Garmin | GPSMAP 720 | Garmin GPSMAP 720 Dodatak

Garmin GPSMAP 720 Dodatak
GPSMAP 700 Series
®
Weather i XM Satellite Radio
- dodatak
®
© 2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog
odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti
bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke
o korištenju ovog proizvoda.
Garmin®, logotip tvrtke Gamin, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® i g2 Vision® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u
SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. DAFIF™ trgovački je znak agencije National
Geospatial-Intelligence Agency. XM® i XM WX Satellite Weather® registrirani su trgovački znakovi tvrtke XM Satellite Radio Inc.
Uvod
Uvod
 UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite vodič Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije.
Ovaj priručnik sadrži informacije o usluzi XM WX Satellite Weather®, usluzi Cellular weather putem globalnog
sustava mobilne komunikacije (GSM) te usluzi XM® satellite radio za sljedeće proizvode:
GPSMAP® 720
GPSMAP 720s
GPSMAP 740
GPSMAP 740s
Potrebna mobilna oprema
Želite li koristiti uslugu Cellular Weather, morate imati GSM antenu kao što je Garmin GDL 40. Podatke o
povezivanju uređaja za iscrtavanje s antenom mobilnog uređaja potražite u uputama za montažu antene.
Potrebna XM oprema
Želite li koristiti uslugu XM WX Satellite Weather, morate imati Garmin XM satelitski prijemnik za vremensku
prognozu. Želite li koristiti uslugu XM Satellite Radio, morate imati Garmin XM satelitski radio prijemnik. Dodatne
informacije potražite na www.garmin.com/xm. Podatke o povezivanju XM antene i prijemnika te upute za pretplatu
potražite u uputama za XM opremu.
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke Garmin
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, obratite se Službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.
• Nalazite li se u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support ili se obratite u tvrtku Garmin USA na telefonski broj
(913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
• Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj 0808 2380000.
• Nalazite li se u Europi, idite na www.garmin.com/support i pritisnite Contact Support za podršku unutar države.
Način rada simulatora
Način rada simulatora nudi simulirani prijem meteoroloških podataka.
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
i
Uvod
Sadržaj
Uvod..................................................................................................................................................i
Potrebna mobilna oprema.................................................................................................................................i
Potrebna XM oprema........................................................................................................................................i
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke Garmin................................................................................i
Način rada simulatora.......................................................................................................................................i
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather................................................................................1
Usluga Cellular Weather...................................................................................................................................1
XM WX Satellite Weather.................................................................................................................................1
Značajke meteorološke prognoze....................................................................................................................1
Odašiljanje meteoroloških podataka................................................................................................................2
Poruke stanja...................................................................................................................................................2
Pregled podataka o padalinama.......................................................................................................................2
Izmjena meteoroloških karti..............................................................................................................................3
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini.........................................................................................................................3
Podaci o uraganu.............................................................................................................................................3
Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća...........................................................................................4
Podaci o prognozi.............................................................................................................................................4
Pregled uvjeta za more....................................................................................................................................5
Pregled ribolovnih informacija..........................................................................................................................7
Informacije o vidljivosti.....................................................................................................................................8
Pregled izvješća plutače...................................................................................................................................8
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače....................................................................................8
Stvaranje međutočke na meteorološkoj karti...................................................................................................9
O usluzi prekrivanja vremenskom prognozom.................................................................................................9
Meteorološki alarmi........................................................................................................................................11
Odabir antene mobilnog telefona ili XM antene.............................................................................................11
Odabir vanjske antene mobilnog telefona......................................................................................................11
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu...................................................................................11
Usluga XM Satellite Radio...........................................................................................................12
Korištenje XM radija.......................................................................................................................................12
Dodatak.........................................................................................................................................13
Jamstvo za meteorološke podatke.................................................................................................................13
Licencni ugovor za softver..............................................................................................................................14
Meteorološka upozorenja i meteorološko izvješće - Opis nijansi boja...........................................................14
Ugovor za uslugu XM Satellite Radio Service................................................................................................14
Indeks............................................................................................................................................15
ii
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
 Upozorenje
Vremenska prognoza koju osigurava ovaj proizvod podložna je prekidima sustava i može sadržavati pogreške,
netočne ili zastarjele informacije te se prema tome ne treba oslanjati isključivo na istu. Tijekom vožnje ili navigiranja
obavezno koristite zdrav razum i provjerite i druge vremenske prognoze prije nego donesete odluke o sigurnosti.
Suglasni ste i prihvaćate kako sami snosite odgovornost za korištenje meteoroloških podataka i za sve ostale odluke
koje donesete, a koje se odnose na vožnju ili navigaciju prema vremenskoj prognozi. Tvrtka Garmin ne smatra se
odgovornom za sve posljedice nastale radi korištenja vremenske prognoze.
Usluga Cellular Weather
Cellular weather pruža podatke putem davatelja usluge bežičnog prijenosa podataka. Antena poput modela Garmin
GDL® 40 komunicira s obližnjim odašiljačima za mobilne telefone za primanje meteoroloških podataka. Meteorološke
podatke za svaku značajku pružaju renomirani meteorološki zavodi poput Nacionalne uprave za oceane i atmosferu
(National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)), Državnog meteorološkog zavoda (National Weather
Service), Environment Canada i Météo-France.
Za prikaz meteorološke prognoze, prvo morate odabrati godišnju pretplatu putem Interneta na http://my.garmin.com.
Moguće je kupiti i dnevnu propusnicu izravno preko uređaja za iscrtavanje. Dnevna propusnica nudi 24 sata pristupa
meteorološkim podacima. Pogledajte upute za montažu antene ili upute na http://my.garmin.com za uključivanje ove
usluge.
XM WX Satellite Weather
Garmin XM satelitski prijemnik i antena primaju podatke za uslugu XM WX Satellite Weather koje prikazuju
na različitim uređajima tvrtke Garmin, uključujući navigacijskoj karti na kompatibilnom uređaju za iscrtavanje.
Meteorološke podatke za svaku značajku osiguravaju renomirani meteorološki zavodi kao što su Državni meteorološki
zavod (National Weather Service) i Centar za klimatska predviđanja (Hydrometeorological Prediction Center). Više
informacija potražite na stranici za XM WX Satellite Weather na www.xmwxweather.com.
Za pregled podataka usluge XM WX Satellite Weather, morate se pretplatiti na uslugu XM WX Satellite Weather i
priključiti Garmin XM satelitski prijemnik s kompatibilnim uređajem za iscrtavanje.
Značajke meteorološke prognoze
Značajka
XM WX Satellite Weather
Vrsta padalina (stranica 2)
Usluga Cellular Weather
X
X
Satelitska slika naoblake (stranica 2)
X
X
Europski, kanadski i američki radari (stranica 2)
X
X
Munje (stranica 3)
X
X
Praćenje snažnih oluja (stranica 3)
X
Upozorenja za Kanadu i SAD (stranica 4)
X
X
Praćenje uragana (stranica 3)
X
X
WX analiza površine (stranica 5)
X
Prognoza tlaka površine mora (stranica 4)
X
X
Prognoze za grad (stranica 5)
X
X
Vjetrovi na površini mora (stranica 6)
X
X
Smjer vala i prognoza smjera vala (stranica 6)
X
X
Visina vala i prognoza visine vala (stranica 6)
X
X
X
Razdoblje vala i prognoza razdoblja vala (stranica 6)
X
Prognoza položaja riba (stranica 7)
X
Vidljivost (stranica 8) i prognoza vidljivosti (stranica 8)
X
Lokalna pomorska prognoza nacionalne meteorološke
stanice (stranica 8)
X
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
X
1
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Značajka
XM WX Satellite Weather
Usluga Cellular Weather
Podaci plutače (stranica 8)
X
X
Temperatura površine mora i tlak površine mora
(stranica 9)
X
X
Odašiljanje meteoroloških podataka
Satelitski podaci za prognozu šalju se pri zadanim intervalima. Na primjer, podaci XM meteorološkog radara šalju se
u intervalima od pet minuta. Vremenska prognoza putem mobilnog telefona šalje se u intervalima od petnaest minuta.
Kad je Garmin prijemnik uključen ili ako odaberete drugačiju vremensku značajku, prijemnik mora primiti nove
podatke prije nego ih pokaže. Postoji mogućnost odgode prije prikaza meteoroloških podataka ili drugačije značajke
na karti.
Napomena: Meteorološka značajka može promijeniti izgled ako se promijeni izvor koji pruža podatke.
Kad kupite meteorološke podatke putem mobilnog telefona ili ako uređaj za iscrtavanje automatski zatraži ažuriranje,
trenutan položaj plovila se šalje i uređaj za iscrtavanje prima meteorološke podatke za vaše područje, centrirano oko
trenutne lokacije.
Poruke stanja
Pri pregledu meteorološke karte s ugrađenom antenom mobilnog telefona, u gornjem lijevom kutu može se prikazati
poruka o statusu poput jedne od sljedećih.
• Kupite WX—potrebno je kupiti dnevnu propusnicu ili pretplatu za pregled meteoroloških podataka (stranica 1).
• Registrirajte se—potrebno je registrirati antenu mobilnog telefona prije kupovine i pregleda meteoroloških
podataka putem mobilnog telefona (stranica 1). Primite li ovu poruku nakon registracije antene, isključite sustav i
ponovno ga uključite.
Pregled podataka o padalinama
Padaline od lagane kiše i snijega do jakih olujnih nevremena označuju se različitim nijansama i bojama. Padaline se
prikazuju ili zasebno ili zajedno s drugim meteorološkim podacima.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Padaline.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava proteklo vrijeme od posljednjeg ažuriranja
vremenske prognoze od strane davatelja tih podataka.
Prikaz animirane radarske slike u petlji
Podatke o padalinama možete pregledati u obliku slike posljednjeg ažuriranja ili animirane petlje posljednjih
ažuriranja.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Padaline > Izbornik > Radarska petlja > Uključeno.
Vremenska oznaka u gornjem lijevom kutu zaslona označava proteklo vrijeme od kad je davatelj usluge izradio
snimku radara prognoze koji se trenutno prikazuje na zaslonu.
Prikaz naoblake
Naoblaka se može prikazati ili sakriti. Meteorološki podaci XM daju visinu vrha oblaka.
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Padaline > Izbornik > Naoblaka > Prikaz.
Prikaz infracrvenih satelitskih podataka
Infracrvene satelitske snimke prikazuju oblake temeljem temperatura na vrhu oblaka. Tamnije nijanse sive boje
predstavljaju hladnije oblake koji se često javljaju uz visoke, vlaknaste oblake ili grmljavinske oblake. Svjetlije
nijanse ili nedostatak sjenčanja označavaju toplije oblake koji se uglavnom javljaju uz niske oblake ili maglu.
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke usluge Cellular weather. Nije dostupna primate
li podatke usluge XM WX Satellite Weather.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Padaline > Izbornik > IC satelitsko snimanje > Prikaži.
2
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Izmjena meteoroloških karti
Dostupna je mogućnost izmjene vrsti meteoroloških karti.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme.
Odaberite meteorološku kartu.
Odaberite Izbornik > Promijeni vrijeme.
Odaberite drugu meteorološku kartu.
Podaci o ćeliji oluje i grmljavini
NAPOMENA: Podaci o ćeliji oluje dostupni su jedino ako primate podatke usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke isključivo putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Ikone ćelija oluje ➊ na meteorološkoj karti Padaline označava i trenutan položaj oluje i projiciranu putanju te oluje u
neposrednoj budućnosti.
➊
➋
➌
Crveni stošci ➋ prikazuju se zajedno s ikonom ćelije oluje, a najširi dio stošca usmjeren je prema projiciranoj putanji
ćelije oluje. Crvene linije na svakom stošcu označavaju najvjerojatniju lokaciju oluje u bliskoj budućnosti. Svaka
linija predstavlja 15 minuta.
Udari groma prikazuju se ikonama munje ➌. Grom se prikazuje na meteorološkoj karti Padaline ako su udari otkriveni
u posljednjih sedam minuta. Kopnena mreža otkrivanja gromova otkriva jedino gromove od oblaka do tla.
Podaci o uraganu
Meteorološka karta padalina može prikazati trenutan položaj uragana ➊, tropske oluje ili tropske depresije. Crvena
linija koja proizlazi iz ikone uragana označava projiciranu putanju ➋ uragana. Zatamnjene točke na crvenoj liniji
označavaju projicirane lokacije kroz koje će uragan proći prema podacima davatelja meteoroloških podataka.
➋
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
➊
3
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Meteorološka upozorenja i meteorološka izvješća
Nakon izdavanja pomorskog upozorenja o vremenu, meteoroloških promatranja ili preporuka te bilo kakvog izvješća
o vremenu, sjenčanjem ➊ se označava područje na koje se podaci odnose. Za pregled podataka o upozorenju ili
izvješću, odaberite zasjenčano područje. Linije po vodi ➋ na karti označavaju granice pomorskih prognoza, obalnih
prognoza ili pučinskih prognoza. Izvješća o prognozi mogu sadržavati meteorološka promatranja ili preporuke.
Pogledajte Dodatak (stranica 14) za pregled popisa s opisom nijansi boja.
➋
➊
Podaci o prognozi
Meteorološka karta prikazuje gradske prognoze, pomorske prognoze, upozorenja, upozorenja o uraganu, METAR
izvješća, lokalna upozorenja, vremenske fronte i područja tlaka (jedino kod XM meteoroloških podataka), tlak
površine i WX meteo-plutače.
Pregled trenutnih podataka prognoze
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Prognoza.
Pregled podataka o prognozi za drugi vremenski period
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Prognoza.
2. Dovršenje postupka:
• Za pregled vremenske prognoze za sljedećih 12 sati odaberite Sljedeća prognoza, a za prikaz prognoza za
sljedećih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Sljedeća prognoza.
• Za pregled vremenske prognoze za prethodnih 12 sati odaberite Prethodna prognoza, a za prikaz prognoza za
prethodnih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Prethodna prognoza.
Pregled pomorske prognoze ili prognoze za pučinu
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Prognoza.
2. Povucite kartu na lokaciju na pučini.
Opcije Pomorska prognoza ili Prognoza na pučini javljaju se jedino ako su dostupni meteorološki podaci.
3. Odaberite Pomorska prognoza ili Prognoza na pučini.
4
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Vremenske fronte i područja tlaka:
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke isključivo putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Vremenske fronte prikazuju se kao linije koje označavaju vodeći rub zračne mase.
Prednji simbol
Opis
Hladna fronta
Topla fronta
Stacionarna fronta
Fronta okluzije
Područje relativno niskog
atmosferskog tlaka
Simboli područja tlaka često se javljaju u blizini vremenskih fronti.
Simbol područja tlaka
Opis
Označava centar niskog tlaka, odnosno područje relativno nižeg tlaka. Udaljavanje od
centra niskog tlaka rezultira povećanim tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi prolaze
u smjeru suprotnom od kazaljke na satu u područjima niskog tlaka.
Označava centar visokog tlaka, odnosno područje relativno višeg tlaka. Udaljavanje
od centra visokog tlaka rezultira smanjenim tlakom. U sjevernim hemisferama, vjetrovi
prolaze u smjeru kazaljke na satu u područjima visokog tlaka.
Prognoze za grad
Prognoze za grad javljaju se u obliku vremenskih simbola ➊. Prognoza se pregledava u intervalima od 12 sati. Usluga
XM WX Satellite Weather uključuje podatke za sljedećih 48 sati. Usluga Cellular weather uključuje podatke za
sljedeća 24 sata.
➊
Simbol
Vrijeme
Simbol
Vrijeme
Simbol
Vrijeme
Djelomično oblačno
Kiša (sitna kiša, susnježica, pljuskovi)
Vjetrovito
Grmljavinske oluje
Vedro (sunčano, vruće, bez oblaka)
Maglovito
Dim (prašina,
izmaglica)
Snijeg (snježne mećave, naleti, mećava,
snježni zapusi, susnježica, ledena kiša,
ledena kišica)
Oblačno
Pregled uvjeta za more
Karta uvjeta za more prikazuje podatke o stanjima na površini, uključujući vjetrove, visinu vala, razdoblje vala i smjer
vala.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Uvjeti na moru.
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
5
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Vjetrovi na površini
Vektori vjetrova na površini javljaju se na karti uvjeta na moru u obliku grafikona vjetra koji označava smjer iz kojeg
puše vjetar. Grafikon vjetra je krug s repom. Crta ili zastavica pričvršćena za rep grafikona vjetra označava brzinu
vjetra. Kratka crta predstavlja 5 čvorova, duga crta predstavlja 10 čvorova, a trokut predstavlja 50 čvorova.
Grafikon vjetra
Brzina vjetra
Mirno
Smjer vjetra
Grafikon vjetra Brzina vjetra
20 čvorova
5 čvorova
50 čvorova
10 čvorova
65 čvorova
Smjer vjetra
15 čvorova
Visina vala, period vala i smjer vala
Visine valova za određeno područje prikazuju se u varijacijama boje. Različite boje označuju različite visine vala ➊,
kao što prikazuje legenda ➋ s lijeve strane zaslona.
➋
➌
➊
➍
Period vala označava vrijeme (u sekundama) između uzastopnih valova. Crte perioda vala ➌ označavaju područja s
istim periodom vala.
Smjer valova prikazuje se na karti putem crvenih strelica ➍. Usmjerenost svake strelice označava smjer u kojem se
val kreće.
Pregled podataka o prognozi uvjeta na moru za drugi vremenski period
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke isključivo putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Uvjeti na moru.
2. Dovršenje postupka:
• Za pregled vremenske prognoze uvjeta na moru za sljedećih 12 sati odaberite Sljedeća prognoza, a za prikaz
prognoza za sljedećih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Sljedeća prognoza.
• Za pregled vremenske prognoze uvjeta na moru za prethodnih 12 sati odaberite Prethodna prognoza, a za
prikaz prognoza za prethodnih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Prethodna prognoza.
6
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Pregled ribolovnih informacija
Vremenska ribolovna karta prikazuje trenutnu temperaturu vode, uvjete tlaka na površini i ribolovne prognoze.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Ribolov.
Informacije o tlaku površine i temperaturi vode
Informacije o tlaku površine prikazuju se kao izobare tlaka i područja tlaka. Izobare ➊ spajaju točke jednakog tlaka.
Očitanja tlaka mogu pomoći u određivanju vremenskih uvjeta i vjetra. Područja visokog tlaka uglavnom se pridružuju
vedrom vremenu. Područja niskog tlaka uglavnom uključuju oblake i mogućnost padalina. Blisko postavljene izobare
pokazuju snažan gradijent tlaka. Snažni gradijenti tlaka pridružuju se područjima s jakim vjetrovima.
➋
➊
Jedinice tlaka prikazuju se u milibarima (mb), inčima žive (inHg) ili hektopaskalima (hPa).
Sjenčanje u boji, kao što određuje legenda ➋ u gornjem lijevom kutu zaslona, označava temperaturu na površini vode.
Prognoza lokacija riba
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke isključivo putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Dostupna je mogućnost prikaza područja s optimalnim vremenskim uvjetima za određene vrste riba.
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Ribolov > Izbornik > Fish species.
2. Odaberite vrstu riba.
3. Odaberite Uključi.
4. Ponovite korake 2 i 3 za prikaz područja s optimalnim vremenskim uvjetima za dodatne vrste riba.
Zasjenčana područja označuju optimalna područja za ribolov. Odaberete li više od jedne vrste riba, možete odabrati i
zasjenčano područje za prikaz vrsta riba koje se nalaze u tom zasjenčanom području.
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
7
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Informacije o vidljivosti
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke isključivo putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Vidljivost je maksimalna vodoravna udaljenost koju je moguće vidjeti na površini, kao što prikazuje legenda ➊ s
lijeve strane zaslona. Promjene u sjenčanju vidljivosti ➋ prikazuju promjenu prognoze u vidljivosti površine.
➊
➋
Pregled podataka o vidljivosti
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Vidljivost.
Pregled podataka o vidljivosti za drugi vremenski period
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Vidljivost.
2. Dovršenje postupka:
• Za pregled vremenske prognoze vidljivosti za sljedećih 12 sati odaberite Sljedeća prognoza, a za prikaz
prognoza za sljedećih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Sljedeća prognoza.
• Za pregled vremenske prognoze vidljivosti za prethodnih 12 sati odaberite Prethodna prognoza, a za prikaz
prognoza za prethodnih 48 sati u periodima od po 12 sati, još jednom odaberite Prethodna prognoza.
Pregled izvješća plutače
Očitanja izvješća preuzeta su s plutača i obalnih stanica za promatranje. Ta se očitanja koriste za određivanje
temperature zraka, rosišta, temperature vode, morskih mijena, visine i perioda vala, smjera i brzine vjetra, vidljivosti
te barometrijskog tlaka.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme.
Odaberite meteorološku kartu.
Odaberite
.
Odaberite Pregled > Plutača.
Pregled se neće prikazati ako se pokazivač ne nalazi u blizini objekta. Ako se pokazivač nalazi u blizini samo
jednog objekta, prikazat će se naziv plutače.
Pregled lokalne vremenske prognoze u blizini plutače
Postoji mogućnost odabira područja u blizini plutače za pregled podataka o prognozi.
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme.
2. Odaberite meteorološku kartu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite lokaciju na karti.
• Povucite zaslon za pomicanje na novu lokaciju pa odaberite lokaciju na karti.
4. Odaberite Lokalno vrijeme.
8
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
5. Dovršenje postupka:
• Za prikaz trenutnih vremenskih uvjeta od lokalne vremenske usluge odaberite Trenutno stanje.
• Za prikaz lokalne vremenske prognoze odaberite Prognoza.
• Za pregled vjetrova na površini i barometrijskog tlaka odaberite Površina mora.
• Za pregled podataka o vjetru i valovima odaberite Pomorsko izvješće.
Stvaranje međutočke na meteorološkoj karti
1. Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme.
2. Odaberite meteorološku kartu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite lokaciju na karti.
• Povucite zaslon za pomicanje na novu lokaciju pa odaberite lokaciju na karti.
4. Odaberite Stvori međutočku.
5. Ako želite imenovati međutočku ili dati informacije o njoj, odaberite je s desne strane zaslona i odaberite Uredi.
• Odaberite Naziv, unesite naziv i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol i unesite simbol.
• Odaberite Dubina, unesite dubinu i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Temperatura vode, unesite temperaturu vode i odaberite Gotovo.
• Odaberite Komentar, unesite komentar i zatim odaberite Gotovo.
O usluzi prekrivanja vremenskom prognozom
Prekrivanje vremenskom prognozom dodaje vrijeme i informacije o vremenu na navigacijsku kartu, ribolovnu kartu
i Perspective 3D kartu. Navigacijska i ribolovna karta mogu prikazati WX radar, visinu vrha oblaka (XM weather),
podatke infracrvenih satelitskih snimki oblaka (cellular weather), gromove, WX meteo-plutače, lokalna upozorenja i
upozorenja o uraganu. Na karti Perspective 3D može se prikazati WX radar.
Postavke prekrivanja vremenskom prognozom koje su konfigurirane za jednu kartu ne mogu se primijeniti na drugu
kartu. Postavke prekrivanja vremenskom prognozom za svaku je kartu potrebno zasebno konfigurirati.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je ako koristite podatkovnu karticu BlueChart® g2 Vision®, BlueChart g2 ili
ako vaša ugrađena kartica podržava ribolovne karte.
Uključivanje preklapanja vremenske prognoze na karti
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik.
4. Odaberite opciju:
• Za navigacijsku kartu odaberite Postavke za navigacijsku kartu > Vrijeme > Vrijeme > Uključeno.
• Za ribolovnu kartu odaberite Postavke za navigacijsku kartu > Vrijeme > Vrijeme > Uključeno.
Promjena značajki prekrivanja navigacijske karte vremenskom prognozom
Prije promjene značajki prekrivanja navigacijske karte vremenskom prognozom, prvo morate uključiti prekrivanje
vremenskom prognozom (stranica 9).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Odaberite Izbornik > Vrijeme.
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
9
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
3. Odaberite opciju:
• Za prikaz WX radara (stranica 2), odaberite WX RADAR > Uključeno.
• Za prikaz podataka o naoblaci (stranica 2), odaberite Naoblaka > Uključeno.
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke isključivo putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
• Za prikaz podataka IC satelitskog snimanja (stranica 2), odaberite IC satelitsko snimanje > Uključeno.
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke usluge Cellular weather. Nije dostupna
primate li podatke usluge XM WX Satellite Weather.
• Za prikaz podataka o vidljivosti (stranica 8), odaberite Vidljivost > Uključeno.
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke isključivo putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
• Za prikaz plutača (stranica 8), odaberite WX plutače > Uključeno.
• Za prikaz legende prognoze, odaberite Legenda > Uključeno.
Promjena značajki prekrivanja ribolovne karte vremenskom prognozom
Prije promjene značajki prekrivanja ribolovne karte vremenskom prognozom, prvo morate uključiti prekrivanje
vremenskom prognozom (stranica 9).
1. Na glavnom ekranu odaberite Karte > Ribarske karte.
2. Odaberite Izbornik > Vrijeme.
3. Odaberite opciju:
• Za prikaz WX radara (stranica 2), odaberite WX RADAR > Uključeno.
• Za prikaz podataka o temperaturi mora odaberite Temperatura mora > Uključeno.
• Za prikaz podataka prognoze za ribolov na ribolovnoj karti pogledajte stranicu 10.
• Za prikaz plutača odaberite WX plutače > Uključeno.
• Za prikaz legende prognoze, odaberite Legenda > Uključeno.
Prikaz podataka prognoze za ribolov na ribolovnoj karti
Prije pokazivanja podataka za ribolov na ribolovnoj karti potrebno je uključiti preklapanje vremenskom prognozom
(stranica 9).
NAPOMENA: Ova značajka dostupna je jedino ako primate podatke putem usluge XM WX Satellite Weather.
Primate li meteorološke podatke isključivo putem mobilnog telefona, ti podaci nisu dostupni.
Dostupna je mogućnost prikaza područja s optimalnim vremenskim uvjetima za određene vrste riba (stranica 7).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovna karta > Izbornik > Postavke ribolovne karte > Vrijeme >
Fish species > Uključeno.
2. Odaberite sve vrste riba koje želite prikazati na ribolovnoj karti i odaberite Nazad.
Promjena prikaza podataka prognoze za ribolov na ribolovnoj karti
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovna karta > Izbornik > Postavke karte > Vrijeme > Fish
species > Change species.
2. Odaberite sve vrste riba koje želite prikazati na ribolovnoj karti i odaberite Nazad.
10
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
XM WX Satellite Weather i Cellular Weather
Meteorološki alarmi
Postavljanje meteoroloških alarma
Dostupna je mogućnost oglašavanja alarma pri pojavi određenih vremenskih uvjeta.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Vrijeme.
2. Provedite jednu ili više sljedećih radnji:
• Odaberite Pomorski > Uključeno.
• Odaberite Tornado > Uključeno.
• Odaberite Snažna oluja > Uključeno.
• Odaberite Poplava > Uključeno.
• Odaberite Bujica > Uključeno.
• Odaberite Vjetar/Vidljivost > Uključeno.
• Odaberite Zima > Uključeno.
NAPOMENA: Alarmi za Vjetar/Vidljivost i Zima dostupni su jedino ako primate podatke putem usluge Cellular
weather. Nisu dostupni primate li podatke isključivo putem usluge XM WX Satellite Weather.
Odabir antene mobilnog telefona ili XM antene
Ako je vaš uređaj za iscrtavanje povezan s antenom mobilnog telefona i XM antenom, potrebno je odabrati antenu
putem koje želite primati uslugu vremenske prognoze. Ako ste povezani samo s jednom antenom, ta će se antena
odabrati automatski.
Ako je vaš uređaj za iscrtavanje povezan s antenom mobilnog telefona i XM antenom i odaberete li antenu mobilnog
telefona, XM podaci o vremenu neće se pojaviti, ali je usluga XM radija i dalje dostupna (ako imate plaćenu
pretplatu). Odaberete li XM antenu, podaci o vremenu putem mobilnog telefona neće se pojaviti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Postavke uređaja NMEA 2000 > Preferirani
uređaji > Meteorološka antena.
2. Odaberite antenu.
Odabir vanjske antene mobilnog telefona
Ako je uređaj za iscrtavanje povezan s vanjskom antenom mobilnog telefona potrebno je odabrati tu antenu na uređaju
za iscrtavanje.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > Postavke uređaja NMEA 2000 > Popis
uređaja > GDL 40 > Konfiguracija > GSM antena > Vanjska.
Pregled podataka o pretplati na vremensku prognozu
Možete pregledati podatke o uslugama vremenske prognoze na koje ste se pretplatili kao i podatak o minutama
proteklim nakon posljednjeg ažuriranja podataka za svaku uslugu. Proteklo vrijeme od posljednjeg preuzimanja
prognoze prikazat će se za podatke o vremenskoj prognozi poslane putem mobilnog telefona.
Na početnom zaslonu odaberite Vrijeme > Pretplata za vremensku prognozu.
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
11
Usluga XM Satellite Radio
Usluga XM Satellite Radio
Za korištenje usluge XM Satellite Radio potrebno je povezati prijemnik satelitskog radija Garmin XM s uređajem za
iscrtavanje i audio ulazom na plovilu. Potrebno je imati i pretplatu za uslugu XM Satellite Radio. Na stranici
www.garmin.com/xm potražite dodatne informacije o pretplati.
Korištenje XM radija
Odabir XM radio kanala
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio.
2. Dovršenje postupka:
• Za odabir posebnog XM kanala unutar odabrane kategorije odaberite Channel guide, odaberite kanal, a zatim
Nazad.
• Za ručni unos broja XM kanala odaberite Channel entry, unesite broj kanala te odaberite Gotovo.
Prilagođavanje vodiča kroz kanale
XM Radio kanali grupirani su u kategorije. Možete odabrati kategoriju kanala koja se javlja u vodiču kroz kanale.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio > Category.
2. Odaberite kategoriju.
Popis XM kanala
Popis XM kanala pripada kategoriji kanala koji se mogu prilagoditi. Svoje omiljene kanale možete spremiti u popis
kanala.
Spremanje XM kanala u popis
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio.
2. Dovršenje postupka:
• Za odabir posebnog XM kanala unutar odabrane kategorije odaberite Channel guide, odaberite kanal, a zatim
Nazad.
• Za ručni unos XM kanala odaberite Channel entry.
3. Odaberite Save preset.
Podešavanje glasnoće XM radija
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > XM Audio.
2. Dovršenje postupka:
• Za isključivanje ili uključivanje glasnoće XM radija odaberite Glasnoća.
• Za podešavanje glasnoće koristite klizač.
Promjena postavki XM na karti
Možete brzo promijeniti XM kanal ili podesiti glasnoću za vrijeme pregleda karte ili mjerača na upravljačkoj ploči.
1. Iz bilo koje karte ili zaslona mjerača na upravljačkoj ploči odaberite XM.
2. Podesite XM kanal ili podesite glasnoću.
3. Odaberite Nazad za povratak na kartu ili mjerače upravljačke ploče.
12
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
Dodatak
Dodatak
Jamstvo za meteorološke podatke
SOFTVER ZA METEOROLOŠKE PODATKE ISPORUČUJE SE “KAKO JEST.” SVA DRUGA JAMSTVA,
IZRIČITA ILI PODRAZUMIJEVANA, UKLJUČUJUĆI SVA JAMSTVA GLEDE POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE ILI
POGODNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU ILI POŠTOVANJE PRAVA OVIM SE ISKLJUČUJU.
SIGURNOST KORISNIKA
Ako koristite XM Services, vaša je dužnost razborito postupanje i poštivanje svih mjera opreza propisanih zakonom i
vašom zdravorazumskom prosudbom. Vi preuzimate cjelokupni rizik povezan s upotrebom usluge. XM i Garmin ne
preuzimaju nikakvu odgovornost za nesretne slučajeve koji su posljedica ili povezani s upotrebom značajke Services.
Radio Service uključuje meteorološke i prometne informacije, a vi primate na znanje da takve informacije ne pružaju
“životnu sigurnost”, nego su dodatne i savjetodavne, pa se, prema tome, ne možete pouzdati u njih kao da su ključne
za sigurnost prilikom upotrebe bilo kakvog zrakoplova, plovila i automobila. Ove informacije pružaju se “kako jesu,”
a XM i Garmin odriču se bilo kakvih jamstava, izričitih ili podrazumijevanih, u vezi s tim ili emitiranjem i prijemom
istih. Nadalje, XM i Garmin ne jamče točnost, pouzdanost, potpunost ili aktualnost meteoroloških i prometnih
informacija pruženih putem usluge Radio Service. XM i Garmin, njihovi dobavljači podataka, pružatelji usluga,
marketinški/distribucijski, softverski ili internetski partneri ili proizvođači hardvera nisu ni u kom slučaju odgovorni
vama ili nekoj trećoj strani za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posljedičnu, posebnu ili kaznenu nadoknadu
štete ili gubitak profita koji je posljedica upotrebe ili prekida emitiranja ili prijema usluge.
OGRANIČENJA NAŠE ODGOVORNOSTI
a) IZJAVE O ODRICANJU ODGOVORNOSTI.
OSIM KAKO JE OVDJE IZRIČITO NAVEDENO, NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA NITI IZJAVE, IZRIČITE
ILI PODRAZUMIJEVANE, VEZANE ZA USLUGU RADIO SERVICE. USLUGU KORISTITE NA VLASTITI
RIZIK. SADRŽAJ I FUNKCIONALNOST USLUGE PRUŽA SE “KAKO JEST,” BEZ BILO KAKVIH
JAMSTAVA, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH. SVA TAKVA JAMSTVA ILI IZJAVE (UKLJUČUJUĆI,
BEZ OGRANIČENJA, PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA POGODNOSTI ZA TRŽIŠTE, POGODNOSTI ZA
ODREĐENU NAMJENU, VLASNIŠTVA I POŠTIVANJA PRAVA) OVIME SE ODRIČU.
b) OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI.
NISMO ODGOVORNI ZA BILO KAKVU POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ILI GUBITKE
POVEZANE S UPOTREBOM USLUGE RADIO SERVICE, BEZ OBZIRA RADI LI SE O NEMARU ILI NEČEM
DRUGOM. NAŠA POTPUNA ODGOVORNOST VAMA ILI DRUGIM OSOBAMA KOJE SU KORISNICI VAŠIH
USLUGA, BEZ OBZIRA NA UZROK, NI U KOM SLUČAJU NE MOŽE PRIJEĆI IZNOS KOJI STE NAM
PLATILI ZA USLUGU KOJU STE PRIMALI TIJEKOM PERIODA OD ŠEST (6) MJESECI NEPOSREDNO
PRIJE ODREĐENOG DOGAĐAJA KOJI JE UZROKOVAO PRIMJENJUVU ŠTETU ILI GUBITAK. OVA
DISTRIBUCIJA RIZIKA ODRAŽAVA SE U NAŠIM CIJENAMA. PREMA VAŠIM DRŽAVNIM ZAKONIMA
MOŽDA IMATE VEĆA PRAVA NEGO ŠTO SU OVDJE NAVEDENA.
Ovaj proizvod razvijen je koristeći DAFIF™, proizvod agencije National Geospatial-Intelligence Agency.
Ovaj proizvod podržali su, ili na neki drugi način odobrili, agencija National Geospatial-Intelligence Agency ili
američko ministarstvo obrane (10 U.S.C. 425).
a. Prema odredbi 10 U.S.C. 456, protiv Sjedinjenih Američkih Država ne može se podići civilna tužba na temelju
sadržaja navigacijskog pomagala koji su pripremile ili distribuirale bivša agencija Defense Mapping Agency (DMA)
ili agencije National Imagery and Mapping Agency (NIMA) i National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
b. DAFIF™ proizvod isporučuje se “kakav jest” i NGA ne pruža nikakvo jamstvo, izričito ili podrazumijevano,
uključujući, ali bez ograničenja na, podrazumijevana jamstva pogodnosti za tržište i pogodnosti za određenu namjenu
ili koja proizlaze iz odredbi ili zakona, ili načina poslovanja ili poslovne prakse, glede točnosti i rada proizvoda.
c. Niti NGA niti njezino osoblje nisu odgovorni za bilo kakve zahtjeve za odštetom, gubitke i štetu proizašlu iz ili
povezanu s upotrebom ovog proizvoda. Korisnik pristaje da neće ni koji način teretiti agenciju United States National
Geospatial-Intelligence Agency. Jedini i isključivi pravni lijek dostupan korisniku je prestanak korištenja DAFIF
proizvoda. Ovaj proizvod razvijen je koristeći DAFIF™, proizvod agencije National Geospatial-Intelligence Agency.
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
13
Dodatak
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA ZA ISCRTAVANJE PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA
SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u
ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin
i/ili davatelji sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema
Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima
o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da
su struktura, organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili
davatelja sadržaja - trećih strana te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja - trećih strana. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje,
obrnuti inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove
zasnovane na Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time
kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo koje druge primjenjive države.
Meteorološka upozorenja i meteorološko izvješće - Opis nijansi boja
Boja
Pomorska
Podkategorije
meteorološka
grupa
Svijetlo plava Bujice
Tamnoplava Poplava
Narančasto
Poplava određenog područja, poplava obale, lavina blata, poplava, visoka
razina vode, hidrološka, obolna poplava na jezerima, poplava izazvana olujom
Pomorski/Vjetar Oštri vjetar, ekstremni vjetar, smrznuta morska voda pri kontaktu, udari vjetra,
opasno more, jaki valovi, jak vjetar, orkanski vjetrovi, jezerski vjetar, Les
Suêtes vjetrovi, niski vodostaj, pomorsko vrijeme, povratna struja, opasni
vjetrovi za manja plovila, opasno more za manje brodove, opasni vjetrovi za
male brodove pri lukama i ušćima rijeka, opasni vjetrovi za male brodove,
olujno nevrijeme, udari vjetra, oluja, snažni vjetar, tsunami, pijavica, vjetar,
olujni vjetar
Razno
Kvaliteta zraka, nepomični zrak, padanje pepela, pijesak nošen vjetrom, velika
vrućina, vrijeme pogodno za požare, vrućina, visoka temperatura i vlažnost,
indeks topline, indeks topline i zdravlje, kiša, posebno vrijeme, vrijeme
Snažna oluja
Crveno
Tornado
Ljubičasta
Tropski
Uragan, kopneni uragan, kontinentalna tropska oluja, tropska oluja, tajfun
Tamnosiva
Vidljivost
Gusta magla, gusti dim, pješčana oluja, smog
Bijela
Zima
Pritjecanje polarnog zraka, lavina, mećava, snježni zapusi, nagli pad
temperature, ekstremna hladnoća, nagli pad temperature ispod nule,
smrzavanje, ledena kišica, ledena magla, ledena kiša, mraz, smrzavanje
tla, smrznuta morska voda pri kontaktu, jak snijeg, ledena oluja, snijeg na
jezerima, snježni zapusi, susnježica, snijeg, snijeg i snježni zapusi, snježna
oluja, hladnoća vjetra, zimska oluja, zimsko vrijeme
Žuto
Ružičasta
Ugovor za uslugu XM Satellite Radio Service
XM Satellite Radio Inc.
Hardver i obavezna mjesečna pretplata prodaju se odvojeno. Naknada za pretplatu je samo za korisnike. Mogu se
primjenjivati druge naknade i porezi, uključujući jednokratnu naknadu za aktivaciju. Sve naknade za programiranje
i meteorološke podatke podložne su promjeni. XM WX prikazi meteoroloških podataka i dostupnost pojedinih
proizvoda razlikuju se prema hardveru. Prijem XM signala može varirati ovisno o lokaciji. Pretplate podložne
korisničkom ugovoru uključene su u XM komplet dobrodošlice i dostupne na adresi xmradio.com. XM Radio U.S.
Usluge satelita dostupne su jedino osobama starijima od 18 u 48 kontinentalnih američkih saveznih država i D.C. XM
WX registrirani je trgovački znak tvrtke XM Satellite Radio Inc.
14
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
Indeks
Indeks
A
alarmi
bujice 11
pomorski 11
poplava 11
snažna oluja 11
tornado 11
animirana radarska petlja 2
antena
odabir mobilnog telefona ili XM 11
odabir vanjske ili unutarnje 11
zahtjevi 1
C
ćelije oluje 3
centri tlaka 5
D
Državni meteorološki zavod (National
Weather Service) 1
E
emitiranja, podaci o vremenu 2
I
IC satelitsko snimanje 2
infracrveni satelitski podaci 2, 9
izvješća plutače 8
izvješća, vrijeme 4
J
jačina zvuka 12
K
Karta padalina 2
karta Perspective 3D 9
Karta prognoze 4
Karta uvjeta na moru 5
karte
izmjena 3
navigacija 9
perspective 3D 9
predviđanje vremena 2
prognoza 4
ribolov 9
ribolovna prognoza 7
uvjeti na moru 5
kontaktiranje službe za korisničku
podršku i
kupi WX 2
L
legende 6
lokacije riba 7, 10
M
međutočke, stvaranje 9
munje 3
N
način rada simulatora i
naoblaka 2
navigacijska karta 9
nijanse boja 14
P
padaline 2
popis kanala 12
prekrivanje, vrijeme 9
pretplata
vrijeme 11
prognostičarska ribolovna karta 7
prognoze 4
budućnost 4
grad 5
pomorski 4
prošlo 4
pučina 4
riba 10
trenutno 4
vrijeme 4
fronte 5
izvješća 4
Karta padalina 2
podaci o padalinama 2
prekrivanje 9
upozorenja 4
X
XM WX Satellite Weather 1
XM Satellite Radio 12
R
radio prijemnik i
radio, XM satelitski 12
registracija 2
Ribolovna karta 9
vrijeme 7
S
služba za korisničku podršku i
Služba za korisničku podršku tvrtke
Garmin i
T
temperatura vode 7
tlak na površini 7
tlak, površina 7
U
upozorenja, vrijeme 4
uragani 3
Usluga XM Satellite Radio 12
uvjeti na moru 5
V
val
razdoblje 6
smjer 6
visina 6
vanjska antena 11
vidljivost
prikaz vremena 8
vjetrovi na površini 5
vjetrovi, površina 5
vodič kroz kanale 12
vrijeme
alarmi 11
antena i
Dodatak za GPSMAP 700 Series Weather i XM Satellite Radio
15
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka) tijekom vijeka trajanja proizvoda
tvrtke Garmin posjetite Garminovu web-stranicu www.garmin.com.
© 2011. Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Svibanj 2011
190-01246-46 Rev. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising