Garmin | GPSMAP 720 | Garmin GPSMAP 720 Täydennysosa

Garmin GPSMAP 720 Täydennysosa
GPSMAP 700 -sarjan
®
sää- ja XM Satellite Radio
-lisäosa
®
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeuslakien mukaisesti tätä opasta ei saa kopioida kokonaan tai osittain ilman Garminin kirjallista lupaa. Garmin
pidättää oikeuden muuttaa tai parannella tuotteitaan sekä tehdä muutoksia tämän oppaan sisältöön ilman velvollisuutta ilmoittaa muutoksista tai
parannuksista muille henkilöille tai organisaatioille. Osoitteessa www.garmin.com on uusimmat päivitykset ja lisätietoja tämän tuotteen käyttämisestä.
Garmin®, Gamin-logo, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® ja g2 Vision® ovat Garmin Ltd.:n tai sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa. DAFIF™ on National Geospatial-Intelligence
Agencyn tavaramerkki. XM® ja XM WX Satellite Weather® ovat XM Satellite Radio Inc.:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.
Johdanto
Johdanto
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Tämä käyttöopas sisältää tietoja XM WX Satellite Weather®-, GSM (Global System for Mobile) -sää- ja XM®satelliittiradiojärjestelmistä seuraavia tuotteita varten:
GPSMAP® 720
GPSMAP 720s
GPSMAP 740
GPSMAP 740s
Mobiililaitteiden vaatimukset
Mobiilisääpalvelun käyttäminen edellyttää GSM-antennia, kuten Garmin GDL 40. Lisätietoja karttaplotterin
liittämisestä antenniin on antennin asennusohjeissa.
XM-laitteiden vaatimukset
XM WX Satellite Weather -palvelun käyttäminen edellyttää Garmin XM -satelliittisäävastaanotinta. XM Satellite
Radion käyttäminen edellyttää Garmin XM -satelliittiradiovastaanotinta. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/xm. Lisätietoja XM-antennin ja -vastaanottimen liittämisestä ja tilauksista on XM-laitteen
ohjeissa.
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen
Ota yhteys Garminin tuotetukeen, jos sinulla on kysyttävää tästä laitteesta.
• Yhdysvallat: www.garmin.com/support tai puhelin (Garmin USA): (913) 397.8200 tai (800) 800.1020.
• Iso-Britannia: Garmin (Europe) Ltd:n puhelin: 0808 2380000.
• Eurooppa: osoitteesta www.garmin.com/support voit tarkistaa maakohtaiset tukitiedot valitsemalla Contact
Support.
Simulointitila
Simulointitilassa säätiedot näytetään simuloituina.
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
i
Johdanto
Sisällysluettelo
Johdanto.......................................................................................................................................i
Mobiililaitteiden vaatimukset.......................................................................................................................... i
XM-laitteiden vaatimukset............................................................................................................................. i
Yhteyden ottaminen Garminin tuotetukeen................................................................................................... i
Simulointitila.................................................................................................................................................. i
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää......................................................................................1
Mobiilisää..................................................................................................................................................... 1
XM WX Satellite Weather............................................................................................................................. 1
Sääominaisuudet.......................................................................................................................................... 1
Säätietolähetykset........................................................................................................................................ 2
Tilailmoitukset............................................................................................................................................... 2
Sadetietojen tarkasteleminen....................................................................................................................... 2
Sääkartan vaihtaminen................................................................................................................................. 3
Myrskysolu- ja salamatiedot......................................................................................................................... 3
Hirmumyrskytiedot........................................................................................................................................ 3
Säävaroitukset ja - tiedotteet........................................................................................................................ 4
Ennustetiedot............................................................................................................................................... 4
Meriolosuhteiden tarkasteleminen................................................................................................................ 5
Kalastustietojen tarkasteleminen.................................................................................................................. 7
Näkyvyystiedot............................................................................................................................................. 8
Poijuraporttien näyttäminen.......................................................................................................................... 8
Paikallisten säätietojen tarkasteleminen poijun lähellä................................................................................ 8
Reittipisteen luominen sääkarttaan.............................................................................................................. 9
Tietoja sään peittokuvasta............................................................................................................................ 9
Säähälytykset............................................................................................................................................. 11
Mobiili- tai XM-antennin valitseminen......................................................................................................... 11
Ulkoisen mobiiliantennin valitseminen........................................................................................................ 11
Säätilaustietojen tarkasteleminen............................................................................................................... 11
XM Satellite Radio.....................................................................................................................12
XM-radion käyttäminen.............................................................................................................................. 12
Liite.............................................................................................................................................13
Säätietojen takuu........................................................................................................................................ 13
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus.............................................................................................................. 14
Säävaroitusten ja säätiedotteiden värivarjostuksen kuvaukset.................................................................. 14
XM Satellite Radio -palvelusopimus........................................................................................................... 14
Hakemisto..................................................................................................................................15
ii
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
 Varoitus
Tämän laitteen kautta toimitetuissa säätietopalveluissa voi olla katkoksia ja tiedot voivat sisältää virheitä,
epätarkkuuksia tai vanhentuneita tietoja, joten pelkästään niihin ei kannata luottaa. Käytä aina tervettä järkeä
ajaessasi tai navigoidessasi ja tarkista säätiedot muistakin lähteistä, ennen kuin teet turvallisuuteen liittyviä
päätöksiä. Käyttäjä on yksin vastuussa säätietojen vastuullisesta käyttämisestä ja kaikista tietyllä säällä ajamiseen
tai navigoimiseen liittyvistä päätöksistä. Garmin ei vastaa mistään säätietojen käytön seurauksista.
Mobiilisää
Mobiilisääpalvelu toimittaa tietoja langattomien palvelujen tarjoajien avulla. Antenni, kuten Garmin
GDL® 40, hakee säätiedot läheisistä tukiasemista. Kunkin ominaisuuden säätiedot saadaan hyvämaineisista
säätietokeskuksista, kuten NOAA:n (National Oceanic and Atmospheric Administration) National Weather Service,
Environment Canada ja Météo-France.
Mobiilisään tarkasteleminen edellyttää vuositilauspalvelun valitsemista osoitteessa http://my.garmin.com. Voit ostaa
päiväpassin suoraan karttaplotterista. Päiväpassilla saat 24 tunnin säätiedot keskeytyksettä. Lisätietoja palvelun
aktivoimisesta on antennin asennusohjeissa ja ohjeissa osoitteessa http://my.garmin.com.
XM WX Satellite Weather
Garmin XM -satelliittisäävastaanotin ja-antenni vastaanottaa XM WX Satellite Weather -tietoja ja näyttää ne
Garmin-laitteissa, kuten yhteensopivan karttaplotterin merikartassa. Kunkin ominaisuuden säätiedot saadaan
hyvämaineisista säätietokeskuksista, kuten National Weather Service ja Hydrometeorological Prediction Center.
Lisätietoja on XM WX Satellite Weather -sivustossa osoitteessa www.xmwxweather.com.
XM WX Satellite Weather -tietojen tarkasteleminen edellyttää XM WX Satellite Weather -palvelun tilausta ja
Garmin XM -satelliittisäävastaanotinta, joka on liitetty yhteensopivaan karttaplotteriin.
Sääominaisuudet
Ominaisuus
Sateen tyyppi (sivu 2)
Satelliittipilvipeite (sivu 2)
Euroopan, Kanadan ja Yhdysvaltojen tutka (sivu 2)
Salama (sivu 3)
Kovan myrskyn jäljet (sivu 3)
Kanadan ja Yhdysvaltojen varoitukset (sivu 4)
Hirmumyrskyn jälki (sivu 3)
Pinnan WX-analyysi (sivu 5)
Merenpinnan paine-ennuste (sivu 4)
Kaupunkiennusteet (sivu 5)
Pinnan tuulivektorit (sivu 6)
Aaltojen suunta ja aaltojen suuntaennuste (sivu 6)
Aaltojen korkeus ja aaltojen korkeusennuste (sivu 6)
Aaltojakso ja aaltojaksoennuste (sivu 6)
Kalasijaintien ennustaminen (sivu 7)
Näkyvyys (sivu 8) ja näkyvyysennuste (sivu 8)
National Weather Stationin paikallinen meriennuste (sivu 8)
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite
Weather
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Mobiilisää
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
1
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Ominaisuus
Poijutiedot (sivu 8)
Merenpinnan lämpötila ja paine (sivu 9)
XM WX Satellite
Weather
X
X
Mobiilisää
X
X
Säätietolähetykset
Satelliittisäätietoja lähetetään tietyin väliajoin. Esimerkiksi XM-säätutkatietoja lähetetään viiden minuutin
välein. Mobiilisäätietoja lähetetään 15 minuutin välein. Kun Garmin-vastaanotin käynnistetään tai jokin toinen
sääominaisuus valitaan, vastaanottimen on vastaanotettava uusia tietoja, ennen kuin niitä voidaan näyttää. Säätiedot
tai kyseinen toinen ominaisuus näkyvät ehkä kartassa pienellä viiveellä.
Huomautus: minkä tahansa sääominaisuuden ulkoasu saattaa muuttua, jos tietojen lähde muuttuu.
Kun ostat mobiilisäätietoja tai karttaplotteri pyytää automaattisesti mobiilisääpäivitystä, veneen nykyinen sijainti
lähetetään ja karttaplotteri vastaanottaa säätiedot alueelta, jonka keskipisteenä on nykyinen sijaintisi.
Tilailmoitukset
Kun tarkastelet sääkarttaa mobiilisääantenni asennettuna, vasemmassa yläkulmassa saattaa näkyä esimerkiksi
seuraavanlainen tilailmoitus.
• Osta WX—sinun on ostettava päiväpassi tai tilaus, jotta voit tarkastella säätietoja (sivu 1).
• Rekisteröi—sinun on rekisteröitävä mobiiliantenni, ennen kuin voit ostaa ja tarkastella mobiilisäätietoja
(sivu 1). Jos näet tämän ilmoituksen, kun olet jo rekisteröinyt antennin, sammuta järjestelmä ja käynnistä se
uudelleen.
Sadetietojen tarkasteleminen
Kaikenlainen sade kevyestä sateesta ja lumisateesta voimakkaisiin ukkosmyrskyihin näytetään eri sävyin ja värein.
Sadetiedot voivat näkyä yksin tai muiden säätietojen kanssa.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Sadetta.
Näytön vasemman yläkulman aikaleima osoittaa, miten kauan sitten säätietojen toimittaja on viimeksi
päivittänyt säätiedot.
Animoidun tutkasilmukan näyttäminen
Voit näyttää sadetiedot viimeisimmän päivityksen kuvana tai viimeisimpien päivitysten animoituna silmukkana.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Sadetta > Menu > Radar-silmukka > Päällä.
Näytön vasemman yläkulman aikaleima osoittaa, miten kauan sitten palveluntarjoaja on luonut näytössä
näkyvän säätutkakuvan.
Pilvipeitteen näyttäminen
Pilvipeitteen voi näyttää tai piilottaa. XM-säätiedoissa näkyy pilvenhuippujen korkeus.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Sadetta > Menu > Pilvipeite > Näytä.
Infrapunasatelliittitietojen näyttäminen
Infrapunasatelliittitiedoissa pilvet näkyvät pilvenhuippujen lämpötilan perusteella. Tummat harmaan sävyt
merkitsevät kylmiä pilviä, jotka liittyvät usein untuva- tai ukkospilviin. Vaaleammat harmaan sävyt tai puuttuva
varjostus merkitsevät lämpimämpiä pilviä, jotka liittyvät usein sumupilviin tai sumuun.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat mobiilisäätietoja. Se ei ole
käytettävissä, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Sadetta > Menu > Satelliitti-infrapuna > Näytä.
2
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Sääkartan vaihtaminen
Voit vaihtaa sääkartan tyyppiä.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Sää.
Valitse sääkartta.
Valitse Menu > Vaihda sää.
Valitse jokin toinen sääkartta.
Myrskysolu- ja salamatiedot
HUOMAUTUS: Myrskysolutiedot ovat käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather
-tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain mobiilisäätietoja.
Sadekartassa näkyvät myrskysolukuvakkeet ➊ osoittavat sekä myrskyn nykyisen sijainnin että kyseisen myrskyn
arvioidut liikkeet lähiaikoina.
➊
➋
➌
Myrskysolukuvakkeen vierellä näkyy punaisia kartioita ➋, ja kunkin kartion leveämpi pää osoittaa myrskysolun
arvioitujen liikkeiden suunnan. Kunkin kartion punaiset viivat osoittavat, missä myrsky todennäköisesti sijaitsee
lähiaikoina. Kukin viiva vastaa 15 minuuttia.
Salamat osoitetaan salamakuvakkeilla ➌. Salama näkyy sadekartassa, jos salamoita on havaittu viimeisimpien
seitsemän minuutin aikana. Maassa sijaitseva salamoiden tunnistusverkko tunnistaa ainoastaan pilvistä maahan
iskevät salamat.
Hirmumyrskytiedot
Sadekartassa voi näkyä hirmumyrskyn ➊, trooppisen myrskyn tai trooppisen hirmumyrskyn nykyinen sijainti.
Hirmumyrskykuvakkeesta lähtevä punainen viiva osoittaa hirmumyrskyn arvioidut liikkeet ➋. Punaisessa viivassa
olevat tummemmat pisteet osoittavat sijainteja, joiden kautta hirmumyrskyn arvioidaan liikkuvan säätietojen
toimittajalta saatujen tietojen mukaan.
➋
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
➊
3
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Säävaroitukset ja -tiedotteet
Kun annetaan merisäävaroitus, sääseurantatieto, sääohje, säätiedote tai muu säähän liittyvä lausunto, varjostus
➊ osoittaa alueen, jota tiedot koskevat. Voit tarkastella varoituksen tai tiedotteen tietoja valitsemalla varjostetun
alueen. Kartan turkoosit viivat ➋ osoittavat meriennusteiden, rannikkoennusteiden ja avomeriennusteiden rajat.
Säätiedotteet voivat sisältää joko sääseuranta- tai sääohjetietoja.
Lisätietoja värivarjostuksista on liitteessä (sivu 14).
➋
➊
Ennustetiedot
Ennustekartassa näkyvät kaupunkiennusteet, meriennusteet, varoitukset, hirmumyrskyvaroitukset, METAR-tiedot,
Aluevaroitukset, säärintamat ja painekeskukset (vain XM-säätiedot), pinnan paine ja WX-poijut.
Nykyisten ennustetietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Sää > Ennuste.
Jonkin toisen ajanjakson ennustetietojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat mobiilisäätietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Ennuste.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää seuraavien 12 tunnin sääennusteen valitsemalla Seuraava ennuste tai enintään 48 tunnin
ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Seuraava ennuste uudelleen.
• Voit näyttää edellisten 12 tunnin sääennusteen valitsemalla Edellinen ennuste tai enintään 48 tunnin
ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Edellinen ennuste uudelleen.
Meri- tai avomeriennusteen tarkasteleminen
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Ennuste.
2. Panoroi karttaa avomerisijaintiin.
Meriennuste- tai Avomeriennuste-vaihtoehto näkyy, kun ennustiedot ovat käytettävissä.
3. Valitse Meriennuste tai Avomeriennuste.
4
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Säärintamat ja painekeskukset
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain mobiilisäätietoja.
Säärintamat näkyvät viivoina, jotka osoittavat ilmamassan etureunan.
Rintamasymboli
Kuvaus
Kylmä rintama
Lämmin rintama
Stationäärinen
rintama
Okkluusiorintama
Matalapaineen alue
Painekeskusten symbolit näkyvät usein säärintamien lähellä.
Painekeskuksen
symboli
Kuvaus
Osoittaa matalapaineen keskuksen. Se on alue, jolla ilmanpaine on suhteellisen matala.
Ilmanpaine kasvaa siirryttäessä pois matalapaineen keskuksesta. Tuulet kiertävät
pohjoisen pallonpuoliskon matalapaineen keskuksia vastapäivään.
Osoittaa korkeapaineen keskuksen. Se on alue, jolla ilmanpaine on suhteellisen korkea.
Ilmanpaine pienenee siirryttäessä pois korkeapaineen keskuksesta. Tuulet kiertävät
pohjoisen pallonpuoliskon korkeapaineen keskuksia myötäpäivään.
Kaupunkiennusteet
Kaupunkiennusteet näkyvät sääsymboleina ➊. Ennustetta tarkastellaan 12 tunnin jaksoissa. XM WX Satellite
Weather sisältää tulevien 48 tunnin tiedot. Mobiilisäätiedot sisältävät tulevien 24 tunnin tiedot.
➊
Symboli
Sää
Osittain pilvistä
Symboli
Sää
Sadetta (tihkua, räntää, kuuroja)
Symboli Sää
Tuulista
Ukkosmyrskyjä
Poutaa (aurinkoista, kuumaa, selkeää)
Sumuinen
Savua (pölyä, usvaa)
Lunta (lumikuuroja, tuiskuja,
lumimyrskyjä, pöllyävää lunta, räntää,
jäätävää sadetta, jäätävää tihkua)
Pilvinen
Meriolosuhteiden tarkasteleminen
Meriolosuhdekartassa näkyy tietoja merenpinnan olosuhteista, kuten tuulista, aaltojen korkeudesta, aaltojaksoista ja
aaltojen suunnasta.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Meriolosuhteet.
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
5
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Pinnan tuulet
Pinnan tuulivektorit näkyvät meriolosuhdekartassa tuuliväkäsinä, jotka osoittavat tuulen puhallussuunnan.
Tuuliväkänen on pyrstöllinen ympyrä. Tuuliväkäsen pyrstöön lisätty viiva tai lippu osoittaa tuulen nopeuden. Lyhyt
viiva edustaa 5 solmua, pitkä viiva 10 solmua ja kolmio 50 solmua.
Tuuliväkänen Tuulen nopeus Tuulen suunta
Tuuliväkänen
Tyyni
Tuulen
nopeus
20 solmua
5 solmua
50 solmua
10 solmua
65 solmua
Tuulen suunta
15 solmua
Aallon korkeus, aaltojakso ja aallon suunta
Alueen aallon korkeudet näkyvät vaihtelevin värein. Eri värit osoittavat eri aallon korkeuksia ➊ näytön vasemmassa
reunassa näkyvän selitteen ➋ mukaan.
➋
➌
➊
➍
Aaltojakso osoittaa peräkkäisten aaltojen välisen ajan (sekunteina). Aaltojaksoviivat ➌ osoittavat alueita, joilla on
sama aaltojakso.
Aallon suunnat näkyvät kartassa punaisina nuolina ➍. Kunkin nuolen suunta osoittaa suunnan, johon aallot
liikkuvat.
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen meren olosuhdetietojen tarkasteleminen
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain mobiilisäätietoja.
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Meriolosuhteet.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää seuraavien 12 tunnin meren olosuhde-ennusteen valitsemalla Seuraava ennuste tai enintään 48
tunnin ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Seuraava ennuste uudelleen.
• Voit näyttää edellisten 12 tunnin meren olosuhde-ennusteen valitsemalla Edellinen ennuste tai enintään 48
tunnin ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Edellinen ennuste uudelleen.
6
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Kalastustietojen tarkasteleminen
Sään kalastuskartassa näkyvät nykyinen veden lämpötila, nykyiset pinnan paineolosuhteet ja kalastusennusteet.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Kalastus.
Pinnan painetiedot ja veden lämpötilatiedot
Pinnan painetiedot näkyvät painekäyrinä ja -keskuksina. Painekäyrät ➊ yhdistävät pisteitä, joissa on sama paine.
Painelukemien avulla voidaan määrittää sää- ja tuuliolosuhteita. Korkeapaineen alueet liittyvät yleisesti poutaiseen
säähän. Matalapaineen alueet liitetään yleisesti pilviin ja sateen mahdollisuuteen. Lähekkäin olevat painekäyrät
osoittavat nopeaa ilmanpaineen muuttumista. Nopea ilmanpaineen muuttuminen liittyy koviin tuuliin.
➋
➊
Paineyksiköt näkyvät millibaareina (mb), elohopeatuumina (inHg) tai hektopascaleina (hPa).
Näytön vasemman yläkulman selitteessä ➋ määritetty värivarjostus osoittaa vedenpinnan lämpötilan.
Kalasijaintien ennustaminen
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain mobiilisäätietoja.
Voit näyttää alueet, joiden sääolosuhteet ovat optimaaliset tietyille kalalajeille.
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Kalastus > Menu > Fish Species.
2. Valitse kalalaji.
3. Valitse Käytössä.
4. Voit näyttää muille kalalajeille sääolosuhteiden kannalta optimaaliset alueet toistamalla vaiheita 2 ja 3.
Varjostetut alueet osoittavat optimaalisia kalastusalueita. Jos olet valinnut useita kalalajeja, voit näyttää varjostetun
alueen sisältämät kalalajit valitsemalla kyseisen varjostetun alueen.
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
7
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Näkyvyystiedot
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain mobiilisäätietoja.
Näkyvyys on ennusteen suurin vaakaetäisyys vedenpinnan tasolla, minkä osoittaa näytön vasemman reunan selite
➊. Näkyvyysvarjostuksen ➋ vaihtelut osoittavat pinnan näkyvyyden muutoksen ennusteessa.
➊
➋
Näkyvyystietojen tarkasteleminen
Valitse aloitusnäytössä Sää > Näkyvyys.
Jonkin toisen ajanjakson ennusteen näkyvyystietojen tarkasteleminen
1. Valitse aloitusnäytössä Sää > Näkyvyys.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää seuraavien 12 tunnin näkyvyysennusteen valitsemalla Seuraava ennuste tai enintään 48 tunnin
ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Seuraava ennuste uudelleen.
• Voit näyttää edellisten 12 tunnin näkyvyysennusteen valitsemalla Edellinen ennuste tai enintään 48 tunnin
ennusteen 12 tunnin jaksoina valitsemalla Edellinen ennuste uudelleen.
Poijuraporttien näyttäminen
Raporttien lukemat saadaan poijuista ja rannikkoalueiden havaintoasemilta. Näiden lukemien avulla määritetään
ilman lämpötila, kastepiste, veden lämpötila, vuorovesi, aallon korkeus ja aaltojakso, tuulen suunta ja nopeus,
näkyvyys ja ilmanpaine.
1.
2.
3.
4.
Valitse aloitusnäytössä Sää.
Valitse sääkartta.
Valitse
.
Valitse Tarkastele > Poiju.
Tarkastele ei näy, jos kohdistin ei ole lähellä kohdetta. Jos kohdistin on vain yhden kohteen lähellä, poijun nimi
näkyy.
Paikallisten säätietojen tarkasteleminen poijun lähellä
Voit näyttää ennustetiedot valitsemalla poijun lähellä olevan alueen.
1. Valitse aloitusnäytössä Sää.
2. Valitse sääkartta.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse jokin sijainti kartassa.
• Panoroi kartta uuteen sijaintiin vetämällä näyttöä ja valitse sijainti kartassa.
4. Valitse Paikallinen sää.
8
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
5. Valitse jokin seuraavista:
• Voit näyttää paikallisen sääpalvelun nykyiset sääolosuhteet valitsemalla Nykyinen tila.
• Voit näyttää paikallisen sääennusteen valitsemalla Ennuste.
• Voit näyttää pinnan tuulet ja ilmanpaineen valitsemalla Merenpinta.
• Voit näyttää tuuli- ja aaltotiedot valitsemalla Meritiedote.
Reittipisteen luominen sääkarttaan
1. Valitse aloitusnäytössä Sää.
2. Valitse sääkartta.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse jokin sijainti kartassa.
• Panoroi kartta uuteen sijaintiin vetämällä näyttöä ja valitse sijainti kartassa.
4. Valitse Luo reittipiste.
5. Jos haluat nimetä reittipisteen tai määrittää sen tietoja, valitse reittipiste näytön oikeasta reunasta ja valitse
Muokkaa.
• Valitse Nimi, kirjoita nimi ja valitse Valmis.
• Valitse Symboli ja valitse symboli.
• Valitse Syvyys, kirjoita syvyys ja valitse Valmis.
• Valitse Veden lämpö, kirjoita veden lämpötila ja valitse Valmis.
• Valitse Kommentti, kirjoita kommentti ja valitse Valmis.
Tietoja sään peittokuvasta
Sään peittokuva näyttää säätietoja merikartan, kalastuskartan ja Perspective 3D -karttanäkymän päällä. Meri- ja
kalastuskartassa voi näkyä WX-tutka, pilvenhuippujen korkeus (XM Weather), pilvien infrapunasatelliittitietoja
(mobiilisää), salamoita, WX-poijuja, aluevaroituksia ja hirmumyrskyvaroituksia. Perspective 3D -karttanäkymässä
voi näkyä WX-tutka.
Yhteen karttaan määritettyjä sään peittokuva-asetuksia ei käytetä toisessa kartassa. Kunkin kartan sään peittokuvaasetukset on määritettävä erikseen.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä, jos käytät BlueChart® g2 Vision®- tai BlueChart g2 -muistikorttia
tai jos laitteen sisäinen kartta tukee kalastuskarttoja.
Sään peittokuvan ottaminen käyttöön kartassa
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Navigointikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse Menu.
4. Valitse vaihtoehto:
• Valitse navigointikarttaa varten Merikartan asetukset > Sää > Sää > Päällä.
• Valitse kalastuskarttaa varten Kalastuskartan asetukset > Sää > Sää > Päällä.
Sään peittokuvan ominaisuuksien muuttaminen navigointikartassa
Ota sään peittokuva (sivu 9) käyttöön, jotta voit muuttaa sen ominaisuuksia navigointikartassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Navigointikartta.
2. Valitse Menu > Sää.
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
9
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
3. Valitse vaihtoehto:
• Näytä WX-tutka (sivu 2) valitsemalla WX-TUTKA > Päällä.
• Näytä pilvipeitteen tiedot (sivu 2) valitsemalla Pilvipeite > Päällä.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather
-tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain mobiilisäätietoja.
• Näytä infrapunasatelliittitiedot (sivu 2) valitsemalla Satelliitti-infrapuna > Päällä.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat mobiilisäätietoja. Se ei ole
käytettävissä, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
• Näytä näkyvyystiedot (sivu 8) valitsemalla Näkyvyys > Päällä.
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather
-tietoja. Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain mobiilisäätietoja.
• Näytä poijut (sivu 8) valitsemalla WX-poijut > Päällä.
• Näytä sään selite valitsemalla Selite > Päällä.
Sään peittokuvan ominaisuuksien muuttaminen kalastuskartassa
Ota sään peittokuva (sivu 9) käyttöön, jotta voit muuttaa sen ominaisuuksia kalastuskartassa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta.
2. Valitse Menu > Sää.
3. Valitse vaihtoehto:
• Näytä WX-tutka (sivu 2) valitsemalla WX-TUTKA > Päällä.
• Näytä meren lämpötilatiedot valitsemalla Meren lämpötilat > Päällä.
• Lisätietoja kalastusennustetietojen näyttämisestä on sivulla 10.
• Näytä poijut valitsemalla WX-poijut > Päällä.
• Näytä sään selite valitsemalla Selite > Päällä.
Kalastusennustetietojen näyttäminen kalastuskartassa
Kalastusennustetietojen näyttäminen kalastuskartassa edellyttää sään peittokuvan ottamista käyttöön (sivu 9).
HUOMAUTUS: Tämä ominaisuus on käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat XM WX Satellite Weather -tietoja.
Se ei ole käytettävissä, jos vastaanotat vain mobiilisäätietoja.
Voit näyttää alueet, joiden sääolosuhteet ovat optimaaliset tietyille kalalajeille (sivu 7).
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta > Menu > Kalastuskartan asetukset > Sää > Fish Species >
Päällä.
2. Valitse kaikki kalalajit, jotka haluat näyttää kalastuskartassa, ja valitse Takaisin.
Kalastuskartassa näkyvien kalastusennustetietojen vaihtaminen
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Kalastuskartta > Menu > Kalastuskartan asetukset > Sää > Fish Species >
Change Species.
2. Valitse kaikki kalalajit, jotka haluat näyttää kalastuskartassa, ja valitse Takaisin.
10
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
XM WX Satellite Weather ja mobiilisää
Säähälytykset
Säähälytysten määrittäminen
Voit määrittää hälytyksen tiettyjä sääolosuhteita varten.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Hälytykset > Sää.
2. Tee vähintään yksi seuraavista toimista:
• Valitse Meri > Päällä.
• Valitse Pyörremyrsky > Päällä.
• Valitse Vakava myrsky > Päällä.
• Valitse Tulva > Päällä.
• Valitse Hyökytulva > Päällä.
• Valitse Tuuli/näkyvyys > Päällä.
• Valitse Talvi > Päällä.
HUOMAUTUS: Tuuli/näkyvyys- ja Talvi-hälytykset ovat käytettävissä ainoastaan, jos vastaanotat
mobiilisäätietoja. Ne eivät ole käytettävissä, jos vastaanotat vain XM WX Satellite Weather -tietoja.
Mobiili- tai XM-antennin valitseminen
Jos karttaplotteri on liitetty sekä mobiili- että XM-antenniin, sinun on valittava, minkä antennin avulla haluat saada
sääpalvelua. Jos liitettynä on vain yksi antenni, se valitaan automaattisesti.
Jos karttaplotteriin on liitetty sekä mobiili- että XM-antenni ja valitset mobiiliantennin, XM-säätiedot eivät
näy, mutta XM-radio on silti käytettävissä (jos maksullinen tilaus on voimassa). Jos valitset XM-antennin,
mobiilisäätiedot eivät näy.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > Viestintä > NMEA 2000 -asetus > Ensisijaiset laitteet > Sääantenni.
2. Valitse antenni.
Ulkoisen mobiiliantennin valitseminen
Jos karttaplotteri on liitetty ulkoiseen mobiiliantenniin, sinun on valittava kyseinen antenni karttaplotterissa.
Valitse aloitusnäytössä Asetus > Viestintä > NMEA 2000 -asetus > Laiteluettelo > GDL 40 > Asetus > GSMantenni > Ulkoinen.
Säätilaustietojen tarkasteleminen
Voit näyttää tilaamiesi sääpalvelujen tietoja ja viimeisimmästä päivityksestä kuluneen ajan kunkin palvelun
kohdalla. Mobiilisäätietojen kohdalla näkyy viimeisimmän säälatauksen jälkeen kulunut aika.
Valitse aloitusnäytössä Sää > Säätietojen tilaus.
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
11
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio -ominaisuuksien käyttäminen edellyttää karttaplotteriin ja veneen äänituloon liitettyä Garmin
XM -satelliittiradiovastaanotinta. Lisäksi tarvitset XM Satellite Radio -tilauksen. Lisätietoja on osoitteessa
www.garmin.com/xm.
XM-radion käyttäminen
XM-radiokanavan valitseminen
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit valita tietyn XM-kanavan valitusta luokasta valitsemalla Channel Guide, valitsemalla kanavan ja
valitsemalla Takaisin.
• Voit määrittää XM-kanavan numeron manuaalisesti valitsemalla Channel Entry, antamalla kanavan
numeron ja valitsemalla Valmis.
Kanavaoppaan mukauttaminen
XM-radiokanavat ryhmitellään luokkiin. Voit valita kanavaoppaassa näkyvän kanavaluokan.
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio > Category.
2. Valitse luokka.
XM-esiasetukset
XM-esiasetusluettelo on mukautettava kanavaluokka. Voit tallentaa suosikkikanavasi esiasetusluetteloon.
XM-kanavan tallentaminen esiasetusluetteloon
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit valita tietyn XM-kanavan valitusta luokasta valitsemalla Channel Guide, valitsemalla kanavan ja
valitsemalla Takaisin.
• Voit kirjoittaa XM-kanavan numeron manuaalisesti valitsemalla Channel Entry.
3. Valitse Save Preset.
XM-radion äänenvoimakkuuden säätäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Asetus > XM Audio.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Voit mykistää XM-radion tai poistaa mykistyksen valitsemalla Tilavuus.
• Voit säätää äänenvoimakkuutta liukusäätimellä.
XM-asetusten muuttaminen kartassa
Voit vaihtaa XM-kanavan tai säätää äänenvoimakkuutta nopeasti tarkastellessasi karttaa tai kojelaudan mittareita.
1. Valitse missä tahansa kartassa tai kojelautojen mittarinäytössä XM.
2. Säädä XM-kanavaa tai äänenvoimakkuutta.
3. Voit palata karttaan tai kojelaudan mittareihin valitsemalla Takaisin.
12
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
Liite
Liite
Säätietojen takuu
SÄÄTIETO-OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN. KAIKKI MUUT NIMENOMAISET TAI
OLETETUT TAKUUT, KUTEN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TIETTYYN
TARKOITUKSEEN TAI OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA KIELLETÄÄN.
KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUS
Jos käyttäjä käyttää XM-palveluja, hän on vastuussa asianmukaisesta käytöstä ja kaikkien lakien ja terveen järjen
vaatimien turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Käyttäjä on yksin vastuussa palvelujen käytöstäsi. XM ja Garmin
eivät ole vastuussa onnettomuuksista, jotka johtuvat palvelujen käyttämisestä tai liittyvät siihen. Radiopalvelu
sisältää liikenne- ja säätiedot, ja käyttäjä tiedostaa, että tiedot eivät voi suojata hengenvaaralta. Ne on tarkoitettu
ainoastaan muiden tietojen tueksi ja avuksi, eivätkä ne yksin riitä ilma-aluksen, veneen tai auton turvalliseen
käyttämiseen. Tiedot toimitetaan sellaisenaan, ja XM ja Garmin kiistävät kaikki niihin, niiden lähettämiseen
ja vastaanottoon liittyvät nimenomaiset ja oletetut takuut. Lisäksi XM ja Garmin eivät vastaa radiopalvelun
liikenne- ja säätietojen tarkkuudesta, luotettavuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. XM ja Garmin, niiden
tiedontoimittajat, palveluntarjoajat, markkinointi-/jakelu-, ohjelmisto tai Internet-kumppanit tai laitevalmistajat
eivät ole missään tapauksessa vastuussa käyttäjälle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään suorista,
epäsuorista, välillisistä, seurannaisista, erityisistä, esimerkinomaisista tai rangaistuksellisista vahingoista tai
voittojen menetyksestä, jotka johtuvat palvelujen käyttämisestä tai niiden lähetyksen tai vastaanoton katkoksista.
VASTUUN RAJOITUKSET
a) VASTUUVAPAUSLAUSEKKEET.
TÄSSÄ MAINITTUJA TAKUITA LUKUUN OTTAMATTA EMME OLE NIMENOMAISESTI TAI
OLETETUSTI VASTUUSSA RADIOPALVELUSTA. KÄYTTÄJÄ ON YKSIN VASTUUSSA PALVELUN
KÄYTÖSTÄSI. PALVELUN SISÄLTÖ JA TOIMINNALLISUUS TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN
MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA. KAIKKI TÄLLAISET TAKUUT
(MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA OLETETUT TAKUUT MYYTÄVYYDESTÄ, SOPIVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUKSISTA JA OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUDESTA)
KIELLETÄÄN.
b) VASTUUN RAJOITUKSET.
EMME OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ TAI SEURANNAISISTA
VAHINGOISTA TAI MENETYKSISTÄ, JOTKA JOHTUVAT RADIOPALVELUN KÄYTTÄMISESTÄ, OLI
KYSEESSÄ HUOLIMATTOMUUS TAI JOKIN MUU SYY. KOKONAISVASTUUMME KÄYTTÄJÄLLE TAI
MUILLE PALVELUJAMME VASTAANOTTAVILLE HENKILÖILLE EI YLITÄ SYYSTÄ RIIPPUMATTA
SUMMAA, JOTKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT MEILLE PALVELUSTA, JONKA HÄN ON
VASTAANOTTANUT KUUDEN (6) KUUKAUDEN AIKANA ENNEN TAPAHTUMAA, JOKA AIHEUTTI
KYSEISEN VAHINGON TAI MENETYKSEN. TÄMÄ RISKIN SIIRTÄMINEN NÄKYY HINNOISSAMME.
KÄYTTÄJÄLLÄ VOI ASUINALUEENSA LAKIEN MUKAAN OLLA EDELLÄ MAINITTUA LAAJEMMAT
OIKEUDET.
Tämän tuotteen kehittämiseen on käytetty National Geospatial-Intelligence Agencyn DAFIF™-tuotetta.
National Geospatial-Intelligence Agency tai Yhdysvaltain puolustusministeriö (10 U.S.C. 425) eivät ole suositelleet
tai muutoin hyväksyneet tätä tuotetta.
a. 10 U.S.C. 456 -pykälän mukaan Yhdysvaltoja vastaan ei voi nostaa siviilikannetta DMA:n (Defense Mapping
Agency), NIMAn (National Imagery and Mapping Agency) tai NGA:n (National Geospatial-Intelligence Agency)
valmistaman tai jakeleman navigointilaitteen sisällön perusteella.
b. DAFIF-tuote toimitetaan sellaisenaan, eikä NGA anna mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita tuotteen
tarkkuudesta tai toimivuudesta, mukaan lukien muun muassa takuut myytävyydestä ja sopivuudesta tiettyyn
tarkoitukseen tai johtuen säädöksestä tai muusta laista tai kaupankäyntikäytännöstä tai -käytöstä.
c. NGA ja sen henkilökunta eivät ole vastuussa mistään vaateista, menetyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat
tuotteen käyttämisestä tai liittyvät siihen. Käyttäjä sitoutuu pitämään Yhdysvaltain National Geospatial-Intelligence
Agencya syyttömänä. Käyttäjän ainoa hyvitys on DAFIF-tuotteen käytön lopettaminen. Tämän tuotteen
kehittämiseen on käytetty National Geospatial-Intelligence Agencyn DAFIF-tuotetta.
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
13
Liite
Ohjelmiston käyttöoikeussopimus
KÄYTTÄMÄLLÄ KARTTAPLOTTERIA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY SEURAAVAN OHJELMISTON
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN EHDOT. LUE TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI.
Garmin Ltd. ja/tai sen tytäryhtiöt myöntävät käyttäjälle rajallisen käyttöoikeuden tämän laitteen kiinteään
ohjelmistoon (Ohjelmisto) suoritettavassa binaarimuodossa tuotteen normaalin käytön yhteydessä. Ohjelmiston
nimi sekä omistus- ja immateriaalioikeudet säilyvät Garminilla ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajilla.
Käyttäjä hyväksyy, että ohjelmisto on Garminin ja/tai sen kolmansien osapuolten toimittajien omaisuutta ja
Yhdysvaltain sekä kansainvälisten tekijänoikeuslakien ja -sopimusten suojaama. Lisäksi käyttäjä hyväksyy, että
ohjelmiston, jonka lähdekoodia ei toimiteta, rakenne, järjestys ja koodi sisältää Garminin ja/tai sen kolmansien
osapuolten toimittajien arvokkaita liikesalaisuuksia, ja lähdekoodimuotoinen ohjelmisto pysyy Garminin ja/tai sen
kolmansien osapuolten toimittajien arvokkaana liikesalaisuutena. Käyttäjä lupaa, ettei pura, muuta, käännä takaisin
tai muunna ohjelmistoa tai mitään sen osaa ihmisen luettavaan muotoon tai luo sen perusteella johdannaisteoksia.
Käyttäjä lupaa, ettei vie eikä jälleenvie ohjelmistoa mihinkään sellaiseen maahan, johon vieminen rikkoisi
Yhdysvaltain tai jonkin muun asianmukaisen maan vientirajoituslakeja.
Säävaroitusten ja säätiedotteiden värivarjostuksen kuvaukset
Väri
Merisääryhmä
Syöksytulva
Sään aliluokat
Vaaleansininen
Tummansininen
Tulva
Keltainen
Meri/tuuli
Alueellinen tulva, rannikon tulva, maanvyöry, tulva, vesi korkealla,
hydrologinen, järven tulva, myrskyvuoksi
Raikas tuuli, erittäin voimakas tuuli, jäätävä tihku, myrskytuuli,
vaarallinen merenkäynti, voimakas aallokko, kova tuuli,
hirmumyrskytasoinen tuuli, järvituuli, Les Suêtes -tuuli, matala vesi,
merisää, ristiaallokko, pienet alukset, pienet alukset, vaarallinen meri,
pienet alukset, myrskyinen matalikko, pienet alukset, tuulet, erityinen
meri, tuulenpuuskia, myrsky, voimakas tuuli, tsunami, vesipatsas, tuuli,
Wreckhouse-tuuli
Ilman laatu, seisova ilma, tuhkaa, lentävää hiekkaa, hellettä, paloa
edistävä sää, lämmintä, hellettä, suuri ilmankosteus, Humidex, Humidex
ja terveys, sade, erityinen sää, sää
Vaaleanpunainen Sekalaiset
Oranssi
Vakava myrsky
Punainen
Pyörremyrsky
Purppura
Trooppinen
Tummanharmaa Näkyvyys
Valkoinen
Talvi
hirmumyrsky, sisämaan hirmumyrsky, sisämaan trooppinen myrsky,
trooppinen myrsky, taifuuni
Sakea sumu, sakea savu, hiekkamyrsky, savusumu
Arktinen virtaus, lumivyöry, lumimyrsky, lentävää lunta, kylmä aalto,
erittäin kylmää, nopea kylmeneminen, pakkasta, jäätävä tihku, jäätävä
sumu, jäätävä sade, halla, routa, jäätävä tihku, voimakas lumisade,
jäämyrsky, lumisade järven vuoksi ja lentävää lunta, lumisade järven
vuoksi, räntäsade, lunta, lunta ja lentävää lunta, lumipyry, lumisade,
tuulen hyytävyys, talvimyrsky, talvisää
XM Satellite Radio -palvelusopimus
XM Satellite Radio Inc.
Laitteisto ja tarvittava kuukausitilaus hankittava erikseen. Tilausmaksu koskee ainoastaan kuluttajia. Lisäksi
peritään muita kuluja ja veroja, kuten kerran maksettava aktivointimaksu. Kaikki ohjelmointimaksut ja säätiedot
saattavat muuttua. XM WX -säätietonäytöt ja yksittäisten tuotteiden saatavuus vaihtelevat laitteiston mukaan.
XM-signaalin saatavuus saattaa vaihdella sijainnin mukaan. Asiakassopimuksen alaiset tilaukset toimitetaan XMtervetulopakkauksessa ja ovat saatavissa osoitteessa xmradio.com. XM-radion Yhdysvaltojen satelliittipalvelut ovat
ainoastaan vähintään 18-vuotiaille Yhdysvaltojen 48 vierekkäisessä mannerosavaltiossa ja D.C:ssä. XM WX on XM
Satellite Radio Inc.:n tavaramerkki.
14
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
Hakemisto
Hakemisto
A
aalto
jakso 6
korkeus 6
suunta 6
animoitu tutkasilmukka 2
antenni
mobiilin tai XM:n valitseminen 11
ulkoisen tai sisäisen valitseminen
11
vaatimukset 1
E
ennusteet 4
aiempi 4
avomeri 4
kaupunki 5
merenkulku 4
nykyinen 4
sää 4
tulevat 4
ennustekartta 4
esiasetukset 12
G
Garmin-tuotetuki i
H
hälytykset
hyökytulva 11
kova myrsky 11
merenkulku 11
pyörremyrsky 11
tulva 11
hirmumyrskyt 3
I
infrapunasatelliittitiedot 9
K
kalasijainnit 7
kalastuskartta 9
sää 7
Channel Guide 12
kartat
ennuste 4
kalastus 9
meriolosuhteet 5
navigointi 9
perspective 3D 9
sää, kalastus 7
sää, sade 2
siirtyminen 3
M
meriolosuhdekartta 5
meriolosuhteet 5
myrskysolut 3
N
näkyvyys
säänäyttö 8
navigointikartta 9
O
osta WX 2
V
värivarjostus 14
varoitukset, sää 4
veden lämpötila 7
voimakkuus 12
X
XM Satellite Radio 12
XM WX Satellite Weather 1
Y
yhteyden ottaminen tuotetukeen i
P
painekeskukset 5
paine, pinta 7
peittokuva, sää 9
Perspective 3D -kartta 9
pilvipeite 2
pinnan tuulet 6
pintapaine 7
poijuraportit 8
R
radiovastaanotin i
radio, XM-satelliitti 12
reittipisteet, luominen 9
rekisteröiminen 2
S
sää
antenni i
hälytykset 11
peittokuva 9
rintamat 5
sadetiedot 2
tiedotteet 4
varoitukset 4
sää, kalastuskartta 7
Sääpalvelu 1
sade 2
sadekartta 2
salamointia 3
satelliitti-infrapuna 2
selitteet 6
simulointitila i
T
tiedotteet, sää 4
tilaus
sää 11
tuotetuki i
tuulet, pinta 6
U
ulkoinen antenni 11
L
lähetykset, säätiedot 2
GPSMAP 700 -sarjan sää- ja XM Satellite Radio -lisäosa
15
Garmin-tuotteidesi koko käyttöiän ajan voit ladata uusimmat ilmaiset ohjelmistopäivitykset (karttatietoja lukuun
ottamatta) Garminin sivustosta osoitteesta www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, Yhdysvallat
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Iso-Britannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Toukokuu 2011
190-01246-37 Rev. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising