Garmin | GPSMAP 640 | Quick Start Guide | Garmin GPSMAP 640 Pikaopas

Garmin GPSMAP 640 Pikaopas
Autoilutila: GPSMAP 620/640
Autoilutila: Pysähdyksen lisääminen
Huomautus: Pohjois-Amerikan kartat on esiladattu GPSMAP 640 -laitteeseen. GPSMAP 620
-laitteen autotoimintojen käyttäminen edellyttää GPSMAP 620 -laitteen autopakkausta.
➊
➋
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
➌
➍
Akun tila.
➎
➏
➐
➑
Käyttötila. Koskettamalla tätä kuvaketta voit
vaihtaa tilaa.
➊
➋
➌ ➍
➎
Nykyinen aika. Koskettamalla voit muuttaa
aika-asetuksia.
➏
➐
Etsi määränpää koskettamalla tätä.
Tarkastele karttaa koskettamalla tätä.
➑
Autoilutila: Valikkosivu
Säädä äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
Koskettamalla tätä voit käyttää työkaluja, kuten Asetukset ja Mukautetut reitit.
Autoilutila: �����������������������
Määränpään �����������
löytäminen
Minne? -valikossa on useita eri luokkia, joiden avulla voit etsiä osoitteita, kaupunkeja ja muita
kohteita. Yksityiskohtaiset kartat (esiladattu GPSMAP 640 -laitteeseen tai valinnaisesti ladattu
GPSMAP 620 -laitteeseen) sisältävät miljoonia kohdepisteitä, kuten ravintoloita, hotelleja ja
autopalveluja.
Reitin varrelle voi lisätä pysähdyksen (kauttakulkupisteen). GPSMAP 620/640 -laite näyttää
ajo-ohjeen kauttakulkupisteeseen ja määränpäähän.
1.
2.
3.
4.
Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko > Minne?.
Etsi ylimääräinen pysähdyspaikka.
Valitse Aja.
Voit lisätä pysähdyspaikan ennen määränpäätä valitsemalla Lisää kauttakulkupisteeksi.
Muuta tämä piste lopulliseksi määränpääksi valitsemalla Aseta uudeksi määränpääksi.
Autoilutila: Kiertotien käyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Kiertotie.
GPSMAP 620/640 -laite yrittää palata alkuperäiselle reitille mahdollisimman pian.
Jos nykyinen reitti on ainoa järkevä vaihtoehto, GPSMAP 620/640 -laite ei ehkä laske
kiertotietä.
Autoilutila: Reitin pysäyttäminen
1. Kun reitti on aktiivinen, valitse Valikko.
2. Valitse Pysäytä.
Autoilutila: Äänenvoimakkuuden säätäminen
Valitse Valikko-sivulta Voimakkuus. Säädä äänenvoimakkuutta
Voit mykistää äänet valitsemalla Mykistys-valintaruudun.
- ja
-painikkeella.
Autoilutila: Kotisijainnin asettaminen
Voit määrittää kotipaikaksi paikan, johon useimmiten palaat.
1. Valitse Minne?
2. Valitse luokka.
1. Valitse Minne? > Menen kotiin.
2. Valitse vaihtoehto:
• Kirjoita osoite.
• Käytä nykyistä sijaintia.
• Valitse jokin viimeksi löydetyistä paikoista.
3. Valitse aliluokka.
4. Valitse kohde.
Autoilutila: Palaaminen kotiin
Voit ajaa kotiin kotisijainnin määrittämisen jälkeen valitsemalla Minne? > Menen kotiin.
5. Valitse Aja.
vihje: Katso lisää vaihtoehtoja
- ja
-painikkeella.
© 2008 Garmin Ltd. tai sen tytäryhtiöt
GPSMAP® 620/640
pikaopas
GPSMAP 620/640 -laitteen asettaminen telineeseen
1.
2.
3.
4.
Käännä telineen yläosassa oleva lukituskieleke ylöspäin.
Aseta laitteen alaosa telineeseen.
Kallista laitetta taaksepäin niin pitkälle kuin se menee.
Lukitse laite telineeseen kääntämällä lukituskieleke alas.
GPSMAP 620/640 -laitteen irrottaminen telineestä:
1. Käännä telineen yläosassa oleva lukituskieleke ylöspäin.
2. Kallista laitetta eteenpäin ja nosta se telineestä.
GPSMAP 620/640 -laitteen
käynnistäminen ja sammuttaminen
GPSMAP 620/640 -laitteen
asettaminen telineeseen
GPSMAP 620/640 -laitteen käynnistäminen:
• Jos veneessä tai autossa oleva teline on liitetty virtalähteeseen, laite käynnistyy, kun asetat
sen telineeseen.
• Voit käynnistää laitteen manuaalisesti painamalla virtapainiketta, kunnes Garmin-logo
tulee näyttöön.
GPSMAP 620/640 -laitteen sammuttaminen:
• Kun irrotat laitteen telineestä, näyttöön tulee kehote jatkaa akkuvirralla. Voit katkaista
laitteesta virran valitsemalla Sammuta.
• Voit katkaista laitteesta virran manuaalisesti painamalla virtapainiketta, kunnes laite
sammuu.
Varoitus: Jos venetelinettä ei ole kytketty käynnistyksen tai kytkimen kautta, GPSMAP
620 -laite käyttää veneen akun virtaa myös sammutettuna. Irrota laite telineestä, jotta se ei
käytä veneen akun virtaa.
SD (Secure Digital) -kortin asettaminen
1. Käännä lukitusrengasta ja irrota akku. SD-korttipaikka on
akkulokeron pohjassa vastakkaisella puolella kuin akun liitännät.
2. Aseta SD-kortti paikkaan tarra ylöspäin ja SD-kortin liitännät
poispäin akun liitännöistä.
3. Työnnä SD-kortti SD-korttipaikkaan ja paina sitä, kunnes se
napsahtaa ja lukittuu paikalleen.
4. Aseta akku paikalleen.
SD-kortin irrottaminen:
1. Irrota akku.
2. Paina SD-korttia sisäänpäin, kunnes se napsahtaa
ja irtoaa SD-korttipaikasta.
3. Irrota SD-kortti.
Veneilytila: Satelliittien etsiminen
Veneilytila: Nykyisen sijainnin tallentaminen
1. Mene ulos aukealle paikalle, pois korkeiden rakennusten ja puiden luota.
2. Käynnistä GPSMAP 620/640.
Voit tallentaa sijainnin, kuten haluamasi venesataman tai hyvän kalastuspaikan, merkitsemällä
sen reittipisteeksi.
Satelliittisignaalien löytämiseen voi mennä muutama minuutti. -palkit osoittavat
satelliittisignaalin voimakkuuden. Kun ainakin yksi palkeista on vihreä, GPSMAP 620/640
-laite vastaanottaa satelliittisignaaleja. Nyt voit valita määränpään ja navigoida sinne.
1. Valitse aloitusnäytössä Merkitse.
2. Jos haluat nimetä reittipisteen, valitse Muokkaa reittipist. > Nimi.
Veneilytila: GPSMAP 620/640
➊ Käyttötila. Venekuvake osoittaa
1.
2.
3.
4.
➊
veneilytilan ja autokuvake autoilutilan.
Koskettamalla tätä kuvaketta voit
vaihtaa tilaa.
➋
XM®-satelliittisignaalin voimakkuus
(käytettävissä ainoastaan GPSMAP 640
-laitteessa käytettäessä valinnaista
GXM™ 40 XM -antennia).
➌
➍
➎
➏
GPS-satelliittisignaalin voimakkuus.
➋ ➌➍ ➎
➏
Veneilytila: Aloitusnäyttö
Nykyinen aika.
Aloitusnäytön luokat ja toiminnot. Koskettamalla kuvaketta voit avata vastaavan
valikon tai tehdä vastaavan toiminnon.
Veneilytila: Navigoiminen kohteeseen suoraan
1. Valitse aloitusnäytössä Kartat > Merikartta.
2. Valitse merikartasta paikka, johon haluat navigoida.
- ja
-painikkeella. Voit panoroida karttaa
3. Kun
osoitinkuvake on paikassa, johon haluat navigoida, valitse Navigoi > Siirry.
4. Seuraa nykyisen sijainnin ja määränpään välistä magentan väristä viivaa. Navigoi
varovasti: vältä maa-alueita ja esteitä seuratessasi viivaa määränpäähän.
Sijainti ja suunta
Navigointitiedot
Suunta
määränpäähän
SD-kortin asettaminen
Valitse aloitusnäytössä Minne? > Reittipisteet.
Kosketa reittipistettä, johon haluat navigoida.
Valitse Navigoi > Siirry.
Seuraa nykyisen sijainnin ja määränpään välistä korostettua magentan väristä viivaa.
Navigoi varovasti: vältä maa-alueita ja esteitä seuratessasi viivaa määränpäähän.
Veneilytila: MOB (Man Overboard) -reittipisteiden
käyttäminen
Käyttämällä MOB (Man Overboard) -reittipistettä voit luoda reittipisteen, jossa on kansainvälinen
MOB-symboli ( ) ja aloittaa navigoinnin suoraan kyseiseen MOB-reittipisteeseen.
Akun tila.
Huomautus: Voit loitontaa ja lähentää
koskettamalla sitä ja siirtämällä sormea.
Veneilytila: Navigoiminen suoraan tallennettuun sijaintiin
MOB-reittipisteen merkitseminen:
1. Valitse Merkitse minkä tahansa muun näytön paitsi aloitusnäytön vasemmasta yläkulmasta.
Nykyinen sijaintisi merkitään reittipisteeksi.
2. Valitse Mies yli laidan. Reittipiste merkitään MOB-reittipisteeksi, ja laite aloittaa navigoinnin
siihen automaattisesti.
Huomautus: Voit merkitä MOB-reittipisteen ja aloittaa navigoinnin myös koskettamalla
aloitusnäytössä Mies yli laidan -kohtaa.
Veneilytila: Navigoinnin pysäyttäminen
1. Kosketa navigoinnin aikana navigointikartassa Valikko-kohtaa.
2. Valitse Navigoinnin lopettaminen.
Huomautus: Voit lopettaa navigoinnin myös Minne? -näytössä.
Veneilytila: Taustavalon säätäminen
1. Paina virtapainiketta lyhyesti missä tahansa näytössä.
2. Voit vähentää kirkkautta vetämällä taustavalon liukusäädintä vasemmalle ja lisätä kirkkautta
vetämällä liukusäädintä oikealle. Kirkkaus näkyy taustavalon liukusäätimen oikealla puolella
olevassa ruudussa prosenttilukuna.
Lue lisätietoja varoituksista ja muista tärkeistä seikoista laitteen mukana toimitetusta Tärkeitä turvallisuus- ja
tuotetietoja -oppaasta.
Navigoiminen suoraan kohteeseen
Lisää oppaita ja tietoja on osoitteessa www.garmin.com.
Joulukuu 2008
Osanumero 190-01006-57 ver. A
Painettu Taiwanissa
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising