Garmin | GPSMAP 720 | Installation guide | Garmin GPSMAP 720 Installationsvejledning

Garmin GPSMAP 720 Installationsvejledning
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
 Forsigtig
Bær altid beskyttelsesbriller, høreværn og støvmaske, når du borer, skærer eller sliber.
Bemærk
Når du borer eller skærer, skal du altid kontrollere, hvad der er på den anden side af overfladen, for at undgå skader på din båd.
Din GPSMAP 700-plotter skal installeres korrekt i henhold til den følgende vejledning. Du skal bruge korrekte bolte, værktøj og
monteringsudstyr. Dette er anført under hver sektion. Disse dele kan fås hos de fleste forhandlere af maritimt udstyr.
Kontakt Garmin®-produktsupport, hvis du har spørgsmål til installationen af din GPSMAP 700-plotter. Hvis du befinder dig i USA,
skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397.8200 eller (800) 800.1020. I Storbritannien
skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000. Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Før du installerer GPSMAP 700-plotteren, skal du kontrollere, at pakken indeholder de elementer, der er vist på æsken. Hvis der mangler noget,
skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag. Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering,
eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Til senere brug bør du skrive serienummeret på din GPSMAP 700-plotter på den angivne plads. Serienummeret findes på en mærkat bag på
enheden.
Serienummer for plotter:
For at installere GPSMAP 700-plotteren skal du:
1. Montere GPSMAP 700-plotteren.
2. Slutte plotteren til strøm (side 5).
3. Kontrollere, at plottersoftwaren er opdateret (side 7).
Følgende yderligere installationsmuligheder er ikke nødvendige for at bruge GPSMAP 700-plotteren. De medfølger som
en service:
• Tilslutning af plotteren til et NMEA 2000-netværk (side 6).
• Tilslutning af plotteren til en GA 30 GPS-fjernantenne (side 6).
• Tilslutning af plotteren til en Garmin-marineradar (side 6).
• Tilslutning af plotteren til andre NMEA 0183-kompatible enheder som f.eks. en VHF-radio med DSC (side 5).
• Tilslutning af plotteren til en ekkolodstransducer (kun “s”-modeller) (side 6).
Montering af plotteren
Du kan montere GPSMAP 700-plottere ved hjælp af to metoder. Du kan bruge det medfølgende beslag og udstyr til at montere plotteren
med monteringsbøjle, eller du kan bruge den medfølgende skabelon og det medfølgende udstyr til at planmontere plotteren.
Montér GPSMAP 700-plotteren på en placering, så du kan se displayet klart og uden reflekser og nemt kan anvende strømknappen og
berøringsskærmen.
Februar 2010
Delnummer 190-01155-76 Rev. B
Trykt i Taiwan
Bøjlemontering af plotteren
Brug det medfølgende beslag til at montere GPSMAP 700-plotteren i en bøjle. Du kan trække kabler fra under monteringsoverfladen
gennem det medfølgende beslag til monteringsbøjlen, selvom det ikke er nødvendigt. Se side 3 for instruktioner til installation af beslaget
til monteringsbøjlen uden at føre kabler gennem beslaget.
Udstyr (inkluderet):
• Beslag til monteringsbøjle
• Kabelhåndteringsbeslag
• Monteringsbøjleskabelon
• Fire 35 mm M 4,2 × 1,4 skruer
(til at fastgøre beslaget til monteringsbøjlen)
• To 20 mm M 3,5 × 1,3 skruer
(til at fastgøre kabelhåndteringsbeslaget)
Værktøj (ikke inkluderet):
• Nedstryger
• Bor og borehoveder - 1 1/4 tommer (32 mm) og 1/8 tommer (3 mm)
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
Installation af beslaget til monteringsbøjlen med kabelføring gennem beslaget:
1. Find det bedste sted at installere beslaget ved hjælp af skabelonen til beslaget til monteringsbøjlen. Sørg for, at der tilstrækkelig fri plads
bag ved plotteren til kablerne.
BEMÆRK: For at undgå interferens skal du montere GPSMAP 700-plotteren mindst 32 tommer (813 mm) fra et magnetisk kompas.
2. Skabelonen til beslaget til monteringsbøjlen er klæbende på bagsiden.
Fjern beskyttelsen, og sæt skabelonen fast der, hvor beslaget til
GPSMAP 700-plotter
monteringsbøjlen skal fastmonteres.
Beslag til
3. Brug et 1/4 tommers (32 mm) bor til at bore gennemgangshullet i midten af
monteringsbøjle
skabelonen.
4. Brug et 1/8 tommers (3 mm) bor til at bore de seks forboringshuller, der er
markeret på monteringsskabelonen.
Bemærk: Hvis du monterer plotteren i fiberglas, kan det anbefales at bruge
et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning i kun det øverste lag
af gelcoat. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
5. Fjern monteringsskabelonen fra monteringsoverfladen.
6. Før de kabler, der er relevante for din installation, gennem det hul, du borede i
trin 3, fra undersiden af monteringsoverfladen.
Hvis du vil bruge alle fire kabler, skal du føre dem igennem i følgende rækkefølge
for at sikre, at de passer korrekt ind:
Kabelhåndteringsbeslag
• Radarkabel
• Kabel til strøm/data
• GA 30 GPS-antennekabel
Montering af GPSMAP 700-plotteren
• NMEA 2000-kabel
BEMÆRK: Installer ikke låseringen (side 4) på strøm/data- eller radarkablet, før efter du har ført det igennem monteringsoverfladen.
7. Placer kabelhåndteringsbeslaget rundt om kablerne og i det 1 1/4 tommers (32 mm) hul, du borede i trin 3.
8. Anvend de to medfølgende 20 mm M 3,5 × 1,3 skruer til at fastgøre kabelhåndteringsbeslaget til monteringsoverfladen.
Bemærk: Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og
overspændes. Garmin anbefaler, at man påfører skruen et rustfrit ikke-limende
smøremiddel før brug.
9. Før 6–7 tommer (152–178 mm) kabel gennem kabelhåndteringsbeslaget,
og fastgør hvert kabel til de korrekte clips. Se diagrammet over
kabelhåndteringsbeslaget for anvisning af clips.
10. Placer beslaget til monteringsbøjlen over kabelhåndteringsbeslaget,
og før kablerne gennem bagsiden af beslaget til monteringsbøjlen.
GA 30 GPS-antennekabelclips
11. Fastgør monteringsbøjlen til overfladen vha. de fire medfølgende 35 mm
Strøm-/datakabelclips
M 4,2 × 1,4 skruer.
12. Følg trinene på side 3 for at installere GPSMAP 700-plotteren på beslaget til
Garmin-marineradarclips
monteringsbøjlen. Test længden af løst kabel, der er ført gennem beslaget.
NMEA 2000-kabelclips
13. Juster længden af løst kabel, hvis det er nødvendigt. Påfør marineforsegler
(medfølger ikke).
Identifikation af clips på kabelhåndteringsbeslag
➊
➋
➌
➍
➊
➋
➌
➍
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien
Installation af beslaget til monteringsbøjlen uden kabelføring gennem beslaget:
1. Find det bedste sted at installere beslaget ved hjælp af skabelonen til beslaget til monteringsbøjlen. Sørg for, at der tilstrækkelig fri plads
bag ved plotteren til kablerne.
BEMÆRK: For at undgå interferens skal du montere GPSMAP 700-plotteren mindst 32 tommer (813 mm) fra et magnetisk kompas.
2. Skabelonen til beslaget til monteringsbøjlen er klæbende på bagsiden. Fjern beskyttelsen, og sæt skabelonen fast der, hvor beslaget til
monteringsbøjlen skal fastmonteres.
3. Brug et 1/8 tommers (3 mm) bor til at bore de fire ydre forboringshuller, der er markeret på monteringsskabelonen. Bor ikke de to
forboringshuller, der er markeret på kabelhåndteringsbeslaget.
Bemærk: Hvis du monterer plotteren i fiberglas, kan det anbefales at bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning i kun
det øverste lag af gelcoat. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
4. Fjern monteringsskabelonen fra monteringsoverfladen.
5. Fastgør monteringsbøjlen til overfladen vha. de fire medfølgende 35 mm M 4,2 × 1,4 skruer.
Bemærk: Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes. Garmin anbefaler, at man påfører skruen et rustfrit
ikke-limende smøremiddel før brug.
Sådan installerer du GPSMAP 700-plotteren på monteringsbøjlen:
1. Sæt monteringsknopperne løst på GPSMAP 700-plotteren.
2. Skub plotteren ind i monteringsbøjlen, og fastgør monteringsknopperne.
Planmontering af plotteren
Udstyr (inkluderet):
• Planmonteringsskabelon
• Fire 35 mm M 4,2 × 1,4 skruer
Værktøj (ikke inkluderet):
• Nedstryger
• Bor og borehoveder - 3/8 in. (9,5 mm) og 1/8 tommer (3 mm)
• Nummer 2 stjerneskruetrækker
• Kørner og hammer
• Fil og sandpapir
Sådan planmonteres GPSMAP 700-plotteren:
1. Skabelonen til planmontering følger med i produktæsken. Tilpas skabelonen, og sørg for, at den passer på den plads, hvor plotteren skal
planmonteres.
Noter:
• Sørg for, at der er tilstrækkelig åben plads til plotteren og tilsluttede kabler på den overflade, hvor du monterer plotteren, og sørg for,
at der er ca. 1/2 tommer (13 mm) friplads til højre for plotteren for at få adgang til lågen og soldækslet til SD-kortet.
• For at undgå interferens skal du montere en GPSMAP 700-plotter mindst 32 tommer (813 mm) fra et magnetisk kompas.
2. Skabelonen til fastmontering er klæbende på bagsiden. Fjern beskyttelseslaget, og sæt skabelonen fast der, hvor plotteren skal monteres.
3. Brug et borehoved på 3/8 tommer (9,5 mm) til at bore et forboringshul inde i hjørnet af skabelonen for at starte udskæringen af
monteringsoverfladen.
4. Brug nedstrygeren til at save monteringsfladen langs indersiden af den linje, der er tegnet på skabelonen. Brug en fil og sandpapir til at
tilpasse hullets størrelse.
5. Hvis de øverste og nederste monteringsdæksler sidder foran på plotteren, skal de fjernes ved at trække dem af i siderne.
6. Placer plotteren i hullet, og sørg for, at monteringshullerne på plotteren er justeret med forboringshullerne på planmonteringsskabelonen,
efter at du har savet, slebet og filet hullet. Hvis ikke de er justeret korrekt, skal du markere de steder, hvor forboringshullerne skal være.
7. Lav et mærke i midten af hvert af monteringshullerne med kørneren.
8. Brug et borehoved på 1/8 tommer (3 mm) til at bore forboringshullerne.
Bemærk: Hvis du monterer plotteren i fiberglas, kan det anbefales at bruge et forsænkningshoved til at bore en frigangsforsænkning i
kun det øverste lag af gelcoat. Dette modvirker, at gelcoat-laget revner, når du strammer skruerne.
9. Anbring plotteren i det udskårne hul.
10. Fastgør de fire 35 mm M 4,2 × 1,4 monteringsskruer sikkert gennem plotteren og ned i forboringshullerne.
Bemærk: Skruer i rustfrit stål kan låse, når de skrues i glasfiber og overspændes. Garmin anbefaler, at man påfører skruen et rustfrit
ikke-limende smøremiddel før brug.
11. Installer de øverste og nederste monteringsdæksler ved at klikke dem på plads.
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien
Montering af strøm-/datakablet
Plotteren leveres med et strøm-/datakabel, som slutter plotteren til strømmen og til valgfri NMEA 0183enheder. Strøm-/datakablet kan også slutte plotteren til en ekkolodstransducer, hvis en sådan forefindes.
Strøm-/datakablet kan ikke slutte plotteren til et NMEA 2000-netværk. For vejledning i tilslutning af
plotteren til et NMEA 2000-netværk, se side 6.
Låseringen er pakket separat fra kablet for at gøre kabelføringsprocessen nemmere. Hvis du installerer
strøm-/datakablet gennem monteringsbøjlen, skal du ikke installere låseringen, før alle kabler er blevet
ført igennem.
Sådan monterer du en låsering på kablet:
1. Før kablet væk fra kilder til elektronisk interferens, så kabelstikket er ved monteringsstedet for plotteren.
2. Adskil de to halvdele af låseringen.
3. Juster de to halvdele af låseringen over kablet, og sæt dem sammen.
4. Indsæt O-ringen i enden af stikket.
Installation af låseringen
Ledningsfunktion
Rød
Sort
Strøm (10–32 V DC)
Jord
(strøm og NMEA 0183)
Blå
NMEA 0183-port 1 Tx (ud)
Brun
NMEA 0183-port 1 Rx (ind)
Grå
NMEA 0183-port 2 Tx (ud)
Violet
NMEA 0183-port 2 Rx (ind)
Grøn
Ekstra
Hvid
Ekstra
Orange
Tilbehør til
Gul
Alarm lav
Sik
3 A ring
Ledningsfarve
Til GPSMAP 700-plotteren
>
>
>
>
Til transducer (hvis relevant)
GPSMAP 700-strøm-/datakabel
Noter:
• Brug en AGC/ 3AG udskiftningssikring på 3 Ampere.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strøm- og jordledningerne, skal du bruge 16 AWG-ledning.
• Du kan føre kablet direkte til batteriet, og hvis din båd har et elektrisk system, kan du muligvis føre kablet til en ubrugt holder på din
sikringsblok. Hvis du bruger bådens sikringsblok, skal du fjerne in-line sikringsholderen på kablets strømledning.
• Skær ikke transducerkablet over, da dette vil ugyldiggøre din garanti.
Bemærk
Den maksimale indgangsspænding er 32 V DC. Overskrid ikke denne spænding, da det kan beskadige plotteren og får garantien til at bortfalde.
BEMÆRK: Hvis du tilslutter plotteren til NMEA 0183-enheder, må du kun bruge røde og sorte ledninger. De andre ledninger behøver ikke at
tilsluttes for normal betjening af plotteren. For yderligere oplysninger om tilslutning til en NMEA 0183-kompatibel enhed, se side 5.
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien
Tilslutning af strøm-/datakablet til en strømkilde
1. Brug en testlampe eller et voltmeter for at bestemme polariteten på spændingskilden.
2. Tilslut den røde (+ eller positiv) ledning til den positive spændingstilslutning. (Hvis du
bruger bådens sikringsholder, skal du føre den positive tilslutning gennem sikringen
som vist på tegningen).
3. Slut den sorte (- eller jord) ledning til den negative spændingstilslutning.
4. Installer eller kontroller 3 A-sikringen (i bådens in-line sikringsholder eller sikringsblok).
>
>
+
GPSMAP 700-plotter
Ledningsfarve
3A
2A
—
+
Til enheden
Du kan tilslutte GPSMAP 700-plotteren til andet NMEA 0183-kompatibelt udstyr som
f.eks. en DSC- eller AIS-enhed. Se ledningsdiagrammet for tilslutning af plotteren til
NMEA 0183-kompatible enheder.
Sikring
3A
-
Jording på
båden
Tilslutning af strøm-/datakablet til en NMEA 0183-enhed (valgfrit)
+
Til bådens 10–32 V DC
strømforsyning
3 A-sikring
Eksempel med sikringsblok
-
Batteri
10–32 V DC
Ledningsfunktion
Strøm
Strøm jord
NMEA jord
NMEA Rx/A (+) >
NMEA Tx/A (+)
Rød (strøm)
Sort (jord)
Blå (ud)
Brun (ind)
NMEA 0183-kompatibel
enhed
>
Ledningsføring for en GPSMAP 700-plotter til en standard NMEA 0183-enhed
Sådan tilslutter du strøm-/datakablet til en NMEA 0183-enhed:
1. På Garmin-enheder fungerer jordledningerne (sorte) som NMEA 0183-jord, og de skal samlet forbindes til den samme terminal
som NMEA 0183-jord på din NMEA 0183-enhed. Se ledningsdiagrammet til NMEA 0183-enheden for at identificere ledningerne.
2. Tilslut den blå ledning (NMEA 0183 port 1 ud) fra GPSMAP 700-strøm-/datakablet til indgangsledningen (eller Rx/A + ledningen)
på NMEA 0183-enheden og den brune ledning (NMEA 0183 port 1 ind) til NMEA-udgangsledningen (eller Tx/A + ledningen) på
NMEA 0183-enheden.
3. Gentag trin 2 med de grå (NMEA 0183 port 2 ud) og violette (NMEA 0183 port 2 ind) ledninger til en yderligere NMEA 0183-enhed.
4. Indstil plotterens serielle port (eller porte) til at bruge NMEA 0183-dataene (standard eller høj hastighed). Se Brugervejledningen til
GPSMAP 700, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Tilslutning af strøm-/datakablet til en lygte eller et horn (valgfrit)
GPSMAP 700-plotteren kan bruges med en lygte, et horn eller begge dele for at afgive en lyd eller et lysglimt, når plotteren viser en
meddelelse. Alarmen behøver ikke at blive tilsluttet, for at plotteren kan fungere. Alarmkredsløbet skifter til en tilstand med lav spænding,
når alarmen lyder. Den maksimale strøm er 100 mA, og der kræves et relæ for at begrænse strømmen fra plotteren til 100 mA. Hvis du vil
skifte manuelt mellem visuelle alarmer og lydalarmer, skal du installere enpolede SPST-afbrydere.
+
Ledningsfarve
Sikring
3A
GPSMAP 700-plotter
Batteri
10–35 V DC
-
Rød (strøm)
Sort (jord)
Horn
Gul (alarm)
Relæ
100 ma maks.
spolestrøm
Lygte
Tilslutning til en lygte, et horn eller begge dele
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien
Tilslutning af plotteren til et NMEA 2000-netværk (valgfrit)
Du kan slutte GPSMAP 700-plotteren til dit eksisterende NMEA 2000-netværk. Du skal bruge de rigtige NMEA 2000-kabler og stik til at
slutte plotteren til dit eksisterende NMEA 2000-netværk eller til at opbygge et NMEA 2000-netværk, hvis du ikke har et installeret på din
båd. Kontakt din lokale Garmin-forhandler.
Hvis du ikke er fortrolig med NMEA 2000, kan du læse kapitlet “Grundlæggende om NMEA 2000-netværk” i Teknisk reference for Garmin
NMEA 2000-produkter for at få flere oplysninger. Dokumentet findes på den medfølgende CD og i NMEA 2000-afsnittet på Garmins websted
på http://www.garmin.com/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000.
Tilslutning af plotteren til en Garmin-marineradar (valgfrit)
Du kan tilslutte GPSMAP 700-plotteren til en Garmin-marineradar som f.eks. GMR™ 18 HD (medfølger ikke).
Sådan tilslutter du plotteren til en Garmin-marineradar:
1. Installer radaren i overensstemmelse med de installationsinstruktioner, der fulgte med radaren.
2. Før Garmin Marine Network-kablet til plotteren, og tilslut det til radarporten.
Bemærk: GPSMAP 700-plotteren er kompatibel med en Garmin-marineradar, men den er ikke kompatibel med Garmin Marine Network.
Du må ikke slutte Garmin Marine Network-enheder til radarporten på GPSMAP 700-plotteren.
3. Opdater plotterens software (side 7).
Tilslutning af plotteren til en GA 30 GPS-fjernantenne (valgfrit)
GPSMAP 700-plotteren har en intern GPS-modtager, men nogle installationer, f.eks. planmontering, giver muligvis ikke det udsyn til himlen,
som enheden behøver for at beregne din GPS-position. Du kan installere en GA 30 GPS-fjernantenne (medfølger ikke) et passende sted og
tilslutte den til plotteren for at få GPS-oplysninger.
Sådan tilslutter du plotteren til en GA 30-antenne:
1. Installer GA 30-antennen i overensstemmelse med instruktionerne, der fulgte med antennen.
2. Før GA 30-kablet til plotteren, og slut det til det eksterne GPS-antennestik.
Tilslutning af plotteren til transduceren
Hvis du har en GPSMAP 700-plotter med ekkolodskabel (indikeret med et “s” i produktnavnet), kan du tilslutte en Garmin-transducer, så du
kan bruge ekkolodsfunktioner.
Sådan slutter du plotteren til en transducer:
1. Installer transduceren i overensstemmelse med de instruktioner, der fulgte med transduceren.
2. Før transducerkablet til plotteren, og slut det til strøm-/datakablet.
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien
Identifikation af bagpanelets stik
Efter at strøm-/datakablet er sluttet til båden (og eventuelle Garmin-radarer, NMEA 0183, NMEA 2000 eller eksterne GPS-enheder er
installeret), skal du slutte kablerne til GPSMAP 700-plotteren.
Bemærk: Du skal installere låseringen, inden du slutter strøm-/datakablet eller et Garmin-radarkabel til plotteren (side 4).
Sådan tilslutter du et kabel bag på en GPSMAP 700-plotter:
1. Tryk forsigtigt kablet ind i den korrekte port bag på plotteren, indtil det sidder fast. Pres ikke kablet for hårdt, da det kan beskadige
benene.
2. Når kablet er på plads, skal du dreje låseringen med uret, indtil den sidder fast. Pas på, at du ikke kommer til at overspænde låseringen.
➊
➋
➌
➍
GPSMAP 700-stik
➊ NMEA 2000-stik
➋ Radarport
➌ Strøm-/datastik
➍ Ekstern GPS-antennestik
Opdatering af plottersoftwaren
GPSMAP 700-plotteren kan indeholde et SD-kort med softwareopdatering. Hvis det er tilfældet, skal du følge de instruktioner, der fulgte
med kortet.
Hvis der ikke følger et SD-kort med en softwareopdatering med, skal du besøge www.garmin.com for at kontrollere, at din plottersoftware
er opdateret. Hvis du vil finde ud af, hvilken version af softwaren din plotter har, skal du vælge eller trykke på Opsætning > System >
Systeminformation.
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien
Appendiks
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Specifikation
Størrelse
Vægt
Display
Kabinet
Temp. område
Sikkerhedsafstand for
kompas
GPS-ydelse
Specifikation
Modtager
Erhvervelsestid
Mål
B × H × D: 8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 tommer (226 × 142 × 80 mm)
2,48 lb. (1,125 kg)
B × H: 6 × 3 19/32 tommer (152 × 91 mm)
Fuldt tætnet, robust plast- og aluminiumlegering, vandtæt iht. standarden IEC 60529-IPX-7
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
32 tommer (813 mm)
Parameter
Varm
Kold
Generhvervelse
Opdateringshastighed
Nøjagtighed
GPS
DGPS
Hastighed
Mål
Højfølsom, WAAS-kompatibel modtager med 12 parallelle kanaler
Ca. 1 sek. (Enheden er på eller nær den seneste position, hvor du for nylig har modtaget satellitsignaler).
Ca. 38 sek. (Enheden er blevet flyttet mere end ca. 500 miles [800 km], siden den blev slukket).
< 1 sek.
1/sek., vedvarende
<33 ft. (10 m), typisk 95 %
10–16 ft. (3–5 m) 95 % typisk (WAAS/EGNOS-nøjagtighed)
0,05 m/sek. stationær tilstand
Strøm
Specifikation
Spænding
Forbrug
Sikring
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN)
NMEA 2000-forbrug
Ekkolod
Strøm
Frekvens
Dybde
Mål
10–32 V DC
8,56 W maks. ved 13,8 V DC
3A
2
100 mA maksimum
1 kW transducer, 1.000 W (RMS), 8.000 W (peak to peak); dobbeltfrekvens, 500 W (RMS), 4.000 W (peak to peak); dobbeltstråle,
400 W (RMS), 3.200 W (peak to peak)
50/200 kHz (dobbeltfrekvens og 1 kW), 80/200 kHz (dobbeltstråle)
2.500 ft. (762 m) (1 kW), 1.500 ft (457 m) (dobbeltfrekvens), 900 ft (274 m) (dobbeltstråle) - dybdekapacitet afhænger af vandets saltindhold,
bundtype og andre vandforhold.
NMEA 2000 PGN-oplysninger
Modtag
Send
059392
ISO-bekræftelse
059392
ISO-bekræftelse
059904
ISO-anmodning
059904
ISO-anmodning
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126208
NMEA - Kommando/Anmodning/Anerkendelse af
gruppefunktion
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126464
Send/Modtag gruppefunktion for PGN-oversigt
126996
Produktoplysninger
126996
Produktoplysninger
127245
Ror
127250
Fartøjsretning
127250
Fartøjsretning
127258
Magnetisk variation
127488
Motorparametre - hurtig opdatering
128259
Hastighed - i forhold til vandet
127489
Motorparametre - Dynamiske
128267
Vanddybde
127493
Gearparametre - dynamiske
129025
Position, hurtig opdatering
127498
Motorparametre - statiske
129026
COG/SOG - hurtig opdatering
127505
Væskeniveau
129029
GNSS - positionsdata
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien
Modtag
Send
128259
Hastighed - i forhold til vandet
129283
Cross Track fejl
128267
Vanddybde
129284
Navigationsdata
129038
AIS Klasse A - positionsrapport
129285
Navigation - Rute-/WP-oplysninger
129039
AIS Klasse B - positionsrapport
129539
GNSS DOP’er
129040
AIS Klasse B - udvidet positionsrapport
129540
GNSS–satellitter kan ses
129794
AIS Klasse A - statiske og trafikrelaterede data
130306
Vinddata
129798
AIS SAR fly position
129799
Radiofrekvens/-tilstand/-effekt
129802
AIS SRM (sikkerhedsrelaterede beskeder)
129808
DSC-opkaldsoplysninger
130306
Vinddata
130576
Status som lille fartøj
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre (forældet)
130312
Temperatur
130313
Fugtighed
130314
Faktisk tryk
GPSMAP 700-plottere er NMEA 2000-certificerede.
NMEA 0183-oplysninger
NMEA 0183, version 3.01-sætninger:
Modtag
Send
DPT
Dybde
GPAPB
APB - Kurs/sporkontrol (autopilot) sætning “B”
DBT
Dybde under transducer
GPBOD
BOD - Pejling - start til destination
MTW
Vandtemperatur
GPBWC
BWC - Pejling og afstand til waypoint
VHW
Fart gennem vand og kurs
GPGGA
GGA - Global Positioning System-datarettelse
WPL
Waypointposition
GPGLL
GLL - Geografisk position - breddegrad/længdegrad
VDM
AIS VHF datalink-besked
GPGSA
GSA - GNSS DOP og aktive satellitter
DSC
Oplysninger om digitalt selektivt opkald
GPGSV
GSV - GNSS kan ses
DSE
Udvidet digitalt selektivt opkald
GPRMB
RMB - Anbefalet minimum for navigationsoplysninger
HDG
Kurs, afvigelse og variation
GPRMC
RMC - Anbefalet minimum for specifikke GNSS-data
HDM
Kurs, magnetisk
GPRTE
RTE - Ruter
MWD
Vindretning og -hastighed
GPVTG
VTG - Kurs over grunden og grund-hastighed
MDA
Meteorologisk sammensat
GPWPL
WPL - Waypointposition
MWV
Vindhastighed og -vinkel
GPXTE
XTE - Cross Track-fejl
VDM
AIS VHF datalink-besked
PGRME
E - estimeret fejl
PGRMM
M - kortdato
PGRMZ
Z - højde
SDDBT
DBT - Dybde under transducer
SDDPT
DPT - Dybde
SDMTW
MTW - Vandtemperatur
SDVHW
VHW - Fart gennem vand og kurs
Du kan købe samtlige oplysninger om National Marine Electronics Association (NMEA)-format og -sætninger hos:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien
Garmin®, Garmin-logoet, GPSMAP® og AutoLocate® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GMR™ er et varemærke
tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
NMEA 2000®- og NMEA 2000-logoet er registrerede varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association.
Hvis du ønsker de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) til dit
Garmin-produkt i hele dets levetid, skal du se Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, UK
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2010
Delnummer 190-01155-76 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising