Garmin | GPSMAP 640 | User manual | Garmin GPSMAP 640 Brugervejledning

Garmin GPSMAP 640 Brugervejledning
GPSMAP® 620
GPSMAP 640
brugervejledning
© 2008-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden
udtrykkeligt, forudgående skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning
på en harddisk eller andet elektronisk medium til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af
vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt
forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til
at varsle sådanne ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og
håndtering af dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoet, GPSMAP®, BlueChart®, g2 Vision® og MapSource® er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. Disse varemærker
må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Windows® og Windows NT® er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Mac® er et registreret varemærke tilhørende Apple Computer, Inc.
Introduktion
Introduktion
GPSMAP® 620 og GPSMAP 640 er begge GPS-navigationsenheder til
både og biler. Når du placerer enheden i den holder, der er installeret på din
båd, tændes den i marinetilstand. Når du placerer enheden i bilens holder,
tændes den i biltilstand.
Bemærk: GPSMAP 620 kan kun bruges i biltilstand, hvis du køber
City Navigator NT-kort og installerer dem på enheden.
Denne vejledning er opdelt i to. Første del indeholder en beskrivelse af,
hvordan GPSMAP 620 og GPSMAP 640 bruges i marinetilstand, og den
anden del fortæller, hvordan enheden anvendes i biltilstand. Afsnittene er
mærket med faner langs kanten af siden for at angive anvendelsesmåden.
 ADVARSEL
Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer i æsken med
produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Produktregistrering
Hjælp os med at hjælpe dig ved at udføre vores onlineregistrering i dag.
Gå til http://my.garmin.com. Opbevar den originale købskvittering, eller en
kopi af den, på et sikkert sted.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Kontakt Garmin®
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål omkring brugen af
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640. Hvis du befinder dig i USA, skal du gå
til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA på tlf. (913) 397
8200 eller (800) 800 1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808
238 0000.
Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
+44 (0) 870 850 1241.
Generelt om brugervejledningen
Når du i denne vejledning bliver bedt om at trykke på noget, skal du bruge
fingeren til at trykke på dette element på skærmen. Små pile (>) i teksten
indikerer, at du skal trykke på en række elementer i rækkefølge. Hvis du
f.eks. læser "Tryk på Kort > Navigationskort", skal du trykke på knappen
Kort på skærmen og derefter trykke på Navigationskort.
i
Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse
Introduktion....................................................................................... i
Produktregistrering.......................................................................................i
Kontakt Garmin®............................................................................................................................................................ i
Generelt om brugervejledningen..................................................................i
Sådan kommer du i gang................................................................ 1
Funktioner i GPSMAP 620 og GPSMAP 640..............................................1
Monteringsholderens funktioner..................................................................1
Brug af monteringsholderen........................................................................2
Aktivering og deaktivering af enheden........................................................3
Sådan fjernes og isættes batteripakken......................................................3
Sådan isættes og fjernes et SD-kort (Secure Digital)..................................4
Marinetilstand: Sådan kommer du i gang..................................... 5
Trin 1: Montering af GPSMAP 620 eller GPSMAP 640...............................5
Trin 2: Konfiguration af enheden.................................................................5
Trin 3: Oprettelse af satellitforbindelse........................................................5
Trin 4: Brug af GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.......................................5
Navigation direkte til en destination.............................................................6
Lagring af din aktuelle position....................................................................6
Navigation direkte til en gemt position.........................................................6
Afbrydelse af navigation..............................................................................7
Justering af lydstyrken.................................................................................7
Justering af baggrundslys............................................................................7
ii
Marinetilstand: Brug af kort............................................................ 8
Brug af navigationskortet.............................................................................8
Interaktion med objekter på navigationskortet.............................................9
Adgang til yderligere oplysninger om objekter eller kort..............................9
Brug af Perspective 3D..............................................................................10
Brug af BlueChart g2 Vision......................................................................10
Brug af Mariner's Eye 3D........................................................................... 11
Brug af Fish Eye 3D.................................................................................. 11
Brug af fiskekort ....................................................................................... 11
Aktivering af satellitbilleder med høj opløsning.........................................12
Marinetilstand: Navigation............................................................ 13
Trin 1: Vælg en destination........................................................................13
Trin 2: Indstil og følg kursen......................................................................13
Marinetilstand: Find...................................................................... 19
Søgning efter marineservice......................................................................19
Søgning efter waypoints............................................................................19
Søgning efter gemte ruter..........................................................................19
Søgning efter gemte spor..........................................................................20
Søgning efter navn....................................................................................20
Marinetilstand: Brug af waypoints og spor................................. 21
Brug af MOB-waypoints (mand over bord)................................................21
Markering af et waypoint ved din aktuelle position....................................21
Oprettelse af et waypoint fra navigationskortet.........................................22
Redigering af waypoint-oplysninger..........................................................22
Brug af spor...............................................................................................22
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Indholdsfortegnelse
Marinetilstand: Brug af instrumentbrættet................................. 24
Brug af skærmen Kompas.........................................................................24
Brug af skærmen Tal.................................................................................25
Brug af skærmen Trip................................................................................25
Marinetilstand: Visning af almanakdata...................................... 26
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer............................................26
Visning af oplysninger om strømforhold....................................................26
Visning af oplysninger om himmellegemer................................................27
Marinetilstand: Håndtering af brugerdata................................... 28
Overførsel af marinedata (waypoints, ruter, spor) til og fra
et SD-kort................................................................................................28
Sikkerhedskopiering af marinedata til en computer...................................28
Kopiering eller hentning af MapSource®-marinedata til GPSMAP 620
eller GPSMAP 640..................................................................................29
Marinetilstand: Håndtering af oplysninger fra andre
fartøjer............................................................................................ 30
Visning af AIS-oplysninger.........................................................................30
Visning af DSC-oplysninger.......................................................................34
Marinetilstand: Avanceret konfiguration..................................... 38
Konfiguration af systemindstillinger...........................................................38
Ændring af måleenheder...........................................................................39
Konfiguration af kommunikationsindstillingerne........................................40
Konfiguration af alarmindstillinger.............................................................41
Konfiguration af Min båd............................................................................42
Konfiguration af Andre fartøjer...................................................................43
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Konfiguration af navigationsindstillinger....................................................43
Konfiguration af indstillinger for navigationskort........................................45
Konfiguration af indstillinger for Perspective 3D og
Mariner's Eye 3D....................................................................................50
Indstillinger for Fish Eye 3D.......................................................................51
Indstillinger for fiskekort.............................................................................51
Konfiguration af Aktivt spor valg................................................................52
Konfiguration af talskærmen......................................................................52
Biltilstand: Sådan kommer du i gang.......................................... 53
Trin 1: Montering af GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.............................53
Trin 2: Konfiguration af enheden...............................................................53
Trin 3: Oprettelse af satellitforbindelse......................................................53
Trin 4: Brug af enheden.............................................................................53
Søgning efter en destination......................................................................54
Tilføjelse af et stop.....................................................................................54
Valg af en omvej........................................................................................54
Afbrydelse af en rute.................................................................................54
Biltilstand: Find............................................................................. 55
Søgning efter en adresse..........................................................................55
Indstilling af en hjemmeposition................................................................55
Start! -sidens indstillinger .........................................................................56
Søgning efter et sted ved at stave navnet ................................................56
Søgning nærheden af en anden position..................................................56
Søgning efter nyligt fundne steder.............................................................56
Favoritter...................................................................................................57
Søgning efter et sted vha. kortet...............................................................58
iii
Indholdsfortegnelse
Brug af brugerdefinerede ruter..................................................................58
Indtastning af koordinater..........................................................................59
Navigation i direkte linje.............................................................................59
Biltilstand: Brug af kortet............................................................. 60
Næste drej.................................................................................................60
Drejliste......................................................................................................60
Triptæller....................................................................................................61
Biltilstand: Håndtering af filer...................................................... 62
Kopiering af filer til enheden......................................................................62
Kopiering af bildata til enheden vha. MapSource......................................63
Sletning af bilfiler ......................................................................................63
Biltilstand: Brug af værktøjer....................................................... 64
Indstillinger................................................................................................64
Hvor er jeg?...............................................................................................64
Galleri........................................................................................................64
Brugerdata.................................................................................................64
Biltilstand: Avanceret konfiguration............................................ 65
Ændring af systemindstillinger...................................................................65
Ændring af navigationsindstillinger............................................................65
Justering af displayindstillingerne..............................................................65
Justering af lydstyrken...............................................................................66
Justering af baggrundsbelysningen...........................................................66
Opdatering af tidsindstillingerne................................................................66
Indstilling af sprog......................................................................................66
Ændring af kortindstillingerne....................................................................67
iv
Ændring af sikkerhedsindstillinger.............................................................67
Gendannelse af alle indstillinger................................................................67
Appendiks...................................................................................... 68
Kalibrering af skærmen.............................................................................68
Nulstilling af GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.........................................68
Opdatering af softwaren............................................................................68
Sletning af brugerdata...............................................................................68
Batterioplysninger . ...................................................................................68
Opladning af GPSMAP 620 eller GPSMAP 640........................................69
Udskiftning af sikringen i bilholderen.........................................................69
Vedligeholdelse af enheden......................................................................69
Flere kort...................................................................................................70
Om GPS-satellitsignaler............................................................................70
Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør.................................................................70
Specifikationer...........................................................................................71
Overensstemmelseserklæring...................................................................71
Softwarelicensaftale..................................................................................71
Fejlfinding .................................................................................................72
Beskeder og alarmer (marinetilstand).......................................................73
Indeks............................................................................................. 74
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Funktioner i GPSMAP 620 og GPSMAP 640
➊
➋
Monteringsholderens funktioner
➍
➎
➌
➌
➏
Monteringsholder
til båd
➍
➊
➋
Tænd/sluk-knap — tænd og sluk enheden manuelt.
➌
➍
➎
➏
MCX-stik — tilslut en ekstern GPS-antenne.
Jævnstrømsindgang — slut strøm til enheden, og genoplad batteriet
med et eksternt strømkabel.
USB-stik — tilslut enheden til en computer.
Låsering til batteri — løft og drej mod uret for at frigøre batteriet.
Batteri — udtageligt, genopladeligt litiumionbatteri, der kan tages ud.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
➊
➍
➋
➌
Monteringsholder
til bil
➊
Adapter til monteringsbøjle — forbind marinemonteringsholderen til
marinemonteringsbøjlen.
➋
Adapter til kuglestik — forbind monteringsholderens adapter med
en kompatibel bilholder til bilens instrumentbræt. (Bilsættet er
ekstraudstyr til GPSMAP 620 og GPSMAP 640).
➌
Lydudgang — forbind enheden til en lydudgangskilde med et standard
1/ tommers (3,5 mm) stereolydstik.
8
➍
Låsetap — brug til at låse enheden fast i holderen.
1
Sådan kommer du i gang
 ADVARSEL
Adapteren til kuglestik på GPSMAP 620 og GPSMAP 640 er ikke
kompatibel med andre Garmin-bilholdere end den, der medfølger. Monter
ikke enheden i forruden.
Bemærk
Når du fjerner GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 fra marinemonteringsholderen, skal du tørre metalkontakterne og bruge den vedhæftede
vejrhætte for at forebygge korrosion.
Brug af monteringsholderen
Bemærk
Anvend ikke bilmonteringsholderen på en båd. Strømstikket og
højttalerdelen er ikke vandtætte og egner sig derfor ikke til at blive
brugt på en båd. Anvend heller ikke bilmonteringsbasen på en
båd. Bilmonteringsbasen monteres ikke på instrumentbrættet med
monteringsudstyr og er derfor ikke stabil nok til at anvende til sejlads.
For at installere marinemonteringsholderen på båden skal du læse installationsvejledningen til GPSMAP 620/640 Marineholder.
BEMÆRK: Hvis du vil montere GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 i
bådens konsol, skal du købe planmonteringsættet til GPSMAP 600-serien
på www.garmin.com.
2
Sådan installeres bilmonteringsholderen i bilen:
1. Placer bilmonteringsbasen på instrumentbrættet, og tryk ned på alle fire
sider. Basen er bøjelig og tilpasser sig til instrumentbrættet.
2. Klik monteringsholderen fast på bilmonteringsarmen.
3. Sæt bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen.
Tip: Hvis undersiden af bilholderen glider på instrumentbrættet pga. støv
og snavs, skal du rengøre det med en fugtig klud.
Sådan placeres GPSMAP 620
eller GPSMAP 640 i
monteringsholderen:
1. Vip låsetappen øverst på
monteringsholderen op.
2. Sæt enhedens bund ned
i holderen.
3. Vip enheden bagover, til den ikke
kan komme længere.
4. Vip låsetappen ned for
at sætte enheden fast på
monteringsholderen.
Sådan placeres GPSMAP 620
eller GPSMAP 640 i
monteringsholderen
Sådan tages enheden ud af monteringsholderen:
1. Vip låsetappen øverst på monteringsholderen op.
2. Vip enheden forover, og løft den ud af monteringsholderen.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Sådan kommer du i gang
Aktivering og deaktivering af enheden
Sådan fjernes og isættes batteripakken
•
Enheden tændes, når der tilføres ekstern strøm via
jævnstrømsindgangsstikket.
Dette produkt indeholder et litiumionbatteri. For at undgå beskadigelse skal
du fjerne enheden fra bilen eller båden, når du slukker den eller undgå at
opbevare den i direkte sol.
•
Du kan tænde for enheden manuelt ved at trykke på
nede, indtil Garmins logo vises på skærmen.
Tænd for GPSMAP 620 eller GPSMAP 640:
• Hvis monteringsholderen på båden eller i bilen er strømforsynet, vil
enheden tænde, når du placerer den i holderen.
og holde den
Sluk for GPSMAP 620 eller GPSMAP 640:
• Når du fjerner enheden fra monteringsholderen eller tager strømmen
fra jævnstrømsindgangsstikket, bliver du spurgt, om du vil fortsætte på
batteri. Tryk på Sluk for at slukke for enheden.
•
Hvis du vil slukke enheden manuelt, skal du trykke på
nede, indtil enheden slukker.
og holde den
Bemærk: Hvis du slukker for enheden manuelt, mens den er sluttet til en
strømkilde, vil den fortsætte med at oplade batteriet.
Bemærk
Sådan fjernes batteripakken:
1. Tag GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 ud af monteringsholderen.
2. På bagsiden af enheden skal du løfte batteriets låsering op og dreje den
mod uret.
3. Vip batteripakken væk fra enheden, og løft den ud.
Sådan isættes batteripakken:
1. På bagsiden af GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 skal batteripakkens
bund sættes ned i enheden.
2. Vip batteripakken ind mod enheden, indtil den sidder fast.
3. Drej låseringen med uret for at få batteripakken til at klikke på plads.
Bemærk
Hvis marinemonteringsholderen ikke er sluttet til tændingen eller en
kontakt, bruger GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 strøm fra bådbatteriet,
selv når den er slukket. Fjern enheden fra monteringsholderen for at undgå
at dræne bådbatteriet.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
3
Sådan kommer du i gang
Vigtige oplysninger om batteriet:
• Før du anvender GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 første gang, skal
batteriet oplades i mindst seks timer.
•
•
Den litiumionbatteripakke, der anvendes i enheden, er primært en
reservebatterikilde. Anvend altid enheden i en holder med ekstern
strømforsyning, hvis det er muligt.
2. Placer et SD-kort i åbningen, så man kan se mærkaten, og så SDkortkontakterne vender væk fra batterikontakterne.
3. Skub SD-kortet ind i SD-kortstikket, og tryk, indtil der lyder et dæmpet
klik, og kortet sidder fast.
4. Isæt batteripakken.
Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid (over en uge), skal du tage
batteripakken ud.
Bemærk
GPSMAP 620 og GPSMAP 640 er kun vandtæt i henhold til IPX7standarden, når batteriet er tilsluttet og klikket på plads. Vær meget
forsigtig, hvis der er vand i nærheden, når batteriet tages ud af enheden.
Sådan isættes og fjernes et SD-kort (Secure
Digital)
For at opretholde GPSMAP 620's eller GPSMAP 640's IPX7-vandtæthed er
SD-kortstikket placeret under batteriet.
Sådan isættes et SD-kort:
1. Fjern batteripakken. SD-kortstikket sidder i bunden af batterirummet på
den modsatte side af batterikontakterne.
4
Isætning af et SD-kort
Sådan fjernes et SD-kort:
1. Tag batteriet ud.
2. Tryk ned på SD-kortet, indtil der lyder et dæmpet klik, og kortet frigøres
fra SD-kortstikket.
3. Fjern SD-kortet.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Sådan kommer du i gang
Marinetilstand: Sådan kommer
du i gang
Trin 4: Brug af GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640
➊
➋➌ ➍
Trin 1: Montering af GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640
1. Installer marineholderen på båden som anvist i installationsvejledningen
til GPSMAP 620/640 Marineholder.
➎
2. Anbring enheden i marinemonteringsholderen (side 2).
Trin 2: Konfiguration af enheden
Hvis enheden ikke tænder automatisk, kan du tænde den ved at trykke
på og holde den nede, indtil Garmin-logoet vises på skærmen. Følg
anvisningerne på skærmen for at konfigurere marinetilstanden på enheden
for første gang. For at slukke for GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 skal du
trykke på og holde den nede.
Trin 3: Oprettelse af satellitforbindelse
1. Gå udendørs på et åbent område, som ikke er i nærheden af høje
bygninger eller træer.
2. Tænd GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.
Det kan tage et par minutter at lokalisere satellitsignaler. Søjlerne
angiver satellitstyrken. Når mindst én af søjlerne er grøn, har enheden
lokaliseret satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere til
den.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: skærmen Hjem
➊
Anvendelsesmåde. Et bådikon angiver marinetilstand, og et bilikon
angiver biltilstand. Tryk på dette ikon for at skifte tilstand.
➋
➌
➍
➎
GPS-signalstyrke.
Batteristatus.
Aktuel tid.
Kategorier og handlinger på skærmen Hjem. Tryk på et ikon for at se
den tilknyttede menu eller udføre den tilknyttede handling.
5
Marinetilstand: Sådan kommer du i gang
Navigation direkte til en destination
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Kort > Navigationskort.
2. På navigationskortet skal du trykke på det sted, du ønsker at navigere til.
•
og
for at zoome ind og ud. Tryk et vilkårligt sted på
Tryk på
kortet, og træk det for at panorere på kortet.
•
Du kan finde flere oplysninger om brug af kort på side 8.
3. Tryk på Naviger til > Go To, når pileikonet
navigere til.
Navigationsoplysninger
Position og
retning
er ved den position, du vil
4. Følg den magentarøde linje, der er tegnet mellem din aktuelle position
og din destination. Vær forsigtig, når du navigerer. Undgå landmasser og
forhindringer, når du følger linjen til din destination.
Tip:
• Ud over at navigere direkte til din destination kan du også oprette
en rute eller lade enheden oprette en rute. Se de avancerede
navigationsmuligheder på side 13.
•
Retningsangivelser
til destination
Du kan også bruge kompasskærmen for at navigere aktivt til din
destination ved at følge nålen på et kompas. Se side 24 for at få flere
oplysninger.
Navigation direkte til en destination
Lagring af din aktuelle position
Hvis du vil gemme en position, f.eks. din marina eller et godt fiskested, skal
du markere den som et waypoint.
1. Tryk på Marker på skærmen Hjem.
2. Hvis du vil navngive dit waypoint, skal du trykke på Rediger waypoint >
Navn. Brug tastaturet på skærmen for at indtaste et andet navn end det
nummer, som dit waypoint får automatisk.
Navigation direkte til en gemt position
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Find > Waypoints.
2. Tryk på det waypoint, du vil navigere til.
3. Tryk på Naviger til > Go To.
4. Følg den magentarøde linje, der er tegnet mellem din aktuelle position
og din destination. Vær forsigtig, når du navigerer. Undgå landmasser og
forhindringer, når du følger linjen til din destination.
6
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Sådan kommer du i gang
Tip:
• Ud over at navigere direkte til din destination kan du også oprette
en rute eller lade enheden oprette en rute. Se de avancerede
navigationsmuligheder på side 13.
•
Du kan også bruge kompasskærmen for at navigere aktivt til din
destination ved at følge nålen på et kompas. Se side 24 for at få flere
oplysninger.
Justering af baggrundslys
1. Tryk hurtigt på
på en vilkårlig skærm.
2. Tryk på og træk skyderen på baggrundsbelysningsbjælken mod venstre
for at sænke lysstyrken og mod højre for at øge lysstyrken. Feltet ved
siden af baggrundsbelysningsbjælken viser lysstyrken i procent.
Tryk på Farve valg for at skifte mellem Dagfarver og Nattefarver.
Indstillingen Auto skifter automatisk farverne efter tidspunktet på dagen.
Afbrydelse af navigation
1. Tryk på Menu på navigationskortet under navigation.
2. Tryk på Stop navigation.
Bemærk: Du kan også stoppe navigation fra skærmen Find.
Justering af lydstyrken
1. Tryk hurtigt på
på en vilkårlig skærm.
2. Tryk på Lydstyrke.
3. Tryk på og træk skyderen på lydstyrkebjælken mod venstre for at
sænke lydstyrken og mod højre for at øge lydstyrken. Feltet ved siden af
lydstyrkebjælken viser lydstyrkeniveauet i procent.
For at slå lyden fra skal du trykke på feltet til højre for lydstyrkebjælken.
Ordet Tavs vises i stedet for lydstyrkeprocenten.
Bemærk: Enheden skal være sluttet til en ekstern lydkilde, for at du kan
høre lydalarmerne i marinetilstand.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
7
Marinetilstand: Brug af kort
Marinetilstand: Brug af kort
GPSMAP 620 indeholder et basisbilledkort over verden. GPSMAP 640
har et basisbilledkort over verden og detaljeret BlueChart® g2 offshorekartografi for amerikanske farvande.
Du kan bruge de forprogrammerede BlueChart g2 Vision® SD-kort
(ekstraudstyr) for at få mest muligt ud af enheden. Du kan finde flere
oplysninger om BlueChart g2 Vision på side 10.
Du kan få vist kort på fire forskellige måder:
Bemærk: Mariner's Eye 3D- og Fish Eye 3D-kort er kun tilgængelige,
hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort (side 10). Fiskekort er
kun tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort eller et
BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede kort understøtter fiskekort.
Brug af navigationskortet
På skærmen Hjem skal du trykke på Kort > Navigationskort.
Brug navigationskortet til at planlægge en kurs (side 13), til at få vist
kortinformation og som en visuel hjælp under navigation.
• Navigationskort — viser det basale billedverdenskort og de ekstra
BlueChart g2 Vision-kort og fotos ovenfra.
Panorering på navigationskortet
• Perspective 3D — en visning fra oven og bag din båd som en visuel
navigationshjælp (side 10).
2. Tryk på og træk kortet for at se andre områder.
• Mariner's Eye 3D — viser en detaljeret tredimensionel visning fra
oven og bag båden som en visuel navigationshjælp (side 11).
• Fiskekort — fjerner navigationsdata fra kortet, mens det forstærker
bundkonturer og dermed letter dybdegenkendelse (side 11).
• Fish Eye 3D — en undervandsvisning, der visuelt
repræsenterer hav bunden i henhold til kortdata (side 11).
8
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Kort > Navigationskort.
3. Tryk på Stop panorering for at vende tilbage til navigationskortet for din
aktuelle position.
Sådan zoomer du ind og ud på navigationskortet
Skalaen nederst på kortet (
) angiver zoomniveauet. Linjen under
tallet angiver afstanden i numerisk skala på kortet.
Tryk på
og
for at zoome ind og ud på navigationskortet.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Brug af kort
Interaktion med objekter på navigationskortet
1. Tryk på et punkt på navigationskortet.
2. Tryk på en funktion:
Bemærk: De funktioner, der vises, er dynamiske og afhænger af det
punkt, du har trykket på.
•
Gennemse — se detaljer for kortobjekter i nærheden af markøren.
(Gennemse vises kun, hvis markøren er i nærheden af flere objekter
på kortet. Hvis markøren kun er i nærheden af ét objekt, vises navnet
på objektet i stedet for Gennemse).
•
Naviger til — se navigationsmulighederne (side 13).
•
Opret waypoint — markerer et waypoint ved markørens position
(side 22).
•
Information — få vist yderligere oplysninger om et objekt eller et
område på kortet.
•
Mål distance — se afstand og pejling fra objektet til din aktuelle
position. Oplysningerne vises i et vindue i øverste venstre hjørne af
skærmen. Tryk på Indstil reference for at måle fra en anden position
end den aktuelle.
Adgang til yderligere oplysninger om objekter
eller kort
1. Tryk på et objekt på kortet eller på et område på kortet.
2. Tryk på Information, og vælg mellem følgende funktioner:
•
Tidevand — se de tidevandsoplysninger, der gives af den
tidevandsstation, der er tættest på objektet eller området på kortet
(side 26).
•
Strøm — se de strømforholdsoplysninger, der gives af den
strømforholdsstation, der er tættest på objektet eller området på
kortet (side 26).
•
Himmel — se objektets eller områdets almanakdata for solopgang
og solnedgang (side 27).
•
Lokale tjenester — se en liste over de lystbådehavne og
marineservices, der er tættest på objektet eller området på kortet.
•
Kort noter — se de NOAA-oplysninger (National Oceanic and
Atmospheric Administration), der er knyttet til det kort, der indeholder
objektet.
Bemærk: Du kan trykke på og trække markøren til en ny position.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
9
Marinetilstand: Brug af kort
Visning af luftfotos
Du kan se luftfotos af lystbådehavne og andre navigationsmæssigt vigtige
vartegn i det område, der dækkes af det anvendte BlueChart g2 Vision
SD-kort.
1. På navigationskortet skal du trykke på kameraikonet.
) angiver et foto fra oven.
•
Et standardkameraikon (
•
) angiver et perspektivfoto.
Et kameraikon med en kegle (
Fotoet blev taget fra kameraets placering og peger i retning af
keglen.
2. Tryk på Luftfoto.
Brug af Perspective 3D
Perspective 3D giver en visning fra oven og bag din båd (i henhold til din
rute) og bruges som visuel navigationshjælp.
Når du navigerer, kan du bruge skærmen Perspective 3D til at følge kursen
bedre, da den er angivet af en fremhævet linje. Se side 13 for at få flere
oplysninger om navigation.
Du kan få adgang til skærmen Perspective 3D fra skærmen Hjem ved at
vælge Kort > Perspective 3D.
Brug af BlueChart g2 Vision
Med forprogrammerede BlueChart g2 Vision SD-kort (ekstraudstyr) kan du
udnytte din enhed bedst muligt. Ud over detaljerede søkort har BlueChart
g2 Vision følgende funktioner:
• Mariner's Eye 3D — giver en visning fra oven og bag din båd som en
tre‑dimensionel visuel navigationshjælp. BlueChart g2 Vision Mariner's
Eye 3D er mere detaljeret end standardskærmen for Perspective 3D.
• Fish Eye 3D — en tredimensionel undervandsvisning, der visuelt
repræsenterer hav bunden iht. kortoplysningerne.
• Fiskekort — viser kortet med forbedrede bundkonturer og uden
navigationsdata. Dette kort er ideelt til dybhavsfiskeri på åbent hav.
• Satellitbilleder i høj opløsning — satellitbilleder i høj opløsning, der
giver realistiske billeder af land og hav på navigationskortet.
• Detaljerede vej- og POI-data — viser veje, restauranter og andre
interessepunkter (POI'er) langs kysten.
• Auto guide — bruger specifikke data om sikker dybde, sikker højde og
kort til at foreslå den bedste vej til din destination.
Tryk på for at flytte visningen tættere på din båd og nærmere vandet.
Tryk på for at flytte visningen væk fra båden. Dette angives af skalaen
(
) nederst på skærmen.
10
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Brug af kort
Brug af Mariner's Eye 3D
Når du bruger et BlueChart g2 Vision SD-kort, kan du se skærmen
Mariner's Eye 3D. Skærmen Mariner's Eye 3D ligner skærmen Perspective
3D (side 10), men viser en reel 3D-skærm. Denne visning er nyttig, når
du navigerer omkring lavvandede områder, rev, broer eller kanaler. Den er
også nyttig, når du skal finde indsejlingen og udsejlingen ved fremmede
havne og ankerpladser. Mariner's Eye 3D giver en tre‑dimensionel visning
af både kysten og havbunden.
For at få adgang til skærmen Mariner's Eye 3D skal du vælge Kort >
Mariner's Eye 3D på skærmen Hjem.
Ligesom ved skærmen Perspective 3D skal du trykke på tasten for at
flytte visningen tættere på din båd og nærmere vandet. Tryk på for at
flytte visningen væk fra båden. Dette angives et øjeblik af skalaen (
)
nederst på skærmen.
For at få adgang til skærmen Fish Eye 3D skal du vælge Kort >
Fish Eye 3D på skærmen Hjem.
Bemærk: Når du navigerer, vises den magentarøde linje ikke på
skærmen Fish Eye 3D, men der vises aktiverede navigationsdatafelter.
Brug af fiskekort
Brug fiskekortet til at se detaljerede bundkonturer og dybdespotninger på
kortet. Der er ingen navigationshjælp som f.eks. bøjer og lys på fiskekortet.
Fiskekortet anvender detaljerede dybhavsmålingsdata og virker bedst ved
dybhavsfiskeri på åbent hav.
Bemærk: Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et BlueChart g2
Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det integrerede kort
understøtter fiskekort.
Tryk på kortet, og træk det til venstre eller højre for at panorere i
3D-perspektiv.
Brug af Fish Eye 3D
Ved hjælp af dybdekonturlinjerne fra BlueChart g2 Vision-kartografien
giver Fish Eye 3D en undervandsvisning af hav- eller søbunden. Tasterne
og justerer visningen på samme måde som på Mariner's Eye 3D.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Fiskekort
Navigationskort
11
Marinetilstand: Brug af kort
Hvis du vil ind på fiskekortet fra skærmen Hjem, skal du trykke på Kort >
Fiskekort.
Tryk på
og
for at zoome ind og ud på fiskekortet.
Du kan navigere vha. fiskekortet på samme måde som på navigationskortet.
Når funktionen er aktiveret, vises satellitbillederne i høj opløsning kun ved
lavere zoomniveauer. Hvis du ikke kan se billeder i høj opløsning i din
BlueChart g2 Vision-region, kan du zoome ind ved at trykke på eller
indstille et højere detaljeniveau ved at trykke på Menu > Opsætning af
navigationskort > Kortets udseende > Detalje.
Aktivering af satellitbilleder med høj
opløsning
Du kan lægge satellitbilleder i høj opløsning på land- eller havdelene eller
begge på navigationskortet, når du bruger et forprogrammeret BlueChart g2
Vision SD-kort.
Sådan aktiverer du satellitbilleder:
1. På navigationskortet skal du trykke på Menu > Opsætning af
navigationskort > Fotos.
2. Tryk på en af følgende:
12
•
Fra — standardkortinformation vises på kortet.
•
Kun land — standardkortinformation vises på vand med fotos, der
dækker landjorden.
•
Foto/kort mix – fotos dækker både vand og land ved en angivet
uklarhed. Jo højere du sætter procenten, jo flere satellitfotos dækker
både vand og land.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Navigation
Marinetilstand: Navigation
For at navigere vha. GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 skal du først vælge
en destination og derefter indstille en kurs eller oprette en rute. Følg kursen
eller ruten på navigationskortet eller på skærmen Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
TIP: Du kan også bruge skærmen Kompas til at følge en kurs eller en
rute på navigationskortet, på skærmen Perspective 3D eller på skærmen
Mariner's Eye 3D. Se side 24 for at få flere oplysninger.
Trin 1: Vælg en destination
Du kan vælge en destination vha. navigationskortet eller menuen Find.
Sådan vælger du en destination vha. navigationskortet
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Kort > Navigationskort.
2. På navigationskortet skal du trykke på det sted, du ønsker at navigere til.
angiver destinationen på kortet.
Pileikonet
Tip: Tryk på og for at zoome ind og ud. Tryk et vilkårligt sted på
kortet, og træk det for at panorere på kortet. Du kan finde flere oplysninger
om brug af kort på side 8.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Sådan vælger du en destination vha. Find
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Find.
2. Tryk på en kategori:
•
Waypoints — få vist en liste over positioner, du tidligere har
markeret (side 19).
•
Ruter — få vist en liste over ruter, du tidligere har gemt (side 19).
•
Spor — få vist en liste over registrerede spor (side 20).
•
Offshore service — få vist en liste over nærliggende marinaer og
andre interessepunkter ved kysten med de nærmeste øverst på
listen (side 19).
•
Søg efter navn — søg efter navn i nærliggende marinaer og andre
interessepunkter ved kysten (side 20).
3. Tryk på den position, du ønsker at navigere til.
Trin 2: Indstil og følg kursen
Du kan indstille en kurs på tre måder:
• Go To — (direkte kurs) opretter en direkte linje fra din aktuelle position
til destinationen (side 14).
• Lav rute til — opret en rute fra destinationen til din aktuelle position
ved at tilføje sving undervejs (side 15).
13
Marinetilstand: Navigation
• Guide til — brug kortdataene på et BlueChart g2 Vision SD-kort for
automatisk at foreslå en rute fra din aktuelle position til destinationen
(side 17).
Når du har angivet kursen, skal du følge den på navigationskortet, skærmen
Perspective 3D eller skærmen Mariner's Eye 3D.
Indstilling af en direkte kurs (Go To)
Når markøren peger på det sted, du vil navigere til, eller når du har valgt
en destination via Find, skal du trykke på Naviger til > Go To.
Følg en direkte kurs (Go To) på navigationskortet,
skærmen Perspective 3D eller skærmen Mariner's
Eye 3D
På midten af den magentarøde linje er der en tyndere lilla linje, som
repræsenterer den korrigerede kurs fra din aktuelle position til slutpunktet.
Den korrigerede kurs er dynamisk, og den bevæger sig med båden, når du
afviger fra kursen.
1. Når du har sat en kurs, skal du på skærmen Hjem trykke på Kort og
derefter på Navigationskort, Mariner's Eye eller Perspective 3D.
2. Følg den magentarøde linje (direkte kurs).
3. Styr uden om land, lavt vand og andre forhindringer på vandet.
4. Når du afviger fra kursen, skal du følge den lilla linje (korrigeret kurs)
for at nå til din destination eller styre tilbage til den magentarøde linje
(direkte kurs).
Når du har angivet kursen vha. Go To, indikerer en magentarød linje den
direkte kurs fra start til slut, og den flytter sig ikke, selvom du afviger fra
kursen.
 ADVARSEL
Når du bruger Go To, kan en direkte kurs og korrigeret kurs muligvis gå
over land eller lavt vand. Anvend visuelle observationer, og styr efter at
undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
14
Korrigeret kurs
Startpunkt
Direkte kurs
Sådan følger du en direkte kurs på
navigationskortet
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Navigation
2. Tryk på den position, hvor du vil tilføje det sidste drej til din destination.
Direkte kurs
Korrigeret kurs
Sådan følger du en direkte kurs på
skærmen Mariner's Eye 3D
Bemærk: Når du følger en kurs, vises der vigtige navigationsoplysninger
i et datapanel langs den øverste del af kortet. Hvis du vil justere
indstillingerne i datapanelet, skal du se side 46.
Sådan opretter du en rute (Lav rute til)
Tilføjelse af det sidste drej
3. Tryk på Tilføj drej.
4. For at tilføje yderligere drej skal du trykke på et andet sted, hvor du
vil tilføje et sving (idet du arbejder dig baglæns fra destinationen), og
derefter trykke på Tilføj drej. Du kan tilføje op til 250 drej på en rute.
1. Når markøren
peger på det sted, du vil navigere til, eller når du har
valgt en destination via Find, skal du trykke på Naviger til > Lav rute til.
Tilføjelse af et ekstra drej
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
15
Marinetilstand: Navigation
5. Tryk på Udført for at færdiggøre ruteoprettelsen og for at indstille
kursen, eller tryk på Annuller rute for at slette ruten.
 ADVARSEL
Selvom du er omhyggelig, når du opretter en rute, kan dele af ruten
muligvis gå over land eller lavt vand. Anvend visuelle observationer,
og styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
Når du afviger fra kursen, vises en orange pil, der hjælper dig med at
komme tilbage til rutebenet til det næste vendepunkt. Denne orange pil
repræsenterer styrekursen.
Komplet rute
1. Når du har oprettet en rute vha. Lav rute til eller valgt en gemt rute fra
menuen Find skal du på skærmen Hjem trykke på Kort og derefter på
Navigationskort, Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Sådan gemmer du en oprettet rute (Lav rute til)
2. Følg den magentarøde og lilla linje (ruteben) fra startpunktet til det første
vendepunkt.
1. Når du har oprettet en rute, skal du trykke på Menu > Stop navigation.
3. Når du når det første vendepunkt, skal du følge den magentarøde
og lilla linje (ruteben) til hvert efterfølgende vendepunkt, indtil du når
slutpunktet.
Du kan gemme op til 50 ruter med op til 250 drej på hver rute.
2. Tryk på Ja for at gemme den aktuelt aktive rute.
Følg en direkte rute (Lav rute til) på navigationskortet,
skærmen Perspective 3D eller skærmen Mariner's
Eye 3D
4. Styr uden om land, lavt vand og andre forhindringer på vandet.
Når du har oprettet en rute vha. Lav rute til eller valgt en gemt rute fra
menuen Find vises der en magentarød og lilla linje mellem startpunktet
og det første vendepunkt, og derefter fortsætter de til hvert efterfølgende
vendepunkt. Denne magentarøde og lilla linje repræsenterer rutebenet (fra
vendepunkt til vendepunkt), og den bevæger sig ikke, selvom du afviger fra
kursen.
16
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Navigation
5. Når du afviger fra kursen, skal du følge den orange pil (styrekurs) for at
styre tilbage til den magentarøde og lilla linje (ruteben).
Startpunkt
Rutedrejning
Ruteben
Styrekurs
Indstilling af en automatisk kurs (Guide til)
Når du bruger et forprogrammeret BlueChart g2 Vision SD-kort, kan du
bruge automatisk guidning til automatisk at oprette en foreslået rute ud
fra de tilgængelige BlueChart g2 Vision-kortoplysninger. Se side 42 for
vejledning i, hvordan du indstiller automatisk guidning til din båd.
Når markøren peger på det sted, du vil navigere til, eller når du har valgt
en destination via Find, skal du trykke på Naviger til > Guide til.
 ADVARSEL
Funktionen automatisk guidning på BlueChart g2 Vision SD-kortet er
baseret på elektroniske kortoplysninger. Du bør omhyggeligt sammenholde
kursen med alle synsindtryk for at undgå land, lavt vand og andre
forhindringer på ruten.
Sådan følger du en rute på
navigationskortet
Rutedrejning
Styrekurs
Ruteben
Sådan følger du en rute på skærmen
Mariner's Eye 3D
Følg en automatisk kurs (Guide til) på
navigationskortet, skærmen Perspective 3D
eller skærmen Mariner's Eye 3D
Når du har oprettet en automatisk kurs vha. Guide til, vises en magentarød
linje. Denne magentarøde linje repræsenterer den foreslåede rute mellem
start- og slutpunktet, og den bevæger sig ikke, selvom du afviger fra kursen.
Bemærk: Når du følger en rute, vises der vigtige navigationsoplysninger
i et datapanel langs den øverste del af kortet. Hvis du vil justere
indstillingerne i datapanelet, skal du se side 46.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
17
Marinetilstand: Navigation
1. Når du har indstillet en automatisk kurs vha. Guide til, skal du fra
skærmen Hjem trykke på Kort og derefter på Navigationskort,
Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
2. Følg den magentarøde linje fra start- til slutpunktet.
3. Styr uden om land, lavt vand og andre forhindringer på vandet.
4. Når du afviger fra kursen, skal du styre tilbage til den magentarøde linje,
når der er fri passage.
Bemærk: Når du følger en kurs, vises der vigtige navigationsoplysninger
i et datapanel langs den øverste del af kortet. Hvis du vil justere
indstillingerne i datapanelet, skal du se side 46.
18
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Find
Marinetilstand: Find
Brug menuen Find på skærmen Hjem til at søge efter og navigere til
nærliggende brændstoftanke, reparationer og andre services samt waypoints
og ruter.
Søgning efter marineservice
BEMÆRK: Denne funktion er muligvis ikke tilgængelig i alle områder.
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Find > Offshore service.
2. Tryk på den type marineservice, du vil navigere hen til. Der vises en liste
over de 50 nærmeste steder, herunder afstand og pejling dertil.
3. Tryk på den marineservice, du vil navigere til.
4. Tryk på Go To, Lav rute til eller Guide til for at indstille den valgte
marineservice som en navigationsdestination. Se side 13 for at få
oplysninger om at navigere til en destination.
2. Tryk på det waypoint, du vil navigere til.
3. Tryk på Naviger til for at indstille det valgte waypoint som en
navigationsdestination. Se side 13 for at få oplysninger om at navigere til
en destination.
Søgning efter gemte ruter
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Find > Ruter.
2. Tryk på den gemte rute, du vil navigere.
3. Tryk på Naviger til for at navigere den valgte rute, og vælg, hvordan du
vil navigere til den. Se side 16 for at få flere oplysninger om at navigere
ruter.
•
Forlæns — naviger ruten fra start- til slutpunktet.
•
Baglæns — naviger ruten i den modsatte vej fra slut- til startpunkt.
•
Offset — naviger en kurs, der er parallel med ruten, og som er en
angivet afstand fra ruten. Først skal du vælge retning og side for
offset, og derefter skal du angive afstanden fra offset til ruten.
Søgning efter waypoints
Bemærk: Du skal oprette waypoints, før du kan søge efter og navigere
til dem.
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Find > Waypoints. Der vises en
liste over gemte waypoints, der sorteres efter afstand, herunder afstand
og pejling til hver enkelt waypoint.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
19
Marinetilstand: Find
Søgning efter gemte spor
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Find > Spor.
2. Tryk på det gemte spor, du vil navigere.
3. Tryk på Følg spor for at navigere det valgte spor. Se side 22 for at få
flere oplysninger om spor.
Søgning efter navn
Brug menuen Søg efter navn for at søge i marineservice, waypoints, gemte
ruter og gemte spor.
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Find > Søg efter navn.
2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste hele eller en del af navnet på
den marineservice, waypoint, gemte rute eller gemte spor, du vil finde,
og tryk på Udført.
20
3. Der vises en liste over resultater. Tryk på det element, du vil navigere til.
Hver post er markeret med et ikon for at hjælpe dig med at identificere,
hvilken kategori den hører til:
•
•
— ikon for marineservice
— standardikon for waypoint. Dette ikon kan ændres vha.
waypointegenskaberne (side 22).
•
— ikon for gemt rute
•
— ikon for gemt spor
4. Tryk på Naviger til eller Følg spor for at starte navigationen. Se side 13
for at få oplysninger om at navigere til en destination. Se side 22 for at få
flere oplysninger om spor.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Brug af waypoints og spor
Marinetilstand: Brug af waypoints
og spor
Opret waypoints på steder, du ønsker at vende tilbage til, f.eks. din marina
eller et godt fiskested. Du kan gemme op til 1.500 waypoints med et
brugerdefineret navn, symbol, dybde og vandtemperatur til hvert waypoint.
Et spor er en registrering af din rute. Det spor, der aktuelt registreres, er dit
aktive spor. Du kan gemme dit aktive spor.
Brug af MOB-waypoints (mand over bord)
Brug et MOB-waypoint (mand over bord) til at oprette et waypoint med
et internationalt MOB-symbol ( ) og påbegynde navigation til MOBwaypointet med det samme med direkte kurs (Go To).
Sådan markerer du et MOB-waypoint fra skærmen Hjem:
1. Tryk på Mand over bord. Dette markerer øjeblikkeligt din aktuelle
position som et MOB-waypoint.
2. Tryk på Ja for at begynde at navigere til MOB-waypointet.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Sådan markerer du et MOB-waypoint på andre skærme:
1. Tryk på Marker i det øverste venstre hjørne af et vilkårligt skærmbillede,
bortset fra skærmen Hjem. Dette markerer med det samme din aktuelle
position som et waypoint.
2. Tryk på Mand over bord. Dette angiver waypoint'et som et MOBwaypoint og påbegynder automatisk navigation.
Markering af et waypoint ved din aktuelle
position
1. Tryk på Marker på en hvilken som helst skærm. Dette markerer din
aktuelle position som et waypoint med et automatisk genereret navn.
2. Vælg mellem følgende muligheder:
•
Rediger waypoint — angiver et bestemt navn, symbol, en bestemt
vanddybde, vandtemperatur eller position.
•
Slet — sletter waypointet.
•
Mand over bord — udpeger den aktuelle position som MOBwaypoint (Mand over bord).
•
Tilbage — vender tilbage til forrige skærm.
21
Marinetilstand: Brug af waypoints og spor
Oprettelse af et waypoint fra navigationskortet
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Kort > Navigationskort.
2. Tryk på den position, du vil angive som waypoint. En
positionen.
markør angiver
3. Tryk på Opret waypoint.
Redigering af waypoint-oplysninger
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Information > Bruger data > Liste
over waypoints for at få vist listen over alle waypoints, eller tryk på et
waypoint på navigationskortet.
2. Tryk på navnet på det waypoint, du vil redigere.
3. Tryk på Rediger waypoint.
4. Tryk på den waypoint-egenskab, du vil ændre.
5. Skriv det nye navn, symbolet, værdien eller kommentaren.
Ændring af positionen for et waypoint
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Information > Bruger data >
Waypoints for at få vist listen over alle waypoints, eller tryk på et
waypoint på navigationskortet.
2. Tryk på navnet på det waypoint, du vil flytte.
3. Tryk på Rediger waypoint > Position.
5. Hvis du indtaster koordinater, skal du bruge tastaturet på skærmen til at
indtaste de nye koordinater for dit waypoint. Hvis du bruger kortet, skal
du trykke på det nye sted og derefter på Flyt waypoint.
Sletning af et waypoint eller MOB
1. Tryk på Information > Bruger data > Liste over waypoints på
skærmen Hjem.
2. Tryk på navnet på det waypoint eller MOB, du vil slette.
3. Tryk på Slet, og tryk derefter på OK for at bekræfte, at du vil slette
waypointet.
Brug af spor
En sporlinje på kortet viser dit aktuelle spor. Det aktive spor indeholder
10.000 sporpunkter. Du kan angive, om det aktive spor skal stoppe ved
10.000 sporpunkter eller overskrive de første punkter (side 52).
Hvis du vil slå visningen af spor til og fra, skal du på navigationskortet
trykke på Menu > Waypoints og spor > Spor.
For at deaktivere registrering af spor skal du på skærmen Hjem trykke
på Information > Bruger data > Spor > Aktivt spor valg > Optage
metode > Fra.
4. Vælg Brug kort eller Indtast koordinater.
22
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Brug af waypoints og spor
Sådan gemmer du det aktive spor
Navigation af et gemt spor
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Information > Bruger data >
Spor > Gem aktivt spor.
2. Tryk på navnet på det gemte spor, du vil navigere.
2. Tryk på det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte at blive registreret,
eller tryk på Hele log.
4. Tryk på Forlæns eller Baglæns for at følge sporet i den retning, du
ønsker.
Rydning af det aktive spor
Bemærk: Du kan også navigere et gemt spor fra listen over gemte spor
(Information > Bruger data > Spor > Gemte spor).
Du kan gemme op til 20 spor med op til 700 punkter pr. gemt spor.
Tryk på Information > Bruger data > Spor > Ryd aktivt spor > OK på
skærmen Hjem. Sporhukommelsen ryddes, og det aktuelle spor registreres
fortsat.
Sådan følger du det aktive spor
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Information > Bruger data >
Spor > Følg aktivt spor.
2. Tryk på det tidspunkt, hvor det aktuelle spor begyndte at blive registreret,
eller tryk på Hele log.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Find > Spor.
3. Tryk på Følg spor.
Redigering eller sletning af et gemt spor
1. På skærmen Hjem skal du trykke på Information > Bruger data >
Spor > Gemte spor.
2. Tryk på det spor, du vil redigere eller slette.
3. Tryk på Rediger spor.
•
Navn — omdøb det gemte spor.
•
Spor farve — skift farve på det gemte spor.
•
Gem rute — gem det gemte spor som en gemt rute.
•
Slet — slet det gemte spor.
23
Marinetilstand: Brug af instrumentbrættet
Marinetilstand: Brug af
instrumentbrættet
Anvend Instrumentbræt for at gennemse vigtige data som f.eks.
navigations- og rejseoplysninger på samme skærm uden at anvende
kortskærmene.
Brug af skærmen Kompas
På skærmen Hjem skal du trykke på Instrumentbræt > Kompas for at få
vist skærmen Kompas.
Sådan følger du en direkte kurs eller rute vha.
skærmen Kompas
Når du har valgt en kurs vha. Go To eller har oprettet en rute vha. Lav
rute til, kan du bruge skærmen Kompas for at følge kursen eller ruten.
Du kan se din nuværende retning og den korrigerede kurs på skærmen
Kompas. Når du afviger fra kursen, kaldes afstanden mellem din
nuværende kurs og den korrigerede kurs for styrekurs og vises med orange
farve på kompasset.
Styrekurs
Aktuel kurs
Korrigeret kurs
Sådan følger du en direkte kurs på
skærmen Kompas
Sådan følger du en direkte kurs på skærmen Kompas:
1. Når du har valgt en kurs, skal du Instrumentbræt > Kompas på
skærmen Hjem.
2. Følg den orange markør for den korrigerede kurs, og styr væk fra kursen
for at undgå land, lavt vand og andre forhindringer på vandet.
3. Når du afviger fra kursen, skal du dreje mod den orange markør for
den korrigerede kurs for at reducere den orangefarvede styrekurs og
fortsætte til det næste sving på ruten eller til din destination.
 ADVARSEL
Ligesom på navigationskortet kan en direkte kurs og en korrigeret kurs
passere hen over land eller lavt vand. Anvend visuelle observationer, og
styr efter at undgå land, lavt vand og andre farlige objekter.
24
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Brug af instrumentbrættet
Brug af skærmen Tal
For at få vist vigtige navigationstal som f.eks. retning og GPS-hastighed
skal du trykke på Instrumentbræt > Tal på skærmen Hjem. Du kan finde
flere oplysninger om at konfigurere skærmen Tal på side 52.
Brug af skærmen Trip
Skærmen Trip viser nyttig statistik om din rejse.
For at få vist skærmen Trip fra skærmen Hjem skal du trykke på
Instrumentbræt > Trip.
Nulstilling af oplysningerne på skærmen Trip
1. Tryk på Menu på skærmen Trip.
2. Tryk på et element for at nulstille denne oplysningskategori på skærmen
Trip, eller tryk på Nulstil alt.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
25
Marinetilstand: Visning af almanakdata
Marinetilstand: Visning af almanakdata
Brug skærmen Information til at få adgang til almanakdata om tidevand og
strømforhold samt data om solen og månen (himmellegemer).
Du kan også vælge oplysninger om tidevand, strømforhold og
himmellegemer for en specifik station direkte på navigationskortet. Tryk
i nærheden af den ønskede station. Når markøren er nær den ønskede
station, skal du trykke på Information og derefter trykke på Tidevand,
Strøm eller Himmel.
• Tryk på et vilkårligt punkt på tidevandsgrafen for at få vist
tidevandshøjden på et andet tidspunkt. Du kan også trække fingeren hen
over grafen for at rulle.
• Tryk på Tætteste station for at få vist andre tidevandsstationer i
nærheden af din position.
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist tidevandsoplysninger for en
anden dato.
• Tryk på Vis rapport for at få vist tidevandsrapporten fra den valgte
station.
Visning af oplysninger fra tidevandsstationer
Visning af oplysninger om strømforhold
Tidevandsstation
• Tryk på et vilkårligt punkt på tidevandsgrafen for at få vist
strømforholdene på et andet tidspunkt. Du kan også trække fingeren hen
over grafen for at rulle.
For at få vist oplysninger om tidevand skal du vælge Information >
Tidevand på skærmen Hjem. Der vises information om de
tidevandsstationer, der senest er blevet vist.
Lokal tid
Tidevandsniveau
ved lokal tid
Graf over tidevandsstationer
26
For at få vist oplysninger om strømforhold skal du trykke på
Information > Strøm på skærmen Hjem. Der vises information fra den
strømforholdsstation, der senest er blevet vist.
• Tryk på Tætteste station for at få vist andre strømforholdsstationer i
nærheden af din aktuelle position.
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist oplysninger om strømforhold
for en anden dato.
• Tryk på Vis rapport for at få vist strømforholdsrapporten fra den valgte
station.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Visning af almanakdata
Visning af oplysninger om himmellegemer
Du kan få vist almanakdata om himmellegemer for din aktuelle position.
Du kan få vist oplysninger om solopgang, solnedgang, måneopgang,
månenedgang, månefaser og den omtrentlige position for solen og månen
på himlen.
For at få vist oplysninger om himmellegemer skal du trykke på
Information > Himmel på skærmen Hjem.
• Vælg Skift dato > Manuel for at få vist oplysninger for en anden dato.
• Tryk på
og
for at få vist oplysninger om himmellegemer på et
andet tidspunkt på denne dato.
• Tryk på Vis månefase for at få vist månefasen på den angivne dato
og det angivne tidspunkt. Når du har trykket på Vis månefase, skal
du trykke på Satellitvisning for at vende tilbage til visningen af
himmellegemerne.
• Tryk på Næste dag eller Forrige dag for at få vist oplysninger om
himmellegemer for en anden dato.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
27
Marinetilstand: Håndtering af brugerdata
Marinetilstand: Håndtering
af brugerdata
Hvis du vil have vist og håndtere marinebrugerdata, skal du trykke på
Information > Bruger data på skærmen Hjem.
• Liste over waypoints — få vist en liste over alle gemte waypoints.
• Ruter — få vist en liste over gemte ruter.
• Spor — få vist en liste over gemte spor.
• Data overførsel — overfør waypoints, ruter og spor til og fra et
SD-kort.
• Ryd bruger data — slet alle bruger-waypoints,-ruter og -spor.
BEMÆRK: Brugerdata (waypoints, ruter og spor) deles ikke mellem
marinetilstand og biltilstand.
Overførsel af marinedata (waypoints, ruter,
spor) til og fra et SD-kort
3. Vælg en funktion:
•
Gem på kassette — gem waypoints, ruter og spor på SD-kortet.
•
Hent data fra kassette — overfør data fra SD-kortet til enheden, og
kombiner dem med eksisterende brugerdata.
•
Erstat fra kassette — overskriv elementer på din enhed.
•
Kopier indbygget kort — kopier det forudindlæste baggrundskort
på enheden til et SD-kort, så det kan bruges med kompatible Garmin
pc-softwareprodukter.
Sikkerhedskopiering af marinedata til en
computer
1. Isæt et SD-kort i enheden (side 4).
2. På skærmen Hjem skal du trykke på Information > Bruger data > Data
overførsel > Gem på kassette. Der vises en liste over brugeroprettede
datafiler.
3. Opret en ny datafil på kortet, hvis du ikke har oprettet en tidligere. Tryk
på Tilføj ny fil, og indtast et filnavn.
1. Isæt et SD-kort i enheden (se side 4).
4. Fjern SD-kortet fra enheden, og sæt det i en SD-kortlæser, der er
tilknyttet pc'en.
2. På skærmen Hjem skal du trykke på Information > Bruger data >
Data overførsel.
5. Fra Windows® Explorer skal du åbne mappen Garmin\UserData på
SD-kortet.
6. Kopier <filnavn>.ADM-filen på kortet, og sæt den ind et sted på
computeren.
28
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Håndtering af brugerdata
Gendannelse af sikkerhedskopierede marinedata på
din enhed
5. Fra vinduet Send til enhed skal du vælge det drev, der er tilknyttet
SD -kortlæseren, samt de datatyper, der skal kopieres til enheden.
1. Kopier filen <filnavn>.ADM-filen fra pc'en til et SD-kort i en mappe med
navnet Garmin\UserData.
6. Klik på Send. MapSource overfører filen USERDATA.adm til SD-kortet.
2. Sæt SD-kortet i din enhed.
8. Fra skærmen Hjem på din enhed skal du trykke på Information >
Bruger data > Data overførsel.
3. Fra skærmen Hjem på din enhed skal du trykke på Information >
Bruger data > Data overførsel > Erstat fra kassette.
4. Tryk på navnet på den datafil, du vil gendanne.
7. Sæt SD-kortet i din enhed.
9. Vælg Erstat fra kassette eller Hent data fra kassette for at kopiere
eller sammenflette data til din enhed.
Kopiering eller hentning af MapSource®marinedata til GPSMAP 620 eller GPSMAP 640
Sådan slutter du din enhed direkte til pc'en:
Sådan bruger du et SD-kort:
3. Fra MapSource skal du klikke på Overfør > Send til enhed.
1. Isæt SD-kortet i GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-enheden. Enheden
placerer en fil på kortet, der indeholder oplysninger om, at MapSource
skal formatere data. Processen skal kun udføres første gang, du
kopierer eller sammenfletter MapSource-data til din enhed fra et bestemt
SD-kort.
1. Tænd enheden i marinetilstand, eller skift til marinetilstand.
2. Slut enheden til din computer ved hjælp af et mini-USB-kabel.
4. Vælg GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 i vinduet Send til enhed.
5. Klik på Send.
2. Kontroller den MapSource-version, du har på din pc, ved at klikke på
Hjælp > Om MapSource. Hvis din version er ældre end 6.12.2, skal du
opdatere til den nyeste version ved at klikke på Hjælp > Kontroller,
om der er nye opdateringer eller gå til Garmins websted på
www.garmin.com.
3. Sæt SD-kortet i en SD-kortlæser, der er tilsluttet din pc.
4. Fra MapSource skal du klikke på Overfør > Send til enhed.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
29
Marinetilstand: Håndtering af oplysninger fra andre fartøjer
Marinetilstand: Håndtering af
oplysninger fra andre fartøjer
Brug skærmbilledet Information til at se og håndtere oplysninger om andre
både.
Bemærk: Hvis du vil have vist oplysninger om andre både, skal din
enhed være sluttet til en ekstern AIS- (Automatic Identification System)
eller DSC- (Digital Selective Calling) enhed.
Visning af AIS-oplysninger
Med det automatiske identifikationssystem (AIS) kan du identificere og
spore andre fartøjer.
Om AIS
AIS underretter dig om trafik i området. Når plotteren er tilsluttet en
ekstern AIS-enhed, kan den vise AIS-oplysninger om andre fartøjer, der er
inden for området, og som er udstyret med en transponder, og som aktivt
sender AIS-oplysninger. De oplysninger, der rapporteres for hvert fartøj,
inkluderer MMSI (Maritime Mobile Service Identity), positionen, GPShastigheden, GPS-kursen, den tid, der er gået, siden den sidste position,
hvor fartøjet blev rapporteret, den nærmeste indsejling og tiden til den
nærmeste indsejling.
30
AIS skib
Tabt mål
Farligt
mål
Farligt
mål er tabt
Aktiveret
AIS-mål
AIS-sporing på navigationskortet
AIS-markeringssymboler
Symbol
Beskrivelse
AIS skib. Fartøjet rapporterer AIS-oplysninger. Den retning, som
trekanten peger, angiver den retning, som AIS-fartøjet bevæger sig i.
Mål er valgt.
AIS-mål er aktiveret. Målet virker større på kortet. En grøn linje, der
er tilknyttet målet, angiver målets kurs. Fartøjets MMSI, hastighed
og retning vises under målet, hvis detaljeindstillingerne er sat til
Vis (side 32). Hvis AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt, vises en
besked.
Mål er tabt. Et grønt X angiver, at AIS-transmissionen fra fartøjet
er gået tabt, og plotteren viser en besked, der spørger, om fartøjet
fortsat skal spores. Hvis du holder op med at spore fartøjet, forsvinder
symbolet for tabt mål fra kortet eller 3D-kortvisningen.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Håndtering af oplysninger fra andre fartøjer
Farligt mål inden for området. Målet blinker, mens en alarm udløses,
og en besked vises. Når alarmen er blevet registreret, angives
positionen og målets kurs af en helt rød trekant med en rød linje
tilknyttet. Hvis AIS-alarmen i sikker zone er indstillet til Fra, blinker
målet, men lydalarmen udløses ikke, og alarmbeskeden vises ikke.
Hvis AIS-transmissionen fra fartøjet går tabt, vises en besked.
Farligt mål er tabt. Et rødt X angiver, at AIS-transmissionen fra fartøjet
er gået tabt, og plotteren viser en besked, der spørger, om fartøjet
fortsat skal spores. Hvis du holder op med at spore fartøjet, forsvinder
symbolet for farligt mål fra kortet eller 3D-kortvisningen.
Placeringen af dette symbol angiver det nærmeste indsejlingspunkt
til et farligt mål, og tallet i nærheden af symbolet angiver tiden til den
nærmeste indsejling til det pågældende mål.
Når oplysninger om kurs over grunden, kurs og drejehastighed er angivet
af et aktiveret AIS-mål, beregnes den beregnede kurs for målet ud fra
oplysninger om kurs over grunden samt drejehastighed. Den retning, som
målet drejer, som også er baseret på oplysningerne om drejehastigheden,
er angivet af krogens retning for enden af kurslinjen. Længden af krogen
ændrer sig ikke.
Beregnet kurs
Aktiveret
AIS-mål
Krog
Kurs og beregnet kurs for aktiverede AIS-mål
Når oplysninger om kurs og kurs over grunden er angivet af et aktiveret
AIS-mål, vises kursen for målet på et kort som en ubrudt linje, der er
knyttet til AIS-målsymbolet. En kurslinje vises ikke på en 3D-kortvisning.
Den beregnede kurs for et aktiveret AIS-mål vises som en stiplet linje
på et kort eller en 3D-kortvisning. Længden af den beregnede kurslinje
er baseret på værdien af den beregnede kursindstilling (side 33). Hvis et
aktiveret AIS-mål ikke sender oplysninger om hastighed, eller hvis fartøjet
ikke bevæger sig, vises der ikke en beregnet kurslinje. Oplysninger om
ændringer i hastighed, kurs over grunden eller drejehastighed, der udsendes
af fartøjet, kan påvirke beregningen af den beregnede kurslinje.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Kurslinje
Mål med beregnet kurs, kurs
og drejeretning
31
Marinetilstand: Håndtering af oplysninger fra andre fartøjer
Når oplysningerne om kurs over grunden og kurs er angivet af et aktiveret
AIS-mål, men der ikke er angivet oplysninger om drejehastighed, er
den beregnede kurs for målet beregnet ud fra oplysninger om kurs over
grunden.
Beregnet kurs
Aktiveret
AIS-mål
Kurslinje
Mål med beregnet kurs og kurslinje
Deaktivering af AIS-modtagelse
AIS-signalmodtagelse er aktiveret som standard.
Vælg Opsætning > Andre fartøjer > AIS > Fra på skærmen Hjem.
Alle AIS-funktioner på alle kort og på alle 3D-kortvisninger deaktiveres.
Dette inkluderer AIS-fartøjs-målsporing og sporing, kollisionsalarmer, der
stammer fra AIS-fartøjs-målsporing, samt oplysninger om AIS-fartøjer.
32
Visning af AIS-fartøjer på et kort eller en 3D-kortvisning
AIS kræver brug af en ekstern AIS-enhed og aktive transpondersignaler fra
andre fartøjer.
Du kan konfigurere, hvordan andre fartøjer vises på et kort eller en
3D-kortvisning. Det visningsområde, der er konfigureret for ét kort
eller én 3D-kortvisning, gælder kun for det pågældende kort eller den
pågældende 3D-kortvisning. Detaljer, beregnet kurs og stiindstillinger, der
er konfigureret for ét kort eller én 3D-kortvisning, gælder for alle kort og
alle 3D-kortvisninger.
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det
integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's
Eye 3D.
3. Vælg Menu > Andre fartøjer > Opsætning af AIS-display.
4. Fuldfør en handling:
•
Vælg AIS-displayområde for at angive den afstand fra din position,
hvor AIS-fartøjer skal vises. Vælg en afstand, eller vælg Vis alle.
•
Vælg Detaljer > Vis for at få vist detaljer om AIS-aktiverede fartøjer.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Håndtering af oplysninger fra andre fartøjer
•
Vælg Beregnet kurs, angiv den beregnede kurstid for AISaktiverede fartøjer, og vælg derefter Udført.
•
Vælg Stier for at få vist sporene for AIS-fartøjer, og vælg længden på
det viste spor vha. en sti.
Aktivering af et mål for et AIS-fartøj
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's
Eye 3D.
3. Vælg et AIS-fartøj.
4. Vælg AIS skib > Aktiver mål.
Visning af oplysninger om et AIS-fartøj, der er sat som mål
Du kan få vist AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighed, GPS-kurs og andre
oplysninger, der bliver rapporteret som et AIS-fartøj, der er sat som mål.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's
Eye 3D.
3. Vælg AIS-fartøjet.
4. Vælg AIS skib > Deaktiver mål.
Indstilling af AIS-alarm
AIS-alarmen bruges til at undgå kollisioner og kan tilpasses. Alle
indstillinger for AIS-alarm gælder for alle kort og alle 3D-kortvisninger.
1. Vælg Opsætning > Andre fartøjer > AIS-alarm > Til på skærmen
Hjem.
En besked vises, og alarmen udløses, når et AIS-aktiveret fartøj kommer
ind i sikkerhedszonen (ringen rundt om båden). Objektet bliver også
angivet som farligt på skærmen. Indstillingen Fra deaktiverer beskeden
og lydalarmen, men objektet er stadig angivet som farligt på skærmen.
2. Vælg Område for at ændre den målte radius for sikkerhedszonen til en
bestemt afstand fra 500 ft. til 2,0 nm (eller fra 150 m til 3,0 km, eller fra
500 ft. til 2,0 miles).
3. Vælg en afstand.
3. Vælg et AIS-fartøj.
4. Vælg Tid til for at afspille en alarm, hvis AIS registrerer, at et mål vil
overskride sikkerhedszonen inden for det angivne tidsinterval (fra 1 til
24 minutter).
4. Vælg AIS skib.
5. Vælg en tid.
Deaktivering af et mål for et AIS-fartøj
1. På skærmen Hjem vælger du Kort.
2. Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's
Eye 3D.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
33
Marinetilstand: Håndtering af oplysninger fra andre fartøjer
Visning af n liste over AIS-mål
Bemærk: Mariner's Eye 3D-kortet er tilgængeligt, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort. Fiskekort er tilgængelige, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort eller et BlueChart g2 SD-kort, eller hvis det
integrerede kort understøtter fiskekort.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's
Eye 3D.
3. Vælg MENU > Andre fartøjer > AIS-liste.
Visning af DSC-oplysninger
DSC-listen er en log over de seneste DSC-opkald og øvrige DSC-kontakter,
du har indtastet. DSC-listen viser de seneste opkald fra en båd. Hvis der
modtages et andet opkald fra samme båd, erstatter det det første opkald i
opkaldslisten.
Visning af DSC-listen
Din plotter skal være tilsluttet en VHF-radio, der understøtter DSC, for at
kunne vise DSC-listen.
Sortering af DSC-listen
Som standard er DSC-listen sorteret efter navn. Hvis du vil ændre
sorteringen på DSC-listen, skal du trykke på Menu og derefter vælge en
kategori, der skal sorteres efter:
• Sorter efter navn — (standard) viser en alfanumerisk liste over DSCopkald og -rapporter sorteret efter navn.
• Sorter efter type — adskiller nødopkald og positionsrapporter og viser
de nyeste opkald eller rapporter i kronologisk rækkefølge.
• Sorter efter MMSI — viser en alfanumerisk liste over opkald og
rapporter sorteret efter MMSI-nummer.
• Sorter efter tid — viser de senest indgående DSC-opkald og -rapporter
sorteret og opstillet kronologisk efter tid og dato. Opkald og rapporter
med identiske tids- og datooplysninger viser samme oplysninger på
listen.
• Sorter efter distance — viser en alfanumerisk liste over opkald og
rapporter sorteret efter afstand til din aktuelle position.
Tryk på Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen
Hjem for at få vist en liste over alle indgående DSC-nødopkald og
-positionsrapporter.
34
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Håndtering af oplysninger fra andre fartøjer
Brug af DSC-oplysninger
Sletning af alle indgående DSC-oplysninger
• Rediger — tilføj et navn til DSC-nødopkaldet eller -rapporten, så du
bedre kan identificere fartøjet via MMSI-nummeret.
Indgående nødopkald
Hvis du vil redigere eller kommunikere med DSC-nødopkald og
positionsrapporter, skal du vælge et nødopkald eller en positionsrapport fra
DSC-listen.
Tryk på Information > Andre fartøjer > DSC-liste > Menu > Slet alle på
skærmen Hjem for at slette listen med alle modtagne DSC-nødopkald og
positionsrapporter.
• Naviger til — indstil det valgte DSC-opkald eller den valgte rapport
som en navigationsdestination. Se side 13 for at få oplysninger om at
navigere til en destination.
Hvis din Garmin-plotter og VHF-radio er tilsluttet via NMEA 0183, advarer
din plotter dig, når din VHF-radio modtager et DSC-nødopkald. Hvis der
er blevet sendt positionsoplysninger sammen med nødopkaldet, vil disse
oplysninger også være tilgængelige og optages sammen med opkaldet.
• Opret waypoint — marker et waypoint ved det valgte DSC-opkald
eller -rapport. Se side 21 for at få flere oplysninger om waypoints.
Navigering til et fartøj i nød
• Ryd rapport — slet det valgte DSC-opkald eller -rapport.
Tilføjelse af en DSC-kontakt
Symbolet angiver et nødopkald på DSC-listen og markerer et fartøjs
position på navigationskortet på det tidspunkt, hvor nødopkaldet sendes.
Du kan tilføje et fartøj på DSC-listen som en DSC-kontakt.
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste > Tilføj kontakt på
skærmen Hjem.
2. Angiv fartøjets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).
3. Vælg Udført.
4. Angiv navnet på fartøjet.
5. Vælg Udført.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
35
Marinetilstand: Håndtering af oplysninger fra andre fartøjer
Positionssporing
Når du slutter din Garmin-plotter til en VHF-radio ved hjælp af
NMEA 0183, kan du spore fartøjer, der sender positionsrapporter.
Hvert enkelt positionsrapportopkald, der modtages, logges på DSC-listen.
Visning af en positionsrapport
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
Redigering af oplysninger i en positionsrapport
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Rediger.
4. Fuldfør en handling:
•
Vælg Navn. Angiv navnet på fartøjet. Vælg Udført.
•
Vælg Symbol. Vælg et nyt symbol. Vælg Udført.
BEMÆRK: Symbolet kan ikke ændres, hvis positionsrapportopkaldet
er et nødopkald.
•
Vælg Bemærkning. Indtast kommentar. Vælg Udført.
Navigering til et sporet fartøj
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
•
Vælg Spor > Vis for at få vist en stilinje for fartøjet, hvis din radio
sporer fartøjets position.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
•
Vælg Sti-linje. Vælg en farve til stilinjen.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
eller
for at skifte mellem oplysninger fra
3. Vælg
positionsrapporten og et navigationskort, der markerer positionen.
3. Vælg Naviger til.
4. Vælg Go To eller Lav rute til.
Oprettelse af et waypoint på positionen for et sporet fartøj
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
Sletning af et positionsrapportopkald
1. Vælg Information > Andre fartøjer > DSC-liste på skærmen Hjem.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Ryd rapport.
2. Vælg et positionsrapportopkald.
3. Vælg Opret waypoint.
36
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Håndtering af oplysninger fra andre fartøjer
Fartøjsstier på navigationskortet
Du kan se stier for alle sporede fartøjer på navigationskortet, fiskekortet
og Mariner's Eye 3D. Som standard vises en sort prik for hver tidligere
rapporteret position for et sporet fartøj, og et symbol med et blåt flag
angiver fartøjets senest rapporterede position. En sort linje, der angiver
fartøjets sti, vises også.
Sidst rapporterede
fartøjsposition
Visning og indstilling af varigheden af stier for alle sporede fartøjer
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's
Eye 3D.
3. Vælg Menu > Andre fartøjer > DSC-stier.
4. Vælg antallet af timer, hvor sporede fartøjer skal vises på kortet eller
3D-kortvisningen.
Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle stipunkter, der er mindre end fire
timer gamle, for alle sporede fartøjer.
Visning af stilinjen for et sporet fartøj
Tidligere rapporterede
fartøjspositioner
Du kan få vist stilinjen for et bestemt sporet fartøj.
1. Vælg Kort på skærmen Hjem.
2. Vælg Navigations kort, Fiskekort, Perspective 3D eller Mariner's
Eye 3D.
3. Vælg Menu > Andre fartøjer > DSC-liste.
4. Vælg et fartøj.
Fartøjssti på navigationskortet
5. Vælg Rediger > Sti > Vis.
Du skal aktivere indstillingen DSC-stier for at få vist stier for sporede
fartøjer.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
37
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
Brug menuen Opsætning til at konfigurere generelle enhedsindstillinger.
Brug skærmen Menu på forskellige kortskærme for at konfigurere
kortspecifikke oplysninger.
Konfiguration af systemindstillinger
På skærmen Hjem skal du trykke på Opsætning > System.
Simulator — slå simulatortilstand Til eller Fra.
Tryk på Opsætning for at angive simulatorindstillinger.
• Hastighed — angiv bådens hastighed i simulatortilstand, og tryk på
Udført.
• Spor kontrol — tryk på Auto spor for at lade plotteren indstille kursen
automatisk, eller tryk på Bruger spor for at indstille kursen manuelt.
• Indstil position — vælg bådens simulerede position, og tryk på Vælg.
• Indstil tid — angiv den simulerede tid, og tryk på Udført.
• Indstil dato — angiv den simulerede dato, og tryk på Udført.
Sprog — vælg skærmsproget.
Tastaturopsætning — vælg QWERTY for et layout som på et
computertastatur, eller vælg ABCDE for et alfabetisk layout.
Bipper/display — vælg indstillinger for bipper og display.
• Bipper — tryk på Bipper for at indstille, hvornår enheden skal afgive
lyde. Indstillingerne er Fra, Kun alarmer og Tændt (nøgle og
alarmer) (standard).
• Display — tryk på Display for at åbne displaymenuen.
◦◦ Lysstyrkebjælke — juster intensiteten for baggrundsbelysningen.
◦◦ Farve valg — tryk på Farve valg for at vælge Dagfarver eller
Nattefarver, eller tryk på Auto for at lade enheden justere farverne
automatisk.
◦◦ Lydstyrke — juster lydstyrken.
• Gem screenshot — slå funktionen Gem screenshot til og fra. Med Gem
screenshot slået til kan du tage et skærmbillede hvor som helst ved at
holde Home nede. Disse screenshots gemmes på det isatte SD-kort.
• Lydudgang — indstil til Høj impedans for at få den bedste lydkvalitet,
hvis dit stereoanlæg har en indgang med høj impedans. Hvis der opstår
lydforvrængning, kan du prøve at skifte mellem indstillingerne Lav
impedans og Høj impedans for at forbedre lyden.
• Kaibrer touch-screen — tryk på prikkerne, efterhånden som de
kommer frem, for at justere berøringsskærmen.
38
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
GPS — se GPS-oplysninger, og rediger GPS-indstillinger.
• Satellitvisning — se GPS-satellitkonstellationen.
• WAAS/EGNOS — slå WAAS (i Nordamerika) eller EGNOS (i Europa)
til eller fra. WAAS/EGNOS kan give mere nøjagtige oplysninger om
GPS-positionen, men når WAAS/EGNOS anvendes, er enheden dog
længere tid om at oprette satellitforbindelse.
• Fartfilter — fartfilteret beregner en gennemsnitshastighed for din båd
over en kort periode, hvilket sikrer jævnere fartværdier. Til holder
fartfiltreret tændt hele tiden. Auto tillader enheden at sikre optimal
ydeevne i en given situation, f.eks. holde en konstant hastighed eller
skifte hastighed ofte.
Systeminformation — se systeminformation, gendan fabriksindstillinger,
se hændelsesloggen, og gem systeminformation.
• Fabriks opsætning — slet alle brugerindstillinger, og nulstil enheden
til fabriksindstillingerne.
• Hændelseslog — viser en liste over systembegivenheder. Vælg en
hændelse for at få vist yderligere oplysninger.
• Gem på kassette — gem systeminformation på et hukommelseskort
som et fejlfindingsværktøj. En repræsentant fra Garmin-produktsupport
vil muligvis bede dig om at bruge denne information til at hente data
om netværket.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Kilder til hastighed — angiv, om de beregnede vindhastighedsdata
kommer fra en vandhastighedssensor, om de er baseret på GPS fart, eller
om plotteren automatisk vælger en kilde til hastighedsdata. Fart gennem
vandet er hastighedsaflæsningen fra en vandhastighedssensor, og GPShastigheden er beregnet ud fra din GPS-position.
Anvendelsesmåde — skift til biltilstand.
Ændring af måleenheder
På skærmen Hjem skal du trykke på Opsætning > Enheder.
System enheder — angiv måleenheder for hele systemet: Statute
(mh, ft, ºF), Metrisk (kh, m, ºC), Nautisk (kt, ft, ºF) eller Brugerdefineret.
Tryk på Brugerdefineret, hvis du vil tilpasse måleenhederne individuelt:
• Dybde — indstil måleenhederne for dybde til Fod, Favne eller Meter.
• Temperatur — indstil måleenheder for temperatur til Fahrenheit (ºF)
eller Celsius (ºC).
• Distance — angiv måleenheder for distanceaflæsninger (Miles,
Kilometer eller Nautiske mil).
• Hastighed — angiv måleenheden for Fartøjets hastighed og for
Vindhastigheds-aflæsninger (Miles pr. time, Kilometer pr. time eller
Knob).
39
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
• Højde — angiv måleenheden for højdeaflæsninger (Fod eller Meter).
Tid — skift tidsindstillingerne.
• Atmosfærisk tryk — angiv måleenhed for aflæsninger af atmosfærisk
tryk (Millibar eller Tommer af kviksølv).
• Tidsformat — indstil tidsformatet (12 timer, 24 timer eller UTC) for
tidsvisninger.
Kurs — indstil den reference, der bruges til at beregne kursoplysninger.
• Automatisk magnetisk variation — angiv automatisk den magnetiske
deklination for din position.
• Sand — indstil det geografiske nord som kursreference.
• Grid — indstil grid nord som kursreference (000º).
• Brugerdefineret magnetisk variation — indstil en brugerdefineret
værdi for magnetisk variation.
Positionsformat — vælg det koordinatsystem, som en given
koordinatlæsning vises i. Skift kun positionsformat, hvis du bruger et kort
eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
Kort datum — vælg det koordinatsystem, som kortet er struktureret i.
Standardindstillingen er WGS 84. Du skal kun ændre kortdatum, hvis du
anvender et kort eller søkort, der angiver et andet positionsformat.
• Tids zone — indstil den tidszone, som du ønsker at få vist som
tidsvisning.
Konfiguration af
kommunikationsindstillingerne
Tryk på Opsætning > Kommunikation på skærmen Hjem.
NMEA Port 1 eller NMEA Port 2 — vælg input-/outputformat (Garmin
data overførsel, NMEA-standard eller NMEA High Speed), der skal
anvendes, når du slutter din enhed til eksterne NMEA-enheder, en computer
eller andre Garmin-enheder.
• Garmin data overførsel — en navnebeskyttet dataoverførselsprotokol,
som bruges sammen med Garmin-computerprogrammer.
• NMEA Standard — understøtter input eller output fra standarddata fra
NMEA 0183- og DSC-data til DPT-, MTW- og VHW-sætninger.
• NMEA High Speed — understøtter input eller output fra NMEA 0183data med høj hastighed til de fleste AIS-modtagere.
40
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
NMEA 0183 opsætning — aktiver eller deaktiver NMEA 0183-output til
rutesætninger og systemsætninger og justerer Garmin NMEA-indstillinger.
• Positions nøjagtighed — juster antallet af cifre (To cifre, Tre cifre
eller Fire cifre) til højre for kommaet til transmission af NMEA-output.
• Waypoint-ID'er — vælg, hvordan enheden udlæser waypoint-koder
(Navne eller Tal).
• Diagnostik — et værktøj anvendt af installatører til at bekræfte, at
NMEA 0183-dataene sendes på tværs af systemet.
Aktivering og deaktivering af
NMEA 0183-outputsætninger
1. Tryk på Opsætning > Kommunikation > NMEA opsætning på
skærmen Hjem.
2. Tryk på en indstilling (Rute, System eller Garmin).
3. Tryk på NMEA-outputsætningen.
4. Tryk på Fra for at deaktivere, eller tryk på Til for at aktivere NMEA
0183-outputsætningen.
Konfiguration af alarmindstillinger
Du kan konfigurere enheden til at advare dig, når visse begivenheder finder
sted.
Indstilling af navigationsalarmer
Tryk på Opsætning > Alarmer > Navigation på skærmen Hjem.
Ankomst — indstiller en alarm til at lyde, når du ankommer til et
forudbestemt sted.
• Type — indstil alarmen til at lyde ved Kun destination eller
Destination og drej (når du navigerer en rute, der drejer).
• Aktivering — indstil kriterierne for alarmen. Indstillingen Distance
aktiverer alarmen, når du har en bestemt afstand til stedet. Indstillingen
Tid aktiverer alarmen, når du er et bestemt tidsinterval fra stedet.
• Skift distance/Skift tid — angiv afstanden eller tidsintervallet fra det
punkt, hvor alarmen skal lyde.
Ankervagt — indstil en alarm til at lyde, når du driver en bestemt afstand
fra din aktuelle position.
Afvigelse — indstil en alarm til at lyde, når du styrer en bestemt afstand fra
din aktuelle kurs.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
41
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
Indstilling af systemalarmer
Konfiguration af Min båd
Vækkeur — indstil en alarm ved hjælp af systemuret (GPS). Enheden skal
være tændt, for at vækkeuret virker.
Køl offset — udlign overfladelæsningen af en køls dybde, så du kan måle
dybden fra bunden af kølen i stedet for at måle den fra transducerens
placering. Indtast et positivt tal til køl offset. Du kan indtaste et negativt tal,
så du kan kompensere for et stort fartøj, der kan trække flere meter vand.
Tryk på Opsætning > Alarmer > System på skærmen Hjem.
GPS-nøjagtighed — indstil en alarm til at lyde, når GPS-nøjagtigheden
kommer uden for den angivne værdi.
Indstilling af ekkolodsalarmer
Tryk på Opsætning > Alarmer > Ekkolod på skærmen Hjem.
Lavt vand/Dybt vand — indstil en alarm til at lyde, når dybden i henhold
til en NMEA 0183-vanddybdesensor er mindre eller større end den
specificerede værdi.
Vandtemperatur — indstil en alarm til at lyde, når den temperatur, der
modtages via en NMEA 0183-sensor ligger 2°F (1,1°C) over eller under
den angivne temperatur.
42
På skærmen Hjem skal du trykke på Opsætning > Min båd.
Sådan justerer du køl offset:
1. Vælg Opsætning > Min båd > Køl offset på skærmen Hjem.
2. Brug tastaturet på skærmen til at angive offset.
•
Hvis du måler ned til kølen (transduceren er installeret i vandlinjen),
skal du angive et (+) positivt tal.
•
Hvis du måler op til vandlinjen (transduceren er installeret på kølen),
skal du angive et (-) negativt tal.
3. Tryk på Udført for at acceptere tallet.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
Konfiguration af Andre fartøjer
Konfiguration af navigationsindstillinger
BEMÆRK: Hvis du vil konfigurere AIS- eller DSC-oplysninger for andre
både, skal enheden sluttes til en ekstern AIS- eller DSC-enhed.
Ruteetiketter — til gemte ruter bestemmer denne funktion, om
rutedrejningerne skal indikeres med tal (Drej 1, Drej 2 osv.) eller med
waypoint-navn, eller om beskrivelsen af drejninger skal være skjult.
På skærmen Hjem skal du trykke på Opsætning > Andre fartøjer.
AIS — slå AIS til og fra. AIS alarmerer dig mht. trafik i området ved at vise
id, position, kurs og fart for de både, der befinder sig inde i området og er
udstyret med en transponder.
DSC — slå DSC til og fra.
AIS-alarm (kun AIS) — en besked vises, og alarmen udløses, når et AISaktiveret fartøj kommer ind i sikkerhedszonen rundt om båden. Objektet
bliver også angivet som farligt på skærmen. Indstillingen Fra deaktiverer
beskeden og lydalarmen, men objektet er stadig angivet som farligt på
skærmen.
• Område — skift den målte radius for sikkerhedszonen til en bestemt
afstand fra 500 ft. til 2,0 nm (eller 150 m til 3 km, eller 500 ft. til 2,0
miles).
• Tid til — afspiller en alarm, hvis AIS registrerer, at et mål vil
overskride sikkerhedszonen inden for det angivne tidsinterval (fra 1 til
24 minutter).
Bemærk: Yderligere AIS- og DSC-konfigurationsmuligheder findes
under indstillinger for navigationskort. Se side 45.
På skærmen Hjem skal du trykke på Opsætning > Navigation.
Auto guide — indstiller de parametre, som plotteren bruger ved beregning
af en automatisk guidelinje.
 ADVARSEL
Indstillingerne for Sikker dybde og Sikker højde påvirker, hvordan
plotteren beregner den automatiske guidelinje. Hvis et område har en
ukendt vanddybde eller en ukendt højde på forhindringer, bliver den
automatiske guidelinje ikke beregnet i det pågældende område. Hvis et
område i starten eller slutningen af en automatisk guidelinje har mindre
dybde end den sikre vanddybde eller er lavere end den sikre højde på
forhindringer, bliver den automatiske guidelinje ikke beregnet i det
pågældende område. Kursen igennem disse områder vises som en grå
linje på kortet. Når din båd kommer ind i et af disse områder, vises en
advarselsmeddelelse.
• Sikker dybde — indstil den tilladte minimumdybde (vha. dybdedatum
på kort) ved beregning af en vej til automatisk guidning. En sikker
dybde på mindre end 1 meter er ikke tilladt ved brug af automatisk
guidning.
• Sikker højde — indstil minimumhøjden for en bro (vha. højdedatum på
kortet), som din båd kan sejle sikkert under.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
43
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
• Afstand til kystlinje — indstil, hvor tæt du vil sejle på kysten:
Nærmest, Nær, Normal, Langt eller Længst. Indstillingen Afstand
til kystlinje angiver, hvor tæt på kysten du ønsker, at den automatiske
guidelinje skal placeres. Den automatiske guidelinje kan flytte sig, hvis
du ændrer denne indstilling under navigering.
Indstilling af afstand fra kysten
De tilgængelige værdier for indstillingen Afstand til kystlinje (Nærmest,
Nær, Normal, Langt eller Længst) er relative, ikke absolutte. Hvis du
vil sikre, at den automatiske guidelinje er placeret i passende afstand fra
kysten, kan du vurdere placeringen af den automatiske guidelinje ved hjælp
af en eller flere velkendte destinationer, der kræver navigation igennem et
smalt sejlbart farvand.
1. Læg båden i dok, eller kast anker.
2. Vælg Opsætning > Navigation > Auto guide > Afstand til kystlinje >
Normal på skærmen Hjem.
3. Vælg Kort > Navigationskort på skærmen Hjem.
4. Vælg en destination, som du tidligere har navigeret til.
5. Vælg Naviger til > Guide til.
6. Gennemse placeringen af den automatiske guidelinje. Afgør, om linjen
på sikker vis undgår kendte forhindringer, og om drejene giver en effektiv
sejlads.
44
7. Fuldfør en handling:
•
Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende,
skal du vælge Menu > Stop navigation. Gå videre til trin 11.
•
Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer,
skal du vælge Opsætning > Navigation > Auto guide > Afstand til
kystlinje > Langt på skærmen Hjem.
•
Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du
vælge Opsætning > Navigation > Auto guide > Afstand til
kystlinje > Nær på skærmen Hjem.
8. Hvis du har valgt Nær eller Langt i trin 7, skal du gennemse placeringen
af den automatiske guidelinje. Afgør, om linjen på sikker vis undgår
kendte forhindringer, og om drejene giver en effektiv sejlads.
Automatisk guidning bevarer en bred friplads fra forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til Nær eller
Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren muligvis ikke den
automatiske guidelinje igen, medmindre den destination, der er valgt i
trin 3, kræver navigering igennem et smalt sejlbart farvand.
9. Fuldfør en handling:
•
Hvis placeringen af den automatiske guidelinje er tilfredsstillende,
skal du vælge Menu > Stop navigation. Gå videre til trin 11.
•
Hvis den automatiske guidelinje er for tæt på kendte forhindringer,
skal du vælge Opsætning > Navigation > Auto guide > Afstand til
kystlinje > Længst på skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
•
Hvis drejene på den automatiske guidelinje er for brede, skal du
vælge Opsætning > Navigation > Auto guide > Afstand til
kystlinje > Nærmest på skærmen Hjem.
10. Hvis du har valgt Længst eller Nærmest i trin 9, skal du gennemse
placeringen af den automatiske guidelinje. Afgør, om linjen på sikker vis
undgår kendte forhindringer, og om drejene giver en effektiv sejlads.
Automatisk guidning bevarer en bred friplads fra forhindringer i åbent
vand, selvom du angiver indstillingen Afstand til kystlinje til Nær eller
Nærmest. Som resultat deraf anbringer plotteren muligvis ikke den
automatiske guidelinje igen, medmindre den destination, der er valgt i
trin 4, kræver navigering igennem et smalt sejlbart farvand.
11. Gentag trin 1–10 mindst én gang mere ved brug af en forskellig
destination hver gang, indtil du er bekendt med funktionaliteten for
indstillingen Afstand til kystlinje.
Konfiguration af rutedrejningsovergange
Du kan indstille, hvor lang tid før eller hvor langt fra et drej på en rute du
skal bruge som overgang til næste ruteben. Hæves denne værdi, kan det
være med til at forbedre autopilotens præcision, når du navigerer en rute
eller en automatisk guidelinje med mange drej eller ved høj hastighed. Det
kan forbedre autopilotens præcision at sænke denne værdi på mere lige
ruter eller ved lavere hastigheder.
2. Fuldfør en handling:
•
Vælg Tid > Tid for drejningsovergang, og angiv tiden.
•
Vælg Distance > Afstand til drej ved rutebensskift, og angiv
afstanden.
3. Vælg Udført.
Konfiguration af indstillinger for
navigationskort
Tryk på Menu på navigationskortet.
Waypoints og spor — å adgang til genveje til waypoint- og
sporoplysninger. Få flere oplysninger om waypoints og spor på side 21.
• Spor — slå spor til og fra.
• Liste over waypoints — se en liste over alle gemte waypoints.
• Nyt waypoint — marker et nyt waypoint.
• Aktive spor — skift indstillinger for aktivt spor, ryd aktivt spor, følg
aktivt spor eller gem aktivt spor.
• Gemte spor — se listen over gemte spor.
• Spor-display — vis eller skjul spor på kortet efter farve.
1. Vælg Opsætning > Navigation > Aktivering af drejningsovergang på
skærmen Hjem.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
45
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
• Waypoint-display — vælg, om du vil have vist etiketter for waypoints
for et bestemt symbol med waypoint-navnet, en kommentar eller kun et
symbol. Du kan også vælge at skjule et waypoint på kort med symbol.
Dette gør det muligt at begrænse waypoints på kortet til dem, der er
relevante for din aktuelle aktivitet.
Andre fartøjer — å adgang til genveje til AIS og DSC samt kortspecifikke
AIS-displayindstillinger.
• AIS-liste — se AIS-listen. Se side 34.
• DSC-liste — se DSC-listen. Se side 34.
• Opsætning af AIS-display — konfigurer kortspecifikke AISdisplayindstillinger.
◦◦ AIS-displayområde — på navigationskortet skal du angive
afstanden fra din båd, hvorfra AIS-ikoner er synlige.
◦◦ Beregnet kurs — angiv det tidsrum, der er til et AIS-mål for at
beregne kursen for AIS-målet.
◦◦ Detaljer — slå AIS-detaljer på navigationskortet til og fra.
◦◦ Stier — vis stier bag AIS-ikoner på navigationskortet for at give
en positionshistorie for andre fartøjer. Angiv det tidsrum, du vil
bibeholde en sti, bag hvert AIS-ikon.
46
◦◦ DSC-stier — vælg antallet af timer for at få vist sporede fartøjer
på navigationskortet. Hvis du f.eks. vælger 4 timer, vises alle
stipunkter (som er mindre end fire timer gamle) for sporede fartøjer.
Kortet viser en sort linje, som indikerer fartøjets rute, en sort prik
for hver rapporteret position og et blåt flagsymbol for den sidst
rapporterede position. Tryk på Fra for at deaktivere stier for alle
fartøjer.
• AIS-alarm — indstil AIS-alarmen. Se side 43.
Stop navigation — stop aktiv navigation.
Konfiguration af opsætning af og udseende for
navigationskort
På navigationskortet skal du trykke på Menu > Opsætning af
navigationskort.
Fotos — aktiver og konfigurer BlueChart g2 Vision-satellitbilleder i høj
opløsning. Se side 12.
Tidevand/strømforhold — slå ikoner for tidevand og strømforholdsstation
til og fra.
Servicepunkter — slå ikoner for marineservice til og fra.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
Roser — angiv kompasretning, sand vindretning eller relativ vindretning.
Sand vindretning eller relativ vindretning vises, hvis plotteren er tilsluttet
en kompatibel marinevindsensor. Sand vind viser data om vindretning
baseret på luftstrømmen for en båd, der ligger stille. Relativ vind viser data
om vindretning baseret på luftstrømmen for en båd i bevægelse.
Tryk på Ingen, hvis du ikke ønsker at se en rose på kortet.
• Navigation: GPS-fart, afstand til destination, ankomst (tid),
kursafvigelse, pejling (til destination) og GPS-retning. Når funktionen
er indstillet til Auto, vises disse tal kun, når du navigerer til en
destination.
◦◦ Konfiguration af datafelt — slå datafeltet Ruteben til (viser
yderligere ruteoplysninger), angiv, hvordan hvert datafelt giver
navigationsoplysninger (efter tid eller afstand).
Bemærk: Du skal tilslutte en ekstra NMEA 0183-vindsensor for at se
roserne Sand vind og Relativ vind.
• Fiskeri: Dybde, vandtemperatur og vandhastighed er tilgængelig, hvis
der er monteret en relevant NMEA 0183-sensor.
Datafelter — kontroller, hvordan kortnumre vises på skærmen. Vælg, om
du vil vise eller skjule numrene efter kategori. Når funktionen er sat til
Auto, vises datafelterne kun, når kategorien er aktiv.
• Sejler: Fart gennem vandet, vindhastighed, vindvinkel og vind VMG
(wind Velocity Made Good). Vindhastighed, vinkel og VMG er kun
tilgængelige, når enheden er sluttet til en NMEA 0183-vindsensor
(ekstraudstyr). Se side 49 for at få flere oplysninger om, hvordan
plotteren viser vind VMG og waypoint VMG.
• Cruising: GPS-fart og GPS-retning.
◦◦ Konfiguration af datafelt — angiv positionen for datafeltet på
navigationskortet, og angiv indholdet i felterne.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
◦◦ Vind — vælg den type vinddata, der bruges i datafelterne for
sejlads (relative eller sande).
47
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
• Kompastape: Viser den aktuelle retning. En indikator, der viser
pejlingen til den ønskede kurs, vises under navigationen.
Når du afviger fra kursen, kaldes afstanden mellem din nuværende kurs
og den korrigerede kurs for styrekurs og vises med orange farve på
kompasset.
Indikator
for pejling
Indikator
for retning
Kortets udseende — tilpas navigationskortets udseende.
• Orientering — skift erspektiv for kortvisningen:
◦◦ Nord op — indstil den øverste kortvisning til nordlig retning.
◦◦ Kurs op — indstil den øverste kortvisning i forhold til din GPSkurs. Kurslinjen vises lodret på skærmen, hvis den vises. Hvis
enheden er tilsluttet en NMEA 0183-retningssensor, vises kortet i
henhold til GPS-retningen (kurs over grunden), men fartøjsikonet
roterer i henhold til sensorens magnetiske kurs.
◦◦ Rute op — indstil kortet, så retningen for navigation altid er opad.
• Detaljer — juster mængden af detaljer, der vises på kortet.
• Kurslinje — trækker en forlængelse fra bådens stævn i sejlretningen.
◦◦ Fra — slå kurslinjen fra.
Kompastape – Afvigelse
◦◦ Distance — angiv afstanden til slutningen af kurslinjen.
◦◦ Tid — angiv, hvor lang tid der er, til du når slutningen af kurslinjen.
Kompastape – Kurs
48
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
• Verdenskort — skift mellem et basisverdenskort, et komplet
verdenskort eller et baggrundskort.
◦◦ Basisverdenskortet viser verdens kystlinjer, og land er angivet
med gult.
◦◦ Det komplette verdenskort viser verdens kystlinjer, og land er vist
med billeder i lav opløsning.
• Spot dybder — slå spotdybder til, og angiv en farlig dybde.
• Sikkerhedsregulering (med understøttede BlueChart g2 Visionkort) — områder med dybder lavere end den specificerede værdi er
farvet blå, mens områder med dybder større end den specificerede værdi
er farvet hvide. Konturen er altid tegnet ved den valgte dybde eller
dybere. Vælg Manuel for at indtaste dybden. Vælg Auto for at bruge
dybden fra g2 Vision-kortet.
• Symboler — tilpas de symboler, der vises på navigationskortet.
◦◦ Navigationssymbol-størrelse — juster størrelsen på de symboler,
der vises på kortet.
◦◦ Navigationssymbol-type — angiv navigationssymbolsættet:
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) eller
IALA (International Association of Lighthouse Authorities).
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
◦◦ POI'er til lands — aktiver de POI-ikoner (interessepunkter), der
vises på land (denne funktion er kun tilgængelig, hvis du bruger et
BlueChart g2 Vision SD-kort).
◦◦ Fyrvinkler — viser den vinkel, som et navigationslys er synligt
i. Vælg Til for at få vist fyrvinkler hele tiden, eller vælg Auto for
at lade plotteren automatisk filtrere fyrvinkler væk afhængigt af
zoomniveauet.
◦◦ Kort omrids — vis de områder, som kortet dækker, når du bruger
et BlueChart g2 Vision-datakort.
Beskrivelse af, hvordan Vind VMG og Waypoint VMG
vises i datafelterne
Plotteren skifter automatisk mellem visning af Vind VMG og Waypoint
VMG i datafelterne.
Waypoint VMG vises under følgende forhold:
• Datafeltet Ruteben viser Waypoint VMG, når du navigerer en rute eller
en automatisk guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser Waypoint VMG, når du navigerer en rute eller en
automatisk guidelinje, og du deaktiverer datafeltet Ruteben.
49
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
Vind VMG vises under følgende forhold:
• Datafeltet Sejler viser vind VMG, når du ikke navigerer en rute eller en
automatisk guidelinje.
• Datafeltet Sejler viser vind VMG, når afsnittet for ruteben i
navigationsdatafeltet er aktiveret, og du navigerer en rute.
Konfiguration af indstillinger for
Perspective 3D og Mariner's Eye 3D
Tryk på Menu på skærmen Perspective 3D eller Mariner's Eye 3D.
Waypoints og spor — giver adgang til genveje til waypoint- og sporoplysninger som på navigationskortet. Se side 45.
Bemærk: Konfigurationsmuligheden Spor-display er ikke tilgængelig på
skærmen Perspective 3D. Du skal bruge et BlueChart g2 Vision SD-kort for
at bruge denne funktion.
Andre fartøjer — giver adgang til genveje til AIS og DSC samt
kortspecifikke AIS-displayindstillinger ligesom på navigationskortet.
Se side 45.
Kortets udseende — tilpas visningen af skærmen Perspective 3D eller
Mariner's Eye 3D.
• Type — (kun Mariner's Eye 3D) vælg, hvordan kortdata vises over
3D-terræn.
• Farefarver — (kun Mariner's Eye 3D) slå farefarver til eller fra.
◦◦ Til-indstillingen viser lavt vand og land med en farveskala. Blå
angiver dybt vand, gul angiver lavt vand, og rødt angiver meget lavt
vand.
◦◦ Fra-indstillingen viser land, som du ville se det fra vandet.
• Områderinge — slå områderingene til og fra.
• Sikker dybde — (kun Mariner's Eye 3D) juster dybden, hvor rød
angiver lavt vand.
• Rutebredde — juster bredden på den rutelinje, der trækkes, når du
navigerer. Denne indstilling berører direkte navigation (Go To) og ruter
(Lav rute til), men den berører ikke automatisk guidning (Guide til).
Datafelter — kontroller, hvordan kortnumre vises på skærmen som på
navigationskortet. Se side 46.
50
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
Indstillinger for Fish Eye 3D
På skærmen Fish Eye 3D skal du trykke på Menu.
Konfiguration af opsætning af og udseende for
fiskekort
Vis — skift synsvinkel. Vælg den retning, du ønsker, kameraet skal pege i.
Hvis du f.eks. trykker på Bagbord, placeres kameraet ved styrbord, så det
ser ud over båden mod bagbord.
Roser — aktiver informationsroser rundt om bådikonet som på
navigationskortet. Se side 46.
Spor — slå spor til og fra.
Datafelter — kontroller, hvordan kortnumre vises på skærmen som på
navigationskortet. Se side 47.
Indstillinger for fiskekort
Tryk på Menu på fiskekortet.
Waypoints og spor — giver adgang til genveje til waypoint- og
sporoplysninger som på navigationskortet. Se side 45.
Andre fartøjer — giver adgang til genveje til AIS og DSC samt
kortspecifikke AIS-displayindstillinger som på navigationskortet. Se
side 46.
Navigationssymboler — slå alle navigationssymboler som f.eks. lys og
bøjer til og fra.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
På fiskekortet skal du trykke på Menu > Opsætning af fiskekort.
Datafelter — kontroller, hvordan kortnumre vises på skærmen som på
navigationskortet. Se side 47. Du kan også slå kompastapen til eller fra
(side 48).
Kortets udseende — tilpas fiskekortets udseende.
• Orientering — ændrer perspektivet for kortvisningen, ligesom på
navigationskortet. Se side 48.
• Detaljer — justerer mængden af detaljer, der vises på kortet.
• Kurslinje — trækker en forlængelse fra bådens stævn i sejlretningen,
ligesom på navigationskortet. Se side 48.
• Navigationssymbol-størrelse — justerer størrelsen på de symboler, der
vises på kortet.
• Navigationssymbol-type — angiver navigationssymbolsættet (NOAA
eller IALA).
51
Marinetilstand: Avanceret konfiguration
Konfiguration af Aktivt spor valg
• Skift — indstiller værdien for intervallet.
På skærmen Hjem skal du trykke på Information > Bruger data > Spor >
Aktivt spor valg.
Spor farve — angiver farven for sporet.
Optage metode — vælg Fra, Fyld eller Forfra.
Konfiguration af talskærmen
• Fra — registrerer ikke en sporlog.
• Fyld — registrerer en sporlog, indtil hukommelsen er fuld.
• Forfra — registrerer kontinuerligt sporloggen og erstatter de ældste
spordata med nye data.
Interval — definerer den frekvens, som sporet skal registreres med.
Hyppig registrering giver mere nøjagtige resultater, men det fylder
hurtigere sporloggen op.
• Interval — angiver, om intervallet skal bestemmes efter afstand, tid
eller tæthed. (Tryk på Skift for at indstille kvantiteten).
På skærmen Hjem skal du trykke på Instrumentbræt > Tal > Menu >
Opsætning.
1. Vælg det antal datafelter, du ønsker at få vist på talskærmen.
Talskærmen vises med foranderlige datafelter.
2. Tryk på det datafelt, du vil ændre.
3. Tryk på den datatype, du vil have vist i det valgte datafelt.
4. Gentag trin 3 og 4, indtil alle datafelter indeholder de oplysninger, du
ønsker.
5. Tryk på Udført.
◦◦ Distance — registrerer sporet på baggrund af afstand mellem
punkter.
◦◦ Tid — registrerer sporet på baggrund af et tidsinterval.
◦◦ Tæthed — registrerer sporet på baggrund af afvigelse fra din kurs.
Denne indstilling anbefales til optimal udnyttelse af hukommelsen.
Distanceværdien (Skift) er den maksimale fejlmargin, der tillades
fra den sande kurs, før der registreres et sporpunkt.
52
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Biltilstand: Sådan kommer du i gang
Biltilstand: Sådan kommer du i gang
Trin 1: Montering af GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640
1. Anbring bilholderen på bilens instrumentbræt.
2. Klik monteringsholderen fast på instrumentbrættet, og anbring
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 i monteringsholderen (side 2).
3. Sæt højttaler-/bilstrømkablet i en stikkontakt i bilen. Enheden tænder
automatisk i biltilstand, hvis den er tilsluttet, og bilen er startet.
Bemærk: GPSMAP 620 kan kun bruges i biltilstand, hvis du køber
City Navigator NT-kort og installerer dem på enheden.
Trin 3: Oprettelse af satellitforbindelse
Gå udenfor til et åbent område, hvor der ikke er høje bygninger og træer,
og tænd for GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.
Det kan tage et par minutter at lokalisere satellitsignaler. Søjlerne
angiver satellitstyrken. Når mindst én af søjlerne er grøn, har enheden
lokaliseret satellitsignaler. Du kan nu vælge en destination og navigere
til den.
Trin 4: Brug af enheden
➊
➋
➌
➎
Trin 2: Konfiguration af enheden
Hvis enheden ikke starter automatisk, skal du trykke på og holde den
nede, indtil enheden tændes. Følg instruktionerne på skærmen. Tryk på
og hold nede for at slukke enheden.
➍
➏
➐
➑
Biltilstand: siden Menu
➊
➋
➌
➍
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
GPS-signalstyrke.
Anvendelsesmåde. Tryk på dette ikon for at skifte tilstand.
Batteristatus.
Lokal tid. Tryk for at ændre tidsindstillinger.
53
Biltilstand: Sådan kommer du i gang
➎
➏
➐
➑
Tryk for at finde en destination.
Tryk for at få vist kortet.
Tryk for at justere lydstyrken.
Tryk for at bruge værktøjerne Indstillinger og Brugerdefinerede
ruter.
Søgning efter en destination
Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når
du søger efter adresser, byer og øvrige positioner. De detaljerede kort, der
er indlæst på din enhed, indeholder millioner af interessepunkter som f.eks.
restauranter, hoteller og bilværksteder.
1. Tryk på Find.
Tilføjelse af et stop
Du kan tilføje et stop (kaldet et viapunkt) til din rute. GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640 giver dig retningsanvisninger til viapunktet og derefter til
din endelige destination.
1. Tryk på Menu > Find i en aktiv rute.
2. Søg efter det ekstra stop.
3. Tryk på Start!.
4. Tryk på Tilføj som via punkt, hvis du vil tilføje dette stop før din
destination. Tryk på Indsæt som ny destination for at gøre dette til din
endelige destination.
Valg af en omvej
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Omvej.
2. Vælg en kategori.
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 forsøger at komme tilbage til din
oprindelige rute så hurtigt som muligt. Hvis den rute, du aktuelt befinder
dig på, er den eneste fornuftige mulighed, beregner enheden muligvis ingen
omvej.
3. Vælg en underkategori.
Afbrydelse af en rute
4. Vælg en destination.
Tip: Tryk på
54
og
5. Tryk på Start!.
for at få vist flere valg.
1. Når ruten er aktiveret, skal du trykke på Menu.
2. Tryk på Stop.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Biltilstand: Find
Biltilstand: Find
Menuen Find indeholder flere forskellige kategorier, som du kan bruge, når
du søger efter positioner. Hvis du vil lære, hvordan du udfører en simpel
søgning, skal du se side 54.
Søgning efter en adresse
bemærk: Afhængigt af de kortversioner, der er indlæst på enheden,
kan navnene på knapperne ændres, og nogle trin kan optræde i en anden
rækkefølge.
1. Tryk på Find > Adresse.
2. Skift stat, land eller område efter behov.
3. Tryk på Stav byen, indtast postnummeret, og tryk på Udført. Vælg by/
postnummer på listen. (Ikke alle kortdata giver mulighed for at søge efter
et postnummer). Hvis du er usikker på byen, skal du trykke på
Søg i alle.
4. Indtast husnummeret, og tryk på Udført.
5. Indtast vejnavnet, og tryk på Udført.
6. Vælg evt. den korrekte vej på listen.
7. Tryk på adressen, hvis det er nødvendigt.
Indstilling af en hjemmeposition
Indstil hjemmepositionen til det sted, som du oftest vender tilbage til.
1. Tryk på Find > Kør hjem.
2. Vælg en funktion:
•
Indtast din adresse.
•
Brug din aktuelle position.
•
Vælg på en liste over nyligt fundne positioner.
Sådan kører du hjem
Hvis du vil køre hjem, efter at du har angivet din hjemmeposition, skal du
trykke på Find > Kør hjem.
Ændring af din hjemmeposition
Sådan indstiller du en anden hjemmeposition:
1. Tryk på Værktøjer > Brugerdata > Indtast Hjem position.
2. Vælg en funktion:
•
Indtast din adresse.
•
Brug din aktuelle position.
•
Vælg på en liste over nyligt fundne positioner.
Sådan redigeres din hjemmeposition:
1. Tryk på Find > Favoritter > Alle favoritter > Hjem.
2. Tryk på Rediger, angiv ændringer, og tryk på Udført.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
55
Biltilstand: Find
Start! -sidens indstillinger
➊
➌
Brug af skærmtastaturet
Når der vises et tastatur på skærmen, kan du skrive tal og bogstaver ved at
trykke på dem.
➋
➍
Start! -siden
➊
➋
➌
➍
Tryk for at få vist et sving-for-sving kort til denne position.
Tryk på for at tilføje et mellemrum. Tryk på og for at flytte
markøren. Tryk på for at slette et tegn. Tryk på , og hold den nede,
hvis du vil slette hele indtastningen.
Tryk på &?% for at indtaste specialtegn som f.eks. tegnsætningstegn.
Søgning nærheden af en anden position
1. Tryk på Find > Nær….
2. Vælg en funktion:
Tryk for at oprette en sving-for-sving-rute til denne position.
•
Hvor er jeg nu — søg tæt på din aktuelle position.
Tryk for at se denne position på kortet.
•
En anden by — søg tæt på den by, du indtaster.
•
Min aktuelle rute — søg langs din aktive rute.
•
Min destination — søg tæt på din aktuelle destination.
Tryk for at gemme denne position i dine favoritter.
Søgning efter et sted ved at stave navnet
Hvis du kender navnet på den destination, du vil finde, kan du skrive
det ved hjælp af tastaturet på skærmen. Du kan også indtaste nogle af
bogstaverne i navnet for at begrænse søgningen.
Søgning efter nyligt fundne steder
Din enhed gemmer de seneste 50 søgninger på listen Nyligt fundne.
De steder, der senest har været vist, står øverst på listen. Tryk på Find >
Nyligt fundne for at få vist de senest fundne elementer.
1. Tryk på Find > Interessepunkter > Stav navn.
2. Brug tastaturet på skærmen til at indtaste bogstaverne i navnet på din
destination. Tryk på Udført.
56
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Biltilstand: Find
Sletning af nyligt fundne steder
Hvis du vil slette alle steder fra listen Nyligt fundne, skal du trykke på
Ryd > Ja.
Bemærk: Når du trykker på Ryd, slettes alle elementer på listen. Dette
sletter ikke de faktiske steder fra enheden.
Redigering af gemte steder
1. Tryk på Find > Favoritter.
2. Vælg den kategori og den position, du vil redigere.
3. Tryk på Rediger.
4. Tryk på et element for at redigere:
•
Skift navn — indtast et nyt navn, og tryk på Udført.
•
Du kan gemme steder i dine Favoritter, så du hurtigt kan finde dem og
oprette ruter til dem. Din hjemmeposition gemmes også i Favoritter.
Vedhæft billede — vælg et billede, som du har indlæst på enheden
eller et SD-kort, for at tilknytte det til positionen.
•
Lagring af din aktuelle position
Skift kortsymbol — tryk på et nyt symbol, der anvendes til at
markere denne position på kortet.
•
Skift telefon nummer — indtast et telefonnummer, og tryk på
Udført.
•
Skift kategorier — vælg en anden kategori til positionen.
•
Slet — tryk på Ja for at fjerne dette element fra listen Favoritter.
Favoritter
På siden Kort skal du trykke på køretøjsikonet (
for at gemme din aktuelle position.
). Tryk på Gem position
Sådan gemmer du steder, du finder
1. På siden Start! skal du trykke på Gem.
2. Tryk på OK. Stedet gemmes i Favoritter.
Sådan finder du gemte steder
1. Tryk på Find.
2. Tryk på Favoritter. Dine gemte steder vises.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
57
Biltilstand: Find
Søgning efter et sted vha. kortet
Brug af brugerdefinerede ruter
Tip til at gennemse kortet
Oprettelse af en brugerdefineret rute
Brug siden Gennemse kort til at få vist forskellige dele af kortet. Tryk på
Find > Gennemse kort.
• Tryk på kortet, og træk for at se forskellige dele af det.
• Tryk på
og
for at zoome ind og ud.
Tryk på Find > Brugerdefinerede ruter. Vælg den rute, som du vil følge,
og tryk på Start!.
Brug din enhed til at oprette og gemme ruter inden din næste rejse. Du kan
gemme op til 10 ruter.
• Tryk på et objekt på kortet. Der vises en pil, som peger på objektet.
Tryk på Gem for at gemme denne position.
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) > Brugerdefinerede ruter > Ny.
• Tryk på Start! for at navigere til positionen.
3. Find en position for et nyt startpunkt, og tryk på Vælg.
• Hvis GPS-funktionen er deaktiveret, skal du trykke på Indstil position
for at indstille din simulerede position til den valgte position (se
side 65).
4. Tryk på Tilføj nyt slut punkt.
2. Tryk på Tilføj nyt start punkt.
5. Find en position for et nyt slutpunkt, og tryk på Vælg.
for at tilføje en ny position til din rute. Tryk på
6. Tryk på
fjerne en position.
for at
7. Tryk på Næste for at beregne din rute og se den på kortet.
8. Tryk på Gem for at gemme ruten og afslutte.
58
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Biltilstand: Find
Redigering af brugerdefinerede ruter
1. Tryk på Find (eller Værktøjer) > Brugerdefinerede ruter.
Indtastning af koordinater
3. Tryk på Rediger.
Hvis du kender din destinations geografiske koordinater, kan du bruge
enheden til at navigere til din destination vha. længde- og breddegraderne
(eller andre koordinatformater). Det kan være praktisk ved geocaching.
4. Tryk på en valgmulighed for at redigere ruten:
1. Tryk på Find > Koordinater.
2. Tryk på den rute, som du vil redigere.
•
Skift navn — indtast et nyt navn, og tryk på Udført.
•
Tilføj/fjern punkter — tilføj eller fjern punkter fra ruten.
•
Organiser punkter manuelt — giver dig mulighed for at ændre
rækkefølgen af punkterne på ruten.
3. Tryk på et retningsfelt for at vælge en ny retning.
•
Omorganiser punkter optimalt — arranger automatisk punkterne.
•
Ny beregning — skift rutepræferencen til at beregne efter hurtigste
tid, korteste afstand eller direkte linje.
5. Når du har indtastet de rigtige koordinater, skal du trykke på Næste.
•
Slet — fjern denne rute.
•
Dine ændringer gemmes automatisk, når du forlader siderne til
ruteredigering.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
2. Tryk på Format for at vælge det korrekte koordinatformat til den
korttype, du bruger.
4. Tryk på et numerisk felt for at indtaste koordinaterne, og tryk på Udført.
Navigation i direkte linje
Hvis du ikke følger vejene på din tur, skal du benytte tilstanden
Direkte linje. Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Navigation >
Rutepræference > Direkte linje > OK.
59
Biltilstand: Brug af kortet
Biltilstand: Brug af kortet
Ruten er markeret med en magentarød linje. Mens du rejser, guider
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 dig til din destination vha.
stemmemeddelelser, pile på kortet samt retningsangivelser øverst på kortet.
Et ternet flag markerer din destination. Hvis du afviger fra den oprindelige
rute, beregner enheden ruten igen og giver nye anvisninger.
➊
➋
Tryk for at få vist næste sving.
Tryk for at få vist drejlisten.
Tryk for at zoome ind og ud.
Tryk på bilikonet for at se Hvor er jeg?- siden.
Tryk for at få vist triptælleren.
Næste drej
➌
➍
➎
Biltilstand: Siden Kort
Tip: Der vises muligvis et fartbegrænsningsikon, når du kører på større
hovedveje. Ikonet viser den aktuelle fartbegrænsning på hovedvejen.
60
➊
➋
➌
➍
➎
Når du navigerer en rute, viser næste sving svinget på kortet samt den
resterende afstand og tid, før du kommer hen til svinget.
Hvis du vil have vist det næste sving på kortet, skal du trykke på
indikatoren for at dreje på kortet, eller trykke på et sving fra drejlisten.
Drejliste
Når du navigerer en rute viser drejlisten hele ruten sving-for-sving og
afstanden mellem svingene.
Tryk på tekstlinjen øverst på kortet for at åbne drejlisten. Tryk på et sving
på listen for at få vist oplysninger om dette sving. Tryk på Vis kort for at få
vist hele ruten på siden for gennemsyn af kortet.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Biltilstand: Brug af kortet
Triptæller
Triptælleren indikerer din aktuelle hastighed og giver dig nyttig statistik om
din tur. Hvis du vil have vist triptælleren, skal du trykke på feltet Fart på
kortet.
Hvis du stopper ofte, skal du lade enheden være tændt, så den nøjagtigt kan
måle den tid, der er forløbet under rejsen.
Nulstilling af triptælleren
Nulstil triptælleren, før du påbegynder en rejse. Tryk på feltet Fart,
når kortet vises. Tryk på Nulstil trip for at nulstille oplysningerne på
triptælleren. Tryk på Nulstil maks. for at nulstille maksimumhastigheden.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
61
Biltilstand: Håndtering af filer
Biltilstand: Håndtering af filer
Du kan lagre filer, f.eks. JPEG-billedfiler, i den interne hukommelse på
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 eller på SD-kortet.
Bemærk: GPSMAP 620 og GPSMAP 640 er ikke kompatible med
Windows® 95, 98, Me eller Windows NT®. Den er heller ikke kompatibel
med Mac® OS 10.3 og ældre versioner. Det er en almindelig begrænsning
for mange USB-lagerenheder.
GPSMAP 620 og GPSMAP 640 understøtter følgende filtyper:
• JPEG- og JPG-billedfiler.
• Kort og GPX-waypointfiler fra MapSource: se side 70.
BEMÆRK: Brugerdata (waypoints, ruter og spor) deles ikke mellem
marinetilstand og biltilstand.
Kopiering af filer til enheden
1. Isæt et SD-kort i GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.
2. Tilslut et mini-USB-stik på bagsiden af enheden.
3. Slut det store stik på kablet til en ledig USB-port på computeren.
Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne
computer på Windows-computere og som monterede diske på Maccomputere.
BEMÆRK: På visse operativsystemer eller computere med flere
netværksdrev kan GPSMAP 620-drev eller GPSMAP 640-drev ikke
vises. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du
tilknytter drevene.
4. Find den fil, du ønsker at kopiere, på din computer. Du kan kopiere
JPEG- og JPG-billedfiler eller kort og GPX-waypointfiler fra MapSource.
5. Marker filen, og klik på Rediger > Kopier.
6. Åbn "Garmin"- eller hukommelseskortdrevet eller -disken.
7. Klik på Rediger > Sæt ind. Filen vises på listen over filer i enhedens
hukommelse eller på hukommelseskortet.
8. Når du er færdig med at overføre filer, skal du klikke på ikonet Sikker
fjernelse af hardware på værktøjslinjen (proceslinjen) eller trække ikonet
til Papirkurven på Mac-computere.
9. Kobl GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 fra computeren.
62
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Biltilstand: Håndtering af filer
Kopiering af bildata til enheden vha.
MapSource
1. Kontroller den MapSource-version, du har på din computer, ved at klikke
på Hjælp > Om MapSource. Hvis din version er ældre end 6.12.2,
skal du opdatere til den nyeste version ved at klikke på Hjælp >
Kontroller, om der er nye opdateringer eller se Garmins websted på
www.garmin.com.
2. Tilslut et mini-USB-stik bag på GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.
3. Slut det store stik på kablet til en ledig USB-port på computeren.
Enheden og hukommelseskortet vises som flytbare enheder i Denne
computer på Windows-computere og som monterede diske på Maccomputere.
BEMÆRK: På visse operativsystemer eller computere med flere
netværksdrev kan GPSMAP 620-drev eller GPSMAP 640-drev ikke
vises. Se hjælpen til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du
tilknytter drevene.
7. Klik på ikonet Sikker fjernelse af hardware på værktøjslinjen
(proceslinjen), eller træk ikonet til Papirkurven på Mac-computere.
8. Kobl GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 fra computeren.
Sletning af bilfiler
Slut GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 til computeren, og åbn enhedens
eller SD-kortets drev. Marker den fil, du vil slette, og tryk på tasten Delete
på computerens tastatur.
Bemærk
Hvis du ikke ved, hvad en fil skal bruges til, må du ikke slette den.
Hukommelsen i din enhed indeholder vigtige systemfiler, som ikke må
slettes.
4. Fra MapSource skal du klikke på Overfør > Send til enhed.
5. Fra vinduet Send til enhed skal du vælge det drev, der er tilknyttet
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640, samt de datatyper, du vil kopiere til
din enhed.
6. Klik på Send. MapSource overfører filen Temp.gpx til Garmin\GPXmappen på din enhed.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
63
Biltilstand: Brug af værktøjer
Biltilstand: Brug af værktøjer
Menuen Værktøjer giver dig mange funktioner, som kan være til hjælp, når
du rejser. Fra siden Menu skal du vælge Værktøjer for at åbne menuen
Værktøjer.
Indstillinger
Du kan finde oplysninger om indstillingerne på side 65.
Hvor er jeg?
Tryk på Hvor er jeg? for at få vist oplysninger om den aktuelle position,
herunder hospitaler, politistationer og tankstationer. Dette er en nyttig
funktion, hvis du skal oplyse en redningstjeneste, hvor du befinder dig.
Tryk på Gem position for at gemme din aktuelle position.
Visning af et diasshow
Tryk på Diasshow for at starte et diasshow, som viser hvert billede i et
øjeblik og derefter automatisk viser næste billede.
Tryk et vilkårligt sted på skærmen for at stoppe diasshowet. Tryk på Stop
for at vende tilbage til listen over billeder. Tryk på Fortsæt for at genoptage
diasshowet. Tryk på og for at zoome ind og ud.
Navigation til et billede
Hvis et billede indeholder oplysninger om position, skal du trykke på Info
og derefter på Start! for at oprette en rute derhen.
Brugerdata
Tryk på Værktøjer > Brugerdata for at håndtere og slette dine gemte data,
f.eks. Favoritter.
Galleri
Brug galleriet til at få vist billeder, som du har gemt på enheden eller på et
SD-kort.
Se side 62 for at få yderligere oplysninger om indlæsning af billeder på
enheden.
1. Tryk på Værktøjer > Galleri.
2. Tryk på et billede for at få vist en større udgave af det.
3. Tryk på pilene for at få vist alle billeder.
64
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Biltilstand: Avanceret konfiguration
Biltilstand: Avanceret konfiguration
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
Ændring af navigationsindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Navigation.
2. Tryk på den indstilling, der skal ændres.
Rutepræference — vælg en præference for at beregne din rute:
3. Tryk på knappen under indstillingsnavnet for at ændre det.
• Hurtigste tid — beregn ruter, der er hurtigere at køre, men kan være
længere afstandsmæssigt.
Ændring af systemindstillinger
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > System.
• Korteste distance — beregn ruter, der er kortere, men som kan tage
længere tid at køre.
GPS-simulator — aktiver simulatoren for at slukke for GPS-tilstanden og
simulere navigation samt spare på batteriet.
• Direkte linje — beregn ruter i fugleflugtslinje (uden veje).
Anvendelsesmåde — skift til marinetilstand.
Gendan — gendan de oprindelige navigationsindstillinger.
Enheder — skift måleenheder til Kilometer eller Miles.
Tastatur — tryk på QWERTY for et layout som på et computertastatur,
eller tryk på ABC for et alfabetisk layout.
Om — få vist enhedens softwareversionsnummer, D-nummer og
lydversionsnummer. Du skal bruge disse oplysninger, når du opdaterer
systemsoftwaren eller køber ekstra kortdata (se side 70).
Gendan — gendan de oprindelige systemindstillinger.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Undgå — vælg de vejtyper, som du ønsker at undgå på dine ruter.
Justering af displayindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Display.
Farvevalg — vælg Dag, hvis du ønsker en oplyst baggrund, Nat, hvis du
ønsker en mørk baggrund, eller Auto for automatisk at skifte mellem de to.
Skærm print — aktiver tilstanden Skærm print. Tryk på for at tage
et skærmbillede. Bitmapfilen gemmes i mappen Garmin\Screenshot på
GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-drevet.
65
Biltilstand: Avanceret konfiguration
Lysstyrke – juster lysstyrken for baggrundsbelysningen. Du kan øge
batteriets levetid ved at reducere lysstyrken for baggrundsbelysningen.
Indstilling af sprog
Tip: Du kan også justere lysstyrkeniveauet fra en hvilken som helst skærm
ved at trykke kortvarigt på .
Stemme – skift sproget for stemmemeddelelser.
Gendan – gendan de oprindelige displayindstillinger.
Justering af lydstyrken
På menusiden skal du trykke på Lydstyrke. Tryk på og for at justere
lydstyrken. Tryk på feltet ved siden af Tavs for at slå al lyd fra.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Sprog.
Tekst — skift al skærmtekst til det valgte sprog. Når du ændrer
tekstsproget, ændres sproget af brugerindtastede data eller kortdata, f.eks.
vejnavne, ikke.
Tastatur — vælg tastatur til dit sprog. Du kan også ændre tastaturets
sprogindstilling fra ethvert tastatur ved at trykke på knappen Valg.
Gendan — gendan de oprindelige sprogindstillinger.
Justering af baggrundsbelysningen
1. Tryk hurtigt på
2. Tryk på
og
på en vilkårlig skærm.
for at justere baggrundsbelysningen.
Opdatering af tidsindstillingerne
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Tid.
Tids format — vælg mellem formaterne 12 timer, 24 timer eller UTC.
Aktuel tid — angiv tiden manuelt for enheden. Vælg Automatisk for at få
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 til at indstille tiden ud fra din position.
Gendan — gendan de oprindelige tidsindstillinger.
66
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Biltilstand: Avanceret konfiguration
Ændring af kortindstillingerne
Ændring af sikkerhedsindstillinger
Kortdetaljer — juster mængden af detaljer, der vises på kortet. Visning af
flere detaljer kan bevirke, at kortet gentegnes langsommere.
Sikker kørsel — slå den sikre kørsel til og fra. Sikker kørsel gør alle
enhedsfunktioner, der kræver væsentlig betjeningsopmærksomhed, og som
kan være forstyrrende under kørsel, utilgængelige.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Kort.
Kortvisning — vælg et kortperspektiv.
• Spor op — vis kortet i to dimensioner (2D) med din færdselsretning
øverst.
• Nord op — vis kortet i 2D med nord øverst.
• 3D — viser kortet i tre dimensioner (3D) med færdselsretningen øverst.
Køretøj – tryk på Skift for at ændre det ikon, der bruges til at vise din
position på kortet. Tryk på det ikon, du vil bruge, og tryk derefter på OK.
Du kan downloade flere køretøjsikoner på www.garmingarage.com.
Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Sikkerhed.
Gendan — gendan de oprindelige sikkerhedsindstillinger.
Gendannelse af alle indstillinger
1. Tryk på Værktøjer > Indstillinger.
2. Tryk på Gendan.
3. Tryk på Ja.
Trip log — vis eller skjul din rejselog. Hvis du vil slette triploggen, skal du
trykke på Værktøjer > Brugerdata > Slet triplog.
Kort info — Vis kortene og versionen af hvert kort, der er indlæst på
enheden. Tryk på et kort for at aktivere (afkrydsning) eller deaktivere
(ingen afkrydsning) dette kort.
Gendan — gendan de oprindelige kortindstillinger.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
67
Appendiks
Appendiks
Kalibrering af skærmen
Tænd enheden i marinetilstand, eller skift til marinetilstand.
Se side 38 for kalibreringsinstruktioner.
Nulstilling af GPSMAP 620 eller GPSMAP 640
Sletning af brugerdata
VIGTIGT: Alle brugerangivne informationer slettes.
1. Hold fingeren på nederste højre hjørne af skærmen, mens du tænder for
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.
2. Bliv ved med at trykke fingeren mod skærmen, indtil pop-op-vinduet
vises.
3. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Hvis din GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 holder op med at reagere, skal
du slukke for den og derefter tænde for den igen. Hvis det ikke hjælper, skal
du nulstille enheden ved at tage batteriet ud og sætte det i igen.
Alle de oprindelige indstillinger gendannes. Alle de elementer, du har gemt,
slettes.
Opdatering af softwaren
Du kan maksimere batterilevetiden ved ikke at udsætte GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640 for direkte sollys og høje temperaturer i længere tid.
1. Gå til www.garmin.com/products/webupdater, og download WebUpdater
til din computer.
2. Slut GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 til din computer ved hjælp af miniUSB-kablet.
3. Kør WebUpdater, og følg instruktionerne på skærmen.
Når du har bekræftet, at du ønsker at udføre en opdatering, downloader
WebUpdater automatisk opdateringen og installerer den på enheden.
68
Batterioplysninger
Batteriikonet i hjørnet af siden Menu og skærmen Hjem viser status
for batteriet i GPSMAP 620 eller GPSMAP 640. Hvis du vil øge
batteriindikatorens præcision, skal du aflade batteriet helt og derefter oplade
det helt. Afbryd ikke GPSMAP 620 eller GPSMAP 640, før den er fuldt
opladet.
Bemærk: Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid (over en uge),
skal du tage batteripakken ud.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Appendiks
Opladning af GPSMAP 620 eller GPSMAP 640
• Før du anvender enheden første gang, skal batteriet oplades i mindst
seks timer.
• Placer enheden i monteringsholderen med holderen sluttet til en
strømforsyning. Køretøjets eller fartøjets nøgle skal muligvis drejes til
ON/ACC for at GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 kan oplades.
• Du kan også tilslutte den medfølgende AC-adapter til GPSMAP 620
eller GPSMAP 640 og en stikkontakt.
Udskiftning af sikringen i bilholderen
Bemærk
Når du skifter sikringen, skal du passe på, at du ikke taber de små dele, og
du skal kontrollere, at de sættes tilbage det korrekte sted.
Hvis din enhed ikke kan oplades i dit køretøj, skal du muligvis skifte den
sikring, der findes i spidsen af biladapteren.
2. Fjern sikringen (glas- og sølvcylinder), og erstat den med en 1,5
A-sikring (fast-blow).
3. Placer sølvspidsen i endestykket. Skru det sorte endestykke på plads.
Vedligeholdelse af enheden
Kabinettet er konstrueret af materialer af høj kvalitet og kræver ingen
vedligeholdelse af brugeren udover rengøring.
Rengøring af kabinettet
Rengør enhedens ydre beklædning (ikke skærmen) med en klud, der er
fugtet med et skånsomt rengøringsmiddel, og tør den herefter af. Undgå
kemiske rengøringsmidler og opløsningsmidler, der kan beskadige
plastikkomponenterne.
Rengøring af skærmen
1. Skru det sorte, runde endestykke ud, og fjern det.
Enhedens skærm er dækket af et specielt anti-refleks-lag, der er følsomt
over for hudfedt, voks og skuremidler. Rengøringsmidler, der indeholder
ammoniak, alkohol, slibemiddel eller affedtende midler, skader anti-reflekslaget. Det er vigtigt at rengøre skærmen med brillerens (der er angivet som
sikker til anti-refleks-flader) og en ren og fnugfri klud.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
69
Appendiks
Nedsænkning i vand
Enheden er vandtæt iht. IEC-standarden 60529 IPX7. Den kan tåle
nedsænkning i 1 meter vand i 30 minutter. Længere tids nedsænkning
kan beskadige enheden. Efter nedsænkning skal du sørge for at aftørre og
lufttørre enheden, før du igen tager den i brug.
Forebyggelse af tyveri
• Du kan undgå tyveri ved at fjerne enheden og holderen, når du ikke
bruger dem.
• Opbevar ikke enheden i handskerummet.
• Registrer dit produkt på http://my.garmin.com.
Flere kort
Du kan købe yderligere MapSource-kortdata fra Garmin og indlæse kortene
på den interne hukommelse i GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 eller på et
hukommelseskort.
Åbn siden Menu for at finde den version af kortene, som er indlæst på
enheden. Tryk på Værktøjer > Indstillinger > Kort > Kort info. Gå til
www.garmin.com/unlock/update.jsp for at se, om der er en tilgængelig
opdatering til din kortsoftware. Du skal bruge dit enheds-ID (se side 65) og
serienummer (findes ved siden af strømstikket) for at aktivere flere kort.
70
Hvis du vil indlæse kort eller waypoints i din enhedshukommelse eller
på dit hukommelseskort, skal du vælge navnet på dit GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640-drev eller hukommelseskortdrev. Der er flere oplysninger i
hjælpefilen til MapSource.
Om GPS-satellitsignaler
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 skal opfange GPS-satellitsignaler
(Global Positioning System) for at kunne navigere. Hvis du er inden døre,
i nærheden af høje bygninger eller træer eller i en parkeringskælder, kan
enheden ikke oprette satellitforbindelse. Gå udenfor til et område, hvor der
ikke er høje forhindringer, når du skal bruge din enhed.
Når GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 har opfanget satellitsignaler, er
søjlerne for signalstyrken på skærmen Hjem (eller siden Menu) grønne. Når
den mister satellitsignalerne, bliver søjlerne røde eller forsvinder.
Du kan finde flere oplysninger om GPS på www.garmin.com/aboutGPS.
Ekstraudstyr og valgfrit tilbehør
Du kan få flere oplysninger om valgfrit tilbehør på http://buy.garmin.com
eller www.garmin.com/extras, eller ved at kontakte din Garmin-forhandler.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Appendiks
Specifikationer
Batteritype: Udskifteligt, genopladeligt litiumionbatteri
Fysisk størrelse: B × H × D: 6 × 4 × 1 /8 tommer
(151 × 102,49 × 47,25 mm)
7
Vægt: 17,3 oz. (490,4 g)
Display: 5 3/16 tommer (132 mm) diagonalt, 800 × 480 pixel; klar liggende
WVGA-skærm; hvid baggrundsbelysning; berøringsskærm
Taske: Vandtæt i henhold til IEC 529-IPX-7
Driftstemperaturområde: Fra 5 °F til 131 °F (fra -15 °C til 55 °C)
GPS-modtager: Højfølsom
Indfangningstider*:
Varm: <1 sek.
Kold: <33 sek.
Fabriksstandarder: <36 sek.
*Gennemsnitsindfangningstider for en stationær modtager med frit udsyn
til himlen.
Opladningstemperaturområde: Fra 32 °F til 113 °F (fra 0 °C til 45 °C)
Kompas-sikker afstand: 17 tommer (43,18 cm)
Datalagring: Intern hukommelse og valgfrit flytbart SD-kort. Data gemmes
på ubestemt tid.
Overensstemmelseserklæring
Computergrænseflade: USB 2.0 til lagring med høj hastighed og fuld
hastighed
Operativsystem: Garmin
Opladningstid: Ca. 6 timer
Strømtilførsel: 11–32 V DC fra køretøj vha. det medfølgende kabel
eller vekselstrøm vha. den medfølgende AC-adapter.
Anvendelse: Maks. 12 W
Batterilevetid: Op til 9 timer med minimal baggrundsbelysning og op til
5 timer med maksimal baggrundsbelysning.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Garmin erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle
krav og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil se
hele overensstemmelseserklæringen, skal du gå til
www.garmin.com/compliance.
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE GPSMAP 620 ELLER GPSMAP 640 ACCEPTERER
DU AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE
I DEN FØLGENDE SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE
AFTALE GRUNDIGT.
71
Appendiks
Garmin Ltd. og/eller dets datterselskaber ("Garmin") giver dig en
begrænset licens til at bruge softwaren i denne enhed ("softwaren") i binær
udførbar form ved normal betjening af produktet. Titel, ejendomsret og
intellektuelle ejendomsrettigheder til softwaren forbliver hos Garmin og/
eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og/eller dets
tredjepartsleverandører, og at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om
ophavsret og internationale aftaler om ophavsret. Endvidere bekræfter du,
at softwarens struktur, organisering og kode, hvor kildekoden ikke er stillet
til rådighed, er værdifulde forretningshemmeligheder ejet af Garmin og/
eller dets tredjepartsleverandører, og at softwaren i kildekodeform er en
værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets
tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen
del af denne ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres,
omstruktureres eller reduceres til læsbar form, og at du ikke må skabe
enheder, der er afledt af eller baseret på denne software. Du accepterer
ikke at eksportere eller geneksportere softwaren til noget land i strid med
den amerikanske lovgivning for eksportkontrol eller lovgivningen for
eksportkontrol i noget andet relevant land.
72
Fejlfinding
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Min enhed modtager
aldrig satellitsignaler.
Tag din GPSMAP 620 eller GPSMAP 640 med ud af
garager og væk fra høje bygninger og træer. Stå stille
i flere minutter.
GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640 kan ikke
oplades i min bil.
Kontroller sikringen i køretøjets strømkabel (side 69).
Kontroller, at bilen er tændt, og at stikkontakten
strømforsynes.
Enheden kan kun oplades mellem 32°F og 113°F
(mellem 0°C og 45°C). Hvis enheden placeres i direkte
sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke oplades.
Hvordan sletter jeg alle
mine brugerdata?
Placer fingeren i nederste ‑højre hjørne på
GPSMAP 620 eller GPSMAP 640, mens den tænder.
Bliv ved med at trykke på skærmen, indtil meddelelsen
vises. Tryk på Ja for at slette alle brugerdata.
Min batteriindikator
synes ikke at være
præcis.
Lad enheden aflade helt, og oplad den herefter helt
(uden at afbryde opladningen).
Berøringsskærmen
reagerer ikke på mine
tryk.
Kalibrer berøringsskærmen som beskrevet på side 38.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Appendiks
Problem/spørgsmål
Løsning/svar
Hvordan ved jeg, at
min GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640 er i USBlagerenhedstilstand?
Når enheden er i USB-lagerenhedstilstand, vises et
billede af en GPSMAP 620 eller GPSMAP 640, der er
sluttet til en computer. Der vises også to nye flytbare
diskdrev under Denne computer.
Min computer kan ikke
finde GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640, når jeg
tilslutter den.
1. Fjern USB-kablet fra computeren.
2. Sluk GPSMAP 620 eller GPSMAP 640.
3. Tilslut USB-kablet til en USB-port på
computeren og enheden. GPSMAP 620 eller
GPSMAP 640 tænder automatisk og skifter
til USB-lagerenhedstilstand. Sørg for at slutte
GPSMAP 640 direkte til en USB-port og ikke en
USB-hub.
Jeg kan ikke se nogen
flytbare drev i listen over
drev.
Hvis du har flere netværksdrev på din computer, kan
Windows have problemer med at tildele drevbogstaver
til GPSMAP 620- eller GPSMAP 640-drev. Se hjælpen
til dit operativsystem for at få oplyst, hvordan du
tilknytter drevbogstaver.
Hvordan kan jeg finde
restauranter i nærheden
af det hotel, jeg skal
overnatte på?
1.
2.
3.
4.
Tryk på Find > Nær > En anden by.
Find hotellet, og tryk på Start!.
Tryk på Menu > Find > Nær > Min destination.
Søg efter en restaurant. De restauranter, der ligger
tættest på dit hotel, vises først.
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Beskeder og alarmer (marinetilstand)
Båden bevæger sig for langsomt til kalibrering — (hastighedssensor)
vises under kalibrering af vandhastigheden. Kontroller, at hastighedshjulet
ikke er blokeret, og kalibrer igen. Hvis hjulet ikke er blokeret, skal du
kalibrere igen og sætte hastigheden op.
Kan ikke læse datakassette — kan ikke læse kassetten under en overførsel
af brugerdata.
Kort kan ikke åbnes — kort er låste og kan ikke bruges på denne enhed.
Kan ikke skrive til datakassette — kan ikke skrive til kassetten under en
overførsel af brugerdata.
Databasefejl — generel databasefejl. Kontakt produktsupport.
Satellitmodtagelse tabt — enheden har tabt forbindelse til satellitter.
Kontroller, at der er frit udsyn til himlen.
Ikke alle kort passer — nogle kort vises ikke — der er flere kort på SDkortet, end enheden understøtter. Nogle kort på SD-kortet bliver ikke tegnet
eller brugt til at finde kortdetaljer.
73
Indeks
Indeks
Symbols
2-D, 3-D kortvisning 67
A
adresser 55
afstand til kystlinje 44
AIS 30, 43
sporing 30
AIS-displayområde 32
aktive spor 45
aktuel position, gemme 57
alarmer 73
ankervagt 41
ankomst 41
dybt vand 42
fisk 42
GPS-nøjagtighed 42
kollision 30
kursafvigelse 41
lavt vand 42
system 42
ur 42
vandtemperatur 42
andre både 43
angive din position 58
anker vagt alarm 41
anvendelsesmåde 5, 39, 65
Automatisk guidning 10, 17, 43
automatisk magnetisk variation 40
74
B
baggrundsfarve
bil 65
marine 7
baggrundslys, marine 7
batteri 68
låsering 1
status 5, 72
udskifte 3
batterioplysninger 68
beregnet kurs, AIS 33, 46
berøringsskærm
indstillinger 66
kalibrere 38, 72
billeder
galleri 64
kopiere til enhed 62
luft 10
satellitbilleder 12, 46
vedhæfte til positioner 57
bipperindstillinger 38
blande 12
BlueChart g2 Vision 10
brugerdata 64
rydde 28
slette 68
brugerdefineret magnetisk variation 40
C
cruise 47
D
datafelter 39
Mariner’s Eye 3D 50
navigationskort 47
Perspective 3D 50
VMG 49
datafeltet sejler 47
dataoverførsel 28
detaljekort 67
diagnostik, NMEA 0183 41
digital selective calling 34, 43
direkte linje, ruteplanlægning 59, 65
displayområde, AIS 32
drejliste 60
drejningsovergange, ruter 45
DSC 34, 43
navigere til 35
redigere listen 35
stier 37
DSC-kontakt 35
DSC-liste 34
slette 35
sortere 34
dybde 39
dybvands alarm 42
E
ekstraudstyr 70–71
enheds-ID 65
erstat fra kassette 28
F
fabriksindstillinger 39
farefarver 50
farligt mål, AIS 31
fartbegrænsningsikon 60
fartfilter 39
fartøjsstier 37
farver, fare 50
farvevalg
bil 65
marine 7
favoritter 57
fejlfinding 72
filer 62–63
slette 63
understøttede typer 62
Find
bil 55–59
marine 13, 19
finde steder 6, 54
efter adresse 55
efter navn 56
efter postnummer 55
gemte steder (Favoritter) 57
nær en anden position 56
nylige valg
Fish Eye 3D 11
fiskekort 11
fiskeri 47
flere kort 70
fyrvinkler 49
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Indeks
G
galleri 64
Garmin-dataoverførsel 40
gemme
din aktuelle position 57, 58, 64
steder, du finder 57
gem på kassette 28, 39
gemte spor 45
gendanne sikkerhedskopierede marinedata
29
gennemse kortet 58
geocaching 59
geografisk nord 40
GPS 39
om GPS 5, 70
sluk/tænd 65
grid nord 40
Guide til 17
H
hændelseslog 39
hent fra kassette 28
hjem, indstille en position 55
højopløseligt satellitbillede 10
Hvor er jeg? 64
I
ID-nummer
waypoints 41
indstilling af måleenheder for hastighed 39
indstilling af måleenheder for højde 40
indstilling af måleenheder for tryk 40
indstillinger, gemme 67
instrumentbræt 24
interessepunkter 56
J
JPEG-billedfiler 62
K
kalibrere, berøringsskærm 38
kilometer 65
knappen Marker 6, 21
kollisionsalarm 30
køl offset, justere 42
kommunikationsindstillinger 40
kompas 24
sikkerhedsafstand 71
kompastape 48, 51
konfigurere 5, 53
koordinater 59
kopiere indbygget kort 28
køretøjsikon 67
kør hjem 55
kort
aktivere detaljekort 67
detaljeniveau 67
fiskeri 8, 10
gennemse 58
indstillinger 67
knappen Kort info 67
navigation 8
opdatere 70
tilføje 70
version 67
vise 67
zoome 58
kortdatum 40
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
kortets udseende
fiskekort 51
Mariner’s Eye 3D 50
navigationskort 48
Perspective 3D 50
kortomrids, BlueChart 49
kun land 12
kurs 40
kurslinje 48
kurs op 48
L
lavt vand, alarm 42
litiumionbatteri 68, 71
lydstyrke, justere 7, 38, 54, 66
lydudgang 1, 38
lydversion 65
lysstyrke, skærm
bil 66
marine 7
M
maks. fart, nulstille 61
måleenheder 39
ændre 39
mand over bord (MOB) 21
slette 22
månefase 27
måne op/ned 27
MapSource 62, 70
MapSource-data 29
Mariner’s Eye 3D 11
meddelelser 73
menuside 5, 53
miles 65
min båd 42
montere enhed 2
bil 53
marine 5
monteringsholder 1
N
næste drej 60
navigation 47, 60
indstillinger 65
tilstand 65
navigationskort 8
NMEA High Speed 40
NMEA opsætning 41
NMEA-standard 40
nødopkald
indgående 35
navigere til 35
nord op 48
nulstille
enhed 68
maks. fart 61
tripdata 61
ny beregning 59
O
omorganisere punkter manuelt 59
omorganisere punkter optimalt 59
områderinge 50
omvej 54
opdatere
kort 70
software 68
75
Indeks
oplade enhed 69, 72
oplysninger om himmellegemer 27
opsætning af navigationskort 46
output, lyd 66
Overensstemmelseserklæring 71
overfør data 28
P
panorere 8
Perspective 3D 10
POI’er til lands 49
porttyper 40
position 40
positionsikon 67
positionsnøjagtighed 41
positionsrapporter, DSC 36
Q
QWERTY-tastatur 38, 65
R
registrere 70
relativ vind 47
rengøre 69
retning 48
retningsangivelser sving-for-sving 60
retningsanvisninger 60
ringe 50
roser 47
ruteben-datafelt 47
rutebredde 50
ruteetiketter 43
rute op 48
76
ruter, båd
annullere 16
følge 16
gemme 16
oprette 15
stoppe 7
vise 28
vise gemte 28
ruter, bil
brugerdefineret 58–59
direkte linje 65
præferencer 65
redigere 59
simulere 65
stoppe 54, 66
tilføje et stop 54
ryd bruger data 28
ryd rapport 35
S
sand vind 47
satellitbilleder 10, 12
satellitsignaler 70
SD-kort
bruge 28
isætte og udskifte 4
servicepunkter 46
sikker dybde 43, 50
sikkerhedsindstillinger 67
sikkerhedskopiering af data 28
sikkerhedsregulering 49
sikkerhedszone 43
sikker højde 43
sikker kørsel 67
sikring, skifte 69
simulatortilstand
bil 65
marine 38
simulere en rute 65
skærmen hjem 5
skærmindstillinger 38, 65
skærm, lysstyrke
bil 66
marine 7
skærm print
bil 65
marine 38
slette
alle brugerdata 68
favoritter 57, 59
filer 63
liste med nyligt fundne 57
rute 59
tegn 56
software
licensaftale 71
opdatere 68
version 65
søgeområde 56
solopgang/solnedgang 27
sortere DSC-liste 34
specifikationer 71
spor
bruge 22
gemme 23
redigere eller slette 23
spor-display 45
spotdybder 49
sprog, ændre 38
sprogindstillinger 66
Start! -sidens funktioner 56
stemmesprog 66
stier
AIS 33, 46
DSC 37, 46
stop navigation 7, 46
strømforholdsstationer 26
symboler
AIS-markering 30
bilkort 57
DSC-fartøjer 36
DSC-stier 46
MOB 21
på navigationskort 49
waypoint 46
systemenheder 39
systemindstillinger 65
systeminformation, marine 39
T
tabt mål, AIS 30
tænd/sluk-knap 1
tætteste stationer 26
tal, instrumentbræt 25
tastatur
bil 56, 65
marine 38
sprogtilstand
tastatur på skærmen 56
tavs, lyd 66
temperatur 39
tid 40
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
Indeks
tidevandsstation 26
tidevand/strømforhold 46
tidsindstillinger 66
tidszone 40, 66
Tid til 43
tilbehør 70
tilføj drej 15
tilføje kontakt (DSC) 35
tilknytte et foto til en position 57
tripdata, nulstille 61
triplog 67
tripskærm, marine 25
triptæller, bil 61
type, Mariner’s Eye 3D 50
U
understøttede filtyper 62
undgå
tyveri 70
vejtyper 65
ur alarm 42
USB 1, 73
lagerenhedstilstand 62
vise
brugerdata 28
strøm 26
Vision
BlueChart g2 10
vis rapport 26
VMG 47
W
WAAS/EGNOS 39
waypoints
etiketter 46
liste 45
oprette 9, 22
slette 21, 22
vise 28
WebUpdater 68
Z
zoom 8, 10, 11, 58
V
værktøjer 64
vandtemperatur alarm 42
verdenskort 49
viapunkt, tilføje 54
vind
fart 47
relativ 47
sand 47
Brugervejledning til GPSMAP 620 og GPSMAP 640
77
For at få de nyeste softwareopdateringer gratis (undtagen kortdata) i dine
Garmin-produkters levetid kan du gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2008-2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Rd., Xizhi Dist., New Taipei City 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
April 2011
Delnummer 190-01006-36 Rev. C
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising