Garmin | GPSMAP 6008 | Garmin GPSMAP 6008 hurtigveiledning

Garmin GPSMAP 6008 hurtigveiledning
Opprette og navigere langs en rute
Opprette og navigere langs en rute fra din nåværende
posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere langs en rute på navigasjonskartet eller fiskekartet.
Rute- eller veipunktdataene blir ikke lagret under denne prosedyren.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart® g2 Vision®-datakort.
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Fullføre en handling:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du
Vippebryteren for å velge en posisjon
ved hjelp av markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-serien berører du en posisjon
ved hjelp av markøren ( ).
Bestemmelsessted bestemt
4. Velg Naviger til > Rute til.
5. Marker posisjonen der du ønsker å ta den siste svingen
mot bestemmelsesstedet ditt:
• For GPSMAP 6000-serien bruker du vippebryteren
for å velge en posisjon ved hjelp av markøren.
• For GPSMAP 7000-serien berører du en posisjon
ved hjelp av markøren.
6. Velg Legg til sving.
7. Gjenta trinn 5 og 6 hvis du ønsker å legge til
Sving bestemt
flere svinger, mens du jobber deg bakover fra
bestemmelsesstedet til den nåværende posisjonen til
båten din.
Den siste svingen du legger til, vil være der du ønsker å gjøre den første svingen etter din
nåværende posisjon. Det bør være den svingen som er nærmest båten din.
8. Velg Ferdig når ruten er fullført.
9. Evaluer kursen som indikeres av den magentafargede linjen.
10. Følg den magentafargede linjen, samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre
hindringer.
Navigere ved hjelp av et kart
Navigere til et punkt på et kart
 FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Disse dataene tar ikke hensyn til hindringer og bunndybde. Du må sammenligne
kursen nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann eller andre hindringer langs
ruten din.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann.
Bruk synsinntrykk, og styr for å unngå land, grunt vann og andre farlige objekter.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg hvor du ønsker å dra:
• På GPSMAP 6000-serien må du trykke på vippebryteren for å velge posisjonen ved hjelp av
markøren ( ).
• For GPSMAP 7000-serien må du berøre navigasjonskartet for å velge posisjonen ved hjelp av
markøren ( ).
4. Velg Naviger til.
5. Fullføre en handling:
• Velg Gå til for å navigere direkte til posisjonen.
• Velg Rute til for å opprette en rute til posisjonen, inklusive svinger.
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledning.
6. Evaluer kursen som indikeres av den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede
linjen indikere at autoveiledningen ikke kan kalkulere deler av autoveiledningslinjen. Dette
skyldes sikkerhetsinnstillingene for minste vanndybde og minste høyde på hindringer.
7. Følg den magentafargede linjen, samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre
hindringer.
Gå til
Veiledning til (BlueChart g2 Vision)
GPSMAP 6000/7000-seriene
®
hurtigveiledning
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler
angående produktet og annen viktig informasjon.
Skru på kartplotteren
Trykk på og slipp
av/på-knappen.
Skru av kartplotteren
Trykk på og hold nede
Justere baklyset
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Piper/display > Baklys > Baklys.
2. Justere baklyset:
• Velg Auto for å la kartplotteren justere baklyset automatisk, i forhold til lysforholdene rundt
enheten.
• Velg Opp eller Ned for å justere baklyset manuelt.
Endre fargemodusen
av/på-knappen.
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Konfigurer > System > Piper/display > Fargemodus.
2. Velg Dagfarger, Nattfarger eller Auto.
Bruke kombinasjonsskjermbilder
Markere et veipunkt eller en MOB-posisjon
Markere din nåværende posisjon som et veipunkt
Fra skjermbildet Hjem velger du Merk (Mark).
Opprette et veipunkt på en annen posisjon
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Informasjon > Brukerdata > Veipunkter > Nytt veipunkt >
Flytt.
2. Markere veipunktets posisjon:
• Velg Bruk kart for å flytte veipunktet mens du ser på kartet. For GPSMAP 6000-serien
bruker du vippebryteren for å velge en ny posisjon på kartet. For GPSMAP 7000-serien
berører du en ny posisjon på kartet. Velg Flytt veipunkt.
• Velg Angi posisjon for å flytte veipunktet ved hjelp av koordinater. For GPSMAP 6000serien bruker du vippebryteren for å angi koordinatene til den nye posisjonen.
For GPSMAP 7000-serien bruker du tastaturet på skjermen. Velg Ferdig.
Markere og navigere til en MOB-posisjon
Når du markerer et veipunkt, kan du angi det som en
MOB-posisjon (mann over bord).
Fra en hvilken som helst skjerm velger du Merk
(Mark) > Mann over bord.
Et internasjonalt MOB-symbol markerer det aktive
MOB-punktet, og kartplotteren staker ut kursen
tilbake til den merkede posisjonen ved hjelp av
Gå til-funksjonen.
Mann over bord
Navigere til en maritim tjeneste
Justere bakgrunnsbelysning og fargemodus
Slå kartplotteren av eller på
Velge en kombinasjon
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
2. Velg en kombinasjon.
Tilpasse kombinasjonsskjermbildet
Merk: Du kan bare velge blant de alternativene som er tilgjengelige for kartplotteren din. Hvis du
ønsker å øke antallet tilgjengelige skjermbilder, må du bruke et BlueChart g2 Vision-datakort eller
legge til nettverksenheter som ekkolodd og radar.
Fra skjermbildet Hjem velger du Kombinasjoner.
Velg en kombinasjon.
Velg Meny (Menu) > Endre kombinasjon.
Fullføre en handling:
• Velg Funksjoner for å velge antallet Kombinasjons­
skjermbilde 1
kombinasjonsskjermbilder. Velg et
antall.
Kombinasjons­
• Velg Layout > Vertikal for å vise
skjermbilde 2
skjermbildene med en vertikal layout.
• Velg Layout > Horisontal for å vise
Datafelt
skjermbildene med en horisontal
layout.
• Velg Datafelt > På for å vise den horisontale søylen som inneholder datafeltene.
• Velg et nummerert alternativ, f.eks 1. Nav kart eller 2. Ekkolodd i bildet over for å endre
hvilken informasjon vises i det korresponderende skjermbildet.
5. Velg Ferdig.
1.
2.
3.
4.
Navigere til en maritime tjenester-posisjon
 FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen på BlueChart g2 Vision-datakortet er basert på elektronisk
kartinformasjon. Disse dataene tar ikke hensyn til hindringer og bunndybde. Du må sammenligne
kursen nøye med observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann eller andre hindringer langs
ruten din.
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå over land eller grunt vann.
Bruk synsinntrykk, og styr for å unngå land, grunt vann og andre farlige objekter.
Merk: Autoveiledningsfunksjonen er tilgjengelig med et forhåndsprogrammert
BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Fra skjermbildet Hjem velger du Hvor skal du? > Offshore-tjenester.
2. Velg kategorien av maritime tjenester du vil navigere til.
Kartplotteren viser en liste over de nærmeste 50 service-plassene og avstanden og kursen til hver
posisjon.
3. Velg et bestemmelsessted.
Tips: Velg Neste side for å se tilleggsinformasjon eller for å vise posisjonen på et kart.
4. Velg Naviger til.
5. Fullføre en handling:
• Velg Gå til for å navigere direkte til posisjonen.
• Velg Rute til for å opprette en rute til posisjonen, inklusive svinger.
• Velg Veiledning til for å bruke autoveiledning.
6. Evaluer kursen som indikeres av den magentafargede linjen.
Merk: Ved bruk av autoveiledning vil en grå linje et eller annet sted på den magentafargede
linjen indikere at autoveiledningen ikke kan kalkulere deler av autoveiledningslinjen. Dette
skyldes sikkerhetsinnstillingene for minste vanndybde og minste høyde på hindringer.
7. Følg den magentafargede linjen, samtidig som du styrer klar av land, grunt vann og andre
hindringer.
Gå til www.garmin.com for å få mer dokumentasjon og informasjon.
Garmin®, Gamin-logoen, GPSMAP®, BlueChart® og g2 Vision® er varemerker for Garmin Ltd.
og datterselskapene, registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke
brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
© 2009 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Desember 2009
Delenummer 190-01120-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising