Garmin | GPSMAP 6008 | User guide | Garmin GPSMAP 6008 Käyttöopas

Garmin GPSMAP 6008 Käyttöopas
GPSMAP 6000/7000 -sarja
®
-käyttöopas
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Puhelin: (913) 397.8200
tai (800) 800.1020
Faksi: (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Iso-Britannia
Puhelin: +44 (0) 870.8501241
(Ison-Britannian ulkopuolella)
0808 2380000 (Isossa-Britanniassa)
Faksi: +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
Puhelin: +886 2 2642 9199
Faksi: +886 2 2642 9099
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään
tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen
päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai
sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan
tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä
muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset
ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin verkkosivustolla osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Garmin-logo, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä,
jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ ja UltraScroll™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. NMEA 2000® ja NMEA 2000 -logo
ovat National Maritime Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muissa maissa. XM® ja XM WX Satellite Weather® ovat XM Satellite Radio Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Johdanto
Johdanto
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Tässä oppaassa on tietoja seuraavista laitteista:
• GPSMAP® 6008
• GPSMAP 6208
• GPSMAP 6012
• GPSMAP 6212
• GPSMAP 7012
• GPSMAP 7212
• GPSMAP 7015
• GPSMAP 7215
Vinkit ja pikavalikot
•
•
•
•
Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä valitsemalla Koti (HOME).
Voit avata lisäasetukset mistä tahansa päänäytöstä valitsemalla Valikko (MENU).
Painamalla virtapainiketta voit säätää taustavalon ja väritilan asetuksia.
Kytke ja katkaise karttaplotterin virta painamalla virtapainiketta.
Oppaan merkintätavat
Kun tässä oppaassa kehotetaan valitsemaan kohde, paina näytön oikeassa reunassa olevaa toimintopainiketta
(GPSMAP 6000 -sarjan laitteet) tai valitse kohde koskettamalla sitä näytössä (GPSMAP 7000 -sarjan laitteet).
Tekstissä olevat pienet nuolet (>) osoittavat, että kohteet valitaan peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi “valitse
Kartat > Merikartta”, paina Kartat-toimintopainiketta (GPSMAP 6000 -sarja) tai valitse Kartat (GPSMAP 7000
-sarja) ja Merikartta.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
i
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto.....................................................i
Vinkit ja pikavalikot.............................................. i
Oppaan merkintätavat......................................... i
Aloitus........................................................1
Etu- ja takapaneelit............................................. 1
Karttaplotterin käynnistäminen........................... 3
Karttaplotterin sammuttaminen.......................... 3
Karttaplotterin alkuasetukset.............................. 3
Taustavalon säätäminen..................................... 3
Väritilan säätäminen........................................... 3
Muistikorttien asettaminen ja poistaminen......... 4
Järjestelmätietojen tarkasteleminen................... 4
Tietoja aloitusnäytöstä........................................ 5
Kartat ja 3D-karttanäkymät....................... 6
Merikartta........................................................... 6
Automaattinen tunnistusjärjestelmä................. 14
3-ulotteinen....................................................... 19
Päällekkäistutka............................................... 21
BlueChart g2 Vision.......................................... 21
Mariner’s Eye 3D.............................................. 22
Fish Eye 3D...................................................... 24
Kalastuskartta................................................... 25
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa....... 25
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen . .... 26
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot................ 27
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot.................... 27
Automaattinen opastus..................................... 27
Yhdistelmät..............................................28
Tietoja Yhdistelmät-näytöstä............................ 28
Yhdistelmät-näytön määrittäminen................... 28
Navigointi.................................................32
Perustietoa navigoinnista................................. 32
Navigointi käyttäen karttaplotteria.................... 32
Reittipisteet....................................................... 34
Reitit................................................................. 35
Jäljet................................................................. 39
Navigoiminen Garminin
automaattiohjauslaitteella.............................. 41
Minne?......................................................42
Veneilypalveluja tarjoavat kohteet.................... 42
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot...... 46
Kalenteritiedot.................................................. 46
Ympäristötiedot................................................ 48
Venetiedot........................................................ 51
ii
Laitteen määrittäminen........................... 57
Laitteen perusmääritystä koskevia
kysymyksiä..................................................... 57
Simulointitila..................................................... 57
Karttaplotterin automaattinen
käynnistäminen.............................................. 58
Näytön määrittäminen...................................... 58
Navigointiasetukset.......................................... 58
Oman veneen tiedot......................................... 66
Hälytykset......................................................... 67
Karttaplotterin tietojen hallinta.......................... 69
Verkkolaitteen määrittäminen........................... 71
Tutka.........................................................72
Tutkan signaalien lähettäminen........................ 72
Tutkan signaalien lähetyksen lopettaminen...... 72
Zoomausmittakaavan säätö tutkanäytössä...... 72
Tutkanäyttötilat................................................. 72
Tähtääminen tutkalla........................................ 77
Reittipisteet ja reitit tutkanäytössä.................... 81
Tietoja päällekkäistutkasta............................... 83
Tutkanäytön optimointi..................................... 84
Tutkanäytön ulkoasu........................................ 91
Päällekkäistutkanäytön ulkoasu....................... 96
Luotain......................................................99
Luotainnäkymät................................................ 99
Veden lämpöloki............................................. 100
Reittipisteet luotainnäytössä........................... 100
Luotainnäytön asetukset................................ 101
Taajuudet........................................................ 103
Kohina- ja häiriöasetukset.............................. 104
Luotainnäytön ulkoasu................................... 104
Luotaimen hälytykset...................................... 106
Kaikuanturin määrittäminen............................ 107
DSC (Digital Selective Calling)............. 109
Verkotetun karttaplotterin ja VHF-radion
käyttäminen.................................................. 109
DSC:n käynnistäminen . ................................ 109
Tietoja DSC-luettelosta................................... 109
Tulevat hätäpuhelut........................................ 110
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta.........111
Mies yli laidan -hätäkutsut karttaplotterista.....111
Sijainnin seuranta............................................111
Erilliset rutiinikutsut......................................... 113
Liite......................................................... 115
Tekniset tiedot................................................ 115
GPSMAP 7000 -sarjan kosketusnäytön
kalibrointi...................................................... 116
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Johdanto
Kuvaotokset.................................................... 116
GPS-satelliittien sijaintien tarkasteleminen.... 116
Järjestelmätiedot............................................ 116
NMEA 0183 ja NMEA 2000............................ 118
Tuotteen rekisteröiminen................................ 120
Garminin yhteystiedot..................................... 120
Vaatimustenmukaisuusvakuutus.................... 120
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus.................. 120
Hakemisto..............................................121
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
iii
Aloitus
Aloitus
Etu- ja takapaneelit
➋
➎
➊
➌
➍
➏
➐
➑
GPSMAP 6012 ja 6212 edestä
➊
➋
➑
GPSMAP 7015 ja 7215 edestä
➊ Virtapainike
➋ Automaattinen taustavaloanturi
➌ Aluepainikkeet
➍ Keinupainike
➎ Toimintopainikkeet
➏ Merkitse (MARK)-, Valitse (SELECT)-, Valikko (MENU)- ja Aloitus (HOME) -painikkeet
➐ Numeronäppäimistö (vain 6012 ja 6212)
➑ SD-korttipaikka
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
1
Aloitus
➋➌ ➍ ➎
➊
GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 ja 7212 takaa
➋
➊
➌
➎
➍
GPSMAP 7015 ja 7215 takaa
➊ Verkkoliittimet
➋ NMEA 2000 -liitin
➌ NMEA 0183 -liitin
➍ Virtaliitin
➎ Video- (keltainen) ja VGA (purppura) -liittimet
2
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Aloitus
Karttaplotterin käynnistäminen
Paina
virtapainiketta.
Karttaplotterin sammuttaminen
Paina
virtapainiketta.
Karttaplotterin alkuasetukset
Laitteen ensimmäisen käynnistyksen jälkeen on määritettävä tietyt alkuasetukset. Ne on määritettävä myös
tehdasasetusten palauttamisen jälkeen (sivu 117). Asetuksia voi muuttaa myöhemmin. Seuraa näytön ohjeita.
Huomautus: Nopeutta mittaavan kaikuanturin kalibrointi edellyttää, että käytössä on GSD™
22- tai NMEA 0183 -tyyppinen, nopeutta mittaava kaikuanturi.
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla satelliittitietoja.
Kun karttaplotteri havaitsee satelliittisignaaleja, aloitusnäytön yläreunassa olevat satelliittisignaalin
voimakkuuspalkit ovat vihreät
. Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja, vihreät palkit katoavat
ja
karttanäytössä olevan venekuvakkeen päälle tulee vilkkuva kysymysmerkki.
Lisätietoja GPS-toiminnosta on Garminin Web-sivustossa osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Taustavalon säätäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Summeri/näyttö > Taustavalo > Taustavalo.
2. Säädä taustavalo:
• Valitsemalla Autom. voit antaa karttaplotterin säätää taustavalon automaattisesti ympäristön valoisuuden
mukaan.
• Voit säätää taustavaloa manuaalisesti ylä- tai alanuolella.
Väritilan säätäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Summeri/näyttö > Väritila.
2. Valitse Päivävärit, Yövärit tai Autom..
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
3
Aloitus
Muistikorttien asettaminen ja poistaminen
Karttaplotteri tukee SD-kortteja. Asettamalla laitteeseen valinnaisen BlueChart® g2 Vision®
-muistikortin voit tarkastella tarkkoja satelliittikuvia ja ilmakuvia satamista, venesatamista ja muista kohdepisteistä.
Asettamalla laitteeseen tyhjän muistikortin voit siirtää esimerkiksi reittipisteitä, reittejä ja jälkiä toiseen
yhteensopivaan Garmin-karttaplotteriin tai tietokoneeseen (sivu 69). SD-korttiasema sijaitsee karttaplotterin
etuosassa.
• Avaa korttipaikan kansi, aseta muistikortti korttipaikkaan ja paina korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
• Voit poistaa kortin laitteesta painamalla korttia sisäänpäin lyhyesti ja vapauttamalla sen.
Kortin merkintä
Vaakasuuntainen SD-korttipaikka
Kortin merkintä
Pystysuuntainen SD-korttipaikka
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Voit näyttää karttaplotterin ohjelmistoversion, peruskarttaversion, mahdolliset kartan lisätiedot ja laitetunnuksen.
Saatat tarvita näitä tietoja järjestelmäohjelmiston päivitykseen tai lisäkarttatietojen ostamiseen.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot.
4
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Aloitus
Tietoja aloitusnäytöstä
Aloitusnäytöstä voit käyttää kaikkia muita näyttöjä.
Huomautus: Näytön vaihtoehdot vaihtelevat karttaplotterin tyypin ja liitettyjen verkkolaitteiden mukaan.
GPSMAP 6000 -sarjan aloitusnäyttö
GPSMAP 7000 -sarjan aloitusnäyttö
• Kartat—voit käyttää toimintoja Merikartta, 3-ulotteinen, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, Kalastuskartta ja
Päällekkäistutka (sivu 6).
Huomautus: Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D ja Kalastuskartta ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät
BlueChart g2 Vision -SD-korttia (sivu 21).
• Kaiku—määrittää ja näyttää luotaintiedot (valittavissa vain, jos karttaplotteri on liitetty Garminluotainmoduuliin) (sivu 99).
• Yhdistelmät—määrittää näytön siten, että voit tarkastella karttaa, luotainta, tutkaa ja videokuvaa kahteen,
kolmeen tai neljään osaan jaetussa näytössä (sivu 28).
• Tiedot—voit tarkastella esimerkiksi vuorovesi-, virtaus- taivaankappale-, käyttäjä-, vene-, mittari- ja videotietoja
(sivu 46).
• Merkitse (MARK)—nykyisen sijaintipaikan tallennus reittipisteeksi tai mies yli laidan -tiedoksi tai tietojen
muokkaus tai poisto (sivu 34).
• Minne?—navigointiominaisuuksien käyttäminen (sivu 42).
• Tutka—määrittää ja näyttää tutkan (valittavissa vain, jos karttaplotteri on liitetty tutkamoduuliin) (sivu 72).
• Sää—(vain Pohjois-Amerikka) määrittää ja näyttää erilaiset säätiedot, kuten sademäärän, ennusteen, kalastusja meriolosuhteet sekä näkyvyyden (valittavissa vain, jos karttaplotteri on liitetty säämoduuliin ja käytössä on
XM®-palvelutilaus). Lisätietoja on liitteissä XM WX Satellite Weather® ja XM-satelliittiradio (vain PohjoisAmerikka).
• Määritä—voit tarkastella ja muokata karttaplotterin ja järjestelmän asetuksia (sivu 57).
• Mies yli laidan—nykyinen sijainti merkitään reittipisteeksi ja karttaplotteri määrittää reitin takaisin merkittyyn
sijaintiin. (sivu 34).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
5
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kaikissa GPSMAP 6000/7000 -sarjan karttaplottereissa on ladattuna maailman peruskuvakartta. Karttaplottereissa
GPSMAP 6208, 6212, 7212 ja 7215 on valmiina yksityiskohtaiset BlueChart
g2 -karttatiedot Yhdysvaltain avomerialueille. Karttaplotterissa on valmiina alla luetellut kartat ja 3D-karttanäkymät.
Huomautus: Kalastuskartta, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2
Vision -muistikortilla (sivu 21).
• Merikartta—näyttää navigointitiedot, jotka ovat käytettävissä esiladatuissa kartoissa ja mahdollisissa
lisäkartoissa. Kortti sisältää tiedot poijuista, loistoista, kaapeleista, syvyysluotaukset sekä venesatamat ja
vuorovesiasemat ylhäältäpäin (sivu 6).
• 3-ulotteinen—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi (sivu 19).
• Mariner’s Eye 3D—yksityiskohtainen kolmiulotteinen näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin
tueksi (sivu 22).
• Kalastuskartta—näyttää kartan ilman navigointitietoja siten, että ainoastaan pohjan pinnanmuodot ja
syvyysluotaukset näkyvät (sivu 25).
• Fish Eye 3D—vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti
(sivu 24).
Merikartta
Merikartan avulla voit suunnitella reitin, tarkastella kartan tietoja sekä navigoida.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
Radiomajakka
Venepalvelut
Oma vene
Näkyvä
hylky
Poiju
Vedenalainen
hylky
Zoomaus­
mittakaava
Merikartta ja BlueChart g2 Vision -tiedot
Lähentäminen ja loitontaminen kartassa
Zoomaustaso näkyy merikartan alareunassa (
). Luvun alapuolella oleva palkki osoittaa etäisyyden kartassa.
Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: lähennä ja loitonna Alue (-/+) -painikkeilla.
• GPSMAP 7000 -sarja: lähennä ja loitonna
- ja
-painikkeilla.
6
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Karttamerkit
BlueChart g2- ja BlueChart g2 Vision -kartoissa kartan ominaisuudet merkitään graafisilla symboleilla, jotka
noudattavat sekä Yhdysvaltain että muiden maiden merkintätapoja. Alla esitetään joitakin tavallisimpia käytössä
olevia symboleja.
Kuvake Kuvaus
Virtausasema
Kuvake Kuvaus
Venepalvelut
Tietoja
Vuorovesiasema
Kuvake Kuvaus
Ylhäältä päin otettu kuva
käytettävissä
Perspektiivivalokuva
käytettävissä
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat syvyyskäyräviivat (syvä vesi näkyy valkoisena),
vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet, syvyysluotaukset (alkuperäisen paperikartan mukaan), navigointiohjeet ja
-symbolit sekä tiedot esteistä ja alueista, joilla on kaapeleita.
Navigoiminen kartan pisteeseen
 VAROITUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Mene-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet
ja muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse, minne haluat mennä:
• Paina GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa keinupainiketta ja valitse kohde kohdistimella ( ).
• Kosketa GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa merikarttaa ja valitse sijainti kohdistimella ( ).
4. Valitse Navigoi.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Navigoi suoraan sijaintiin valitsemalla Mene.
• Luo sijaintiin reitti käännöksineen valitsemalla Reitti.
• Valitse Opastus, kun haluat käyttää automaattista opastusta (sivu 27).
6. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu
veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 59).
7. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
7
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Meri- tai kalastuskartan vierittäminen
Voit vierittää meri- tai kalastuskarttaa etäämmälle nykyisestä sijainnista ja muille alueille.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: vieritä karttaa keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: vieritä karttaa koskettamalla ja vetämällä.
Sijaintikuvake ( ) pysyy nykyisessä sijainnissa. Jos sijaintikuvake häviää kartasta vieritettäessä, näytön
vasempaan reunaan ilmestyy pieni ikkuna (liitekartta), jotta voit tarkkailla nykyistä sijaintiasi. Kartan
vasemmassa yläkulmassa näkyvät kohdistimen sijainnin koordinaatit sekä etäisyys ja suunta suhteessa nykyiseen
sijaintiin.
Kohdistimen
koordinaatit
Osoittimen
etäisyys
ja suunta
nykyisestä
sijainnista
Vieritys­
vaihtoehdot
Kohdistin
Liitekartta
4. Valitsemalla Lopeta vieritys voit palauttaa merikartan nykyiseen sijaintiin.
Liitekartan näyttäminen
Voit määrittää, näkyykö meri- tai kalastuskartassa myös liitekartta.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Liitekartta.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, jos haluat liitekartan näkyvän jatkuvasti.
• Valitse Autom. jos haluat liitekartan näkyvän vierityksen aikana silloin, kun sijaintikuvake
( ) ei enää näy näytössä.
8
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa
Voit näyttää meri- tai kalastuskartassa tietoja sijainnista tai kohteesta.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse sijainti tai kohde.
Kartan oikeaan reunaan tulee vaihtoehtojen luettelo. Luettelon vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, minkä
sijainnin tai kohteen valitsit.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Tarkastele kohdistimen lähellä olevien kohteiden tietoja valitsemalla Katso. (Katso ei näy, jos kohdistin ei
ole lähellä kohdetta. Jos kohdistin on vain yhden kohteen lähellä, kohteen nimi näkyy.)
• Voit navigoida valittuun paikkaan valitsemalla Navigoi (sivu 7).
• Voit luoda nykyisestä sijainnista reittipisteen valitsemalla Luo reittipiste.
• Valitse Laske etäisyys, jos haluat nähdä etäisyyden ja suunnan kohteeseen nykyisestä sijainnista. Tiedot
näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa olevassa ikkunassa. Valitsemalla Aseta viite voit laskea etäisyyden
jostakin muusta paikasta kuin nykyisestä sijainnista.
• Valitse Tiedot, jos haluat nähdä vuorovesitiedot (sivu 46), virtaustiedot (sivu 47), tiedot taivaankappaleista
(sivu 48), karttamerkinnät tai tiedot kohdistimen lähellä olevista paikallisista palveluista.
Kohteiden lisätietojen näyttäminen
Voit tarkastella näytön kartan kohteiden, reittipisteiden ja karttojen tietoja.
Huomautus: Kalastuskartta, Mariner’s Eye 3D ja Fish Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2
Vision -muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse kohde.
4. Näet tiedot valitsemalla kohteen nimellä varustetun painikkeen.
Kohteen
lisätiedot
Valittu
kohde
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
9
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
Vuorovesiasemien tiedot näkyvät kartassa vuorovesiaseman kuvakkeen kanssa. Vuorovesiaseman yksityiskohtaisen
kaavion avulla voit ennustaa vuoroveden tasoa eri kellonaikoina tai eri päivinä (sivu 46).
Huomautus: Kalastuskartta ja vuorovesiasemien kuvakkeet ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse vuorovesiaseman kuvake ( ).
Vuoroveden suunta- ja korkeustiedot näkyvät kuvakkeen lähellä.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse aseman nimellä varustettu painike.
• Jos lähistöllä on useita kohteita, valitse Katso ja valitse kohteen nimellä varustettu painike.
Vuorovesiaseman
yksityiskohtaiset
tiedot
Vuoroveden
korkeus
Vuoroveden
suuntanuoli
Vuorovesi- ja virtaustietojen näyttäminen ja määrittäminen
Vuorovesi- ja virtaustietoja voi tarkastella meri- tai kalastuskartassa.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Vuorovedet ja virtaukset.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, jos haluat näyttää virtaus- ja vuorovesiasemat kartassa.
• Valitse Animoitu, jos haluat näyttää virtaus- ja vuorovesiasemat animoituina kartassa (sivu 27).
10
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Merikartan ulkoasu
Kartan suunnan vaihtaminen
Voit määrittää kartan perspektiivin meri- tai kalastuskartassa.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu > Suunta.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Pohjoinen ylös, jos haluat pohjoissuunnan näkyvän kartan yläreunassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat määrittää kulkusuunnan näkymään kartan yläreunassa. Tiedot saadaan
suuntatunnistimelta, jota kutsutaan myös magneettiseksi ohjaussuunnaksi, tai käyttäen GPS-vastaanottimen
tietoja. Keulaviiva näkyy näytössä pystysuorassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat kartan näkyvän niin, että navigointisuunta on aina ylöspäin.
Kartan zoomauksen muuttaminen
Voit säätää, miten paljon meri- tai kalastuskartassa näkyy yksityiskohtia eri zoomaustasoilla.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu > Yksityiskohta.
4. Valitse kartan tarkkuus.
Maailmankartan valitseminen
Voit käyttää meri- tai kalastuskartassa joko maailman peruskuvakarttaa tai satelliittikuvia.
Huomautus: Kalastuskartta ja satelliittikuvat ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla. Maailman peruskuvakartta on valmiina kaikissa GPSMAP 6000- ja 7000-sarjan karttaplottereissa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Maailmankartta > Täydellinen, jos haluat karttaan satelliittikuvat.
• Valitse Maailmankartta > Perus, jos haluat karttaan peruskuvakartan.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
11
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Keulaviivan näyttäminen ja määrittäminen
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa matkustussuuntaan. Voit määrittää keulaviivan näyttötavan meri- tai
kalastuskartassa.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu > Keulaviiva.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Etäisyys-valinnalla voit asettaa etäisyyden keulaviivan päähän. GPSMAP 6000 -sarja: aseta etäisyys
keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
• Aika-valinnalla voit asettaa ajan, joka kuluu, ennen kuin saavutat keulaviivan pään.
GPSMAP 6000 -sarja: aseta etäisyys keinupainikkeella tai numeronäppäimillä.
Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
5. Valitse Valmis.
Keulaviiva
Syvyysluotauksen näyttäminen ja määrittäminen
Merikartassa voi näyttää syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu >
Pistesyvyydet > Käytössä.
2. Valitse Pistesyvyydet > Vaarallinen.
3. Anna vaarallinen syvyys:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarja: käytä näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
12
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Syvyyden varjostuksen määrittäminen
Voit mukauttaa merikartan näyttämää turvasyvyyden varjostusta.
Huomautus: syvyyden varjostus on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision
-muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu >
Turvavarjostus.
2. Valitse syvyys.
Määritettyä arvoa matalammat alueet varjostetaan sinisellä ja määritettyä arvoa syvemmät alueet valkoisella.
Laite piirtää käyrän aina vähintään valitun syvyyden kohtaan tai sitä syvempään kohtaan.
Merimerkkisymbolien näyttäminen ja määrittäminen
Voit määrittää ja näyttää meri- tai kalastuskartan merimerkkisymbolien ulkoasun.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Merikartta > Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu > Symbolit.
• Valitse Kalastuskartta > Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Määritä kartassa näkyvien merimerkkisymbolien koko valitsemalla Merimerkin koko. Valitse koko.
• Näytä NOAA:n merimerkistö valitsemalla Merimerkin tyyppi > NOAA.
• Näytä IALA:n merimerkistö valitsemalla Merimerkin tyyppi > IALA.
Kartan lisätietojen näyttäminen
Merikartassa voi näyttää lisätietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Kartan ulkoasu >
Symbolit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Näytä maalla olevat kohdepistekuvakkeet valitsemalla POI:t maalla > Käytössä.
• Näytä sektori, jossa navigointivalo on näkyvissä, valitsemalla Valosektorit. Valitse Käytössä, jos haluat
valosektoreiden näkyvän aina tai valitse Autom., kun haluat antaa karttaplotterin suodattaa valosektoreiden
näyttämistä zoomaustason mukaan automaattisesti.
• Valitse Karttarajat > Käytössä, kun käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia ja haluat nähdä alueet, jotka
kartat kattavat.
• Valitse Valokuvapisteet > Käytössä, kun käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia ja haluat näyttää
kamerakuvakkeet. Näin voit nähdä maamerkeistä ilmavalokuvat (sivu 26).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
13
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Veneilypalvelupisteiden näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Palvelupisteet >
Käytössä.
Ruusujen näyttäminen ja määrittäminen
Meri- tai kalastuskartassa voi näyttää veneen ympärillä kompassiruusun, joka osoittaa ajosuunnan. Todellisen tuulen
tai suhteellisen tuulen suunta näkyy, jos laite on liitetty yhteensopivaan merituulitunnistimeen.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Ruusut.
4. Valitse ruusun tyyppi (Kompassi, Tosituuli tai Suhteellinen tuuli).
Tuulen
suunnan
osoitin
Kompassiruusu
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten näyttötavan määrittäminen (sivu 66).
Tietopalkkien näyttäminen ja määrittäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 62).
Reittipisteiden käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 34).
Jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Jäljet (sivu 39).
Automaattinen tunnistusjärjestelmä
AIS-järjestelmä (Automatic Identification Järjestelmä) auttaa tunnistamaan ja jäljittämään muita aluksia.
Tietoja AIS-järjestelmästä
AIS ilmoittaa alueen liikenteestä. Ollessaan yhteydessä ulkoiseen AIS-laitteeseen karttaplotteri voi näyttää joitakin
AIS-tietoja muista alueella olevista aluksista, joissa on transponderi ja jotka lähettävät AIS-tietoja aktiivisesti.
Tällaisesta aluksesta raportoitavia tietoja ovat MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service Identity), sijainti, GPSnopeus, GPS-suunta, aika, joka aluksen sijainnin edellisestä raportoinnista on kulunut, lähin sijainti omaan
veneeseen nähden ja siihen kuluva aika.
14
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
AIS-kohde
Vaarallinen
AIS-kohde
AIS-kohteen
jäljitys
Vaarallisen kohteen
lähin piste ja
lähestymisaika
Kadonnut
vaarallinen
AIS-kohde
Poikki
AIS-kohde
AIS-kohde merikartassa
AIS-kohdesymbolit
Symboli
Kuvaus
AIS-alus. Alus lähettää AIS-tietoja. Suunta, johon kolmio osoittaa, näyttää AIS-aluksen
kulkusuunnan.
Kohde on valittu.
Kohde on aktivoitu. Kohde näkyy kartassa suurempana. Kohteessa kiinni oleva vihreä viiva
näyttää sen kulkusuunnan. Aluksen MMSI-tieto, nopeus ja suunta näkyvät kohteen alla, jos
yksityiskohta-asetuksena on Näytä (sivu 16). Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa,
näyttöön tulee tähän liittyvä ilmoitus.
Yhteys kohteeseen katkesi. Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AIS-lähetyksen signaalia ei
saada, ja karttaplotterin näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen
jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen kohteen symboli poistuu kartasta tai
3D-karttanäkymästä.
Vaarallinen kohde alueella. Kohteen symboli vilkkuu, laitteesta kuuluu äänimerkki, ja näyttöön
tulee varoitus. Kun hälytys on kuitattu, punaisella viivalla varustettu punainen kiinteä kolmio
näyttää kohteen sijainnin ja kulkusuunnan. Jos törmäyshälytyksen turva-alueen määrityksenä
on Ei käytössä, kohde vilkkuu, mutta äänimerkki ei soi eikä varoitusta näytetä (sivu 17). Jos
aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee tähän liittyvä ilmoitus.
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen lähimmän lähestymispisteen, ja symbolin
vieressä olevat numerot näyttävät kulkuajan tähän pisteeseen.
Yhteys vaaralliseen kohteeseen katkesi. Punainen X tarkoittaa, että aluksen AIS-lähetyksen
signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa
aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen vaarallisen kohteen symboli
poistuu kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa kulkusuunnan ja suuntaviivan pohjaan nähden, kohteen kulkusuuntatiedot näkyvät
kartassa AIS-kohdesymboliin kiinnittyneenä kiinteänä viivana. Keulaviiva ei näy 3D-karttanäkymässä.
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Projisoidun
navigointiviivan pituus perustuu projisoidun kulkusuunta-asetuksen arvoon (sivu 16). Jos aktivoitu AIS-kohde ei
lähetä nopeustietoja tai alus ei liiku, projisoitu navigointiviiva ei näy. Muutokset nopeudessa, suuntaviivassa pohjaan
nähden tai kääntymistiedot, joita alus lähettää, voivat vaikuttaa projisoidun navigointiviivan laskentaan.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
15
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden, kulkusuunnan ja kääntymistiedot, kohteen
projisoitu reitti lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden ja kääntymistiedoista. Suunta, johon kohde on kääntymässä,
mikä perustuu myös saatuihin kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan päässä näkyvällä väkäsellä. Väkäsen pituus
ei muutu.
Projisoitu reitti
Aktivoitu
vaarallinen
kohde
Suunta
MMSI
Käännöksen suunta
Kohde ja suuntaviiva pohjaan nähden, kulkusuunta ja kääntymistiedot
Kun aktivoitu AIS-kohde lähettää suuntaviivan pohjaan nähden ja kulkusuunnan, mutta ei
ROT-tietoja, kohteen projisoitu reitti lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden.
Projisoitu reitti
Aktivoitu
kohde.
MMSI
Suunta
Kohde ja suuntaviiva pohjaan nähden ja kulkusuunta
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > AIS > Ei käytössä.
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot poistetaan käytöstä. Tämä sisältää AIS-alusten
seurannan ja jäljityksen, törmäyshälytykset, joita AIS-alusten seurannan ja jäljityksen perusteella lasketaan, ja
AIS-alusten tietojen näyttämisen.
AIS- ja MARPA-alusten näyttäminen kartassa tai 3D-karttanäkymässä
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista
aluksista. MARPA (Mini Automatic Radar Plotting Aid) -avustin toimii yhdessä tutkan kanssa (sivu 77).
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Näyttöalue ja MARPA-asetukset,
jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3D-karttanäkymälle, koskevat vain kyseistä karttaa tai 3D-karttanäkymää.
Tiedot, projisoitu kulkusuunta ja jäljitysasetukset, jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3D-karttanäkymälle,
koskevat kaikkia karttoja tai kaikkia 3D-karttanäkymiä.
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muut alukset > Näytön asetukset.
4. Valitse jokin seuraavista:
16
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Valitse Näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse etäisyys.
Valitse MARPA > Näytä, kun haluat nähdä MARPA-merkityt alukset.
Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AIS-aktivoiduista ja MARPA-merkityistä aluksista.
Valitse Proj. suunta, kun haluat määrittää projisoidun suunnan ajan AIS-aktivoiduille ja MARPA-merkityille
aluksille. GPSMAP 6000 -sarja: aseta aika keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP
7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Polut, kun haluat nähdä AIS-alusten jäljet. Valitse polun avulla näytettävän jäljen pituus.
•
•
•
•
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse AIS-alus keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa AIS-alusta.
4. Valitse AIS-alus > Aktivoi kohde.
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPS-nopeus ja GPS-suunta sekä muita seurattavasta AISaluksesta raportoitavia tietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse AIS-alus keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa AIS-alusta.
4. Valitse AIS-alus.
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse AIS-alus keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa AIS-alusta.
4. Valitse AIS-alus > Poista käytöstä.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain AIS- ja MARPA-järjestelmien kanssa. MARPA
toimii tutkan kanssa (sivu 77). Turva-aluetta käytetään törmäyksen estämiseksi, ja sen voi mukauttaa. Kaikki
törmäyshälytyksen turva-alueasetukset koskevat kaikkia karttoja, kaikkia 3D-karttanäkymiä, kaikkia tutkatiloja ja
Päällekkäistutka-toimintoa.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > Törmäyshälytys > Käytössä.
Kun MARPA-merkitty kohde tai AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle turvavyöhykkeelle, näyttöön
tulee varoitus. Lisäksi kohde merkitään näytössä vaaralliseksi.
Ei käytössä -asetus estää varoituksen näyttämisen ja äänimerkin, mutta kohde merkitään näytössä edelleen
vaaralliseksi.
2. Valitse Alue, kun haluat muuttaa turva-aluerenkaan mitatun halkaisijan välillä 150 m - 3,0 km (500 jalkaa - 2,0
NM tai 500 jalkaa - 2,0 mailia).
3. Valitse etäisyys.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
17
Kartat ja 3D-karttanäkymät
4. Valitsemalla Aikaa jäl. laite antaa äänimerkin, jos AIS tai MARPA havaitsee, että kohde osuu turvavyöhykkeelle
määritetyn ajan kuluessa (1 - 24 min).
5. Valitse aika.
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muut alukset > Luettelo > Näytä.
4. Valitse luetteloon lisättävien uhkien tyyppi (Kaikki uhat, vain MARPA-uhat tai vain AIS-uhat).
Puhelun soittaminen AIS-uhalle
Katso kohtaa Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle (sivu 114).
Tietoja AIS-haku- ja pelastuslähettimistä
AIS-haku- ja pelastuslähettimet (AIS-SART tai SART) ovat itsenäisiä laitteita, jotka lähettävät aktivoituina
hätäsijaintiraportteja. SART-lähetykset poikkeavat AIS-vakiolähetyksistä, joten ne näyttävät karttaplotterissa
erilaisilta kuin AIS-vakiosymbolit. SART-lähetyksiä ei seurata törmäysten välttämiseksi, vaan aluksen löytämiseksi
ja auttamiseksi.
Navigoiminen SART-lähetyspaikkaan
Kun laite vastaanottaa SART-lähetyksen, hätäsignaali tulee näkyviin.
Aloita navigointi SART-lähetyksen luo valitsemalla Katso > Siirry.
AIS-SART-kohdesymbolit
Symboli
Kuvaus
AIS-SART-lähetys. Valitsemalla tämän symbolin näet lisätietoja SART-lähetyksestä ja voit
aloittaa navigoinnin.
AIS-SART-lähetys on katkennut.
AIS-SART-lähetystesti. Tämä symboli näkyy, kun alus aloittaa SART-laitteen testin. Se ei
merkitse todellista hätätilannetta. Voit poistaa nämä testisymbolit ja -hälytykset käytöstä.
AIS-SART-lähetystesti on katkennut.
AIS-SART-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön
Testihälytysten ja -symbolien välttämiseksi ruuhkaisilla alueilla, esimerkiksi venesatamissa, AIS-SARTtestihälytykset ohitetaan oletusarvoisesti. Jos haluat testata AIS SART -laitetta, karttaplotteri on otettava käyttöön,
jotta testihälytysten vastaanottaminen on mahdollista.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Muut alukset > AIS SART -testi.
18
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
3-ulotteinen
3-ulotteinen näkymä on näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen
navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien
tai ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > 3-ulotteinen.
3-ulotteinen
Merikartta
Näkymän säätäminen
• Näkymän siirtäminen lähemmäs venettä ja vedenpintaa:
◦◦ GPSMAP 6000 -sarja: paina Alue (+) -painiketta.
◦◦ GPSMAP 7000 -sarja: kosketa
-painiketta.
• Näkymän siirtäminen kauemmas veneestä:
◦◦ GPSMAP 6000 -sarja: paina Alue (-) -painiketta.
◦◦ GPSMAP 7000 -sarja: kosketa
-painiketta.
Mittakaava (
) näkyy hetken ajan ruudun alaosassa.
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Näytöissä Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D voi tarkastella tietoja erilaisista
merimerkeistä, esimerkiksi majakoista, loistoista ja esteistä.
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Paina GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa keinupainiketta ja valitse merimerkki kohdistimella ( ).
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa kosketusnäyttöä ja valitse merimerkki kohdistimella ( ).
Näyttöön tulee kuvaus merimerkistä, kuten Majakka tai Loisto.
4. Valitse merimerkin asetus.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
19
Kartat ja 3D-karttanäkymät
3-ulotteisen kartan ulkoasu
Aluerenkaiden näyttäminen
Aluerenkaiden avulla voi havainnollistaa etäisyyksiä 3-ulotteisessa kartassa tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko (MENU) > Kartan ulkoasu > Aluerenkaat > Käytössä.
Väylän leveyden valinta
Voit ilmaista 3-ulotteisessa näkymässä tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä näytettävän navigointiväylän leveyden.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko (MENU) > Kartan ulkoasu > Väylän leveys.
4. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: anna leveys keinupainikkeella tai numeronäppäimillä.
• GPSMAP 7000 -sarja: anna leveys näyttönäppäimistöllä.
5. Valitse Valmis.
Pintatutkan näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä meritutkaan, jotta pintatutkan voi näyttää.
Tutkan signaalien palautumisen vedenpinnasta voi näyttää 3-ulotteisessa näkymässä tai Mariner’s Eye 3D
-näkymässä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
3-ulotteinen ja pintatutkatiedot
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko (MENU) > Pintatutka > Käytössä.
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten näyttötavan määrittäminen (sivu 66).
Tietopalkkien näyttäminen ja määrittäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 62).
Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 34) tai Jäljet (sivu 39).
20
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Päällekkäistutka
Kun liität karttaplotterin valinnaiseen Garmin-meritutkaan, päällekkäistutkan avulla voit näyttää tutkatietoja
merikartan tai kalastuskartan päällä (sivu 83).
BlueChart g2 Vision
Valinnaisen, esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin avulla voit hyödyntää karttaplotteria tehokkaammin.
Yksityiskohtaisten merikarttojen lisäksi BlueChart g2 Vision sisältää seuraavat ominaisuudet:
• Mariner’s Eye 3D—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi. BlueChart g2 Visionin
Mariner’s Eye 3D on yksityiskohtaisempi kuin esiladatut tiedot (sivu 22).
• Fish Eye 3D—vedenalainen näkymä, jossa meren tai järven pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti (sivu 24).
• Kalastuskartat—kartan näyttäminen ilman navigointitietoja pohjan muodot korostettuina. Tämä kartta soveltuu
hyvin rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä (sivu 25).
• Tarkat satelliittikuvat—tarkkojen satelliittikuvien avulla maa- ja vesialueet voidaan näyttää todenmukaisesti
merikartassa (sivu 25).
• Ilmakuvat—venesatamien ja muiden navigoinnin kannalta merkittävien ilmakuvien avulla voit tarkkailla
ympäristöä (sivu 26).
• Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot—rannikolla olevien teiden, ravintoloiden ja muiden kohdepisteiden
tarkasteleminen (sivu 27).
• Autom. opastus—päättelee määritettyjen turvallisen syvyyden ja korkeuden sekä karttatietojen avulla parhaan
reitin määränpäähän (sivu 27).
BlueChart g2 Vision -muistikortit
HUOMAUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortit eivät ole vedenpitäviä. Kun et käytä korttia, säilytä se vaurioitumisen
välttämiseksi alkuperäispakkauksessaan varmassa paikassa, jossa se ei jää auringonvaloon tai sateeseen.
Staattinen sähkö saattaa vioittaa BlueChart g2 Vision -muistikortteja. Jos ympäristön kosteus on alhainen,
maadoita itsesi kortin vaurioitumisen välttämiseksi suureen metalliesineeseen ennen kortin käsittelyä.
Voit jakaa BlueChart g2 Vision -karttatietoja GPSMAP 6000- tai GPSMAP 7000 -sarjan karttaplotteriin asetetulta
muistikortilta kaikkien Garmin Marine Networkiin liitettyjen GPSMAP 4000-, 5000-, 6000- ja 7000-sarjan
karttaplotterien kanssa (sivu 117). BlueChart g2 Vision -karttatiedot ovat yhteensopivia vain GPSMAP 4000 -sarjan
ja sitä uudempien karttaplotterien kanssa. Aiemmat Garmin Marine Network -yhteensopivat karttaplotterimallit
(kuten GPSMAP 3000 -sarja) voidaan liittää verkkoon, mutta ne eivät voi jakaa BlueChart g2 Vision -tietoja.
BlueChart g2 Vision -tietoja ei voi siirtää muistikortilta tietokoneeseen varmuuskopiointia tai tarkastelemista varten.
Muistikorttia voi käyttää ainoastaan BlueChart g2 Vision -yhteensopivissa Garmin GPS -laitteissa.
BlueChart g2 Vision -muistikortin voi asettaa karttaplotteriin laitteen virran ollessa kytkettynä tai katkaistuna
(sivu 4).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
21
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Mariner’s Eye 3D
BlueChart g2 Vision -SD-kortti sisältää Mariner’s Eye 3D -näkymän, joka on yksityiskohtainen kolmiulotteinen
näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta (reitin mukaan) navigoinnin tueksi. Näkymä on hyödyllinen navigoitaessa
vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa vieraiden satamien tai
ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D.
Mariner’s Eye 3D ja aluerenkaat
Merikartta
Näkymän säätäminen
Katso kohtaa Näkymän säätäminen (sivu 19).
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Katso kohtaa Merimerkkien tietojen näyttäminen (sivu 19).
Kartan ulkoasu Mariner’s Eye 3D -näkymässä
3D-maaston ulkoasun mukauttaminen
Voit valita, kuinka karttatiedot näkyvät 3D-maaston mukaisesti.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D > Valikko (MENU) > Kartan ulkoasu > Tyyli.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Perinteinen, jos haluat näyttää 3D-maaston erot värikaavion avulla.
• Valitse Kartat, kun haluat kartan tietojen näkyvän kolmiulotteisessa näkymässä.
• Valitse Valokuvat, kun haluat satelliittikuvien ja karttatietojen näkyvän kolmiulotteisessa näkymässä.
22
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Vaaran värien näyttäminen tai piilottaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D > Valikko (MENU) > Kartan ulkoasu > Vaaran värit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, kun haluat näyttää matalat vesialueet ja maan väreillä.. Sininen merkitsee syvää vettä,
keltainen matalaa vettä ja punainen erittäin matalaa vettä.
• Valitse Ei käytössä, kun haluat näyttää maa-alueet vedestä katsottuna.
Mariner’s Eye 3D, vaaran värit ei käytössä
Mariner’s Eye 3D, vaaran värit käytössä
Aluerenkaiden näyttäminen
Katso kohtaa Aluerenkaiden näyttäminen (sivu 20).
Turvallisen syvyyden valitseminen
Voit määrittää turvallisen syvyyden ulkoasun Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: Tämä asetus vaikuttaa vain vaaran värien ulkoasuun Mariner’s Eye 3D -näkymässä. Se ei vaikuta
turvallisen syvyyden automaattisen opastuksen asetukseen (sivu 59) tai luotaimen matalanveden hälytyksen
asetukseen (sivu 106).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D > Valikko (MENU) > Kartan ulkoasu > Turvasyvyys.
2. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: anna syvyys keinupainikkeella tai numeronäppäimillä.
• GPSMAP 7000 -sarja: anna syvyys näyttönäppäimistöllä.
3. Valitse Valmis.
Väylän leveyden valinta
Katso kohtaa Väylän leveyden valinta (sivu 20).
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten näyttötavan määrittäminen (sivu 66).
Pintatutkan näyttäminen
Katso kohtaa Pintatutkan näyttäminen (sivu 20).
Tietopalkkien näyttäminen ja määrittäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 62).
Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 34) tai Jäljet (sivu 39).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
23
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Fish Eye 3D
Fish Eye 3D näyttää vedenalaisen näkymän meren tai järven pohjasta BlueChart g2 Vision -kartan pohjaviivojen
avulla.
Vedenalaiset kohteet (kuten kalat) näkyvät punaisina, vihreinä ja keltaisina ympyröinä. Punainen osoittaa suurimmat
kohteet ja vihreä pienimmät.
Fish Eye 3D
Näkymän säätäminen
Katso kohtaa Näkymän säätäminen (sivu 19).
Kartan ulkoasu Fish Eye 3D -näkymässä
Suunnan ilmaisu Fish Eye 3D -näkymässä
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Valikko (MENU) > Näytä.
2. Valitse Keula, Perä, Paapuuri tai Tyyrpuuri.
Kaikukeilan näyttäminen kartassa
Kartassa voi näyttää kaikuanturin kattaman alueen keilan.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Valikko (MENU) > Kaikukeila > Käytössä.
Vedenalaisten kohteiden näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Valikko (MENU) > Kalakuvakkeet > Käytössä.
Jälkien näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Valikko (MENU) > Jäljet > Käytössä.
Tietopalkkien näyttäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 62).
24
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kalastuskartta
Kalastuskartta on yksityiskohtainen, esteetön näkymä pohjan pinnanmuodoista ja syvyysluotauksista.
Kalastuskartta
Merikartta
Kalastuskartta hyödyntää esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -SD-kortin yksityiskohtaisia syvyysmittaustietoja ja
soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
Kalastuskartan ulkoasu
Reittipisteiden käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 34).
Jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Jäljet (sivu 39).
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten näyttötavan määrittäminen (sivu 66).
Merimerkkien näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta > Valikko (MENU) > Merimerkit > Käytössä.
Tietopalkkien näyttäminen
Katso kohtaa Tietopalkit (sivu 62).
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa
Tarkkoja satelliittikuvia voi tarkastella merikartan maa- tai merialueen tai molempien osien päällä käytettäessä
esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
HUOMAUTUS: tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan käytettäessä pientä zoomaustasoa.
Jos tarkat kuvat eivät näy BlueChart g2 Vision -alueella, lähennä lisää Alue (+) -painikkeella (GPSMAP 6000 -sarja)
tai -painikkeella (GPSMAP 7000 -sarja) Voit myös lisätä yksityiskohtien määrää muuttamalla kartan zoomausta
(sivu 11).
1. Valitse aloitusnäytössä Merikartta > Valikko (MENU) > Kartta-asetus > Valokuvat.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Vain maata, jos haluat näyttää veden kohdassa kartan vakiotiedot ja maan päällä valokuvia.
• Valitse Valok.kartta, jos haluat näyttää veden ja maan päällä valokuvia, joiden läpinäkyvyys on
määritettävissä. Säädä valokuvan läpinäkyvyyttä valitsemalla se ja painamalla ylä- tai alanuolta.
Satelliittikuvat peittävät maata ja vettä sitä enemmän mitä suuremmaksi prosenttiluku määritetään.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
25
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kuvat eivät käytössä
Kuvat vain maan päällä
Valokuvakartta - 50 %
Valokuvakartta - 100 %
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen
Maamerkkien ilmakuvien näyttäminen merikartassa edellyttää, että Valokuvapisteet-asetus otetaan käyttöön
(sivu 13).
Esiohjelmoidut BlueChart g2 Vision -SD-kortit sisältävät ilmakuvia monista maamerkeistä, venesatamista ja
satamista. Kuvien avulla voit määrittää sijaintisi ympäristössä tai tutustua venesatamaan tai satamaan ennen
saapumista.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartta > Merikartta.
2. Valitse yksi kamerakuvake.
• Vakiokamerakuvake ( ) merkitsee ylhäältä päin otettua kuvaa.
• Kamerakuvake, jossa on kartio (
), merkitsee perspektiivivalokuvaa. Kuva on otettu kameran
sijainnista kartion osoittamaan suuntaan.
3. Valitse Katso > Ilmakuva.
Huomautus: Voit lähentää ja loitontaa ilmakuvaa koko näytössä Alue (+/-) -painikkeilla (GPSMAP 6000 -sarja)
tai koskettamalla - tai -painiketta (GPSMAP 7000 -sarja).
26
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot
Voit näyttää vuorovesiasemien ja virtausten tiedot animoituina merikartassa tai kalastuskartassa. Tätä varten
vuorovesiasemien ja virtausten tietojen on oltava esiladatussa kartassa tai BlueChart
g2 Vision -alueella. Lisäksi Animoitu-arvo Vuorovedet/Virtaukset-asetukselle on oltava valittuna (sivu 10).
Vuorovesiaseman symboli näkyy kartassa nuolella varustettuna pystysuuntaisena palkkina.
Alaspäin osoittava punainen nuoli tarkoittaa laskuvettä ja ylöspäin osoittava punainen nuoli
nousuvettä. Kun siirrät kohdistimen vuorovesiaseman symbolin päälle, sen yläpuolelle tulee
tieto vuoroveden korkeudesta kyseisen aseman luona.
Virtauksen suunnan symbolit näkyvät kartassa nuolina. Kunkin nuolen suunta näyttää
Vuorovesiasema
virtauksen suunnan kartan tietyssä kohdassa. Virtausnuolen väri näyttää virtauksen nopeuden ja laskuveden
aika
kyseisessä kohdassa. Kun siirrät kohdistimen virtauksen suunnan symbolin päälle, sen
yläpuolelle tulee virran nopeus kyseisessä kohdassa.
Suuntasymboli Väri
Nykyinen
nopeusalue
Keltainen 0–1 solmua
Oranssi
1–2 solmua
Punainen Vähintään 2
solmua
Virtausaseman tietojen tarkasteleminen
Katso kohtaa Virtaustiedot (sivu 47).
Yksityiskohtaiset tie- ja POI-tiedot
BlueChart g2 Vision sisältää tietoja teistä ja kiinnostavista kohteista, kuten rannikkoteistä ja ravintoloista,
yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä.
POI-kohteiden etsiminen ja navigoiminen niihin
Katso kohtaa Minne? (sivu 42).
Automaattinen opastus
Automaattinen opastus ehdottaa automaattisesti reittiä käytettävissä olevien BlueChart g2
Vision -karttatietojen perusteella. Automaattinen opastus on käytettävissä, kun navigoit kohteeseen Opastustoiminnolla (sivu 33).
Automaattisen opastuksen asetusten määrittäminen
Katso kohtaa Automaattisen opastuksen reitin määritykset (sivu 59).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
27
Yhdistelmät
Yhdistelmät
Tietoja Yhdistelmät-näytöstä
Yhdistelmät-näytössä voit tarkastella samanaikaisesti useita näyttöjä. Yhdistelmät-näytössä mahdollisten
vaihtoehtojen määrä määräytyy sen mukaan, miten monta valinnaista verkkolaitetta karttaplotteriin on liitetty ja
onko käytössä valinnainen BlueChart g2 Vision -SD-kortti. GPSMAP 6000 -sarjaan voi yhdistää enintään kolme
näyttöä ja GPSMAP 7000 -sarjaan enintään neljä näyttöä. Kun olet valinnut yhdistelmän, voit mukauttaa sitä.
Tietokentät
Korostettu
näyttö
Vaihda korostettu
näyttö (vain 6000sarja)
Yhdistelmät-näytön määrittäminen
Yhdistelmän valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
Yhdistelmät-näytön mukauttaminen
Huomautus: Voit valita ainoastaan karttaplotterissa käytettävissä olevia vaihtoehtoja. Voit lisätä käytettävissä
olevien näyttöjen määrää käyttämällä BlueChart g2 Vision -muistikorttia tai lisäämällä verkkolaitteita, kuten luotain
ja tutka.
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muuta yhdistelmä.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Toiminnot, jos haluat valita yhdistelmän näyttöjen lukumäärän. Valitse luku.
• Valitsemalla Asettelu > Pysty: voit järjestää näytöt pystysuuntaisesti.
• Valitsemalla Asettelu > Vaaka: voit järjestää näytöt vaakasuuntaisesti.
• Valitse Tietopalkki > Käytössä, jos haluat näyttää tietokenttiä sisältävän vaakasuuntaisen palkin.
• Valitse numeroitu vaihtoehto, kuten 1. Nav.kartta tai 2. Luotain (ks. alla oleva kuva), kun haluat vaihtaa
kohteena olevan näytön sisältämän tiedon tyypin.
28
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Yhdistelmät
Yhdistelmänäyttö 1
Yhdistelmänäyttö 2
Tietopalkki
5. Valitse Valmis.
Tietokentän lisääminen
Yhdistelmät-näyttöön mahtuu GPSMAP 6000 -sarjassa enintään kuusi tietokenttää ja
GPSMAP 7000 -sarjassa enintään kahdeksan tietokenttää.
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse käyttämätön tietokenttä.
4. Valitse kentässä näytettävän tiedon tyyppi.
Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat karttaplotterin ja verkon kokoonpanon mukaan.
Käyttämätön
tietokenttä
Tietokentän poistaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
Valitse yhdistelmä.
Valitse tietoja sisältävä tietokenttä.
Valitse Ei mitään.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
29
Yhdistelmät
Tietokentän muokkaaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
Valitse yhdistelmä.
Valitse tietokenttä.
Valitse kentässä näytettävän tiedon tyyppi.
Käytettävissä olevat tiedot vaihtelevat karttaplotterin ja verkon kokoonpanon mukaan.
Mittaritietojen näyttäminen
Yhdistelmänäytössä voi näyttää moottorin mittarit tai polttoainetietojen mittarit.
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muuta yhdistelmä.
4. Valitse numeroitu vaihtoehto.
5. Valitse mittaritoiminto, joka yhdistelmänäytössä näkyy:
• Valitse Mittarit > Moottori > Valmis, jos haluat näyttää moottorin mittarit.
• Valitse Mittarit > Polttoaine > Valmis, jos haluat näyttää polttoainetietojen mittarit.
Mittarinäyttöjen selaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä, joka sisältää halutut mittaritiedot sisältävän näytön.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse oikeassa alakulmassa oleva kuvake, joka vastaa selattavaa mittarinäyttöä.
• GPSMAP 7000 -sarja: käytä mittarin alapuolella olevia vasen/oikea-nuolinäppäimiä.
Karttaplotteri näyttää seuraavan polttoainetiedon tai moottorin mittarin näytön.
4. Selaa läpi kaikki mittarinäytöt toistamalla vaihe 3.
Mittaritietojen mukauttaminen
Katso kohtaa Moottorin mittarit (sivu 51) tai Polttoainemittarit (sivu 53).
Korostettu näyttö
Yhdistelmänäytön suurin näyttö on Korostettu näyttö. GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa voidaan vaihtaa korostetun
näytön sisältöä.
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse oikeassa alakulmassa oleva kuvake, joka vastaa korostetussa näytössä näytettävää näyttöä.
30
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Yhdistelmät
Koko näytön näkymän käyttäminen
Voit näyttää haluamasi yhdistelmänäytön karttaplotterin koko näytössä.
Huomautus: GPSMAP 6000 -sarjan laitteessa yhdistelmänäytön on oltava korostetussa näytössä, ennen kuin se
voidaan näyttää karttaplotterin koko näytön näkymässä.
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. GPSMAP 6000 -sarja: varmista, että karttaplotterin koko näytön näkymään haluttu yhdistelmänäyttö on
korostetussa näytössä. Jos näin ei ole, valitse oikeassa alakulmassa oleva kuvake, joka vastaa näyttöä, jonka
haluat nähdä karttaplotterin koko näytön näkymässä.
4. Valitse jokin seuraavista, kun haluat nähdä karttaplotterin koko näytön näkymässä:
• GPSMAP 6000 -sarja: vieritä korostetun näytön sisältöä keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa yhdistelmänäyttöä.
5. Valitse jokin seuraavista, kun haluat palata yhdistelmänäyttöön:
• Valitse tutkanäytössä Lopeta osoitus.
• Valitse karttanäytössä Lopeta vieritys.
• Valitse luotain- tai videonäytössä Takaisin.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
31
Navigointi
Navigointi
Perustietoa navigoinnista
Kysymys
Vastaa
Kuinka saan karttaplotterin osoittamaan suunnan,
johon haluan mennä (suuntiman)?
Navigoi Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa Suoran reitin
määrittäminen ja noudattaminen Siirry-toiminnolla
(sivu 33).
Kuinka saan laitteen opastamaan minut suoraa
reittiä pitkin (mahdollisimman vähän jäljen ylitystä)
kohteeseen mahdollisimman lyhyttä reittiä pitkin
nykyisestä sijainnista?
Muodosta yhden etapin reitti ja navigoi sitä pitkin
Siirry-toiminnolla (sivu 35).
Kuinka saan laitteen opastamaan minut
kohteeseen välttämällä samalla esteitä?
Muodosta monen etapin reitti ja navigoi sitä pitkin
Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa Reitin luominen ja
navigoiminen nykyisestä sijainnista (sivu 35).
Kuinka saan laitteen ohjaamaan
automaattiohjausta?
Navigoi Siirry-toiminnolla (sivu 35).
Voiko laite luoda minulle reitin?
Jos sinulla on BlueChart g2 Vision -muistikortti,
navigoi käyttäen Automaattinen opastus -toimintoa.
Katso kohtaa Reitin määrittäminen ja noudattaminen
automaattisella opastuksella (sivu 33).
Miten muutan veneeni Automaattinen opastus
-asetukset?
Katso kohtaa Automaattisen opastuksen reitin
määritykset (sivu 59).
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Navigointi GPSMAP 6000- tai 7000 -sarjan karttaplotterilla edellyttää ensin määränpään valintaa, suunnan
asettamista tai reitin luomista ja suunnan tai reitin seuraamista. Voit noudattaa suuntaa tai reittiä, joka näkyy
merikartassa, kalastuskartassa, 3-ulotteisessa näkymässä tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
Määränpäät
Voit valita määränpäät erilaisten karttojen ja 3D-karttanäkymien avulla tai Minne? -valinnalla.
Määränpään valitseminen merikartasta
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
2. Valitse, minne haluat mennä:
• Paina GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa keinupainiketta ja valitse kohde kohdistimella ( ).
• Kosketa GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa merikarttaa ja valitse kohde kohdistimella ( ).
Määränpään valitseminen Minne?-valikosta
1. Valitse aloitusnäytössä Minne?.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Reittipisteet, jos haluat nähdä luettelon esiladatuista sijainneista ja aikaisemmin merkitsemistäsi
sijainneista (sivu 34).
• Valitse Reitit, jos haluat nähdä luettelon aikaisemmin tallentamistasi reiteistä (sivu 35).
• Valitse Jäljet, jos haluat nähdä luettelon tallennetuista jäljistä (sivu 39).
32
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Navigointi
• Valitse Avomeren palvelut, jos haluat nähdä luettelon venesatamista ja muista luetelluista avomeren
kohdepisteistä nimen perusteella (sivu 42).
• Valitse Etsi nimellä, jos etsit reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja avomeren kohdepisteitä nimen perusteella
(sivu 43).
3. Valitse ajokohde.
Reitit
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa seuraavilla valinnoilla: Siirry, Reitti tai Opastus.
• Mene—matkustaa määränpäähän suoraan.
• Reitti—luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Reitille voi lisätä käännöksiä.
• Opastus—ehdottaa parasta reittiä määränpäähän BlueChart g2 Vision -karttatietojen perusteella. Asetus näkyy
vain, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia.
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirry-toiminnolla
 VAROITUS
Käytettäessä Mene-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Voit määrittää suoran reitin kohteeseen ja noudattaa sitä nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.
1. Valitse määränpää kartasta tai Siirry-toiminnolla (sivu 32).
2. Valitse Navigoi > Siirry.
Näyttöön tulee magentanvärinen viiva. Magentanvärisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen
viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja
siirtyy veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
3. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Huomautus: Jos olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa (korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa
takaisin magentanvärisen viivan kohtaan (suora reitti).
Uuden reitin luominen ja noudattaminen Reitti-toiminnolla
Katso kohtaa Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista (sivu 35).
Tallennetun reitin noudattaminen Reitti-toiminnolla
Katso kohtaa Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä (sivu 44).
Reitin määrittäminen ja noudattaminen automaattisella opastuksella
 VAROITUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
1. Valitse määränpää kartasta tai Siirry-toiminnolla (sivu 32).
2. Valitse Navigoi > Opastus.
3. Tarkista magentalla värillä merkitty automaattisen opastuksen reitti.
Huomautus: Magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa viiva osoittaa, että automaattinen
opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä.. Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta
ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 59).
4. Seuraa magentalla värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
33
Navigointi
Reittipisteet
Laitteeseen voi tallentaa enintään 5 000 reittipistettä. Käyttäjä voi valita kunkin reittipisteen nimen, symbolin,
syvyyden ja veden lämpötilan ja kirjoittaa siitä lisätietoja.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse aloitusnäytössä Merkitse (MARK).
Reittipisteen luominen johonkin toiseen sijaintiin
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet > Uusi reittipiste > Siirrä.
2. Määritä reittipisteen sijainti.
• Valitsemalla Käytä karttaa voit siirtää reittipistettä katsellessasi karttaa. Valitse GPSMAP 6000 -sarjan
laitteissa uusi sijainti kartasta keinupainikkeella. Kosketa GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa uutta sijaintia
kartassa. Valitse Siirrä reittipiste.
• Valitsemalla Merkitse sijainti voit siirtää reittipistettä koordinaattien avulla. Määritä GPSMAP 6000
-sarjan laitteissa uuden sijainnin koordinaatit keinupainikkeella. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa
näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigointi siihen
Kun merkitset reittipisteen, voit määrittää sen mies yli laidan (MOB, Man OverBoard) -reittipisteeksi.
Valitse missä tahansa näytössä Merkitse (MARK) > Mies yli laidan.
Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen MOB-pisteen, ja karttaplotteri määrittää reitin takaisin
merkittyyn sijaintiin Siirry-toiminnolla.
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1.
2.
3.
4.
34
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse Katso > Muokkaa.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi. GPSMAP 6000 -sarja: muuta nimeä keinupainikkeella. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan
laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Symboli. Valitse uusi symboli.
• Valitse Syvyys. GPSMAP 6000 -sarja: muuta syvyyttä keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä
GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Veden lämpö. GPSMAP 6000 -sarja: muuta veden lämpötilaa keinupainikkeella
tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Kommentti. GPSMAP 6000 -sarja: muuta kommenttia keinupainikkeella. Käytä GPSMAP 7000
-sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Navigointi
Tallennetun reittipisteen siirtäminen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse Katso > Siirrä.
Anna reittipisteen uusi sijaintipaikka:
• Valitsemalla Käytä karttaa voit siirtää reittipistettä katsellessasi karttaa. Valitse GPSMAP 6000 -sarjan
laitteissa uusi sijainti kartasta keinupainikkeella. Kosketa GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa uutta sijaintia
kartassa. Valitse Siirrä reittipiste.
• Valitsemalla Merkitse sijainti voit siirtää reittipistettä koordinaattien avulla. Määritä GPSMAP 6000
-sarjan laitteissa uuden sijainnin koordinaatit keinupainikkeella. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa
näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
Voit poistaa tallennetun reittipisteen tai MOB-pisteen.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteet.
2. Valitse reittipiste tai MOB-piste
3. Valitse Katso > Poista.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot > Reittipisteet > Kaikki.
Reittipisteiden kopioiminen
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 69).
Reitit
Voit luoda ja tallentaa enintään 20 reittiä. Jokainen reitti voi sisältää enintään 250 reittipistettä.
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista
Voit luoda reitin meri- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen heti. Reitti- tai reittipistetietoja ei tallenneta.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartta.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarjan laitteet: paina keinupainiketta ja valitse kohde kohdistimella ( ).
• GPSMAP 7000 -sarjan laitteet: kosketa kohdetta kohdistimella ( ).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
35
Navigointi
Määränpää
valittu
4. Valitse Navigoi > Reitti.
5. Määritä kohta, johon haluat asettaa viimeisen käännöksen määränpäätä kohti:
• GPSMAP 6000 -sarjan laitteet: paina keinupainiketta ja valitse viimeisen käännöksen sijainti kohdistimella
( ).
• GPSMAP 7000 -sarjan laitteet: kosketa viimeisen käännöksen sijaintia kohdistimella ( ).
6. Valitse Lisää käännös.
Käännöksen
sijainti
valittu
Määränpää
7. Jos haluat lisätä käännöksiä, toista vaiheita 5 ja 6. Aloita määränpäästä ja siirry vähitellen lähemmäksi veneen
nykyistä sijaintia.
Lisää viimeksi käännös, jonka kohdassa haluat kääntyä ensimmäisen kerran nykyisen sijaintisi jälkeen. Sen
pitäisi olla venettä lähimpänä oleva käännös.
8. Kun reitti on määritetty, valitse Valmis.
9. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
10. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
36
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Navigointi
Reitin luominen ja tallentaminen
Tämä toiminto tallentaa reitin ja kaikki sen reittipisteet.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi reitti.
2. Valitse reitin aloituspiste:
• Valitse Käytä karttaa. GPSMAP 6000 -sarjan laitteet: valitse viimeisen käännöksen sijainti painamalla
keinupainiketta. GPSMAP 7000 -sarja: kosketa kartassa olevaa sijaintia.
• Valitse Käytä reittipisteluetteloa ja valitse tallennettu reittipiste.
Aloituspiste
3. Merkitse reitin aloituspiste valitsemalla Lisää käännös.
4. Anna sijainti, jossa haluat tehdä seuraavan käännöksen:
• Valitse Käytä karttaa. GPSMAP 6000 -sarjan laitteet: valitse viimeisen käännöksen sijainti painamalla
keinupainiketta. GPSMAP 7000 -sarja: kosketa kartassa olevaa sijaintia.
• Valitse Käytä reittipisteluetteloa ja valitse tallennettu reittipiste.
5. Valitse Lisää käännös.
Karttaplotteri merkitsee käännöksen sijaintipaikan reittipisteellä.
6. Jos haluat lisätä muita käännöksiä, toista vaiheet 4 ja 5.
7. Valitse kohde:
• Valitse Käytä karttaa. GPSMAP 6000 -sarjan laitteet: valitse viimeisen käännöksen sijainti painamalla
keinupainiketta. GPSMAP 7000 -sarja: kosketa kartassa olevaa sijaintia.
• Valitse Käytä reittipisteluetteloa ja valitse tallennettu reittipiste.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
37
Navigointi
Määränpää
Käänny
Aloituspiste
8. Valitse Valmis.
Tallennettujen reittien tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
2. Valitse muokattava reitti.
3. Valitse Katso > Muokkaa reittiä.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi. GPSMAP 6000 -sarja: muuta nimeä keinupainikkeella. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan
laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Muok. käännöksiä > Käytä karttaa. GPSMAP 6000 -sarjan laitteet: valitse käännöksen sijainti
kartassa painamalla keinupainiketta. GPSMAP 7000 -sarja: kosketa kartassa olevaa käännöksen sijaintia.
Valitse Valmis.
• Valitse Muok. käännöksiä > Käyt kään.luet. Valitse reittipiste luettelosta. Valitse Valmis.
Tallennetun reitin poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Katso > Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse karttaplotterin aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot > Reitit.
Tallennetun reitin reittipisteen ohittaminen
Voit alkaa navigoida tallennettua reittiä mistä tahansa sen reittipisteestä.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Navigoi.
38
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Navigointi
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisen aloituspisteen läheltä.
• Valitse Takaperin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
• Valitse Poikkeama, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta tietyn poikkeamaetäisyyden päässä (sivu 44).
5. Valitse reittipiste, josta haluat reitin seuraavan käännöskohdan:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse reittipiste keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa reittipistettä.
6. Valitse Reitti.
7. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
8. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Reittien kopioiminen
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 69).
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Parhaillaan tallennettavaa jälkeä kutsutaan aktiiviseksi jäljeksi, ja sen voi
tallentaa muistiin. Voit näyttää jäljet kaikissa kartoissa tai 3D-karttanäkymässä.
Jälkien näyttäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Reittipisteet & jäljet > Jäljet > Käytössä.
Kartassa näkyvä viiva osoittaa jäljen.
Jälki
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiiv. jäljen asetukset > Jäljen väri.
2. Valitse jäljen väri.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
39
Navigointi
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse nykyisen jäljen aloitusaika tai Keskiyö, jos se näkyy.
• Valitse Koko loki.
3. Valitse Tallenna.
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
Tallennetun jäljen muokkaaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
Valitse jälki.
Valitse Valitse (SELECT) > Muokkaa jälkeä.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi. GPSMAP 6000 -sarja: muuta nimeä keinupainikkeella. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan
laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Väri ja valitse jäljen väri.
Jäljen tallentaminen reitiksi
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Valitse (SELECT) > Muokkaa jälkeä > Tallenna reitti.
Tallennetun jäljen poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Valitse (SELECT) > Poista.
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen
Valitse karttaplotterin aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot > Jäljet.
Aktiivisen jäljen seuraaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse nykyisen jäljen aloitusaika tai Keskiyö, jos se näkyy.
• Valitse Koko loki.
3. Valitse Seuraa jälkeä.
4. Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
5. Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
40
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Navigointi
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tyhjennä aktiivinen jälki.
Jälkimuisti tyhjennetään ja nykyisen jäljen tallennusta jatketaan.
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiiv. jäljen asetukset > Tallennustila.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Täytä, kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti on täynnä.
• Valitse Kierrä, kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla vanhimmat jälkitiedot uusimmilla.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan. Jälkiloki on sitä tarkempi mitä tiheämmin pisteitä
tallennetaan, mutta se myös täyttyy nopeammin.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiiv. jäljen asetukset > Intervalli > Intervalli.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Etäisyys, kun haluat tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan. Voit määrittää etäisyyden
valitsemalla Muuta. GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä. Käytä GPSMAP
7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Aika, kun haluat tallentaa jäljen aikavälin mukaan. Voit määrittää ajan valitsemalla Muuta.
GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa
näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Tarkkuus, kun haluat tallentaa jälkilokin jäljen erannon mukaan. Tämä asetus käyttää muistia
tehokkaimmin. Valitse Muuta, kun haluat määrittää suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä,
ennen kuin laite tallentaa jälkipisteen. GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
3. Valitse Valmis.
Jälkien kopioiminen
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 69).
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien poistaminen
Valitse karttaplotterin aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Poista käyttäjätiedot > Kaikki.
Navigoiminen Garminin automaattiohjauslaitteella
Kun aloitat navigoinnin (Siirry, Reitti, Opastus tai Seuraa jälkeä) ja laite on liitetty yhteensopivaan Garminin
automaattiohjauslaitteeseen (kuten GHP™ 10), saat kehotteen ottaa käyttöön automaattiohjauslaitteen.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
41
Minne?
Minne?
Käytä aloitusnäytön Minne? -vaihtoehtoa, kun haluat etsiä lähialueella olevia polttoaine-, korjaus- ym. muita
palveluja sekä luomiasi reittipisteitä ja reittejä.
Veneilypalveluja tarjoavat kohteet
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Karttaplotteri sisältää tiedot tuhansista veneilypalveluja tarjoavista kohteista.
Navigointi veneilypalvelujen kohteeseen
 VAROITUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Mene-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Huomautus: automaattinen opastus on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Avomeren palvelut.
2. Valitse haluamasi veneilypalveluluokka.
Karttaplotteri näyttää lähimmät 50 sijaintia ja etäisyyden niihin.
3. Valitse ajokohde.
Vihje: Valitsemalla Seuraava sivu voit tarkastella lisätietoja tai näyttää sijainnin kartassa.
4. Valitse Navigoi.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Mene.
• Valitse Reitti.
• Käytä automaattista opastusta valitsemalla Opastus.
6. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu
veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 59).
7. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Siirry-näyttö
42
Opastus-näyttö (BlueChart g2 Vision)
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Minne?
Navigoinnin pysäyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Lopeta navigointi.
Määränpään etsiminen ja navigoiminen sinne
 VAROITUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Mene-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Voit etsiä tallennettuja reittipisteitä, tallennettuja reittejä, tallennettuja jälkiä ja venepalvelukohteita nimellä.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Etsi nimellä.
2. Valitse kohde antamalla ainakin osa kohteen nimestä:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse merkit keinupainikkeella.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
Laite näyttää 50 lähintä hakuehdot täyttävää kohdetta.
4. Valitse sijainti.
5. Valitse Navigoi.
6. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Mene.
• Valitse Reitti.
• Käytä automaattista opastusta valitsemalla Opastus.
7. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu
veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 59).
8. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Tallennettujen reittipisteiden selaus ja navigointi kohteeseen
 VAROITUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Mene-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Ennen kuin voit selata reittipisteluetteloa ja navigoida kohteisiin, sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi
reittipiste (sivu 34).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
43
Minne?
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Mene.
• Valitse Reitti.
• Käytä automaattista opastusta valitsemalla Opastus.
5. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa
viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu
veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 59).
6. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
1.
2.
3.
4.
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitillä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi luotu reitti (sivu 37).
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Navigoi.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Takaperin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Näyttöön tulee magentanvärinen viiva. Magentanvärisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen
viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja
siirtyy veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
5. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa (korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa
takaisin magentanvärisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennettujen reittien selaus ja navigointi reitin mukaan
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi luotu reitti (sivu 37).
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Katso > Navigoi.
4. Valitse Poikkeama, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
44
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Minne?
5. Valitse Poikkeama.
6. Anna poikkeamaetäisyys:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
8. Valitse tapa, jolla navigoit reittiä:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
• Valitse Takaperin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Takaperin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
Näyttöön tulee magentanvärinen viiva. Magentanvärisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuranvärinen
viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Korjattu reittiviiva on dynaaminen ja
siirtyy veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
9. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
10. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: Kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuranväristä viivaa (korjattu reitti) määränpäähän tai ohjaa
takaisin magentanvärisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennettujen jälkien selaaminen ja navigointi jäljen mukaan
Ennen kuin voit selata jälkiluetteloa ja navigoida niiden mukaan, sinun on luotava ja tallennettava vähintään yksi
jälki (sivu 40).
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Jäljet.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Seuraa jälkeä.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida jälkeä pitkin sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Takaperin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
5. Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
6. Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
45
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Tiedot-näytössä näkyvät vuorovesi-, virtaus- taivaankappale-, mittari- ja videotiedot.
Voit myös valita tietyn aseman vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletietoja suoraan merikartasta. Valitse haluamasi
aseman lähellä oleva kohta, valitse Tiedot, ja valitse Vuorovedet, Virtaukset
tai Taivaan.
Kalenteritiedot
Vuorovesiasemien tiedot
Vuorovedet-näytössä on tietyn vuorovesiaseman tietoja tietylle päivämäärälle ja kellonajalle, mukaan lukien
vuoroveden korkeus ja seuraavan nousu- ja laskuveden ajankohta. Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti
vuorovesitiedot viimeksi näytetyn aseman ja kuluvan päiväyksen ja kellonajan osalta.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Vuorovedet.
Vuorovesiasema
Vuoroveden
korkeus
paikallista aikaa
Paikallinen
aika
Seuraavan
nousuveden
aika
Vuorovesiasemien tiedot
Tietojen näyttäminen lähellä olevasta vuorovesiasemasta
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Vuorovedet > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
Muun päivän vuorovesiasematietojen näyttäminen
Voit valita päivämäärän, jonka osalta vuorovesiasemien tiedot näkyvät.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Vuorovedet > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Voit tarkastella jonkin muun päivän vuorovesitietoja valitsemalla Muuta päivä. GPSMAP 6000 -sarja: anna
päivämäärä keinupainikkeella. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Seuraava päivä, jos haluat nähdä vuorovesitiedot näyttöpäivää seuraavalta päivältä.
• Valitse Edellinen päivä, jos haluat nähdä vuorovesitiedot näyttöpäivää edeltävältä päivältä.
46
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Virtaustiedot
Huomautus: BlueChart g2 Vision -kortti sisältää virtausasematiedot.
Virtaukset-näyttö näyttää tiedot virtausasemasta tietyn päivän ja kellonajan osalta. Tietoihin sisältyy myös virtauksen
nopeus ja pinnan taso. Karttaplotteri näyttää oletuksena virtaustiedot viimeksi näytetyn virtausaseman ja kuluvan
päiväyksen ja kellonajan osalta.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Virtaukset.
Virtausasema
Virtaustaso
paikallista aikaa
Virtausaseman tiedot
Tietojen näyttäminen lähellä olevasta virtausasemasta
Huomautus: BlueChart g2 Vision -kortti sisältää virtausasematiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Virtaukset > Asemia lähistöllä.
2. Valitse huoltoasema.
Virtausaseman tietojen määrittäminen
Voit valita päivämäärän, jonka osalta virtausaseman tiedot näkyvät, ja voit näyttää tiedot karttatai raporttimuodossa.
Huomautus: BlueChart g2 Vision -kortti sisältää virtausasematiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Virtaukset > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Voit tarkastella jonkin muun päivän vuorovesitietoja valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen. GPSMAP
6000 -sarja: anna päivämäärä keinupainikkeella. Käytä
GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitsemalla Näytä raportti voit näyttää valitun aseman virtausraportin. Raportti sisältää tiedot seisovan
veden sekä enimmäislaskuveden ja enimmäisnousuveden tasoista.
• Valitse Seuraava päivä, jos haluat nähdä virtaustiedot näyttöpäivää seuraavalta päivältä.
• Valitse Edellinen päivä, jos haluat nähdä virtaustiedot näyttöpäivää edeltävältä päivältä.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
47
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Tiedot taivaankappaleista
Taivaan-näyttö näyttää tiedot kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen sekä kuunkierron osalta ja lisäksi auringon ja
kuun sijaintiarviotietoja taivaalla. Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti tiedot taivaankappaleista kuluvan päivän ja
kellonajan osalta.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Taivaan.
Kuun sijainti
Auringon
sijainti
Taivasnäkymäikkuna
Horisontti
Yläpuolelta
Tiedot taivaankappaleista
Muun päivän taivaankappaletietojen näyttäminen
Voit valita päiväyksen ja kellonajan, joiden osalta haluat nähdä taivaankappaletiedot, ja voit myös näyttää
kuunkierron valitun päiväyksen ja kellonajan osalta.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet/Virtaukset > Taivaan.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Muuta aika, jos haluat nähdä tiedot päiväyksen tietyn kellonajan osalta. Anna uusi aika painamalla
ylä- tai alanuolta.
• Voit tarkastella jonkin muun päivän tietoja valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen. GPSMAP 6000
-sarja: anna päivämäärä keinupainikkeella. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
Valitse Valmis.
• Valitse Kuunkierto, jos haluat nähdä kuunkierron tietyn päivän ja kellonajan osalta.
Ympäristötiedot
Ympäristötietojen kaaviot
Voit määrittää ja näyttää kaaviot erityyppisistä ympäristötiedoista, joita ovat esimerkiksi tuulen nopeus, tuulen
kulma, ilman lämpötila, veden lämpötila, ilmanpaine ja syvyys. Kaavioista näkee pitkän aikavälin tiedot. Voit valita
yhden tai useita kaavioita yhdistelmänäyttöön (sivu 28).
48
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Kaavioissa näytettävien tietojen lukemiseen tarvitaan erilaisia antureita, kaikuantureita tai antenneja. Tietoja
karttaplotterin liittämisestä oheislaitteisiin käyttämällä NMEA 2000 -verkkoa on mukana toimitetun CD-levyn
Technical Reference for Garmin NMEA 2000 Products -oppaassa.
Kaavion määrittäminen
Voit määrittää kunkin kaavion asteikon ja keston. Kesto tarkoittaa kaaviossa näytettävää aikaväliä ja asteikko
tarkoittaa kaaviossa näytettävien, mitattujen tietojen aluetta, mukaan lukien tietyt enimmäis- ja vähimmäisarvot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kaaviot.
2. Valitse kaavion tyyppi (Tuulen nopeus, Tuulikulma, Lämpötila, Ilman paine tai Syvyys).
3. Valitse Kaavion asetus.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Kestoaika ja määritä kestoaika painamalla ylä- tai alanuolta.
• Valitse Asteikko. Valitse painamalla ylä- tai alanuolta tai Autom. Kun valitset Autom., karttaplotteri asettaa
alueen optimaaliset vähimmäis- ja enimmäisarvot ympäristöolosuhteiden perusteella. Kun karttaplotteri saa
uutta tietoa ympäristöolosuhteista, se säätää asteikon automaattisesti.
• Valitse Nollaa asteikko, jos annat karttaplotterin asettaa alueen optimaaliset vähimmäis- ja enimmäisarvot
ympäristöolosuhteiden perusteella.
Tuulen nopeustiedot
Tuulen nopeuskaavion näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä alla mainittuihin oheislaitteisiin, jotta tuulen nopeuskaavion tiedot voidaan lukea.
Tuulen
nopeus
Suhteellinen
tuuli
Tosituuli
Maantason
tuuli
Kuvaus
Tarvittavat tunnistimet
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa
liikkeessä.
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa
paikallaan. Tarkkojen tietojen näyttämiseksi
tuulen nopeuden lähteen asetuksena on
oltava Autom. (sivu 59).
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa
rannassa.
Tuulianturi.
Tuulianturi ja nopeusanturi, tai tuulianturi ja
GPS-antenni.
Tuulianturi, nopeus veteen -anturi,
suuntatunnistin ja GPS-antenni, tai tuulianturi
ja GPS-antenni, tai tuulianturi, nopeus veteen
-anturi ja suuntatunnistin.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kaaviot > Tuulen nopeus.
2. Valitse kaaviossa näytettävän tuulen nopeustiedon tyyppi (Suhteellinen tuuli, Tosituuli tai Maantason tuuli).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
49
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Tuulikulmatiedot
Tuulikulmatietojen kaavion näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä alla mainittuihin oheislaitteisiin, jotta tuulen nopeuskaavion tiedot voidaan lukea.
Tuulikulma
Suhteellinen
tuuli
Tosituuli
Maantason
tuuli
Kuvaus
Näyttää tuulen suunnan mitatun
ilmavirtauksen perusteella veneen ollessa
liikkeessä. Tämä on tuulen suhteellinen
kulma, joka lasketaan suhteessa veneen
keulaan ja joka esitetään asteina paapuuriin
tai asteina tyyrpuuriin.
Näyttää tuulen suunnan mitatun
ilmavirtauksen perusteella veneen ollessa
paikallaan. Tämä on tuulen todellinen kulma,
joka lasketaan suhteessa veneen keulaan ja
joka esitetään asteina paapuuriin tai asteina
tyyrpuuriin. Tarkkojen tietojen näyttämiseksi
tuulen nopeuden lähteen asetuksena on
oltava Autom. (sivu 59).
Näyttää tuulen suunnan mitatun
ilmavirtauksen perusteella veneen ollessa
rannassa.
Tämä on tuulen maantason tuulikulma,
joka lasketaan suhteessa pohjoiseen ja joka
esitetään asteina myötäpäivään. Pohjoinen
voi olla suuntaviittauksen asetuksen mukaan
todellinen pohjoinen, magneettinen pohjoinen
tai pohjoisgrid (sivu 61).
Tarvittavat tunnistimet
Tuulianturi.
Tuulianturi ja nopeusanturi, tai tuulianturi ja
GPS-antenni.
Tuulianturi, nopeus veteen -anturi,
suuntatunnistin ja GPS-antenni, tai tuulianturi
ja GPS-antenni, tai tuulianturi, nopeus veteen
-anturi ja suuntatunnistin.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kaaviot > Tuulikulma.
2. Valitse kaaviossa näytettävän tuulen suuntatiedon tyyppi (Suhteellinen tuuli, Tosituuli tai Maantason tuuli).
Ilman ja veden lämpötilatiedot
Ilman ja veden lämpötilakaavion näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä veden lämpötilatunnistimeen tai lämpötilan mittaavaan kaikuanturiin, jotta tiedot
voidaan näyttää veden lämpötilakaaviossa. Karttaplotterin on oltava liitettynä ilman lämpötilatunnistimeen, jotta
tiedot voidaan näyttää ilman lämpötilakaaviossa.
Jos veden lämpötilahälytys on määritettynä ja toiminnassa (sivu 106), kaavio näyttää punaisena veden lämpötilan,
joka on 1,1°C (2 °F) asetetun lämpötilan hälytysrajan ylä- tai alapuolella.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kaaviot > Lämpötila.
2. Valitse kaaviossa näytettävä lämpötilatieto (Ilman lämpö tai Veden lämpö).
Ilmanpainetiedot
Ilmanpainekaavion näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä ilmanpainetunnistimeen, jotta tiedot voidaan näyttää ilmanpainekaaviossa.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kaaviot > Ilman paine.
50
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Syvyystiedot
Syvyyskaavion näyttäminen
Karttaplotterin on oltava liitettynä syvyyden tunnistavaan kaikuanturiin, jotta tiedot voidaan näyttää
syvyyskaaviossa.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kaaviot > Syvyys.
Jos matalan veden ja syvän veden hälytykset ovat määritettyinä ja toiminnassa (sivu 106), kaavio näyttää
punaisena veden syvyystiedot, jotka ovat asetetun matalan veden hälytysrajan alapuolella, ja punaisena veden
syvyystiedot, jotka ovat asetetun syvän veden hälytysrajan yläpuolella.
Venetiedot
Moottorin mittarit
Moottorin mittareiden tarkasteleminen
Mittareiden näyttäminen edellyttää yhteyttä NMEA 2000 -verkkoon, joka pystyy havaitsemaan moottoritietoja.
Lisätietoja on GPSMAP 6000/7000 -sarjan asennusohjeissa.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit.
Moottorin ja polttoainemittarin näyttöjen selaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit.
2. Siirtyminen mittarinäyttöjen välillä:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta.
• GPSMAP 7000 -sarja: valitse sivun yläreunassa olevat nuolipainikkeet vasemmalle ja oikealle.
Karttaplotteri näyttää moottorin seuraavan mittarin tai polttoainemittarin näytön.
3. Selaa moottorin mittareiden ja polttoainemittarin näyttöjä toistamalla vaihetta 2.
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen mukauttaminen
Voit määrittää enintään neljä arvoa kullekin moottorin mittarille tai polttoainemittarille, asettaa mittarin ylä- ja
alarajat ja halutun peruskäyttötilan alueen. Kun arvo ylittää peruskäyttötilan alueen, mittaritaulu tai palkki muuttuu
punaiseksi.
Asetus
Asteikkominimi
Asteikkomaksimi
Nimellisminimi
Nimellismaksimi
Kuvaus
Tämä arvo on pienempi kuin asteikkominimi, ja se vastaa mittarin alarajaa. Tämä asetus
ei ole käytettävissä kaikissa mittareissa.
Tämä arvo on suurempi kuin asteikkomaksimi, ja se vastaa mittarin ylärajaa. Tämä asetus
ei ole käytettävissä kaikissa mittareissa.
Tämä arvo vastaa peruskäyttötilan alueen minimiarvoa.
Tämä arvo vastaa peruskäyttötilan alueen maksimiarvoa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit > Valikko (MENU) > Mittariasetus > Aseta mittarin rajat.
2. Valitse mittari.
3. Valitse Tila > Mukautettu.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
51
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
4. Valitse haluttu mittariraja, jonka haluat määrittää (Vähimmäisskaala, Enimmäisskaala, Nimellisarvo
vähintään tai Nimellisarvo enintään).
5. Valitse Käytössä.
6. Anna mittariraja:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Toista vaiheet 4–6, jos haluat määrittää lisää mittarirajoja.
Moottorin ja polttoainemittarin tilahälytysten aktivointi
Jos olet aktivoinut mittaritilan hälytykset ja moottori lähettää varoituksen tilailmoituksen
NMEA 2000 -verkon kautta, mittaritilan hälytys tulee näyttöön. Mittaritaulu tai palkki voi hälytyksen tyypin mukaan
muuttua punaiseksi.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit > Valikko (MENU) > Mittariasetus > Tilahälytykset > Käytössä.
Moottorin ja polttoainemittarin tilahälytysten mukauttaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit > Valikko (MENU) > Mittariasetus > Tilahälytykset >
Mukautettu.
2. Valitse vähintään yhden moottorin mittarin tai polttoainemittarin hälytys.
3. Valitse Takaisin.
Moottorimittarin tyypin valitseminen
Voit määrittää tyypin mittareille, jotka näkyvät ensimmäisellä moottorimittarin sivulla. Jos veneessä on yksi tai
kaksi moottoria, voit ottaa käyttöön joko analogiset tai digitaaliset mittarit. Jos veneessä on kolme tai tätä useampia
moottoreita, voit ottaa käyttöön vain digitaaliset mittarit.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit > Valikko (MENU) > Mittariasetus > Tyyli.
Analogiset mittarit
Digitaaliset mittarit
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän valitseminen
Digitaalisilla moottorimittareilla voidaan näyttää kaikkiaan neljän moottorin tiedot. Analogisilla moottorimittareilla
voidaan näyttää kaikkiaan kahden moottorin tiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit > Valikko (MENU) > Mittariasetus > Moottorin valinta > Moott.
määrä.
2. Valitse moottoreiden määrä.
3. Valitse Takaisin.
52
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Mittareissa näytettävien moottoreiden valitseminen
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrä on valittava manuaalisesti (sivu 52), ennen kuin voit valita moottorit,
joiden tiedot mittareissa näkyvät.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit > Valikko (MENU) > Mittariasetus > Moottorin valinta.
2. Valitse Ensimmäinen moottori.
3. Anna moottorin numero (1–8), josta haluat nähdä tiedot ensimmäisessä mittarissa tai palkissa:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
Esimerkki: jos valitset 6, ensimmäinen moottorin mittari tai palkki näyttää tiedot moottorista, jonka NMEA 2000
-verkko tunnistaa moottoriksi 6.
4. Valitse Valmis.
5. Toista vaiheet 3 ja 4 tarvittaessa toisen, kolmannen ja neljännen moottorin mittarin tai palkin osalta.
Polttoainemittarit
Enintään kaksi polttoainemittaria, ylempi ja alempi, voidaan näyttää nopeusmittarin ylä- ja alapuolella
polttoainemittareiden sivun keskellä. Polttoainesäiliöissä on oltava polttoaineen tasoanturit tai virtausanturi, jotta
tiedot voidaan näyttää polttoainemittareissa.
Jos käytössä on vain polttoaineen virtausanturi, näytettävä veneen polttoaineen määrä on arvioitu taso, joka perustuu
säiliön tai säiliöiden kokoon, säiliöiden ilmoitettuun polttoainemäärään ja polttoaineen virtausnopeuteen.
Näytettävien polttoainemittareiden määrä ja määritykset perustuvat veneen polttoainetietojen antureiden
lukumäärään ja tyyppiin, kuten alla.
0 polttoaineen tasoanturia 1 polttoaineen tasoanturi
0 polttoaineen
virtausanturia
1 tai useampia
polttoaineen
virtausantureita
Yhtään polttoainemittarit ei
näytetä.
Ylempi polttoainemittari
ja arvioitu polttoainetaso
näkyvät.
Ylempi polttoainemittari
näkyy.
Ylempi polttoainemittari
näkyy.
2 tai useampia polttoaineen
tasoantureita
Ylempi ja alempi
polttoainemittari näkyvät.
Ylempi ja alempi
polttoainemittari näkyvät.
Polttoainemittareiden tarkasteleminen
Polttoainetietojen tarkasteleminen edellyttää yhteyttä ulkoiseen polttoainetunnistimeen, kuten Garmin GFS™ 10
-laitteeseen.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit.
2. Siirtyminen moottorin mittarinäytöistä polttoaineen mittarinäyttöihin:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta.
• GPSMAP 7000 -sarja: valitse sivun yläreunassa olevat nuolipainikkeet vasemmalle ja oikealle.
Mittarin rajojen mukauttaminen
Katso kohtaa Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen mukauttaminen (sivu 51).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
53
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Mittarihälytysten aktivointi ja mukauttaminen
Katso kohtaa Moottorin ja polttoainemittarin tilahälytysten aktivointi (sivu 52) ja Moottorin ja polttoainemittarin
tilahälytysten mukauttaminen (sivu 52).
Polttoainemittareiden lukemien synkronointi polttoainetasojen mukaan
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit > Valikko (MENU).
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Täytä kaikki säiliöt, kun säiliöt ovat täynnä. Tämä asettaa polttoainetason maksimikapasiteetin
mukaan. Säädä sitä tarvittaessa.
• Valitse Lisää polttoainetta veneeseen, kun et ole täyttänyt säiliötä kokonaan. GPSMAP 6000 -sarja: aseta
lisätyn polttoaineen määrä keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan
laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis. Näyttöön tulee arvio lisätyn polttoaineen määrästä. Säädä sitä
tarvittaessa.
• Valitse Aseta koko polttoainem., jos haluat määrittää polttoaineen kokonaismäärän säiliöissä. GPSMAP
6000 -sarja: aseta polttoainemäärä keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan
laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
Polttoainetehokkuuden tietolähteen valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Moottorit > Valikko (MENU) > Mittariasetus.
2. Valitse lähde nopeustiedoille, jonka mukaan polttoainehinta lasketaan:
• Valitse Polttoainehinta > GPS-nopeus.
• Valitse Polttoainehinta > Nop. veteen, jos haluat käyttää nopeuskiekon tietoja.
Matkamittarit
Matkamittareiden näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Matka.
Matkan matkamittari sekä nopeus-, aika- ja polttoainetiedot tulevat näyttöön.
Matkamittareiden nollaus
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Matka.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nollaa matka, jos haluat asettaa nykyisen matkan kaikiksi lukemiksi 0,0.
• Valitse Nollaa maksiminopeus, jos haluat asettaa maksiminopeuden lukemaksi to 0,0.
• Valitse Nollaa matkamittari, jos haluat asettaa matkamittarin lukemaksi 0,0.
• Valitse Nollaa kaikki, jos haluat asettaa kaikiksi lukemiksi 0,0.
54
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
Videokuvan katsominen
Karttaplotteri voi näyttää videokuvaa, jos laite on liitetty toimituksen mukana tulevalla videokaapelilla vähintään
yhteen videolähteeseen. GPSMAP 7015- tai 7215-karttaplotteri voi myös näyttää reaaliaikaista tietoa tietokoneesta,
jos laite on liitetty tietokoneen VGA-liitäntään (sivu 2). Lisätietoja on GPSMAP 6000/7000 -sarjan asennusohjeissa.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Video.
Videolähteen valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Video > Valikko (MENU).
2. Valitse Lähde.
3. Valitse videokuvan lähde:
• GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 tai 7212: valitse Video 1 tai Video 2, kun haluat näyttää
videokuvaa. GPSMAP 7015 tai 7215: valitse Video 1, Video 2, Video 3 tai Video 4.
• GPSMAP 7015 tai 7215: valitse S-Video, jos käytössä on S-Video-liitin.
• GPSMAP 7015 tai 7215: valitse VGA-tulo, kun haluat näyttää reaaliaikaista tietoa tietokoneesta.
Karttaplotterin näyttö matkii tietokoneen näytön ulkoasua eikä sisällä painikkeita Koti (HOME), Merkintä
(MARK) tai Valikko (MENU).
• GPSMAP 7015 tai 7215: valitse Quad Video, kun haluat näyttää neljä RCA-videotuloa samanaikaisesti.
Videon ulkoasun määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää videon ulkoasua, sinun on asetettava videon lähteeksi joko S-Video, Video 1, Video 2,
Video 3, Video 4 tai Quad Video (sivu 55).
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Video > Valikko (MENU).
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Muoto > Venytä, jos haluat näyttää videokuvan venytetyn kuvasuhteen mukaisena. Videokuvaa voi
venyttää enintään liitettynä olevan videolaitteen mittojen mukaisesti, eikä kuva ehkä täytä koko näyttöä.
• Valitse Muoto > Vakio, jos haluat näyttää videokuvan vakiokuvasuhteen mukaisena.
• Valitse Kirkkaus. Valitse ylä- tai alanuoli tai Autom.
• Valitse Värikylläisyys, kun säädät värien kylläisyyttä. Valitse painamalla ylä-, alanuolta tai Auto.
• Valitse Kontrasti. Valitse ylä- tai alanuoli tai Autom.
• Valitse Vakio. Valitse videolähteen muoto (PAL tai NTSC). Valitse Autom., jos annat karttaplotterin valita
lähteen muodon automaattisesti.
Vaihtaminen useiden videolähteiden välillä
Jos käytössä on kaksi tai useampia videolähteitä, voit vaihtaa niiden välillä käyttämällä asetettavaa aikaväliä.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Video > Valikko (MENU) > Lähde > Vuorotteleva.
2. Valitse aika, jonka kukin videokuva näkyy.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
55
Kalenteri-, ympäristö- ja venetiedot
VGA-näytön määrittäminen
Ennen kuin voit määrittää GPSMAP 7015- tai 7215-karttaplotterin VGA-näytön tilan, videolähteen asetukseksi on
valittava VGA-tulo (sivu 55).
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Video.
2. Kosketa jotakin näytön kohtaa.
Asetusnäyttö avautuu.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Säädä näytön kirkkautta koskettamalla kirkkauden nuolipainikkeita.
• Säädä näytön kontrastia koskettamalla kontrastin nuolipainikkeita.
Poistuminen VGA-näytöstä
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Video.
2. Kosketa jotakin näytön kohtaa.
Asetusnäyttö avautuu.
3. Kosketa vasemman yläkulman näyttötilan kuvaketta.
Videovalikko tulee näyttöön.
4. Valitse Lähde.
5. Valitse uusi arvo videolähteen asetukselle (sivu 55).
56
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Laitteen määrittäminen
Laitteen perusmääritystä koskevia kysymyksiä
Kysymys
Miten säädän kartan yksityiskohtien määrää?
Miten muutan aikavyöhykeasetusta?
Miten muutan kieliasetusta?
Miten säädän taustavalon kirkkautta?
Miten näytän kompassinauhan kartan
yläreunassa?
Miten muutan aktiivisen jäljen värin?
Vastaus
Katso kohtaa Kartan zoomauksen muuttaminen (sivu 11).
Katso kohtaa Ajan määrittäminen (sivu 61).
Katso kohtaa Kielimääritykset (sivu 58).
Katso kohtaa Taustavalon säätäminen (sivu 3).
Katso kohtaa Kompassinauhan tietopalkin
näyttäminen (sivu 65).
Katso kohtaa Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
(sivu 39).
Miten poistan kartan jälkilokin?
Katso kohtaa Aktiivisen jäljen tyhjentäminen (sivu 41).
Miten siirrän reittipisteet muistikortille?
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 69).
Miten poistan kaikki reittipisteet, reitit ja jäljet?
Katso kohtaa Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien
ja jälkien poistaminen (sivu 41).
Miten tarkistan karttaplotterin ohjelmistoversion ja Katso kohtaa Järjestelmätietojen tarkasteleminen (sivu 4).
karttaversion ?
Simulointitila
 VAROITUS
Älä yritä navigoida simulointitilassa, koska GPS-vastaanotin on pois käytöstä. Mahdollisesti näkyvät
satelliittisignaalien voimakkuuspalkit ovat simuloituja. Ne eivät osoita todellisten satelliittisignaalien
voimakkuutta.
Simulointitilassa GPS-vastaanotin ei ole käytössä sisäkäyttöä tai harjoittelua varten. Simulointitilassa laite ei seuraa
satelliitteja.
Simulaattoritilan ottaminen käyttöön
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Simulaattori > Käytössä.
Simulaattoritilan määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Simulaattori > Asennus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nopeus. GPSMAP 6000 -sarja: anna veneen nopeus simulaattoritilassa keinupainikkeella tai
numeronäppäimistöllä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Jäljenhallinta. Valitse Autom. jälki, kun annat karttaplotterin asettaa kulkusuunnan automaattisesti
tai valitse Käytt. jälki, jos asetat kulkusuunnan manuaalisesti.
• Valitse Määritä sijainti. GPSMAP 6000 -sarja: valitse veneen simuloitu sijainti keinupainikkeella.
GPSMAP 7000 -sarja: kosketa merikarttaa. Valitse Valitse (SELECT).
• Valitse Aseta aika. GPSMAP 6000 -sarja: aseta aika keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä
GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
Valitse Valmis.
• Valitse Aseta päiväys. GPSMAP 6000 -sarja: aseta päivämäärä keinupainikkeella.
Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
57
Laitteen määrittäminen
Karttaplotterin automaattinen käynnistäminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Autom.käynnistys.
Kun valitset Käytössä, karttaplotteri käynnistyy automaattisesti, kun virta kytketään. Kun valitset Ei käytössä,
karttaplotteri on käynnistettävä käyttämällä virtapainiketta.
Huomautus: Jos Autom.käynnistys -asetuksena on Käytössä, karttaplotteri sammutetaan käyttämällä
virtapainiketta ja virta katkaistaan ja kytketään uudelleen alle kahden minuutin kuluttua, karttaplotteri on ehkä
käynnistettävä uudelleen painamalla virtapainiketta.
Näytön määrittäminen
Äänen määritykset
Voit määrittää tapaukset, jolloin karttaplotteri antaa äänimerkin.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Summeri/näyttö > Hälytin.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Vain hälytykset, jos haluat karttaplotterin antavan äänimerkin vain hälytysten aktivoituessa (oletus).
• Valitse Painike ja hälytys, jos haluat karttaplotterin antavan äänimerkin, kun näppäimiä painetaan ja kun
hälytykset aktivoituvat.
Kielimääritykset
Voit valita karttaplotterin näyttökielen.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Kieli.
2. Valitse haluamasi kieli.
Navigointiasetukset
Reittiasetukset
Reittipistetyypin valinta
Voit valita tunnustyypin, joka näkyy reitin käännöksen yhteydessä kartassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Reittimerkinnät.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näytä nimi, jos haluat tunnistaa reitin käännökset reittipisteiden nimien avulla.
• Valitse Näytä numero, jos haluat tunnistaa reitin käännökset numeroiden avulla,esimerkiksi Käännös 1 ja
Käännös 2.
Reitin käännössiirtojen määrittäminen
Määritä, miten paljon ennen käännöstä siirryt seuraavalle etapille. Tämän arvon lisääminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta navigoitaessa reittiä tai automaattiohjausviivaa, jolla on usein käännöksiä,
tai suurella nopeudella. Jos reitti on suora tai nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Käännössiirto > Aktivointi.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Aika. Valitse Muuta aika. GPSMAP 6000 -sarja: aseta aika keinupainikkeella tai
numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
• Valitse Etäisyys. Valitse Vaihda etäisyys. GPSMAP 6000 -sarja: aseta etäisyys keinupainikkeella tai
numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
58
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Nopeuden tietolähteiden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden tietolähteen, jonka perusteella lasketaan tuulen todellinen nopeus tai polttoainehinta. Nop.
veteen -tieto on veden nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus lasketaan veneen GPS-sijainnin
perusteella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Nopeuslähteet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tuuli ja määritä, luetaanko laskettu tuulen nopeustieto Nop. veteen -anturista, jos se perustuu GPSnopeuteen, vai valitseeko karttaplotteri nopeustiedon lähteen automaattisesti.
• Valitse Polttoainehinta ja määritä, luetaanko polttoainetehokkuuden laskennassa käytettävä nopeustieto
Nop. veteen -anturista vai perustuuko se GPS-nopeuteen.
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
Voit määrittää tiedon, jota karttaplotteri käyttää laskiessaan automaattisen opastuksen reittiä.
Huomautus: automaattinen opastus on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
Veden minimiturvasyvyys ja esteen minimikorkeus
 VAROITUS
Turvasyvyys- ja Turvallinen korkeus -asetukset vaikuttavat siihen, kuinka karttaplotteri laskee automaattisen
opastuksen reitin. Jos alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei tunneta, järjestelmä ei laske
automaattisen opastuksen reittiä kyseiseltä alueelta. Jos automaattisen opastuksen reitin alussa tai lopussa
olevalla alueella on matalampaa kuin asetuksena oleva veden minimiturvasyvyys, tai asetettu esteen
minimikorkeus ei siellä riitä, järjestelmä ei laske automaattisen opastuksen reittiä kyseiseltä alueelta. Kartassa
kyseiset alueet läpäisevä reitti näkyy harmaana viivana. Kun vene tulee tällaiselle alueelle, näyttöön tulee
varoitus.
Veden minimiturvasyvyyden ja esteen minimikorkeuden määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Autom. opastus.
2. Valitse Turvasyvyys, kun haluat asettaa vähimmäissyvyyden (kartan syvyystiedon), jota karttaplotteri käyttää
automaattisen opastuksen reitin laskennassa.
3. Anna minimiturvasyvyys:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Turvallinen korkeus, kun haluat asettaa vähimmäiskorkeuden (kartan korkeustiedon) sillalle, jonka alta
vene voi turvallisesti kulkea.
6. Anna minimiturvakorkeus:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
59
Laitteen määrittäminen
Rantaviivan etäisyyden automaattisen opastuksen asetus
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle rantaviivaa automaattiopastusviiva sijoitetaan.
Automaattiopastusviiva voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin aikana.
Rantaviivaetäisyyden määrittäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksen käytettävissä olevat arvot (Lähin, Lähellä, Normaali Kaukana ja Kauimmaisin)
ovat suhteellisia, eivät ehdottomia. Voit varmistaa, että automaattiopastusviiva sijoitetaan sopivalle etäisyydelle
rantaviivasta ja voit arvioida viivan sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä, joihin on navigoitava kapean
vesiväylän kautta.
1. Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Navigointi > Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys >
Normaali.
3. Valitse määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin:
• Paina GPSMAP 6000 -sarjan laitteissa keinupainiketta ja valitse kohde kohdistimella ( ).
• Kosketa GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa merikarttaa ja valitse kohde kohdistimella ( ).
4. Valitse Navigoi > Opastus.
5. Tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö viiva tunnetut esteet turvallisesti ja
mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
6. Valitse jokin seuraavista:
• Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse Valikko (MENU) > Navigointiasetukset > Lopeta
navigointi. Jatka vaiheesta 10.
• Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja esteitä, valitse aloitusnäytössä
Määritä > Asetukset > Navigointi > Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Kaukana.
• Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian leveitä, valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset >
Navigointi > Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähellä.
7. Jos valitsit vaiheessa 6 Lähellä tai Kaukana, tarkista automaattiopastusviivan sijainti.
Tarkista, väistääkö viiva tunnetut esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset
tehokkaan navigoinnin.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena
olisikin Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta automaattisen opastuksen reitin viivaa, ellei
vaiheessa 3 valittu määränpää edellytä navigointia kapean vesitien kautta.
8. Valitse jokin seuraavista:
• Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse Valikko (MENU) > Navigointiasetukset > Lopeta
navigointi. Jatka vaiheesta 10.
• Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja esteitä, valitse aloitusnäytössä
Määritä > Asetukset > Navigointi > Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Kauimmaisin.
• Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian leveitä, valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset >
Navigointi > Autom. opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähin.
60
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
9. Jos valitsit vaiheessa 8 Kauimmaisin tai Lähin, tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö
viiva tunnetut esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin avovesillä, vaikka rantaviivan etäisyysasetuksena
olisikin Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta automaattisen opastuksen reitin viivaa, ellei
vaiheessa 3 valittu määränpää edellytä navigointia kapean vesitien kautta.
10. Toista vaiheet 1-9 vielä vähintään kerran käyttämällä joka kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten
Rantaviivan etäisyys -asetus toimii.
Suuntaviittauksen määrittäminen
Voit määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään kulkusuuntatietojen laskentaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö > Kulkusuunta.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Autom. pohjoinen (automaattinen magneettinen muuntelu), jos haluat määrittää sijainnin
magneettisen deklinaation automaattisesti.
• Valitse Tosi, jos haluat määrittää suuntaviittaukseksi todellisen pohjoisen.
• Valitse Grid, jos haluat määrittää suuntaviittaukseksi pohjoisgrid (000º).
• Valitse Käyttäjän pohjoinen, jos haluat määrittää magneettisen vaihtelun manuaalisesti. GPSMAP 6000
-sarja: aseta magneettinen vaihtelu keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000
-sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
Koordinaattijärjestelmät
Sijaintimuodon tai karttadatumin koordinaattijärjestelmien määrittäminen
Voit määrittää sijaintimuodon, jossa annettu sijainnin lukema näkyy, ja kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Huomautus: Älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole erilaista
sijaintimuotoa käyttävä kartta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Sijaintimuoto, jos haluat ottaa käyttöön sijaintimuodon, jossa annettu sijaintilukema näkyy, ja valitse
sijaintimuoto.
• Valitse Karttadatum, jos haluat ottaa käyttöön kartan rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän, ja
valitse koordinaattijärjestelmä.
Ajan määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö > Aika.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Aikamuoto, jos haluat määrittää kellonajan esitysmuodon. Valitse 12 tuntia, 24 tuntia tai UTC
(Universal Time Coordinate eli GMT-aika).
• Valitse Aikavyöhyke > Auto, jos annat karttaplotterin määrittää aikavyöhykkeen automaattisesti.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
61
Laitteen määrittäminen
• Valitse Aikavyöhyke > Mukautettu, jos haluat määrittää aikavyöhykkeen manuaalisesti. GPSMAP 6000
-sarja: aseta aikavyöhyke keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan
laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Kesäaika. Valitse ylä- tai alanuoli tai Auto.
Mittayksiköt
Voit määrittää karttaplotterin näyttämät mittayksiköt käyttäen joko standardoitua mittayksikköjärjestelmää tai
luomalla mukautetun mittayksikköjärjestelmän.
Standardoidun mittayksikköjärjestelmän valinta
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö > Järj. yksiköt.
2. Valitse Maili (mh, ft, ºF), Metrinen (kh, m, ºC) tai Merenkulku (kt, ft, ºF).
Mukautetun mittayksikköjärjestelmän luominen
Syvyys- ja lämpötilatietojen tarkasteleminen edellyttää NMEA-luotaimen syvyystietojen vastaanottamista tai
Garmin-luotainmoduulin käyttämistä.
Voit valita yksittäiset mittayksiköt, joilla luot karttaplotterin näytölle mukautetun mittayksikköjärjestelmän.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Asetukset > Yksikkö > Järj. yksiköt > Mukautettu.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Syvyys ja valitse Jalkaa, Syltä tai Metriä.
• Valitse Lämpötila ja valitse Fahrenheit tai Celsius.
• Valitse Etäisyys ja valitse Mailit, Kilometrit, Merenkulku (nm, ft) tai Merenkulku
(nm, m).
• Valitse Nopeus > Tuulen nopeus ja valitse Mailia tunnissa, Kilometriä tunnissa tai Solmua.
• Valitse Nopeus > Tuulen nopeus ja valitse Mailia tunnissa, Metriä sekunnissa tai Solmua.
• Valitse Korkeus ja valitse Jalkaa tai Metriä.
• Valitse Tilavuus ja valitse Litraa, Gall. (US) tai Gall. (UK).
• Valitse Paine > Paineanturi ja valitse kPa tai psi.
• Valitse Paine > Ilmanpaine ja valitse Millibaaria tai Elohopeatuumaa.
Tietopalkit
Tietopalkit voidaan näyttää tietyissä kartoissa ja 3D-karttanäkymissä, ja niistä saat reaaliaikaista tietoa nopeasti.
Tietopalkki, joka on määritetty näkymään yhdessä kartassa tai yhdessä
3D-karttanäkymässä, ei näy muissa kartoissa tai 3D-karttanäkymissä. Kunkin kartan tai
3D-karttanäkymän tietopalkit on määritettävä erikseen.
Liiketietojen, navigoinnin, kalastuksen, polttoaineen, purjehduksen ja kompassinauhan tietopalkit voidaan näyttää
kaikissa kartoissa ja 3D-karttanäkymissä.
Huomautus: Kalastuskartta, Mariner’s Eye 3D ja Fish Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2
Vision -muistikortilla.
62
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Tietopalkit
3-ulotteinen ja tietopalkit
Liiketietojen näyttäminen tietopalkissa
Liiketietojen tietopalkki näkyy navigoitaessa määränpäähän. Se näyttää GPS-nopeuden, GPS-suunnan, syvyyden ja
GPS-sijaintitiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Liiketiedot > Käytössä.
Liiketietojen tietopalkin määrittäminen
Avaa liiketietojen tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 63).
Liiketietojen tietopalkki koostuu neljästä osasta, joista jokainen näkyy tutkanäytön eri kulmissa.
Voit valita tietopalkin jokaiselle osalle oman tietotyypin.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Liiketiedot > Tietopalkin asetukset.
4. Valitse Vasen ylä.
5. Valitse tietotyyppi, joka näkyy tietopalkin vasemmassa yläosassa.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 tietopalkin kohdassa Oikea ylä, Vasen ala ja Oikea ala.
Navigoinnin tietopalkin näyttäminen
Navigoinnin tietopalkki näkyy tutkanäytön yläosan poikki kulkevalla rivillä. Navigoinnin tietopalkki voi näyttää
etäisyyden määränpäähän, saapumisajan, suuntapoikkeaman, suuntiman ja seuraavan käännöksen.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Navigointi.
4. Valitse Käytössä tai Autom.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
63
Laitteen määrittäminen
Navigoinnin tietopalkin määrittäminen
Avaa navigoinnin tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 63).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Liiketiedot > Tietopalkin asetukset.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Reittietappi. Valitse Käytössä, jos haluat näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa reittiä tai
automaattisen opastuksen mukaista reittiä (sivu 65).
• Valitse Seur. käänn. > Etäisyys, jos haluat näyttää etäisyyteen perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Seur. käänn. > Aika, jos haluat näyttää aikaan perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Määränpää ja valitse Etäisyys, Aika määränpäähän tai Saapuminen, kun haluat valita
määränpäätietojen esitystavan.
Kalastus-, Polttoaine- ja Purjehdus-tietopalkit
Tietopalkki
Näytetyt tiedot
Kalastus
Syvyys,veden lämpötila ja nopeus veteen
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, jäljellä oleva polttoaine, ajomatka ja polttoainehinta
Purjehdus
Nopeus veteen, tuulen nopeus, tuulen kulma ja tuulen nopeuden edut.
Kalastuksen, polttoaineen tai purjehduksen tietopalkkien näyttäminen
Kalastuksen, polttoaineen ja purjehduksen tietopalkit näkyvät tutkanäytön alaosan poikki kulkevalla rivillä. Vain
yksi näistä kolmesta tietopalkista voi olla näkyvissä kerralla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Kalastus > Käytössä.
• Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Polttoaine > Käytössä.
• Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Purjehdus > Käytössä.
Huomautus: Kun valitset yhden näistä kolmesta tietopalkista, muut kaksi tietopalkkia piilotetaan
automaattisesti.
Tosituulen tai suhteellisen tuulen määritys Purjehdus-tietopalkkia varten
Avaa purjehduksen tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 64).
Voit valita purjehduksen tietopalkissa näytettävän tuulen tyypin.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Purjehdus.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tuuli > Suhteellinen, jos haluat näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa liikkeessä.
• Valitse Tuuli > Tosi, jos haluat näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa paikallaan.
64
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Tuulen ja reittipisteen nopeuden edut -tietojen näyttäminen tietopalkeissa
Karttaplotteri näyttää tuulen nopeuden edut- ja reittipisteen nopeuden edut -tiedot tietopalkissa automaattisesti.
Reittipisteen nopeuden edut näkyvät seuraavissa olosuhteissa:
• Navigoinnin tietopalkin Reittietappi-osa näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa pitkin reittiä tai
automaattisen opastuksen reittiä.
• Purjehduksen tietopalkki näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa pitkin reittiä tai automaattisen
opastuksen reittiä, kun lopetat tietopalkin reittietappi-osan näyttämisen.
Tuulen nopeuden edut näkyvät seuraavissa olosuhteissa:
• Tuulen nopeuden edut näkyvät purjehduksen tietopalkissa, kun et navigoi reittiä tai automaattisen opastuksen
viivaa pitkin.
• Purjehduksen tietopalkki näyttää tuulen nopeuden edut, kun navigoinnin tietopalkin Reittietappi-osa on käytössä
ja navigoit pitkin reittiä.
Kompassinauhan tietopalkin näyttäminen
Kompassinauhan tietopalkki näkyy kartassa tai 3D-karttanäkymässä näytön yläosan poikki kulkevalla rivillä,
navigoinnin tietopalkin yläpuolella. Se näyttää nykyisen kulkusuunnan ja symbolin, joka osoittaa navigoinnin aikana
halutun reitin mukaisen suuntiman.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tietopalkit > Kompassinauha > Käytössä.
Muut alukset
Voit määrittää muiden alusten tiedot ja näyttää ne merikartassa, kalastuskartassa, 3-ulotteisessa näkymässä tai
Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: muiden veneiden AIS (Automatic Identification System) -tietojen määrittäminen edellyttää
yhteyttä karttaplotterista ulkoiseen AIS-laitteeseen. MARPA edellyttää suuntatunnistimen käyttämistä.
Suuntatunnistimen on käytettävä NMEA 0183 -lausetta HDM tai HDG. Katso kohtaa Tietoja MARPAjärjestelmästä (sivu 77).
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
Katso kohtaa AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen (sivu 18).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
65
Laitteen määrittäminen
Muiden alusten ulkoasun määrittäminen
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muut alukset > Näytön asetukset.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse etäisyys.
• Valitse MARPA > Näytä, kun haluat nähdä MARPA-merkityt alukset.
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot muista aluksista.
• Valitse Proj. suunta, kun haluat määrittää projisoidun suunnan ajan MARPA-merkityille aluksille. GPSMAP
6000 -sarja: aseta kulkusuunta keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan
laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Polut, kun haluat nähdä AIS-alusten jäljet. Valitse polun avulla näytettävän jäljen pituus.
Oman veneen tiedot
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi
Jos veneessä on nopeutta mittaava kaikuanturi, voit kalibroida laitteen.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Kalibroi nop. veteen.
2. Seuraa näytön ohjeita.
Huomautus: Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin ei havaitse nopeutta, näyttöön
tulee ilmoitus liian pienestä nopeudesta. Valitse OK ja lisää veneen nopeutta turvallisesti. Jos ilmoitus
näkyy uudelleen, pysäytä vene ja varmista, että nopeustunnistimen kiekko ei ole juuttunut. Jos kiekko pyörii
normaalisti, tarkista kaapeliliitännät. Jos ilmoitus näkyy uudelleen, ota yhteys Garminin tuotetukeen.
Veneen polttoainekapasiteetin määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Polttoainekap.
2. Anna veneen kaikkien moottoreiden yhdistetty polttoainekapasiteetti:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
66
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Hälytykset
Kaikki hälytykset ovat oletusarvoisesti pois käytöstä. Karttaplotterin on oltava käynnissä, jotta hälytykset toimivat.
Navigointihälytykset
Saapumishälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun olet tietyn etäisyyden tai ajan päässä käännöksestä tai määränpään
reittipisteestä.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi > Saapuminen.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tyyppi. Valitse, haluatko saapumisen hälytysäänimerkin vain lähellä määränpäitä vai lähellä
määränpäitä ja käännöksiä.
• Valitse Aktivointi. Valitse, haluatko saapumisen hälytysäänimerkin aktivoituvan saapumisen ajan vai
etäisyyden perusteella.
• Valitse Muuta aika (jos aktivointina on Aika) tai Vaihda etäisyys (jos aktivointina on Etäisyys) sen
mukaan, kuinka kauan tai etäällä ennen saapumista hälytyksen tulee kuulua, joko minuutteina tai etäisyyden
mittayksiköinä. GPSMAP 6000 -sarja: aseta aika tai etäisyys keinupainikkeella tai numeronäppäimillä.
Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
Ankkurihälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene ylittää ankkurissa olleessaan tietyn laahausetäisyyden.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi > Ank. laahaus > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva laahausetäisyys:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
Suuntapoikkeamahälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene poikkeaa asetusta reitistä tietyn etäisyyden verran.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi > Suuntapoikk. > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva suuntapoikkeama:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
67
Laitteen määrittäminen
Järjestelmähälytykset
Kellohälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen käyttäen järjestelmän (GPS) kelloa.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä > Kello > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva aika:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
Akun jännitehälytyksen määrittäminen
Voit asettaa hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun varaustila saavuttaa määritetyn alhaisen tason.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä > Laitteen jännite > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva jännitearvo:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
GPS-tarkkuushälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPS-sijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä > GPS-tarkkuus > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva GPS-sijaintitarkkuus:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
Polttoainetta yhteensä -hälytyksen määrittäminen
Karttaplotteri on liitettävä ulkoiseen polttoaineanturiin, jotta polttoainetehokkuuden tiedot voidaan lukea.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen kokonaismäärä laskee asetetun
arvon alle.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Polttoaine > Polttoainetta yht. > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva polttoainemäärä:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
Törmäyshälytys
Katso kohtaa Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle (sivu 17).
68
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Luotaimen hälytysten määrittäminen
Katso kohtaa Luotaimen hälytykset (sivu 106).
Säähälytysten määrittäminen
Lisätietoja on liitteissä XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (vain Pohjois-Amerikka).
Karttaplotterin tietojen hallinta
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen karttaplotteriin
Ennen kuin voit aloittaa MapSource®- tai HomePort™-tietojen kopioinnin karttaplotteriin, sinun on tehtävä seuraavat
toimet:
• Kun ensimmäisen kerran kopioit HomePort- tai MapSource® -tietoja karttaplotteriin muistikortille, muistikortti
on alustettava asettamalla se karttaplotteriin ja antamalla karttaplotterin tallentaa sille tarvittava tiedosto.
Tiedosto sisältää asetukset, joilla HomePort
tai MapSource osaavat muotoilla tiedot oikealla tavalla.
• Tarkista tietokoneen MapSource-versio valitsemalla Ohje > Tietoja MapSourcesta. Jos ohjelmistoversio on
vanhempi kuin 6.12.2, päivitä se nykyiseksi versioksi valitsemalla Ohje > Tarkista ohjelmistopäivitykset tai
osoitteessa www.garmin.com.
1. Valitse jokin seuraavista:
• Kopioi HomePort-tiedot alustetulle muistikortille (käyttäen tietokoneen SD-kortinlukijaa) noudattamalla
HomePort-ohjejärjestelmän ohjeita kohdassa Tietojen siirtäminen.
• Kopioi HomePort-tiedot alustetulle muistikortille (käyttäen tietokoneen SD-kortinlukijaa) noudattamalla
HomePort-ohjejärjestelmän ohjeita kohdassa Tietojen siirtäminen MapSourcesta laitteeseen.
2. Kopioi tiedot muistikortilta karttaplotteriin. Katso kohtaa Tietojen kopiointi muistikortilta.
(sivu 69).
Tietojen kopiointi muistikortilta
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Siirrä tietoja SD-kortilta karttaplotteriin ja yhdistä ne aikaisempiin käyttäjätietoihin valitsemalla Yhdistä
kortin tiedot.
• Valitse Korvaa kortin tiedoilla, jos haluat siirtää tiedot muistikortilta karttaplotteriin ja korvata
karttaplotterin aiemmat käyttäjätiedot.
4. Valitse tiedostonimi luettelosta, jos tiedostoja on useita.
5. Valitse Yhdistä kortin tiedot tai Korvaa kortin tiedoilla.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
69
Laitteen määrittäminen
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen karttaplotteriin
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti > Tallenna kortille.
3. Anna uuden tiedoston nimi:
• Valitse tiedostonimi luettelosta.
• Luo uusi tiedosto valitsemalla Lisää uusi tiedosto. Anna tiedostonimi. Valitse Valmis.
4. Valitse Tallenna kortille.
Tiedosto tallennetaan .ADM-muotoon.
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille
Voit kopioida karttoja karttaplotterista muistikortille HomePort-käyttöä varten.
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti.
3. Kopioi karttaplotteriin ladatut kartat muistikortille valitsemalla Kopioi sis. kartta.
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopiointi kaikkiin verkon karttaplottereihin tai
karttaplottereista
Voit siirtää reittipiste-, reitti- ja jälkitietoja Garmin Marine Networkiin liitetystä karttaplotterista kaikkiin muihin
verkkoon liitettyihin karttaplottereihin.
1. Liitä karttaplotteri Garmin Marine Networkiin liittämällä Garminin verkkokaapeli karttaplotterin taakse ja
verkkoliitäntään.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Verkko.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Kopioi käyttäjätiedot, jos haluat siirtää tiedot karttaplotterista verkon toisiin karttaplottereihin.
Kyseisten karttaplotterien aiemmat tiedot korvataan.
• Valitsemalla Yhdistä käyttäjätiedot voit siirtää tietoja kaikkien verkkoon liitettyjen karttaplotterien välillä.
Ainutkertaiset tiedot yhdistetään kussakin karttaplottereissa
valmiiksi oleviin tietoihin.
70
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti > Tallenna kortille.
3. Anna varmuuskopiointitiedoston nimi tekemällä jokin seuraavista:
• Valitse tiedostonimi luettelosta.
• Luo uusi tiedosto valitsemalla Lisää uusi tiedosto. Anna tiedostonimi. Valitse Valmis.
4. Valitse Tallenna kortille.
Tiedosto tallennetaan .ADM-muotoon.
5. Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen SD-kortinlukijaan.
6. Avaa Windowsin® Resurssienhallinnassa muistikortin Garmin\UserData-kansio.
7. Kopioi varmuuskopiotiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon tietokoneessa.
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttaplotteriin
1.
2.
3.
4.
Aseta muistikortti tietokoneen SD-kortinlukijaan.
Kopioi varmuuskopiotiedosto tietokoneesta muistikortin Garmin\UserData-kansioon.
Aseta muistikortti karttaplotterin SD-kortinlukijaan.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti > Korvaa kortin tiedoilla.
Verkkolaitteen määrittäminen
Liitettyjen Garmin Marine Network -laitteiden tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > Marine Network.
Kaikki liitetyt laitteet näkyvät näytön vasemmassa reunassa.
Garmin Marine Network -laitteen nimeäminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > Marine Network.
Valitse laite.
Valitse Katso.
Kirjoita laitteen nimi.
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
5. Valitse Valmis.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
71
Tutka
Tutka
 VAROITUS
Meritutka säteilee mikroaaltoenergiaa, joka saattaa olla haitallista ihmisille ja eläimille. Varmista ennen tutkan
käyttämistä, että tutkan ympärillä oleva alue on vapaa. Tutkan keila on vaakasuora, ja sen korkeus on 24°.
Vältä katsomasta tutkaan suoraan, koska silmät ovat kehon herkin osa.
Kun liität karttaplotterin valinnaiseen Garmin-meritutkaan, kuten GMR™ 404/406 tai GMR 18/24, saat käyttöön
tavallista enemmän tietoja ympäristöstä. Tutka liitetään Garmin Marine Networkiin, missä se jakaa tietoja kaikkien
verkkoon liitettyjen karttaplotterien kanssa.
Garmin-meritutka lähettää kapeaa mikroaaltokeilaa pyöriessään ympäri. Kun keila osuu kohteeseen, osa energiasta
heijastuu takaisin tutkaan.
Tutkan signaalien lähettäminen
1. Käynnistä verkko.
Tutka alkaa lämmetä, ja käynnistymisen kestoaika näkyy laskurissa.
HUOMAUTUS: Turvallisuuden vuoksi tutka siirtyy valmiustilaan lämmittyään. Siten voit varmistaa ennen
tutkan käyttämistä, että sen ympäristössä ei ole esteitä.
2. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
3. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
Lämpenemisen aikana näytössä näkyy laskuri, ja kun tutka on valmis, näyttöön tulee ilmoitus Valmis lähettäm.
4. Valitse Valikko (MENU) > Tutkalähetys.
Lämmittää-ilmoitus näkyy hetkisen, ja tutka alkaa piirtää kuvaa.
Tutkan signaalien lähetyksen lopettaminen
Valitse tutkanäytöstä Valikko (MENU) > Tutka valmiustilaan.
Zoomausmittakaavan säätö tutkanäytössä
Zoomausmittakaava, jota kutsutaan myös tutkan kantamaksi, tarkoittaa etäisyyttä omasta sijainnistasi (keskusta)
ulkoreunaan. Kukin rengas on tasaisen välimatkan päässä viereisistä.
Jos zoomausaste on esimerkiksi 3 kilometriä, kukin rengas on kilometrin päässä edellisestä.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa tutkanäytössä - ja -painikkeita.
• GPSMAP 6000 -sarja: paina Alue-painikkeita (-/+).
Tutkanäyttötilat
Tutkanäytössä on viisi vakiokäyttötilaa. Kukin tila on käytettävissä vain yhteensopivan tutkan kanssa (sivu 73).
• Liiketiedot-tila—näyttää saaduista tutkatiedoista koko näytön kuvan.
• Satama-tila—tarkoitettu sisävesille ja toimii parhaiten lyhyen kantaman tutkasignaalien kanssa (enintään 2
NM).
72
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
• Avomeri-tila—tarkoitettu avovesille ja toimii parhaiten pitkän kantaman tutkasignaalien kanssa.
• Kaksoisalue-tila—näyttää vierekkäin sekä lyhyen että pitkän kantaman tutkasignaalien tuottamat tiedot.
• Sentry-tila—tutkan voi asettaa ajastettuun lähetystilaan, jossa voidaan määrittää virran säästämiseksi lähetysja valmiusaikajakso. Lisäksi Sentry-tilassa voi määrittää hälytysalueen, joka merkitsee turva-aluetta veneen
ympärillä.
Tutkatila
Yhteensopiva tutka
Liiketiedot
Satama
Avomeri
Kaksoisalue
Sentry
GMR 20, 21, 40, 41 GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD
X
X
X
X
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
X
X
X
X
X
X
Liiketiedot-tila
Liiketietotila on peruskäyttötila tutkamalleille GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ja 406.
Huomautus: Jos siirryt Sentry-tilasta Liiketiedot-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
mahdolliset hälytysalueet.
Liiketiedot-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Liiketiedot.
Kerätyt tutkatiedot näkyvät koko näytössä. Oma sijaintisi on näytön keskellä, ja renkaat näyttävät etäisyyttä.
Aluerenkaat
Keulaviiva
Tutkan alue
Renkaiden
etäisyys
Liiketiedot-tila
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
73
Tutka
Satama-tila
Satamatila on peruskäyttötila sisävesillä tutkamalleille GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja
1206 xHD. Satamatila toimii parhaiten lyhyen kantaman tutkasignaalien kanssa (enintään 2 NM).
Huomautus: Jos siirryt Sentry-tilasta Satama-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
mahdolliset hälytysalueet.
Satama-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Satama.
Tutkan alue
Renkaiden
etäisyys
Satama-tila
Avomeri-tila
Avomeritila on peruskäyttötila avovesillä tutkamalleille GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
Huomautus: Jos siirryt Sentry-tilasta Avomeri-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
mahdolliset hälytysalueet.
Avomeri-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Avomeri.
Tutkan alue
Renkaiden
etäisyys
Avomeri-tila
74
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
Kaksoisalue-tila
Kakskoisalue-tila näyttää vierekkäin sekä lyhyen että pitkän kantaman tutkasignaalien tuottamat tiedot tutkamalleille
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD. Tässä tilassa näytettävät kahden tutkan näkymät voivat olla
käyttökelpoisia erityisesti yöllä tai huonossa säässä.
Lyhyen kantaman tutkatiedot näkyvät vasemmalla, ja signaalin kattavuusalue on enintään 3 NM (4 km). Pitkän
kantaman tutkatiedot näkyvät oikealla, ja signaalin kattavuusalueen on oltava suurempi kuin lyhyen kantaman
näytössä. Lyhyen kantaman näyttö vastaa Satama-tilaa ja pitkän kantaman näyttö vastaa Avomeri-tilaa.
Huomautus: Jos siirryt Sentry-tilasta Kaksoisalue-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
mahdolliset hälytysalueet. Jos siirryt Satama- tai Avomeri-tilasta Kaksoisalue-tilaan, kaikki MARPA-kohteet
peruutetaan ja MARPA-kohteiden tietoja saadaan vasta Kaksoisalue-tilasta poistumisen jälkeen.
Kaksoisalue-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Kaksoisalue.
Lyhyen kantaman
tutka
Pitkän kantaman
tutka
Kaksoisalue-tila
Sentry-tila
Sentry-tilassa tutkan voi asettaa ajastettuun lähetystilaan, jossa voidaan määrittää virran säästämiseksi lähetys- ja
valmiusaikajakso. Lisäksi tässä tilassa voi määrittää hälytysalueen,
joka merkitsee turva-aluetta veneen ympärillä. Jos tutka havaitsee tällä alueella kohteen, laite antaa äänimerkin.
Sentry-tila toimii kaikkien GMR-mallien kanssa.
Sentry-tilan näyttäminen
Huomautus: Jos asetat tutkan Sentry-tilaan ja MARPA-tietojen näyttö on Sentry-tilassa estettynä, kaikki
MARPA-kohteet peruutetaan ja MARPA-kohteiden tietoja saadaan vasta Sentry-tilasta poistumisen jälkeen. Jos
MARPA-tietojen näyttö on Sentry-tilassa käytössä, MARPA-kohteita ei peruuteta.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry.
MARPA-tilan ottaminen käyttöön Sentry-tilassa
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko (MENU) > Sentry-asetukset > MARPA > Käytössä.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
75
Tutka
Ajastetun lähetyksen ottaminen käyttöön
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko (MENU) > Sentry-asetukset > Ajastettu läh. > Käytössä.
Valmius- ja lähetysaikojen määrittäminen
Ajastetun lähetyksen on oltava käytössä, ennen kuin valmius- ja lähetysaikoja voi määrittää (sivu 76).
Virran säästämiseksi voit asettaa tutkan tietyksi ajaksi valmiustilaan ja vastaavasti lähetystilaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko (MENU) > Sentry-asetukset.
2. Valitse Valmiusaika.
3. Anna tutkan signaalien lähetysten välinen ajanjakso:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Lähet.aika.
6. Anna tutkan kunkin signaalilähetyksen pituus:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
Hälytysalueen ottaminen käyttöön
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko (MENU) > Sentry-asetukset > Hälytysalue käyttöön.
Osittaisen hälytysalueen määrittäminen
Hälytysalue on otettava käyttöön, ennen kuin vyöhykkeen rajat voi määrittää (sivu 76).
Hälytysalueeksi voi määrittää vyöhykkeen, jonka rajat eivät sulje sisäänsä koko venettä.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko (MENU) > Sentry-asetukset >
Säädä hälytysalue > Siirrä hälytysaluetta > Kulma 1.
2. Hälytysalueen kulman sijainnin säätäminen:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta ja näyttönäppäimistön nuolia
(
ja ).
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa hälytysalueen kulmaa ja vedä.
3. Valitse Kulma 2 ja säädä hälytysalueen toisen kulman sijaintia toistamalla vaihe 2.
4. Valitse Valmis.
Kulma 1
Kulma 2
Pyöreän hälytysalueen määrittäminen
Hälytysalue on otettava käyttöön, ennen kuin vyöhykkeen rajat voi määrittää (sivu 76).
Voit määrittää pyöreän hälytysalueen, joka sulkee sisäänsä koko veneen.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko (MENU) > Sentry-asetukset >
Säädä hälytysalue > Siirrä hälytysaluetta > Ympyrä.
2. Valitse Valikko (MENU) > Sentry-asetukset > Säädä hälytysalue > Siirrä hälytysaluetta > Kulma 1.
76
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
3. Hälytysalueen koon säätäminen:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta ja näyttönäppäimistön nuolia
(
ja ).
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa hälytysalueen kulmaa ja vedä.
4. Valitse Kulma 2 ja säädä hälytysalueen toisen kulman sijaintia toistamalla
vaihe 3.
5. Valitse Valmis.
Kaareva
Tähtääminen tutkalla
Tähtääminen tutkalla mahdollistaa kohteiden tunnistamisen ja jäljityksen.
Tietoja MARPA-järjestelmästä
MARPA-järjestelmää käytetään ensisijaisesti estämään törmäyksiä kohteiden tunnistamisen ja jäljityksen avulla.
MARPAn käyttämiseksi kohteelle on määritettävä MARPA-tunnus. Tutkajärjestelmä seuraa tunnuksen saanutta
kohdetta automaattisesti ja antaa sitä koskevia tietoja, esimerkiksi etäisyyden, suuntiman, nopeuden, GPS-suunnan
sekä lähimmän sijainnin omaan veneeseen nähden ja siihen kuluvan ajan. MARPA näyttää jokaisen tunnuksen
saaneen kohteen tilan (etsintä, kadonnut, jäljitys tai vaarallinen) ja karttaplotteri antaa törmäysvaroituksen
äänimerkin, jos kohde tulee venettä ympäröivälle turvavyöhykkeelle.
Vaarallisen
MARPA-kohteen
lähin piste ja
lähestymisaika
MARPAkohteen
hakeminen
Vaarallinen
MARPA-kohde
MARPAkohteen
seuranta
Kadonnut
MARPAkohde
MARPA-kohteet
MARPA-kohdesymbolit
Symboli Kuvaus
Kohteen hakeminen. Samankeskiset, katkoviivoitetut vihreät renkaat säteilevät kohteesta tutkan
lukittuessa siihen.
Kohde on haettu. Kiinteä vihreä rengas näyttää kohteen sijainnin, johon tutka on lukittunut.
Ympyrään kiinnittynyt katkoviivoitettu vihreä viiva näyttää projisoidun reitin pohjaan nähden tai
kohteen GPS-kulkusuunnan.
Vaarallinen kohde alueella. Punainen rengas vilkkuu kohteesta, äänimerkki soi ja näyttöön tulee
varoitus. Kun hälytys on kuitattu, kiinteä punainen piste, jossa on kiinni katkoviivoitettu punainen
viiva, ilmaisee sijainnin ja projisoidun reitin pohjaan nähden tai kohteen GPS-kulkusuunnan. Jos
törmäyshälytyksen turva-alueen määrityksenä on Ei käytössä, kohde vilkkuu, mutta äänimerkki ei
soi eikä varoitusta näytetä (sivu 17).
Yhteys kohteeseen katkesi. Kiinteä vihreä rengas, jonka läpi kulkee X, ilmaisee, että tutka ei voinut
lukittua kohteeseen.
Lähin lähestymispiste ja kulkuaika lähinnä vaarallista kohdetta olevaan pisteeseen.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
77
Tutka
MARPA-tunnuksen määritys kohteelle
Huomautus: MARPA edellyttää suuntatunnistimen ja aktiivisen GPS-signaalin käyttämistä. Suuntatunnistimen
on käytettävä NMEA 2000 -parametriryhmän numeroa (PGN) 127250 tai NMEA 0183 HDM- tai HDG-lausetta.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse kohde tai sijainti keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa kohdetta tai sijaintia.
Kohdeasetukset
Kohde
4. Valitse Valitse kohde.
MARPA-tunnuksen poistaminen kohteelta
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse kohde keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa kohdetta.
4. Valitse MARPA-kohde > Poista.
Tietojen näyttäminen MARPA-tunnuskohteesta
MARPA-tunnuksella varustetusta kohteesta voi näyttää esimerkiksi etäisyyden, suuntiman tai nopeuden.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse kohde keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa kohdetta.
4. Valitse MARPA-kohde.
78
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
Tutkalla osoittamisen lopettaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse kohde keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa kohdetta.
4. Valitse Lopeta osoitus.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Katso kohtaa Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle (sivu 17).
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
Voit tarkastella ja muokata kaikissa tutka- tai päällekkäistutkanäkymissä AIS- ja MARPA-uhkien luetteloa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue, Sentry tai Päällekkäistutka.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Muut alukset > Luettelo > Näytä, jos haluat avata luettelon Liiketiedot-,
Satama-, Avomeri-, Kaksoisalue- tai Sentry-tilassa tai Päällekkäistutkassa.
• Avaa luettelo Kaksoisalue-tilassa. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Muut alukset
> Luettelo > Näytä. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen > Muut alukset > Luettelo > Näytä.
4. Valitse luetteloon lisättävien uhkien tyyppi (Kaikki uhat, vain MARPA-uhat tai vain AIS-uhat).
AIS-alusten näyttäminen tutkanäytössä
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista
aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät tutkanäytössä. Yhdelle tutkatilalle määritettyä näyttöalueasetusta
käytetään kaikille muillekin tutkatiloille, mutta sitä ei käytetä tutkanäytössä. Yhdelle tutkatilalle määritettyjä tietoja
ja projisoituja kulkusuunta-asetuksia käytetään kaikille muillekin tutkatiloille ja lisäksi tutkanäytössä.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muut alukset > Näytön asetukset.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse etäisyys.
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AIS-aktivoiduista ja MARPA-merkityistä aluksista.
• Valitse Proj. suunta, kun haluat määrittää projisoidun suunnan ajan AIS-aktivoiduille ja MARPA-merkityille
aluksille. GPSMAP 6000 -sarja: aseta aika keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP
7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
79
Tutka
VRM ja EBL
VRM (Variable Range Marker)- ja EBL (Electronic Bearing Line) -työkaluilla mitataan etäisyys ja suuntima
veneestä kohteeseen. VRM näkyy tutkanäytössä ympyränä, jonka keskipisteenä on oman veneen sijaintipaikka, ja
EBL näkyy viivana, joka alkaa veneen sijaintipaikasta ja leikkaa VRM-ympyrän. Leikkauspiste on VRM:n ja EBL:n
kohde.
VRM- ja EBL-tietojen näyttäminen
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Kaksoisalue.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Näytä VRM/EBL Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Näytä VRM/EBL. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen >
Näytä VRM/EBL.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Näytä VRM/EBL. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea >
Näytä VRM/EBL.
VRM- ja EBL-tietojen muokkaaminen
VRM- ja EBL-tiedot on tuotava näyttöön, jotta niitä voi muokata (sivu 80).
Voit muuttaa VRM-ympyrän halkaisijaa ja EBL-viivan kulmaa, mikä siirtää VRM:n ja EBL:n leikkauspistettä.
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Kaksoisalue.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen >
Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea >
Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL.
4. Valitse uusi sijainti VRM:n ja EBL:n leikkauspisteelle:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse uusi sijainti keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa uutta sijaintia.
5. Valitse Valmis.
80
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
Etäisyyden ja suuntiman mittaus kohteeseen
VRM- ja EBL-tiedot on tuotava näyttöön, jotta niitä voi muokata (sivu 80).
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Kaksoisalue.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen >
Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea >
Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL.
4. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: säädä keinupainikkeella VRM-halkaisija ja EBL-kulma, jotta VRM:n ja EBL:n
leikkauspiste on kohdesijainnissa
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa kohdesijaintia.
Etäisyys ja suuntima kohdesijaintiin näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa.
5. Valitse Valmis.
Reittipisteet ja reitit tutkanäytössä
Reittipisteen merkintä tutkanäytössä
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse haluamasi tutkatila.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse sijainti keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa sijaintia.
4. Valitse Luo reittipiste.
Reittipisteiden näyttäminen tutkanäytössä
Voit näyttää reittipisteet, jotka tutkanäytön näyttöalalla. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Reittipisteet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näytä, kun haluat nähdä kaikki reittipisteet.
• Valitsemalla Vain navig. voit näyttää ainoastaan nykyiseen reittiin liittyvät reittipisteet.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
81
Tutka
Navigointi tallennettua reittiä pitkin tutkanäytössä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi kuljettu reitti (sivu 35). Navigointiviivojen on oltava näkyvissä, jotta reitti näkyy tutkanäytössä
(sivu 94).
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Navigoi.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Takaperin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
5. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
6. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
Reitti näkyy magentan värisenä viivana, johon on merkitty aloituspiste, määränpää ja käännökset.
7. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
8. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Navigointi tallennetun reitin mukaan tutkanäytössä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi kuljettu reitti (sivu 35). Navigointiviivojen on oltava näkyvissä, jotta reitti näkyy tutkanäytössä
(sivu 94).
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Navigoi.
4. Valitse Poikkeama, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
5. Valitse Poikkeama.
6. Anna poikkeamaetäisyys:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
8. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
• Valitse Takaperin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Takaperin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
82
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
9. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
10. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
Reitti näkyy magentan värisenä viivana, johon on merkitty aloituspiste, määränpää ja käännökset.
11. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
12. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja
muut vaaralliset kohteet.
Tietoja päällekkäistutkasta
Päällekkäistutka näyttää tutkatiedot merikartan tai kalastuskartan päällä. Päällekkäistutkan näyttämät tiedot
perustuvat viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan (Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry) ja päällekkäistutkan
kaikkia määritysasetuksia käytetään myös viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan. Esimerkki: jos käytössä
on Satama-tila ja siirryt siitä päällekkäistutkaan, päällekkäistutka näyttää Satama-tilan tutkatiedot. Jos muutat
vahvistusasetusta käyttäen päällekkäistutkan valikkoa, Satama-tilan vahvistusasetus muuttuu automaattisesti.
Päällekkäistutka ei näytä tietoja, jotka perustuvat Kaksoisalue-tutkatilaan eikä vahvistuksen määritysasetuksia
käytetä Kaksoisalue-tilalle.
Päällekkäistutka merikartassa
Päällekkäistutkan ja karttatietojen kohdistus
Käytettäessä päällekkäistutkaa karttaplotteri kohdistaa tutkatiedot karttatietojen kanssa veneen kulkusuunnan
perusteella. Kulkusuunnan tiedot perustuvat oletuksena liitettynä olevan magneettisen suuntatunnistimen tuottamiin
tietoihin NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkosta. Jos suuntatunnistinta ei ole käytössä, veneen kulkusuunta perustuu
GPS-seurantatietoihin.
GPS-seurantatiedot näyttävät suunnan, johon vene liikkuu, eikä suuntaa, johon veneen keula osoittaa. Jos vene
ajelehtii taaksepäin tai sivusuunnassa virran tai tuulen vuoksi, päällekkäistutka ei ehkä pysty kohdistamaan tietoja
karttatietojen kanssa täydellisesti. Vältä tämä käyttämällä sähköisen kompassin tuottamia veneen kulkusuuntatietoja.
Jos veneen kulkusuunta perustuu magneettisen suuntatunnistimen tai automaattiohjauksen tuottamiin tietoihin,
kulkusuuntatietojen tarkkuus voi heikentyä väärän määrityksen, mekaanisen toimintahäiriön, magneettisen häiriön
tai muiden syiden vuoksi. Jos kulkusuuntatietojen tarkkuus heikentyy, päällekkäistutka ei ehkä pysty kohdistamaan
tietoja karttatietojen kanssa täydellisesti.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
83
Tutka
Päällekkäistutkan näyttäminen
Päällekkäistutkan näyttämät tiedot perustuvat viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan.
Valitse aloitusnäytössä > Tutka > Päällekkäistutka.
Tutkakuva näkyy oranssina merikartan päällä.
Päällekkäistutkan lähentäminen ja loitontaminen
Zoomaaminen kartan vierittämisen aikana vaikuttaa ainoastaan kartan zoomausasteeseen. Tutkan alue pysyy
samana. Zoomaaminen kartan ollessa lukittuna veneeseen (ei vieritystä) vaikuttaa kartan zoomausasteeseen ja tutkan
alueeseen.
Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: lähennä ja loitonna Alue (-/+) -painikkeilla.
• GPSMAP 7000 -sarja: Lähennä ja loitonna
- ja
-painikkeilla.
Karttatyypin valinta päällekkäistutkalle
Voit valita, näkyykö merikartta tai kalastuskartta päällekkäistutkan alla.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Määritä > Kartta-asetus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Karttatyyppi > Navigointi.
• Valitse Karttatyyppi > Kalastus.
Tutkanäytön optimointi
Tutkanäytön voi optimoida erikseen Liiketiedot-, Satama-, Avomeri- tai Sentry-tilalle sekä Kaksoisalue-tilan
molemmille näytöille.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse tutkan alue (sivu 85).
4. Palauta vahvistusasetuksen oletusarvo (sivu 86).
5. Palauta aaltovälkkeen asetuksen oletusarvo (sivu 88).
6. Palauta sateen aiheuttamien häiriöiden asetuksen oletusarvo (sivu 89).
7. Palauta FTC-asetuksen oletusarvo (sivu 89).
8. Palauta ylikuulumisasetuksen oletusarvo (sivu 91).
9. Säädä vahvistusasetus manuaalisesti (sivu 86).
10. Säädä aaltovälkkeen asetus manuaalisesti (sivu 88).
11. Säädä sateen vaimennus- ja FTC-asetus manuaalisesti (sivu 90).
84
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
Tietoja tutkasignaalien kantamasta
Tutkasignaalin kantama ilmaisee tutkan lähettämän ja vastaanottaman signaalilähetyksen pulssin pituuden.
Kantaman suurentuessa tutka lähettää pitempiä pulsseja kaukana olevien kohteiden saavuttamiseksi. Lähempänä
olevat kohteet, etenkin sade ja aallot, myös heijastavat pitempiä pulsseja, mikä voi lisätä tutkanäytön kohinaa.
Lisäksi tietojen näyttö kauempana olevista kohteista voi vähentää tutkanäytössä olevaa tilaa, joka on varattu lyhyen
kantaman kohteille, ellei käytössä ole Kaksoisalue-tila (sivu 75).
Tutkan kantaman valintaa koskevia vihjeitä
• Selvitä, mitä tietoja tarvitset tutkanäyttöön. Esimerkki: tarvitsetko tietoja lähialueiden sääolosuhteista tai
kohteista ja liikenteestä, vai ovatko tiedot etäisempien alueiden sääoloista tärkeämpiä?
• Arvioi ympäristöolosuhteet, joissa tutkaa käytetään. Etenkin huonolla säällä pitkän kantaman tutkasignaalit
voivat lisätä tutkanäytön välkettä, jolloin on vaikeampi nähdä tietoja lyhyen kantaman kohteista. Sateessa
lyhyen kantaman tutkasignaalien avulla voi nähdä lähellä olevien kohteiden tietoja tehokkaammin, jos sateen
vaimennus- ja FTC-asetukset on määritetty optimaalisesti.
• Valitse lyhyin tehokas kantama tutkan käytön syyn ja sääolosuhteiden mukaan.
Tutkan kantaman valinta
Katso kohtaa Zoomausmittakaavan säätö tutkanäytössä (sivu 72).
Tietoja herkkyys- ja välkeasetuksista
Tutkavastaanottimen herkkyyttä voi säätää. Herkkyyden oletusasetus Autom. asettaa herkkyyden automaattisesti
yhden kerran keskimääräisten olosuhteiden, tutkasignaalin kantaman ja valitun tutkatilan perusteella. Olosuhteiden
muuttuessa karttaplotteri ei säädä herkkyyttä uudelleen automaattisesti. Säädä herkkyys manuaalisesti tutkan
ulkoasun optimoimiseksi erikoisolosuhteita varten (sivu 86).
Välke tarkoittaa häiriöitä, jotka johtuvat tutkasignaalien heijastumisesta merkityksettömistä kohteista. Välkkeen
tavallisia lähteitä ovat sade, aallot ja lähellä olevat tutkalähteet.
Määritysasetukset ja tutkan tyyppi
Käytettäessä GMR-mallia 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 tai 406 kaikki yhden tutkatilan herkkyyden ja
välkkeen asetukset otetaan käyttöön myös kaikille muille tutkatiloille ja päällekkäistutkalle.
Käytettäessä tutkamallia GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD tai 1206 xHD yhden tutkatilan herkkyyden ja
välkkeen asetukset voidaan ottaa käyttöön muille tutkatiloille tämän taulukon mukaisesti.
Asetus
Tutkatila
Herkkyys
Merihäiriö
Sateen välke
FTC
Ylikuuluminen
Satama, Avomeri, Sentry
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä kerran kaikille tiloille
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Kaksoisalue: Vasen ruutu Kaksoisalue: Oikea ruutu
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä erikseen
Määritä kerran sekä vasemmalle että oikealle näytölle
85
Tutka
Käytettäessä tutkamallia GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD tai 1206 xHD viimeksi valitut tutkatilan herkkyyden
ja välkkeen asetukset otetaan käyttöön päällekkäistutkalle automaattisesti. Esimerkki: jos herkkyydeksi on Satamatilassa asetettu 50 %, päällekkäistutkan herkkyydeksi tulee automaattisesti 50 %. Jos Avomeri-tilan herkkyydeksi
asetetaan myöhemmin 40 %, päällekkäistutkan herkkyydeksi tulee automaattisesti 40 %.
Herkkyyden ja välkkeen oletusasetukset
Asetus
Oletusarvo
Ohjeet
Herkkyys
Autom.
Katso kohtaa Herkkyyden automaattinen säätö tutkanäytössä (sivu 86).
Merihäiriö
Tyyni, Normaali tai Katso kohtaa Aaltovälkkeen oletusasetuksen palauttaminen (sivu 88).
Kova
Sateen välke Ei käytössä
Katso kohtaa Sateen välkkeen oletusasetuksen palauttaminen (sivu 89).
FTC
Ei käytössä
Katso kohtaa FTC-oletusasetuksen palauttaminen (sivu 89).
Ylikuuluminen Käytössä
Katso kohtaa Ylikuulumisen säätäminen tutkanäytössä (sivu 91).
Herkkyyden automaattinen säätö tutkanäytössä
Herkkyysasetuksena on oletuksen mukaisesti Autom. Kunkin tutkatilan automaattinen herkkyysasetus optimoidaan
kyseiselle tilalle, ja se saattaa poiketa toisen tilan automaattisesta herkkyysasetuksesta.
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Herkkyys > Autom.. Liiketiedot-, Satama-, Avomeri- tai Sentry-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko
(MENU) > Herkkyys > Autom.. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen > Herkkyys > Autom..
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko
(MENU) > Herkkyys > Autom.. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea > Herkkyys > Autom..
Karttaplotteri asettaa herkkyyden automaattisesti yhden kerran keskimääräisten olosuhteiden, tutkasignaalin
kantaman ja valitun tutkatilan perusteella. Olosuhteiden muuttuessa karttaplotteri ei säädä herkkyyttä uudelleen
automaattisesti.
Herkkyyden manuaalinen säätö tutkanäytössä
Herkkyyden voi säätää manuaalisesti. Näin voidaan varmistaa, että tutkan suorituskyky vastaa optimaalisesti
todellisia olosuhteita.
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
86
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Herkkyys Liiketiedot-, Satama, Avomeri- tai Sentry-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Herkkyys. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen > Herkkyys.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Herkkyys. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea > Herkkyys.
4. Lisää herkkyyttä painamalla ylänuolta, kunnes tutkanäyttöön alkaa tulla pieniä täpliä.
Tutkanäytön tiedot päivitetään muutaman sekunnin välein. Siksi manuaalisesti tehdyn herkkyyssäädön tulokset
eivät välttämättä näy heti. Säädä herkkyyttä hitaasti.
5. Vähennä herkkyyttä painamalla alanuolta, kunnes täplät katoavat.
6. Jos kantoalueella on veneitä, maata tai muita kohteita, vähennä herkkyyttä painamalla alanuolta, kunnes kohteet
alkavat vilkkua.
7. Lisää herkkyyttä painamalla ylänuolta, kunnes veneet, maa tai muut kohteet näkyvät tutkanäytössä tasaisen
kirkkaina.
8. Pienennä lähellä olevia suuria kohteita tarvittaessa (sivu 87).
9. Pienennä sivukeilakaikujen kokoa tarvittaessa (sivu 87).
Lähellä olevien suurten kohteiden aiheuttamien häiriöiden vähentäminen
Lähellä olevat suurehkot kohteet, kuten laiturimuurit, voivat aiheuttaa kohteen näkymisen tutkanäytössä erittäin
kirkkaana. Tämä kuva voi haitata lähellä olevien pienempien kohteiden näkyvyyttä.
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Herkkyys Liiketiedot-, Satama, Avomeri- tai Sentry-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Herkkyys. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen > Herkkyys.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Herkkyys. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea > Herkkyys.
4. Vähennä herkkyyttä painamalla alanuolta, kunnes pienemmät kohteet näkyvät tutkanäytössä selkeästi.
Kun herkkyyttä vähennetään lähellä olevien suurehkojen kohteiden aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi,
pienehköt tai etäämpänä olevat kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat tutkanäytöstä.
Sivukeilakaikujen häiriöiden pienentäminen tutkanäytössä
Sivukeilakaikujen aiheuttamat häiriöt voivat näkyä kohteesta poispäin suuntautuvina, puoliympyrän muotoisina
viivoina. Sivukeilakaikujen vaikutuksia voidaan välttää vähentämällä herkkyyttä tai tutkan kantamaa.
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
87
Tutka
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Herkkyys Liiketiedot-, Satama, Avomeri- tai Sentry-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Herkkyys. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen > Herkkyys.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Herkkyys. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea > Herkkyys.
4. Vähennä herkkyyttä painamalla alanuolta, kunnes puoliympyrän muotoiset viivat katoavat tutkanäytöstä.
Kun herkkyyttä vähennetään sivukeilakaikujen aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi, pienehköt tai etäämpänä
olevat kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat tutkanäytöstä.
Aaltovälkkeen oletusasetuksen palauttaminen
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen
herkkyysasetusta saatetaan käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Merihäiriö Liiketiedot-, Satama-, Avomeri- tai Sentry-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Merihäiriö. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan
poisto > Merihäiriö.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Merihäiriö. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea > Kohinan
poisto > Merihäiriö.
4. Valitse asetus, joka vastaa meriolosuhteita: Kova, Normaali tai Tyyni.
Aaltovälkkeen säätäminen tutkanäytössä
Myrskyävän meren aiheuttamia herkkyyshäiriöitä voi kompensoida. Merihäiriö-asetus vaikuttaa lähellä ilmenevän
välkkeen ja kohteiden ulkoasuun enemmän kuin etäämpänä ilmenevän välkkeen ja kohteiden ulkoasuun. Suurempi
merihäiriöasetus vaimentaa lähellä olevien aaltojen aiheuttamaa välkettä, mutta se voi myös heikentää lähellä
olevien kohteiden näkyvyyttä tai estää niiden näkymisen kokonaan.
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen
herkkyysasetusta saatetaan käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
88
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Merihäiriö Liiketiedot-, Satama-, Avomeri- tai Sentry-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Merihäiriö. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan
poisto > Merihäiriö.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Merihäiriö. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea > Kohinan
poisto > Merihäiriö.
4. Valitse asetus, joka vastaa meriolosuhteita: Kova, Normaali tai Tyyni.
5. Vähennä tai lisää aaltovälkkeen näkymistä painamalla ylä- tai alanuolta, kunnes muut kohteet näkyvät
tutkanäytössä selkeästi.
Meriolosuhteiden aiheuttama välke voi edelleen näkyä.
FTC-oletusasetuksen palauttaminen
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä FTC-asetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Kohinan poisto > FTC > Ei käytössä Liiketiedot-, Satama-, Avomeri- tai
Sentry-tilalle.
• Määritä asetus Kaksoisalue-tilan molemmille näytöille. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > FTC > Ei käytössä. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen >
Kohinan poisto > FTC > Ei käytössä.
Sateen välkkeen oletusasetuksen palauttaminen
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä aaltovälkkeen
herkkyysasetusta saatetaan käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Sadehäiriö > Ei käytössä Liiketiedot-, Satama-, Avomeri- tai
Sentry-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Sadehäiriö > Ei käytössä. GPSMAP 7000 -sarja: valitse
Vasen > Kohinan poisto > Sadehäiriö > Ei käytössä.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Sadehäiriö > Ei käytössä. GPSMAP 7000 -sarja: valitse
Oikea > Kohinan poisto > Sadehäiriö > Ei käytössä.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
89
Tutka
Sateen välkkeen säätäminen tutkanäytössä
Voit säätää sateen aiheuttaman välkkeen ulkoasua. Lisäksi tutkan kantaman pienentäminen voi pienentää sateen
aiheuttamaa välkettä (sivu 72).
Asetus
FTC
Kuvaus
Tämä asetus vaikuttaa sateen aiheuttamien suurten, usvaisten välkemassojen ulkoasuun
kaikilla etäisyyksillä.
Sateen välke Tämä asetus vaikuttaa enemmän lähialueella olevan sadevälkkeen ja kohteiden ulkoasuun
kuin kaukaisemman sadevälkkeen ja kohteiden ulkoasuun. Suurempi sadevälkeasetus
vähentää lähellä olevan sateen aiheuttamaa välkettä, mutta se voi myös heikentää lähellä
olevien kohteiden näkyvyyttä tai estää niiden näkymisen kokonaan.
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä sateen välkkeen ja FTCherkkyyden asetusta saatetaan käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Kohinan poisto > FTC Liiketiedot-, Satama-, Avomeri- tai Sentry-tilalle.
• Määritä asetus Kaksoisalue-tilan molemmille näytöille. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > FTC. GPSMAP 7000 -sarja: valitse
Vasen > Kohinan poisto > FTC.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Vähennä tai lisää sateen välkkeen näkymistä valitsemalla Korkea, Normaali tai Matala, jos käytössä on
tutkamalli GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 tai 406. Muiden kohteiden tulee jäädä selkeästi
näkyviin tutkanäytössä.
• Vähennä tai lisää sateen välkkeen näkymistä painamalla ylä- tai alanuolta, jos käytössä on tutkamalli
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD tai 1206 xHD. Muiden kohteiden tulee jäädä selkeästi näkyviin
tutkanäytössä. Jos FTC-asetus on yli 50 %, kannattaa harkita tutkan kantaman pienentämistä.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Sadehäiriö Liiketiedot-, Satama-, Avomeri- tai Sentry-tilalle.
• Määritä Kaksoisalue-tilan lyhyen kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Sadehäiriö. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan
poisto > Sadehäiriö.
• Määritä Kaksoisalue-tilan pitkän kantaman näytön asetus. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Sadehäiriö. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Oikea > Kohinan
poisto > Sadehäiriö.
6. Vähennä tai lisää läheisen sadevälkkeen näkymistä painamalla ylä- tai alanuolta, kunnes muut kohteet näkyvät
tutkanäytössä selkeästi.
Sateen aiheuttama välke voi edelleen näkyä.
90
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
Ylikuulumisen säätäminen tutkanäytössä
Voit vähentää lähistöllä käytettävän toisen tutkan aiheuttamia häiriöitä. Häiriönestoasetuksena on oletuksen
mukaisesti Käytössä.
Huomautus: Käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä häiriönestoasetusta saatetaan
käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 85).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Kaksoisalue tai Sentry.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Kohinan poisto > Ylikuuluminen > Käytössä Liiketiedot-, Satama-, Avomeritai Sentry-tilalle.
• Määritä asetus Kaksoisalue-tilan molemmille näytöille. GPSMAP 6000 -sarja: valitse
> Valikko
(MENU) > Kohinan poisto > Ylikuuluminen > Käytössä. GPSMAP 7000 -sarja: valitse Vasen > Kohinan
poisto > Ylikuuluminen > Käytössä.
Tutkanäytön ulkoasu
Tietopalkkiasetukset
Tietopalkkeja voi näkyä kaikissa tutkatiloissa, ja niistä saat reaaliaikaista tietoa nopeasti.
Kaikki yhdelle tutkatilalle määritetyt tietopalkit näkyvät kaikissa muissa tutkatiloissa. Kaikki päällekkäistutkalle
määritetyt tietopalkit näkyvät vain päällekkäistutkassa, ja ne on määritettävä erikseen.
Liiketietojen tietopalkin näyttäminen tutkanäytössä
Liiketietojen tietopalkki näyttää GPS-nopeuden, GPS-kulkusuunnan, syvyyden ja GPS-sijaintitiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tila.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tutka-asetus > Tietopalkit > Liiketiedot > Käytössä.
Liiketietojen tietopalkin määrittäminen tutkanäytössä
Avaa liiketietojen tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 91).
Liiketietojen tietopalkki koostuu neljästä osasta, joista jokainen näkyy tutkanäytön eri kulmissa.
Voit valita tietopalkin jokaiselle osalle oman tietotyypin.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tila.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tutka-asetus > Tietopalkit > Liiketiedot > Tietopalkin asetukset.
4. Valitse Vasen ylä.
5. Valitse tietotyyppi, joka näkyy tietopalkin vasemmassa yläosassa.
6. Toista vaiheet 4 ja 5 tietopalkin kohdassa Oikea ylä, Vasen ala ja Oikea ala.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
91
Tutka
Navigoinnin tietopalkin näyttäminen tutkanäytössä
Navigoinnin tietopalkki näkyy tutkanäytön yläosan poikki kulkevalla rivillä. Navigoinnin tietopalkki voi näyttää
saapumisajan, etäisyyden määränpäähän, suuntapoikkeaman, suuntiman ja seuraavan käännöksen.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tila.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tutka-asetus > Tietopalkit > Navigointi.
4. Valitse Käytössä tai Autom.
Navigoinnin tietopalkin määrittäminen tutkanäytössä
Avaa navigoinnin tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 92).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tila.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tutka-asetus > Tietopalkit > Navigointi > Tietopalkin asetukset.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Reittietappi. Valitse Käytössä, jos haluat näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa reittiä tai
automaattisen opastuksen mukaista reittiä.
• Valitse Seur. käänn. > Etäisyys, jos haluat näyttää etäisyyteen perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Seur. käänn. > Aika näyttää aikaan perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Määränpää ja valitse Etäisyys, Aika määränpäähän tai Saapuminen, kun haluat valita
määränpäätietojen esitystavan.
Kalastus-, Polttoaine- ja Purjehdus-tietopalkit
Tietopalkki Näytetyt tiedot
Kalastus
Syvyys,veden lämpötila ja nopeus veteen
Polttoaine
Polttoaineen kulutus, jäljellä oleva polttoaine, ajomatka ja polttoainehinta
Purjehdus
Nopeus veteen, tuulen nopeus, tuulen kulma ja tuulen nopeuden edut (VMG).
Kalastus-, Polttoaine- ja Purjehdus-tietopalkkien näyttäminen tutkanäytössä
Kalastuksen, polttoaineen ja purjehduksen tietopalkit näkyvät tutkanäytön alaosan poikki kulkevalla rivillä. Vain
yksi näistä kolmesta tietopalkista voi olla näkyvissä kerralla.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tila.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Valikko (MENU) > Tutka-asetus > Tietopalkit > Kalastus > Käytössä.
• Valitse Valikko (MENU) > Tutka-asetus > Tietopalkit > Polttoaine > Käytössä.
• Valitse Valikko (MENU) > Tutka-asetus > Tietopalkit > Purjehdus > Käytössä.
Huomautus: Kun valitset yhden näistä kolmesta tietopalkista, muut kaksi tietopalkkia piilotetaan
automaattisesti.
92
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
Tosituulen tai suhteellisen tuulen määritys Purjehdus-tietopalkkia varten
Avaa purjehduksen tietopalkki näyttöön määrittämistä varten (sivu 92).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tila.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tutka-asetus > Tietopalkit > Purjehdus.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tuuli > Suhteellinen, jos haluat näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa liikkeessä.
• Valitse Tuuli > Tosi, jos haluat näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa paikallaan.
Tuulen ja reittipisteen nopeuden edut -tietojen näyttäminen Tietopalkeissa
Katso kohtaa Tuulen nopeuden etujen ja reittipisteen nopeuden etujen näyttäminen tietopalkeissa (sivu 65).
Kompassinauhan tietopalkin näyttäminen
Kompassinauhan tietopalkki näkyy tutkanäytön yläosan poikki kulkevalla rivillä, navigoinnin tietopalkin
yläpuolella. Se näyttää nykyisen kulkusuunnan ja symbolin, joka osoittaa navigoinnin aikana halutun reitin
mukaisen suuntiman.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Liiketiedot-, Satama- tai Avomeri-tila.
3. Valitse Valikko (MENU) > Tutka-asetus > Tietopalkit > Kompassinauha > Käytössä.
Tutkanäyttöasetukset
Tutkan värikaavion määrittäminen
Voit määrittää värivalikoiman, jota käytetään kaikissa tutkanäytöissä. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Värikaavio.
2. Valitse Valkoinen, Musta (yötilan väreille) tai Sininen.
Tutkanäytön suunnan määrittäminen
Voit määrittää tutkanäytön perspektiivin. Suunta-asetus vaikuttaa jokaiseen tutkatilaan. Tämä asetus ei koske
päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Suunta.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Pohjoinen ylös, jos haluat pohjoissuunnan näkyvän kartan yläreunassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat määrittää kulkusuunnan näkymään kartan yläreunassa. Tiedot saadaan
suuntatunnistimelta, jota kutsutaan myös magneettiseksi ohjaussuunnaksi. Keulaviiva näkyy näytössä
pystysuorassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat kartan näkyvän niin, että navigointisuunta on aina ylöspäin.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
93
Tutka
Katselukulman vaihtaminen tutkanäytössä
Voit siirtää nykyistä sijaintipaikkaasi automaattisesti kohti näytön alareunaa sen mukaan, kun nopeus lisääntyy. Saat
parhaan tuloksen määrittämällä enimmäisnopeuden. Tämä asetus vaikuttaa jokaiseen tutkatilaan. Tämä asetus ei
koske päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Look-Ahd Spd > Käytössä.
2. Anna nopeus:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
Tutkan navigointiasetukset
Keulaviivan näyttäminen tutkanäytössä
Voit näyttää veneen keulasta jatkuvan viivan kulkusuunnassa tutkanäytössä. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Keulaviiva > Näytä.
Aluerenkaiden näyttäminen ja piilottaminen tutkanäytössä
Aluerenkaiden avulla voi havainnollistaa etäisyyksiä tutkanäytössä. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Renkaat > Näytä.
Navigointiviivojen näyttäminen tutkanäytössä
Navigointiviivat näyttävät reitin, joka on määritetty toiminnoilla Reitti, Opastus tai Siirry. Tämä asetus ei koske
päällekkäistutkaa.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Navig.viivat > Näytä.
Tutkan skannerin ja antennin asetukset
Antennin kiertonopeuden määrittäminen
Huomautus: Kiertonopeuden voi määrittää vain tutkamalleille GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604
xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD. Antenni ei kierrä nopeasti Kaksoisalue-tilassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Kiertonop.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Normaali nopeus.
• Valitse Nopea, jos haluat lisätä antennin nopeutta, mikä lisää näytön päivitysnopeutta.
94
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
Tutkan antennin koon määrittäminen
Voit optimoi tutkan kuvan laadun ilmoittamalla tutkan antennin koon. Niin kauan kuin antennin kokoa ei ole
määritetty, näytössä näkyy Tutka on määritettävä -ilmoitus.
Huomautus: Antennin koon voi märittää vain tutkamalleille GMR 404, 406, 604 xHD,
606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Antennin koko.
2. Valitse 4 jalkaa tai 6 jalkaa.
Tutkan signaalilähetyksen vyöhyke-eston käyttöönotto
Voit ilmoittaa alueen, jolla tutkan skanneri ei lähetä signaaleja.
Huomautus: Tutkan signaalilähetyksen vyöhyke-eston voi määrittää vain tutkamalleille GMR 604 xHD, 606
xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ei signaalia vyöhykkeellä.
Vyöhyke, jolla tutka ei lähetä signaalia, näkyy tutkanäytössä varjostettuna.
2. Valitse Kulma 1 > Säädä > Siirrä.
3. Säädä vyöhykekokoa, jolla tutka ei lähetä signaalia, painamalla ylä- tai alanuolta.
4. Valitse Kulma 2 > Säädä > Siirrä.
5. Säädä vyöhykekokoa, jolla tutka ei lähetä signaalia, painamalla ylä- tai alanuolta.
Veneen keulan poikkeama-arvo
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa linjassa
veneen keskiviivan kanssa.
Veneen keulan mahdollisen poikkeaman mittaaminen
1. Ota magneettisella kompassilla optinen suuntima näkyvissä olevasta, paikallaan pysyvästä kohteesta.
2. Mittaa suuntima kohteeseen tutkalla.
3. Jos suuntiman poikkeama on yli +/- 1°, määritä veneen keulan poikkeama.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Veneen keulan poikkeama on mitattava ennen sen määritystä (sivu 95).
Yhdelle tutkatilalle määritettyä veneen keulan poikkeama-asetusta käytetään kaikille muille tutkatiloille ja
päällekkäistutkalle.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Veneen keula.
2. Säädä poikkeama-arvoa valitsemalla se ja painamalla ylä- tai alanuolta.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
95
Tutka
Päällekkäistutkanäytön ulkoasu
Päällekkäistutkan herkkyyden ja välkkeen säätäminen
Katso kohtaa Tietoja herkkyys- ja välkeasetuksista (sivu 85).
Päällekkäistutkanäytön suunnan määrittäminen
Katso kohtaa Kartan suunnan vaihtaminen (sivu 11).
Tietopalkkien määrittäminen päällekkäistutkalle
Katso kohtaa Tietopalkkiasetukset (sivu 91).
Jälkien ja reittipisteiden asetukset
Jälkien näyttäminen päällekkäistutkassa
Voit määrittää, näkyvätkö aluksen jäljet päällekkäistutkassa.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Reittipist. & jäljet > Jäljet >
Käytössä.
Jälkien hallinta
Katso kohtaa Jäljet (sivu 39).
Reittipistetunnuksen tyyppi
Voit valita tunnustyypin, joka näkyy reittipisteiden yhteydessä päällekkäistutkassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Reittipist. & jäljet > Reittipisteen
näyttö > Näyttö.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tunnus, jos haluat nähdä tunnuksia käyttävät reittipisteet.
• Valitse Kommentti, jos haluat näyttää reittipisteen tunnuksina kommentteja.
• Valitse Symboli, jos haluat nähdä symboleja käyttävät reittipisteet.
Reittipisteiden hallinta
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 34).
Hälytykset ja muut alusasetukset
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Katso kohtaa Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle (sivu 17).
AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen
Katso kohtaa AIS- ja MARPA-uhkien luettelon näyttäminen (sivu 79).
96
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Tutka
Muiden alusten näyttäminen päällekkäistutkassa
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista
aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät tutkanäytössä. Päällekkäistutkalle määritettyä näyttöalueasetusta
käytetään vain päällekkäistutkalle. Päällekkäistutkalle määritettyjä tietoja ja projisoituja kulkusuunta-asetuksia
käytetään myös kaikille tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Muut alukset > Näytön asetukset.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse etäisyys.
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AIS-aktivoiduista ja MARPA-merkityistä aluksista.
• Valitse Proj. suunta, kun haluat määrittää projisoidun suunnan ajan AIS-aktivoiduille ja MARPA-merkityille
aluksille. GPSMAP 6000 -sarja: aseta kulkusuunta keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä
GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Polut, kun haluat nähdä AIS-alusten jäljet. Valitse polun avulla näytettävän jäljen pituus.
Päällekkäistutkan navigointinäytön asetukset
Kartan zoomauksen muuttaminen
Voit säätää kartassa eri zoomaustasoille päällekkäistutkalle näytettävien tietojen määrä.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Määritä >
Kartta-asetus > Tiedot.
2. Valitse kartan tarkkuus.
Liitekartan näyttäminen vierityksen aikana
Voit valita, näkyykö päällekkäistutkan vierityksen aikana liitekartta.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Asetus >
Kartta-asetus > Liitekartta.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä jos haluat näyttää liitekartan vierityksen aikana.
• Valitse Autom. jos haluat liitekartan näkyvän vierityksen aikana vain, kun sijaintikuvake ( ) ei enää näy
näytössä.
Keulaviivan näyttäminen ja määrittäminen
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa matkustussuuntaan. Voit määrittää päällekkäistutkassa näytettävän keulaviivan
ulkoasun.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Asetus >
Kartta-asetus > Keulaviiva.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Etäisyys-valinnalla voit asettaa etäisyyden keulaviivan päähän. GPSMAP 6000 -sarja: aseta etäisyys
keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
• Aika-valinnalla voit asettaa ajan, joka kuluu, ennen kuin saavutat keulaviivan pään.
GPSMAP 6000 -sarja: aseta aika keinupainikkeella tai numeronäppäimillä. Käytä
GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
97
Tutka
Syvyysluotauksen näyttäminen ja määrittäminen
Päällekkäistutkassa voi näyttää syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Asetus >
Kartta-asetus > Pistesyvyydet > Käytössä.
2. Valitse Pistesyvyydet > Vaarallinen.
3. Anna vaarallinen syvyys:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
Merimerkkisymbolien näyttäminen ja määrittäminen
Voit määrittää merimerkkisymbolien ulkoasun ja näyttää ne päällekkäistutkassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Asetus >
Kartta-asetus > Symbolit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Määritä kartassa näkyvien merimerkkisymbolien koko valitsemalla Merimerkin koko. Valitse koko.
• Näytä NOAA:n merimerkistö valitsemalla Merimerkin tyyppi > NOAA.
• Näytä IALA:n merimerkistö valitsemalla Merimerkin tyyppi > IALA.
Kartan lisätietojen näyttäminen
Päällekkäistutkassa voi näyttää lisätietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko (MENU) > Asetus >
Kartta-asetus > Symbolit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Näytä maalla olevat kohdepistekuvakkeet valitsemalla POI:t maalla > Käytössä.
• Näytä sektori, jossa navigointivalo on näkyvissä, valitsemalla Valosektorit. Suodata valosektoreiden
näyttämistä zoomaustason mukaan valitsemalla Käytössä.
• Valitse Karttarajat > Käytössä, kun käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia ja haluat nähdä alueet, jotka
kartat kattavat.
• Valitse Valokuvapisteet > Käytössä, kun käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia ja haluat näyttää
kamerakuvakkeet.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Katso kohtaa Veneen keulan poikkeama-arvo (sivu 95).
98
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Luotain
Luotain
Valinnaiseen Garmin GSD 22/24/26 -luotainmoduuliin ja kaikuanturiin liitettyä karttaplotteria voi käyttää
kalastustutkana. GSD 22/24/26 muodostaa yhteyden Garmin Marine Networkin kautta ja jakaa luotaintietoja
kaikkien verkkoon liitettyjen karttaplotterien kanssa. GSD 22- ja GSD 24/26 -mallien toiminnot ja ominaisuudet
poikkeavat toisistaan hiukan. Mahdolliset erot esitellään asianmukaisissa kohdissa jäljempänä.
Luotainnäkymät
Koko näytön luotainnäkymä
Koko näytön luotainnäkymä näyttää kaikuanturin lähettämät luotainlukemat koko näytössä. Näytön oikeassa
reunassa näkyvä aluekoko osoittaa havaittujen kohteiden syvyyden, kun näytön kuva vierittyy oikealta vasemmalle.
Voit avata koko näytön luotainnäkymän valitsemalla aloitusnäytössä Luotain > Koko näyttö.
Syvyys, lämpötila ja
nopeus veteen
Vedenalainen kohde
Alue
Pohja
GPS-nopeus ja
GPS-suunta
Kaikuanturin taajuus.
Koko näytön luotainnäkymä
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Luotainnäkymän jaettu zoomaus näyttää luotainlukemat koko näytön kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion
suurennetun osan samassa näytössä. Voit avata jaetun zoomauksen luotainnäkymän valitsemalla aloitusnäytössä
Luotain > Jaettu zoom.
Lähennetty syvyysskaala
Zoomausikkuna.
Zoomaustaso
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Jaetun taajuuden luotainnäkymässä näkyvät tietyn taajuuden (kuten 200 kHz) luotaintiedot vasemmalla ja toisen
taajuuden (kuten 50 kHz) tiedot oikealla. Voit avata jaetun taajuuden luotainnäkymän valitsemalla aloitusnäytössä
Luotain > Jaettu taajuus. GSD 26 -laitteella voit määrittää kahden taajuuden zoomauksen, syvyysviivan ja
a-scopen erikseen jaetun taajuuden näkymässä.
Huomautus: jaetun taajuuden luotainnäkymä edellyttää kaksoistaajuuksisen kaikuanturin käyttöä.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
99
Luotain
Kaikuanturin
taajuudet
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Veden lämpöloki
Jos käytät veden lämpötilan mittaavaa kaikuanturia, lämpölokissa näkyvät veden lämpölukemat ajan kuluessa. Voit
näyttää lämpölokin valitsemalla aloitusnäytössä Luotain > Veden lämpö.
Lämpölokin näyttöala- ja aikaskaalan määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Veden lämpö.
2. Valitse Menu.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Määritä aikavalinnainen skaala valitsemalla Kestoaika. Oletusasetus on 10 minuuttia. Suurentamalla aikaasteikkoa voit nähdä lämpötilavaihtelut pidemmältä aikaväliltä.
• Määritä lämpötila-alueen asteikko valitsemalla Asteikko. Oletusasetus on 4 astetta. Lisäämällä lämpötilaasteikkoa voit näyttää enemmän lämpötilan vaihteluita.
Lämpötila ja
syvyys
Lämpötilaalue
Kulunut
aika
Veden lämpöloki
Reittipisteet luotainnäytössä
Luotainnäytön tauon määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Luotaimen tauko.
100
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Luotain
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Luotaimen tauko.
Määritä reittipisteen sijainti käyttäen syvyysviivan ja etäisyysviivan leikkauspistettä:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse leikkauspiste keinupainikkeella.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa ja vedä leikkauspistettä.
5. Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Luo reittipiste.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Uusi reittipiste.
1.
2.
3.
4.
Luotainnäytön asetukset
Voit määrittää ja säätää kaikkien luotainnäkymien luotainnäyttöä.
Zoomaustason määrittäminen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Zoomaus.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla GSD 22 -laitteessa 2x automaattinen zoom tai 4x automaattinen zoom voit lähentää
luotaintiedot kaksin- tai kolminkertaisella suurennuksella.
• Valitsemalla GSD 22 -laitteessa Manuaalinen zoomaus voit määrittää suurennetun alueen syvyysalueen
manuaalisesti. Määritä suurennetun alueen syvyys valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas. Lisää tai vähennä
suurennetun alueen suurennusta valitsemalla Lähennä tai Loitonna. Valitse Valmis.
• Valitsemalla GSD 24/26 -laitteessa Aseta zoom voit määrittää suurennetun alueen syvyysalueen
manuaalisesti. Määritä suurennetun alueen syvyys valitsemalla Näytä ylös tai Näytä alas. Lisää tai vähennä
suurennetun alueen suurennusta valitsemalla Lähennä tai Loitonna. Valitsemalla Automaattinen voit
säätää suurennetun alueen syvyyden automaattisesti. Valitse Valmis.
• Lähennä luotaintiedot pohjasyvyydestä GSD 22- ja GSD 24/26 -laitteessa valitsemalla Pohjan lukitus ja
määritä suurennetun alueen syvyysalue valitsemalla Ylös tai Alas. Valitse Valmis.
Herkkyyden säätäminen
Voit määrittää luotainnäytön yksityiskohtien määrän. Voit näyttää lisää yksityiskohtia suurentamalla
herkkyysasetusta. Jos näyttö on liian täynnä, pienennä herkkyyttä. GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa voit määrittää
kunkin taajuuden herkkyyden erikseen.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Herkkyys.
4. Valitse tarvittaessa taajuus.
5. Valitse vaihtoehto herkkyyden määrittämistä varten.
6. Valitse Takaisin.
Syvyysasteikon alueen säätäminen
Voit säätää näytön oikeassa reunassa näkyvää syvyysskaalaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Alue.
4. Valitse vaihtoehto.
5. Valitse Valmis.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
101
Luotain
Alueen ja herkkyyden säätäminen pikavalinnoilla
• Kun käytät GPSMAP 6000/7000 -sarjan laitetta ja GSD 22- tai GSD 24/26 -laitetta, säädä aluetta
valitsemalla + ja -.
• Kun käytät GPSMAP 6000 -sarjan laitetta ja GSD 24/26 -laitetta, voit siirtyä tarvittaessa herkkyyden ja
alueen säätönäytön välillä valitsemalla koko näytön luotainnäytössä Valitse-painikkeen. Voit säätää aluetta
tai herkkyyttä valitsemalla + ja -.
• Kun käytät GPSMAP 7000 -sarjan laitetta ja GSD 24/26 -laitetta ja herkkyys on säädetty manuaalisesti,
(page 101), voit säätää herkkyyttä valitsemalla koko näytön luotainnäkymän alareunasta + ja -.
Luotainnäytön kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla luotainnäyttö vierittyy oikealta vasemmalle.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää.
5. Valitse Kaikunopeus.
6. Valitse jokin seuraavista:
• Aseta piirtonopeus manuaalisesti valitsemalla Ultrascroll®, Nopea, Keskitaso tai Hidas.
• Valitse Automaattinen, jos haluat piirtonopeuden mukautuvan automaattisesti veneen nopeuden mukaan,
kun käytössä on veden nopeusanturi tai nopeutta mittaava kaikuanturi.
Kuvansiirron säätäminen
Voit lisätä luotainkuvan siirtonopeutta antamalla laitteen piirtää useita tietosarakkeita kutakin vastaanotettua
luotaintietosaraketta kohden. Esimerkiksi 2/1-asetuksella laite piirtää näyttöön kaksi tietosaraketta luotaimesta
saatuja luotaintietoja kohti. Tämä on kätevää, kun luotainta käytetään syvässä vedessä.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Ulkoasu.
5. Valitse Kuvan siirto.
6. Valitse kuvansiirtoasetus.
Luotainnäytön siirtäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Voit siirtää luotainnäytön kohdistuksen tiettyyn syvyyteen luotainnäytön tarkentamiseksi. Kun siirrät kohdistuksen,
tietoja ei kerätä valitun alueen ulkopuolelta.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Lisää > Siirto.
4. Säädä näkymää valitsemalla Ylös ja Alas.
5. Valitse Valmis.
102
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Luotain
Luotaimen lisäasetusten määrittäminen
Huomautus: nämä ominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Lämpötilan lähde -asetuksen määrittäminen edellyttää GSD 26 -laitetta ja useita veden lämpötilatunnistimia tai
lämpötilan mittaavia kaikuantureita.
GSD 24- ja GSD 26 -laitteilla voi määrittää useita luotainnäytön ja tietolähteen asetuksia.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Lisää > Lisäasetukset.
4. Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Valitsemalla Lähetys voit estää kaikuanturia lähettämästä.
• Valitsemalla TVG voit säätää ajan mukaan vaihtuvaa herkkyyttä, mikä voi vähentää häiriöitä.
• Valitsemalla Kaiun venytys voit säätää kohteiden näkymistä näytössä. Jos kaiku on liian leveä, kohteet
sulautuvat yhteen. Jos kaiku on liian kapea, kohteet voivat olla pieniä ja vaikeasti nähtäviä.
• Valitsemalla Pohjan seuranta voit valita, minkä taajuuden avulla syvyys määritetään.
• Valitsemalla GSD 26 -laitteessa Lämpötilan lähde voit valita, mitä veden lämpötilatunnistinta tai lämpötilan
mittaavaa kaikuanturia käytetään veden lämpölokin lähteenä.
Taajuudet
Taajuuksien valitseminen
Voit määrittää, mitä taajuuksia käytetään käytettäessä kaksitaajuuksista kaikuanturia. GSD 26 -laitteessa voi käyttää
chirp-taajuutta, jotta kohteet näkyvät tavallista selkeämpinä näytössä.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Taajuus.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse 200 kHz, jos haluat näyttää 200 kHz:n luotainsignaalin tiedot. Tämä on kätevää pääasiassa matalilla
sisävesillä.
• Valitse 50 kHz, jos haluat näyttää 50 kHz:n luotainsignaalin tiedot. Tämä on kätevää pääasiassa syvillä
vesillä.
• Valitsemalla GSD 22- tai GSD 24 -laitteessa Kaksois voit näyttää sekä 200 kHz:n että 50 kHz:n tiedot
• Jos käytät GSD 26 -laitetta laajakaistaisen kaikuanturin kanssa ja valitset Korkea Chirp, voit lähettää chirpsignaalia korkeataajuuksisella kanavalla.
• Jos käytät GSD 26 -laitetta laajakaistaisen kaikuanturin kanssa ja valitset Matala Chirp, voit lähettää chirpsignaalia matalataajuuksisella kanavalla.
Taajuuksien hallinta
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 26 -laitteessa.
GSD 26 -laitteen voi määrittää käyttämään monia suosittuja, erityisesti kalastukselle tarkoitettuja taajuuksia. Paras
syvyyden läpäisy saavutetaan määrittämällä taajuus pieneksi.
Uusien taajuuksien määrittäminen
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Menu > Taajuus > Taajuudenhallinta.
Valitse Uusi esiasetus.
Valitse Korkea tai Matala.
Anna taajuus:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
103
Luotain
Kohina- ja häiriöasetukset
Kohinan poistoasetusten avulla voit vähentää luotainnäytön häiriöitä ja välkettä. GSD 24- ja GSD 26 -laitteissa voit
muuttaa kunkin taajuuden kohinanpoistoasetuksia erikseen.
Pintakohinan näyttäminen
Voit määrittää, näkyvätkö vedenpinnan läheltä olevat tiedot luotainnäytössä. Voit vähentää turhan tiedon näkymistä
piilottamalla pintakohinan.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Kohinan poisto.
5. Valitse Pintakohina > Näytä.
Kohinan poiston säätäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 22 -laitteessa.
Jos olet lisännyt tai vähentänyt herkkyysasetusta manuaalisesti (page 101), voit minimoida näkyvien heikkojen
luotaintietojen määrän lisäämällä kohinan poistoa.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Kohinan poisto.
4. Paina ylä- tai alanuolta.
Häiriöiden vähentäminen
Huomautus: nämä ominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Lisää > Kohinan poisto.
4. Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Valitsemalla Häiriö voit poistaa ylikuulumisen ja sähköisten häiriöiden vaikutuksen.
• Valitsemalla Värirajoitus voit vähentää heikon välkkeen kenttiä piilottamalla osan väripaletista.
• Valitsemalla Pehmennys voit lisätä luotainnäytön yhdenmukaisuutta syvässä vedessä.
Luotainnäytön ulkoasu
Syvyysviivan näyttäminen ja määrittäminen
Voit määrittää, näkyykö luotainnäytössä syvyysviivan pikaviite.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Ulkoasu.
5. Valitse Syvyysviiva > Näytä.
6. Määritä viiteviivan syvyys:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta.
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa ja vedä viivaa.
104
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Luotain
A-Scope-asetuksen näyttäminen
A-Scope on näytön oikeassa reunassa näkyvä vilkkuva pystytunnistin, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Ulkoasu.
5. Valitse A-Scope > Käytössä.
6. Valitse GSD 24/26 -laitteessa huippupitoaika.
Päällekkäisten numeroiden näyttäminen
Jos haluat näyttää veden nopeustiedot, asennettuna ja liitettynä on oltava veden nopeusanturi tai nopeutta mittaava
kaikuanturi. Jos haluat näyttää veden lämpötilatiedot, asennettuna ja liitettynä on oltava veden lämpötilatunnistin tai
lämpötilan mittaava kaikuanturi.
Luotainnäytöissä voi näyttää tietoja, kuten laitteen jännitteen ja navigointitietoja. Navigointitietoihin sisältyy aina
navigoinnin aikana GPS-nopeus ja GPS-kulkusuunta sekä suuntima ja suuntapoikkeama.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää > Ulkoasu.
5. Valitse Päällekkäiset numerot.
6. Valitse kunkin tietotyypin vaihtoehto.
Karttaplotteri näyttää tiedot luotainnäytössä, jos valitset Automaattinen ja jos kaikuanturi pystyy siihen.
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 22 -laitteessa.
Voit määrittää tavan, jolla luotain tulkitsee vedenalaiset kohteet.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Kaiun asetukset > Ulkoasu > Kalakuvakkeet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse , jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia taustatietoja.
• Valitse , jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia taustatietoja
ja kohteen syvyystiedot.
• Valitse , jos haluat näyttää vedenalaiset kohteet symboleina.
• Valitse , jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia taustatietoja.
Harmaalinjan näyttäminen ja määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 22 -laitteessa.
Voit määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Kaiun asetukset > Ulkoasu > Whiteline.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Korkea, jos otat käyttöön herkimmän asetuksen harmaalinjan. Lähes kaikki vahvat tulokset näkyvät
valkoisina.
• Valitse Keskitaso, jos otat käyttöön harmaalinjan, jossa monet vahvat paluusignaalit korostetaan valkoisella.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
105
Luotain
• Valitse Matala, jos otat käyttöön vähimmän herkän asetuksen harmaalinjan. Vain vahvimmat tulokset
näkyvät valkoisina.
Reunan korostaminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Voit määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Lisää > Ulkoasu > Reuna > Pois.
Värikaavion määrittäminen
Voit määrittää värivalikoiman, jota käytetään kaikissa luotainnäytöissä.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse GSD 22 -laitteessa Kaiun asetukset.
• Valitse GSD 24/26 -laitteessa Lisää.
5. Valitse Ulkoasu > Värikaavio.
6. Valitse vaihtoehto.
Värin vahvistuksen määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Säätämällä värin vahvistusta voit lisätä tai vähentää luotainnäytön visuaalista voimakkuutta.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Lisää > Ulkoasu > Värin vahvistus.
4. Valitse vaihtoehto.
Luotaimen hälytykset
Matalan veden ja syvän veden hälytysten määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain.
2. Valitse Matala vesi > Käytössä, jos haluat hälytysäänimerkin kuuluvan, kun syvyys on pienempi kuin asetettu
arvo.
3. Anna syvyys, joka aktivoi matalan veden hälytyksen:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Syvä vesi > Käytössä, jos haluat hälytysäänimerkin kuuluvan, kun syvyys on suurempi kuin asetettu
arvo.
6. Anna syvyys, joka aktivoi syvän veden hälytyksen:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
Veden lämpötilahälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 1,1 °C (2 °F)
korkeamman tai alhaisemman lämpötilan.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Veden lämpö > Käytössä.
2. Anna veden lämpötila:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
106
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Luotain
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
Kalahälytyksen määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 22 -laitteessa.
Voit määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun karttaplotteri havaitsee tietynkokoisen vedenalaisen kohteen vedessä.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Kala.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse
, kun haluat hälytyksen kaiken kokoisista kaloista.
• Valitse
, kun haluat hälytyksen vain keskikokoisista ja suurista kaloista.
• Valitse , kun haluat hälytyksen vain suurista kaloista.
Kalastusrajahälytyksen määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Voit määrittää hälytyksen, kun karttaplotteri havaitsee vedenalaisen kohteen määritetyllä syvyysalueella ja
määritetyllä värialueella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Kala > Käyrä.
2. Valitse Ylin.
3. Määrittämällä etäisyyden yläreunasta voit näyttää hälytyksen pinnan lähellä olevista kohteista:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Pohja.
6. Määrittämällä etäisyyden pohjasta voit näyttää hälytyksen pohjan lähellä olevista kohteista:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
7. Valitse Valmis.
8. Valitse Teho.
9. Valitse väri ja Takaisin.
Pohjan kalahälytyksen määrittäminen
Huomautus: tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
Voit määrittää hälytyksen, kun karttaplotteri havaitsee vedenalaisen kohteen määritetyllä syvyysalueella pohjasta ja
määritetyllä värialueella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Kala > Pohja.
2. Valitse Väli.
3. Määrittämällä etäisyyden pohjasta voit näyttää hälytyksen pohjan lähellä olevista kohteista:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Teho.
6. Valitse väri ja Takaisin.
Kaikuanturin määrittäminen
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi pintalukeman kölin syvyyden mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta kaikuanturin
sijainnin sijasta. Antamalla positiivisen luvun voit määrittää kölin tasoituksen. Syöttämällä negatiivisen luvun voit
kompensoida suuren uppouman alusta, joka saattaa uida muutaman metrinkin syvyydessä.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
107
Luotain
1. Mittaa köliasetus kaikuanturin sijainnin mukaan:
Kaikuanturi vesilinjassa
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan, mittaa
Positiivinen (+) luku osoittaa
etäisyys anturin sijaintipaikasta veneen köliin.
syvyyden kölin pohjasta.
Anna tämä arvo vaiheessa 3 positiivisena
numerona.
• Jos anturi on sijoitettu kölin pohjaan, mittaa
etäisyys anturista vesilinjaan. Anna tämä arvo
vaiheessa 3 negatiivisena numerona.
Kaikuanturi kölin pohjassa
2. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene >
Negatiivinen (-) luku osoittaa
Köliasetus.
syvyyden pinnasta.
3. Anna vaiheessa 1 mitattu köliasetus:
Köliasetus
• GPSMAP 6000 -sarja: aseta vaiheessa 1
mitattu etäisyys keinupainikkeella tai
numeronäppäimillä. Varmista, että annat anturin sijaintipaikan perusteella positiivisen tai negatiivisen
numeron.
• GPSMAP 7000 -sarja: anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys näyttönäppäimistöllä. Varmista, että annat anturin
sijaintipaikan perusteella positiivisen tai negatiivisen numeron.
4. Valitse Valmis.
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Veneessä on oltava veden lämpötilatunnistin tai lämpötilan mittaava kaikuanturi.
Lämpötilapoikkeama kompensoi lämpötilatunnistimen tuottaman lämpötilalukeman.
1. Mittaa veden lämpötila karttaplotteriin liitetyllä lämpötilatunnistimella tai lämpötilan mittaavalla kaikuanturilla.
2. Mittaa veden lämpötila käyttäen toista, tarkaksi tiedettyä lämpötilatunnistinta tai lämpömittaria.
3. Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo lämpötilasta, jonka mittasit vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos karttaplotteriin
liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena
numerona, jos karttaplotteriin liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista lämpimämmäksi.
4. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Lämpötilapoikkeama.
5. Anna vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama:
• GPSMAP 6000 -sarja: anna lämpötilapoikkeama keinupainikkeella tai numeronäppäimillä.
• GPSMAP 7000 -sarja: anna lämpötilapoikkeama näyttönäppäimistöllä.
6. Valitse Valmis.
Kaikuanturin asetusten säätäminen
Huomautus: nämä ominaisuudet ovat käytettävissä ainoastaan GSD 24- ja GSD 26 -laitteessa.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Menu > Lisää > Asennus.
4. Valitse vähintään yksi vaihtoehto:
• Valitsemalla Lähetysnopeus voit vähentää itse laitteen aiheuttamia häiriöitä. Lisäämällä lähetysnopeutta voi
lisätä kaikunopeutta, mutta se myös aiheuttaa häiriöitä.
• Valitsemalla Lähetysteho voit vähentää kaikuanturin soimista pinnan lähellä. Voit vähentää soimista
vähentämällä lähetystehoa.
• Valitsemalla Suodattimen leveys voit määrittää kohteen reunat. Tavallista lyhyempi suodatin korostaa
kohteiden reunat. Pidemmät suodattimet pehmentävät kohteiden reunoja, mutta voivat myös vähentää
kohinaa.
• Valitsemalla Kaikuanturin diagnostiikka voit näyttää kaikuanturin tiedot.
108
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
Verkotetun karttaplotterin ja VHF-radion käyttäminen
Seuraavassa taulukossa näkyvät ominaisuudet ovat käytettävissä, kun liität karttaplotterin
VHF-radioon NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon kautta.
Toiminto
NMEA 0183
VHF -radio
Karttaplotteri voi siirtää GPS-sijaintisi
X
radioon. GPS-sijaintitiedot lähetetään
DSC-kutsuissa, jos radio tukee sitä.
Karttaplotteri voi vastaanottaa
X
DSC-hätäkutsuja ja sijaintitietoja
radiosta (sivu 111).
Karttaplotteri voi tarkkailla sijaintiraportteja X
lähettävien alusten sijaintia (sivu 111).
Karttaplotteria käyttäen voit määrittää
ja lähettää erillisen rutiinikutsun tietoja
Garmin VHF-radioon (sivu 114).
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun
radiolla, karttaplotteri näyttää mies yli
laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan
mies yli laidan -pisteeseen (sivu 111).
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun
karttaplotterista, radio näyttää Hätäkutsusivun mies yli laidan -hätäkutsun
aloittamiseksi (sivu 111).
NMEA 2000
VHF -radio
X
Garmin NMEA
0183 VHF
-radio
X
Garmin NMEA
2000 VHF
-radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DSC:n käynnistäminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > DSC.
Tietoja DSC-luettelosta
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSC-yhteystietojen loki. DSC-luettelossa voi olla enintään
100 merkintää. DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos samasta veneestä tulee toinen kutsu, se korvaa
ensimmäisen kutsun luettelossa.
DSC-luettelon tarkasteleminen
Jos haluat nähdä DSC-luettelon, karttaplotterin on oltava liitettynä DSC-järjestelmää tukevaan
VHF-radioon.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > DSC-luettelo.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
109
DSC (Digital Selective Calling)
DSC-yhteyden lisääminen
Voit lisätä oman aluksesi omaan DSC-luetteloosi. Voit soittaa DSC-yhteyshenkilölle karttaplotterista (sivu 114).
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > DSC-luettelo > Lisää yhteystieto.
2. Anna aluksen MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service Identity):
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta tai numeronäppäimiä.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
3. Valitse Valmis.
4. Anna aluksen nimi:
• GPSMAP 6000 -sarja: käytä keinupainiketta.
• Käytä GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä.
5. Valitse Valmis.
Tulevat hätäpuhelut
Jos Garmin-karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon kautta, karttaplotteri
hälyttää, kun VHF-radio vastaanottaa DSC-hätäkutsun. Jos hätäkutsun mukana lähetettiin sijaintitietoja, myös ne
ovat käytettävissä ja ne tallennetaan kutsun kanssa.
-symboli osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen sijainnin merikartassa
DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
DSC-hätäkutsuraportin näyttäminen
Katso kohtaa Sijaintiraportin näyttäminen (sivu 111).
Soittaminen hätäkutsun lähettäneelle alukselle
Katso kohtaa Erillinen rutiinikutsu (sivu 114).
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo
-symboli osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen sijainnin merikartassa
DSC-hätäkutsun lähetysaikana.
Katso kohtaa Navigointi jäljitetyn aluksen luo (sivu 111).
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen sijainnista
Katso kohtaa Reittipisteen luominen jäljitetyn aluksen sijainnista (sivu 111).
DSC-kutsuraportin tietojen muokkaaminen
Katso kohtaa Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen (sivu 112).
DSC-kutsuraportin poistaminen
Katso kohtaa Sijaintiraportin poistaminen (sivu 112).
110
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta
Kun Garmin-karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon ja aloitat radiosta mies yli
laidan -DSC-hätäkutsun, Garmin-karttaplotteri näyttää mies yli laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan mies yli
laidan -pisteeseen. Jos käytössä on verkkoon liitetty Garmin-automaattiohjausjärjestelmä, karttaplotteri kehottaa
aloittamaan Williamsonin käännöksen mies
yli laidan -pisteeseen.
Jos peruutat mies yli laidan -hätäkutsun radiolla, kehote aktivoida navigointi mies yli laidan
-sijaintiin poistuu näytöstä.
Mies yli laidan -hätäkutsut karttaplotterista
Kun Garmin-karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon ja aktivoit navigoinnin mies yli
laidan -sijaintiin, radio näyttää Hätäkutsu-sivun mies yli laidan -hätäkutsun aloittamiseksi.
Lähetä hätäkutsu painamalla radion DISTRESS-painiketta vähintään kolme sekuntia
Tietoja hätäkutsujen soittamisesta radiolla on Garmin VHF -radion käyttöoppaassa. Voit merkitä MOB-sijainnin ja
navigoida siihen (sivu 34).
Sijainnin seuranta
Kun liität Garmin-karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 -verkon kautta, voit seurata sijaintiraportteja lähettäviä
aluksia. Tämä ominaisuus on käytettävissä myös NMEA 2000 -verkossa, kunhan alus lähettää oikeita PGN-tietoja
(PGN 129808, DSC Call Information).
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon (sivu 109).
Sijaintiraportin näyttäminen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > DSC-luettelo.
Valitse sijaintiraporttikutsu.
Valitse Katso.
Valitse Seuraava sivu tai Edellinen sivu, kun haluat siirtyä sijaintiraportin tietojen ja merikartan
merkintäkohdan välillä.
Soittaminen jäljitettyyn alukseen
Katso kohtaa Erillinen rutiinikutsu (sivu 114).
Navigointi jäljitettyyn alukseen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > DSC-luettelo.
Valitse sijaintiraporttikutsu.
Valitse Katso > Navigoi.
Valitse Siirry tai Reitti (sivu 32).
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen sijainnista
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Katso > Seuraava sivu > Luo reittipiste.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
111
DSC (Digital Selective Calling)
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > DSC-luettelo.
Valitse sijaintiraporttikutsu.
Valitse Katso > Muokkaa.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi. GPSMAP 6000 -sarja: anna aluksen nimi keinupainikkeella. Käytä
GPSMAP 7000 -sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Symboli ja valitse uusi symboli. Valitse Valmis.
• Valitse Kommentti. GPSMAP 6000 -sarja: anna kommentti keinupainikkeella. Käytä GPSMAP 7000
-sarjan laitteissa näyttönäppäimistöä. Valitse Valmis.
• Valitse Polku > Näytä, jos haluat näyttää aluksen polun, mikäli radiosi jäljittää aluksen sijaintia.
• Valitse Polkuviiva. Valitse polun viivan väri.
Sijaintiraporttikutsun poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Katso > Tyhjennä raportti.
Alusten polut merikartassa
Voit näyttää kaikkien jäljitettyjen alusten polut merikartassa, kalastuskartassa, Mariner’s Eye 3D -näkymässä ja
päällekkäistutkassa. Jäljitetyn aluksen kukin ilmoitettu sijainti näkyy oletuksena mustana pisteenä, ja
sininen
lippusymboli näyttää aluksen viimeisimmän ilmoitetun sijainnin. Lisäksi aluksen polku näkyy kartassa mustana
viivana.
Sinun on otettava käyttöön DSC-polut-asetus, jos haluat nähdä jäljitettyjen alusten polut (sivu 113).
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
Aluksen
viimeisin
ilmoitettu sijainti
Sijaintiraportin
sijainti
Aluksen polku
Aluksen polku merikartassa
112
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
Kaikkien jäljitettyjen alusten polun kestoajan määrittäminen ja näyttäminen
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muut alukset > DSC > DSC-reitit.
4. Valitse tuntimäärä, jonka ajan haluat jäljitettyjen alusten jäljen näkyvän kartassa tai
3D-karttanäkymässä.
Esimerkki: jos valitset 4 tuntia, kaikki alle neljä tuntia vanhat jäljet näkyvät kaikista jäljitetyistä aluksista.
Jäljitetyn aluksen polkuviivan näyttäminen
Voit näyttää tietyn jäljitetyn aluksen polkuviivan.
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muut alukset > DSC > DSC-luettelo.
4. Valitse alus.
5. Valitse Katso > Muokkaa > Polku > Näytä.
Polkuviivan ulkoasun muuttaminen
Voit muuttaa tietyn jäljitetyn aluksen polkuviivan ulkoasun.
Huomautus: Kalastuskartta ja Mariner’s Eye 3D ovat valmiina esiohjelmoidulla BlueChart g2 Vision
-muistikortilla.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, 3-ulotteinen tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko (MENU) > Muut alukset > DSC > DSC-luettelo.
4. Valitse alus.
5. Valitse Katso > Muokkaa > Polkuviiva.
6. Valitse polun viivan väri.
Erilliset rutiinikutsut
Kun liität Garmin-karttaplotterin Garmin VHF NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon, voit aloittaa erillisen
rutiinikutsun karttaplotterin käyttöliittymässä. Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttaplotterissa, voit valita
käytettävän DSC-kanavan (sivu 114). Radio lähettää tämän pyynnön kutsussa.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
113
DSC (Digital Selective Calling)
DSC-kanavan valitseminen
Huomautus: DSC-kanavana voi käyttää ainoastaan kaikilla taajuuskaistoilla käytettävissä olevia kanavia:
6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 tai 77. Oletuskanava on 72. Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttaplotteri käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten jonkin toisen kanavan.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > DSC-luettelo.
2. Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3. Valitse Katso > Soita radion kautta > Kanava.
4. Valitse kanava.
Erillinen rutiinikutsu
Huomautus: Kun kutsu tehdään karttaplotterista, mutta radiolla ei ole ohjelmoitua MMSI-numeroa, radio ei ota
kutsutietoja vastaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > DSC-luettelo.
2. Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3. Valitse Katso > Soita radion kautta > Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
4. Valitse Garmin VHF -radiossa Soita.
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle
Kun liität Garmin-karttaplotterin Garmin VHF NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon, voit aloittaa erillisen
rutiinikutsun AIS-kohteeseen karttaplotterin käyttöliittymässä. Ennen kutsun aloittamista voit valita DSC-kanavaksi
muun kuin oletuksena käytettävän kanavan 72 (sivu 114).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse jokin seuraavista:
• GPSMAP 6000 -sarja: valitse AIS-kohde keinupainikkeella .
• GPSMAP 7000 -sarja: kosketa AIS-kohdetta .
4. Valitse AIS-alus > Soita radion kautta > Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
5. Valitse Garmin VHF -radiossa Soitto.
114
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Tekniset tiedot Laitteet
Koko
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212
GPSMAP 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Paino
Mittatiedot
L × K × S: 291,5 × 187,8 × 148,5 mm (11 1/2 × 7 3/8 × 5 7/8 tuumaa)
L × K × S: 381,7 × 251,2 × 148,7 mm (15 1/32 × 9 57/64 × 5 27/32 tuumaa)
L × K × S: 336,8 × 251,5 × 147,8 mm (13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32 tuumaa)
L × K × S: 394,9 × 300,7 × 148,5 mm (15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8
tuumaa)
5,12 kg (11 paunaa, 5 unssia)
7,23 kg (15 paunaa, 15 unssia)
6,94 kg (15 paunaa, 15 unssia)
7,87 kg (17 paunaa, 6 unssia)
L × K: 174 × 131,3 mm (6 3/4 × 5 1/8 tuumaa)
L × K: 245,8 × 184,3 mm (9 11/16 × 7 1/4 tuumaa)
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212
GPSMAP 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Näyttö
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212,
7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215 L × K: 304,1 × 228,1 mm (12 × 9 tuumaa)
Kotelo
Kaikki mallit
Täysin koteloitu, kestävä muovin ja alumiinin seos, vesitiivis IEC
60529 IPX-7 -standardin mukaan.
Lämpötilat Alue Kaikki mallit
-15–55 °C (5–131 °F)
Kompassin
GPSMAP 6008, 6208 38,1 cm (15 tuumaa)
turvaväli
GPSMAP 6012, 6212 40,6 cm (16 tuumaa)
GPSMAP 7012, 7212 63,5 cm (25 tuumaa)
GPSMAP 7015, 7215 43,2 cm (17 tuumaa)
- Tuotteen sisällä olevat lamput sisältävät elohopeaa. Ne on hävitettävä tai kierrätettävä paikallisten
Hg lakien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Virta
Tekniset tiedot
Lähde
Käyttö
Sulake
NMEA 2000 LEN -numero
(Load Equivalency Number)
NMEA 2000 -virrankulutus
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Laitteet
Kaikki mallit
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Kaikki mallit
Kaikki mallit
Mittatiedot
10–35 VDC
Enintään 35 W / 10 Vdc
Enintään 45 W / 10 Vdc
Enintään 65 W / 10 Vdc
7,5 A, 42 V nopea
2
Kaikki mallit
Enintään 75 mA
115
Liite
GPSMAP 7000 -sarjan kosketusnäytön kalibrointi
GPSMAP 7000 -sarjan karttaplotterin kosketusnäyttö ei tavallisesti edellytä kalibrointia. Jos painikkeet eivät
kuitenkaan näytä toimivan oikein, kalibroi näyttö seuraavasti.
1. Kun virta on katkaistu karttaplotterista, paina virtapainiketta.
Varoitusnäyttö avautuu.
2. Kosketa näytön mustaa osaa noin 15 sekuntia, kunnes kalibrointinäyttö avautuu.
3. Seuraa näytön ohjeita, kunnes näyttöön tulee ilmoitus Kalibrointi valmis.
4. Paina OK-painiketta.
Kuvaotokset
Huomautus: Kun käytössä on GPSMAP 7012, 7212, 7015 tai 7515, kuvaotos otetaan langattomalla Garmin RF
-kaukosäätimellä.
Karttaplotterin näytöstä otettu kuvaotos tallentuu muistiin .BMP-bittikarttatiedostona, jonka voi siirtää
tietokoneeseen.
Kuvaotoksen ottaminen
1.
2.
3.
4.
Aseta muistikortti karttaplotterin etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
Valitse Määritä > Järjestelmä > Summeri/näyttö > Kuvaotos > Käytössä.
Siirry näyttöön, jonka kuvan haluat siepata.
Ota näyttökuva:
• GPSMAP 6000 -sarja: paina Aloitus (HOME)-painiketta vähintään kuusi sekuntia.
• GPSMAP 7000 -sarja: paina langattoman Garmin RF -kaukosäätimen Aloitus (HOME)-painiketta vähintään
kuusi sekuntia.
Kuvaotos otettu -valintaikkuna avautuu.
5. Valitse OK.
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen
1. Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen SD-kortinlukijaan.
2. Avaa Resurssienhallinnassa muistikortin Garmin\scrn-kansio.
3. Kopioi .BMP-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon tietokoneessa.
GPS-satelliittien sijaintien tarkasteleminen
Voit tarkastella taivaalla olevien GPS-satelliittien suhteellista sijaintia.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > GPS.
Järjestelmätiedot
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Katso kohtaa Järjestelmätietojen tarkasteleminen (sivu 4).
116
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Liite
Tapahtumalokin tarkasteleminen
Tapahtumalokissa näkyy järjestelmän tapahtumien luettelo.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot > Tapahtumaloki.
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille
Voit tallentaa järjestelmätiedot muistikortille mahdollista vianmääritystä varten. Garminin tuotetuen edustaja voi
pyytää saada nämä tiedot määritystietojen lataamiseksi Marine Network -verkosta.
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot > Garmin-laitteet > Tallenna kortille.
3. Irrota muistikortti.
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
Huomautus: Tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot > Tehdasasetukset > Palauta.
2. Valitse Kyllä.
Tiedonsiirto langattomien laitteiden kanssa
Langattoman laitteen liittäminen
Voit sallia langattomien laitteiden, kuten kaukosäätimen tai optisen hiiren, olla yhteydessä karttaplotteriin.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > Langattomat laitteet > Uudet yhteydet > Kyllä.
Langattoman laitteen yhteyden katkaiseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > Langattomat laitteet.
2. Valitse langaton laite.
3. Valitse Katkaise.
Garmin Marine Network
Garmin Marine Networkin avulla voit jakaa Garmin-laitteiden tietoja Garmin-karttaplotterien välillä nopeasti ja
helposti. Voit liittää GPSMAP 6000- ja 7000-sarjan karttaplotterin Garmin Marine Networkiin ja vastaanottaa ja
jakaa tietoja muiden Marine Network -yhteensopivien laitteiden ja karttaplotterien kanssa.
Tietojen siirtäminen Garmin Marine Networkissa
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 69).
Verkkolaitteiden määrittäminen
Katso kohtaa Verkkolaitteen määrittäminen (sivu 71).
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
117
Liite
NMEA 0183 ja NMEA 2000
GPSMAP 6000- ja 7000-sarjan karttaplotteri hyväksyy tietoja sekä NMEA 0183 -yhteensopivista laitteista että
joistakin NMEA 2000 -laitteista, jotka on liitetty veneen NMEA 2000 -verkkoon.
NMEA 0183
GPSMAP 6000- ja 7000-sarjan karttaplotterien mukana toimitettu NMEA 0183 -datakaapeli tukee NMEA 0183
-standardia, jolla voidaan liittää useita NMEA 0183 -yhteensopivia laitteita, kuten VHF-radioita, NMEA-välineitä,
automaattiohjauksia, tuuliantureita ja suuntatunnistimia.
GPSMAP 6000- ja 7000-sarjan karttaplotterit vastaanottavat tietoja enintään neljästä NMEA 0183 -yhteensopivasta
laitteesta ja lähettävät GPS-tietoja enintään kuuteen NMEA 0183 -yhteensopivaan laitteeseen.
Lisätietoja GPSMAP 6000- ja 7000-sarjan karttaplotterin liittämisestä valinnaisiin NMEA 0183 -yhteensopiviin
laitteisiin on kohdassa GPSMAP 6000/7000 -sarjan laitteiden asennusohjeet.
Hyväksytyt NMEA 0183 -määritykset
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE ja Garminin määritykset PGRME, PGRMM ja PGRMZ.
Lisäksi karttaplotteri tukee WPL- ja DSC-määritystä sekä luotaimen NMEA 0183 -syöttöä ja DPT- (syvyys) tai
DBT-, MTW (veden lämpötila)- ja VHW (veden lämpötila, nopeus ja suunta) -määrityksiä.
NMEA 0183 -lähetyslauseiden määrittäminen
Voit määrittää, kuinka karttaplotteri tunnistaa NMEA 0183 -lähetyslauseet.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Lähetyslauseet.
2. Valitse asetus (Kaiku, Reitti, Järjestelmä tai Garmin).
3. Valitse vähintään yksi NMEA 0183 -lähetyslause.
4. Voit määrittää lisäasetuksia toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Tietoliikennemuodon määrittäminen kullekin NMEA 0183 -portille
Voit valita kullekin portille käytettävän liitäntämuodon, kun karttaplotteri liitetään ulkoisiin
NMEA-laitteisiin, tietokoneeseen tai muihin Garmin-laitteisiin.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Porttityypit.
2. Valitse tulo- tai lähtöportti.
3. Valitse portin liitäntämuoto:
• NMEA Std. tukee NMEA 0183 -vakio- ja DSC-tietojen lähetystä tai vastaanottoa ja
NMEA-luotaintietojen vastaanottoa DPT-, MTW- ja VHW-lauseille.
• NMEA High Speed tukee useimpien AIS-vastaanotinten 0183-vakiotietojen lähettämistä ja
vastaanottamista.
• Garmin tukee Garminin tietojen syöttämistä ja tuottamista Garmin-ohjelmistojen käyttöä varten.
4. Voit määrittää lisää tulo- tai lähtöportteja toistamalla vaiheen 3.
118
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Liite
NMEA 0183 -lähetyksen desimaalitarkkuuden asettaminen
Voit säätää NMEA-lähetyksen desimaalien määrää.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Sijainti. tarkkuus.
2. Valitse Kaksi merkkiä, Kolme merkkiä tai Neljä merkkiä.
Reittipisteiden merkintätavan määrittäminen NMEA 0183 -lähdölle
Voit määrittää tavan, jolla karttaplotteri näyttää reittipistetunnukset.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Reittipistetunnukset.
2. Valitse Nimet tai Numerot.
NMEA 0183 -tiedonsiirron oletusasetusten palauttaminen
Voit palauttaa NMEA 0183 -asetukset käyttämään oletusarvoja.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Oletusarvot > OK.
NMEA 0183 -diagnostiikkatietojen tarkasteleminen
NMEA 0183 -diagnostiikkanäyttö on vianmääritystyökalu, jolla asentajat voivat varmistaa,
että NMEA 0183 -tiedot lähetetään järjestelmässä oikein.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Diagnostiikka.
NMEA 2000
GPSMAP 6000- ja 7000-sarjan karttaplottereilla on NMEA 2000 -sertifiointi, ja ne vastaanottavat tietoja veneeseen
asennetusta NMEA 2000 -verkosta. Tiedot-näytössä voi tarkastella tietoja, kuten syvyys, nopeus, veden lämpötila,
tuulen nopeus ja suunta. Lisäksi toiminto näyttää moottorin tiedot.
Lisätietoja GPSMAP 6000- tai GPSMAP 7000 -sarjan karttaplotterien liittämisestä valmiiseen NMEA 2000
-verkkoon sekä tuetuista NMEA 2000 PGN -luvuista on GPSMAP 6000- ja 7000-sarjan asennusohjeissa.
NMEA 2000 -verkkolaiteluettelon näyttäminen
Voit tarkastella NMEA 2000 -verkkoon liitettyjä laitteita.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laiteluettelo.
2. Valitse käsittelyn kohteeksi haluamasi laite.
Halutun tietolähteen valinta
Jos käytettävissä on useita tietolähteitä, voit valita niistä haluamasi.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > Halutut lähteet.
2. Valitse tietotyyppi.
3. Valitse Vaihda lähde.
4. Valitse tietolähde.
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
119
Liite
NMEA 0183 -tietojen lähettäminen NMEA 2000 -verkossa
Voit käynnistää, määrittää tai poistaa käytöstä lähtösilloituksen. Lähtösilloitus merkitsee sitä, kun karttaplotteri
muuntaa jostakin lähteestä vastaanottamansa NMEA 0183 -tiedot NMEA 2000 -tiedoiksi ja lähettää ne NMEA 2000
-väylän kautta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Lähtösilloitus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, jos haluat ottaa käyttöön lähtösilloituksen karttaplotterista.
• Valitse Autom., jos haluat antaa verkon karttaplotterien neuvotella keskenään, mikä niistä tekee tämän
toiminnon. Vain yksi verkossa olevista karttaplottereista voi kerrallaan silloittaa NMEA 0183 -tiedot NMEA
2000 -väylän kautta.
Kaikilla GPSMAP 6000- ja 7000-sarjan laitteilla on NMEA 2000 -sertifiointi.
Tuotteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään. Siirry osoitteeseen
my.garmin.com. Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Garminin yhteystiedot
Jos haluat lisätietoja karttaplotterin käyttämisestä, ota yhteys Garminin tuotetukeen. Yhdysvallat: www.garmin.com
/support tai puhelin (Garmin USA): (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
Eurooppa: osoitteessa www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact
Support. Vastaavasti voit ottaa yhteyttä puhelimitse numeroon +44 (0) 870.8501241 (Garmin Europe Ltd.).
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden määräysten
mukainen. Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus Garmin-tuotteen sivulta osoitteessa
www.garmin.com.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ KARTTAPLOTTERIA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt (Garmin) myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston nimi
sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja
Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että
ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/
tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta,
käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella
johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään maahan Yhdysvaltojen
vienninvalvontalakien vastaisesti.
120
GPSMAP® 6000- ja 7000-sarjan käyttöopas
Hakemisto
Hakemisto
Symbolit
3-ulotteinen
AIS 18
aluerenkaat 20
kohdetiedot 9
MARPA 18
pintatutka 20
tietopalkit 62
väylän leveys 20
A
aika
alue 61
muoto 61
näyttö 61
AIS
SART 18
tähtääminen 15, 114
tutka 79
uhat 18, 79
ajan mukaan vaihtuva herkkyys 103
ajastettu lähetys 76
aktiiviset jäljet
jäljen seuraaminen 40
poistaminen 41
tallentaminen 40
akun jännitehälytys 68
aloitusnäyttö 5
aluepainikkeet 1, 6
aluerenkaat 20, 94
alusten polut
kesto 113
näyttäminen 113
ulkoasu 113
animoidut virtaukset, vuorovesi 10,
27
ankkurihälytys 67
antenni
kiertonopeus 94
koko 95
asetukset
alue 101
a-scope 105
aika 61
aikamuoto 61
aikavyöhyke 61
AIS 16
aluerenkaat 20, 94
ankkurin laahaus 67
antennin koko 95
autom.käynnistys 58
Automaattinen opastus 59
DSC 109
etäisyysyksiköt 62
FTC 89
GPS 116
GPS-tarkkuus 68
GPSMAP® 6000/7000 -sarjan käyttöopas
halutut lähteet 119
hälytin 58
herkkyys 86, 101
intervalli 41
järjestelmän yksiköt 62
järjestelmätiedot 117
käännössiirto 58
kaikukeila 24
kaikunopeus 102
kalahälytys 107
kalakuvakkeet 24, 105
kalastus-tietopalkki 64, 92
kalibroi nopeus veteen 66
karttadatum 61
karttarajat 13, 98
karttatyyppi 84
käyttöjännite 68
kello 68
kesäaika 61
keulaviiva 12, 94, 97
kiertonop. 94
kohinan poisto 104
köliasetus 107
kompassinauha 93
kompassinauha-tietopalkki 65
korkeuden yksiköt 62
kulkusuunta 61
kuvaotos 116
lähetyslauseet 118
lähtösilloitus 120
lämpötilan poikkeama 108
lämpötilan yksiköt 62
langattomat laitteet 117
liiketiedot-tietopalkki 63, 91
liitekartta 8, 97
look-ahd spd 94
maailmankartta 11
marine network 71
matala vesi 106
merihäiriö 88
merimerkin koko 13, 98
merimerkin tyyppi 13, 98
navig.viivat 94
navigoinnin tietopalkki 63, 92
näytä VRM/EBL 80
näyttäminen 24
näyttöalue 16, 79, 97
NMEA 0183 -asetus 118
NMEA 2000 -asetus 119
NMEA 2000 -laiteluettelo 119
nopeuslähteet 59
nopeusyksiköt 62
päällekkäiset numerot 105
paineyksiköt 62
palvelupisteet 14
pintakohina 104
pintatutka 20
POI:t maalla 13, 98
polttoaine-tietopalkki 64, 92
polttoainekapasiteetti 66
polttoainetta yhteensä 68
porttityypit 118
projis. kulkusuunta 16, 79, 97
purjehdus-tietopalkki 64, 92
rantaviivan etäisyys 60
reittimerkinnät 58
reittipistetunnukset 119
renkaat 94
ruusut 14
saapuminen 67
sateen välke 89
signaalin esto vyöhykkeellä 95
sijainnin tarkkuus 119
sijaintimuoto 61
simulaattori 57
suuntapoikkeama 67
suuntaus 11, 93
symbolit 13
syvä vesi 106
syvyys 12, 98
syvyysviiva 104
syvyysyksiköt 62
taajuus 103
tallennustila 41
taustavalo 3
tiedot 16, 79, 97
tietopalkit 62
tilavuusyksiköt 62
törmäyshälytys 17, 79
turvallinen korkeus 59
turvasyvyys 23, 59
turvavarjostus 13
tyyli 22
vaaran värit 23
valmiusaika 76
valokuvapisteet 13, 98
valokuvat 25
valosektorit 13, 98
värikaavio 93, 106
värimuoto 3
väylän leveys 20
veden lämpö 106
veneen keula 95
vuorovedet/virtaukset 25
whiteline 105
yksityiskohta 11, 97
ylikuuluminen 91
zoomaaminen 101
asteikkomaksimi 51
asteikkominimi 51
Automaattinen opastus
BlueChart g2 Vision 27
navigointi 7
rantaviivan etäisyys 60
viiva 59
automaattiohjaus 41
Avomeri-tila 74
121
Hakemisto
B
BlueChart g2 Vision
Fish Eye 3D 24
ilmakuvat 13
karttamerkit 7
karttarajat 13
Mariner’s Eye 3D 22
muistikortit 21
POI:t 27
C
chirp 103
D
digital selective calling
kanavat 114
käynnistäminen 109
liitinpinnat 110
DSC 109
E
EBL
mittaaminen 81
näyttäminen 80
etupaneeli 1
F
Fish Eye 3D
jäljet 24
kaikukeila 24
kohdetiedot 9
tietopalkit 62
vedenalaiset kohteet 24
FTC 85, 89, 90
G
Garmin Marine Network 71
GPS
signaalit 3
tarkkuushälytys 68
H
haluttu tietolähde 119
hälytykset
ankkurin laahaus 67
GPS-tarkkuus 68
järjestelmä 68
kala 107
käyttöjännite 68
kello 68
luotain 106
matala vesi 106
navigointi 67
polttoainetta yhteensä 68
saapuminen 67
suuntapoikkeama 67
syvä vesi 106
törmäys 15, 17, 77, 79
veden lämpötila 106
hälytysalue 76
hätäkutsut 110, 111
122
herkkyys
luotain 101
oletusasetus 86
sivukeilat 87
suuret kohteet 87
tutka 85
tutkan tyyppi 85
I
IALA-symbolit 13, 98
ilmakuvat 21, 26
J
jaettu taajuusnäyttö 99
jaettu zoomaus 99
jäljet
aktiivinen 40
kopiointi 70
luettelo 40
Minne? 33
muokkaaminen 40
muokkaaminen/poistaminen 25
navigoiminen 45
näyttäminen 39
Päällekkäistutka 96
poistaminen 40
tallentaminen 40
tallentaminen reitiksi 40
järjestelmätiedot 116
K
kaaviot
ilman lämpötila 50
ilmanpaine 50
määrittäminen 49
syvyys 51
tuulen nopeus 49
tuulikulma 50
veden lämpötila 50
ympäristötiedot 48
kaikuanturin määritys 103, 108
Kaksoisalue-tila 75
kalahälytys 107
kalastus-tietopalkki 64, 92
kalastuskartta
AIS 18
kartan suunta 11
keulaviiva 12
kohdetiedot 9
liitekartta 8
maailmankartta 11
MARPA 18
merimerkit 13, 25
navigointi 7
päällekkäistutka 21, 84
ruusut 14
satelliittikuvat 11, 25
tietopalkit 62
vieritys 8
virtaukset 10
vuorovesiasemat 10
zoomauskohta 11
kartat
kalastus 21
navigointi 6
rajat 13
symbolit 7, 13, 98
tiedot 13
keinupainike 1
kellohälytys 68
kesäaika 62
keulaviiva 12, 94, 97
kieli 3, 58
kohdetiedot 9
kohinan poisto 85
koko näytön näkymä 99
köliasetus 107
kompassinauha-tietopalkki 65, 93
kompassiruusut 14
koordinaattijärjestelmät 61
kosketusnäyttö 116
kulkusuunta 93
L
laitteen tunnusnumero 4
lämpöloki 100
liiketiedot-tietopalkki 63, 91
liiketiedot-tila 73
liitekartta 8, 97
liittimet 2
lisää käännös 36
luotain
a-scope 105
hälytykset 106
herkkyys 101
kaikunopeus 102
keila 24
kohina 104
näkymät 99
päällekkäiset numerot 105
pintakohina 104
syvyysskaala 101
syvyysviiva 104
taajuudet 103
ulkoasu 101
värikaavio 106
värin vahvistus 106
vedenalaiset kohteet 105
whiteline 105
M
määränpäät 32
merikartta 32
Minne? 32
navigointi kohteeseen 43
valitseminen 32
magneettinen ohjaussuunta 11, 93
magneettinen vaihtelu 61
Mariner’s Eye 3D
AIS 18
GPSMAP® 6000/7000 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
aluerenkaat 20
kohdetiedot 9
MARPA 18
pintatutka 20
satelliittikuvat 22
tietopalkit 62
turvasyvyys 23
vaaran värit 22
väylän leveys 20
MARPA
merkitty kohde 78
Sentry-tila 75
tähtääminen 77
uhat 18, 79
matalanveden hälytys 106
matkamittarit 54
Mene 33, 42
merihäiriö 85, 88
merikartta
AIS 18
alusten polut 112
ilmakuvat 26
karttarajat 13
keulaviiva 12
kohdetiedot 9
maailmankartta 11
MARPA 18
merimerkkisymbolit 13
Päällekkäistutka 21, 84
POI:t maalla 13
ruusut 14
satelliittikuvat 11
suuntaus 11
syvyyden varjostus 13
tietopalkit 62
vaarallinen syvyys 12
valokuvapisteet 13
valosektorit 13
veneilypalvelupisteet 14
vieritys 8
zoomaaminen 6
zoomauskohta 11
merimerkit 13, 19, 25, 98
mies yli laidan 5, 34, 35
Minne? 42
mittarit
analoginen 52
digitaalinen 52
maksimiarvot 52
matka 54
moottori 51
polttoaine 53
rajoitukset 52
tilahälytykset 52
tyyppi 52
mittaritiedot
selaaminen 30
yhdistelmät 30
GPSMAP® 6000/7000 -sarjan käyttöopas
mittayksiköt 62
moottorin mittarit 51
määrittäminen 51
näyttöjen selaaminen 51
tilahälytykset 52
yhdistelmänäyttö 30
muistikortit 4
BlueChart g2 Vision 21
muistikortti 4, 70
muut alukset
AIS 65, 79
MARPA 65, 79
polut 66, 79, 97, 112
projisoitu kulkusuunta 66, 79, 97
N
näennäinen tuuli 64, 93
navigoinnin tietopalkki 63, 92
navigointihälytykset 67
navigointiviivat 94
nimellismaksimi 51
nimellisminimi 51
NMEA 0183 2, 118
NMEA 2000 2, 119
NOAA-symbolit 13, 98
nopeustiedot 59
numeronäppäimistö 1
O
ohjelmistoversio 4
Opastus 33, 42
P
Päällekkäistutka
jäljet 96
kartat 21, 83, 84
näyttäminen 84
reittipisteet 96
zoomaaminen 84
painikkeet
alue 1, 6, 19
pehmeä i, 1
virta i, 1
palauttaminen 117
PC-tiedot 55
peruskarttaversio 4
pintatutka 20
pohja
jäljitys 103
whiteline 105
pohjoissuunta 11, 93
poikkeama
köli 107
veden lämpötila 108
POI-tiedot 13, 21, 27, 98
POI:t maalla 13, 98
poikkeama
veneen keula 95
polttoaine-tietopalkki 64, 92
polttoainekapasiteetti 66
polttoainemittarit
määrittäminen 51
polttoaineen synkronoiminen 54
polttoainehinta 54
tarkasteleminen 53
tilahälytykset 52
yhdistelmänäyttö 30
polttoainetta yhteensä 68
polttoainetta yhteensä -hälytys 68
purjehdus-tietopalkki 64, 92
R
rantaviivan etäisyys 60
reitit 33, 35
käännökset 35, 37, 58
kopiointi 70
luettelon näyttäminen 38
luominen 35, 37
Minne? 33
muokkaaminen 38
navigoiminen 35, 44, 82
navigointi eteenpäin 44, 82
navigointi reitin mukaan 44, 82
navigointi takaperin 44, 82
nykyinen sijainti 35
poistaminen 38
reittipisteen ohitttaminen 38
reittipisteet 37
tunnuksen tyyppi 58
tutka 82
Reitti 33, 35, 42
reittipisteen nopeuden edut 65
reittipisteet
jäljitettävä alus 111
kopiointi 70
luettelo 34
luominen 9, 34, 81
luotain 100
merkinnät 96
mies yli laidan 34
Minne? 33
muokkaaminen 34
navigointi kohteeseen 43
näyttäminen 81
nykyinen sijainti 34
poistaminen 35
reittipisteen ohitttaminen 38
siirtäminen 35
tutka 81
ruusut 14
S
saapumishälytys 67
SART 18
satama-tila 74
sateen välke 85, 89
satelliittikuvat 21, 22, 25
satelliittisignaalit 3
SD-korttipaikka 1, 4
secure digital (SD) -kortti 4
123
Hakemisto
sentry-tila
ajastettu lähetys 76
hälytysalue 76
MARPA 75
signaalin esto vyöhykkeellä 95
sijainnin seuranta 111
sijaintimuoto 61
sijaintiraportti 111
simulointitila 57
sivukeilakaikujen häiriöt 87
suuntapoikkeamahälytys 67
suuntaviittaus 61
suurten kohteiden häiriöt 87
symbolit 7, 13, 98
syvänveden hälytys 106
syvyyden varjostus 13
syvyysluotaukset 12, 98
T
tähtääminen 77
takapaneeli 1
tapahtumaloki 95
taustavalo 1, 3
tehdasasetukset 3, 117
tekniset tiedot 115
tiedot
kopiointi 69
varmuuskopio 71
tiedot taivaankappaleista 48
tietojen hallinta 69
tietopalkit
kalastus 64, 92
kompassinauha 65, 93
liiketiedot 63, 91
navigointi 63, 92
polttoaine 64, 92
purjehdus 64, 92
tutka 91
todellinen pohjoinen 61
toimintopainikkeet i, 1
törmäyshälytys 15, 17, 77, 79
tosituuli 64, 93
tunnusnumero 4
tuotteen rekisteröiminen 120
turva-alue törmäyshälytykselle 17,
79
turvallinen korkeus 59
turvasyvyys 23, 59
tutka
AIS 79
ajastettu lähetys 76
alue 72, 85
aluerenkaat 94
antennin kiertonopeus 94
antennin koko 95
Avomeri-tila 74
fast time constant 89, 90
herkkyys 85
Kaksoisalue-tila 75
124
katselukulma 94
keulaviiva 94
kohinan poisto 85
lähettäminen 72
liiketiedot-tila 73
navigointiviivat 94
näytön optimointi 84
näyttötilat 72
päällekkäisnäyttö 83
Satama-tila 74
Sentry-tila 75
signaalin esto vyöhykkeellä 95
suuntaus 93
tyypit 73, 85
välke 85
värikaavio 93
veneen keulan poikkeama-arvo
95
zoomausmittakaava 72
tutkalähetys 72
tuulen kulmakaavio 50
tuulen nop. edut 65
tuulen nopeuskaavio 49
TVG 103
V
vaarallinen syvyys 12
vaaran värit 22
välke
aallot 85, 88
FTC 85, 89, 90
oletusasetukset 86
sade 85, 89, 90
tutkan tyyppi 85
ylikuuluminen 85
valokuvapisteet 13, 98
valokuvat 26
valosektorit 13
värikaavio
luotain 106
tutka 93
värimuoto 3
väylän leveys 20
vedenalaiset kohteet 24, 99, 103,
105, 107, 108
veden lämpöloki 100
veden lämpötilahälytys 106
veden lämpötilapoikkeama 108
veneen keulan poikkeama-arvo 95
venepalvelut 14, 33, 42
verkkoliittimet 2
vesi
nopeus 66
VGA-liitin 2
VHF-radio
AIS-kohteen kutsuminen 114
DSC-kanava 114
erilliset rutiinikutsut 113
hätäkutsut 111
video
lähde 55
liittimet 2
määrittäminen 55
tarkasteleminen 55
vieritys
kartat 8
liitekartta 8, 97
virtaliitin 2
virtapainike i, 1, 3
virtausasemat
ilmaisimet 10, 27
lähistöllä 47
raportit 47
VRM
mittaaminen 81
näyttäminen 80
säätäminen 80
vuorovesiasemat
ilmaisimet 10, 27
lähistöllä 46
Y
yhdistelmät
asettelu 28
korostettu näyttö 30
mittaritiedot 30
mukauttaminen 28
tietokentät 29
toiminnot 28
valitseminen 28
yhdistelmätietokenttä
lisääminen 29
muokkaaminen 30
poistaminen 29
ylikuuluminen 85, 91
Z
zoomaaminen 6, 19, 26, 97
luotain 101
zoomausmittakaava 72
GPSMAP® 6000/7000 -sarjan käyttöopas
Viimeisimmät maksuttomat ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun ottamatta)
Garminin tuotteiden käyttöiän aikana ovat saatavissa Garminin
sivustosta osoitteessa www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Lokakuu 2011
Osanumero 190-01120-37 versio B
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising