Garmin | GPSMAP 6008 | Garmin GPSMAP 6008 Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP 6008 Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for serien GPSMAP® 6000/7000
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
 Forsiktig
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
Melding
Du må alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå skade på båten din.
Kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien og GPS 19x-antennen må være riktig installert i henhold til følgende instruksjoner. Du trenger
de riktige festene, verktøyene og brakettene som oppgis i hvert avsnitt. Disse varene er tilgjengelige hos de fleste forhandlere av maritime
produkter.
Ta kontakt med Garmin® produktsupport hvis du har spørsmål under installeringen av kartplotteren din i GPSMAP 6000/7000-serien. USA:
Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020. Storbritannia: Ta kontakt med
Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 2380000. Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for innenlandsk
supportinformasjon, eller kontakt Garmin (Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 87 08 501241.
Før du installerer kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien, kontrollerer du at pakken inneholder delene som er listet opp på esken. Hvis det
mangler deler, må du øyeblikkelig ta kontakt med Garmin-forhandleren.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til http://my.garmin.com. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en
kopi av den, på et trygt sted.
Skriv serienummerene for kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien og GPS 19x i feltet som vises, for fremtidig bruk. Serienummerene
befinner seg på et klistremerke på baksiden av hver enhet.
Kartplotterens serienummer:
GPS 19x-enhetens serienummer:
Gjør følgende når du installerer kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien:
1. Monter kartplotteren for GPSMAP 6000/7000-serien (side 2).
2. Monter GPS-antennen (side 4).
3. Koble kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien til strøm (side 7).
4. Koble kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien og GPS 19x-antennen til et eksisterende NMEA 2000-nettverk, eller opprett et
grunnleggende NMEA 2000-nettverk (side 8).
5. Kontroller at kartplotterens programvare er oppdatert (side 17).
Følgende ekstra installeringssalternativer er ikke nødvendige for å kunne bruke kartplotteren GPSMAP 6000/7000. De har blitt
inkludert som en hjelp for deg:
• Koble kartplotteren til andre enheter som er kompatible med det maritime nettverket fra Garmin, som et ekkolodd eller en radar (side 9).
• Koble kartplotteren til en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne (side 15).
• Koble kartplotteren til andre NMEA 0183-kompatible enheter som en VHF-radio med DSC (side 12).
• Koble kartplotteren til en ekstern alarm (side 15).
• Koble kartplotteren til en video-inndatakilde, til en PC eller til en ekstern videoskjerm (side 16).
April 2012
Delenummer 190-01495-78 Rev. A
Trykt i Taiwan
Montere kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien
Du kan montere kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien ved å bruke én av to metoder. Du kan bruke den medfølgende braketten til å
montere kartplotteren med bøylefeste, eller du kan bruke den medfølgende malen og festeanordningene til å bygge inn kartplotteren.
Monter kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien på et sted der du har klar sikt til skjermen uten blendende lys, slik at du lett kan bruke
kontrollene eller berøringsskjermen.
Merk: Du kan ikke montere GPSMAP 7015/7215-kartplotterne med bøylefeste. Fordi disse enhetene er større, må du bygge inn en
GPSMAP 7015- eller en GPSMAP 7215-kartplotter.
Bøylemontering av kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien
Bruk den medfølgende braketten til å bøylemontere en kartplotter av typen GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 eller GPSMAP 7212.
Nødvendige verktøy (ikke inkludert):
• Boremaskin og borbits
• Blyant
• Festeanordninger (skruer eller muttere, skiver og bolter)
Merk: Festeanordningene (skruene eller mutterne, skivene og boltene) følger ikke med. Hullene i bøylefestet er 7,9 mm (5/16 tommer) i
diameter. Velg festeanordninger som passer til hullene i bøylefestet, og som fester det til den bestemte monteringsoverflaten på best mulig måte.
Størrelsen på den nødvendige borbitsen er avhengig av festeanordningene du velger.
Slik installerer du bøylefestebraketten:
Merk: Du kan ikke montere GPSMAP 7015/7215-kartplotterne med bøylefeste. Fordi disse enhetene er større, må du bygge inn en
GPSMAP 7015- eller en GPSMAP 7215-kartplotter.
1. Merk av plasseringen av de fire monteringshullene ved å bruke bøylefestet som mal. La det være minst 12,7 cm (5 tommer) klaring bak
kartplotteren i 6000/7000-serien til ledningsnettet.
MERK: For å unngå interferens, monterer du GPSMAP 6008/6208-kartplottere 38,1 cm (15 tommer), GPSMAP 6012/6212-kartplottere
40,6 cm (16 tommer) og GPSMAP 7012/7212 kartplottere 63,5 cm (25 tommer) fra et magnetisk kompass.
2. Ved å bruke en borbits i riktig størrelse kan du bore styrehull til festeanordningene.
3. Fest bøylefestet til overflaten med skruer og skiver.
Slik installerer du kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien på bøylefestebraketten:
1. Fest monteringsknottene til kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien.
2. Skyv kartplotteren opp på bøylefestet, og stram festeknottene.
Monteringsknott
Bøylemonte­
ringsbrakett
Installere en kartplotter i GPSMAP 6000/7000-serien på
bøylemonteringsbraketten
2
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
Bygge inn kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien
Festeanordninger (inkludert):
• Mal til innbygging
• Gummipakning
• Fire mutterplater til innbygging
• Fire 60 mm M3 × 0,5 skruer (til å feste mutterplaten til
monteringsoverflaten)
• Fire M4 × 0,7 skruer (til å feste kartplotteren til mutterplaten)
• Fire 7 mm nylonskiver (til M4 × 0,7-skruene)
Nødvendige verktøy (ikke inkludert):
• Løvsag
• Saks
• Bor
• Borbits – 9,5 mm (3/8 tommer) 7,2 mm (9/32 tommer) og
3,5 mm (9/64 tommer)
• Stjerneskrutrekker, nummer 2
• Sentreringskjørner og hammer
• Fil og sandpapir
1. Malen til innbygging følger med i produktesken. Skjær til malen, og kontroller at den passer inn der du ønsker å bygge inn kartplotteren.
Merknader:
• Sørg for at overflaten som du vil montere kartplotteren på, har nok plass på baksiden til å huse kartplotteren og de tilkoblede ledningene.
Se diagrammet på innbyggingsmalen for å finne den ledige plassen som er nødvendig for kartplotteren.
• Sørg for at det er nok ventilasjon bak monteringsoverflaten, slik at kartplotteren ikke overopphetes.
• Sørg for at det er minst 13 mm (1/2 tommer) med ledig plass på høyre side av kartplotteren slik at man kommer til SD-kortdekselet, som
indikert på innbyggingsmalen.
• For å unngå interferens, monterer du GPSMAP 6008/6208-kartplottere 38,1 cm (15 tommer), GPSMAP 6012/6212-kartplottere 40,6 cm
(16 tommer), GPSMAP 7012/7212 kartplotterne 63,5 cm (25 tommer) og 7015/7215 kartplotterne 43,2 cm (17 tommer) fra et magnetisk
kompass.
2. Malen for innbygging har lim på baksiden. Fjern det beskyttende mellomlegget, og fest malen på stedet der du vil bygge inn kartplotteren.
3. Ved å bruke en borbits på 9,5 mm (3/8 tommer) borer du ett eller flere av de fire styrehullene i hjørnet på malen for å begynne å skjære til
monteringsoverflaten.
4. Bruk en løvsag, og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt på innbyggingsmalen. Bruk en fil og sandpapir til
å forandre størrelsen på hullet. Du må være svært forsiktig når du skjærer ut dette hullet. Det er bare en liten klaring mellom huset
og monteringshullene.
5. Plasser kartplotteren i hullet, og sørg for at monteringshullene på kartplotteren står på linje med de større 7,2 mm (9/32 tommer) store hullene
på innbyggingsmalen etter skjæring, sliping og filing av hullet. Hvis de ikke står på linje, merker du av den nye plasseringen for de større
hullene.
6. Bruk en sentreringskjørner til å merke midten av hver av plasseringene for de 7,2 mm (9/32 tommer) store monteringshullene.
7. Bruk en 7,2 mm (9/32 tommer) borbits, og bor de fire større hullene.
8. Begynn i et hjørne av malen, og plasser en mutterplate over det større hullet du boret i trinn
Bruk 60 mm M3 × 0,5-skruen
7. Sørg for at det mindre 3,5 mm (9/64 tommer) store hullet på mutterplaten står på linje med
til å feste mutterplaten til
monteringsoverflaten
det mindre hullet på malen. Hvis de ikke står på linje, merker du av en ny plassering for det
mindre hullet. Gjenta dette trinnet for hvert hjørne av malen.
9. Bruk en sentreringskjørner til å merke midten av hver av plasseringene for de mindre 3,5 mm
(9/64 tommer) store monteringshullene.
10. Fjern innbyggingsmalen fra monteringsoverflaten.
11. Begynn i et hjørne av monteringsplasseringen, og plasser en mutterplate på baksiden av
Bruk 70 mm M4 x 0,7-skruen
monteringsoverflaten, slik at de større og de mindre hullene står på linje. Den uthevede delen
til å feste kartplotteren til
av mutterplaten skal passe inn i det større hullet.
mutterplaten
12. Fest mutterplaten til monteringsoverflaten ved å feste en medfølgende skrue på 60 mm
Bygge inn mutterplate
M3 × 0,5 gjennom det mindre 3,5 mm (9/64 tommer) store hullet.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
3
Mutterplate (×4)
70 mm M4×0,7
skrue (×4)
60 mm M3×
0,5 skrue (x4)
Monterings­
overflate
Gummipakning (4 stk)
Bygge inn en kartplotter i GPSMAP 6000- eller 7000-serien
13. Gjenta trinnene 11–12 for hver mutterplate på de gjenstående tre hjørnene av
monteringsoverflaten.
14. Installer gummipakningen på baksiden av kartplotteren. De øverste og nederste
delene står på linje med hullene.
15. Hvis du ikke har tilgang til baksiden av kartplotteren etter at du har montert den,
må du koble alle nødvendige kabler til kartplotteren før den plasseres i utsnittet.
16. Plasser kartplotteren i utsnittet.
17. Fest kartplotteren til monteringsoverflaten ved bruk av de medfølgende 70 mm
M4 × 0,7 skruene og 7 mm svarte nylonskiver.
Merk: Dekk til ubrukte kontakter (side 17) med de tilhørende værdekslene for
forhindre korrosjon i metallkontaktene.
18. Installer monteringsdekslene ved å klikke dem på plass.
Montere GPS 19x-antennen
å
Monteringsdeksler (×2)
Du kan montere GPS 19x-antennen på en overflate, feste den til et standard
rørgjengestang på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme – ikke inkludert) eller installere antennen under glassfiber.
Finn en passende plassering for GPS 19x-antennen på båten. Monter GPS 19x-antennen på et sted som har fri og uhindret sikt til himmelen i
alle retninger, for å sikre best mulig mottak.
• Ikke monter GPS 19x-antennen på steder der den overskygges av båtens overbygning, en
radomeantenne eller en mast.
• På en seilbåt må du unngå å montere GPS 19x-antennen høyt på masten for å unngå
unøyaktige hastighetsavlesninger forårsaket av overdreven krenging.
• GPS 19x-antennen leverer mer stabile avlesninger når den er plassert nærmere havnivået.
• Monter GPS 19x-antennen minst 1 m (3 fot) unna (fortrinnsvis over) banen til en
eventuell radarstråle eller en VHF-radioantenne.
Fest antennen midlertidig på det stedet du vil montere den, og test om den fungerer riktig.
Hvis antennen blir forstyrret av annen elektronikk, kan du prøve en annen plassering. Etter at
du har bekreftet at den fungerer riktig, kan du feste antennen permanent.
Nødvendige verktøy (ikke inkludert):
• Boremaskin og borbits
• Skrutrekkere
• Maritim tetningsmasse (valgfri)
4
Bedre
Best
Bra
SS BARNETT
EMI
EMI (elektromagnetisk interferens)
fra motorkomponenter
Over – best
Under – OK
Radar
1m
(3 fot)
VHF-radioantenne
Vurderinger ved plassering av GPS 19x
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
Montere GPS 19x-antennen på en overflate
1. Bruk overflatemonteringsbraketten som monteringsmal ved hjelp av følgende trinn:
• Bruk en sentreringskjørner til å merke de tre skrueplasseringene på
overflaten.
• Bruk en blyant til å tegne kabelhullet i midten på braketten.
GPS 19x
• Legg overflatemonteringsbraketten til side. Ikke bor gjennom
antenne
overflatemonteringsbraketten.
2. Bor styrehull på 3 mm (1/8 tommer) på de tre merkede stedene.
Merk: Hvis du monterer GPS 19x på glassfiber, anbefales det at du bruker
en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning gjennom det øverste
laget med gelbelegg (men ikke dypere). Dette er med på å forhindre sprekker i
Gummipakning
Overflatemonteringsbrakett
gelbelegget
Tetningspute
når skruene strammes til.
Monterings3. Bruk en hullsag på 25 mm (1 tomme) til å skjære kabelhullet i midten.
overflate
4. Plasser tetningsputen på bunnen av overflatemonteringsbraketten. Kontroller at
skruehullene er på linje med hverandre.
5. Bruk de medfølgende M4-skruene til å feste overflatemonteringsbraketten til
monteringsoverflaten.
6. Før NMEA 2000-kabelen gjennom kabelhullet på 25 mm (1 tomme), og koble den til GPS 19x.
7. Kontroller at den store pakningen er på plass nederst på GPS 19x-antennen, plasser antennen på overflatemonteringsbraketten ➊, og vri
den med klokken for å låse den på plass ➋.
8. Fest antennen til monteringsbraketten med den medfølgende M3-justeringsskruen ➌.
9. Før NMEA 2000-droppkabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til NMEA 2000-nettverket (side 8).
➋
➊
➌
Montere GPS 19x-antennen på en stang
Når adapteren for montering på stang er festet til GPS 19x, kan du installere GPS 19x på en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på
1 tomme O. D. (ytre dimensjon) (14 gjenger per tomme – ikke inkludert). Du kan trekke NMEA 2000-kabelen gjennom stangen eller på utsiden
av stangen.
Slik monterer du GPS 19x med kabelen utenfor stangen:
1. Før NMEA 2000-droppkabelen gjennom adapteren for montering på stang, og plasser kabelen i det vertikale sporet langs sokkelen til
adapteren for montering på stang.
2. Sett adapteren for montering på stang på en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon)
(14 gjenger per tomme – ikke inkludert). Ikke stram til adapteren for mye.
3. Koble NMEA 2000-droppkabelen til GPS 19x-antennen.
4. Plasser GPS 19x-antennen på adapteren for montering på stang ➊, og vri den med klokken for å låse den på plass ➋.
5. Fest antennen til adapteren med den medfølgende M3-justeringsskruen ➌.
6. (Valgfritt) Når du har installert GPS 19x på stangen, fyller du det gjenstående
mellomrommet i den vertikale kabelåpningen med maritim tetningsmasse.
GPS 19x
7. Fest det maritime festet til båten hvis det ikke allerede er festet.
antenne
8. Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til
NMEA 2000-nettverket (side 8).
➌
➋
➊
Slik monterer du GPS 19x med kabelen gjennom stangen:
1. Plasser en standardisert rørgjengestang med maritimt feste på 1 tomme O. D. (ytre dimensjon)
(14 gjenger per tomme – ikke inkludert) på det stedet der du ønsker å feste antennen, og
marker det tilnærmede midtpunktet til stangen.
2. Bor et hull med en borbits på 19 mm (3/4 tommer) slik at kabelen kan passere gjennom.
Adapter for
3. Fest det maritime festet til båten.
montering på stang
4. Sett adapteren for montering på stang på stangen. Ikke stram til adapteren for mye.
Vertikal
kabelåpning
5. Før NMEA 2000-droppkabelen gjennom stangen, og koble den til GPS 19x-antennen.
6. Plasser GPS 19x-antennen på adapteren for montering på stang ➊, og vri den med
klokken for å låse den på plass ➋.
7. Fest antennen til adapteren med den medfølgende M3-justeringsskruen ➌.
8. (Valgfritt) Når du har installert GPS 19x på en stang, fyller du den vertikale kabelåpningen med maritim tetningsmasse.
9. Før NMEA 2000-droppkabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til NMEA 2000-nettverket (side 8).
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
5
Montere GPS 19x-antennen under dekk
GPS 19x-antennen kan monteres under en glassfiberoverflate med klebeputer festet til monteringsbraketten til bruk under dekk. GPS 19x
innhenter ikke satellittsignaler gjennom metall, så du kan bare montere den under en glassfiberoverflate under dekk.
1.
2.
3.
4.
5.
Bestem plasseringen av glassfiberoverflaten der du vil montere GPS 19x.
Plasser klebeputene på monteringsbraketten til bruk under dekk.
Plasser GPS 19x i monteringsbraketten til bruk under dekk.
Fest monteringsbraketten til bruk under dekk til monteringsoverflaten.
Bruk skruer til å feste monteringsbraketten til overflaten. Vær svært forsiktig slik at skruene ikke går gjennom den øverste overflaten av
dekket.
6. Koble NMEA 2000-droppkabelen til GPS 19x.
7. Før NMEA 2000-droppkabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, og koble den til NMEA 2000-nettverket (side 8).
Monteringsoverflate
Klebeputer
GPS 19x antenne
Monteringsbrakett
til bruk under dekk
Installere kabler
Kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien leveres med følgende kabler:
•
•
•
•
en strømkabel med to pinner
en NMEA 0183-datakabel med 19 pinner
en maritim videokabel med 17 pinner (kartplotteren GPSMAP 7015/7215 er pakket med to ulike maritime videokabler)
Kabler og kontakter for NMEA 2000
Installere låseringer på kablene
For å forenkle prosessen for trekking av kabler, er låseringene pakket atskilt fra kablene. Hver låsering er pakket i en liten pose med et nummer
på etiketten for enkel identifisering. Etter at du har trukket kablene, bruker du den følgende tabellen for å identifisere den rette låseringen for
hver kabel:
Kabel-
kontaktfarge
Strøm
Rød
NMEA 0183
Blå
Video
Gul
Video 2
Lilla
(bare 7015/7215)
Låseringnummer Delenummer for
reservelåsering
145-01653-00
➀
➁
➂
➂
145-01370-00
145-00666-02
145-00666-02
Merknader:
• Kablene og koblingene for NMEA 2000 leveres med ferdig installerte låseringer. Ikke fjern låseringen fra en NMEA 2000-kabel under
trekking av kabelen.
• Komponenter i det alternative maritime nettverket fra Garmin bruker tilpassede Garmin-nettverkskabler (ikke inkludert). Hver
nettverkskabel er også pakket med en separat låsering, i en pose merket med et ➃. En låsering som er spesifikk for en nettverkskabel,
må ikke brukes med GPSMAP 6000/7000-kabel.
Installere en låsering på en kabel:
1. Før kabelen vekk fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, slik at kabelkontaktene befinner seg på monteringsplasseringen for
kartplotteren.
6
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
2.
3.
4.
5.
Bruk tabellen ovenfor for å identifisere den korrekte låseringen for kabelen, og finn låseringposen ved hjelp av nummeret.
Separer de to halvdelene av låseringen.
Still de to halvdelene av låseringen på linje over kabelen, og klikk dem sammen.
Sett O-ringen inn i enden av kontakten.
Installere en låsering
Installere kabelgummitetninger
Avhengig av installeringen kan det være nødvendig å bore hull for å legge kontaktenden av disse GPSMAP-kablene. Gummitetninger følger
med for å dekke til kabelhullene og gi en bra finish. Det er ikke behov for gummitetninger i alle typer installasjoner. Gummitetningen gir IKKE
en vanntett forsegling. For å opprette en vanntett forsegling, påfører du en maritim
Skjær til denne linjen for
Bruk dette
tetningsmasse rundt gummitetningen og kabelen etter installering. Kontroller systemet
den maritime videokabelen.
hullet (ingen
før du installerer og forsegler gummitetningene. Kjøp ekstra gummitetninger fra
tilskjæring) til en
Garmin-forhandleren eller direkte fra Garmin på: www.garmin.com.
kabel for strøm,
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
Bor
31,7 mm (1 1/4 in.) bits til hullbor eller hullsag
Verktøykniv
Maritim tetningsmasse (valgfri)
NMEA 0183,
maritimt nettverk
eller NMEA 2000
Splitt
Slik installerer du gummitetningen på kabelen:
1. Merk av stedet der du vil føre kabelen (strømkabelen, NMEA 0183-kabelen,
NMEA 2000-kabelen, kabelen til maritim video eller den maritime
nettverkskabelen.)
2. Bruk en bits på 31,7 mm (1 1/4 tommer) til å bore installasjonshullet.
3. Se diagrammet på side 7 for tilskjæringsinstruksjoner. Skjær forsiktig til
kabelhullet i gummitetningen som nødvendig.
4. Før kabelen til kartplotteren, og test systemet.
5. Spre gummitetningen ved splitten, og plasser den rundt kabelen.
6. Trykk gummitetningen godt på plass i installasjonshullet til den sitter slik den skal.
7. Påfør maritim tetningsmasse etter behov for å gjøre installasjonshullet
værbestandig (valgfritt).
Trekke strømkabelen
Kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien må være koblet til båtens strømforsyning.
1. Før den medfølgende strømkabelen med 2 pinner til båtbatteriet og til kartplotteren.
2. Koble til strømledningen (rød) og jordledningen (svart) til batteriterminalene.
Merknader:
• Bruk 14 AWG skjermet kabel ved forlenget kabeltrekking til strømkabelen.
• Lodd alle tilkoblingene, og forsegle dem med varmekrymperør.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
7
Installere kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien og GPS 19x-antennens
NMEA 2000-nettverkstilkoblinger
Kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien leveres med nødvendige NMEA 2000-kontakter og kabel for å enten koble en kartplotter i GPSMAP
6000/7000-serien og GPS 19x-antennen til det eksisterende NMEA 2000-nettverket, eller for å bygge et grunnleggende NMEA 2000-nettverk.
Du finner mer informasjon om NMEA 2000 på www.garmin.com.
Hvis du ikke er kjent med NMEA 2000, sørg for å lese kapittelet "Grunnleggende ved et NMEA 2000-nettverk" i Teknisk referanse for Garmin
NMEA 2000-produkter på den medfølgende CD-en, eller klikk på lenken "Manuals" på produktsiden for kartplotteren din på www.garmin.com.
For eksempel www.garmin.com/products/GPSMAP7212/.
Koble til et eksisterende NMEA 2000-nettverk
Hvis båten din allerede har et installert NMEA 2000-nettverk, bruker du de medfølgende T-kontaktene og droppkabelen til å koble en kartplotter
i GPSMAP 6000/7000-serien og en GPS 19x-antenne til det eksisterende nettverket.
Melding
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000-nettverk på båten, skal det allerede være tilkoblet strøm. Ikke koble den medfølgende NMEA 2000strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000-nettverk.
For å koble en kartplotter i GPSMAP 6000/7000-serien og en GPS 19x til det eksisterende NMEA 2000-nettverket:
1. Identifiser hvor du vil koble til kartplotteren i GPSMAP
6000/7000-serien og GPS 19x til det eksisterende
NMEA 2000-basisnettverket.
2. Koble den ene siden av NMEA 2000-T-kontakten fra
basisnettverket som er nærmest det stedet du vil koble
kartplotter
til kartplotteren.
i GPSMAP
GPS 19x
6000/7000-serien
For å forlenge NMEA 2000-basisnettverket (om
antenne
nødvendig), kobler du en egnet skjøteledning for
NMEA 2000-basisnettverket (ikke inkludert) til den siden
av T-kontakten du koblet fra.
3. Koble en medfølgende T-kontakt til
NMEA 2000-basisnettverket (for kartplotteren).
Droppkabler
(inkludert)
NMEA 20004. Før en medfølgende droppkabel til kartplotteren
enhet
og til toppen av T-kontakten som du la til i NMEA
(ikke inkludert)
2000-nettverket.
T-kontakter
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang
(inkludert)
nok, kan du forlenge droppkabelen med opptil
4 m (13 fot). Hvis du trenger lengre kabel, forlenger
du NMEA 2000-basisnettverket i henhold til
retningslinjene for NMEA 2000.
5. Koble den ene siden av NMEA 2000 T-kontakten fra
basisnettverket som er nærmest det stedet du vil koble
til GPS 19x-antennen.
For å forlenge NMEA 2000-basisnettverket (om
Eksisterende NMEA 2000nødvendig), kobler du en egnet skjøteledning for
nettverk (ikke inkludert)
NMEA 2000-basisnettverket (ikke inkludert) til den
siden av T-kontakten du koblet fra.
Koble en kartplotter i GPSMAP 6000/7000-serien og en
GPS 19x-antenne til et eksisterende NMEA 2000-nettverk
6. Koble en medfølgende T-kontakt i NMEA
2000-basisnettverket (for GPS 19x-antennen)
7. Før en medfølgende droppkabel fra GPS 19x-antennen til toppen av T-kontakten som du la til i NMEA 2000-nettverket.
Hvis den medfølgende droppkabelen ikke er lang nok, kan du forlenge droppkabelen med opptil 4 m (13 fot). Hvis du trenger lengre kabel,
forlenger du NMEA 2000-basisnettverket i henhold til retningslinjene for NMEA 2000.
Merknader:
• Diagrammet på side 8 viser bare NMEA 2000 data-koblingen til en kartplotter i GPSMAP 6000/7000-serien. Kartplotteren må også kobles
til strømmen, ellers vil den ikke fungere.
• Én GPS-antenne vil gi informasjon om posisjonen til hver enhet på NMEA 2000-nettverket. Ikke koble til flere GPS-antenner hvis du
bruker flere kartplottere.
8
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
Opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk
GPS 19x
antenne
Hvis båten din ikke allerede har et installert eksisterende
NMEA 2000-nettverk, må du opprette et grunnleggende
NMEA 2000-nettverk.
Slik oppretter du et grunnleggende NMEA 2000-nettverk:
1. Koble de tre medfølgende T-kontaktene sammen ved siden
av hverandre.
2. Koble til terminatorene på endene av de sammenkoblede
T-kontaktene.
3. Kable den medfølgende NMEA 2000-strømkabelen til en
12 VDC-strømkilde gjennom en bryter. Koble strømkabelen
til båtens tenningsbryter om mulig.
4. Koble NMEA 2000-strømkabelen til toppen av en av
T-kontaktene.
5. Før og koble de medfølgende NMEA 2000-droppkablene fra
GPS 19x og fra kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien til
toppen av de andre T-kontaktene.
Merknader:
• Diagrammet viser bare NMEA 2000-dataforbindelsen til
kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien. Kartplotteren
må også kobles til strømmen, ellers vil den ikke fungere
(side 7).
• Én GPS-antenne vil gi informasjon om posisjonen til hver
enhet på NMEA 2000-nettverket. Ikke koble til flere GPSantenner hvis du bruker flere kartplottere.
Kable det maritime nettverket fra Garmin
kartplotter i GPSMAP
6000/7000-serien
Tenningsbryter eller
innebygd bryter
+
-
12 VDC-batteri
Sikring
NMEA 2000strømkabel
Droppkabler
Hunnterminator
Hannterminator
T-kontakter
Opprette et grunnleggende NMEA 2000-nettverk
Det valgfrie maritime nettverket fra Garmin er et plug-andplay-system som gjør det mulig med høyhastighets dataoverføring mellom flere Garmin-kartplottere og andre nettverkskompatible Garminenheter, for eksempel en ekkoloddenhet fra Garmin (GSD 22) eller en Garmin-radar (GMR™ 18 HD eller GMR 1206 xHD). Kartplottere i
GPSMAP 6000/7000-serien har tre nettverksporter som kan brukes til å koble til andre nettverkskompatible kartplottere og enheter fra Garmin.
Hvis nettverket krever flere porter, bruker du en nettverksboks for det maritime nettverket fra Garmin (GMS 10) eller en annen GPSMAP
6000/7000-enhet. Data fra hver tilkoblede komponent deles mellom alle de tilkoblede Garmin-kartplotterne.
Merknader:
• Alle NMEA 0183-enheter må være kablet til én kartplotter på nettverket. Dataene deles deretter over nettverket til andre tilkoblede
kartplottere.
• Koble alle kartplottere til NMEA 2000-nettverket i tillegg til det maritime nettverket fra Garmin. NMEA 2000-data deles ikke over det
maritime nettverket fra Garmin.
• Koble nettverkskomponenter, for eksempel Garmin GMR-radar eller et GSD-ekkolodd, til en hvilken som helst kartplotter på nettverket
eller til en alternativ GMS 10-nettverksboks. Dataene deles mellom alle kartplotterne på nettverket.
• BlueChart® g2 Vision®-kartografidataene deles med alle tilkoblede kartplottere i GPSMAP 6000/7000-serien og GPSMAP 4000/5000-serien.
• Videoinndata fra de maritime videokablene kan bare vises på kartplotteren som den er koblet til.
• Du kan koble en kartplotter i GPSMAP 6000/7000-serien til et maritimt nettverk med en kartplotter i GPSMAP 3000-serien:
◦◦ De vil dele GPS-posisjonsinformasjon i tillegg til informasjon til og fra standardiserte NMEA 0183-enheter.
◦◦ De vil dele informasjon fra tilkoblede nettverkskompatible Garmin-enheter, for eksempel en ekkoloddenhet (GSD 22) eller en radar
(GMR 18 HD eller GMR 1206 xHD).
◦◦ Garmin-kartplottere i GPSMAP 3000-serien kan ikke dele kartografidata med kartplottere i GPSMAP 6000/7000-serien.
• Alle nettverkskomponenter må kobles til båtens strømkilde i henhold til installeringsinstruksjonene. Følgende diagrammer viser bare
nettverkstilkoblingene, ikke strømtilkoblingene.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
9
Maritim nettverkskabel fra Garmin:
• Den maritime nettverkskabelen fra Garmin (ikke inkludert) har en låsering som fester kabelen
til kartplotteren eller den maritime nettverksenheten. Denne låseringen kobles ikke til
nettverkskabelen på fabrikken på grunn av størrelsen, og fordi det skal være enklere å installere
den på båten.
• Når kabelen er trukket til kartplotteren eller nettverksenheten, klikker du låseringen sammen rundt
kontakten og setter inn gummiskiven slik det angis på instruksjonene som følger med kabelen.
Merk: Låseringen, som er pakket med en maritim nettverkskabel fra Garmin, må ikke brukes
med noen annen kabel som er pakket med kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien.
Eksempler på oppsett av det maritime nettverk fra Garmin:
Følgende illustrasjoner viser vanlige oppsett for det maritime nettverket fra Garmin. Illustrasjonene viser bare hvordan enhetene kobles sammen
ved hjelp av maritime nettverkskabler fra Garmin. Ingen strømtilkoblinger vises på noen av diagrammene. Sørg for at du kobler hver enhet til
strøm i henhold til de riktige installeringsinstruksjonene.
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Maritimt nettverk med to kartplottere
GDL 30A XM® mottaker
for værdata
GSD 22-ekkolodd
xxxx
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Til svinger
Maritim radar
fra Garmin
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Utvidet maritimt nettverk med to kartplottere
10
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
GSD 22-ekkoloddenhet
xxxx
GMS 10 maritim nettverksboks
x x x x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Til svinger
Maritim radar fra Garmin
GDL 30A
XM-mottaker for værdata
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 3000-serien
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Koble en kartplotter i GPSMAP 6000/7000-serien til et eksisterende maritimt nettverk fra Garmin
Merknader:
• Hver enhet som er koblet til det maritime nettverket fra Garmin, må være koblet til båtens strømforsyning. Disse diagrammene viser
nettverkstilkoblingene, men ikke strømtilkoblingene. Kable hver enhet i henhold til de riktige installeringsinstruksjonene.
• Disse diagrammene viser tilkoblingene for det maritime nettverket fra Garmin, men de viser ikke NMEA 2000- eller NMEA 0183tilkoblinger.
• Når en kartplotter i GPSMAP 6000/7000-serien kobles til et eksisterende maritimt nettverk fra Garmin, kan GMS 10 brukes, men det er
ikke nødvendig. Kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien har tre nettverksporter og fungerer som en nettverksboks. Kable GPS-antennen
og ekstra NMEA-enheter til enten en eksisterende kartplotter eller den nye kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien. Den eksisterende
kartplotteren og den nye kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien deler NMEA 0183-data og data fra Garmins maritime nettverk.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
11
Kable ekstra NMEA 0183-enheter
NMEA 0183-datakabelen som følger med kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien, støtter NMEA 0183-standarden, som brukes til å kable
forskjellige enheter som samsvarer med NMEA 0183, for eksempel VHF-radioer, NMEA-instrumenter, autopiloter eller en datamaskin.
Grunnleggende NMEA 0183-kabling
Disse diagrammene illustrerer grunnleggende NMEA 0183-kabling som brukes til å koble kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien til
enheter som samsvarer med NMEA 0183, for eksempel en AIS- eller DSC-enhet. Du finner mer informasjon om NMEA 0183-funksjonene
til kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien i avsnittet om "Avansert NMEA 0183-kabling" (side 13).
+
ledningsfarge
Sikring
7,5 A – 42 V
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Strøm­
kabel
NMEA
0183kabel
BATTERI
10–35 V DC
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Svart (strøm, jord)
Svart (strøm, jord)
Svart (data, JORD)
Svart (data, JORD)
>
Hvit
Send A(+)
>
>
>
>
oransje/hvit
send B(-)
Grå
Motta A(+)
Rosa
motta B(-)
>
>
>
Enhet som samsvarer
med NMEA 0183 (AIS)
Kabling til en enhet som samsvarer med NMEA 0183 (AIS)
+
ledningsfarge
Sikring
7,5 A – 42 V
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Strøm­
kabel
NMEA
0183kabel
BATTERI
10–35 V DC
Ledning
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Svart (strøm, jord)
Svart (strøm, jord)
Svart (data, JORD)
Svart (data, JORD)
>
oransje/hvit
>
>
>
hvit
Sende
Grå
Motta
Rosa
Enhet som samsvarer
med NMEA 0183
>
>
ikke tilkoblet
Ledning til en ensidig enhet som samsvarer med NMEA 0183
Merknader:
• Hvis enheten som samsvarer med NMEA 0183, bare har én mottakskabel (ingen A, B, + eller -), kobler du ikke til den rosa kabelen.
• Hvis enheten som samsvarer med NMEA 0183, bare har en sendekabel (ingen A, B, + eller -), kobler du den oransje/hvite kabelen til jord.
• Se i installeringsinstruksjonene for enheten som samsvarer med NMEA 0183, for å identifisere sendekablene A(+) og B(-) og
mottakskablene A(+) og B(-).
• Bruk et 28 AWG skjermet, snodd ledningspar ved forlenget kabeltrekking.
• Lodd alle tilkoblingene og forsegle dem med varmekrymperør.
12
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
Avansert NMEA 0183-kabling
Kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien har fire porter til å motta NMEA 0183-data (RX-porter), og to porter til å sende NMEA 0183-data
(TX-porter). Kable én NMEA 0183-enhet per RX-port for å sende data til en kartplotter i 6000/7000-serien, og kable opptil tre NMEA 0183enheter til hver TX-port for å motta data fra en kartplotter i 6000/7000-serien.
Hver RX- og TX-port har to kabler, merket A (+) og B (-) iht. NMEA 0183-konvensjonen. Koble de tilsvarene kablene A (+) og B (-) for hver
port til kablene A (+) og B (-) til enheten som samsvarer med NMEA 0183. Se på tabellen og kablingsdiagrammene når du kabler kartplotteren
i 6000/7000-serien til NMEA 0183-enheter.
Se i installeringsinstruksjonene for enheten som samsvarer med NMEA 0183, for å identifisere sendekablene A (+) og B (-) og
mottakskablene A (+) og B (-). Bruk et 28 AWG skjermet, snodd ledningspar ved forlenget kabeltrekking. Lodd alle tilkoblingene,
og forsegle dem med varmekrymperør.
Merknader:
• For toveiskommunikasjon med en NMEA 0183-enhet er portene på kartplotterne i GPSMAP 6000/7000-serien ikke forbundet. Hvis RXporten på enheten som samsvarer med NMEA, for eksempel er kablet til TX-port 1 på enheten i GPSMAP 6000/7000-serien, kan du kable
TX-porten til enheten som samsvarer med NMEA 0183, til RX-port 1, port 2, port 3 eller port 4 på enheten i GPSMAP 6000/7000-serien.
• Jordledningene på NMEA 0183-datakabelen fra kartplotteren i GPSMAP i 6000/7000-serien og fra enheten som samsvarer med
NMEA 0183, må begge være jordet.
• Godkjente NMEA 0183-setninger – GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG,
GPWPL, GPXTE og Garmin-setninger – PGRME, PGRMM og PGRMZ.
• Kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien støtter også WPL-setningen, DSC og ekkolodd NMEA 0183-inndata med støtte for setninger av
typen DPT (dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW (vanntemperatur, fart og kurs).
• Velg Konfigurer > Kommunikasjon på kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien for å konfigurere NMEA 0183-kommunikasjon. Se
brukerveiledningen for GPSMAP 6000/7000-serien for å få detaljer.
Port
Ledningsfunksjon
Ledningsfarge
Pinnenummer
Mottaksport 1
RX / A (+)
Hvit
1
RX / B (-)
Oransje/hvit
2
Mottaksport 2
RX / A (+)
Brun
5
RX / B (-)
Brun/hvit
6
Mottaksport 3
RX / A (+)
Fiolett
9
RX / B (-)
Fiolett/hvit
10
Mottaksport 4
RX / A (+)
Svart/hvit
11
RX / B (-)
Rød/hvit
12
TX / A (+)
Grå
3
TX / B (-)
Rosa
4
TX / A (+)
Blå
7
TX / B (-)
Blå/hvit
8
I/T
GPS 17, inn
Grønn/hvit
13
I/T
GPS 17, ut
Grønn
14
I/T
Reserve
Sendeport 1
Sendeport 2
Kontakt
Pinne 1
Pinne 3
Pinne 8
Pinne 17
Endevisning av
NMEA 0183-kabel
15
I/T
Alarm
Gul
16
I/T
Tilbehør på
Oransje
17
I/T
Jord
Svart
18
I/T
Reserve
19
NMEA 0183-datakabel til GPSMAP 6000/7000-serien
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
13
+
Sikring
7,5 A – 42 V
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Strøm­
kabel
NMEA
0183kabel
>
>
>
>
Ledning se
tabell for
lednings­
farger
Rød (strøm)
Batteri
10–35 VDC
Ledning
Rød (strøm)
Svart (strøm, jord)
Svart (strøm, jord)
Svart (data, JORD)
Svart (data, JORD)
RX / A(+)
tX / A (+)
RX / B(-)
>
tX / B(-)
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
>
Enhet som samsvarer
med NMEA 0183
Kable til en standardisert enhet som samsvarer med NMEA 0183 med toveiskommunikasjon
Sikring
7,5 A – 42 V
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Strøm­
kabel
NMEA
0183kabel
>
>
>
>
Ledning se
tabell for
lednings­
farger
Rød (strøm)
+
Batteri
10–35 VDC
-
Ledning
Rød (strøm)
Svart (strøm, jord)
Svart (strøm, jord)
Svart (data, JORD)
Svart (data, JORD)
RX / A(+)
tX / A(+)
RX / B(-)
tX / B(-)
ELLER
ELLER
TX / A(+)
rX / A(+)
TX / B(-)
rX / B(-)
>
>
Enhet som samsvarer
med NMEA 0183
>
>
Kabling til en standardisert enhet som samsvarer med NMEA 0183 for énveiskommunikasjon
+
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Sikring
7,5 A – 42 V
Strøm­
kabel
NMEA
0183kabel
Ledning se
tabell for
lednings­
farger
Rød (strøm)
Batteri
10–35 VDC
Ledning
Rød (strøm)
Svart (strøm, jord)
Svart (strøm, jord)
Svart (data, JORD)
Svart (data, JORD)
>
tX / A(+)
>
tX / B(-)
rX
Enhet som samsvarer
med NMEA 0183
>
Ikke tilkoblet
Kabling for å sende data til en enhet som samsvarer med NMEA 0183, med en TX-tilkobling med én enkelt ledning
+
Enhet i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Sikring
7,5 A – 42 V
Strøm­
kabel
NMEA
0183kabel
>
>
Ledning se
tabell for
lednings­
farger
Rød (strøm)
Batteri
10–35 VDC
Ledning
Rød (strøm)
Svart (strøm, jord)
Svart (strøm, jord)
Svart (data, JORD)
Svart (data, JORD)
rX / b(-)
rX / a(+)
tX
Enhet som samsvarer
med NMEA 0183
>
Kabling for å motta data fra en enhet som samsvarer med NMEA 0183, med en RX-tilkobling med én enkelt ledning
14
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
Kable til en lampe eller til et signalhorn (valgfritt)
Kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller begge deler for å avgi lyd eller lys når
kartplotteren viser en melding. Alarmen trenger ikke å være kablet for at kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien skal fungere. Alarmkretsen
går over i en lavspenningstilstand når alarmen går. Maksimal strømstyrke er 100 mA, og det er nødvendig med et relé for å begrense strømmen
fra kartplotteren til 100 mA. For å veksle mellom lys- og lydvarsler manuelt, installerer du enpolede brytere med én strømretning.
+
Sikring
7,5 A – 42 V
Strøm­
kabel
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Batteri
10–35 VDC
Lednings­
farge
-
Rød (strøm)
Svart (jord)
Horn
NMEA 0183kabel
Relé
Gul (alarm)
Lampe
maks. 100 ma
coilstrøm
Kable til en lampe, et signalhorn eller begge.
Kable til en seriell DB-9 PC-kontakt
Kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien kan kobles til en datamaskin med en seriell port ved å koble kartplotteren til en seriell
DB-9-kontakt.
+
Sikring
7,5 A – 42 V
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Strøm­
kabel
Ledning se
tabell for
lednings­
farger
Rød (strøm)
Batteri
10–35 VDC
DB 9-seriell
PC-kontakt
DB-9pinnenumre
Svart (strøm, jord)
Pinne 5: jord
1
2
3
4
5
Svart (data, JORD)
RX / B(-)
>
>
>
>
NMEA
0183kabel
RX / A(+)
Pinne 3: tX
tX / A(+)
Pinne 2: rX
TX / B(-)
>
>
6
7
8
9
Endevisning
Ikke tilkoblet
Kabling til en seriell DB-9 PC-kontakt
Kable til en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne
Hvis du allerede har en Garmin GPS 17 eller GPS 17 HVS installert på båten din, kan du kable den til kartplotteren i GPSMAP
6000/7000-serien i stedet for å installere den medfølgende GPS 19x. Kable den eksisterende GPS 17- eller GPS 17 HVS-antennen til den
medfølgende NMEA 0183-kabelen med 19 pinner, i tillegg til båtens strømforsyning i henhold til diagrammet nedenfor. Bruk 22 AWG
skjermede kabler ved forlenget kabeltrekking til NMEA 0183-kabelen eller GPS 17 HVS-kabelen. Lodd alle tilkoblingene, og forsegle dem
med varmekrymperør.
Merk: Hvis du bruker mer enn én Garmin-kartplotter på det maritime nettverket fra Garmin, må du ikke kable mer enn én kartplotter til en
GPS-antenne. GPS-signalet er delt mellom flere kartplottere som er koblet til i det maritime nettverket fra Garmin.
+
Lednings­
farge
Sikring
7,5 A – 42 V
Kartplotter i Garmin
GPSMAP 6000/7000-serien
Strømkabel
NMEA 0183kabel
Batteri
10–35 VDC
-
Ledningsfarge
Rød (strøm)
Rød (strøm)
Svart (jord)
Svart (jord)
Oransje
(tenning på)
>
>
Grønn (data ut)
GRØNN/hvit (data inn)
Sikring
1A
Gul (på)
Blå (data inn)
Hvit (data ut)
>
>
GPS 17 eller
GPS 17 HVS
antenne
Kable til en GPS 17- eller GPS 17 HVS-antenne
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
15
Installere videokabler
Kartplotterne i GPSMAP 6000/7000-serien støtter videoinndata og -utdata fra skjerm ved bruk av den medfølgende maritime videokabelen med
17 pinner. GPSMAP 7015/7215-kartplotterne har en andre maritim videokabel med 17 pinner som støtter ekstra videokilder. Kartplotterne i
GPSMAP 6000/7000-serien støtter kompositte videokilder som National Television System Committee (NTSC) og Phase Alternate Line (PAL),
og utdata fra PC-skjerm (6008/6208 = VGA utdata, 6012/6212/7012/7212/7015/7215 = XGA utdata). Inndata fra den maritime videokabelen er
bare tilgjengelig på den tilkoblede kartplotteren og vil ikke bli overført over det maritime nettverket fra Garmin. For detaljert informasjon om
maritim videopinout, se vedlegget (side 19).
Primær videokabel (Video – gul kontakt)
Denne kabelen leveres med alle kartplottere i GPSMAP 6000/7000-serien og kobles til den gule videokontakten på baksiden av kartplotteren.
Denne kabelen støtter to separate kompositte videokilder og video-utdata til en ekstern PC-skjerm.
➊
➊
➋
Primær videokabel
➊ Inndata fra Video 1 og Video 2 (RCA-kontakter) støtter inndata fra to separate NTSC/PAL-kompatible kompositte videoenheter, som
en videospiller, en DVD-spiller, en TV eller et videokamera. Kartplotteren kan vise én video av gangen eller veksle mellom de to. Se
brukerveiledningen for GPSMAP 6000/7000-serien for å få detaljer. Lyd fra en videokilde må kobles til et separat stereo-/lydsystem.
➋ Bruk utdatakontakten for PC-skjerm (HD 15-pinners) til ekstern visning av kartplotterdisplayet på en dataskjerm. Den eksterne skjermen
må minst støtte VGA-oppløsning og kunne synkroniseres med flere enheter. Sørg for at jordingen til skjermen som er koblet til, er koblet til
den samme jordingen som kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien er koblet til, for å unngå interferens.
Sekundær videokabel (Video 2 – lilla kontakt)
Denne kabelen leveres med GPSMAP 7015/7215-kartplotterne, og den er ikke kompatibel med noen annen kartplotter i GPSMAP 6000/7000serien. Denne kabelen kobles til den lilla kontakten på baksiden av GPSMAP 7015/7215-kartplotteren, og den støtter to ekstra kompositte
videokilder, en S-Videokilde og PC VGA-inndata.
➌
➌
➍
➎
Sekundær videokabel (bare GPSMAP 7015/7215)
➌ Inndata fra Video 3 og Video 4 (RCA-kontakter) støtter to separate NTSC/PAL-kompatible kompositte videoenheter, som en videospiller,
en DVD-spiller, en TV eller et videokamera. GPSMAP 7015/7215-kartplotteren kan vise opptil fire videoinndata på én gang, eller den kan
kjøre gjennom alle tilkoblede videoinndata i syklus. Se brukerveiledningen for GPSMAP 6000/7000-serien for å få detaljer. Lyd fra en
videokilde må kobles til et separat stereo-/lydsystem.
➍ Koble en datamaskin til PC-skjermens inndatakontakt (HD 15-pinners) for å bruke GPSMAP 7015/7215-kartplotteren som en dataskjerm.
Se brukerveiledningen for GPSMAP 6000/7000-serien for å få detaljer.
➎ S-Video-inndata (S-Video-kontakt) støtter inndata fra NTSC/PAL-kompatible S-Videoenheter, som en videospiller, en DVD-spiller, en TV
eller et videokamera. En S-Videotilkobling gir et videosignal med høyere kvalitet enn en kompositt videotilkobling.
16
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
Foreta de siste koblingene på kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien
Etter at strømkabelen og GPS-antennen (i tillegg til eventuelle valgfrie enheter til det maritime nettverket fra Garmin, NMEA 0183-enheter,
NMEA 2000-tilkoblinger eller videotilkoblinger) har blitt koblet til båten, må kablene kobles til kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien.
Merk: Du må installere låseringene før du kobler kablene til kartplotteren (side 6).
Slik koble du en kabel til baksiden av en kartplotter i GPSMAP 6000/7000-serien:
1. Før kabelen forsiktig inn i riktig port på baksiden av kartplotteren til den sitter godt på plass. Ikke bruk makt på kabelen, da dette kan
skade pinnene.
2. Når kabelen sitter på plass, må du vri låseringen med klokken til den er strammet til. Vær forsiktig så du ikke strammer låseringen for hardt.
➊
➋
➊
➊
➌
➍
➎
➏
GPSMAP 6008/6208/6012/6212/7012/7212-kontakter
➋
➊
➊
➍
➎
➊
➌
➐
➏
GPSMAP 7015/7215-kontakter
➊ Garmin maritime nettverkskontakter (×3) (svart)
➋ NMEA 2000-kontakt (svart)
➌ NMEA 0183-kontakt (blå)
➍ Strømkontakt (rød)
➎ Videokontakt (gul)
➏ Jordingssko (brukes ikke i en typisk installasjon)
➐ Video 2-kontakt (bare GPSMAP 7015/7215) (lilla)
Oppdatere kartplotterens programvare
Det kan hende at kartplotteren i GPSMAP 6000/7000-serien inneholder et SD-kort med programvareoppdatering. Hvis dette er tilfellet, følger
du instruksjonene som fulgte med kortet.
Hvis det ikke følger et SD-kort med programvareoppdatering, går du til www.garmin.com for å kontrollere at kartplotterens programvare er
oppdatert. For å identifisere programvareversjonen til kartplotteren velger eller trykker du på Konfigurer > System > Systeminformasjon.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
17
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Spesifisering
Størrelse
Enheter
Måling
GPSMAP 6008, 6208
B × H × D: 291,5 × 187,8 × 148,5 mm (11 1/2 × 7 3/8 × 5 7/8 tommer)
GPSMAP 6012, 6212
B × H × D: 381,7 × 251,2 × 148,7 mm (15 1/32 × 9 57/64 x 27/32 tommer)
GPSMAP 7012, 7212
B × H × D: 336,8 × 251,5 × 147,8 mm (13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32 tommer)
GPSMAP 7015, 7215
B × H × D: 394,9 × 300,7 × 148,5 mm (15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8 tommer)
Vekt
GPSMAP 6008, 6208
5,12 kg (11 lb., 5 oz.)
GPSMAP 6012, 6212
7,23 kg (15 lb., 15 oz.)
GPSMAP 7012, 7212
6,94 kg (15 lb., 5 oz.)
GPSMAP 7015, 7215
7,87 kg (17 lb., 6 oz.)
Skjerm
GPSMAP 6008, 6208
B × H: 174 × 131,3 mm (6 ¾ × 5 1/8 tommer)
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212 B × H: 245,8 × 184,3 mm (9 11/16 × 7 1/4 tommer)
GPSMAP 7015, 7215
B × H: 304,1 × 228,1 mm (12 × 9 tommer)
Hus
Alle modeller
Fullstendig tett, støtsikker plast og aluminiumslegering. Huset er vanntett i henhold til IEC 60529 IPX-7.
Temperatur- skala Alle modeller
Fra – 15 til 55 °C (5 til 131 °F)
Sikkerhetsavstand GPSMAP 6008, 6208
38,1 cm (15 tommer)
for kompass
GPSMAP 6012, 6212
40,6 cm (16 tommer)
GPSMAP 7012, 7212
63,5 cm (25 tommer)
GPSMAP 7015, 7215
43,2 cm (17 tommer)
– Lampene i dette produktet kan inneholde kvikksølv og må resirkuleres eller kasseres i henhold til lokale, regionale eller statlige lover. Du finner
Hg informasjon på: www.garmin.com/aboutGarmin/environment/disposal.html.
GPS-ytelse
Spesifisering
Mottaker
Innhentingstid
Parameter
Varm
Kald
Ny innhenting
Oppdateringsfrekvens
Nøyaktighet
GPS
DGPS
Hastighet
Måling
GPS19x: WAAS-kompatibel 12-parallellkanalsmottaker med høy følsomhet.
ca. 38 sekunder (enheten er på eller nær det stedet der du sist hentet satellittsignaler)
ca. 45 sekunder (enheten har beveget seg mer enn ca. 800 km (500 miles) etter at den ble skrudd av.)
< 2 sekunder
1/sekund, fortløpende
<10 m (33 fot) 95 % sannsynlighet
3-5 m (10–16 fot) 95 % sannsynlighet (WAAS/EGNOS nøyaktighet)
0,05 m/sekund stabil tilstand
Strøm
Spesifisering
Kilde
Forbruk
Sikring
LEN-nummer (Load Equivalency Number) for NMEA 2000
Strømforbruk for NMEA 2000
Enheter
Alle modeller
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Alle modeller
Alle modeller
Alle modeller
Måling
10–35 Vdc
maks. 35 W ved 10 VDC
maks. 45 W ved 10 VDC
maks. 65 W ved 10 VDC
7,5 A, 42 V hurtigsikring
2
maksimalt 75 mA
NMEA 2000 PGN-informasjon
Motta
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126992
Systemtid
126996
Produktinformasjon
127250
Fartøykurs
126996
18
Sende
Produktinformasjon
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
Motta
127250
Sende
Fartøykurs
127258
Magnetisk variasjon
127489
Motorparametre – dynamisk
128259
Fart – vannreferanse
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128267
Vanndybde
127493
Sendeparametre, dynamiske
129025
Posisjon – rask oppdatering
127505
Væskenivå
129026
COG & SOG – rask oppdatering
128259
Fart – vannreferanse
129029
GNSS-posisjonsdata
128267
Vanndybde
129283
Kryssrutefeil
129025
Posisjon – rask oppdatering
129284
Navigasjonsdata
129026
COG & SOG – rask oppdatering
129285
Navigasjonsrute/veipunktsinformasjon
129029
GNSS-posisjonsdata
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
130306
Vinddata
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
130312
Temperatur
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport, klasse B
129539
GNSS DOPer
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
129808
Informasjon om DSC-anrop
129809
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del A
129810
AIS-CS-rapport for statiske data, klasse B, del B
130306
Vinddata
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre
130312
Temperatur
130313
Luftfuktighet
130314
Faktisk trykk
Kartplottere i GPSMAP 6000/7000-serien er
NMEA 2000-sertifiserte.
Pinnetildeling for maritim videokabel
Pinne 2
Pinne 1
Pinne 7
Pinne 11
Pinne 16
Pinne 17
Primær maritim
videokabel
Kontakt
RCA-1, midtre
RCA-1, ytre
RCA-2, midtre
RCA-2, ytre
HD-15, pinne 1
HD-15, pinne 2
HD-15, pinne 3
HD-15, pinne 5
HD-15, pinne 6
HD-15, pinne 7
HD-15, pinne 8
HD-15, pinne 10
HD-15, pinne 13
HD-15, pinne 14
HD-15, skall
Pinne
2
6
11
15
1
4
3
13
8
8
8
13
7
12
9
Funksjon
Video 1, inn
Video 1, jord
Video 2, inn
Video 2, jord
VGA, analog – rød
VGA, analog – grønn
VGA, analog – blå
VGA, analog – jord
VGA, analog – rød, jord
VGA, analog – grønn, jord
VGA, analog – blå, jord
VGA, synk., jord
VGA, horisontal synk.
VGA, vertikal synk.
VGA, generell skjerming
Pinnetildeling for primær maritim videokabel
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 6000/7000-serien
19
Pinne 1
Pinne 2
Pinne 11
Pinne 7
Pinne 17
Pinne 16
Sekundær
maritim
videokabel
(bare 7015/7215)
Kontakt
RCA-1, midtre
RCA-1, ytre
RCA-2, midtre
RCA-2, ytre
HD-15, pinne 1
HD-15, pinne 2
HD-15, pinne 3
HD-15, pinne 5
HD-15, pinne 6
HD-15, pinne 7
HD-15, pinne 8
HD-15, pinne 10
HD-15, pinne 13
HD-15, pinne 14
HD-15, skall
S-Video, pinne 3
S-Video, pinne 1
S-Video, pinne 4
S-Video, pinne 2
Pinne
2
6
11
10
1
4
3
13
8
8
8
13
7
12
9
16
14
17
15
Funksjon
Video 3, inn
Video 3, jord
Video 4, inn
Video 4, jord
VGA, analog – rød
VGA, analog – grønn
VGA, analog – blå
VGA, analog – jord
VGA, analog – rød, jord
VGA, analog – grønn, jord
VGA, analog – blå, jord
VGA, synk., jord
VGA, horisontal synk.
VGA, vertikal synk.
VGA, generell skjerming
S-Video inn, luminans
S-Video inn, luminans, jord
S-Video inn, krominans
S-Video inn, krominans, jord
Pinne 4
Pinne 3
Pinne 2
Pinne 1
S-Video inn
Pinne 1
Pinne 5
Pinne 11
Pinne 15
VGA inn
Pinnetildelinger for sekundær maritim videokabel (bare GPSMAP 7015/7215)
© 2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen reproduseres, kopieres, overføres, distribueres, lastes ned eller
lagres på noe medium, uansett formål, uten at det på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av denne
brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne. Dette
forutsetter at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt
til å varsle noen personer eller organisasjoner om slike endringer eller forbedringer. Besøk Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og drift av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, GPSMAP®, BlueChart® og g2 Vision® er varemerker for Garmin Ltd. og datterselskapene, registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan
ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. NMEA 2000® er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association.
XM® og XM WX Satellite Weather® er registrerte varemerker for XM Satellite Radio Inc.
Hvis du vil ha de nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene, kan du gå til Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2012 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (Republikken Kina)
www.garmin.com
April 2012
Delenummer 190-01495-78 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising