Garmin | GPSMAP 720 | Garmin GPSMAP 720 Supplement

Garmin GPSMAP 720 Supplement
GPSMAP 700 Series
®
Weather og XM Satellite Radio
Supplement
®
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovgivningen om ophavsret må denne vejledning ikke kopieres, helt eller delvist, uden skriftligt samtykke fra
Garmin. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet af denne vejledning uden at være forpligtet til
at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Gå til www.garmin.com for at finde aktuelle opdatringer og supplerende
oplysninger om brugen af dette produkt.
Garmin®, the Gamin logo, GPSMAP®, BlueChart®, GDL® og g2 Vision® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA
og andre lande. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. DAFIF™ er et varemærke tilhørende National GeospatialIntelligence Agency. XM® og XM WX Satellite Weather® er registrerede varemærker tilhørende XM Satellite Radio Inc.
Introduktion
Introduktion
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige
oplysninger.
Denne manual dækker XM WX Satellite Weather®, mobilsystemet for GSM-vejr (Global System for Mobile
communication) og XM® Satellite Radio-oplysninger for følgende produkter:
GPSMAP® 720
GPSMAP 720s
GPSMAP 740
GPSMAP 740s
Krav til mobiludstyr
Før du kan bruge mobilvejrdata, skal du have en GSM-mobilantenne som f.eks. Garmin GDL 40. Se
installationsvejledningen til mobilantennen for at få oplysninger om, hvordan du slutter din plotter til antennen.
Krav til XM-udstyr
Før du kan bruge XM WX Satellite Weather, skal du have en Garmin XM-satellitvejrmodtager. Før du kan bruge XM
Satellite Radio, skal du have en Garmin XM-satellitradiomodtager. Gå til www.garmin.com/xm for at få yderligere
oplysninger. Se instruktionerne til dit XM-udstyr for at få oplysninger om, hvordan du tilslutter XM-antennen og
modtageren samt abonnement.
Sådan kontakter du Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.
• Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA telefonisk på
(913) 397.8200 eller (800) 800.1020.
• Hvis du befinder dig i Storbritannien, skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for at få
oplysninger om support i de forskellige lande.
Simulatortilstand
Simulatortilstand leverer simulerede vejrdata.
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
i
Introduktion
Indholdsfortegnelse
Introduktion.......................................................................................................................................... i
Krav til mobiludstyr................................................................................................................................................. i
Krav til XM-udstyr................................................................................................................................................... i
Sådan kontakter du Garmins produktsupport......................................................................................................... i
Simulatortilstand..................................................................................................................................................... i
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata...................................................................................... 1
Mobilvejrdata.........................................................................................................................................................1
XM WX Satellite Weather...................................................................................................................................... 1
Vejrfunktioner........................................................................................................................................................1
Vejrdataudsendelser.............................................................................................................................................. 2
Statusmeddelelser.................................................................................................................................................2
Visning af nedbørsoplysninger.............................................................................................................................. 2
Skift af vejrkort.......................................................................................................................................................3
Oplysninger om stormcelle og lyn......................................................................................................................... 3
Oplysninger om orkaner........................................................................................................................................ 3
Vejrvarslinger og vejrbulletiner.............................................................................................................................. 4
Oplysninger om vejrudsigter.................................................................................................................................. 4
Visning af Havforhold............................................................................................................................................ 5
Visning af fiskerioplysninger.................................................................................................................................. 7
Sigtbarhedsoplysninger......................................................................................................................................... 8
Visning af bøjerapporter........................................................................................................................................ 8
Visning af lokale vejroplysninger nær en bøje....................................................................................................... 8
Oprettelse af et waypoint på et vejrkort................................................................................................................. 9
Om vejr-overlay.....................................................................................................................................................9
Vejralarmer.......................................................................................................................................................... 11
Valg af en mobil- eller XM-antenne..................................................................................................................... 11
Valg af en ekstern mobilantenne......................................................................................................................... 11
Visning af oplysninger om vejrabonnement......................................................................................................... 11
XM Satellite Radio............................................................................................................................ 12
Brug af XM Radio................................................................................................................................................12
Appendiks......................................................................................................................................... 13
Vejrdatagaranti....................................................................................................................................................13
Softwarelicensaftale............................................................................................................................................ 14
Beskrivelser af farvenuancer for vejrvarslinger og vejrbulletiner......................................................................... 14
XM Satellite Radio-serviceaftale......................................................................................................................... 14
Indeks................................................................................................................................................ 15
ii
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
 Advarsel
De vejroplysninger, der leveres via dette produkt, kan udsættes for tjenesteafbrydelser og kan indeholde fejl,
unøjagtigheder eller forældede oplysninger. Produktet er derfor ikke altid pålideligt. Brug altid din sunde fornuft, når
du kører eller navigerer, og tjek alternative kilder til vejroplysninger, før du træffer sikkerhedsrelaterede beslutninger.
Du anerkender og accepterer, at du alene er ansvarlig for brugen af vejroplysningerne og alle beslutninger, du træffer i
forbindelse med kørsel eller navigation i forskellige vejrforhold. Garmin er ikke ansvarlig for nogen konsekvens som
følge af brug af vejrdataene.
Mobilvejrdata
Mobilvejrdata leverer data igennem udbydere af trådløse tjenester. En antenne, f.eks. Garmin GDL® 40, kommunikerer
med mobilmaster nærheden for at modtage vejrdata. Vejrdataene for hver enkelt funktion kommer fra troværdige
vejrdatacentre som f.eks. National Oceanic og Atmospheric Administration (NOAA) National Weather Service,
Environment Canada og Météo-France.
Før du kan få vist mobile vejrudsigter, skal du først vælge en årlig abonnementstjeneste online på http://my.garmin.com.
Du kan købe et dagspas direkte fra plotteren. Et dagspas giver 24 timers løbende vejrdata. Se installationsvejledningen til
antennen eller instruktionerne på http://my.garmin.com for at aktivere denne tjeneste.
XM WX Satellite Weather
En Garmin XM-satellitvejrmodtager og -antenne modtager XM WX Satellite Weather-data og viser dem på diverse
Garmin-enheder, herunder navigationskortet på en kompatibel plotter. Vejrdataene for hver enkelt funktion kommer fra
troværdige vejrdatacentre som f.eks. National Weather Service og Hydrometeorological Prediction Center. Yderligere
oplysninger fås ved at gå til the XM WX Satellite Weathers websted på www.xmwxweather.com.
Før du kan få vist XM WX Satellite Weather-oplysninger, skal du have et abonnement på XM WX Satellite Weather, og
du skal have sluttet en Garmin XM-satellitvejrmodtager til en kompatibel plotter.
Vejrfunktioner
Funktion
XM WX Satellite Weather
Mobilvejrdata
Nedbørstype (side 2)
X
X
Satellitskydække (side 2)
X
X
Europæisk, canadisk og amerikansk radar (side 2)
X
X
Lyn (side 3)
X
X
Kraftige stormspor (side 3)
X
Advarsler for Canada og USA (side 4)
X
X
Orkanspor (side 3)
X
X
WX-analyse af overflade (side 5)
X
Havoverfladetrykudsigt (side 4)
X
X
Byudsigter (side 5)
X
X
Overfladevindvektorer (side 6)
X
X
Bølgeretning og bølgeretningsudsigt (side 6)
X
X
Bølgehøjde og bølgehøjdeudsigt (side 6)
X
X
Bølgeperiode og bølgeperiodeudsigt (side 6)
X
X
Udsigt for fiskesteder (side 7)
X
Sigtbarhed (side 8) og sigtbarhedsudsigt (side 8)
X
Lokal marinevejrudsigt for national vejrstation (side 8)
X
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
X
1
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
Funktion
XM WX Satellite Weather
Mobilvejrdata
Bøjedata (side 8)
X
X
Havoverfladetemperatur og Havoverfladetryk (side 9)
X
X
Vejrdataudsendelser
Satellitvejrdata udsendes med fastlagte mellemrum. XM-vejrradardata udsendes f.eks. i intervaller à 5 minutter.
Mobilvejrdata udsendes i intervaller à 15 minutter. Når Garmin-modtageren er tændt, eller når der vælges en anden
vejrfunktion, skal modtageren modtage nye data, før den kan vises. Du oplever muligvis en forsinkelse, før vejrdata eller
en anden værdi vises på kortet.
Bemærk: Et hvilket som helst vejrfænomen kan ændres i visning, hvis den kilde, der leverer oplysningerne, ændres.
Når du køber mobilvejrdata, eller når plotteren automatisk anmoder om en opdatering af mobilvejrdataene, overføres
bådens aktuelle position, hvorefter plotteren modtager vejrdata for dit område, centreret omkring din aktuelle position.
Statusmeddelelser
Når du får vist et vejrkort på en enhed, hvor der er installeret en mobilvejrantenne, vises der muligvis en statusmeddelelse
i det øverste venstre hjørne som i dette eksempel.
• Køb WX – du skal købe et dagspas eller et abonnement for at få vist vejrdata (side 1).
• Registrer – du skal registrere din mobilantenne, før du kan købe og få vist mobilvejrdata
(side 1). Hvis du får vist denne meddelelse, efter du har registreret antennen, skal du lukke systemet ned og starte det
op igen.
Visning af nedbørsoplysninger
Nedbør, der spænder fra støvregn op til kraftigt tordenvejr, vises i forskellige nuancer og farver. Nedbør vises enten
uafhængigt eller med øvrige vejroplysninger.
Vælg Vejr > Nedbør.
Tidsstemplet i det øverste venstre hjørne af skærmbilledet angiver den tid, der er forløbet, siden vejrdataudbyderen
sidst opdaterede oplysningerne.
Visning af en animeret radarsløjfe
Du kan få vist nedbørsoplysninger som et billede af den sidste opdatering eller som en animeret sløjfe bestående af de
seneste opdateringer.
Vælg Vejr > Nedbør > Menu > Radarsløjfe > Til.
Tidsstemplingen i det øverste venstre hjørne af skærmbilledet angiver den tid, der er forløbet, siden tjenesteudbyderen
genererede den vejrradarramme, der i øjeblikket vises på skærmen.
Visning af skydække
Skydække kan vises eller skjules. XM-vejrdata leverer højden af skytoppene.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgængelig, hvis du modtager mobilvejrdata.
Vælg Vejr > Nedbør > Menu > Skydække > Vis.
Visning af infrarøde satellitdata
Infrarøde satellitdata viser skyer baseret på temperaturen øverst i skyerne. Mørkere nuancer af grå repræsenterer koldere
skyer, der ofte findes i cirrus- eller tordenskyer. Lysere skygger eller manglen på skyggelægning indikerer varmere skyer,
hvilket sædvanligvis forbindes med stratus eller tåge.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager mobilvejrdata. Den er ikke tilgængelig, hvis du
modtager XM WX Satellite Weather-data.
Vælg Vejr > Nedbør > Menu > Satellit-IR > Vis på skærmen Hjem.
2
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
Skift af vejrkort
Du kan skifte fra én vejrkorttype til et andet kort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Vejr på skærmen Hjem.
Vælg et vejrkort.
Vælg Menu > Skift vejr.
Vælg et andet kort.
Oplysninger om stormcelle og lyn
BEMÆRK: Oplysninger om stormceller er kun tilgængelige, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er
ikke tilgængelig, hvis du kun modtager mobilvejrdata.
Stormcelleikoner ➊ på nedbørskortet for vejret indikerer både den aktuelle position for en storm samt den projekterede
bane for stormen i nær fremtid.
➊
➋
➌
Der vises røde kegler ➋ med et stormcelleikon, og den bredeste del af hver kegle peger i retningen af stormcellens
projekterede bane. De røde linjer i hver kegle angiver, hvor stormen med størst sandsynlighed vil befinde sig i nær
fremtid. Hver linje repræsenterer 15 minutter.
Lynnedslag gengives med lynikoner ➌. Lyn vises på nedbørskortet for vejret, hvis der er registreret nedslag inden for de
sidste 7 minutter. De jordbaserede lydregistreringsnetværk registrerer kun sky til jord-nedslag.
Oplysninger om orkaner
Nedbørskortet for vejret kan vise den aktuelle position for en orkan ➊, en tropisk storm eller et tropisk lavtryk. En rød
linje, der udgår fra et orkanikon indikerer den projekterede bane ➋ for orkanen. Mørke prikker på den røde linje indikerer
de projekterede positioner, som orkanen vil passere, og oplysninger modtages fra vejrdataudbyderen.
➋
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
➊
3
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
Vejrvarslinger og vejrbulletiner
Når en marinevejrvarsling, vejrvarsling, vejrråd, vejrbulletin eller øvrig vejrannoncering udsendes, angiver skyggelægning
➊ det område, som oplysningerne er gældende for. Du kan få vist oplysninger om advarslen eller bulletinen ved at vælge
området med skygge. Vandlinjerne ➋ på kortet indikerer grænserne for marinevejrudsigter, kystvejrudsigter og offshorevejrudsigter. Vejrbulletiner kan enten bestå af vejrvarsler eller vejrråd.
Se appendikset (side 14) for at få vist en liste med beskrivelser af farvenuancer.
➋
➊
Oplysninger om vejrudsigter
Kortet Vejrudsigt viser byudsigter, marinevejrudsigter, advarsler, orkanvarsler, METAR'er, områdevarsler, vejrfronter og
trykcentre (kun XM Weather-data), overfladetryk og WX-bøjer.
Visning af oplysninger om aktuel vejrudsigt
Vælg Vejr > Vejrudsigt på skærmen Hjem.
Visning af oplysninger om en vejrudsigt for en anden periode
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgængelig, hvis du modtager mobilvejrdata.
1. Vælg Vejr > Vejrudsigt på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Du kan få vist sigtbarhedsudsigten for de næste 12 timer ved at vælge Næste vejrudsigt, og hvis du vil have vist
vejrudsigter op til 48 timer frem i intervaller à 12 timer, skal du vælge Næste vejrudsigt igen.
• Du kan få vist sigtbarhedsudsigten for de forrige 12 timer ved at vælge Forrige vejrudsigt, og hvis du vil have
vist vejrudsigter op til 48 timer tilbage i intervaller à 12 timer, skal du vælge Forrige vejrudsigt igen.
Visning af en farvandsudsigt eller en offshore-vejrudsigt
1. Vælg Vejr > Vejrudsigt på skærmen Hjem.
2. Panorer kortet hen på en offshore-position.
Funktionerne Farvandsudsigt eller Offshore-vejrudsigt vises, når oplysninger om vejrudsigter er tilgængelige.
3. Vælg Farvandsudsigt eller Offshore-vejrudsigt.
4
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
Vejrfronter og trykcentre:
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgængelig, hvis du kun modtager mobilvejrdata.
Vejrfronter vises som linjer, der indikerer en luftmasses ledende kant.
Frontsymbol
Beskrivelse
Koldfront
Varmfront
Stationær front
Lukket front
Lavtryksudløber
Trykcentersymboler vises ofte i nærheden af vejrfronter.
Trykcentersymbol
Beskrivelse
Indikerer et lavtrykscentrum, der er et område med relativt lavere tryk. Når man bevæger sig
væk fra et lavtrykscenter, resulterer det i et forøget tryk. Vinden strømmer mod uret omkring
lavtrykscentre over den nordlige halvkugle.
Indikerer et højtrykscentrum, der er et område med relativt højere tryk. Når man bevæger
sig væk fra et højtrykscenter, resulterer det i et reduceret tryk. Vinden strømmer med uret
omkring højtrykscentre over den nordlige halvkugle.
Byudsigter
Byudsigter vises som vejrsymboler ➊. Vejrudsigten vises i intervaller à 12 trin. XM WX Satellite Weather omfatter data
for de næste 48 timer. Mobilvejrdata omfatter data for de næste 24 timer.
➊
Symbol
Vejr
Symbol
Vejr
Symbol
Vejr
Delvist skyet
Regn (finregn, slud, byger)
Blæsende
Tordenvejr
Godt (solrigt, varmt, klart)
Tåget
Røg (støvet, diset)
Sne (snebyger, byger, snestorm,
snefygning, slud, frysende regn, frysende
finregn)
Skyet
Visning af Havforhold
Kortet Havforhold viser oplysninger om overfladeforhold, herunder vind, bølgehøjde, bølgeperiode og bølgeretning.
Vælg Vejr > Havforhold på skærmen Hjem.
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
5
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
Overfladevinde
Der vises overfladevindvektorer på kortet Havforhold ved brug af vindkroge, som indikerer den retning, som vinden
blæser i. En vindkrog er en cirkel med en hale. Den linje eller det flag, der er placeret på halen af en vindkrog, indikerer
vindhastigheden. En kort linje repræsenterer 5 knob, en lang linje repræsenterer 10 knob, og en trekant repræsenterer 50
knob.
Vindkrog
Vindhastighed Vind retning
Vindkrog
Vindhastighed Vind retning
Stille
20 knob
5 knob
50 knob
10 knob
65 knob
15 knob
Bølgehøjde, bølgeperiode og bølgeretning
Bølgehøjder for et område vises som farvevariationer. Forskellige farver indikerer forskellige bølgehøjder ➊, som vist i
forklaringen ➋ i den venstre del af skærmbilledet.
➋
➌
➊
➍
Bølgeperioden indikerer tiden (i sekunder) imellem bølgerne. Bølgeperiodelinjer ➌ indikerer områder, der har den samme
bølgeperiode.
Bølgeretninger vises på kortet ved brug af røde pile ➍. Retningen af hver enkelt pil indikerer den retning, som bølgen
bevæger sig i.
Visning af oplysninger om havforholdsudsigt for en anden periode
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgængelig, hvis du kun modtager mobilvejrdata.
1. Vælg Vejr > Havforhold på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Du kan få vist havforholdsudsigten for de næste 12 timer ved at vælge Næste vejrudsigt, og hvis du vil have vist
vejrudsigter op til 48 timer frem i intervaller à 12 timer, skal du vælge Næste vejrudsigt igen.
• Du kan få vist havforholdsudsigten for de forrige 12 timer ved at vælge Forrige vejrudsigt, og hvis du vil have
vist vejrudsigter op til 48 timer tilbage i intervaller à 12 timer, skal du vælge Forrige vejrudsigt igen.
6
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
Visning af fiskerioplysninger
Kortet med vejroplysninger for fiskeri viser den aktuelle vandtemperatur, de aktuelle overfladetrykforhold samt
fiskeriudsigter.
Vælg Vejr > Fiskeri fra skærmen Hjem.
Overfladetryk og vandtemperaturdata
Oplysninger om overfladetryk vises som trykisobarer og trykcentre. Isobarer ➊ forbinder punkter med tilsvarende tryk.
Trykudlæsninger kan hjælpe med at bestemme vejr- og vindforhold. Højtryksområder er generelt forbundet med godt
vejr. Lavtryksområder er generelt forbundet med skyer og sandsynlighed for nedbør. Tætliggende isobarer viser en stærk
temperaturhældning. Stærke temperaturhældninger forbindes med områder med stærkere vinde.
➋
➊
Trykenheder vises i millibar (mb), tommer kviksølv (inHg) eller hektopascal (hPa).
Farvet skyggelægning som defineret af forklaringen ➋ i den øverste venstre del af skærmen, indikerer vandets
overfladetemperatur.
Udsigt over fiskesteder
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgængelig, hvis du kun modtager mobilvejrdata.
Du kan få vist områder, der indeholder optimale vejrforhold for bestemte fiskearter.
1. Vælg Vejr > Fiskeri > Menu > Fish Species på skærmen Hjem.
2. Vælg en fiskeart.
3. Vælg Til.
4. Gentag trin 2 og 3 for at få vist områder med optimale vejrforhold for yderligere fiskearter.
Områder med skygge indikerer optimale fiskeområder. Hvis du har valgt mere end én fiskeart, kan du vælge et område
med skygge for at få vist de fiskearter, som er indeholdt i området med skygge.
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
7
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
Sigtbarhedsoplysninger
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgængelig, hvis du kun modtager mobilvejrdata.
Sigtbarhed er den varslede makimale vandrette afstand, der kan ses på overfladen, som vist i forklaringen ➊ i den venstre
del af skærmbilledet. Variationer i sigtbarhedsskyggelægning ➋ viser udsigten til ændring i overfladesigtbarhed.
➊
➋
Visning af oplysninger om sigtbarhed
Vælg Vejr > Sigtbarhed på skærmen Hjem.
Visning af oplysninger om en sigtbarhedsudsigt for en anden periode
1. Vælg Vejr > Sigtbarhed på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Du kan få vist sigtbarhedsudsigten for de næste 12 timer ved at vælge Næste vejrudsigt, og hvis du vil have vist
vejrudsigter op til 48 timer frem i intervaller à 12 timer, skal du vælge Næste vejrudsigt igen.
• Du kan få vist sigtbarhedsudsigten for de forrige 12 timer ved at vælge Forrige vejrudsigt, og hvis du vil have
vist vejrudsigter op til 48 timer tilbage i intervaller à 12 timer, skal du vælge Forrige vejrudsigt igen.
Visning af bøjerapporter
Rapportudlæsninger tages fra bøjer og kystobservationsstationer. Disse udlæsninger anvendes til at bestemme
lufttemperatur, dugpunkt, vandtemperatur, tidevand, bølgehøjde og -periode, vindretning og -hastighed, sigtbarhed samt
barometrisk tryk.
1.
2.
3.
4.
Vælg Vejr på skærmen Hjem.
Vælg et vejrkort.
Vælg
.
Vælg Gennemse > Bøje.
Gennemse vises ikke, hvis markøren ikke er i nærheden af et objekt. Hvis markøren kun er i nærheden af ét objekt,
vises navnet på objektet.
Visning af lokale vejroplysninger nær en bøje
Du kan vælge et område nær en bøje for at få vist oplysninger om vejrudsigter.
1. Vælg Vejr på skærmen Hjem.
2. Vælg et vejrkort.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg en position på kortet.
• Træk i skærmbilledet for at panorere til en ny position, og vælg positionen på kortet.
4. Vælg Lokalt vejr.
8
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
5. Fuldfør en handling:
• Du kan få vist aktuelle vejrforhold fra en lokal vejrtjeneste ved at vælge Aktuelle forhold.
• Du kan få vist en lokal vejrudsigt ved at vælge Vejrudsigt.
• Du kan få vist oplysninger om overfladevind og barometrisk tryk ved at vælge Havoverflade.
• Du kan få vist oplysninger om vind og bølger ved at vælge Farvandsbulletin.
Oprettelse af et waypoint på et vejrkort
1. Vælg Vejr på skærmen Hjem.
2. Vælg et vejrkort.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg en position på kortet.
• Træk i skærmbilledet for at panorere til en ny position, og vælg positionen på kortet.
4. Vælg Opret waypoint.
5. Hvis du vil navngive waypointet eller tilføje oplysninger om det, skal du vælge waypointet i højre side af skærmen og
vælge Rediger.
• Vælg Navn, indtast navnet, og vælg Udført.
• Vælg Symbol, og indtast et symbol.
• Vælg Dybde, angiv dybde, og vælg Udført.
• Vælg Vandtemperatur, angiv vandtemperaturen, og vælg Udført.
• Vælg Bemærkning, indtast kommentaren, og vælg Udført.
Om vejr-overlay
Vejr-overlay lægger vejr- og vejrrelaterede oplysninger ind på navigationskortet, fiskekortet og kortvisningen Perspective
3D. Navigationskortet og fiskerikortet kan vise WX-radar, højde af skytoppe (XM Weather), infrarøde satellitdata for
skyer (mobilvejrdata), lyn, WX-bøjer, områdevarsler og orkanvarsler. Kortvisningen Perspective 3D kan vise WX-radar.
Indstillinger for vejr-overlay konfigureret til brug på ét kort anvendes ikke på øvrige kort. Indstillingerne for vejr-overlay
skal konfigureres separat.
Bemærk: Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart® g2 Vision®-datakort eller et BlueChart g2-datakort,
eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
Aktivering af vejr-overlay på et kort
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Vejrbøjer eller Fiskekort.
3. Vælg Menu.
4. Vælg en funktion:
• Vælg Opsætning af navigationskort > Vejr> Vejr> Til for navigationskortet.
• Vælg Opsætning af fiskekort > Vejr> Vejr> Til for fiskekortet.
Ændring af vejr-overlay-funktionerne på navigationskortet
Før du kan ændre vejr-overlay-funktionerne på navigationskortet, skal du aktivere vejr-overlay (side 9).
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Vælg Menu > Vejr.
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
9
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
3. Vælg en funktion:
• For at få vist WX-radar (side 2) skal du vælge WX-RADAR > Til.
• For at få vist skydækkedata (side 2) skal du vælge Skydække > Til.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgængelig, hvis du kun modtager mobilvejrdata.
• For at få vist infrarøde satellitdata (side 2) skal du vælge Satellit- IR > Til.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager mobilvejrdata. Den er ikke tilgængelig, hvis du
modtager XM WX Satellite Weather-data.
• For at få vist sigtbarhedsdata (side 8) skal du vælge Sigtbarhed > Til.
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgængelig, hvis du kun modtager mobilvejrdata.
• For at få vist bøjer (side 8) skal du vælge WX-bøjer > Til.
• For at få vist vejrforklaringen skal du vælge Forklaring > Til.
Ændring af vejr-overlay-funktionerne på fiskekortet
Før du kan ændre vejr-overlay-funktionerne på fiskekortet, skal du aktivere vejr-overlay (side 9).
1. Vælg Kort > Fiske kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Menu > Vejr.
3. Vælg en funktion:
• For at få vist WX-radar (side 2) skal du vælge WX-RADAR > Til.
• For at få vist havtemperaturdata skal du vælge Havtemperatur > Til.
• For at få vist oplysninger om fiskeudsigter - se (side 10).
• For at få vist bøjer skal du vælge WX-bøjer > Til.
• For at få vist vejrforklaringen skal du vælge Forklaring > Til.
Visning af oplysninger om fiskeudsigter på fiskekortet
Før du kan få vist oplysninger om fiskeudsigter på fiskekortet, skal du aktivere vejr-overlay (side 9).
BEMÆRK: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du modtager XM WX Satellite Weather-data. Den er ikke
tilgængelig, hvis du kun modtager mobilvejrdata.
Du kan få vist områder, der indeholder optimale vejrforhold for bestemte fiskearter (side 7).
1. Vælg Kort > Fiske kort > Menu > Kort opsætning > Vejr > Fish Species > Til på skærmen Hjem.
2. Vælg alle de fiskearter, du vil have vist på fiskekortet, og vælg Tilbage.
Ændring af de oplysninger om fiskeudsigter, der vises på fiskekortet
1. Vælg Kort > Fiske kort > Menu > Opsætning af fiskekort > Vejr > Fish Species > Change Species på skærmen
Hjem.
2. Vælg alle de fiskearter, du vil have vist på fiskekortet, og vælg Tilbage.
10
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
XM WX Satellite Weather og mobilvejrdata
Vejralarmer
Indstilling af vejralarmer
Du kan indstille en alarm til afspilning ved bestemte vejrforhold.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Vejr på skærmen Hjem.
2. Fuldfør én eller flere handlinger:
• Vælg Marine > Til.
• Vælg Tornado > Til.
• Vælg Kraftig storm > Til.
• Vælg Oversvømmelse > Til.
• Vælg Kraftig oversvømmelse > Til.
• Vælg Vind/sigtbarhed > Til.
• Vælg Vinter > Til.
BEMÆRK: Alarmer for vind/sigtbarhed og vinter er kun tilgængelige, hvis du modtager mobilvejrdata. De er ikke
tilgængelige, hvis du kun modtager XM WX Satellite Weather-data.
Valg af en mobil- eller XM-antenne
Hvis din plotter både er tilsluttet en mobil- og XM-antenne, skal du vælge den antenne, der skal bruges til vejrtjeneste.
Hvis du kun er tilsluttet én antenne, vælges denne antenne automatisk.
Hvis du både har en mobilantenne og en XM-tilsluttet din plotter, og du vælger mobilantennen, vises XM-vejrdata ikke,
men XM Radio er stadig tilgængelig (hvis du har et betalt abonnement). Hvis du vælger XM-antenne, vises der ikke
mobilvejrdata.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Foretrukne kilder > Vejrantenne.
2. Vælg en antenne.
Valg af en ekstern mobilantenne
Hvis din plotter er tilsluttet en ekstern mobilantenne, skal du vælge denne antenne på plotteren.
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Enhedsliste > GDL 40 > Opsætning > GSMantenne > Ekstern.
Visning af oplysninger om vejrabonnement
Du kan få vist oplysninger om de vejrtjenester, du har abonneret på, samt hvor mange minutter der er gået, siden dataene
for hver tjeneste blev opdateret. Den tid, der er forløbet siden sidste vejrdownload, vises for mobilvejrdata.
Vælg Vejr > Vejrabonnement.
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
11
XM Satellite Radio
XM Satellite Radio
Før du kan bruge XM Satellite Radio-funktioner, skal du have sluttet en Garmin XM Satellite Radio-modtager til din
plotter og til lydindgangen på din båd. Du skal også abonnere på XM Satellite Radio. Gå til www.garmin.com/xm for at få
yderligere oplysninger.
Brug af XM Radio
Valg af en XM Radio-kanal
1. Vælg Opsætning > XM Audio.
2. Fuldfør en handling:
• Hvis du vælge en specifik XM-kanal inden for den valgte kategori, skal du vælge Channel Guide, vælge en kanal
og derefter vælge Tilbage.
• Hvis du vil indtaste et XM-kanalnummer manuelt, skal du vælge Channel Entry, indtaste et kanalnummer og
vælge Udført.
Tilpasning af kanalguiden
XM Radio-kanaler er inddelt i kategorier. Du kan vælge den kanalkategori, der vises i kanalguiden.
1. Vælg Opsætning > XM Audio > Category.
2. Vælg en kategori.
Forudindstillede kanaler på XM
Listen over forudindstillede kanaler på XM er en kanalkategori, der kan tilpasses. Du kan gemme dine foretrukne kanaler
på listen over forudindstillede kanaler.
Gem en XM-kanal på listen over forudindstillede kanaler
1. Vælg Opsætning > XM Audio.
2. Fuldfør en handling:
• Hvis du vælge en specifik XM-kanal inden for den valgte kategori, skal du vælge Channel Guide, vælge en kanal
og derefter vælge Tilbage.
• Hvis du vil indtaste et XM-kanalnummer manuelt, skal du vælge Channel Entry.
3. Vælg Save Preset.
Justering af lydstyrken for XM Radio
1. Vælg Opsætning > XM Audio.
2. Fuldfør en handling:
• Du kan tænde eller slukke for lyden til XM-radioen ved at vælge Lydstyrke.
• Brug skyderen til at justere lydstyrken.
Ændring af XM-indstillingerne fra et kort
Du kan hurtigt ændre XM-kanal eller justere lydstyrken under visning af et kort eller under visning af
instrumentbrætmålere.
1. Vælg XM fra et hvilket som helst kort eller fra skærmen Instrumentbrætmålere.
2. Skift XM-kanal eller juster lydstyrken.
3. Vælg Tilbage for at gå tilbage til kortet eller instrumentbrætmålerne.
12
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
Appendiks
Appendiks
Vejrdatagaranti
SOFTWAREPRODUKTET MED VEJRDATA LEVERES, SOM DET ER. ALLE ØVRIGE GARANTIER,
UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER ENHVER GARANTI FOR SALGBARHED ELLER
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER FOR IKKE-KRÆNKELSE, FRALÆGGES HERVED.
BRUGERSIKKERHED
Hvis du bruger XM Services, er det dit ansvar at udvise sund fornuft samt overholde alle sikkerhedsmæssige
forholdsregler som påkrævet af lovgivningen. Du er alene ansvarlig for alle risici i forbindelse med brug af tjenesterne.
XM og Garmin påtager sig intet ansvar for ulykker, der er opstået som følge af eller i forbindelse med brug af tjenesterne.
Radiotjenesten omfatter trafik- og vejroplysninger, og du anerkender, at sådanne oplysninger ikke er garanteret sikre
men alene af supplerende og vejledende beskaffenhed og derfor ikke nødvendigvis tilstrækkeligt sikkerhedskritiske i
forbindelse med brug af fly, fartøj eller køretøj. Oplysninger leveres, "som de er", og XM og Garmin fralægger sig alle
over enhver garanti, udtrykkelig eller underforstået, i forhold hertil samt til overførsel eller modtagelse heraf. Endvidere
garanterer XM og Garmin ikke for nøjagtigheden, pålideligheden, fuldstændigheden eller rettidigheden for de trafikog vejroplysninger, som offentliggøres på radiotjenesten. XM og Garmin, deres dataleverandører, tjenesteudbydere,
marketing/distribution, software- og internetpartnere eller hardwareproducenter kan på ingen måde drages til ansvar af dig
eller nogen tredjepart for nogen direkte, indirekte, hændelig, følgemæssig, særlig, eksemplarisk eller pønal skade eller tabt
arbejdsfortjeneste, der er et resultat af brug eller afbrydelse i overførsel eller modtagelse af tjenesterne.
BEGRÆNSNINGER AF VORES ANSVAR
a) ANSVARSFRALÆGGELSER.
UD OVER HVAD DER UDTRYKKELIGT FREMGÅR HERAF, STILLER VI INGEN GARANTI
ELLER REPRÆSENTATION, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, I FORHOLD
TIL RADIOTJENESTEN. BRUG AF TJENESTEN FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR. INDHOLDET OG
FUNKTIONALITETEN AF DENNE TJENESTE LEVERES, SOM DEN ER, UDEN NOGEN GARANTI
AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. ALLE SÅDANNE GARANTIER ELLER
REPRÆSENTATIONER (HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR
SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE) FRALÆGGES
HERVED.
b) ANSVARSBEGRÆNSNINGER.
VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN SÆRLIG, HÆNDELIG ELLER FØLGEMÆSSIGE SKADE ELLER
TAB SOM FØLGE AF ANVENDELSE AF RADIOTJENESTEN, UANSET SOM EN SÅDAN SKADE ELLER ET
SÅDANT TAB SKYLDES FORSØMMELSE ELLER NOGET ANDET. VORES SAMLEDE ANSVAR OVERFOR
DIG OG ALLE ØVRIGE PERSONER, DER MODTAGER VORES TJENESTER, UANSET ÅRSAGEN, KAN UNDER
INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSKRIDE DE BELØB, DU HAR BETALT OS FOR DEN TJENESTE, DU HAR
MODTAGET, I LØBET AF EN PERIODE PÅ SEKS (6) MÅNEDER UMIDDELBART FØR DEN SPECIFIKKE
BEGIVENHED, SOM HAR FORANLEDIGET DEN PÅGÆLDENDE SKADE ELLER DET PÅGÆLDENDE
TAB. DENNE RISIKOALLOKERING AFSPEJLES I VORES PRISER. DU KAN HAVE MERE OMFATTENDE
RETTIGHEDER END SOM BESKREVET OVENFOR IHT. TIL LOVGIVNINGEN I DIT LAND.
Dette produkt er udviklet ved brug af DAFIF™, et produkt under National Geospatial-Intelligence Agency.
Dette produkt er ikke blevet endosseret eller på anden måde godkendt af National Geospatial-Intelligence Agency eller det
amerikanske forsvarsministerium (10 U.S.C. 425).
a. Ifølge10 U.S.C. 456 kan der ikke indledes civile søgsmål mod USA på baggrund af indhold tilhørende navigationshjælp
udarbejdet eller udbredt af hverken det tidligere Defense Mapping Agency (DMA), National Imagery and Mapping
Agency (NIMA) eller National Geospatial-Intelligence Agency (NGA).
b. DAFIF-produktet leveres, "som det er", og NGA stiller ingen garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, herunder
men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål eller som opstår som
vedtægt eller på anden måde i lovgivningen fra et forhandlerforløb eller erhvervsmæssig anvendelse, for nøjagtigheden og
funktionaliteten for produktet.
c. Hverken NGA eller dets personale kan drages til ansvar for noget krav, tab eller nogen skade, der opstår som følge af
eller i forbindelse med brug af dette produkt. Brugeren accepterer at holde United States National Geospatial-Intelligence
Agency skadesløs. Som forholdsregel kan brugeren ene og alene ophøre med at bruge dette DAFIF-produkt. Dette
produkt er udviklet ved brug af DAFIF, et produkt under National Geospatial-Intelligence Agency.
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
13
Appendiks
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I
DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed
("Softwaren") i binær udførbar form ved normal brug af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle
ejendomsrettigheder til Softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at Softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk
lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du, at Softwarens struktur, organisering
og kode, hvor kildekoden ikke er leveret, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at Softwaren i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins
og/eller dets tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder,
der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer, at du ikke må eksportere eller reeksportere produktet til
noget land i strid med USA's love om eksportregulering eller love om eksportregulering i et hvilket som helst andet
relevant land.
Beskrivelser af farvenuancer for vejrvarslinger og vejrbulletiner
Farve
Marinevejrgruppe Vejrunderkategorier
Lyseblå
Kraftig
oversvømmelse
Mørkeblå Oversvømmelse
Område med oversvømmelse, Kystoversvømmelse, Jordskred, Oversvømmelse,
Høj vandstand, Hydrologisk, Oversvømmelse af søbred, Stormflod
Gul
Marine/vind
Frisk vind, Ekstrem vind, Overisning, Storm, Farlige farvandsforhold, Høje
bølger, Stærk vind, Vind af orkanstyrke, Vind på sø, Les Suêtes-vind, Lavvande,
Farvandsvejr, Revtidevand, Lille fartøj, Farlige farvandsforhold for små fartøjer,
Farlige bølgeforhold for små fartøjer, Farlige vindforhold for små fartøjer, Særlige
havforhold, Kraftige vindstød, Storm, Stærk vind, Tsunami, Vandsprøjt, Vind,
Wreckhouse-vinde
Lyserød
Diverse
Luftkvalitet, Stillestående luft, Askenedfald, Støvstorm, Kraftig varme, Brandfarligt
vejr, Varme, Høj varme og fugtighed, Fugtighedsangivelse, Fugtighedsangivelse
og helbred, Regnvejr, Særligt vejr, Vejr
Orange
Kraftig storm
Rød
Tornado
Lilla
Tropisk
Orkan, Orkan på land, Tropisk storm på land, Tropisk storm, Tyfon
Mørkegrå Sigtbarhed
Tæt tåge, Tæt røg, Sandstorm, Smog
Hvid
Arktisk udstrømning, Lavine, Snestorm, Snefygning, Kuldebølge, Ekstrem kulde,
Isslag, Frost, Frysende finregn, Frysende tåge, Frysende regn, Frost, Hård frost,
Kraftig overisning, Kraftig sne, Storm med isslag, Snefygning på sø, Sne på
sø, Slud, Sne, Sne og snefygning, Kraftige vindstød med sne, Sne, Vindchill,
Vinterstorm, Vintervejr
Vinter
XM Satellite Radio-serviceaftale
XM Satellite Radio Inc.
Hardware og påkrævet månedligt abonnement sælges separat. Abonnementsgebyr er kun gældende for forbruger.
Øvrige gebyrer og skatter, herunder et engangsgebyr for aktivering, er gældende. Forbehold for ændringer af alle
programmeringsgebyrer og vejrdata. Tilgængelighed af XM WX-vejrdataskærme og enkelte produkter afhænger muligvis
af hardwareudstyr. Modtagelse af XM-signalet afhænger muligvis af stedet. Abonnementer er underlagt kundeaftalen,
der medfølger til XM-velkomstsættet og er tilgængeligt på xmradio.com. Amerikanske XM Radio-satellittjenester er
kun tilgængelige for personer over 18 år i de 48 sammenhængende delstater i USA samt D.C. XM WX er et varemærke
tilhørende XM Satellite Radio Inc.
14
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
Indeks
Indeks
A
abonnement
vejr 11
advarsler, vejr 3
alarmer
kraftig oversvømmelse 11
kraftig storm 11
marine 11
oversvømmelse 11
tornado 11
animeret radarsløjfe 2
antenne
krav 1
vælge ekstern eller intern 11
vælge mobil eller XM 11
B
bøjerapporter 8
bølge
højde 6
periode 6
retning 6
bulletiner, vejr 4
F
fiskekort 9
vejr 7
fiskerivejrkort 7
fiskesteder 7, 10
forklaringer 6
forudindstillinger 12
L
lyn 3
W
waypoints, oprette 9
N
National vejrtjeneste 1
nedbør 2
Nedbørskort 2
X
XM Satellite Radio 12
XM WX Satellite Weather 1
O
orkaner 3
overfladetryk 7
overfladevinde 5
overlay, vejr 9
P
Perspective 3D-kort 9
produktsupport i
R
radiomodtager i
radio, XM-satellit 12
registrere 2
S
sigtbarhed
vejrskærmbillede 8
simulatortilstand i
skydække 2
skyggelægning med farver 14
stik til ekstern antenne 11
stormceller 3
T
trykcentre 5
tryk, overflade 7
G
Garmins produktsupport i
U
udsendelser, vejrdata 2
H
havforhold 5
Havforholdskort 5
V
vandtemperatur 7
vejr
advarsler 3
alarmer 11
antenne i
bulletiner 4
fronter 5
Nedbørskort 2
oplysninger om nedbør 2
overlay 9
vejrbøjer 9
vejrudsigter 4
by 5
fisk 10
fortid 4
fremtidige 4
marine 4
nutid 4
offshore 4
vejr 4
Vejrudsigt kort 4
vinde, overflade 5
volumen 12
I
infrarøde satellitdata 2, 9
K
kanalguide 12
kontakt til produktsupport i
kort
fiske 9
havforhold 5
navigation 9
perspektiv 3D 9
skift 3
vejr fiske 7
vejr nedbør 2
vejrudsigt 4
køb WX 2
GPSMAP 700 Series Weather og XM Satellite Radio Supplement
15
For at få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid skal du
besøge Garmins websted på www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Maj 2011
190-01246-36 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising