Garmin | GPSMAP 720 | Garmin GPSMAP 720 kratke upute

Garmin GPSMAP 720 kratke upute
Navigiranje pomoću karte
Stvaranje i navigiranje rutom
Stvaranje rute i navigiranje s vaše trenutne lokacije
Kretanje prema odredištu na karti
Napomena: Ribolovna karta dostupna je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom
BlueChart g2 Vision.
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice Bluechart g2 Vision temelji se na
elektroničkim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno,
plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Na navigacijskoj karti ili ribolovnoj karti možete stvoriti rutu i odmah njome navigirati.
Kad stignete na odredište, možete spremiti rutu ako želite.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karta.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna
karta.
3. Dodirnite odredište pomoću pokazivača ( ).
4. Odaberite Navigiraj do > Ruta do.
5. Dodirnite lokaciju na kojoj želite izvesti
posljednje skretanje prema svom odredištu ( ).
6. Odaberite Dodaj skretanje.
Odredište odabrano
7. Ako želite dodati skretanja ponovite korake
5 i 6 krećući se unatrag od odredišta do trenutne
lokacije plovila.
Zadnje skretanje koje dodate trebalo bi biti prvo
skretanje od vaše trenutne lokacije. To bi trebalo
biti skretanje koje je najbliže plovilu.
8. Kad se ruta dovrši, odaberite Gotovo.
9. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom
linijom.
Skretanje odabrano
10. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da
izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Kad stignete na odredište, prikazuje se upit za spremanje odredišta.
11. Dovršenje postupka:
• Odaberite Ne
• Odaberite Da > Uredi rutu > Naziv. Unesite naziv rute. Odaberite Gotovo.
 OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke
vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i
usmjeravanje.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je s unaprijed programiranom podatkovnom karticom
BlueChart g2 Vision.
Na početnom zaslonu odaberite Karte.
Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
Dodirnite kartu kako biste odabrali lokaciju pomoću pokazivača ( ).
Odaberite Navigiraj do.
Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi na kako biste navigirali izravno do lokacije.
• Odaberite Ruta do kako biste stvorili rutu do lokacije, uključujući skretanja.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
6. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela
grimizne linije znači da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog
navođenja. To se događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu
sigurnu visinu prepreke.
7. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
1.
2.
3.
4.
5.
Zaslon Idi na
Zaslon Vodi do
GPSMAP serija 700
®
kratke upute
Uključivanje i isključivanje uređaja za iscrtavanje
 UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i
druge važne informacije.
Uključivanje uređaja za iscrtavanje
Pritisnite i otpustite
Napajanje.
Isključivanje uređaja za iscrtavanje
Pritisnite i držite tipku
Napajanje.
Označavanje međutočke ili MOB lokacije
Označavanje trenutne lokacije kao međutočke
Na početnom zaslonu odaberite Označi.
NAPOMENA: S bilo kojeg zaslona označite svoj trenutni položaj tako što ćete dodirnuti
Označi na vrhu zaslona.
Stvaranje međutočke na drugoj lokaciji
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijska karta ili Ribolovna karta.
3. Dovršenje postupka:
• Dodirnite lokaciju na karti.
• Dodirnite i povucite zaslon kako bi se pomaknuo na novu lokaciju. Dodirnite lokaciju
na karti.
4. Odaberite Stvori međutočku.
5. Ako želite imenovati međutočku, odaberite ju s desne strane zaslona i odaberite Uredi
međutočku.
6. Odaberite Naziv i unesite naziv.
Označavanje i navigacija do MOB lokacije
Kad označite trenutnu lokaciju kao međutočku, možete ju označiti kao lokaciju čovjeka u
moru (MOB).
Dovršite postupak.
• Na bilo kojem zaslonu odaberite Označi > Čovjek u moru.
• Na početnom zaslonu odaberite Čovjek u moru.
Međunarodni MOB simbol označava aktivnu MOB točku i uređaj za iscrtavanje određuje
kurs natrag do označene lokacije putem značajke Idi na.
Navigiranje do pomorskih usluga
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Sustav > Biper/Prikaz > Prikaz.
SAVJET: Pritisnite i otpustite tipku Napajanje iz bilo kojeg zaslona kako biste otvorili
zaslon prikaza.
2. Odaberite Pozadinsko osvjetljenje.
3. Podešavanje pozadinskog osvjetljenja:
• Odaberite Automatski kako biste omogućili uređaj za iscrtavanje automatski podesi
pozadinsko osvjetljenje na temelju osvjetljenja u prostoru.
• Ručno podesite klizač.
NAPOMENA: Odaberite Automatski kako biste prebacivali između automatskog i ručnog
načina rada.
Prikaz i konfiguriranje linije smjera
Linija smjera nastavak je nacrtan na karti od pramca plovila u smjeru kretanja. Izgled linije
smjera možete konfigurirati za navigacijsku ili ribolovnu kartu.
Napomena: Ribolovna karta dostupna je na unaprijed programiranoj podatkovnoj kartici
BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Dovršenje postupka:
• Odaberite Navigacijska karta > Izbornik > Postavke za navigacijsku kartu >
Izgled karte > Linija smjera.
• Odaberite Ribolovna karta > Izbornik > Postavke za ribolovnu kartu > Izgled
karte > Linija smjera.
3. Dovršenje postupka:
• Odaberite Udaljenost. Unesite udaljenost do kraja linije smjera.
• Odaberite Vrijeme. Unesite vrijeme potrebno da se dostigne kraj linije smjera.
4. Odaberite Gotovo.
Navigiranje do odredišta pomorske usluge
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision temelji se na
elektroničkim kartografskim podacima. Ti podaci ne osiguravaju izbjegavanje prepreka i
premale dubine. Pažljivo usporedite kurs s onim što vizualno uočite i izbjegavajte kopno,
plitku vodu i druge prepreke koje bi vam se mogle naći na putu.
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko kopna ili plitke
vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći vizualne informacije i
usmjeravanje.
Napomena: Automatsko navođenje dostupno je s unaprijed programiranom podatkovnom
karticom BlueChart g2 Vision.
1. Na početnom zaslonu odaberite Kamo? > Usluge na pučini.
2. Odaberite kategoriju pomorske usluge koju želite.
Uređaj za iscrtavanje prikazuje popis od 50 najbližih lokacija te udaljenost i smjer do
svake lokacije.
3. Odaberite odredište.
Savjet: Odaberite
ili
stranica za prikaz dodatnih informacija ili prikaz
lokacije na karti.
4. Dovršenje postupka:
• Odaberite Idi na.
• Odaberite Ruta do.
• Odaberite Vodi do kako biste koristili automatsko navođenje.
5. Pregledajte kurs koji je označen grimiznom linijom.
Napomena: Kad koristite automatsko navođenje, siva linija unutar bilo kojeg dijela
grimizne linije znači da automatsko navođenje ne može izračunati dio linije automatskog
navođenja. To se događa zbog postavki za minimalnu sigurnu dubinu vode i minimalnu
sigurnu visinu prepreke.
6. Pratite grimiznu liniju i upravljajte tako da izbjegnete kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći na adresi www.garmin.com.
Garmin®, logotip tvrtke Gamin, GPSMAP®, BlueChart® i g2 Vision® trgovački su znakovi tvrtke
Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački
znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
© 2010 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
Siječanj 2010
Broj dijela 190-01155-66 Rev. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising