Garmin | GPSMAP 720 | Quick Start Guide | Garmin GPSMAP 720 pikaopas

Garmin GPSMAP 720 pikaopas
Navigoiminen kartan avulla
Reitin luominen ja navigoiminen
Reitin luominen ja navigoiminen nykyisestä sijainnista
Navigoiminen kartan pisteeseen
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2
Vision -muistikortin kanssa.
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä
karttatietoja. Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä
huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut esteet.
Voit luoda reitin meri- tai kalastuskarttaan ja navigoida sen heti. Kun olet saapunut
määränpäähän, voit halutessasi tallentaa reitin.
Valitse aloitusnäytössä Kartta.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Kosketa määränpäätä kohdistimella ( ).
Valitse Navigoi > Reitti.
Kosketa kohtaa, johon haluat asettaa viimeisen
käännöksen määränpäätä kohti ( ).
6. Valitse Lisää käännös.
7. Jos haluat lisätä käännöksiä, toista vaiheita
Määränpää valittu
5 ja 6. Aloita määränpäästä ja siirry vähitellen
lähemmäksi veneen nykyistä sijaintia.
Lisää viimeksi käännös, jonka kohdassa haluat
kääntyä ensimmäisen kerran nykyisen sijaintisi
jälkeen. Sen pitäisi olla venettä lähimpänä oleva
käännös.
8. Valitse Valmis, kun reitti on valmis.
9. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Käännös valittu
10. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä
maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Kun olet saapunut määränpäähän, saat kehotteen tallentaa reitin.
11. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Ei
• Valitse Kyllä > Muokkaa reittiä > Nimi. Anna reitin nimi. Valitse Valmis.
1.
2.
3.
4.
5.
 VAROITUS
Käytettäessä Mene-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai
matalia vesialueita. Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2
Vision -muistikortin kanssa.
Valitse aloitusnäytössä Kartat.
Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
Kosketa karttaa ja valitse sijainti kohdistimella ( ).
Valitse Navigoi.
Valitse jokin seuraavista:
• Navigoi suoraan sijaintiin valitsemalla Mene.
• Luo sijaintiin reitti käännöksineen valitsemalla Reitti.
• Käytä automaattista opastusta valitsemalla Opastus.
6. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä
mahdollisesti oleva harmaa viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa
automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja
esteen minimikorkeusasetuksesta.
7. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
1.
2.
3.
4.
5.
Siirry-näyttö
Opastus-näyttö
GPSMAP 700 -sarja
®
pikaopas
Karttaplotterin virran kytkeminen tai katkaiseminen
 VAROITUS
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä
turvallisuus- ja tuotetietoja -oppaasta.
Karttaplotterin käynnistäminen
Paina
virtapainiketta.
Karttaplotterin sammuttaminen
Paina
virtapainiketta.
Reittipisteen tai mies yli laidan -paikan merkitseminen
Nykyisen sijainnin merkitseminen reittipisteeksi
Valitse aloitusnäytössä Mark.
HUOMAUTUS: voit merkitä nykyisen sijaintisi missä tahansa muussa näytössä
valitsemalla näytön yläreunasta Mark.
Reittipisteen luominen johonkin toiseen sijaintiin
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse Merikartta tai Kalastuskartta.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Kosketa jotakin paikkaa kartassa.
• Voit koskettaa karttaa ja vetää näkymän uuteen sijaintiin. Kosketa jotakin paikkaa
kartassa.
4. Valitse Luo reittipiste.
5. Jos haluat nimetä reittipisteen, valitse reittipiste näytön oikeasta reunasta ja valitse
Muokkaa reittipist.
6. Valitse Nimi ja kirjoita nimi.
Navigoiminen veneilypalveluun
Taustavalon säätäminen
Taustavalon säätäminen
1. Valitse aloitusnäytössä Määritä > Järjestelmä > Summeri/näyttö > Näyttö.
VIHJE: painamalla virtapainiketta missä tahansa näytössä voit avata Näyttö-näytön.
2. Valitse Taustavalo.
3. Säädä taustavalo:
• Valitsemalla Autom. voit antaa karttaplotterin säätää taustavalon automaattisesti
ympäristön valoisuuden mukaan.
• Siirrä liukusäädintä manuaalisesti.
HUOMAUTUS: valitsemalla Autom. voit siirtyä automaattisen ja manuaalisen tilan välillä.
Keulaviivan näyttäminen ja määrittäminen
Keulaviiva jatkaa veneen keulaa matkustussuuntaan. Voit määrittää keulaviivan näyttötavan
meri- tai kalastuskartassa.
Huomautus: kalastuskartta on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2 Vision
-muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat.
2. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Merikartta > Valikko > Merikartan asetukset > Kartan ulkoasu >
Keulaviiva.
• Valitse Kalastuskartta > Valikko > Kalastuskartan asetukset > Kartan ulkoasu >
Keulaviiva.
3. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Etäisyys. Määritä etäisyys keulaviivan päähän.
• Valitse Aika. Määritä aika, joka kuluu ennen, kuin saavutat keulaviivan pään.
4. Valitse Valmis.
Navigointi veneilypalvelujen kohteeseen
 VAROITUS
BlueChart g2 Vision -muistikortin automaattinen opastustoiminto käyttää sähköisiä
karttatietoja. Tiedot eivät takaa, että reitillä ei ole esteitä eikä matalaa väylää. Vertaa reittiä
huolellisesti kaikkiin näkyviin merkkeihin, jotta vältät reitillä mahdollisesti olevat maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut esteet.
Käytettäessä Mene-toimintoa suora reitti ja korjattu reitti saattavat ylittää maa-alueita tai
matalia vesialueita. Tarkkaile visuaalisia merkkejä ja ohjaa siten, että vältät maa-alueet,
matalat vesialueet ja muut vaaralliset kohteet.
Huomautus: automaattinen opastus on käytettävissä esiohjelmoidun BlueChart g2
Vision -muistikortin kanssa.
1. Valitse aloitusnäytössä Minne? > Avomeren palvelut.
2. Valitse haluamasi veneilypalveluluokka.
Karttaplotteri näyttää lähimmät 50 sijaintia ja etäisyyden niihin.
3. Valitse ajokohde.
Vihje: Valitsemalla
tai
voit tarkastella lisätietoja tai näyttää sijainnin
kartassa.
4. Valitse jokin seuraavista:
• Valitse Mene.
• Valitse Reitti.
• Käytä automaattista opastusta valitsemalla Opastus.
5. Tarkista magentalla värillä merkitty reitti.
Huomautus: Kun käytät automaattista opastusta, magentan värisen viivan sisällä
mahdollisesti oleva harmaa viiva osoittaa, että automaattinen opastus ei voi laskea osaa
automaattisen opastuksen reitistä. Tämä johtuu veden minimiturvasyvyysasetuksesta ja
esteen minimikorkeusasetuksesta.
6. Seuraa magentalla merkittyä viivaa ja väistä maata, matalaa vettä ja muita esteitä.
Mies yli laidan -sijainnin merkitseminen ja navigointi siihen
Kun merkitset nykyisen sijaintisi reittipisteeksi, voit määrittää sen mies yli laidan
(MOB, Man OverBoard) -reittipisteeksi.
Valitse jokin seuraavista:
• Valitse missä tahansa näytössä Mark > Mies yli laidan.
• Valitse aloitusnäytössä Mies yli laidan.
Kansainvälinen MOB-symboli merkitsee aktiivisen MOB-pisteen, ja karttaplotteri määrittää
reitin takaisin merkittyyn sijaintiin Siirry-toiminnolla.
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.
Garmin®, Gamin-logo, GPSMAP®, BlueChart® ja g2 Vision® ovat Garmin Ltd.:n tai
sen tytäryhtiöiden Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Näitä tavaramerkkejä ei saa käyttää ilman Garminin nimenomaista lupaa.
© 2010 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
Tammikuu 2010
Osanumero 190-01155-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising