Garmin | GPSMAP 640 | Installation guide | Garmin GPSMAP 640 Installationsvejledning

Garmin GPSMAP 640 Installationsvejledning
GPSMAP® 620/640 Marineholder Installationsvejledning
Installer GPSMAP 620/640 marineholderen på din båd i overensstemmelse med den følgende vejledning. Du skal bruge det rette værktøj
og monteringsudstyr, som det er anført her. Delene kan fås hos de fleste forhandlere af maritimt udstyr. Bær beskyttelsesbriller, høreværn og
støvmaske, når du borer. Når du borer, skal du altid kontrollere den anden side af overfladen.
Hvis du har problemer med at installere enheden, skal du søge hjælp hos en fagmand eller kontakte Garmins produktsupport. Hvis
du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397-8200 eller (800) 800-1020.
I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på 0808 238 0000. Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå ind på
www.garmin.com/support og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de forskellige lande, eller du kan kontakte Garmin
(Europe) Ltd. pr. telefon på +44 (0) 870 850 1241.
Før du installerer GPSMAP 620/640 marineholderen, skal du kontrollere, at pakken indeholder de dele, der er angivet på æsken. Hvis der
mangler noget, skal du straks kontakte din Garmin-forhandler.
Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger.
Denne vejledning forklarer de tre første trin til installation af din GPSMAP 620/640 marineholder:
1. Valg af placering.
2. Installation af marineholderbasen og tilslutning af marineholderbeslaget til marineholderbasen.
3. Tilslutning af marineholderbeslaget til strøm.
Denne vejledning dækker desuden to installationsmuligheder, som ikke er nødvendige for brugen af GPSMAP 620/640:
• Tilslutning af GPSMAP 620/640 marineholderbeslaget til andre NMEA 0183-kompatible enheder, f.eks. en VHF-radio med DSC
(Digital Selective Calling).
• Tilslutning af marineholderbeslaget til en ekstern lydenhed.
Trin 1: Vælg en placering til GPSMAP 620/640 marineholderen
Overvej følgende, når du vælger en installationsplacering:
• Placeringen skal sikre optimal visning, når du styrer din båd, samt nem adgang til touch-skærmen.
• Overfladen skal være stærk nok til at bære vægten af GPSMAP 620/640 og beskytte den mod kraftige vibrationer eller stød.
• Placeringen skal være mindst 17” (43 cm) fra et magnetisk kompas for at forebygge elektromagnetisk interferens, som kan medføre
unøjagtige kompasaflæsninger.
• Placeringen må ikke være udsat i forhold til ekstreme temperaturer. GPSMAP 620/640 er udviklet til drift mellem 5°F og 131°F
(-15°C og 55°C).
Trin 2: Installer GPSMAP 620/640 marineholderbasen og marineholderbeslaget
Installer marineholderen på en konsol eller i loftet. Installer marineholderen med følgende værktøj og udstyr (medfølger ikke):
• Tre nummer 8 (4 mm) fladhovedede maskinbolte med tilsvarende møtrikker og pakskiver, eller tre
nummer 8 fladhovedede selvskærende skruer. Anvend ikke bolte eller skruer med forsænket hoved.
• Stjerneskruetrækker.
• Bor og borehoved.
Sådan installeres marineholderbasen:
1. Frigør drejetilbehøret ➊ fra bunden af holderens base ➋ ved at løsne den korte knop ➌.
2. Idet du bruger drejetilbehøret som skabelon, markerer du placeringen af de tre huller, der bruges til at
fastgøre drejetilbehøret til monteringsoverfladen.
3. Bor huller på de markerede steder.
• Hvis du bruger nummer 8 (4 mm) fladhovedede maskinbolte, skal du bore tre 3/16” (5 mm) huller.
• Hvis du bruger nummer 8 (4 mm) fladhovedede selvskærende skruer, skal du bore tre 1/8” (3,2 mm)
forboringshuller, der ikke må være dybere end halvdelen af skruens længde.
4. Fastgør drejetilbehøret med monteringsudstyret. Undgå at overspænde.
August 2012
190-01006-76 Rev. B
➍
➎
➌
➋
➊
Trykt i Taiwan
5. Sæt toppen af monteringsbasen løst på drejetilbehøret med den korte knop.
Sådan installeres monteringsbeslaget på monteringsbasen:
1. Juster rillen bag på monteringsbeslaget ➍ med den lange monteringsknop ➎ på monteringsbasen, og skub beslaget på plads. Juster om
nødvendigt monteringsknoppen for at sprede monteringsbasens “arme”.
2. Juster monteringsbeslagets vinkel, og stram den lange monteringsknop, indtil den sidder helt stramt.
3. Drej den samlede marineholder til venstre eller højre for at rotere og justere den, og stram derefter den korte knop, til den sidder helt stramt.
Trin 3: Tilslut GPSMAP 620/640 marineholderbeslaget til strømmen
• Tilslut kablet på GPSMAP 620/640 marineholderbeslaget til strømkilden (fra 11 til 32 V DC) på din båd.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge strømledningerne, skal du bruge 20 AWG.
• Hvis din båd har et elektrisk system, kan du evt. slutte monteringsbeslaget direkte til en ubrugt plads på din nuværende sikringsholder.
Du kan også slutte monteringsbeslaget direkte til batteriet.
• Brug en AGC/3AG 2,5 A sikring, hvis udskiftning er nødvendig.
Bemærk: Under en almindelig installation skal du kun bruge de røde og sorte ledninger. De andre ledninger på kablet behøver ikke at være tilsluttet
for normal betjening af GPSMAP 620/640. Du kan se oplysninger nedenfor om tilslutning til en NMEA 0183-kompatibel enhed.
Sådan sluttes marineholderbeslaget til strømmen:
1. Brug en testlampe eller et voltmeter for at fastsætte polariteten på spændingskilden.
2. Tilslut den røde (+ eller positiv) ledning til den positive spændingstilslutning. Hvis du bruger bådens sikringsholder, skal du føre den positive
tilslutning gennem sikringen.
3. Slut den sorte (- eller jord) ledning til den negative spændingstilslutning.
Valgfrit: Tilslutning til en NMEA 0183-enhed
Du kan slutte GPSMAP 620/640 marineholderbeslaget til NMEA 0183-kompatibelt elektronisk udstyr, f.eks. en VHF-radio. GPSMAP 620/640
har to NMEA 0183-porte, og den kan kommunikere med to NMEA 0183-kompatible enheder. Se ledningsdiagrammet for tilslutning af
marineholderbeslaget til NMEA 0183-kompatible enheder.
Noter:
• Når du tilslutter NMEA 0183-enheder mhp. tovejskommunikation, skal du anvende de tilsvarende TX- og RX-ledninger til hver port. Hvis
du f.eks. bruger port 1 TX-ledningen (gul), skal du også bruge port 1 RX-ledningen (blå). På samme måde gælder det, at hvis du bruger
port 2 TX-ledningen (brun), skal du også bruge port 2 RX-ledningen (hvid).
• Hvis den NMEA 0183-enhed, du tilslutter, kun kan sende eller kun kan modtage (envejskommunikation), skal du tilslutte den relevante
RX- eller TX-ledning fra marineholderbeslaget og undlade at tilslutte portens anden ledning.
• Se producentens vejledning til din NMEA 0183-enhed for at identificere ledningerne og få oplysninger om konfiguration.
• Hvis det er nødvendigt at forlænge NMEA 0183-ledningerne, skal du bruge 28 AWG.
+
Ledningsfarve
Sikring
2,5 A
>
GPSMAP 620/640
marineholderbeslag
>
Rød (strøm)
Batteri
11–32 V DC
Ledning
Rød (strøm)
Sort (jord)
Sort (jord)
Gul (Port 1 TX)
ELLER
Brun (Port 2 TX)
NMEA 0183 RX
Blå (Port 1 RX)
eller
Hvid (port 2 RX)
NMEA 0183 TX
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhed
Tilslutning af GPSMAP 620/640 marineholderbeslag til en NMEA 0183-kompatibel enhed
Valgfrit: Tilslutning til en ekstern lydenhed
Brug 1/8” (3,5 mm) stereolydstikket på GPSMAP 620/640 marineholderbeslaget til at tilslutte en ekstern
lydenhed med et 1/8” (3,5 mm) stereolydstik.
Ledningsfunktion
Farve
Lyd venstre
Violet
Du kan også vælge at tilslutte en ekstern lydenhed ved hjælp af ledningerne på monteringsbeslagets kabel.
Se tabellen med ledningernes farver. Hvis det er nødvendigt at forlænge lydsignalledningerne, skal du bruge
28 AWG.
Lyd højre
Orange
Lyd jord
Grøn
© 2008-2012 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Tilslutning af lydledninger
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising