Garmin | GPSMAP 720 | Garmin GPSMAP 720 Vedlegg

Garmin GPSMAP 720 Vedlegg
Vær og XM Satellite
Radio -tillegg for
®
GPSMAP 700-serien
®
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin
forbeholder seg retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen
person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon
vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin®, Gamin-logoen, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® og g2 Vision® er varemerker for Garmin Ltd. og datterselskapene, registrert i USA og andre land.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. DAFIF™ er et varemerke for National Geospatial-Intelligence Agency. XM® og
XM WX Satellite Weather® er registrerte varemerker for XM Satellite Radio Inc.
Innledning
Innledning
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og
annen viktig informasjon.
Denne brukerveiledningen inneholder informasjon om XM WX Satellite Weather®, mobil GSM-kommunikasjon for
vær og XM®- satellittradio for følgende produkter:
GPSMAP® 720
GPSMAP 720s
GPSMAP 740
GPSMAP 740s
Krav til mobilutstyr
Hvis du vil bruke mobile værdata, må du ha en mobil GSM-antenne, for eksempel Garmin GDL 40. Se
installeringsinstruksjonene til antennen for å få informasjon om hvordan du kobler kartplotteren til en mobilantenne.
Krav til XM-utstyr
Du må ha en Garmin XM-satellittmottaker for værdata for å kunne bruke XM WX Satellite Weather. Du må ha en
Garmin XM-satellittradiomottaker for å kunne bruke XM Satellite Radio. Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/xm. Se instruksjonene for XM-utstyret hvis du vil ha informasjon om hvordan du kobler XMantennen til mottakeren og for instruksjoner vedrørende abonnement.
Kontakte Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har spørsmål om dette produktet.
• I USA: Gå til www.garmin.com/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon 0808 238 0000.
• I Europa: Gå til www.garmin.com/support, og klikk på Contact Support for innenlandsk support.
Simulatormodus
Simulatormodus gir simulerte værdata.
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
i
Innledning
Innholdsfortegnelse
Innledning......................................................................................................................................... i
Krav til mobilutstyr...............................................................................................................................................i
Krav til XM-utstyr.................................................................................................................................................i
Kontakte Garmins produktsupport.......................................................................................................................i
Simulatormodus..................................................................................................................................................i
XM WX Satellite Weather og mobile værdata............................................................................... 1
Mobile værdata.................................................................................................................................................. 1
XM WX Satellite Weather.................................................................................................................................. 1
Værfunksjoner................................................................................................................................................... 1
Kringkasting av værdata.................................................................................................................................... 2
Statusmeldinger................................................................................................................................................ 2
Vise informasjon om nedbør.............................................................................................................................. 2
Bytte værkart..................................................................................................................................................... 3
Informasjon om stormcelle og lyn...................................................................................................................... 3
Informasjon om orkan........................................................................................................................................ 3
Væradvarsler og værrapporter.......................................................................................................................... 4
Værvarselinformasjon....................................................................................................................................... 4
Vise sjøforhold................................................................................................................................................... 5
Vise fiskeinformasjon......................................................................................................................................... 7
Siktinformasjon.................................................................................................................................................. 8
Vise bøyerapporter............................................................................................................................................ 8
Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye............................................................................................ 8
Opprette et veipunkt på et værkart.................................................................................................................... 9
Om væroverlegget............................................................................................................................................. 9
Væralarmer......................................................................................................................................................11
Velge en mobil- eller XM-antenne....................................................................................................................11
Velge en ekstern mobilantenne........................................................................................................................11
Vise informasjon om værabonnement..............................................................................................................11
XM Satellite Radio......................................................................................................................... 12
Bruke XM-radio............................................................................................................................................... 12
Tillegg............................................................................................................................................. 13
Værdatagaranti................................................................................................................................................ 13
Lisensavtale for programvare.......................................................................................................................... 14
Væradvarsler og værrapporter Beskrivelser av fargeskyggelegging.............................................................. 14
Serviceavtale for XM Satellite Radio............................................................................................................... 14
Indeks............................................................................................................................................. 15
ii
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
 Advarsel!
Værinformasjonen i dette produktet kan rammes av tjenesteavbrudd og kan inneholde feil, unøyaktigheter eller utdatert
informasjon og bør derfor ikke brukes som eneste grunnlag. Bruk alltid sunn fornuft ved kjøring og navigering, og bruk
alternativ værinformasjon før du tar avgjørelser som har med sikkerhet å gjøre. Du godtar og samtykker i at du er ene
og alene ansvarlig for bruk av værinformasjonen og alle avgjørelser som tas med tanke på kjøring og navigering i alle
værforhold. Garmin er ikke ansvarlig for eventuelle konsekvenser som følge av bruk av værdataene.
Mobile værdata
Med mobile værdata kan du få data via mobiloperatører. En antenne, for eksempel Garmin GDL® 40, kommuniserer
med mobilbasestasjoner i nærheten for å motta værdata. Værdataene for hver funksjon kommer fra vel ansette sentre
for værdata, for eksempel National Weather Service fra NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration),
Environment Canada og Météo-France.
Hvis du vil vise mobile værdata, må du først velge en årlig abonnementstjeneste på webområdet http://my.garmin.com.
Du kan kjøpe et dagspass direkte fra kartplotteren. Et dagspass gir 24 timer med kontinuerlige værdata. Se antennens
installeringsinstruksjoner eller instruksjonene på http://my.garmin.com for informasjon om hvordan du aktiverer denne
tjenesten.
XM WX Satellite Weather
En Garmin XM-antenne og -satellittmottaker for værdata mottar XM WX Satellite Weather-data og viser dem på ulike
Garmin-enheter, inkludert navigasjonskartet på en kompatibel kartplotter. Værdataene for hver funksjon kommer fra
vel ansette sentre for værdata, for eksempel National Weather Service og Hydrometerological Prediction Center. Gå til
webområdet for XM WX Satellite Weather på www.xmwxweather.com hvis du vil ha mer informasjon.
Hvis du vil se informasjon fra XM WX Satellite Weather, må du abonnere på XM WX Satellite Weather, og du må ha
en Garmin XM-satellittmottaker for værdata koblet til en kompatibel kartplotter.
Værfunksjoner
Funksjon
XM WX Satellite
Weather
Mobile
værdata
Nedbørstype (side 2)
X
X
Satellittbilder av skydekke (side 2)
X
X
Europeisk, kanadisk og amerikansk radar (side 2)
X
X
Lyn (side 3)
X
X
Spor etter kraftig storm (side 3)
X
Advarsler for Canada og USA (side 4)
X
X
Spor etter orkan (side 3)
X
X
WX-analyse av overflate (side 5)
X
Varsel for trykk for sjøoverflate (side 4)
X
X
Værvarsler for by (side 5)
X
X
Retninger for overflatevind (side 6)
X
X
Bølgeretning og varsel om bølgeretning (side 6)
X
X
Bølgehøyde og varsel om bølgehøyde (side 6)
X
X
Bølgeperiode og varsel om bølgeperiode (side 6)
X
X
Varsling for fiskeplasser (side 7)
X
Sikt (side 8) og siktvarsel (side 8)
X
Lokalt sjøvarsel fra nasjonal værstasjon (side 8)
X
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
X
1
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Funksjon
XM WX Satellite
Weather
Mobile
værdata
Bøyedata (side 8)
X
X
Temperatur og trykk ved sjøoverflaten (side 9)
X
X
Kringkasting av værdata
Satellittværdata kringkastes med faste intervaller. Data fra XM-værradaren kringkastes for eksempel med fem minutters
intervaller. Mobile værdata kringkastes med 15 minutters intervaller. Når Garmin-mottakeren er slått på eller en annen
værfunksjon er valgt, må mottakeren motta nye data før de kan vises. Det kan oppstå en forsinkelse før værdataene eller
en annen funksjon vises på kartet.
Merk: Alle værfunksjoner kan endre utseende hvis kilden som leverer informasjonen, endres.
Når du kjøper mobile værdata eller kartplotteren automatisk ber om en oppdatering for mobile værdata, sendes den
gjeldende posisjonen for båten, og kartplotteren mottar værdata for området sentrert rundt gjeldende posisjon.
Statusmeldinger
Når du ser på et værkart med en mobil værantenne installert, kan en statusmelding, som en av følgende, vises øverst til
venstre på skjermen.
• Kjøp WX – du må kjøpe et dagspass eller et abonnement for å kunne vise værdata (side 1).
• Registrer – du må registrere mobilantennen før du kan kjøpe eller vise mobile værdata
(side 1). Hvis du ser denne meldingen etter å ha registrert antennen, slår du systemet av og deretter på igjen.
Vise informasjon om nedbør
Nedbør, fra veldig lett regn og snø og opptil kraftige tordenbyger, vises i ulike skygger og farger. Nedbør vises enten
uavhengig eller sammen med annen værinformasjon.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Nedbør.
Tidsstempelet øverst til venstre på skjermen viser hvor lang tid det har gått siden leverandøren av værdata
oppdaterte informasjonen sist.
Vise en animert radarløkke
Du kan vise informasjon om nedbør som et bilde av den nyeste oppdateringen, eller som en animert løkke med de
nyeste oppdateringene.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Nedbør > Meny > Radar-løkke > På.
Tidsstempelet øverst til venstre på skjermen viser hvor lang tid det har gått siden tjenesteleverandøren genererte det
gjeldende radarbildet med værinformasjon som vises på skjermen.
Vise skydekke
Skydekke kan vises eller skjules. XM-værdata gir høyden på skytoppene.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig
hvis du mottar mobile værdata.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Nedbør > Meny > Skydekke > Vis.
Vise infrarøde satellittdata
Infrarøde satellittdata viser skyer basert på skytopptemperaturer. Mørkere gråtoner representerer kjøligere skyer som
ofte har cirrus, eller skyer med tordenbyger. Lysere toner eller ingen skyggelegging indikerer varmere skyer som ofte
forbindes med stratus eller tåke.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar mobile værdata. Den er ikke tilgjengelig hvis du mottar
XM WX Satellite Weather-data.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Nedbør > Meny > Satellitt-IR > Vis.
2
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Bytte værkart
Du kan bytte fra en type værkart til et annet kart.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær.
Velg et værkart.
Velg Meny > Endre vær.
Velg et annet værkart.
Informasjon om stormcelle og lyn
MERK: Informasjon om stormcelle er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
Stormcelleikonene ➊ på værkartet for nedbør indikerer både den nåværende posisjonen for en storm og beregnet bane
for stormen i umiddelbar fremtid.
➊
➋
➌
Røde kjegler ➋ vises sammen med et stormcelleikon. Den bredeste delen av hver kjegle peker i retning av stormcellens
beregnede bane. De røde linjene i hver kjegle indikerer hvor stormen mest sannsynlig vil befinne seg i nærmeste
fremtid. Hver linje representerer 15 minutter.
Lynnedslag representeres med lynikoner ➌. Lyn vises på værkartet for nedbør hvis det er registrert lynnedslag i løpet
av de siste syv minuttene. Det landbaserte nettverket for registrering av lyn registrerer bare sky-til-bakke-lyn.
Informasjon om orkan
Værkartet for nedbør kan vise den nåværende posisjonen til en orkan ➊, en tropisk storm eller et tropisk lavtrykk. En
rød linje ut fra et orkanikon indikerer orkanens beregnede bane ➋. Mørke prikker på den røde linjen indikerer steder det
er beregnet at orkanen vil passere gjennom, som mottatt fra leverandøren av værdata.
➋
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
➊
3
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Væradvarsler og værrapporter
Når det sendes ut en maritim væradvarsel, forsiktighetsmelding, stormvarsel, værrapport eller andre kunngjøringer
om været, indikerer skyggelegging ➊ området som informasjonen gjelder for. Velg det skyggelagte området for å se
informasjon om advarselen eller rapporten. Vannlinjene ➋ på kartet indikerer grensene for maritime værmeldinger,
værmeldinger for kysten og offshore-værmeldinger. Værrapporter kan bestå av enten værmeldinger eller væradvarsler.
Du finner en liste over beskrivelser av skyggeleggingsfargene i tillegget (side 14).
➋
➊
Værvarselinformasjon
Værvarselskartet viser værvarsler for by, maritime værvarsler, advarsler, orkanvarsler, METAR-varsler, fylkesvarsler,
værfronter og trykksentre (bare XM-værdata), overflatetrykk og WX-bøyer.
Vise gjeldende værvarselinformasjon
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Værvarsel.
Vise værvarselinformasjon for et annet tidsrom
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig
hvis du mottar mobile værdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Værvarsel.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil vise værvarselet for de neste 12 timene, velger du Neste værvarsel, og hvis du vil vise værvarsler
for opptil 48 timer i 12-timers intervaller, velger du Neste værvarsel på nytt.
• Hvis du vil vise værvarselet for de forrige 12 timene, velger du Forrige værmelding, og hvis du vil vise
tidligere værvarsler for opptil 48 timer siden i 12-timers intervaller, velger du Forrige værmelding på nytt.
Vise et maritimt værvarsel eller et offshore-værvarsel
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Værvarsel.
2. Panorer kartet til en offshore-posisjon.
Alternativene Marint værvarsel eller Offshore-værvarsel vises når værvarselinformasjonen er tilgjengelig.
3. Velg Marint værvarsel eller Offshore-værvarsel.
4
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Værfronter og trykksentre:
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig
hvis du mottar bare mobile værdata.
Værfronter vises som linjer som indikerer den ledende kanten på en luftmasse.
Frontsymbol
Beskrivelse
Kaldfront
Varmfront
Stasjonær front
Okkludert front
Tråg
Symboler for trykksenter vises ofte i nærheten av værfronter.
Symbol for trykksenter
Beskrivelse
Indikerer et lavtrykksenter, som er et område med relativt lavt trykk. Bevegelse vekk fra et
lavtrykksenter fører til økt trykk. Vinden strømmer mot klokken rundt lavtrykksentre på den
nordlige halvkule.
Indikerer et høytrykksenter, som er et område med forholdsvis høyt trykk. Bevegelse
vekk fra et høytrykksenter fører til redusert trykk. Vinden strømmer med klokken rundt et
høytrykksenter på den nordlige halvkule.
Værvarsler for by
Værvarsler for by vises som værsymboler ➊. Værvarselet vises i 12-timers intervaller. XM WX Satellite Weather
inneholder data for de neste 48 timene. Mobile værdata inneholder data for de neste 24 timene.
➊
Symbol
Vær
Symbol
Vær
Symbol
Vær
Delvis skyet
Regn (duskregn, sludd, byger)
Vindfullt
Tordenbyger
Lettskyet (solskinn, varmt, skyfritt)
Tåkete
Tåke (støvete, disig)
Snø (snøbyger, vindkast, snøstorm,
snødrev, sludd, underkjølt regn, underkjølt
duskregn)
Skyet
Vise sjøforhold
Kartet for sjøforhold viser informasjon om overflateforhold, inkludert vind, bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Sjøforhold.
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
5
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Overflatevind
Retninger for overflatevind vises på kartet for sjøforhold ved hjelp av vindpiler som indikerer retningen vinden blåser
fra. En vindpil er en sirkel med hale. Linjen eller flagget som er festet til halen på vindpilen, indikerer vindstyrken. En
kort linje representerer 5 knop, en lang linje representerer 10 knop, og en trekant representerer 50 knop.
Vindpil
Vindstyrke
Vindretning
Vindpil
Vindstyrke
Rolig
20 knop
5 knop
50 knop
10 knop
65 knop
Vindretning
15 knop
Bølgehøyde, bølgeperiode og bølgeretning
Bølgehøydene for et område vises som fargevariasjoner. Ulike farger indikerer forskjellige bølgehøyder ➊, som vist i
symbolforklaringen ➋ til venstre på skjermen.
➋
➌
➊
➍
Bølgeperioden indikerer tiden (i sekunder) mellom suksessive bølger. Bølgeperiodelinjer ➌ indikerer områder som har
samme bølgeperiode.
Bølgeretninger vises på kartet ved hjelp av røde piler ➍. Retningen på hver pilspiss indikerer retningen bølgen beveger
seg i.
Vise værvarselinformasjon for sjøforhold for et annet tidsrom
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig
hvis du mottar bare mobile værdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Sjøforhold.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil vise de varslede sjøforholdene for de neste 12 timene, velger du Neste værvarsel, og hvis du vil vise
værvarsler for opptil 48 timer i 12-timers intervaller, velger du Neste værvarsel på nytt.
• Hvis du vil vise de varslede sjøforholdene for de forrige 12 timene, velger du Forrige værmelding, og hvis
du vil vise tidligere varslede sjøforhold for opptil 48 timer siden i 12-timers intervaller, velger du Forrige
værmelding på nytt.
6
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Vise fiskeinformasjon
Værkartet for fiske viser gjeldende vanntemperatur, gjeldende forhold for overflatetrykk og fiskevarsler.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Fisking.
Data for overflatetrykk og vanntemperatur
Informasjon om overflatetrykk vises som trykkisobarer og trykksentre. Isobarene ➊ kobler sammen punkter med likt
trykk. Trykkavlesninger gjør det enklere å beregne vær- og vindforhold. Områder med høytrykk forbindes generelt med
lettskyet vær. Områder med lavtrykk forbindes generelt med skyer og sjanse for nedbør. Isobarer som er pakket tett
sammen, viser en sterk trykkgradient. Sterke trykkgradienter forbindes med områder med sterkere vind.
➋
➊
Trykkenheter vises i mb (millibar), inHG (tommer kvikksølv) eller hPa (hektoPascal).
Fargelagt skyggelegging, som definert i symbolforklaringen ➋ øverst til venstre på skjermen, indikerer
overflatetemperaturen for vannet.
Varsle fiskeplasser
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig
hvis du mottar bare mobile værdata.
Du kan vise områder som har optimale værforhold for bestemte fiskearter.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Fisking > Meny > Fish Species.
2. Velg en fiskeart.
3. Velg På.
4. Gjenta trinn 2 og 3 for å vise områder med optimale værforhold for flere fiskearter.
Skyggelagte områder indikerer optimale fiskeplasser. Hvis du har valgt mer enn én fiskeart, kan du velge et skyggelagt
område for å vise fiskeartene som inkluderes i det skyggelagte området.
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
7
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Siktinformasjon
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig
hvis du mottar bare mobile værdata.
Sikt er den maksimale horisontale avstanden som kan sees på overflaten, som vist i symbolforklaringen ➊ på venstre
side av skjermen. Variasjoner i skyggeleggingen for sikt ➋ viser endringen i overflatesikt i varselet.
➊
➋
Vise siktinformasjon
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Sikt.
Vise varslet siktinformasjon for et annet tidsrom
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Sikt.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil vise varselet for sikt for de neste 12 timene, velger du Neste værvarsel, og hvis du vil vise varsler
for sikt for opptil 48 timer i 12-timers intervaller, velger du Neste værvarsel på nytt.
• Hvis du vil vise varselet for sikt for de forrige 12 timene, velger du Forrige værmelding, og hvis du vil vise
tidligere varsler for sikt for opptil 48 timer siden i 12-timers intervaller, velger du Forrige værmelding på nytt.
Vise bøyerapporter
Avlesningene til disse rapportene fåes fra bøyer og observasjonstasjoner på kysten. Disse avlesningene brukes til å
fastslå lufttemperatur, duggpunkt, vanntemperatur, tidevann, bølgehøyde og -periode, vindretning og -styrke, sikt og
barometrisk trykk.
1.
2.
3.
4.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær.
Velg et værkart.
Velg
.
Velg Se på > Bøye.
Se på vises ikke hvis markøren ikke er i nærheten av et objekt. Hvis markøren er i nærheten av bare ett objekt, vises
navnet på bøyen.
Vise lokal værinformasjon i nærheten av en bøye
Du kan velge et område i nærheten av en bøye for å vise værvarselinformasjonen.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær.
2. Velg et værkart.
3. Utfør én av følgende handlinger:
• Velg en posisjon på kartet.
• Dra skjermen for å panorere til et nytt sted og velg stedet på kartet.
4. Velg Lokalt vær.
8
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
5. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil vise gjeldende værforhold fra en lokal værtjeneste, velger du Gjeldende forhold.
• Hvis du vil vise et lokalt værvarsel, velger du Værvarsel.
• Hvis du vil vise overflatevind og informasjon om barometrisk trykk, velger du Sjøoverflate.
• Hvis du vil vise informasjon om vind og bølger, velger du Sjøbulleteng.
Opprette et veipunkt på et værkart
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær.
2. Velg et værkart.
3. Utfør én av følgende handlinger:
• Velg en posisjon på kartet.
• Dra skjermen for å panorere til et nytt sted og velg stedet på kartet.
4. Velg Opprett veipunkt.
5. Hvis du vil gi veipunktet et navn eller legge inn informasjon om det, velger du veipunktet på høyre side av skjermen
og velger Rediger.
• Velg Navn, skriv inn navnet, og velg Fullført.
• Velg Symbol, og angi et symbol.
• Velg Dybde, angi dybden, og velg Fullført.
• Velg Vanntemperatur, angi vanntemperaturen, og velg Fullført.
• Velg Kommentar, skriv inn kommentaren, og velg Fullført.
Om væroverlegget
Væroverlegget legger vær og værrelatert informasjon over navigasjonskartet, fiskekartet og Perspective
3D-kartvisningen. Navigasjonskartet og fiskekartet kan vise WX-radar, høyde på skytopper (XM-vær), infrarøde
satellittdata for skyer (mobile værdata), lyn, WX-bøyer, fylkesvarsler og orkanvarsler. Perspective 3D-kartvisningen
kan vise WX-radar.
Innstillingene for væroverlegg må konfigureres separat for hvert kart. Du må konfigurere innstillingene for væroverlegg
separat for hvert kart.
Merk: Fiskekartet er tilgjengelig hvis du bruker et datakort for BlueChart® g2 Vision® eller BlueChart g2, eller hvis
det innebygde kartet støtter fiskekart.
Slå på væroverlegget på et kart
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart.
2. Velg Navigasjonskart eller Fiskekart.
3. Velg Meny.
4. Velg et alternativ:
• For navigasjonskartet velger du Oppsett for navigasjonskart > Vær > Vær > På.
• For fiskekartet velger du Oppsett for fiskekart > Vær > Vær > På.
Endre funksjonene for væroverlegg på navigasjonskartet
Du må slå på væroverlegget før du kan endre funksjonene for væroverlegget på navigasjonskartet (side 9).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Navigasjonskart.
2. Velg Meny > Vær.
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
9
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise WX-radar (side 2), velger du WX-RADAR > På.
• Hvis du vil vise data om skydekke (side 2), velger du Skydekke > På.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
• Hvis du vil vise infrarøde satellittdata (side 2), velger du Satellite-IR > På.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar mobile værdata. Den er ikke tilgjengelig hvis du
mottar XM WX Satellite Weather-data.
• Hvis du vil vise siktdata (side 8), velger du Sikt > På.
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgjengelig hvis du mottar bare mobile værdata.
• Hvis du vil vise bøyer (side 8), velger du WX-bøyer > På.
• Hvis du vil vise værsymbolforklaringer, velger du Symbol > På.
Endre funksjonene for væroverlegg på fiskekartet
Du må slå på væroverlegget før du kan endre funksjonene for væroverlegget på fiskekartet (side 9).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fiskekart.
2. Velg Meny > Vær.
3. Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise WX-radar (side 2), velger du WX-RADAR > På.
• Hvis du vil vise data med sjøtemperatur, velger du Sjøtemperaturer > På.
• Hvis du vil vise fiskevarseldata, kan du se side 10.
• Hvis du vil vise bøyer, velger du WX-bøyer > På.
• Hvis du vil vise værsymbolforklaringer, velger du Symbol > På.
Vise fiskevarseldata på fiskekartet
Du må slå på væroverlegget før du kan vise fiskevarseldata på fiskekartet (side 9).
MERK: Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis du mottar XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke tilgjengelig
hvis du mottar bare mobile værdata.
Du kan vise områder som har optimale værforhold for bestemte fiskearter (side 7).
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fiskekart > Meny > Oppsett for fiskekart > Vær > Fish Species > På.
2. Velg alle fiskeartene du vil vise på fiskekartet, og velg Tilbake.
Endre fiskevarseldataene som vises på fiskekartet
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Kart > Fiskekart > Meny > Oppsett for fiskekart > Vær > Fish Species >
Change Species.
2. Velg alle fiskeartene du vil vise på fiskekartet, og velg Tilbake.
10
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
XM WX Satellite Weather og mobile værdata
Væralarmer
Stille inn væralarmer
Du kan stille inn en alarm til å ringe når det oppstår visse værforhold.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Alarmer > Vær.
2. Gjør ett eller flere av følgende:
• Velg Sjø > På.
• Velg Tornado > På.
• Velg Kraftig storm > På.
• Velg Flom > På.
• Velg Springflo > På.
• Velg Vind/sikt > På.
• Velg Vinter > På.
MERK: Alarmer for Vind/sikt og Vinter er bare tilgjengelige hvis du mottar mobile værdata. De er ikke tilgjengelige
hvis du mottar bare XM WX Satellite Weather-data.
Velge en mobil- eller XM-antenne
Hvis kartplotteren er koblet til både en mobil- og en XM-antenne, må du velge hvilken antenne som skal levere
værtjenesten. Hvis du er koblet til bare én antenne, velges antennen automatisk.
Hvis du velger mobilantennen når kartplotteren er koblet til både en mobilantenne og en XM-antenne, vises ikke
XM-værdata, men XM-radioen er fortsatt tilgjengelig (hvis du har et betalt abonnement). Hvis du velger XM-antennen,
vises ikke mobile værdata.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Foretrukne kilder >
Værantenne.
2. Velg en antenne.
Velge en ekstern mobilantenne
Hvis kartplotteren er koblet til en ekstern mobilantenne, må du velge den antennen på kartplotteren.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > Kommunikasjon > NMEA 2000-oppsett > Enhetsliste >
GDL 40 > Konfigurer > GSM-antenne > Ekstern.
Vise informasjon om værabonnement
Du kan vise informasjon om værtjenestene du abonnerer på, og hvor mange minutter det har gått siden dataene for hver
tjeneste ble oppdatert. For mobile værdata vises tiden som har gått siden siste værnedlasting.
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Vær > Værabonnement.
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
11
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
Hvis du vil bruke XM Satellite Radio-funksjonene, må du ha en Garmin XM satellittradiomottaker koblet til
kartplotteren og lydinngangen på båten. Du må også ha et XM Satellite Radio-abonnement. Gå til
www.garmin.com/xm hvis du vil ha mer informasjon om abonnementer.
Bruke XM-radio
Velge en XM-radiokanal
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil velge en bestemt XM-kanal innenfor den valgte kategorien, velger du Channel Guide, deretter en
kanal og til slutt Tilbake.
• Hvis du vil angi et XM-kanalnummer manuellt, velger du Channel Entry, angir et kanalnummer og velger
Fullført.
Tilpasse kanalguiden
XM-radiokanalene er gruppert i kategorier. Du kan velge kategorien med kanaler som vises i kanalguiden.
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio > Category.
2. Velg en kategori.
Forhåndsinnstillinger for XM
Listen over forhåndsinnstillinger for XM er en kanalkategori som kan tilpasses. Du kan lagre favorittkanaler til listen
over forhåndsinnstillinger.
Lagre en XM-kanal til listen over forhåndsinnstillinger
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil velge en bestemt XM-kanal innenfor den valgte kategorien, velger du Channel Guide, deretter en
kanal og til slutt Tilbake.
• Hvis du vil angi et XM-kanalnummer manuellt, velger du Channel Entry.
3. Velg Save Preset.
Justere volumet på XM-radioen
1. Gå til skjermbildet Hjem, og velg Konfigurer > XM Audio.
2. Utfør én av følgende handlinger:
• Hvis du vil slå volumet på XM-radioen av eller på, velger du Volum.
• Bruk glidebryteren til å justere volumnivået.
Endre XM-innstillingene fra et kart
Du kan raskt endre XM-kanal eller justere volumet mens du viser et kart eller måleinstrumentene på dashbordet.
1. Velg XM fra et hvilket som helst kart eller fra skjermen med dashbord-måleinstrumenter.
2. Juster XM-kanalen, eller juster volumet.
3. Hvis du vil gå tilbake til kartet eller dashbord-måleinstrumentet, velger du Tilbake.
12
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
Tillegg
Tillegg
Værdatagaranti
PROGRAMVAREPRODUKTET MED VÆRDATA LEVERES SOM DET ER. ALLE ANDRE GARANTIER,
UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET ELLER
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-OVERTREDELSER, ER HERVED UTELATT.
BRUKERSIKKERHET
Hvis du bruker XM-tjenester, er det ditt ansvar å praktisere forstandig varsomhet og overholde alle lovpålagte
sikkerhetstiltak og egen sunn fornuft. Du påtar deg den hele og fulle risiko ved din bruk av Tjenestene. XM og Garmin
påtar seg intet ansvar for ulykker forårsaket av eller forbundet med bruk av Tjenestene. Radiotjenesten inkluderer
informasjon om trafikk og vær, og du er innforstått med at slik informasjon ikke er ment som livreddende, men som
tilleggs- og rådgivende informasjon, og at informasjonen derfor ikke kan settes lit til som kritisk for sikkerheten i
forbindelse med bruk av fly, båt eller bil. Denne informasjonen leveres som den er, og XM og Garmin fraskriver seg
alle garantier, uttrykte og underforståtte, med hensyn til dette eller overføring eller mottak av dette. Videre garanterer
ikke XM og Garmin nøyaktigheten, påliteligheten, fullstendigheten eller aktualiteten til trafikk- og værinformasjonen
som meddeles over radiotjenesten. XM og Garmin, deres dataleverandører, tjenesteleverandører, markedsføring/
distribusjon, programvare- eller Internett-partnere eller maskinvareprodusenter vil ikke under noen omstendigheter
være erstatningsansvarlige overfor deg eller eventuelle tredjeparter for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige,
følgesmessige, spesielle, typiske eller straffemessige skader eller tap av fortjeneste som følge av bruk av eller
forstyrrelser i overføring eller mottak av Tjenestene.
BEGRENSNINGER FOR VÅRT ANSVAR
a) ANSVARSFRASKRIVELSER.
MED MINDRE NOE ANNET ER UTTRYKKELIG ANGITT HER, GIR VI INGEN GARANTIER ELLER
FREMSTILLINGER, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, ANGÅENDE RADIOTJENESTEN. DU
BRUKER TJENESTEN PÅ EGEN RISIKO. TJENESTENS INNHOLD OG FUNKSJONALITET LEVERES SOM
DEN ER OG UTEN NOEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE.
VI FRASKRIVER OSS HERVED ALLE SLIKE GARANTIER ELLER FREMSTILLINGER (INKLUDERT, MEN
IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER VEDRØRENDE SALGBARHET, EGNETHET FOR
ET BESTEMT FORMÅL, TITLER OG IKKE-OVERTREDELSER).
b) BEGRENSNINGER FOR ERSTATNINGSANSVAR.
VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOEN SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER PÅFØLGENDE SKADER ELLER
TAP I FORBINDELSE MED BRUK AV RADIOTJENESTEN, ENTEN DET ER BASERT PÅ UAKTSOMHET
ELLER ANNET. VÅRT TOTALE ERSTATNINGSANSVAR OVERFOR DEG OG ANDRE PERSONER SOM
MOTTAR VÅRE TJENESTER, UAVHENGIG AV ÅRSAK, VIL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER
OVERSKRIDE SUMMEN DU HAR BETALT TIL OSS FOR TJENESTEN DU HAR MOTTATT I LØPET AV DE
FORRIGE SEKS (6) MÅNEDENE UMIDDELBART FØR DEN BESTEMTE HENDELSEN SOM FORÅRSAKET
DEN GJELDENDE SKADEN ELLER TAPET. DENNE FORDELINGEN AV RISIKO GJENSPEILES I PRISENE
VÅRE. DU KAN HA FLERE RETTIGHETER ENN BESKREVET OVER I HENHOLD TIL LOVVERKET DER DU
BOR.
Dette produktet ble utviklet ved hjelp av DAFIF™, et produkt levert av NGA (National Geospatial-Intelligence Agency).
Dette produktet er ikke støttet eller på andre måter godkjent av NGA (National Geospatial-Intelligence Agency) eller
USAs forsvarsdepartement (10 U.S.C. 425).
a. Ifølge 10 U.S.C. 456 kan ingen sivilsak føres mot USA på grunnlag av innholdet i et hjelpemiddel for navigasjon
som er utarbeidet eller distribuert av enten det tidligere DMA (Defense Mapping Agency), NIMA (National Imagery
and Mapping Agency) eller NGA (National Geospatial-Intelligence Agency).
b. DAFIF-produktet leveres som det er, og ingen garanti, uttrykt ellet underforstått, inkludert, men ikke begrenset til,
underforståtte garantier vedrørende salgbarhet og egnethet for et bestemt formål eller som følger av vedtekt eller annet i
henhold til lov, bransjepraksis eller forretningsskikk, er opprettet av NGA etter produktets nøyaktighet og virkemåte.
c. Verken NGA eller deres ansatte er ansvarlige for eventuelle krav, tap eller skader som følger av eller i forbindelse
med bruk av dette produktet. Brukeren godtar å holde NGA (United States National Geospatial-Intelligence Agency)
skadesløs. Brukerens eneste og eksklusive rettsmiddel er å avslutte bruken av DAFIF-produktet. Dette produktet ble
utviklet ved hjelp av DAFIF, et produkt levert av NGA (National Geospatial-Intelligence Agency).
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
13
Tillegg
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE KARTPLOTTEREN GODTAR DU AT DU ER BUNDET AV FØLGENDE VILKÅR OG
BETINGELSER I LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVAREN. LES DENNE AVTALEN NØYE.
Garmin Ltd. og datterselskapene (“Garmin”) gir deg en begrenset lisens til å bruke programvaren som følger
med denne enheten (“Programvaren”), i en binær kjørbar form ved normal bruk av produktet. Eiendomsrett og
åndsverksrettigheter i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller tredjepartsleverandørene.
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold
til USAs opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett. Du er videre innforstått med at strukturen,
organiseringen og kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er verdifulle forretningshemmeligheter
tilhørende Garmin og/eller tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform forblir en verdifull
forretningshemmelighet som tilhører Garmin og/eller tredjepartsleverandørene. Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av eller redusere Programvaren eller deler av den til
lesbar form, eller lage avledede produkter basert på Programvaren. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller
reeksportere Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover eksportlovene til et hvilket som helst annet
land som er aktuelt.
Væradvarsler og værrapporter Beskrivelser av fargeskyggelegging
Farge
Maritim
værgruppe
Underkategorier av vær
Lys blå
Springflo
Mørk blå
Flom
Oversvømmelse, Flom ved kysten, Jordras, Flom, Høyt vannivå, Hydrologisk,
Oversvømmelse ved innsjø, Stormflo
Gul
Maritim/vind
Frisk bris, Ekstrem vind, Underkjølt vannsprut, Stiv kuling, Farlige sjøforhold,
Høye bølgeslag, Innlandsvind, Vind av orkans styrke, Vind på innsjø, Les
Suêtes-vind, Lavvann, Maritimt vær, Tverrstrøm, Småbåter, Farlige sjøforhold
for småbåter, Vind i havneområder/elveutløp for småbåter, Vinder for småbåter,
Spesielle sjøforhold, Byge, Storm, Sterk vind, Tsunami, Skypumpe, Vind,
Wreckhouse-vind
Rosa
Diverse
Luftkvalitet, Luftstagnasjon, Vulkansk aske, Virvlende støv, Sterk varme,
Skogbrannfare, Varme, Høy varme og luftfuktighet, Varmeindeks, Varmeindeks
og helse, Regnskur, Spesielle værforhold, Vær
Oransje
Kraftig storm
Rød
Tornado
Lilla
Tropisk
Orkan, Innlandsorkan, Topisk innlandsstorm, Tropisk storm, Tyfon
Mørk grå
synlighet
Tett tåke, Tett røyk, Støvstorm, Smog
Hvit
Vinter
Arktisk utstrømming, Snøskred, Snøstorm, Virvlende snø, Kuldebølge, Ekstrem
kulde, Rask nedkjøling, Kulde, Underkjølt duskregn, Underkjølt tåke, Underkjølt
regn, Frost, Tele, Sterk underkjølt vannsprut, Tung snø, Isstorm, Virvlende snø
med innsjøeffekt, Snø med innsjøeffekt, Sludd, Snø, Snø og virvlende snø,
Snøbyge, Snøfall, Vindfaktor, Vinterstorm, Vintervær
Serviceavtale for XM Satellite Radio
XM Satellite Radio Inc.
Maskinvare og nødvendig månedlig abonnement selges separat. Abonnementavgiften er bare for forbrukere. Andre
skatter og avgifter, inkludert en éngangs aktiveringsavgift, tilkommer. Alle programmeringsavgifter og værdata kan
endres. Visning av XM WX-værdata og individuell produkttilgjengelighet varierer avhengig av maskinvareutstyr.
Mottaksforhold for XM-signalet kan variere avhengig av sted. Abonnementene går innunder kundeavtalen som
er inkludert i velkomstpakken fra XM tilgjengelig på xmradio.com. XM Radio U.S. Satellittjenestene er bare
tilgjengelige for personer over 18 år i de 48 sammenhengende delstatene i USA samt District of Columbi. XM WX
er et registrert varemerke for XM Satellite Radio Inc.
14
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
Indeks
Indeks
A
abonnement
vær 11
advarsler, vær 4
alarmer
flom 11
kraftig storm 11
maritim 11
springflo 11
tornado 11
animert radarløkke 2
antenne
krav 1
velge ekstern eller intern 11
velge mobilt eller XM 11
B
bølge
høyde 6
periode 6
retning 6
bøyerapporter 8
E
ekstern antenne 11
F
farge for skyggelegging 14
fiskekart 9
vær 7
fiskeplasser 7, 10
forhåndsinnstillinger 12
G
Garmins produktsupport i
I
infrarøde satellittdata 2, 9
K
kanalguide 12
kart
bytte 3
fiske 9
navigasjon 9
perspective 3D 9
sjøforhold 5
vær, fiske 7
vær, nedbør 2
værvarsel 4
kart for nedbør 2
kjøpe WX 2
kontakte produktsupport i
kringkastinger, værdata 2
L
lyn 3
N
National Weather Service 1
Navigasjonskart 9
nedbør 2
X
XM Satellite Radio 12
XM WX Satellite Weather 1
O
orkaner 3
overflatetrykk 7
overflatevind 6
overlegg, vær 9
P
Perspective 3D-kart 9
produktsupport i
R
radiomottaker i
radio, XM-satellitt 12
rapporter, vær 4
registrere 2
S
satellitt-IR 2
sikt
værskjerm 8
simulatormodus i
sjøforhold 5
sjøforhold, kart 5
skydekke 2
stormceller 3
symbolforklaringer 6
T
trykk, overflate 7
trykksentre 5
V
vær
advarsler 4
alarmer 11
antenne i
fronter 5
informasjon on nedbør 2
kart for nedbør 2
overlegg 9
rapporter 4
værkart for fisking 7
værvarselskart 4
værvarsler 4
by 5
fisk 10
fremtidige 4
gjeldende 4
maritim 4
offshore 4
tidligere 4
vær 4
vanntemperatur 7
veipunkter, opprette 9
vinder, overflate 6
volum 12
Vær og XM Satellite Radio-tillegg for GPSMAP 700-serien
15
De siste gratis programvareoppdateringene (med unntak av kartdata) for Garmin-produktet finner du på Garmins
webområde www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Mai 2011
190-01246-38 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising