Garmin | GPSMAP 640 | Garmin GPSMAP 640 Installationsinstruktioner

Garmin GPSMAP 640 Installationsinstruktioner
Installationsinstruktioner för marinfästet GPSMAP 620/640
Montera marinfästet för GPSMAP 620/640 på båten enligt följande instruktioner. Du behöver de fästen och verktyg som anges. De här delarna
finns hos de flesta återförsäljare av marina produkter. Använd skyddsglasögon, hörselskydd och dammask när du borrar. Kontrollera alltid vad
som finns bakom ytan som du ska borra i.
Om du får problem med installationen av enheten kontaktar du en professionell installatör eller Garmins produktsupport.
Om du befinner dig i USA går du till www.garmin.com/support eller kontaktar Garmin USA per telefon på (913) 397-8200 eller
(800) 800-1020. I Storbritannien kontaktar du Garmin (Europe) Ltd. via telefon på 0808 2380000. Om du befinner dig i Europa går du till
www.garmin.com/support och klickar på Contact Support för information om support från ditt hemland eller så kontaktar du Garmin (Europa)
Ltd. per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Innan du monterar marinfästet för GPSMAP 620/640 kontrollerar du att förpackningen innehåller de angivna artiklarna. Kontakta genast din
Garmin-återförsäljare om det saknas delar.
Läs guiden Viktig säkerhets- och produktinformation som medföljer i produktförpackningen för viktig information om produkten och säkerhet.
Instruktionerna för hur du monterar marinfästet GPSMAP 620/640 är uppdelade i tre huvudmoment:
1. Välja en plats.
2. Montera marinfästets bottenplatta och fästa monteringsfästet på bottenplattan.
3. Ansluta monteringsfästet till en strömkälla.
De här instruktionerna beskriver ytterligare två monteringsalternativ som inte är nödvändiga för användningen av
GPSMAP 620/640:
• Ansluta monteringsfästet för GPSMAP 620/640 till andra NMEA 0183-kompatibla enheter, exempelvis en VHF-radio med DSC
(Digital Selective Calling).
• Ansluta monteringsfästet för marint bruk till en extern ljudenhet.
Steg 1: Välj en plats för marinfästet GPSMAP 620/640
Ha följande i åtanke när du väljer en installationsplats:
• Marinfästet ska vara placerat så att det inte hindrar sikten vid manövrering av båten och samtidigt ge enkel åtkomst till pekskärmen.
• Ytan måste vara tillräckligt stark för att hålla för den vikt GPSMAP 620/640 har och skydda mot kraftiga vibrationer och stötar.
• Fästet måste vara placerat minst 43 cm (17 tum) från den magnetiska kompassen för att förebygga elektromagnetiska störningar som kan
leda till felaktiga kompassavläsningar.
• Platsen ska inte vara utsatt för några extrema temperaturförhållanden. GPSMAP 620/640 är konstruerad för att klara att arbeta i temperaturer
mellan -15°C och 55°C (5°F till 131°F).
Steg 2: Montera monteringsfästet och bottenplattan för GPSMAP 620/640
Montera marinfästet på en konsol eller i taket. Montera marinfästet med följande verktyg och monteringsmaterial (medföljer ej):
• Tre 4 mm (nr 8) rundskallade maskinbultar med passande muttrar och brickor, eller tre (nr 8)
självgängande, rundskallade skruvar. Använd inte bultar eller skruvar med försänkt skalle.
• Phillips-skruvmejsel.
• Borrmaskin och borrar.
Så här monterar du bottenplattan till marinfästet:
1. Koppla bort den vridbara fästanordningen ➊ från den nedre delen av bottenplattan ➋ genom att skruva
på den korta ratten ➌.
2. Använd den vridbara fästanordningen som mall och märk ut de tre monteringshålens platser på
fästytan för anordningen.
3. Borra hål på de markerade platserna.
• Om du använder 4 mm (nr 8) rundskallade maskinbultar borrar du tre 5 mm (3/16 tum) hål.
• Om du använder 4 mm (nr 8) självgängande rundskallade skruvar borrar du tre 3,2 mm (1/8 tum)
styrhål med halva skruvlängden som maxdjup.
4. Sätt fast den vridbara fästanordningen med monteringsmaterialet. Dra inte åt för hårt.
Augusti 2012
190-01006-79 Rev. B
➍
➎
➌
➋
➊
Tryckt i Taiwan
5. Skruva fast den övre delen av bottenplattan till den vridbara fästanordningen löst med den korta ratten.
Så här monterar du monteringsfästet till bottenplattan:
1. Passa in skåran på monteringsfästets baksida ➍ med den långa monteringsratten ➎ på bottenplattan och skjut sedan fästet på plats.
Om det behövs justerar du monteringsratten så att bottenplattans armar säras.
2. Justera monteringsfästets vinkel och dra åt den långa monteringsratten tills den sitter åt.
3. Vrid det monterade marinfästet åt höger eller vänster om du vill rotera eller justera det och dra därefter åt den korta ratten tills den sitter åt.
Steg 3: Anslut monteringsfästet för GPSMAP 620/640 till en strömkälla
• Anslut kabeln som följer med GPSMAP 620/640 monteringsfäste till en strömkälla (mellan 11 och 32 V likström) på båten.
• Om du måste förlänga strömkablarna använder du 20 AWG-kabel.
• Om båten har ett elsystem är det möjligt att du kan du ansluta monteringsfästet direkt till en ledig hållare i den befintliga säkringsplinten.
Du kan även koppla monteringsfästet direkt till batteriet.
• Använd en AGC/3AG – 2,5 A-säkring som reserv om det behövs.
Obs! Vid en normal installation används bara de röda och svarta kablarna. Övriga kablar på monteringsfästets kabel behöver inte anslutas vid normal
användning av GPSMAP 620/640. Mer information om hur du ansluter till en NMEA 0183-kompatibel enhet hittar du här nedan.
Så här ansluter du monteringsfästet till en strömkälla:
1. Använd en testlampa eller voltmeter till att fastställa spänningskällans polaritet.
2. Anslut den röda (+ eller positiva) ledningen till den positiva spänningsterminalen. Om du använder båtens säkringsplint leder du den positiva
anslutningen genom säkringen.
3. Anslut den svarta (- eller negativa) ledningen till den negativa spänningsterminalen.
Valfritt: Ansluta till en NMEA 0183-enhet
Du kan ansluta monteringsfästet till GPSMAP 620/640 till NMEA 0183-kompatibel elektronisk utrustning, exempelvis en VHF-radio.
GPSMAP 620/640 har två NMEA 0183- portar och kan kommunicera med två NMEA 0183-kompatibla enheter. Se kabeldragningsschemat
om du vill ansluta monteringsfästet för marint bruk till NMEA 0183-kompatibla enheter.
Obs!
• När du kopplar NMEA 0183-enheten för tvåvägskommunikation använder du motsvarande TX- och RX-kablar för varje port. Om du till
exempel använder TX-kabeln för port 1 (gul) måste du även använda RX-kabeln för samma port (blå). På samma sätt måste du om du
använder TX-kabeln för port 2 (brun) även använda RX-kabeln för samma port (vit).
• Om den NMEA 0183-enhet som du ansluter bara kan överföra eller ta emot (envägskommunikation) ansluter du lämplig RX- eller
TX-kabel från monteringsfästet och låter den andra kabeln från samma port vara urkopplad.
• Se tillverkarens instruktioner för kabelidentifikation och konfigurationsinformation för NMEA 0183-enheten.
• Om du måste förlänga NMEA 0183-kablarna använder du 28 AWG-kabel.
+
Ledningsfärg
Säkring
2,5 A
>
Monteringsfäste för
GPSMAP 620/640
>
Röd (ström)
Batteri
för
11–32 V DC
Ledning
Röd (ström)
Svart (jord)
Svart (jord)
Gul (port 1, TX)
ELLER
Brun (port 2, TX)
NMEA 0183, RX
Blå (port 1, RX)
eller
Vit (port 2, RX)
NMEA 0183, TX
>
>
NMEA 0183-kompatibel
enhet
Anslutning av monteringsfästet för GPSMAP 620/640 till en NMEA 0183-kompatibel enhet
Valfritt: Ansluta till en extern ljudenhet
Använd det 3,5 mm breda (1/8 tum) uttaget för stereoljud på monteringsfästet för GPSMAP 620/640 om du vill
ansluta en extern ljudenhet med en 3,5 mm (1/8 tum) stereoljudkontakt.
Kabelfunktion
Färg
Ljud vänster
Lila
Alternativt kan du ansluta en extern ljudenhet med kablarna på monteringsfästets kabel. Se tabellen för
ledningsfärger. Om du måste förlänga ljudsignalkablarna använder du 28 AWG-kabel.
Ljud höger
Orange
Jord
Grön
Ljudkabelanslutningar
© 2008-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising