Garmin | GPSMAP 6008 | Installation guide | Garmin GPSMAP 6008 Installationsvejledning

Garmin GPSMAP 6008 Installationsvejledning
Installationsvejledning til GPSMAP® 6000/7000-serien
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
 Forsigtig
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber.
Bemærk
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er på den anden side af overfladen, for at undgå skader på din båd.
Plotteren og GPS 19x-antennen i GPSMAP 6000/7000-serien skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge
korrekte bolte, værktøj og monteringsudstyr. Dette er anført under hver sektion. Disse dele kan fås hos de fleste forhandlere af maritimt udstyr.
Kontakt Garmins® produktsupport, hvis du har spørgsmål til installationen af din plotter i GPSMAP 6000/7000-serien. Hvis du befinder dig i
USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020. I Storbritannien
skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000. Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. på telefon
+44 (0) 870 850 1241.
Før du installerer plotteren i GPSMAP 6000- eller 7000-serien, skal du kontrollere, at pakken indeholder de elementer, der er vist på æsken.
Hvis der mangler noget, skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag! Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Skriv serienummeret på din plotter og GPS 19x i GPSMAP 6000/7000-serien på linjen herunder, så du har det, hvis du får brug for det i
fremtiden. Serienumrene er placeret på et mærkat bag på hver enhed.
Serienummer for plotter:
Serienummer for GPS 19x:
Hvis du vil installere plotteren i GPSMAP 6000/7000-serien, skal du:
1. Montere plotteren i GPSMAP 6000/7000-serien (side 2).
2. Montere GPS-antennen (side 4).
3. Slutte plotteren i GPSMAP 6000/7000-serien til strømmen (side 7).
4. Slutte plotteren og GPS 19x-antennen i GPSMAP 6000/7000-serien til et eksisterende NMEA 2000-netværk eller oprette et grundlæggende
NMEA 2000-netværk (side 8).
5. Kontrollere, at plottersoftwaren er opdateret (side 17).
Følgende yderligere installationsmuligheder er ikke nødvendige for at bruge GPSMAP 6000/7000-plotteren. De medfølger som
en service:
• Tilslutning af plotteren til andre Garmin Marine Network-kompatible enheder, som f.eks. en sendeenhed eller radar (side 9).
• Tilslutning af plotteren til en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne (side 15).
• Tilslutning af plotteren til andre NMEA 0183-kompatible enheder, som f.eks. en VHF-radio med DSC (side 12).
• Tilslutning af plotteren til en ekstern alarm (side 15).
• Tilslutning af plotteren til en videoindgangskilde, en pc eller en ekstern videoskærm (side 16).
April 2012
Delnummer 190-01495-76 Rev. A
Trykt i Taiwan
Montering af plotteren i GPSMAP 6000/7000-serien
Du kan montere plotterne i GPSMAP 6000/7000-serien ved hjælp af to metoder. Du kan bruge det medfølgende beslag til at montere plotteren
med monteringsbøjle, eller du kan bruge den medfølgende skabelon og det medfølgende udstyr til at planmontere plotteren.
Montér plotteren i GPSMAP 6000/7000-serien på en placering, så du kan se displayet klart og uden reflekser og nemt kan anvende knapperne
og berøringsskærmen.
Bemærk: Du kan ikke montere plottere i GPSMAP 7015/7215-serien med monteringsbøjle. På grund af disse enheders større størrelse skal
du planmontere en plotter i GPSMAP 7015- eller GPSMAP 7215-serien.
Montering af plotteren i GPSMAP 6000/7000-serien med bøjlemontering
Brug det medfølgende beslag til at montere plotteren i GPSMAP 6008-, 6208-, 6012-, 6212-, 7012- eller GPSMAP 7212-serien i en bøjle.
Værktøj (ikke inkluderet):
• Bor og borehoveder
• Blyant
• Monteringsudstyr (skruer eller møtrikker, pakskiver og bolte)
Bemærk: Monteringsudstyr (skruer eller møtrikker, pakskiver og bolte) er ikke inkluderet. Hullerne i monteringsbøjlen er 5/16" (7,9 mm) i
diameter. Vælg monteringsudstyr, som passer til hullerne i monteringsbøjlen, og fastgør det på den bedste måde til din specifikke
monteringsoverflade. Størrelsen af det borehoved, der skal bruges, afhænger af det monteringsudstyr, du bruger.
Sådan installerer du beslaget til monteringsbøjlen:
Bemærk: Du kan ikke montere plottere i GPSMAP 7015/7215-serien med monteringsbøjle. På grund af disse enheders større størrelse skal du
planmontere en plotter i GPSMAP 7015- eller GPSMAP 7215-serien.
1. Anvend monteringsbøjlen som skabelon til at markere placeringen af de fire monteringshuller. Der skal være mindst 5" (12,7 cm) friplads
bag 6000/7000-plotteren til ledninger.
BEMÆRK: Hvis du vil undgå interferens, skal du montere GPSMAP 6008/6208-plottere 15" (38,1 cm), GPSMAP 6012/6212-plottere
16" (40,6 cm) og GPSMAP 7012/7212-plottere 25" (63,5 cm) fra et magnetisk kompas.
2. Brug et borehoved af den rette størrelse til at bore forboringshuller til dit monteringsudstyr.
3. Fastgør monteringsbøjlen til overfladen med skruer og pakskiver.
Sådan installerer du plotteren i GPSMAP 6000/7000-serien på monteringsbøjlen:
1. Sæt monteringsknopperne løst på GPSMAP 6000/7000-plotteren.
2. Skub plotteren ind i monteringsbøjlen, og fastgør monteringsknopperne.
Monteringsknop
Beslag til
monteringsbøjle
Installation af en GPSMAP 6000/7000-plotter på monteringsbøjlen
2
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
Planmontering af plotteren i GPSMAP 6000/7000-serien
Udstyr (inkluderet):
• Planmonteringsskabelon
• Gummipakning
• Fire møtrikskiver til planmontering
• Fire 60 mm M3 × 0,5-skruer (til at fastgøre møtrikskiven på
monteringsoverfladen)
• Fire M4 × 0,7-skruer (til at fastgøre plotteren til møtrikskiven)
• Fire 7 mm nylonskiver (til M4 × 0,7-skruerne)
Værktøj (ikke inkluderet):
• Nedstryger
• Saks
• Bor
• Borehoveder — 3/8" (9,5 mm), 9/32" (7,2 mm) og 9/64" (3,5 mm)
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Kørner og hammer
• Fil og sandpapir
1. Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken. Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads, hvor plotteren skal
fastmonteres.
Noter:
• Sørg for, at der er tilstrækkelig åben plads på den overflade, hvor du monterer plotteren, til plotteren og tilsluttede kabler. Se diagrammet
på planmonteringsskabelonen for at se den åbne plads, der skal bruges til din plotter.
• Sørg for, at der er nok ventilation bag ved monteringsfladen for skabe tilstrækkeligt med luftgennemstrømning for at undgå, at plotteren
bliver overophedet.
• Sørg for, at der er mindst 1/2" (13 mm) friplads til højre for plotteren for at få adgang til lågen til SD-kortet som angivet på
planmonteringsskabelonen.
• Hvis du vil undgå interferens, skal du montere GPSMAP 6008/6208-plottere 15" (38,1 cm), GPSMAP 6012/6212-plottere 16" (40,6 cm),
GPSMAP 7012/7212-plottere 25" (63,5 cm) og 7015/7215-plottere 17" (43,2 cm) fra et magnetisk kompas.
2. Skabelonen til fastmontering er klæbende på bagsiden. Fjern beskyttelsen, og sæt skabelonen fast der, hvor plotteren skal fastmonteres.
3. Vha. et borehoved på 3/8" (9,5 mm) skal du bore et eller flere af de fire forboringshuller i hjørnerne af skabelonen for at starte udskæringen af
monteringsoverfladen.
4. Brug en nedstryger til at save monteringsfladen langs indersiden af den linje, der er tegnet på skabelonen. Brug en fil og sandpapir
til at tilpasse hullets størrelse. Vær meget forsigtig, når du saver dette hul. Der er kun ganske lidt plads mellem kabinettet og
monteringshullerne.
5. Anbring plotteren i hullet, og kontroller, at monteringshullerne på plotteren er justeret med de større 9/32" (7,2 mm) huller på
planmonteringsskabelonen, efter at du har skåret, slebet og filet hullet. Hvis ikke de passer, skal du markere nye placeringer
til de større huller.
6. Brug en kørner til at lave et mærke i midten af hvert af de større 9/32" (7,2 mm) monteringshuller.
7. Brug et 9/32" (7,2 mm) borehoved til at bore de fire større huller.
8. Start i et hjørne af skabelonen, og anbring en møtrikskive over det større hul, du borede i trin
Brug 60 mm M3 × 0,5-skruen
7. Sørg for, at det mindre 9/64" (3,5 mm) hul på møtrikskiven er justeret med det mindre hul på
til at fastgøre møtrikskiven til
skabelonen. Hvis ikke de passer, skal du markere en ny placering til det mindre hul. Gentag
monteringsoverfladen
dette trin for hvert hjørne i skabelonen.
9. Brug en kørner til at lave et mærke i midten af hvert af de mindre 9/64" (3,5 mm)
monteringshuller.
10. Fjern planmonteringsskabelonen fra monteringsoverfladen.
11. Start i et hjørne af monteringsstedet, og anbring en møtrikskive bag på monteringsoverfladen,
Brug 70 mm M4 × 0,7-skruen
så de justerer med de store og små huller. Den hævede del af møtrikskiven skal passe ind i
til at fastgøre plotteren til
det større hul.
møtrikskiven
12. Fastgør møtrikskiven til monteringsoverfladen ved at fastspænde en inkluderet 60 mm M3 ×
Møtrikskive til planmontering
0,5-skrue i det mindre 9/64" (3,5 mm) hul.
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
3
Møtrikskive (×4)
70 mm M4×0,7skrue (×4)
60 mm M3×0,5skrue (×4)
Monterings­
overflade
Gummipakning
(4 stk.)
Planmontering af en GPSMAP 6000- eller 7000-plotter
13. Gentag trin 11–12 for hver møtrikskive i de resterende tre hjørner af monteringsoverfladen.
14. Installer gummipakningen på bagsiden af plotteren. De øverste og nederste afsnit skal
justeres med hullerne.
15. Hvis ikke du har adgang til bagsiden af plotteren, efter at du har monteret den, skal du
tilslutte alle de nødvendige kabler til plotteren, inden du anbringer den i det udskårne
hul.
16. Anbring plotteren i det udskårne hul.
17. Fastgør plotteren til monteringsoverfladen ved hjælp af de inkluderede 70 mm
M4 × 0,7-skruer og 7 mm sorte nylonskiver.
Bemærk: For at forhindre tæring af metalkontakterne skal du tildække ubrugte stik
(side 17) med de vedhæftede vejrhætter.
18. Installer monteringsdækslerne ved at trykke dem på plads.
Monteringsdæksler (×2)
Montering af GPS 19x-antennen
GPS 19x-antennen kan planmonteres ved at fastgøre den til en 1" OD-standardmarineholder med gevindstage (14 gevind pr. tomme - medfølger
ikke), eller antennen kan installeres under fiberglas.
Vælg en passende placering på din båd til GPS 19x-antennen. Du sikrer den bedste modtagelse ved at montere GPS 19x-antennen et sted, hvor
der er klart og frit udsyn til himmelen i alle retninger.
• Undgå at montere GPS 19x-antennen på et sted, hvor der er skygge fra bådens overbygning, en
radarantenne eller en mast.
• Du skal undgå at montere GPS 19x-antennen højt oppe på masten på en sejlbåd, hvis
du vil undgå upræcise hastighedsvisninger, der er forårsaget af for megen krængning.
• Jo tættere på vandet GPS 19x-antennen er placeret, jo bedre aflæsninger vil den give.
• Monter GPS 19x-antennen mindst 3 ft. (1 m) væk fra (helst over) radarstrålers og VHFradioantenners bane.
Fastgør antennen midlertidigt der, hvor du ønsker at montere den, og kontroller, om den
fungerer korrekt. Hvis du oplever interferens med andre elektriske apparater, skal du finde
en ny placering. Når antennen fungerer korrekt, skal du fastgøre den permanent.
Værktøj (ikke inkluderet):
• Bor og borehoveder
• Skruetrækkere
• Marineforsegler (valgfri)
4
Bedre
Bedst
God
SS BARNETT
EMI
EMI (elektromagnetisk interferens) fra
motorkomponenter
Over - bedst
Under - OK
Radar
3 fod
(1 m)
VHF-radioantenne
Hensyn ved placering af GPS 19x
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
Planmontering af GPS 19x-antennen
1. Brug planmonteringsbeslaget som monteringsskabelon ved at følge nedenstående trin:
• Brug en kørner til at markere placeringen af de tre skruer på overfladen.
• Brug en blyant til at markere hullet til kablet midt i beslaget.
• Læg planmonteringsbeslaget væk. Brug ikke planmonteringsbeslaget til at bore
igennem.
2. Bor 1/8 " (3 mm) forboringshuller på de tre markerede steder.
Bemærk: Hvis du monterer GPS 19x på fiberglas, anbefales det, at du bruger et
forsænkningsbor til at udbore en frigangsforsænkning i det øverste lag af gelcoat
(men ikke dybere). Det vil medvirke til, at gelcoatlaget ikke revner, når du strammer
skruerne.
Planmonteringsbeslag
3. Brug en 1" (25 mm) hulsav til at save kabelhullet i midten.
Forseglingspude
4. Placer forseglingsskiven i bunden af planmonteringsbeslaget. Sørg for,
Monteringsat skruehullerne er ud for hinanden.
overflade
5. Brug de medfølgende M4-skruer til at fastgøre planmonteringsbeslaget til
monteringsfladen.
6. Før NMEA 2000-kablet gennem 1"- (25 mm) kabelhullet, og slut det til GPS 19x.
➋
➊
GPS 19xantenne
➌
Gummipakning
7. Sørg for, at den store pakning er på plads nederst på GPS 19x-antennen. Sæt antennen på planmonteringsbeslaget ➊, og drej den med
uret for at låse den på plads ➋.
8. Fastgør antennen til monteringsbeslaget med den medfølgende M3-sætskrue ➌.
9. Før NMEA 2000-dropkablet væk fra kilder til elektrisk interferens, og slut det til NMEA 2000-netværket (side 8).
Stagemontering af GPS 19x-antennen
Når adapteren til stagemontering sidder på GPS 19x, kan du montere GPS 19x på en 1" OD-standardmarineholder med gevindstage
(14 gevind pr. tomme - medfølger ikke). NMEA 2000-kablet kan føres igennem monteringen eller uden på monteringen.
Sådan monterer du GPS 19x med kabelføring uden på monteringen:
1. Før NMEA 2000-dropkablet gennem adapteren til stagemontering, og placer kablet i det lodrette hul langs adapterens base.
2. Sæt adapteren til stagemontering på en 1" OD-standardmarineholder med gevindstage (14 gevind pr. tomme - medfølger ikke).
Stram ikke adapteren for hårdt.
3. Tilslut et NMEA 2000-dropkabel til GPS 19x-antennen.
4. Anbring GPS 19x-antennen på adapteren til stagemontering, ➊ og drej den med uret for at låse den på plads ➋.
5. Fastgør antennen til adapteren med den medfølgende M3-sætskrue ➌.
6. (Valgfrit) Når GPS 19x er installeret på stagemonteringen, skal du udfylde det lodrette
kabelhak med marineforsegler.
7. Fastgør marineholderen til båden, hvis den ikke allerede er fastgjort.
8. Før kablet væk fra kilder til elektrisk interferens, og slut det til NMEA 2000-netværket (side 8).
➌
➊
➋
GPS 19x
antenne
Sådan monterer du GPS 19x med kabelføring igennem stagen:
1. Placer en 1" OD-standardmarineholder med gevindstage (14 gevind pr. tomme - medfølger
ikke) på den ønskede placering, og aftegn den omtrentlige midte af stagen.
2. Bor et hul med et 3/4" (19 mm) borehoved til at føre kablet igennem.
3. Fastgør marineholderen til båden.
Adapter til
4. Fastgør adapteren til stagemontering på stagen. Stram ikke adapteren for hårdt.
stagemontering
5. Før et NMEA 2000-dropkabel igennem stagen, og tilslut det til GPS 19x-antennen.
6. Anbring GPS 19x-antennen på adapteren til stagemontering, ➊ og drej den med uret for at
låse den på plads ➋.
Lodret
kabelhak
7. Fastgør antennen til adapteren med den medfølgende M3-sætskrue ➌.
8. (Valgfrit) Når GPS 19x er installeret på stagemonteringen, skal du udfylde det lodrette kabelhak med marineforsegler.
9. Før NMEA 2000-dropkablet væk fra kilder til elektrisk interferens, og slut det til NMEA 2000-netværket (side 8).
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
5
Skjult montering af GPS 19x-antennen
GPS 19x-antennen kan monteres under en fiberglasoverflade ved hjælp af de selvklæbende puder, der er fastgjort til monteringsbeslaget til
skjult montering. GPS 19x kan ikke modtage satellitsignaler gennem metal - du kan kun anvende skjult montering under et fiberglasdække.
1.
2.
3.
4.
5.
Bestem, hvor på fiberglasoverfladen GPS 19x skal monteres.
Placer de selvklæbende puder på monteringsbeslaget til skjult montering.
Placer GPS 19x i monteringsbeslaget til skjult montering.
Fastklæb monteringsbeslaget til monteringsfladen.
Fastgør monteringsbeslaget til skjult montering til monteringsfladen ved hjælp af skruer. Vær ekstremt forsigtig, så du sikrer, at skruerne
ikke går igennem dækkets overflade.
6. Tilslut et NMEA 2000-dropkabel til GPS 19x.
7. Før NMEA 2000-dropkablet væk fra kilder til elektrisk interferens, og slut det til NMEA 2000-netværket (side 8).
Monteringsoverflade
Selvklæbende
puder
GPS 19xantenne
Monteringsbeslag til
skjult montering
Montering af kabler
Plotteren i GPSMAP 6000/7000-serien er pakket med følgende kabler:
•
•
•
•
Et tobens strømkabel
Et 19-benet NMEA 0183-datakabel
Et 17-benet marinevideokabel (GPSMAP 7015/7215-plotteren er pakket med to forskellige marinevideokabler)
NMEA 2000-kabler og -stik
Montering af låseringe på kabler
Låseringene er pakket separat fra kablerne for at gøre kabelføringsprocessen nemmere. Hver låsering er pakket i en lille pose med et nummer på
etiketten, så den er nem at identificere. Når du har ført kablerne, kan du bruge følgende tabel til at finde de korrekte låseringe til hvert kabel:
Kabel-
forbindel­
sesfarve
Strøm
Rød
NMEA 0183
Blå
Video
Gul
Video 2
(kun 7015/7215)
Lilla
Nummer på
låsering
➀
➁
➂
➂
Anel de aperto
de substituição
- referência
145-01653-00
145-01370-00
145-00666-02
145-00666-02
Noter:
• NMEA 2000-kabler og -stik fås med forudinstallerede låseringe. Fjern ikke låseringen fra et NMEA 2000-kabel, mens du fører kablet.
• Valgfri Garmin Marine Network-komponenter anvender specialiserede Garmin Network-kabler (medfølger ikke). Hvert netværkskabel
er også pakket med en separat låsering i en pose, der er mærket med et ➃. Der skal ikke bruges specifikke låseringe til et
GPSMAP 6000/7000-kabel.
Sådan monterer du en låsering på et kabel:
1. Før kablet væk fra kilder til elektronisk interferens, så kabelstikket er ved monteringsstedet for plotteren.
6
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
2.
3.
4.
5.
Brug ovenstående tabel til at finde den korrekte låsering til kablet, og find posen med låseringen ud fra nummeret.
Adskil de to halvdele af låseringen.
Juster de to halvdele af låseringen over kablet, og sæt dem sammen.
Indsæt O-ringen i enden af stikket.
Montering af en låsering
Installation af kabeltyller
Afhængig af installationen kan det være nødvendigt at bore huller for at føre GPSMAP-kablernes forbindelsesender væk. Der leveres
gummityller til at dække disse huller og opnå et fuldendt udseende. I visse installationer har du ikke brug for tyllerne. Tyllerne kan IKKE
anvendes som vandtæt forsegling. Hvis du vil lave en vandtæt forsegling, skal du putte Trim til denne linje til
Brug dette hul
marineforsegler omkring tyllen og kablet efter installation. Glem ikke at teste systemet,
marinevideokablet.
(uden trim) til et
før du installerer og forsegler tyllerne. Køb flere tyller fra din Garmin-forhandler eller
strøm-, NMEA
0183-, Marine
direkte hos Garmin på www.garmin.com.
Nødvendigt værktøj
•
•
•
•
Bor
1 1/4" (31,7 mm) fladbor eller hulsav
Hobbykniv
Marineforsegler (valgfri)
Network- eller
NMEA 2000-kabel
Split
Sådan installerer du kabeltyllen:
1. Marker det sted, hvor du vil føre kablet (strøm, NMEA 0183, NMEA 2000, Marine
Video eller Marine Network).
2. Brug et 1 1/4" (31,7 mm) fladbor eller hulsav til at bore installationshullet.
3. Se diagrammet på side 7 for at få oplysninger om, hvordan du lægger kablet i
tyllen. Læg forsigtigt kablet i tyllen.
4. Før kablet til plotteren, og test systemet.
5. Skil tyllen ad ved åbningen, og placer den rundt om kablet.
6. Skub tyllen hårdt ind i installationshullet, indtil den sidder fast.
7. Påfør marineforsegler efter behov for at gøre installationshullet vejrbestandigt
(valgfrit).
Tilslutning af strømkablet
GPSMAP 6000/7000-plotteren skal tilsluttes bådens strømforsyning.
1. Før det inkluderede tobenede strømkabel til bådens batteri og plotteren.
2. Tilslut strøm- (rød) og jordkabler (sort) til batteriterminalerne.
Noter:
• Brug 14-AWG-skærmet ledning, hvis du skal have et længere strømkabel.
• Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
7
Installation af GPSMAP 6000/7000-plotterens og GPS 19x-antennens NMEA
2000-netværksforbindelser
GPSMAP 6000/7000-plotteren er pakket med de nødvendige NMEA 2000-stik og -kabler til enten at tilslutte en GPSMAP 6000/7000-plotter
og en GPS 19x-antenne til dit eksisterende NMEA 2000-netværk eller til at bygge et grundlæggende NMEA 2000-netværk. Du kan finde flere
oplysninger om NMEA 2000 på www.garmin.com.
Hvis du ikke kender NMEA 2000, bør du læse kapitlet “Grundlæggende om NMEA 2000-netværk” i Teknisk reference for Garmin NMEA
2000-produkter på den medfølgende cd eller klikke på linket “Manuals” på produktsiden for din plotter på www.garmin.com. F.eks. www
.garmin.com/products/GPSMAP7212/.
Tilslutning til et eksisterende NMEA 2000-netværk
Hvis din båd allerede har et NMEA 2000-netværk installeret, skal du bruge de medfølgende T-stik og dropkablet til at tilslutte en
GPSMAP 6000/7000-plotter og GPS 19x-antenne til det eksisterende netværk.
Bemærk
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd, skulle det allerede være tilsluttet strømforsyningen. Du må ikke tilslutte det
medfølgende NMEA 2000-strømkabel til et eksisterende NMEA 2000-netværk.
Sådan tilslutter du en GPSMAP 6000/7000-plotter og GPS 19x til dit eksisterende NMEA 2000-netværk:
1. Find ud af, hvor du vil tilslutte GPSMAP
6000/7000-plotteren og GPS 19x til din eksisterende
NMEA 2000-samleskinne.
2. Frakobl den ene ende af et NMEA 2000 T-stik fra den
samleskinne, der er tættest på det sted, hvor du vil
GPSMAP
6000/7000-plotter
tilslutte plotteren.
GPS 19xHvis du vil forlænge samleskinnen i NMEA
antenne
2000-netværket (hvis det er nødvendigt), skal du
tilslutte en passende forlængerledning til NMEA
2000-samleskinnen (medfølger ikke) på siden af det
T-stik,
Dropkabler
du har frakoblet.
(medfølger)
NMEA 20003. Tilslut et inkluderet T-stik til NMEA 2000-samleskinnen
enhed
(til plotteren).
(medfølger ikke)
4. Før det medfølgende dropkabel til plotteren og til toppen
T-stik
af det T-stik, du har sat til dit NMEA 2000-netværk.
(medfølger)
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok,
kan du tilføje en dropkabelforlænger på op til 13 ft.
(4 m). Hvis du har brug for mere kabel, kan du føje
en forlængerledning til NMEA 2000-samleskinnen
ud fra retningslinjerne for NMEA 2000.
5. Frakobl den ene ende af et NMEA 2000 T-stik ud af
den samleskinne, der er tættest på det sted, hvor du
vil tilslutte GPS 19x-antennen.
Eksisterende NMEA 2000netværk (medfølger ikke)
Hvis du vil forlænge NMEA 2000-samleskinnen
(hvis det er nødvendigt), skal du tilslutte en passende
Sådan tilslutter du en GPSMAP 6000/7000-plotter og GPS 19x-antenne
forlængerledning til NMEA 2000-samleskinnen
til dit eksisterende NMEA 2000-netværk
(medfølger ikke) på siden af det T-stik, du har frakoblet.
6. Slut et medfølgende T-stik til NMEA 2000-samleskinnen (til GPS 19x-antennen).
7. Før et medfølgende drop-kabel fra GPS 19x-antennen til toppen af T-stikket, der blev tilføjet til NMEA 2000-netværket.
Hvis det medfølgende dropkabel ikke er langt nok, kan du bruge et dropkabel, der er op til 13 ft. (4 m). Hvis du har brug for mere kabel,
kan du føje en forlængerledning til NMEA 2000-samleskinnen ud fra retningslinjerne for NMEA 2000.
Noter:
• Diagrammet på side 8 viser kun NMEA 2000-dataforbindelsen til en GPSMAP 6000/7000-plotter. Plotteren skal også tilsluttes
strømforsyningen for at fungere.
• Én GPS-antenne kan give positionsdata til alle enheder på NMEA 2000-netværket. Du må ikke tilslutte flere GPS-antenner, hvis du
bruger flere plottere.
8
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
Oprettelse af et grundlæggende
NMEA 2000-netværk
GPS 19xantenne
Hvis din båd ikke allerede har et eksisterende NMEA
2000-netværk
installeret, skal du oprette et grundlæggende NMEA
2000-netværk.
Sådan opretter du et grundlæggende NMEA
2000-netværk:
1. Forbind de tre medfølgende T-stik, side ved side.
2. Tilslut stikkene til enderne af de kombinerede T-stik.
3. Slut det medfølgende NMEA 2000-strømkabel til en 12 V
DC-strømkilde via en afbryder. Tilslut strømkablet til bådens
tændingskontakt, hvis det er muligt.
4. Tilslut NMEA 2000-strømkablet til toppen på et af T-stikkene.
5. Før og forbind de medfølgende NMEA 2000-dropkabler fra
GPS 19x og GPSMAP 6000/7000-plotteren til toppen af de
andre T-stik.
Noter:
• Diagrammet viser kun NMEA 2000-dataforbindelsen til en
GPSMAP 6000/7000-plotter. Plotteren skal også tilsluttes
strømforsyningen for at fungere (side 7).
• Én GPS-antenne kan give positionsdata til alle enheder
på NMEA 2000-netværket. Du må ikke tilslutte flere
GPS-antenner, hvis du bruger flere plottere.
Tilslutning af et Garmin Marine Network
GPSMAP
6000/7000-plotter
Tændings- eller
serieafbryder
+
12 V
DC-batteri
Sikring
NMEA
2000-strømkabel
-
Dropkabler
Hunstik
Hanstik
T-stik
Oprettelse af et grundlæggende NMEA 2000-netværk
Det valgfrie Garmin Marine Network er et plug-and-play-system,
som giver dataoverførsel med høj hastighed mellem flere Garmin-plottere og andre netværkskompatible Garmin-enheder, såsom en Garminekkolodsenhed (GSD 22) eller en Garmin-radar (GMR™ 18 HD eller GMR 1206 xHD). GPSMAP 6000/7000-plotterne har tre netværksporte,
der kan bruges til at tilslutte andre Garmin Network-kompatible plottere og enheder. Hvis netværket kræver flere porte, skal du anvende en
portudvider fra Garmin Marine Network (GMS 10) eller en anden GPSMAP 6000/7000-enhed. Data fra hver enkelt forbundet komponent deles
af alle de Garmin-plottere, der er tilsluttet.
Noter:
• NMEA 0183-enheder skal alle sluttes til én plotter på netværket. Data bliver så delt med andre tilsluttede plottere via netværket.
• Tilslut alle plottere til NMEA 2000-netværket samt til Garmin Marine Network. NMEA 2000-data bliver ikke delt på Garmin Marine
Network.
• Tilslut netværkskomponenter, som f.eks. en Garmin GMR-radar eller GSD-sendeenhed til en hvilken som helst plotter på netværket eller til
en valgfri GMS 10 Network-portudvider. Data deles af alle plottere i netværket.
• Kartografidata fra BlueChart® g2 Vision® deles mellem alle tilsluttede plottere fra GPSMAP 6000/7000-serien og GPSMAP
4000/5000-serien.
• Videoinput fra marinevideokabler kan kun ses på den plotter, som er tilsluttet.
• Du kan slutte en GPSMAP 6000/7000-plotter til et Marine Network med en plotter fra GPSMAP 3000-serien:
◦◦ De deler informationer om GPS-positioner og informationer til og fra NMEA 0183-standardenheder.
◦◦ De deler informationer fra tilsluttede netværkskompatible Garmin-enheder, såsom en ekkolodsenhed (GSD 22) eller en radar
(GMR 18 HD eller GMR 1206 xHD).
◦◦ Garmin GPSMAP 3000-plottere kan ikke dele kartografidata med GPSMAP 6000/7000-plottere.
• Alle netværkskomponenter skal sluttes til bådens strømforsyningskilde i overensstemmelse med installationsvejledningen. De følgende
diagrammer viser kun netværksforbindelserne, ikke strømforbindelserne.
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
9
Garmin Marine Network-kablet:
• Garmin Marine Network-kablet (medfølger ikke) har en låsering, der fastgør kablet til plotteren
eller marinenetværksenheden. På grund af denne låserings størrelse bliver den ikke fra fabrikken
sat fast til netværkskablet, så det bliver lettere for dig at installere den på din båd.
• Når du har ført kablet til din plotter eller netværksenhed, skal du lukke låseringen sammen omkring
stikket og indsætte gummipakskiven som vist på vejledningen, der følger med kablet.
Bemærk: Den låsering, der er pakket med et Garmin Marine Network-kabel, bør ikke bruges
sammen med kabler, der er pakket med GPSMAP 6000/7000-plotteren.
Afprøv Garmin Marine Network-indstillingerne:
Følgende illustrationer viser almindelige Garmin Marine Network-indstillinger. Illustrationerne viser kun, hvordan enhederne kan tilsluttes
hinanden ved hjælp af Garmin Marine Network-kabler. Der vises ikke nogen strømforbindelser i diagrammerne. Sørg for, at du forbinder hver
enhed til strømmen i henhold til den relevante installationsvejledning.
Garmin GPSMAP
6000/7000-plotter
Garmin GPSMAP
6000/7000-plotter
Marinenetværk med to plottere
GDL 30A XM®-vejrmodtager
GSD 22 sendeenhed
xxxx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Til transducer
Garmin marineradar
Garmin GPSMAP
6000/7000-plotter
Garmin GPSMAP
6000/7000-plotter
Udvidet Marine Network med to plottere
10
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
GSD 22 sendeenhed
xxxx
GMS 10-marinenetværks-portudvider
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Til transducer
Garmin marineradar
GDL 30A
XM-vejrmodtager
Garmin
GPSMAP 3000-plotter
Garmin
GPSMAP 6000/7000plotter
Tilslutning af GPSMAP 6000/7000-plotter til et eksisterende Garmin Marine Network
Noter:
• Alle enheder, der er sluttet til Garmin Marine Network, skal være sluttet til bådens strømforsyning. Disse diagrammer viser
netværksforbindelserne, men ikke strømforbindelserne. Tilslut alle enheder i overensstemmelse med installationsvejledningen.
• Disser diagrammer viser Garmin Marine Network-forbindelserne, men ikke NMEA 2000- eller NMEA 0183-forbindelser.
• Når du forbinder en plotter fra 6000/7000-serien til et eksisterende Garmin Marine Network, kan GSM 10 anvendes, men den er ikke
nødvendig. GPSMAP 6000/7000-plotteren har tre netværksporte og fungerer som en portudvider. Slut GPS-antennen og de supplerende
NMEA-enheder til enten en eksisterende plotter eller den nye plotter i GPSMAP 6000/7000-serien. Den eksisterende plotter og den nye
plotter i GPSMAP 6000/7000-serien deler NMEA 0183-data og Garmin Marine Network-data.
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
11
Tilslutning af yderligere NMEA 0183-enheder
Det NMEA 0183-datakabel, der leveres med plotteren fra GPSMAP 6000/7000-serien, understøtter standard-NMEA 0183, som anvendes til at
tilslutte forskellige NMEA 0183-kompatible enheder, såsom VHF-radioer, NMEA-instrumenter, autopiloter eller en computer.
Grundlæggende NMEA 0183-tilslutning
Disse diagrammer illustrerer den grundlæggende NMEA 0183-tilslutning, der bruges til at tilslutte din GPSMAP 6000/7000-plotter til
NMEA 0183-kompatible enheder, som f.eks. en AIS- eller DSC-enhed. Hvis du vil have flere oplysninger om NMEA 0183-egenskaberne i
GPSMAP 6000/7000-plotteren, skal du se afsnittet om avanceret NMEA 0183-tilslutning (side 13).
+
BATTERI
10–35 V DC
ledningsfarve
Sikring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Strømkabel
NMEA 0183kabel
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
>
Hvid
Send A(+)
>
>
>
>
orange/hvid
send B(-)
Grå
Modtag A(+)
lyserød
modtag B(-)
>
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhed (AIS)
Tilslutning til en NMEA 0183-kompatibel enhed (AIS)
+
BATTERI
10–35 V DC
ledningsfarve
Sikring
7,5 A - 42 V
Strømkabel
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
NMEA 0183kabel
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
>
orange/hvid
>
>
>
hvid
Send
grå
Modtag
lyserød
NMEA 0183-kompatibel
enhed
>
>
ikke tilsluttet
Tilslutning til en enkeltlednings-NMEA 0183-kompatibel enhed
Noter:
• Hvis den NMEA 0183-kompatible enhed kun har én modtageledning (ingen A, B, + eller -), skal du ikke tilslutte den lyserøde ledning.
• Hvis den NMEA 0183-kompatible enhed kun har én sendeledning (ingen A, B, + eller -), skal du tilslutte den orange/hvide ledning til jord.
• Se i installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere sendeledningerne A(+) og B(-) og
modtageledningerne A(+) og B(-).
• Brug 28-AWG-ledninger, der er skærmede og snoede, hvis du behøver længere ledninger.
• Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
12
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
Avanceret NMEA 0183-tilslutning
Plotteren fra GPSMAP 6000/7000-serien har fire porte til at modtage NMEA 0183-data (RX-porte) og to porte til at sende NMEA 0183-data
(TX-porte). Tilslut en NMEA 0183-enhed per RX-port for at sende data til en plotter fra 6000/7000-serien, paralleltilslut op til tre NMEA 0183enheder til hver TX-port for at modtage data fra en plotter fra 6000/7000-serien.
Hver RX- og TX-port har to ledninger, med påskriften A (+) og B (-) ifølge NMEA 0183-konventionen. Slut de tilsvarende ledninger A (+)
og B (-) i hver port til ledningerne A (+) og B (-) på din NMEA 0183-kompatible enhed. Se tabellen og ledningsdiagrammet, når du forbinder
6000/7000-plotteren til NMEA 0183-enheder.
Se installationsvejledningen til din NMEA 0183-kompatible enhed for at identificere sendeledningerne (TX) A (+) og B (-) og
modtageledningerne (RX) A (+) og B (-). Brug 28-AWG-ledninger, der er skærmede og snoede, hvis du behøver længere ledninger.
Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
Noter:
• Til 2-vejskommunikation med en NMEA 0183-enhed er portene på GPSMAP 6000/7000-plotterne ikke kædet sammen. Hvis f.eks.
RX-porten på den NMEA-kompatible enhed er sluttet til TX-port 1 på GPSMAP 6000/7000, kan du tilslutte TX-porten på din
NMEA 0183-kompatible enhed til RX-port 1, port 2, port 3 eller port 4 på GPSMAP 6000/7000.
• Jordledningerne på NMEA 0183-datakablet fra GPSMAP 6000/7000-plotteren og din NMEA 0183-kompatible enhed skal begge være
tilsluttet jord.
• Godkendte NMEA 0183-sætninger — GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE,
GPVTG, GPWPL, GPXTE og Garmin navnebeskyttede sætninger — PGRME, PGRMM og PGRMZ.
• GPSMAP 6000/7000-plotteren inkluderer også support til WPL-sætning, DSC ekkolods-NMEA 0183-input med support for DPT (dybde)
eller DBT, MTW- (vandtemperatur) og VHW-sætninger (vandtemperatur, hastighed og retning).
• Vælg Opsætning > Kommunikation på GPSMAP 6000/7000-plotteren for at opsætte NMEA 0183-kommunikation. Se Brugervejledningen
til GPSMAP 6000/7000 for at få flere oplysninger.
Port
Ledningsfunktion
Ledningsfarve
Ben-nummer
Modtageport
1
RX / A (+)
Hvid
1
RX / B (-)
Orange/hvid
2
Modtageport
2
RX / A (+)
Brun
5
RX / B (-)
Brun/hvid
6
Modtageport
3
RX / A (+)
Violet
9
RX / B (-)
Violet/hvid
10
Modtageport
4
RX / A (+)
Sort/hvid
11
rX / B (-)
Rød/hvid
12
Sendeport 1
tX / A (+)
Grå
3
tX / B (-)
Lyserød
4
tX / A (+)
Blå
7
tX / B (-)
Blå/hvid
8
Ikke
relevant
GPS 17 ind
Grøn/hvid
13
Ikke
relevant
GPS 17 ud
Grøn
14
Ikke
relevant
ekstra
Ikke
relevant
Alarm
Gul
16
Ikke
relevant
Tilbehør til
Orange
17
Ikke
relevant
Jord
Sort
18
Ikke
relevant
ekstra
Sendeport 2
Stik
Ben 3
Ben 1
Ben 8
Ben 17
NMEA 0183
kabelslutvisning
15
19
NMEA 0183-datakabel fra GPSMAP 6000/7000-serien
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
13
+
Sikring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Ledning se
tabellen over
ledningsfarver
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Strømkabel
NMEA 0183kabel
Batteri
10–35 V DC
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
>
RX / A(+)
tX / A (+)
>
>
>
>
RX / B(-)
tX / B(-)
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhed
Tilslutning til en standard NMEA 0183-kompatibel enhed med 2-vejskommunikation
Sikring
7,5 A - 42 V
Ledning se
tabellen over
ledningsfarver
Strømkabel
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
NMEA 0183kabel
>
>
>
>
+
Batteri
10–35 V DC
-
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
RX / A(+)
tX / A(+)
RX / B(-)
tX / B(-)
ELLER
ELLER
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhed
>
>
Tilslutning til en standard NMEA 0183-kompatibel enhed med envejskommunikation
+
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Sikring
7,5 A - 42 V
Strømkabel
NMEA 0183kabel
Batteri
10–35 V DC
Ledning se
tabellen over
ledningsfarver
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
>
tX / A(+)
>
tX / B(-)
rX
>
NMEA 0183-kompatibel
enhed
Ikke tilsluttet
Tilslutning for at sende data til en NMEA 0183-kompatibel enhed med en enkeltlednings-TX-forbindelse
+
Garmin
GPSMAP 6000/7000-enhed
Sikring
7,5 A - 42 V
Strømkabel
NMEA 0183kabel
>
>
Ledning se
tabellen over
ledningsfarver
Rød (strøm)
Batteri
10–35 V DC
Ledning
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Sort (strøm jord)
Sort (data JORD)
Sort (data JORD)
rX / b(-)
rX / a(+)
tX
NMEA 0183-kompatibel
enhed
>
Tilslutning for at modtage data fra en NMEA 0183-kompatibel enhed med en enkeltlednings-RX-forbindelse
14
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
Tilslutning til en lygte eller et horn (valgfrit)
GPSMAP 6000/7000-plotteren kan bruges med en lygte, et horn eller begge dele for at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse. Alarmen behøver ikke at blive tilsluttet, for at GPSMAP 6000/7000-plotteren kan fungere. Alarmkredsløbet skifter til en tilstand
med lav spænding, når alarmen lyder. Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for at begrænse strømmen fra plotteren til
100 mA. Hvis du vil skifte manuelt mellem visuelle alarmer og lydalarmer, skal du installere enpolede SPST-afbrydere.
+
Batteri
10–35 V DC
Ledningsfarve
Sikring
7,5 A - 42 V
Rød (strøm)
Sort (jord)
Strømkabel
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
-
Horn
NMEA 0183kabel
Gul (alarm)
Relæ 100
ma maks.
spolestrøm
Lygte
Tilslutning til en lygte, et horn eller begge dele
Tilslutning til et DB-9 Pc serielt stik
GPSMAP 6000/7000-plottere kan tilsluttes til en pc med en seriel port ved at forbinde plotteren til et DB-9 serielt stik.
-
+
Sikring
7,5 A - 42 V
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Batteri
10–35 V DC
Ledning se
tabellen over
ledningsfarver
Rød (strøm)
Sort (strøm jord)
Strømkabel
DB-9 serielt
Pc-stik
DB-9 bennumre
ben 5: jord
1
2
3
4
5
Sort (data JORD)
NMEA 0183kabel
>
>
>
>
RX / B(-)
RX / A(+)
Ben 3: tX
tX / A(+)
Ben 2: rX
TX / B(-)
>
>
6
7
8
9
Slutvisning
Ikke tilsluttet
Tilslutning til et DB-9 serielt pc-stik
Tilslutning til en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne
Hvis du allerede har en Garmin GPS 17 eller GPS 17 HVS installeret på din båd, kan du slutte den til GPSMAP 6000/7000-plotteren i
stedet for at installere den medfølgende GPS 19x. Tilslut den eksisterende GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne til det medfølgende 19-benede
NMEA 0183-kabel samt til bådens strømforsyning ved at se nedenstående diagram. Brug 22-AWG-skærmet ledning, hvis du skal have længere
NMEA 0183-kabel eller GPS 17 HVS-kabel. Lod alle forbindelser, og forsegl dem med varmekrymperør.
Bemærk: Hvis du anvender mere end en Garmin plotter over et Garmin Marine Network, skal der kun sluttes én plotter til en GPS-antenne.
GPS-signalet deles mellem flere plottere, der er tilsluttet et Garmin Marine Network.
+
Ledningsfarve
Garmin
GPSMAP 6000/7000-plotter
Strømkabel
NMEA 0183kabel
-
Batteri
10–35 V DC
Ledningsfarve
Sikring
7,5 A - 42 V Rød (strøm)
Rød (strøm)
Sort (jord)
Sort (jord)
Orange (tilb. til)
> Grøn (data ud)
> GRØN/hvid (data ind)
Gul (til)
Blå (data ind)
Hvid (data ud)
Sikring
1A
>
>
GPS 17- eller
GPS 17 HVSantenne
Tilslutning til en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
15
Installation af videokabler
GPSMAP 6000/7000-plotterne giver mulighed for videoindgang og skærmudgang ved brug af det medfølgende 17-benede marinevideokabel.
GPSMAP 7015/7215-plotterne har et andet 17-benet marinevideokabel, der giver mulighed for ekstra videokilder. GPSMAP 6000/7000-plottere
giver mulighed for NTSC (National Television System Committee) og PAL (Phase Alternate Line) composite-videokilder samt pc-skærmudgang (6008/6208 = VGA-udgang, 6012/6212/7012/7212/7015/7215 = XGA-udgang). Marinevideokabelindgange findes kun på den plotter,
de er forbundet med, og sender ikke via Garmin Marine Network. Hvis du vil have flere oplysninger om marinevideo, skal du se appendikset
(side 19).
Primært videokabel (Video — Gult stik)
Dette kabel leveres med alle GPSMAP 6000/7000-plottere og skal sluttes til det gule videostik bag på plotteren. Dette kabel giver mulighed for
to separate composite-videokilder og giver mulighed for videoudgang til en ekstern pc-skærm.
➊
➊
➋
Primært videokabel
➊ Video 1- og Video 2-indgange (RCA-stik) giver mulighed for indgang fra to separate NTSC/PAL-kompatible composite-videoenheder, som
f.eks. VCR, DVD, TV eller et videokamera. Plotteren kan vise én videoindgang ad gangen eller skifte mellem de to. Se Brugervejledningen
til GPSMAP 6000/7000 for at få flere oplysninger. Lyd fra en videokilde skal sluttes til et separat stereo-/lydsystem.
➋ Brug pc-skærmudgangsstikket (HD 15-benet) til fjernvisning af plotterdisplayet på en computerskærm. Skærmen til fjernvisning skal
mindst have VGA-opløsning og have multi-synk-funktionalitet. Sørg for, at jordforbindelsen for skærmen er forbundet til samme
jordforbindelse som GPSMAP 6000/7000-seriens plotter for at undgå interferens.
Sekundært videokabel (Video 2— Lilla stik)
Dette kabel leveres med GPSMAP 7015/7215-plottere, og det er ikke kompatibelt med andre GPSMAP 6000/7000-plottere. Dette kabel skal
tilsluttes det lilla stik bag på GPSMAP 7015/7215-plotteren, og det giver mulighed for to ekstra composite-videokilder, en S-Video-kilde og PC
VGA-indgang.
➌
➌
➍
➎
Sekundært videokabel (kun GPSMAP 7015/7215)
➌ Video 3- og Video 4-indgange (RCA-stik) giver mulighed for to NTSC/PAL-kompatible composite-videoenheder, som f.eks. VCR, DVD,
TV eller et videokamera. GPSMAP 7015/7215-plotteren kan vise op til fire videoindgange på samme tid, eller den kan navigere gennem
alle de tilsluttede videoindgange. Se Brugervejledningen til GPSMAP 6000/7000 for at få flere oplysninger. Lyd fra en videokilde skal
sluttes til et separat stereo-/lydsystem.
➍ Tilslut en computer til stikket til pc-skærmindgangen (HD 15-benet) for at bruge GPSMAP 7015/7215-plotteren som computerskærm.
Se Brugervejledningen til GPSMAP 6000/7000 for at få flere oplysninger.
➎ S-Video-indgang (S-Video-stik) giver mulighed for tilslutning af NTSC/PAL-kompatible S-Video-enheder, som f.eks. VCR, DVD, TV eller
et videokamera. En S-Video-forbindelse giver et videosignal af højere kvalitet end en composite-videoforbindelse.
16
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
Sådan foretager du de sidste tilslutninger til GPSMAP 6000/7000-plotteren
Når strømkablet og GPS-antennen (samt evt. ekstra Garmin Marine Network-enheder, NMEA 0183-enheder, NMEA 2000-forbindelser eller
videoforbindelser) er sluttet til båden, skal du tilslutte kablerne til GPSMAP 6000/7000-plotteren.
Bemærk: Du skal installere låseringene, inden du tilslutter kablerne til plotteren (side 6).
Sådan tilslutter du et kabel bag på en GPSMAP 6000/7000-plotter:
1. Tryk forsigtigt kablet ind i den korrekte port bag på plotteren, indtil det sidder fast. Pres ikke kablet for hårdt, da det kan beskadige
benene.
2. Når kablet er på plads, skal du dreje låseringen med uret, indtil den sidder fast. Pas på, at du ikke kommer til at overspænde låseringen.
➊
➋
➊
➊
➌
➍
➎
➏
GPSMAP 6008-/6208-/6012-/6212-/7012-/7212-stik
➋
➊
➊
➍
➎
➊
➌
➐
➏
GPSMAP 7015-/7215-stik
➊ Garmin Marine Network-stik (×3) (Sort)
➋ NMEA 2000-stik (Sort)
➌ NMEA 0183-stik (Blå)
➍ Strømstik (Rød)
➎ Videostik (Gul)
➏ Jordstik (bruges ikke til en normal installation)
➐ Video 2-stik (kun GPSMAP 7015/7215) (Lilla)
Opdatering af plottersoftwaren
GPSMAP 6000/7000-plotteren kan indeholde et SD-kort med softwareopdatering. Hvis det er tilfældet, skal du følge de instruktioner, der fulgte
med kortet.
Hvis der ikke følger et SD-kort med en softwareopdatering med, skal du besøge www.garmin.com for at kontrollere, at din plottersoftware
er den seneste. Hvis du vil finde ud af, hvilken version af software din plotter har, skal du vælge eller trykke på Opsætning > System >
Systeminformation.
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
17
Appendiks
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Specifikation
Størrelse
Enheder
Mål
GPSMAP 6008, 6208
B × H × D: 11 1/2 × 7 3/8 × 5 7/8" (291,5 × 187,8 × 148,5 mm)
GPSMAP 6012, 6212
B × H × D: 15 1/32 × 9 57/64 × 5 27/32" (381,7 × 251,2 × 148,7 mm)
GPSMAP 7012, 7212
B × H × D: 13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32" (336,8 × 251,5 × 147,8 mm)
GPSMAP 7015, 7215
B × H × D: 15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8" (394,9 × 300,7 × 148,5 mm)
Vægt
GPSMAP 6008, 6208
11 lb., 5 oz. (5,12 kg)
GPSMAP 6012, 6212
15 lb., 15 oz. (7,23 kg)
GPSMAP 7012, 7212
15 lb., 5 oz. (6,94 kg)
GPSMAP 7015, 7215
17 lb., 6 oz. (7,87 kg)
Display
GPSMAP 6008, 6208
B × H: 6 3/4 × 5 1/8" (174 × 131,3 mm)
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212 B × H: 9 11/16 × 7 1/4" (245,8 × 184,3 mm)
GPSMAP 7015, 7215
B × H: 12 × 9" (304,1 × 228,1 mm)
Kabinet
Alle modeller
Fuldt tætnet, robust plast- og aluminiumlegering, vandtæt iht. standarden IEC 60529-IPX-7
Temp. Område
Alle modeller
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Sikkerhedsafstand GPSMAP 6008, 6208
15" (38,1 cm)
for kompas
GPSMAP 6012, 6212
16" (40,6 cm)
GPSMAP 7012, 7212
25" (63,5 cm)
GPSMAP 7015, 7215
17" (43,2 cm)
– Lamperne i produktet kan indeholde kviksølv og skal genbruges eller bortskaffes i henhold til gældende lovgivning. Der findes flere oplysninger på:
Hg www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.html.
GPS-ydelse
Specifikation
Modtager
Erhvervelsestid
Parameter
Mål
GPS19x: Differential-parat WAAS-kompatibel modtager med 12 parallelle kanaler med høj følsomhed
Varm
Cirka 38 sek. (Enheden er på eller nær den seneste position, hvor du for nylig har modtaget satellitsignaler)
Kold
Cirka 45 sek. (Enheden har flyttet sig mere end ca. 500 miles (800 km), siden den blev slukket).
Generhvervelse < 2 sekunder
Opdateringshastighed
1/sek., vedvarende
Nøjagtighed
GPS
< 33 ft. (10 m), typisk 95 %
DGPS
10-16 ft. (3-5 m), typisk 95 % (WAAS/EGNOS-nøjagtighed)
Hastighed
0,05 m/sek. stationær tilstand
Strøm
Specifikation
Kilde
Brug
Sikring
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN)
NMEA 2000-forbrug
Enheder
Alle modeller
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Alle modeller
Alle modeller
Alle modeller
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Modtag
Send
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059392
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126992
Systemtid
126996
Produktoplysninger
127250
Fartøjsretning
126996
18
Mål
10-35 Volt DC
35 W maks. ved 10 volt DC
45 W maks. ved 10 volt DC
65 W maks. ved 10 volt DC
7,5 A, 42 V hurtigvirkende
2
75 mA maksimum
Produktoplysninger
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
Modtag
127250
Send
Fartøjsretning
127258
Magnetisk variation
127489
Motorparametre - Dynamiske
128259
Hastighed - i forhold til vandet
127488
Motorparametre - hurtig opdatering
128267
Vanddybde
127493
Gearparametre - Dynamiske
129025
Position - Hurtig opdatering
127505
Væskeniveau
129026
COG & SOG - Hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
129029
GNSS-positionsdata
128267
Vanddybde
129283
Cross Track fejl
129025
Position - Hurtig opdatering
129284
Navigationsdata
129026
COG & SOG - Hurtig opdatering
129285
Navigationsrute/Waypoint-oplysninger
129029
GNSS-positionsdata
129540
GNSS–satellitter kan ses
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
130306
Vinddata
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
130312
Temperatur
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129539
GNSS DOP’er
129540
GNSS–satellitter kan ses
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
129808
DSC-opkaldsoplysninger
129809
AIS Klasse B “CS” - statisk datarapport, del A
129810
AIS Klasse B “CS” - statisk datarapport, del B
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
GPSMAP 6000/7000-plotterne er
NMEA 2000-certificerede.
Ben til marinevideokabel
Stik
RCA-1 center
RCA-1 ydre
RCA-2 center
Ben 2
Ben 1 RCA-2 ydre
HD-15 ben 1
Ben 7
HD-15 ben 2
Ben 11
Ben 16 HD-15 ben 3
HD-15 ben 5
Ben 17
HD-15 ben 6
HD-15 ben 7
Primært
HD-15 ben 8
marinevideokabel
HD-15 ben 10
HD-15 ben 13
HD-15 ben 14
HD-15 kappe
Ben
2
6
11
15
1
4
3
13
8
8
8
13
7
12
9
Funktion
Video 1 ind
Video 1 jord
Video 2 ind
Video 2 jord
VGA, analog—rød
VGA, analog—grøn
VGA, analog—blå
VGA, analog—jord
VGA, analog—rød, jord
VGA, analog—grøn, jord
VGA, analog—blå, jord
VGA, synk-jord
VGA, horisontal-synk
VGA, vertikal-synk
VGA, generel afskærmning
Ben til primært marinevideokabel
Installationsvejledning til GPSMAP 6000/7000-serien
19
Stik
RCA-1 center
RCA-1 ydre
RCA-2 center
RCA-2 ydre
HD-15 ben 1
Ben 2
Ben 1
HD-15 ben 2
Ben 11
HD-15 ben 3
Ben 7
HD-15 ben 5
Ben 17
Ben 16 HD-15 ben 6
HD-15 ben 7
HD-15 ben 8
Sekundært
HD-15 ben 10
videokabel
HD-15 ben 13
(kun 7015/7215)
HD-15 ben 14
HD-15 kappe
S-Video ben 3
S-Video ben 1
S-Video ben 4
S-Video ben 2
Ben
2
6
11
10
1
4
3
13
8
8
8
13
7
12
9
16
14
17
15
Funktion
Video 3 ind
Video 3 jord
Video 4 ind
Video 4 jord
VGA, analog—rød
VGA, analog—grøn
VGA, analog—blå
VGA, analog—jord
VGA, analog—rød, jord
VGA, analog—grøn, jord
VGA, analog—blå, jord
VGA, synk-jord
VGA, horisontal-synk
VGA, vertikal-synk
VGA, generel afskærmning
S-Video ind, luminans
S-Video ind, luminans, jord
S-Video ind, krominans
S-Video ind, krominans, jord
Ben 4
Ben 3
Ben 2
Ben 1
S-Video ind
Ben 1
Ben 5
Ben 11
Ben 15
VGA ind
Ben til sekundært marinevideokabel (kun GPSMAP 7015/7215)
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset
formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en
enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medie til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat
at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig
distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at
være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at få yderligere oplysninger om
aktuelle opdateringer og brug og håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, GPSMAP®, BlueChart® og g2 Vision® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse
varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA 2000® er et registreret varemærke tilhørende National Marine Electronics Association.
XM® og XM WX Satellite Weather® er registrerede varemærker tilhørende XM Satellite Radio Inc.
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
April 2012
Delnummer 190-01495-76 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising