Garmin | GPSMAP 720 | User manual | Garmin GPSMAP 720 korisnicki prirucnik

Garmin GPSMAP 720 korisnicki prirucnik
GPSMAP serija 700
korisnički priručnik
®
© 2010-2011 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti,
preuzimati ili pohranjivati na bilo kojem mediju za pohanu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje
jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja i ispis jedne kopije ovog priručnika ili
dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o
autorskom pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te
izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin
(www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, logotip Garmin, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® i MapSource® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica
registrirani u SAD-u i drugim državama. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ i UltraScroll™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili
njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin. NMEA 2000® i logotip NMEA 2000
registrirani su trgovački znakovi nacionalnog udruženja za pomorsku elektroniku (National Maritime Electronics Association). Windows® je
zaštićeni trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama. XM® i XM WX Satellite Weather® registrirani su trgovački
znakovi tvrtke XM Satellite Radio Inc.
Uvod
Uvod
 UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Ovaj priručnik sadrži informacije o sljedećim proizvodima:
•
•
•
GPSMAP® 720/720s
GPSMAP 740/740s
GPSMAP 750/750s
Savjeti i prečaci
•
•
•
•
Odaberite Početna stranica s bilo kojeg zaslona za povratak na početni zaslon.
Odaberite Izbornik s bilo kojeg glavnog zaslona za pristup dodatnim postavkama.
Pritisnite i otpustite za podešavanje postavki pozadinskog osvjetljenja i načina rada boja.
Pritisnite i držite kako biste uključili ili isključili uređaj za iscrtavanje.
Oznake u priručniku
Kada u priručniku vidite uputu za odabir stavke, prstom dodirnite stavku na zaslonu za odabir. Male strelice (>) u
tekstu ukazuju na to da stavke trebate odabrati određenim redoslijedom. Na primjer, ako vidite “odaberite Karte >
Navigacijska karta,” trebate dodirnuti Karte i nakon toga Navigacijska karta.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
i
Sadržaj
Sadržaj
Uvod..................................................................i
Konfiguracija prikaza..............................................45
Navigacijske preference.........................................45
Informacije o vašem plovilu....................................50
Alarmi.....................................................................51
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje.........52
Početak rada...................................................1
Radar.............................................................54
Savjeti i prečaci......................................................... i
Oznake u priručniku.................................................. i
Prednja i stražnja ploča............................................1
Uključivanje uređaja za iscrtavanje..........................1
Isključivanje uređaja za iscrtavanje..........................1
Početne postavke uređaja za iscrtavanje.................2
Primanje signala GPS satelita..................................2
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja..................2
Podešavanje rada boja.............................................2
Umetanje i vađenje podatkovnih i memorijskih
kartica....................................................................2
Prikaz informacija o sustavu.....................................3
Upoznavanje s početnim zaslonom..........................3
Karte i 3D prikazi karte...................................4
Navigacijske karte....................................................4
Sustav za automatsko identificiranje......................12
Perspective 3D.......................................................15
BlueChart g2 Vision................................................16
Mariner’s Eye 3D....................................................17
Fish Eye 3D............................................................18
Ribolovna karta......................................................19
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti..........19
Pregled fotografija orijentira iz zraka......................20
Animirani indikatori morskih mijena i struja............21
Detaljni podaci o cestama i točkama interesa........21
Automatsko navođenje...........................................21
Kombinacije..................................................22
O kombiniranom zaslonu........................................22
Konfiguriranje kombiniranog zaslona.....................22
Navigacija......................................................25
Osnovna pitanja o navigaciji...................................25
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje.............25
Međutočke..............................................................26
Rute........................................................................28
Trase......................................................................30
Navigacija uz Garmin sustav autopilota.................32
Kamo?...........................................................33
Odredišta pomorskih usluga...................................33
Podaci almanaha, broda i podaci za
okoliš.............................................................36
Podaci almanaha....................................................36
Podaci plovila.........................................................38
Podaci za okoliš.....................................................41
Konfiguracija uređaja...................................44
Osnovna pitanja za konfiguriranje uređaja.............44
Način rada simulatora............................................44
Automatsko uključivanje uređaja za
iscrtavanje............................................................44
ii
Emitiranje radarskih signala...................................54
Podešavanje skale zumiranja na radarskom
zaslonu................................................................54
Načini prikaza radara.............................................55
Međutočke i rute na radarskom zaslonu................60
Upoznavanje s radarskim prekrivanjem.................61
Optimizacija radarskog prikaza..............................62
Izgled radarskog prikaza........................................66
Izgled prikaza radarskog prekrivanja......................69
Sonar.............................................................71
Prikazi sonara.........................................................71
Zapisnik dubine......................................................73
Zapisnik temperature sonde...................................73
Međutočke na zaslonu sonara...............................74
Izgled prikaza sonara.............................................74
Alarmi sonara.........................................................77
Konfiguriranje sonde..............................................78
Digitalno selektivno pozivanje....................79
Uređaj za iscrtavanje i funkcija VHF radio
uređaja.................................................................79
Uključivanje DSC-a................................................79
Upoznavanje s DSC popisom................................79
Dolazni pozivi u pomoć..........................................80
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s
VHF radija............................................................80
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s
uređaja za iscrtavanje..........................................80
Praćenje položaja...................................................81
Pojedinačni rutinski pozivi......................................83
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do
AIS cilja................................................................83
Dodatak.........................................................84
Specifikacije...........................................................84
Baždarenje zaslona osjetljivog na dodir.................84
Snimke zaslona......................................................85
Prikaz lokacija GPS satelita...................................85
Korištenje WAAS/EGNOS......................................85
Informacije o sustavu.............................................85
NMEA 0183 i NMEA 2000......................................86
Registracija uređaja................................................89
Kontaktiranje službe za korisničku podršku
tvrtke Garmin.......................................................89
Izjava o usklađenosti..............................................89
Licencni ugovor za softver......................................89
Indeks............................................................90
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Početak rada
Početak rada
Prednja i stražnja ploča
➊
➋
➌
GPSMAP serija 700 pregled sprijeda
➊
Tipka napajanja
➋
Senzor automatskog
pozadinskog osvjetljenja
➌
Utor SD kartice
➊
➋
➌
➍
GPSMAP serija 700 pregled straga
➊
NMEA 2000 priključak
➋
Priključak za napajanje / prijenos
podataka
➌
Priključak za radar
➍
Priključak za vanjsku GPS antenu
Uključivanje uređaja za iscrtavanje
Pritisnite i otpustite
.
Isključivanje uređaja za iscrtavanje
Pritisnite i držite
.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
1
Početak rada
Početne postavke uređaja za iscrtavanje
Prilikom prvog uključivanja uređaja za iscrtavanje potrebno je konfigurirati niz početnih postavki. Te postavke moraju
se konfigurirati i prilikom vraćanja originalnih tvorničkih postavki (str. 86). Svaku od tih postavki možete ažurirati i
kasnije. Slijedite upute na zaslonu kako biste konfigurirali početne postavke.
Primanje signala GPS satelita
Kad uključite uređaj za iscrtavanje, GPS prijemnik mora prikupiti satelitske podatke i odrediti trenutni položaj. Kad
uređaj za iscrtavanje dobije satelitske signale, crtice koje označavaju jačinu satelitskih signala pri vrhu početnog zaslona
. Nakon što uređaj za iscrtavanje izgubi satelitske signale, zelene crtice nestaju
i na zaslonu karte će
su zelene
se prikazati trepćući upitnik za ikonu vozila (plovila).
Više informacija o sustavu GPS možete pronaći na adresi www.garmin.com/aboutGPS.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Prikaz.
SAVJET: Pritisnite i otpustite na bilo kojem zaslonu kako biste otvorili zaslon prikaza.
2. Podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
• Odaberite Pozadinsko osvjetljenje > Automatski kako biste uređaju za iscrtavanje dopustili da automatski
podesi pozadinsko osvjetljenje na temelju osvjetljenja u prostoru.
• Za ručno podešavanje pozadinskog osvjetljenja koristite klizač.
Odaberite Pozadinsko osvjetljenje kako biste prebacivali između automatskog i ručnog načina rada.
Podešavanje rada boja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Prikaz.
SAVJET: Pritisnite i otpustite na bilo kojem zaslonu kako biste otvorili zaslon Prikaz.
2 Odaberite Način rada boja.
3. Odaberite Dnevne boje, Noćne boje ili Automatski.
Automatske postavke automatski mijenjaju shemu boja na osnovi vremena izlaska i zalaska sunca.
Umetanje i vađenje podatkovnih i memorijskih kartica
Za prikaz satelitskih slika visoke rezolucije i usporednih fotografija luka, marina i drugih točaka interesa iz zraka,
možete umetnuti dodatne podatkovne kartice BlueChart® g2 Vision®. Možete umetnuti prazne SD memorijske kartice
za prijenos podataka poput međutočaka, ruta i trasa do drugog kompatibilnog Garmin uređaja za iscrtavanje ili računala
(str. 52). Utor za SD karticu nalazi se s prednje strane uređaja za iscrtavanje.
•
•
Otvorite pristupna vratašca, umetnite podatkovnu ili memorijsku karticu u utor (s oznakom
➊ okrenutom udesno) i zatim pritisnite karticu tako da sjedne na svoje mjesto.
Ponovo pritisnite podatkovnu ili memorijsku karticu u utor i otpustite je kako biste izbacili
karticu.
➊
2
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Početak rada
Prikaz informacija o sustavu
Možete pogledati verziju softvera, verziju osnovne karte, informacije o dodatnoj karti (ako postoji), softversku verziju
dodatnog radara tvrtke Garmin (ako postoji) i ID broj uređaja. Ove vam informacije mogu biti potrebne za ažuriranje
softvera sustava ili za kupovinu dodatnih kartografskih podataka.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu.
Upoznavanje s početnim zaslonom
Za pristup svim ostalim zaslonima koristite Početni zaslon.
Napomena: Opcije na ovom zaslonu variraju, ovisno o vrsti uređaja za iscrtavanje i dodatnih priključenih uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Karte—omogućavanje pristupa navigacijskoj karti, kartama Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D,
ribolovnoj karti i radarskom prekrivanju.
Napomena: Karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su samo ako koristite SD karticu
BlueChart g2 Vision (str. 16). Ribolovna karta dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision,
SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
Sonar—postavljanje i pružanje informacija (dostupno samo s uređajem serije "S", poput GPSMAP 720s) (str. 71).
Kombinacije—postavljanje zaslona za prikaz podijeljenog zaslona za pregled karta/karta, karta/sonar, karta/radar,
sonar/radar ili sonar/zapis temperature (str. 22).
Informacije—prikaz informacija, uključujući plimu i oseku, struje, podatke o nebu, korisničke podatke, informacije
o drugim plovilima i mjerače (str. 36).
Oznaka—označavanje, uređivanje ili brisanje trenutne lokacije kao međutočke ili lokacije čovjeka u moru (str. 27).
Kamo?—prikaz značajki navigacije (str. 33).
Radar—postavljanje i prikaz radara (dostupno samo ako je uređaj za iscrtavanje povezan s brodskim radarom tvrtke
Garmin) (str. 54).
Vrijeme—(samo Sjeverna Amerika) postavljanje i prikaz raznih vremenskih parametara, uključujući padaline,
prognozu, ribolov, uvjete na moru i vidljivost (dostupno samo ako je uređaj za iscrtavanje povezan s modulom
za vrijeme i ako imate XM® pretplatu). Vidi GPSMAP 700 Series Weather® i dodatak XM Satellite Radio (samo
Sjeverna Amerika).
Konfiguracija—omogućavanje pregleda i uređivanja postavki uređaja za iscrtavanje i sustava (str. 44).
Čovjek u moru—označavanje trenutne lokacije kao međutočke i postavljanje kursa na prethodno označenu lokaciju
(str. 27).
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
3
Karte i 3D prikazi karte
Karte i 3D prikazi karte
Uređaji za iscrtavanje iz serije GPSMAP 700 imaju osnovnu slikovnu kartu. Karti i 3D prikazi karte navedeni u
nastavku dostupni su na uređaju za iscrtavanje.
Napomena: Karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su samo ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision
(str. 16). Ribolovna karta dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša
ugrađena karta podržava ribolovne karte.
•
•
•
•
•
•
Navigacijska karta—prikazuje podatke o navigaciji koji su dostupni na prethodno učitanim kartama i dodatnim
kartama, ako su dostupne. Podaci uključuju plutače, svjetla, kabele, mjerenja dubine, marine i stanice za predviđanje
morskih mijena u zračnom prikazu (str. 4).
Perspective 3D—prikazuje pregled odozgo i iza plovila za vizualnu pomoć u navigaciji (str. 15).
Mariner’s Eye 3D—prikazuje detaljan 3‑dimenzionalni prikaz odozgo i iza plovila za vizualnu pomoć u navigaciji
(str. 17).
Fish Eye 3D—nudi vizualni prikaz morskog dna prema informacijama s karte (str. 18).
Ribolovna karta—uklanja navigacijske podatke s karte istovremeno pojačavajući obrise dna radi očitavanja dubine
(str. 19).
Radarsko prekrivanje—dodaje radarske informacije na navigacijsku ili ribolovnu kartu (str. 61).
Navigacijske karte
Navigacijska karta koristi se za planiranje kursa, prikazivanje informacija karte i kao pomagalo pri navigaciji.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Navigacijska karta s BlueChart g2 Vision podacima
➊
Svjetlo
➋
Pomorske usluge
➌
Vaše plovilo
➍
Podvodna olupina
➎
Plutača
➏
Izložena olupina
➐
Skala zumiranja
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem
Razina zumiranja označena je brojem mjerila pri dnu navigacijske karte (
udaljenost na karti.
Odaberite
i
). Traka ispod broja mjerila predstavlja
za smanjivanje i povećavanje.
Promjena s jedne na drugu kartu
1. Na karti ili 3D prikazu karte odaberite Izbornik > Promijeni kartu.
2. Odaberite drugu kartu.
4
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Karte i 3D prikazi karte
Simboli karte
Karte BlueChart g2 i BlueChart g2 Vision koriste grafičke simbole za opis značajki karte, koji su usklađeni sa
standardima za američke i međunarodne karte. U nastavku su prikazani neki, ali ne i svi, od uobičajenih simbola koje
biste mogli vidjeti.
Ikona
Opis
Stanica za mjerenje
morskih struja
Ikona
Informacije
Opis
Pomorske usluge
Stanica za predviđanje
morskih mijena
Ikona
Opis
Dostupna fotografija iz
zraka
Dostupna fotografija iz iste
perspektive
Ostale značajke zajedničke za većinu karata uključuju linije konture dubine (s dubokom vodom predstavljenom bijelom
bojom), pojaseve morskih mijena, podatke o dubini (kao što su opisani na izvornoj papirnatoj karti), navigacijska
sredstva i simbole te područja s preprekama i kabelima.
Kretanje prema odredištu na karti
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što
vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i
ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili
ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Dodirnite kartu kako biste odabrali lokaciju pomoću pokazivača ( ).
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi na kako biste navigirali izravno do lokacije.
• Odaberite Ruta do kako biste stvorili rutu do lokacije, uključujući skretanja (str. 28).
• Želite li koristiti automatsko navođenje, odaberite Vodi do (str. 21).
6. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, sivi segment unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači
da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za
minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 46).
7. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
1.
2.
3.
4.
5.
Pomicanje navigacijske karte, ribolovne karte ili radarskog prekrivanja
Možete se pomaknuti sa svoje trenutne lokacije na druga područja na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti ili na
radarskom prekrivanju.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2
ili ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte. Radarsko prekrivanje dostupno je kad je uspostavljena veza s
kompatibilnim radarom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta, Ribolovna karta ili Radarsko prekrivanje.
3. Dodirnite i povucite navigacijski zaslon za pomicanje karte.
Kad kartu pomaknete preko ruba, zaslon se pomiče dalje kako bi omogućio neprekidan prikaz karte.
4. Odaberite Zaustavi pomicanje kako biste zaustavili pomicanje i vratili zaslon na trenutnu lokaciju.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
5
Karte i 3D prikazi karte
Konfiguriranje izgleda simbola međutočke
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik > Međutočke i trase > Prikaz međutočke.
4. Odaberite simbol međutočke.
5. Dovršenje postupka:
• Odaberite Oznaka za prikaz naziva i simbola.
• Odaberite Samo simbol za prikaz simbola.
• Odaberite Komentar za prikaz komentara koje ste dodali (str. 27).
• Odaberite Sakrij za sakrivanje simbola.
Postavljanje boje aktivne trase
Vidi (str. 31).
Prikazivanje ili skrivanje trasa u boji
Možete odrediti boju trase (str. 31) i tada prikazati ili sakriti sve trase u toj boji.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik > Međutočke i trase > Prikaz trasa.
Odaberite boju za prikazivanje ili sakrivanje svih trasa te boje.
Pregled informacija o lokaciji i objektu na karti
Možete pregledati informacije o lokaciji ili objektu na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Dodirnite lokaciju ili objekt.
Uz desnu stranu karte prikazat će se popis opcija. Prikazane opcije mijenjaju se s obzirom na odabranu lokaciju ili
objekt.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Pregled kako biste pregledali pojedinosti objekata koji se nalaze u blizini pokazivača. (Pregled
se neće prikazati ako se pokazivač ne nalazi u blizini objekta. Ako se pokazivač nalazi u blizini samo jednog
objekta, prikazat će se naziv objekta.)
• Odaberite Navigiraj do za prelazak na odabranu lokaciju (str. 5).
• Odaberite Stvori međutočku kako biste označili međutočku na lokaciji pokazivača.
• Odaberite Izmjeri udaljenost za pregled udaljenosti i smjera objekta sa svoje trenutne lokacije. Informacije
će se prikazati u gornjem lijevom kutu zaslona. Odaberite Postavi referencu za mjerenje od odabrane lokacije
umjesto od trenutne lokacije.
• Odaberite Informacije za prikaz morskih mijena (str. 36), struja (str. 37), neba (str. 38), napomena na karti ili
informacija o lokalnim uslugama blizu pokazivača.
• Odaberite Prekini usmjeravanje za uklanjanje usmjerivača sa zaslona. Odaberite Zaustavi pomicanje kako
biste zaustavili pomicanje i vratili zaslon na trenutnu lokaciju.
Pregled dodatnih informacija o objektu
Možete pregledavati informacije o stavkama karte, međutočkama i kartama na zaslonu.
Napomena: Karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su samo ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision
(str. 16). Ribolovna karta dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša
ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
6
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Karte i 3D prikazi karte
3. Dodirnite objekt ➊.
4. Odaberite gumb s nazivom stavke ➋ za prikaz informacija.
➋
➊
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena prikazuju se na karti s ikonom stanice za predviđanje morskih mijena
( ). Možete pregledati detaljni grafikon stanice za predviđanje morskih mijena kako biste mogli predvidjeti razinu
morske mijene u različitim trenucima ili u različite dane (str. 36).
Napomena: Ikone stanica za predviđanje morskih mijena dostupne su samo ako koristite SD karticu
BlueChart g2 Vision (str. 16). Ribolovna karta dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu
BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite ikonu stanice za predviđanje morskih mijena ( ).
Informacije o smjeru morske mijene ➊ i razini morske mijene ➋ prikazuju se pored ikone.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite gumb s nazivom stanice ➌.
• Odaberite Pregled ako se u blizini nalazi više stavki i odaberite gumb s nazivom stanice.
➌
➋
➊
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
7
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz i konfiguriranje morskih mijena i struja
Informacije o morskim mijenama i strujama možete prikazati i konfigurirati na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavke za navigacijsku kartu ili Postavke za ribolovnu kartu.
Odaberite Morske mijene/struje.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi kako bi se na karti prikazali indikatori stanica za mjerenje struja i stanica za predviđanje
morskih mijenja ili Isključi kako biste sakrili indikatore stanica za mjerenje morskih struja i stanice za
predviđanje morskih mijena.
• Odaberite Animirano za prikaz animiranih pokazivača stanica za predviđanje morskih mijena i animiranih
pokazivača smjera struje na karti (str. 21).
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D možete vidjeti pojedinosti o raznim
vrstama navigacijskih pomagala, uključujući svjetionike, svjetla i prepreke. Na (str. 10) potražite informacije o
konfiguraciji i izgledu navigacijskih simbola.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je samo ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision
(str. 16). Ribolovna karta dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša
ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
3. Kursorom odaberite navigacijsku oznaku ( ).
Prikazat će se opcija s prikazom navigacijske oznake, npr. Svjetionik ili Svjetlo.
4. Odaberite naziv navigacijske oznake (ili Pregled i zatim naziv navigacijske oznake) kako biste pregledali
pojedinosti o navigacijskoj oznaci.
Izgled navigacijske karte
Promjena orijentacije karte
Možete postaviti perspektivu karte na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavke za navigacijsku kartu ili Postavke za ribolovnu kartu.
Odaberite Izgled karte > Orijentacija.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Sjever gore za postavljanje vrha karte na smjer prema sjeveru.
• Odaberite Smjer gore za postavljanje vrha karte u skladu s podacima o smjeru primljenima sa senzora smjera,
poznatog i kao magnetski smjer, ili za upotrebu GPS podataka o smjeru. Linija smjera se na zaslonu prikazuje
okomito.
• Odaberite Kurs gore i postavite kartu tako da smjer navigacije uvijek bude okrenut prema gore.
Promjena pojedinosti zumiranja na karti
Možete podesiti količinu pojedinosti koja se prikazuje na karti pri različitim razinama zumiranja, za navigacijsku ili za
ribolovnu kartu.
1.
2.
3.
4.
8
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavke za navigacijsku kartu ili Postavke za ribolovnu kartu.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Karte i 3D prikazi karte
5. Odaberite Izgled karte > Pojedinosti.
6. Pomoću klizača odaberite razinu pojedinosti.
Odabir karte svijeta
Možete koristiti osnovnu kartu svijeta ili kartu osjenčanog reljefa na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. Ove su razlike
vidljive samo kad je karta previše udaljena da bi se vidjela detaljna karta.
Napomena: Karte osjenčanog reljefa dostupne su ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta
dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte. Osnovna karta svijeta dostupna je na svim uređajima za iscrtavanje iz serije GPSMAP 700.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavke za navigacijsku kartu ili Postavke za ribolovnu kartu.
Odaberite Izgled karte.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Karta svijeta > Puna za prikaz osjenčanog reljefa na karti.
• Odaberite Karta svijeta > Osnovna za prikaz osnovnih podataka karte na karti.
Prikaz i konfiguriranje linije smjera
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u smjeru kretanja. Izgled linije smjera možete konfigurirati
za navigacijsku ili ribolovnu kartu.
Linija smjera
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavke za navigacijsku kartu ili Postavke za ribolovnu kartu.
Odaberite Izgled karte > Linija smjera > Prikaz.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost > Promijeni udaljenost, unesite udaljenost do kraja linije smjera, a zatim odaberite
Gotovo.
• Odaberite Vrijeme > Promijeni vrijeme, unesite količinu vremena do kraja linije smjera, a zatim odaberite
Gotovo.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
9
Karte i 3D prikazi karte
Odabir izvora linije smjera
Izvor prikaza linije smjera na uređaju za iscrtavanje određuje se pomoću postavke izvora linije smjera (Automatski ili
GPS smjer) te ovisno o tome jesu li dostupne informacije o smjeru iz senzora smjera.
•
•
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ako su dostupne informacije o smjeru iz senzora smjera, a izvor smjera postavljen je na Automatski, i linija smjera
i ikona vozila poravnat će se sa smjerom iz senzora.
Ako su dostupne informacije o smjeru iz senzora smjera, a izvor smjera postavljen je na GPS smjer, linija smjera
poravnat će se s GPS smjerom, ali će se ikona vozila poravnati sa smjerom iz senzora.
Ako nisu dostupne informacije o smjeru iz senzora smjera, i linija smjera i ikona vozila poravnat će se s GPS
smjerom.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavke za navigacijsku kartu ili Postavke za ribolovnu kartu.
Odaberite Izgled karte > Linija smjera > Izvor.
Dovršenje postupka:
• Odaberite GPS smjer.
• Odaberite Automatski.
Prikaz i konfiguriranje podataka o dubini točke
Na navigacijskoj karti možete uključiti podatke o dubini i postaviti opasnu dubinu. Točke dubine koje su jednake ili
pliće od opasne dubine bit će označene crvenim tekstom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavke za navigacijsku kartu >
Izgled karte > Dubine točke > Uključi.
2. Odaberite Dubine točke > Opasno.
3. Unesite opasnu dubinu.
4. Odaberite Gotovo.
Konfiguriranje sjenčanja dubine
Možete prilagoditi izgled sjenčanja dubine na navigacijskoj karti.
Napomena: Sjenčanje dubine dostupno je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavke za navigacijsku kartu >
Izgled karte > Sigurnosno sjenčanje.
2. Dovršenje postupka:
• Unesite dubinu i odaberite Gotovo. Područja na karti s dubinom manjom od navedene osjenčana su plavim, a
područja s dubinom većom od navedene osjenčana su bijelim. Kontura će se uvijek iscrtati na odabranoj dubini
ili dublje.
• Odaberite Automatski za korištenje dubine s karte g2 Vision.
Prikaz i konfiguriranje navigacijskih simbola
Možete prikazati i konfigurirati izgled navigacijskih simbola na navigacijskoj ili ribolovnoj karti.
1.
2.
3.
4.
5.
10
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavke za navigacijsku kartu ili Postavke za ribolovnu kartu.
Odaberite Izgled karte > Simboli.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Karte i 3D prikazi karte
6. Dovršenje postupka:
• Odaberite Veličina navigacijske oznake za postavljanje veličine navigacijskih simbola prikazanih na karti, a
zatim odaberite veličinu.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > NOAA za prikaz NOAA simbola navigacijske oznake postavljenog na
karti.
• Odaberite Vrsta navigacijske oznake > IALA kako bi se na karti prikazivao simbol navigacijske oznake
Međunarodnog udruženja uprava pomorske signalizacije (IALA).
Prikaz dodatnih pojedinosti karte
Na navigacijskoj karti možete prikazati kopnene točke interesa, sektore svjetla i foto točke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavke za navigacijsku kartu >
Izgled karte > Simboli.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Kopnene točke interesa > Uključi za prikaz točaka interesa na kopnu.
• Odaberite Sektori svjetla za prikaz sektora u kojemu je vidljivo navigacijsko svjetlo. Odaberite Uključi za
prikaz sektora svjetla u svakom trenutku ili odaberite Automatski kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili
automatsko filtriranje sektora svjetla ovisno o razini zumiranja.
• Odaberite Foto točke > Uključi za prikaz ikona fotoaparata prilikom korištenja podatkovne kartice BlueChart
g2 Vision. Time ćete omogućiti pregled fotografija orijentira iz zraka (str. 20).
Promjena ikone vozila
Kao ikonu vozila na karti možete postaviti veliki, srednji ili mali prikaz plovila ili trokut.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavke za navigacijsku kartu >
Izgled karte > Simboli > Ikona vozila.
2. Odaberite željenu ikonu za prikaz plovila na navigacijskoj karti i ribolovnoj karti.
Prikaz servisnih pomorskih točaka
Servisne točke prikazuju lokacije na kojima se može obaviti pomorsko održavanje i dobiti usluge popravka.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavke za navigacijsku kartu >
Servisne točke > Uključi.
Prikaz i konfiguriranje ruža
Na navigacijskoj karti i na ribolovnoj karti možete prikazati ružu kompasa ➊ oko plovila, koja prikazuje smjer kompasa
okrenut u smjeru plovila. Smjer stvarnog ili manifesnog vjetra prikazat će se ➋ ako je uređaj za iscrtavanje priključen na
kompatibilni pomorski senzor vjetra.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Odaberite Izbornik.
Odaberite Postavke za navigacijsku kartu ili Postavke za ribolovnu kartu.
Odaberite Ruže.
Odaberite vrstu ruže (Kompas, Stvarni vjetar ili Manifesni vjetar).
➊
➋
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
11
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 50).
Prikaz i konfiguriranje podatkovnih maski
Vidi “O prikazu brojeva na karti” (str. 48).
Korištenje međutočaka
Vidi “Međutočke” (str. 26).
Upotreba trasa
Vidi “Trase” (str. 30).
Sustav za automatsko identificiranje
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućava vam identifikaciju i praćenje drugih plovila.
O programu AIS
AIS vas upozorava na promet u području. Kada ga priključite na vanjski AIS uređaj, uređaj za iscrtavanje moći će
prikazati neke AIS informacije o drugim plovilima koja se nalaze unutar dometa, koja su opremljena transponderom
i koja aktivno emitiraju AIS informacije. Informacije prijavljene za svako od plovila uključuju identitet pomorske
mobilne službe (MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg prijavljenog položaja
plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg pristupa.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Određivanje AIS cilja na navigacijskoj karti
O AIS odašiljačima za potragu i spašavanje
AIS odašiljači za potragu i spašavanje (AIS-SART ili SART) samostalni su uređaji koji nakon aktiviranja prenose
izvješća o položaju u slučaju nužde. SART odašiljači razlikuju se od AIS odašiljača pa tako i izgledaju drugačije od
standardnih AIS simbola na uređaju za iscrtavanje. Umjesto praćenja SART odašiljača za izbjegavanje sudara, koristite
SART odašiljač za pronalaženje i određivanje položaja određenog plovila.
Navigacija do SART odašiljača
Nakon što primite signal od SART odašiljača, pojavit će se alarm signala pomoći.
Odaberite Pregled > Idi na za početak navigacije do SART odašiljača.
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol
Opis
AIS
cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija pridružena cilju označava smjer cilja.
➊
MMSI, brzina i smjer plovila prikazuju se ispod cilja ako su postavke pojedinosti podešene na
Prikaži (str. 14). Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će se natpis poruke.
Opasan cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS prijenos s plovila izgubljen, a uređaj za
➋
iscrtavanje prikazuje natpis poruke s upitom treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti
plovilo, s karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog opasnog cilja.
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu trokut pokazuje označava smjer u
➌
kojemu se AIS plovilo kreće.
12
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Karte i 3D prikazi karte
➍
➎
➏
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja opasnom cilju, a brojevi pored
simbola označavaju vrijeme do najbliže točke približavanja tom cilju.
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i prikazuje se natpis poruke. Nakon što je
alarm potvrđen, puni crveni trokut s pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i smjer cilja.
Ako je alarm za sudar u sigurnoj zoni Isključen, cilj će treperiti, ali zvučni alarm se neće oglasiti
i natpis alarma se neće prikazati (str. 15). Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će se
natpis poruke.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s plovila izgubljen, a uređaj za iscrtavanje
prikazuje natpis poruke s upitom treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s karte
ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Cilj je odabran.
AIS-SART odašiljač. Ovaj simbol odaberite ako želite pregledati više informacija o SART
odašiljaču te ako želite započeti navigaciju.
Izgubljen AIS-SART odašiljač.
Ispitivanje AIS-SART odašiljača. Ovaj se simbol javlja kad plovilo započne ispitivanje SART
uređaja, ono ne predstavlja stvarnu opasnost. Ove ispitne simbole i upozorenja možete
onemogućiti (str. 14).
Izgubljeno ispitivanje AIS-SART odašiljača.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i kopnenom kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku
neprekinute linije i bit će pridružen simbolu AIS cilja. Linija smjera ne prikazuje se na 3D prikazu karte.
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku isprekidane linije na karti ili 3D prikazu karte. Dužina
planirane linije kursa temelji se na vrijednosti planirane postavke smjera (str. 14). Ako aktivirani AIS cilj ne emitira
podatke o brzini ili se plovilo ne pomiče, linija planiranog kursa neće se prikazati. Podaci o promjenama u brzini,
kopnenom kursu ili brzini skretanja koje emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije kursa.
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu iz aktiviranog AIS cilja ➊, planirani kurs ➋ cilja
izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer kojim cilj skreće, a koji se također
temelji na podacima o brzini skretanja, određen je smjerom zavoja ➌ na krajevima linije smjera ➍. Dužina zavoja se ne
mijenja.
➋
➊
➍
➌
Cilj s planiranim kursom, smjerom i smjerom skretanja
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru ➎ dođu iz aktiviranog AIS cilja ➏ bez navođenja podataka o brzini skretanja,
planirani kurs ➐ cilja izračunava se na temelju podataka o kopnenom kursu.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
13
Karte i 3D prikazi karte
➐
➏
➎
Cilj s planiranim kursom i smjerom
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > AIS > Isključi.
Funkcija AIS onemogućena je na svim kartama i 3D prikazima karti. To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS
plovila, alarme za sudar koji rezultiraju iz praćenja i određivanja cilja AIS plovila i podatke o AIS plovilima.
Omogućivanje upozorenja na ispitivanje AIS-SART odašiljača
Kako biste izbjegli primanje većeg broja upozorenja na ispitivanje i simbola u napučenim područjima poput marina,
upozorenja na ispitivanje AIS-SART zanemaruju se prema zadanim postavkama. Ako želite ispitati AIS SART uređaj,
morate omogućiti primanje upozorenja na ispitivanje na uređaju za iscrtavanje.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguriranje > Ostala plovila > AIS SART ispitivanje.
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D prikazu karte. Raspon prikaza konfiguriran za jednu
kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuje se samo na tu kartu ili na taj 3D prikaz karte. Pojedinosti, planirani smjer
i postavke staza konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte primjenjuju se na sve karte i na sve 3D prikaze
karte.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta
dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > Postavke AIS prikaza.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Raspon AIS prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS
plovila. Odaberite udaljenost ili odaberite Prikaži sve.
• Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS.
• Odaberite Planirani smjer, unesite vrijeme planiranog smjera za plovila s aktivacijom AIS i odaberite Gotovo.
• Odaberite Staze za prikaz staza AIS plovila i zatim odaberite duljinu trase koja se prikazuje pomoću staze.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Dodirnite AIS plovilo.
Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS smjer i druge informacije prijavljene za ciljano AIS
plovilo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
14
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Karte i 3D prikazi karte
3. Dodirnite AIS plovilo.
4. Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Dodirnite AIS plovilo.
Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj cilj.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Alarm za sudar u sigurnoj zoni koristi se samo uz AIS. Sigurna zona koristit se za izbjegavanje sudara i može se
prilagoditi. Sve postavke alarma za sudar u sigurnoj zoni primjenjuju se na sve karte, na sve 3D prikaze karte, na sve
načine prikaza radara i na radarsko prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > Alarm za AIS > Uključi.
Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u prsten sigurne zone oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava
se alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Postavkom Isključeno onemogućava se natpis poruke i zvučni
alarm, ali objekt na zaslonu i dalje ostaje označen kao opasan.
2. Odaberite Domet kako biste postavili izmjereni polumjer obruča sigurne zone na određenu udaljenost od 500 stopa
do 2 nautičke milje (ili od 150 m do 3 km, odnosno od 500 stopa do 2 milje).
3. Odaberite udaljenost.
4. Odaberite Vrijeme do za oglašavanje alarma ako AIS ustanovi da će cilj ući u sigurnu zonu u vremenu unutar
definiranog vremenskog intervala (od 1 do 24 minute).
5. Odaberite vrijeme.
Prikaz popisa AIS ciljeva
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta
dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik > Druga plovila > AIS List.
Upućivanje poziva do AIS cilja
Vidi “Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do AIS cilja” (str. 83).
Perspective 3D
Perspective 3D pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je
prikaz koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanala i koristan je prilikom
određivanja ulaznih i izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Perspective 3D.
Perspective 3D
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Navigacijske karte
15
Karte i 3D prikazi karte
Prilagođavanje pregleda
• Odaberite
za približavanje prikaza svom plovilu i površini vode.
za odmicanje prikaza od svog plovila.
• Odaberite
) će se odmah prikazati pri dnu zaslona.
Mjerilo (
Pomicanje prikaza Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D
Na prikazima Perspective 3D, Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D možete se pomicati oko svoje trenutne lokacije.
Napomena: Karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupne su samo ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision
(str. 16).
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Mariner’s Eye 3D, Perspective 3D ili Fish Eye 3D.
Dodirnite zaslon i vucite prstom ulijevo ili udesno kako biste zarotirali 3D prikaz.
Odaberite Zaustavi pomicanje kako biste zaustavili pomicanje i vratili zaslon na trenutnu lokaciju.
Izgled karte Perspective 3D i Mariner’s Eye 3D
Prikaz prstena dometa
Prsteni dometa pomažu vam pri vizualizaciji udaljenosti u Perspective 3D ili karti Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2
Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
. Odaberite Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik > Izgled karte > Prsteni dometa > Uključi.
Odabir širine linije
Navigacijska linija je linija grimizne boje u prikazu Perspective 3D ili prikazu Mariner’s Eye 3D koja tijekom navigacije
označava smjer prema vašem cilju. Možete odrediti širinu navigacijske linije.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici BlueChart g2
Vision.
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Odaberite Izbornik > Izgled karte > Širina linije.
Unesite širinu.
Odaberite Gotovo.
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 50).
Prikaz i konfiguriranje podatkovnih maski
Vidi “Prikaz brojeva” (str. 48).
Korištenje međutočaka i trasa
Vidi “Međutočke” (str. 26) ili “Trase” (str. 30).
BlueChart g2 Vision
Dodatna, unaprijed programirana podatkovna kartica BlueChart g2 Vision omogućava vam da izvučete maksimum iz
svog uređaja za iscrtavanje. Osim detaljnog prikaza pomorskih karata, BlueChart g2 Vision posjeduje sljedeće značajke:
•
•
•
•
16
Mariner’s Eye 3D (str. 17)—donosi prikaz odozgo i iza plovila, kao 3‑dimenzionalnu pomoć u navigaciji. Karta
BlueChart g2 Vision Mariner’s Eye 3D detaljnija je od prethodno učitanih podataka.
Fish Eye 3D (str. 18)—donosi podvodni, trodimenzionalni pogled koji vizualno prikazuje morsko dno prema
informacijama s karte.
Ribolovne karte (str. 19)—prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura dna i bez navigacijskih podataka. Ova
karta najbolja je za ribolov na pučini, u dubokom moru.
Satelitske slike visoke rezolucije (str. 20)—satelitske slike visoke rezolucije služe kao realističan prikaz kopna i
vodenih površina na navigacijskoj karti.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Karte i 3D prikazi karte
•
•
•
Fotografije iz zraka (str. 20)—prikaz marina i drugih navigacijski značajnih fotografija iz zraka kako biste mogli
vizualizirati svoje okruženje.
Detaljni podaci o cestama i točkama interesa (str. 21)—prikaz cesta, restorane i druge točke interesa (POI) duž
obale.
Automatski navođenje (str. 21)—koristi određene podatke o sigurnoj dubini i visini te podatke karte radi
određivanja najboljeg kursa do odredišta.
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision
OBAVIJEST
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision nisu vodootporne. Dok ne koristite karticu, čuvajte je originalnoj ambalaži i ne
izlažite je suncu ili kiši kako je ne biste oštetili.
Podatkovne kartice BlueChart g2 Vision podložne su oštećenju zbog statičkog elektriciteta. U uvjetima niske vlažnosti
prije rukovanja karticom trebali biste se uzemljiti pomoću velikog metalnog predmeta kako biste spriječili oštećivanje
kartice.
Podaci s podatkovne kartice BlueChart g2 Vision ne mogu se prenositi na računalo u svrhu stvaranja sigurnosnih
kopija ili prikazivanja. Podatkovnu karticu možete koristiti samo na GPS uređajima tvrtke Garmin kompatibilnima s
proizvodom BlueChart g2 Vision ili s uređajima Garmin HomePort™.
Podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision (str. 2) možete umetati i vaditi dok je uređaj za iscrtavanje uključen ili
isključen.
Mariner’s Eye 3D
Podatkovna kartica BlueChart g2 Vision donosi kartu Mariner’s Eye 3D koja pruža detaljan 3‑dimenzionalni prikaz
iznad i iza plovila (prema kursu) i predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo. Ovaj je prikaz koristan prilikom
navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove, grebene, mostove ili kanale i prilikom određivanja ulaznih i izlaznih ruta u
nepoznate luke ili sidrišta.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D.
Mariner’s Eye 3D s prstenima dometa
Navigacijske karte
Prilagođavanje pregleda
Vidi “Prilagođavanje pregleda” (str. 16).
Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama
Vidi “Pregled pojedinosti o navigacijskim oznakama” (str. 8).
Izgled karte Mariner’s Eye 3D
Prilagođavanje izgleda 3D terena
Možete odabrati način prikaza podataka karte na 3D terenu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D > Izbornik > Izgled karte > Stil.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Klasično za upotrebu shema boja koje označavaju 3D teren.
• Odaberite Karte za 3D prikaz kartografskih podataka.
• Odaberite Fotografije za 3D prikaz satelitskih slika i kartografskih podataka.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
17
Karte i 3D prikazi karte
Prikaz ili skrivanje boja opasnosti
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D > Izbornik > Izgled karte > Boje opasnosti.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi za prikaz plitke vode i kopna u različitim bojama. Plava predstavlja duboku vodu, žuta plitku,
a crvena vrlo plitku vodu.
• Odaberite Isključi za prikaz kopna onako kako se vidi s vode.
Mariner’s Eye 3D,
boje opasnosti isključene
Mariner’s Eye 3D,
boje opasnosti uključene
Prikaz prstena dometa
Vidi “Prikaz prstena dometa” (str. 16).
Odabir sigurne dubine
Možete postaviti izgled sigurne dubine za Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Ova postavka utječe samo na izgled boja opasnosti na karti Mariner’s Eye 3D. Ona ne utječe na
postavku automatskog navođenja za dubinu sigurne vode (str. 46) ili na postavku sonara za alarm za plitku vodu
(str. 77).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Mariner’s Eye 3D > Izbornik > Izgled karte > Sigurna dubina.
2. Unesite dubinu.
3. Odaberite Gotovo.
Odabir širine linije
Vidi “Odabir širine linije” (str. 16).
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 50).
Prikaz i konfiguriranje prikaza brojeva
Vidi “Prikaz brojeva” (str. 48).
Korištenje međutočaka i trasa
Vidi “Međutočke” (str. 26) ili “Trase” (str. 30).
Fish Eye 3D
Pomoću linija kontura dubine kartografije BlueChart g2 Vision, Fish Eye 3D omogućuje prikaz morskog dna ili jezera.
Kada je priključena sonda sonara, pronađeni objekti (kao što su ribe) označeni su crvenim, zelenim i žutim krugovima.
Crvena boja označava najveća jata, a zelena najmanja.
18
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Karte i 3D prikazi karte
Fish Eye 3D sa sonarnim stošcem
Prilagođavanje pregleda
Vidi “Prilagođavanje pregleda” (str. 16).
Izgled karte Fish Eye 3D
Označavanje smjera prikaza karte Fish Eye 3D
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik > Pregled.
2. Odaberite Pramac, Krma, Lijeva strana ili Desna strana.
Prikaz sonarnog stošca na karti
Možete prikazati stožac koji označava područje prekriveno sondom.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik > Sonarni stožac > Uključi.
Prikaz pronađenih riba
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik > Simboli riba > Uključi.
Prikaz trasa
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Fish Eye 3D > Izbornik > Trase > Uključi.
Prikaz brojeva prekrivanja
Vidi “Prikaz brojeva” (str. 48).
Ribolovna karta
Koristite Ribolovnu kartu za detaljni prikaz kontura dna i mjerenja dubine na karti.
Ribolovna karta
Navigacijske karte
Ribolovna karta koristi detaljne batimetrijske podatke i najprikladnija je za ribolov na pučini, u dubokom moru.
Izgled ribolovne karte
Korištenje međutočaka
Vidi “Međutočke” (str. 26).
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
19
Karte i 3D prikazi karte
Upotreba trasa
Vidi “Trase” (str. 30).
Prikaz drugih plovila
Vidi “Konfiguriranje izgleda drugih plovila” (str. 50).
Prikaz navigacijskih oznaka
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Ribolovna karta > Izbornik > Navigacijske oznake > Uključi.
Prikaz brojeva prekrivanja
Vidi “Prikaz brojeva” (str. 48).
Prikaz satelitskih slika na navigacijskoj karti
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, ili na more i kopno možete prekriti satelitskim slikama visoke
rezolucije prilikom korištenja SD kartice BlueChart g2 Vision.
NAPOMENA: Kad su omogućene, satelitske slike visoke rezolucije prisutne su samo pri nižim razinama zumiranja.
Ako ne možete vidjeti slike visoke rezolucije u svojem području BlueChart g2 Vision, možete dalje zumirati pritiskom
gumba . Možete i povećati razinu detalja promjenom pojedinosti zumiranja na karti (str. 8).
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Postavke za navigacijsku kartu >
Fotografije.
2. Dovršenje postupka:
• Za prikaz standardnih kartografskih podataka na vodi, s kopnom prekrivenim fotografijama, odaberite Samo
kopno.
• Odaberite Prekrivanje foto-karte za prikaz fotografija na vodi i kopnu uz određeno zatamnjenje. Pomoću
klizača podesite zatamnjenje fotografije. Što je postotak veći, više će satelitskih fotografija pokrivati i kopno i
vodu.
Prekrivanje fotografijama isključeno
Prekrivanje fotografijama samo za kopno
Foto-karta pri 50%
Foto-karta pri 100%
Pregled fotografija orijentira iz zraka
Prije nego što omogućite pregled fotografija iz zraka na navigacijskoj karti, uključite postavku za foto točke (str. 11).
Unaprijed programirane podatkovne kartice BlueChart g2 Vision sadrže fotografije mnogih orijentira, marina i luka iz
zraka. Koristite ove fotografije kako biste se orijentirali odnosno upoznali s marinom ili lukom prije dolaska.
20
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Karte i 3D prikazi karte
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Odaberite ikonu fotoaparata.
• Standardna ikona fotoaparata ( ) označava fotografiju iz zraka.
) označava fotografiju iz iste perspektive. Fotografija slikana iz položaja
• Ikona fotoaparata sa stošcem (
fotoaparata, u smjeru u kojem pokazuje stožac.
3. Odaberite Pregled > Zračna fotografija.
i
za smanjivanje i povećavanje zračne fotografije prilikom pregleda na cijelom
Napomena: Odaberite
zaslonu.
Animirani indikatori morskih mijena i struja
Možete pregledavati animirane pokazivače stanica za predviđanje morskih mijena i animirane pokazivače smjera struje
na navigacijskoj ili ribolovnoj karti. Kako biste to omogućili, podaci o stanici za predviđanje morskih mijena i podaci o
smjeru struje moraju biti dostupni na prethodno učitanoj karti ili području BlueChart g2 Vision. Morate odabrati i
vrijednost Animirano za postavku Morske mijene/struje (str. 8).
Pokazivač stanice za predviđanje morskih mijena prikazuje se na karti u obliku okomitog grafikona sa
strelicom. Crvena strelica okrenuta prema dolje označava plimu u opadanju, a plava strelica okrenuta
prema gore označava plimu u porast. Nakon što pomaknete pokazivač preko pokazivača stanice za
predviđanje morskih mijena, iznad pokazivača stanice prikazat će se visina plime u stanici.
Pokazivači smjera struje prikazuju se u obliku strelica na karti. Smjer svake od strelica označava
smjer struje na određenoj lokaciji na karti. Boja strelice struje označava raspon brzine struje na toj
lokaciji. Nakon što premjestite pokazivač preko pokazivača smjera struja, iznad pokazivača smjera
prikazat će se specifična brzina struje na toj lokaciji.
Pokazivač
smjera
Boja
Žuta
Stanica za
predviđanje
morskih
mijena s
opadajućom
plimom
Trenutni raspon
brzine
0 do 1 čvora
Narančasta 1 do 2 čvora
Crvena
2 ili više čvorova
Pregled informacija stanice za struje
Vidi “Informacije o strujama” (str. 37).
Detaljni podaci o cestama i točkama interesa
BlueChart g2 Vision sadrži detaljne podatke o cestama i točkama interesa, koji uključuju iznimno detaljizirane obalne
ceste i točke interesa kao što su restorani, konačišta, lokalne atrakcije i ostalo.
Traženje i prelazak na točke interesa
Vidi “Kamo?” (str. 33).
Automatsko navođenje
Automatskim navođenjem automatski se stvara i predlaže najbolji put do odredišta, na temelju dostupnih kartografskih
podataka BlueChart g2 Vision. Automatsko navođenje dostupno je prilikom navigacije do odredišta pomoću naredbe
Vodi do (str. 26).
Konfiguriranje postavki automatskog navođenja
Vidi “Konfiguracija linije automatskog navođenja” (str. 45).
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
21
Kombinacije
Kombinacije
O kombiniranom zaslonu
Kombinirani zaslon istovremeno prikazuje kombinaciju različitih zaslona. Broj dostupnih opcija na zaslonu
Kombinacije ovisi o dodatnim uređajima koje ste povezali s uređajem za iscrtavanje te o tome koristite li dodatnu
podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Konfiguriranje kombiniranog zaslona
Odabir kombinacije
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
Prilagodba kombiniranog zaslona
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite Izbornik.
4. Odaberite zaslon koji želite prilagoditi.
5. Podesite postavke kao što je opisano u odjeljcima “Karte i 3D prikazi karte” (str. 4), “Radar” (str. 54) i “Sonar”
(str. 71).
Kombinirani zaslon prikaza brojeva
Prikaz brojeva i polja s podacima mogu se pojaviti na kombiniranim zaslonima i pružaju instantne podatke u realnom
vremenu. Maska podataka ➊ za svaku kombinaciju može se zasebno konfigurirati.
Dostupno je nekoliko kombiniranih zaslona s podatkovnim maskama. Možete odabrati podatkovna polja ➋ koja će se
prikazivati unutar svake podatkovne maske.
➋
22
➊
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Kombinacije
Kada se prikaz brojeva prikazuje na kombiniranom zaslonu, tijekom navigacije prikazan je navigacijski umetak ➌.
Vrpca kompasa ➍ može se prikazati ili sakriti u svakoj maski.
➍
➌
Kombinirani zaslon s podatkovnom maskom
Odabir podatkovne maske na kombiniranom zaslonu
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
Odaberite kombinaciju.
Odaberite Izbornik > Prikaz brojeva.
ili
za odabir podatkovne maske.
Odaberite
Konfiguriranje Podatkovna polja na kombiniranom zaslonu
Možete odabrati vrstu podataka prikazanih unutar podatkovnog polja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
Odaberite kombinaciju.
Odaberite Izbornik > Prikaz brojeva.
ili
za odabir podatkovne maske.
Odaberite
Dotaknite podatkovno polje.
Odaberite kategoriju podataka.
Odaberite podatke za prikaz.
Konfiguriranje navigacijskog umetka na kombiniranom zaslonu
Navigacijski umetak prikazan je samo kada plovilo navigira prema odredištu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite Izbornik > Prikaz brojeva.
ili
za odabir podatkovne maske.
4. Odaberite
5. Odaberite Navigacijski umetak > Konf. nav. umetka.
6. Dovršenje postupka:
• Odaberite Detalji dionice rute > Uključi za prikaz ispravljene brzine za međutočku (VMG) prilikom navigacije
rutom s više od jedne dionice.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Udaljenost za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju udaljenosti.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Vrijeme za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju vremena.
• Odaberite Odredište te odaberite Udaljenost, Vrijeme do odredišta ili Dolazak za označavanje načina
prikazivanja podataka o odredištu.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
23
Kombinacije
Prikaz vrpce kompasa na kombiniranom zaslonu
Vrpca kompasa prikazuje se u retku pri vrhu kombiniranog zaslona. Prikazuje trenutni smjer, a prilikom navigacije
prikazuje se pokazivač koji prikazuje smjer do željenog kursa.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
2. Odaberite kombinaciju.
3. Odaberite Izbornik > Prikaz brojeva > Prikaži vrpcu kompasa.
Upotreba prikaza preko cijelog zaslona
Možete prikazati sadržaj s bilo kojeg kombiniranog zaslona preko cijelog zaslona uređaja za iscrtavanje.
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu odaberite Kombinacije.
Odaberite kombinaciju.
Dodirnite zaslon koji želite vidjeti na cijelom zaslonu uređaja za iscrtavanje.
Odaberite Prekini usmjeravanje za uklanjanje usmjerivača sa zaslona.
Odaberite Zaustavi pomicanje za vraćanje kombiniranog zaslona.
Povratak s prikaza preko cijelog zaslona na kombinirani zaslon
1. Na prikazu preko cijelog zaslona odaberite Prekini usmjeravanje kako biste uklonili pokazivač sa zaslona.
2. Odaberite Zaustavi pomicanje za vraćanje kombiniranog zaslona.
24
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Navigacija
Navigacija
Osnovna pitanja o navigaciji
Pitanje
Odgovori
Kako načiniti točku uređaja za iscrtavanje u smjeru u
kojemu želim ići?
Krećite se pomoću opcije Idi na. Vidi “Postavljanje i
praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi na” (str. 26).
Kako postići da me uređaj za iscrtavanje navodi ravnom
linijom (umanjujući odstupanja na minimum) do lokacije
koristeći najkraći put od trenutne lokacije?
Odredite rutu s jednom dionicom i krećite se njome pomoću
opcije Ruta do (str. 28).
Kako postići da me uređaj za iscrtavanje navodi do
lokacije zaobilazeći pritom prepreke?
Odredite rutu s više dionica i krećite se njome pomoću
opcije Ruta do. Vidi “Stvaranje rute i navigiranje s vaše
trenutne lokacije” (str. 28).
Kako postići da uređaj za iscrtavanje upravlja
automatskim pilotom?
Krećite se pomoću opcije Ruta do (str. 28).
Može li mi uređaj za iscrtavanje kreirati kurs?
Ako imate podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision, krećite
se pomoću automatskog navođenja. Vidi “Postavljanje i
praćenje kursa pomoću automatskog navođenja” (str. 26).
Kako promijeniti postavke automatskog navođenja za
svoje plovilo?
Vidi “Konfiguracija linije automatskog navođenja” (str. 45).
Navigacija pomoću uređaja za iscrtavanje
Za navigaciju pomoću uređaja iz serije GPSMAP 700, prvo morate odabrati odredište, postaviti kurs ili stvoriti rutu
i pratiti kurs ili rutu. Možete slijediti kurs ili rutu na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti, karti Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta
dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte.
Odredišta
Možete odabrati odredište pomoću navigacijske karte ili ribolovne karte, ili možete odabrati odredište pomoću značajke
Kamo?.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Dodirnite navigacijsku kartu kako biste odabrali odredište.
Zaustavljanje navigacije prilikom korištenja navigacijske karte
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta > Izbornik > Zaustavi navigaciju.
Odabir odredišta pomoću izbornika Kamo?
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo?.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Međutočke za pregled popisa prethodno učitanih lokacija i lokacija koje ste prethodno označili
(str. 26).
• Odaberite Rute za pregled popisa ruta koje ste prethodno spremili (str. 28).
• Odaberite Trase za pregled popisa spremljenih trasa (str. 30).
• Odaberite Usluge na pučini za pregled popisa marina i ostalih točaka interesa na pučini, navedenih prema
nazivu (str. 33).
• Odaberite Traži po nazivu za traženje međutočaka, ruta, trasa i točaka interesa na pučini prema nazivu (str. 33).
3. Odaberite odredište.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
25
Navigacija
Kursevi
Možete postaviti i slijediti kurs prema odredištu koristeći neku od ove tri metode: Idi na, Ruta do ili Vodi do.
•
•
•
Idi na—vodi vas izravno na odredište.
Ruta do—stvara rutu od vaše lokacije do odredišta koja omogućava i dodatna skretanja.
Vodi do—koristi podatke BlueChart g2 Vision karte za predlaganje najboljeg puta do odredišta pomoću
automatskog navođenja. Za prikazivanje ove mogućnosti morate koristiti podatkovnu karticu BlueChart g2 Vision.
Postavljanje i praćenje izravnog kursa pomoću opcije Idi na
 OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i
ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Možete postaviti i pratiti izravni kurs od svoje trenutne lokacije do odabranog odredišta.
1. Odabir odredišta pomoću karte ili opcije Kamo? (str. 25).
2. Odaberite Navigiraj do > Idi na.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni
kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s
vašim plovilom.
3. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Napomena: Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta ili se
vratite do grimizne linije (izravni kurs).
Stvaranje i praćenje nove rute pomoću opcije Ruta do
Vidi “Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije” (str. 28).
Praćenje spremljene rute pomoću opcije Ruta do
Vidi “Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom” (str. 34).
Postavljanje i praćenje kursa pomoću automatskog navođenja
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što
vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
1. Odabir odredišta pomoću karte ili opcije Kamo? (str. 25).
2. Odaberite Navigiraj do > Automatsko navođenje.
3. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom automatskog navođenja.
Napomena: Siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači kako automatsko navođenje ne može
izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i
minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 46).
4. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Međutočke
Možete spremiti do 3000 međutočaka s korisnički definiranim nazivom, simbolom, dubinom, temperaturom vode i
komentarom za svaku međutočku.
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na početnom zaslonu odaberite Označi.
S bilo kojeg zaslona označite svoj trenutni položaj tako što ćete dodirnuti Označi na vrhu zaslona.
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
26
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Navigacija
3. Dovršenje postupka:
• Dodirnite lokaciju na karti.
• Dodirnite i povucite zaslon kako bi se pomaknuo na novu lokaciju. Dodirnite lokaciju na karti.
4. Odaberite Stvori međutočku.
5. Prema potrebi možete imenovati međutočku i navesti druge informacije o njoj. Odaberite međutočku na desnoj
strani zaslona i odaberite Uredi međutočku.
• Odaberite Naziv, unesite naziv i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol i odaberite simbol.
• Odaberite Dubina, unesite dubinu i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Temperatura vode, unesite temperaturu vode i odaberite Gotovo.
• Odaberite Komentar, unesite komentar i zatim odaberite Gotovo.
Označavanje i navigacija do MOB lokacije
Kad označite trenutnu lokaciju kao međutočku, možete je označiti kao lokaciju čovjeka u moru (MOB).
Dovršenje postupka:
• Na bilo kojem zaslonu odaberite Označi > Čovjek u moru.
• Na početnom zaslonu odaberite Čovjek u moru.
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj za iscrtavanje određuje kurs natrag do označene
lokacije putem značajke Idi na.
Pregled popisa svih međutočaka
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Popis međutočaka.
Uređivanje spremljene međutočke
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Popis međutočaka.
2. Odaberite međutočku.
3. Odaberite Ispravi točku.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naziv, promijenite naziv i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol i odaberite novi simbol.
• Odaberite Dubina, promijenite dubinu i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Temperatura vode, promijenite temperaturu vode i odaberite Gotovo.
• Odaberite Komentar, promijenite komentar i zatim odaberite Gotovo.
Stvaranje nove međutočke s popisa međutočaka
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Međutočke > Nova međutočka.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Unos koordinata kako biste stvorili novu međutočku unosom mrežnih koordinata.
• Odaberite Koristi kartu kako biste odabrali novu međutočku na karti.
• Odaberite Koristi tren. pol. kako biste stvorili novu međutočku na svojoj trenutnoj lokaciji.
Pomicanje spremljene međutočke
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Popis međutočaka.
2. Odaberite međutočku.
3. Odaberite Uredi putne točke > Položaj.
4. Naznačite novu lokaciju međutočke:
• Odaberite Koristi kartu kako biste tijekom pregledavanja karte mogli pomicati međutočku, dodirnite novu
lokaciju na karti i zatim odaberite Pomakni međutočku.
• Odaberite Unos koordinata, pomaknite međutočku i odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
27
Navigacija
Brisanje međutočke ili točke MOB
Možete izbrisati spremljenu međutočku ili MOB.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Popis međutočaka.
2. Odaberite međutočku ili MOB.
3. Odaberite Izbriši.
Brisanje svih međutočaka
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih podataka >
Međutočke > Sve.
Kopiranje međutočaka
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 52).
Rute
Možete stvoriti i spremiti do 100 ruta. Svaka ruta može sadržavati do 250 međutočaka.
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i odmah njome navigirati. Kad stignete na odredište,
možete spremiti rutu ako želite.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili
ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Dodirnite odredište ➊.
➊
4. Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
5. Dodirnite lokaciju ➋ na kojoj želite izvesti posljednje skretanje prema svom odredištu ➌.
6. Odaberite Dodaj skretanje.
➌
➋
28
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Navigacija
7. Prema potrebi ponovite korake 5 i 6 te dodajte još skretanja, krećući se unatrag od odredišta do trenutne lokacije
plovila.
Zadnje skretanje koje dodate trebalo bi biti prvo skretanje od vaše trenutne lokacije. To bi trebalo biti skretanje koje
je najbliže plovilu.
8. Kad se ruta dovrši, odaberite Gotovo.
9. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
10. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Kad stignete na odredište, prikazuje se upit za spremanje odredišta.
11. Dovršenje postupka:
• Odaberite Ne.
• Odaberite Da > Uredi rutu > Naziv, unesite naziv rute i zatim odaberite Gotovo.
Stvaranje i spremanje rute
Ovim postupkom spremit ćete rutu i sve pripadajuće međutočke. Početna točka može biti vaša trenutna lokacija ili neka
druga lokacija.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute > Nova ruta > Koristi kartu.
2. Odaberite početnu točku ➊ rute.
➊
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Odaberite Dodaj skretanje kako biste označili početnu točku rute.
Na karti dodirnite lokaciju na kojoj želite izvršiti sljedeće skretanje.
Odaberite Dodaj skretanje. Uređaj za iscrtavanje označava položaj skretanja međutočkom.
Prema potrebi ponovite korake 4 i 5 kako biste dodali još skretanja.
Odaberite krajnje odredište.
Odaberite Gotovo.
Prema potrebi odaberite Uredi rutu > Naziv kako biste unijeli naziv rute.
Prikaz popisa spremljenih ruta
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
Uređivanje spremljene rute
Možete promijeniti naziv rute ili skretanja koja ruta sadrži.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
Dodirnite rutu za uređivanje.
Odaberite Ispravi rutu.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naziv i unesite naziv rute.
• Odaberite Uredi skretanja > Koristi kartu, a zatim na karti dodirnite lokaciju skretanja.
• Odaberite Uredi skretanja > Koristi popis skretanja, a zatim odaberite međutočku s popisa.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
29
Navigacija
5. Odaberite Gotovo.
Brisanje spremljene rute
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Rute.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite Izbriši.
Brisanje svih spremljenih ruta
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih podataka > Rute > OK.
Zaobilaženje međutočke na spremljenoj ruti
Možete započeti s navigacijom spremljenom rutom s bilo koje međutočke na ruti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju rutom blizu točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju rutom blizu točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna.
• Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući je za određenu udaljenost (str. 35).
Dodirnite međutočku za koju želite da bude sljedeće skretanje u ruti.
Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Kopiranje ruta
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 52).
Trase
Trasa je snimka putanje vašeg plovila. Trasa koja se trenutno snima naziva se aktivnom trasom i nju možete spremiti.
Trase možete prikazati na svakoj karti ili 3D prikazu karte.
Prikaz trasa
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Odaberite Izbornik > Međutočke i trase > Trase > Uključi.
Linija ➊ na karti označava vašu trasu.
➊
30
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Navigacija
Postavljanje boje aktivne trase
Možete odabrati boju svoje trenutne trase kada gledate navigacijsku kartu ili ribolovnu kartu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase > Boja trase.
2. Odaberite boju trase.
Spremanje aktivne trase
Trasa koja se trenutno bilježi naziva se aktivnom trasom.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremi aktivnu trasu.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase ili opciju Ponoć, ako je ponuđena.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3. Odaberite Spremi.
Prikaz popisa spremljenih trasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
Uređivanje spremljene trase
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2. Odaberite trasu.
3. Odaberite Uredi trasu.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naziv, unesite novi naziv i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Boja trase i zatim odaberite boju.
Spremanje trase kao rute
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2. Odaberite trasu.
3. Odaberite Uredi trasu > Spremi rutu.
Brisanje spremljene trase
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase.
2. Odaberite trasu.
3. Odaberite Izbriši.
Brisanje svih spremljenih trasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih podataka > Spremljene
trase.
Ponovno trasiranje aktivne trase
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Prati aktivnu trasu.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite vrijeme početka aktivne trase ili opciju Ponoć, ako je ponuđena.
• Odaberite Cijeli zapisnik.
3. Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
4. Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Brisanje aktivne trase
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Izbriši aktivnu trasu.
Memorija trase će se izbrisati, a aktivna trasa će ostati zabilježena.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
31
Navigacija
Upravljanje memorijom zapisnika trasa tijekom snimanja
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase > Način
snimanja.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Do punjenja za snimanje zapisnika trase do popunjavanja memorije za trase.
• Odaberite Kružno za stalno snimanje zapisnika trase, zamjenjujući najstarije podatke novima.
Konfiguriranje intervala snimanja zapisnika trase
Možete naznačiti frekvenciju pri kojoj će se snimati iscrtavanje trase. Veća učestalost daje veću točnost, ali prije ispuni
memoriju. Za najučinkovitije korištenje memorije preporučuje se primjena intervala rezolucije.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase > Interval >
Interval.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost za bilježenje trase na temelju udaljenosti između točaka, a zatim odaberite Promijeni i
unesite udaljenost.
• Odaberite Vrijeme za bilježenje trase na temelju vremenskog intervala, a zatim odaberite Promijeni i unesite
vremenski interval.
• Odaberite Rezolucija za bilježenje iscrtavanja trase na temelju odstupanja od kursa. Odaberite Promijeni za
unos maksimalne dozvoljene pogreške prije zapisivanja točke trase.
3. Odaberite Gotovo.
Kopiranje trasa
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 52).
Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Brisanje korisničkih podataka > Sve > OK.
Navigacija uz Garmin sustav autopilota
Ako ste prilikom početka navigacije (Idi na, Ruta do ili Vodi do) spojeni preko mreže National Marine Electronics
Association (NMEA) 2000 (Nacionalno udruženje za pomorsku elektroniku) na kompatibilni autopilot tvrtke Garmin
(kao što je GHP™ 10), prikazuje se upit za uključivanje autopilota.
32
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Kamo?
Kamo?
Koristite opciju Kamo? na početnom zaslonu možete koristiti za pretraživanje i kretanje do obližnjih crpki, servisa i
ostalih usluga, kao i međutočaka te ruta koje ste stvorili.
Odredišta pomorskih usluga
Uređaj za iscrtavanje sadrži informacije o tisućama odredišta na kojima se nude pomorske usluge.
NAPOMENA: Ova značajka ne mora biti dostupna u svim područjima.
Navigiranje do odredišta pomorske usluge
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što
vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i
ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Napomena: Automatsko navođenje dostupno je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom BlueChart g2
Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Usluge na pučini.
2. Odaberite kategoriju pomorske usluge koju želite.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis od 50 najbližih lokacija te udaljenost i smjer do svake lokacije.
3. Odaberite odredište.
ili
za prikaz dodatnih informacija ili prikaz lokacije na karti.
Savjet: Odaberite
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
5. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači
da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za
minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 46).
6. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Zaslon Idi na
Zaslon Vodi do
Zaustavljanje navigacije
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Zaustavljanje navigacije.
Traženje odredišta i kretanje prema njemu
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što
vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
33
Kamo?
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i
ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Spremljene međutočke, rute, trase i odredišta pomorskih usluga možete pretraživati prema nazivu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Traži po nazivu.
2. Unesite barem dio naziva svojeg odredišta.
3. Odaberite Gotovo.
Prikazat će se 50 najbližih odredišta koja odgovaraju kriterijima vašeg pretraživanja.
4. Odaberite lokaciju.
5. Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
6. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači
da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za
minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 46).
7. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Pretraživanje i navigacija do spremljene međutočke
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na elektroničkim kartografskim
podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što
vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i
ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa međutočaka i navigacije njima, morate stvoriti i spremiti barem
jednu međutočku (str. 26).
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Međutočke.
Odaberite međutočku.
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
5. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela grimizne linije znači
da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog navođenja. To se događa zbog postavki za
minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu sigurnu visinu prepreke (str. 46).
6. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
1.
2.
3.
4.
Pretraživanje i navigacija spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem
jednu rutu (str. 29).
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
2. Odaberite rutu.
3. Odaberite Navigiraj do.
34
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Kamo?
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni
kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s
vašim plovilom.
5. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
6. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Napomena: Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta ili se
vratite do grimizne linije (izravni kurs).
Pretraživanje i navigacija paralelno sa spremljenom rutom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate stvoriti i spremiti barem
jednu rutu (str. 29).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Navigiraj do.
Odaberite Pomak za navigaciju paralelno s rutom, pomičući je za određenu udaljenost.
Naznačite kako navigirati rutom:
• Odaberite Naprijed - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna,
pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Naprijed - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna,
pa do desne strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna,
pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna,
pa do desne strane originalne rute.
Unesite udaljenost pomaka.
Odaberite Gotovo.
Prikazat će se grimizna linija. U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja ispravljeni
kurs od vaše trenutne lokacije do odredišta. Ispravljeni kurs je dinamičan i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s
vašim plovilom.
Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Napomena: Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako biste došli do odredišta ili se
vratite do grimizne linije (izravni kurs).
Pretraživanje i navigacija spremljenom trasom
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa trasa i navigacije njima, morate zabilježiti i spremiti barem jednu
trasu (str. 31).
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Trase.
Odaberite trasu.
Odaberite Prati trasu.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja trase određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju trasom od točke koja je prilikom stvaranja trase određena kao odredišna.
5. Pregledajte kurs koji je označen linijom u boji.
6. Pratite liniju u boji i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
1.
2.
3.
4.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
35
Podaci almanaha, broda i podaci za okoliš
Podaci almanaha, broda i podaci za okoliš
Zaslon s informacijama prikazuje informacije o morskim mijenama, strujama, nebu i mjeračima.
Podaci almanaha
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena
Zaslon Morske mijene prikazuje informacije o stanici za predviđanje morskih mijena ➊ za određeni datum ➋ i vrijeme
➌, uključujući razinu plime ➍ i vrijeme pojavljivanja sljedeće plime i oseke. Uređaj za iscrtavanje prema zadanim
postavkama prikazuje informacije o morskim mijenama za posljednju promatranu stanicu za predviđanje morskih
mijena, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene.
➊
➋
➍
➌
Informacije stanice za predviđanje morskih mijena
Pregled informacija o stanicama za predviđanje morskih mijena u blizini
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena za drugi datum
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Morske mijene > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promjena datuma > Ručno za pregled informacija o morskim mijenama za drugi datum, a zatim
unesite datum i odaberite Gotovo.
• Odaberite Sljedeći dan za prikaz informacija o morskim mijenama na dan nakon prikazanog datuma.
• Odaberite Prethodni dan za prikaz informacija o morskim mijenama na dan prije prikazanog datuma.
36
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Podaci almanaha, broda i podaci za okoliš
Informacije o strujama
Napomena: Informacije o stanicama za mjerenje morskih struja dostupne su uz karticu BlueChart g2 Vision.
Na zaslonu sa strujama prikazuju se informacije o stanici za mjerenje morskih struja ➊ za određeni datum i vrijeme,
uključujući i trenutnu brzinu i razinu ➋. Uređaj za iscrtavanje prema zadanim postavkama prikazuje informacije o
strujama za posljednju promatranu stanicu za mjerenje morskih struja, za današnji datum i trenutno vrijeme.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Struje.
➊
➋
Informacije stanice za mjerenje morskih struja
Pregled informacija o stanicama za mjerenje morskih struja u blizini
Napomena: Informacije o stanicama za mjerenje morskih struja dostupne su uz karticu BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Struje > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
Konfiguriranje informacija o stanicama za mjerenje morskih struja
Možete naznačiti datum za koji želite vidjeti informacije o stanici za mjerenje morskih struja i te informacije možete
vidjeti u obliku karte ili izvješća.
Napomena: Informacije o stanicama za mjerenje morskih struja dostupne su uz karticu BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Struje > Stanice u blizini.
2. Odaberite stanicu.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promjena datuma > Ručno za pregled informacija o morskim mijenama za drugi datum, a zatim
unesite datum i odaberite Gotovo.
• Odaberite Prikaži izvješće za prikaz izvješća o strujama za odabranu stanicu. Izvješće uključuje razine vode bez
struja, poplave i oseke.
• Odaberite Sljedeći dan za prikaz informacija o strujama na dan nakon prikazanog datuma.
• Odaberite Prethodni dan za prikaz informacija o strujama na dan prije prikazanog datuma.
ili
za promjenu vremena u intervalima od 4 do 5 minuta.
• Odaberite
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
37
Podaci almanaha, broda i podaci za okoliš
Informacije o nebu
Zaslon Nebo prikazuje informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/zalasku mjeseca, mjesečevim mijenama i približnom
položaju sunca ➊ i mjeseca na nebu ➋. Prema zadanim postavkama, uređaj za iscrtavanje prikazuje informacije o
nebu za današnji datum i trenutno vrijeme. Sredina zaslona ➌ predstavlja nebeski svod, a krajnji vanjski prsteni ➍
predstavljaju horizont.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Informacije o nebu.
➋
➍
➊
➌
Informacije o nebu
Pregled informacija o nebu za drugi datum
Možete odabrati datum i vrijeme za koje želite vidjeti informacije o nebu, a možete vidjeti i mjesečevu mijenu za
odabrani datum i vrijeme.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Informacije o nebu.
2. Dovršenje postupka:
• Za prikaz informacija za drugi datum odaberite Promjena datuma > Ručno. Unesite datum. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Prikaz mjesečeve mijene za prikaz mjesečeve mijene u određeno vrijeme i datum.
ili
za promjenu vremena u intervalima od 1 sata.
• Odaberite
Pregled informacija o morskim mijenama, strujama i nebu s navigacijske karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
2. Odaberite područje u blizini morske mijene, morske struje ili stanicu za informacije o nebu.
3. Odaberite Informacije.
4. Odaberite Morske mijene, Morske struje ili Informacije o nebu.
Podaci plovila
Mjerači motora i goriva
Prikaz mjerača motora
Za pregled mjerača motora morate biti povezani s mrežom NMEA 2000 koja može očitati podatke motora. Pojedinosti
potražite u Uputama za instalaciju uređaja iz serije GPSMAP 700.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor.
Kretanje kroz zaslone mjerača motora i mjerača goriva
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor.
2. Odabirite lijevu i desnu strelicu za kretanje s jednog zaslona mjerača na drugi.
3. Ponovite 2. korak za kretanje kroz sve zaslone s mjeračima motora i mjeračima goriva.
Prilagođavanje ograničenja mjerača motora i mjerača goriva
Za uspostavljanje gornjeg i donjeg ograničenja mjerača i raspon željene standardne radnje, možete konfigurirati do četiri
vrijednosti za mjerač motora i mjerač goriva. Kada vrijednost prekorači raspon standardnog rukovanja, lice mjerača ili
traka postaju crveni.
38
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Podaci almanaha, broda i podaci za okoliš
Postavka
Minimalno mjerilo
Opis
Ova vrijednost je manja od deklariranog minimuma i predstavlja donje ograničenje mjerača. Ova
postavka nije dostupna na svim mjeračima.
Maksimalno mjerilo Ova vrijednost je veća od deklariranog maksimuma i predstavlja gornje ograničenje mjerača. Ova
postavka nije dostupna na svim mjeračima.
Deklarirani minimum Predstavlja minimalnu vrijednost raspona standardnog rukovanja.
Deklarirani
Predstavlja maksimalnu vrijednost raspona standardnog rukovanja.
maksimum
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor > Izbornik > Postavke
mjerača > Postavljanje ograničenja mjerača.
2. Odaberite mjerač.
3. Odaberite Ograničenja mjerača > Prilagođeno > Uređivanje ograničenja.
4. Odaberite ograničenje mjerača koje želite postaviti (Min. mjerilo, Maks. mjerilo, Deklarirani minimum ili
Deklarirani maksimum).
NAPOMENA: Neke od ovih opcija nisu dostupne za sve mjerače.
5. Odaberite ograničenje mjerača.
6. Za postavljanje dodatnih ograničenja mjerača ponovite korake 4 i 5.
Aktiviranje alarma statusa za mjerače motora i mjerače goriva
Ako ste aktivirali alarme statusa mjerača, nakon što motor putem NMEA 2000 mreže pošalje poruku o upozorenju,
prikazat će se poruka alarma statusa mjerača. Ovisno o vrsti alarma, lice mjerača ili traka postaju crveni.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor > Izbornik > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Uključi.
Prilagođavanje alarma statusa mjerača goriva i motora
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor > Izbornik > Postavke
mjerača > Alarmi statusa > Prilagođeno.
2. Odaberite jedan ili više alarma za mjerač motora ili mjerač goriva koje želite uključiti ili isključiti.
3. Odaberite Natrag.
Odabir broja motora prikazanih na mjeračima
Digitalni mjerači motora mogu prikazati informacije za maksimalno četiri motora.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor > Izbornik > Postavke
mjerača > Odabir motora > Broj motora.
2. Odaberite broj motora.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Natrag.
• Odaberite Uređivanje motora i izvršite korake od 2 do 5 iz odjeljka “Odabir motora prikazanih na mjeračima”
(str. 39) za odabir motora za koje će se informacije prikazati na mjeračima.
Odabir motora prikazanih na mjeračima
Ručno odaberite broj motora prikazanih na mjeračima motora (str. 39) prije nego dobijete mogućnost odabira motora za
koje se informacije prikazuju na mjeračima.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor > Izbornik > Postavke
mjerača > Odabir motora > Uređivanje motora.
2. Odaberite Prvi motor.
3. Odaberite broj motora za kojeg želite vidjeti informacije na prvom mjeraču ili traci.
Npr., ako odaberete “3”, prva traka motora prikazat će informacije za motor koji je u NMEA 2000 mreži označen
kao “Motor3”.
4. Prema potrebi ponovite 3. korak za drugu, treću i četvrtu traku motora.
5. Odaberite Natrag.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
39
Podaci almanaha, broda i podaci za okoliš
Prikaz mjerača goriva
Za prikaz informacija o gorivu, uređaj za iscrtavanje mora biti spojen s vanjskim senzorom za gorivo kao što je Garmin
GFS™ 10.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor.
Konfiguracija mjerača goriva
Količina goriva na plovilu može se predstaviti bilo ukupnom razinom goriva (brojčano) ili razinom pojedinog spremnika
(grafički).
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor > Izbornik > Postavke
mjerača > Prikaz goriva.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Koristi uk. gorivo za prikaz numeričke vrijednosti za ukupnu razinu goriva.
• Odaberite Koristi ukupne razine goriva > Broj spremnika goriva za grafički prikaz svih specificiranih
spremnika.
Prilagođavanje ograničenja mjerača
Vidi “Prilagođavanje ograničenja mjerača goriva i motora” (str. 38).
Aktiviranje i prilagođavanje alarma mjerača
Vidi “Aktiviranje alarma statusa mjerača goriva i motora” (str. 39) i “Prilagođavanje alarma statusa mjerača goriva i
motora” (str. 39).
Sinkroniziranje očitanja mjerača goriva s razinama goriva
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Motor > Izbornik.
2. Dovršenje postupka:
• Kad vam spremnici budu puni, odaberite Napuni sve spremnike. Razina goriva se ponovno postavlja na
maksimalni kapacitet. Uskladite je ako je to potrebno.
• Ako spremnike niste napunili do kraja, odaberite Dodaj gorivo plovilu, unesite količinu dodanog goriva i
odaberite Gotovo. Prikazat će se procjena dodanog goriva. Uskladite je ako je to potrebno.
• Odaberite Postavi ukupno gorivo kako biste odredili ukupnu količinu goriva u spremnicima i zatim odaberite
Gotovo.
Mjerači puta
Pregled mjerača puta
Mjerači puta prikazuju informacije za odometar, brzinu, vrijeme i gorivo vašeg trenutnog puta.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Put.
40
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Podaci almanaha, broda i podaci za okoliš
Ponovno postavljanje mjerača puta
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Put > Izbornik.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Ponovo postavi put kako biste sva očitanja za trenutni put postavili na 0,0.
• Odaberite Ponovo postavi maksimalnu brzinu kako biste maksimalno očitanje brzine postavili na 0,0.
• Odaberite Ponovo postavi odometar kako biste očitanja odometra postavili na 0,0.
• Odaberite Ponovo postavi sve kako biste sva očitanja postavili na 0,0.
Kompas
Čitanje kompasa
Dok putujete na odredište kompas prikazuje informacije o udaljenosti od kursa, udaljenosti od krajnjeg odredišta,
vrijeme do sljedeće međutočke i udaljenost do sljedeće međutočke.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Kompas.
Podaci za okoliš
Mjerač vjetra
Prikaz mjerača vjetra
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Vjetar.
Odabir stvarnog ili manifesnog vjetra za mjerač vjetra
Za dohvat podataka prikazanih na grafikonu brzine vjetra, uređaj za iscrtavanje potrebno je povezati s perifernim
uređajima navedenima u nastavku.
Brzina vjetra
Opis
Manifesni vjetar Prikazuje podatke za brzinu vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu
koje se kreće.
Stvarni vjetar
Prikazuje podatke za brzinu vjetra na temelju
protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu
koje stoji. Za preciznije podatke, postavku za VMG
izvor treba postaviti na Automatski (str. 42).
Obvezni senzori
Senzor vjetra.
Senzor vjetra i senzor brzine kroz vodu; ili senzor
vjetra i GPS antena.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Vjetar > Izbornik.
2. Odaberite Prikaži stvarni vjetar ili Prikaži manifesni vjetar.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
41
Podaci almanaha, broda i podaci za okoliš
Konfiguriranje VMG izvora
Možete navesti izvor podataka o ispravljenoj brzini (VMG) koji se koriste za izračun stvarne brzine vjetra. Prije
konfiguriranja VMG izvora, mjerač vjetra mora biti postavljen na Prikaži stvarni vjetar (str. 41). Brzina kroz vodu je
očitanje brzine sa senzora-brzine kroz vodu, a GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Vjetar > Izbornik > VMG izvor.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite GPS brzina.
• Odaberite Brzina kroz vodu.
• Odaberite Automatski kako bi uređaj za iscrtavanja odabrao izvor.
Konfiguriranje izvora brzine vjetra
Možete specificirati hoće li se podaci o brzini plovila prikazani na kompasu temeljiti na brzini kroz vodu ili GPS brzini.
Brzina kroz vodu je očitanje brzine sa senzora brzine kroz vodu, a GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Vjetar > Izbornik.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Prikaz brzine > GPS brzina za prikaz brzine plovila na temelju GPS očitanja.
• Odaberite Prikaz brzine > Brzina kroz vodu za prikaz brzine plovila temeljene na očitanju senzora brzine kroz
vodu.
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra
Možete specificirati izvor smjera prikazanog na mjeraču vjetra. Magnetski smjer predstavlja podatke o smjeru primljene
iz senzora smjera, a podatke GPS smjera izračunava GPS uređaj za iscrtavanje (kopneni kurs).
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Okoliš > Izbornik.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Smjer - izvor > GPS smjer.
• Odaberite Smjer - izvor > Magnetski.
Odabir raspona Mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz vjetar
Možete specificirati raspon mjerača vjetra kod plovidbe oštro uz vjetar za mjerilo uz vjetar i za mjerilo niz vjetar.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Vjetar > Izbornik.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Promj. mj. - uz vjetar. Podesite maksimalne i minimalne vrijednosti koje se pojavljuju kada i mjerač
vjetra uz vjetar kod plovidbe oštro uz vjetar.
• Odaberite Prom. mj. - niz vjetar. Podesite maksimalne i minimalne vrijednosti koje se pojavljuju kada i mjerač
vjetra niz vjetar kod plovidbe oštro uz vjetar.
42
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Podaci almanaha, broda i podaci za okoliš
Mjerači okoliša
Pregled mjerača okoliša
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Okoliš.
Konfiguriranje poravnanja mjerača vjetra
Možete specificirati poravnanje mjerača vjetra na stranici za okoliš.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Okoliš > Izbornik.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Poravnanje > Sjever gore za postavljanje sjevera na vrh mjerača vjetra.
• Odaberite Poravnanje > Smjer gore za postavljanje mjerača vjetra da se okreće u skladu s orijentacijom prikaza
na kompasu.
Konfiguriranje izvora smjera za mjerač vjetra
Vidi (str. 42).
Postavljanje Referentnog vremena barometra
Možete specificirati referentno vrijeme korišteno za izračunavanje trenda barometra. Ovaj je trend prikazan u polju
barometra.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Mjerači upravljačke ploče > Okoliš > Izbornik > Ref. vrijeme
tlaka.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
43
Konfiguracija uređaja
Konfiguracija uređaja
Osnovna pitanja za konfiguriranje uređaja
Pitanje
Kako podesiti količinu pojedinosti koje se prikazuju na karti?
Kako promijeniti postavku vremenske zone?
Kako promijeniti postavku jezika?
Kako podesiti svjetlinu pozadinskog osvjetljenja?
Kako prikazati vrpcu kompasa pri vrhu karte?
Kako promijeniti boju aktivne trase?
Kako izbrisati zapisnik trase na karti?
Kako prenijeti međutočke na memorijsku karticu?
Kako izbrisati sve međutočke, rute i trase?
Kako provjeriti verziju softvera i verziju karte na uređaju za
iscrtavanje?
Odgovori
Vidi “Promjena pojedinosti zumiranja na karti” (str. 8).
Vidi “Konfiguriranje vremena” (str. 47).
Vidi “Postavljanje jezika” (str. 45).
Vidi “Podešavanje pozadinskog osvjetljenja” (str. 2).
Vidi “Prikaz vrpce kompasa na karti”
(str. 49).
Vidi “Postavljanje boje aktivne trase” (str. 31).
Vidi “Brisanje aktivne trase” (str. 31).
Vidi “Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje” (str. 52).
Vidi “Brisanje svih spremljenih međutočaka, ruta i trasa”
(str. 32).
Vidi “Pregled informacija o sustavu” (str. 3).
Način rada simulatora
 UPOZORENJE
Nemojte pokušavati navigirati u načinu rada simulatora jer je GPS prijemnik isključen. Sve prikazane crtice koje
označavaju jačinu satelitskih signala su simulacije i ne predstavljaju jačinu stvarnih satelitskih signala.
Način rada simulatora isključuje GPS prijemnik za upotrebu u zatvorenom prostoru ili za vježbu pomoću uređaja za
iscrtavanje. U načinu rada simulatora uređaj za iscrtavanje ne prati satelite.
Uključivanje načina rada simulatora
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Simulator > Uključi.
Konfiguriranje načina rada simulatora
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Simulator > Postavljanje.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Brzina, unesite brzinu plovila u načinu rada simulatora i odaberite Gotovo.
• Odaberite Kontrola trase. Odaberite Automatska trasa kako biste omogućili automatsko postavljanje smjera
na uređaju za iscrtavanje ili odaberite Korisnička trasa za ručno postavljanje smjera.
• Odaberite Postavljanje položaja, zatim odaberite simulirani položaj i potom Odabir.
• Odaberite Postavljanje vremena, unesite simulirano vrijeme i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Postavljanje datuma, unesite simulirani datum i zatim odaberite Gotovo.
Automatsko uključivanje uređaja za iscrtavanje
Uređaj za iscrtavanje možete postaviti tako da se uključuje prilikom priključivanja na napajanje. U suprotnom, uređaj za
iscrtavanje mora se uključiti pomoću gumba .
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Automatsko napajanje > Uključi.
Napomena: Ako je automatsko napajanje postavljeno na Uključi, isključili ste uređaj za iscrtavanje pomoću
gumba te ste isključili napajanje i ponovo ga priključili za manje od dvije minute, možda ćete morati pritisnuti
kako bi se uređaj za iscrtavanje ponovo pokrenuo.
44
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Konfiguracija uređaja
Konfiguracija prikaza
Postavljanje zvuka
Možete odrediti kada će uređaj za iscrtavanje ispuštati zvučne signale.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Biper.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Samo alarmi kako bi se uređaj za iscrtavanje oglasio samo prilikom pokretanja alarma (zadana
postavka).
• Odaberite Uključi (dodir i alarmi) kako bi se uređaj za iscrtavanje oglasio prilikom dodira zaslona i prilikom
pokretanja alarma.
Postavljanje jezika
Možete odabrati jezik koji će koristiti uređaj za iscrtavanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Jezik.
2. Odabir jezika.
Navigacijske preference
Postavke rute
Odabir vrste oznake rute
Možete odabrati vrstu oznaka koje će se prikazati uz skretanja rute na karti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Navigacija > Oznake rute.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Prikaz naziva za označavanje skretanja na ruti pomoću naziva međutočaka.
• Odaberite Prikaz broja kako biste skretanja na ruti označili brojevima, npr. Skretanje 1 i Skretanje 2.
Konfiguriranje prijelaza skretanja na ruti
Možete odrediti koliko prije skretanja, vremenski ili prostorno, želite prijeći na sljedeću dionicu. Povećate li ovu
vrijednost, možete poboljšati preciznost sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili linijom za automatsko
navođenje s više skretanja ili pri višim brzinama. Kod ruta koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost sustava
autopilota možete poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.
1. Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Navigacija > Aktivacija skretanja - prijelaza.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vrijeme > Vrijeme skretanja - prijelaza i zatim unesite naziv.
• Odaberite Udaljenost > Skretanje - udaljenost prijelaza i zatim unesite udaljenost.
3. Odaberite Gotovo.
Konfiguriranje izvora podataka o brzini
Možete navesti izvor podataka o brzini koji se koriste za izračun stvarne brzine vjetra ili potrošnje goriva. Brzina kroz
vodu je očitanje brzine sa senzora-brzine kroz vodu, a GPS brzina izračunava se s GPS položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Brzina - izvori.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vjetar i naznačite hoće li izračunati podaci za brzinu vjetra doći sa senzora za brzinu kroz vodu ili
će se temeljiti na GPS brzini ili će uređaj za iscrtavanje automatski odabrati izvor s podacima o brzini.
• Odaberite Potrošnja goriva i naznačite hoće li podaci o brzini koji se koriste za izračun potrošnje goriva doći sa
senzora za brzinu kroz vodu ili će se temeljiti na GPS brzini.
Konfiguracija linije automatskog navođenja
Možete postaviti parametre koje će uređaj za iscrtavanje koristiti prilikom izračuna linije automatskog navođenja.
Napomena: Automatsko navođenje dostupno je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom BlueChart g2
Vision.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
45
Konfiguracija uređaja
Sigurna dubina vode i sigurna visina prepreke
 OPREZ
Postavke Sigurna dubina i Sigurna visina utječu na način na koji uređaj za iscrtavanje izračunava liniju automatskog
navođenja. Ako u određenom području nije poznata dubina vode ili visina prepreke, za to područje se neće izračunati
linija automatskog navođenja. Ako je područje na početku ili na kraju linije automatskog navođenja pliće od sigurne
dubine vode ili niže od sigurne visine prepreke, za to područje se neće izračunati linija automatskog navođenja. Na karti
se kurs kroz ta područja prikazuje kao siva linija. Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih područja, prikazat će se
poruka upozorenja.
Postavljanje sigurne dubine vode i sigurne visine prepreke
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Navigacija > Automatsko navođenje.
2. Odaberite Sigurna dubina kako biste postavili minimalnu dubinu (podaci o dubini na karti) koju će uređaj za
iscrtavanje koristiti prilikom izračunavanja linije automatskog navođenja.
3. Unesite minimalnu sigurnu dubinu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Sigurna visina kako biste postavili minimalnu visinu (podaci o dubini na karti) mosta ispod kojeg vaše
plovilo može sigurno proći.
6. Unesite minimalnu sigurnu visinu.
7. Odaberite Gotovo.
Udaljenost od obale - postavka automatskog navođenja
Postavka Udaljenost od obale označava željenu udaljenost linije automatskog navođenja od obale. Linija automatskog
navođenja može se pomaknuti ako promijenite ovu postavku tijekom navigacije.
Postavljanje udaljenosti od obale
Dostupne vrijednosti za postavku Udaljenost od obale (Najbliže, Blizu, Normalno, Daleko i Najdalje) nisu apsolutne,
već relativne vrijednosti. Kako biste bili sigurni da je linija automatskog navođenja postavljena na odgovarajućoj
udaljenosti od obale, smještaj linije automatskog navođenja možete procijeniti pomoću jednog ili više poznatih odredišta
koja zahtijevaju navigaciju kroz uske vodene putove.
1. Pristanite plovilom ili bacite sidro.
2. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Normalno.
3. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
4. Odaberite odredište na koje ste prethodno navigirali.
5. Odaberite Navigiraj do > Vodi do.
6. Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate
prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
7. Dovršenje postupka:
• Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući, odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju.
Prijeđite na korak 11.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim preprekama, na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Daleko.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka, na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija >
Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu.
8. Ako ste u 7. koraku odabrali Blizu ili Daleko, pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite obilazi li
linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost
od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju automatskog
navođenja, osim ako odredište odabrano u 3. koraku ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
46
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Konfiguracija uređaja
9. Dovršenje postupka:
• Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući, odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju.
Prijeđite na korak 11.
• Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim preprekama, na početnom zaslonu odaberite
Konfiguracija > Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Najdalje.
• Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka, na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija >
Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Najbliže.
10. Ako ste u 9. koraku odabrali Najdalje ili Najbliže, pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite
obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost
od obale postavite na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće premjestiti liniju automatskog
navođenja, osim ako odredište odabrano u 4. koraku ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
11. Još najmanje jednom ponovite korake 1-10, svaki puta koristeći drugo odredište, sve dok se ne upoznate s
funkcioniranjem postavke Udaljenost od obale.
Postavljanje referentne vrijednosti smjera
Možete postaviti referentnu vrijednost smjera koja će se koristiti u izračunavanju smjera.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Jedinice > Smjer.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Auto. magnet. odst. (automatsko magnetsko odstupanje) za automatsko postavljanje magnetske
deklinacije vašeg položaja.
• Odaberite Stvarni za postavljanje stvarnog sjevera kao referentnog smjera.
• Odaberite Mreža za postavljanje mrežnog sjevera kao referentnog smjera (000º).
• Odaberite Korisn. magnet. odst. kako biste ručno postavili vrijednost magnetskog odstupanja, unesite
magnetsko odstupanje i zatim odaberite Gotovo.
Koordinatni sustavi
Postavljanje formata položaja ili koordinatnih sustava za podatke na karti
Možete postaviti format položaja u kojemu će se prikazati očitanje dane lokacije i koordinatni sustav oko kojega je
strukturirana karta. Zadani koordinatni sustav je WGS 84.
Napomena: Ne mijenjajte format položaja ili koordinatni sustav za podatke na karti ako ne koristite kartu koja
koristi drugi format položaja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Jedinice.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Format položaja kako biste postavili format položaja u kojemu će se prikazati očitanje dane lokacije
i odaberite format položaja.
• Odaberite Podaci na karti kako biste postavili koordinatni sustav u kojem je karta strukturirana i odaberite
koordinatni sustav.
Konfiguriranje vremena
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Jedinice > Vrijeme.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Format za vrijeme kako biste postavili standard praćenja vremena i zatim odaberite 12 sati, 24 sata
ili UTC (univerzalne vremenske koordinate).
• Odaberite Vremenska zona > Automatska vremenska zona kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili
automatsko postavljanje vremenske zone.
• Odaberite Vremenska zona > Prilagođena vremenska zona kako bi se vremenska zona postavila automatski,
unesite podešavanje sati za vremensku zonu i zatim odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
47
Konfiguracija uređaja
Mjerne jedinice
Možete postaviti mjerne jedinice koje će uređaj za iscrtavanje prikazivati koristeći standardizirani sustav mjerenja ili
stvaranjem prilagođenog sustava mjerenja.
Odabir standardiziranog sustava mjerenja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Jedinice > Jedinice sustava.
2. Odaberite Statutne (mh, ft, ºF), Metričke (kh, m, ºC) ili Nautički (kt, ft, ºF).
Stvaranje prilagođenog sustava mjerenja
Za pregled informacija o dubini i temperaturi morate primati podatke o dubini od NMEA sonara ili koristiti uređaj za
iscrtavanje serije “S” (primjerice, GPSMAP 720s) s ugrađenim zvučnim lokatorom.
Mjerne jedinice možete birati pojedinačno i stvoriti prilagođeni sustav mjerenja za zaslon uređaja za iscrtavanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Jedinice > Jedinice sustava > Prilagođeno.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Dubina i zatim odaberite Stope, Hvati ili Metri.
• Odaberite Temperatura i zatim odaberite Fahrenheit (ºF) ili Celzij (ºC).
• Odaberite Udaljenost i zatim odaberite Milje, Kilometri, Nautički (nm, ft) ili Nautički (nm, m).
• Odaberite Brzina > Brzina plovila i zatim odaberite Milje na sat, Kilometri na sat ili Čvorovi.
• Odaberite Brzina > Brzina vjetra i zatim odaberite Milje na sat, Metara u sekundi ili Čvorovi.
• Odaberite Nadmorska visina te odaberite Stope ili Metri.
• Odaberite Obujam te odaberite Litre, US galoni ili UK galoni.
• Odaberite Tlak > Tlak mjerača te odaberite kPa ili psi.
• Odaberite Tlak > Atmosferski tlak i zatim odaberite Milibari ili Inči žive.
O karti prikaza brojeva
Prikazi brojeva s podatkovnim poljima ➊ pojavljuju se na posebnim kartama, 3D kartama, pregledima radara (str. 66) te
na kombiniranim zaslonima (str. 22). Podatkovne maske za svaku kartu ili 3D prikaz je moguće zasebno konfigurirati.
➊
➊
Navigacijska karta s podatkovnom maskom
Dostupno je nekoliko podatkovnih maski. Možete odabrati podatkovna polja koja će se prikazivati unutar svake
podatkovne maske.
Kada se prikaz brojeva prikazuje na karti, navigacijski umetak se prikazuje tijekom navigacije. Vrpca kompasa može se
prikazati ili sakriti u svakoj maski.
48
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Konfiguracija uređaja
Odabir podatkovne maske
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
Odaberite Izbornik.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Postavke za navigacijsku kartu > Prikaz brojeva.
• Odaberite Postavke za ribolovnu kartu > Prikaz brojeva.
• Odaberite Prikaz brojeva.
ili
za odabir podatkovne maske.
5. Odaberite
1.
2.
3.
4.
Konfiguriranje podatkovnih polja na karti
Možete odabrati vrstu podataka prikazanih unutar podatkovnog polja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
Odaberite Izbornik.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Postavke za navigacijsku kartu > Prikaz brojeva.
• Odaberite Postavke za ribolovnu kartu > Prikaz brojeva.
• Odaberite Prikaz brojeva.
ili
za odabir podatkovne maske.
Odaberite
Dotaknite podatkovno polje.
Odaberite kategoriju podataka.
Odaberite podatke koji će se prikazati.
Konfiguriranje navigacijskog umetka na karti
Navigacijski umetak prikazan je samo kada plovilo navigira prema odredištu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Postavke za navigacijsku kartu > Prikaz brojeva.
• Odaberite Postavke za ribolovnu kartu > Prikaz brojeva.
• Odaberite Prikaz brojeva.
ili
za odabir podatkovne maske.
5. Odaberite
6. Odaberite Navigacijski umetak > Konf. navig. umetka.
7. Dovršenje postupka:
• Odaberite Detalji dionice rute > Uključi za prikaz ispravljene brzine za međutočku (VMG) prilikom navigacije
rutom s više od jedne dionice.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Udaljenost za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju udaljenosti.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Vrijeme za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju vremena.
• Odaberite Odredište te odaberite Udaljenost, Vrijeme do odredišta ili Dolazak za označavanje načina
prikazivanja podataka o odredištu.
Prikaz vrpce kompasa na karti
Vrpca kompasa pojavljuje se u retku pri vrhu karte ili 3D prikaza karte. Prikazuje trenutni smjer, a prilikom navigacije
prikazuje se pokazivač koji prikazuje smjer do željenog kursa.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
3. Odaberite Izbornik.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
49
Konfiguracija uređaja
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Postavke za navigacijsku kartu > Prikaz brojeva.
• Odaberite Postavke za ribolovnu kartu > Prikaz brojeva.
• Odaberite Prikaz brojeva.
5. Odaberite Prikaži vrpcu kompasa.
Korištenje Filtra brzine
Filtar brzine računa prosječnu brzinu kretanja plovila u kratkom vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile
ujednačenije.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > GPS.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Filtar brzine > Uključi kako bi filtar brzine bio neprestano uključen, unesite vremensko trajanje za
filtar brzine i zatim odaberite Gotovo.
• Odaberite Filtar brzine > Automatski kako biste omogućili jedinici optimalne performanse koje zahtijeva vaša
situacija, poput putovanja pri stalnoj brzini ili često mijenjanje brzina.
Druga plovila
Možete prikazati i konfigurirati informacije o drugim plovilima za navigacijsku kartu, ribolovnu kartu, Perspective 3D
ili Mariner’s Eye 3D.
Napomena: Za konfiguriranje informacija sustava za automatsko identificiranje za druga plovila, uređaj za
iscrtavanje mora biti povezan s vanjskim AIS uređajem.
Prikaz popisa AIS ciljeva
Vidi “Prikaz popisa AIS ciljeva” (str. 15).
Konfiguriranje izgleda drugih plovila
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta
dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > Postavljanje zaslona.
Dovršenje postupka:
• Odaberite AIS popis za pregled popisa AIS ciljeva (str. 12).
• Odaberite DSC popis za pregled zapisa najnovijih DSC poziva i drugih DSC kontakata koje ste unijeli (str. 79).
• Odaberite Postavke AIS prikaza za konfiguriranje načina prikaza AIS plovila na karti (str. 14).
• Odaberite DSC staze za prikaz staza DSC plovila i zatim odaberite duljinu trase koja se prikazuje pomoću staze
(str. 82).
• Odaberite AIS alarm za postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni za AIS plovila (str. 15).
Informacije o vašem plovilu
Kalibriranje uređaja za mjerenje brzine kroz vodu
Koristite li sondu koja ima mogućnost mjerenja brzine, uređaj za mjerenje brzine možete kalibrirati.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo > Kalibracija brzine kroz vodu.
2. Slijedite upute na zaslonu.
NAPOMENA: ako se plovilo ne kreće dovoljno brzo ili senzor brzine ne očitava brzinu, prikazuje se poruka
“Brzina je premala”. Odaberite OK i sigurno povećajte brzinu plovila. Ako se poruka ponovo pojavi, zaustavite
plovilo i provjerite nije li se kotačić senzora brzine zaglavio. Ako se kotačić slobodno okreće, provjerite jesu li
kabeli dobro spojeni. Ako nastavite dobivati poruku, obratite se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin.
50
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Konfiguracija uređaja
Postavljanje kapaciteta goriva za plovilo
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo > Kapacitet goriva.
2. Unesite kombinirani kapacitet goriva za sve motore svog plovila.
3. Odaberite Gotovo.
Alarmi
Zadano su svi alarmi isključeni, osim alarma za odredište i meteoroloških alarma. Kako bi alarmi radili, uređaj za
iscrtavanje mora biti uključen.
NAPOMENA: Vidi GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® i dodatak XM Satellite Radio (samo Sjeverna
Amerika) za informacije o meteorološkim alarmima.
Navigacijski alarmi
Postavljanje alarma za dolazak
Možete postaviti oglašavanje alarma kad se nađete na određenoj udaljenosti ili određeno vrijeme od skretanja ili
odredišne međutočke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija > Dolazak.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Vrsta i naznačite želite li oglašavanje alarma za dolazak samo dok se približavate odredištima ili dok
se približavate odredištima i skretanjima.
• Odaberite Aktivacija i naznačite hoće li se alarm za dolazak aktivirati na temelju vremena do dolaska ili na
temelju udaljenosti do dolaska.
• Odaberite Promijeni vrijeme (ako je Aktivacija podešena na Vrijeme) ili Promijeni udaljenost (ako je
Aktivacija podešena na Udaljenost) za označavanje koliko prije dolaska (u minutama) ili na kolikoj udaljenosti
od dolaska (u jedinicama udaljenosti) se alarm treba oglasiti. Unesite vrijeme ili udaljenost i zatim odaberite
Gotovo.
Postavljanje alarma vučenja sidra
Možete postaviti oglašavanje alarma u slučaju prelaska određene udaljenosti dok ste usidreni.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija > Vučenje sidra > Uključi.
2. Unesite prijeđenu udaljenost koja će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za skretanje s kursa
Možete postaviti oglašavanje alarma kad skrenete s kursa za određenu udaljenost.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija > Izvan kursa > Uključi.
2. Unesite udaljenost skretanja s kursa koja će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Alarmi sustava
Postavljanje alarma sata
Možete postaviti alarm pomoću sistemskog (GPS) sata.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sustav > Sat > Uključi.
2. Unesite vrijeme koje će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma napona uređaja
Možete postaviti alarm za slabu bateriju na korisnički odabranu vrijednost.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sustav > Napon uređaja > Uključi.
2. Unesite napon koji će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
51
Konfiguracija uređaja
Postavljanje alarma za pogrešku GPS preciznosti
Možete postaviti oglašavanje alarma ako se preciznost GPS lociranja nađe izvan korisnički određene vrijednosti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sustav > Preciznost GPS-a > Uključi.
2. Unesite preciznost GPS lociranja koja će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za ukupno gorivo
Za očitanje podataka o potrošnji goriva, uređaj za iscrtavanje mora biti povezan s vanjskim senzorom za gorivo.
Možete postaviti oglašavanje alarma kada ukupna količina preostale količine goriva na plovilu dođe do razine koju ste
odredili.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Gorivo > Ukupno gorivo > Uključi.
2. Unesite količinu goriva koja će aktivirati alarm.
3. Odaberite Gotovo.
Alarm za sudar
Vidi “Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni” (str. 15).
Postavljanje alarma sonara
Vidi “Alarmi sonara” (str. 77).
Postavljanje meteoroloških alarma
Vidi GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® i dodatak XM Satellite Radio (samo Sjeverna Amerika).
Upravljanje podacima uređaja za iscrtavanje
Kopiranje međutočaka, ruta i trasa na uređaj za iscrtavanje
Prije kopiranja MapSource® ili HomePort podataka na uređaj za iscrtavanje, izvršite sljedeće radnje:
Prilikom prvog kopiranja HomePort ili MapSource® podataka na uređaj za iscrtavanje s memorijske kartice,
pripremite memorijsku karticu tako da je umetnete u uređaj za iscrtavanje i omogućite snimanje datoteke na nju. U
toj će se datoteci nalaziti informacije potrebne za HomePort ili MapSource formatiranje podataka.
• Na računalu provjerite verziju programa MapSource pritiskom na Pomoć > O programu MapSource. Ako
je verzija softvera starija od verzije 6.12.2, ažurirajte je na trenutnu verziju pritiskom na Pomoć > Provjera
ažuriranja softvera.
1. Dovršenje postupka:
• Kopirajte HomePort podatke na pripremljenu memorijsku karticu (pomoću čitača SD kartice koji je spojen s
računalom) u skladu s postupkom koji je opisan u sustavu pomoći HomePort.
• Kopirajte MapSource podatke na pripremljenu memorijsku karticu (pomoću čitača SD kartice koji je spojen s
računalom) u skladu s postupkom koji je opisan u sustavu pomoći MapSource.
2. Kopirajte podatke s podatkovne kartice na uređaj za iscrtavanje. Vidi “Kopiranje podataka s podatkovne kartice”
(str. 52).
•
Kopiranje podatka s podatkovne kartice
1. Umetnite podatkovnu karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Spoji s kartice za prijenos podataka s podatkovne kartice na uređaj za iscrtavanje i njihovo
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima.
• Odaberite Zamijeni s kartice za prijenos podataka s podatkovne kartice na uređaj za iscrtavanje i izmjenu
postojećih korisničkih podataka na uređaju za iscrtavanje.
4. Ako je navedeno više datoteka, odaberite naziv datoteke s popisa.
52
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Konfiguracija uređaja
Kopiranje međutočaka, ruta i trasa na memorijsku karticu
1. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica > Spremi na
karticu.
3. Odaberite radnju za naznačivanje naziva nove datoteke:
• Odaberite naziv datoteke s popisa.
• Odaberite Dodaj novu datoteku kako biste stvorili novu datoteku, a zatim unesite naziv datoteke i odaberite
Gotovo.
4. Odaberite Spremi na karticu.
Naziv datoteke spremit će se uz ekstenziju .ADM.
Kopiranje ugrađenih karti na memorijsku karticu
Možete kopirati karte s uređaja za iscrtavanje na memorijsku karticu za upotrebu uz HomePort.
1. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica.
3. Odaberite Kopiraj ugrađenu kartu kako biste kopirali karte koje su učitane u vaš uređaj za iscrtavanje na
memorijsku karticu.
Kopiranje međutočaka, ruta i trasa na ili sa svih uređaja za iscrtavanje na mreži NMEA 2000
Možete prenijeti informacije za međutočke, rute i trase s jednog uređaja za iscrtavanje spojenog na mrežu NMEA 2000
na svaki drugi uređaj za iscrtavanje spojen na mrežu. Prijenos može potrajati dugo vremena, ovisno o broju međutočaka
koje se prenose.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > NMEA 2000.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Kloniraj korisničke podatke za prijenos podataka s uređaja za iscrtavanje na druge umrežene
uređaje za iscrtavanje. Postojeći podaci na tim uređajima za iscrtavanje su prebrisani.
• Odaberite Spoji korisničke podatke za prijenos podataka između svih umreženih uređaja za iscrtavanje.
Jedinstveni podaci kombiniraju se s postojećim podacima na svakom uređaju za iscrtavanje.
Sigurnosno kopiranje podataka na računalo
1. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica > Spremi na
karticu.
3. Izvršite jednu od sljedećih radnji za naznačivanje naziva datoteke čiju sigurnosnu kopiju želite napraviti:
• Odaberite naziv datoteke s popisa.
• Odaberite Dodaj novu datoteku kako biste stvorili novu datoteku, a zatim unesite naziv datoteke i odaberite
Gotovo.
4. Odaberite Spremi na karticu.
Naziv datoteke spremit će se uz ekstenziju .ADM.
5. Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite je u čitač SD kartica koji je povezan s računalom.
6. Koristeći Windows® Explorer otvorite mapu Garmin\UserData na memorijskoj kartici.
7. Kopirajte datoteku sigurnosne kopije s kartice na bilo koje mjesto na računalu.
Vraćanje sigurnosne kopije podataka na uređaj za iscrtavanje
1. Umetnite memorijsku karticu u čitač SD kartica koji je spojen s računalom.
2. Kopirajte sigurnosnu kopiju datoteke s računala na memorijsku karticu, u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
3. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
4. Na početnoj stranici odaberite Informacije > Korisnički podaci > Prijenos podataka > Kartica > Zamijeni s
kartice.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
53
Radar
Radar
 UPOZORENJE
Pomorski radar odašilje energiju mikrovalova koja može biti opasna za ljude i životinje. Prije početka radarskog
odašiljanja, provjerite je li područje oko radara slobodno. Radar odašilje zraku 12° iznad i ispod linije koja je vodoravni
produžetak iz središta radara. Nemojte gledati izravno u radar jer su oči najosjetljiviji dijelovi tijela.
Kad svoj uređaj za iscrtavanje povežete s dodatnim pomorskim radarom tvrtke Garmin kao što je GMR™ 404/406 ili
GMR 18/24, možete vidjeti više informacija o svojoj okolini.
Pomorski radar tvrtke Garmin odašilje usku zraku energije mikrovalova dok se rotira za 360°. Kad odaslana energije
dostigne cilj, dio te energije vraća se radaru.
Emitiranje radarskih signala
1. Dok je uređaj za iscrtavanje isključen spojite radar kao što je opisano u uputama za montažu radara.
2. Uključite uređaj za iscrtavanje.
Radar se zagrijava i prikazuje se odbrojavanje koje će vas upozoriti kada radar bude spreman.
NAPOMENA: Radar nakon zagrijavanja prelazi u način mirovanja, što je sigurnosna značajka. To vam daje priliku
da provjerite je li područje oko skenera slobodno prije početka radarskog odašiljanja.
3. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
4. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Tijekom pokretanja radara prikazat će se poruka s odbrojavanjem, a prikazat će se i poruka “Spreman na
odašiljanje”.
5. Odaberite Odašiljanje.
Na nekoliko trenutaka prikazat će se poruka “Početak vrtnje”, a zatim će radar početi stvarati sliku.
Prekid emitiranja radarskih signala
Na zaslonu radara odaberite U mirovanju.
Emitiranje radarskog signala s bilo kojeg zaslona
1. Pritisnite gumb i otpustite ga kako biste prikazali zaslon.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Radarsko odašiljanje.
• Odaberite Radar u mirovanju.
Podešavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu
Skala zumiranja (radarski domet) predstavlja udaljenost od vašeg položaja (središte) do krajnjeg vanjskog prstena. Svaki
prsten predstavlja ravnomjerni dio skale zumiranja. Na primjer, ako je skala zumiranja postavljena na tri milje, svaki
prsten predstavlja jednu milju od središta.
Odaberite
54
i
za smanjivanje i povećavanje.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Radar
Načini prikaza radara
Radarski zaslon ima četiri standardna načina rada. Svaki je način dostupan za korištenje samo s kompatibilnim radarom.
•
•
•
•
Način rada Krstarenje—prikazuje prikupljene radarske informacije preko cijelog zaslona.
Način rada Luka—namijenjen za upotrebu samo u vodama unutrašnjosti, ovaj način rada najbolje funkcionira s
radarskim signalima kratkog dometa (2 nm ili manje).
Način rada Pučina—namijenjen za upotrebu u otvorenim vodama, ovaj način rada najbolje funkcionira s radarskim
signalima dugog dometa.
Način rada Straža—omogućava postavljanje radara u način rada tempiranog emitiranja u kojemu možete
konfigurirati radarsko odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U načinu rada Straža možete omogućiti
zonu pod nadzorom i na taj način identificirati sigurnu zonu oko plovila.
Način rada
radara
Kompatibilni radar
Krstarenje
Luka
Pučina
Straža
x
GMR 20, 21, 40, 41
x
GMR 18, 18 HD, 24,
24 HD
x
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204
xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
Način rada Krstarenje
Način rada Krstarenje standardno je stanje radara za radar GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 i 406.
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Krstarenje, radar će prijeći u način rada za stalni
prijenos i onemogućiti sve zone pod nadzorom.
Prikaz načina rada Krstarenje
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Krstarenje.
Prikazat će se prikupljene radarske informacije preko cijelog zaslona. Vaš položaj je u središtu zaslona, a prsteni
dometa ➊ omogućuju procjenu udaljenosti. Udaljenost između prstena ➋ i dometa radara ➌ prikazuje se na dnu
zaslona.
➊
➌
➋
Način rada Krstarenje
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
55
Radar
Način rada Luka
Način rada Luka standardno je stanje radara za upotrebu u vodama unutrašnjosti, s radarom GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD ili 1206 xHD. Način rada Luka najbolje funkcionira s radarskim signalima kratkog dometa (2 nm ili manje).
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Krstarenje, radar će prijeći u način rada za stalni
prijenos i onemogućiti sve zone pod nadzorom.
Prikaz načina rada Luka
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Luka.
Način rada Luka
Način rada Pučina
Način rada Pučina standardno je stanje radara za upotrebu u otvorenim vodama, s radarom GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD ili 1206 xHD.
Napomena: Ako prijeđete iz načina rada Straža u način rada Krstarenje, radar će prijeći u način rada za stalni
prijenos i onemogućiti sve zone pod nadzorom.
Prikaz načina rada Pučina
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Pučina.
Način rada Pučina
56
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Radar
Način rada Straža
Način rada Straža omogućava postavljanje radara u način rada tempiranog emitiranja u kojemu možete konfigurirati
radarsko odašiljanje i ciklus mirovanja radi štednje energije. U ovom načinu rada možete omogućiti i zonu pod
nadzorom koja označava sigurnu zonu oko plovila i oglašava alarm kad objekt očitan radarom uđe u zonu. Način rada
Straža radi sa svim modelima radara GMR tvrtke Garmin.
Prikaz načina rada Straža
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža.
Omogućavanje tempiranog emitiranja
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže > Tempirano emitiranje >
Uključi.
Postavljanje vremena emitiranja i mirovanja
Prije mogućnosti postavljanja vremena emitiranja i mirovanja, potrebno je omogućiti tempirano emitiranje (str. 57).
Kako biste uštedjeli energiju, možete označiti vrijeme mirovanja radara i vrijeme odašiljanja za primjenu periodičnog
emitiranja radarskih signala u određenim intervalima.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže.
Odaberite Vrijeme mirovanja.
Unesite vremenski interval između emitiranja radarskih signala.
Odaberite Gotovo.
Odaberite Vrijeme emitiranja.
Unesite duljinu emitiranja svih radarskih signala.
Odaberite Gotovo.
Omogućavanje zone pod nadzorom
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže > Omogući zonu pod nadzorom.
Definiranje djelomične zone pod nadzorom
Prije mogućnosti definiranja granica zone potrebno je omogućiti zonu pod nadzorom (str. 57).
Možete definirati granice zone pod nadzorom koja ne obuhvaća plovilo u cjelini.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže > Prilagodi zonu pod nadzorom >
Pomakni zonu pod nadzorom > Kut 1.
2. Dodirnite i povucite lokaciju vanjskog kuta zone pod nadzorom, ( ).
3. Odaberite Kut 2.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
57
Radar
4. Dotaknite lokaciju unutarnjeg kuta zone pod nadzorom.
5. Odaberite Gotovo.
Definiranje cirkularne zone pod nadzorom
Prije mogućnosti definiranja granica zone potrebno je omogućiti zonu pod nadzorom (str. 57).
Možete definirati cirkularnu zonu pod nadzorom koja u potpunosti obuhvaća plovilo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Straža > Izbornik > Postavke straže > Prilagodi zonu pod nadzorom >
Pomakni zonu pod nadzorom > Krug.
2. Dodirnite i povucite lokaciju vanjskog kuta zone pod nadzorom, ( ).
3. Odaberite Kut 2.
4. Dodirnite i povucite lokaciju unutarnjeg kuta zone pod nadzorom.
5. Odaberite Krug.
Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni
Vidi “Postavljanje alarma za sudar u sigurnoj zoni” (str. 15).
Prikaz popisa AIS prijetnji
Na bilo kojem pregledu radara ili radarskog prekrivanja možete vidjeti i prilagoditi izgled popisa AIS prijetnji.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina, Straža ili Radarsko prekrivanje.
3. Odaberite Izbornik > Druga plovila > AIS List.
58
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Radar
Prikaz AIS plovila na radarskom zaslonu
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom zaslonu. Ako se bilo koja postavka (osim postavke
Raspon AIS prikaza) konfigurira za jedan način rada radara, ta će se postavka primijeniti i na sve druge načine rada
radara. Pojedinosti i postavke planiranog smjera konfigurirane za jedan način rada radara primjenjuju se u svakom
drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > Postavke AIS prikaza.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Raspon AIS prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS
plovila, a zatim odaberite udaljenost.
• Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS.
• Odaberite Planirani smjer, unesite vrijeme planiranog smjera za plovila s aktivacijom AIS i odaberite Gotovo.
• Odaberite Staze za prikaz staza AIS plovila i zatim odaberite duljinu trase koja se prikazuje pomoću staze.
VRM i EBL
Označavanje raspona varijable (VRM) i elektroničke linije smjera (EBL) mjere udaljenost i smjer od vašeg plovila do
ciljnog objekta. Na radarskom zaslonu VRM se prikazuje u obliku kruga koji okružuje trenutnu lokaciju plovila, a EBL
se prikazuje u obliku linije koja započinje na trenutnoj lokaciji vašeg plovila i križa se s VRM-om. Križanje je cilj za
VRM i EBL.
Prikaz za VRM i EBL
VRM i EBL konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Odaberite Izbornik > Prikaži VRM/EBL.
Podešavanje za VRM i EBL
Prije omogućavanja njihovog podešavanja, potrebno je prikazati VRM i EBL (str. 59).
Možete podesiti promjer za VRM i kut za EBL, čime ćete pomaknuti točku križanja VRM-a i EBL-a. VRM i EBL
konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite Izbornik > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
Dotaknite novu lokaciju za točku križanja VRM-a i EBL-a.
Odaberite Gotovo.
Mjerenje raspona i smjera do ciljnog objekta
Prije omogućavanja njihovog podešavanja, potrebno je prikazati VRM i EBL (str. 59).
VRM i EBL konfigurirani za jedan način rada primjenjuju se na sve ostale načine rada radara.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
Odaberite Izbornik > Podesi VRM/EBL > Pomakni VRM/EBL.
Dodirnite lokaciju cilja.
Raspon i smjer do ciljne lokacije prikazuju se u gornjem lijevom kutu zaslona.
5. Odaberite Gotovo.
1.
2.
3.
4.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
59
Radar
Sakrivanje VRM-a i EBL-a
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
3. Odaberite Izbornik > Podesi VRM/EBL > Sakrij VRM/EBL.
Mjerenje raspona i smjera do ciljnog objekta dok su VRM i EBL sakriveni
Ako ste sakrili VRM i EBL (str. 60), možete brzo prikazati raspon i smjer do lokacije dodirom zaslona.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
Dodirnite lokaciju.
Odaberite Ispusti VRM/EBL.
Mjerenje udaljenosti do točke na radarskom zaslonu
Možete dodirnuti točku na radarskom zaslonu kako biste u gornjem lijevom kutu zaslona prikazali udaljenost i smjer te
lokacije od vaše trenutne lokacije.
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite Krstarenje, Luka ili Pučina.
Dodirnite lokaciju na zaslonu.
Odaberite Mjerenje udaljenosti.
Prema potrebi odaberite Postavi referencu za mjerenje od odabrane lokacije umjesto od trenutne lokacije.
Međutočke i rute na radarskom zaslonu
Označavanje međutočke na radarskom zaslonu
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada radara.
3. Dodirnite lokaciju.
4. Odaberite Stvori međutočku.
Prikaz međutočaka na radarskom zaslonu
Možete prikazati međutočke koje se nalaze unutar raspona prikazanog na radarskom zaslonu. Ova se postavka ne
primjenjuje na radarsko prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Međutočke.
2. Dovršenje postupka:
• Za prikaz svih međutočaka odaberite Prikaži.
• Odaberite Samo navigacija za prikaz samo onih međutočaka koje su pridružene trenutno aktivnoj ruti.
Sakrivanje međutočaka na radarskom zaslonu
Možete sakriti međutočke koje se nalaze unutar raspona prikazanog na radarskom zaslonu.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Međutočke > odaberite Sakrij.
Navigacija spremljenom rutom na radarskom zaslonu
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate zabilježiti i spremiti barem
jednu rutu (str. 28). Kako biste mogli pregledati rutu na radarskom zaslonu, moraju se prikazati linije navigacije (str. 68).
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna.
• Odaberite Unatrag za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna.
5. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
1.
2.
3.
4.
60
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Radar
6. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Ruta se prikazuje u obliku grimizne linije s označenom početnom točkom, odredištem i skretanjima.
7. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
8. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
Navigacija paralelno sa spremljenom rutom na radarskom zaslonu
Kako biste dobili mogućnost pregledavanja popisa ruta i navigacije jednom od njih, morate zabilježiti i spremiti barem
jednu rutu (str. 28). Kako biste mogli pregledati rutu na radarskom zaslonu, moraju se prikazati linije navigacije (str. 68).
Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Rute.
Odaberite rutu.
Odaberite Navigiraj do > Pomak.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Naprijed - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna,
pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Naprijed - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao početna,
pa do desne strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - lijevo za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna,
pa do lijeve strane originalne rute.
• Odaberite Unatrag - desno za navigaciju rutom od točke koja je prilikom stvaranja rute određena kao odredišna,
pa do desne strane originalne rute.
5. Unesite udaljenost pomaka.
6. Odaberite Gotovo.
7. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
8. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Ruta se prikazuje u obliku grimizne linije s označenom početnom točkom, odredištem i skretanjima.
9. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
10. Pratite grimiznu liniju uz svaku od dionica rute kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i ostale prepreke.
1.
2.
3.
4.
Upoznavanje s radarskim prekrivanjem
Radarsko prekrivanje dodaje radarske informacije na navigacijsku ili ribolovnu kartu. Podaci se u radarskom
prekrivanju prikazuju na temelju posljednjeg korištenog načina rada radara (Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža), a sve
konfiguracijske postavke primijenjene na radarsko prekrivanje primjenjuju se i na posljednji korišteni način rada radara.
Npr., ako koristite način rada Luka, a zatim prijeđete na radarsko prekrivanje, radarsko prekrivanje prikazat će podatke
radara za način rada Luka. Ako ste promijenili postavku osjetljivosti pomoću izbornika Radarsko prekrivanje, postavka
osjetljivosti za način rada Luka promijenit će se automatski.
Radarsko prekrivanje na navigacijskoj karti
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
61
Radar
Radarsko prekrivanje i poravnanje podataka karte
Koristite li radarsko prekrivanje, uređaj za iscrtavanje poravnat će podatke radara s podacima karte na temelju smjera
plovila, koji se prema zadanim postavkama temelji na podacima senzora magnetskog smjera koji je povezan putem
NMEA 0183 ili NMEA 2000 mreže. Ako senzor smjera nije dostupan, smjer plovila temeljit će se na podacima GPS
praćenja.
Podaci GPS praćenja upućuju na smjer kojim se plovilo kreće, ali ne i smjer u kojem je plovilo usmjereno. Ako se
plovilo zanosi unatrag ili bočno zbog struje ili vjetra, radarsko prekrivanje možda se neće savršeno poravnati s podacima
karte. Ovu bi situaciju trebalo izbjeći upotrebom podataka za usmjerenje plovila s elektroničkog kompasa.
Ako se smjer plovila temelji na podacima sa senzora magnetskog smjera ili automatskog pilota, podaci o smjeru mogli
bi biti kompromitirani zbog neodgovarajućih postavki, mehaničkog kvara, magnetskih smetnji ili drugih faktora. Ako su
podaci smjera kompromitirani, radarsko prekrivanje možda se neće savršeno poravnati s podacima karte.
Prikaz radarskog prekrivanja
Radarsko prekrivanje prikazuje podatke na temelju posljednjeg korištenog načina rada radara.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Radarsko prekrivanje.
Radarska slika pojavljuje se u narančastoj boji i prekriva navigacijsku kartu.
Povećavanje i smanjivanje radarskog prekrivanja zumiranjem
Zumiranje tijekom pomicanja karte utječe samo na skalu zumiranja karte. Radarski domet ostaje isti. Zumiranje u
trenutku dok je karta fiksirana na plovilo (ne pomiče se) utječe samo na skalu zumiranja karte i radarski domet.
Dodirnite gumb
i
za smanjivanje i povećavanje.
Optimizacija radarskog prikaza
Moguće je optimizirati radarski prikaz za svaki način rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
3. Odaberite radarski domet (str. 62).
4. Vratite zadanu vrijednost postavke osjetljivosti (str. 63).
5. Vratite zadanu vrijednost postavke za morske smetnje (str. 64).
6. Vratite zadanu vrijednost postavke za smetnje zbog kiše (str. 65).
7. Vratite zadanu vrijednost postavke FTC (str. 65).
8. Vratite zadanu vrijednost postavke unakrsnog razgovora (str. 66).
9. Ručno podesite postavku osjetljivosti (str. 64).
10. Ručno podesite postavku za morske smetnje (str. 65).
11. Ručno podesite postavke za smetnje zbog kiše i FTC (str. 65).
Više o dometu radarskih signala
Domet radarskih signala označava duljinu pulsirajućih signala koje radar odašilje i prima. Povećanjem dometa radar
odašilje dulje impulse kako bi dosegao udaljene ciljeve. I bliži ciljevi, naročito kiša i valovi, reflektiraju dulje impulse,
što može uzrokovati šum na radarskom zaslonu. Pregled informacija o ciljevima duljeg dometa može smanjiti količinu
prostora dostupnog na radarskom zaslonu za pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa.
62
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Radar
Savjeti za odabir radarskog dometa
•
•
•
Odredite koje informacije želite vidjeti na radarskom prikazu. Npr., trebaju li vam informacije o uvjetima u vodi oko
vas ili o ribama i prometu ili vas pak više zanimaju udaljeni vremenski uvjeti?
Procijenite uvjete okruženja u kojemu koristite radar. U surovim vremenskim uvjetima, radarski signali duljeg
dometa mogu povećati smetnje na radarskom zaslonu i otežati pregled informacija o ciljevima kraćeg dometa. U
kišnim uvjetima, radarski signali kraćeg dometa mogu vam omogućiti učinkovitiji pregled informacija o objektima u
blizini ako su postavke za smetnje zbog kiše i FTC optimalno konfigurirane.
Odaberite najkraći učinkoviti raspon, s obzirom na razlog upotrebe radara i trenutne uvjete okruženja.
Odabir radarskog dometa
Vidi “Podešavanje skale zumiranja na radarskom zaslonu” (str. 54).
Više o osjetljivosti i smetnjama
Možete upravljati osjetljivošću radarskog prijemnika. Zadana postavka za osjetljivost (Automatski) automatski jednom
podešava osjetljivost na temelju prosječnih uvjeta, dometa radarskih signala i odabranom načinu rada radara. Uređaj za
iscrtavanje neće automatski ponovno podesiti osjetljivost kao odgovor na uvjete koji se mijenjaju. Želite li optimizirati
izgled radara za određene uvjete, ručno podesite osjetljivost (str. 64).
Šumovi su smetnje koje uzrokuje neželjena refleksija radarskih signala od nevažnih ciljeva. Zajednički izvori šumova
uključuju padaline, morske valove i obližnje radarske izvore.
Konfiguracijske postavke i vrsta radara
Dok koristite GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ili 406, sve postavke osjetljivosti i šumova konfigurirane
za upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuju se u svakom drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
Dok koristite radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD, postavke osjetljivosti, FTC, za smetnje zbog
kiše i morske smetnje konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara moraju se konfigurirati odvojeno za svaki
način rada. Postavke unakrsnog razgovora za upotrebu u jednom načinu rada primjenjuju se na svaki drugi način rada
radara. Posljednje postavke osjetljivosti i smetnji konfigurirane za korištenje u bilo kojem načinu rada radara automatski
se primjenjuju na radarsko prekrivanje. Npr., ako osjetljivost za način rada Luka postavite na 50%, osjetljivost za
radarsko prekrivanje automatski će se postaviti na 50%. Ako nakon toga osjetljivost za način rada Pučina postavite na
40%, osjetljivost za radarsko prekrivanje automatski će se postaviti na 40%.
Zadane postavke osjetljivosti i smetnji
Postavka
Zadana vrijednost
Osjetljivost
Automatski
Morske
smetnje
Smetnje zbog
kiše
FTC
Unakrsni
razgovor
Mirno, Srednje ili Nemirno
Upute
Vidi “Automatsko podešavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu”
(str. 63).
Vidi “Vraćanje zadane postavke za morske smetnje” (str. 64).
Isključi
Vidi “Vraćanje zadane postavke za smetnje zbog kiše” (str. 65).
Isključi
Uključi
Vidi “Vraćanje zadane postavke FTC” (str. 65).
Vidi “Podešavanje smetnji zbog unakrsnog razgovora na radarskom
zaslonu” (str. 66).
Automatsko podešavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Automatski je zadana vrijednost za postavku osjetljivosti. Automatska postavka osjetljivosti za svaki od načina rada
radara optimizirana je za taj način rada i može se razlikovati od automatske postavke osjetljivosti koja se koristi za drugi
način rada.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 63).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
3. Odaberite Izbornik > Osjetljivost > Automatski.
Uređaj za iscrtavanje jednom osjetljivost postavlja automatski, na temelju prosječnih uvjeta, dometa radarskih signala
i odabranog načina rada radara. Uređaj za iscrtavanje neće automatski ponovno podesiti osjetljivost kao odgovor na
uvjete koji se mijenjaju.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
63
Radar
Ručno podešavanje osjetljivosti na radarskom zaslonu
Možete ručno podesiti osjetljivost za optimalne karakteristike radara koji u obzir uzima stvarne uvjete.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Osjetljivost.
Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost, sve dok se na radarskom zaslonu ne prikažu svjetalca.
Podaci na radarskom zaslonu osvježavaju se svakih nekoliko sekundi. Zbog toga se učinci ručnog podešavanja
osjetljivosti možda neće pojaviti odmah. Osjetljivost podešavajte polako.
Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok svjetalca ne nestanu.
Ako se plovila, kopno ili drugi ciljevi nalaze unutar dometa, odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok
ciljevi ne počnu treperiti.
Odaberite Gore kako biste povećali osjetljivost sve dok se plovila, kopno ili drugi ciljevi ne prikažu jasno
osvijetljeni na radarskom zaslonu.
Prema potrebi minimizirajte prikaz velikih objekata u blizini (str. 64).
Prema potrebi minimizirajte prikaz smetnji s bočne strane (str. 64).
Smanjenje smetnji velikih objekata u blizini
Ciljevi značajne veličine u blizini, kao što su zidovi pristaništa, mogu uzrokovati vrlo svijetlu sliku cilja na radarskom
zaslonu. Ova slika može smanjiti manje mete koje se nalaze u blizini.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 63).
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Osjetljivost.
Odaberite Dolje kako biste smanjili osjetljivost sve dok manji ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji zbog velikih objekata u blizini manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi
treperiti ili nestati s radarskog zaslona.
Smanjenje smetnji s bočne strane na radarskom zaslonu
Smetnje s bočne strane mogu izgledati kao crte koje se šire prema van iz cilja u obliku polukruga. Efekte s bočne strane
možete izbjeći smanjivanjem osjetljivosti ili radarskog dometa.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka osjetljivosti konfigurirana za upotrebu u jednom načinu
rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 63).
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Osjetljivost.
Odaberite Dolje za smanjivanje osjetljivosti sve dok polukružni, iscrtani uzorak ne nestane sa zaslona radara.
Smanjivanjem osjetljivosti radi uklanjanja smetnji s bočne strane manji ili udaljeniji ciljevi mogli bi treperiti ili
nestati s radarskog zaslona.
Vraćanje zadane postavke za morske smetnje
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom
načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 63).
1.
2.
3.
4.
64
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Morske smetnje > Postavke.
Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru: Nemirno, Srednje ili Mirno.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Radar
Podešavanje morskih smetnji na radarskom zaslonu
Možete podesiti pojavljivanje smetnji uzrokovanih nemirnim morem. Postavka za morske smetnje utječe na
pojavljivanje obližnjih smetnji i ciljeva više no što utječe na pojavljivanje udaljenih smetnji i ciljeva. Viša postavka
za morske smetnje smanjuje pojavljivanje smetnji uzrokovanih valovima u blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti
pojavljivanje ciljeva u blizini.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom
načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Morske smetnje > Postavke.
Odaberite postavku koja odražava trenutne uvjete na moru: Nemirno, Srednje ili Mirno.
Odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Morske smetnje.
Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje pojavljivanja morskih smetnji sve dok drugi ciljevi ne budu
jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane uvjetima na moru mogle bi još uvijek biti vidljive.
Vraćanje zadane postavke FTC
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka FTC konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara
može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 63).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Luka, Pučina ili Straža.
3. Odaberite Izbornik > Odbijanje buke > FTC > Isključi.
Vraćanje zadane postavke za smetnje zbog kiše
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka za morske smetnje konfigurirana za upotrebu u jednom
načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 63).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
3. Odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše > Isključi.
Podešavanje smetnji zbog kiše na radarskom zaslonu
Možete podesiti pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom. I smanjivanjem radarskog dometa možete umanjiti smetnje
zbog kiše (str. 54).
Postavka
FTC
Smetnje zbog
kiše
Opis
Ova postavka utječe na pojavljivanje velikih magličastih smetnji koje uzrokuje kiša na bilo kojoj
udaljenosti.
Ova postavka utječe na pojavljivanje ciljeva i smetnji zbog kiše u blizini više nego što utječe na
pojavljivanje udaljenih ciljeva i smetnji zbog kiše. Viša postavka za smetnje zbog kiše smanjuje
pojavljivanje smetnji uzrokovanih kišom u blizini, ali može i smanjiti ili ukloniti pojavljivanje ciljeva u
blizini.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavke za smetnje zbog kiše i FTC konfigurirane za upotrebu
u jednom načinu rada radara mogu se i ne moraju primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje
(str. 63).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
3. Odaberite Izbornik > Odbijanje buke > FTC.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
65
Radar
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Visoko, Srednje ili Nisko za smanjivanje ili povećavanje izgleda smetnji zbog kiše ako koristite radar
GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ili 406. Drugi ciljevi trebali bi ostati jasno vidljivi na radarskom
zaslonu.
• Ako koristite radar GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD, ili 1206 xHD, odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje
ili povećavanje pojavljivanja smetnji zbog kiše. Drugi ciljevi trebali bi ostati jasno vidljivi na radarskom
zaslonu. Ako je postavka FTC veća od 50%, razmislite o smanjivanju radarskog dometa.
5. Odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Smetnje zbog kiše.
6. Odaberite Gore ili Dolje za smanjivanje ili povećavanje pojavljivanja smetnji zbog kiše u blizini sve dok drugi
ciljevi ne budu jasno vidljivi na radarskom zaslonu.
Smetnje uzrokovane kišom mogle bi još uvijek biti vidljive.
Podešavanje smetnji zbog unakrsnog razgovora na radarskom zaslonu
Možete smanjiti pojavljivanje smetnji uzrokovano utjecajima s drugog radarskog izvora u blizini. Uključeno je zadana
vrijednost za postavku unakrsnog razgovora.
Napomena: Ovisno o tome koji radar koristite, postavka unakrsnog razgovora konfigurirana za upotrebu u jednom
načinu rada radara može se i ne mora primijeniti na ostale načine rada radara ili na radarsko prekrivanje (str. 63).
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
3. Odaberite Izbornik > Odbijanje buke > Odbijanje unakrsnog razgovora > Uključi.
Izgled radarskog prikaza
Prikaz brojeva radara
Prikaz brojeva i polja s podacima ➊ mogu se pojaviti u svim načinima rada radara i pružaju instantne podatke u realnom
vremenu. Sve podatkovne trake konfigurirane za upotrebu u jednom načinu rada radara prikazuju se i u svakom drugom
načinu rada radara. Sve podatkovne trake konfigurirane za upotrebu u radarskom prekrivanju prikazuju se samo u
radarskom prekrivanju i potrebno ih je zasebno konfigurirati.
Dostupno je nekoliko podatkovnih maski radara. Možete odabrati podatkovna polja koja će se prikazivati unutar svake
podatkovne maske.
Kada se prikaz brojeva prikazuje na radarskom zaslonu, navigacijski umetak ➋ prikazuje se tijekom navigacije. Vrpca
kompasa ➌ može se prikazati ili sakriti u svakoj maski.
➌
➋
➊
Radar s podatkovnom maskom
Odabir podatkovne maske
1.
2.
3.
4.
66
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Prikaz brojeva.
ili
za odabir podatkovne maske.
Odaberite
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Radar
Konfiguriranje Podatkovna polja na radaru
Možete odabrati vrstu podataka prikazanih unutar podatkovnog polja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Prikaz brojeva.
ili
za odabir podatkovne maske.
Odaberite
Dotaknite podatkovno polje.
Odaberite kategoriju podataka.
Odaberite podatke za prikaz.
Konfiguriranje navigacijskog umetka na radarskom zaslonu
Navigacijski umetak prikazan je samo kada plovilo navigira prema odredištu.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar.
2. Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
3. Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Prikaz brojeva.
ili
za odabir podatkovne maske.
4. Odaberite
5. Odaberite Navigacijski umetak.
6. Odaberite Konf. navig. umetka.
7. Dovršenje postupka:
• Odaberite Detalji dionice rute > Uključi za prikaz ispravljene brzine za međutočku (VMG) prilikom navigacije
rutom s više od jedne dionice.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Udaljenost za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju udaljenosti.
• Odaberite Sljedeće skretanje > Vrijeme za prikaz podataka o sljedećem skretanju na temelju vremena.
• Odaberite Odredište te odaberite Udaljenost, Vrijeme do odredišta ili Dolazak za označavanje načina
prikazivanja podataka o odredištu.
Prikaz vrpce kompasa na radarskom zaslonu
Vrpca kompasa prikazuje se u retku pri vrhu radarskog zaslona. Prikazuje trenutni smjer, a prilikom navigacije prikazuje
se pokazivač koji prikazuje smjer do željenog kursa.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Radar.
Odaberite način rada Krstarenje, Luka, Pučina ili Straža.
Odaberite Izbornik > Postavljanje radara > Prikaz brojeva.
Odaberite Prikaži vrpcu kompasa.
Postavke radarskog prikaza
Postavljanje sheme boja radara
Možete postaviti shemu boja koja se koristi za sve radarske zaslone. Ova se postavka ne primjenjuje na radarsko
prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Shema boja.
2. Odaberite Bijela, Crna ili Plava.
Postavljanje orijentacije radarskog prikaza
Možete postaviti perspektivu radarskog prikaza. Postavka orijentacije odnosi se na svaki način rada radara. Ova se
postavka ne primjenjuje na radarsko prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Orijentacija.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Sjever gore za postavljanje vrha radara na smjer prema sjeveru.
• Odaberite Smjer gore za postavljanje vrha radara u skladu s podacima o smjeru primljenima sa senzora smjera
(poznat i kao magnetski smjer). Linija smjera se na zaslonu prikazuje okomito.
• Odaberite Kurs gore i postavite radar tako da smjer navigacije uvijek bude prema gore.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
67
Radar
Pomicanje polja prikaza na radarskom zaslonu
Možete automatski pomaknuti svoju trenutnu lokaciju prema dnu zaslona prema povećanju brzine. Za najbolje rezultate
unesite najveću brzinu. Ova postavka vrijedi za svaki način rada radara. Ova se postavka ne primjenjuje na radarsko
prekrivanje.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Predviđanje brzine > Uključi.
2. Unesite najveću očekivanu brzinu navigacije.
3. Odaberite Gotovo.
Postavke navigacije radara
Prikaz linije smjera na radarskom zaslonu
Na radarskom zaslonu možete prikazati produžetak od pramca plovila u smjeru putovanja. Ova se postavka ne
primjenjuje na radarsko prekrivanje.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Linija smjera > Prikaži.
Prikaz i skrivanje prstena dometa na radarskom zaslonu
Prsteni dometa pomažu u vizualizaciji udaljenosti na radarskom zaslonu. Ova se postavka ne primjenjuje na radarsko
prekrivanje.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Prsteni > Prikaži.
Prikaz linija navigacije na radarskom zaslonu
Linije navigacije označavaju kurs koji ste postavili pomoću opcija Ruta do, Vodi do ili Idi na. Ova se postavka ne
primjenjuje na radarsko prekrivanje.
Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Izgled > Navigacijske linije > Prikaži.
Postavke antene i radarskog uređaja za skeniranje
Postavljanje brzine rotacije antene
Napomena: Brzinu rotacije možete postaviti samo za radare GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406, 604 xHD,
606 xHD, 1204 xHD ili 1206 xHD.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Brzina zakretanja.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Normalna brzina.
• Odaberite Velika brzina za povećavanje brzine rotacije antene, čime se povećava frekvencija ažuriranja zaslona.
Postavljanje veličine antene radara
Za optimizaciju slike radara potrebno je naznačiti veličinu antene radara. Sve dok ne odredite veličinu antene, prikazivat
će se poruka “Radar je potrebno konfigurirati”.
Napomena: Veličinu antene možete postaviti samo za radare GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ili
1206 xHD.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Veličina antene.
2. Odaberite 4 stope ili 6 stopa.
Uključivanje i konfiguriranje zone bez radarskog odašiljanja
Možete naznačiti područje unutar kojega radarski skener neće odašiljati signale.
Napomena: Možete postaviti zonu bez radarskog odašiljanja samo za radare GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD
ili 1206 xHD.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Podesi zonu bez emitiranja > Pomakni zonu bez
emitiranja
Zona bez emitiranja na radarskom zaslonu naznačena je osjenčanim područjem.
2. Odaberite Kut 1.
3. Dodirnite i povucite pokazivač kako biste podesili kut bez odašiljanja na desnoj strani.
4. Odaberite Kut 2.
5. Dodirnite i povucite pokazivač kako biste podesili kut bez odašiljanja na lijevoj strani.
68
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Radar
Pomak prednjeg dijela plovila
Pomak prednjeg dijela plovila kompenzira fizičku lokaciju radarskog uređaja za skeniranje na plovilu ako radarski
uređaj za skeniranje nije poravnat s osi krme i pramca.
Mjerenje potencijalnog pomaka prednjeg dijela plovila
1. Pomoću magnetskog kompasa izmjerite optički smjer stacionarnog cilja koji se nalazi unutar vidljivog raspona.
2. Izmjerite smjer cilja na radaru.
3. Ako je odstupanje od smjera veće od +/- 1°, podesite pomak prednjeg dijela plovila.
Postavljanje pomaka prednjeg dijela plovila
Prije mogućnosti postavljanja pomaka prednjeg dijela plovila morate izmjeriti potencijalni pomak prednjeg dijela
plovila (pogledajte prethodnu proceduru).
Postavka pomaka prednjeg dijela plovila konfigurirana za upotrebu u jednom načinu rada radara primjenjuje se i u
svakom drugom načinu rada radara te radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Radar > Postavljanje radara > Prednji dio plovila.
2. Za podešavanje pomaka odaberite i držite Gore ili Dolje.
Izgled prikaza radarskog prekrivanja
Prikaz trasa na radarskom prekrivanju
Možete odrediti hoće li se trasa plovila prikazati na radarskom prekrivanju.
Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Međutočke i trase > Trase >
Uključi.
Odabir vrste oznake međutočke
Na radarskom prekrivanju možete odabrati vrstu oznaka prikazanih uz međutočke.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Međutočke i trase > Prikaz
međutočke.
2. Odaberite međutočku.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Oznaka kako biste označili međutočke pomoću oznaka.
• Odaberite Komentar za prikaz komentara u obliku oznaka međutočaka.
• Odaberite Simbol za označavanje međutočaka pomoću simbola.
Prikaz drugih plovila na radarskom prekrivanju
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na radarskom prekrivanju. Postavka raspona prikaza konfigurirana
za radarsko prekrivanje primjenjuje se samo na radarsko prekrivanje. Pojedinosti i postavke planiranog smjera
konfigurirane za radarsko prekrivanje primjenjuju se i na sve načine rada radara.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Druga plovila > Raspon AIS
prikaza.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite AIS raspon prikaza kako biste označili udaljenost od svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS
plovila, a zatim odaberite udaljenost.
• Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s aktivacijom AIS.
• Odaberite Planirani smjer za postavljanje vremena za planirani smjer za plovila s aktivacijom AIS i zatim
odaberite Gotovo.
• Odaberite Staze za prikaz staza AIS plovila i zatim odaberite duljinu trase koja se prikazuje pomoću staze.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
69
Radar
Postavke prikaza za navigaciju radarskim prekrivanjem
Promjena pojedinosti zumiranja na karti
Možete podesiti količinu pojedinosti za radarsko prekrivanje koje se prikazuju na karti, pri različitim razinama
zumiranja.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte >
Pojedinosti.
2. Odaberite razinu pojedinosti.
Prikaz i konfiguriranje linije smjera
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u smjeru kretanja. Izgled linije smjera možete konfigurirati
na radarskom prekrivanju.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Radarsko prekrivanje > Izbornik > Postavljanje > Postavljanje karte >
Linija smjera.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost > Promijeni udaljenost i zatim unesite udaljenost do kraja linije smjera.
• Odaberite Vrijeme > Promijeni vrijeme i zatim unesite količinu vremena do kraja linije smjera.
3. Odaberite Gotovo.
70
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Sonar
Sonar
Kada je priključena sonda, sljedeće uređaje iz serije 700 moguće je koristiti prilikom traženja riba:
•
•
•
GPSMAP 720s
GPSMAP 740s
GPSMAP 750s
Prikazi sonara
Uređaj za iscrtavanje prikazuje podatke sonara koristeći tri različita prikaza: prikaz preko cijelog zaslona, prikaz
podijeljenog zumiranja i prikaz podijeljene frekvencije.
Prikaz sonara preko cijelog zaslona
Prikaz sonara preko cijelog zaslona prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima sonara sonde. Mjerilo dosega s
desne strane zaslona prikazuje dubinu otkrivenih objekata dok se zaslon pomiče zdesna ulijevo.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Cijeli ekran.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Prikaz sonara preko cijelog zaslona
➊
Gumbi za podešavanje
raspona
➋
Dubina, brzina kroz vodu i napon uređaja
➌
Podvodni cilj
➍
Dno
➎
Domet
➏
GPS brzina i GPS smjer
➐
Frekvencija sonde
Postavljanje razine zumiranja na prikazu preko cijelog zaslona
Možete povećati dio s prikazom sonara preko cijelog zaslona.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Cijeli zaslon > Izbornik > Zumiranje.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite 2x automatski zum za dvostruko povećavanje podataka sonara.
• Odaberite 4x automatsko zumiranje za četverostruko povećavanje podataka sonara.
• Odaberite Ručno zumiranje za ručno postavljanje raspona dubina povećanog područja. Odaberite Pogled
prema gore ili Pogled prema dolje kako biste postavili raspon dubine povećanog područja, zatim odaberite
Povećaj ili Smanji za veće ili manje povećanje povećanog područja, a potom odaberite Gotovo.
• Odaberite Fiksirano dno za povećavanje podataka sonara s dubine dna i odaberite Gore ili Dolje za postavljanje
raspona dubine povećanog područja, a zatim odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
71
Sonar
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem prikazuje grafikon preko cijelog zaslona s očitanjima sonara i povećani dio tog
grafikona na istom zaslonu.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Podijeli zum.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Prikaz sonara s podijeljenim zumiranjem
➊
Dubina, brzina kroz vodu i napon
uređaja
➋
Zumirano mjerilo
dubine
➌
GPS brzina i GPS smjer
➍
Prozor za zumiranje
➎
Domet
➏
Prozor za zumiranje
➐
Frekvencija sonde
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Kod prikaza sonara podijeljene frekvencije, na lijevoj strani zaslona prikazuje se grafikon preko cijelog zaslona s
podacima sonara frekvencije 200 kHz, a na desnoj strani zaslona prikazuje se grafikon preko cijelog zaslona s podacima
sonara frekvencije 50 kHz.
Napomena: Prikaz sonara podijeljene frekvencije zahtijeva korištenje sonde dvostruke frekvencije.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Podijeli frekvenciju.
Prikaz sonara podijeljene frekvencije
Promjena s jednog prikaza sonara na drugi prikaz sonara
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Promijeni sonar.
4. Odaberite drugi prikaz sonara.
72
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Sonar
Zapisnik dubine
Koristite li sondu koja ima mogućnost mjerenja dubine ili informacije o dubini vode primate putem protokola
NMEA 0183 ili NMEA 2000, Zapis dubine prikazuje grafički zapisnik očitanja dubine tijekom vremena. Dubina će se
prikazati u gornjem lijevom kutu zaslona. Grafikon se pomiče ulijevo prilikom dobivanja informacija.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Zapis dubine.
Postavljanje raspona zapisnika dubine i vremenskih mjerila
Možete naznačiti vrijeme i raspon dubine koje će prikazivati u zapisniku dubine.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Zapis dubine.
2. Odaberite Izbornik.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Trajanje za postavljanje mjerila proteklog vremena ➊. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem
mjerila proteklog vremena možete vidjeti odstupanja dubine u dužem vremenskom razdoblju. Smanjivanjem
mjerila proteklog vremena možete vidjeti više pojedinosti u kraćem vremenskom razdoblju.
• Odaberite Mjerilo za postavljanje mjerila za raspon dubine ➋. Povećavanjem mjerila za raspon dubine možete
vidjeti više odstupanja dubine. Smanjivanjem mjerila za raspon dubine možete vidjeti više pojedinosti u
odstupanju. Trenutna se dubina prikazuje u gornjem lijevom kutu ➌.
• Odaberite Ponovo postavi za ponovni izračun automatskog dometa mjerila dubine. Ponovo postavi se
pojavljuje samo kada je postavka dometa mjerila dubine postavljena na Automatski.
➌
➋
➊
Zapisnik dubine
Zapisnik temperature sonde
Ako koristite sondu koja ima mogućnost mjerenja temperature ili primate podatke o temperaturi vode putem
NMEA 0183 ili NMEA 2000, zaslon zapisa temperature ima grafički zapisnik očitanja temperature za određeno
vremensko razdoblje. Trenutna temperatura i dubina prikazat će se u gornjem lijevom kutu zaslona. Temperatura se
prikazuje na desnoj strani, dok se pri dnu prikazuje proteklo vrijeme. Grafikon se pomiče ulijevo prilikom dobivanja
informacija.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Zapis temperature.
Postavljanje raspona zapisnika temperature i vremenskih mjerila
Možete naznačiti vrijeme i raspon temperatura koje će prikazivati u zapisniku temperature sonde.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Zapis temperature.
2. Odaberite Izbornik.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
73
Sonar
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Trajanje za postavljanje mjerila proteklog vremena ➊. Zadana postavka je 10 minuta. Povećanjem
mjerila proteklog vremena možete vidjeti odstupanja temperature u dužem vremenskom razdoblju.
Smanjivanjem mjerila proteklog vremena možete vidjeti više pojedinosti u kraćem vremenskom razdoblju.
• Odaberite Mjerilo za postavljanje mjerila za raspon temperature ➋. Zadana postavka je 4 stupnja. Povećavanjem
mjerila za raspon temperature možete vidjeti više odstupanja temperature. Smanjivanjem mjerila za raspon
temperature možete vidjeti više pojedinosti u odstupanju.
• Odaberite Ponovo postavi za ponovni izračun automatskog dometa mjerila dubine. Ponovo postavi se
pojavljuje samo kada je postavka mjerila postavljena na Automatski.
➋
➊
Zapisnik temperature sonde
Međutočke na zaslonu sonara
Pauziranje prikaza sonara
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Pauziraj sonar.
Stvaranje međutočke na zaslonu sonara
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
2. Odaberite prikaz sonara.
3. Odaberite Izbornik > Pauziraj sonar.
4. Dodirnite i povucite točku križanja linije dubine i linije udaljenosti kako biste postavili lokaciju međutočke.
5. Odaberite Stvori međutočku.
Izgled prikaza sonara
Možete definirati i podesiti postavke za sve prikaze sonara.
Postavljanje brzine pomicanja zaslona sonara
Možete postaviti brzinu pri kojoj će se sonar pomicati zdesna nalijevo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Brzina pomicanja.
2. Dovršenje postupka:
• Kod ručnog podešavanja brzine pomicanja odaberite Ultrascroll™, Brzo, Srednje ili Sporo.
• Ako koristite senzor brzine kroz vodu ili sondu koja očitava brzinu, odaberite Automatski kako biste automatski
podesili brzinu pomicanja s brzinom plovila kroz vodu.
74
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Sonar
Prikaz površinskog šuma
Možete postaviti hoće li se sonar vratiti u blizini površine vode. Sakrijte šum površine kako biste smanjili buku.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Površinski šum > Prikaži.
Prikaz i konfiguriranje linije dubine
Možete odrediti hoće li se prikazati brza referentna linija dubine.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Linija dubine > Prikaži.
2. Dodirnite i povucite referentnu liniju za postavljanje dubine linije.
A-Scope prikaz
A-Scope je okomita bljeskalica uz desnu stranu zaslona koja instantno prikazuje raspon ciljeva uz mjerilo.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > A-Scope > Uključi.
Postavljanje kretanja slike
Postavka kretanja slike omogućava brže kretanje slike sa sonar, na način da se na zaslonu iscrtava više od jednog stupca
podataka za svaki stupac primljenih podataka sa sonara. To je naročito korisno ako sonar koristite u dubokoj vodi,
budući da signal sonara dulje putuje do dna i natrag do sonde.
Postavka 1/1 na zaslonu iscrtava jedan stupac informacija po skupu povratnih podataka sa sonde. Postavka 2/1 na
zaslonu iscrtava dva stupca informacija po skupu povratnih podataka sa sonde, a broj stupaca se mijenja na isti način za
postavke 4/1 i 8/1.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Kretanje slike.
2. Odaberite postavku kretanja slike.
Prikaz brojeva prekrivanja
Za prikaz informacija o brzini kroz vodu potreban vam je senzor brzine kroz vodu ili sonda koja ima mogućnost
mjerenja brzine, a za prikaz informacija o temperaturi vode potreban vam je senzor temperature vode ili sonda koja ima
mogućnost mjerenja temperature.
Možete postaviti automatski prikaz temperature vode, napona uređaja, brzine kroz vodu (ako vam sonda to omogućuje)
i navigacijskih podataka na zaslonima sonara. Navigacijski podaci uvijek uključuju GPS brzinu i GPS smjer te
informacije o smjeru i odstupanju od kursa prilikom navigacije.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Prikaz brojeva.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Dubina > Prikaži.
• Odaberite Temperatura vode > Automatski.
• Odaberite Brzina kroz vodu > Automatski.
• Odaberite Napon uređaja > Prikaži.
• Odaberite Navigacija > Automatski.
Ako odaberete Automatski i ako su informacije dostupne, podaci će se prikazati na zaslonu sonara.
Konfiguriranje izgleda pronađenih riba
Možete odrediti na koji će način sonar tumačiti pronađene ribe.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Izgled > Simboli riba.
2. Dovršenje postupka:
pronađenih riba kao simbola s pozadinskim informacijama sonara.
• Odaberite
za prikaz pronađenih riba u obliku simbola s pozadinskim informacijama sonara i
• Odaberite
informacijama o ciljnoj dubini.
za prikaz pronađenih riba u obliku simbola.
• Odaberite
za prikaz pronađenih riba kao simbola s informacijama o ciljnoj dubini.
• Odaberite
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
75
Sonar
Prikaz i konfiguriranje značajke Whiteline
Možete označiti najjači signal od dna kako biste lakše definirali tvrdoću ili mekoću signala.
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara > Whiteline.
2. Dovršenje postupka:
• Za uključivanje linije dna s najosjetljivijom postavkom odaberite Visoko. Gotovo sve snažne povratne
informacije označene su bijelom bojom.
• Za uključivanje linije dna s mnogim snažnim povratnim informacijama označenim bijelom bojom odaberite
Srednje.
• Za uključivanje linije dna s najmanje osjetljivom postavkom odaberite Nisko. Samo su najsnažnije povratne
informacije označene bijelom bojom.
Postavljanje sheme boja
1. Na početnom zaslonu odaberite Sonar > Postavke sonara.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Shema boja > Plavo.
• Odaberite Shema boja > Bijelo.
Podešavanje osjetljivosti na zaslonu sonara
Možete kontrolirati osjetljivost prijemnika sonara. Za dodatne pojedinosti povećajte osjetljivost. Ako je zaslon
prenatrpan, smanjite osjetljivost.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Osjetljivost.
Dovršenje postupka:
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko podešavanje osjetljivosti, odaberite Automatski.
• Za ručno smanjivanje ili povećavanje osjetljivosti odaberite Gore ili Dolje.
5. Odaberite Gotovo.
1.
2.
3.
4.
Podešavanje odbijanja buke na zaslonu sonara
Postavka odbijanja buke prikazat će se samo ako ste ručno povećali ili smanjili postavku osjetljivosti (str. 76).
Možete umanjiti prikazivanje slabih povratnih informacija sonara povećavanjem odbijanja buke.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Odbijanje buke.
Odaberite Gore ili Dolje.
Odabir frekvencija
Možete naznačiti koje će se frekvencije prikazati na zaslonu sonara prilikom upotrebe sonde s dvostrukom
frekvencijom. Možete prikazati podatke signala sonara od 200 kHz, podatke signala sonara od 50 kHz ili podatke oba
signala istovremeno.
1.
2.
3.
4.
76
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Frekvencija.
Dovršenje postupka:
• Odaberite 200 kHz za prikaz podataka signala sonara od 200 kHz. To je korisno uglavnom kada se radi o plićim
vodama unutrašnjosti.
• Odaberite 50 kHz za prikaz podataka signala sonara od 50 kHz. To je korisno uglavnom za dublje vode.
• Odaberite Dvostruko za prikaz podataka od 200 kHz i 50 kHz na podijeljenom zaslonu.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Sonar
Podešavanje dometa mjerila dubine
Možete podesiti domet mjerila dubine koji se prikazuje s desne strane zaslona.
Na početnom zaslonu odaberite Sonar.
Odaberite prikaz sonara.
Odaberite Izbornik > Domet.
Dovršenje postupka:
• Kako biste uređaju za iscrtavanje omogućili automatsko podešavanje mjerila dubine, odaberite Automatski.
• Odaberite Gore ili Dolje za ručno povećanje ili smanjivanje dometa mjerila dubine.
5. Odaberite Gotovo.
ili
za ručno podešavanje dometa mjerila dubine.
NAPOMENA: Na zaslonu sonara pritisnite
1.
2.
3.
4.
Alarmi sonara
Postavljanje alarma za plitku i duboku vodu
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar.
2. Odaberite Plitka voda > Uključi kako biste oglasili alarm kad dubina bude manja od navedene vrijednosti.
3. Unesite dubinu koja aktivira alarm za plitku vodu.
4. Odaberite Gotovo.
5. Odaberite Duboka voda > Uključi kako biste oglasili alarm kad dubina bude veća od navedene vrijednosti.
6. Unesite dubinu koja aktivira alarm za duboku vodu.
7. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za temperaturu vode
Možete postaviti oglašavanje alarma kad sonda prijavi temperaturu koja je 2°F (1,1°C) viša ili niža od navedene
temperature.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Temperatura vode > Uključi.
2. Unesite temperaturu vode.
3. Odaberite Gotovo.
Postavljanje alarma za ribu
Možete postaviti oglašavanje alarma kad uređaj za iscrtavanje prepozna ribu navedenih simbola.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Alarmi > Sonar > Riba.
2. Dovršenje postupka:
za oglašavanje alarma za sve veličine ribe.
• Odaberite
za oglašavanje alarma samo za srednju i veliku ribu.
• Odaberite
za oglašavanje alarma samo za veliku ribu.
• Odaberite
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
77
Sonar
Konfiguriranje sonde
Postavljanje dubine kobilice
Dubina kobilice prilagođava površinska očitanja dubini kobilice, tako da se dubina mjeri od donje točke kobilice
umjesto od lokacije sonde. Unesite pozitivan broj za dubinu kobilice. Možete unijeti negativni broj kako biste
nadoknadili za velika plovila koja mogu povući nekoliko metara vode.
1. Dovršite postupak na osnovi lokacije sonde:
• Ako je sonda postavljena u razini vode ➊, izmjerite udaljenost od lokacije sonde do kobilice plovila. Tu
vrijednost unesite u 3. koraku u obliku pozitivnog broja.
• Ako je sonda postavljena u dnu kobilice ➋, izmjerite udaljenost od sonde do razine vode. Tu vrijednost unesite u
3. koraku u obliku negativnog broja.
➊
➋
Dubina kobilice
2. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Moj brod > Dubina kobilice.
3. Unesite udaljenost izmjerenu u 1. koraku. Na temelju lokacije sonde provjerite jeste li unijeli pozitivan ili negativan
broj.
4. Odaberite Gotovo.
Postavljanje pomaka temperature vode
Za mjerenje temperature vode morate imati senzor temperature vode NMEA 0183 ili sondu koja ima mogućnost
mjerenja temperature vode.
Pomak temperature kompenzira očitanje temperature sa senzora temperature.
1. Temperaturu vode izmjerite pomoću senzora temperature ili sonde koja ima mogućnost mjerenja temperature i
povezana je s uređajem za iscrtavanje.
2. Temperaturu vode izmjerite pomoću drugog senzora temperature ili termometra koji je pouzdano precizan.
3. Oduzmite temperaturu vode koja je izmjerena u 1. koraku od temperature vode izmjerene u
koraku 2.
Ovo je pomak temperature. Tu vrijednost unesite u 5. koraku u obliku pozitivnog broja ako senzor povezan s
uređajem za iscrtavanje temperaturu vode izmjeri hladnijom nego što ona zaista jest. Tu vrijednost unesite u 5.
koraku u obliku negativnog broja ako senzor povezan s uređajem za iscrtavanje temperaturu vode izmjeri toplijom
nego što ona zaista jest.
4. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Moje plovilo > Pomak temperature.
5. Unesite pomak izračunat u 3. koraku.
6. Odaberite Gotovo.
78
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Digitalno selektivno pozivanje
Digitalno selektivno pozivanje
Uređaj za iscrtavanje i funkcija VHF radio uređaja
U sljedećoj tablici navedene su značajke koje su dostupne kad priključite svoj uređaj za iscrtavanje na VHF radio putem
NMEA 0183 ili NMEA 2000 mreže.
Funkcija
NMEA 0183
VHF radio
Uređaj za iscrtavanje može prenijeti vaš GPS X
položaj na radio. U slučaju mogućnosti radio
prijenosa, informacije o GPS položaju odašilju
se putem DSC poziva.
Uređaj za iscrtavanje može primiti DSC poziv X
u pomoć i informacije o položaju s radija
(str. 80).
Uređaj za iscrtavanje može pratiti položaje
X
plovila koja šalju izvješća o položaju (str. 81).
Pomoću uređaja za iscrtavanje možete brzo
postaviti i poslati pojedinosti pojedinačnog
rutinskog poziva na svoj Garmin VHF radio
uređaj (str. 83).
Kad s radija uputite poziv u pomoć za čovjeka
u moru, uređaj za iscrtavanje će prikazati
zaslon za čovjeka u moru i od vas zatražiti
prelazak na točku s čovjekom na moru
(str. 80).
Nakon što uputite poziv u pomoć za čovjeka
u moru s uređaja za iscrtavanje, radio će
prikazati stranicu Poziv u pomoć kako biste
uputili poziv u pomoć za čovjeka u moru
(str. 80).
NMEA 2000
VHF radio
X
Garmin NMEA Garmin NMEA
0183 VHF radio 2000 VHF radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Uključivanje DSC-a
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > DSC > Uključi.
Upoznavanje s DSC popisom
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih DSC kontakata. DSC popis može sadržavati do 100
unosa. DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi
poziv na popisu poziva.
Pregled DSC popisa
Za pregled DSC popisa, svoj uređaj morate povezati s VHF radio uređajem koji podržava DSC.
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC popis.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
79
Digitalno selektivno pozivanje
Dodavanje DSC kontakta
Plovilo možete dodati na svoj DSC popis. Možete upućivati pozive DSC kontaktu s uređaja za iscrtavanje (str. 83).
1.
2.
3.
4.
5.
Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC popis > Dodaj kontakt.
Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI ) plovila.
Odaberite Gotovo.
Unesite naziv plovila.
Odaberite Gotovo.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su vaš Garmin uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani s NMEA 0183 ili NMEA 2000 uređajem, uređaj za
iscrtavanje upozorit će vas kad VHF radio primi DSC poziv u pomoć. Ako su s pozivom u pomoć poslani podaci o
položaju i ti će podaci biti dostupni i zabilježeni s pozivom.
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj plovila na navigacijskoj karti u vrijeme
Simbol
upućivanja DSC poziva u pomoć.
Pregled izvješća o DSC pozivu u pomoć
Vidi “Pregled izvješća o položaju” (str. 81).
Pozivanje plovila u nevolji
Vidi “Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva” (str. 83).
Kretanje prema plovilu u nevolji
Simbol
označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj plovila na navigacijskoj karti u vrijeme
upućivanja DSC poziva u pomoć.
Vidi “Kretanje prema praćenom plovilu” (str. 81).
Stvaranje međutočke na položaju plovila u nevolji
Vidi “Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila” (str. 81).
Uređivanje informacija u izvješću o DSC pozivu
Vidi “Uređivanje informacijama u izvješću o položaju” (str. 81).
Brisanje izvješća o DSC pozivu
Vidi “Brisanje izvješća o položaju (str. 81).
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s VHF radija
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA 2000-kompatibilnim radio uređajem i uputite DSC
poziv u pomoć za čovjeka u moru sa svog radio uređaja, vaš Garmin uređaj za iscrtavanje prikazat će zaslon s čovjekom
u moru i od vas zatražiti prelazak na točku s čovjekom u moru. Ako je vaš Garmin sustav autopilota povezan s mrežom,
uređaj za iscrtavanje će od vas zatražiti pokretanje Williamsonovog skretanja ka točki s čovjekom u moru.
Ako poništite poziv u pomoć za čovjeka u moru putem radija, zaslon uređaja za iscrtavanje koji od vas traži aktivaciju
navigacije do lokacije s čovjekom u moru prestat će se prikazivati.
Pozivi u pomoć za čovjeka u moru upućeni s uređaja za iscrtavanje
Nakon što Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s Garmin NMEA 2000-kompatibilnim radio uređajem i aktivirate
navigaciju do lokacije s čovjekom u moru, radio uređaj će prikazati stranicu Poziv u pomoć kako biste brzo mogli
uputiti poziv u pomoć za čovjeka u moru.
Za upućivanje poziva u pomoć na radio uređaju pritisnite tipku POMOĆ barem tri sekunde.
Informacije o upućivanju poziva u pomoć s radio uređaja potražite u korisničkom priručniku Garmin VHF radio.
Možete označiti točku MOB i prijeći na nju (str. 27).
80
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Digitalno selektivno pozivanje
Praćenje položaja
Kad svoj Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radijem koristeći NMEA 0183, moći ćete pratiti plovila koja
šalju izvješća o položajima. Ova značajka dostupna je i na NMEA 2000, uz uvjet da plovilo šalje ispravne PGN podatke
(PGN 129808; informacije o DSC pozivima).
Svaki primljeni poziv za izvješće o položaju bilježi se u DSC popisu (str. 79).
Pregled izvješća o položaju
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
ili
za prebacivanje između pojedinosti izvješća o položaju i navigacijske karte koja
3. Odaberite
označava lokaciju.
Pozivanje praćenog plovila
Vidi “Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva” (str. 83).
Kretanje prema praćenom plovilu
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Navigiraj do.
4. Odaberite Idi na ili Ruta do (str. 25).
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Stvori međutočku.
Uređivanje informacija na izvješću o položaju
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Uredi.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Naziv. Unesite naziv plovila. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Simbol. Odaberite novi simbol. Odaberite Gotovo.
• Odaberite Komentar. Unesite komentar. Odaberite Gotovo.
• Ako vaš radio prati položaj plovila, odaberite Staza > Prikaži za prikaz linije staze plovila.
• Odaberite Linija staze. Odaberite boju za liniju staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Briši izvješće.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
81
Digitalno selektivno pozivanje
Staze plovila na navigacijskoj karti
Možete pregledati staze za sva praćena plovila na navigacijskoj karti, ribolovnoj karti i prikazu karte Mariner's Eye
3D. Prema zadanim postavkama, crna točka ➊ prikazuje se za svaki prethodno prijavljen položaj praćenog plovila, a
simbol plave zastave ➋ označava posljednji prijavljeni položaj plovila. Prikazat će se i crna linija ➌ koja označava stazu
plovila.
Za pregled staza praćenih plovila potrebno je omogućiti postavku DSC staza (str. 82).
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta
dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte.
➋
➊
➌
Staza plovila na navigacijskoj karti
Prikaz i postavljanje trajanja staza za sva praćena plovila
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta
dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte.
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > DSC staze.
Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na karti ili 3D prikazu karte.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila prikazat će se sve točke staze stare manje od četiri sata.
Prikaz linije staze za praćeno plovilo
Možete prikazati liniju staze za određeno praćeno plovilo.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta
dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte.
1.
2.
3.
4.
5.
82
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > DSC popis.
Odaberite plovilo.
Odaberite Uredi > Staza > Prikaži.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Digitalno selektivno pozivanje
Promjena izgleda linije staze
Možete promijeniti izgled linije staze za određeno praćeno plovilo.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta
dostupna je ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision, SD karticu BlueChart g2 ili ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Odaberite Izbornik > Druga plovila > DSC popis.
Odaberite plovilo.
Odaberite Pregled > Uređivanje > Linija staze.
Odaberite boju za liniju staze.
Pojedinačni rutinski pozivi
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF NMEA 2000 kompatibilnim radio uređajem,
moći ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva. Nakon što uspostavite
pojedinačni rutinski poziv s uređaja za iscrtavanje, moći ćete odabrati DSC kanal putem kojeg želite komunicirati
(str. 83). Radio uređaj će prenijeti taj zahtjev s vašim pozivom.
Odabir DSC kanala
Napomena: Odabir DSC kanala ograničen je na sljedeće kanale koji su dostupni u svim frekvencijskim opsezima: 6,
8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 ili 77. Zadani kanal je 72. Ako odaberete drugi kanal, uređaj za iscrtavanje
koristit će taj kanal za sljedeće pozive sve dok ne uputite poziv preko drugog kanala.
1.
2.
3.
4.
Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC popis.
Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
Odaberite Poziv pomoću radio uređaja > Kanal.
Odaberite kanal.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva
NAPOMENA: Prilikom upućivanja poziva s uređaja za iscrtavanje, radio neće primati informacije o pozivima ako mu
nije programiran MMSI broj.
1. Na glavnom ekranu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC popis.
2. Odaberite plovilo ili stanicu za pozivanje.
3. Odaberite Poziv pomoću radio uređaja > Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio uređaj.
4. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
Upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do AIS cilja
Nakon što spojite svoj Garmin uređaj za iscrtavanje s Garmin VHF NMEA 2000 kompatibilnim radio uređajem, moći
ćete koristiti sučelje uređaja za iscrtavanje za upućivanje pojedinačnog rutinskog poziva do cilja sustava za automatsko
identificiranje (AIS). Prije upućivanja poziva možete odabrati DSC kanal koji nije zadani kanal, kanal 72 (str. 83).
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite kartu ili 3D prikaz karte.
Dodirnite AIS cilj .
Odaberite AIS plovilo > Poziv pomoću radio uređaja > Pošalji.
Uređaj za iscrtavanje šalje informacije o pozivu na radio uređaj.
5. Na VHF radio uređaju tvrtke Garmin odaberite Poziv.
1.
2.
3.
4.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
83
Dodatak
Dodatak
Specifikacije
Fizičke specifikacije
Specifikacija
Veličina
Težina
Prikaz
Kućište
Temp. domet
Sigurna
udaljenost od
kompasa
Mjerenje
Š × V × D: 8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 inča (226 × 142 × 80 mm)
2,48 lb. (1,125 kg)
Š × V: 6 × 3 19/32 inča (152 × 91 mm)
Potpuno zabrtvljeno, plastika visoke otpornosti i aluminijska slitina, vodootporno prema standardu
IEC 60529 IPX-7
Od 5°F do 131°F (od -15°C do 55°C)
32,0 inča (813 mm)
Performanse GPS-a
Specifikacija
Prijemnik
Vremena
pronalaženja
Parametar
Toplo
Hladno
Ponovno
pronalaženje
Brzina ažuriranja
Preciznost
GPS
DGPS
Brzina
Mjerenje
Prijemnik visoke osjetljivosti, 12 paralelnih kanala, podržava WAAS
Približno 1 s (uređaj se nalazi na posljednjoj lokaciji na kojoj je nedavno pronašao
satelitski signal ili blizu nje).
Približno 38 s (uređaj je od posljednjeg isključivanja promijenio lokaciju za više od
500 milja [800 km] od isključivanja.)
<1s
1/s, neprestano
< 33 ft. (10 m) 95% tipično
10-16 ft. (3-5 m) 95% tipično (WAAS/EGNOS preciznost)
0,05 m/s postojano
Napajanje
Specifikacija
tlaka
Upotreba
Osigurač
NMEA 2000 faktor jednakosti opterećenja (LEN)
NMEA 2000 iscrtavanje
Mjerenje
10–32 V istosmjerne struje
8,56 W maks. pri 13,8 V
istosmjerne struje
3A
2
100 mA maksimum
Baždarenje zaslona osjetljivog na dodir
Uređaj za iscrtavanje iz serije GPSMAP 700 sa zaslonom osjetljivim na dodir inače ne zahtijeva kalibraciju. Ipak, ako se
čini da gumbi ne funkcioniraju pravilno, koristite sljedeći postupak za kalibraciju zaslona.
1. Dok je uređaj za iscrtavanje isključen, pritisnite .
Prikazat će se zaslon s upozorenjem.
2. Dodirnite bilo koji dio crne površine zaslona i nastavite ga dodirivati oko 15 sekundi dok se ne prikaže zaslon za
kalibraciju.
3. Slijedite upute na zaslonu do pojavljivanja poruke “Kalibracija dovršena”.
4. Dodirnite OK.
84
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Dodatak
Snimke zaslona
Možete napraviti snimku bilo kojeg zaslona koji se prikazuje na uređaju za iscrtavanje u obliku bitmap (.BMP) datoteke
i tu datoteku prenijeti na svoje računalo.
Snimanje zaslona
1.
2.
3.
4.
Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na prednjoj strani uređaja za iscrtavanje.
Odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Snimanje zaslona > Uključi.
Prijeđite na zaslon koji želite snimiti.
Držite pritisnutu tipku HOME najmanje šest sekundi.
Prikazat će se prozor Zaslon snimljen.
5. Odaberite OK.
Kopiranje snimki zaslona na računalo
1. Izvadite memorijsku karticu iz uređaja za iscrtavanje i uložite je u čitač SD kartica koji je povezan s računalom.
2. Koristeći Windows Explorer otvorite mapu Garmin\scrn na memorijskoj kartici.
3. Kopirajte .BMP datoteku s kartice i zalijepite je na bilo koju lokaciju na računalu.
Prikaz lokacija GPS satelita
Možete vidjeti relativan položaj GPS satelita na nebu.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > GPS > Prikaz neba.
Korištenje WAAS/EGNOS
WAAS (u Sjevernoj Americi) ili EGNOS (u Europi) pružaju preciznije podatke o GPS položaju. No, kada koristite
WAAS ili EGNOS, uređaju treba dulje vrijeme za pronalaženje satelita.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > WAAS/EGNOS > Uključi.
Informacije o sustavu
Pregled informacija o sustavu
Vidi “Pregled informacija o sustavu” (str. 3).
Prikaz zapisnika događaja
Zapisnik događaja prikazuje popis sistemskih događaja.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu > Zapisnik događaja.
Spremanje informacija o sustavu na memorijsku karticu
Informacije o sustavu možete spremiti na memorijsku karticu u obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik
korisničke podrške tvrtke Garmin mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih informacija radi učitavanja podataka o mreži.
1. Umetnite memorijsku karticu u utor za SD karticu na uređaju za iscrtavanje.
2. Odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu > Uređaji Garmin > Spremi na karticu.
3. Izvadite memorijsku karticu.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
85
Dodatak
Vraćanje izvornih tvorničkih postavki uređaja za iscrtavanje
Napomena: Ovim postupkom brišu se svi podaci o postavkama koje ste unijeli.
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Sustav > Informacije o sustavu > Tvorničke postavke.
2. Odaberite Da.
NMEA 0183 i NMEA 2000
Uređaj za iscrtavanje iz serije GPSMAP 700 može primati podatke iz uređaja usklađenih s NMEA 0183 i nekih uređaja
usklađenih s NMEA 2000 povezanih s postojećom NMEA 2000 mrežom na vašem plovilu.
NMEA 0183
NMEA 0183 kabel za podatke uključen s uređajima za iscrtavanje iz serije GPSMAP 700 podržava standard NMEA
0183, koji se koristi za povezivanje različitih uređaja usklađenih s NMEA 0183, kao što su VHF radio-prijemnici,
NMEA instrumenti, automatski piloti, senzori vjetra i senzori smjera.
Informacije o povezivanju uređaja za iscrtavanje iz serije GPSMAP 700 s neobaveznim uređajem usklađenim s NMEA
0183 potražite u Uputama za instalaciju uređaja iz serije GPSMAP 700.
Odobreni NMEA 0183 izvodi
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL,
GPXTE i vlasnički izvodi tvrtke Garmin ­PGRME, PGRMM i PGRMZ.
Ovaj uređaj za iscrtavanje uključuje i podršku za WPL izvod, DSC i NMEA 0183 sonarni ulaz s podrškom za izvode
DPT (dubina) ili DBT, MTW (temperatura vode) i VHW (temperatura vode, brzina i smjer).
Konfiguriranje izlaznih izvoda NMEA 0183
Možete konfigurirati način na koji uređaj za iscrtavanje obrađuje izlazne izvode NMEA 0183.
1.
2.
3.
4.
Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 0183 - postavljanje.
Odaberite postavku: Ruta, Sustav, Garmin ili Sonar.
Odaberite jedan ili više izlaznih izvoda NMEA 0183.
Za konfiguriranje dodatnih postavki ponovite korake 2 i 3.
Postavljanje komunikacijskog formata za svaki od priključaka NMEA 0183
Možete konfigurirati ulazno/izlazni format priključaka koji se koriste za povezivanje uređaja za iscrtavanje s vanjskim
NMEA uređajima, računalom ili drugim uređajima tvrtke Garmin.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 0183 - postavljanje.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite serijski priključak 1.
• Odaberite serijski priključak 2.
3. Odaberite ulazni/izlazni format:
• Odaberite Garmin Prijenos podataka za podršku ulazu ili izlazu vlastitih podataka tvrtke Garmin za
povezivanje sa softverom tvrtke Garmin.
• Odaberite NMEA Std. za podršku ulazu ili izlazu standardnih NMEA 0183 podataka, DSC i podršku za ulaz
NMEA sonara za DPT, MTW i VHW izvode.
• Odaberite NMEA visoke brzine za podršku ulazu ili izlazu standardnih 0183 podataka za većinu AIS
prijemnika.
Postavljanje decimalne preciznosti za NMEA 0183 izlaz
Možete podesiti broj znamenaka s desne strane decimalnog zareza za prijenos NMEA izlaza.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > NMEA 0183 - postavljanje > Preciznost
položaja.
2. Odaberite Dvije znamenke, Tri znamenke ili Četiri znamenke.
86
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Dodatak
Konfiguriranje identifikacije međutočke
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > NMEA 0183 - postavljanje > ID oznake
međutočaka.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Nazivi za prijenos naziva međutočke putem standarda NMEA 0183 tijekom navigacije.
• Odaberite Brojevi za prijenos brojeva međutočke tijekom navigacije. Ova opcija može riješiti kompatibilnost sa
starijim autopilotima NMEA 0183.
Pregled dijagnostičkih podataka za NMEA 0183
Zaslon NMEA 0183 dijagnostike alat je za rješavanje problema koji koriste montažeri u svrhu provjere šalju li se podaci
NMEA 0183 kroz sustav.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > NMEA 0183 - postavljanje > Dijagnostika.
NMEA 2000
Uređaji za iscrtavanje iz serije GPSMAP 700 certificirani su za NMEA 2000 i mogu primati podatke s mreže NMEA
2000 koja je instalirana na plovilu u svrhu prikaza određenih informacija, poput dubine, brzine, temperature vode,
brzine i smjera vjetra i podataka o motoru.
Motorima i spremnicima možete i dodijeliti nazive, radi lakše identifikacije njihovog položaja na plovilu.
Pojedinosti o povezivanju uređaja za iscrtavanja iz serije GPSMAP 700 s postojećom mrežom NMEA 2000 i prikaz
podržanih NMEA 2000 PGN brojevima potražite u Uputama za instalaciju uređaja iz serije GPSMAP 700.
Pregled popisa mrežnih uređaja NMEA 2000
Možete pregledati uređaji koji su spojeni u mrežu NMEA 2000.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > NMEA 2000 - postavljanje > Popis uređaja.
2. Odaberite uređaj za popis opcija.
Označavanje motora brojevima
Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Označi uređaje >
Prom. oznake motora > Koristi brojeve.
Označavanje motora nazivima
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Označi uređaje >
Prom. oznake motora > Odabir naziva.
2. Odaberite motor kojem želite dodijeliti naziv.
3. Odaberite položaj motora: Lijevo (L), Sredina (S), Desno (D), Pramac (P) ili Krma (K).
4. Odaberite oznaku za motor koju želite koristiti.
Označavanje spremnika brojevima
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Označi uređaje >
Prom. oznake sprem.
2. Odaberite vrstu spremnika kojem želite dodijeliti oznaku.
3. Odaberite Koristi brojeve.
Označavanje spremnika nazivima
1. Na glavnom ekranu odaberite Konfiguracija > Komunikacije > NMEA 2000 - postavljanje > Označi uređaje >
Prom. oznake sprem.
2. Odaberite vrstu spremnika kojem želite dodijeliti oznaku.
3. Odaberite Odabir naziva.
4. Odaberite spremnik.
5. Odaberite položaj spremnika: Lijevo (L), Sredina (S), Desno (D), Pramac (P) ili Krma (K).
6. Odaberite oznaku za spremnik koju želite koristiti.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
87
Dodatak
Odabir preferiranog izvora podataka
Ako je dostupno više izvora podataka, možete odabrati izvor podataka koji želite koristiti.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Preferirani izvori.
2. Odaberite izvor podataka.
Prijenos NMEA 0183 podataka putem NMEA 2000 mreže
Možete uključiti, konfigurirati ili isključiti preusmjeravanje podataka. Do preusmjeravanja podataka dolazi kada uređaj
za iscrtavanje uzme NMEA 0183 podatke koje prima s izvora, formatira ih u NMEA 2000 podatke, a zatim ih šalje
putem NMEA 2000 sabirnice.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Komunikacija > Preusmjeravanje podataka.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Uključi kako biste omogućili preusmjeravanje podataka s uređaja za iscrtavanje.
• Odaberite Automatski kako biste uređajima za iscrtavanje na mreži NMEA 2000 omogućili međusobno
usklađivanje i odredili koji će uređaj za iscrtavanje izvršiti ovu funkciju. Samo jedan uređaj za iscrtavanje na
mreži NMEA 2000 odjednom može premostiti NMEA 0183 podatke putem NMEA 2000 sabirnice.
•
•
Svi uređaji iz serije GPSMAP 700 imaju certifikat za NMEA 2000.
88
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Dodatak
Registracija uređaja
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online registracije već danas:
•
•
Posjetite http://my.garmin.com.
Pospremite originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Kontaktiranje službe za korisničku podršku tvrtke Garmin
Ako imate pitanja o ovom proizvodu, obratite se Službi za korisničku podršku tvrtke Garmin:
•
•
•
Nalazite li se u SAD-u, posjetite www.garmin.com/support ili se obratite u tvrtku Garmin USA na telefonski broj
(913) 397.8200 ili (800) 800.1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na telefonski broj 0808 2380000.
U Europi idite na www.garmin.com/support i pritisnite Contact Support za podršku unutar države
Izjava o usklađenosti
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje kako ovaj uređaj udovoljava osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama
Direktive 1999/5/EZ. Ako želite pročitati Izjavu o usklađenosti, posjetite www.garmin.com/compliance.
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA ZA ISCRTAVANJE PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA
SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu licencu za korištenje softvera ugrađenog u
ovaj uređaj (u nastavku “Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda. Tvrtka Garmin i/
ili davatelji sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja treće strane i kao takav zaštićen zakonima
o autorskim pravima u SAD-u te međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Nadalje, potvrđujete da su
struktura, organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen, važne poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja
sadržaja - trećih strana te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja
- trećih strana. Obvezujete se da nećete vršiti dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti
inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na
Softveru. Obvezujete se da nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time kršiti zakone o
kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo koje druge primjenjive države.
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
89
Indeks
Indeks
A
AIS
određivanje cilja 12, 83
prijetnje 15, 58
radar 59
aktivne trase
brisanje 31
ponovno trasiranje 31
spremanje 31
alarmi
dolazak 51
duboka voda 77
izvan kursa 51
napon uređaja 51
navigacija 51
plitka voda 77
preciznost GPS-a 52
riba 77
sat 51
sonar 77
sudar 12, 14, 58
sustav 51
temperatura vode 77
ukupno gorivo 52
vučenje sidra 51
alarm napona uređaja 51
alarm sata 51
alarm vučenja sidra 51
alarm za dolazak 51
alarm za duboku vodu 77
alarm za plitku vodu 77
alarm za ribu 77
alarm za skretanje s kursa 51
alarm za sudar 12, 14, 58
alarm za sudar u sigurnoj zoni 14, 58
alarm za temperaturu vode 77
alarm za ukupno gorivo 52
animirane morske mijene, struje 8, 21
antena
brzina zakretanja 68
- priključak 1
veličina 68
automatsko magnetsko odstupanje 47
Automatsko navođenje 26, 33
BlueChart g2 Vision 21
linija 46
navigacija 5
udaljenost od obale 46
autopilot 32
B
barometar 43
BlueChart g2 Vision
Fish Eye 3D 18
fotografije iz zraka 11
Mariner’s Eye 3D 17
podatkovne kartice 16
simboli karte 5
Točke int. 21
boja trasa 6, 31
boje opasnosti 17
brisanje korisničkih podataka 28, 30,
31, 32
brzina pomicanja, sonar 74
90
buka
FTC 63, 65
kiša 63, 65
more 63, 64, 65
unakrsni razgovor 63
vrsta radara 63
zadane postavke 63
C
čovjek u moru
brisanje 28
stvaranje s glavnog izbornika 3
stvaranje s navigacijskog zaslona 27
s VHF radija 80
D
deklarirani maksimum 38
deklarirani minimum 38
digitalno selektivno pozivanje
kanali 83
kontakti 80
uključivanje 79
dnevne boje 2
dodaj skretanje 28
druga plovila
AIS 50, 58
planirani smjer 59
staze 50, 59, 82
DSC 79
dubina kobilice 78
E
EBL
mjerenje 59
prikaz 59
EGNOS 85
F
filtar brzine 50
Fish Eye 3D
informacije o objektu 6
podatkovne trake 48
podvodni objekti 19
sonarni stožac 19
trase 19
format položaja 47
fotografije 20
fotografije iz zraka 16, 20
foto točke 11
FTC 63, 65
G
GPS
alarm preciznosti 52
performanse 84
signali 2
I
IALA simboli 11
ID broj 3
ID broj jedinice 3
identifikacija međutočke 87
Idi na 26, 33
imenovanje motora i spremnika 87
indikatori stanica za mjerenje morskih
struja,konfiguriranje 8
indikatori stanica za predviđanje morskih
mijena, konfiguriranje 8
informacije, gumb 3
informacije o nebu 38
informacije o objektu 6
informacije o sustavu 85
informacije za kontakt 89
Ispravljena brzina 42
izmjeri udaljenost 6
izvješće o položaju 81
izvor brzine vjetra 42
J
jezik 2, 45
K
Kamo? 33
kapacitet goriva 51
karte
navigacija 4
pojedinosti 11
ribolov 16
simboli 5, 10
klasični, stil 3D terena 17
kombinacije
odabir 22
prilagođavanje 22
kompas 41
konfiguracija, gumb 3
konfiguracija, uređaj za iscrtavanje 44
koordinatni sustavi 47
kopnene točke interesa 11
L
linija smjera 9, 68
linije navigacije 68
M
magnetska varijacija 47
magnetski smjer 8, 43, 67
maksimalno mjerilo 38
manifesni vjetar 41
Mariner’s Eye 3D
AIS 15
boje opasnosti 17
informacije o objektu 6
podatkovne trake 48
prsteni dometa 15
satelitske slike 17
sigurna dubina 18
širina linije 16
međutočke
brisanje 28
čovjek u moru 27
Kamo? 25
kopiranje 53
kretanje prema 34
pomicanje 27
popis 27
praćeno plovilo 81
prikaz 60
radar 60
radarsko prekrivanje,
označavanje 69
skrivanje 60
sonar 74
stvaranje 6, 26, 60, 74
trenutna lokacija 26
uređivanje 27
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Indeks
vrsta oznake 69
zaobilazak u ruti 30
memorijska kartica 2, 53
minimalno mjerilo 38
mjerači
alarmi statusa 39
analogni 39
digitalni 39
maksimalne vrijednosti 39
motor 38
ograničenja 39
put 40
vrsta 39
mjerači goriva
alarmi statusa 39
konfiguriranje 38, 40
prikaz 40
sinkroniziranje s gorivom 40
mjerači motora 38
alarmi statusa 39
konfiguriranje 38
mijenjanje zaslona 38
mjerači puta 40
mjerač vjetra kod plovidbe oštro uz
vjetar 42
mjerne jedinice 48
MOB 27, 80
brisanje 28
morske smetnje 63, 65
motori
označavanje 87
mrežni sjever 47
N
način rada boja 2
način rada Luka 56
način rada Pučina 56
način rada Straža
tempirano emitiranje 57
zona pod nadzorom 57
način rada za krstarenje 55
navigacijska karta
AIS 15
fotografije iz zraka 20
foto točke 11
informacije o objektu 6
karta svijeta 9
kopnene točke interesa 11
linija smjera 9
navigacijski simboli 10
opasna dubina 10
orijentacija 8
podatkovne trake 48
pojedinosti zumiranja 8
pomicanje 5
pomorske servisne točke 11
ruže 11
satelitske slike 9
sektori svjetla 11
sjenčanje dubine 10
staze plovila 82
zumiranje 4
navigacijska linija 16
navigacijske oznake
konfiguriranje 10
odabir 8
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
navigacijski alarmi 51
navigacijski umetak
karta 49
kombinirani zaslon 23
radar 67
Navigiraj do 6
NMEA 0183 86
NMEA 2000 87
NMEA 2000 priključak 1
NOAA simboli 11
noćne boje 2
O
odbijanje buke, radar 63
odbijanje buke, sonar 76
odredišta 25
Kamo? 25
kretanje prema 33
navigacijska karta 25
odabir 25
opasna dubina 10
orijentacija
karta 8
prikaz kompasa 43
prikaz radara 67
osjenčani reljef 9
osjetljivost
bočne strane 64
radar 63
sonar 76
veliki objekti 64
vrsta radara 63
zadana postavka 63
označavanje motora i spremnika 87
P
performanse GPS-a 84
Perspective 3D
AIS 15
informacije o objektu 6
podatkovne trake 48
prsteni dometa 15
širina linije 16
planirani kurs 13
planirani smjer 14
početne postavke 2
početni zaslon 3
podaci
kopiranje 52
sigurnosno kopiranje 53
podaci o brzini 45
podaci o dubini točke 10
podaci o točki interesa 11, 16, 21
podatkovna traka vrpce kompasa 24,
49, 67
podatkovne kartice 2
BlueChart g2 Vision 16
podvodni objekti 19, 75
pomak
kobilica 78
prednji dio plovila 69
temperatura vode 78
pomak prednjeg dijela plovila 69
pomak temperature vode 78
pomicanje
3D prikazi 15
karte 5
pomorske usluge 11, 25, 33
ponovno postavljanje 86
poravnanje 43
poravnavanje podataka karte 62
postavke
AIS 13
alarm za ribu 77
alarm za sudar 14, 58
a-scope 75
Automatsko navođenje 46
automatsko uključivanje 44
boja trase 31
boje opasnosti 17
brzina - izvori 45
brzina pomicanja 74
brzina zakretanja 68
datum karte 47
dolazak 51
domet 77
DSC 79
dubina kobilice 78
dubine točke 10
duboka voda 77
format položaja 47
format za vrijeme 47
fotografije 19
foto točke 11
frekvencija 76
generator zvučnog signala 45
GPS 85
granice karte 11
informacije o sustavu 85
interval 32
izlazne poruke 86
izvan kursa 51
jedinice brzine 48
jedinice jačine zvuka 48
jedinice sustava 48
jedinice tlaka 48
jedinice udaljenosti 48
jedinice visine 48
jedinice za dubinu 48
jedinice za temperaturu 48
kalibracija brzine kroz vodu 50
kapacitet goriva 51
karta svijeta 9
kopnene točke interesa 11
linija dna 76
linija dubine 75
linija smjera 9, 68
ljetno vrijeme 47
morske mijene/struje 19
morske smetnje 64
način rada boja 2
način snimanja 32
napon uređaja 51
navigacijske linije 68
NMEA 0183 - postavljanje 86
NMEA 2000 - popis uređaja 87
NMEA 2000 - postavljanje 87
orijentacija 8, 67
osjetljivost 63, 76
oznake rute 45
planirani smjer 14, 59
plitka voda 77
91
Indeks
podatkovna traka vrpce kompasa 24,
49, 67
podatkovne trake 48
pojedinosti 8, 14, 59
pomak temperature 78
pozadinsko osvjetljenje 2
preciznost GPS-a 52
preciznost položaja 86
prednji dio plovila 69
predviđanje brzine 68
preferirani izvori 88
preusmjeravanje podataka 88
prikaz 18
prikaz brojeva 75
prikaži VRM/EBL 59
prsteni 68
prsteni dometa 15, 68
raspon prikaza 14, 59
ruže 11
sat 51
sektori svjetla 11
servisne točke 11
shema boja 67, 76
sigurna dubina 18, 46
sigurna visina 46
sigurnosno sjenčanje 10
simboli 10
simboli riba 19, 75
simulator 44
širina linije 16
skretanje - prijelaz 45
smetnje zbog kiše 65
smjer 47
snimanje zaslona 85
sonarni stožac 19
stil 17
šum površine 75
temperatura vode 77
udaljenost od obale 46
ukupno gorivo 52
unakrsni razgovor 66
veličina antene 68
veličina navigacijske oznake 10
vremenska zona 47
vrijeme 47
vrijeme mirovanja 57
vrsta navigacijske oznake 10
vrste priključaka 86
vučenje sidra 51
zona bez odašiljanja 68
zumiranje 71
pozadinsko osvjetljenje 2
pozivi u pomoć 80
praćenje položaja 81
preciznost položaja 86
prednja ploča 1
preferirani izvor podataka 88
Pregled 6
prekrivanje, foto-karta 20
prekrivanje, radar 61
preusmjeravanje podataka 88
prijenos podataka 52, 53, 86
prikaz brojeva 48
prikaz međutočke 6
prikaz neba 85
prikaz podijeljene frekvencije 72
92
prikaz podijeljenog zumiranja 72
prikaz preko cijelog zaslona 71
priključak za napajanje / prijenos
podataka 1
promjena
karta 49
kombinirani zaslon 23
radar 67
promjena karti 4
prsteni dometa 15, 68
R
radar
AIS 59
brzina rotacije antene 68
buka 63
domet 54, 62
emitiranje 54
kratka vremenska konstanta 65
linija smjera 68
linije navigacije 68
načini prikaza 55
način rada Luka 56
način rada Pučina 56
način rada Straža 57
način rada za krstarenje 55
odbijanje buke 63
optimizacija prikaza 62
orijentacija 67
osjetljivost 63
polje prikaza 68
pomak prednjeg dijela plovila 69
prsteni dometa 68
shema boja 67
skala zumiranja 54
tempirano emitiranje 57
veličina antene 68
vrste 55, 63
zona bez odašiljanja 68
radarsko odašiljanje 54
radarsko prekrivanje 61
povećavanje i smanjivanje 62
trase 69
referenca smjera 47
registracija 89
registracija proizvoda 89
ribolovna karta
AIS 15
informacije o objektu 6
karta svijeta 9
linija smjera 9
navigacija 5
navigacijske oznake 10, 19
orijentacija karte 8
podatkovne trake 48
pojedinosti zumiranja 8
pomicanje 5
ruže 11
satelitske slike 9, 19
stanice za plimu 7
struje 8
Ruta do 26, 28, 33
rute
brisanje 30
Kamo? 25
kopiranje 53
međutočke 29
navigacija 28, 34, 60
navigacija naprijed 35, 61
navigacija unatrag 35, 61
paralelna navigacija 35, 61
prikaz popisa 29
radar 60
skretanja 28, 29, 45
stvaranje 28, 29
trenutna lokacija 28
uređivanje 29
vrsta oznake 45
zaobilaženje međutočke 30
ruže 11
ruže kompasa 11
S
satelitske slike 16, 17, 19
satelitski signali 2
SD kartica 2
sektori svjetla 11
senzor brzine 42, 45, 50, 74
senzor pozadinskog osvjetljenja 1
shema boja
radar 67
sonar 76
sigurna dubina 18, 46
sigurna visina 46
simboli 5, 10
simboli karte 5
simboli riba 19, 75
simulator, načina rada 44
širina linije 16
sjenčanje dubine 10
skala zumiranja 4, 54
služba za korisničku podršku 89
služba za korisničku podršku tvrtke
Garmin 89
smetnje s bočne strane 64
smetnje zbog kiše 62, 63, 65
smetnje zbog velikih objekata 64
smjer 42, 43, 67
smjer prema sjeveru 8, 43, 67
sonar
alarmi 77
a-scope 75
brzina pomicanja 74
frekvencije 76
izgled 74
linija dna 76
linija dubine 75
mjerilo dubine 77
osjetljivost 76
podvodni objekti 75
prikaz brojeva 75
prikazi 71
shema boja 76
stožac 19
šum površine 75
specifikacije 84
spremnici, označavanje 87
stanice za mjerenje morskih struja
indikatori 8, 21
izvješća 37
u blizini 37
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
Indeks
stanice za plimu
indikatori 8, 21
u blizini 36
staza 26, 28
staze plovila
izgled 83
prikaz 82
trajanje 82
stražnja ploča 1
stvaranje međutočke 6, 27, 60, 74, 81
stvaranje sigurnosnih kopija podataka 53
stvarni sjever 47
stvarni vjetar 41
svjetlina, zaslon 2
T
tempirano emitiranje 57
tipka napajanja i, 1
tipke
domet 15
napajanje i
trase
aktivne 31
boja 6, 31
brisanje 31
Kamo? 25
kopiranje 53
na radarskom prekrivanju 69
navigacija 35
popis 31
prikaz 30
snimanje 32
spremanje 31
spremanje u obliku rute 31
uređivanje 31
uređivanje/brisanje 19
tvorničke postavke 2, 86
W
WAAS/EGNOS 85
Z
zakretanje, 3D prikaz 15
zapisnik događaja 68
zapisnik dubine 73
zapisnik trase
interval 32
memorija 32
zapis temperature 73
zaslon osjetljiv na dodir 84
zona bez odašiljanja 68
zona pod nadzorom 57
zumiranje 4, 15, 71
U
udaljenost od obale 46
ukupno gorivo 52
unakrsni razgovor 63, 66
upravljanje podacima 52
utor za SD kartice 1, 2
V
verzija osnovne karte 3
verzija softvera 3
VHF radio
DSC kanal 83
pojedinačni rutinski pozivi 83
pozivanje AIS cilja 83
pozivi u pomoć 80
vjetar
manifestni 41
stvarni 41
voda
brzina 50
vrijeme
format 47
prikaz 47
zona 47
VRM
mjerenje 59
prikaz 59
prilagođavanje 59
Korisnički priručnik za seriju GPSMAP 700
93
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka) tijekom vijeka trajanja proizvoda tvrtke Garmin posjetite web-mjesto tvrtke Garmin na adresi www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, SAD
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Ujedinjena Kraljevina
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Listopad 2011.
Broj dijela 190-01155-46 Ver. D
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising