Garmin | GPSMAP 640 | Garmin GPSMAP 640 hurtigveiledning

Garmin GPSMAP 640 hurtigveiledning
Bilmodus: Forstå GPSMAP 620/640-enheten
Bilmodus: Legge til et stopp
Du kan legge til et stopp (kalt et viapunkt) på ruten. GPSMAP 620/640-enheten gir deg
anvisninger til viapunktet og deretter til det endelige bestemmelsesstedet.
Merk: Kart for Nord-Amerika er forhåndsinstallert på GPSMAP 640-enheten. For å bruke
bilfunksjonene på GPSMAP 620-enheten er det nødvendig med et GPSMAP 620-bilsett.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
GPS-satellittstyrke.
Bruksmodus. Trykk på dette ikonet for å endre
modus.
Batteristatus.
Gjeldende tid. Trykk for å endre tidsinnstillingene.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som Innstillinger og
Egendefinerte ruter.
➊
➋
➏
➑
Bilmodus: Foreta en omkjøring
➌ ➍
➎
➐
Bilmodus: menyside
Bilmodus: �������������
Finne ������
ditt bestemmelsessted
����������������
Når en rute er aktiv, trykker du på Meny > Hvor skal du?.
Søk etter det ekstra stoppet.
Trykk på Kjør!.
Trykk på Legg til som viapunkt for å legge til dette stoppet før bestemmelsesstedet.
Trykk på Angi som nytt bestemmelsessted for å gjøre dette til ditt nye endelige
bestemmelsessted.
1.
2.
3.
4.
Hvor skal du?-menyen inneholder flere forskjellige kategorier som du kan bruke når du leter etter
adresser, byer og andre steder. De detaljerte kartene (enten forhåndslastet til GPSMAP 640 eller
eventuelt lastet ned til GPSMAP 620) innholder millioner av punkter av interesse, for eksempel
restauranter, hoteller og bilverksteder.
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Omkjøring.
GPSMAP 620/640-enheten prøver å lede deg tilbake til den opprinnelige ruten så raskt
som mulig. Hvis ruten du kjører langs, er det eneste logiske alternativet, kan det hende at
GPSMAP 620/640-enheten ikke beregner en omkjøring.
Bilmodus: Stoppe ruten
1. Med en rute aktiv trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp.
Bilmodus: Justere volumet
På menysiden trykker du på Volum. Trykk på
ved siden av Dempet for å dempe all lyd.
1. Trykk på Hvor skal du?. 2. Velg en kategori.
3. Velg en underkategori.
4. Velg et bestemmelsessted.
og
for å justere volumet. Trykk på boksen
Bilmodus: Angi en Hjem-posisjon
Angi en Hjem-posisjon for stedet du kjører til oftest.
1. Trykk på Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2. Velg et alternativ:
• Angi adressen din.
• Bruk gjeldende posisjon.
• Velg fra en liste over nylig funne steder.
Bilmodus: Kjøre hjem
Hvis du vil navigere hjem etter at du har angitt Hjem-posisjonen, trykker du på
Hvor skal du? > Ta meg hjem.
5. Trykk på Kjør!.
tips: Trykk på
og
for å få frem flere valg.
© 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene
GPSMAP® 620/640
hurtigveiledning
Sette GPSMAP 620/640-enheten i monteringsbraketten
1.
2.
3.
4.
Skyv opp låseklaffen øverst på monteringsbraketten.
Sett bunnen av enheten i holderen.
Vipp enheten bakover til den stopper.
Skyv ned låseklaffen for å feste enheten til
monteringsbraketten.
Slik fjerner du GPSMAP 620/640-enheten fra
monteringsbraketten:
1. Skyv opp låseklaffen øverst på monteringsbraketten.
2. Vipp enheten fremover, og løft den ut av monteringsbraketten.
Slå av og på GPSMAP 620/640-enheten
Sette GPSMAP 620/640enheten i
monteringsbraketten
Slå på GPSMAP 620/640-enheten:
• Hvis monteringsbraketten på båten eller i bilen er koblet til strøm, slås enheten på når du setter
den i braketten.
• For å slå på enheten manuelt, trykker du på og holder inne av/på-knappen til Garmin-logoen
vises på skjermen.
Slå av GPSMAP 620/640-enheten:
• Når du fjerner enheten fra monteringsbraketten, vil du bli bedt om å fortsette på batteristrøm.
Trykk på Slå av for å slå av enheten.
• For å slå av enheten manuelt trykker du på og holder inne av/på-knappen til enheten slås av.
Forsiktig: Hvis båtmonteringsbraketten ikke er tilkoblet via tenningen eller en bryter,
vil GPSMAP 620-enheten tømme batteriet på båten, selv når den er slått av. Fjern enheten fra
monteringsbraketten for å unngå tømming av batteriet på båten.
1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på GPSMAP 620/640-enheten.
Hvis du vil lagre en posisjon, slik som båthavnen din eller en god fiskeplass, merker du den som
et veipunkt.
Det kan ta et par minutter å hente inn satellittsignaler. Linjene
indikerer satellittstyrken.
Når minst én av linjene er grønne, har GPSMAP 620/640-enheten hentet inn satellittsignaler.
Nå kan du velge et bestemmelsessted og navigere til det.
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Merk.
2. Hvis du vil gi veipunktet et navn, trykker du på Rediger veipunkt > Navn.
Båtmodus: Forstå GPSMAP 620/640-enheten
➊
➊ Bruksmodus. Et båtikon representerer
1.
2.
3.
4.
➋
➌
➍
➎
➏
1. Vri låseringen, og fjern batteripakken. SD-kortsporet er nederst i
batterirommet, på motsatt side av batterikontaktene.
2. Sett et SD-kort i åpningen så etiketten vises, og med SDkortkontaktene vendt bort fra batterikontaktene.
3. Skyv SD-kortet inn i SD-kortsporet, og trykk til det klikker og
låses på plass.
4. Sett inn batteripakken.
➋ ➌➍ ➎
båtmodus, og et bilikon representerer
bilmodus. Trykk på dette ikonet for å
endre modus.
XM®-satellittstyrke (bare tilgjengelig
➏
på GPSMAP 640-enheten ved bruk av
™
valgfri GXM 40 XM-antenne).
GPS-satellittstyrke.
Batteristatus.
Båtmodus: Hjem-skjermbildet
Gjeldende tid.
Kategorier og handlinger på skjermbildet Hjem. Trykk på et ikon for å vise den
tilhørende menyen eller for å utføre den tilhørende handlingen.
Båtmodus: Navigere direkte til et bestemmelsessted
1. I skjermbildet Hjem trykker du på Kart > Navigasjonskart.
2. På navigasjonskartet trykker du på stedet du ønsker å navigere til.
Merk: Trykk på
panorere kartet.
Sette inn et SD-kort (Secure Digital)
Båtmodus: Lagre din gjeldende posisjon
Båtmodus: Innhente satellitter
og
for å zoome inn og ut. Trykk et sted på kartet og dra det for å
3. Når pekeikonet er ved posisjonen du ønsker å navigere til, trykker du på Naviger til >
Gå til.
4. Følg den magentafargede linjen vist mellom din nåværende posisjon og ditt
bestemmelsessted. Naviger med forsiktighet; unngå landmasser og hindringer når
du følger linjen til bestemmelsesstedet ditt.
Slik fjerner du et SD-kort:
1. Ta ut batteriet.
2. Trykk på SD-kortet til det klikker og løsner fra SD-kortsporet.
3. Fjern SD-kortet.
Retning til
bestemmelsesstedet
Navigasjonsinformasjon
Posisjon og styrekurs
Sette inn et SD-kort
Båtmodus: Navigere direkte til en lagret posisjon
I skjermbildet Hjem trykker du på Hvor skal du? > Veipunkter.
Trykk på veipunktet du vil navigere til.
Trykk på Naviger til > Gå til.
Følg den magentafargede linjen vist mellom din nåværende posisjon og ditt bestemmelsessted.
Naviger med forsiktighet; unngå landmasser og hindringer når du følger linjen til
bestemmelsesstedet ditt.
Båtmodus: Bruke MOB-veipukter (mann over bord)
Bruk et MOB-veipunkt for både å opprette et veipunkt med et internasjonalt MOB-symbol (
og umiddelbart begynne å navigere til MOB-veipunktet med en direkte kurs.
),
Slik merker du et MOB-veipunkt:
1. Trykk på Merk øverst i venstre hjørne på et hvilket som helst skjermbilde bortsett fra skjermbildet
Hjem. Dette gjør at du umiddelbart merker din nåværende posisjon som et veipunkt.
2. Trykk på Mann over bord. Dette angir veipunktet som et MOB-veipunkt og starter navigasjonen
automatisk.
Merk: Du kan også trykke på Mann over bord på skjermbildet Hjem for å merke et MOB-veipunkt
og umiddelbart starte navigasjonen.
Båtmodus: Stoppe navigasjon
1. Når du navigerer fra navigasjonskartet, trykker du på Meny.
2. Trykk på Stopp navigasjon.
Merk: Du kan også stoppe navigasjonen fra Hvor skal du?-skjermbildet.
Båtmodus: Justere bakgrunnsbelysningen
1. I et hvilket som helst skjermbilde trykker du på og slipper raskt av/på-knappen.
2. Trykk og dra glidelinjen for bakgrunnsbelysningen til venstre for å redusere lysstyrken, og dra
den til høyre for å øke lysstyrken. Boksen til høyre for glidelinjen for bakgrunnsbelysningen viser
bakgrunnsbelysningens nivå i prosent.
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Navigere direkte til et
bestemmelsessted
Gå til www.garmin.com hvis du ønsker mer dokumentasjon og informasjon.
Desember 2008
Delenummer 190-01006-58 Rev. A
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising