Garmin | GPSMAP 720 | User manual | Garmin GPSMAP 720 gebruikershandleiding

Garmin GPSMAP 720 gebruikershandleiding
GPSMAP 700-serie
gebruikershandleiding
®
© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Alle rechten voorbehouden. Behoudens voor zover uitdrukkelijk hierin voorzien, mag geen enkel deel van deze handleiding worden
vermenigvuldigd, gekopieerd, overgebracht, verspreid, gedownload of opgeslagen in enig opslagmedium voor enig doel zonder vooraf de
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Garmin te hebben verkregen. Garmin verleent hierbij toestemming voor het downloaden naar een
harde schijf of ander elektronisch opslagmedium van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding voor het
bekijken en afdrukken van een enkele kopie van deze handleiding of van elke revisie van deze handleiding, mits deze elektronische of afgedrukte
kopie van deze handleiding de volledige tekst van deze copyrightbepaling bevat en gesteld dat onrechtmatige commerciële verspreiding van deze
handleiding of van elke revisie van deze handleiding uitdrukkelijk is verboden.
Informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Garmin behoudt zich het recht voor om haar producten te wijzigen
of verbeteren en om wijzigingen aan te brengen in de inhoud zonder de verplichting personen of organisaties over dergelijke wijzigingen of
verbeteringen te informeren. Ga naar de website van Garmin (www.garmin.com) voor de nieuwste updates en aanvullende informatie over het
gebruik en de werking van dit product en andere Garmin-producten.
Garmin®, het Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® en MapSource® zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar
dochtermaatschappijen, geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ en UltraScroll™
zijn handelsmerken van Garmin Ltd. of haar dochterondernemingen. Deze handelsmerken mogen niet worden gebruikt zonder uitdrukkelijke
toestemming van Garmin. NMEA 2000® en het NMEA 2000-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van de National Maritime Electronics
Association. Windows® is een geregistreerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. XM® en XM WX
Satellite Weather® zijn gedeponeerde handelsmerken van XM Satellite Radio Inc.
Inleiding
Inleiding
 WAARSCHUWING
Lees de gids Belangrijke veiligheids- en productinformatie in de verpakking voor productwaarschuwingen en andere
belangrijke informatie.
In deze handleiding vindt u informatie over de volgende producten:
•
•
•
GPSMAP® 720/720s
GPSMAP 740/740s
GPSMAP 750/750s
Tips en snelkoppelingen
•
•
•
•
In elk scherm kunt u op Home drukken om direct terug te keren naar het startscherm.
Selecteer Menu in een van de hoofdpagina's  om toegang te krijgen tot de aanvullende instellingen.
Druk op en laat de knop vervolgens weer los om de schermverlichting en de kleurmodus in te stellen.
Houd ingedrukt om de kaartplotter in of uit te schakelen.
Uitleg over de handleiding
Als in deze handleiding wordt gevraagd een bepaald item te selecteren, tik dan met uw vinger op het desbetreffende item
op het scherm. Kleine pijltjes (>) in de tekst geven aan in welke volgorde u de items moet selecteren. Als er bijvoorbeeld
Selecteer Kaarten > Zeekaart staat, moet u eerst op Kaarten tikken en vervolgens op Zeekaart.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
i
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Inleiding............................................................i
Tips en snelkoppelingen............................................ i
Uitleg over de handleiding......................................... i
Aan de slag.....................................................1
De kaartplotter automatisch inschakelen...............44
Het scherm instellen...............................................45
Navigatievoorkeuren..............................................45
Informatie over uw boot..........................................50
Alarmen..................................................................51
Beheer van kaartplottergegevens..........................52
Voor- en achterpaneel..............................................1
De kaartplotter inschakelen......................................1
De kaartplotter uitschakelen.....................................1
De begininstellingen van de kaartplotter..................2
Zoeken van het GPS-satellietsignaal.......................2
De schermverlichting aanpassen.............................2
De kleurmodus aanpassen.......................................2
Gegevens- en geheugenkaarten plaatsen
en verwijderen.......................................................2
Systeeminformatie weergeven.................................3
Informatie over het startscherm................................3
Radar.............................................................54
Weergave van kaarten en 3D-kaarten...........4
Echoloodweergaven...............................................71
Dieptelog................................................................73
Temperatuurlog van de transducer.........................73
Waypoints in het echoloodscherm..........................74
Presentatie van het echoloodscherm.....................74
Echoloodalarmen...................................................77
De transducer instellen...........................................78
Zeekaart...................................................................4
Automatic Identification System.............................12
Perspective 3D.......................................................15
BlueChart g2 Vision................................................16
Mariner's Eye 3D....................................................17
Fish Eye 3D............................................................18
Viskaart...................................................................19
Satellietbeelden op de zeekaart weergeven..........19
Luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven..........20
Bewegende indicaties voor getijden en
stromingen...........................................................21
Gedetailleerde gegevens over wegen en
nuttige punten......................................................21
Autobegeleiding......................................................21
Combinaties..................................................22
Informatie over het combinatiescherm...................22
Configuratie van het combinatiescherm.................22
Navigatie.......................................................25
Elementaire navigatievragen..................................25
Navigatie met een kaartplotter...............................25
Waypoints...............................................................26
Routes....................................................................28
Sporen....................................................................30
Navigeren met een Garmin-stuurautomaat............32
Radiosignalen uitzenden........................................54
De zoomschaal op het radarscherm
aanpassen...........................................................54
Weergavemodi voor de radar.................................55
Waypoints en routes op het radarscherm...............60
Info over de radaroverlay.......................................61
Het radarbeeld optimaliseren.................................62
Presentatie van het radarbeeld..............................66
Presentatie van het radaroverlaybeeld...................69
Echolood.......................................................71
DCS (Digital Selective Calling)....................79
Kaartplotter en marifoonfunctionaliteit....................79
DSC inschakelen....................................................79
Informatie over de DSC-lijst...................................79
Inkomende noodoproepen.....................................80
Noodoproepen (man-over-boord) uitvoeren
via een marifoon..................................................80
MOB-noodoproepen uitvoeren vanaf de
kaartplotter...........................................................80
Positie bijhouden....................................................81
Persoonlijke standaardoproepen............................83
Een individuele routineoproep voor een
AIS-doel...............................................................83
Appendix.......................................................84
Almanakgegevens..................................................36
Bootgegevens........................................................38
Omgevingsgegevens..............................................41
Specificaties...........................................................84
Het aanraakscherm kalibreren...............................84
Schermafbeeldingen..............................................85
GPS-satellietlocaties weergeven............................85
WAAS/EGNOS gebruiken......................................85
Systeeminformatie..................................................85
NMEA 0183 en NMEA 2000 ..................................86
Het toestel registreren............................................89
Contact opnemen met Garmin Product
Support................................................................89
Conformiteitverklaring............................................89
Softwarelicentieovereenkomst...............................89
Het toestel instellen.....................................44
Index..............................................................90
Waarheen?....................................................33
Watersportdiensten als bestemming......................33
Almanak-, boot- en
omgevingsgegevens....................................36
Standaardvragen over het instellen van
het toestel............................................................44
Simulatormodus.....................................................44
ii
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Aan de slag
Aan de slag
Voor- en achterpaneel
➊
➋
➌
Vooraanzicht GPSMAP 700-serie
➊
Aan-uitknop
➋
Sensor automatische
schermverlichting
➌
SD-kaartuitsparing
➊
➋
➌
➍
Achteraanzicht GPSMAP 700-serie
➊
NMEA 2000-connector
➋
Voedings-/gegevensconnector
➌
SD-kaartuitsparing
➍
Aansluiting voor externe GPS-antenne
De kaartplotter inschakelen
Druk op
en laat de knop vervolgens los.
De kaartplotter uitschakelen
Houd
ingedrukt.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
1
Aan de slag
De begininstellingen van de kaartplotter
Wanneer u de kaartplotter voor het eerst gaat gebruiken, moet u een aantal begininstellingen configureren. U moet
deze instellingen ook configureren wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt (pagina 86). Deze instellingen kunnen
naderhand afzonderlijk worden bijgewerkt. Volg de instructies op het scherm om de begininstellingen te configureren.
Zoeken van het GPS-satellietsignaal
Wanneer u de kaartplotter inschakelt, moet de GPS-ontvanger de gegevens van de satellieten verzamelen en de actuele
locatie bepalen. Wanneer de kaartplotter satellietsignalen ontvangt, worden de signaalsterktebalken boven aan het
. Wanneer de kaartplotter het satellietsignaal verliest, verdwijnen de groene balken en
startscherm groen
knippert er een vraagteken op het voertuigpictogram (boot) op het kaartscherm.
Ga voor meer informatie over GPS naar www.garmin.com/aboutGPS.
De schermverlichting aanpassen
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Pieper/scherm > Scherm.
TIP: U kunt vanuit ieder scherm op om het startscherm weer te geven.
2. De schermverlichting aanpassen:
• Selecteer Schermverlichting > Automatisch als u de schermverlichting op basis van het omgevingslicht
automatisch door de kaartplotter wilt laten aanpassen.
• Gebruik de schuifregelaar als u de schermverlichting handmatig wilt instellen.
Selecteer Schermverlichting om te schakelen tussen de modus Automatisch en Handmatig.
De kleurmodus aanpassen
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Pieper/scherm > Scherm.
TIP: U kunt vanuit ieder scherm op om het startscherm weer te geven.
2 Selecteer Kleurmodus.
3. Selecteer Dagkleuren, Nachtkleuren of Auto.
Met de instelling Automatisch wordt het kleurschema automatisch aan de zonsopkomst en -ondergang aangepast.
Gegevens- en geheugenkaarten plaatsen en verwijderen
U kunt de optionele BlueChart® g2 Vision®-gegevenskaarten plaatsen om satellietbeelden met een hoge resolutie en
luchtfoto's van havens, jachthavens en andere interessante locaties weer te geven. U kunt een lege SD-geheugenkaart
in het toestel plaatsen om gegevens, zoals de waypoints, routes en sporen, naar een andere, compatibele Garminkaartplotter of een computer over te zetten (pagina 52). De SD-kaartuitsparing vindt u aan de voorkant van de
kaartplotter.
•
•
Open het klepje, steek de gegevens- of geheugenkaart in de uitsparing (met de labelzijde
➊ naar rechts) en duw de kaart voorzichtig naar binnen totdat u een klik hoort.
U verwijdert een geplaatste kaart door op de kaart te duwen waarna deze enigszins naar
buiten komt.
➊
2
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Aan de slag
Systeeminformatie weergeven
U kunt de softwareversie, de basiskaartversie, aanvullende kaartinformatie (indien beschikbaar), de softwareversie van
de optionele Garmin-radar (indien beschikbaar) en de toestel-ID weergeven. U kunt deze gegevens nodig hebben om de
systeemsoftware bij te werken of aanvullende kaartgegevens aan te schaffen.
Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Systeeminformatie.
Informatie over het startscherm
Via het startscherm hebt u toegang tot alle andere schermen.
Opmerking: de beschikbare opties in dit scherm zijn afhankelijk van het type kaartplotter en de overige aangesloten
toestellen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kaarten: hiermee hebt u toegang tot de volgende kaarten: de zeekaart, Perspective 3D, Mariner's Eye 3D, Fish Eye
3D, de viskaart en de radaroverlay.
Opmerking: Mariner's Eye 3D en Fish Eye 3D zijn alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart
gebruikt (pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2
SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
Echolood: hiermee kunt u echoloodinformatie instellen en ontvangen (alleen beschikbaar de als de letter “S” in de
typenaam voorkomt, zoals de GPSMAP 720s) (pagina 71).
Combinaties: hiermee splitst u het scherm zodat u bijvoorbeeld twee kaarten, één kaart en echolood, één kaart en
radar, echolood en radar of echolood en temperatuurlog kunt weergeven (pagina 22).
Informatie: bevat informatie over bijvoorbeeld getijden, stromingen, zon- en maanstanden, gebruikersgegevens,
gegevens over andere schepen en meters (pagina 36).
Markeren: hiermee markeert, bewerkt of verwijdert u uw huidige positie als een waypoint- of man-overboordlocatie (pagina 27).
Waarheen?: hiermee hebt u toegang tot de navigatiefuncties (pagina 33).
Radar: hiermee kunt u de radar instellen en weergeven (alleen beschikbaar als de kaartplotter is aangesloten op een
Garmin-scheepsradar) (pagina 54).
Weer: (alleen voor Noord-Amerika) hiermee stelt u de diverse weerparameters in en geeft u die weer, zoals neerslag,
weersverwachting, visvooruitzichten, situatie op zee en zichtbaarheid (alleen beschikbaar als de kaartplotter is
aangesloten op een weermodule en u een XM®-abonnement hebt afgesloten). Zie GPSMAP 700 Series Weather® and
XM Satellite Radio Supplement (alleen voor Noord-Amerika).
Configureer: hiermee kunt u de instellingen van de kaartplotter en het systeem weergeven en wijzigen (pagina 44).
Man-over-boord: hiermee markeert u uw huidige positie als een waypoint en wordt een koers berekend die
terugvoert naar de gemarkeerde locatie (pagina 27).
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
3
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
Alle kaartplotters uit de GPSMAP 700-serie zijn voorzien van een eenvoudige basiskaart. De onderstaande weergaven
van kaarten en 3D-kaarten zijn beschikbaar op de kaartplotter.
Opmerking: Mariner's Eye 3D en Fish Eye 3D zijn alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart
gebruikt (pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SDkaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
•
•
•
•
•
•
Zeekaart: geeft alle beschikbare navigatiegegevens weer die op de vooraf geïnstalleerde kaarten en eventuele
extra kaarten beschikbaar zijn. Deze gegevens omvatten boeien, lichten, kabels, dieptepeilingen, jachthavens en
getijdenstations in één overzichtskaart (pagina 4).
Perspective 3D: geeft een panoramisch beeld van boven/achter de boot als visueel navigatiemiddel (pagina 15).
Mariner’s Eye 3D: geeft een gedetailleerd driedimensionaal beeld van boven/achter de boot als visueel
navigatiemiddel (pagina 17).
Fish Eye 3D: geeft een panoramisch onderwaterbeeld met visuele weergave van de zeebodem volgens de
kaartinformatie (pagina 18).
Viskaart: verwijdert de navigatiegegevens van de kaart en legt de nadruk op bodemcontouren voor
dieptewaarneming (pagina 19).
Radaroverlay: projecteert radargegevens over de zeekaart of de viskaart heen (pagina 61).
Zeekaart
Gebruik de zeekaart om uw koers te bepalen, kaartinformatie weer te geven en als navigatiehulpmiddel.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Zeekaart met BlueChart g2 Vision-gegevens
➊
Licht
➋
Watersportdiensten
➌
Uw boot
➍
Wrak onder water
➎
Boei
➏
Zichtbaar wrak
➐
Zoomschaal
Op de kaart in- en uitzoomen
Het zoomniveau wordt aangegeven door de zoomschaal onder aan de zeekaart (
de afstand op de kaart weer.
Selecteer
en
). Het balkje onder het cijfer geeft
om uit en in te zoomen.
Naar een andere kaart overschakelen
1. Kies in een kaart of 3D-kaartweergave Menu > Wijzig kaart.
2. Selecteer de gewenste kaart.
4
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
Kaartsymbolen
Op BlueChart g2- en BlueChart g2 Vision-kaarten worden bepaalde kaartelementen met grafische symbolen aangegeven
conform de Amerikaanse en internationale normen. Hieronder ziet u enkele andere algemene symbolen die u kunt
tegenkomen.
Pictogram Beschrijving
Stromingenstation
Pictogram Beschrijving
Watersportdiensten
Informatie
Getijdenstation
Pictogram Beschrijving
Foto van bovenaf
beschikbaar
Perspectieffoto
beschikbaar
Andere zaken die op de meeste kaarten voorkomen, zijn dieptecontourlijnen (bij diep water zijn deze wit),
getijdenzones, puntpeilingen (zoals weergegeven op de oorspronkelijke papieren kaart), navigatiekenmerken en
-symbolen, obstakels en kabelgebieden.
Navigeren naar een punt op de kaart
 LET OP
De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie.
De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle
visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.
Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen.
Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.
Opmerking: de viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart
gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Tik op de kaart om de locatie met behulp van de cursor ( ) te selecteren.
Selecteer Navigeren naar.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Ga naar als u rechtstreeks naar de positie wilt navigeren.
• Selecteer Route naar als u een route naar de locatie wilt maken, inclusief koerswijzigingen (pagina 28).
• Selecteer Begeleid naar als u de functie Autobegeleiding wilt inschakelen (pagina 21).
6. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijs gedeelte op de magenta lijn aan dat de
functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door
de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46).
7. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
1.
2.
3.
4.
5.
De zeekaart, viskaart of radaroverlay verschuiven
U kunt het beeld van uw huidige positie op de zeekaart, viskaart of radaroverlay naar een andere positie schuiven.
Opmerking: de viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart
gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. De radaroverlay is beschikbaar als het
toestel op een compatibele radar is aangesloten.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart, Viskaart of Radaroverlay.
3. Tik op het scherm en versleep de kaart met uw vinger.
Als u voorbij de rand van de kaart schuift, schuift het scherm mee, zodat de route die u volgt continu zichtbaar blijft.
4. Selecteer Stop schuiven om het schuiven te stoppen en terug te keren naar uw huidige positie.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
5
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
De weergave van waypointsymbolen configureren
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart of Viskaart.
3. Selecteer Menu > Waypoints en sporen > Waypoint-weergave.
4. Selecteer een waypointsymbool.
5. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Label om de naam en het symbool weer te geven.
• Selecteer Alleen symbolen om alleen het symbool weer te geven.
• Selecteer Commentaar om de opmerkingen weer te geven die u hebt ingevoerd (pagina 27).
• Selecteer Verbergen om het symbool te verbergen.
De kleur van het actieve spoor instellen
Zie (pagina 31).
Gekleurde sporen weergeven of verbergen
U kunt kleuren voor sporen opgeven (pagina 31) en vervolgens alle sporen met een bepaalde kleur weergeven of
verbergen.
1.
2.
3.
4.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Selecteer Menu > Waypoints en sporen > Sporenweergave.
Selecteer de kleur van de sporen die u wilt weergeven of verbergen.
Informatie over locaties en objecten op een kaart weergeven
Op de zeekaart of de viskaart kunt u informatie over een locatie of een object bekijken.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart of Viskaart.
3. Tik op een locatie of een object.
Er wordt een lijst met opties rechts van de kaart weergegeven. Het hangt van de locatie of het object af welke opties
er in de lijst staan.
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Herzie om de details van objecten in de buurt van de cursor weer te geven. (Herzie wordt niet
weergegeven als de cursor niet vlak bij een object staat. Staat de cursor in de buurt van één object, dan wordt de
naam van dat object weergegeven.)
• Selecteer Navigeer naar om naar de geselecteerde locatie te gaan (pagina 5).
• Selecteer Waypoint maken om een waypoint te maken op de plaats waar de cursor staat.
• Selecteer Afstand meten om de afstand en de peiling van het object weer te geven vanaf de huidige positie.
De informatie wordt linksboven op het scherm weergegeven. Selecteer Referentie om de meting vanaf de
geselecteerde positie uit te voeren, in plaats vanaf uw huidige positie.
• Selecteer Informatie om getijden (pagina 36), stromingen (pagina 37), zon- en maanstanden (pagina 38),
kaartnotities of informatie over lokale diensten in de nabijheid van de cursor weer te geven.
• Selecteer Stop wijzen om de aanwijzer van het scherm te verwijderen. Selecteer Stop schuiven om het schuiven
te stoppen en terug te keren naar uw huidige positie.
Overige objectinformatie bekijken
U kunt informatie over kaartitems, waypoints en kaarten op het scherm weergeven.
Opmerking: Mariner's Eye 3D en Fish Eye 3D zijn alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart
gebruikt (pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SDkaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart.
6
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
3. Tik op een object ➊.
4. Selecteer de knop met de naam van het item ➋ waarover u informatie wilt weergeven.
➋
➊
Informatie van het getijdenstation weergeven
Informatie van een getijdenstation wordt met een pictogram van een getijdenstation ( ) op de kaart weergegeven. U
kunt een uitgebreide grafiek voor een getijdenstation weergeven aan de hand waarvan u het getijde voor verschillende
tijdstippen of dagen kunt voorspellen (pagina 36).
Opmerking: pictogrammen van getijdenstations worden alleen weergegeven als u een BlueChart g2 Vision SDkaart gebruikt (pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart
g2 SD-kaart gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart of Viskaart.
3. Selecteer het getijdenstationspictogram ( ).
Naast het pictogram wordt informatie weergegeven over de getijdenrichting ➊ en het getijdenniveau ➋.
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer de knop met de stationsnaam ➌.
• Selecteer Herzie als er zich meerdere objecten in de nabijheid bevinden en selecteer vervolgens de knop met de
stationsnaam.
➌
➋
➊
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
7
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
Getijden en stromingen weergeven en configureren
U kunt informatie over de getijden en stromingen op de zeekaart of viskaart weergeven en configureren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Selecteer Menu.
Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling.
Selecteer Getijde/stromingen.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Aan als u de indicaties van het stromingenstation en het getijdenstation op de kaart wilt weergeven of
Uit als u deze wilt verbergen.
• Selecteer Geanimeerd als u de indicaties van het getijdenstation en de richting van de stroming met beweging
op de kaart wilt weergeven (pagina 21).
Details over navigatiekenmerken weergeven
Op de zeekaart, de viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye 3D kunt u de details over de diverse typen
navigatiemiddelen zoals bakens, lichten en obstructies bekijken. Zie (pagina 10) als u de weergave van de
navigatiesymbolen wilt wijzigen.
Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt
(pagina 16). De viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart
gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
3. Selecteer een navigatiekenmerk met de cursor ( ).
Daarop wordt het type navigatiekenmerk aangegeven, bijvoorbeeld Baken of Licht.
4. Selecteer de naam van het navigatiekenmerk (of Herzie en vervolgens de naam van het navigatiekenmerk) om de
details over het navigatiekenmerk weer te geven.
Weergave van de zeekaart
De oriëntatie van de kaart wijzigen
U kunt het perspectief van de kaart op de zeekaart of de viskaart instellen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Selecteer Menu.
Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling.
Selecteer Kaartweergave > Oriëntatie.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Noord boven om de bovenkant van de kaart naar het noorden te laten wijzen.
• Selecteer Koers boven om de bovenkant van de kaart in te stellen volgens de gegevens van de voorliggende
koers die van een koerssensor zijn ontvangen (ook wel de magnetische koers genaamd) of om de GPSkoersgegevens te gebruiken. De koerslijn wordt verticaal op het scherm weergegeven.
• Selecteer Koers boven om de kaart zodanig in te stellen dat er op de kaart altijd naar boven wordt gevaren.
Het zoomdetail van de kaart wijzigen
Voor de zeekaart en de viskaart kunt u instellen hoe gedetailleerd die kaarten op verschillende zoomniveaus moeten zijn.
1.
2.
3.
4.
8
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Selecteer Menu.
Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
5. Selecteer Kaartweergave > Detail.
6. Gebruik de schuifregelaar om het gewenste niveau op te geven.
Een wereldkaart selecteren
U kunt een normale wereldkaart of een gearceerde reliëfkaart gebruiken voor de zeekaart of de viskaart. Het verschil
tussen deze twee kaarten is alleen zichtbaar als zodanig is uitgezoomd dat de gedetailleerde kaarten niet meer worden
weergegeven.
Opmerking: gearceerde reliëfkaarten zijn alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt. De
viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als
de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten. Op alle kaartplotters uit de GPSMAP 700-serie staat een
normale wereldkaart.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Selecteer Menu.
Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling.
Selecteer Kaartweergave.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Wereldkaart > Volledig om de gearceerde reliëfkaart weer te geven.
• Selecteer Wereldkaart > Basis om alleen de hoofdgegevens op de kaart weer te geven.
De koerslijn weergeven en configureren
De koerslijn is een lijn op de kaart vanaf de boeg van de boot in de richting van de koers die de boot gaat varen. U kunt
de weergave van de koerslijn voor de zeekaart of de viskaart instellen.
Koerslijn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Selecteer Menu.
Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling.
Selecteer Kaartweergave > Koerslijn > Weergeven.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Afstand > Wijzig afstand, geef de afstand op tot het eind van de koerslijn en selecteer OK.
• Selecteer Tijd > Wijzig tijd, geef de hoeveelheid tijd op die u nodig hebt om het eind van de koerslijn te halen
en selecteer OK.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
9
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
De bron van de koerslijn selecteren
De bron voor de weergave van de koerslijn op de kaartplotter wordt bepaald door de instelling van de bron van de
koerslijn (Auto of GPS-koers) en de beschikbaarheid van koersinformatie van een koerssensor.
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Als er koersinformatie beschikbaar is van een koerssensor en de bron van de koers is ingesteld op Auto, worden
zowel de koerslijn als het voertuigpictogram uitgelijnd met de koers van de sensor.
Als er koersinformatie beschikbaar is van een koerssensor en de bron van de koers is ingesteld op GPS-koers, wordt
de koerslijn uitgelijnd met de GPS-koers, maar wordt het voertuigpictogram uitgelijnd met de koers van de sensor.
Als er geen koersinformatie beschikbaar is van een koerssensor, worden zowel de koerslijn als het
voertuigpictogram uitgelijnd met de GPS-koers.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Selecteer Menu.
Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling.
Selecteer Kaartweergave > Koerslijn > Bron.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer GPS-koers.
• Selecteer Auto.
Peilingen van plaatselijke diepten weergeven en configureren
Op de zeekaart kunt u dieptepeilingen inschakelen en een gevaarlijke diepte instellen. Dieptepeilingen die
overeenkomen met de opgegeven gevaarlijke diepte of minder diep zijn, worden met rode tekst weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Kaartweergave >
Puntpeilingen > Aan.
2. Selecteer Puntpeilingen > Gevaarlijk.
3. Voer de gevaarlijke diepte in.
4. Selecteer OK.
De arcering van de diepte instellen
U kunt de weergave van de arcering van de diepte op de zeekaart aanpassen.
Opmerking: de viskaart staat op een voorgeprogrammeerde gegevenskaart van BlueChart g2 Vision.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Kaartweergave >
Veiligheidsarcering.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Voer de diepte in en selecteer OK. Gebieden op de kaart die ondieper zijn dan de opgegeven waarde, worden
blauw gearceerd, en gebieden die dieper zijn dan de opgegeven waarde, worden wit gearceerd. De contour wordt
altijd getekend op de geselecteerde diepte of dieper dan de geselecteerde diepte.
• Selecteer Auto als u de standaarddiepte van de g2 Vision-kaart wilt gebruiken.
Navigatiesymbolen weergeven en configureren
U kunt navigatiesymbolen op de zeekaart en de viskaart tonen en de weergave configureren.
1.
2.
3.
4.
5.
10
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Selecteer Menu.
Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling.
Selecteer Kaartweergave > Symbolen.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
6. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Grootte van navigatiekenmerk om in te stellen hoe groot de symbolen van de navigatiekenmerken op
de kaart worden weergegeven en selecteer de gewenste grootte.
• Selecteer Type navigatie > NOAA om het navigatiekenmerk als NOAA-symbool op de kaart weer te geven.
• Selecteer Type navigatie > IALA om het navigatiekenmerk als IALA-symbool (International Association of
Lighthouse Authorities) op de kaart weer te geven.
Aanvullende kaartdetails weergeven
U kunt nuttige punten, lichtsectoren en fotopunten op de zeekaart weergeven.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Kaartweergave > Symbolen.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Nuttige punten > Aan om de interessante punten op het land weer te geven.
• Selecteer Lichtsectoren om de sector weer te geven waar zich een navigatielicht bevindt. Selecteer Aan als u de
lichtsectoren altijd wilt weergeven of Auto als u wilt dat de kaartplotter de lichtsectoren al dan niet weergeeft op
basis van het zoomniveau.
• Selecteer Fotopunten > Aan om camerapictogrammen weer te geven als u een BlueChart g2 Visiongegevenskaart gebruikt. Hiermee kunt u luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven (pagina 20).
Een ander voertuigpictogram kiezen
U kunt een kleine, middelgrote of kleine boot of een driehoek als voertuigpictogram instellen.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Kaartweergave > Symbolen >
Voertuigpictogram.
2. Selecteer het gewenste voertuigpictogram voor de zeekaart en de viskaart.
Watersportdiensten weergeven
Servicepunten zijn locaties waar u terecht kunt voor onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan uw boot.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Servicepunten > Aan.
Kompasroos weergeven en configureren
Op de zeekaart of de viskaart kunt u een kompasroos ➊ rond uw boot weergeven en daarmee de kompasrichting
aangeven op basis van de koers van de boot. De ware of schijnbare windrichting wordt weergegeven ➋ als de
kaartplotter is aangesloten op een compatibele maritieme windsensor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart of Viskaart.
Selecteer Menu.
Selecteer Zeekaartinstelling of Viskaartinstelling.
Selecteer Rozen.
Selecteer een type kompasroos (Kompas, Ware wind of Schijnbare wind).
➊
➋
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
11
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
Overige schepen weergeven
Zie “De weergave van andere schepen configureren” (pagina 50).
Gegevensprojectie weergeven en configureren
Zie “Cijfers projecteren op kaarten” (pagina 48).
Waypoints gebruiken
Zie “Waypoints” (pagina 26).
Sporen gebruiken
Zie “Sporen” (pagina 30).
Automatic Identification System
Met het Automatic Identification System (AIS) kunt u andere schepen identificeren en volgen.
Informatie over AIS
AIS waarschuwt u als er zich schepen in uw buurt bevinden. Wanneer de kaartplotter is aangesloten op een extern
AIS-toestel, kan de kaartplotter AIS-informatie geven over andere schepen in de nabijheid die een transponder hebben
en die actief AIS-informatie uitzenden. Over die schepen ontvangt u informatie, zoals Maritime Mobile Service Identity
(MMSI), de locatie, de GPS-snelheid, de GPS-koers, de tijd die is verstreken na de melding van de laatste positie van
het schip, het moment waarop dat schip het dichtst bij u was en het tijdstip daarvan.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
AIS-doelen volgen op de zeekaart
AIS Search and Rescue-zenders
AIS Search and Rescue-zenders (AIS-SART of SART) zijn volledig zelfstandig werkende toestellen die uw positie
uitzenden indien deze in noodgevallen worden geactiveerd. SART-uitzendingen zijn andere uitzendingen dan standaardAIS-uitzendingen. Ze zien er ook anders uit dan standaard-AIS-symbolen op de kaartplotter. In plaats van een SARTuitzending te volgen om een aanvaring te voorkomen, kunt u een SART-uitzending volgen om een vaartuig in nood te
lokaliseren en te helpen.
Navigeren naar een SART-uitzending
Als u een SART-uitzending ontvangt, wordt er een noodsignaalalarm weergegeven.
Selecteer Herzie > Ga naar om naar de oorsprong van de SART-uitzending te navigeren.
Symbolen van AIS-doelen
Symbool
Beschrijving
Het
AIS-doel is geactiveerd. Het object wordt groter op de kaart. Een groene lijn die aan het object
➊
vastzit, geeft de voorliggende koers van het object aan. De MMSI, snelheid en richting van het
schip staan onder het object als de instelling hiervoor is gezet op Toon (pagina 14). Als de AIStransmissie van het schip is weggevallen, wordt er een melding weergegeven.
Het gevaarlijke object is weggevallen. Een rode X geeft aan dat de AIS-transmissie van het schip
➋
is weggevallen. Op de kaartplotter wordt dan een melding weergegeven met de vraag of het
schip verder moet worden gevolgd. Als u het schip niet meer volgt, verdwijnt het symbool voor het
weggevallen gevaarlijke object van de kaart of de driedimensionale weergave van een kaart.
12
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
➌
➍
➎
➏
AIS-schip. Het schip geeft AIS-informatie. De richting waarin het driehoekje wijst, geeft de richting
aan waarin het AIS-schip vaart.
De plaats van dit symbool geeft de kortste afstand tussen uw schip en het gevaarlijke object aan.
De getallen naast het symbool geven bij de kortste afstand tussen uw schip en dat object aan hoe
lang het nog zou duren voordat beide met elkaar in aanvaring zouden komen.
Gevaarlijk object binnen bereik. Het object knippert als het waarschuwingssignaal klinkt en er
een melding verschijnt. Nadat het alarm is bevestigd, geeft een rode driehoek met een rode lijn
de locatie en de voorliggende koers van het object aan. Als het alarm voor aanvaringsgevaar is
ingesteld op Uit, knippert het object maar gaat er geen waarschuwingssignaal af en wordt er geen
melding getoond (pagina 15). Als de AIS-transmissie van het schip is weggevallen, wordt er een
melding weergegeven.
Het doel is weggevallen. Een groene X geeft aan dat de AIS-transmissie van het schip is
weggevallen. Op de kaartplotter wordt dan een melding weergegeven met de vraag of het schip
verder moet worden gevolgd. Als u het schip niet meer volgt, verdwijnt het symbool voor het
weggevallen object van de kaart of de driedimensionale weergave van een kaart.
Het doel is geselecteerd.
AIS-SART-uitzending. U kunt dit symbool selecteren om meer informatie over de SART-uitzending
weer te geven en de navigatie te starten.
AIS-SART-uitzending weggevallen.
AIS-SART-testuitzending. Dit symbool wordt weergegeven als het SART-toestel van een
vaartuig wordt getest. Het gaat in dit geval niet om een noodgeval. U kunt deze testsymbolen en
waarschuwingen uitschakelen (pagina 14).
AIS-SART-testuitzending weggevallen.
Voorliggende koers en geprojecteerde koers van geactiveerde AIS-doelen
Wanneer informatie over de voorliggende koers en over de COG (koers over de grond) door een geactiveerd AIS-doel
wordt aangeleverd, wordt de voorliggende koers van het doel als een lijn die aan het symbool van het AIS-doel vastzit
op de kaart weergegeven. Koerslijnen worden niet weergegeven in een driedimensionale weergave van een kaart.
De geprojecteerde koers van een geactiveerd AIS-doel wordt als een stippellijn op een kaart of in een driedimensionale
weergave van een kaart weergegeven. De lengte van de geprojecteerde koerslijn is gebaseerd op de waarde van de
instelling van de geprojecteerde koers (pagina 14). Als er voor een geactiveerd AIS-doel geen informatie over de
snelheid wordt verschaft of als het schip voor anker ligt of is afgemeerd, wordt er geen geprojecteerde koerslijn
weergegeven. Veranderingen in de snelheid, de COG (Course Over Ground) of informatie over de richting van de
koerswijziging die door het schip wordt uitgezonden, kunnen van invloed zijn op de berekende koerslijn.
Wanneer er door een geactiveerd AIS-doel ➊ informatie over de koers over de grond, de voorliggende koers of de
grootte van de koerscirkel wordt aangeleverd, wordt de geprojecteerde koers ➋ van het object berekend op basis van
de informatie over de koers over de grond en de grootte van de koerscirkel. De richting waarin het object draait, die
eveneens is gebaseerd op de informatie over de grootte van de koerscirkel, wordt aangegeven door de richting van de
pijlpunt ➌ aan het einde van de koerslijn ➍. De lengte van de pijlpunt verandert niet.
➋
➊
➍
➌
Doel met Geprojecteerde koers, Voorliggende koers
en Richting van koerswijziging
Wanneer er informatie over de koers ➎ over de grond en de voorliggende koers door een geactiveerd AIS-doel ➏ wordt
geleverd, maar geen informatie over de grootte van de koerscirkel, dan wordt de geprojecteerde koers ➐ van het object
berekend op basis van de informatie over de koers over de grond.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
13
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
➐
➏
➎
Doel met Geprojecteerde koers
en Voorliggende koers
AIS-ontvangst uitschakelen
De ontvangst van het AIS-signaal is standaard ingeschakeld.
Selecteer in het startscherm Configureer > Overige schepen > AIS > Uit.
De AIS-functionaliteit wordt uitgeschakeld voor alle kaarten en 3D-kaarten, inclusief het zoeken en volgen van AISschepen, het melden van aanvaringsgevaar als schepen te dicht in de buurt komen en informatie over AIS-schepen.
AIS-SART-uitzendingen met testwaarschuwingen inschakelen
Omdat u in drukke gebieden zoals jachthavens een groot aantal testwaarschuwingen en symbolen ontvangt, worden
AIS-SART-testwaarschuwingen standaard genegeerd. Als u een AIS SART-toestel wilt testen, moet u de kaartplotter
inschakelen om testwaarschuwingen te ontvangen.
Selecteer in het startscherm de opties Configureer > Overige schepen > AIS SART-test.
AIS-schepen op een kaart of een 3D-kaart weergeven
AIS werkt alleen als er een extern AIS-toestel en signalen van een actieve transponder van andere schepen worden
gebruikt.
U kunt instellen hoe andere schepen op een kaart of een driedimensionale weergave van een kaart worden weergegeven.
Het weergavebereik dat voor één kaart of één 3D-kaart wordt opgegeven, heeft alleen betrekking op die kaart of
3D-kaart. De instellingen voor details, geprojecteerde koersen en sporen die voor één kaart of één driedimensionale
weergave van een kaart worden opgegeven, gelden voor alle kaarten en alle driedimensionale kaartweergaven.
Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart
is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de
geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1.
2.
3.
4.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-weergave-instelling.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Bereik AIS-weergave en geef de afstand op ten opzichte van uw locatie waarbinnen AIS-schepen
zichtbaar moeten zijn. Selecteer de gewenste afstand of kies Toon alles.
• Selecteer Details > Toon om gegevens over schepen waarvoor AIS is geactiveerd, weer te geven.
• Selecteer Geprojecteerde koers, geef de tijd voor de geprojecteerde koers op voor AIS-schepen en selecteer
OK.
• Selecteer Sporen om de sporen van schepen met AIS weer te geven en selecteer de lengte van het spoor dat
moet worden weergegeven.
Een doel voor een AIS-schip activeren
1.
2.
3.
4.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
Tik op een schip met AIS.
Selecteer AIS-schip > Activeer doel.
Informatie over een gevonden AIS-schip bekijken
U kunt de status van het AIS-signaal, MMSI, GPS-snelheid, GPS-koers en andere informatie over een gevonden AISschip bekijken.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
14
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
3. Tik op een schip met AIS.
4. Selecteer AIS-schip.
Een doel voor een AIS schip deactiveren
1.
2.
3.
4.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
Tik op het schip met AIS.
Selecteer AIS-schip > Uitschakelen.
Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen
Het alarm voor de veilige zone bij aanvaringsgevaar wordt alleen in combinatie met AIS gebruikt. De veilige zone
wordt gebruikt om aanvaringen met andere schepen te voorkomen. Deze zone kan worden aangepast. Alle instellingen
voor de veilige zone voor aanvaringsgevaar gelden voor alle kaarten, alle driedimensionale weergaven van kaarten, alle
radarmodi en de radaroverlay.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Overige schepen > AIS-alarm > Aan.
Wanneer een schip met AIS de veilige zone rond uw schip binnenvaart, wordt er een melding weergegeven en gaat
er een alarmsignaal af. Het object wordt als een gevaar op het scherm aangegeven. Bij de instelling Uit zijn de
melding en het hoorbare alarmsignaal uitgeschakeld. Het object wordt echter nog wel als een gevaar op het scherm
aangegeven.
2. Selecteer Bereik om de straal van de cirkel voor de veilige zone te wijzigen in een afstand van 500 voet tot
2,0 zeemijl (of 150 m tot 3 km, of 500 voet tot 2,0 mijl).
3. Selecteer een afstand.
4. Selecteer Tijd tot om een alarm af te laten gaan als AIS vaststelt dat een vaartuig of object de veilige zone binnen
het vooraf ingestelde tijdinterval zal doorkruisen (van 1 tot 24 minuten).
5. Selecteer een tijd.
Een lijst met AIS-doelen weergeven
Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart
is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de
geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
3. Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-lijst.
Een oproep voor een AIS-doel
Zie “Een individuele routineoproep voor een AIS-doel” (pagina 83).
Perspective 3D
Perspective 3D biedt een panoramisch beeld van bovenaf en van achter uw boot (in overeenstemming met uw koers)
en dient als visueel navigatiekenmerk. Deze weergave is nuttig voor het navigeren rond verraderlijke ondiepten, riffen,
bruggen of kanalen en komt van pas bij het binnenvaren en verlaten van onbekende havens of ankerplaatsen.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Perspective 3D.
Perspective 3D
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Zeekaart
15
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
De weergave aanpassen
• Selecteer
om het perspectief dichter bij de boot en het water te brengen.
om het perspectief verder van de boot af te plaatsen.
• Selecteer
) wordt kort onder aan het scherm weergegeven.
De schaal (
De weergave Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D of Fish Eye 3D verschuiven
U kunt de weergave Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D of Fish Eye 3D naar wens verschuiven.
Opmerking: Mariner's Eye 3D en Fish Eye 3D zijn alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart
gebruikt (pagina 16).
1.
2.
3.
4.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Mariner’s Eye 3D, Perspective 3D of Fish Eye 3D.
Sleep het scherm naar links of naar rechts om de 3D-weergave te verplaatsen.
Selecteer Stop schuiven om het schuiven te stoppen en terug te keren naar uw huidige positie.
De kaartweergaven Perspective 3D en Mariner’s Eye 3D
Afstandcirkels weergeven
Met behulp van de afstandcirkels kunt u de afstanden in Perspective 3D of Mariner's Eye 3D weergeven.
Opmerking: de kaart Mariner's Eye 3D staat op een voorgeprogrammeerde gegevenskaart van BlueChart g2 Vision.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Perspective 3D of Mariner's Eye 3D.
3. Selecteer Menu > Kaartweergave > Afstandcirkels > Aan.
Een corridorbreedte selecteren
De navigatiecorridor is de magenta lijn in de weergave Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D. Tijdens de navigatie geeft
deze lijn de koers naar uw bestemming aan. U kunt de breedte van de navigatiecorridor opgeven.
Opmerking: de kaart Mariner's Eye 3D staat op een voorgeprogrammeerde gegevenskaart van BlueChart g2 Vision.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Perspective 3D of Mariner's Eye 3D.
3. Selecteer Menu > Kaartweergave > Corridorbreedte.
4. Geef de breedte op.
5. Selecteer OK.
Overige schepen weergeven
Zie “De weergave van andere schepen configureren” (pagina 50).
Gegevensprojectie weergeven en configureren
Zie “Cijfers projecteren” (pagina 48).
Waypoints en sporen gebruiken
Zie “Waypoints” (pagina 26) of “Sporen” (pagina 30).
BlueChart g2 Vision
Met een optionele, voorgeprogrammeerde gegevenskaart voor BlueChart g2 Vision kunt u alle functies van de
kaartplotter gebruiken. Naast gedetailleerde zeekaarten biedt BlueChart g2 Vision de volgende functies:
•
•
•
•
16
Mariner’s Eye 3D (pagina 17): geeft een beeld van bovenaf en van achter uw boot dat kan worden gebruikt als een
driedimensionaal navigatiehulpmiddel. De gegevens van BlueChart g2 Vision Mariner's Eye 3D zijn gedetailleerder
dan de vooraf geïnstalleerde gegevens.
Fish Eye 3D (pagina 18): toont een driedimensionale onderwaterweergave van de zeebodem met behulp van de
gegevens op de kaart.
Viskaarten (pagina 19): toont een weergave van de kaart met extra aandacht voor de bodemcontouren, maar zonder
navigatiegegevens. Deze kaart is zeer geschikt voor diepzeevissen.
Satellietbeelden met een hoge resolutie (pagina 20): toont satellietbeelden met een hoge resolutie voor een
realistische weergave van land en water op de zeekaart.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
•
•
•
Luchtfoto's (pagina 20): toont luchtfoto's van jachthavens en andere belangrijke navigatiepunten helpen u een beeld
te krijgen van uw omgeving.
Gedetailleerde gegevens voor wegen en nuttige punten (pagina 21): toont wegen, restaurants en andere nuttige
punten (POI's) langs de kust.
Autobegeleiding (pagina 21): maakt gebruik van ingevoerde gegevens voor de veilige diepte en veilige hoogte en
de kaartgegevens om de beste doorvaartroute naar uw bestemming te bepalen.
BlueChart g2 Vision-gegevenskaarten
OPMERKING
Gegevenskaarten van BlueChart g2 Vision zijn niet waterbestendig. Bewaar de kaart die u niet gebruikt, in de
originele verpakking en op een veilige plaats en laat de kaart niet in het zonlicht of de regen liggen om beschadiging te
voorkomen.
BlueChart g2 Vision-gegevenskaarten zijn gevoelig voor statische elektriciteit. Bij een lage vochtigheid moet u eerst een
metalen voorwerp aanraken voordat u de kaart beetpakt, om beschadiging van de kaart te voorkomen.
U kunt geen BlueChart g2 Vision-gegevens van de gegevenskaart als back-up naar uw computer overzetten of op uw
computer bekijken. U kunt de gegevenskaart alleen gebruiken bij Garmin GPS-toestellen of Garmin HomePorts™ die
compatibel zijn met BlueChart g2 Vision.
Gegevenskaarten van BlueChart g2 Vision kunt u plaatsen en verwijderen als de kaartplotter is in- of uitgeschakeld
(pagina 2).
Mariner's Eye 3D
Een BlueChart g2 Vision-gegevenskaart bevat de weergave Mariner’s Eye 3D, een gedetailleerd, driedimensionaal
beeld van boven en achter uw boot ‑ op basis van uw koers ‑ dat u als visueel navigatiehulpmiddel kunt gebruiken. Deze
weergave komt van pas bij het navigeren rond verraderlijke ondiepten, riffen, bruggen of kanalen en bij het binnenvaren
en verlaten van onbekende havens of ankerplaatsen.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Mariner's Eye 3D.
Mariner's Eye 3D met afstandcirkels
Zeekaart
De weergave aanpassen
Zie “De weergave aanpassen” (pagina 16).
Details over navigatiekenmerken weergeven
Zie “Details over navigatiekenmerken weergeven” (pagina 8).
Weergave van de kaart Mariner's Eye 3D
De weergave van 3D-terrein aanpassen
U kunt instellen hoe kaartgegevens bij driedimensionaal terrein worden weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Mariner's Eye 3D > Menu > Kaartweergave > Stijl.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Klassiek om 3D-terrein met een kleurenschema aan te geven.
• Selecteer Kaarten om kaartgegevens driedimensionaal weer te geven.
• Selecteer Foto's om satellietbeelden en kaartgegevens driedimensionaal weer te geven.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
17
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
Gevarenkleuren weergeven of verbergen
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Mariner's Eye 3D > Menu > Kaartweergave > Gevarenkleuren.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Aan om ondiep water en land met behulp van een kleurenschaal weer te geven. Blauw geeft diep water
aan, geel betekent ondiep water en rood staat voor zeer ondiep water.
• Selecteer Uit om het land weer te geven zoals gezien vanaf het water.
Mariner's Eye 3D,
gevarenkleuren uitgeschakeld
Mariner's Eye 3D,
gevarenkleuren ingeschakeld
Afstandcirkels weergeven
Zie “Afstandcirkels weergeven” (pagina 16).
Een veilige diepte selecteren
U kunt de weergave van een veilige diepte voor Mariner's Eye 3D instellen.
Opmerking: deze instelling heeft alleen gevolgen voor de gevarenkleuren in Mariner's Eye 3D. Deze instelling heeft
geen gevolgen voor de ingestelde veilige waterdiepte voor Autobegeleiding (pagina 46) of voor de instelling van het
alarm voor ondiep water (echolood) (pagina 77).
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Mariner's Eye 3D > Menu > Kaartweergave > Veilige diepte.
2. Geef de diepte op.
3. Selecteer OK.
Een corridorbreedte selecteren
Zie “Een corridorbreedte selecteren” (pagina 16).
Overige schepen weergeven
Zie “De weergave van andere schepen configureren” (pagina 50).
Gegevensprojectie weergeven en configureren
Zie “Cijfers projecteren” (pagina 48).
Waypoints en sporen gebruiken
Zie “Waypoints” (pagina 26) of “Sporen” (pagina 30).
Fish Eye 3D
Aan de hand van de dieptecontouren van de BlueChart g2 Vision-kaarten geeft Fish Eye 3D een onderwaterweergave
van de bodem van de zee of het meer.
Als er een echolood-transducer is aangesloten, worden zwevende doelen (zoals vissen) aangeduid met rode, groene en
gele bollen. Rood verwijst hierbij naar de grootste objecten en groen naar de kleinste objecten.
18
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
Fish Eye 3D met een echoloodkegel
De weergave aanpassen
Zie “De weergave aanpassen” (pagina 16).
Weergave van de Fish Eye 3D-kaart
De richting van de weergave op de Fish Eye 3D-kaart aangeven
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Fish Eye 3D > Menu > Weergeven.
2. Selecteer Voorschip, Achterschip, Bakboord of Stuurboord.
Een echoloodkegel op de kaart weergeven
U kunt een kegel weergeven die het gebied aangeeft dat onder de dekking van uw transducer valt.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Fish Eye 3D > Menu > Echoloodkegel > Aan.
Zwevende doelen weergeven
Selecteer in het startscherm Kaarten > Fish Eye 3D > Menu > Vissymbolen > Aan.
Sporen weergeven
Selecteer in het startscherm Kaarten > Fish Eye 3D > Menu > Sporen > Aan.
Cijfers projecteren
Zie “Cijfers projecteren” (pagina 48).
Viskaart
Gebruik de viskaart voor een gedetailleerde weergave van de bodemcontouren en dieptepeilingen op de kaart.
Viskaart
Zeekaart
De viskaart maakt gebruik van gedetailleerde bathymetrische gegevens en is de meest geschikte kaart voor
diepzeevissen.
Weergave van de viskaart
Waypoints gebruiken
Zie “Waypoints” (pagina 26).
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
19
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
Sporen gebruiken
Zie “Sporen” (pagina 30).
Overige schepen weergeven
Zie “De weergave van andere schepen configureren” (pagina 50).
Navigatiekenmerken weergeven
Selecteer in het startscherm Kaarten > Viskaart > Menu > Navigatiehulp > Aan.
Cijfers projecteren
Zie “Cijfers projecteren” (pagina 48).
Satellietbeelden op de zeekaart weergeven
Bij gebruik van een voorgeprogrammeerde BlueChart g2 Vision-gegevenskaart kunt u op de zeekaart satellietbeelden
met hoge resolutie weergeven van het land alleen of van zowel het land als de zee.
OPMERKING: als deze functie is ingeschakeld, worden de satellietbeelden alleen bij lagere zoomniveaus met een
hoge resolutie weergegeven. Als u geen satellietbeelden met hoge resolutie in uw BlueChart g2 Vision-gebied ziet, kunt
u verder inzoomen met de toets . U kunt het detailniveau ook hoger instellen door de zoomdetails van de kaart te
wijzigen (pagina 8).
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Zeekaartinstelling > Foto's.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Alleen land om voor het water alleen standaardkaartinformatie weer te geven, terwijl voor het land
overlappende foto's worden gebruikt.
• Selecteer Mengpercentage fotokaart om foto's van zowel land als water weer te geven met de ingestelde
doorzichtigheid. Gebruik de schuifregelaar om het gewenste percentage op te geven. Hoe hoger het percentage,
hoe meer het land en het water door satellietfoto's worden bedekt.
Foto-overlapping uit
Fotokaart op 50%
Foto-overlapping alleen voor land
Fotokaart op 100%
Luchtfoto's van oriëntatiepunten weergeven
Om luchtfoto's op de zeekaart te kunnen weergeven moet de instelling Fotopunten zijn ingeschakeld (pagina 11).
Voorgeprogrammeerde gegevenskaarten van BlueChart g2 Vision bevatten luchtfoto's van een groot aantal
oriëntatiepunten, jachthavens en havens. Met deze foto's kunt u zich op de omgeving oriënteren of uzelf voor aankomst
alvast vertrouwd maken met (jacht)havens.
20
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Weergave van kaarten en 3D-kaarten
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart.
2. Selecteer een camerapictogram.
• Een standaardcamerapictogram ( ) verwijst naar een panoramische foto.
) verwijst naar een foto vanuit een lager perspectief.
• Een camerapictogram met een kegelvormige lijn (
De foto is gemaakt vanuit het perspectief van de camera in de richting van de kegelvormige lijn.
3. Selecteer Herzie > Luchtfoto.
en
om in of uit te zoomen terwijl de luchtfoto op volledige schermgrootte wordt
Opmerking: selecteer
weergegeven.
Bewegende indicaties voor getijden en stromingen
U kunt de bewegende indicaties van het getijdenstation en de indicatoren voor de stromingen op de zeekaart of de
viskaart weergeven. Dan moet de informatie over het getijdenstation en de stromingsrichting wel op de voorgeladen
kaart of in de BlueChart g2 Vision-regio beschikbaar zijn. U moet voor de instelling Getijde/stromingen
ook de waarde Geanimeerd selecteren (pagina 8).
Een getijdenstation wordt als een verticale balk met een pijl op de kaart aangegeven. Een omlaag
wijzende rode pijl wijst op een afgaand getijde en een omhoog wijzende pijl wijst op een
opkomend getijde. Wanneer u met de cursor over de indicatie van het getijdenstation gaat,
wordt de hoogte van het getijde bij het station boven de stationsindicatie weergegeven.
Getijdenstation met
vallend tij
De richting van de stroming wordt met pijlen op de kaart aangegeven. De richting van elke pijl
geeft de richting van de stroming bij de desbetreffende locatie op de kaart aan. De kleur van de
stromingspijl geeft het snelheidsbereik van de stroming op die locatie aan. Wanneer u de cursor
over de richtingindicator van de stroming beweegt, wordt de snelheid van de stroming op die locatie boven de
richtingindicatie weergegeven.
Richtingindicatie Kleur
Geel
Snelheidsbereik van
de stroming
0 tot 1 knoop
Oranje
1 tot 2 knopen
Rood
2 of meer knopen
Informatie van het stromingenstation weergeven
Zie “Informatie over stromingen” (pagina 37).
Gedetailleerde gegevens over wegen en nuttige punten
BlueChart g2 Vision bevat gedetailleerde gegevens over wegen en nuttige punten, waaronder zeer gedetailleerde
kustwegen en nuttige punten, zoals restaurants, logies, plaatselijke attracties en nog veel meer.
Zoeken en navigeren naar nuttige punten
Zie “Waarheen?” (pagina 33).
Autobegeleiding
Bij Autobegeleiding wordt op basis van de beschikbare kaartgegevens van BlueChart g2 Vision de beste route naar een
bestemming gemaakt en voorgesteld. Autobegeleiding is beschikbaar wanneer u naar een bestemming navigeert met de
functie Begeleid naar (pagina 26).
Instellingen voor autobegeleiding configureren
Zie “Configuraties van automatische begeleidingslijnen” (pagina 45).
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
21
Combinaties
Combinaties
Informatie over het combinatiescherm
In het combinatiescherm kunt u meerdere schermen tegelijkertijd weergeven. Het aantal beschikbare opties voor het
combinatiescherm is afhankelijk van de extra toestellen die u op de kaartplotter hebt aangesloten en van het feit of u een
optionele BlueChart g2 Vision-gegevenskaart gebruikt.
Configuratie van het combinatiescherm
Een combinatie selecteren
1. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm.
2. Selecteer een combinatie.
Het combinatiescherm aanpassen
1. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm.
2. Selecteer een combinatie.
3. Selecteer Menu.
4. Selecteer het scherm dat u wilt aanpassen.
5. Pas de instellingen aan zoals beschreven onder “Kaarten en 3D-kaartweergaven” (pagina 4), “Radar” (pagina 54) of
“Echolood” (pagina 71).
Cijfers projecteren in een combinatiescherm
Cijfers projecteren inclusief gegevensvelden is ook mogelijk in combinatieschermen. De velden bevatten realtime
informatie die u in één oogopslag kunt zien. De cijfers en de bijbehorende gegevens ➊ die worden weergegeven kunt u
voor iedere combinatie afzonderlijk configureren.
Er bestaan verschillende mogelijkheden voor cijfers projecteren in combinatieschermen. Voor iedere cijferweergave
kunt u selecteren welke velden ➋ moeten worden weergegeven.
➋
22
➊
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Combinaties
Als de gegevens op het scherm worden weergegeven, wordt de navigatiebijkaart ➌ tijdens de navigatie weergegeven.
De kompaslijn ➍ kan voor iedere gegevensprojectie worden weergegeven of verborgen.
➍
➌
Combinatiescherm met gegevensprojectie
Een gegevensvak in een combinatiescherm selecteren
1.
2.
3.
4.
Selecteer de optie Combinaties in het startscherm.
Selecteer een combinatie.
Selecteer Menu > Cijfers projecteren.
of
om de gewenste gegevens te selecteren.
Tik op
Gegevensvelden in een combinatiescherm configureren
U kunt zelf aangeven welk type gegevens in een veld moet worden weergegeven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Selecteer de optie Combinaties in het startscherm.
Selecteer een combinatie.
Selecteer Menu > Cijfers projecteren.
of
om de gewenste gegevens te selecteren.
Tik op
Tik op een gegevensveld.
Selecteer een gegevenscategorie.
Selecteer de gegevens die u wilt weergeven.
De navigatiebijkaart in een combinatiescherm configureren
De navigatiebijkaart wordt alleen weergegevens als het schip naar een bestemming navigeert.
1. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm.
2. Selecteer een combinatie.
3. Selecteer Menu > Cijfers projecteren.
of
om de gewenste gegevens te selecteren.
4. Tik op
5. Selecteer Navigatiebijkaart > Nav.bijkaart config.
6. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Routedeelbalk > Aan om de behouden snelheid (VMG) van het waypoint weer te geven tijdens de
navigatie van een route met meer dan één routedeel.
• Selecteer Volgende koerswijziging > Afstand om de volgende koerswijziging op basis van de afstand te
bekijken.
• Selecteer Volgende koerswijziging > Tijd om de volgende koerswijziging op basis van de tijd weer te geven.
• Selecteer eerst Bestemming en vervolgens Afstand, Tijd tot bestemming of ETA om aan te geven hoe de
bestemmingsgegevens worden weergegeven.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
23
Combinaties
De kompaslijn in een combinatiescherm weergeven
De kompaslijn wordt als een rij boven in het combinatiescherm weergegeven. Deze bevat de volgende informatie: de
huidige voorliggende koers en een indicatie van de peiling voor de gewenste koers tijdens het navigeren.
1. Selecteer de optie Combinaties in het startscherm.
2. Selecteer een combinatie.
3. Selecteer Menu > Cijfers projecteren > Toon kompaslijn.
Volledige schermweergave gebruiken
U kunt de inhoud van elk combinatiescherm weergeven op het volledige kaartplotterscherm.
1.
2.
3.
4.
5.
Selecteer de optie Combinaties in het startscherm.
Selecteer een combinatie.
Tik op het scherm dat u op het volledige kaartplotterscherm wilt weergeven.
Selecteer Stop wijzen om de aanwijzer van het scherm te verwijderen.
Selecteer Stop schuiven om naar het combinatiescherm terug te keren.
Naar het combinatiescherm terugkeren vanuit de weergave Volledig scherm
1. Selecteer in de weergave Volledig scherm Stop wijzen om de aanwijzer van het scherm te verwijderen.
2. Selecteer Stop schuiven om naar het combinatiescherm terug te keren.
24
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Navigatie
Navigatie
Elementaire navigatievragen
Vraag
Antwoord
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kaartplotter mij in de
richting wijst waarin ik wil gaan (peiling)?
Navigeren met Ga naar. Zie “Een directe koers instellen en
volgen met behulp van Ga naar” (pagina 26).
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kaartplotter mij in een
rechte lijn naar een locatie begeleidt (met minimale
koersafwijkingen), waarbij de kortste weg vanaf de
huidige positie wordt gevolgd?
Stel een route in die uit één routedeel bestaat en navigeer
langs deze route met behulp van Route naar (pagina 28).
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kaartplotter obstakels
omzeilt bij het navigeren naar een locatie?
Stel een route in die uit meerdere routedelen bestaat en
navigeer langs deze route met behulp van Route naar. Zie
“Een route vanaf uw huidige positie maken en navigeren”
(pagina 28).
Hoe kan ik ervoor zorgen dat de kaartplotter
gebruikmaakt van de stuurautomaat?
Navigeer met behulp van Route naar (pagina 28).
Kan de kaartplotter een koers voor mij samenstellen?
Als u over een BlueChart g2 Vision-gegevenskaart beschikt,
kunt u navigeren met behulp van Autobegeleiding. Zie “Een
koers instellen en volgen met behulp van Autobegeleiding”
(pagina 26).
Hoe kan ik de instellingen voor Autobegeleiding wijzigen
voor mijn boot?
Zie “Configuraties van automatische begeleidingslijnen”
(pagina 45).
Navigatie met een kaartplotter
Als u wilt navigeren met een kaartplotter uit de GPSMAP 700-serie, moet u eerst een bestemming kiezen, een koers
uitzetten of een route maken en vervolgens de koers of route volgen. Volg de koers of route op de zeekaart, op de
viskaart, in het Perspective 3D of in het scherm Mariner’s Eye 3D.
Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart
is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de
geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
Bestemmingen
U kunt bestemmingen selecteren met behulp van de zeekaart of de viskaart of u kunt de functie Waarheen? gebruiken
om een bestemming te selecteren.
Een bestemming selecteren op de zeekaart
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart.
2. Tik op de zeekaart om de bestemming te selecteren.
De navigatie stoppen terwijl de zeekaart wordt gebruikt
Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart > Menu > Stop navigatie.
Een bestemming kiezen met Waarheen?
1. Selecteer in het beginscherm Waarheen?
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Waypoints om een lijst met vooraf geladen locaties en eerder gemarkeerde locaties te bekijken
(pagina 26).
• Selecteer Routes om een lijst met eerder opgeslagen routes te bekijken (pagina 28).
• Selecteer Sporen om een lijst met opgenomen sporen te bekijken (pagina 30).
• Selecteer Buitengaatsdiensten om een lijst met jachthavens en andere nuttige buitengaatse punten in de
nabijheid op naam weer te geven (pagina 33).
• Selecteer Zoek op naam om op naam te zoeken naar waypoints, routes, sporen en nuttige buitengaatse punten
(pagina 33).
3. Selecteer een bestemming.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
25
Navigatie
Koersen
U kunt een koers naar een bestemming instellen en deze volgen met behulp van een van de volgende drie methoden: Ga
naar, Route naar of Begeleid naar.
•
•
•
Ga naar: brengt u direct naar uw bestemming.
Route naar: berekent een route van uw locatie naar een bestemming, met de mogelijkheid om koerswijzigingen aan
te brengen.
Begeleid naar: zoekt in de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart de optimale route naar uw bestemming met behulp
van Autobegeleiding. Voor deze optie moet u beschikken over een BlueChart g2 Vision-geheugenkaart.
Een directe koers instellen en volgen met behulp van Ga naar
 LET OP
Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen.
Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.
U kunt een directe koers uitzetten en deze volgen vanaf uw huidige positie naar een geselecteerde bestemming.
1. Selecteer een bestemming met behulp van een kaart of met Waarheen? (pagina 25).
2. Selecteer Navigeer naar > Ga naar.
Er wordt een magenta lijn weergegeven. De dunnere paarse lijn in de magenta lijn geeft de gecorrigeerde koers van
uw huidige positie naar de bestemming aan. De gecorrigeerde koers is dynamisch en beweegt met uw boot mee
wanneer u van de koers afwijkt.
3. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Opmerking: Wanneer u van de koers bent afgeweken, volg dan de paarse lijn (gecorrigeerde koers) om naar uw
bestemming te gaan of ga terug naar de magenta lijn (directe koers).
Een nieuwe route maken en volgen met behulp van Route naar
Zie “Een route vanaf uw huidige positie maken en navigeren” (pagina 28).
Een opgeslagen route volgen met Route naar
Zie “Naar een opgeslagen route zoeken en navigeren” (pagina 34).
Een koers instellen en volgen met behulp van Autobegeleiding
 LET OP
De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie.
De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle
visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.
1. Selecteer een bestemming met behulp van een kaart of met Waarheen? (pagina 25).
2. Selecteer Navigeer naar > Begeleid naar.
3. Controleer de koers, die met de magenta lijn voor Autobegeleiding is aangegeven.
Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de
functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door
de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46).
4. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Waypoints
U kunt maximaal 3000 waypoints opslaan met een door de gebruiker gedefinieerd(e) naam, symbool, diepte,
watertemperatuur en opmerking voor elke waypoint.
Uw huidige positie als waypoint markeren
Selecteer in het startscherm de optie Markeren.
U kunt uw huidige positie markeren door boven in ieder willekeurig scherm op Markeren te tikken.
Een waypoint op een andere positie maken
1. Selecteer in het startscherm Kaarten.
2. Selecteer Zeekaart of Viskaart.
26
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Navigatie
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Tik op een locatie op het kaart.
• Versleep het scherm naar een nieuwe locatie. Tik op een locatie op het kaart.
4. Selecteer Waypoint maken.
5. Indien nodig kunt u het waypoint een naam geven en informatie over de waypoint invoeren. Selecteer vervolgens
het waypoint aan de rechterkant van het scherm en selecteer Wijzig waypoint.
• Selecteer Naam, geef een naam op en selecteer OK.
• Selecteer Symbool en kies een symbool.
• Selecteer Diepte, geef een diepte op en selecteer OK.
• Selecteer Watertemperatuur, geef de watertemperatuur op en selecteer OK.
• Selecteer Commentaar, geef een opmerking op en selecteer OK.
Een MOB-positie markeren en er naartoe navigeren
Als u uw huidige positie als waypoint markeert, kunt u deze als MOB-positie (man-over-boord) opslaan.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer in een willekeurig scherm Markeren > Man-over-boord.
• Selecteer in het startscherm Man-over-boord.
Een internationaal MOB-symbool markeert het actieve MOB-punt en de kaartplotter stelt met de functie Ga naar een
koers in terug naar de gemarkeerde positie.
Een lijst met alle waypoints weergeven
Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst.
Een opgeslagen waypoint bewerken
1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst.
2. Selecteer een waypoint.
3. Selecteer Wijzig waypoint.
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Naam, wijzig de naam en selecteer OK.
• Selecteer Symbool en kies een nieuw symbool.
• Selecteer Diepte, wijzig de diepte en selecteer OK.
• Selecteer Watertemperatuur, wijzig de watertemperatuur en selecteer OK.
• Selecteer Commentaar, wijzig de opmerking en selecteer OK.
Een nieuw waypoint maken vanuit de lijst met waypoints
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst > Nieuw waypoint.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Voer coördinaten in om een nieuw waypoint te maken door coördinaten op te geven.
• Selecteer Gebruik kaart om een nieuw waypoint op de kaart te selecteren.
• Selecteer Huidige positie gebruiken om een nieuw waypoint te maken op uw huidige locatie.
Een opgeslagen waypoint verplaatsen
1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst.
2. Selecteer een waypoint.
3. Selecteer Wijzig waypoint > Positie.
4. Geef een nieuwe locatie voor het waypoint aan:
• Selecteer Gebruik kaart om het waypoint te verplaatsen terwijl de kaart wordt weergegeven. Tik vervolgens op
een nieuwe locatie op de kaart en selecteer Waypoint verplaatsen.
• Selecteer Voer coördinaten in, verplaats het waypoint en selecteer OK.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
27
Navigatie
Een waypoint of MOB verwijderen
U kunt een opgeslagen waypoint of een MOB ook verwijderen.
1. Tik in het startscherm op Informatie > Gebruikersgegevens > Waypoints-lijst.
2. Selecteer een waypoint of MOB.
3. Selecteer Wis.
Alle waypoints verwijderen
Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Wis gebruikersgegevens > Waypoints > Alles.
Waypoints kopiëren
Zie “Beheer van kaartplottergegevens” (pagina 52).
Routes
U kunt maximaal 100 routes maken en opslaan. Elke route kan maximaal 250 waypoints bevatten.
Een route vanaf uw huidige positie maken en navigeren
U kunt een route op de zeekaart of de viskaart maken en deze meteen gaan volgen. Als u uw bestemming hebt bereikt,
kunt u de route opslaan.
Opmerking: de viskaart is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart
gebruikt, of als de geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart of Viskaart.
3. Tik op een bestemming ➊.
➊
4. Selecteer Navigeer naar > Route naar.
5. Tik op de locatie ➋ waar u de laatste koerswijziging in de richting van uw bestemming wilt maken ➌.
6. Selecteer Voeg koerswijziging toe.
➌
➋
28
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Navigatie
7. Herhaal de stappen 5 en 6 als u meer koerswijzigingen wilt toevoegen. Werk daarbij terug vanaf de bestemming naar
de huidige positie van uw boot.
De laatste koerswijziging die u toevoegt, dient overeen te komen met de eerste koerswijziging van vanaf uw huidige
positie. Dit is dus de koerswijziging die zich het dichtst bij de boot bevindt.
8. Selecteer OK als de route is voltooid.
9. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
10. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Als u uw bestemming hebt bereikt, wordt u erop gewezen dat u de route kunt opslaan.
11. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Nee.
• Selecteer Ja > Wijzig route > Naam, geef de naam op voor de route en selecteer OK.
Een route maken en opslaan
Met deze procedure worden de route en alle hierin opgenomen waypoints opgeslagen. Het startpunt kan uw huidige
positie of een willekeurige andere positie zijn.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes > Nieuwe route > Gebruik kaart.
2. Selecteer het beginpunt ➊ van de route.
➊
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Selecteer Voeg koerswijziging toe om het beginpunt van de route te markeren.
Tik op de locatie van de kaart waar u de volgende koerswijziging wilt aanbrengen.
Selecteer Voeg koerswijziging toe. De kaartplotter markeert de positie van de koerswijziging met een waypoint.
Herhaal de stappen 4 en 5 als u meer koerswijzigingen wilt opgeven.
Selecteer de eindbestemming.
Selecteer OK.
Selecteer Wijzig route > Naam en voer een naam in voor de route.
Een lijst met opgeslagen routes weergeven
Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes.
Een opgeslagen route bewerken
U kunt de naam van een route wijzigen of de koerswijzigingen in een route aanpassen.
1.
2.
3.
4.
Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes.
Selecteer de route die u wilt bewerken.
Selecteer Wijzig route.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Naam en geef een naam op voor de route.
• Selecteer Wijzig koerswijziging > Gebruik kaart en tik op de kaart op een koerswijziging.
• Selecteer Wijzig koerswijziging > Lijst met koerswijzigingen en selecteer een waypoint in de lijst.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
29
Navigatie
5. Selecteer OK.
Een opgeslagen route verwijderen
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Routes.
2. Selecteer een route.
3. Selecteer Wis.
Alle opgeslagen routes verwijderen
Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Wis gebruikersgegevens > Routes > OK.
Een waypoint op een opgeslagen route omzeilen
U kunt vanaf elk willekeurig waypoint in de route beginnen met het langs een opgeslagen route navigeren.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes.
Selecteer een route.
Selecteer Navigeer naar.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Volgende om langs de route te navigeren in de omgeving van het beginpunt dat is gebruikt bij het
maken van de route.
• Selecteer Terug om langs de route te navigeren in de omgeving van het bestemmingspunt dat is gebruikt bij het
maken van de route.
• Selecteer Offset om parallel aan de route te navigeren, op een specifieke afstand van de route (pagina 35).
Tik op de waypoint die u als volgende koerswijziging in uw route wilt gebruiken.
Selecteer Navigeer naar > Route naar.
Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Routes kopiëren
Zie “Beheer van kaartplottergegevens” (pagina 52).
Sporen
Een spoor is een registratie van de door uw boot afgelegde weg. Het spoor dat momenteel wordt geregistreerd is het
actieve spoor. Dit kan worden opgeslagen. U kunt sporen weergeven op elke kaart of in elke 3D-kaartweergave.
Sporen weergeven
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart of Viskaart.
3. Selecteer Menu > Waypoints en sporen > Sporen > Aan.
Een lijn ➊ achter uw boot op de kaart geeft de route aan.
➊
30
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Navigatie
De kleur van het actieve spoor instellen
Als de zeekaart of de viskaart wordt weergegeven, kunt de kleur van uw huidige spoor selecteren.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Actieve spooropties > Spoorkleur.
2. Selecteer een spoorkleur.
Het actieve spoor opslaan
Het spoor dat momenteel wordt geregistreerd, wordt het actieve spoor genoemd.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Actief spoor opslaan.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer de tijd waarop het actieve spoor is begonnen of kies Middernacht, indien beschikbaar.
• Selecteer Geheel log.
3. Selecteer Sla op.
Een lijst met opgeslagen sporen weergeven
Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Opgeslagen sporen.
Een opgeslagen spoor bewerken
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Opgeslagen sporen.
2. Selecteer een spoor.
3. Selecteer Wijzig spoor.
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Naam, geef de nieuwe naam op en selecteer OK.
• Selecteer Spoorkleur en selecteer een kleur.
Een spoor opslaan als route
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Opgeslagen sporen.
2. Selecteer een spoor.
3. Selecteer Wijzig spoor > Route opslaan.
Een opgeslagen spoor verwijderen
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Opgeslagen sporen.
2. Selecteer een spoor.
3. Selecteer Wis.
Alle opgeslagen sporen verwijderen
Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Wis gebruikersgegevens > Opgeslagen sporen.
Het actieve spoor volgen in tegengestelde richting
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Volg actief spoor.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer de tijd waarop het actieve spoor is begonnen of kies Middernacht, indien beschikbaar.
• Selecteer Geheel log.
3. Controleer de koers, die met een gekleurde lijn is aangegeven.
4. Volg de gekleurde lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Het actieve spoor wissen
Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Wis actief spoor.
Het spoorgeheugen wordt gewist, maar het huidige spoor wordt wel opgeslagen.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
31
Navigatie
Het spoorloggeheugen beheren tijdens het opslaan
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Actieve spooropties >
Opnamemodus.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Vul om een spoorlogboek bij te houden tot het geheugen vol is.
• Selecteer Wikkel om het spoorlogboek continu bij te houden, waarbij de oudste koersgegevens worden
vervangen door nieuwe gegevens.
Het opslaginterval van het spoorlog configureren
U kunt de frequentie aangeven waarmee de sporen worden geregistreerd. Het frequent registreren van profielen is
nauwkeuriger maar hierdoor raakt het spoorlog wel sneller vol. Het interval Resolutie wordt aanbevolen voor het meest
efficiënte gebruik van het geheugen.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Sporen > Actieve spooropties > Interval >
Interval.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Afstand om het spoor vast te leggen op basis van de afstand tussen twee punten of selecteer Wijzig
om de afstand te wijzigen.
• Selecteer Tijd om het spoor vast te leggen op basis van tijdinterval of selecteer Wijzig om het tijdinterval te
wijzigen.
• Selecteer Resolutie om het spoor vast te leggen op basis van een afwijking in de koers. Selecteer Wijzig om de
maximaal toegestane fout van de werkelijke koers in te voeren voordat er een spoorpunt wordt vastgelegd.
3. Selecteer OK.
Sporen kopiëren
Zie “Beheer van kaartplottergegevens” (pagina 52).
Alle opgeslagen waypoints, routes en sporen verwijderen
Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Wis gebruikersgegevens > Alles > OK.
Navigeren met een Garmin-stuurautomaat
Als u de navigatie start (met Ga naar, Route naar of Begeleid naar) en via een National Marine Electronics Association
(NMEA) 2000-netwerk bent verbonden met een compatibele Garmin-stuurautomaat (zoals de GHP™ 10), wordt
gevraagd of u de stuurautomaat wilt inschakelen.
32
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Waarheen?
Waarheen?
Gebruik de optie Waarheen? in het startscherm om te zoeken en te navigeren naar brandstofleveranciers,
reparatiewerkplaatsen en andere services in de omgeving, maar ook naar waypoints en routes die u hebt samengesteld.
Watersportdiensten als bestemming
De kaartplotter bevat informatie over duizenden bestemmingen waar watersportdiensten worden aangeboden.
OPMERKING: deze functie is niet in alle regio’s beschikbaar.
Naar een watersportdienst navigeren
 LET OP
De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie.
De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle
visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.
Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen.
Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.
Opmerking: Autobegeleiding is beschikbaar bij gebruik van een voorgeprogrammeerde BlueChart g2 Visiongegevenskaart.
1. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Buitengaats diensten.
2. Selecteer de watersportdienst waar u naartoe wilt navigeren.
De kaartplotter geeft een lijst met de 50 dichtstbijzijnde posities en de afstand en peiling tot deze posities weer.
3. Selecteer een bestemming.
of
om extra informatie of de positie op een kaart weer te geven.
Tip: Selecteer
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Ga naar.
• Selecteer Route naar.
• Selecteer Begeleid naar als u de functie Autobegeleiding wilt gebruiken.
5. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de
functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door
de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46).
6. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Scherm Ga naar
Scherm Begeleid naar
Stoppen met navigeren
Selecteer in het startscherm Waarheen? > Stop navigatie.
Naar een bestemming zoeken en navigeren
 LET OP
De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie.
De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle
visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
33
Waarheen?
Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen.
Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.
U kunt op naam zoeken naar opgeslagen waypoints, opgeslagen routes, opgeslagen sporen en watersportdiensten.
1. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Zoek op naam.
2. Voer minimaal een gedeelte van de naam van de bestemming in.
3. Selecteer OK.
De 50 dichtstbijzijnde bestemmingen die met uw zoekcriteria overeenkomen, worden weergegeven.
4. Selecteer de locatie.
5. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Ga naar.
• Selecteer Route naar.
• Selecteer Begeleid naar als u de functie Autobegeleiding wilt gebruiken.
6. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de
functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door
de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46).
7. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Naar een opgeslagen waypoint zoeken en navigeren
 LET OP
De functie Autobegeleiding van de BlueChart g2 Vision-gegevenskaart is gebaseerd op elektronische kaartinformatie.
De gegevens garanderen niet dat de route vrij is van obstakels en dat deze diep genoeg is. Vergelijk de koers met alle
visuele waarnemingen en vermijd land, ondiep water en andere obstakels die u kunt tegenkomen.
Wanneer u Ga naar gebruikt, kunnen een directe koers en een gecorrigeerde koers over land of door ondiep water lopen.
Gebruik visuele waarnemingen om land, ondiep water en andere gevaarlijke objecten te vermijden.
Voordat u een lijst met waypoints kunt doorzoeken en naar de gewenste waypoint kunt navigeren, moet u ten minste één
waypoint maken en opslaan (pagina 26).
Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Waypoints.
Selecteer een waypoint.
Selecteer Navigeren naar.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Ga naar.
• Selecteer Route naar.
• Selecteer Begeleid naar als u de functie Autobegeleiding wilt gebruiken.
5. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
Opmerking: als u de functie Autobegeleiding gebruikt, geeft een grijze lijn binnen de magenta lijn aan dat de
functie Autobegeleiding een deel van de automatische begeleiding niet kan berekenen. Dit wordt veroorzaakt door
de instellingen voor een veilige, vrije doorvaart bij een minimale waterdiepte en obstakelhoogte (pagina 46).
6. Volg de magenta lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
1.
2.
3.
4.
Naar een opgeslagen route zoeken en navigeren
Voordat u een lijst met routes kunt doorzoeken en naar de gewenste route kunt navigeren, moet u ten minste één route
maken en opslaan (pagina 29).
1. Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes.
2. Selecteer een route.
3. Selecteer Navigeren naar.
34
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Waarheen?
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Vooruit om de route te navigeren vanaf het vertrekpunt dat tijdens het maken van de route is ingesteld.
• Selecteer Terug om de route te navigeren vanaf de bestemming die tijdens het maken van de route is ingesteld.
Er wordt een magenta lijn weergegeven. De dunnere paarse lijn in de magenta lijn geeft de gecorrigeerde koers van
uw huidige positie naar de bestemming aan. De gecorrigeerde koers is dynamisch en beweegt met uw boot mee
wanneer u van de koers afwijkt.
5. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
6. Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Opmerking: Wanneer u van de koers bent afgeweken, volg dan de paarse lijn (gecorrigeerde koers) om naar uw
bestemming te gaan of ga terug naar de magenta lijn (directe koers).
Naar een opgeslagen route zoeken en parallel naar deze route navigeren
Voordat u een lijst met routes kunt doorzoeken en naar de gewenste route kunt navigeren, moet u ten minste één route
maken en opslaan (pagina 29).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes.
Selecteer een route.
Selecteer Navigeren naar.
Selecteer Offset om met een opgegeven afstand parallel aan de oorspronkelijke route te navigeren.
Geef aan hoe u langs de route wilt navigeren:
• Selecteer Vooruit - bakboord om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar links
van de oorspronkelijke route.
• Selecteer Vooruit - stuurboord om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar
rechts van de oorspronkelijke route.
• Selecteer Achteruit - bakboord om de route te volgen vanaf de bestemming bij het maken van de route naar
links van de oorspronkelijke route.
• Selecteer Achteruit - stuurboord om de route te volgen vanaf de bestemming bij het maken van de route naar
rechts van de oorspronkelijke route.
Geef de gewenste afstand op.
Selecteer OK.
Er wordt een magenta lijn weergegeven. De dunnere paarse lijn in de magenta lijn geeft de gecorrigeerde koers van
uw huidige positie naar de bestemming aan. De gecorrigeerde koers is dynamisch en beweegt met uw boot mee
wanneer u van de koers afwijkt.
Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Opmerking: Wanneer u van de koers bent afgeweken, volg dan de paarse lijn (gecorrigeerde koers) om naar uw
bestemming te gaan of ga terug naar de magenta lijn (directe koers).
Naar een opgeslagen spoor zoeken en navigeren
Voordat u een lijst met sporen kunt doorzoeken en naar het gewenste spoor kunt navigeren, moet u ten minste één spoor
maken en opslaan (pagina 31).
Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Sporen.
Selecteer een spoor.
Selecteer Volg spoor.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Vooruit om het spoor te volgen vanaf het vertrekpunt dat tijdens het maken van het spoor is ingesteld.
• Selecteer Terug om het spoor te volgen vanaf de bestemming die tijdens het maken van het spoor is ingesteld.
5. Controleer de koers, die met een gekleurde lijn is aangegeven.
6. Volg de gekleurde lijn, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
35
Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
Het informatiescherm bevat informatie over getijden, stromingen, zon- en maanstanden en de diverse meters.
Almanakgegevens
Informatie van getijdenstation
Het scherm Getijden verschaft informatie over een getijdenstation ➊ voor een specifieke datum ➋ en tijd ➌, zoals
de vloedhoogte ➍ en de eb- en vloedtijden. Standaard bevat de kaartplotter informatie over het laatst weergegeven
getijdenstation en informatie voor de huidige datum en tijd.
Selecteer in het startscherm Informatie > Getijde-informatie.
➊
➋
➌
➍
Informatie van getijdenstation
Informatie weergeven over een nabijgelegen getijdenstation
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Getijde > Nabije stations.
2. Selecteer een station.
Getijdenstationinformatie voor een andere datum weergeven
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Getijde > Nabije stations.
2. Selecteer een station.
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Datum wijzigen > Handmatig om getijde-informatie voor een andere datum weer te geven. Voer de
datum in en selecteer OK.
• Selecteer Volgende dag om getijde-informatie weer te geven voor de dag na de weergegeven datum.
• Selecteer Vorige dag om getijde-informatie weer te geven voor de dag vóór de weergegeven datum.
36
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
Informatie over stromingen
Opmerking: informatie over stromingenstations is beschikbaar via een BlueChart g2 Vision-kaart.
Het scherm Stromen bevat informatie over een stromingenstation ➊ voor een specifieke datum en tijd, zoals de actuele
snelheid van de stroming en het niveau ➋. Standaard bevat de kaartplotter informatie over het laatst weergegeven
stromingenstation en informatie voor de huidige datum en tijd.
Selecteer in het startscherm Informatie > Stromen.
➊
➋
Informatie van stromingenstation
Informatie weergeven over een nabijgelegen stromingenstation
Opmerking: informatie over stromingenstations is beschikbaar via een BlueChart g2 Vision-kaart.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Stromen > Nabije stations.
2. Selecteer een station.
Informatie over stromingenstations instellen
U kunt aangeven voor welke datum u informatie over stromingenstations wilt weergeven en u kunt deze informatie
weergeven in grafiek- of rapportvorm.
Opmerking: informatie over stromingenstations is beschikbaar via een BlueChart g2 Vision-kaart.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Stromen > Nabije stations.
2. Selecteer een station.
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Datum wijzigen > Handmatig om getijde-informatie voor een andere datum weer te geven. Voer de
datum in en selecteer OK.
• Selecteer Toon rapport om het getijderapport voor het geselecteerde station weer te geven. Dit rapport bevat
informatie over doodtij, vloed en eb.
• Selecteer Volgende dag om de getijde-informatie voor de dag na de weergegeven datum weer te geven.
• Selecteer Vorige dag om de getijde-informatie voor de dag vóór de weergegeven datum weer te geven.
of
om de tijd in intervallen van vier of vijf minuten in te stellen.
• Selecteer
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
37
Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
Zon- en maanstanden
Het scherm Zon en maan bevat informatie over de zonsopgang en zonsondergang, de op- en ondergang van de maan,
de maanfase en een benadering van de positie van de zon ➊ en de maan ➋. Standaard geeft de kaartplotter informatie
over de zon- en maanstanden van de actuele dag en tijd weer. Het midden van het scherm ➌ stelt de lucht voor en de
buitenste cirkels ➍ de horizon.
Selecteer in het startscherm Informatie > Zon en maan.
➋
➍
➊
➌
Zon- en maanstanden
Informatie over de zon- en maanstanden voor een andere datum weergeven
U kunt een datum en tijd selecteren waarvoor u informatie over de zon- en maanstanden wilt weergeven en u kunt de
maanfase voor de geselecteerde datum en tijd weergeven.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Zon en maan.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Datum wijzigen > Handmatig om informatie voor een andere datum weer te geven. Voer een datum
in. Selecteer OK.
• Selecteer Maanfase weergeven om de maanfase voor de aangegeven datum en tijd weer te geven.
of
om de tijd in intervallen van één uur in te stellen.
• Selecteer
Informatie over getijden, stromingen en over de zon en de maan selecteren op de zeekaart
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart.
2. Selecteer een gebied in de buurt van een getijdestation, een stromingenstation of een informatiestation over de zon
en de maan.
3. Selecteer Informatie.
4. Selecteer Getijden, Stromen of Zon en maan.
Bootgegevens
Motor- en brandstofmeters
Motormeters weergeven
U moet zijn aangesloten op een NMEA 2000-netwerk dat motorgegevens kan verwerken om de motormeters te kunnen
weergeven. Raadpleeg de installatie-instructies voor de GPSMAP 700-serie voor meer informatie.
Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor.
Door het motormeterscherm en brandstofmeterscherm navigeren
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor.
2. Gebruik de pijlen naar links en naar rechts om naar een ander meterscherm te gaan.
3. Herhaal stap 2 om alle motor- en brandstofmeterschermen te doorlopen.
De grenzen van de motormeter en de brandstofmeter aanpassen
Als u de onderste en bovenste grens van een meter en het bereik voor normaal functioneren wilt opgeven, kunt u tot vier
waarden voor de motormeter of de brandstofmeter instellen. Als een waarde dit bereik overschrijdt, wordt de balk of de
display van de meter rood.
38
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
Instelling
Schaalminimum
Schaalmaximum
Vastgesteld
minimum
Vastgesteld
maximum
Beschrijving
Deze waarde is lager dan het vastgestelde minimum en vertegenwoordigt de ondergrens van de
meter. Deze instelling is niet op alle meters beschikbaar.
Deze waarde is hoger dan het vastgestelde maximum en vertegenwoordigt de bovengrens van de
meter. Deze instelling is niet op alle meters beschikbaar.
Vertegenwoordigt de minimumwaarde van het standaardbedrijfsbereik.
Vertegenwoordigt de maximumwaarde van het standaardbedrijfsbereik.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen > Stel
metergrenzen in.
2. Selecteer een meter.
3. Selecteer Metergrenzen > Aangepast > Wijzig grenzen.
4. Selecteer de meter die u wilt instellen (Schaalmin., Schaalmax., Vastgest. min of Vastgest. max).
Opmerking: niet alle opties zijn voor alle meters beschikbaar.
5. Selecteer de gewenste grens.
6. Herhaal stap 4 en 5 om meer grenzen in te stellen.
Statusalarmen voor motormeters en brandstofmeters activeren
Als u de alarmen voor de meterstatus hebt geactiveerd en de motor een waarschuwing verzendt over het NMEA
2000-netwerk, wordt een alarmbericht over de meterstatus weergegeven. Afhankelijk van het type alarm, kan de display
of de balk rood worden.
Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen >
Statusalarmen > Aan.
Alarmen voor motor- en brandstofmeterstatus aanpassen
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen >
Statusalarmen > Aangepast.
2. Selecteer een of meer alarmen voor de brandstof- of motormeters die u wilt in- of uitschakelen.
3. Selecteer Terug.
Het aantal motoren selecteren dat door de meters wordt weergegeven
De brandstofmeters kunnen informatie over maximaal vier motoren weergeven.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen >
Motorselectie > Aantal motoren.
2. Selecteer het aantal motoren.
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Terug.
• Selecteer Wijzig motoren en voltooi de stappen 2 t/m 5 van “Selecteren welke motoren in de meters worden
weergegeven” (pagina 39) om de motoren te selecteren waarvan u de meterinstellingen wilt weergeven.
Selecteren welke motoren in de meters worden weergegeven
U moet handmatig het aantal motoren selecteren dat wordt weergegeven in de brandstofmeters (pagina 39) voordat u
kunt selecteren voor welke motoren informatie wordt weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen >
Motorselectie > Wijzig motoren.
2. Selecteer Eerste motor.
3. Typ het nummer van de motor waarvoor u informatie wilt zien in de eerste meter of balk.
Als u bijvoorbeeld 3 selecteert, ziet u in de eerste motorbalk informatie over de motor die in het NMEA
2000-netwerk wordt aangeduid als Motor 3.
4. Herhaal desgewenst stap 3 voor de tweede, derde en vierde motorbalk.
5. Selecteer Terug.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
39
Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
Brandstofmeters weergeven
Om brandstofinformatie te kunnen zien, moet uw kaartplotter zijn aangesloten op een externe brandstofsensor, zoals de
Garmin GFS™ 10.
Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor.
Brandstofmeters configureren
De hoeveelheid brandstof aan boord kan het totale brandstofniveau zijn (numeriek) of het niveau van afzonderlijke tanks
(grafisch).
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu > Meterinstellingen >
Brandstofweergave.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Tot. brndst. a/b om de numerieke waarde weer te geven voor de totale hoeveelheid brandstof.
• Selecteer Gebruik brandstoftankniveaus > Aantal brandstoftanks voor een grafische weergave van de
geselecteerde tanks.
Metergrenzen aanpassen
Zie “De motor- en brandstofmetergrenzen aanpassen” (pagina 38).
Meteralarmen activeren en aanpassen
Zie “Alarmen voor motor- en brandstofmeterstatus activeren” (pagina 39) en “Alarmen voor motor- en
brandstofmeterstatus aanpassen” (pagina 39).
Brandstofmetermetingen synchroniseren met het brandstofniveau
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Motor > Menu.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Vul alle tanks als de tanks vol zijn. Het brandstofniveau wordt ingesteld op de maximale capaciteit.
Pas deze indien nodig aan.
• Selecteer Voeg brandstof toe als u een tank hebt toegevoegd die niet vol is. Voer de toegevoegde hoeveelheid
brandstof in en selecteer OK. Er wordt dan een schatting van de hoeveelheid toegevoegde brandstof
weergegeven. Pas deze indien nodig aan.
• Selecteer Stel totaal brandstof in om het totaal aan brandstof in de tanks op te geven en selecteer OK.
Tripmeters
Tripmeters weergeven
Reistellers bevatten gegevens over de afgelegde kilometers, snelheid, tijd en brandstof voor de huidige trip.
Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Trip.
40
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
De tripmeters opnieuw instellen
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Trip > Menu.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Reset trip om alle metingen voor de huidige trip in te stellen op 0,0.
• Selecteer Reset maximale snelheid om de meting van de maximumsnelheid in te stellen op 0,0.
• Selecteer Reset tripteller om de kilometerteller op 0,0 te zetten.
• Selecteer Reset alles om alle waarden op 0,0 te zetten.
Kompas
Het kompas weergeven
Terwijl u naar een bestemming navigeert, geeft het kompas informatie over de afstand van de koersfout, de afstand tot
de eindbestemming, de tijd tot de volgende waypoint en de afstand tot de volgende waypoint.
Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Kompas.
Omgevingsgegevens
Windmeters
Windmeters weergeven
Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind.
De werkelijke wind of schijnbare wind voor de windmeters selecteren
De kaartplotter moet zijn aangesloten op de hieronder vermelde randapparatuur om de gegevens te kunnen registreren
die in de windsnelheidgrafiek worden weergegeven.
windsnelheid Beschrijving
Schijnbare wind Hiermee worden gegevens over de windsnelheid
weergegeven op basis van de luchtstroom die
wordt gemeten terwijl een boot in beweging is.
Ware wind
Hiermee worden gegevens over de windsnelheid
weergegeven op basis van de luchtstroom die
wordt gemeten op een stationaire boot. De meest
nauwkeurige gegevens krijgt u als de instelling
VMG-bron op Auto wordt gezet (pagina 42).
Vereiste sensors
Een windsensor.
Een windsensor en een watersnelheidsensor; of
een windsensor en een GPS-antenne.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind > Menu.
2. Selecteer Toon ware wind of Toon schijnbare wind.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
41
Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
De VMG-bron configureren
U kunt de bron voor de VMG-gegevens bepalen op basis waarvan de werkelijke windsnelheid wordt berekend. Voordat
u de VMG-bron kunt configureren, moet u de windmeter instellen op Toon ware wind (pagina 41). De watersnelheid is
de door een water-snelheidsensor gemeten snelheidmeting; de GPS-snelheid wordt berekend op basis van uw GPSpositie.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind > Menu > VMG bron.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer GPS-snelheid.
• Selecteer Watersnelheid.
• Selecteer Auto als u de kaartplotter automatisch de bron wilt laten selecteren.
De bron van de windsnelheid configureren
U kunt opgeven of de snelheid van het vaartuig die op het kompas wordt weergegeven op de watersnelheid of de GPSsnelheid moet worden gebaseerd. De watersnelheid is de door een water-snelheidsensor gemeten snelheidmeting; de
GPS-snelheid wordt berekend op basis van uw GPS-positie.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind > Menu.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Snelheidsweergave > GPS-snelheid om de weergegeven snelheid op GPS te baseren.
• Selecteer Snelheidsweergave > Watersnelheid om de weergegeven snelheid op de gegevens van de
watersnelheidsensor te baseren.
De bron van de koers voor de windmeter configureren
U kunt de bron van de koers opgeven die in de windmeter moet worden weergegeven. De magnetische koers bevat de
koersgegevens die van een koerssensor afkomstig zijn; de GPS-koersgegevens worden door de GPS van de kaartplotter
berekend.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Omgeving > Menu.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Bron van koers > GPS-koers.
• Selecteer Bron van koers > Magnetisch.
Het bereik van de close hauled-windmeter selecteren
U kunt het bereik van de close hauled-windmeter voor zowel de schaal Wind tegen als de schaal Wind mee opgeven.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Wind > Menu.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Wijzig schaal wind tegen. Stel de maximum- en minimumwaarde in die op de close hauledwindmeter voor wind tegen moeten worden weergegeven.
• Selecteer Wijzig schaal wind mee. Stel de maximum- en minimumwaarde in die op de close hauled-windmeter
voor wind mee moeten worden weergegeven.
42
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Almanak-, boot- en omgevingsgegevens
Omgevingsmeters
Omgevingsmeters weergeven
Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Omgeving.
De uitlijning van de windmeter configureren
U kunt de uitlijning van de windmeter opgeven die op de pagina Omgeving moet worden weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Omgeving > Menu.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Uitlijning > Noord boven om de bovenkant van de windmeter naar het noorden te laten richten.
• Selecteer Uitlijning > Koers boven zodat de windmeter meedraait met de oriëntatie van het kompas.
De bron van de koers voor de windmeter configureren
Zie (pagina 42).
De referentietijd voor de barometer instellen
U kunt de referentietijd opgeven die nodig is om de barometerwaarde te berekenen. Deze waarde wordt in het veld
Barometer weergegeven.
Selecteer in het startscherm Informatie > Dashboardmeters > Omgeving > Menu > Drukreferentie. Tijd.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
43
Het toestel instellen
Het toestel instellen
Standaardvragen over het instellen van het toestel
Vraag
Hoe kan ik de mate van detail op de kaart aanpassen?
Hoe kan ik de tijdzone-instelling wijzigen?
Hoe kan ik de taalinstelling wijzigen?
Hoe kan ik de helderheid van de schermverlichting
aanpassen?
Hoe kan ik een kompaslijn weergeven boven aan de kaart?
Hoe kan ik de kleur van het actieve spoor wijzigen?
Hoe kan ik het spoorlog op de kaart verwijderen?
Antwoord
Zie “Het zoomdetail van de kaart wijzigen” (pagina 8).
Zie “De tijd instellen” (pagina 47).
Zie “De taal instellen” (pagina 45).
Zie “De schermverlichting aanpassen” (pagina 2).
Hoe kan ik waypoints overbrengen naar een
geheugenkaart?
Hoe kan ik alle waypoints, routes en sporen wissen?
Zie “Beheer van kaartplottergegevens” (pagina 52).
Hoe kan ik de software- en kaartversie op de kaartplotter
controleren?
Zie “De kompaslijn in een kaart weergeven” (pagina 49).
Zie “De kleur van het actieve spoor instellen” (pagina 31).
Zie “Het actieve spoor wissen” (pagina 31).
Zie “Alle opgeslagen waypoints, routes en sporen
verwijderen” (pagina 32).
Zie “Systeeminformatie weergeven” (pagina 3).
Simulatormodus
 WAARSCHUWING
U dient in de simulatormodus niet te navigeren omdat de GPS-ontvanger is uitgeschakeld. Weergegeven
signaalsterktebalken zijn simulaties en geven dus niet de sterkte van werkelijke satellietsignalen weer.
De simulatormodus schakelt de GPS-ontvanger uit, voor gebruik binnenshuis of om te oefenen met de kaartplotter. De
kaartplotter ontvangt in de simulatormodus geen satellietsignalen.
De simulatormodus inschakelen
Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Simulator > Aan.
De simulatormodus instellen
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Simulator > Instellen.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Snelheid, geef de snelheid van de boot in de simulatormodus op en selecteer OK.
• Selecteer Spoorcontrole. Selecteer Autokoers om de voorliggende koers automatisch te laten instellen door de
kaartplotter of Gebr. spoor om de koers handmatig in te stellen.
• Selecteer Inst.pos, selecteer de gesimuleerde positie van uw boot en kies Selecteer.
• Selecteer Tijd instellen, voer de gesimuleerde tijd in en kies OK.
• Selecteer Stel datum in, voer de gesimuleerde datum in en kies OK.
De kaartplotter automatisch inschakelen
U kunt ervoor zorgen dat de kaartplotter automatisch wordt ingeschakeld als de spanning wordt ingeschakeld. Als u dat
niet doet, schakelt u de kaartplotter in met .
Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Automatisch > Aan.
Opmerking: als Automatisch inschakelen op Aan staat, de kaartplotter is uitgeschakeld met , en u de
spanning van het toestel afhaalt en niet binnen twee minuten weer activeert, moet u op drukken om de
kaartplotter opnieuw te starten.
44
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Het toestel instellen
Het scherm instellen
Het geluid instellen
U kunt instellen wanneer de kaartplotter hoorbare signalen afgeeft.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Pieper/scherm > Pieper.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Alleen alarmen om de kaartplotter alleen een alarmsignaal te laten weergeven wanneer de alarmen
worden geactiveerd (standaardinstelling).
• Selecteer Aan (aanr. en alarmen) om de kaartplotter een alarmsignaal te laten weergeven wanneer het scherm
wordt aangeraakt en wanneer de alarmen worden geactiveerd.
De taal instellen
U kunt kiezen welke taal wordt weergegeven op de kaartplotter.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Taal.
2. Selecteer een taal.
Navigatievoorkeuren
Route-instellingen
Een labeltype selecteren voor een route
U kunt selecteren welk type labels wordt weergegeven voor koerswijzigingen op de kaart.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Navigatie > Routelabels.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Naam weergeven om koerswijzigingen aan te duiden aan de hand van waypointnamen.
• Select Toon cijfer om koerswijzigingen aan te duiden aan de hand van nummers, zoals Koerswijziging 1 en
Koerswijziging 2.
Koerswijzigingovergangen instellen
U kunt instellen hoe ver of hoe lang vóór een koerswijziging in een route u overgaat op het volgende routedeel. Door
deze waarde te verhogen, kunt u de nauwkeurigheid van de stuurautomaat bij het navigeren van een route of het volgen
van een automatische begeleidingslijn vergroten bij veel wendingen en bij hoge snelheden. Voor rechtere routes en
lagere snelheden kan het verlagen van deze waarde de nauwkeurigheid van de stuurautomaat vergroten.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Navigatie > Koerswijziging activeren.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Tijd > Tijd krs.wijz.overgang en voer de tijd in.
• Selecteer Afstand > Afstand tot en voer de afstand in.
3. Selecteer OK.
Bronnen voor snelheidsgegevens instellen
U kunt de bron bepalen van de snelheidsgegevens op basis waarvan de ware windsnelheid of het brandstofverbruik
wordt berekend. De watersnelheid is de door een water-snelheidsensor gemeten snelheidmeting; de GPS-snelheid wordt
berekend op basis van uw GPS-positie.
1. Selecteer in het startscherm Configueer > Systeem > Snelheidsbronnen.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Wind en geef aan of de berekende windsnelheidsgegevens afkomstig zijn van een
watersnelheidsensor, gebaseerd zijn op de GPS-snelheid, of dat de kaartplotter automatisch een
snelheidsgegevensbron selecteert.
• Selecteer Brandstofverbruik en geef aan of de snelheidsgegevens op basis waarvan het brandstofverbruik
wordt berekend, afkomstig zijn van een watersnelheidsensor of gebaseerd zijn op de GPS-snelheid.
Configuraties van automatische begeleidingslijnen
U kunt de parameters instellen die door de kaartplotter worden gebruikt bij het berekenen van een automatische
begeleidingslijn.
Opmerking: Autobegeleiding is beschikbaar bij gebruik van een voorgeprogrammeerde BlueChart g2 Visiongegevenskaart.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
45
Het toestel instellen
Veilige waterdiepte en veilige obstakelhoogte
 LET OP
De instellingen voor Veilige diepte en Veilige hoogte zijn van invloed op de manier waarop de kaartplotter een
automatische begeleidingslijn berekent. Als de waterdiepte of de obstakelhoogte in een gebied niet bekend is,
wordt geen automatische begeleidingslijn berekend voor dat gebied. Als een gebied aan het begin of einde van een
automatische begeleidingslijn minder diep is dan de veilige waterdiepte of lager dan de veilige obstakelhoogte,
wordt geen automatische begeleidingslijn berekend voor dat gebied. De koers door deze gebieden wordt op de kaart
weergegeven als een grijze lijn. Er wordt een alarmbericht weergegeven wanneer uw boot een van deze gebieden
binnenvaart.
De veilige waterdiepte en de veilige obstakelhoogte instellen
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Navigatie > Autobegeleiding.
2. Selecteer Veilige diepte om de minimale diepte in te stellen die door de kaartplotter wordt gebruikt voor het
berekenen van de automatische begeleidingslijn.
3. Geef de minimale veilige diepte op.
4. Selecteer OK.
5. Selecteer Veilige hoogte om de minimale hoogte voor een brug in te stellen waar uw boot veilig onderdoor kan
varen.
6. Geef de minimale veilige hoogte op.
7. Selecteer OK.
Instelling voor afstand tot de kustlijn (automatische begeleiding)
De instelling Afstand kustlijn geeft aan hoe dicht op de kust u de automatische begeleidingslijn wilt plaatsen. De
automatische begeleidingslijn wordt mogelijk verplaatst als u deze instelling tijdens het navigeren wijzigt.
De afstand ten opzichte van de kust instellen
De beschikbare waarden voor de instelling Afstand kustlijn (Dichtstbijzijnd, Nabij, Normaal, Ver of Verst) zijn relatief,
niet absoluut. Om ervoor te zorgen dat de automatische begeleidingslijn op een geschikte afstand van de kust wordt
geplaatst, kunt u de plaatsing van de lijn beoordelen aan de hand van een of meer bekende bestemmingen waarvoor
navigatie door nauw vaarwater is vereist.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Meer uw boot af of ga voor anker.
Selecteer in het startscherm Configureer > Navigatie > Autobegeleiding > Afstand kustlijn > Normaal.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Zeekaart.
Selecteer een bestemming waar u eerder naartoe bent gevaren.
Selecteer Navigeer naar > Begeleid naar.
Bekijk de plaatsing van de autobegeleidingslijn. Bepaal of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de
route met koerswijzigingen een efficiënte route is.
7. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u tevreden bent met de plaatsing van de automatische begeleidingslijn, selecteer dan Menu > Stop
navigatie. Ga door naar stap 11.
• Als de autobegeleidingslijn te dicht bij bekende obstakels is geplaatst, selecteer dan in het startscherm
Configureer > Navigatie > Autobegeleiding > Afstand tot kustlijn > Ver.
• Als de koerswijzigingen in de automatische begeleidingslijn te groot zijn, selecteer dan in het startscherm
Configureer > Navigatie > Autobegeleiding > Afstand tot kustlijn > Nabij.
8. Als u in stap 7 Nabij of Ver hebt gekozen, controleer dan de plaatsing van de autobegeleidingslijn. Bepaal of de lijn
veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een efficiënte route is.
De automatische begeleidingslijn zorgt ervoor dat u ver bij obstakels in open water vandaan blijft, ook als u
Afstand kustlijn instelt op Nabij of Dichtstbijzijnd. Dit betekent dat de kaartplotter de positie van de automatische
begeleidingslijn wellicht niet wijzigt, tenzij navigatie door nauw vaarwater is vereist voor de in stap 3 geselecteerde
bestemming.
46
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Het toestel instellen
9. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Als u tevreden bent met de plaatsing van de automatische begeleidingslijn, selecteer dan Menu > Stop
navigatie. Ga door naar stap 11.
• Als de autobegeleidingslijn te dicht bij bekende obstakels is geplaatst, selecteer dan in het startscherm
Configureer > Navigatie > Autobegeleiding > Afstand tot kustlijn > Verst.
• Als de koerswijzigingen in de automatische begeleidingslijn te groot zijn, selecteer dan Configureer >
Navigatie > Autobegeleiding > Afstand tot kustlijn > Dichtstbijzijnd.
10. Als u in stap 9 Verst of Dichtstbijzijnd hebt gekozen, controleer dan de plaatsing van de automatische
begeleidingslijn. Bepaal of de lijn veilig om bekende obstakels heen gaat en of de route met koerswijzigingen een
efficiënte route is.
De automatische begeleidingslijn zorgt ervoor dat u ver bij obstakels in open water vandaan blijft, ook als u
Afstand kustlijn instelt op Nabij of Dichtstbijzijnd. Dit betekent dat de kaartplotter de positie van de automatische
begeleidingslijn wellicht niet wijzigt, tenzij navigatie door nauw vaarwater is vereist voor de in stap 4 geselecteerde
bestemming.
11. Herhaal stap 1 t/m 10 in ieder geval nog één keer. Gebruik daarbij iedere keer een andere afstand tot u vertrouwd
bent met de functionaliteit van de instelling Afstand kustlijn.
De koersreferentie instellen
U kunt de koersreferentie instellen die wordt gebruikt voor het berekenen van de voorliggende koers.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden > Koers.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Auto magnetisch (automatische magnetische afwijking) om de magnetische afwijking voor uw locatie
automatisch in te stellen.
• Selecteer Waar om het ware noorden in te stellen als de koersreferentie.
• Selecteer Grid om Grid (noorden) in te stellen als de koersreferentie (000º).
• Selecteer Gebruiker magnetisch om de waarde voor de magnetische afwijking handmatig in te stellen, geef de
gewenste waarde op en kies OK.
Coördinatensystemen
De coördinatensystemen op basis van positieformaat of kaartdatum instellen
U kunt zowel het positieformaat waarin een bepaalde locatiemeting wordt weergegeven als het coördinatensysteem voor
de structuur van de kaart instellen. Het standaardcoördinatensysteem is WGS 84.
Opmerking: wijzig het positieformaat of het coördinatensysteem van de kaart alleen als u een kaart gebruikt die een
ander positieformaat voorschrijft.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Positieformaat om het formaat te bepalen waarin een bepaalde locatiemeting wordt weergegeven.
Selecteer vervolgens een positieformaat.
• Selecteer Kaartdatum om het coördinatensysteem in te stellen dat de structuur van de kaart bepaalt. Selecteer
daarna een coördinatensysteem.
De tijd instellen
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden > Tijd.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Tijdweergave om een standaard voor het bijhouden van de tijd in te stellen en selecteer 12 uur, 24 uur
of UTC (Universal Time Coordinate).
• Selecteer Tijdzone > Automatische tijdzone om de tijdzone automatisch te laten instellen door de kaartplotter.
• Selecteer Tijdzone > Aangepaste tijdzone om de tijdzone handmatig in te stellen, voer de gewenste tijdzone in
en selecteer OK.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
47
Het toestel instellen
Eenheden
U kunt de eenheden instellen die op de kaartplotter worden weergegeven. U kunt een standaardsysteem voor eenheden
gebruiken of uw eigen systeem instellen.
Een standaardsysteem voor eenheden selecteren
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden > Systeemeenheden.
2. Selecteer Statuut (m/u, vt, ºF), Metrisch (k/u, m, ºC) of Nautisch (kt, vt, ºF).
Een aangepast eenhedensysteem maken
Om informatie over diepte en temperatuur te kunnen weergeven, moet u de NMEA-dieptegegevens van een echolood
ontvangen of moet u een kaartplotter met een geïntegreerde peilmodule gebruiken uit de s-serie (bijvoorbeeld de
GPSMAP 720s).
U kunt individuele eenheden selecteren om een aangepast eenhedensysteem te maken dat de kaartplotter kan weergeven.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Eenheden > Systeemeenheden > Aangepast.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer eerst Diepte en vervolgens Voet, Vadem of Meters.
• Selecteer Temperatuur en vervolgens Fahrenheit (ºF) of Celsius (ºC).
• Selecteer Afstand en vervolgens Mijlen, Kilometers, Zeemijlen (nm) of Naut. (nm, m).
• Selecteer Snelheid > Snelheid vaartuig en selecteer Mijlen per uur, Kilometers per uur of Knopen.
• Selecteer Snelheid > Windsnelheid en vervolgens Mijlen per uur, Meter per sec of Knopen.
• Selecteer eerst Hoogte en vervolgens Voeten of Meters.
• Selecteer eerst Volume en vervolgens Liters, US Gallons of UK Gallons.
• Selecteer eerst Druk > Meterdruk en vervolgens kPa of psi.
• Selecteer eerst Druk > Atmosferische druk en vervolgens Millibar of Inches kwik.
Cijfers projecteren op kaarten
Cijfers projecteren met gegevensvelden ➊ is mogelijk voor bepaalde kaarten, 3D-kaarten, de radarweergave (pagina 66)
en combinatieschermen (pagina 22). De cijfers en de bijbehorende gegevens kunnen voor iedere kaart of 3D-kaart
afzonderlijk worden ingesteld.
➊
➊
Zeekaart met gegevensprojectie
Er bestaan verschillende mogelijkheden om cijfers te projecteren. Voor iedere cijferweergave kunt u selecteren welke
gegevensvelden daarbij moeten worden weergegeven.
Als de cijfers en de bijbehorende gegevens in de kaart worden weergegeven, wordt de navigatiebijkaart tijdens de
navigatie weergegeven. De kompaslijn kan voor iedere gegevensprojectie worden weergegeven of verborgen.
48
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Het toestel instellen
Een gegevensprojectie selecteren
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart.
Selecteer Menu.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Zeekaartinstelling > Cijfers projecteren.
• Selecteer Viskaartinstelling > Cijfers projecteren.
• Selecteer Cijfers projecteren.
of
om de gewenste gegevens te selecteren.
5. Tik op
1.
2.
3.
4.
Gegevensvelden op een kaart configureren
U kunt zelf aangeven welk type gegevens in een veld moet worden weergegeven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart.
Selecteer Menu.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Zeekaartinstelling > Cijfers projecteren.
• Selecteer Viskaartinstelling > Cijfers projecteren.
• Selecteer Cijfers projecteren.
of
om de gewenste gegevens te selecteren.
Tik op
Tik op een gegevensveld.
Selecteer een gegevenscategorie.
Selecteer de gegevens die moeten worden weergegeven.
De navigatiebijkaart in een kaart configureren
De navigatiebijkaart wordt alleen weergegevens als het schip naar een bestemming navigeert.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart.
3. Selecteer Menu.
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Zeekaartinstelling > Cijfers projecteren.
• Selecteer Viskaartinstelling > Cijfers projecteren.
• Selecteer Cijfers projecteren.
of
om de gewenste gegevens te selecteren.
5. Tik op
6. Selecteer Navigatiebijkaart > Nav. bijkaart configureren.
7. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Routedeelbalk > Aan om de behouden snelheid (VMG) van het waypoint weer te geven tijdens de
navigatie van een route met meer dan één routedeel.
• Selecteer Volgende koerswijziging > Afstand om de volgende koerswijziging op basis van de afstand te
bekijken.
• Selecteer Volgende koerswijziging > Tijd om de volgende koerswijziging op basis van de tijd weer te geven.
• Selecteer eerst Bestemming en vervolgens Afstand, Tijd tot bestemming of ETA om aan te geven hoe de
bestemmingsgegevens worden weergegeven.
De kompaslijn in een kaart weergeven
De kompaslijn wordt boven in een kaart of een 3D-kaart weergegeven. Deze bevat de volgende informatie: de huidige
voorliggende koers en een indicatie van de peiling voor de gewenste koers tijdens het navigeren.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart.
3. Selecteer Menu.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
49
Het toestel instellen
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Zeekaartinstelling > Cijfers projecteren.
• Selecteer Viskaartinstelling > Cijfers projecteren.
• Selecteer Cijfers projecteren.
5. Selecteer Toon kompaslijn.
Het snelheidsfilter gebruiken
Het snelheidsfilter middelt de snelheid van uw boot over een korte tijdsperiode voor meer verfijnde snelheidswaarden.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > GPS.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Snelheidsfilter > Aan om het snelheidsfilter constant aan te laten staan. Geef de tijdsduur op voor het
snelheidsfilter en selecteer OK.
• Selecteer Snelheidsfilter > Auto voor optimale prestaties op basis van uw huidige situatie, zoals varen met een
constante snelheid of juist met steeds wisselende snelheden.
Overige schepen
U kunt informatie over andere schepen tonen en instellen op de zeekaart, de viskaart, Perspective 3D of Mariner's Eye
3D.
Opmerking: uw kaartplotter moet zijn aangesloten op een extern AIS-toestel om AIS-gegevens (Automatic
Identification System) voor andere schepen te kunnen instellen.
Een lijst met AIS-doelen weergeven
Zie “Een lijst met AIS-doelen weergeven” (pagina 15).
De weergave van andere schepen configureren
Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart
is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de
geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1.
2.
3.
4.
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-weergave-instelling.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer AIS-lijst om de lijst met AIS-doelen weer te geven (pagina 12).
• Selecteer DSC-lijst om een overzicht weer te geven van de meest recente DCS-oproepen en de DCScontactgegevens die u hebt ingevoerd (pagina 79).
• Selecteer AIS-weergave-instellingen om aan te geven hoe AIS-schepen op de kaart moeten worden
weergegeven (pagina 14).
• Selecteer DSC-sporen om de sporen van DSC-schepen weer te geven en selecteer de lengte van het spoor dat
moet worden weergegeven (pagina 82).
• Selecteer AIS-alarm om een veilige zone voor aanvaringsgevaar voor AIS-schepen in te stellen (pagina 15).
Informatie over uw boot
Een toestel voor watersnelheid kalibreren
Als u over een transducer met snelheidmeting beschikt, kunt u dat toestel voor de snelheid door het water kalibreren.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Mijn boot > Vaarsnelheid kalibreren.
2. Volg de instructies op het scherm.
Opmerking: als de boot te traag is of als de snelheidsensor niets registreert, verschijnt de melding “Snelheid te
laag”. Selecteer OK en verhoog geleidelijk de snelheid van de boot. Als het bericht weer wordt weergegeven, stop
dan de boot en controleer of het wieltje met de sensor niet is vastgelopen. Als het wieltje zonder problemen draait,
controleer dan de kabelverbindingen. Neem contact op met de productondersteuning van Garmin als de melding
blijft bestaan.
50
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Het toestel instellen
De brandstofcapaciteit van uw boot instellen
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Mijn boot > Brandstofcapaciteit.
2. Voer de totale brandstofcapaciteit in van alle motoren van uw boot.
3. Selecteer OK.
Alarmen
Standaard zijn alle alarmen uitgeschakeld, behalve het bestemmings- en weeralarm. De alarmen werken alleen als de
kaartplotter is ingeschakeld.
Opmerking: Zie GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (alleen voor
Noord-Amerika) voor meer informatie over weeralarmen.
Navigatiealarmen
Een aankomstalarm instellen
U kunt een alarm laten klinken wanneer u binnen een bepaalde afstand of tijd van een koerswijziging of
bestemmingswaypoint aankomt.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Navigatie > Aankomst.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Type en geef aan of u alleen een aankomstalarm wilt horen wanneer u uw bestemming nadert of ook
wanneer u een koerswijziging nadert.
• Selecteer Activering en geef aan of het aankomstalarm af moet gaan op basis van de Tijd of de Afstand ten
opzichte van de aankomst.
• Selecteer Wijzig tijd (als Activering is ingesteld op Tijd) of Wijzig afstand (als Activering is ingesteld op
Afstand) om aan te geven hoe lang (in minuten) of hoe ver (in afstandseenheden) vóór aankomst het alarm moet
afgaan. Geef de gewenste tijdsduur of afstand op en kies OK.
Het krabbend-ankeralarm instellen
U kunt een alarm laten afgaan wanneer u voor anker ligt en verder dan een opgegeven afstand afdrijft.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Navigatie > Krabbend anker > Aan.
2. Voer de afdrijfafstand in waarbij het alarm moet worden geactiveerd.
3. Selecteer OK.
Het koersfoutalarm instellen
U kunt een alarm laten afgaan wanneer u een opgegeven afstand van de koers afwijkt.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Navigatie > Van koers > Aan.
2. Voer de afwijkende afstand in waarbij het alarm wordt geactiveerd.
3. Selecteer OK.
Systeemalarmen
De wekker instellen
U kunt een alarm instellen met gebruik van de klok van het (GPS-)systeem.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Systeem > Klok > Aan.
2. Voer de tijd in waarop het alarm moet afgaan.
3. Selecteer OK.
Het voedingspanningsalarm instellen
U kunt een alarm instellen dat afgaat wanneer de accuspanning is gedaald tot een opgegeven spanning.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Systeem > Accuspanning > Aan.
2. Voer de spanning in waarbij het alarm moet afgaan.
3. Selecteer OK.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
51
Het toestel instellen
Het alarm voor GPS-nauwkeurigheid instellen
U kunt een alarm laten afgaan wanneer de nauwkeurigheid van de GPS-locatie buiten een door de gebruiker
gedefinieerde waarde valt.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Systeem > GPS > Aan.
2. Voer de nauwkeurigheid van de GPS-locatie in waarbij het alarm moet afgaan.
3. Selecteer OK.
Het alarm voor de totale brandstof aan boord instellen
De kaartplotter moet zijn aangesloten op een externe brandstofsensor om gegevens over het brandstofverbruik te kunnen
registreren.
U kunt een alarm laten afgaan wanneer de totale hoeveelheid resterende brandstof aan boord het door u opgegeven
niveau bereikt.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Brandstof > Totaal brandstof aan boord > Aan.
2. Voer de hoeveelheid brandstof in waarbij het alarm afgaat.
3. Selecteer OK.
Aanvaringsgevaar
Zie “Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen” (pagina 15).
Echoloodwaarschuwingen instellen
Zie “Echoloodalarmen” (pagina 77).
Weeralarmen instellen
Zie GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® and XM Satellite Radio Supplement (alleen voor Noord-Amerika).
Beheer van kaartplottergegevens
Waypoints, routes en sporen kopiëren naar een kaartplotter
Voer de volgende handelingen uit voordat u MapSource®- of HomePort-gegevens naar een kaartplotter kopieert:
Voordat u voor de eerste keer HomePort- of MapSource®-gegevens van een geheugenkaart naar een kaartplotter
kopieert, moet u de geheugenkaart voorbereiden. Dat doet u door de geheugenkaart in de kaartplotter te plaatsen
zodat de plotter een bestand op de kaart kan zetten. Dit bestand verschaft HomePort of MapSource informatie over
de gegevensindeling.
• Controleer welke versie van MapSource op de computer staat door op Help > Info over MapSource te klikken. Als
de softwareversie ouder is dan versie 6.12.2, voer dan als volgt een update uit naar de huidige versie: klik op Help >
Controleer of er software-updates zijn of ga naar www.garmin.com.
1. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Kopieer de gegevens van HomePort naar de voorbereide geheugenkaart (via een SD-kaartlezer die op de
computer is aangesloten). Volg hierbij het proces dat wordt beschreven in de Help van HomePort.
• Kopieer de gegevens van MapSource naar de voorbereide geheugenkaart (via een SD-kaartlezer die op de
computer is aangesloten). Volg hierbij het proces dat wordt beschreven in de Help van MapSource.
2. Kopieer de gegevens van de gegevenskaart naar de kaartplotter. Zie “Gegevens van een gegevenskaart kopiëren”
(pagina 52).
•
Gegevens van een gegevenskaart kopiëren
1. Plaats een gegevenskaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter.
2. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart.
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Voeg in van kaart om gegevens op de gegevenskaart over te brengen naar de kaartplotter en deze te
combineren met de bestaande gebruikersgegevens.
• Selecteer Vervang van kaart om gegevens op de gegevenskaart over te brengen naar de kaartplotter en zo de
bestaande gebruikersgegevens te vervangen.
4. Selecteer de bestandsnaam in de lijst als er meerdere bestanden worden vermeld.
52
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Het toestel instellen
Waypoints, routes en sporen kopiëren naar een geheugenkaart
1. Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter.
2. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart > Opslaan op
kaart.
3. Selecteer een actie om een naam voor het nieuwe bestand op te geven:
• Selecteer de bestandsnaam in de lijst.
• Selecteer Voeg nieuw bestand toe om een nieuw bestand te maken, geef de bestandsnaam op en selecteer OK.
4. Selecteer Opslaan op kaart.
De bestandsnaam krijgt de toevoeging .ADM.
Geïntegreerde kaarten naar een geheugenkaart kopiëren
U kunt kaarten van de kaartplotter kopiëren naar een geheugenkaart, zodat u deze kunt gebruiken met HomePort.
1. Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter.
2. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart.
3. Selecteer Ingebouwde kaart kopiëren om de kaarten die op de kaartplotter zijn geladen naar de geheugenkaart te
kopiëren.
Waypoints, routes en sporen van of naar alle kaartplotters in een NMEA 2000-netwerk kopiëren
U kunt de gegevens van waypoints, routes en sporen van een kaartplotter die op een NMEA 2000-netwerk is
aangesloten naar alle andere kaartplotters op het netwerk overzetten. Het overzetten kan soms lang duren. Dat is
afhankelijk van het aantal waypoints dat moet worden overgezet.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > NMEA 2000.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Kloon om gegevens van de kaartplotter over te brengen naar de andere op het netwerk aangesloten
kaartplotters. De bestaande gegevens op deze kaartplotters worden overschreven.
• Selecteer Voeg gebruikergegevens in om gegevens over te brengen tussen alle op het netwerk aangesloten
kaartplotters. Unieke gegevens worden op elke kaartplotter gecombineerd met bestaande gegevens.
Een back-up van gegevens maken op een PC
1. Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter.
2. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart > Opslaan op
kaart.
3. Voer een van de volgende handelingen uit om aan te geven van welk bestand u een back-up wilt maken:
• Selecteer de bestandsnaam in de lijst.
• Selecteer Voeg nieuw bestand toe om een nieuw bestand te maken, geef de bestandsnaam op en selecteer OK.
4. Selecteer Opslaan op kaart.
De bestandsnaam krijgt de toevoeging .ADM.
5. Verwijder de geheugenkaart uit de kaartplotter en plaats deze in een SD-kaartlezer die is aangesloten op een
computer.
6. Open in Windows® Verkenner de map Garmin\UserData op de geheugenkaart.
7. Kopieer het desbetreffende back-upbestand op de kaart en plak dit in een willekeurige locatie op de computer.
De back-upgegevens herstellen naar een kaartplotter
1. Plaats de geheugenkaart in een SD-kaartlezer die is aangesloten op de computer.
2. Kopieer een back-upbestand van de computer naar de map Garmin\UserData op de geheugenkaart.
3. Plaats de geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing op de kaartplotter.
4. Selecteer in het startscherm Informatie > Gebruikersgegevens > Gegevens verzenden > Kaart > Vervang van
kaart.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
53
Radar
Radar
 WAARSCHUWING
De scheepsradar zendt microgolfenergie uit, die een gevaar kan vormen voor mens en dier. Controleer, vóór de radar
wordt ingeschakeld, of de directe omgeving vrij is. De radarbundel bestrijkt een gebied van ca. 12° boven en onder de
horizontale lijn vanuit het midden van de radar. Kijk niet direct in de radarbundel; de ogen zijn namelijk het gevoeligste
deel van het lichaam.
Wanneer u de kaartplotter aansluit op een optionele Garmin-radar, bijvoorbeeld een GMR™ 404/406 of GMR 18/24,
kunt u meer informatie weergeven over uw omgeving.
De GRM zendt tijdens het ronddraaien in een patroon van 360° een smalle bundel microgolfenergie uit. Wanneer die
energiebundel op een object stuit, kaatst een deel van de energie terug naar de radar.
Radiosignalen uitzenden
1. Schakel de kaartplotter uit en sluit de radar aan zoals beschreven in de installatie-instructies van de radar.
2. Schakel de kaartplotter in.
De radar warmt op en een aftelsignaal maakt u erop attent wanneer de radar gereed is.
OPMERKING: om veiligheidsredenen gaat de radar na het opwarmen in de stand-bymodus. Dat geeft u de
gelegenheid om te controleren of de omgeving van de radar vrij is, voordat u met de radartransmissie begint.
3. Selecteer Radar in het startscherm.
4. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Tijdens het opstarten van de radar wordt er een aftelbericht weergegeven, waarna wordt gemeld dat de radar kan
gaan zenden.
5. Selecteer Zenden.
Gedurende enkele seconden verschijnt een “indraai”-bericht, waarna de radar een beeld begint op te bouwen.
Het uitzenden van radarsignalen stopzetten
Selecteer in het radarscherm Naar stand-by.
Radarsignalen vanuit een willekeurig scherm verzenden
1. Druk op en laat de knop weer los om het scherm weer te geven.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Radar zenden.
• Selecteer Radar in stand-by.
De zoomschaal op het radarscherm aanpassen
De zoomschaal (ook radarbereik genoemd) geeft de afstand van uw positie (het midden) tot aan de buitenste rand van de
cirkel weer. Elke ring vertegenwoordigt een gelijk deel van de zoomschaal. Als bijvoorbeeld de zoomschaal is ingesteld
op drie kilometer, is elke ring gelijk aan één kilometer verder uit het midden.
Tik op
54
en
om uit en in te zoomen.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Radar
Weergavemodi voor de radar
Op het radarscherm staan vier standaard bedrijfsmodi. Iedere modus kan alleen voor een compatibele radar worden
gebruikt.
•
•
•
•
De modus Kruisvaart: hiermee worden de verzamelde radargegevens schermvullend weergegeven.
De modus Haven: deze modus is bedoeld voor binnenwateren en werkt het beste bij radarsignalen met een kort
bereik (2 zeemijl of minder).
De modus Buitengaats: deze modus is bedoeld voor open water en werkt het beste bij radarsignalen met een lang
bereik.
De modus Wachtpost: hiermee kunt u de radar op bepaalde tijden laten overschakelen op transmissie en zo een
transmissie/stand-bycyclus configureren en daarmee stroom besparen. U kunt ook een bewakingszone instellen in de
wachtpostmodus waarmee u een veilige zone rond uw boot instelt.
Radarmodus
Compatibele radar
GMR 20, 21, 40, 41
Onder motor
Haven
Buitengaats
Wachtpost
X
X
GMR 18, 18 HD, 24,
24 HD
X
X
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
X
X
X
X
X
De modus Onder motor
De modus Onder motor is de standaardmodus van een aantal radars (GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404
en 406).
Opmerking: als u overschakelt van de modus Wachtpost naar de modus Kruisvaart, schakelt de radar over op
fulltimetransmissie en worden alle bewakingszones uitgeschakeld.
De modus Onder motor weergeven
Selecteer in het startscherm Radar > Kruisvaart.
Er wordt een schermvullend beeld weergeven van de verzamelde radarinformatie. Uw positie is in het midden van
het scherm en de cirkels ➊ geven de afstanden weer. De afstand tussen de cirkels ➋ en het radarbereik ➌ wordt
onder in het scherm weergegeven.
➊
➌
➋
De modus Onder motor
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
55
Radar
De modus Haven
De modus Haven is de standaardradar voor binnenwateren bij de volgende typen radar: GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD en 1206 xHD. Deze modus werkt het beste bij radarsignalen met een kort bereik (2 zeemijlen of minder).
Opmerking: als u overschakelt van de modus Wachtpost naar de modus Havens, schakelt de radar over op
fulltimetransmissie en worden alle bewakingszones uitgeschakeld.
De modus Haven weergeven
Selecteer in het startscherm Radar > Haven.
De modus Haven
De modus Buitengaats
De modus Buitengaats is de standaardradar voor open water bij de volgende typen radar: GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD en 1206 xHD.
Opmerking: als u overschakelt van de modus Wachtpost naar de modus Buitengaats, schakelt de radar over op
fulltimetransmissie en worden alle bewakingszones uitgeschakeld.
De modus Buitengaats weergeven
Selecteer in het startscherm Radar > Buitengaats.
De modus Buitengaats
56
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Radar
De modus Wachtpost
In de modus Wachtpost gaat de radar op bepaalde tijden over op transmissie. U kunt zo een transmissie/stand-bycyclus
configureren en daarmee stroom besparen. In deze modus kunt u ook een bewakingszone inschakelen. Deze zone is het
veilige gebied rond uw boot. Wanneer de radar een object oppikt dat deze zone binnengaat, wordt u door middel van een
waarschuwingssignaal gewaarschuwd. De modus Wachtpost werkt bij alle Garmin GMR-radars.
De modus Wachtpost weergeven
Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost.
Gepland zenden inschakelen
Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in > Gepland zenden > Aan.
De tijd voor stand-by en zenden instellen
Voordat u de stand-bytijd en zendtijd kunt instellen, moet u eerst gepland uitzenden inschakelen (pagina 57).
U kunt stroom besparen door de stand-bytijd en zendtijd zo in te stellen dat er maar op bepaalde tijden radarsignalen
worden uitgezonden.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in.
Selecteer Stand-bytijd.
Geef de tijdinterval op tussen het verzenden van de radarsignalen.
Selecteer OK.
Selecteer Zendtijd.
Voer de lengte in voor de duur van ieder radarsignaal.
Selecteer OK.
Een bewakingszone inschakelen
Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in > Bewakingszone.
Een gedeeltelijke bewakingszone inschakelen
U moet een bewakingszone inschakelen voordat u de grenzen van de zone kunt bepalen (pagina 57).
U kunt ook de grenzen opgeven van een bewakingszone die uw boot niet volledig omsluit.
1. Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in > Aanpassen bewakingszone >
Verplaats bewakingszone > Hoek 1.
2. Versleep de hoek van de buitenste bewakingszone ( ).
3. Selecteer Hoek 2.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
57
Radar
4. Versleep de hoek van de binnenste bewakingszone.
5. Selecteer OK.
Een cirkelvormige bewakingszone inschakelen
U moet een bewakingszone inschakelen voordat u de grenzen van de zone kunt bepalen (pagina 57).
U kunt een cirkelvormige bewakingszone definiëren die uw boot volledig omsluit.
1. Selecteer in het startscherm Radar > Wachtpost > Menu > Stel wachtpost in > Bijstellen bewakingszone >
Verplaats bewakingszone > Cirkel.
2. Versleep de cirkel van de buitenste bewakingszone ( ).
3. Selecteer Hoek 2.
4. Versleep de hoek van de binnenste bewakingszone.
5. Selecteer Cirkel.
Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen
Zie “Een veilige zone voor aanvaringsgevaar instellen” (pagina 15).
Een lijst met AIS-gevaren weergeven
Vanuit een radarweergave of de radaroverlay kunt u de lijst met AIS-gevaren weergeven en aanpassen.
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats, Wachtpost of Radaroverlay.
3. Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-lijst.
58
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Radar
AIS-schepen op het radarscherm weergeven
AIS werkt alleen als er een extern AIS-toestel en signalen van een actieve transponder van andere schepen worden
gebruikt.
U kunt instellen hoe andere schepen op het radarscherm moeten worden weergegeven. Als u een instelling voor één
radarmodus wijzigt, worden de nieuwe instellingen ook op alle andere radarmodi toegepast (met uitzondering van de
instelling Bereik AIS-weergave). De details en instellingen van de geprojecteerde koers die zijn geconfigureerd voor één
radarmodus, gelden voor elke andere radarmodus en voor de radaroverlay.
1.
2.
3.
4.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Selecteer Menu > Overige schepen > AIS-weergave-instelling.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Bereik AIS-weergave en geef de afstand op ten opzichte van uw locatie waarbinnen AIS-schepen
zichtbaar moeten zijn.
• Selecteer Details > Toon om gegevens over schepen waarvoor AIS is geactiveerd, weer te geven.
• Selecteer Geprojecteerd, geef de tijd voor de geprojecteerde koers op voor schepen met AIS en selecteer OK.
• Selecteer Sporen om de sporen van schepen met AIS weer te geven en selecteer de lengte van het spoor dat
moet worden weergegeven.
VRM en EBL
De VRM (variabele afstandsring) en de EBL (elektronische peillijn) meten de afstand en peiling van uw schip tot een
doelobject. De VRM wordt op het radarscherm als een cirkel rond de huidige positie van uw schip weergegeven en de
EBL is een lijn die op de huidige positie van uw schip begint en de VRM snijdt. Het snijpunt is het object van de VRM
en de EBL.
De VRM en de EBL weergeven
De VRM en de EBL die voor één modus zijn geconfigureerd, gelden ook voor alle andere radarmodi.
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats.
3. Selecteer Menu > VRM/EBL tonen.
De VRM en de EBL aanpassen
Voordat u de VRM en de EBL kunt aanpassen, moet u deze weergeven (pagina 59).
U kunt de diameter van de VRM en de hoek van de EBL aanpassen, waardoor het snijpunt van de VRM en EBL wordt
verplaatst. De VRM en de EBL die voor één modus zijn geconfigureerd, gelden ook voor alle andere radarmodi.
1.
2.
3.
4.
5.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats.
Selecteer Menu > VRM/EBL aanpassen > Verplaats VRM/EBL.
Selecteer een nieuwe locatie voor het snijpunt van de VRM en de EBL.
Selecteer OK.
Het bereik en de peiling tot een doelobject meten
Voordat u de VRM en de EBL kunt aanpassen, moet u deze weergeven (pagina 59).
De VRM en de EBL die voor één modus zijn geconfigureerd, gelden ook voor alle andere radarmodi.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats.
Selecteer Menu > VRM/EBL aanpassen > Verplaats VRM/EBL.
Tik op de doellocatie.
Het bereik en de peiling voor de doellocatie staan linksboven op het scherm.
5. Selecteer OK.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
59
Radar
De VRM en de EBL verbergen
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats.
3. Selecteer Menu > VRM/EBL aanpassen > Verberg VRM/EBL.
Het bereik en de peiling voor een doelobject meten terwijl de VRM en EBL zijn verborgen
Als u de VRM en EBL hebt verborgen (pagina 60), kunt u het bereik en de peiling van een locatie weergeven door op
het scherm te tikken.
1.
2.
3.
4.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats.
Tik op een locatie.
Selecteer VRM/EBL verwijderen.
De afstand tot een punt meten op het radarscherm
U kunt een punt op het radarscherm aanraken om de afstand en de peiling van die locatie ten opzichte van uw huidige
locatie in de linkerbovenhoek van het scherm weer te geven.
1.
2.
3.
4.
5.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer Kruisvaart, Haven of Buitengaats.
Tik op een locatie op het scherm.
Selecteer Afstand meten.
Selecteer Referentie om de meting vanaf de geselecteerde locatie uit te voeren, in plaats van uw huidige locatie.
Waypoints en routes op het radarscherm
Een waypoint op het radarscherm markeren
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer een radarmodus.
3. Tik op een locatie.
4. Selecteer Waypoint maken.
Waypoints op het radarscherm weergeven
U kunt waypoints weergeven die zich binnen het bereik op het radarscherm bevinden. Deze instelling geldt niet voor de
radaroverlay.
1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Waypoints.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Toon om alle waypoints weer te geven.
• Selecteer Alleen navigatie om alleen de waypoints voor de huidige route weer te geven.
Waypoints op het radarscherm verbergen
U kunt de waypoints die zich binnen het bereik op het radarscherm bevinden verbergen.
Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Waypoints > Verbergen.
Naar een opgeslagen route op het radarscherm navigeren
Om door een lijst met routes te kunnen bladeren en naar een van de routes te kunnen navigeren, moet u minimaal één
route hebben vastgelegd en opgeslagen (pagina 28). De navigatielijnen moeten worden weergegeven voordat er een
route op het radarscherm kan worden weergegeven (pagina 68).
Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes.
Selecteer een route.
Selecteer Navigeren naar.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Vooruit om de route te navigeren vanaf het vertrekpunt dat tijdens het maken van de route is ingesteld.
• Selecteer Terug om de route te navigeren vanaf de bestemming die tijdens het maken van de route is ingesteld.
5. Selecteer Radar in het startscherm.
1.
2.
3.
4.
60
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Radar
6. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
De route wordt weergegeven als een magenta lijn met het beginpunt, de bestemming en de koerswijzigingen.
7. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
8. Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
Parallel naar een opgeslagen route op het radarscherm navigeren
Om door een lijst met routes te kunnen bladeren en naar een van de routes te kunnen navigeren, moet u minimaal één
route hebben vastgelegd en opgeslagen (pagina 28). De navigatielijnen moeten worden weergegeven voordat er een
route op het radarscherm kan worden weergegeven (pagina 68).
Selecteer in het beginscherm Waarheen? > Routes.
Selecteer een route.
Selecteer Navigeren naar > Offset.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Vooruit - bakboord om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar links
van de oorspronkelijke route.
• Selecteer Vooruit - stuurboord om de route te volgen vanaf het vertrekpunt bij het maken van de route naar
rechts van de oorspronkelijke route.
• Selecteer Achteruit - bakboord om de route te volgen vanaf de bestemming bij het maken van de route naar
links van de oorspronkelijke route.
• Selecteer Achteruit - stuurboord om de route te volgen vanaf de bestemming bij het maken van de route naar
rechts van de oorspronkelijke route.
5. Geef de gewenste afstand op.
6. Selecteer OK.
7. Selecteer Radar in het startscherm.
8. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
De route wordt weergegeven als een magenta lijn met het beginpunt, de bestemming en de koerswijzigingen.
9. Controleer de koers die met een magenta lijn wordt aangegeven.
10. Volg de magenta lijn langs elk traject van de route, vermijd land, ondiep water en andere obstakels.
1.
2.
3.
4.
Info over de radaroverlay
Bij de radaroverlay worden er radargegevens op de zeekaart en de viskaart geplaatst. De gegevens worden op de
radaroverlay weergegeven op basis van de laatst gebruikte radarmodus (Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost).
Alle instellingen die op de radaroverlay worden toegepast, gelden ook voor de laatst gebruikte radarmodus. Als
u bijvoorbeeld de modus Haven gebruikt en u schakelt over naar de radaroverlay, worden op de radaroverlay de
radargegevens uit de modus Haven weergegeven. Hebt u de versterkingsinstelling via het menu Radaroverlay gewijzigd,
dan wordt de versterkingsinstelling voor de modus Haven automatisch gewijzigd.
Radaroverlay op de zeekaart
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
61
Radar
Radaroverlay en uitlijning van kaartgegevens
Wanneer u de radaroverlay gebruikt, lijnt de kaartplotter de radargegevens op basis van de voorliggende koers van het
schip uit op de kaartgegevens. De koers wordt standaard bepaald door middel van de gegevens van een mechanische
koerssensor die is aangesloten op een NMEA 0183- of een NMEA 2000-netwerk. Als er geen koerssensor beschikbaar
is, wordt de koers van het schip bepaald aan de hand van de GPS-koersgegevens.
De GPS-koersgegevens geven de richting aan waarin het schip vaart, en niet de richting waarnaar het schip wijst. Als het
schip vanwege de stroming of de wind naar achteren of zijwaarts drijft, ligt de radaroverlay waarschijnlijk niet volledig
op één lijn met de kaartgegevens. Dit kan worden vermeden door de gegevens over de voorliggende koers van een
elektronisch kompas te gebruiken.
Als de voorliggende koers van het schip wordt bepaald op basis van de gegevens van een magnetische koerssensor
of aan automatische stuurinrichting, kunnen de gegevens over de voorliggende koers onnauwkeurig zijn vanwege
een verkeerde instelling, mechanisch defect, magnetische storing of andere factoren. In dat geval ligt de radaroverlay
waarschijnlijk niet precies op één lijn met de kaartgegevens.
De radaroverlay weergeven
De gegevens die door de radaroverlay worden weergegeven, zijn gebaseerd op de laatst gebruikte radarmodus.
Selecteer in het startscherm Radar > Radaroverlay.
Het radarbeeld wordt weergegeven in oranje en op de zeekaart geprojecteerd.
In- en uitzoomen op de radaroverlay
Als u zoomt terwijl u de kaart schuift, heeft dit alleen invloed op de zoomschaal van de kaart. Het radarbereik blijft
gelijk. Als u zoomt terwijl de kaart op de boot is vergrendeld (niet schuift) heeft dit invloed op de zoomschaal van de
kaart en het radarbereik.
Gebruik de knoppen
en
om uit en in te zoomen.
Het radarbeeld optimaliseren
U kunt het radarbeeld voor iedere radarmodus optimaliseren.
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
3. Selecteer een radarbereik (pagina 62).
4. De standaardwaarde van de ingestelde versterking herstellen (pagina 63).
5. De standaardwaarde van de ingestelde zeeruis herstellen (pagina 64).
6. De standaardwaarde van de ingestelde regenruis herstellen (pagina 65).
7. De standaardwaarde van de FTC-instelling herstellen (pagina 65).
8. De standaardwaarde van de radarstoring herstellen (pagina 66).
9. De instelling voor versterking handmatig aanpassen (pagina 64).
10. De instelling voor zeeruis handmatig aanpassen (pagina 65).
11. De instellingen voor regenruis en FTC handmatig aanpassen (pagina 65).
Info over het bereik van radarsignalen
Het bereik van het radarsignaal geeft de lengte van het impulssignaal aan dat door de radar wordt verzonden en
ontvangen. Als het bereik groter wordt, zendt de radar langere pulsen uit om verre objecten te kunnen bereiken.
Objecten die dichterbij zijn, zoals vooral regen en golven, weerkaatsen ook de langere pulsen en dat geeft ruis op het
radarscherm. Als informatie over objecten die zich verder weg bevinden op het scherm wordt weergegeven, is er minder
ruimte op het scherm beschikbaar voor het weergeven van informatie over objecten die zich dichterbij bevinden.
62
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Radar
Tips voor het selecteren van een radarbereik
•
•
•
Bepaal eerst welke informatie u op het radarscherm wilt kunnen bekijken. Wilt u bijvoorbeeld informatie over het
weer of informatie over objecten en scheepsverkeer waar u op dat moment meer aan hebt dan aan het weer in verre
gebieden?
Maak een inventarisatie van de omgeving waarin u de radar gaat gebruiken. Vooral bij zeer slechte
weersomstandigheden kunnen radarsignalen met een lang bereik het radarscherm onoverzichtelijker maken,
waardoor het lastiger wordt om de informatie over objecten in de onmiddellijke nabijheid van uw schip goed te
kunnen interpreteren. Bij regen kunt u met radarsignalen met een kort bereik objecten in de buurt duidelijker zien,
mits de instellingen voor regenruis en FTC optimaal zijn geconfigureerd.
Selecteer het kortste, effectieve bereik voor de radar, gebaseerd op de op dat moment geldende omstandigheden
(weer, omgeving, enzovoort).
Een radarbereik selecteren
Zie “De zoomschaal op het radarscherm aanpassen” (pagina 54).
Info over versterking en ruis
Met de versterking bepaalt u de gevoeligheid van de ontvanger van de radar. De standaardinstelling voor de versterking
is Auto. De versterking wordt op basis van de gemiddelde omstandigheden, het bereik van het radarsignaal en de
geselecteerde radarmodus één keer automatisch ingesteld. Als de omstandigheden veranderen, wordt de versterking
echter niet automatisch door de kaartplotter aangepast. U kunt de radarweergave voor bepaalde omstandigheden
optimaliseren door de versterking handmatig aan te passen (pagina 64).
Ruis (ook wel clutter genoemd) is interferentie die wordt veroorzaakt door de ongewenste terugkaatsing van
radarsignalen vanaf objecten die niet belangrijk zijn. Enkele algemene oorzaken van ruis zijn neerslag, golven en
radarbronnen in de onmiddellijke nabijheid.
Instellingen en type radar
Alle ruis- en versterkingsinstellingen voor een radar van het type GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 of
406 die voor één radarmodus zijn opgegeven, gelden ook voor alle andere radarmodi en voor de radaroverlay.
Bij een radar van het type GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD of 1206 xHD moeten de instellingen voor versterking,
FTC en zeeruis die voor een bepaalde radarmodus zijn opgegeven, voor alle andere modi afzonderlijk worden ingesteld.
De instellingen voor radarstoring die voor een bepaalde radarmodus zijn ingesteld, gelden ook voor alle andere
radarmodi. De laatste instellingen voor versterking en ruis die voor een radarmodus zijn opgegeven, worden automatisch
toegepast op de radaroverlay. Als de versterking voor bijvoorbeeld de modus Haven wordt ingesteld op 50%, wordt
de versterking voor de radaroverlay automatisch ingesteld op 50%. Wordt de versterking voor de modus Buitengaats
naderhand teruggebracht naar 40%, dan wordt de versterking voor de radaroverlay automatisch ingesteld op 40%.
Standaardinstellingen voor versterking en ruis
Instelling
Standaardwaarde
Instructies
Versterking
Auto
Zie “De versterking op het radarscherm automatisch aanpassen” (pagina 63).
Zeeruis
Kalm, Middel of Wild
Zie “De standaardinstelling voor zeeruis herstellen” (pagina 64).
Regenruis
Uit
Zie “De standaardinstelling voor zeeruis herstellen” (pagina 65).
FTC
Uit
Zie “De standaard FTC-instelling herstellen” (pagina 65).
Radarstoring
Aan
Zie “Radarstoringruis op het radarscherm aanpassen” (pagina 66).
De versterking op het radarscherm automatisch aanpassen
Auto is de standaardinstelling voor de versterking. De automatische versterkingsinstelling voor de radarmodi is
specifiek op elke radarmodus afgestemd en kan verschillen van de automatische versterkingsinstelling voor een andere
modus.
Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de
radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
3. Selecteer Menu > Versterking > Auto.
De kaartplotter stelt de versterking automatisch in op basis van de gemiddelde omstandigheden, het bereik van het
radarsignaal en de geselecteerde radarmodus. Als de omstandigheden veranderen, wordt de versterking echter niet
automatisch door de kaartplotter aangepast.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
63
Radar
De versterking handmatig op het radarscherm aanpassen
Als u de versterking indien nodig handmatig aanpast, werkt de radar optimaal bij de huidige omstandigheden.
Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de
radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Selecteer Menu > Versterking.
Selecteer Omhoog om de versterking te verhogen totdat er lichtpuntjes op het radarscherm verschijnen.
De gegevens op het radarscherm worden elke paar seconden vernieuwd. Daardoor is de handmatig aangepaste
versterking niet direct zichtbaar. Pas de versterking dus langzaam aan.
Selecteer Omlaag om de versterking te verlagen totdat de puntjes verdwijnen.
Als er zich boten of andere objecten binnen het bereik van uw schip bevinden, selecteer dan Omlaag om de
versterking te verlagen totdat de objecten gaan knipperen.
Selecteer Omhoog om de versterking te verhogen totdat boten, land en andere objecten niet meer op het
radarscherm knipperen.
Maak zo nodig de weergave van nabijgelegen grote objecten zo klein mogelijk (pagina 64).
Maak zo nodig de echo's door zijbandinterferentie zo klein mogelijk (pagina 64).
De interferentie van nabijgelegen objecten minimaliseren
Grote objecten dichtbij, zoals aanlegsteigers, kunnen zeer helder op het radarscherm worden weergegeven. Kleinere
objecten in de buurt van dergelijke grote objecten zijn daardoor vaak minder goed te zien.
Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de
radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1.
2.
3.
4.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Selecteer Menu > Versterking.
Selecteer Omlaag om de versterking zodanig te verminderen dat de kleinere objecten ook duidelijk op het
radarscherm worden weergegeven.
Door het verminderen van de versterking om interferentie van dichtbij gelegen grote objecten te elimineren kunnen
verre objecten op het radarscherm gaan knipperen of van het scherm verdwijnen.
De interferentie door stralingslobben op het radarscherm tot een minimum beperken
Interferentie door stralingslobben kan als een halfcirkelvormig patroon van strepen komend vanuit een object worden
weergegeven. De effecten door stralingslobben kunnen worden voorkomen door de versterking te verminderen of door
het radarbereik korter te maken.
Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de
radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1.
2.
3.
4.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Selecteer Menu > Versterking.
Selecteer Omlaag om de versterking te verlagen totdat het halfcirkelvormige streepjespatroon van het radarscherm
is verdwenen.
Door het verminderen van de versterking om interferentie door stralingslobben te elimineren kunnen kleinere of
verre objecten op het radarscherm gaan knipperen of van het scherm verdwijnen.
De standaardinstelling voor zeeruis herstellen
Opmerking: of de instelling voor de zeeruis die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi
of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1.
2.
3.
4.
64
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Zeeruis > Voorinstellingen.
Selecteer een instelling die de toestand van de zee weergeeft, bijvoorbeeld Wild, Gemiddeld of Kalm.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Radar
Zeeruis op het radarscherm aanpassen
U kunt de weergave aanpassen van ruis die wordt veroorzaakt door een wilde zee. De instelling van de zeeruis heeft
meer invloed op de weergave van ruis en objecten in de buurt van uw schip dan op de weergave van de ruis en objecten
op grotere afstand. Bij een hogere instelling voor zeeruis wordt de ruis die wordt veroorzaakt door golven rond het
schip, minder duidelijk weergegeven, maar dat kan ook gebeuren bij objecten in de buurt van uw schip die zelfs
helemaal van het scherm kunnen verdwijnen.
Opmerking: of de instelling voor de zeeruis die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi
of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Zeeruis > Voorinstellingen.
Selecteer een instelling die de toestand van de zee weergeeft, bijvoorbeeld Wild, Gemiddeld of Kalm.
Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Zeeruis.
Selecteer Omhoog of Omlaag om de zeeruis minder duidelijk of duidelijker weer te geven totdat andere objecten
duidelijk zichtbaar zijn op het radarscherm.
De ruis die door de zee wordt veroorzaakt, blijft waarschijnlijk steeds zichtbaar op het scherm.
De standaard FTC-instelling herstellen
Opmerking: of de instelling voor de zeeruis die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi
of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer de modus Haven, Buitengaats of Wachtpost.
3. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > FTC > Uit.
De standaardinstelling voor regenruis herstellen
Opmerking: of de instelling voor regenruis die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi
of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
3. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Regenruis > Uit.
Regenruis op het radarscherm aanpassen
U kunt de weergave aanpassen van ruis die door regen wordt veroorzaakt. Als u het bereik van de radar beperkt, wordt
het effect van de regenruis op het scherm waarschijnlijk ook minder (pagina 54).
Instelling
FTC
Regenruis
Beschrijving
Deze instelling bepaalt de weergave van grote, vage ruismassa's als gevolg van regen, op elke afstand.
Deze instelling heeft een grotere invloed op de weergave van de regenruis en objecten in de buurt dan
op de weergave van de regenruis en objecten op grotere afstand. Een hogere instelling voor regenruis
reduceert de weergave van ruis die wordt veroorzaakt door nabije regen, maar kan ook de weergave
van nabije doelen reduceren of voorkomen.
Opmerking: of de instelling voor regenruis en FTC die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere
radarmodi of de radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
3. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > FTC.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
65
Radar
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Hoog, Gemiddeld of Laag om de weergave van regenruis bij gebruik van een radar van het type
GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 of 406 te verzwakken of te versterken. Andere objecten op het
radarscherm moeten duidelijk zichtbaar blijven.
• Selecteer Omhoog of Omlaag om de weergave van regenruis bij een radar van het type GMR 604 xHD, 606
xHD, 1204 xHD of 1206 xHD te verzwakken of te versterken. Andere objecten op het radarscherm moeten
duidelijk zichtbaar blijven. Als de FTC-instelling groter is dan 50%, zou u het radarbereik kunnen beperken.
5. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Regenruis.
6. Selecteer Omhoog of Omlaag om de regenruis dichtbij minder duidelijk of duidelijker weer te geven totdat andere
objecten duidelijk zichtbaar zijn op het radarscherm.
De ruis die door de regen wordt veroorzaakt, blijft waarschijnlijk steeds zichtbaar op het scherm.
Radarstoringruis op het radarscherm aanpassen
U kunt de weergave verminderen van ruis die door storing van een andere radarbron in de buurt wordt veroorzaakt. De
instelling Aan is de standaardinstelling voor de radarstoring.
Opmerking: of de versterking die u voor één radarmodus hebt ingesteld ook voor de andere radarmodi of de
radaroverlay geldt, is afhankelijk van het type radar dat u gebruikt (pagina 63).
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
3. Selecteer Menu > Ruisonderdrukking > Overspr. neg. > Aan.
Presentatie van het radarbeeld
Cijfers projecteren op de radar
Cijfers projecteren inclusief gegevensvelden ➊ is mogelijk in alle radarmodi. De velden bevatten realtime informatie
die u in één oogopslag kunt zien. Alle gegevensbalken die voor gebruik in één radarmodus worden ingesteld, worden
vervolgens ook in de andere radarmodi weergegeven. Bij de radaroverlay is dat anders, omdat gegevensbalken die voor
de radaroverlay worden geconfigureerd, alleen bij de radaroverlay kunnen worden gebruikt.
Er zijn verschillende gegevensprojecties met gegevensvelden beschikbaar. Voor iedere cijferweergave kunt u selecteren
welke gegevensvelden daarbij moeten worden weergegeven.
Als de cijfers op het scherm worden weergegeven, wordt de navigatiebijkaart ➋ tijdens de navigatie weergegeven. De
kompaslijn ➌ kan voor iedere gegevensprojectie worden weergegeven of verborgen.
➌
➋
➊
Radar met gegevensprojectie
Een gegevensprojectie selecteren
1.
2.
3.
4.
66
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Selecteer Menu >Radarinstelling > Cijfers.
of
om de gewenste gegevens te selecteren.
Tik op
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Radar
Gegevensvelden op een radar configureren
U kunt zelf aangeven welk type gegevens in een veld moet worden weergegeven.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Selecteer Menu > Radarinstelling > Cijfers projecteren.
of
om de gewenste gegevens te selecteren.
Tik op
Tik op een gegevensveld.
Selecteer een gegevenscategorie.
Selecteer de gegevens die u wilt weergeven.
De navigatiebijkaart op het radarscherm configureren
De navigatiebijkaart wordt alleen weergegevens als het schip naar een bestemming navigeert.
1. Selecteer Radar in het startscherm.
2. Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
3. Selecteer Menu > Radarinstelling > Cijfers projecteren.
of
om de gewenste gegevens te selecteren.
4. Tik op
5. Selecteer Navigatiebijkaart.
6. Selecteer Nav. bijkaart configureren.
7. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Routedeelbalk > Aan om de behouden snelheid (VMG) van het waypoint weer te geven tijdens de
navigatie van een route met meer dan één routedeel.
• Selecteer Volgende koerswijziging > Afstand om de volgende koerswijziging op basis van de afstand te
bekijken.
• Selecteer Volgende koerswijziging > Tijd om de volgende koerswijziging op basis van de tijd weer te geven.
• Selecteer eerst Bestemming en vervolgens Afstand, Tijd tot bestemming of ETA om aan te geven hoe de
bestemmingsgegevens worden weergegeven.
De kompaslijn op het radarscherm weergeven
De kompaslijn wordt als een rij boven in het radarscherm weergegeven. Deze bevat de volgende informatie: de huidige
voorliggende koers en een indicatie van de peiling voor de gewenste koers tijdens het navigeren.
1.
2.
3.
4.
Selecteer Radar in het startscherm.
Selecteer de modus Kruisvaart, Haven, Buitengaats of Wachtpost.
Selecteer Menu > Radarinstelling > Cijfers projecteren.
Selecteer Toon kompaslijn.
Instellingen voor het radarbeeld
Het kleurenschema voor de radar instellen
U kunt het kleurenschema voor alle radarschermen instellen. Deze instelling geldt niet voor de radaroverlay.
1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Kleurenschema.
2. Selecteer Wit, Zwart of Blauw.
De oriëntatie van het radarbeeld instellen
U kunt het perspectief van het radarbeeld opgeven. Deze instelling geldt voor elke radarmodus. Deze instelling geldt
niet voor de radaroverlay.
1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Oriëntatie.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Noord boven om de bovenkant van de radar naar het noorden te laten wijzen.
• Selecteer Koers boven om de bovenkant van de radar in te stellen op basis van de gegevens over de koers die
van een koerssensor zijn ontvangen. Dit wordt ook wel de magnetische koers genoemd. De koerslijn wordt
verticaal op het scherm weergegeven.
• Selecteer Koers boven om de radar zodanig in te stellen dat er op de kaart altijd naar boven wordt gevaren.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
67
Radar
Het weergaveveld op het radarscherm verschuiven
Als uw snelheid toeneemt, kunt u uw huidige positie automatisch naar de onderkant van het scherm laten verplaatsen.
Voer voor de beste werking uw topsnelheid in. Deze instelling geldt voor elke radarmodus. Deze instelling geldt niet
voor de radaroverlay.
1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Vooruitkijksnelheid > Aan.
2. Voer de te verwachten topsnelheid in.
3. Selecteer OK.
Instellingen voor de radarnavigatie
De koerslijn op het radarscherm weergeven
U kunt op het radarscherm een lijn vanaf de boot laten weergeven die de koersrichting aangeeft. Deze instelling geldt
niet voor de radaroverlay.
Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Koerslijn > Toon.
Afstandcirkels op het radarscherm weergeven en verbergen
Aan de hand van de afstandcirkels kunt u afstanden op het radarscherm zichtbaar maken. Deze instelling geldt niet voor
de radaroverlay.
Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Cirkels > Toon.
Navigatielijnen op het radarscherm weergeven
De navigatielijnen geven de koers aan die u hebt ingesteld met Route naar, Begeleid naar of Ga naar. Deze instelling
geldt niet voor de radaroverlay.
Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Presentatie > Navigatielijnen > Toon.
Instellingen voor de scanner en de antenne van de radar
De draaisnelheid van de antenne instellen
Opmerking: u kunt de draaisnelheid van de antenne alleen voor de volgende typen radar instellen: GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD en 1206 xHD.
1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Draaisnelheid.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Normale snelheid.
• Selecteer Hoge snelheid om de draaisnelheid van de antenne te verhogen, waardoor het scherm sneller wordt
vernieuwd.
De afmeting van de radarantenne instellen
U kunt voor een optimaal beeld de afmeting van de radarantenne opgeven. De melding “Radar moet worden
geconfigureerd” wordt weergegeven zolang u geen afmeting voor de antenne hebt opgegeven.
Opmerking: u kunt de afmeting van de antenne alleen voor de volgende typen radar instellen: GMR 404, 406,
604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD en 1206 xHD.
1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Antenneafmeting.
2. Selecteer 4 voet of 6 voet.
Een radarvrije zone inschakelen en configureren
U kunt een gebied aangeven waarin door de radarscanner geen signalen worden verzonden.
Opmerking: u kunt een radarvrije zone alleen voor de volgende typen radar instellen: GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD en 1206 xHD.
1. Selecteer in het startscherm achtereenvolgens Radar > Radarinstelling > Stel radarvrije zone bij > Radarvrije
zone verplaatsen.
De radarvrije zone is het gearceerde gebied op het radarscherm.
2. Selecteer Hoek 1.
3. Versleep de cursor om de grootte van de radarvrije zone aan stuurboord aan te passen.
4. Selecteer Hoek 2.
5. Versleep de cursor om de grootte van de radarvrije zone aan bakboord aan te passen.
68
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Radar
Boegcorrectie
De boegcorrectie compenseert de fysieke locatie van de radarscanner op het schip als de radarscanner niet op één lijn
ligt met de boegas.
De mogelijke boegcorrectie meten
1. Maak met behulp van een magnetisch kompas een optische peiling van een stilliggend object dat zich binnen het
zichtbare bereik bevindt.
2. Meet de peiling van het object op de radar.
3. Als de afwijking van de peiling meer dan +/- 1° bedraagt, stelt u de boegcorrectie in.
De boegcorrectie instellen
Om de boegcorrectie te kunnen instellen moet u eerst de potentiële boegcorrectie meten (zie vorige procedure).
De instelling van de boegcorrectie die voor één radarmodus wordt opgegeven, geldt voor alle andere radarmodi en voor
de radaroverlay.
1. Selecteer in het startscherm Radar > Radarinstelling > Voorkant boot.
2. Houd de toets Omhoog of Omlaag ingedrukt om de correctie in te stellen.
Presentatie van het radaroverlaybeeld
Sporen op de radaroverlay weergeven
U kunt instellen of sporen van schepen op de radaroverlay moeten worden weergegeven.
Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Waypoints en sporen > Sporen > Aan.
Een type waypointlabel selecteren
U kunt opgeven welk type label er bij waypoints op de radaroverlay worden weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Waypoints en sporen > Waypoint-weergave.
2. Selecteer een waypoint.
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Label om waypoints aan de hand van de labels te herkennen.
• Selecteer Commentaar om opmerkingen als waypointlabels weer te geven.
• Selecteer Symbool om waypoints aan de hand van de symbolen te herkennen.
Andere schepen op de radaroverlay weergeven
AIS werkt alleen als er een extern AIS-toestel en signalen van een actieve transponder van andere schepen worden
gebruikt.
U kunt instellen hoe andere schepen op de radaroverlay moeten worden weergegeven. De opgegeven instelling van het
beeldbereik voor de radaroverlay geldt alleen voor de radaroverlay. De details en de instellingen van de geprojecteerde
koers die zijn opgegeven voor de radaroverlay, gelden eveneens voor alle radarmodi.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Overige schepen > AIS-weergave.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Bereik AIS-weergave en geef de afstand op ten opzichte van uw locatie waarbinnen AIS-schepen
zichtbaar moeten zijn.
• Selecteer Details > Toon om gegevens over schepen waarvoor AIS is geactiveerd, weer te geven.
• Selecteer Geprojecteerde voorliggende koers om de tijd voor de geprojecteerde koers op voor schepen met
AIS in te stellen en selecteer OK.
• Selecteer Sporen om de sporen van schepen met AIS weer te geven en selecteer de lengte van het spoor dat
moet worden weergegeven.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
69
Radar
Instellingen voor het navigatiebeeld van de radaroverlay
Het zoomdetail van de kaart wijzigen
U kunt opgeven hoe gedetailleerd de kaart bij verschillende zoomniveaus voor de radaroverlay moet worden
weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Instellen > Kaartinstelling > Detail.
2. Selecteer een detailniveau.
De koerslijn weergeven en configureren
De koerslijn is een lijn op de kaart vanaf de boeg van de boot in de richting van de koers die de boot gaat varen. U kunt
de weergave van de koerslijn op de radaroverlay instellen.
1. Selecteer in het startscherm Kaarten > Radaroverlay > Menu > Instellen > Kaartinstelling > Koerslijn.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Afstand > Wijzig afstand en geef de afstand op tot het eind van de koerslijn.
• Selecteer Tijd > Wijzig tijd en geef de hoeveelheid tijd op die u nodig hebt om het eind van de koerslijn te
halen.
3. Selecteer OK.
70
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Echolood
Echolood
Wanneer de volgende modellen uit de 700-serie op een transducer zijn aangesloten, kunnen ze als viszoeker worden
gebruikt:
•
•
•
GPSMAP 720s
GPSMAP 740s
GPSMAP 750s
Echoloodweergaven
De kaartplotter kan echoloodgegevens weergeven aan de hand van drie verschillende weergaven: een weergave op
volledig scherm, een gesplitst zoomscherm en een gesplitst frequentiescherm.
Echoloodweergave volledig scherm
In de echoloodweergave op volledig scherm worden de echoloodgegevens van een transducer in een grafiek op het
volledige scherm weergegeven. De diepteschaal rechts op het scherm geeft de diepte van de waargenomen objecten
weer, terwijl het scherm van rechts naar links schuift.
Selecteer in het startscherm Echolood > Volledig scherm.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Echoloodweergave volledig scherm
➊
Knoppen Bereik aanpassen
➋
Diepte, watersnelheid en accuspanning
➌
Zwevend doel
➍
Bodem
➎
Bereik
➏
GPS-snelheid en GPS-koers
➐
Transducerfrequentie
Het zoomniveau instellen op volledige schermweergave
U kunt inzoomen op een sectie van de echoloodweergave op volledig scherm.
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Volledig scherm > Menu > Zoom.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer 2x autozoom om twee keer vergroot in te zoomen op de echoloodgegevens.
• Selecteer 4x autozoom om vier keer vergroot in te zoomen op de echoloodgegevens.
• Selecteer Handmatig zoomen om het uitvergrote gebied handmatig in te stellen. Selecteer Weerg. hoger of
Weerg. dieper om het bereik van het uitvergrote gebied in te stellen. Selecteer Inzoomen of Uitzoomen om de
vergroting van het uitvergrote gebied te verhogen of te verlagen.en kies OK.
• Selecteer Bodem vast om in te zoomen op echoloodgegevens op bodemdiepte, selecteer Omhoog of Omlaag
om het dieptebereik van het uitvergrote gebied in te stellen en kies OK.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
71
Echolood
Echoloodweergave Splits zoom
Het gesplitste zoomscherm voor echoloodweergave bevat een volledige grafiek van de echoloodmetingen plus een
uitvergroting van een gedeelte van de grafiek op hetzelfde scherm.
Selecteer in het startscherm Echolood > Splits zoom.
➊
➋
➍
➌
➎
➏
➐
Echoloodweergave Splits zoom
➊
Diepte, watersnelheid en accuspanning
➋
Ingezoomde
diepteschaal
➌
GPS-snelheid en GPS-koers
➍
Zoomvenster
➎
Bereik
➏
Zoomvenster
➐
Transducerfrequentie
Echoloodweergave Gesplitste frequentie
De linkerzijde van het gesplitste frequentiescherm voor echoloodweergave bevat een grafiek van echoloodgegevens met
een frequentie van 200 kHz op volledige grootte, terwijl u aan de rechterzijde van het scherm een grafiek voor gegevens
van 50 kHz op volledige grootte ziet.
Opmerking: voor het gesplitste frequentiescherm is een transducer met dubbele frequentie vereist.
Selecteer in het startscherm Echolood > Gesplitste frequentie.
Echoloodweergave Gesplitste frequentie
Naar een andere echoloodweergave overschakelen
1. Selecteer Echolood in het startscherm.
2. Selecteer een echoloodweergave.
3. Selecteer Menu > Wijzig echolood.
4. Kies een andere echoloodweergave.
72
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Echolood
Dieptelog
Als u een transducer met temperatuurmeting gebruikt of als u de watertemperatuur via NMEA 0183 of NMEA 2000
ontvangt, bevat het scherm Dieptelog een grafiek met de dieptelezingen afgezet tegen de tijd. De diepte wordt
linksboven in het scherm weergegeven. De grafiek verschuift naar links met het verstrijken van de tijd.
Selecteer in het startscherm Echolood > Volledig scherm.
Het bereik en de tijdschaal voor het dieptelog instellen
U kunt opgeven hoe lang diepten worden weergegeven in het dieptelog en welk dieptebereik wordt weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Dieptelog.
2. Selecteer Menu.
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Tijdsduur om de schaal voor de verstreken tijd ➊ in te stellen. De standaardinstelling is 10 minuten.
Als u een hogere waarde instelt, kunt u de dieptevariaties gedurende een langere periode bekijken. Als u een
lagere waarde instelt, kunt u meer details voor een kortere periode weergeven.
• Selecteer Schaal om de schaal voor het dieptebereik ➋ in te stellen. Wanneer u een hogere waarde voor de
diepte opgeeft, kan er meer variatie in de temperatuur worden weergegeven. Wanneer u een lagere waarde voor
de diepte opgeeft, kunnen er meer details in de variatie worden weergegeven. De huidige diepte wordt in de
linkerbovenhoek ➌ weergegeven.
• Selecteer Reset om het automatische bereik van de diepteschaal te opnieuw te berekenen. Reset is alleen
beschikbaar als de diepteschaal is ingesteld op Automatisch.
➌
➋
➊
Dieptelog
Temperatuurlog van de transducer
Als u een transducer met temperatuurmeting gebruikt of als u de watertemperatuur via NMEA 0183 of NMEA 2000
ontvangt, bevat het scherm Temperatuurlog een grafiek in realtime waarin de temperatuurwijzigingen worden afgezet
tegen de tijd. De huidige temperatuur en diepte worden linksboven in het scherm weergegeven. De temperatuur wordt
aan de rechterkant weergegeven en de verstreken tijd staat eronder. De grafiek verschuift naar links met het verstrijken
van de tijd.
Selecteer in het startscherm Echolood > Temp log.
Het bereik en de tijdschaal voor het temperatuurlog instellen
U kunt opgeven hoe lang temperaturen worden weergegeven in het temperatuurlog van de transducer en welk
temperatuurbereik wordt weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Temp log.
2. Selecteer Menu.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
73
Echolood
3. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Tijdsduur om de schaal voor de verstreken tijd ➊ in te stellen. De standaardinstelling is 10 minuten.
Als u een hogere waarde instelt, kunt u de temperatuurvariaties gedurende een langere periode bekijken. Als u
een lagere waarde instelt, kunt u meer details voor een kortere periode weergeven.
• Selecteer Schaal om de schaal voor het temperatuurbereik ➋ in te stellen. De standaardinstelling is 4 graden.
Wanneer u een hogere waarde opgeeft, kunt u meer variatie in de temperatuur weergeven. Wanneer u een lagere
waarde kiest, kunt u meer details voor de variatie weergeven.
• Selecteer Reset om het automatische bereik van de diepteschaal te opnieuw te berekenen. Reset is alleen
beschikbaar als de schaal is ingesteld op Automatisch.
➋
➊
Transducertemperatuurlog
Waypoints in het echoloodscherm
De weergave van echoloodgegevens pauzeren
1. Selecteer Echolood in het startscherm.
2. Selecteer een echoloodweergave.
3. Selecteer Menu > Echolood pauzeren.
Een waypoint maken in het echoloodscherm
1. Selecteer Echolood in het startscherm.
2. Selecteer een echoloodweergave.
3. Selecteer Menu > Echolood pauzeren.
4. Versleep het snijpunt van de dieptelijn en de afstandslijn om de locatie van de waypoint in te stellen.
5. Selecteer Waypoint maken.
Presentatie van het echoloodscherm
U kunt de instellingen voor alle echoloodweergaven definiëren en aanpassen.
De schuifsnelheid van het echoloodscherm instellen
U kunt bepalen hoe snel de echoloodgegevens van rechts naar links schuiven.
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Schuifsnelheid.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Ultrascroll™, Snel, Medium of Langzaam om de schuifsnelheid handmatig in te stellen.
• Selecteer Auto als u de schuifsnelheid automatisch wilt laten aanpassen aan de watersnelheid van de boot als u
een watersnelheidsensor of een transducer met snelheidmeting gebruikt.
74
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Echolood
Oppervlakteruis weergeven
U kunt instellen of u de echoloodsignalen nabij het wateroppervlak wilt weergeven. Als u de oppervlakteruis verbergt,
wordt de weergave overzichtelijker.
Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Oppervlakteruis > Toon.
Een dieptelijn tonen en instellen
U kunt instellen of ter snelle referentie een dieptelijn moet worden weergegeven.
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Dieptelijn > Toon.
2. Versleep de referentielijn om de diepte van de lijn in te stellen.
De A-scope tonen
De A-scope is een verticale flitser aan de rechterzijde van het scherm die aan de hand van een schaal meteen het bereik
ten opzichte van doelen aangeeft.
Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > A-Scope > Aan.
Beeld-vooruit instellen
Met de instelling Beeld-vooruit kunt u het beeld van de echolood versnellen door meer dan een kolom met gegevens
op het scherm te tekenen voor iedere kolom met echoloodgegevens die wordt ontvangen. Dat is vooral handig als u de
echolood gebruikt in diep water, omdat het echoloodsignaal langer onderweg is naar de bodem en weer terug naar de
transducer.
Met de instelling 1/1 wordt één kolom met informatie op het scherm getekend voor ieder signaal dat retour wordt
ontvangen van de echolood. Met de instelling 2/1 worden twee kolommen met informatie op het scherm getekend voor
ieder signaal dat retour wordt ontvangen van de echolood en dit systeem wordt voorgezet bij de instellingen 4/1 en 8/1.
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Beeld-vooruit.
2. Selecteer de gewenste instelling.
Cijfers projecteren
U dient over een watersnelheidsensor of een transducer met snelheidmeting te beschikken om informatie over de
watersnelheid te kunnen weergeven, en over een watertemperatuursensor of een transducer met temperatuurmeting om
informatie over de watertemperatuur te kunnen weergeven.
U kunt de watertemperatuur, de voedingspanning, de watersnelheid (als u over een geschikte transducer beschikt) en
navigatiegegevens automatisch laten weergeven in de echoloodschermen. Tot de navigatiegegevens behoren altijd de
GPS-snelheid en de GPS-koers en tijdens navigeren ook informatie over peiling en koersafwijking.
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Cijfers projecteren.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Diepte > Toon.
• Selecteer Watertemperatuur > Auto.
• Selecteer Watersnelheid > Auto.
• Selecteer Toestelspanning > Toon.
• Selecteer Navigatie > Auto.
Als u Auto selecteert en er gegevens beschikbaar zijn, worden de gegevens in het echoloodscherm weergegeven.
De presentatie van zwevende doelen instellen
U kunt instellen hoe zwevende doelen door het echolood moeten worden geïnterpreteerd.
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Presentatie > Vissymbolen.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
om zwevende doelen weer te geven als symbolen met echoloodgegevens op de achtergrond.
• Selecteer
om zwevende doelen weer te geven als symbolen met echoloodgegevens op de achtergrond en
• Selecteer
diepte-informatie over de doelen.
om zwevende doelen weer te geven als symbolen.
• Selecteer
om zwevende doelen weer te geven als symbolen met diepte-informatie over de doelen.
• Selecteer
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
75
Echolood
De whiteline tonen en instellen
U kunt het sterkste signaal van de bodem markeren om de hardheid of zachtheid van het signaal te kunnen definiëren.
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling > Whiteline.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Hoog om de whiteline met de meest gevoelige instelling in te schakelen. Vrijwel alle sterke
retoursignalen worden wit gemarkeerd weergegeven.
• Selecteer Middelmatig om de whiteline zodanig in te schakelen dat vele sterke retoursignalen wit worden
gemarkeerd.
• Selecteer Laag om de whiteline in te schakelen met de minst gevoelige instelling. Alleen de sterkste
retoursignalen worden wit gemarkeerd.
Het kleurenschema instellen
1. Selecteer in het startscherm Echolood > Echoloodinstelling.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Kleurenschema > Blauw.
• Selecteer Kleurenschema > Wit.
De versterking in het echoloodscherm aanpassen
U kunt de gevoeligheid van de echoloodontvanger bepalen. Verhoog de versterking als u meer details wilt zien. Als het
scherm onoverzichtelijk is, verlaagt u de versterking.
Selecteer Echolood in het startscherm.
Selecteer een echoloodweergave.
Selecteer Menu > Versterking.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Auto om de versterking automatisch te laten aanpassen door de kaartplotter.
• Selecteer Omhoog of Omlaag om de versterking handmatig te verhogen of te verlagen.
5. Selecteer OK.
1.
2.
3.
4.
De ruisonderdrukking in het echoloodscherm aanpassen
De instelling Ruisonderdrukking wordt alleen weergegeven als u de versterking handmatig hebt verhoogd of verlaagd
(pagina 76).
U kunt de weergave van zwakke echoloodsignalen tot een minimum beperken door de instelling voor ruisonderdrukking
te verhogen.
1.
2.
3.
4.
Selecteer Echolood in het startscherm.
Selecteer een echoloodweergave.
Selecteer Menu > Ruisonderdrukking.
Selecteer Omhoog of Omlaag.
Frequenties selecteren
U kunt opgeven welke frequenties in het echoloodscherm worden weergegeven wanneer u een transducer met dubbele
frequentie gebruikt. U kunt de gegevens van een 200-kHz echoloodsignaal, van een 50-kHz echoloodsignaal of de
gegevens van beide signalen tegelijk weergeven.
1.
2.
3.
4.
76
Selecteer Echolood in het startscherm.
Selecteer een echoloodweergave.
Selecteer Menu > Frequentie.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer 200 kHz om de gegevens van een 200-kHz echoloodsignaal te tonen. Deze instelling is vooral handig
in ondiep binnenwater.
• Selecteer 50 kHz om de gegevens van een 50-kHz echoloodsignaal te tonen. Deze instelling is vooral handig in
dieper water.
• Selecteer Dubbel om zowel de 200 kHz- als de 50 kHz-gegevens op het scherm weer te geven.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Echolood
Het bereik van de diepteschaal aanpassen
U kunt het bereik van de rechts in het scherm weergegeven diepteschaal aanpassen.
Selecteer Echolood in het startscherm.
Selecteer een echoloodweergave.
Selecteer Menu > Bereik.
Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Auto om de diepte automatisch te laten aanpassen door de kaartplotter.
• Selecteer Omhoog of Omlaag om het bereik van de diepteschaal handmatig te verhogen of te verlagen.
5. Selecteer OK.
of
om het bereik van de diepteschaal handmatig
Opmerking: druk in het scherm Echolood op
aan te passen.
1.
2.
3.
4.
Echoloodalarmen
De alarmen voor diep en ondiep water instellen
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Echolood.
2. Selecteer Ondiep water > Aan om een alarm te laten afgaan wanneer de diepte lager is dan de opgegeven waarde.
3. Voer de diepte in waarbij het alarm voor ondiep water moet afgaan.
4. Selecteer OK.
5. Selecteer Diep water > Aan om een alarm te laten afgaan wanneer het water dieper is dan de opgegeven waarde.
6. Voer de diepte in waarbij het alarm voor diep water moet afgaan.
7. Selecteer OK.
Het alarm voor de watertemperatuur instellen
U kunt een alarm instellen dat afgaat wanneer de transducer een temperatuur doorgeeft die 2° F (1,1° C) hoger of lager
is dan de opgegeven temperatuur.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Echolood > Watertemperatuur > Aan.
2. Voer een watertemperatuur in.
3. Selecteer OK.
Het visalarm instellen
U kunt een alarm instellen dat afgaat wanneer de kaartplotter een zwevend doel met de opgegeven symbolen detecteert.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Alarmen > Echolood > Vis.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
als u een alarm wilt horen voor vissen van alle grootten.
• Selecteer
als u alleen een alarm wilt horen voor middelgrote en grote vissen.
• Selecteer
als u alleen een alarm wilt horen voor grote vissen.
• Selecteer
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
77
Echolood
De transducer instellen
De kielcorrectie instellen
De kielcorrectie compenseert de afstand (offset) tussen de transducer en de onderkant van de kiel, zodat u de diepte kunt
meten vanaf de bodem van de kiel in plaats van vanaf de positie van de transducer. Voer voor deze afstand een positief
getal in. U kunt een negatief getal invoeren als u wilt compenseren voor een grote boot die een paar voet diep in het
water ligt.
1. Voer een actie uit, op basis van de locatie van de transducer:
• Als de transducer op de waterlijn ➊ is geïnstalleerd, meet u de afstand tussen de locatie van de transducer en de
kiel van de boot. Voer deze waarde in stap 3 in als een positief getal.
• Als de transducer onder aan de kiel ➋ is geïnstalleerd, meet u de afstand tussen de transducer en de waterlijn.
Voer deze waarde in stap 3 in als een negatief getal.
➊
➋
Kielcorrectie
2. Selecteer in het startscherm Configureer > Mijn boot > Kielcorrectie.
3. Voer de afstand in die in stap 1 is gemeten. Voer een positief of negatief getal in, al naar gelang de locatie van de
transducer.
4. Selecteer OK.
De watertemperatuurcorrectie instellen
Hiervoor hebt u een NMEA 0183-watertemperatuursensor of een transducer met temperatuurmeting nodig.
De temperatuurcorrectie compenseert de temperatuurmeting van een temperatuursensor.
1. Meet de watertemperatuur aan de hand van een temperatuursensor of een transducer met temperatuurmeting die is
aangesloten op de kaartplotter.
2. Meet de watertemperatuur met een andere temperatuursensor of een thermometer die nauwkeuriger is.
3. Trek de in stap 1 gemeten watertemperatuur af van de watertemperatuur die u hebt gemeten in
stap 2.
Het resultaat is de temperatuurcorrectie. Voer deze waarde in stap 5 in als een positief getal als de op de kaartplotter
aangesloten sensor een koudere watertemperatuur aangeeft dan in werkelijkheid het geval is. Voer deze waarde in
stap 5 in als een negatief getal als de op de kaartplotter aangesloten sensor een warmere watertemperatuur aangeeft
dan in werkelijkheid het geval is.
4. Selecteer in het startscherm Configureer > Mijn boot > Temperatuurcorrectie.
5. Voer de in stap 3 berekende temperatuurcorrectie in.
6. Selecteer OK.
78
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
DCS (Digital Selective Calling)
DCS (Digital Selective Calling)
Kaartplotter en marifoonfunctionaliteit
In de volgende tabel ziet u welke functies beschikbaar zijn wanneer u uw kaartplotter via een NMEA 0183-netwerk of
een NMEA 2000-netwerk aansluit op een marifoon.
Functionaliteit
NMEA
0183-marifoon
X
De kaartplotter kan uw GPS-positie
doorsturen naar uw marifoon. De GPSpositie-informatie wordt tegelijk met de DSCoproepen verzonden als uw marifoon daartoe
ondersteuning biedt.
De kaartplotter kan DSC-noodoproepen en
X
positiegegevens van de marifoon ontvangen
(pagina 80).
De kaartplotter kan de posities bijhouden van X
schepen die positierapporten verzenden
(pagina 81).
Met de kaartplotter kunt u snel informatie over
persoonlijke standaardoproepen instellen en
verzenden naar uw Garmin-marifoon
(pagina 83).
Wanneer u een noodoproep voor een manover-boord vanaf de marifoon doet, wordt op
de kaartplotter het scherm Man-over-boord
weergegeven en wordt u gevraagd naar de
positie te navigeren waar de persoon in het
water is gevallen (pagina 80).
Wanneer u een noodoproep voor een
man-over-boord vanaf de kaartplotter doet,
wordt op de marifoon de pagina Noodoproep
weergegeven zodat u meteen een
noodoproep voor een man-over-boord kunt
plaatsen (pagina 80).
NMEA
2000-marifoon
X
Garmin NMEA
0183-marifoon
X
Garmin NMEA
2000-marifoon
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DSC inschakelen
Selecteer in het startscherm Configureer > Overige schepen > DSC > Aan.
Informatie over de DSC-lijst
De DSC-lijst is een overzicht van de meest recente DSC-oproepen en andere DSC-contactpersonen die u hebt
ingevoerd. De DSC-lijst kan maximaal 100 vermeldingen bevatten. De DSC-lijst geeft de meest recente oproepen weer
die vanaf een boot zijn gemaakt. Wanneer een tweede oproep van dezelfde boot wordt ontvangen, vervangt deze de
eerste oproep van deze boot in de lijst.
De DSC-lijst weergeven
U kunt de DSC-lijst alleen weergeven als uw kaartplotter is aangesloten op een marifoon die ondersteuning biedt voor
DSC (Digital Selective Calling).
Ga naar het startscherm en selecteer Informatie > Overige schepen > DSC-lijst.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
79
DCS (Digital Selective Calling)
Een DSC-contactpersoon toevoegen
U kunt een schip toevoegen aan uw DSC-lijst. U kunt oproepen vanaf de kaartplotter naar een DSC-contactpersoon
verzenden (pagina 83).
1.
2.
3.
4.
5.
Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst > Voeg contactpersoon toe.
Voer het MMSI-nummer (Maritime Mobile Service Identity) van het schip in.
Selecteer OK.
Voer de naam van het schip in.
Selecteer OK.
Inkomende noodoproepen
Als uw Garmin-kaartplotter en marifoon via NMEA 0183 of NMEA 2000 zijn verbonden, ontvangt u een waarschuwing
van uw kaartplotter wanneer uw marifoon een DSC-noodoproep ontvangt. Als er positiegegevens zijn verzonden bij de
noodoproep, wordt die informatie tegelijk met de oproep opgenomen en beschikbaar gesteld.
verwijst naar een noodoproep in de DSC-lijst en markeert de positie van het schip op de zeekaart op
Het symbool
het moment dat de DSC-noodoproep werd verzonden.
Het rapport met DSC-noodoproepen weergeven
Zie “Een positiemelding weergeven” (pagina 81).
Een schip in nood oproepen
Zie “Een persoonlijke standaardoproep uitvoeren” (pagina 83).
Naar een schip in nood navigeren
Het symbool
verwijst naar een noodoproep in de DSC-lijst en markeert de positie van een schip op de zeekaart op
het moment dat de DSC-noodoproep werd verzonden.
Zie “Naar een schip navigeren waarvan u de positie bijhoudt” (pagina 81).
Een waypoint maken op de positie van een schip in nood
Zie “Een waypoint maken op de positie van een schip waarvan u de positie bijhoudt” (pagina 81).
Informatie bewerken in een rapport met DSC-noodoproepen
Zie “Informatie in een positiemelding bewerken” (pagina 81).
Informatie verwijderen uit een rapport met DSC-noodoproepen
Zie “Een positiemelding weergeven” (pagina 81).
Noodoproepen (man-over-boord) uitvoeren via een marifoon
Wanneer uw Garmin-kaartplotter is verbonden met een marifoon die compatibel is met Garmin NMEA 2000 en u een
DSC-noodoproep voor man-over-boord initieert vanaf uw marifoon, wordt het man-over-boordscherm weergegeven op
de Garmin-kaartplotter en wordt u gevraagd naar het punt te navigeren waar de persoon van boord is gevallen. Als de
stuurautomaat van Garmin is verbonden met het netwerk, vraagt uw kaartplotter u een Williamson’s-koerswijziging uit
te voeren naar dit punt.
Als u de noodoproep voor man-over-boord annuleert via de marifoon, verdwijnt het kaartplotterscherm waarin u wordt
gevraagd te navigeren naar het punt waarop de persoon van boord is gevallen.
MOB-noodoproepen uitvoeren vanaf de kaartplotter
Wanneer uw Garmin-kaartplotter is verbonden met een marifoon die compatibel is met Garmin NMEA 2000 en u de
navigatie naar een punt waarop iemand van boord is gevallen activeert, wordt op de marifoon de pagina Noodoproep
weergegeven zodat u snel een noodoproep voor man-over-boord kunt activeren.
Houd op de marifoon de toets NOODOPROEP (DISTRESS) minstens drie seconden ingedrukt om de noodoproep te
doen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij de marifoon voor informatie over het uitvoeren van noodoproepen via de
marifoon. U kunt een MOB selecteren en naar de MOB navigeren (pagina 27).
80
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
DCS (Digital Selective Calling)
Positie bijhouden
Wanneer u uw Garmin-kaartplotter via NMEA 0183 aansluit op een marifoon, kunt u de positie bijhouden van schepen
die positiemeldingen verzenden. Deze functie is ook beschikbaar met NMEA 2000, ervan uitgaande dat het schip de
juiste PGN-gegevens verzendt (PGN 129808; DSC-oproepinformatie).
Elke ontvangen oproep met een positiemelding wordt opgenomen in de DSC-lijst (pagina 79).
Een positiemelding weergeven
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst.
2. Selecteer een oproep met een positiemelding.
of
om te schakelen tussen de details van de positiemelding en de zeekaart waarop de
3. Selecteer
locatie is gemarkeerd.
Een schip oproepen waarvan u de positie bijhoudt.
Zie “Een persoonlijke standaardoproep uitvoeren” (pagina 83).
Naar een schip navigeren waarvan u de positie bijhoudt
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst.
2. Selecteer een oproep met een positiemelding.
3. Selecteer Navigeren naar.
4. Selecteer Ga naar of Route naar (pagina 25).
Een waypoint maken op de positie van een schip waarvan u de positie bijhoudt
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst.
2. Selecteer een oproep met een positiemelding.
3. Selecteer Waypoint maken.
Informatie in een positiemelding bewerken
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst.
2. Selecteer een oproep met een positiemelding.
3. Selecteer Wijzig.
4. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Naam. Voer de naam van het schip in. Selecteer OK.
• Selecteer Symbool. Selecteer een nieuw symbool. Selecteer OK.
• Selecteer Commentaar. Typ de opmerking. Selecteer OK.
• Selecteer Spoor > Toon om een lijn weer te geven die het spoor van het schip aangeeft als uw marifoon de
positie van het schip bijhoudt.
• Selecteer Lijn van spoor. Selecteer een kleur voor de lijn van het spoor.
Een oproep met een positiemelding verwijderen
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst.
2. Selecteer een oproep met een positiemelding.
3. Selecteer Wis rapport.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
81
DCS (Digital Selective Calling)
Sporen van schepen op de zeekaart
U kunt het spoor van de schepen waarvan u de positie bijhoudt weergeven op de zeekaart, de viskaart en in de weergave
Mariner's Eye 3D. Standaard wordt een zwarte stip ➊ weergegeven voor elke eerder gemelde positie van een schip
waarvan u de positie bijhoudt. Tevens geeft een symbool in de vorm van een blauwe vlag ➋ de laatst gemelde positie
van het schip aan. Daarnaast wordt een zwarte lijn ➌ weergegeven met de route van het schip.
U moet de instelling voor DSC-sporen inschakelen om de sporen van de schepen waarvan u de positie bijhoudt weer te
geven (pagina 82).
Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart
is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de
geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
➋
➊
➌
Spoor van schip op de zeekaart
Het aantal minuten tonen en instellen dat de sporen van schepen waarvan u de positie bijhoudt worden
weergegeven
Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart
is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de
geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
3. Selecteer Menu > Overige schepen > DSC-sporen.
4. Selecteer het aantal uren dat schepen waarvan u de positie bijhoudt, worden weergegeven op de kaart of in de
3D-kaartweergave.
Als u bijvoorbeeld 4 uur selecteert, worden alle spoorpunten die minder dan vier uur oud zijn van de schepen
waarvan u de positie bijhoudt op de kaart weergegeven.
De lijn weergeven voor het spoor van een schip waarvan u de positie bijhoudt
U kunt de lijn weergeven voor het spoor van een specifiek schip waarvan u de positie bijhoudt.
Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart
is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de
geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
3. Selecteer Menu > Overige schepen > DSC-lijst.
4. Selecteer een schip.
5. Selecteer Wijzig > Spoor > Toon.
82
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
DCS (Digital Selective Calling)
De vormgeving van een lijn voor een spoor wijzigen
U kunt de vormgeving wijzigen van de lijn voor het spoor van een specifiek schip waarvan u de positie bijhoudt.
Opmerking: Mariner's Eye 3D is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart gebruikt. De viskaart
is alleen beschikbaar als u een BlueChart g2 Vision SD-kaart of een BlueChart g2 SD-kaart gebruikt, of als de
geïntegreerde kaart ondersteuning biedt voor viskaarten.
1. Selecteer Kaarten in het startscherm.
2. Selecteer Zeekaart, Viskaart, Perspective 3D of Mariner’s Eye 3D.
3. Selecteer Menu > Overige schepen > DSC-lijst.
4. Selecteer een schip.
5. Selecteer Herzie > Wijzig > Lijn van spoor.
6. Selecteer een kleur voor de lijn van het spoor.
Persoonlijke standaardoproepen
Wanneer u de Garmin-kaarplotter aansluit op een met Garmin VHF NMEA 2000 compatibele marifoon, kunt u
de interface van de kaartplotter gebruiken voor het uitvoeren van persoonlijke standaardoproepen. Wanneer u een
persoonlijke standaardoproep uitvoert vanaf de kaartplotter, kunt u het DSC-kanaal selecteren voor de communicatie
(pagina 83). De marifoon verzendt dit verzoek tegelijk met uw oproep.
Een DSC-kanaal selecteren
Opmerking: u kunt alleen de DSC-kanalen selecteren die in alle frequentiebanden beschikbaar zijn: 6, 8, 9, 10,
13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 of 77. Het standaardkanaal is 72. Als u een ander kanaal selecteert, gebruikt de
kaartplotter dat kanaal voor alle volgende oproepen, totdat u een oproep uitvoert via een ander kanaal.
1.
2.
3.
4.
Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst.
Selecteer een schip of een station dat u wilt oproepen.
Selecteer Oproepen met radio > Kanaal.
Selecteer een kanaal.
Een persoonlijke standaardoproep uitvoeren
Opmerking: bij het initiëren van een oproep vanaf de kaartplotter ontvangt de marifoon geen oproepgegevens als er
geen MMSI-nummer in de marifoon is geprogrammeerd.
1. Selecteer in het startscherm Informatie > Overige schepen > DSC-lijst.
2. Selecteer een schip of een station dat u wilt oproepen.
3. Selecteer Oproepen met radio > Verzenden.
De kaartplotter verzendt informatie over de oproep naar de marifoon.
4. Selecteer Oproep op uw Garmin-marifoon.
Een individuele routineoproep voor een AIS-doel
Wanneer u de Garmin-kaarplotter aansluit op een met Garmin VHF NMEA 2000-compatibele marifoon, kunt u de
interface van de kaartplotter gebruiken voor het uitvoeren van persoonlijke standaardoproepen naar een AIS-doel.
Voordat u de oproep start, kunt u een ander DSC-kanaal selecteren dan standaardkanaal 72 (pagina 83).
Selecteer Kaarten in het startscherm.
Selecteer een kaartweergave of een driedimensionale weergave van een kaart.
Tik op een AIS-doel .
Selecteer AIS-schip > Oproepen met radio > Verzenden.
De kaartplotter verzendt informatie over de oproep naar de marifoon.
5. Selecteer Oproep op uw Garmin-marifoon.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
83
Appendix
Appendix
Specificaties
Fysieke specificaties
Specificatie
Grootte
Gewicht
Scherm
Behuizing
Temp.-bereik
Kompasveilige
afstand
Afmetingen
B × H × D: 226 × 142 × 80 mm (8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 inch)
1,125 kg (2,48 lb.)
B × H: 152 × 91 mm (6 × 3 19/32 inch)
Behuizing: volledig afgedicht, schokbestendig kunststof en aluminiumlegering, waterbestendig
conform IEC 60529 IPX-7
Van -15 °C tot 55 °C (van 5 °F tot 131 °F)
813 mm (32,0 inch)
GPS-prestaties
Specificatie
Ontvanger:
Zoektijd
Parameter
Warm
Koud
Opnieuw
zoeken
Bijwerkfrequentie
Miswijzing
GPS
DGPS
Snelheid
Afmetingen
Uiterst gevoelige ontvanger met 12 parallelle kanalen, geschikt voor WAAS
Ongeveer 1 sec. (Het toestel bevindt zich op of vlakbij de locatie waar u onlangs
naar satellieten hebt gezocht.)
Ongeveer 38 sec. (Het toestel is meer dan 800 km verwijderd van de locatie
waar het de laatste keer is uitgeschakeld.)
< 1 sec.
1/sec., continu
< 10 m (33 ft) 95% standaard
3-5 m (10-16 ft) 95% standaard (WAAS/EGNOS-nauwkeurigheid)
0,05 m/sec. stabiele toestand
Voeding
Specificatie
Bron
Gebruik
Zekering
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN)
Stroomverbruik NMEA 2000
Afmetingen
10–32 VDC
8,56 W max. bij 13,8 VDC
3A
2
100 mA maximaal
Het aanraakscherm kalibreren
Het aanraakscherm van de kaartplotter uit de GPSMAP 700-serie hoeft doorgaans niet te worden gekalibreerd. Als de
knoppen echter niet goed reageren, kunt u het scherm als volgt kalibreren.
1. Terwijl de kaartplotter is uitgeschakeld, drukt u op .
Het waarschuwingsscherm verschijnt.
2. Raak een zwart gedeelte van het scherm ongeveer 15 seconden aan totdat het kalibratiescherm wordt geopend.
3. Volg de instructies op het scherm tot “Kalibratie voltooid” wordt weergegeven.
4. Tik op OK.
84
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Appendix
Schermafbeeldingen
U kunt van elk scherm dat op de kaartplotter wordt weergegeven, een afbeelding (.BMP-bestand) maken en dat bestand
vervolgens naar uw computer overzetten.
Schermafbeeldingen vastleggen
1.
2.
3.
4.
Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing aan de voorkant van de kaartplotter.
Selecteer Configureer > Systeem > Pieper/scherm > Schermafdruk > Aan.
Ga naar een scherm waarvan u een opname wilt maken.
Druk minimaal zes seconden op Home.
Het venster Schermafbeelding gemaakt verschijnt.
5. Selecteer OK.
Schermafbeeldingen naar een computer kopiëren
1. Verwijder de geheugenkaart uit de kaartplotter en plaats deze in een SD-kaartlezer die is aangesloten op een
computer.
2. Open in Windows Verkenner de map Garmin\scrn op de geheugenkaart.
3. Kopieer een .BMP-bestand op de kaart en plak dit bestand in de gewenste map op de computer.
GPS-satellietlocaties weergeven
U kunt de relatieve positie van GPS-satellieten bekijken.
Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > GPS > Toon vogelvlucht.
WAAS/EGNOS gebruiken
WAAS (in Noord-Amerika) of EGNOS (in Europa) verschaft nog nauwkeurigere informatie omtrent de GPS-positie.
Vergeet echter niet dat het toestel meer tijd nodig heeft om de satellieten te vinden wanneer u WAAS/EGNOS gebruikt.
Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > WAAS/EGNOS > Aan.
Systeeminformatie
Systeeminformatie weergeven
Zie “Systeeminformatie weergeven” (pagina 3).
Het gebeurtenislog weergeven
In het gebeurtenislog wordt een lijst met systeemgebeurtenissen weergegeven.
Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Systeeminformatie > Gebeurtenislog.
Systeeminformatie op een geheugenkaart opslaan
U kunt de systeeminformatie op een geheugenkaart opslaan en indien nodig gebruiken als hulp bij het oplossen van
problemen. Een medewerker van de productondersteuning van Garmin kan u namelijk vragen deze informatie te
gebruiken om gegevens over het netwerk op te halen.
1. Plaats een geheugenkaart in de SD-kaartuitsparing van de kaartplotter.
2. Selecteer Configureer > Systeem > Systeeminformatie > Garmin-toestellen > Opslaan op kaart.
3. Verwijder de geheugenkaart.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
85
Appendix
De fabrieksinstellingen van de kaartplotter herstellen
Opmerking: tijdens deze procedure worden alle gegevens verwijderd die u hebt ingevoerd.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Systeem > Systeeminformatie > Af-fabriekinstellingen.
2. Selecteer Ja.
NMEA 0183 en NMEA 2000
Een kaartplotter uit de GPSMAP 700-serie kan gegevens verwerken van zowel NMEA 0183-conforme toestellen als
bepaalde NMEA 2000-conforme toestellen die zijn aangesloten op een bestaand NMEA 2000-netwerk op uw boot.
NMEA 0183
De NMEA 0183-gegevenskabel die wordt meegeleverd met de kaartplotters uit de GPSMAP 700-serie, ondersteunt de
NMEA 0183-norm die geldt voor de bekabeling van diverse NMEA 0183-conforme toestellen, zoals marifoons, NMEAinstrumenten, stuurautomaten, windsensoren en koerssensoren.
Raadpleeg voor het aansluiten van de kaartplotter uit de GPSMAP 700-serie op optionele NMEA 0183-conforme
toestellen de Installatie-instructies voor de GPSMAP 700-serie.
Goedgekeurde NMEA 0183-telegrammen
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE en eigen Garmin-telegrammen: PGRME, PGRMM en PGRMZ.
Deze kaartplotter ondersteunt ook het WPL-telegram, DSC en NMEA 0183-echoloodinvoer met ondersteuning voor de
telegrammen DPT (diepte) of DBT, MTW (watertemperatuur) en VHW (watertemperatuur, snelheid en voorliggende
koers).
NMEA 0183-uitvoertelegrammen configureren
U kunt instellen hoe NMEA 0183-uitvoertelegrammen door de kaartplotter worden gelezen.
1.
2.
3.
4.
Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling.
Selecteer de gewenste instelling: Route, Systeem, Garmin of Echolood.
Selecteer een of meer NMEA 0183-uitvoertelegrammen.
Herhaal stap 2 en 3 voor het configureren van extra instellingen.
De communicatie-indeling voor elke NMEA 0183-poort instellen
U kunt de invoer-/uitvoerindeling configureren voor elke poort die moet worden gebruikt wanneer u uw kaartplotter
aansluit op externe NMEA-toestellen, een computer of andere Garmin-toestellen.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer seriële poort 1.
• Selecteer seriële poort 2.
3. Selecteer een invoer-/uitvoerindeling:
• Selecteer Garmin-gegevensoverdracht voor ondersteuning van in- of uitvoer van de Garmin-gegevens voor
communicatie met de Garmin-software.
• Selecteer NMEA-stnd. voor ondersteuning van in- en uitvoer van standaard NMEA 0183-gegevens en DSC en
ondersteuning van NMEA-invoer voor DPT-, MTW- en VHW-telegrammen voor echolood.
• Selecteer Hoge snelheid NMEA voor ondersteuning van de in- of uitvoer van standaard 0183-gegevens voor de
meeste AIS-ontvangers.
Decimale precisie instellen voor NMEA 0183-uitvoer
U kunt het aantal cijfers achter de decimale komma instellen voor het overbrengen van NMEA-uitvoer.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling > Positie Precisie.
2. Selecteer Twee cijfers, Drie cijfers of Vier cijfers.
86
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Appendix
Waypoint-ID's configureren
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling > Waypoint ID's.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Namen als u tijdens de navigatie de waypoint-namen via NMEA 0183 wilt overzetten.
• Selecteer Cijfers als u tijdens de navigatie de waypoint-cijfers wilt overzetten. Deze optie kan
compatibiliteitsproblemen met oudere NMEA 0183-stuurautomaten verhelpen.
Diagnostische informatie van de NMEA 0183 bekijken
Met het diagnosescherm van NMEA 0183 kunnen problemen worden opgelost. Hiermee kan bij het installeren worden
gecontroleerd of de NMEA 0183-gegevens via het systeem worden verzonden.
Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 0183-instelling > Diagnose.
NMEA 2000
Kaartplotters uit de GPSMAP 700-serie zijn NMEA 2000-gecertificeerd en kunnen gegevens ontvangen via een NMEA
2000-netwerk dat in de boot is geïnstalleerd. Deze gegevens, zoals diepte, snelheid, watertemperatuur, windsnelheid,
windrichting en motorgegevens, worden op het informatiescherm weergegeven.
U kunt uw motoren en tanks een naam geven zodat u de locaties van motoren en tanks op de boot beter kunt bepalen.
Zie de Installatie-instructies voor de GPSMAP 700-serie voor het aansluiten van een kaartplotter uit de GPSMAP
700-serie op een bestaand NMEA 2000-netwerk en voor een lijst met ondersteunde NMEA 2000 PGN-nummers.
Een lijst met NMEA 2000-netwerktoestellen weergeven
U kunt zien welke toestellen verbinding met het NMEA 2000-netwerk hebben.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellenlijst.
2. Selecteer een toestel voor een lijst met opties.
Motoren labellen met cijfers
Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellen labelen > Wijzig
M-niveau > Cijfers gebruiken.
Motoren labellen met een naam
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellen labelen > Wijzig
M-niveau > Kies namen.
2. Selecteer de motor die u een naam wilt geven.
3. Selecteer de locatie van de motor: Bakboord (B), Midden (M), Stuurboord (S), Voorsch. (V) of Achter. (A).
4. Selecteer het label dat u wilt gebruiken voor de motor.
Tanks labellen met cijfers
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellen labelen > Wijzig
T-labels.
2. Selecteer het type tank dat u wilt verwijderen.
3. Selecteer Cijfers gebruiken.
Tanks labellen met een naam
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > NMEA 2000-instelling > Toestellen labelen > Wijzig
T-labels.
2. Selecteer het type tank dat u wilt verwijderen.
3. Selecteer Kies namen.
4. Selecteer een tank.
5. Selecteer de locatie van de tank: Bakboord (B), Midden (M), Stuurboord (S), Voorsch. (V) of Achter. (A).
6. Selecteer het label dat u wilt gebruiken voor de tank.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
87
Appendix
Een voorkeursgegevensbron selecteren
Als er meerdere gegevensbronnen beschikbaar zijn, kunt u de gegevensbron kiezen die u wilt gebruiken.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > Voorkeursbronnen.
2. Selecteer een gegevensbron.
NMEA 0183-gegevens via een NMEA 2000-netwerk overbrengen
U kunt het overbruggen van uitvoer inschakelen, configureren en uitschakelen. Overbruggen van uitvoer vindt
plaats wanneer een kaartplotter NMEA 0183-gegevens ontvangt van een willekeurige bron, deze omzet in NMEA
2000-gegevens en vervolgens verzendt via de NMEA 2000-bus.
1. Selecteer in het startscherm Configureer > Communicatie > Uitvoeroverbrug.
2. Voer een van onderstaande handelingen uit:
• Selecteer Aan om het overbruggen van uitvoer vanaf de kaartplotter in te schakelen.
• Selecteer Auto om de kaartplotters in het NMEA 2000-netwerk met elkaar te laten communiceren en te
bepalen welke kaartplotter deze functie zal gaan uitvoeren. Per keer kan slechts één kaartplotter in het NMEA
2000-netwerk 0183-gegevens via de NMEA 2000-bus overbruggen.
•
•
Alle toestellen in de GPSMAP 700-serie zijn NMEA 2000-gecertificeerd.
88
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Appendix
Het toestel registreren
Vul de onlineregistratie vandaag nog in, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn:
•
•
Ga naar http://my.garmin.com.
Bewaar uw originele aankoopbewijs of een fotokopie op een veilige plek.
Contact opnemen met Garmin Product Support
Neem contact op met Garmin Product Support als u vragen hebt over dit product:
•
•
•
Ga in de V.S. naar www.garmin.com/support of neem telefonisch contact op met Garmin op (913) 397.8200 of
(800) 800.1020.
Neem in het V.K. contact op met Garmin (Europe) Ltd. via het telefoonnummer 0808 2380000.
Ga in Europa naar www.garmin.com/support en klik op Contact Support voor ondersteuningsinformatie voor uw
regio.
Conformiteitverklaring
Hierbij verklaart Garmin dat dit product voldoet aan de basiseisen en overige relevante bepalingen van richtlijn
1999/5/EG. De volledige conformiteitsverklaring kunt u lezen op www.garmin.com/compliance.
Softwarelicentieovereenkomst
DOOR DE KAARTPLOTTER TE GEBRUIKEN GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U BENT GEBONDEN
DOOR DE VOORWAARDEN VAN DE VOLGENDE SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST. LEES DEZE
OVEREENKOMST ZORGVULDIG.
Garmin Ltd. en/of haar dochterondernemingen (“Garmin”) kent u een beperkte licentie toe om de software die is
ingebouwd in dit toestel (de “software”) in binaire, uitvoerbare vorm te gebruiken bij het normale gebruik van dit
product. De titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten in en op de Software blijven in bezit van Garmin
en/of haar dochtermaatschappijen.
U erkent dat de Software het eigendom is van Garmin en/of haar externe leveranciers en wordt beschermd door de
wetgeving met betrekking tot auteursrechten van de Verenigde Staten van Amerika en internationale verdragen inzake
auteursrechten. U erkent bovendien dat de structuur, organisatie en code van de Software, waarvan de broncode niet
wordt verschaft, waardevolle handelsgeheimen van Garmin en/of haar externe leveranciers zijn en dat de Software in
de broncodevorm een waardevol handelsgeheim van Garmin en/of haar externe leveranciers blijft. U verklaart dat u
de software of elk deel daarvan niet zult decompileren, demonteren, wijzigen, onderwerpen aan reverse assembling of
reverse engineering, herleiden tot door mensen leesbare vorm of afgeleide werken zult maken op basis van de software.
U verklaart dat u de software niet zult exporteren of herexporteren naar landen die de exportwetten van de Verenigde
Staten van Amerika of van andere landen schenden.
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
89
Index
Index
A
aankomstalarm 51
aanraakscherm 84
aan-uitknop i, 1
aanvaringsgevaar 12, 14, 58
achterpaneel 1
actieve sporen
in tegengestelde richting volgen 31
opslaan 31
wissen 31
afstand meten 6
afstand tot kustlijn 46
AIS
doelzoeken 12, 83
gevaren 15, 58
radar 59
alarmen
aankomst 51
aanvaring 12, 14, 58
diep water 77
echolood 77
GPS-nauwkeurigheid 52
klok 51
koersfout 51
krabbend anker 51
navigatie 51
ondiep water 77
systeem 51
totale hoeveelheid brandstof aan
boord 52
vis 77
voedingspanning 51
watertemperatuur 77
alarm voor totale hoeveelheid brandstof
aan boord 52
andere kaart weergeven 4
antenne
connector 1
draaisnelheid 68
grootte 68
Autobegeleiding
afstand tot kustlijn 46
BlueChart g2 Vision 21
lijn 46
navigatie 5
automatische magnetische variatie 47
B
back-ups maken van gegevens 53
barometer 43
basiskaartversie 3
Begeleid naar 26, 33
begininstellingen 2
bereikcirkels 15, 68
bestemmingen 25
navigeren naar 33
selecteren 25
Waarheen? 25
zeekaart 25
bewakingszone 57
BlueChart g2 Vision
Fish Eye 3D 18
gegevenskaarten 16
90
kaartsymbolen 5
luchtfoto’s 11
Mariner’s Eye 3D 17
nuttige punten 21
boegcorrectie 69
brandstof aan boord 52
brandstofcapaciteit 51
brandstofmeters
configureren 38, 40
statusalarmen 39
synchroniseren met brandstof 40
weergeven 40
bron windsnelheid 42
buitengaats, modus 56
C
cijfers projecteren 48
close hauled-windmeter 42
combinaties
aanpassen 22
selecteren 22
configuratie, kaartplotter 44
configureren, knop 3
contactgegevens 89
coördinatenstelsels 47
correctie
kiel 78
voorkant boot 69
watertemperatuur 78
correctie watertemperatuur 78
corridorbreedte 16
D
dagkleuren 2
dieptearcering 10
dieptelog 73
diepwateralarm 77
draaien, 3D-weergave 15
DSC 79
DSC (Digital Selective Calling)
contactpersonen 80
inschakelen 79
kanalen 83
E
EBL
meten 59
tonen 59
echolood
alarmen 77
a-scope 75
cijfers projecteren 75
dieptelijn 75
diepteschaal 77
frequenties 76
kegel 19
kleurenschema 76
oppervlakteruis 75
presentatie 74
schuifsnelheid 74
versterking 76
weergaven 71
whiteline 76
zwevende doelen 75
EGNOS 85
F
fabrieksinstellingen 2
Fish Eye 3D
echoloodkegel 19
gegevensbalken 48
objectinformatie 6
sporen 19
zwevende doelen 19
fotopunten 11
foto’s 20
FTC 63, 65
G
Ga naar 26, 33
Garmin Product Support 89
geanimeerde stromingen, getijden 8, 21
gearceerde reliëfkaart 9
gebeurtenissenlog 68
gebruikergegevens wissen 28, 30, 31, 32
gegevens
back-up 53
kopiëren 52
gegevensbalk kompaslijn 24, 49, 67
gegevensbeheer 52
gegevenskaarten 2
BlueChart g2 Vision 16
gegevensoverdracht 52, 53, 86
gegevens over nuttige punten 11, 16, 21
gegevensvelden
combinatiescherm 23
kaart 49
radar 67
geheugenkaart 2, 53
gepland uitzenden 57
geprojecteerde koers 13, 14
getijdenstations
aanwijzers 8, 21
nabij 36
gevaarlijke diepte 10
gevarenkleuren 17
GPS
nauwkeurigheidsalarm 52
prestaties 84
signalen 2
GPS-prestaties 84
grid noorden 47
H
haven, modus 56
helderheid, scherm 2
Herzie 6
I
IALA-symbolen 11
ID-nummer 3
indicator stromingenstation,
configureren 8
informatie, knop 3
instellingen
aankomst 51
aanvaringsgevaar 14, 58
afstandeenheden 48
afstand tot kustlijn 46
AIS 13
antenneafmeting 68
a-scope 75
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Index
Autobegeleiding 46
automatisch inschakelen 44
bereik 77
bereikcirkels 15, 68
brandstofcapaciteit 51
cijfers projecteren 75
cirkels 68
corridorbreedte 16
details 8, 14, 59
diepte-eenheden 48
dieptelijn 75
diep water 77
draaisnelheid 68
drukeenheden 48
DSC 79
echoloodkegel 19
fotopunten 11
foto’s 19
frequentie 76
gegevensbalken 48
gegevensbalk kompaslijn 24, 49, 67
geproj. voorliggende koers 14, 59
getijde/stromingen 19
gevarenkleuren 17
GPS 85
GPS-nauwkeurigheid 52
grootte van navigatiekenmerken 10
hoogte-eenheden 48
interval 32
kaartdatum 47
kaartgrenzen 11
kielcorrectie 78
kleurenschema 67, 76
kleurmodus 2
klok 51
koersfout 51
koerslijn 9, 68
koerswijzigingovergang 45
kompasroos 11
krabbend anker 51
lichtsectoren 11
navigatielijnen 68
NMEA 0183 instellen 86
NMEA 2000 instellen 87
NMEA 2000-toestellenlijst 87
nuttige punten op land 11
omgevingsdiepte 10
ondiep water 77
oppervlakteruis 75
opslagmodus 32
oriëntatie 8, 67
poorttypen 86
positie-indeling 47
pos. precisie 86
radarstoring 66
radarvrije zone 68
regenruis 65
routelabels 45
schermafdruk maken 85
schermverlichting 2
schuifsnelheid 74
servicepunten 11
simulator 44
snelheidsbronnen 45
snelheidseenheden 48
spoorkleur 31
stand-bytijd 57
stijl 17
symbolen 10
systeemeenheden 48
systeeminformatie 85
temperatuurcorrectie 78
temperatuureenheden 48
tijd 47
tijdweergave 47
tijdzone 47
totale hoeveelheid brandstof aan
boord 52
type navigatiekenmerk 10
uitvoeroverbrugging 88
uitvoertelegrammen 86
vaarsnelheid kalibreren 50
veilige diepte 18, 46
veilige hoogte 46
veiligheidsarcering 10
versterking 63, 76
visalarm 77
vissymbolen 19, 75
voedingspanning 51
volume-eenheden 48
voorkant boot 69
voorkeursbronnen 88
voorliggende koers 47
voorwaartse snelheid 68
VRM/EBL tonen 59
watertemperatuur 77
weergave 18
weergavebereik 14, 59
wereldkaart 9
whiteline 76
zeeruis 64
zoemer 45
zomertijd 47
zoomen 71
interferentie van grote objecten 64
K
kaarten
details 11
navigatie 4
symbolen 5, 10
vissen 16
kaartsymbolen 5
kielcorrectie 78
klassiek, 3D-terrein 17
kleurenschema
echolood 76
radar 67
kleurmodus 2
koersen 26, 28
koersfoutalarm 51
koerslijn 9, 68
koersreferentie 47
koerswijziging toevoegen 28
kompas 41
kompasroos 11
kompasrozen 11
krabbend anker alarm 51
kruisvaart, modus 55
L
lichtsectoren 11
luchtfoto’s 16, 20
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
M
maateenheden 48
magnetische koers 8, 43, 67
magnetische variatie 47
man-over-boord
maken vanuit hoofdmenu 3
maken vanuit navigatiescherm 27
verwijderen 28
via een marifoon 80
marifoon
AIS-doel oproepen 83
DSC-kanaal 83
noodoproep 80
persoonlijke standaardoproepen 83
Mariner’s Eye 3D
AIS 15
bereikcirkels 15
corridorbreedte 16
gegevensbalken 48
gevarenkleuren 17
objectinformatie 6
satellietbeelden 17
veilige diepte 18
mengpercentage fotokaart 20
meters
analoog 39
digitaal 39
limieten 39
maxima 39
motor 38
statusalarmen 39
trip 40
type 39
MOB 27, 80
verwijderen 28
motoren
labels 87
motoren en tanks een naam geven 87
motoren en tanks labellen 87
motormeters 38
configureren 38
schermen doorlopen 38
statusalarmen 39
N
nachtkleuren 2
navigatiealarmen 51
navigatiebaan 16
navigatiebijkaart
combinatiescherm 23
kaart 49
radar 67
navigatiekenmerken
configureren 10
selecteren 8
navigatielijnen 68
Navigeren naar 6
NMEA 0183 86
NMEA 2000 87
NMEA 2000-connector 1
NOAA-symbolen 11
noodoproep 80
noorden boven 8, 43, 67
nuttige punten op land 11
91
Index
O
objectinformatie 6
ondiep-wateralarm 77
oriëntatie
kaart 8
kompasweergave 43
radarbeeld 67
overbruggen, uitvoer 88
overige schepen
AIS 50, 58
geprojecteerde koers 59
sporen 50, 59, 82
overlay, radar 61
P
Perspective 3D
AIS 15
bereikcirkels 15
corridorbreedte 16
gegevensbalken 48
objectinformatie 6
plaatselijke dieptepeilingen 10
positie bijhouden 81
positie-indeling 47
positiemiswijzing 86
positierapport 81
productondersteuning 89
productregistratie 89
R
radar
AIS 59
antenneafmeting 68
bereik 54, 62
bereikcirkels 68
buitengaats, modus 56
correctie voorkant boot 69
draaisnelheid antenne 68
FTC (fast time constant)[] 65
gepland uitzenden 57
gezichtsveld 68
haven, modus 56
kleurenschema 67
koerslijn 68
kruisvaart, modus 55
navigatielijnen 68
oriëntatie 67
radarvrije zone 68
ruis 63
ruisonderdrukking 63
typen 55, 63
uitzenden 54
versterking 63
wachtpost, modus 57
weergavemodi 55
weergave optimaliseren 62
zoomschaal 54
radaroverlay 61
in- en uitzoomen 62
sporen 69
radarstoring 63, 66
radarvrije zone 68
radar zenden 54
regenruis 62, 63, 65
registratie 89
reistellers 40
resetten 86
92
Route naar 26, 28, 33
routes
achteruit navigeren 35, 61
bekijk lijst met 29
bewerken 29
huidige positie 28
koerswijzigingen 28, 29, 45
kopiëren 53
labeltype 45
maken 28, 29
navigeren 28, 34, 60
parallel navigeren 35, 61
radar 60
verwijderen 30
vooruit navigeren 35, 61
Waarheen? 25
waypoint omzeilen 30
waypoints 29
ruis
FTC 63, 65
radarstoring 63
radartype 63
regen 63, 65
standaardinstellingen 63
zee 63, 64, 65
ruisonderdrukking, echolood 76
ruisonderdrukking, radar 63
S
satellietbeelden 16, 17, 19
satellietsignalen 2
schaalmaximum 38
schaalminimum 38
schermverlichting 2
schermverlichtingssensor 1
schijnbare wind 41
schuifsnelheid, echolood 74
schuiven
3D-weergaven 15
kaarten 5
SD-kaartuitsparing 1, 2
Secure Digital-kaart 2
simulatormodus 44
snelheidsensor 42, 45, 50, 74
snelheidsfilter 50
snelheidsgegevens 45
softwareversie 3
specificaties 84
splitsfrequentieweergave 72
splitszoomweergave 72
spoorkleuren 6, 31
spoorlog
geheugen 32
interval 32
sporen
actief 31
bewerken 31
bewerken/verwijderen 19
kleur 6, 31
kopiëren 53
lijst 31
navigeren 35
opnemen 32
op radaroverlay 69
opslaan 31
opslaan als route 31
tonen 30
verwijderen 31
Waarheen? 25
sporen van schepen
presentatie 83
tijdsduur 82
tonen 82
startscherm 3
stromingenstations
indicators 8, 21
nabij 37
rapporten 37
stuurautomaat 32
symbolen 5, 10
systeeminformatie 85
T
taal 2, 45
tanks, labellen 87
temperatuurlog 73
tijd
formaat 47
scherm 47
zone 47
toestel-ID 3
toetsen
bereik 15
vermogen i
U
uitlijning 43
uitlijning van kaartgegevens 62
uitvoeroverbrugging 88
V
vastgesteld maximum 38
vastgesteld minimum 38
veilige diepte 18, 46
veilige hoogte 46
veilige zone aanvaringsalarm 14, 58
versterking
echolood 76
grote objecten 64
radar 63
radartype 63
standaardinstelling 63
zijlobben 64
visalarm 77
viskaart
AIS 15
gegevensbalken 48
getijdenstations 7
kaartoriëntatie 8
koerslijn 9
kompasroos 11
navigatie 5
navigatiekenmerken 10, 19
objectinformatie 6
satellietbeelden 9, 19
schuiven 5
stromingen 8
wereldkaart 9
zoomdetail 8
vissymbolen 19, 75
Voedings-/gegevensconnector 1
voedingspanningsalarm 51
vogelvlucht 85
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
Index
voorkeursgegevensbron 88
voorliggende koers 42, 43, 67
voorpaneel 1
VRM
aanpassen 59
meten 59
tonen 59
W
Waarheen? 33
WAAS/EGNOS 85
wachtpost, modus
bewakingszone 57
gepland uitzenden 57
ware noorden 47
ware wind 41
water
snelheid 50
watersportdiensten 11, 25, 33
watertemperatuuralarm 77
waypoint identificeren 87
waypoint maken 6, 27, 60, 74, 81
waypoints
bewerken 27
echolood 74
huidige positie 26
kopiëren 53
labeltype 69
lijst van 27
maken 6, 26, 60, 74
man-over-boord 27
navigeren naar 34
omzeilen in route 30
radar 60
radaroverlay, labels 69
schip waarvan positie wordt
bijgehouden 81
tonen 60
verbergen 60
verplaatsen 27
verwijderen 28
Waarheen? 25
waypoint-weergave 6
weergave op volledig scherm 71
wekker 51
wind
schijnbare 41
ware 41
watersportdiensten 11
wereldkaart 9
zoomdetail 8
zoomen 4
zeeruis 63, 65
zijbandinterferentie 64
zon- en maanstanden 38
zoomen 4, 15, 71
zoomschaal 4, 54
zwevende doelen 19, 75
Z
zeekaart
AIS 15
dieptearcering 10
fotopunten 11
gegevensbalken 48
gevaarlijke diepte 10
koerslijn 9
kompasroos 11
lichtsectoren 11
luchtfoto’s 20
nuttige punten op land 11
objectinformatie 6
oriëntatie 8
satellietbeelden 9
schuiven 5
sporen van schepen 82
symbolen navigatiekenmerken 10
GPSMAP 700-serie - gebruikershandleiding
93
Voor de nieuwste gratis software-updates (exclusief kaartgegevens) kunt u gedurende de gehele levensduur
van uw Garmin-producten terecht op de website www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. of haar dochtermaatschappijen
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, VS
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Verenigd Koninkrijk
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (Republiek China)
www.garmin.com
Oktober 2011
Onderdeelnummer 190-01155-35 Rev. D
Gedrukt in Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising