Garmin | GPSMAP 720 | User guide | Garmin GPSMAP 720 kayttoopas

Garmin GPSMAP 720 kayttoopas
GPSMAP 700 -sarja
käyttöopas
®
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän oppaan mitään osaa ei saa jäljentää, kopioida, välittää, levittää, ladata tai tallentaa mihinkään
tallennusvälineeseen ilman Garminin ennakolta myöntämää kirjallista lupaa, ellei toisin ilmoiteta. Garmin myöntää luvan tämän oppaan ja sen
päivitetyn version yhden kopion lataamiseen kiintolevylle tai muuhun sähköiseen tallennusvälineeseen tarkasteltavaksi, sekä tämän oppaan tai
sen päivitetyn version yhden kopion tulostamiseen, mikäli tämän oppaan sähköinen tai tulostettu kopio sisältää tämän tekijänoikeuslausekkeen
kokonaisuudessaan. Tämän oppaan tai sen päivitetyn version luvaton kaupallinen levittäminen on ehdottomasti kielletty.
Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Garmin pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä
muutoksia niiden sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Uusimmat päivitykset
ja lisätietoja tämän tuotteen ja muiden Garminin tuotteiden käytöstä ja toiminnasta on Garminin sivustossa (www.garmin.com).
Garmin®, Garmin-logo, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® ja MapSource® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ ja UltraScroll™ ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden
tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. NMEA 2000® ja NMEA 2000 -logo ovat National
Maritime Electronics Associationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Windows® on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa
ja muissa maissa. XM® ja XM WX Satellite Weather® ovat XM Satellite Radio Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Johdanto
Johdanto
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Tässä oppaassa on tietoja seuraavista laitteista:
• GPSMAP® 720/720s
• GPSMAP 740/740s
• GPSMAP 750/750s
Vinkit ja pikavalikot
•
•
•
•
Voit palata aloitusnäyttöön mistä tahansa näytöstä valitsemalla Koti.
Voit avata lisäasetukset mistä tahansa päänäytöstä valitsemalla Valikko.
Voit säätää taustavalon ja väritilan asetuksia painamalla -painiketta lyhyesti.
Voit käynnistää ja sammuttaa karttaplotterin painamalla -painiketta pitkään.
Oppaan merkintätavat
Kun tässä oppaassa kehotetaan valitsemaan kohde, valitse kohde koskettamalla sitä sormella näytössä.
Tekstissä olevat pienet nuolet (>) osoittavat, että kohteet valitaan peräkkäin. Jos tekstissä lukee esimerkiksi
“valitse Kartat > Merikartta”, kosketa kohtia Kartat ja Merikartta.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
i
Sisällysluettelo
Sisällysluettelo
Johdanto.................................................... i
Vinkit ja pikavalikot............................................. i
Oppaan merkintätavat........................................ i
Aloitus....................................................... 1
Etu- ja takapaneelit............................................ 1
Karttaplotterin käynnistäminen.......................... 1
Karttaplotterin sammuttaminen......................... 1
Karttaplotterin alkuasetukset............................. 2
GPS-satelliittisignaalien hakeminen.................. 2
Taustavalon säätäminen.................................... 2
Väritilan säätäminen.......................................... 2
Muistikorttien asettaminen ja poistaminen........ 2
Järjestelmätietojen tarkasteleminen.................. 3
Tietoja aloitusnäytöstä....................................... 3
Kartat ja 3D-karttanäkymät...................... 4
Merikartta.......................................................... 4
Automaattinen tunnistusjärjestelmä................ 12
Perspective 3D................................................ 15
BlueChart g2 Vision......................................... 16
Mariner’s Eye 3D............................................. 17
Fish Eye 3D..................................................... 18
Kalastuskartta.................................................. 19
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa...... 19
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen...... 20
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot............... 21
Yksityiskohtaiset tie- ja kohdepistetiedot......... 21
Automaattinen opastus.................................... 21
Yhdistelmät............................................. 22
Tietoja yhdistelmänäytöstä.............................. 22
Yhdistelmänäytön määritys............................. 22
Navigointi................................................ 25
Perustietoa navigoinnista................................ 25
Navigointi käyttäen karttaplotteria................... 25
Reittipisteet...................................................... 26
Reitit................................................................ 28
Jäljet................................................................ 30
Navigoiminen Garminin
automaattiohjauslaitteella............................. 32
Minne?..................................................... 33
Veneilypalveluja tarjoavat kohteet................... 33
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot..... 36
Kalenteritiedot................................................. 36
Venetiedot....................................................... 38
Ympäristötiedot............................................... 41
Laitteen määrittäminen.......................... 44
Laitteen perusmääritystä koskevia
kysymyksiä.................................................... 44
Simulointitila.................................................... 44
Karttaplotterin automaattinen
käynnistäminen............................................. 44
Näytön määrittäminen..................................... 45
Navigointiasetukset......................................... 45
Oman veneen tiedot........................................ 50
Hälytykset........................................................ 51
Karttaplotterin tietojen hallinta......................... 52
Tutka........................................................ 54
Tutkan signaalien lähettäminen....................... 54
Zoomausmittakaavan säätö
tutkanäytössä................................................ 54
Tutkanäyttötilat................................................ 55
Reittipisteet ja reitit tutkanäytössä................... 60
Tietoja päällekkäistutkasta.............................. 61
Tutkanäytön optimointi.................................... 62
Tutkanäytön ulkoasu....................................... 66
Päällekkäistutkanäytön ulkoasu...................... 69
Luotain..................................................... 71
Luotainnäkymät............................................... 71
Syvyysloki........................................................ 73
Kaikuanturin lämpöloki.................................... 73
Reittipisteet luotainnäytössä............................ 74
Luotainnäytön ulkoasu.................................... 74
Luotaimen hälytykset....................................... 77
Kaikuanturin määrittäminen............................. 78
DSC (Digital Selective Calling).............. 79
Karttaplotterin ja VHF-radion toiminnot........... 79
DSC:n käynnistäminen.................................... 79
Tietoja DSC-luettelosta.................................... 79
Tulevat hätäkutsut........................................... 80
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta......... 80
Mies yli laidan -hätäkutsut karttaplotterista..... 80
Sijainnin seuranta............................................ 81
Erilliset rutiinikutsut.......................................... 83
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle................... 83
Liite.......................................................... 84
Tekniset tiedot................................................. 84
Kosketusnäytön kalibroiminen......................... 84
Kuvaotokset..................................................... 85
GPS-satelliittien sijaintien tarkasteleminen..... 85
WAAS/EGNOS-ominaisuuden
käyttäminen................................................... 85
Järjestelmätiedot............................................. 85
NMEA 0183 ja NMEA 2000............................. 86
Laitteen rekisteröiminen.................................. 89
Yhteyden ottaminen Garminin
tuotetukeen................................................... 89
Vaatimustenmukaisuusvakuutus..................... 89
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus................... 89
Hakemisto............................................... 90
ii
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Aloitus
Etu- ja takapaneelit
➊
➋
➌
GPSMAP 700 -sarjan laite edestä
➊
Virtapainike
➋
Automaattinen
taustavalotunnistin
➌
SD-korttipaikka
➊
➋
➌
➍
GPSMAP 700 -sarjan laite takaa
➊
NMEA 2000 -liitäntä
➋
Virta-/dataliitäntä
➌
SD-korttipaikka
➍
Ulkoisen GPS-antennin liitin
Karttaplotterin käynnistäminen
Paina
-painiketta lyhyesti.
Karttaplotterin sammuttaminen
Paina
-painiketta pitkään.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
1
Aloitus
Karttaplotterin alkuasetukset
Laitteen ensimmäisen käynnistyksen jälkeen on määritettävä tietyt alkuasetukset. Nämä asetukset on
määritettävä myös, kun tehdasasetukset palautetaan (sivu 86). Voit päivittää nämä asetukset myöhemmin.
Määritä alkuasetukset seuraamalla näytön ohjeita.
GPS-satelliittisignaalien hakeminen
Kun käynnistät karttaplotterin, GPS-vastaanottimen on määritettävä nykyinen sijainti hakemalla
satelliittitietoja. Kun karttaplotteri havaitsee satelliittisignaaleja, aloitusnäytön yläreunassa olevat
satelliittisignaalin voimakkuuspalkit ovat vihreät
. Kun laite ei pysty vastaanottamaan signaaleja, vihreät
palkit katoavat
ja karttanäytössä olevan ajoneuvokuvakkeen (vene) päälle tulee vilkkuva kysymysmerkki.
Lisätietoja GPS-järjestelmästä on osoitteessa www.garmin.com/aboutGPS.
Taustavalon säätäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Hälytys/Näyttö > Näyttö.
VIHJE: voit avata näyttönäkymän painamalla -painiketta lyhyesti missä tahansa näytössä.
2. Säädä taustavalo:
• Valitsemalla Taustavalo > Autom. voit antaa karttaplotterin säätää taustavalon automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan.
• Voit säätää taustavaloa manuaalisesti liukusäätimellä.
Valitsemalla Taustavalo voit siirtyä automaattisen ja manuaalisen tilan välillä.
Väritilan säätäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Hälytys/Näyttö > Näyttö.
VIHJE: voit avata näyttönäkymän painamalla -painiketta lyhyesti missä tahansa näytössä.
2 Valitse Väritila.
3. Valitse Päivävärit, Yövärit tai Autom.
Autom.-asetus vaihtaa värit automaattisesti auringonnousu- ja -laskuaikojen mukaan.
Muistikorttien asettaminen ja poistaminen
Asettamalla laitteeseen valinnaisen BlueChart® g2 Vision® -muistikortin voit tarkastella tarkkoja satelliittikuvia
ja ilmakuvia satamista, venesatamista ja muista kohdepisteistä. Asettamalla laitteeseen tyhjän SD-muistikortin
voit siirtää esimerkiksi reittipisteitä, reittejä ja jälkiä toiseen yhteensopivaan Garmin-karttaplotteriin tai
tietokoneeseen (sivu 52). SD-korttiasema sijaitsee karttaplotterin etuosassa.
• Avaa korttipaikka, aseta muistikortti korttipaikkaan (nimiö ➊ oikealla) ja napsauta
kortti paikalleen.
• Voit poistaa kortin laitteesta painamalla korttia sisäänpäin lyhyesti ja vapauttamalla
sen.
➊
2
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Aloitus
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Voit tarkastella ohjelmistoversiota, peruskarttaversiota, mahdollisia lisäkarttatietoja, valinnaisen Garmintutkan ohjelmistoversiota ja laitteen tunnusnumeroa. Saatat tarvita näitä tietoja järjestelmäohjelmiston
päivitykseen tai lisäkarttatietojen ostamiseen.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot.
Tietoja aloitusnäytöstä
Aloitusnäytöstä voit käyttää kaikkia muita näyttöjä.
Huomautus: näytön vaihtoehdot vaihtelevat karttaplotterin tyypin ja liitettyjen valinnaisten laitteiden
mukaan.
• Kartat—voit käyttää merikarttaa, Perspective 3D-, Mariner’s Eye 3D- ja Fish Eye 3D -näkymää,
kalastuskarttaa ja päällekkäistutkaa.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D- ja Fish Eye 3D -karttanäkymät ovat käytettävissä ainoastaan, jos
käytät BlueChart g2 Vision SD -korttia (sivu 16). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart
g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
• Luotain—määrittää ja näyttää luotaintiedot (käytettävissä ainoastaan S-sarjan laitteen kanssa, esimerkiksi
GPSMAP 720s) (sivu 71).
• Yhdistelmät—näytön jakaminen siten, että siinä näkyy kartta/kartta, kartta/luotain, kartta/tutka, luotain/
tutka tai luotain/lämpöloki (sivu 22).
• Tiedot—voit tarkastella esimerkiksi vuorovesi-, virtaus- taivaankappale-, käyttäjä-, vene- ja mittaritietoja
(sivu 36).
• Merkitse—nykyisen sijaintipaikan tallennus reittipisteeksi tai mies yli laidan -tiedoksi tai tietojen
muokkaus tai poisto (sivu 27).
• Minne?—navigointiominaisuuksien käyttäminen (sivu 33).
• Tutka—määrittää ja näyttää tutkan (valittavissa vain, jos karttaplotteri on liitetty Garmin-meritutkaan)
(sivu 54).
• Sää—(vain Pohjois-Amerikka) määrittää ja näyttää erilaiset säätiedot, kuten sademäärän, ennusteen,
kalastus- ja meriolosuhteet sekä näkyvyyden (valittavissa vain, jos karttaplotteri on liitetty säämoduuliin
ja käytössä on XM®-palvelutilaus). Lisätietoja on liitteissä GPSMAP 700 Series Weather® ja XM Satellite
Radio Supplement (vain Pohjois-Amerikka).
• Määritä—voit tarkastella ja muokata karttaplotterin ja järjestelmän asetuksia (sivu 44).
• Mies yli laidan—nykyinen sijainti merkitään reittipisteeksi ja karttaplotteri määrittää reitin takaisin
merkittyyn sijaintiin (sivu 27).
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
3
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Kartat ja 3D-karttanäkymät
GPSMAP 700 -sarjan karttaplottereissa on peruskuvakartta. Karttaplotterissa on valmiina alla luetellut kartat
ja 3D-karttanäkymät.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D- ja Fish Eye 3D -karttanäkymät ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät
BlueChart g2 Vision SD -korttia (sivu 16). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision
-SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
• Merikartta—näyttää navigointitiedot, jotka ovat käytettävissä esiladatuissa kartoissa ja mahdollisissa
lisäkartoissa. Kortti sisältää tiedot poijuista, loistoista, kaapeleista, syvyysluotaukset sekä venesatamat ja
vuorovesiasemat ylhäältäpäin (sivu 4).
• Perspective 3D—näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi (sivu 15).
• Mariner’s Eye 3D—yksityiskohtainen kolmiulotteinen näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta
navigoinnin tueksi (sivu 17).
• Fish Eye 3D—vedenalainen 3D-näkymä, jossa meren tai järven pohja näkyy kartan tietojen mukaisesti
(sivu 18).
• Kalastuskartta—näyttää kartan ilman navigointitietoja siten, että ainoastaan pohjan pinnanmuodot ja
syvyysluotaukset näkyvät (sivu 19).
• Päällekkäistutka—näyttää tutkatiedot meri- tai kalastuskartan päällä (sivu 61).
Merikartta
Merikartan avulla voit suunnitella reitin, tarkastella kartan tietoja sekä navigoida.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Merikartta ja BlueChart g2 Vision -tiedot
➊
Loisto
➋
Veneilypalveluja
➌
Oma vene
➍
Vedenalainen hylky
➎
Poiju
➏
Näkyvä hylky
➐
Zoomausmittakaava
Kartan lähentäminen ja loitontaminen
Zoomaustaso näkyy merikartan alareunassa (
kartassa.
Voit lähentää ja loitontaa valitsemalla
ja
). Luvun alapuolella oleva palkki osoittaa etäisyyden
.
Siirtyminen kartasta toiseen
1. Valitse kartassa tai 3D-karttanäkymässä Valikko > Vaihda kartta.
2. Valitse jokin toinen kartta.
4
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Karttamerkit
BlueChart g2- ja BlueChart g2 Vision -kartoissa kartan ominaisuudet merkitään graafisilla symboleilla, jotka
noudattavat sekä Yhdysvaltain että muiden maiden merkintätapoja. Alla näkyy joitakin tavallisimpia käytössä
olevia symboleja.
Kuvake Kuvaus
Virtausasema
Kuvake Kuvaus
Venepalvelut
Tiedot
Vuorovesiasema
Kuvake Kuvaus
Ylhäältä päin otettu kuva
käytettävissä
Perspektiivivalokuva
käytettävissä
Muita useimmissa kartoissa olevia ominaisuuksia ovat syvyyskäyräviivat (syvä vesi näkyy valkoisena),
vuorovesialueiden väliset vyöhykkeet, syvyysluotaukset (alkuperäisen paperikartan mukaan), navigointiohjeet
ja -symbolit sekä tiedot esteistä ja alueista, joilla on kaapeleita.
Navigoiminen kartan pisteeseen
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2
-SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Kosketa karttaa ja valitse sijainti kohdistimella ( ).
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Navigoi suoraan sijaintiin valitsemalla Siirry.
• Luo sijaintiin reitti käännöksineen valitsemalla Reitti (sivu 28).
• Valitse Opastus, kun haluat käyttää automaattista opastusta (sivu 21).
6. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva
harmaa viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen viivasta.
Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 46).
7. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
1.
2.
3.
4.
5.
Merikartan, kalastuskartan tai päällekkäistutkan vierittäminen
Voit vierittää meri- tai kalastuskarttaa tai päällekkäistutkaa etäämmälle nykyisestä sijainnista ja muille alueille.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2
-SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja. Päällekkäistutka on käytettävissä, kun laite on
liitetty yhteensopivaan tutkaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta tai Päällekkäistutka.
3. Voit vierittää karttaa koskettamalla ja vetämällä merikarttanäyttöä.
Kun siirryt nykyisen kartan reunan yli, laite vierittää karttaa eteenpäin.
4. Valitsemalla Lopeta vieritys voit palauttaa merikartan nykyiseen sijaintiin.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
5
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Reittipistesymbolien ulkoasun määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko > Reittipisteet & jäljet > Reittipisteen näyttö.
4. Valitse reittipistesymboli.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Merkintä voit näyttää nimen ja symbolin.
• Valitsemalla Vain symboli voit näyttää ainoastaan symbolin.
• Valitsemalla Kommentti voit näyttää lisäämäsi kommentit (sivu 27).
• Valitsemalla Piilota voit piilottaa symbolin.
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
Katso (sivu 31).
Värillisten jälkien näyttäminen tai piilottaminen
Voit määrittää jälkien värin (sivu 31) ja näyttää tai piilottaa kaikki tietyn väriset jäljet.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko > Reittipisteet & jäljet > Jälkinäyttö.
Voit näyttää tai piilottaa kaikki tietyn väriset jäljet valitsemalla värin.
Sijainti- ja kohdetietojen näyttäminen kartassa
Voit näyttää meri- tai kalastuskartassa tietoja sijainnista tai kohteesta.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Kosketa sijaintia tai kohdetta.
Kartan oikeaan reunaan tulee vaihtoehtojen luettelo. Luettelon vaihtoehdot vaihtelevat sen mukaan, minkä
sijainnin tai kohteen valitsit.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Tarkastele kohdistimen lähellä olevien kohteiden tietoja valitsemalla Katso. (Katso ei näy, jos
kohdistin ei ole lähellä kohdetta. Jos kohdistin on vain yhden kohteen lähellä, kohteen nimi näkyy.)
• Voit navigoida valittuun paikkaan valitsemalla Navigoi (sivu 5).
• Voit luoda nykyisestä sijainnista reittipisteen valitsemalla Luo reittipiste.
• Valitse Laske etäisyys, jos haluat nähdä etäisyyden ja suunnan kohteeseen nykyisestä sijainnista.
Tiedot näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa olevassa ikkunassa. Valitsemalla Aseta viite voit
laskea etäisyyden valitusta paikasta nykyisen sijainnin sijasta.
• Valitsemalla Tiedot voit näyttää vuorovesitiedot (sivu 36), virtaustiedot (sivu 37), tiedot
taivaankappaleista (sivu 38), karttamerkinnät tai tiedot kohdistimen lähellä olevista paikallisista
palveluista.
• Valitsemalla Lopeta osoitus voit poistaa osoittimen näytöstä. Valitsemalla Lopeta vieritys voit
palauttaa merikartan nykyiseen sijaintiin.
Kohteiden lisätietojen näyttäminen
Voit tarkastella näytön kartan kohteiden, reittipisteiden ja karttojen tietoja.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D- ja Fish Eye 3D -karttanäkymät ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät
BlueChart g2 Vision SD -korttia (sivu 16). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision
-SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
6
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
3. Valitse kohde ➊.
4. Näet tiedot valitsemalla kohteen nimellä varustetun painikkeen ➋.
➋
➊
Vuorovesiasemien tietojen tarkasteleminen
Vuorovesiasemien tiedot näkyvät kartassa vuorovesiaseman kuvakkeen ( ) kanssa. Vuorovesiaseman
yksityiskohtaisen kaavion avulla voit ennustaa vuoroveden tasoa eri kellonaikoina tai eri päivinä (sivu 36).
Huomautus: vuorovesiasemien kuvakkeet ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät BlueChart g2 Vision
-SD-korttia (sivu 16). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart
g2 -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse vuorovesiaseman kuvake ( ).
Vuoroveden suunta ➊- ja korkeustiedot ➋ näkyvät kuvakkeen lähellä.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse aseman nimellä varustettu painike ➌.
• Jos lähistöllä on useita kohteita, valitse Katso ja valitse kohteen nimellä varustettu painike.
➌
➋
➊
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
7
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Vuorovesi- ja virtaustietojen näyttäminen ja määrittäminen
Vuorovesi- ja virtaustietoja voi tarkastella ja määrittää meri- tai kalastuskartassa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko.
Valitse Merikartan asetukset tai Kalastuskartan asetukset.
Valitse Vuorovedet/Virtaukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Käytössä voit näyttää virtaus- ja vuorovesiasemat kartassa. Valitsemalla Ei käytössä voit
piilottaa virtaus- ja vuorovesiasemat.
• Valitse Animoitu, jos haluat näyttää virtaus- ja vuorovesiasemat animoituina kartassa (sivu 21).
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Merikartta-, Kalastuskartta-, Perspective 3D- ja Mariner’s Eye 3D -näytöissä voi tarkastella tietoja erilaisista
merimerkeistä, esimerkiksi majakoista, loistoista ja esteistä. Katso lisätietoja merimerkkisymbolien ulkoasun
määrittämisestä (sivu 10).
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -karttanäkymä on käytettävissä ainoastaan, jos käytät BlueChart g2 Vision
-SD-korttia (sivu 16). Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart
g2 -SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse merimerkki kohdistimella ( ).
Näyttöön tulee kuvaus merimerkistä, kuten Radiomajakka tai Loisto.
4. Katso merimerkin tiedot valitsemalla merimerkin nimi (tai Katso ja merimerkin nimi).
Merikartan ulkoasu
Kartan suunnan vaihtaminen
Voit määrittää kartan perspektiivin meri- tai kalastuskartassa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko.
Valitse Merikartan asetukset tai Kalastuskartan asetukset.
Valitse Kartan ulkoasu > Suuntaus.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Pohjoinen ylös, jos haluat pohjoissuunnan näkyvän kartan yläreunassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat määrittää kulkusuunnan näkymään kartan yläreunassa. Tiedot
saadaan suuntatunnistimelta, jota kutsutaan myös magneettiseksi ohjaussuunnaksi, tai käyttäen GPSvastaanottimen tietoja. Keulaviiva näkyy näytössä pystysuorassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat kartan näkyvän niin, että navigointisuunta on aina ylöspäin.
Kartan zoomauksen muuttaminen
Voit säätää, miten paljon meri- tai kalastuskartassa näkyy yksityiskohtia eri zoomaustasoilla.
1.
2.
3.
4.
8
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko.
Valitse Merikartan asetukset tai Kalastuskartan asetukset.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
5. Valitse Kartan ulkoasu > Yksityiskohta.
6. Valitse yksityiskohtien määrä liukusäätimellä.
Maailmankartan valitseminen
Voit käyttää meri- tai kalastuskartassa joko maailman peruskuvakarttaa tai varjostettua korkokarttaa. Nämä
erot ovat näkyvissä ainoastaan, kun karttoja on loitonnettu niin kauas, että yksityiskohtaiset kartat eivät näy.
Huomautus: varjostetut korkokartat ovat käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja. Maailman peruskuvakartta on valmiina kaikissa GPSMAP 700
-sarjan karttaplottereissa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko.
Valitse Merikartan asetukset tai Kalastuskartan asetukset.
Valitse Kartan ulkoasu.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Maailmankartta > Täynnä voit näyttää kartassa varjostetun korkokartan.
• Valitsemalla Maailmankartta > Perus voit näyttää kartassa peruskarttatiedot.
Keulaviivan näyttäminen ja määrittäminen
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa matkustussuuntaan. Voit määrittää keulaviivan näyttötavan meri- tai
kalastuskartassa.
Otsikkorivi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko.
Valitse Merikartan asetukset tai Kalastuskartan asetukset.
Valitse Kartan ulkoasu > Otsikkorivi > Näyttö.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Etäisyys > Muuta matka, määritä matka keulaviivan loppuun ja valitse Valmis.
• Valitse Aika > Muuta aika, määritä aika keulaviivan loppuun ja valitse Valmis.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
9
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Keulaviivan lähteen valitseminen
Keulaviivan näyttölähde karttaplotterissa määräytyy keulaviivan lähdeasetuksen (Autom. tai GPS-suunta)
mukaan ja sen mukaan, ovatko kulkusuuntatiedot käytettävissä kompassianturista.
• Jos käytettävissä on kulkusuuntatietoja kompassianturista ja suuntalähde on Autom., sekä keulaviiva että
ajoneuvokuvake mukautetaan anturin kulkusuuntaan.
• Jos käytettävissä on kulkusuuntatietoja kompassianturista ja suuntalähde on GPS-suunta, keulaviiva
kohdistetaan GPS-suuntaan, mutta ajoneuvokuvake kohdistetaan anturin kulkusuuntaan.
• Jos käytettävissä ei ole kulkusuuntatietoja kompassianturista, sekä keulaviiva että ajoneuvokuvake
kohdistetaan GPS-suuntaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko.
4. Valitse Merikartan asetukset tai Kalastuskartan asetukset.
5. Valitse Kartan ulkoasu > Otsikkorivi > Lähde.
6. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse GPS-suunta.
• Valitse Autom.
Syvyysluotauksen näyttäminen ja määrittäminen
Merikartassa voi näyttää syvyysluotauksen ja asettaa vaarallisen syvyyden. Vaarallista syvyyttä matalammat ja
yhtä syvät pistesyvyydet näkyvät punaisella tekstillä.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko > Merikartan asetukset > Kartan ulkoasu >
Pistesyvyydet > Käytössä.
2. Valitse Pistesyvyydet > Vaarallinen.
3. Anna vaarallinen syvyys.
4. Valitse Valmis.
Syvyyden varjostuksen määrittäminen
Voit mukauttaa merikartan näyttämää turvasyvyyden varjostusta.
Huomautus: syvyyden varjostus on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin
kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko > Merikartan asetukset > Kartan ulkoasu >
Turvavarjostus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Määritä syvyys ja valitse Valmis. Määritettyä arvoa matalammat alueet varjostetaan kartassa sinisellä
ja määritettyä arvoa syvemmät alueet valkoisella. Laite piirtää käyrän aina vähintään valitun syvyyden
kohtaan tai sitä syvempään kohtaan.
• Valitsemalla Autom. voit käyttää g2 Vision -kartan syvyyttä.
Merimerkkisymbolien näyttäminen ja määrittäminen
Voit määrittää ja näyttää meri- tai kalastuskartan merimerkkisymbolien ulkoasun.
1.
2.
3.
4.
5.
10
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko.
Valitse Merikartan asetukset tai Kalastuskartan asetukset.
Valitse Kartan ulkoasu > Symbolit.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
6. Valitse jokin seuraavista:
• Määritä kartassa näkyvien merimerkkisymbolien koko valitsemalla Merimerkin koko.
• Valitsemalla Merimerkin tyyppi > NOAA voit näyttää NOAA:n merimerkistön kartassa.
• Valitsemalla Merimerkin tyyppi > IALA voit näyttää IALA:n (International Association of
Lighthouse Authorities) merimerkistön kartassa.
Kartan lisätietojen näyttäminen
Voit näyttää maalla olevat kohdepisteet, valosektorit ja valokuvapisteet merikartassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko > Merikartan asetukset > Kartan ulkoasu >
Symbolit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Näytä maalla olevat kohdepistekuvakkeet valitsemalla POI:t maalla > Käytössä.
• Näytä sektori, jossa navigointivalo on näkyvissä, valitsemalla Valosektori. Valitse Käytössä, jos
haluat valosektoreiden näkyvän aina, tai valitse Autom., kun haluat antaa karttaplotterin suodattaa
valosektoreiden näyttämistä zoomaustason mukaan automaattisesti.
• Valitse Valokuvapisteet > Käytössä, kun käytät BlueChart g2 Vision -korttia ja haluat näyttää
kamerakuvakkeet. Näin voit nähdä maamerkeistä ilmavalokuvat (sivu 20).
Ajoneuvokuvakkeen vaihtaminen
Voit valita ajoneuvokuvakkeeksi suuren, keskikokoisen tai pienen veneen tai kolmion.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko > Merikartan asetukset > Kartan ulkoasu >
Symbolit > Ajoneuvokuvake.
2. Valitse kuvake, jonka haluat edustavan venettä meri- ja kalastuskartassa.
Veneilypalvelupisteiden näyttäminen
Palvelupisteet osoittavat sijainteja, joista saa veneiden huolto- ja korjauspalveluja.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko > Merikartan asetukset > Palvelupisteet >
Käytössä.
Ruusujen näyttäminen ja määrittäminen
Meri- tai kalastuskartassa voit näyttää kompassiruusun ➊ veneesi ympärillä. Se osoittaa kompassisuunnan
veneen kulkusuuntaan nähden. Todellisen tuulen tai suhteellisen tuulen suunta näkyy ➋, jos karttaplotteri on
liitetty yhteensopivaan merituulitunnistimeen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Valitse Valikko.
Valitse Merikartan asetukset tai Kalastuskartan asetukset.
Valitse Ruusut.
Valitse ruusun tyyppi (Kompassi, Tosituuli tai Suhteellinen tuuli).
➋
➊
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
11
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten ulkoasun määrittäminen (sivu 50).
Päällekkäistietojen näyttäminen ja määrittäminen
Katso kohtaa Tietoja kartan päällekkäisistä numeroista (sivu 48).
Reittipisteiden käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 26).
Jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Jäljet (sivu 30).
Automaattinen tunnistusjärjestelmä
AIS-järjestelmä (Automatic Identification System) auttaa tunnistamaan ja jäljittämään muita aluksia.
Tietoja AIS-järjestelmästä
AIS ilmoittaa alueen liikenteestä. Ollessaan yhteydessä ulkoiseen AIS-laitteeseen karttaplotteri voi näyttää
joitakin AIS-tietoja muista alueella olevista aluksista, joissa on transponderi ja jotka lähettävät AIS-tietoja
aktiivisesti. Tällaisesta aluksesta raportoitavia tietoja ovat MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service Identity),
sijainti, GPS-nopeus, GPS-suunta, aika, joka aluksen sijainnin edellisestä raportoinnista on kulunut, lähin
sijainti omaan veneeseen nähden ja siihen kuluva aika.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
AIS-kohde merikartassa
Tietoja AIS-haku- ja pelastuslähettimistä
AIS-haku- ja pelastuslähettimet (AIS-SART tai SART) ovat itsenäisiä laitteita, jotka lähettävät aktivoituina
hätäsijaintiraportteja. SART-lähetykset poikkeavat AIS-vakiolähetyksistä, joten ne näyttävät karttaplotterissa
erilaisilta kuin AIS-vakiosymbolit. SART-lähetyksiä ei seurata törmäysten välttämiseksi, vaan aluksen
löytämiseksi ja auttamiseksi.
Navigoiminen SART-lähetyspaikkaan
Kun laite vastaanottaa SART-lähetyksen, hätäsignaali tulee näkyviin.
Aloita navigointi SART-lähetyksen luo valitsemalla Katso > Siirry.
AIS-kohdesymbolit
Symboli
Kuvaus
AIS-kohde on aktivoitu. Kohde näkyy kartassa suurempana. Kohteessa kiinni oleva
➊
vihreä viiva näyttää sen kulkusuunnan. Aluksen MMSI-tieto, nopeus ja suunta näkyvät
kohteen alla, jos yksityiskohta-asetuksena on Näytä (sivu 14). Jos aluksen AISlähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee tähän liittyvä ilmoitus.
Vaarallinen kohde on menetetty. Punainen X tarkoittaa, että aluksen AIS-lähetyksen
➋
signaalia ei saada, ja karttaplotterin näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko
jatkaa aluksen jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen vaarallisen
kohteen symboli poistuu kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
AIS-alus. Alus lähettää AIS-tietoja. Suunta, johon kolmio osoittaa, näyttää AIS-aluksen
➌
kulkusuunnan.
12
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
➍
➎
➏
Tämän symbolin sijainti ilmaisee vaarallisen kohteen lähimmän lähestymispisteen, ja
symbolin vieressä olevat numerot näyttävät kulkuajan tähän pisteeseen.
Vaarallinen kohde alueella. Kohteen symboli vilkkuu, laitteesta kuuluu äänimerkki, ja
näyttöön tulee varoitus. Kun hälytys on kuitattu, punaisella viivalla varustettu punainen
kiinteä kolmio näyttää kohteen sijainnin ja kulkusuunnan. Jos törmäyshälytyksen
turva-alueen määrityksenä on Ei käytössä, kohde vilkkuu, mutta äänimerkki ei soi eikä
varoitusta näytetä (sivu 15). Jos aluksen AIS-lähetyksen signaali katoaa, näyttöön tulee
tähän liittyvä ilmoitus.
Kohde on menetetty. Vihreä X tarkoittaa, että aluksen AIS-lähetyksen signaalia ei
saada, ja karttaplotterin näyttöön tulee ilmoitus, jossa kysytään, haluatko jatkaa aluksen
jäljittämistä. Jos et jatka aluksen jäljittämistä, kadonneen kohteen symboli poistuu
kartasta tai 3D-karttanäkymästä.
Kohde on valittu.
AIS-SART-lähetys. Valitsemalla tämän symbolin näet lisätietoja SART-lähetyksestä ja voit
aloittaa navigoinnin.
AIS-SART-lähetys on katkennut.
AIS-SART-lähetystesti. Tämä symboli näkyy, kun alus aloittaa SART-laitteen testin. Se ei
merkitse todellista hätätilannetta. Voit poistaa nämä testisymbolit ja -hälytykset käytöstä
(sivu 14).
AIS-SART-lähetystesti on katkennut.
Aktivoidun AIS-kohteen kulkusuuntatiedot ja projisoitu reitti
Kun aktivoitu AIS-kohde antaa kulkusuunnan ja suuntaviivan pohjaan nähden, kohteen kulkusuuntatiedot
näkyvät kartassa AIS-kohdesymboliin kiinnittyneenä kiinteänä viivana. Keulaviiva ei näy
3D-karttanäkymässä.
Aktivoidun AIS-kohteen projisoitu reitti näkyy katkoviivana kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Projisoidun
navigointiviivan pituus perustuu projisoidun kulkusuunta-asetuksen arvoon (sivu 14). Jos aktivoitu AIS-kohde
ei lähetä nopeustietoja tai alus ei liiku, projisoitu navigointiviiva ei näy. Muutokset nopeudessa, suuntaviivassa
pohjaan nähden tai kääntymistiedot, joita alus lähettää, voivat vaikuttaa projisoidun navigointiviivan
laskentaan.
Kun aktivoitu AIS-kohde ➊ lähettää suuntaviivan pohjaan nähden, kulkusuunnan ja kääntymistiedot, kohteen
projisoitu reitti ➋ lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden ja kääntymistiedoista. Suunta, johon kohde on
kääntymässä, mikä perustuu myös saatuihin kääntymistietoihin, ilmaistaan keulaviivan ➍ päässä näkyvällä
väkäsellä ➌. Väkäsen pituus ei muutu.
➋
➊
➍
➌
Kohde ja projisoitu suunta,
kulkusuunta ja käännöksen suunta
Kun aktivoitu AIS-kohde ➏ lähettää suuntaviivan pohjaan nähden ja kulkusuunnan ➎, mutta ei ROT-tietoja,
kohteen projisoitu reitti ➐ lasketaan suuntaviivasta pohjaan nähden.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
13
Kartat ja 3D-karttanäkymät
➐
➏
➎
Kohde ja projisoitu suunta ja kulkusuunta
AIS-vastaanoton poistaminen käytöstä
AIS-signaalin vastaanotto on oletuksena käytössä.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > AIS > Ei käytössä.
Kaikkien karttojen ja 3D-karttanäkymien AIS-toiminnot poistetaan käytöstä. Tämä sisältää AIS-alusten
seurannan ja jäljityksen, törmäyshälytykset, joita AIS-alusten seurannan ja jäljityksen perusteella lasketaan,
ja AIS-alusten tiedot.
AIS-SART-lähetystestihälytysten ottaminen käyttöön
Testihälytysten ja -symbolien välttämiseksi ruuhkaisilla alueilla, esimerkiksi venesatamissa, AIS-SARTtestihälytykset ohitetaan oletusarvoisesti. Jos haluat testata AIS SART -laitetta, karttaplotteri on otettava
käyttöön, jotta testihälytysten vastaanottaminen on mahdollista.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Muut alukset > AIS SART -testi.
AIS-alusten näyttäminen kartassa tai 3D-karttanäkymässä
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista
aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät kartassa tai 3D-karttanäkymässä. Näyttöalue, joka on
määritetty yhdelle kartalle tai 3D-karttanäkymälle, koskee vain kyseistä karttaa tai 3D-karttanäkymää.
Tiedot, projisoitu kulkusuunta ja jäljitysasetukset, jotka on määritetty yhdelle kartalle tai 3D-karttanäkymälle,
koskevat kaikkia karttoja tai kaikkia 3D-karttanäkymiä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse Valikko > Muut alukset > AIS-näytön asetukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse AIS-näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse
etäisyys tai valitse Näytä kaikki.
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AIS-aktivoiduista aluksista.
• Valitse Projisoitu suunta, määritä AIS-aktivoitujen alusten projisoidun suunnan aika ja valitse Valmis.
• Näytä AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja valitse polkua käytettäessä näkyvän jäljen pituus.
Kohteen aktivointi AIS-alukseksi
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse AIS-alus.
Valitse AIS-alus > Aktivoi kohde.
Seurattavan AIS-aluksen tietojen näyttäminen
Voit tarkastella tietoja, kuten AIS-signaalin tila, MMSI, GPS-nopeus ja GPS-suunta sekä muita seurattavasta
AIS-aluksesta raportoitavia tietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
14
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
3. Valitse AIS-alus.
4. Valitse AIS-alus.
Aktivoinnin poistaminen AIS-alukselta
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse AIS-alus.
Valitse AIS-alus > Poista kohde käytöstä.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Törmäyshälytyksen turva-alueen määrittämistä käytetään vain AIS-järjestelmän kanssa. Turva-aluetta
käytetään törmäyksen estämiseksi, ja sen voi mukauttaa. Kaikki törmäyshälytyksen turva-alueasetukset
koskevat kaikkia karttoja, kaikkia 3D-karttanäkymiä, kaikkia tutkatiloja ja Päällekkäistutka-toimintoa.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > AIS-hälytys > Käytössä.
Kun AIS-aktivoitu alus tulee venettä ympäröivälle turvavyöhykkeelle, näyttöön tulee varoitus. Lisäksi
kohde merkitään näytössä vaaralliseksi. Ei käytössä -asetus estää varoituksen näyttämisen ja äänimerkin,
mutta kohde merkitään näytössä edelleen vaaralliseksi.
2. Valitse Alue, kun haluat muuttaa turva-aluerenkaan mitatun halkaisijan välillä 500 jalkaa - 2,0 nm (tai
150 m - 3,0 km tai 500 jalkaa - 2,0 mailia).
3. Valitse etäisyys.
4. Valitsemalla Aikaa jäljellä laite antaa äänimerkin, jos AIS havaitsee, että kohde osuu turvavyöhykkeelle
määritetyn ajan kuluessa (1 - 24 min).
5. Valitse aika.
AIS-kohdeluettelon näyttäminen
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko > Muut alukset > AIS-luettelo.
Puhelun soittaminen AIS-kohteeseen
Katso kohtaa Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle (sivu 83).
Perspective 3D
Perspective 3D -näkymä on näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi. Näkymä on
hyödyllinen navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa
vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Perspective 3D.
Perspective 3D
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Merikartta
15
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Näkymän säätäminen
• Valitsemalla
voit siirtää näkymän lähemmäs venettä ja vedenpintaa.
• Valitsemalla
voit siirtää näkymän kauemmas veneestä.
Mittakaava (
) näkyy hetken ajan ruudun alaosassa.
Perspective 3D-, Mariner’s Eye 3D- tai Fish Eye 3D -näkymän vierittäminen
Voit vierittää Perspective 3D-, Mariner’s Eye 3D- tai Fish Eye 3D -näkymää nykyisen sijaintisi ympärillä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D- ja Fish Eye 3D -karttanäkymät ovat käytettävissä ainoastaan, jos käytät
BlueChart g2 Vision SD -korttia (sivu 16).
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Mariner’s Eye 3D, Perspective 3D tai Fish Eye 3D.
Kierrä 3D-näkymää koskettamalla näyttöä ja vetämällä sormea sen päällä.
Valitsemalla Lopeta vieritys voit palauttaa merikartan nykyiseen sijaintiin.
Perspective 3D- ja Mariner’s Eye 3D -kartan ulkoasu
Aluerenkaiden näyttäminen
Aluerenkaiden avulla voi havainnollistaa etäisyyksiä 3-ulotteisessa kartassa tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
3. Valitse Valikko > Kartan ulkoasu > Aluerenkaat > Käytössä.
Väylän leveyden valinta
Navigointiväylä on Perspective 3D- tai Mariner’s Eye 3D -näkymän magentan värinen viiva, joka osoittaa
suunnan määränpäähän navigoinnin aikana. Voit määrittää navigointiväylän leveyden.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin kanssa.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse Valikko > Kartan ulkoasu > Väylän leveys.
Määritä leveys.
Valitse Valmis.
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten ulkoasun määrittäminen (sivu 50).
Päällekkäistietojen näyttäminen ja määrittäminen
Katso kohtaa Päällekkäiset numerot (sivu 48).
Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 26) tai Jäljet (sivu 30).
BlueChart g2 Vision
Valinnaisen, esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision -muistikortin avulla voit hyödyntää karttaplotteria
tehokkaammin. Yksityiskohtaisten merikarttojen lisäksi BlueChart g2 Vision sisältää seuraavat ominaisuudet:
• Mariner’s Eye 3D (sivu 17)—on näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta navigoinnin tueksi.‑ BlueChart
g2 Visionin Mariner’s Eye 3D on yksityiskohtaisempi kuin esiladatut tiedot.
• Fish Eye 3D (sivu 18)—vedenalainen näkymä, jossa meren tai järven pohja näkyy kartan tietojen
mukaisesti.
• Kalastuskartat (sivu 19)—kartan näyttäminen ilman navigointitietoja pohjan muodot korostettuina. Tämä
kartta soveltuu hyvin rannikkokalastukseen syvemmissä vesissä.
• Tarkat satelliittikuvat (sivu 20)—tarkkojen satelliittikuvien avulla maa- ja vesialueet voidaan näyttää
todenmukaisesti merikartassa.
16
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
• Ilmakuvat (sivu 20)—venesatamien ja muiden navigoinnin kannalta merkittävien ilmakuvien avulla voit
tarkkailla ympäristöä.
• Yksityiskohdat ja POI-tiedot (sivu 21)—rannikolla olevien teiden, ravintoloiden ja muiden kiinnostavien
kohteiden tarkasteleminen.
• Automaattinen opastus (sivu 21)—päättelee määritettyjen turvallisen syvyyden ja korkeuden sekä
karttatietojen avulla parhaan reitin määränpäähän.
BlueChart g2 Vision -muistikortit
HUOMAUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortit eivät ole vedenkestäviä. Kun et käytä korttia, säilytä se vaurioitumisen
välttämiseksi alkuperäispakkauksessaan varmassa paikassa, jossa se ei jää auringonvaloon tai sateeseen.
Staattinen sähkö saattaa vioittaa BlueChart g2 Vision -muistikortteja. Jos ympäristön kosteus on pieni,
maadoita itsesi kortin vaurioitumisen välttämiseksi suureen metalliesineeseen ennen kortin käsittelyä.
BlueChart g2 Vision -tietoja ei voi siirtää muistikortilta tietokoneeseen varmuuskopiointia tai tarkastelemista
varten. Muistikorttia voi käyttää ainoastaan BlueChart g2 Vision -yhteensopivissa Garmin GPS -laitteissa ja
Garmin HomePort™ -ohjelmistossa.
BlueChart g2 Vision -muistikortin voi asettaa karttaplotteriin (sivu 2) virran ollessa kytkettynä tai katkaistuna.
Mariner’s Eye 3D
BlueChart g2 Vision -SD-kortti sisältää Mariner’s Eye 3D -näkymän, joka on yksityiskohtainen
kolmiulotteinen näkymä takaviistosta veneen yläpuolelta (reitin mukaan) navigoinnin tueksi. Näkymä on
hyödyllinen navigoitaessa vaikeakulkuisia matalikkoja, riuttoja, siltoja tai kanavia sekä yritettäessä tunnistaa
vieraiden satamien tai ankkurointipaikkojen tulo- ja lähtöväyliä.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D.
Mariner’s Eye 3D ja aluerenkaat
Merikartta
Näkymän säätäminen
Katso kohtaa Näkymän säätäminen (sivu 16).
Merimerkkien tietojen näyttäminen
Katso kohtaa Merimerkkien tietojen näyttäminen (sivu 8).
Kartan ulkoasu Mariner’s Eye 3D -näkymässä
3D-maaston ulkoasun mukauttaminen
Voit valita, kuinka karttatiedot näkyvät 3D-maaston mukaisesti.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D > Valikko > Kartan ulkoasu > Tyyli.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Perinteinen, jos haluat näyttää 3D-maaston erot värikaavion avulla.
• Valitse Kartat, kun haluat kartan tietojen näkyvän kolmiulotteisessa näkymässä.
• Valitse Valokuvat, kun haluat satelliittikuvien ja karttatietojen näkyvän kolmiulotteisessa näkymässä.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
17
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Vaaran värien näyttäminen tai piilottaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D > Valikko > Kartan ulkoasu > Vaaran värit.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, kun haluat näyttää matalat vesialueet ja maan väreillä. Sininen merkitsee syvää vettä,
keltainen matalaa vettä ja punainen erittäin matalaa vettä.
• Valitse Ei käytössä, kun haluat näyttää maa-alueet vedestä katsottuna.
Mariner’s Eye 3D,
vaaran värit ei käytössä
Mariner’s Eye 3D,
vaaran värit käytössä
Aluerenkaiden näyttäminen
Katso kohtaa Aluerenkaiden näyttäminen (sivu 16).
Turvallisen syvyyden valitseminen
Voit määrittää turvallisen syvyyden ulkoasun Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: Tämä asetus vaikuttaa vain vaaran värien ulkoasuun Mariner’s Eye 3D -näkymässä. Se
ei vaikuta turvallisen syvyyden automaattisen opastuksen asetukseen (sivu 46) tai luotaimen matalanveden
hälytyksen asetukseen (sivu 77).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Mariner’s Eye 3D > Valikko > Kartan ulkoasu > Turvasyvyys.
2. Määritä syvyys.
3. Valitse Valmis.
Väylän leveyden valinta
Katso kohtaa Väylän leveyden valinta (sivu 16).
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten ulkoasun määrittäminen (sivu 50).
Päällekkäisten numeroiden näyttäminen ja määrittäminen
Katso kohtaa Päällekkäiset numerot (sivu 48).
Reittipisteiden ja jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 26) tai Jäljet (sivu 30).
Fish Eye 3D
Fish Eye 3D näyttää vedenalaisen näkymän meren tai järven pohjasta BlueChart g2 Vision -kartan
pohjaviivojen avulla.
Kun kaikuanturi on liitetty, vedenalaiset kohteet (kuten kalat) näkyvät punaisina, vihreinä ja keltaisina
ympyröinä. Punainen osoittaa suurimmat kohteet ja vihreä pienimmät.
18
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Fish Eye 3D ja kaikukeila
Näkymän säätäminen
Katso kohtaa Näkymän säätäminen (sivu 16).
Kartan ulkoasu Fish Eye 3D -näkymässä
Suunnan ilmaisu Fish Eye 3D -näkymässä
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Valikko > Näytä.
2. Valitse Keula, Perä, Paapuuri tai Tyyrpuuri.
Kaikukeilan näyttäminen kartassa
Kartassa voi näyttää kaikuanturin kattaman alueen keilan.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Valikko > Kaikukeila > Käytössä.
Vedenalaisten kohteiden näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Valikko > Kalasymboli > Käytössä.
Jälkien näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Fish Eye 3D > Valikko > Jäljet > Käytössä.
Päällekkäisten numeroiden näyttäminen
Katso kohtaa Päällekkäiset numerot (sivu 48).
Kalastuskartta
Kalastuskartta on yksityiskohtainen, esteetön näkymä pohjan pinnanmuodoista ja syvyysluotauksista.
Kalastuskartta
Merikartta
Kalastuskartta sisältää yksityiskohtaisia syvyysmittaustietoja ja soveltuu parhaiten rannikkokalastukseen
syvissä vesissä.
Kalastuskartan ulkoasu
Reittipisteiden käyttäminen
Katso kohtaa Reittipisteet (sivu 26).
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
19
Kartat ja 3D-karttanäkymät
Jälkien käyttäminen
Katso kohtaa Jäljet (sivu 30).
Muiden alusten näyttäminen
Katso kohtaa Muiden alusten ulkoasun määrittäminen (sivu 50).
Merimerkkien näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta > Valikko > Merimerkit > Käytössä.
Päällekkäisten numeroiden näyttäminen
Katso kohtaa Päällekkäiset numerot (sivu 48).
Satelliittikuvien näyttäminen merikartassa
Tarkkoja satelliittikuvia voi tarkastella merikartan maa-alueen tai molempien osien päällä käytettäessä
esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
HUOMAUTUS: Tarkat satelliittikuvat näkyvät ainoastaan käytettäessä matalaa zoomaustasoa. Jos tarkat
kuvat eivät näy BlueChart g2 Vision -alueella, lähennä lisää painamalla -painiketta. Voit myös lisätä
yksityiskohtien määrää muuttamalla kartan zoomausta (sivu 8).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko > Merikartan asetukset > Valokuvat.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Vain maata, jos haluat näyttää veden kohdassa kartan vakiotiedot ja maan päällä valokuvia.
• Valitse Valokuvakartan yhdistelmä, jos haluat näyttää veden ja maan päällä valokuvia, joiden
läpinäkyvyys on määritettävissä. Säädä valokuvan läpinäkyvyyttä liukusäätimellä. Satelliittikuvat
peittävät maata ja vettä sitä enemmän, mitä suuremmaksi prosenttiluku määritetään.
Kuvat eivät käytössä
Valokuvakartta - 50 %
Kuvat vain maan päällä
Valokuvakartta - 100 %
Maamerkkien ilmavalokuvien näyttäminen
Maamerkkien ilmakuvien näyttäminen merikartassa edellyttää, että Valokuvapisteet-asetus otetaan käyttöön
(sivu 11).
Esiohjelmoidut BlueChart g2 Vision -SD-kortit sisältävät ilmakuvia monista maamerkeistä, venesatamista ja
satamista. Kuvien avulla voit määrittää sijaintisi ympäristössä tai tutustua venesatamaan tai satamaan ennen
saapumista.
20
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kartat ja 3D-karttanäkymät
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
2. Valitse yksi kamerakuvake.
• Vakiokamerakuvake ( ) merkitsee ylhäältä päin otettua kuvaa.
• Kamerakuvake, jossa on kartio (
), merkitsee perspektiivivalokuvaa. Kuva on otettu kameran
sijainnista kartion osoittamaan suuntaan.
3. Valitse Katso > Ilmakuva.
Huomautus:
- ja
-painikkeella voit lähentää ja loitontaa, kun katselet ilmavalokuvaa koko
näytössä.
Animoidut vuorovesi- ja virtaustiedot
Voit näyttää vuorovesiasemien ja virtausten tiedot animoituina merikartassa tai kalastuskartassa. Tätä varten
vuorovesiasemien ja virtausten tietojen on oltava esiladatussa kartassa tai BlueChart g2 Vision -alueella.
Valitse lisäksi Vuorovedet/Virtaukset -asetukseksi Animoitu (sivu 8).
Vuorovesiaseman symboli näkyy kartassa nuolella varustettuna pystysuuntaisena
palkkina. Alaspäin osoittava punainen nuoli tarkoittaa laskuvettä ja ylöspäin osoittava
punainen nuoli nousuvettä. Kun siirrät kohdistimen vuorovesiaseman symbolin päälle,
sen yläpuolelle tulee tieto vuoroveden korkeudesta kyseisen aseman luona.
Virtauksen suunnan symbolit näkyvät kartassa nuolina. Kunkin nuolen suunta näyttää
virtauksen suunnan kartan tietyssä kohdassa. Virtausnuolen väri näyttää virtauksen
nopeuden kyseisessä kohdassa. Kun siirrät kohdistimen virtauksen suunnan symbolin
päälle, sen yläpuolelle tulee virran nopeus kyseisessä kohdassa.
Vuorovesiasema
ja laskuveden
aika
Suuntasymboli Väri
Nykyinen
nopeusalue
Keltainen 0–1 solmua
Oranssi
1–2 solmua
Punainen Vähintään 2 solmua
Virtausaseman tietojen tarkasteleminen
Katso kohtaa Virtaustiedot (sivu 37).
Yksityiskohtaiset tie- ja kohdepistetiedot
BlueChart g2 Vision sisältää tietoja teistä ja kohdepisteistä, kuten rannikkoteistä ja ravintoloista,
yöpymispaikoista ja nähtävyyksistä.
POI-kohteiden etsiminen ja navigoiminen niihin
Katso kohtaa Minne? (sivu 33).
Automaattinen opastus
Automaattinen opastus ehdottaa automaattisesti reittiä käytettävissä olevien BlueChart g2 Vision
-karttatietojen perusteella. Automaattinen opastus on käytettävissä, kun navigoit kohteeseen Opastustoiminnolla (sivu 26).
Automaattisen opastuksen asetusten määrittäminen
Katso kohtaa Automaattisen opastuksen reitin määritykset (sivu 45).
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
21
Yhdistelmät
Yhdistelmät
Tietoja yhdistelmänäytöstä
Yhdistelmänäytössä voit tarkastella samanaikaisesti useita näyttöjä. Yhdistelmänäytössä mahdollisten
vaihtoehtojen määrä määräytyy sen mukaan, miten monta valinnaista laitetta karttaplotteriin on liitetty, ja onko
käytössä valinnainen BlueChart g2 Vision -SD-kortti.
Yhdistelmänäytön määritys
Yhdistelmän valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
Yhdistelmänäytön mukauttaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse Valikko.
4. Valitse mukautettava näyttö.
5. Muuta asetuksia kohtien Kartat ja 3D-karttanäkymät (sivu 4), Tutka, (sivu 54) tai Luotain (sivu 71)
mukaan.
Yhdistelmänäytön päällekkäiset numerot
Päällekkäisiä numeroita ja tietokenttiä voidaan käyttää yhdistelmänäytöissä. Niistä voi tarkistaa reaaliaikaisia
tietoja nopeasti. Kunkin yhdistelmän päällekkäistiedot ➊ voidaan määrittää erikseen.
Käytettävissä on useita yhdistelmänäyttöjen päällekkäistietoja. Voit valita, mitkä tietokentät ➋ näkyvät
missäkin päällekkäisissä tiedoissa.
➋
22
➊
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Yhdistelmät
Kun päällekkäiset numerot näkyvät yhdistelmänäytössä, navigoinnin liitekartta ➌ näkyy navigoinnin aikana.
Kompassinauhan ➍ voi näyttää tai piilottaa kussakin päällekkäisnäkymässä.
➍
➌
Yhdistelmänäyttö ja päällekkäiset tiedot
Yhdistelmänäytön päällekkäistietojen valitseminen
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
Valitse yhdistelmä.
Valitse Valikko > Päällekkäiset numerot.
Valitse päällekkäin näytettävät tiedot valitsemalla
tai
.
tai
.
Yhdistelmänäytön tietokenttien määrittäminen
Voit määrittää, minkä tyyppisiä tietoja tietokentässä näkyy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
Valitse yhdistelmä.
Valitse Valikko > Päällekkäiset numerot.
Valitse päällekkäin näytettävät tiedot valitsemalla
Kosketa tietokenttää.
Valitse tietoluokka.
Valitse näytettävät tiedot.
Navigoinnin liitekartan määrittäminen yhdistelmänäytössä
Navigoinnin liitekartta näkyy ainoastaan, kun vene on matkalla määränpäähän.
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse Valikko > Päällekkäiset numerot.
4. Valitse päällekkäin näytettävät tiedot valitsemalla
tai
.
5. Valitse Navig. liitekartta > Merik. navig. liitek.
6. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Reittietapin tiedot > Käytössä voit näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa
reittiä, jolla on useita etappeja.
• Valitse Seuraava käännös > Etäisyys, jos haluat näyttää etäisyyteen perustuvat seuraavan käännöksen
tiedot.
• Valitse Seuraava käännös > Aika, jos haluat näyttää aikaan perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Määränpää ja valitse Etäisyys, Aika määränpäähän tai Saavut, kun haluat valita
määränpäätietojen esitystavan.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
23
Yhdistelmät
Kompassinauhan näyttäminen yhdistelmänäytössä
Kompassinauha näkyy yhdistelmänäytön yläosan poikki kulkevalla rivillä. Se näyttää nykyisen kulkusuunnan
ja symbolin, joka osoittaa navigoinnin aikana halutun reitin mukaisen suuntiman.
1. Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
2. Valitse yhdistelmä.
3. Valitse Valikko > Päällekkäiset numerot > Näytä komp.nauha.
Koko näytön näkymän käyttäminen
Voit näyttää haluamasi yhdistelmänäytön karttaplotterin koko näytössä.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse aloitusnäytössä Yhdistelmät.
Valitse yhdistelmä.
Kosketa näyttöä, jonka haluat avata karttaplotterin näyttöön koko näytön kokoisena.
Valitsemalla Lopeta osoitus voit poistaa osoittimen näytöstä.
Valitsemalla Lopeta vieritys voit palata yhdistelmänäyttöön.
Palaaminen yhdistelmänäyttöön koko näytön näkymästä
1. Poista osoitin näytöstä valitsemalla koko näytön näkymässä Lopeta osoitus.
2. Valitsemalla Lopeta vieritys voit palata yhdistelmänäyttöön.
24
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Navigointi
Navigointi
Perustietoa navigoinnista
Kysymys
Vastaus
Kuinka saan karttaplotterin osoittamaan suunnan,
johon haluan mennä (suuntiman)?
Navigoi Siirry-toiminnolla. Katso kohtaa Suoran reitin
määrittäminen ja noudattaminen Siirry-toiminnolla
(sivu 26).
Kuinka saan karttaplotterin opastamaan minut
suoraa reittiä pitkin (mahdollisimman vähän jäljen
ylitystä) kohteeseen mahdollisimman lyhyttä reittiä
pitkin nykyisestä sijainnista?
Muodosta yhden etapin reitti ja navigoi sitä pitkin
Siirry-toiminnolla (sivu 28).
Kuinka saan karttaplotterin opastamaan minut
kohteeseen välttämällä samalla esteitä?
Muodosta monen etapin reitti ja navigoi sitä
pitkin Siirry-toiminnolla. Katso Reitin luominen ja
navigoiminen nykyisestä sijainnista (sivu 28).
Kuinka saan karttaplotterin ohjaamaan
automaattiohjauslaitetta?
Navigoi Reitti-toiminnolla (sivu 28).
Voiko karttaplotteri luoda reitin puolestani?
Jos sinulla on BlueChart g2 Vision -muistikortti,
navigoi käyttäen Automaattinen opastus -toimintoa.
Katso kohtaa Reitin luominen ja navigoiminen
nykyisestä sijainnista (sivu 26).
Miten muutan veneeni Automaattinen opastus
-asetukset?
Katso kohtaa Automaattisen opastuksen reitin
määritykset (sivu 45).
Navigointi käyttäen karttaplotteria
Navigointi GPSMAP 700 -sarjan karttaplotterilla edellyttää ensin määränpään valintaa, suunnan asettamista
tai reitin luomista ja suunnan tai reitin seuraamista. Voit noudattaa suuntaa tai reittiä, joka näkyy merikartassa,
kalastuskartassa, 3-ulotteisessa näkymässä tai Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
Määränpäät
Voit valita määränpäitä meri- tai kalastuskartassa tai Minne? -valinnalla.
Määränpään valitseminen merikartasta
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
2. Kosketa merikarttaa ja valitse määränpää.
Navigoinnin lopettaminen käytettäessä merikarttaa
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta > Valikko > Lopeta navigointi.
Määränpään valitseminen Minne?-valikosta
1. Valitse aloitusnäytössä Minne?
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Reittipisteet, jos haluat nähdä luettelon esiladatuista sijainneista ja aikaisemmin merkitsemistäsi
sijainneista (sivu 26).
• Valitse Reitit, jos haluat nähdä luettelon aikaisemmin tallentamistasi reiteistä (sivu 28).
• Valitse Jäljet, jos haluat nähdä luettelon tallennetuista jäljistä (sivu 30).
• Valitse Avomeripalvelut, jos haluat nähdä luettelon venesatamista ja muista luetelluista avomeren
kohdepisteistä nimen perusteella (sivu 33).
• Valitsemalla Etsi nimellä voit etsiä reittipisteitä, reittejä, jälkiä ja avomeren kohdepisteitä nimen
perusteella (sivu 33).
3. Valitse ajokohde.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
25
Navigointi
Suunnat
Voit määrittää määränpään ja noudattaa sinne johtavaa suuntaa seuraavilla valinnoilla: Siirry, Reitti tai
Opastus.
• Siirry—matkustaa määränpäähän suoraan.
• Reitti—luo reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Voit lisätä käännöksiä matkan varrella.
• Opastus—ehdottaa parasta reittiä määränpäähän BlueChart g2 Vision -karttatietojen perusteella. Asetus
näkyy vain, jos käytät BlueChart g2 Vision -muistikorttia.
Suoran reitin määrittäminen ja noudattaminen Siirry-toiminnolla
 MUISTUTUS
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Voit määrittää suoran reitin kohteeseen ja noudattaa sitä nykyisestä sijainnista valittuun kohteeseen.
1. Valitse määränpää kartasta tai Siirry-toiminnolla (sivu 25).
2. Valitse Navigoi > Siirry.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuran
värinen viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista määränpäähän. Korjattu reittiviiva on
dynaaminen ja siirtyy veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
3. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Huomautus: kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuran väristä viivaa (korjattu reitti) määränpäähän tai
ohjaa takaisin magentan värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Uuden reitin luominen ja noudattaminen Reitti-toiminnolla
Katso Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista (sivu 28).
Tallennetun reitin noudattaminen Reitti-toiminnolla
Katso kohtaa Tallennetun reitin selaaminen ja navigoiminen (sivu 34).
Reitin määrittäminen ja noudattaminen automaattisella opastuksella
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
1. Valitse määränpää kartasta tai Siirry-toiminnolla (sivu 25).
2. Valitse Navigoi > Opastus.
3. Tarkista magentalla värillä merkitty automaattisen opastuksen reitti.
Huomautus: Magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva harmaa viiva osoittaa, että
automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu veden
minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 46).
4. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Reittipisteet
Laitteeseen voi tallentaa enintään 3 000 reittipistettä. Käyttäjä voi valita kunkin reittipisteen nimen, symbolin,
syvyyden ja veden lämpötilan ja kirjoittaa siitä lisätietoja.
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse aloitusnäytössä Merkitse.
Voit merkitä nykyisen sijaintisi missä tahansa muussa näytössä valitsemalla näytön yläreunasta Merkitse.
Reittipisteen luominen johonkin toiseen sijaintiin
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
26
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Navigointi
3. Valitse jokin seuraavista:
• Kosketa jotakin paikkaa kartassa.
• Voit koskettaa karttaa ja vetää näkymän uuteen sijaintiin. Kosketa jotakin paikkaa kartassa.
4. Valitse Luo reittipiste.
5. Tarvittaessa voit nimetä reittipisteen ja antaa siitä lisätietoja. Valitse reittipiste näytön oikeasta reunasta ja
valitse Muokkaa reittipistettä.
• Valitse Nimi, kirjoita nimi ja valitse Valmis.
• Valitse Symboli ja valitse symboli.
• Valitse Syvyys, kirjoita syvyys ja valitse Valmis.
• Valitse Veden lämpö, kirjoita veden lämpötila ja valitse Valmis.
• Valitse Kommentti, kirjoita kommentti ja valitse Valmis.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigointi siihen
Kun merkitset nykyisen sijaintisi reittipisteeksi, voit määrittää sen mies yli laidan (MOB, Man OverBoard)
-reittipisteeksi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse missä tahansa näytössä Merkitse > Mies yli laidan.
• Valitse aloitusnäytössä Mies yli laidan.
Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen MOB-pisteen, ja karttaplotteri määrittää reitin takaisin
merkittyyn sijaintiin Siirry-toiminnolla.
Luettelon näyttäminen kaikista reittipisteistä
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteluettelo.
Tallennetun reittipisteen muokkaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteluettelo.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse Muokkaa reittipistettä.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi, muuta nimeä ja valitse Valmis.
• Valitse Symboli ja valitse uusi symboli.
• Valitse Syvyys, muuta syvyyttä ja valitse Valmis.
• Valitse Veden lämpö, muuta veden lämpötilaa ja valitse Valmis.
• Valitse Kommentti, muuta kommenttia ja valitse Valmis.
Uuden reittipisteen luominen reittipisteluettelosta
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteluettelo > Uusi reittipiste.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Syötä koordinaatit voit luoda uuden reittipisteen kirjoittamalla ruudukkokoordinaatit.
• Valitsemalla Käytä karttaa voit valita uuden reittipisteen kartassa.
• Valitsemalla Käytä nykyistä sijaintia voit luoda uuden reittipisteen nykyiseen sijaintiin.
Tallennetun reittipisteen siirtäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteluettelo.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse Muokkaa reittipistettä > Sijainti.
4. Anna reittipisteen uusi sijaintipaikka:
• Siirrä reittipistettä kartassa valitsemalla Käytä karttaa tarkastellessasi karttaa, kosketa uutta sijaintia
kartassa ja valitse Siirrä reittipiste.
• Valitse Syötä koordinaatit, siirrä reittipistettä ja valitse Valmis.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
27
Navigointi
Reittipisteen tai MOB-pisteen poistaminen
Voit poistaa tallennetun reittipisteen tai MOB-pisteen.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reittipisteluettelo.
2. Valitse reittipiste tai MOB-piste.
3. Valitse Poista.
Kaikkien reittipisteiden poistaminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Pyyhi käyttäjän tiedot > Reittipisteet > Kaikki.
Reittipisteiden kopioiminen
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 52).
Reitit
Voit luoda ja tallentaa enintään 100 reittiä. Jokainen reitti voi sisältää enintään 250 reittipistettä.
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista
Voit luoda reitin meri- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen heti. Kun olet saapunut määränpäähän, voit
halutessasi tallentaa reitin.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2
-SD-korttia tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Kosketa määränpäätä ➊.
➊
4. Valitse Navigoi > Reitti.
5. Kosketa kohtaa ➋, johon haluat asettaa viimeisen käännöksen määränpäätä kohti ➌.
6. Valitse Lisää käännös.
➋
➌
28
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Navigointi
7. Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 5 ja 6. Aloita määränpäästä ja siirry veneen nykyistä
sijaintia kohti.
Lisää viimeksi käännös, jonka kohdassa haluat kääntyä ensimmäisen kerran nykyisen sijaintisi jälkeen. Sen
pitäisi olla venettä lähimpänä oleva käännös.
8. Valitse Valmis, kun reitti on valmis.
9. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
10. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Kun olet saapunut määränpäähän, saat kehotteen tallentaa reitin.
11. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Ei.
• Valitse Kyllä > Muokkaa reittiä > Nimi, kirjoita reitin nimi ja valitse Valmis.
Reitin luominen ja tallentaminen
Tämä toiminto tallentaa reitin ja kaikki sen reittipisteet. Aloituspiste voi olla nykyinen sijaintisi tai jokin toinen
sijainti.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit > Uusi reitti > Käytä karttaa.
2. Valitse reitin aloituspiste ➊.
➊
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Merkitse reitin aloituspiste valitsemalla Lisää käännös.
Kosketa kartassa kohtaa, johon haluat seuraavan käännöksen.
Valitse Lisää käännös. Karttaplotteri merkitsee käännöksen sijaintipaikan reittipisteellä.
Tarvittaessa voit lisätä käännöksiä toistamalla vaiheita 4 ja 5.
Valitse määränpää.
Valitse Valmis.
Tarvittaessa voit valita Muokkaa reittiä > Nimi ja kirjoittaa reitin nimen.
Tallennettujen reittien tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
Tallennetun reitin muokkaaminen
Voit muuttaa reitin nimeä tai sen sisältämiä käännöksiä.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
Valitse muokattava reitti.
Valitse Muokkaa reittiä.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi ja kirjoita reitin nimi.
• Valitse Muokkaa käännöksiä > Käytä karttaa ja kosketa käännöksen sijaintia kartassa.
• Valitse Muokkaa käännöksiä > Käytä käännösluetteloa ja valitse reittipiste luettelosta.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
29
Navigointi
5. Valitse Valmis.
Tallennetun reitin poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Poista.
Kaikkien tallennettujen reittien poistaminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Pyyhi käyttäjän tiedot > Reitit > OK.
Tallennetun reitin reittipisteen ohittaminen
Voit alkaa navigoida tallennettua reittiä mistä tahansa sen reittipisteestä.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisen aloituspisteen läheltä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
• Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta tietyn poikkeamaetäisyyden päässä
(sivu 35).
Kosketa reittipistettä, josta haluat reitin seuraavan käännöskohdan.
Valitse Navigoi > Reitti.
Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Reittien kopioiminen
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 52).
Jäljet
Jälki on kulkemasi matkan tallenne. Parhaillaan tallennettavaa jälkeä kutsutaan aktiiviseksi jäljeksi, ja sen voi
tallentaa muistiin. Voit näyttää jäljet kaikissa kartoissa tai 3D-karttanäkymässä.
Jälkien näyttäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Valikko > Reittipisteet & jäljet > Jäljet > Käytössä.
Kartassa näkyvä viiva ➊ osoittaa jäljen.
➊
30
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Navigointi
Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
Voit valita nykyisen jäljen värin tarkastellessasi meri- tai kalastuskarttaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset > Jäljen väri.
2. Valitse jäljen väri.
Aktiivisen jäljen tallentaminen
Kullakin hetkellä tallennettava jälki on aktiivinen jälki.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallenna aktiivinen jälki.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse nykyisen jäljen aloitusaika tai Keskiyö, jos se näkyy.
• Valitse Koko loki.
3. Valitse Tallenna.
Tallennettujen jälkien tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
Tallennetun jäljen muokkaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Muokkaa jälkeä.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi, kirjoita uusi nimi ja valitse Valmis.
• Valitse Jäljen väri ja valitse väri.
Jäljen tallentaminen reitiksi
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Muokkaa jälkeä > Tallenna reitti.
Tallennetun jäljen poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tallennetut jäljet.
2. Valitse jälki.
3. Valitse Poista.
Kaikkien tallennettujen jälkien poistaminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Pyyhi käyttäjän tiedot > Tallennetut jäljet.
Aktiivisen jäljen seuraaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Seuraa aktiivista jälkeä.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse nykyisen jäljen aloitusaika tai Keskiyö, jos se näkyy.
• Valitse Koko loki.
3. Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
4. Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Aktiivisen jäljen tyhjentäminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Tyhjennä aktiivinen jälki.
Jälkimuisti tyhjennetään ja aktiivisen jäljen tallennusta jatketaan.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
31
Navigointi
Jälkimuistin lokin hallinta tallennuksen aikana
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset > Tallennustila.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Täytä, kun haluat tallentaa nykyistä jälkilokia, kunnes jälkimuisti on täynnä.
• Valitse Kierrä, kun haluat tallentaa jälkilokia jatkuvasti korvaamalla vanhimmat jälkitiedot uusimmilla.
Jälkilokin tallennustauon määrittäminen
Voit valita taajuuden, jolla jälkilokin pisteitä tallennetaan. Jälkiloki on sitä tarkempi mitä tiheämmin pisteitä
tallennetaan, mutta se myös täyttyy nopeammin. Tarkkuus-väli käyttää muistia tehokkaimmin.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Jäljet > Aktiivisen jäljen asetukset > Väli > Väli.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Etäisyys voit tallentaa jäljen pisteiden välisen etäisyyden mukaan. Valitse Muuta ja
määritä etäisyys.
• Valitsemalla Aika voit tallentaa jäljen aikavälin mukaan. Valitse Muuta ja määritä aikaväli.
• Valitse Tarkkuus, kun haluat tallentaa jälkilokin jäljen erannon mukaan. Valitse Muuta, kun haluat
määrittää suurimman sallitun poikkeaman todelliselta reitiltä, ennen kuin laite tallentaa jälkipisteen.
3. Valitse Valmis.
Jälkien kopioiminen
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 52).
Kaikkien tallennettujen reittipisteiden, reittien ja jälkien poistaminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Pyyhi käyttäjän tiedot > Kaikki > OK.
Navigoiminen Garminin automaattiohjauslaitteella
Kun aloitat navigoinnin (Siirry, Reitti tai Opastus) ja olet NMEA (National Marine Electronics Association)
2000 -verkon kautta yhteydessä yhteensopivaan Garmin-automaattiohjauslaitteeseen (kuten GHP™ 10), saat
kehotteen ottaa käyttöön automaattiohjauslaitteen.
32
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Minne?
Minne?
Aloitusnäytön Minne? -vaihtoehdolla voit etsiä lähialueella olevia polttoaine-, korjaus- ym. palveluja sekä
luomiasi reittipisteitä ja reittejä.
Veneilypalveluja tarjoavat kohteet
Karttaplotteri sisältää tiedot tuhansista veneilypalveluja tarjoavista kohteista.
HUOMAUTUS: tämä toiminto ei ehkä ole käytettävissä kaikilla alueilla.
Navigointi veneilypalvelujen kohteeseen
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Huomautus: automaattinen opastus on käytettävissä, kun käytetään esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision
-korttia.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Avomeripalvelut.
2. Valitse haluamasi veneilypalveluluokka.
Karttaplotteri näyttää lähimmät 50 sijaintia ja etäisyyden niihin.
3. Valitse ajokohde.
tai
voit tarkastella lisätietoja tai näyttää sijainnin kartassa.
Vihje: Valitsemalla
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Siirry.
• Valitse Reitti.
• Valitsemalla Opastus voit käyttää automaattista opastusta.
5. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva
harmaa viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen viivasta.
Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 46).
6. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Siirry-näyttö
Opastus-näyttö
Navigoinnin pysäyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Lopeta navigointi.
Määränpään etsiminen ja navigoiminen sinne
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
33
Minne?
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Voit etsiä tallennettuja reittipisteitä, tallennettuja reittejä, tallennettuja jälkiä ja venepalvelukohteita nimellä.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Etsi nimellä.
2. Kirjoita vähintään osa määränpään nimestä.
3. Valitse Valmis.
Laite näyttää 50 lähintä hakuehdot täyttävää kohdetta.
4. Valitse sijainti.
5. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Siirry.
• Valitse Reitti.
• Valitsemalla Opastus voit käyttää automaattista opastusta.
6. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva
harmaa viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen viivasta.
Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 46).
7. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Tallennetun reittipisteen selaaminen ja navigoiminen
 MUISTUTUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä karttatietoja. Tiedot eivät
takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin,
jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet, matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Siirry-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai matalia vesialueita.
Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat vesialueet ja muut vaaralliset
kohteet.
Ennen kuin voit selata reittipisteluetteloa ja navigoida kohteisiin, sinun on luotava ja tallennettava vähintään
yksi reittipiste (sivu 26).
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reittipisteet.
Valitse reittipiste.
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Siirry.
• Valitse Reitti.
• Valitsemalla Opastus voit käyttää automaattista opastusta.
5. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä mahdollisesti oleva
harmaa viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa automaattisen opastuksen viivasta.
Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja esteen minimikorkeusasetuksesta (sivu 46).
6. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
1.
2.
3.
4.
Tallennetun reitin selaaminen ja navigoiminen
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi luotu reitti (sivu 29).
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
2. Valitse reitti.
3. Valitse Navigoi.
34
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Minne?
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuran
värinen viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on
dynaaminen ja siirtyy veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
5. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
6. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat
vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuran väristä viivaa (korjattu reitti) määränpäähän tai
ohjaa takaisin magentan värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennettujen reittien selaaminen ja navigointi reitin mukaan
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi luotu reitti (sivu 29).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Navigoi.
Valitse Siirtymä, kun haluat navigoida reitin mukaan, mutta tietyn poikkeamaetäisyyden päässä.
Valitse tapa, jolla navigoit reittiä:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
Anna poikkeamaetäisyys.
Valitse Valmis.
Näyttöön tulee magentan värinen viiva. Magentan värisen viivan keskikohdassa on ohuempi purppuran
värinen viiva, joka osoittaa korjatun reitin nykyisestä sijainnista lopetuspisteeseen. Korjattu reittiviiva on
dynaaminen ja siirtyy veneen mukana, jos siirryt pois reitiltä.
Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat
vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: kun olet poissa reitiltä, seuraa purppuran väristä viivaa (korjattu reitti) määränpäähän tai
ohjaa takaisin magentan värisen viivan kohtaan (suora reitti).
Tallennetun jäljen selaaminen ja navigoiminen
Ennen kuin voit selata jälkiluetteloa ja navigoida niiden mukaan, sinun on luotava ja tallennettava vähintään
yksi jälki (sivu 31).
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Jäljet.
Valitse jälki.
Valitse Seuraa jälkeä.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida jälkeä pitkin sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
5. Tarkista värillä merkityn reitin suunta.
6. Seuraa värillä merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
35
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot
Tiedot-näytössä on tietoja vuorovesistä, virtauksista, taivaankappaleista ja mittareista.
Kalenteritiedot
Vuorovesiasemien tiedot
Vuorovedet-näytössä on tietyn vuorovesiaseman tietoja ➊ tietylle päivämäärälle ➋ ja kellonajalle ➌,
mukaan lukien vuoroveden korkeus ➍ ja seuraavan nousu- ja laskuveden ajankohta. Karttaplotteri näyttää
oletusarvoisesti vuorovesitiedot viimeksi näytetyn aseman ja kuluvan päiväyksen ja kellonajan osalta.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet.
➊
➋
➍
➌
Vuorovesiasemien tiedot
Tietojen näyttäminen lähellä olevasta vuorovesiasemasta
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
Muun päivän vuorovesiasematietojen näyttäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Vuorovedet > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen voit näyttää jonkin toisen päivämäärän vuorovesitiedot.
Kirjoita päivämäärä ja valitse Valmis.
• Valitse Seuraava päivä, jos haluat nähdä vuorovesitiedot näyttöpäivää seuraavalta päivältä.
• Valitse Edellinen päivä, jos haluat nähdä vuorovesitiedot näyttöpäivää edeltävältä päivältä.
36
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot
Virtaustiedot
Huomautus: BlueChart g2 Vision -kortti sisältää virtausasematiedot.
Virtaukset-näyttö näyttää tiedot virtausasemasta ➊ tietyn päivän ja kellonajan osalta. Tietoihin sisältyy
myös virtauksen nopeus ja pinnan taso ➋. Karttaplotteri näyttää oletuksena virtaustiedot viimeksi näytetyn
virtausaseman ja kuluvan päiväyksen ja kellonajan osalta.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Virtaukset.
➊
➋
Virtausaseman tiedot
Tietojen näyttäminen lähellä olevasta virtausasemasta
Huomautus: BlueChart g2 Vision -kortti sisältää virtausasematiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Virtaukset > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
Virtausaseman tietojen määrittäminen
Voit valita päivämäärän, jonka osalta virtausaseman tiedot näkyvät, ja voit näyttää tiedot kartta- tai
raporttimuodossa.
Huomautus: BlueChart g2 Vision -kortti sisältää virtausasematiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Virtaukset > Asemia lähistöllä.
2. Valitse asema.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen voit näyttää jonkin toisen päivämäärän vuorovesitiedot.
Kirjoita päivämäärä ja valitse Valmis.
• Valitsemalla Näytä raportti voit näyttää valitun aseman virtausraportin. Raportti sisältää tiedot
seisovan veden sekä enimmäislaskuveden ja enimmäisnousuveden tasoista.
• Valitse Seuraava päivä, jos haluat nähdä virtaustiedot näyttöpäivää seuraavalta päivältä.
• Valitse Edellinen päivä, jos haluat nähdä virtaustiedot näyttöpäivää edeltävältä päivältä.
• Valitsemalla
tai
voit muuttaa aikaa 4 tai 5 minuutin tarkkuudella.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
37
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot
Tiedot taivaankappaleista
Kierto-näyttö näyttää tiedot kuun- ja auringonnousujen ja -laskujen sekä kuunkierron osalta ja lisäksi auringon
➊ ja kuun ➋ sijaintiarviotietoja taivaalla. Karttaplotteri näyttää oletusarvoisesti tiedot taivaankappaleista
kuluvan päivän ja kellonajan osalta. Näytön keskikohta ➌ näyttää yläpuolella olevan taivaan ja uloimmat
renkaat ➍ horisontin.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kierto.
➋
➍
➊
➌
Tiedot taivaankappaleista
Muun päivän taivaankappaletietojen näyttäminen
Voit valita päiväyksen ja kellonajan, joiden osalta haluat nähdä taivaankappaletiedot, ja voit myös näyttää
kuunkierron valitun päiväyksen ja kellonajan osalta.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kierto.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit tarkastella jonkin muun päivän tietoja valitsemalla Muuta päivä > Manuaalinen. Määritä
päiväys. Valitse Valmis.
• Valitse Näytä kuun vaihe, jos haluat nähdä kuun vaiheen tiettynä päivän ja kellonaikana.
• Valitsemalla
tai
voit muuttaa aikaa 1 tunnin tarkkuudella.
Vuorovesi-, virtaus- ja taivaankappaletietojen tarkasteleminen merikartassa
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
2. Valitse vuorovesi-, virtaus- tai taivaankappaleaseman lähellä oleva alue.
3. Valitse Tiedot.
4. Valitse Vuorovedet, Virtaukset tai Kierto.
Venetiedot
Moottori- ja polttoainemittarit
Moottorin mittareiden tarkasteleminen
Moottorin mittareiden näyttäminen edellyttää yhteyttä NMEA 2000 -verkkoon, joka pystyy havaitsemaan
moottoritietoja. Lisätietoja on GPSMAP 700 -sarjan asennusohjeissa.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori.
Moottorin ja polttoainemittarin näyttöjen selaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori.
2. Vasemmalla ja oikealla nuolella voit siirtyä moottorinäytöstä toiseen.
3. Selaa moottorin mittareiden ja polttoainemittarin näyttöjä toistamalla vaihetta 2.
Moottorin ja polttoaineen mittarirajojen mukauttaminen
Voit määrittää mittarin ylä- ja alarajat ja halutun peruskäytön alueen määrittämällä enintään neljä arvoa
kullekin moottorin mittarille tai polttoainemittarille. Kun arvo ylittää peruskäyttötilan alueen, mittaritaulu tai
palkki muuttuu punaiseksi.
38
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot
Asetus
Asteikkominimi
Asteikkomaksimi
Nimellisminimi
Nimellismaksimi
Kuvaus
Tämä arvo on pienempi kuin nimellisminimi, ja se vastaa mittarin alarajaa. Tämä asetus ei
ole käytettävissä kaikissa mittareissa.
Tämä arvo on suurempi kuin nimellismaksimi, ja se vastaa mittarin ylärajaa. Tämä asetus
ei ole käytettävissä kaikissa mittareissa.
Tämä arvo vastaa peruskäyttötilan alueen minimiarvoa.
Tämä arvo vastaa peruskäyttötilan alueen maksimiarvoa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori > Valikko > Mittariasetus > Aseta
mittarin rajat.
2. Valitse mittari.
3. Valitse Mittarin rajat > Mukautettu > Muokkaa rajoja.
4. Valitse määritettävä mittariraja (Asteikkominimi, Asteikkomaksimi, Nimellisminimi tai
Nimellismaksimi).
HUOMAUTUS: kaikki vaihtoehdot eivät välttämättä ole käyttävissä kaikkien mittarien yhteydessä.
5. Valitse mittariraja.
6. Toista vaiheet 4 ja 5, jos haluat määrittää lisää mittarirajoja.
Moottorin ja polttoainemittarien tilahälytysten aktivoiminen
Jos olet aktivoinut mittaritilan hälytykset ja moottori lähettää varoituksen tilailmoituksen NMEA 2000 -verkon
kautta, mittaritilan hälytys tulee näyttöön. Mittaritaulu tai palkki voi hälytyksen tyypin mukaan muuttua
punaiseksi.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori > Valikko > Mittariasetus >
Tilahälytykset > Käytössä.
Moottorin ja polttoainemittarin tilahälytysten mukauttaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori > Valikko > Mittariasetus >
Tilahälytykset > Mukautettu.
2. Valitse käyttöön otettavat tai käytöstä poistettavat moottorin mittarit tai polttoainemittarit.
3. Valitse Takaisin.
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrän valitseminen
Moottorin mittareilla voidaan näyttää kaikkiaan neljän moottorin tiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori > Valikko > Mittariasetus >
Moottorin valinta > Moottorien määrä.
2. Valitse moottoreiden määrä.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Takaisin.
• Valitse moottorit, joiden tiedot näkyvät mittareissa, valitsemalla Muokkaa moottoreita ja tee kohdan
Mittareissa näytettävien moottoreiden valitseminen (sivu 39) vaiheet 2–5.
Mittareissa näytettävien moottoreiden valitseminen
Mittareissa näytettävien moottoreiden määrä on valittava manuaalisesti (sivu 39), ennen kuin voit valita
moottorit, joiden tiedot mittareissa näkyvät.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori > Valikko > Mittariasetus >
Moottorin valinta > Muokkaa moottoreita.
2. Valitse 1. moottori.
3. Anna moottorin numero, josta haluat nähdä tiedot ensimmäisessä mittarissa tai palkissa.
Esimerkki: jos valitset 3, ensimmäisessä moottoripalkissa näkyvät tiedot moottorista, jonka NMEA 2000
-verkko tunnistaa moottoriksi 3.
4. Toista vaihe 3 toisen, kolmannen ja neljännen moottoripalkin kohdalla tarvittaessa.
5. Valitse Takaisin.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
39
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot
Polttoainemittareiden tarkasteleminen
Polttoainetietojen tarkasteleminen edellyttää yhteyttä ulkoiseen polttoainetunnistimeen, kuten Garmin
GFS™ 10 -laitteeseen.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori.
Polttoainemittarien määrittäminen
Polttoaineen kokonaismäärä voidaan näyttä joko polttoaineen kokonaismääränä (luku) tai kunkin säiliön
määränä erikseen (kuva).
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori > Valikko > Mittariasetus >
Polttoaineen näyttö.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Polttoainetta yhteensä voit näyttää polttoaineen kokonaismäärän lukuarvona.
• Valitsemalla Käytä polttoainesäiliön määriä > Polttoainesäiliöiden määrä voit näyttää kaikki
määritetyt säiliöt kuvana.
Mittarin rajojen mukauttaminen
Katso kohtaa Moottorin ja polttoainemittarin rajoitusten mukauttaminen (sivu 38).
Mittarihälytysten aktivointi ja mukauttaminen
Katso kohtaa Moottorin ja polttoainemittarin tilahälytysten aktivoiminen (sivu 39) ja Moottorin ja
polttoainemittarin tilahälytysten mukauttaminen (sivu 39).
Polttoainemittareiden lukemien synkronointi polttoainetasojen mukaan
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Moottori > Valikko.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Täytä kaikki säiliöt, kun säiliöt ovat täynnä. Tämä asettaa polttoainetason maksimikapasiteetin
mukaan. Muuta sitä tarvittaessa.
• Valitse Lisää polttoa. veneeseen, kun olet lisännyt polttoainetta vähemmän kuin täyden säiliöllisen.
Kirjoita lisätyn polttoaineen määrä ja valitse Valmis. Näyttöön tulee arvio lisätyn polttoaineen
määrästä. Muuta sitä tarvittaessa.
• Valitse Aseta koko polttoainem., jos haluat määrittää polttoaineen kokonaismäärän säiliöissä. Valitse
Valmis.
Matkamittarit
Matkamittareiden näyttäminen
Matkamittareissa näkyvät nykyisen matkan matkamittari-, nopeus-, aika- ja polttoainetiedot.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Matka.
40
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot
Matkamittareiden nollaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Matka > Valikko.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Nollaa matkatiedot voit asettaa nykyisen matkan kaikiksi lukemiksi 0,0.
• Valitse Nollaa maksiminopeus, jos haluat asettaa maksiminopeuden lukemaksi to 0,0.
• Valitse Nollaa matkamittari, jos haluat asettaa matkamittarin lukemaksi 0,0.
• Valitse Nollaa kaikki, jos haluat asettaa kaikiksi lukemiksi 0,0.
Kompassi
Kompassin näyttäminen
Kun navigoit määränpäähän, kompassissa näkyy tietoja mahdollisesta suuntapoikkeamasta, etäisyydestä
määränpäähän sekä ajasta ja etäisyydestä seuraavaan reittipisteeseen.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Kompassi.
Ympäristötiedot
Tuulimittarit
Tuulimittarien näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Tuuli.
Tosituulen tai näennäisen tuulen valitseminen tuulimittareissa
Karttaplotterin on oltava liitettynä alla mainittuihin oheislaitteisiin, jotta tuulen nopeuskaavion tiedot voidaan
lukea.
Tuulen
nopeus
Suhteellinen
tuuli
Tosituuli
Kuvaus
Tarvittavat tunnistimet
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa Tuulianturi.
liikkeessä.
Näyttää mitatun ilmavirtauksen veneen ollessa Tuulianturi ja nopeus veteen -anturi, tai
paikallaan. Tarkkojen tietojen näyttämiseksi
tuulianturi ja GPS-antenni.
VMG-lähde-asetuksen on oltava Autom.
(sivu 42).
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Tuuli > Valikko.
2. Valitse Näytä tosituuli tai Näytä suhteellinen tuuli.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
41
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot
VMG-lähteen määrittäminen
Voit määrittää nopeuden etujen (VMG) tietolähteen, jonka perusteella lasketaan tuulen todellinen nopeus.
Ennen VMG-lähteen valitsemista tuulimittarin tilaksi on valittava Näytä tosituuli (sivu 41). Nopeus veteen
-tieto on veden nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus lasketaan veneen GPS-sijainnin
perusteella.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Tuuli > Valikko > VMG-lähde.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse GPS-nopeus.
• Valitse Nopeus veteen.
• Valitsemalla Autom. voit määrittää karttaplotterin valitsemaan lähteen.
Tuulen nopeuslähteen määrittäminen
Voit määrittää, perustuvatko kompassissa näkyvät aluksen nopeustiedot nopeus veteen -arvoon vai GPSnopeuteen. Nopeus veteen -tieto on veden nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus lasketaan
veneen GPS-sijainnin perusteella.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Tuuli > Valikko.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Nopeuden näyttö > GPS-nopeus voit näyttää GPS-lukemiin perustuvan aluksen
nopeuden.
• Valitsemalla Nopeuden näyttö > Nopeus veteen voit näyttää nopeus veteen -anturin lukemaan
perustuvan aluksen nopeuden.
Tuulimittarin suuntalähteen määrittäminen
Voit määrittää tuulimittarissa näkyvän suunnan lähteen. Magneettinen ohjaussuunta on kompassianturista
vastaanotettu suuntatieto, ja GPS-suuntatiedot laskee karttaplotterin GPS-toiminto (suunta pohjaan nähden).
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Ympäristö > Valikko.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Suuntalähde > GPS-suunta.
• Valitse Suuntalähde > Magneett.
Luovikulmamittarin alueen valitseminen
Voit määrittää luovikulmamittarin alueen sekä vasta- että myötätuulta varten.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Tuuli > Valikko.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Muuta vastatuuliast. Määritä näkyvä enimmäis- ja vähimmäisarvo, kun vastatuulimittari
näkyy.
• Valitse Muuta myötät.asteikko. Määritä näkyvä enimmäis- ja vähimmäisarvo, kun myötätuulimittari
näkyy.
42
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Kalenteri-, vene- ja ympäristötiedot
Ympäristömittarit
Ympäristömittarien näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Ympäristö.
Tuulimittarin kohdistuksen määrittäminen
Voit määrittää tuulimittarin kohdistuksen Ympäristö-sivulla.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Ympäristö > Valikko.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Kohdistus > Pohjoinen ylös voit määrittää pohjoissuunnan näkymään tuulimittarin
yläreunassa.
• Valitsemalla Kohdistus > Suunta ylös voit määrittää tuulimittarin kääntyvän siten, että se vastaa
kompassinäytön suuntaa.
Tuulimittarin suuntalähteen määrittäminen
Katso (sivu 42).
Ilmanpainemittarin viiteajan asettaminen
Voit määrittää viiteajan, jonka perusteella ilmanpainemittarin kehitys lasketaan. Kehitys näkyy
ilmanpainemittarikentässä.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Kojelaudan mittarit > Ympäristö > Valikko > Paineviitteen aika.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
43
Laitteen määrittäminen
Laitteen määrittäminen
Laitteen perusmääritystä koskevia kysymyksiä
Kysymys
Miten säädän kartan yksityiskohtien määrää?
Miten muutan aikavyöhykeasetusta?
Miten muutan kieliasetusta?
Miten säädän taustavalon kirkkautta?
Miten näytän kompassinauhan kartan yläreunassa?
Miten muutan aktiivisen jäljen värin?
Miten poistan kartan jälkilokin?
Miten siirrän reittipisteet muistikortille?
Miten poistan kaikki reittipisteet, reitit ja jäljet?
Miten tarkistan karttaplotterin ohjelmistoversion ja
karttaversion?
Vastaus
Katso kohtaa Kartan zoomauksen muuttaminen
(sivu 8).
Katso kohtaa Ajan määrittäminen (sivu 47).
Katso kohtaa Kielimääritykset (sivu 45).
Katso kohtaa Taustavalon säätäminen (sivu 2).
Katso kohtaa Kompassinauhan näyttäminen kartassa
(sivu 49).
Katso kohtaa Aktiivisen jäljen värin määrittäminen
(sivu 31).
Katso kohtaa Aktiivisen jäljen tyhjentäminen (sivu 31).
Katso kohtaa Karttaplotterin tietojen hallinta (sivu 52).
Katso kohtaa Kaikkien tallennettujen reittipisteiden,
reittien ja jälkien poistaminen (sivu 32).
Katso kohtaa Järjestelmätietojen tarkasteleminen
(sivu 3).
Simulointitila
 VAROITUS
Älä yritä navigoida simulointitilassa, koska GPS-vastaanotin on poissa käytöstä. Mahdollisesti näkyvät
satelliittisignaalien voimakkuuspalkit ovat simuloituja. Ne eivät osoita todellisten satelliittisignaalien
voimakkuutta.
Simulointitilassa GPS-vastaanotin ei ole käytössä sisäkäyttöä tai harjoittelua varten. Simulointitilassa laite ei
seuraa satelliitteja.
Simulaattoritilan ottaminen käyttöön
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Simulaattori > Käytössä.
Simulaattoritilan määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Simulaattori > Määritä.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nopeus, anna veneen nopeus simulaattoritilassa ja valitse Valmis.
• Valitse Jäljenhallinta. Valitse Automaattinen jälki, jos haluat antaa karttaplotterin asettaa
kulkusuunnan automaattisesti tai valitse Käyttäjän jälki, jos haluat asettaa kulkusuunnan
manuaalisesti.
• Valitse Määritä sijainti, valitse veneen simuloitu sijainti ja valitse Valitse.
• Valitse Aseta aika, anna simuloitu aika ja valitse Valmis.
• Valitse Aseta päiväys, anna simuloitu päiväys ja valitse Valmis.
Karttaplotterin automaattinen käynnistäminen
Voit määrittää karttaplotterin käynnistymään, kun se saa virtaa. Muutoin karttaplotteri on käynnistettävä
-painikkeesta.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Automaattinen käynnistys > Käytössä.
Huomautus: jos automaattinen käynnistys on Käytössä, karttaplotteri sammutetaan -painikkeesta ja
virransaanti katkaistaan ja kytketään uudelleen alle kahden minuutin kuluttua, karttaplotterin
uudelleenkäynnistys saattaa edellyttää -painikkeen painamista.
44
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Näytön määrittäminen
Äänen määritykset
Voit määrittää tapaukset, jolloin karttaplotteri antaa äänimerkin.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Hälytys/Näyttö > Hälytin.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Vain hälytykset, jos haluat karttaplotterin antavan äänimerkin vain hälytysten aktivoituessa
(oletus).
• Valitsemalla Käytössä (kosketus ja hälytykset) voit määrittää karttaplotterin antamaan äänimerkin,
kun näyttöä kosketetaan ja kun hälytykset käynnistyvät.
Kielimääritykset
Voit valita karttaplotterin näyttökielen.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Kielet.
2. Valitse haluamasi kieli.
Navigointiasetukset
Reittiasetukset
Reittipistetyypin valinta
Voit valita tunnustyypin, joka näkyy reitin käännöksen yhteydessä kartassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi > Reittimerkinnät.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Näytä nimi, jos haluat tunnistaa reitin käännökset reittipisteiden nimien avulla.
• Valitse Näytä numero, jos haluat tunnistaa reitin käännökset numeroiden avulla, esimerkiksi Käännös
1 ja Käännös 2.
Reitin käännössiirtojen määrittäminen
Määritä, miten paljon ennen käännöstä siirryt seuraavalle etapille. Tämän arvon lisääminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta navigoitaessa reittiä tai automaattiohjausviivaa, jolla on usein käännöksiä,
tai suurella nopeudella. Jos reitti on suora tai nopeus hitaampi, tämän arvon vähentäminen voi parantaa
automaattiohjauksen tarkkuutta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi > Käännössiirron aktivointi.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Aika > Käännössiirron aika ja anna aika.
• Valitse Etäisyys > Käännössiirron matka ja anna etäisyys.
3. Valitse Valmis.
Nopeuden tietolähteiden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden tietolähteen, jonka perusteella lasketaan tuulen todellinen nopeus tai polttoainehinta.
Nopeus veteen -tieto on veden nopeusanturin tuottama nopeuslukema, ja GPS-nopeus lasketaan veneen GPSsijainnin perusteella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Nopeuslähteet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tuuli ja määritä, luetaanko laskettu tuulen nopeustieto Nopeus veteen -anturista, perustuuko se
GPS-nopeuteen vai valitseeko karttaplotteri nopeustiedon lähteen automaattisesti.
• Valitse Polttoainehinta ja määritä, luetaanko polttoainetehokkuuden laskennassa käytettävä
nopeustieto Nopeus veteen -anturista vai perustuuko se GPS-nopeuteen.
Automaattisen opastuksen reitin määritykset
Voit määrittää parametrit, joita karttaplotteri käyttää laskiessaan automaattisen opastuksen reittiä.
Huomautus: automaattinen opastus on käytettävissä, kun käytetään esiohjelmoitua BlueChart g2 Vision
-korttia.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
45
Laitteen määrittäminen
Veden minimiturvasyvyys ja esteen minimikorkeus
 MUISTUTUS
Turvasyvyys- ja Turvakorkeus-asetukset vaikuttavat siihen, kuinka karttaplotteri laskee automaattisen
opastuksen reitin. Jos alueen veden syvyyttä tai esteiden minimikorkeutta ei tunneta, järjestelmä ei laske
automaattisen opastuksen reittiä kyseiseltä alueelta. Jos automaattisen opastuksen reitin alussa tai lopussa
olevalla alueella on matalampaa kuin asetuksena oleva veden minimiturvasyvyys, tai asetettu esteen
minimikorkeus ei siellä riitä, järjestelmä ei laske automaattisen opastuksen reittiä kyseiseltä alueelta. Kartassa
kyseiset alueet läpäisevä reitti näkyy harmaana viivana. Kun vene tulee tällaiselle alueelle, näyttöön tulee
varoitus.
Veden minimiturvasyvyyden ja esteen minimikorkeuden määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi > Automaattinen opastus.
2. Valitse Turvasyvyys, kun haluat asettaa vähimmäissyvyyden (kartan syvyystiedon), jota karttaplotteri
käyttää automaattisen opastuksen reitin laskennassa.
3. Anna minimiturvasyvyys.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Turvakorkeus, kun haluat asettaa vähimmäiskorkeuden (kartan korkeustiedon) sillalle, jonka alta
vene voi turvallisesti kulkea.
6. Anna minimiturvakorkeus.
7. Valitse Valmis.
Rantaviivan etäisyyden automaattisen opastuksen asetus
Rantaviivan etäisyys -asetuksella määritetään, miten lähelle rantaviivaa automaattiopastusviiva sijoitetaan.
Automaattiopastusviiva voi siirtyä, jos muutat tätä asetusta navigoinnin aikana.
Rantaviivaetäisyyden määrittäminen
Rantaviivan etäisyys -asetuksen käytettävissä olevat arvot (Lähin, Lähellä, Tavallinen, Kaukana ja
Kauimmaisin) ovat suhteellisia, eivät ehdottomia. Voit varmistaa, että automaattiopastusviiva sijoitetaan
sopivalle etäisyydelle rantaviivasta ja voit arvioida viivan sijoittelua käyttämällä tutumpia määränpäitä, joihin
on navigoitava kapean vesiväylän kautta.
1. Aja laituriin tai pudota ankkuri.
2. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys >
Tavallinen.
3. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
4. Valitse määränpää, johon olet navigoinut aikaisemmin.
5. Valitse Navigoi > Opastus.
6. Tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö viiva tunnetut esteet turvallisesti ja
mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
7. Valitse jokin seuraavista:
• Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse Valikko > Lopeta navigointi. Jatka
vaiheesta 11.
• Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja esteitä, valitse aloitusnäytössä Määritä >
Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys > Kaukana.
• Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian leveitä, valitse aloitusnäytössä Määritä >
Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähellä.
8. Jos valitsit vaiheessa 7 Lähellä tai Kaukana, tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista, väistääkö
viiva tunnetut esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin avovesillä, vaikka rantaviivan
etäisyysasetuksena olisikin Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta automaattisen opastuksen
reitin viivaa, ellei vaiheessa 3 valittu määränpää edellytä navigointia kapean vesitien kautta.
46
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
9. Valitse jokin seuraavista:
• Jos automaattiopastusviiva on oikeassa kohdassa, valitse Valikko > Lopeta navigointi. Jatka
vaiheesta 11.
• Jos automaattiopastusviiva on liian lähellä tunnettuja esteitä, valitse aloitusnäytössä Määritä >
Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys > Kauimmaisin.
• Jos automaattiopastusviivan käännökset ovat liian leveitä, valitse aloitusnäytössä Määritä >
Navigointi > Automaattinen opastus > Rantaviivan etäisyys > Lähin.
10. Jos valitsit vaiheessa 9 Kauimmaisin tai Lähin, tarkista automaattiopastusviivan sijainti. Tarkista,
väistääkö viiva tunnetut esteet turvallisesti ja mahdollistavatko käännökset tehokkaan navigoinnin.
Automaattinen opastus säilyttää riittävän etäisyyden esteisiin avovesillä, vaikka rantaviivan
etäisyysasetuksena olisikin Lähellä tai Lähin. Siksi karttaplotteri ei ehkä muuta automaattisen opastuksen
reitin viivaa, ellei vaiheessa 4 valittu määränpää edellytä navigointia kapean vesitien kautta.
11. Toista vaiheet 1-10 vielä vähintään kerran käyttämällä joka kerta eri määränpäätä, kunnes tiedät, miten
Rantaviivan etäisyys -asetus toimii.
Suuntaviittauksen määrittäminen
Voit määrittää suuntaviittauksen, jota käytetään kulkusuuntatietojen laskentaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yksikkö > Kulkusuunta.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Automaattinen pohjoinen (automaattinen magneettinen muuntelu), jos haluat määrittää
sijainnin magneettisen deklinaation automaattisesti.
• Valitse Tosi, jos haluat määrittää suuntaviittaukseksi todellisen pohjoisen.
• Valitse Ruudukko, jos haluat määrittää suuntaviittaukseksi pohjoisgrid (000º).
• Valitse Käyttäjän pohjoinen, jos haluat määrittää magneettisen vaihtelun arvon manuaalisesti. Anna
magneettinen vaihtelu ja valitse Valmis.
Koordinaattijärjestelmät
Sijaintimuodon tai karttadatumin koordinaattijärjestelmien määrittäminen
Voit määrittää sijaintimuodon, jossa annettu sijainnin lukema näkyy, ja kartan rakenteen määrittävän
koordinaattijärjestelmän. Oletuksena käytettävä koordinaattijärjestelmä on WGS 84.
Huomautus: älä muuta sijaintimuotoa tai karttadatumin koordinaattijärjestelmää, ellei käytössä ole
erilaista sijaintimuotoa käyttävä kartta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yksikkö.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Sijaintimuoto, jos haluat ottaa käyttöön sijaintimuodon, jossa annettu sijaintilukema näkyy, ja
valitse sijaintimuoto.
• Valitse Karttadatum, jos haluat ottaa käyttöön kartan rakenteen määrittävän koordinaattijärjestelmän,
ja valitse koordinaattijärjestelmä.
Ajan määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yksikkö > Aika.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Määritä ajanottostandardi valitsemalla Ajan esitys ja valitse 12 tuntia, 24 tuntia tai UTC (Universal
Time Coordinate eli GMT-aika).
• Valitsemalla Aikavyöhyke > Automaattinen aikavyöhyke voit antaa karttaplotterin asettaa
aikavyöhykkeen automaattisesti.
• Valitsemalla Aikavyöhyke > Mukautettu aikavyöhyke voit asettaa aikavyöhykkeen manuaalisesti,
määrittää aikavyöhykkeen tuntisäädön ja valita Valmis.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
47
Laitteen määrittäminen
Mittayksiköt
Voit määrittää karttaplotterin näyttämät mittayksiköt käyttäen joko standardoitua mittayksikköjärjestelmää tai
luomalla mukautetun mittayksikköjärjestelmän.
Standardoidun mittayksikköjärjestelmän valinta
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yksikkö > Järjestelmän yksiköt.
2. Valitse Maili (mh, ft, ºF), Metrimitta (kh, m, ºC) tai Merenkulku (kt, ft, ºF).
Mukautetun mittayksikköjärjestelmän luominen
Syvyys- ja lämpötilatietojen tarkasteleminen edellyttää NMEA-luotaimen syvyystietojen vastaanottoa tai
S-sarjan karttaplotteria (kuten GPSMAP 720s), jossa on sisäinen luotain.
Voit valita yksittäiset mittayksiköt, joilla luot karttaplotterin näytölle mukautetun mittayksikköjärjestelmän.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yksikkö > Järjestelmän yksiköt > Mukautettu.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Syvyys ja valitse Jalkaa, Syltä tai Metriä.
• Valitse Lämpötila ja valitse Fahrenheit (ºF) tai Celsius (ºC).
• Valitse Etäisyys ja valitse Mailia, Kilometriä, Merenkulku (nm, ft) tai Merenkulku (nm, m).
• Valitse Nopeus > Aluksen nopeus ja valitse Mailia tunnissa, Kilometriä tunnissa tai Solmua.
• Valitse Nopeus > Tuulen nopeus ja valitse Mailia tunnissa, Metriä/s tai Solmua.
• Valitse Korkeus ja valitse Jalkaa tai Metriä.
• Valitse Äänenvoimakkuus ja valitse Litraa, Gallonaa (US) tai Gallonaa (UK).
• Valitse Paine > Paineanturi ja valitse kPa tai psi.
• Valitse Paine > Ilmanpaine ja valitse Millibaaria tai Elohopeatuumaa.
Tietoja kartan päällekkäisistä numeroista
Päällekkäisiä numeroita ja tietokenttiä ➊ voi näkyä tietyissä kartoissa, 3D-kartoissa, tutkanäkymissä (sivu 66)
sekä yhdistelmänäytöissä (sivu 22). Kunkin kartan tai 3D-karttanäkymän päällekkäistiedot voidaan määrittää
erikseen.
➊
➊
Merikartta ja päällekkäiset tiedot
Käytettävissä on useita päällekkäisiä tietoja. Voit valita, mitkä tietokentät näkyvät missäkin päällekkäisissä
tiedoissa.
Kun päällekkäiset numerot näkyvät kartassa, navigoinnin liitekartta näkyy navigoinnin aikana.
Kompassinauhan voi näyttää tai piilottaa kussakin päällekkäisnäkymässä.
48
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Päällekkäistietojen valitseminen
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
Valitse Valikko.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Merikartan asetukset > Päällekkäiset numerot.
• Valitse Kalastuskartan asetukset > Päällekkäiset numerot.
• Valitse Päällekkäiset numerot.
5. Valitse päällekkäin näytettävät tiedot valitsemalla
tai
1.
2.
3.
4.
.
Kartan tietokenttien määrittäminen
Voit määrittää, minkä tyyppisiä tietoja tietokentässä näkyy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
Valitse Valikko.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Merikartan asetukset > Päällekkäiset numerot.
• Valitse Kalastuskartan asetukset > Päällekkäiset numerot.
• Valitse Päällekkäiset numerot.
tai
Valitse päällekkäin näytettävät tiedot valitsemalla
Kosketa tietokenttää.
Valitse tietoluokka.
Valitse näytettävät tiedot.
.
Navigoinnin liitekartan määrittäminen kartassa
Navigoinnin liitekartta näkyy ainoastaan, kun vene on matkalla määränpäähän.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Merikartan asetukset > Päällekkäiset numerot.
• Valitse Kalastuskartan asetukset > Päällekkäiset numerot.
• Valitse Päällekkäiset numerot.
5. Valitse päällekkäin näytettävät tiedot valitsemalla
tai
.
6. Valitse Navig. liitekartta > Merik. navig. liitek.
7. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Reittietapin tiedot > Käytössä voit näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa
reittiä, jolla on useita etappeja.
• Valitse Seuraava käännös > Etäisyys, jos haluat näyttää etäisyyteen perustuvat seuraavan käännöksen
tiedot.
• Valitse Seuraava käänn. > Aika, jos haluat näyttää aikaan perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Määränpää ja valitse Etäisyys, Aika määränpäähän tai Saavut, kun haluat valita
määränpäätietojen esitystavan.
Kompassinauhan näyttäminen kartassa
Kompassinauha näkyy kartan tai 3D-karttanäkymän yläosan poikki kulkevalla rivillä. Se näyttää nykyisen
kulkusuunnan ja symbolin, joka osoittaa navigoinnin aikana halutun reitin mukaisen suuntiman.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
3. Valitse Valikko.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
49
Laitteen määrittäminen
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Merikartan asetukset > Päällekkäiset numerot.
• Valitse Kalastuskartan asetukset > Päällekkäiset numerot.
• Valitse Päällekkäiset numerot.
5. Valitse Näytä komp.nauha.
Nopeussuodattimen käyttäminen
Nopeussuodatin laskee veneen nopeuden keskiarvon lyhyellä ajanjaksolla nopeusarvojen tasoittamiseksi.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > GPS.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Nopeussuodatin > Käytössä voit pitää nopeussuodattimen käytössä jatkuvasti. Määritä
nopeussuodattimen kestoaika ja valitse Valmis.
• Valitse Nopeussuodatin > Autom., jos haluat laitteen määrittävän optimaalisen suorituskyvyn tilanteen
mukaan esimerkiksi silloin, kun nopeus on tasainen tai nopeutta vaihdellaan usein.
Muut alukset
Voit määrittää muiden alusten tiedot ja näyttää ne merikartassa, kalastuskartassa, 3-ulotteisessa näkymässä tai
Mariner’s Eye 3D -näkymässä.
Huomautus: muiden veneiden AIS (Automatic Identification System) -tietojen määrittäminen edellyttää
yhteyttä karttaplotterista ulkoiseen AIS-laitteeseen.
AIS-kohdeluettelon näyttäminen
Katso kohtaa AIS-kohdeluettelon näyttäminen (sivu 15).
Muiden alusten ulkoasun määrittäminen
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse Valikko > Muut alukset > Näytön asetukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla AIS-luettelo voit näyttää AIS-kohteiden luettelon (sivu 12).
• Valitsemalla DSC-luettelo voit näyttää viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden määrittämiesi DSCyhteystietojen lokin (sivu 79).
• Valitsemalla AIS-näytön asetukset voit määrittää, miten AIS-alukset näkyvät kartassa (sivu 14).
• Näytä DSC-alusten jäljet valitsemalla DSC-reitit ja valitse polkua käytettäessä näkyvän jäljen pituus
(sivu 82).
• Valitsemalla AIS-hälytys voit määrittää turva-alueen törmäyshälytykselle AIS-aluksia varten (sivu 15).
Oman veneen tiedot
Nopeus veteen -laitteen kalibrointi
Jos veneessä on nopeutta mittaava kaikuanturi, voit kalibroida laitteen.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Kalibroi nopeus veteen.
2. Noudata näytön ohjeita.
HUOMAUTUS: Jos vene ei kulje tarpeeksi nopeasti tai nopeustunnistin ei havaitse nopeutta, näyttöön
tulee ilmoitus liian pienestä nopeudesta. Valitse OK ja lisää veneen nopeutta turvallisesti. Jos ilmoitus
näkyy uudelleen, pysäytä vene ja varmista, että nopeustunnistimen kiekko ei ole juuttunut. Jos kiekko
pyörii normaalisti, tarkista kaapeliliitännät. Jos ilmoitus näkyy uudelleen, ota yhteys Garminin tuotetukeen.
50
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Veneen polttoainekapasiteetin määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Polttoainekapasiteetti.
2. Anna veneen kaikkien moottoreiden yhdistetty polttoainekapasiteetti.
3. Valitse Valmis.
Hälytykset
Kaikki hälytykset paitsi kohde- ja säähälytykset ovat oletusarvoisesti poissa käytöstä. Karttaplotterin on oltava
käynnissä, jotta hälytykset toimivat.
HUOMAUTUS: lisätietoja säähälytyksistä on liitteissä GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® ja XM
Satellite Radio Supplement (vain Pohjois-Amerikka).
Navigointihälytykset
Saapumishälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun olet tietyn etäisyyden tai ajan päässä käännöksestä tai määränpään
reittipisteestä.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi > Saavut.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tyyppi ja valitse, haluatko saapumisen hälytysäänimerkin vain lähellä määränpäitä vai lähellä
määränpäitä ja käännöksiä.
• Valitse Aktivointi ja valitse, haluatko saapumisen hälytysäänimerkin aktivoituvan saapumisen ajan vai
etäisyyden perusteella.
• Valitse Muuta aika (jos Aktivointi-asetus on Aika) tai Muuta matka (jos Aktivointi-asetus Etäisyys)
ja määritä, miten paljon ennen saapumista (minuutteina tai etäisyysyksikköinä) laitteesta kuuluu
hälytys. Määritä aika tai etäisyys ja valitse Valmis.
Ankkurihälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene ylittää ankkurissa olleessaan tietyn laahausetäisyyden.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi > Ankkurin laahaus > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva laahausetäisyys.
3. Valitse Valmis.
Suuntapoikkeamahälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun vene poikkeaa asetusta reitistä tietyn etäisyyden verran.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Navigointi > Pois suunnasta > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva suuntapoikkeama.
3. Valitse Valmis.
Järjestelmähälytykset
Kellohälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen käyttäen järjestelmän (GPS) kelloa.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä > Kello > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva aika.
3. Valitse Valmis.
Akun jännitehälytyksen määrittäminen
Voit asettaa hälytyksen, joka ilmoittaa, kun akun varaustila saavuttaa määritetyn alhaisen tason.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä > Laitteen jännite > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva jännitearvo.
3. Valitse Valmis.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
51
Laitteen määrittäminen
GPS-tarkkuushälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun GPS-sijaintitarkkuus on käyttäjän asettaman arvon ulkopuolella.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Järjestelmä > GPS-tarkkuus > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva GPS-sijaintitarkkuus.
3. Valitse Valmis.
Polttoainetta yhteensä -hälytyksen määrittäminen
Karttaplotteri on liitettävä ulkoiseen polttoaineanturiin, jotta polttoainetiedot voidaan lukea.
Voit määrittää hälytyksen kuulumaan, kun veneen polttoaineen kokonaismäärä laskee asetetun arvon alle.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Polttoaine > Polttoainetta yhteensä > Käytössä.
2. Anna hälytyksen aktivoiva polttoainemäärä.
3. Valitse Valmis.
Törmäyshälytys
Katso kohtaa Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle (sivu 15).
Luotaimen hälytysten määrittäminen
Katso kohtaa Luotaimen hälytykset (sivu 77).
Säähälytysten määrittäminen
Lisätietoja on liitteissä GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® ja XM Satellite Radio Supplement
(vain Pohjois-Amerikka).
Karttaplotterin tietojen hallinta
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen karttaplotteriin
MapSource®- tai HomePort-tietojen kopiointi karttaplotteriin edellyttää seuraavia toimia:
• Kun ensimmäisen kerran kopioit HomePort- tai MapSource®-tietoja karttaplotteriin muistikortille,
muistikortti on alustettava asettamalla se karttaplotteriin ja antamalla karttaplotterin tallentaa sille tarvittava
tiedosto. Tiedosto sisältää asetukset, joilla HomePort tai MapSource osaavat muotoilla tiedot oikealla
tavalla.
• Tarkista tietokoneen MapSource-versio valitsemalla Ohje > Tietoja MapSourcesta. Jos
ohjelmistoversio on vanhempi kuin 6.12.2, päivitä se nykyiseen versioon valitsemalla Ohje > Tarkista
ohjelmistopäivitykset.
1. Valitse jokin seuraavista:
• Kopioi HomePort-tiedot alustetulle muistikortille (käyttäen tietokoneen SD-kortinlukijaa)
noudattamalla HomePort-ohjejärjestelmän ohjeita.
• Kopioi MapSource-tiedot alustetulle muistikortille (käyttäen tietokoneen SD-kortinlukijaa)
noudattamalla MapSource-ohjejärjestelmän ohjeita.
2. Kopioi tiedot muistikortilta karttaplotteriin. Katso kohtaa Tietojen kopiointi muistikortilta (sivu 52).
Tietojen kopiointi muistikortilta
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Siirrä tietoja SD-kortilta karttaplotteriin ja yhdistä ne aikaisempiin käyttäjätietoihin valitsemalla
Yhdistä kortin tiedot.
• Valitse Korvaa kortin tiedoilla, jos haluat siirtää tiedot muistikortilta karttaplotteriin ja korvata
karttaplotterin aiemmat käyttäjätiedot.
4. Valitse tiedostonimi luettelosta, jos tiedostoja on useita.
52
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Laitteen määrittäminen
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopioiminen karttaplotteriin
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti > Tallenna kortille.
3. Määritä uuden tiedoston nimi valitsemalla toiminto:
• Valitse tiedostonimi luettelosta.
• Valitsemalla Lisää uusi tiedosto voit luoda uuden tiedoston. Kirjoita tiedostonimi ja valitse Valmis.
4. Valitse Tallenna kortille.
Tiedosto tallennetaan .ADM-muotoon.
Sisäisten karttojen kopiointi muistikortille
Voit kopioida karttoja karttaplotterista muistikortille HomePort-käyttöä varten.
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti.
3. Kopioi karttaplotteriin ladatut kartat muistikortille valitsemalla Kopioi sisäinen kartta.
Reittipisteiden, reittien ja jälkien kopiointi kaikkiin NMEA 2000 -verkon karttaplottereihin
tai karttaplottereista
Voit siirtää reittipiste-, reitti- ja jälkitietoja NMEA 2000 -verkkoon liitetystä karttaplotterista kaikkiin muihin
verkkoon liitettyihin karttaplottereihin. Siirtäminen voi kestää kauan, jos siirrettäviä reittipisteitä on paljon.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > NMEA 2000.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Kopioi käyttäjätiedot, jos haluat siirtää tiedot karttaplotterista verkon toisiin karttaplottereihin.
Kyseisten karttaplottereiden aiemmat tiedot korvataan.
• Valitsemalla Yhdistä käyttäjätiedot voit siirtää tietoja kaikkien verkkoon liitettyjen karttaplotterien
välillä. Ainutkertaiset tiedot yhdistetään kussakin karttaplottereissa valmiiksi oleviin tietoihin.
Tietojen varmuuskopioiminen tietokoneeseen
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti > Tallenna kortille.
3. Anna varmuuskopiointitiedoston nimi tekemällä jokin seuraavista:
• Valitse tiedostonimi luettelosta.
• Valitsemalla Lisää uusi tiedosto voit luoda uuden tiedoston. Kirjoita tiedostonimi ja valitse Valmis.
4. Valitse Tallenna kortille.
Tiedosto tallennetaan .ADM-muotoon.
5. Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen SD-kortinlukijaan.
6. Avaa Windowsin® Resurssienhallinnassa muistikortin Garmin\UserData-kansio.
7. Kopioi varmuuskopiotiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon tietokoneessa.
Varmuuskopioitujen tietojen palauttaminen karttaplotteriin
1. Aseta muistikortti tietokoneen SD-kortinlukijaan.
2. Kopioi varmuuskopiotiedosto tietokoneesta muistikortin Garmin\UserData-kansioon.
3. Aseta muistikortti karttaplotterin SD-kortinlukijaan.
4. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Käyttäjätiedot > Tiedonsiirto > Kortti > Korvaa kortin tiedoilla.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
53
Tutka
Tutka
 VAROITUS
Meritutka säteilee mikroaaltoenergiaa, joka saattaa olla haitallista ihmisille ja eläimille. Varmista ennen tutkan
käyttämistä, että tutkan ympärillä oleva alue on vapaa. Tutkan keila on vaakasuora, ja sen korkeus on 24°.
Vältä katsomasta tutkaan suoraan, koska silmät ovat kehon herkin osa.
Kun liität karttaplotterin valinnaiseen Garmin-meritutkaan, kuten GMR™ 404/406 tai GMR 18/24, saat
käyttöön tavallista enemmän tietoja ympäristöstä.
Garmin-meritutka lähettää kapeaa mikroaaltokeilaa pyöriessään ympäri. Kun keila osuu kohteeseen, osa
energiasta heijastuu takaisin tutkaan.
Tutkan signaalien lähettäminen
1. Kun karttaplotterista on katkaistu virta, liitä tutka sen asennusohjeiden mukaisesti.
2. Käynnistä karttaplotteri.
Tutka alkaa lämmetä, ja käynnistymisen kestoaika näkyy laskurissa.
HUOMAUTUS: Turvallisuuden vuoksi tutka siirtyy valmiustilaan lämmittyään. Siten voit varmistaa
ennen tutkan käyttämistä, että sen ympäristössä ei ole esteitä.
3. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
4. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Lämpenemisen aikana näytössä näkyy laskuri, ja kun tutka on valmis, näyttöön tulee ilmoitus Valmis
lähettämiseen.
5. Valitse Lähetys.
Lämmittää-ilmoitus näkyy hetkisen, ja tutka alkaa piirtää kuvaa.
Tutkan signaalien lähetyksen lopettaminen
Valitse Tutka-näytössä Valmiustilaan.
Tutkasignaalien lähettäminen mistä tahansa näytöstä
1. Avaa näyttö painamalla -painiketta lyhyesti.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Tutkalähetys.
• Valitse Tutka valmiustilaan.
Zoomausmittakaavan säätö tutkanäytössä
Zoomausmittakaava, jota kutsutaan myös tutkan kantamaksi, tarkoittaa etäisyyttä omasta sijainnistasi
(keskusta) ulkoreunaan. Kukin rengas on tasaisen välimatkan päässä viereisistä. Jos zoomausaste on
esimerkiksi 3 kilometriä, kukin rengas on kilometrin päässä edellisestä.
Lähennä ja loitonna
54
- ja
-painikkeella.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Tutka
Tutkanäyttötilat
Tutkanäytössä on neljä vakiokäyttötilaa. Kukin tila on käytettävissä vain yhteensopivan tutkan kanssa.
• Liiketiedot-tila—näyttää saaduista tutkatiedoista koko näytön kuvan.
• Satama-tila—tarkoitettu sisävesille ja toimii parhaiten lyhyen kantaman tutkasignaalien kanssa (enintään
2 nm).
• Avomeri-tila—tarkoitettu avovesille ja toimii parhaiten pitkän kantaman tutkasignaalien kanssa.
• Sentry-tila—tutkan voi asettaa ajastettuun lähetystilaan, jossa voidaan määrittää virran säästämiseksi
lähetys- ja valmiusaikajakso. Lisäksi Sentry-tilassa voi määrittää hälytysalueen, joka merkitsee turvaaluetta veneen ympärillä.
Tutkatila
Liiketiedot
Satama
Avomeri
Sentry
Yhteensopiva tutka
GMR 20, 21, 40, 41 GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD
X
X
X
X
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
X
X
X
X
X
Liiketiedot-tila
Liiketietotila on peruskäyttötila tutkamalleille GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 ja 406.
Huomautus: jos siirryt Sentry-tilasta Liiketiedot-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa
käytöstä kaikki hälytysalueet.
Liiketiedot-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Liiketiedot.
Kerätyt tutkatiedot näkyvät koko näytössä. Oma sijaintisi on näytön keskellä, ja aluerenkaat ➊ näyttävät
etäisyyttä. Renkaiden etäisyys ➋ ja tutkan alue ➌ näkyvät näytön alareunassa.
➊
➌
➋
Liiketiedot-tila
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
55
Tutka
Satama-tila
Satamatila on peruskäyttötila sisävesillä tutkamalleille GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
Satamatila toimii parhaiten lyhyen kantaman tutkasignaalien kanssa (enintään 2 nm).
Huomautus: jos siirryt Sentry-tilasta Satama-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
kaikki hälytysalueet.
Satama-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Satama.
Satama-tila
Avomeri-tila
Avomeritila on peruskäyttötila avovesillä tutkamalleille GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
Huomautus: jos siirryt Sentry-tilasta Avomeri-tilaan, tutka siirtyy täyteen lähetystilaan ja poistaa käytöstä
kaikki hälytysalueet.
Avomeri-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Avomeri.
Avomeri-tila
56
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Tutka
Sentry-tila
Sentry-tilassa tutkan voi asettaa ajastettuun lähetystilaan, jossa voidaan määrittää virran säästämiseksi lähetysja valmiusaikajakso. Lisäksi tässä tilassa voi määrittää hälytysalueen, joka merkitsee turva-aluetta veneen
ympärillä. Jos tutka havaitsee tällä alueella kohteen, laite antaa äänimerkin. Sentry-tila toimii kaikkien Garmin
GMR -mallisten tutkien kanssa.
Sentry-tilan näyttäminen
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry.
jastetun lähetyksen ottaminen käyttöön
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko > Sentry-asetukset > Ajastettu lähetys > Käytössä.
Valmius- ja lähetysaikojen määrittäminen
Ajastetun lähetyksen on oltava käytössä, ennen kuin valmius- ja lähetysaikoja voi määrittää (sivu 57).
Virran säästämiseksi voit asettaa tutkan tietyksi ajaksi valmiustilaan ja vastaavasti lähetystilaan.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko > Sentry-asetukset.
Valitse Valmiusaika.
Anna tutkan signaalien lähetysten välinen ajanjakso.
Valitse Valmis.
Valitse Lähetysaika.
Anna tutkan kunkin signaalilähetyksen kesto.
Valitse Valmis.
Hälytysalueen ottaminen käyttöön
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko > Sentry-asetukset > Hälytysalue käyttöön.
Osittaisen hälytysalueen määrittäminen
Hälytysalue on otettava käyttöön, ennen kuin vyöhykkeen rajat voi määrittää (sivu 57).
Hälytysalueeksi voi määrittää vyöhykkeen, jonka rajat eivät sulje sisäänsä koko venettä.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko > Sentry-asetukset > Säädä hälytysalue > Siirrä
hälytysaluetta > Kulma 1.
2. Kosketa ja siirrä hälytysalueen ulompaa kulmaa ( ).
3. Valitse Kulma 2.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
57
Tutka
4. Kosketa hälytysalueen sisempää kulmaa.
5. Valitse Valmis.
Pyöreän hälytysalueen määrittäminen
Hälytysalue on otettava käyttöön, ennen kuin vyöhykkeen rajat voi määrittää (sivu 57).
Voit määrittää pyöreän hälytysalueen, joka sulkee sisäänsä koko veneen.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Sentry > Valikko > Sentry-asetukset > Säädä hälytysalue > Siirrä
hälytysaluetta > Ympyrä.
2. Kosketa ja siirrä hälytysalueen ulompaa ympyrää ( ).
3. Valitse Kulma 2.
4. Kosketa ja siirrä hälytysalueen sisempää kulmaa.
5. Valitse Ympyrä.
Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle
Katso kohtaa Turva-alueen määrittäminen törmäyshälytykselle (sivu 15).
AIS-uhkaluettelon näyttäminen
Voit tarkastella ja muokata kaikissa tutka- tai päällekkäistutkanäkymissä AIS-uhkien luetteloa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri, Sentry tai Päällekkäistutka.
3. Valitse Valikko > Muut alukset > AIS-luettelo.
58
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Tutka
AIS-alusten näyttäminen tutkanäytössä
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista
aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät tutkanäytössä. Jos jokin asetus (paitsi AIS-näyttöalue)
on määritetty jotakin tutkatilaa varten, samaa asetusta käytetään kaikissa muissakin tutkatiloissa. Yhdelle
tutkatilalle määritettyjä tietoja ja projisoituja kulkusuunta-asetuksia käytetään kaikille muillekin tutkatiloille ja
lisäksi tutkanäytössä.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Muut alukset > AIS-näytön asetukset.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse AIS-näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse
etäisyys.
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AIS-aktivoiduista aluksista.
• Valitse Projisoitu suunta, määritä AIS-aktivoitujen alusten projisoidun suunnan aika ja valitse Valmis.
• Näytä AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja valitse polkua käytettäessä näkyvän jäljen pituus.
VRM ja EBL
VRM (Variable Range Marker)- ja EBL (Electronic Bearing Line) -työkaluilla mitataan etäisyys ja
suuntima veneestä kohteeseen. VRM näkyy tutkanäytössä ympyränä, jonka keskipisteenä on oman
veneen sijaintipaikka, ja EBL näkyy viivana, joka alkaa veneen sijaintipaikasta ja leikkaa VRM-ympyrän.
Leikkauspiste on VRM:n ja EBL:n kohde.
VRM- ja EBL-tietojen näyttäminen
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
3. Valitse Valikko > Näytä VRM/EBL.
VRM- ja EBL-tietojen muokkaaminen
VRM- ja EBL-tiedot on tuotava näyttöön, jotta niitä voi muokata (sivu 59).
Voit muuttaa VRM-ympyrän halkaisijaa ja EBL-viivan kulmaa, mikä siirtää VRM:n ja EBL:n leikkauspistettä.
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin tutkatiloille.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse Valikko > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL.
Valitse uusi sijainti VRM:n ja EBL:n leikkauspisteelle.
Valitse Valmis.
Etäisyyden ja suuntiman mittaus kohteeseen
VRM- ja EBL-tiedot on tuotava näyttöön, jotta niitä voi muokata (sivu 59).
Yhdelle tilalle määritettyjä VRM- ja EBL-tietoja käytetään kaikille muillekin tutkatiloille.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Valitse Valikko > Säädä VRM/EBL > Siirrä VRM/EBL.
Kosketa kohdesijaintia.
Etäisyys ja suuntima kohdesijaintiin näkyvät näytön vasemmassa yläkulmassa.
5. Valitse Valmis.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
59
Tutka
VRM- ja EBL-tietojen piilottaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
3. Valitse Valikko > Säädä VRM/EBL > Piilota VRM/EBL.
Alueen ja suuntiman mittaaminen kohteeseen, kun VRM ja EBL on piilotettu
Jos VRM ja EBL on piilotettu (sivu 60), voit näyttää alueen ja suuntiman nopeasti koskettamalla näyttöä.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Kosketa paikkaa.
Valitse Aseta VRM/EBL.
Etäisyyden mittaaminen tutkanäytön pisteeseen
Koskettamalla pistettä tutkanäytössä voit näyttää kyseisen sijainnin etäisyyden ja suunnan nykyisestä
sijainnista näytön vasemmassa yläkulmassa.
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse Liiketiedot, Satama tai Avomeri.
Kosketa jotakin paikkaa näytössä.
Valitse Laske etäisyys.
Valitsemalla tarvittaessa Aseta viite voit laskea etäisyyden valitusta paikasta nykyisen sijainnin sijasta.
Reittipisteet ja reitit tutkanäytössä
Reittipisteen merkintä tutkanäytössä
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse haluamasi tutkatila.
3. Kosketa paikkaa.
4. Valitse Luo reittipiste.
Reittipisteiden näyttäminen tutkanäytössä
Voit näyttää tai piilottaa reittipisteet, jotka tutkanäytön näyttöalalla. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Reittipisteet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Näytä voit näyttää kaikki reittipisteet.
• Valitsemalla Vain navigointi voit näyttää ainoastaan nykyiseen aktiiviseen reittiin liittyvät reittipisteet.
Reittipisteiden piilottaminen tutkanäytöstä
Voit piilottaa reittipisteet, jotka ovat tutkanäytössä näkyvällä alueella.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Reittipisteet > valitse Piilota.
Navigointi tallennettua reittiä pitkin tutkanäytössä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi kuljettu reitti (sivu 28). Navigointiviivojen on oltava näkyvissä, jotta reitti näkyy tutkanäytössä
(sivu 68).
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä.
• Valitse Taaksepäin, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä.
5. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
1.
2.
3.
4.
60
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Tutka
6. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Reitti näkyy magentan värisenä viivana, johon on merkitty aloituspiste, määränpää ja käännökset.
7. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
8. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat
vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Navigointi tallennetun reitin mukaan tutkanäytössä
Ennen kuin voit selata reittiluetteloa ja navigoida tallennettua reittiä pitkin, luettelossa on oltava tallennettuna
vähintään yksi kuljettu reitti (sivu 28). Navigointiviivojen on oltava näkyvissä, jotta reitti näkyy tutkanäytössä
(sivu 68).
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reitit.
Valitse reitti.
Valitse Navigoi > Siirtymä.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Eteenpäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Eteenpäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta aloituspisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
• Valitse Taaksepäin - paapuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin vasemmalla puolella.
• Valitse Taaksepäin - tyyrpuuri, jos haluat navigoida reittiä sen luomisen aikaisesta määränpääpisteestä
alkuperäisen reitin oikealla puolella.
5. Anna poikkeamaetäisyys.
6. Valitse Valmis.
7. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
8. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Reitti näkyy magentan värisenä viivana, johon on merkitty aloituspiste, määränpää ja käännökset.
9. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
10. Seuraa magentan väristä viivaa reitin jokaisessa etapissa. Ohjaa siten, että vältät maa-alueet, matalat
vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
1.
2.
3.
4.
Tietoja päällekkäistutkasta
Päällekkäistutka näyttää tutkatiedot merikartan tai kalastuskartan päällä. Päällekkäistutkan näyttämät
tiedot perustuvat viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan (Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry), ja
päällekkäistutkan kaikkia määritysasetuksia käytetään myös viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan.
Esimerkki: jos käytössä on Satama-tila ja siirryt siitä päällekkäistutkaan, päällekkäistutka näyttää Satama-tilan
tutkatiedot. Jos muutat vahvistusasetusta käyttäen päällekkäistutkan valikkoa, Satama-tilan vahvistusasetus
muuttuu automaattisesti.
Päällekkäistutka merikartassa
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
61
Tutka
Päällekkäistutkan ja karttatietojen kohdistus
Käytettäessä päällekkäistutkaa karttaplotteri kohdistaa tutkatiedot karttatietojen kanssa veneen kulkusuunnan
perusteella. Kulkusuunnan tiedot perustuvat oletuksena liitettynä olevan magneettisen suuntatunnistimen
tuottamiin tietoihin NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkosta. Jos suuntatunnistinta ei ole käytössä, veneen
kulkusuunta perustuu GPS-seurantatietoihin.
GPS-seurantatiedot näyttävät suunnan, johon vene liikkuu, eikä suuntaa, johon veneen keula osoittaa. Jos vene
ajelehtii taaksepäin tai sivusuunnassa virran tai tuulen vuoksi, päällekkäistutka ei ehkä pysty kohdistamaan
tietoja karttatietojen kanssa täydellisesti. Vältä tämä käyttämällä sähköisen kompassin tuottamia veneen
kulkusuuntatietoja.
Jos veneen kulkusuunta perustuu magneettisen suuntatunnistimen tai automaattiohjauksen tuottamiin tietoihin,
kulkusuuntatietojen tarkkuus voi heikentyä väärän määrityksen, mekaanisen toimintahäiriön, magneettisen
häiriön tai muiden syiden vuoksi. Jos kulkusuuntatietojen tarkkuus heikentyy, päällekkäistutka ei ehkä pysty
kohdistamaan tietoja karttatietojen kanssa täydellisesti.
Päällekkäistutkan näyttäminen
Päällekkäistutkan näyttämät tiedot perustuvat viimeksi käytössä olleeseen tutkatilaan.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus.
Tutkakuva näkyy oranssina merikartan päällä.
Päällekkäistutkan lähentäminen ja loitontaminen
Zoomaaminen kartan vierittämisen aikana vaikuttaa ainoastaan kartan zoomausasteeseen. Tutkan alue pysyy
samana. Zoomaaminen kartan ollessa lukittuna veneeseen (ei vieritystä) vaikuttaa kartan zoomausasteeseen ja
tutkan alueeseen.
Voit lähentää ja loitontaa
- ja
-painikkeella.
Tutkanäytön optimointi
Voit optimoida tutkanäytön kutakin tutkatilaa varten.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
3. Valitse tutkan alue (sivu 62).
4. Palauta vahvistusasetuksen oletusarvo (sivu 63).
5. Palauta aaltovälkkeen asetuksen oletusarvo (sivu 64).
6. Palauta sateen aiheuttamien häiriöiden asetuksen oletusarvo (sivu 65).
7. Palauta FTC-asetuksen oletusarvo (sivu 65).
8. Palauta ylikuulumisasetuksen oletusarvo (sivu 66).
9. Säädä vahvistusasetus manuaalisesti (sivu 64).
10. Säädä aaltovälkkeen asetus manuaalisesti (sivu 65).
11. Säädä sateen vaimennus- ja FTC-asetus manuaalisesti (sivu 65).
Tietoja tutkasignaalien kantamasta
Tutkasignaalin kantama ilmaisee tutkan lähettämän ja vastaanottaman signaalilähetyksen pulssin pituuden.
Kantaman suurentuessa tutka lähettää pitempiä pulsseja kaukana olevien kohteiden saavuttamiseksi.
Lähempänä olevat kohteet, etenkin sade ja aallot, myös heijastavat pitempiä pulsseja, mikä voi lisätä
tutkanäytön kohinaa. Lisäksi tietojen näyttö kauempana olevista kohteista voi vähentää tutkanäytössä olevaa
tilaa, joka on varattu lyhyen kantaman kohteille.
62
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Tutka
Tutkan kantaman valintaa koskevia vihjeitä
• Selvitä, mitä tietoja tarvitset tutkanäyttöön. Esimerkki: tarvitsetko tietoja lähialueiden sääolosuhteista tai
kohteista ja liikenteestä, vai ovatko tiedot etäisempien alueiden sääoloista tärkeämpiä?
• Arvioi ympäristöolosuhteet, joissa tutkaa käytetään. Etenkin huonolla säällä pitkän kantaman tutkasignaalit
voivat lisätä tutkanäytön välkettä, jolloin on vaikeampi nähdä tietoja lyhyen kantaman kohteista. Sateessa
lyhyen kantaman tutkasignaalien avulla voi nähdä lähellä olevien kohteiden tietoja tehokkaammin, jos
sateen vaimennus- ja FTC-asetukset on määritetty optimaalisesti.
• Valitse lyhyin tehokas kantama tutkan käytön syyn ja sääolosuhteiden mukaan.
Tutkan kantaman valinta
Katso kohtaa Zoomausmittakaavan säätö tutkanäytössä (sivu 54).
Tietoja herkkyys- ja välkeasetuksista
Tutkavastaanottimen herkkyyttä voi säätää. Herkkyyden oletusasetus Autom. asettaa herkkyyden
automaattisesti yhden kerran keskimääräisten olosuhteiden, tutkasignaalin kantaman ja valitun tutkatilan
perusteella. Olosuhteiden muuttuessa karttaplotteri ei säädä herkkyyttä uudelleen automaattisesti. Säädä
herkkyys manuaalisesti tutkan ulkoasun optimoimiseksi erikoisolosuhteita varten (sivu 64).
Välke tarkoittaa häiriöitä, jotka johtuvat tutkasignaalien heijastumisesta merkityksettömistä kohteista.
Välkkeen tavallisia lähteitä ovat sade, aallot ja lähellä olevat tutkalähteet.
Määritysasetukset ja tutkan tyyppi
Käytettäessä GMR-mallia 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 tai 406 kaikki yhden tutkatilan
herkkyyden ja välkkeen asetukset otetaan käyttöön myös kaikille muille tutkatiloille ja päällekkäistutkalle.
Käytettäessä GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- tai 1206 xHD -tutkaa yhdelle tutkatilalle määritetyt
herkkyyden, FTC:n, sateen välkkeen ja aaltovälkkeen asetukset on määritettävä erikseen kullekin
tilalle. Yhdelle tilalle määritettyjä ylikuulumisasetuksia käytetään kaikissa muissakin tutkatiloissa.
Viimeisimmät jossakin tutkatilassa määritetyt herkkyys- ja välkeasetukset otetaan automaattisesti käyttöön
päällekkäistutkassa. Esimerkki: jos herkkyydeksi on Satama-tilassa asetettu 50 %, päällekkäistutkan
herkkyydeksi tulee automaattisesti 50 %. Jos Avomeri-tilan herkkyydeksi asetetaan myöhemmin 40 %,
päällekkäistutkan herkkyydeksi tulee automaattisesti 40 %.
Herkkyyden ja välkkeen oletusasetukset
Asetus
Oletusarvo
Ohjeet
Herkkyys
Autom.
Katso kohtaa Herkkyyden automaattinen säätö tutkanäytössä
(sivu 63).
Merihäiriö
Tyyni, Normaali tai Kova Katso kohtaa Aaltovälkkeen oletusasetuksen palauttaminen
(sivu 64).
Sateen välke Ei käytössä
Katso kohtaa Aaltovälkkeen oletusasetuksen palauttaminen
(sivu 65).
FTC
Ei käytössä
Katso kohtaa FTC-oletusasetuksen palauttaminen (sivu 65).
Ylikuuluminen Käytössä
Katso kohtaa Ylikuulumisen säätäminen tutkanäytössä (sivu 66).
Herkkyyden automaattinen säätö tutkanäytössä
Herkkyysasetuksena on oletuksen mukaisesti Autom. Kunkin tutkatilan automaattinen herkkyysasetus
optimoidaan kyseiselle tilalle, ja se saattaa poiketa toisen tilan automaattisesta herkkyysasetuksesta.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta
saatetaan käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa (sivu 63).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
3. Valitse Valikko > Herkkyys > Autom.
Karttaplotteri asettaa herkkyyden automaattisesti yhden kerran keskimääräisten olosuhteiden, tutkasignaalin
kantaman ja valitun tutkatilan perusteella. Olosuhteiden muuttuessa karttaplotteri ei säädä herkkyyttä
uudelleen automaattisesti.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
63
Tutka
Herkkyyden manuaalinen säätö tutkanäytössä
Herkkyyden voi säätää manuaalisesti. Näin voidaan varmistaa, että tutkan suorituskyky vastaa optimaalisesti
todellisia olosuhteita.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta
saatetaan käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa (sivu 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Herkkyys.
Lisää herkkyyttä painamalla ylänuolta, kunnes tutkanäyttöön alkaa tulla pieniä täpliä.
Tutkanäytön tiedot päivitetään muutaman sekunnin välein. Siksi manuaalisesti tehdyn herkkyyssäädön
tulokset eivät välttämättä näy heti. Säädä herkkyyttä hitaasti.
Vähennä herkkyyttä painamalla alanuolta, kunnes täplät katoavat.
Jos kantoalueella on veneitä, maata tai muita kohteita, vähennä herkkyyttä painamalla alanuolta, kunnes
kohteet alkavat vilkkua.
Lisää herkkyyttä painamalla ylänuolta, kunnes veneet, maa tai muut kohteet näkyvät tutkanäytössä
tasaisen kirkkaina.
Pienennä läheisten suurten kohteiden kokoa tarvittaessa (sivu 64).
Pienennä sivukeilakaikujen kokoa tarvittaessa (sivu 64).
Lähellä olevien suurten kohteiden aiheuttamien häiriöiden vähentäminen
Lähellä olevat suurehkot kohteet, kuten laiturimuurit, voivat aiheuttaa kohteen näkymisen tutkanäytössä
erittäin kirkkaana. Tämä kuva voi haitata lähellä olevien pienempien kohteiden näkyvyyttä.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta
saatetaan käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa (sivu 63).
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Herkkyys.
Vähennä herkkyyttä painamalla alanuolta, kunnes pienemmät kohteet näkyvät tutkanäytössä selkeästi.
Kun herkkyyttä vähennetään lähellä olevien suurehkojen kohteiden aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi,
pienehköt tai etäämpänä olevat kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat tutkanäytöstä.
Sivukeilakaikujen häiriöiden pienentäminen tutkanäytössä
Sivukeilakaikujen aiheuttamat häiriöt voivat näkyä kohteesta poispäin suuntautuvina, puoliympyrän
muotoisina viivoina. Sivukeilakaikujen vaikutuksia voidaan välttää vähentämällä herkkyyttä tai tutkan
kantamaa.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä herkkyysasetusta
saatetaan käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa (sivu 63).
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Herkkyys.
Vähennä herkkyyttä painamalla alanuolta, kunnes puoliympyrän muotoiset viivat katoavat tutkanäytöstä.
Kun herkkyyttä vähennetään sivukeilakaikujen aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi, pienehköt tai
etäämpänä olevat kohteet alkavat vilkkua tai ne katoavat tutkanäytöstä.
Aaltovälkkeen oletusasetuksen palauttaminen
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä aaltovälkeasetusta
saatetaan käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa (sivu 63).
1.
2.
3.
4.
64
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Kohinan poisto > Merihäiriö > Esiasetukset.
Valitse asetus, joka vastaa meriolosuhteita: Kova, Normaali tai Tyyni.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Tutka
Aaltovälkkeen säätäminen tutkanäytössä
Myrskyävän meren aiheuttamia herkkyyshäiriöitä voi kompensoida. Merihäiriö-asetus vaikuttaa lähellä
ilmenevän välkkeen ja kohteiden ulkoasuun enemmän kuin etäämpänä ilmenevän välkkeen ja kohteiden
ulkoasuun. Suurempi merihäiriöasetus vaimentaa lähellä olevien aaltojen aiheuttamaa välkettä, mutta se voi
myös heikentää lähellä olevien kohteiden näkyvyyttä tai estää niiden näkymisen kokonaan.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä aaltovälkeasetusta
saatetaan käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa (sivu 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Kohinan poisto > Merihäiriö > Esiasetukset.
Valitse asetus, joka vastaa meriolosuhteita: Kova, Normaali tai Tyyni.
Valitse Valikko > Kohinan poisto > Merihäiriö.
Vähennä tai lisää aaltovälkkeen näkymistä painamalla ylä- tai alanuolta, kunnes muut kohteet näkyvät
tutkanäytössä selkeästi.
Meriolosuhteiden aiheuttama välke voi edelleen näkyä.
FTC-oletusasetuksen palauttaminen
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä FTC-asetusta saatetaan
käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa (sivu 63).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse tilaksi Satama, Avomeri tai Sentry.
3. Valitse Valikko > Kohinan poisto > FTC > Ei käytössä.
Sateen välkkeen oletusasetuksen palauttaminen
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä sateen välkkeen asetusta
saatetaan käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa (sivu 63).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
3. Valitse Valikko > Kohinan poisto > Sateen välke > Ei käytössä.
Sateen välkkeen säätäminen tutkanäytössä
Voit säätää sateen aiheuttaman välkkeen ulkoasua. Lisäksi tutkan kantaman pienentäminen voi pienentää
sateen aiheuttamaa välkettä (sivu 54).
Asetus
FTC
Kuvaus
Tämä asetus vaikuttaa sateen aiheuttamien suurten, usvaisten välkemassojen ulkoasuun
kaikilla etäisyyksillä.
Sateen välke Tämä asetus vaikuttaa enemmän lähialueella olevan sadevälkkeen ja kohteiden ulkoasuun
kuin kaukaisemman sadevälkkeen ja kohteiden ulkoasuun. Suurempi sadevälkeasetus
vähentää lähellä olevan sateen aiheuttamaa välkettä, mutta se voi myös heikentää lähellä
olevien kohteiden näkyvyyttä tai estää niiden näkymisen kokonaan.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä sateen välke- ja FTCasetusta saatetaan käyttää toisille tutkatiloille tai päällekkäistutkalle (sivu 63).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
3. Valitse Valikko > Kohinan poisto > FTC.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
65
Tutka
4. Valitse jokin seuraavista:
• Vähennä tai lisää sateen välkkeen näkymistä valitsemalla Korkea, Normaali tai Matala, jos käytössä
on tutkamalli GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 tai 406. Muiden kohteiden tulee jäädä
selkeästi näkyviin tutkanäytössä.
• Vähennä tai lisää sateen välkkeen näkymistä painamalla ylä- tai alanuolta, jos käytössä on tutkamalli
GMR 604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD tai 1206 xHD. Muiden kohteiden on jäätävä selkeästi näkyviin
tutkanäytössä. Jos FTC-asetus on yli 50 %, kannattaa harkita tutkan kantaman pienentämistä.
5. Valitse Valikko > Kohinan poisto > Sateen välke.
6. Vähennä tai lisää läheisen sadevälkkeen näkymistä painamalla ylä- tai alanuolta, kunnes muut kohteet
näkyvät tutkanäytössä selkeästi.
Sateen aiheuttama välke voi edelleen näkyä.
Ylikuulumisen säätäminen tutkanäytössä
Voit vähentää lähistöllä käytettävän toisen tutkan aiheuttamia häiriöitä. Häiriönestoasetuksena on oletuksen
mukaisesti Käytössä.
Huomautus: käytössä olevan tutkamallin mukaan yhdelle tutkatilalle määritettyä ylikuulumisasetusta
saatetaan käyttää muissa tutkatiloissa tai päällekkäistutkassa (sivu 63).
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
3. Valitse Valikko > Kohinan poisto > Xtalk-vaimenn. > Käytössä.
Tutkanäytön ulkoasu
Tutkan päällekkäiset numerot
Päällekkäisiä numeroita ja tietokenttiä ➊ voidaan käyttää kaikissa tutkatiloissa. Niistä voi tarkistaa
reaaliaikaisia tietoja nopeasti. Kaikki yhdelle tutkatilalle määritetyt tietopalkit näkyvät kaikissa muissa
tutkatiloissa. Kaikki päällekkäistutkalle määritetyt tietopalkit näkyvät vain päällekkäistutkassa, ja ne on
määritettävä erikseen.
Käytettävissä on useita päällekkäisiä tutkatietoja. Voit valita, mitkä tietokentät näkyvät missäkin
päällekkäisissä tiedoissa.
Kun päällekkäiset numerot näkyvät tutkanäytössä, navigoinnin liitekartta ➋ näkyy navigoinnin aikana.
Kompassinauhan ➌ voi näyttää tai piilottaa kussakin päällekkäisnäkymässä.
➌
➋
➊
Tutka ja päällekkäiset tiedot
Päällekkäistietojen valitseminen
1.
2.
3.
4.
66
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Tutka-asetus > Päällekkäiset numerot.
Valitse päällekkäin näytettävät tiedot valitsemalla
tai
.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Tutka
Tutkan tietokenttien määrittäminen
Voit määrittää, minkä tyyppisiä tietoja tietokentässä näkyy.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Tutka-asetus > Päällekkäiset numerot.
Valitse päällekkäin näytettävät tiedot valitsemalla
tai
Kosketa tietokenttää.
Valitse tietoluokka.
Valitse näytettävät tiedot.
.
Navigoinnin liitekartan määrittäminen tutkanäytössä
Navigoinnin liitekartta näkyy ainoastaan, kun vene on matkalla määränpäähän.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka.
2. Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
3. Valitse Valikko > Tutka-asetus > Päällekkäiset numerot.
tai
.
4. Valitse päällekkäin näytettävät tiedot valitsemalla
5. Valitse Navig. liitekartta.
6. Valitse Merik. navig. liitek.
7. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Reittietapin tiedot > Käytössä voit näyttää reittipisteen nopeuden edut navigoitaessa
reittiä, jolla on useita etappeja.
• Valitse Seuraava käännös > Etäisyys, jos haluat näyttää etäisyyteen perustuvat seuraavan käännöksen
tiedot.
• Valitse Seuraava käännös > Aika, jos haluat näyttää aikaan perustuvat seuraavan käännöksen tiedot.
• Valitse Määränpää ja valitse Etäisyys, Aika määränpäähän tai Saavut, kun haluat valita
määränpäätietojen esitystavan.
Kompassinauhan näyttäminen tutkanäytössä
Kompassinauha näkyy tutkanäytön yläosan poikki kulkevalla rivillä. Se näyttää nykyisen kulkusuunnan ja
symbolin, joka osoittaa navigoinnin aikana halutun reitin mukaisen suuntiman.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tutka.
Valitse tilaksi Liiketiedot, Satama, Avomeri tai Sentry.
Valitse Valikko > Tutka-asetus > Päällekkäiset numerot.
Valitse Näytä komp.nauha.
Tutkanäyttöasetukset
Tutkan värikaavion määrittäminen
Voit määrittää värivalikoiman, jota käytetään kaikissa tutkanäytöissä. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Värikaavio.
2. Valitse Valkoinen, Musta tai Sininen.
Tutkanäytön suunnan määrittäminen
Voit määrittää tutkanäytön perspektiivin. Suunta-asetus vaikuttaa jokaiseen tutkatilaan. Tämä asetus ei koske
päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Suuntaus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Pohjoinen ylös, jos haluat pohjoissuunnan näkyvän tutkan yläreunassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat määrittää kulkusuunnan näkymään tutkan yläreunassa. Tiedot saadaan
suuntatunnistimelta, jota kutsutaan myös magneettiseksi ohjaussuunnaksi. Keulaviiva näkyy näytössä
pystysuorassa.
• Valitse Suunta ylös, jos haluat tutkan näkyvän niin, että navigointisuunta on aina ylöspäin.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
67
Tutka
Katselukulman vaihtaminen tutkanäytössä
Voit siirtää nykyistä sijaintipaikkaasi automaattisesti kohti näytön alareunaa sen mukaan, kun nopeus lisääntyy.
Saat parhaan tuloksen määrittämällä enimmäisnopeuden. Tämä asetus vaikuttaa jokaiseen tutkatilaan. Tämä
asetus ei koske päällekkäistutkaa.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Look-Ahd Spd > Käytössä.
2. Määritä suurin nopeus, jolla aiot navigoida.
3. Valitse Valmis.
Tutkan navigointiasetukset
Keulaviivan näyttäminen tutkanäytössä
Voit näyttää veneen keulasta jatkuvan viivan kulkusuunnassa tutkanäytössä. Tämä asetus ei koske
päällekkäistutkaa.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Otsikkorivi > Näytä.
Aluerenkaiden näyttäminen ja piilottaminen tutkanäytössä
Aluerenkaiden avulla voi havainnollistaa etäisyyksiä tutkanäytössä. Tämä asetus ei koske päällekkäistutkaa.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Renkaat > Näytä.
Navigointiviivojen näyttäminen tutkanäytössä
Navigointiviivat näyttävät reitin, joka on määritetty toiminnoilla Reitti, Opastus tai Siirry. Tämä asetus ei
koske päällekkäistutkaa.
Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Ulkoasu > Navigointiviivat > Näytä.
Tutkan skannerin ja antennin asetukset
Antennin kiertonopeuden määrittäminen
Huomautus: kiertonopeuden voi määrittää vain tutkamalleille GMR 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404, 406,
604 xHD, 606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Kiertonopeus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Normaali nopeus.
• Valitse Nopea, jos haluat lisätä antennin nopeutta, mikä lisää näytön päivitysnopeutta.
Tutkan antennin koon määrittäminen
Voit optimoi tutkan kuvan laadun ilmoittamalla tutkan antennin koon. Niin kauan kuin antennin kokoa ei ole
määritetty, näytössä näkyy Tutka on määritettävä -ilmoitus.
Huomautus: antennin koon voi märittää vain tutkamalleille GMR 404, 406, 604 xHD, 606 xHD, 1204
xHD ja 1206 xHD.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Antennin koko.
2. Valitse 4 jalkaa tai 6 jalkaa.
Tutkan signaalilähetyksen vyöhyke-eston käyttöönotto
Voit ilmoittaa alueen, jolla tutkan skanneri ei lähetä signaaleja.
Huomautus: tutkan signaalilähetyksen vyöhyke-eston voi määrittää vain tutkamalleille GMR 604 xHD,
606 xHD, 1204 xHD ja 1206 xHD.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Säädä alue, jolta ei lähetystä > Siirrä alue, jolta ei läh.
Vyöhyke, jolla tutka ei lähetä signaalia, näkyy tutkanäytössä varjostettuna.
2. Valitse Kulma 1.
3. Säädä tyyrpuurin kulmaa, jolta ei lähetetä signaalia, koskettamalla ja vetämällä kohdistinta.
4. Valitse Kulma 2.
5. Säädä paapuurin kulmaa, jolta ei lähetetä signaalia, koskettamalla ja vetämällä kohdistinta.
68
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Tutka
Veneen keulan poikkeama-arvo
Veneen keulan poikkeama-arvo kompensoi tutkan skannerin fyysisen sijainnin, jos skanneri ei ole samassa
linjassa veneen keskiviivan kanssa.
Veneen keulan mahdollisen poikkeaman mittaaminen
1. Ota magneettisella kompassilla optinen suuntima näkyvissä olevasta, paikallaan pysyvästä kohteesta.
2. Mittaa suuntima kohteeseen tutkalla.
3. Jos suuntiman poikkeama on yli +/- 1°, määritä veneen keulan poikkeama.
Veneen keulan poikkeaman määrittäminen
Veneen keulan mahdollinen poikkeama on mitattava ennen sen määritystä (katso edellistä toimenpidettä).
Yhdelle tutkatilalle määritettyä veneen keulan poikkeama-asetusta käytetään kaikille muille tutkatiloille ja
päällekkäistutkalle.
1. Valitse aloitusnäytössä Tutka > Tutka-asetus > Veneen keula.
2. Säädä poikkeama-arvoa valitsemalla se ja painamalla ylä- tai alanuolta.
Päällekkäistutkanäytön ulkoasu
Jälkien näyttäminen päällekkäistutkassa
Voit määrittää, näkyvätkö aluksen jäljet päällekkäistutkassa.
Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko > Reittipisteet & jäljet > Jäljet >
Käytössä.
Reittipistetunnuksen tyyppi
Voit valita tunnustyypin, joka näkyy reittipisteiden yhteydessä päällekkäistutkassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko > Reittipisteet & jäljet > Reittipisteen
näyttö.
2. Valitse reittipiste.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Merkintä, jos haluat nähdä tunnuksia käyttävät reittipisteet.
• Valitse Kommentti, jos haluat näyttää reittipisteen tunnuksina kommentteja.
• Valitse Symboli, jos haluat nähdä symboleja käyttävät reittipisteet.
Muiden alusten näyttäminen päällekkäistutkassa
AIS edellyttää, että käytössä on ulkoinen AIS-laite ja laite vastaanottaa aktiivisia transponderisignaaleja muista
aluksista.
Voit määrittää tavan, jolla muut alukset näkyvät tutkanäytössä. Päällekkäistutkalle määritettyä
näyttöalueasetusta käytetään vain päällekkäistutkalle. Päällekkäistutkalle määritettyjä tietoja ja projisoituja
kulkusuunta-asetuksia käytetään myös kaikille tutkatiloille.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko > Muut alukset > AIS-näytön asetukset.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse AIS-näyttöalue, kun haluat nähdä etäisyyden omasta sijainnistasi muihin AIS-aluksiin. Valitse
etäisyys.
• Valitse Tiedot > Näytä, kun haluat nähdä tiedot AIS-aktivoiduista aluksista.
• Valitse Projisoitu suunta, määritä AIS-aktivoitujen alusten projisoidun suunnan aika ja valitse Valmis.
• Näytä AIS-alusten jäljet valitsemalla Polut ja valitse polkua käytettäessä näkyvän jäljen pituus.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
69
Tutka
Päällekkäistutkan navigointinäytön asetukset
Kartan zoomauksen muuttaminen
Voit säätää kartassa eri zoomaustasoille päällekkäistutkalle näytettävien tietojen määrä.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko > Määritä > Kartta-asetus >
Yksityiskohta.
2. Valitse kartan tarkkuus.
Keulaviivan näyttäminen ja määrittäminen
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa matkustussuuntaan. Voit määrittää päällekkäistutkassa näytettävän
keulaviivan ulkoasun.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Päällekkäistutka > Valikko > Määritä > Kartta-asetus > Otsikkorivi.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Etäisyys > Muuta matka ja määritä matka keulaviivan loppuun.
• Valitse Aika > Muuta aika ja määritä aika keulaviivan loppuun.
3. Valitse Valmis.
70
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Luotain
Luotain
Kaikuanturiin liitettynä seuraavia 700-sarjan karttaplottereita voi käyttää kalastustutkina:
• GPSMAP 720s
• GPSMAP 740s
• GPSMAP 750s
Luotainnäkymät
Karttaplotteri näyttää luotaintiedot kolmessa eri näkymässä: koko näyttö, jaettu zoomausnäyttö ja jaettu
taajuusnäyttö.
Koko näytön luotainnäkymä
Koko näytön luotainnäkymä näyttää kaikuanturin lähettämät luotainlukemat koko näytössä. Näytön oikeassa
reunassa näkyvä aluekoko osoittaa havaittujen kohteiden syvyyden, kun näytön kuva vierittyy oikealta
vasemmalle.
Valitse aloitusnäytössä Luotain > Koko näyttö.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Koko näytön luotainnäkymä
➊
Alueen säätöpainikkeet
➋
Syvyys, nopeus veteen ja laitteen
jännite
➌
Vedenalainen kohde
➍
Pohja
➎
Alue
➏
GPS-nopeus ja GPS-suunta
➐
Kaikuanturin taajuus
Koko näytön näkymän zoomaustason määrittäminen
Voit zoomata koko näytön luotainnäkymän haluttuun osaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Koko näyttö > Valikko > Zoomaus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse luotaintietojen kaksinkertainen suurennus valinnalla 2 x automaattinen zoom.
• Valitse luotaintietojen nelinkertainen suurennus valinnalla 4 x automaattinen zoom.
• Määritä suurennetun alueen syvyysasetus valitsemalla Manuaalinen zoomaus. Valitsemalla Näytä
ylös tai Näytä alas voit määrittää suurennetun alueen syvyysalueen ja valitsemalla Lähennä tai
Loitonna voit suurentaa tai pienentää suurennetun alueen suurennusta. Valitse lopuksi Valmis.
• Lähennä näkymää luotaintietoihin pohjasyvyydessä valitsemalla Pohjan lukitus ja määritä suurennetun
alueen syvyysaste painamalla ylä- tai alanuolta. Valitse Valmis.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
71
Luotain
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
Luotainnäkymän jaettu zoomaus näyttää luotainlukemat koko näytön kokoisessa kaaviossa ja kyseisen kaavion
suurennetun osan samassa näytössä.
Valitse aloitusnäytössä Luotain > Jaettu zoom.
➊
➋
➍
➌
➎
➏
➐
Jaettu zoomaus luotainnäkymässä
➊
Syvyys, nopeus veteen ja laitteen
jännite
➋
Lähennetty
syvyysskaala
➌
GPS-nopeus ja GPS-suunta
➍
Zoomausikkuna
➎
Alue
➏
Zoomausikkuna
➐
Kaikuanturin taajuus
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Jaetun taajuuden luotainnäkymässä näytön vasemmalla puolella näkyy koko näytön kokoinen kaavio
luotaintiedoista 200 kHz taajuudella ja oikealla puolella näkyy koko näytön kokoinen kaavio luotaintiedoista
50 kHz taajuudella.
Huomautus: jaetun taajuuden luotainnäkymä edellyttää kaksitaajuuksisen kaikuanturin käyttöä.
Valitse aloitusnäytössä Luotain > Jaettu taajuus.
Jaetun taajuuden luotainnäkymä
Siirtyminen luotainnäkymästä toiseen
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Valikko > Vaihda luotain.
4. Valitse jokin toinen luotainnäkymä.
72
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Luotain
Syvyysloki
Jos käytät syvyyden tunnistavaa kaikuanturia tai vastaanotat veden syvyystietoja NMEA 0183- tai
NMEA 2000 -yhteydellä, syvyyslokissa näkyy ajan kuluessa kerättyjen syvyyslukemien graafinen loki.
Syvyys näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa olevassa ikkunassa. Kaavio vierittyy vasemmalle, kun laite
vastaanottaa tietoja.
Valitse aloitusnäytössä Luotain > Syvyysloki.
Syvyyslokin alueen ja aikaskaalan määrittäminen
Voit määrittää syvyyslokissa näkyvän aikamäärän ja syvyysalueen.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Syvyysloki.
2. Valitse Valikko.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Kesto voit määrittää aikavalinnaisen skaalan ➊. Oletusasetus on 10 minuuttia.
Suurentamalla aika-asteikkoa voit nähdä syvyysvaihtelut pidemmältä aikaväliltä. Pienentämällä aikaasteikkoa voit nähdä yksityiskohtaisemmat lämpötilavaihtelut lyhyemmältä aikaväliltä.
• Määritä syvyysalueen asteikko ➋ valitsemalla Asteikko. Suurentamalla syvyysalueen asteikkoa
voit nähdä suuremmat syvyysvaihtelut. Pienentämällä syvyysalueen asteikkoa voit nähdä
yksityiskohtaisemmat syvyysvaihtelut. Nykyinen syvyys näkyy vasemmassa yläkulmassa ➌.
• Valitsemalla Nollaa voit laskea automaattisen syvyysskaala-alueen uudelleen. Nollaa näkyy ainoastaan,
kun syvyysalueskaalan asetus on Autom.
➌
➋
➊
Syvyysloki
Kaikuanturin lämpöloki
Jos käytät lämpötilan mittaavaa kaikuanturia tai vastaanotat lämpötilatietoja NMEA 0183- tai NMEA 2000
-verkon kautta, lämpölokinäytössä näkyy ajan kuluessa kerättyjen lämpötilalukemien graafinen loki. Nykyinen
lämpötila ja syvyys näkyvät vasemmassa yläkulmassa. Lämpötila näkyy oikeassa reunassa ja kulunut aika
alareunassa. Kaavio vierittyy vasemmalle, kun laite vastaanottaa tietoja.
Valitse aloitusnäytössä Luotain > Lämpöloki.
Lämpölokin näyttöala- ja aikaskaalan määrittäminen
Kun käytössä on lämpötilan mittaava kaikuanturi, voit määrittää lämpölokinäytössä näytettävien lämpötilojen
aika- ja näyttöalan.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Lämpöloki.
2. Valitse Valikko.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
73
Luotain
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Kesto voit määrittää aikavalinnaisen skaalan ➊. Oletusasetus on 10 minuuttia.
Suurentamalla aika-asteikkoa voit nähdä lämpötilavaihtelut pidemmältä aikaväliltä. Pienentämällä aikaasteikkoa voit nähdä yksityiskohtaisemmat lämpötilavaihtelut lyhyemmältä aikaväliltä.
• Määritä lämpötila-alueen asteikko ➋ valitsemalla Asteikko. Oletusasetus on 4 astetta. Suurentamalla
lämpötila-alueen asteikkoa voit nähdä suuremmat lämpötilavaihtelut. Pienentämällä lämpötila-alueen
asteikkoa voit nähdä yksityiskohtaisemmat lämpötilavaihtelut.
• Valitsemalla Nollaa voit laskea automaattisen syvyysskaala-alueen uudelleen. Nollaa näkyy ainoastaan,
kun skaalan asetus on Autom.
➋
➊
Kaikuanturin lämpöloki
Reittipisteet luotainnäytössä
Luotainnäytön tauon määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Valikko > Luotaimen tauko.
Reittipisteen luominen luotainnäytössä
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain.
2. Valitse luotainnäkymä.
3. Valitse Valikko > Luotaimen tauko.
4. Määritä reittipisteen sijainti koskettamalla ja vetämällä syvyysviivan ja etäisyysviivan leikkauspistettä.
5. Valitse Luo reittipiste.
Luotainnäytön ulkoasu
Voit määrittää ja säätää kaikkia luotaimen näkymien asetuksia.
Luotainnäytön kaikunopeuden määrittäminen
Voit määrittää nopeuden, jolla luotain vierittyy oikealta vasemmalle.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Luotainasetus > Kaikunopeus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Aseta piirtonopeus manuaalisesti valitsemalla Ultrascroll™, Nopea, Normaali tai Hidas.
• Valitse Autom., jos haluat piirtonopeuden mukautuvan automaattisesti veneen nopeuden mukaan, kun
käytössä on veden nopeusanturi tai nopeutta mittaava kaikuanturi.
74
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Luotain
Pintakohinan näyttäminen
Voit määrittää, näyttääkö luotain lähellä olevan veden pinnan aiheuttamat häiriöt. Voit vähentää turhan tiedon
näkymistä piilottamalla pintakohinan.
Valitse aloitusnäytössä Luotain > Luotainasetus > Pintakohina > Näytä.
Syvyysviivan näyttäminen ja määrittäminen
Voit määrittää, näkyykö syvyysviivan pikaviite.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Luotainasetus > Syvyysviiva > Näytä.
2. Määritä viiteviivan syvyys koskettamalla ja vetämällä viivaa.
A-Scope-asetuksen näyttäminen
A-Scope on näytön oikeassa reunassa näkyvä vilkkuva pystytunnistin, joka näyttää hetkellisesti etäisyyden
kohteisiin asteikolla.
Valitse aloitusnäytössä Luotain > Luotainasetus > A-Scope > Käytössä.
Kuvansiirron asettaminen
Kuvansiirtoasetuksella luotaimen kuvaa voidaan siirtää tavallista nopeammin piirtämällä näyttöön useita
tietosarakkeita kutakin vastaanotettua kaikuluotaimen tietosaraketta kohti. Tämä on erityisen hyödyllistä,
kun kaikuluotainta käytetään syvässä vedessä, koska luotainsignaalin matka pohjaan ja takaisin kaikuanturiin
kestää tavallista kauemmin.
Asetus 1/1 piirtää näyttöön yhden tietosarakkeen saatuja kaikuluotaintietoja kohti. Asetus 2/1 piirtää näyttöön
kaksi tietosaraketta saatuja kaikuluotaintietoja kohti, ja asetukset 4/1 ja 8/1 toimivat vastaavalla tavalla.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Luotainasetus > Kuvansiirto.
2. Valitse kuvansiirtoasetus.
Päällekkäisten numeroiden näyttäminen
Jos haluat näyttää veden nopeustiedot, käytössä on oltava veden nopeusanturi tai nopeutta mittaava
kaikuanturi, ja jos haluat näyttää veden lämpötilatiedot, käytössä on oltava veden lämpötilatunnistin tai
lämpötilan mittaava kaikuanturi.
Voit määrittää veden lämpötilan, laitteen jännitteen, veden nopeuden (jos anturi pystyy siihen) ja
navigointitiedot näkymään automaattisesti luotainnäytöissä. Navigointitietoihin sisältyy aina navigoinnin
aikana GPS-nopeus ja GPS-kulkusuunta sekä suuntima ja suuntapoikkeama.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Luotainasetus > Päällekkäiset numerot.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Syvyys > Näytä.
• Valitse Veden lämpö > Autom.
• Valitse Nopeus veteen > Autom.
• Valitse Laitteen jännite > Näytä.
• Valitse Navigointi > Autom.
Tiedot näkyvät luotainnäytössä, jos valitset Autom. ja tiedot ovat käytettävissä.
Vedenalaisten kohteiden ulkoasun määrittäminen
Voit määrittää tavan, jolla luotain tulkitsee vedenalaiset kohteet.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Luotainasetus > Ulkoasu > Kalasymboli.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse
, jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia
taustatietoja.
• Valitse
, jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia
taustatietoja ja kohteen syvyystiedot.
• Valitse
, jos haluat näyttää vedenalaiset kohteet symboleina.
• Valitse
, jos haluat näyttää vedenalaisista kohteista symboleiden ohella luotaimen tuottamia
taustatietoja.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
75
Luotain
Whitelinen (harmaalinja) näyttäminen ja määrittäminen
Voit määrittää pohjasta tulevan signaalin kovuuden tai pehmeyden korostamalla vahvimman signaalin.
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Luotainasetus > Whiteline.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Korkea, jos otat käyttöön herkimmän asetuksen harmaalinjan. Lähes kaikki vahvat tulokset
näkyvät valkoisina.
• Valitse Normaali, jos otat käyttöön harmaalinjan, jossa monet vahvat paluusignaalit korostetaan
valkoisella.
• Valitse Matala, jos otat käyttöön vähimmän herkän asetuksen harmaalinjan. Vain vahvimmat tulokset
näkyvät valkoisina.
Värikaavion määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Luotain > Luotainasetus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Värikaavio > Sininen.
• Valitse Värikaavio > Valkoinen.
Luotainnäytön herkkyyden säätäminen
Voit määrittää luotaimen vastaanottimen herkkyyttä. Voit näyttää enemmän yksityiskohtia kasvattamalla
herkkyysasetusta. Jos näyttö on liian täynnä, vähennä herkkyyttä.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Valikko > Herkkyys.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Autom., jos annat karttaplotterin säätää herkkyyden automaattisesti.
• Lisää tai vähennä herkkyyttä manuaalisesti painamalla ylä- tai alanuolta.
5. Valitse Valmis.
1.
2.
3.
4.
Luotainnäytön kohinanpoiston säätäminen
Kohinan poisto -asetus näkyy vain, kun olet lisännyt tai vähentänyt herkkyysasetusta manuaalisesti (sivu 76).
Voit vähentää luotaimen heikkojen signaalien näkymistä suurentamalla kohinan poistoa.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Valikko > Kohinan poisto.
Paina ylä- tai alanuolta.
Taajuuksien valitseminen
Voit valita, mitkä taajuudet näkyvät luotainnäytössä, kun käytössä on kaksoistaajuuskaikuanturi. Voit näyttää
200 kHz:n luotainsignaalin tiedot, 50 kHz:n luotainsignaalin tiedot tai kummankin signaalit tuottamat tiedot
samanaikaisesti.
1.
2.
3.
4.
76
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Valikko > Taajuus.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse 200 kHz, jos haluat näyttää 200 kHz:n luotainsignaalin tiedot. Tämä on kätevää pääasiassa
matalilla sisävesillä.
• Valitse 50 kHz, jos haluat näyttää 50 kHz:n luotainsignaalin tiedot. Tämä on kätevää pääasiassa syvillä
vesillä.
• Valitsemalla Kaksois voit näyttää sekä 200 kHz- että 50 kHz -tiedot jaetussa näytössä.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Luotain
Syvyysskaalan säätäminen
Voit säätää näytön oikeassa reunassa näkyvää syvyysskaalaa.
Valitse aloitusnäytössä Luotain.
Valitse luotainnäkymä.
Valitse Valikko > Alue.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Autom., jos annat karttaplotterin säätää syvyysskaalan automaattisesti.
• Suurenna tai pienennä syvyysskaalaa manuaalisesti painamalla ylä- tai alanuolta.
5. Valitse Valmis.
HUOMAUTUS: voit säätää syvyysskaalaa manuaalisesti painamalla luotainnäytössä
-painiketta.
1.
2.
3.
4.
- tai
Luotaimen hälytykset
Matalan veden ja syvän hälytysten määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain.
2. Valitse Matala vesi > Käytössä, jos haluat hälytysäänimerkin kuuluvan, kun syvyys on pienempi kuin
asetettu arvo.
3. Anna syvyys, joka aktivoi matalan veden hälytyksen.
4. Valitse Valmis.
5. Valitse Syvä vesi > Käytössä, jos haluat hälytysäänimerkin kuuluvan, kun syvyys on suurempi kuin
asetettu arvo.
6. Anna syvyys, joka aktivoi syvän veden hälytyksen.
7. Valitse Valmis.
Veden lämpötilahälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun kaikuanturi havaitsee määritettyä lämpötilaa 2 °F (1,1 °C)
korkeamman tai matalamman lämpötilan.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Veden lämpö > Käytössä.
2. Anna veden lämpötila.
3. Valitse Valmis.
Kalahälytyksen määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen, joka ilmoittaa, kun karttaplotteri havaitsee määritettyjen kuvakkeiden mukaisen
vedenalaisen kohteen vedessä.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Hälytykset > Luotain > Kala.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse
, kun haluat hälytyksen kaiken kokoisista kaloista.
• Valitse
, kun haluat hälytyksen vain keskikokoisista ja suurista kaloista.
• Valitse
, kun haluat hälytyksen vain suurista kaloista.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
77
Luotain
Kaikuanturin määrittäminen
Köliasetuksen määrittäminen
Köliasetus kompensoi pintalukeman kölin syvyyden mukaan, jotta voit mitata syvyyden kölin pohjasta
kaikuanturin sijainnin sijasta. Antamalla positiivisen luvun voit määrittää kölin tasoituksen. Antamalla
negatiivisen luvun voit kompensoida suurta alusta, joka saattaa uida muutaman metrinkin syvyydessä.
1. Valitse toimenpide anturin sijaintipaikan perusteella:
• Jos anturi on sijoitettu vesilinjaan ➊, mittaa etäisyys anturin sijaintipaikasta veneen köliin. Anna tämä
arvo vaiheessa 3 positiivisena numerona.
• Jos anturi on sijoitettu kölin pohjaan ➋, mittaa etäisyys anturista vesilinjaan. Anna tämä arvo vaiheessa
3 negatiivisena numerona.
➊
➋
Köliasetus
2. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Köliasetus.
3. Anna vaiheessa 1 mitattu etäisyys. Varmista, että annat anturin sijaintipaikan perusteella positiivisen tai
negatiivisen numeron.
4. Valitse Valmis.
Veden lämpötilapoikkeaman määrittäminen
Veden lämpötilan mittaaminen edellyttää veden NMEA 0183 -lämpötilatunnistinta tai lämpötilan mittaavaa
kaikuanturia.
Lämpötilapoikkeama kompensoi lämpötilatunnistimen tuottaman lämpötilalukeman.
1. Mittaa veden lämpötila karttaplotteriin liitetyllä lämpötilatunnistimella tai lämpötilan mittaavalla
kaikuanturilla.
2. Mittaa veden lämpötila käyttäen toista, tarkaksi tiedettyä lämpötilatunnistinta tai lämpömittaria.
3. Vähennä vaiheessa 1 mitattu veden lämpötila-arvo lämpötilasta, jonka mittasit
vaiheessa 2.
Saatu arvo on lämpötilapoikkeama. Anna tämä arvo vaiheessa 5 positiivisena numerona, jos karttaplotteriin
liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista kylmemmäksi. Anna tämä arvo vaiheessa 5 negatiivisena
numerona, jos karttaplotteriin liitetty anturi mittaa veden lämpötilan todellista lämpimämmäksi.
4. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Oma vene > Lämpötilapoikkeama.
5. Anna vaiheessa 3 mitattu lämpötilapoikkeama.
6. Valitse Valmis.
78
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
Karttaplotterin ja VHF-radion toiminnot
Seuraavassa taulukossa näkyvät ominaisuudet ovat käytettävissä, kun liität karttaplotterin VHF-radioon
NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon kautta.
Toiminto
NMEA 0183
VHF -radio
Karttaplotteri voi siirtää GPS-sijaintisi
X
radioon. GPS-sijaintitiedot lähetetään
DSC-kutsuissa, jos radio tukee sitä.
Karttaplotteri voi vastaanottaa DSCX
hätäkutsuja ja sijaintitietoja radiosta
(sivu 80).
Karttaplotteri voi tarkkailla sijaintiraportteja X
lähettävien alusten sijaintia (sivu 81).
Karttaplotteria käyttäen voit määrittää
ja lähettää erillisen rutiinikutsun tietoja
Garmin VHF-radioon (sivu 83).
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun
radiolla, karttaplotteri näyttää mies yli
laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan
mies yli laidan -pisteeseen (sivu 80).
Kun aloitat mies yli laidan -hätäkutsun
karttaplotterista, radio näyttää Hätäkutsusivun mies yli laidan -hätäkutsun
aloittamiseksi (sivu 80).
NMEA 2000
VHF -radio
X
Garmin NMEA
0183 VHF
-radio
X
Garmin NMEA
2000 VHF
-radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
DSC:n käynnistäminen
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Muut alukset > DSC > Käytössä.
Tietoja DSC-luettelosta
DSC-luettelo on viimeisimpien DSC-kutsujen ja muiden DSC-yhteystietojen loki. DSC-luettelossa voi olla
enintään 100 merkintää. DSC-luettelossa näkyy viimeisin kutsu veneestä. Jos samasta veneestä tulee toinen
kutsu, se korvaa ensimmäisen kutsun luettelossa.
DSC-luettelon tarkasteleminen
Jos haluat nähdä DSC-luettelon, karttaplotterin on oltava liitettynä DSC-järjestelmää tukevaan VHF-radioon.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
79
DSC (Digital Selective Calling)
DSC-yhteyden lisääminen
Voit lisätä oman aluksesi omaan DSC-luetteloosi. Voit soittaa DSC-yhteyshenkilölle karttaplotterista (sivu 83).
1.
2.
3.
4.
5.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo> Lisää yhteys.
Anna aluksen MMSI-tunnus (Maritime Mobile Service Identity).
Valitse Valmis.
Anna aluksen nimi.
Valitse Valmis.
Tulevat hätäkutsut
Jos Garmin-karttaplotteri ja VHF-radio on liitetty NMEA 0183- tai NMEA 2000 -verkon kautta, karttaplotteri
hälyttää, kun VHF-radio vastaanottaa DSC-hätäkutsun. Jos hätäkutsun mukana lähetettiin sijaintitietoja, myös
ne ovat käytettävissä ja ne tallennetaan kutsun kanssa.
-symboli osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun
lähetysaikana.
DSC-hätäkutsuraportin näyttäminen
Katso kohtaa Sijaintiraportin näyttäminen (sivu 81).
Soittaminen hätäkutsun lähettäneelle alukselle
Katso kohtaa Erillinen rutiinikutsu (sivu 83).
Navigointi hätäkutsun lähettäneen aluksen luo
-symboli osoittaa hätäkutsun DSC-luettelossa ja merkitsee aluksen sijainnin merikartassa DSC-hätäkutsun
lähetysaikana.
Katso kohtaa Navigointi jäljitettyyn alukseen (sivu 81).
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen sijainnista
Katso kohtaa Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen sijainnista (sivu 81).
DSC-kutsuraportin tietojen muokkaaminen
Katso kohtaa Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen (sivu 81).
DSC-kutsuraportin poistaminen
Katso kohtaa Sijaintiraportin poistaminen (sivu 81).
Mies yli laidan -hätäkutsut VHF-radiosta
Kun Garmin-karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon ja aloitat radiosta mies yli
laidan -DSC-hätäkutsun, Garmin-karttaplotteri näyttää mies yli laidan -näytön ja kehottaa navigoimaan mies
yli laidan -pisteeseen. Jos käytössä on verkkoon liitetty Garmin-automaattiohjausjärjestelmä, karttaplotteri
kehottaa aloittamaan Williamsonin käännöksen mies yli laidan -pisteeseen.
Jos peruutat mies yli laidan -hätäkutsun radiolla, kehote aktivoida navigointi mies yli laidan -sijaintiin poistuu
näytöstä.
Mies yli laidan -hätäkutsut karttaplotterista
Kun Garmin-karttaplotteri on liitetty Garmin NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon ja aktivoit navigoinnin
mies yli laidan -sijaintiin, radio näyttää Hätäkutsu-sivun mies yli laidan -hätäkutsun aloittamiseksi.
Lähetä hätäkutsu painamalla radion DISTRESS-painiketta vähintään kolme sekuntia.
Tietoja hätäkutsujen soittamisesta radiolla on Garmin VHF -radion käyttöoppaassa. Voit merkitä MOBsijainnin ja navigoida siihen (sivu 27).
80
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
Sijainnin seuranta
Kun liität Garmin-karttaplotterin VHF-radioon NMEA 0183 -verkon kautta, voit seurata sijaintiraportteja
lähettäviä aluksia. Tämä ominaisuus on käytettävissä myös NMEA 2000 -verkossa, kunhan alus lähettää
oikeita PGN-tietoja (PGN 129808, DSC Call Information).
Kaikki vastaanotetut sijaintiraportit kirjataan DSC-luetteloon (sivu 79).
Sijaintiraportin näyttäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse
tai
, kun haluat siirtyä sijaintiraportin tietojen ja merikartan merkintäkohdan
välillä.
Soittaminen jäljitettyyn alukseen
Katso kohtaa Erillinen rutiinikutsu (sivu 83).
Navigointi jäljitettyyn alukseen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Navigoi.
4. Valitse Siirry tai Reitti (sivu 25).
Reittipisteen luominen hätäkutsun lähettäneen aluksen sijainnista
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Luo reittipiste.
Sijaintiraportin tietojen muokkaaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Muokkaa.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Nimi. Anna aluksen nimi. Valitse Valmis.
• Valitse Symboli. Valitse uusi symboli. Valitse Valmis.
• Valitse Kommentti. Kirjoita kommentti. Valitse Valmis.
• Valitse Polku > Näytä, jos haluat näyttää aluksen polun, mikäli radiosi jäljittää aluksen sijaintia.
• Valitse Polkuviiva. Valitse polun viivan väri.
Sijaintiraporttikutsun poistaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse sijaintiraporttikutsu.
3. Valitse Tyhjennä raportti.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
81
DSC (Digital Selective Calling)
Alusten polut merikartassa
Voit näyttää kaikkien jäljitettyjen alusten polut merikartassa, kalastuskartassa ja Mariner’s Eye 3D
-näkymässä. Jäljitetyn aluksen kukin ilmoitettu sijainti näkyy oletuksena mustana pisteenä ➊, ja sininen
lippusymboli ➋ näyttää aluksen viimeisimmän ilmoitetun sijainnin. Lisäksi aluksen polku näkyy kartassa
mustana viivana ➌.
Ota käyttöön DSC-polut-asetus, jos haluat nähdä jäljitettyjen alusten polut (sivu 82).
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
➋
➊
➌
Aluksen polku merikartassa
Kaikkien jäljitettyjen alusten polun kestoajan määrittäminen ja näyttäminen
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse Valikko > Muut alukset > DSC-reitit.
Valitse tuntimäärä, jonka ajan haluat jäljitettyjen alusten jäljen näkyvän kartassa tai 3D-karttanäkymässä.
Esimerkki: jos valitset 4 tuntia, kaikki alle neljä tuntia vanhat jäljet näkyvät kaikista jäljitetyistä aluksista.
Jäljitetyn aluksen polkuviivan näyttäminen
Voit näyttää tietyn jäljitetyn aluksen polkuviivan.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1.
2.
3.
4.
5.
82
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse Valikko > Muut alukset > DSC-luettelo.
Valitse alus.
Valitse Muokkaa > Polku > Näytä.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
DSC (Digital Selective Calling)
Polkuviivan ulkoasun muuttaminen
Voit muuttaa tietyn jäljitetyn aluksen polkuviivan ulkoasun.
Huomautus: Mariner’s Eye 3D -kartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia.
Kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart g2 Vision -SD-korttia tai BlueChart g2 -SD-korttia tai jos
laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta, Kalastuskartta, Perspective 3D tai Mariner’s Eye 3D.
Valitse Valikko > Muut alukset > DSC-luettelo.
Valitse alus.
Valitse Katso > Muokkaa > Polkuviiva.
Valitse polun viivan väri.
Erilliset rutiinikutsut
Kun liität Garmin-karttaplotterin Garmin VHF NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon, voit aloittaa erillisen
rutiinikutsun karttaplotterin käyttöliittymässä. Kun määrität erillisen rutiinikutsun karttaplotterissa, voit valita
käytettävän DSC-kanavan (sivu 83). Radio lähettää tämän pyynnön kutsussa.
DSC-kanavan valitseminen
Huomautus: DSC-kanavana voi käyttää ainoastaan kaikilla taajuuskaistoilla käytettävissä olevia kanavia:
6, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 tai 77. Oletuskanava on 72. Jos valitset jonkin toisen kanavan,
karttaplotteri käyttää sitä kutsuihin, kunnes valitset kutsua varten jonkin toisen kanavan.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
Valitse Soita radion kautta > Kanava.
Valitse kanava.
Erillinen rutiinikutsu
Huomautus: kun kutsu tehdään karttaplotterista, mutta radiolla ei ole ohjelmoitua MMSI-numeroa, radio
ei ota kutsutietoja vastaan.
1. Valitse aloitusnäytössä Tiedot > Muut alukset > DSC-luettelo.
2. Valitse alus tai asema, jota kutsutaan.
3. Valitse Soita radion kautta > Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
4. Valitse Garmin VHF -radiossa Soita.
Erillinen rutiinikutsu AIS-kohteelle
Kun liität Garmin-karttaplotterin Garmin VHF NMEA 2000 -yhteensopivaan radioon, voit aloittaa erillisen
rutiinikutsun AIS-kohteeseen karttaplotterin käyttöliittymässä. Ennen kutsun aloittamista voit valita DSCkanavaksi muun kuin oletuksena käytettävän kanavan 72 (sivu 83).
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse kartta- tai 3D-karttanäkymä.
Kosketa AIS-kohdetta .
Valitse AIS-alus > Soita radion kautta > Lähetä.
Karttaplotteri lähettää kutsutiedot radioon.
5. Valitse Garmin VHF -radiossa Soita.
1.
2.
3.
4.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
83
Liite
Liite
Tekniset tiedot
Fyysiset tiedot
Tekniset tiedot
Koko
Paino
Näyttö
Kotelo
Mittatiedot
L × K × S: 8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 tuumaa (226 × 142 × 80 mm)
2,48 paunaa (1,125 kg)
L × K: 6 × 3 19/32 tuumaa (152 × 91 mm)
Täysin koteloitu, kestävä muovin ja alumiinin seos, vesitiivis IEC 60529 IPX-7 -standardin
mukaan.
Lämpötila- alue 5–131 °F (-15–55 °C)
Kompassin
32,0 tuumaa (813 mm)
turvaväli
GPS-suorituskyky
Tekniset tiedot Parametri
Vastaanotin
Hakuaika
Lämmin
Päivitystahti
Tarkkuus
Nopeus
Mittatiedot
Herkkä, 12 rinnakkaiskanavaa, WAAS-yhteensopiva vastaanotin
Noin 1 s (Laite samassa paikassa tai lähellä paikkaa, jossa satelliitit on
äskettäin haettu.)
Kylmä
Noin 38 s (Laitetta on siirretty vähintään 500 mailia [800 km] virran
katkaisemisen jälkeen.)
Uudelleenhakuaika < 1 s
1/s, jatkuva
GPS
<33 jalkaa (10 m) 95 % tyypillinen
DGPS
10-16 jalkaa (3-5 m) 95 % tyypillinen (WAAS/EGNOS-tarkkuus)
0,05 m/s tasainen tila
Virta
Tekniset tiedot
Lähde
Käyttö
Mittatiedot
10–32 Vdc
Enintään 8,56 W, 13,8
Vdc
Sulake
3A
NMEA 2000 LEN -numero (Load Equivalency 2
Number)
NMEA 2000 -virrankulutus
Enintään 100 mA
Kosketusnäytön kalibroiminen
GPSMAP 700 -sarjan karttaplotterin kosketusnäyttö ei tavallisesti edellytä kalibrointia. Jos painikkeet eivät
kuitenkaan näytä toimivan oikein, kalibroi näyttö seuraavasti.
1. Kun virta on katkaistu karttaplotterista, paina -painiketta.
Varoitusnäyttö avautuu.
2. Kosketa näytön mustaa osaa noin 15 sekuntia, kunnes kalibrointinäyttö avautuu.
3. Seuraa näytön ohjeita, kunnes näyttöön tulee ilmoitus Kalibrointi valmis.
4. Kosketa OK -painiketta.
84
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Liite
Kuvaotokset
Karttaplotterin näytöstä otettu kuvaotos tallentuu muistiin .BMP-bittikarttatiedostona, jonka voi siirtää
tietokoneeseen.
Kuvaotokset
1.
2.
3.
4.
Aseta muistikortti karttaplotterin etupuolella olevaan SD-korttipaikkaan.
Valitse Määritä > Järjestelmä > Hälytys/Näyttö > Kuvaotos > Käytössä.
Siirry näyttöön, jonka kuvan haluat siepata.
Paina HOME-painiketta vähintään kuusi sekuntia.
Kuvaotos otettu -valintaikkuna avautuu.
5. Valitse OK.
Kuvaotosten kopiointi tietokoneeseen
1. Poista muistikortti karttaplotterista ja aseta se tietokoneen SD-kortinlukijaan.
2. Avaa Resurssienhallinnassa muistikortin Garmin\scrn-kansio.
3. Kopioi .BMP-tiedosto kortilta ja liitä se haluamaasi kansioon tietokoneessa.
GPS-satelliittien sijaintien tarkasteleminen
Voit tarkastella taivaalla olevien GPS-satelliittien suhteellista sijaintia.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > GPS > Taivasnäkymä.
WAAS/EGNOS-ominaisuuden käyttäminen
WAAS (Pohjois-Amerikassa) tai EGNOS (Euroopassa) tarjoaa tavallista tarkempia GPS-sijaintitietoja.
Käytettäessä WAAS- tai EGNOS-ominaisuutta satelliittihaku kuitenkin kestää tavallista kauemmin.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > WAAS/EGNOS > Käytössä.
Järjestelmätiedot
Järjestelmätietojen tarkasteleminen
Katso kohtaa Järjestelmätietojen tarkasteleminen (sivu 3).
Tapahtumalokin tarkasteleminen
Tapahtumalokissa näkyy järjestelmän tapahtumien luettelo.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot > Tapahtumaloki.
Järjestelmätietojen tallennus muistikortille
Voit tallentaa järjestelmätiedot muistikortille mahdollista vianmääritystä varten. Garminin tuotetuen edustaja
voi pyytää saada nämä tiedot verkon tietojen lataamiseksi.
1. Aseta muistikortti karttaplotterissa olevaan SD-korttipaikkaan.
2. Valitse Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot > Garmin-laitteet > Tallenna kortille.
3. Irrota muistikortti.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
85
Liite
Karttaplotterin alkuperäisten tehdasasetusten palauttaminen
Huomautus: tämä toiminto poistaa kaikki antamasi tiedot.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Järjestelmätiedot > Tehdasasetukset.
2. Valitse Kyllä.
NMEA 0183 ja NMEA 2000
GPSMAP 700 -sarjan karttaplotteri hyväksyy tietoja sekä NMEA 0183 -yhteensopivista laitteista että joistakin
NMEA 2000 -laitteista, jotka on liitetty veneen NMEA 2000 -verkkoon.
NMEA 0183
GPSMAP 700 -sarjan karttaplotterien mukana toimitettu NMEA 0183 -datakaapeli tukee NMEA 0183
-standardia, jolla voidaan liittää useita NMEA 0183 -yhteensopivia laitteita, kuten VHF-radioita, NMEAvälineitä, automaattiohjauksia, tuuliantureita ja suuntatunnistimia.
Lisätietoja GPSMAP 700 -sarjan karttaplotterin liittämisestä valinnaisiin NMEA 0183 -yhteensopiviin
laitteisiin on kohdassa GPSMAP 700 -sarjan laitteiden asennusohjeet.
Hyväksytyt NMEA 0183 -määritykset
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG,
GPWPL, GPXTE ja Garminin määritykset PGRME, PGRMM ja PGRMZ.
Lisäksi karttaplotteri tukee WPL- ja DSC-määritystä sekä luotaimen NMEA 0183 -syöttöä ja DPT- (syvyys)
tai DBT-, MTW (veden lämpötila)- ja VHW (veden lämpötila, nopeus ja suunta) -määrityksiä.
NMEA 0183 -lähetyslauseiden määrittäminen
Voit määrittää, kuinka karttaplotteri tunnistaa NMEA 0183 -lähetyslauseet.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus.
Valitse asetus: Reitti, Järjestelmä, Garmin tai Kaikuluotain.
Valitse vähintään yksi NMEA 0183 -lähetyslause.
Voit määrittää lisäasetuksia toistamalla vaiheet 2 ja 3.
Tietoliikennemuodon määrittäminen kullekin NMEA 0183 -portille
Voit valita kullekin portille käytettävän liitäntämuodon, kun karttaplotteri liitetään ulkoisiin NMEA-laitteisiin,
tietokoneeseen tai muihin Garmin-laitteisiin.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Sarjaportti 1.
• Valitse Sarjaportti 2.
3. Valitse portin liitäntämuoto:
• tiedonsiirto tukee Garminin tietojen syöttämistä ja tuottamista Garmin-ohjelmistojen käyttöä varten.
• NMEA Std. tukee NMEA 0183 -vakio- ja DSC-tietojen lähetystä tai vastaanottoa ja NMEAluotaintietojen vastaanottoa DPT-, MTW- ja VHW-lauseille.
• NMEA High Speed tukee useimpien AIS-vastaanotinten 0183-vakiotietojen lähettämistä ja
vastaanottamista.
NMEA 0183 -lähetyksen desimaalitarkkuuden asettaminen
Voit säätää NMEA-lähetyksen desimaalien määrää.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > NMEA- tarkkuus.
2. Valitse 2 numeroa, 3 numeroa tai 4 numeroa.
86
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Liite
Reittipistetunnusten määrittäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Reittipiste.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitsemalla Nimet voit lähettää reittipisteiden nimiä NMEA 0183 -verkossa navigoinnin aikana.
• Valitsemalla Numerot voit lähettää reittipisteiden numeroita navigoinnin aikana. Tämä vaihtoehto
saattaa ratkaista yhteensopivuusongelman vanhempien NMEA 0183 -automaattiohjauslaitteiden kanssa.
NMEA 0183 -diagnostiikkatietojen tarkasteleminen
NMEA 0183 -diagnostiikkanäyttö on vianmääritystyökalu, jolla asentajat voivat varmistaa, että NMEA 0183
-tiedot lähetetään järjestelmässä oikein.
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 0183 -asetus > Diagnostiikka.
NMEA 2000
GPSMAP 700 -sarjan karttaplottereilla on NMEA 2000 -sertifiointi, ja ne vastaanottavat tietoja veneeseen
asennetusta NMEA 2000 -verkosta. Voit tarkastella tietoja, kuten syvyys, nopeus, veden lämpötila, tuulen
nopeus ja suunta. Lisäksi toiminto näyttää moottorin tiedot.
Voit myös nimetä moottorit ja säiliöt, jotta tunnistat niiden sijainnin veneessä helpommin.
Lisätietoja GPSMAP 700 -sarjan karttaplotterien liittämisestä valmiiseen NMEA 2000 -verkkoon sekä
tuetuista NMEA 2000 PGN -luvuista on GPSMAP 700 -sarjan asennusohjeissa.
NMEA 2000 -verkkolaiteluettelon näyttäminen
Voit tarkastella NMEA 2000 -verkkoon liitettyjä laitteita.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laiteluettelo.
2. Valitse käsittelyn kohteeksi haluamasi laite.
Moottorien merkitseminen numeroilla
Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laitteiden tunnukset > Vaihda
moottorien tunn. > Käytä numeroita.
Moottorien merkitseminen nimillä
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laitteiden tunnukset > Vaihda
moottorien tunn. > Valitse nimet.
2. Valitse nimettävä moottori.
3. Valitse moottorin sijainti: Paapuuri (P), Keskikohta (K), Tyyrpuuri (S), Keula (F) tai Perä (A).
4. Valitse moottorin merkintä.
Säiliöiden merkitseminen numeroilla
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laitteiden tunnukset > Vaihda
säiliötunnus.
2. Valitse merkittävän säiliön tyyppi.
3. Valitse Käytä numeroita.
Säiliöiden merkitseminen nimillä
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > NMEA 2000 -asetus > Laitteiden tunnukset > Vaihda
säiliötunnus.
2. Valitse merkittävän säiliön tyyppi.
3. Valitse Valitse nimet.
4. Valitse säiliö.
5. Valitse säiliön sijainti: Paapuuri (P), Keskikohta (K), Tyyrpuuri (S), Keula (F) tai Perä (A).
6. Valitse säiliön merkintä.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
87
Liite
Halutun tietolähteen valinta
Jos käytettävissä on useita tietolähteitä, voit valita niistä haluamasi.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > Halutut lähteet.
2. Valitse tietolähde.
NMEA 0183 -tietojen lähettäminen NMEA 2000 -verkossa
Voit käynnistää, määrittää tai poistaa käytöstä lähtösilloituksen. Lähtösilloitus merkitsee sitä, kun karttaplotteri
muuntaa jostakin lähteestä vastaanottamansa NMEA 0183 -tiedot NMEA 2000 -tiedoiksi ja lähettää ne NMEA
2000 -väylän kautta.
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Yhteydet > Lähtösilloitus.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Käytössä, jos haluat ottaa käyttöön lähtösilloituksen karttaplotterista.
• Valitse Autom., jos haluat antaa NMEA 2000 -verkon karttaplotterien neuvotella keskenään, mikä
niistä tekee tämän toiminnon. Vain yksi NMEA 2000 -verkossa olevista karttaplottereista voi kerrallaan
silloittaa NMEA 0183 -tiedot NMEA 2000 -väylän kautta.
•
•
Kaikilla GPSMAP 700 -sarjan laitteilla on NMEA 2000 -sertifiointi.
88
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Liite
Laitteen rekisteröiminen
Saat laajempia tukipalveluja rekisteröimällä tuotteen jo tänään:
• Siirry osoitteeseen http://my.garmin.com.
• Säilytä alkuperäinen kuitti tai sen kopio turvallisessa paikassa.
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta:
• Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA): (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd.:n puhelin: 0808 2380000.
• Eurooppa: osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla
Contact Support
Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Garmin vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten ja muiden
määräysten mukainen. Katso koko vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitteesta www.garmin.com/compliance.
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ KARTTAPLOTTERIA HYVÄKSYT SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt (Garmin) myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen
kiinteään ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä.
Ohjelmiston nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien osapuolten
toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja
Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy,
että ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy
Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei
pura, muuta, käännä takaisin tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo
sen perusteella johdannaisteoksia. Käyttäjä myöntyy siihen, että ei vie tai jälleenvie ohjelmistoa mihinkään
maahan Yhdysvaltojen vienninvalvontalakien vastaisesti.
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
89
Hakemisto
Hakemisto
A
aaltovälke 63, 65
aika
alue 47
muoto 47
näyttö 47
AIS
tähtääminen 12, 83
tutka 59
uhat 15, 58
ajastettu lähetys 57
aktiiviset jäljet
jäljen seuraaminen 31
poistaminen 31
tallentaminen 31
akun jännitehälytys 51
alkuasetukset 2
aloitusnäyttö 3
aluerenkaat 15, 68
alusten polut
kesto 82
näyttäminen 82
ulkoasu 83
animoidut virtaukset, vuorovesi 8, 21
ankkurihälytys 51
antenni
kiertonopeus 68
koko 68
liitin 1
asetukset
aaltovälke 64
aika 47
aikamuoto 47
aikavyöhyke 47
AIS 13
alue 77
aluerenkaat 15, 68
ankkurin laahaus 51
antennin koko 68
a-scope 75
automaattinen käynnistys 44
Automaattinen opastus 46
DSC 79
etäisyyden yksiköt 48
GPS 85
GPS-tarkkuus 52
halutut lähteet 88
hälytin 45
harmaalinja 76
herkkyys 63, 76
jäljen väri 31
järjestelmän yksiköt 48
järjestelmätiedot 85
käännössiirto 45
kaikukeila 19
kaikunopeus 74
kalahälytys 77
90
kalakuvakkeet 19, 75
kalibroi nopeus veteen 50
karttadatum 47
karttarajat 11
kello 51
kesäaika 47
keulaviiva 9, 68
kiertonopeus 68
köliasetus 78
kompassinauha-tietopalkki 24,
49, 67
korkeuden yksiköt 48
kuvaotos 85
lähetyslauseet 86
lähtösilloitus 88
laitteen jännite 51
lämpötilan poikkeama 78
lämpötilan yksiköt 48
look-ahd spd 68
maailmankartta 9
matala vesi 77
merimerkin koko 10
merimerkin tyyppi 10
navigointiviivat 68
näytä VRM/EBL 59
näyttäminen 18
näyttöalue 14, 59
NMEA 0183 -asetus 86
NMEA 2000 -asetus 87
NMEA 2000 -laiteluettelo 87
nopeuslähteet 45
nopeusyksiköt 48
paineyksiköt 48
palvelupisteet 11
peittonumerot 75
pintakohina 75
POI:t maalla 11
polttoainekapasiteetti 51
polttoainetta yhteensä 52
porttityypit 86
projis. suunta 14, 59
rantaviivan etäisyys 46
reittimerkinnät 45
renkaat 68
ruusut 11
saapuminen 51
sateen välke 65
signaalin esto vyöhykkeellä 68
sijainnin tarkkuus 86
sijaintimuoto 47
simulaattori 44
suunta 47
suuntapoikkeama 51
suuntaus 8, 67
symbolit 10
syvä vesi 77
syvyys 10
syvyysviiva 75
syvyysyksiköt 48
taajuus 76
tallennustila 32
taustavalo 2
tiedot 14, 59
tietopalkit 48
tilavuusyksiköt 48
törmäyshälytys 14, 58
turvakorkeus 46
turvasyvyys 18, 46
turvavarjostus 10
tyyli 17
vaaran värit 17
väli 32
valmiusaika 57
valokuvapisteet 11
valokuvat 19
valosektorit 11
värikaavio 67, 76
väritila 2
väylän leveys 16
veden lämpö 77
veneen keula 69
vuorovedet/virtaukset 19
yksityiskohdat 8
ylikuuluminen 66
zoomaaminen 71
asteikkomaksimi 38
asteikkominimi 38
Automaattinen opastus
BlueChart g2 Vision 21
navigointi 5
rantaviivan etäisyys 46
viiva 46
automaattinen pohjoinen 47
automaattiohjaus 32
avomeritila 56
B
BlueChart g2 Vision
Fish Eye 3D 18
ilmakuvat 11
karttamerkit 5
Mariner’s Eye 3D 17
muistikortit 16
POI:t 21
D
digital selective calling
kanavat 83
käynnistäminen 79
yhteystiedot 80
DSC 79
E
EBL
mittaaminen 59
näyttäminen 59
EGNOS 85
etupaneeli 1
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
F
Fish Eye 3D
jäljet 19
kaikukeila 19
kohdetiedot 6
tietopalkit 48
vedenalaiset kohteet 19
FTC 63, 65
G
Garminin tuotetuki 89
GPS
signaalit 2
suorituskyky 84
tarkkuushälytys 52
GPS-suorituskyky 84
H
haluttu tietolähde 88
hälytykset
ankkurin laahaus 51
GPS-tarkkuus 52
järjestelmä 51
kala 77
kello 51
laitteen jännite 51
luotain 77
matala vesi 77
navigointi 51
polttoainetta yhteensä 52
saapuminen 51
suuntapoikkeama 51
syvä vesi 77
törmäys 12, 14, 58
veden lämpötila 77
hälytysalue 57
hätäkutsut 80
herkkyys
luotain 76
oletusasetus 63
sivukeilat 64
suuret kohteet 64
tutka 63
tutkan tyyppi 63
I
IALA-symbolit 11
ilmakuvat 16, 20
ilmanpainemittari 43
J
jaettu taajuusnäyttö 72
jaettu zoomaus 72
jäljet
aktiivinen 31
kopiointi 53
luettelo 31
Minne? 25
muokkaaminen 31
muokkaaminen/poistaminen 19
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
navigoiminen 35
näyttäminen 30
päällekkäistutkassa 69
poistaminen 31
tallentaminen 31, 32
tallentaminen reitiksi 31
väri 6, 31
jälkien väri 6, 31
jälkiloki
muisti 32
väli 32
järjestelmätiedot 85
K
kaikunopeus, luotain 74
kalahälytys 77
kalakuvakkeet 19, 75
kalastuskartta
AIS 15
kartan suunta 8
keulaviiva 9
kohdetiedot 6
maailmankartta 9
merimerkit 10, 19
navigointi 5
ruusut 11
satelliittikuvat 9, 19
tietopalkit 48
vieritys 5
virtaukset 8
vuorovesiasemat 7
zoomauskohta 8
kartan vaihtaminen 4
kartat
kalastus 16
navigointi 4
symbolit 5, 10
tiedot 11
karttamerkit 5
karttatietojen kohdistus 62
Katso 6
käyttäjätietojen poistaminen 28, 30,
31, 32
kellohälytys 51
keulaviiva 9, 68
kielet 2, 45
kiertäminen, 3D-näkymä 15
kohdetiedot 6
kohdistus 43
kohinan poisto, luotain 76
kohinan poisto, tutka 63
koko näytön näkymä 71
köliasetus 78
kompassi 41
kompassinauha-tietopalkki 24, 49,
67
kompassiruusut 11
koordinaattijärjestelmät 47
kosketusnäyttö 84
L
lähtösilloitus 88
laitteen tunnusnumero 3
lämpöloki 73
laske etäisyys 6
liiketiedot-tila 55
lisää käännös 28
luo reittipiste 6, 27, 60, 74, 81
luotain
a-scope 75
hälytykset 77
harmaalinja 76
herkkyys 76
kaikunopeus 74
keila 19
näkymät 71
peittonumerot 75
pintakohina 75
syvyysskaala 77
syvyysviiva 75
taajuudet 76
ulkoasu 74
värikaavio 76
vedenalaiset kohteet 75
luovikulmamittari 42
M
määränpäät 25
merikartta 25
Minne? 25
navigointi kohteeseen 33
valitseminen 25
määritykset, karttaplotteri 44
määrityspainike 3
magneettinen ohjaussuunta 8, 43, 67
magneettinen vaihtelu 47
Mariner’s Eye 3D
AIS 15
aluerenkaat 15
kohdetiedot 6
satelliittikuvat 17
tietopalkit 48
turvasyvyys 18
vaaran värit 17
väylän leveys 16
matalanveden hälytys 77
matkamittarit 40
merikartta
AIS 15
alusten polut 82
ilmakuvat 20
keulaviiva 9
kohdetiedot 6
maailmankartta 9
merimerkkisymbolit 10
POI:t maalla 11
ruusut 11
satelliittikuvat 9
suuntaus 8
syvyyden varjostus 10
91
Hakemisto
tietopalkit 48
vaarallinen syvyys 10
valokuvapisteet 11
valosektorit 11
veneilypalvelupisteet 11
vieritys 5
zoomaaminen 4
zoomauskohta 8
merimerkit
määrittäminen 10
valitseminen 8
mies yli laidan
luominen navigointinäytöstä 27
luominen päävalikosta 3
poistaminen 28
VHF-radiosta 80
Minne? 33
mittarit
analoginen 39
digitaalinen 39
maksimiarvot 39
matka 40
moottori 38
rajoitukset 39
tilahälytykset 39
tyyppi 39
mittayksiköt 48
MOB 80
poistaminen 28
moottorien ja säiliöiden
merkitseminen 87
moottorien ja säiliöiden
nimeäminen 87
moottorin mittarit 38
määrittäminen 38
näyttöjen selaaminen 38
tilahälytykset 39
moottorit
merkitseminen 87
muistikortit 2
BlueChart g2 Vision 16
muistikortti 2, 53
muut alukset
AIS 50, 58
polut 50, 59, 82
projisoitu kulkusuunta 59
N
Navigoi 6
navigoinnin liitekartta
kartta 49
tutka 67
yhdistelmänäyttö 23
navigointihälytykset 51
navigointiviiva 16
navigointiviivat 68
nimellismaksimi 38
nimellisminimi 38
NMEA 0183 86
NMEA 2000 87
92
NMEA 2000 -liitäntä 1
NOAA-symbolit 11
nollaaminen 86
nopeussuodatin 50
nopeustiedot 45
nopeustunnistin 42, 45, 50, 74
O
ohjelmistoversio 3
Opastus 26, 33
P
päällekkäistutka 61
jäljet 69
lähentäminen ja loitontaminen 62
painikkeet
alue 15
päivävärit 2
peittonumerot 48
perinteinen, 3D-maastotyyli 17
Perspective 3D
AIS 15
aluerenkaat 15
kohdetiedot 6
tietopalkit 48
väylän leveys 16
peruskarttaversio 3
pohjoisgrid 47
pohjoissuunta 8, 43, 67
POI-tiedot 11, 16, 21
POI:t maalla 11
polttoainekapasiteetti 51
polttoainemittarit
määrittäminen 38, 40
polttoaineen synkronoiminen 40
tarkasteleminen 40
tilahälytykset 39
polttoainetta yhteensä 52
polttoainetta yhteensä -hälytys 52
projisoitu kulkusuunta 14
projisoitu reitti 13
R
rantaviivan etäisyys 46
reitit
käännökset 28, 29, 45
kopiointi 53
luettelon näyttäminen 29
luominen 28, 29
Minne? 25
muokkaaminen 29
navigoiminen 28, 34, 60
navigointi eteenpäin 35, 61
navigointi reitin mukaan 35, 61
navigointi taaksepäin 35, 61
nykyinen sijainti 28
poistaminen 30
reittipisteen ohittaminen 30
reittipisteet 29
tunnuksen tyyppi 45
tutka 60
Reitti 26, 28, 33
reittipisteen näyttö 6
reittipisteen tunnus 87
reittipisteet
jäljitettävä alus 81
kopiointi 53
luettelo 27
luominen 6, 26, 60, 74
luotain 74
mies yli laidan 27
Minne? 25
muokkaaminen 27
navigointi kohteeseen 34
näyttäminen 60
nykyinen sijainti 26
päällekkäistutka,
merkitseminen 69
piilottaminen 60
poistaminen 28
reittipisteen ohittaminen 30
siirtäminen 27
tunnuksen tyyppi 69
tutka 60
rekisteröinti 89
ruusut 11
S
saapumishälytys 51
säiliöt, merkitseminen 87
Satama-tila 56
sateen välke 62, 63, 65
satelliittikuvat 16, 17, 19
satelliittisignaalit 2
SD-korttipaikka 1, 2
secure digital (SD) -kortti 2
Sentry-tila
ajastettu lähetys 57
hälytysalue 57
signaalin esto vyöhykkeellä 68
Siirry 26, 33
siirtymä
köli 78
veden lämpötila 78
veneen keula 69
sijainnin seuranta 81
sijaintimuoto 47
sijaintitarkkuus 86
simulointitila 44
sivukeilakaikujen häiriöt 64
suhteellinen tuuli 41
suunnat 26, 28
suunta 42, 43, 67
suuntapoikkeamahälytys 51
suuntaus
kartta 8
kompassinäyttö 43
tutkanäyttö 67
suuntaviittaus 47
suurten kohteiden häiriöt 64
symbolit 5, 10
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
Hakemisto
syvänveden hälytys 77
syvyyden varjostus 10
syvyysloki 73
syvyysluotaukset 10
T
taivasnäkymä 85
takapaneeli 1
tapahtumaloki 68
taustavalo 2
taustavalotunnistin 1
tehdasasetukset 2, 86
tekniset tiedot 84
tiedonsiirto 52, 53, 86
tiedot
kopiointi 52
varmuuskopio 53
tiedot taivaankappaleista 38
Tietoja-painike 3
tietojen hallinta 52
tietojen varmuuskopioiminen 53
tietokentät
kartta 49
tutka 67
yhdistelmänäyttö 23
todellinen pohjoinen 47
törmäyshälytys 12, 14, 58
tosituuli 41
tunnusnumero 3
tuotetuki 89
tuotteen rekisteröiminen 89
turva-alue törmäyshälytykselle 14,
58
turvakorkeus 46
turvasyvyys 18, 46
tutka
AIS 59
ajastettu lähetys 57
alue 54, 62
aluerenkaat 68
antennin kiertonopeus 68
antennin koko 68
avomeritila 56
fast time constant 65
herkkyys 63
katselukulma 68
keulaviiva 68
kohinan poisto 63
lähettäminen 54
liiketiedot-tila 55
navigointiviivat 68
näytön optimointi 62
näyttötilat 55
Satama-tila 56
Sentry-tila 57
signaalin esto vyöhykkeellä 68
suuntaus 67
tyypit 55, 63
välke 63
värikaavio 67
GPSMAP 700 -sarjan käyttöopas
veneen keulan poikkeamaarvo 69
zoomausmittakaava 54
tutkalähetys 54
tuulen nopeuslähde 42
tuuli
suhteellinen 41
tosi 41
V
vaarallinen syvyys 10
vaaran värit 17
välke
aallot 63, 64, 65
FTC 63, 65
oletusasetukset 63
sade 63, 65
tutkan tyyppi 63
ylikuuluminen 63
valokuvapisteet 11
valokuvat 20
valosektorit 11
värikaavio
luotain 76
tutka 67
väritila 2
varjostettu korkokartta 9
väylän leveys 16
vedenalaiset kohteet 19, 75
veden lämpötilahälytys 77
veden lämpötilapoikkeama 78
veneen keulan poikkeama-arvo 69
venepalvelut 11, 25, 33
vesi
nopeus 50
VHF-radio
AIS-kohteen kutsuminen 83
DSC-kanava 83
erilliset rutiinikutsut 83
hätäkutsut 80
vieritys
3D-näkymät 15
kartat 5
virta-/dataliitäntä 1
virtapainike i, 1
virtausasemat
ilmaisimet 8, 21
lähistöllä 37
raportit 37
virtausasemat, määrittäminen 8
VRM
mittaaminen 59
näyttäminen 59
säätäminen 59
vuorovesiasemat
ilmaisimet 8, 21
lähistöllä 36
vuorovesiasemat, määrittäminen 8
W
WAAS/EGNOS 85
Y
yhdistelmät
mukauttaminen 22
valitseminen 22
yhdistelmä, valokuvakartta 20
yhteystiedot 89
ylikuuluminen 63, 66
yövärit 2
Z
zoomaaminen 4, 15, 71
zoomausmittakaava 4, 54
93
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset
(karttatietoja lukuun ottamatta) Garminin sivustosta osoitteessa www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan
www.garmin.com
Lokakuu 2011
Osanumero 190-01155-37 Rev. D
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising