Garmin | GPSMAP 720 | Garmin GPSMAP 720 Installeringsinstruksjoner

Garmin GPSMAP 720 Installeringsinstruksjoner
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP® 700-serien
 ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon som ligger i produktesken, for å lese advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
 Forsiktig
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer, skjærer eller sliper.
Melding
Du må alltid kontrollere hva som er på den andre siden av overflaten for å unngå skade på båten din.
Kartplotteren i GPSMAP 700-serien må installeres riktig i henhold til instruksjonene nedenfor. Du trenger de riktige festene, verktøyene og brakettene
som oppgis i hvert avsnitt. Disse varene er tilgjengelige hos de fleste forhandlere av maritime produkter.
Ta kontakt med Garmin® produktsupport hvis du har spørsmål under installeringen av GPSMAP 700-kartplotteren. USA: Gå til www.garmin.com
/support, eller kontakt Garmin USA på telefon (913) 397-8200 eller (800) 800-1020. Storbritannia: Ta kontakt med Garmin (Europe) Ltd. på telefon
0808 2380000. I Europa: Gå til www.garmin.com/support og klikk på Contact Support for innenlandsk supportinformasjon, eller kontakt Garmin
(Europe) Ltd. på telefon +44 (0) 870 8501241.
Før du installerer GPSMAP 700-kartplotteren, må du kontrollere at pakken inneholder de delene som er angitt på esken. Hvis det mangler deler, må du
øyeblikkelig ta kontakt med Garmin-forhandleren.
Produktregistrering
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i dag. Gå til http://my.garmin.com. Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi
av den, på et trygt sted.
Skriv inn serienummeret for GPSMAP 700-kartplotteren i feltet for dette, slik at du har det til fremtidig bruk. Serienummeret finner du på et
klistremerke på baksiden av enheten.
Kartplotterens serienummer:
Slik installerer du en kartplotter i GPSMAP 700-serien:
1. Montere en kartplotter i GPSMAP 700-serien.
2. Koble kartplotteren til et strømuttak (side 5).
3. Kontrollere at programvaren for kartplotteren er oppdatert (side 7).
Følgende ekstra installeringssalternativer er ikke nødvendige for å kunne bruke GPSMAP 700-kartplotteren. De har blitt inkludert
som en hjelp for deg:
• Koble kartplotteren til et NMEA 2000-nettverk (side 6).
• Koble kartplotteren til en ekstern GA 30 GPS-antenne (side 6).
• Koble kartplotteren til en maritim radar fra Garmin (side 6).
• Koble kartplotteren til andre NMEA 0183-kompatible enheter som for eksempel en VHF-radio med DSC (side 5).
• Koble kartplotteren til en ekkoloddsvinger (bare s-modeller) (side 6).
Montere kartplotteren
Du kan montere kartplotteren i GPSMAP 700-serien på to måter. Du kan bruke den medfølgende braketten til å montere kartplotteren med bøylefeste,
eller du kan bruke den medfølgende malen og festeanordningene til å bygge inn kartplotteren.
Monter GPSMAP 700-kartplotteren på et sted der du har klar sikt til skjermen uten blendende reflekser, slik at du enkelt kan bruke kontrollene og
berøringsskjermen.
Februar 2010
Delenummer 190-01155-78 Rev. B
Trykt i Taiwan
Bøylemontere kartplotteren
Bruk den medfølgende braketten til å bøylemontere GPSMAP 700-kartplotteren. Du kan trekke kabler fra under monteringsoverflaten gjennom den
medfølgende braketten, selv om dette ikke er nødvendig. På side 3 kan du se hvordan du installerer bøylemonteringsbraketten uten å trekke kablene
gjennom braketten.
Festeanordninger (inkludert):
• Bøylemonteringsbrakett
• Kabelordnerbrakett
• Mal for bøylemontering
• Fire 35-mm M 4,2 × 1,4-skruer (til festing av
bøylemonteringsbraketten)
• To 20-mm M 3,5 × 1,3-skruer (til festing av kabelordnerbraketten)
Nødvendige verktøy (ikke inkludert):
• Løvsag
• Drill og bor: 32 mm (1 1/4 tommer) og 3 mm (1/8 tommer)
• Stjerneskrutrekker, nummer 2
Slik installerer du bøylemonteringsbraketten med kablene trukket gjennom braketten:
1. Bruk den medfølgende malen for bøylemonteringsbraketten til å finne ut hvor det er best å plassere braketten. Pass på at det er nok plass til
kablene bak kartplotteren.
MERK: For å unngå forstyrrelser bør GPSMAP 700-kartplotteren monteres minst 813 mm (32 tommer) fra eventuelle magnetiske kompasser.
2. Malen for bøylemontering har lim på baksiden. Fjern det beskyttende papiret,
Kartplotter i
og fest malen der du vil montere bøylemonteringsbraketten.
GPSMAP 700serien
3. Bruk et 32 mm (1 1/4 tommer) bor til å bore et kabelhull i midten av malen.
1
4. Bruk et 3 mm ( /8 tommer) bor til å bore de seks styrehullene som er merket på
bøylemonteringsmalen.
Bøylemonte­
Merk: Hvis du monterer kartplotteren i glassfiber, anbefaler vi at du bruker
ringsbrakett
forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget
med gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene
strammes til.
5. Fjern bøylemonteringsmalen fra monteringsoverflaten.
6. Trekk kablene du trenger til installasjonen, fra under monteringsoverflaten gjennom
hullet du boret i trinn 3.
Hvis du har tenkt å bruke alle fire kablene, trekker du dem i følgende rekkefølge for
å sikre at alle vil komme på riktig plass:
• Radarkabel
• Strøm-/datakabel
• GA 30 GPS-antennekabel
Kabelordnerbrakett
• NMEA 2000-kabel
MERK: Ikke monter låseringen (side 4) på strøm-/datakabelen eller radarkabelen før
du har trukket den gjennom monteringsoverflaten.
Bøylemontering av kartplottere i
7. Plasser kabelordnerbraketten rundt kablene, og sett den inn i 32 mm (1 1/4 tommer)
GPSMAP 700-serien
store hullet du boret i trinn 3.
8. Bruk de to medfølgende 20-mm M 3,5 × 1,3-skruene til å feste kabelordnerbraketten
til monteringsoverflaten.
Merk: Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber.
Garmin anbefaler å påføre smøremiddel på skruene før de festes.
9. Trekk ut 152–178 mm (6–7 tommer) kabel gjennom kabelordnerbraketten, og fest hver
kabel til riktig klips. Du finner klipstilordningene i diagrammet for kabelordnerbraketten.
10. Plasser bøylemonteringsbraketten over kabelordnerbraketten, og trekk kablene gjennom
bøylemonteringsbraketten.
11. Fest bøylemonteringsbraketten til overflaten med de fire medfølgende 35-millimeters
M 4,2 × 1,4-skruene.
GA 30 GPS-antenne
12. Følg fremgangsmåten på side 3 for å montere GPSMAP 700-kartplotteren på
bøylemonteringsbraketten. Test slakklengden på kablene som er trukket gjennom
Strøm-/datakabel
braketten.
Garmin maritim radar
13. Juster om nødvendig slakklengden på kablene. Bruk maritim tetningsmasse (valgfritt).
➊
➋
➌
➍
➊
➋
➌
➍ NMEA 2000
Klipsidentifisering for kabelordnerbrakett
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien
Slik installerer du bøylemonteringsbraketten uten å trekke kablene gjennom braketten:
1. Bruk den medfølgende malen for bøylemonteringsbraketten til å finne ut hvor det er best å plassere braketten. Pass på at det er nok plass til
kablene bak kartplotteren.
MERK: For å unngå forstyrrelser bør GPSMAP 700-kartplotteren monteres minst 813 mm (32 tommer) fra eventuelle magnetiske kompasser.
2. Malen for bøylemontering har lim på baksiden. Fjern det beskyttende papiret, og fest malen der du vil montere bøylemonteringsbraketten.
3. Bruk et 3 mm (1/8 tommer) bor til å bore de fire ytre styrehullene som er merket på malen. Ikke bor de to styrehullene som er merket på
kabelordnerbraketten.
Merk: Hvis du monterer kartplotteren i glassfiber, anbefaler vi at du bruker forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det
øverste laget med gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
4. Fjern bøylemonteringsmalen fra monteringsoverflaten.
5. Fest bøylemonteringsbraketten til overflaten med de fire medfølgende 35-millimeters M 4,2 × 1,4-skruene.
Merk: Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber. Garmin anbefaler å påføre smøremiddel på skruene før de
festes.
Slik installerer du en kartplotter i GPSMAP 700-serien på bøylefestebraketten:
1. Fest monteringsknottene til GPSMAP 700-kartplotteren.
2. Skyv kartplotteren opp på bøylefestet, og stram festeknottene.
Innebygd montering av kartplotteren
Festeanordninger (inkludert):
• Mal til innbygging
• Fire 35-mm M 4,2 × 1,4-skruer
Nødvendige verktøy (ikke inkludert):
• Løvsag
• Drill og bor: 9,5 mm (3/8 tommer) og 3 mm (1/8 tommer)
• Stjerneskrutrekker, nummer 2
• Sentreringskjørner og hammer
• Fil og sandpapir
Slik bygger du inn en GPSMAP 700-kartplotter:
1. Malen til innbygging følger med i produktesken. Skjær til malen og kontroller at den passer inn der du ønsker å bygge inn kartplotteren.
Merknader:
• Kontroller at det er nok plass på baksiden av flaten du vi montere kartplotteren på, til både selve kartplotteren og de tilkoblede ledningene,
og pass på at du har omtrent 13 mm (1/2 tommer) klaring på høyre side av kartplotteren for å få tilgang til SD-kortporten og soldekselet.
• For å unngå forstyrrelser bør GPSMAP 700-kartplotteren monteres minst 813 mm (32 tommer) fra eventuelle magnetiske kompasser.
2. Malen for innbygging har lim på baksiden. Fjern det beskyttende mellomlegget og fest malen på stedet der du vil montere kartplotteren.
3. Bruk et bor på 9,5 mm (3/8 tommer) til å bore et styrehull i hjørnet av malen for å begynne å skjære monteringsoverflaten.
4. Bruk løvsagen og skjær ut monteringsoverflaten langs innsiden av streken som er angitt på innebyggingsmalen. Bruk en fil og sandpapir til å endre
størrelsen på hullet.
5. Hvis dekslene på toppen og bunnen er festet til fremsiden av kartplotteren, fjerner du dem ved å klikke av dekslene fra siden.
6. Plasser kartplotteren i hullet og kontroller at monteringshullene på kartplotteren er på linje med styrehullene på malen til innbygging etter skjæring,
sliping og filing av hullet. Hvis de ikke er på linje, merker du stedene der styrehullene skal være.
7. Bruk sentreringskjørneren til å merke midten av hver av plasseringene til monteringshullene.
8. Bruk et bor på 3 mm (1/8 tommer) til å bore styrehullene.
Merk: Hvis du monterer kartplotteren i glassfiber, anbefaler vi at du bruker forsenkningsbor til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det
øverste laget med gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
9. Plasser kartplotteren i utsnittet.
10. Stram de medfølgende 35 millimeters M 4,2 × 1,4-skruene gjennom kartplotteren inn i styrehullene.
Merk: Skruer i rustfritt stål kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber. Garmin anbefaler å påføre smøremiddel på skruene før de
festes.
11. Monter øvre og nedre monteringsdeksel ved å klikke dem på plass.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien
Installere strøm-/datakabelen
Kartplotteren leveres med en strøm-/datakabel som brukes til å koble den til en strømkilde og til valgfrie
NMEA 0183-enheter. Hvis det er aktuelt, kan strøm-/datakabelen også koble kartplotteren til en
ekkoloddsvinger. Strøm-/datakabelen kan ikke brukes til å koble kartplotteren til et NMEA 2000-nettverk.
Du finner informasjon om hvordan du kobler kartplotteren til et NMEA 2000-nettverk, på side 6.
For å forenkle prosessen med trekking av kabler, er låseringen pakket atskilt fra kabelen. Hvis du trekker
strøm-/datakabelen gjennom bøylemonteringsbraketten, må du ikke installere låseringen før alle ledningene er
trukket gjennom.
Installere en låsering på en kabel:
1. Før kabelen vekk fra kilder som kan føre til elektronisk interferens, slik at kabelkontaktene befinner seg på
monteringsplasseringen for kartplotteren.
2. Separer de to halvdelene av låseringen.
3. Still de to halvdelene av låseringen på linje over kabelen, og klikk dem sammen.
4. Sett O-ringen inn i enden av kontakten.
Installere låseringen
Ledningsfunksjon
Rød
Fiolett
Strøm (10–32 VDC)
Jord
(strøm og NMEA 0183)
NMEA 0183 port 1 Tx
(utgang)
NMEA 0183 port 1 Rx
(inngang)
NMEA 0183 port 2 Tx
(utgang)
NMEA 0183 port 2 Rx
(inngang)
Grønn
Reserve
Hvit
Reserve
Oransje
Tilbehør på
Gul
Lav alarm
Si
k
3 A ring
Ledningsfarge
Til GPSMAP 700kartplotter
Svart
>
>
>
>
Blå
Brun
Grå
Til svinger (hvis aktuelt)
Strøm-/datakabel for GPSMAP 700-serien
Merknader:
• Bruk en utbyttbar sikring av typen AGC/3AG – 3 A.
• Hvis det er nødvendig å forlenge strømkablene og koble dem til jord, skal det brukes en 16 AWG-ledning.
• Du kan koble kabelen direkte til batteriet, eller du kan koble den til en ubrukt holder på sikringsblokken hvis båten har et elektrisk system.
Hvis du bruker båtens sikringsblokk, må du fjerne den innebygde sikringsholderen fra strømledningen for kabelen.
• Ikke kutt svingerkabelen, da blir garantien ugyldig.
Melding
Den maksimale inngangsspenningen er 32 VDC. Ikke overskrid denne spenningen. Det kan skade kartplotteren og gjøre garantien ugyldig.
Merk: Hvis du ikke kobler kartplotteren til NMEA 0183-enheter, bruker du bare svart og rød ledning. De andre ledningene trenger ikke å kobles til
for normal bruk av kartplotteren. Du finner informasjon om hvordan du kobler til en NMEA 0183-kompatibel enhet, på side 5.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien
Koble strøm-/datakabelen til strømmen
+
Du kan koble GPSMAP 700-kartplotteren til annet NMEA 0183-kompatibelt utstyr, for
eksempel en DSC- eller AIS-enhet. Se ledningsdiagrammet hvis du vil ha informasjon om
kobling av kartplotteren til NMEA 0183-kompatible enheter.
Sikring
3 A
GPSMAP 700
serien
Til enhet
Eksempel på sikringsblokk
-
Batteri
10–32 VDC
Ledningsfarge
Ledningsfunksjon
Strøm
Jording for strøm
Jording for NMEA
NMEA Rx/A (+)
Rød (strøm)
Svart (jord)
Blå (utgang)
>
> Brun (inngang)
3A
2A
—
Koble strøm-/datakabelen til en NMEA 0183-enhet (valgfritt)
+
Til båtens strømforsyning
på 10–32 VDC
+
3 A sikring
Jording på
båten
-
1. Bruk et kontrollys eller voltmeter for å fastslå polariteten til spenningskilden.
2. Koble den røde ledningen (+ eller positiv) til den positive spenningspolen. (Hvis du bruker
båtens sikringsblokk, legger du den positive koblingen via sikringen som vist i diagrammet.)
3. Koble til den svarte ledningen (– eller jord) til den negative spenningspolen.
4. Installer eller kontroller 3 A-sikringen (i den innebygde sikringsholderen eller på
sikringsblokken i båten).
NMEA Tx/A (+)
NMEA 0183-kompatibel
enhet
>
>
Koble en kartplotter i GPSMAP 700-serien til en standard NMEA 0183-enhet
Slik kobler du strøm-/datakabelen til en NMEA 0183-enhet.
1. For Garmin-enheter fungerer jordledningene (svarte) som jording for NMEA 0183, og de må festes sammen eller på den samme polen som
NMEA 0183-enheten, som er jordet på NMEA 0183-enheten. Se ledningsdiagrammet for NMEA 0183-enheten for identifisering av ledninger.
2. Koble den blå ledningen (NMEA 0183 port 1 ut) fra strøm-/datakabelen på GPSMAP 700-plotteren til NMEA 0183-enhetens inn-ledning
(eller Rx/A +), og den brune ledningen (NMEA 0183 port 1 inn) til NMEA-enhetens ut-ledning (eller Tx/A +).
3. Gjenta trinn 2 med den grå (NMEA 0183 port 2 ut) og den fiolette (NMEA 0183 port 2 inn) ledningen hvis du vil koble til en annen
NMEA 0183-enhet.
4. Angi at den/de serielle porten(e) på kartplotteren skal bruke NMEA 0183-data (standard eller høy hastighet). Se brukerveiledningen for
GPSMAP 700-serien hvis du vil ha mer informasjon.
Koble strøm-/datakabelen til en lampe eller et signalhorn (valgfritt)
Kartplotteren i GPSMAP 700-serien kan brukes sammen med en lampe, et signalhorn eller begge deler for å avgi signaler med lyd eller lys når
kartplotteren viser en melding. Alarmen trenger ikke å være kablet for at kartplotteren skal fungere. Alarmkretsen går over i en lavspenningstilstand
når alarmen går. Maksimal strømstyrke er 100 mA, og det er nødvendig med et relé for å begrense strømmen fra kartplotteren til 100 mA. For å veksle
mellom lys- og lydvarsler manuelt, installerer du enpolede brytere med én strømretning.
+
Ledningsfarge
Sikring
3 A
Kartplotter i
GPSMAP 700-serien
Batteri
10–35 VDC
-
Rød (strøm)
Svart (jord)
Horn
Gul (alarm)
Relé
maks. 100 ma
coilstrøm
Lampe
Kabel til en lampe, et signalhorn eller begge.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien
Koble kartplotteren til et NMEA 2000-nettverk (valgfritt)
Du kan koble GPSMAP 700-kartplotteren til et eksisterende NMEA 2000-nettverk. Du trenger kabler og kontakter enten til å koble kartplotteren til
et eksisterende NMEA 2000-nettverk, eller til å sette opp et NMEA 2000-nettverk hvis du ikke allerede har installert det i båten. Kontakt din lokale
Garmin-forhandler.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, kan du se kapitlet “Grunnleggende ved et NMEA 2000-nettverk” i Teknisk referanse for Garmin NMEA 2000produkter. Du finner dette dokumentet på den medfølgende CDen og på sidene for NMEA 2000 på Garmins webområde på http://www.garmin.com
/garmin/cms/us/onthewater/nmea2000.
Koble kartplotteren til en maritim radar fra Garmin (valgfritt)
Du kan koble en GPSMAP 700-kartplotter til en maritim radar fra Garmin, for eksempel en GMR™ 18 HD (ekstrautstyr).
Slik kobler du kartplotteren til en maritim radar:
1. Installer radaren i henhold til installeringsinstruksjonene som følger med radaren.
2. Trekk kabelen fra et Garmin maritimt nettverk til kartplotteren, og koble den til radarporten.
Merk: Kartplottere i GPSMAP 700-serien er kompatible med Garmins maritime radarer, men ikke med Garmins maritime nettverk. Ikke koble
andre enheter fra Garmin maritime nettverk til radarporten på GPSMAP 700-kartplotteren.
3. Oppdater programvaren på kartplotteren (side 7).
Koble kartplotteren til en ekstern GA 30 GPS-antenne (valgfritt)
Kartplotterne i GPSMAP 700-serien er utstyrt med en intern GPS-mottaker, men med enkelte installasjoner, for eksempel innebygd installasjon,
er det mulig at det ikke blir tilstrekkelig god fri sikt mot himmelen til at enheten kan beregne GPS-posisjonen. Du kan montere en ekstern GA 30
GPS-antenne (ekstrautstyr) på et egnet sted og koble den til kartplotteren for å levere GPS-informasjon.
Slik kobler du kartplotteren til en GA 30-antenne:
1. Monter GA 30-antennen i samsvar med instruksjonene som følger med antennen.
2. Trekk GA 30-kabelen til kartplotteren, og koble den til kontakten for ekstern GPS-antenne.
Koble kartplotteren til en svinger
Hvis du har en GPSMAP 700-kartplotter med ekkoloddkabel (vises med en “s” i produktnavnet), kan du koble til en Garmin-svinger slik at du kan
bruke spesifikke ekkoloddfunksjoner.
Slik kobler du kartplotteren til en svinger:
1. Installer svingeren i henhold til installeringsinstruksjonene som følger med svingeren.
2. Trekk kabelen fra svingeren til kartplotteren, og koble den til strøm-/datakabelen.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien
Identifisere kontaktene på baksiden av enheten
Når strøm-/datakabelen er koblet til båten (og etter at eventuelt ekstrautstyr i form av Garmin radar, NMEA 0183, NMEA 2000 eller eksterne
GPS-enheter er installert), kobler du kablene til GPSMAP 700-kartplotteren.
Merk: Du må installere låseringene før du kobler strøm-/datakabelen eller en Garmin radarkabel til kartplotteren (side 4).
Slik kobler du til en kabel på baksiden av en kartplotter i GPSMAP 700-serien:
1. Før kabelen forsiktig inn i riktig port på baksiden av kartplotteren til den sitter godt på plass. Ikke bruk makt på kabelen. Det kan skade pinnene.
2. Når kabelen sitter på plass, må du vri låseringen med klokken til den er strammet til. Vær forsiktig så du ikke strammer låseringen for hardt.
➊
➋
➌
➍
Kontakter, GPSMAP 700-serien
➊ NMEA 2000-kontakt
➋ Radarport
➌ Strøm-/datakontakt
➍ Kontakt for ekstern GPS-antenne
Oppdatere kartplotterens programvare
Det kan hende at GPSMAP 700-kartplotteren inneholder et SD-kort med programvareoppdatering. Hvis dette er tilfellet, følger du instruksjonene som
fulgte med kortet.
Hvis det ikke følger med et SD-kort med programvareoppdatering, går du til www.garmin.com for å kontrollere at kartplotterens programvare er
oppdatert. For å identifisere programvareversjonen til kartplotteren velger eller trykker du på Konfigurer > System > Systeminformasjon.
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien
Tillegg
Spesifikasjoner
Fysiske spesifikasjoner
Spesifisering
Størrelse
Vekt
Skjerm
Hus
Temperaturskala
Sikkerhets­
avstand for
kompass
GPS-ytelse
Spesifisering
Mottaker
Innhentingstid
Oppdaterings­
frekvens
Nøyaktighet
Mål
B × D × H: 226 × 142 × 80 mm (8 29/32 × 5 19/32 × 3 1/8 tommer)
1,125 kg 2,48 pund
B × H: 152 × 91 mm 6 × 3 19/32 in.
Fullstendig tett, støtsikker plast og aluminiumslegering. Huset er vanntett i henhold til IEC 60529 IPX-7.
Fra -15 til 55 °C (5 til 131 °F)
813 mm 32 tommer
Parameter
Varm
Kald
Ny innhenting
GPS
DGPS
Hastighet
Mål
WAAS-kompatibel 12-parallellkanalsmottaker med høy følsomhet
Ca. 1 sek. (enheten er på eller nær det stedet der du sist hentet satellittsignaler)
Ca. 38 sekunder (enheten har flyttet seg mer enn 800 km [500 miles] etter at den ble skrudd av.)
< 1 sek.
1/sekund, fortløpende
< 10 m (33 fot) 95 % sannsynlighet
3–5 m (10–16 fot) med 95 % sannsynlighet (WAAS/EGNOS-nøyaktighet)
0,05 m/sekund stabil tilstand
Strøm
Spesifisering
Kilde
Forbruk
Sikring
LEN-nummer (Load Equivalency Number) for
NMEA 2000
Strømforbruk for NMEA 2000
Ekkolodd
Strøm
Frekvens
Dybde
Mål
10–32 VDC
Maks 8,56 W ved 13,8 VDC
3A
2
Maks. 100 mA
1 kW-svinger: 1000 W (RMS), 8000 W (topp til topp). Dobbel frekvens: 500 W (RMS), 4000 W (topp til topp). Dobbel stråle: 400 W (RMS),
3200 W (topp til topp)
50/200 kHz (dobbel frekvens og 1 kW), 80/200 kHz (dobbel stråle)
762 m (2500 fot) (1 kW), 457 m (1500 fot) (dobbel frekvens), 274 m (900 fot) (dobbel stråle). Dybdekapasiteten er avhengig av vannets saltinnhold,
bunntypen og andre vannforhold.
NMEA 2000 PGN-informasjon
Motta
Sende
059392
ISO-bekreftelse
059392
ISO-bekreftelse
059904
ISO-forespørsel
059904
ISO-forespørsel
060928
ISO-adressekrav
060928
ISO-adressekrav
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126208
NMEA – kommander/forespør/bekreft gruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126464
Sende/motta PGN-listegruppefunksjon
126996
Produktinformasjon
126996
Produktinformasjon
127245
Ror
127250
Fartøykurs
127250
Fartøykurs
127258
Magnetisk variasjon
127488
Motorparametre – rask oppdatering
128259
Fart – vannreferanse
127489
Motorparametre – dynamisk
128267
Vanndybde
127493
Sendeparametre – dynamiske
129025
Posisjon, rask oppdatering
127498
Motorparametre – statiske
129026
COG/SOG rask oppdatering
127505
Væskenivå
129029
GNSS – posisjonsdata
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien
Motta
128259
Sende
Fart – vannreferanse
129283
Kryssrutefeil
128267
Vanndybde
129284
Navigasjonsdata
129038
AIS-posisjonsrapport klasse A
129285
Navigasjon – rute-/veipunktsinformasjon
129039
AIS-posisjonsrapport klasse B
129539
GNSS DOPer
129040
Utvidet AIS-posisjonsrapport klasse B
129540
GNSS-satellitter innenfor rekkevidde
129794
Statiske og reiserelaterte data for AIS klasse A
130306
Vinddata
129798
AIS-posisjonsrapport for SAR-luftfartøy
129799
Radiofrekvens / modus / av/på
129802
AIS-sikkerhetsrelatert kringkastingsmelding
129808
Informasjon om DSC-anrop
130306
Vinddata
130576
Status for lite fartøy
130310
Miljøparametre
130311
Miljøparametre (foreldet)
130312
Temperatur
130313
Luftfuktighet
130314
Faktisk trykk
Kartplottere i GPSMAP 700-serien er NMEA 2000sertifiserte.
NMEA 0183-informasjon
NMEA 0183, versjon 3.01. Setninger:
Motta
DPT
Sende
Dybde
GPAPB
APB – styrekurs-/sporkontroller (autopilot) setning “B”
DBT
Depth Below Transducer (dybde under svinger)
GPBOD
BOD – Bearing, Origin to Destination (kurs fra opprinnelsessted til mål)
MTW
Vanntemperatur
GPBWC
BWC – Bearing & Distance to Waypoint (kurs og avstand til veipunkt)
VHW
Vannets hastighet og bevegelsesretning
GPGGA
GGA – faste data for global posisjoneringssystem
WPL
Waypoint Location (veipunktposisjon)
GPGLL
GLL – Geographic Position, Latitude/Longitude (geografisk posisjon, breddegrad/
lengdegrad)
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
GPGSA
GSA – GNSS DOP & Active Satellites (GNSS DOP og aktive satellitter)
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
GPGSV
GSV – GNSS Satellites in View (GNSS-satellitter innenfor rekkevidde)
DSE
Utvidet DSC (Digital Selective Calling –
digitalt selektivt anrop)
GPRMB
RMB – Recommended Minimum Navigation (anbefalt minimal navigasjon)
HDG
Heading, Deviation & Variation
(kurs, avvik og variasjon)
GPRMC
RMC – Recommended Minimum Specific GNSS Data (anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data)
HDM
Heading, Magnetic (magnetisk kurs)
GPRTE
RTE – ruter
MWD
Wind Direction & Speed (vindretning og -styrke)
GPVTG
VTG – Course Over Ground and Ground Speed (kurs over bakken og bakkehastighet)
MDA
Meteorological Composite
(sammensatt meteorologisk oversikt)
GPWPL
WPL – Waypoint Location (veipunktposisjon)
MWV
Wind Speed and Angle (vindstyrke og -vinkel)
GPXTE
XTE – Cross Track Error (feilsignal for kryssrute)
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
PGRME
E – estimated error (beregnet feil)
PGRMM
M – map datum (kartdatum)
PGRMZ
Z – høyde over havet
SDDBT
DBT – Depth Below Transducer (dybde under svinger)
SDDPT
DPT – dybde
SDMTW
MTW – vanntemperatur
SDVHW
VHW – vannets hastighet og bevegelsesretning
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om setninger og format for National Marine Electronics Association (NMEA) fra:
NMEA
Seven Riggs Avenue
Severna Park, MD 21146 USA
www.nmea.org
Installeringsinstruksjoner for GPSMAP 700-serien
Garmin®, Garmin-logoen, GPSMAP® og AutoLocate® er varemerker for Garmin Ltd. eller dets datterselskaper som er registrert i USA og andre land. GMR™ er et varemerke
for Garmin Ltd. eller deres datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
NMEA 2000® og NMEA 2000-logoen er registrerte varemerker for National Maritime Electronics Association.
De nyeste gratis programvareoppdateringene (ikke kartdata) for
Garmin-produktene på Garmins webområde på www.garmin.com.
© 2010 Garmin Ltd. eller datterselskapene
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taiwan
www.garmin.com
Februar 2010
Delenummer 190-01155-78 Rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising