fuldfør en handling:
• Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende, skal du vælge Menu (MENU) >
Navigationsmuligheder > Stop navigering. Fortsæt til trin 10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer, skal du vælge Opsætning >
Præferencer > Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje > Langt på skærmen Hjem.
• Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du vælge Opsætning > Præferencer >
Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje > Nær på skærmen Hjem.
7. Hvis du har valgt Nær eller Langt i trin 6, skal du gennemse placeringen for den automatiske guidelinje. Afgør,
om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en bred friplads fra forhindringer i åbent vand, selv om du angiver indstillingen Afstand
til kystlinje til Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren muligvis ikke den automatiske
guidelinje igen, medmindre den destination, der er valgt i trin 3, kræver navigering igennem et smalt sejlbart
farvand.
8. Fuldfør en handling:
• Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende, skal du vælge Menu (MENU) >
Navigationsmuligheder > Stop navigering. Fortsæt til trin 10.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer, skal du vælge Opsætning >
Præferencer > Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje > Længst på skærmen Hjem.
• Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du vælge Opsætning > Præferencer >
Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje > Nærmest på
skærmen Hjem.
60
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Enhedskonfiguration
9. Hvis du har valgt Længst eller Nærmest i trin 8, skal du gennemse placeringen for den automatiske guidelinje.
Afgør, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en bred friplads fra forhindringer i åbent vand, selv om du angiver indstillingen Afstand
til kystlinje til Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren muligvis ikke den automatiske
guidelinje igen, medmindre den destination, der er valgt i trin 3, kræver navigering igennem et smalt sejlbart
farvand.
10. Gentag trin 1–9 mindst én gang mere ved brug af en forskellig destination hver gang, indtil du er bekendt med
funktionaliteten for indstillingen Afstand til kystlinje.
Indstilling af kursreference
Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning af oplysninger om kurs.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder > Kurs på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Auto magnetisk (automatisk magnetisk variation) for automatisk at indstille den magnetiske
misvisning for din position.
• Vælg Sand for at indstille geografisk nord som kursreference.
• Vælg Net for at indstille net nord som kursreference (000º).
• Vælg Bruger magnetisk for at indstille den magnetiske variationsværdi manuelt. For
GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur til at angive den
magnetiske varians. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
Koordinatsystemer
Indstilling af positionsformat eller koordinatsystemer for kortfikspunkt
Du kan indstille positionsformatet, hvori en given positionsaflæsning vises, og koordinatsystemet, hvorpå kortet er
struktureret. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Bemærk: Du skal ikke ændre positionsformatet eller koordinatsystemets kortfikspunkt, medmindre du bruger et
kort, der angiver et andet positionsformat.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Positionsformat for at indstille positionsformatet, hvori en given positionsaflæsning vises, og vælg et
positionsformat.
• Vælg Kort datum for at indstille koordinatsystemet, hvorpå kortet er struktureret, og vælg et
koordinatsystem.
Konfiguration af tiden
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder > Tid på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Tidsformat for at indstille en standard for tidtagning. Vælg 12 timer, 24 timer eller UTC (universal
time coordinate).
• Vælg Tidszone > Auto for at lade plotteren indstille tidszonen automatisk.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
61
Enhedskonfiguration
• Vælg Tidszone > Brugerdefineret for at indstille tidszonen manuelt. For GPSMAP 6000-enheder skal du
bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at angive timejusteringen af tidszonen. For GPSMAP
7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Sommertid. Vælg Op, Ned eller Auto.
Måleenheder
Du kan indstille de måleenheder, som plotteren viser, ved hjælp af standardiserede målesystemer eller ved at oprette
et brugerdefineret målesystem.
Valg af standardiseret målesystem
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder > Systemenheder på skærmen Hjem.
2. Vælg Statute (mh, ft, ºF), Metrisk (kh, m, ºC) eller Nautisk (kt, ft, ºF).
Oprettelse af et brugerdefineret målesystem
Du skal kunne modtage dybdedata med NMEA-ekkolod eller bruge et Garmin ekkolodsmodul for at få vist dybdeog temperaturoplysninger.
Du kan vælge individuelle måleenheder for at oprette et brugerdefineret målesystem til din plottervisning.
1. Vælg Opsætning > Præferencer > Enheder > Systemenheder > Brugerdefineret på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Dybde, og vælg Fod, Favn eller Meter.
• Vælg Temperatur, og vælg Fahrenheit eller Celsius.
• Vælg Afstand, og vælg Miles, Kilometer, Nautisk (nm, ft) eller Nautisk (nm, m).
• Vælg Hastighed > Fartøjshastighed, og vælg Mil pr. time, Kilometer pr. time eller Knob.
• Vælg Hastighed > Vindhastighed, og vælg Mil pr. time, Meter pr. time eller Knob.
• Vælg Elevation, og vælg Fod eller Meter.
• Vælg Volumen, og vælg Liter, US Gallons eller UK Gallons.
• Vælg Tryk > Manometertryk, og vælg kPa eller psi.
• Vælg Tryk > Atmosfær. tryk, og vælg Millibar eller Tommer af kviksølv.
Datafelter
Datafelter kan vises på bestemte kort og 3D-kortvisninger, og de indeholder let overskuelige oplysninger i realtid. Et
datafelt, der er konfigureret til at vises på ét kort eller én 3D-kortvisning, vises ikke på et andet kort eller en anden
3D-kortvisning. Datafelterne for hvert kort eller hver
3D-kortvisning skal konfigureres separat.
Datafelterne for cruising, navigation, fiskeri, brændstof, sejlads og kompastape er tilgængelige på alle kort og
3D-kortvisninger.
Bemærk: Fishing chart, Mariner’s Eye 3D og Fish Eye 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart
g2 Vision-datakort.
62
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Enhedskonfiguration
Datafelter
Perspektiv 3D med datafelter
Visning af datafeltet Cruising
Datafeltet Cruising vises, mens du navigerer til en destination. Det viser data for GPS-hastighed, GPS-kurs, dybde
og GPS-position.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu (MENU) > Datafelter > Cruising > Til.
Konfiguration af datafeltet Cruising
Du skal have vist datafeltet Cruising, inden du konfigurerer det (side 63).
Datafeltet Cruising er opdelt i fire afsnit, og hvert afsnit vises i hvert sit hjørne af kortet. Du kan vælge den type
data, der vises i hvert afsnit af datafeltet.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu (MENU) > Datafelter > Cruising > Konfig. af datafelt.
4. Vælg Øverste venst..
5. Vælg den type data, der skal vises i det øverste venstre afsnit af datafeltet.
6. Gentag trin 4 og 5 for afsnittene Øverste højre, Nederst venst. og Nederste høj. på datafeltet.
Visning af navigationsdatafeltet
Navigationsdatafeltet vises i en række øverst på kortet. Navigationsdatafeltet kan vise data om afstand til destination,
ankomst, kursafvigelse, pejling og næste drej.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu (MENU) > Datafelter > Navigation.
4. Vælg Til eller Auto.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
63
Enhedskonfiguration
Konfiguration af navigationsdatafeltet
Du skal have vist navigationsdatafeltet, inden du konfigurerer det (side 63).
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu (MENU) > Datafelter > Navigation > Konfig. af datafelt.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Rute ben. Vælg Til for at få vist waypoint VMG (velocity made good) ved navigering til en rute eller
en Automatisk guidelinje (side 65).
• Vælg Næste drej > Afstand for at få vist data om næste drej baseret på afstand.
• Vælg Næste drej > Tid for at få vist data om næste drej baseret på tid.
• Vælg Destination, og vælg Afstand, Tid til destination eller Ankomst for at angive,
hvordan destinationsdataene vises.
Datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler
Datafelt
Viste data
Fiskeri
Dybde, vandtemperatur og fart gennem vandet
Brændstof
Brændstofhastighed, resterende brændstof, rækkevidde og brændstoføkonomi
Sejler
Vandhastighed, vindhastighed, vindvinkel og vind VMG (wind velocity made good).
Visning af datafelterne Fiskeri, Brændstof eller Sejler
Datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler vises i en række nederst på kortet. Kun et af disse tre datafelter kan vises
samtidig.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Datafelter > Fiskeri > Til.
• Vælg Menu (MENU) > Datafelter > Brændstof > Til.
• Vælg Menu (MENU) > Datafelter > Sejler > Til.
Bemærk: Når du viser et af disse tre datafelter, bliver de to andre datafelter er automatisk skjult.
Indstilling af Sand vind eller Relativ vind for datafeltet Sejler
Du skal have vist datafeltet Sejler, inden du konfigurerer det (side 64).
Du kan vælge, hvilken type vinddata, der vises i datafeltet Sejler.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu (MENU) > Datafelter > Sejler.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Vind > Relativ for at få vist luftstrømmen for en båd i bevægelse.
• Vælg Vind > Sand for at få vist luftstrømmen for en båd, der ligger stille.
64
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Enhedskonfiguration
Vind VMG og Waypoint VMG i datafelterne
Plotteren skifter automatisk mellem at vise vind VMG og waypoint VMG i datafelterne.
Waypoint VMG vises under følgende forhold:
• Afsnittet med ruteben i navigationsdatafeltet viser waypoint VMG, når du navigerer en rute eller en automatisk
guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser waypoint VMG, når du navigerer en rute eller en automatisk guidelinje, og du deaktiverer
afsnittet for ruteben for navigationsdatafeltet.
Vind VMG vises under følgende forhold:
• Datafeltet Sejler viser vind VMG, når du ikke navigerer en rute eller en automatisk guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser vind VMG, når afsnittet for ruteben i navigationsdatafeltet er aktiveret, og du navigerer en
rute.
Visning af datafeltet for kompastape
Datafeltet for kompastape vises i en række øverst på kortet eller 3D-kortvisningen oven over navigationsdatafeltet.
Det viser den aktuelle kurs, og en indikator, der viser pejlingen til den
ønskede kurs, vises under navigationen.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu (MENU) > Datafelter > Kompastape > Til.
Andre fartøjer
Du kan få vist og konfigurere oplysninger om andre fartøjer for navigationskortet, fiskekortet, Perspektiv 3D eller
Overflade 3D.
Bemærk: Hvis du vil konfigurere AIS-oplysninger (Automatisk identifikationssystem) for andre fartøjer, skal
plotteren være tilsluttet en ekstern AIS-enhed. MARPA kræver brug af en kurssensor. Kurssensoren skal udsende
NMEA 0183-sætningen HDM eller HDG. Se “Om MARPA” (side 77).
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
Se “Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler” (side 18).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
65
Enhedskonfiguration
Konfiguration af forekomsten af andre fartøjer
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg Menu (MENU) > Andre fartøjer > Displaykonfiguration.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Displayomr. for at angive afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer vises. Vælg en distance.
• Vælg MARPA > Vis for at få vist oplysninger om MARPA-markerede fartøjer.
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om andre fartøjer.
• Vælg Beregnet kurs for at angive den beregnede tid for kurs for MARPA-markerede fartøjer. For GPSMAP
6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at angive kursen. For GPSMAP
7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Stier for at få vist AIS-fartøjernes spor. Vælg længden af det spor, der vises ved hjælp af en sti.
Information om din båd
Kalibrering af en vandhastighedsenhed
Hvis du har en hastighedskompatibel transducer, kan du kalibrere den pågældende hastighedskompatible enhed.
1. Vælg Opsætning > Min båd > Juster fart gennem vandet på skærmen Hjem.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
Bemærk: Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller hastighedssensoren ikke registrerer hastigheden,
vises beskeden “Hastighed for lav”. Vælg OK, og øg forsigtigt bådens fart. Hvis beskeden vises igen, skal du
standse båden og sikre dig, at hjulet på hastighedssensoren ikke sidder fast. Hvis hjulet kan dreje rundt uden
modstand, skal du kontrollere kabelforbindelsen. Hvis denne besked vises igen, skal du kontakte Garmins
produktsupport.
Indstilling af bådens brændstofkapacitet
1. Vælg Opsætning > Min båd > Brændstofkapacitet på skærmen Hjem.
2. Angiv den kombinerede brændstofkapacitet for alle motorer på båden:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
66
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Enhedskonfiguration
Alarmer
Som standard er alle alarmer deaktiverede. Plotteren skal være tændt, for at alarmerne kan fungere.
Navigationsalarmer
Indstilling af ankomstalarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du er inden for en angiven afstand eller tid fra et drej eller et
destinationswaypoint.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Navigation > Ankomst på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Type. Angiv, om ankomstalarmer kun skal udløses, når du nærmer dig Destinationer, eller når du
nærmer dig Drej og destinationer.
• Vælg Aktivering. Angiv, om ankomstalarmen udløses baseret på Tid til ankomst eller baseret på Afstand til
ankomst.
• Vælg Skift tid (hvis Aktivering er indstillet til Tid) eller Skift afstand (hvis Aktivering er indstillet til
Afstand) for at angive, hvor lang tid eller hvor langt inden ankomst alarmen skal udløses, i enten minutter
eller en afstandsenhed. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske
tastatur for at angive tiden eller afstanden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
Vælg Udført.
Indstilling af ankeralarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du overstiger en angiven driveafstand, mens du ligger for anker.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Navigation > Anker vagt > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den driveafstand, der udløser alarmen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af kursafvigelsesalarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du afviger kursen ved en angiven afstand.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Navigation > Kursafvigelse > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den kursafvigelsesafstand, der udløser alarmen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
67
Enhedskonfiguration
Systemalarmer
Indstilling af uralarm
Du kan indstille en alarm ved hjælp af systemets (GPS) ur.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > System > Ur > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den tid, der udløser alarmen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af alarm for enhedsspænding
Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når batteriet når en specificeret lav spænding.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > System > Spænding > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den spænding, der udløser alarmen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af alarm for fejl i GPS-nøjagtighed
Du kan indstille en alarm til at udløses, når GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den brugerdefinerede værdi.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > System > GPS-nøjagtighed > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den GPS-positionsnøjagtighed, der udløser alarmen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af alarmen Total brændstof ombord
Plotteren skal være tilsluttet en ekstern brændstofsensor for at opfange data om brændstoføkonomi.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde brændstof ombord når det niveau,
du angiver.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Brændstof > Total brændstof ombord > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den mængde brændstof, der udløser alarmen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Kollisionsalarm
Se “Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone” (side 17).
68
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Enhedskonfiguration
Indstilling af ekkolodsalarmer
Se “Ekkolodsalarmer” (side 105).
Indstilling af vejralarmer
Se XM WX Satellite Weather® og XM Satellite Radio Supplement (kun Nordamerika).
Styring af plotterdata
Kopiering af waypoints, ruter og spor til en plotter
Inden du kopierer MapSource®- eller HomePort™-data til en plotter, skal du fuldføre følgende handlinger:
• Første gang du bruger et hukommelseskort til at kopiere HomePort- eller MapSource®-data til en plotter, skal du
forberede hukommelseskortet ved at indsætte det i plotteren og lade plotteren anbringe en fil på det. Denne fil
indeholder oplysninger til HomePort eller MapSource om at formatere dataene.
• Find ud af, hvilken MapSource-version du har på din pc, ved at klikke på Hjælp > Om MapSource. Hvis
softwareversionen er ældre end 6.12.2, skal du opdatere til den aktuelle
version ved at klikke på Hjælp > Kontroller, om der er nye opdateringer, eller gå til
www.garmin.com.
1. Fuldfør en handling:
• Kopier dataene fra HomePort til det forberedte hukommelseskort (ved hjælp af en SD-kortlæser, der er
tilsluttet computeren) i henhold til den procedure, der er beskrevet i emnet “Overførsel af data” i HomePorthjælpesystemet.
• Kopier dataene fra MapSource til det forberedte hukommelseskort (ved hjælp af en SD-kortlæser, der er
tilsluttet computeren) i henhold til den procedure, der er beskrevet i emnet “Overførsel af data fra MapSource
til en enhed” i MapSource-hjælpesystemet.
2. Kopier dataene fra datakortet til plotteren. Se “Kopiering af data fra et datakort” (side 69).
Kopiering af data fra et datakort
1. Indsæt et datakort i SD-kortstikket på plotteren.
2. Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Data overførsel > Kort.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Hent data fra kassette for at overføre data fra datakortet til plotteren og kombinere dem med
eksisterende brugerdata.
• Vælg Erstat fra kassette for at overføre data fra datakortet til plotteren og overskrive eksisterende
brugerdata på plotteren.
4. Vælg filnavnet på listen, hvis flere filer vises.
5. Vælg Hent data fra kassette eller Erstat fra kassette.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
69
Enhedskonfiguration
Kopiering af waypoints, ruter og spor til et hukommelseskort
1. Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på plotteren.
2. Vælg Information > Bruger data > Data overførsel > Kort > Gem på kort på skærmen Hjem.
3. Angiv navnet på den nye fil:
• Vælg et filnavn på listen.
• Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Angiv filnavnet. Vælg Udført.
4. Vælg Gem på kort.
Filnavnet gemmes som .ADM.
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort
Du kan kopiere kort fra plotteren til et hukommelseskort til brug med HomePort.
1. Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på plotteren.
2. Fra skærmen Hjem skal du vælge Information > Bruger data > Data overførsel > Kort.
3. Vælg Kopier indbygget kort for at kopiere de kort, der er indlæst på din plotter, til hukommelseskortet.
Kopiering af waypoints, ruter og spor til og fra alle plottere på et netværk
Du kan overføre oplysninger om waypoint, rute og spor fra én plotter, der er tilsluttet Garmin Marine Network, til
alle andre plottere, der er tilsluttet netværket.
1. Slut plotteren til et Garmin Marine Network ved at bruge en netværksport på plotterens bagside og et Garminnetværkskabel.
2. Vælg Information > Bruger data > Data overførsel > Netværk på skærmen Hjem.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Klon bruger data for at overføre data fra plotteren til de andre plottere, der er tilsluttet netværket.
Eksisterende brugerdata overskrives på disse plottere.
• Vælg Flet bruger data for at overføre data mellem alle de plottere, der er sluttet til netværket. Entydige data
kombineres med eksisterende data på hver plotter.
70
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Enhedskonfiguration
Sikkerhedskopiering af data til en pc
1. Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på plotteren.
2. Vælg Information > Bruger data > Data overførsel > Kort > Gem på kort på skærmen Hjem.
3. Fuldfør en af følgende handlinger for at angive navnet på den fil, der skal sikkerhedskopieres:
• Vælg et filnavn på listen.
• Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil. Angiv filnavnet. Vælg Udført.
4. Vælg Gem på kort.
Filnavnet gemmes som .ADM.
5. Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en SD-kortlæser, der er tilknyttet en computer.
6. Fra Windows® Explorer skal du åbne mappen Garmin\UserData på hukommelseskortet.
7. Kopier den pågældende sikkerhedskopifil på kortet, og sæt den ind et sted på computeren.
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en plotter
1.
2.
3.
4.
Indsæt hukommelseskortet i en SD-kortlæser, der er tilknyttet din computer.
Kopier en sikkerhedskopifil fra computeren til hukommelseskortet til en mappe med navnet Garmin\UserData.
Indsæt hukommelseskortet i SD-kortstikket på plotteren.
Vælg Information > Bruger data > Data overførsel > Kort > Erstat fra kassette på skærmen Hjem.
Konfiguration af netværksenhed
Visning af tilsluttede Garmin Marine Network-enheder
Vælg Opsætning > Kommunikation > Marine Network på skærmen Hjem.
Hver tilsluttet enhed vises i venstre side af skærmen.
Tildeling af et navn til en Garmin Marine Network-enhed
Vælg Opsætning > Kommunikation > Marine Network på skærmen Hjem.
Vælg en enhed.
Vælg Gennemse.
Indtast et navn til enheden.
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
5. Vælg Udført.
1.
2.
3.
4.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
71
Radar
Radar
 ADVARSEL
Marineradaren udsender mikrobølgeenergi, der kan være skadelig for mennesker og dyr. Før du starter
radartransmissionen, skal du kontrollere, at området omkring radaren er ryddet. Radaren udsender en stråle ca.
12° over og under en linje, der går vandret ud fra radarens midte. Undgå at se direkte ind i radaren, da øjnene
er den mest følsomme del af kroppen.
Når du slutter din plotter til en Garmin-marineradar (ekstraudstyr), f.eks. en GMR™ 404/406 eller en GMR 18/24,
kan du få vist flere oplysninger om dine omgivelser. Radaren tilsluttes via Garmin Marine Network og deler
radardata med alle plottere på netværket.
GMR sender en lille stråle af mikrobølgeenergi, når den roterer, i et 360º-mønster. Når den udsendte energi rammer
et mål, reflekteres noget af denne energi tilbage til radaren.
Udsendelse af radarsignaler
1. Tænd netværket.
Radaren varmer op, og der vises en nedtælling for at underrette dig om, hvornår radaren er klar.
BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager skifter radaren til standby-tilstand, når den er varmet op. Det giver
dig tid til at kontrollere, at området rundt om radaren er ryddet, før radartransmissionen starter.
2. På skærmen Hjem vælger du Radar.
3. Vælg Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
Der vises en nedtællingsbesked, mens radaren starter, og beskeden “Klar til at sende” vises.
4. Vælg Menu (MENU) > Send radar.
Beskeden “Starter op” vises et kort øjeblik, og radaren begynder at vise et billede.
Stop udsendelsen af radarsignaler
Vælg Menu (MENU) > Radar til Standby på skærmen Radar.
Justering af zoomskalaen på skærmen Radar
Zoomskalaen, også kaldet radarrækkevidde, repræsenterer afstanden fra din position (midten) til den yderste ring.
Hver ring repræsenterer en lige opdeling af zoomskalaen. Hvis zoomskalaen f.eks. er angivet til tre kilometer,
repræsenterer hver ring en kilometer fra midten og ud.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på knapperne
og
på skærmen Radar.
• For GPSMAP 6000-enheder skal du trykke på Områdeknapperne (-/+).
Radarvisningstilstande
Skærmen Radar har fem standarddriftstilstande. Hver tilstand er kun tilgængelig til brug med en kompatibel radar
(side 73).
• Tilstanden Cruising - viser et billede i fuld skærm af de indsamlede radaroplysninger.
• Tilstanden Havn - beregnet til brug i indvande. Denne tilstand fungerer bedst med radarsignaler på kort distance
(2 nm eller mindre).
72
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
• Tilstanden Offshore - beregnet til brug i åbent vand. Denne tilstand fungerer bedst med radarsignaler på lang
distance.
• Tilstanden Dobbelt rækkevidde - viser en side-om-side visning med radardata for både kort distance og lang
distance.
• Tilstanden Vagt - giver dig mulighed for at få radaren i en tilstand med tidsbestemt sending, hvor du kan
konfigurere en radarudsendelse og standbycyklus for at spare strøm. Du kan også aktivere en alarmzone i
tilstanden Vagt, der derefter identificerer en sikkerhedszone omkring din båd.
Radartilstand
Cruising
Havn
Offshore
Dobbelt
rækkevidde
Vagt
Kompatibel radar
GMR 20, 21,
40, 41
x
GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
x
x
x
Tilstanden Cruising
Tilstanden Cruising er radarens standarddrift for GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 og 406.
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Cruising, skifter radaren til fuldtids udsendelse og
deaktiverer eventuelle alarmzoner.
Visning af tilstanden Cruising
Vælg Radar > Cruising på skærmen Hjem.
Der vises et billede i fuld skærm af de indsamlede radaroplysninger. Din position er midt på skærmen, og
ringene angiver afstandsmål.
Områderinge
Kurslinje
Radarområde
Afstand
mellem ringene
Tilstanden Cruising
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
73
Radar
Tilstanden Havn
Tilstanden Havn er radarens standarddrift til brug i indvande med en GMR 604 xHD-, 606 xHD-,
1204 xHD- eller 1206 xHD-radar. Tilstanden Havn fungerer bedst med radarsignaler med kort distance (2 nm eller
mindre).
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Havn, skifter radaren til fuldtids udsendelse og
deaktiverer eventuelle alarmzoner.
Visning af tilstanden Havn
Vælg Radar > Havn på skærmen Hjem.
Afstand mellem
ringene
Radarområde
Tilstanden Havn
Tilstanden Offshore
Tilstanden Offshore er radarens standarddrift til brug i åbent vand med en GMR 604 xHD-, 606 xHD-,
1204 xHD- eller 1206 xHD-radar.
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Offshore, skifter radaren til fuldtids udsendelse og
deaktiverer eventuelle alarmzoner.
Visning af tilstanden Offshore
Vælg Radar > Offshore på skærmen Hjem.
Afstand mellem
ringene
Radarområde
Tilstanden Offshore
74
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
Tilstanden Dobbelt rækkevidde
Tilstanden Dobbelt rækkevidde viser en side-om-side visning med radardata for både kort distance og lang distance
med en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar. De to radarvisninger, der er angivet i denne
tilstand, kan især være nyttige om natten eller i barsk vejr.
Radardata med kort distance vises til venstre på skærmen for dobbelt rækkevidde, og signalrækkevidden kan
ikke overstige 3 nm (4 km). Radardata med lang distance vises til højre på skærmen for dobbelt rækkevidde, og
signalrækkevidden skal være større end den signalrækkevidde, der vises på skærmen for kort distance. Skærmen
for kort distance kan sammenlignes med tilstanden Havn, og skærmen for lang distance kan sammenlignes med
tilstanden Offshore.
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Dobbelt rækkevidde, skifter radaren til fuldtids
udsendelse og deaktiverer eventuelle alarmzoner. Hvis du skifter fra tilstanden Havn eller Offshore til tilstanden
Dobbelt rækkevidde, bliver alle MARPA-mål annulleret, og du kan ikke modtage MARPA-mål, indtil du afslutter
tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Visning af tilstanden Dobbelt rækkevidde
Vælg Radar > Dobbelt rækkevidde på skærmen Hjem.
Radar med
kort distance
Radar med lang
distance
Tilstanden Dobbelt rækkevidde
Tilstanden Vagt
Tilstanden Vagt giver dig mulighed for at få radaren i en tilstand med tidsbestemt sending, hvor du kan konfigurere
en radarudsendelse og standbycyklus for at spare strøm. Du kan også aktivere en alarmzone i denne tilstand, som
identificerer en sikkerhedszone rundt om båden og aktiverer en
alarm, når et radarobjekt kommer ind i denne zone. Tilstanden Vagt fungerer sammen med alle GMR-modeller.
Visning af tilstanden Vagt
BEMÆRK: Hvis du skifter til tilstanden Vagt, og MARPA er deaktiveret i tilstanden Vagt, bliver alle MARPA-mål
annulleret, og du kan ikke modtage MARPA-mål, indtil du afslutter tilstanden Vagt. Hvis MARPA er aktiveret i
tilstanden Vagt, bliver MARPA-mål ikke annulleret.
Vælg Radar > Vagt på skærmen Hjem.
Aktivering af MARPA i tilstanden Vagt
Vælg Radar > Vagt > Menu (MENU) > Vagtops. > MARPA > Til på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
75
Radar
Aktivering af tidsbestemt sending
Vælg Radar > Vagt > Menu (MENU) > Vagtops. > Tidsb. send. > Til på skærmen Hjem.
Indstilling af standby- og sendetider
Du skal aktivere tidsbestemt sending, inden du kan indstille standby- og sendetiderne (side 76).
For at spare strøm kan du angive radarens standbytid og sendetid for at implementere periodiske
radarsignaludsendelser ved angivne intervaller.
1. Vælg Radar > Vagt > Menu (MENU) > Vagtops. på skærmen Hjem.
2. Vælg Standby tid.
3. Angiv tidsintervallet mellem radarsignaludsendelser:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Tidsb. send.
6. Angiv længden på hver radarsignaludsendelse:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
Aktivering af en alarmzone
Vælg Radar > Vagt > Menu (MENU) > Vagtops. > Vis alarm zone på skærmen Hjem.
Definition af en delvis alarmzone
Du skal aktivere en alarmzone, inden du kan definere grænserne for zonen (side 76).
Du kan definere grænserne for en alarmzone, der ikke helt omgiver din båd.
1. Vælg Radar > Vagt > Menu (MENU) > Vagtops. > Juster alarm zone > Flyt alarm
zone > Hjørne 1.
2. Juster placeringen af alarmzonens hjørner:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen og pilene på skærmen
(
og ).
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på alarmzonens hjørner og trække.
3. Vælg Hjørne 2, og gentag trin 2 for at justere placeringen af alarmzonens andet hjørne.
4. Vælg Udført.
Hjørne 1
Hjørne 2
Definition af en cirkulær alarmzone
Du skal aktivere en alarmzone, inden du kan definere grænserne for zonen (side 76).
Du kan definere en cirkulær alarmzone, der helt omringer din båd.
1. Vælg Radar > Vagt > Menu (MENU) > Vagtops. > Juster alarm zone > Flyt alarm
zone > Lav cirkel på skærmen Hjem.
2. Vælg Menu (MENU) > Vagtops. > Juster alarm zone > Flyt alarm zone > Hjørne 1.
76
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
3. Juster alarmzonens størrelse:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen og pilene på skærmen
(
og ).
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på alarmzonens hjørner og trække.
4. Vælg Hjørne 2, og gentag trin 3 for at justere placeringen af alarmzonens andet hjørne.
5. Vælg Udført.
Cirkulær
Radarmarkering
Med radarmarkering kan du identificere og spore objekter.
Om MARPA
MARPA bruges primært til forhindring af kollision ved hjælp af objektmarkering og sporing.
Hvis du vil bruge MARPA, skal du tildele en MARPA-markering til et mål. Radarsystemet overvåger automatisk
det markerede objekt og giver dig oplysninger om objektet, inklusive rækkevidde, pejling, hastighed, GPSkurs, nærmeste indsejling og tiden til nærmeste indsejling. MARPA angiver status for hvert markeret objekt
(indsamling, mistet, sporing eller farlig), og plotteren kan udløse en kollisionsalarm, hvis objektet kommer ind i din
sikkerhedszone.
Tætteste punkt
og tidspunkt for
ankomst til farligt
MARPA-mål
Indsamler
MARPA-mål
Farligt MARPAmål
MARPAmålsporing
MARPA-mål
tabt
Angivelse af MARPA-mål
MARPA-målsymboler
Symbol Beskrivelse
Modtagelse af et mål. Koncentriske, stiplede grønne ringe udstråler fra målet, mens radaren låser
sig fast på det.
Et mål er blevet modtaget. En helt grøn ring angiver placering af det mål, som radaren har låst sig
fast på. En stiplet, grøn linje, der er tilknyttet cirklen, angiver den beregnede kurs over grunden eller
GPS-kursen for målet.
Farligt mål er inden for rækkevidde. En rød ring blinker fra målet, mens en lydalarm udløses,
og en besked vises. Når alarmen er blevet registreret, angiver en rød prik med en stiplet, rød
linje tilknyttet positionen og den beregnede kurs over grunden eller GPS-kursen for målet. Hvis
kollisionsalarmen i sikker zone er blevet indstillet til Fra, blinker målet, men lydalarmen udløses
ikke, og alarmbeskeden vises ikke (side 17).
Mål er gået tabt. En helt grøn ring med et X igennem angiver, at radaren ikke kunne låse sig fast på
målet.
Nærmeste indsejlingspunkt og tid til nærmeste indsejlingspunkt til et farligt mål.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
77
Radar
Tildeling af en MARPA-markering til et objekt
Bemærk: MARPA kræver brug af en kurssensor og et aktivt GPS-signal. Kurssensoren skal
angive NMEA 2000-parametergruppenummeret (PGN) 127250 eller NMEA 0183 HDM- eller
HDG-outputsætningen.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge et objekt eller en position.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på et objekt eller en position.
Valgmuligheder for mål
Mål
4. Vælg Fastlås mål.
Fjernelse af en MARPA-markering fra et målobjekt
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge et markeret objekt.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på et markeret objekt.
4. Vælg MARPA-mål > Fjern.
Visning af oplysninger om et MARPA-markeret objekt
Du kan få vist rækkevidde, pejling, hastighed og andre oplysninger om et MARPA-markeret objekt.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge et markeret objekt.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på et markeret objekt.
4. Vælg MARPA-mål.
78
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
Stop radarmarkering
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge et markeret objekt.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på et markeret objekt.
4. Vælg Stop pil pegning.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Se “Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone” (side 17).
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
Du kan få vist og tilpasse udseendet af en liste over AIS- og MARPA-trusler fra en hvilken som helst radarvisning
eller Radar Overlay.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde, Vagt eller Radar Overlay.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Andre fartøjer > Liste > Vis for at åbne listen i tilstanden Cruising, Havn,
Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt eller i Radar Overlay.
• Åbn listen i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
> Menu (MENU) > Andre fartøjer > Liste > Vis
for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Venstre > Andre fartøjer > Liste > Vis for GPSMAP 7000-enheder.
4. Vælg de typer af trusler, der skal medtages på listen (Alle trusler, Kun MARPA-trusler eller Kun AIS-trusler).
Visning af AIS-fartøjer på skærmen Radar
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på skærmen Radar. Indstillingen for displayområdet, der er
konfigureret for én radartilstand, gælder i alle andre radartilstande, men gælder ikke for Radar Overlay. De detaljer
og beregnede kursindstillinger, der er konfigureret for én radartilstand, gælder for alle andre radartilstande og for
Radar Overlay.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
3. Vælg Menu (MENU) > Andre fartøjer > Displaykonfiguration.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Displayomr. for at angive afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer vises. Vælg en distance.
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede og MARPA-markerede fartøjer.
• Vælg Beregnet kurs for at angive den beregnede tid for kurs for AIS-aktiverede og MARPA-markerede
fartøjer. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at
angive tiden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
79
Radar
VRM og EBL
VRM (variable range marker) og EBL (electronic bearing line) måler afstanden og pejlingen fra din båd til et
målobjekt. På skærmen Radar vises VRM som en cirkel, der er centreret på din båds nuværende position, og EBL
vises som en linje, der starter ved din båds nuværende position og skærer VRM. Skæringspunktet er målet for VRM
og EBL.
Visning af VRM og EBL
VRM og EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Dobbelt rækkevidde.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Vis VRM/EBL for tilstandene Cruising, Havn eller Offshore.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Vis VRM/EBL for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Venstre > Vis
VRM/EBL for GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Vis VRM/EBL for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Højre > Vis
VRM/EBL for GPSMAP 7000-enheder.
Justering af VRM og EBL
Du skal have vist VRM og EBL, inden du kan justere dem (side 80).
Du kan justere diameteren for VRM og vinklen på EBL, der flytter skæringspunktet for VRM og EBL. VRM og
EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Dobbelt rækkevidde.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg > Menu (MENU) > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Højre > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 7000-enheder.
4. Vælg en ny placering for skæringspunktet for VRM og EBL:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge en ny placering.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på en ny placering.
5. Vælg Udført.
80
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
Måling af rækkevidde og pejling til et målobjekt
Du skal have vist VRM og EBL, inden du kan justere dem (side 80).
VRM og EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Dobbelt rækkevidde.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 6000-enheder. Vælg
Venstre > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Højre > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL for GPSMAP 7000-enheder.
4. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at justere diameteren for VRM og vinklen på
EBL, så skæringspunktet for VRM og EBL er målplaceringen.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på målplaceringen.
Rækkevidden og pejlingen til målplaceringen vises i skærmens øverste venstre hjørne.
5. Vælg Udført.
Waypoints og ruter på skærmen Radar
Markering af et waypoint på skærmen Radar
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg en radartilstand.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge en position.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på en position.
4. Vælg Opret waypoint.
Visning af waypoints på skærmen Radar
Du kan få vist waypoints, der er inden for rækkevidde, på skærmen Radar. Denne indstilling gælder ikke for Radar
Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Waypoints på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Vis for at få vist alle waypoints.
• Vælg Kun navigation for kun at få vist waypoints, der er tilknyttet den aktive rute.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
81
Radar
Navigation af en gemt rute på skærmen Radar
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere til en af dem, skal du registrere og gemme mindst én rute
(side 35). Navigationslinjer skal vises for at kunne få vist en rute på skærmen Radar (side 94).
1. På skærmen Hjem skal du vælge Find > Ruter.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Naviger til.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Bagud for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
5. På skærmen Hjem vælger du Radar.
6. Vælg Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
Ruten vises som en magentarød linje med startpunkt, destination og drej angivet.
7. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
8. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, så du undgår at styre mod land,
lavt vand og andre forhindringer.
Parallel navigation til en gemt rute på skærmen Radar
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere til en af dem, skal du registrere og gemme mindst én rute
(side 35). Navigationslinjer skal vises for at kunne få vist en rute på skærmen Radar (side 94).
1. På skærmen Hjem skal du vælge Find > Ruter.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Naviger til.
4. Vælg Offset for at navigere parallelt med ruten, forskudt fra den af en specifik afstand.
5. Vælg Offset.
6. Angiv forskydningsafstanden:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
8. Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til
venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet, til
højre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til højre for den oprindelige rute.
82
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
9. På skærmen Hjem vælger du Radar.
10. Vælg Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
Ruten vises som en magentarød linje med startpunkt, destination og drej angivet.
11. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
12. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre
forhindringer.
Om Radar Overlay
Radar Overlay ligger oven over radaroplysninger på navigationskortet eller fiskekortet. Data vises på
Radar Overlay baseret på den senest anvendte radartilstand (Cruising, Havn, Offshore eller Vagt), og alle
indstillingskonfigurationer, der gælder for Radar Overlay, gælder også for den senest anvendte radartilstand. Hvis du
f.eks. bruger tilstanden Havn og skifter til Radar Overlay, vil Radar Overlay vise radardataene for tilstanden Havn.
Hvis du har ændret gain-indstillingen ved hjælp af menuen Radar Overlay, skifter gain-indstillingen for tilstanden
Havn automatisk.
Radar Overlay viser ikke data baseret på radartilstanden Dobbelt rækkevidde, og indstillingskonfigurationerne, der
gælder for overlejringen, gælder ikke for tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Radar Overlay på navigationskortet
Radar Overlay og justering af kortdata
Ved brug af Radar Overlay justerer plotteren radardata med kortdata baseret på bådens kurs, der som standard er
baseret på data fra en magnetisk kurssensor, der er tilsluttet ved hjælp af et NMEA 0183- eller NMEA 2000-netværk.
Hvis ikke en kurssensor er tilgængelig, bliver bådens kurs baseret på GPS-sporingsdata.
GPS-sporingsdata angiver den retning, som båden bevæger sig i, ikke den retning båden peger mod. Hvis båden
driver tilbage eller til siden på grund af strøm eller vind, er Radar Overlay muligvis ikke justeret korrekt med
kortdataene. Denne situation kan undgås ved at anvende bådens kursdata fra et elektronisk kompas.
Hvis bådens kurs er baseret på data fra en magnetisk kurssensor eller en automatisk lods, kan kursdataene blive
kompromitteret på grund af forkert opsætning, mekanisk funktionsfejl, magnetisk interferens eller andre faktorer.
Hvis kursdataene bliver kompromitteret, er Radar Overlay muligvis ikke justeret korrekt med kortdataene.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
83
Radar
Visning af Radar Overlay
Radar Overlay viser data baseret på den senest anvendte radartilstand.
Vælg Radar > Radar Overlay på skærmen Hjem.
Radarbilledet vises med orange og overføres til navigationskortet.
Zoom ind og ud på Radar Overlay
Hvis du zoomer, mens du panorerer, påvirker det kun kortets zoomskala. Radarområdet er det samme. Hvis du
zoomer (ikke panorerer), mens kortet er låst på båden, påvirkes kortets zoomskala og radarområdet.
Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du trykke på Områdeknapperne (-/+) for at zoome ud og ind.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på knapperne
og
for at zoome ud og ind.
Valg af en korttype til Radar Overlay
Du kan angive, om navigationskortet eller fiskekortet vises under Radar Overlay.
Bemærk: Fiskekortet er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Radar > Radar Overlay > Menu (MENU) > Opsætning > Kort opsætning på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Korttype > Navigation.
• Vælg Korttype > Fiskeri.
Optimering af radarvisningen
Du kan optimere radarvisningen til tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt individuelt og for hver skærm i
tilstanden Dobbelt rækkevidde.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Vælg en radarrækkevidde (side 85).
4. Gendan standardværdien for gain-indstillingen (side 86).
5. Gendan standardværdien for sø-clutter-indstillingen (side 88).
6. Gendan standardværdien for regn-clutter-indstillingen (side 89).
7. Gendan standardværdien for FTC-indstillingen (side 89).
8. Gendan standardværdien for krydstaleindstillingen (side 91).
9. Juster gain-indstillingen manuelt (side 86).
10. Juster sø-clutter-indstillingen manuelt (side 88).
11. Juster regn-clutter- og FTC-indstillingerne manuelt (side 90).
84
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
Om radarsignalernes rækkevidde
Radarsignalets rækkevidde angiver længden af det impulssignal, der sendes og modtages af radaren. Efterhånden
som rækkevidden stiger, sender radaren længere impulser for at kunne nå ud til fjerntliggende mål. Tættere mål, især
regn og bølger, afspejler også de længere impulser, som tilføjer støj på skærmen Radar. Visning af oplysninger om
mål med længere rækkevidde kan også reducere den tilgængelige plads på skærmen Radar til visning af oplysninger
om mål med kortere rækkevidde, medmindre du bruger tilstanden Dobbelt rækkevidde (side 75).
Tip til valg af radarrækkevidde
• Bestem, hvilke oplysninger du skal kunne se på radarvisningen. Har du f.eks. brug for oplysninger om
vejrforholdene i nærheden eller mål og trafik, eller er du mere bekymret for vejrforholdene længere væk?
• Vurder de omgivende forhold, som radaren bruges under. Især i barsk vejr kan radarsignaler med længere
rækkevidde øge støjen på skærmen Radar og gøre det vanskeligere at se oplysninger om mål med kortere
rækkevidde. Hvis regn-clutter- og FTC-indstillingerne er konfigureret korrekt, kan radarsignaler med kortere
rækkevidde give dig mulighed for bedre at kunne se oplysninger om objekter i nærheden, når det regner.
• Vælg den korteste effektive rækkevidde ud fra din begrundelse for at bruge radaren og de aktuelle omgivende
forhold.
Valg af radarrækkevidde
Se “Justering af zoomskalaen på skærmen Radar” (side 72).
Om gain og clutter
Gain kontrollerer radarmodtagerens følsomhed. Standardindstillingen for gain, Auto, indstiller automatisk gain én
gang baseret på gennemsnitsforholdene, radarsignalets rækkevidde og den
valgte radartilstand. Plotteren justerer ikke automatisk gain igen, hvis forholdene ændrer sig. For at optimere
radarens funktionsmåde til bestemte forhold skal du manuelt justere gain (side 86).
Clutter er interferens, der skyldes uønsket refleksion af radarsignaler fra uvæsentlige mål. Almindelige kilder til
clutter omfatter nedbør, bølger og nærliggende radarkilder.
Indstillingskonfigurationer og radartype
Ved brug af en GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406 gælder alle gain- og clutter-indstillinger,
der er konfigureret til brug i én radartilstand, for alle andre radartilstande og for Radar Overlay.
Ved brug af en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar er gain- og clutter-indstillinger, der
er konfigureret til brug i én radartilstand, gældende eller ikke gældende for andre radartilstande i henhold til denne
tabel.
Indstilling
Radartilstand
Havn, Offshore, Vagt
Gain
Sø-clutter
Regn-clutter
FTC
Krydstale
Dobbelt rækkevidde:
Dobbelt rækkevidde: Højre
Venstre skærm
skærm
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer separat
Konfigurer én gang for både venstre og højre skærm
Konfigurer én gang for alle tilstande
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
85
Radar
Ved brug af en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar gælder de gain- og clutterindstillinger, der sidst er konfigureret til brug i en hvilken som helst radartilstand, automatisk for Radar Overlay.
Hvis gain f.eks. er indstillet til 50 % for tilstanden Havn, bliver gain automatisk indstillet til 50 % for Radar Overlay.
Hvis gain er indstillet til 40 % for tilstanden Offshore, bliver gain automatisk indstillet til 40 % for Radar Overlay.
Standardindstillinger for gain og clutter
Indstilling
Standardværdi
Instruktioner
Gain
Auto
Se “Automatisk justering af gain på skærmen Radar” (side 86).
Sø-clutter
Stille, Medium eller Hårdt Se “Gendannelse af standardindstillingen for sø-clutter” (side 88).
Regn-clutter Fra
Se “Gendannelse af standardindstillingen for regn-clutter” (side 89).
FTC
Fra
Se “Gendannelse af FTC-standardindstillingen” (side 89).
Krydstale
Til
Se “Justering af Krydstale-clutter på skærmen Radar” (side 91).
Automatisk justering af gain på skærmen Radar
Auto er standardværdien for gain-indstillingen. Den automatiske gain-indstilling for hver radartilstand er optimeret
til den pågældende tilstand og kan variere fra den automatiske gain-indstilling, der bruges for en anden tilstand.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Gain > Auto for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Gain > Auto for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Venstre > Gain > Auto for
GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Gain > Auto for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Højre > Gain > Auto for
GPSMAP 7000-enheder.
Plotteren indstiller automatisk gain én gang baseret på gennemsnitsforholdene, radarsignalets rækkevidde og den
valgte radartilstand. Plotteren justerer ikke automatisk gain igen, hvis forholdene ændrer sig.
Manuel justering af gain på skærmen Radar
Du kan manuelt justere gain, så du opnår optimal radarydeevne, der passer til de faktiske forhold.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
86
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Gain for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Gain for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Venstre > Gain for GPSMAP
7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Gain for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Højre > Gain for GPSMAP
7000-enheder.
4. Vælg Op for at hæve gain, indtil lyspletter vises på tværs af skærmen Radar.
Data på skærmen Radar opdateres med få sekunders mellemrum. Som resultat deraf vises effekten fra den
manuelle justering af gain ikke med det samme. Juster gain langsomt.
5. Vælg Ned for at sænke gain, indtil pletterne forsvinder.
6. Hvis både, land eller andre mål er inden for området, skal du vælge Ned for at sænke gain, indtil målene
begynder at blinke.
7. Vælg Op for at hæve gain, indtil bådene, land eller andre mål vises oplyst på skærmen Radar.
8. Minimer forekomsten af nærliggende, store objekter, hvis det er nødvendigt (side 87).
9. Minimer forekomster af sidesløjfe-ekkoer, hvis det er nødvendigt (side 87).
Minimering af interferens fra nærliggende, store objekter
Nærliggende mål af betydelig størrelse, som f.eks. moler, kan få et meget klart billede af målet frem på skærmen
Radar. Dette billede kan skjule mindre objekter, der er i nærheden.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Gain for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Gain > Auto for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Venstre > Gain for
GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Gain > Auto for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Højre > Gain for GPSMAP
7000-enheder.
4. Vælg Ned for at sænke gain, indtil de mindre mål er klart synlige på skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere nærliggende store objekter, kan interferens få mindre eller mere
fjerntliggende mål til at blinke eller forsvinde fra skærmen Radar.
Minimering af sidesløjfe-interferens på skærmen Radar
Sidesløjfe-interferens kan danne en stribe ud fra et mål i et halvcirkelformet mønster. Sidesløjfe-effekter kan undgås
ved at reducere gain eller reducere radarrækkevidden.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
87
Radar
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Gain for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Gain > Auto for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Venstre > Gain for
GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Gain > Auto for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Højre > Gain for GPSMAP
7000-enheder.
4. Vælg Ned for at sænke gain, indtil det halvcirkelformede, stribede mønster forsvinder fra skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere sidesløjfe-interferens, kan mindre eller mere fjerntliggende mål begynde at
blinke eller forsvinde fra skærmen Radar.
Gendannelse af standardindstillingen for sø-clutter
Bemærk: Den sø-clutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Venstre > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Højre > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 7000-enheder.
4. Vælg en indstilling, der afspejler de aktuelle havforhold: Hårdt, Medium eller Stille.
Justering af sø-clutter på skærmen Radar
Du kan justere clutterens forekomst, så den passer til omskiftelige havforhold. Sø-clutter-indstillingen påvirker
forekomsten af nærliggende clutter og mål mere, end det påvirker forekomsten af fjerntlig­gende clutter og mål. En
højere sø-clutter-indstilling reducerer forekomsten af clutter, der skyldes nærliggende bølger, men den kan også
reducere eller eliminere forekomsten af nærliggende mål.
Bemærk: Den sø-clutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
88
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Venstre > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Højre > Støjundertrykkelse > Sø-clutter for GPSMAP 7000-enheder.
4. Vælg en indstilling, der afspejler de aktuelle havforhold: Hårdt, Medium eller Stille.
5. Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af sø-clutter, indtil andre mål er klart synlige på
skærmen Radar.
Clutter, der skyldes havforhold, kan stadig være synligt.
Gendannelse af FTC-standardindstillingen
Bemærk: Den FTC-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for andre
radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > FTC > Fra for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller
Vagt.
• Konfigurer indstillingen for begge skærme i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
> Menu (MENU) >
Støjundertrykkelse > FTC > Fra for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Venstre > Støjundertrykkelse > FTC
> Fra for GPSMAP 7000-enheder.
Gendannelse af standardindstillingen for regn-clutter
Bemærk: Den regn-clutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for tilstanden Cruising, Havn, Offshore
eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Venstre > Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Højre > Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra for GPSMAP 7000-enheder.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
89
Radar
Justering af regn-clutter på skærmen Radar
Du kan justere forekomsten af clutter, der skyldes regn. Reducering af radarrækkevidde kan også minimere regnclutter
(side 72).
Indstilling
FTC
Regn-clutter
Beskrivelse
Denne indstilling påvirker forekomsten af store, uklare masser af clutter, der skyldes regn fra
en hvilken som helst afstand.
Denne indstilling påvirker forekomsten af nærliggende regn-clutter og mål mere, end det
påvirker forekomsten af fjerntliggende regn-clutter og mål. En højere regn-clutter-indstilling
reducerer forekomsten af clutter, der skyldes regn i nærheden, men den kan også reducere
eller eliminere visningen af nærliggende mål.
Bemærk: De regn-clutter- og FTC-indstillinger, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke
gældende for andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > FTC for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for begge skærme i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
>
Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > FTC for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Venstre >
Støjundertrykkelse > FTC for GPSMAP 7000-enheder.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Høj, Medium eller Lav for at mindske eller øge forekomsten af regn-clutter, hvis du bruger en GMR
20-, 21-, 40-, 41-, 18-, 18 HD-, 24-, 24 HD-, 404- eller 406-radar. Andre mål
vil være klart synlige på skærmen Radar.
• Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af regn-clutter, hvis du bruger en GMR 604 xHD-,
606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar. Andre mål vil være klart synlige på skærmen Radar. Hvis FTCindstillingen er større end 50 %, skal du overveje at reducere radarrækkevidden.
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Regn-clutter for tilstanden Cruising, Havn,
Offshore eller Vagt.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med kort distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Regn-clutter for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Venstre > Støjundertrykkelse > Regn-clutter for GPSMAP 7000-enheder.
• Konfigurer indstillingen for skærmen med lang distance i tilstanden Dobbelt rækkevidde.
Vælg
> Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Regn-clutter for GPSMAP 6000-enheder.
Vælg Højre > Støjundertrykkelse > Regn-clutter for GPSMAP 7000-enheder.
6. Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af nærliggende regn-clutter, indtil andre mål er klart
synlige på skærmen Radar.
Clutter, der skyldes regn, kan stadig være synligt.
90
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
Justering af krydstale-clutter på skærmen Radar
Du kan justere forekomsten af clutter, der skyldes interferens fra en anden nærliggende radarkilde. Til er
standardværdien for krydstaleindstillingen.
Bemærk: Den krydstaleindstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 85).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn, Offshore, Dobbelt rækkevidde eller Vagt.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Støjundertrykkelse > Crosstalk > Til for tilstanden Cruising, Havn, Offshore eller
Vagt.
• Konfigurer indstillingen for begge skærme i tilstanden Dobbelt rækkevidde. Vælg
> Menu (MENU) >
Støjundertrykkelse > Crosstalk > Til for GPSMAP 6000-enheder. Vælg Venstre > Støjundertrykkelse >
Crosstalk > Til for GPSMAP 7000-enheder.
Radarvisning
Indstillinger for datafelter
Datafelter kan vises i alle radartilstande, og de indeholder let overskuelige oplysninger i realtid.
Alle datafelter, der er konfigureret til brug i én radartilstand, vises i alle andre radartilstande. Alle datafelter, der er
konfigureret til brug på Radar Overlay, vises kun på Radar Overlay og skal konfigureres separat.
Visning af datafelt for Cruising på skærmen Radar
Datafeltet for Cruising viser data for GPS-hastighed, GPS-kurs, dybde og GPS-position.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
3. Vælg Menu (MENU) > Radaropsætning > Datafelter > Cruising > Til.
Konfiguration af datafelt for Cruising på skærmen Radar
Du skal have vist datafeltet for Cruising, inden du konfigurerer det (side 91).
Datafeltet for Cruising er opdelt i fire afsnit, og hvert afsnit vises i hvert sit hjørne af skærmen Radar. Du kan vælge
den type data, der vises i hvert afsnit af datafeltet.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
3. Vælg Menu (MENU) > Radaropsætning > Datafelter > Cruising > Konfig. af datafelt.
4. Vælg Øverste venst..
5. Vælg den type data, der skal vises i det øverste venstre afsnit af datafeltet.
6. Gentag trin 4 og 5 for afsnittene Øverste højre, Nederst venst. og Nederste høj. på datafeltet.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
91
Radar
Visning af navigationsdatafeltet på skærmen Radar
Navigationsdatafeltet vises i en række øverst på skærmen Radar. Navigationsdatafeltet kan vise data om ankomst,
afstand til destination, kursafvigelse, pejling og næste drej.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
3. Vælg Menu (MENU) > Radaropsætning > Datafelter > Navigation.
4. Vælg Til eller Auto.
Konfiguration af navigationsfeltet på skærmen Radar
Du skal have vist navigationsdatafeltet, inden du konfigurerer det (side 92).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
3. Vælg Menu (MENU) > Radaropsætning > Datafelter > Navigation > Konfig. af datafelt.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Rute ben. Vælg Til for at få vist waypoint VMG ved navigering af en rute eller en Automatisk
guidelinje.
• Vælg Næste drej > Afstand for at få vist data om næste drej baseret på afstand.
• Vælg Næste drej > Tid for at få vist data om næste drej baseret på tid.
• Vælg Destination, og vælg Afstand, Tid til destination eller Ankomst for at angive, hvordan
destinationsdataene vises.
Datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler
Datafelt
Viste data
Fiskeri
Dybde, vandtemperatur og fart gennem vandet
Brændstof
Brændstofforbrug, resterende brændstof, rækkevidde og brændstoføkonomi
Sejler
Fart gennem vandet, vindhastighed, vindvinkel og Wind Velocity Made Good (VMG).
Visning af datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler på skærmen Radar
Datafelterne Fiskeri, Brændstof og Sejler vises i en række nederst på skærmen Radar. Kun et af disse tre datafelter
kan vises samtidig.
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Menu (MENU) > Radaropsætning > Datafelter > Fiskeri > Til.
• Vælg Menu (MENU) > Radaropsætning > Datafelter > Brændstof > Til.
• Vælg Menu (MENU) > Radaropsætning > Datafelter > Sejler > Til.
Bemærk: Når du viser et af disse tre datafelter, bliver de to andre datafelter er automatisk skjult.
92
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
Indstilling af Sand vind eller Relativ vind for datafeltet Sejler
Du skal have vist datafeltet Sejler, inden du konfigurerer det (side 92).
1. På skærmen Hjem vælger du Radar.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
3. Vælg Menu (MENU) > Radaropsætning > Datafelter > Sejler.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Vind > Relativ for at få vist luftstrømmen for en båd i bevægelse.
• Vælg Vind > Sand for at få vist luftstrømmen for en båd, der ligger stille.
Vind VMG og Waypoint VMG i datafelterne
Se “Beskrivelse af, hvordan Vind VMG og Waypoint VMG optræder i datafelterne” (side 65).
Visning af datafeltet for kompastape
Datafeltet for kompastape vises i en række øverst på skærmen Radar over navigationsdatafeltet. Det viser den
aktuelle kurs, og en indikator, der viser pejlingen til den ønskede kurs, vises under navigationen.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg tilstanden Cruising, Havn eller Offshore.
3. Vælg Menu (MENU) > Radaropsætning > Datafelter > Kompastape > Til.
Indstillinger for radarvisning
Indstillinger for radarens farveskala
Du kan indstille den farveskala, der bruges for alle radarskærme. Denne indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Farveskala på skærmen Hjem.
2. Vælg Hvid, Sort (til farver i nattilstand) eller Blå.
Indstilling af radarvisningens retning
Du kan indstille radarvisningens perspektiv. Retningsindstillingen gælder for alle radartilstande. Denne indstilling
gælder ikke for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Orientering på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Nord op for at indstille det øverste af kortet til en nordlig kurs.
• Vælg Kurs op for at indstille det øverste af kortet i henhold til de kursdata, der er modtaget fra en
kurssensor, også kendt som en magnetisk kurs. Kurslinjen vises lodret på skærmen.
• Vælg Rute op for at indstille kortet, så navigationsretningen altid er op.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
93
Radar
Ændring af synsfeltet på skærmen Radar
Du kan automatisk ændre din nuværende position ned mod bunden af skærmen, samtidig med at hastigheden
øges. Indtast din tophastighed for at få det bedste resultat. Denne indstilling gælder for alle radartilstande. Denne
indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Fart fremad > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv hastigheden:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Radarnavigationsindstillinger
Visning af kurslinjen på skærmen Radar
Du kan få vist en udvidelse fra bådens bov i sejlretningen på skærmen Radar. Denne indstilling gælder ikke for
Radar Overlay.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Kurs linje > Vis på skærmen Hjem.
Sådan viser eller skjuler du områderinge på skærmen Radar
Områderingene kan hjælpe dig med at visualisere afstande på skærmen Radar. Denne indstilling gælder ikke for
Radar Overlay.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Ringe > Vis på skærmen Hjem.
Visning af navigationslinjer på skærmen Radar
Navigationslinjerne angiver den kurs, du har angivet, ved hjælp af Lav rute til, Guide til eller Go To. Denne
indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Nav.linjer > Vis på skærmen Hjem.
Indstillinger for radarscanner og antenne
Indstilling af antennens rotationshastighed
Bemærk: Du kan kun indstille rotationshastigheden for GMR 18-, 18 HD-, 24-, 24 HD-, 404-, 406-, 604 xHD-,
606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radaren. Antennen roterer ikke ved høj hastighed i tilstanden Dobbelt
rækkevidde.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Rotationshast. på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Normal hastighed.
• Vælg Høj hastighed for at øge den fart, som antennen drejer rundt med, hvilket øger den hastighed,
skærmen opdateres med.
94
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
Indstilling af størrelsen på radarantennen
Du kan angive størrelsen af radarantennen for at optimere radarbilledet. Indtil du angiver antennens størrelse, vises
meddelelsen “Radaren skal konfigureres”.
Bemærk: Du kan kun indstille antennens størrelse for GMR 404-, 406-, 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller
1206 xHD-radaren.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Antennestørrelse på skærmen Hjem.
2. Vælg 4 fod eller 6 fod.
Aktivering og konfiguration af en radar med zone, hvor der ikke skal sendes
Du kan angive et område, hvor radarscanneren ikke sender signaler.
Bemærk: Du kan kun indstille en radar med zone, hvor der ikke skal sendes, for GMR 604 xHD-, 606 xHD-,
1204 xHD- eller 1206 xHD-radaren.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Aktiver Send-ikke-zone på skærmen Hjem.
Send ikke-zonen er angivet af et skyggeområde på skærmen Radar.
2. Vælg Vinkel 1 > Juster > Flyt.
3. Vælg Op eller Ned for at justere størrelsen på send-ikke-zonen.
4. Vælg Vinkel 2 > Juster > Flyt.
5. Vælg Op eller Ned for at justere størrelsen på send-ikke-zonen.
Forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske placering af radarscanneren på en båd, hvis
radarscanneren ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
Måling af den potentielle forskydning på bådens stævn
1. Brug et magnetisk kompas til at lave en optisk pejling på et stationært mål inden for synlig rækkevidde.
2. Mål målpejlingen på radaren.
3. Hvis pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du indstille forskydningen på bådens stævn.
Indstilling af forskydning på bådens stævn
Inden du kan indstille forskydningen på bådens stævn, skal du måle forskydningen på bådens stævn (side 95).
Indstillingen af forskydning på bådens stævn, der er konfigureret til brug i én radartilstand, gælder for alle andre
radartilstande og Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Stævn på båd på skærmen Hjem.
2. Vælg og hold Op eller Ned nede for at justere forskydningen.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
95
Radar
Visning af Radar Overlay
Justering af gain og clutter på Radar Overlay
Se “Om gain og clutter” (side 85).
Indstilling af visningsretningen for Radar Overlay
Se “Ændring af kortretning” (side 11).
Indstilling af datafelter for Radar Overlay
Se “Indstillinger for datafelter” (side 91).
Indstillinger for spor og waypoints
Visning af spor på Radar Overlay
Du kan angive, om spor af fartøj vises på Radar Overlay.
Vælg Kort > Radar Overlay > Menu (MENU) > Waypoints og spor > Spor > Til på skærmen Hjem.
Håndtering af spor
Se “Spor” (side 39).
Valg af etikettype for waypoints
Du kan vælge typen af etiketter, der vises med waypoints, på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu (MENU) > Waypoints og spor > Waypoint-display > Display på
skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Etiket for at identificere waypoints ved hjælp af etiketter.
• Vælg Bemærkning for at få vist bemærkninger som waypoint-etiketter.
• Vælg Symbol for at identificere waypoints ved hjælp af symboler.
Håndtering af waypoints
Se “Waypoints” (side 34).
Indstillinger for alarmer og andre fartøjer
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Se “Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone” (side 17).
Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler
Se “Visning af en liste over AIS- og MARPA-trusler” (side 79).
96
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Radar
Visning af andre fartøjer på Radar Overlay
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på Radar Overlay. Indstillingen for displayområdet, der er
konfigureret for Radar Overlay, gælder kun for Radar Overlay. Indstillingerne for detaljerne og beregnet kurs, der er
konfigureret for Radar Overlay, gælder også for alle radartilstande.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu (MENU) > Andre fartøjer > Displaykonfiguration på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Displayomr. for at angive afstanden fra din position, hvor AIS-fartøjer vises. Vælg en distance.
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede og MARPA-markerede fartøjer.
• Vælg Beregnet kurs for at angive den beregnede tid for kurs for AIS-aktiverede og MARPA-markerede
fartøjer. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at
angive kursen. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Stier for at få vist AIS-fartøjernes stier. Vælg længden af den sti, der vises ved hjælp af en sti.
Navigationsindstillinger for Radar Overlay
Ændring af kortets zoomdetaljer
Du kan justere, hvor mange detaljer der skal vises på kortet ved forskellige zoomniveauer for Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu (MENU) > Opsætning > Kort opsætning > Detalje på skærmen Hjem.
2. Vælg et detaljeniveau.
Visning af et oversigtskort ved panorering
Du kan kontrollere, om et oversigtskort skal vises, når du panorerer på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu (MENU) > Opsætning > Kort opsætning > Oversigtskort på skærmen
Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist et oversigtskort, mens du panorerer.
• Vælg Auto for at få vist et oversigtskort, kun når positionsikonet ( ) ikke længere er synligt på skærmen.
Visning og konfiguration af kurslinjen
Kurslinjen er en udvidelse, der er tegnet på kortet fra bådens bov i sejlretningen. Du kan konfigurere kurslinjens
udseende på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu (MENU) > Opsætning > Kort opsætning > Kurs linje på skærmen
Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Afstand for at indstille afstanden til enden af kurslinjen. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge
Vippeknappen eller det numeriske tastatur til at angive afstanden. For GPSMAP 7000-serien skal du
bruge tastaturet på skærmen.
• Vælg Tid for at indstille tiden, indtil du når enden af kurslinjen. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge
Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at angive tiden. For GPSMAP 7000-serien skal du bruge
tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
97
Radar
Visning og konfiguration af spotdybder
På Radar Overlay kan du aktivere stedomgivelser og indstille en farlig dybde.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu (MENU) > Opsætning > Kort opsætning > Spot dybder > Til på
skærmen Hjem.
2. Vælg Spot dybder > Farlig.
3. Angiv den farlige dybde:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-serien skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
Visning og konfiguration af navigationssymboler
Du kan få vist og konfigurere udseendet af navigationssymboler på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu (MENU) > Opsætning > Kort opsætning > Symboler på skærmen
Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Navigationssymbol-str. for at indstille størrelsen af navigationssymboler, der vises på kortet. Vælg en
størrelse.
• Vælg Nav.sym-type > NOAA for at få vist NOAA-navigationssymbolsættet på kortet.
• Vælg Nav.sym-type > IALA for at få vist IALA-navigationssymbolsættet på kortet.
Visning af yderligere kortdetaljer
Du kan få vist yderligere oplysninger på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu (MENU) > Opsætning > Kort opsætning > Symboler på skærmen
Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg POI’er til lands > Til for at få vist landbaserede bestemmelsessteder (POI’er).
• Vælg Fyrvinkler for at få vist vinklen, hvor et navigationslys er synligt. Vælg Til for at filtrere fyrvinkler
væk afhængigt af zoomniveauet.
• Vælg Kort omrids > Til for at vist de områder, som kortet dækker, når du bruger et BlueChart g2 Visiondatakort.
• Vælg Fotopunkter > Til for at få vist kameraikoner, når du bruger et BlueChart g2 Vision-datakort.
Indstilling af forskydning på bådens stævn
Se “Forskydning på bådens stævn” (side 95).
98
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Ekkolod
Ekkolod
Når du slutter din plotter til et Garmin GSD 22/24/26-ekkolodsmodul (ekstraudstyr) og en transducer, kan den
bruges som fishfinder. GSD 22/24/26 tilsluttes via Garmin Marine Network og deler ekkolodsdata med alle plottere,
der er tilsluttet netværket. Der er en smule forskel på funktionerne og valgmulighederne i modellerne GSD 22 og
GSD 24/26. Disse forskelle fremgår af de relevante afsnit nedenfor.
Ekkolodsvisninger
Ekkolodsvisning på fuld skærm
Ekkolodsvisningen på fuld skærm viser en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger fra en transducer.
Rækkevidden for dybdeskalaen langs højre side af skærmen viser dybden af de fundne objekter, når skærmen ruller
fra højre mod venstre. Du får ekkolodsvisning på fuld skærm ved at vælge Ekkolod > Fuld skærm på skærmen
Hjem.
Dybde, temperatur og fart
Ikke-bundfast mål
område
Bund
GPS-fart og GPS-kurs
Transducer-frekvens.
Ekkolodsvisning på fuld skærm
Ekkolodsvisning med split zoom
Ekkolodsvisningen med split zoom viser en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger og en forstørret del af grafen
på den samme skærm. Du får ekkolodsvisning med split zoom ved at vælge Ekkolod > Split zoom på skærmen
Hjem.
Indzoomet dybdeskala
Vinduet Zoom.
Zoomniveau
Ekkolodsvisning med opdelt zoom
Ekkolodsvisning med split frekvens
Visningen med split frekvens viser ekkolodsdata på én frekvens, f.eks. 200 kHz, i venstre side af skærmen og på
den anden frekvens, f.eks. 50 kHz, i højre side af skærmen. Du får ekkolodsvisning med split frekvens ved at vælge
Ekkolod > Split frekvens på skærmen Hjem. På GSD 26 kan du konfigurere zoom, dybdelinje og a-scope for de to
frekvenser individuelt i visning med split frekvens.
Bemærk: Ekkolodsvisningen med split frekvens kræver brug af en transducer med dobbeltfrekvens.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
99
Ekkolod
Transducerfrekvenser
Ekkolodsvisning med split frekvens
Vandtemperaturlog
Hvis du bruger en transducer, der kan måle temperatur, viser vandtemperaturloggen vandtemperaturmålinger over
tid. Du kan få vist temperaturloggen ved at vælge Ekkolod > Vandtemperatur fra skærmen Hjem.
Indstilling af interval for temperaturlog og tidsskalaer
1. Vælg Ekkolod > Vandtemperatur på skærmen Hjem.
2. Vælg Menu.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Varighed for at angive skalaen for forløbet tid. Standardindstillingen er 10 minutter. Øg skalaen for
forløbet tid for at få vist temperaturvariationer over en længere periode.
• Vælg Skala for at indstille skalaen for temperaturintervallet. Standardindstillingen er 4 grader. Øg skalaen
for temperaturintervallet for at få vist flere variationer i temperaturen.
Temperatur og
dybde
Temperaturområde
Samlet
tid
Vandtemperaturlog
Waypoints på skærmen Ekkolod
Pause på skærmen Ekkolod
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Ekkolod pause.
100
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Ekkolod
Oprettelse af et waypoint på skærmen Ekkolod
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Ekkolod pause.
Angiv placeringen for waypointet ved hjælp af skæringspunktet for dybdelinjen og afstandslinjen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at flytte skæringspunktet.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på og trække skæringspunktet.
5. Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Opret waypoint.
• For GSD 24/26 skal du vælge Nyt waypoint.
1.
2.
3.
4.
Indstillinger for skærmen Ekkolod
Du kan definere og justere skærmen Ekkolod for alle Ekkolodsvisninger.
Indstilling af zoomniveauet
1.
2.
3.
4.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Zoom.
Fuldfør en handling:
• For GSD 22 skal du vælge 2x zoom auto eller 4x zoom auto for at zoome ind på ekkolodsdata med to eller
fire gange forstørrelse.
• For GSD 22 skal du vælge Manuel zoom for at indstille dybdeområdet for det forstørrede område manuelt.
Vælg Vis opad eller Vis nedad for at indstille dybden for det forstørrede område. Vælg Zoom ind eller
Zoom ud for at øge eller mindske forstørrelsen af det forstørrede område. Vælg Udført.
• For GSD 24/26 skal du vælge Indstil zoom for at indstille dybdeområdet for det forstørrede område manuelt.
Vælg Vis opad eller Vis nedad for at indstille dybden for det forstørrede område. Vælg Zoom ind eller
Zoom ud for at øge eller mindske forstørrelsen af det forstørrede område. Vælg Auto for at justere dybden
for det forstørrede område automatisk. Vælg Udført.
• For GSD 22 og GSD 24/26 skal du vælge Bundlås for at zoome ind på ekkolodsdata fra den nederste dybde,
og vælge Op eller Ned for at indstille dybdeområdet for det forstørrede område. Vælg Udført.
Justering af gain
Du kan kontrollere detaljeniveauet som vises på skærmen Ekkolod. Du kan få vist flere detaljer ved at øge gain.
Hvis skærmen virker rodet, skal du reducere gain. På GSD 24 og GSD 26 kan du indstille gain for hver frekvens
individuelt.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Gain.
4. Vælg en frekvens, hvis det er nødvendigt.
5. Vælg en indstilling for at angive gain.
6. Vælg Tilbage.
Justering af rækkevidden for dybdeskala
Du kan justere rækkevidden for dybdeskalaen, der vises til højre på skærmen.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Område.
4. Vælg en indstilling.
5. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
101
Ekkolod
Justering af Område og Gain med genveje
• Når du bruger en GPSMAP 6000/7000-enhed med en GSD 22 eller GSD 24/26 skal du vælge + og - for at
justere området.
• Når du bruger en GPSMAP 6000-enhed med en GSD 24/26 skal du i ekkolodsvisningen på fuld skærm
vælge tasten Vælg for at skifte imellem justering af gain og område, hvis det er nødvendigt. Vælg + og - for
at justere område eller gain.
• Når du bruger en GPSMAP 7000-enhed med en GSD 24/26 med ekkolodsvisning på fuld skærm og manuelt
justeret gain (page 101), skal du vælge + og - langs den nederste del af skærmen til justering af gain.
Indstilling af rullehastigheden for skærmen Ekkolod
Du kan indstille hastigheden, hvormed skærmen Ekkolod ruller fra højre til venstre.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu.
4. Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere.
5. Vælg Rullehastighed.
6. Fuldfør en handling:
• Vælg Ultrascroll®, Hurtig, Medium, eller Langsom for at indstille rullehastigheden manuelt.
• Vælg Auto for at få rullehastigheden til automatisk at tilpasse sig bådens fart gennem vandet, hvis du bruger
en vandhastighedssensor eller en hastighedskompatibel transducer.
Justering af billedfremføring
Du kan øge den hastighed, som ekkolodsbillederne fremføres med, ved at tillade at der trækkes mere end én
datakolonne på skærmen for hver kolonne med modtagne ekkolodsdata. F.eks. trækker indstillingen 2/1 to kolonner
oplysninger til skærmen. Det er nyttigt, hvis du bruger ekkoloddet på dybt vand.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu.
4. Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Udseende.
5. Vælg Billedfremføring.
6. Vælg en indstilling for billedfremføring.
Ændring af skærmen Ekkolod
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan flytte fokus på skærmen Ekkolod til en specifik dybde for en mere defineret ekkolodskærm. Når du flytter
fokus, indsamles der ikke data for områder uden for det valgte område.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Flere > Skift.
4. Vælg Op og Ned for at justere visningen.
5. Vælg Udført.
102
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Ekkolod
Konfiguration af de avancerede ekkolodsindstillinger
Bemærk: Disse funktioner er kun tilgængelige på GSD 24 og GSD 26.
Før du kan konfigurere Temp. kilde, skal du have en GSD 26 og mere end én vandtemperatursensor eller transducer,
der kan måle temperatur.
På GSD 24 og GSD 26 kan du konfigurere forskellige indstillinger for ekkolodsvisning og datakilde.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Flere > Avanceret.
4. Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Vælg Send for at stoppe sending fra transduceren.
• Vælg TVG for at justere tidsvarierende gain, som kan reducere støj.
• Vælg Echo-stretch for at justere, hvordan målene vises på skærmen. Hvis ekkoet er for bredt, blandes
målene sammen. Hvis ekkoet er for smalt, kan målene være små og vanskelige at se.
• Vælg Bundsporing for at vælge, hvilken frekvens der skal bruges til at bestemme dybden.
• For GSD 26 skal du vælge Temp. kilde for at vælge, hvilken vandtemperatursensor eller transducer, der kan
måle temperatur, der er kilden til vandtemperaturloggen.
Frekvenser
Valg af frekvenser
Du kan angive, hvilke frekvenser der bruges, når du bruger en transducer med dobbeltfrekvens. På GSD 26 kan du
bruge en chirp-frekvens til at vise skarpere definerede mål på skærmen.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Frekvens.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg 200 kHz for at få vist data fra et ekkolodssignal på 200 kHz. Dette er hovedsageligt nyttigt til mere
lavt vand.
• Vælg 50 kHz for at få vist data fra et ekkolodssignal på 50 kHz. Dette er hovedsageligt nyttigt til dybt vand.
• For GSD 22 eller GSD 24 skal du vælge Dobbelt for at få vist data for både 200 kHz og 50 kHz
• For GSD 26, der bruges med en broadband transducer, skal du vælge High Chirp for at sende et chirp-signal
på den høje kanal.
• For GSD 26, der bruges med en broadband transducer, skal du vælge Low Chirp for at sende et chirp-signal
på den lave kanal.
Administration af frekvenser
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 26.
Du kan indstille GSD 26 til at køre på en lang række populære og forskellige frekvenser til fiskeri. Indstil frekvensen
på en lav indstilling for at opnå den maksimale dybdegennemtrængning.
Opsætning af nye frekvenser
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Frekvens > Administrer frekvenser.
Vælg Ny forudindstilling.
Vælg Høj eller Lav.
Angiv en frekvens:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
103
Ekkolod
Indstillinger for Støj og Interferens
Indstillingerne for støjundertrykkelse gør det muligt at reducere interferens og mængden af clutter, der vises på
ekkolodsskærmen. På GSD 24 og GSD 26 kan du justere indstillingerne for støjundertrykkelse individuelt for hver
enkelt frekvens.
Visning af overfladestøj
Du kan indstille, om resultaterne nær vandets overflade skal vises på ekkolodskærmen. Skjul overfladestøj for at
undgå clutter.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu.
4. Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Støjundertrykkelse.
5. Vælg Overfladestøj > Vis.
Justering af Støjundertrykkelse
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 22.
Hvis du manuelt har øget eller reduceret indstillingen for gain (page 101), kan du minimere forekomsten af svage
ekkolodsresultater ved at øge støjundertrykkelsen.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Støjundertrykkelse.
4. Vælg Op eller Ned.
Minimering af Interferens
Bemærk: Disse funktioner er kun tilgængelige på GSD 24 og GSD 26.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Flere > Støjundertrykkelse.
4. Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Vælg Interferens for at reducere effekterne af crosstalk og elektronisk interferens.
• Vælg Farvegrænse for at skjule dele af farvepaletten, hvilket hjælper med at eliminere felter med svag
clutter.
• Vælg Udjævning for at få ekkolodskærmen til at vises mere ensartet på dybt vand.
Ekkolodskærmens udseende
Visning og konfiguration af en dybdelinje
Du kan angive, om der skal vises en dybdelinje til hurtig reference på ekkolodskærmen.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu.
4. Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Udseende.
5. Vælg Dybdelinje > Vis.
6. Angiv referencelinjens dybde:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på og trække linjen.
104
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Ekkolod
Visning af A-scope
A-scope er et lodret blinkekkolod langs højre side af skærmen, der med det samme viser afstanden til mål i forhold
til en skala.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu.
4. Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Udseende.
5. Vælg A-Scope > Til.
6. For GSD 24/26 skal du vælge en peak-visningstid.
Visning af datafelter
Før du kan få vist oplysninger om fart gennem vandet, skal du have installeret og tilsluttet en vandhastighedssensor
eller en transducer, der kan måle hastighed. Før du kan få vist oplysninger om vandtemperatur, skal du have
installeret og tilsluttet en vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle temperatur.
Du kan få vist oplysninger som f.eks. enhedsspænding og navigationsoplysninger på ekkolodskærmene.
Navigationsoplysninger indeholder altid GPS-hastighed og GPS-kurs og indeholder oplysninger om pejling og
kursafvigelse, mens der navigeres.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu.
4. Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere > Udseende.
5. Vælg Datafelter.
6. Vælg en mulighed for hver datatype.
Hvis du vælger Auto, og hvis transduceren er egnet, viser plotteren dataene på skærmen Ekkolod.
Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 22.
Du kan indstille, hvordan ekkoloddet fortolker ikke-bundfaste mål.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Udseende > Fiskesymbol på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod.
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod og
oplysninger om måldybde.
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler.
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med oplysninger om måldybde.
Visning og konfiguration af Whiteline
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 22.
Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at hjælpe med at definere signalets hårdhed eller blødhed.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Udseende > Whiteline på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Høj for at aktivere whiteline med den mest følsomme indstilling. Næsten alle stærke returneringer
fremhæves med hvidt.
• Vælg Mellem for at aktivere whiteline med mange stærke resultater fremhævet med hvidt.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
105
Ekkolod
• Vælg Lav for at aktivere whiteline med den mindst følsomme indstilling. Kun de stærkeste returneringer
fremhæves med hvidt.
Fremhævning af Kant
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at hjælpe med at definere signalets hårdhed eller blødhed.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Flere > Udseende > Kant > Fra.
Indstilling af farveskalaen
Du kan indstille farveskalaen for alle ekkolodsskærme.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu.
4. Vælg en mulighed:
• For GSD 22 skal du vælge Ekkolods opsætning.
• For GSD 24/26 skal du vælge Flere.
5. Vælg Udseende > Farveskala.
6. Vælg en indstilling.
Indstilling af Farve-gain
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan justere farve-gain for at øge eller reducere den visuelle intensitet for ekkolodskærmen.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Flere > Udseende > Farve-gain.
4. Vælg en indstilling.
Ekkolodsalarmer
Indstilling af alarmer for lavt vand og dybt vand
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg Lavt vand > Til for at indstille en alarm til at udløses, når dybden er mindre end den angivne værdi.
3. Angiv den dybde, der udløser alarmen for lavt vand:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Dybt vand > Til for at indstille en alarm til at udløses, når dybden er større end den angivne værdi.
6. Angiv den dybde, der udløser alarmen for dybt vand:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
Indstilling af alarm for vandtemperatur
Du kan indstille en alarm til at udløses, når transduceren rapporterer en temperatur, der er 2°F (1,1°C) over eller
under den angivne temperatur.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Vandtemperatur > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv en vandtemperatur:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
106
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Ekkolod
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af fiskealarm
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 22.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når plotteren registrerer et ikke-bundfast mål for den angivne størrelse.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Fisk på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg
for at udløse en alarm for fisk i alle størrelser.
• Vælg
for kun at udløse en alarm for mellemstore og store fisk.
• Vælg
for kun at udløse en alarm for store fisk.
Indstilling af fiskekonturalarm
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når plotteren registrerer et ikke-bundfast mål inden for det angivne
dybdeområde og det angivne farveområde.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Fisk > Kontur på skærmen Hjem.
2. Vælg Top.
3. Angiv en afstand fra toppen for at vise en alarm for mål tæt på overfladen:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Bund.
6. Angiv en afstand til bunden for at udløse en alarm for mål nær havbunden:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
7. Vælg Udført.
8. Vælg Intensitet.
9. Vælg en farve, og vælg Tilbage.
Indstilling af fiskebundalarm
Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig på GSD 24 og GSD 26.
Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når plotteren registrerer et ikke-bundfast mål inden for det angivne
område fra bunden og det angivne farveområde.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Fisk > Bund på skærmen Hjem.
2. Vælg Interval.
3. Angiv en afstand til bunden for at udløse en alarm for mål nær havbunden:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Intensitet.
6. Vælg en farve, og vælg Tilbage.
Konfiguration af transducer
Indstilling af køl offset
Køl offset kompenserer dybdeudlæsningen i forhold til transducerens placering, så du kan måle dybden fra bunden
af kølen i stedet for at måle den fra transducerens placering. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et
negativt tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan trække flere meter vand.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
107
Ekkolod
1. Mål køl offset baseret på transducerens placering:
Transducer i vandlinjen
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen,
Et (+) positivt tal viser
skal du måle afstanden fra transducerens
dybden ved bunden af kølen.
placering til bådens køl. Angiv denne værdi i
trin 3 som et positivt tal.
• Hvis transduceren er installeret i bunden af
kølen, skal du måle afstanden fra transduceren
til vandlinjen. Angiv denne værdi i trin 3 som
et negativt tal.
Transducer nederst på
kølen
2. Vælg Opsætning > Min båd > Køl offset på
Et (-) negativt tal viser
skærmen Hjem.
dybden fra overfladen.
3. Angiv køl offset, der blev målt i trin 1:
Køl offset
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge
Vippeknappen eller det numeriske tastatur til at angive den afstand, der blev målt i trin 1. Kontroller, at du
har indtastet et positivt eller negativt tal baseret på transducerens placering.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen for at angive den afstand, der blev målt i
trin 1. Kontroller, at du har indtastet et positivt eller negativt tal baseret på transducerens placering.
4. Vælg Udført.
Indstilling af vandtemperatur offset
Du skal have en vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle temperatur.
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra en temperatursensor.
1. Mål vandtemperaturen ved hjælp af temperatursensoren eller en transducer, der kan måle temperatur, og som er
tilsluttet plotteren.
2. Mål vandtemperaturen ved hjælp af en anden temperatursensor eller et termometer, som du ved er nøjagtigt.
3. Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den vandtemperatur, du målte i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5 som et positivt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet
plotteren, måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig er. Angiv denne værdi i trin 5 som et
negativt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet plotteren, måler vandtemperaturen til at være varmere, end den
egentlig er.
4. Vælg Opsætning > Min båd > Temp. offset på skærmen Hjem.
5. Angiv den temperatur offset, der blev beregnet i trin 3:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur for at angive
temperatur offset.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen til at angive temperatur offset.
6. Vælg Udført.
Justering af Transducer-indstillinger
Bemærk: Disse funktioner er kun tilgængelige på GSD 24 og GSD 26.
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Flere > Installation.
4. Vælg en eller flere valgmuligheder:
• Vælg Sendehastighed for at reducere egen-interferens. Du kan øge sendehastigheden for gøre
rullehastigheden hurtigere, men dette kan også skabe egen-interferens.
• Vælg Sendestyrke for at reducere transducer efterring tæt på overfladen. Sænk sendestyrken for at reducere
ringing.
• Vælg Filterbredde for at definere målets kanter. Et kortere filter vil definere målenes kanter. Længere filtre
vil give målene blødere kanter, men kan reducere støj.
• Vælg Transducer-diagnosticering for at få vist detaljerne for transduceren.
108
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Digitalt selektivt opkald
Digitalt selektivt opkald
Tilsluttet plotter og VHF-radiofunktionalitet
Følgende tabel indikerer de funktioner, der er tilgængelige, når du slutter din plotter til en VHF-radio over et NMEA
0183- eller NMEA 2000-netværk.
Funktionalitet
NMEA 0183
VHF-radio
NMEA 2000
VHF-radio
X
Garmin NMEA
0183 VHFradio
X
Garmin NMEA
2000 VHFradio
X
Plotteren kan overføre din GPS-position
til din radio. Hvis din radio er kompatibel,
overføres GPS-positionsoplysningerne
sammen med DSC-opkald.
Plotteren kan modtage DSC-nødopkald
og positionsoplysninger fra radioen
(side 111).
Plotteren kan spore placeringen af
fartøjer, der sender positionsrapporter
(side 111).
Plotteren giver dig mulighed for hurtigt
at konfigurere og sende oplysninger om
individuelle rutineopkald til din Garmin
VHF-radio (side 114).
Når du iværksætter et mand over bordnødopkald fra din radio, viser plotteren
skærmen for mand over bord og beder
dig navigere til mand over bord-punktet
(side 111).
Når du iværksætter et mand over bordnødopkald fra plotteren, viser radioen
siden Nødopkald for at iværksætte et
mand over bord-nødopkald (side 111).
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aktivering af DSC
Vælg Opsætning > Andre fartøjer > DSC på skærmen Hjem.
Om DSC-listen
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige DSC-kontakter, du har indtastet. DSC-listen kan
indeholde op til 100 poster. DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd. Hvis der modtages et andet opkald fra
samme båd, erstatter det det første opkald i opkaldslisten.
Visning af DSC-listen
Din plotter skal være tilsluttet en VHF-radio, der understøtter DSC, for at kunne vise DSC-listen.
På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
109
Digitalt selektivt opkald
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan tilføje et fartøj til din DSC-liste. Du kan foretage opkald til en DSC-kontakt fra plotteren (side 114).
1. Vælg Information > DSC-liste > Tilføj kontakt på skærmen Hjem.
2. Angiv fartøjets MMSI (Maritime Mobile Service Identity):
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen eller det numeriske tastatur.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
3. Vælg Udført.
4. Angiv navnet på fartøjet:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen.
5. Vælg Udført.
Indgående nødopkald
Hvis din Garmin-plotter og VHF-radio er tilsluttet via NMEA 0183 eller NMEA 2000, advarer din plotter dig,
når din VHF-radio modtager et DSC-nødopkald. Hvis der er blevet sendt positionsoplysninger sammen med
nødopkaldet, vil disse oplysninger også være tilgængelige og optages sammen med opkaldet.
Symbolet
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs position på navigationskortet på det
tidspunkt, hvor DSC-nødopkaldet blev sendt.
Visning af rapport over DSC-nødopkald
Se “Visning af en positionsrapport” (side 111).
Opkald til et fartøj i nød
Se “Sådan foretager du et individuelt rutineopkald” (side 114).
Navigering til et fartøj i nød
Symbolet
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs position på navigationskortet på det
tidspunkt, hvor DSC-nødopkaldet sendes.
Se “Navigering til et sporet fartøj” (side 111).
Oprettelse af et waypoint på positionen for et fartøj i nød
Se “Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet fartøj” (side 111).
Redigering af oplysninger i en rapport over DSC-opkald
Se “Redigering af oplysninger i en positionsrapport” (side 112).
Sletning af en rapport over DSC-opkald
Se “Sletning af en positionsrapport” (side 112).
110
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Digitalt selektivt opkald
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio, og du iværksætter et mand over
bord-DSC-nødopkald fra din radio, viser din Garmin-plotter skærmen for mand over bord og beder dig navigere til
mand over bord-punktet. Hvis du har et Garmin-autopilotsystem tilsluttet netværket, vil din plotter bede dig om at
iværksætte et Williamson’s turn i forhold til mand over
bord-punktet.
Hvis du annullerer mand over bord-nødopkaldet på radioen, vil plotteren ikke længere give dig besked om at
aktivere navigation til mand over bord-positionen.
Mand over bord-nødopkald iværksat fra plotteren
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio, og du aktiverer navigation til en mand
over bord-position, viser radioen siden Nødopkald, så du hurtigt kan iværksætte et mand over bord-nødopkald.
På radioen skal du trykke på knappen til NØDOPKALD og holde den nede i mindst tre sekunder for at sende
nødopkaldet.
Der findes oplysninger om foretagelse af nødopkald fra din radio i din Garmin VHF-radio Brugervejledning. Du kan
markere MOB og navigere til det (side 34).
Positionssporing
Når du slutter din Garmin-plotter til en VHF-radio ved hjælp af NMEA 0183, kan du spore fartøjer, der sender
positionsrapporter. Denne funktion er også tilgængelig på NMEA 2000, forudsat at fartøjerne sender de korrekte
PGN-data (PGN 129808, DSC-opkaldsoplysninger).
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på DSC-listen (side 109).
Visning af en positionsrapport
1.
2.
3.
4.
På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
Vælg et positionsrapportopkald.
Vælg Gennemse.
Vælg Næste side eller Forrige side for at skifte mellem detaljer for positionsrapporten og et navigationskort, der
markerer positionen.
Opkald til et sporet fartøj
Se “Sådan foretager du et individuelt rutineopkald” (side 114).
Navigering til et sporet fartøj
1.
2.
3.
4.
På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
Vælg et positionsrapportopkald.
Vælg Gennemse > Naviger til.
Vælg Go To eller Lav rute til (side 32).
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet fartøj
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Gennemse > Næste side > Opret waypoint.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
111
Digitalt selektivt opkald
Redigering af oplysninger i en positionsrapport
1.
2.
3.
4.
På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
Vælg et positionsrapportopkald.
Vælg Gennemse > Rediger.
Fuldfør en handling:
• Vælg Navn. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive navnet
på fartøjet. For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Symbol, og vælg et nyt symbol. Vælg Udført.
• Vælg Kommentar. For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at angive kommentaren.
For GPSMAP 7000-enheder skal du bruge tastaturet på skærmen. Vælg Udført.
• Vælg Spor > Vis for at få vist en stilinje for fartøjet, hvis din radio sporer fartøjets position.
• Vælg Sti-linje. Vælg en farve til stilinjen.
Sletning af et positionsrapportopkald
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Gennemse > Ryd rapport.
Fartøjsstier på navigationskortet
Du kan se stier for alle sporede fartøjer på navigationskortet, fiskekortet, Overflade 3D-kortvisning og Radar
Overlay. Som standard vises en sort prik for hver tidligere rapporteret position for et sporet fartøj, og et symbol med
et blåt flag
angiver fartøjets senest rapporterede position. En sort linje, der angiver fartøjets sti, vises også.
Du skal aktivere indstillingen DSC-stier for at få vist stier for sporede fartøjer (side 113).
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
Sidst rapporterede
fartøjsposition
Positionsrapporter
placering
Fartøjssti
Fartøjssti på navigationskortet
112
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Digitalt selektivt opkald
Visning og indstilling af varigheden af stier for alle sporede fartøjer
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg Menu (MENU) > Andre fartøjer > DSC > DSC-stier.
4. Vælg antallet af timer, hvor sporede fartøjer skal vises på kortet eller 3D-kortvisningen.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter, der er mindre end fire timer gamle, for alle sporede fartøjer.
Visning af stilinjen for et sporet fartøj
Du kan få vist stilinjen for et bestemt sporet fartøj.
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg Menu (MENU) > Andre fartøjer > DSC > DSC-liste.
4. Vælg et fartøj.
5. Vælg Gennemse > Rediger > Sti > Vis.
Ændring af stilinjens udseende
Du kan ændre udseendet på en stilinje for et bestemt sporet fartøj.
Bemærk: Fiskekortet og Overflade 3D er tilgængelige med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspektiv 3D eller Overflade 3D.
3. Vælg Menu (MENU) > Andre fartøjer > DSC > DSC-liste.
4. Vælg et fartøj.
5. Vælg Gennemse > Rediger > Stilinje.
6. Vælg en farve til stilinjen.
Individuelle rutineopkald
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du benytte
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald. Når du konfigurerer et individuelt rutineopkald fra
din plotter, kan du vælge den DSC-kanal, som du vil kommunikere på (side 114). Radioen sender denne forespørgsel
sammen med dit opkald.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
113
Digitalt selektivt opkald
Valg af en DSC-kanal
Bemærk: Valget af en DSC-kanal er begrænset til de kanaler, der er tilgængelige i alle frekvensbånd: 6, 8, 9,
10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77. Standardkanalen er 72. Hvis du vælger en anden kanal, anvender
plotteren denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du ringer ved brug af en anden kanal.
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3. Vælg Gennemse > Opkald med radio > Kanal.
4. Vælg en kanal.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald
BEMÆRK: Når du iværksætter et opkald fra plotteren, modtager radioen ikke oplysninger om opkaldet, hvis ikke
radioen er kodet med et MMSI-nummer.
1. På skærmen Hjem vælger du Information > DSC-liste.
2. Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3. Vælg Gennemse > Opkald med radio > Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
4. På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AIS-mål
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du benytte
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald til et AIS-mål. Inden du starter opkaldet, kan du
vælge en anden DSC-kanal end standardkanalen, kanal 72 (side 114).
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Fuldfør en handling:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du bruge Vippeknappen til at vælge et AIS-mål .
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på et AIS-fartøj .
4. Vælg AIS-fartøj > Opkald med radio > Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
5. På Garmin VHF-radioen skal du vælge Opkald.
114
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Specifikation
Størrelse
Enheder
Mål
GPSMAP 6008, 6208 B × H × D: 11 1/2 × 7 3/8 × 5 7/8 tommer (291,5 × 187,8 × 148,5 mm)
GPSMAP 6012, 6212 B × H × D: 15 1/32 × 9 57/64 × 5 27/32 tommer (381,7 × 251,2 × 148,7
mm)
GPSMAP 7012, 7212 B × H × D: 13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32 tommer (336,8 × 251,5 × 147,8 mm)
GPSMAP 7015, 7215 B × H × D: 15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8 tommer (394,9 × 300,7 × 148,5
mm)
Vægt
GPSMAP 6008, 6208 11 lb., 5 oz. (5,12 kg)
GPSMAP 6012, 6212 15 lb., 15 oz. (7,23 kg)
GPSMAP 7012, 7212 15 lb., 5 oz. (6,94 kg)
GPSMAP 7015, 7215 17 lb., 6 oz. (7,87 kg)
Display
GPSMAP 6008, 6208 B × H: 6 3/4 × 5 1/8 tommer (174 × 131,3 mm)
GPSMAP 6012,
B × H: 9 11/16 × 7 1/4 tommer (245,8 × 184,3 mm)
6212, 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215 B × H: 12 × 9 tommer (304,1 × 228,1 mm)
Kabinet
Alle modeller
Fuldt tætnet, robust plast- og aluminiumlegering, vandtæt iht.
standarden IEC 60529-IPX-7
Temp. område Alle modeller
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Sikkerheds­
GPSMAP 6008, 6208 15 tommer (38,1 cm)
afstand for
GPSMAP 6012, 6212 16 tommer (40,6 cm)
kompas
GPSMAP 7012, 7212 25 tommer (63,5 cm)
GPSMAP 7015, 7215 17 tommer (43,2 cm)
– Lamperne i produktet kan indeholde kviksølv og skal genbruges eller bortskaffes i henhold til
Hg gældende lovgivning. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du gå til: www.garmin.com/aboutGarmin
/environment/disposal.jsp.
Strøm
Specifikation
Kilde
Brug
Enheder
Alle modeller
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Sikring
Alle modeller
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN) Alle modeller
NMEA 2000-forbrug
Alle modeller
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Mål
10-35 V DC
35 W maks. ved 10 V DC
45 W maks. ved 10 V DC
65 W maks. ved 10 V DC
7,5 A, 42 V hurtigvirkende
2
75 mA maksimum
115
Appendiks
Kalibrering af berøringsskærmen på GPSMAP 7000-enheder
GPSMAP 7000-plotterens berøringsskærm kræver normalt ikke kalibrering. Hvis knapperne ikke fungerer, som de
skal, kan du bruge følgende procedure til at kalibrere skærmen.
1. Når plotteren er slukket, skal du trykke på Tænd/sluk-knappen.
Advarselsskærmen vises.
2. Tryk et vilkårligt sted på den sorte del af skærmen i ca. 15 sekunder, indtil kalibreringsskærmen vises.
3. Følg instruktionerne på skærmen, indtil “Kalibrering udført” vises.
4. Tryk på OK.
Screenshots
Bemærk: Hvis du vil tage screenshots ved hjælp af en GPSMAP 7012, 7212, 7015 eller 7515, skal du bruge den
trådløse Garmin RF-fjernbetjening.
Du kan tage et screenshot af et hvilket som helst skærmbillede, der vises på plotteren, som en bitmap-fil (.BMP) og
overføre filen til din computer.
Gem screenshots
1.
2.
3.
4.
Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på forsiden af plotteren.
Vælg Opsætning > System > Bipper/display > Gem screenshot > Til.
Gå til det skærmbillede, du vil gemme.
Tag et screenshot:
• For GPSMAP 6000-enheder skal du trykke på knappen HOME (Hjem) i mindst seks sekunder.
• For GPSMAP 7000-enheder skal du trykke på knappen HOME (Hjem) på den trådløse Garmin RFfjernbetjening og holde den nede i mindst seks sekunder.
Vinduet Screenshot optaget vises.
5. Vælg OK.
Kopiering af screenshots til en computer
1. Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en SD-kortlæser, der er sluttet til en computer.
2. Fra Windows Explorer skal du åbne mappen Garmin\scrn på hukommelseskortet.
3. Kopier en .BMP-fil fra kortet, og indsæt den på en vilkårlig placering på computeren.
Visning af GPS-satellitpositioner
Du kan få vist den relative position af GPS-satellitter på himlen.
Vælg Opsætning > System > GPS på skærmen Hjem.
Systeminformation
Visning af systeminformation
Se “Visning af systeminformation” (side 4).
116
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Appendiks
Visning af hændelsesloggen
Hændelsesloggen viser en liste over systemhændelser.
Vælg Opsætning > System > Systeminformation > Hændelseslog på skærmen Hjem.
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort
Du kan gemme systeminformation på et hukommelseskort som et fejlfindingsværktøj. En repræsentant fra Garminproduktsupport kan bede dig om at bruge denne information til at hente data om marinenetværket.
1. Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på plotteren.
2. Vælg Opsætning > System > Systeminformation > Garmin-enheder > Gem på kassette.
3. Fjern hukommelseskortet.
Gendannelse af plotterens oprindelige fabriksindstillinger
Bemærk: Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har indtastet.
1. Vælg Opsætning > System > Systeminformation > Fabriksindstillinger > Nulstil på skærmen Hjem.
2. Vælg Ja.
Kommunikation med trådløse enheder
Tilslutning af en trådløs enhed
Du kan tillade trådløse enheder, som f.eks. en fjernbetjening eller en optisk mus, at kommunikere med plotteren.
Vælg Opsætning > Kommunikation > Trådløse enheder > Nye forbindelser > Ja på skærmen Hjem.
Frakobling af en trådløs enhed
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > Trådløse enheder på skærmen Hjem.
2. Vælg en trådløs enhed.
3. Vælg Afbryd.
Garmin Marine Network
Garmin Marine Network lader dig hurtigt og nemt dele data fra eksterne Garmin-enheder mellem Garmin-plottere.
Du kan tilslutte en GPSMAP 6000/7000-plotter til et Garmin Marine Network for
at modtage data fra og dele data med andre Marine Network-kompatible enheder og plottere.
Overførsel af data via Garmin Marine Network
Se “Styring af plotterdata” (side 69).
Konfiguration af netværksenheder
Se “Konfiguration af netværksenhed” (side 71).
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
117
Appendiks
NMEA 0183 og NMEA 2000
En GPSMAP 6000/7000-plotter kan modtage data både fra NMEA 0183-kompatible enheder og visse NMEA
2000-enheder, der er tilsluttet et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd.
NMEA 0183
Det NMEA 0183-datakabel, der leveres med GPSMAP 6000/7000-plottere, understøtter standard-NMEA 0183,
som anvendes til at tilslutte forskellige NMEA 0183-kompatible enheder, såsom VHF-radioer, NMEA-instrumenter,
autopiloter, vindsensorer eller kurssensorer.
GPSMAP 6000/7000-plottere kan modtage data fra op til fire NMEA 0183-kompatible enheder og sende GPS-data
til op til seks NMEA 0183-kompatible enheder.
Hvis du vil tilslutte GPSMAP 6000/7000-plotteren til valgfrie NMEA 0183-kompatible enheder, skal du se
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000.
Godkendte NMEA 0183-sætninger
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE og Garmin-navnebeskyttede sætninger PGRME, PGRMM og PGRMZ.
Denne plotter inkluderer også support til WPL-sætning, DSC og ekkolods-NMEA 0183-input med support for DPT
(dybde) eller DBT, MTW (vandtemperatur) samt VHW-sætninger (vandtemperatur, hastighed og kurs).
Konfiguration af NMEA 0183-udgangssætninger
Du kan konfigurere, hvordan plotteren ser NMEA 0183-udgangssætninger.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183-opsætning > Outputsætninger på skærmen Hjem.
2. Vælg en indstilling: (Sendeenhed, Rute, System eller Garmin).
3. Vælg en eller flere NMEA 0183-outputsætninger.
4. Gentag trin 2 og 3 for at konfigurere yderligere indstillinger.
Indstilling af kommunikationsformat til hver NMEA 0183-port
Du kan konfigurere det input-/outputformat for hver port, der skal bruges, når du slutter din plotter til eksterne
NMEA-enheder, en computer eller andre enheder fra Garmin.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183-opsætning > Porttyper på skærmen Hjem.
2. Vælg en input- eller outputport.
3. Vælg et input-/outputformat:
• Vælg NMEA Std. for at understøtte input eller output fra standarddata fra NMEA 0183, DSC og ekkolod
NMEA-inputsupport til DPT-, MTW- og VHW-sætninger.
• Vælg NMEA High Speed for at understøtte input eller output fra 0183-standarddata til de fleste AISmodtagere.
• Vælg Garmin for at understøtte input eller output fra Garmins navnebeskyttede data til kommunikation med
software fra Garmin.
4. Gentag trin 3 for at konfigurere yderligere input-/outputporte.
118
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Appendiks
Indstilling af decimalpræcision til NMEA 0183-output
Du kan justere antallet af cifre til højre for kommaet mhp. sending af NMEA-output.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183-opsætning > Position på skærmen Hjem. Præcision.
2. Vælg To cifre, Tre cifre eller Fire cifre.
Indstilling af waypoint-etiketter til NMEA 0183-output
Du kan konfigurere, hvordan plotteren angiver waypoint-navne.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183-opsætning > Waypoint ID’s på skærmen Hjem.
2. Vælg Navne eller Numre.
Nulstilling af standardkommunikationsindstillingerne for NMEA 0183
Du kan nulstille NMEA 0183-indstillingerne til deres standardværdier.
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183-opsætning > Standarder > OK på skærmen Hjem.
Visning af diagnostiske oplysninger for NMEA 0183
Skærmbilledet NMEA 0183 diagnostisk er et fejlfindingsværktøj, der bruges af installatører til at bekræfte, at NMEA
0183-data sendes på tværs af systemet.
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183-opsætning > Diagnostik på skærmen Hjem.
NMEA 2000
GPSMAP 6000/7000-plottere er NMEA 2000-certificerede og kan modtage data fra et NMEA 2000-netværk, der
er installeret på båden, for at få vist specifikke oplysninger på informationsskærmen, som f.eks. dybde, hastighed,
vandtemperatur, vindhastighed og -retning samt motordata.
Du kan se, hvordan du slutter en GPSMAP 6000/7000-plotter til et eksisterende NMEA 2000-netværk, samt hvordan
du får vist en liste over understøttede NMEA 2000 PGN-numre under Installationsvejledningen til GPSMAP
6000/7000.
Visning af en liste over NMEA 2000-netværksenheder
Du kan se de enheder, der er sluttet til NMEA 2000-netværket.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Enhedsliste på skærmen Hjem.
2. Vælg en enhed for at få en liste over muligheder.
Valg af en foretrukken datakilde
Hvis mere end én datakilde er tilgængelig, kan du vælge den datakilde, du vil bruge.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > Foretrukne kilder på skærmen Hjem.
2. Vælg en datatype.
3. Vælg Skift kilde.
4. Vælg en datakilde.
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
119
Appendiks
Overførsel af NMEA 0183-data via et NMEA 2000-netværk
Du kan aktivere, konfigurere eller deaktivere bridging af output. Bridging af output opstår, når en plotter tager de
NMEA 0183-data, den modtager fra en hvilken som helst kilde, formaterer dem til NMEA 2000-data og derefter
sender dem via NMEA 2000-bussen.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Bridging af output på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at aktivere bridging af output fra plotteren.
• Vælg Auto, hvis plotterne på netværket skal kunne forhandle med hinanden om,
hvilken plotter der skal udføre denne funktion. Kun én plotter på netværket kan
bridge NMEA 0183-data via NMEA 2000-bussen på én gang.
Alle GPSMAP 6000- og 7000-enheder er NMEA 2000-certificerede.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til my.garmin.com. Opbevar den
originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt Garmin
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af din plotter. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for at få
oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870
850 1241.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/
EC. Du kan se hele overensstemmelseserklæringen for dit Garmin-produkt på Garmin-webstedet:
www.garmin.com.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og/eller dets datterselskaber (“Garmin”) giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne
enhed (“softwaren”) i binær udførbar form ved normal betjening af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge
amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at softwarens
struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er stillet til rådighed, er værdifulde forretningshemmeligheder
ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at softwaren i kildekodeform er en værdifuld
forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer,
at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres
eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på softwaren. Du
accepterer ikke at eksportere eller geneksportere softwaren til noget land i strid med den amerikanske lovgivning for
eksportkontrol eller lovgivningen for eksportkontrol i noget andet relevant land.
120
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Indeks
Indeks
A
afstand til kystlinje 60
AIS
radar 79
SART 18
sporing 15, 114
trusler 18, 79
aktive spor
følge tilbage 40
gemme 40
rydde 41
alarmer
anker vagt 67
ankomst 67
dybt vand 106
ekkolod 106
enhedsspænding 68
fisk 107
GPS-nøjagtighed 68
kollision 15, 17, 77, 79
kursafvigelse 67
lavt vand 106
navigation 67
system 68
total brændstof ombord 68
vækkeur 68
vandtemperatur 106
alarmzone 76
andre fartøjer
AIS 65, 79
beregnet kurs 66, 79, 97
MARPA 65, 79
stier 66, 79, 97, 112
animeret strømforhold, tidevand
10, 27
anker vagt alarm 67
ankomst alarm 67
antenne
rotationshastighed 94
størrelse 95
Auto guidning
afstand til kystlinje 60
BlueChart g2 Vision 27
linje 59
navigation 7
autopilot 41
B
baggrundslys 1, 3
bagpanel 1
berøringsskærm 116
BlueChart g2 Vision
datakort 21
kort omrids 13
kortsymboler 7
luftfotos 13
Overflade 3D 22
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
POI’er 27
Undervands 3D 24
brændstof datafelt 64, 92
brændstofkapacitet 66
brændstofmålere
brændstoføkonomi 54
kombinationsskærme 30
konfigurere 51
statusalarmer 52
synkronisere med brændstof 54
visning 53
brændstof ombord 68
bund
sporing 103
whiteline 105
C
chirp 103
clutter
FTC 85, 89, 90
hav 85, 88
krydstale 85
radartype 85
regn 85, 89, 90
standardindstillinger 86
cruising datafelt 63, 91
Cruising tilstand 73
D
data
kopiere 69
sikkerhedskopi 71
datafelter
brændstof 64, 92
cruising 63, 91
fiske 64, 92
kompastape 65, 93
navigation 63, 92
radar 91
sejler 64, 92
datahåndtering 69
datakort 4
BlueChart g2 Vision 21
destinationer 32
Find 32
navigationskort 32
navigere til 43
vælge 32
digitalt selektivt opkald
aktivere 109
kanaler 114
kontakter 110
Dobbelt rækkevidde tilstand 75
DSC 109
dybdevisning 13
dybvands alarm 106
E
EBL
måle 81
vise 80
ekkolod
alarmer 106
a-scope 105
datafelter 105
dybdelinje 104
dybdeskala 101
farve-gain 106
farveskala 106
frekvenser 103
gain 101
ikke-bundfaste mål 105
kegle 24
overfladestøj 104
rullehastighed 102
støj 104
udseende 101
visninger 99
whiteline 105
emneinformationer 9
enhedens id-nummer 4
enhedsspænding alarm 68
F
fabriksindstillinger 3, 117
farefarver 22
farlig dybde 12
fartøjsstier
udseende 113
varighed 113
vise 113
farveskala
ekkolod 106
radar 93
farvevalg 3
Find 42
fiskealarm 107
fiske kort
AIS 18
datafelter 62
emneinformationer 9
kortretning 11
kurslinje 12
MARPA 18
navigation 7
navigationssymboler 13, 25
oversigtskort 8
panorering 8
Radar Overlay 21, 84
roser 14
satellitbilleder 11, 25
strømforhold 10
tidevandsstationer 10
verdenskort 11
zoomdetalje 11
fiskeri datafelt 64, 92
foretrukken datakilde 119
forpanel 1
121
Indeks
forskydning
stævn på båd 95
forskydning på bådens stævn 95
fotopunkter 13, 98
fotos 26
FTC 85, 89, 90
funktionstaster i, 1
fyrvinkler 13
G
gain
ekkolod 101
radar 85
radartype 85
sidesløjfer 87
standardindstilling 86
store objekter 87
Garmin Marine Network 71
geografisk nord 61
Go To 33, 42
GPS
nøjagtigheds alarm 68
signaler 3
grafer
atmosfærisk tryk 50
dybde 51
konfigurere 49
lufttemperatur 50
omgivelsesdata 48
vandtemperatur 50
vindhastighed 49
vindvinkel 50
Guide til 33, 42
H
hændelseslog 95
hastighedsdata 59
Havn tilstand 74
hukommelseskort 4, 70
I
IALA-symboler 13, 98
id-nummer 4
ikke-bundfaste mål 24, 99, 103, 105,
107, 108
indstillinger
a-scope 105
afstandsenheder 62
afstand til kystlinje 60
AIS 16
anker vagt 67
ankomst 67
antennestørrelse 95
Auto guidning 59
baggrundslys 3
beregnet kurs 16, 79, 97
bipper 58
brændstof datafelt 64, 92
brændstofkapacitet 66
cruising datafelt 63, 91
122
datafelter 62, 105
detalje 11, 97
detaljer 16, 79, 97
displayområde 16, 79, 97
drejningsovergang 58
DSC 109
dybdeenheder 62
dybdelinje 104
dybt vand 106
ekkolodskegle 24
enhedsspænding 68
farefarver 23
fartenheder 62
fart fremad 94
fartkilder 59
farveskala 93, 106
farvevalg 3
fiskealarm 107
fiskeri datafelt 64, 92
fiskesymboler 24, 105
foretrukne kilder 119
forhøjningsenheder 62
fotopunkter 13, 98
fotos 25
frekvens 103
FTC 89
fyrvinkler 13, 98
gain 86, 101
gemme screenshot 116
GPS 116
GPS-nøjagtighed 68
interval 41
justere fart gennem vandet 66
kollisionsalarm 17, 79
køl offset 107
kompastape 93
kompastape datafelt 65
kort datum 61
kort omrids 13, 98
korttype 84
krydstale 91
kurs 61
kursafvigelse 67
kurslinje 12, 94, 97
lavt vand 106
marine network 71
nav.sym-type 13, 98
navigationsdatafelt 63, 92
navigationslinjer 94
navigationssymbol-str. 13, 98
NMEA 0183 opsætning 118
NMEA 2000-enhedsliste 119
NMEA 2000 opsætning 119
område 101
områderinge 20, 94
optagemetode 41
orientering 11, 93
output bridging 120
outputsætninger 118
overfladeradar 20
overfladestøj 104
oversigtskort 8, 97
POI’er til lands 13, 98
porttyper 118
pos. nøjagtighed 119
positionsformat 61
regn-clutter 89
ringe 94
roser 14
rotationshastighed 94
rullehastighed 102
rutebredde 20
ruteetiketter 58
sejler datafelt 64, 92
send-ikke-zone 95
servicepunkter 14
sik.regulering 13
sikker dybde 23, 59
sikker højde 59
simulator 57
sø-clutter 88
sommertid 61
spot dybder 12, 98
stævn på båd 95
standbytid 76
støjundertrykkelse 104
symboler 13
systemenheder 62
systeminformation 117
tænd automatisk 58
temp. offset 108
temperaturenheder 62
tid 61
tidevand/strømforhold 25
tidsformat 61
tidszone 61
total brændstof ombord 68
trådløse enheder 117
trykenheder 62
type 22
vækkeur 68
vandtemperatur 106
verdenskort 11
vis 24
vise VRM/EBL 80
volumenenheder 62
waypoint ID’s 119
whiteline 105
zoom 101
instrumentering data
kombinationer 30
navigere igennem 30
K
kollisionsalarm 15, 17, 77, 79
køl offset 107
kombinationer
datafelter 29
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Indeks
fokusskærm 30
funktioner 28
instrumentering data 30
layout 28
tilpasse 28
vælge 28
kombinationer datafelter
fjerne 29
redigere 30
tilføje 29
kompasroser 14
kompastape datafelt 65, 93
konturkortversion 4
koordinatsystemer 61
kort
detaljer 13
fiske 21
navigation 6
omrids 13
symboler 7, 13, 98
krydstale 85, 91
kurs 93
kursafvigelse alarm 67
kurser 33, 35
kurslinje 12, 94, 97
kursreference 61
L
land-baserede POI’er 13, 98
Lav rute til 33, 35, 42
lavt vand, alarm 106
luftfotos 21, 26
M
magnetisk kurs 11, 93
magnetisk variation 61
måleenheder 62
målere
analog 52
brændstof 53
digital 52
grænser 52
maksimum 52
motor 51
statusalarmer 52
tur 54
type 52
mand over bord 5, 34, 35
marineservice 14, 33, 42
MARPA
sporet objekt 78
sporing 77
trusler 18, 79
Vagt tilstand 75
motormålere 51
kombinationsskærme 30
konfigurere 51
navigere igennem skærme 51
statusalarmer 52
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
N
navigationsalarmer 67
navigationsdatafelt 63, 92
navigationskort
AIS 18
datafelter 62
dybdevisning 13
emneinformationer 9
farlig dybde 12
fartøjsstier 112
fotopunkter 13
fyrvinkler 13
kort omrids 13
kurslinje 12
land-baserede POI’er 13
luftfotos 26
marineservicepunkter 14
MARPA 18
navigationssymboler 13
orientering 11
panorering 8
Radar Overlay 21, 84
roser 14
satellitbilleder 11
verdenskort 11
zoom 6
zoomdetalje 11
navigationslinjer 94
navigationssymboler 13, 19, 25, 98
netværksstik 2
NMEA 0183 2, 118
NMEA 2000 2, 119
NOAA-symboler 13, 98
nødopkald 110, 111
nominel maksimum 51
nominel minimum 51
nordlig kurs 11, 93
nulstille 117
numerisk tastatur 1
O
Offshore tilstand 74
områdeknapper 1, 6
områderinge 20, 94
omvej
køl 107
vandtemperatur 108
oplysninger om himmellegemer 48
Overflade 3D
AIS 18
datafelter 62
emneinformationer 9
farefarver 22
MARPA 18
områderinge 20
overfladeradar 20
rutebredde 20
satellitbilleder 22
sikker dybde 23
overfladeradar 20
oversigtskort 8, 97
P
panorering
kort 8
oversigtskort 8, 97
pc-data 55
Perspektiv 3D
AIS 18
datafelter 62
emneinformationer 9
MARPA 18
områderinge 20
overfladeradar 20
rutebredde 20
POI-data 13, 21, 27, 98
positionsformat 61
positionsrapport 111
positionssporing 111
produktregistrering 120
R
radar
AIS 79
antennes rotationshastighed 94
antennestørrelse 95
clutter 85
cruising tilstand 73
Dobbelt rækkevidde tilstand 75
farveskala 93
fast time constant 89, 90
forskydning på bådens stævn 95
gain 85
Havn tilstand 74
kurslinje 94
navigationslinjer 94
Offshore tilstand 74
område 72, 85
områderinge 94
optimere visning 84
orientering 93
send-ikke-zone 95
sende 72
skærmen overlay 83
støjundertrykkelse 85
synsfelt 94
tidsbestemt sending 76
typer 73, 85
Vagt tilstand 75
visningstilstande 72
zoomskala 72
Radar Overlay
kort 21, 83, 84
spor 96
vise 84
waypoints 96
zoom 84
regn-clutter 85, 89
relativ vind 64, 93
123
Indeks
roser 14
rutebredde 20
ruter
aktuel position 35
drej 35, 37, 58
etikettype 58
Find 33
kopiere 70
navigation 35, 44, 82
navigere frem 44, 82
navigere parallelt til 44, 82
navigere tilbage 44, 82
oprette 35, 37
radar 82
redigere 38
slette 38
undgå waypoint 38
vise liste over 38
waypoints 37
S
sand vind 64, 93
SART 18
satellitbilleder 21, 22, 25
satellitsignaler 3
SD-kortstik 1, 4
sejler datafelt 64, 92
send-ikke-zone 95
sende radar 72
sidesløjfe-interferens 87
sikker dybde 23, 59
sikker højde 59
sikkert digitalt kort 4
sikker zone kollisionsalarm 17, 79
simulatortilstand 57
skærmen hjem 5
skala maksimum 51
skala minimum 51
sø-clutter 85, 88
softwareversion 4
sommertid 62
specifikationer 115
split frekvens-visning 99
split zoom-visning 99
spor
aktiv 40
Find 33
gemme 40
gemme som rute 40
kopiere 70
liste 40
navigation 45
Radar Overlay 96
redigere 40
redigere/slette 25
slette 40
vise 39
sporing 77
spotdybder 12, 98
124
sprog 3, 58
stik 2
støjundertrykkelse 85
store objekter interferens 87
strømforholdsstationer
indikatorer 10, 27
nærliggende 47
rapporter 47
strømstik 2
symboler 7, 13, 98
systeminformation 116
T
tænd/sluk-knap i, 1, 3
taster
blød i, 1
område 1, 6, 19
strøm i, 1
temperaturdata 100
tid
display 61
format 61
zone 61
tidevandsstationer
indikatorer 10, 27
nærliggende 46
tidsbestemt sending 76
tidsvarierende gain 103
tilføje drej 36
total brændstof ombord-alarm 68
transduceropsætning 103, 108
turmålere 54
TVG 103
U
Undervands 3D
datafelter 62
ekkolodskegle 24
emneinformationer 9
ikke-bundfaste mål 24
spor 24
ur alarm 68
video
kilde 55
konfigurere 55
stik 2
visning 55
vindhastighed graf 49
vindvinkel graf 50
vind VMG 65
vippeknap 1
visning på fuld skærm 99
VRM
justering 80
måle 81
vise 80
W
waypoints
aktuel position 34
etiketter 96
Find 33
flytte 35
kopiere 70
liste over 34
mand over bord 34
navigere til 43
oprette 9, 34, 81
radar 81
redigere 34
slette 35
sporet fartøj 111
undgå på rute 38
vise 81
waypoints[]
ekkolod 100
waypoint VMG 65
Z
zoom 6, 19, 26, 97
ekkolod 101
zoomskala 72
V
vagt tilstand
alarmzone 76
MARPA 75
tidsbestemt sending 76
vand
fart 66
vandtemperatur alarm 106
vandtemperaturlog 100
vandtemperatur offset 108
VGA-stik 2
VHF-radio
DSC-kanal 114
individuelle rutineopkald 113
nødopkald 111
opkald til et AIS-mål 114
Brugervejledning til GPSMAP® 6000/7000
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Oktober 2011
Delnummer 190-01120-36 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising