Garmin | GPSMAP 6008 | Garmin GPSMAP 6008 Kratke upute

Garmin GPSMAP 6008 Kratke upute
Stvaranje i navigiranje rutom
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i odmah njome navigirati.
Ovaj postupak ne sprema rutu ili podatke o međutočki.
Napomena: Ribolovna karta je dostupna s unaprijed programiranom podatkovnom karticom
BlueChart® g2 Vision®.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karta.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Obavljanje akcije:
• Za seriju GPSMAP 6000 koristite višesmjernu
tipku za odabir odredišta putem pokazivača ( ).
• Za seriju GPSMAP 7000 dodirnite odredište
pomoću pokazivača ( ).
4. Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
Odredište odabrano
5. Navedite lokaciju na kojoj želite izvesti posljednje
skretanje prema svom odredištu:
• Za seriju GPSMAP 6000 koristite višesmjernu
tipku za odabir lokacije posljednjeg skretanja
putem pokazivača.
• Za seriju GPSMAP 7000 dodirnite lokaciju
posljednjeg skretanja pomoću pokazivača.
6. Odaberite Dodaj skretanje.
7. Ako želite dodati skretanja ponovite korake 5 i 6
Skretanje odabrano
krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije
plovila.
Zadnje skretanje koje dodate trebalo bi biti prvo skretanje od vaše trenutne lokacije. To bi trebalo
biti skretanje koje je najbliže plovilu.
8. Kad se ruta dovrši, odaberite Gotovo.
9. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
10. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Navigiranje pomoću karte
Navigiranje prema točki na karti
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice Bluechart g2 Vision temelji se na
elektroničkim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale
dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge
prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode.
Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite gdje želite ići:
• Za seriju GPSMAP 6000 pritisnite višesmjernu tipku za odabir lokacije putem
pokazivača ( ).
• Za seriju GPSMAP 7000 dodirnite navigacijsku kartu kako biste odabrali lokaciju putem
pokazivača ( ).
4. Odaberite Navigiraj do.
5. Obavljanje akcije:
• Odaberite Idi na kako biste navigirali izravno do lokacije.
• Odaberite Ruta do kako biste stvorili rutu do lokacije, uključujući skretanja.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
6. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne
linije znači da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke.
7. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Idi na
Vodi do (BlueChart g2 Vision)
Serija GPSMAP 6000/7000
®
kratke upute
 UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge
važne informacije.
Uključivanje uređaja za iscrtavanje
Pritisnite i otpustite
Napajanje.
Isključivanje uređaja za iscrtavanje
Pritisnite i držite tipku
Napajanje.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Pozadinsko
osvjetljenje > Pozadinsko osvjetljenje.
2. Podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
• Odaberite Automatski kako biste omogućili uređaj za iscrtavanje automatski podesi
pozadinsko osvjetljenje na temelju osvjetljenja u prostoru.
• Odaberite Gore ili Dolje kako biste ručno podesili pozadinsko osvjetljenje.
Podešavanje rada boja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Način rada boja.
2. Odaberite Dnevne boje, Noćne boje ili Automatski.
Upotreba kombiniranog zaslona
Označavanje međutočke ili MOB lokacije
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na početnom zaslonu odaberite Mark (Označi).
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke > Nova
međutočka > Pomakni.
2. Odredite lokaciju međutočke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli međutočku dok gledate kartu. Za seriju
GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku kako biste odabrali novu lokaciju na karti.
Za seriju GPSMAP 7000 dodirnite novu lokaciju na karti. Odaberite Premjesti međutočku.
• Odaberite Unesite položaj kako biste premjestili međutočku upotrebom koordinata. Za seriju
GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku kako biste unijeli koordinate za novu lokaciju.
Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Označavanje i navigacija do MOB lokacije
Kad označite međutočku možete je označiti kao lokaciju
čovjeka u moru (MOB).
Na zaslonu odaberite Mark (Označi) > Čovjek u
moru.
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB
točku i uređaj za iscrtavanje određuje kurs natrag do
označene lokacije putem značajke Idi na.
Čovjek u moru
Navigiranje do pomorskih usluga
Podešavanje pozadinskog osvjetljenja i rada boja
Uključivanje i isključivanje uređaja za iscrtavanje
Odabir kombinacije
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
Prilagođavanje kombiniranog zaslona
Napomena: možete birati samo između opcija koje su dostupne na vašem uređaju za iscrtavanje.
Za povećavanje broja dostupnih zaslona koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili dodajte
mrežne uređaje kao što su sonar i radar.
Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
Odaberite kombinaciju.
Odaberite Menu (Izbornik) > Promijeni kombinaciju.
Obavljanje akcije:
• Odaberite Funkcije kako biste
Kombinirani
zaslon 1
odabrali broj kombiniranih zaslona.
Odaberite broj.
Kombinirani
• Odaberite Izgled > Vert. za
zaslon 2
vertikalan izgled zaslona.
• Odaberite Izgled > Horiz. za
Podatkovna
traka
horizontalan izgleda zaslona.
• Odaberite Traka s podacima >
Uključi kako bi se prikazala vodoravna traka s podatkovnim poljima.
• Odaberite numeriranu opciju kao što je 1. Navigacijska karta ili 2. Sonar na gore prikazanoj
slici kao biste promijenili vrstu informacija koja se prikazuje na odgovarajućem zaslonu.
5. Odaberite Gotovo.
1.
2.
3.
4.
Navigiranje do odredišta pomorske usluge
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na
elektroničkim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale
dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge
prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode.
Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Napomena: Automatsko navođenje dostupno je s unaprijed programiranom podatkovnom
karticom BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Usluge na pučini.
2. Odaberite kategoriju pomorske usluge koju želite.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis od 50 najbližih lokacija te udaljenost i smjer do svake
lokacije.
3. Odaberite odredište.
Savjet: Odaberite Sljedeća stranica za prikaz dodatnih informacija ili prikaz lokacije na karti.
4. Odaberite Navigiraj do.
5. Obavljanje akcije:
• Odaberite Idi na kako biste navigirali izravno do lokacije.
• Odaberite Ruta do kako biste stvorili rutu do lokacije, uključujući skretanja.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
6. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne
linije znači da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se
događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke.
7. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći na adresi www.garmin.com.
Garmin®, logotip tvrtke Gamin, GPSMAP®, BlueChart® i g2 Vision® trgovački su znakovi
tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama.
Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
© 2009. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Prosinac 2009.
Broj dijela 190-01120-66 ver. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising