Garmin | GPSMAP 640 | User guide | Garmin GPSMAP 640 Anvandarhandbok

Garmin GPSMAP 640 Anvandarhandbok
GPSMAP® 620
GPSMAP 640
Användarhandbok
© 2008-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges i detta dokument, får ingen del av denna handbok reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas eller lagras i
något lagringsmedium i något som helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed tillstånd att ladda ned en enstaka kopia
av denna handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt lagringsmedium för visning, samt för utskrift av en kopia av handboken eller av eventuell revidering av den,
under förutsättning att en sådan elektronisk eller utskriven kopia av handboken innehåller hela copyrightredogörelsens text och även under förutsättning att all obehörig
kommersiell distribution av handboken eller eventuell revidering av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra eller förbättra sina produkter och att förändra innehållet utan skyldighet
att meddela någon person eller organisation om sådana ändringar eller förbättringar. Besök Garmins webbplats (www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Garmin-logotypen, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® och MapSource® är varumärken som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag, och är registrerade i USA
och i andra länder. Dessa varumärken får inte användas utan Garmins uttryckliga tillstånd.
Windows® och Windows NT® är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör
Apple Computer, Inc.
Introduktion
Introduktion
GPSMAP® 620 och GPSMAP 640 är GPS-navigationsenheter avsedda
både för marint bruk och för användning i bil. När du placerar enheten
i ett fäste i båten, startas den i marint läge. När du placerar enheten i
ett fäste i bilen, startas den i billäge.
Obs! GPSMAP 620 kan användas i billäge bara om du köpt och läst in
City Navigator NT-kartor (tillbehör) på enheten.
Den här handboken är indelad i två avsnitt. I det första avsnittet
beskrivs hur du använder GPSMAP 620 och GPSMAP 640 i marint
läge och i det andra avsnittet beskrivs hur du använder enheten i
billäge. Avsnitten är märkta med flikar längs sidans kant som anger
användningsläget.
 VARNING
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig information om produkten och
säkerhet.
Produktregistrering
Kontakta Garmin®
Kontakta Garmins produktsupport om du har frågor när du använder
din GPSMAP 620 eller GPSMAP 640. Om du befinner dig i USA
går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per
telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på
0808 2380000.
Om du befinner dig i Europa går du till www.garmin.com/support
och klickar på Contact Support för information om support från
ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. per telefon
på +44 (0) 870 8501241.
Konventioner för handboken
När du i den här handboken instrueras att trycka på något ska du
trycka på alternativet med fingret på skärmen. Små pilar (>) som
används i texten anger att du måste trycka på flera objekt efter
varandra. Ett exempel: om det står ”Tryck på Sjökort > Sjökort”,
ska du trycka på knappen Sjökort på skärmen och sedan trycka på
Sjökort.
Hjälp oss hjälpa dig på ett bättre sätt genom att fylla i vår onlineregistrering redan i dag. Gå till http://my.garmin.com. Spara
inköpskvittot, i original eller kopia, på ett säkert ställe.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
i
Innehållsförteckning
Innehållsförteckning
Introduktion................................................................................ i
Produktregistrering.............................................................................. i
Kontakta Garmin® ............................................................................... i
Konventioner för handboken................................................................ i
Komma igång............................................................................ 1
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 – funktioner....................................1
Monteringsfäste..................................................................................1
Använda monteringsfästet..................................................................2
Sätta på och stänga av enheten.........................................................3
Ta bort och sätta i batteriet.................................................................3
Sätta i och ta bort ett SD-kort (Secure Digital)....................................4
Marint läge: Komma igång....................................................... 5
Steg 1: Montera GPSMAP 620 eller GPSMAP 640............................5
Steg 2: Konfigurera enheten...............................................................5
Steg 3: Hämta satellitinformation........................................................5
Steg 4: Använda GPSMAP 620 eller GPSMAP 640...........................5
Navigera direkt till en destination........................................................6
Spara aktuell plats..............................................................................6
Navigera direkt till en sparad plats......................................................6
Avbryta navigeringen..........................................................................7
Ställa in volymen.................................................................................7
Justera belysningen............................................................................7
ii
Marint läge: Använda sjökort.................................................. 8
Vnvända sjökortet...............................................................................8
Interagera med objekt på sjökortet.....................................................9
Visa ytterligare objekt- eller sjökortsinfor­mation.................................9
Använda Perspective 3D..................................................................10
Använda BlueChart g2 Vision...........................................................10
Använda Mariner’s Eye 3D............................................................... 11
Använda Fish Eye 3D....................................................................... 11
Använda fiskekort............................................................................. 11
Aktivera högupplösta satellitbilder....................................................12
Marint läge: Navigera............................................................. 13
Steg 1: Välja ett mål..........................................................................13
Steg 2: Ange och följa kursen...........................................................13
Marint läge: Vart?................................................................... 19
Söka efter marina tjänster.................................................................19
Söka efter waypoints........................................................................19
Söka efter sparade rutter..................................................................19
Söka efter sparade spår...................................................................20
Söka efter namn...............................................................................20
Marint läge: Använda waypoints och spår........................... 21
Använda Man överbord-waypoints (MÖB)........................................21
Markera en waypoint på din aktuella plats........................................21
Skapa en waypoint från sjökortet......................................................22
Redigera waypointdetaljer................................................................22
Använda spår....................................................................................22
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Innehållsförteckning
Marint läge: Använda instrumentbrädan.............................. 24
Använda skärmen Kompass.............................................................24
Använda skärmen Siffror..................................................................25
Använda skärmen Tripp....................................................................25
Marint läge: Visa almanacksdata.......................................... 26
Visa tidvattenstationsinformation......................................................26
Visa ströminformation.......................................................................26
Visa information om astronomi.........................................................27
Marint läge: Hantera egna data............................................. 28
Överföra marina data (waypoints, rutter, spår) till eller
från ett SD-kort...............................................................................28
Säkerhetskopiera marina data till en dator.......................................28
Kopiera eller sammanfoga marina MapSource®-data till
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640..................................................29
Marint läge: Hantera information från andra farkoster....... 30
Visa AIS-information.........................................................................30
Visa DSC-information.......................................................................34
Marint läge: Avancerad konfiguration.................................. 38
Konfigurera systeminställningar........................................................38
Ändra måttenheter............................................................................39
Konfigurera kommunikationsinställningar.........................................40
Konfigurera alarminställningar..........................................................41
Konfigurera Min båt..........................................................................42
Konfigurera andra farkoster..............................................................43
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Konfigurera navigeringsinställningar.................................................43
Konfigurera alternativ för sjökort.......................................................45
Konfigurera alternativ för Perspective 3D och Mariner’s Eye 3D......50
Inställningar för Fish Eye 3D.............................................................51
Inställningar för fiskekarta.................................................................51
Konfigurera alternativ för aktivt spår.................................................52
Konfigurera skärmen Siffror..............................................................52
Billäge: Komma igång............................................................ 53
Steg 1: Montera GPSMAP 620 eller GPSMAP 640..........................53
Steg 2: Konfigurera enheten.............................................................53
Steg 3: Hämta satellitinformation......................................................53
Steg 4: Använda enheten.................................................................53
Söka efter din destination.................................................................54
Lägga till ett stopp.............................................................................54
Göra en avstickare............................................................................54
Stoppa en rutt...................................................................................54
Billäge: Vart?.......................................................................... 55
Söka efter en adress.........................................................................55
Ange en hemposition........................................................................55
Alternativ för sidan Kör!....................................................................56
Söka efter en plats genom att stava namnet ...................................56
Söka nära en annan plats.................................................................56
Söka efter senast hittade platser......................................................56
Faoriter.............................................................................................57
Söka efter en plats med kartan.........................................................58
iii
Innehållsförteckning
Använda egna rutter.........................................................................58
Ange koordinater..............................................................................59
Navigera fågelvägen.........................................................................59
Billäge: Använda kartan......................................................... 60
Nästa sväng......................................................................................60
Svänglista.........................................................................................60
Färddator..........................................................................................61
Billäge: Hantera filer.............................................................. 62
Kopiera filer till enheten....................................................................62
Kopiera bildata till enheten med MapSource....................................63
Ta bort bilfiler ...................................................................................63
Billäge: Använda verktygen.................................................. 64
Inställningar......................................................................................64
Var är jag?........................................................................................64
Bildvisare..........................................................................................64
Min info.............................................................................................64
Marint läge: Avancerad konfiguration.................................. 65
Ändra systeminställningarna.............................................................65
Ändra navigeringsinställningarna......................................................65
Ändra skärminställningarna..............................................................65
Ställa in volymen...............................................................................66
Justera belysningen..........................................................................66
Uppdatera tidsinställningar...............................................................66
Ställa in språken...............................................................................66
Ändra kartinställningarna..................................................................67
iv
Ändra säkerhetsinställningarna........................................................67
Återställa alla inställningar................................................................67
Bilaga....................................................................................... 68
Kalibrera skärmen.............................................................................68
Återställa GPSMAP 620 eller GPSMAP 640....................................68
Uppdatera programvaran..................................................................68
Rensa användardata........................................................................68
Batteriinformation ............................................................................68
Ladda GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.........................................69
Byta säkringen på bilfästet................................................................69
Skötsel av enheten...........................................................................69
Ytterligare kartor...............................................................................70
Om GPS-satellitsignaler...................................................................70
Extrafunktioner och valfria tillbehör...................................................70
Specifikationer..................................................................................71
Överensstämmelseförklaring............................................................71
Programlicensavtal...........................................................................71
Felsökning .......................................................................................72
Meddelanden och larm (marint läge)................................................73
Index........................................................................................ 74
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Komma igång
Komma igång
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 – funktioner
➊
➋
Monteringsfäste
➍
➎
➌
➌
➏
Marint
monteringsfäste
➍
➊
➋
➌
➍
➎
➏
Strömknappen – slå på eller stänga av enheten.
Strömingång – driv enheten och ladda batteriet med en extern
strömkabel.
MCX-anslutning – anslut en extern GPS-antenn.
USB-anslutning – anslut enheten till en dator.
Batterilåsring – lyft och vrid moturs för att frigöra batteriet.
Batteri – uppladdningsbart litiumjonbatteri.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
➊
➍
➋
➌
Bilmonteringsfäste
➊
Kulfästesadapter – anslut det marina monteringsfästet till det
marina kulfästet.
➋
Kulledsadapter – anslut fästesadaptern till ett kompatibelt bilfäste
för instrumentbräda. (Bilsatsen är tillbehör till GPSMAP 620 och
GPSMAP 640).
Ljudutgång – anslut enheten till en ljudkälla med en vanlig
1/8 tums (3,5 mm) stereokontakt.
Låsflik – används för att låsa fast enheten i fästet.
➌
➍
1
Komma igång
 VARNING
Kulledsadaptern på GPSMAP 620 och GPSMAP 640 är bara
kompatibel med det medföljande fästet och inte med andra bilfästen
från Garmin. Montera inte enheten på en vindruta.
Meddelande
När du tar bort GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 från det marina
monteringsfästet måste du torka av metallkontakterna och använda
den medföljande väderkåpan för att förhindra korrosion.
Använda monteringsfästet
Meddelande
Använd inte bilfästet i båten. Strömkontakten och högtalarenheten
är inte vattensäker, och är därför inte lämplig för marin användning.
Dessutom får bilfästets bas inte användas i båten. Bilfästets bas
monteras inte fast i instrumentbrädan och är därför inte stadigt
i marina förhållanden.
Om du vill installera det marina monteringsfästet i båten läser du
installationsinstruktionerna för GPSMAP 620/640 marint fäste.
Obs! Om du vill montera GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 i
båtkonsolen köper du satsen för infälld montering för GPSMAP
600-serien på www.garmin.com.
2
Så här installerar du bilfästeshållaren i bilen:
1. Placera bilfästets bas på instrumentbrädan och tryck dess fyra
sidor nedåt. Basen böjs och anpassas till instrumentbrädan.
2. Sätt fast monteringsfästet på bilfästets arm.
3. Anslut 12-voltsströmkabeln för fordon till ett strömuttag i fordonet.
Tips: Om undersidan på bilfästet glider på instrumentbrädan på grund
av damm eller smuts, torkar du rent med en fuktig trasa.
Så här placerar du GPSMAP 620
eller GPSMAP 640 i monteringsfästet:
1. Fäll upp låsfliken högst upp på
monteringsfästet.
2. Placera underkanten av enheten
i vaggan.
3. Luta enheten bakåt tills det tar
emot.
4. Fäll ned låsfliken så att enheten
hålls på plats i monteringsfästet.
Placera GPSMAP 620
eller GPSMAP 640 i
monteringsfästet
Så här tar du bort enheten från monteringsfästet:
1. Fäll upp låsfliken högst upp på monteringsfästet.
2. Luta enheten framåt och ta ur den ur monteringsfästet.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Komma igång
Sätta på och stänga av enheten
Sätta på GPSMAP 620 eller GPSMAP 640:
• Om monteringsfästet i båten eller bilen är anslutet till en strömkälla
startar enheten när du placerar den i fästet.
• Enheten startar när extern strömförsörjning finns via DC INanslutningen.
• Om du vill starta enheten manuellt håller du
Garmins logotyp visas på skärmen.
nedtryckt tills
Stänga av GPSMAP 620 eller GPSMAP 640:
• När du tar bort enheten från monteringsfästet, eller du kopplar
bort strömmen från DC IN-anslutningen, uppmanas du att låta
enheten drivas på batterier. Tryck på Stäng av om du vill stänga av
enheten.
• Om du vill stänga av enheten manuellt håller du
enheten stängs av.
nedtryckt tills
Obs! Om du stänger av enheten manuellt medan den är ansluten till
en strömkälla, fortsätter den att ladda batteriet.
Ta bort och sätta i batteriet
Meddelande
Den här produkten innehåller ett litiumjonbatteri. För att förhindra att
skador uppstår ska enheten tas med från bilen eller båten när du går ut
eller skyddas från direkt solljus.
Så här tar du bort batteriet:
1. Ta bort GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 från monteringsfästet.
2. Lyft upp batterilåsringen på enhetens baksida och vrid den moturs.
3. Luta batteriet bort från enheten och lyft ut det.
Så här sätter du i batteriet:
1. På baksidan av GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 sätter du in
underdelen av batteriet i enheten.
2. Luta batteriet mot enheten tills det ligger tätt emot den.
3. Vrid låsringen medurs tills batteriet låses på plats.
Meddelande
Om det marina monteringsfästet inte anslutits genom
tändningsnyckeln eller en omkopplare kommer GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640 att ladda ur båtbatteriet även om enheten är avstängd.
Ta bort enheten från monteringsfästet så undviker du att båtbatteriet
laddas ur.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
3
Komma igång
Viktig information om batteriet:
• Innan du använder GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 för första
gången måste du ladda batteriet i minst sex timmar.
• Litiumjonbatteriet som används i enheten är främst avsett som en
reservbatterikälla. Använd enheten i ett fäste med extern ström när
det möjligt.
2. Sätt i ett SD-kort i öppningen, med etiketten utåt och så att
SD-kortkontakterna är vända bort från batterikontakterna.
3. Skjut in SD-kortet i SD-kortfacket och tryck in det försiktigt tills det
klickar på plats.
4. Sätt i batteriet.
• Om enheten inte används under en längre tid (mer än en vecka),
tar du ut batteriet.
Meddelande
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 är bara vattentät enligt IPX7standarden när batteriet är anslutet och låst på plats. Var extremt
noga om du tar ut batteriet i närheten av vatten.
Sätta i och ta bort ett SD-kort
(Secure Digital)
För att bibehålla IPX7-vattentätheten hos GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640, sitter SD-kortfacket under batteriet.
Så här sätter du i ett SD-kort:
1. Ta bort batteriet. SD-kortfacket sitter längst ned i batterifacket,
på motstående sida av batterikontakterna.
4
Sätta i ett SD-kort
Så här tar du bort ett SD-kort:
1. Ta bort batteriet.
2. Tryck in SD-kortet tills det klickar till och frigörs från SD-kortfacket.
3. Ta bort SD-kortet.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Komma igång
Marint läge: Komma igång
Steg 1: Montera GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640
Steg 4: Använda GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640
➊
➋➌ ➍
1. Installera det marina monteringsfästet i båten enligt
installationsinstruktionerna för GPSMAP 620/640 marint fäste.
2. Placera enheten i det marina monteringsfästet (sidan 2).
➎
Steg 2: Konfigurera enheten
Om du vill sätta på enheten när den inte satts på automatiskt
håller du nedtryckt tills Garmin-logotypen visas på skärmen.
Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in det marina läget på
enheten för första gången. Om du vill stänga av GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640 håller du nedtryckt.
Steg 3: Hämta satellitinformation
1. Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och
träd.
2. Sätt på GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.
Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Staplarna
anger styrkan på mottagningen. När minst en av staplarna är
grön har enheten hämtat satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål
och navigera dit.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Skärmen Hem
➊
➋
➌
➍
➎
Användningsläge. En båtikon betecknar marint läge och en
bilikon betecknar billäge. Tryck på ikonen om du vill ändra läge.
GPS-signalstyrka.
Batteristatus.
Aktuell tid.
Kategorier och åtgärder på skärmen Hem. Tryck på en ikon för
att visa tillhörande meny eller utföra tillhörande åtgärd.
5
Marint läge: Komma igång
Navigera direkt till en destination
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Tryck på den plats på navigationssjökortet som du vill navigera till.
och
för att zooma in och ut. Tryck på valfritt
• Tryck på
ställe på kartan och dra det om du vill panorera kartan.
Riktning till
destinationen
Navigerings­
information
Position och
riktning
• Mer information om hur du använder sjökort finns på sidan 8.
står på den plats du vill navigera till trycker du
3. När pekarikonen
på Navigera till > Gå till.
Navigera direkt till ett mål
4. Följ den magentafärgade linjen mellan din aktuella plats och ditt
mål. Var försiktig när du navigerar. Undvik landmassor och hinder
när du navigerar efter linjen mot ditt mål.
Spara aktuell plats
Tips:
• Vid sidan av att navigera direkt till ditt mål kan du skapa en rutt
eller låta enheten skapa en rutt. Information om avancerade
navigeringsalternativ finns på sidan 13.
1. På skärmen Hem trycker du på Markera.
• Du kan också använda kompassidan och aktivt navigera till ditt mål
genom att följa en pekare på en kompass. Mer information finns på
sidan 24.
Om du vill spara en plats, exempelvis den lokala småbåtshamnen eller
en bra fiskeplats, markerar du platsen som en waypoint.
2. Om du vill ge waypointen ett namn trycker du på Ändra waypoint
> Namn. Använd skärmtangentbordet och ange ett annat namn än
det nummer som tilldelats waypointen som standard.
Navigera direkt till en sparad plats
1. På skärmen Hem trycker du på Vart? > Waypoints.
2. Tryck på den waypoint som du vill navigera till.
3. Tryck på Navigera till > Gå till.
4. Följ den magentafärgade linjen mellan din aktuella plats och ditt
mål. Var försiktig när du navigerar. Undvik landmassor och hinder
när du navigerar efter linjen mot ditt mål.
6
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Komma igång
Tips:
• Vid sidan av att navigera direkt till ditt mål kan du skapa en rutt
eller låta enheten skapa en rutt. Information om avancerade
navigeringsalternativ finns på sidan 13.
• Du kan också använda kompassidan och aktivt navigera till ditt mål
genom att följa en pekare på en kompass. Mer information finns på
sidan 24.
Avbryta navigeringen
1. Tryck på Meny på navigationssjökortet medan du navigerar.
Justera belysningen
1. Tryck snabbt på
från valfri skärm.
2. Tryck på och dra bakgrundsbelysningens skjutreglage åt
vänster för att minska ljusstyrkan och åt höger för att öka den.
Rutan till höger om skjutreglaget för bakgrundsbelysning visar
belysningsnivån i procent.
Tryck på Färgläge om du vill växla mellan Dagljusfärger och
Nattljusfärger. Inställningen Auto ändrar automatiskt färgerna
beroende på tiden.
2. Tryck på Avbryt navigering.
Obs! Du kan även avbryta navigeringen på skärmen Vart?.
Ställa in volymen
1. Tryck snabbt på
från valfri skärm.
2. Tryck på Volym.
3. Tryck på och dra volymskjutreglaget åt vänster för att sänka
volymen och åt höger för att höja volymen. Rutan till höger om
volymreglaget visar volymnivån som en procentsats.
Om du vill stänga av volymen trycker du på rutan till höger om
volymskjutreglaget. Ordet Tyst ersätter procentvärdet.
Obs! Enheten måste vara ansluten till en extern ljudkälla för att du
ska höra ljudvarningarna i marint läge.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
7
Marint läge: Använda sjökort
Marint läge: Använda sjökort
GPSMAP 620-enheten innehåller en karta med grundläggande
bildinformation. GPSMAP 640 innehåller en karta med grundläggande
bildinformation och detaljerad BlueChart® g2-havskartografi för
amerikanskt vatten.
Du kan använda förprogrammerade BlueChart g2 Vision® SDkort (tillbehör) för att få ut mer av din enhet. Mer information om
BlueChart g2 Vision finns på sidan 10.
Du kan visa sjökort på fyra sätt:
• Sjökort – visar en översiktsvy av den grundläggande kartan och
BlueChart g2 Vision-sjökort och -foton (tillbehör).
• Perspective 3D – visar en vy ovanifrån och bakom båten som ett
visuellt navigationshjälpmedel (sidan 10).
• Mariner’s Eye 3D – visar en detaljerad, tredimensionell vy
ovanifrån och bakom båten som ett visuellt navigationshjälpmedel
(sidan 11).
• Fiskekort – tar bort navigationsdata från sjökortet och förstärker
bottenkonturer för djupavläsning (sidan 11).
• Fish Eye 3D – visar en undervattensvy som visuellt återger
havsbotten utifrån sjökortets information (sidan 11).
8
Obs! Sjökortsvyerna Mariner’s Eye 3D och Fish Eye 3D är
bara tillgängliga om du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort
(sidan 10). Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart
g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din
inbyggda karta stöder fiskekort.
Vnvända sjökortet
Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
Använd sjökortet till att planera din kurs (sidan 13), visa
kartinformation och som ett navigationshjälpmedel.
Panorera i sjökortet
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Tryck på och dra sjökortet om du vill visa andra delar av det.
3. Tryck på Avbryt panorering om du vill återställa sjökortet till din
aktuella plats.
Zooma in och ut på sjökortet
Skalan längst ned på sjökortet (
) anger zoomnivån. Stapeln
under värdet betecknar den numeriska skalans avstånd på kartan.
Tryck på
och
när du vill zooma svängen in och ut på sjökortet.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Använda sjökort
Interagera med objekt på sjökortet
1. Tryck på en punkt på sjökortet.
2. Tryck på ett alternativ:
Obs! De alternativ som visas är dynamiska och beror på den punkt du
tryckte på.
• Granska – visa detaljer om sjökortsobjekten nära pekaren.
(Granska visas bara om pekaren är nära flera objekt på
sjökortet – om pekaren bara är nära ett objekt, visas namnet
på objekt istället för Granska.)
• Navigera till – visa navigeringsalternativen (sidan 13).
• Lägga ut waypoint – markerar en waypoint på pekarens plats
(sidan 22).
• Information – visa mer information om ett objekt eller ett
område på sjökortet.
• Mät distans – visa avståndet och riktningen till objektet från
din aktuella plats. Informationen visas i ett fönster längst upp till
vänster på skärmen. Tryck på Ange referens för att mäta från
en annan plats än din aktuella plats.
Visa ytterligare objekt- eller sjökortsinfor­
mation
1. Tryck på ett objekt eller område på sjökortet.
2. Tryck på Information och välj mellan följande alternativ:
• Tidvatteninformation – visa tidvatteninformation från den
tidvattenstation som är närmast objektet eller området på
sjökortet (sidan 26).
• Strömmar – visa ströminformation från den strömstation som
är närmast objektet eller området på sjökortet (sidan 26).
• Astronomi – visa almanackdata om soluppgång och
-nedgång för objektet eller området på sjökortet (sidan 27).
• Lokal service – visa en lista över de marinor och marina
tjänster som är närmast objektet eller området på sjökortet.
• Sjökortstext – visa NOAA-information (National Oceanic and
Atmospheric Administration) associerad med det sjökort som
innehåller objektet.
Obs! Du kan trycka på och dra pekaren till en ny plats.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
9
Marint läge: Använda sjökort
Visa flygfoton
Du kan visa flygfoton av marinor och andra viktiga navigations­
landmärken i området som täcks av ett isatt BlueChart g2 Vision
SD-kort.
1. Tryck på en kameraikon på sjökortet.
• En standardkameraikon (
) anger ett foto ovanifrån.
) anger ett perspektivfoto.
• En kameraikon med en kon (
Fotot togs från kamerans plats, riktad i konens riktning.
2. Tryck på Flygfoto.
Använda Perspective 3D
Perspective 3D visar en vy över och bakom båten (baserat på din
riktning) som ett visuellt navigationshjälpmedel.
När du navigerar kan du använda skärmen Perspective 3D till att bättre
följa din kurs, angiven av en framhävd linje. Mer information om hur
du navigerar finns på sidan 13.
Du kommer till skärmen Perspective 3D genom att trycka på
Sjökort > Perspective 3D på skärmen Hem.
Tryck på för att flytta vyn närmare båten och närmare vattnet.
Tryck på för att flytta vyn bort från båten. Detta anges av skalan
(
) längst ned på skärmen.
10
Använda BlueChart g2 Vision
Förprogrammerade BlueChart g2 Vision SD-kort (tillbehör) hjälper
dig utnyttja din enhet på bästa sätt. Förutom detaljerade marina sjökort
har BlueChart g2 Vision följande funktioner:
• Mariner’s Eye 3D – visar en vy över och bakom båten som
ett tredimensionellt navigationshjälpmedel.‑ BlueChart g2
Vision Mariner’s Eye 3D är mer detaljerat än Perspective
3D-standardskärmen.
• Fish Eye 3D – visar en undervattensvy i 3D som visuellt återger
havsbotten utifrån sjökortets information.
• Fiskekort – visar sjökortet med förstärkta bottenkonturer och utan
navigationsdata. Det här sjökortet fungerar bra för djuphavsfiske.
• Högupplösta satellitbilder – visar högupplösta satellitbilder för
en realistisk vy av land och vatten på sjökortet.
• Detaljerade vägar och POI-data – visar vägar, restauranger och
andra intressanta platser (POI) längs kusten.
• Autom. gånginstrukt. – bestämmer den bästa passagen till
destinationen baserat på angivet säkert djup, säker höjd och
sjökortsdata.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Använda sjökort
Använda Mariner’s Eye 3D
När du använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort kan du visa skärmen
Mariner’s Eye 3D. Skärmen Mariner’s Eye 3D liknar skärmen
Perspective 3D (sidan 10), men återger en faktisk 3D-skärm. Den
här vyn är användbar när du navigerar över besvärliga rev, under
broar eller i kanaler och är dessutom användbar när du försöker
identifiera infarter och utfarter i obekanta hamnar. Mariner’s Eye 3D
tillhandahåller en 3D-vy av både stranden och sjöbotten.
Du kommer till Mariner’s Eye 3D genom att trycka på Sjökort >
Mariner’s Eye 3D på skärmen Hem.
Som på skärmen Perspective 3D kan du trycka på
vyn närmare båten och närmare vattnet. Tryck på
bort från båten. Detta anges tillfälligt av skalan (
skärmen.
för att flytta
för att flytta vyn
) längst ned på
Tryck på och dra kartan till vänster eller höger för att panorera
3D-perspektivet.
Du kommer till Fish Eye 3D genom att trycka på Sjökort > Fish Eye
3D på skärmen Hem.
Obs! När du navigerar visas inte den magentafärgade linjen på
skärmen Fish Eye 3D, även om alla aktiverade navigationsdatafält
visas.
Använda fiskekort
Använd fiskekortet för en detaljerad vy av bottenkonturerna och
djupen på sjökortet. Det finns inga navigeringshjälpmedel, som bojar
och fyrar, på fiskekortet.
Fiskekortet använder väldigt detaljerade batymetriska data och är bäst
lämpat för djuphavsfiske.
Obs! Fiskekortet är tillgängligt om du använder ett BlueChart
g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SD-kort, eller om din
inbyggda karta stöder fiskekort.
Använda Fish Eye 3D
Med hjälp av djupkonturlinjerna i BlueChart g2 Vision-kartografin
visar Fish Eye 3D en undervattensvy över havs- eller sjöbotten.
Med knapparna och justerar du vyn på samma sätt som med
Mariner’s Eye 3D.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Fiskekort
Navigationssjökort
11
Marint läge: Använda sjökort
Du kommer till fiskekortet genom att välja Sjökort > Fiskekort på
skärmen Hem.
Tryck på
och
när du vill zooma in och ut på fiskekortet.
Du kan navigera med fiskekortet på samma sätt som med det vanliga
sjökortet.
När den här funktionen är aktiverad är de högupplösta satellitbilderna
bara tillgängliga vid lägre zoomnivåer. Om du inte kan se de
högupplösta bilderna i BlueChart g2 Vision-regionen, zoomar du
in genom att trycka på , eller anger en högre detaljnivå genom
att trycka på Meny > Inställning för navig.sjökort > Sjökortets
utseende > Kartinfo.
Aktivera högupplösta satellitbilder
Du kan lägga över högupplösta satellitbilder på landdelen, havsdelen
eller båda delarna av navigationssjökortet med ett förprogrammerat
BlueChart g2 Vision SD-kort.
Så här aktiverar du satellitbilder:
1. När du visar sjökortet trycker du på Meny > Inställning för navig.
sjökort > Foton.
2. Tryck på något av följande alternativ:
• Av – standardsjökortsinformation visas på kartan.
• Endast land – standardsjökortsinformation visas på vatten och
foton läggs över land.
• Fotokarta, bildmix – foton läggs över både vatten och land
med angiven genomskinlighet. Ju högre procentvärde du anger,
desto mer täcker satellitfotona vatten och land.
12
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Navigera
Marint läge: Navigera
Om du vill navigera med GPSMAP 620 eller GPSMAP 640, väljer
du först ett mål och anger sedan en kurs eller skapar en rutt. Följ
kursen eller rutten på sjökortet eller på skärmen Perspective 3D eller
Mariner’s Eye 3D.
Tips: Du kan också använda skärmen Kompass för att följa en kurs
eller rutt på sjökortet, skärmen Perspective 3D eller skärmen Mariner’s
Eye 3D. Mer information finns på sidan 24.
Steg 1: Välja ett mål
Du kan välja en destination i sjökortet eller på Vart?- menyn.
Välja ett mål med sjökortet
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Tryck på den plats på navigationssjökortet som du vill navigera till.
anger målet på sjökortet.
Pekarikonen
Tips: Tryck på och för att zooma in och ut. Tryck på
valfritt ställe på kartan och dra det om du vill panorera kartan.
Mer information om hur du använder sjökort finns på sidan 8.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Välja ett mål med Vart?
1. På skärmen Hem trycker du på Vart?
2. Tryck på en kategori:
• Waypoints – visa en lista med markerade platser (sidan 19).
• Rutter – visa en lista med sparade rutter (sidan 19).
• Spår – visa en lista med inspelade spår (sidan 20).
• Offshore – visa en lista med närliggande marinor och andra
intressanta platser utanför kusten, i närhetsordning (sidan 19).
• Sök efter namn – sök efter närliggande marinor och andra
intressanta platser utanför kusten efter namn (sidan 20).
3. Tryck på den plats du vill navigera till.
Steg 2: Ange och följa kursen
Du kan ange en kurs på tre sätt:
• Gå till – (direkt kurs) skapa en direkt linje från din aktuella plats
till målet (sidan 14).
• Rutt till – skapa en rutt från målet till din aktuella plats, och lägg
till svängar längs vägen (sidan 15).
13
Marint läge: Navigera
• Instruktioner till – använd sjökortsinformationen på ett BlueChart
g2 Vision SD-kort till att automatiskt föreslå en passage från din
aktuella plats till målet (sidan 17).
När du angett kursen följer du den på sjökortet, skärmen Perspective
3D eller skärmen Mariner’s Eye 3D.
1. När du har angett en kurs öppnar du skärmen Hem och trycker på
Sjökort och sedan på Sjökort, Mariner’s Eye eller Perspective
3D.
Ange en direkt kurs (Gå till)
4. När du är ur kurs följer du den lilafärgade linjen (korrigerad kurs) för
att komma till målet eller styr tillbaka till den magentafärgade linjen
(direkt kurs).
När pekarikonen står på den plats du vill navigera till, eller du har
valt ett mål med Vart?, trycker du på Navigera till > Gå till.
2. Följ den magentafärgade linjen (direkt kurs).
3. Styr utanför kursen så att du undviker land, grunt vatten och andra
hinder på vattnet.
Följa en direkt kurs (Gå till) på sjökortet, skärmen
Perspective 3D eller skärmen Mariner’s Eye 3D
När du har angett kursen med Gå till, visar en magentafärgad linje den
direkta kursen från startpunkten till slutpunkten, och flyttar sig inte,
ens när du är ur kurs.
 VARNING
När du använder Gå till kan en direkt kurs och en korrigerad kurs
passera över land eller grunt vatten. Använd visuella iakttagelser och
styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
Direktkurs
Korrigerad kurs
Startpunkt
Följa en direktkurs på sjökortet
Mitt på den magentafärgade linjen visas en tunnare lila linje som
betecknar den korrigerade kursen från den aktuella platsen till
slutpunkten. Den korrigerade kursen är dynamisk, och flyttas med
båten när du är ur kurs.
14
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Navigera
2. Tryck på den plats där du vill göra din sista gir mot din destination.
Direktkurs
Korrigerad kurs
Följa en direkt kurs på skärmen
Mariner’s Eye 3D
Obs! När du följer en kurs visas viktig navigationsinformation i
ett datafält längst upp i sjökortet. Instruktioner för hur du justerar
datafältets inställningar finns på sidan 46.
Skapa en rutt (Rutt till)
Lägga till den sista giren
3. Tryck på Lägg till gir.
4. Om du vill lägga till en ytterligare gir, trycker du på den plats där du
vill göra en gir (genom att gå bakåt från destinationen) och trycker
på Lägg till gir. Du kan lägga till upp till 250 girar i en rutt.
1. När pekarikonen
står på den plats du vill navigera till, eller du
har valt ett mål med Vart?, trycker du på Navigera till > Rutt till.
Lägga till en ytterligare gir
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
15
Marint läge: Navigera
5. Tryck på Klar för att slutföra rutten och ange kursen eller tryck på
Avbryt rutt om du vill ta bort rutten.
 VARNING
Även om du skapar en rutt noga, kan ruttsträckor passera över land
eller grunt vatten. Använd visuella iakttagelser och styr så att du
undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
När du är ur kurs visas en orangefärgad pil som hjälper dig styra
tillbaka till ruttsträckan vid nästa svängpunkt. Den orangefärgade
pilen betecknar den rutt du ska styra.
Slutför rutt
Spara en skapad rutt (Rutt till)
Du kan lagra upp till 50 rutter, med upp till 250 svängar i varje rutt.
1. När du har skapat en rutt trycker du på Meny > Avbryt navigering.
2. Om du vill spara den aktuella rutten trycker du på Ja.
Följa en rutt (Rutt till) på sjökortet, skärmen
Perspective 3D eller skärmen Mariner’s Eye 3D
1. När du har skapat en rutt med Rutt till eller valt en sparad rutt på
menyn Vart? öppnar du skärmen Hem och trycker på Sjökort och
sedan på Sjökort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
2. Följ den magentafärgade och lila linjen (ruttsträcka) från
startpunkten till den första svängpunkten.
3. När du har nått den första svängpunkten följer du den
magentafärgade och lila linjen (ruttsträcka) till varje efterföljande
svängpunkt tills du når slutpunkten.
4. Styr utanför kursen så att du undviker land, grunt vatten och andra
hinder på vattnet.
När du har skapat en rutt med Rutt till eller valt en sparad rutt
på menyn Vart?, visas en magentafärgad och lila linje mellan
startpunkten och den första svängpunkten, och fortsätter sedan till
varje efterföljande svängpunkt. Den här magentafärgade och lila linjen
betecknar ruttsträckan (från svängpunkt till svängpunkt), och flyttar
sig inte, ens om du är ur kurs.
16
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Navigera
5. När du hamnar ur kurs följer du den orangefärgade pilen (Kurs att
styra) för att styra tillbaka till den magentafärgade och lila linjen
(ruttsträcka).
Ruttgir
Kurs att styra
Ruttsträcka
Startpunkt
Följa en rutt på sjökortet
Ruttgir
Kurs att styra
Ange en automatisk kurs (Instruktioner till)
När du använder ett förprogrammerat BlueChart g2 Vision SD-kort,
kan du använda automatisk gånginstruktion till att automatiskt skapa
en föreslagen passage baserat på tillgänglig BlueChart g2 Visionsjökortsinformation. Instruktioner för hur du konfigurerar automatisk
gånginstruktion för din båt finns på sidan 42.
När pekarikonen står på den plats du vill navigera till, eller du har
valt ett mål med Vart?, trycker du på Navigera till > Instruktioner
till.
 VARNING
Funktionen Autom. gånginstrukt. på BlueChart g2 Vision SD-kortet
baseras på elektronisk sjökortsinformation. Jämför noga kursen med
alla visuella iakttagelser och undvik allt land, grunt vatten och andra
hinder som kan finnas i din väg.
Följa en automatisk kurs (Instruktioner till) på
sjökortet, skärmen Perspective 3D eller skärmen
Mariner’s Eye 3D
Ruttsträcka
Följa en rutt på skärmen
Mariner’s Eye 3D
Obs! När du följer en rutt visas viktig navigationsinformation i
ett datafält längst upp i sjökortet. Instruktioner för hur du justerar
datafältets inställningar finns på sidan 46.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
När du har skapat en automatisk kurs med Instruktioner till, visas
en magentafärgad linje. Den magentafärgade linjen betecknar den
föreslagna passagen mellan startpunkten och slutpunkten, och flyttas
inte, ens om du är ur kurs.
17
Marint läge: Navigera
1. När du har angett en automatisk kurs med Instruktioner till,
öppnar du skärmen Hem och trycker på Sjökort och sedan på
Sjökort, Perspective 3D eller Mariner’s Eye 3D.
2. Följ den magentafärgade linjen från startpunkten till slutpunkten.
3. Styr utanför kursen så att du undviker land, grunt vatten och andra
hinder på vattnet.
4. När du är ur kurs styr du tillbaka till den magentafärgade linjen när
vägen är ohindrad.
Obs! När du följer en kurs visas viktig navigationsinformation i
ett datafält längst upp i sjökortet. Instruktioner för hur du justerar
datafältets inställningar finns på sidan 46.
18
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Vart?
Marint läge: Vart?
Använd menyn Vart? på skärmen Hem kan du söka efter och navigera
till närliggande bränslestationer, verkstäder och andra tjänster, såväl
som waypoints och rutter.
Söka efter marina tjänster
2. Tryck på den waypoint som du vill navigera till.
3. Tryck på Navigera till för att ange den valda waypointen som ett
navigationsmål. Mer information om hur du navigerar till ett mål
finns på sidan 13.
Söka efter sparade rutter
1. På skärmen Hem trycker du på Vart? > Rutter.
Obs! Den här funktionen kanske inte är tillgänglig i alla områden.
2. Tryck på den sparade rutt som du vill följa.
1. På skärmen Hem trycker du på Vart? > Offshore.
3. Tryck på Navigera till för att navigera efter den valda rutten
och välja hur du vill navigera till den. Mer information om hur
du navigerar efter rutter finns på sidan 16.
2. Tryck på den marina servicekategori som du vill navigera till. En
lista med de 50 närmaste platserna visas, inklusive avståndet och
riktningen till dem.
3. Tryck på det marina servicealternativ som du vill navigera till.
4. Tryck på Gå till, Rutt till eller Instruktioner till för att ange den
valda marina tjänsten som navigationsmål. Mer information om hur
du navigerar till ett mål finns på sidan 13.
Söka efter waypoints
Obs! Du måste skapa waypoints innan du kan navigera till dem.
• Ursprunglig – navigera efter rutten från startpunkten till
slutpunkten.
• Omvänd – navigera efter rutten baklänges, från slutpunkten
till startpunkten.
• Kompensation – navigera efter en kurs parallellt med
rutten och som är ett angivet avstånd från rutten. Välj först
riktningen och sidan för kompensationen och ange sedan
kompensationsavståndet från rutten.
1. På skärmen Hem trycker du på Vart? > Waypoints. En lista
med sparade waypoints visas, sorterade efter avstånd, inklusive
avståndet och riktningen till dem.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
19
Marint läge: Vart?
Söka efter sparade spår
1. På skärmen Hem trycker du på Vart? > Spår.
2. Tryck på det sparade spår som du vill följa.
3. Tryck på Följ spår för att navigera efter det valda sparade spåret.
Mer information om spår finns på sidan 22.
Söka efter namn
Använd menyn Sök efter namn för att söka efter alla marina tjänster,
waypoints, sparade rutter och sparade spår.
1. På skärmen Hem trycker du på Vart? > Sök efter namn.
2. Använd skärmtangentbordet och skriv namnet eller en del av
namnet på den marina tjänst, waypointen, den sparade rutten eller
det sparade spåret som du vill söka efter och tryck sedan på Klar.
20
3. En lista med resultat visas. Tryck på det alternativ du vill navigera
till. Varje post markeras med en ikon som hjälper dig se vilken
kategori den tillhör:
•
•
– ikon för marin tjänst
– standardikon för waypoint. Den här ikonen kan ändras i
egenskaperna för waypoints (sidan 22).
•
– ikon för sparad rutt
•
– ikon för sparat spår
4. Tryck på Navigera till eller Följ spår för att påbörja navigeringen.
Mer information om hur du navigerar till ett mål finns på sidan 13.
Mer information om spår finns på sidan 22.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Använda waypoints och spår
Marint läge: Använda waypoints
och spår
Skapa waypoints på platser som du vill återkomma till, t.ex.
din hemmahamn eller en bra fiskeplats. Du kan lagra upp till
1 500 marina waypoints med ett användardefinierat namn, symbol,
djup och vattentemperatur för varje waypoint.
Ett spår av din väg spelas in. Spåret som spelas in är det aktiva spåret.
Du kan spara ditt aktiva spår.
Använda Man överbord-waypoints (MÖB)
Använd en Man överbord-waypoint (MÖB) när du vill skapa både en
waypoint med en internationell MÖB-symbol ( ) och omedelbart vill
börja navigera till MÖB-waypointen med en direkt kurs (Gå till).
Så här markerar du en MÖB-waypoint på skärmen Hem:
1. Tryck på Man överbord. Då markeras den aktuella positionen
omedelbart som en MÖB-waypoint.
Så här markerar du en MÖB-waypoint på en annan skärm:
1. Tryck på Markera längst upp till vänster i en skärm (ej skärmen
Hem). Då markeras den aktuella positionen omedelbart som en
waypoint.
2. Tryck på Man överbord. Då tilldelas waypointen som en MÖBwaypoint och navigationen påbörjas automatiskt.
Markera en waypoint på din aktuella plats
1. Tryck på Markera på en skärm. Då markeras den aktuella platsen
som en waypoint med ett automatiskt genererat namn.
2. Välj bland följande alternativ:
• Ändra waypoint – anger ett specifikt namn, en symbol,
ett vattendjup, en vattentemperatur eller en position.
• Ta bort – tar bort waypointen.
• Man överbord – anger den aktuella platsen som en plats
där någon fallit överbord (MÖB).
• Bakåt – återgår till den föregående skärmen.
2. Tryck på Ja för att börja navigera till MÖB-waypointen.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
21
Marint läge: Använda waypoints och spår
Skapa en waypoint från sjökortet
1. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
2. Tryck på den plats som du vill markera som en waypoint.
pekare anger platsen.
En
3. Tryck på Lägga ut waypoint.
Redigera waypointdetaljer
1. På skärmen Hem trycker du på Information > Egna data >
Waypoints för att visa listan med alla waypoints, eller tryck på
en waypoint på sjökortet.
2. Tryck på namnet på den waypoint som du vill ändra.
3. Tryck på Ändra waypoint.
4. Klicka på det attribut du vill ändra.
5. Ange det nya namnet, symbolen, värdet eller kommentaren.
Ändra platsen för en waypoint
1. På skärmen Hem trycker du på Information > Egen data >
Waypoints för att visa listan med alla waypoints, eller tryck
på en waypoint på sjökortet.
2. Tryck på namnet på den waypoint som du vill flytta.
3. Tryck på Ändra waypoint > Position.
4. Tryck på Använd sjökort eller Ange koordinater.
22
5. Om du väljer att ange koordinater ska du ange waypointkoor­
dinaterna med skärmtangentbordet. Om du använder sjökortet,
trycker du på den nya platsen och sedan på Flytta waypoint.
Ta bort en waypoint eller MÖB-plats
1. Tryck på Information > Egen data > Waypointslista på skärmen
Hem.
2. Tryck på namnet på den waypoint eller MÖB-plats som du vill ta
bort.
3. Tryck på Ta bort och tryck sedan på OK för att bekräfta att du vill
ta bort waypointen.
Använda spår
En spårlinje på sjökortet anger ditt aktiva spår. Det aktiva spåret
rymmer 10 000 spårpunkter. Du kan ange om det aktiva spåret
stannar vid 10 000 spårpunkter eller skriver över de första punkterna
(sidan 52).
Om du vill växla mellan att visa eller dölja spår på sjökortet trycker
du på Meny > Waypoints och spår > Spår.
Om du vill avaktivera inspelningen av spår öppnar du skärmen Hem
och trycker på Information > Egna data > Spår > Aktivt spår,
alternativ > Registreringsläge > Av.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Använda waypoints och spår
Spara det aktiva spåret
Navigera efter ett sparat spår
1. På skärmen Hem trycker du på Information > Egen data > Spår >
Spara aktivt spår.
2. Tryck på namnet på det sparade spår som du vill navigera efter.
2. Tryck antingen på tiden som det aktuella spåret började spelas in
eller Hela regist.
4. Tryck på Framåt eller Bakåt för att följa spåret i önskad riktning.
Du kan lagra upp till 20 spår, med upp till 700 punkter per sparat spår.
Rensa det aktiva spåret
På skärmen Hem trycker du på Information > Egna data > Spår >
Ta bort aktivt spår > OK. Spårminnet rensas och det aktuella spåret
fortsätter att spelas in.
Följa det aktiva spåret
1. På skärmen Hem trycker du på Information > Egen data > Spår >
Följ aktivt spår.
2. Tryck antingen på tiden som det aktuella spåret började spelas in
eller Hela regist.
1. På skärmen Hem trycker du på Vart? > Spår.
3. Tryck på Följ spår.
Obs! Du kan också navigera efter ett sparat spår från listan med
sparade spår (Information > Egna data > Spår > Sparade spår).
Ändra eller ta bort ett sparat spår
1. På skärmen Hem trycker du på Information > Egen data > Spår >
Sparade spår.
2. Tryck på det spår som du vill redigera eller ta bort.
3. Tryck på Ändra i spår.
• Namn – ändra namnet på det sparade spåret.
• Spårfärg – ändra färgen på det sparade spåret.
• Spara rutt – spara det sparade spåret som en sparad rutt.
• Ta bort – ta bort det sparade spåret.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
23
Marint läge: Använda instrumentbrädan
Marint läge: Använda
instrumentbrädan
Använd instrumentbrädan till att visa viktiga data som navigationsoch trippinformation på en skärm, utan att använda sjökortsskärmarna.
Använda skärmen Kompass
På skärmen Hem trycker du på Instrumentbräda > Kompass för att
visa skärmen Kompass.
Följ en direkt kurs eller en rutt med hjälp av
skärmen Kompass
När du angett en kurs med Gå till eller skapat en rutt med Rutt till,
kan du följa kursen eller rutten på skärmen Kompass.
Du kan visa den aktuella riktningen och den korrigerade kursen på
skärmen Kompass. När du är ur kurs kallas avståndet mellan din
aktuella riktning och den korrigerade kursen för Kurs att styra, och
visas med orange färg på kompassen.
Kurs att styra
Aktuell riktning
Korrigerad
kurs
Följa en direkt kurs på skärmen
Kompass
Så här följer du en direkt kurs på skärmen Kompass:
1. När du angett en kurs trycker du på Instrum.bräda > Kompass
på skärmen Hem.
2. Följ den orangefärgade korrigerade kurspekaren och styr utanför
kursen så att du undviker land, grunt vatten och andra hinder på
vattnet.
3. När du ligger ur kurs girar du mot den orangefärgade korrigerade
kurspekaren för att minska den skuggade orangefärgade kursen
att styra och fortsätta till nästa gir i rutten eller till ditt mål.
 VARNING
Precis som på sjökortet, kan en direkt kurs och en korrigerad kurs
passera över land eller grunt vatten. Använd visuella iakttagelser och
styr så att du undviker land, grunt vatten och andra farliga föremål.
24
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Använda instrumentbrädan
Använda skärmen Siffror
Om du vill visa viktiga navigationssiffror, t.ex. riktning och GPShastighet, trycker du på Instrumentbräda > Siffror på skärmen Hem.
Mer information om hur du konfigurerar skärmen Siffror finns på
sidan 52.
Använda skärmen Tripp
På den här skärmen visas användbar statistik om färden.
Om du vill visa färddatorskärmen väljer du Instrumentbräda > Tripp
på skärmen Hem.
Återställa trippinformationen
1. På skärmen Tripp trycker du på Meny.
2. Tryck på ett alternativ om du vill återställa den kategorin med
information på skärmen Tripp eller tryck på Nollställ alla.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
25
Marint läge: Visa almanacksdata
Marint läge: Visa almanacksdata
På informationsskärmen visas almanacksdata om tidvatten och
strömmar samt sol- och måldata (information om himlakroppar).
Du kan också välja information om tidvatten, strömmar och
himlakroppar för en viss station direkt från sjökortet. Tryck nära
önskad station. När pekarikonen är nära stationen trycker du på
Information och trycker sedan på Tidvatteninformation, Strömmar
eller Astronomi.
Visa tidvattenstationsinformation
Om du vill visa tidvatteninformation trycker du på Information >
Tidvatteninformation på skärmen Hem. Information för den
tidvattenstation som senast visades visas.
Tidvattenstation
Lokal tid
Tidvattennivå
vid lokal tid
Tidvattenstationens graf
26
• Tryck på en punkt på tidvattendiagrammet för att visa tidvatten­
nivån vid en annan tidpunkt. Du kan rulla i diagrammet genom
att dra fingret längs det.
• Tryck på Närliggande stationer om du vill visa andra
tidvattenstationer nära din position.
• Tryck på Ändra datum > Manuell om du vill visa
tidvatteninformation för ett annat datum.
• Tryck på Visa rapport om du vill visa tidvattenrapporten för den
valda stationen.
Visa ströminformation
Om du vill visa ströminformation trycker du på Information >
Strömmar på skärmen Hem. Information för den strömstation som
senaste visades visas.
• Tryck på en punkt på tidvattendiagrammet för att visa den aktuella
aktiviteten vid en annan tidpunkt. Du kan rulla i diagrammet
genom att dra fingret längs det.
• Tryck på Närliggande stationer om du vill visa andra
strömstationer nära din aktuella plats.
• Tryck på Ändra datum > Manuell om du vill visa
ströminformation för ett annat datum.
• Tryck på Visa rapport om du vill visa strömrapporten för den
valda stationen.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Visa almanacksdata
Visa information om astronomi
Du kan visa almanacksdata för himlakroppar för din aktuella plats. Du
kan visa information om sol- och månuppgång/nedgång, månfas och
ungefärlig himlavalvsplats för solen och månen.
Om du vill visa astronomisk information trycker du på Information >
Astronomi på skärmen Hem.
• Tryck på Ändra datum > Manuell om du vill visa information för
ett annat datum.
• Tryck på
och
om du vill visa information om astronomi
för ett annat klockslag det datumet.
• Tryck på Visa månfas om du vill visa månfasen det angivna
datumet och tidpunkten. När du tryckt på Visa månfas, trycker du
på Visa himlavalv för att återgå till det astronomiska himlavalvet.
• Tryck på Nästa dag eller Föreg. dag för att visa information om
himlakroppar för en annan dag.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
27
Marint läge: Hantera egna data
Marint läge: Hantera egna data
Om du vill visa och hantera egna marina data trycker du på
Information > Egna data på skärmen Hem.
Lista över waypoints – visa en lista med alla sparade waypoints.
Rutter – visa en lista med sparade rutter.
Spår – visa en lista med sparade spår.
Dataöverföring – överför waypoints, rutter och spår till och från
ett SD-kort.
• Ta bort användardata – radera alla egna waypoints, rutter och
spår.
Obs! Egna data (waypoints, rutter och spår) delas inte mellan marint
läge och billäge.
•
•
•
•
3. Välj ett alternativ:
• Spara till minneskort – spara waypoints, rutter och spår på
SD-kortet.
• Slå ihop från minneskort – överför data från SD-kortet till
enheten och kombinera dem med befintliga användardata.
• Byt ut från minneskort – skriv över objekt på enheten.
• Kopiera inbyggd karta – kopiera den förladdade baskartan på
enheten till ett SD-kort för användning med kompatibla Garmin
PC-programvaruprodukter.
Säkerhetskopiera marina data till en dator
1. Sätt in ett SD-kort i enheten (sidan 4).
2. Tryck på Information > Egen data > Dataöverföring > Spara
till minneskort på skärmen Hem. En lista med användarskapade
datafiler visas.
Överföra marina data (waypoints, rutter,
spår) till eller från ett SD-kort
3. Skapa en ny datafil på kortet om du inte gjort det tidigare. Tryck på
Lägg till ny fil och ange filnamnet.
2. På skärmen Hem trycker du på Information > Egna data >
Dataöverföring.
5. Från Utforskaren i Windows® öppnar du mappen Garmin\UserData
på SD-kortet.
1. Sätt in ett SD-kort i enheten (se sidan 4).
4. Ta bort SD-kortet från enheten och sätt in det i en SD-kortläsare
som är ansluten till en dator.
6. Kopiera filen <filnamn>.ADM på kortet och klistra in den på valfri
plats i datorn.
28
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Hantera egna data
Återställa säkerhetskopierade marina data till
enheten
4. Klicka på Transfer (Överför) > Send to Device (Skicka till enhet)
från MapSource.
1. Kopiera filen <filnamn>.ADM från datorn till ett SD-kort i mappen
Garmin\UserData.
5. I fönstret för att skicka till enhet väljer du enhet för SD-kortläsaren
och väljer de typer av data som du vill kopiera till enheten.
2. Sätt in SD-kortet i enheten.
6. Klicka på Skicka. MapSource överför en fil med namnet
USERDATA.adm till SD-kortet.
3. Tryck på Information > Egen data > Dataöverföring > Byt ut från
minneskort.
4. Tryck på namnet på den datafil som du vill återställa.
Kopiera eller sammanfoga marina
MapSource®-data till GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640
Om du använder ett SD-kort:
7. Sätt in SD-kortet i enheten.
8. På skärmbilden Hem på enheten väljer du Information > Egna
data > Dataöverföring.
9. Tryck på Byt ut från minneskort eller Slå ihop från minneskort
om du vill kopiera eller slå ihop data till enheten.
Ansluta enheten direkt till datorn:
1. Slå på enheten i marint läge eller växla till marint läge.
1. Sätt in SD-kortet i GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten.
Enheten placerar en fil på kortet som tillhandahåller information till
MapSource om hur data ska formateras. Detta behöver bara göras
den första gången du kopierar eller slår ihop MapSource-data till
din enhet från ett visst SD-kort.
2. Anslut enheten till datorn med hjälp av mini-USB-kabeln.
2. Kontrollera MapSource-versionen på datorn genom att klicka på
Help (Hjälp) > About MapSource (Om MapSource). Om versionen
är äldre än 6.12.2, uppdaterar du till den senaste versionen genom
att klicka på Hjälp > Sök efter programuppdateringar, eller besök
Garmins webbplats på www.garmin.com.
5. Klicka på Skicka.
3. Klicka på Transfer (Överför) > Send to Device (Skicka till enhet)
från MapSource.
4. I fönstret för att skicka till enhet väljer du GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640.
3. Sätt in SD-kortet i en SD-kortläsare som är ansluten till datorn.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
29
Marint läge: Hantera information från andra farkoster
Marint läge: Hantera information från
andra farkoster
På skärmen Information kan du visa och hantera information om andra
båtar.
Obs! Om du vill visa information om andra båtar måste din enhet
vara ansluten till en extern AIS- eller DSC-enhet.
Visa AIS-information
Med AIS (Automatic Identification System) kan du identifiera och
spåra andra farkoster.
Om AIS
AIS varnar för trafik i området. När plottern är ansluten till en extern
AIS-enhet kan den visa viss AIS-information om andra farkoster som
finns inom räckhåll, som är utrustade med transponder och som aktivt
sänder AIS-information. Den information som rapporteras för varje
farkost inkluderar MMSI (Maritime Mobile Service Identity), position,
GPS-fart, GPS-KÖG, den tid som förflutit sedan farkostens senaste
position rapporterades, närmaste ankomst och tiden för närmaste
ankomst.
30
AIS-fartyg
Förlorat
objekt
Farligt
objekt
Farligt objekt
är borta
Aktiverat
AIS-objekt
AIS-objekt på navigationssjökortet
AIS-spårningssymboler
Symbol
Beskrivning
AIS-fartyg. Farkosten rapporterar AIS-information. Riktningen
som triangeln pekar i anger den riktning som AIS-farkosten rör
sig i.
Målet har valts.
AIS-objektet har aktiverats. Objektet visas större på sjökortet. En
grön linje fäst vid objektet anger dess kurs. Fartygets MMSI, fart
och riktning visas under objektet om detaljinställningen ställts in
på Visa (sidan 32). Om AIS-sändningen från fartyget försvinner
visas en meddelanderam.
Målet har försvunnit. Ett grönt X anger att AIS-sändningen från
farkosten försvunnit och plottern visar en meddelanderam med
frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du avbryter
farkostspårningen försvinner symbolen för förlorat objekt från
sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Hantera information från andra farkoster
Farligt objekt i området. Objektet blinkar medan en larmsignal
ljuder och en meddelanderam visas. Efter att larmet har
bekräftats anger en röd triangel med en röd linje fäst vid den
objektets position och kurs. Om AIS-larmet ställts in på Av,
blinkar objektet, men ljudlarmet hörs inte och meddelanderamen
visas inte. Om AIS-sändningen från fartyget försvinner visas en
meddelanderam.
Farligt mål har försvunnit. Ett rött X anger att AIS-sändningen
från farkosten försvunnit och plottern visar en meddelanderam
med frågan om farkosten ska fortsätta att spåras. Om du
avbryter farkostspårningen försvinner symbolen för förlorat
farligt objekt från sjökortet eller 3D-sjökortsvyn.
Den här symbolens position anger den närmaste
ankomstpunkten till ett farligt objekt, och siffrorna i närheten
av symbolen anger tiden till den närmaste ankomstpunkten till
objektet.
Kurs och projekterad kurs för aktiverade AIS-objekt
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs och kurs över
grund visas objektets kurs på ett sjökort som en linje fäst vid AISobjektsymbolen. En riktningslinje visas inte på en 3D-sjökortsvy.
Den projekterade kursen för ett aktiverat AIS-objekt visas som en
streckad linje på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy. Längden på den
projekterade kurslinjen baseras på värdet på inställningen för den
projekterade kursen (sidan 33). Om ett aktiverat AIS-objekt inte
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
sänder fartinformation, eller om farkosten inte rör sig visas ingen
projekterad kurslinje. Ändringar i informationen om fart, kurs över
grund eller girvinkel som farkosten sänder kan påverka beräkningen
av den projekterade kurslinjen.
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över grund,
kurs och girvinkel beräknas den projekterade kursen för objektet
baserat på informationen om kurs över grund och girvinkel.
Riktningen som objektet girar i, som också baseras på informationen
om girvinkel, anges av hakens riktning i slutet av kurslinjen. Hakens
längd ändras inte.
Projekterad kurs
Aktiverat
AIS-objekt
Hake
Riktningslinje
Objekt med projekterad kurs,
kurs och girriktning
31
Marint läge: Hantera information från andra farkoster
När ett aktiverat AIS-objekt anger information om kurs över grund
och kurs, men information om girvinkel inte anges beräknas objektets
projekterade kurs baserat på informationen om kurs över grund.
Projekterad kurs
Aktiverat
AIS-objekt
Riktningslinje
Objekt med projekterad kurs och kurs
Stänga av AIS-mottagning
AIS-signalmottagning är som standard påslagen.
På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster >
AIS > Av.
Alla AIS-funktioner på alla sjökort och på alla 3D-sjökortsvyer
avaktiveras. Det inkluderar AIS-farkostspårning, kollisionslarm som
härrör från AIS-farkostspårning och information om AIS-farkoster.
Visa AIS-farkoster på ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy
AIS kräver att en extern AIS-enhet används samt aktiva
transpondersignaler från andra farkoster.
Du kan konfigurera hur andra farkoster visas på ett sjökort eller på en
3D-sjökortsvy. Inställningarna för visningsområde som konfigurerats
för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy tillämpas endast på det sjökortet
eller den 3D-sjökortsvyn. Inställningarna för detaljer, projekterad
kurs och spår som konfigurerats för ett sjökort eller en 3D-sjökortsvy
tillämpas på alla sjökort och alla 3D-sjökortsvyer.
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är bara tillgängligt om du använder
ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är tillgängligt om du
använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2 SDkort, eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller
Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny > Andra farkoster > Inställning för AIS-visning.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj AIS-visningsomr. när du vill indikera inom vilket avstånd
från din position som AIS-fartyg ska visas. Välj en distans eller
välj Visa alla.
• Välj Info > Visa när du vill visa detaljer om andra AIS-aktiverade
fartyg.
32
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Hantera information från andra farkoster
• Välj Projekterad kurs, ange den projekterade kursens tid för
AIS-aktiverade fartyg och välj Klar.
• Välj Leder när du vill visa spår från AIS-fartyg och välj längden
på det spår som visas med en led.
Aktivera ett objekt för en AIS-farkost
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller
Mariner’s Eye 3D.
3. Tryck på en AIS-farkost.
4. Välj AIS-fartyg > Aktivera objekt.
Visa information om en spårad AIS-farkost
Du kan visa AIS-signalstatus, MMSI, GPS-fart, GPS-KÖG och
annan information som rapporteras om en spårad AIS-farkost.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller
Mariner’s Eye 3D.
3. Tryck på en AIS-farkost.
4. Välj AIS-fartyg.
Avaktivera ett objekt för en AIS-farkost
1. Välj Sjökort på skärmen Hem.
3. Tryck på AIS-farkosten.
4. Välj AIS-fartyg > Avaktivera objekt.
Ställa in AIS-larmet
AIS-larmet används för att undvika kollisioner och kan anpassas.
Alla AIS-larminställningar används för samtliga sjökort och
3D-sjökortsvyer.
1. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Andra farkoster >
AIS-larm > På.
En meddelanderam visas och en larmsignal avges när ett AISaktiverat fartyg kommer in i säkerhetsringen runt båten. Objektet
märks också som farligt på skärmen. Inställningen Av avaktiverar
meddelanderamen och ljudlarmet, men objektet märks fortfarande
som farligt på skärmen.
2. Välj Mätområde för att ställa in den uppmätta radien för
säkerhetsringen till ett angivet avstånd från 150 m till 3 km
(eller från 500 fot till 2,0 nm, eller från 500 fot till 2,0 mile).
3. Välj ett avstånd.
4. Välj Tid till för att avge ett larm om AIS fastställer att ett objekt
skär den säkra zonen inom det angivna tidsintervallet (mellan
1 och 24 minuter).
5. Välj en tid.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller
Mariner’s Eye 3D.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
33
Marint läge: Hantera information från andra farkoster
Visa en lista med AIS-objekt
Obs! Mariner’s Eye 3D-sjökortet är bara tillgängligt om du använder
ett BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekortet är tillgängligt om du
använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort eller ett BlueChart g2
SD-kort, eller om din inbyggda karta stöder fiskekort.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller
Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny > Andra farkoster > AIS-lista.
Visa DSC-information
DSC-listan är en logg med de senaste DSC-anropen och andra DSCkontakter som du har angett. DSC-listan visar de senaste anropen från
en båt. Om ett ytterligare anrop tas emot från samma båt ersätter det
första anropet i anropslistan.
Visa DSC-listan
Plottern måste vara ansluten till en VHF-radio som hanterar DSC för
att du ska kunna visa DSC-listan.
Sortera DSC-listan
Som standard sorteras DSC-listan i namnordning. Om du vill ändra
sorteringen av DSC-listan trycker du på Meny och väljer sedan en
kategori att sortera efter:
• Sortera efter namn – (standard) visar en alfanumerisk lista över
DSC-anrop och -rapporter, sorterad i namnordning.
• Sortera efter typ – separera nödanrop från positionsrapporter och
visa de senaste anropen eller rapporterna, sorterade kronologiskt.
• Sortera efter MMSI – visa en alfanumerisk lista över anrop och
rapporter, sorterad efter MMSI-nummer.
• Sortera efter tid – visa de senaste mottagna DSC-anropen och
-rapporterna, sorterade och listade kronologiskt efter tid och datum.
Anrop och rapporter med samma tid- och datuminformation har
samma information i listan.
• Sortera efter avstånd – visa en alfanumerisk lista över anrop och
rapporter, sorterad efter avstånd från din aktuella position.
På skärmen Hem trycker du på Information > Andra farkoster >
DSC-lista för att visa en lista över alla mottagna DSC-nödanrop och
positionsrapporter.
34
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Hantera information från andra farkoster
Använda DSC-information
Ta bort all mottagen DSC-information
• Ändra – lägg till ett namn i DSC-anropet eller rapporten som
identifierar farkosten genom MMSI-nummer.
• Navigera till – ange det valda DSC-anropet eller rapporten som ett
navigationsmål. Mer information om hur du navigerar till ett mål
finns på sidan 13.
• Lägga ut waypoint – markera en waypoint på positionen för det
valda DSC-anropet eller rapporten. Mer information om waypoints
finns på sidan 21.
• Rensa rapport – ta bort det valda DSC-anropet eller rapporten.
Inkommande nödanrop
Om du vill redigera eller interagera med DSC-nödanrop och
positionsrapporter väljer du ett nödanrop eller en positionsrapport
i DSC-listan.
På skärmen Hem trycker du på Information > Andra farkoster >
DSC-lista > Meny > Radera alla om du vill ta bort listan över alla
mottagna DSC-nödanrop och positionsrapporter.
Om din Garmin-plotter och VHF-radio är anslutna via NMEA 0183,
varnar plottern dig när VHF-radion tar emot ett DSC-nödanrop.
Om positionsinformation skickades tillsammans med nödanropet,
registreras den informationen och blir tillgänglig med anropet.
Navigera till ett fartyg i nöd
Symbolen anger ett nödanrop i DSC-listan och markerar
positionen för en farkost på sjökortet när ett nödanrop skickas.
Lägga till en DSC-kontakt
Du kan lägga till ett fartyg i DSC-listan som en DSC-kontakt.
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster >
DSC-lista > Lägg till kontakt.
2. Ange MMSI (Maritime Mobile Service Identity) för farkosten.
3. Välj Done.
4. Ange farkostens namn.
5. Välj Done.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
35
Marint läge: Hantera information från andra farkoster
Positionsspårning
När du ansluter Garmin-plottern till en VHF-radio med NMEA 0183,
kan du spåra farkoster som skickar positionsrapporter.
Alla positionsrapportanrop som tas emot loggas i DSC-listan.
Visa en positionsrapport
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster >
DSC-lista.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
eller
om du vill växla mellan detaljer för
3. Välj
positionsrapporten och ett navigationssjökort som markerar
platsen.
Navigera till en spårad farkost
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster >
DSC-lista.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Navigera till.
4. Välj Gå till eller Rutt till.
Lägga ut en waypoint vid positionen för ett spårat fartyg
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster >
DSC-lista.
Ändra information i en positionsrapport
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster >
DSC-lista.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Ändra.
4. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Namn. Ange farkostens namn. Välj Done.
• Välj Symbol. Välj en ny symbol. Välj Klar.
Obs! Symbolen kan inte ändras om positionsrapportanropet
är ett nödanrop.
• Välj Kommentar. Ange kommentaren. Välj Done.
• Välj Spår > Visa när du vill visa en spårlinje för fartyget,
om radion spårar fartygets position.
• Välj Spårlinje. Välj en färg för spårlinjen.
Ta bort ett positionsrapportanrop
1. På skärmen Hem väljer du Information > Andra farkoster >
DSC-lista.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Rensa rapport.
2. Välj ett positionsrapportanrop.
3. Välj Lägga ut waypoint.
36
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Hantera information från andra farkoster
Fartygsspår på sjökortet
Du kan visa spår för alla spårade farkoster på navigationssjökortet,
fiskekortet och 3D-vyn Mariner’s Eye. Som standard visas en svart
punkt för varje tidigare rapporterad position för en spårad farkost, och
en blå flaggsymbol indikerar farkostens senast rapporterade position.
En svart linje som indikerar farkostens färdväg visas också.
Senast rapporterade
fartygsposition
Visa och ange varaktighet för spår för alla spårade farkoster
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller
Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny > Andra farkoster > DSC-spår.
4. Välj det antal timmar som spårade farkoster ska visas på sjökortet
eller i 3D-vyn.
Om du till exempel väljer 4 timmar visas alla spårpunkter som är
nyare än fyra timmar för alla spårade farkoster.
Visa spårlinjen för en spårad farkost
Tidigare rapporterade
fartygspositioner
Du kan visa spårlinjen för en bestämd spårad farkost.
1. På skärmen Hem väljer du Sjökort.
2. Välj Navigationssjökort, Fiskekort, Perspective 3D eller
Mariner’s Eye 3D.
3. Välj Meny > Andra farkoster > DSC-lista.
Farkostspår på navigationssjökortet
Du måste aktivera inställningen DSC-spår för att kunna visa spår för
spårade farkoster.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
4. Välj en farkost.
5. Välj Ändra > Spår > Visa.
37
Marint läge: Avancerad konfiguration
Marint läge: Avancerad konfiguration
På menyn Konfigurering kan du konfigurera allmänna
enhetsinställningar.
Använd menyskärmen på olika sjökortsskärmar för att konfigurera
sjökortsspecifik information.
Konfigurera systeminställningar
På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > System.
Simulator – sätt på eller stäng av simulatorläge.
Tryck på Installation om du vill ställa in simulatoralternativ.
• Fart – ange båtens fart i simulatorläge och tryck på Klar.
• Justera kursen – tryck på Autospår så att plottern kan ange
kursen automatiskt, eller tryck på Egen kurs om du vill ange
kursen manuellt.
• Ange position – välj båtens simulerade position och tryck på Välj.
• Ställ in tid – ange den simulerade tiden och tryck på Klar.
• Ange datum – ange det simulerade datumet och tryck på Klar.
Språk – tryck på visningsspråket.
Summer/bild – ange alternativ för summer och visning.
• Summer – tryck på Summer om du vill ange när enheten ska avge
ljudsignaler. De tre inställningarna är Av, Endast larm och På
(knapp och larm) (standard).
• Visning – tryck på Visning för att öppna visningsmenyn.
◦◦ Belysningsreglage – justera bakgrundsbelysningens intensitet.
◦◦ Färgläge – tryck på Färgläge för att välja Dagljusfärger eller
Nattljusfärger, eller tryck på Auto om du vill låta enheten
justera färgerna automatiskt.
◦◦ Volym – justera volymnivåerna.
• Registrering av skärmbild – aktivera eller avaktivera funktionen
för registrering av skärmbild. När funktionen är aktiverad håller
du ned Hem på en skärmbild när du vill ta en bild av skärmen.
Skärmbilden sparas på ett isatt SD-kort.
• Ljudutgång – ställ in på Hög Z för bästa ljudkvalitet om stereon
har en ingång för hög impedans. Om du har problem med
ljudförvrängning kan du försöka att växla mellan Låg Z och
Hög Z för att förbättra ljudprestandan.
• Kalibrera pekskärm – tryck på punkterna när de visas för att
kalibrera pekskärmen.
Knappsatslayout – välj QWERTY för en layout som påminner
om ett datortangentbord eller ABCDE för en alfabetisk layout.
38
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Avancerad konfiguration
GPS – visa GPS-information och ändra GPS-inställningar.
• Himlavalv – visa GPS-satellitkonstellationen.
• WAAS/EGNOS – aktivera eller avaktivera WAAS
(i Nordamerika) eller EGNOS (i Europa). WAAS/EGNOS
kan tillhandahålla mer exakt GPS-positionsinformation. När du
använder WAAS/EGNOS tar enheten däremot längre tid på sig att
hämta in satellitinformation.
• Fartfilter – fartfiltret visar båtens snittfart över en kort tidsperiod
för jämnare fartvärden. På aktiverar fartfiltret kontinuerligt. Auto
låter enheten tillhandahålla optimala prestanda efter vad situationen
kräver, såsom vid färd med konstant fart eller med ofta växlande
fart.
Systeminformation – visa systeminformation, återställ
fabriksinställningar, visa händelseloggen och spara systeminformation.
• Fabriksinställningar – radera alla användarinställningar och
återställ enheten till standardinställningarna.
• Händelselogg – visa en lista med systemhändelser. Välj en
händelse om du vill visa mer information om den.
• Spara till minneskort – spara systeminformation till ett
minneskort som ett felsökningsverktyg. En representant för
Garmins produktsupport kan be dig använda den här informationen
för att hämta data om nätverket.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Fartkällor – ange om beräknade vindhastighetsdata kommer från en
givare för Fart g. vatt., om de är baserade på GPS-f. (FÖG) eller
om plottern väljer källa för fartdata automatiskt. Vattenhastigheten är
den hastighet som avläses från en vatten hasighetssensor, och GPShastighet beräknas från GPS-positionen.
Användningsläge – ändra till billäge.
Ändra måttenheter
På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Enheter.
Systemenheter – ange de måttenheter som ska användas i systemet:
Brittiska (mph, ft, ºF), Metriska (km/h, m, ºC), Nautiska (knop, ft,
ºF) eller Egen. Tryck på Egen om du vill ange måttenheter manuellt
för:
• Djup – ställ in måttenheterna för djup individuellt till Fot, Famnar
eller Meter.
• Temperatur – ställ in måttenheterna för temperatur till Fahrenheit
(ºF) eller Celsius (ºC).
• Distans – ställ in måttenheterna för avståndsavläsningar (Mile,
Kilometer eller Sjömil).
• Fart – ställ in måttenheterna för avläsningar av Båtens hastighet
och Vindhastighet (Mile per timme, Kilometer per timme eller
Knop).
39
Marint läge: Avancerad konfiguration
• Höh – ställ in måttenheterna för höjdavläsningar (Fot eller Meter).
• Lufttryck – ställ in måttenheterna för avläsning av lufttryck
(Millibar eller Tum kvicksilver).
Kurs – ställ in den referens som används vid beräkning av
kursinformation.
• Automatisk missvisning (automatisk magnetisk missvisning) –
ställ automatiskt in den magnetiska variationen för platsen.
• Faktisk – ange geografisk nord som kursreferens.
• Nät – ställ in nord i rutnätet som kursreferens (000º).
• Egen missvisning – ställ in ett eget värde för magnetisk
missvisning.
Positionsformat – välj det koordinatsystem som en given
platsavläsning ska visas i. Ändra inte positionsformatet om du inte
använder en karta eller ett sjökort som anger ett annat positionsformat.
Kartreferenssystem – välj koordinatsystemet för kartan.
Standardinställningen är WGS 84. Ändra inte kartreferenssystem
om du inte använder en karta eller ett sjökort med ett annat
positionsformat.
40
Tid – ändra tidsinställningar.
• Tidsformat – ställ in tidsformatet (12-timmars, 24-timmars eller
UTC) för tidsavläsningar.
• Tidszon – ställ in tidszonen som ska visas vid tidsavläsningar.
Konfigurera kommunikationsinställningar
På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Kommunikationer.
NMEA port 1 eller NMEA port 2 – välj indata-/utdataformat
(Garmins dataöverföring, NMEA std. eller NMEA, högfart) som
ska användas när du ansluter enheten till externa NMEA-enheter, en
dator eller andra Garmin-enheter.
• Garmins dataöverföring – ett eget dataöverföringsprotokoll som
används vid kommunikation med Garmin-datorprogram.
• NMEA std – stöder indata eller utdata för vanliga NMEA 0183data och DSC-data för DPT-, MTW- och VHW-satser.
• NMEA, högfart – stöder in- eller utdata av snabba NMEA 0183data för de flesta AIS-mottagare.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Avancerad konfiguration
NMEA-inställning – aktivera eller avaktivera NMEA 0183-utdata för
ruttsatser och systemsatser, och justera Garmin NMEA-inställningar.
• Positions- noggrannhet – justera antalet siffror (Två siffror,
Tre siffror eller Fyra siffror) till höger om decimalpunkten för
överföring av NMEA-utdata.
• Waypoint-ID – välj hur enheten ska visa waypoint-ID (Namn
eller Siffror).
• Diagnostik – ett verktyg som används av installatörer för att
bekräfta att NMEA 0183-data skickas över systemet.
Aktivera eller avaktivera NMEA 0183-utsatser
1. På skärmen Hem trycker du på Konfigurering >
Kommunikationer > NMEA-inställning.
2. Tryck på en inställning (Rutt, System eller Garmin).
3. Tryck på NMEA 0183-utsatsen.
4. Tryck på Av om du vill avaktivera eller tryck på På om du vill
aktivera NMEA 0183-utdatasatsen.
Konfigurera alarminställningar
Du kan ställa in att enheten ska varna dig när vissa händelser inträffar.
Ställa in navigationslarm
På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Larm > Navigation.
Ankomst – ställ in att ett larm ska ljuda när du ankommer till en
förutbestämd punkt.
• Typ – ställ in att larmet ska ljuda vid Endast destination eller
Destination och girar (vid navigering efter en rutt med girar).
• Aktivering – ställ in villkor för larmet. Med inställningen Distans
ljuder larmet när du är ett visst avstånd från punkten. Med
inställningen Tid ljuder larmet när du är en viss tid från punkten.
• Ändra distansen/Ändra tid – ange avståndet eller tiden från den
punkt där larmet ska ljuda.
Ankringslarm – anger att ett larm ska ljuda när du driver ett visst
avstånd från den aktuella platsen.
Kursavvikelse – anger att ett larm ljuder när du befinner dig ur kurs
med ett visst avstånd.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
41
Marint läge: Avancerad konfiguration
Ställa in systemlarm
Konfigurera Min båt
Klocka – ställ in ett larm med systemklockan (GPS). Enheten måste
vara påslagen för att klocklarmet ska fungera.
Kölkompensation – kompensera ytavläsningen för kölens djup så att
du kan mäta djupet från kölens spets istället för från givarens plats.
Ange ett positivt värde för kölkompensation. Ange ett negativt värde
om du vill kompensera för en stor båt som går djupt.
På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Larm > System.
GPS-noggrannhet – ställ in ett larm som avges när GPSnoggrannheten faller utanför det inställda värdet.
Ställa in ekolodslarm
På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Larm > Ekolod.
Grunt vatten/Djupt vatten – ställ in ett larm som ljuder när djupet
enligt en NMEA 0183-vattendjupsgivar är mindre eller större än det
angivna värdet.
Vattentemperatur – ställ in ett larm som ljuder när temperaturen som
tas emot via en NMEA 0183-givare rapporterar en temperatur som är
1,1 °C (2 °F) över eller under den angivna temperaturen.
42
På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Min båt.
Så här justerar du kölkompensationen:
1. På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Min båt >
Kölkompensation.
2. Ange kompensationsvärdet med knappsatsen på skärmen.
• Om du mäter ned till kölen (givarenheten installerad vid
vattenytan) anger du ett (+) positivt värde.
• Om du mäter upp till vattenytan (givarenheten installerad
på kölen) anger du ett (-) negativt värde.
3. Tryck på Klar för att bekräfta värdet.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Avancerad konfiguration
Konfigurera andra farkoster
Konfigurera navigeringsinställningar
Obs! Om du vill konfigurera AIS- eller DSC-information för andra
båtar måste din båt vara ansluten till en extern AIS- eller DSC-enhet.
Ruttetiketter – för sparade rutter fastställer den här funktionen vilka
ruttgirar som anges med nummer (gir 1, gir 2 och så vidare) eller med
waypointnamn, eller huruvida girens beskrivning döljs.
På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Andra farkoster.
AIS – aktivera eller avaktivera AIS. AIS varnar för trafik i området
genom att tillhandahålla båtars ID, positioner, kurser och hastigheter
för båtar inom räckhåll som är utrustade med transponder.
DSC – aktivera eller avaktivera DSC.
AIS-larm (endast AIS) – En meddelanderam visas och en larmsignal
avges när ett AIS-aktiverat fartyg kommer in i säkerhetsringen runt
båten. Objektet märks också som farligt på skärmen. Inställningen
Av avaktiverar meddelanderamen och ljudlarmet, men objektet
märks fortfarande som farligt på skärmen.
• Mätområde – ändra den uppmätta radien för den säkra zonringen
till ett angivet avstånd mellan 500 fot och 2,0 sjömil (eller 150 m
och 3 km, eller 500 fot till 2,0 mile).
• Tid till – avger ett larm om AIS fastställer att ett mål
skär den säkra zonen inom det angivna tidsintervallet
(mellan 1 och 24 minuter).
Obs! Ytterligare AIS- och DSC-konfigurationsalternativ är
tillgängliga från sjökortsalternativen. Se sidan 45.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
På skärmen Hem trycker du på Konfigurering > Navigering.
Autom. gånginstrukt. – ställ in vilka parametrar plottern ska använda
vid beräkning av en automatisk gånginstruktionslinje.
 VARNING
Inställningarna för Säkert djup och Säker höjd påverkar hur plottern
beräknar en automatisk gånginstruktionslinje. Om ett område har ett
okänt vattendjup eller en okänd höjd till hinder, beräknas inte någon
automatisk vägledningsrutt i det området. Om ett område i början
eller slutet av en automatisk vägledningsrutt är grundare än det säkra
vattendjupet eller lägre än den säkra höjden för hinder, beräknas inte
någon automatisk vägledningsrutt i det området. På sjökortet visas
kursen genom sådana områden som en grå linje. När båten inträder
i ett sådant område visas ett varningsmeddelande.
• Säkert djup – ställ in det minimidjup (se sjökortets djupdata) som
ska tillåtas vid beräkning av en automatisk gånginstruktionsrutt.
Ett säkert djup om mindre än en meter tillåts inte när du använder
automatisk gånginstruktion.
• Säker höjd – ställ in den minimihöjd (se sjökortets höjddata) för
broar som din båt säkert kan åka under.
43
Marint läge: Avancerad konfiguration
• Avstånd till kustlinje – ställ in hur nära kusten du vill färdas:
Närmast, Nära, Normal, Långt eller Längst bort. Inställning för
avstånd till kustlinje anger hur nära land du vill att den automatiska
vägledningsrutten ska placeras. Den automatiska vägledningsrutten
kan flyttas om du ändrar den här inställningen medan du navigerar.
Ange avstånd till kustlinje
De tillgängliga värdena för inställningen Avstånd till kustlinje
(Närmast, Nära, Normal, Långt eller Längst bort) är relativa, inte
absoluta. Du kan kontrollera att den automatiska gånginstruktions­
linjen är placerad på lämpligt avstånd från land med hjälp av en eller
flera bekanta destinationer som kräver navigering genom en smal
vattenled.
1. Förtöj båten eller kasta ankar.
2. På skärmen Hem väljer du Konfigurering > Navigation > Autom.
körinstruktion > Avstånd till kustlinje > Normal.
3. Välj Sjökort > Navigationssjökort på skärmbilden Hem.
4. Välj en destination som du har navigerat till tidigare.
5. Välj Navigera till > Instruktioner till.
6. Granska placeringen av den automatiska vägledningsrutten.
Fastställ om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder
och om girarna möjliggör en effektiv färd.
7. Så här slutför du en åtgärd:
44
• Om du är nöjd med placeringen av linjen för automatisk
gånginstruktion, väljer du Meny > Avbryt navigering.
Gå vidare till steg 11.
• Om den automatiska gånginstruktionslinjen är för nära
kända hinder väljer du, på skärmen Hem Konfigurering >
Navigering > Autom. gånginstrukt. > Avstånd till kustlinje >
Långt.
• Om girarna i den automatiska gånginstruktionslinjen är för breda
väljer du, på skärmen Hem Konfigurering > Navigering >
Autom. gånginstrukt. > Avstånd till kustlinje > Nära.
8. Om du valt Nära eller Långt i steg 7 granskar du placeringen av
den automatiska vägledningsrutten. Fastställ om rutten på ett
säkert sätt undviker kända hinder och om girarna möjliggör en
effektiv färd.
Med automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till kustlinje
på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern
positionerar om den automatiska vägledningsrutten, såvida inte
den destination som valdes i steg 3 kräver navigering genom en
smal farvattenpassage.
9. Så här slutför du en åtgärd:
• Om du är nöjd med placeringen av linjen för automatisk
gånginstruktion, väljer du Meny > Avbryt navigering.
Gå vidare till steg 11.
• Om den automatiska gånginstruktionslinjen är för nära
kända hinder väljer du, på skärmen Hem Konfigurering >
Navigering > Autom. gånginstrukt. > Avstånd till kustlinje >
Längst bort.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Avancerad konfiguration
• Om girarna i den automatiska gånginstruktionslinjen är för breda
väljer du, på skärmen Hem Konfigurering > Navigering >
Autom. gånginstrukt. > Avstånd till kustlinje > Närmast.
10. Om du valt Längst bort eller Närmast i steg 9 granskar du
placeringen av den automatiska gånginstruktionslinjen. Fastställ
om rutten på ett säkert sätt undviker kända hinder och om girarna
möjliggör en effektiv färd.
Med automatisk vägledning upprätthålls en god frigång från
hinder på öppet vatten, även om du ställer in Avstånd till kustlinje
på Nära eller Närmast. Som ett resultat kanske inte plottern
positionerar om den automatiska vägledningsrutten, såvida inte
den destination som valdes i steg 4 kräver navigering genom en
smal farvattenpassage.
11. Upprepa steg 1-10 minst en gång, med olika destinationer varje
gång, tills du känner till hur inställningen Avstånd till kustlinje
fungerar.
Konfigurera gir för övergång
Du kan ange hur långt före en gir i en rutt som du övergår till nästa
sträcka. Om du höjer det här värdet kan det förbättra autopilotens
noggrannhet vid navigering längs en rutt eller en automatisk
vägledning med många girar eller vid högre hastigheter. Om du sänker
det här värdet kan det förbättra autopilotens noggrannhet vid rakare
rutter eller lägre hastigheter.
2. Så här slutför du en åtgärd:
• Välj Tid > Gir för övergång, tid och ange tiden.
• Välj Distans > Distans från gir för övergång och ange
avståndet.
3. Välj Done.
Konfigurera alternativ för sjökort
Tryck på Meny på sjökortet.
Waypoints och spår – visa genvägar till waypoint- och
spårinformation. Mer information om waypoints och spår finns
på sidan 21.
Spår – aktivera eller avaktivera spår.
Lista över waypoints – visa en lista med alla sparade waypoints.
Ny waypoint – markera en ny waypoint.
Aktiva spår – ändra alternativ för aktivt spår, rensa det aktiva
spåret, följ det aktiva spåret eller spara det aktiva spåret.
• Sparade spår – visa listan med sparade spår.
• Spårvisning – visa eller dölj spår på sjökortet utifrån färg.
•
•
•
•
1. På skärmbilden Hem väljer du Konfigurera > Navigering > Gir för
överg., aktivering.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
45
Marint läge: Avancerad konfiguration
• Waypoint-visning – välj om du vill visa etiketter för waypoints
för en viss symbol med waypointnamnet, en kommentar eller
endast en symbol. Du kan också välja att dölja en waypoint på
sjökort efter symbol. Detta gör att waypoints på kartan snabbt kan
begränsas till de som är av störst intresse för vald aktivitet.
Andra farkoster – visa AIS- och DSC-genvägar, såväl som
sjökortsspecifika AIS-visningsinställningar.
• AIS-lista – visa AIS-listan. Se sidan 34.
• DSC-lista – visa DSC-listan. Se sidan 34.
• Inställning för AIS-visning – konfigurera sjökortsspecifika
inställningar för AIS-visning.
◦◦ AIS-visningsomr. – på sjökortet anger du avståndet från båten
inom vilket AIS-ikoner visas.
◦◦ Projekterad kurs – ange den tid innan ett AIS-objekt som dess
riktning ska projiceras.
◦◦ Info – aktivera eller avaktivera visning av AIS-information på
sjökortet.
◦◦ Leder – visa spår bakom AIS-ikoner på sjökortet för en
positionshistorik för andra farkoster. Ange hur länge bakom
varje AIS-ikon som du vill visa ett spår.
46
◦◦ DSC-spår – välj det antal timmar som spårade farkoster
ska visas på sjökortet. Exempel: om du väljer 4 timmar
visas alla spårpunkter nyare än fyra timmar för spårade
farkoster. På sjökortet visas en svart linje som anger spåret
för farkosten, en svart punkt för varje rapporterad position och
en blå flaggsymbol för den senast rapporterade positionen.
Tryck på Av om du vill avaktivera spår för alla farkoster.
• AIS-larm – ställ in AIS-larmet. Se sidan 43.
Avbryt navigering – avbryt den aktiva navigeringen.
Konfigurera inställningar och utseende för
navigationssjökort
På sjökortet trycker du på Meny > Inställning för navigationssjö­
kort.
Foton – aktivera och konfigurera högupplösta BlueChart g2 Visionsatellitbilder. Se sidan 12.
Tidvatten/strömmar – växla mellan att visa eller dölja ikoner för
tidvattenstationer och strömstationer.
Servicepunkter – växla mellan att visa eller dölja ikoner för marina
tjänster.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Avancerad konfiguration
Kompassrosor – ange kompassriktning, faktisk vindriktning eller
skenbar vindriktning efter båtens kurs.
Sann vindriktning eller skenbar vindriktning visas om plottern är
ansluten till en kompatibel marin vindsensor. Faktisk vind visar
vindriktningsdata baserat på det upplevda luftflödet på en stillastående
båt. Skenbar vind visar vindriktningsdata baserat på det upplevda
luftflödet på en båt i rörelse.
Tryck på Ingen om du inte vill visa någon kompassros på sjökortet.
Obs! Du måste ansluta en NMEA 0183-vindgivare (tillbehör) för att
visa kompassrosorna Faktisk vind och Skenbar vind.
Inforutor – styr hur sjökortssiffror visas på skärmen. Välj om du
vill visa eller dölja siffror efter kategori. Om du väljer Auto, visas
siffrorna bara när den kategorin är aktiv.
• Navigation: GPS-fart och GPS-kurs.
◦◦ Inställningar inforuta – ange inforutans position på sjökortet
och ange fältens innehåll.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
• Navigation: GPS-fart, avstånd till destination, ankomst (tid),
kursavvikelse, bäring (till destination) och GPS-kurs. Om du väljer
Auto, visas dessa siffror bara när du navigerar till en destination.
◦◦ Inställningar inforuta – växla datafältet Ruttsträcka
(visar ytterligare ruttinformation) och ange hur varje datafält
tillhandahåller navigationsinformation (efter tid eller
efter avstånd).
• Fiske: Djup, vattentemperatur och fart genom vatten är tillgängliga
om en lämplig NMEA 0183-givare är ansluten.
• Segling: Fart genom vatten, vindhastighet, vindvinkel och vindens
faktiska fart mot punkt (VMG). Vindhastighet, vinkel och VMG
är bara tillgängliga vid anslutning till en NMEA 0183-vindgivare
(tillbehör). Mer information om hur plottern visar VMG vind och
VMG waypoint finns på sidan 49.
◦◦ Vind – välj den typ av vinddata som används i seglingsdata­
fälten (skenbara eller faktiska).
47
Marint läge: Avancerad konfiguration
• Kompasstejp: Visar aktuell kurs. En indikator som visar bäringen
till önskad kurs visas under navigeringen.
När du är ur kurs kallas avståndet mellan din aktuella riktning och
den korrigerade kursen för Kurs att styra, och visas med orange
färg på kompasstejpen.
Bäringin­
dikator
Kursin­
dikator
Kompasstejp – ur kurs
Sjökortets utseende – anpassa sjökortets utseende.
• Riktning – ändra kartvisningens perspektiv:
◦◦ Nord upp – ställ in kartvisningen i nordlig riktning.
◦◦ Rak kurs – ställ in kartvisningen enligt din GPS-kurs.
Kurslinjen visas vertikalt på skärmen. Om enheten är ansluten
till en NMEA 0183-kursgivare förblir kartan orienterad enligt
GPS-kursen (kurs över grund), men fartygsikonen roterar enligt
den magnetiska kursen från givaren.
◦◦ Kurs upp – ställ in kartan så att riktningen på navigationen
alltid är uppåt.
• Kartinfo – justera detaljnivån som visas på kartan.
• Kurslinje – rita en förlängning från båtens bog i färdens riktning.
◦◦ Av – avaktivera kurslinjen.
◦◦ Distans – ställ in avståndet till kurslinjens slut.
◦◦ Tid – ställ in tiden det tar tills du når kurslinjens slut.
Kompasstejp – på kurs
48
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Avancerad konfiguration
• Världskarta – växla världskartan (baskartan) mellan en vanlig
världskarta och en fullständig världskarta.
◦◦ Den vanliga världskartan visar kustlinjer, med land framhävt
i gult.
◦◦ Den fullständiga världskartan visar kustlinjer med land täckt
av lågupplösta foton.
• Djupsiffror – aktivera lodade djup och ställ in farligt djup.
• Säkerh.skugga (med kompatibelt BlueChart g2 Vision-kort) –
områden med djup som är grundare än det angivna värdet är
skuggade i blått, medan områden med djup som är större än det
angivna värdet är skuggade i vitt. Konturen ritas alltid till, eller
djupare än, det valda djupet. Välj Manuell för att ange djupet.
Välj Auto om du vill använda djupet från g2 Vision-sjökortet.
• Symboler – anpassa de symboler som visas på sjökortet.
◦◦ Sjömärkesstorlek – justera storleken på symbolerna som visas
på kartan.
◦◦ Sjömärksestyp – ställ in sjömärkessymboluppsättningen:
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)
eller IALA (International Association of Lighthouse
Authorities).
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
◦◦ Sevärt på land – växla POI-ikoner (intressanta platser) som
visas på land (det här alternativet är bara tillgängligt när du
använder ett BlueChart g2 Vision SD-kort).
◦◦ Fyrsektorer – visa den sektor där en fyr visas. Välj På för
att alltid visa fyrsektorer, eller välj Auto så filtrerar plottern
automatiskt bort fyrsektorer beroende på zoomnivå.
◦◦ Kortgränser – visa vilket område kartorna täcker när ett
BlueChart g2 Vision-datakort används.
Förstå hur VMG vind och VMG waypoint visas
i inforutorna
Plottern växlar automatiskt mellan VMG (Wind Velocity Made Good)
och waypoint-VMG i inforutorna.
VMG waypoint visas under följande förhållanden:
• Inforutan Ruttsträcka visar VMG waypoint när du navigerar efter
en rutt eller en automatisk gånginstruktionslinje.
• Inforutan Segling visar VMG waypoint när du navigerar efter en
rutt eller en automatisk gånginstruktionslinje och du avaktiverar
inforutan Ruttsträcka.
49
Marint läge: Avancerad konfiguration
VMG vind visas under följande förhållanden:
• Inforutan Segling visar VMG vind när du inte navigerar efter en
rutt eller en automatisk gånginstruktionslinje.
• Inforutan Segling visar VMG vind när inforutan Ruttsträcka är
aktiverad och du navigerar efter en rutt.
Konfigurera alternativ för Perspective 3D
och Mariner’s Eye 3D
Tryck på Meny på skärmen Perspective 3D eller skärmen Mariner’s
Eye 3D.
Waypoint och spår – ger åtkomst till genvägar till waypoint- och
spårinformation, som på sjökortet. Se sidan 45.
Obs! Alternativet för konfiguration av Spårvisning är inte tillgängligt
på skärmen Perspective 3D. Du måste ha ett BlueChart g2 Vision SDkort för att använda den här funktionen.
Andra farkoster – ger åtkomst till AIS- och DSC-genvägar, såväl
som sjökortsspecifika AIS-visningsinställningar, som på sjökortet.
Se sidan 45.
Sjökortets utseende – anpassa utseendet på skärmen Perspective 3D
och Mariner’s Eye 3D.
• Format – (endast Mariner’s Eye 3D) välj hur sjökortsdata visas
över 3D-terräng.
• Färg på faror – (endast Mariner’s Eye 3D) aktivera eller
avaktivera färg på faror.
◦◦ Inställningen På anger grunt vatten och land med en färgskala.
Blått anger djupt vatten, gult anger grunt vatten och rött anger
mycket grunt vatten.
◦◦ Inställningen Av visar land som det skulle se ut från vattnet.
• Avståndsringar – aktivera eller avaktivera avståndsringar.
• Säkert djup – (endast Mariner’s Eye 3D) justerar det djup vid
vilket rött anger grunt vatten.
• Farledsbredd – justera bredden på kurslinjen som ritas vid
navigering. Den här inställningen påverkar direkt navigering
(Gå till) och rutter (Rutt till), men inte automatisk gånginstruktion
(Instruktioner till).
Inforutor – styr hur sjökortssiffror visas på skärmen, som på
sjökortet. Se sidan 46.
50
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Avancerad konfiguration
Inställningar för Fish Eye 3D
Konfigurera fiskesjökortet och dess utseende
Visa – ändra synvinkel. Välj den riktning som kameran ska peka. Ett
exempel: om du trycker på Babord, placeras vyn till styrbord, och ser
över båten mot babord.
Kompassrosor – aktivera informationskompassrosor runt båtikonen,
som på sjökortet. Se sidan 46.
På skärmen Fish Eye 3D trycker du på Meny.
Spår – aktivera eller avaktivera spår.
Inforutor – styr hur sjökortssiffror visas på skärmen, som på
sjökortet. Se sidan 47.
Inställningar för fiskekarta
Tryck på Meny på fiskesjökortet.
Waypoints och spår – åtkomst till genvägar till waypoint- och
spårinformation, som på sjökortet. Se sidan 45.
Andra farkoster – åtkomst till AIS- och DSC-genvägar, såväl
som sjökortsspecifika AIS-visningsinställningar, som på sjökortet.
Se sidan 46.
Sjömärken – aktivera eller avaktivera alla sjömärken, som fyrar och
bojar.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
På fiskesjökortet trycker du på Meny > Inställning för fiskekarta.
Inforutor – styr hur sjökortssiffror visas på skärmen, som på
sjökortet. Se sidan 47. Du kan också aktivera eller avaktivera
kompasstejpen (sidan 48).
Sjökortets utseende – anpassa fiskesjökortets utseende.
• Riktning – ändrar perspektivet på kartvisningen, som på sjökortet.
Se sidan 48.
• Kartinfo – justerar detaljnivån som visas på kartan.
• Kurslinje – ritar en förlängning från båtens bog i färdens riktning,
som på sjökortet. Se sidan 48.
• Sjömärkesstorlek – justerar storleken på symbolerna som visas
på kartan.
• Sjömärkestyp – anger symboluppsättningen för sjömärken
(NOAA eller IALA).
51
Marint läge: Avancerad konfiguration
Konfigurera alternativ för aktivt spår
På skärmen Hem trycker du på Information > Egen data > Spår >
Aktivt spår, alternativ.
Registreringsläge – välj Av, Fyll eller Börja om
• Från – spelar inte in någon spårlogg.
• Fyll – spelar in en spårlogg tills spårminnet är fullt.
• Börja om – spelar in spårloggen löpande och ersätter de gamla
spårdata med nya data.
Intervall – definierar den frekvens vid vilken spåret spelas in.
Inspelning av mer frekventa plottningar blir mer exakt, men fyller
spårloggen snabbare.
• Intervall – ställ in huruvida intervallet avgörs av avstånd, tid eller
upplösning. (Tryck på Ändra om du vill ange kvantiteten.)
◦◦ Distans – spela in spåret baserat på ett avstånd mellan punkter.
◦◦ Tid – spela in spåret baserat på ett tidsintervall.
◦◦ Upplösning – spela in spåret baserat på en missvisning från
kursen. Den här inställningen rekommenderas då den utnyttjar
minnet på bästa sätt. Distansvärdet (Ändra) är det största fel
som tillåts från den faktiska kursen innan en spårpunkt spelas
in.
52
• Ändra – ställ in värdet på intervallet.
Spårfärg – ställ in spårets färg.
Konfigurera skärmen Siffror
På skärmen Hem trycker du på Instrumentbräda > Siffror > Meny >
Konfigurering.
1. Välj det antal datafält du vill visa på skärmen Siffror. Skärmen
Siffror visas med datafält som kan ändras.
2. Tryck på det datafält du vill anpassa.
3. Tryck på den datatyp som du vill ska visas i det valda datafältet.
4. Upprepa steg 3 och 4 tills alla datafält innehåller önskad
information.
5. Tryck på Klar.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Billäge: Komma igång
Billäge: Komma igång
Steg 1: Montera GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640
1. Placera bilfästet på instrumentbrädan.
2. Snäpp fast monteringsfästet på bilmonteringsarmen och placera
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 i monteringsfästet (sidan 2).
Det kan ta några minuter innan den hittar satellitsignalerna. Staplarna
anger styrkan på mottagningen. När minst en av staplarna är
grön har enheten hämtat satellitsignaler. Nu kan du välja ett mål och
navigera dit.
Steg 4: Använda enheten
➊
➋
3. Anslut högtalar/strömkabeln till ett strömuttag i fordonet. Om
enheten är ansluten och fordonet är igång startar enheten
automatiskt i billäge.
➎
Obs! GPSMAP 620 kan användas i billäge bara om du köpt och läst in
City Navigator NT-kartor (tillbehör) på enheten.
Steg 2: Konfigurera enheten
Om enheten inte startar automatiskt håller du nedtryckt tills
enheten startar. Följ instruktionerna på skärmen. Håll nedtryckt
för att stänga av enheten.
Steg 3: Hämta satellitinformation
Gå utomhus till en öppen plats, en bit från höga byggnader och träd
och sätt på GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
➌
➍
➏
➐
➑
Billäge: Kartsidan
➊
➋
➌
➍
GPS-signalstyrka.
Användningsläge. Tryck på ikonen om du vill ändra läge.
Batteristatus.
Lokal tid. Tryck här för att ändra tidsinställningarna.
53
Billäge: Komma igång
➎
➏
➐
➑
Lägga till ett stopp
Tryck här för att söka efter ett mål.
Du kan lägga till ett stopp (delmål) till rutten. GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640 ger dig anvisningar till delmålet och sedan till ditt
slutmål.
Tryck här för att visa kartan.
Tryck här för att justera volymen.
Tryck här för att använda verktyg som Inställningar och Egna
rutter.
Söka efter din destination
På Menyn Vart? finns flera kategorier som du kan använda till att
söka efter adresser, städer och andra platser. De detaljerade kartorna
i enheten innehåller miljontals intressanta platser, t.ex. restauranger,
hotell och automatiska tjänster.
1. Tryck på Vart?.
1. När en rutt är aktiv trycker du på Meny > Vart?.
2. Sök efter det extra stoppet.
3. Tryck på Kör!.
4. Tryck på Lägg in som delmål om du vill lägga till det här stoppet
före slutmålet. Tryck på Välj som ny destination om du vill ange
platsen som slutmål.
Göra en avstickare
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
2. Tryck på Avstickare.
2. Välj en kategori.
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 försöker att navigera tillbaka till
den ursprungliga rutten så snart som möjligt. Om den rutt du för
närvarande använder är det enda rimliga alternativet kan det hända
att enheten inte beräknar någon avstickare.
3. Välj en underkategori.
Stoppa en rutt
4. Välj en destination.
Tips: Om du vill se fler alternativ trycker du på
54
1. När en rutt är aktiverad trycker du på Meny.
5. Tryck på Kör!.
och
.
2. Tryck på Avbryt.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Billäge: Vart?
Billäge: Vart?
På Menyn Vart? finns det olika kategorier av platser att söka efter. Mer
information om hur du utför en enkel sökning finns på sidan 54.
Söka efter en adress
Obs! Beroende på vilken version av kartorna som lästs in på enheten,
kan knappnamnen vara ändrade och vissa steg ha en annan ordning.
1. Tryck på Vart? > Adress.
2. Ändra land eller område om det behövs.
3. Tryck på Stava ort, ange ort/postnummer och tryck sedan på Klar.
Välj ort eller postnummer i listan. (Alla kartdata har inte funktioner
för postnummersökning.) Om du är osäker på orten trycker du på
Sök alla.
Ange en hemposition
Ange hempositionen för den plats du oftast kör tillbaka till.
1. Tryck på Vart? > Kör hem.
2. Välj ett alternativ:
• Ange din adress.
• Använd aktuell plats.
• Välj med hjälp av en lista över senast sökta platser.
Köra hem
Om du vill navigera hem efter att ha angett din hemposition trycker du
på Vart? > Kör hem.
Ändra hemposition
4. Ange gatunumret och tryck sedan på Klar.
Ange en annan hemposition:
1. Tryck på Verktyg > Min info > Ange hemposition.
5. Ange gatunamnet och tryck på Klar.
2. Välj ett alternativ:
6. Välj rätt gata i listan, om det behövs.
• Ange din adress.
7. Tryck på adressen, om det behövs.
• Använd aktuell plats.
• Välj med hjälp av en lista över senast sökta platser.
Så här redigerar du din hemposition:
1. Tryck på Vart? > Favoriter > Alla favoriter > Hem.
2. Tryck på Ändra, ange dina ändringar och tryck på Klar.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
55
Billäge: Vart?
Alternativ för sidan Kör!
➊
Använda skärmknappsatsen
När en skärmknappsats visas kan du trycka på bokstäverna och
siffrorna.
➋
➌
➍
Alternativ för Kör!
➊
Tryck här för att visa en karta med svängar fram till den här
platsen.
➋
➌
➍
Tryck här för att skapa en vägbeskrivning till den här platsen.
Tryck här för att visa den här platsen på kartan.
Tryck här för att spara platsen i Favoriter.
Söka efter en plats genom att stava namnet
Om du vet namnet på målet du söker efter kan du skriva in det med
hjälp av skärmknappsatsen. Du kan också ange bokstäver som ingår
i namnet för att begränsa sökresultatet.
1. Tryck på Vart? > Intressant plats > Stava namnet.
2. Använd bokstäverna i destinationens namn med
skärmknappsatsen. Tryck på Klar.
56
Tryck på om du vill lägga till ett mellanslag. Tryck på och
för att flytta markören. Tryck på för att ta bort ett tecken. Om du
nedtryckt.
vill rensa hela posten håller du
Tryck på &?% om du vill ange specialtecken, t.ex. kommaterings­
tecken.
Söka nära en annan plats
1. Tryck på Vart? > Nära….
2. Välj ett alternativ:
• Där jag befinner mig nu – söker efter platser nära den aktuella
platsen.
• En annan ort – sök nära den ort du anger.
• Min aktuella rutt – söker längs den aktiva rutten.
• Min destination – söker nära din aktuella destination.
Söka efter senast hittade platser
I enheten sparas de senaste 50 hittade platserna i en lista. De senast
visade platserna står överst i listan. Tryck på Vart? > Senast hittade
så visas de senast hittade platserna.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Billäge: Vart?
Ta bort senast hittade platser
Om du vill ta bort alla platser från listan med dina senast hittade
platser trycker du på Rensa > Ja.
Obs! När du trycker på Ta bort tas alla platser bort från listan.
Själva platsen tas inte bort från enheten.
Faoriter
Du kan spara platser i Favoriter så att du snabbt kan hitta dem och
skapa rutter till dem. Din hemposition sparas också i Favoriter.
Spara aktuell plats
Tryck på fordonssymbolen ( ) på kartsidan. Tryck på Spara plats
för att spara din aktuella plats.
Spara hittade platser
Ändra sparade platser
1. Tryck på Vart? > Favoriter.
2. Välj den kategori och den plats som du vill redigera.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på det alternativ du vill ändra:
• Byt namn – ange ett nytt namn och tryck på Klar.
• Bifoga foto – välj en bild som finns lagrad på enheten eller på
ett SD-kort som du vill tilldela till platsen.
• Byt kartsymbol – tryck på en ny symbol som ska markera
platsen på kartan.
• Byt telefonnummer – ange ett telefonnummer och tryck på
Klar.
• Byt kategori – välj en annan kategori för platsen.
• Ta bort – tryck på Ja för att ta bort platsen från listan Favoriter.
1. På sidan Kör! trycker du på Spara.
2. Tryck på OK. Platsen sparas i Favoriter.
Söka efter sparade platser
1. Tryck på Vart?.
2. Tryck på Favoriter. Dina sparade platser visas i en lista.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
57
Billäge: Vart?
Söka efter en plats med kartan
Använda egna rutter
Tips för att söka på kartan
Skapa en egen rutt
Använd sidan Sök på karta om du vill visa olika delar av kartan. Tryck
på Vart? > Sök på karta.
• Visa olika delar av kartan genom att trycka på kartan och dra.
• Tryck på och om du vill zooma in och ut.
• Tryck på valfritt objekt på kartan. En pil visas som pekar
på objektet. Tryck på Spara för att spara den här platsen.
• Tryck på Kör! om du vill navigera till den platsen.
• Om GPS-läget är avstängt trycker du på Ange plats om du vill
ange den simulerade platsen till den valda platsen (se sidan 65).
Tryck på Vart? > Egna rutter. Välj den rutt du vill köra och tryck
sedan på Kör!.
Använd enheten till att skapa och spara rutter inför din nästa tripp.
Du kan spara upp till 10 rutter.
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna rutter > Ny.
2. Tryck på Lägg in ny startposition.
3. Hitta en plats som du vill använda som startpunkt och tryck på Välj.
4. Tryck på Lägg in ny destination.
5. Hitta en plats som du vill använda som slutpunkt och tryck på Välj.
6. Lägg till en plats till din rutt genom att trycka på
plats genom att trycka på .
. Ta bort en
7. Beräkna rutten och visa den på kartan genom att trycka på Nästa.
8. Tryck på Spara för att spara rutten och avsluta.
58
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Billäge: Vart?
Ändra egna rutter
1. Tryck på Vart? (eller Verktyg) > Egna rutter.
2. Välj den rutt som du vill ändra.
3. Tryck på Ändra.
4. Tryck på ett alternativ för att ändra rutten:
Ange koordinater
Om du känner till de geografiska koordinaterna för slutmålet, kan
du navigera till destinationen med hjälp av koordinaterna för latitud
och longitud i enheten (eller andra koordinatformat). Detta kan vara
användbart vid geocaching.
• Byt namn – ange ett nytt namn och tryck på Klar.
1. Tryck på Vart? > Koordinater.
• Lägg in/ta bort stopp – lägg in eller ta bort stopp i rutten.
2. Tryck på Format om du vill välja rätt koordinatformat för den typ av
karta du använder.
• Manuell sortering av positioner – ändra ordningen för
positioner längs rutten.
3. Tryck på ett riktningsfält om du vill välja en ny riktning.
• Optimal sortering av positioner – sortera positionerna
automatiskt.
4. Tryck på ett numeriskt fält om du vill ange koordinaterna och tryck
sedan på Klar.
• Räkna om – ändra ruttens inställning för att göra en ny
beräkning enligt någon av inställningarna snabbare tid, kortare
avstånd eller fågelvägen.
5. När du har angett rätt koordinater trycker du på Nästa.
• Ta bort – ta bort rutten.
Använd läget för fågelvägen om du inte följer vägbanorna när
du navigerar. Tryck på Verktyg > Inställningar > Navigation >
Ruttinställning > Fågelvägen > OK.
• Dina ändringar sparas automatiskt när du lämnar någon av
sidorna för att ändra en rutt.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Navigera fågelvägen
59
Billäge: Använda kartan
Billäge: Använda kartan
Din rutt är markerad med en magentafärgad linje. Medan du
kör vägleder GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten dig till
destinationen via röstuppmaningar, pilar på kartan och anvisningar
överst på kartan. En målflagga anger din destination. Om du avviker
från den ursprungliga rutten beräknas en ny rutt och du får en ny
vägbeskrivning.
➊
Tryck här för att visa nästa sväng.
Tryck här för att visa svänglistan.
Tryck här för att zooma in och ut.
Tryck på fordonsikonen för att visa Var är jag? av nüvi-enheten.
Tryck här för att visa färddatorn.
Nästa sväng
➋
➌
➍
➎
Billäge: Kartsidan
Tips: En fartbegränsningsikon kan visas om du kör på motorväg.
Ikonen visar huvudvägens rådande hastighetsbegränsning.
60
➊
➋
➌
➍
➎
När du följer en rutt visar nästa sväng svängen på kartan, samt avstånd
och tid tills du är framme vid svängen.
Om du vill visa en kommande sväng på kartan trycker du på
svängindikatorn på kartan eller på en av svängarna i svänglistan.
Svänglista
När du följer en rutt visar svänglistan instruktioner en sväng i taget
och avståndet mellan dem för hela rutten.
Öppna svänglistan genom att trycka på textfältet överst på kartan.
Tryck på en sväng i listan om du vill visa instruktionerna för svängen.
Tryck på Visa karta om du vill visa hela rutten på sidan Sök på karta.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Billäge: Använda kartan
Färddator
Färddatorn anger aktuell fart och ger användbar statistik om din tripp.
Du visar trippinformationssidan genom att trycka på fältet Fart på
kartan.
Om du stannar ofta bör du inte stänga av enheten så att den mäter den
totala restiden.
Nollställa färddatorn
Nollställ färddatorn innan du påbörjar en resa. Tryck på fältet Fart på
kartan. Om du vill nollställa informationen i färddatorn trycker du på
Nolla tripp. Tryck på Nollställ max om du vill nollställa maxfarten.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
61
Billäge: Hantera filer
Billäge: Hantera filer
Du kan spara filer, t.ex. JPEG-bildfiler i internminnet på GPSMAP 620
eller GPSMAP 640 eller på ett SD-kort.
Obs! GPSMAP 620 och GPSMAP 640 är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller Windows NT®. Den är heller inte
kompatibel med Mac® OS 10.3 eller tidigare. Det här är en vanlig
begränsning hos de flesta USB-masslagringsenheter.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 hanterar följande filtyper:
• JPEG- och JPG-bildfiler.
• Kartor och GPX-waypointfiler från MapSource: se sidan 70.
Obs! Egna data (waypoints, rutter och spår) delas inte mellan marint
läge och billäge.
Kopiera filer till enheten
1. Sätt in ett SD-kort i GPSMAP 620- eller GPSMAP 640 (tillbehör).
2. Anslut en mini-USB-kontakt på baksidan av enheten.
3. Anslut kabelns bredare ände till en tillgänglig USB-port på datorn.
Enheten och minneskortet visas som flyttbara enheter under Den
här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet
om du har Mac OS.
Obs! I vissa operativsystem eller datorer med flera
nätverksenheter kan GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheter
inte visas. Om du vill ha mer information om hur du ansluter
diskenheter kan du läsa i hjälpen till operativsystemet.
4. Sök efter den fil du vill kopiera på datorn. Du kan kopiera
JPEG- och JPG-bildfiler eller -kartor samt GPX-waypointfiler från
MapSource.
5. Markera filen och klicka på Redigera > Kopiera.
6. Öppna enheten ”Garmin” eller minneskortenheten/volymen.
7. Klicka på Redigera > Klistra in. Filen visas i listan med filer
i enhetsminnet eller på minneskortet.
8. När du har överfört filerna klickar du på ikonen Säker borttagning
av maskinvara i verktygsfältet (systemfältet) respektive drar
volymikonen till Papperskorgen på Mac-datorer.
9. Koppla bort GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 från datorn.
62
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Billäge: Hantera filer
Kopiera bildata till enheten med MapSource
1. Kontrollera MapSource-versionen på datorn genom att klicka på
Help (Hjälp) > About MapSource (Om MapSource). Om versionen
är äldre än 6.12.2, uppdaterar du till den senaste versionen genom
att klicka på Help (Hjälp) > Check for Software Updates (Sök
efter programuppdateringar), eller besök Garmins webbplats på
www.garmin.com.
2. Anslut en mini-USB-kontakt på baksidan av GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640.
3. Anslut kabelns bredare ände till en tillgänglig USB-port på datorn.
Enheten och minneskortet visas som flyttbara enheter under Den
här datorn om du har Windows eller som en volym på skrivbordet
om du har Mac OS.
Obs! I vissa operativsystem eller datorer med flera nätverksenhe­
ter kan GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheter inte visas. Om
du vill ha mer information om hur du ansluter diskenheter kan du
läsa i hjälpen till operativsystemet.
7. Klicka på ikonen Säker borttagning av maskinvara i verktygsfältet
(systemfältet) respektive dra volymikonen till Papperskorgen på
Mac-datorer.
8. Koppla bort GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 från datorn.
Ta bort bilfiler
Anslut GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 till datorn och öppna
enheten eller SD-kortenheten/-volymen. Markera den fil du vill
ta bort och tryck sedan på Delete på datorns tangentbord.
Meddelande
Om du inte är säker på vad en fil används till bör du inte ta bort den.
Minnet i enheten innehåller viktiga systemfiler som du inte bör ta bort.
4. Klicka på Transfer (Överför) > Send to Device (Skicka till enhet)
från MapSource.
5. I fönstret Send to Device (Skicka till enhet) väljer du enhet för
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 och de typer av data som du vill
kopiera till enheten.
6. Klicka på Skicka. MapSource överför en fil med namnet Temp.gpx
till Garmin\GPX-katalogen.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
63
Billäge: Använda verktygen
Billäge: Använda verktygen
Verktygsmenyn innehåller många funktioner som kan vara till nytta
när du färdas. Öppna menyn Verktyg genom att trycka på Verktyg på
menysidan.
Inställningar
Mer information om inställningarna finns på sidan 65.
Var är jag?
Tryck på Var är jag? om du vill visa information om den aktuella
platsen, inklusive sjukhus, polisstationer och bränsle. Det här är en
användbar funktion om du behöver tala om för räddningspersonal var
du befinner dig. Tryck på Spara plats för att spara din aktuella plats.
Bildvisare
Visa ett bildspel
Tryck på Bildspel om du vill visa ett bildspel, där varje bild visas ett
tag innan nästa visas.
Om du vill avbryta bildspelet trycker du någonstans på skärmen. Tryck
på Stopp om du vill återgå till listan med bilder. Tryck på Fortsätt om
du vill fortsätta bildspelet. Tryck på och för att zooma in och
zooma ut.
Navigera till en bild
Om en bild innehåller platsinformation trycker du på Info och sedan
på Kör! för att skapa en rutt till den.
Min info
Tryck på Verktyg > Min info om du vill hantera och ta bort sparade
data, t.ex. dina favoriter.
Med bildvisaren kan du visa bilder som du har sparat på enheten eller
på ett SD-kort.
Mer information om hur du läser in bilder i enheten finns på sidan 62.
1. Tryck på Verktyg > Bildvisare.
2. Om du vill zooma in en bild trycker du på den.
3. Om du vill se alla bilder trycker du på pilarna.
64
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Avancerad konfiguration
Marint läge: Avancerad konfiguration
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
Ändra navigeringsinställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Navigation.
2. Klicka på den inställning du vill ändra.
Ruttinställningar – välj en inställning för beräkning av rutter:
3. Tryck på knappen under inställningsnamnet om du vill ändra den.
• Kortare tid – för att beräkna rutter som går fortare att köra men
som kan utgöra längre körsträcka.
• Kortare väg – för att beräkna rutter med kortare körsträcka men
som kan ta längre tid att köra.
• Fågelvägen – för att beräkna rutter fågelvägen (utan vägar).
Undvikanden – ange de vägtyper du vill undvika på dina rutter.
Ändra systeminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > System.
GPS-simulator – aktivera simulatorn när du vill stänga av GPS-läget
och simulera navigering och spara på batteriet.
Användningsläge – ändra till marint läge.
Enheter – ändra måttenheter till Kilometer eller Mile.
Knappsats – tryck på QWERTY för en layout som påminner om ett
datortangentbord eller ABC för en alfabetisk layout.
Om – visa enhetens versionsnummer för programvaran, D-nummer
för enheten och ljudversionsnummer. Du behöver uppgifterna när
du uppdaterar systemets programvara eller köper nya kartdata
(se sidan 70).
Återställ – återställ de ursprungliga systeminställningarna.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Återställ – återställ de ursprungliga navigeringsinställningarna.
Ändra skärminställningarna
Tryck på Verktyg > Inställningar > Skärm.
Färgläge – Dag ger en ljus bakgrund, Natt ger en mörk bakgrund,
medan Automatiskt växlar automatiskt mellan de två.
Skärmbild – aktivera skärmbildsläge. Tryck på för att ta en
skärmbild. Bilden sparas i bitmapp-format i mappen Garmin\
Screenshot på GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-diskenheten.
65
Marint läge: Avancerad konfiguration
Ljusstyrka – justera nivån på bakgrundsbelysningen. Genom att
sänka bakgrundsbelysningen kan du förlänga batterilivslängden.
Ställa in språken
Tips: Du kan också justera ljusstyrkenivån från en valfri skärm
genom att snabbt trycka på .
Röst – ändra språket för röstuppmaningar.
Återställ – återställ de ursprungliga visningsinställningarna.
Ställa in volymen
På menysidan trycker du på Volym. Tryck på eller på för att
justera volymnivån. Tryck på rutan bredvid Tyst om du vill stänga av
allt ljud.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Språk.
Text – ändra all skärmtext till det valda språket. Att textspråket ändras
innebär inte att språket i data som användaren lagt in ändras.
Knappsats – välj tangentbord för språket. Du kan också ändra
tangentbordsläget från ett tangentbord genom att trycka på knappen
Läge.
Återställ – återställ de ursprungliga språkinställningarna.
Justera belysningen
1. Tryck snabbt på
2. Tryck på
eller på
från valfri skärm.
för att justera bakgrundsbelysningen.
Uppdatera tidsinställningar
Tryck på Verktyg > Inställningar > Tid.
Tidsformat – välj 12-timmars-, 24-timmars- eller UTC-tidsformat.
Aktuell tid – ställ in tiden manuellt på enheten. Välj Automatiskt
om du vill att GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten ska ställa in
tiden baserat på din plats.
Återställ – återställ de ursprungliga tidsinställningarna.
66
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Marint läge: Avancerad konfiguration
Ändra kartinställningarna
Ändra säkerhetsinställningarna
Kartinfo – justera hur mycket detaljer som ska visas på kartan. Om du
visar kartan med hög detaljrikedom ritas den om långsammare.
Säkerhetsläge – aktiverar eller avaktiverar säkert läge. När fordonet
rör sig stänger säkerhetsläget av alla funktioner som kräver betydande
uppmärksamhet och kan stjäla uppmärksamheten från körningen.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Karta.
Kartbild – välj ett kartperspektiv.
• Kurs upp – visa en 2D-karta med färdriktningen överst.
• Norr upp – visa en 2D-karta med norr överst.
• 3D – visa en 3D-karta med färdriktningen överst.
Fordon – om du vill ändra den ikon som används till att visa din
position på kartan trycker du på Ändra. Tryck på den ikon du vill
använda och sedan på OK. Hämta fler fordonsikoner på
www.garmingarage.com.
Tryck på Verktyg > Inställningar > Säkerhet.
Återställ – återställ de ursprungliga säkerhetsinställningarna.
Återställa alla inställningar
1. Tryck på Verktyg > Inställningar.
2. Tryck på Återställ.
3. Tryck på Ja.
Tripplogg – visa eller dölj loggen för dina resor. Om du vill tömma
tripploggen trycker du på Verktyg > Min info > Töm tripplogg.
Kartinfo – visa kartorna och versionen för varje karta som finns inläst
på enheten. Aktivera (markerad) eller avaktivera (omarkerad) en karta
genom att trycka på den.
Återställ – återställ de ursprungliga kartinställningarna.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
67
Bilaga
Bilaga
Kalibrera skärmen
Starta enheten i marint läge eller växla till marint läge.
Mer information om hur du kalibrerar finns på sidan 38.
Återställa GPSMAP 620 eller GPSMAP 640
Om GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 slutar svara stänger du av
den och sätter sedan på den igen. Om detta inte hjälper återställer
du enheten genom att ta bort batteriet och sedan sätta i det igen.
Uppdatera programvaran
1. Gå till www.garmin.com/products/webupdater och hämta
WebUpdater till datorn.
2. Anslut GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 till datorn med hjälp av
mini-USB-kabeln.
3. Starta WebUpdater och följ anvisningarna på skärmen.
När du har bekräftat att du vill utföra en uppdatering hämtar
WebUpdater automatiskt uppdateringen och installerar den
på enheten.
68
Rensa användardata
Viktigt! Med den här proceduren tar du bort all information du
själv har angett.
1. Tryck med fingret längst ned till höger på skärmen och slå
samtidigt på GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheten.
2. Håll fingret nedtryckt tills meddelandefönstret visas.
3. Om du vill rensa alla användardata trycker du på Ja.
Alla ursprungliga inställningar återställs. Eventuella objekt du har
sparat raderas.
Batteriinformation
Du kan maximera livslängden på batteriet genom att inte lämna
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 i direkt solljus och undvika att
utsätta den för höga temperaturer under längre tid.
Status för batteriet i GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 anges med
hjälp av batteriikonen i hörnet av menyskärmen och hemskärmen.
Du kan öka exaktheten på batterimätaren genom att ladda ur batteriet
helt innan du laddar upp det. Avbryt inte uppladdningen förrän
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 är fullt uppladdad.
Obs! Om enheten inte används under en längre tid (mer än en vecka),
tar du ut batteriet.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Bilaga
Ladda GPSMAP 620 eller GPSMAP 640
• Innan du använder enheten första gången måste du ladda batteriet i
minst sex timmar.
• Placera enheten i monteringsfästet och ha fästet anslutet till ström.
Tändningsnyckeln kan behöva vridas till läget ON/ACC för att
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 ska laddas.
• Alternativt kan du ansluta den medföljande nätadaptern till
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 och ett vägguttag.
Byta säkringen på bilfästet
Meddelande
Var försiktig så att du inte tappar bort några av de små bitarna när du
byter ut säkringen och sätt tillbaka dem på rätt ställen.
Om enheten inte laddas upp i fordonet måste du eventuellt byta den
säkring som finns i fordonsadapterns ände.
1. Skruva av det svarta runda ändstycket och ta bort det.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
2. Byt ut säkringen (en glascylinder med silverfärgade ändar) och byt
ut den mot en snabb säkring på 1,5 A.
3. Sätt den silverfärgade änden i det svarta ändstycket. Skruva på det
svarta ändstycket.
Skötsel av enheten
Höljet är tillverkat av material av hög kvalitet och kräver inget
underhåll förutom rengöring.
Rengöra höljet
Du rengör enhetens ytterhölje (inte skärmen) med en trasa fuktad
med milt rengöringsmedel och torkar den sedan torr. Undvik kemiska
rengörings- och lösningsmedel som kan skada plastkomponenter.
Rengöra skärmen
Enhetens lins är täckt med ett särskilt reflexfritt skikt som är känsligt
för hudfett, vax och skurmedel. Rengöringsmedel som innehåller
ammoniak, alkohol, slipmedel eller fettlösande rengöringsmedel
skadar antireflexskiktet. Det är viktigt att rengöra linsen med ett
rengöringsmedel anpassat för glasögon (som är specificerat som
säkert för reflexfria skikt) och en ren, luddfri trasa.
69
Bilaga
Nedsänkning i vatten
Enheten är vattentät enligt IEC Standard 60529 IPX7. Den tål att vara
nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30 minuter. Längre tider kan leda
till att enheten skadas. Efter nedsänkning måste du torka rent enheten
och sedan blåsa den torr innan du använder den.
Förhindra stöld
• Förebygg stöld genom att ta bort enheten och fästet när den inte
används.
• Förvara inte enheten i handskfacket.
• Registrera din produkt på http://my.garmin.com.
Ytterligare kartor
Du kan köpa ytterligare MapSource-kartdata från Garmin och läsa in
kartorna i minnet på GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 eller till ett
minneskort (tillbehör).
Om du vill se vilken version kartorna har som är inlästa i enhet
öppnar du menysidan. Tryck på Verktyg > Inställningar > Karta >
Kartinfo. Besök www.garmin.com/unlock/update.jsp och se om det
finns en uppdatering tillgänglig för din kartprogramvara. Om du vill
aktivera ytterligare kartor måste du ange ditt enhets-ID (sidan 65) och
serienummer (anges nära strömanslutningen).
70
Om du vill läsa in kartor eller waypoints till minnet i
enheten eller minneskortet markerar du GPSMAP 620- eller
GPSMAP 640-diskenhetens namn eller minneskortsenheten.
Mer information finns i hjälpfilen för MapSource.
Om GPS-satellitsignaler
För att GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 ska kunna navigera
måste den ta emot signaler från GPS-satelliter (Global Positioning
System). Om du är inomhus, nära höga byggnader eller träd eller
i ett parkeringsgarage kan enheten eventuellt inte ta emot signaler
från satelliter. Sök upp en öppen yta utomhus utan höga skymmande
föremål när du vill använda enheten.
När GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 tar emot satellitsignaler är
staplarna för signalstyrka på hemskärmen (eller sidan menysidan)
gröna. När den tappar satellitsignalen blir fälten röda eller
genomskinliga.
Mer information om GPS finns på www.garmin.com/aboutGPS.
Extrafunktioner och valfria tillbehör
Mer information om tillbehör finns på http://buy.garmin.com,
www.garmin.com/extras eller hos din Garmin-återförsäljare.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Bilaga
Specifikationer
Fysisk storlek: B × H × D: 6 × 4 × 1 / tum
(151 × 102,49 × 47,25 mm)
Vikt: 17,3 oz. (490,4 g)
Skärm: 5 3/16 tum (132 mm) diagonalt, 800 × 480 bildpunkter,
liggande WVGA-bildskärm med vit bakgrundsbelysning och
pekskärm
Hölje: Vattentätt enligt IEC 529-IPX-7
Temperaturområde: Från 5 °F till 131 °F (från -15 °C till 55 °C)
Laddningstemperatur: Från 32 °F till 113 °F (från 0 °C till 45 °C)
Datalagring: Internt minne och borttagbart SD-kort (tillbehör).
Data lagras utan tidsgräns.
Datorgränssnitt: USB 2.0-masslagringsenhet (High-Speed och
Full-Speed)
Operativsystem: Garmin
Laddningstid: Cirka 6 timmar
Strömingång: 11-32 VDC-fordonsström med bilströmkabeln eller
växelström med den medföljande nätadaptern.
Strömförbrukning: Högst 12 W.
Batterilivslängd: Upp till 9 timmar med lägsta bakgrundsbelysning,
upp till 5 timmar med maximal bakgrundsbelysning.
7 8
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Batterityp: Utbytbart uppladdningsbart litiumjonbatteri
GPS-mottagare: Högkänslig
Hämtningstider*:
Varm: < 1 sek.
Kall: < 33 sek.
Fabriksåterställning: < 36 sek.
*Medelvärde för stationär mottagare med fri sikt.
Kompassäkerhetsavstånd: 17 tum (43,18 cm)
Överensstämmelseförklaring
Härmed intygar Garmin att den här produkten uppfyller de
grundläggande kraven och andra tillämpliga föreskrifter i direktiv
1999/5/EG. Överensstämmelseförklaringen i sin helhet finns på
www.garmin.com/compliance.
Programlicensavtal
GENOM ATT ANVÄNDA GPSMAP 620 ELLER GPSMAP 640
ACCEPTERAR DU ATT FÖLJA VILLKOREN I FÖLJANDE
PROGRAMLICENSAVTAL. DU BÖR LÄSA IGENOM DET HÄR
AVTALET NOGGRANT.
71
Bilaga
Garmin Ltd. och dess dotterbolag (”Garmin”) ger dig en begränsad
licens för användning av den programvara som är inbäddad i enheten
(”Programvaran”) i binär körbar form för normal drift av produkten.
Titeln, äganderätten och de immateriella rättigheterna i och för
Programvaran tillhör Garmin och/eller dess tredjepartsleverantörer.
Du accepterar att Programvaran tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer och är skyddad enligt de upphovsrättslagar
som gäller i USA samt enligt internationella upphovsrättsöverens­
kommelser. Du bekräftar vidare att strukturen på, organisationen
av och koden för Programvaran, som inte källkoden tillhandahålls
för, är värdefulla företagshemligheter som tillhör Garmin och/eller
dess tredjepartsleverantörer och att källkoden för Programvaran
är en värdefull affärshemlighet som tillhör Garmin och/eller dess
tredjepartsleverantörer. Du intygar att du inte kommer att dekompilera,
demontera, ändra eller bakåtkompilera Programvaran eller någon
del av den på eller på något annat sätt göra om Programvaran eller
någon del av den till läsbar form eller skapa något arbete som bygger
på Programvaran. Du intygar också att du inte kommer att exportera
eller återexportera Programvaran till något land i strid med de
exportkontrollagar som gäller i USA eller de exportkontrollagar som
gäller i något annat tillämpligt land.
72
Felsökning
Problem/fråga
Lösning/svar
Min enhet får
aldrig kontakt med
satellitsignaler.
Ta med GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 ut ur
parkeringsgarage och undan från höga byggnader
och träd. Var stillastående i flera minuter.
Min GPSMAP 620 eller Kontrollera säkringen i fordonsströmkabeln
(sidan 69).
GPSMAP 640 laddas
inte i bilen.
Kontrollera att tändningen är på i fordonet och att
ström finns i strömuttaget.
Din enhet kan bara laddas upp mellan 0 °C och
45 °C (mellan 32 °F och 113 °F). Om enheten är
placerad i direkt solljus eller i en varm miljö kan
den inte laddas.
Hur rensar jag alla
användardata?
Håll fingret nedtryckt i enhetsskärmens
nedre ‑högra hörn samtidigt som du sätter på
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640. Håll fingret
nedtryckt tills meddelandet visas. Om du vill rensa
alla användardata trycker du på Ja.
Det verkar inte som
om batterimätaren
visar rätt.
Ladda ur enheten helt och ladda upp den helt igen
(utan att avbryta uppladdningsprocessen).
Pekskärmen fungerar
inte när jag trycker på
den.
Kalibrera pekskärmen enligt beskrivningen på
sidan 38.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Bilaga
Problem/fråga
Lösning/svar
Hur kan jag kontrollera
om GPSMAP 620
eller GPSMAP 640
är i USB-masslag­
ringsläget?
När enheten är i USB-masslagringsläget visas
en bild av en GPSMAP 620 eller GPSMAP 640
som är ansluten till datorn. Dessutom bör två nya
flyttbara diskenheter visas i Den här datorn.
Min dator upptäcker
aldrig GPSMAP 620
eller GPSMAP 640 när
jag ansluter den.
1. Koppla från USB-kabeln från datorn.
2. Stäng av GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.
3. Anslut USB-kabeln till en USB-port på
datorn och till enheten. GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640 sätts på automatiskt och ändras
till USB-masslagringsläge. Kontrollera att
GPSMAP 640 är ansluten till en USB-port och
inte en USB-hubb.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till
Det finns inga nya
datorn kan det eventuellt uppstå problem när
borttagbara enheter i
listan med diskenheter. enhetsbokstäver ska tilldelas till GPSMAP 620eller GPSMAP 640-diskenheten. Mer information
om hur du ansluter diskenheter finns i hjälpen till
operativsystemet.
Hur hittar jag
restauranger nära
hotellet jag kommer att
bo på i framtiden?
1. Tryck på Vart? > Nära > En annan ort.
2. Leta upp hotellet och tryck på Kör!.
3. Tryck på Meny > Vart? > Nära > Min
destination.
4. Sök efter en restaurang. Restauranger
närmast hotellet visas först.
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Meddelanden och larm (marint läge)
Alla kartor får inte plats. Vissa kartor kommer inte att ritas –
det finns fler kartor på SD-kortet än vad som kan hanteras av enheten.
Vissa kartor på kortet kommer inte att ritas eller användas med
kartfunktioner.
Databasfel – allmänt databasfel. Kontakta produktsupport.
Farten för låg för att kalibrera – (fartgivare) visas under kalibrering
av fart genom vatten. Kontrollera att hastighetshjulet inte är blockerat
och kalibrera på nytt. Om hjulet är fritt kan du göra om kalibreringen
och öka hastigheten.
Ingen satellitmottagning – enheten har tappat satellitmottagning.
Se till att du har fri sikt mot himlen.
Kan inte låsa upp kartor – kartorna är låsta och kan inte användas
i enheten.
Kan inte läsa minneskortet – det går inte att läsa minneskortet under
överföring av egna data.
Kan inte skriva till minneskortet – det går inte att skriva till
minneskortet under överföring av egna data.
73
Index
Index
Symboler
2D-, 3D-kartbild 67
A
adresser 55
AIS 30, 43
spårning 30
AIS-visningsområde 32
aktiva spår 45
aktuell plats, spara 57
Alternativ för sidalternativ 56
andra båtar 43
ange din plats 58
ankringslarm 41
användningsläge 5, 39, 65
återställa säkerhetskopierade marina
data 29
Automatisk gånginstruktion 10, 17,
43
automatisk missvisning 40
avståndsringar 50
avstånd till kustlinje 44
avstickare 54
B
bakgrundsfärg
bil 65
74
marint 7
batteri 68
ersätta 3
låsring 1
status 5, 72
batteriinformation 68
belysning, marin 7
bildmix 12
bildvisare 64
BlueChart g2 Vision 10
byt ut från minneskort 28
D
dataöverföring 28
delmål, lägga till 54
detaljkartor 67
diagnostik, NMEA 0183 41
Digital Selective Calling 34, 43
djup 39
djupsiffror 49
djupvattenlarm 42
DSC 34, 43
ändra listan 35
navigera till 35
spår 37
DSC-kontakt 35
DSC-lista 34
sortera 34
ta bort 35
E
egen missvisn. 40
egna data
rensa 28
ta bort 68
endast land 12
enhets-ID 65
extrafunktioner 70–71
F
fabriksinställningar 39
fågelvägen, rutt 59, 65
färddator, bil 60
färger, på faror 50
färgläge
bil 65
marint 7
färg på faror 50
farkostspår 37
farledsbredd 50
farligt objekt, AIS 31
fartbegränsningsikon 60
fartenhet, inställningar 39
fartfilter 39
Favoriter 57
felsökning 72
filer 62–63
filformat som kan användas 62
ta bort 63
filformat som kan användas 62
Fish Eye 3D 11
fiske 47
fiskekort 11
fordonsikon 67
förlorat objekt, AIS 30
format, Mariner&apos;s Eye 3D 50
foton
bildvisare 64
flyg- 10
kopiera till enhet 62
lägga till för en plats 57
satellitbilder 12, 46
fyrsektorer 49
G
Garmins dataöverföring 40
geocaching 59
gir för övergång, rutter 45
GPS 38
av/på 65
om GPS 5, 70
grundvattenlarm 42
H
händelselogg 39
hem, ange en plats 55
hemskärm 5
högupplösta satellitbilder 10
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Index
I
ID-nummer
waypoints 41
information om himlakroppar 27
inforuta för segling 47
inforutor
Mariner&apos;s Eye 3D 50
navigationssjökort 47
perspective 3D 50
VMG 49
inställningar, återställa 67
inställningar för höjdenhet 40
inställningar för tryckenhet 40
inställning för navigationssjökort 46
Instruktioner till 17
instrumentbräda 24
intressant plats 56
J
JPEG-bildfiler 62
K
kalibrera, pekskärm 38
karta
aktivera detaljkartor 67
bläddra 58
detaljnivå 67
inställningar 67
Kartinfo, knapp 67
lägga till 70
uppdatera 70
version 67
visa 67
zooma 58
kartreferenssystem 40
kilometer 65
klocklarm 42
knappsats
bil 56, 65
marint 38
språkläge
kölkompensation, justera 42
kollisionslarm 30
kommunikationsinställningar 40
kompass 24
säkert avstånd 71
kompassrosor 47
kompasstejp 48, 51
konfigurera 5, 53
koordinater 59
kopiera inbyggd karta 28
kör hem 55
kortgränser, BlueChart 49
kurs 40
kurs upp 48
L
ladda enhet 69, 72
lägga till ett foto för en plats 57
lägg till gir 15
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
lägg till kontakt (DSC) 35
land-POI 49
larm 73
ankomst 41
ankringslarm 41
djupt vatten 42
fisk 42
GPS-noggrannhet 42
grunt vatten 42
klocka 42
kollision 30
system 42
ur kurs 41
vattentemp 42
litiumjonbatteri 68, 71
ljudutgång 1, 38
ljudversion 65
ljusstyrka, skärm
bil 66
marint 7
M
månfas 27
man överbord (MÖB) 21
ta bort 22
manuell sortering av positioner 59
månuppgång/-nedgång 27
MapSource 62, 70
MapSource-data 29
Mariner&apos;s Eye 3D 11
markeringsknapp 6, 21
måttenhet
ändra 39
måttenheter 39
maxfart, nollställa 61
meddelanden 73
menysida 5, 53
mile 65
min båt 42
min info 64
montera enheten
bil 53
marint 5
monteringsfäste 1
N
närliggande stationer 26
nästa sväng 60
nät norr 40
navigation 47
navigationssjökort 8
navigering 47, 60
inställningar 65
läge 65
NMEA, högfart 40
NMEA-inställning 41
NMEA std 40
nödanrop
inkommande 35
navigera till 35
75
Index
nollställa
enhet 68
maxfart 61
trippdata 61
nord upp 48
nummervisning 39
O
optimal sortering av positioner 59
Överensstämmelseförklaring 71
överföra data 28
P
panorering 8
pekskärm
inställningar 66
kalibrera 38, 72
porttyper 40
position 40
positionsikon 67
positionsnoggrannhet 41
positionsrapporter, DSC 36
programvara
licensavtal 71
uppdatera 68
version 65
projekterad kurs, AIS 33, 46
Q
QWERTY-knappsats 38, 65
76
R
rak kurs 48
räkna om 59
registrera 70
registrering av skärmbild
bil 65
marint 38
rengöra 69
rensa rapport 35
ringar 50
röstspråk 66
rutter, bil
ändra 59
egna 58–59
fågelvägen 65
inställningar 65
lägga till ett stopp 54
simulerar 65
stoppa 54, 66
rutter, marina
avbryta 16
skapa 15
spara 16
stoppa 7
visa 28
visa sparade 28
ruttetiketter 43
ruttsträcka, datafält 47
S
säkerhetsinställningar 67
säkerhetskopiera data 28
säkerhetsskugga 49
säker höjd 43
säkert djup 43, 50
säkert läge 67
säker zon 43
säkring, byta 69
sann norr 40
Sann vind 47
satellitbilder 10, 12
satellitsignaler 70
SD-kort
använda 28
sätta in och ta bort 4
servicepunkter 46
siffror, instrumentbräda 25
simulatorläge
bil 65
marint 38
simulera en rutt 65
sjökort
fiske 8, 10
navigering 8
sjökortets utseende
fiskekort 51
mariner&apos;s eye 3D 50
navigationssjökort 48
perspective 3D 50
skärmknappsats 56
skärm, ljusstyrka
bil 66
marint 7
skenbar vind 47
slå ihop från minneskort 28
söka efter platser 6, 54
efter adress 55
efter namn 56
efter postnummer 55
nära en annan plats 56
senast valda platser
sparade platser (Favoriter) 57
söka på kartan 58
sökområde 56
soluppgång/-nedgång 27
sortera DSC-listan 34
spår
AIS 33, 46
ändra eller ta bort 23
använda 22
DSC 37, 46
spara 23
spara
aktuell plats 57, 58, 64
hittade platser 57
sparade spår 45
spara till minneskort 28, 39
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Index
spårvisning 45
specifikationer 71
språk, ändra 38
språkinställningar 66
stoppa navigering 7, 46
strömknapp 1
strömstationer 26
summeralternativ 38
svänglista 60
symboler
AIS-objekt 30
bilkarta 57
DSC-fartyg 36
DSC-spår 46
MÖB 21
på sjökort 49
waypoint 46
systemenheter 39
systeminformation, marin 39
systeminställningar 65
T
ta bort
alla användardata 68
Favoriter 57, 59
filer 63
lista med senaste sökningar 57
rutt 59
tecken 56
ta bort användardata 28
temperatur 39
tid 40
tidsinställningar 66
tidszon 40, 66
Tid till 43
tidvattenstation 26
tidvatten/strömmar 46
tillbehör 70
trippdata, nollställa 61
tripplogg 67
trippskärm, marin 25
tyst, ljud 66
U
undvika
stöld 70
vägtyper 65
uppdatera
kartor 70
programvara 68
USB 1, 73
masslagringsläge 62
utgång, ljud 66
V
vägbeskrivningar 60
Var är jag? 64
världskarta 49
GPSMAP 620 och GPSMAP 640 Användarhandbok
Vart?
bil 55–59
marint 13, 19
vattentemperaturlarm 42
verktyg 64
vind
fart 47
sann 47
skenbar 47
visa
egna data 28
strömmar 26
visa rapport 26
Vision
BlueChart g2 10
visningsinställningar 38, 65
visningsområde, AIS 32
VMG 47
volym, justera 7, 38, 54, 66
Y
ytterligare kartor 70
Z
zooma 8, 10, 58
W
WAAS/EGNOS 39
waypoints
etiketter 46
lista 45
skapa 9, 22
ta bort 21, 22
visa 28
WebUpdater 68
77
För de senaste kostnadsfria programvaruuppdateringarna (exklusive kartdata) under hela livslängden för dina
Garmin-produkter, går du till Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2008-2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
April 2011
Artikelnummer 190-01006-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising