Garmin | GPSMAP 720 | User manual | Garmin GPSMAP 720 brugervejledning

Garmin GPSMAP 720 brugervejledning
GPSMAP 700-serien
brugervejledning
®
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller
gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet
tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium
til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af
vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af
vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter
og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins
hjemmeside (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garminprodukter.
Garmin®, Garmin-logoet, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber,
registreret i USA og andre lande. GFS™, GHP™, GMR™, GSD™, HomePort™ og UltraScroll™ er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin. NMEA 2000® og NMEA 2000-logoet er registrerede
varemærker tilhørende National Maritime Electronics Association. Windows® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA
og andre lande. XM® og XM WX Satellite Weather® er registrerede varemærker tilhørende XM Satellite Radio Inc.
Introduktion
Introduktion
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med produktet for at se produktadvarsler og
andre vigtige oplysninger.
Denne vejledning indeholder oplysninger om følgende produkter:
• GPSMAP® 720/720s
• GPSMAP 740/740s
• GPSMAP 750/750s
Tip og genveje
•
•
•
•
Vælg Hjem i alle skærmbilleder for at vende tilbage til skærmen Hjem.
Vælg Menu fra alle hovedskærme for at åbne yderligere indstillinger.
Tryk på, og slip for at justere indstillingerne for baggrundslys og farvetilstand.
Tryk på , og hold nede for at tænde og slukke for plotteren.
Generelt om brugervejledningen
Når du i denne vejledning får besked på at vælge et element, skal du bruge en finger til at røre (trykke på)
det på skærmen for at vælge det. Små pile (>) i teksten angiver, at du skal vælge hvert element i rækkefølge.
Hvis du for eksempel ser "vælg Kort > Navigationskort", skal du trykke på Kort og derefter trykke på
Navigationskort.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
i
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Introduktion..................................................i
Tip og genveje......................................................i
Generelt om brugervejledningen..........................i
Sådan kommer du i gang...........................1
For- og bagpaneler..............................................1
Aktivering af plotteren..........................................1
Deaktivering af plotteren.....................................1
Grundlæggende plotterindstillinger.....................2
Modtagelse af GPS-satellitsignaler.....................2
Justering af baggrundslys...................................2
Justering af farvevalg..........................................2
Indsættelse og fjernelse af data- og
hukommelseskort..............................................2
Visning af systeminformation...............................3
Om skærmen Hjem.............................................3
Kort og 3D-kortvisninger...........................4
Navigationskort....................................................4
Automatisk identifikationssystem......................12
Perspective 3D..................................................15
BlueChart g2 Vision...........................................16
Mariner's Eye 3D...............................................17
Fish Eye 3D.......................................................18
Fiskekort............................................................19
Visning af satellitbilleder på
navigationskortet.............................................19
Visning af luftfotos af landmærker.....................20
Animerede indikatorer for tidevand og
strøm...............................................................21
Detaljerede vej- og POI-data.............................21
Auto guidning....................................................21
Kombinationer..........................................22
Om kombinationsskærmen...............................22
Konfiguration af kombinationsskærmen............22
Navigation.................................................25
Grundlæggende spørgsmål om navigation.......25
Navigation med en plotter.................................25
Waypoints..........................................................26
Ruter..................................................................28
Spor...................................................................30
Navigation med en Garmin-autopilot.................32
Simulatortilstand................................................44
Automatisk aktivering af plotteren.....................44
Displaykonfiguration..........................................45
Navigationspræferencer....................................45
Information om din båd......................................50
Alarmer..............................................................51
Styring af plotterdata.........................................52
Radar.........................................................54
Udsendelse af radarsignaler.............................54
Justering af zoomskalaen på skærmen
Radar..............................................................54
Radarvisningstilstande......................................55
Waypoints og ruter på skærmen Radar.............60
Om Radar Overlay............................................61
Optimering af radarvisningen............................62
Radarvisning.....................................................66
Visning af Radar Overlay...................................69
Ekkolod.....................................................71
Ekkolodsvisninger.............................................71
Log for dybde....................................................73
Transducer-temperaturdata...............................73
Waypoints på skærmen Ekkolod.......................74
Ekkolodsvisning.................................................74
Ekkolodsalarmer................................................77
Konfiguration af transducer...............................78
Digital Selective Calling...........................79
Plotter og VHF-radiofunktionalitet.....................79
Aktivering af DSC..............................................79
Om DSC-listen...................................................79
Indgående nødopkald........................................80
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en
VHF-radio........................................................80
Mand over bord-nødopkald iværksat fra
plotteren..........................................................80
Positionssporing................................................81
Individuelle rutineopkald....................................83
Sådan foretager du et individuelt
rutineopkald til et AIS-mål...............................83
Appendiks.................................................84
Almanakdata.....................................................36
Fartøjsdata........................................................38
Omgivelsesdata.................................................41
Specifikationer...................................................84
Kalibrering af berøringsskærmen......................84
Screenshots......................................................85
Visning af GPS-satellitpositioner.......................85
Brug af WAAS/EGNOS.....................................85
Systeminformation.............................................85
NMEA 0183 og NMEA 2000..............................86
Registrering af din enhed..................................89
Kontakt til Garmins produktsupport...................89
Overensstemmelseserklæring...........................89
Softwarelicensaftale..........................................89
Enhedskonfiguration................................44
Indeks........................................................90
Find............................................................33
Marineservicedestinationer...............................33
Almanak-, fartøjs- og
omgivelsesdata........................................36
Grundlæggende spørgsmål om
enhedskonfiguration.......................................44
ii
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
For- og bagpaneler
➊
➋
➌
GPSMAP 700-serien set forfra
➊
Tænd/sluk-knap
➋
Automatisk belysningssensor
➌
SD-kortstik
➊
➋
➌
➍
GPSMAP 700-serien set bagfra
➊
NMEA 2000-stik
➋
Strøm-/datastik
➌
SD-kortstik
➍
Eksternt GPS-antennestik
Aktivering af plotteren
Tryk på
.
Deaktivering af plotteren
Tryk på
, og hold nede.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
1
Sådan kommer du i gang
Grundlæggende plotterindstillinger
Første gang du tænder for plotteren, skal du konfigurere en række grundlæggende indstillinger. Du skal også
konfigurere disse indstillinger, når de oprindelige fabriksindstillinger gendannes (side 86). Du kan opdatere
alle indstillingerne senere. Følg vejledningen på skærmen for at konfigurere de oprindelige indstillinger.
Modtagelse af GPS-satellitsignaler
Når du tænder for plotteren, skal GPS-modtageren indsamle satellitdata og bestemme den nuværende position.
Når plotteren indsamler satellitsignaler, lyser signalstyrkesøjlerne øverst på skærmen Hjem grønt
. Når
plotteren mister satellitsignaler, forsvinder de grønne søjler
, og et blinkende spørgsmålstegn vises på
bådikonet på kortskærmen.
Du kan finde flere oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Justering af baggrundslys
1. Vælg Opsætning > System > Bipper/display > Display på skærmen Hjem.
TIP: Tryk på , og hold den nede fra en vilkårlig skærm for at åbne skærmbilledet Display.
2. Juster baggrundslyset:
• Vælg Baggrundslys > Auto for at lade plotteren justere baggrundslyset automatisk i forhold til den
omgivende belysning.
• Brug skyderen til at justere baggrundslyset manuelt.
Vælg Baggrundslys for at skifte mellem automatisk og manuel tilstand.
Justering af farvevalg
1. Vælg Opsætning > System > Bipper/display > Display på skærmen Hjem.
TIP: Tryk på , og hold den nede fra en vilkårlig skærm for at åbne skærmbilledet Display.
2 Vælg Farvevalg.
3. Vælg Dagfarver, Nattefarver eller Auto.
Indstillingen Auto skifter automatisk farveskala på basis af solopgangs- og solnedgangstiderne.
Indsættelse og fjernelse af data- og hukommelseskort
Indsæt BlueChart® g2 Vision®-datakort for at se satellitbilleder i høj opløsning samt luftfotos af havne,
marinaer og andre interessepunkter. Indsæt tomme SD-hukommelseskort for at overføre data, f.eks. waypoints,
ruter og spor, til en anden kompatibel Garmin-plotter eller en computer (side 52). SD-kortstikket sidder foran
på plotteren.
• Åbn lågen, indsæt datakortet eller hukommelseskortet (med etiketten ➊ mod højre)
i kortstikket, og tryk på kortet, indtil det klikker på plads.
• Tryk datakortet eller hukommelseskortet ind i kortstikket igen, og slip det for at
skubbe kortet ud.
➊
2
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Sådan kommer du i gang
Visning af systeminformation
Du kan se softwareversionen, konturkortversionen, eventuelle kortoplysninger, softwareversionen af en
Garmin-radar, hvis en sådan er installeret som ekstraudstyr, og enhedens ID-nummer. Du skal muligvis bruge
disse oplysninger for at kunne opdatere systemsoftwaren eller købe supplerende kortdata.
Vælg Opsætning > System > Systeminformation på skærmen Hjem.
Om skærmen Hjem
Du kan bruge skærmen Hjem til at få adgang til alle andre skærme.
Bemærk: Indstillinger på denne skærm varierer, afhængigt af plottertype og eventuelle tilsluttede enheder
(ekstraudstyr).
• Kort – giver dig mulighed for at åbne Navigationskort, Perspective 3D, Mariner's Eye 3D, Fish Eye 3D,
Fiskekort og Radar Overlay.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kort og Fish Eye 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort (side 16). Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision
SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
• Ekkolod – indstiller og viser ekkolodsoplysninger (kun tilgængelig, hvis du bruger en enhed i "S"-serien,
f.eks. en GPSMAP 720s) (side 71).
• Kombinationer – indstiller skærmbilledet til visning af en delt skærm, der indeholder en log over kort/
kort, kort/ekkolod, kort/radar, ekkolod/radar eller ekkolod/temperatur (side 22).
• Information – få vist informationer, bl.a. om tidevand, strømforhold, himmellegemer, brugerdata, andre
både og målere (side 36).
• Marker – markerer, redigerer eller sletter din nuværende position som et waypoint eller en mand over
bord-position (side 27).
• Find – angiver navigationsfunktioner (side 33).
• Radar – indstiller og viser radar (kun tilgængelig, hvis plotteren er tilsluttet en Garmin-marineradar)
(side 54).
• Vejr – (kun Nordamerika) indstiller og viser forskellige vejrparametre, inklusive nedbørs-, udsigts-, fiskeog havforhold samt sigtbarhed (kun tilgængelig, hvis plotteren er tilsluttet et vejrmodul, og du har et XM®abonnement). Se GPSMAP 700 Series Weather® og XM Satellite Radio Supplement (kun Nordamerika).
• Opsætning – giver dig mulighed for at se og redigere dine plotter- og systemindstillinger (side 44).
• Mand over bord – markerer din nuværende position som et waypoint og angiver en kurs tilbage til den
markerede position (side 27).
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
3
Kort og 3D-kortvisninger
Kort og 3D-kortvisninger
Alle GPSMAP 700-plottere har et grundlæggende billedkort. De kort og 3D-kortvisninger, der er vist
nedenfor, er tilgængelige på plotteren.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kort og Fish Eye 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort (side 16). Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SDkort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
• Navigationskort – viser navigationsdata, der er tilgængelige på dine forudindlæste kort og fra eventuelle
supplerende kort. Dataene inkluderer bøjer, lys, kabler, dybdespotninger, marinaer og tidevandsstationer i
visning ovenfra (side 4).
• Perspective 3D – en visning fra oven og bag din båd som en visuel navigationshjælp (side 15).
• Mariner's Eye 3D – viser en detaljeret tre‑dimensionel visning fra oven og bag båden som en visuel
navigationshjælp (side 17).
• Fish Eye 3D – giver en undervandsvisning, der visuelt repræsenterer havbunden iht. kortoplysningerne
(side 18).
• Fiskekort – fjerner navigationsdata fra kortet, mens det forstærker bundkonturer og dermed letter
dybdegenkendelse (side 19).
• Radar Overlay – lægger radaroplysninger oven over navigationskortet eller fiskekortet (side 61).
Navigationskort
Brug navigationskortet til at planlægge din kurs, til at se kortoplysninger og som navigationshjælp.
Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
➊
➋
➌
➍
➎
➐
➏
Navigationskort med BlueChart g2 Vision-data
➊
Fyr
➋
Marineservice
➌
Din båd
➍
Oversvømmet vrag
➎
Bøje
➏
Synligt vrag
➐
Zoomskala
Zoom ind og ud på kortet
Zoomniveauet er angivet af tallene nederst på navigationskortet (
på kortet.
Vælg
og
). Linjen under tallet angiver distancen
for at zoome ud og ind.
Skift fra et kort til et andet
1. Vælg Menu > Skift kort fra et kort eller en 3D-kortvisning.
2. Vælg et andet kort.
4
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Kortsymboler
BlueChart g2 og BlueChart g2 Vision-kort anvender grafiksymboler til at angive kortfunktioner, der følger
standarderne for amerikanske og internationale kort. Nogle andre fælles symboler, du muligvis kan se,
omfatter, men er ikke begrænset til, dem, der er vist nedenfor.
Ikon
Beskrivelse
Strømforholdsstation
Ikon
Information
Beskrivelse
Marineservice
Tidevandsstation
Ikon
Beskrivelse
Foto fra oven tilgængeligt
Perspektivfoto
tilgængeligt
Andre funktioner, der er fælles for de fleste kort, omfatter dybdekonturlinjer (med dybt vand illustreret med
hvidt), tidevandszoner, spotdybde (som illustreret på oprindelige papirkort), navigationshjælp og -symboler,
forhindringer og kabelområder.
Navigation til en destination på kortet
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle
synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Bemærk: Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2
SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Tryk på kortet for at vælge positionen ved hjælp af markøren ( ).
Vælg Naviger til.
Fuldfør en handling:
• Vælg Go To for at navigere direkte til positionen.
• Vælg Lav rute til for at oprette en rute til positionen inklusive drej (side 28).
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning (side 21).
6. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den
magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 46).
7. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
1.
2.
3.
4.
5.
Panorering i navigationskort, fiskekort eller Radar Overlay
Du kan panorere væk fra din nuværende position og til andre områder på navigationskortet, fiskekortet eller
Radar Overlay.
Bemærk: Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2
SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort. Radar overlay er tilgængelig ved tilslutning til en
kompatibel radar.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort eller Radar Overlay.
3. Tryk på og træk skærmbilledet Navigation for at panorere hen over kortet.
Når du panorerer forbi kanten på kortet, bevæger skærmen sig fremad for at fortsætte kortdækningen.
4. Vælg Stop panorering for at stoppe panorering og vende tilbage til skærmen med din nuværende position.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
5
Kort og 3D-kortvisninger
Konfiguration af waypoint-symboler
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu > Waypoints og spor > Waypoint-display.
4. Vælg et waypoint-symbol.
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Etiket for at få vist navn og symbol.
• Vælg Kun symbol for kun at få vist symbolet.
• Vælg Bemærkning for at få vist eventuelle kommentarer, du har tilføjet (side 27).
• Vælg Skjul for at skjule symbolet.
Indstilling af farven på det aktive spor
Se (side 31).
Sådan vises eller skjules farvede spor
Du kan angive farven på spor (side 31) og derefter få vist eller skjule alle spor med en bestemt farve.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu > Waypoints og spor > Spor-display.
Vælg en farve for at vise eller skjule alle spor, der har den pågældende farve.
Visning af positions- og objektinformation på et kort
Du kan få vist information om en position eller et objekt på navigationskortet eller fiskekortet.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Tryk på en position eller et objekt.
En liste over muligheder vises i højre side af kortet. De muligheder, der vises, varierer ud fra den position
eller det objekt, du har valgt.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Gennemse for at få vist oplysninger om objekter i nærheden af markøren. (Gennemse vises ikke,
hvis markøren ikke er i nærheden af et objekt. Hvis markøren kun er i nærheden af ét objekt, vises
navnet på objektet).
• Vælg Naviger til for at navigere til den valgte position (side 5).
• Vælg Opret waypoint for at markere et waypoint på markørens placering.
• Vælg Mål distance for at få vist afstanden og pejlingen for objektet fra din nuværende position.
Oplysningerne vises i det øverste venstre hjørne på skærmen. Vælg Indstil reference for at måle fra
den valgte position i stedet for den nuværende position.
• Vælg Information for at få vist tidevand (side 36), strøm (side 37), himmel (side 38), kortnoter eller
lokale tjenester i nærheden af markøren.
• Vælg Stop pegning for at fjerne markøren fra skærmen. Vælg Stop panorering for at stoppe
panorering og vende tilbage til skærmen med din nuværende position.
Visning af yderligere objektinformation
Du kan få vist information om kortelementer, waypoints og kort på skærmen.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kort og Fish Eye 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort (side 16). Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SDkort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
6
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kort og 3D-kortvisninger
3. Tryk på et objekt ➊.
4. Tryk på knappen med navnet på elementet ➋ for at få vist oplysningerne.
➋
➊
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
Oplysninger fra tidevandsstationer vises på kortet med et ikon for tidevandsstationen ( ). Du kan få vist
en detaljeret graf for en tidevandsstation som en hjælp til at forudsige tidevandsniveauet på forskellige
tidspunkter eller på forskellige dage (side 36).
Bemærk: Ikoner for tidevand/strømforhold er kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SDkort (side 16). Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2
SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg et ikon for tidevandsstationen ( ).
Oplysningerne om tidevandsretningen ➊ og tidevandsniveauet ➋ vises i nærheden af ikonet.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg knappen med stationsnavnet ➌.
• Vælg Gennemse, hvis mere end ét element er i nærheden, og vælg knappen med stationsnavnet.
➌
➋
➊
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
7
Kort og 3D-kortvisninger
Visning og konfiguration af tidevand og strømforhold
Du kan få vist og konfigurere oplysninger om tidevand og strømforhold på navigationskortet eller fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu.
Vælg Opsætning af navigationskort eller Opsætning af fiskekort.
Vælg Tidevand/strømforhold.
Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist indikatorerne for den aktuelle station og tidevandsstationen på kortet, eller vælg
Fra for at skjule indikatorerne for den aktuelle station og tidevandsstationen.
• Vælg Animeret for at få vist animerede indikatorer for tidevandsstation og animerede indikatorer for
strømretning på kortet (side 21).
Visning af detaljer om navigationssymboler
Fra navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D kan du få vist detaljer om forskellige
typer navigationssymboler, inklusive signaler, fyr og forhindringer. Se (side 10) for at konfigurere visningen af
navigationssymboler.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort
(side 16). Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SDkort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
3. Vælg et navigationssymbol med markøren ( ).
Der vises en indstilling, der beskriver navigationssymbolet, som f.eks. Signal eller Fyr.
4. Vælg navnet på navigationspunktet (eller vælg Gennemse og derefter navnet på navigationspunktet), eller
få vist oplysninger om navigationspunktet.
Navigationskortets udseende
Ændring af kortorientering
Du kan indstille kortets perspektiv på navigationskortet eller fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu.
Vælg Opsætning af navigationskort eller Opsætning af fiskekort.
Vælg Kortets udseende > Orientering.
Fuldfør en handling:
• Vælg Nord op for at indstille det øverste af kortet mod nord.
• Vælg Kurs op for at indstille det øverste af kortet i henhold til de kursdata, der er modtaget fra en
kurssensor (også kendt som en magnetisk kurs) eller for at bruge GPS-kursdata. Kurslinjen vises lodret
på skærmen.
• Vælg Rute op for at indstille kortet, så navigationsretningen altid er op.
Ændring af kortets zoomdetaljer
Du kan justere den mængde af detaljer, der vises på kortet ved forskellige zoomniveauer, for navigationskortet
eller fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
8
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu.
Vælg Opsætning af navigationskort eller Opsætning af fiskekort.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kort og 3D-kortvisninger
5. Vælg Kortets udseende > Detalje.
6. Brug bjælken til at vælge et detaljeniveau.
Valg af verdenskort
Du kan bruge enten et grundlæggende verdenskort eller et reliefkort med skyggelægning på navigationskortet
eller fiskekortet. Disse forskelle er kun synlige, når der er zoomet så langt ud, at detaljerne ikke kan ses.
Bemærk: Reliefkort med skyggelægning er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort,
eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort. Det grundlæggende verdenskort er tilgængeligt på alle
GPSMAP 700-plottere.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu.
Vælg Opsætning af navigationskort eller Opsætning af fiskekort.
Vælg Kortets udseende.
Fuldfør en handling:
• Vælg Verdenskort > Fuld for at få vist relief med skyggelægning på kortet.
• Vælg Verdenskort > Grundlæg. for at få vist grundlæggende kortdata på kortet.
Visning og konfiguration af kurslinjen
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens bov i sejlretningen. Du kan konfigurere
kurslinjens udseende for navigationskortet eller fiskekortet.
Kurslinje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu.
Vælg Opsætning af navigationskort eller Opsætning af fiskekort.
Vælg Kortets udseende > Kurslinje > Display.
Fuldfør en handling:
• Vælg Distance > Skift distance, angiv afstanden til slutningen af kurslinjen, og vælg derefter Udført.
• Vælg Tid > Skift tid, angiv tid, indtil slutningen af kurslinjen, og vælg derefter Udført.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
9
Kort og 3D-kortvisninger
Valg af kurslinjekilde
Kilden til visning af kurslinjen på plotteren afgøres af indstillingen for kurslinjekilden (Auto eller GPS-kurs),
og om kursoplysninger er tilgængelige fra en kurssensor.
• Hvis kursoplysninger er tilgængelige fra en kurssensor, og kurslinjekilden er indstillet til Auto, justeres
både kurslinjen og køretøjsikonet efter sensorens kurs.
• Hvis kursoplysninger er tilgængelige fra en kurssensor, og kurslinjekilden er indstillet til GPS-kurs,
justeres kurslinjen efter GPS-retningen, men køretøjsikonet justeres efter sensorens kurs.
• Hvis der ikke er tilgængelige kursoplysninger fra en kurssensor, justeres både kurslinjen og køretøjsikonet
efter GPS-retningen.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu.
4. Vælg Opsætning af navigationskort eller Opsætning af fiskekort.
5. Vælg Kortets udseende > Kurslinje > Kilde.
6. Fuldfør en handling:
• Vælg GPS-kurs.
• Vælg Auto.
Visning og konfiguration af spotdybder
På navigationskortet kan du aktivere spotdybder og indstille en farlig dybde. Spotdybder, der svarer til eller er
lavere end den farlige dybde, angives med rødt.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Opsætning af navigationskort > Kortets udseende > Spot
dybder > Til på skærmen Hjem.
2. Vælg Spot dybder > Farlig.
3. Angiv den farlige dybde.
4. Vælg Udført.
Konfiguration af dybdevisning
Du kan tilpasse udseendet af dybdevisning på navigationskortet.
Bemærk: Dybdevisning er tilgængelig med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Opsætning af navigationskort > Kortets udseende > Sik.
regulering på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Angiv dybde, og vælg Udført. Områder på kortet med mindre dybde end den specificerede værdi vises
med blå skygge, mens områder med større dybde end den specificerede værdi vises med hvid skygge.
Konturen er altid tegnet ved den valgte dybde eller dybere.
• Vælg Auto for at bruge dybden fra g2 Vision-kortet.
Visning og konfiguration af navigationssymboler
Du kan få vist og konfigurere forekomsten af navigationssymboler på navigationskortet eller fiskekortet.
1.
2.
3.
4.
5.
10
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu.
Vælg Opsætning af navigationskort eller Opsætning af fiskekort.
Vælg Kortets udseende > Symboler.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kort og 3D-kortvisninger
6. Fuldfør en handling:
• Vælg Navigationssymbol-str. for at indstille størrelsen af navigationssymboler, der vises på kortet, og
vælg en størrelse.
• Vælg Navigationssymbol-type > NOAA for at få vist NOAA-navigationssymbolsættet på kortet.
• Vælg Navigationssymbol-type > IALA for at få vist IALA-navigationssymbolsættet på kortet
(International Association of Lighthouse Authorities).
Visning af yderligere kortdetaljer
Du kan få vist POI'er til lands, fyrvinkler og fotopunkter på navigationskortet.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Opsætning af navigationskort > Kortets udseende >
Symboler på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg POI'er til lands > Til for at få vist landbaserede interessepunkter (POI'er).
• Vælg Fyrvinkler for at få vist vinklen, hvor et navigationslys er synligt. Vælg Til for at få vist
fyrvinkler hele tiden, eller vælg Auto for at lade plotteren automatisk filtrere fyrvinkler væk afhængigt
af zoomniveauet.
• Vælg Fotopunkter > Til for at få vist kameraikoner, når du bruger et BlueChart g2 Vision-datakort.
Dette giver dig mulighed for at se luftfotos af landemærker (side 20).
Ændring af køretøjsikon
Du kan vælge en stor, mellem eller lille båd eller trekant som køretøjsikon på kortet.
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Opsætning af navigationskort > Kortets udseende >
Symboler > Køretøjsikon på skærmen Hjem.
2. Vælg det ikon, der skal repræsentere din båd på navigationskortet og fiskekortet.
Visning af marineservicepunkter
Servicepunkter angiver positioner, hvor der er mulighed for vedligeholdelse og reparation.
Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Opsætning af navigationskort > Servicepunkter > Til på
skærmen Hjem.
Visning og konfiguration af roser
På navigationskortet eller fiskekortet kan du få vist en kompasrose ➊ rundt om båden, der angiver
kompasretningen. Sand vindretning eller relativ vindretning vises ➋, hvis plotteren er tilsluttet en kompatibel
marinevindsensor.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
Vælg Menu.
Vælg Opsætning af navigationskort eller Opsætning af fiskekort.
Vælg Roser.
Vælg en rosetype (Kompas, Sand vind eller Relativ vind).
➋
➊
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
11
Kort og 3D-kortvisninger
Visning af andre fartøjer
Se "Konfiguration af udseendet af andre fartøjer" (side 50).
Visning og konfiguration af data-overlay
Se "Om datafelter på kort" (side 48).
Brug af waypoints
Se "Waypoints" (side 26).
Brug af spor
Se "Spor" (side 30).
Automatisk identifikationssystem
Med det automatiske identifikationssystem (AIS) kan du identificere og spore andre fartøjer.
Om AIS
AIS underretter dig om trafik i området. Når plotteren er tilsluttet en ekstern AIS-enhed, kan den vise AISoplysninger om andre fartøjer, der er inden for området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger. De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj, inkluderer MMSI (Maritime Mobile
Service Identity), positionen, GPS-hastigheden, GPS-kursen, den tid, der er gået, siden den sidste position,
hvor fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til den nærmeste indsejling.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
AIS-sporing på navigationskortet
Om AIS Eftersøgnings-/redningssendere
AIS Eftersøgnings-/redningssendere (AIS-SART eller SART) er uafhængige enheder, der sender
nødpositionsrapporter, når de aktiveres. SART-udsendelser er anderledes end AIS-standardudsendelser, og de
ser anderledes ud end AIS-standardsymbolerne på plotteren. I stedet for sporing af en SART-udsendelse for at
undgå kollisioner kan du spore en SART-udsendelse for at finde og assistere et fartøj.
Navigation til en SART-udsendelse
Når du modtager en SART-udsendelse, vises en nødsignalalarm.
Vælg Gennemse > Go To for at begynde navigation til SART-udsendelse.
AIS-markeringssymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS-mål er aktiveret. Målet virker større på kortet. En grøn linje, der er tilknyttet målet,
➊
angiver målets kurs. Fartøjets MMSI, hastighed og retning vises under målet, hvis
detaljeindstillingerne er sat til Vis (side 14). Hvis AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt,
vises en besked.
Farligt mål er tabt. Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen fra fartøjet er gået tabt, og
➋
plotteren viser en besked, der spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op
med at spore fartøjet, forsvinder symbolet for farligt mål fra kortet eller 3D-kortvisningen.
AIS-fartøj. Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger. Den retning, som trekanten peger,
➌
angiver den retning, som AIS-fartøjet bevæger sig i.
12
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kort og 3D-kortvisninger
➍
➎
➏
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste indsejlingspunkt til et farligt mål, og
tallet i nærheden af symbolet angiver tiden til den nærmeste indsejling til det pågældende
mål.
Farligt mål inden for området. Målet blinker, mens en alarm udløses, og en besked vises.
Når alarmen er blevet registreret, angives positionen og målets kurs af en helt rød trekant
med en rød linje tilknyttet. Hvis kollisionsalarmen i sikker zone er indstillet til Fra, blinker
målet, men lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden virker ikke (side 15). Hvis AIStransmissionen fra fartøjet går tabt, vises en besked.
Mål er tabt. Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra fartøjet er gået tabt, og plotteren
viser en besked, der spørger, om fartøjet fortsat skal spores. Hvis du holder op med at
spore fartøjet, forsvinder symbolet for tabt mål fra kortet eller 3D-kortvisningen.
Mål er valgt.
AIS-SART-udsendelse. Du kan vælge dette symbol for at få vist flere oplysninger om
SART-udsendelsen og starte navigationen.
AIS-SART-udsendelsen tabt.
AIS-SART-udsendelsestest. Dette symbol vises, når et fartøj starter en test af deres
SART-enhed, og det repræsenterer ikke en sand nødsituation. Du kan deaktivere disse
testsymboler og advarsler (side 14).
AIS-SART-udsendelsestest mistet.
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et aktiveret AIS-mål, vises kursen for målet på et
kort som en linje, der er knyttet til AIS-målsymbolet. En kurslinje vises ikke på en 3D-kortvisning.
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet linje på et kort eller en 3D-kortvisning.
Længden af den beregnede kurslinje er baseret på værdien af den beregnede kursindstilling (side 14). Hvis et
aktiveret AIS-mål ikke sender oplysninger om hastighed, eller hvis fartøjet ikke bevæger sig, vises der ikke
en beregnet kurslinje. Oplysninger om ændringer i hastighed, kurs over grunden eller drejehastighed, der
udsendes af fartøjet, kan påvirke beregningen af den beregnede kurslinje.
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed er angivet af et aktiveret AIS-mål ➊, beregnes
den beregnede kurs ➋ for målet ud fra oplysninger om kurs over grunden samt drejehastighed. Den retning,
som målet drejer, som også er baseret på oplysningerne om drejehastigheden, er angivet af krogens retning ➌
for enden af kurslinjen ➍. Længden af krogen ændrer sig ikke.
➋
➊
➍
➌
Mål med beregnet kurs, kurs og drejehastighed
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs ➎ er angivet af et aktiveret AIS-mål ➏, men der ikke er
angivet oplysninger om drejehastighed, er den beregnede kurs ➐ for målet beregnet ud fra oplysninger om
kurs over grunden.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
13
Kort og 3D-kortvisninger
➐
➏
➎
Mål med beregnet kurs og kurs
Deaktivering af AIS-modtagelse
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.
Vælg Opsætning > Andre fartøjer > AIS > Fra på skærmen Hjem.
Alle AIS-funktioner på alle kort og på alle 3D-kortvisninger deaktiveres. Dette inkluderer AIS-fartøjsmålsporing og sporing, kollisionsalarmer, der stammer fra AIS-fartøjs-målsporing, samt oplysninger om
AIS-fartøjer.
Aktiverer AIS-SART-udsendelsestestadvarsler
For at undgå et stort antal testadvarsler og -symboler i områder med mange både, f.eks. marinaer, ignoreres
AIS-SART-testadvarsler som standard. Aktiver plotteren, så du kan modtage testadvarsler, når du skal teste en
AIS SART-enhed.
Fra skærmen Hjem vælger du Opsætning > Andre fartøjer > AIS SART Test.
Visning af AIS-fartøjer på et kort eller en 3D-kortvisning
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på et kort eller en 3D-kortvisning. Det visningsområde,
der er konfigureret for ét kort eller én 3D-kortvisning, gælder kun for det pågældende kort eller den
pågældende 3D-kortvisning. Detaljer, beregnet kurs og stiindstillinger, der er konfigureret for ét kort eller én
3D-kortvisning, gælder for alle kort og alle 3D-kortvisninger.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller
hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vælg Menu > Andre fartøjer > Opsætning af AIS-display.
Fuldfør en handling:
• Vælg AIS-displayområde for at angive den afstand fra din position, hvor AIS-fartøjer skal vises. Vælg
en afstand, eller vælg Vis alle.
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede fartøjer.
• Vælg Beregnet kurs, angiv den beregnede kurstid for AIS-aktiverede fartøjer, og vælg derefter Udført.
• Vælg Stier for at få vist sporene for AIS-fartøjer, og vælg længden på det viste spor vha. en sti.
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vælg et AIS-fartøj.
Vælg AIS-fartøj > Aktiver mål.
Visning af oplysninger om et AIS-fartøj, der er sat som mål
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPS-kurs og andre oplysninger, der bliver rapporteret
som et AIS-fartøj, der er sat som mål.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
14
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kort og 3D-kortvisninger
3. Vælg et AIS-fartøj.
4. Vælg AIS-fartøj.
Deaktivering af et mål for et AIS-fartøj
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vælg AIS-fartøjet.
Vælg AIS-fartøj > Deaktiver mål.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Kollisionsalarmen i sikker zone bruges kun med AIS. Den sikre zone bruges til at undgå kollisioner og kan
tilpasses. Alle indstillinger for kollisionsalarm i sikker zone gælder for alle kort, alle 3D-kortvisninger, alle
radartilstande og til Radar Overlay.
1. Vælg Opsætning > Andre fartøjer > AIS-alarm > Til på skærmen Hjem.
En besked vises, og alarmen udløses, når et AIS-aktiveret fartøj kommer ind i sikkerhedszonen (ringen
rundt om båden). Objektet bliver også angivet som farligt på skærmen. Indstillingen Fra deaktiverer
beskeden og lydalarmen, men objektet er stadig angivet som farligt på skærmen.
2. Vælg Område for at ændre den målte radius for sikkerhedszonen til en bestemt afstand fra 500 ft. til
2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra 500 ft. til 2,0 miles).
3. Vælg en distance.
4. Vælg Tid til for at afspille en alarm, hvis AIS registrerer, at et mål vil overskride sikkerhedszonen inden
for det angivne tidsinterval (fra 1 til 24 minutter).
5. Vælg en tid.
Visning af en liste over AIS-mål
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller
hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
3. Vælg MENU > Andre fartøjer > AIS-liste.
Sådan foretager du et opkald til et AIS-mål
Se "Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AIS-mål" (side 83).
Perspective 3D
Perspective 3D giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din kurs) og bruges som visuel
navigationshjælp. Denne visning er nyttig, når du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer
eller kanaler. Den er også nyttig, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne og
ankerpladser.
Vælg Kort > Perspective 3D på skærmen Hjem.
Perspective 3D
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Navigationskort
15
Kort og 3D-kortvisninger
Justering af visningen
• Vælg
for at flytte visningen tættere på din båd og nærmere vandet.
• Vælg
for at flytte visningen væk fra båden.
Skalaen (
) vises et øjeblik nederst på skærmen.
Panorering i visningerne Perspective 3D, Mariner's Eye 3D eller Fish Eye 3D
Du kan panorere omkring din nuværende position i visningerne Perspective 3D, Mariner's Eye 3D eller Fish
Eye 3D.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kort og Fish Eye 3D-kort er kun tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort (side 16).
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Mariner's Eye 3D, Perspective 3D eller Fish Eye 3D.
Tryk på skærmen, og træk mod venstre eller højre for at rotere 3D-visningen.
Vælg Stop panorering for at stoppe panorering og vende tilbage til skærmen med din nuværende position.
Kortets udseende i Perspective 3D og Mariner's Eye 3D
Visning af områderinge
Områderingene hjælper dig med at visualisere afstande i Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Bemærk: Mariner's Eye 3D er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
3. Vælg Menu > Kortets udseende > Områderinge > Til.
Valg af en rutebredde
Navigationsruten er den magentafarvede linje i Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D, som angiver kursen til
destinationen under navigationen. Du kan angive bredden på navigationsruten.
Bemærk: Mariner's Eye 3D er tilgængeligt med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vælg Menu > Kortets udseende > Rutebredde.
Angiv bredden.
Vælg Udført.
Visning af andre fartøjer
Se "Konfiguration af udseendet af andre fartøjer" (side 50).
Visning og konfiguration af data-overlay
Se "Datafelter" (side 48).
Brug af waypoints og spor
Se "Waypoints" (side 26) eller "Spor" (side 30).
BlueChart g2 Vision
Med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort (ekstraudstyr) får du mest muligt ud af din plotter.
Ud over detaljerede søkort har BlueChart g2 Vision følgende funktioner:
• Mariner's Eye 3D (side 17) – giver en visning fra oven og bag din båd som en tredimensionel
navigationshjælp‑. BlueChart g2 Vision Mariner's Eye 3D er mere detaljeret end de forudindlæste data.
• Fish Eye 3D (side 18) – giver en tredimensionel undervandsvisning, der visuelt repræsenterer havbunden
iht. kortoplysningerne.
• Fiskekort (side 19) – viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden navigationsdata. Dette kort er
ideelt til dybhavsfiskeri på åbent hav.
• Satellitbilleder i høj opløsning (side 20) – satellitbilleder i høj opløsning, der giver realistiske billeder af
land og hav på navigationskortet.
16
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kort og 3D-kortvisninger
• Luftfotos (side 20) – viser lystbådehavne og andre relevante luftfotos, der hjælper dig med at visualisere
dine omgivelser.
• Detaljerede veje og POI-data (side 21) – viser veje, restauranter og andre interessepunkter (POI'er) langs
kysten.
• Auto guidning (side 21) – bruger specifikke data om sikker dybde, sikker højde og kortdata til at
bestemme den bedste rute til din destination.
BlueChart g2 Vision-datakort
BEMÆRK
BlueChart g2 Vision-datakort er ikke vandtætte. Når du ikke bruger kortet, skal du opbevare det sikkert i den
originale indpakning og gemme det væk, så det ikke udsættes for sol og regn for at undgå at beskadige kortet.
BlueChart g2 Vision-datakort kan blive beskadiget af statisk elektricitet. I omgivelser med lav fugtighed
skal du sørge for at have jordforbindelse via en stor metalgenstand, inden du håndterer kortet, for at undgå at
beskadige kortet.
Du kan ikke overføre BlueChart g2 Vision-data fra datakortet til din computer med henblik på visning
eller som sikkerhedskopi. Du kan kun anvende datakortet på Garmin GPS-enheder, der er kompatible med
BlueChart g2 Vision, eller på Garmin HomePort™.
Du kan indsætte eller fjerne et BlueChart g2 Vision-datakort (side 2), mens din plotter er tændt eller slukket.
Mariner's Eye 3D
Et BlueChart g2 Vision-datakort tilbyder Mariner's Eye 3D, der giver en detaljeret tre‑dimensionel visning
fra oven og bag din båd (i henhold til din kurs) og bruges som visuel navigationshjælp. Denne visning er
nyttig, når du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler, eller når du forsøger at finde
indsejlingen og udsejlingen ved fremmede havne og ankerpladser.
Vælg Kort > Mariner's Eye 3D på skærmen Hjem.
Mariner's Eye 3D med områderinge
Navigationskort
Justering af visningen
Se "Justering af visningen" (side 16).
Visning af detaljer om navigationssymboler
Se "Visning af detaljer om navigationssymboler" (side 8).
Udseende af Mariner's Eye 3D
Tilpasning af udseendet af 3D-terræn
Du kan vælge, hvordan kortdata vises over 3D-terræn.
1. Tryk på Kort > Mariner's Eye 3D > Menu > Kortets udseende > Type på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Klassisk for at bruge farveskalaer til at angive 3D-terræn.
• Vælg Kort for at angive kortoplysninger i en 3D-visning.
• Vælg Billeder for at angive satellitbilleder og kortoplysninger i en 3D-visning.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
17
Kort og 3D-kortvisninger
Sådan viser eller skjuler du farefarver
1. Tryk på Kort > Mariner's Eye 3D > Menu > Kortets udseende > Farefarver på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at få vist lavt vand og land med en farveskala. Blå angiver dybt vand, gul angiver lavt
vand, og rødt angiver meget lavt vand.
• Vælg Fra for at få vist land som set fra vandet.
Mariner's Eye 3D, farefarver fra
Mariner's Eye 3D, farefarver til
Visning af områderinge
Se "Visning af områderinge" (side 16).
Valg af sikker dybde
Du kan angive udseendet for en sikker dybde for Mariner's Eye 3D.
Bemærk: Denne indstilling påvirker kun forekomsten af farefarver i Mariner's Eye 3D. Den påvirker ikke
sikkerhedsindstillingen for vanddybde for Auto guidning (side 46) eller alarmindstillingen for lavt vand
(side 77).
1. Tryk på Kort > Mariner's Eye 3D > Menu > Kortets udseende > Sikker dybde på skærmen Hjem.
2. Indtast dybden.
3. Vælg Udført.
Valg af en rutebredde
Se "Valg af en rutebredde" (side 16).
Visning af andre fartøjer
Se "Konfiguration af udseendet af andre fartøjer" (side 50).
Visning og konfiguration af datafelter
Se "Datafelter" (side 48).
Brug af waypoints og spor
Se "Waypoints" (side 26) eller "Spor" (side 30).
Fish Eye 3D
Ved hjælp af dybdekonturlinjerne fra BlueChart g2 Vision-kartografien giver Fish Eye 3D en
undervandsvisning af hav- eller søbunden.
Ved tilslutning af en ekkolodstransducer vises ikke-bundfaste mål, f.eks. fisk, med røde, grønne og gule kugler.
Rød indikerer de største mål, mens grøn indikerer de mindste.
18
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kort og 3D-kortvisninger
Fish Eye 3D med ekkolodskegle
Justering af visningen
Se "Justering af visningen" (side 16).
Udseende af Fish Eye 3D
Angivelse af retningen på kortvisningen af Fish Eye 3D
1. Vælg Kort > Fish Eye 3D > Menu > Vis på skærmen Hjem.
2. Vælg For, Agter, Bagbord eller Styrbord.
Visning af en ekkolodskegle på kortet
Du kan få vist en kegle, der angiver det område, der er dækket af transduceren.
Vælg Kort > Fish Eye 3D > Menu > Ekkolods kegle > Til på skærmen Hjem.
Visning af ikke-bundfaste mål
Vælg Kort > Fish Eye 3D > Menu > Fiskesymbol > Til på skærmen Hjem.
Visning af spor
Vælg Kort > Fish Eye 3D > Menu > Spor > Til på skærmen Hjem.
Visning af datafelter
Se "Datafelter" (side 48).
Fiskekort
Brug fiskekortet for at få en detaljeret visning af bundkonturerne og dybdespotninger på kortet.
Fiskekort
Navigationskort
Fiskekortet anvender detaljerede dybhavsmålingsdata og virker bedst ved dybhavsfiskeri på åbent hav.
Fiskekortets udseende
Brug af waypoints
Se "Waypoints" (side 26).
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
19
Kort og 3D-kortvisninger
Brug af spor
Se "Spor" (side 30).
Visning af andre fartøjer
Se "Konfiguration af udseendet af andre fartøjer" (side 50).
Visning af navigationssymboler
Vælg Kort > Fiskekort > Menu > Navigations-symboler > Til på skærmen Hjem.
Visning af datafelter
Se "Datafelter" (side 48).
Visning af satellitbilleder på navigationskortet
Du kan overlejre satellitbilleder i høj opløsning på land eller på både land- og havdelene på navigationskortet,
når du bruger et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
BEMÆRK: Når det er aktiveret, vises satellitbillederne i høj opløsning kun ved lavere zoomniveauer. Hvis
ikke du kan se billederne i høj opløsning i dit BlueChart g2 Vision-område, kan du zoome yderligere ind ved at
trykke på . Du kan også angive et højere detaljeniveau ved at ændre kortets zoomdetaljer (side 8).
1. Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Opsætning af navigationskort > Billeder på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Kun land for at få vist standardbaserede kortoplysninger om vandet, med fotos, der overlejrer
land.
• Vælg Fotokorts-blanding for at få vist fotos af både vand og land ved en specificeret uklarhed. Brug
bjælken til at justere uklarheden for fotos. Jo højere du angiver procentdelen, i jo højere grad vil
satellitbillederne dække både land og vand.
Fotooverlay fra
Kun land-fotooverlay
Fotokort ved 50 %
Fotokort ved 100 %
Visning af luftfotos af landmærker
Inden du kan se luftfotos på navigationskortet, skal du aktivere indstillingen Fotopunkter (side 11).
Forudprogrammerede BlueChart g2 Vision-datakort indeholder luftfotos af mange landmærker, marinaer og
havne. Brug disse fotos til at orientere dig i forhold til omgivelserne eller for at få et indtryk af en marina eller
en havn inden ankomst.
20
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kort og 3D-kortvisninger
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kameraikon.
• Et standardkameraikon ( ) angiver et foto fra oven.
• Et kameraikon med en kegle (
) angiver et perspektivfoto. Fotoet blev taget fra kameraets
placering og peger i retning af keglen.
3. Vælg Gennemse > Luftfoto.
Bemærk: Vælg
og
for at zoome ud og ind, mens du ser luftfotoet i fuldskærmsvisning.
Animerede indikatorer for tidevand og strøm
Du kan få vist indikatorer for animeret tidevandsstation og strømretning på navigationskortet eller fiskekortet.
For at gøre det skal oplysningerne om tidevandsstation og strømretning være tilgængelige i dit forudindlæste
kort eller dit BlueChart g2 Vision-område. Du skal også vælge værdien Animeret for indstillingen Tidevand/
strøm (side 8).
Der vises en indikator for en tidevandsstation på kortet som en lodret søjlegraf med en pil.
En rød pil, der peger nedad, angiver faldende tidevand, og en blå pil, der peger opad,
angiver stigende tidevand. Når du flytter markøren hen over indikatoren for tidevand,
vises højden for tidevandet ved stationen oven over indikatoren for tidevandsstationen.
Tidevands-
station med
Indikatorerne for strømretning vises som pile på kortet. Retningen for hver pil angiver
faldende
retningen for strømmen ved en bestemt position på kortet. Farven på pilen angiver
tidevand
hastigheden på strømmen for den pågældende position. Når du bevæger markøren hen
over indikatoren for strømretning, vises den specifikke hastighed for strømmen ved positionen oven over
indikatoren for retning.
Retningsindikator Farve
Gul
Aktuelt
hastighedsområde
0 til 1 knob
Orange
1 til 2 knob
Rød
2 eller flere knob
Visning af oplysninger fra strømforholdsstationer
Se "Oplysninger om strømforhold" (side 37).
Detaljerede vej- og POI-data
BlueChart g2 Vision indeholder detaljerede vej- og POI-data (data om interessepunkter), herunder meget
detaljerede kystveje og POI'er som f.eks. restauranter, overnatningsmuligheder, lokale seværdigheder og meget
mere.
Søgning efter og navigering til POI'er
Se "Find" (side 33).
Auto guidning
Auto guidning opretter og foreslår automatisk den bedste vej til en destination, baseret på de tilgængelige
BlueChart g2 Vision-kortoplysninger. Auto guidning er kun tilgængelig, når du navigerer til en destination ved
hjælp af Guide til (side 26).
Konfiguration af indstillinger for Auto guidning
Se "Konfigurationer af Automatisk guidelinje" (side 45).
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
21
Kombinationer
Kombinationer
Om kombinationsskærmen
Kombinationsskærmen viser en kombination af forskellige skærme på samme tid. Antallet af muligheder på
kombinationsskærmen afhænger af de enheder (ekstraudstyr), som du har sluttet til din plotter, og af, om du
bruger et BlueChart g2 Vision-datakort (ekstraudstyr).
Konfiguration af kombinationsskærmen
Valg af en kombination
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
Tilpasning af kombinationsskærmen
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg Menu.
4. Vælg det skærmbillede, du ønsker at tilpasse.
5. Tilpas indstillingerne som beskrevet i "Kort- og 3D-kortvisninger" (side 4), "Radar" (side 54) eller
"Ekkolod" (side 71).
Datafelter på kombinationsskærme
Overlay-datafelter kan vises på kombinationsskærme, og de giver overskuelige oplysninger i realtid. Dataoverlayet ➊ for hver kombination kan konfigureres separat.
Der kan vælges mellem flere data-overlays til kombinationsskærme. Du kan vælge, hvilke datafelter ➋ der
skal vises i hvert enkelt data-overlay.
➋
22
➊
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Kombinationer
Når datafelter vises på kombinationsskærmen, vises navigationsoversigtskortet ➌ under navigation.
Kompasbånd ➍ kan vises eller skjules i hvert overlay.
➍
➌
Kombinationsskærm med data-overlay
Valg af et data-overlay på en kombinationsskærm
1.
2.
3.
4.
Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
Vælg en kombination.
Vælg Menu > Datafelter.
Vælg
eller
for at vælge et data-overlay.
Konfiguration af datafelter på en kombinationsskærm
Du kan vælge, hvilken type af data der skal vises i et datafelt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
Vælg en kombination.
Vælg Menu > Datafelter.
Vælg
eller
for at vælge et data-overlay.
Tryk på et datafelt.
Vælg en datakategori.
Vælg de data, der skal vises.
Konfiguration af navigationsoversigtskortet på en kombinationsskærm
Navigationsoversigtskortet vises kun, når båden navigerer til en destination.
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg Menu > Datafelter.
4. Vælg
eller
for at vælge et data-overlay.
5. Vælg Nav. oversigtskort > Konfig. nav.oversigt.
6. Fuldfør en handling:
• Vælg Oplysninger om ruteben > Til for at få vist waypoint VMG (velocity made good), når du
navigerer en rute med mere end ét ruteben.
• Vælg Næste drej > Distance for at få vist data om næste drej baseret på afstand.
• Vælg Næste drej > Tid for at få vist data om næste drej baseret på tid.
• Vælg Destination, og vælg Distance, Tid til destination eller Ankomst for at angive, hvordan
destinationsdataene vises.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
23
Kombinationer
Visning af kompasbånd på en kombinationsskærm
Kompasbånd vises i en række øverst på kombinationsskærmen. Det viser den aktuelle kurs, og en indikator,
der viser pejlingen til den ønskede kurs, vises under navigationen.
1. Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
2. Vælg en kombination.
3. Vælg Menu > Datafelter > Vis kompasbånd.
Brug af visning på fuld skærm
Du kan se indholdet af en hvilken som helst kombinationsskærm på plotterens fulde skærm.
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Kombinationer på skærmen Hjem.
Vælg en kombination.
Tryk på den skærm, du vil have vist på plotterens fulde skærm.
Vælg Stop pegning for at fjerne markøren fra skærmen.
Vælg Stop panorering for at vende tilbage til kombinationsskærmen.
Tilbage til kombinationsskærmen fra visning på fuld skærm
1. Vælg Stop pegning fra visning på fuld skærm for at fjerne markøren fra skærmen.
2. Vælg Stop panorering for at vende tilbage til kombinationsskærmen.
24
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Navigation
Navigation
Grundlæggende spørgsmål om navigation
Spørgsmål
Svar
Hvordan får jeg plotteren til at pege i den ønskede
retning (pejling)?
Naviger ved hjælp af Go To. Se "Sådan indstiller og
følger du en direkte kurs ved hjælp af Go To" (side 26).
Hvordan får jeg plotteren til at guide mig langs
en lige linje (ved at minimere krydsspor) til en
position ved hjælp af den korteste afstand fra den
nuværende position?
Lav en rute med et enkelt slag, og naviger ved hjælp
af Lav rute til (side 28).
Hvordan får jeg plotteren til at guide mig til en
position, så jeg undgår forhindringer?
Lav en rute med flere slag, og naviger ved hjælp af
Lav rute til. Se "Oprettelse og navigation af en rute fra
din nuværende position" (side 28).
Hvordan får jeg plotteren til at styre min
automatpilot?
Naviger ved hjælp af Lav rute til (side 28).
Kan plotteren oprette en kurs for mig?
Hvis du har et BlueChart g2 Vision-datakort, skal
du navigere ved hjælp af Auto guidning. Se "Sådan
indstiller og følger du en kurs vha. Auto guidning"
(side 26).
Hvordan ændrer jeg indstillingerne for Auto guidning Se "Konfigurationer af Automatisk guidelinje" (side 45).
for min båd?
Navigation med en plotter
Hvis du vil navigere ved hjælp af en GPSMAP 700-plotter, skal du først vælge en destination, angive en
kurs eller oprette en rute og følge kursen eller ruten. Du kan følge kursen eller ruten på navigationskortet,
fiskekortet, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller
hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
Destinationer
Du kan vælge destinationer ved hjælp af navigationskortet eller fiskekortet, eller du kan vælge en destination
ved hjælp af funktionen Find.
Valg af en destination vha. navigationskortet
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Tryk på navigationskortet for at vælge destinationen.
Sådan afbryder du navigation under brug af navigationskortet
Vælg Kort > Navigationskort > Menu > Stop navigation på skærmen Hjem.
Valg af en destination vha. Find
1. På skærmen Hjem vælger du Find.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Waypoints for at få vist en liste over forudindlæste positioner og positioner, du har markeret
tidligere (side 26).
• Vælg Ruter for at få vist en liste over ruter, du har gemt tidligere (side 28).
• Vælg Spor for at få vist en liste over registrerede spor (side 30).
• Vælg Service til vands for at få vist en liste over marinaer og andre offshore-interessepunkter efter
navn (side 33).
• Vælg Søg efter navn for at søge efter waypoints, ruter, spor og offshore-interessepunkter efter navn
(side 33).
3. Vælg en destination.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
25
Navigation
Kurser
Du kan indstille og følge en kurs til en destination ved hjælp af en af tre metoder: Go To, Lav rute til eller
Guide til.
• Go To – tager dig direkte til din destination.
• Lav rute til – opretter en rute fra din position til en destination og giver dig mulighed for at tilføje drej til
ruten.
• Guide til – bruger BlueChart g2 Vision-kortdata til at foreslå den bedste vej til din destination ved hjælp af
Auto guidning. Du skal bruge et BlueChart g2 Vision SD-datakort for at få vist denne indstilling.
Sådan indstiller og følger du en direkte kurs ved hjælp af Go To
 ADVARSEL
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Du kan indstille og følge en direkte kurs fra din nuværende position til en valgt destination.
1. Vælg en destination ved hjælp af et kort eller Find (side 25).
2. Vælg Naviger til > Go To.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje, som
repræsenterer den korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen. Den korrigerede kurs er
dynamisk, og den bevæger sig med båden, når du afviger fra kursen.
3. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Bemærk: Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs) for at nå til din
destination eller styre tilbage til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan opretter og følger du en ny rute vha. Lav rute til
Se "Oprettelse og navigation af en rute fra din nuværende position" (side 28).
Sådan følger du en gemt rute vha. Lav rute til
Se "Sådan finder du en gemt rute og navigerer den" (side 34).
Sådan indstiller og følger du en kurs vha. Auto guidning
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle
synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
1. Vælg en destination ved hjælp af et kort eller Find (side 25).
2. Vælg Naviger til > Guide til.
3. Gennemse den kurs, der er angivet af den magentarøde automatiske guidelinje.
Bemærk: En grå linje på en hvilken som helst del af den magentarøde linje angiver, at Auto guidning
ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes sikkerhedsindstillingerne for mindste
vanddybde og højde på forhindringer (side 46).
4. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Waypoints
Du kan gemme op til 3.000 waypoints med brugerdefineret navn, symbol, dybde, vandtemperatur og
kommentar til hvert waypoint.
Markering af din nuværende position som et waypoint
Vælg Marker på skærmen Hjem.
Marker din aktuelle position fra en hvilken som helst anden skærm ved at trykke på Marker øverst på
skærmen.
Oprettelse af et waypoint på en anden position
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
26
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Navigation
3. Fuldfør en handling:
• Tryk på en position på kortet.
• Tryk på og træk skærmen for at panorere til en ny position. Tryk på en position på kortet.
4. Vælg Opret waypoint.
5. Du kan evt. navngive waypointet og angive andre oplysninger om det. Vælg waypointet i højre side af
skærmen og vælg Rediger waypoint.
• Vælg Navn, indtast navnet, og vælg Udført.
• Vælg Symbol, og vælg et symbol.
• Vælg Dybde, angiv dybde, og vælg Udført.
• Vælg Vandtemperatur, angiv vandtemperaturen, og vælg Udført.
• Vælg Bemærkning, indtast kommentaren, og vælg Udført.
Markering og navigation til en MOB-position
Når du markerer din aktuelle position som et waypoint, kan du angive det som en MOB-position (Mand over
bord).
Fuldfør en handling:
• Vælg Marker > Mand over bord på en vilkårlig skærm.
• Vælg Mand over bord på skærmen Hjem.
Et internationalt MOB-symbol markerer det aktive MOB-punkt, og plotteren sætter en kurs til den
markerede position vha. funktionen Go To.
Visning af en liste over alle waypoints
Vælg Information > Brugerdata > Liste over waypoints på skærmen Hjem.
Redigering af et gemt waypoint
1. Vælg Information > Brugerdata > Liste over waypoints på skærmen Hjem.
2. Vælg et waypoint.
3. Vælg Rediger waypoint.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Navn, rediger navnet, og vælg Udført.
• Vælg Symbol, og vælg et nyt symbol.
• Vælg Dybde, rediger dybden, og vælg Udført.
• Vælg Vandtemperatur, rediger vandtemperaturen, og vælg Udført.
• Vælg Bemærkning, rediger kommentaren, og vælg Udført.
Oprettelse af et nyt waypoint fra en liste over waypoints
1. Vælg Information > Brugerdata > Liste over waypoints > Nyt waypoint på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Indtast koordinater for at oprette et nyt waypoint ved angivelse af grid-koordinater.
• Vælg Brug kort for at vælge et nyt waypoint på kortet.
• Vælg Brug aktuel position for at oprette et nyt waypoint på din nuværende position.
Flytning af et gemt waypoint
1. Vælg Information > Brugerdata > Liste over waypoints på skærmen Hjem.
2. Vælg et waypoint.
3. Vælg Rediger waypoint > Position.
4. Angiv en position for waypointet:
• Vælg Brug kort for at flytte waypointet, mens du får vist et kort, tryk på en ny position på kortet, og
vælg Flyt waypoint.
• Vælg Indtast koordinater, flyt waypointet, og vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
27
Navigation
Sletning af et waypoint eller MOB
Du kan slette et waypoint eller MOB, der er blevet gemt.
1. Vælg Information > Brugerdata > Liste over waypoints på skærmen Hjem.
2. Vælg et waypoint eller MOB.
3. Vælg Slet.
Sletning af alle waypoints
Vælg Information > Brugerdata > Ryd brugerdata > Waypoints > Alle på skærmen Hjem.
Kopiering af waypoints
Se "Styring af plotterdata" (side 52).
Ruter
Du kan oprette og gemme op til 100 ruter. Hver rute kan indeholde op til 250 waypoints.
Oprettelse og navigering af en rute fra din nuværende position
Du kan oprette og umiddelbart efter navigere en rute på navigations- eller fiskekortet. Når du er fremme ved
destinationen, kan du vælge at gemme ruten.
Bemærk: Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2
SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Tryk på en destination ➊.
➊
4. Vælg Naviger til > Lav rute til.
5. Tryk på den position ➋, hvor du vil tilføje det sidste drej til din destination ➌.
6. Vælg Tilføj drej.
➋
➌
28
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Navigation
7. Gentag eventuelt trin 5 og 6 for at tilføje yderligere drej, idet du arbejder dig baglæns fra destinationen til
bådens nuværende position.
Det sidste drej, du tilføjer, skal placeres der, hvor du gerne vil foretage det første drej i forhold til din
nuværende position. Det skal være det drej, der er tættest på din båd.
8. Vælg Udført, når ruten er færdig.
9. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
10. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Når du er fremme ved destinationen, bliver du spurgt, om du vil gemme ruten.
11. Fuldfør en handling:
• Vælg Nej.
• Vælg Ja > Rediger rute > Navn, indtast navnet på ruten, og vælg Udført.
Sådan opretter og gemmer du en rute
Denne fremgangsmåde gemmer ruten og alle de tilhørende waypoints. Startpunktet kan være din nuværende
position eller en anden position.
1. Fra skærmen skal du vælge Information > Brugerdata > Ruter > Ny rute > Brug kort.
2. Vælg rutens startpunkt ➊.
➊
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vælg Tilføj drej for at markere rutens startpunkt.
Tryk på en position på kortet, hvor du vil foretage det næste drej.
Vælg Tilføj drej. Plotteren markerer drejets position med et waypoint.
Gentag eventuelt trin 4 og 5 for at tilføje yderligere drej.
Vælg den endelige destination.
Vælg Udført.
Vælg eventuelt Rediger rute > Navn for at angive navnet på ruten.
Visning af en liste over gemte ruter
Vælg Information > Brugerdata > Ruter på skærmen Hjem.
Redigering af en gemt rute
Du kan ændre navnet på en rute eller ændre de drej, som ruten indeholder.
1.
2.
3.
4.
Vælg Information > Brugerdata > Ruter på skærmen Hjem.
Vælg den rute, du vil redigere.
Vælg Rediger rute.
Fuldfør en handling:
• Vælg Navn, og indtast navnet på ruten.
• Vælg Rediger drej > Brug kort, og tryk på en position på kortet.
• Vælg Rediger drej > Brug drejliste, og vælg et waypoint på listen.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
29
Navigation
5. Vælg Udført.
Sletning af en gemt rute
1. Vælg Information > Brugerdata > Ruter på skærmen Hjem.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Slet.
Sletning af alle gemte ruter
Vælg Information > Brugerdata > Ryd brugerdata > Ruter > OK fra skærmen Hjem.
Sådan springer du over et waypoint på en gemt rute
Du kan begynde at navigere en gemt rute fra et hvilket som helst waypoint på ruten.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Naviger til.
Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Forskydning for at navigere parallelt med ruten, forskudt fra den af en specifik afstand (side 35).
Tryk på det waypoint, du ønsker skal være det næste drej på ruten.
Vælg Naviger til > Lav rute til.
Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Kopiering af ruter
Se "Styring af plotterdata" (side 52).
Spor
Et spor er en registrering af bådens vej. Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor, og det kan
gemmes. Du kan få vist spor i hvert kort eller i hver 3D-kortvisning.
Visning af spor
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigationskort eller Fiskekort.
3. Vælg Menu > Waypoints og spor > Spor > Til.
En sporlinje ➊ på kortet viser dit spor.
➊
30
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Navigation
Indstilling af farven på det aktive spor
Du kan vælge farven på det aktuelle spor, når du får vist navigationskortet eller fiskekortet.
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Spor farve på skærmen Hjem.
2. Vælg en sporfarve.
Sådan gemmer du det aktive spor
Det spor, der aktuelt registreres, kaldes det aktive spor.
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gem aktivt spor på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte eller Midnat, hvis det vises.
• Vælg Hele log.
3. Vælg Gem.
Visning af en liste over gemte spor
Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gemte spor på skærmen Hjem.
Redigering af et gemt spor
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gemte spor på skærmen Hjem.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Rediger spor.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Navn, indtast det nye navn, og vælg Udført.
• Vælg Spor farve, og vælg en farve.
Sådan gemmer du et spor som en rute
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gemte spor på skærmen Hjem.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Rediger spor > Gem rute.
Sletning af et gemt spor
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Gemte spor på skærmen Hjem.
2. Vælg et spor.
3. Vælg Slet.
Sletning af alle gemte spor
Vælg Information > Brugerdata > Ryd brugerdata > Gemte spor på skærmen Hjem.
Sådan følger du det aktive spor tilbage igen
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Følg aktivt spor på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte eller Midnat, hvis det vises.
• Vælg Hele log.
3. Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
4. Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Rydning af det aktive spor
Vælg Information > Brugerdata > Spor > Ryd aktivt spor på skærmen Hjem.
Sporhukommelsen ryddes, og det aktive spor registreres fortsat.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
31
Navigation
Håndtering af sporloghukommelsen under registrering
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Optage metode på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Fyld for at registrere en sporlog, indtil sporhukommelsen er fuld.
• Vælg Forfra for hele tiden at registrere en sporlog, idet du overskriver de gamle spordata med nye data.
Konfiguration af sporloggens registreringsinterval
Du kan angive hyppigheden for, hvor tit sporloggen bliver registreret. Hyppig registrering giver mere nøjagtige
resultater, men det fylder hurtigere sporloggen op. Intervallet Opløsning anbefales for mest effektiv udnyttelse
af hukommelsen.
1. Vælg Information > Brugerdata > Spor > Aktive spor valg > Interval > Interval på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Distance for at registrere sporet baseret på en afstand mellem punkter, vælg Skift, og indtast
afstanden.
• Vælg Tid for at registrere sporet baseret på et tidsinterval, vælg Skift, og indtast tidsintervallet.
• Vælg Opløsning for at registrere sporloggen baseret på en varians fra din kurs. Vælg Skift for at angive
den maksimale afvigelse, der er tilladt fra den sande kurs inden registrering af et sporpunkt.
3. Vælg Udført.
Kopiering af spor
Se "Styring af plotterdata" (side 52).
Sletning af alle gemte waypoints, ruter og spor
Vælg Information > Brugerdata > Ryd brugerdata > Alle > OK fra skærmen Hjem.
Navigation med en Garmin-autopilot
Når du påbegynder navigation (Go To, Lav rute til eller Guide til), og hvis du er tilsluttet via et NMEA
2000-netværk (National Marine Electronics Association) til en kompatibel Garmin-autopilot (som f.eks.
GHP™ 10), bliver du spurgt, om du vil aktivere autopiloten.
32
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Find
Find
Brug funktionen Find på skærmen Hjem til at søge efter og navigere til nærliggende brændstof, reparation og
andre tjenester, samt waypoints og ruter, du har oprettet.
Marineservicedestinationer
Plotteren indeholder oplysninger om tusindvis af destinationer, der tilbyder marineservice.
BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.
Navigering til en marineservicedestination
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle
synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Bemærk: Du kan få Auto guidning med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
1. På skærmen Hjem vælger du Find > Service til vands.
2. Vælg den type marineservice, du vil navigere hen til.
Plotteren viser en liste over de 50 nærmeste positioner samt afstand og pejling hen til dem.
3. Vælg en destination.
eller
for at få vist yderligere oplysninger eller for at få vist positionen på et
Tip: Vælg
kort.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Go To.
• Vælg Lav rute til.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning.
5. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den
magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 46).
6. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Skærmen Go To
Skærmen Guide til
Afbrydelse af navigation
På skærmen Hjem vælger du Find > Stop navigation.
Søgning efter og navigering til en destination
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle
synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
33
Find
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Du kan søge efter gemte waypoints, gemte ruter, gemte spor og marineservicedestinationer efter navn.
1. På skærmen Hjem vælger du Find > Søg efter navn.
2. Indtast i hvert fald en del af navnet på din destination.
3. Vælg Udført.
De 50 nærmeste destinationer, som indeholder dine søgekriterier, vises.
4. Vælg positionen.
5. Fuldfør en handling:
• Vælg Go To.
• Vælg Lav rute til.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning.
6. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den
magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 46).
7. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
Sådan finder du et gemt waypoint og navigerer til det
 ADVARSEL
Funktionen Auto guidning på BlueChart g2 Vision-datakortet er baseret på elektroniske kortoplysninger. Disse
data er dog ingen garanti mod forhindringer og lavt vand. Du bør omhyggeligt sammenholde kursen med alle
synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på ruten.
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend
visuelle observationer, og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Inden du kan gennemse en liste over waypoints og navigere til dem, skal du oprette og gemme mindst ét
waypoint (side 26).
På skærmen Hjem vælger du Find > Waypoints.
Vælg et waypoint.
Vælg Naviger til.
Fuldfør en handling:
• Vælg Go To.
• Vælg Lav rute til.
• Vælg Guide til for at bruge Auto guidning.
5. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Bemærk: Når du bruger Auto guidning, angiver en grå linje på en hvilken som helst del af den
magentarøde linje, at Auto guidning ikke kan beregne den del af den automatiske guidelinje. Det skyldes
sikkerhedsindstillingerne for mindste vanddybde og højde på forhindringer (side 46).
6. Følg den magentarøde linje, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
1.
2.
3.
4.
Sådan finder du en gemt rute og navigerer den
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af dem, skal du oprette og gemme mindst én rute
(side 29).
1. På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
2. Vælg en rute.
3. Vælg Naviger til.
34
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Find
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje, som
repræsenterer den korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen. Den korrigerede kurs er
dynamisk, og den bevæger sig med båden, når du afviger fra kursen.
5. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
6. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt
vand og andre forhindringer.
Bemærk: Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs) for at nå til din
destination eller styre tilbage til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan finder og navigerer du parallelt med en gemt rute
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere en af dem, skal du oprette og gemme mindst én rute
(side 29).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Naviger til.
Vælg Forskydning for at navigere parallelt med ruten, forskudt fra den af en specifik afstand.
Angiv, hvordan ruten skal navigeres:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet,
til venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet,
til højre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til højre for den oprindelige rute.
Angiv forskydningsafstanden.
Vælg Udført.
En magentarød linje vises. På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje, som
repræsenterer den korrigerede kurs fra din nuværende position til destinationen. Den korrigerede kurs er
dynamisk, og den bevæger sig med båden, når du afviger fra kursen.
Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt
vand og andre forhindringer.
Bemærk: Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs) for at nå til din
destination eller styre tilbage til den magentarøde linje (direkte kurs).
Sådan finder og navigerer du et registreret spor
Inden du kan gennemse en liste over spor og navigere dem, skal du registrere og gemme mindst ét spor
(side 31).
På skærmen Hjem vælger du Find > Spor.
Vælg et spor.
Vælg Følg spor.
Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere sporet fra det startpunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere sporet fra det destinationspunkt, der blev brugt, da sporet blev oprettet.
5. Gennemse den kurs, der er angivet af den farvede linje.
6. Følg den farvede linje, så du undgår at styre mod land, lavt vand og andre forhindringer.
1.
2.
3.
4.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
35
Almanak-, fartøjs- og omgivelsesdata
Almanak-, fartøjs- og omgivelsesdata
Skærmen Information viser oplysninger om tidevand, strømforhold, himmellegemer og målere.
Almanakdata
Oplysninger om tidevandsstation
Skærmen Tidevand viser oplysninger om en tidevandsstation ➊ for en bestemt dato ➋ og klokkeslæt ➌,
inklusive højden på tidevandet ➍ og tidspunktet for næste høj- og lavvande. Som standard viser plotteren
oplysninger for den senest viste tidevandsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt.
Vælg Information > Tidevand på skærmen Hjem.
➊
➋
➍
➌
Oplysninger om tidevandsstation
Visning af oplysninger om en nærliggende tidevandsstation
1. Vælg Information > Tidevand > Nærmeste station på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
Visning af oplysninger om tidevandsstation for en anden dato
1. Vælg Information > Tidevand > Nærmeste station på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om tidevand for en anden dato, angiv datoen, og
vælg Udført.
• Vælg Næste dag for at få vist oplysninger om tidevand for dagen efter den viste dato.
• Vælg Forrige dag for at få vist oplysninger om tidevand for dagen før den viste dato.
36
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Almanak-, fartøjs- og omgivelsesdata
Oplysninger om strømforhold
Bemærk: Oplysninger om strømforholdsstationer er tilgængelige med et BlueChart g2 Vision-kort.
Skærmen Strømforhold viser oplysninger om en strømforholdsstation ➊ for en bestemt dato og et bestemt
tidspunkt, inklusive strømhastigheden og -niveauet ➋. Som standard viser plotteren strømoplysninger for den
senest viste strømforholdsstation og for den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt.
Vælg Information > Strøm på skærmen Hjem.
➊
➋
Oplysninger om strømforholdsstation
Visning af oplysninger om en nærliggende strømforholdsstation
Bemærk: Oplysninger om strømforholdsstationer er tilgængelige med et BlueChart g2 Vision-kort.
1. Vælg Information > Strøm > Nærmeste station på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
Konfiguration af oplysninger om strømforholdsstation
Du kan angive datoen for oplysningerne om den strømforholdsstation, der skal vises, og du kan vise
oplysningerne grafisk eller i rapportformat.
Bemærk: Oplysninger om strømforholdsstationer er tilgængelige med et BlueChart g2 Vision-kort.
1. Vælg Information > Strøm > Nærmeste station på skærmen Hjem.
2. Vælg en station.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information om tidevand for en anden dato, angiv datoen, og
vælg Udført.
• Vælg Vis rapport for at få vist en rapport om strømforhold fra den valgte station. Rapporten indeholder
niveauer for stille vand, flod og ebbe.
• Vælg Næste dag for at få vist oplysninger om strømforhold for dagen efter den viste dato.
• Vælg Forrige dag for at få vist oplysninger om strømforhold for dagen før den viste dato.
eller
for at ændre tiden i intervaller på 4-5 minutter.
• Vælg
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
37
Almanak-, fartøjs- og omgivelsesdata
Oplysninger om himmellegemer
Skærmen Himmel viser oplysninger om solopgang, solnedgang, måneopgang, månenedgang, månefase
og solens ➊ og månens ➋ omtrentlige position på himlen. Som standard viser plotteren oplysninger om
himmellegemer for den aktuelle dato og det aktuelle tidspunkt. Skærmens midte ➌ repræsenterer himlen, og
de yderste ringe ➍ repræsenterer horisonten.
Vælg Information > Himmel på skærmen Hjem.
➋
➍
➊
➌
Oplysninger om himmellegemer
Visning af oplysninger om himmellegemer for en anden dato
Du kan vælge en dato og et tidspunkt, som du vil have vist oplysninger om himmellegemer for, og du kan få
vist månefasen for den valgte dato og det valgte tidspunkt.
1. Vælg Information > Himmel på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist information for en anden dato. Indtast en dato. Vælg Udført.
• Vælg Vis månefase for at få vist månefasen på den angivne dato og det angivne tidspunkt.
• Vælg
eller
for at ændre tiden i intervaller på 1 time.
Visning af oplysninger om tidevand, strømforhold og himmellegemer på
navigationskortet
1. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
2. Vælg et område i nærheden af oplysningsstationen for tidevand, strøm eller himmellegeme.
3. Vælg Information.
4. Vælg Tidevand, Strøm eller Himmel.
Fartøjsdata
Motor- og brændstofmålere
Visning af motormålere
Du skal være tilsluttet et NMEA 2000-netværk, der kan registrere motordata, for at få vist motormålere. Se
Installationsvejledningen til GPSMAP 700-serien, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor på skærmen Hjem.
Navigering igennem skærmbillederne for motor- og brændstofmålere
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor på skærmen hjem.
2. Brug venstre og højre pil for at skifte fra et målerskærmbillede til det næste.
3. Gentag trin 2 for at navigere igennem alle skærmene for motormåler og brændstofmåler.
Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmålere
Du kan konfigurere op til fire værdier for motormåler og brændstofmåler mhp. at angive øvre og nedre grænser
for en måler samt intervallet for den ønskede standarddrift. Når værdien overstiger området for standarddrift,
bliver målerens overflade eller panel rødt.
38
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Almanak-, fartøjs- og omgivelsesdata
Indstilling
Skalaminimum
Beskrivelse
Denne værdi er mindre end arbejdsminimum, og den repræsenterer den nedre grænse
for måleren. Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle målere.
Skalamaksimum Denne værdi er større end arbejdsmaksimum, og den repræsenterer den øvre grænse for
måleren. Denne indstilling er ikke tilgængelig på alle målere.
Arbejdsminimum Repræsenterer minimumværdien for standarddriftsområdet.
Arbejdsmaksimum Repræsenterer maksimumværdien for standarddriftsområdet.
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor > Menu > Måleropsætning > Indstil
målergrænser på skærmen Hjem.
2. Vælg en måler.
3. Vælg Målergrænser > Brugerdef. > Rediger grænser.
4. Vælg den målergrænse, du vil indstille (Skalamin., Skalamaks., Arbejdsmin. eller Arbejdsmaks.).
BEMÆRK: Nogle af disse valgmuligheder er muligvis ikke tilgængelige for alle målere.
5. Vælg målergrænsen.
6. Gentag trin 4 og 5 for at indstille flere målergrænser.
Aktivering af statusalarmer for motor- og brændstofmålere
Hvis du har aktiveret alarmer for målerstatus, når motoren sender en statusmeddelelse over NMEA
2000-netværket, vises en alarmmeddelelse for målerstatus. Målerens overflade eller panel bliver rødt
afhængigt af alarmtypen.
Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor > Menu > Måleropsætning > Status alarmer >
Til på skærmen Hjem.
Tilpasning af alarmer for motor- og brændstofmåler
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor > Menu > Måleropsætning > Statusalarmer >
Brugerdef. på skærmen Hjem.
2. Vælg en eller flere motor- eller brændstofmåleralarmer, som du vil slå til eller fra.
3. Vælg Tilbage.
Valg af antallet af motorer, der vises i målere
Motormålerne kan vise oplysninger for op til fire motorer.
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor > Menu > Måleropsætning > Motorvalg > Antal
motorer på skærmen Hjem.
2. Vælg antallet af motorer.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Tilbage.
• Vælg Rediger motorer, og gennemfør trin 2 til 5 under "Valg af motorer, der vises i målere"
(side 39) for at vælge de motorer, som målerne skal vise oplysninger om.
Valg af motorer, der vises i målere
Du skal manuelt vælge antallet af motorer, der vises i motormålerne (side 39), inden du kan vælge de motorer,
hvis oplysninger skal vises i målerne.
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor > Menu > Måleropsætning > Motorvalg >
Rediger motorer på skærmen Hjem.
2. Vælg Første motor.
3. Vælg nummeret på den motor, som du vil have vist oplysninger for i den første måler eller det første panel.
Hvis du f.eks. vælger "3", viser det første panel oplysninger for den motor, der er identificeret som
"Motor3" på NMEA 2000-netværket.
4. Gentag trin 3 for at tilpasse det andet, tredje og fjerde panel som ønsket.
5. Vælg Tilbage.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
39
Almanak-, fartøjs- og omgivelsesdata
Visning af brændstofmålere
For at kunne få vist oplysninger om brændstofforbrug skal din plotter være tilsluttet en ekstern
brændstofsensor, f.eks. Garmin GFS™ 10.
Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor på skærmen Hjem.
Konfiguration af brændstofmålere
Mængden af brændstof om bord kan vises enten som samlet brændstofniveau (numerisk) eller som niveauet
for den enkelte tank (grafisk).
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor > Menu > Måleropsætning > Brændstofvisning
på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Brug ttl brst ombord for at vise en numerisk værdi for det samlede brændstofniveau.
• Vælg Brug brændstoftankniveauer > Antal brændstoftanke for at se en grafisk visning af alle de
angivne tanke.
Tilpasning af målergrænser
Se "Tilpasning af grænser for motor- og brændstofmåler" (side 38).
Aktivering og tilpasning af måleralarmer
Se "Aktivering af statusalarmer for motor- og brændstofmåler" (side 39) og "Tilpasning af alarmer for
motor- og brændstofmåler" (side 39).
Synkronisering af aflæsninger på brændstofmåler med brændstofniveauer
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Motor > Menu på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Fyld alle tanke, når dine tanke er fulde. Brændstofniveauet bliver nulstillet til den maksimale
kapacitet. Juster om nødvendigt.
• Vælg Kom brændstof på båden, når du har tilføjet mindre end en fuld tank, angiv mængden af påfyldt
brændstof, og vælg Udført. Et estimat af det brændstof, der er kommet på, vises. Juster om nødvendigt.
• Vælg Indstil total brst. om bord for at angive den samlede mængde brændstof i dine tanke, og vælg
Udført.
Turmålere
Visning af turmålere
Turmålere viser oplysninger om triptæller, hastighed, tid og brændstof for din aktuelle tur.
Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Trip på skærmen Hjem.
40
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Almanak-, fartøjs- og omgivelsesdata
Nulstilling af turmålere
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Trip > Menu på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Nulstil triptæller for at indstille alle aflæsninger for den aktuelle tur til 0,0.
• Vælg Nulstil maksimumhastighed for at indstille aflæsningen for den maksimale hastighed til 0,0.
• Vælg Nulstil kilometertæller for at indstille distancetælleraflæsningen til 0,0.
• Vælg Nulstil alle for at indstille alle aflæsninger til 0,0.
Kompas
Visning af kompasset
Mens du navigerer til en destination, viser kompasset oplysninger om den afstand, hvormed du afviger fra
kursen, afstanden til din endelige destination, tiden til næste waypoint og afstanden til næste waypoint.
Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Kompas på skærmen Hjem.
Omgivelsesdata
Vindmålere
Visning af vindmålere
Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Vind på skærmen Hjem.
Valg af sand eller relativ vind for vindmålerne
Plotteren skal være tilsluttet de eksterne enheder, der er angivet nedenfor, for at gemme de data, der vises på
grafen over vindhastighed.
Vindhastighed
Relativ vind
Sand vind
Beskrivelse
Viser data om vindhastighed baseret på
luftstrømmen for en båd i bevægelse.
Viser data om vindhastighed baseret på
luftstrømmen for en båd, der ligger stille.
For at opnå de mest nøjagtige data skal
indstillingen for VMG-kilde være indstillet til
Auto (side 42).
Obligatoriske sensorer
En vindsensor.
En vindsensor og vandhastighedssensor,
eller en vindsensor og en GPS-antenne.
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Vind > Menu på skærmen Hjem.
2. Vælg Vis sand vind eller Vis relativ vind.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
41
Almanak-, fartøjs- og omgivelsesdata
Konfiguration af VMG-kilde
Du kan angive kilden til de VMG-data (velocity made good), der bruges til at beregne sand vindhastighed. Før
du kan konfigurere VMG-kilden, skal vindmåleren være indstillet til Vis sand vind (side 41). Fart gennem
vandet er hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og GPS-hastigheden er beregnet ud fra din GPSposition.
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Vind > Menu > VMG-kilde på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg GPS fart.
• Vælg Fart gennem vand.
• Vælg Auto for at lade plotteren vælge kilden.
Konfiguration af vindhastighedsfilteret
Du kan angive, om fartøjets hastighedsdata, som vises på kompasset, skal være baseret på fart gennem vandet
eller GPS-hastighed. Fart gennem vandet er hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og GPShastigheden er beregnet ud fra din GPS-position.
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Vind > Menu på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Hastighedsvisning > GPS fart for at få vist fartøjets hastighed baseret på GPS-udlæsninger.
• Vælg Hastighedsvisning > Vandhast. for at få vist fartøjets hastighed baseret på udlæsninger fra en
vandhastighedssensor.
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs
Du kan angive den kilde til kurs, der skal vises på vindmåleren. Magnetisk kurs er de kursdata, der modtages
fra en kurssensor, og GPS-kursdata beregnes af din plotter-GPS (kurs over grunden).
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Omgivelser > Menu på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Kilde til kurs > GPS-kurs.
• Vælg Kilde til kurs > Magnetisk.
Valg af område for vindmåler til sejlads tæt ved vinden
Du kan angive området for vindmåleren til sejlads tæt ved vinden både for skala mod vinden og skala i
vindens retning.
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Vind > Menu på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Skift skala for sejlads mod vinden. Angiv de maks. og min. værdier, der skal vises på
vindmåleren, når der sejles mod vinden.
• Vælg Skift skala for sejlads med vinden. Angiv de maks. og min. værdier, der skal vises på
vindmåleren, når der sejles med vinden.
42
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Almanak-, fartøjs- og omgivelsesdata
Omgivelsesmålere
Visning af omgivelsesmålere
Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Omgivelser på skærmen Hjem.
Justering af vindmåleren
Du kan angive indstillingen af vindmåleren på siden Omgivelser.
1. Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Omgivelser > Menu på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Justering > Nord op for at indstille toppen af vindmåleren til nordlig retning.
• Vælg Justering > Kurs op for at indstille vindmåleren til at dreje, så den passer til retningen for
kompasvisningen.
Konfiguration af vindmålerens kilde til kurs
Se (side 42).
Indstilling af barometerreferencetid
Du kan angive den referencetid, der skal bruges til at beregne barometertendensen. Tendensen angives i
barometerfeltet.
Vælg Information > Instrumentbrætmålere > Omgivelser > Menu > Trykreferencetid på skærmen
Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
43
Enhedskonfiguration
Enhedskonfiguration
Grundlæggende spørgsmål om enhedskonfiguration
Spørgsmål
Hvordan justerer jeg mængden af detaljer vist på
kortet?
Hvordan ændrer jeg indstillingerne for tidszone?
Hvordan ændrer jeg sprogindstillingerne?
Hvordan justerer jeg baggrundslysets lysstyrke?
Hvordan viser jeg kompasbånd øverst på kortet?
Hvordan ændrer jeg farven på det aktive spor?
Hvordan sletter jeg sporloggen på kortet?
Hvordan overfører jeg waypoints til et
hukommelseskort?
Hvordan sletter jeg alle waypoints, ruter og spor?
Hvordan kontrollerer jeg softwareversionen og
kortversionen på plotteren?
Svar
Se "Ændring af kortets zoomdetaljer" (side 8).
Se "Konfiguration af tiden" (side 47).
Se "Indstilling af sprog" (side 45).
Se "Justering af baggrundslys" (side 2).
Se "Visning af kompasbånd på et kort"
(side 49).
Se "Indstilling af farven på det aktive spor" (side 31).
Se "Rydning af det aktive spor" (side 31).
Se "Styring af plotterdata" (side 52).
Se "Sletning af alle gemte waypoints, ruter og spor"
(side 32).
Se "Visning af systeminformation" (side 3).
Simulatortilstand
 ADVARSEL
Prøv ikke at navigere vha. Simulatortilstand, da GPS-modtageren er slukket. De linjer med satellitsignalstyrke,
der vises, er simuleringer, og de repræsenterer ikke styrken af de faktiske satellitsignaler.
Simulatortilstand slukker for GPS-modtageren mhp. indendørs brug eller til øvelser med plotteren. Plotteren
sporer ikke satellitter i simulatortilstand.
Aktivering af simulatortilstand
Vælg Opsætning > System > Simulator > Til på skærmen Hjem.
Konfiguration af simulatortilstand
1. Vælg Opsætning > System > Simulator > Opsætning på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Fart, angiv bådens hastighed i simulatortilstand, og vælg Udført.
• Vælg Spor kontrol. Vælg Auto spor for at lade plotteren indstille kursen automatisk, eller vælg
Bruger spor for at indstille kursen manuelt.
• Vælg Indstil position, vælg bådens simulerede position, og vælg Vælg.
• Vælg Indstil tid, angiv den simulerede tid, og vælg Udført.
• Vælg Indstil dato, angiv den simulerede dato, og vælg Udført.
Automatisk aktivering af plotteren
Du kan indstille plotteren til at tænde, når der tilføres strøm. Ellers skal plotteren tændes vha.
.
Vælg Opsætning > System > Auto tænding > Til på skærmen Hjem.
Bemærk: Hvis Auto tænding er slået Til, og plotteren slukkes vha. , og strømmen tages fra og
tilsluttes igen inden for to minutter, skal du muligvis trykke på for at genstarte plotteren.
44
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Enhedskonfiguration
Displaykonfiguration
Indstilling af lyden
Du kan indstille, hvornår plotteren skal lave lyde.
1. Vælg Opsætning > System > Bipper/display > Bipper på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Kun alarmer for at få plotteren til kun at bippe, når alarmer udløses (standard).
• Vælg Til (berøring og alarmer) for at få plotteren til at bippe, når skærmen berøres, og når alarmer
udløses.
Indstilling af sprog
Du kan vælge det sprog, der vises på plotteren.
1. Vælg Opsætning > System > Sprog på skærmen Hjem.
2. Vælg et sprog.
Navigationspræferencer
Ruteindstillinger
Valg af ruteetikettype
Du kan vælge typen af etiketter, der vises med rutedrej, på kortet.
1. Vælg Opsætning > Navigation > Ruteetiketter på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Vis navn for at identificere rutedrej ved hjælp af navne på waypoints.
• Vælg Vis nummer for at identificere rutedrej ved hjælp af tal, som f.eks. Drej 1 og Drej 2.
Konfiguration af rutedrejningsovergange
Du kan indstille, hvor lang tid før eller hvor langt fra et drej på en rute du skal bruge som overgang til næste
ruteben. Hæves denne værdi, kan det være med til at forbedre autopilotens præcision, når du navigerer en rute
eller en automatisk guidelinje med mange drej eller ved høj hastighed. Det kan forbedre autopilotens præcision
at sænke denne værdi på mere lige ruter eller ved lavere hastigheder.
1. Vælg Opsætning > Navigation > Aktivering af drej.overgang på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Tid > Tid for drej.overgang, og angiv tiden.
• Vælg Distance > Overg.distance for drej., og angiv afstanden.
3. Vælg Udført.
Konfiguration af kilder til hastighedsdata
Du kan angive kilden til de hastighedsdata, som bruges til at beregne sand vindhastighed eller
brændstoføkonomi. Fart gennem vandet er hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og GPShastigheden er beregnet ud fra din GPS-position.
1. Vælg Opsætning > System > Fartkilder på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Vind, og angiv, om de beregnede vandhastighedsdata kommer fra en vandhastighedssensor, om
de er baseret på GPS-hastighed, eller om plotteren automatisk vælger en kilde til hastighedsdata.
• Vælg Brændstoføkonomi, og angiv, om de hastighedsdata, der bruges til at beregne
brændstoføkonomi, kommer fra en vandhastighedssensor, eller om de er baseret på GPS-hastighed.
Konfigurationer af Automatisk guidelinje
Du kan indstille de parametre, som plotteren bruger ved beregning af en automatisk guidelinje.
Bemærk: Du kan få Auto guidning med et forudprogrammeret BlueChart g2 Vision-datakort.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
45
Enhedskonfiguration
Sikker vanddybde og sikker højde på forhindringer
 ADVARSEL
Indstillingerne for Sikker dybde og Sikker højde påvirker, hvordan plotteren beregner den automatiske
guidelinje. Hvis et område har en ukendt vanddybde eller en ukendt højde på forhindringer, bliver den
automatiske guidelinje ikke beregnet i det pågældende område. Hvis et område i starten eller slutningen af
en automatisk guidelinje har mindre dybde end den sikre vanddybde eller er lavere end den sikre højde på
forhindringer, bliver den automatiske guidelinje ikke beregnet i det pågældende område. Kursen igennem
disse områder vises som en grå linje på kortet. Når din båd kommer ind i et af disse områder, vises en
advarselsmeddelelse.
Indstilling af sikker vanddybde og sikker højde på forhindringer
1. Vælg Opsætning > Navigation > Auto guidning på skærmen Hjem.
2. Vælg Sikker dybde for at indstille den minimumsdybde (kortfikspunkt for dybde), plotteren bruger ved
beregning af en automatisk guidelinje.
3. Angiv den sikre minimumsdybde.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Sikker højde for at indstille minimumshøjden (kortfikspunkt for højde) for en bro, som din båd kan
sejle sikkert under.
6. Angiv den sikre minimumshøjde.
7. Vælg Udført.
Indstilling af afstand til kystlinje ved automatisk guidning
Indstillingen Afstand til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at den automatiske guidelinje skal
placeres. Den automatiske guidelinje kan flytte sig, hvis du ændrer denne indstilling under navigering.
Indstilling af afstand fra kysten
De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til kystlinje (Nærmest, Nær, Normal, Langt eller Længst)
er relative, ikke absolutte. Hvis du vil sikre, at den automatiske guidelinje er placeret i passende afstand
fra kysten, kan du vurdere placeringen af den automatiske guidelinje ved hjælp af en eller flere velkendte
destinationer, der kræver navigation igennem et smalt sejlbart farvand.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Læg båden i havn, eller kast anker.
Vælg Opsætning > Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje > Normal på skærmen Hjem.
Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
Vælg en destination, som du tidligere har navigeret til.
Vælg Naviger til > Guide til.
Gennemse placeringen af den automatiske guidelinje. Afgør, om linjen på sikker vis undgår kendte
forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
7. Fuldfør en handling:
• Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende, skal du vælge Menu > Stop
navigation. Gå videre til trin 11.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer, skal du vælge Opsætning >
Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje > Langt på skærmen Hjem.
• Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du vælge Opsætning > Navigation >
Auto guidning > Afstand til kystlinje > Nær på skærmen Hjem.
8. Hvis du har valgt Nær eller Langt i trin 7, skal du gennemse placeringen af den automatiske guidelinje.
Afgør, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en bred friplads fra forhindringer i åbent vand, selvom du angiver indstillingen
Afstand til kystlinje til Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren muligvis ikke den
automatiske guidelinje igen, medmindre den destination, der er valgt i trin 3, kræver navigering igennem et
smalt sejlbart farvand.
46
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Enhedskonfiguration
9. Fuldfør en handling:
• Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende, skal du vælge Menu > Stop
navigation. Gå videre til trin 11.
• Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer, skal du vælge Opsætning >
Navigation > Auto guidning > Afstand til kystlinje > Længst på skærmen Hjem.
• Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du vælge Opsætning > Navigation >
Auto guidning > Afstand til kystlinje > Nærmest på skærmen Hjem.
10. Hvis du har valgt Længst eller Nærmest i trin 9, skal du gennemse placeringen af den automatiske
guidelinje. Afgør, om linjen på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drej giver en effektiv sejlads.
Auto guidning bevarer en bred friplads fra forhindringer i åbent vand, selvom du angiver indstillingen
Afstand til kystlinje til Nær eller Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren muligvis ikke den
automatiske guidelinje igen, medmindre den destination, der er valgt i trin 4, kræver navigering igennem et
smalt sejlbart farvand.
11. Gentag trin 1–10 mindst én gang mere ved brug af en forskellig destination hver gang, indtil du er bekendt
med funktionaliteten for indstillingen Afstand til kystlinje.
Indstilling af kursreference
Du kan indstille den retningsreference, der bruges til beregning af oplysninger om kurs.
1. Vælg Opsætning > Enheder > Retning på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Auto-mag. var. (automatisk magnetisk variation) for automatisk at indstille den magnetiske
misvisning for din position.
• Vælg Sand for at indstille geografisk nord som kursreference.
• Vælg Gradnet for at indstille grid nord som kursreference (000º).
• Vælg Bruger-mag. var. for at indstille den magnetiske variationsværdi manuelt, angiv den magnetiske
variation, og vælg Udført.
Koordinatsystemer
Indstilling af positionsformat eller koordinatsystemer for kortfikspunkt
Du kan indstille positionsformatet, hvori en given positionsaflæsning vises, og koordinatsystemet, hvorpå
kortet er struktureret. Standardkoordinatsystemet er WGS 84.
Bemærk: Du skal ikke ændre positionsformatet eller koordinatsystemets kortfikspunkt, medmindre du
bruger et kort, der angiver et andet positionsformat.
1. Vælg Opsætning > Enheder på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Positionsformat for at indstille positionsformatet, hvori en given positionsaflæsning vises, og
vælg et positionsformat.
• Vælg Kortdatum for at indstille koordinatsystemet, hvorpå kortet er struktureret, og vælg et
koordinatsystem.
Konfiguration af tiden
1. Vælg Opsætning > Enheder > Tid på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Tidsformat for at indstille en standard for tidtagning, og vælg 12 timer, 24 timer eller UTC
(universal time coordinate).
• Vælg Tidszone > Autotidszone for at lade plotteren indstille tidszonen automatisk.
• Vælg Tidszone > Brugerdef. tidszone for at indstille tidszonen manuelt, angiv justeringen af
tidszonen, og vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
47
Enhedskonfiguration
Måleenheder
Du kan indstille de måleenheder, som plotteren viser, ved hjælp af standardiserede målesystemer eller ved at
oprette et brugerdefineret målesystem.
Valg af standardiseret målesystem
1. Vælg Opsætning > Enheder > Systemenheder på skærmen Hjem.
2. Vælg Statute (mh, ft, ºF), Metrisk (kh, m, ºC) eller Nautisk (kt, ft, ºF).
Oprettelse af et brugerdefineret målesystem
Du skal modtage dybdedata med NMEA-ekkolod eller vha. en plotter i "S"-serien (f.eks. GPSMAP 720s) med
indbygget sendeenhed for at få vist information om dybde og temperatur.
Du kan vælge individuelle måleenheder for at oprette et brugerdefineret målesystem til din plottervisning.
1. Vælg Opsætning > Enheder > Systemenheder > Brugerdef. på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Dybde, og vælg Fod, Favne eller Meter.
• Vælg Temperatur, og vælg Fahrenheit (ºF) eller Celsius (ºC).
• Vælg Distance, og vælg Miles, Kilometer, Nautisk (nm, ft) eller Nautisk (nm, m).
• Vælg Fart > Fartøjets hastighed, og vælg Miles pr. time, Kilometer pr. time eller Knob.
• Vælg Fart > Vindhastighed, og vælg Miles pr. time, Meter pr. time eller Knob.
• Vælg Højde, og vælg Fod eller Meter.
• Vælg Rumfang, og vælg Liter, US Gallons eller UK Gallons.
• Vælg Tryk > Manometertryk, og vælg kPa eller psi.
• Vælg Tryk > Atmosfærisk tryk, og vælg Millibar eller Tommer af kviksølv.
Om datafelter på kort
Overlay-datafelter ➊ kan vises på bestemte kort, 3D-kort, radarvisninger (side 66) og kombinationsskærme
(side 22). Data-overlayet for hvert kort eller hver 3D-kortvisning kan konfigureres separat.
➊
➊
Navigationskort med data-overlay
Der kan vælges mellem flere data-overlays. Du kan vælge, hvilke datafelter der skal vises i hvert enkelt dataoverlay.
Når datafelter vises på kortet, vises navigationsoversigtskortet under navigation. Kompasbånd kan vises eller
skjules i hvert overlay.
48
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Enhedskonfiguration
Valg af data-overlay
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
Vælg Menu.
Fuldfør en handling:
• Vælg Opsætning af navigationskort > Datafelter.
• Vælg Opsætning af fiskekort > Datafelter.
• Vælg Datafelter.
5. Vælg
eller
for at vælge et data-overlay.
1.
2.
3.
4.
Konfiguration af datafelter på et kort
Du kan vælge, hvilken type af data der skal vises i et datafelt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
Vælg Menu.
Fuldfør en handling:
• Vælg Opsætning af navigationskort > Datafelter.
• Vælg Opsætning af fiskekort > Datafelter.
• Vælg Datafelter.
eller
for at vælge et data-overlay.
Vælg
Tryk på et datafelt.
Vælg en datakategori.
Vælg de data, der skal vises.
Konfiguration af navigationsoversigtskortet på et kort
Navigationsoversigtskortet vises kun, når båden navigerer til en destination.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Opsætning af navigationskort > Datafelter.
• Vælg Opsætning af fiskekort > Datafelter.
• Vælg Datafelter.
5. Vælg
eller
for at vælge et data-overlay.
6. Vælg Nav. oversigtskort > Konfig. nav.oversigt.
7. Fuldfør en handling:
• Vælg Oplysninger om ruteben > Til for at få vist waypoint VMG (velocity made good), når du
navigerer en rute med mere end ét ruteben.
• Vælg Næste drej > Distance for at få vist data om næste drej baseret på afstand.
• Vælg Næste drej > Tid for at få vist data om næste drej baseret på tid.
• Vælg Destination, og vælg Distance, Tid til destination eller Ankomst for at angive, hvordan
destinationsdataene vises.
Visning af kompasbånd på et kort
Kompasbåndet vises i en række øverst på et kort eller en 3D-kortvisning. Det viser den aktuelle kurs, og en
indikator, der viser pejlingen til den ønskede kurs, vises under navigationen.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
3. Vælg Menu.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
49
Enhedskonfiguration
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Opsætning af navigationskort > Datafelter.
• Vælg Opsætning af fiskekort > Datafelter.
• Vælg Datafelter.
5. Vælg Vis kompasbånd.
Brug af fartfilteret
Fartfilteret beregner en gennemsnitshastighed for din båd over en kort periode, hvilket sikrer jævnere
fartværdier.
1. Vælg Opsætning > System > GPS på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Fartfilter > Til for at have fartfilteret slået til, angiv varigheden for fartfilteret, og vælg Udført.
• Vælg Fartfilter > Auto for at lade enheden give den optimale ydelse, som kræves i situationen, f.eks.
holde en konstant hastighed eller skifte hastighed ofte.
Andre fartøjer
Du kan få vist og konfigurere oplysninger om andre fartøjer for navigationskortet, fiskekortet, Perspective 3D
eller Mariner's Eye 3D.
Bemærk: Hvis du vil konfigurere AIS-oplysninger (Automatisk identifikationssystem) for andre fartøjer,
skal plotteren være tilsluttet en ekstern AIS-enhed.
Visning af en liste over AIS-mål
Se "Visning af en liste over AIS-mål" (side 15).
Konfiguration af udseendet af andre fartøjer
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller
hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vælg Menu > Andre fartøjer > Displaykonfiguration.
Fuldfør en handling:
• Vælg AIS-liste for at se en liste over AIS-mål (side 12).
• Vælg DSC-liste for at se en log over de seneste DSC-opkald og øvrige DSC-kontakter, du har indtastet
(side 79).
• Vælg Opsætning af AIS-display for at konfigurere, hvordan AIS-fartøjer skal vises på et kort (side 14).
• Vælg DSC-stier for at få vist sporene for DSC-fartøjer, og vælg længden på det viste spor vha. en sti
(side 82).
• Vælg AIS-alarm for at konfigurere en kollisionsalarm i sikker zone for AIS-fartøjer (side 15).
Information om din båd
Kalibrering af en vandhastighedsenhed
Hvis du har en hastighedskompatibel transducer, kan du kalibrere den pågældende hastighedskompatible
enhed.
1. Vælg Opsætning > Min båd > Juster fart gennem vandet på skærmen Hjem.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
BEMÆRK: Hvis båden ikke bevæger sig hurtigt nok, eller hastighedssensoren ikke registrerer
hastigheden, vises meddelelsen "Hastighed for lav". Vælg OK, og øg forsigtigt bådens fart. Hvis beskeden
vises igen, skal du standse båden og sikre dig, at hjulet på hastighedssensoren ikke sidder fast. Hvis hjulet
kan dreje rundt uden modstand, skal du kontrollere kabelforbindelsen. Hvis denne besked vises igen, skal
du kontakte Garmins produktsupport.
50
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Enhedskonfiguration
Indstilling af bådens brændstofkapacitet
1. Vælg Opsætning > Min båd > Brændstofkapacitet på skærmen Hjem.
2. Angiv den kombinerede brændstofkapacitet for alle motorer på båden.
3. Vælg Udført.
Alarmer
Som standard er alle alarmer deaktiverede, undtagen destinations- og vejralarmer. Plotteren skal være tændt,
for at alarmerne kan fungere.
BEMÆRK: Se GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® og XM Satellite Radio Supplement (kun
Nordamerika) for at få oplysninger om vejralarmer.
Navigationsalarmer
Indstilling af ankomstalarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du er inden for en given afstand eller tid fra et drej eller et
destinationswaypoint.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Navigation > Ankomst på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Type, og angiv, om ankomstalarmer kun skal udløses, når du nærmer dig Destination, eller når
du nærmer dig Destination og drejninger.
• Vælg Aktivering, og angiv, om ankomstalarmen skal udløses baseret på Tid til ankomst eller på
Distance til ankomst.
• Vælg Skift tid (hvis Aktivering er indstillet til Tid) eller Skift distance (hvis Aktivering er indstillet til
Distance) for at angive, hvor længe før ankomst (i minutter) eller hvor langt fra ankomst (i enheder for
afstand) alarmen skal udløses. Angiv tid eller afstand, og vælg Udført.
Indstilling af ankeralarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du overstiger en angiven driveafstand, mens du ligger for anker.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Navigation > Anker vagt > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den driveafstand, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af kursafvigelsesalarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når du afviger fra kursen ved en angiven afstand.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Navigation > Kursafvigelse > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den kursafvigelsesafstand, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Systemalarmer
Indstilling af uralarm
Du kan indstille en alarm ved hjælp af systemets (GPS) ur.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > System > Ur > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den tid, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af alarm for enhedsspænding
Du kan indstille en alarm til at blive udløst, når batteriet når en angiven lav spænding.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > System > Spænding > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den spænding, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
51
Enhedskonfiguration
Indstilling af alarm for fejl i GPS-nøjagtighed
Du kan indstille en alarm til at udløses, når GPS-positionens nøjagtighed falder uden for den brugerdefinerede
værdi.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > System > GPS-nøjagtighed > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den GPS-positionsnøjagtighed, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Indstilling af alarmen Total brændstof om bord
Plotteren skal være tilsluttet en ekstern brændstofsensor for at registrere data om brændstof.
Du kan indstille en alarm til at udløses, når den totale mængde brændstof om bord når det niveau, du angiver.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Brændstof > Total brændstof om bord > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv den mængde brændstof, der udløser alarmen.
3. Vælg Udført.
Kollisionsalarm
Se "Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone" (side 15).
Indstilling af ekkolodsalarmer
Se "Ekkolodsalarmer" (side 77).
Indstilling af vejralarmer
Se GPSMAP 700 Series XM WX Satellite Weather® og XM Satellite Radio Supplement (kun Nordamerika).
Styring af plotterdata
Kopiering af waypoints, ruter og spor til en plotter
Inden du kopierer MapSource®- eller HomePort-data til en plotter, skal du fuldføre følgende handlinger:
• Første gang du bruger et hukommelseskort til at kopiere HomePort- eller MapSource®-data til en plotter,
skal du forberede hukommelseskortet ved at indsætte det i plotteren og lade plotteren anbringe en fil på det.
Denne fil indeholder oplysninger til HomePort eller MapSource om at formatere dataene.
• Find ud af, hvilken MapSource-version du har på din pc, ved at klikke på Hjælp > Om MapSource. Hvis
softwareversionen er ældre end 6.12.2, skal du opdatere til den aktuelle version ved at klikke på Hjælp >
Kontroller, om der er nye opdateringer.
1. Fuldfør en handling:
• Kopier dataene fra HomePort til det forberedte hukommelseskort (ved hjælp af en SD-kortlæser, der er
tilsluttet computeren) i henhold til den procedure, der er beskrevet i HomePort-hjælpesystemet.
• Kopier dataene fra MapSource til det forberedte hukommelseskort (ved hjælp af en SD-kortlæser, der er
tilsluttet computeren) i henhold til den procedure, der er beskrevet i MapSource-hjælpesystemet.
2. Kopier dataene fra datakortet til plotteren. Se "Kopiering af data fra et datakort" (side 52).
Kopiering af data fra et datakort
1. Indsæt et datakort i SD-kortstikket på plotteren.
2. Vælg Information > Brugerdata > Data overførsel > Kassette på skærmen Hjem.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Hent data fra kassette for at overføre data fra datakortet til plotteren og kombinere dem med
eksisterende brugerdata.
• Vælg Erstat fra kassette for at overføre data fra datakortet til plotteren og overskrive eksisterende
brugerdata på plotteren.
4. Vælg filnavnet på listen, hvis flere filer vises.
52
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Enhedskonfiguration
Kopiering af waypoints, ruter og spor til et hukommelseskort
1. Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på plotteren.
2. På skærmen Hjem vælger du Information > Brugerdata > Data overførsel > Kort > Gem på kassette.
3. Vælg en handling for at angive navnet på den nye fil:
• Vælg et filnavn på listen.
• Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil, indtast filnavnet, og vælg Udført.
4. Vælg Gem på kassette.
Filnavnet gemmes som .ADM.
Kopiering af indbyggede kort til et hukommelseskort
Du kan kopiere kort fra plotteren til et hukommelseskort til brug med HomePort.
1. Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på plotteren.
2. Vælg Information > Brugerdata > Data overførsel > Kassette på skærmen Hjem.
3. Vælg Kopier indbygget kort for at kopiere de kort, der er indlæst på din plotter, til hukommelseskortet.
Kopiering af waypoints, ruter og spor til og fra alle plottere på et NMEA 2000-netværk
Du kan overføre oplysninger om waypoints, ruter og spor fra en plotter, der er forbundet til et NMEA
2000-netværk, til alle andre plottere, der er tilsluttet netværket. Overførslen kan tage lang tid, alt efter hvor
mange waypoints der skal overføres.
1. Vælg Information > Brugerdata > Data overførsel > NMEA 2000 på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Klon brugerdata for at overføre data fra plotteren til de andre plottere, der er tilsluttet netværket.
Eksisterende brugerdata overskrives på disse plottere.
• Vælg Flet brugerdata for at overføre data mellem alle de plottere, der er sluttet til netværket. Entydige
data kombineres med eksisterende data på hver plotter.
Sikkerhedskopiering af data til en pc
1. Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på plotteren.
2. På skærmen Hjem vælger du Information > Brugerdata > Data overførsel > Kassette > Gem på
kassette.
3. Fuldfør en af følgende handlinger for at angive navnet på den fil, der skal sikkerhedskopieres:
• Vælg et filnavn på listen.
• Vælg Tilføj ny fil for at oprette en ny fil, indtast filnavnet, og vælg Udført.
4. Vælg Gem på kassette.
Filnavnet gemmes som .ADM.
5. Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en SD-kortlæser, der er tilknyttet en computer.
6. Fra Windows® Explorer skal du åbne mappen Garmin\UserData på hukommelseskortet.
7. Kopier den pågældende sikkerhedskopifil på kortet, og sæt den ind et sted på computeren.
Gendannelse af sikkerhedskopidata til en plotter
1. Indsæt hukommelseskortet i en SD-kortlæser, der er tilknyttet din computer.
2. Kopier en sikkerhedskopifil fra computeren til hukommelseskortet til en mappe med navnet Garmin\
UserData.
3. Indsæt hukommelseskortet i SD-kortstikket på plotteren.
4. Vælg Information > Brugerdata > Data overførsel > Kassette > Erstat fra kassette på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
53
Radar
Radar
 ADVARSEL
Marineradaren udsender mikrobølgeenergi, der kan være skadelig for mennesker og dyr. Før du starter
radartransmissionen, skal du kontrollere, at området omkring radaren er ryddet. Radaren udsender en stråle ca.
12° over og under en linje, der går vandret ud fra radarens midte. Undgå at se direkte ind i radaren, da øjnene
er den mest følsomme del af kroppen.
Når du slutter din plotter til en Garmin-marineradar (ekstraudstyr), f.eks. en GMR™ 404/406 eller en GMR
18/24, kan du få vist flere oplysninger om dine omgivelser.
GMR sender en lille stråle af mikrobølgeenergi, når den roterer, i et 360º-mønster. Når den udsendte energi
rammer et mål, reflekteres noget af denne energi tilbage til radaren.
Udsendelse af radarsignaler
1. Tilslut radaren som beskrevet i radarinstallationsvejledningen med plotteren slået fra.
2. Slå plotteren til.
Radaren varmer op, og der vises en nedtælling for at underrette dig om, hvornår radaren er klar.
BEMÆRK: Af sikkerhedsmæssige årsager skifter radaren til standby-tilstand, når den er varmet op. Det
giver dig tid til at kontrollere, at området rundt om radaren er ryddet, før radartransmissionen starter.
3. Vælg Radar på skærmen Hjem.
4. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Der vises en nedtællingsbesked, mens radaren starter, og beskeden "Klar til at sende" vises.
5. Vælg Send.
Beskeden "Starter op" vises et kort øjeblik, og radaren begynder at vise et billede.
Stop udsendelsen af radarsignaler
Vælg På standby på skærmen Radar.
Udsendelse af radarsignaler fra et hvilket som helst skærmbillede
1. Tryk på , og slip igen for at åbne skærmen.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Send radar.
• Vælg Radar på standby.
Justering af zoomskalaen på skærmen Radar
Zoomskalaen, også kaldet radarrækkevidde, repræsenterer afstanden fra din position (midten) til den yderste
ring. Hver ring repræsenterer en lige opdeling af zoomskalaen. Hvis zoomskalaen f.eks. er angivet til tre
kilometer, repræsenterer hver ring en kilometer fra midten og ud.
Tryk på
54
og
for at zoome ud og ind.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Radar
Radarvisningstilstande
Skærmen Radar har fire standarddriftstilstande. Hver tilstand er kun tilgængelig til brug med en kompatibel
radar.
• Tilstanden Cruising – viser et billede i fuld skærm af de indsamlede radaroplysninger.
• Tilstanden Havn – beregnet til brug i indvande. Denne tilstand fungerer bedst med radarsignaler på kort
distance (2 nm eller mindre).
• Tilstanden Offshore – beregnet til brug i åbent vand. Denne tilstand fungerer bedst med radarsignaler på
lang distance.
• Tilstanden Vagt – giver dig mulighed for at få radaren i en tilstand med tidsbestemt sending, hvor du kan
konfigurere en radarudsendelse og standbycyklus for at spare strøm. Du kan også aktivere en alarmzone i
tilstanden Vagt, der derefter identificerer en sikkerhedszone omkring din båd.
Radartilstand Kompatibel radar
Cruising
Havn
Offshore
Vagt
GMR 20, 21, 40, 41 GMR 18, 18 HD,
24, 24 HD
x
x
x
x
GMR 404, 406
GMR 604 xHD, 606 xHD,
1204 xHD, 1206 xHD
x
x
x
x
x
Tilstanden Cruising
Tilstanden Cruising er radarens standarddrift for GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 og 406.
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Cruising, skifter radaren til fuldtids udsendelse og
deaktiverer alle alarmzoner.
Visning af tilstanden Cruising
Vælg Radar > Cruising på skærmen Hjem.
Der vises et billede i fuld skærm af de indsamlede radaroplysninger. Din position er midt på skærmen, og
områderingene ➊ angiver afstandsmål. Afstanden mellem ringene ➋ og radarområdet ➌ vises nederst på
skærmen.
➊
➌
➋
Tilstanden Cruising
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
55
Radar
Tilstanden Havn
Tilstanden Havn er radarens standarddrift til brug i indvande med en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHDeller 1206 xHD-radar. Tilstanden Havn fungerer bedst med radarsignaler med kort distance (2 nm eller
mindre).
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Havn, skifter radaren til fuldtids udsendelse og
deaktiverer alle alarmzoner.
Visning af tilstanden Havn
Vælg Radar > Havn på skærmen Hjem.
Tilstanden Havn
Tilstanden Offshore
Tilstanden Offshore er radarens standarddrift til brug i åbent vand med en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204
xHD- eller 1206 xHD-radar.
Bemærk: Hvis du skifter fra tilstanden Vagt til tilstanden Offshore, skifter radaren til fuldtids udsendelse og
deaktiverer alle alarmzoner.
Visning af tilstanden Offshore
Vælg Radar > Offshore på skærmen Hjem.
Tilstanden Offshore
56
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Radar
Tilstanden Vagt
Tilstanden Vagt giver dig mulighed for at få radaren i en tilstand med tidsbestemt sending, hvor du kan
konfigurere en radarudsendelse og standbycyklus for at spare strøm. Du kan også aktivere en alarmzone i
denne tilstand, som identificerer en sikkerhedszone rundt om båden og aktiverer en alarm, når et radarobjekt
kommer ind i denne zone. Tilstanden Vagt fungerer sammen med alle Garmins GMR-radarer.
Visning af tilstanden Vagt
Vælg Radar > Vagt på skærmen Hjem.
Aktivering af tidsbestemt sending
Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. > Tidsb. send. > Til på skærmen Hjem.
Indstilling af standby- og sendetider
Du skal aktivere tidsbestemt sending, inden du kan indstille standby- og sendetiderne (side 57).
For at spare strøm kan du angive radarens standbytid og sendetid for at implementere periodiske
radarsignaludsendelser ved angivne intervaller.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. på skærmen Hjem.
Vælg Standbytid.
Angiv tidsintervallet mellem radarsignaludsendelser.
Vælg Udført.
Vælg Tidsb. send.
Angiv varigheden af hver radarsignaludsendelse.
Vælg Udført.
Aktivering af en alarmzone
Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. > Vis alarm zone på skærmen Hjem.
Definition af en delvis alarmzone
Du skal aktivere en alarmzone, inden du kan definere grænserne for zonen (side 57).
Du kan definere grænserne for en alarmzone, der ikke helt omgiver din båd.
1. Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. > Tilpas alarmzone > Flyt alarm zone > Hjørne 1 på skærmen
Hjem.
2. Tryk og træk positionen for alarmzonens ydre hjørne ( ).
3. Vælg Hjørne 2.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
57
Radar
4. Tryk på positionen for alarmzonens indre hjørne.
5. Vælg Udført.
Definition af en cirkulær alarmzone
Du skal aktivere en alarmzone, inden du kan definere grænserne for zonen (side 57).
Du kan definere en cirkulær alarmzone, der helt omgiver din båd.
1. Vælg Radar > Vagt > Menu > Vagtops. > Tilpas alarmzone > Flyt alarm zone > Cirkel på skærmen
Hjem.
2. Tryk og træk positionen for alarmzonens ydre cirkel ( ).
3. Vælg Hjørne 2.
4. Tryk og træk positionen for alarmzonens indre hjørne.
5. Vælg Cirkel.
Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone
Se "Indstilling af kollisionsalarm i sikker zone" (side 15).
Visning af en liste over AIS-trusler
Du kan få vist og tilpasse udseendet af en liste over AIS-trusler fra en hvilken som helst radarvisning eller
Radar Overlay.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore, Vagt eller Radar Overlay.
3. Vælg MENU > Andre fartøjer > AIS-liste.
58
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Radar
Visning af AIS-fartøjer på skærmen Radar
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på skærmen Radar. Hvis en indstilling (undtagen AISdisplayområde) konfigureres for én radartilstand, anvendes indstillingen også på alle andre radartilstande.
De detaljer og beregnede kursindstillinger, der er konfigureret for én radartilstand, gælder for alle andre
radartilstande og for Radar Overlay.
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Andre fartøjer > Opsætning af AIS-display.
Fuldfør en handling:
• Vælg AIS-displayområde for at angive den afstand fra din position, hvor AIS-fartøjer skal vises, og
vælg en afstand.
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede fartøjer.
• Vælg Beregnet kurs, angiv den beregnede kurstid for AIS-aktiverede fartøjer, og vælg derefter Udført.
• Vælg Stier for at få vist sporene for AIS-fartøjer, og vælg længden på det viste spor vha. en sti.
VRM og EBL
VRM (variable range marker) og EBL (electronic bearing line) måler afstanden og pejlingen fra din båd til
et målobjekt. På skærmen Radar vises VRM som en cirkel, der er centreret på din båds nuværende position,
og EBL vises som en linje, der starter ved din båds nuværende position og skærer VRM. Skæringspunktet er
målet for VRM og EBL.
Visning af VRM og EBL
VRM og EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
3. Vælg Menu > Vis VRM/EBL.
Justering af VRM og EBL
Du skal have vist VRM og EBL, inden du kan justere dem (side 59).
Du kan justere diameteren for VRM og vinklen på EBL, der flytter skæringspunktet for VRM og EBL. VRM
og EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg Menu > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL.
Tryk på en ny position for skæringspunktet mellem VRM og EBL.
Vælg Udført.
Måling af afstand og pejling til et målobjekt
Du skal have vist VRM og EBL, inden du kan justere dem (side 59).
VRM og EBL, der er konfigureret for én tilstand, gælder for alle andre radartilstande.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
Vælg Menu > Juster VRM/EBL > Flyt VRM/EBL.
Tryk på målpositionen.
Afstanden og pejlingen til målpositionen vises i skærmens øverste venstre hjørne.
5. Vælg Udført.
1.
2.
3.
4.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
59
Radar
Sådan skjuler du VRM og EBL
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
3. Vælg Menu > Juster VRM/EBL > Skjul VRM/EBL.
Måling af afstand og pejling til et målobjekt, mens VRM og EBL er skjult
Hvis du har skjult VRM og EBL (side 60), kan du hurtigt få vist afstand og pejling til en position ved at trykke
på skærmen.
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
Tryk på en position.
Vælg Drop VRM/EBL.
Måling af afstand til et punkt på radarskærmen
Du kan trykke på et punkt på radarskærmen for at få vist afstanden og kursen for denne position fra din
nuværende position i skærmens øverste venstre hjørne.
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn eller Offshore.
Tryk på en position på skærmen.
Vælg Mål distance.
Vælg Indstil reference for at måle fra den valgte position i stedet for den nuværende position.
Waypoints og ruter på skærmen Radar
Markering af et waypoint på skærmen Radar
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg en radartilstand.
3. Tryk på en position.
4. Vælg Opret waypoint.
Visning af waypoints på skærmen Radar
Du kan vise eller skjule waypoints, der er inden for rækkevidde, på skærmen Radar. Denne indstilling gælder
ikke for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Waypoints på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Vis for at få vist alle waypoints.
• Vælg Kun navigation for kun at få vist waypoints, der er tilknyttet den aktive rute.
Sådan skjuler du waypoints på skærmen Radar
Du kan skjule waypoints, der er inden for rækkevidde, på skærmen Radar.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Waypoints > Skjul på skærmen Hjem.
Navigation af en gemt rute på skærmen Radar
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere til en af dem, skal du registrere og gemme mindst én
rute (side 28). Navigationslinjer skal vises for at kunne få vist en rute på skærmen Radar (side 68).
På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Naviger til.
Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
• Vælg Baglæns for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet.
5. Vælg Radar på skærmen Hjem.
1.
2.
3.
4.
60
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Radar
6. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Ruten vises som en magentafarvet linje med startpunkt, destination og drej angivet.
7. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
8. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt
vand og andre forhindringer.
Parallel navigation til en gemt rute på skærmen Radar
Inden du kan gennemse en liste over ruter og navigere til en af dem, skal du registrere og gemme mindst én
rute (side 28). Navigationslinjer skal vises for at kunne få vist en rute på skærmen Radar (side 68).
På skærmen Hjem vælger du Find > Ruter.
Vælg en rute.
Vælg Naviger til > Forskydning.
Fuldfør en handling:
• Vælg Forlæns - Bagbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet,
til venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Forlæns - Styrbord for at navigere ruten fra det startpunkt, der blev brugt, da ruten blev oprettet,
til højre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Bagbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til venstre for den oprindelige rute.
• Vælg Baglæns - Styrbord for at navigere ruten fra det destinationspunkt, der blev brugt, da ruten blev
oprettet, til højre for den oprindelige rute.
5. Angiv forskydningsafstanden.
6. Vælg Udført.
7. Vælg Radar på skærmen Hjem.
8. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Ruten vises som en magentafarvet linje med startpunkt, destination og drej angivet.
9. Gennemse den rute, der er angivet af den magentarøde linje.
10. Følg den magentarøde linje langs med hvert slag på ruten, på en måde så du undgår at styre mod land, lavt
vand og andre forhindringer.
1.
2.
3.
4.
Om Radar Overlay
Radar Overlay lægger radaroplysninger oven på navigationskortet eller fiskekortet. Data vises på Radar
Overlay baseret på den senest anvendte radartilstand (Cruising, Havn, Offshore eller Vagt), og alle
indstillingskonfigurationer, der gælder for Radar Overlay, gælder også for den senest anvendte radartilstand.
Hvis du f.eks. bruger tilstanden Havn og skifter til Radar Overlay, vil Radar Overlay vise radardataene for
tilstanden Havn. Hvis du har ændret gain-indstillingen ved hjælp af menuen Radar Overlay, skifter gainindstillingen for tilstanden Havn automatisk.
Radar Overlay på navigationskortet
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
61
Radar
Radar Overlay og justering af kortdata
Ved brug af Radar Overlay justerer plotteren radardata med kortdata baseret på bådens kurs, der som standard
er baseret på data fra en magnetisk kurssensor, der er tilsluttet ved hjælp af et NMEA 0183- eller NMEA
2000-netværk. Hvis ikke en kurssensor er tilgængelig, bliver bådens kurs baseret på GPS-sporingsdata.
GPS-sporingsdata angiver den retning, som båden bevæger sig i, ikke den retning båden peger mod. Hvis
båden driver tilbage eller til siden på grund af strøm eller vind, er Radar Overlay muligvis ikke justeret korrekt
med kortdataene. Denne situation kan undgås ved at anvende bådens kursdata fra et elektronisk kompas.
Hvis bådens kurs er baseret på data fra en magnetisk kurssensor eller en autopilot, kan kursdataene blive
kompromitteret på grund af forkert opsætning, mekanisk funktionsfejl, magnetisk interferens eller andre
faktorer. Hvis kursdataene bliver kompromitteret, vises Radar Overlay muligvis ikke korrekt på kortet.
Visning af Radar Overlay
Radar Overlay viser data baseret på den senest anvendte radartilstand.
Vælg Radar > Radar Overlay fra skærmen Hjem.
Radarbilledet vises med orange og overføres til navigationskortet.
Zoom ind og ud på Radar Overlay
Hvis du zoomer, mens du panorerer, påvirker det kun kortets zoomskala. Radarområdet er det samme. Hvis du
zoomer (ikke panorerer), mens kortet er låst på båden, påvirkes kortets zoomskala og radarområdet.
Vælg knapperne
og
for at zoome ud og ind.
Optimering af radarvisningen
Du kan optimere radarvisningen for hver radartilstand.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
3. Vælg en radarrækkevidde (side 62).
4. Gendan standardværdien for gain-indstillingen (side 63).
5. Gendan standardværdien for sø-clutter-indstillingen (side 64).
6. Gendan standardværdien for regn-clutter-indstillingen (side 65).
7. Gendan standardværdien for FTC-indstillingen (side 65).
8. Gendan standardværdien for krydstaleindstillingen (side 66).
9. Juster gain-indstillingen manuelt (side 64).
10. Juster sø-clutter-indstillingen manuelt (side 65).
11. Juster regn-clutter- og FTC-indstillingerne manuelt (side 65).
Om radarsignalernes rækkevidde
Radarsignalets rækkevidde angiver længden af det impulssignal, der sendes og modtages af radaren.
Efterhånden som rækkevidden stiger, sender radaren længere impulser for at kunne nå ud til fjerntliggende
mål. Tættere mål, især regn og bølger, afspejler også de længere impulser, hvilket kan forårsage støj på
skærmen Radar. Visning af oplysninger om mål med længere rækkevidde kan også reducere den tilgængelige
plads på skærmen Radar til visning af oplysninger om mål med kortere rækkevidde.
62
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Radar
Tip til valg af radarrækkevidde
• Bestem, hvilke oplysninger du skal kunne se på radarvisningen. Har du f.eks. brug for oplysninger om
vejrforholdene i nærheden eller mål og trafik, eller er du mere bekymret for vejrforholdene længere væk?
• Vurder de omgivende forhold, som radaren bruges under. Især i barsk vejr kan radarsignaler med længere
rækkevidde øge støjen på skærmen Radar og gøre det vanskeligere at se oplysninger om mål med kortere
rækkevidde. Hvis regn-clutter- og FTC-indstillingerne er konfigureret korrekt, kan radarsignaler med
kortere rækkevidde give dig mulighed for bedre at kunne se oplysninger om objekter i nærheden, når det
regner.
• Vælg den korteste effektive rækkevidde ud fra din begrundelse for at bruge radaren og de aktuelle
omgivende forhold.
Valg af radarrækkevidde
Se "Justering af zoomskalaen på skærmen Radar" (side 54).
Om gain og clutter
Gain kontrollerer radarmodtagerens følsomhed. Standardindstillingen for gain, Auto, indstiller automatisk gain
én gang baseret på gennemsnitsforholdene, radarsignalets rækkevidde og den valgte radartilstand. Plotteren
justerer ikke automatisk gain igen, hvis forholdene ændrer sig. For at optimere radarens funktionsmåde til
bestemte forhold skal du manuelt justere gain (side 64).
Clutter er interferens, der skyldes uønsket refleksion af radarsignaler fra uvæsentlige mål. Almindelige kilder
til clutter omfatter nedbør, bølger og nærliggende radarkilder.
Indstillingskonfigurationer og radartype
Ved brug af en GMR 20, 21, 40, 41, 18, 18 HD, 24, 24 HD, 404 eller 406 gælder alle gain- og clutterindstillinger, der er konfigureret til brug i én radartilstand, for alle andre radartilstande og for Radar Overlay.
Ved brug af en GMR 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar skal de gain-, FTC-, regnclutter- og sø-clutter-indstillinger, der er konfigureret til brug i én radartilstand, konfigureres separat for
hver enkelt tilstand. Krydstale-indstillinger, der er konfigureret til brug i én tilstand, gælder for alle andre
radartilstande. De gain- og clutter-indstillinger, der sidst er konfigureret til brug i en hvilken som helst
radartilstand, anvendes automatisk for Radar Overlay. Hvis gain f.eks. er indstillet til 50 % for tilstanden
Havn, bliver gain automatisk indstillet til 50 % for Radar Overlay. Hvis gain er indstillet til 40 % for tilstanden
Offshore, bliver gain automatisk indstillet til 40 % for Radar Overlay.
Standardindstillinger for gain og clutter
Indstilling
Standardværdi
Instruktioner
Gain
Auto
Se "Automatisk justering af gain på skærmen Radar" (side 63).
Sø-clutter
Stille, Mellem eller Hårdt Se "Gendannelse af standardindstillingen for sø-clutter" (side 64).
Regn-clutter Fra
Se "Gendannelse af standardindstillingen for sø-clutter" (side 65).
FTC
Fra
Se "Gendannelse af FTC-standardindstillingen" (side 65).
Krydstale
Til
Se "Justering af krydstale-clutter på skærmen Radar" (side 66).
Automatisk justering af gain på skærmen Radar
Auto er standardværdien for gain-indstillingen. Den automatiske gain-indstilling for hver radartilstand er
optimeret til den pågældende tilstand og kan variere fra den automatiske gain-indstilling, der bruges for en
anden tilstand.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
3. Vælg Menu > Gain > Auto.
Plotteren indstiller automatisk gain én gang baseret på gennemsnitsforholdene, radarsignalets rækkevidde og
den valgte radartilstand. Plotteren justerer ikke automatisk gain igen, hvis forholdene ændrer sig.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
63
Radar
Manuel justering af gain på skærmen Radar
Du kan manuelt justere gain, så du opnår optimal radarydeevne, der passer til de faktiske forhold.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Gain.
Vælg Op for at hæve gain, indtil lyspletter vises på tværs af skærmen Radar.
Data på skærmen Radar opdateres med få sekunders mellemrum. Som resultat deraf vises effekten fra den
manuelle justering af gain ikke med det samme. Juster gain langsomt.
Vælg Ned for at sænke gain, indtil pletterne forsvinder.
Hvis både, land eller andre mål er inden for området, skal du vælge Ned for at sænke gain, indtil målene
begynder at blinke.
Vælg Op for at hæve gain, indtil både, land eller andre mål lyser konstant på skærmen Radar.
Minimer forekomsten af nærliggende, store objekter, hvis det er nødvendigt (side 64).
Minimer forekomsten af sidesløjfe-ekkoer, hvis det er nødvendigt (side 64).
Minimering af interferens fra nærliggende, store objekter
Nærliggende mål af betydelig størrelse, som f.eks. moler, kan få et meget klart billede af målet frem på
skærmen Radar. Dette billede kan skjule mindre objekter, der er i nærheden.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Gain.
Vælg Ned for at sænke gain, indtil de mindre mål er klart synlige på skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere nærliggende store objekter, kan interferens få mindre eller mere
fjerntliggende mål til at blinke eller forsvinde fra skærmen Radar.
Minimering af sidesløjfe-interferens på skærmen Radar
Sidesløjfe-interferens kan danne en stribe ud fra et mål i et halvcirkelformet mønster. Sidesløjfe-effekter kan
undgås ved at reducere gain eller reducere radarrækkevidden.
Bemærk: Den gain-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Gain.
Vælg Ned for at sænke gain, indtil det halvcirkelformede, stribede mønster forsvinder fra skærmen Radar.
Hvis gain reduceres for at eliminere sidesløjfe-interferens, kan mindre eller mere fjerntliggende mål
begynde at blinke eller forsvinde fra skærmen Radar.
Gendannelse af standardindstillingen for sø-clutter
Bemærk: Den sø-clutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende
for andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1.
2.
3.
4.
64
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Sø-clutter > Forudindstillinger.
Vælg en indstilling, der afspejler de aktuelle havforhold: Hårdt, Mellem eller Stille.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Radar
Justering af sø-clutter på skærmen Radar
Du kan justere clutterens forekomst, så den passer til omskiftelige havforhold. Sø-clutter-indstillingen påvirker
forekomsten af nærliggende clutter og mål mere, end det påvirker forekomsten af fjerntliggende clutter og mål.
En højere sø-clutter-indstilling reducerer forekomsten af clutter, der skyldes nærliggende bølger, men den kan
også reducere eller eliminere forekomsten af nærliggende mål.
Bemærk: Den sø-clutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende
for andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Sø-clutter > Forudindstillinger.
Vælg en indstilling, der afspejler de aktuelle havforhold: Hårdt, Mellem eller Stille.
Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Sø-clutter.
Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af sø-clutter, indtil andre mål er klart synlige på
skærmen Radar.
Clutter, der skyldes havforhold, kan stadig være synligt.
Gendannelse af FTC-standardindstillingen
Bemærk: Den FTC-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende for
andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Havn, Offshore eller Vagt.
3. Vælg Menu > Støjundertrykkelse > FTC > Fra.
Gendannelse af standardindstillingen for regn-clutter
Bemærk: Den regn-clutter-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke
gældende for andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
3. Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Regn-clutter > Fra.
Justering af regn-clutter på skærmen Radar
Du kan justere forekomsten af clutter, der skyldes regn. Reducering af radarrækkevidde kan også minimere
regn-clutter (side 54).
Indstilling
FTC
Regn-clutter
Beskrivelse
Denne indstilling påvirker forekomsten af store, uklare masser af clutter, der skyldes regn fra
en hvilken som helst afstand.
Denne indstilling påvirker forekomsten af nærliggende regn-clutter og mål mere, end det
påvirker forekomsten af fjerntliggende regn-clutter og mål. En højere regn-clutter-indstilling
reducerer forekomsten af clutter, der skyldes regn i nærheden, men den kan også reducere
eller eliminere visningen af nærliggende mål.
Bemærk: De regn-clutter- og FTC-indstillinger, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er
ikke gældende for andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
3. Vælg Menu > Støjundertrykkelse > FTC.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
65
Radar
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Høj, Mellem eller Lav for at mindske eller øge forekomsten af regn-clutter, hvis du bruger
en GMR 20-, 21-, 40-, 41-, 18-, 18 HD-, 24-, 24 HD-, 404- eller 406-radar. Andre mål vil være klart
synlige på skærmen Radar.
• Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af regn-clutter, hvis du bruger en GMR 604
xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radar. Andre mål vil være klart synlige på skærmen
Radar. Hvis FTC-indstillingen er større end 50 %, skal du overveje at reducere radarrækkevidden.
5. Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Regn-clutter.
6. Vælg Op eller Ned for at mindske eller øge forekomsten af nærliggende regn-clutter, indtil andre mål er
klart synlige på skærmen Radar.
Clutter, der skyldes regn, kan stadig være synligt.
Justering af krydstale-clutter på skærmen Radar
Du kan justere forekomsten af clutter, der skyldes interferens fra en anden nærliggende radarkilde. Til er
standardværdien for krydstaleindstillingen.
Bemærk: Den krydstale-indstilling, der er konfigureret til brug i én radartilstand, er eller er ikke gældende
for andre radartilstande eller Radar Overlay, afhængigt af den anvendte radar (side 63).
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
3. Vælg Menu > Støjundertrykkelse > Crosstalk-undertrykkelse > Til.
Radarvisning
Radar-datafelter
Datafelter ➊ kan vises i alle radartilstande, og de giver overskuelige oplysninger i realtid. Alle datafelter, der
er konfigureret til brug i én radartilstand, vises i alle andre radartilstande. Alle datafelter, der er konfigureret til
brug på Radar Overlay, vises kun på Radar Overlay og skal konfigureres separat.
Der kan vælges mellem flere radar-overlays. Du kan vælge, hvilke datafelter der skal vises i hvert enkelt dataoverlay.
Når datafelter vises på radarskærmen, vises navigationsoversigtskortet ➋ under navigation. Kompasbånd ➌
kan vises eller skjules i hvert overlay.
➌
➋
➊
Radar med data-overlay
Valg af data-overlay
1.
2.
3.
4.
66
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter.
Vælg
eller
for at vælge et data-overlay.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Radar
Konfiguration af datafelter på en radar
Du kan vælge, hvilken type af data der skal vises i et datafelt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter.
Vælg
eller
for at vælge et data-overlay.
Tryk på et datafelt.
Vælg en datakategori.
Vælg de data, der skal vises.
Konfiguration af navigationsoversigtskortet på skærmen Radar
Navigationsoversigtskortet vises kun, når båden navigerer til en destination.
1. Vælg Radar på skærmen Hjem.
2. Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
3. Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter.
eller
for at vælge et data-overlay.
4. Vælg
5. Vælg Nav. oversigtskort.
6. Vælg Konfig. nav.oversigt.
7. Fuldfør en handling:
• Vælg Oplysninger om ruteben > Til for at få vist waypoint VMG (velocity made good), når du
navigerer en rute med mere end ét ruteben.
• Vælg Næste drej > Distance for at få vist data om næste drej baseret på afstand.
• Vælg Næste drej > Tid for at få vist data om næste drej baseret på tid.
• Vælg Destination, og vælg Distance, Tid til destination eller Ankomst for at angive, hvordan
destinationsdataene vises.
Visning af kompasbånd på skærmen Radar
Kompasbånd vises i en række øverst på skærmen Radar. Det viser den aktuelle kurs, og en indikator, der viser
pejlingen til den ønskede kurs, vises under navigationen.
1.
2.
3.
4.
Vælg Radar på skærmen Hjem.
Vælg Cruising, Havn, Offshore eller Vagt.
Vælg Menu > Radaropsætning > Datafelter.
Vælg Vis kompasbånd.
Indstillinger for radarvisning
Indstillinger for radarens farveskala
Du kan indstille den farveskala, der bruges for alle radarskærme. Denne indstilling gælder ikke for Radar
Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Farveskala på skærmen Hjem.
2. Vælg Hvid, Sort eller Blå.
Indstilling af radarvisningens retning
Du kan indstille radarvisningens perspektiv. Retningsindstillingen gælder for alle radartilstande. Denne
indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Orientering på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Nord op for at indstille det øverste af radaren til en nordlig kurs.
• Vælg Kurs op for at indstille det øverste af radaren i henhold til de kursdata, der er modtaget fra en
kurssensor, også kendt som en magnetisk kurs. Kurslinjen vises lodret på skærmen.
• Vælg Rute op for at indstille radaren, så navigationsretningen altid er op.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
67
Radar
Ændring af synsfeltet på skærmen Radar
Du kan automatisk ændre din nuværende position ned mod bunden af skærmen, samtidig med at hastigheden
øges. Indtast din tophastighed for at få det bedste resultat. Denne indstilling gælder for alle radartilstande.
Denne indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Fart fremad > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv din forventede tophastighed under navigering.
3. Vælg Udført.
Radarnavigationsindstillinger
Visning af kurslinjen på skærmen Radar
Du kan få vist en udvidelse fra bådens bov i sejlretningen på skærmen Radar. Denne indstilling gælder ikke for
Radar Overlay.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Kurslinje > Vis på skærmen Hjem.
Sådan viser eller skjuler du områderinge på skærmen Radar
Områderingene kan hjælpe dig med at visualisere afstande på skærmen Radar. Denne indstilling gælder ikke
for Radar Overlay.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Ringe > Vis på skærmen Hjem.
Visning af navigationslinjer på skærmen Radar
Navigationslinjerne angiver den kurs, du har angivet, ved hjælp af Lav rute til, Guide til eller Go To. Denne
indstilling gælder ikke for Radar Overlay.
Vælg Radar > Radaropsætning > Udseende > Nav.linjer > Vis på skærmen Hjem.
Indstillinger for radarscanner og antenne
Indstilling af antennens rotationshastighed
Bemærk: Du kan kun indstille rotationshastigheden for GMR 18-, 18 HD-, 24-, 24 HD-, 404-, 406-,
604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radaren.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Rotationshastighed på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Normal hastighed.
• Vælg Høj hastighed for at øge den fart, som antennen drejer rundt med, hvilket øger den hastighed,
skærmen opdateres med.
Indstilling af størrelsen på radarantennen
Du kan angive størrelsen af radarantennen for at optimere radarbilledet. Indtil du angiver antennens størrelse,
vises meddelelsen "Radaren skal konfigureres".
Bemærk: Du kan kun indstille antennens størrelse for GMR 404-, 406-, 604 xHD-, 606 xHD-, 1204 xHDeller 1206 xHD-radaren.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Antennestørrelse på skærmen Hjem.
2. Vælg 4 fod eller 6 fod.
Aktivering og konfiguration af en radar med zone, hvor der ikke skal sendes
Du kan angive et område, hvor radarscanneren ikke sender signaler.
Bemærk: Du kan kun indstille en radar med zone, hvor der ikke skal sendes, for GMR 604 xHD-, 606
xHD-, 1204 xHD- eller 1206 xHD-radaren.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Tilpas Send ikke-zone > Flyt Send ikke-zone på skærmen Hjem.
Send ikke-zonen er angivet af et skyggeområde på skærmen Radar.
2. Vælg Vinkel 1.
3. Tryk på og træk markøren for at justere styrbords send ikke-vinkel.
4. Vælg Vinkel 2.
5. Tryk på og træk markøren for at justere bagbords send ikke-vinkel.
68
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Radar
Forskydning på bådens stævn
Forskydning på bådens stævn kompenserer for den fysiske placering af radarscanneren på en båd, hvis
radarscanneren ikke er justeret med forstavn-hæk-aksen.
Måling af den potentielle forskydning på bådens stævn
1. Brug et magnetisk kompas til at lave en optisk pejling på et stationært mål inden for synlig rækkevidde.
2. Mål målpejlingen på radaren.
3. Hvis pejlingsafvigelsen er mere end +/- 1°, skal du indstille forskydningen på bådens stævn.
Indstilling af forskydning på bådens stævn
Inden du kan indstille forskydningen på bådens stævn, skal du måle forskydningen på bådens stævn (se forrige
procedure).
Indstillingen af forskydning på bådens stævn, der er konfigureret til brug i én radartilstand, gælder for alle
andre radartilstande og Radar Overlay.
1. Vælg Radar > Radaropsætning > Stævn på båd på skærmen Hjem.
2. Vælg Op eller Ned, og hold nede, for at justere forskydningen.
Visning af Radar Overlay
Visning af spor på Radar Overlay
Du kan angive, om spor af fartøj vises på Radar Overlay.
Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Waypoints og spor > Spor > Til på skærmen Hjem.
Valg af etikettype for waypoints
Du kan vælge typen af etiketter, der vises med waypoints, på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Waypoints og spor > Waypoint-display på skærmen Hjem.
2. Vælg et waypoint.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Etiket for at identificere waypoints ved hjælp af etiketter.
• Vælg Bemærkning for at få vist bemærkninger som waypoint-etiketter.
• Vælg Symbol for at identificere waypoints ved hjælp af symboler.
Visning af andre fartøjer på Radar Overlay
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på Radar Overlay. Indstillingen for displayområdet, der er
konfigureret for Radar Overlay, gælder kun for Radar Overlay. Indstillingerne for detaljerne og beregnet kurs,
der er konfigureret for Radar Overlay, gælder også for alle radartilstande.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Andre fartøjer > Opsætning af AIS-display på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg AIS-displayområde for at angive den afstand fra din position, hvor AIS-fartøjer skal vises, og
vælg en afstand.
• Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede fartøjer.
• Vælg Beregnet kurs for at angive den beregnede tid for kurs for AIS-aktiverede fartøjer, og vælg
derefter Udført.
• Vælg Stier for at få vist sporene for AIS-fartøjer, og vælg længden på det viste spor vha. en sti.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
69
Radar
Navigationsindstillinger for Radar Overlay
Ændring af kortets zoomdetaljer
Du kan justere, hvor mange detaljer der skal vises på kortet ved forskellige zoomniveauer for Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning > Detalje på skærmen Hjem.
2. Vælg et detaljeniveau.
Visning og konfiguration af kurslinjen
Kurslinjen er en forlængelse, der er tegnet på kortet fra bådens bov i sejlretningen. Du kan konfigurere
kurslinjens udseende på Radar Overlay.
1. Vælg Kort > Radar Overlay > Menu > Opsætning > Kort opsætning > Kurslinje på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Distance > Skift distance, og angiv afstanden til slutningen af kurslinjen.
• Vælg Tid > Skift tid, og angiv tiden til slutningen af kurslinjen.
3. Vælg Udført.
70
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Ekkolod
Ekkolod
Ved tilslutning til en transducer kan de følgende modeller i 700-serien bruges til at registrere fisk:
• GPSMAP 720s
• GPSMAP 740s
• GPSMAP 750s
Ekkolodsvisninger
Plotteren viser ekkolodsdata ved hjælp af tre forskellige visninger: en fuldskærmsvisning, en opdelt
zoomvisning og en split frekvens-visning.
Ekkolodsvisning på fuld skærm
Ekkolodsvisningen på fuld skærm viser en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger fra en transducer.
Rækkevidden for dybdeskalaen langs højre side af skærmen viser dybden af de fundne objekter, når skærmen
ruller fra højre mod venstre.
Vælg Ekkolod > Fuld skærm på skærmen Hjem.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
Ekkolodsvisning på fuld skærm
➊
Knapper til justering af
område
➋
Dybde, fart gennem vandet og
spænding
➌
Ikke-bundfast mål
➍
Bund
➎
Område
➏
GPS-fart og GPS-kurs
➐
Transducer-frekvens
Indstilling af zoomniveauet på visningen på fuld skærm
Du kan zoome ind på et afsnit på ekkolodsvisningen på fuld skærm.
1. Vælg Ekkolod > Fuld skærm > Menu > Zoom på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg 2x auto zoom for at zoome ind på ekkolodsdata med to gange forstørrelse.
• Vælg 4x auto zoom for at zoome ind på ekkolodsdata med fire gange forstørrelse.
• Vælg Manuel zoom for at indstille dybdeområdet for det forstørrede område manuelt. Vælg Vis opad
eller Vis nedad for at indstille dybdeområdet for det forstørrede område, og vælg Zoom ind eller
Zoom ud for at øge eller mindske forstørrelsen af det forstørrede område, og vælg derefter Udført.
• Vælg Bundlås for at zoome ind på ekkolodsdata fra den nederste dybde, og vælg Op eller Ned for at
indstille dybdeområdet for det forstørrede område, og vælg derefter Udført.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
71
Ekkolod
Ekkolodsvisning med opdelt zoom
Ekkolodsvisningen med opdelt zoom viser en graf i fuld visning af ekkolodsaflæsninger og en forstørret del af
grafen på den samme skærm.
Vælg Ekkolod > Split zoom på skærmen Hjem.
➊
➋
➍
➌
➎
➏
➐
Ekkolodsvisning med opdelt zoom
➊
Dybde, fart gennem vandet og
spænding
➋
Indzoomet
dybdeskala
➌
GPS-fart og GPS-kurs
➍
Zoom-vindue
➎
Område
➏
Zoom-vindue
➐
Transducer-frekvens
Ekkolodsvisning med split frekvens
I ekkolodsvisningen med split frekvens viser den venstre side af skærmen en graf i fuld visning med
ekkolodsdata med en frekvens på 200 kHz, og højre side af skærmen viser en graf i fuld visning med
ekkolodsdata med en frekvens på 50 kHz.
Bemærk: Ekkolodsvisningen med split frekvens kræver brug af en transducer med dobbeltfrekvens.
Vælg Ekkolod > Split frekvens på skærmen Hjem.
Ekkolodsvisning med split frekvens
Skift fra en ekkolodsvisning til en anden
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Skift ekkolod.
4. Vælg en anden ekkolodsvisning.
72
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Ekkolod
Log for dybde
Hvis du bruger en transducer, der kan måle dybde, eller får vist oplysninger om vanddybde via NMEA 0183
eller NMEA 2000, viser skærmen Log for dybde en grafisk log over dybdemålinger over tid. Dybden vises i
det øverste venstre hjørne på skærmen. Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger.
Vælg Ekkolod > Log for dybde på skærmen Hjem.
Indstilling af interval for dybdelogområde og tidsskalaer
Du kan angive tiden og dybdeområdet, der vises i loggen for dybde.
1. Vælg Ekkolod > Log for dybde på skærmen Hjem.
2. Vælg Menu.
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Varighed for at angive skalaen for forløbet tid ➊. Standardindstillingen er 10 minutter. Hvis du
øger skalaen for forløbet tid, har du mulighed for at se dybdevariationer over en længere periode. Hvis
du sænker skalaen for forløbet tid, har du mulighed for at se flere detaljer over en kortere periode.
• Vælg Skala for at indstille skalaen for dybdeområdet ➋. Hvis du øger skalaen for dybdeområdet,
har du mulighed for at se flere variationer i dybde. Hvis du sænker skalaen for dybdeområdet, har du
mulighed for at se flere detaljer i variationen. Den nuværende dybde vises i øverste venstre hjørne ➌.
• Vælg Nulstil for at beregne det automatiske dybdeskalaområde igen. Nulstil vises kun, hvis
indstillingen for dybdeområdeskalaen er indstillet til Auto.
➌
➋
➊
Log for dybde
Transducer-temperaturdata
Hvis du bruger en transducer, der kan måle temperatur, eller modtager vandtemperaturen via NMEA 0183
eller NMEA 2000, vil skærmen Temperatur data indeholde en grafisk log over temperaturaflæsninger over tid.
Den aktuelle temperatur og dybde vises i det øverste venstre hjørne af skærmen. Temperaturen vises langs den
højre side, og tiden, der er gået, vises langs bunden. Grafen ruller mod venstre, når der modtages oplysninger.
Vælg Ekkolod > Temp. log på skærmen Hjem.
Indstilling af interval for temperaturdata og tidsskalaer
Du kan angive tiden og temperaturintervallet, der vises i transducerens temperaturdata.
1. Vælg Ekkolod > Temp. log på skærmen Hjem.
2. Vælg Menu.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
73
Ekkolod
3. Fuldfør en handling:
• Vælg Varighed for at angive skalaen for forløbet tid ➊. Standardindstillingen er 10 minutter. Hvis du
øger skalaen for forløbet tid, har du mulighed for at se temperaturvariationer over en længere periode.
Hvis du sænker skalaen for forløbet tid, har du mulighed for at se flere detaljer over en kortere periode.
• Vælg Skala for at indstille skalaen for temperaturområdet ➋. Standardindstillingen er 4 grader. Hvis du
øger skalaen for temperaturintervallet, har du mulighed for at se flere variationer i temperaturen. Hvis
du sænker skalaen for temperaturintervallet, har du mulighed for at se flere detaljer i variationen.
• Vælg Nulstil for at beregne det automatiske dybdeskalaområde igen. Nulstil vises kun, hvis
skalaindstillingen er indstillet til Auto.
➋
➊
Transducer-temperaturdata
Waypoints på skærmen Ekkolod
Pause i ekkolodsvisningen
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Ekkolod pause.
Oprettelse af et waypoint på skærmen Ekkolod
1. Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg en ekkolodsvisning.
3. Vælg Menu > Ekkolod pause.
4. Tryk og træk skæringspunktet mellem dybdelinjen og afstandslinjen for at indstille waypointets position.
5. Vælg Opret waypoint.
Ekkolodsvisning
Du kan definere og justere indstillinger for alle ekkolodsvisninger.
Indstilling af rullehastigheden for skærmen Ekkolod
Du kan indstille hastigheden, hvormed ekkoloddet ruller fra højre til venstre.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Rullehastighed på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Ultrascroll™, Hurtig, Mellem eller Langsom for at indstille rullehastigheden manuelt.
• Vælg Auto for at få rullehastigheden til automatisk at tilpasse sig bådens fart gennem vandet, hvis du
bruger en vandhastighedssensor eller en hastighedskompatibel transducer.
74
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Ekkolod
Visning af overfladestøj
Du kan indstille, om ekkolodsresultater tæt på vandets overflade skal vises. Skjul overfladestøj for at undgå
clutter.
Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Overflade støj > Vis på skærmen Hjem.
Visning og konfiguration af en dybdelinje
Du kan angive, om en dybdelinje til hurtig reference skal vises.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Dybde linje > Vis på skærmen Hjem.
2. Tryk og træk referencelinjen for at indstille linjedybden.
Visning af A-scope
A-scope er et lodret blinklys langs højre side af skærmen, der med det samme viser rækkevidden til mål langs
en skala.
Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > A-Scope > Til på skærmen Hjem.
Indstilling af billedfremføring
Med indstillingen for billedfremføring kan ekkolodsbillederne fremføres hurtigere, fordi der trækkes mere end
én datakolonne på skærmen for hver kolonne modtagede ekkolodsdata. Det er specielt nyttigt, hvis du bruger
ekkolod på dybt vand, fordi ekkolodssignalet skal have længere tid til at bevæge sig til havbunden og tilbage
til transduceren.
Indstillingen 1/1 trækker en kolonne oplysninger på skærmen pr. ekkolod. Indstillingen 2/1 trækker to
kolonner oplysninger til skærmen, og så fremdeles for indstillingerne 4/1 og 8/1.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Billedfremføring på skærmen Hjem.
2. Vælg en indstilling for billedfremføring.
Visning af datafelter
Du skal have en vandhastighedssensor eller en hastighedskompatibel transducer for at få vist oplysninger om
fart gennem vandet, og du skal have en vandtemperatursensor eller en temperaturkompatibel transducer for at
få vist oplysninger om vandtemperatur.
Du kan angive oplysninger om vandtemperatur, enhedsspænding, fart gennem vandet (hvis din transducer er
egnet) og navigation til at blive vist automatisk på skærmen Ekkolod. Navigationsoplysninger indeholder altid
GPS-hastighed og GPS-kurs og indeholder oplysninger om pejling og kursafvigelse, mens der navigeres.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Datafelter på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Dybde > Vis.
• Vælg Vandtemp. > Auto.
• Vælg Fart gennem vand > Auto.
• Vælg Enhedsspænding > Vis.
• Vælg Navigation > Auto.
Hvis du vælger Auto, og hvis oplysningerne er tilgængelige, vises dataene på skærmen Ekkolod.
Konfiguration af udseendet af ikke-bundfaste mål
Du kan indstille, hvordan ekkoloddet fortolker ikke-bundfaste mål.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Udseende > Fiskesymbol på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod.
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med baggrundsoplysninger fra ekkolod og
oplysninger om måldybde.
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler.
• Vælg
for at få vist ikke-bundfaste mål som symboler med oplysninger om måldybde.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
75
Ekkolod
Visning og konfiguration af hvidlinjen
Du kan fremhæve det stærkeste signal fra bunden for at hjælpe med at definere signalets hårdhed eller blødhed.
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning > Whiteline på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Høj for at aktivere hvidlinjen med den mest følsomme indstilling. Næsten alle stærke resultater
fremhæves med hvidt.
• Vælg Mellem for at aktivere hvidlinjen med mange stærke resultater fremhævet med hvidt.
• Vælg Lav for at aktivere hvidlinjen med den mindst følsomme indstilling. Kun de stærkeste resultater
fremhæves med hvidt.
Indstilling af farveskalaen
1. Vælg Ekkolod > Ekkolods opsætning på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Farveskala > Blå.
• Vælg Farveskala > Hvid.
Justering af gain på skærmen Ekkolod
Du kan kontrollere ekkolodsmodtagerens følsomhed. Du kan få vist flere detaljer ved at øge gain. Hvis
skærmen virker rodet, skal du reducere gain.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Gain.
Fuldfør en handling:
• Vælg Auto for at lade plotteren justere gain automatisk.
• Vælg Op eller Ned for at øge eller sænke gain manuelt.
5. Vælg Udført.
1.
2.
3.
4.
Justering af støjundertrykkelse på skærmen Ekkolod
Indstillingen Støjundertrykkelse vises kun, når du manuelt har øget eller sænket gain-indstillingen (side 76).
Du kan minimere forekomsten af svage ekkolodsresultater ved at øge støjundertrykkelsen.
1.
2.
3.
4.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Støjundertrykkelse.
Vælg Op eller Ned.
Valg af frekvenser
Du kan angive, hvilke frekvenser der skal vises på skærmen Ekkolod, når du bruger en transducer med
dobbeltfrekvens. Du kan vise data fra et ekkolodssignal på 200 kHz, data fra et ekkolodssignal på 50 kHz eller
data fra begge signaler på samme tid.
1.
2.
3.
4.
76
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Frekvens.
Fuldfør en handling:
• Vælg 200 kHz for at få vist data fra et ekkolodssignal på 200 kHz. Dette er hovedsageligt nyttigt til
mere lavt vand.
• Vælg 50 kHz for at få vist data fra et ekkolodssignal på 50 kHz. Dette er hovedsageligt nyttigt til dybt
vand.
• Vælg Dobbelt for at få vist data for både 200 kHz og 50 kHz på en opdelt skærm.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Ekkolod
Justering af rækkevidden for dybdeskala
Du kan justere rækkevidden for dybdeskalaen, der vises til højre på skærmen.
Vælg Ekkolod på skærmen Hjem.
Vælg en ekkolodsvisning.
Vælg Menu > Område.
Fuldfør en handling:
• Vælg Auto for at lade plotteren justere dybdeskalaen automatisk.
• Vælg Op eller Ned for at øge eller sænke rækkevidden for dybdeskalaen manuelt.
5. Vælg Udført.
BEMÆRK: Fra skærmen Ekkolod kan du trykke på
eller
for manuelt at justere
rækkevidden for dybdeskalaen.
1.
2.
3.
4.
Ekkolodsalarmer
Indstilling af alarmer for lavt vand og dybt vand
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod på skærmen Hjem.
2. Vælg Lavt vand > Til for at indstille en alarm til at udløses, når dybden er mindre end den angivne værdi.
3. Angiv den dybde, der udløser alarmen for lavt vand.
4. Vælg Udført.
5. Vælg Dybt vand > Til for at indstille en alarm til at udløses, når dybden er større end den angivne værdi.
6. Angiv den dybde, der udløser alarmen for dybt vand.
7. Vælg Udført.
Indstilling af alarm for vandtemperatur
Du kan indstille en alarm til at udløses, når transduceren rapporterer en temperatur, der er 2°F (1,1°C) over
eller under den angivne temperatur.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Vandtemp. > Til på skærmen Hjem.
2. Angiv en vandtemperatur.
3. Vælg Udført.
Indstilling af fiskealarm
Du kan indstille en alarm til at udløses, når plotteren registrerer et ikke-bundfast mål for de angivne symboler.
1. Vælg Opsætning > Alarmer > Ekkolod > Fisk på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg
for at udløse en alarm for fisk i alle størrelser.
• Vælg
for kun at udløse en alarm for mellemstore og store fisk.
• Vælg
for kun at udløse en alarm for store fisk.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
77
Ekkolod
Konfiguration af transducer
Indstilling af køl offset
Køl offset kompenserer for overfladelæsningen af en køls dybde, så du kan måle dybden fra bunden af kølen
i stedet for at måle den fra transducerens placering. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et
negativt tal, så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan trække flere meter vand.
1. Fuldfør en handling baseret på transducerens placering:
• Hvis transduceren er installeret ved vandlinjen ➊, skal du måle afstanden fra transducerens placering til
bådens køl. Angiv denne værdi i trin 3 som et positivt tal.
• Hvis transduceren er installeret i bunden af kølen ➋, skal du måle afstanden fra transduceren til
vandlinjen. Angiv denne værdi i trin 3 som et negativt tal.
➊
➋
Køl offset
2. Vælg Opsætning > Min båd > Køl offset på skærmen Hjem.
3. Angiv den afstand, der blev målt i trin 1. Kontroller, at du har indtastet et positivt eller negativt tal baseret
på transducerens placering.
4. Vælg Udført.
Indstilling af vandtemperatur offset
Du skal have en NMEA 0183-vandtemperatursensor eller en transducer, der kan måle temperatur, for at måle
vandtemperaturen.
Temperatur offset kompenserer for temperaturaflæsningen fra en temperatursensor.
1. Mål vandtemperaturen ved hjælp af temperatursensoren eller en transducer, der kan måle temperatur, og
som er tilsluttet plotteren.
2. Mål vandtemperaturen ved hjælp af en anden temperatursensor eller et termometer, som du ved måler
nøjagtigt.
3. Træk den vandtemperatur, du målte i trin 1, fra den vandtemperatur, du målte i trin 2.
Dette er tallet for temperatur offset. Angiv denne værdi i trin 5 som et positivt tal, hvis sensoren, som er
tilsluttet plotteren, måler vandtemperaturen til at være koldere, end den egentlig er. Angiv denne værdi
i trin 5 som et negativt tal, hvis sensoren, som er tilsluttet plotteren, måler vandtemperaturen til at være
varmere, end den egentlig er.
4. Vælg Opsætning > Min båd > Temp. offset på skærmen Hjem.
5. Angiv den temperatur offset, der blev beregnet i trin 3.
6. Vælg Udført.
78
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Digital Selective Calling
Digital Selective Calling
Plotter og VHF-radiofunktionalitet
Følgende tabel indikerer de funktioner, der er tilgængelige, når du slutter din plotter til en VHF-radio over et
NMEA 0183- eller NMEA 2000-netværk.
Funktionalitet
NMEA 0183
VHF-radio
Plotteren kan overføre din GPS-position X
til din radio. Hvis din radio er kompatibel,
overføres GPS-positionsoplysningerne
sammen med DSC-opkald.
Plotteren kan modtage DSC-nødopkald
X
og positionsoplysninger fra radioen
(side 80).
Plotteren kan spore positionen af fartøjer, X
der sender positionsrapporter (side 81).
Plotteren giver dig mulighed for hurtigt
at konfigurere og sende oplysninger om
individuelle rutineopkald til din Garmin
VHF-radio (side 83).
Når du iværksætter et mand over bordnødopkald fra din radio, viser plotteren
skærmen for mand over bord og beder
dig navigere til mand over bord-punktet
(side 80).
Når du iværksætter et mand over bordnødopkald fra plotteren, viser radioen
siden Nødopkald for at iværksætte et
mand over bord-nødopkald (side 80).
NMEA 2000
VHF-radio
X
Garmin
NMEA 0183
VHF-radio
X
Garmin
NMEA 2000
VHF-radio
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Aktivering af DSC
Vælg Opsætning > Andre fartøjer > DSC > Til på skærmen Hjem.
Om DSC-listen
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige DSC-kontakter, du har indtastet. DSC-listen kan
indeholde op til 100 poster. DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd. Hvis der modtages et andet opkald
fra samme båd, erstatter det det første opkald i opkaldslisten.
Visning af DSC-listen
Din plotter skal være tilsluttet en VHF-radio, der understøtter DSC, for at kunne vise DSC-listen.
Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
79
Digital Selective Calling
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Du kan tilføje et fartøj til din DSC-liste. Du kan foretage opkald til en DSC-kontakt fra plotteren (side 83).
1.
2.
3.
4.
5.
Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste > Tilføj kontakt på skærmen Hjem.
Angiv fartøjets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
Vælg Udført.
Angiv navnet på fartøjet.
Vælg Udført.
Indgående nødopkald
Hvis din Garmin-plotter og VHF-radio er tilsluttet via NMEA 0183 eller NMEA 2000, advarer din plotter dig,
når din VHF-radio modtager et DSC-nødopkald. Hvis der er blevet sendt positionsoplysninger sammen med
nødopkaldet, vil disse oplysninger også være tilgængelige og optages sammen med opkaldet.
Symbolet
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs position på navigationskortet på det
tidspunkt, hvor DSC-nødopkaldet blev sendt.
Visning af rapport over DSC-nødopkald
Se "Visning af en positionsrapport" (side 81).
Opkald til et fartøj i nød
Se "Sådan foretager du et individuelt rutineopkald" (side 83).
Navigering til et fartøj i nød
Symbolet
angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs position på navigationskortet på det
tidspunkt, hvor DSC-nødopkaldet sendes.
Se "Navigering til et sporet fartøj" (side 81).
Oprettelse af et waypoint på positionen for et fartøj i nød
Se "Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet fartøj" (side 81).
Redigering af oplysninger i en rapport over DSC-opkald
Se "Redigering af oplysninger i en positionsrapport" (side 81).
Sletning af en rapport over DSC-opkald
Se "Sletning af en positionsrapport" (side 81).
Mand over bord-nødopkald iværksat fra en VHF-radio
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio, og du iværksætter et mand
over bord-DSC-nødopkald fra din radio, viser din Garmin-plotter skærmen for mand over bord og beder dig
navigere til mand over bord-punktet. Hvis du har et Garmin-autopilotsystem tilsluttet netværket, vil din plotter
bede dig om at iværksætte et Williamson's turn i forhold til mand over bord-punktet.
Hvis du annullerer mand over bord-nødopkaldet på radioen, vil plotteren ikke længere give dig besked om at
aktivere navigation til mand over bord-positionen.
Mand over bord-nødopkald iværksat fra plotteren
Når din Garmin-plotter er tilsluttet en Garmin NMEA 2000-kompatibel radio, og du aktiverer navigation til
en mand over bord-position, viser radioen siden Nødopkald, så du hurtigt kan iværksætte et mand over bordnødopkald.
På radioen skal du trykke på knappen til NØDOPKALD i mindst tre sekunder for at sende nødopkaldet.
Der findes oplysninger om foretagelse af nødopkald fra din radio i din Garmin VHF-radio Brugervejledning.
Du kan markere en MOB-position og navigere til den (side 27).
80
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Digital Selective Calling
Positionssporing
Når du slutter din Garmin-plotter til en VHF-radio ved hjælp af NMEA 0183, kan du spore fartøjer, der sender
positionsrapporter. Denne funktion er også tilgængelig på NMEA 2000, forudsat at fartøjerne sender de
korrekte PGN-data (PGN 129808, DSC-opkaldsoplysninger).
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på DSC-listen (side 79).
Visning af en positionsrapport
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg
eller
for at skifte mellem oplysninger fra positionsrapporten og et navigationskort,
der markerer positionen.
Opkald til et sporet fartøj
Se "Sådan foretager du et individuelt rutineopkald" (side 83).
Navigering til et sporet fartøj
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Naviger til.
4. Vælg Go To eller Lav rute til (side 25).
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet fartøj
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Opret waypoint.
Redigering af oplysninger i en positionsrapport
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Rediger.
4. Fuldfør en handling:
• Vælg Navn. Angiv navnet på fartøjet. Vælg Udført.
• Vælg Symbol. Vælg et nyt symbol. Vælg Udført.
• Vælg Bemærkning. Indtast kommentar. Vælg Udført.
• Vælg Spor > Vis for at få vist en stilinje for fartøjet, hvis din radio sporer fartøjets position.
• Vælg Stilinje. Vælg en farve til stilinjen.
Sletning af et positionsrapportopkald
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Ryd rapport.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
81
Digital Selective Calling
Fartøjsstier på navigationskortet
Du kan se stier for alle sporede fartøjer på navigationskortet, fiskekortet og Mariner's Eye 3D-kortvisningen.
Som standard vises en sort prik ➊ for hver tidligere rapporteret position for et sporet fartøj, og et symbol med
et blåt flag ➋ angiver fartøjets senest rapporterede position. Der vises også en sort linje ➌, der angiver fartøjets
sti.
Du skal aktivere indstillingen DSC-stier for at få vist stier for sporede fartøjer (side 82).
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller
hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
➋
➊
➌
Fartøjssti på navigationskortet
Visning og indstilling af varigheden af stier for alle sporede fartøjer
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller
hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1.
2.
3.
4.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vælg Menu > Andre fartøjer > DSC-stier.
Vælg antallet af timer, hvor sporede fartøjer skal vises på kortet eller 3D-kortvisningen.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter, der er mindre end fire timer gamle, for alle sporede
fartøjer.
Visning af stilinjen for et sporet fartøj
Du kan få vist stilinjen for et bestemt sporet fartøj.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller
hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1.
2.
3.
4.
5.
82
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vælg Menu > Andre fartøjer > DSC-liste.
Vælg et fartøj.
Vælg Rediger > Sti > Vis.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Digital Selective Calling
Ændring af stilinjens udseende
Du kan ændre udseendet på en stilinje for et bestemt sporet fartøj.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort.
Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort,
eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg Navigationskort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Vælg Menu > Andre fartøjer > DSC-liste.
Vælg et fartøj.
Vælg Gennemse > Rediger > Stilinje.
Vælg en farve til stilinjen.
Individuelle rutineopkald
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du benytte
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald. Når du konfigurerer et individuelt
rutineopkald fra din plotter, kan du vælge den DSC-kanal, som du vil kommunikere på (side 83). Radioen
sender denne forespørgsel sammen med dit opkald.
Valg af en DSC-kanal
Bemærk: Valget af en DSC-kanal er begrænset til de kanaler, der er tilgængelige i alle frekvensbånd: 6, 8,
9, 10, 13, 15, 16, 17, 67, 68, 69, 71, 72, 73 eller 77. Standardkanalen er 72. Hvis du vælger en anden kanal,
anvender plotteren denne kanal til efterfølgende opkald, indtil du ringer ved brug af en anden kanal.
1.
2.
3.
4.
Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
Vælg Opkald med radio > Kanal.
Vælg en kanal.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald
BEMÆRK: Når du iværksætter et opkald fra plotteren, modtager radioen ikke oplysninger om opkaldet, hvis
ikke radioen er kodet med et MMSI-nummer.
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg et fartøj eller en station, du vil ringe til.
3. Vælg Opkald med radio > Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
4. Vælg Opkald på Garmin VHF-radioen.
Sådan foretager du et individuelt rutineopkald til et AIS-mål
Når du slutter din Garmin-plotter til en Garmin VHF NMEA 2000-kompatibel radio, kan du benytte
plottergrænsefladen til at konfigurere et individuelt rutineopkald til et AIS-mål. Inden du starter opkaldet, kan
du vælge en anden DSC-kanal end standardkanalen, kanal 72 (side 83).
Vælg Kort på skærmen Hjem.
Vælg et kort eller en 3D-kortvisning.
Tryk på et AIS-mål .
Vælg AIS-fartøj > Opkald med radio > Send.
Plotteren sender oplysninger om opkaldet til radioen.
5. Vælg Opkald på Garmin VHF-radioen.
1.
2.
3.
4.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
83
Appendiks
Appendiks
Specifikationer
Fysiske specifikationer
Specifikation
Størrelse
Vægt
Display
Kabinet
Mål
B × H × D: 8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 tommer (226 × 142 × 80 mm)
2,48 lb. (1,125 kg)
B × H: 6 × 3 19/32 tommer (152 × 91 mm)
Fuldt tætnet, robust plast- og aluminiumlegering, vandtæt iht. standarden IEC
60529-IPX-7
Temp. område
Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
Sikkerhedsafstand for 32,0 tommer (813 mm)
kompas
GPS-ydelse
Specifikation
Modtager
Parameter
Erhvervelsestid
Varm
Kold
Generhvervelse
Opdateringshastighed
Nøjagtighed
GPS
DGPS
Hastighed
Mål
Højfølsom, WAAS-kompatibel modtager med 12 parallelle
kanaler
Ca. 1 sek. (Enheden er på eller nær den seneste position, hvor
du for nylig har modtaget satellitsignaler).
Ca. 38 sek. (Enheden er blevet flyttet mere end ca. 500 miles
[800 km], siden den blev slukket).
< 1 sek.
1/sek., vedvarende
<33 ft. (10 m), typisk 95 %
10-16 ft. (3-5 m), typisk 95 % (WAAS/EGNOS-nøjagtighed)
0,05 m/sek. stationær tilstand
Strøm
Specifikation
Kilde
Brug
Mål
10–32 V DC
8,56 W maks. ved 13,8
V DC
Sikring
3A
NMEA 2000 Load Equivalency Number (LEN) 2
NMEA 2000-forbrug
100 mA maksimum
Kalibrering af berøringsskærmen
GPSMAP 700-plotterens berøringsskærm kræver normalt ikke kalibrering. Hvis knapperne ikke fungerer, som
de skal, kan du bruge følgende procedure til at kalibrere skærmen.
1. Når plotteren er slukket, skal du trykke på .
Advarselsskærmen vises.
2. Tryk et vilkårligt sted på den sorte del af skærmen i ca. 15 sekunder, indtil kalibreringsskærmen vises.
3. Følg instruktionerne på skærmen, indtil "Kalibrering udført" vises.
4. Tryk på OK.
84
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Appendiks
Screenshots
Du kan tage et screenshot af et hvilket som helst skærmbillede, der vises på plotteren, som en bitmap-fil
(.BMP) og overføre filen til din computer.
Optagelse af screenshots
1.
2.
3.
4.
Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på forsiden af plotteren.
Vælg Opsætning > System > Bipper/display > Gem screenshot > Til.
Gå til det skærmbillede, du vil gemme.
Tryk på Hjem i mindst seks sekunder.
Vinduet Screenshot optaget vises.
5. Vælg OK.
Kopiering af screenshots til en computer
1. Fjern hukommelseskortet fra plotteren, og sæt det i en SD-kortlæser, der er sluttet til en computer.
2. Fra Windows Explorer skal du åbne mappen Garmin\scrn på hukommelseskortet.
3. Kopier en .BMP-fil fra kortet, og indsæt den på en vilkårlig placering på computeren.
Visning af GPS-satellitpositioner
Du kan få vist den relative position af GPS-satellitter på himlen.
Vælg Opsætning > System > GPS > Satellitvisning på skærmen Hjem.
Brug af WAAS/EGNOS
WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS (i Europa) kan give mere nøjagtige oplysninger om GPS-positionen. Når
WAAS eller EGNOS anvendes, er enheden dog længere tid om at oprette satellitforbindelse.
Vælg Opsætning > System > WAAS/EGNOS > Til på skærmen Hjem.
Systeminformation
Visning af systeminformation
Se "Visning af systeminformation" (side 3).
Visning af hændelsesloggen
Hændelsesloggen viser en liste over systemhændelser.
Vælg Opsætning > System > Systeminformation > Hændelseslog på skærmen Hjem.
Lagring af systeminformation på et hukommelseskort
Du kan gemme systeminformation på et hukommelseskort som et fejlfindingsværktøj. En repræsentant fra
Garmin-produktsupport vil muligvis bede dig om at bruge denne information til at hente data om netværket.
1. Indsæt et hukommelseskort i SD-kortstikket på plotteren.
2. Vælg Opsætning > System > Systeminformation > Garmin-enheder > Gem på kassette.
3. Fjern hukommelseskortet.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
85
Appendiks
Gendannelse af plotterens fabriksindstillinger
Bemærk: Denne procedure sletter alle de indstillingsoplysninger, du har indtastet.
1. Vælg Opsætning > System > Systeminformation > Fabriksindstillinger på skærmen Hjem.
2. Vælg Ja.
NMEA 0183 og NMEA 2000
En GPSMAP 700-plotter kan modtage data både fra NMEA 0183-kompatible enheder og visse
NMEA 2000-enheder, der er tilsluttet et eksisterende NMEA 2000-netværk på din båd.
NMEA 0183
Det NMEA 0183-datakabel, der leveres med GPSMAP 700-plottere, understøtter standard-NMEA 0183,
som anvendes til at tilslutte forskellige NMEA 0183-kompatible enheder, såsom VHF-radioer, NMEAinstrumenter, autopiloter, vindsensorer og kurssensorer.
Hvis du vil tilslutte GPSMAP 700-plotteren til NMEA 0183-kompatible enheder (ekstraudstyr), skal du se
Installationsvejledning til GPSMAP 700-serien.
Godkendte NMEA 0183-sætninger
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV, GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG,
GPWPL, GPXTE og Garmin-navnebeskyttede sætninger PGRME, PGRMM og PGRMZ.
Denne plotter inkluderer også support til WPL-sætning, DSC og ekkolods-NMEA 0183-input med support for
DPT (dybde) eller DBT, MTW (vandtemperatur) samt VHW-sætninger (vandtemperatur, hastighed og kurs).
Konfiguration af NMEA 0183-outputsætninger
Du kan konfigurere, hvordan plotteren ser NMEA 0183-outputsætninger.
1.
2.
3.
4.
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning på skærmen Hjem.
Vælg en indstilling: Rute, System, Garmin eller Ekkolod.
Vælg en eller flere NMEA 0183-outputsætninger.
Gentag trin 2 og 3 for at konfigurere yderligere indstillinger.
Indstilling af kommunikationsformat til hver NMEA 0183-port
Du kan konfigurere det input-/outputformat for hver port, der skal bruges, når du slutter din plotter til eksterne
NMEA-enheder, en computer eller andre enheder fra Garmin.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Seriel port 1.
• Vælg Seriel port 2.
3. Vælg et input-/outputformat:
• Vælg Garmin data overførsel for at understøtte input eller output fra Garmins navnebeskyttede data til
kommunikation med software fra Garmin.
• Vælg NMEA-std. for at understøtte input eller output fra standarddata fra NMEA 0183, DSC og
ekkolod NMEA-inputsupport til DPT-, MTW- og VHW-sætninger.
• Vælg NMEA High Speed for at understøtte input eller output fra 0183-standarddata til de fleste AISmodtagere.
Indstilling af decimalpræcision til NMEA 0183-output
Du kan justere antallet af cifre til højre for kommaet mhp. sending af NMEA-output.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning > Pos. nøjagtighed.
2. Vælg To cifre, Tre cifre eller Fire cifre.
86
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Appendiks
Konfiguration af Waypoint-id
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning > Waypoint ID'er på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Navne for at sende waypoint-navne via NMEA 0183 under navigation.
• Vælg Numre for at sende waypoint-numre under navigation. Denne funktion løser muligvis
kompatibilitetsproblemer med ældre NMEA 0183-autopiloter.
Visning af diagnostiske oplysninger for NMEA 0183
Skærmbilledet NMEA 0183 diagnostisk er et fejlfindingsværktøj, der bruges af installatører til at bekræfte, at
NMEA 0183-data sendes på tværs af systemet.
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 0183 opsætning > Diagnostik på skærmen Hjem.
NMEA 2000
GPSMAP 700-plottere er NMEA 2000-certificerede og kan modtage data fra et NMEA 2000-netværk, der
er installeret på båden, for at få vist specifikke oplysninger som f.eks. dybde, hastighed, vandtemperatur,
vindhastighed og -retning samt motordata.
Du kan også navngive motorer og tanke, så du kan identificere deres placering på fartøjet.
Du kan se, hvordan du slutter en GPSMAP 700-plotter til et eksisterende NMEA 2000-netværk, samt
hvordan du får vist en liste over understøttede NMEA 2000 PGN-numre i Installationsvejledning til
GPSMAP 700-serien.
Visning af en liste over NMEA 2000-netværksenheder
Du kan se de enheder, der er sluttet til NMEA 2000-netværket.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Enhedsliste på skærmen Hjem.
2. Vælg en enhed for at få en liste over muligheder.
Registrering af motorer med tal
Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Etiketenheder > Skift
motoretiketter > Brug numre på skærmen Hjem.
Registrering af motorer med navne
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Etiketenheder > Skift
motoretiketter > Vælg navne på skærmen Hjem.
2. Vælg den motor, der skal navngives.
3. Vælg motorens placering: Bagbord, Center, Styrbord, For eller Agter.
4. Vælg den etiket, der skal bruges til motoren.
Registrering af tanke med tal
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Etiketenheder > Skift tanketiketter
på skærmen Hjem.
2. Vælg den tanktype, der skal registreres.
3. Vælg Brug numre.
Registrering af tanke med navne
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > NMEA 2000-opsætning > Etiketenheder > Skift tanketiketter
på skærmen Hjem.
2. Vælg den tanktype, der skal registreres.
3. Vælg Vælg navne.
4. Vælg en tank.
5. Vælg tankens placering: Bagbord, Center, Styrbord, For eller Agter.
6. Vælg den etiket, der skal bruges til tanken.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
87
Appendiks
Valg af en foretrukken datakilde
Hvis mere end én datakilde er tilgængelig, kan du vælge den datakilde, du vil bruge.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > Foretrukne kilder på skærmen Hjem.
2. Vælg en datakilde.
Overførsel af NMEA 0183-data via et NMEA 2000-netværk
Du kan aktivere, konfigurere eller deaktivere bridging af output. Bridging af output opstår, når en plotter tager
de NMEA 0183-data, den modtager fra en hvilken som helst kilde, formaterer dem til NMEA 2000-data og
derefter sender dem via NMEA 2000-bussen.
1. Vælg Opsætning > Kommunikation > Bridging af output på skærmen Hjem.
2. Fuldfør en handling:
• Vælg Til for at aktivere bridging af output fra plotteren.
• Vælg Auto, hvis plotterne på NMEA 2000-netværket skal kunne forhandle med hinanden om, hvilken
plotter der skal udføre denne funktion. Kun én plotter på NMEA 2000-netværket kan bridge NMEA
0183-data via NMEA 2000-bussen på én gang.
•
•
Alle GPSMAP 700-enheder er NMEA 2000-certificerede.
88
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Appendiks
Registrering af din enhed
Hjælp til at kunne tilbyde dig bedre support ved at udfylde din onlineregistrering i dag:
• Gå til http://my.garmin.com.
• Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert sted.
Kontakt til Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt:
• Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon
på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for
at få oplysninger om support i de forskellige lande
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle krav og andre relevante dele af direktivet
1999/5/EC. Hvis du vil se hele overensstemmelseserklæringen, skal du gå til www.garmin.com/compliance.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE PLOTTEREN ACCEPTERER DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG
BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE
GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og/eller dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en begrænset licens til at bruge softwaren i
denne enhed ("softwaren") i binær udførbar form ved normal betjening af produktet. Titel, ejendomsret og
intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet
ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du,
at softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er stillet til rådighed, er værdifulde
forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at softwaren
i kildekodeform er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets
tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne ikke må skilles ad,
demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer ikke at eksportere eller geneksportere
softwaren til noget land i strid med den amerikanske lovgivning for eksportkontrol eller lovgivningen for
eksportkontrol i noget andet relevant land.
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
89
Indeks
Indeks
Symboler
ændre kort 4
A
afstand til kystlinje 46
AIS
radar 59
sporing 12, 83
trusler 15, 58
aktive spor
følge tilbage 31
gemme 31
rydde 31
alarmer
anker vagt 51
ankomst 51
dybt vand 77
ekkolod 77
enhedsspænding 51
fisk 77
GPS-nøjagtighed 52
kollision 12, 14, 58
kursafvigelse 51
lavt vand 77
navigation 51
system 51
total brændstof om bord 52
ur 51
vandtemperatur 77
alarmzone 57
andre fartøjer
AIS 50, 58
beregnet kurs 59
stier 50, 59, 82
animeret, strømforhold og
tidevand 8, 21
anker alarm 51
ankomst alarm 51
antenne
rotationshastighed 68
stik 1
størrelse 68
arbejdsmaksimum 38
arbejdsminimum 38
Auto guidning
afstand til kystlinje 46
BlueChart g2 Vision 21
linje 46
navigation 5
auto-mag. var. 47
autopilot 32
90
B
baggrundsbelysning 2
bagpanel 1
barometer 43
belysningssensor 1
beregnet kurs 13, 14
berøringsskærm 84
blande, fotokort 20
BlueChart g2 Vision
datakort 16
Fish Eye 3D 18
kortsymboler 5
luftfotos 11
Mariner's Eye 3D 17
POI’er 21
brændstofkapacitet 51
brændstofmålere
konfigurere 38, 40
statusalarmer 39
synkronisere med brændstof 40
vise 40
brændstof om bord 52
bridging, output 88
C
clutter
FTC 63, 65
hav 63, 64, 65
krydstale 63
radartype 63
regn 63, 65
standardindstillinger 63
cruising tilstand 55
D
dagfarver 2
data
kopiere 52
sikkerhedskopi 53
datafelter 48
kombinationsskærm 23
kort 49
radar 67
datahåndtering 52
datakort 2
BlueChart g2 Vision 16
dataoverførsel 52, 53, 86
destinationer 25
Find 25
navigationskort 25
navigere til 33
vælge 25
digital selective calling
aktivere 79
kanaler 83
kontakter 80
DSC 79
dybdevisning 10
dybvands alarm 77
E
EBL
måle 59
vise 59
EGNOS 85
ekkolod
alarmer 77
a-scope 75
datafelter 75
dybdelinje 75
dybdeskala 77
farveskala 76
frekvenser 76
gain 76
hvidlinje 76
ikke-bundfaste mål 75
kegle 19
overfladestøj 75
rullehastighed 74
udseende 74
visninger 71
emneinformationer 6
enheds-id-nummer 3
enhedsspænding alarm 51
F
fabriksindstillinger 2, 86
farefarver 17
farlig dybde 10
fartfilter 50
fartøjsstier
udseende 83
varighed 82
vise 82
farve på spor 6, 31
farveskala
ekkolod 76
radar 67
farvevalg 2
Find 33
Fish Eye 3D
datafelter 48
ekkolodskegle 19
emneinformationer 6
ikke-bundfaste mål 19
spor 19
fiskealarm 77
fiskekort
AIS 15
datafelter 48
emneinformationer 6
kortorientering 8
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Indeks
kurslinje 9
navigation 5
navigationssymboler 10, 19
panorere 5
roser 11
satellitbilleder 9, 19
strømforhold 8
tidevandsstationer 7
verdenskort 9
zoomdetalje 8
fiskesymboler 19, 75
foretrukken datakilde 88
forpanel 1
forskydning
køl 78
stævn på båd 69
vandtemperatur 78
forskydning på bådens stævn 69
fotopunkter 11
fotos 20
FTC 63, 65
fyrvinkler 11
G
gain
ekkolod 76
radar 63
radartype 63
sidesløjfer 64
standardindstilling 63
store objekter 64
Garmins produktsupport 89
Gennemse 6
geografisk nord 47
Go To 26, 33
GPS
nøjagtigheds alarm 52
signaler 2
ydeevne 84
GPS-ydelse 84
grid nord 47
grundlæggende indstillinger 2
Guide til 26, 33
H
hændelseslog 68
hastighedsdata 45
hastighedssensor 42, 45, 50, 74
hukommelseskort 2, 53
I
IALA-symboler 11
ID-nummer 3
ikke-bundfaste mål 19, 75
indikatorer for strømforholdsstation,
konfigurere 8
indikatorer for tidevandsstation,
konfigurere 8
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
indstillinger
afstand til kystlinje 46
AIS 13
anker vagt 51
ankomst 51
antennestørrelse 68
a-scope 75
Auto guidning 46
baggrundsbelysning 2
beregnet kurs 14, 59
bipper 45
brændstofkapacitet 51
datafelter 48, 75
detalje 8
detaljer 14, 59
drejningsovergang 45
DSC 79
dybdeenheder 48
dybdelinje 75
dybt vand 77
ekkolodskegle 19
enheder for afstand 48
enhedsspænding 51
farefarver 17
fartenheder 48
fart fremad 68
fartkilder 45
farveskala 67, 76
farvevalg 2
fiskealarm 77
fiskesymboler 19, 75
foretrukne kilder 88
forhøjningsenheder 48
fotopunkter 11
fotos 19
frekvens 76
fyrvinkler 11
gain 63, 76
gemme screenshot 85
GPS 85
GPS-nøjagtighed 52
interval 32
justere fart gennem vandet 50
kollisionsalarm 14, 58
køl offset 78
kompasbånd datafelt 24, 49, 67
kortdatum 47
kortomrids 11
krydstale 66
kurs 47
kursafvigelse 51
kurslinje 9, 68
lavt vand 77
navigationslinjer 68
navigationssymbol-str. 10
navigationssymbol-type 10
NMEA 0183-opsætning 86
NMEA 2000-enhedsliste 87
NMEA 2000-opsætning 87
område 77
områderinge 15, 68
optagemetode 32
orientering 8, 67
output bridging 88
outputsætninger 86
overfladestøj 75
POI’er til lands 11
porttyper 86
positionsformat 47
pos. nøjagtighed 86
regn-clutter 65
ringe 68
roser 11
rotationshastighed 68
rullehastighed 74
rumfangsenheder 48
rutebredde 16
ruteetiketter 45
send-ikke-zone 68
servicepunkter 11
sikker dybde 18, 46
sikker højde 46
sik.regulering 10
simulator 44
sø-clutter 64
sommertid 47
sporfarve 31
spotdybder 10
stævn på båd 69
standbytid 57
symboler 10
systemenheder 48
systeminformation 85
tænd automatisk 44
temperaturenheder 48
temp. offset 78
tid 47
tidevand/strømforhold 19
tidsformat 47
tidszone 47
total brændstof om bord 52
trykenheder 48
type 17
ur 51
vandtemperatur 77
verdenskort 9
vise 18
vise VRM/EBL 59
visningsområde 14, 59
whiteline 76
zoom 71
informationsknap 3
interferens fra store objekter 64
91
Indeks
J
justering 43
justering af kortdata 62
K
klassisk, 3D-terræn 17
kollisionsalarm 12, 14, 58
køl offset 78
kombinationer
tilpasning 22
vælge 22
kompas 41
kompasbånd datafelt 24, 49, 67
kompasroser 11
konfiguration, knap 3
konfiguration, plotter 44
kontaktoplysninger 89
konturkortversion 3
koordinatsystemer 47
kort
detaljer 11
fiskeri 16
navigation 4
symboler 5, 10
kortsymboler 5
krydstale 63, 66
kurs 42, 43, 67
kursafvigelsesalarm 51
kurslinje 9, 68
kursreference 47
L
landbaserede POI’er 11
Lav rute til 26, 28, 33
lavt vand, alarm 77
log for dybde 73
luftfotos 16, 20
lysstyrke, display 2
M
magnetisk kurs 8, 43, 67
magnetisk variation 47
mål distance 6
måleenheder 48
målere
analog 39
digital 39
grænser 39
maksimum 39
motor 38
statusalarmer 39
trip 40
type 39
mand over bord
fra VHF-radio 80
oprette fra en
navigationsskærm 27
oprette fra hovedmenu 3
slette 28
Mariner's Eye 3D
AIS 15
92
datafelter 48
emneinformationer 6
farefarver 17
områderinge 15
rutebredde 16
satellitbilleder 17
sikker dybde 18
marineservice 11, 25, 33
MOB 27, 80
slette 28
motorer
navngive 87
motormålere 38
konfigurere 38
navigere igennem skærme 38
statusalarmer 39
N
nattefarver 2
navigationsalarmer 51
navigationskort
AIS 15
datafelter 48
dybdevisning 10
emneinformationer 6
farlig dybde 10
fartøjsstier 82
fotopunkter 11
fyrvinkler 11
kurslinje 9
landbaserede POI’er 11
luftfotos 20
marineservicepunkter 11
navigationssymboler 10
orientering 8
panorere 5
roser 11
satellitbilleder 9
verdenskort 9
zoom 4
zoomdetalje 8
navigationslinjer 68
navigationsoversigtskort
kombinationsskærm 23
kort 49
radar 67
navigationsrute 16
navigationssymboler
konfigurere 10
vælge 8
Naviger til 6
navngive motorer og tanke 87
NMEA 0183 86
NMEA 2000 87
NMEA 2000-stik 1
NOAA-symboler 11
nødopkald 80
nordlig kurs 8, 43, 67
nulstille 86
O
områderinge 15, 68
oplysninger om himmellegemer 38
opret waypoint 6, 27, 60, 74, 81
orientering
kompasvisning 43
kort 8
radarvisning 67
output bridging 88
overlay, radar 61
P
panorere
3D-visninger 15
kort 5
Perspective 3D
AIS 15
datafelter 48
emneinformationer 6
områderinge 15
rutebredde 16
POI-data 11, 16, 21
positionsformat 47
positionsrapport 81
positionssporing 81
pos. nøjagtighed 86
produktregistrering 89
produktsupport 89
R
radar
AIS 59
antennes rotationshastighed 68
antennestørrelse 68
clutter 63
cruising tilstand 55
farveskala 67
fast time constant 65
forskydning på bådens stævn 69
gain 63
kurslinje 68
navigationslinjer 68
område 54, 62
områderinge 68
optimere visning 62
orientering 67
sende 54
send-ikke-zone 68
støjundertrykkelse 63
synsfelt 68
tidsbestemt sending 57
tilstanden Havn 56
tilstanden Offshore 56
typer 55, 63
vagt tilstand 57
visningstilstande 55
zoomskala 54
radar overlay 61
spor 69
zoom ind og ud 62
registrere motorer og tanke 87
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
Indeks
registrering 89
regn-clutter 62, 63, 65
relativ vind 41
roser 11
rotere, 3D-visning 15
rullehastighed, ekkolod 74
rutebredde 16
ruter 26, 28
aktuel position 28
drej 28, 29, 45
etikettype 45
Find 25
kopiere 53
navigation 28, 34, 60
navigere frem 35, 61
navigere parallelt med 35, 61
navigere tilbage 35, 61
oprette 28, 29
radar 60
redigere 29
slette 30
undgå waypoint 30
vise liste over 29
waypoints 29
ryd brugerdata 28, 30, 31, 32
S
sand vind 41
satellitbilleder 16, 17, 19
satellitsignaler 2
satellitvisning 85
SD-kortstik 1, 2
sende radar 54
send-ikke-zone 68
sidesløjfe-interferens 64
sikker dybde 18, 46
sikkerhedskopiering af data 53
sikker højde 46
sikkert digitalt kort 2
sikker zone kollisionsalarm 14, 58
simulatortilstand 44
skærmen hjem 3
skalamaksimum 38
skalaminimum 38
skyggerelief 9
sø-clutter 63, 65
softwareversion 3
specifikationer 84
split frekvens-visning 72
split zoom-visning 72
spor
aktive 31
farve 6, 31
Find 25
gemme 31
gemme som rute 31
kopiere 53
liste 31
navigation 35
om Radar Overlay 69
Brugervejledning til GPSMAP 700-serien
redigere 31
redigere/slette 19
registrere 32
slette 31
vise 30
sporlog
hukommelse 32
interval 32
spotdybder 10
sprog 2, 45
støjundertrykkelse, ekkolod 76
støjundertrykkelse, radar 63
strøm-/datastik 1
strømforholdsstationer
indikatorer 8, 21
nærliggende 37
rapporter 37
symboler 5, 10
systeminformation 85
T
tænd/sluk-knap i, 1
tanke, navngive 87
taster
område 15
tænd/sluk i
temperaturdata 73
tid
display 47
format 47
zone 47
tidevandsstationer
indikatorer 8, 21
nærliggende 36
tidsbestemt sending 57
tilføje drej 28
tilstanden Havn 56
tilstanden Offshore 56
total brændstof om bord-alarm 52
turmålere 40
vindmåler til sejlads tæt ved
vinden 42
visning på fuld skærm 71
VMG 42
VRM
justere 59
måle 59
vise 59
W
WAAS/EGNOS 85
waypoint-display 6
waypoint-id 87
waypoints
aktuel position 26
ekkolod 74
etikettype 69
Find 25
flytte 27
kopiere 53
liste over 27
mand over bord 27
navigere til 34
oprette 6, 26, 60, 74
radar 60
radar overlay, navngive 69
redigere 27
skjule 60
slette 28
sporet fartøj 81
undgå på rute 30
vise 60
Z
zoom 4, 15, 71
zoomskala 4, 54
U
ur alarm 51
V
vagt tilstand
alarmzone 57
tidsbestemt sending 57
vand
fart 50
vandtemperatur alarm 77
vandtemperatur offset 78
VHF-radio
DSC-kanal 83
individuelle rutineopkald 83
nødopkald 80
opkald til et AIS-mål 83
vind
relativ 41
sand 41
vindhastighedskilde 42
93
For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (undtagen kortdata) i dine
Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2010-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
Oktober 2011
Delnummer 190-01155-36 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising