Garmin | GPSMAP 640 | User manual | Garmin GPSMAP 640 korisnicki prirucnik

Garmin GPSMAP 640 korisnicki prirucnik
GPSMAP® 620
GPSMAP 640
korisnički priručnik
© 2008-2011 Garmin Ltd. ili podružnice tvrtke
Sva prava pridržana. Osim kao što je ovdje izričito navedeno, nijedan dio ovog priručnika ne smije se reproducirati, kopirati, prenositi, dijeliti, preuzimati ili pohranjivati na bilo kojem mediju za
pohranu u bilo koju svrhu bez pisanog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin dopušta preuzimanje jedne kopije ovog priručnika na tvrdi disk ili drugi elektronički medij za pohranu radi pregledavanja
i ispisa jedne kopije ovog priručnika ili dosadašnje revizije, pod uvjetom da takva elektronička ili ispisana kopija ovog priručnika mora sadržavati cjelokupni tekst ove obavijesti o autorskom
pravu, a pritom je daljnja neovlaštena komercijalna distribucija ovog priručnika i dosadašnjih revizija strogo zabranjena.
Informacije u ovom dokumentu podliježu promjenama bez prethodne najave. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja, bez obaveze da obavijesti bilo
koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite web-mjesto tvrtke Garmin (www.garmin.com) i potražite najnovija ažuriranja i dodatne informacije o korištenju i radu
ovog i drugih proizvoda tvrtke Garmin.
Garmin®, logotip Garmin, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® i MapSource® trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njenih podružnica registrirani u SAD-u i drugim državama. Ovi trgovački
znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.
Windows® i Windows NT® zaštićeni su trgovački znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim državama. Mac® je zaštićeni trgovački znak tvrtke Apple Computer, Inc.
Uvod
Uvod
GPSMAP® 620 i GPSMAP 640 su GPS navigacijski uređaji za pomorsku
i cestovnu upotrebu. Nakon što uređaj postavite na nosač koji se nalazi na
vašem plovilu, pokrenut će se u pomorskom načinu rada. Nakon što uređaj
postavite na nosač u automobilu, pokrenut će se u cestovnom načinu rada.
Napomena: GPSMAP 620 u cestovnom načinu rada možete koristiti
samo ako ste kupili i na uređaj učitali dodatne karte City Navigator NT.
Ovaj je priručnik podijeljen u dva odjeljka. U prvom odjeljku opisano je
kako koristiti GPSMAP 620 i GPSMAP 640 u pomorskom načinu rada, a
u drugome kako ga koristiti u cestovnom načinu rada. Odjeljci su označeni
karticama uz rub stranice radi lakšeg prepoznavanja načina korištenja.
 UPOZORENJE
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji
sadrži upozorenja i druge važne informacije.
Registracija proizvoda
Obratite se u tvrtku Garmin®
Imate li pitanja u vezi s uređajem GPSMAP 620 ili GPSMAP 640, obratite
se službi za korisničku podršku tvrtke Garmin. Nalazite li se u SAD-u,
posjetite www.garmin.com/support ili se obratite u tvrtku Garmin USA na
telefonski broj (913) 397-8200 ili (800) 800-1020.
Nalazite li se u UK-u, obratite se u tvrtku Garmin (Europe) Ltd. na
telefonski broj 0808 2380000.
Nalazite li se u Europi, posjetite www.garmin.com/support i pritisnite
Contact Support za informacije o podršci u tuzemstvu ili se obratite tvrtki
Garmin (Europe) Ltd. na broj telefona +44 (0) 870.8501241.
Oznake u priručniku
Kad vas ovaj priručnik uputi da nešto dodirnete, dodirnite prstom tu stavku
na zaslonu. Male strelice (>) koriste se u tekstu kako bi se označila potreba
za odabirom niza stavki. Primjerice, u slučaju prikaza poruke “Dodirnite
Karte > Navigacijska karta”, na zaslonu dodirnite gumb Karte, a zatim
dodirnite Navigacijska karta.
Pomognite nam da vam ponudimo bolju uslugu ispunjavanjem online
registracije već danas. Posjetite http://my.garmin.com. Pospremite
originalni račun ili fotokopiju na sigurno mjesto.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
i
Sadržaj
Sadržaj
Uvod................................................................................................... i
Registracija proizvoda..................................................................................i
Obratite se u tvrtku Garmin®. .......................................................................i
Oznake u priručniku......................................................................................i
Početak rada.................................................................................... 1
Značajke uređaja GPSMAP 620 i GPSMAP 640.........................................1
Značajke nosača uređaja............................................................................1
Korištenje nosača........................................................................................2
Uključivanje i isključivanje uređaja..............................................................3
Umetanje i vađenje baterije.........................................................................3
Umetanje i vađenje Secure Digital (SD) kartice..........................................4
Pomorski način rada: Početak rada.............................................. 5
1. korak: Montiranje uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640......................5
2. korak: Konfiguriranje uređaja...................................................................5
3. korak: Traženje satelita............................................................................5
4. korak: Korištenje uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640.......................5
Kretanje izravno prema odredištu................................................................6
Spremanje trenutne lokacije........................................................................6
Prelazak izravno na spremljenu lokaciju.....................................................6
Zaustavljanje navigacije..............................................................................7
Podešavanje glasnoće................................................................................7
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja.....................................................7
ii
Pomorski način rada: Korištenje karata........................................ 8
Korištenje navigacijske karte.......................................................................8
Interakcija s objektima na navigacijskoj karti...............................................9
Pristup dodatnim informacijama o objektu ili karti.......................................9
Korištenje usluge Perspective 3D..............................................................10
Korištenje kartice BlueChart g2 Vision......................................................10
Korištenje karte Mariner’s Eye 3D............................................................. 11
Korištenje karte Fish Eye 3D..................................................................... 11
Korištenje ribolovnih karata....................................................................... 11
Omogućavanje satelitskih slika visoke rezolucije......................................12
Pomorski način rada: Navigacija................................................. 13
1. korak: Odabir odredišta.........................................................................13
2. korak: Postavljanje i praćenje kursa......................................................13
Pomorski način rada: Kamo?....................................................... 19
Traženje pomorskih usluga........................................................................19
Traženje međutočaka................................................................................19
Traženje spremljenih ruta..........................................................................19
Traženje spremljenih trasa........................................................................20
Traženje prema nazivu..............................................................................20
Pomorski način rada: Korištenje međutočaka i trasa................ 21
Korištenje međutočaka Čovjek u moru (MOB)..........................................21
Označavanje međutočke na trenutnoj lokaciji...........................................21
Stvaranje međutočke iz navigacijske karte................................................22
Uređivanje pojedinosti međutočke.............................................................22
Korištenje trasa..........................................................................................22
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Sadržaj
Pomorski način rada: Korištenje upravljačke ploče.................. 24
Korištenje zaslona s kompasom................................................................24
Korištenje zaslona s brojevima..................................................................25
Korištenje zaslona putovanja.....................................................................25
Pomorski način rada: Pregled podataka almanaha................... 26
Pregled informacija stanice za predviđanje morskih mijena......................26
Pregled informacija o strujama..................................................................26
Pregled informacija o nebu........................................................................27
Pomorski način rada: Upravljanje korisničkim podacima......... 28
Prijenos pomorskih podataka (međutočaka, ruta, trasa) sa SD
kartice ili na nju.......................................................................................28
Sigurnosno kopiranje pomorskih podataka na računalo............................28
Kopiranje ili spajanje pomorskih podataka MapSource® na uređaj
GPSMAP 620 ili GPSMAP 640...............................................................29
Pomorski način rada: Upravljanje informacijama s drugih
plovila............................................................................................. 30
Pregled AIS informacija.............................................................................30
Pregled DSC informacija...........................................................................34
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje......................... 38
Konfiguriranje postavki sustava.................................................................38
Promjena mjernih jedinica.........................................................................39
Konfiguriranje komunikacijskih postavki....................................................40
Konfiguriranje postavki alarma..................................................................41
Konfiguracija plovila...................................................................................42
Konfiguriranje drugih plovila......................................................................43
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Konfiguriranje postavki navigacije.............................................................43
Konfiguriranje opcija navigacijske karte....................................................45
Konfiguriranje opcija za Perspective 3D i opcija za
Mariner’s Eye 3D....................................................................................50
Postavke karte Fish Eye 3D......................................................................51
Postavke ribolovne karte...........................................................................51
Konfiguriranje opcija aktivne trase.............................................................52
Konfiguriranje zaslona s brojevima............................................................52
Cestovni način rada: Početak rada.............................................. 53
1. korak: Montiranje uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640....................53
2. korak: Konfiguriranje uređaja.................................................................53
3. korak: Traženje satelita..........................................................................53
4. korak: Korištenje uređaja.......................................................................53
Pronalazak odredišta.................................................................................54
Dodavanje zaustavljanja............................................................................54
Zaobilaženje..............................................................................................54
Zaustavljanje rute......................................................................................54
Cestovni način rada: Kamo?........................................................ 55
Traženje adrese.........................................................................................55
Postavljanje početne lokacije....................................................................55
Opcije stranice Idi!.....................................................................................56
Pronalaženje mjesta unosom naziva . ......................................................56
Traženje blizini druge lokacije....................................................................56
Traženje nedavno pronađenih mjesta.......................................................56
Favoriti.......................................................................................................57
Traženje mjesta pomoću karte..................................................................58
iii
Sadržaj
Korištenje prilagođenih ruta.......................................................................58
Unos koordinata........................................................................................59
Navigacija van ceste..................................................................................59
Cestovni način rada: Korištenje karte......................................... 60
Sljedeće skretanje.....................................................................................60
Popis skretanja..........................................................................................60
Putno računalo..........................................................................................61
Cestovni način rada: Upravljanje datotekama............................ 62
Kopiranje datoteka na uređaj.....................................................................62
Kopiranje automobilskih podataka na uređaj pomoću značajke
MapSource.............................................................................................63
Brisanje automobilskih datoteka . .............................................................63
Cestovni način rada: Korištenje alata......................................... 64
Postavke....................................................................................................64
Gdje sam?.................................................................................................64
Preglednik slika.........................................................................................64
Moji podaci................................................................................................64
Cestovni način rada: Napredno konfiguriranje.......................... 65
Promjena postavki sustava........................................................................65
Promjena postavki navigacije....................................................................65
Podešavanje postavki prikaza...................................................................65
Podešavanje glasnoće..............................................................................66
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja...................................................66
Ažuriranje postavki vremena.....................................................................66
Postavljanje jezika.....................................................................................66
Promjena postavki karte............................................................................67
iv
Promjena sigurnosnih postavki..................................................................67
Vraćanje svih postavki...............................................................................67
Dodatak.......................................................................................... 68
Kalibracija zaslona.....................................................................................68
Ponovno postavljanje uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640.................68
Ažuriranje softvera.....................................................................................68
Brisanje korisničkih podataka....................................................................68
Informacije o bateriji .................................................................................68
Punjenje uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640......................................69
Pomjena osigurača na nosaču u automobilu.............................................69
Održavanje uređaja...................................................................................69
Dodatne karte............................................................................................70
O GPS satelitskim signalima.....................................................................70
Dodaci i dodatna oprema..........................................................................70
Specifikacije...............................................................................................71
Izjava o usklađenosti.................................................................................71
Licencni ugovor za softver.........................................................................71
Rješavanje problema . ..............................................................................72
Poruke i alarmi (pomorski način rada).......................................................73
Indeks............................................................................................. 74
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Početak rada
Početak rada
Značajke uređaja GPSMAP 620 i GPSMAP 640
➊
➋
Značajke nosača uređaja
➍
➎
➌
➌
➏
➊
➋
Tipka napajanja—ručno uključite ili isključite uređaj.
➌
➍
➎
MCX priključak—priključite vanjsku GPS antenu.
➏
Baterija—zamjenjiva litij-ionska punjiva baterija.
Ulaz za napajanje—napajanje uređaja i punjenje baterije pomoću
vanjskog kabela napajanja.
USB priključak—priključite uređaj na računalo.
Zaporni prsten za bateriju—za otpuštanje baterije podignite i
zaokrenite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
➋
➊
Nosač za montiranje
na plovilo
➍
➍
➌
Nosač za montiranje
u automobilu
➊
Adapter za montažu—spojite nosač za montiranje na plovilo s
pripadajućim adapterom za montažu.
➋
Kružni adapter—spojite adapter nosača na kompatibilni montažni
sklop za automobil (Cestovni komplet je dodatna oprema za modele
GPSMAP 620 i GPSMAP 640).
➌
Linijski audio izlaz—priključite uređaj na izvor audio izlaza putem
standardnog 1/8 inčnog (3,5 mm) stereo audio priključka.
➍
Blokada—za fiksiranje uređaja u nosaču.
1
Početak rada
 OPREZ
Kružni adapter uređaja GPSMAP 620 i GPSMAP 640 nije kompatibilan
s Garmin montažnim sklopom za automobile osim priloženog sklopa za
montažu. Uređaj nemojte montirati na vjetrobransko staklo.
Obavijest
Kada izvadite GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 iz nosača za montiranje na
plovilo, osušite metalne kontakte i upotrijebite priloženi zaštitni poklopac
kako biste spriječili koroziju.
Korištenje nosača
Obavijest
Nosač za montiranje u automobil nemojte koristiti u plovilu. Priključak
napajanja i zvučnik nisu vodootporni i kao takvi su neprikladni za
pomorsku upotrebu. Isto tako, podnožje za montažu u automobilu nemojte
koristiti u plovilu. Podnožje za montažu u automobilu na upravljačku
ploču se ne spaja pomoću sklopa za montažu i samim time nije stabilno u
pomorskim uvjetima.
Dodatne informacije o postavljanju nosača za montiranje na plovilo
potražite pod Upute za ugradnju nosača za plovilo za uređaj
GPSMAP 620/640.
Ugradnja nosača za montiranje u automobilu:
1. Podnožje za montažu u automobilu postavite na upravljačku ploču i
pritisnite prema dolje na svakoj od četiri strane. Podnožje će se uviti i
prilagoditi upravljačkoj ploči.
2. Uglavite nosač na ručicu nosača za automobil.
3. Priključite kabel napajanja u utičnicu u vozilu.
Savjet: Ako se podloga podnožja nosača za automobil skliže po
upravljačkoj ploči zbog naslaga prašine i nečistoća, obrišite je pomoću
mokre krpe.
Postavljanje uređaja GPSMAP 620
ili GPSMAP 640 u nosač:
1. Povucite blokadu na vrhu nosača.
2. Postavite podnožje uređaja u bazu.
3. Gurnite uređaj prema dolje dok se
ne zaustavi.
4. Vratite blokadu kako biste fiksirali
uređaj u nosaču.
Vađenje uređaja iz nosača:
1. Povucite blokadu na vrhu nosača.
2. Gurnite uređaj prema naprijed i
izvadite ga iz nosača.
Postavljanje uređaja
GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640 u nosač
NAPOMENA: Želite li GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 montirati na
konzolu plovila, posjetite www.garmin.com kako biste kupili komplet za
ugradbenu montažu uređaja GPSMAP 600 serije.
2
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Početak rada
Uključivanje i isključivanje uređaja
Umetanje i vađenje baterije
•
Uređaj će se uključiti čim priključite vanjsko napajanje putem priključka
istosmjerne struje.
Ovaj proizvod sadrži litij-ionsku bateriju. Kako biste izbjegli oštećenja,
prilikom izlaska iz vozila ili plovila izvadite uređaj ili ga uklonite s
izravnog sunca.
•
Kako biste ručno uključili uređaj, pritisnite i držite tipku
zaslonu ne prikaže logotip Garmin.
Uključivanje uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640:
• Ako je nosač na vašem plovilu ili automobilu priključen na izvor
napajanja, uređaj će se uključiti čim ga postavite u nosač.
sve dok se na
Isključivanje uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640:
• Kad izvadite uređaj iz nosača ili prekinete napajanje iz priključka
istosmjerne struje, prikazat će se upit za nastavak rada na bateriju. Za
isključivanje uređaja dodirnite Isključi.
•
Za ručno isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku
jedinica ne isključi.
sve dok se
Napomena: Ako ručno isključite uređaj koji je priključen na napajanje,
uređaj će nastaviti s punjenjem baterije.
Obavijest
Obavijest
Vađenje baterije:
1. Izvadite GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 iz nosača.
2. Na poleđini uređaja podignite zaporni prsten baterije i okrenite ga u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
3. Bateriju zakrenite od uređaja i izvadite je van.
Umetanje baterije:
1. Na poleđini uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 postavite podnožje
baterije u uređaj.
2. Bateriju gurnite prema uređaju sve dok se ne učvrsti.
3. Zakrenite zaporni prsten u smjeru kazaljke na satu kako biste bateriju
učvrstili na njenom mjestu.
Ako nosač za montiranje na plovilo nije povezan putem prekidača,
GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 će trošiti akumulator plovila, čak i onda
kada je isključen. Kako biste izbjegli trošenje akumulatora plovila, uređaj
izvadite iz nosača.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
3
Početak rada
Važne napomene za bateriju:
• Prije prvog korištenja uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640, bateriju
punite barem šest sati.
•
•
Litij-ionska baterija koja se koristi u uređaju prvenstveno je pomoćni izvor
napajanja. Kad god je to moguće, uređaj koristite u nosaču, priključenog
na vanjski izvor napajanja.
2. SD karticu postavite u otvor tako da oznaka bude vidljiva i da kontakti
SD kartice budu okrenuti od kontakata baterije.
3. SD karticu gurnite u utor SD kartice i pritisnite je tako da lagano škljocne
i učvrsti se.
4. Umetnite bateriju.
Ako planirate uređaj ne koristiti dulje vremensko razdoblje (više od
tjedan dana), izvadite bateriju.
Obavijest
Uređaji GPSMAP 620 i GPSMAP 640 su vodootporni prema standardu
IPX7 samo kad je baterija priključena i učvršćena. Budite naročito oprezni
vadite li bateriju iz uređaja, a nalazite se u blizini vode.
Umetanje i vađenje Secure Digital (SD) kartice
Radi zadržavanja vodootpornosti uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640
prema standardu IPX7, utor SD kartice nalazi se ispod baterije.
Umetanje SD kartice:
1. Izvadite bateriju. Utor za SD karticu nalazi se na dnu ležišta za baterije,
na suprotnoj strani od kontakata.
4
Umetanje SD kartice
Vađenje SD kartice:
1. Izvadite bateriju.
2. Pritisnite SD karticu tako da lagano škljocne i oslobodi se iz svog utora.
3. Izvadite SD karticu.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Početak rada
Pomorski način rada: Početak rada
1. korak: Montiranje uređaja GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640
4. korak: Korištenje uređaja GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640
➊
➋➌ ➍
1. Dodatne informacije za montažu nosača za plovilo potražite pod Upute
za ugradnju nosača za plovilo za uređaj GPSMAP 620/640.
2. Uređaj postavite u nosač za montažu (str. 2).
➎
2. korak: Konfiguriranje uređaja
Želite li uključiti uređaj (ako se ne uključuje automatski), pritisnite i držite
tipku sve dok se na zaslonu ne prikaže logotip Garmin. Ako prvi puta
na uređaju postavljate pomorski način rada, slijedite odzivnike na zaslonu.
Za isključivanje uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640, pritisnite i držite
tipku .
Pomorski način rada: Početni zaslon
➊
Način korištenja. Ikona plovila predstavlja pomorski način rada,
a ikona automobila cestovni način rada. Za promjenu načina rada
dodirnite ovu ikonu.
➋
➌
➍
➎
Jačina GPS satelitskog signala.
3. korak: Traženje satelita
1. Izađite na otvoren prostor, podalje od visokih zgrada i stabala.
2. Uključite uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640.
Traženje satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta. Crtice
označavaju jačinu satelitskog signala. Ako je barem jedna od crtica zelene
boje, to znači da je uređaj pronašao satelitski signal. Sada možete odabrati
odredište i prijeći na njega.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Status baterije.
Trenutno vrijeme.
Kategorije i akcije na početnom zaslonu. Dodirnite ikonu za prikaz
pridruženog izbornika ili izvršavanje pridružene akcije.
5
Pomorski način rada: Početak rada
Kretanje izravno prema odredištu
1. Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
2. Na navigacijskoj karti dodirnite mjesto na koje želite prijeći.
•
i
za povećavanje i smanjivanje. Za pomicanje karte
Dodirnite
dodirnite točku na karti i povucite je.
•
Dodatne informacije o korištenju karata potražite na str. 8.
nalazi na lokaciji na koju želite prijeći,
3. Kad se ikona pokazivača
dodirnite Idi prema > Idi na.
4. Slijedite grimiznu liniju koja će se iscrtati između vaše trenutne lokacije i
odredišta. Krećite se pažljivo. Dok pratite liniju do odredišta, izbjegavajte
kopnene mase i prepreke.
Savjeti:
• Osim prelaska izravno na svoje odredište, možete stvoriti rutu ili
stvaranje rute prepustiti uređaju. Napredne opcije za navigaciju potražite
na str. 13.
•
Zaslon s kompasom možete koristiti i za aktivan prelazak na svoje
odredište praćenjem pokazivača na kompasu. Na str. 24 potražite
dodatne informacije.
Smjer do
odredišta
Navigacijski
podaci
Položaj i
smjer
Kretanje izravno prema odredištu
Spremanje trenutne lokacije
Želite li spremiti lokaciju, npr. svoju marinu ili dobar ribolovni položaj,
označite je kao međutočku.
1. Na početnom zaslonu dodirnite Označi.
2. Ako međutočki želite dodijeliti naziv, dodirnite Uredi međutočku >
Naziv. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite naziv različit od broja koji
se međutočki dodjeljuje prema zadanoj vrijednosti.
Prelazak izravno na spremljenu lokaciju
1. Na početnom zaslonu dodirnite Kamo? > Međutočke.
2. Dodirnite međutočku do koje želite ići.
3. Dodirnite Idi prema > Idi na.
4. Slijedite grimiznu liniju koja će se iscrtati između vaše trenutne lokacije i
odredišta. Krećite se pažljivo. Dok pratite liniju do odredišta, izbjegavajte
kopnene mase i prepreke.
6
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Početak rada
Savjeti:
• Osim prelaska izravno na svoje odredište, možete stvoriti rutu ili
stvaranje rute prepustiti uređaju. Napredne opcije za navigaciju potražite
na str. 13.
•
Zaslon s kompasom možete koristiti i za aktivan prelazak na svoje
odredište praćenjem pokazivača na kompasu. Na str. 24 potražite
dodatne informacije.
Zaustavljanje navigacije
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Na bilo kojem zaslonu pritisnite i odmah pustite tipku
.
2. Dodirnite i povucite klizač pozadinskog osvjetljenja ulijevo kako biste
smanjili pozadinsko osvjetljenje, a udesno kako biste ga povećali.
U okviru s desne strane klizača pozadinskog osvjetljenja prikazat će se
razina pozadinskog osvjetljenja u obliku postotka.
Dodirnite Način rada boja za odabir opcije Dnevne boje ili Noćne boje.
Postavka Automatski će automatski promijeniti boje, ovisno o dobu dana.
1. Prilikom navigacije, na navigacijskoj karti dodirnite Izbornik.
2. Dodirnite Zaustavi navigaciju.
Napomena: navigaciju možete zaustaviti i na zaslonu Kamo?.
Podešavanje glasnoće
1. Na bilo kojem zaslonu pritisnite i odmah pustite tipku
.
2. Dodirnite Glasnoća.
3. Dodirnite i povucite klizač za glasnoću ulijevo kako biste smanjili
glasnoću, a udesno kako biste je povećali. U okviru s desne strane
klizača za glasnoću prikazat će se razina glasnoće u obliku postotka.
Želite li utišati sve zvukove, dodirnite okvir s desne strane klizača za
glasnoću. Riječi Bez zvuka zamijenit će postotak glasnoće.
Napomena: Kako biste mogli čuti zvučna upozorenja u pomorskom
načinu rada, uređaj je potrebno priključiti na vanjski izvor zvuka.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
7
Pomorski način rada: Korištenje karata
Pomorski način rada: Korištenje karata
U uređaj GPSMAP 620 učitana je osnovna slikovna karta svijeta. U
uređaj GPSMAP 640 učitana je osnovna slikovna karta svijeta te detaljna
BlueChart® g2 kartografija pučine za vode SAD-a.
Dodatne unaprijed programirane SD kartice BlueChart g2 Vision®
omogućavaju vam iskorištavanje uređaja u potpunosti. Dodatne informacije
o dodatku BlueChart g2 Vision potražite na str. 10.
Karte možete pregledavati na četiri načina:
• Navigacijska karta—tlocrtni prikaz osnovne slikovne karte svijeta i
dodatne karte i fotografije BlueChart g2 Vision.
• Perspective 3D—prikazuje pregled odozgo i iza plovila za vizualnu
pomoć u navigaciji (str. 10).
• Mariner’s Eye 3D—prikazuje detaljan, trodimenzionalni prikaz iznad i
iza plovila za vizualnu pomoć u navigaciji (str. 11).
• Ribolovna karta—uklanja navigacijske podatke s karte istovremeno
pojačavajući obrise dna radi očitavanja dubine (str. 11).
• Fish Eye 3D—donosi vizualni prikaz morskog dna prema
informacijama s karte (str. 11).
8
Napomena: Prikazi karte Mariner’s Eye 3D i Fish Eye 3D dostupni
su samo ako koristite BlueChart g2 Vision SD karticu (str. 10). Ribolovna
karta bit će vam dostupna ako koristite SD karticu BlueChart g2 Vision
ili SD karticu BlueChart g2 ili pak ako vaša ugrađena karta podržava
ribolovne karte.
Korištenje navigacijske karte
Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
Navigacijsku kartu možete koristiti za planiranje kursa (str. 13), prikaz
informacija karte i vizualnu pomoć u navigaciji.
Pomicanje navigacijske karte
1. Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
2. Pritisnite i povucite kartu za prikaz drugih područja na karti.
3. Za povratak navigacijske karte na vašu trenutnu lokaciju, dodirnite
Zaustavi pomicanje.
Povećavanje i smanjivanje navigacijske karte
Mjerilo pri dnu karte (
) označava razinu zumiranja. Traka ispod broja
predstavlja brojčanu udaljenost mjerila na karti.
Dodirnite
i
za povećavanje i smanjivanje navigacijske karte.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Korištenje karata
Interakcija s objektima na navigacijskoj karti
1. Dodirnite točku na navigacijskoj karti.
2. Dodirnite opciju:
Napomena: Prikazane opcije su dinamičke i ovise o tome koju točku
dodirnete.
•
Pregled—prikaz pojedinosti objekata na karti u blizini pokazivača
(Pregled će se prikazati samo ako se pokazivač nalazi u blizini
višestrukih objekata na karti—ako se pokazivač nalazi u blizini samo
jednog objekta, prikazat će se naziv objekta, a ne opcija Pregled.)
•
Idi prema—prikaz opcija za navigaciju (str. 13).
•
Stvori međutočku—označava međutočku na lokaciji pokazivača
(str. 22).
•
Informacije—prikaz dodatnih informacija o objektu ili području na
karti.
•
Izmjeri udaljenost—prikaz udaljenosti i smjera do objekta od vaše
trenutne lokacije. Informacije će se prikazati u prozoru u gornjem
lijevom kutu zaslona. Dodirnite Postavi referencu za mjerenje od
lokacije koja nije vaša trenutna lokacija.
Pristup dodatnim informacijama o objektu ili
karti
1. Dodirnite objekt na karti ili na području karte.
2. Dodirnite Informacije i odaberite jednu od sljedećih opcija:
•
Morske mijene—prikaz informacija o morskim mijenama iz stanice
za predviđanje morskih mijena koja je najbliža objektu ili području na
karti (str. 26).
•
Morske struje—prikaz informacija o morskim strujama iz stanice za
mjerenje morskih struja koja je najbliža objektu ili području na karti
(str. 26).
•
Nebo—prikaz podataka almanaha o izlasku i zalasku sunca za
objekt ili područje na karti (str. 27).
•
Lokalne usluge—prikaz popisa marina i pomorskih usluga koje su
najbliže objektu ili području na karti.
•
Napomene na karti—prikaz informacija Nacionalne uprave za
oceane i atmosferu (NOAA) povezanih s kartom na kojoj se nalazi
objekt.
Napomena: Pokazivač možete dodirnuti i povući na novu lokaciju.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
9
Pomorski način rada: Korištenje karata
Pregled zračnih fotografija
Fotografije iz zraka s marinama i drugim navigacijski značajnim regijskim
orijentirima možete pregledavati ako koristite SD karticu BlueChart g2
Vision.
1. Na navigacijskoj karti dodirnite ikonu fotoaparata.
) označava fotografiju iz zraka.
•
Standardna ikona fotoaparata (
•
) označava fotografiju iz iste
Ikona fotoaparata sa stošcem (
perspektive. Fotografija slikana iz položaja fotoaparata, u smjeru u
kojem pokazuje stožac.
2. Dodirnite Fotografija iz zraka.
Korištenje usluge Perspective 3D
Perspective 3D pruža prikaz odozgo i iza plovila (prema smjeru) i
predstavlja vizualno navigacijsko sredstvo.
Zaslon usluge Perspective 3D prilikom navigacije možete koristiti kako
biste bolje pratili kurs, naznačen istaknutom linijom. Dodatne informacije o
navigaciji potražite na str. 13.
Za pristup zaslonu Perspective 3D na početnom zaslonu dodirnite Karte >
Perspective 3D.
Korištenje kartice BlueChart g2 Vision
Neobavezne unaprijed programirane SD kartice BlueChart g2 Vision
omogućuju vam iskorištavanje vašeg uređaja u potpunosti. Osim detaljnog
prikaza pomorskih karata, BlueChart g2 Vision posjeduje sljedeće značajke:
• Mariner’s Eye 3D—donosi pogled vidljiv s mjesta iznad i iza plovila
te pruža 3‑D pomoć u navigaciji. Karta BlueChart g2 Vision Mariner’s
Eye 3D detaljnija je od standardnog zaslona Perspective 3D.
• Fish Eye 3D—donosi podvodni, trodimenzionalni pogled koji vizualno
prikazuje morsko dno prema informacijama s karte.
• Ribolovne karte—prikaz karte s poboljšanim prikazom kontura dna i
bez navigacijskih podataka. Ova karta najbolja je za ribolov na pučini, u
dubokom moru.
• Satelitske slike visoke rezolucije—satelitske slike visoke rezolucije
služe kao realističan prikaz kopna i vodenih površina na navigacijskoj
karti.
• Detaljni podaci o cestama i točkama interesa—prikaz cesta, restorana
i drugih točaka interesa duž obale.
• Automatsko navođenje—koristi određene podatke o sigurnoj dubini i
visini te podatke karte i predlaže najbolji put do odredišta.
Za približavanje prikaza svom plovilu i površini vode dodirnite
. Za odmicanje prikaza od svog plovila dodirnite . To je naznačeno
ljestvicom (
) na dnu zaslona.
10
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Korištenje karata
Korištenje karte Mariner’s Eye 3D
Koristite li SD karticu BlueChart g2 Vision, moći ćete vidjeti zaslon
Mariner’s Eye 3D. Zaslon Mariner’s Eye 3D sličan je zaslonu
Perspective 3D (str. 10), s tom razlikom što prikazuje pravi 3D prikaz. Ovaj
je prikaz koristan prilikom navigacije kroz nezgodne pješčane sprudove,
grebene, mostove ili kanala i koristan je prilikom određivanja ulaznih i
izlaznih ruta u nepoznate luke ili sidrišta. Mariner’s Eye 3D pruža 3D
prikaz obale i morskog dna.
Za pristup zaslonu Fish Eye 3D, na početnom zaslonu dodirnite Karte >
Fish Eye 3D.
Napomena: Prilikom navigacije se na zaslonu Fish Eye 3D neće
prikazati grimizna linija, ali će se prikazati omogućene podatkovne trake
navigacije.
Korištenje ribolovnih karata
Za pristup zaslonu Mariner’s Eye 3D, na početnom zaslonu dodirnite
Karte > Mariner’s Eye 3D.
Pomoću ribolovne karte na karti možete pregledavati detaljne konture dna
i očitanja dubine. Na ribolovnoj karti nema navigacijskih pomagala poput
plutača i svjetala.
Kao i na zaslonu Perspective 3D, dodirnite gumb za približavanje
prikaza svom plovilu i površini vode. Za odmicanje prikaza od svog plovila
dodirnite . To je označeno mjerilom (
) na dnu zaslona.
Ribolovna karta koristi vrlo detaljne batimetrijske podatke i najbolja je za
ribolov na pučini, u dubokom moru.
Za pomicanje 3D perspektive dodirnite kartu i povucite je ulijevo ili
udesno.
Napomena: Ribolovna karta bit će vam dostupna ako koristite SD
karticu BlueChart g2 Vision ili SD karticu BlueChart g2 ili pak ako vaša
ugrađena karta podržava ribolovne karte.
Korištenje karte Fish Eye 3D
Pomoću linija kontura dubine kartografije BlueChart g2 Vision, Fish Eye
3D omogućuje prikaz morskog dna ili jezera. Pomoću gumba i
možete podesiti prikaz na isti način kao i na zaslonu Mariner’s Eye 3D.
Ribolovna karta
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Navigacijske karte
11
Pomorski način rada: Korištenje karata
Za pristup zaslonu Ribolovna karta na početnom zaslonu dodirnite Karte >
Ribolovna karta.
Dodirnite
i
za povećavanje i smanjivanje ribolovne karte.
Pomoću ribolovne karte možete se kretati jednako kao i pomoću one
navigacijske.
Kad su omogućene, satelitske slike visoke rezolucije prisutne su samo
pri nižim razinama zumiranja. Ako ne možete vidjeti slike visoke
rezolucije u području BlueChart g2 Vision, povećajte prikaz dodirom na
ili povećajte razinu pojedinosti dodirom na Izbornik > Postavke za
navigacijsku kartu > Izgled karte > Pojedinosti.
Omogućavanje satelitskih slika visoke
rezolucije
Dijelove navigacijske karte koji se odnose na kopno, more ili oba dijela
možete prekriti satelitskim slikama visoke rezolucije prilikom korištenja
SD kartice BlueChart g2 Vision.
Za omogućavanje satelitskih slika:
1. Prilikom pregledavanja navigacijske karte dodirnite Izbornik > Postavke
za navigacijsku kartu > Fotografije.
2. Dodirnite jednu od sljedećih opcija:
12
•
Isključeno—na karti se prikazuju standardne informacije karte.
•
Samo kopno—standardne informacije karte se prikazuju na vodi, a
kopno je prekriveno fotografijama.
•
Prekrivanje foto-karte—fotografije prekrivaju i vodu i kopno uz
određeno zatamnjenje. Što je postotak veći, više će satelitskih
fotografija pokrivati i kopno i vodu.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Navigacija
Pomorski način rada: Navigacija
Za navigaciju pomoću uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640, prvo
odaberite odredište, a zatim odredite kurs ili stvorite rutu. Slijedite kurs
ili rutu na navigacijskoj karti ili na zaslonu Perspective 3D ili zaslonu
Mariner’s Eye 3D.
SAVJET: Na navigacijskoj karti ili na zaslonu Perspective 3D ili zaslonu
Mariner’s Eye 3D za slijeđenje kursa ili rute možete koristiti i zaslon s
kompasom. Na str. 24 potražite dodatne informacije.
1. korak: Odabir odredišta
Odredište možete odabrati pomoću navigacijske karte ili izbornika Kamo?.
Odabir odredišta pomoću navigacijske karte
1. Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
Odabir odredišta pomoću izbornika Kamo?
1. Na početnom zaslonu dodirnite Kamo?.
2. Dodirnite kategoriju:
•
Međutočke—prikaz popisa prethodno označenih lokacija (str. 19).
•
Rute—prikaz popisa prethodno spremljenih ruta (str. 19).
•
Trase—prikaz popisa spremljenih trasa (str. 20).
•
Usluge na pučini—prikaz popisa obližnjih marina i ostalih točaka
interesa na pučini, navedenih prema udaljenosti (str. 19).
•
Traženje prema nazivu—pretraživanje obližnjih marina i ostalih
točaka interesa na pučini po nazivu (str. 20).
3. Dodirnite lokaciju do koje želite doći.
2. korak: Postavljanje i praćenje kursa
Kurs možete odrediti na tri načina:
2. Na navigacijskoj karti dodirnite mjesto na koje želite prijeći. Ikona
označava odredište na karti.
pokazivača
• Idi na—(izravni kurs) stvara izravnu liniju od vaše trenutne lokacije do
odredišta (str. 14).
Savjet: Dodirnite i za povećavanje i smanjivanje. Za pomicanje
karte dodirnite točku na karti i povucite je. Dodatne informacije o
korištenju karata potražite na str. 8.
• Ruta do—stvara rutu od odredišta do vaše trenutne lokacije, dodajući
usput skretanja (str. 15).
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
13
Pomorski način rada: Navigacija
• Vodi do—pomoću podataka karte na SD kartici BlueChart g2 Vision
automatski predlaže prolaz od vaše trenutne lokacije do odredišta
(str. 17).
Nakon što odredite kurs, pratite ga pomoću navigacijske karte, zaslona
Perspective 3D ili zaslona Mariner’s Eye 3D.
Postavka izravnog kursa (Idi na)
Kad se ikona pokazivača nalazi na lokaciji na koju želite prijeći ili ste
odredište odabrali pomoću izbornika Kamo, dodirnite Idi prema > Idi na.
Praćenje izravnog kursa (Idi na) na navigacijskoj
karti, zaslonu Perspective 3D ili zaslonu
Mariner’s Eye 3D
Nakon određivanja kursa pomoću opcije Idi na, grimizna linija ocrtat će
izravni kurs od početne do završne točke i neće se pomicati, čak niti ako
skrenete s kursa.
 OPREZ
Kada koristite opciju Idi na, izravni i ispravljeni kurs mogli bi ići preko
kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte
koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
14
U središtu grimizne linije nalazi se tanja ljubičasta linija koja predstavlja
ispravljeni kurs od vaše trenutne lokacije do završne točke. Linija
ispravljenog kursa je dinamična i, ako skrenete s kursa, pomicat će se s
vašim plovilom.
1. Nakon što odredite kurs, na početnom zaslonu dodirnite Karte, a zatim
Navigacijska karta, Mariner’s Eye ili Perspective 3D.
2. Slijedite grimiznu liniju (izravni kurs).
3. Skrenite s kursa kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i druge prepreke.
4. Nađete li se izvan kursa, pratite ljubičastu liniju (ispravljeni kurs) kako
biste došli do odredišta ili se vratite do grimizne linije (izravni kurs).
Izravni kurs
Ispravljeni kurs
Početna točka
Praćenje izravnog kursa na
navigacijskoj karti
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Navigacija
Izravni kurs
2. Dodirnite lokaciju na kojoj želite izvesti posljednje skretanje prema svom
odredištu.
Ispravljeni kurs
Praćenje izravnog kursa na zaslonu
Mariner’s Eye 3D
Napomena: Dok pratite kurs, važni navigacijski podaci prikazivat će se
u traci s podacima uz gornji dio karte. Dodatne informacije o podešavanju
postavki trake s podacima potražite na str. 46.
Stvaranje rute (Ruta do)
Dodavanje posljednjeg skretanja
3. Dodirnite Dodaj skretanje.
4. Za dodavanje još jednog skretanja, dodirnite drugu lokaciju na kojoj
želite skrenuti (krećući se unatrag od odredišta) i dodirnite Dodaj
skretanje. Ruti možete dodati do 250 skretanja.
1. Kad se ikona pokazivača
nalazi na lokaciji na koju želite prijeći ili
ste odredište odabrali pomoću izbornika Kamo, dodirnite Idi prema >
Ruta do.
Dodavanje dodatnog skretanja
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
15
Pomorski način rada: Navigacija
5. Dodirnite Gotovo kako biste dovršili stvaranje rute i određivanje kursa ili
dodirnite Poništi rutu kako biste je izbrisali.
 OPREZ
Čak i ako pažljivo stvorite rutu, dionice bi mogle prelaziti preko kopna ili
plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti izbjegavajte koristeći
vizualne informacije i usmjeravanje.
Kada skrenete s kursa, prikazat će se narančasta strelica koja će vam
pomoći da se do sljedećeg skretanja vratite na dionicu rute. Ta narančasta
strelica predstavlja kurs za praćenje.
Čitava ruta
1. Nakon što stvorite rutu pomoću opcije Ruta do ili odaberete spremljenu
rutu iz izbornika Kamo?, na početnom zaslonu dodirnite Karte, a zatim
Navigacijska karta, Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
Spremanje stvorene rute (Ruta do)
2. Slijedite grimiznu i ljubičastu liniju (dionica rute) od početne točke do
prvog skretanja.
1. Nakon stvaranja rute dodirnite Izbornik > Zaustavi navigaciju.
3. Kad dođete do prvog skretanja, slijedite grimiznu i ljubičastu liniju
(dionica rute) do svakog sljedećeg skretanja i tako sve do završne točke.
2. Za spremanje trenutno aktivne rute dodirnite Da.
4. Skrenite s kursa kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i druge prepreke.
Možete spremiti do 50 ruta, a u svakoj ruti do 250 skretanja.
Praćenje rute (Ruta do) na navigacijskoj
karti, zaslonu Perspective 3D ili zaslonu
Mariner’s Eye 3D
Nakon što stvorite rutu pomoću opcije Ruta do ili odaberete spremljenu
rutu iz izbornika Kamo?, grimizna i ljubičasta linija iscrtat će se između
početne točke i prvog skretanja i tako dalje, do svakog sljedećeg skretanja.
Grimizna i ljubičasta linija predstavljaju dionicu rute (od skretanja do
skretanja) i neće se pomicati, čak niti ako skrenete s kursa.
16
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Navigacija
5. Nađete li se izvan kursa, slijedite narančastu strelicu (kurs za praćenje)
kako biste se vratili na grimiznu i ljubičastu liniju (dionica rute).
Dionica
rute
Kurs za
praćenje
Skretanje
na ruti
Početna točka
Praćenje rute na navigacijskoj karti
Skretanje
na ruti
Kurs za
praćenje
Dionica
rute
Određivanje automatskog kursa (Vodi do)
Prilikom korištenja unaprijed programirane SD kartice BlueChart g2 Vision
možete koristiti automatsko navođenje kako biste automatski stvorili
predloženi prolaz na temelju dostupnih kartografskih podataka BlueChart
g2 Vision. Na str. 42 potražite upute o postavljanju automatskog navođenja
za svoje plovilo.
Kad se ikona pokazivača nalazi na lokaciji na koju želite prijeći ili
ste odredište odabrali pomoću izbornika Kamo?, dodirnite Idi prema >
Vodi do.
 OPREZ
Značajka automatskog navođenja SD kartice BlueChart g2 Vision temelji se
na elektroničkim kartografskim podacima. Pažljivo usporedite kurs s onim
što vizualno uočite i izbjegavajte kopno, plitku vodu i druge prepreke koje
bi vam se mogle naći na putu.
Praćenje automatskog kursa (Vodi do) na
navigacijskoj karti, zaslonu Perspective 3D ili
zaslonu Mariner’s Eye 3D
Praćenje rute na zaslonu
Mariner’s Eye 3D
Napomena: Dok pratite rutu, važni navigacijski podaci prikazivat će se
u traci s podacima uz gornji dio karte. Dodatne informacije o podešavanju
postavki trake s podacima potražite na str. 46.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Nakon stvaranja automatskog kursa pomoću opcije Vodi do, prikazat će
se grimizna linija. Grimizna linija predstavlja predloženi prolaz između
početne i završne točke i neće se pomicati, čak niti ako skrenete s kursa.
17
Pomorski način rada: Navigacija
1. Nakon što odredite automatski kurs pomoću opcije Vodi do, na
početnom zaslonu dodirnite Karte, zatim Navigacijska karta,
Perspective 3D ili Mariner’s Eye 3D.
2. Slijedite grimiznu liniju od početne do završne točke.
3. Skrenite s kursa kako biste izbjegli kopno, plitku vodu i druge prepreke.
4. Nađete li se izvan kursa, vratite se do grimizne linije nakon što se put
raščisti.
Napomena: Dok pratite kurs, važni navigacijski podaci prikazivat će se
u traci s podacima uz gornji dio karte. Dodatne informacije o podešavanju
postavki trake s podacima potražite na str. 46.
18
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Kamo?
Pomorski način rada: Kamo?
2. Dodirnite međutočku do koje želite ići.
Pomoću stranice Kamo? na početnom zaslonu možete pretraživati i kretati
se do obližnjih crpki, servisa i ostalih usluga, kao i međutočaka te ruta.
3. Dodirnite Idi prema kako biste odabranu međutočku postavili za
navigacijsko odredište. Informacije o kretanju prema odredištu potražite
na str. 13.
Traženje pomorskih usluga
Traženje spremljenih ruta
NAPOMENA: Ova značajka ne mora biti dostupna u svim područjima.
1. Na početnom zaslonu dodirnite Kamo? > Usluge na pučini.
2. Dodirnite željenu kategoriju pomorske usluge. Prikazat će se popis 50
najbližih lokacija, uključujući i udaljenost te smjer do svake od njih.
3. Dodirnite stavku pomorske usluge koju želite posjetiti.
4. Dodirnite Idi na, Ruta do ili Vodi do kako biste odabranu pomorsku
uslugu postavili za navigacijsko odredište. Pojedinosti o kretanju prema
odredištu potražite na str. 13.
1. Na početnom zaslonu dodirnite Kamo? > Rute.
2. Dodirnite spremljenu rutu na koju želite prijeći.
3. Dodirnite Idi prema za prelazak na odabranu rutu i odaberite kako želite
prijeći na nju. Informacije o kretanju rutama potražite na str. 16.
•
Naprijed—Krećite se rutom od početne do završne točke.
•
Unatrag—Krećite se rutom obrnuto, od završne do početne točke.
•
Pomak—Krećite se kursom paralelnim s rutom, a na određenoj
udaljenosti od rute. Prvo odaberite smjer i stranu pomaka, a zatim
odredite udaljenost pomaka od rute.
Traženje međutočaka
Napomena: Prije traženja međutočaka i dolaska do njih, potrebno ih je
stvoriti.
1. Na početnom zaslonu dodirnite Kamo? > Međutočke. Prikazat će se
popis međutočaka sortiranih prema udaljenosti, uključujući i udaljenost te
smjer do svake od njih.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
19
Pomorski način rada: Kamo?
Traženje spremljenih trasa
1. Na početnom zaslonu dodirnite Kamo? > Trase.
2. Dodirnite spremljenu trasu na koju želite prijeći.
3. Za prelazak na odabranu spremljenu trasu dodirnite Prati trasu.
Dodatne informacije o trasama potražite na str. 22.
Traženje prema nazivu
Pomoću izbornika Traženje prema nazivu pretražite sve pomorske usluge,
međutočke, spremljene rute i spremljene trase.
1. Na početnom zaslonu dodirnite Kamo? > Traži po imenu.
2. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite naziv ili dio naziva pomorske
usluge, međutočke, spremljene rute ili spremljene trase koju želite
pronaći i dodirnite Gotovo.
20
3. Prikazat će se popis rezultata. Dodirnite stavku do koje želite doći. Svaki
unos označen je ikonom kako biste lakše prepoznali kojoj kategoriji
pripada:
•
•
—ikona pomorske usluge
—zadana ikona međutočke. Ovu ikonu možete promijeniti
koristeći svojstva međutočke (str. 22).
•
—ikona spremljene rute
•
—ikona spremljene trase
4. Za početak navigacije dodirnite Idi prema ili Prati trasu. Informacije
o kretanju prema odredištu potražite na str. 13. Dodatne informacije o
trasama potražite na str. 22.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Korištenje međutočaka i trasa
Pomorski način rada: Korištenje
međutočaka i trasa
Stvorite međutočke na lokacijama na koje se želite vratiti (npr. vaša
marina ili dobar ribolovni položaj). Možete spremiti do 1500 pomorskih
međutočaka s korisnički definiranim nazivom, simbolom, dubinom i
temperaturom vode za svaku međutočku.
Trasa je zapis vašeg puta. Trasa koja se trenutno bilježi je aktivna trasa.
Možete spremiti aktivnu trasu.
Korištenje međutočaka Čovjek u moru (MOB)
Međutočku Čovjek u moru (MOB) koristite ako želite stvoriti međutočku s
međunarodnim simbolom MOB ( ) i prilikom polaska prema međutočki
MOB u izravnom kursu (Idi na).
Označavanje međutočke MOB na početnom zaslonu:
1. Dodirnite Čovjek u moru. Na taj način ćete svoj trenutni položaj označiti
kao međutočku MOB.
Označavanje međutočke MOB na nekom drugom zaslonu:
1. Dodirnite Označi u gornjem lijevom kutu bilo kojeg zaslona osim
početnog. Na taj način ćete svoj trenutni položaj označiti kao međutočku.
2. Dodirnite Čovjek u moru. Na ovaj ćete način međutočku označiti kao
međutočku MOB i navigacija će započeti automatski.
Označavanje međutočke na trenutnoj lokaciji
1. Na bilo kojem zaslonu dodirnite Označi. Na taj ćete način svoju trenutnu
lokaciju označiti kao međutočku za koju će se automatski generirati
naziv.
2. Odaberite jednu od sljedećih opcija:
•
Uređivanje međutočke—dodjeljivanje naziva, simbola, dubine vode,
temperature vode ili položaja.
•
Izbriši—brisanje međutočke.
•
Čovjek u moru—postavlja trenutnu lokaciju kao međutočku Čovjek
u moru (MOB).
•
Natrag—povratak na prethodni zaslon.
2. Ako dodirnete Da, započet će navigacija prema međutočki MOB.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
21
Pomorski način rada: Korištenje međutočaka i trasa
Stvaranje međutočke iz navigacijske karte
1. Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
2. Pritisnite točku koju želite označiti kao međutočku. Pokazivač
označava lokaciju.
3. Dodirnite Stvori međutočku.
Uređivanje pojedinosti međutočke
1. Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Popis međutočaka za prikaz popisa svih međutočaka ili dodirnite
međutočku na navigacijskoj karti.
2. Dodirnite naziv međutočke koju želite urediti.
3. Dodirnite Uređivanje međutočke.
4. Dodirnite atribut međutočke koji želite promijeniti.
5. Unesite novi naziv, simbol, vrijednost ili komentar.
Promjena položaja međutočke
1. Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Međutočke za prikaz popisa svih međutočaka ili dodirnite međutočku na
navigacijskoj karti.
2. Dodirnite naziv međutočke koju želite premjestiti.
5. Ako unosite koordinate, nove koordinate za međutočku unesite pomoću
zaslonske tipkovnice. Ako koristite kartu, dodirnite novu lokaciju, a zatim
dodirnite Pomakni međutočku.
Brisanje međutočke ili MOB-a
1. Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Popis međutočaka.
2. Dodirnite naziv međutočke ili MOB-a koji želite izbrisati.
3. Dodirnite Izbriši i zatim OK kako biste potvrdili brisanje međutočke.
Korištenje trasa
Linija na karti označava vašu aktivnu trasu. Aktivna trasa sadrži
10.000 točaka trase. Možete odrediti želite li da aktivna trasa stane na
10.000 točaka trase ili da prebriše prve točke (str. 52).
Za uključivanje/isključivanje prikaza trasa, na navigacijskoj karti dodirnite
Izbornik > Međutočke i trase > Trase.
Želite li onemogućiti bilježenje trasa, na početnom zaslonu dodirnite
Informacije > Korisnički podaci > Trase > Opcije aktivne trase >
Način snimanja > Isključeno.
3. Dodirnite Uređivanje međutočke > Položaj.
4. Dodirnite Korištenje karte ili Unos koordinata.
22
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Korištenje međutočaka i trasa
Spremanje aktivne trase
Navigacija spremljenom trasom
1. Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Trase > Spremi aktivnu trasu.
2. Dodirnite naziv željene trase.
2. Dodirnite vrijeme početka bilježenja trenutne trase ili dodirnite Cijeli
zapisnik.
4. Dodirnite Naprijed ili Unatrag kako biste pratili trasu u željenom smjeru.
Možete spremiti do 20 trasa s do 700 točaka po spremljenoj trasi.
Brisanje aktivne trase
1. Na početnom zaslonu dodirnite Kamo? > Trase.
3. Dodirnite Prati trasu.
Napomena: Na spremljenu trasu možete prijeći i s popisa spremljenih
trasa (Informacije > Korisnički podaci > Trase > Spremljene trase).
Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Trase > Izbriši aktivnu trasu > OK. Memorija trase će se izbrisati, a
trenutna trasa će ostati zabilježena.
Uređivanje ili brisanje spremljene trase
Praćenje aktivne trase
2. Dodirnite trasu koju želite urediti ili izbrisati.
1. Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Trase > Prati aktivnu trasu.
2. Dodirnite vrijeme početka bilježenja trenutne trase ili dodirnite Cijeli
zapisnik.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
1. Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Trase > Spremljene trase.
3. Dodirnite Uredi trasu.
•
Naziv—promjena naziva spremljene trase.
•
Boja trase—promjena boje spremljene trase.
•
Spremi rutu—spremanje spremljene trase kao spremljene rute.
•
Izbriši—brisanje spremljene trase.
23
Pomorski način rada: Korištenje upravljačke ploče
Pomorski način rada: Korištenje
upravljačke ploče
Putem upravljačke ploče možete pregledavati važne podatke poput
informacija o navigaciji i putu, a bez korištenja zaslona karti.
Korištenje zaslona s kompasom
Za prikaz zaslona s kompasom, na početnom zaslonu dodirnite
Upravljačka ploča > Kompas.
Praćenje izravnog kursa ili rute pomoću zaslona
s kompasom
Nakon što odredite kurs pomoću opcije Idi na ili stvorite rutu pomoću
opcije Ruta do, pomoću zaslona s kompasom možete pratiti kurs ili rutu.
Trenutni smjer i ispravljeni kurs možete vidjeti na zaslonu s kompasom.
Kad skrenete s kursa, udaljenost između trenutnog smjera i ispravljenog
kursa naziva se Kurs za praćenje i na kompasu je osjenčana narančastom
bojom.
Kurs za
praćenje
Trenutni smjer
Ispravljeni kurs
Praćenje izravnog kursa na
zaslonu kompasa
Praćenje izravnog kursa na zaslonu s kompasom:
1. Nakon što odredite kurs, na početnom zaslonu dodirnite Upravljačka
ploča > Kompas.
2. Pratite narančasti pokazivač ispravljenog kursa i s njega skrenite u
slučaju potrebe za izbjegavanjem kopna, plitke vode i ostalih prepreka.
3. Nađete li se izvan kursa, usmjerite se prema narančastom pokazivaču
ispravljenog kursa kako biste smanjili narančasti Kurs za praćenje i
krenuli prema sljedećem skretanju na svojoj ruti ili prema odredištu.
 OPREZ
Baš kao i kod navigacijske karte, izravni i ispravljeni kurs mogli bi
voditi preko kopna ili plitke vode. Kopno, plitku vodu i ostale opasnosti
izbjegavajte koristeći vizualne informacije i usmjeravanje.
24
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Korištenje upravljačke ploče
Korištenje zaslona s brojevima
Za prikaz važnih navigacijskih brojeva kao što su smjer i GPS brzina,
na početnom zaslonu dodirnite Upravljačka ploča > Brojevi. Dodatne
informacije o zaslonu s brojevima potražite na str. 52.
Korištenje zaslona putovanja
Zaslon putovanja daje korisne statističke podatke o putovanju.
Za prikaz zaslona putovanja, na početnom zaslonu dodirnite Upravljačka
ploča > Put.
Ponovno postavljanje informacija na zaslonu
putovanja
1. Na zaslonu putovanja dodirnite Izbornik.
2. Dodirnite stavku kako biste ponovno postavili tu kategoriju informacija na
zaslonu putovanja ili dodirnite Ponovo postavi sve.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
25
Pomorski način rada: Pregled podataka almanaha
Pomorski način rada: Pregled
podataka almanaha
• Za prikaz razine morske mijene u drugom vremenu, dodirnite bilo koju
točku na grafikonu morskih mijena. Za kretanje možete povući prstom
uz grafikon.
Zaslon s informacijama koristite za pristup podacima almanaha o morskim
mijenama i strujama, kao i (nebeskim) podacima o suncu i mjesecu.
• Za prikaz drugih stanica za predviđanje morskih mijena u blizini vašeg
položaja dodirnite Stanice u blizini.
Informacije o morskim mijenama, strujama i nebeske informacije za
određenu stanicu možete odabrati i izravno s navigacijske karte. Dodirnite u
blizini određene stanice. Kad se ikona pokazivača nađe u blizini stanice,
dodirnite Informacije, a zatim Morske mijene, Struje ili Nebo.
• Za prikaz informacija o morskim mijenama za drugi datum, dodirnite
Promjena datuma > Ručno.
Pregled informacija stanice za predviđanje
morskih mijena
Pregled informacija o strujama
Za pregled informacija o nebu na početnom zaslonu dodirnite
Informacije > Morske mijene. Prikazuju se zadnji prikazani podaci
stanice za predviđanje morskih mijena.
Stanica za
predviđanje
morskih mijena
Razina morske
mijene prema
lokalnom
vremenu
Lokalno
vrijeme
Grafikon stanice za predviđanje
morskih mijena
26
• Dodirnite Prikaži izvješće za prikaz izvješća odabrane stanice o
morskim mijenama.
Za prikaz informacija o strujama na početnom zaslonu dodirnite
Informacije > Struje. Prikazuju se zadnji prikazani podaci stanice za
mjerenje morskih struja.
• Za prikaz aktivnosti struja u drugom vremenu, dodirnite bilo koju točku
na grafikonu morskih mijena. Za kretanje možete povući prstom uz
grafikon.
• Za prikaz drugih stanica za mjerenje morskih struja u blizini vaše
trenutne lokacije dodirnite Stanice u blizini.
• Za prikaz informacija o morskim strujama za drugi datum, dodirnite
Promjena datuma > Ručno.
• Dodirnite Prikaži izvješće za prikaz izvješća odabrane stanice o
strujama.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Pregled podataka almanaha
Pregled informacija o nebu
Možete vidjeti podatke almanaha o nebu za svoju trenutnu lokaciju. Možete
vidjeti informacije o izlasku/zalasku sunca, izlasku/zalasku mjeseca,
mjesečevim mijenama i približnom položaju sunca i mjeseca na nebu.
Za pregled informacija o nebu na početnom zaslonu dodirnite
Informacije > Nebo.
• Za pregled informacija za drugi datum, dodirnite Promjena datuma >
Ručno.
• Za pregled informacija o nebu za različito vrijeme na određeni datum
dodirnite
i
.
• Za pregled mjesečeve mijene u određeno vrijeme i datum dodirnite
Mjesečeva mijena. Nakon što dodirnete Mjesečeva mijena, za
povratak na pregled neba dodirnite Prikaži pregled neba.
• Za pregled informacija o nebu za drugi dan dodirnite Sljedeći dan ili
Prethodni dan.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
27
Pomorski način rada: Upravljanje korisničkim podacima
Pomorski način rada: Upravljanje
korisničkim podacima
Za prikaz i upravljanje pomorskim korisničkim podacima s početnog
zaslona, dodirnite Informacije > Korisnički podaci.
• Popis međutočaka—prikaz popisa svih spremljenih međutočaka.
• Rute—prikaz popisa spremljenih ruta.
• Trase—prikaz popisa spremljenih trasa.
• Prijenos podataka—prijenos međutočaka, ruta i trasa sa SD kartice i
na nju.
• Obriši korisničke podatke—brisanje svih korisničkih međutočaka,
ruta i trasa.
NAPOMENA: Korisnički podaci (međutočke, rute i trase) ne dijele se
između pomorskog i cestovnog načina rada.
Prijenos pomorskih podataka (međutočaka,
ruta, trasa) sa SD kartice ili na nju
1. Umetnite SD karticu u uređaj (vidi str. 4).
2. Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Prijenos podataka.
3. Odaberite opciju:
•
Spremi na karticu—spremanje međutočaka, ruta i trasa na SD
karticu.
•
Spoji s kartice—prijenos podataka sa SD kartice na uređaj i njihovo
kombiniranje s postojećim korisničkim podacima.
•
Zamijeni s kartice—zapisivanje preko stavki koje se nalaze na
uređaju.
•
Kopiraj ugrađenu kartu—kopiranje prethodno učitane osnovne
karte s uređaja na SD karticu za upotrebu s proizvodima
kompatibilnim s računalnim softverom tvrtke Garmin.
Sigurnosno kopiranje pomorskih podataka na
računalo
1. Umetnite SD karticu u uređaj (str. 4).
2. Na početnoj stranici dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Prijenos podataka > Spremi na karticu. Prikazat će se popis
korisničkih podatkovnih datoteka.
3. Ako to već niste učinili, stvorite novu podatkovnu datoteku na kartici.
Dodirnite Dodaj novu datoteku i unesite naziv datoteke.
4. Uklonite SD karticu iz uređaja i uložite je u čitač SD kartica koji je
povezan s računalom.
5. Koristeći Windows® Explorer otvorite mapu Garmin\UserData na SD
kartici.
6. Kopirajte odgovarajuću <filename>.ADM datoteku s kartice na bilo koje
mjesto na računalu.
28
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Upravljanje korisničkim podacima
Vraćanje sigurnosne kopije pomorskih podataka
na uređaj
1. Kopirajte odgovarajuću <filename>.ADM datoteku s računala na SD
karticu, u mapu pod nazivom Garmin\UserData.
2. Umetnite SD karticu u uređaj.
3. Na početnom zaslonu uređaja dodirnite Informacije > Korisnički
podaci > Prijenos podataka > Zamijeni s kartice.
4. Dodirnite naziv podatkovne datoteke koju želite vratiti.
Kopiranje ili spajanje pomorskih podataka
MapSource® na uređaj GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640
Upotreba SD kartice:
1. Umetnite SD karticu u uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640. Uređaj će
datoteku snimiti na karticu koja će informacije proslijediti u MapSource
radi formatiranja podataka. To treba učiniti samo prilikom prvog prijenosa
podataka karte MapSource na uređaj s određene SD kartice.
2. Na računalu provjerite verziju programa MapSource pritiskom na
Pomoć > O programu MapSource. Ako je verzija starija od verzije
6.12.2, ažurirajte je na najnoviju verziju pritiskom na Pomoć > Provjera
ažuriranja softvera ili posjetite web-mjesto tvrtke Garmin na adresi
www.garmin.com.
4. U programu MapSource pritisnite Prijenos > Pošalji na uređaj.
5. U prozoru Pošalji uređaju odaberite pogon čitača SD kartice te vrstu
podataka koje želite kopirati na uređaj.
6. Pritisnite Pošalji. MapSource na SD karticu prenosi datoteku pod
nazivom USERDATA.adm.
7. Umetnite SD karticu u uređaj.
8. Na početnoj stranici uređaja dodirnite Informacije > Korisnički
podaci > Prijenos podataka.
9. Dodirnite Zamijeni s kartice ili Spoji s kartice kako biste kopirali ili
spojili podatke na uređaju.
Povezivanje uređaja izravno na računalo:
1. Uređaj uključite u pomorskom načinu rada ili prijeđite na pomorski način
rada.
2. Priključite uređaj na računalo pomoću mini-USB kabela.
3. U programu MapSource pritisnite Prijenos > Pošalji na uređaj.
4. U prozoru Pošalji uređaju odaberite GPSMAP 620 ili GPSMAP 640.
5. Pritisnite Pošalji.
3. Umetnite SD karticu u čitač SD kartica priključen na računalo.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
29
Pomorski način rada: Upravljanje informacijama s drugih plovila
Pomorski način rada: Upravljanje
informacijama s drugih plovila
Na zaslonu Informacije možete pregledavati informacije o drugim
plovilima i upravljati njima.
Napomena: za pregled informacija o drugim plovilima jedinica mora
biti povezana s vanjskim sustavom za automatsku identifikaciju (AIS) ili
digitalnim uređajem za selektivno pozivanje (DSC).
Pregled AIS informacija
Sustav za automatsko identificiranje (AIS) omogućava vam identifikaciju i
praćenje drugih plovila.
O programu AIS
AIS vas upozorava na promet u području. Kada ga priključite na vanjski
AIS uređaj, uređaj za iscrtavanje moći će prikazati neke AIS informacije
o drugim plovilima koja se nalaze unutar dometa, koja su opremljena
transponderom i koja aktivno emitiraju AIS informacije. Informacije
prijavljene za svako od plovila uključuju identitet pomorske mobilne službe
(MMSI), lokaciju, GPS brzinu, GPS smjer, vrijeme proteklo od posljednjeg
prijavljenog položaja plovila, najbliži pristup i vrijeme do najbližeg
pristupa.
30
AIS plovilo
Izgubljeni cilj
Opasan
cilj
Opasan cilj
je izgubljen
Aktivirani
AIS cilj
Određivanje AIS cilja na navigacijskoj karti
Simboli određivanja AIS cilja
Simbol
Opis
AIS plovilo. Plovilo prijavljuje AIS informacije. Smjer u kojemu trokut
pokazuje označava smjer u kojemu se AIS plovilo kreće.
Cilj je odabran.
AIS cilj je aktiviran. Cilj izgleda veći na karti. Zelena linija pridružena
cilju označava smjer cilja. MMSI, brzina i smjer plovila prikazuju se
ispod cilja ako su postavke pojedinosti podešene na Prikaži (str. 32).
Ako je izgubljen AIS prijenos od plovila, prikazat će se natpis poruke.
Cilj je izgubljen. Zeleni X označava kako je AIS prijenos s plovila
izgubljen, a uređaj za iscrtavanje prikazuje natpis poruke s upitom
treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s karte ili 3D
prikaza karte nestat će simbol izgubljenog cilja.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Upravljanje informacijama s drugih plovila
Opasni cilj u dometu. Cilj treperi dok se oglašava alarm i prikazuje
se natpis poruke. Nakon što je alarm potvrđen, puni crveni trokut s
pridruženom crvenom linijom označit će lokaciju i smjer cilja. Ako je
AIS alarm isključen, cilj će treperiti, ali zvučni alarm se neće oglasiti
i natpis alarma se neće prikazati. Ako je izgubljen AIS prijenos od
plovila, prikazat će se natpis poruke.
Opasan cilj je izgubljen. Crveni X označava kako je AIS prijenos s
plovila izgubljen, a uređaj za iscrtavanje prikazuje natpis poruke s
upitom treba li se plovilo i dalje pratiti. Prestanete li pratiti plovilo, s
karte ili 3D prikaza karte nestat će simbol izgubljenog opasnog cilja.
Lokacija ovog simbola upućuje na najbližu točku približavanja
opasnom cilju, a brojevi pored simbola označavaju vrijeme do najbliže
točke približavanja tom cilju.
Smjer i planirani kurs aktiviranih AIS ciljeva
Nakon što aktivirani AIS cilj prikaže informacije o smjeru i kopnenom
kursu, smjer cilja prikazat će se na karti u obliku neprekinute linije i bit će
pridružen simbolu AIS cilja. Linija smjera ne prikazuje se na 3D prikazu
karte.
Planirani kurs aktiviranog AIS cilja prikazuje se u obliku isprekidane linije
na karti ili 3D prikazu karte. Dužina planirane linije kursa temelji se na
vrijednosti planirane postavke smjera (str. 33). Ako aktivirani AIS cilj ne
emitira podatke o brzini ili se plovilo ne pomiče, linija planiranog kursa
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
neće se prikazati. Podaci o promjenama u brzini, kopnenom kursu ili brzini
skretanja koje emitira plovilo mogu utjecati na izračun planirane linije
kursa.
Kada podaci o kopnenom kursu, smjeru i brzini skretanja dođu iz
aktiviranog AIS cilja, planirani kurs cilja izračunava se na temelju podataka
o kopnenom kursu i brzini skretanja. Smjer kojim cilj skreće, a koji se
također temelji na podacima o brzini skretanja, određen je smjerom zavoja
na krajevima linije smjera. Dužina zavoja se ne mijenja.
Planirani kurs
Aktivirani
AIS cilj
Zavoj
Linija smjera
Cilj s planiranim kursom, smjerom
i smjerom skretanja
31
Pomorski način rada: Upravljanje informacijama s drugih plovila
Kada podaci o kopnenom kursu i smjeru dođu iz aktiviranog AIS cilja, bez
navođenja podataka o brzini skretanja, planirani kurs cilja izračunava se na
temelju podataka o kopnenom kursu.
Planirani kurs
Aktivirani
AIS cilj
Linija smjera
Cilj s planiranim kursom i smjerom
Isključivanje AIS prijema
Primanje AIS signala uključeno je po zadanim postavkama.
Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > AIS >
Isključi.
Funkcija AIS onemogućena je na svim kartama i 3D prikazima karti.
To uključuje praćenje i određivanje cilja AIS plovila, alarme za sudar
koji rezultiraju iz praćenja i određivanja cilja AIS plovila i podatke o AIS
plovilima.
32
Prikaz AIS plovila na karti ili na 3D prikazu karte
AIS zahtijeva upotrebu vanjskog AIS uređaja i aktivnih signala
transpondera s drugih plovila.
Možete konfigurirati način prikaza drugih plovila na karti ili na 3D prikazu
karte. Raspon prikaza konfiguriran za jednu kartu ili jedan 3D prikaz karte
primjenjuje se samo na tu kartu ili na taj 3D prikaz karte. Pojedinosti,
planirani smjer i postavke staza konfigurirane za jednu kartu ili jedan 3D
prikaz karte primjenjuju se na sve karte i na sve 3D prikaze karte.
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D bit će vam dostupna ako koristite
SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta bit će vam dostupna ako
koristite SD karticu BlueChart g2 Vision ili SD karticu BlueChart g2 ili pak
ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik > Druga plovila > Postavke AIS prikaza.
4. Dovršenje postupka:
•
Odaberite Raspon AIS prikaza kako biste označili udaljenost od
svoje lokacije na kojoj se prikazuju AIS plovila. Odaberite udaljenost
ili odaberite Prikaži sve.
•
Odaberite Pojedinosti > Prikaži za prikaz pojedinosti o plovilima s
aktivacijom AIS.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Upravljanje informacijama s drugih plovila
•
Odaberite Planirani smjer, unesite vrijeme za planirani smjer za
plovila s aktivacijom AIS i odaberite Gotovo.
•
Za prikaz trasa AIS plovila odaberite Staze i zatim odaberite duljinu
trase prikazane pomoću staze.
Aktivacija cilja za AIS plovilo
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
3. Dodirnite AIS plovilo.
4. Odaberite AIS plovilo > Aktiviraj cilj.
Pregled informacija o ciljanom AIS plovilu
Možete pregledati status AIS signala, MMSI, GPS brzinu, GPS smjer i
druge informacije prijavljene za ciljano AIS plovilo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
3. Dodirnite AIS plovilo.
4. Odaberite AIS plovilo.
Deaktivacija cilja za AIS plovilo
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
3. Dodirnite AIS plovilo.
4. Odaberite AIS plovilo > Deaktiviraj cilj.
Postavljanje AIS alarma
AIS alarm koristi se za izbjegavanje sudara i može se prilagoditi. Postavke
AIS alarma primjenjuju se na sve karte i sve 3D prikaze karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Druga plovila > AIS
alarm > Uključi.
Kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u prsten sigurne zone oko vašeg
plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se alarm. Objekt je i na
zaslonu označen kao opasan. Postavkom Isključi onemogućava se
natpis poruke i zvučni alarm, ali objekt na zaslonu i dalje ostaje označen
kao opasan.
2. Odaberite Domet kako biste postavili izmjereni polumjer obruča sigurne
zone na određenu udaljenost od 500 stopa do 2 nautičke milje (ili od
150 m do 3 km, odnosno od 500 stopa do 2 milje).
3. Odaberite udaljenost.
4. Odaberite Vrijeme do za oglašavanje alarma ako AIS ustanovi da će cilj
ući u sigurnu zonu u vremenu unutar definiranog vremenskog intervala
(od 1 do 24 minute).
5. Odaberite vrijeme.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
33
Pomorski način rada: Upravljanje informacijama s drugih plovila
Pregled opisa AIS ciljeva
Napomena: Karta Mariner’s Eye 3D bit će vam dostupna ako koristite
SD karticu BlueChart g2 Vision. Ribolovna karta bit će vam dostupna ako
koristite SD karticu BlueChart g2 Vision ili SD karticu BlueChart g2 ili pak
ako vaša ugrađena karta podržava ribolovne karte.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik > Druga plovila > AIS popis.
Pregled DSC informacija
DSC popis je zapisnik posljednjih DSC poziva i drugih unesenih DSC
kontakata. DSC popis prikazuje najnovije pozive s plovila. Ako je drugi
poziv zaprimljen s istog plovila, zamjenjuje prvi poziv na popisu poziva.
Pregled DSC popisa
Za pregled DSC popisa, svoj uređaj morate povezati s VHF radio uređajem
koji podržava DSC.
Sortiranje DSC popisa
Prema zadanim postavkama, DSC popis sortira se prema nazivu. Za
promjenu sortiranja DSC popisa dodirnite Izbornik, a zatim odaberite
kategoriju prema kojoj želite sortirati:
• Sortiraj po nazivu—(zadana postavka) prikaz alfanumeričkog popisa
DSC poziva i izvješća, sortiranih prema nazivu.
• Sortiraj po vrsti—odvajanje poziva u pomoć od izvješća o položaju i
prikaz najnovijih poziva ili izvješća, sortiranih kronološki.
• Sortiraj po MMSI-u—prikaz alfanumeričkog popisa poziva i izvješća,
sortiranih po MMSI broju.
• Sortiraj po vremenu—prikaz posljednjih zaprimljenih DSC poziva i
izvješća, sortiranih i popisanih kronološki, prema vremenu i datumu.
Pozivi i izvješća s identičnim informacijama vremena i datuma
prikazuju iste informacije na popisu.
• Sortiraj po udaljenosti—prikaz alfanumeričkog popisa poziva i
izvješća, sortiranih prema udaljenosti od vaše trenutne lokacije.
Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Druga plovila > DSC
popis za pregled popisa svih zaprimljenih DSC poziva u pomoć i izvješća
o položaju.
34
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Upravljanje informacijama s drugih plovila
Upotreba DSC informacija
Za uređivanje ili interakciju s DSC pozivima u pomoć i izvješćima o
položaju odaberite poziv u pomoć ili izvješće o položaju s DSC popisa.
• Uredi—dodavanje naziva DSC pozivu ili izvješću radi olakšavanja
identifikacije plovila prema MMSI broju.
• Idi prema—postavljanje odabranog DSC poziva ili izvješća za
navigacijsko odredište. Informacije o kretanju prema odredištu potražite
na str. 13.
• Stvori međutočku—označavanje međutočke na položaju odabranog
DSC poziva ili izvješća. Dodatne informacije o međutočkama potražite
na str. 21.
• Briši izvješće—brisanje odabranog DSC poziva ili izvješća.
Dodavanje DSC kontakta
Brisanje svih zaprimljenih DSC informacija
Za brisanje popisa svih zaprimljenih DSC poziva u pomoć i izvješća o
položaju, na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Druga plovila >
DSC popis > Izbornik > Izbriši sve.
Dolazni pozivi u pomoć
Ako su vaš Garmin uređaj za iscrtavanje i VHF radio povezani s NMEA
0183 uređajem, uređaj za iscrtavanje upozorit će vas kad VHF radio primi
DSC poziv u pomoć. Ako su s pozivom u pomoć poslani podaci o položaju
i ti će podaci biti dostupni i zabilježeni s pozivom.
Kretanje prema plovilu u nevolji
Simbol označava poziv u pomoć na DSC popisu i označava položaj
plovila na navigacijskoj karti u vrijeme upućivanja poziva u pomoć.
Plovilo možete dodati na svoj DSC popis u obliku DSC kontakta.
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila > DSC
popis > Dodaj kontakt.
2. Unesite identitet pomorske mobilne službe (MMSI) plovila.
3. Odaberite Gotovo.
4. Unesite naziv plovila.
5. Odaberite Gotovo.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
35
Pomorski način rada: Upravljanje informacijama s drugih plovila
Praćenje položaja
Kad svoj Garmin uređaj za iscrtavanje povežete s VHF radijem koristeći
NMEA 0183, moći ćete pratiti plovila koja šalju izvješća o položajima.
Svaki primljeni poziv za izvješće o položaju bilježi se u DSC popisu.
Pregled izvješća o položaju
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila >
DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
ili
za prebacivanje između pojedinosti
3. Odaberite
izvješća o položaju i navigacijske karte koja označava lokaciju.
Kretanje prema praćenom plovilu
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila >
DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Idi prema.
4. Odaberite Idi na ili Ruta do.
Stvaranje međutočke na položaju praćenog plovila
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila >
DSC popis.
Uređivanje informacija na izvješću o položaju
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila >
DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Uredi.
4. Dovršenje postupka:
•
Odaberite Naziv. Unesite naziv plovila. Odaberite Gotovo.
•
Odaberite Simbol. Odaberite novi simbol. Odaberite Gotovo.
NAPOMENA: Simbol nećete moći promijeniti ako je poziv za izvješće
o položaju poziv u pomoć.
•
Odaberite Komentar. Unesite komentar. Odaberite Gotovo.
•
Ako vaš radio prati položaj plovila, odaberite Staza > Prikaži za
prikaz linije staze plovila.
•
Odaberite Linija staze. Odaberite boju za liniju staze.
Brisanje poziva za izvješće o položaju
1. Na početnom zaslonu odaberite Informacije > Druga plovila >
DSC popis.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Briši izvješće.
2. Odaberite poziv za izvješće o položaju.
3. Odaberite Stvori međutočku.
36
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Upravljanje informacijama s drugih plovila
Staze plovila na navigacijskoj karti
Možete pregledati staze za sva praćena plovila na navigacijskoj karti,
ribolovnoj karti i prikazu karte Mariner’s Eye 3D. Prema zadanim
postavkama, crna točka prikazuje se za svaki prethodno prijavljen položaj
praćenog plovila, a simbol plave zastave označava posljednji prijavljeni
položaj plovila. Prikazat će se i crna linija koja označava stazu plovila.
Posljednji prijavljeni
položaj plovila
Prikaz i postavljanje trajanja staza za sva praćena plovila
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik > Druga plovila > DSC staze.
4. Odaberite koliko sati želite da se praćena plovila prikazuju na karti ili 3D
prikazu karte.
Na primjer, ako odaberete 4 sata, za sva praćena plovila prikazat će se
sve točke staze stare manje od četiri sata.
Prikaz linije staze za praćeno plovilo
Prethodno prijavljen
položaj plovila
Možete prikazati liniju staze za određeno praćeno plovilo.
1. Na početnom zaslonu odaberite Karte.
2. Odaberite Navigacijske karte, Ribarske karte, Perspective 3D ili
Mariner’s Eye 3D.
3. Odaberite Izbornik > Druga plovila > DSC popis.
4. Odaberite plovilo.
Staza plovila na navigacijskoj karti
5. Odaberite Uredi > Staza > Prikaži.
Za pregled staza praćenih plovila potrebno je omogućiti postavku DSC
staza.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
37
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
Pomorski način rada: Napredno
konfiguriranje
Pomoću izbornika Konfiguracija konfigurirajte općenite postavke uređaja.
Pomoću zaslona izbornika na raznim zaslonima karti konfigurirajte
informacije specifične za tu kartu.
Konfiguriranje postavki sustava
Na početnom zaslonu, dodirnite Konfiguracija > Sustav.
Simulator—uključivanje i isključivanje načina rada simulatora.
Dodirnite Postavke kako biste postavili opcije simulatora.
• Brzina—unesite brzinu plovila u način rada simulatora i dodirnite
Gotovo.
• Kontrola trase—dodirnite Automatska trasa kako biste omogućili
automatsko postavljanje smjera na uređaju za iscrtavanje ili dodirnite
Korisnička trasa za ručno postavljanje smjera.
• Postavljanje položaja—odaberite simulirani položaj plovila i dodirnite
Odaberi.
• Postavi vrijeme—unesite simulirano vrijeme i dodirnite Gotovo.
• Postavi datum—unesite simulirani datum i dodirnite Gotovo.
Jezik—dodirnite jezik na zaslonu.
Izgled tipkovnice—za izgled sličan tipkovnici računala dodirnite
QWERTZ ili odaberite ABCDE za abecednu tipkovnicu.
38
Generator zvučnog signala/Prikaz—postavite opcije zvučnih signala i
prikaza.
• Generator zvučnog signala—dodirnite Generator zvučnog signala
kako biste odredili kada bi se uređaj trebao oglasiti zvukom. Dostupne
postavke su Isključeno, Samo alarmi i Uključeno (tipke i alarmi)
(zadano).
• Prikaz—za otvaranje izbornika prikaza dodirnite Prikaz.
◦◦ Klizač pozadinskog osvjetljenja—podešavanje intenziteta
pozadinskog osvjetljenja.
◦◦ Način rada boja—dodirnite Način rada boja i odaberite Dnevne
boje ili Noćne boje ili dodirnite Automatski te omogućite uređaju
automatsko podešavanje boja.
◦◦ Glasnoća—podešavanje glasnoće.
• Snimanje zaslona—uključivanje/isključivanje značajke za snimanje
zaslona. Dok je značajka za snimanje zaslona uključena, za stvaranje
snimke ekrana dodirnite i držite pritisnutom opciju Početno na bilo
kojem zaslonu. Snimka zaslona će se spremiti na umetnutu SD karticu.
• Audio izlaz—ako vaš stereo uređaj ima ulaz visoke impedancije, za
najbolju kvalitetu zvuka odaberite postavku Visoka impedancija. U
slučaju izobličavanja zvuka, pokušajte mijenjati vrijednost postavke
između Niska impedancija i Visoka impedancija kako biste poboljšali
kvalitetu zvuka.
• Kaibracija dodirnog zaslona—za kalibraciju dodirnog zaslona
dodirujte točke koje se prikazuju.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
GPS—prikaz GPS informacija i promjena GPS postavki.
• Prikaz neba—pregled konstelacije GPS satelita.
• WAAS/EGNOS—prebacivanje između opcija WAAS (u Sjevernoj
Americi) i EGNOS (u Europi). Opcije WAAS/EGNOS pružaju
preciznije podatke o GPS položaju; međutim, uređaju prilikom njihova
korištenja treba više vremena za pronalazak satelitskih signala.
• Filtar brzine—filtar brzine računa prosječnu brzinu kretanja plovila
u kratkom vremenskom razdoblju kako bi vrijednosti brzine bile
ujednačenije. Uključi kako bi filtar brzine neprestano bio uključen.
Automatski kako biste omogućili jedinici optimalne performanse koje
zahtijeva vaša situacija, poput putovanja pri stalnoj brzini ili često
mijenjanje brzina.
Informacije o sustavu—prikaz informacija o sustavu, vraćanje tvorničkih
postavki, prikaz zapisnika događaja i spremanje informacija o sustavu.
• Tvorničke postavke—brisanje svih korisničkih postavki i povratak na
tvornički zadane postavke.
• Zapisnik događaja—prikaz popisa događaja sustava. Za prikaz
dodatnih informacija odaberite događaj.
• Spremi na karticu—informacije o sustavu spremite na memorijsku
karticu u obliku alata za rješavanje problema. Predstavnik korisničke
podrške tvrtke Garmin mogao bi od vas zatražiti upotrebu tih
informacija radi učitavanja podataka o mreži.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Brzina - izvori—odredite hoće li izračunati podaci za brzinu vjetra doći sa
senzora za brzinu vode ili će se temeljiti na GPS brzini ili će pak uređaj za
iscrtavanje automatski odabrati izvor s podacima o brzini. Brzina kroz vodu
je očitanje brzine sa senzora brzine kroz vodu, a GPS brzina izračunava se
s GPS položaja.
Način korištenja—prelazak u cestovni način rada.
Promjena mjernih jedinica
Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Jedinice.
Jedinice sustava—odredite sistemske mjerne jedinice: Statutne
(mh, ft, ºF), Metričke (kh, m, ºC), Nautičke (kt, ft, ºF) ili Prilagođene.
Dodirnite opciju Prilagođene kako biste zasebno definirali mjerne jedinice
za sljedeće mjere:
• Dubina—mjerne jedinice za dubinu postavite na Stope, Hvate ili
Metre.
• Temperatura—mjerne jedinice za temperaturu postavite na
Fahrenheit (ºF) ili Celziji (ºC).
• Udaljenost—postavite mjerne jedinice za očitavanje udaljenosti
(Milje, Kilometri ili Nautičke milje).
• Brzina—postavite mjerne jedinice za očitavanje Brzine plovila i
Brzine vjetra (Milje na sat, Kilometri na sat ili Čvorovi).
39
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
• Nadmorska visina—postavite mjerne jedinice za očitavanje nadmorske
visine (Stope ili Metri).
• Atmosferski tlak—postavite mjerne jedinice za očitavanje
atmosferskog tlaka (Milibari ili Inči žive).
Vrijeme—promjena postavki vremena.
• Format za vrijeme—postavite format za vrijeme (12-satni, 24-satni ili
UTC) za očitavanje vremena.
Smjer—postavite referentnu vrijednost korištenu u izračunavanju smjera.
• Vremenska zona—postavljanje prikazane vremenske zone za
vremenska očitanja.
• Automatsko magnetsko odstupanje—automatsko postavljanje
magnetskog otklona vašeg položaja.
Konfiguriranje komunikacijskih postavki
• Stvarni—postavljanje stvarnog sjevera kao referentnog smjera.
• Mrežni—postavljanje mrežnog sjevera kao referentnog smjera (000º).
• Korisničko magnetsko odstupanje—postavljanje vrijednosti
prilagođenog magnetskog odstupanja.
Format položaja—odabir koordinatnog sustava u kojem se prikazuje
očitanje dane lokacije. Format položaja treba mijenjati samo ako koristite
kartu koja navodi drugi format položaja.
Podaci na karti—odabir koordinatnog sustava u kojem je karta
strukturirana. Zadana postavka je WGS 84. Podatke na karti treba mijenjati
samo ako koristite kartu za koju je naveden drugi format položaja.
40
Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Komunikacija.
NMEA priključak 1 ili NMEA priključak 2—odaberite ulazni/izlazni
format (Garmin prijenos podataka, NMEA Std. ili Brzi NMEA) za
korištenje prilikom povezivanja jedinice s vanjskim NMEA uređajima,
računalom ili drugim Garmin uređajima.
• Garmin prijenos podataka—patentirani protokol za prijenos podataka
koji se koristi u kombinaciji s računalnim programima Garmin.
• NMEA Std.—podržava ulaz ili izlaz standardnih NMEA 0183 podataka
i DSC podataka za DPT, MTW i VHW poruke.
• Brzi NMEA—podržava brzi NMEA 0183 ulaz ili izlaz podataka za
većinu AIS prijemnika.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
NMEA postavke—omogućavanje/onemogućavanje NMEA 0183 izlaznih
poruka za rute te sistemskih poruka i podešavanje postavki za Garmin
NMEA.
• Preciznost položaja—podešavanje broja znamenki (Dvije znamenke,
Tri znamenke ili Četiri znamenke) desno od decimalnog zareza za
prijenos NMEA izlaza.
• ID oznake međutočaka—odaberite kako će uređaj prikazivati
identifikatore međutočaka (Nazivi ili Brojevi).
• Dijagnostika—alat koji koriste programi za instaliranje za potvrdu
kako se NMEA 0183 podaci šalju sustavom.
Konfiguriranje postavki alarma
Možete konfigurirati oglašavanje uređaja u slučaju određenih događaja.
Postavljanje navigacijskih alarma
Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Alarmi > Navigacija.
Dolazak—oglašavanje alarma prilikom vašeg dolaska na prethodno
utvrđenu točku.
• Vrsta—postavite oglašavanje alarma uz opciju Samo odredište ili
Odredište i skretanja (prilikom navigacije rutom sa skretanjima).
Omogućavanje ili onemogućavanje NMEA 0183
izlaznih poruka
• Aktivacija—postavite kriterije za alarm. Uz postavku Udaljenost
alarm će se oglasiti kad se nađete na određenoj udaljenosti od točke.
Uz postavku Vrijeme alarm će se oglasiti kad se nađete na određenoj
vremenskoj udaljenosti od točke.
2. Dodirnite postavku (Ruta, Sustav ili Garmin).
• Promjena udaljenosti / Promjena vremena—odredite udaljenost ili
vremensku udaljenost od točke u skladu s kojom bi se alarm trebao
oglasiti.
1. Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Komunikacija > NMEA
postavke.
3. Dodirnite izlaznu poruku standarda NMEA.
4. Dodirnite Isključi za onemogućavanje ili Uključi za omogućavanje
izlaznih poruka standarda NMEA 0183.
Vučenje sidra—alarm će se oglasiti kad se odmaknete na određenu
udaljenost od svoje trenutne lokacije.
Izvan kursa—alarm će se oglasiti kad se odmaknete na određenu
udaljenost od svog trenutnog kursa.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
41
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
Postavljanje alarma sustava
Konfiguracija plovila
Sat—postavite alarm pomoću sistemskog (GPS) sata. Jedinica mora biti
uključena kako bi alarm sata radio.
Dubina kobilice—prilagođavanje očitanja dubini kobilice, tako da se
dubina mjeri od donje točke kobilice umjesto od lokacije sonde. Unesite
pozitivan broj za dubinu kobilice. Za velika plovila koja mogu gaziti
nekoliko metara možete unijeti i negativan broj.
Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Alarmi > Sustav.
Preciznost GPS-a—postavljanje alarma da se oglasi kad se preciznost
GPS-a nađe izvan navedene vrijednosti.
Postavljanje alarma sonara
Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Alarmi > Sonar.
Plitka voda/Duboka voda—postavite oglašavanje alarma kad dubina
izmjerena senzorom za dubinu vode NMEA 0183 bude manja ili veća od
određene vrijednosti.
Temp. vode—postavite oglašavanje alarma kad temperatura izmjerena
senzorom NMEA 0183 prijavi temperaturu za 2°F (1,1°C) veću ili manju
od određene temperature.
42
Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Moje plovilo.
Prilagođavanje dubine kobilice:
1. Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Moje plovilo > Dubina
kobilice.
2. Pomak odredite pomoću zaslonske tipkovnice.
•
Ako mjerite do kobilice (sonda postavljena u razini površine vode),
upišite (+) pozitivan broj.
•
Ako mjerite do razine vode (sonda postavljena na kobilici), upišite (-)
negativan broj.
3. Dodirnite Gotovo kako biste prihvatili broj.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
Konfiguriranje drugih plovila
Konfiguriranje postavki navigacije
NAPOMENA: Za konfiguraciju AIS ili DSC informacija o drugim
plovilima vaš uređaj mora biti priključen na vanjski AIS ili DSC uređaj.
Oznake rute—za spremljene rute ovime se određuje hoće li skretanja
na ruti biti označena brojem (Skretanje 1, Skretanje 2 itd.), nazivom
međutočke ili će opis skretanja biti skriven.
Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Druga plovila.
AIS—uključite ili isključite AIS. AIS vas upozorava na promet u području
obavještavajući vas o ID-ovima plovila, položaju, kursu i brzini plovila
opremljenih transponderom koja se nalaze unutar dometa.
DSC—uključite ili isključite DSC.
AIS alarm (samo AIS)—kada plovilo s aktivacijom AIS uđe u prsten
sigurne zone oko vašeg plovila, prikazuje se natpis poruke i oglašava se
alarm. Objekt je i na zaslonu označen kao opasan. Postavkom Isključi
onemogućava se natpis poruke i zvučni alarm, ali objekt na zaslonu i dalje
ostaje označen kao opasan.
• Domet—promijenite izmjereni polumjer obruča sigurne zone na
određenu udaljenost od 500 stopa do 2 nautičke milje (ili od 150 m do
3 km ili od 500 stopa do 2 milje).
• Vrijeme do—oglašavanje alarma ako AIS ustanovi da će cilj ući u
sigurnu zonu u vremenu unutar definiranog vremenskog intervala (od
1 do 24 minute).
Napomena: Dodatne konfiguracijske opcije AIS i DSC dostupne su iz
opcija navigacijske karte. Vidi str. 45.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Navigacija.
Automatsko navođenje—postavljanje parametara koje će uređaj za
iscrtavanje koristiti prilikom izračuna linije automatskog navođenja.
 OPREZ
Postavke za sigurnu dubinu i sigurnu visinu utječu na način na koji
uređaj za iscrtavanje izračunava liniju automatskog navođenja. Ako u
određenom području nije poznata dubina vode ili visina prepreke, za to
područje se neće izračunati linija automatskog navođenja. Ako je područje
na početku ili na kraju linije automatskog navođenja pliće od sigurne
dubine vode ili niže od sigurne visine prepreke, za to područje se neće
izračunati linija automatskog navođenja. Na karti se kurs kroz ta područja
prikazuje kao siva linija. Nakon što vaše plovilo uđe na jedno od tih
područja, prikazat će se poruka upozorenja.
• Sigurna dubina—postavljanje minimalne dopuštene dubine (pomoću
podataka o dubini na karti) prilikom izračunavanja puta automatskog
navođenja. Sigurna dubina manja od jednog metra pri automatskom
navođenju nije dozvoljena.
• Sigurna visina—postavljanje minimalne visine (pomoću podataka o
visini na karti) mosta ispod kojeg vaše plovilo može sigurno proći.
43
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
• Udaljenost od obale—odredite koliko blizu obali želite putovati:
Najbliže, Blizu, Normalno, Daleko ili Najdalje. Postavka Udaljenost
od obale označava željenu udaljenost linije automatskog navođenja
od obale. Linija automatskog navođenja može se pomaknuti ako
promijenite ovu postavku tijekom navigacije.
7. Dovršenje postupka:
•
Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući,
odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju. Prijeđite na korak 11.
•
Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim
preprekama, na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija >
Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Daleko.
•
Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka,
na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Blizu.
Postavljanje udaljenosti od obale
Dostupne vrijednosti za postavku Udaljenost od obale (Najbliže, Blizu,
Normalno, Daleko i Najdalje) nisu apsolutne, već relativne vrijednosti. Za
postavljanje linije automatskog navođenja na odgovarajućoj udaljenosti od
obale, smještaj linije automatskog navođenja možete procijeniti pomoću
jednog ili više poznatih odredišta koja zahtijevaju navigaciju kroz uske
vodene putove.
1. Pristanite plovilom ili bacite sidro.
2. Na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Normalno.
3. Na početnom zaslonu odaberite Karte > Navigacijska karta.
4. Odaberite odredište prema kojemu ste prethodno krenuli.
5. Odaberite Idi prema > Automatsko navođenje.
6. Pregledajte smještaj linije automatskog navođenja. Odredite obilazi
li linija na sigurnoj udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li
skretanja učinkovito putovanje.
44
8. Ako ste u 7. koraku odabrali Blizu ili Daleko, pregledajte smještaj linije
automatskog navođenja. Odredite obilazi li linija na sigurnoj udaljenosti
sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u
otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost od obale postavite
na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće
premjestiti liniju automatskog navođenja, osim ako odredište odabrano u
3. koraku ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
9. Dovršenje postupka:
•
Ako je smještaj linije automatskog navođenja zadovoljavajući,
odaberite Izbornik > Zaustavi navigaciju. Prijeđite na korak 11.
•
Ako se linija automatskog navođenja nalazi preblizu poznatim
preprekama, na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija >
Navigacija > Automatsko navođenje > Udaljenost od obale >
Najdalje.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
•
Ako su skretanja na liniji automatskog navođenja preširoka,
na početnom zaslonu odaberite Konfiguracija > Navigacija >
Automatsko navođenje > Udaljenost od obale > Najbliže.
10. Ako ste u 9. koraku odabrali Najdalje ili Najbliže, pregledajte smještaj
linije automatskog navođenja. Odredite obilazi li linija na sigurnoj
udaljenosti sve poznate prepreke i omogućuju li skretanja učinkovito
putovanje.
Automatsko navođenje održava sigurnu udaljenost od prepreka u
otvorenim vodama, čak i ako postavku Udaljenost od obale postavite
na Blizu ili Najbliže. Zbog toga uređaj za iscrtavanje možda neće
premjestiti liniju automatskog navođenja, osim ako odredište odabrano u
4. koraku ne zahtijeva navigaciju kroz uske vodene putove.
2. Dovršenje postupka:
•
Odaberite Vrijeme > Vrijeme skretanja - prijelaza i unesite vrijeme.
•
Odaberite Udaljenost > Skretanje - udaljenost prijelaza i unesite
udaljenost.
3. Odaberite Gotovo.
Konfiguriranje opcija navigacijske karte
Na navigacijskoj karti dodirnite Izbornik.
Međutočka i trase—ristup prečacima do informacija o međutočki i trasi.
Dodatne informacije o međutočkama i trasama potražite na str. 21.
11. Još najmanje jednom ponovite korake 1-10, svaki puta koristeći
drugo odredište, sve dok se ne upoznate s funkcioniranjem postavke
Udaljenost od obale.
• Trase—uključivanje/isključivanje trasa.
Konfiguriranje prijelaza skretanja na ruti
• Aktivne trase—promjena opcija aktivne trase, brisanje aktivne trase,
praćenje aktivne trase ili spremanje aktivne trase.
Možete odrediti koliko prije skretanja, vremenski ili prostorno, želite
prijeći na sljedeću dionicu. Povećate li ovu vrijednost, možete poboljšati
preciznost sustava autopilota prilikom navigacije rutom ili linijom za
automatsko navođenje s više skretanja ili pri višim brzinama. Kod ruta
koje su ravnije ili kod manjih brzina, preciznost sustava autopilota možete
poboljšati smanjivanjem ove vrijednosti.
• Popis međutočaka—prikaz popisa svih spremljenih međutočaka.
• Nova međutočka—označavanje nove međutočke.
• Spremljene trase—prikaz popisa spremljenih trasa.
• Prikaz trasa—prikaz ili skrivanje trasa na karti prema njihovoj boji.
1. Na početnom zaslonu dodirnite Konfiguracija > Navigacija >
Aktivacija skretanja - prijelaza.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
45
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
• Prikaz međutočke—odaberite želite li oznake međutočaka prikazati
pomoću određenog simbola s nazivom međutočke, komentara ili
samo simbola. Možete odabrati i skrivanje međutočke na kartama
pomoću simbola. Time se omogućava trenutačno ograničavanje prikaza
međutočaka na karti na one koje su važne za vašu trenutnu aktivnost.
Druga plovila—ristup prečacima za AIS i DSC te postavkama AIS prikaza
specifičnima za kartu.
• AIS popis—prikaz AIS popisa. Vidi str. 34.
• DSC popis—prikaz DSC popisa. Vidi str. 34.
• Postavke AIS prikaza—konfiguriranje postavki AIS prikaza
specifičnih za kartu.
◦◦ Raspon AIS prikaza—na navigacijskoj karti odredite udaljenost
od plovila unutar kojega će AIS ikone biti vidljive.
◦◦ Planirani smjer—određivanje količine vremena ispred AIS cilja za
projekciju smjera AIS cilja.
◦◦ Pojedinosti—uključivanje/isključivanje AIS pojedinosti na
navigacijskoj karti.
◦◦ Staze—prikaz staza iza AIS ikona na navigacijskoj karti radi
utvrđivanja prethodnih položaja drugih plovila. Ako želite zadržati
stazu, odredite vrijeme iza svake AIS ikone.
46
◦◦ DSC staze—odaberite koliko sati želite da se praćena plovila
prikazuju na navigacijskoj karti. Npr., ako odaberete 4 sata, za
praćena plovila će se prikazati sve točke staze koje nisu starije od
četiri sata. Na navigacijskoj karti prikazat će se crna linija koja
označava put plovila, crna točka za svaki prijavljeni položaj i
simbol s plavom zastavicom za posljednji prijavljeni položaj.
Dodirnite Isključi kako biste isključili staze za sva plovila.
• AIS alarm—postavljanje AIS alarma. Vidi str. 43.
Zaustavljanje navigacije—zaustavlja aktivnu navigaciju.
Konfiguriranje postavki i izgleda navigacijske
karte
Na navigacijskoj karti dodirnite Izbornik > Postavke za navigacijsku
kartu.
Fotografije—omogućavanje i konfiguriranje satelitskih slika visoke
rezolucije BlueChart g2 Vision. Vidi str. 12.
Morske mijene/struje—uključivanje/isključivanje ikona stanica za
predviđanje morskih mijena i stanica za mjerenje morskih struja.
Servisne točke—uključivanje/isključivanje ikona pomorskih usluga.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
Ruže—označavaju smjer kompasa, smjer stvarnog vjetra ili smjer
manifesnog vjetra okrenutih u smjeru putovanja.
Smjer stvarnog ili manifesnog vjetra prikazat će se ako je uređaj za
iscrtavanje priključen na kompatibilni pomorski senzor vjetra. Stvarni
vjetar prikazuje podatke za smjer vjetra na temelju protoka zraka do kojeg
dolazi kad ste na plovilu koje stoji. Manifesni vjetar prikazuje podatke za
smjer vjetra na temelju protoka zraka do kojeg dolazi kad ste na plovilu
koje se kreće.
Ako ne želite prikaz ruže na karti, dodirnite Ništa.
Napomena: Za prikaz ruža stvarnog i manifesnog vjetra potrebno je
priključiti dodatni senzor vjetra NMEA 0183.
Podatkovne trake—kontrolirajte način prikazivanja brojeva karata na
zaslonu. Odaberite prikaz ili skrivanje brojeva po kategoriji. Odabirom
opcije Automatski, brojevi će se prikazati samo ako je kategorija aktivna.
• Krstarenje: GPS brzina i GPS smjer.
◦◦ Postavke podatkovnih traka—odredite položaj podatkovne trake
na navigacijskoj karti i odredite sadržaj polja.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
• Navigacija: GPS brzina, udaljenost do odredišta, dolazak (vrijeme),
izvan kursa, smjer (do odredišta) i GPS smjer. Odabirom opcije
Automatski, ti će se brojevi prikazati samo prilikom kretanja prema
odredištu.
◦◦ Postavke podatkovnih traka—promijenite podatkovno polje
Dionica rute (prikazuje dodatne informacije o ruti) i odredite na
koji će način svako od podatkovnih polja prikazivati navigacijske
podatke (prema vremenu ili prema udaljenosti).
• Ribolov: Podaci o dubini, temperaturi i brzini vode dostupni su ako je
priključen odgovarajući senzor NMEA 0183.
• Jedrenje: Brzina vode, brzina vjetra, kut vjetra i ispravljena brzina
vjetra. Podaci o brzini, kutu i ispravljenoj brzini vjetra dostupni su samo
u slučaju priključivanja na dodatni senzor vjetra NMEA 0183. Dodatne
informacije o načinu na koji uređaj za iscrtavanje prikazuje ispravljenu
brzinu vjetra i ispravljenu brzinu za međutočku potražite na str. 49.
◦◦ Vjetar—odaberite vrstu podataka o vjetru koja će se koristiti u
poljima s podacima o jedrenju (manifesni ili stvarni).
47
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
• Vrpca kompasa: Prikazuje trenutni smjer. Tijekom navigacije prikazuje
se pokazivač koji prikazuje smjer do željenog kursa.
Kad skrenete s kursa, udaljenost između trenutnog smjera i ispravljenog
kursa naziva se Kurs za praćenje i na vrpci kompasa je osjenčana
narančastom bojom.
Pokazivač
smjera
Pokazivač
smjera
Izgled karte—prilagođavanje izgleda navigacijske karte.
• Orijentacija—promijenite erspektivu prikaza karte:
◦◦ Sjever gore—postavlja sjever na vrh prikaza karte.
◦◦ Smjer gore—vrh prikaza karte orijentira prema vašem GPS smjeru.
Ako je prikazana, linija smjera se na zaslonu pojavljuje okomito.
Ako je na uređaj priključen senzor za smjer NMEA 0183, karta
će ostati orijentirana prema GPS smjeru (kopneni kurs), ali ikona
plovila će se okretati u skladu s magnetskim smjerom sa senzora.
◦◦ Kurs gore—postavlja kartu tako da je smjer navigacije uvijek gore.
• Pojedinosti—podešava broj pojedinosti prikazanih na karti.
• Linija smjera—iscrtavanje produžetka od pramca plovila u smjeru
putovanja.
Vrpca kompasa – van kursa
◦◦ Isključi—linija smjera se isključuje.
◦◦ Udaljenost—postavlja udaljenost do kraja linije smjera.
◦◦ Vrijeme—postavlja vrijeme potrebno da se dostigne kraj linije
smjera.
Vrpca kompasa – na kursu
48
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
• Karta svijeta—promjena prikaza karte svijeta (osnovne karte) između
osnovne karte svijeta i karte čitavog svijeta.
◦◦ Osnovna karta svijeta prikazuje obalne obrise svijeta, a kopno je
označeno žutom bojom.
◦◦ Kompletna karta svijeta prikazuje obalne obrise svijeta, a kopno je
prikazano fotografskim prikazom niske rezolucije.
• Dubine točke—uključivanje podataka o dubini i postavljanje opasne
dubine.
• Sigurnosno sjenčanje (uz kompatibilne kartice BlueChart g2 Vision)—
područja s dubinama koje su pliće od određene vrijednosti bit će
označena plavom bojom, a područja s dubinama većim od određene
vrijednosti bijelom. Kontura će se uvijek iscrtati na odabranoj dubini
ili dublje. Za unos dubine odaberite Ručno. Odaberite Automatski za
korištenje dubine s karte g2 Vision.
• Simboli—prilagodba simbola koji se prikazuju na navigacijskoj karti.
◦◦ Veličina navigacijske oznake—prilagodba veličine simbola
prikazanih na karti.
◦◦ Vrsta navigacijske oznake—postavljanje skupa navigacijskih
simbola: Nacionalna uprava za oceane i atmosferu (NOAA) ili
Međunarodno udruženje uprava pomorske signalizacije (IALA).
◦◦ Kopnene točke interesa—mijenjanje ikona točaka interesa
prikazane na kopnu (ova je opcija dostupna samo kada koristite SD
karticu BlueChart g2 Vision).
◦◦ Sektori svjetla—prikaz sektora u kojemu je vidljivo navigacijsko
svjetlo. Odaberite Uključi za prikaz sektora svjetla u svakom
trenutku ili odaberite Automatski kako biste uređaju za iscrtavanje
omogućili automatsko filtriranje sektora svjetla ovisno o razini
zumiranja.
◦◦ Granice karte—prikaz područja koja karte pokrivaju prilikom
korištenja podatkovne kartice BlueChart g2 Vision.
Pojašnjavanje načina prikaza ispravljene brzine
vjetra i ispravljene brzine za međutočku u
podatkovnim trakama
Uređaj za iscrtavanje automatski se prebacuje između prikazivanja
ispravljene brzine vjetra (VMG) i ispravljene brzine za međutočku u
podatkovnim trakama.
Ispravljena brzina za putnu točku prikazat će se u sljedećim uvjetima:
• Podatkovna traka Dionica rute prikazuje ispravljenu brzinu za
međutočku dok se krećete rutom ili linijom za automatsko navođenje.
• Podatkovna traka Jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu za međutočku
dok se krećete rutom ili linijom za automatsko navođenje ako je
podatkovna traka Dionica rute isključena.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
49
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
Ispravljena brzina vjetra prikazat će se u sljedećim uvjetima:
• Podatkovna traka Jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra dok se ne
krećete rutom ili linijom za automatsko navođenje.
• Podatkovna traka za jedrenje prikazuje ispravljenu brzinu vjetra ako je
podatkovna traka s dionicom rute uključena i krećete se rutom.
Konfiguriranje opcija za Perspective 3D i
opcija za Mariner’s Eye 3D
Izgled karte—prilagodite izgled zaslona Perspective 3D ili zaslona
Mariner’s Eye 3D.
• Stil—(samo Mariner’s Eye 3D) odaberite način prikaza podataka karte
na 3D terenu.
• Boje opasnosti—(samo Mariner’s Eye 3D) uključivanje ili
isključivanje boja opasnosti.
◦◦ Uključeno plićake i kopno označava ljestvicom boja. Plava
predstavlja duboku vodu, žuta plitku, a crvena vrlo plitku vodu.
Na zaslonu Perspective 3D ili na zaslonu Mariner’s Eye 3D, dodirnite
Izbornik.
• Prsteni dometa—uključivanje ili isključivanje prstena dometa.
Međutočka i trase—omogućava pristup prečacima do informacija o
međutočki i trasi, kao na navigacijskoj karti. Vidi str. 45.
• Sigurna dubina—(samo Mariner’s Eye 3D) podešava dubinu na kojoj
crvena boja upućuje na plitku vodu.
Napomena: Opcija konfiguracije Prikaz trasa nije dostupna na zaslonu
Perspective 3D. Za upotrebu ove značajke potrebna vam je SD kartica
BlueChart g2 Vision.
• Širina prometnice—prilagodite širinu linije kursa koja se iscrtava
prilikom navigacije. Ova postavka utječe na izravnu navigaciju (Idi na)
i rute (Ruta do), ali ne utječe na automatsko navođenje (Vodi do).
◦◦ Isključeno prikazuje kopno onako kako se vidi s vode.
Druga plovila—omogućava pristup prečacima za AIS i DSC te
postavkama AIS prikaza specifičnima za kartu, kao na navigacijskoj karti.
Vidi str. 45.
Podatkovne trake—kontrolirajte način prikazivanja brojeva karata na
zaslonu, kao na navigacijskoj karti. Vidi str. 46.
50
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
Postavke karte Fish Eye 3D
Konfiguriranje postavki i izgleda ribolovne karte
Prikaz—promjena gledišta. Odaberite smjer u kojemu želite usmjeriti
kameru. Npr., ako dodirnete Luka, kamera će se postaviti zdesna i usmjeriti
se preko plovila na luku.
Ruže—omogućavanje informacijskih ruža oko ikone plovila, kao na
navigacijskoj karti. Vidi str. 46.
Na zaslonu Fish Eye 3D dodirnite Izbornik.
Trase—uključivanje/isključivanje trasa.
Podatkovne trake—kontrolirajte način prikazivanja brojeva karata na
zaslonu, kao na navigacijskoj karti. Vidi str. 47.
Postavke ribolovne karte
Na ribolovnoj karti dodirnite Izbornik.
Na ribolovnoj karti dodirnite Izbornik > Postavke za ribolovnu kartu.
Podatkovne trake—kontrolirajte način prikazivanja brojeva karata na
zaslonu, kao na navigacijskoj karti. Vidi str. 47. Osim toga, možete i
uključiti ili isključiti vrpcu kompasa (str. 48).
Izgled karte—prilagođavanje izgleda ribolovne karte.
• Orijentacija—promjena perspektive za prikaz karte, kao na
navigacijskoj karti. Vidi str. 48.
• Pojedinosti—podešavanje količine pojedinosti koje karta prikazuje.
Međutočka i trase—pristup prečacima do informacija o međutočki i trasi,
kao na navigacijskoj karti. Vidi str. 45.
• Linija smjera—iscrtavanje produžetka od pramca plovila u smjeru
putovanja, kao na navigacijskoj karti. Vidi str. 48.
Druga plovila—pristup prečacima za AIS i DSC te postavkama AIS
prikaza specifičnima za kartu, kao na navigacijskoj karti. Vidi str. 46.
• Veličina navigacijske oznake—prilagodba veličine simbola prikazanih
na karti.
Navigacijske oznake—uključivanje/isključivanje svih navigacijskih
oznaka poput svjetala i plutača.
• Vrsta navigacijske oznake—određivanje skupa navigacijskih simbola
(NOAA ili IALA).
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
51
Pomorski način rada: Napredno konfiguriranje
Konfiguriranje opcija aktivne trase
• Promjena—određuje vrijednost intervala.
Na početnom zaslonu dodirnite Informacije > Korisnički podaci >
Trase > Opcije aktivne trase.
Broja trase—određuje boju trase.
Način snimanja—odaberite Isključeno, Do punjenja ili Kružno.
Konfiguriranje zaslona s brojevima
• Isključeno—ne stvara zapis trase.
• Do punjenja—zapisuje trasu do popunjavanja memorije za trase.
• Kružno—stalno zapisuje trasu, zamjenjujući najstarije podatke novima.
Interval—definiranje učestalosti zapisivanja trase. Veća učestalost daje
veću točnost, ali prije ispuni memoriju.
• Interval—određuje postavlja li se interval prema udaljenosti, vremenu
ili rezoluciji (odaberite Promjena kako biste postavili količinu).
◦◦ Udaljenost—zapisuje trasu na temelju udaljenosti između točaka.
◦◦ Vrijeme—zapisuje trasu na temelju vremenskog intervala.
Na početnom zaslonu dodirnite Upravljačka ploča > Brojevi > Izbornik >
Konfiguracija.
1. Odaberite broj polja s podacima koje želite prikazati na zaslonu Brojevi.
Prikazat će se zaslon Brojevi s promjenjivim podatkovnim poljima.
2. Dodirnite podatkovno polje koje želite promijeniti.
3. Dodirnite vrstu podataka za koju želite da se prikaže u odabranom
podatkovnom polju.
4. Ponavljajte korake 3 i 4 dok se u svim podatkovnim poljima ne nađu
željene informacije.
5. Dodirnite Gotovo.
◦◦ Rezolucija—zapisuje trasu na temelju odstupanja od kursa. Ta
se postavka preporučuje za što učinkovitiju upotrebu memorije.
Vrijednost udaljenosti (Promjena) predstavlja maksimalnu
dozvoljenu pogrešku prije zapisivanja točke trase.
52
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Cestovni način rada: Početak rada
Cestovni način rada: Početak rada
1. korak: Montiranje uređaja GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640
1. Postavite montažni sklop za automobil na upravljačku ploču svog vozila.
2. Uglavite nosač uređaja na ručicu montažnog sklopa za automobil i
postavite GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 na nosač (str. 2).
3. Priključite kabel napajanja/zvučnika u utičnicu u vozilu. Ako je uređaj
priključen i vozilo upaljeno, uređaj bi se trebao pokrenuti automatski, u
cestovnom načinu rada.
Napomena: GPSMAP 620 u cestovnom načinu rada možete koristiti
samo ako ste kupili i na uređaj učitali dodatne karte City Navigator NT.
3. korak: Traženje satelita
Izađite na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada i stabala i uključite
uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640.
Traženje satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta. Crtice
označavaju jačinu satelitskog signala. Ako je barem jedna od crtica zelene
boje, to znači da je uređaj pronašao satelitski signal. Sada možete odabrati
odredište i prijeći na njega.
4. korak: Korištenje uređaja
➊
➋
➎
➌
➍
➏
2. korak: Konfiguriranje uređaja
Ako se uređaj ne uključi automatski, pritisnite i držite dok se uređaj
ne uključi. Slijedite upute na zaslonu. Za isključivanje uređaja pritisnite i
držite .
➐
Cestovni način rada: Stranica izbornika
➊
➋
➌
➍
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
➑
Jačina signala GPS satelita.
Način korištenja. Za promjenu načina rada dodirnite ovu ikonu.
Status baterije.
Lokalno vrijeme. Dodirnite za promjenu postavki vremena.
53
Cestovni način rada: Početak rada
➎
➏
➐
➑
Dodirnite za pronalazak odredišta.
Dodavanje zaustavljanja
Dodirnite za podešavanje glasnoće.
Svojoj ruti možete dodati zaustavljanje (koje se naziva "točka rute"). Uređaj
GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 usmjerava vas prema točki rute, a zatim
prema krajnjem odredištu.
Dodirnite za korištenje alata kao npr. Postavke i Prilagođene rute.
1. Dok je ruta aktivna, dodirnite Izbornik > Kamo?.
Dodirnite za prikaz karte.
Pronalazak odredišta
2. Potražite dodatno zaustavljanje.
3. Dodirnite Idi!.
Izbornik Kamo? sadrži nekoliko različitih kategorija koje možete koristiti
prilikom traženja adresa, gradova i drugih lokacija. Detaljne karte učitane u
uređaj sadrže milijune točaka interesa poput restorana, hotela i auto servisa.
4. Za dodavanje ovog zaustavljanja prije odredišta, dodirnite Dodaj kao
točku rute. Dodirnite Postavi kao novo odredište kako bi to postalo
vaše konačno odredište.
1. Dodirnite Kamo?.
Zaobilaženje
2. Odaberite kategoriju.
1. Dok je ruta aktivna, dodirnite Izbornik.
3. Odaberite potkategoriju.
2. Dodirnite Obilazak.
Uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 pokušat će vas vratiti na originalnu
rutu što je prije moguće. Ako je ruta na kojoj se trenutno nalazite jedina
razumna opcija, uređaj možda neće izračunati zaobilazak.
5. Dodirnite Idi!.
4. Odaberite odredište.
Savjet: Dodirnite
54
i
za prikaz dodatnih odabira.
Zaustavljanje rute
1. Dok je ruta aktivna, dodirnite Izbornik.
2. Dodirnite Stani.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Cestovni način rada: Kamo?
Cestovni način rada: Kamo?
Izbornik Kamo? sadrži nekoliko različitih kategorija koje možete koristiti
prilikom traženja lokacija. Zanima li vas kako izvršiti jednostavno
pretraživanje, pogledajte str. 54.
Traženje adrese
napomena: Ovisno o verziji karata učitanih u uređaj, možete mijenjati
nazive gumba i neke korake izvršiti drugim redoslijedom.
1. Dodirnite Kamo? > Adresa.
2. Prema potrebi promijenite saveznu državu, državu ili pokrajinu.
3. Dodirnite Unos grada, unesite grad / poštanski broj i dodirnite Gotovo.
Odaberite grad / poštanski broj s popisa (ne omogućavaju svi podaci
karte pretraživanje po poštanskom broju). Ako niste sigurni za grad,
dodirnite Pretraži sve.
4. Unesite broj adrese i dodirnite Gotovo.
5. Unesite naziv ulice i dodirnite Gotovo.
6. Prema potrebi odaberite odgovarajuću ulicu s popisa.
7. Prema potrebi dodirnite adresu.
Postavljanje početne lokacije
Mjesto na koje se najčešće vraćate postavite kao svoju početnu lokaciju.
1. Dodirnite Kamo? > Idi na početnu točku.
2. Odaberite opciju:
•
Unesite svoju adresu.
•
Koristite svoju trenutnu lokaciju.
•
Odaberite stavku s popisa nedavno pronađenih lokacija.
Prelazak na početnu točku
Nakon postavljanja početne lokacije, za prelazak na nju dodirnite Kamo? >
Idi na početnu točku.
Promjena početne lokacije
Postavljanje druge početne lokacije:
1. Dodirnite Alati > Moji podaci > Postavi lokaciju početne točke.
2. Odaberite opciju:
•
Unesite svoju adresu.
•
Koristite svoju trenutnu lokaciju.
•
Odaberite stavku s popisa nedavno pronađenih lokacija.
Uređivanje početne lokacije:
1. Dodirnite Kamo? > Favoriti > Svi favoriti > Početna točka.
2. Dodirnite Uredi, unesite svoje promjene i dodirnite Gotovo.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
55
Cestovni način rada: Kamo?
Opcije stranice Idi!
Korištenje zaslonske tipkovnice
Kad se prikaže zaslonska tipkovnica, dodirnite slovo ili broj koji želite
unijeti.
➊
➋
➌
➍
Idi! Str.
➊
➋
➌
➍
Dodirnite za prikaz karte do ove lokacije korak-po-korak.
Dodirnite za stvaranje rute do ove lokacije korak-po-korak.
Dodirnite za prikaz ove lokacije na karti.
Dodirnite za spremanje ove lokacije u omiljene stavke.
Pronalaženje mjesta unosom naziva
Ako znate naziv odredišta koje tražite, možete ga unijeti pomoću zaslonske
tipkovnice. Kako biste suzili pretraživanje, možete unijeti i određena slova
koja naziv sadrži.
1. Dodirnite Kamo? > Točke interesa > Unos naziva.
Za dodavanje razmaka dodirnite . Za pomicanje pokazivača dodirnite
i . Za brisanje znaka dodirnite i. Za brisanje čitavog unosa dodirnite
i držite .
Za unos posebnih znakova, npr. interpunkcija, dodirnite &?%.
Traženje blizini druge lokacije
1. Dodirnite Kamo? > Blizu….
2. Odaberite opciju:
•
Gdje sam sada—pretraživanje u blizini trenutne lokacije.
•
Drugi grad—pretraživanje u blizini unesenog grada.
•
Moja trenutna ruta—pretraživanje u blizini aktivne rute.
•
Moje odredište—pretraživanje u blizini trenutnog odredišta.
Traženje nedavno pronađenih mjesta
Uređaj sprema posljednjih 50 nedavno pronađenih mjesta u popis Nedavno
pronađeno. Na vrhu popisa bit će mjesta koja su zadnja pregledana.
Dodirnite Kamo? > Nedavno pronađeno za prikaz nedavno pronađenih
stavki.
2. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite slova naziva svog odredišta.
Dodirnite Gotovo.
56
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Cestovni način rada: Kamo?
Brisanje nedavno pronađenih mjesta
Za brisanje svih mjesta iz popisa nedavno pronađenih dodirnite
Obriši > Da.
Napomena: Kada dodirnete Obriši, uklonit će se sve stavke s popisa.
Ovim postupkom nećete izbrisati stvarno mjesto s uređaja.
Uređivanje spremljenih mjesta
1. Dodirnite Kamo? > Favoriti.
2. Odaberite kategoriju i lokaciju koju želite urediti.
3. Dodirnite Uredi.
4. Dodirnite stavku koju želite urediti:
•
Promijeni naziv—unesite novi naziv i dodirnite Gotovo.
•
Mjesta možete spremiti u mapu Favoriti kako biste ih mogli brzo pronaći i
stvoriti rute do njih. I vaša je početna lokacija spremljena u mapu Favoriti.
Privij fotografiju—za dodjelu lokaciji odaberite fotografiju koju ste
učitali na uređaj ili na SD karticu.
•
Spremanje trenutne lokacije
Promijeni simbol na karti—dodirnite novi simbol za označavanje
ove lokacije na karti.
•
Promjena telefonskog broja—unesite telefonski broj i dodirnite
Gotovo.
•
Promijeni kategorije—odaberite drugu kategoriju za lokaciju.
•
Izbriši—dodirnite Da kako biste uklonili ovu stavku s popisa favorita.
Favoriti
Na stranici s kartom dodirnite ikonu vozila (
lokacije dodirnite Spremi lokaciju.
). Za spremanje trenutne
Spremanje pronađenih mjesta
1. Na str. Idi! dodirnite Spremi.
2. Dodirnite OK. Mjesto će se spremiti u Favorite.
Traženje spremljenih mjesta
1. Dodirnite Kamo?.
2. Dodirnite Favoriti. Prikazat će se popis spremljenih lokacija.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
57
Cestovni način rada: Kamo?
Traženje mjesta pomoću karte
Korištenje prilagođenih ruta
Savjeti za pretraživanje karte
Stvaranje prilagođene rute
Različite dijelove karte možete pregledati na stranici Pretraživanje karte.
Dodirnite Kamo? > Pretraživanje karte.
• Dodirnite kartu i povucite je za pregled drugih dijelova karte.
• Dodirnite
i
za povećavanje i smanjivanje.
Dodirnite Kamo? > Prilagođene rute. Odaberite željenu rutu i dodirnite
Idi!.
Pomoću uređaja možete stvoriti i spremiti rute prije svog sljedećeg
putovanja. Možete spremiti do 10 ruta.
• Dodirnite bilo koji objekt na karti. Prikazat će se strelica usmjerena
prema objektu. Za spremanje ove lokacije dodirnite Spremi.
1. Dodirnite Kamo? (ili Alati) > Prilagođene rute > Novo.
• Dodirnite Idi! za prelazak na lokaciju.
3. Pronađite lokaciju početne točke i dodirnite Odaberi.
• Ako je GPS način rada isključen, dodirnite Postavi lokaciju kako biste
simuliranu lokaciju postavili za odabranu lokaciju (vidi str. 65).
4. Dodirnite Dodaj novu završnu točku.
2. Dodirnite Dodaj novu početnu točku.
5. Pronađite lokaciju završne točke i dodirnite Odaberi.
kako biste svojoj ruti dodali drugu lokaciju. Dodirnite
6. Dodirnite
za uklanjanje lokacije.
7. Dodirnite Sljedeće za izračun rute i njen prikaz na karti.
8. Dodirnite Spremi za spremanje rute i izlaz.
58
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Cestovni način rada: Kamo?
Uređivanje prilagođenih ruta
1. Dodirnite Kamo? (ili Alati) > Prilagođene rute.
2. Odaberite rutu koju želite urediti.
3. Dodirnite Uredi.
4. Dodirnite opciju za uređivanje rute:
Unos koordinata
Ako znate geografske koordinate svog odredišta, možete se pomoću uređaja
kretati do svog odredišta pomoću koordinata zemljopisne širine i dužine
(ili drugih formata koordinata). To može biti naročito korisno prilikom
postupka za geocaching.
•
Promijeni naziv—unesite novi naziv i dodirnite Gotovo.
1. Dodirnite Kamo? > Koordinate.
•
Dodaj/ukloni točke—dodavanje ili uklanjanje točaka rute.
•
Ručna promjena redoslijeda točaka—promjena redoslijeda točaka
rute.
2. Dodirnite Format kako biste odabrali odgovarajući format koordinata za
vrstu karte koju koristite.
•
Optimalna promjena redoslijeda točaka—automatsko redanje
točaka.
•
Ponovo izračunaj—promjena preference rute za izračun prema
bržem vremenu, najkraćem putu ili van ceste.
•
Izbriši—uklanjanje ove rute.
•
Vaše promjene se automatski spremaju kad izađete sa stranica za
uređivanje rute.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
3. Za odabir novog smjera dodirnite polje sa smjerom.
4. Za unos koordinata unesite numeričko polje i dodirnite Gotovo.
5. Nakon unosa odgovarajućih koordinata dodirnite Sljedeće.
Navigacija van ceste
Ako prilikom navigacije ne pratite prometnice, koristite način rada Van
ceste. Dodirnite Alati > Postavke > Navigacija > Preferirana ruta >
Van Ceste > OK.
59
Cestovni način rada: Korištenje karte
Cestovni način rada: Korištenje karte
Vaša ruta je označena grimiznom linijom. Za vrijeme putovanja, uređaj
GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 će vas navoditi do odredišta putem
glasovnih upozorenja, strelica na karti i uputa pri vrhu karte. Crno-bijela
zastavica označava vaše odredište. Ako skrenete s originalne rute, uređaj će
ponovno izračunati rutu i dati vam upute za novu.
➊
➋
Dodirnite za pregled sljedećeg skretanja.
Dodirnite za pregled popisa skretanja.
Dodirnite za povećavanje i smanjivanje.
Dodirnite ikonu vozila za pregled stranice Gdje sam?.
Dodirnite za pregled putnog računala.
Sljedeće skretanje
➌
➍
➎
Cestovni način rada: Stranica s kartom
Savjet: Dok putujete po glavnim prometnicama, mogla bi se prikazati
ikona ograničenja brzine. Ikona prikazuje trenutno ograničenje brzine na
prometnici.
60
➊
➋
➌
➍
➎
Prilikom navigacije rutom, sljedeće skretanje prikazat će skretanje na karti i
preostalo vrijeme te udaljenost do skretanja.
Za prikaz nadolazećeg skretanja na karti, dodirnite pokazatelj skretanja na
karti ili dodirnite bilo koje skretanje na popisu skretanja.
Popis skretanja
Kada vršite navigaciju rute, popis skretanja prikazuje upute o skretanjima
duž cijele rute i udaljenosti između skretanja.
Za otvaranje popisa skretanja dodirnite tekstualnu vrpcu pri vrhu karte. Za
prikaz uputa za skretanje, dodirnite to skretanje na popisu. Za prikaz cijele
rute na stranici za pretraživanje karte, dodirnite Prikaži kartu.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Cestovni način rada: Korištenje karte
Putno računalo
Putno računalo prikazuje vašu trenutnu brzinu i pruža korisne statističke
podatke o putu. Za pregled putnog računala dodirnite polje Brzina na karti.
Ako se često zaustavljate, uređaj ostavite uključenim kako bi mogao točno
izmjeriti vrijeme putovanja.
Ponovno postavljanje putnog računala
Prije polaska ponovno postavite putno računalo. Na karti dodirnite polje
Brzina. Za ponovno postavljanje informacija na putnom računalu, dodirnite
Ponovo postavi put. Za ponovno postavljanje maksimalne brzine,
dodirnite Ponovno postavljanje maksimalne brzine.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
61
Cestovni način rada: Upravljanje datotekama
Cestovni način rada:
Upravljanje datotekama
Datoteke poput JPEG slikovnih datoteka možete pohranjivati u internu
memoriju uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 ili na SD karticu.
Napomena: Uređaji GPSMAP 620 i GPSMAP 640 nisu kompatibilni sa
sustavima Windows® 95, 98, Me ili Windows NT®. Nisu kompatibilni niti
sa sustavima Mac® OS 10.3 i starijima. Radi se o uobičajenom ograničenju
većine uređaja za USB masovno skladištenje.
Uređaji GPSMAP 620 i GPSMAP 640 podržavaju sljedeće vrste datoteka:
Kopiranje datoteka na uređaj
1. Umetnite SD karticu u uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 (dodatno).
2. Priključite mini-USB priključak na poleđini uređaja.
3. Priključite širi kraj kabela na slobodni USB priključak na računalu. Uređaj
i memorijska kartica prikazivat će se kao prijenosni pogoni u prozoru
Moje računalo na Windows računalima te kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
NAPOMENA: Neki operacijski sustavi ili računala s višestrukim
mrežnim diskovima ne mogu prikazati pogone uređaja GPSMAP 620
ili GPSMAP 640. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u
datoteci pomoći operacijskog sustava.
• Karte i GPX datoteke s međutočkama iz MapSource: vidi str. 70.
4. Pretraživanjem računala pronađite datoteku koju želite kopirati. Možete
kopirati datoteke sa JPEG i JPG slikama ili datoteke s kartama i GPX
međutočkama iz programa MapSource.
NAPOMENA: Korisnički podaci (međutočke, rute i trase) ne dijele se
između pomorskog i cestovnog načina rada.
6. Otvorite “Garmin” ili pogon/jedinicu memorijske kartice.
• JPEG i JPG slikovne datoteke.
5. Označite datoteku i pritisnite Uređivanje > Kopiraj.
7. Pritisnite Uređivanje > Zalijepi. Datoteka će se prikazati na popisu
datoteka u memoriji uređaja ili na memorijskoj kartici.
8. Kad dovršite prijenos datoteka, pritisnite ikonu za sigurno isključivanje
uređaja u alatnoj traci (traka sustava) ili, koristite li Mac računala,
povucite ikonu jedinice u Smeće .
9. Isključite uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 iz računala.
62
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Cestovni način rada: Upravljanje datotekama
Kopiranje automobilskih podataka na uređaj
pomoću značajke MapSource
1. Na računalu provjerite verziju programa MapSource pritiskom na
Pomoć > O programu MapSource. Ako je verzija starija od verzije
6.12.2, ažurirajte je na najnoviju verziju pritiskom na Pomoć > Provjera
ažuriranja softvera ili posjetite web-mjesto tvrtke Garmin na adresi
www.garmin.com.
2. Priključite mini-USB priključak na poleđini uređaja GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640.
3. Priključite širi kraj kabela na slobodni USB priključak na računalu. Uređaj
i memorijska kartica prikazivat će se kao prijenosni pogoni u prozoru
Moje računalo na Windows računalima te kao instalirane jedinice na Mac
računalima.
7. Pritisnite ikonu za sigurno isključivanje uređaja u alatnoj traci (traka
sustava) ili, koristite li Mac računala, povucite ikonu jedinice u Smeće.
8. Isključite uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 iz računala.
Brisanje automobilskih datoteka
Priključite GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 na računalo i otvorite uređaj
ili pogon/jedinicu SD kartice. Označite datoteku koju želite izbrisati i
pritisnite tipku Delete na tipkovnici računala.
Obavijest
Ako ne znate čemu datoteka služi, nemojte je izbrisati. Memorija uređaja
sadrži važne sistemske datoteke koje se ne bi smjele izbrisati.
NAPOMENA: Neki operacijski sustavi ili računala s višestrukim
mrežnim diskovima ne mogu prikazati pogone uređaja GPSMAP 620
ili GPSMAP 640. Informacije o načinu mapiranja pogona potražite u
datoteci pomoći operacijskog sustava.
4. U programu MapSource pritisnite Prijenos > Pošalji na uređaj.
5. U prozoru Pošalji uređaju odaberite pogon uređaja GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640 i vrste podataka koje želite kopirati na uređaj.
6. Pritisnite Pošalji. MapSource prenosi datoteku pod nazivom Temp.gpx u
direktorij Garmin\GPX.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
63
Cestovni način rada: Korištenje alata
Cestovni način rada: Korištenje alata
Izbornik Alati sadrži mnoge značajke koje će vam biti od pomoći prilikom
putovanja. Za pristup izborniku Alati, na stranici izbornika dodirnite Alati.
Postavke
Informacije o postavkama potražite na str. 65.
Gdje sam?
Dodirnite Gdje sam? za prikaz informacija o trenutnoj lokaciji (prikaz
uključuje bolnice, policijske postaje i benzinske stanice). Ova značajka je
od pomoći ako hitnim službama trebate priopćiti svoj položaj. Za spremanje
trenutne lokacije dodirnite Spremi lokaciju.
Preglednik slika
Pregled dijaprojekcije
Dodirnite Dijaprojekcija za pokretanje dijaprojekcije koja prikazuje svaku
sliku nekoliko trenutaka, a zatim otvara sljedeću sliku.
Dijaprojekcija se zaustavlja dodirivanjem bilo koje točke zaslona. Za
povratak na popis slika dodirnite Stani. Za nastavak dijaprojekcije
dodirnite Nastavi. Za povećavanje i smanjivanje dodirnite i .
Prelazak na sliku
Ako slika sadrži informacije o lokaciji, dodirnite Informacije, a zatim
dodirnite Idi! kako biste stvorili rutu do nje.
Moji podaci
Za upravljanje spremljenim podacima (npr. omiljenim stavkama) i njihovo
brisanje dodirnite Alati > Moji podaci.
Pomoću preglednika slika možete pregledavati slike koje ste spremili na
uređaj ili na SD karticu.
Dodatne informacije o učitavanju slika u uređaj potražite na str. 62.
1. Dodirnite Alati > Preglednik slika.
2. Dodirnite sliku za povećavanje njenog prikaza.
3. Dodirnite strelice za pregled svih slika.
64
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Cestovni način rada: Napredno konfiguriranje
Cestovni način rada:
Napredno konfiguriranje
1. Dodirnite Alati > Postavke.
2. Dodirnite postavku koju želite promijeniti.
3. Želite li promijeniti naziv postavke, dodirnite gumb ispod naziva.
Promjena postavki navigacije
Dodirnite Alati > Postavke > Navigacija.
Preferirana ruta—odaberite preferencu za izračun rute:
• Najbrže vrijeme—izračun ruta kojima ćete brže stići na odredište, ali
su dulje.
Promjena postavki sustava
• Najkraći put—izračun ruta kojima ćete možda dulje putovati, ali su
kraće.
Dodirnite Alati > Postavke > Sustav.
• Van ceste—izračun rute od točke do točke (bez cesta).
GPS simulator—želite li isključiti GPS način rada i simulirati navigaciju
te uštedjeti energiju baterije, uključite simulator.
Izbjegavanja—odaberite vrste prometnica koje u svojim rutama želite
izbjegavati.
Način korištenja—prelazak u pomorski način rada.
Vraćanje—povratak na izvorne navigacijske postavke.
Jedinice—mjerne jedinice promijenite u Kilometre ili Milje.
Tipkovnica—za izgled sličan tipkovnici računala dodirnite QWERTZ ili
dodirnite ABC za abecednu tipkovnicu.
O—prikaz broja verzije softvera uređaja, D broja jedinice i broja audio
verzije. Ove će vam informacije biti potrebne prilikom ažuriranja softvera
sustava ili kupnje dodatnih kartografskih podataka (vidi str. 70).
Vraćanje—povratak na izvorne postavke sustava.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Podešavanje postavki prikaza
Dodirnite Alati > Postavke > Prikaz.
Način rada boja—odaberite Dan za svijetlu pozadinu, Noć za tamnu
pozadinu ili Automatski za automatsko prebacivanje između te dvije
opcije.
Slika ekrana—uključite način rada Slika ekrana. Za slikanje ekrana
dodirnite . Slikovna bitmap datoteka spremit će se u mapu Garmin\
Screenshot na pogonu uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640.
65
Cestovni način rada: Napredno konfiguriranje
Svjetlina—podešavanje razine svjetline pozadinskog osvjetljenja.
Smanjivanjem svjetline pozadinskog osvjetljenja produljit ćete trajanje
baterije.
Savjet: Razinu svjetline možete podesiti na bilo kojem zaslonu pritiskom
i brzim otpuštanjem tipke .
Postavljanje jezika
Dodirnite Alati > Postavke > Jezik.
Govor—promjena jezika glasovnih odzivnika.
Vraćanje—povratak na izvorne postavke prikaza.
Tekst—promjena čitavog zaslonskog teksta na odabrani jezik. Promjena
jezika teksta ne mijenja jezik podataka koje je unio korisnik niti
kartografskih podataka poput naziva ulica.
Podešavanje glasnoće
Tipkovnica—odaberite tipkovnicu za svoj jezik. Jezik tipkovnice možete
odabrati putem bilo koje tipkovnice, dodirom na gumb Način rada.
Na stranici izbornika dodirnite Glasnoća. Dodirnite i za podešavanje
glasnoće. Za utišavanje svih zvukova dodirnite okvir pored opcije Bez
zvuka.
Vraćanje—povratak na izvorne jezične postavke.
Prilagođavanje pozadinskog osvjetljenja
1. Na bilo kojem zaslonu pritisnite i odmah pustite tipku
2. Dodirnite
i
.
za podešavanje pozadinskog osvjetljenja.
Ažuriranje postavki vremena
Dodirnite Alati > Postavke > Vrijeme.
Format vremena—odaberite 12-satni, 24-satni ili UTC format vremena.
Trenutno vrijeme—ručno postavite vrijeme na svom uređaju. Odaberite
opciju Automatski kako bi uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 postavio
vrijeme s obzirom na vašu lokaciju.
Vraćanje—povratak na izvorne postavke navigacije.
66
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Cestovni način rada: Napredno konfiguriranje
Promjena postavki karte
Promjena sigurnosnih postavki
Pojedinosti na karti—podesite količinu pojedinosti koje će se prikazati
na karti. Odaberete li prikaz većeg broja pojedinosti, karta bi se mogla
iscrtavati sporije.
Sigurnosni način rada—uključite ili isključite sigurnosni način rada. Kada
je vozilo u pokretu, sigurnosni način rada onemogućava sve funkcije koje
zahtijevaju pozornost vozača i koje bi ga mogle ometati u vožnji.
Prikaz karte—odaberite pogled na kartu.
Vraćanje—povratak na izvorne sigurnosne postavke.
• Trasa gore—prikaz karte u dvije dimenzije (2D), sa smjerom kretanja
na vrhu.
Vraćanje svih postavki
Dodirnite Alati > Postavke > Karta.
• Sjever gore—prikaz karte u 2D, sa sjeverom na vrhu.
• 3D—prikaz karte u tri dimenzije (3D) sa smjerom kretanja na vrhu.
Vozilo—dodirnite Promijeni kako biste promijenili ikonu koja prikazuje
vaš položaj na karti. Dodirnite ikonu koju želite koristiti, a zatim dodirnite
OK. Dodatne ikone vozila možete preuzeti na www.garmingarage.com.
Dodirnite Alati > Postavke > Sigurnost.
1. Dodirnite Alati > Postavke.
2. Dodirnite Vrati.
3. Dodirnite Da.
Zapisnik puta—prikazuje ili skriva zapisnik vaših putovanja. Za brisanje
zapisnika puta dodirnite Alati > Moji podaci > Izbriši zapisnik puta.
O karti—pregled karata i verzije svake od karata učitanih u uređaj.
Dodirnite kartu za omogućavanje (oznaka) ili onemogućavanje (nema
oznake) te karte.
Vraćanje—povratak na izvorne postavke karte.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
67
Dodatak
Dodatak
Kalibracija zaslona
Uređaj uključite u pomorskom načinu rada ili prijeđite na pomorski način
rada. Upute o kalibraciji potražite na str. 38.
Ponovno postavljanje uređaja GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640
Ako uređaj GPSMAP 620/GPSMAP 640 prestane reagirati, isključite ga
i ponovno ga uključite. Ako to ne pomogne, ponovno pokrenite uređaj
vađenjem te vraćanjem baterije.
Ažuriranje softvera
1. Posjetite www.garmin.com/products/webupdater i preuzmite
WebUpdater na svoje računalo.
2. Priključite GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 na računalo putem mini-USB
kabela.
3. Pokrenite WebUpdater i slijedite upute na zaslonu.
Nakon što potvrdite kako želite izvršiti ažuriranje, WebUpdater će
automatski preuzeti ažuriranje i instalirati ga na uređaj.
68
Brisanje korisničkih podataka
VAŽNO: Ovime ćete izbrisati sve unesene informacije.
1. Dok uključujete GPSMAP 620 ili GPSMAP 640, držite prst u donjem
desnom kutu zaslona.
2. Prstom pritišćite zaslon sve dok se ne prikaže skočni prozor.
3. Za brisanje svih korisničkih podataka dodirnite Da.
Vratit će se sve izvorne postavke. Sve snimljene stavke će se izbrisati.
Informacije o bateriji
Kako biste produžili trajanje baterije, uređaj GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640 nemojte ostavljati na izravnoj sunčevoj svjetlosti i
izbjegavajte dugo izlaganje velikoj vrućini.
Ikona baterije u kutu stranice izbornika i početnog zaslona označava status
baterije uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640. Za povećanje točnosti
indikatora stanja baterija potpuno ispraznite bateriju, a zatim je napunite
do kraja. Ne isključujte uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 dok se ne
napuni do kraja.
Napomena: Ako planirate uređaj ne koristiti dulje vremensko razdoblje
(više od tjedan dana), izvadite bateriju.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Dodatak
Punjenje uređaja GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640
2. Izvadite osigurač (staklo i srebrni cilindar) i zamijenite ga odgovarajućim
osiguračem od 1,5 A.
• Uređaj postavite u nosač, a nosač priključite na napajanje. Za punjenje
uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 možda će biti potrebno staviti u
položaj ON/ACC u vozilu ili plovilu.
Održavanje uređaja
• Prije prvog korištenja uređaja, bateriju punite barem šest sati.
• Umjesto toga, možete priključiti priloženi AC adapter u uređaj
GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 i u zidnu utičnicu.
Pomjena osigurača na nosaču u automobilu
Obavijest
Prilikom zamjene osigurača nemojte izgubiti male dijelove i naposljetku ih
vratite na odgovarajuće mjesto.
Ako vam se uređaj u vozilu ne želi puniti, možda će biti potrebno zamijeniti
osigurač koji se nalazi pri vrhu adaptera za vozilo.
1. Odvijte crni okrugli završetak i uklonite ga.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
3. Srebrni vršak postavite u crni završetak. Vratite crni okrugli završetak.
Kućište je izrađeno od visokokvalitetnih materijala i ne zahtijeva
održavanje od strane korisnika, osim čišćenja.
Čišćenje kućišta
Vanjski dio kućišta (osim zaslona) očistite krpom namočenom u blagoj
otopini sredstva za čišćenje, a osušite brisanjem suhom krpom. Izbjegavajte
koristiti kemijska sredstva ili otopine koje bi mogle oštetiti plastične
dijelove.
Čišćenje zaslona
Leća uređaja prekrivena je posebnim antirefleksivnim slojem osjetljivim
na ulja, vosak i abrazivna sredstva za čišćenje. Sredstva za čišćenje koja
sadržavaju amonijak, alkohol, abrazivna sredstva ili deterdžente protiv
masnoća mogu oštetiti antirefleksivni sloj. Izuzetno je važno da leću
čistite sredstvom za čišćenje leća (koje je definirano kao neopasno za
antirefleksivne slojeve) i čistom krpom.
69
Dodatak
Vodootpornost
Uređaj je vodootporan u skladu s IEC standardom 60529 IPX7. Može
podnijeti potapanje u vodi na dubini od 1 metra, do 30 minuta. Dulje
razdoblje potapanja može oštetiti uređaj. Nakon potapanja, uređaj svakako
osušite krpom i na zraku prije ponovne upotrebe.
Sprečavanje krađe
• Kako biste spriječili krađu, uređaj i nosač uklonite s vidnog mjesta kad
ih ne koristite.
• Uređaj nemojte držati u pretincu za rukavice.
• Proizvod registrirajte na http://my.garmin.com.
Dodatne karte
Dodatne podatke karte MapSource možete kupiti od tvrtke Garmin i
učitati ih u internu memoriju uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 ili na
dodatnu memorijsku karticu.
Želite li utvrditi koje su verzije karata učitane u vaš uređaj, otvorite stranicu
izbornika. Dodirnite Alati > Postavke > Karta > O karti. Na stranici
www.garmin.com/unlock/update.jsp provjerite je li dostupno ažuriranje
za vaš softver karte. Želite li omogućiti dodatne karte, potreban vam je ID
uređaja (str. 65) i serijski broj (nalazi se u blizini priključka napajanja).
70
Za učitavanje karti ili međutočaka u memoriju uređaja ili na memorijsku
karticu, odaberite naziv za pogon uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640
ili za pogon memorijske kartice. Dodatne informacije potražite u datoteci
pomoći za MapSource.
O GPS satelitskim signalima
Uređaju GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 su za navigaciju potrebni GPS
satelitski signali. Ako se nalazite u zatvorenom, blizu visokih zgrada,
stabala ili u garaži, uređaj možda neće moći pronaći satelitski signal. Za
korištenje uređaja izađite na mjesto bez visokih zapreka primanju signala.
Kada GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 pronađe satelitske signale, crtice koje
označavaju jačinu satelitskih signala na početnom zaslonu (ili na stranici
izbornika) postat će zelene. Kada uređaj izgubi signale, crtice će poprimiti
crvenu boju ili će nestati.
Za dodatne informacije o GPS-u posjetite www.garmin.com/aboutGPS.
Dodaci i dodatna oprema
Više informacija o dodatnoj opremi potražite na http://buy.garmin.com ili
www.garmin.com/extras ili se obratite zastupniku tvrtke Garmin.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Dodatak
Specifikacije
Vrsta baterije: Zamjenjiva punjiva litij-ionska baterija
Fizička veličina: Š × V × D: 6 × 4 × 1 / inča
(151 × 102,49 × 47,25 mm)
7 8
Težina: 17,3 unci (490,4 g)
Zaslon: 5 3/16 inča (132 mm) dijagonalno, 800 × 480 piksela; svijetli
WVGA široki zaslon; bijelo pozadinsko osvjetljenje; dodirni zaslon
Kućište: Vodootporno prema standardu IEC 529-IPX-7
Opseg radne temperature: Od 5°F do 131°F (od -15°C do 55°C)
GPS prijemnik: Visoka osjetljivost
Vremena pronalaženja*:
Nedavno korišteno: <1 s
Nije korišteno duže vrijeme: <33 s
Tvorničke postavke: <36 s
*Prosječna vremena pronalaženja za stacionarni prijemnik s nesmetanim
pogledom na nebo.
Opseg temperature za punjenje: Od 32°F do 113°F (od 0°C do 45°C)
Sigurna udaljenost od kompasa: 17 inča (43,18 cm)
Spremanje podataka: Interna memorija i dodatna uklonjiva SD kartica.
Trajna pohrana podataka.
Izjava o usklađenosti
Sučelje za računalo: brzi USB 2.0 i brzo masovno skladištenje
Operativni sustav: Garmin
Vrijeme punjenja: Oko 6 sati
Izvor napajanja: 11–32 V istosmjerne struje; za napajanje u vozilu koristi
se odgovarajući kabel, a za napajanje izmjeničnom strujom priloženi
AC adapter.
Potrošnja: maks. 12 W
Trajanje baterije: Do 9 sati s prigušenim pozadinskim osvjetljenjem, do 5
sati s intenzivnim pozadinskim osvjetljenjem.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Tvrtka Garmin ovim izjavljuje kako ovaj uređaj udovoljava osnovnim
zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Ako želite pročitati Izjavu o usklađenosti, posjetite
www.garmin.com/compliance.
Licencni ugovor za softver
KORIŠTENJEM UREĐAJA GPSMAP 620 ILI GPSMAP 640
PRISTAJETE NA OBVEZU PREMA ODREDBAMA I UVJETIMA
SLJEDEĆEG LICENCNOG UGOVORA ZA SOFTVER. PAŽLJIVO
PROČITAJTE OVAJ UGOVOR.
71
Dodatak
Tvrtka Garmin Ltd. i njene podružnice (“Garmin”) vam daju ograničenu
licencu za korištenje softvera ugrađenog u ovaj uređaj (u nastavku
“Softver”) u binarnom izvršnom obliku tijekom normalnog rada proizvoda.
Tvrtka Garmin i/ili davatelji sadržaja treće strane zadržavaju naziv te prava
vlasništva i intelektualnog vlasništva unutar i prema Softveru.
Potvrđujete da je Softver vlasništvo tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja
treće strane i kao takav zaštićen zakonima o autorskim pravima u SAD-u te
međunarodnim sporazumima o zaštiti autorskih prava. Nadalje, potvrđujete
da su struktura, organizacija i kod Softvera, čiji izvorni kod nije isporučen,
važne poslovne tajne tvrtke Garmin i/ili davatelja sadržaja - trećih strana
te da izvorni kod Softvera ostaje važna poslovna tajna tvrtke Garmin
i/ili davatelja sadržaja - trećih strana. Obvezujete se da nećete vršiti
dekompilaciju, raščlambu, modifikaciju, obrnuto sastavljanje, obrnuti
inženjering Softvera, svoditi Softver ili neki njegov dio na čitljivi oblik
ili izvršavati bilo kakve radove zasnovane na Softveru. Obvezujete se da
nećete izvoziti ili ponovno izvoziti Softver u bilo koju drugu državu i time
kršiti zakone o kontroli izvoza SAD-a ili zakone o kontroli izvoza bilo koje
druge primjenjive države.
72
Rješavanje problema
Problem/pitanje
Rješenje/odgovor
Moj uređaj nikada ne
prima satelitske signale.
Iznesite uređaj GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 iz
garaža i podalje od visokih zgrada i stabala. Ostanite
nekoliko minuta na mjestu.
Moj se uređaj
GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640 ne puni
u vozilu.
Provjerite osigurač kabela napajanja vozila (str. 69).
Provjerite je li vozilo uključeno i je li priključak pod
naponom.
Uređaj se može puniti samo između 32°F i 113°F
(između 0°C i 45°C). Ako uređaj izložite izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili velikim vrućinama, neće se moći
puniti.
Kako izbrisati sve
korisničke podatke?
Prilikom uključivanja držite prst u donjem‑desnom
kutu zaslona uređaja GPSMAP 620 ili GPSMAP 640.
Zadržite pritisak dok se ne prikaže poruka. Za brisanje
svih korisničkih podataka dodirnite Da.
Izgleda kako indikator
stanja baterije nije
precizan.
Dopustite da se baterija isprazni do kraja, a zatim je
napunite do kraja (ne prekidajte ciklus punjenja).
Dodirni zaslon ne reagira
na dodire.
Kalibrirajte dodirni zaslon na način opisan na str. 38.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Dodatak
Problem/pitanje
Rješenje/odgovor
Kako znati je li
GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640 u načinu
rada za USB masovno
skladištenje?
Kad je uređaj u načinu rada za USB masivno
skladištenje, prikazuje se slika uređaja GPSMAP 620
ili GPSMAP 640 povezanog s računalom. Trebali biste
vidjeti dva nova prijenosna diska navedena pod Moje
računalo.
Računalo nikad
ne prepoznaje
GPSMAP 620 ili
GPSMAP 640 kada
ga priključim.
1. Iskopčajte USB kabel iz računala.
2. Isključite GPSMAP 620 ili GPSMAP 640.
3. Priključite USB kabel u USB priključak na računalu
i na uređaju. GPSMAP 620 ili GPSMAP 640 će
se automatski uključiti i prijeći u način rada za
USB masovno skladištenje. GPSMAP 640 treba
biti uključen izravno u USB priključak, a ne u USB
razdjelnik.
Na popisu pogona nije
prikazan niti jedan novi
prijenosni pogon.
Kako pronaći restorane
u blizini hotela u kojemu
planiram odsjesti?
Ako vam je na računalu mapirano nekoliko mrežnih
diskova, sustav Windows mogao bi imati poteškoća
prilikom dodjele slova pogonu uređaja GPSMAP 620
ili GPSMAP 640. Upute o načinu mapiranja ili dodjeli
slova pogona potražite u datoteci pomoći operativnog
sustava.
1. Dodirnite Kamo? > Blizu > Drugi grad.
2. Pronađite hotel i dodirnite Idi!.
3. Dodirnite Izbornik > Kamo? > Blizu > Moje
odredište.
4. Potražite restoran. Restorani u blizini hotela nalaze
se na početku popisa.
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Poruke i alarmi (pomorski način rada)
Plovilo se ne kreće dovoljno brzo za kalibraciju—(senzor brzine)
prikazuje se tijekom kalibracije brzine kroz vodu. Provjerite je li kotačić za
brzinu blokiran i ponovite kalibraciju. Ako je kotačić slobodan, ponovite
kalibraciju i povećajte brzinu.
Korisnička kartica ne može se pročitati—nemogućnost čitanja kartice
prilikom pokušaja prijenosa korisničkih podataka.
Ne mogu otključati karte—mape su zaključane i ne mogu se koristiti na
ovoj jedinici.
Na korisničku karticu se ne može pisati—nemogućnost zapisivanja na
karticu prilikom pokušaja prijenosa korisničkih podataka.
Pogreška u bazi podataka—neodređena pogreška u bazi podataka.
Obratite se službi za podršku korisnicima.
Satelitski prijem je izgubljen—jedinica je izgubila satelitski prijem.
Provjerite je li pregled neba nesmetan.
Ne mogu stati sve karte, neke se karte neće iscrtati—na SD kartici nalazi
se više karata nego što jedinica podržava. Neke karte na kartici neće se
iscrtati ili koristiti za pronalaženje značajki karte.
73
Indeks
Indeks
Symbols
2-D, 3-D prikaz karte 67
A
adrese 55
AIS 30, 43
određivanje cilja 30
aktivne trase 45
alarmi 73
dolazak 41
duboka voda 42
izvan kursa 41
plitka voda 42
preciznost GPS-a 42
riba 42
sat 42
sudar 30
sustav 42
temperatura vode 42
vučenje sidra 41
alarm sata 42
alarm vučenja sidra 41
alarm za duboku vodu 42
alarm za plitku vodu 42
alarm za sudar 30
alarm za temperaturu vode 42
alati 64
audio izlaz 1, 38
audio verzija 65
automatsko magnetsko odstupanje 40
74
Automatsko navođenje 10, 17, 43
ažuriranje
karte 70
softver 68
B
baterija 68
prsten za zaključavanje 1
status 5, 72
zamjena 3
bez zvuka 66
BlueChart g2 Vision 10
boja pozadine
automobilski 65
pomorski 7
boje, opasnost 50
boje opasnosti 50
brisanje
datoteke 63
Favoriti 57, 59
popis nedavno pronađenih mjesta 57
ruta 59
svi korisnički podaci 68
znak 56
Brisanje korisničkih podataka 28
briši izvješće 35
brojevi, upravljačka ploča 25
brzi NMEA 40
C
čišćenje 69
čovjek u moru (MOB) 21
brisanje 22
D
datoteke 62–63
brisanje 63
podržane vrste 62
detaljne karte 67
digitalno selektivno pozivanje 34, 43
dijagnostika, NMEA 0183 41
dodaci 70–71
dodaj skretanje 15
dodatne karte 70
dodavanje kontakta (DSC) 35
druga plovila 43
DSC 34, 43
kretanje prema 35
staze 37
uređivanje popisa 35
DSC kontakt 35
DSC popis 34
brisanje 35
sortiranje 34
dubina 39
dubina kobilice, prilagođavanje 42
dubine točke 49
F
Favoriti 57
filtar brzine 39
Fish Eye 3D 11
fotografije
kopiranje na uređaj 62
preglednik slika 64
pridruživanje lokacijama 57
satelitske slike 12, 46
zračni 10
G
Garmin prijenos podataka 40
Gdje sam? 64
geocaching 59
GPS 39
isključeno/uključeno 65
o GPS-u 5, 70
granice karte, BlueChart 49
gumb označivanja 6, 21
I
ID broj
međutočke 41
idi na početnu točku 55
Idi! opcije stranice 56
ID jedinice 65
ikona ograničenja brzine 60
ikona položaja 67
ikona vozila 67
informacije o bateriji 68
informacije o nebu 27
informacije o sustavu, pomorski 39
ispravljena brzina 47
izbjegavanje
krađa 70
vrste cesta 65
izgled karte
mariner&apos;s eye 3D 50
navigacijska karta 48
perspective 3D 50
ribolovna karta 51
izgubljeni cilj, AIS 30
Izjava o usklađenosti 71
izlazak/zalazak mjeseca 27
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Indeks
jačina zvuka, podešavanje 7, 38, 54, 66
jedinice sustava 39
jezične postavke 66
jezik govora 66
jezik, promjena 38
JPEG slikovne datoteke 62
kompas 24
sigurna udaljenost 71
komunikacijske postavke 40
konfiguriranje 5, 53
koordinate 59
kopiraj ugrađenu kartu 28
kopnene točke interesa 49
korisnički podaci
brisanje 28, 68
krstarenje 47
kurs gore 48
K
L
izlazak/zalazak sunca 27
izlaz, audio 66
izvješća položaja, DSC 36
J
kalibracija, zaslon osjetljiv na dodir 38
Kamo?
automobilski 55–59
pomorski 13, 19
karta
ažuriranje 70
dodavanje 70
gumb O karti 67
omogućavanje detaljnih karti 67
postavke 67
pretraživanje 58
prikaz 67
razina pojedinosti 67
verzija 67
zumiranje 58
karta svijeta 49
karte
navigacija 8
ribolov 8, 10
kilometri 65
linija smjera 48
litij-ionska baterija 68, 71
M
maksimalna brzina, ponovno
postavljanje 61
manifesni vjetar 47
MapSource 62, 70
MapSource podaci 29
Mariner’s Eye 3D 11
međutočke
brisanje 21, 22
oznake 46
popis 45
prikaz 28
stvaranje 9, 22
milje 65
mjerne jedinice 39
promjena 39
mjesečeva mijena 27
moje plovilo 42
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
moji podaci 64
montaža uređaja 2
automobilski 53
pomorski 5
morske mijene/struje 46
mrežni sjever 40
N
način korištenja 5, 39, 65
način rada boja
automobilski 65
pomorski 7
način rada simulatora
automobilski 65
pomorski 38
navigacija 47, 60
način rada 65
postavke 65
navigacijska karta 8
NMEA postavke 41
NMEA STD. 40
nosač za montažu 1
O
obilazak 54
opasni cilj, AIS 31
opcije zvučnih signala 38
oprema 70
optimalna promjena redoslijeda točaka 59
orijentacija 48
osigurač, promjena 69
oznake rute 43
P
Perspective 3D 10
planirani smjer, AIS 33, 46
početna, postavljanje lokacije 55
početni zaslon 5
podaci na karti 40
podaci o putu, ponovno postavljanje 61
podatkovna traka jedrenja 47
podatkovne trake
Ispravljena brzina 49
Mariner’s Eye 3D 50
navigacijska karta 47
Perspective 3D 50
područje pretraživanja 56
podržane vrste datoteka 62
položaj 40
pomicanje 8
ponovno postavljanje
maksimalna brzina 61
podaci o putovanju 61
uređaj 68
ponovo izračunaj 59
popis skretanja 60
poruke 73
postavke jedinice brzine 39
postavke jedinice tlaka 40
postavke jedinice za određivanje
nadmorske visine 40
postavke prikaza 38, 65
postavke sustava 65
postavke, vraćanje 67
postavke vremena 66
postavke za navigacijsku kartu 46
75
Indeks
postavljanje vaše lokacije 58
pozadinsko osvjetljenje, pomorsko 7
poziv u pomoć
dolazni 35
kretanje prema 35
preciznost položaja 41
preglednik slika 64
prekrivanje 12
pretraživanje karte 58
pridruživanje fotografije lokaciji 57
prijelazi skretanja, rute 45
prijenos podataka 28
prikaz
korisnički podaci 28
struje 26
prikaz brojeva 39
prikaži izvješće 26
prikaz trasa 45
prilagođeno magnetsko odstupanje 40
prsteni 50
prsteni dometa 50
punjenje uređaja 69, 72
putno računalo, automobilsko 61
Q
QWERTZ tipkovnica 38, 65
R
raspon AIS prikaza 32
raspon prikaza, AIS 32
registracija 70
ribolov 47
ribolovna karta 11
76
rješavanje problema 72
ručna promjena redoslijeda točaka 59
rute, automobilske
dodavanje zaustavljanja 54
preference 65
prilagođeno 58–59
simulacija 65
uređivanje 59
van ceste 65
zaustavljanje 54, 66
rute, pomorske
poništavanje 16
praćenje 16
prikaz 28
prikaz spremljen 28
spremanje 16
stvaranje 15
zaustavljanje 7
ruže 47
S
samo kopno 12
satelitske slike 10, 12
satelitske slike visoke rezolucije 10
satelitski signali 70
SD kartice
umetanje i vađenje 4
upotreba 28
sektori svjetla 49
servisne točke 46
sigurna dubina 43, 50
sigurna visina 43
sigurna zona 43
sigurnosne postavke 67
sigurnosni način rada 67
sigurnosno sjenčanje 49
simboli
automobilska karta 57
DSC plovila 36
DSC staze 46
međutočka 46
MOB 21
na navigacijskoj karti 49
određivanje AIS cilja 30
simulacija rute 65
širina prometnice 50
sjever gore 48
sljedeće skretanje 60
smjer 40
smjer gore 48
snimanje zaslona
automobilski 65
pomorski 38
softver
ažuriranje 68
licencni ugovor 71
verzija 65
sortiranje DSC popisa 34
specifikacije 71
spoji s kartice 28
spremanje
pronađena mjesta 57
vaša trenutna lokacija 57, 58, 64
spremi na karticu 28, 39
spremljene trase 45
stanica za predviđanje morskih mijena 26
stanice u blizini 26
stanice za mjerenje morskih struja 26
staze
AIS 33, 46
DSC 37, 46
staze plovila 37
stil, Mariner’s Eye 3D 50
stranica izbornika 5, 53
stvaranje sigurnosnih kopija podataka 28
stvarni sjever 40
stvarni vjetar 47
svjetlina, zaslon
automobilski 66
pomorski 7
T
temperatura 39
tipka napajanja 1
tipkovnica
automobilski 56, 65
jezik
pomorski 38
točka rute, dodavanje 54
točke interesa 56
trase
spremanje 23
upotreba 22
uređivanje ili brisanje 23
traženje mjesta 6, 54
nedavni odabiri
prema adresi 55
prema nazivu 56
prema poštanskom broju 55
spremljena mjesta (Favoriti) 57
u blizini druge lokacije 56
trenutna lokacija, spremanje 57
tvorničke postavke 39
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
Indeks
U
udaljenost od obale 44
upravljačka ploča 24
upute skretanje-po-skretanje 60
upute za vožnju 60
USB 1, 73
način rada za masovno skladištenje 62
V
van ceste, rute 59, 65
Vision
BlueChart g2 10
vjetar
brzina 47
manifesni 47
točno 47
vraćanje sigurnosne kopije pomorskih
podataka 29
vremenska zona 40, 66
vrijeme 40
Vrijeme do 43
vrpca kompasa 48, 51
vrste priključaka 40
Z
zamijeni s kartice 28
zapisnik događaja 39
zapisnik puta 67
zaslon osjetljiv na dodir
kalibracija 38, 72
postavke 66
zaslon putovanja, pomorski 25
zaslonska tipkovnica 56
zaslon, svjetlina
automobilski 66
pomorski 7
zaustavljanje navigacije 7, 46
zumiranje 8, 10, 11, 58
W
WAAS/EGNOS 39
WebUpdater 68
Korisnički priručnik za GPSMAP 620 i GPSMAP 640
77
Za najnovija besplatna ažuriranja softvera (uz iznimku kartografskih podataka) tijekom vijeka trajanja proizvoda tvrtke
Garmin posjetite web-mjesto tvrtke Garmin, www.garmin.com.
© 2008-2011 Garmin Ltd. ili podružnice tvrtke
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Tajvan (R.O.C.)
www.garmin.com
Travanj, 2011.
Broj dijela 190-01006-46 ver. C
Tiskano na Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising