Garmin | GPSMAP 6008 | User manual | Garmin GPSMAP 6008 Korisnički priručnik

Garmin GPSMAP 6008 Korisnički priručnik
Serija GPSMAP 6000/7000
®
korisnički priručnik
© 2010-2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, SAD
Tel. (913) 397.8200
ili (800) 800.1020
Faks (913) 397.8282
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House
Hounsdown Business Park,
Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Tel. +44 (0) 870.8501241
(izvan Velike Britanije)
0808 2380000 (u Velikoj Britaniji)
Faks +44 (0) 870.8501251
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road,
Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan
(R.O.C.)
Tel. 886/2.2642.9199
Faks 886/2.2642.9099
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti,
preuzimati ili pohranjivati na bilo kojem mediju za pohanu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje
jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispis jedne kopije ovog priručnika ili
dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o
autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te
izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin
(www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, logotip Garmin, GPSMAP®, AutoLocate®, BlueChart®, g2 Vision® i MapSource® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih
podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ i UltraScroll™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin
Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. NMEA 2000® i logotip NMEA 2000
registrirani su trgovački znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). Windows® je
zaštićeni trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. XM® i XM WX Satellite Weather® registrirani su trgovački
znakovi tvrtke XM Satellite Radio Inc.
Uvod
Uvod
 UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije.
Ovaj priručnik sadrži informacije o sljedećim proizvodima:
• GPSMAP® 6008
• GPSMAP 6208
• GPSMAP 6012
• GPSMAP 6212
• GPSMAP 7012
• GPSMAP 7212
• GPSMAP 7015
• GPSMAP 7215
Savjeti i prečaci
•
•
•
•
Odaberite Početno (HOME) stranica s bilo kojeg zaslona za povratak na početni zaslon.
Odaberite Izbornik (MENU) s bilo kojeg glavnog zaslona za pristup dodatnim postavkama.
Pritisnite i otpustite tipku Napajanje za podešavanje pozadinskog osvjetljenja i načina rada boja.
Pritisnite i držite tipku Napajanje za uključivanje ili isključivanje uređaja za iscrtavanje.
Oznake u priručniku
Kada se u priručniku nalazi uputa za odabir stavke, pritisnite višefunkcijsku tipku s desne strane zaslona (uređaji
serije GPSMAP 6000) ili prstom dodirnite stavku na zaslonu (uređaji serije GPSMAP 7000) kako biste je odabrali.
Male strelice (>) u tekstu ukazuju na to da stavke trebate odabrati određenim redoslijedom. Ako, primjerice, ugledate
poruku “odaberite Karte > Navigacijska karta”, pritisnite višefunkcijsku tipku Karta (uređaji serije GPSMAP
6000) ili dodirnite Karte (uređaji serije GPSMAP 7000), zatim pritisnite ili dodirnite Navigacijska karta.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
i
Uvod
Sadržaj
Uvod.............................................................i
Savjeti i prečaci................................................... i
Oznake u priručniku............................................ i
Početak rada..............................................1
Prednja i stražnja ploča...................................... 1
Uključivanje uređaja za iscrtavanje.................... 3
Isključivanje uređaja za iscrtavanje.................... 3
Početne postavke uređaja za iscrtavanje........... 3
Primanje signala GPS satelita............................ 3
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja............ 3
Podešavanje rada boja....................................... 3
Umetanje i vađenje podatkovnih i
memorijskih kartica.......................................... 4
Pregled informacija o sustavu............................ 4
Upoznavanje s početnim zaslonom.................... 5
Karte i 3D prikazi karte.............................. 6
Navigacijska karta.............................................. 6
Sustav za automatsko identificiranje................ 14
3D perspektiva................................................. 19
Radarsko prekrivanje....................................... 21
BlueChart g2 Vision.......................................... 21
Mariner’s Eye 3D.............................................. 22
Fish Eye 3D...................................................... 24
Ribolovna karta................................................ 25
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti.... 25
Pregled fotografija orijentira iz zraka................ 26
Animirani indikatori morskih mijena i struja...... 27
Detaljni podaci o cestama i točkama
interesa.......................................................... 27
Automatsko navođenje..................................... 27
Kombinacije.............................................28
O zaslonu Kombinacije..................................... 28
Konfiguracija zaslona Kombinacije................... 28
Navigacija.................................................32
Osnovna pitanja o navigaciji............................. 32
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje....... 32
Međutočke........................................................ 34
Rute.................................................................. 35
Trase................................................................ 39
Navigacija uz Garmin sustav autopilota........... 41
Kamo?......................................................42
Odredišta pomorskih usluga............................. 42
Podaci plovila, almanaha i podaci
za okoliš...................................................46
Podaci almanaha.............................................. 46
Podaci za okoliš............................................... 48
Podaci plovila................................................... 51
ii
Konfiguracija uređaja.............................. 57
Osnovna pitanja za konfiguriranje uređaja....... 57
Način rada simulatora...................................... 57
Automatsko uključivanje uređaja za
iscrtavanje...................................................... 58
Konfiguracija prikaza........................................ 58
Navigacijske preference................................... 58
Informacije o vašem plovilu.............................. 66
Alarmi............................................................... 67
Upravljanje podacima uređaja za
iscrtavanje...................................................... 69
Konfiguracija umreženog uređaja..................... 71
Radar........................................................72
Emitiranje radarskih signala............................. 72
Prekid emitiranja radarskih signala.................. 72
Podešavanje skale zumiranja na
radarskom zaslonu......................................... 72
Načini prikaza radara....................................... 72
Određivanje cilja radarom................................ 77
Međutočke i rute na radarskom zaslonu.......... 81
Upoznavanje s radarskim prekrivanjem........... 83
Optimizacija radarskog prikaza........................ 84
Izgled radarskog prikaza.................................. 91
Izgled prikaza radarskog prekrivanja................ 96
Sonar........................................................99
Prikazi sonara................................................... 99
Zapisnik temperature vode............................. 100
Međutočke na zaslonu sonara....................... 100
Postavke zaslona sonara............................... 101
Frekvencije..................................................... 103
Postavke buke i smetnji.................................. 104
Izgled zaslona sonara.................................... 104
Alarmi sonara................................................. 106
Konfiguriranje sonde...................................... 107
Digitalno selektivno pozivanje............. 109
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija
VHF radio uređaja........................................ 109
Uključivanje DSC-a........................................ 109
Upoznavanje s DSC popisom........................ 109
Dolazni pozivi u pomoć.................................. 110
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru
upućeni s VHF radija.....................................111
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru
upućeni s uređaja za iscrtavanje...................111
Praćenje položaja............................................111
Pojedinačni rutinski pozivi.............................. 113
Dodatak.................................................. 115
Specifikacije................................................... 115
Kalibracija uređaja iz serije GPSMAP 7000
sa zaslonom osjetljivim na dodir.................. 116
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Uvod
Snimke zaslona.............................................. 116
Prikaz lokacija GPS satelita........................... 116
Informacije o sustavu..................................... 116
NMEA 0183 i NMEA 2000.............................. 118
Registracija proizvoda.................................... 120
Kontakt s tvrtkom Garmin............................... 120
Izjava o usklađenosti...................................... 120
Licencni ugovor za softver.............................. 120
Indeks.....................................................121
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
iii
Početak rada
Početak rada
Prednja i stražnja ploča
➋
➎
➊
➌
➍
➏
➐
➑
Pregled uređaja GPSMAP 6012 i 6212 sprijeda
➊
➋
➑
Pregled uređaja GPSMAP 7015 i 7215 sprijeda
➊ Tipka napajanja
➋ Senzor automatskog pozadinskog osvjetljenja
➌ Tipke za domet
➍ Višesmjerna tipka
➎ Višefunkcijske tipke
➏ Gumbi Označi (MARK), Odabir (SELECT), Izbornik (MENU) i Početno (HOME)
➐ Numerička tipkovnica (samo modeli 6012 i 6212)
➑ Utor za SD karticu
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
1
Početak rada
➋➌ ➍ ➎
➊
Pregled uređaja GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 i
7212 straga
➋
➊
➌
➎
➍
Pregled uređaja GPSMAP 7015 i 7215 straga
➊ Mrežni priključci
➋ NMEA 2000 priključak
➌ NMEA 0183 priključak
➍ Priključak napajanja
➎ Video (žuti) i VGA (ljubičasti) priključci
2
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Početak rada
Uključivanje uređaja za iscrtavanje
Pritisnite i otpustite
Napajanje.
Isključivanje uređaja za iscrtavanje
Pritisnite i držite tipku
Napajanje.
Početne postavke uređaja za iscrtavanje
Prilikom prvog uključivanja uređaja za iscrtavanje potrebno je konfigurirati niz početnih postavki. Ove je postavke
potrebno konfigurirati i nakon vraćanja tvorničkih postavki (str. 117). Svaku od ovih postavki možete naknadno
ažurirati. Slijedite upute na zaslonu.
Napomena: Za kalibraciju brzine kroz vodu morate imati sondu s mogućnošću mjerenja brzine koja je spojena s
GSD™ 22 ili senzor s mogućnošću mjerenja brzine kroz vodu NMEA 0183.
Primanje signala GPS satelita
Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kad
uređaj za iscrtavanje dobije satelitske signale, crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala pri vrhu početnog
zaslona su zelene
. Nakon što uređaj za iscrtavanje izgubi satelitske signale, zelene crtice nestaju
i na
zaslonu karte će se prikazati trepćući upitnik za ikonu plovila.
Za više informacija o GPS-u posjetite web-mjesto tvrtke Garmin na www.garmin.com/aboutGPS.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Pozadinsko
osvjetljenje > Pozadinsko osvjetljenje.
2. Podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
• Odaberite Automatski kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko podešavanje pozadinskog
osvjetljenja na temelju osvjetljenja u prostoru.
• Odaberite Gore ili Dolje za ručno podešavanje pozadinskog osvjetljenja
Podešavanje rada boja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Način rada boja.
2. Odaberite Dnevne boje, Noćne boje ili Automatski.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
3
Početak rada
Umetanje i vađenje podatkovnih i memorijskih kartica
Uređaj za iscrtavanje podržava SD kartice. Za prikaz satelitskih slika visoke rezolucije i usporednih fotografija luka,
marina i drugih točaka interesa iz zraka, umetnite dodatne podatkovne kartice BlueChart® g2 Vision®. Umetnite
prazne memorijske kartice za prijenos podataka poput međutočaka,
ruta i trasa do drugog kompatibilnog Garmin uređaja za iscrtavanje ili računala (str. 69). Utor za SD karticu nalazi se
s prednje strane uređaja za iscrtavanje.
• Otvorite pristupna vratašca, umetnite podatkovnu ili memorijsku karticu u utor i pritisnite karticu sve dok ne
sjedne na mjesto.
• Ponovo pritisnite podatkovnu ili memorijsku karticu u utor i otpustite je kako biste izbacili karticu.
Oznaka kartice
Vodoravni utor SD kartice
Oznaka kartice
Okomiti utor SD kartice
Pregled informacija o sustavu
Možete pregledati verziju softvera, verziju osnovne karte, informacije o dodatnoj karti (ako postoji) i ID broj
uređaja. Ove vam informacije mogu biti potrebne za ažuriranje softvera sustava ili za kupovinu dodatnih
kartografskih podataka.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu.
4
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Početak rada
Upoznavanje s početnim zaslonom
Za pristup svim ostalim zaslonima koristite Početni zaslon.
Napomena: Opcije na ovom zaslonu variraju, ovisno o vrsti uređaja za iscrtavanje i dodatnih priključenih
mrežnih uređaja.
Početni zaslon uređaja iz serije
GPSMAP 6000
Početni zaslon uređaja iz serije
GPSMAP 7000
• Karte—omogućavanje pristupa navigacijskoj karti, 3D perspektivi, Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D, ribolovnoj
karti i radarskom prekrivanju (str. 6).
Napomena: Mariner’s Eye 3D, Fish Eye 3D i ribolovna karta dostupne su samo ako koristite podatkovnu
karticu BlueChart g2 Vision (str. 21).
• Sonar—postavljanje i pružanje informacija o sonaru (dostupno samo ako je uređaj za iscrtavanje povezan s
modulom Garmin sonara) (str. 99).
• Kombinacije—postavljanje zaslona za prikaz karte, sonara, radara i videozapisa na zaslonu koji je podijeljen na
dva, tri ili četiri dijela (str. 28).
• Informacije—prikaz informacija, uključujući plimu i oseku, struje, podatke o nebu, korisničke podatke,
informacije o drugim plovilima, mjerače i video informacije (str. 46).
• Oznaka (MARK)—označavanje, uređivanje ili brisanje trenutne lokacije kao međutočke ili lokacije čovjeka u
moru (str. 34).
• Kamo?—prikaz značajki navigacije (str. 42).
• Radar—postavljanje i prikaz radara (dostupno samo ako je uređaj za iscrtavanje povezan s modulom radara)
(str. 72).
• Vrijeme—(samo Sjeverna Amerika) postavljanje i prikaz raznih vremenskih parametara, uključujući padaline,
prognozu, ribolov, uvjete na moru i vidljivost (dostupno samo ako je uređaj za iscrtavanje povezan s modulom
za vrijeme i ako imate XM® pretplatu). Vidi XM WX Satellite Weather® i dodatak XM Satellite Radio (samo
Sjeverna Amerika).
• Konfiguracija—omogućavanje pregleda i uređivanja postavki uređaja za iscrtavanje i sustava
(str. 57).
• Čovjek u moru—označavanje trenutne lokacije kao međutočke i postavljanje kursa na prethodno označenu
lokaciju. (str. 34).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
5
Karte i 3D prikazi karte
Karte i 3D prikazi karte
Svi uređaji za iscrtavanje iz serije GPSMAP 6000/7000 imaju osnovnu slikovnu kartu svijeta.
Uređaji za iscrtavanje iz serija GPSMAP 6208, 6212, 7212 i 7215 imaju ugrađenu detaljnu BlueChart g2 kartografiju
pučine za vode SAD-a. Karti i 3D prikazi karte navedeni u nastavku dostupni su na uređaju za iscrtavanje.
Napomena: Ribolovna karta, Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu
podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision (str. 21).
• Navigacijska karta—prikazuje podatke o navigaciji koji su dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim
kartama, ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele, mjerenja dubine, marine i stanice za plimu u
zračnom prikazu (str. 6).
• 3D perspektiva—prikazuje pregled odozgo i iza plovila za vizualnu pomoć u navigaciji (str. 19).
• Mariner’s Eye 3D—prikazuje detaljan trodimenzionalni prikaz odozgo i iza plovila za vizualnu pomoć u
navigaciji (str. 22).
• Ribolovna karta—uklanja navigacijske podatke s karte istovremeno pojačavajući obrise dna radi očitavanja
dubine (str. 25).
• Fish Eye 3D—nudi vizualni prikaz morskog dna prema informacijama s karte (str. 24).
Navigacijska karta
Navigacijska karta koristi se za planiranje kursa, prikazivanje informacija karte i kao pomagalo pri navigaciji.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
Svjetionik
Pomorske
usluge
Vaše
plovilo
Izložena
olupina
Plutača
Podvodna
olupina
Skala
zumiranja
Navigacijska karta s BlueChart g2 Vision podacima
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Razina zumiranja označena je brojem mjerila pri dnu navigacijske karte (
). Traka ispod broja mjerila
predstavlja udaljenost na karti.
Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 pritisnite tipke Domet (-/+) za smanjivanje i povećavanje slike.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite gumbe
i
za smanjivanje i povećavanje.
6
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
Simboli karte
Karte BlueChart g2 i BlueChart g2 Vision koriste grafičke simbole za opis značajki karte, koji su usklađeni sa
standardima za američke i međunarodne karte. U nastavku su prikazani neki, ali ne i svi, od uobičajenih simbola
koje biste mogli vidjeti.
Ikona
Opis
Stanica za mjerenje
morskih struja
Informacije
Ikona
Opis
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje
morskih mijena
Ikona
Opis
Dostupna fotografija iz
zraka
Dostupna fotografija iz
iste perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije konture dubine (s dubokom vodom predstavljenom
bijelom bojom), pojaseve morskih mijena, podatke o dubini (kao što su opisani na izvornoj papirnatoj karti),
navigacijska sredstva i simbole te područja s preprekama i kabelima.
Kretanje prema točki na karti
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice Bluechart g2 Vision temelji se na elektroničkim
kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite
kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći
na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku
vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite gdje želite ići:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku kako biste odabrali lokaciju putem
pokazivača ( ).
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite navigacijsku kartu kako biste odabrali lokaciju putem
pokazivača ( ).
4. Odaberite Navigiraj do.
5. Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi na kako biste navigirali izravno do lokacije.
• Odaberite Ruta do kako biste stvorili rutu do lokacije, uključujući skretanja.
• Želite li koristiti automatsko navođenje, odaberite Vodi do (str. 27).
6. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači
da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za
minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 59).
7. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
7
Karte i 3D prikazi karte
Pomicanje navigacijske ili ribolovne karte
Možete se odmaknuti od svoje trenutne lokacije na druga područja na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, kartu pomaknite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite i povucite navigacijski zaslon za pomicanje karte.
Ikona položaja ( ) ostaje na vašoj trenutnoj lokaciji. Ako ikona položaja nakon pomicanja nestane s karte,
prikazat će se prozorčić (umetnuta karta) s lijeve strane zaslona pomoću kojega ćete moći pratiti svoj trenutni
položaj. Lokacija koordinata pokazivača prikazuje se u gornjem lijevom kutu karte, zajedno s udaljenošću i
smjerom pokazivača s vaše trenutne lokacije.
Koordinate
za pokazivač
Smjer i
udaljenost
pokazivača od
trenutne lokacije
Pokazivač
Mogućnosti
pomicanja
Umetnuta
karta
4. Odaberite Zaustavi pomicanje kako biste zaustavili pomicanje i vratili zaslon na vašu trenutnu lokaciju.
Prikaz umetnute karte
Možete kontrolirati hoće li se umetnuta karta prikazati na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Umetnuta karta.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi za prikaz umetnute karte u svakom trenutku.
• Odaberite Automatski za prikaz umetnute karte tijekom pomicanja, samo kada se ikona položaja
( ) više ne može vidjeti na zaslonu.
8
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Možete pregledati informacije o lokaciji ili objektu na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite lokaciju ili objekt.
Uz desnu stranu karte prikazat će se popis opcija. Prikazane opcije mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju
ili objekt.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Pregled kako biste pregledali pojedinosti objekata koji se nalaze u blizini pokazivača. (Pregled
se neće prikazati ako se pokazivač ne nalazi u blizini objekta. Ako se pokazivač nalazi u blizini samo jednog
objekta, prikazat će se naziv objekta.)
• Odaberite Navigiraj do za prelazak na odabranu lokaciju (str. 7).
• Odaberite Stvori međutočku kako biste označili međutočku na lokaciji pokazivača.
• Odaberite Izmjeri udaljenost za pregled udaljenosti i smjera objekta sa svoje trenutne lokacije. Informacije
će se prikazati u gornjem lijevom kutu zaslona. Odaberite Postavi referencu za mjerenje od lokacije koja
nije vaša trenutna lokacija.
• Odaberite Informacije za prikaz morskih mijena (str. 46), struja (str. 47), neba (str. 48), napomena na karti ili
informacija o lokalnim uslugama blizu pokazivača.
Pregled dodatnih informacija o objektu
Možete pregledavati informacije o stavkama karte, međutočkama i kartama na zaslonu.
Napomena: Ribolovna karta, Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu
podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite objekt.
4. Odaberite gumb s nazivom stavke za prikaz informacija.
Dodatne informacije
o stavki
Odabrana
stavka
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
9
Karte i 3D prikazi karte
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena prikazuju se na karti s ikonom stanice za predviđanje morskih
mijena. Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje morskih mijena kako biste mogli predvidjeti
razinu morske mijene u različitim trenucima ili u različite dane (str. 46).
Napomena: Ribolovna karta i ikone stanice za predviđanje morskih mijena dostupne su uz unaprijed
programiranu podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite ikonu stanice za predviđanje morskih mijena ( ).
Informacije o smjeru morske mijene i razini morske mijene prikazuju se pored ikone.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite gumb s nazivom stanice.
• Odaberite Pregled ako se u blizini nalazi više stavki i odaberite gumb s nazivom stanice.
Detaljne
informacije stanice
za predviđanje
morskih mijena
Razina morske
mijene
Strelica za smjer
morske mijene
Prikaz i konfiguriranje morskih mijena i struja
Informacije o morskim mijenama i strujama možete prikazati na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Morske mijene/struje.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi za prikaz pokazivača stanica za mjerenje morskih struja i stanica za predviđanje morskih
mijena na karti.
• Odaberite Animirano za prikaz animiranih pokazivača stanica za predviđanje morskih mijena i animiranih
pokazivača smjera struje na karti (str. 27).
10
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
Izgled navigacijske karte
Promjena orijentacije karte
Možete postaviti perspektivu karte na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Izgled karte > Orijentacija.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Sjever gore za postavljanje vrha karte na smjer prema sjeveru.
• Odaberite Smjer gore za postavljanje vrha karte u skladu s podacima o smjeru primljenima sa senzora
smjera (poznat i kao magnetski smjer) ili za upotrebu podataka o GPS smjeru. Linija smjera se na zaslonu
prikazuje okomito.
• Odaberite Kurs gore i postavite kartu tako da smjer navigacije uvijek bude prema gore.
Promjena pojedinosti zumiranja na karti
Možete podesiti količinu pojedinosti koja se prikazuje na karti pri različitim razinama zumiranja, za navigacijsku ili
za ribolovnu kartu.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Izgled karte > Pojedinosti.
4. Odaberite razinu pojedinosti.
Odabir karte svijeta
Možete koristiti osnovnu kartu svijeta ili satelitske slike na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta i satelitske slike dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision. Osnovna karta svijeta dostupna je na svim uređajima za iscrtavanje iz serije GPSMAP
6000/7000.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Izgled karte.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Karta svijeta > Puna za prikaz satelitskih slika na karti.
• Odaberite Karta svijeta > Osnovna za prikaz osnovnih podataka karte na karti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
11
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz i konfiguriranje linije smjera
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u smjeru kretanja. Izgled linije smjera možete
konfigurirati za navigacijsku ili ribolovnu kartu.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Izgled karte > Linija smjera.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost za postavljanje udaljenosti do kraja linije smjera. Kod uređaja iz serije GPSMAP
6000, udaljenost unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice.
Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
• Odaberite Vrijeme za postavljanje vremena potrebnog za dostizanje kraja linije smjera. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000, vrijeme unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP
7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
5. Odaberite Gotovo.
Linija smjera
Prikaz i konfiguriranje podataka o dubini točke
Na navigacijskoj karti možete uključiti podatke o dubini i postaviti opasnu dubinu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik (MENU) > Postavljanje karte >
Izgled karte > Dubine točke > Uključi.
2. Odaberite Dubine točke > Opasno.
3. Unesite opasnu dubinu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
12
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
Konfiguriranje sjenčanja dubine
Možete prilagoditi izgled sjenčanja dubine na navigacijskoj karti.
Napomena: Sjenčanje dubine dostupno je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik (MENU) > Postavljanje karte >
Izgled karte > Sigurnosno sjenčanje.
2. Odaberite dubinu.
Područja s dubinom manjom od navedene osjenčana su plavim, a područja s dubinom većom od navedene
osjenčana su bijelim. Kontura će se uvijek iscrtati na odabranoj dubini ili dublje.
Prikaz i konfiguriranje navigacijskih simbola
Možete prikazati i konfigurirati izgled navigacijskih simbola na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Navigacijska karta > Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Izgled karte > Simboli.
• Odaberite Ribolovna karta > Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Izgled karte.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Veličina navigacijske oznake za postavljanje veličine navigacijskih simbola prikazanih na karti.
Odaberite veličinu.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > NOAA za prikaz NOAA simbola navigacijske oznake postavljenog
na karti.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > IALA za prikaz IALA simbola navigacijske oznake postavljenog na
karti.
Prikaz dodatnih pojedinosti karte
Možete prikazati dodatne informacije na navigacijskoj karti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik (MENU) > Postavljanje karte >
Izgled karte > Simboli.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Kopnene točke interesa > Uključi za prikaz točaka interesa na kopnu.
• Odaberite Sektori svjetla za prikaz sektora u kojemu je vidljivo navigacijsko svjetlo. Odaberite Uključi
za prikaz sektora svjetla u svakom trenutku ili odaberite Automatski kako biste uređaju za iscrtavanje
omogućili automatsko filtriranje sektora svjetla ovisno o razini zumiranja.
• Odaberite Granice karte > Uključi za prikaz područja koja karte pokrivaju prilikom korištenja podatkovne
kartice BlueChart g2 Vision.
• Odaberite Foto točke > Uključi za prikaz ikona fotoaparata prilikom korištenja podatkovne kartice
BlueChart g2 Vision. Time ćete omogućiti pregled fotografija orijentira iz zraka (str. 26).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
13
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz servisnih pomorskih točaka
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik (MENU) > Postavljanje karte >
Servisne točke > Uključi.
Prikaz i konfiguriranje ruža
Na navigacijskoj ili ribolovnoj karti možete prikazati ružu kompasa oko svog plovila koja označava smjer kompasa.
Smjer stvarnog ili manifestnog vjetra prikazat će se ako je uređaj za iscrtavanje priključen na kompatibilni pomorski
senzor vjetra.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Ruže.
4. Odaberite vrstu ruže (Kompas, Stvarni vjetar ili Manifesni vjetar).
Indikator
smjera vjetra
Ruža kompasa
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 66).
Prikaz i konfiguriranje podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 62).
Korištenje međutočaka
Vidi “Međutočke” (str. 34).
Upotreba trasa
Vidi “Trase” (str. 39).
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućava vam identifikaciju i praćenje drugih plovila.
O programu AIS
AIS vas upozorava na promet u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, uređaj za iscrtavanje moći će
prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom
i koja aktivno emitiraju AIS informacije. Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet pomorske
mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja
plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.
14
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
AIS cilj
Opasni AIS cilj
Praćenje
AIS cilja
Najbliža točka i
vrijeme približavanja
opasnom cilju
Izgubljen
opasni AIS cilj
Izgubljen
AIS cilj
Određivanje AIS cilja na navigacijskoj karti
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol
Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu trokut pokazuje označava smjer
u kojemu se AIS plovilo kreće.
Cilj je odabran.
Cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija pridružena cilju označava smjer cilja.
Ako
su postavke pojedinosti podešene na Prikaži, MMSI, brzina i smjer plovila prikazuju se ispod
cilja
(str. 16). Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će se natpis poruke.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s plovila izgubljen, a uređaj za
iscrtavanje prikazuje natpis poruke s upitom treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti
plovilo, s karte
ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i prikazuje se natpis poruke. Nakon
što je alarm potvrđen, puni crveni trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i
smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni isključen, cilj će treperiti, ali zvučni alarm se
neće oglasiti i natpis alarma se neće prikazati (str. 17). Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila,
prikazat će se natpis poruke.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja opasnom cilju, a brojevi pored
simbola označavaju vrijeme do najbliže točke približavanja tom cilju.
Opasni cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS prijenos s plovila izgubljen, a uređaj za
iscrtavanje prikazuje natpis poruke s upitom treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti
plovilo, s karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog opasnog cilja.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u
obliku neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina
planirane linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera (str. 16). Ako aktivirani AIS cilj ne emitira
podatke o brzini ili se plovilo ne pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o promjenama u brzini,
kopnenom kursu ili brzini skretanja koje emitira plovilo mogu utjecati
na izračun planirane linije kursa.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
15
Karte i 3D prikazi karte
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu iz aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja
izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer kojim cilj skreće,
a koji se također temelji na podacima o brzini skretanja, određen je smjerom zavoja na krajevima linije smjera.
Dužina zavoja se ne mijenja.
Planirani kurs
Aktiviran
opasni cilj
Smjer
MMSI
Smjer skretanja
Cilj s kopnenim kursom, smjerom i brzinom skretanja
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS cilja, bez navođenja podataka o brzini skretanja,
planirani kurs cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.
Planirani kurs
Aktivirani
cilj
Smjer
MMSI
Cilj s kopnenim kursom i smjerom
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > AIS > Isključi.
Funkcija AIS onemogućena je na svim kartama i 3D prikazima karti. To uključuje praćenje
i određivanje cilja AIS plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i određivanja cilja
AIS plovila te prikaz podataka o AIS plovilima.
Prikaz AIS i MARPA plovila na karti ili na 3D prikazu karte
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila. Mini automatsko
radarsko sredstvo za iscrtavanje ili Mini Automatic Radar Plotting Aid (MARPA) funkcionira s radarom (str. 77).
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D prikazu karte. Raspon prikaza i postavke
MARPA konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju se samo na tu kartu ili na taj 3D prikaz
karte. Pojedinosti, planirani smjer i postavke staza konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju
se na sve karte i na sve 3D prikaze karte.
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Druga plovila > Postavljanje zaslona.
4. Dovršenje postupka:
16
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
• Odaberite Raspon prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila.
Odaberite udaljenost.
• Odaberite MARPA > Prikaži za prikaz plovila s oznakom MARPA.
• Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS i oznakom MARPA.
• Odaberite Planirani smjer za postavljanje vremena za planirani smjer za plovila s aktivacijom AIS i
oznakom MARPA. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, vrijeme unesite pomoću višesmjerne tipke ili
numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Staze za prikaz trasa AIS plovila. Odaberite duljinu prikazane trase pomoću staze.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 AIS plovilo odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite AIS plovilo.
4. Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS
plovilo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 AIS plovilo odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite AIS plovilo.
4. Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 AIS plovilo odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite AIS plovilo.
4. Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS i MARPA. MARPA funkcionira uz radar (str. 77). Sigurna
zona koristit se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi. Sve postavke alarma za sudar u sigurnoj zoni
primjenjuju se na sve karte, na sve 3D prikaze karte, na sve načine prikaza radara i na radarsko prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > Alarm za sudar > Uključi.
Kada objekt s oznakom MARPA ili plovilo s aktivacijom AIS uđu u prsten sigurne zone oko vašeg plovila,
prikazuje se natpis poruke i oglašava se alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Postavkom Isključi
onemogućava se natpis poruke i zvučni alarm, ali objekt na zaslonu i dalje ostaje označen kao opasan.
2. Odaberite Domet kako biste postavili izmjereni polumjer obruča sigurne zone na određenu udaljenost od 500
stopa. do 2 nautičke milje (ili od 150 m do 3 km, odnosno od 500 stopa do 2 milje).
3. Odaberite udaljenost.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
17
Karte i 3D prikazi karte
4. Odaberite Vrijeme do za oglašavanje alarma ako AIS ili MARPA ustanovi da će cilj ući u sigurnu zonu u
vremenu unutar definiranog vremenskog intervala (od 1 do 24 minute).
5. Odaberite vrijeme.
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Druga plovila > Popis > Prikaži.
4. Odaberite vrstu prijetnji koju želite uključiti na popis (Sve prijetnje, samo MARPA prijetnje ili samo AIS
prijetnje).
Upućivanje poziva do AIS cilja
Vidi “Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do AIS cilja” (str. 114).
O AIS odašiljačima za potragu i spašavanje
AIS odašiljači za potragu i spašavanje (AIS-SART ili SART) samostalni su uređaji koji nakon aktiviranja prenose
izvješća o položaju u slučaju nužde. SART odašiljači razlikuju se od AIS odašiljača pa tako i izgledaju drugačije
od standardnih AIS simbola na uređaju za iscrtavanje. Umjesto praćenja SART odašiljača za izbjegavanje sudara,
koristite SART odašiljač za pronalaženje i određivanje položaja određenog plovila.
Navigacija do SART odašiljača
Nakon što primite signal od SART odašiljača, pojavit će se alarm signala pomoći.
Odaberite Pregled > Idi na za početak navigacije do SART odašiljača.
Simboli određivanja AIS-SART cilja
Simbol
Opis
AIS-SART odašiljač. Ovaj simbol odaberite ako želite pregledati više informacija o SART
odašiljaču te ako želite započeti navigaciju.
Izgubljen AIS-SART odašiljač.
Ispitivanje AIS-SART odašiljača. Ovaj se simbol javlja kad plovilo započne ispitivanje SART
uređaja, ono ne predstavlja stvarnu opasnost. Ove ispitne simbole i upozorenja možete
onemogućiti.
Izgubljeno ispitivanje AIS-SART odašiljača.
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS-SART odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
upozorenja na ispitivanje AIS-SART zanemaruju se prema zadanim postavkama. Ako želite ispitati AIS SART
uređaj, morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju za iscrtavanje.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguriranje > Ostala plovila > AIS SART ispitivanje.
18
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
3D perspektiva
3D perspektiva pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj
je prikaz koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanala i koristan je
prilikom određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > 3D perspektiva.
3D perspektiva
Navigacijske karte
Prilagođavanje pregleda
• Približite pregled plovilu i spustite se do vode:
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 pritisnite tipku Domet (+).
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite gumb
.
• Odmaknite prikaz od plovila:
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 pritisnite tipku Domet (-).
◦◦ Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite gumb
.
Mjerilo (
) će se odmah prikazati pri dnu zaslona.
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, 3D perspektivi ili karti Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o
raznim vrstama navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i prepreke.
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 za odabir navigacijske oznake putem pokazivača koristite višesmjernu
tipku ( ).
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 za odabir navigacijske oznake putem pokazivača koristite zaslon
osjetljiv na dodir ( ).
Prikazat će se opcija s prikazom navigacijske oznake, npr. Svjetionik ili Svjetlo.
4. Odaberite opciju za navigacijsku oznaku.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
19
Karte i 3D prikazi karte
Izgled karte 3D perspektive
Prikaz prstena dometa
Prsteni dometa pomažu vam pri vizualizaciji udaljenosti na 3D perspektivi ili karti Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2
Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Izgled karte > Prsteni dometa > Uključi.
Odabir širine prometnice
Možete označiti širinu navigacijske linije koja se prikazuje na kartama 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2
Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Izgled karte > Širina prometnice.
4. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, širinu unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000, širinu unesite pomoću zaslonske tipkovnice.
5. Odaberite Gotovo.
Prikaz površinskog radara
Za prikaz površinskog radara, uređaj za iscrtavanje mora biti povezan s brodskim radarom.
Na kartama 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D možete prikazati povrate radara s površine vode.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2
Vision.
3D perspektiva s informacijama površinskog radara
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Površinski radar > Uključi.
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 66).
Prikaz i konfiguriranje podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 62).
Korištenje međutočaka i trasa
Vidi “Međutočke” (str. 34) ili “Trase” (str. 39).
20
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
Radarsko prekrivanje
Kad svoj uređaj za iscrtavanje povežete s dodatnim pomorskim radarom tvrtke Garmin, moći ćete koristiti radarsko
prekrivanje za prekrivanje informacija radara na navigacijskoj ili ribolovnoj karti (str. 83).
BlueChart g2 Vision
Dodatna, unaprijed programirana podatkovna kartica BlueChart g2 Vision omogućava vam da izvučete maksimum
iz svog uređaja za iscrtavanje. Osim detaljnog prikaza pomorskih karata, BlueChart g2 Vision posjeduje sljedeće
značajke:
• Mariner’s Eye 3D—donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza plovila te pruža trodimenzionalnu pomoć u
navigaciji. Karta BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D detaljnija je od prethodno učitanih podataka
(str. 22).
• Fish Eye 3D—donosi podvodni, trodimenzionalni pogled koji vizualno prikazuje morsko dno prema
informacijama s karte (str. 24).
• Ribolovne karte—prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura dna i bez navigacijskih podataka. Ova karta
najbolja je za ribolov na pučini, u dubokom moru (str. 25).
• Satelitske slike visoke rezolucije—satelitske slike visoke rezolucije služe kao realističan prikaz kopna i vodenih
površina na navigacijskoj karti (str. 25).
• Fotografije iz zraka—prikaz marina i drugih navigacijski značajnih fotografija iz zraka pomoću kojih možete
vizualizirati svoje okruženje (str. 26).
• Detaljni podaci o cestama i točkama interesa—prikaz cesta, restorana i drugih točaka interesa duž obale
(str. 27).
• Automatsko navođenje—koristi određene podatke o sigurnoj dubini i visini te podatke karte radi određivanja
najboljeg kursa do odredišta (str. 27).
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision
OBAVIJEST
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision nisu vodootporne. Dok ne koristite karticu, čuvajte je originalnoj
ambalaži i ne izlažite je suncu ili kiši kako je ne biste oštetili.
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision podložne su oštećenju zbog statičkog elektriciteta. U uvjetima niske
vlažnosti prije rukovanja karticom trebali biste se uzemljiti pomoću velikog metalnog predmeta kako biste
spriječili oštećivanje kartice.
Možete razmjenjivati kartografske podatke BlueChart g2 Vision s podatkovne kartice umetnute u jedan od uređaja
za iscrtavanje iz serije GPSMAP 6000 ili GPSMAP 7000 sa svim uređajima za iscrtavanje iz serija GPSMAP 4000,
5000, 6000 i 7000 koji su priključeni u pomorsku mrežu tvrtke Garmin (str. 117). Kartografija BlueChart g2 Vision
kompatibilna je samo s uređajima iz serije GPSMAP 4000 i novijim uređajima za iscrtavanje. Prethodni modeli
uređaja za iscrtavanje kompatibilni s pomorskom mrežom tvrtke Garmin (npr. uređaji iz serije GPSMAP 3000)
mogu se povezati s mrežom, ali ne mogu zajednički koristiti BlueChart g2 Vision podatke.
Podaci s podatkovne kartice BlueChart g2 Vision ne mogu se prenositi na računalo u svrhu stvaranja sigurnosnih
kopija ili prikazivanja. Podatkovnu karticu možete koristiti samo na GPS uređajima tvrtke Garmin kompatibilnima s
proizvodom BlueChart g2 Vision.
Možete umetnuti ili izvaditi podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision dok vam je uređaj za iscrtavanje uključen ili
isključen (str. 4).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
21
Karte i 3D prikazi karte
Mariner’s Eye 3D
Podatkovna kartica BlueChart g2 Vision omogućuje karta Mariner’s Eye 3D koja pruža detaljan trodimenzionalni
prikaz iznad i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan
prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i prilikom određivanja ulaznih i
izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D.
Mariner’s Eye 3D s prstenima dometa
Navigacijske karte
Prilagođavanje pregleda
Vidi “Prilagođavanje pregleda” (str. 19).
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Vidi “Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama” (str. 19).
Izgled karte Mariner’s Eye 3D
Prilagođavanje izgleda 3D terena
Možete odabrati način prikaza podataka karte na 3D terenu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D > Izbornik (MENU) > Izgled karte > Stil.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Klasično za upotrebu shema boja koje označavaju 3D teren.
• Odaberite Karte za 3D prikaz kartografskih podataka.
• Odaberite Fotografije za 3D prikaz satelitskih slika i kartografskih podataka.
22
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz ili skrivanje boja opasnosti
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D > Izbornik (MENU) > Izgled karte > Boje
opasnosti.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi za prikaz plitke vode i kopna u različitim bojama. Plava predstavlja duboku vodu, žuta
plitku, a crvena vrlo plitku vodu.
• Odaberite Isključi za prikaz kopna onako kako se vidi s vode.
Mariner’s Eye 3D, boje opasnosti
isključene
Mariner’s Eye 3D, boje opasnosti
uključene
Prikaz prstena dometa
Vidi “Prikaz prstena dometa” (str. 20).
Odabir sigurne dubine
Možete postaviti izgled sigurne dubine za Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Ova postavka utječe samo na izgled boja opasnosti na karti Mariner’s Eye 3D. Ona ne utječe na
postavku automatskog navođenja za dubinu sigurne vode (str. 59) ili na postavku sonara za alarm za plitku vodu
(str. 106).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D > Izbornik (MENU) > Izgled karte > Sigurna
dubina.
2. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, dubinu unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000, dubinu unesite pomoću zaslonske tipkovnice.
3. Odaberite Gotovo.
Odabir širine prometnice
Vidi “Odabir širine prometnice” (str. 20).
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 66).
Prikaz površinskog radara
Vidi “Prikaz površinskog radara” (str. 20).
Prikaz i konfiguriranje podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 62).
Korištenje međutočaka i trasa
Vidi “Međutočke” (str. 34) ili “Trase” (str. 39).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
23
Karte i 3D prikazi karte
Fish Eye 3D
Pomoću linija kontura dubine kartografije BlueChart g2 Vision, Fish Eye 3D omogućuje prikaz morskog dna ili
jezera.
Jata riba označena su crvenim, zelenim i žutim sferičnim oblicima. Crvena boja označava najveća jata, a zelena
najmanja.
3D pod vodom
Prilagođavanje pregleda
Vidi “Prilagođavanje pregleda” (str. 19).
Izgled karte Fish Eye 3D
Označavanje smjera prikaza karte Fish Eye 3D
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik (MENU) > Pregled.
2. Odaberite Pramac, Krma, Lijeva strana ili Desna strana.
Prikaz sonarnog stošca na karti
Možete prikazati stožac koji označava područje prekriveno sondom.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik (MENU) > Sonarni stožac > Uključi.
Prikaz pronađenih riba
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik (MENU) > Simboli riba > Uključi.
Prikaz trasa
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik (MENU) > Trase > Uključi.
Prikaz podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 62).
24
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
Ribolovna karta
Koristite Ribolovnu kartu za detaljni prikaz kontura dna i mjerenja dubine na karti.
Ribarske karte
Navigacijske karte
Ribolovna karta koristi detaljne batimetrijske podatke na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2
Vision i najbolja je za ribolov na pučini, u dubokom moru.
Izgled ribolovne karte
Korištenje međutočaka
Vidi “Međutočke” (str. 34).
Upotreba trasa
Vidi “Trase” (str. 39).
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 66).
Prikaz navigacijskih oznaka
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovna karta > Izbornik (MENU) > Navigacijske oznake >
Uključi.
Prikaz podatkovnih traka
Vidi “Podatkovne trake” (str. 62).
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba dijela možete prekriti satelitskim slikama visoke
rezolucije prilikom korištenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision.
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja.
Ako ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u području BlueChart g2 Vision, povećajte razinu zumiranja pomoću
tipke Domet (+) (uređaji iz serije GPSMAP 6000) ili gumba
(uređaji iz serije GPSMAP 7000). Možete i
povećati razinu detalja promjenom pojedinosti zumiranja na karti (str. 11).
1. Na početnom zaslonu odaberite Navigacijska karta > Izbornik (MENU) > Postavljanje karte > Fotografije.
2. Dovršenje postupka:
• Za prikaz standardnih kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim fotografijama, odaberite Samo
kopno.
• Za prikaz fotografija na vodi i kopnu uz određeno zatamnjenje odaberite Foto-karta. Za podešavanje
zatamnjenja fotografije odaberite i držite Gore ili Dolje. Što je postotak veći, više će satelitskih fotografija
pokrivati i kopno i vodu.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
25
Karte i 3D prikazi karte
Prekrivanje fotografijama isključeno
Prekrivanje fotografijama samo za kopno
Foto-karta pri 50%
Foto-karta pri 100%
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Prije nego što omogućite pregled fotografija iz zraka na navigacijskoj karti, uključite postavku za foto točke (str. 13).
Unaprijed programirane podatkovne kartice BlueChart g2 Vision sadrže fotografije mnogih orijentira, marina i luka
iz zraka. Koristite ove fotografije kako biste se orijentirali odnosno upoznali s marinom
ili lukom prije dolaska.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karta > Navigacijska karta.
2. Odaberite ikonu fotoaparata.
• Standardna ikona fotoaparata ( ) označava fotografiju iz zraka.
• Ikona fotoaparata sa stošcem (
) označava fotografiju iz iste perspektive. Fotografija slikana iz
položaja fotoaparata, u smjeru u kojem pokazuje stožac.
3. Odaberite Pregled > Zračna fotografija.
Napomena: Pritisnite tipke Domet (-/+) (uređaji iz serije GPSMAP 6000) ili dodirnite
ili
(uređaji iz
serije GPSMAP 7000) za smanjivanje i povećavanje slike prilikom pregleda fotografije iz zraka na cijelom zaslonu.
26
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Karte i 3D prikazi karte
Animirani indikatori morskih mijena i struja
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera
struje na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. Kako biste to omogućili, podaci o stanici za predviđanje morskih mijena i
podaci o smjeru struje moraju biti dostupni na prethodno učitanoj karti ili području BlueChart g2 Vision. Potrebno je
odabrati i vrijednost Animirano za postavku morskih mijena/struja (str. 10).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se na karti u obliku okomitog
grafikona sa strelicom. Crvena strelica okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava
strelica okrenuta prema gore označava plimu u porast. Nakon što pomaknete pokazivač preko
pokazivača stanice za predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat će se visina
plime u stanici.
Stanica za
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti. Smjer svake od strelica označava predviđanje
smjer struje na određenoj lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine struje na morskih mijena
s opadajućom
toj lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač preko pokazivača
plimom
smjera struje, iznad pokazivača smjera prikazat će se specifična brzina struje na toj lokaciji.
Pokazivač Boja
smjera
Žuta
Trenutni raspon
brzine
0 do 1 čvora
Narančasta 1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Pregled informacija stanice za struje
Vidi “Informacije o strujama” (str. 47).
Detaljni podaci o cestama i točkama interesa
BlueChart g2 Vision sadrži detaljne podatke o cestama i točkama interesa, koji uključuju detaljne obalne ceste i
točke interesa kao što su restorani, konačišta, lokalne atrakcije i ostalo.
Traženje i prelazak na točke interesa
Vidi “Kamo?” (str. 42).
Automatsko navođenje
Automatskim navođenjem automatski se stvara i predlaže najbolji put do odredišta, na temelju dostupnih
kartografskih podataka BlueChart g2 Vision. Automatsko navođenje dostupno je prilikom navigacije do odredišta
pomoću naredbe Vodi do (str. 33).
Konfiguriranje postavki automatskog navođenja
Vidi “Konfiguracija linije automatskog navođenja” (str. 59).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
27
Kombinacije
Kombinacije
O zaslonu Kombinacije
Zaslon Kombinacije istovremeno prikazuje kombinaciju različitih zaslona. Broj dostupnih opcija na zaslonu
Kombinacije ovisi o dodatnim mrežnim uređajima koje ste povezali s uređajem za iscrtavanje te o tome koristite
li dodatnu podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 možete kombinirati do
tri zaslona, a kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 do četiri zaslona. Nakon što odaberete kombinaciju, možete je
prilagoditi.
Polja s podacima
Aktivni zaslon
Promjena aktivnog
zaslona (samo
uređaji serije 6000)
Konfiguracija zaslona Kombinacije
Odabir kombinacije
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
Prilagođavanje zaslona Kombinacije
Napomena: možete birati samo između opcija koje su dostupne na vašem uređaju za iscrtavanje. Za povećavanje
broja dostupnih zaslona koristite podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision ili dodajte mrežne uređaje kao što su sonar
i radar.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Promijeni kombinaciju.
4. Dovršenje postupka:
• Za odabir broja kombiniranih zaslona odaberite Funkcije. Odaberite broj.
• Odaberite Izgled > Vert. za vertikalan izgled zaslona.
• Odaberite Izgled > Horiz. za horizontalan izgleda zaslona.
• Za prikaz vodoravne trake s podatkovnim poljima odaberite Traka s podacima > Uključi.
• Odaberite numeriranu opciju, npr. 1. Navigacijska karta ili 2. Sonar na slici prikazanoj u nastavku kako
biste promijenili vrstu informacija koja se prikazuje na odgovarajućem zaslonu.
28
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Kombinacije
Kombinirani
zaslon 1
Kombinirani
zaslon 2
Podatkovna traka
5. Odaberite Gotovo.
Dodavanje podatkovnog polja
Zaslon Kombinacije može prikazati do šest podatkovnih polja kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 te do osam
podatkovnih polja kod uređaja iz serije GPSMAP 7000.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite podatkovno polje koje nije iskorišteno.
4. Odaberite vrstu podataka prikazanih u polju.
Dostupne se podatkovne opcije mijenjaju u skladu s konfiguracijom uređaja za iscrtavanje i mreže.
Nekorišteno
podatkovno polje
Uklanjanje podatkovnog polja
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
Odaberite kombinaciju.
Odaberite podatkovno polje koje sadrži podatke.
Odaberite Ništa.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
29
Kombinacije
Uređivanje podatkovnog polja
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
Odaberite kombinaciju.
Odaberite podatkovno polje.
Odaberite vrstu podataka prikazanih u polju.
Dostupne se podatkovne opcije mijenjaju u skladu s konfiguracijom uređaja za iscrtavanje i mreže.
Pregled podataka s instrumenata
Na zaslonu s kombinacijama možete pregledati mjerače motora ili mjerače goriva.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Promijeni kombinaciju.
4. Odaberite numeriranu opciju.
5. Dovršite postupak za prikaz mjerača na zaslonu s kombinacijama:
• Za prikaz mjerača motora odaberite Instrumenti > Motor > Gotovo.
• Za prikaz mjerača goriva odaberite Instrumenti > Gorivo > Gotovo.
Kretanje kroz zaslone instrumenata
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju koja sadrži zaslon s podacima s instrumenata.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 odaberite ikonu iz donjeg desnog kuta koja predstavlja zaslon mjerača
koji želite pregledati.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite lijevu i desnu strelicu ispod mjerača.
Uređaj za iscrtavanje prikazat će sljedeći zaslon s mjeračem goriva ili zaslon s mjeračem motora.
4. Ponovite 3. korak kako biste pregledali sve zaslone mjerača.
Prilagođavanje podataka s instrumenata
Vidi “Mjerači motora” (str. 51) ili “Mjerači goriva” (str. 53).
Aktivni zaslon
Najveći zaslon na zaslonu s kombinacijama naziva se aktivni zaslon. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 možete
prebaciti sadržaj koji se prikazuje na aktivnom zaslonu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite ikonu iz donjeg desnog kuta koja predstavlja zaslon koji želite prikazati na aktivnom zaslonu.
30
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Kombinacije
Upotreba prikaza preko cijelog zaslona
Možete prikazati sadržaj s bilo kojeg kombiniranog zaslona preko cijelog zaslona uređaja za iscrtavanje.
Napomena: Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, kombinirani zaslon mora biti na aktivnom zaslonu prije
mogućnosti njegovog prikaza preko cijelog zaslona uređaja za iscrtavanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 provjerite nalazi li se kombinirani zaslon koji želite prikazati preko
čitavog zaslona uređaja za iscrtavanje na aktivnom zaslonu. Ako ne, odaberite ikonu iz donjeg desnog kuta koja
predstavlja zaslon koji želite prikazati preko cijelog zaslona uređaja za iscrtavanje.
4. Dovršite radnju za pregled cijelog zaslona uređaja za iscrtavanje:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, aktivni zaslon pomaknite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite kombinirani zaslon.
5. Dovršite postupak za povratak na zaslon Kombinacije:
• Na radarskom zaslonu odaberite Prekini usmjeravanje.
• Na zaslonu karte odaberite Zaustavi pomicanje.
• Na zaslonu sonara ili videozapisa odaberite Natrag.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
31
Navigacija
Navigacija
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Odgovor
Kako načiniti točku uređaja za iscrtavanje u smjeru
u kojemu želim ići?
Krećite se pomoću opcije Idi na. Vidi “Postavljanje i
praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi na”
(str. 33).
Kako postići da me uređaj navodi ravnom linijom
(umanjujući odstupanja na minimum) do lokacije
koristeći najkraći put od trenutne lokacije?
Odredite rutu s jednom dionicom i krećite se njome
pomoću opcije Ruta do (str. 35).
Kako postići da me uređaj navodi do lokacije
zaobilazeći pritom prepreke?
Odredite rutu s više dionica i krećite se njome pomoću
opcije Ruta do. Vidi “Stvaranje rute i navigiranje s vaše
trenutne lokacije” (str. 35).
Kako postići da uređaj upravlja automatskim
pilotom?
Krećite se pomoću opcije Ruta do (str. 35).
Može li uređaj stvoriti putanju za mene?
Ako imate podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision,
krećite se pomoću automatskog navođenja. Vidi
“Postavljanje i praćenje kursa pomoću automatskog
navođenja” (str. 33).
Kako promijeniti postavke automatskog navođenja
za svoje plovilo?
Vidi “Konfiguracija linije automatskog navođenja”
(str. 59).
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje
Za navigaciju pomoću uređaja iz serije GPSMAP 6000 ili 7000, prvo morate odabrati odredište, postaviti kurs ili
stvoriti rutu i pratiti kurs ili rutu. Možete slijediti kurs ili rutu na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, 3D perspektivi
ili karti Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
Odredišta
Odredišta možete odabrati pomoću raznih karti i 3D prikaza karte ili pak pomoću značajke Kamo?.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Odaberite gdje želite ići:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku kako biste odabrali odredište putem
pokazivača ( ).
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite navigacijsku kartu kako biste odabrali odredište putem
pokazivača ( ).
Odabir odredišta pomoću izbornika Kamo?
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo?.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Međutočke za pregled popisa prethodno učitanih lokacija i lokacija koje ste prethodno označili
(str. 34).
• Odaberite Rute za pregled popisa ruta koje ste prethodno spremili (str. 35).
• Odaberite Trase za pregled popisa spremljenih trasa (str. 39).
32
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Navigacija
• Odaberite Usluge na pučini za pregled popisa marina i ostalih točaka interesa na pučini, navedenih prema
nazivu (str. 42).
• Odaberite Traži po nazivu za traženje međutočaka, ruta, trasa i točaka interesa na pučini prema nazivu
(str. 43).
3. Odaberite odredište.
Kursovi
Možete postaviti i pratiti kurs prema odredištu koristeći neku od ove tri metode: Idi na, Ruta do ili Vodi do.
• Idi na—vodi vas izravno na odredište.
• Ruta do—stvara rutu od vaše lokacije do odredišta omogućavajući vam dodavanje skretanja.
• Vodi do—koristi podatke BlueChart g2 Vision karte za predlaganje najboljeg puta do odredišta pomoću
automatskog navođenja. Za prikazivanje ove mogućnosti morate koristiti podatkovnu
karticu BlueChart g2 Vision.
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi na
 OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode.
Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije do odabranog odredišta.
1. Odabir odredišta pomoću karte ili opcije Kamo? (str. 32).
2. Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja
ispravljeni kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa,
pomicat će se s vašim plovilom.
3. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Napomena: Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta
ili se vratite do grimizne linije (izravni kurs).
Stvaranje i praćenje nove rute pomoću opcije Ruta do
Vidi “Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije” (str. 35).
Praćenje spremljene rute pomoću opcije Ruta do
Vidi “Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom” (str. 44).
Postavljanje i praćenje kursa pomoću automatskog navođenja
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim
kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite
kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
1. Odabir odredišta pomoću karte ili opcije Kamo? (str. 32).
2. Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
3. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom automatskog navođenja.
Napomena: Siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači kako automatsko navođenje ne može
izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 59).
4. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
33
Navigacija
Međutočke
Možete spremiti do 5000 međutočaka s korisnički definiranim nazivom, simbolom, dubinom, temperaturom vode i
komentarom za svaku međutočku.
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na početnom zaslonu odaberite Označi (MARK).
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke > Nova
međutočka > Pomakni.
2. Odredite lokaciju međutočke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli međutočku dok gledate kartu. Za seriju GPSMAP 6000
koristite višesmjernu tipku kako biste odabrali novu lokaciju na karti. Za seriju GPSMAP 7000 dodirnite
novu lokaciju na karti. Odaberite Premjesti međutočku.
• Odaberite Unesite položaj kako biste premjestili međutočku upotrebom koordinata. Za seriju GPSMAP
6000 koristite višesmjernu tipku kako biste unijeli koordinate za novu lokaciju.
Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Označavanje i navigacija do MOB lokacije
Kad označite međutočku možete je označiti kao lokaciju čovjeka u moru (MOB).
Na bilo kojem zaslonu odaberite Označi (MARK) > Čovjek u moru.
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj za iscrtavanje određuje kurs natrag do
označene lokacije putem značajke Idi na.
Pregled popisa svih međutočaka
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
Uređivanje spremljene međutočke
1.
2.
3.
4.
34
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
Odaberite međutočku.
Odaberite Pregled > Uredi.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naziv. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, naziv promijenite pomoću višesmjerne tipke. Za
seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol. Odaberite novi simbol.
• Odaberite Dubina. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, dubinu promijenite pomoću višesmjerne tipke ili
numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Temp. vode. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, temperaturu vode promijenite pomoću
višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
Odaberite Gotovo.
• Odaberite Komentar. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, komentar promijenite pomoću višesmjerne
tipke. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Navigacija
Pomicanje spremljene međutočke
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
Odaberite međutočku.
Odaberite Pregled > Pomakni.
Naznačite novu lokaciju međutočke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste pomaknuli međutočku dok gledate kartu. Za seriju GPSMAP 6000
koristite višesmjernu tipku kako biste odabrali novu lokaciju na karti. Za seriju GPSMAP 7000 dodirnite
novu lokaciju na karti. Odaberite Premjesti međutočku.
• Odaberite Unesite položaj kako biste premjestili međutočku upotrebom koordinata. Za seriju GPSMAP
6000 koristite višesmjernu tipku kako biste unijeli koordinate za novu lokaciju.
Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Brisanje međutočke ili MOB-a
Možete izbrisati spremljenu međutočku ili MOB.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke.
2. Odaberite međutočku ili MOB.
3. Odaberite Pregled > Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih
podataka > Međutočke > Sve.
Kopiranje međutočaka
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 69).
Rute
Možete stvoriti i spremiti do 20 ruta. Svaka ruta može sadržavati do 250 međutočaka.
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i odmah njome navigirati. Ovaj postupak ne sprema
rutu ili podatke o međutočki.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom BlueChart g2
Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karta.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku za odabir odredišta putem pokazivača
( ).
• Za seriju GPSMAP 7000 dodirnite odredište pomoću pokazivača ( ).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
35
Navigacija
Odredište
odabrano
4. Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
5. Navedite lokaciju na kojoj želite izvesti posljednje skretanje prema svom odredištu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku za odabir lokacije posljednjeg skretanja
putem pokazivača ( ).
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite lokaciju posljednjeg skretanja pomoću pokazivača
( ).
6. Odaberite Dodaj skretanje.
Lokacija skretanja
odabrano
Odredište
7. Ako želite dodati skretanja ponovite korake 5 i 6 krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije plovila.
Zadnje skretanje koje dodate trebalo bi biti prvo skretanje od vaše trenutne lokacije. To bi trebalo biti skretanje
koje je najbliže plovilu.
8. Kad se ruta dovrši, odaberite Gotovo.
9. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
10. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
36
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Navigacija
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće međutočke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute > Nova ruta.
2. Odaberite početnu točku rute:
• Odaberite Koristi kartu. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 lokaciju na karti odaberite pomoću
višesmjerne tipke. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite lokaciju na karti.
• Odaberite Koristi popis međutočaka i odaberite spremljenu međutočku.
Početna
točka
3. Odaberite Dodaj skretanje kako biste označili početnu točku rute.
4. Naznačite lokaciju na kojoj želite izvršiti sljedeće skretanje:
• Odaberite Koristi kartu. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 lokaciju na karti odaberite pomoću
višesmjerne tipke. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite lokaciju na karti.
• Odaberite Koristi popis međutočaka i odaberite spremljenu međutočku.
5. Odaberite Dodaj skretanje.
Uređaj za iscrtavanje označava položaj skretanja međutočkom.
6. Želite li dodati još skretanja, ponovite 4. i 5. korak.
7. Odaberite odredište:
• Odaberite Koristi kartu. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 lokaciju na karti odaberite pomoću
višesmjerne tipke. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite lokaciju na karti.
• Odaberite Koristi popis međutočaka i odaberite spremljenu međutočku.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
37
Navigacija
Odredište
Skretanje
Početna
točka
8. Odaberite Gotovo.
Prikaz popisa spremljenih ruta
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
2. Dodirnite rutu za uređivanje.
3. Odaberite Pregled > Uredi rutu.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naziv. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, naziv promijenite pomoću višesmjerne tipke. Za
seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Uredi skretanja > Koristi kartu. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu
tipku kako biste odabrali lokaciju skretanja na karti. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite lokaciju
skretanja na karti. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Uredi skretanja > Koristi popis skretanja. Odaberite međutočku s popisa. Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene rute
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite Pregled > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih
podataka > Rute.
Zaobilaženje međutočke na spremljenoj ruti
Možete započeti s navigacijom spremljenom rutom s bilo koje međutočke na ruti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite Navigiraj do.
38
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Navigacija
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju rutom blizu točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju rutom blizu točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna.
• Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući je za određenu udaljenost (str. 44).
5. Odaberite međutočku za koju želite da bude sljedeće skretanje u vašoj ruti:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 međutočku odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite međutočku.
6. Odaberite Ruta do.
7. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
8. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Kopiranje ruta
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 69).
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno snima naziva se aktivnom trasom i nju možete
spremiti. Trase možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz trasa
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Međutočke i trase > Trase > Uključi.
Linija na karti označava vašu trasu.
Trasa
Postavljanje boje aktivne trase
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase > Boja
trase.
2. Odaberite boju trase.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
39
Navigacija
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremi aktivnu trasu.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite vrijeme početka trenutačne trase ili opciju Ponoć, ako je ponuđena.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3. Odaberite Spremi.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
Uređivanje spremljene trase
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
Odaberite trasu.
Odaberite Odabir (SELECT) > Uredi trasu.
Dovršite postupak.
• Odaberite Naziv. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, naziv promijenite pomoću višesmjerne tipke. Za
seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Boja i odaberite boju trase.
Spremanje trase kao rute
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2. Odaberite trasu.
3. Odaberite Odabir (SELECT) > Uredi trasu > Spremi rutu.
Brisanje spremljene trase
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2. Odaberite trasu.
3. Odaberite Odabir (SELECT) > Izbriši.
Brisanje svih spremljenih trasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih
podataka > Trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Prati aktivnu trasu.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite vrijeme početka trenutačne trase ili opciju Ponoć, ako je ponuđena.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3. Odaberite Prati trasu.
4. Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
5. Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
40
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Navigacija
Brisanje aktivne trase
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Izbriši aktivnu trasu.
Memorija trase će se izbrisati, a trenutna trasa će ostati zabilježena.
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase > Način
snimanja.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Do punjenja za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za trase.
• Odaberite Kružno za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije podatke novima.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje trase. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije
ispuni memoriju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase > Interval >
Interval.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost za snimanje trase na temelju udaljenosti između točaka. Odaberite Promjena kako
biste postavili udaljenost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku
tipkovnicu. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Vrijeme za snimanje trase na temelju vremenskog intervala. Odaberite Promjena kako biste
postavili vrijeme. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku
tipkovnicu. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Rezolucija za snimanje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od kursa. Ta se postavka
preporučuje za što učinkovitiju upotrebu memorije. Odaberite Promijeni za unos maksimalne dozvoljene
pogreške prije zapisivanja točke trase. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili
numeričku tipkovnicu. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
3. Odaberite Gotovo.
Kopiranje trasa
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 69).
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih
podataka > Sve.
Navigacija uz Garmin sustav autopilota
Dok pokrećete bilo kakvu vrstu navigacije (Idi na, Ruta do, Vodi do ili Prati trasu), a ako ste spojeni na kompatibilan
Garmin sustav autopilota (npr. GHP™ 10), odzivnik će od vas zatražiti pokretanje autopilota.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
41
Kamo?
Kamo?
Opciju Kamo? na početnom zaslonu možete koristiti za pretraživanje i kretanje do obližnjih crpki, servisa i ostalih
usluga, kao i međutočaka te ruta koje ste stvorili.
Odredišta pomorskih usluga
NAPOMENA: Ova značajka ne mora biti dostupna u svim područjima.
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na kojima se nude pomorske usluge.
Navigiranje do odredišta pomorskih usluga
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim
kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite
kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći
na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku
vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Napomena: Automatsko navođenje dostupno je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom BlueChart g2
Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Usluge na pučini.
2. Odaberite kategoriju pomorske usluge koju želite.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis od 50 najbližih lokacija te udaljenost i smjer do svake lokacije.
3. Odaberite odredište.
Savjet: Odaberite Sljedeća stranica za prikaz dodatnih informacija ili prikaz lokacije na karti.
4. Odaberite Navigiraj do.
5. Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi na.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
6. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači
da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za
minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 59).
7. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Prelazak na zaslon
42
Navođenje na zaslon
(BlueChart g2 Vision)
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Kamo?
Zaustavljanje navigacije
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Zaustavljanje navigacije.
Traženje odredišta i kretanje prema njemu
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim
kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite
kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći
na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku
vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga možete pretraživati prema nazivu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Traži po nazivu.
2. Dovršite postupak kako biste upisali barem dio naziva svog odredišta:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 znakove odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju kriterijima vašeg pretraživanja.
4. Odaberite lokaciju.
5. Odaberite Navigiraj do.
6. Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi na.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
7. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači
da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za
minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 59).
8. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Pretraživanje i navigacija na spremljenu međutočku
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim
kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite
kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi
vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku
vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa međutočaka i navigacije njima, morate stvoriti i spremiti barem
jednu međutočku (str. 34).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
43
Kamo?
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Točke.
Odaberite međutočku.
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi na.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
5. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači
kako automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja zbog postavki za minimalnu
sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 59).
6. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
1.
2.
3.
4.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem
jednu rutu (str. 37).
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite Navigiraj do.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja
ispravljeni kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa,
pomicat će se s vašim plovilom.
5. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Napomena: Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta
ili se vratite do grimizne linije (izravni kurs).
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem
jednu rutu (str. 37).
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite Pregled > Navigiraj do.
4. Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući je za određenu udaljenost.
44
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Kamo?
5. Odaberite Pomak.
6. Unesite udaljenost pomaka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
8. Naznačite kako navigirati rutom:
• Odaberite Naprijed - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao
početna, pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Naprijed - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao
početna, pa do desne strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao
odredišna, pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao
odredišna, pa do desne strane originalne rute.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja
ispravljeni kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa,
pomicat će se s vašim plovilom.
9. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
10. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Napomena: Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta
ili se vratite do grimizne linije (izravni kurs).
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa trasa i navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jednu
trasu (str. 40).
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Trase.
2. Odaberite trasu.
3. Odaberite Prati trasu.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja trase određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja trase određena kao odredišna.
5. Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
6. Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
45
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Na zaslonu Informacije možete pregledavati podatke o morskim mijenama, strujama, nebu, mjeračima
i videozapisima.
Informacije o morskim mijenama, strujama i nebeske informacije za određenu stanicu možete odabrati i izravno s
navigacijske karte. Odaberite područje u blizini željene stanice, odaberite Informacije te odaberite Morske mijene,
Struje ili Nebo.
Podaci almanaha
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena
Zaslon Morske mijene prikazuje informacije o stanici za predviđanje morskih mijena za određeni datum i vrijeme,
uključujući razinu plime i vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke. Uređaj za iscrtavanje prema zadanim
postavkama prikazuje informacije o morskim mijenama za posljednju promatranu stanicu za predviđanje morskih
mijena, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Morske mijene.
Stanica za
predviđanje
morskih mijena
Razina morske
mijene prema
lokalnom vremenu
Lokalno vrijeme
Vrijeme
sljedeće plime
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena
Pregled informacija o stanicama za predviđanje morskih mijena u blizini
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Morske mijene >
Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena za drugi datum
Možete naznačiti datum za koji želite vidjeti informacije stanice za predviđanje morskih mijena.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Morske mijene >
Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promjena datuma za prikaz informacija o morskim mijenama za drugi datum.
Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, datum unesite pomoću višesmjerne tipke. Za seriju GPSMAP 7000
koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Sljedeći dan za prikaz informacija o morskim mijenama na dan nakon prikazanog datuma.
• Odaberite Prethodni dan za prikaz informacija o morskim mijenama na dan prije prikazanog datuma.
46
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Informacije o strujama
Napomena: Informacije o stanicama za mjerenje morskih struja dostupne su uz karticu BlueChart g2 Vision.
Na zaslonu sa strujama prikazuju se informacije o stanicama za mjerenje morskih struja za određeni datum i vrijeme,
uključujući i trenutnu brzinu i razinu. Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje informacije o
strujama za posljednju promatranu stanicu za mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Struje.
Stanica za
mjerenje
morskih struja
Razina morskih struja
prema lokalnom
vremenu
Informacije stanice za mjerenje morskih struja
Pregled informacija o stanicama za mjerenje morskih struja u blizini
Napomena: Informacije o stanicama za mjerenje morskih struja dostupne su uz karticu BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Struje > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
Konfiguriranje informacija o stanicama za mjerenje morskih struja
Možete naznačiti datum za koji želite vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja i te informacije možete
vidjeti u obliku karte ili izvješća.
Napomena: Informacije o stanicama za mjerenje morskih struja dostupne su uz karticu BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Struje > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promjena datuma > Ručno za prikaz informacija o morskim mijenama za drugi datum. Kod
uređaja iz serije GPSMAP 6000, datum unesite pomoću višesmjerne tipke. Za seriju GPSMAP 7000
koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Prikaži izvješće za prikaz izvješća o strujama pojedine stanice za mjerenje morskih struja.
Izvješće uključuje razine vode bez struja, poplave i oseke.
• Odaberite Sljedeći dan za prikaz informacija o strujama na dan nakon prikazanog datuma.
• Odaberite Prethodni dan za prikaz informacija o strujama na dan prije prikazanog datuma.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
47
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Informacije o nebu
Zaslon Nebo prikazuje informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama
i približnom položaju sunca i mjeseca na nebu. Prema zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje
informacije o nebu za današnji datum i trenutno vrijeme.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Nebo.
Položaj mjeseca
Položaj sunca
Prozor pregleda neba
Horizont
Odozgo
Informacije o nebu
Pregled informacija o nebu za drugi datum
Možete odabrati datum i vrijeme za koje želite vidjeti informacije o nebu, a možete vidjeti i mjesečevu mijenu za
odabrani datum i vrijeme.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene/struje > Nebo.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promijeni vrijeme za prikaz informacija za određeno vrijeme na taj datum. Za unos novog
vremena odaberite Gore ili Dolje.
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promjena datuma > Ručno. Kod uređaja iz serije GPSMAP
6000, datum unesite pomoću višesmjerne tipke. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
Odaberite Gotovo.
• Za prikaz mjesečeve mijene u određeno vrijeme i datum odaberite Mjesečeva mijena.
Podaci za okoliš
Grafikoni podataka za okoliš
Možete vidjeti i konfigurirati grafikone podataka za okoliš raznih vrsta, uključujući brzinu vjetra, kut vjetra,
temperaturu zraka, temperaturu vode, atmosferski tlak i dubinu. Grafikoni prikazuju trendove podataka u određenom
vremenskom razdoblju. Na zaslonu Kombinacije možete uključiti jedan ili više grafikona (str. 28).
48
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonima potrebni su razni senzori, sonde ili antene. Informacije o povezivanju
uređaja za iscrtavanje s perifernim uređajima putem NMEA 2000 mreže potražite pod Tehnički dokument za Garmin
NMEA 2000 proizvode na priloženom CD-u.
Konfiguriranje grafikona
Možete postaviti mjerilo i trajanje svakog od grafikona. Trajanje predstavlja vremenski interval koji se prikazuje na
grafikonu, a mjerilo predstavlja raspon izmjerenih podataka koji se prikazuju na grafikonu, uključujući i specifične
maksimalne i minimalne vrijednosti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni.
2. Odaberite vrstu grafikona (Brzina vjetra, Kut vjetra, Temperatura, Atm. tlak ili Dubina).
3. Odaberite Postavljanje grafikona.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Trajanje i odaberite Gore ili Dolje za postavljanje trajanja.
• Odaberite Mjerilo. Odaberite Gore, Dolje ili Automatski. Ako odaberete Automatski, uređaj za iscrtavanje
će postaviti optimalne minimalne i maksimalne vrijednosti za raspon, na temelju uvjeta okruženja. Nakon što
uređaj za iscrtavanje primi nove podatke o uvjetima okruženja, automatski će im prilagoditi mjerilo.
• Odaberite Ponovo postavi mjerilo kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili postavljanje optimalnih
minimalnih i maksimalnih vrijednosti za raspon, na temelju uvjeta okruženja.
Podaci za brzinu vjetra
Pregled grafikona brzine vjetra
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu brzine vjetra, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati s perifernim
uređajima navedenima u nastavku.
Brzina vjetra Opis
Manifesni
Prikazuje podatke za brzinu vjetra na temelju
vjetar
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na
plovilu koje se kreće.
Stvarni vjetar Prikazuje podatke za brzinu vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na
plovilu koje stoji. Za preciznije podatke,
postavku za izvor brzine vjetra trebalo bi
postaviti na Automatski (str. 59).
Prizemni vjetar Prikazuje podatke za brzinu vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na obali.
Obvezni senzori
Senzor vjetra.
Senzor vjetra i senzor brzine; ili senzor vjetra i
GPS antena.
Senzor vjetra, senzor brzine kroz vodu, senzor
smjera i GPS antena; ili senzor vjetra i GPS
antena; ili senzor vjetra, senzor brzine kroz
vodu i senzor smjera.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Brzina vjetra.
2. Odaberite vrstu podataka za brzinu vjetra između onih ponuđenih na grafikonu (Manifesni vjetar, Stvarni
vjetar ili Prizemni vjetar).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
49
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Podaci o kutu vjetra
Pregled grafikona s podacima o kutu vjetra
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu brzine vjetra, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati s perifernim
uređajima navedenima u nastavku.
Kut vjetra
Manifesni
vjetar
Opis
Prikazuje podatke za smjer vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na
plovilu koje se kreće. Radi se o manifesnom
kutu vjetra, koji se izračunava u odnosu na
pramac plovila i prikazuje u stupnjevima
ulijevo ili stupnjevima udesno.
Stvarni vjetar Prikazuje podatke za smjer vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na
plovilu koje stoji. Radi se o stvarnom kutu
vjetra, koji se izračunava u odnosu na pramac
plovila i prikazuje u stupnjevima ulijevo ili
stupnjevima udesno. Za preciznije podatke,
postavku za izvor brzine vjetra trebalo bi
postaviti na Automatski (str. 59).
Prizemni vjetar Prikazuje podatke za smjer vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na
obali. Radi se o prizemnom kutu vjetra, koji se
izračunava u odnosu na sjever i prikazuje u
stupnjevima u smjeru kazaljke na satu. Sjever
može biti stvarni sjever, magnetski sjever ili
mrežni sjever, ovisno o konfiguraciji postavke
referentne vrijednosti smjera (str. 61).
Obvezni senzori
Senzor vjetra.
Senzor vjetra i senzor brzine; ili senzor vjetra
i GPS antena.
Senzor vjetra, senzor brzine kroz vodu, senzor
smjera i GPS antena; ili senzor vjetra i GPS
antena; ili senzor vjetra, senzor brzine kroz
vodu i senzor smjera.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Kut vjetra.
2. Odaberite vrstu podataka za smjer vjetra između onih ponuđenih na grafikonu (Manifesni vjetar, Stvarni vjetar
ili Prizemni vjetar).
Podaci o temperaturi zraka i vode
Pregled grafikona s temperaturom zraka i vode
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu s temperaturom vode, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati sa
senzorom temperature vode ili sondom koja ima mogućnost mjerenja temperature. Za dohvat podataka prikazanih na
grafikonu s temperaturom zraka, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati sa senzorom temperature zraka.
Ako ste uključili i konfigurirali alarm za temperaturu vode (str. 106), grafikon će crvenom bojom prikazati sve
podatke o temperaturi vode koji su 2°F (1,1°C) iznad ili ispod temperature određene za alarm.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Temperatura.
2. Odaberite vrstu informacija o temperaturi između onih ponuđenih na grafikonu (Temp. zraka ili Temp. vode).
Podaci o atmosferskom tlaku
Pregled grafikona s atmosferskim tlakom
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu s atmosferskim tlakom, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati sa
senzorom barometarskog tlaka.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Atm. tlak.
50
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Podaci o dubini
Pregled grafikona dubine
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu dubine, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati sa sondom koja ima
mogućnost mjerenja dubine.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Grafikoni > Dubina.
Ako ste uključili i konfigurirali alarme za plitku i duboku vodu (str. 106), grafikon će crvenom bojom prikazati
sve podatke o dubini vode koji su manji od dubine navedene za alarm za plitku vodu, a crvenom bojom će
prikazati i sve podatke o dubini vode koji su veći od dubine navedene za alarm za duboku vodu.
Podaci plovila
Mjerači motora
Prikaz mjerača motora
Za pregled mjerača motora morate biti povezani s mrežom NMEA (Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku)
2000 koja može očitati podatke motora. Pojedinosti potražite u Uputama za instalaciju uređaja iz serije GPSMAP
6000/7000.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori.
Kretanje kroz zaslone mjerača goriva i motora
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori.
2. Prijeđite s jednog zaslona s mjeračem na drugi:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite lijevu i desnu strelicu na vrhu stranice.
Uređaj za iscrtavanje će prikazati sljedeći zaslon s mjeračem motora ili mjeračem goriva.
3. Ponovite 2. korak za kretanje kroz sve zaslone s mjeračima motora i mjeračima goriva.
Prilagođavanje ograničenja mjerača goriva i motora
Možete konfigurirati do četiri vrijednosti za svaki mjerač motora ili mjerač goriva kako biste odredili gornje i
donje ograničenje mjerača i raspon željenog standardnog rukovanja. Kada vrijednost prekorači raspon standardnog
rukovanja, lice mjerača ili traka postaju crveni.
Postavka
Opis
Minimalno mjerilo Ova vrijednost je manja od minimalnog mjerila i predstavlja donje ograničenje mjerača.
Ova postavka nije dostupna na svim mjeračima.
Maksimalno
Ova vrijednost je veća od maksimalnog mjerila i predstavlja gornje ograničenje mjerača.
mjerilo
Ova postavka nije dostupna na svim mjeračima.
Deklarirani
Predstavlja minimalnu vrijednost raspona standardnog rukovanja.
minimum
Deklarirani
Predstavlja maksimalnu vrijednost raspona standardnog rukovanja.
maksimum
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik (MENU) > Postavke mjerača >
Postavljanje ograničenja mjerača.
2. Odaberite mjerač.
3. Odaberite Način rada > Prilagođeno.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
51
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
4. Odaberite ograničenje mjerača koje želite postaviti (Minimalno mjerilo, Maksimalno mjerilo, Deklarirani
minimum ili Deklarirani maksimum).
5. Odaberite Uključi.
6. Unesite ograničenje mjerača:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite korake 4 do 6.
Aktiviranje alarma statusa mjerača goriva i motora
Ako ste aktivirali alarme statusa mjerača, nakon što motor putem NMEA 2000 mreže pošalje poruku o upozorenju,
prikazat će se poruka alarma statusa mjerača. Ovisno o vrsti alarma, lice mjerača ili traka postaju crveni.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik (MENU) > Postavke mjerača > Alarmi
statusa > Uključi.
Prilagođavanje alarma statusa mjerača goriva i motora
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik (MENU) > Postavke mjerača > Alarmi
statusa > Prilagođeno.
2. Odaberite jedan ili više alarma mjerača motora ili mjerača goriva.
3. Odaberite Natrag.
Odabir vrste mjerača goriva
Možete postaviti vrstu mjerača koji se prikazuju na prvoj stranici mjerača motora. Ako imate jedan ili dva motora,
možete pregledavati analogne ili digitalne mjerače. Ako imate tri ili više motora, možete pregledavati samo digitalne
mjerače.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik (MENU) > Postavke mjerača > Stil.
Analogni mjerači
Digitalni mjerači
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima
Digitalni mjerači motora mogu prikazati informacije za maksimalno četiri motora. Analogni mjerači motora mogu
prikazati informacije za maksimalno dva motora.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik (MENU) > Postavke mjerača > Odabir
motora > Broj motora.
2. Odaberite broj motora.
3. Odaberite Natrag.
52
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Odabir motora prikazanih na mjeračima
Ručno odaberite broj motora prikazanih na mjeračima motora (str. 52) prije nego dobijete mogućnost odabira motora
za koje se informacije prikazuju na mjeračima.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik (MENU) > Postavke mjerača > Odabir
motora.
2. Odaberite Prvi motor.
3. Unesite broj motora (1 do 8) za koje želite vidjeti informacije na prvom mjeraču ili traci:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
Npr., ako odaberete “6,” prva traka ili mjerač motora prikazat će informacije za motor koji je u
NMEA 2000 mreži označen kao “Motor 6”.
4. Odaberite Gotovo.
5. Prema potrebi ponovite 3. i 4. korak za drugu, treću i četvrtu traku ili mjerač motora.
Mjerači goriva
Iznad i ispod brzinomjera, u središtu stranice Mjerači goriva prikazuju se najviše dva mjerača goriva, gornji i donji
mjerač. Za dohvat podataka prikazanih na mjeračima goriva potrebni su senzori razine goriva u spremnicima goriva
ili senzor protoka goriva.
Ako koristite samo senzor protoka goriva, količina goriva u plovilu je procijenjena razina goriva koja se temelji na
ukupnoj veličini spremnika, zabilježenoj količini goriva u spremnicima i protoku goriva.
Broj i konfiguracija mjerača goriva koji se prikazuju temelje se na broju i vrsti senzora podataka o gorivu na plovilu,
kao što je prikazano u nastavku.
0 senzora
protoka goriva
1 ili više
senzora
protoka goriva
0 senzora razine goriva
1 senzor razine goriva
Ne prikazuju se mjerači
goriva.
Prikazuje se gornji mjerač
goriva uz procijenjenu razinu
goriva.
Prikazuje se gornji mjerač
goriva.
Prikazuje se gornji mjerač
goriva.
2 ili više senzora razine
goriva
Prikazuju se gornji i donji
mjerači goriva.
Prikazuju se gornji i donji
mjerači goriva.
Prikaz mjerača goriva
Za prikaz informacija o gorivu, uređaj za iscrtavanje mora biti spojen s vanjskim senzorom za gorivo kao što je
Garmin GFS™ 10.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori.
2. Prijeđite sa zaslona s mjeračem motora na zaslon s mjeračem goriva:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite lijevu i desnu strelicu na vrhu stranice.
Prilagođavanje ograničenja mjerača
Vidi “Prilagođavanje ograničenja mjerača goriva i motora” (str. 51).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
53
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Aktiviranje i prilagođavanje alarma mjerača
Vidi “Aktiviranje alarma statusa mjerača goriva i motora” (str. 52) i “Prilagođavanje alarma statusa mjerača
goriva i motora” (str. 52).
Sinkroniziranje očitanja mjerača goriva s razinama goriva
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik (MENU).
2. Dovršenje postupka:
• Kad vam spremnici budu puni, odaberite Napuni sve spremnike. Razina goriva se ponovno postavlja na
maksimalni kapacitet. Uskladite je ako je to potrebno.
• Ako spremnik niste napunili do kraja, odaberite Dodaj gorivo plovilu. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000,
količinu dodanog goriva unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP
7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Prikazat će se procjena dodanog goriva. Uskladite je ako je to potrebno.
• Odaberite Postavi ukupno gorivo za ručno određivanje količine goriva u spremnicima. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000, količinu goriva unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju
GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Odabir izvora podataka za potrošnju goriva
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Motori > Izbornik (MENU) > Postavke mjerača.
2. Naznačite izvor podataka o brzini koji se koriste za izračun potrošnje goriva:
• Odaberite Potrošnja goriva > GPS brzina.
• Odaberite Potrošnja goriva > Brzina kroz vodu za upotrebu podataka s kotačića za brzinu.
Mjerači puta
Pregled mjerača puta
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Put.
Prikazat će se odometar, brzina, vrijeme i podaci o gorivu za put.
Ponovno postavljanje mjerača puta
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Put.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Ponovo postavi put kako biste sva očitanja za trenutni put postavili na 0,0.
• Odaberite Ponovo postavi maksimalnu brzinu kako biste maksimalno očitanje brzine postavili na 0,0.
• Odaberite Ponovo postavi odometar kako biste očitanja odometra postavili na 0,0.
• Odaberite Ponovo postavi sve kako biste sva očitanja postavili na 0,0.
54
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Pregled videozapisa
Uređaj za iscrtavanje može prikazati videozapis ako ste s jednim ili više video izvora povezani pomoću priloženog
videokabela. Uređaj za iscrtavanje GPSMAP 7015 ili 7215 može prikazati i podatke s računala u realnom vremenu
ako je uređaj za iscrtavanje povezan s računalom putem ulaznog VGA priključka (str. 2). Pojedinosti potražite u
Uputama za instalaciju uređaja iz serije GPSMAP 6000/7000.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video.
Odabir video izvora
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video > Izbornik (MENU).
2. Odaberite Izvor.
3. Naznačite izvor videozapisa:
• Kod uređaja GPSMAP 6008, 6208, 6012, 6212, 7012 ili 7212, za prikaz video ulaza odaberite Video 1 ili
Video 2. Kod uređaja GPSMAP 7015 ili 7215 odaberite Video 1, Video 2, Video 3
ili Video 4.
• Kod uređaja GPSMAP 7015 ili 7215 odaberite S-Video ako koristite S-Video priključak.
• Kod uređaja GPSMAP 7015 ili 7215 odaberite VGA ulaz za prikaz podataka s računala u realnom vremenu.
Zaslon uređaja za iscrtavanje oponaša monitor računala i ne sadrži gumbe Početno (HOME), Označi
(MARK) ili Izbornik (MENU).
• Kod uređaja GPSMAP 7015 ili 7215 odaberite Četverostruki video za simultani prikaz četiri RCA video
ulaza.
Konfiguriranje prikaza videozapisa
Prije mogućnosti konfiguriranja videozapisa, postavku video izvora potrebno je postaviti na S-Video, Video 1, Video
2, Video 3, Video 4 ili Četverostruki video (str. 55).
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video > Izbornik (MENU).
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Omjer > Razvuci za prikaz videozapisa putem razvučenog omjera. Videozapis ne možete razvući
preko dimenzija koje nudi povezani video uređaj i možda neće ispuniti čitav zaslon.
• Odaberite Omjer > Standardni za prikaz videozapisa pomoću standardnog omjera širine i visine slike.
• Odaberite Svjetlina. Odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Odaberite Zasićenost za podešavanje zasićenosti boja. Odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Odaberite Kontrast. Odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
• Odaberite Standardno. Odaberite izvor formata videozapisa (PAL ili NTSC). Odaberite Automatski kako
biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatski odabir formata izvora.
Izmjenjivanje više video izvora
Ako imate dva ili više video izvora, možete ih izmjenjivati upotrebom posebnog vremenskog intervala.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video > Izbornik (MENU) > Izvor > Izmjenično.
2. Odaberite trajanje prikazivanja svakog videozapisa.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
55
Podaci plovila, almanaha i podaci za okoliš
Konfiguriranje VGA prikaza
Prije mogućnosti konfiguriranja načina VGA prikaza na uređaju za iscrtavanje GPSMAP 7015 ili 7215, postavku
video izvora potrebno je postaviti na VGA ulaz (str. 55).
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video.
2. Dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
Prikazat će se zaslonski prikaz.
3. Dovršenje postupka:
• Dodirnite strelice svjetline za podešavanje svjetline zaslona.
• Dodirnite strelice kontrasta za podešavanje kontrasta zaslona.
Prekid VGA prikaza
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Video.
2. Dodirnite bilo koje mjesto na zaslonu.
Prikazat će se zaslonski prikaz.
3. Dodirnite ikonu za način prikaza u gornjem lijevom kutu.
Prikazat će se video izbornik.
4. Odaberite Izvor.
5. Odaberite novu vrijednost za postavku video izvora (str. 55).
56
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Konfiguracija uređaja
Konfiguracija uređaja
Osnovna pitanja za konfiguriranje uređaja
Pitanje
Kako podesiti količinu pojedinosti koje se prikazuju na
karti?
Kako promijeniti postavku vremenske zone?
Kako promijeniti postavku jezika?
Kako podesiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja?
Kako prikazati vrpcu kompasa pri vrhu karte?
Kako promijeniti boju aktivne trase?
Kako izbrisati zapisnik trase na karti?
Kako prenijeti međutočke na memorijsku karticu?
Kako izbrisati sve međutočke, rute i trase?
Kako provjeriti verziju softvera i verziju karte na
uređaju za iscrtavanje?
Odgovor
Vidi “Promjena pojedinosti zumiranja na karti” (str. 11).
Vidi “Konfiguriranje vremena” (str. 61).
Vidi “Postavljanje jezika” (str. 58).
Vidi “Podešavanje pozadinskog osvjetljenja” (str. 3).
Vidi “Prikaz podatkovne trake vrpce kompasa”
(str. 65).
Vidi “Postavljanje boje aktivne trase” (str. 39).
Vidi “Brisanje aktivne trase” (str. 41).
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje”
(str. 69).
Vidi “Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i
trasa” (str. 41).
Vidi “Pregled informacija o sustavu” (str. 4).
Način rada simulatora
 UPOZORENJE
Nemojte pokušavati navigirati u načinu rada simulatora jer je GPS prijemnik isključen. Sve prikazane crtice
koje označavaju jačinu satelitskih signala su simulacije i ne predstavljaju jačinu stvarnih satelitskih signala.
Način rada simulatora isključuje GPS prijemnik za upotrebu u zatvorenom prostoru ili za vježbu pomoću uređaja za
iscrtavanje. U načinu rada simulatora uređaj za iscrtavanje ne prati satelite.
Uključivanje načina rada simulatora
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Simulator > Uključi.
Konfiguriranje načina rada simulatora
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Simulator > Postavljanje.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Brzina. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, brzinu svog plovila u načinu rada simulatora unesite
pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na
zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Kontrola trase. Odaberite Automatska trasa kako biste omogućili automatsko postavljanje
smjera na uređaju za iscrtavanje ili odaberite Korisnička trasa za ručno postavljanje smjera.
• Odaberite Postavljanje položaja. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, simulirani položaj svog plovila
odaberite pomoću višesmjerne tipke. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite navigacijsku kartu.
Odaberite Odaberi (SELECT).
• Odaberite Postavi vrijeme. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, vrijeme unesite pomoću višesmjerne
tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Postavi datum. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, datum unesite pomoću višesmjerne tipke.
Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
57
Konfiguracija uređaja
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Automatsko uključivanje.
Ako odaberete Uključi, uređaj za iscrtavanje automatski će se uključiti prilikom spajanja na napajanje. Ako
odaberete Isključi, uređaj za iscrtavanje morat ćete uključivati pomoću tipke Napajanje.
Napomena: Ako je opcija Automatsko uključivanje uključena i uređaj za iscrtavanje isključite pomoću tipke
napajanja te isključite napajanje i ponovo ga priključite u roku manjem od dvije minute, možda ćete morati
pritisnuti tipku napajanja i ponovno pokrenuti uređaj za iscrtavanje.
Konfiguracija prikaza
Postavljanje zvuka
Možete odrediti kada će uređaj za iscrtavanje ispuštati zvučne signale.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Biper.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Samo alarmi kako bi se uređaj za iscrtavanje oglasio samo prilikom pokretanja alarma (zadana
vrijednost).
• Odaberite Tipka i alarm kako bi se uređaj za iscrtavanje oglasio u slušaju pritiska na tipku i u slučaju
pokretanja alarma.
Postavljanje jezika
Možete odabrati jezik koji će koristiti uređaj za iscrtavanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jezik.
2. Odabir jezika.
Navigacijske preference
Postavke rute
Odabir vrste oznake rute
Možete odabrati vrstu oznaka koje će se prikazati uz skretanja rute na karti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Oznake rute.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Prikaz naziva za označavanje skretanja na ruti pomoću naziva međutočaka.
• Odaberite Prikaz broja kako biste skretanja na ruti označili brojevima, npr. Skretanje 1 i Skretanje 2.
Konfiguriranje prijelaza skretanja na ruti
Možete odrediti koliko prije skretanja, vremenski ili prostorno, želite prijeći na sljedeću dionicu. Povećate li ovu
vrijednost, možete poboljšati preciznost sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili linijom za automatsko
navođenje s više skretanja ili pri višim brzinama. Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost sustava
autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Skretanje - prijelaz > Aktivacija.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vrijeme. Odaberite Promijeni vrijeme. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, vrijeme unesite
pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na
zaslonu.
• Odaberite Udaljenost. Odaberite Promijeni udaljenost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, udaljenost
unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu
na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
58
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Konfiguracija uređaja
Konfiguriranje izvora podataka o brzini
Možete navesti izvor podataka o brzini koji se koriste za izračun stvarne brzine vjetra ili potrošnje goriva. Brzina
kroz vodu je očitanje brzine sa senzora brzine kroz vodu, a GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Izvori brzine.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vjetar i naznačite hoće li izračunati podaci za brzinu vjetra doći sa senzora za brzinu kroz vodu
ili će se temeljiti na GPS brzini ili će pak uređaj za iscrtavanje automatski odabrati izvor s podacima o
brzini.
• Odaberite Potrošnja goriva i naznačite hoće li podaci o brzini koji se koriste za izračun potrošnje goriva
doći sa senzora za brzinu kroz vodu ili će se temeljiti na GPS brzini.
Konfiguracija linije automatskog navođenja
Možete postaviti podatke koje će uređaj za iscrtavanje koristiti prilikom izračuna linije automatskog navođenja.
Napomena: Automatsko navođenje dostupno je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom BlueChart g2
Vision.
Sigurna dubina vode i sigurna visina prepreke
 OPREZ
Postavke za sigurnu dubinu i sigurnu visinu utječu na način na koji uređaj za iscrtavanje izračunava liniju
automatskog navođenja. Ako u određenom području nije poznata dubina vode ili visina prepreke, za to
područje se neće izračunati linija automatskog navođenja. Ako je područje na početku ili na kraju linije
automatskog navođenja pliće od sigurne dubine vode ili niže od sigurne visine prepreke, za to područje se neće
izračunati linija automatskog navođenja. Na karti se kurs kroz ta područja prikazuje kao siva linija. Nakon što
vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će se poruka.
Postavljanje sigurne dubine vode i sigurne visine prepreke
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje.
2. Odaberite Sigurna dubina kako biste postavili minimalnu dubinu (podaci o dubini na karti) koju će uređaj za
iscrtavanje koristiti prilikom izračunavanja linije automatskog navođenja.
3. Unesite minimalnu sigurnu dubinu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Sigurna visina kako biste postavili minimalnu visinu (podaci o dubini na karti) mosta ispod kojeg
vaše plovilo može sigurno proći.
6. Unesite minimalnu sigurnu visinu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
59
Konfiguracija uređaja
Udaljenost od obale - postavka automatskog navođenja
Postavka Udaljenost od obale označava željenu udaljenost linije automatskog navođenja od obale.
Linija automatskog navođenja može se pomaknuti ako promijenite ovu postavku tijekom navigacije.
Postavljanje udaljenosti od obale
Dostupne vrijednosti za postavku Udaljenost od obale (Najbliže, Blizu, Normalno, Daleko i Najdalje) nisu
apsolutne, već relativne vrijednosti. Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja postavljena na
odgovarajućoj udaljenosti od obale, smještaj linije automatskog navođenja možete procijeniti pomoću jednog ili više
poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1. Pristanite plovilom ili bacite sidro.
2. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje >
Udaljenost od obale > Normalno.
3. Odaberite odredište na koje ste prethodno navigirali:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku kako biste odabrali odredište putem
pokazivača ( ).
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite navigacijsku kartu kako biste odabrali odredište putem
pokazivača ( ).
4. Odaberite Navigiraj do > Vodi do.
5. Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate
prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
6. Dovršenje postupka:
• Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući, odaberite Izbornik (MENU) > Opcije za
navigaciju > Zaustavi navigaciju. Prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim preprekama, na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka, na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija >
Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu.
7. Ako ste u 6. koraku odabrali Blizu ili Daleko, pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju
automatskog navođenja, osim ako odredište odabrano u 3. koraku ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene
putove.
8. Dovršenje postupka:
• Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući, odaberite Izbornik (MENU) > Opcije za
navigaciju > Zaustavi navigaciju. Prijeđite na korak 10.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim preprekama, na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka, na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija >
Preference > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Najbliže.
60
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Konfiguracija uređaja
9. Ako ste u 8. koraku odabrali Najdalje ili Najbliže, pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku
Udaljenost od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju
automatskog navođenja, osim ako odredište odabrano u 3. koraku ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene
putove.
10. Još najmanje jednom ponovite korake 1-9, svaki puta koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Postavljanje referentne vrijednosti smjera
Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice > Smjer.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Auto. magnet. odst. (automatsko magnetsko odstupanje) za automatsko postavljanje magnetske
deklinacije vašeg položaja.
• Odaberite Stvarni za postavljanje stvarnog sjevera kao referentnog smjera.
• Odaberite Mreža za postavljanje mrežnog sjevera kao referentnog smjera (000º).
• Odaberite Korisn. magnet. odst. za ručno postavljanje vrijednosti magnetskog odstupanja.
Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, magnetsko odstupanje unesite pomoću višesmjerne tipke ili
numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Koordinatni sustavi
Postavljanje formata položaja ili koordinatnih sustava za podatke na karti
Možete postaviti format položaja u kojemu će se prikazati očitanje dane lokacije i koordinatni sustav oko kojega je
strukturirana karta. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.
Napomena: Ne mijenjajte format položaja ili koordinatni sustav za podatke na karti ako ne koristite kartu koja
koristi drugi format položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Format položaja kako biste postavili format položaja u kojemu će se prikazati očitanje dane
lokacije i odaberite format položaja.
• Odaberite Podaci na karti kako biste postavili koordinatni sustav u kojem je karta strukturirana i odaberite
koordinatni sustav.
Konfiguriranje vremena
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice > Vrijeme.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Format za vrijeme i postavite standard za praćenje vremena. Odaberite 12 sati, 24 sata ili UTC
(univerzalne vremenske koordinate).
• Odaberite Vremenska zona > Automatski kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko
postavljanje vremenske zone.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
61
Konfiguracija uređaja
• Odaberite Vremenska zona > Prilagođeno kako biste ručno postavili vremensku zonu. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000, podešavanje sati za vremensku zonu unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke
tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Ljetno vrijeme. Odaberite Gore, Dolje ili Automatski.
Mjerne jedinice
Možete postaviti mjerne jedinice koje će uređaj za iscrtavanje prikazivati koristeći standardizirani sustav mjerenja ili
stvaranjem prilagođenog sustava mjerenja.
Odabir standardiziranog sustava mjerenja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice > Jedinice sustava.
2. Odaberite Statutno (mh, ft, ºF), Metričke (kh, m, ºC) ili Nautički (kt, ft, ºF).
Stvaranje prilagođenog sustava mjerenja
Za prikaz informacija o dubini i temperaturi morate primati podatke o dubini od NMEA sonara ili morate koristiti
Garmin modul zvučnog lokatora.
Mjerne jedinice možete birati pojedinačno i stvoriti prilagođeni sustav mjerenja za zaslon uređaja za iscrtavanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Preference > Jedinice > Jedinice sustava > Prilagođeno.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Dubina te odaberite Stope, Hvati ili Metri.
• Odaberite Temperatura te odaberite Fahrenheita ili Celzija.
• Odaberite Udaljenost te odaberite Milje, Kilometri, Nautički (nm, ft) ili Nautički (nm, m).
• Odaberite Brzina > Brzina plovila te odaberite Milje na sat, Kilometri na sat ili Čvorovi.
• Odaberite Brzina > Brzina vjetra te odaberite Milje na sat, Metara u sekundi ili Čvorovi.
• Odaberite Nadmorska visina te odaberite Stope ili Metri.
• Odaberite Obujam te odaberite Litre, US galoni ili UK galoni.
• Odaberite Tlak > Tlak mjerača te odaberite kPa ili psi.
• Odaberite Tlak > Atm. tlak te odaberite Milibari ili Inči žive.
Podatkovne trake
Podatkovne trake mogu se prikazati na posebnim kartama i 3D prikazima karte i pružaju instantne podatke u
realnom vremenu. Podatkovna traka konfigurirana za prikaz na jednoj karti ili jednom 3D prikazu karte ne prikazuje
se na drugoj karti ili drugom 3D prikazu karte. Podatkovne trake za svaku karte ili svaki 3D prikaz karte potrebno je
konfigurirati zasebno.
Podatkovne trake za krstarenje, navigaciju, ribolov, gorivo, jedrenje i vrpcu kompasa dostupne su na svim kartama i
3D prikazima karte.
Napomena: Ribolovna karta, Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu
podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
62
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Konfiguracija uređaja
Podatkovne trake
3D perspektiva s podatkovnim trakama
Prikaz podatkovne trake krstarenja
Podatkovna traka krstarenja prikazuje se tijekom kretanja prema odredištu. Prikazuje podatke o GPS brzini, GPS
smjeru, dubini i GPS položaju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Podatkovne trake > Krstarenje > Uključi.
Konfiguriranje podatkovne trake krstarenja
Prije konfiguriranja podatkovne trake krstarenja, trebali biste je prikazati (str. 63).
Podatkovna traka krstarenja podijeljena je u četiri dijela, a svaki dio prikazuje se u drugom kutu karte. Možete
odabrati vrstu podataka koja se prikazuje u svakom od dijelova podatkovne trake.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Podatkovne trake > Krstarenje > Postavke podatkovnih traka.
4. Odaberite Gore lijevo.
5. Odaberite vrstu podataka koja će se prikazati u gornjem lijevom dijelu podatkovne trake.
6. Ponovite 4. i 5. korak za dijelove podatkovne trake Gore desno, Dolje lijevo i Dolje desno.
Prikaz navigacijske podatkovne trake
Navigacijska podatkovna traka prikazuje se u retku pri vrhu karte. Navigacijska podatkovna traka može prikazati
podatke o udaljenosti do odredišta, dolasku, izvan kursa, smjeru i sljedećem skretanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Podatkovne trake > Navigacija.
4. Odaberite Uključi ili Automatski.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
63
Konfiguracija uređaja
Konfiguriranje navigacijske podatkovne traka
Prije konfiguriranja navigacijske podatkovne trake, trebali biste je prikazati (str. 63).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Podatkovne trake > Navigacija > Postavke podatkovnih traka.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Dionica rute. Odaberite Uključi za prikaz ispravljene brzine za međutočku prilikom navigacije
rutom ili linijom automatskog navođenja (str. 65).
• Odaberite Sljedeće skretanje > Udaljenost za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju udaljenosti.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Vrijeme za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju vremena.
• Odaberite Odredište te odaberite Udaljenost, Vrijeme do odredišta ili Dolazak za označavanje načina
prikazivanja podataka o odredištu.
Podatkovne trake Ribolov, Gorivo i Jedrenje
Traka s podacima Prikazani podaci
Ribolov
Dubina, temperatura vode i brzina kroz vodu
Gorivo
Potrošnja goriva, preostalo gorivo, domet i potrošnja goriva
Jedrenje
Brzina vode, brzina vjetra, kut vjetra i ispravljena brzina vjetra
Prikaz podatkovnih traka Ribolov, Gorivo ili Jedrenje
Podatkovne trake za ribolov, gorivo i jedrenje prikazuju se u retku na dnu karte. U određenom trenutku može se
prikazati samo jedna od tih podatkovnih traka.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik (MENU) > Podatkovne trake > Ribolov > Uključi.
• Odaberite Izbornik (MENU) > Podatkovne trake > Gorivo > Uključi.
• Odaberite Izbornik (MENU) > Podatkovne trake > Jedrenje > Uključi.
Napomena: Prikaže li se jedna od ove tri podatkovne trake, druge dvije podatkovne trake automatski će se
sakriti.
Postavljanje stvarnog ili manifestnog vjetra za podatkovnu traku Jedrenje
Prije konfiguriranja podatkovne trake jedrenja, trebali biste je prikazati (str. 64).
Možete odabrati vrstu podataka o vjetru koja se prikazuje na podatkovnoj traci jedrenja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Podatkovne trake > Jedrenje.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vjetar > Manifesni za prikaz protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu koje se kreće.
• Odaberite Vjetar > Stvarni za prikaz protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu koje stoji.
64
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Konfiguracija uređaja
Ispravljena brzina vjetra i ispravljena brzina za međutočku u podatkovnim trakama
Uređaj za iscrtavanje automatski se prebacuje između prikazivanja ispravljene brzine vjetra i ispravljene brzine za
međutočku u podatkovnim trakama.
Ispravljena brzina za međutočku prikazuje se pod sljedećim uvjetima:
• Dio navigacijske podatkovne trake s dionicom rute prikazuje ispravljenu brzinu za međutočku tijekom navigacije
rutom ili linijom automatskog navođenja.
• Podatkovna traka jedrenja prikazuje ispravljenu brzinu za međutočku dok se krećete rutom ili linijom za
automatsko navođenje, a dio navigacijske podatkovne trake s dionicom rute je isključen.
Ispravljena brzina vjetra prikazuje se pod sljedećim uvjetima:
• Podatkovna traka za jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra dok se ne krećete rutom ili linijom za
automatsko navođenje.
• Podatkovna traka za jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra ako je dio navigacijske podatkovne trake s
dionicom rute uključen i navigirate rutom.
Prikaz podatkovne trake vrpce kompasa
Podatkovna traka vrpce kompasa prikazuje se u retku pri vrhu karte ili 3D prikaza karte, iznad navigacijske
podatkovne trake. Prikazuje trenutni smjer, a prilikom navigacije prikazuje se pokazivač koji prikazuje smjer do
željenog kursa.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Podatkovne trake > Vrpca kompasa > Uključi.
Druga plovila
Možete prikazati i konfigurirati informacije o drugim plovilima za navigacijsku kartu, ribolovnu kartu, 3D
perspektivu ili Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Za konfiguriranje informacija sustava za automatsko identificiranje za druga plovila, uređaj za
iscrtavanje mora biti povezan s vanjskim AIS uređajem. MARPA zahtijeva korištenje senzora za smjer. Senzor za
smjer mora koristiti izlaznu NMEA 0183 poruku HDM ili HDG. Vidi “O programu MARPA” (str. 77).
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Vidi “Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji” (str. 18).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
65
Konfiguracija uređaja
Konfiguriranje izgleda drugih plovila
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Druga plovila > Postavljanje zaslona.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Raspon prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila.
Odaberite udaljenost.
• Odaberite MARPA > Prikaži za prikaz informacija o plovilima s oznakom MARPA.
• Za prikaz pojedinosti o drugim plovilima odaberite Pojedinosti > Prikaži.
• Odaberite Planirani smjer prilikom postavljanja vremena za planirani smjer kod plovila s oznakom
MARPA. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, smjer unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke
tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Staze za prikaz trasa AIS plovila. Odaberite duljinu prikazane trase pomoću staze.
Informacije o vašem plovilu
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu
Koristite li sondu koja ima mogućnost mjerenja brzine, uređaj za mjerenje brzine možete kalibrirati.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo > Kalibracija brzine kroz vodu.
2. Slijedite upute na zaslonu.
Napomena: ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne očitava brzinu, prikazuje se poruka
“Brzina je premala”. Odaberite OK i sigurno povećajte brzinu plovila. Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite
plovilo i provjerite nije li se kotačić senzora brzine zaglavio. Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li
kabeli dobro spojeni. Ako nastavite dobivati poruku, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo > Kapacitet goriva.
2. Unesite kombinirani kapacitet goriva za sve motore svog plovila:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
66
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Konfiguracija uređaja
Alarmi
Zadano su svi alarmi isključeni. Kako bi alarmi radili, uređaj za iscrtavanje mora biti uključen.
Navigacijski alarmi
Postavljanje alarma za dolazak
Možete postaviti oglašavanje alarma kad se nađete na određenoj udaljenosti ili određeno vrijeme od skretanja ili
odredišne međutočke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija > Dolazak.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vrsta. Možete odabrati želite li oglašavanje alarma za dolazak samo dok se približavate
odredištima ili dok se približavate odredištima i skretanjima.
• Odaberite Aktivacija. Naznačite hoće li se alarm za dolazak aktivirati na temelju Vremena do dolaska ili na
temelju Udaljenosti do dolaska.
• Odaberite Promijeni vrijeme (ako je aktivacija postavljena na Vrijeme) ili Promijeni udaljenost (ako je
aktivacija postavljena na Udaljenost) kako biste, u minutama ili jedinicama udaljenosti, naznačili koliko
dugo ili koliko daleko prije dolaska bi se alarm trebao oglasiti. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, vrijeme
ili udaljenost unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000
koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma vučenja sidra
Možete postaviti oglašavanje alarma u slučaju prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija > Vučenje sidra > Uključi.
2. Unesite prijeđenu udaljenost koja će aktivirati alarm:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za skretanje s kursa
Možete postaviti oglašavanje alarma kad skrenete s kursa za određenu udaljenost.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija > Izvan kursa > Uključi.
2. Unesite udaljenost skretanja s kursa koja će aktivirati alarm:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
67
Konfiguracija uređaja
Alarmi sustava
Postavljanje alarma sata
Možete postaviti alarm pomoću sistemskog (GPS) sata.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sustav > Sat > Uključi.
2. Unesite vrijeme koje će aktivirati alarm:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma napona uređaja
Možete postaviti alarm za slabu bateriju na korisnički odabranu vrijednost.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sustav > Napon uređaja > Uključi.
2. Unesite napon koji će aktivirati alarm:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za pogrešku GPS preciznosti
Možete postaviti oglašavanje alarma ako se preciznost GPS lociranja nađe izvan korisnički određene vrijednosti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sustav > Preciznost GPS-a > Uključi.
2. Unesite preciznost GPS lociranja koja će aktivirati alarm:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za ukupno gorivo
Za očitanje podataka o potrošnji goriva, uređaj za iscrtavanje mora biti povezan s vanjskim senzorom za gorivo.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju
ste odredili.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Gorivo > Ukupno gorivo > Uključi.
2. Unesite količinu goriva koja će aktivirati alarm:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Alarm za sudar
Vidi “Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni” (str. 17).
68
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Konfiguracija uređaja
Postavljanje alarma sonara
Vidi “Alarmi sonara” (str. 105).
Postavljanje meteoroloških alarma
Vidi XM WX Satellite Weather® i dodatak XM Satellite Radio (samo Sjeverna Amerika).
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje
Kopiranje međutočaka, ruta i trasa na uređaj za iscrtavanje
Prije kopiranja MapSource® ili HomePort™ podataka na uređaj za iscrtavanje, izvršite sljedeće radnje:
• Prilikom prvog kopiranja HomePort ili MapSource® podataka na uređaj za iscrtavanje s memorijske kartice,
pripremite memorijsku karticu tako da je umetnete u uređaj za iscrtavanje i omogućite snimanje datoteke na nju.
U toj će se datoteci nalaziti informacije potrebne za HomePort ili MapSource formatiranje podataka.
• Na računalu provjerite verziju programa MapSource pritiskom na Pomoć > O programu MapSource. Ako
je verzija softvera starija od verzije 6.12.2, ažurirajte je na trenutnu verziju pritiskom na Pomoć > Provjera
ažuriranja softvera ili posjetite www.garmin.com.
1. Dovršenje postupka:
• Kopirajte HomePort podatke na pripremljenu memorijsku karticu (pomoću čitača SD kartice koji je spojen s
računalom) u skladu s postupkom koji je opisan u temi “Prijenos podataka”, u sustavu pomoći HomePort.
• Kopirajte MapSource podatke na pripremljenu memorijsku karticu (pomoću čitača SD kartice koji je spojen
s računalom) u skladu s postupkom koji je opisan u temi “Prijenos podataka iz programa MapSource na
uređaj”, u sustavu pomoći MapSource.
2. Kopirajte podatke s podatkovne kartice na uređaj za iscrtavanje. Vidi “Kopiranje podataka s podatkovne kartice”
(str. 69).
Kopiranje podatka s podatkovne kartice
1. Umetnite podatkovnu karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Spoji s kartice za prijenos podataka s podatkovne kartice na uređaj za iscrtavanje i njihovo
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima.
• Odaberite Zamijeni s kartice za prijenos podataka s podatkovne kartice na uređaj za iscrtavanje i izmjenu
postojećih korisničkih podataka na uređaju za iscrtavanje.
4. Ako je navedeno više datoteka, odaberite naziv datoteke s popisa.
5. Odaberite Spoji s kartice ili Zamijeni s kartice.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
69
Konfiguracija uređaja
Kopiranje međutočaka, ruta i trasa na memorijsku karticu
1. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica > Spremi na
karticu.
3. Naznačite naziv nove datoteke:
• Odaberite naziv datoteke s popisa.
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu datoteku. Unesite naziv datoteke. Odaberite Gotovo.
4. Odaberite Spremi na karticu.
Naziv datoteke spremit će se uz ekstenziju .ADM.
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu
Možete kopirati karte s uređaja za iscrtavanje na memorijsku karticu za upotrebu uz HomePort.
1. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica.
3. Odaberite Kopiraj ugrađenu kartu kako biste kopirali karte koje su učitane u vaš uređaj za iscrtavanje na
memorijsku karticu.
Kopiranje međutočaka, ruta i trasa na ili sa svih umreženih uređaja za iscrtavanje
Možete prenijeti informacije o međutočkama, rutama i trasama s jednog od uređaja za iscrtavanje povezanog s
pomorskom mrežom tvrtke Garmin na svaki drugi uređaj za iscrtavanje povezan s pomorskom mrežom.
1. Spojite uređaj za iscrtavanje s pomorskom mrežom tvrtke Garmin pomoću mrežnog priključka na poleđini
uređaja za iscrtavanje i mrežnog kabela Garmin.
2. S početnog zaslona odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Mreža.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Kloniraj korisničke podatke za prijenos podataka s uređaja za iscrtavanje na druge umrežene
uređaje za iscrtavanje. Postojeći podaci na tim uređajima za iscrtavanje su prebrisani.
• Odaberite Spoji korisničke podatke za prijenos podataka između svih umreženih uređaja za iscrtavanje.
Jedinstveni podaci kombiniraju se s postojećim podacima na svakom uređaju za iscrtavanje.
70
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Konfiguracija uređaja
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica > Spremi na
karticu.
3. Izvršite jednu od sljedećih radnji za naznačivanje naziva datoteke čiju sigurnosnu kopiju želite napraviti:
• Odaberite naziv datoteke s popisa.
• Za stvaranje nove datoteke odaberite Dodaj novu datoteku. Unesite naziv datoteke. Odaberite Gotovo.
4. Odaberite Spremi na karticu.
Naziv datoteke spremit će se uz ekstenziju .ADM.
5. Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite je u čitač SD kartica koji je povezan s računalom.
6. Koristeći Windows® Explorer otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.
7. Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje mjesto na računalu.
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na uređaj za iscrtavanje
1. Umetnite memorijsku karticu u čitač SD kartica koji je spojen s računalom.
2. Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na memorijsku karticu, u mapu pod nazivom
Garmin\UserData.
3. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
4. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica > Zamijeni s
kartice.
Konfiguracija umreženog uređaja
Pregled povezanih uređaja pomorske mreže tvrtke Garmin
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Pomorska mreža.
Svaki povezani uređaj nalazi se na popisu s lijeve strane zaslona.
Dodjela naziva pomorskom mrežnom uređaju Garmin
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Pomorska mreža.
Odaberite uređaj.
Odaberite Pregled.
Unesite naziv za uređaj:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
5. Odaberite Gotovo.
1.
2.
3.
4.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
71
Radar
Radar
 UPOZORENJE
Pomorski radar odašilje energiju mikrovalova koja može biti opasna za ljude i životinje. Prije početka
radarskog odašiljanja, provjerite je li područje oko radara slobodno. Radar odašilje zraku 12° iznad i ispod
linije koja je vodoravni produžetak iz središta radara. Nemojte gledati izravno u radar jer su oči najosjetljiviji
dijelovi tijela.
Kad svoj uređaj za iscrtavanje povežete s dodatnim pomorskim radarom tvrtke Garmin kao što je GMR™ 404/406
ili GMR 18/24, možete vidjeti više informacija o svojoj okolini. Pomorski radar povezuje se preko pomorske mreže
tvrtke Garmin i zajednički koristi podatke radara sa svim umreženim uređajima
za iscrtavanje.
Pomorski radar tvrtke Garmin odašilje usku zraku energije mikrovalova dok se rotira za 360°. Kad odaslana energije
dostigne cilj, dio te energije vraća se radaru.
Emitiranje radarskih signala
1. Uključite mrežu.
Radar se zagrijava i prikazuje se odbrojavanje koje će vas upozoriti kada radar bude spreman.
NAPOMENA: Radar nakon zagrijavanja prelazi u način mirovanja, što je sigurnosna značajka.
To vam daje priliku da provjerite je li područje oko skenera slobodno prije početka radarskog odašiljanja.
2. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
3. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
Tijekom pokretanja radara prikazat će se poruka s odbrojavanjem, a prikazat će se i poruka “Spreman na
odašiljanje”.
4. Odaberite Izbornik (MENU) > Radarsko odašiljanje.
Na nekoliko trenutaka prikazat će se poruka “Početak vrtnje”, a zatim će radar početi stvarati sliku.
Prekid emitiranja radarskih signala
S radarskog zaslona odaberite Izbornik (MENU) > Radar u mirovanju.
Podešavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu
Skala zumiranja (radarski domet) predstavlja udaljenost od vašeg položaja (središte) do krajnjeg vanjskog prstena.
Svaki prsten predstavlja ravnomjerni dio skale zumiranja. Na primjer, ako je skala zumiranja postavljena na tri milje,
svaki prsten predstavlja jednu milju od središta.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000, na radarskom zaslonu dodirnite gumbe
i .
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 pritisnite tipke Domet (-/+).
Načini prikaza radara
Radarski zaslon ima pet standardnih načina rada. Svaki način rada možete koristiti samo uz kompatibilni radar
(str. 73).
• Način rada Krstarenje—prikazuje prikupljene radarske informacije preko cijelog zaslona.
• Način rada Luka—namijenjen za upotrebu samo u vodama unutrašnjosti, ovaj način rada najbolje funkcionira s
radarskim signalima kratkog dometa (2 nm ili manje).
72
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
• Način rada Pučina—namijenjen za upotrebu u otvorenim vodama, ovaj način rada najbolje funkcionira s
radarskim signalima dugog dometa.
• Način rada Dvostruki domet—omogućava istovremeni pregled podataka radara kratkog dometa i dugog
dometa.
• Način rada Straža—omogućava postavljanje radara u način rada tempiranog emitiranja u kojemu možete
konfigurirati radarsko odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U načinu rada Straža možete
omogućiti zonu pod nadzorom i na taj način identificirati sigurnu zonu oko plovila.
Način rada
radara
Krstarenje
Luka
Pučina
Dvostruki
domet
Straža
Kompatibilni radar
GMR 20, 21, 40, 41 GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD
x
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
x
x
x
Način rada Krstarenje
Način rada Krstarenje standardno je stanje radara za radar GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 i 406.
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Krstarenje, radar će prijeći u način rada za stalni
prijenos i onemogućiti zone pod nadzorom.
Prikaz načina rada Krstarenje
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Krstarenje.
Prikazat će se prikupljene radarske informacije preko cijelog zaslona. Vaš položaj je u središtu zaslona, a prsteni
omogućuju procjenu udaljenosti.
Prsteni dometa
Linija smjera
Radarski domet
Udaljenost među
prstenima
Način rada Krstarenje
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
73
Radar
Način rada Luka
Način rada Luka standardno je stanje radara za upotrebu u vodama unutrašnjosti, s radarom GMR 604 xHD, 606
xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD. Način rada Luka najbolje funkcionira s radarskim signalima kratkog dometa (2 nm
ili manje).
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Luka, radar će prijeći u način rada za stalni prijenos
i onemogućiti zone pod nadzorom.
Prikaz načina rada Luka
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Luka.
Radarski domet
Udaljenost među
prstenima
Način rada Luka
Način rada Pučina
Način rada Pučina standardno je stanje radara za upotrebu u otvorenim vodama, s radarom GMR 604 xHD, 606
xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD.
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Pučina, radar će prijeći u način rada za stalni
prijenos i onemogućiti zone pod nadzorom.
Prikaz načina rada Pučina
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Pučina.
Radarski domet
Udaljenost među
prstenima
Način rada Pučina
74
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
Način rada Dvostruki domet
Način rada Dvostruki domet omogućava istovremeni pregled podataka radara kratkog dometa i dugog dometa, s
radarom GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD. Oba pregleda radara u ovom načinu rada mogu biti
naročito korisna tijekom noći ili u slučaju surovog vremena.
Podaci rada kratkog radara prikazuju se s lijeve strane zaslona dvostrukog dometa, a domet signala ne može
premašiti 3 nm (4 km). Podaci radara dugog dometa prikazuju se s desne strane zaslona dvostrukog dometa, a domet
signala mora biti veći od dometa signala prikazanog na zaslonu kratkog dometa. Zaslon kratkog dometa usporediv je
s načinom rada Luka, a zaslon dugog dometa usporediv je s načinom rada Pučina.
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Dvostruki domet, radar će prijeći u način rada za
stalni prijenos i onemogućiti zone pod nadzorom. Ako iz načina rada Luka ili načina rada Pučina prijeđete u način
rada Dvostruki domet, svi MARPA ciljevi će se poništiti i nećete moći primati MARPA ciljeve dok ne napustite
način rada Dvostruki domet.
Prikaz načina rada Dvostruki domet
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Dvostruki domet.
Radar dugog dometa
Radar kratkog
dometa
Način rada Dvostruki domet
Način rada Straža
Način rada Straža omogućava postavljanje radara u način rada tempiranog emitiranja u kojemu možete konfigurirati
radarsko odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U ovom načinu rada možete omogućiti i zonu pod
nadzorom koja označava sigurnu zonu oko plovila i oglašava alarm kad objekt očitan radarom uđe u zonu. Način
rada Straža funkcionira sa svim modelima iz serije GMR.
Prikaz načina rada Straža
NAPOMENA: Ako prijeđete u način rada Straža, a opcija MARPA je u tom načinu rada onemogućena, svi MARPA
ciljevi će se poništiti i nećete moći primati MARPA ciljeve dok ne napustite način rada Straža. Ako je opcija
MARPA omogućena u načinu rada Straža, neće se poništiti svi MARPA ciljevi.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža.
Omogućavanje opcije MARPA u načinu rada Straža
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik (MENU) > Postavke straže > MARPA > Uključi.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
75
Radar
Omogućavanje tempiranog emitiranja
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik (MENU) > Postavke straže > Tempirano
emitiranje > Uključi.
Postavljanje vremena emitiranja i mirovanja
Prije mogućnosti postavljanja vremena emitiranja i mirovanja, potrebno je omogućiti tempirano emitiranje
(str. 76).
Kako biste uštedjeli energiju, možete označiti vrijeme mirovanja radara i vrijeme odašiljanja za primjenu
periodičnog emitiranja radarskih signala u određenim intervalima.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik (MENU) > Postavke straže.
2. Odaberite Vrijeme mirovanja.
3. Unesite vremenski interval između emitiranja radarskih signala:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Vrijeme emitiranja.
6. Unesite duljinu emitiranja svih radarskih signala:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
Omogućavanje zone pod nadzorom
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik (MENU) > Postavke straže > Omogući zonu pod
nadzorom.
Definiranje djelomične zone pod nadzorom
Prije mogućnosti definiranja granica zone potrebno je omogućiti zonu pod nadzorom (str. 76).
Možete definirati granice zone pod nadzorom koja ne obuhvaća plovilo u cjelini.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik (MENU) > Postavke
straže > Prilagodi zonu pod nadzorom > Pomakni zonu pod nadzorom > Kut 1.
2. Podešavanje lokacije kuta zone pod nadzorom:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku i strelice na
zaslonu (
i ).
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite kut zone pod nadzorom i povucite
ga.
3. Odaberite Kut 2 i ponovite 2. korak kako biste podesili lokaciju drugog kuta zone pod
nadzorom.
4. Odaberite Gotovo.
Kut 1
Kut 2
Definiranje cirkularne zone pod nadzorom
Prije mogućnosti definiranja granica zone potrebno je omogućiti zonu pod nadzorom
(str. 76).
Možete definirati cirkularnu zonu pod nadzorom koja u potpunosti obuhvaća plovilo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik (MENU) > Postavke straže > Prilagodi zonu pod
nadzorom > Pomakni zonu pod nadzorom > Krug.
2. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavke straže > Prilagodi zonu pod nadzorom > Pomakni zonu pod
nadzorom > Kut 1.
76
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
3. Podešavanje veličine zone pod nadzorom:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku i strelice na zaslonu
(
i ).
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite kut zone pod nadzorom i
povucite ga.
4. Odaberite Kut 2 i ponovite 3. korak kako biste podesili lokaciju drugog kuta zone pod
nadzorom.
5. Odaberite Gotovo.
Cirkularno
Određivanje cilja radarom
Određivanje cilja radara omogućava identifikaciju i praćenje objekata.
O programu MARPA
MARPA se koristi prvenstveno za izbjegavanje sudara kroz određivanje cilja i praćenje objekata.
Želite li koristiti program MARPA, potrebno je dodijeliti oznaku MARPA cilj. Radarski sustav automatski nadzire
označeni objekt i pruža vam informacije o objektu, uključujući i domet, smjer, brzinu, GPS smjer, najbliži pristup i
vrijeme do najbližeg pristupa. MARPA označava status svakog od označenih objekata (traženje, izgubljeno, praćenje
ili opasno), a uređaj za iscrtavanje može oglasiti alarm za sudar ako objekt uđe u sigurnu zonu.
Najbliža točka i
vrijeme približavanja
opasnom MARPA cilju
Traženje
MARPA cilja
Opasan
MARPA cilj
Praćenje
MARPA cilja
Izgubljeni
MARPA cilj
MARPA određivanje cilja
Simboli određivanja MARPA cilja
Simbol Opis
Preuzimanje cilja. Koncentrični, isprekidani zeleni prsteni šire se iz cilja dok se radar fokusira oko
njega.
Cilj je pronađen. Puni zeleni prsten označit će lokaciju cilja oko kojeg se radar fokusirao.
Isprekidana zelena linija pridružena krugu označava planirani kopneni ili GPS smjer cilja.
U dometu je opasni cilj. Crveni prsten treperi s cilja dok se oglašava alarm i prikazuje se natpis
poruke. Nakon što je alarm potvrđen, puna crvena točka kojoj je pridružena isprekidana crvena linija
označava lokaciju i planirani kopneni kurs ili GPS smjer cilja. Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni
isključen, cilj će treperiti, ali zvučni alarm se neće oglasiti i natpis alarma se neće prikazati (str. 17).
Cilj je izgubljen. Puni zeleni prsten preko kojega prelazi znak X znači kako se radar ne može
fokusirati
na cilj.
Najbliža točka približavanja i vrijeme do najbliže točke približavanja opasnom cilju.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
77
Radar
Dodjela oznake MARPA objektu
Napomena: MARPA zahtijeva upotrebu senzora smjera i aktivni GPS signal. Senzor smjera mora navesti broj
NMEA 2000 grupe parametara (PGN) 127250 ili izlaznu poruku NMEA 0183 HDM ili HDG.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 AIS objekt ili lokaciju odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000, dodirnite objekt ili lokaciju.
Mogućnosti cilja
Cilj
4. Odaberite Preuzmi cilj.
Uklanjanje oznake MARPA iz ciljnog objekta
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 ciljani objekt odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite ciljani objekt.
4. Odaberite MARPA cilj > Ukloni.
Pregled informacija o objektu s oznakom MARPA
Možete pregledati domet, smjer, brzinu i ostale informacije o objektu s oznakom MARPA.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 ciljani objekt odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite ciljani objekt.
4. Odaberite MARPA cilj.
78
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
Prekid određivanja cilja radarom
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 ciljani objekt odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite ciljani objekt.
4. Odaberite Prekini usmjeravanje.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Vidi “Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni” (str. 17).
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Na bilo kojem pregledu radara ili radarskog prekrivanja možete vidjeti i prilagoditi izgled popisa AIS i MARPA
prijetnji.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet, Straža ili Radarsko prekrivanje.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik (MENU) > Druga plovila > Popis > Prikaži za otvaranje popisa u načinu rada
Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet, Straža Radarsko prekrivanje.
• Otvorite popis u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 odaberite
>
Izbornik (MENU) > Druga plovila > Popis > Prikaži. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite
Lijevo > Druga plovila > Popis > Prikaži.
4. Odaberite vrstu prijetnji koju želite uključiti na popis (Sve prijetnje, samo MARPA prijetnje ili
samo AIS prijetnje).
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom zaslonu. Postavka raspona prikaza konfigurirana za
jedan način rada radara primjenjuje se za svaki drugi način rada radara, ali ne primjenjuje se na radarsko prekrivanje.
Pojedinosti i postavke planiranog smjera konfigurirane za
jedan način rada radara primjenjuju se u svakom drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Druga plovila > Postavljanje zaslona.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Raspon prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila.
Odaberite udaljenost.
• Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS i oznakom MARPA.
• Odaberite Planirani smjer za postavljanje vremena za planirani smjer za plovila s aktivacijom AIS i
oznakom MARPA. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, vrijeme unesite pomoću višesmjerne tipke ili
numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
79
Radar
VRM i EBL
Označavanje raspona varijable (VRM) i elektroničke linije smjera (EBL) mjere udaljenost i smjer od vašeg plovila
do ciljnog objekta. Na radarskom zaslonu VRM se prikazuje u obliku kruga koji okružuje trenutnu lokaciju plovila,
a EBL se prikazuje u obliku linije koja započinje na trenutnoj lokaciji vašeg plovila i križa se s VRM-om. Križanje
je cilj za VRM i EBL.
Prikaz za VRM i EBL
VRM i EBL konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Dvostruki domet.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik (MENU) > Prikaži VRM/EBL za način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Prikaži VRM/EBL. Kod uređaja iz serije GPSMAP
7000 odaberite Lijevo > Prikaži VRM/EBL.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Prikaži VRM/EBL. Kod uređaja iz serije GPSMAP
7000 odaberite Desno > Prikaži VRM/EBL.
Podešavanje za VRM i EBL
Prije omogućavanja njihovog podešavanja, potrebno je prikazati VRM i EBL (str. 80).
Možete podesiti promjer za VRM i kut za EBL, čime ćete pomaknuti točku križanja VRM-a i EBL-a. VRM i EBL
konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Dvostruki domet.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik (MENU) > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL za načine rada Krstarenje, Luka
ili Pučina.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL. Kod
uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite Lijevo > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL. Kod
uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite Desno > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
4. Odaberite novu lokaciju za točku križanja VRM-a i EBL-a:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 novu lokaciju odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite novu lokaciju.
5. Odaberite Gotovo.
80
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
Mjerenje raspona i smjera do ciljnog objekta
Prije omogućavanja njihovog podešavanja, potrebno je prikazati VRM i EBL (str. 80).
VRM i EBL konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Dvostruki domet.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik (MENU) > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL za načine rada Krstarenje, Luka
ili Pučina.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL. Kod
uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite Lijevo > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL. Kod
uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite Desno > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
4. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 pomoću višesmjerne tipke podesite promjer za VRM i kut za EBL
kako bi točka križanja VRM-a i EBL-a bila na ciljnoj lokaciji.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite ciljnu lokaciju.
Raspon i smjer do ciljne lokacije prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.
5. Odaberite Gotovo.
Međutočke i rute na radarskom zaslonu
Označavanje međutočke na radarskom zaslonu
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada radara.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 lokaciju odaberite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite lokaciju.
4. Odaberite Stvori međutočku.
Prikaz međutočaka na radarskom zaslonu
Možete prikazati međutočke koje se nalaze unutar raspona prikazanog na radarskom zaslonu. Ova se postavka ne
primjenjuje na radarsko prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Međutočke.
2. Dovršenje postupka:
• Za prikaz svih međutočaka odaberite Prikaži.
• Odaberite Samo navigacija za prikaz samo onih međutočaka koje su pridružene trenutno aktivnoj ruti.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
81
Radar
Navigacija spremljenom rutom na radarskom zaslonu
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate zabilježiti i spremiti
barem jednu rutu (str. 35). Kako biste mogli pregledati rutu na radarskom zaslonu, moraju se prikazati linije
navigacije (str. 94).
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite Navigiraj do.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna.
5. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
6. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
Ruta se prikazuje u obliku grimizne linije, s označenom početnom točkom, odredištem i skretanjima.
7. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
8. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Navigacija paralelno sa spremljenom rutom na radarskom zaslonu
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate zabilježiti i spremiti
barem jednu rutu (str. 35). Kako biste mogli pregledati rutu na radarskom zaslonu, moraju se prikazati linije
navigacije (str. 94).
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite Navigiraj do.
4. Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući je za određenu udaljenost.
5. Odaberite Pomak.
6. Unesite udaljenost pomaka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
8. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao
početna, pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Naprijed - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao
početna, pa do desne strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao
odredišna, pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao
odredišna, pa do desne strane originalne rute.
82
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
9. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
10. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
Ruta se prikazuje u obliku grimizne linije, s označenom početnom točkom, odredištem i skretanjima.
11. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
12. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Upoznavanje s radarskim prekrivanjem
Radarsko prekrivanje dodaje radarske informacije na navigacijsku ili ribolovnu kartu. Podaci se u radarskom
prekrivanju prikazuju na temelju nedavno korištenog načina rada radara (Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža), a sve
konfiguracijske postavke primijenjene na radarsko prekrivanje primjenjuju se i na posljednji korišteni način rada
radara. Npr., ako koristite način rada Luka, a zatim prijeđete na radarsko prekrivanje, radarsko prekrivanje prikazat
će podatke radara za način rada Luka. Ako ste promijenili postavku osjetljivosti pomoću izbornika Radarsko
prekrivanje, postavka osjetljivosti za način rada Luka promijenit će se automatski.
Radarsko prekrivanje ne prikazuje podatke na temelju načina rada radara Dvostruki domet, a konfiguracijske
postavke primijenjene na prekrivanje ne primjenjuju se na način rada Dvostruki domet.
Radarsko prekrivanje na navigacijskoj karti
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte
Koristite li radarsko prekrivanje, uređaj za iscrtavanje poravnat će podatke radara s podacima karte na temelju
smjera plovila, koji se prema zadanim postavkama temelji na podacima senzora magnetskog smjera koji je povezan
putem NMEA 0183 ili NMEA 2000 mreže. Ako senzor smjera nije dostupan, smjer plovila temeljit će se na
podacima GPS praćenja.
Podaci GPS praćenja upućuju na smjer kojim se plovilo kreće, ali ne i smjer u kojem je plovilo usmjereno. Ako
se plovilo zanosi unatrag ili bočno zbog struje ili vjetra, radarsko prekrivanje možda se neće savršeno poravnati s
podacima karte. Ovu bi situaciju trebalo izbjeći upotrebom podataka za usmjerenje plovila s elektroničkog kompasa.
Ako se smjer plovila temelji na podacima sa senzora magnetskog smjera ili automatskog pilota, podaci o smjeru
mogli bi biti kompromitirani zbog neodgovarajućih postavki, mehaničkog kvara, magnetskih smetnji ili drugih
faktora. Ako su podaci smjera kompromitirani, radarsko prekrivanje možda se neće savršeno poravnati s podacima
karte.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
83
Radar
Prikaz radarskog prekrivanja
Radarsko prekrivanje prikazuje podatke na temelju nedavno korištenog načina rada radara.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Radarsko prekrivanje.
Radarska slika pojavljuje se u narančastoj boji i prekriva navigacijsku kartu.
Povećavanje i smanjivanje radarskog prekrivanja zumiranjem
Zumiranje tijekom pomicanja karte utječe samo na skalu zumiranja karte. Radarski domet ostaje isti. Zumiranje u
trenutku dok je karta fiksirana na plovilo (ne pomiče se) utječe samo na skalu zumiranja karte i radarski domet.
Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 pritisnite tipke Range (-/+) (Domet -/+) za smanjivanje i povećavanje
slike.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite gumbe
i
za smanjivanje i povećavanje.
Odabir vrste karte za radarsko prekrivanje
Možete označiti hoće li se navigacijska ili ribolovna karta prikazati pod radarskim prekrivanjem.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Postavljanje >
Postavljanje karte.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vrsta karte > Navigacija.
• Odaberite Vrsta karte > Ribolov.
Optimizacija radarskog prikaza
Prikaz radara za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža možete optimizirati pojedinačno i za svaki zaslon u
načinu rada Dvostruki domet.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Odaberite radarski domet (str. 85).
4. Vratite zadanu vrijednost postavke osjetljivosti (str. 86).
5. Vratite zadanu vrijednost postavke za morske smetnje (str. 88).
6. Vratite zadanu vrijednost postavke za smetnje zbog kiše (str. 89).
7. Vratite zadanu vrijednost postavke FTC (str. 89).
8. Vratite zadanu vrijednost postavke unakrsnog razgovora (str. 91).
9. Ručno podesite postavku osjetljivosti (str. 86).
10. Ručno podesite postavku za morske smetnje (str. 88).
11. Ručno podesite postavke za smetnje zbog kiše i FTC (str. 90).
84
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
Više o dometu radarskih signala
Domet radarskih signala označava duljinu pulsirajućih signala koje radar odašilje i prima. Povećanjem dometa
radar odašilje dulje impulse kako bi dosegao udaljene ciljeve. I bliži ciljevi, naročito kiša i valovi, reflektiraju dulje
impulse, što može uzrokovati šum na radarskom zaslonu. Pregled informacija o ciljevima duljeg dometa može
smanjiti količinu prostora dostupnog na radarskom zaslonu za pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa, osim
ako ne koristite način rada Dvostruki domet (str. 75).
Savjeti za odabir radarskog dometa
• Odredite koje informacije želite vidjeti na radarskom prikazu. Npr., trebaju li vam informacije o uvjetima u vodi
oko vas ili o ribama i prometu ili vas pak više zanimaju udaljeni vremenski uvjeti?
• Procijenite uvjete okruženja u kojemu koristite radar. U surovim vremenskim uvjetima, radarski signali duljeg
dometa mogu povećati smetnje na radarskom zaslonu i otežati pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa.
U kišnim uvjetima, radarski signali kraćeg dometa mogu vam omogućiti učinkovitiji pregled informacija o
objektima u blizini ako su postavke za smetnje zbog kiše i FTC optimalno konfigurirane.
• Odaberite najkraći učinkoviti raspon, s obzirom na razlog upotrebe radara i trenutne uvjete okruženja.
Odabir radarskog dometa
Vidi “Podešavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu” (str. 72).
Više o osjetljivosti i smetnjama
Možete upravljati osjetljivošću radarskog prijemnika. Zadana postavka za osjetljivost (Automatski) automatski
jednom podešava osjetljivost na temelju prosječnih uvjeta, dometa radarskih signala i odabranom načinu rada radara.
Uređaj za iscrtavanje neće automatski ponovno podesiti osjetljivost kao odgovor na uvjete koji se mijenjaju. Želite li
optimizirati izgled radara za određene uvjete, ručno podesite osjetljivost (str. 86).
Šumovi su smetnje koje uzrokuje neželjena refleksija radarskih signala od nevažnih ciljeva. Zajednički izvori
šumova uključuju padaline, morske valove i obližnje radarske izvore.
Konfiguracijske postavke i vrsta radara
Dok koristite GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ili 406, sve postavke osjetljivosti i šumova
konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuju se u svakom drugom načinu rada radara te
radarskom prekrivanju.
Dok koristite radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD, postavke osjetljivosti i šumova
konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara prema ovoj se tablici mogu i ne moraju primijeniti na ostale
načine rada radara.
Postavka
Način rada radara
Luka, Pučina, Straža
Osjetljivost
Morske smetnje
Smetnje zbog
kiše
FTC
Unakrsni
razgovor
Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
Dvostruki domet:
Lijevi zaslon
Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
Dvostruki domet:
Desni zaslon
Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
Zasebno konfiguriranje
Jedno konfiguriranje za lijevi i desni zaslon
Jedno konfiguriranje za sve načine rada
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
85
Radar
Dok koristite radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD, posljednje postavke osjetljivosti i šumova
konfigurirane za upotrebu u bilo kojem načinu rada radara automatski se primjenjuju na radarsko prekrivanje. Npr.,
ako osjetljivost za način rada Luka postavite na 50%, osjetljivost za radarsko prekrivanje automatski će se postaviti
na 50%. Ako nakon toga osjetljivost za način rada Pučina postavite na 40%, osjetljivost za radarsko prekrivanje
automatski će se postaviti na 40%.
Zadane postavke osjetljivosti i smetnji
Postavka
Zadana vrijednost
Upute
Osjetljivost
Automatski
Vidi “Automatsko podešavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu”
(str. 86).
Morske
Mirno, Srednje ili Nemirno Vidi “Vraćanje zadane postavke za morske smetnje” (str. 88).
smetnje
Smetnje zbog Uključi
Vidi “Vraćanje zadane postavke za smetnje zbog kiše” (str. 89).
kiše
FTC
Uključi
Vidi “Vraćanje zadane postavke FTC” (str. 89).
Unakrsni
Uključi
Vidi “Podešavanje smetnji zbog unakrsnog razgovora na
razgovor
radarskom zaslonu” (str. 91).
Automatsko podešavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Automatski je zadana vrijednost za postavku osjetljivosti. Automatska postavka osjetljivosti za svaki od načina rada
radara optimizirana je za taj način rada i može se razlikovati od automatske postavke osjetljivosti koja se koristi za
drugi način rada.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik (MENU) > Osjetljivost > Automatski za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Osjetljivost > Automatski. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 7000 odaberite Lijevo > Osjetljivost > Automatski.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Osjetljivost > Automatski. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 7000 odaberite Desno > Osjetljivost > Automatski.
Uređaj za iscrtavanje jednom osjetljivost postavlja automatski, na temelju prosječnih uvjeta, dometa radarskih
signala i odabranog načina rada radara. Uređaj za iscrtavanje neće automatski ponovno podesiti osjetljivost kao
odgovor na uvjete koji se mijenjaju.
Ručno podešavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Možete ručno podesiti osjetljivost za optimalne karakteristike radara koji u obzir uzima stvarne uvjete.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
86
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000
odaberite Lijevo > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000
odaberite Desno > Osjetljivost.
4. Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost, sve dok se na radarskom zaslonu ne prikažu svjetalca.
Podaci na radarskom zaslonu osvježavaju se svakih nekoliko sekundi. Zbog toga se učinci ručnog podešavanja
osjetljivosti možda neće pojaviti odmah. Osjetljivost podešavajte polako.
5. Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok svjetalca ne nestanu.
6. Ako se plovila, kopno ili drugi ciljevi nalaze unutar dometa, odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve
dok ciljevi ne počnu treperiti.
7. Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost sve dok se plovila, kopno ili drugi ciljevi ne prikažu jasno
osvijetljeni na radarskom zaslonu.
8. Prema potrebi smanjite prikaz velikih objekata u blizini (str. 87).
9. Prema potrebi smanjite prikaz smetnji s bočne strane (str. 87).
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini
Ciljevi značajne veličine u blizini, kao što su zidovi pristaništa, mogu uzrokovati vrlo svijetlu sliku cilja na
radarskom zaslonu. Ova slika može smanjiti manje mete koje se nalaze u blizini.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000
odaberite Lijevo > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000
odaberite Desno > Osjetljivost.
4. Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok manji ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom
zaslonu.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji zbog velikih objekata u blizini manji ili udaljeniji ciljevi
mogli bi treperiti ili nestati s radarskog zaslona.
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom zaslonu
Smetnje s bočne strane mogu izgledati kao crte koje se šire prema van iz cilja u obliku polukruga.
Efekte s bočne strane možete izbjeći smanjivanjem osjetljivosti ili radarskog dometa.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
87
Radar
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000
odaberite Lijevo > Osjetljivost.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Osjetljivost. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000
odaberite Desno > Osjetljivost.
4. Odaberite Dolje za smanjivanje osjetljivosti sve dok polukružni, iscrtani uzorak ne nestane sa zaslona radara.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji s bočne strane manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili
nestati s radarskog zaslona.
Vraćanje zadane postavke za morske smetnje
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom
načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Morske
smetnje.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja
iz serije GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Morske smetnje. Kod
uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Morske smetnje.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja
iz serije GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Morske smetnje. Kod
uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite Desno > Odbijanje buke > Morske smetnje.
4. Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru: Nemirno, Srednje ili Mirno.
Podešavanje morskih smetnji na radarskom zaslonu
Možete podesiti pojavljivanje smetnji uzrokovanih nemirnim morem. Postavka za morske smetnje utječe na
pojavljivanje obližnjih smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje udaljenih smetnji i ciljeva. Viša postavka
za morske smetnje smanjuje pojavljivanje smetnji uzrokovanih valovima u blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti
pojavljivanje ciljeva u blizini.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom
načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
88
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Morske
smetnje.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Morske smetnje. Kod uređaja iz
serije GPSMAP 7000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Morske smetnje.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Morske smetnje. Kod uređaja iz
serije GPSMAP 7000 odaberite Desno > Odbijanje buke > Morske smetnje.
4. Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru: Nemirno, Srednje ili Mirno.
5. Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje pojavljivanja morskih smetnji sve dok drugi ciljevi ne
budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane uvjetima na moru mogle bi još uvijek biti vidljive.
Vraćanje zadane postavke FTC
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka FTC konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada
radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Odbijanje
buke > FTC > Isključi.
• Konfigurirajte postavku za oba zaslona u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000
odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > FTC > Isključi.
Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > FTC > Isključi.
Vraćanje zadane postavke za smetnje zbog kiše
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za smetnje zbog kiše konfigurirana za upotrebu u
jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje
(str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
89
Radar
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Smetnje
zbog kiše > Isključi.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše > Isključi.
Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše > Isključi.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše > Isključi.
Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 odaberite Desno > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše > Isključi.
Podešavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu
Možete podesiti pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom. I smanjivanjem radarskog dometa možete umanjiti
smetnje zbog kiše (str. 72).
Postavka
FTC
Opis
Ova postavka utječe na pojavljivanje velikih magličastih smetnji koje uzrokuje kiša na bilo kojoj
udaljenosti.
Smetnje zbog Ova postavka utječe na pojavljivanje ciljeva i smetnji zbog kiše u blizini više nego što utječe na
kiše
pojavljivanje udaljenih ciljeva i smetnji zbog kiše. Viša postavka za smetnje zbog kiše smanjuje
pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom u blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje
ciljeva
u blizini.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavke za smetnje zbog kiše i FTC konfigurirane za upotrebu
u jednom načinu rada radara mogu se i ne moraju primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje
(str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > FTC.
• Konfigurirajte postavku za oba zaslona u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP
6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > FTC. Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000
odaberite Lijevo > Odbijanje buke > FTC.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Visoko, Srednje ili Nisko za smanjivanje ili povećavanje izgleda smetnji zbog kiše
ako koristite radar GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ili 406. Drugi ciljevi trebali
bi ostati jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
• Ako koristite radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD, ili 1206 xHD, odaberite Gore ili Dolje za
smanjivanje ili povećavanje pojavljivanja smetnji zbog kiše. Drugi ciljevi trebali bi ostati jasno vidljivi na
radarskom zaslonu. Ako je postavka FTC veća od 50%, razmislite o smanjivanju radarskog dometa.
5. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Smetnje
zbog kiše.
• Konfigurirajte postavku za zaslon kratkog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše. Kod uređaja
iz serije GPSMAP 7000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše.
• Konfigurirajte postavku za zaslon dugog dometa u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000 odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše. Kod uređaja
iz serije GPSMAP 7000 odaberite Desno > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše.
6. Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje pojavljivanja smetnji zbog kiše u blizini sve dok drugi
ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane kišom mogle bi još uvijek biti vidljive.
90
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
Podešavanje smetnji zbog unakrsnog razgovora na radarskom zaslonu
Možete smanjiti pojavljivanje smetnji uzrokovano utjecajima s drugog radarskog izvora u blizini. Uključeno je
zadana vrijednost za postavku unakrsnog razgovora.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka unakrsnog razgovora konfigurirana za upotrebu u
jednom načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje
(str. 85).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina, Dvostruki domet ili Straža.
3. Dovršenje postupka:
• Za način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža odaberite Izbornik (MENU) > Odbijanje buke >
Unakrsni razgovor > Uključi.
• Konfigurirajte postavku za oba zaslona u načinu rada Dvostruki domet. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000
odaberite
> Izbornik (MENU) > Odbijanje buke > Unakrsni razgovor > Uključi. Kod uređaja iz
serije GPSMAP 7000 odaberite Lijevo > Odbijanje buke > Unakrsni razgovor > Uključi.
Izgled radarskog prikaza
Postavke podatkovnih traka
Podatkovne trake mogu se prikazati u svim načinima rada radara i pružaju instantne podatke u realnom vremenu.
Sve podatkovne trake konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara prikazuju se i u svakom drugom
načinu rada radara. Sve podatkovne trake konfigurirane za upotrebu u radarskom prekrivanju prikazuju se samo u
radarskom prekrivanju i potrebno ih je zasebno konfigurirati.
Prikaz podatkovne trake krstarenja na radarskom zaslonu
Podatkovna traka krstarenja prikazuje podatke o GPS brzini, GPS smjeru, dubini i GPS položaju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Krstarenje > Uključi.
Konfiguriranje podatkovne trake krstarenja na radarskom zaslonu
Prije konfiguriranja podatkovne trake krstarenja, trebali biste je prikazati (str. 91).
Podatkovna traka krstarenja podijeljena je u četiri dijela, a svaki dio prikazuje se u drugom kutu radarskog zaslona.
Možete odabrati vrstu podataka koja se prikazuje u svakom od dijelova podatkovne trake.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Krstarenje > Postavljanje
podatkovnih traka.
4. Odaberite Gore lijevo.
5. Odaberite vrstu podataka koja će se prikazati u gornjem lijevom dijelu podatkovne trake.
6. Ponovite 4. i 5. korak za dijelove podatkovne trake Gore desno, Dolje lijevo i Dolje desno.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
91
Radar
Prikaz navigacijske podatkovne trake na radarskom zaslonu
Navigacijska podatkovna traka prikazuje se u retku pri vrhu radarskog zaslona. Navigacijska podatkovna traka može
prikazati podatke o dolasku, udaljenosti do odredišta, izvan kursa, smjeru i sljedećem skretanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Navigacija.
4. Odaberite Uključi ili Automatski.
Konfiguriranje navigacijske podatkovne trake na radarskom zaslonu
Prije konfiguriranja navigacijske podatkovne trake, trebali biste je prikazati (str. 92).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Navigacija > Postavljanje
podatkovnih traka.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Dionica rute. Odaberite Uključi za prikaz ispravljene brzine za međutočku prilikom navigacije
rutom ili linijom automatskog navođenja.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Udaljenost za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju udaljenosti.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Vrijeme za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju vremena.
• Odaberite Odredište te odaberite Udaljenost, Vrijeme do odredišta ili Dolazak za označavanje načina
prikazivanja podataka o odredištu.
Podatkovne trake Ribolov, Gorivo i Jedrenje
Traka s
Prikazani podaci
podacima
Ribolov
Dubina, temperatura vode i brzina kroz vodu
Gorivo
Potrošnja goriva, preostalo gorivo, domet i potrošnja goriva
Jedrenje
Brzina kroz vodu, brzina vjetra, kut vjetra i ispravljena brzina vjetra.
Prikaz podatkovnih traka Ribolov, Gorivo i Jedrenje na radarskom zaslonu
Podatkovne trake za ribolov, gorivo i jedrenje prikazuju se u retku na dnu radarskog zaslona.
U određenom trenutku može se prikazati samo jedna od tih podatkovnih traka.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Ribolov > Uključi.
• Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Gorivo > Uključi.
• Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Jedrenje > Uključi.
Napomena: Prikaže li se jedna od ove tri podatkovne trake, druge dvije podatkovne trake automatski će se
sakriti.
92
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
Postavljanje stvarnog ili manifestnog vjetra za podatkovnu traku Jedrenje
Prije konfiguriranja podatkovne trake jedrenja, trebali biste je prikazati (str. 92).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Jedrenje.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vjetar > Manifesni za prikaz protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu koje se kreće.
• Odaberite Vjetar > Stvarni za prikaz protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu koje stoji.
Ispravljena brzina vjetra i ispravljena brzina za međutočku u podatkovnim trakama
Vidi “Način prikaza ispravljene brzine vjetra i ispravljene brzine za međutočku u podatkovnim trakama”
(str. 65).
Prikaz podatkovne trake vrpce kompasa
Podatkovna traka vrpce kompasa prikazuje se u retku pri vrhu radarskog zaslona, iznad navigacijske podatkovne
trake. Prikazuje trenutni smjer, a prilikom navigacije prikazuje se pokazivač koji prikazuje smjer do željenog kursa.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Postavljanje radara > Podatkovne trake > Vrpca kompasa > Uključi.
Postavke radarskog prikaza
Postavljanje sheme boja radara
Možete postaviti shemu boja koja se koristi za sve radarske zaslone. Ova se postavka ne primjenjuje na radarsko
prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Shema boja.
2. Odaberite Bijelo, Crno (za načine rada boja) ili Plavo.
Postavljanje orijentacije radarskog prikaza
Možete postaviti perspektivu radarskog prikaza. Postavka orijentacije odnosi se na svaki način rada radara. Ova se
postavka ne primjenjuje na radarsko prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Orijentacija.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Sjever gore za postavljanje vrha karte na smjer prema sjeveru.
• Odaberite Smjer gore za postavljanje vrha karte u skladu s podacima o smjeru primljenima sa senzora
smjera (poznat i kao magnetski smjer). Linija smjera se na zaslonu prikazuje okomito.
• Odaberite Kurs gore i postavite kartu tako da smjer navigacije uvijek bude prema gore.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
93
Radar
Pomicanje polja prikaza na radarskom zaslonu
Možete automatski pomaknuti svoju trenutnu lokaciju prema dnu zaslona prema povećanju brzine. Za najbolje
rezultate unesite najveću brzinu. Ova postavka vrijedi za svaki način rada radara. Ova se postavka ne primjenjuje na
radarsko prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Predviđanje brzine > Uključi.
2. Unesite brzinu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Postavke navigacije radara
Prikaz linije smjera na radarskom zaslonu
Na radarskom zaslonu možete prikazati produžetak od pramca plovila u smjeru putovanja. Ova se postavka ne
primjenjuje na radarsko prekrivanje.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Linija smjera > Prikaži.
Prikaz i skrivanje prstena dometa na radarskom zaslonu
Prsteni dometa pomažu u vizualizaciji udaljenosti na radarskom zaslonu. Ova se postavka ne primjenjuje na
radarsko prekrivanje.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Prsteni > Prikaži.
Prikaz linija navigacije na radarskom zaslonu
Linije navigacije označavaju kurs koji ste postavili pomoću opcija Ruta do, Vodi do ili Idi na. Ova se postavka ne
primjenjuje na radarsko prekrivanje.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Navigacijske linije > Prikaži.
Postavke antene i radarskog uređaja za skeniranje
Postavljanje brzine rotacije antene
Napomena: Brzinu rotacije možete postaviti samo za radar GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD,
606 xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD. Antena se u načinu rada Dvostruki domet ne okreće velikom brzinom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Brzina zakretanja.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Normalna brzina.
• Odaberite Velika brzina za povećavanje brzine rotacije antene, čime se povećava frekvencija ažuriranja
zaslona.
94
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
Postavljanje veličine antene radara
Za optimizaciju slike radara potrebno je naznačiti veličinu antene radara. Sve dok ne odredite veličinu antene,
prikazivat će se poruka “Radar je potrebno konfigurirati”.
Napomena: Veličinu antene možete postaviti samo za radar GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili
1206 xHD.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Veličina antene.
2. Odaberite 4 stope ili 6 stopa.
Uključivanje i konfiguriranje zone bez radarskog odašiljanja
Možete naznačiti područje unutar kojega radarski skener neće odašiljati signale.
Napomena: Možete postaviti zonu bez radarskog odašiljanja samo za radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204
xHD ili 1206 xHD.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Omogući zonu bez odašiljanja.
Zona bez odašiljanja na radarskom zaslonu naznačena je osjenčanim područjem.
2. Odaberite Kut 1 > Podesi > Pomakni.
3. Odaberite Gore ili Dolje kako biste podesili veličinu zone bez odašiljanja.
4. Odaberite Kut 2 > Podesi > Pomakni.
5. Odaberite Gore ili Dolje kako biste podesili veličinu zone bez odašiljanja.
Pomak prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski
uređaj za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
1. Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2. Izmjerite smjer cilja na radaru.
3. Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak prednjeg dijela plovila.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila, potrebno je izmjeriti pomak prednjeg dijela plovila
(str. 95).
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u
svakom drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Prednji dio plovila.
2. Za podešavanje pomaka odaberite i držite Gore ili Dolje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
95
Radar
Izgled prikaza radarskog prekrivanja
Podešavanje osjetljivosti i smetnji na radarskom prekrivanju
Vidi “Više o osjetljivosti i smetnjama” (str. 85).
Postavljanje orijentacije prikaza radarskog prekrivanja
Vidi “Promjena orijentacije karte” (str. 11).
Postavljanje podatkovnih traka za radarsko prekrivanje
Vidi “Postavke podatkovnih traka” (str. 91).
Postavke trasa i međutočaka
Prikaz trasa na radarskom prekrivanju
Možete odrediti hoće li se trasa plovila prikazati na radarskom prekrivanju.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Međutočke i trase >
Trase > Uključi.
Upravljanje trasama
Vidi “Trase” (str. 39).
Odabir vrste oznake međutočke
Na radarskom prekrivanju možete odabrati vrstu oznaka prikazanih uz međutočke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Međutočke i trase >
Prikaz međutočke > Prikaz.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Oznaka kako biste označili međutočke pomoću oznaka.
• Odaberite Komentar za prikaz komentara u obliku oznaka međutočaka.
• Odaberite Simbol za označavanje međutočaka pomoću simbola.
Upravljanje međutočkama
Vidi “Međutočke” (str. 34).
Postavke alarma i drugih plovila
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Vidi “Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni” (str. 17).
Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji
Vidi “Prikaz popisa AIS i MARPA prijetnji” (str. 79).
96
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Radar
Prikaz drugih plovila na radarskom prekrivanju
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom prekrivanju. Postavka raspona prikaza konfigurirana
za radarsko prekrivanje primjenjuje se samo na radarsko prekrivanje. Pojedinosti i postavke planiranog smjera
konfigurirane za radarsko prekrivanje primjenjuju se i na sve načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Druga plovila >
Postavke zaslona.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Raspon prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila.
Odaberite udaljenost.
• Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS i oznakom MARPA.
• Odaberite Planirani smjer za postavljanje vremena za planirani smjer za plovila s aktivacijom AIS i
oznakom MARPA. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, smjer unesite pomoću višesmjerne tipke ili
numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Staze za prikaz trasa AIS plovila. Odaberite duljinu prikazane trase pomoću staze.
Postavke prikaza za navigaciju radarskim prekrivanjem
Promjena pojedinosti zumiranja na karti
Možete podesiti količinu pojedinosti za radarsko prekrivanje koje se prikazuju na karti, pri različitim razinama
zumiranja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Postavljanje >
Postavljanje karte > Pojedinosti.
2. Odaberite razinu pojedinosti.
Prikaz umetnute karte tijekom pomicanja
Možete kontrolirati hoće li se umetnuta karta prikazati tijekom pomicanja radarskog prekrivanja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Postavljanje >
Postavljanje karte > Umetnuta karta.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi za prikaz umetnute karte tijekom pomicanja.
• Odaberite Automatski za prikaz umetnute karte samo kada se ikona položaja ( ) više ne može vidjeti na
zaslonu.
Prikaz i konfiguriranje linije smjera
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u smjeru kretanja. Izgled linije smjera možete
konfigurirati na radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Postavljanje >
Postavljanje karte > Linija smjera.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost za postavljanje udaljenosti do kraja linije smjera. Kod uređaja iz serije GPSMAP
6000, udaljenost unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP 7000
koristite tipkovnicu na zaslonu.
• Odaberite Vrijeme za postavljanje vremena potrebnog za dostizanje kraja linije smjera. Kod uređaja iz serije
GPSMAP 6000, vrijeme unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke tipkovnice. Za seriju GPSMAP
7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
97
Radar
Prikaz i konfiguriranje podataka o dubini točke
Na radarskom prekrivanju možete uključiti podatke o dubini i postaviti opasnu dubinu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Postavljanje >
Postavljanje karte > Dubine točke > Uključi.
2. Odaberite Dubine točke > Opasno.
3. Unesite opasnu dubinu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
Prikaz i konfiguriranje navigacijskih simbola
Možete prikazati i konfigurirati izgled navigacijskih simbola na radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Postavljanje >
Postavljanje karte > Simboli.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Veličina navigacijske oznake za postavljanje veličine navigacijskih simbola prikazanih na karti.
Odaberite veličinu.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > NOAA za prikaz NOAA simbola navigacijske oznake postavljenog
na karti.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > IALA za prikaz IALA simbola navigacijske oznake postavljenog na
karti.
Prikaz dodatnih pojedinosti karte
Možete prikazati dodatne informacije na radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik (MENU) > Postavljanje >
Postavljanje karte > Simboli.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Kopnene točke interesa > Uključi za prikaz točaka interesa na kopnu.
• Odaberite Sektori svjetla za prikaz sektora u kojemu je vidljivo navigacijsko svjetlo. Odaberite Uključi za
filtriranje sektora svjetla, ovisno o razini zumiranja.
• Odaberite Granice karte > Uključi za prikaz područja koja karte pokrivaju prilikom korištenja podatkovne
kartice BlueChart g2 Vision.
• Odaberite Foto točke > Uključi za prikaz ikona fotoaparata prilikom korištenja podatkovne kartice
BlueChart g2 Vision.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Vidi “Pomak prednjeg dijela plovila” (str. 95).
98
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Sonar
Sonar
Ako je povezan s dodatnim sonarnim modulom Garmin GSD 22/24/26, uređaj za iscrtavanje možete koristiti kao
tragač za ribom. GSD 22/24/26 povezuje se preko pomorske mreže Garmin Marine Network i dijeli podatke sonara
sa svakim uređajem za iscrtavanje povezanim s mrežom. Modeli GSD 22 i GSD 24/26 imaju manje razlike u
značajkama i opcijama. Sve razlike navedene su u odgovarajućim poglavljima u nastavku.
Prikazi sonara
Prikaz sonara preko cijelog zaslona
Prikaz sonara preko cijelog zaslona prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima sonara sonde. Mjerilo
dosega s desne strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon pomiče zdesna ulijevo. Sonar
možete prikazati preko cijelog zaslona odabirom Sonar > Cijeli zaslon na početnom zaslonu.
Dubina, temperatura i
brzina kroz vodu
Podvodni cilj
Raspon
Dno
GPS brzina i GPS smjer
Frekvencija sonde
Prikaz sonara preko cijelog zaslona
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio
tog grafikona na istom zaslonu. Sonar s podijeljenim zumiranjem možete prikazati odabirom Sonar > Podijeljeno
zumiranje s početnog zaslona.
Zumirano mjerilo dubine
Prozor za zumiranje
Razina zumiranja
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Prikaz podijeljene frekvencije pokazuje podatke sonara jedne frekvencije, primjerice 200 kHz, s lijeve strane
zaslona, a druge frekvencije, primjerice 50 kHz, s desne strane zaslona. Sonar s podijeljenom frekvencijom možete
prikazati odabirom Sonar > Podijeljena frekvencija s početnog zaslona. Na uređaju GSD 26 u prikazu podijeljene
frekvencije možete zasebno konfigurirati zum, liniju dubine i značajku a-scope dvije frekvencije.
Napomena: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva korištenje sonde dvostruke frekvencije.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
99
Sonar
Frekvencije sonde
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Zapisnik temperature vode
Ako koristite sondu s mogućnošću mjerenja temperature, zapisnik temperature prikazuje očitanja temperature
tijekom vremena. Zapisnik temperature možete pregledati odabirom Sonar > Temp vode s početnog zaslona.
Postavljanje raspona zapisnika temperature i vremenskih mjerila
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Temp. vode.
2. Odaberite Izbornik.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Trajanje za postavljanje mjerila proteklog vremena. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem
mjerila proteklog vremena možete vidjeti odstupanja temperature u dužem vremenskom razdoblju.
• Odaberite Mjerilo za postavljanje mjerila za raspon temperature. Zadana postavka je 4 stupnja.
Povećavanjem mjerila za raspon temperature možete vidjeti više odstupanja u temperaturi.
Temperatura i dubina
Temperaturni
raspon
Proteklo vrijeme
Zapisnik temperature vode
Međutočke na zaslonu sonara
Pauziranje zaslona sonara
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Pauziraj sonar.
100
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Sonar
Stvaranje međutočke na zaslonu sonara
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Pauziraj sonar.
Postavite lokaciju međutočke pomoću točke križanja linije dubine i linije udaljenosti:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, točku križanja pomaknite pomoću višesmjerne tipke.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite i povucite točku križanja.
5. Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Stvori međutočku.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Nova međutočka.
1.
2.
3.
4.
Postavke zaslona sonara
Zaslon sonara možete odrediti i podesiti za sve prikaze sonara.
Postavljanje razine zuma
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Zum.
Dovršenje postupka:
• Kod modela GSD 22 odaberite 2x automatsko zumiranje ili 4x automatsko zumiranje za dvostruko ili
četverostruko zumiranje podataka sonara.
• Kod modela GSD 22 odaberite Ručno zumiranje za ručno postavljanje razine dubine povećanog područja.
Odaberite Pregled prema gore ili Pregled prema dolje za postavljanje dubine povećanog područja.
Odaberite Povećaj ili Smanji za povećavanje ili smanjivanje povećanog područja. Odaberite Gotovo.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Postavi zum za ručno postavljanje raspona dubine povećanog područja.
Odaberite Pregled prema gore ili Pregled prema dolje za postavljanje dubine povećanog područja.
Odaberite Povećaj ili Smanji za povećavanje ili smanjivanje povećanog područja. Odaberite Automatski za
automatsko podešavanje dubine povećanog područja. Odaberite Gotovo.
• Kod modela GSD 22 i GSD 24/26 odaberite Fiksirano dno za povećavanje ili smanjivanje dubine dna, a
zatim odaberite Gore ili Dolje za postavljanje dometa dubine povećanog područja. Odaberite Gotovo.
Podešavanje osjetljivosti
Možete odrediti razinu detalja koji se prikazuju na zaslonu sonara. Za dodatne pojedinosti povećajte osjetljivost.
Ako je zaslon prenatrpan, smanjite osjetljivost. Kod modela GSD 24 i GSD 26 osjetljivost svake frekvencije možete
postaviti zasebno.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Osjetljivost.
4. Ako je potrebno, odaberite frekvenciju.
5. Odaberite opciju za postavljanje osjetljivosti.
6. Odaberite Natrag.
Podešavanje dometa mjerila dubine
Možete podesiti domet mjerila dubine koji se prikazuje s desne strane zaslona.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Domet.
4. Odaberite opciju.
5. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
101
Sonar
Podešavanje dometa i osjetljivosti s prečacima
• Ako koristite uređaj serije GPSMAP 6000/7000 s modelom GSD 22 ili GSD 24/26, odaberite + i - za
podešavanje dometa.
• Ako koristite uređaj GPSMAP 6000 serije GSD 24/26, u prikazu sonara preko cijelog zaslona odaberite
tipku Odabir za promjenu između podešavanja osjetljivosti i dometa, ako je potrebno. Odaberite + i - za
podešavanje dometa ili osjetljivosti.
• Ako koristite uređaj GPSMAP 7000 serije GSD 24/26, u prikazu sonara preko cijelog zaslona, a u načinu
ručnog podešavanja osjetljivosti (page 101), odaberite + i - pri dnu zaslona kako biste podesili osjetljivost.
Postavljanje brzine pomicanja sonara
Možete postaviti brzinu pri kojoj će se sonar pomicati s desna na lijevo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik.
4. Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više informacija.
5. Odaberite Brzina pomicanja.
6. Dovršenje postupka:
• Kod ručnog podešavanja brzine pomicanja odaberite Ultrascroll®, Brzo, Srednje ili Sporo.
• Ako koristite senzor brzine kroz vodu ili sondu koja očitava brzinu, odaberite Automatski kako biste
automatski podesili brzinu pomicanja s brzinom plovila kroz vodu.
Podešavanje postavke kretanja slike
Možete povećati brzinu pri kojoj se slika sonara kreće na način da se na zaslonu iscrtava više od jednog stupca
podataka za svaki stupac primljenih podataka sa sonara. Na primjer, postavka 2/1 iscrtava dva stupca informacija po
skupu povratnih podataka sa sonde. To je korisno ako sondu koristite u većim dubinama.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik.
4. Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Izgled.
5. Odaberite Kret. slike.
6. Odaberite postavku kretanja slike.
Pomicanje zaslona sonara
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Fokus zaslona sonara možete pomaknuti na određenu dubinu ako želite precizniji zaslon sonara. Ako pomaknete
fokus, podaci se neće prikupljati za područja koja su izvan odabranog dometa.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Više > Promjena.
4. Odaberite Gore i Dolje za podešavanje prikaza.
5. Odaberite Gotovo.
102
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Sonar
Konfiguriranje naprednih postavki sonara
Napomena: Ove značajke dostupne su jedino kod modela GSD 24 i GSD 26.
Prije nego konfigurirate Izvor temp., morate imati GSD 26 i više od jednog senzora temperature vode, odnosno
sonde s mogućnošću mjerenja temperature vode.
Kod modela GSD 24 i GSD 26 možete konfigurirati različite zaslone sonara i postavke izvora podataka.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Više > Napredno.
4. Odaberite jednu ili više opcija:
• Odaberite Odašiljanje kako biste zaustavili odašiljanje sonde.
• Odaberite TVG kako biste podesili osjetljivost ovisno o vremenu, što može smanjiti buku.
• Odaberite Razvlačenje dubinomjera kako biste podesili način prikaza objekata na zaslonu. Ako je jeka
suviše široka, objekti će se međusobno prekriti. Ako je jeka suviše uska, objekti bi mogli biti maleni i teško
pregledni.
• Odaberite Praćenje po dnu kako biste odabrali frekvenciju koju želite koristiti za određivanje dubine.
• Kod modela GSD 26 odaberite Izvor temp. kako biste odredili sondu temperature vode ili sondu s
mogućnošću mjerenja temperature vode kao izvor za zapisnik temperature vode.
Frekvencije
Odabir frekvencija
Možete odabrati koje frekvencije želite koristiti uz sondu dvostruke frekvencije. Kod modela GSD 26 možete
koristiti chirp frekvenciju kako biste prikazali više detalja o objektima na zaslonu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Frekvencija.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite 200 kHz za prikaz podataka signala sonara od 200 kHz. To je korisno uglavnom kada se radi o
plićim vodama unutrašnjosti.
• Odaberite 50 kHz za prikaz podataka signala sonara od 50 kHz. To je korisno uglavnom za dublje vode.
• Kod modela GSD 22 ili GSD 24 odaberite Dvostruki za prikaz podataka frekvencija od 200 kHz i 50 kHz
• Kod modela GSD 26 sa širokopojasnom sondom odaberite Visoki Chirp za odašiljanje chirp signala putem
kanala visoke frekvencije.
• Kod modela GSD 26 sa širokopojasnom sondom odaberite Niski Chirp za odašiljanje chirp signala putem
kanala niske frekvencije.
Upravljanje frekvencijama
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 26.
Model GSD 26 možete postaviti da radi pri raznim popularnim i diskretnim frekvencijama za ribarenje. Za
maksimalno prodiranje u dubinu frekvenciju postavite na nisku postavku.
Postavljanje novih frekvencija
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Frekvencija > Upravljanje frekvencijama.
Odaberite Novi popis.
Odaberite Visoki ili Niski.
Unesite frekvenciju:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
103
Sonar
Postavke buke i smetnji
Postavke odbijanja buke omogućuju smanjenje smetnji i osjetljivosti na zaslonu sonara. Kod modela GSD 24 i GSD
26 postavke odbijanja buke možete zasebno postaviti za svaku frekvenciju.
Prikaz površinskog šuma
Možete postaviti i hoće li se na zaslonu sonara pojavljivati povratne informacije sonara u blizini površine vode.
Sakrijte šum površine kako biste smanjili buku.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik.
4. Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Odbijanje buke.
5. Odaberite Buka na površini > Prikaži.
Podešavanje odbijanja buke
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 22.
Ako ste ručno povećali ili smanjili postavku osjetljivosti (page 101), možete umanjiti prikazivanje slabih povratnih
informacija sonara povećavanjem odbijanja buke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Odbijanje buke.
4. Odaberite Gore ili Dolje.
Smanjivanje smetnji
Napomena: Ove značajke dostupne su jedino kod modela GSD 24 i GSD 26.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Više > Odbijanje buke.
4. Odaberite jednu ili više opcija:
• Odaberite Smetnje kako biste smanjili utjecaj unakrsnog razgovora i električnih smetnji.
• Odaberite Ograničenje boje kako biste sakrili dio palete boja i uklonili područja slabije buke.
• Odaberite Uglađivanje kako bi sonar izgledao konzistentnije u dubljim vodama.
Izgled zaslona sonara
Prikaz i konfiguriranje linije dubine
Možete odrediti hoće li se prikazati brza referentna linija dubine na zaslonu sonara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik.
4. Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Izgled.
5. Odaberite Linija dubine > Prikaži.
6. Postavite dubinu referentne linije:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, koristite višesmjernu tipku.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite i povucite liniju.
104
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Sonar
A-Scope prikaz
A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu zaslona koja trenutno prikazuje raspon ciljeva uz mjerilo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik.
4. Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Izgled.
5. Odaberite A-Scope > Uključeno.
6. Kod modela GSD 24/26 odaberite vrijeme držanja vrha.
Prikaz brojeva prekrivanja
Za prikaz informacija o brzini kroz vodu potreban vam je priključen i instaliran senzor brzine kroz vodu ili sonda
koja ima mogućnost mjerenja brzine. Za prikaz informacija o temperaturi vode potreban vam je instaliran i
priključen senzor temperature vode ili sonda koja ima mogućnost mjerenja temperature.
Na zaslonima sonara možete prikazati informacije poput napona jedinice i informacija navigacije. Navigacijski
podaci uvijek uključuju GPS brzinu i GPS smjer te informacije o smjeru i odstupanju od kursa prilikom navigacije.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik.
4. Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više > Izgled.
5. Odaberite Prikaz brojeva.
6. Odaberite opciju za svaku vrstu podataka.
Ako odaberete Automatski i ako sonda ima tu mogućnost, podaci će se prikazati na zaslonu sonara.
Konfiguriranje izgleda podvodnih objekata
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 22.
Možete odrediti na koji će način sonar tumačiti pronađene ribe.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Izgled > Simboli riba.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite
pronađenih riba kao simbola s pozadinskim informacijama sonara.
• Odaberite
za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s pozadinskim informacijama sonara i
informacijama o ciljnoj dubini.
• Odaberite
za prikaz podvodnih objekata kao simbola.
• Odaberite
za prikaz podvodnih objekata kao simbola s informacijama o dubini.
Prikaz i konfiguriranje značajke Whiteline
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 22.
Možete označiti najjači signal od dna kako biste lakše definirali tvrdoću ili mekoću signala.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Izgled > Whiteline.
2. Dovršenje postupka:
• Za uključivanje linije dna s najosjetljivijom postavkom odaberite Visoko. Gotovo sve snažne povratne
informacije označene su bijelom bojom.
• Za uključivanje linije dna s mnogim snažnim povratnim informacijama označenim bijelom bojom odaberite
Srednje.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
105
Sonar
• Za uključivanje linije dna s najmanje osjetljivom postavkom odaberite Nisko. Samo su najsnažnije povratne
informacije označene bijelom bojom.
Označavanje dubine
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Možete označiti najjači signal od dna kako biste lakše definirali tvrdoću ili mekoću signala.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Više > Izgled > Dubina > Isključeno.
Postavljanje sheme boja
Možete postaviti shemu boja za sve zaslone sonara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik.
4. Odaberite opciju:
• Kod modela GSD 22 odaberite Postavljanje sonara.
• Kod modela GSD 24/26 odaberite Više informacija.
5. Odaberite Izgled > Shema boja.
6. Odaberite opciju.
Postavljanje osjetljivosti boje
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Možete podesiti osjetljivost boje kako biste povećali ili smanjili vizualni intenzitet zaslona sonara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Više > Izgled > Osjetljivost boje.
4. Odaberite opciju.
Alarmi sonara
Postavljanje alarma za plitku i duboku vodu
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar.
2. Odaberite Plitka voda > Uključi kako biste oglasili alarm kad dubina bude manja od navedene vrijednosti.
3. Unesite dubinu koja aktivira alarm za plitku vodu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Duboka voda > Uključi kako biste oglasili alarm kad dubina bude veća od navedene vrijednosti.
6. Unesite dubinu koja aktivira alarm za duboku vodu:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za temperaturu vode
Možete postaviti oglašavanje alarma kad sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od navedene
temperature.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Temperatura vode > Uključi.
2. Unesite temperaturu vode:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
106
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Sonar
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za ribu
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino kod modela GSD 22.
Možete postaviti oglašavanje alarma kad uređaj za iscrtavanje prepozna podvodni objekt određenih dimenzija.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Riba.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite
za oglašavanje alarma za sve veličine ribe.
• Odaberite
za oglašavanje alarma samo za srednju i veliku ribu.
• Odaberite
za oglašavanje alarma samo za veliku ribu.
Postavljanje alarma granica za ribu
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Možete postaviti oglašavanje alarma nakon što uređaj za iscrtavanje prepozna podvodni objekt pri određenoj dubini
i rasponu boja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Riba > Konture.
2. Odaberite Vrh.
3. Unesite udaljenost od vrha za prikaz alarma za objekte u blizini površine:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Dno.
6. Unesite udaljenost do dna pri kojoj želite da se alarm oglasi za objekte u blizini dna vode:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
7. Odaberite Gotovo.
8. Odaberite Intenzitet.
9. Odaberite boju i odaberite Natrag.
Postavljanje alarma za ribu na dnu
Napomena: Ova značajka dostupna je jedino za modele GSD 24 i GSD 26.
Možete postaviti oglašavanje alarma nakon što uređaj za iscrtavanje prepozna podvodni objekt pri određenom
dometu na dnu i rasponu boja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Riba > Dno.
2. Odaberite Raspon.
3. Unesite udaljenost do dna pri kojoj želite da se alarm oglasi za objekte u blizini dna vode:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Intenzitet.
6. Odaberite boju i odaberite Natrag.
Konfiguriranje sonde
Postavljanje dubine kobilice
Dubina kobilice prilagođava površinska očitanja dubini kobilice, tako da se dubina mjeri od donje točke kobilice
umjesto od lokacije sonde. Unesite pozitivan broj za dubinu kobilice. Možete unijeti negativni broj kako biste
nadoknadili za velika plovila koja mogu povući nekoliko metara vode.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
107
Sonar
1. Izmjerite dubinu kobilice na temelju položaja sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode, izmjerite
Sonda u razini vode
Pozitivni (+) broj pokazuje
udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila.
dubinu u odnosu na dno
Tu vrijednost unesite u 3. koraku u obliku
kobilice.
pozitivnog broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice,
izmjerite udaljenost od sonde do razine vode.
Tu vrijednost unesite u 3. koraku u obliku
negativnog broja.
Sonda na dnu kobilice
2. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Moj
Negativni (-) broj pokazuje
dubinu u odnosu na
brod > Dubina kobilice.
površinu.
3. Unesite dubinu kobilice koju ste izmjerili u koraku
Dubina kobilice
1:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, udaljenost izmjerenu u 1. koraku unesite pomoću višesmjerne tipke ili
numeričke tipkovnice. Na temelju lokacije sonde provjerite jeste li unijeli pozitivan ili negativan broj.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 pomoću zaslonske tipkovnice unesite udaljenost izmjerenu u 1 koraku.
Na temelju lokacije sonde provjerite jeste li unijeli pozitivan ili negativan broj.
4. Odaberite Gotovo.
Postavljanje pomaka temperature vode
Morate imati senzor za temperaturu vode ili sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature.
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa senzora s mogućnošću mjerenja temperature.
1. Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i
povezana je s uređajem za iscrtavanje.
2. Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
3. Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u 1. koraku od temperature vode izmjerene u koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u 5. koraku u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s
uređajem za iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona zaista jest. Tu vrijednost unesite u
5. koraku u obliku negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za iscrtavanje temperaturu vode izmjeri
toplijom nego što ona zaista jest.
4. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo > Pomak temperature.
5. Unesite pomak izračunat u 3. koraku:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, pomak temperature unesite pomoću višesmjerne tipke ili numeričke
tipkovnice.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000, pomak temperature unesite pomoću zaslonske tipkovnice.
6. Odaberite Gotovo.
Podešavanje postavki sonde
Napomena: Ove značajke dostupne su jedino kod modela GSD 24 i GSD 26.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Više > Instalacija.
4. Odaberite jednu ili više opcija:
• Odaberite Brzina prijenosa kao pomoć u smanjenju smetnji. Brzinu prijenosa možete povećati kako biste
povećali i brzinu kretanja, ali bi time mogli uzrokovati i smetnje.
• Odaberite Prijenos snage za smanjenje zvonjave sonde u blizini površine. Smanjite snagu prijenosa za
smanjenje zvonjave.
• Odaberite Širina filtra kako biste odredili rubove objekata. Kraći filtar odredit će rubove objekata. Dulji filtri
napravit će mekše rubove, ali može smanjiti buku.
• Odaberite Dijagnostike sonde ako želite prikazati detalje o sondi.
108
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Digitalno selektivno pozivanje
Digitalno selektivno pozivanje
Umreženi uređaj za iscrtavanje i funkcija VHF radio uređaja
U sljedećoj tablici navedene su značajke koje su dostupne kad priključite svoj uređaj za iscrtavanje na VHF radio
putem NMEA 0183 ili NMEA 2000 mreže.
Funkcija
NMEA 0183
VHF radio
Uređaj za iscrtavanje može prenijeti
X
vaš GPS položaj na radio. U slučaju
mogućnosti radio prijenosa, informacije
o GPS položaju odašilju se putem DSC
poziva.
Uređaj za iscrtavanje može primiti DSC
X
poziv u pomoć i informacije o položaju s
radija (str. 111)
Uređaj za iscrtavanje može pratiti
X
položaje
plovila koja šalju izvješća o položaju
(str. 111).
Pomoću uređaja za iscrtavanje možete
brzo postaviti i poslati pojedinosti
pojedinačnog rutinskog poziva na svoj
Garmin VHF radio uređaj (str. 114).
Kad s radija uputite poziv u pomoć za
čovjeka u moru, uređaj za iscrtavanje će
prikazati zaslon za čovjeka u moru i od
vas zatražiti prelazak na točku s čovjekom
na moru (str. 111).
Nakon što uputite poziv u pomoć za
čovjeka u moru s uređaja za iscrtavanje,
radio će prikazati stranicu Poziv u pomoć
kako biste uputili poziv u pomoć za
čovjeka u moru (str. 111).
NMEA 2000
VHF radio
X
Garmin
NMEA 0183
VHF radio
X
Garmin
NMEA 2000
VHF radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Uključivanje DSC-a
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > DSC.
Upoznavanje s DSC popisom
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100
unosa. DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi poziv zaprimljen
s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu poziva.
Pregled DSC popisa
Za pregled DSC popisa, svoj uređaj morate povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
109
Digitalno selektivno pozivanje
Dodavanje DSC kontakta
Plovilo možete dodati na svoj DSC popis. Možete upućivati pozive DSC kontaktu s uređaja za iscrtavanje
(str. 114).
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis > Dodaj kontakt.
2. Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI ) plovila:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku ili numeričku tipkovnicu.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
3. Odaberite Gotovo.
4. Unesite naziv plovila:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 koristite višesmjernu tipku.
• Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu.
5. Odaberite Gotovo.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su vaš Garmin uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani s NMEA 0183 ili NMEA 2000 uređajem, uređaj za
iscrtavanje upozorit će vas kad VHF radio primi DSC poziv u pomoć. Ako su s pozivom u pomoć poslani podaci o
položaju i ti će podaci biti dostupni i zabilježeni s pozivom.
Simbol
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj plovila na navigacijskoj karti u vrijeme
upućivanja DSC poziva u pomoć.
Pregled izvješća o DSC pozivu u pomoć
Vidi “Pregled izvješća o položaju” (str. 111).
Pozivanje plovila u nevolji
Vidi “Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva” (str. 114).
Kretanje prema plovilu u nevolji
Simbol
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj plovila na navigacijskoj karti u vrijeme
upućivanja DSC poziva u pomoć.
Vidi “Kretanje prema praćenom plovilu” (str. 111).
Stvaranje međutočke na položaju plovila u nevolji
Vidi “Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila” (str. 111).
Uređivanje informacija u izvješću o DSC pozivu
Vidi “Uređivanje informacijama u izvješću o položaju” (str. 112).
Brisanje izvješća o DSC pozivu
Vidi “Brisanje izvješća o položaju” (str. 112).
110
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Digitalno selektivno pozivanje
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA 2000-kompatibilnim radio uređajem i uputite
DSC poziv u pomoć za čovjeka u moru sa svog radio uređaja, vaš Garmin uređaj za iscrtavanje prikazat će zaslon
s čovjekom u moru i od vas zatražiti prelazak na točku s čovjekom u moru. Ako je vaš Garmin sustav autopilota
povezan s mrežom, uređaj za iscrtavanje će od vas zatražiti pokretanje Williamsonovog skretanja ka točki s
čovjekom u moru.
Ako poništite poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radija, zaslon uređaja za iscrtavanje koji od vas traži
aktivaciju navigacije do lokacije s čovjekom u moru prestat će se prikazivati.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s uređaja za iscrtavanje
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA 2000-kompatibilnim radio uređajem i aktivirate
navigaciju do lokacije s čovjekom u moru, radio uređaj će prikazati stranicu Poziv u pomoć kako biste brzo mogli
uputiti poziv u pomoć za čovjeka u moru.
Za upućivanje poziva u pomoć na radio uređaju pritisnite i držite pritisnutom tipku POMOĆ barem tri sekunde.
Informacije o upućivanju poziva u pomoć s radio uređaja potražite u korisničkom priručniku Garmin VHF radio.
Možete označiti točku MOB i prijeći na nju (str. 34).
Praćenje položaja
Kad svoj Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radijem koristeći NMEA 0183, moći ćete pratiti plovila koja
šalju izvješća o položajima. Ova značajka dostupna je i na NMEA 2000, uz uvjet da plovilo šalje ispravne PGN
podatke (PGN 129808; informacije o DSC pozivima).
Svaki primljeni poziv za izvješće o položaju bilježi se u DSC popisu (str. 109).
Pregled izvješća o položaju
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
Odaberite poziv za izvješće o položaju.
Odaberite Pregled.
Između pojedinosti izvješća o položaju i navigacijske karte koja označava lokaciju krećite se biranjem opcija
Sljedeća stranica ili Prethodna stranica.
Pozivanje praćenog plovila
Vidi “Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva” (str. 114).
Kretanje prema praćenom plovilu
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
Odaberite poziv za izvješće o položaju.
Odaberite Pregled > Navigiraj do.
Odaberite Idi na ili Ruta do (str. 32).
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Pregled > Sljedeća stranica > Stvori međutočku.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
111
Digitalno selektivno pozivanje
Uređivanje informacija na izvješću o položaju
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
Odaberite poziv za izvješće o položaju.
Odaberite Pregled > Uredi.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naziv. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, naziv plovila unesite pomoću višesmjerne tipke. Za
seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol i odaberite novi simbol. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Komentar. Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000, komentar unesite pomoću višesmjerne tipke.
Za seriju GPSMAP 7000 koristite tipkovnicu na zaslonu. Odaberite Gotovo.
• Ako vaš radio prati položaj plovila, odaberite Staza > Prikaži za prikaz linije staze plovila.
• Odaberite Linija staze. Odaberite boju za liniju staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Pregled > Briši izvješće.
Staze plovila na navigacijskoj karti
Možete pregledati staze za sva praćena plovila na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, prikazu karte Mariner’s Eye
3D i radarskom prekrivanju. Prema zadanim postavkama, crna točka prikazuje se za svaki prethodno prijavljen
položaj praćenog plovila, a simbol plave zastave
označava posljednji prijavljeni položaj plovila. Prikazat će se i
crna linija koja označava stazu plovila.
Za pregled staza praćenih plovila potrebno je omogućiti postavku DSC staza (str. 113).
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
Posljednji prijavljeni
položaj plovila
Lokacija za
prijavljivanje položaja
Staza plovila
Staza plovila na navigacijskoj karti
112
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Digitalno selektivno pozivanje
Prikaz i postavljanje trajanja staza za sva praćena plovila
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Druga plovila > DSC > DSC staze.
4. Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na karti ili 3D prikazu karte.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.
Prikaz linije staze za praćeno plovilo
Možete prikazati liniju staze za određeno praćeno plovilo.
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Druga plovila > DSC > DSC popis.
4. Odaberite plovilo.
5. Odaberite Pregled > Uređivanje > Staza > Prikaži.
Promjena izgleda linije staze
Možete promijeniti izgled linije staze za određeno praćeno plovilo.
Napomena: Ribolovna karta i Mariner’s Eye 3D dostupne su uz unaprijed programiranu podatkovnu karticu
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta, 3D perspektiva ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik (MENU) > Druga plovila > DSC > DSC popis.
4. Odaberite plovilo.
5. Odaberite Pregled > Uređivanje > Linija staze.
6. Odaberite boju za liniju staze.
Pojedinačni rutinski pozivi
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF NMEA 2000 kompatibilnim radio uređajem,
moći ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva. Nakon što uspostavite
pojedinačni rutinski poziv s uređaja za iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite komunicirati
(str. 114). Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim pozivom.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
113
Digitalno selektivno pozivanje
Odabir DSC kanala
Napomena: Odabir DSC kanala ograničen je na sljedeće kanale koji su dostupni u svim frekvencijskim
opsezima: 6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 ili 77. Zadani kanal je 72. Ako odaberete drugi kanal,
uređaj za iscrtavanje koristit će taj kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog kanala.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3. Odaberite Pregled > Poziv pomoću radio uređaja > Kanal.
4. Odaberite kanal.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako
mu nije programiran MMSI broj.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > DSC popis.
2. Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3. Odaberite Pregled > Poziv pomoću radio uređaja > Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio uređaj.
4. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do AIS cilja
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF NMEA 2000 kompatibilnim radio uređajem,
moći ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do cilja sustava za
automatsko identificiranje (AIS). Prije upućivanja poziva možete odabrati DSC kanal koji nije zadani kanal, kanal
72 (str. 114).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Dovršenje postupka:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 AIS cilj odaberite pomoću višesmjerne tipke .
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 dodirnite AIS cilj .
4. Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja > Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio uređaj.
5. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
114
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Specifikacija
Veličina
Težina
Prikaz
Kućište
Temperaturni
Raspon
Sigurna
udaljenost od
kompasa
Uređaji
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212
GPSMAP 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212
GPSMAP 7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
GPSMAP 6008, 6208
GPSMAP 6012, 6212,
7012, 7212
GPSMAP 7015, 7215
Svi modeli
Svi modeli
Mjerenje
Š × V × D: 11 1/2 × 7 3/8 × 5 7/8 inča (291,5 × 187,8 × 148,5 mm)
Š × V × D: 15 1/32 × 9 57/64 × 5 27/32 inča (381,7 × 251,2 × 148,7 mm)
Š × V× D: 13 9/32 × 9 7/8 × 5 27/32 inča (336,8 × 251,5 × 147,8 mm)
Š × V × D: 15 17/32 × 11 27/32 × 5 7/8 inča (394,9 × 300,7 × 148,5 mm)
11 lb., 5 oz. (5,12 kg)
15 lb., 15 oz. (7,23 kg)
15 lb., 5 oz. (6,94 kg)
17 lb., 6 oz. (7,87 kg)
Š × V: 6 3/4 × 5 1/8 inča (174 × 131,3 mm)
Š × V: 9 11/16 × 7 1/4 inča (245,8 × 184,3 mm)
Š × V: 12 × 9 inča (304,1 × 228,1 mm)
Potpuno zabrtvljeno, plastika visoke otpornosti i aluminijska slitina,
vodootporno prema standardu IEC 60529 IPX-7
Od 5°F do 131°F (od -15°C do 55°C)
GPSMAP 6008, 6208
15 inča (38,1 cm)
GPSMAP 6012, 6212
16 inča (40,6 cm)
GPSMAP 7012, 7212
25 inča (63,5 cm)
GPSMAP 7015, 7215
17 inča (43,2 cm)
- Lampe unutar ovog proizvoda mogu sadržavati živu i moraju se reciklirati ili odložiti u skladu s
Hg lokalnim, federalnim ili državnim zakonima. Dodatne informacije potražite na: www.garmin.com
/aboutGarmin/environment/disposal.jsp.
Napajanje
Specifikacija
Izvor
Upotreba
Uređaji
Svi modeli
GPSMAP 6008, 6208
Mjerenje
10-35 VDC
35 W maks. pri 10 V
istosmjerne struje
GPSMAP 6012, 6212, 7012, 7212 45 W maks. pri 10 V
istosmjerne struje
GPSMAP 7015, 7215
65 W maks. pri 10 V
istosmjerne struje
Svi modeli
7,5 A, 42 V brzo-djelujući
Svi modeli
2
Osigurač
NMEA 2000 faktor jednakosti opterećenja
(LEN)
NMEA 2000 iscrtavanje
Svi modeli
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
75 mA maksimum
115
Dodatak
Kalibracija uređaja iz serije GPSMAP 7000 sa zaslonom osjetljivim na
dodir
Uređaj za iscrtavanje iz serije GPSMAP 7000 sa zaslonom osjetljivim na dodir inače ne zahtijeva kalibraciju. Ipak,
ako se čini da gumbi ne funkcioniraju pravilno, koristite sljedeći postupak za kalibraciju zaslona.
1. Dok je uređaj za iscrtavanje isključen, pritisnite tipku Napajanje.
Prikazat će se zaslon s upozorenjem.
2. Dodirnite bilo koji dio crne površine zaslona i nastavite ga dodirivati oko 15 sekundi dok se ne prikaže zaslon za
kalibraciju.
3. Slijedite upute na zaslonu do pojavljivanja poruke “Kalibracija je dovršena”.
4. Dodirnite OK.
Snimke zaslona
Napomena: Želite li napraviti snimku zaslona koristeći uređaj GPSMAP 7012, 7212, 7015 ili 7515, morate
koristiti Garmin RF bežični daljinski upravljač.
Možete napraviti snimku bilo kojeg zaslona koji se prikazuje na uređaju za iscrtavanje u obliku bitmap (.BMP)
datoteke i tu datoteku prenijeti na svoje računalo.
Snimanje zaslona
1.
2.
3.
4.
Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani uređaja za iscrtavanje.
Odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Snimanje zaslona > Uključi.
Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.
Napravite snimku zaslona:
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 6000 držite pritisnutom tipku Početno (HOME) barem šest sekundi.
• Kod uređaja iz serije GPSMAP 7000 držite pritisnutim gumb Početno (HOME) na Garmin RF bežičnom
daljinskom upravljaču barem šest sekundi.
Prikazat će se prozor Zaslon snimljen.
5. Odaberite OK.
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1. Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite je u čitač SD kartica koji je povezan s računalom.
2. Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na memorijskoj kartici.
3. Kopirajte .BMP datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju lokaciju na računalu.
Prikaz lokacija GPS satelita
Možete vidjeti relativan položaj GPS satelita na nebu.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > GPS.
Informacije o sustavu
Pregledinformacija o sustavu
Vidi “Pregled informacija o sustavu” (str. 4).
116
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Dodatak
Prikaz zapisnika događaja
Zapisnik događaja prikazuje popis sistemskih događaja.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu > Zapisnik događaja.
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik
korisničke podrške tvrtke Garmin mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi učitavanja podataka o
pomorskoj mreži.
1. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu > Uređaji Garmin > Spremi na karticu.
3. Izvadite memorijsku karticu.
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje
Napomena: Ovim postupkom brišu se svi podaci o postavkama koje ste unijeli.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu > Tvorničke postavke >
Ponovno postavljanje.
2. Odaberite Da.
Komunikacija s bežičnim uređajima
Spajanje bežičnog uređaja
Možete dopustiti spajanje bežičnog uređaja, npr. daljinskog upravljača ili optičkog miša, za komunikaciju s
uređajem za iscrtavanje.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Bežični uređaji >
Nove veze > Da.
Isključivanje bežičnog uređaja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Bežični uređaji.
2. Odaberite bežični uređaj.
3. Odaberite Prekini vezu.
Pomorska mreža tvrtke Garmin
Pomorska mreža tvrtke Garmin omogućuje brzo i jednostavno zajedničko korištenje podataka s perifernih uređaja
tvrtke Garmin na uređajima za iscrtavanje tvrtke Garmin. Uređaj za iscrtavanje iz serije GPSMAP 6000/7000
možete povezati u pomorsku mrežu tvrtke Garmin kako biste mogli primati i razmjenjivati podatke s drugim
uređajima i uređajima za iscrtavanje koji su kompatibilni s pomorskom mrežom.
Prijenos podataka preko pomorske mreže tvrtke Garmin
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 69).
Konfiguriranje umreženih uređaja
Vidi “Konfiguracija umreženog uređaja” (str. 71).
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
117
Dodatak
NMEA 0183 i NMEA 2000
Uređaj za iscrtavanje iz serije GPSMAP 6000/7000 može primati podatke iz uređaja usklađenih s NMEA 0183 i
nekih uređaja usklađenih s NMEA 2000 povezanih s postojećom NMEA 2000 mrežom na vašem plovilu.
NMEA 0183
NMEA 0183 kabel za podatke uključen s uređajima za iscrtavanje iz serije GPSMAP 6000/7000 podržava standard
NMEA 0183, koji se koristi za povezivanje različitih uređaja usklađenih s NMEA 0183, kao što su VHF radioprijemnici, NMEA instrumenti, automatski piloti, senzori vjetra i senzori smjera.
Uređaji za iscrtavanje iz serije GPSMAP 6000/7000 mogu primati podatke od najviše četiri uređaja usklađenih s
NMEA 0183 i slati GPS podatke prema najviše šest uređaja usklađenih s NMEA 0183.
Informacije o povezivanju uređaja za iscrtavanje iz serije GPSMAP 6000/7000 s neobaveznim uređajem usklađenim
s NMEA 0183 potražite u Uputama za instalaciju uređaja iz serije GPSMAP 6000/7000.
Odobreni NMEA 0183 izvodi
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE i vlasnički izvodi tvrtke Garmin P­ GRME, PGRMM i PGRMZ.
Ovaj uređaj za iscrtavanje uključuje i podršku za WPL izvod, DSC i NMEA 0183 sonarni ulaz s podrškom za izvode
DPT (dubina) ili DBT, MTW (temperatura vode) i VHW (temperatura vode,
brzina i smjer).
Konfiguriranje izlaznih izvoda NMEA 0183
Možete konfigurirati način na koji uređaj za iscrtavanje obrađuje izlazne izvode NMEA 0183.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > Izlazne poruke.
2. Odaberite postavku: Sonar, Ruta, Sustav ili Garmin.
3. Odaberite jedan ili više izlaznih izvoda NMEA 0183.
4. Za konfiguriranje dodatnih postavki ponovite korake 2 i 3.
Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od priključaka NMEA 0183
Možete konfigurirati ulazno/izlazni format priključaka koji se koriste za povezivanje uređaja za iscrtavanje s
vanjskim NMEA uređajima, računalom ili drugim uređajima tvrtke Garmin.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > Vrste priključaka.
2. Odaberite ulazni ili izlazni priključak.
3. Odaberite ulazni/izlazni format:
• Odaberite NMEA Std. za podršku ulazu ili izlazu standardnih NMEA 0183 podataka, DSC i podršku za ulaz
NMEA sonara za DPT, MTW i VHW izvode.
• Odaberite NMEA visoke brzine za podršku ulazu ili izlazu standardnih 0183 podataka za većinu AIS
prijemnika.
• Odaberite Garmin za podršku ulazu ili izlazu vlastitih podataka tvrtke Garmin za povezivanje sa softverom
tvrtke Garmin.
4. Ponovite 3. korak za konfiguriranje dodatnih ulaznih/izlaznih priključaka.
118
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Dodatak
Postavljanje decimalne preciznosti za NMEA 0183 izlaz
Možete podesiti broj znamenaka s desne strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > Preciznost
položaja.
2. Odaberite Dvije znamenke, Tri znamenke ili Četiri znamenke.
Postavljanje oznaka međutočaka za NMEA 0183 izlaz
Možete konfigurirati način na koji uređaj za iscrtavanje prikazuje identifikatore međutočke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > ID oznake
međutočaka.
2. Odaberite Nazivi ili Brojevi.
Ponovno postavljanje zadanih komunikacijskih postavki za NMEA 0183
Možete ponovo postaviti NMEA 0183 postavke na njihove zadane vrijednosti.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > Zadane postavke
> OK.
Pregled dijagnostičkih podataka za NMEA 0183
Zaslon NMEA 0183 dijagnostike alat je za rješavanje problema koji koriste montažeri u svrhu provjere šalju li se
podaci NMEA 0183 kroz sustav.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 0183 > Dijagnostika.
NMEA 2000
Uređaji za iscrtavanje iz serije GPSMAP 6000/7000 certificirani su za NMEA 2000 i mogu primati podatke s mreže
NMEA 2000 koja je instalirana na plovilu u svrhu prikaza određenih informacija na zaslonu s informacijama; npr.
dubina, brzina, temperatura vode, brzina i smjer vjetra te podaci o motoru.
Pojedinosti o povezivanju uređaja za iscrtavanje iz serije GPSMAP 6000/7000 s postojećom mrežom NMEA 2000
i prikaz podržanih NMEA 2000 PGN brojevima potražite u Uputama za instalaciju uređaja iz serije GPSMAP
6000/7000.
Pregled popisa mrežnih uređaja NMEA 2000
Možete pregledati uređaji koji su spojeni u mrežu NMEA 2000.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 2000 > Popis uređaja.
2. Odaberite uređaj za popis opcija.
Odabir preferiranog izvora podataka
Ako je dostupno više izvora podataka, možete odabrati izvor podataka koji želite koristiti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Preferirani izvori.
2. Odaberite vrstu podataka.
3. Odaberite Promjena izvora.
4. Odaberite izvor podataka.
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
119
Dodatak
Prijenos NMEA 0183 podataka putem NMEA 2000 mreže
Možete uključiti, konfigurirati ili isključiti preusmjeravanje podataka. Do preusmjeravanja podataka dolazi kada
uređaj za iscrtavanje uzme NMEA 0183 podatke koje prima s izvora, formatira ih u NMEA 2000 podatke, a zatim ih
šalje putem NMEA 2000 sabirnice.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Postavke NMEA 2000 > Preusmjeravanje
podataka.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi kako biste omogućili preusmjeravanje podataka s uređaja za iscrtavanje.
• Odaberite Automatski kako biste mrežnim uređajima za iscrtavanje omogućili međusobno usklađivanje i
odredili koji će uređaj za iscrtavanje izvršiti ovu funkciju. Samo jedan mrežni
uređaj za iscrtavanje odjednom može premostiti NMEA 0183 podatke putem
NMEA 2000 sabirnice.
Svi uređaji serije GPSMAP 6000 i 7000 certificirani su za NMEA 2000.
Registracija proizvoda
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije već
danas. Posjetite my.garmin.com. Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontakt s tvrtkom Garmin
Imate li pitanja u vezi s uređajem za iscrtavanje, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin. Ako se
nalazite u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support, ili se obratite u tvrtku Garmin USA na telefonski broj (913)
397-8200 ili (800) 800-1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj 0808 2380000.
Ako se nalazite u Europi, posjetite www.garmin.com/support i pritisnite Contact Support za informacije o podršci
u tuzemstvu ili se obratite u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj
+44 (0) 870.8501241.
Izjava o usklađenosti
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje kako ovaj uređaj udovoljava osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ. Kako biste pogledali cijelu Izjavu o usklađenosti, posjetite web-mjesto tvrtke
Garmin za svoj Garmin proizvod: www.garmin.com.
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA ZA ISCRTAVANJE PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA
ODREDBAMA I UVJETIMA SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE
OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u
ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin
i/ili davatelji sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema
Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima
o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da
su struktura, organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili
davatelja sadržaja - trećih strana te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja - trećih strana. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje,
obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time
kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo koje druge primjenjive države.
120
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Indeks
Indeks
Simboli
3D perspektiva
AIS 18
informacije o objektu 9
MARPA 18
podatkovne trake 62
Površinski radar 20
prsteni dometa 20
širina prometnice 20
A
AIS
određivanje cilja 15, 114
prijetnje 18, 79
radar 79
SART 18
aktivne trase
ponovno trasiranje 40
spremanje 40
alarmi
dolazak 67
duboka voda 106
izvan kursa 67
napon uređaja 68
navigacija 67
plitka voda 106
Preciznost GPS-a 68
riba 107
sat 68
sonar 106
sudar 15, 17, 77, 79
sustav 68
temperatura vode 106
ukupno gorivo 68
vučenje sidra 67
alarm napona uređaja 68
alarm sata 68
alarm vučenja sidra 67
alarm za dolazak 67
alarm za duboku vodu 106
alarm za plitku vodu 106
alarm za ribu 107
alarm za skretanje s kursa 67
alarm za sudar 15, 17, 77, 79
alarm za sudar u sigurnoj zoni 17, 79
alarm za temperaturu vode 106
alarm za ukupno gorivo 68
animirane morske mijene, struje
10, 27
antena
brzina zakretanja 94
veličina 95
Automatsko navođenje
BlueChart g2 Vision 27
linija 59
navigacija 7
udaljenost od obale 60
autopilot 41
B
BlueChart g2 Vision
Fish Eye 3D 24
fotografije iz zraka 13
granice karte 13
Mariner’s Eye 3D 22
podatkovne kartice 21
simboli karte 7
Točke interesa 27
boje opasnosti 22
broj ID-a 4
buka
FTC 85, 89, 90
kiša 85, 89, 90
more 85, 88
unakrsni razgovor 85
vrsta radara 85
zadane postavke 86
C
chirp 103
čovjek u moru 5, 34, 35
D
deklarirani maksimum 51
deklarirani minimum 51
digitalno selektivno pozivanje
kanali 114
kontakti 110
uključivanje 109
dno
linija dna 105
praćenje 103
dodaj skretanje 36
druga plovila
AIS 65, 79
MARPA 65, 79
planirani smjer 66, 79, 97
staze 66, 79, 97, 112
DSC 109
dubina kobilice 107
E
EBL
mjerenje 81
prikaz 80
F
Fish Eye 3D
informacije o objektu 9
podatkovne trake 62
pronađene ribe 24
sonarni stožac 24
trase 24
format položaja 61
fotografije 26
fotografije iz zraka 21, 26
foto točke 13, 98
FTC 85, 89, 90
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
G
GPS
alarm preciznosti 68
signali 3
grafikon brzine vjetra 49
grafikoni
atmosferski tlak 50
brzina vjetra 49
dubina 51
konfiguriranje 49
kut vjetra 50
podaci za okoliš 48
temperatura vode 50
temperatura zraka 50
grafikon kuta vjetra 50
I
IALA simboli 13, 98
ID broj jedinice 4
Idi na 33, 42
informacije o nebu 48
informacije o objektu 9
informacije o sustavu 116
ispravljena brzina vjetra 65
ispravljena brzina za međutočku 65
izvješće o položaju 111
J
jezik 3, 58
K
Kamo? 42
kapacitet goriva 66
karte
granice 13
navigacija 6
pojedinosti 13
ribolov 21
simboli 7, 13, 98
kombinacije
aktivni zaslon 30
funkcije 28
izgled 28
odabir 28
podaci s instrumenata 30
polja s podacima 29
prilagođavanje 28
koordinatni sustavi 61
kopnene točke interesa 13, 98
kursovi 33, 35
L
linija smjera 12, 94, 97
linije navigacije 94
ljetno vrijeme 62
M
magnetska varijacija 61
magnetski smjer 11, 93
maksimalno mjerilo 51
manifesni vjetar 64, 93
121
Indeks
Mariner’s Eye 3D
AIS 18
boje opasnosti 22
informacije o objektu 9
MARPA 18
podatkovne trake 62
površinski radar 20
prsteni dometa 20
satelitske slike 22
sigurna dubina 23
širina prometnice 20
MARPA
način rada Straža 75
određivanje cilja 77
označeni objekt 78
prijetnje 18, 79
međutočke
sonar 100
memorijska kartica 4, 70
međutočke
brisanje 35
čovjek u moru 34
Kamo? 33
kopiranje 70
kretanje prema 43
oznake 96
pomicanje 35
popis 34
praćeno plovilo 111
prikaz 81
radar 81
stvaranje 9, 34, 81
trenutna lokacija 34
uređivanje 34
zaobilazak u ruti 38
minimalno mjerilo 51
mjerači
alarmi statusa 52
analogni 52
digitalni 52
gorivo 53
maksimalne vrijednosti 52
motor 51
ograničenja 52
put 54
vrsta 52
mjerači goriva
alarmi statusa 52
konfiguriranje 51
potrošnja goriva 54
prikaz 53
sinkroniziranje s gorivom 54
zaslon s kombinacijama 30
mjerači motora 51
alarmi statusa 52
konfiguriranje 51
mijenjanje zaslona 51
zaslon s kombinacijama 30
mjerači puta 54
122
mjerne jedinice 62
morske smetnje 85, 88
mrežni priključci 2
N
način rada boja 3
način rada Dvostruki domet 75
način rada Krstarenje 73
način rada Luka 74
način rada Pučina 74
način rada simulatora 57
način rada Straža
MARPA 75
tempirano emitiranje 76
zona pod nadzorom 76
navigacijska karta
AIS 18
fotografije iz zraka 26
foto točke 13
granice karte 13
informacije o objektu 9
karta svijeta 11
kopnene točke interesa 13
linija smjera 12
MARPA 18
navigacijski simboli 13
opasna dubina 12
orijentacija 11
podatkovne trake 62
pojedinosti zumiranja 11
pomicanje sadržaja prozora 8
pomorske servisne točke 14
Radarsko prekrivanje 21, 84
ruže 14
satelitske slike 11
sektori svjetla 13
sjenčanje dubine 13
staze plovila 112
zumiranje 6
navigacijska podatkovna traka 63, 92
navigacijske oznake 13, 19, 25, 98
navigacijski alarmi 67
NMEA 0183 2, 118
NMEA 2000 2, 119
NOAA simboli 13, 98
numerička tipkovnica 1
O
obilazak
kobilica 107
temperatura vode 108
odbijanje buke 85
odredišta 32
Kamo? 32
kretanje prema 43
navigacijska karta 32
odabir 32
određivanje cilja 77
opasna dubina 12
osjetljivost
bočne strane 87
radar 85
sonar 101
veliki objekti 87
vrsta radara 85
zadana postavka 86
osjetljivost ovisno o vremenu 103
P
početni zaslon 5
podaci
kopiranje 69
sigurnosno kopiranje 71
podaci o brzini 59
podaci o dubini točke 12, 98
podaci o točki interesa 13, 21, 27, 98
podaci s instrumenata
biciklizam 30
kombinacije 30
podatkovna traka jedrenja 64, 92
podatkovna traka krstarenja 63, 91
podatkovna traka vrpce kompasa
65, 93
podatkovna traka za gorivo 64, 92
podatkovna traka za ribolov 64, 92
podatkovne kartice 4
BlueChart g2 Vision 21
podatkovne trake
gorivo 64, 92
jedrenje 64, 92
krstarenje 63, 91
navigacija 63, 92
radar 91
ribolov 64, 92
vrpca kompasa 65, 93
podatkovno polje s kombinacijama
dodavanje 29
uređivanje 30
vađenje 29
podvodni objekti 99, 103, 105, 107,
108
pomak
prednji dio plovila 95
pomak prednjeg dijela plovila 95
pomak temperature vode 108
pomicanje sadržaja prozora
karte 8
umetnuta karta 8, 97
pomorska mreža tvrtke Garmin 71
pomorske usluge 14, 33, 42
ponovno postavljanje 117
postavke
alarm za ribu 107
a-scope 105
AIS 16
alarm za sudar 17, 79
Automatsko navođenje 59
automatsko uključivanje 58
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Indeks
bežični uređaji 117
boje opasnosti 23
brzina - izvori 59
brzina pomicanja 102
brzina zakretanja 94
datum karte 61
dolazak 67
domet 101
DSC 109
dubina kobilice 107
dubine točke 12, 98
duboka voda 106
format položaja 61
format za vrijeme 61
fotografije 25
foto točke 13, 98
frekvencija 103
FTC 89
generator zvučnog signala 58
GPS 116
granice karte 13, 98
ID oznake međutočaka 119
informacije o sustavu 117
interval 41
izlazne poruke 118
izvan kursa 67
jedinice brzine 62
jedinice jačine zvuka 62
jedinice sustava 62
jedinice tlaka 62
jedinice udaljenosti 62
jedinice visine 62
jedinice za dubinu 62
jedinice za temperaturu 62
kalibracija brzine kroz vodu 66
kapacitet goriva 66
karta svijeta 11
kopnene točke interesa 13, 98
linija dna 105
linija dubine 104
linija smjera 12, 94, 97
ljetno vrijeme 61
morske mijene/struje 25
morske smetnje 88
način rada boja 3
način snimanja 41
napon uređaja 68
navigacijska podatkovna traka
63, 92
navigacijske linije 94
NMEA 0183 - postavljanje 118
NMEA 2000 - popis uređaja 119
NMEA 2000 - postavljanje 119
odbijanje buke 104
orijentacija 11, 93
osjetljivost 86, 101
oznake rute 58
planirani smjer 16, 79, 97
plitka voda 106
podatkovna traka jedrenja 64, 92
podatkovna traka krstarenja 63,
91
podatkovna traka vrpce kompasa
65
podatkovna traka za gorivo 64,
92
podatkovna traka za ribolov
64, 92
podatkovne trake 62
pojedinosti 11, 16, 79, 97
pomak temperature 108
pomorska mreža 71
površinski radar 20
pozadinsko osvjetljenje 3
Preciznost GPS-a 68
preciznost položaja 119
prednji dio plovila 95
predviđanje brzine 94
preferirani izvori 119
pregled 24
preusmjeravanje podataka 120
prikaz brojeva 105
prikaži VRM/EBL 80
prsteni 94
prsteni dometa 20, 94
raspon prikaza 16, 79, 97
ruže 14
sat 68
sektori svjetla 13, 98
servisne točke 14
shema boja 93, 106
sigurna dubina 23, 59
sigurna visina 59
sigurnosno sjenčanje 13
simboli 13
simboli riba 24, 105
simulator 57
širina prometnice 20
skretanje - prijelaz 58
smetnje zbog kiše 89
smjer 61
snimanje zaslona 116
sonarni stožac 24
stil 22
šum površine 104
temperatura vode 106
udaljenost od obale 60
ukupno gorivo 68
umetnuta karta 8, 97
unakrsni razgovor 91
veličina antene 95
veličina navigacijske oznake
13, 98
vremenska zona 61
vrijeme 61
vrijeme mirovanja 76
vrpca kompasa 93
vrsta karte 84
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
vrsta navigacijske oznake 13, 98
vrste priključaka 118
vučenje sidra 67
zona bez odašiljanja 95
zumiranje 101
postavljanje sonde 103, 108
površinski radar 20
pozadinsko osvjetljenje 1, 3
pozivi u pomoć 110, 111
praćenje položaja 111
prednja ploča 1
preferirani izvor podataka 119
prikaz podijeljene frekvencije 99
prikaz podijeljenog zumiranja 99
prikaz preko cijelog zaslona 99
priključak napajanja 2
priključci 2
pronađene ribe 24
prsteni dometa 20, 94
R
računalni podaci 55
radar
AIS 79
brzina rotacije antene 94
buka 85
domet 72, 85
emitiranje 72
kratka vremenska konstanta 89,
90
linija smjera 94
linije navigacije 94
načini prikaza 72
način rada Dvostruki domet 75
način rada Luka 74
način rada Pučina 74
način rada Straža 75
način rada za krstarenje 73
odbijanje buke 85
optimizacija prikaza 84
orijentacija 93
osjetljivost 85
polje prikaza 94
pomak prednjeg dijela plovila 95
prsteni dometa 94
shema boja 93
skala zumiranja 72
tempirano emitiranje 76
veličina antene 95
vrste 73, 85
zaslon s prekrivanjem 83
zona bez odašiljanja 95
radarsko odašiljanje 72
Radarsko prekrivanje
karte 21, 83, 84
međutočke 96
prikaz 84
trase 96
zumiranje 84
123
Indeks
referenca smjera 61
registracija proizvoda 120
ribarska karta
AIS 18
informacije o objektu 9
karta svijeta 11
linija smjera 12
MARPA 18
navigacija 7
navigacijske oznake 13, 25
orijentacija karte 11
podatkovne trake 62
pojedinosti zumiranja 11
pomicanje sadržaja prozora 8
Radarsko prekrivanje 21, 84
ruže 14
satelitske slike 11, 25
stanice za plimu 10
struje 10
umetnuta karta 8
Ruta do 33, 35, 42
rute
brisanje 38
Kamo? 33
kopiranje 70
međutočke 37
navigacija 35, 44, 82
navigacija naprijed 44, 82
navigacija unatrag 44, 82
paralelna navigacija 44, 82
prikaz popisa 38
radar 82
skretanja 35, 37, 58
stvaranje 35, 37
trenutna lokacija 35
uređivanje 38
vrsta oznake 58
zaobilaženje međutočke 38
ruže 14
ruže kompasa 14
S
SART 18
satelitske slike 21, 22, 25
satelitski signali 3
SD kartica 4
sektori svjetla 13
shema boja
radar 93
sonar 106
sigurna dubina 23, 59
sigurna visina 59
simboli 7, 13, 98
širina prometnice 20
sjenčanje dubine 13
skala zumiranja 72
smetnje s bočne strane 87
smetnje zbog kiše 85, 89
smetnje zbog velikih objekata 87
124
smjer 93
smjer prema sjeveru 11, 93
sonar
alarmi 106
a-scope 105
brzina pomicanja 102
buka 104
frekvencije 103
izgled 101
linija dna 105
linija dubine 104
mjerilo dubine 101
osjetljivost 101
osjetljivost boje 106
podvodni objekti 105
prikaz brojeva 105
prikazi 99
shema boja 106
stožac 24
šum površine 104
specifikacije 115
stanice za mjerenje morskih struja
indikatori 10, 27
izvješća 47
u blizini 47
stanice za plimu
indikatori 10, 27
u blizini 46
staze plovila
izgled 113
prikaz 113
trajanje 113
stražnja ploča 1
stvarni sjever 61
stvarni vjetar 64, 93
U
udaljenost od obale 60
ukupno gorivo 68
umetnuta karta 8, 97
unakrsni razgovor 85, 91
upravljanje podacima 69
utor SD kartice 1, 4
T
tempirano emitiranje 76
tipka napajanja i, 1, 3
tipke
domet 1, 6, 19
napajanje i, 1
višefunkcijske i, 1
tipke za domet 1, 6
trase
aktivne 40
brisanje 40
Kamo? 33
kopiranje 70
navigacija 45
popis 40
prikaz 39
Radarsko prekrivanje 96
spremanje 40
spremanje u obliku rute 40
uređivanje 40
uređivanje/brisanje 25
TVG 103
tvorničke postavke 3, 117
Z
zapisnik događaja 95
zapisnik temperature vode 100
zapis temperature 100
zaslon osjetljiv na dodir 116
zona bez odašiljanja 95
zona pod nadzorom 76
zumiranje 6, 19, 26, 97
sonar 101
V
verzija osnovne karte 4
verzija softvera 4
VGA priključak 2
VHF radio
DSC kanal 114
pojedinačni rutinski pozivi 113
pozivanje AIS cilja 114
pozivi u pomoć 111
video
izvor 55
konfiguriranje 55
prikaz 55
priključci 2
višefunkcijske tipke i, 1
Višesmjerna tipka 1
voda
brzina 66
Vodi do 33, 42
vrijeme
format 61
prikaz 61
zona 61
VRM
mjerenje 81
prikaz 80
prilagođavanje 80
Korisnički priručnik za liniju proizvoda GPSMAP® 6000/7000
Najnovija besplatna ažuriranja softvera (osim podataka karata) tijekom trajanja
vaših proizvoda tvrtke Garmin pronaći ćete na web-mjestu tvrtke
Garmin na adresi www.garmin.com.
© 2010-2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Listopad 2011.
Broj dijela 190-01120-46 ver. B
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising