Garmin | GPSMAP 640 | Garmin GPSMAP 640 kratke upute

Garmin GPSMAP 640 kratke upute
Cestovni način rada: Upoznavanje s uređajem
GPSMAP 620/640
Cestovni način rada: Dodavanje zaustavljanja
Svojoj ruti možete dodati zaustavljanje (koje se naziva “točka rute”). Uređaj GPSMAP 620/640
usmjerava vas prema točki rute, a zatim prema krajnjem odredištu.
Napomena: u model GPSMAP 640 su prethodno učitane karte Sjeverne Amerike. Za upotrebu
cestovnih funkcija modela GPSMAP 620 potreban je automobilski komplet GPSMAP 620.
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➐
➑
Jačina signala GPS satelita.
➊
➋
➌
Način korištenja. Za promjenu načina rada dodirnite
ovu ikonu.
➎
➏
Status baterije.
Trenutno vrijeme. Dodirnite za promjenu postavki
vremena.
➐
➑
Dodirnite za pronalazak odredišta.
Cestovni način rada:
Dodirnite za prikaz karte.
Stranica izbornika
Dodirnite za podešavanje glasnoće.
Dodirnite za korištenje alata kao npr. Postavke i Prilagođene rute.
Cestovni način rada: �������������
Pronalazak ����������
���������
odredišta
➍
Izbornik Kamo? sadrži nekoliko različitih kategorija koje možete koristiti prilikom traženja adresa,
gradova i drugih lokacija. Detaljne karte (prethodno učitane u GPSMAP 640 ili naknadno učitane u
GPSMAP 620) sadrže milijune točaka interesa poput restorana, hotela i auto servisa.
1.
2.
3.
4.
Dok je ruta aktivna, dodirnite Izbornik > Kamo?.
Potražite dodatno zaustavljanje.
Dodirnite Idi!.
Za dodavanje ovog zaustavljanja prije odredišta, dodirnite Dodaj kao točku rute.
Dodirnite Postavi kao novo odredište kako bi lokacija postala vaše konačno odredište.
Cestovni način rada: Zaobilaženje
1. Dok je ruta aktivna, dodirnite Izbornik.
2. Dodirnite Zaobilaženje.
Uređaj GPSMAP 620/640 pokušat će vas vratiti na originalnu rutu što je prije moguće. Ako je
ruta na kojoj se trenutno nalazite jedina razumna opcija, uređaj GPSMAP 620/640 možda neće
izračunati zaobilazak.
Cestovni način rada: Zaustavljanje rute
1. Dok je ruta aktivna, dodirnite Izbornik.
2. Dodirnite Stani.
Cestovni način rada: Podešavanje glasnoće
Na stranici izbornika dodirnite Glasnoća. Dodirnite i za podešavanje glasnoće.
Za utišavanje svih zvukova dodirnite okvir pored opcije Bez zvuka.
Cestovni način rada: Postavljanje početne lokacije
Mjesto na koje se najčešće vraćate postavite kao svoju početnu lokaciju.
1. Dodirnite Kamo?.
2. Odaberite kategoriju.
3. Odaberite potkategoriju. 4. Odaberite odredište.
1. Dodirnite Kamo? > Idi na početnu lokaciju.
2. Odaberite opciju:
• Unesite svoju adresu.
• Koristite svoju trenutnu lokaciju.
• Odaberite stavku s popisa nedavno pronađenih lokacija.
Cestovni način rada: Prelazak na početnu lokaciju
Nakon postavljanja početne lokacije, za prelazak na nju dodirnite Kamo? > Idi na
početnu lokaciju.
5. Dodirnite Idi!.
savjet: Dodirnite
i
za prikaz dodatnih odabira.
© 2008 Garmin Ltd. ili njezine podružnice
GPSMAP® 620/640
kratke upute
Postavite uređaj GPSMAP 620/640 na nosač
1.
2.
3.
4.
Pomorski način rada: Traženje satelita
Povucite blokadu na vrhu nosača.
Postavite podnožje uređaja u bazu.
Gurnite uređaj prema dolje dok se ne zaustavi.
Vratite blokadu kako biste fiksirali uređaj u nosaču.
Želite li spremiti lokaciju, npr. svoju marinu ili dobar ribolovni položaj, označite je kao međutočku.
Traženje satelitskih signala može potrajati nekoliko minuta. Crtice
označavaju
jačinu satelitskog signala. Ako je barem jedna od crtica zelene boje, to znači kako je
GPSMAP 620/640 pronašao satelitski signal. Sada možete odabrati odredište i prijeći na njega.
Vađenje uređaja GPSMAP 620/640 iz nosača:
1. Povucite blokadu na vrhu nosača.
2. Gurnite uređaj prema naprijed i izvadite ga iz nosača.
Uključivanje i isključivanje uređaja
GPSMAP 620/640
Pomorski način rada: Spremanje trenutne lokacije
1. Izađite na otvoreni prostor, podalje od visokih zgrada i drveća.
2. Uključite uređaj GPSMAP 620/640.
Postavljanje uređaja
GPSMAP 620/640 na nosač
Uključivanje uređaja GPSMAP 620/640:
• Ako je nosač na vašem plovilu ili automobilu priključen na izvor napajanja, uređaj će se
uključiti čim ga postavite u nosač.
• Kako biste ručno uključili uređaj, pritisnite i držite tipku Napajanje sve dok se na zaslonu
ne prikaže logotip Garmin.
Isključivanje uređaja GPSMAP 620/640:
• Kad izvadite uređaj iz nosača, prikazat će se upit za nastavak rada na bateriju.
Za isključivanje uređaja dodirnite Isključi.
• Za ručno isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku Napajanje sve dok se jedinica
ne isključi.
Oprez: Ako nosač za montiranje na plovilo nije povezan putem prekidača, GPSMAP 620 će trošiti
akumulator plovila, čak i onda kada je isključen. Kako biste izbjegli trošenje akumulatora plovila,
uređaj izvadite iz nosača.
➋
➌
➍
➎
➏
predstavlja pomorski način rada, a
ikona automobila cestovni način rada.
Za promjenu načina rada dodirnite ovu
ikonu.
➏
Jačina XM® satelitskog signala
(dostupno samo na uređaju
GPSMAP 640 prilikom korištenja
dodatne GXM™ 40 XM antene).
Jačina GPS satelitskog signala.
Pomorski način rada: Početni zaslon
Status baterije.
Trenutno vrijeme.
Kategorije i akcije na početnom zaslonu. Dodirnite ikonu za prikaz pridruženog
izbornika ili izvršavanje pridružene akcije.
Pomorski način rada: Kretanje izravno prema odredištu
1. Na početnom zaslonu dodirnite Karte > Navigacijska karta.
2. Na navigacijskoj karti dodirnite mjesto na koje želite prijeći.
Umetanje Secure Digital (SD) kartice
1. Okrenite zaporni prsten i izvadite bateriju. Utor za SD karticu
smješten je na dnu ležišta za baterije, na suprotnoj strani od
kontakata.
2. SD karticu postavite u otvor tako da oznaka bude vidljiva i da
kontakti SD kartice budu okrenuti od kontakata baterije.
3. SD karticu gurnite u utor SD kartice i pritisnite je tako da škljocne
i učvrsti se.
4. Umetnite bateriju.
Vađenje SD kartice:
1. Izvadite bateriju.
2. Pritisnite SD karticu tako da škljocne i oslobodi se iz svog utora.
3. Izvadite SD karticu.
Pomorski način rada: Upoznavanje s uređajem GPSMAP
620/640
➊ ➋ ➌➍ ➎
➊ Način korištenja. Ikona plovila
Napomena: Dodirnite
i
točku na karti i povucite je.
3. Kad se ikona pokazivača
nalazi na lokaciji na koju želite prijeći, dodirnite Kretanje
do > Idi na.
4. Slijedite grimiznu liniju koja će se iscrtati između vaše trenutne lokacije i odredišta.
Krećite se pažljivo; dok pratite liniju do odredišta, izbjegavajte kopnene mase i prepreke.
Smjer do
odredišta
Umetanje SD kartice
Pomorski način rada: Prelazak izravno na spremljenu lokaciju
1.
2.
3.
4.
Na početnom zaslonu dodirnite Kamo? > Međutočke.
Dodirnite međutočku do koje želite ići.
Dodirnite Kretanje do > Idi na.
Slijedite naznačenu grimiznu liniju koja će se iscrtati između vaše trenutne lokacije i odredišta.
Krećite se pažljivo; dok pratite liniju do odredišta, izbjegavajte kopnene mase i prepreke.
Pomorski način rada: Korištenje međutočaka Čovjek u moru
(MOB)
Međutočku Čovjek u moru (MOB) koristite ako želite stvoriti međutočku s međunarodnim
simbolom MOB ( ) i prilikom polaska prema međutočki MOB u izravnom kursu.
Označavanje međutočke MOB:
1. Dodirnite Označi u gornjem lijevom kutu bilo kojeg zaslona osim početnog. Na taj način ćete
svoj trenutni položaj označiti kao međutočku.
2. Dodirnite Čovjek u moru. Na ovaj ćete način međutočku označiti kao međutočku MOB i
navigacija će započeti automatski.
Napomena: Opciju Čovjek u moru možete dodirnuti i na početnom zaslonu kako biste označili
međutočku MOB i odmah započeli s navigacijom.
Pomorski način rada: Zaustavljanje navigacije
1. Prilikom navigacije, na navigacijskoj karti dodirnite Izbornik.
2. Dodirnite Zaustavi navigaciju.
za povećavanje i smanjivanje. Za pomicanje karte dodirnite
Navigacijski
podaci
Položaj i
smjer
1. Na početnom zaslonu dodirnite Označi.
2. Ako međutočki želite dodijeliti naziv, dodirnite Uredi međutočku > Naziv.
Napomena: Navigaciju možete zaustaviti i na zaslonu Kamo?.
Pomorski način rada: Prilagođavanje pozadinskog
osvjetljenja
1. Na bilo kojem zaslonu pritisnite i odmah pustite tipku Napajanje.
2. Dodirnite klizač za pozadinsko osvjetljenje i povucite ga ulijevo kako biste smanjili svjetlinu
ili udesno kako biste je povećali. U okviru s desne strane klizača pozadinskog osvjetljenja
prikazat će se razina pozadinskog osvjetljenja u obliku postotka.
U kutiji proizvoda potražite list Važni podaci o sigurnosti i proizvodu koji sadrži upozorenja i druge važne
informacije.
Dodatne informacije i dokumentaciju možete pronaći na web-stranici www.garmin.com.
Kretanje izravno prema odredištu
Prosinac 2008.
Broj dijela 190-01006-66 ver. A
Tiskano u Tajvanu
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising